John Smallman met Saul op 26 mei 2013: De toekomst van de mensheid is briljant, schitterender dan je je ooit voor kunt stellen

johnsmallman2

 

 

De reis van de mensheid richting ontwaken is bijna voltooid!  Omdat zo velen van jullie de intentie hebben zich te verbinden met het goddelijke Liefdesveld dat jullie omhult – en het zijn jullie intenties die dat laten gebeuren – heeft haar invloed zich nu zodanig geïntensiveerd dat allen op aarde nu in communie (gemeenschap) met Haar zijn.  Het klopt, velen zijn zich niet bewust van deze verbinding, maar het is een beetje als het laten vallen van wat kleurstof in een kruik water, roer het water om en alles neemt de kleur van de kleurstof over.  Iedereen op Aarde wordt nu sterk beïnvloed door het goddelijke Liefdesveld.  Dit is gepland vanaf het moment van jullie schijnbare afscheiding van de Realiteit, als een essentieel onderdeel van jullie ontwakingsproces, en als gevolg van de vastberaden inspanningen van zo vele heiligen gedurende de eonen, en de Lichtdragers en wegwijzers die nu op Aarde zijn, staat het nu te gebeuren.

 

Er zijn nog steeds enkele rimpels en vervormingen die moeten worden gladgestreken, maar de mensheid is stevig en onherroepelijk genesteld op haar weg naar ontwaken.  Bewustzijn van de de wanhopige behoefte aan verandering barst in bijna elk gebied van menselijke activiteit wereldwijd naar buiten, en vele nieuwe organisaties vormen zich, om in activiteiten te coöpereren en ze te coördineren die deze veranderingen steunen, aanmoedigen, en het mogelijk maken dat deze veranderingen in werking worden gesteld.  Blijf bidden, mediteren, en stuur liefde naar allen die lijden, want ook dat is een enorm krachtig en effectief gebruik van intentie, en het helpt bij het vestigen van stevige fundamenten voor deze essentiële nieuwe organisaties.  Hun doel, hoewel velen van hen zich nog niet volledig bewust zijn van de kracht van hun collectieve intentie, is harmonieuze samenwerking over de gehele wereld voor het welzijn van de mensheid en de planeet die jullie ondersteunt.  En dat doel zal glorieus bereikt worden. ​​

 

De kracht van jullie harmonieuze en gecoördineerde collectieve intentie ontketent een overvloedige stroom van energie – Liefde, op een schaal die nooit eerder gezien is op jullie planeet ­– die zich zal samenvoegen bij jullie individuele energievelden en ze zal verenigen tot een krachtig geheel dat voor altijd het energieveld van de planeet zal veranderen, alles oplossend dat duister en onliefdevol is.  De toekomst van de mensheid is briljant, schitterender dan je je ooit voor kunt stellen, want het duister, het onliefdevolle, heeft jullie denkgeesten met nachtmerries en doemscenario’s gevuld, die een bijna constant gevoel van alarm hebben veroorzaakt die jullie persoonlijke ruimte zouden kunnen binnenvallen.  Liefde zal dat onwerkelijke gevoel van angst waarmee zo velen van jullie zo lang hebben geleefd, vervangen en wegvagen.

 

Ontwaken uit jullie lange en schijnbaar eindeloze nachtmerrie van angst en lijden moet een gelegenheid zijn voor vreugde op een ongekende schaal.  Het geluk en de verwondering waarin jullie zullen opstaan zal jullie stoutste verwachtingen en dromen verre overstijgen.  Het enige wat jullie hoeven te doen is doorgaan jullie intentie vast te houden om te ontwaken, en als je dat doet, sta dan elk gevoel van angst, woede, bitterheid, verraad, wrok en oneerlijkheid toe om gewoon weg te vallen, aldus de Liefde en al haar aspecten– compassie , acceptatie, begrip, edelmoedigheid en vergeving, om er maar een paar te noemen – toestaand jullie harten te vullen.  Jullie weten in het diepst van je wezen, in je centrum, waar de vlam van goddelijke Liefde eeuwig verblijft, dat ieder aspect of concept dat niet in afstemming is met de Liefde, en waar jullie nog steeds aan vast blijven houden, als een mantel van duisternis is waaronder je je verbergt voor het Licht.  Laat ze gewoon los, laat ze gaan, en sta toe dat de Liefde, jullie levenskracht, je vult en je terug brengt naar het Leven.

 

Liefde is het antwoord.  Het is het enige antwoord, en toch stonden jullie jezelf toe in de angst te vallen en daar te blijven, jezelf ervan overtuigend dat angst overwonnen moet worden door de ontkenning van de Liefde, door degenen wier overtuigingen niet in overeenstemming met die van jezelf zijn, te oordelen en veroordelen, en vervolgens door te demoniseren en proberen hen te vernietigen.  Wanneer je wordt gedreven en geleid door angst, zijn jullie harten afgesloten, stilgelegd, in een staat van winterslaap en onwetendheid, om het je mogelijk te maken angst te gebruiken als een hulpmiddel waarvan je denkt dat het je zal voorzien van de middelen om onneembare verdedigingen te bouwen tegen je vijanden.

 

Jullie hebben dit gedurende eonen gedaan, en altijd hebben dit geloof in, en de betrokkenheid bij, de krachten van de vernietiging, gefaald.  Oorlogen zijn constant geweest, en op de lange termijn is hun uitkomst altijd hetzelfde geweest: totale mislukking om duurzame vrede te bereiken.  Waarom?  Omdat de krachten van angst en vernietiging vergelding, restitutie, en wraak eisen.  Er kan geen einde aan komen totdat jullie het loslaten en de roep om Liefde – die angst altijd zou moeten ontlokken ­– herkennen en erop reageren met Liefde.  Het is echt heel simpel, maar angst moedigt jullie aan om anders te geloven, ondanks het bewijs dat jullie keer op keer demonstreert dat wanneer geweld regeert, er alleen maar verliezers zijn.

 

De continue assistentie jullie vanuit de spirituele rijken aangeboden, en vanuit de diepten van jullie eigen hart, zal jullie moed, jullie onoverwinnelijke moed om Liefde te omarmen, versterken, om je met Liefde te verbinden, zodat jullie kunnen ontwaken uit de nachtmerrie die jullie al veel te lang in haar ban heeft gehouden.  Sta de Liefde toe, de wijsheid van je hart, je te begeleiden en te motiveren terwijl jullie de laatste fases van het proces van ontwaken binnengaan – want jullie weten dat het de weg naar Huis is.

 

Met heel veel liefde, Saul.

 

 

Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/2013/05/26/humanitys-future-is-brilliant-brighter-than-you-can-possibly-imagine/


Vertaling: René      

 

 

Advertenties

SaLuSa, 1 maart 2013 – Met zoveel schulden in de wereld is het duidelijk dat er maar één oplossing is voor jullie problemen, en dat is complete vergeving van alle schulden…

SaLuSa, 1 maart 2013 – Met zoveel schulden in de wereld is het duidelijk dat er maar één oplossing is voor jullie problemen, en dat is complete vergeving van alle schulden…

 

et-firstcontact

Bron:  http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Vertaling:  André

In veel delen van de wereld vallen de oude energieën ineen,  en daarmee komt de mogelijkheid dat ze vervangen kunnen worden door het nieuwe paradigma (model). Je zou kunnen zeggen dat het op de achtergrond nog even afwachten is, daar er veel werk is verzet, om er zeker van te zijn dat we tot overname over kunnen gaan. Het brengt een zekere mate van onzekerheid met zich mee daar je enige tijd tekenen van uiteen vallen zult waarnemen. De Euro is erg onstabiel en sommige andere valuta’s eveneens. Het wijst allemaal naar een grote verandering die ook de banken zal dwingen hun werkmethoden aan te passen. Zij hebben het aan zien komen en hebben geprobeerd het onvermijdelijke af te wenden, maar dat zal geen nut hebben. Er is reeds overeenstemming bereikt tussen veel landen over de voorgestelde veranderingen, en het is slechts wachten op het juiste moment om verder te gaan.

Binnenkort  zal Disclosure plaatsvinden, maar verwacht niet dat het in de beginfase ver gaat. Het zal tijd vergen om de geheimzinnigheid af te pellen rondom alles wat Buitenaardsen en UFO’s betreft. Hoewel, wanneer de waarheid naar buiten begint te komen, zullen de sluisdeuren open gaan wat ons en onze bondgenoten betreft. Het zal enige tijd in beslag nemen om de waarheid uit te laten komen betreffende de samenwerking tussen jullie Regeringen en de Greys, en het gebruik van ontwikkelde technologieën die aan hen gegeven werd. Onze wens is voornamelijk dat onze aanwezigheid officieel wordt toegegeven, met de verzekering dat onze contacten ten allen tijde vreedzaam zijn geweest en met de bedoeling om de mensheid te helpen. Wij leven met het Licht en hebben de protocollen en Wetten van God nagestreefd in onze uitwisselingen met jullie.

Over enige tijd zullen jullie veel te weten komen betreffende onze betrokkenheid met jullie over de afgelopen duizenden jaren, en jullie zullen uitvinden dat we daarin jullie Beschermers zij geweest. Wij hebben jullie groei geobserveerd, en hebben jullie geholpen om hindernissen te nemen die jullie evolutie anders danig hadden kunnen vertragen. Er is natuurlijk een grens tot hoe ver we kunnen gaan, daar we ons niet willen mengen in situaties waar jullie je eigen karma oogsten. We moeten ons terughoudend opstellen, maar dat weerhoudt ons er niet van te proberen om jullie ervaringen te verzachten door jullie continu Liefde en Licht te zenden. Nu begeleiden we jullie van dichtbij door wat zich zal bewijzen als een zeer actieve tijd, waarin we worden toegestaan om nader tot jullie te komen. Jullie zien onze voertuigen veelvuldig en vaak in grote hoeveelheden terwijl we doorgaan met onze schoonmaak van jullie atmosfeer, ondertussen ons oog houdend op diegenen die nog steeds rotzooi willen veroorzaken.

In het verleden is er vaak gewezen op het arresteren van de ringleiders van de duistere Mensen, en langzaam maar zeker is dat ook gebeurd. Jullie hebben ook gehoord van “Containment” (Andre: in spiritueel licht stellen) en op deze manier hebben we hun activiteiten enorm kunnen beperken. We hebben overwogen dat massale arrestaties mogelijk paniek zouden veroorzaken onder de mensen, daar slechts weinigen kennis zouden hebben van wat er aan de hand is. Dus hebben we gekozen voor geleidelijke veranderingen en hebben we onze vertegenwoordigers, die onze bondgenoten zijn, geplaatst op posities die meer controle brengen aan degenen van het Licht.  Hoewel, wanneer we eenmaal publiekelijk kunnen verschijnen, zullen jullie versnelde veranderingen waarnemen iets waar we ons reeds lang op hebben voorbereid. Wij verzekeren jullie dat jullie uiteindelijk van alle voordelen zullen genieten die we jullie beloofd hebben, en zullen we er alles aan doen om jullie te assisteren.

Het is belangrijk dat jullie energie geven aan alles dat puur en positief is, en om dit niet uit te breiden naar zaken die gerelateerd zijn aan de Illuminati. Hun tijd zit er nu bijna op daar hun handelingen beknot worden totdat zij helemaal  zijn gestopt. Zij vormen niet langer de bedreiging van weleer, en Lichtwezens beperken hun macht zodat ze onder controle kunnen worden gehouden. We kunnen er nog net niet voor zorgen dat de media beginnen met een eerlijk en accuraat uitbrengen van verslag, maar dat zal gebeuren zodat jullie geen twijfels meer hoeven hebben over het nieuws dat jullie wordt voorgeschoteld. In veel gevallen  kijken we naar jullie opdat jullie een begin maken, om zodoende toe te stemmen dat wij ons bij jullie kunnen voegen vanwege de Wet van Aantrekking. Jullie kwamen naar de Aarde om dualiteit te ervaren en jullie ervaren nog steeds enige “neerslag” ook al heeft deze zijn cyclus afgerond. Er zijn nog niet afgeronde handelingen die duistere energieën naar het Licht brengen om schoongemaakt te worden, en dit is waar jullie van pas komen.

Met 21 december (2012) hadden jullie een preciese focus, maar nu dat voorbij is, is het meer open waar jullie veel evenementen zullen ervaren maar het is niet zeker  wanneer deze zullen plaatsvinden.
Wij zeggen, focus je op jullie collectieve begrip van wat er te gebeuren staat betreffende de hogere vibraties. Jullie zullen dan doen wat er van jullie gevraagd kan worden, en zodoende de veranderingen versnellen. Met zoveel schulden in de wereld is het duidelijk dat er maar één oplossing is voor jullie problemen, en dat is complete vergeving van alle schulden. Dit is onderdeel van het plan dat jullie kennen als NESARA, en samen met overvloed zal het snel een bloeiende  gemeenschap realiseren. De echte antwoorden op jullie vragen zijn relatief eenvoudig, maar het vinden van de juiste mensen om ze te introduceren is nog niet zo eenvoudig. Jullie zullen moeten kijken/zoeken naar massieve veranderingen die de regeringsveranderingen zullen moeten begeleiden, en dan zal er van alles mogelijk zijn.

Je hebt gemerkt dat de tijd doorgaat zich te versnellen, en voor dat je weet waar je bent, zullen evenementen plotseling aangeven dat het tijdperk van de grote veranderingen is aangebroken. Tegen die tijd verwachten we dat wij erkend  en actief met jullie zijn, zodat we samenwerken en snel vooruitgang kunnen boeken. De vieringen zullen op het juiste moment plaatsvinden, maar wereldvrede is essentieel en alle gevaren van oorlogshandelingen moeten stoppen. We hebben de mogelijkheden en de autoriteit om dit op te leggen wanneer dit nodig mocht blijken. Belemmering of tussenkomst zal niet getolereerd worden, en wanneer de schoonmaak compleet is, verwachten wij geen gerotzooi meer. Jullie zien Lieve Mensen, dat onze inmenging in jullie Ascentie niet is gestopt, en alsmaar doorgaat om jullie het Gouden Tijdperk in te leiden.
Tijd heeft jullie levens gedomineerd, maar wanneer jullie je meer laten onderdompelen in de hogere vibraties zal het minder invloed op je hebben. Jullie beginnen het concept te begrijpen om helemaal in het Nu te zijn, en jullie zullen heerlijk met de stroom meegaan. Wij weten dat jullie gewend zijn om te werken met het idee van  ’je tijd te gebruiken’, maar wanneer je dingen natuurlijk kan laten gebeuren zonder enige ombuigende gedachten daarover, stroomt het leven veel makkelijker voor jou. Het is moeilijk voor jullie om het leven te overdenken zonder tijd zoals jullie het nu begrijpen, maar je voelt je absoluut vrij en geniet van een leven dat vreedzaam en vervullend is. Wanneer je perceptie van tijd verandert, zullen je ervaringen ook veranderen.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en voel mij gezegend om deze communicatie met jullie te hebben. Ik zend deze  met Liefde en Licht namens de Galactische Federatie van Licht.

Dank je SaLuSa,

Mike Quinsey