Exopolitics: ‘Geheime Onderhandelingen en dan Openbaarmaking van Buitenaards Leven en Binnen Aarde Beschavingen…’ door Dr. Michael Salla, 15 januari 2016.

Exopolitics: ‘Geheime Onderhandelingen en dan Openbaarmaking van Buitenaards Leven en Binnen Aarde Beschavingen…’ door Dr. Michael Salla, 15 januari 2016.

image

Verschillende elite groepen, geheime ruimtevaartprogramma’s en oude “Binnen Aarde” beschavingen zijn momenteel in onderhandeling over de manier waarop een groot deel van de waarheid, waartoe zij bereid zijn, onthuld zou moeten worden aan de mensheid over hun bestaan ​​en de realiteit van buitenaards leven. Dit is de laatste verrassende-update van Secret Space Program (Geheime Ruimtevaart Programma) klokkenluider, Corey Goode.

Goode beweert dat hij onlangs werd meegenomen naar de Kuiper asteroïdengordel waar hij getuige was van een historische ontmoeting tussen de vertegenwoordigers van de zeven oude Binnen Aarde beschavingen, en een zeer geavanceerde groep van buitenaardsen die Goode eerder heeft aangeduid als de “Sphere Being Alliance”. De groepen van de Binnen Aarde vereren de leden van de Sphere Being Alliance – die zij de “Wachters” (Guardians) noemen – omdat ze de oude beschermers zijn geweest van menselijke beschavingen op Aarde wat teruggaat tot 18 miljoen jaar geleden.

In zijn update van 14 januari j.l. verwijst Goode naar de Kuipergordel vergadering als de derde in de reeks bijeenkomsten die begin september 2015 begon, die hij besprak in een verslag, uitgebracht op 23 september.

“…Ik heb 3 bijeenkomsten gehad waar de “Binnen Aarde Breakaway Beschavingen” aanwezig waren. In een dergelijke vergadering kwamen we bij een basis in de Kuipergordel, waar vertegenwoordigers van deze breakaway groepen (groepen van de aardoppervlakte afgescheiden) uiteindelijk hun kans hadden om de “Wachters” te ontmoeten … Gonzales en ik stonden daar voor de gehele bijeenkomst verbijsterde blikken uit te wisselen als de “Wachters” en de vertegenwoordigers breakaway  beschavingen daar tegenover elkaar stonden. Ze stonden daar stil en roerloos het lichte wuiven van de armen en benen van de “Wachter” te accepteren…”

In Goode’s verslag van 23 september, beschreef hij een zeer intense emotionele “geest versmelting” die hij en “Kaaree” (Car-ee) hadden, een priesteres van een van de Binnen Aarde groepen. Zij was ook aanwezig bij de Kuipergordel vergadering. Hij zei dat de Kuipergordel vergadering met de “Wachters” gelijkaardige emotionele effecten op de vertegenwoordigers van de Binnen Aarde had:

“…Zodra de uitwisseling voorbij was, waren de leden van de breakaway beschavingen zichtbaar geschokt en op hetzelfde moment overmand door opwinding. Ik voelde veel dezelfde emoties van hen afkomen als ik na de “geest versmelting” die ik met Kaaree had waar ik ervaringen en informatie uit mijn puberteit deelde. Ik was in staat om kort met Kaaree te spreken toen ze weggingen. Ze was een beetje zenuwachtig en maakte alleen een paar opmerkingen tijdens haar weg naar beneden naar de hal…”

Goode ging verder met de verklaring:

“…Ik vroeg haar hoe het ging en zij antwoordde dat haar fractie en enkele van de meer negatieve groepen die deze oude breakaway raad hadden gevormd, geen “goede rentmeesters waren geweest” van deze planetaire bol. Ze had een extreme haast om terug naar de bijeenkomst te gaan waar de rest van de oude breakaway groepen waren verzameld…”

Goode’s openbaring dat de “Wachters” de Binnen Aarde wezens vertelden dat ze “geen goede rentmeesters waren geweest” is zeer belangrijk. Het suggereert dat de Binnen Aarde wezens dit als taak op zich hebben genomen voor een of meer van hun al lang bestaande beleid sind millennia. Volgens Goode’s verslag van 23 september, kunnen deze ook onder andere samen werken met elites van geheime genootschappendie de oppervlakte mensheid manipuleren, maar met behoud van een strikte scheiding van de rest van de mensheid, en met de nadruk op het isoleren van zichzelf tot behoud van de genetische zuiverheid.

Deze vorm van straf van de Wachters / Sphere Being Alliances heeft blijkbaar geleid tot onenigheid tussen de vertegenwoordigers van de zeven Binnen Aarde groepen die deze ongekende Kuipergordel vergadering hebben bijgewoond.

image

Goode beschrijft wat er is gebeurd:

“…Het was niet veel later dat luitenant-kolonel Gonzales me vertelde dat dit de laatste vergadering was die deze 7 groepen gezamenlijk hadden, voordat een paar groepen zich afscheidden spoedig na deze historische bijeenkomst…”

Volgens Goode, heeft de Binnen Aarde groep waartoe Kaaree toebehoort besloten om hun isolationistisch beleid te veranderen en beginnen om zich te openbaren aan de mensheid aan de oppervlakte:

“…Ik ontmoette Kaaree weer, niet lang nadat ik was ingelicht over de bovenstaande informatie. Ze maakte duidelijk dat een deel van de oude breakaway groepen had besloten voor een ​​trage aanpak in te nemen in het onthullen hun ware identiteit aan degenen met wie ze in contact komen op het oppervlak. Zij zullen degenen bezoeken die zij in hun vaartuigen bezoeken en degenen met wie zij in remote contact (afstand bediening) staan, etherisch benaderen. Ze zullen beginnen met een testgroep om te zien hoe zij op het nieuws reageren…”

Goode ging verder met het beschrijven hoe de mensheid is op een kritiek moment als de onderhandelingen tussen de verschillende geheime ruimtevaartprogramma’s, oude breakaway beschavingen en elite groepen die de oppervlakte mensheid contrleren, evolueren naar hun uiteindelijke conclusie:

“…De SSP Alliance en de Sphere Being Alliance heeft duidelijk gemaakt dat wij als een collectief bewustzijn, een pad of toekomstige tijdlijn gaan kiezen. We zijn op een kritiek moment waar onze toekomst er één van een NWO 2.0 zou kunnen zijn, met wat kwijtschelding van schulden, een beetje vrije munt en een nieuwe Babylonische Geld Magisch slavensysteem, of we hebben een gebeuren van volledige onthulling in deze tijd van sociale katalysator…”

Goode deed de volgende oproep in zijn update van 14 januari om te helpen bij het brengen van “volledige openheid”, of anders zullen de “syndicaten” (aka Cabal / Illuminati in de controle van de oppervlakte van de mensheid) slagen in de uitvoering van een gedeeltelijke openbaarmaking schema:

“…We willen de oproep aan iedereen doen om samen te komen en mee te doen op iedere manier die ze kunnen. We moeten ophouden ons te concentreren op onze verschillen en ons focussen op ons gemeenschappelijk doel … de volle waarheid! Als we dat niet doen, geven we onze “stilzwijgende instemming” aan de onderhandelingen tussen het Bondgenootschap en deze syndicaten en de resultaten daarvan…”

Goode zegt dat hij binnenkort een langverwachte afsluiting van zijn verslag van 23 september vrijgeeft, samen met verslagen over recente ontmoetingen die hij heeft bijgewoond.

Hoewel er een grote behoefte om te blijven inspannen om Goode’s ongelooflijke bewering te onderbouwen, is er ook de noodzakelijkheid open te staan voor de mogelijkheid dat zijn onthullingen over geheime onderhandelingen over de volledige of gedeeltelijke bekendmaking van buitenaards leven, geclassificeerde ruimtevaartprogramma’s en oude breakaway beschavingen echt is zijn.

Gezien de huidige gebeurtenissen in de wereld, is het niet moeilijk om in te stemmen met Goode dat de mensheid op een belangrijk kruispunt lijkt te zijn – we gaan gezamenlijk beslissen hoeveel waarheid we aankunnen over een groot aantal onderwerpen die ons alle eerder zijn onthouden .

© Michael E. Salla, Ph.D. Copyright Notice

VERDER LEZEN

# Binnen Aarde Beschavingen Beleven Onderhandelingen om Isolatie van de Mensheid te Beëindigen

# Secret Space Program Alliance onderhandelt met de Raad van de Oude Aarde Beschavingen

# Secret Space Programs & Alien informatieverschaffing kan leiden tot de Wereldoorlog als Elites geen Amnesty wordt gegeven

# Wereldwijde Elites bieden aan om te beginnen met beperkte openbaarmaking van buitenaards leven en technologie in november 2015

# Volledige ET openbaarmaking plan behelst document stortplaatsen & klokkenluiders naar voren komen

# 3Oude ruimtevaartprogramma’s en mens Buitenaardse alliantie vergaderingen

# Verslag van de oude Aarde Breakaway Beschavingen Onderaardse Raadsvergadering SSP Alliantie Deel 1: De Honingraat Aarde Vergaderingen van 3 en 4 september 2015

Bron:
http://exopolitics.org/secret-negotiations-over-disclosure-of-extraterrestrial-life-inner-earth-civilizations/

Vertaling: FrankW [zielsvreugde@live.nl]

Advertenties

The Portal: ‘Cobra’s Situatie Update…’ 3 januari 2016

The Portal: ‘Cobra’s Situatie Update…’ 3 januari 2016.

image

Het verwijderen van de Chimera groep blijft doorgaan. In de Kuipergordel is het netwerk van fysieke Chimera bases in het buitenste zonnestelsel bijna volledig verwijderd. De laatste overblijfselen van de Chimera vloot zijn in wanorde, verspreid over het zonnestelsel en verbergen zich in de buurt van de locaties van plasmatische knooppunten met de hoogste concentratie aan plasma strangelet en toplet bommen, met die bommen als afschermingsmechanisme.

Terwijl het fysieke Chimera netwerk over het hele zonnestelsel snel aan het desintegreren is, blijft de aanwas van plasma vortex met zijn strangelet en toplet bommen althans op dit moment een veel grotere uitdaging.

Nu de kracht van de Chimera afneemt, zal er meer uitwisseling van intel zijn tussen de top mensen van verschillende positieve facties, zonder vrees dat deze intel zal worden onderschept door de Chimera en zonder gevaar dat Chimera zal terugslaan wanneer de top mensen van verschillende positieve facties hier vrij over praten. Daarom zal de Resistance (Verzetsbeweging) spoedig aanzienlijke intel vrijgeven aan het Oost Agarthaanse netwerk en diverse Secret Space Program facties (Geheim Ruimtevaart Programma) en sommige van die intel zal vervolgens terechtkomen bij de oppervlaktebevolking. De meeste SSP facties werden behoorlijk gehersenspoeld (geestelijk geprogrammeerd) tegen de Pleiadiërs en tegen andere positieve ET rassen en binnenkort zal de Resistance ze met solide bewijs de Pleiadiaanse welwillendheid laten zien.

De Resistance zal hen ook technologische know-how geven om nanites en andere soortgelijke technologieën te verwijderen die ten onrechte worden beschreven als AI (Artificial Intelligence = kunstmatige intelligentie). Zoals iemand het briljant in een commentaar op mijn blog heeft geschreven: “Cobra had het over robots en nanites (miniatuur robots) die werden uitgevonden door de Chimera om reptielen en mensen te controleren. Deze robots en nanites kunnen zo geraffineerd en informatie op zo’n hoge snelheid verwerken van informatie dat ze de illusie of de indruk geven van bewust te zijn, levend en intelligent. Maar eigenlijk zijn ze alleen maar machines die gemakkelijk kunnen worden uitgeschakeld.”

Een belangrijke factor in de verdediging tegen deze technologieën is een evenwicht tussen emoties en geest. Deze technologieën kunnen slechts een geest manipuleren die emoties onderdrukt en met sterke emotionele golven niet kan omgaan.

Op het oppervlak van de planeet, is er vooruitgang.

image

Meer en meer initiatieven over de hele wereld beginnen met het instellen van de juiste voorwaarden voor de reset van het financiële systeem:

http://www.maxkeiser.com/2015/12/reinventing-banking-from-russia-to-iceland-to-ecuador/

En Zwitserland zou wel het juiste land kunnen zijn om dat proces te versnellen:

https://www.rt.com/op-edge/327191-switzerland-money-banks-ban-referendum/

Als iemand twijfels zou hebben over het bestaan ​​van de Positieve Militaire factie in het Pentagon, is hier het bewijs:

https://www.rt.com/usa/326748-us-syria-intelligence-hersh/

http://www.lrb.co.uk/v38/n01/seymour-m-hersh/military-to-military

image

En enkele leden van de Cabal zijn al opgepakt:

http://www.ashtarcommandcrew.net/forum/topics/it-seems-that-cabalists-are-finally-going-to-pay-for-their-crimes

Ze zijn misschien niet de top Cabalisten, maar een recente studie van de Universiteit van Tokio blijkt dat de onderdrukking van knooppunten op een lage graad het hele netwerk verstoort:

http://www.u-tokyo.ac.jp/en/utokyo-research/editors-choice/the-importance-of-non-hub-elements/

Simpel gezegd, zelfs door de arrestatie van enkele gewone leden van de Cabal is de kracht van hun gehele netwerkaanzienlijk gedaald en zal hun ondergang versnellen.

De overwinning van het Licht!

PS: Ongeveer 15 minuten nadat ik dit artikel heb geplaatst, is er al een Youtube audio versie gemaakt en is hier beschikbaar:

Cobra

http://2012portal.blogspot.com/2016/01/situation-update.html/

‘Verslag van de Oude Aarde Break-Away-Beschaving Onderaardse Raadsvergadering & SSP Alliantie, Deel I – “De Honingraat Aarde” – Vergaderingen van 3 en 4 september 2015…’ door Corey Goode / GoodETxSG, 23 september 2015

‘Verslag van de Oude Aarde Break-Away-Beschaving Onderaardse Raadsvergadering & SSP Alliantie, Deel I – “De Honingraat Aarde” – Vergaderingen van 3 en 4 september 2015…’ door Corey Goode / GoodETxSG, 23 september 2015

Het eerste deel van dit artikel van Corey Goode kunt u op deze website lezen, en de rest leest u verder op de website van Corey Goode / GoodETxSG alias Luke…

Het bestaan van een geheim ruimte(vaart) programma is voor meer dan 75 jaar angstvallig en zorgvuldig verborgen gehouden voor het Amerikaanse publiek in het bijzonder, en de wereld in het algemeen.

Zoals u weet, als u deze site hebt gelezen of onze wekelijkse Cosmic Disclosure serie op Gaiam TV hebt bekeken, ben ik opgegroeid in een wereld die zo ver buiten de grenzen van de verbeelding van de meeste mensen ligt, dat ze mijn ervaringen onmiddellijk als fictie zullen wegwuiven.

De meeste UFO enthousiastelingen geloven dat de Amerikaanse regering haar kennis heeft verworven door het werken aan het ET ruimtevaartuig van de Roswell crash in 1947, bijna 70 jaar geleden. Velen geloven ook dat dit vaartuig met succes werd “nagebouwd” (reverse engineered), waardoor ze de mogelijkheid kregen om moeiteloos door ons zonnestelsel te reizen, en ver daarbuiten.

Zelfs met de primitieve rakettechnologie van de zestiger jaren (1960), waren we in staat om mensen naar de maan te sturen, het ruimtevaartuig daar te laten landen en rovers (buggy’s) over het oppervlak te laten rijden.

Maar mensen stuiten nog steeds op een ernstige mentale blokkade bij het zich kunnen voorstellen dat onze eigen namaak vaartuigen naar de maan, Mars en elders werden gevlogen, en werden gebruikt om bases te bouwen van de daar te vinden (lokale) materialen.

Is het mogelijk dat een geheim ruimtevaartprogramma heeft kunnen bestaan ​​zonder dat wij ervan weten? Absoluut.

In het Manhattan Project werd de atoombom ontwikkeld. Het project heeft zo’n zeven jaar geduurd, en had meer dan 120.000 mensen in dienst, die bij meerdere geheime diensten over de hele Verenigde Staten waren ingelijfd, terwijl de eigen medewerkers nauwelijks wisten waar ze mee bezig waren totdat de bommen ontploften.

Denk eraan: niemand van het Manhattan Project heeft toen iets gezegd. Niemand. Nooit. De straf voor het zich uit te spreken was angstaanjagend genoeg om een volledige naleving van het verbod te waarborgen. Daarom is het absoluut mogelijk dat een nog meer geavanceerd programma op een veel grotere schaal had kunnen worden ontwikkeld, wat tot op de dag van vandaag nog steeds bestaat, zonder enig publiek besef.

Ik kan jullie verzekeren dat het Secret Space Program (SSP – Geheim Ruimtevaart Programma) absoluut een feit is. De bases er zijn. Ze zijn enorm in omvang, reikwijdte en technologie. Onze planeet brokkelt nu af in een grote neerslachtigheid (Greater Depression), omdat het grootste deel van onze rijkdom is overgeheveld om deze uitgestrekte, interplanetaire infrastructuur op te bouwen.

Heeft het NASA echt 209 miljard dollar gekost om de Space Shuttle een paar keer per jaar te lanceren? Nee. Hebben de Stealth bommenwerpers echt 2 miljard dollar per stuk gekost om te bouwen? Nee. Heeft het Pentagon echt een “verlies” van 2,1 biljoen dollar geleden, zoals Donald Rumsfeld de dag voor 9/11 (2001) aankondigde? Nee. (2 miljard is een 2 met negen nullen, 2 biljoen is een 2 met twaalf nullen).

Door de ramen en transparante panelen van geavanceerde ruimtevaartuigen heb ik de grote, glinsterende faciliteiten die met ons geld zijn gebouwd met mijn eigen ogen gezien. Ik ben met zo’n vaartuig geland en heb door die bases gelopen. Ik heb de mensen die er wonen en werken ontmoet. Ik heb hun gezichten gezien en heb met hen gesproken zoals ik nu dagelijks met mensen zoals jullie kan praten.

Er zijn miljoenen andere mensen, die oorspronkelijk hier op Aarde zijn geboren, die mijn ervaringen deelden. Helaas, bijna geen enkele van hen heeft zich tot nu toe uitgesproken, omdat de dreiging van als je dit zou doen heel gemakkelijk je dood kan betekenen, en het is bijna onmogelijk om naar de Aarde terug te keren als je eenmaal deze wereld hebt betreden.

Velen zijn deel van deze wereld geweest alleen om “leeg gepland” (blanc slated) te worden, hebben gemonitorde herinneringen geïmplanteerd gekregen en zijn vervolgens teruggebracht om dit uit te leven in plaats van het alledaagse leven. Sommige mensen die van deze geweldige herinneringen en ervaringen zijn beroofd zijn enkele van de sterkste sceptici van deze onderwerpen.

We ontdekten al snel dat ons eigen zonnestelsel letterlijk wemelt van intelligente beschavingen, afkomstig uit verschillende delen van het universum. Sommigen van hen zijn zeer welwillend, sommige zijn zeer negatief en anderen zijn gewoon op bezoek, zonder echt een kant te kiezen.

De reden waarom zoveel verschillende soorten UFO’s zijn waargenomen is dat er heel veel verschillende culturen zijn die in ons luchtruim opereren, en die over een enorme diversiteit aan technologieën beschikken.

De SSP (het Geheime Ruimtevaart Programma) is al een bepaalde tijd eigendom van en wordt gecontroleerd door een zeer donkere aspect van onze planeet, een intergenerationele cult (sekte) die tenminste tot het Romeinse Rijk teruggaat. Door velen worden deze “Geheime Aarde Regering Syndicaten” (Secret Earth Government Syndicates) de Illuminati of Cabal genoemd (de geheime syndicaten die de uiteindelijke werkelijke regering, overheid of bestuur van de aarde vormen).

Hun belangrijkste business is het bouwen van hypergeavanceerde technologie, en ze zijn daar heel goed in geworden. Zo onwaarschijnlijk als dit ook mag lijken, ik kreeg te horen dat ze nu bezig zijn met de reguliere handel met meer dan 900 verschillende intelligente beschavingen.

Als iemand opduikt die iets nieuwer en beter materiaal heeft dan de oude spullen, zullen ze snel een manier om het te achterhalen om de massaproductie ervan te verwerven, ongeacht hoe onethisch of brutaal de methoden die daarvoor nodig blijken te zijn.

Aangezien deze geheime aarde regering syndicaten zeer negatieve spirituele overtuigingen hebben, eindigden ze in een bondgenootschap met de meest kwaadaardige en krachtigste ET groep van allen, een confederatie van reptielachtige menselijke rassen die tezamen bekend staan als de Draco.

Het is een triest maar werkelijk feit dat de overgrote meerderheid van degenen die tot de SSP zijn toegetreden hebben deelgenomen aan wrede en angstaanjagende situaties die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat ze nooit kunnen ontsnappen, en zich nooit zullen uitspreken, zelfs als ze zouden kunnen wegkomen. Persoonlijk kwam ik gedwongen in vele situaties terecht die erg traumatisch waren en voor altijd mijn perspectief op de werkelijkheid hebben veranderd.

Enkele jaren geleden werd er binnen deze groep een alliantie gevormd om de vrede en vrijheid op onze planeet Aarde te herstellen, en de prachtige technologieën die onderdrukt worden vrij te geven, maar hierbij worden ze geconfronteerd met torenhoge hindernissen.

Al vele jaren overstelpen films uit Hollywood, die door dezelfde zakelijke belangen worden gefinancierd, ons film na film met een “buitenaardse invasie”. Al deze bezoekers worden afgeschilderd als brutale, angstaanjagende schurken die ten koste van alles vernietigd moeten worden.

Deze films zijn bedoeld om ons collectieve bewustzijn vol te stoppen (zaaien) met angst en terreur, een xenofobische haat ten opzichte van alle anderen dan onze eigen intelligente beschaving.

Het plan was om ons uiteindelijk in een massale “Aliens 9/11” te brengen, met een enorme armada van nagemaakte, zelfgebouwde ruimteschepen. In zo’n geval kunnen ze elk land of gebied dat tegen hen is wegvagen als ze dat willen. Helemaal finaal weg. De feniks die ze hoopten uit deze as weer te laten oprijzen zou een wereldwijde “Nieuwe Wereldorde” (New World Order) zijn om deze zogenaamde ‘buitenaardse’ dreiging te bestrijden.

Natuurlijk zouden ze de hele zaak zelf in eigen hand hebben en beheersen. Dat was het plan. Echter, ze beseften niet dat welwillende ET beschavingen hen aan een zeer strakke leiband hield, en het zou ze nooit worden toegestaan om met deze plannen door te gaan.

Een gigantische bol (Sphere) ter grootte van de planeet Neptunus bracht in de tachtiger jaren (1980) een bezoek aan de buitenste planeten van ons zonnestelsel. Het werd geconfronteerd met onze mensen die hen gevraagd hebben te vertrekken, wat het vrijwillig deed. Veel meer bollen begonnen in de late negentiger jaren (1990) te verschijnen tot in de vroege jaren van 2000.

Vervolgens kwamen in ongeveer het jaar 2012 meer dan 100 spheres (bollen / sferen) aan. Deze bollen waren van kolossale omvang, in drie grootteklassen, in omtrek ongeveer overeenkomend met de Maan, Neptunus en Jupiter.

De wezens die bij deze bollen behoren zijn zeer geavanceerd en op een hoog niveau. Ze hebben geen technologie nodig om door het universum te reizen of een van hun doelen te bereiken. Zelfs voor de meest geavanceerde buitenaardsen die met onze SSP in contact staan, staan deze nieuwe mensen op een heel ander niveau, en zijn veel geavanceerder.

De SSP geloofde dat de welwillende buitenaardsen waren gebonden aan een “Eerste Richtlijn” (Prime Directive) die hen dwong zich niet met ons te bemoeien. Vele jaren lang was dat ook werkelijk zo. Naar blijkt was de Eerste Richtlijn er altijd voor bedoeld om ons te beschermen, zodat negatieve groepen nooit in staat zouden zijn om onze planeet Aarde volledig te veroveren en omver te werpen.

David Wilcock werkt sinds het midden van de jaren negentig er aan om de kennis over de grotere realiteit waarin we leven te verspreiden, en kwam langs deze weg in contact met een groot aantal insiders die op een hoog niveau werkzaam waren en die een verrassend grondige kennis hadden van deze gesystematiseerde onderwerpen (classified subjects).

Nadat ik begon met het openbaarmaken van mijn kennis aan hem, en het ontdekken van talloze verbindingen met wat andere insiders aan hem verteld hadden, leidde een wilde achtbaan van onvoorziene gebeurtenissen me tot het naar buiten komen en het onthullen van mijn ware naam en identiteit aan de wereld, wat zeer ten koste ging van mezelf.

Slechts een paar maanden nadat dit was gebeurd, hebben de wezens van deze bollen (spheres) met de SSP contact opgenomen en bij naam naar mij gevraagd. Ik had vele jaren lang niet voor hen gewerkt en dit was de meest diepgaande levensveranderende gebeurtenis die ik ooit heb meegemaakt, sinds ik voor het eerst door de Blue Avians werd benaderd, iets meer dan 4 vier jaar eerder.

Protocollen en papierwerk werden aan de kant geschoven toen ik terug werd gebracht naar een wereld waar ik had alleen zo nu en dan kortstondige contacten mee had gehad sinds de jaren 1980.

Opeens werd ik gevraagd om namens deze wezens als hun afgevaardigde te spreken, de Sphere Alliance (Sphere Alliantie). Dit omvatte gesprekken met de SSP, evenals een groep van meer dan 40 verschillende intelligente beschavingen, bekend als de Super-Federatie, die al duizenden en duizenden jarenlang 22 verschillende genetische programma’s voorloopt op de mensheid (van de Aarde).

Blue Avian

 

Nogmaals… Ik begrijp dat dit verhaal erg vergezocht lijkt. Maar laat mij jullie eraan herinneren dat ik door het naar buiten te komen alles had te verliezen, met inbegrip van een zescijferig jaarsalaris, en verder niets te winnen.

De baan bij Gaiam TV betaalt niet genoeg om mijn gezin te onderhouden. Het is nog maar door jullie gewetensvolle donaties waardoor ik in staat ben dit alles te blijven doen.

De mensen in de SSP Alliantie hadden een teamlid die we Lt. Col. Gonzales (Luitenant Kolonel) noemen, die zo’n vier jaar lang met de Sphere Alliantie in contact was geweest, ongeveer dezelfde tijd als ik dat was.

Gonzales was de keuze van de SSP als afgevaardigde. Ik was een buitenstaander – iemand die een has-been is (iemand die wel populariteit en invloed had, maar wat nu sterk is afgenomen), maar die de training en de expertise mistte om in een dergelijke rol te worden ingezet. Dat was hun gevoel. Als gevolg daarvan werd ik belachelijk gemaakt en geïntimideerd toen ik terug naar hun wereld werd gebracht .

De spanningen liepen op toen ze bleven zoeken naar fouten en mij niet waardig voor de rol zagen die ik kreeg. Ik veronderstel dat het de menselijke natuur is om naar karakter gebreken in anderen te zoeken, vooral als ze een bepaalde positie van gezag hebben gekregen, of ze die baan nu wilden of niet.

Om volledig de achtergrond van al mijn ervaringen te begrijpen, is het noodzakelijk om de vorige artikelen op deze site [http://spherebeingalliance.com/] te lezen en / of de Cosmic Disclosure serie te bekijken.

In de afgelopen weken bevond ik mezelf in een lastige positie nadat ik een aantal vergaderingen met de SSP Alliantie Raad had, die erg verhit verliepen en persoonlijk werden.

Ze vertelden me plompverloren, dat ze niet willen dat ik bij toekomstige delegatievergaderingen betrokken zou worden, en dat Gonzales had bewezen als diplomaat veel meer bedreven te zijn dan ik dat had.

Bovendien, had ik een aantal leden van de Super Federatie geïrriteerd door over een aantal van hen gedetailleerde informatie te verstrekken op onze meest recente Gaiam TV opname van Cosmic Disclosure, die nog niet eens was uitgezonden. Het was vrij duidelijk dat ze probeerden om me uit de positie waar ik in zat te dwingen, en dat Gonzales mijn plaats in moest nemen.

Onlangs heeft de Sphere Being Alliantie aangegeven dat zij de verzoeken van de SSP Alliantie Raad en de Super-Federatie Raad dat ik vervangen zou worden niet zouden honoreren. Dit leidde tot een ontmoeting met explosieve spanning waar ik, net als zij, echt mijn kalmte verloor. Er was geschreeuw, agressiviteit en gevloek. Ik ben hen op geen enkele wijze geestelijk superieur, en dit is net zo stressvol geweest voor mij als het voor hen was.

Na deze eerste explosieve bijeenkomst hadden we een paar vergaderingen waar dingen werden recht gezet, en waar we onderling excuses uitwisselden. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde, het bevrijden van de mensheid, en ons hele zonnestelsel, van de macht van deze corrupte geheime aarde regering syndicaten en de zeer slechte groepen die hen hebben beheerst.

Als groep, heeft de SSP nu op een meer constructieve manier ideeën gedeeld en begeleiding gegeven bij het helpen om mijn eigen toekomst vorm te geven, maar ook dat van de mensheid als geheel. Ik ben gewoon de eerste van vele insiders die naar buiten zullen gaan komen om de volledige reikwijdte van wat zo lang aan de gang is te openbaren.

Zoals ik al eerder heb gezegd, houdt de NSA een enorme schat aan SSP documenten achter voor chantage doeleinden. Snowden (Edward Snowden) legde al deze gegevens in zijn epische hack vast. De encryptie (versleuteling van de codes) is pas zeer recent gebroken.

Zodra het publiek op de hoogte is en boos genoeg om de waarheid te horen, zoals in de nasleep van een zeer verontrustende economische ineenstorting, zal deze documentatie in een grote data dump worden uitgebracht. En het zal de werkelijkheid zoals wij die kennen in een tijdsbestek van enkele dagen volkomen transformeren.

De samenleving van “Na de Onthulling” (AD = After Disclosure) zal zo radicaal anders zijn, dat elke film, elke tv-show, elke blog, elke YouTube video, elk boek, elk artikel, alles van voor de Event (het Gebeuren) als een antieke en schilderachtige stomme zwart-wit film zal zijn met een krassende, op en neer springende piano soundtrack.

We zullen ons de ontzagwekkende omvang van misleiding realiseren die geen honderden, maar letterlijk duizenden jaren tegen ons werkte. Het zal een tijd worden van verdriet en weer heel worden (genezing) als we worden gedwongen om de waarheid van ons verleden te aanvaarden, en onze aandacht zullen gaan richten op het co-creëren van een veel grotere en betere toekomst.

In dezelfde bijeenkomsten, kwam ik erachter dat Gonzales zonder mijn medeweten een paar conferenties van de Super-Federatie had bijgewoond. Hij had ook deelgenomen aan een nieuw opgerichte Raad van Oude Aarde Break-Away beschavingen (Ancient Earth Break-Away-Civilization. Een Break-Away-Civilisatie is een beschaving die is losgekomen of zich heeft afgescheiden van hun oude omgeving).

Ik was op de hoogte dat in ons verre verleden ontwikkelde beschavingen zijn gekomen en weer van de oppervlakte van de Aarde zijn vertrokken. Ze gebruikten hun eigen geavanceerde technologie om grote holten in de aarde te vormen die alle gemakken van thuis hadden. Dit voorzag hen van een beschermende barrière tegen welke vijand dan ook, die hen op de oppervlakte bedreigden, zowel natuurlijke als buitenaardse waaronder catastrofale natuurrampen.

In mijn tijd bij de SSP had ik toegang tot de “smart-glass pads”,vergelijkbaar met een iPad, die enkele van deze beschavingen onthulden die wonen en strijden in de binnenaarde. Sommigen van hen waren meer mensachtig en vertrouwd, terwijl sommige anderen reptielachtig waren. Een bepaald erg gemeen ras werd de Raptors genoemd, die afschuwelijke reptielachtige kenmerken had, zoals een rij dunne verenpluimen die over hun rug naar beneden liep.

Deze Oude Aarde Raad (Acient Earth Council) bestond ter vergelijking uit meer mensachtige groepen. Zij kenden enkele van de andere tegenstrijdige partijen, maar werkten niet met hen samen. De mensachtige groepen besloten uit noodzaak om hun verschillen met elkaar bij te leggen na een toename van de conflicten met diverse andere ondergrondse groepen.

Er werd mij verteld dat ik de vergaderingen met deze Oude Aarde Raad in de nabije toekomst zou gaan bijwonen. Dit wond mij zeer op en wekte mijn nieuwsgierigheid. Tegelijkertijd hebben deze bijeenkomsten me oog in oog gebracht met zeer negatieve groepen, waaronder de Draco “White Royal” (de Witte Koninklijken), dus heb ik altijd een bepaald gevoel van angst wanneer ik word geconfronteerd met nieuwe ervaringen van dit soort.

Niet lang nadat ik erachter kwam dat ik deze onverwachte nieuwe groep zou ontmoeten, werd ik ervan op de hoogte gebracht en kreeg een datum en tijd wanneer het zou plaatsvinden. Ik had geen verdere informatie over de groepen die ik zou ontmoeten of wat ik kon verwachten, iets waaraan ik was beginnen te wennen dat die wel gegeven werden.

Op de datum van de vergadering verwachtte ik weer met een blauwe orb te reizen, zoals ik normaal met een vergadering zou doen. Dit is niet hoe SSP mensen meestal reizen,die alle mogelijke middelen hebben. Het is een portaal dat door de Sphere Alliantie wordt gebruikt, en dat lijkt op het gebruik maken van een levend en bewust wezen, een blauwe orb. Als een reisvoorziening, waar dan ook naar toe, maar waar ik bijna onmiddellijk ben waar ik moet zijn.

Midden in de nacht zorgde ik ervoor dat ik op tijd uit bed was. Ik verwachtte het normale verschijnsel voor de reisprocedure te ervaren zoals die normaal gebeurde. Tien minuten gingen voorbij en er was nog niets gebeurd. Ik liep mijn woonkamer in.

Ik stond een paar minuten in de woonkamer en er gebeurde niets. In het verleden zijn er tijden geweest waar bijeenkomsten waren gepland en die gewoon nooit hebben plaatsgevonden, en dat ik pas later zou ontdekken dat er storingen of problemen waren geweest die hun uitstel noodzakelijk maakten.

Omdat ik al wakker was en de vergadering niet zou gaan plaats vinden besloot ik om op de computer de e-mails en Facebook berichten bij te gaan werken.

Ik stond aan het voeteneinde van mijn sofa toen er een felle lichtflits was. Eventjes voelde ik een vreemde statische elektrische sensatie en toen merkte ik dat ik niet meer in mijn huis was. Mijn ogen keken een beetje wazig, zowel doordat het een zeer vroege ochtend was en door de onverwachte lichtflits.

Ik bevond mij in een zeer grote en perfect gepolijste granieten ruimte die rond was, met een gewelfd plafond.

Er stonden daar twee mannen in mooie zijden gewaden en zijden sandalen. Zij stonden aan beide kanten van een gebogen deuropening. Er waren vergelijkbare deuropeningen aan alle vier de zijden van de ruimte met twee mannen erbij als schildwacht. Ieder van de twee mannen zagen er iets anders uit voor wat betreft etniciteit en bouw. Iedere man droeg ook een grote gouden hanger met een ander symbool er op.

Ik stond daar en keek van deur naar deur. Geen van de mannen herkende me of deed alsof ze zelfs gemerkt hadden dat ik net uit het niets bij hen in de ruimte was verschenen.

Ik stond daar stil, niet wetend of ik naar hen zou moeten roepen en hen iets te vragen. Opnieuw bevond ik mezelf in een situatie zonder voorbereiding of inlichtingen over wat te verwachten of hoe ik om zou kunnen gaan met wat ik tegenkwam.

Kort daarna hoorde ik geluiden van mensen op wat als een gang klonk en die in de richting van een van de deuren kwamen. Toen zag ik vijf figuren uit de deur komen en die in mijn richting kwamen. Ze deden allemaal hun kappen af op hetzelfde moment dat ze me benaderden.

Ik zag meteen Gonzales achter een nogal lange en mooie vrouw met wit haar lopen. Ze had smalle gelaatstrekken en grote blauwe ogen. Ze bleek rond de dertig jaar te zijn.

Gonzales had een grijns op zijn gezicht. Ik wist meteen dat het was omdat de rollen omgedraaid waren en ik in de schaduw stond. Het is heel gebruikelijk voor soldaten die in extreme omstandigheden kwamen om een buddy relatie te hebben die de sarcastische plagerijen van elkaar kunnen gebruiken om de spanning helpen af te drijven.

In het verleden was de focus op mij gericht en voelde hij zich een beetje in de war en in de schaduw staan. Nu waren de rollen omgedraaid. Ik was in dezelfde oncomfortabele positie als waar Gonzales eerder in had gezeten.

De groep bleef op ongeveer twintig voet van mij staan. Gonzales sprak met hen en toen kwam hij alleen op mij af.

De vrouw en twee anderen draaiden zich om en verlieten ons op dezelfde manier waarop ze waren gekomen. Daardoor bleef een man, met dezelfde basis kenmerken als de vrouw, op twintig voet van mij staan.

Toen Gonzales dichtbij genoeg was stak ik mijn hand uit om de zijne te schudden. Hij hief zijn beide handen op en deed een stap terug.

“We moeten je eerst gereinigd hebben en omgekleed. Ik wil niet weer door het hele proces gaan.”

Hij draaide zich om en begon in de richting van de persoon te lopen die in de buurt stond, en gebaarde me te volgen.

Ik vroeg hem wat er aan de hand was. Hij zei dat hun zuiveringsceremonies zeer serieus zijn voordat zij de “Schoot van Isis” (Womb of Isis) binnengaan.

Ik probeerde om niet een vreemd gezicht te trekken en ben hem gewoon gevolgd.

We liepen in de richting van de deur, waar hij uit tevoorschijn was gekomen. Toen we binnenkwamen, kon ik zien dat er met laserachtige precisie een symbool boven de poort was geëtst.

Dit symbool daagde op boven alle de deuren in het deel waar we onze tijd doorbrachten. Het waren twee cirkels die elkaar in een ovaal snijden.

De deur leidde tot een lange, vloeiende gang die ook uit dezelfde granietachtige rots was gehouwen. Terwijl we in de tunnelachtige gang waren kon ik het galmende geluid van stromend water over rotsen horen.

Toen het leek dat we halverwege hadden bereikt, was er een deur naar links die tot een helder verlichte ruimte leidde en waar het geluid van het water vandaan kwam.

Deze deur had een achtpuntige ster aan elke kant. Er was een gouden ster op de linkerkant en een rode aan de rechterkant. De gouden ster was iets groter en een beetje hoger aangebracht dan de rode ster.

De man die achter ons liep stopte bij de deur en draaide zijn rug er naar toe. We gingen naar binnen en ik zag een prachtige waterval die door een poortachtige opening in het plafond stroomde.

Er waren gebroken-witte stalactieten die vanuit de opening omlaag hingen, en iets wat op melkwit water leek neer goot op een standbeeld van een godin. Het water liep vervolgens van het standbeeld af en werd afgevoerd naar een bekken waarin het beeld stond.

Het godinnen standbeeld had een zichtbare ophoping van minerale afzettingen. Het omliggende bekken had een opening die een andere kleine waterval creëerde, die het water afvoerde naar een breder bekken, dat dichter bij de grond was gemaakt.

Nadat ik de kenmerken van het water in ogenschouw had genomen, keek ik om naar Gonzales. Hij zei me om al mijn kleding uit te doen en naast het zijne te leggen, op een stenen sokkel die ongeveer drie voet van de gepolijste stenen vloer oprees.

Ik merkte andere sokkels op met opgevouwen kleding van verschillende kleuren er bovenop. Boven op deze kledingstukken lagen ook dingen die op dunne gouden kronen of tiara’s leken.

Ik keek hem aan en vertelde hem dat ik geen idee had wat er gaande was. Ik zou nu meteen een uitleg waarom ik gevraagd werd om me om te kleden echt op prijs stellen. Ik wilde ook weten welke andere vreemde verzoeken ik nog zou kunnen krijgen.

Gonzales leek zichzelf ten koste van mij een beetje te veel te vermaken, en dat maakte mijn stemming er niet beter op.

Toen glimlachte hij en zei me te ontspannen. Hij verklaarde dat deze onderaardse groepen zijn erg veel met Venus en met godinnen verering op hebben, en dat ze verwijzen naar hun heiligdommen als zijnde de “Schoot van de Aarde”. Het is heilige grond, en we moeten hun culturele en spirituele gebruiken respecteren.

Ik had al een beetje koude rillingen van het dragen van de zwarte trainingsbroek en blauw T-shirt in de toch al koele omgeving. Gonzales zag de aarzeling op mijn gezicht. Hij zei me niet zo verlegen te zijn. Hij zei dat hij zich zou omdraaien, maar dat hij mij in het reinigingsproces moest instrueren.

Hij zei me dat als ik het ongemakkelijk vond als hij me naakt zag, hij de ruimte zou verlaten en de andere persoon zou sturen die bij hem had toegekeken en hem door het proces had geleid.

Ik schudde mijn hoofd en trok mijn kleren uit, vouwde ze op en legde ze op het voetstuk. Ik stond daar volledig vernederd. Gonzales was aan het grinniken en probeerde om niet direct naar me kijken.

Meteen toen ik dacht dat het niet erger kon, liep de vrouw naar binnen met een opgevouwen gewaad, sandalen en handdoeken in haar handen.

Ik ademde met ongenoegen in en keek naar Gonzales, die nog steeds veel te veel aan het genieten was van mijn hachelijke situatie.

Hij deed een stap terug, zodat de vrouw me kon benaderen.

Ze glimlachte en gaf me de kleding en handdoeken. Ze boog haar hoofd, draaide zich om en boog haar hoofd naar Gonzales, en verliet vervolgens de ruimte.

Nadat ze de ruimte had verlaten, brak Gonzales in lachen uit. Hij liep naar me toe, nam de spullen van mij aan en legde ze neer.

Hij maakte een grap over hoe koud het in de ruimte was. Vervolgens begon hij me te begeleiden door de baden en het reinigingsproces. Het water was ijskoud.

Nadat ik me had afgedroogd en de mantel en sandalen had aangetrokken die ik op de sokkel had gelegd, vertelde hij me dat het nodig was dat ik rustig en respectvol zou blijven tijdens dit eerste bezoek en gewoon te observeren.

Hij zei dat deze groepen deze raad onlangs uit noodzaak hebben gevormd. Sommigen van hen hebben een zeer lange en ingewikkelde geschiedenis met elkaar.

Hij vertelde me ook dat deze groepen een nog ingewikkelder geschiedenis met de oppervlakte beschavingen hadden – die vele duizenden jaren teruggaat. Er werd mij verteld dat ze niet de meest positieve kijk op ons hebben.

Hij verklaarde verder dat deze groepen vaak overkomen als elitair en bevooroordeeld ten opzichte van de oppervlakte bevolking, en dat het nodig was om mijn mening over de kwestie voor mezelf te houden.

Ik heb geprobeerd om mijn ego niet de factor van vergelijking te laten meespelen. Toch voelde ik me een beetje afgemat na het openbare bad, te worden uitgelachen en dan Gonzales die zich zorgen maakt dat ik voor mijn beurt ga spreken net zoals ik in een vorige vergadering deed toen er een versluierde dreiging tegen mijn familie was. Dit was in de bijeenkomst van het Comité van 200 die in het kasteel heeft plaatsgevonden, beschreven in eerdere berichten op deze website.

Ik weet dat Gonzales het niet kwaad bedoelde en dit was een deel van zijn persoonlijkheid, maar het ging me allemaal een beetje te snel. Sommige wonden waren nog vers van de vorige paar ontmoetingen die ik met de SSP Alliantie Raad had, toen de dingen behoorlijk verhit zijn gelopen.

Ik haalde diep adem en maakte mijn brein leeg van de voorgaande emotionele bagage, zodat het niet zou worden gedetecteerd door onze huidige gastheren, die meer intuïtieve vermogens hadden dan de gemiddelde mens zoals wij. Ik vertelde Gonzales dat ik het begreep, en klaar was als hij niets anders meer had toe te voegen.

Hij pikte op hoe afgemat ik was en keek een beetje bezorgd. Hij keek me aan, hield zijn hoofd een beetje schuin en begon iets te zeggen.

Op dat moment liepen de vrouw en drie mannen een paar stappen de ruimte in. Ze bogen hun hoofd en keken ons aan. Gonzales draaide zich om en liep naar hen toe en gebaarde mij weer om hem te volgen.

Een paar voet voordat we de anderen bereikten, draaiden ze zich om en liepen de deur voor ons door. Ze draaiden linksaf, en dan verder de gang op.

De gang liep toen met een draai naar beneden en een bocht naar rechts, waar het zich dan verbrede tot in een rechthoekige ruimte met hoog plafond. Een grotere deur lag direct voor ons.

Vervolgens vroeg ik mezelf af waar al het licht vandaan kwam. De gang en de ruimtes waren goed verlicht, maar ik had geen lichtbron gezien.

Lees verder > > >

Vertaling: FrankW zielsvreugde@live.nl

Website: https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/

Sphere-Being Alliance: ‘Cosmic Disclosure: De Boodschap voor de Mensheid…’ door Corey Goode en David Wilcock. Seizoen 1, Episode 1

Sphere-Being Alliance: ‘Cosmic Disclosure: De Boodschap voor de Mensheid…’ door Corey Goode en David Wilcock. Seizoen 1, Episode 1

image

Het eerste interview dat David Wilcock (DW) met Corey Goode (GD) had. Na de intro op deze website leest u verder op de website van Corey Goode / GoodETxSG alias Luke…

Vergeet niet om uzelf op Gaiam TV in te schrijven zodat je Corey op deze en andere afleveringen van “Cosmic Disclosure” kunt bekijken.

DW: We zijn een werkelijk opmerkelijke man aan het interviewen, Corey Goode, 45 jaar, oorspronkelijk uit Texas. En je leeft eigenlijk nog steeds in Texas. En wat hij hier heeft gedaan, is als een insider naar buiten te komen en met mij meer informatie te delen over wat er werkelijk aan de hand achter de schermen in de zogenaamde geheime regering en de geheime militaire programma’s en hun ontwikkeling en industrialisatie van ons zonnestelsel. Het is echt een opmerkelijk verhaal, want ik heb door de jaren heen tientallen insiders geïnterviewd met soms een classificatie van 35 niveaus hoger dan de President van de Verenigde Staten. Ik heb ongeveer 90% van die informatie voor het publiek achtergehouden. Omdat A, het kan voor mensen hun dood betekenen. B, ik wilde geen dingen vrijgeven die het dan voor mij zouden bederven om erachter te komen wie de echte insiders waren. Corey kwam langs, en hij wist niet alleen die 90%, hij had ook veel andere puzzelstukjes waarnaar ik op zoek was. Ik wist dat er iets was dat de mensen mij niet vertelden. En alles kwam bij elkaar. Dus Corey, welkom bij de show. Dank je wel voor jouw aanwezigheid.

CG: Dank je wel.

DW: Ik begrijp dat waar je ons over gaat vertellen bent zo bizar is dat mensen het moeilijk zullen hebben om dit te accepteren, vooral als ze hier nog geen ervaring mee hebben. Dus in plaats van te proberen om ze de hand vast te houden en ze langzaam mee te nemen, laten we er rechtstreeks induiken. En als je ons heel snel een overzicht wil geven van wat jouw betrokkenheid bij dit hele ruimte programma onderwerp in jouw leven is geweest.

CG: Oké. Voor mij begon het op de leeftijd van zes jaar en toen ik in wat bekend staat als het MILAB werd gebracht (MILitary ABduction = Ontvoering voor Militaire doeleinden), sommige spreken dat uit als MILAB programma’s. Ik werd geïdentificeerd als een intuïtieve empaat (IE).

DW: Wat betekent dat precies?

CG: Intuïtief, dan heb je een intense intuïtie van dingen die mogelijk gaan gebeuren.

DW: Dus zoals paranormale begaafdheid?

CG: Ja, precognitieve vaardigheden. En empathisch, als je dat bent heb je een sterke emotionele verbinding met anderen om je heen. Je kunt voelen wat ze voelen en je emotioneel met hen verbinden. Dat was een vaardigheid die gewenst was. En ik werd opgeleid, en dat werd verbeterd. En het werd verbeterd tot een punt waar ik ongeveer 12 of 13 jaar oud was, ik en een paar van de mensen met wie ik trainde, werden in een programma gebracht waar we wat zij noemden IE ondersteuning waren voor de Aarde delegatie in een super federatie. En dit was een federatie van een groot aantal ET federaties die elkaar ontmoetten om het grote experiment te bespreken.

DW: Wat was dit experiment? Wat waren deze ET’s aan het doen?

CG: Er was een groep van 40 op mensen lijkende ET’s (buitenaardsen) die vrijwel altijd aanwezig waren, en tot 60 die op andere tijdstippen aanwezig waren. Er waren 22 genetische programma’s die aan de gang waren.

DW: Wat betekent dat? Wat is een genetisch programma?

CG: Programma’s waarbij ze hun genetica (genen) mengen en onze genetica manipuleren.

DW: Dat was aan de gang?

CG: Ja, op dit moment is het ook nog bezig. En dit is waar het allemaal over ging. En de aarde gedelegeerden hebben al een lange tijd geprobeerd om hier deel van uit te maken. En ze waren eindelijk in staat om een zetel te bemachtigen. En als intuïtieve empaten wisten we, toen we daar zaten, niet wat eraan de hand was. Omdat veel van wat er gezegd werd in deze oude ET taal was die echt monotoon is en die we niet begrijpen. En een deel van wat er hand was gebeurde telepathisch. Dus we zaten daar gewoon, en we kregen dit apparaat dat een glazen smart pad was – dat is net zoiets als een iPad – dat, in principe, toegang tot de ET database had. En we kregen te horen dat we onze geest bezig moesten houden door al dit materiaal door te kijken, en dit hielp ons ook met onze intuïtieve empaat vaardigheden in het opsporen van gevaar of misleiding.

DW: Wat voor soort dingen was mogelijk om op deze pads te bekijken?

CG: Ze wilden vooral dat wij keken naar de informatie over deze 22 genetische experimenten die bezig waren, maar we hadden toegang tot allerlei soorten van andere informatie. En afhankelijk van ieder van ons – we hadden allemaal onze eigen interesses – zouden we naar allerlei informatie kijken. En er is zoveel informatie waar ik naar keek, het was bijna als terug kijken op je schooldagen, alle boeken die je leest en alle informatie die je bekeek. Hoeveel heb je daarvan onthouden? Je weet wel, zoals dat? Er was net zo veel informatie.

DW: Heb je ooit een vraag gesteld en waar je het antwoord op kreeg dat alleen maar zegt: Ik weet het niet?

CG: Nee. Ik bedoel, je kreeg erg veel informatie dat beschikbaar was. Je zou tegen bepaalde dingen kunnen lopen waar de menselijke delegatie, en al degene, waar onze groep, niet ingewijd waren. Maar vrijwel alle informatie was voor ons toegankelijk.

DW: Hoe zag het scherm eruit? Was het vergelijkbaar met een iPad of zo?

CG: Nee, het was gewoon – het leek bijna op een stuk plexiglas. Onopvallend als je het zag. Als ze het uit het raam zouden gooien en je zou het op de grond vinden, zou je het op te rapen, en je zou niet weten dat het iets speciaals was. Je zou het op je hand leggen, en je zou het moeten activeren, met een psychisch bestandsdeel. En het zou in jouw taal opstarten. De informatie, je zou de database openen met je verstand, en het zou je laten zien wat je wilde. Het zou tekst, afbeeldingen, video’s laten zien, en de video en foto’s waren holografisch op een manier waardoor het een beetje uit het scherm komt. Ik bedoel, het kwam niet helemaal naar buiten van het scherm op een holografische manier waaraan sommige mensen zouden denken. Maar het had alleen deze 3D-diepte holografische weergave.

DW: En kon je op dat moment nog steeds je hand onder het glas zien?

CG: Nee.

DW: Dus het zou eerst donkerder worden?

CG: Juist. Ja, zou het totaal ondoorzichtig worden, of zwart, of wat dan ook voordat het begon met afbeeldingen of tekst te laten zien.

DW: Hebben ze enige buffers of beveiliging firewalls – als je bepaalde vragen stelt, het vertelt je dat het onbevoegd of iets dergelijks?

CG: Nou zoals ik al zei, zeer, zeer zelden kreeg je een scherm dat helemaal blauw was of iets dat je liet zien dat je iets niet kon krijgen. Maar vrijwel alles was toegankelijk, en diezelfde apparaten hadden we op het onderzoeksschip dat ons toegang tot onze eigen databases gaf.

DW: Dus dit is een wijdverspreide technologie zodra je weggaat en het ruimte programma in.

CG: Ja, en ze hebben veel grotere schermen die ze gebruiken voor conferenties en demonstraties.

DW: Nou, onmiskenbaar werd je zo van veel informatie op deze pads gewaar. Was er enige informatie die er voor je uitsprong als zijnde echt belangrijk dat je echt schokte, zelfs van wat je op dat punt al had geleerd?

CG: Het was echt interessant dat, daar waren – de informatie werd gepresenteerd alsof – teruggaand naar de overeenkomsten met school – er 22 scripties waren die met elkaar concurreren, en van elk van deze genetisch experimentele programma’s werd hun informatie op die manier gepresenteerd. Zij waren enigszins concurrerend met elkaar. Ze werkten niet allemaal – ze werkten niet allemaal coöperatief samen.

DW: Zijn deze als mensen uitziende buitenaardsen hierbij betrokken…

CG: Ja.

DW: Om hun DNA met die van ons te splitsen, dat soort dingen?

CG: Ja, en ons DNA te manipuleren. Er was ook een geestelijke component. Zij zijn erg nauw betrokken bij een deel van het experiment. Het is niet alleen dat zij op ons experimenteren. Ze zijn ook een onderdeel van dit grootse experiment.

DW: Hebben ze een doel? Waarom doen ze dit? Waarom hebben ze daar aandacht voor?

Lees verder > > >

Vertaling: FrankW zielsvreugde@live.nl

Deel 1.4 van…. ‘Verslag van de Oude Aarde Break-Away-Civilisatie Onderaardse RaadsVergadering & SSP Alliantie, Deel I…’ door Corey Goode / GoodETxSG, 23 september 2015

Deel 1.4 van…. ‘Verslag van de Oude Aarde Break-Away-Civilisatie Onderaardse RaadsVergadering & SSP Alliantie, Deel I – “De Honeycomb Aarde” – Vergaderingen van 3 en 4 september 2015…’ door Corey Goode / GoodETxSG, 23 september 2015

Deze informatie die Corey Goode / GoodETxSG in dit verslag en zijn andere verslagen geef, kan voor mensen die hier geen kennis en ervaring mee hebben zeer vreemd en ongeloofwaardig overkomen.

Gebruik uw eigen onderscheidingsvermogen, oordeel niet maar voel wat er met uw hart resoneert. Een van de belangrijkste boodschappen die Corey Goode middels deze verslagen geeft is: Wees liefdevoller en mediteer…

Door meditatie maakt u een beter contact met uzelf. Door een liefdevollere houding een beter contact met anderen. Beide verhogen uw eigen trillingen, frequentie…

Audiolink (Engelstalig):

Deel 1.4

Ze besloten om te beginnen met zichzelf te presenteren als ET’s uit andere sterrenstelsels toen de oppervlakte bevolking technologisch meer ontwikkeld werd.

Ze zeggen dat ze dit zullen blijven doen om de mensen met wie ze contact maken naar de sterren te laten blijven kijken, in plaats van onder hun voeten.

Ze verklaarden verder dat onze recente onthulling over hun activiteiten zullen worden tegengegaan met tegenstrijdige informatie en communicatie die zij aan hun oppervlak contacten zullen geven.

De ingeplante desinformatie geeft aan dat er inderdaad bedriegers zijn, maar die zijn in contact met de echte ET groep, terwijl de andere contacten alleen communiceren met bedriegers.

(Voor alle duidelijkheid, dit impliceert niet dat alle contacten onder deze categorie vallen. Het aantal is echter vrij groot. In deel 2 van dit verslag zal ik het gebied beschrijven dat mij was getoond waar honderden van hun volk op hun rug lagen en mensen op het oppervlak bereikten met hun gedachten. Ze hadden een aantal extra programma’s waar ze in hun voertuigen fysiek contact maakten met de burgers aan de oppervlakte.)

Ze zeiden dat ze dit gebruik zullen blijven voortzetten totdat aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Een van die voorwaarden is dat de oppervlakte bevolking het huidige controle systeem moet verwijderen, dat wordt gerund door dezelfde ET groepen die zij hebben tegengewerkt.

Ten tweede zullen ze ook moeten zien dat de oppervlakte bevolking zijn barbaars, onbeschaafd gedrag en genetische programmering heeft overwonnen.

Zij verklaarden dat zij niet optimistisch zijn dat we zullen kunnen bereiken, zelfs met de voortdurende energetische veranderingen of terugkeer en bijstand van de Wachters (Guardians). Dit was heel verrassend om te horen, omdat zij kennelijk naar de Sphere Alliance verwezen als de Wachters.

[David Wilcock vertelde me dat de “Wet van Een” series (The Law of One) aangaf dat hun beschaving in een zeer vergevorderd stadium was ten opzichte van hun oorspronkelijk ontstaan op onze planeet Venus, 1,2 miljard jaar geleden.

Sinds dat ik door de Sphere Alliance persoonlijk gevraagd ben de Wet van Een te lezen, is dit een zeer interessante correlatie. David zei dat het een “game changer” (spelveranderaar) dat veel losse eindjes van het verhaal met elkaar
verbindt.

Het Oude Builder Ras (de Guardians) liet in ons gehele zonnestelsel een uitgebreide collectie van piramides, obelisken en andere dergelijke structuren achter, vaak gemaakt uit een glasachtige legering van transparant aluminium. Een
verscheidenheid van deze artefacten bestaan ​​nog steeds binnen enorme holtes onder het aardoppervlak.]

Deze onderaardse groepen hebben de indruk dat na een volledige onthulling gebeurtenis en de verwijdering van de manipulerende buitenaardsen van ons zonnestelsel, het voor ons nog vele generaties zal duren om te genezen en als een beschaving te evolueren.

Alleen dan zullen we in staat zijn om als gelijken open contact te hebben met hun beschavingen.

Ze waren niet echt enthousiast over de vorming van deze nieuwe raad, of het bereiken van de SSP Alliance Raad om te verzoeken om contact met de net teruggekeerde “Guardians”.

Blijkbaar waren de Wachters (Guardians) niet van plan om zelf met hen contact op te nemen. Als ze op de een of andere manier toegang wilden, moesten ze samenwerken als een team.

Ze verklaarden botweg dat ze dit onder dwang deden. Hun alliantie werd gedwongen te bestaan door de enorme hoeveelheid problemen die ze hadden. Hierbij inbegrepen het dodelijke verzet die ze ondervonden van verschillende ondergrondse ET vluchtelingen en “oude voor-menselijke Aardse rassen” (pre-human).

Hun problemen werden nog verergerd door het recente verraad waarvan ze te lijden hadden door bepaalde geheime genootschappen en koningschappen van de oppervlakte bevolking.

Zij verklaarden dat ze zich er goed van bewust waren dat verschillende leden van de SSP Alliance waren betrokken bij misdaden tegen de menselijkheid voordat ze weg vluchtten – om de activiteiten van de diverse ET en gemengde groepen van het oppervlakteras te weerstaan.

Ze waren terughoudend om een oordeel over ons te hebben, en over ons standpunt, net zoals wij terughoudend zouden moeten zijn om een oordeel over hen te hebben en over hun standpunt.

Dit was een duidelijke patstelling waarmee we niet verder kwamen. Gonzales stond op en snel boog zijn hoofd naar elk van de mensen die rond de tafel zaten en hadden gesproken.

Hij ging weer zitten, leunde naar me toe en fluisterde: ‘Dat ging goed, nietwaar?”

Ik gaf geen antwoord, want ik zat daar met al deze informatie die ik net had gehoord en die door mijn hoofd stroomde. Ik probeerde om het te verbinden met de gevestigde kennis die ik had opgedaan met de Smart Glass pads en de ontmoetingen met diverse andere groepen.

Veel hiervan was nieuw, of in ieder geval veel gedetailleerder dan alles wat ik eerder had gehoord. Ik was ook benieuwd hoe nauwkeurig het allemaal was, omdat het afkomstig was van een groep die had toegegeven dat zij de oppervlakte bevolking van de Aarde al vele duizenden jarenlang bedriegt..

Dit zijn inderdaad tijden voor ieder van ons om nieuwe informatie op een dieper niveau te onderscheiden dan onze gevestigde overtuigingen. Het is duidelijk dat het voor ons om veel meer gaat dan praten en beloftes om in staat te zijn om mensen te vertrouwen die hebben toegegeven dat zij ons bedriegen, en die alleen maar een alliantie hebben gevormd uit angst voor hun eigen vernietiging.
Ik was diep in gedachten verzonken toen ik wat stemmen hoorde die wel een mijl ver klonken. Iedereen rond de tafel stond op en plaatste de kappen terug op hun hoofd, dus deed ik snel hetzelfde.

Elk van de zeven groepen uitte een korte verklaring in deze oud-Akkadische taal. Toen begonnen aan te treden bij de enige deur naar de zaal – deze “Schoot van Isis”.

Niemand sprak, en alles wat je kon horen was het geschuifel van voeten en gewaden terwijl ze wachtten op de gastheren om iedereen uit de ruimte te laten gaan (dismiss).

Na een paar momenten, begon iedereen langzaam door de deur te gaan. Ik was nog steeds in mijn hoofd bezig met alle informatie die ik had net gehoord.

We gingen allemaal onze weg terug zoals we gekomen waren, door de reeks wenteltrappen, kronkelingen en bochten. We keerden terug naar waar we ons oorspronkelijk hadden bevonden in de hoofdgang.

Nu gingen we al lopend een lichte helling op naar de ruimte met de ceremoniële waterpartij. Dit zou ons dan direct terug leiden naar de zeer grote koepelvormige ruimte waarin ik aanvankelijk was aangekomen.

Ik bereidde mezelf mentaal voor om terug in de reinigingsruimte te gaan en geconfronteerd te worden met de mogelijkheid van een volgend scenario van publieke naaktheid – dit keer met een veel groter publiek.

Toen zag ik dat de groep voor ons de deur naar de ruimte passeerde en rechtdoor ging, en rechtstreeks naar een andere grote koepelvormige ruimte.

Net toen ik een zekere mate van opluchting voelde, voelde ik een tik op mijn linkerarm van Gonzales.

Ik keek achterom en zag een paar stappen achter me stoppen. Hij stond daar samen met twee van de opmerkelijke vrouwen uit de groep gastgevers.

Hij keek langs me heen naar de rest van de groep, terwijl zijn vinger op zijn lippen hield. Hij liet duidelijk merken dat hij wilde dat ik stil was.

Ik keek weer terug en kon zien dat er heldere lichtflitsen uit de grote koepelvormige ruimte kwamen waarin de rest van de groep naar toe was gegaan.

Ik draaide me om en ging naast Gonzales staan. Hij stond daar rustig op zijn gemak, met één hand zijn pols vasthoudend.

Ik had al gemerkt dat een van de vrouwen af en toe naar me keek. Nu had ik het gevoel dat ze iets te zeggen had.

Zodra de lichtflitsen aan het einde van de hal ophielden, stapte de vrouw die mij bij aankomst had begroet en de kledingstukken in de reinigingsruimte aangaf naar voren.

Ze zei: “Kom met me mee. Ik heb een persoonlijk verzoek”. Ik had te horen gekregen dat de delegatie een bezoek aan elk van hun lokale domeinen zou brengen en een aantal van hen zou terugkomen voor een zuivering of reinigingsceremonie en ik zou me kunnen voorstellen om hun kleren weer op te halen.

Gonzales keek me met een verwarde uitdrukking op zijn gezicht aan. Omdat ze me direct had aangesproken, vertelde ik haar dat ik zou blij zou zijn om haar verzoek te horen.

Ze glimlachte en zei: “Loop met me mee.” Ze begon in de richting van de grote ruimte te lopen waarin ik was aangekomen.

Gonzales en de andere vrouw liepen samen achter ons aan, ongeveer zo’n vijf stappen. Ik verwachte een verklaring, of om het verzoek te horen, maar in plaats daarvan liepen we enige tijd in stilte.

We liepen door de grote koepelvormige ruimte aan het einde van de gang, gingen dwars de ruimte door en gingen de deur aan de andere kant door.

De ruimte was nu leeg. Er stonden geen schilwachten bij de vier deuren.

We gingen een andere gang naar beneden in die meer deuren had dan de vorige. Ik vergat helemaal om stappen en deuren te tellen, of enige andere methode van inlichtingen verzamelen die we als standaard procedure (SOP) in een nieuwe faciliteit moesten doen.

Ik kon zien dat ze iets serieus te vragen hadden. Allerlei dingen gingen door mijn hoofd. Ik was waarachtig zenuwachtig over waartoe dit allemaal zou kunnen leiden. Dit leidde mijn gedachten af ​​van alle nieuwe gegevens die ik een ​​paar minuten eerder had geprobeerd te verwerken.

Iedere ruimtes in de gang had een soort van energieveld of “hard licht” die het mij belette om naar binnen te kijken.

Uiteindelijk stopten we na een paar bochten voor een van de deuren in de gang. Ze tikte op haar hanger, en de deur werd doorschijnend. Vervolgens kon ik in de ruimte kijken.

Het bleek een ​​soort van lounge of privévertrekken te zijn van wat ik vanuit de deuropening kon opmaken.

Ze keek naar Gonzales en zijn begeleidster, en zei: “Blijf hier”. Toen liep ze naar binnen, draaide zich om en keek me aan.

Ik keek naar Gonzales, die nog meer in de war leek. Ik liep toen met haar de ruimte in. Ze tikte op haar hanger en de energie barrière verscheen weer in de deuropening.

Omdat ik een introvert ben en een beetje verlegen met vrouwen die ik niet goed ken, begon ik me nerveus en een beetje oncomfortabel te voelen.

Ze begon toen telepathisch met mij te communiceren. Ze vroeg me om mezelf te ontspannen. Ze wilde weten of ik een jeugdervaring met haar zou willen delen.

Ze begon met te communiceren dat er een zeer speciale plek is voor haar volk dat al vele honderden jaren voor hen verboden is.

Ze communiceerde dat een niet-menselijke ondergrondse groep van deze plaats bezit had genomen.

Ze zijn een oude soort die oorspronkelijk op de aarde thuis horen, welke zij de “Dal-Azag” noemen (Feathered-Serpents = Gevederde Slangen).

Ze stuurde me een mentaal beeld van één van hen. Hoewel ik nooit een interactie met één van hen heb gehad, herkende ik hen van een database ik op een smart-glass pad had bekeken als Raptors.

Zoals ik al eerder zei, dit zijn enkele van de meest hardnekkige en gevaarlijke ondergrondse groepen waarmee we worden geconfronteerd. Voor ons lijken ze er afschuwelijk uit te zien. Ze zijn vleeseters, zeer agressief en zullen mensen aanvallen en opeten als zij ze zien.

Ze liet me een beeld zien van één van hun heersende kaste. Dit ras heeft verenpluimen langs de achterkant van hun hoofd en nek, bijna net zoals de kuif van een vogel (hanenkam).

Ik had gelezen hoe ze zich net als vogels op een schokkerige manier verplaatsen. Nu, haar mentale beeld gaf me een veel duidelijker beeld van hoe ze eigenlijk verschijnen en bewegen. Het was zeker verontrustend.

Ze communiceerde dat dit ras een nauwe alliantie heeft gehad met een aantal facties (groeperingen) van de menselijke beschaving op het oppervlak.

Deze wezens hebben ​​deze oppervlakte groep toegestaan om zich neer te wagen in hun domein. Echter, dit ras vereiste een geschenk van menselijk vlees, net als in de tijd voordat de Spanjaarden het land erboven veroverden.

Deze menselijke geheime genootschappen van de oppervlakte had geen morele wroeging tegen het hen voorzien van dergelijke geschenken.

Ik had dit alles eerder gehoord. Hoewel het verschrikkelijk was, was ik niet geschokt. Andere groepen hebben een soortgelijke regeling.

Ze kwam uiteindelijk tot het deel dat mijn eigen onmiddellijke aanwezigheid betrof.

Ze was zich er goed van bewust dat toen ik een puber was, ik mee naar een diepe kristallen grot werd meegenomen waar ik te horen kreeg dat de kristallen levend waren. Ik was op dat moment met een groep andere kinderen.

Ons werd verteld om de kristallen niet aan te raken, omdat het hen zou schaden of ze zouden ons kunnen schaden. We werden gevraagd om te proberen telepathisch met de kristallen te communiceren.

Ik was een van de velen geweest die in staat was om succesvol te communiceren met deze kristallijnen levensvormen.

[David Wilcock heeft gedeeld dat dit een andere intrigerende correspondentie is van de Wet van Een informatie. De serie vertelt ons dat toen de aarde voor het eerst werd klaargestoomd voor menselijk leven, werden hyper geavanceerde kristallen in de aarde geplaatst die hun eigen vorm van bewustzijn hadden (sentience).

De Wet van Een zei dat deze kristallen waren bedoeld om te werken zoals waar we nu aan zouden denken bij Internet servers. Zij beantwoorden de geestelijke (spirituele) oproepen die mensen doen wanneer ze beginnen te ontwaken.

De kristallen zijn geprogrammeerd om mensen te stimuleren meer liefdevol te zijn en te mediteren. Deze berichten zullen verschijnen worden in een variëteit aan vormen, waaronder dromen, synchroniciteit en visies.

Als deze aanwijzingen dan worden gevolgd, geven de kristallen een signaal aan meer geavanceerde welwillende groepen om binnen te komen en te zorgen voor veel genuanceerder en gedetailleerde spirituele instructies.

Toen David Wilcock me dit vertelde was ik deze informatie nog nooit eerder tegengekomen. Het was een van de tientallen fascinerende wisselwerkingen (correlaties) die ontstonden nadat we begonnen met elkaar te praten.]

Ik communiceerde terug dat ik me de ervaring herinnerde. Ik stuurde haar een mentaal beeld van de grot en de vreemde aurora van de energie die ik rond de kristallen zag.

Ze sloot haar ogen en glimlachte. Een grote traan rolde over haar fijne wang.

Ze vroeg of ik mijn volledige herinnering aan die ervaring met haar zou willen delen. Ik was niet zeker wat ze bedoelde. Ik vroeg haar wat dit zou inhouden.

Ze communiceerde dat het nodig was dat ze mijn handen zou vasthouden, en dat het nodig was om mijn geest voor haar te openen.

Ze communiceerde dat daarmee haar geest zou worden opengesteld voor mij. Dit werd onder haar volk beschouwd als een zeer intieme daad van delen.

Ik communiceerde dat ik het niet plezierig vond om mijn geest zo volledig voor iedereen te openen, en dat ik zou respectvol zou moeten weigeren.

Ze legde uit dat ze een hogepriesteres is, en dat ik haar een geschenk zou geven dat ze vervolgens kon delen met anderen.

Het zou ook een lange weg zijn om het vertrouwen tussen onze mensen te bewerkstelligen, want er was zo weinig geweest dat we hen tot nu toe in onze onderhandelingen hadden kunnen bieden.

Ze communiceerde dat de resterende informatie die ik had van mijn ervaring bij deze kristallen heel belangrijk voor hen was.

Ik draaide me om en liep de ruimte rond. Het was een mengelmoes in mijn hoofd van dit alles, en ik berekende verwoed hoe dit op een aantal manieren fout zou kunnen gaan.

Als ik mezelf op deze manier zou openen aan een vreemde vrouw die ik net had ontmoet, uit een cultuur die vijandig (antagonistisch) naar de meesten van ons was geweest, tot onze gemeenschappelijke vijanden hen tot een alliantie dwongen, hoe zal ik dan in de toekomst worden vertrouwd met gevoelige informatie?

Mijn verhouding met de SSP Alliance Raad was op zijn best gezegd al zwak. De sfeer wezens (sphere beings) leek veel meer vertrouwen in mij te stellen dan wie dan ook dit deed.

Ik vroeg haar eerbiedig of ik met Gonzales kon overleggen voordat ik haar mijn antwoord gaf.

Ze draaide onmiddellijk om verwijderde de belemmering voor de deur, en nodigde Gonzales uit de ruimte binnen te komen. Vervolgens verontschuldigde ze zich en stond buiten.

Gonzales vroeg, “Zo, wat is hier aan de hand?” Hij keek rond aandachtig toen hij dit zei.

Ik vertelde hem de details van deze “persoonlijke gunst”die aan mij werd gevraagd, en van mijn operationele veiligheid (OPSEC) en mijn zorgen over mijn persoonlijke soevereiniteit.

Hij vertelde me dat hij mijn zorgen begreep, en dat de SSP Alliance bepaalde operationele details vanwege veiligheidsbeleid niet met mij had gedeeld.

Hij zei dat ik toestemming kreeg (clearing) om verder te gaan, tenzij er “SBA” (Sphere Being Alliance) informatie was of persoonlijke ervaringen met Raw-Tear-Eir die ik vertrouwelijk wilde houden.

Ik zei tegen Gonzales dat ik er erg ongemakkelijk mees was om dit te doen. Echter, ze had medegedeeld dat het voor hun mensen zeer belangrijk was.

Ik zei dat dit het enige leek wat we hen hadden te bieden waar zij momenteel geïnteresseerd in waren – tenzij het allemaal een list was in mijn hoofd te komen en naar iets anders te zoeken.

Gonzales zei dat dit zeker niet het enige was wat we hen aan te bieden hadden.

Ze zouden deze nieuwe raad niet hebben gevormd en buiten hun gewoonlijke handelswijze treden om ons uit te nodigen als we geen waarde voor hen hadden – of ze nu bereid waren om dit toe te geven of niet.

Hij zei dat ik niet aan hem rapporteer. Zelfs als ik dat deed, zou hij me niet de opdracht geven om met dit door te gaan als ik me zo sterk er tegen zou voelen.

Hij zei dat het helemaal aan mij is, maar dat het nuttig zou kunnen zijn als het delen van informatie in twee richtingen gebeurt. Ik zou iets kunnen leren wat zeer nuttig voor de SSP Alliance kan zijn.

Zuchtend vertelde ik hem dat ik met haar zou praten. Ik vroeg hem om haar alsjeblieft naar binnen te sturen op zijn weg terug.

Ze kwam vlug weer in de ruimte terug. Ze boog snel haar hoofd en keek aandachtig in mijn ogen.

Ik communiceerde met haar dat ik verder zou gaan met haar “Vulkanisch samengaan van geheugen” (Vulcan mind meld) als een teken van vertrouwen en goede trouw tussen onze mensen. Ze was zichtbaar blij.

Ze liep naar de muur en kwam dan terug met een kristallen beker. Het was gevuld met een amberkleurige vloeistof.

Ze nam een ​​slok en bood het aan mij. Ik vroeg haar of het een of andere soort geneesmiddel was.

Ze communiceerde terug dat het de “Elixir van Isis” was en een wijn was gemaakt van een zeldzame bloem die alleen in het ondergrondse gebied groeit.

Ze nam nog een slok en gaf de beker aan mij. Ze deelde mee dat het niet noodzakelijk was voor het proces, maar werd beschouwd als een deel van de gebruikelijke ceremonie.

Ik vertelde haar dat ik hoopte dat ze niet beledigd zou zijn als ik weigerde. Vervolgens heb ik gaf de beker aan haar terug.

Ze glimlachte, nam een ​​paar slokjes van het elixer en plaatste het vervolgens op een tafel. De tafel stond naast de twee stoelen, en was naast iets dat ofwel een bank of een soort van klein bed was.

Ze vertelde me om te gaan zitten en het me gemakkelijk te maken..

Ze leek heel wat meer ontspannen te zijn nadat ze dit uiteraard krachtige elixer had gedronken.

Ik ging zitten. Ze geleidde de andere stoel zo dat die precies tegenover de mijne stond.

Toen ging ze in de stoel zitten. Ze schoof naar de rand van de stoel.

Ze vroeg me om dichterbij te komen. Toen ik dat deed, nam ze mijn beide handen in de hare.

Ze legde onze beide handen zo samen dat ze palm aan palm waren. Dan klemde ze onze vingers samen. Ze sloot haar ogen.

Haar huid was zeer zacht en zeer warm. Het was veel warmer dan normaal.

Ze zei me dat ik mijn ogen moest sluiten, en duidelijk mijn geest van alle gedachten leegmaken.

Ik gebruikte een aantal protocollen die ik had geleerd om mijn hoofd leeg te maken en in een diepere staat van bewustzijn te komen.

Zodra ik dat had gedaan, begon elk deel van mijn lichaam te tintelen.

Ik voelde mijn “astrale zelf” naar haar toe werd getrokken. Ik voelde dat haar energie en de mijne werden gemengd.

Ik weet niet precies hoe het proces werkte. Het voelde alsof het een mix van licht lichamen was.

Het was een zeer intense en krachtige ervaring – op een geheugen, lichaam en geest niveau (body, mind and spirit).

Ik bevond mezelf in een duidelijk nadeel ten opzichte van haar zeer geavanceerde geestelijke ontwikkeling. Doordat ze blijkbaar een hogepriesteres was te midden van haar volk, had ze zeer waarschijnlijk een nog krachtiger bewustzijn dan iedereen had.

Ik was op de hoogte van haar gerichte opzet voor bepaalde herinneringen van mij. Tegelijkertijd werd ik overspoeld met wat ik zag als meer dan 130 jaar van haar eigen herinneringen.

Flash! Flash! Flash! Ik sprong rond door vele verschillende scènes uit haar leven.

Ik ving een glimp op van haar in haar priesteres opleiding en plichten. Ik ervoer wat ze voelde in haar tijd als bondgenoot (liaison) tussen de verschillende geheime genootschappen in de VS en Europa.

Ik voelde hoe het voor haar was Amerikaanse en Europese militairen en regeringsfunctionarissen ontmoeten – gedurende verschillende perioden.

Ik was er duidelijk van bewust dat zij de rol als een afgezant van een ander sterrenstelsel had aangenomen – niet onthullend dat ze deel uitmaakt van een groep die hier al lange tijd op aarde leeft.

Er was een glimp van een jeugdvriend waarvan ze hield. Deze vriend was omgekomen bij een tragische onderaardse inval door een “insectoïde” soort van niet-aardsen.

Dan als ze zich richtte op mijn ervaring in de kristallen grot, begon ik mijn focus automatisch op haar te synchroniseren uit toen ze dezelfde leeftijd had.

Wordt vervolgd…

Bron: http://spherebeingalliance.com/blog/ancient-earth-break-away-civilization-subterranean-council-meeting-ssp-alliance-debrief-part-1.html

Vertaling: FrankW zielsvreugde@live.nl

‘Verslag van de Oude Aarde Break-Away-Civilisatie Onderaardse RaadsVergadering & SSP Alliantie…’door Corey Goode / GoodETxSG, 23 september 2015

‘Verslag van de Oude Aarde Break-Away-Civilisatie Onderaardse RaadsVergadering & SSP Alliantie, Deel I – “De Honeycomb Aarde” – Vergaderingen van 3 en 4 september 2015…’ door Corey Goode / GoodETxSG, 23 september 2015

Deel 1.1

Gezien de lengte van dit verhaal, zal ik de tekst in delen vertalen en plaatsen.

Tussen haakjes staan eventuele verklaringen vermeldt.

Vandaag deel 1.1…

Het bestaan ​​van een geheim ruimte(vaart) programma is voor meer dan 75 jaar angstvallig en zorgvuldig verborgen voor het Amerikaanse publiek, en de wereld in het algemeen.

Zoals u weet, als u deze site hebt gelezen of onze wekelijkse Cosmic Disclosure serie op Gaiam TV hebt bekeken, ben ik opgegroeid in een wereld die zo ver buiten de grenzen van de verbeelding van de meeste mensen ligt dat ze onmiddellijk mijn ervaringen als fictie zouden afschrijven.

De meeste UFO-enthousiastelingen geloven dat de Amerikaanse regering haar kennis heeft verworven door het werken aan ET ruimtevaartuig van de Roswell crash van 1947 – bijna 70 jaar geleden. Velen geloven ook dat dit vaartuig met succes werd “nagebouwd” (reverse engineered), waardoor ze de mogelijkheid kregen om moeiteloos door ons zonnestelsel te reizen – en daarbuiten.

Zelfs met de primitieve raket technologie van de zestiger jaren (1960), waren we in staat om mensen naar de maan te sturen, het schip daar te laten landen en rovers / buggy’s over het oppervlak te laten rijden.

Echter, mensen stuiten nog steeds op een ernstige mentale wegversperring bij het zich kunnen voor te stellen dat onze eigen nagemaakte vaartuigen naar de maan, Mars en elders werden gevlogen, en werden gebruikt om bases te bouwen van lokale materialen.

Is het mogelijk dat een geheim ruimtevaartprogramma had kunnen bestaan ​​zonder dat wij er van weten? Absoluut.

Het Manhattan Project ontwikkelde de atoombom. Het project heeft zo’n zeven jaar geduurd, en had meer dan 120.000 mensen in dienst, ingelijfd bij meerdere geheime diensten over de hele Verenigde Staten, en de eigen medewerkers wisten nauwelijks waar ze mee bezig waren, totdat de bommen ontploften.

Denk eraan: geen enkele persoon in het Manhattan Project piepte toen. Niemand. Nooit. De straf voor het zich uit te spreken was angstaanjagend genoeg om een ​​volledige naleving van het verbod te waarborgen. Daarom is het absoluut mogelijk dat een nog meer geavanceerd programma had kunnen worden gegenereerd, op een veel grotere schaal, dat zelfs nu nog bestaat ​​tot op de dag van vandaag, zonder enig publiek besef.

Ik kan jullie verzekeren: het Secret Space Program (SSP – Geheim Ruimtevaart Programma) is absoluut een feit. De bases er zijn. Ze zijn enorm in omvang, reikwijdte en technologie. Onze planeet brokkelt nu af in een grote neerslachtigheid (Greater Depression), omdat het grootste deel van onze rijkdom is overgeheveld om deze uitgestrekte, interplanetaire infrastructuur te bouwen.

Heeft het NASA echt 209 miljard dollar gekost om de Space Shuttle een paar keer per jaar te lanceren? Nee. Hebben de Stealth-bommenwerpers echt 2 miljard dollar per stuk gekost om te bouwen? Nee. Heeft het Pentagon echt een “verlies” van 2,1 biljoen dollar geleden, zoals Donald Rumsfeld de dag voor 9/11 aankondigde? Nee. (2 miljard is een 2 met negen nullen, 2 biljoen is een 2 met twaalf nullen).

Door de ramen en transparante panelen van geavanceerde ruimtevaartuigen heb ik de grote, glinsterende faciliteiten met mijn eigen ogen gezien die met ons geld zijn gebouwd. Ik ben geland met zo’n vaartuig en heb door die bases gelopen. Ik heb de mensen die er wonen en werken ontmoet. Ik heb hun gezichten gezien en heb hen gesproken zoals ik je nu zou kunnen spreken.

Er zijn miljoenen andere mensen, die oorspronkelijk hier op Aarde zijn geboren, en die mijn ervaringen deelden. Helaas, bijna geen enkele van hen heeft zich tot nu toe uitgesproken – omdat de dreiging van als je dit zou doen heel gemakkelijk je dood kan betekenen, en het is bijna onmogelijk om naar de aarde terug te keren als je eenmaal deze wereld hebt betreden.

Velen zijn deel van deze wereld geweest alleen om te worden “leeg gepland” (blanc slated), hebben monitor herinneringen geïmplanteerd gekregen en zijn vervolgens teruggebracht om dit uit te leven in plaats van het alledaagse leven. Sommige mensen die van deze geweldige herinneringen en ervaringen zijn beroofd zijn enkele van de sterkste sceptici van deze onderwerpen.

We ontdekten al snel dat ons eigen zonnestelsel letterlijk wemelt van intelligente beschavingen – afkomstig uit verschillende delen van het universum. Sommigen van hen zijn zeer welwillend, sommigen zijn zeer negatief en anderen zijn gewoon op bezoek, zonder echt een kant te kiezen.

De reden waarom zoveel verschillende soorten UFO’s zijn waargenomen is dat er heel veel verschillende culturen zijn die in ons luchtruim opereren – en die over een enorme diversiteit aan technologieën beschikken.

De SSP (het Geheime Ruimtevaart Programma) is al een bepaalde tijd eigendom van en wordt gecontroleerd door een zeer donker aspect van onze planeet – een intergenerationele cult (sekte) die tenminste tot het Romeinse Rijk teruggaat. Door velen worden deze “Geheime Aarde Regering Syndicaten” de Illuminati of Cabal genoemd (de geheime syndicaten die de werkelijke regering, overheid of bestuur van de aarde vormen).

Hun belangrijkste business is het bouwen van hyper-geavanceerde technologie – en ze zijn daar heel goed in geworden. Zo onmogelijk als dit ook mag lijken, ik kreeg te horen dat ze zijn nu bezig zijn met de reguliere handel met meer dan 900 verschillende intelligente beschavingen.

Als iemand opduikt die iets nieuwer en beter materiaal heeft dan de oude spullen, zullen ze snel een manier vinden om het te achterhalen en de massa-productie ervan verwerven – ongeacht hoe onethisch of brutaal de methoden die daarvoor nodig blijken te zijn.

Aangezien deze geheime aarde regering syndicaten zeer negatieve spirituele overtuigingen hebben, eindigden ze in een bondgenootschap met de meest kwaadaardige en krachtigste ET groep van allen – een confederatie van reptielachtige menselijke rassen die gezamenlijk bekend staan als de Draco.

Het is een triest maar werkelijk feit dat de overgrote meerderheid van degenen die tot de SSP zijn toegetreden hebben deelgenomen aan wrede en angstaanjagende situaties die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat ze nooit kunnen ontsnappen, en zich nooit zullen uitspreken, zelfs als ze konden wegkomen. Persoonlijk werd ik in vele situaties gedwongen die erg traumatisch waren en voor altijd mijn perspectief op de werkelijkheid hebben veranderd.

Enkele jaren geleden werd er binnen deze groep een alliantie gevormd om vrede en vrijheid op onze planeet te herstellen, en de prachtige technologieën die tegen gehouden worden weer vrij te geven – maar ze worden geconfronteerd met torenhoge hindernissen.

Al vele jaren overstelpen films uit Hollywood, die door dezelfde zakelijke belangen worden gefinancierd, ons film na film met een “buitenaardse invasie”. Al deze bezoekers worden afgeschilderd als brutale, angstaanjagende schurken die ten koste van alles vernietigd moeten worden.

Deze films zijn bedoeld om ons collectieve bewustzijn vol te zaaien met angst en terreur – een xenofobische haat ten opzichte van alle anderen dan onze eigen intelligente beschavingen.

Het plan was om ons uiteindelijk in een massale “Alien 9/11” te brengen, met een enorme armada van nagemaakte ruimteschepen. In dit geval kunnen ze elk gebied of land dat tegen hen is wegvagen als ze dat zouden willen – finaal weg. De feniks die ze hoopten uit deze as te laten opstijgen zou een wereldwijde “Nieuwe Wereldorde” (New World Order) zijn om deze zogenaamde ‘buitenaardse’ dreiging te bestrijden.

Natuurlijk zouden ze de hele zaak zelf in eigen hand hebben en beheersen. Dat was het plan. Echter, ze beseften niet dat welwillende ET beschavingen ze aan een zeer strakke lijn hield, en het zou ze nooit worden toegestaan ​​om met deze plannen door te gaan.

Een gigantische bol (Sphere) ter grootte van Neptunus bracht in de tachtiger jaren (1980) een bezoek aan de buitenste planeten van ons zonnestelsel. Het werd geconfronteerd met onze mensen die hen gevraagd hebben te vertrekken, wat het vrijwillig deed. Veel meer bollen begonnen te verschijnen in de late negentiger jaren (1990) tot in de vroege jaren van 2000.

Vervolgens kwamen in ongeveer het jaar 2012 meer dan 100 spheres (bollen / sferen) aan. Deze bollen waren van kolossale omvang – in drie grootteklassen die in omtrek ongeveer overeenkomen met de Maan, Neptunus en Jupiter.

De wezens die in verband staan met deze bollen zijn zeer geavanceerd en op een hoog niveau. Ze hebben geen technologie nodig om door het hele universum te reizen of een van hun doelen te bereiken. Zelfs voor de meest geavanceerde buitenaardsen die met onze SSP in contact staan, zijn deze nieuwe mensen op een heel ander niveau – en veel geavanceerder.

De SSP geloofde dat de welwillende buitenaardsen waren gebonden door een “Eerste Richtlijn” (Prime Directive) die hen dwong zich niet (met ons) te bemoeien. Vele jaren lang was dat werkelijkheid. Naar blijkt was de Eerste Richtlijn altijd voor onze eigen bescherming bedoeld – zodat negatieve groepen nooit in staat zouden zijn om onze planeet volledig te veroveren en omver te werpen.

David Wilcock werkte sinds het midden van de jaren negentig er aan om de kennis over de grotere realiteit waarin we leven te verspreiden, en kwam langs deze weg in contact met een groot aantal insiders op een hoog niveau met een verrassend grondige kennis van deze gesystematiseerde onderwerpen.

Nadat ik begon met de openbaarmaking van mijn kennis aan hem, en het leggen van talloze verbindingen met enkele andere insiders die hem verteld waren, leidde een wilde achtbaan van onvoorziene gebeurtenissen me tot het naar buiten komen en het onthullen van mijn ware naam en identiteit aan de wereld – dit op grote kosten voor mezelf.

Slechts een paar maanden nadat dit was gebeurd, hebben de wezens van deze bollen met de SSP contact opgenomen en vroegen naar me bij mijn naam. Ik had vele jaren lang niet voor hen gewerkt en dit was de meest diepgaande levensveranderende gebeurtenis die ik ooit heb meegemaakt sinds ik voor het eerst door de Blue Avians werd benaderd, iets meer dan 4 vier jaar eerder.

Protocol en papierwerk werd aan de kant gegooid toen ik terug werd gebracht naar een wereld waar ik alleen zelden, kortstondig contact mee had gehad sinds de jaren 1980.

Plotseling werd ik gevraagd om namens deze wezens als hun afgevaardigde te spreken – de Sphere Alliance – (Sphere Alliantie). Dit omvatte het spreken met de SSP, evenals een groep van meer dan 40 verschillende intelligente beschavingen, bekend als de Super-Federatie, die al duizenden en duizenden jarenlang zo’n 22 verschillende genetische programma’s voorloopt op de mensheid (van de Aarde).

Blue Avian

Nogmaals … Ik begrijp dat dit verhaal erg vergezocht lijkt. Maar laat mij jullie eraan herinneren dat ik door het naar buiten te komen alles had te verliezen – met inbegrip van een zescijferig jaarsalaris – en niets te winnen.

De baan bij Gaiam TV betaalt niet genoeg om mijn gezin te onderhouden. Het is nog maar door jullie gewetensvolle donaties waardoor ik in staat ben dit alles te blijven doen.

De mensen in de SSP Alliance had een teamlid die we Lt. Col. Gonzales noemen, die zo’n vier jaar lang met de Sphere Alliance in contact was geweest ​​ – ongeveer dezelfde tijd als ik was geweest.

Gonzales was de keuze van de SSP als afgevaardigde. Ik was een buitenstaander – iemand die er geweest is (has-been), maar die de training en expertise miste om in een dergelijke rol te worden gebracht. Dat was hun gevoel. Als gevolg daarvan werd ik belachelijk gemaakt en geïntimideerd toen ik terug naar hun wereld werd gebracht .

Spanningen liepen op toen ze bleven zoeken naar fouten en mij als onwaardig zagen voor de rol die ik kreeg. Ik veronderstel dat het de menselijke natuur is om naar karakter gebreken in anderen te zoeken, vooral als ze een bepaalde positie van gezag hebben gekregen – of ze die baan wilden of niet.

Om volledig de achtergrond van al mijn ervaringen te begrijpen, is het noodzakelijk om de vorige artikelen op deze site [http://spherebeingalliance.com/] te lezen en / of de Cosmic Disclosure serie te bekijken.

In de afgelopen weken bevond ik mezelf in een lastige positie nadat ik een aantal vergaderingen met de SSP Alliance Raad had, die erg verhit werden en persoonlijk.

Ze vertelden me, plompverloren, dat ze niet willen dat ik bij toekomstige delegatievergaderingen betrokken zou worden – en dat Gonzales had bewezen als diplomaat veel meer bedreven te zijn dan ik dat had.

Bovendien, had ik een aantal leden van de Super Federatie geïrriteerd door over een aantal van hen gedetailleerde informatie te verstrekken op onze meest recente Gaiam TV opname van Cosmic Disclosure, die nog niet eens was uitgezonden. Het was vrij duidelijk dat ze probeerden om me uit de positie te wringen waar ik in zat, en Gonzales mijn plaats in zou nemen.

Onlangs heeft de Sphere Being Alliantie aangegeven dat zij de SSP Alliantie Raad en de verzoeken van de Super Federatie Raad dat ik vervangen zou worden niet zullen honoreren. Dit leidde tot een ontmoeting met explosieve spanning waar ik echt mijn kalmte verloor, net als zij. Er was geschreeuw, agressie en vloeken. Ik ben hen op geen enkele wijze spiritueel superieur, en dit is net zo stressvol geweest voor mij als het voor hen was.

Na deze eerste explosieve bijeenkomst hadden we een paar vergaderingen waar dingen werden recht gezet, en waar we onderling excuses uitwisselden. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde – het bevrijden van de mensheid, en ons hele zonnestelsel, van de regel(s) van deze corrupte geheime aarde regering syndicaten en de zeer slechte groepen die hen hebben beheerst.

Als groep, heeft de SSP nu op een meer constructieve manier ideeën gedeeld en begeleiding gegeven bij het helpen om mijn eigen toekomst vorm te geven, maar ook dat van de mensheid als geheel. Ik ben gewoon de eerste van vele insiders die naar buiten zullen gaan komen om de volledige reikwijdte van wat zo lang aan de gang is te openbaren.

Zoals ik al eerder heb gezegd, houdt de NSA een enorme schat aan SSP documenten achter voor chantage doeleinden. Snowden (Edward Snowden) legde al deze gegevens in zijn epische hack vast. De encryptie (versleuteling van de codes) is pas zeer recent gebroken.

Zodra het publiek op de hoogte is en boos genoeg om de waarheid te horen, zoals in de nasleep van een zeer verontrustende economische ineenstorting, zal deze documentatie in een grote data dump worden uitgebracht. En het zal de werkelijkheid zoals wij die kennen in een tijdsbestek van enkele dagen volkomen transformeren.

De AD of “Na de Onthulling” (After Disclosure) samenleving zal zo radicaal anders zijn, dat elke film, elke tv-show, elke blog, elke YouTube-video, elk boek, elk artikel, alles van voor het gebeuren zal worden gezien als een antieke, schilderachtige zwart-witte stomme film met een krassende, op en neer springend piano soundtrack.

We zullen ons de ontzagwekkende omvang van misleiding realiseren die geen honderden, maar letterlijk duizenden jaren tegen ons werkte. Het zal een tijd worden van verdriet en genezing als we worden gedwongen om de waarheid van ons verleden te aanvaarden, en onze aandacht gaan richten op het co-creëren van een veel grotere en betere toekomst.

In dezelfde bijeenkomsten, kwam ik erachter dat Gonzales zonder mijn medeweten een paar Super Federatie conferenties had bijgewoond. Hij had ook deelgenomen aan een nieuw opgerichte Raad van Oude Aarde Break-Away-Civilisaties of beschavingen (Ancient Earth Break-Away-Civilization).

Ik was op de hoogte dat in ons verre verleden ontwikkelde beschavingen zijn gekomen en weer vertrokken van het oppervlak van de Aarde. Ze gebruikten hun eigen geavanceerde technologie om grote holten in de aarde te vormen met alle gemakken van thuis. Dit voorzag hen van een beschermende barrière tegen welke vijand dan ook, zowel natuurlijke als buitenaards, die hen op het oppervlak bedreigde – waaronder catastrofale natuurrampen.

In mijn tijd bij de SSP, had ik toegang tot de “smart-glas pads”die vergelijkbaar zijn met een iPad, die enkele van de beschavingen onthulden die wonen en strijden in de aarde. Sommigen van hen waren meer mensachtig en vertrouwd, terwijl sommige anderen reptielachtig waren. Een bepaald gemeen ras werd de Raptors genoemd, die afschuwelijke reptielachtige kenmerken had, evenals een magere pluim veren die over hun rug rent.

Deze Oude Aarde Raad (Acient Earth Council) bestond, ter vergelijking, uit meer mensachtige groepen. Zij kenden andere strijdende partijen, maar werkten niet met hen samen. De mensachtige groepen besloten uit noodzaak om hun verschillen met elkaar bij te leggen na een toename van de conflicten met diverse andere ondergrondse groepen.

Er werd mij verteld dat ik de vergaderingen met deze Oude Aarde Raad in de nabije toekomst zou gaan bijwonen. Dit wondt mij zeer op en ïntrigeerde mijn nieuwsgierigheid. Tegelijkertijd, hebben deze bijeenkomsten me oog in oog met zeer negatieve groepen gebracht, waaronder de Draco “White Royal” (Witte Koninklijken), dus ik heb toch altijd een bepaald gevoel van angst wanneer ik word geconfronteerd met dit soort nieuwe ervaringen.

Niet lang nadat ik erachter kwam dat ik deze onvoorziene nieuwe groep zou ontmoeten, werd er contact met mij opgenomen en kreeg ik een datum en tijd wanneer het zou plaatsvinden. Ik had geen andere informatie over de groepen die ik zou ontmoeten of wat ik kon verwachten, waaraan ik wel gewend was dat die werden gegeven.

Wordt vervolgd…

Bron: http://spherebeingalliance.com/blog/ancient-earth-break-away-civilization-subterranean-council-meeting-ssp-alliance-debrief-part-1.html

Vertaling: FrankW zielsvreugde@live.nl

Sphere-Being Alliance: ‘Een Introductie door Corey Goode / GoodETxSG, alias “Luke”…’

Sphere-Being Alliance: ‘Een Introductie door Corey Goode / GoodETxSG, alias “Luke”…’ 

image

Met alle gebeurtenissen die zich “boven en onder” afspelen, is er veel “Informatie”, “Desinformatie” en concurrerende “Agenda’s” die allemaal strijden om op de vruchtbare plaatsen in ons “Bewustzijn” hun “Zaden” te planten.

Sommige mensen hebben ervoor gekozen om zich te concentreren op de meer “Down to Earth” gebeurtenissen en de strijd aangaande het “Financiële Schuld Systeem” (Babylonische Geld Magische Slavernij Systeem), “Financiële Resets”, “Financiële Kwijtschelding” en geldgiften aan de massa in ” Welvaarts Settlements “. Er is een element van wat we ‘De Alliantie’ noemen die de huidige controlerende elite hier op aarde op dit moment bestrijdt (onder andere bekend als de “Cabal” of “Illuminati”).

Sommige mensen hebben ervoor gekozen om zich te concentreren op de meer “esoterische” (voor nu) gebeurtenissen en veldslagen die zich boven onze atmosfeer afspelen in wat velen naar verwijzen als de ‘Secret Space Programs” (Geheime Ruimtevaart Programma’s) en “Break Away Beschavingen”. Er zijn heel veel geheime technologieën die in gebruik zijn bij deze “Programma’s” die worden onderdrukt en de aard en de kwaliteit van het leven van ieder mens hier op Aarde volledig kan veranderen. De “Vrije Energie” technologieën zou de noodzaak eindigen van de “Huidige Olie / Petroleum Energie Bedrijven”, de “Frequentie en Licht Helende” technologieën de “Huidige Pharmaceutische Corporaties”. De “Neurologische Interface” technologieën zou de behoefte beëindigen aan “grote onderwijsinstellingen” en de “Voedsel Replicatie” technologieën en “Milieu Zuivering en Herstel” technologieën zou de armoede en honger beëindigen en beginnen om de schade om te keren die de mensheid de aarde heeft toegebracht in ongeveer een nacht tijd. Zoals je je kunt voorstellen is de echte bedreiging voor de openbaarmaking (disclosure) niet dat de mensheid de waarheid niet aan zou kunnen of niet in staat zou zijn om het “Kosmische Leven” met hun religieuze overtuigingen te verzoenen. De echte reden is dat deze technologieën onmiddellijk de wereldeconomieën zou laten instorten en de “Babylonische Geld Magische Slavernij Systeem” van geen enkel nut meer zou maken. Het betekent het “Verlies van Controle” van 0,01% (de Elite) over de ‘massa’ en een complete “Verandering van Paradigma”. In het kort betekent het “Vrijheid”! Vrijheid voor het eerst in de “bekende” geschiedenis van de mensheid. Er is al een tijdje een “Stealth Burgeroorlog” aan de gang tussen de verschillende “SSP” groepen om dit resultaat te bereiken. Vrij recent werd de “SSP Alliantie” vergezeld door een groep van ‘Wezens’ (Beings) die niemand eerder had ontmoet. Ze zijn een groep wezens van de 6e tot 9e Dichtheid (Dimensie) die zijn aangeduid als “The Sphere Alliance”. Deze nieuwe “Sphere Wezens” of “Sphere-Beings” creëerden sindsdien niet alleen een “Energetische Blokkade” rond de aarde, maar hebben dit ook zo gedaan rond onze hele zonnestelsel. Ze zijn een geweldloze groep wezens die voornamelijk hulp hebben gebracht in de vorm van een “Bericht”.

Sommige mensen hebben nu gekozen om zich te concentreren op dit “Bericht” dat werd geleverd door de “Blue Avians” – 1 van 5 wezens: de “Orb Beings / Orb Wezens”, de “Blue Avians”, de “Gouden Driehoek-Headed Beings” en twee anderen die zichzelf nog niet aan ons hebben geopenbaard. De “Orb Wezens” hebben een bezoek gebracht aan “vele tienduizenden” mensen in de vorm van “Blue / Indigo Bollen van Licht”, terwijl anderen zijn bezocht door de “Blue Avians” en een “Groet Frase” kregen om elkaar te leren kennen.

Wat is dit “Bericht”?

Ben elke dag meer georiënteerd op je steeds meer te richten op “Dienst aan anderen”. Focus meer op “Houden van” en “Richt je op het verhogen van je Vibrationele en Bewustzijns Niveau” en om “Vergeef jezelf en anderen” te leren (dus “Vrijgeven van Karma”). Dit zal de vibratie van de planeet, het “Gedeelde bewustzijn van de mensheid” (collectieve bewustzijn) en “Vervang de Mensheid met Eén persoon tegelijk” veranderen (Zelfs als die “Eén persoon” jezelf is.). Ze zeggen om je lichaam te behandelen als een tempel en om overstappen op een “hogere vibratie Dieet” om te helpen bij de andere veranderingen. Dit klinkt voor velen als een ‘Hippy-achtige Liefdes en Vredes’ boodschap dat geen verschil zal maken. Ik verzeker u dat het “pad” dat ze in “hun boodschap” uitleggen een moeilijke is. Zelfs bij de onwaarschijnlijk gelegenheid dat deze technologieën “Onderdrukt” blijven, stel je voor in wat voor een wereld we zouden leven als iedereen deze veranderingen bij hen zelf zou bewerkstelligen?

De Blue Avians gaf ook een waarschuwing mee met dit “Bericht”. Ze hebben geprobeerd om dit bericht op “Drie Andere Tijden” te leveren en het werd vertekend door de mensheid. Ze maakten “heel duidelijk” dat deze informatie niet bedoeld was om een “Cult of religieuze beweging” te worden, noch dat het mijn ‘Bericht” zou worden (mijn “ego”) of mezelf zou verheffen tot de status van “Goeroe”. Iedereen die dat doet moet worden vermeden en daarvoor verantwoordelijk worden gehouden, waaronder ikzelf.

Dankjewel,

Corey “GoodETxSG” aka “Luke”

Bron: http://www.spherebeingalliance.com/introduction

Vertaling: FrankW zielsvreugde@live.nl