“Where Are You Really From?” – De geschiedenis van de schepping, via Jo Amidon.

“Where Are You Really From?” – De geschiedenis van de schepping, via Jo Amidon.

2. Een korte geschiedenis van de schepping, door The Teachers of The Universal Mind.

Er zijn veel namen voor de Godkracht (God Force). Deze kracht is bij alle wezens op alle planeten bekend, bij één bepaalde naam of een andere. De naam waarmee je naar de Godkracht verwijst, is niet belangrijk. In dit bericht zullen we ernaar verwijzen als de Godkracht of de Prime Creator (Eerste Schepper). De Godkracht is niet van een bepaalde sekse of geslacht, maar is alles. Alle fysieke wezens maken deel uit van de Godkracht. Er zijn eenvoudigweg verschillende graden van bewustzijn van de verbinding met de Godkracht.

In het begin was er alleen Prime Creator. Prime Creator was altijd wetend, altijd groeiend, expanderend, veranderde altijd, stelde vragen, dacht en was. Op een gegeven moment begon Prime Creator zwaar over één gedachte te peinzen. Prime Creator had altijd bestaan. Er was geen herinnering aan een begin en geen einde aan het bestaan ​​van Prime Creator. Het stellen van vragen leidt tot groei en verandering en Prime Creator begon zijn bestaan ​​en ontstaan te betwijfelen. Dit leidde tot een beslissing om verder uit te breiden om het groei- en leerpotentieel te vergroten. Om dit op een goede manier te doen, heeft Prime Creator besloten om zich in veel onderdelen te verdelen. Elk onderdeel zou verbonden blijven met Prime Creator. Elk onderdeel zou volledige communicatie met Prime Creator hebben. Tegelijkertijd zou elk nieuw onderdeel de volledige vrijheid hebben om te groeien en het pad te verkennen dat hiervoor aantrekkelijk was.

De ervaringen en kennis die door elk onderdeel werden opgedaan, zouden na verloop van tijd teruggaan naar Prime Creator, als dat onderdeel alles had voltooid wat het wilde leren en ervaren. Elk deel zou een overziel genoemd worden. Omdat elk onderdeel deel uitmaakte van de Godkracht, zou het vermogen en kracht hebben om te scheppen, zolang het zijn verbinding met de Godkracht hield.

Prime Creator begon liefdevol en vreugdevol met het scheiden van de onderdelen van zichzelf. Er waren hoge verwachtingen en opwinding over de verscheidenheid aan kennis en ervaringen die mogelijk beschikbaar was! Er werden nieuwe delen gevormd uit alle gebieden van Prime Creator, omdat er binnen Prime Creator vele variaties waren in activiteit, ondervraging en soorten energie. De eerst gecreëerde waren groepsenergieën, of grote energiedelen die overzielen werden genoemd. Er waren veel overzielen. Elke overziel zou uiteindelijk uitgroeien tot een aantal individuele geesten, of zielen die gelijk waren in energie, interesse en zijn. De delen, of individuele geesten, die waren gemaakt van energie die het dichtst bij elkaar was, waren natuurlijk het meest gelijk aan elkaar, zelfs binnen de overziel. De groepen overzielen waren meestal samengesteld uit individuele geesten die vergelijkbaar waren in wat ze wilden leren, en hoe ze wilden leren. In het begin waren de overzielen er gewoon.

Ze leerden dat ze in staat waren om onafhankelijk te denken, om te communiceren met Prime Creator, en met elkaar in de overziel, en met andere overzielen. Ze begonnen te beseffen dat ze in staat waren tot beweging en verandering. Ze beseften dat ze denkvormen konden creëren en daarmee konden experimenteren en dat was een manier om te leren.

Prime Creator besloot om fysiek leven en fysieke vormen te creëren om nieuwe niveaus van ervaring en groei mogelijk te maken voor alle delen van de Godkracht-energie. Er werd besloten dat er twaalf universums zouden worden gemaakt. Deze zouden worden gecreëerd met de intentie dat de overzielen hier naar toe gaan om te leren, te groeien en veel ervaringen op te doen. Elk Universum zou een speciale nadruk hebben, om een ​​bepaald soort kennis te creëren. De overzielen zouden vrij zijn om naar het Universum te gaan dat hen het meest aansprak, en daar konden ze samenwerken om elke fysieke vorm te creëren die hen aansprak. Ze konden alles leren en ervaren wat ze wilden. Elk Universum zou bestaan ​​totdat elke overziel of individueel geestdeel van elke overziel, alles wat het in dat universum wenste te leren had geleerd en ervaren.

 


Toen alle kennis door allen in dat universum was ervaren en voltooid, keerde het terug naar Prime Creator. Prime Creator zou dan alle kennis bezitten die zich in dat universum bevindt. Twaalf Universums werden door Prime Creator gemaakt. Op het punt in de “tijd” waar je momenteel bent, is één universum voltooid en naar Prime Creator teruggegaan. Dit kan als het eerste universum worden beschouwd, omdat het eerst gemaakte universum als eerste werd voltooid. Het universum waar we ons nu op zullen focussen is hetgene waar je in leeft, wat het vierde Universum zal worden genoemd. Dit is een vrije wil Universum. Dit betekent dat alles is toegestaan. In een vrije wil Universum, is er geen oordeel, geen goed, geen slecht … alles is ervaring, alles is leren. Er waren door Prime Creator geen regels of beperkingen opgelegd aan degenen in dat universum. Er zou geen controle of oordeel over keuzen of besluiten zijn door hen gemaakt zoals de gebieden van groei en ervaring verlangen.

Terwijl overzielen aangetrokken werden tot de Universums waar zij de meeste belangstelling voor hadden, merkten veel overzielen dat zij zich aangetrokken voelden tot dezelfde gebieden in dezelfde universums. Ze besloten samen te werken en samen te leren creëren. Dit ligt er aan hoeveel planeten en sterrenstelsels in je universum werden gevormd. Met de hulp van Prime Creator en zijn zegen werden vele planeten gevormd. Op deze planeten werden vervolgens veel verschillende levensvormen gecreëerd.

Toen de overzielen leerden creëren, begonnen er verschillende dingen te gebeuren. De overzielen begonnen te handelen, te denken en meer te bestaan ​​als individuele energieën, binnen de groepsenergie dan als groepsenergie. Delen van deze overzielen, individuele geesten, begonnen ermee om zichzelf zeer hoog te vinden… niet als een onderdeel van Prime Creator, maar als superieur aan Prime Creator. Sommigen waren buitengewoon trots op het vermogen om te scheppen en vergaten te beseffen dat alle kracht voortkomt uit de verbinding met Prime Creator. Zij begonnen zich af te scheiden van de overzielen en werden individuele wezens. Ze begonnen af ​​te wijken van de connectie met Prime Creator.

Sommigen besloten bewust dat ze meer in hun eentje konden leren, zonder de verbinding met de overziel. Deze werden individuele geesten en merkten dat ze veranderden toen ze de verbinding met Prime Creator verloren. Ze hadden niet langer het vermogen om het leven te creëren zoals ze eerder hadden gedaan. Ze begonnen de vaardigheden te vergeten die ze ooit hadden en werden aangetrokken tot planeten die ze hadden gecreëerd of hadden helpen te creëren. Velen van hen namen hun intrek in enkele levensvormen die ze hadden helpen creëren op deze planeten.

Terwijl levensvormen op veel verschillende planeten werden gecreëerd, begonnen veel overzielen zelf met het fysieke leven te experimenteren. Dit vereiste een scheiding van energieën in afzonderlijke geestenergieën, om ieder de gelegenheid te geven om fysieke werkelijkheden te ervaren. Na verloop van tijd gingen ze zichzelf meer als het ‘fysieke’ zelf te zien dan het spirituele zelf. Dit werd allemaal toegestaan ​​en aangemoedigd, want alles is groei en ervaring. Andere overzielen bleven dicht bij Prime Creator en bleven prachtige planeten en levensvormen van zeer hoge frequentie creëren. Er was dus een grote verscheidenheid aan planeten en levensvormen van vele soorten die in de tijd werden gecreëerd. De meerderheid van de overzielen kozen, op een bepaald moment in hun ontwikkeling, ervoor om te experimenteren en te leren van het fysieke leven en alles wat er te leren valt door het fysieke leven.

Omdat er zoveel planeten en sterrenstelsels in jullie Universum werden gecreëerd, heeft Prime Creator gekeken naar de schepping en de ontwikkeling van de overzielen. Het was duidelijk dat veel ervaring en groei snel plaatsvond door fysieke ervaring. Met deze kennis werd besloten om een ​​speciaal project te beginnen. Uit alle delen van het universum werd een groep overzielen geselecteerd. Vertegenwoordigers van elk van deze overzielen werden geroepen om te helpen met dit project, wanneer scheiding in individuele geestgedeelten had plaatsgevonden, maar de verbinding met Prime Creator gehandhaafd was. Voor die overzielen die zich nog niet hadden afgescheiden en waren uitgekozen om te helpen met het project, werd de hele overzielenergie opgeroepen. Uit deze geselecteerde energieën vroeg Prime Creator om de creatie van een heel speciale planeet. Deze planeet zou van grote schoonheid en verscheidenheid zijn. Monsters van het DNA van levensvormen die op elke planeet in het hele universum waren gemaakt, moesten naar deze planeet worden gebracht om vergelijkbare levensvormen te creëren. Deze levensvormen zouden allemaal op de ene planeet bestaan.

Deze planeet zou Terra worden genoemd; hoewel het later de Aarde werd. Het zou een gelukkige plaats zijn waar overzielen, geesten uit dit universum en andere universums konden komen. Het zou vergelijkbaar zijn met wat je nu kent als een bibliotheek. Een levende bibliotheek. Een geest kan de planeet bezoeken, de levensvormen bekijken, een persoon kiezen om te ervaren en de fysieke vorm ingaan. De ervaring kan zo lang of zo kort zijn als gewenst. Als de levensvorm was ervaren, kon een andere worden gekozen om te ervaren. Je zou dus kunnen ervaren dat je een kikker, een kat, een olifant of een boom bent, en zien hoe de realiteit voor ieder ervan is. Je bent te allen tijde vrij om te vertrekken en op elk gewenst moment terug te keren.

 


Menselijke vormen werden ontworpen als verzorgers van de planeet. Ze moesten ook worden gebruikt door geesten, om die vorm kort te laten ervaren. Er werd een speciaal soort ego gecreëerd dat verantwoordelijk zou zijn voor de fysieke functie en de ‘levensondersteuning’ van de menselijke vorm. Het ego moest verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de menselijke vorm en zorg voor de planeet, wanneer de vorm niet in gebruik was door een bezoekende geest. Wanneer hij door een geest werd bezocht, moest het ego het lichaamsonderhoud voortzetten, maar de geest de controle geven over al het andere. Alle levensvormen waren bedoeld om vreedzaam naast elkaar te bestaan.

Maar alles ging niet precies zoals gepland. Veel overzielen en bezoekers raakten erg gecharmeerd van het fysieke leven op deze planeet, de grote verscheidenheid aan fysieke vormen die beschikbaar zijn voor ervaring, en de verscheidenheid aan fysiek terrein en omgevingen die in verschillende gebieden van de planeet beschikbaar zijn. Ze begonnen te vergeten dat ze de fysieke vormen konden verlaten of ervoor konden kiezen om niet te vertrekken. Meerdere begonnen om in de vormen te blijven, vooral de menselijke vormen, die zeer geliefd waren. Velen begonnen hun verbinding met de Godkracht te vergeten en begonnen zichzelf als Aardlingen te beschouwen.

Er waren andere niet geplande overwegingen. Vanwege de grote verscheidenheid aan levensvormen en creatie die op de planeet had plaatsgevonden, was er een grote hoeveelheid vrij beschikbare scheppende energie, of universele levenskracht. Daarom werd het een erg populaire plek voor veel “bezoekers” om ermee te werken en hun creatievaardigheden te ontwikkelen. Veel van de oorspronkelijke levensvormen werden gewijzijgd en dramatisch veranderd, niet alleen fysiek, maar de energieën die hen oorspronkelijk waren gegeven om ze in staat te stellen vreedzaam samen te leven, werden ook door experimenterende bezoekers veranderd.

Toen het werd gecreëerd, was Terra een negende dimensie, met een veel hogere frequentie dan veel planeten in het universum. Dit was te wijten aan de oorspronkelijke bedoeling voor de planeet om een ​​puur centrum van leren te blijven, om door iedereen te worden gedeeld. Vanwege hun oorspronkelijke doel werden alle fysieke vormen gecreëerd om eeuwig te zijn, zonder levenscyclus. Terwijl veranderingen plaatsvonden met levensvormen, zoals de gehechtheid van de geest aan de vormen, en hun opeenvolgende gebrek aan bereidheid om de planeet te verlaten, werd de frequentie van de planeet verlaagd. Het plan voor de planeet werd aangepast aan de behoefte. Dit betekende dat er een beslissing werd genomen om dit een planeet voor fysieke levenservaring en levenscycluservaring te laten zijn. De naam werd veranderd van Terra in Aarde en de frequentie werd verlaagd naar het niveau van de zesde dimensie. Na verloop van tijd, als gevolg van de vele veranderingen die volgden, werd het tenslotte verlaagd naar het niveau van de derde dimensie.

Op het moment van de eerste verlaging van de frequentie werden vele andere wijzigingen toegevoegd. De toevoeging van een levenscyclus en reïncarnatiecyclus werd gedaan om meer ervaring mogelijk te maken. Er werd gevoeld dat een grotere groei zou plaatsvinden door de reïncarnatiecyclus, die al op andere planeten van het universum wordt gebruikt. Er werd gevoeld dat door deze cyclus de kans groter zou zijn op een eventuele herverbinding met de Godkracht, en het zou ook meer kansen voor anderen bieden om deel te nemen aan de ervaringen die op Aarde beschikbaar zijn. Slaap, de behoefte aan voedselinname om te overleven, de creatie van mannelijk en vrouwelijk geslacht, voortplanting door geslachtsgemeenschap, bevalling en de doodservaring werden onder andere toegevoegd.

 


De creatie van hogere zelven, toevoeging van spirituele gidsen en toevoeging van het gebruik van multidimensionaliteit gebeurde toen ook voor degenen die zich niet eerder op deze manieren hadden ontwikkeld. Degenen die eerder fysiek leven op andere planeten hadden ervaren, waren al begonnen te werken met hogere ikken, spirituele gidsen en multidimensionaliteit. Er waren velen die nog niet waren begonnen met op dit niveau te ervaren, voor hen werden deze toevoegingen gedaan.

Na deze veranderingen kwamen een groot aantal wezens van andere planeten naar de Aarde om nederzettingen te vormen. De meerderheid kwam voor onderzoek en verkenning van scheppingsmogelijkheden, of om het leren over de zich ontwikkelende Aardlingen. Sommigen kregen de gelegenheid om de ontwikkeling van de nieuwe planeet Aarde te beïnvloeden en aan te tasten. Dit ging door tijdens een groot deel van de geschiedenis van de Aarde. Het toevoegen van deze externe energieën, genetische structuren en veranderingen die deze toegevoegde invloeden met zich meebrachten, en de grote verscheidenheid van planetaire leringen en culturen die de Aarde, en de wezens die op haar leefden, beïnvloedden, veranderden veel. De oorspronkelijke plannen mochten worden gewijzigd en de planeet werd in de gaten gehouden om te zien welke ontwikkelingen zouden plaatsvinden door het verkennen van de vrije wil van alle betrokkenen.

 

Deze informatie is een samenvatting van hoofdstuk 1 uit mijn boek “Where Are You Really From?” Copyright 1996, Jo Amidon met The Teachers of The Universal Mind – http://lightconnection.org/planetary-origins.

Bron: http://lightconnection.org/planetary-origins/history-of-creation

Vertaling FrankW

Geplaatst 28 november 2017

Advertenties

Rainbow-Phoenix: ‘De Kritieke Ruimte en Tijd van de Mensheid…’ 16 april 2016.

Rainbow-Phoenix: ‘De Kritieke Ruimte en Tijd van de Mensheid…’ 16 april 2016.

image

Bron:  http://acinfrench.blogspot.nl/2016/04/cosmic-awareness-humanitys-critical.html

Vertaling:  winnyd@stralendetoekomst.nl

Dat waar Kosmische Bewustzijn vandaag voor beschikbaar is. Dat dit Bewustzijn jou nu, Joan vraagt om verder te gaan.

Dank u en welkom Kosmisch Bewustzijn, dank u dat u vandaag bij ons bent voor de Rainbow-Phoenix leden sessie van 17 april 2016. Will Berlinghof is de Stem van Kosmisch Bewustzijn Joan Mills is de vraagstelster en de Energiegeefster. Is er een openingsboodschap of een gebeuren waarover u wilt spreken? Dank u.

Dat dit Bewustzijn een openingsboodschap heeft. Dat dit Bewustzijn tegen de leden zegt dat jullie nu in een heel kritieke ruimte en plaats zitten als mensheid, als individuen, die naar een andere werkelijkheid gaan.

Dat dit Bewustzijn de laatste maanden heeft benadrukt dat de energieën van deze tijd zo zijn dat alles kan gebeuren en dat degenen aan de macht inderdaad deze tijd doordrukken, want ook zij begrijpen de verbindingen van de planeten en hun krachten en van de energieën die zichzelf nu uitspelen en zij realiseren zich ook dat ze die onstabiele en krachtige energieën kunnen gebruiken in hun voordeel of minstens zo zien zij het.

Dat ze die energieën kunnen gebruiken die situaties van voordeel voor hen kunnen scheppen en toch tegelijkertijd is er een ‘wild’heid van deze tijd, een onzekerheid van hoe dingen naar buiten kunnen komen. Daarom, zelfs diegenen die zien dat de energieën van hoge aard zijn en als dat juist gebruikt wordt door hen om te winnen wat zij willen winnen, dat wat de voortgang zal zijn van hun macht, dat zelfs zij niet kunnen voorspellen wat er zal gebeuren, want zij kunnen niet langer meer in de toekomst kijken zoals ze eenmaal deden.

Dat wat hun vermogen was om verschillende tijdslijnen te lezen vanuit de tijdloze ruimte van de vierde dimensie, niet effectief is of werkt voor hen zoals dat ‘t eens deed, en dat dit zo is sedert de tijd van het gebeuren van de massa Ascentie die plaats vond in december 2012. Maar ze zijn doorgegaan alsof ze nog hun doelen kunnen bereiken, maar het is niet langer gegarandeerd en het is niet langer zo wat de Goddelijke Bron past/wenst en Zijn bedoeling om een nieuw niveau te brengen van bewustzijn aan de mensheid, aan Moeder Aarde en zelfs aan het zonnestelsel, de galaxies en het universum.

Dat is wat degenen aan de macht nu niet begrijpen of snappen. Het is alsof ze automatons zijn, automatische robots die zijn opgewonden en door moeten gaan langs het pad dat voor hen is opgesteld. Ze hebben gebrek aan flexibiliteit in deze zaak en omdat vorige tijdslijden lieten zien dat er bepaalde mensen waren die ze konden gebruiken langs deze opties, de paden van mogelijkheid, die hen eens toonden dat dit voor hen de weg was om de resultaten te bereiken die ze willen bereiken.

Er zijn natuurlijk andere factoren die zichzelf nu uitspelen, factoren van tussenkomst van de buitenaardse wezens die niet horen bij de Archontische krachten maar bij de krachten van welke men losjes Goddelijke Bron en Goddelijk Licht kunnen noemen.

Dat er tussenbeide komsten zijn die gebeuren en zijn gebeurd in de laatste paar jaren, die degenen die zo hard geprobeerd hebben, om hen die van hun pad af zijn, op een zijspoor te brengen, dat wat zij dachten dat er zou komen, en toch als de inflexibiliteit en dus de zwakte van de krachten-die- er- zijn, dat ze niet kunnen zien dat ze de krachten-die-er-waren zijn en dat de betekenis van hun autoriteit verminderd is geworden, gekortwiekt is geworden en dat is niet wat verder zal doorgaan.

Dit gezegd hebbend, moet dit Bewustzijn ook benadrukken, dat dit alleen is voor hen die niet langer geloven in de manipulaties van degenen aan de macht. Het grootste deel van de mensheid, ongelukkig genoeg, wordt nog geprovoceerd tot reactie en naar bepaalde antwoorden omdat ze zich nog niet voldoende bewust zijn om de manipulaties te zien of te begrijpen dat wat ze aannemen de waarheid is en de werkelijkheid van een driedimensionale constructie, dat wat hun werkelijkheid is, vals van aard is en gemanipuleerd wordt door degenen die een groter begrip hebben van deze gebeurtenissen.

Dit gezegd hebbend, kan dit Bewustzijn ook zeggen dat de mensheid zelf naar gebeurtenissen wordt geleid die zo schokkend van aard zullen zijn en zo in de war brengend dat eerdere bezitters van vertrouwen en geloofsstructuren zullen verkruimelen omdat degenen die hen hebben geduwd/gepusht, van hun macht en van hun vermogen zijn ontdaan om door te gaan met hun doen alsof en om door te gaan met het bedrog waar ze mee bezig waren in honderden en duizenden jaren.

Er is die kracht die de mensheid zal helpen, zelfs degenen die zich totaal niet bewust zijn van dingen, die zich niets hebben afgevraagd, zich dat niet afvragen, want die hebben de werkelijkheidsconstructies geloofd die aan hen is gegeven, waar ze mee zijn geïndoctrineerd.

Maar de enige manier waarop dit kan gebeuren komt door buitengewone gebeurtenissen. Gebeurtenissen (Events) die niet volgens de plannen gaan van degene die zichzelf in de macht voelen staan, die het recht hebben om de mensheid van alles aan te doen wat zij maar wensen zoals het is geweest en zoals zij denken dat het doorgaat te zijn.

Deze buitengewone gebeurtenissen, ongelukkig genoeg, zijn gebeurtenissen die bestaande structuren van werkelijkheid konden verkruimelen waar de meesten hun leven mee/in leven.

Bijvoorbeeld: het aannemen dat als iemand hard werkt en vertrouwen heeft in zijn regering, dat ze het goed zullen doen. Wat zal er gebeuren als de economische situatie, bijvoorbeeld zal ineen storten? Het is al een beangstigende staat van zaken in de Verenigde Staten betreffende de ware niveaus van baanloosheid, die niet juist worden gerapporteerd en dat velen al economische problemen onder ogen zien door een gebrek aan werk en toch is het geloof nog dat er voor hen zal worden gezorgd door hun regering, en dat alles nog steeds zal uitwerken.

Maar, als een economisch gebeuren van enorme grootsheid zou gaan gebeuren en dat de economische dekking van de Amerikaanse dollar verkruimelt, wordt gedevalueerd, dan zal de situatie veel erger worden.

Dit Bewustzijn is hier om te zeggen dat in deze tijd, een van de gebeurtenissen waar de Verenigde Staten en de wereld zichzelf wereldwijd, naartoe afglijdt, naar de ineenstorting van de Amerikaanse dollar als de valuta van internationale standaard. Er zijn gebeurtenissen aan het plaats vinden in deze tijd: vergaderingen tussen bankiers en de president en de vice president, alles in het geheim. Er zijn onderhandelingen onderweg die een China agenda opduwen, dat er een zeer sterke waarschijnlijkheid is van de ineenstorting van de Amerikaanse economie in de volgende paar weken.

Dat dit Bewustzijn hierover spreekt, want dat zijn de gebeurtenissen en de plannen die uitgewerkt worden door mensen die ervan weten. Dat de meesten natuurlijk niets weten hiervan en gewoon verder gaan aannemend dat Amerika financieel in orde is en dat het te groot is om te falen en dat wat Amerika doet is wat de jaloersheid doet van de rest van de wereld zonder ooit te begrijpen dat de situatie van Amerika, wat er is met haar gestolen goud, het goud dat het goud van de natie is door jullie vroegere leiders, door jullie industriëlen, jullie bedrijfsleiders, het land heeft verlaten beroofd van goud als een dekking voor valuta en dat dit goed bekend is bij velen in het economische veld die omgaan met deze zaken maar het is verborgen voor het Amerikaanse volk en algemeen voor de bevolking van de planeet, velen gaan verder alsof de Amerikaanse dollar het bastion is van alle valuta, de sterkste van alle valuta, terwijl feitelijk de Amerikaanse dollar de zwakste is van de internationale valuta, en dat het allemaal gebaseerd is op leugens en bedrog, rook en spiegels, om de illusie te bewaren dat Amerika, financieel gesproken, een machtige natie is en de stormen van de economische ongelijkheid kan weerstaan.

Er zijn de laatste paar jaren groepen geweest die naar het loslaten van de Amerikaans valuta gingen, die gebaseerd zijn op petroleum, dus de petroleum dollar, terug naar een op goud standaard gedekte valuta. Dat China die natie is in deze tijd die in de sterkste economische positie zit want zij hebben goud en dat er manipulaties en plannen zijn om de internationale valuta weg te halen uit Amerika en om die naar China te brengen, dus de UN, de Yuan, de Chinese valuta wordt de internationale valuta en dit staat heel dichtbij te gebeuren, en als dit gebeurt, zal er een serie van gebeurtenissen zijn in de Verenigde Staten die de devaluatie van de Amerikaanse dollar zal zien.

Dat die zal voorafgaan door een sluiting van banken, wat een bank vakantie zal heten en dat als de banken weer open gaan, de dollar die op een niveau was gevalueerd, veel lager zal zijn, zal zijn gedevalueerd en dat dit schokgolven zal brengen door Amerika en dat er veel ineenstortingen zullen komen van veel zaken en dat velen zichzelf in economische behoeftigheid (uiterste armoede) zullen vinden en in wanhoop. Dat dit zelfs kan gebeuren op 2 mei of als eind mei. (Dit staat er: May 2nd  Dat kan de tweede of eind mei betekenen als er end staat. – Winny)

Dat dit Bewustzijn deze informatie in deze tijd neerzet, is niet om er aandacht op te focussen dat dit gebeuren plaats vindt. Het is een gebeuren dat kon gebeuren, op een tijdslijn welke velen beginnen energie te geven. Er is een sterkte aan deze tijdslijn, die moet worden erkend, maar dit Bewustzijn zegt nog tegen elk en aan iedereen dat je zult krijgen waar je je aandacht op legt.

Dat dit Bewustzijn deze informatie geeft om jullie voor te bereiden op de schok van een economische ineenstorting in de Verenigde Staten, maar jullie ook zal vragen om je te herinneren om allen en iedereen te adviseren om alles waarover dit Bewustzijn spreekt als heilige neutraliteit te zien.

Dat dit Bewustzijn diverse jaren geleden heeft gesproken voor de noodzaak om niet in paniek te raken van angst of om een ineenstorting, maar om ruimte vast te houden, om te blijven op die plek van heilige neutraliteit door te begrijpen dat dit is wat nodig was, omdat het systeem zelf, in de kern, corrupt was en is, en dat corruptie uiteindelijk finaal moet worden uitgeroeid, verslagen, moet worden, verwijderd, en als dit betekent dat de ineenstorting niet de verwoesting zal veroorzaken van de Verenigde Staten, maar eerder haar her-geboorte, zodat een nieuw stelsel kan plaats vinden en nieuwe leiders voor de mensen en uit de mensen kunnen worden gekozen.

Om het bedrog dat heersend is in de Verenigde Staten van Amerika en ook in andere westerse staten, die de leiding volgen van de Verenigde Staten van Amerika, is niet minder dan de manifestaties van deze duistere mensen en de corruptie die ze zijn.
Dat daar de meesten zich niet afvragen, de meesten zich niet onderhouden dan de gedachte   hebben onwetendheid, in totaal niet-bewustzijn van de waarheid, dat dit degenen zijn die grote schade veroorzaken aan de mensen en aan de natie en aan de planeet zelf, de wereld gemeenschap van de mensheid, en dat het om deze reden is dat dit Bewustzijn lang heeft gesproken over gebeurtenissen die konden plaats vinden om het bestaande systeem en de systemen te vernietigen, om de corruptie te vernietigen van de leiders die hun eigen mensen uitverkopen en hebben uitverkocht voor hun eigen egoïstische profijt.

Dit is die tijd. Bereid jezelf nu voor en wees voorbereid, maar begrijp ook dat je flexibel moet zijn, jullie moeten vasthouden, dat jullie, het maakt niet uit wat er gebeurt, in orde zullen zijn, alles zal uitwerken, want jullie moeten je ook herinneren dat de Goddelijke Bron Zelf, de Spirit van het Goddelijke, de Spirit van je eigen multidimensionaliteit in zijn verbrede staat, ook werkt om door dit gebeuren heen te komen.
Daarom, zelfs of een gebeuren of een breekpunt misschien plaats vindt, houd deze tijd vast als een breekpunt, ga door de blokkades en grenzen heen.
Dat als iemand het niveau als voetsteun kan handhaven, als iemand ‘n helder hoofd kan handhaven en als er een uit vrees en paniek kan blijven en uit een automatische reflex kan blijven, dan heeft men een betere kans om door de zich ontvouwende gebeurtenissen heen te komen.

Dat als iemand in die plek van heilige neutraliteit kan blijven, erop vertrouwend dat wat er ook gebeurt, dat wat er moet gebeuren om het corrupte regiem naar beneden te brengen en dat alles zal uitwerken en dat iets veel groters en veel beters dan dat wat er geweest is, dan wat er geweest is vervangt, dan zal men ontdekken dat deze reis, deze overgang door moeilijke tijden, alhoewel misschien uitdagend, alhoewel misschien een beetje beangstigend, het in de grond is dat waar mee kan worden omgegaan en dat wat hen inderdaad zal leiden als individuen en als familie eenheden en ze als culturele groepen van een natie, die vooruit  gericht moeten worden door de omwenteling heen en naar de plaats die verderop ligt.

Houd een toekomst vast dat alles zal uitwerken omdat dat wat de corruptie is, verwijderd is, houd vast dat de Goddelijke Bron bij jou is, met je mee loopt, je niet zal verlaten, die je niet heeft verlaten, en dat ook dit deel is van een veel groter plan van Spirit dat moet gebeuren, want een reiniging is wanhopig nodig in deze tijd, want het lichaam van de natie die Amerika is, is rottend en dit lichaam moet hersteld worden naar een hogere status van zijn eigen zijn/wezen.

Het is dat wat vertegenwoordigd wordt door de verrijzenis, waar Pasen pasgeleden dit thema in het massa bewustzijn heeft gezet, dat de ene die bekend is als Jezus werd gekruisigd, opgeofferd aan het kruis van materialisme en stoffelijkheid, was gestorven voor de zonden van de mensheid.

Dat dit deel is van een propaganda van godsdienst, van het Christelijke gebied. Maar wat geen propaganda is, is het begrip dat als men loslaat wat niet langer meer dient, wat alleen bedrog en bedrieglijkheid is en als men wil worden geboren in de nieuwe waarheid van iemands eigen wezen en de hogere spirituele waarheden, dat dit de verrijzenis zal zijn en de transmetamorfose van dat wat op een niveau zat en transcendeerde naar een hoger niveau, het bewustzijn zelf, getranscendeerd uit het beperkte niveau van de derde dimensie naar de hogere lagen van de vierde dimensionaliteit en naar de vijfde dimensionaliteit.

Denk eraan dat dit alles deel is van dat wat voor jullie ligt en mogelijk is maar alleen kan gebeuren als dat wat het rottende lichaam is, dat gevoed werd door degenen die vampiers zijn van aard, ten slotte is vrijgelaten en los gelaten is en dat dit alleen kan gebeuren als bepaalde gebeurtenissen plaats vinden die als ze op de oppervlakte gebeuren misschien vreselijke gebeurtenissen zijn, een grote ramp, maar in waarheid zijn het degenen die de opruiming dienen en de reiniging van de rottigheid van het verval, of de leugens, van manipulatie, van geweld, van haat, van alles dat nu zo is, en wordt vastgehouden door degenen aan de macht.

Daarom, wees voorbereid op de energieën die zich opstapelen in termen van de economische ineenstorting van de Amerikaanse dollar en de Amerikaanse economie. Denk eraan dat zelfs als dit gebeurt, het niet betekent dat op een lokaal niveau geen bronnen van voedsel zijn of dat jullie geen onderkomen hebben en noch bescherming, of dat jullie erdoor worden geplet, Dit wordt niet noodzakelijk gezien als dat wat er zal  gebeuren, behalve opnieuw wordt dit benadrukt, dat jullie geloven dat je zal worden geplet en verwoest door de omstandigheden die worden losgelaten, door de gebeurtenissen die plaats vinden.

Dit Bewustzijn heeft nooit totaal gesproken over de zaak van een gebeuren dat kon plaats vinden en zelfs als Het dit nu doet, zal Het je er aan herinneren dat dit een tijdslijn is van mogelijkheid, en dat jullie in een draaipunt zitten nu, voordat een dergelijk gebeuren plaats vindt, om je aandacht te richten, door een begrip van gebeurtenissen die konden plaats vinden, die jullie zouden plaatsen op een tijdslijn anders dan wat er door dit Bewustzijn wordt neergezet (anders dan de rampen dus – Winny.)

Dat dit jullie individuele keuze is om vast te houden dat je kunt doorgaan op een ander pad en dat wat wordt voorspeld door dit Bewustzijn niet hoeft te zijn wat jullie ervaring van de werkelijkheid zou zijn, jullie ervaring van ‘n tijdslijn van gebeuren. Dat zelfs alhoewel velen deze energie geven, deze tijdslijnen die van hun individueel maaksel is in de massa, een massale tijdslijn, zelfs als energieën hier worden geverifieerd, verzameld worden naar dit gebeuren om te zijn(plaats te vinden), dat jullie, het individu, als een schepper wezen, verbonden met je eigen hoger potentieel, en je eigen hoger multidimensionale aarde, kan vasthouden dat alles goed zal zijn, dat er een oplossing komt voor deze gebeurtenissen en die ernstige gebeurtenissen die dit Bewustzijn heeft beschreven niet de gebeurtenissen zijn van jullie ervaring, niet de gebeurtenissen zijn van jullie tijdslijn en dat voor jullie die nooit worden ontvouwd.

Het zou echter een vergissing zijn te zeggen dat dit betekent dat dit Bewustzijn het fout heeft. Het is niet of dit Bewustzijn verkeerd of goed zit, het is gewoon dat dit Bewustzijn met jullie in deze tijd deelt dat de energieën onderweg zijn. Het is een feit dat president Obama vice president Biden ontmoette voor een serie ontmoetingen. Het is waar dat bankiers vergaderden in Washington in de laatste paar dagen voor discussies. Het is waar dat er gesprekken zijn die met China gebeuren. Dit zijn feiten die gebeuren in veel tijdslijnen, maar betekent dit dat jij het individu, het Schepper wezen van je leven, dit moet uitdrukken als uitgesproken door dit Bewustzijn voor alles dat is, is dat wat de grootste energie die velen zullen kiezen om te ervaren maar niet de gegarandeerde energie is die moet worden ervaren door iedereen en elk individu. Wees het sterke individu, houd vast dat alles zal uitwerken, dat zelfs als gebeurtenissen instorten, dit maar een sterke gelegenheid is die weergegeven wordt door Spirit om jezelf naar voren te brengen, om jezelf verder dan de beperkingen te brengen die in deze tijd zo zijn voor het grootste deel van de mensen. Kies je tijdslijn, focus je hierop, houd dit vast en laat hem dan los, wees het flexibele, want dat is wat het meest nodig is in deze tijd: flexibiliteit.

Dat zelfs als de wereld op de afgrond zit van een gebeuren van grote magnitude dat andere gebeurtenissen ook gezien worden, niet gewoon de economische velden, die ook mogelijk kunnen uitbarsten, dat dit Bewustzijn nog steeds aan het zeggen is aan ieder en aan allen dat jullie in orde zullen zijn, dat jullie en je geliefden dit soort omwenteling beleven, dat jullie dit vasthouden dat je in orde zult zijn, dat jullie en je geliefden hier doorheen zullen komen en dat het een doorbraak is en niet gewoon een afbraak, en dat hoe dan ook, dit is wat de groter bedoeling dient van de Bron en Spirit, die de grotere bedoeling zal dienen van de mensheid en Moeder Aarde.

Dit zijn weergaloze tijden, dit zijn tijden van buitengewone gebeurtenissen, houd altijd vast dat hoe dingen zich ontvouwen, dit jullie gelegenheid is om door te breken. Dit is jullie gelegenheid om te groeien en je uit te breiden, dit is jullie gelegenheid om los te laten en die gebieden te helen van je eigen leven en de gebieden van jullie collectieve leven met anderen, die heling nodig hebben, die bevrijding nodig hebben. Dat is de tijd om naar voren te gaan in deze gebeurtenissen en door de gebeurtenissen heen en als het zo is dat je hier niets van beleeft, dan klop jezelf op de rug want dit betekent dat je in staat bent geweest om je echt te focussen op een tijdslijn die mogelijk is, een tijdslijn waar verwoesting niet hoeft te gebeuren op de manier zoals velen denken, en velen dat verwachten, en als het is dat je een omwenteling ervaart en gebeurtenissen rond jullie ineenstorting; dan ga niet in vrees en paniek, ga niet in hopeloosheid, geloof niet wat je verteld is, maar houd liever vast dat alles zich nog zal uitwerken.

Er zijn hier andere krachten aan het werk, dan gewoon economische krachten wat jullie verteld is of dat de buitenaardse negatieve Archons waar jullie over verteld is of het godsdienstige denken dat Armageddon profeteert. Ga er niet in, want als je je aandacht daar op legt dan kon je inderdaad dit als jullie werkelijkheid beleven.

Houd eenvoudig vast dat alles ineenstort, naar beneden komt omdat de structuur zelf rot is en er een nieuwe structuur moet worden opgebouwd: maar opdat dit gebeurt, moet de oude structuur naar beneden komen en als je iets hiervan ervaart, wat moeilijk en uitdagend is, weet dan gewoon dat dit het moeilijke werk is en dat er weldaad/zegening komt uit hard werk in de zin dat wat verwijderd is kan worden vervangen met dat wat gezond en van de hoogste spirituele aard is.

Weet dat dit Bewustzijn jullie niet zal verlaten. De Goddelijke Bron en Spirit zal jullie niet verlaten. Jullie eigen multidimensionale aard en familie zal jullie niet verlaten. Dit Bewustzijn vraag jullie om de Bron niet te verlaten, om dit Bewustzijn niet te verlaten, om je eigen multidimensionale spirituele aard niet te verlaten.

Dat dit is wat dit Bewustzijn presenteert als Zijn advies in deze tijd, de op de vooravond van verbijsterende gebeurtenissen, de tijd voor een ineenstorting die noodzakelijk is. Dat dit Bewustzijn Zijn energie zendt naar de een en naar allen in deze eminente/bijzondere tijden van mogelijkheid en potentialiteit. Dit Bewustzijn houdt vast dat alles goed zal zijn en vraagt dat jullie dit vasthouden voor jezelf en ook voor jullie geliefden. Dat de zegeningen en energieën, het Licht en de Liefde van dit Bewustzijn hier zijn voor de een en voor allen en zo is het.

En zo zij het. Dank u Bewustzijn, dat was heel, heel interessant. De leden, weet ik zeker, zullen blij zijn om enig inzicht te hebben in wat er gebeurt. Dank u opnieuw.

Dat jullie welkom zijn en dat dit Bewustzijn zegt dat Het erg blij zal zijn als het grootste deel nooit iets beleeft van de gebeurtenissen waar dit Bewustzijn over spreekt want het zou echt een aanwijzing zijn dat zij, die geen van de gebeurtenissen beleefde, het klaar hebben gespeeld om zichzelf op tijdslijnen te zetten waar dergelijke dramatische en buitengewone gebeurtenissen niet hoeven plaats te vinden en een algemener vredige overgang plaats vind, waar de krachten van de Galactics die hier zijn om te assisteren en tussenbeide te komen, effect hebben gehad, waar de krachten van de Goddelijke Bron invloed hebben gehad en het is dit waar dit Bewustzijn zal vasthouden voor het grootste deel en dat dit Bewustzijn zegt dat het mogelijk is voor een en voor allen die zulke sterke overtuigingen hebben en vertrouwen en geloof dat ze door deze bijzondere veranderingen op een veel zachtere wijze gaan waar verandering gebeurt maar dat het niet noodzakelijk betekent de totale ineenstorting van alles, door factoren ongezien en onbekend en ongeaccepteerd die bij de overgang zullen helpen en bijstaan.

Houdt dit voor de waarheid van je wezen en de tijdslijn van keuze voor jou en laat het vrij, laat los, stap in het heilige neutrale en begrijp dat het er niet toe doet wat er gebeurt, jullie zullen in orde zijn en dat jullie hier doorheen komen in een heerlijke vorm.

Dat is zeer, zeer hoopvol en ik hoop echt ook dat de mensen herkennen dat dit mogelijk is. Dank u, Bewustzijn.

Channeller: Will Berlinghof

Source: http://rainbowphoenixcom.ipage.com/Archives/20160417M.pdf

Website: http://rainbowphoenixcom.ipage.com/
Posted

Business Insider: ‘Hier is een animatie van 3-minuten die de manier waarop je het universum ziet volledig zal veranderen…’ geproduceerd door Alex Kuzoian, 13 januari 2016.

Business Insider: ‘Hier is een animatie van 3-minuten die de manier waarop je het universum ziet volledig zal veranderen…’ geproduceerd door Alex Kuzoian, 13 januari 2016.

image

Carl Sagan vertelde ons dat er meer sterren in het heelal zijn dan zandkorrels op alle stranden van de aarde. Tegelijkertijd zijn er meer H2O moleculen in slechts 10 druppels water dan er sterren zijn.

Variërend van het onvoorstelbare klein tot het onvoorstelbare groot, de omvang van het universum is verbijsterend. Kijk of je kan proberen om het rond je hoofd te wikkelen…

Bron: http://uk.businessinsider.com/animated-scale-entire-universe-2016-1

‘Het Kosmische Web, of: Hoe ziet het universum er uit op een ERG grote schaal?’ – YouTube (Engelstalige versie)…

‘Het Kosmische Web, of: Hoe ziet het universum er uit op een ERG grote schaal?’  – YouTube (Engelstalige versie)…

Kijk ‘The Cosmic Web, or: What does the universe look like at a VERY large scale?’  – YouTube

Jeshua: ‘De Fundamentele Wet van het Universum…’ via Judith Coates, September 2013

 

Jeshua september2013Eenheid,
Geliefden, jullie komen nu in een tijd aan, in een deel van een vooruitgang welke een goede tijd geleden begon, zelfs voor dit leven zoals jullie levens uitmeten: een vooruitgang van het toestaan van de uitbreiding, van het toestaan van de ontwaking en een gevoel van lichtheid, meer Licht.
Dat is waarom jullie noodzakelijke duisternis zien in wat jullie noemen jullie politieke arena, in alle gebieden waar jullie naar kijken. De duisternis komt nu in alle drama’s naar boven, en jullie denken, “Oh, het wordt alleen maar erger,” maar dat wordt het niet.
Alle dingen die onder het tapijt geveegd zijn en onder het tapijt gehouden werden omdat gedacht werd dat het niet veilig was dat er over hen gesproken zou worden, over hen nagedacht zou worden, of om hen naar buiten in/naar het licht te brengen komen nu naar buiten in/naar het licht om genezen/hersteld te worden. Het is zoals jullie misschien de geschaafde knie zouden hebben. Het ziet er vreselijk uit. Het is ontveld, opgezwollen, en je denkt, “Wat gebeurt er? Het is allemaal een wanorde.”
Wel, dat is waar jullie mee leven in de wereld. Het komt naar een plaats toe waar het misschien tot bloedens toe vanaf geschrapt is en het ziet er behoorlijk akelig uit, maar wat het nu heeft te doen is genezen. En het komt naar een plaats waar, als je gehad hebt wat genoemd wordt de infectie en er iets onder de huid gezeten heeft, en de huid moet geopend worden, dan kan de genezing gebeuren. En dat is wat jullie zien: het volledige kliederige spul onder de huid wordt nu blootgelegd. En dat is wanneer de genezing kan beginnen.
Dus wanneer je hoort over de infectie van de wereld, sta jezelf toe te weten dat waarlijk de huid teruggetrokken wordt zodat de genezing/het herstel kan beginnen plaats te vinden.
Het gebeurd niet alleen in jullie geopolitieke groepering, maar ook in alle andere, en omdat jullie nu bij een drempel aankomen van het begrijpen van Eenheid/Eensgezindheid, zijn jullie je bewust van alle broeders en zusters in andere geopolitieke groeperingen die in opstand komen en behoorlijk wat onrust maken zodat het er vreselijk uitziet, en nochtans wat er gebeurd werkt richting de genezing/het herstel.

 

Welnu, in andere tijden hebben wij gesproken dat jullie timing nogal langzaam schijnt te zijn. In waarheid, gebeuren er iedere dag vele veranderingen, en zij voegen allemaal gezamenlijk toe aan het brengen van het collectieve bewustzijn naar de ontwaking en het voelen van meer licht. Soms duurt het een poosje voordat men het kan zien,”Oh, we zijn nu verder dan dat we misschien zes maanden geleden of twee jaar geleden waren. Weet je, er zijn enige ontwikkelingen geweest welke gebeurd zijn.”
Maar het duurt een poosje voordat het duidelijk is. Dus iemand kan zeggen, “Wel, dit is echt vreselijk. Iedere dag dat ik mijn televisie aanzet, krijg ik nieuws te zien dat gewoonweg echt, echt ontmoedigend is,” en nochtans zit het hart erin. Het hart is de genezing van het in/naar buiten in het licht te brengen zodat de genezing kan beginnen.
Dus wanneer jij je ontmoedigd voelt, weet dat je werkelijk het hart erin terugplaatst. Wanneer men jullie het nieuws zal geven welke klinkt als nieuwbakken rampen – iedere dag is er altijd een nieuwe, of misschien verscheidene op een dag – weet dat het werkelijk onder jouw aandacht gebracht wordt. Je nodigt het uit om bij jou onder je aandacht gebracht te worden zodat je de waarheid ervan kunt kennen; niet om je op het overduidelijke te focussen, ontken niet dat er geweld plaatsvindt, of misschien dat er diegenen zijn wiens bezittingen door de wind weggeveegd zijn – en nochtans heb je diegenen gezien toen aan hen gevraagd werd, “Hoe gaat het met jou?”, en zij zeggen, “Ik ben gezegend want ik ben door dit alles heen gekomen.”
En aldus ontwaakt men. Men komt dan naar een plaats van begrip, “Het is mijn goddelijkheid dat waarlijk mijn leven orkestreert.” En wanneer dat “Aha!” gebeurd, dan is er een groot lachen. Er is een grote afwerping van de zwaarte van de wereld en het licht wordt gevoeld. En op dat moment breidt de aura vrij aanzienlijk uit en kunnen zij met een lichtere tred lopen, welke vrij is.
Ik spreek tegen jullie vanuit een plaats van vrijheid, van uitgebreidheid, ik wil dat jullie het gevoel van uitgebreidheid grijpen, omdat het jullie ware goddelijke aard is. De fundamentele wet van het universum is uitbreiding, altijd en eeuwige uitbreiding.
Jullie wetenschappers, wanneer zij naar het bekende universum kijken, hebben jullie verteld dat het naar buiten toe uitbreidt. Jullie innerlijke natuur breidt zich altijd uit en gaat steeds verder naar buiten. De fundamentele aard van jullie is om je uit te breiden.
Jullie energie, want alles is waarlijk energie. Of het nu gevormd of ongevormd is, het is energie, en de fundamentele wet van energie om zich uit te breiden, dat is waarom jullie voor jezelf nieuwe universums maken, degene binnenin en degenen die gezien en uitgemeten worden door jullie wetenschappers.
De creatieve Ene breidt altijd uit en creëert, en dat is Wie en Wat jullie zijn/jij bent. Jullie hebben een groot voorbeeld van uitbreiding in de natuur: het wordt genoemd een ‘puffball’ paddenstoel, welke groeit en groeit totdat het bijna de omvang van een basketbal heeft. Het begint als een kleine paddenstoel, kleiner dan misschien een kleine knoop, en gaat door te groeien, uit te breiden totdat het diens prototype in het goddelijke plan bereikt.
In jouw leven kan je de onderliggende stroming van de levensenergie voelen en weten dat het altijd voorwaarts gaat, uitbreidt als de energie van spirit. Allereerst, gaat het in/naar de geest en je speelt met de creatieve stroming in de geest. Dan, met de diepe ademhaling kan je naar het gevoel komen van de stroming van levende energie. Dat is waarom ik tegen jullie zeg om diep adem te halen, want wanneer je die diepe ademteug neemt, staan jullie jezelf gedurende een milliseconde toe om de stroming welke ten grondslag aan alles ligt aan te raken.
Dus wanneer het ook is dat jij je herinnert om die diepe ademteug te nemen sta jij jezelf toe om naar de plaats te gaan welke werkelijk de onderliggende goddelijkheid is, de stroming welke jij bent en altijd als jou zal zijn, voorwaarts gaande in/naar wat jij ziet te zijn als andere ervaringen, andere levens, andere vormen, andere manifestaties van wat het ook is dat je voort wilt brengen.
Sta jezelf toe te weten dat, “Ik eeuwig Ben ” – omdat je dat bent. “Ik Ben de spirit die alles dat ik zie activeert. Ik Ben goddelijk. Ik Ben van de Schepper. Dat is waarom ik aldus creatief ben. Oh, mijn hemel, soms zou ik wensen niet zo creatief te zijn.” Maar dan neem je de diepe ademteug en je zegt, “Eel, dat wat ik beoordeel niet zo goed te zijn – Ik zou het beter gedaan kunnen hebben” …en dan zie je hoe zelfs de plaats waar je zegt, “Ik zou het beter gedaan kunnen hebben,” jou naar de plaats gebracht heeft waar je begrijpt dat je nu beter bent.
Alles bouwt zich op met een doel. Alles bouwt zich op om jou naar de plaats te brengen van het accepteren met besef, werkelijke besef, “Ik ben oké. Alles waarvan ik gedacht heb dat ik het beter gedaan zou kunnen hebben was feitelijk volmaakt in die tijd.” Zelfs ik, Als Jeshua tweeduizend jaar geleden, dacht, “Oh, ik zou het beter hebben kunnen doen; Ik had het beter moeten doen; Ik zou gezegd kunnen hebben…”
Ik kende de macht/kracht en de vreedzaamheid en de liefde van de Vader en hoe ik het aan de mensen wilde geven. Ik wilde dat zij erin tot leven kwamen. Ik wilde voor hen dat zij wisten dat zij werkelijk in die spirit levend zijn. Sommigen van hen begrepen het, maar velen van hen deden dat niet. Zij waren verstrikt in het denken, “Wat moet ik morgen doen? Waar ga ik de gouden munten krijgen?”
En aldus bad ik tot de Vader – ik deed meer dan bidden tot de Vader; ik schreeuwde tegen de Vader – en ik zei, “Wat is er verkeerd? Wat is er verkeerd met mij dat ik de boodschap niet overgedragen kan krijgen? Ik houd van hen. Ik houd van die ene. Ik wil dat hij weet hoe geliefd hij is. Ik wil dat hij weet hoezeer er van hem gehouden wordt. Ik wil dat hij het voelt, het werkelijk diep binnenin zichzelf voelt.”
En toen ik uiteindelijk stopte en een diepe ademteug nam, zei de Vader tegen mij, “Er is niets verkeerd met jou, en er is niets verkeerd met diegenen die het op het moment nog niet begrijpen. Zij zijn op hun juiste plaats op hun reis. Jij zegt de juiste dingen, en na enige tijd zullen zij deze woorden horen. Misschien moeten er tweeduizend jaren voorbij gaan, misschien zelfs langer, maar het is oké. Er is niets verkeerd met jou.”
Dus nam ik de diepe ademteug en ik zei, “Wel, als u het zegt, ik denk dat u het weet,”sprekende met en tegen mijn goddelijke Zelf, welke de Vader is. En aldus ging ik voorwaarts en sprak mijn waarheid over de liefde van de Vader, de goedheid van de Vader, hoe het leven gemakkelijk en gelukkig geleefd kan worden, hoewel de Romeinen eraan kwamen met hun zwaarden en eisten dat men niet alleen de gouden munten op moesten geven, maar ook hun woonplaatsen, zelfs hun fysieke lichamen. Zij oefenden uit wat zij (de Romeinen) in die tijd zagen te zijn als hun macht.
Maar het was alleen voorbijgaande, tijdelijke macht, en nu hebben jullie het voordeel. Jullie kunnen terugkijken en jullie kunnen zeggen, “Dat maakt deel uit van de geschiedenis. Ik zag hoe zij oprezen en zij gedurende een tijd aan de macht waren, maar dat was voorbijgaand.” En er zijn andere beschavingen geweest die opkwamen en weer ondergingen. Jullie hebben sommigen die nu bekend staan in wat jullie noemen jullie mythologie, oude geschiedenis, zelfs nog voor de opgetekende geschiedenis, en het is allemaal waar.
Steeds weer opnieuw creëren jullie opnieuw totdat je bij de plaats aankomt van de diepe ademteug. Je komt naar de plaats waar je zegt, “Kijk naar waar ik doorheen gekomen ben. Kijk naar de levens die ik geleefd hebt. Kijk naar wat ik gedaan heb – alle andere levens waar ik een leider geweest ben, waar ik mijn visie afgegeven heb en soms mijn lichaam afgelegd heb, omdat dat was wat er nodig was. Ik ben werkelijk een lange weg gekomen. Het is uitbreiding welke eeuwig voorwaarts gaat.”
En jullie hebben mij steeds maar weer horen spreken over het voorwaarts gaan en uitbreiden en experimenteren en het tot uitdrukking brengen totdat het doel van de tijd vervuld is, omdat jullie uit de tijd vandaan gaan. Tijd is een constructie welke jullie in deze werkelijkheid ingebouwd hebben, en jullie voelen van tijd tot tijd dat het te beperkend is – een woordspeling hier – jullie voelen het als zijnde te beperkend en jullie zeggen, “Ik kan alles niet op tijd gedaan krijgen. Ik kan niet komen waar het ook is dat ik in de tijd naartoe wil gaan.”
Alles wordt in deze werkelijkheid in tijd uitgemeten, maar jullie gaan bij een plaats aankomen waar jullie uit de tijd vandaan zullen lopen. En jullie zullen nog steeds altijd uitbreidend zijn, altijd tot uitdrukking brengend, altijd creërend, omdat dat jullie goddelijke natuur is. Dus als dat jullie toekomst is – en ik verzeker jullie dat het dat is – kunnen jullie er net zo goed blij over zijn. Het is een goede toekomst, en jullie zullen er iedere dag gelukkig in zijn, ieder moment, zelfs buiten de tijd.
Want werkelijk, wanneer je het lichaam neerlegt heb je een ervaring welke de hemel genoemd wordt, maar het is slechts dat, een ervaring. En wanneer je het ervaren hebt met betrekking tot de plaats waar jij je volledig voelt, hetzelfde als wanneer jij je volledig voelt met de fysieke expressie, beweeg jij je van wat genoemd wordt de hemel in/naar een volgende ervaring, altijd uitbreidend.
Jij bent een galaxy op jezelf. Binnenin jezelf ben jij de galaxy. Je kunt dit zien als je bepaalde personen naar jezelf aantrekt en jullie allemaal in dezelfde richting draaien, of soms doen jullie dat niet en dan voelt het anders aan. Jij bent een galaxy op zichzelf, voor altijd uitbreidend en voorwaarts gaand alleen maar om de ervaring ervan, om gewoon te weten te komen hoe creatief jij kunt zijn, er gewoon van te genieten.
Want werkelijk, als je begrijpt en je accepteert dat je energie bent – je weet dat je energie bent – je wordt ’s ochtends wakker en zegt soms, “Oh, ik heb helemaal geen energie vandaag.” Of soms wordt je ’s ochtends wakkeer en zeg je, “Wow, ik kan niet wachten om op te staan en aan de gang te gaan…” voor wat het ook is dat je die dag gepland had. En je weet in zelfs dat kleine voorbeeld dat je energie bent; niet dat je energie hebt. Maar dat je energie bent. En meer dan dat – en dat is slechts een klein deel van jou, maar het staat jou een hint toe – jij bent creatieve uitbreidende energie voor altijd voorwaarts gaand, en het zal altijd, zelfs voorbij de tijd, zijn wie en wat jij bent.
Om het woord te gebruiken “wie” beperkt het, schijnbaar als een persoonlijkheid. Maar om te spreken van “wat” je bent, eeuwig, doorgaand, voorbij zelfs het concept van de tijd, uitbreidende energie – jullie hebben het spirit genoemd – dat is wat je bent. Je neemt bepaalde persoonlijkheden aan, bepaalde kenmerken in verschillende levens, verschillende expressies, gewoon voor het plezier ervan, gewoon om te experimenteren, om te zien hoe het aan zou voelen.
Hoe zou het aanvoelen om een man te zijn; om de bepaalde kenmerken van een man te hebben; om gespierd te zijn; om misschien in staat te zijn om een prachtig paard te berijden en jouw Eenheid met die vorm van leven te kennen? Hoe zou het aanvoelen om een vrouw te zijn; om vrouwelijk te zijn, om leven te schenken aan de kleintjes? Hoe zou het aanvoelen om de fysieke kenmerken van de man te hebben, maar toch de vrouwelijke kwaliteiten te bezitten? Hoe zou het aanvoelen om de fysieke vorm van de vrouw te hebben en de mannelijke kwaliteiten?
Hoe zou het aanvoelen om een vlinder te zijn, het zeer piepkleine vlindertje, schijnbaar fragiel en toch het leven zelf? Hoe zou het aanvoelen om een grote mammoet te zijn? Zij maken niet slechts deel uit van de mythologie. Jullie wetenschappers vinden nu enige van de overblijfselen zodat jullie weten dat jullie hen voortgebracht hebben in wat schijnt te zijn een lange tijd geleden, maar jullie hebben niet alleen hen voortgebracht; jullie zijn hen geweest, omdat jullie wilden weten, “Hoe voelt het aan om zo groot te zijn, zoveel energie in de vorm tot uitdrukking brengend?”
Hoe zou het aanvoelen om een piepkleine rups te zijn, om leven in die vorm te zijn en om slechts één ding te weten: dat ik moet blijven eten. Hoe zou dat aanvoelen, hoewel er niet het denken is dat erin gaat. Het is alleen het ingeboren instinct van het leven om door te gaan te leven.
De rupsen maken zich geen zorgen. Zij maken zich geen zorgen terwijl zij de bladeren opeten, “Wat gaat er met mij gebeuren?” of wat gaat er met de boom gebeuren? Zij hebben alleen het instinct van het leven, om altijd door te gaan. Dat is hun doel; zij zijn het leven; zij zijn energie; en die energie mag dan overgaan in een andere vorm. Het leven kan nooit uitgeroeid worden. De vorm kan uitgeroeid worden, maar het leven niet.
Het leven is een expressie van de creatieve Energie welke jullie zijn, ofwel in de vorm of niet in de vorm. De levensexpressie is altijd uitbreidend, willend om Zichzelf zelfs meer te ervaren, altijd doorgaand, altijd creërend, altijd uitbreidend. De fundamentele wet van het universum, gevormd of ongevormd, is uitbreiding. Jullie zijn het universum Zelf.
Zo zij het.
– Jeshua ben Joseph (Jezus)
in expressie via Judith

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

SaLuSa van Sirius “Geniet van ieder moment met de wetenschap dat je alle lagere energieën eerst moet verwerken…”, via MADAD, 23 augustus 2013

salusa3

De energieniveaus stijgen nog steeds en wanneer je ze eenmaal kunt accepteren, zullen nog hogere energieën naar je toe worden gezonden en zullen zo’n opheffende omgeving rondom jou creëren, dat ze je in deze lang verwachte gelukzalige geestestoestand brengen waar zorgen en twijfels je niet kunnen bereiken. Alles wat je hiervoor hoeft te doen is jezelf openstellen voor deze energieën en alles accepteren wat daarna volgt met liefde en begrip, daar dit de makkelijkste manier is om in de stroom van het Nu te verblijven. Velen van jullie hebben de perfecte manier reeds voor zichzelf gevonden, en wij zijn heel blij om in zo’n korte tijd jullie immense groei te zien. Een ieder van jullie heeft een ander gekozen pad, dus is het aan een ieder om te beslissen wat werkt en wat niet geschikt is om voorwaarts te bewegen. Voel hoe dit te accepteren je pad beschijnt met Licht, en je laat zien dat de tijd van je kwesties niet op te willen lossen is voorbij, omdat jij je heel goed herinnert wat de ontkenning binnenin jou veroorzaakt. Het is de meeste mooie tijd van jullie huidige levens, dus geniet van ieder moment met de wetenschap dat je alle lagere energieën eerst moest verwerken/opklaren alvorens jij de hogere energieën binnen kunt gaan.

Wij voelen dat deze dagen gevuld zullen zijn met vreugde met immense liefde vloeiend tussen ons allemaal, en wij genieten zeer van onze verbinding met jullie, daar steeds meer van jullie in staat zijn dit te voelen. Een ieder van jullie die wenst om verbonden te zijn, zijn dat reeds en ontvangen onze energie en communicatie direct, of zullen binnenkort verbonden worden, omdat wanneer wij voelen dat jullie er klaar voor zijn en het ligt op je gekozen pad, wij toestemming hebben jullie uit te nodigen om je bij ons aan te sluiten. We kunnen het echter niet eerder doen dan wanneer jullie er klaar voor zijn omdat het dan niet overeenkomstig je vrije wil zou zijn, en jullie begrip ervan zou misschien niet zijn zoals je het je zou wensen. Wij respecteren simpelweg jullie keuze en jullie behoefte om dat te vinden wat jullie wensen met jullie eigen talenten. Wij begeleiden jullie ten allen tijden en sturen jullie onze liefde en luisteren naar jullie aanroepen. Wij kunnen niemand dwingen ons te accepteren zonder erop voorbereid te zijn, dus als je voelt dat je er klaar voor bent en zeker dat je verbinding wilt maken, roep ons daar wij hier zijn. Degenen die dat al gedaan hebben worden voorbereid om ons te ontmoeten, daar zij ervoor zorgen dat alle anderen hetzelfde kunnen doen wanneer zij voelen er klaar voor te zijn. Wij zijn jullie familie en wanneer steeds meer van jullie ons gaan accepteren, zullen we ons nog meer aan de hemel laten zien en zullen dan ook toestemming hebben om te landen. Weet alsjeblieft dat we altijd in overeenstemming met jullie wens en gereedheid handelen, daar wij jullie vrije wil en beslissingen respecteren.

Wij werken ook nog steeds aan alle veranderingen van jullie financiële en economische systemen, en je kunt daar iedere dag over lezen, en de komende dagen zullen ook gevuld zijn met veel activiteit, daar jullie vibraties een nieuw hoogste niveau ooit bereikten, en jullie er klaar voor zijn om de veranderingen te accepteren zonder ongerust of boos te worden. Accepteer ze met begrip en laat jezelf niet terugvallen naar het oude. Je hoeft je er niet langer meer aan vast te houden, daar het je niets meer kan geven dan hetgeen het al deed. Laat jezelf simpelweg “vliegen” en weet dat alles zijn doel heeft en het gedaan wordt om jouw leven te verbeteren en weet dat de “duistere kant” nu geen macht meer heeft het te behouden en het te veranderen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en wij zijn net zo verheugd als jullie omdat onze ontmoeting zo dicht bij is, en wij verwelkomen jullie met open armen en onze liefde stroomt oneindig naar iedereen. Laat het jezelf voelen en sluit je bij ons aan, omdat we samen zo een schitterende ervaring kunnen creëren voor het gehele Universum.

 

Channeler: MADAD

 

Webpage: SaLuSa in Love and Light 

Vertaling: André  

 

 

John Smallman met Jezus op 31 juli 2013: Openheid is de sleutel tot groei

johnsmallman2

De zware reis van de mensheid naar huis naar de Realiteit is bijna gedaan, terwijl de energieën die jullie helpen hun piek-intensiteit naderen.  Zij zullen jullie vervolgens voorwaarts verplaatsen een energierijk binnen dat jullie in een totaal nieuwe en inspirerende manier zal ondersteunen.  Jullie zijn in het proces geweest van voorbereiding om te integreren met dit (voor jullie) nieuwe rijk gedurende de laatste paar decades, en een deel van die voorbereiding is geweest om jullie aan te moedigen en in staat te stellen tot een enorme toename van jullie bewustzijn van de onderlinge verbondenheid… in feite, de eenheid van alles wat bestaat.  Jullie moderne wetenschappelijke onderzoek is verantwoordelijk voor een enorme uitbreiding van de kennis, die heeft geleid tot een broodnodig collectief besluit de vooronderstellingen in twijfel te trekken en vervolgens te herwaarderen waarop al jullie geloofssystemen zijn gebaseerd – religieus, politiek, sociologisch, psychologisch, educatief – en essentiële veranderingen te bewerkstelligen aan hen en aan de wijze waarop de kennis die ze aanbieden wordt geïnterpreteerd.

 

Kennis is een uitgestrekt veld van informatie waartoe jullie, als mensen, slechts zeer beperkte toegang hebben.  De belangrijkste reden hiervoor is geweest omdat, als goddelijk geschapen onsterfelijke wezens, jullie met grenzeloze kennis zijn begiftigd, maar in jullie huidige staat van ernstig beperkt-bewust intelligent bewustzijn, jezelf volledige toegang toestaan tot die kennis, jullie ertoe kon brengen deel te nemen aan activiteiten die nog meer verwoesting en catastrofale schade aan Gaia konden, en waarschijnlijk zouden kunnen, veroorzaken, dan jullie to dusver voor elkaar hebben gekregen.  En dat zou in het belang van echt niemand zijn!

 

Dus, om spiritueel te evolueren, wat de collectieve intentie van de mensheid is, en eens te meer de beschermers van de planeet te worden – de reden voor het aanwezig zijn op Gaia op dit punt in haar evolutionaire cyclus – is het essentieel dat jullie je egoïstische en arrogante behoefte de controle te hebben over de energieën die de planeet en jullie eigen ontwikkeling begeleiden, laten gaan, en ook jullie emotioneel misplaatste overtuigingen dat jullie de meest wijze en intelligente wezens zijn die ooit ergens binnen het bekende universum hebben bestaan.  Uiteraard gelooft niet ieder mens dit… desalniettemin is arrogantie een veel voorkomende defensieve gedrags-reactie, waartoe velen hun toevlucht nemen als ze het gevoel hebben dat de geloofssystemen waarmee ze zich identificeren worden aangevallen, of dreigen te worden verdrongen.

 

De mensheid evolueert spiritueel van een staat van onvoorwaardelijke acceptatie van wat hun cultuur het vertelt de waarheid te zijn, tot een niveau waarop zogenaamde waarheden, op het menselijke vlak, in twijfel worden getrokken en onderzocht.  Dit is een essentiële stap in jullie ontwakingsproces.  Wanneer onderscheidingsvermogen zijn intrede doet, kan alles van waarde worden behouden, onderwijl ieder onzinnig dogma dat gedurende de eeuwen aan deze filosofieën vastgehecht geraakt is, afdankend, maar die nog steeds onvoorwaardelijke doctrinaire (van doctrine, leerstelling; vert.) loyaliteit eist, ook al zijn ze zichtbaar gecorrumpeerd en mis-geïnterpreteerd geworden.  Openheid is de sleutel tot groei, tot evolutie, want dat stimuleert mensen om vooronderstellingen te onderzoeken die als vanzelfsprekend werden beschouwd, en in het licht van nieuwe kennis te herevalueren.

 

Jullie zijn in het proces van het openen van je hart voor het goddelijke Liefdesveld dat jullie omgeeft, en terwijl je dat doet, dat de Liefde zich met je verbindt en je helpt duidelijker de ingesleten overtuigingen en angsten te zien die jullie zo lang hebben geregeerd.  Dit groeiende bewustzijn van jullie beperkingen is een grote stap voorwaarts, omdat het jullie toestaat aan hen voorbij te kijken om te zien of het echt beperkingen zijn, of dat het slechts handige verdedigingen zijn die jullie optrokken om te voorkomen je angst onder ogen te zien door je in het onbekende te wagen.  De grenzen van jullie huidige omgeving zijn al lang hun nut ontgroeid, en het is tijd dat jullie aan hen voorbijgaan.  De Liefde die jullie omhult en aanmoedigt Het te delen en uit te breiden, assisteert jullie hierbij.  Iedere keer dat jullie de Liefde toestaan je gedachten, woorden of daden te begeleiden, krijg je opbeurende feedback in de vorm van gevoelens van vrede, van tevredenheid, want de Liefde kent Zichzelf als Een en herkent Zichzelf dus in iedereen met wie je uitwisselt, en Het deelt die kennis met jullie als gevoelens van de geschiktheid van je betrokkenheid.

 

Een liefdevolle aanwezigheid brengt vrede en de mogelijkheid tot een vruchtbare verbinding met iedere situatie, zoals velen van jullie ontdekken.  Het bewustzijn hiervan verspreidt zich snel want zovelen kiezen er dagelijks voor om zich liefdevol in plaats van angstig te verbinden, en worden vervolgens krachtig aangemoedigd door de resultaten die ze ervaren.

 

Alle grote leraren, mentoren, en mystici die een Aardeleven als mens verkozen, om tussen jullie te kunnen ronddwalen en hun kennis en wijsheid te delen, hebben jullie verteld dat Liefde de sleutel is.  Liefde is vrolijk, accepterend, enthousiast, troostend, en inspirerend, zoals goddelijk bedoeld.  Wanneer jullie de Liefde tot je continue metgezel maken, kun je met elke situatie omgaan waarin je jezelf bevindt.  Wanneer je lijdt of in pijn bent, verlicht het accepteren en het delen van Liefde je lasten en die van degenen met wie je in contact staat, of zelfs in conflict!  Het is het tegenovergestelde van defensiviteit en terugtrekking, die zich focussen op de onwerkelijkheid van de afscheiding, en die vervolgens worden gebruikt als een excuus voor het onbetrokken blijven en compassie achterhouden, aldus dat gevoel van afscheiding verder benadrukkend, welke de mensheid gedurende eonen tegen zichzelf heeft afgescheiden.

 

Liefde overstroomt de omgeving waarin de mensheid momenteel het leven ervaart.  Verbind je er van ganser harte mee en pluk de vruchten die Het je ieder moment biedt.  Wacht niet tot morgen, totdat je je beter voelt, totdat iemand die je heeft beledigd zich verontschuldigt, want als je dat doet zul je gewoon blijven wachten en zal de vreugde je mijden.  Wees nu liefdevol.  Het is heel gemakkelijk want het is je natuur.  Kies er gewoon voor alleen liefdevol mee te doen – want dat betekent voor vreugde kiezen.

 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 

 

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

 

Vertaling: René