WantToKnow.nl/be: Wat gebeurt er met de ‘kopstukken’ in de VS..??!

Wat gebeurt er met de ‘kopstukken’ in de VS..??!

2017 © WantToKnow.nl/be

  

Onze onvolprezen collega Ella*Ster is een van de vele gerespecteerde alternatieve media-sites, waarop bijna dagelijks de voortgang te zien is, van de zich ontrollende acties van een ‘groep’ rond president Trump. Kijk HIER bijvoorbeeld naar het goed onderbouwde artikel van Ella*Ster over dit fenomeen. En kijk maar eens naar de foto’s die we bij dit artikel plaatsen.. Is het niet uitermate vreemd, dat dit puur toeval zou zijn, dat zowel Chelsea Clinton, als haar moeder, als John McCain, met een brace lopen, om hun voet/been steun te geven. Eenvoudiger gezegd: je mag aannemen dat het hier om een ‘camouflage’ gaat van een aangebrachte enkelband..?

En als het werkelijk om een ongeluk gaat, is het dan niet vreemd dat ze allemaal hun rechtervoet hebben ‘bezeerd’..? Kortom, waar rook is, is vuur. En die rook is al te zien, sinds het ondertekenen van een zogenaamde ‘executive order’ door president Trump, half december. (Kijk naar ons artikel HIER) En laten we het met elkaar eens zijn over deze Donald Trump: het is en blijft een uitermate bizarre figuur, maar dom is hij niet.

Dat hij behoorlijk á-politiek is, mag iedereen inmiddels duidelijk zijn. Té vaak komt in dat verband de keiharde Amerikaanse zakenman/miljardair tevoorschijn, die geen blad voor de mond neemt en mensen behandeld alsof hij hun loon betaalt.. En in zijn hoedanigheid als president, net zó mensen ontslaat en aanstelt, zoals de ‘businessman inside’..

  

Human Trafficking is een doorn in het oog van Donald Trump

  

De door Trump ondertekende ‘order’ houdt in, dat speciale overheidsfunctionarissen per onmiddellijke ingang, gepermitteerd werden door de president, om bezittingen in allerlei hoedanigheden (onroerend goed en bankrekeningen bijvoorbeeld) in beslag te nemen, als onderdeel van beschuldigingen en/of juridische tenlasteleggingen. De tenlasteleggingen kun je afleiden uit de tekst van deze ‘executive order’, die we hier even vertalen voor je:

‘Ik, DONALD J. TRUMP, president van de United States of America, stel vast dat het grote aandacht verdiend, vast te stellen, dat de stabiliteit van internationale politieke en economische systemen wordt bedreigt. Door de omvang en reikwijdte van corruptie en het misbruik van mensenrechten, zoals deze worden gepleegd door personen die in de annex van mijn order worden genoemd.

Het misbruik van mensenrechten en corruptie, ondermijnen de waarden die het fundament vormen, voor stabiele, zekere en functionerende maatschappijen. Dit misbruik heeft een verwoestende impact op individuen, ondermijnd democratische instellingen, degradeerde wetsregels, doet keer op keer geweldconflicten herhalen, faciliteert de activiteiten van gevaarlijke personen en ondermijnd economische markten.De Verenigde Staten wil merkbare en significante consequenties uitvoeren naar hen, die zich schuldig maken aan indringende misbruik van mensenrechten of zich begeven in corruptie, evenals het beschermen van het financiële systeem van de VS, tegen misbruik door dezelfde personen. Ik verklaar hierbij deze toestand van dreiging een nationale noodgeval, waarbij ik bepaal dat dit indringende misbruik van mensenrechten en deze corruptie een ongewone én buitengemene dreiging vormen voor de nationale veiligheid, onze buitenlandpolitiek en de economie van de VS.

  

In de annex van dit presidentiële besluit worden 13 namen genoemd van relatief onbekende personen, waardoor de logische conclusie, dat dit verhaal om een veel verder gaand besluit handelt, meer dan aannemelijk is. Zeker wanneer rechtstreeks het misdrijf van de ‘human trafficking’ expliciet wordt genoemd in dit presidentiële besluit,,

We schreven HIER een artikel, dat in dit verband ook van essentieel belang is. Daarbij gaat het over het nieuws, dat Trump een speciale commissie heeft laten installeren, die een einde moet gaan maken aan het ‘child-trafficking’-fenomeen in de VS. Zoals je waarschijnlijk weet, is dit een ‘mooi’ woord voor de afgrijselijke kindermisbruikpraktijken, zoals die ook door menig ‘kopstuk’ in de VS gepleegd worden. (Kijk HIER eens op de site, waarbij het Witte Huis zelfs direct onder vuur lag!)

Arrestaties en acties vanuit het Witte Huis/president Trump
Volgens alternatieve-mediajournaliste Liz Crokin zouden er in 2017 al ruim 10.000 pedofielen gearresteerd zijn, sinds de aanstelling van Trump en het in werking zetten van de genoemde speciale ‘human trafficking research commission’, die overigens wordt voorgezeten door Trumps dochter Ivanka.

  

  

Maar wat natuurlijk het meest in het oog springt, is de abnormale gedragingen van John McCain, Hillary Clinton en haar dochter Chelsea Clinton. Kijk eens naar bijgaande foto’s. John McCain zou een enkelband dragen vanwege een achilleshielblessure.. Maar op een foto die ruim 2 weken later werd gemaakt, zit hij met diezelfde camouflage-brace aan zijn linkerbeen.. ! Geen blessure dus.

En nee, het is geen gespiegelde foto..Want je kunt duidelijk zien dat McCain’s rechteroog groter is in vergelijking met het ‘toegeknepen’ linkeroog. John McCain is dus druk doende met het ‘faken’ van zijn verwonding, teneinde zijn enkelband te verbloemen.. En kennelijk, héél toevallig, is het gedrag van de beide Clinton-vrouwen, van dusdanige proporties geweest, dat ook zij een ‘blessure’ aan het been kregen.. Tegelijkertijd wel te verstaan..! Enfin, gewoon gezond verstand vertelt ons dat ook zij een enkelband dragen..

  

Chelsea Clinton, directeur van de Clinton Foundation, loopt plotseling ook geblesseerd rond..

Huma Abedin, de personal assistant van Hillary Clinton met een enkelband..? Dat zou betekenen dat de verzegelde dagvaardingen ook te maken hebben met de periode van Hillary Clinton’s ministerschap..!

  

Het zou in het geval van de Clintons betekenen, dat zij betrokken zijn in een juridisch proces rondom hun Clinton Foundation, zoals we hier op de site onlangs schreven. Daarnaast is Hillary natuurlijk de ‘wazige’ ex-minister van Buitenlandse Zaken, met eenzelfde reputatie als haar stichting. Alleen duiken er nog geen foto’s op van Bill Clinton met een (mogelijke) enkelband, maar van Huma Abedin, de personal assistant van Hillary, zijn al wel beelden op het internet opgedoken, op basis waarvan je eenzelfde enkelband zou mogen veronderstellen..

Gesloten dagvaardingen..
Inmiddels is bekend dat de FBI zo’n 294 verzegelde of gesloten dagvaardingen heeft laten registreren bij de Federale rechtbanken door de hele VS. En als je denkt dat dit vaker gebeurt, dan heb je het mis. Want het gebeurt zelden dat dit soort dagvaardingen wordt gedaan. Meestal loopt een officier van justitie graag te pronken met zijn ‘buit’, die het liefst zo bekend mogelijk dient te zijn, zodat diens bekendheid op de zijne afstraalt. Maar áls het dan gebeurt, zo’n dagvaarding, dan toch zeker niet met z’n 294-en TEGELIJK..!! Hier is dus iets ‘groots’ aan de hand..

Naast deze 294 zijn DAARBIJ nog eens een ‘slordige’ 81 verzegelde dagvaardingen in Washington en Virginia geclasseerd bij de rechtbanken. Dat betekent dat we te maken hebben met zo’n 400 personen (en/of organisaties), die zich zullen moeten verantwoorden tegen een aanklacht. Dit is volgens juristen in de VS een actie van ‘ongekende omvang’ en ‘uniek in de historie van de VS’..

En even voor de goede orde: dit is geen disinfo.. Of.. nepnieuws.. Wat we wel willen melden, is dat dit weer niet op het ‘gewone’ RTL- en/of NOS-nieuws te zien is (geweest)!! Deze dagvaardingen zijn van begin november, dus een goede redactie zou hier zéker lucht van hebben moeten gekregen..

Trump doet feitelijk wat ie beloofd heeft..!
Want weet je nog, tijdens de verkiezingsdebatten op de Amerikaanse Tv..? Die avond, dat Trump zijn spontane, niet-bedachte reactie gaf op een relaas van Hillary Clinton..? Het begon toen Trump dit verhaal vertelde: “Als ik win, zal ik mijn hoofdofficier van Justitie instrueren een speciale aanklager aan te stellen, die jouw situatie eens onder de loep gaat nemen…. we zullen een speciale aanklager aanstellen.”

De response van Clinton was niet de sterkste, want ze zei: “Het is gewoon heel goed dat iemand met jouw temperament niet de baas is van de wetten in dit land.” Waarop Trump DIRECT reageerde met: “Anders zou jij al in de gevangenis zitten!” Trumps statement werd direct ontvangen door de zaal met gejuich en een donderend applaus.

  


  

  

Bron: https://www.wanttoknow.nl/nieuws/wat-gebeurt-er-met-de-kopstukken-in-de-vs/

Geplaatst 14 januari 2018

Advertenties

De erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israel door Donald Trump’ een analyse van Norbert Pols, 7 december 2017.

De erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israel door Donald Trump’ een analyse van Norbert Pols, 7 december 2017.

Er is nogal wat commotie om de erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israel door Donald Trump. Zoals alles kent ook dit verhaal een voorgeschiedenis die niet wordt belicht, omdat het dan allemaal maar complex wordt. Na de inauguratie van Trump heeft de VS de Palestijnse staat erkend, Obama’s dolk in de rug van de Joodse staat en die van Trump.

De stichting van Israel zoals het gebeurd is, had nooit op die manier mogen plaatsvinden. Er is domweg een land weggegeven dat niet weg te geven was. Onder de druk van de Rothschilds is dit echter wel gebeurd. Met het holocaust-argument in de hand had men plotseling het breekijzer waar men al meer dan 50 jaar op zat te ‘wachten’. Het land van de Palestijnen is geofferd aan de Joden die al genoeg geofferd hadden. Geen Palestijn is gevraagd of hij daarmee akkoord ging, het is gewoon gedaan.

Komt daar rotzooi van? Natuurlijk! Die Palestijnen hebben zich tegen de Joodse bezetter verzet en, de Joodse bezetter was het recht gegeven op het land dus voelde dat het land zich moest verdedigen. De Palestijnen zijn Islamieten zoals de Israel omringende landen en, de taal die werd uitgeslagen begon verdomd veel op die van Hitler te lijken. De reactie daarop is het uitbreiden van de grenzen geweest en, nu is het zover gekomen dat de Palestijnen zijn teruggedrongen naar krimpende stukjes grond binnen het geheel dat ooit Palestina was.

In het kort is het bovenstaande hetgeen gebeurd is en, dat lijkt een bijna onomkeerbaar proces. Zeker zolang er zoveel vijandschap tussen moslims en Israelisch bestaat. Israel heeft zich met een buitenproportioneel sterk militair apparaat staande gehouden in het Midden-Oosten. Sinds de stichting van de staat Israel heeft het in een constante staat van oorlog geleefd en zich daarin ontwikkeld tot de meest gehaaide speler op het slagveld. Niet dat dit iets goedmaakt aan de manier waarop Israel met de Palestijnen omgaat maar, hadden we anders kunnen verwachten?

De erkenning van de Palestijnse staat levert voor de veiligheid van Israel een enorm probleem op. Plotseling kunnen de Palestijnen daardoor over veel meer middelen beschikken en, het laat zich met gemak raden hoe die worden ingezet. De regering van Obama heeft nog op de laatste dag van haar officiële bestaan 221 miljoen Dollar overgemaakt aan de Palestijnse staat. Alsof hij nog net voor zijn vertrek even het lont wilde aansteken in het Israëlische kruitvat. Het lijkt een vriendelijke daad maar, het is geld pompen in een kersverse staat die zich alleen met het voeren van oorlog in stand zal weten te houden is een misdaad. Die misdaad vind je overal terug in de geschiedenis van de twintigste eeuw. Die misdaad heeft Israel gecreëerd en vervolgens opgepompt voor de volgende religieuze oorlog.

http://www.newsweek.com/us-gave-palestinians-221-million-obamas-last-day-office-547363

De slag bij Waterloo is de laatste veldslag geweest die Napoleon verloren heeft. Het leger van Napoleon was uitgeput door het gebrek aan fondsen. Die fondsen ontving hij uit hetzelfde huis als de Britten en, als je aan één kant de kraan dichtdraait dan wordt de uitkomst voorspelbaarder. Voor de investeerders maakt het niets uit want, die heffen via regeringen belastingen en krijgen in dit specifieke geval de controle over de geldcreatie. Sinds Waterloo wordt dit spel zonder scrupules gespeeld door bankiers die Joden en Palestijnen als gelijke pionnen zien. Het maakt ze niet uit wie leeft en wie sterft, ze vinden toch dat we met teveel op deze planeet zijn. Religie is hun grootste vijand omdat het mensen kan verbinden tegen de staat. In het westen hebben ze de boel nog redelijk onder controle maar, in de gebieden waar nog een sterk gevoel voor religie heerst, daar moeten ze nog steeds die religie gebruiken om het te breken.

https://www.ad.nl/binnenland/nederland-stopt-betaling-syrische-politie-om-mogelijke-banden-met-extremisten~a791aaec/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web

In het westen hebben we al geleerd dat religie de veroorzaker van oorlogen was. Wil je dus de ellende van oorlog ontlopen, dan krijg je een automatische afkeer van religie. Dat is duidelijk waarneembaar in Europa en de VS, het atheïsme heeft sinds de jaren 60 een enorme groei doorgemaakt. Mensen wordt echter geleerd ten alle tijden een autoriteit te gehoorzamen en zo heeft voor velen de staat God vervangen. Statisten zijn de onderdanen van de bank omdat de staat al van de bank is. Met de bank wordt in deze niet specifiek een bank bedoeld maar, de kracht die de macht over de wereldwijde geldcreatie heeft bemachtigd. De slag bij Waterloo was het startpunt van de private geldcreatie van nationale munteenheden. Dit heeft zich als een kankergezwel over de wereld uitgesmeerd en, dat gaat altijd gepaard met de ellende die oorlog brengt.

In dit spel is Israel dus zwak komen te staan door de erkenning van de Palestijnse staat. De destabilisatie van de positie van Israel maakt de gehele dynamiek om Israel heen instabiel en, dat zien de moneymakers graag. Voor de terugkeer van de rust in het Midden-Oosten is de stabiliteit van de positie van Israel noodzakelijk. Dat is niet goed voor de Palestijnen maar, de Palestijnse zaak is niet gediend met de erkenning van een Palestijnse staat buiten Israel om. Dat is olie op een vuur gooien dan in 1947 al is aangestoken. Het had nooit zo mogen gebeuren maar, men heeft dat gedaan, niet omdat men de Joden wat gunde maar, om altijd een degelijke brandhaard in het Midden-Oosten te hebben.

Met de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israel maakt de VS nu duidelijk weer vol achter Israel te staan. Dat is een duidelijke statement, zonder dat hieraan een praktische inhoud wordt gegeven. Dat is ook niet nodig, Trump doet dat niet omdat eerst nog alle emotie omtrent deze stap moet uitrazen voordat er een deal gemaakt wordt. Er is een nieuwe status quo gekozen waarin opnieuw is duidelijk gemaakt dat Israel over een sterke bondgenoot beschikt. Misschien komt er nog ooit een ‘deal’ maar, die functie heeft die keuze op dit moment niet. Iedereen moet rustig blijven, pas op de plaats maken. De erkenning van Jeruzalem is een antwoord op de toegebrachte schade door Obama en VN.

Het is niet te zeggen hoe het conflict tussen de Palestijnen en Israel ooit zal worden opgelost. Zo’n conflict kan ook alleen opgelost worden in een wereld die vrede wil. Zolang zijn we als wereld nog lang niet. We leven in een wereld waarin onze eigen overheden ver weg een mensen van alles aandoen door geld in extremisme te pompen. De resultaten daarvan proberen in bootjes de middellandse zee over te steken en worden door diezelfde overheden onthaald. Die overheden vragen om ons medeleven met die mensen en ze op te nemen in onze maatschappij. Een maatschappij die cultureel veel verschillen kent met die mensen. Dat leidt tot spanningen en precies die spanningen misbruikt de bank keer op keer om verandering teweeg te brengen.

De gehele MSM stond bol van verontwaardiging over de uitspraak van Trump aangaande de hoofdstad van Israel. Die MSM wordt bestierd door de mannetjes van de bank, ‘The Deep State’, een homogeen socialistisch propaganda kanaal. Daar is de bank namelijk op uit, een wereldwijd model van socialisme waarin de staat tot op de kleinste details de samenleving regelt. We noemen dat ‘globalisme’ en Trump bevecht dat, daar zou eigenlijk niemand tegen kunnen zijn.
We weten allemaal hoe corrupt het zogenaamde “Neo-Liberalisme” is. Het Neo-Liberalisme” is niets anders dan globalisme, hetgeen een ondergrondse vorm van socialisme is. Wil je een VVD-er socialistische maatregelen laten steunen, dan noem je de VVD niet rechts maar “liberaal”. Daar zit het woord vrijheid in, dat klinkt altijd goed als je nog wat te makken hebt. Ondertussen raken ook zij steeds meer vrijheid kwijt en Trump is één van de weinigen die daartegen in het geweer komt.

De EU is als de dood voor Trump en Putin, die een soortgelijke vorm van normen en waarden propageert. Was Hillary Clinton tot president van de VS gekozen, dan was de wereld in een grote vechtende bol veranderd. Dan was er nu een oorlog met de Russen begonnen en Iran was al lang binnengevallen. Dat heeft Clinton tijdens haar campagne al beloofd.
Ze had bijna gewonnen die Clinton. Nu vecht ze voor haar leven want, de kans is redelijk aanwezig dat zij zich in 2018 voor het gerecht zal moeten verantwoorden. Het grootste deel van de Amerikaanse overheid bevecht Donald Trump om diezelfde reden. De mensen die het globalisme vertegenwoordigen hebben mekaar in de tang. Iedereen is corrupt en, dat komt nu allemaal naar buiten als je het nieuws in de VS volgt. Daar hoor je niets op de NOS over. Daar wordt alleen melding gemaakt van een misplaatste tweet van een president die langs de MSM zijn publiek bereikt.

De naïviteit waarmee men naar Trump kijkt is daarmee ergerlijk. Iedereen weet dat de MainStream niet te vertrouwen is maar, zo snel als Trump in een negatief daglicht kan worden gezet dan duiken we daar allemaal vol in. Hoe gek het ook klinkt, Trump is je enige ticket naar een betere wereld. Straks als dat geneuzel over de Russen voorbij is, zal hij hopelijk een behoorlijke band met de Russen kunnen ontwikkelen en, dan blijft de EU achter als een zure globalistische verliezer.
Het grappige daaraan is dat Nederland een belangrijk aandeel heeft in de verkiezingszege van Trump. Hadden we het Geenpeil referendum niet gewonnen, dan was wellicht het BREXIT referendum geen succes geweest en, dan had Nigel Farage Trump niet bijgestaan in zijn verkiezingsstrijd in de VS. Trump heeft nipt gewonnen dus de kleinste beetjes hebben geholpen en, daarmee heeft Nederland aan de wieg van een beweging gestaan.
Over het geenpeil referendum werd mij ook regelmatig de vraag gesteld of ik zo’n fan van Jan Roos of Thierry Baudet was. Soms doen de poppetjes niet ter zake als het doel maar juist is.

We zijn dus op de goede weg maar, we moeten blijven nadenken. We mogen ons niet laten verleiden door die goedkope gedachte die vanuit de MSM met megafoons wordt getoeterd maar, zelf nadenken voordat we ons een mening vormen. Het gaat niet om Donald Trump maar, hij is momenteel het hoofd van een beweging. Trump zal ook niet rijk worden van zijn presidentschap zoals men graag wil geloven, dit verhaal heeft hem al honderden miljoenen gekost. Dat neemt niet weg dat we kritisch moeten blijven kijken maar, een beetje ingegeven soundbites rondstrooien is een aanslag op je eigen vrijheid. Of je het nou wil of niet, je leeft in een wereld waarin een onaantrekkelijke man het beter met je voorheeft dan de sterren in Hollywood. Blijf kijken en denk na, “Oranje boven” is nog nooit zo toepasselijk geweest.

Hieronder de video van Barak Obama die precies hetzelfde heeft gezegd, toen er nog geen Palestijnse staat was.

Bron: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155045349007703&id=665872702

Geplaatst 7 december 2017

The Portal: Cobra’s Situatie Update, 17 november 2017.

The Portal: Cobra’s Situatie Update, 17 november 2017.

Operatie Perseus is aan de gang. Meer kan hierover niet worden gezegd.

De Chimera-groep maakt zich echt ongerust en zij versterken hun verdediging verder in de Low Earth Orbit (lage baan rond de Aarde) via hun proxies binnen USAF:

https://www.rt.com/usa/409535-us-air-force-weaponize-space/

Kennis van het bestaan ​​van zware quarkreacties die mogelijk kunnen leiden tot de creatie van topletbommen, wordt eindelijk binnen de reguliere wetenschap bekend:

https://www.livescience.com/60847-charm-quark-fusion-subatomic-hydrogen-bomb.html

Toplet.jpg

De reguliere wetenschap begint eindelijk de plasma-filamenten tussen sterrenstelsels te erkennen, wat cruciaal is als de mensheid de structuur van het universum wil begrijpen:

https://www.seeker.com/space/astronomy/the-mystery-of-the-universes-missing-normal-matter-has-begun-to-unravel

Wetenschappers hebben ook hun eerste wormgat gecreëerd:

https://eraoflight.com/2017/11/17/scientists-create-a-magnetic-wormhole-that-connects-two-regions-of-space/

En er is meer soft Disclosure (voorzichtige onthulling) aan de gang:

https://www.rt.com/news/409516-saturn-moon-alien-life/

https://www.space.com/38782-possibly-earth-like-alien-planet-ross-128b.html

https://www.rt.com/news/409979-earth-exoplanet-habitable-discovered/

Ross.jpg

Ondertussen is er veel aan de gang in het Midden-Oosten, terwijl de Cabal-facties om de macht vechten nog voor hun definitieve nederlaag.

De door de Rothschild gesteunde Saoedische prins Mohammed bin Salman heeft de Bush-georiënteerde Saoedische factie gezuiverd, die gedeeltelijk verantwoordelijk was voor 9-11:

http://www.whatdoesitmean.com/index2427.htm

911.jpg

Mohammed bin Salman’s agenda is consolidatie van de macht om de banden met Israël te vergroten en een regionale oorlog te beginnen tussen sjiitische en soennitische moslims die de Rothschild-belangen dienen:

http://stateofthenation2012.com/?p=88841

http://www.moonofalabama.org/2017/11/the-saudi-tyrants-devilish-plan-sell-out-palestine-for-war-on-iran.html#more

https://www.rt.com/business/409905-saudi-arabia-iran-war-oil/

Iran heeft al een waarschuwing gegeven dat deze oorlog GEEN optie is:

http://www.whatdoesitmean.com/index2434.htm

De Rothschilds zijn vandaag ook op een meer directe manier gewaarschuwd:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5093089/Helicopter-plane-crash-mid-air-collision.html

Ondanks geruchten in de alternatieve media, leeft Jacob de Rothschild nog en werd NIET door het ongeluk gewond.

De Rothschilds zijn ook bang voor dit:

https://www.rt.com/business/407704-china-oil-plans-yuan-contract/

Positieve en negatieve facties vechten nog steeds voor hun invloed op Trump.

De Jezuïeten hebben zijn keuze beïnvloed om Jerome Powell aan te stellen als de nieuwe Fed-voorzitter. Misschien weet je dat Powell is opgeleid aan de Georgetown Preparatory School, het enige Jezuïeteninternaat binnen de VS:

https://en.wikipedia.org/wiki/Jerome_Powell

https://en.wikipedia.org/wiki/Georgetown_Preparatory_School

Aan de andere kant beïnvloeden de positieve facties binnen de NSA en de Amerikaanse militairen Trump ook tot op zekere hoogte.

Q-Anon-lekken zijn afkomstig van de positieve factie binnen NSA en zijn ongeveer 70% correct. Trump is NIET Q-Anon.

Hoewel we er nog niet zijn, is er een grootschalig onderzoek tegen de Cabal en dit zal uiteindelijk leiden tot de massale arrestaties wanneer de Chimera-factie binnen de Luchtmacht niet meer in staat zal zijn om de Cabal rugdekking te geven met hun toplet-bommen.

Een ongebruikelijk aantal gesloten aanklachten (sealed indictments) is het meest zichtbare bewijs van dit grootschalig onderzoek:

http://www.ascensionwithearth.com/2017/11/massarrests-understand-context-of-1183.html#more

Veel leden van het management op het niveau van het middenkader van de Cabal werken al samen en zijn bereid tegen de Cabal te getuigen in ruil voor amnestie.

De volgende meditatie kan dit proces versnellen:

1. Ontspan je lichaam, emoties en geest door je te concentreren op je ademhaling of op een andere manier die voor jou werkt

2. Visualiseer een draaikolk van briljant wit Licht die afdaalt van het zielesterchakra van alle personen van het Cabal-middenkader in hun energieveld en hun persoonlijkheid, hen bewust maakt van de realiteit van het Licht, hen begeleidt om de Cabal te verlaten en hen de macht geeft om zichzelf los te maken van duisternis.

3. Visualiseer dat alle personen van het Cabal-middenkader toetreden tot het planetaire netwerk van Licht, hun wapens van vernietiging en bedrog neerleggen, leren samenwerken en op een constructieve manier lid worden van de menselijke samenleving.
Meditate3.jpg

Het Pleiadische protocol Commando PB Stardust voor de verwijdering van chronische pijn is bewezen voor ongeveer 80% effectief te zijn. De belangrijkste factoren die de effectiviteit van het protocol verminderen, zijn onderdrukte schuldgevoelens, onderdrukte negatieve emoties, zielscontracten in het verleden met de duistere krachten en extreem complexe en / of sterke medische condities.

Je moet begrijpen dat dit protocol in de meeste gevallen de oorzaak van de pijn niet geneest, het past gewoon het centrale zenuwstelsel aan zodat het pijnsignaal vermindert. Een matig pijnsignaal is dan gewoon een teken dat er iets mis is met het fysieke lichaam en medische aandacht nodig is. Dit protocol is GEEN vervanging voor medische interventie door conventionele en / of alternatieve geneeskunde.

De Lichtkrachten hebben gevraagd dit protocol breed bekend te maken omdat het de kracht heeft om de hoeveelheid onnodig leed op het oppervlak van de planeet drastisch te verminderen.

Zie voor het protocol Command PB Stardust op: https://wp.me/p1JRQh-2dz

Overwinning van het licht!

Cobra.

Bron: http://2012portal.blogspot.com/2017/11/situation-update.html/

Vertaling: FrankW

Geplaatst 18 november 2017

‘Nieuwe tips van Q’, zaterdag 11 november 2017.

Nieuwe tips van Q’, zaterdag 11 november 2017.

Deze nieuwe tips van Q van gisteren 11 november zijn vanmorgen binnen gekomen.

Ongetwijfeld zal Jordan Satner van Destroying The Illusion hier weer aandacht aan besteden in zijn eerstvolgende vlog…

(De vertaling is geautomatiseerd)

Q ! ITPb.qbhqo ID: gO / UntOB Zo 12 nov 2017 05:29:35Nr. 149063235 Uitzicht

Moeilijk door te slikken.
Belangrijk om vooruitgang te boeken.
Wie zijn de poppenspelers?
House of Saud (6 +++) – $ 4 Trillion +
Rothschild (6 ++) – $ 2 Trillion +
Soros (6+) – $ 1 Triljoen +
Focus op hierboven (3).
Public wealth disclosures – False.
Veel regeringen van de wereld voeden het ‘Oog’.
Denk aan slush-fondsen (feeder).
Denk aan oorlog (feeder).
Denk aan milieuverdragen (feeder).
Triangle heeft (3) zijden.
Oog van de voorzienigheid.
Volg de bloedlijnen.
Wat is de sluitsteen?
Bestaat Satan?
Bestaat de ‘gedachte’ van Satan?
Wie aanbidt Satan?
Wat is een sekte?
Eiland Epstein.
Wat is een tempel?
Wat gebeurt er in een tempel?
Aanbidden?
Waarom staat de tempel op een berg?
Hoeveel niveaus kunnen hieronder bestaan?
Wat is de betekenis van de kleuren, het ontwerp en het symbool boven de koepel?
Waarom is dit relevant?
Wie zijn de poppenspelers?
Zijn de poppenspelers naar dit eiland gereisd?
Wanneer? Hoe vaak? Waarom?
“Vladimir Poetin: The New World Order Worships Satan”
Q

Q ! ITPb.qbhqo ID: gO / UntOB Zo 12 nov 2017 05:29:58Nr. 149063271 Uitzicht

Waarom waren de evenementen in SA buitengewoon?
Wie werd gearresteerd?
Wat zullen bankgegevens bieden?
Lijstnamen, familiegeschiedenis, investeringen / eigendomsbelangen en punt-tot-punt contacten.
EX: Alwaleed HUMA BO Citigroup US Control
Waarom is dit relevant?
Huis van Saud.
House of Saud US Control
Volg het geld.
Welke machtsverschuiving heeft recent plaatsgevonden?
Is er een nieuwe koning benoemd?
Toeval?
Donker naar LICHT.
Waarom is dit relevant?
Eén zijde van de driehoek verwijderd (1e keer in de geschiedenis).
Andere kanten vallen.
+++
++
+
Q

Q ! ITPb.qbhqo ID: gO / UntOB Zo 12 nov 2017 05:31:13Nr. 149063400 Uitzicht

ROTHSCHILD IN EIGEN EN GECONTROLEERDE BANKEN:
Afghanistan: Bank van Afghanistan
Albanië: Bank van Albanië
Algerije: Bank van Algerije
Argentinië: Central Bank of Argentina
Armenië: Central Bank of Armenia
Aruba: Central Bank of Aruba
Australië: Reserve Bank of Australia
Oostenrijk: Austrian National Bank
Azerbeidzjan: Centrale Bank van Azerbeidzjan
Bahama’s: Centrale Bank van de Bahama’s
Bahrein: Centrale Bank van Bahrein
Bangladesh: Bangladesh Bank
Barbados: Centrale Bank van Barbados
Wit-Rusland: Nationale Bank van de Republiek Belarus
België: Nationale Bank van België
Belize: Centrale Bank van Belize
Benin: Centrale Bank van West-Afrikaanse Staten (BCEAO)
Bermuda: Bermuda Monetary Authority
Bhutan: Royal Monetary Authority of Bhutan
Bolivia: Central Bank of Bolivia
Bosnië: Central Bank of Bosnia and Herzegovina
Botswana: Bank of Botswana
Brazilië: Central Bank of Brazil
Bulgarije: Bulgarian National Bank
Burkina Faso: Central Bank of West African Staten (BCEAO)
Burundi: Bank of the Republic of Burundi
Cambodja: National Bank of Cambodia
Came Roon: Bank of Central African States
Canada: Bank of Canada – Banque du Canada

Q ! ITPb.qbhqo ID: gO / UntOB Zo 12 nov 2017 05:31:41Nr. 149063442 Uitzicht

Kaaiman Eilanden: Cayman Eilanden Monetaire Autoriteit
Centraal-Afrikaanse Republiek: Bank of Central African States
Tsjaad: Bank of Central African States
Chile: Central Bank of Chile
China: The People’s Bank of China
Colombia: Bank van de Republiek
Comoren: Central Bank of Comoros
Congo: Bank of Central African States
Costa Rica: Central Bank of Costa Rica
Ivoorkust: Central Bank of West African States (BCEAO)
Kroatië: Croatian National Bank
Cuba: Central Bank of Cuba
Cyprus: Central Bank of Cyprus
Tsjechische Republiek: Tsjechische Nationale Bank
Denemarken: Nationale bank van Denemarken
Dominicaanse Republiek: centrale bank van de Dominicaanse Republiek
Oost-Caribisch gebied: Oostelijke Caraïbische Centrale Bank
Ecuador: Centrale Bank van Ecuador
Egypte: Centrale Bank van Egypte
El Salvador: Centrale Reserve Bank van El Salvador
Equatoriaal Guinea: Bank van Centraal-Afrikaanse Staten
Estland: Bank van Estland
Ethiopië: Nationale Bank van Ethiopië
Europese Unie : Europese Centrale Bank
Fiji: Reserve Bank of Fiji
Finland: Bank of Finland
Frankrijk: Bank van Frankrijk
Gabon: Bank of Central African States
Gambia: Central Bank of The Gambia
Georgia: National Bank of Georgia
Duitsland: Deutsche Bundesbank
Ghana: Bank of Ghana
Griekenland: Bank of Greece
Guatemala: Bank of Guatemala
Guinee-Bissau: Centrale Bank van West-Afrikaanse Staten (BCEAO)
Guyana: Bank van Guyana
Haïti: Centrale Bank van Haïti
Honduras: Centrale Bank van Honduras
Hong Kong: Hong Kong Monetaire Autoriteit
Hongarije: Magyar Nemzeti Bank
IJsland: Centrale Bank van IJsland
India: Reserve Bank of India
Indonesia: Bank Indonesia
Iran: The Central Bank of the Islamic Republic of Iran

Q ! ITPb.qbhqo ID: gO / UntOB Zo 12 nov 2017 05:32:20Nr. 149063509 Uitzicht

Irak: Central Bank of Iraq
Ierland: Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
Israël: Bank of Israel
Italy: Bank of Italy
Jamaica: Bank of Jamaica
Japan: Bank of Japan
Jordanië: Central Bank of Jordan
Kazachstan: National Bank of Kazakhstan
Kenya: Central Bank of Kenya
Korea: Bank of Korea
Koeweit: Central Bank of Koeweit
Kirgizië: National Bank of the Kirgizië
Letland: Bank of Latvia
Libanon: Central Bank of Lebanon
Lesotho: Central Bank of Lesotho
Libya: Central Bank of Libya (Hun meest recente verovering)
Uruguay: Centrale Bank van Uruguay
Litouwen: Bank van Litouwen
Luxemburg: Centrale Bank van Luxemburg
Macao: monetaire autoriteit van Macao
Macedonië: nationale bank van de Republiek Macedonië
Madagaskar: centrale bank van Madagaskar
Malawi: Reserve Bank van Malawi
Maleisië: centrale bank van Maleisië
Mali: centrale bank van West-Afrikaanse staten (BCEAO)
Malta: Centrale Bank van Malta
Mauritius: Bank van Mauritius
Mexico: Bank van Mexico
Moldavië: Nationale Bank van Moldavië
Mongolië: Bank van Mongolië
Montenegro: Centrale Bank van Montenegro
Marokko: Bank van Marokko
Mozambique: Bank van Mozambique
Namibië: Bank van Namibië
Nepal: Centrale bank van Nepal
Nederland: Nederland Bank
Nederlandse Antillen: Bank van de Nederlandse Antillen
Nieuw-Zeeland: Reserve Bank of New Zealand
Nicaragua: Central Bank of Nicaragua
Niger: Centrale Bank van West-Afrikaanse Staten (BCEAO)
Nigeria: Central Bank of Nigeria
Noorwegen: Central Bank of Norway
Oman: Central Bank of Oman
Pakistan: State Bank of Pakistan

Q ! ITPb.qbhqo ID: gO / UntOB Zo 12 nov 2017 05:32:49Nr. 149063549 Uitzicht

Papoea-Nieuw-Guinea: Bank of Papua New Guinea
Paraguay: Central Bank of Paraguay
Peru: Centrale Reserve Bank of Peru
Philip Pines: Bangko Sentral ng Pilipinas
Polen: National Bank of Poland
Portugal: Bank van Portugal
Qatar: Centrale Bank van Qatar
Roemenië: Nationale Bank van Roemenië
Rusland: Central Bank of Russia
Rwanda: National Bank of Rwanda
San Marino: Central Bank of the Republic of San Marino
Samoa: Central Bank of Samoa
Saoedi-Arabië: Saudi Arabian Monetary Agency
Senegal: Central Bank of West African States (BCEAO)
Servië: Nationale bank van Servië
Seychellen: Centrale bank van de Seychellen
Sierra Leone: Bank van Sierra Leone
Singapore: Monetaire Autoriteit van Singapore
Slowakije: Nationale Bank van Slowakije
Slovenië: Bank van Slovenië
Salomonseilanden: Centrale Bank van Salomonseilanden
Zuid-Afrika: Zuid-Afrikaanse Reserve Bank
Spanje: Bank van Spanje
Sri Lanka: Centrale Bank van Sri Lanka
Soedan: Bank van Soedan
Suriname: Centrale Bank van Suriname
Swaziland: De Centrale Bank van Swaziland
Zweden: Sveriges Riksbank
Zwitserland: Zwitserse Nationale Bank
Tadzjikistan: Nationale Bank van Tadzjikistan
Tanzania: Bank van Tanzania
Thailand: Bank van Thailand
Togo: Centrale Bank van West-Afrikaanse Staten (BCEAO)
Tonga : National Reserve Bank of Tonga
Trinidad en Tobago: Central Bank of Trinidad en Tobago
Tunesië: Central Bank of Tunisia
Turkije: Central Bank of the Republic of Turkey
Oeganda: Bank of Uganda
Ukraine: National Bank of Ukraine
Verenigde Arabische Emiraten: Central Bank of United Arab Emirates
Verenigd Koninkrijk: Bank van Engeland
Verenigde Staten: Federal Reserve, Federal Reserve Bank of New York
Vanuatu: Reserve Bank of Vanuatu
Venezuela: Central Bank of Venezuela
Vietnam: The State Bank of Vietnam
Jemen: Central Bank of Yemen
Zambia: Bank of Zambia
Zimbabwe: Reserve Bank of Zimbabwe
De FED en de IRS
FEIT: US Federal Reserve is een particulier bedrijf dat op zijn eigen stukje land zit en immuun is voor de Amerikaanse wetgeving.
Q

Q ! ITPb.qbhqo ID: gO / UntOB Zo 12 nov 2017 05:33:13Nr. 149063582 Uitzicht

Lijst van Republikeinen, in het Huis en de Senaat, die hebben aangekondigd dat zij geen herverkiezing zullen zoeken:
Bob Corker.
Charlie Dent.
Jeff Flake.
Lynn Jenkins.
Sam Johnson.
Raul Labrador.
Frank LoBiondo.
Tim Murphy.
Waarom is dit relevant?
Herlees de kruimels.
Q

Q ! ITPb.qbhqo ID: gO / UntOB Zo 12 nov 2017 05:33:51Nr. 149063644 Uitzicht

Rijkdom (over generaties) koopt kracht.
Macht (over generaties) koopt meer rijkdom / controle.
Meer welvaart / controle koopt landen en zijn mensen.
Families gecombineerd (TRI) = NWO.
Innerlijke TRI-families zullen instorten.
Wat is de sluitsteen?
Welke natie domineert alle anderen?
Welke natie heeft invloed op de meeste anderen?
Wat is de sluitsteen?
Keer terug naar SA.
Snaren knippen (+++).
Puppets (+++) in schaduwen.
Elke kant van de driehoek bestuurt een bepaald deel van machtsmakelaars.
Powermakelaars worden ook bestempeld als de poppen / dienaren.
Wat is de nieuwe wereldorde?
Waarom ontving POTUS een zwaarddans bij een bezoek aan SA?
Wat betekent dit cultureel?
Waarom is dit relevant?
Wat gebeurde er in SA?
Hoe verwijderde POTUS één kant van de piramide?
Wat heeft POTUS ontvangen tijdens een bezoek aan China?
Waar heeft POTUS gedineerd?
Wat is de betekenis?
Wat als China, Rusland en anderen met wot POTUS coördineren om de NWO te elimineren?
Wie controleert NK?
Wie controleert echt NK?
Wie controleert verschillende agentschappen in de VS, de EU en in het buitenland?
Waarom is zo’n agentschap niet zo belangrijk?
Enorme schaal van evenementen die momenteel gaande zijn.
Waarom helpt Rusland ISIS te doden?
Dit is niet gemakkelijk om te accepteren noch te geloven.
Kruimels maken brood.
Bewerkingen actief.
Gezamenlijke missies zijn aan de gang.
De wereld vecht terug.
Raadpleeg de afbeelding.
The Great Awakening.
Sneeuwwitje.
Iron Eagle.
Jason Bourne (2016) (Dream / CIA).
Q

Q ! ITPb.qbhqo ID: gO / UntOB Zo 12 november 2017 05:53:04Nr. 149065482 Uitzicht

Rogue-operators zijn hier.
Kan de site niet afsluiten.
Beveiligd.
Dit wordt alleen maar erger.
Archiveren en coördineren.
Als er kruimels vallen, wordt het volledige beeld snel geschilderd.
De afbeelding opent de ogen van de wereld.
We kunnen het niet zonder jou.
God zegene jullie allemaal.
Q

De toestand in Amerika op 7 november 2017 door Jordan Sather – Destroying The Illusion: De storm wordt stormachtiger / SKYKINGS / Hulp van boven? – (Engelstalige video)

 

De toestand in Amerika (en de wereld) op 7 november 2017 door Jordan Sather – Destroying The Illusion: De storm wordt stormachtiger / SKYKINGS / Hulp van boven? – (Engelstalige video)

11.7 – Storm is Getting Stormier/SKYKINGS/Help From Above?

 

Destroying The Illusion 

 

 

 


Enkele links:

# 4chan SKYKINGS – https://goo.gl/Y3iHZu

# Handleiding voor SKYKINGS – https://goo.gl/4pDxme

# “Explosief” Gelekt geheime Israelische diplomatiek ambtsbericht bevestigt Israelisch-Saudische coördinatie om oorlog uit te lokken – https://goo.gl/vzH4Bt

# Exclusief: FBI agenten vallen hoofdkwartier van grote organisatie handel in organen V.S. binnenhttps://goo.gl/3j6e4x

# Niewe FBI Directeur Wray geeft toe: “Deze plaats is werkelijk slechter dan ik dacht” – https://goo.gl/aFFbsC

# Trump laat DNC hack onderzoeken – https://goo.gl/fv3nez # Voormalige adviseur clinton roept op een speciale aanklager te benoemen om Hillary te onderzoeken – https://goo.gl/BRej2X

# Sign up here for me Merging Science and Spirituality of Ascension Webcast – https://goo.gl/KhZgSU

# Website: http://www.jordansather.com

# Patreon: https://www.patreon.com/jordansather

# DTI FB Group – https://goo.gl/qnTxPU

# DTI Twitter: https://twitter.com/DestroyIllusion

# DTI Facebook: https://www.facebook.com/destroyingth…

# My FaceBook: https://www.facebook.com/jordan.sather.9

  • Bron: https://youtu.be/GmuQx9AiYD4

Geplaatst 8 november 2017


www.rtlz.nl: Roderick Veelo: ‘Het gelijk van Trump: pers fabriceert nepnieuws…’

http://www.rtlz.nl: Roderick Veelo: ‘Het gelijk van Trump: pers fabriceert nepnieuws…’

Het gelijk van Trump: pers fabriceert nepnieuws…

roderick_vrij_nw.png

Roderick Veelo

@RVeelo

Roderick presenteert op RTL Z en verbaast zich over wat er zich in het nieuws afspeelt.
De speurtocht naar de waarheid over de Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen is in volle gang. Vorige week verscheen de ontslagen FBI-baas James Comey voor de Senaatscommissie; deze week was het de beurt aan minister Jeff Sessions van Justitie.

Sessions zei niet veel, maar Comey des te meer. Journalisten concludeerden dat Comey’s getuigenis pijnlijk en gevaarlijk voor de president is. Dat het verhoor ook vernietigend was voor de reputatie van de journalisten zelf kreeg minder aandacht. Die wil ik u niet onthouden.

Voor de goede orde, de grote lijn is dat er drie hoofdzaken helder gemaakt moeten worden. Ten eerste moet duidelijk worden in welke mate Russische hackers en officials zich gemengd hebben in de Amerikaanse verkiezingen.

Ten tweede moet de waarheid boven tafel of het team van Trump in deze opzet heeft samengewerkt met de Russen.

En ten derde gaat het om de vraag of de president geprobeerd heeft het onderzoek hiernaar tegen te werken.

Over dat laatste wordt al koortsachtig gespeculeerd en voor cyberaanvallen vanuit Rusland is – ook volgens Comey – ruimschoots bewijs voorhanden. Zelfs Putin houdt het voor mogelijk, maar ontkent de opdrachtgever te zijn.

Waar journalisten ernstig de mist in gaan zijn de vele verhalen over samenwerking tussen de Russen en het team van Trump tijdens de verkiezingen. Nog altijd ontbreekt ieder bewijs en ook Comey bracht het niet mee.

De verhalen werden geschreven op basis van anonieme bronnen, die het ‘bewijs’ lekte naar vooral de New York Times en de Washington Post. Van die verhalen liet Comey vorige week donderdag niets heel.

Gelekte ‘geheime informatie’ bracht de New York Times tot het verhaal, dat het campagneteam van Trump meermalen contact heeft gehad met Russische inlichtingendiensten.

Comey verklaarde dat dit verhaal van a tot z verzonnen is. En hij vervolgde: “Wij bellen de journalisten niet om te zeggen dat ze het verkeerd hebben. We moeten het erbij laten.” Begrijpelijk, het is geen taak van de FBI om verhalen in de pers voortdurend te corrigeren. De journo’s doen het ook niet en zo blijft het nepnieuws maandenlang van grote betekenis voor pers en publiek.

Comey memoreerde ‘kletsverhalen’ die hij in de media las naar aanleiding van zijn persconferentie over de e-mails van Hillary Clinton. De stukken die – op basis van anonieme bronnen – hierover in de serieuze media verschenen noemde hij ‘nonsens’. Een jaar lang leefden de kletsverhalen ongecorrigeerd hun eigen leven.

Comey zei verder verbijsterd te zijn over wat de pers op basis van geheime informatie durft te publiceren. Met name de verhalen over een vermeende samenzwering tussen Trump en de Russen zijn Comey een doorn in het oog. Hij las ze en oordeelde iedere keer weer dat het journaille er volledig naast zat. In zijn eigen woorden: “They were dead wrong.”

Hiermee is niet gezegd dat die contacten er niet geweest kunnen zijn. Maar wel dat de bronnen waar de journalisten zich op baseerden onbetrouwbaar zijn. Op basis van die bronnen hebben journalisten nepnieuws opgeschreven en gepubliceerd.

En dan was er nog de rectificatie van CNN. In aanloop naar het verhoor van Comey verzekerde CNN zijn kijkers dat Comey Trump ging tegenspreken over een onderzoek naar de president zelf. Vernomen van bronnen dicht in de buurt van Comey.

Toen de gewezen FBI-baas de lezing van Trump helemaal niet bleek tegen te spreken maar juist bevestigde, moest CNN zijn berichtgeving rectificeren.

Onzinstukken en kletsverhalen in kranten en op een nieuwszender die een reputatie te verliezen hebben. Je zou zeggen dat die reputatie ze alles waard is, maar blijkbaar maakt Trump nog iets sterkers in hen wakker.

In hun gezamenlijke aversie tegen Trump hebben journalisten en overheidsmedewerkers, die zich opwerpen als anonieme bronnen, een gevaarlijk verbond gesloten. Beide groepen hebben al lang voor de verkiezingen besloten dat hij de verkeerde president is. De gretigheid om Trump te kunnen beschadigen wint het van de heilige opdracht de waarheid te achterhalen.

De journalistieke ethiek om je politieke voorkeur op een veilige plek te parkeren en zo ongekleurd te kunnen berichten lijkt iets uit een andere tijd. Lezers mogen misschien minder behoefte aan de feiten hebben, het inleveren van hun geloofwaardigheid doen journalisten zelf.

#nepnieuws #pers #cnn #msn #comey #trump #hillary #clinton #rveelo

Bron: https://www.rtlz.nl/opinie/column/roderick-veelo/het-gelijk-van-trump-pers-fabriceert-nepnieuws

​www.ellaster.nl: Thomas Williams: ‘We worden bedreigd, omdat de psychopaten in werkelijkheid aan het verliezen zijn…’ door Ella Ster, 18 april 2017.

​www.ellaster.nl: Thomas Williams: ‘We worden bedreigd, omdat de psychopaten in werkelijkheid aan het verliezen zijn…’ door Ella Ster, 18 april 2017.In deze radio-uitzending van 13 april 2017 bespreekt Thomas Williams de dubieuze rol van Trump en de wereldwijde oorlogsdreiging die gaande is. Daar waar hij vorige week vooral een optimistisch geluid liet horen, is hij in deze uitzending somberder en cynisch. Dit heeft vooral betrekking op de gebeurtenissen omtrent de bombardementen op het Midden-Oosten. “Dit was geen goede week, maar dat is onderdeel van de hobbelige rit. Sommige weken gaan goed, anderen zijn minder.”
Enkele onderwerpen die in deze uitzending besproken worden:

• Problem-Reaction-Solution en het opvoeren van de politiestaat

• De rol van Trump en de druk op nieuwe oorlogen

• Nieuwe pogingen om het nieuwe financiële systeem te hacken

• De vastberadenheid van de Illuminati vraagt om een even sterk tegenwicht

• Het Blauwe Programma is een klassiek Illuminati-programma

• Illuminatileden zijn zowel slachtoffer als dader

• De boel staat nu op scherp

• Chemtrails deels ongedaan gemaakt
De audio bevat veel meer informatie dan hieronder in de samenvatting wordt weergegeven en is de moeite waard om zelf te beluisteren. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 onderaan het artikel, aangegeven met [00:00 minuten:seconden].
Problem-Reaction-Solution en het opvoeren van de politiestaat

11:30   Thomas begint met een nieuwsbericht dat niet noemenswaardig lijkt, maar benadrukt dat de verborgen implicaties veelzeggend zijn. Tijdens een voetbalwedstrijd van PSV en FC Twente heeft afgelopen week een razzia plaatsgevonden, onder het mom van illegale drugshandel. Men riep het publiek op om het stadion te verlaten en toen men hier geen gehoor aan gaf viel de ME het stadion binnen.

Volgens de officiële lezing had de politie de laatste tijd signalen gehad over mogelijke drugshandel, maar ook van intimidatie en geweld rond Vak P. Vandaar dat er ingegrepen is. “We begrijpen dat het tijdstip van de actie in het home van Vak P veel vragen oproept. Dit momentum was echter cruciaal. Uit politieonderzoek bleek dat de kans om drugs aan te treffen het grootst was tijdens een wedstrijd.”

Volgens Thomas is deze razzia een vorm van conditionering, waarbij mensen gewend gaan raken aan het idee dat de politie het recht heeft om alles te onderbreken en op elk willekeurig moment mensen op te pakken.
De rol van Trump en de druk op nieuwe oorlogen

42:00   Thomas laat verschillende keren tijdens deze uitzending zijn afschuw over Trump’s recente handelen blijken. “Hij is gewoon een van hen.” Hij zegt: “In het land van de blinden is de eenoog koning,” en noemt Trump de cyclooppresident.

Trump heeft twee petten op: een van het Nazikamp en een van het Zionistische AIPAC. Thomas bespreekt de recente bombardementen op Syrië en constateert dat vooral Syrische burgers en mensen van de alliantie door de bommen getroffen worden en geen IS-strijders.

Er spelen heel andere motieven een rol en op Facebook schrijft hij: “Er hebben dit jaar veel positieve dingen plaatsgevonden, de belangrijkste is op financieel gebied. Ze weten dat ze zich nu in een neerwaartse spiraal bevinden. Zij weten het en wij weten het. Het wordt erger bij de dag en daarom proberen ze de derde Wereldoorlog erdoor te drukken.
Lees verder op…
http://www.ellaster.nl/2017/04/18/thomas-williams-we-worden-bedreigd-psychopaten-werkelijkheid-aan-verliezen/