Leven in het nu: Wat kunnen we leren van spiritualiteit..?

Leven in het nu:  Wat kunnen we leren van spiritualiteit..?

‘Spiritualiteit is een persoonlijke relatie met het Goddelijke,
Religie is controle van de massa…’

image

Advertenties

SaLuSa van Sirius: “Zoals altijd zenden wij een ieder van jullie onze liefde…”, via MADAD op 2 augustus 2013

salusa3 

Wij beginnen aan een nieuwe fase in onze relatie met jullie en sommigen kunnen dat reeds voelen. Wij bereiden jullie voor op onze komst en wij willen zeker weten dat jullie begrijpen wat dat voor jullie persoonlijk betekent en voor jullie gezamenlijk als één samenleving. Wij doen het stap voor stap zonder jullie te overdonderen of angst aan te jagen. Het hangt af van jullie levensplan wanneer en op weke wijze het zal plaatsvinden. Diegenen van jullie die er klaar voor zijn om verder te gaan en een bepaald niveau van bewustzijn bereikt hebben zullen misschien  verrast zijn hoe snel  de dingen veranderen richting de schitterende ervaringen waar zij al lang van hebben gedroomd. Wij vragen jullie wederom om je te focussen op jullie verwerking (van kwesties), daar het zeer belangrijk voor jullie is om zodoende in staat te zijn nog hoger te stijgen. Twijfel niet om hulp te vragen, daar jullie omringd zijn door zo vele Licht Wezens die staan te trappelen  om jullie te helpen, zoals jullie nog nooit eerder gezien hebben. Voel de liefde die bij je naar binnen stroomt en sta het toe om naar iedere cel van je lichaam te gaan, en laat zorgen of twijfels je niet tegenhouden om het te laten gebeuren. Licht en Liefde zijn de meest krachtige gereedschappen voor je innerlijke transformatie, en je zult het ook beginnen te merken aan de buitenkant. Vertrouw op jezelf, omdat het enige ding dat je veranderingsproces tegenhoudt is de twijfel dat je misschien niet in staat bent om het te doen.

Wij verzekeren jullie dat ook de transformatie van jullie financiële en regering systemen de eindstreep naderen en met jullie groeiende bewustzijn, zijn jullie beter in staat om alle veranderingen te accepteren die nodig zijn om deze “lange termijn” succesvol af te ronden. Het gaat er niet om wie er het eerste is, maar om zo veel mogelijk met ons naar de eindstreep te brengen als we kunnen.  Het leven is in het Nu en je zult het allemaal zo wonderlijk en vol vrede zien gebeuren vanuit je kalme en gecentreerde innerlijke zelf. Zend de Liefde en Licht naar alle plaatsen rond jullie geliefde Moeder Aarde waarvan je voelt dat zij het nodig hebben, en zie hoe krachtig jij bent, daar alleen al met je liefdevolle gedachten kan je helpen het lijden van zo velen te verzachten.    Wij werken nauw samen met onze bondgenoten om deze kwesties op te lossen, maar wij kunnen niets forceren vanwege de vrije wil waar we mee te maken hebben. Dat betekent niet dat de situatie van arme Mensen niet verbeterd gaat worden of dat niemand ze zal helpen, het is precies tegenover gesteld, daar jullie Regeringen reeds nieuwe veranderingen implementeren in de bestaande programma’s  voor hulp aan de arme mensen van jullie wereld, die tot nu toe in vele gevallen nutteloos bleken en onvoldoende. Jullie kunnen informatie over deze veranderingen vinden op het internet en ook in andere media.

Houdt jezelf in een kalme gemoedstoestand omdat zoals velen van jullie reeds hebben uitgevonden, dit de beste manier is om alle kwesties op te lossen die naar boven komen in jullie dagelijkse leven, zonder dat er een boze of beschuldigende reacties nodig is, richting jezelf of naar anderen. Neem het jezelf niet kwalijk wanneer dat gebeurt, je bent niet perfect en niemand verwacht van jou dat jij dat bent, denk er even over na , en wij en velen met jullie weten al dat de volgende keer dat je eenzelfde situatie tegenkomt, dat je kalmer reageert en met de wetenschap dat je met een andere liefdevolle ziel spreekt die de dingen misschien anders ziet dan jij, maar er is geen reden voor ruzie of elkaar pijn te doen. Zie alle anderen als jou zelf, daar ook jij jouw “duistere dagen” hebt gehad, en deel jouw liefde met hen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en zoals altijd zenden wij een ieder van jullie onze liefde. Laat het binnen komen,  in jullie wezen en voel hoe wonderlijk het tot jullie Ziel “spreekt”. Weet dat er van jullie gehouden wordt, meer dan jullie je kunnen voorstellen en laat met deze wetenschap al het oude achter je en verwelkom ons als jullie ware Familie.

Channeller: MADAD

 

Webpagina: SaLuSa in Love and Light

Vertaling:  André

 

 

 

 

 

Ann Albers en de Engelen: “In Jullie Hart zullen Jullie de Sleutels naar het Koninkrijk van de Hemel Hier op Aarde Vinden” Week 26, Juni 2013

annalbers_20130622_butterflyandann_9

 

Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.

Het leven hoeft niet moeilijk te zijn, in werkelijkheid willen jullie simpelweg gelukkig zijn. Jullie willen de Liefde voelen welke in de gehele schepping bestaat. Jullie willen de kwaliteiten van jullie ziel tot uitdrukking brengen en jullie geschenken en talenten met anderen delen. Jullie willen gezien, erkend en gewaardeerd worden voor de Liefde die jullie werkelijk zijn.

Jouw ziel weet precies hoe de Hemel op Aarde te creëren want het weet dat de Hemel geen plaats is, of een collectie van dingen, maar eerder een natuurlijke staat van zijn waarin jij je met God, met jouw eigen hart en de gehele Schepping verbonden voelt.

“In” de hemel, ervaar jij jouw uniekheid terwijl je tezelfdertijd jouw eensgezindheid met de Liefde, welke beneden de gehele Schepping ligt, kent en ervaart. Er wordt van jullie gehouden, er wordt voor jullie gezorgd en jullie worden begeleid.

Alles dat je op de Aarde zoekt is iets dat je waarneemt en zal jou het gevoel geven van geliefd te zijn. In werkelijkheid wordt er al van je gehouden! Als je een nieuwe auto wilt, dan voelt het hebben hiervan aan als liefde. Als je een relatie wilt is het omdat je liefde wilt voelen en delen. Als je meer geld wilt is het omdat je dingen wilt doen die aanvoelen als liefde, dingen delen die aanvoelen als liefde, of het gevoel van veiligheid hebben, wat aanvoelt als liefde.

Hier is het goede nieuws dierbaren! Jullie hoeven niet te wachten op jullie dingen, jullie situaties, of jullie erkenning van de wereld om liefde te voelen. Jullie hebben die liefde binnenin jullie zelf zitten. Jullie kunnen het aan jezelf geven. Je kunt op ieder gegeven moment in de tijd je hart binnengaan en aan jezelf vragen, “Hoe kan ik hier en nu meer liefde naar de oppervlakte in mijn leven brengen, gezien de hulpmiddelen die ik momenteel heb?” Je zult een antwoord krijgen. Soms is het antwoord zo eenvoudig dat het onbelangrijk lijkt te zijn, en toch IS iedere handeling van liefde voor het zelf of iemand anders liefde, dierbaren. En liefde is een trilling die jullie allemaal zoeken.

Hoe meer liefde je naar het oppervlak brengt, eerst innerlijk, dan in jouw eigen leven, dan in de levens van anderen, hoe meer het op schitterende manieren naar jou terug gereflecteerd zal worden. De dingen, relaties, en situaties die jou ware vreugde brengen zullen gemakkelijk naar jou toegebracht worden en de rest zal wegvallen. Je zult leren om in het moment te leven, jouw eigen hart te vertrouwen, en te vertrouwen dat er een hogere macht is die waarlijk van jou houdt. Je zult, één moment per keer, die trilling van de Hemel op Aarde ondervinden.

Dus nu meteen, direct na het lezen van deze zin, vraag aan jouw eigen hart? Wat kan ik doen om meer liefde naar het oppervlak in mijn eigen leven te brengen, hier en nu, gezien de tijd, de energie, en de hulpmiddelen die ik heb … op dit moment? Vertrouw dat. Handel ernaar. Wees er één mee. Doe dit vaak, dierbaren, want in jullie hart zullen jullie de sleutels naar het koninkrijk van de Hemel hier op Aarde vinden.

God Zegent Jullie! Wij houden heel veel van jullie.

— De Engelen

 

Bericht van Ann

Hallo allemaal,

Ik streef ernaar om in ieder moment via het hart te leven, en hoewel ik het aardig goed doe, schijnt het dat er altijd diepere niveaus van luisteren zijn, de stroming van het universum vertrouwen, en meer vreugde vindend wanneer ik dat doe. De Hemel wordt waarlijk één moment per keer gevonden.

Mijn recente “kantoordag” was gewoon een voorbeeld hiervan. Er lopen enorme hoeveelheden aan energie door mijn lichaam heen, en ik heb enorme voornemens gehad om naar een ongelooflijke staat van gezondheid, levendigheid, welzijn en volmaakte uitlijning terug te keren. Ik ben gereed om me 100 % wonderbaarlijk in dit lichaam te voelen, en de wonderen om dit te vergemakkelijken hebben zich in een rap tempo voorgedaan.

Dus het was niet al te verrassend dat hoewel ik voornemens had om geluidsbestanden van mijn recente klas op een recente kantoordag te editten, ik de drang kreeg om in plaats daarvan naar Dr. Shawn Warwick toe te gaan die een ongelooflijke chiropractor en energiewerker is. Ik voelde me behoorlijk goed om mee te beginnen maar wist beter dan een dergelijk sterk gevoel te negeren. Dus daar ging ik. Ik lag gedurende twee uren op zijn tafel terwijl hij binnen kwam en weer naar buiten ging en mijn energiegebied aanpaste totdat de stroming ongelooflijk sterk was. Ik wist nog steeds niet waarom ik daar was, maar ik ging daar weg terwijl ik me geweldig voelde.

Ik ging naar huis, nog steeds met de bedoeling om iets van het werk gedaan te krijgen, maar het gevoel om in de Vlindertuin te gaan zitten was overweldigend sterk zodat ik me wederom overgaf. In plaats van te werken, zat ik in stilte te midden van deze prachtige schepselen en ervoer een diepe, wakende twee uur durende meditatie. Ik kwam thuis en voelde me zelfs meer ontspannen, vreedzaam, en aanwezig, zonder ook maar een hint te hebben over het waarom mijn dag voor mij gereorganiseerd werd om me zo diepgaand te ontspannen.

Het antwoord kwam de volgende dag, toen ik plotseling opstond om te lopen en mijn linker knie op slot sprong in zo een schreeuwende pijn dat ik op de vloer neerviel! Vreemd genoeg, voelde ik helemaal geen angst. Iets in mij wist dat mijn intenties om mijn lichaam opnieuw uit te lijnen bezig waren vervuld te worden en dit was gewoon niet het meest gracieuze deel van de oefening! Dus daar lag ik, zoals een insect die op z’n rug ligt, met mijn knieën gebogen en omhoog stekend in de lucht, nadenkend over mijn volgende beweging! Ik wist dat als ik zou proberen te lopen ik iets in mijn knie zou scheuren, dus riep ik gewoon mijn engelen op en de genezers die ik kende en wachtte op inspiratie. Plotseling kreeg ik de drang om naar de dichtstbijzijnde stoel toe te gaan. Ik kon mijn been niet strekken zonder ondraaglijke pijn, dus waggelde ik als een eend, bereikte de stoel, en trok mijn been in een positie die gewoon goed aanvoelde. Ik zat daar ietwat buiten adem en geduldig te wachten op meer begeleiding, toen ineens, “POP!” Ik voelde ofwel mijn knieschijf of een pees terug knappen in een nieuwe en veel comfortabelere plaats. Ik stond op en liep gemakkelijk, en voelde me meer uitgelijnd en gebalanceerd dan ik in jaren gedaan had! Nog beter, een enkel die jarenlang ietwat vastgezeten had bewoog nu soepel. Mijn gebed voor de uitlijning was volledig beantwoord, en alle ontspanning van de voorgaande dag stond mijn lichaam toe in/naar een nieuwe positie te verschuiven zonder een kwetsuur. Plotseling voelde ik me als een marionet met al mijn pezen en gewrichten die terug sprongen in/naar een nieuwe plaats!

De “luister” oefeningen waren echter nog niet voorbij! Ik moest boodschappen doen tijdens mijn lunchpauze dus sprong ik in de auto. Zelfs voordat ik de afrit verliet vertelde iets me om aandacht te schenken aan het feit dat mijn auto “bonkend” aanvoelde. Ik had onlangs nog lucht in de banden gedaan, maar het gevoel om hen na te laten kijken wat dermate sterk, dat ik de plannen veranderde, me overgaf aan het feit dat mijn boodschappen mogelijk niet gedaan zouden kunnen worden en reed naar de bandenwinkel. “Het was een goede zaak dat u hier naartoe kwam!”vertelde de monteur mij. “Deze banden zijn zo ver versleten dat zij zelfs niet meer veilig zijn!” Binnen enkele minuten, plande hij een afspraak in om mijn banden een paar dagen later te vervangen. Ik reed weg, deed mijn boodschappen, en had tijd om te eten net voordat mijn cliënten van de middag arriveerden!

Ik had in echte moeilijkheden kunnen komen als ik me niet ontspannen had de dag voordat mijn knie opnieuw uitlijnde. Ik had een gewrichtsband of pees kunnen scheuren als ik stijf was geweest. Ik had in echte moeilijkheden kunnen komen als ik het gevoel genegeerd had om mijn banden na te laten kijken. In plaats daarvan, sta ik meer rechtop, is mijn auto weer veilig om mee te rijden, en alles werd volbracht in God z’n tijd.

Dus deze week, vertrouw deze stimulansen binnenin jou, zelfs wanneer je geen idee hebt waarom zij er zijn. De Schepper houdt van je. Jouw engelen houden van je. Je hebt een team in de Hemelen die al het mogelijk in hun macht doen om jou te begeleiden om een meer vreugdevol en gratiegevuld leven te leven. Het is ons werk om eenvoudig aanwezig te zijn voor onszelf, om te luisteren naar onze harten en de begeleiding en om te vertrouwen.

Heb een hemelse week!

Ik houd van jullie allemaal,

Ann 

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

©Ann Albers, All Rights Reserved – http://www.visionsofheaven.com/