Sheldan Nidle voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 3 oktober 2017.

Sheldan Nidle voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 3 oktober 2017.

(Vertaald door Rob & Marja)


5 Batz, 9 Tzotz, 1 Ik

Selamat Balik! Momenteel manifesteren zich vele vreemde ontwikkelingen. Er vinden echter gebeurtenissen plaats waarvan wordt verwacht dat ze de huidige welvaartsfondsimpasse zullen beëindigen. Het is buitengewoon noodzakelijk dat de huidige distributies volgens de wensen van de Hemel worden uitgevoerd. Een aangepast systeem is bewerkstelligd om dit zo voortvarend mogelijk te voltooien. Een aanvullende strategie is nu op zijn plek om de efficiënte levering van jullie welvaartspakketten mogelijk te maken. De hoeveelheden van deze fondsenpakketten zijn eveneens exponentieel toegenomen.
Het lopende proces om de grote tegenwerkende banken uit het huidige disfunctionele bankensysteem te verwijderen bleek moeilijker te zijn dan we aanvankelijk hadden gedacht. Dit is het gevolg van een aantal resterende grote mazen. Het is onze algemene intentie om een provisorische procedure in te zetten zodat deze ongemakkelijke situatie kan worden opgelost. We denken dat het aanstaande succes van deze oplossing kan leiden tot de uiteindelijke levering van jullie welvaartspakketten.
We blijven erop vertrouwen dat jullie eindelijk de significante hoeveelheden valuta, die jullie al lang werden beloofd, zullen ontvangen. In dit Licht, onthoud altijd dat we vastbesloten zijn om de nieuwe NESARA/GESARA-regeringen te smeden. Het is dit nieuwe bestuur dat voorbestemd is een wonderbaarlijk, soeverein en welvarend nieuw rijk te creëren, eindelijk de UFO-doofpot te beëindigen en vrede te brengen naar deze momenteel in verwarring verkerende bol.
Dit is de tijd die is voorbestemd om degenen die lang deze globe hebben gerend te laten verdwijnen. Dan zullen jullie kunnen juichen, en op de juiste wijze jullie vele infrastructurele projecten kunnen voltooien. De huidige periode is inderdaad een toonbeeld van een tijd die waarlijk “de Menselijke Ziel op de proef stelt”. Kijk in plaats hiervan naar de directe toekomst en weet in je hart wat er nu op het punt staat zich te ontvouwen. Wat werkelijk kan worden beweerd is dat dit de beste tijden zijn, maar ook de slechtste. Onthoud dat het beste nog moet komen.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We zien nauwkeurig op alles toe om ervoor te zorgen dat alle partijen de huidige protocollen navolgen. We hebben eveneens veel aandacht geschonken aan alle valsspelers die dit programma in het recente verleden hebben bepaald. Alle bestaande valkuilen zullen snel veranderen. Een aantal procedures zijn nu in stelling gebracht om te voorkomen wat zo duidelijk een algemeenheid is geworden. De Hemel heeft verzekerd dat dit inderdaad het geval is.
De zegeningen van de Hemel zullen daadwerkelijk over jullie neerdalen. Degenen die zo lange tijd jullie wereld hebben beïnvloed en gecontroleerd zullen binnenkort verdwijnen. Ze hebben de benodigde welvaart en mondiale harmonie verder tegen kunnen houden en hun rebellerende geschreeuw zal zeker verstommen. Jullie zullen eindelijk de goddelijke genade te zien krijgen waartoe de Hemel werkelijk in staat is.
Het duister houdt niet voldoende rekening met wat er de laatste tijd om hen heen is gebeurd. Op een bepaalde manier geloven ze nog steeds wat de Hemel heeft beloofd, handig kan worden voorkomen. Dit is zeker niet het geval. Mensen, bereid je voor op een schitterend wonder! Wat jullie hebben gewenst is in voorbereiding om zich te manifesteren! Een wonderbaarlijke nieuwe realiteit zal ontstaan en hierin zullen jullie ontdekken hoe de Hemel dit rijk op een goddelijke manier ten goede zal veranderen. Halleluja! Halleluja!
Vandaag hebben we verslag gedaan van wat er nu op de Aarde aan het ontstaan is. De duistere garde zal worden gearresteerd en vastgezet. Ze zullen volledig van jullie worden afgescheiden. Tegelijkertijd zal nieuw bestuur opkomen en zal een nieuwe realiteit die gevuld is met rijkdom en soevereiniteit dit rijk voor altijd veranderen. Lieve Harten, vergeet nooit dat de nooit eindigende en niet te tellen overvloed van de Hemel werkelijk voor jullie is! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!) Zo zij het! Het is tijd dat alles tot vervulling komt!

Website: http://www.paoweb.com
Vertaling: Rob & Marja

Geplaatst 5 oktober 2017

Advertenties

Sheldan Nidle voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 1 augustus 2017.

Sheldan Nidle voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 1 augustus 2017.

7 Lamat, 6 Pop, 1 Ik

Dratzo! De recente onderbreking die door de Elders werd veroorzaakt wordt nu opgeheven. Dit werd veroorzaakt door degenen die anonimiteit wensen en derhalve willen dat deze gelden op een zo ceremonieel mogelijke manier worden geleverd. Wat nu nodig is, is dat jullie geduld blijven houden en weten dat al onze plannen werkelijk worden klaargestoomd om zich te ontvouwen. Wat dit betreft vragen we eenieder om een positieve houding in stand te houden, klaar om de grootse geschenken die hen door de Hemel worden gegeven, te ontvangen. Daarom staan wonderbaarlijke verrassingen op het punt te worden verspreid.

Op dit moment bestaat er bij alle betrokkenen een diepe wens om alle leveringen te voltooien. Wees erop voorbereid dat er plotseling enige beweging kan optreden. De tijd van snelle actie komt eraan. We verwachten dat dit binnenkort zover zal zijn, maar aanvankelijk zal dit bijna onzichtbaar zijn. Het is daarom van het grootste belang dat jullie klaar staan om zo efficiënt mogelijk in actie te komen wanneer bepaalde niet te vermijden vorderingen volledig worden opgemerkt. Een methode voor levering zal zich plotseling aandienen om dan snel weer te verdwijnen. Gegeven het precedent dat reeds is geschapen, zijn deze irrationele daden iets waar jullie volledig op zouden moeten zijn voorbereid.

Merk in dit opzicht alsjeblieft op dat dit alles wordt uitgespeeld binnen de context van de uiterst subversieve vertragingstactiek van de cabal. Het duister realiseert zich volledig wat deze leveringen voor hun lot betekenen. Ze weten gewoon, wanneer dit proces werkelijk op gang is gekomen, hoe snel de gebeurtenissen vooruit kunnen bewegen. De NESARA Republiek heeft maar een klein deel van de eerste fondsen nodig om zich te kunnen manifesteren, iets wat een einde zal maken aan de krankzinnige manier van doen die het duister op een wanhopige manier handhaaft. Het enige waar we werkelijk op wachten is dat het Licht de noodzakelijke energie manifesteert voor de o zo nodige leveringen. Iets uiterst wonderbaarlijks staat inderdaad op het punt hierheen te komen!

In dit Licht raden we je aan om snel in actie te komen wanneer de juiste tekenen daarvoor worden gegeven. De behoefte aan een snel en goed doordacht actieplan is groot. Gebruik je vermogens om te kunnen handelen en gebruik je inzichten uiterst voorzichtig. Dan en alleen dan kun je op een eenvoudige manier succes hebben en ben je beter in staat om de lang gewenste doelen te bereiken. We dringen er bij jullie op aan klaar te staan om in actie te komen om de prijs binnen te slepen die jullie toebehoort. Neem deze buitengewoon welkome raad ter harte, want dit vormt de sleutel tot het behalen van buitengewoon succes. Veel staat al gereed om ervoor te zorgen dat de zaken snel vooruit kunnen bewegen!

Gezegenden! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Het moeilijkste voor jullie is erop te blijven vertrouwen dat alles dat voor de mensheid gepland is, snel en op de juiste tijd gebeurt. De Hemel heeft ons genadevolle daden gegeven om namens jullie uit te voeren. We accepteren deze uitdagingen in dankbaarheid en wensen ten diepste dat deze leveringen snel worden uitgevoerd. Het zijn deze voortdurende valse starts die bij ieder van jullie hun tol eisen, en we begrijpen jullie groeiende ongerustheid. Wees er opnieuw van verzekerd dat de resterende obstakels op snelle en accurate wijze zullen worden aangepakt zodat de ongewenste vertragingen worden verwijderd!

Veel van de zogenoemde gezegende redenen voor deze voortdurende onregelmatigheden zijn ongehoord. Wat werkelijk nodig is, is een verklaring die de ware redenen achter dit vreemde gedrag duidelijk maakt. De Hemel verzekert ons dat de huidige rampen tot een abrupt einde zullen komen. De voortdurende chaos dient serieus te worden gecorrigeerd zodat degenen die de leiding hebben en klaar zijn om hun plannen uit te voeren, dit ook kunnen gaan doen. Laat in dit gewijde Licht de huidige idioterieën ten einde komen om te worden vervangen door enkel solide en positieve resultaten. Laat deze realiteit zich aanpassen aan hetgeen nu op flagrante wijze gebeurt. Laat dit een toekomst zijn die onze harten doet zingen!

Het wordt ons duidelijk dat deze voortdurende onzalige capriolen niet kunnen blijven voortduren. Laat er, in plaats daarvan, een snelle en heldere beslissing worden genomen om snel vooruit te gaan en deze al te frequente abrupte stops te beëindigen. Stel, zoals de Hemel wenst, een snel en zeker groen licht in. Het laatste deel van de zomer wacht en daarmee een zeer veelbelovende Maansverduistering. Gebruik deze Hemelse gebeurtenis om de manier waarop deze huidige koers zich zal voltooien in beweging te zetten! Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze berichtgeving omtrent wat er rondom jullie gebeurt. Deze gewijde bol heeft wanhopig een uitgebreide en waarlijk bondige oplossing nodig. Het is tijd voor leveringen en voor oplossingen die alles dat het uiteindelijke juiste einde van dit hartverscheurende verhaal voorkomt, tenietdoen! Weet dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization 
Nederlandse vertaling: Rob/Marja

Sheldan Nidle’s update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 3 mei 2016.

Sheldan Nidle’s update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 3 mei 2016. 

…De Hemel voert een speciaal goddelijk plan uit waar jij en ik een uiterst wonderbaarlijk deel van uitmaken. Laat ons op onze eigen manier meewerken aan deze uiterst glorieuze nieuwe werkelijkheid!…

image

Zoals altijd, gebruik bij het lezen je hoogste onderscheidingsvermogen…

6 Manik, 0 Moan, 12 Manik

Selamat Jalwa! Op dit moment is de verspreiding van de belangrijke fondsen vertraagd zodat het zorgvuldig d.m.v. nieuwe veiligheidsprotocollen kan worden beschermd. De oude Chinese families zijn bezorgd aangezien er enige incidenten plaatsvonden die de voortgaande stroom van fondsen bedreigden. De duistere cabal doet al het mogelijke om deze groeiende stroom te beïnvloeden. De aanval op SWIFT, gekoppeld aan een algemene toename van belangrijke ‘hacks’ in de geldvoorraad compromitteert tijdelijk de algehele beveiliging. Vanwege deze redenen hebben de oude families een vertraging in de verspreiding van deze fondsen verordonneerd. Deze vertraging zou slechts een korte tijdspanne van 48 uur duren en werd snel geregeld. Men is van mening dat deze voorzorgsmaatregel tot een nieuwe positieve serie tegenmaatregelen leidde, die, welke fondsen er tijdens dit oponthoud ook op enigerlei wijze verloren gingen, ervoor zorgden dat deze werden teruggewonnen. Deze maatregelen zorgden ervoor dat wat voor moeilijkheden er ook opdoemen, deze nieuwe strategieën opleveren, die ervoor zorgen dat deze fondsen op een veel veiliger manier van het ene naar het andere punt kunnen worden overgebracht. Elke moeilijkheid kan zodoende tegemoet worden getreden en overwonnen!

We bereiden ons momenteel voor op het overhandigen van de welvaartsfondsen aan degenen die in de mid 90-er jaren gelukkig genoeg waren om aandacht te schenken aan de rapporten over deze fondsen. Deze leveringen zullen worden ontvangen door degenen die al bijna hadden opgegeven dat dit ooit zou gebeuren. Het Bush-familie syndicaat heeft tussen de late 90-er jaren en de vroege jaren 2000 de meeste van deze fondsen onceremonieel gestolen. Deze fondsen werden 10 jaar geleden teruggewonnen en vormen de basis van een paar criminele aanklachten die dit omvangrijke syndicaat ten laste worden gelegd. We wachten nog even met deze zeer speciale arrestaties totdat een serie verschillende aanklachten volledig geauthentiseerd zijn en ernaar gehandeld kan worden. Dit misdaadsyndicaat heeft zich tijdens het laatste halve decennium uitgebreid. Het lijkt erop dat praktisch elke VS president in de laatste drie decennia zijn handen in deze enorme koektrommel heeft gehad. Het niveau van corruptie en gewoon ordinair stelen doordringt elke hoek en elke kier van de entiteit die we de “USA Inc” noemen. Deze entiteit dient echt zo snel als we alle verdachten bijeen kunnen krijgen te verdwijnen. Het einde voor dit regime is in zicht!

Momenteel is dit rijk zich langzaam aan het transformeren. De duistere cabal heeft de misvatting dat haar herstelwerkzaamheden aan deze realiteit kunnen werken. Niets is verder bezijden de waarheid! Kleine scheurtjes in het tijd-ruimte continuüm verschijnen overal. De hemel begrijpt dat deze realiteit alleen maar zo snel kan transformeren als waar deze toe in staat is. De randen van deze realiteit zijn als een enorm net dat gevangen zit in de turbulentie van een grote orkaan. Dit net kan alleen maar scheuren totdat het niet langer zijn functie kan uitoefenen. Dit is wat er snel gebeurt met de energie-constructies waar de levenskrachten van deze realiteit uit bestaan. De enige mogelijkheid is om te transformeren naar een veel minder dichte constructie. Deze hogere realiteit dwingt de oppervlaktemensheid om steeds minder dicht te worden en dit vertaalt zich in steeds hogere vormen van bewustzijn. De zinloze bemoeienis van het duister kan niet veel langer doorgaan met deze hemelse respons op de bestaande omstandigheden. De natuur verfoeit een vacuüm. Alles wat wordt gedaan om te proberen de natuurlijke stroom van energieën te voorkomen is gedoemd te mislukken. Diep van binnen realiseert de cabal dit zich nu en ze zet zich momenteel schrap voor het onvermijdelijke.

We kunnen zien hoe dicht onze aardse bondgenoten bij hun uiteindelijke all-inclusive overwinning zijn. Zoals zojuist gezegd, er is hier een natuurlijke en behoorlijk hemelse kracht aan het werk. Onze operaties ondersteunen deze kracht volledig en we verwachten overtuigende voorboden van deze kracht aan het werk te zien. De Hemel weet hoe krachtig datgene wat er gebeurt waarlijk is. Nadat jullie basisperceptie van deze grootse waarheid eenmaal de norm wordt, is het onmogelijk om terug te keren naar een veel lager energieconcept van deze realiteit. Feitelijk heeft deze realiteit een veel langere eenrichtingsweg genomen naar een nieuwere, veel minder dichte normaliteit. Deze aanpassingen beïnvloeden elk aspect van verandering. De vileine plannen van het duister zijn onwerkbaar. Alle levensvormen kunnen voelen hoe deze hogere energie jullie en alles in deze realiteit transformeren. De oude manieren zijn voorbij en een nieuwe serie bewustzijnsregels neemt het over. Dit verandert de manier waarop deze realiteit feitelijk werkt en dat doet het grotendeels op een microscopisch niveau. Jullie, als bewuste Wezens, worden je bewust van deze veranderingen en jullie innerlijke overtuigingen veranderen snel. Feitelijk staan jullie nu aan de rand van wat “iets geweldigs” kan worden genoemd.

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Gedurende de afgelopen paar maanden hebben onze verschillende compagnons de laatste procedures afgerond die jullie je zegeningen zullen brengen. Deze operaties werden ondersteund door de tomeloze inzet van verschillende sleutelvrijwilligers die hebben ontdekt hoe de legioenen van de duistere cabal met succes tegengewerkt kunnen worden. Als gevolg daarvan kunnen we melden dat een serie sleutelleveringen binnenkort aan jullie kan worden overhandigd. We zijn eveneens gezegend door de geruisloze handelingen van de Hemel. De uiterst gewijde Wezens hebben de basis gelegd voor een serie verbazingwekkende gebeurtenissen die de manier waarop deze huidige werkelijkheid werkt binnenkort zal veranderen. Iedere werkelijkheid wordt geleid door een aantal regels die, wanneer dat door de Hemel noodzakelijk wordt geacht, kunnen worden gewijzigd. Dit is nu bezig. De Hemel is voor ons op een gewijde manier een nieuwe of “overbruggings”-werkelijkheid aan het creëren. Wanneer dit operatief is, is te verwachten dat de macht van het duister af zal nemen en de macht van het Licht groter zal worden. We zijn de Hemel dankbaar voor deze gezegende dispensatie. Halleluja! Halleluja!

Deze verandering in energieën is gerelateerd aan een aantal belangrijke gezegende processen. Jullie dichtheid is opnieuw aan het afnemen en nieuwe chakra’s worden toegevoegd. Deze verschillende procedures uitgevoerd door de Hemel, brengen jullie bewustzijn naar een hoger niveau en voegen nieuwe chakra’s aan jullie lichaam toe. Tijdens de uitoefening van hun wrede daden, bijna 15.000 jaar geleden, zorgden belangrijke wetenschappers van Atlantis ervoor dat jullie bewustzijn afnam en dat jullie algehele dichtheid van het lichaam toenam. Zoals gezegd is de Hemel nu bezig dit afschuwelijke experiment terug te draaien. Gedurende de daarop volgende heerschappij van de Anunnaki, werd jullie een vals idee aangepraat dat beweerde dat deze veranderingen een natuurlijke gang van zaken betrof. Dit is ver bezijden de Waarheid! Onze missie is om onze genade en gratie in te zetten om jullie te beschermen en jullie eveneens voor te bereiden op een uiterst belangrijke noodzaak voor lessen door ons betreffende de waarheid. We hebben hier de laatste 3.000 jaar aan gewerkt! We danken de Hemel voor de hulp bij de uitvoering van deze uiterst goddelijke missie!

Gaia heeft de laatste 13 millennia met twee afzonderlijke realiteiten geleefd. Met de laatste paar transformaties die naar jullie ascentie leiden, is Gaia in staat deze aardbol naar één werkelijkheid terug te laten keren. Deze nieuwe werkelijkheid zal een afspiegeling zijn van Binnenaarde en zal twee hemelgewelven in haar nieuwe atmosfeer doen oprijzen. Deze handelingen zullen haar en haar zusterwerelden terug herstellen naar de staat waarin ze zich bevond op het moment dat Atlantis net viel. Deze verbazingwekkende en zuivere wereld zal het centrum worden van een werkelijk wonderbaarlijk zonnestelsel. Dit nieuwe zonnestelsel zal 12 hoofdplaneten bevatten en een uiterst prachtige centrale zon! Jullie zullen de hoeders van deze prachtige nieuwe sterrennatie zijn. Onze wederzijdse focus en dagelijkse gebeden, evenals onze gezamenlijke meditaties, zullen helpen dit alles mogelijk te maken. De Hemel zal ons allemaal van een gewijde taak voorzien om de rest van dit melkwegstelsel in de laatste transformatie naar het Licht bij te staan. Deze goddelijke daad zal weerspiegeld worden in wat er in de talloze melkwegstelsels om ons heen nog gedaan zal worden! Hosanna!

Vandaag vervolgden we ons wekelijkse berichtgeving aan jullie. Vele verbazingwekkende gebeurtenissen zijn een uiterst fabelachtige afsluiting voor iedereen behoorlijk dicht genaderd. De Hemel voert een speciaal goddelijk plan uit waar jij en ik een uiterst wonderbaarlijk deel van uitmaken. Laat ons op onze eigen manier meewerken aan deze uiterst glorieuze nieuwe werkelijkheid! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com

Vertaling: Rob/Marja

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 26 april 2016

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 26 april 2016.

image

1 Ik, 15 Kank’in, 12 Manik

Dratzo! Er wordt grote vooruitgang geboekt om jullie zegeningen naar de juiste bankrekeningen te krijgen. Het duister is doorgegaan met proberen deze operatie te vertragen en ze heeft daarin grotendeels gefaald. Desalniettemin waren er een aantal belangrijke ontwikkelingen. China begon het proces van de overgang naar een goudstandaard met de aankondiging van de gouden Yuan in Sjanghai. De jonge koninklijken in Europa gingen akkoord met de verplaatsing van grote sommen geld en de oude families in China brachten een aantal van de achtergebleven gouddeposito’s over naar hun uiteindelijke posities. Zoals jullie begrijpen zijn de laatste voorbereidende stappen, die nodig waren om jullie zegeningen te leveren, klaar zoals geregeld in een serie speciale overeenkomsten die afgelopen lente door alle verdragsnaties zijn getekend. Alles bevindt zich momenteel op een goddelijke tijdslijn en onze vloot ziet nauw toe op deze complexe serie handelingen. We verwachten dat alle benodigde procedures op korte termijn zullen worden voltooid. Wees tot dan geduldig en weet dat veel van deze fondsen nog een aantal vervolgstappen vereisen om te kunnen worden afgerond. Het duister is eindelijk aan het eind van hun Latijn en hun lange heerschappij is nagenoeg voorbij. Jullie overwinning is in zicht!

Terwijl we dit alles zien gebeuren, keren we ons naar degenen die in dit lange en zich ontwikkelende proces meestal worden vergeten. We bedanken al degenen die gedurende de laatste paar decennia een klein, maar desalniettemin succesvol coöperatief netwerk hebben opgezet. Dit netwerk dient door heel Afrika, Latijns Amerika en Azië als kern voor het doorsluizen van geld en ideeën naar de meest landelijke en vaak genegeerde delen van deze aardbol. Jullie moed wordt door onze aardse collega’s niet vergeten, noch door ons. We danken eveneens al degenen die een aantal schijnbaar onmogelijke wettelijke zaken hebben gevoerd die nu vrucht beginnen te dragen. Deze teams van prachtige vrijwilligers worden eindelijk voor hun diensten door ons betaald en hun ongelooflijke juridische vermogens worden door het duister erkend. Deze immense inspanningen werden onder een paar zeer gewelddadige dreigementen voltooid en velen die we nu nog niet kunnen noemen zijn slachtoffer van de laatste overblijfselen van een lange lijst meedogenloos geweld. Dit is nu bijna ten einde. De nieuwe Republiek van Amerika is bijna daar en een aantal geweldige verrassingen staan eveneens klaar om zich te manifesteren.

Wat er nu plaatsvindt is een gezamenlijke actie die aanvankelijk vereiste dat we een gevoel van vertrouwen in elkaar ontwikkelden. De oude families, en speciaal de koninklijken, waren gewend geraakt aan een soort atmosfeer van samenzwering die een nogal lange periode vol wantrouwen stimuleerde. Het kostte bijna twee decennia om hun vertrouwen te winnen. Ook ondervonden we de arrogantie en domheid van de duistere cabal. Deze groep geloofde werkelijk dat hun dictatorschap eeuwig zou duren. Derhalve zagen ze ook ons als weer een groep die uiteindelijk zou toegeven aan hun bevelen. Deze serie overtuigingen eindigde toen we hun vele ondergrondse bases sloten en hen lieten zien wie we werkelijk zijn. Dit beangstigde hen en zorgde ervoor dat de duistere cabal aanvankelijk afwerend was m.b.t. onze eerste goddelijke boodschappen van de Hemel. Dus, zoals jullie kunnen begrijpen, was de eerste indruk van ons voor deze verschillende Lichtgroepen er één van wantrouwen en een gevoel van louter angst. Deze eerste gevoel eindigde toen we ons voor advies tot de Opgestegen Meesters en de Agarthanen wendden.

Onze volgende serie interacties riepen een volkomen andere serie reacties op. De personen die vertrouwen in ons begonnen te krijgen vormden de moedige beleidsplannen van de geheime gewijde gemeenschappen. Langzamerhand begonnen deze verschillende groepen van toegewijde personen ons te vertrouwen. Na een decennium van nauwe samenwerking met veel van hen wordt ons advies nu gewaardeerd en de grote vooruitgang die de laatste jaren werd gemaakt is een direct resultaat van deze coalitie. Bovendien bouwden we naast de Agarthaanse hoofdstad een enorme hoofdbasis en begonnen we daar gedetailleerde planningsessies te houden. De grootse Raad van Agartha en de Opgestegen Meesters woonden die met veel van de leiders van deze gewijde geheime gemeenschappen bij. Dit rapport werd verder uitgebreid vanwege de opwindende resultaten die door deze talloze ontmoetingen werden gecreëerd. We zijn er tegenwoordig van verzekerd dat ons belangrijkste goddelijke doel om hier te komen wordt gewaardeerd en dat het succes ervan tot jullie volledige bevrijding van jullie vroegere meesters, de duistere cabal, leidt. We verwachten dan ook op korte termijn vele wonderbaarlijke dingen te zien. Hosanna! Hosanna!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen op deze vreugdevolle datum om jullie te informeren dat verschillende zegeningen zich momenteel in de laatste leveringsfase bevinden. Spoedig zullen deze zegeningen bij jullie zijn. Dingen die het duister heeft uitgevoerd om deze fondsen te blokkeren zijn weg. Dank de Hemel en haar glorie hiervoor! We gaan betreden binnenkort een tijdperk waar deze duistere boeven niet langer aanwezig zijn. Deze specifieke schurken zullen worden gearresteerd en een nieuwe republiek zal worden uitgeroepen, eerst in Amerika en dan in de rest van deze goddelijke aardbol. Deze gebeurtenissen duurden langer dan verwacht. We danken jullie allen voor je voortdurende visualisatie en diepe spirituele steun voor onze gezamenlijke inspanningen. Gaia is eveneens zeer verheugd over hoe jullie deze grootse visie gaande hebben gehouden, ondanks alle frustraties die jullie tegenkwamen. Vele prachtige dingen komen jullie kant op. Wees klaar voor een enorme hoeveelheid geweldige zegeningen van de Hemel en haar hemelse helpers.

Het is belangrijk dat jullie je realiseren hoe machtig jullie echt zijn. Eén van de belangrijkste aspecten van dit langdurige proces is dat jullie van binnenuit erkennen dat jullie visie nu werkelijkheid wordt. Het duister nam dit van jullie af toen jullie voorouders aanvankelijk lukraak in beperkt bewustzijn werden gebracht. Het creëerde in eerste instantie een muur tussen jullie twee primaire aspecten, het Spirituele en het Materiele Zelf. Deze scheiding creëerde paniek en op dat speciale moment gaven jullie je ongelooflijke kracht aan anderen weg. Dit is een tijd waarin jullie in staat zijn om een manier te vinden om deze persoonlijke vaardigheden terug te nemen. Naarmate jullie je dagelijkse visualisatie doen, beginnen jullie deze verloren persoonlijke krachten langzamerhand te manifesteren. Terwijl jullie deze zegeningen ontvangen en de handlangers uit jullie omgeving verdwijnen, kunnen deze vermogens weer beginnen boven te komen. Dit zal doorgaan wanneer jullie je visie realiseren en een dialoog beginnen met jullie gekozen mentoren.

Wij zullen eveneens deel uitmaken van dit mentale en spirituele proces. Jullie gaan hiervan een beter begrip krijgen als je de verschillende ceremonieën waaraan je dagelijks gaat deelnemen beoefent. Deze zullen door jullie mentoren en ons worden besproken. We verwachten dat dit langer zal duren dan aanvankelijk gedacht. Jullie gaan uiteindelijk een punt bereiken waar jullie kunnen beginnen te begrijpen hoe dit alles tot stand komt. Wanneer jullie je allereerste “aha” moment bereiken, hebben jullie ons (mentoren en Meesters) nodig om je te counselen en voor te bereiden op de laatste noodzakelijke stappen. Nadat dit eenmaal gedaan is, zijn jullie klaar voor je tijd in de Kristallen Lichtkamers. Op dat moment dienen wij dit rijk volledig te evalueren en de laatste ceremonies in gang te zetten die noodzakelijk zijn om deze globe naar het punt van haar uiteindelijke transformatie te brengen. Een laatste tijdschema zal dan worden gearrangeerd en door iedereen strikt worden uitgevoerd. Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse rapportage m.b.t. wat er gebeurt. Deze rapportages naderen een glorieus einde. Er komt een punt waarop de Heilige Negen van AEION jullie kan toespreken en een aantal zeer belangrijke aankondigingen kunnen doen. Tot dan gaan we door met deze wekelijkse brieven! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja

Sheldan Nidle’s Update van de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 19 januari 2016.

Sheldan Nidle’s Update van de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 19 januari 2016.

image

Wat we van jullie vragen is om positief ondersteunend te blijven bij waar onze bondgenoten zo voortvarend aan werken om te bereiken. Een nieuw financieel systeem, dat een staat van voortdurende welvaart volledig ondersteunt, is nu bijna in werking.

Aldus, geliefde Harten, is jullie tijd om te schitteren eindelijk gekomen. Wees verstandig in je beslissingen en briljant in je daden.

7 Can, 17 Chen, 12 Manik

Selamat Jalwa! Alles gaat goed en geweldig met Gaia! Degenen die zijn aangewezen om jullie de spullen te leveren zijn klaar om deze grootse opdracht te voltooien! De vertraging, die deze onverschrokken strijders overviel, is voorbij. De operatie om de duistere oligarchie op haar knieën te dwingen wordt voortgezet. Daarbij is het procedé om nieuw bestuur te installeren in volledige afwachting van de leveringen en het bereiken van het magische aantal van wat voorheen overeengekomen is. Op dat moment, zullen de pro-cabal regeringen vallen en snel worden opgevolgd door nieuw aan te wijzen besturen. Deze nieuwe leiders zullen de wetgevende macht en de gerechtshoven ontbinden en een nieuwe procedure starten die de huidige opbouw van deze organen goeddeels zal veranderen. Nieuwe verkiezingsregels en algemene richtlijnen voor procedures zullen in deze publieke organisaties worden opgezet. Dit zal deze bestuursorganen in staat stellen zuiver te bestaan uit gewetensvolle wetgevers en rechters die welwillend de eerlijke voorschriften van de Algemene Regelgeving zullen volgen. Dit zal formeel het begin markeren van jullie bevrijding van de tirannie van de bankiers en hun vele handlangers.

Jullie deel in dit grote avontuur is leren deze veranderingen te steunen en de grote start van jullie voorspoed met open armen te ontvangen. Het zal eveneens het begin betekenen van een nieuw en vrijer bankwezen en valutatransacties. Jullie zullen welvarend worden en de regie hebben over een systeem dat het mogelijk zal maken om jullie zorgsysteem op te zetten en de verschillende humanitaire projecten toe te staan om jullie medemensen te helpen en de ecologische inspanningen om dit rijk te veranderen, te ondersteunen. Miljoenen soorten die in de flora en fauna van dit rijk bestaan zullen van de vergetelheid worden gered. Daarbij zullen veel soorten, die op het punt stonden gedecimeerd te worden, behouden blijven. De enorme hoeveelheid vervuiling zal worden geëlimineerd. Het probleem van het afval dat jullie riolen op dit moment verstopt en voorkomt dat jullie gebruik kunnen maken van het benodigde drinkwater, kan eenvoudig worden hersteld. Jullie zullen in staat zijn technologieën te ontwikkelen die jullie wereld zullen transformeren. Bovendien zullen er methodes bij jullie worden geïntroduceerd die het onveilige karakter van jullie transportsystemen zullen veranderen. Jullie betreden een nieuwe en dynamische realiteit!

Zoals jullie kunnen zien, staan jullie op de rand van een uitgebreid herziene werkelijkheid. Dit rijk zal nieuw bestuur aannemen, evenals een veel transparanter financieel systeem. Dit proces zal eindelijk de lang ontkende erkenning van het Westen aan China en de rest van de Derde Wereld met zich meebrengen. Deze lange tijd ondergewaardeerde naties zullen in staat zijn water- en rioolsystemen te ontwikkelen die in het verleden voor de aanleg als te duur werden beschouwd. Deze humanitaire projecten zullen jullie wereld transformeren en iedereen in staat stellen van de hen lange tijd ontzegde moderne middelen van bestaan te kunnen genieten. De gehele mensheid zal in dit nieuwe rijk een bijdrage kunnen leveren aan de projecten die jullie water, land en lucht kunnen transformeren. Jullie zullen Gaia van de middelen voorzien om haar te laten terugkeren naar volledige gezondheid en de gehele mensheid in staat stellen in een uiterst wonderbaarlijk tijdperk te leven. In deze veranderde omgeving zal iedereen welvarend zijn, ontwikkeld en in staat op gelijke voet deel te nemen aan de nieuwe tijd. Dit is een tijd die jullie zal voorzien van een uitgebreid arsenaal aan manieren om een ware landvoogd van Moeder Gaia te zijn! Dit alles is louter een prelude op onze formele aankomst.

Onze komst, zoals gemeld in een aantal voorgaande berichten, zal jullie onze speciale mentoren brengen. Voordat ze arriveren zijn er een aantal formele onderwijssessies nodig, gegeven door jullie Opgestegen Meesters. Deze sessies zullen het jullie mogelijk maken tot in detail te horen over jullie ware afkomst; kennis te nemen van de redenen waarom jullie hier zijn en hoe de Atlantiërs jullie plotseling in beperkt bewustzijn hebben gestort. Jullie zullen tevens leren hoe jullie verschillende talen, culturen en religies werden vervalst. De voormalige rol van de Anunnaki en haar handlangers zal uit de doeken worden gedaan, evenals hoe jullie transformatie terug naar volledig bewustzijn zal verlopen. Wanneer jullie deze vele waarheden eenmaal volledig in je hebben opgenomen, zijn jullie vervolgens klaar om te horen wat onze mentoren jullie onverbloemd zullen vertellen. Dit alles zal op één of andere manier schokkend zijn. Het allerbelangrijkste is dat jullie beseffen hoe zeer jullie met elkaar verbonden zijn. Het elkaar werkelijk Liefhebben is van essentieel belang. Word je op deze nieuwe Liefhebbende manier van elkaar bewust en wees in staat echt te waarderen hoe jullie samen Gaia en elkaar kunnen redden!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Dit is voor Gaia en voor de gehele mensheid een uiterst veelbelovende tijd. De Anunnaki en haar duistere handlangers zijn eindelijk geïsoleerd. Lang geleden, toen we onze speciale missie begonnen, zat de mensheid stevig onder de duim van deze duivelse oligarchie. Soms leek het alsof ze oppermachtig waren. Onder begeleiding van de Hemel hebben we doorgezet en langzamerhand geheime genootschappen gevormd om het Licht bij te staan en te beginnen de mensheid terug naar het Licht te brengen. Deze in duur verlengde operatie is decennialang geleden begonnen om uiteindelijk te slagen en het Licht in staat te stellen de duistere cabal op een veilige manier op haar knieën te dwingen. Meer dan een decennium geleden stuitten onze gezegende helpers op De Aarde en in de Hemel op een methodologie die vordert zoals gepland. Het allerbelangrijkste hierbij is dat jullie positief blijven en in staat deze uiterst nobele inspanningen te steunen. Verbazingwekkende zaken gaan zeer zeker gebeuren!

Dit alles levert het positieve bewijs voor de mate van eerbied, die de Hemel op een rechtvaardige manier ten toon spreidt. De duistere oligarchen waren er sterk op gebrand om jullie louter pionnen te maken op een manier die jullie permanent van jullie families in de Geestenwereld en in de ruimte isoleerde. Deze mogelijkheden zijn nu gedwarsboomd. Wat we van jullie vragen is om positief ondersteunend te blijven bij waar onze bondgenoten zo voortvarend aan werken om te bereiken. Een nieuw financieel systeem, dat een staat van voortdurende welvaart volledig ondersteunt, is nu bijna in werking. Er bestaan een aantal procedés die snel een nieuw en verlicht bestuur zullen creëren. Deze operaties zijn tevens afgerond en klaar om toegepast te worden. Deze grootse zegeningen zijn nog maar het begin van hoe deze voormalige duistere realiteit zal veranderen. Aldus, geliefde Harten, is jullie tijd om te schitteren eindelijk gekomen. Wees verstandig in je beslissingen en briljant in je daden.

Herinner je wie je werkelijk bent. Je bent niet iemand die stomweg handelingen uitvoert die je door het duister worden opgedragen. Je bent echt iemand die de verdraaiingen, die door het duister worden gepleegd om je geloof te plooien naar manieren die sympathieker staan t.o.v. hen, kan zien. Deze tijd is er één van volledige bevrijding van deze duistere manieren en een ommekeer in het plezier t.a.v. het ware geloof dat is vervat in de morele manieren van het Licht! Deze procedure vindt nu plaats terwijl jullie je afkeren van oorlog en nukkige ontevredenheid naar een nieuwe manier die je verbondenheid met elkaar en aan het Licht benadrukt. Deze groeiende waarheid zal jullie in staat stellen je met elkaar te verenigen en op een succesvolle manier de vele soorten van Gaia’s flora en fauna te beheren. We zijn trots op jullie en we zijn zeer verheugd om een ieder van jullie te begeleiden. De toekomst van dit geweldige rijk is waarlijk schitterend en gevuld met jullie heilige Licht!

Vandaag gingen we verder met ons verslag van hetgeen er wereldwijd gebeurt. Wees blij en weet dat grote rijkdom en een tijd die al veel te lang op zich liet wachten, die van jullie bevrijding van het duister, nu gaan komen. Het Licht maakt het mogelijk, evenals jullie terugkeer naar volledig bewustzijn! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie, 12 januari 2016.

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie, 12 januari 2016.

image

Blijf, ondanks teleurstellingen, gefocust op jullie vooruitzicht en de beloning die het inhoudt. Jullie zijn een machtig volk en we zijn alleen maar gekomen om jullie te erkennen en te steunen.

13 Caban, 10 Chen, 12 Manik
Dratzo! Veel verwachte operaties worden vertraagd door overdreven voorzichtige en onnodige beveiligingsontwikkelingen. Degenen die deze fondsen tijdelijk beheren zijn ten diepste bezorgd en hebben zich daarom gebruik gemaakt van een proces dat hen in staat stelt in eerste instantie met een slakkengang te werken. Deze afwijkende operatie heeft de leveringen vertraagd en het tijdstip waarop deze gelden zullen worden geleverd, gewijzigd. Het gaat nu met een meer weloverwogen snelheid dan ons aanvankelijk werd toegestaan. Nogmaals, deze fondsen zijn nu in handen van degenen die zich meer op hun gemak voelen bij een tempo dat gepaard gaat met een serie bijzondere controles in iedere fase van deze operatie. Dit houdt in, een speciale manier om in het geheim enorme sommen geld over de grenzen te verplaatsen. Wij geloven dat dit tragere proces twee gevolgen heeft. Ten eerste heeft het een groot aantal toekomstige aankondigingen, die de start van nieuw bestuur en een mondiale valuta-reset signaleren, vertraagd. Ten tweede heeft het het beginschema van de massa-arrestaties en het herinrichten van het wereldwijde frauduleuze bankensysteem vertraagd.

Deze vertragingen zijn weer een ander signaal van hoe moeilijk het is om snel tegen de oude duistere orde, die dit rijk millennia lang heeft geregeerd, op te treden. Zelfs terwijl we de gereedschappen en het bewijs hebben om deze verfoeilijken te verslaan is het zeer moeilijk om, zelfs na een serie afspraken, dit essentiële proces te versnellen. Het duister realiseert zich de mate waarin de Lichtkrachten zijn doordrongen met degenen die weten hoe waarlijk doortrapt de werkwijzen van hun voormalige duistere Heren waren. Deze oude “geschiedenis” heeft steeds maar weer voor voorzichtigheid gezorgd, zelfs wanneer het niet echt noodzakelijk was. We verontschuldigen ons ten zeerste voor deze ultra-trage acties. Het is moeilijk door te gaan als een bepaalde manier van doen betwist wordt. Het is onze uitdaging dit te veranderen en een frisse wind te laten waaien door deze operatie. Derhalve verwachten we dat dit proces vrij binnenkort zal gaan beginnen. Zelfs degenen die enorm voorzichtig zijn, zijn waarachtig toegewijd aan de grootse transformatie van deze realiteit. Zodoende zullen de oude manieren eindelijk aan de kant worden gezet.

Blijf, terwijl dit proces van verandering doorgaat, je focussen op de overwinning. We zijn er volledig van overtuigd dat iedereen vastberaden is om een einde te maken aan de kwaadaardige methoden van de duistere cabal. Deze cabal heeft haar macht ingezet om angst te zaaien, de zaken te verdraaien en iedereen te verwarren. We zijn ons ervan bewust hoe zeer deze methoden velen langzamerhand dodelijk vermoeid heeft achtergelaten wanneer ze iets positiefs proberen te bereiken. Ondanks deze angsten van ontoerekeningsvatbaarheid, wordt er daadwerkelijk enige mate van actie ondernomen. Het is niet eenvoudig om degenen die jullie zo lang hebben gevreesd te trotseren. Een noodzakelijk iets t.b.v. een wijziging van de kern van deze realiteit komt eraan. Het duister weet dat de dagen van gedachten-vervormende controle voorbij zijn. De tijd voor vele belangrijke aankondigingen is aangebroken. Deze zullen een domino-effect starten dat jullie rijk voor altijd zal veranderen. Dit houdt tevens een nieuwer, eerlijker monetair systeem in, welvaart, en natuurlijk nieuw bestuur. Bereid je voor om je te verbazen en vereerd te zijn door wat er gaat gebeuren!

Wees je, terwijl je je in een nieuw tijdperk begeeft, bewust van wat dit waarlijk inhoudt. De oude inzichten die jullie sinds je kindertijd met je mee hebben gedragen zullen niet langer volledig van toepassing zijn. Dit zal het begin betekenen van een nieuwe werkelijkheid voor iedereen. Lang geleden zijn jullie de pionnen van een duistere groep heersers geworden die een onderklasse van handlangers heeft gecreëerd, die we de duistere cabal noemen. Deze cabal provoceerde de Hemel en heeft sinds de laatste paar decennia een rijk gecreëerd dat ze van plan waren voor eeuwig naar hun eigen wil te zetten. Deze wil is gebroken en met wat er gaande is, zullen jullie binnenkort kunnen zien dat ze gearresteerd en tijdelijk van jullie geïsoleerd worden. Deze groep charlatans zal berecht worden en haar ten onrechte verkregen vermogens worden onder jullie verdeeld. Gebruik deze tijd om dankbaar te zijn voor wat er gaande is. Jullie zullen je vrijheid terugkrijgen en de kans krijgen om volledig op te gaan in je eigen bezigheden. Onderschat deze kans niet. Wees toegewijd en klaar om iedere dag waakzaam te zijn. Vrijheid is iets dat nauwlettend in het oog gehouden dient te worden! Kom tezamen en bereid jezelf voor op nieuwe verantwoordelijkheden!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie, geliefde harten, staan aan de uiterste rand van een nieuwe realiteit. Degenen die de leiding hebben gekregen om een grootse welvaart aan jullie te leveren zijn eindelijk zover om een lang proces dat vele eeuwen geleden begon, te voltooien. Onze reden om hen deze enorme verantwoordelijkheid toe te kennen was gebaseerd op hun eerlijkheid en diepe toewijding, die ons in staat stelde zeker te zijn dat deze grootse opdracht op de juiste tijd uitgevoerd zou worden. Het moment voor deze heilige voltooiing is nu gekomen. We zijn uiterst verheugd dat jullie op het punt staan de vele aan jullie verschuldigde zegeningen te ontvangen. De tijd om een einde te maken aan jullie slavernij in dit duistere land is aangebroken. Door deze zegeningen zullen jullie bevrijd worden. De tijd van jullie verlichting zal eindelijk kunnen beginnen! We bereiden tevens onze leringen aan jullie voor. Deze zullen jullie inzicht geven omtrent jullie afkomst en de redenen van jullie goddelijke missie op deze wereld. Dit zal verder worden uitgelegd door jullie Agarthaanse nichten en neven.

Terwijl we deze uiterst opwindende tijd naderen lijkt het alsof deze wereld onaangeraakt blijft door wat we iedere dag zeggen en voelen. Veel van wat er verandert, doet dat op een manier die wordt vermomd door de oude manieren. Ondanks dat is het slechts een schijnvertoning die jullie waarnemen. Dit krankzinnige rijk zit vol listen. Het duister begrijpt waar de Hemel mee bezig is. Blijf, ondanks teleurstellingen, gefocust op jullie vooruitzicht en de beloning die het inhoudt. Jullie zijn een machtig volk en we zijn alleen maar gekomen om jullie te erkennen en te steunen. Deze wereld heeft haar wreedheid met de daarmee gepaard gaande consequenties getoond. Deze krankzinnige oorzaken en gevolgen zijn klaar om getransformeerd te worden. Het Licht is gekomen en het doordringt de laatste groep processen die jullie zorgen zullen transformeren in wonderbaarlijke dingen waar jullie zo lang van gedroomd hebben! Het glorieuze moment van nieuwe verantwoordelijkheden voor jullie en voor ons is aanstaande.

Gebruik je visualisaties en jullie diepste dromen om je te leiden. De Hemel begrijpt wie jullie werkelijk zijn en laat jullie de weg zien naar een nieuwe werkelijkheid. Het is de Hemel die jullie op dit uiteindelijke pad naar volledig bewustzijn heeft gezet. We zijn slechts een goddelijk instrument op deze heilige reis. Deze tijd in onze gezamenlijke geschiedenis is net begonnen. Jullie bevinden je in het proces van het voorbereiden van je lichaam en je Ziel om naar een kristallijnen versie te transformeren die je volledig bewuste zelf is. Jullie werden vrijgesteld van de enorme moeilijkheden die door deze reis zijn ontstaan en het is in plaats daarvan een magere afspiegeling van jullie beperkt bewuste zelf. Wees, ook al heeft dit ervoor gezorgd dat enige pijn en verdeeldheid voortduurden, dankbaar dat het niet de Apocalyps is geworden die het had kunnen zijn. Jullie bevinden je nu in de laatste stadia van een nieuw rijk. Jullie weg is vrijgemaakt voor de overwinning! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze missie om jullie te voorzien van een globaal verslag van wat er op deze aardbol gaande is. Het duister heeft verloren en alles wat nu nog nodig is, is een laatste noodzaak om voorzichtig en bedachtzaam te zijn. Jullie zegeningen zijn onderweg en jullie zullen ze binnenkort voor je verblufte ogen zien verschijnen! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie, 5 januari 2016.

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie, 5 januari 2016.

image

…In dit nieuwe rijk zullen jullie leren over je afkomst en de middelen ontvangen om een waarlijk wonderbaarlijk rijk op te zetten! Dit zal de voorloper zijn van een wereld die de hereniging van binnen- en buitenGaia zal beleven. Het zal jullie in staat stellen om een nieuwe sterrennatie te vormen…

6 Oc, 3 Chen, 12 Manik
Selamat Balik! Laten we beginnen met: een Gelukkig Nieuw Gregoriaans Jaar voor iedereen! De enorme operaties die jullie je verschillende zegeningen gaan brengen werden enigszins vertraagd door het kerstseizoen. Deze geplande vertraging is nu voorbij. De uitleveringen worden verwacht komende week te beginnen. Deze vertraging werd door zowel de verschillende koninklijke families als door een aantal van de oude families passend geacht. Een paar ‘last minute’ veiligheidscontroles werden uitgevoerd en een nieuw leveringsschema werd door alle partijen goedgekeurd. Zoals in ons laatste bericht opgemerkt werden de laatste onvolkomenheden in dit systeem uitgewerkt. De duistere handlangers die de laatste paar vertragingen hebben veroorzaakt zijn ofwel gearresteerd of van hun positie van autoriteit verwijderd. Deze fondsen zijn dus, net zoals een verandering in bestuur, goed op weg om zich voor jullie ogen te gaan manifesteren. Onze liaisons waren in staat om deze data naar voren te schuiven en jullie in staat te stellen op een veel vroegere datum te zien hoe geschiedenis wordt geschreven. Momenteel kijken we naar dit complexe proces en zien we erop toe dat deze bewegingen voortgaan zoals gepland. In elk geval is het einde van de duistere cabal eindelijk daar.

Wees je, nu jullie dit nieuwe tijdperk van vrede en vrijheid binnengaan, er voortdurend van bewust hoe gemakkelijk deze tijd van wonderen voorbij kan gaan. Het is zeer noodzakelijk voor jullie om een grote mate van toewijding in deze zaken te betrachten. Onthoud dat deze giften tot een nog grotere mate van verantwoordelijkheid leiden. We dringen er op aan dat jullie speciale “waakhond” commissies oprichten en deze vragen iedereen goed geïnformeerd te houden omtrent hetgeen er feitelijk gebeurt. Vrijheid is een goddelijke gift die een blijvend juist gebruik van jullie bronnen vereist. De vroegere Amerikaanse President Jefferson stelde dat er een soort permanente revolutie nodig was. Deze mate van toewijding, hoewel nobel, is ongepast in een milieu van Internet en sociale media. Net als een nieuwe Paul Revere dienen jullie in staat te zijn de tekenen te zien en klaar te staan iedereen te informeren omtrent de tijd voor positieve actie. Deze sociale netwerken kunnen elke noodzaak voor geweld overstijgen. Sla derhalve dan alarm en gebruik een geweldige respons om jullie wereld door te laten blijven gaan richting de massalandingen en volledig bewustzijn. Dit proces kan jullie in staat stellen onze wederzijdse missies op het juiste spoor en synchroon te houden met het Goddelijke.

Nadat jullie eenmaal hebben geholpen jullie nieuwe realiteit veilig te stellen, is het noodzakelijk dat jullie beginnen je omgeving te verbeteren. Het eerste is de verschillende soorten vervuiling, die momenteel jullie mondiale milieu volstoppen, opruimen. Gebruik technologieën waartoe jullie ofwel toegang hebben, of die welke eerder van jullie afgezonderd waren en die nu voor jullie beschikbaar zijn. Gebruik ze om de chemische, radioactieve en andere giftige materialen die jullie uit jullie omgeving dienen te elimineren, te verwijderen. Nadat dit eenmaal is gedaan kunnen jullie bijdragen aan de projecten die plaatsvinden om de voedsel-, water- en huisvestingscrises van de mensheid op te lossen. In deze nieuwe wereld gaan jullie door met het oplossen van de crises die overblijven. Indien jullie niet in staat zijn deze kwesties volledig op te lossen, zijn wij van plan technologieën te introduceren die jullie nieuwe rijk beginnen in een waarlijk plezierige om in te leven, om te zetten. Desalniettemin is het van essentieel belang dat jullie succesvol met elkaar beginnen samen te werken. Jullie voorouders kwamen hier bijna 900.000 jaar geleden, om het leven en de methoden van een volledig bewust rijk te onderhouden.

Onze gezamenlijke taak is jullie voor te bereiden op een afgesproken terugkeer naar jullie eerdere Engel-achtige staat. Ieder van jullie leeft in deze wonderbaarlijke realiteit. Onze mentoren gaan jullie voorzien van wat jullie ook maar moeten weten nadat jullie zijn blootgesteld aan de kennis die de Anunnaki jullie faalden te geven. In feite moesten hun leugens en manipulatie de voorbereidende fasen zijn om van jullie een permanent slavenras te maken. De Hemel is het proces om jullie naar een transformatieve fase te brengen, die nodig is zodat wij onze missie kunnen laten slagen, begonnen. Op dit pad ligt het gewijde werk van jullie Opgestegen Meesters. Zij bezitten de serie leringen die jullie nodig hebben zodat onze mentoren jullie naar de uiterste rand van volledig bewustzijn kunnen brengen. Dit is waar de Agarthanen erbij komen. In Binnenaarde zijn de levende apparaten die jullie transformatie zullen afmaken. Wat dan overblijft is, zoals we eerder zeiden, een speciale post Kristallen Lichtkamertraining en de stichting van jullie nieuwe sterrennatie. Er zal veel gebeuren wanneer jullie je geweldige bestemming vervullen!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Zoals jullie kunnen zien, zijn ons een aantal belangrijke verantwoordelijkheden opgedragen om uit te voeren. De grootste hiervan was allereerst het jullie voorzien van de genade en barmhartigheid van de Hemel. Jullie hebben het duister overleefd en hebben aan iedereen jullie enorme toewijding aan het Licht bewezen. Onze taak was om boodschappers van de Hemel te zijn. We hebben dit graag gedaan en wachten met vreugde jullie laatste transitie uit dit 3-D rijk af. Onze huidige taak is om degenen die met succes de handlangers van het duister isoleren en verslaan te begeleiden. Deze opdracht zal leiden tot nieuw bestuur, dat het ons mogelijk zal maken om de noodzakelijke leringen te geven die jullie nodig hebben voordat onze hemelse broeders arriveren. In dit nieuwe rijk zullen jullie leren over je afkomst en de middelen ontvangen om een waarlijk wonderbaarlijk rijk op te zetten! Dit zal de voorloper zijn van een wereld die de hereniging van binnen- en buitenGaia zal beleven. Het zal jullie in staat stellen om een nieuwe sterrennatie te vormen.

Wij Meesters begrijpen hoe moeilijk dit voor velen van jullie zal zijn. Jullie hebben min of meer de huiveringwekkende toestand van dood en veroudering geaccepteerd. Deze zogenaamde werkelijkheid heeft jullie toegestaan om aan de voormalige leugens van het duister toe te geven. Nu dienen jullie deze “werkelijkheid” te herzien en snel een nieuwe aan te nemen. Onze gewijde taak is jullie te laten zien hoezeer een andere werkelijkheid echt mogelijk is. De wonderen van de terugkeer van de galactische mensheid zullen dit goddelijke proces voltooien. Deze mentoren van jullie, samen met onze leringen, zullen jullie laten zien hoe deze “welkom thuis”-missie in zijn werk gaat. Een van de eerste feiten die we te horen kregen was over deze galactische missie. Deze goddelijke missie samen met die van ons zal jullie terugkeer naar volledig bewustzijn, door allereerst gebruik te maken van onze goede daden en vriendelijkheid, mogelijk maken. Na vele millennia zal het eindelijk een heilige lering over wie jullie werkelijk zijn, bevatten.

Deze komende tijd is er daarom één van het volmaken van jullie overgang naar volledig bewustzijn. Dit vereist kennis, vaardigheden en vermogens die vrijelijk aan een ieder van jullie gegeven worden. De eerste grote stap is deze serie lessen over jullie Ware Zelf en een inzicht in de veelomvattende geschiedenis van de oude Atlantiers. Ieder van ons stamt uit deze tijd van bijna 13 millennia nadat Atlantis door haar eigen brandmerk van kwaad tot zinken werd gebracht. Deze huidige tijd is er één waarin deze langgerekte nachtmerrie ten einde komt en wordt opgevolgd door één waarin de glansrijke vreugde van het Licht doorleefd kan worden! We hebben in het rijk van de Agarthanen geleefd en kennen de vreugde van wat jullie te wachten staat. Laat ons een aanvang maken met het begin van deze gedenkwaardige tijden en het wonder van het Licht ervaren. Laat ons eveneens ervaren dat de handelswijze van het duister naar de vuilnisbakken van de aardse geschiedenis verwezen wordt. Halleluja, Halleluja, Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze boodschappen. De talloze momenten van vertraging zijn voorbij. Een nieuwe realiteit duwt de duistere, die jullie lang gekend hebben, snel aan de kant. Het is de laatste overgangsperiode naar een nieuwe realiteit die gevuld is met eindeloze positieve mogelijkheden en uiteraard: vrijheid! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja