Khazariaanse maffia zoekt Chinese bescherming terwijl militaire tribunalen opdoemen, door Benjamin Fulford, 24 september 2018.

Khazariaanse maffia zoekt Chinese bescherming terwijl militaire tribunalen opdoemen, door Benjamin Fulford, 24 september 2018.

De satan aanbiddende Khazariaanse maffia voelt een razende angst terwijl de militaire tribunalen opdoemen. Als een gevolg hiervan bieden ze de wereld (alsof het aan hun is om die weg te geven) aan China aan in ruil voor bescherming, volgens de Gnostische Illuminatie en Aziatische geheime genootschappen. Ter aanvulling hierop, dreigen ze met het ontketenen van pandemieën, het opblazen van de Yellowstone Krater, het ontketenen van een enorme EMP aanval en het veroorzaken van andere verminking in een futiele poging (want deze pogingen zullen worden geneutraliseerd) om henzelf door middel van chantage buiten bereik te brengen van lang uitgestelde gerechtigheid. Ook, voeren ze een dwaze en breeduit bespotte smaadcampagne om zo de afspraak van Brett Kavanaugh met het Hooggerechtshof te saboteren.

Pentagon bronnen zeggen dat ze “de dreiging van 9/11 declassering gebruikten welke binnenkort misschien plaats vindt om George Bush Jr. te dwingen openlijk Kavanaugh te steunen wiens confirmatie militaire tribunalen zal ontketenen.” Bedenk dat Kavanaugh zei tijdens zijn confirmatie verhoren dat de V.S. sinds kort na 9/11 onder militaire wetgeving is geweest en dat als gevolg hiervan militaire tribunalen zouden kunnen proberen zelfs burgers ter dood te veroordelen, die schuldig zijn aan verraad.

Ter aanvulling hierop zeggen de bronnen dat “vanwege de bemoeienissen van de Joodse maffia tijdens de verkiezing van 2016, welke Hillary Clinton steunden, Trump misschien FISA declassering hefboomwerking gebruikt om het Verenigd Koninkrijk (Groot Brittannië) en Australië te dwingen Zionisten en Israëliërs te zuiveren uit posities van invloed.
De schurkenstaat Israël heeft op zijn beurt geprobeerd om Russische en Chinese bescherming te zoeken terwijl het de controle over de Verenigde Staten verliest. Echter dit keert zich enorm tegen hen. Hier is de militaire analyse van het leger van de V.S. over waar deze pogingen toe leiden.
Ten eerste, als reactie op de recente Israëlische stunt om Syrië voor de gek te houden om een Russisch vliegtuig neer te schieten in weer een andere wanhopige poging om een Derde Wereldoorlog te beginnen: “Een boze [Russische President Vladimir] Poetin en de Russische Orthodoxe Kerk hebben misschien een heilige oorlog verklaard tegen de anti-goy Joodse factie en stelt misschien een niet vliegen zone in boven Israël totdat het de Golanhoogten terug geeft aan Syrië, de strijd om Gaza opheft, atoomwapens weg doet en de West Bank, Oost Jerusalem en alle gestolen land teruggeeft aan Palestina en Libanon.”
Ten tweede, “Met China in controle over de Haifa Haven en infrastructurele projecten in Israël, verbannen de BRICS naties misschien deze schurken staat uit het kwantum financiële systeem en [V.S. President Donald] Trump gaat misschien akkoord met een VN wapenembargo en een lucht-zee blokkade.”
Met dit alles en meer gaande is het niet verwonderlijk dat de Zwitserse tak van de Rothschild familie, de BIS en de Elders of Zion vorige week een vertegenwoordiger stuurden naar Japan om te onderhandelen over overgave met de White Dragon Society (WDS). De onderhandelaar (wie we de BIS man noemen) zei dat de bankiersfamilies ongerust waren over een chaotische situatie, massa executies burgeroorlog en andere onrust zoals werd gezien tijdens de Franse en Russische Revoluties. Met andere woorden de BIS man zei dat de bankiersfamilies bereid zijn zich over te geven als plannen voor een makkelijke transitie naar een beter systeem voor de planeet op hun plaats zijn gezet zijn en guillotines niet op het menu staan.
Het is ook mogelijk te bevestigen, door recente publieke verklaringen van de BIS, dat zij erkennen dat hun huidige systeem van het printen van geld uit het niets en verspreiden hiervan via aan elkaar verbonden insiders, disfunctioneel wordt en de richting op gaat van een catastrofale instorting. Om het te zeggen in de woorden van de BIS, “hun hoofd staat in brand en hun voeten bevriezen.” Dit kan vertaald worden als dat de super rijken te super rijk worden en dat de rest van de wereldbevolking lijdt.
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1809_ontherecord.htm
De WDS herhaalde zijn standpunt dat een jubelfeest het enige antwoord is. In het bijzonder een globale financiële reset zou inclusief een eenmalige vrijstelling van alle schulden moeten zijn, publiek en privé en een teruggave van alle tegoeden die illegaal in beslag werden genomen door middel van fiat financiering. Het eindresultaat zou zijn dat iedereen op aarde er van verzekerd is dat hij zijn eigen huis bezit en geen schulden heeft. Dit zou een eenmalige gebeurtenis zijn, dus na dit jubelfeest, zal iemand die zijn huis verkoopt om drugs te kopen en als dakloze eindigt niet worden vrij gekocht.
De WDS stelde ook voor om een bureau voor toekomstplanning op te zetten om zo een multi-biljoen-dollar campagne te coördineren voor het beëindigen van armoede en een einde te maken aan de vernietiging van het milieu en op een verantwoordelijke manier technologie vrijgeven—in het bijzonder techniek die onsterfelijkheid mogelijk maakt, beschikbaar voor degenen die dit wensen.
De WDS zei verder dat zij het behouden van de bestaande Koninklijke families als symbolen van continuïteit ondersteunt, terwijl het dagelijkse management wordt overgelaten aan meritocraten als het Pentagon, het Vaticaan, de Chinese Communistische Partij, het nieuw op te richten bureau voor toekomstplanning enz. Met andere woorden alle goed functionerende onderdeeltjes van het oude systeem worden in tact gelaten en hervormd in de naam van continuïteit en een soepele transitie. Het werkelijke leven, op Internet gebaseerde democratie zou ook worden ondersteund, stelt het WDS voor.
Het hele proces zou kunnen beginnen met publiekelijke onthulling van het werkelijke verhaal over de planeet om het publiek voor te bereiden voor de transitie, zei het WDS.
De BIS vertegenwoordiger was voor deze voorstellen en beloofde om ze mee te nemen naar “de mensen in Zug, Zwitserland.”
Hij verschafte ook wat inzicht in de geest van de “gnomes van Zurich,” opmerkend dat ze communiceerden door middel van “rekenkundige symbolen.” Als dat het geval is, dan zouden ze de volgende vergelijking die waarheid zal worden, eens moeten overwegen. Als ze niet akkoord gaan met een transitie dan: Zug+BIS+Zionisme=0.
De NSA gelooft nu dat Evelyn de Rothschild het hoofd is van de Rothschild clan en niet Nathaniel, wat voorheen werd gezegd tegen ons door de CIA. Ze zeggen ook dat hun laatste geheime informatie er op wijst dat de Rothschilds van plan zijn om de controle over Japan aan te bieden aan de Chinezen in ruil voor bescherming. Dit proces zou beginnen met de onttroning in april van kroonprins Naruhito als Keizer van Japan, omdat dit de troon in handen zou geven van een Rothschild poppetje met geen enkel keizerlijk bloed, zeggen de NSA bronnen.
De WDS en vertegenwoordigers van een Aziatisch geheim genootschap bespraken deze zaak recentelijk en kwamen overeen dat de Japanse bevolking de waarheid verteld moet worden over hun keizerlijke familie en dat een commissie van experts zou moeten besluiten in samenspraak met het Japanse publiek wat te doen met de Chrysanten Troon.
De Vaticaanse P2 lodge heeft ook een publieke goedkeuring geuit over China. Dit kwam in de vorm van de Vaticaanse overeenkomst om de Chinese regering zeggenschap te geven over de selectie van Katholieke bisschoppen in China. Het kwam ook in de vorm van de Italiaanse regering die de eerste is in de G7 die aankondigt dat ze zouden willen deelnemen in het door China geleidde One Belt, One Road (Een Gordel, Een Weg) ontwikkelingsproject.
Het is ook de moeite waard om je op dit punt een aantal tweets te herinneren, welke werden uitgebracht in 2016 door een “Barones de Rothschild.”
Bss De Rothschild @BssDeRothschild: “Jammer voor vreugdeloosheid in 2017, IMPEACHMENT zal jullie beroven van jullie kleine door Rusland gehackte ‘verkiezingszege.’”…
Bss De Rothschild @BssDeRothschild: “Na een Trump/Poetin/Iran/China/NK Nucleaire oorlog, zal de wereld terugkeren naar het Globalistische ideaal veiligheid aanbieden via Europa.”…
Duidelijk is dat de Rothschilds en andere P2 types naar China rennen voor bescherming nu hun Derde Wereldoorlog en “Russiagate” oplichterij falen. Echter, de Chinezen zijn zich volledig bewust dat de Khazarianen hen alles zullen vertellen wat ze maar willen horen, alleen om hen een mes in de rug te steken bij de eerste gelegenheid die zich voor doet.
Ze weten ook dat de zelfde mensen die hun kont likken nu degenen zijn die hen vernederden tijdens de Opium Oorlogen. Zoals we hierboven zagen, hebben de Chinezen onopvallend de infrastructuur van Israël gegrepen en werken ze samen met de Russen en het leger van de V.S. om de Zionisten te dwingen een einde te maken aan alle problemen die ze maken.
De Khazarianen verliezen ook een van hun laatste bastions van macht—controle over de belangrijke Internet bedrijven. Zoals het Pentagon het stelt: “Het is tijd voor de hamer, als Grote Tech bedrijven misschien het onderwerp zijn voor DOJ antitrust acties en uit elkaar worden gehaald samen met zware geldboetes van de EU.”
We zouden het verslag van deze week graag besluiten door een e-mail te sturen van een veteranen criminele onderzoeker die een vriend is van voormalig CIA directeur Robert David Steele. Onder andere maakt deze onderzoeker het duidelijk waarom de Khazariaanse bende Kavanaugh’s afspraak vertraagt:
“De reden dat links (de cabal) probeert de bekrachtiging van Kavanaugh’s aanklager [Christine Ford] te vertragen is om zo een enorme black-out in het Oosten te veroorzaken door gebruik te maken van het smart grid en hun door Israël verschafte Stuxnet-afgeleide software dat nu in alle machtige bedrijfscomputers zit. Of totdat ze een belangrijke oorlog in Syrië en Iran kunnen ontketenen en misschien zelfs een nucleaire uitwisseling met de Russische Federatie.”
“Ik heb misschien ongelijk over dit alles maar de belangrijkste media redacteuren zullen snel van kant verwisselen en in zee gaan met wie ze denken dat de nieuwe winnaar is, omdat hun voormalige meesters op adequate manier uit de macht zijn gezet. Ze voelen loyaliteit voor niemand maar zijn kontenlikkers voor het grote geld en veel macht.”
“Tussen twee haakjes, Ik weet nogal wat over de verborgen geheime geschiedenis van de Minnesota Wetterling moordenaar en de Johnny Gosch kidnapping. Het houdt allemaal verband met de CIA, FBI, internationale pedofiele-satanische netwerk, Bronfmans, GHWB, Witte Huis page boys, Barney Frank, Craig Spence enz. Het is een verhaal over FBI betrokkenheid, slachtoffer familie betrokkenheid en volledige cover-up. Het heeft banden met Omaha, Franklin Credit, oneerlijke FBI, CIA Finders, Jordan, Minnesota’s pedofielen probleem en Minnesota’s Procureur Generaal Skip Humphrey (Senator Hubert Humphrey’s oneerlijke zoon). We ondervroegen een kerngetuige samen hierover, jaren geleden.”
Oorspronkelijke bron: Antimatrix.org
Vertaling: Lia
Advertenties

Welke Syrische rebellen Nederland steunde blijft staatsgeheim.

nu.nl: Welke Syrische rebellen Nederland steunde blijft staatsgeheim, 14 september 2018.

Welke Syrische rebellen Nederlandse hulp hebben ontvangen, blijft staatsgeheim. Maar het kabinet neemt de Tweede Kamer, die wil weten of Nederland inderdaad jihadisten en andere bedenkelijke groepen heeft gesteund, wel in vertrouwen.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken geeft de Kamer inzage in de zogeheten overdrachtsbewijzen van het hulpprogramma. Daaruit kunnen zij opmaken wie Nederlandse hulp hebben ontvangen.

Ook deelt de minister een rapport dat onderzoekers van buiten eind 2016 over het hulpprogramma hebben opgesteld.

De informatie moet wel geheim blijven, schrijft Blok aan de Kamer. Als het kabinet open kaart zou spelen brengt het de ontvangers in gevaar. Bovendien zou die informatie de betrekkingen met andere landen kunnen schaden.

Nieuwsuur en Trouw, die onthulden dat onder de ontvangers van Nederlandse hulp ook jihadisten en mensenrechtenschenders waren, lieten sommige van die ontvangers de afgelopen dagen aan het woord. Dat zij zelf wel een boekje open doen over de Nederlandse hulp is voor hun eigen risico en rekening, schrijft Blok.

Nederland heeft steeds ”uitvoerig gemonitord” hoe de hulp werd besteed, benadrukt de minister. Voor het steunprogramma begon, hebben juristen van het ministerie ook bekeken of het volkenrecht dat wel toeliet.

+++++

Voer voor de Tweede Kamer:

…John McCain was hard op weg om een Amerikaanse held te worden, maar in plaats daarvan werd hij een senator voor ISIS (Islamitische Staat in Irak en al-Sham / Israeli Secret Intelligence Service) en de Moslim Broederschap. Geen enkele Amerikaanse senator vocht zo hard voor Islamitische rechten en de bewapening van Jihadisten als senator McCain…”

Bron: https://twitter.com/Imamofpeace/status/1036808475744002048

+++++

Onafhankelijke adviseur werd niet geraadpleegd

Blok erkent dat de onafhankelijke adviseur die is aangesteld om te voorkomen dat Nederland daarin uitglijders maakt, en die heel kritisch was over hulp aan de rebellen, niet is geraadpleegd. Maar dat is ook niet verplicht. Bovendien had deze zogenoemde EVA ook uit eigen beweging advies kunnen uitbrengen, memoreert de minister.

Het Openbaar Ministerie mag een van de rebellengroepen die hulp zouden hebben ontvangen ”terroristisch” noemen, het ministerie houdt er andere maatstaven op na.

Geen van de ontvangers van Nederlandse hulp heeft ooit op een internationale terrorismelijst gestaan, stelt Blok. Het OM bekijkt hoe individuen zich hebben gedragen en ”doet geen algemene uitspraken over strijdende groeperingen”.

Het kabinet zette de hulp afgelopen voorjaar stop. Maar dat was niet omdat de rebellen niet meer aan de voorwaarden voldeden en bijvoorbeeld met extremisten samenwerkten, benadrukte premier Mark Rutte eerder op de dag. De hulp was niet zinvol meer omdat de opstandelingen zo goed als verslagen zijn.

Bron: https://www.nu.nl/politiek/5463278/welke-syrische-rebellen-nederland-steunde-blijft-staatsgeheim.html

Gerelateerd:

# https://www.nu.nl/syrie/5455853/nederland-gaf-steun-jihadistische-groepering-in-syrie.html

# https://www.aivd.nl/onderwerpen/terrorisme/organisatie-van-jihadistisch-terrorisme/isis

Sorry Amerika, McCain was geen held, hier is een lijst met oorlogen waartoe hij heeft opgeroepen, 26 augustus 2018.

thefreethoughtproject.com: Sorry Amerika, McCain was geen held, hier is een lijst met oorlogen waartoe hij heeft opgeroepen, 26 augustus 2018.

Washington ( GPA ) – Eerder deze week stierf de beruchte oorlogshavik US Senator John McCain (R-Az) aan hersenkanker. Terwijl de liberale en conservatieve instellingen hem hun eerbetoon deden, stelde Geopolitics Alert in plaats daarvan een lijst met redenen samen waarom wij niet om McCain zullen treuren.

De lijst is natuurlijk een geschiedenis van alle gevallen waarin McCain overal ter wereld heeft opgeroepen tot interventie onder leiding van de VS. Dit heeft duidelijk een lange geschiedenis, dus heeft Geopolitics Alert de meest flagrante voorbeelden van Europa tot Azië verzameld. We beginnen eerst met de voor de hand liggende oorlogen.

Afghanistan en Irak
Het is duidelijk dat elke Amerikaanse senator (behalve Barbara Lee van Californië) heeft ingestemd om president George W. Bush de macht te geven om na de gebeurtenissen van 9/11 Afghanistan binnen te vallen. McCain was echter niet blij met de verplaatsing om lleen Afghanistan binnen te vallen. Nee, hij had andere doelen in gedachten al op de dag nadat de torens instortten.

Ondanks de claim van McCain in 2014 dat “de oorlog in Irak waarschijnlijk niet zou hebben plaatsgevonden”, als hij in 2000 de Republikeinse voorverkiezingen en de algemene verkiezingen had gewonnen, lijkt deze bewering belachelijk. Op 12 september 2001 verscheen McCain op MSNBC met een uitgebreide lijst van landen waarvan hij dacht dat ze een “veilige haven” waren voor groepen als Al Qaeda. Deze lijst omvatte natuurlijk Irak en verschillende andere landen die later op deze lijst voorkomen.

Syrië
Een ander land op die lijst van 2001 was (natuurlijk) Syrië. Nu heeft het regime van Bush misschien nooit de kans gekregen om door te gaan met het omverwerpen van de Midden-Oosten landen (dankzij de mislukking in Irak en de onthulling dat die oorlog op basis van leugens is ingezet). Maar schijnbaar verloor McCain nooit zijn haat voor Bashar Al-Assad uit het oog.

Kort nadat de Arabische lente “uitbrak” in Syrië, vond McCain – en zijn constante partner in oorlogsmisdaden Senator Lindsey Graham – snel communicatiekanalen met de “Syrische oppositie”. Slechts een paar maanden nadat de VS de protesten in Syrië hadden geaccepteerd (die zelfs zijn bezocht door de ambassadeur van de VS), begonnen McCain en Graham om wapens te vragen om daarmee het Vrije Syrische leger en andere “rebellengroepen” te bewapenen.

Libië
McCains plannen voor Syrië werkten nooit helemaal zoals hij wilde, maar hij had waarschijnlijk moeten weten dat die nooit een positief resultaat zouden opleveren. Als McCain niet naar Irak wilde kijken om ten aanzien van dat punt bewijs te krijgen, had hij nog een recenter exemplaar voor handen dat hij had kunnen gebruiken: de NAVO-interventie in Libië.

Het duurde nog geen jaar voordat McCain Syrische takfiri’s wilde bewapenen die hij had gesteund met de bombardementen en vliegverboden in Libië. McCain wilde zelfs harder optreden tegen het land. Wat heeft geresulteerd in een anarchistische Wild West staat waar allerlei verschrikkingen van de Islamitische Staat plaatsvinden tot en met een nieuwe slavenhandel.

West- en Centraal-Afrika
McCain is ook een voorvechter van de ‘War on Terror’ in andere delen van Afrika. Hoewel McCain in sommige Afrikaanse landen niet direct de terroristen heeft gesteund, heeft hij tot het laatst opgeroepen tot meer Amerikaanse interventie op het hele Afrikaanse continent.

Deze lijst omvat landen die zich bezighouden met islamitische opstanden, zoals in Mali. McCain heeft ook opgeroepen tot plannen als “inzet van speciale eenheden” om de meisjes te redden die door Boko Haram in Nigeria zijn ontvoerd en om tussenkomst in Sudan, waar McCain en zijn vrouw al enige tijd geld in hebben geïnvesteerd .

Iran
Een ander land dat op de lijst van gehate naties wer aangedragen, die aanvankelijk door Bush, ondersecretaris van defensie Paul Wolfowitz, en ook een ander oud doelwit is van McCain is natuurlijk Iran.

Hoewel McCain altijd heeft gezegd dat “hij bidt” dat er nooit een oorlog met Iran zal komen, roept de man er onophoudelijk om, en als hij denkt dat de stemming er inzit, enmaakt hij zelfs grappen over het bombarderen van Iran. De waarheid van de zaak is dat McCain zich zo vijandig ten opzichte van Iran opstelt, dat zelfs het vlaggenschip van neoconservatieve instellingen zoals het Cato Institute denkt dat McCain te agressief is.

Bosnië en Kosovo
Maar McCain is niet tevreden met het steunen van de salafistische jihadisten in de traditionele theaters in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Hij steunt ook gewelddadige radicalen aan de andere kant van Europa. Deze trend begon in het midden van de jaren negentig toen McCain een geduchte voorstander was van oorlog van de toenmalige president Bill Clinton in Bosnië.

Veel moslims die in de afgelopen jaren naar Bosnië reisden en zich bij de mujahideen voegen, hebben zich aangesloten bij groepen zoals IS. En IS-vlaggen kunnen zo nu en dan worden gezien in de soennitische gebieden van Bosnië. McCain ondersteunde nog steeds potentiële Takfiri-bewegingen, beschuldigde onlangs Rusland van inmenging in lokale aangelegenheden en riep op tot meer Amerikaanse interventie in het land.

McCain nam vergelijkbare beslissingen toen hij eind jaren 90 voorstander was van een Amerikaanse interventie in Kosovo. In het Kosovo-conflict steunde McCain het Kosovo Liberation Army: een genocidistische jihadistische organisatie die banden had met Al Qaeda onder Osama Bin Laden.

Oekraïne
Laat je niet misleiden door te denken dat McCain alleen jihadisten in Oost-Europa ondersteunt! Hij ondersteunt ook openlijk de nazi’s die optreden als doodseskaders voor Kiev in het voortdurende Oekraïense conflict.

Dit is natuurlijk begonnen in 2014, maar tot aan zijn dood is McCain doorgegaan met het beloven van steun voor de misdaden van Kiev in de Donbass-regio. Dit is heel normaal in het geval van het grotere thema van McCain in het uitdagen van Rusland – het land waarvan hij gelooft dat het de separatisten in Oost-Oekraïne aanstuurt.

Rusland
Het verhaal van McCain’s haat tegen Rusland gaat terug tot de Koude Oorlog. We zullen niet ingaan op McCains angst voor het communisme dat is geëvolueerd in slechts een algemene Ruslandfobie. Maar we zullen zeggen dat hij niet veel excuses had om zich te concentreren op dreigementen aan Moskou voor zeker 15 – 20 jaar.

Dit veranderde in 2008, met de oorlog in Zuid-Ossetië tussen Georgië en Rusland. Tijdens dit conflict was schreeuwde McCain het hardst met te zeggen dat de VS “onmiddellijk een bijeenkomst van de Noord-Atlantische Raad bijeen moet roepen om de veiligheids- en herzieningsmaatregelen van Georgië te beoordelen, die de NAVO kan nemen om bij te dragen aan het stabiliseren van deze zeer gevaarlijke situatie.”

Dezelfde situatie herhaalde zich in 2014 in Oekraïne, maar McCains belangrijkste opmerkingen kwamen dit jaar. Toen de Amerikaanse inlichtingendienst Rusland beschuldigde van inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016 – en dat zonder enig bewijsmateriaal – was McCain de eerste die zei dat het gebeuren een ‘oorlogshandeling’ was.

Noord Korea
De Democratische Volksrepubliek Korea (DRPK / Noord-Korea) was ook een doelwit door het feit dat McCain ook dat land op zijn 12 wensen-lijstje zette. Meer recent echter, zette de gerestylde “Trump-tegenstander” McCain helemaal in op het kletterende oorlogsdreiging van het nieuwe regime. Hij riepTrump op om het nucleair bewapende land aan te vallen.

Bonus: China
China heeft een soort van eigen klasse voor wat betreft McCain, die in het verleden vreemde, vage bedreigingen naar het land heeft gemaakt. Zoals ‘de Arabische lente komt naar China’, wat dat ook betekent. China is misschien een doelwit in de periferie van McCain, maar tot op heden moedigt hij nog steeds het land aan. Zoals het oproepen van dingen als meer “vrijheid van navigatieoefeningen” en andere zeeoefeningen in de Zuid-Chinese Zee.

Dus als de volgende keer iemand vraagt waarom het jou niet uitmaakt dat John McCain’s tijd op is, laat je ze dit artikel zien. McCain heeft de verspreiding van de dood wereldwijd gestimuleerd. De dag dat hij het congres heeft verlaten, is een overwinning voor het menselijk ras.

Vertaling en bewerking FrankW

Bron: https://thefreethoughtproject.com/sorry-america-mccain-was-no-hero-heres-a-list-of-wars-he-begged-for-that-proves-it/

Wie is QAnon? – Deel 3: QAnon bronnen, door Neon Revolt, 11 juli 2018.

Wie is QAnon? – Deel 3: QAnon bronnen en top 15 van Q posts. Een introductie van het fenomeen QAnon, door Neon Revolt, 11 juli 2018.

Het oorspronkelijke artikel van Neon Revolt is een vrij lang artikel, dat ik in delen aanbiedt.

Vandaag deel 3 met o.a.:

# QAnon bronnen.

# De top 15 van Q posts (Q berichten).

…In deze vertaling worden de termen posts, drops, berichten door elkaar gebruikt voor de druppelgewijze berichten die Q op 4chan en 8chan post…

QAnon bronnen.

Voordat we een aantal echte Q posts (berichten) gaan bekijken, wil ik even de tijd nemen om je links te geven naar enkele zeer nuttige QAnon bronnen. Bronnen die berichten van Q / QAnon publiceren. Nee, ik zal nu geen link geven naar de boards. Waarom? Omdat we door de eigenaar van het board zijn gevraagd om niemand een link naar het board te geven.

Maak je echter geen zorgen, ik ga je een overvloed aan geweldige bronnen geven die je op de hoogte zullen brengen en je up-to-date houden van alles wat er gebeurt.

Ten eerste zou ik nalatig zijn als ik de volgende bron niet zou vermelden https://qanon.pub/

QAnon.pub is een Q-aggregator die alle berichten van Q in realtime verzamelt en archiveert, op het moment dat ze geplaatst worden. Op dit moment kan je op die website alle 1924 berichten van Q doorbladeren, vanaf het eerste begin. Het 1924e Q berichten werd door Q geplaatst op 17 augustus 2018.

Je vindt ook links naar thread-archieven op elk bericht, evenals ‘Antwoorden’ op sommige van deze berichten, waarbij Anons een aantal van hun eigen decodes hebben toegevoegd om een aantal van de meer cryptisch klinkende berichten te helpen begrijpen.

Een vergelijkbare website met alle posts van Q is https://qmap.pub/. Ook QMap.pub is een Q-aggregator die alle berichten van Q in realtime verzamelt en archiveert.

Ten tweede moet ik een koppeling maken naar het absoluut uitstekende QMap PDF door @IAMBECAUSEWEARE, met de meest recente versie (op dit moment versie X, update 08-13-18) die daar kan worden gedownload.

Via de onderstaande link is update 08-13-18 van de QMap PDF te downloaden:
http://irc.qclearancearchive.net/02.%20QMaps/Q%20Anon%20-%20The%20Storm%20-%20X.pdf

Of download de meest recente veries / update direct van de Discord Server van Q Clearance Archive’s:
http://irc.qclearancearchive.net

Op deze website is ook andere interessante informatie rond Q te lezen en te downloaden.

De PDF is een onmisbare bron van meer dan 1250 pagina’s en gaat verderin op alle berichten van Q. Ik beschouw het als verplicht leesvoer als je QAnon echt wilt begrijpen.

Ten derde heeft GermanArchiveAnon een geweldig archief met onderwerpen uit het verleden, belangrijke bestanden en video’s die zich hier bevinden:

https://mega.nz/#F!LPZxEIYJ!N5JwCNoxOxOtAoErKdUgvw!qLBRWRAB

Ten vierde kun je het werk van de grote patriotten niet negeren op reddit.com/r/GreatAwakening.

Alles wat op de boards gebeurt, wordt daar vrijwel meteen weerspiegeld. Het is een schat aan waardevolle informatie met een aantal geweldige mensen die elke dag hard aan het werk zijn.

Ten slotte wil ik https://www.qproofs.com/ onder je aandacht brengen.

Ben je op zoek naar harde bewijzen van de waarachtigheid, oprechtheid van Q? Je vindt het hier in een eenvoudig te begrijpen grafische vorm.

En nu zullen we ingaan op enkele van de belangrijkste berichten die Q ooit heeft gemaakt.

De top 15 van Q posts (Q berichten).

Een oneven aantal, 15, ik weet het. Aangezien er nu bijna 1950 QAnon drops / posts zijn (1681 drops op 4 juli 2018), kun je je voorstellen dat het voor mij heelmoeilijk was om er maar 15 uit te kiezen als ‘de beste’, laat staan om een ‘top 10’ op te stellen. Dus, voor ons doel stellen we een top 15 samen. Misschien zou iemand andere drops (druppelgewijze berichten) uitkiezen, maar ik denk dat je met de gekozen berichten niet verkeerd zit.

Probeer het echt eens te begrijpen, alle posts van Q zijn waardevol en de moeite waard. Echter, niet alle zijn even waardevol voor iemand die hier helemaal nieuw is. Ik heb deze drops gekozen om je te helpen de schaal en reikwijdte te begrijpen van wat er echt gebeurde in deze stille oorlog. Nogmaals, ik schrijf dit niet om je te overtuigen van de waarheid van Q. Ik schrijf dit ook niet om je regel voor regel een ontcijfering van al deze berichten te geven. Die staan al ergens anders (op deze site met veel van mijn eigen uitleg) en zijn gemakkelijk met zoekmachines uit te pluizen en een beetje vindingrijkheid.

Ik schrijf dit in de veronderstelling dat er een moment komt waarop de waarachtigheid van Q voor het grote publiek onmiskenbaar zal worden. Deze drops worden hier weergegeven om het grote publiek te helpen bij het vinden van ankerpunten, terwijl hun wereld op kop wordt gezet.

En met dat in gedachten, laten we beginnen met het begin … waar anders? Helemaal aan het begin, met eerste twee berichten van Q.

Q drop 15:

Voor degenen die niet bekend zijn met de manier waarop de chans zoals 4chan en 8chan (chanboards) werken, in het onderste gedeelte van de drop hierboven was het bit geschreven door Q. Het deel dat geschreven werd over Hillary die op 30 oktober 2017 tussen 7:45 uur en 8:30 uur zou worden gearresteerd, was geschreven door iemand anders, zonder echte kennis van wat er gaande was. Deze regel is ten onrechte door velen in de media gemeld als bewijs dat Q slechts een complottheorie is, die vanaf het begin verkeerde voorspellingen als deze heeft gedaan.

Maar dat is niet zo. Die zogenaamde ‘journalisten’ waren gewoon idioten die niet wisten hoe ze een chan-thread moesten lezen.

Maar als je Q’s bit nu leest, let op… hij specificeert een datum voor het oproepen van de National Guard: 30 oktober… maar hij heeft nooit een bepaald jaar in zijn drop aangegeven. Hierdoor geloven veel anons dat hij inderdaad sprak over 30 oktober 2018.

Q drop 14:

In de tweede drop introduceert Q niet alleen zichzelf, niet alleen enkele fundamentele concepten, maar ook de manier waarop hij de komende maanden met Anons zal blijven beredeneren. Er is zijn kenmerkende socratische stijl; zijn manier om ons met vragen naar de antwoorden te leiden, die hij ons wil laten zien. Zo zijn er de afkortingen, in dit geval AW = Anthony Weiner, die zich, voor de goede orde, in een federale gevangenis bevindt. Dit in tegenstelling tot een staatsgevangenis, om te voorkomen dat hij door Black Hats wordt vermoord.

En er zijn dubbele betekenissen, in dit geval betekent Huma niet alleen Huma Abedin, de assistente van Hillary, maar is het een aansporing tot Anons om HUMA – de Harvard University Muslim Alumni-groep – te onderzoeken en eventuele associaties met de Moslim Broederschap na te trekken.

Wat we in de komende maanden van deze en andere drops zullen leren is dat het hele Intelligentie-apparaat (*) van de VS is beschadigd, behalve die voor militaire inlichtingen en de NSA. Verder zullen we leren dat het de Militairen waren die aan Trump vroegen om zijn presidentiële campagne te voeren, het waren de Militairen die hielpen om de verkiezingen van 2016 veilig te stellen met betrekking tot verkiezingsfraude, waardoor Trump’s ongelooflijke overwinning kon zegevieren. En we zullen leren dat, omdat hij de president is, Trump toegang heeft tot elk laatste stukje geheime informatie waarover de NSA beschikt.

(*) Met Intelligentie-apparaat worden geheime diensten bedoeld, zoals FBI, CIA, enzovoorts.

Misschien, wat nog belangrijker is, leren we ook dat de Republikeinse en Democratische carrièrepolitici (de Cabal) nooit dachten dat ze zouden verliezen, waardoor ze onbeschermd zouden blijven en niet voorbereid op de Storm die op het punt stond om hun kant op te gaan.

Q drop 13:

Q begint nu werkelijk om hier echt de realiteit van de situatie te beschrijven, eerst door SCI [F] aan te roepen. Scif staat voor Sensitive Compartmented Information Facility, wat in feite een veilige ruimte is voor het bekijken van gevoelige en geclassificeerde informatie. Je herinnert je dat HRC er een had gebouwd in haar huis in New York – dezelfde kamer waar nog niet zo lang geleden een brand uitbrak. Door latere drops zouden we te weten komen dat Hillary toegang tot SCIF aan buitenlandse regeringen verkocht.

Dit is ook het eerste exemplaar van Q’s “killbox”, oftewel – dat wat er ook tussen haakjes staat. In dit geval is het [F]. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat, in dit geval, Q ons vertelde dat de SCIF van Hillary een doelwit was geweest en uiteindelijk niet zo veilig was dan dat ze graag had willen laten geloven – hoewel dit nog moet worden geverifieerd door Q of iemand anders.

We maken ook kennis met een paar patriotten die eerder in het nieuws waren gekomen – Admiraal Rogers, die Trump op de hoogte stelde dat de regering-Obama hem actief bespioneerde, en generaal Flynn, die schuld bekende aan een misdaad die hij niet had begaan, alleen om een heleboel bewijsmateriaal in het openbare register te krijgen als onderdeel van zijn getuigenis. Je zult zien dat men zijn aanklacht snel zal laten vallen, en hij binnenkort weer tot de regering Trump zal toetreden.

En hier beginnen we te zien hoe de Cabal werkt – hoe Soros operaties zoals AntiFa financiert om zich in te laten met binnenlands terrorisme, en hoe zij zaden van verdeeldheid zaaien. Zoals het op de meest basale manier werkt, als het Amerikaanse volk onderling verdeeld is, vechten ze niet tegen globalisten zoals Soros.

De bedoeling van Q is om Amerikanen bewust te maken van dat feit (en vele anderen feiten) en ons te focussen op onze echte vijanden.

Q drop 12:

Ik koos deze drop omdat het de tactiek van verdeeldheid van de Cabal op zeer effectieve wijze benadrukt. Ze richten zich op één groep en versterken een demoraliserend verhaal over het slachtofferschap via de media (als onderdeel van Operation Mockingbird), niet alleen om stemmen te krijgen, maar om een onderklasse te creëren die effectief verslaafd en hulpeloos is zonder hulp van de regering. Er is een reden waarom zwarte buurten zoveel hebben geleden, en zij liggen grotendeels aan de voeten van de Cabal en Poverty Pimps zoals Maxine Waters (hoewel zij verre van de enige is).

Verder heb je Q die hier openlijk het bestaan van een “pedo-netwerk” in Hollywood erkent. Elke dag krijgen we daar meer over te weten, onder meer door het NXIVM-verhaal en door drops op websites als crazydaysandnights.net.

Q drop 11:

Q geeft nu aanwijzingen op het niveau van informatie waartoe hij rechtstreeks toegang heeft. De enige persoon met meer toegang zou iemand als #POTUS zelf zijn. Hij impliceert ook dat hij alles weet over de ware aard van het Uranium 1-schandaal (Uranium One).

Het uiteindelijke doel hiervan was om Amerika en Rusland te vernietigen in een nucleaire holocaust, door kernmateriaal naar een Iraanse basis te leiden, die in handen is van de CIA (ja, dezelfde die werd ontdekt en door POTUS nog niet zo lang geleden in Syrië werd vernietigd). We zullen snel dit criminele verhaal als “Het 16-jarig Plan” om Amerika te vernietigen gaan begrijpen, en het is ons door niemand anders aangedragen dan Hillary Clinton, Barack Hussein Obama en hun vele ondergeschikten cabalisten.

Q drop 10:

Als je Q eerst niet geloofde, dan zou je daar nu het beste aan kunnen gaan beginnen. Als je echt landen als Noord-Korea en Iran wilt begrijpen, moet je eerst begrijpen dat de CIA niet je vriend is en dat dit CIA-georiënteerde landen zijn die de rest van de wereld gegijzeld houden. Tot zeer recent was Kim Jong-Un een slaaf van de Cabal in Noord-Korea, net als zijn vader voor hem. In een latere Q-drop kwamen we te weten dat Noord-Korea sinds 2004 nucleaire capaciteiten heeft, en dat dit is waar Eric Schmidt, van Google, een privé-Gmail-server wilde gaan opzetten voor Obama en Hillary en de Deep State, zodat ze zouden kunnen communiceren via Gmail-concepten.

https://www.forbes.com/profile/eric-schmidt/#6f1fc024138e

Waarom zouden ze communiceren met behulp van Gmail-concepten? Om detectie door de NSA en anderen te vermijden.

Tenminste … dat is wat ze probeerden. Het werkte niet en uiteindelijk kwam POTUS weer met de Gmail-server van de Cabal naar huis, als onderdeel van zijn deal met Kim Jong-Un in Noord-Korea.

Q drop 9:

Met deze drop zie je dat de ratten gaan rennen. De Podestas verkeren in paniek en Obama heeft geprobeerd een nieuwe adviseur te vinden (zijn vorige was Valerie Jarrett), en probeerde op de overzeese bezoeken van Trump vooruit te lopen / op te volgen om leden van de Cabal in het buitenland gerust te stellen en zich van hun loyaliteit te verzekeren.

Q begint vooral Saoedi-Arabië te markeren als een hoeksteen van de Cabal, met al zijn oliegelden en de geschiedenis van terrorisme in het verleden. Q impliceert hier zelfs dat 9/11 echt een inside job was, waarbij leden van de familie Bin Laden op 9/11 toestemming hadden om de VS te verlaten, evenals Bush II die erg dik was met de Saoedi’s.

Q drop 8:

MS-13 zijn de stormtroepen voor de Cabal, en daarbij de ergste van hun soort. Het zijn absoluut beesten, zoals Trump zegt: buitengewoon gewelddadig en verwerpelijk. En ze werden hierheen (Amerika) gebracht om voor de Cabal aanvallen uit te voeren en te intimideren.

Tenslotte zouden we te weten komen dat het de Cabal was die twee MS-13-leden betaalde om een aanval op DNC e-mail-lekker Seth Rich uit te voeren.

Afgezien daarvan onthult Q dat het onderzoek naar de e-mails van Hillary direct terug te leiden zou zijn naar Obama, omdat hij ook een privé-alias op hun privé-server gebruikte, dus hij stemde toe om het onderzoek stop te zetten – om zijn eigen verraderlijke hachje te redden.

Wat betreft de markeringen aan het einde – Sneeuwwitje verwijst naar de zeven supercomputers van de CIA, en Godfather III verwijst naar alle waarschijnlijkheid naar de directe betrokkenheid van het Vaticaan bij kinderhandel, gegeven dit citaat uit de film:

“De enige rijkdom in deze wereld is kinderen; meer dan al het geld, macht op Aarde, ben jij mijn schat. “- Michael Corleone

Nogmaals, we krabben hier echt alleen aan de oppervlakte van deze drops, dus als je op dit moment een beetje gedesoriënteerd bent, zou ik eerst een leespauze nemen voordat ik hierop terugkom. En ten tweede moedig ik je aan om op een later tijdstip naar alle Q drops te kijken. Mijn bedoeling hierbij is om je dit vanuit een helikopterview te laten bekijken (een blik vanaf 40.000 voet) en je te helpen begrijpen wat anders als erg gekke en verontrustende tijden zou kunnen overkomen.

Q drop 7:

Weet je nog dat ik helemaal aan het begin van dit artikel sprak over de Neo-Babylonische Death Cult? Ik maakte geen grapje. Q komt hier bij de geldmeesters, en hoe zij hun verraderlijke operaties financieren. +++ is het huis van Saud, ++ zijn de Rothschilds en + is Soros.

Maar om weer bij de drop te komen, bevestigt Q de ideeën van “samenzweringstheoretici” over De Cabal – hoe ze allemaal lid van deze sekte zijn, die zich bezighoudt met mensenoffers, pedofilie, mensenhandel en zelfs het kannibalisme van kinderen.

Q drop 6:

Ik daag iedereen van jullie uit om terug te gaan kijken en een aantal oudere Trump-tweets opnieuw te lezen, vooral die over de geboorteakte en naamswijziging van Barack Obama. (O ja, Q spreekt daarover en belooft dat op een dag binnenkort een foto van Obama zal worden vrijgegeven waar hij de volledige islamitische kleding draagt en een AK-47 Kalasjnikov-geweer op iemand richt. In vredesnaam, tegen de tijd dat je dit artikel leest, kan zo’n foto misschien al zijn vrijgegeven). Maar het punt is… Trump weet het, en heeft het al heel lang geweten. Net zoals er Black Hats zijn die slechte daden plegen op de wereld, zo hebben White Hats het goede gevecht gestreden – en als je teruggaat naar de geschiedenis van Trump, wordt het duidelijk dat hij al heel lang in dit gevecht verwikkeld is.

Q drop 5:

Deze post was … bijna als een stroomdiagram, met in elke rij een verband met de vorige rij. Dus, als je begint en het allemaal in duidelijke taal leest, SR (Seth Rich), en hij gaf de DNC-bestanden aan WL (Wikileaks). Het wordt bekend en Obama heeft DNI ingehuurd voor het managen van de schade. James Clapper was de directeur van DNI en hij gaat naar John Brennan, de directeur van de CIA (Clowns in America, zoals Q hen vaak noemt). Ze formuleren samen de basis voor de Russische Collusion hoax (samenspanning), om te verbergen dat DNC er achter zit, en huren Google en Crowdstrike in om de leugen te laten bestendigen, dat de DNC is gehackt door ‘Russen’.

In deel 4 van dit verhaal van Neon Revolt gaan we verder met de hoogste vier Q posts van de top 15.

Lees ook:

# Deel 1 ‘Wie is QAnon?’ is te lezen via de link https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2018/08/12/wie-is-qanon-een-introductie-van-het-qanon-fenomeen-door-neon-revolt-11-juli-2018-deel-1/

# Deel 2 ‘Hoe communiceert Q?’ via de link

https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2018/08/13/wie-is-qanon-deel-2-hoe-communiceert-q-door-neon-revolt-11-juli-2018/

# Deel 4 ‘De hoogste van de top 15 QAnon posts’

https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2018/08/20/wie-is-qanon-deel-4-de-hoogste-vier-top-15-q-posts-een-introductie-van-het-fenomeen-qanon-door-neon-revolt-11-juli-2018/

Vertaling en bewerking FrankW

Bron: https://www.neonrevolt.com/2018/07/11/who-is-qanon-an-introduction-to-the-qanon-phenomenon-qanon-greatawakening/

# Download de meest recente QMap PDF versie X (13 augustus 2018 – 1270 pagina’s – Engels) via de link

http://irc.qclearancearchive.net/02.%20QMaps/Q%20Anon%20-%20The%20Storm%20-%20X.pdf

De geheime geschiedenis van de planeet Aarde van 2000 tot 2018, door Benjamin Fulford, 30 juli 2018.

De geheime geschiedenis van de planeet Aarde van 2000 tot 2018, door Benjamin Fulford, 30 juli 2018.

Opmerking voor lezers: In de komende drie weken zullen de verslagen, met uitzondering van bijzondere nieuwsgebeurtenissen,vooraf geschreven zijn omdat ik mijn jaarlijkse verlof neem zonder netwerk en zonder internet. Jullie begrip hiervoor wordt gewaardeerd.

Terwijl we ons voorbereiden op wat misschien het herfst finale offensief wordt dat eindelijk de Khazariaanse maffia cabal omver werpt, is het een goed moment om eens naar het grotere plaatje te kijken om te begrijpen waarom een geheime strijd om de planeet Aarde al die jaren heeft gewoed.

De beste plaats om te beginnen is nog steeds de V.S. verkiezing van het jaar 2000, wat een staatsgreep was tegen de Amerikaanse democratie dat het Nazi vierde Reich startte aangevoerd door Führer George Bush, Sr. Deze verkiezing ging tussen twee Westerse geheime regeringsfacties: Factie 1—de Nazis, die 90% van de wereldbevolking wilden vermoorden met de bedoeling om zo “het milieu te redden”; en Factie 2—de Globale Opwarming factie, die zeiden dat dit bereikt kon worden door het gebruikt van “globale opwarming” als een excuus om een koolstof belasting op te leggen en een wereldregering.

De Nazis wonnen door middel van fraude, moorden en doodsbedreigingen om de gevestigde orde in de V.S. te terroriseren zodat ze de macht zouden overgeven. Dit werd gevolgd door erg reële pogingen om 90% van de mensheid te vermoorden. Het Nazi regiem van George Bush Jr begon met het verspreiden van biowapens als SARS, vogelgriep als wapen maken, Ebola enz. om zo het grootste deel van de mensheid uit te roeien. Tegelijkertijd zorgden ze voor sterfte crisis in 33 landen door boeren te betalen om “biobrandstof” te verbouwen in plaats van voedsel. Ze probeerden ook meerdere keren om een nucleaire wereldoorlog te beginnen waarbij ze Iran, Syrië, Noord Korea en andere hotspots te gebruiken. Dit is belangrijk in gedachten te houden en kan niet vaak genoeg herhaald worden: deze mensen probeerden om jullie en je familie te vermoorden en proberen dit nog steeds.

De Aziatische genootschappen binnengaand. Leerden ze over de Nazi plannen om 90% van de mensheid te vermoorden door hun geheime bijeenkomsten succesvol af te luisteren, in het bijzonder de Bohemian Grove bijeenkomsten. In 2003, was de verspreiding van SARS—een biowapens specifiek ontworpen voor Aziaten—hun werkelijke wapenfeit.

Dit leidde tot een breuk tussen heroïne en amfetaminehandelende Oost Aziatische onderwereld groepen en hun cocaïne- en marihuana handelende Nazi bondgenoten. De Nazis, anticipeerden echter op deze breuk door hun heroïne operaties te verplaatsen van Oost Azië naar Afganistan in de periode 2001-2002.

De Nazis, zoals ze het zelf beschrijven in hun verslag “Project voor een Nieuw Amerikaanse Eeuw,” probeerden ook om hun controle over de wereld te verstevigen door olie velden in Irak en Centraal Azië te grijpen. Ze gebruiken de dreiging van het afsnijden van olie om Azië onder controle te houden.

De Aziaten reageerden met te dreigen de top leiding van de Westerse geheime regering te vermoorden. Zij maakten vooral de individuen tot doelwit welke lid waren van alle drie de volgende groepen: de Bilderberggroep (Europese cabalisten), de Council on Foreign Relations (vertaald de Raad van Buitenlandse Relaties welke Amerikaanse cabalisten zijn) en de Trilateral Commission (de Trilaterale Commissie, Japanse landverraders en hun meesters).

De Aziaten zochten ook naar Westerse bondgenoten tegen de Nazis. Ze merkten op dat een Westerse factie wanhopig had gevochten om de genocide plannen van de Nazis te openbaren en te ontsporen. Dit kan bijvoorbeeld gezien worden in een episode uit 1997 van “de Simpsons” waarin een boek wordt getoont met de titel Curious George en het Ebola Virus. ”Curious George” verwijst natuurlijk naar George Bush Sr.
http://www.dailymail.co.uk/

Er was ook de BBC verslaggever die tegenover het nog steeds intacte gebouw 7 stond van het World Trade Center, terwijl hij vertelde dat het was ingestort.

(Bron: https://www.youtube.com/watch?v=677i43QfYpQ)

De Aziaten stichtten een groep van Westerse bondgenoten wat nu bekend staat als de White Dragon Society (WDS). Deze groep is inclusief senior mensen in het Pentagon, de CIA, de Russische FSB, de Britse Koninklijke Familie, Vrijmetselarij, de Vaticaanse P2 Lodge enz.

Deze groep deed een poging om de VS in 2008 failliet te doen gaan met de ïn elkaar gezette Lehman shock als een manier om de Deep State van de V.S. failliet te doen gaan —de Khazariaanse maffia in de V.S. De Amerikanen werd toen verteld dat ze niet langer in staat waren om goederen te kopen van de rest van de wereld op crediet. Dat is waarom na de Lehman shock het V.S. handelstekort in 2009 van meer dan $696 miljard naar $381 miljard in 2009 ging.

https://tradingeconomics.com/united-states/balance-of-trade

De poging om de Deep State in de V.S. failliet te doen raken zou geslaagd zijn ook, behalve voor het feit dat de V.S. clienten staten in Het Midden Oosten dwong om de prijs van olie te verlagen die ze aan de V.S. verkochten en de Chinezen werden voor de gek gehouden om de Communistische agent Barack Obama te steunen en zijn regiem te financieren. Pas later kregen ze in de gaten dat hij gewoon een Bush/Clinton/Rockefeller slaaf was.

Ook werden in die tijd, in een serie episodes die nog nooit eerder aan het publiek werden onthuld,door de WDS handgeschreven brieven gestuurd aan het Chinese Politbureu, het Vaticaan en de Britse monarchie waarin om hulp werd gevraagd bij het stoppen van de genocidale factie. Het resultaat was de verwijdering van Paus Maledict (Benedict XVI) en de troonsafstand van de Koningin van Nederland, de Koning van Spanje, de Koning van België enz. Dit was het begin van een zuivering van Westerse regeringen dat sindsdien druppelsgewijs verder gaat.

Een ander zichtbaar teken van verandering was het besluit door het VK, Frankrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland enz om zich aan te sluiten bij het Chinees bestuurde AIIB. Als gevolg van deze brieven authoriseerde het Eruopees gedomineerde Committee van 300 de uitbetaling van meer dan $5biljoen voor het Chinese OBOR infrastructuur plan.

Het andere zichtbare resultaat was de ondertekening door 195 staten van de Parijse akkoorden in December 2015. De Globale opwarming factie nam aan dat dit een totale overwinning was voor hun factie.

Echter, op dit punt vormden de Gnostische Illuminatie en leden van de Rothschild familie een ongebruikelijke alliantie om de verkiezing van Donald Trump tot President van de V.S. te verzekeren. Dus op 8 november 2016 werd V.S. Staatssecretaris John Kerry opgeroepen naar een geheime bases in Antarctica en werd hem verteld dat Hillary Clinton (Rockefeller) niet gekozen zou worden als President van de V.S. Ook waren er in die verkiezingsnacht gevechten tussen Speciale Strijdkrachten in de gigantische ondergrondse base onder Denver International Airport die de V.S. militaire ondersteuners van Trump in staat stelden om machines die de verkiezing konden stelen in beslag te nemen en zo weg te houden van Hillary.

Dit was de eerste keer sinds de verkiezing van President Ronald Reagan in 1980 dat het V.S. presidentschap uit handen viel van de Clinton/Bush/Rockefeller misdaad familie.

Het resultaat was dat de genocidale factie binnen het militaire industriele complex van de V.S. werd vervangen door de “America First (Amerika Eerst)”groep. Deze groep strijd nu met volle kracht tegen de Global Warming factie. Dat is waarom Trump aankondigde dat de V.S. de Parijse akkoorden verliet.

Geheime onderhandelingen tussen het leger van de V.S. en Rusland vonden ook plaats vooraf aan de Trump verkiezing, volgens een bron betrokken bij de onderhandelingen. Als resultaat hiervan werd een overeenkomst bereikt waarbij de Russen een enorme grotere invloed kregen over West Europa en het Midden Oosten ten westen van de Eufraat. Het doel was om Europa aan de Russen op te offeren in ruil voor een militair bondgenootschap tussen Rusland en de V.S. als tegenwicht voor China, volgens bronnen betrokken bij deze onderhandelingen.

Echter, de Russen zijn zich volledig bewust dat ze de beslissende stem hebben en ze zijn van plan dit te gebruiken voor een meer rechtvaardig multi polair wereld systeem, volgens Russische FSB bronnen. Ze hebben ook geleerd door ervaring om de Amerikanen niet te vertrouwen omdat ze een geschiedenis hebben van het onderhandelingspartners vertellen wat ze willen horen en later verraden ze hen, merken de bronnen op.

Deze herfst zullen er meer onderhandelingen plaatsvinden waarbij Aziatische geheime genootschappen, de Russen en het militaire industriële complex van de V.S., zijn betrokken. Het doel zal zijn een uiteindelijke overgave van de Khazariaanse maffia af te dwingen. Er zullen ook onderhandelingen plaatsvinden voor een alternatief voor de Parijse Akkoorden als een manier om het financiele besluiten makende authoriteit van de wereld te reorganiseren om zo de dagelijkse realiteit te reflecteren.

Om de onderhandelingen te laten slagen, is het sleutel land dat er nu bij betrokken moet worden India. India heeft een bevolking van ruwweg net zo veel als China (1,34 miljard versus 1,41 miljard) maar is een veel jonger. Volgens Wikipedia is “meer dan 50% van de Indiase bevolking onder de leeftijd van 25.” Terwijl de bevolking van China snel verouderd en binnenkort zal gaan krimpen is de Indiase bevolking jong en groeiende.

Verder, onder Eerste Minister Narendra Modi, heeft India nu een competente economisch bestuur en ervaart het een snelle economische groei. Het is duidelijk dat de belangrijkheid van India hierdoor groeit en zal die van China spoedig naar de kroon steken en mogelijk overstijgen als de huidige trend verder gaat.

Echter, de Parijse Akkoorden — welke verondersteld werden te gaan over koolstof emissies maar in werkelijkheid gingen over percentagecontrole van het financiële systeem — gaven 29,4 % van de stemrechten aan China en slechts 6,8% aan India. Als je hiernaar kijkt, is het geen wonder dat India zich een beetje gekrenkt voelt en weerspannig is om toe te geven aan een dominant wereldwijd financieel systeem aan China of om deel te nemen aan een hun op China gerichte OBOR project. Het is overduidelijk dat enige overeenkomst over een nieuwe wereldeconomie divisie van stemrechten beter moet uitvallen voor India dat de Parijse akkoorden kunnen doen.

Dat is waarom er nu geheime onderhandelingen plaatsvinden gericht op het geven van een wereldrol aan India die de economische en demografische werkelijkheid beter weerspiegelt. Als deze gesprekken goed verlopen, wordt de aankondiging van een nieuw financieel wereldsysteem misschien eindelijk mogelijk. We willen geen specifieke data geven maar als de herfst onderhandelingen goed verlopen is een zo een soort aankondiging mogelijk in 2019 of 2020.

Bron: Antimatrix.org

Vertaling: Lia
Bron: https://benjaminfulfordtranslations.blogspot.com/2018/08/nederlands-benjamin-fulford-30072018.html/

The Portal: Cobra’s Vredesmeditatie en Verslag van de Ascensie Conferentie in Boedapest Update, 23 april 2018.

The Portal: Cobra’s Vredesmeditatie en Verslag van de Ascensie Conferentie in Boedapest Update, 23 april 2018.

We hadden zeer weinig tijd om mensen bij elkaar te brengen voor onze Vredesmeditatie en de kritische massa werd niet bereikt, maar de meditatie zal nog steeds een diepe impact hebben op de geopolitieke situatie in Syrië, het het minimaliseren van de effecten van de militaire escalatie op vrijdag 13 april (een zeer belangrijke dag op de Tempeliers-tijdlijn), de stabilisering van de Godinnen vortex van Syrië en en het brengen van meer genezing en vrede in de regio.

De diepere occulte redenen voor het conflict in Syrië worden hier uitgelegd:

https://prepareforchange.net/2018/04/14/the-real-occult-reason-behind-the-april-2018-syria-missile-attacks/

Nu deze specifieke militaire escalatie heeft gefaald, proberen de Archon-families uit de zwarte adel / Ridders van Malta / Jezuïeten die achter Erik Prince (Blackwater) staan om Trump naar een ander militair conflict in Syrië te sturen:

https://www.commondreams.org/news/2018/04/17/war-profiteer-erik-prince-reportedly-talks-help-forge-occupying-force-syria

http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=21626

Het is interessant om op te merken dat de meeste Amerikaanse troepen in Syrië zich in de noordoostelijke hoek van het land bevinden, wat de exacte locatie is van de Godinnenvortex van Hassuna-Samarra:

http://2012portal.blogspot.com/2014/06/isis.html

De situatie in Syrië is het slagveld in de laatste fase van de proxy-oorlog tussen Galactische Confederation / Pleiadische vloot enerzijds die Poetin en Assad ondersteunen, en de Chimera / Draco-krachten die Erik Prince en de negatieve militaire facties in Saoedi-Arabië en de VS ondersteunen, waarbij Donald Trump tussen hen in gevangen zit:

https://www.zerohedge.com/news/2018-01-11/trump-isnt-another-hitler-hes-another-obama

Dit is alles wat ik nu kan zeggen over de planetaire situatie op het oppervlak van de planeet.

Onze Ascensie-conferentie in Boedapest was succesvol en ging verder dan onze wildste dromen. We hebben de nieuwe positieve tijdlijn voor de planeet veiliggesteld door het planetaire Sisterhood of the Rose (Zusterschap van het Roos) netwerk op een geheel nieuw niveau te activeren. Het is nu van het grootste belang om zoveel mogelijk fysieke Zusterschap van de Roos-groepen te creëren. Die groepen moeten dan eenmaal per week op een fysieke locatie samenkomen en de energieën van de Godin verankeren in het planetaire energienet door zowel de Vortex van de Godin als de meditaties van de Terugkeer van de Godin te doen:

http://2012portal.blogspot.com/2018/02/power-of-goddess.html

Succesvol gevormde Sisterhood of the Rose-groepen kunnen contact met mij opnemen via cobraresistance en dan zullen zij verdere instructies ontvangen.

Sisterhood.jpg

Onze conferentie heeft veel mensen wakker gemaakt, veel leden van zielsfamilies bijeengebracht en heeft een massale stroom van Liefdesenergie in het planetaire energienetwerk verankerd. Deze ervaring was zeer ontroerend, zoals je in dit verslag kunt lezen:

http://2012portal-hungary.blogspot.com/2018/04/ascension-conference-budapest-part-1.html/

De krachtige Goddinnen-energieën die tijdens de conferentie verankerd zijn, is misschien wel de reden waarom Soros heeft besloten om zijn Open Society-kantoor een paar dagen na de conferentie te verhuizen van Boedapest naar Berlijn:

https://www.zerohedge.com/news/2018-04-19/another-victory-orban-soross-open-society-foundation-closes-budapest-office

Die arme Soros weet niet dat Berlijn ook een krachtige Vortex van de Godin is, en misschien moet hij snel weer opnieuw verhuizen. Berlijn is ook de locatie van een van de belangrijkste Europese ondergrondse verzetsbewegingen die invloed heeft op de oppervlakte-ruimtevaartprogramma’s:

https://gizadeathstar.com/2018/03/new-german-mobile-phone-network-works-moon/

Sinds de dood van Isis Astara werkt het Verzet achter de schermen om via de alternatieve media het bestaan van elektromagnetische wapens, gerichte energiewapens en andere wapens openbaar te maken, die door de Cabal worden gebruikt om de meest ontwaakte burgers te treffen:

https://madmimi.com/s/b0adcb

https://stillnessinthestorm.com/2018/01/the-cias-dart-to-the-heart-secret-weapon-result-mimics-a-heart-attack/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost

En “per ongeluk” nu ook via de reguliere massamedia, zoals Popular Mechanics en Russia Today:

https://www.popularmechanics.com/military/weapons/a19855256/muckrock-foia-psycho-electric-weapons/

https://www.rt.com/news/424734-us-counterterrorism-center-mind-control/

https://www.muckrock.com/news/archives/2018/apr/18/fusion-center-em/

Verwacht binnenkort meer dat wordt belicht.

Nu de nieuwe positieve tijdlijn is vastgelegd, sta ik weer open voor interviews. Stuur jullie aanvragen naar cobraresistance . Alle interviews worden uitgevoerd na 25 mei.

Overwinning van het licht!

Cobra.

Bron: http://2012portal.blogspot.com/2018/04/peace-meditation-and-budapest-ascension.html/

Vertaling FrankW

Geplaatst 24 april 2018

The Portal: Cobra’s Situatie Update van zondag 7 januari 2018.

The Portal: Cobra’s Situatie Update van zondag 7 januari 2018.

2018 wordt een jaar van vele doorbraken. De Lichtkrachten creëren een krachtig verenigd veld door het hele Zonnestelsel in de tweede fase van een belangrijke operatie, die in deze blog al een paar keer werd genoemd en de codenaam Mjölnir heeft. De tweede fase van deze operatie begon op 3 januari en zal begin maart worden voltooid (een korte vertraging t.a.v. de vorige prognose die eind februari aangaf). Dit wordt intuïtief beschreven in het volgende artikel:

Victory18.jpg

http://www.stillnessinthestorm.com/2017/12/astrological-alignment-could-herald-major-changes-beginning-in-january-2018-all-planets-in-direct-motion-apdm.html#more

De Lichtkrachten hebben alle plasma-topletbommen en bijna alle anomalie plasma’s in de sublunaire ruimte verwijderd (de ruimte tussen de Aarde en de omloopbaan van de Maan). De Resistance (Resistance Movement / RM / Verzetsbeweging / het Verzet) definieert de sublunaire ruimte als de ruimte met een buitenste grens net binnen de baan van de Maan en de binnenste limiet van 3 Aardstralen (*) (de straal of halve doorsnede/ aslengte of middellijn van de Aarde) vanuit het centrum van de planeet (het planetaire centrum).

Alle topletbommen en de overgrote meerderheid van de plasma-anomalie samen met plasmoïde entiteiten en fragmenten van negatieve SSP-facties zijn nu dichtbij het aardoppervlak geconcentreerd, niet verder dan 3 aardstralen (aardradi) vanuit het centrum van de planeet, zoals hier wordt beschreven:

http://2012portal.blogspot.com/2017/02/situation-update.html

http://2012portal.blogspot.com/2017/06/vacuum-metastability-event.html

De oorlog in de lage baan om Aarde zal naar verwachting door blijven gaan:

http://mysteriousuniverse.org/2017/12/mystery-surrounds-why-four-nations-launch-rockets-in-four-days/

Maar dat zal langzaam verschuiven naar de bases die onder het oppervlak van onze planeet zitten.

Een intense zuivering van alle aspecten van de sluier (de Veil / onze quarantaine tot de Bron) is ook aan de gang, en de Lichtkrachten doen er alles aan om bepaalde trends te keren.

Een van de plannen van de Archons was om het gevoelsleven en de zinvolle sociale interacties van de mens volledig te stoppen. Daarom hebben ze smartphones geïntroduceerd:

Phone%2BMania.jpg

http://www.stillnessinthestorm.com/2017/12/new-study-how-smartphones-make-todays-teens-unhappy-and-cause-dramatic-shifts-in-their-behaviour.html

Jongere generaties worden daardoor vooral getroffen, omdat degenen die na 1996 zijn geboren, zeer weinig ervaring hadden met een positieve plasma-, etherische en astrale energieomgeving die hen in staat zouden kunnen stellen om gezonde emotionele en sociale gewoonten te ontwikkelen.

Een ander plan van de Archons was om cryptocurrencies te ontwikkelen die het huidige financiële systeem zouden kunnen overnemen, contanten zouden kunnen verwijderen en een wereldwijd, blijkbaar gedecentraliseerd, maar feitelijk volledig gecontroleerd financieel systeem zouden kunnen introduceren:

https://www.naturalnews.com/2017-12-10-evidence-points-to-bitcoin-being-an-nsa-psyop-roll-out-one-world-digital-currency.html

In deze geheime vergadering van de bankiers in april 2016 werd de Blockchain-technologie gekozen als het belangrijkste middel om contant geld te elimineren:

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/a-new-digital-cash-system-was-just-unveiled-at-a-secret-meeting-for-bankers-in-new-york

( Lees dit artikel in het Nederlands: https://wp.me/p6gVD9-wq )

Ze ontwikkelen hun eigen cryptocurrencies:

https://www.blacklistednews.com/Banksters_Are_Developing_Their_Own_E-Currency_That_Could_Destroy_the_Value_of_Bitcoin_and_Control_Us_All%21/62471/0/38/38/Y/M.html

http://moneywise411.com/tbo-awards-7-billion-to-develop-new-fedcoin/

Cryptocurrencies kunnen de centrale bankiers helpen in hun oorlog tegen goud (banken en landen (Cabal) hebben geen / onvoldoende goud en zoeken andere middelen cryptocurrencies om hun macht te handhaven):

https://www.zerohedge.com/news/2017-12-18/hedge-funds-abandon-gold-chase-bitcoin

Dit omdat ze bang zijn voor de Oosterse Alliantie (Eastern Alliance):

https://www.rt.com/business/412546-china-russia-gold-standard-dollar/

De Blockchain-technologie lijkt anoniem en gedecentraliseerd te zijn, maar van alle computers (niet alleen Windows-computers) is bekend dat ze software-backdoors hebben (achterdeurtjes):

https://www.gnu.org/proprietary/malware-microsoft.html

http://money.cnn.com/2017/04/14/technology/windows-exploits-shadow-brokers/index.html

https://www.eteknix.com/nsa-has-code-running-in-the-linux-kernel-and-android/

En alle computers (niet alleen die met Intel erin) hebben hardware-backdoors (**) :

https://www.rt.com/usa/414955-intel-processors-meltdown-spectre/

Dat gezegd hebbende, cryptocurencies en blockchain-technologie hebben een toekomst. The Resistance is begonnen met het opnemen van cryptos in hun plannen voor de financiële reset en zal Blockchain-technologie uit de handen van Cabal nemen ten tijde van de Event (het Evenement).

Ripple is een cryptocurrency die de potentie heeft om de quasi reservevaluta van de planeet te worden en de SWIFT te vervangen:

https://www.coindesk.com/xrp-dichotomy-ripple-price/

http://treasurytoday.com/2017/07/ripple-vs-swift-payment-r-evolution-ttpv

https://www.ripplecoinnews.com/ripple-vs-swift

De Resistance (het Verzet) heeft bepaalde plannen met de Ripple ten tijde van het Event dat nog niet mag worden bekendgemaakt.

Cryptocurrencies kunnen op dit moment een zeer winstgevende investering zijn als u weet hoe u verticale markten moet verhandelen (het gerucht kopen, het nieuws verkopen) en als u voldoende bent voorbereid op het risico van 25% dat uw munten verloren kunnen gaan of worden gestolen:

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/bitcoin-price-lost-mining-how-to-find-cryptocurrency-value-chainalysis-satoshi-nakamoto-a8091851. html

Ondertussen proberen de Jezuïeten en de Ridders van Malta een nieuwe oorlog te creëren.

Ze proberen de energiesignatuur van de Romeins-Perzische oorlogen te exploiteren:

https://en.wikipedia.org/wiki/Roman%E2%80%93Persian_Wars

Dat is de onderliggende basis van het Shia-Soennitische conflict:

https://www.cfr.org/interactives/sunni-shia-divide#!/sunni-shia-divide

Bloedlijnen die hun oorsprong hebben in het Romeinse rijk ondersteunen de soennitische kant (vanuit de VS-Israëlisch-Saudische lijn), terwijl de bloedlijnen die teruggaan naar het oude Perzië de sjiitische kant ondersteunen (vanuit de Iran-Libanon / Hezbollah-Syrië-lijn), wanneer de toparchonfamilies in Rome beide kanten van het conflict uitbuiten (de Zwarte adel of de Black Nobility).

Erik Prince is de hoofduitvoerder van de Jezuïet / SMOM-samenzwering om een ​​nieuwe oorlog in het Midden-Oosten te kunnen beginnen:

http://press.take88.com/the-knights-templar-knights-of-malta-and-blackwaters-erik-prince/

Hij heeft veel invloed op Donald Trump en stelde hem voor een nieuw spionagebureau op te richten dat meer Jezuïetvriendelijk zou zijn en minder Clinton / Bush / Rockefeller Illuminati-factie vriendelijk:

https://www.lewrockwell.com/2017/12/no_author/time-for-the-blackwater-spies/

Misschien herinner je je dat ik jaren geleden heb aangegeven dat Jezuïeten de Illuminati-factie op te zullen offeren om te kunnen overleven.

Dit is de reden waarom de huurlingen van Blackwater / Academi van Erik Prince de massale arrestaties van de Illuminati-factie in Saoedi-Arabië hebben opgezet:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5108651/American-mercenaries-torturing-Saudi-princes.html

Nu probeert de door de Jezuïeten/Rothschild gesteunde factie in Saoedi-Arabië, Israël en de VS een oorlog met Iran aan te pakken:

http://www.moonofalabama.org/2017/11/the-saudi-tyrants-devilish-plan-sell-out-palestine-for-war-on-iran.html#more

https://www.zerohedge.com/news/2017-12-28/us-and-israel-reach-secret-plan-counter-iran

https://sputniknews.com/analysis/201712301060429763-syria-iraq-extremists-iran/

Ze proberen ook Iran van binnenuit te destabiliseren, en herhalen het script waarbij de eerste protesten in Syrië in 2011 in een wrede oorlog hebben veranderd. Recente protesten in Iran zijn veroorzaakt door Academi-huursoldaten en zijn in Westerse media grofweg verkeerd geïnterpreteerd:

https://www.strategic-culture.org/news/2018/01/07/trump-failed-coup-in-iran.html

https://www.rt.com/news/414915-iran-protest-fake-news-videos/

In werkelijkheid ondersteunen de meeste demonstranten in Iran feitelijk het huidige regime, dat in werkelijkheid een veel betere keuze is dan een geïmporteerde westerse kleurenrevolutie en “democratie”:

http://www.presstv.com/Detail/2018/01/03/547679/Iran-Demonstrations-Violence

De VS wil ook de oorlog in Syrië nieuw leven inblazen:

https://www.strategic-culture.org/news/2017/12/18/us-creates-new-syrian-army-putting-peace-process-jeopardy.html

https://www.strategic-culture.org/news/2017/12/29/all-not-quiet-on-syrian-front-us-launch-another-war.html

De Lichtkrachten hebben meegedeeld dat een nieuwe Shia-Soennitische oorlog kan worden voorkomen als er voldoende bekendheid is met de plannen van de Jezuïeten in de ontwaakte gemeenschap.

Er wordt in de alternatieve media veel gepraat over belangrijke leden van de Cabal die naar Guantanamo zijn gebracht.

Mijn bronnen kunnen dit niet bevestigen, in de exact dezelfde manier konden ze niet bevestigen de Green Light uitgegeven door Drake Bailey in 2012.

Maar ze KUNNEN de informatie volledig bevestigen van iemand die PassionatePachyderms heet:

https://www.reddit.com/r/CBTS_Stream/comments/7murs0/guantanamo_bay_flight_records_from_726am_121817/?st=jbsffap6&sh=317fbe1a

55 leden van de militaire politie van de Arizona National Guard die naar Guantanamo zijn gekomen, hebben net 122 leden van de Minnessota National Guard militaire politie vervangen die Guantanamo enkele dagen geleden hebben verlaten:

http://www.startribune.com/minnesota-military-police-unit-returns-from-deployment-to-gitmo/465572983/

http://www.theeagle.com/news/nation/arizona-national-guard-military-police-to-help-in-guantanamo/article_2c51db96-bff7-581b-8428-1a90aa66834c.html

Wanneer de massale arrestaties echt beginnen, kun je er over lezen in de massamedia (grote media zoals NOS, RTL, SBS, AD, Telegraaf, NRC, de Volkskrant en andere landelijke en regionale dagbladen).

Ongeacht het feit dat de situatie op het aardoppervlak niet spectaculair verbetert maar nog steeds dramatisch is, zullen er doorbraken komen wanneer Mjolnir de grond raakt.

Tot die tijd kunt u helpen om het Command PB Stardust-protocol te verspreiden om fysieke pijn te verwijderen:

PB%2BStardust.jpg

https://welovemassmeditation.blogspot.com/p/blog-page_4.html

Overwinning van het licht!

Cobra.

Bron: http://2012portal.blogspot.com/2018/01/situation-update.html/

Noot (*):
Aardstraal of aardradius:
# Meervoud van aardradius is aardradi
# Aardstraal: Re = 6 378,137 km (equatoriaal)
# Aardstraal: Rp = 6 356,752 km (polair)

Noot(**):
Software en hardware achterdeurtjes:
# Software = via een bepaald programma
# Hardware via bijvoorbeeld chips of andere (tastbare) onderdelen
# Achterdeurtjes naar bedrijven die de software / hardware hebben geleverd, geheime diensten (o.a. AIVD, Politie en Justitie, NSA, CIA), onderzoeksinstituten, organisaties mbt speciale schermen, enzovoorts.


Vertaling/bewerking door FrankW

Geplaatst 8 januari 2018