Reïncarnatie, het verhaal van een Schots jongetje – Nederlands ondertiteld.

Reïncarnatie, het verhaal van een Schots jongetje – Nederlands ondertiteld.

Geplaatst op YouTube, 23 juli 2011

Dit is het verhaal over een 5-jarige Schots jongetje dat zijn vorig leven herinnert. Het speelt zich af in 2008. Sinds dat hij 2 jaar was en kon spreken, vertelde hij reeds over zijn “andere” familie, ergens anders, van vóór zijn geboorte.

De details die hij vertelt komen, op een paar details na, nauwkeurig overeen. Pas na 3 jaar besliste zijn moeder, tegen de raad van iedereen in, om echt naar de plek te gaan waar hij beweert daarvoor geleefd te hebben. Het huis werd gevonden. Het gezicht van Cameron, het jongetje, werd lijkbleek toen hij zag en besefte dat het niet meer was zoals vroeger. Ook waren zijn geliefde moeder, zussen en broers daar ook niet meer. Enkel een liefdevolle herinnering bleef, die hem triestig maakt. Bij het bezoek aan een nog levend familielid werden ook meteen een paar beweringen van Cameron bevestigd.
Na dit alles heeft hij eindelijk de rust en vrede in zichzelf gevonden en kunnen aanvaarden dat zijn herinneringen tot het verleden behoren.

Tijdens de reis werden de moeder en het jongetje vergezeld door een psychiater die, zoals verwacht kon worden, toch sceptisch blijft na alle bewezen beweringen van het jongetje. Voor de psychiatrie zullen deze fenomenen nog altijd een probleem blijven. We hadden ook niets anders verwacht, want het onbekende schrikt hun af. Daar hebben zij geen controle over.

Bron: Experienced Ghost, https://youtu.be/V4dQ9hZ2J7U

Advertenties

‘De Drie Golven van Vrijwilligers en de Nieuwe Aarde’ van Dolores Cannon

‘De Drie Golven van Vrijwilligers en de Nieuwe Aarde’  een gedeeltelijke vertaling uit Dolores Cannon’s boek ‘The Three Waves of Volunteers and the New Earth’ uit 2011

 

TheThreeWavesOfVolunteersAndTheNewEarth_DoloresCannonBook

 Boekbespreking van  “The Three Waves of Volunteers and the New Earth” (De Drie Golven van Vrijwilligers en de Nieuwe Aarde) uit 2011 van Dolores Cannon, een van haar latere boeken.

 

Vertaling en tekst door Winny [winnyd@stralendetoekomst.nl]

 

Op pagina 13 van het boek zegt Dolores Cannon: “Om de theorie (en het “missende stuk” ) die ik ga voorleggen volledig te begrijpen is het nodig om terug te gaan naar het begin, naar het “inzaaien” van het menselijke ras.

 

HOE HET LEVEN OP AARDE BEGON

(Winny: Eerder vertelde zij al dat er drie golven van vrijwilligers zijn gekomen) Om te begrijpen waarom die drie golven van vrijwilligers in deze tijd zijn gekomen, moeten we terug gaan naar het begin – het begin van leven op onze wereld. Ik weet dat deze informatie controversieel is (Winny: Het wordt dus betwist), maar toen dezelfde informatie telkens weer in duizenden regressies naar me toe kwam, voel ik dat we dit niet kunnen negeren.

Eonen geleden was er geen leven op Aarde. Er waren veel vulkanen en de atmosfeer zat vol met ammonia. De planeet moest veranderd worden voordat er leven kon beginnen. In mijn onderzoek, zegt Dolores,  leerde ik dat er Raden/Councils zijn die regels en reglementen maken om het leven door het universum heen te creëren. Er zijn Councils voor het zonnestelsel, Councils voor de galaxy, en Councils voor het universum. Het is een zeer ordelijk systeem. De hogere wezens gaan het universum door en zoeken naar planeten die geschikt zijn voor leven. Ze zeggen dat als een planeet het punt bereikt waar die leven kan onderhouden, dit een zeer belangrijke gelegenheid is in de geschiedenis van die planeet. Dan krijgt die zijn Levens Handvest. (contract, privilege)

Dan worden er aan diverse groepen ET’s (Extraterrestrials of ‘zij van buiten de aarde’) of hogere wezens de opdracht gegeven om er heen te gaan en om leven op die planeet te beginnen. Deze wezens worden de Archaïsche Wezens genoemd of de Antieke Wezens. Dit starten hebben zij al gedaan sedert het begin van de tijd. Dit zet God helemaal niet buiten het plaatje – Hij zit zeer stevig in het hele plaatje. Deze wezens brengen eerst de een-cellige organismen naar binnen zodat die zich kunnen splijten en veelvoudige cel organismen kunnen vormen. Het hangt af van de condities op elke planeet welke organismen zich vormen. Nadat zij een planeet hebben ingezaaid, komen ze terug om na eonen van tijd tot tijd de cellen te checken. Vaak overleven de cellen het niet, en vinden ze de planeet weer levenloos. Deze wezens hebben mij (Dolores) verteld: “Je hebt er geen idee van hoe fragiel leven is.”

Dus door al die tijd heen deden ze dat op Aarde en na een tijd begonnen zich planten te vormen, want je moet planten hebben voordat je dieren kunt introduceren. Terwijl het leven zich begon te ontwikkelen, bleven ze terugkeren om ze te zien en ervoor te zorgen. Ze vormden oceanen en reinigden de lucht zodat zich diverse levensvormen konden ontwikkelen. Uiteindelijk begonnen de hogere wezens een intelligent wezen te creëren. Dit is op elke planeet gebeurd; zo wordt leven gevormd.

In mijn boeken heb ik deze wezens “keepers of the garden”genoemd, zeg maar tuinmannen, want wij zijn de tuin; wij zijn hun kinderen. Nu, om een intelligent wezen te creëren moesten zij een dier nemen met een brein dat groot genoeg was, en dat het vermogen had om te leren en een dat handen had zodat het instrumenten kon ontwikkelen. Daarom kozen zij de aap. Sommige mensen stemmen hier niet mee in, maar de waarheid is dat wij 98% genetisch overeenstemmen (verenigbaar zijn). Je kunt bloed aan een aap geven en dan zou het leven;  zo nauw zijn we genetisch verbonden. Maar ook was voor het scheppen van een mens genetische manipulaties nodig en om andere cellen erin te vermengen en dat er genen, vanuit het hele universum, erbij gebracht werden. Zij zeiden dat wij nooit de ‘missing link’ (de missende verbinding) zouden vinden, want die bestaat niet. Onze evolutie sprong generaties verder. Dit gebeurde niet per ongeluk.

Na een tijd, als er iets nodig aan de mensheid moest worden gegeven, kwamen deze wezens terug en woonden bij de mensen en gaven hen wat ze nodig hadden.  Iedere cultuur in de wereld heeft legendes van die “cultuur brengers”.  Indianen hebben de korenvrouw (corn woman) die hen leerde hoe ze moesten planten. Er zijn legendes van degenen die ons over vuur leerden en hoe we landbouw moesten ontwikkelen. In alle legenden van de wereld komen die wezens uit de hemel/lucht of komen van over de zee. Dat waren de leraren, en zij konden zo lang leven als ze wilden. Dat zijn degenen die naar beneden kwamen als legenden van goden en godinnen. Dat gebeurt nog steeds, maar ze kunnen niet tussen ons in leven, ze zouden te in het oog lopend zijn. Dus als zij ons nieuwe ideeën willen geven om onze evolutie te versnellen, zetten ze dat nu in onze atmosfeer. Wie dat idee dan ook oppikt is degene die dit uitvindt. Het maakt niet uit wie het uitvindt zo lang het maar in de tijdslijn zit. We weten allemaal van de diverse verschillende mensen die tegelijkertijd aan de zelfde uitvinding werken. Een voorbeeld hiervan is de vrije energie, waarvan ik hoor op mijn reizen dat veel mensen die over de hele wereld aan het ontwikkelen zijn.

 

DE VERLOREN TUIN VAN EDEN

Toen er een intelligent wezen op Aarde was geschapen, besloot de Council om ons de vrije wil te geven en te zien wat wij er mee zouden doen. Er zijn planeten die geen vrije wil hebben. De eerste richtlijn van ‘je er niet mee bemoeien’ van ‘Star Trek’ is heel, heel erg werkelijk. En dit is deel van de richtlijnen van de Raad: zij kunnen zich niet bemoeien met de ontwikkeling van een intelligent soort. Ze kunnen helpen bij het leren en ons kennis te geven, maar ze kunnen/mogen zich er niet mee bemoeien.

 

Ik vroeg: werd het dan niet gezien als bemoeienis  toen ze kwamen en ons het volgende gaven wat we nodig hadden bij onze evolutie (vuur, het planten, enz.)? Ze zeiden: “Nee dat is een geschenk dat we een keer aan jullie geven om je bij de volgende fase van je ontwikkeling te helpen. Wat jullie er mee doen is jullie vrije wil.” Heel vaak hebben we hun geschenk aangenomen en gebruikten dat voor iets negatiefs of vernietigends, en dat was hun bedoeling niet. Ik zei: “Konden jullie dan niet terugkomen en hen vertellen dat ze het niet op de juiste manier gebruikten?”

Ze zeiden: “Nee, DAT zou juist bemoeienis zijn. Wij geven het aan jullie. En wat jullie er mee doen dat is jullie vrije wil. We kunnen er alleen  bij staan en ons hoofd schudden in verwondering over de complexheden van mensen, maar we kunnen ons er niet mee bemoeien.”

De enige uitzondering op deze regel zou zijn als we de fase van ontwikkeling zouden bereiken waarin we de wereld konden verwoesten. Dit zou niet worden toegestaan want dit zou door de galaxies weergalmen, te veel planeten en zelfs leven in andere dimensies gaan verstoren. Je zou niet denken dat een kleine planeet die met opzet zo geïsoleerd zou zijn in dit deel van jullie zonnestelsel, zo’n geweldige impact zou hebben. Maar zeiden ze, dat de resultaten ervan buitengewoon verreikend en verwoestend zouden zijn.

Wij werden verondersteld een volmaakt soort te zijn dat nooit ziek zou worden en zo lang als we wilden konden leven. Aarde werd verondersteld een Tuin van Eden (Hof van Eden) te zijn, een volmaakte plek, maar er gebeurde iets onverwachts en dat veranderde het hele plan. Toen leven zich aardig begon te ontwikkelen sloeg een meteoriet op de Aarde neer en bracht bacteriën die ziekten veroorzaakten. Dit was de eerste keer dat ziekte op de Aarde werd geïntroduceerd. Toen dit gebeurde gingen de wezens die overzicht hadden over de evolutie van de Aarde, naar de Council. Ze vroegen wat ze nu moesten doen omdat hun volmaakte experiment was bedorven. Er was veel droefenis. De vraag was of alles moest worden vernietigd en overnieuw begonnen of om leven verder te ontwikkelen. De Raad besloot om het door te laten gaan en om verder te evolueren want er was al zoveel tijd en inspanningen in gestoken. Ze stonden het toe ook al wisten ze, dat door ziekte het leven op Aarde nooit zo perfect zou zijn als oorspronkelijke was bedoeld.

De hogere wezens gingen door om onze evolutie van verre te observeren maar er gebeurde iets in 1945 dat werkelijk hun aandacht trok: de explosie van de atoom bom aan het einde van de 2de wereldoorlog. Wij werden in die tijd in die fase van onze evolutie niet verondersteld atoomkracht te hebben. Ze wisten dat wij niet in staat zouden zijn om die te beheersen, dat we die zouden gebruiken om te verwoesten.

Als de atoomkracht verondersteld werd te worden geïntroduceerd in onze tijdslijn, dan was die bedoeld om ten goede te worden gebruikt. Ik zei dat we dat ook ten goede aan het gebruiken waren, elektriciteit en zulke dingen. Ze legden uit dat omdat die eerst werd geschapen als wapen dat dit altijd die negatieve aura zou blijven hebben, en nooit de grote zegening zou krijgen die het bedoeld had te hebben. We waren net door de vreselijke  2de wereldoorlog gekomen, dus wisten zij dat wij nooit in staat zouden zijn om iets te beheersen dat zo machtig was als atoomkracht. Dit was gewoon de menselijke aard en zij waren buitengewoon bezorgd dat dit tot vernietiging zou voeren. Bij de ontwikkeling van de atoom bom wisten de wetenschappers eigenlijk ook echt niet waar ze mee experimenteerden. Dit was een onbekend element. Hen werd verteld dat het denkbaar was dat zij alle waterstof atomen in de atmosfeer konden doen ontsteken en een massale explosie konden veroorzaken die onze wereld kon verwoesten. Maar de wetenschappers negeerden deze raad en hun nieuwsgierigheid hield hen aan het experimenteren. Dit werd allemaal verteld in mijn boek: A Soul Remembers Hiroshima waar ik jaren research in deed over de ontwikkeling van de bom. Dus ook nadat de oorlog eindigde, was er veel wantrouwen tussen de landen die nucleaire voorraden aanlegden. Dus waren de zorgen van de hoger wezens zeker gefundeerd. Wij wisten niet waar we mee speelden. Dit was een buitengewoon gevaarlijke en wisselvallige tijd.

Het was in die tijd, aan het eind van de veertiger jaren en het begin van de vijftiger jaren, dat er UFO sightings begonnen te worden gepubliceerd. De hogere wezens gingen naar de Raad terug en vroegen wat ze moesten doen daar hen niet toegestaan werd om zich te bemoeien met de vrije wil van de mensheid. En daar was het, toen de Council met een wat ik denk dat een briljant plan was, naar voren kwam. Ze zeiden: “We kunnen ons niet bemoeien vanaf de buitenkant, maar wat als we vanaf de binnenkant gaan helpen?” Het is geen bemoeien als je vrijwilligers gaat vragen om binnen te komen en om te helpen. En zo werd de oproep gedaan door het hele universum heen voor zielen om de Aarde te komen helpen.

De mensen op Aarde werden in de cyclus van reïncarnatie gevangen, via het rad van karma, en al honderden en honderden levens, ze kwamen weer terug en maakten telkens weer dezelfde fouten. We worden verondersteld te evolueren maar dat doen we niet. Dit was de voornaamste reden waarom Jezus en de andere grote profeten naar de aarde kwamen: om mensen te leren hoe ze van het rad van karma afkwamen, ze leerden de mensheid te evolueren.

Maar we maken nog steeds dezelfde fouten telkens weer: we creëren oorlogen en zoveel geweld dus de mensen  op Aarde kwamen erniet toe om de Aarde te redden. Hoe konden zij de Aarde helpen als ze niet eens zichzelf konden helpen? Er waren zuivere zielen nodig  die niet gevangen zaten in het rad van karma, die nooit eerder op Aarde waren geweest.

In de laatste vijf jaren van mijn werk ontdekte ik meer en meer zielen die direct van God af kwamen en die nooit in wat voor soort stoffelijk lichaam ook, waren geweest. Ik heb mensen ontmoet die ET’s waren (buitenaardsen) die in ruimteschepen woonden of op andere planeten, waar ze lichtwezens waren die geen lichaam nodig hadden. De vrijwilligers komen binnen met een schild of een bedekking over hun ziel zodat ze geen karma kunnen opstapelen want als ze eenmaal karma maken moeten ze steeds weer worden herboren. Nu, zijn er tien duizenden van deze nieuwe zielen over de hele wereld en de hogere de zielen hebben gezegd dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over ons dat wij de aarde zullen verwoesten. Ze zeggen dat wij ten slotte het evenwicht  hebben doen omslaan. Wij zullen in staat zijn om de wereld te redden.

De zuiverste en meest onschuldige van allen zijn de zielen die direct uit de Bron van God komen. Ik wilde weten wat God is. Ze zeiden dat onze opvatting alleen maar een dun draadje is van wat Hij echt is. We kunnen nog niet eens beginnen te begrijpen wat Hij is. Ze beschrijven God allemaal op dezelfde manier: Hij is geen man – of zoiets. Hij zou een vrouw kunnen zijn omdat vrouwen de creatieve kracht zijn. Maar God is noch man noch vrouw. Hij is een enorme Bron van alle energie, beschreven als een immens Vuur of Licht. Sommigen noemen God de Grote Centrale Zon, een enorme energie Bron en toch zo vol van liefde, totale liefde. Een  cliënt beschreef de Bron als “Het hart van de Zon. Het hart van God.”Als de zuivere wezens die direct uit god komen, terugkeren naar de Bron in een sessie, willen ze niet meer weggaan. Dit is waar we allemaal begonnen; wij waren oorspronkelijk een met deze Bron. De zielen die direct uit God zijn voortgekomen, zeggen dat er geen afscheiding is; ze zijn allen een. Ik vroeg: “Als je dit zo liefhad, waarom ging je er dan weg?” Ze zeiden allemaal hetzelfde: “Ik hoorde de oproep: Aarde zit in problemen. Wie wil komen en gaan helpen?” Zelfs degenen die ET’s zijn hebben hetzelfde gezegd. en als ze in een lichaam komen, net als wij allemaal, zijn hun herinneringen gewist. Ik vroeg: “Zou het niet gemakkelijker zijn dat we ons herinnerden waarom we gekomen zijn?” Ze zeiden dat het geen test zou zijn als je de antwoorden zou kennen.

 

DE DRIE GOLVEN

Dus de bedoeling van de drie golven is tweeledig. Een is: om de energie van de Aarde te veranderen zodat zij rampen kan vermijden. En twee is: om de energie van de mensen te helpen omhoog gaan, zodat ze met de Aarde kunnen opstijgen naar de volgende dimensie. Ik schatte ongeveer de leeftijden van de drie golven terwijl ik sessies had met vele honderden mensen. Ze zeiden allemaal hetzelfde over hun huidige leven, en ze gingen allemaal terug naar dezelfde situaties in die sessies. Dus toen begon ik ze ruwweg te categoriseren in hun huidige leeftijd.

De eerste golf van die zielen, hadden in hun late 40er jaren tot in hun 60er jaren (na het vallen van de bom aan het einde van 1945) de meest moeilijke tijdsaanpassing. Zij houden niet van geweld en lelijkheid de ze in deze wereld vinden en ze willen terugkeren naar “huis” – zelfs als ze er geen bewust idee van hadden waar dat zou kunnen zijn.  Emoties verstoren en verlammen hen, zelfs speciaal sterke mensen zoals met boosheid en haat. Ze kunnen niet omgaan om rond mensen te zijn die dat uitdrukken. Dit beïnvloedt het dramatisch, alsof emoties vreemd voor hen zijn. Ze zijn gewend aan vrede en liefde omdat dat was wat zij beleefden waar ze vandaan kwamen. Ook al lijken deze mensen een goed leven, liefdevolle familie en een goede baan te hebben, velen van hen proberen om zelfmoord te plegen. Er schijnt geen logische reden te zijn, toch zijn ze zo ongelukkig, ze willen hier niet zijn.

De tweede golf mensen zitten nu in hun late 20 en 30ger jaren. Dezen gaan makkelijker door het leven. Die zijn in het algemeen meer gericht op het helpen van anderen, scheppen geen karma en gaan vaak ongemerkt. Zij worden beschreven als antennes, bakens, generators, kanalen van energie. Zij zijn met een unieke energie binnengekomen welke anderen enorm beïnvloedt. Zij hoeven niks te doen. Zij hoeven alleen maar te zijn. Mij is verteld dat ze door gewoon door een winkelcentrum of supermarkt te lopen, hun energie iedereen beïnvloedt waar ze mee in contact komen. Zo sterk is die, en natuurlijk realiseren zij zich dat niet bewust. De paradox is dat alhoewel zij verondersteld worden dat ze mensen door hun energie aanraken, zij zich niet prettig voelen om rond mensen te zijn. Dus velen blijven thuis, afgezonderd, om te vermijden dat zij zich mengen met anderen; ze werken zelfs vanuit hun huis. Dus ontduiken zij hun bedoeling. Velen van de eerste en de tweede golf willen geen kinderen hebben. Zij realiseren zich, niet bewust, dat kinderen karma creëren en ze willen niets hebben dat hen daaraan bindt. Ze willen gewoon hun job doen en hier weggaan. Velen van hen trouwen ook niet, behalve als ze gelukkig genoeg zijn om iemand van hun eigen soort te treffen.

De derde golf zijn de nieuwe kinderen, velen van hen zitten nu in hun tienerjaren. Zij zijn binnen gekomen met alle kennis die nodig is op een niet-bewust niveau. Het DNA van iedereen op Aarde is veranderd geworden in de huidige tijd en veranderd om zich aan te passen aan de nieuwe vibraties en frequenties. Maar het DNA van de nieuwe kinderen is al veranderd en zij zijn al voorbereid om met weinig of geen problemen verder te gaan. Natuurlijk worden veel van deze kinderen niet begrepen door scholen en krijgen droevig genoeg medicijnen. Een recent medisch rapport heeft nu verkondigd dat 100 miljoen kinderen verkeerd werden gediagnostiseerd met ADHD en op Ritalin en andere drugs gezet. Er is niets mis met deze kinderen. Zij zijn gewoon alleen meer ontwikkeld en werken op een andere frequentie. Omdat zij zo intelligent zijn worden ze makkelijk verveeld op school. Mij is verteld dat ze uitdagingen moeten hebben om ze geïnteresseerd te houden. Deze groep wordt  de “hoop van de wereld” genoemd. Sommige van die kinderen zijn maar negen of tien jaar oud en slaagden al voor het college. Zij vormen organisaties en verbazend genoeg, zijn dat organisaties om kinderen van de wereld te helpen!

Ik vroeg “hen” eens waarom de eerste golf de meeste problemen had. Ze zeiden dat er pioniers moesten zijn, de spoormakers, degenen die de weg moesten wijzen. Zij hakken het pad dat het makkelijker zou maken voor de anderen die na hen kwamen.

 

@@@@@@@********@@@@@@@

 

In de laatste paar jaren (van 2008 tot 2010) werd ik een paar keren geïnterviewd in het  populaire radioprogramma van “Coast to Coast”.   Ik heb ook het Project Camelot gedaan en andere populaire internetshows, Ik heb ook mijn eigen radio show op BBS radio.com en al bijna zes jaren, die over de hele wereld gaan. de hoeveelheid emails en snailmails die ik krijg na ieder van die shows is ongelooflijk. Mijn bureau wordt overspoeld na elke uitzending. Ook mijn boeken zijn nu vertaald in twintig talen. De mail komt van over de hele wereld en die is steeds hetzelfde. Ze zijn zo dankbaar voor de informatie. Men denkt dat men de enige is in de wereld die deze gevoelens had om hier niet te willen zijn, of het geweld op de wereld niet te kunnen begrijpen, of dat ze naar “huis” willen gaan of serieus gedachten aan zelfmoord vasthielden om eruit te breken. Het heeft hen geweldig geholpen te weten dat ze niet gek zijn, dat ze niet alleen zijn. Dat ze een van de velen zijn die vrijwillig hier kwamen om de Aarde door haar crisis te helpen. Ze waren alleen niet voorbereid op reacties voor hun zachte zielen.

Vanuit de brieven kwam er een verspreiding van enkele zielen die ouder zijn (geboren in de 1930 er jaren en de 1940er jaren) die voor de aanval kwamen na het einde van 1940 en het begin van 1950. Hun brieven zeggen dat zij ouder zijn, maar die hebben allemaal de symptomen van de Eerste Golf. Het is mogelijk dat sommigen als pioniers werden gezonden voor de massale oproer aan het einde van de 40er jaren. Ik heb altijd de theorie geloofd dat een toename van geboortes volgt op een oorlog of na een ramp waarbij er velen gedood werden, als een manier van de natuur om de bevolking te vervangen en aan te passen. Maar die andere theorie kan ook een uitleg zijn voor de Baby Boomers. Die zijn samengesteld uit vele vrijwilligers.

De brieven zeggen allemaal hetzelfde, ze zijn dankbaar voor een uitleg die zin voor hen heeft. Ik heb zelfs mensen bij mij gehad na een van mijn lezingen, huilend en zeggend: “Dank u. Nu begrijp ik het.” Ook al houden ze niet van geweld en de vibratie van de Aarde, nu dat ze weten dat ze een missie hebben, zijn ze vastberaden om te blijven om die te completeren.  Dit heeft een groot verschil gemaakt in hun leven.

 

@@@@@@@*******@@@@@@@

 

Ik wil iets aanhalen uit een van de duizenden emails die ik in 2010 kreeg na een van mijn radio shows. “Ik wil u graag bedanken omdat u sprak over de ‘3 golven’ omdat ik denk dat ik een van de mensen ben uit de Eerste Golf, geboren in 1961. Mijn veel jongere broer, is geloof ik uit de Tweede Golf, geboren in 1980. Wij hebben daar heel vaak over gesproken en zijn overeengekomen dat we in feite Buitenaardsen waren en dat we niet van de Aarde kwamen! Ik had ooit een buitengewoon visioen over de feitelijke planningssessie voor de 3 golven die gebeurde voordat ik incarneerde. En die was nogal gedetailleerd en interessant. U kunt misschien ook geïnteresseerd zijn te weten dat dit plan al eens eerder geprobeerd was maar dat faalde omdat het aantal vrijwilligers niet hoog genoeg was! Toen was het dat ‘wij’ besloten om de sluisdeuren te openen en om ‘stack the deck’ (alle kaarten in te zetten) met zoveel mogelijk hoge zielen als er maar mogelijk verzameld konden worden. Deze keer denk ik dat het plan werkt!”

 

Zij die achter bleven

Pagina 545: Ergens anders in dit boek en in de Convoluted Universe serie vertelde ik verhalen van mensen die getuige waren van de verwoesting van hun thuisplaneet. Zij waren nieuw voor de Aarde en sommigen zeiden dat ze alleen naar de Aarde werden gezonden in kritieke tijden. De verwoesting was een persoonlijke belevenis geweest, en ze zouden buitengewoon van waarde zijn in deze tijd om veilig te stellen dat het hier niet weer ging gebeuren op Aarde. Hier is weer iemand die gezien had dat een hele planeet werd verwoest.

Dolores: Waarom besloot Joan om nu terug te komen?  Je zei dat ze hier was geweest op andere centrale punten in Aarde’s geschiedenis.

J: Dit is de grote. Dit is de grootste. Dit is nu aan het gebeuren. En velen herinneren zich wie zij werkelijk zijn en er wordt contact met hen gelegd. De nieuwe kinderen worden nu binnen gebracht en zij(=Joan) houdt van de kinderen. Dus helpt zij anderen om energieën in evenwicht te brengen. Dat is een brug zijn. Het helpt de energieën er nu over. Jij bent een brug. Natuurlijk ben jij dat. Dus er zijn er van jullie die binnen kwamen om de informatie te helpen overbrengen, om ambassadeurs te zijn.

 

D: Om die mensen te doen ontwaken voor wie zij zijn?

J: Absoluut. En om okay te zijn. Om elk van hen te accepteren die ervoeren dat zij werden weg gestopt in een bestand. Het is een grote tijd op jullie planeet omdat dit DE grote is. Dit is het nu waar jullie als planeet, ontwaken uit de droom van dat jullie denken dat je alleen bent. Dat jullie alles zijn dat er is. Jullie Aarde is zich aan het ontwikkelen. Jullie zijn allemaal aan het evolueren. Alle ogen staan nu op de Aarde gericht, in ieder geval. Dit is De grote tijd. Velen hebben gevochten om hier te zijn. Zelfs kinderen zijn binnen gekomen, zelfs voor een paar uren. Jullie dragen dit allemaal, de penning dat je hier bent geweest.

 

D: Zelfs voor een paar uren?

J: Absoluut. Om op deze planeet te zijn geweest in een tijd van dit soort evolutie. Geen planeet is ooit eerder op deze manier zo geëvolueerd, zo uniek. Als je de optie had gekregen om de identificatie te dragen om op een planeet te zijn geweest die door het hele multiversum bekend zal worden, zelfs als je hier maar enkele uren kan zijn, dat je kunt zeggen: “Ik was op de Aarde in de tijd van haar evolutie. “ Waarom niet?

 

D:  Is dit wat ik noem de Nieuwe Aarde?  (Ja).  Dat er een oude en een nieuwe zal zijn en dan een scheiding? (Ja) En dat sommigen het niet redden met de evolutie? (Ja. Ja) Dat probeer ik nog altijd te begrijpen.

J: Het is moeilijk voor mensen om dit concept te begrijpen.

 

D:  Ik probeer dit nog altijd te verduidelijken naar mezelf, zodat ik het aan andere mensen kan uitleggen.

J: All right. We zullen jullie dit stukje geven. Voor degenen die in karma willen blijven, die moeten dat ergens uitleven. Dus, blijven zij bij de oude Aarde? Worden ze meegenomen naar een vreemde planeet? Nee, ze blijven waar ze creëerden.

 

D: Ik snap het. En zij zijn degenen die niet meegaan in de evolutie?

J: In deze tijd niet. Nee, uiteindelijk wel. Niet in deze tijd. Maar dat zal moeilijk worden.

 

D: Dan zal de oude Aarde dus doorgaan te bestaan?

J: Ja. Deze.

 

D: Zullen de mensen op de oude Aarde zich bewust zijn dat er iets is gebeurd als evolutie plaats vindt?

J: All right. We zullen je terug nemen naar de tijd van Atlantis. In jullie geschiedenis had Atlantis diverse verwoestingen en mensen namen waar dat anderen stierven.

 

D:  Je bedoelt dat er meer was dan een verwoesting?

J: Ja. Er is een Atlantis die doorging en in de tijd en ruimte bestaat. Daarom, vanuit dat perspectief dat Atlantis nu in een andere dimensie bestaat.

Dus zullen er op de oude Aarde mensen zijn die dit ervaren omdat zij geloven met vrees voor dood en verwoesting en vernietigen van de Aarde en zij zullen daar zijn. In hun denken, kunnen zij waarnemen dat jullie allemaal dood of weg zijn, maar hoe dan ook, er zullen twee ervaringen zijn. Dus denk erover na dat dit al daar is. De orkestratie om deze belevenis te creëren is zoveel groter dan welke mens ook die dat in deze tijd kan waarnemen. Dit is een grote orkestratie, die niet alleen maar gebeurt op jullie aarde, maar met de hulp van zo velen.  Zo veel.  En geen andere planeet heeft dit eerder gedaan.

 

D: Mij is verteld dat het hele universum hier naar kijkt.

J: Meer dan alleen het universum. Er zijn er zelfs uit andere universums die er naar kijken.

 

D: In dat ze zeiden dat dit nooit eerder is gebeurd dat er een gehele planeet een andere dimensie ingaat?

J: Nooit! Ooit. En kijk ook naar het feit dat als bewustzijn jullie zelf als afgescheiden zien. Bewustzijn was op deze planeet gecreëerd op een unieke manier om zichzelf als afgescheiden te zien. De meeste andere rassen zien dat niet. Waar zij ook zijn, ze beleven zichzelf niet als afgescheiden van hun Bron. Jullie planeet wel.

 

D: Dus zij die deel van councils/raden zijn, en werken op schepen, die kennen hun Bron en weten waar zij vandaan komen?

J: Natuurlijk. En zij houden van mensen. Jullie weten helemaal niet eens wat jullie gedaan hebben. Ze herkennen dat er primitief gedrag op de planeet is, maar om het niveau te bereiken dat jullie hebben gekregen, gebaseerd op beperkingen waar jullie mee en in moesten werken. Het is verbazend! Jullie vermogen om lief te hebben is intens. Jullie vermogen tot vrees is intens. Dat is de kracht van de controle die iedereen in de problemen brengt. En dat wordt aangemoedigd door angst.

 

D: Ik weet dat de Aarde werd geschapen met de vrije wil. Maar zij werd ook gecreëerd met het idee van niet weten dat ze deel was van de Bron?

J: Ja. Dit was een interessant bouwsel van bewustzijn, omdat ze zichzelf als afgescheiden zagen. Waar anders kon er meer groei zijn dan in een situatie waar je feitelijk jezelf als afgescheiden kunt zien van jullie Bron?

 

D:  Maar je zei dat andere rassen wel weten dat ze allemaal deel zijn van de Bron.

J: Ja, dat is zo. Dus kan er dan meer zielengroei zijn op Aarde? Ja.

 

D: Als we dachten dat we alleen waren, en het dan allemaal moesten uitvinden door onszelf.

J: Ja.   Dan moesten zij de waarheid van wie ze zijn, zelf ontdekken. Ja.

 

D:  Met niets anders om hen te helpen. Ik kan zien wat je bedoelt.

J: Jullie hebben hier de dichtheid. Jullie hebben schoonheid. Jullie hebben je zintuigen. Bij jullie vindt veel plaats. Maar jullie hebben ook geen begrip. Kijk eens waar jullie zijn.

 

D: Ik heb veel mensen gehad in sessies waarin ze teruggaan naar de Bron. Ze zien hoe mooi die is en ze willen er niet meer weggaan.

J: Als jullie je verbinden met de Bron is het de meest mooie ervaring. Dus wat is je vraag? Zijn die sessies er voor hen om zich met de Bron te verbinden?

 

D: Ja. Waarom die plaats vinden? Zodat ze weten hoe die is of om hen er aan te herinneren of…?

J: Voor degenen die deze ervaring moeten hebben, ja. Voor sommigen zou het gewoon te groot zijn en dan zouden ze niet meer in staat zijn om door te gaan. Ze zouden net zo spoedig gaan vertrekken. Dit is verschillend voor ieder van jullie. Ieder mens is anders voor wat ze kunnen en niet kunnen beleven. En wat het in hun onderbewustzijn los zal maken want ieder van jullie is een unieke en individuele vingerafdruk op de planeet. Er zijn er geen twee aan elkaar gelijk. Denk wat een genie de meester hiervan is.  Denk aan de schoonheid en het wonder ervan. En dat er velen van jullie zijn, in andere levens nu, die aan de andere kant werken en dat ze hier ook allemaal aan deelnemen. Jullie zijn nooit alleen, geen van jullie.

 

D: Wij moeten ontdekken waar we vandaan kwamen en waarom we hier zijn . Maar er was een vraag die de mensen me steeds stelden en ik denk dat jij er al  een stuk antwoord op gaf. Dat sommigen worden meegenomen en sommigen achter worden gelaten, zouden zij die naar de nieuwe wereld gaan merken dat de andere leden van hun familie weg waren? Dit zijn dingen die ik duidelijker  probeer te zien, met onze manier van denken. Ik wil dit kunnen uitleggen aan de mensen.

J: Dat begrijpen we. We begrijpen dat. We zullen jullie die uitleg geven. We hopen dat dit helpt. Er zullen mensen uit hun leven beginnen weg te vallen. Ze beginnen te merken dat ze wegvallen. Heel snel nu. Met andere woorden, mensen, familieleden, waar ze zich ‘close’ mee voelden, gewoon wegvallen, verdwijnen. Dat zal allemaal zo maar ineens gebeuren. Dus in de tijd waarop de verschuiving gebeurt, zullen die mensen al uit hun leven zijn weggevallen, die zijn dan al afgescheiden. Ze zullen gewoon verdwijnen. Zullen niet meer in de buurt zijn. Die en die verhuisden, verlieten de stad, deden dat. Begrijp je?

 

D: Ja maar dan konden we naar de politie gaan en proberen om die mens terug te vinden, of… 

J: Dat gebeurt niet op die manier. Het zal zijn dat zij weggaan, iets gebeurde er, afstand nemen, afstand nemen, afstand nemen. Op de tijd waarop het echt gebeurt is de afstand er al. Heb jij al gehad dat mensen de laatste tijd bij je weg zijn gevallen?

 

D: Ja. Natuurlijk, we konden altijd contact met hen opnemen als we dat moesten.

J: Maar dat doe je dan niet. Dat is ons punt. Je wilt geen contact opnemen. Het zal een natuurlijk wegvallen zijn. De frequenties en vibraties zullen niet langer meer bij elkaar horen en daarom vallen ze uit je denken. De noodzaak om contact met hen te maken is er niet meer.

 

D: En dit betekent dan dat ze op de oude aarde zijn of dat ze naar de nieuwe gaan?

J: In sommige gevallen zijn er degenen die vroeg zijn weggegaan en dat ze aan de andere kant van de sluier werken.  Je bent je daar bewust van maar voor sommigen van hen die verdwijnen denk je na een tijdje: “Ik vraag me af wat er met die persoon gebeurd is?” Maar dan heb je niet de drang om contact met hem te maken zoals je normaal zou doen. Je hebt dan niet die duwende drang van “Oh, ik maak me zorgen, ik moet bellen, ik moet hem opzoeken.” Dat is niet hetzelfde. Je merkt dan dat de noodzaak om je met hen te verbinden er gewoon niet is. Dat valt gewoon weg. Je vergeet het.

 

D: Mij is verteld dat degenen die de nieuwe wereld binnengaan, dat die eerst stoffelijke lichamen hebben. Dus, dan weten we niet of we eigenlijk de verschuiving gemaakt hebben, de scheiding? Is dat juist?

J: Dat is een wat eenvoudige beschrijving. Voor jullie die kwamen om dit te overbruggen… leggen we het zo uit. Terwijl jullie je werk doen, maak je het makkelijker. Je helpt mensen wakker te worden, om zich meer te openen voor wie ze zijn. Om hun vibratie of hun frequentie omhoog te brengen, om te kunnen resoneren op de hogere cycli per seconde zodat ze de verandering kunnen doen. Begrijp je dat?

 

D: Ja, dat is waar  ik probeer de mensen mee te helpen.

J: Precies, wat jij mensen helpt te doen. Ja, dat zal gebeuren. Het gaat niet zo gebeuren op de manier dat mensen denken, of dat er rampen van dit of dat soort of andere zullen zijn. Nee, het is gewoon alsof je op een morgen wakker wordt en dat je denkt dat alles normaal is en dan ga je door en dan zul je er al zijn. Je zult een verschil van resonantie merken, maar je zult er dan al zijn omdat jullie resonantie nu al elke dag toeneemt, zoals het is. En dus, plotseling op een dag, zullen jullie de vereiste cycli per seconde bereiken om je van hier naar daar te brengen. Laten we het zo uitleggen. Als iemand uit de jaren 1800  nu terug keerde om je te ontmoeten, dan zou je voor hem gloeien. Jullie hebben die cycli per seconde al bereikt die zou gloeien voor een menselijke vorm zeg maar uit de jaren 1800. Dus in essentie, gaan jullie cycli per seconde al omhoog.  En dat is de reden waarom je een brug bent om anderen te helpen hun cycli per seconde te helpen verhogen zodat ze de verschuiving kunnen maken. En hoe sneller jullie meer mensen doen omhoog gaan, hoe meer mensen andere mensen activeren. Dus wat jullie doen is meer en meer mensen activeren op de planeet, die weer anderen activeren. En dit doet de frequentie van de planeet omhoog gaan. Begrijp je?

 

@@@@@@@*******@@@@@@@

 

 

Pagina 555:   Diverse jaren geleden zat ik in een panel bij een conferentie met Annie Kirkwood, de schrijfster van Mary’s Message to the World. (Maria’s boodschap voor de wereld) zij vertelde over een visioen dat zij had gehad dat de evolutie scheen te schetsen van de Nieuwe Aarde. Ze zag de Aarde alsof ze die vanuit de ruimte zag. Toen begon die eruit te zien als twee Aarde’s, een die boven op de andere lag. Er waren kleine bliksemschichten die tussen de beide Aarde’s heen en weer gingen. Toen, terwijl zij er naar keek zag ze dat ze van elkaar afgingen; op de manier zoals een cel die zich splitst om nog een cel te produceren. Een Aarde ging in de ene richting en de andere ging in een andere richting. Op de ene Aarde riepen zij en nog anderen uit: “Ja, ja, het gebeurde echt! We hebben het gedaan! Wij zijn echt een nieuwe Aarde!” En op de andere Aarde hoorde Annie de stem van haar zuster zeggen:  “Dat meisje (Annie dus) was zo gek! Zij vertelde iedereen al die rare dingen. En er gebeurde niks van! Ze stierf gewoon!”  Dus het lijkt erop dat toen het gebeuren ten slotte plaats vond, er sommige mensen zullen zijn die zich niet eens bewust zullen zijn dat er iets is gebeurd. Dit zal de scheiding zijn van degenen die met de Nieuwe Aarde verder zullen gaan en degenen die worden achter gelaten op de Oude Aarde die nog steeds is ondergedompeld in negativiteit.

Later bij een lezing waarbij ik dat visioen uitlegde, kwam er na afloop een man naar me toe. Hij zei: “Ik wil u laten weten dat ik een zakenman ben. Ik heb normaal geen ervaringen die ik logisch kan uitleggen. Maar toen u de twee Aarde’s beschreef die uit elkaar gingen, verdween het gehoor opeens om me heen en bevond ik me in de buitenste ruimte.  Toen ik ernaar keek, zag ik het precies zo gebeuren als u beschreef.” Hij zei dat die scene heel levendig nog in zijn denken zat. Hij ging naar huis en maakte een plaatje (dat wel in het boek staat op pag. 556 maar niet bij deze papieren zit) op zijn computer en gaf mij toestemming om dat in het boek te gebruiken. In kleuren is het heel indrukwekkend, en de Nieuwe Aarde was daarbij een gloeiende bol die over de oude Aarde ligt.

 

@@@@@@@*******@@@@@@@

 

 

Dolores was hierover aan het nadenken. Hoe kon dat? Maar ze kreeg daar zelf een onthulling over. Als wij op een kruispunt van ons leven staan, zegt zij, dan nemen we een beslissing, een andere baan, wel of niet een huwelijk, een scheiding. En wij weten dat ons leven totaal anders zou zijn geweest als we wel of niet een andere richting waren opgegaan. Maar wat gebeurt er met de energie die we in het andere besluit hadden gestopt welke niet gekozen werd? Dat wordt ook een werkelijkheid. Er wordt onmiddellijk een universum of dimensie geschapen om dat andere besluit uit te laten spelen en een andere “jij” wordt ook geschapen om de speler te zijn in dat scenario. Dit was een eenvoudige uitleg omdat het niet alleen gebeurt als we een groot besluit nemen. Dit kan telkens gebeuren als we keuzes onder ogen zien en het maakt niet uit hoe groot of klein. Telkens als we een besluit nemen, wordt er onmiddellijk een andere universum of dimensie geschapen. Dus ook de andere keuze wordt een werkelijkheid en een andere “jij” splijt zich af om dat stuk te spelen. Die zijn allemaal net zo echt als het huidige leven waar we op zijn gefocust. Wij zijn ons niet bewust van die andere delen van ons en het is ook wijs om dat niet te weten. Ons menselijk denken zou nooit in staat zijn om met al die zaken om te gaan. Mij werd verteld dat het probleem niet zit in de hersenen maar het zit in ons denken. Er zijn gewoon geen concepten in ons menselijke denken om al die antwoorden te omvatten en al die complexheden. Daarom zullen we nooit al die antwoorden krijgen. Het zou helemaal niet kunnen alles te begrijpen. Dus zij (in hun wijsheid) kiezen enkele kleine stukjes uit om aan ons in deze tijd van ontwaking te geven, zodat wij wat uitgebreider informatie hebben. en terwijl ons denken groter wordt om nieuwe ideeën en theorieën te omvatten, zullen zij ons wat meer hapjes geven. Ik ben zelf dankbaar voor de kleine stukjes die me worden gegeven. Het laat zien dat ons denken aan het ontwaken is. Dit is de enige manier waarop we in staat zijn om met het concept om te gaan dat onze Aarde van frequentie en vibratie verandert om in een andere dimensie te schuiven. 30 jaar geleden had ik dit helemaal niet kunnen begrijpen, dus ik begrijp, zegt Dolores dat ik ben gegroeid.

 

Wat er nu met de twee Aarde’s gebeurt is op veel grotere schaal. Als wij geen besef hebben  van die andere delen van onszelf die andere besluiten uitspelen, die we zelf geschapen hebben door de energie waarop we gericht waren, dan zijn de mensen op de twee Aarde’s zich niet  bewust van elkaar. Een Aarde gaat in de richting van besluit of keuze en de andere Aarde zal in een andere richting gaan.

 

Het is aan de mensen van de Aarde in de huidige tijd om hun persoonlijke besluit te nemen en een keuze te doen welk pad zij willen volgen.

De energie is aanwezig en wordt sterker. Die beïnvloedt stoffelijk onze lichamen. Onze eigen frequentie en vibratie worden veranderd. Maar ik denk dat het nog aan ons is wat wij besluiten naar welke Aarde we toe getrokken worden door onze vrije wil.

Het is de grootste show in het universum. Nooit eerder in de geschiedenis van het universum heeft een hele planeet zijn frequentie en vibratie veranderd om in een andere dimensie te gaan.

Het is de grootste show in het universum.

 

 

@@@@@@@*******@@@@@@@

 

 

Vertaling en tekst: Winny [winnyd@stralendetoekomst.nl]

 

Videolink to:  ‘Aliens In Human Form Are Coming To Earth’ – Dolores Cannon

 

 

 

 

 

 

‘De Drie Golven van Vrijwilligers en de Nieuwe Aarde’ van Dolores Cannon

‘De Drie Golven van Vrijwilligers en de Nieuwe Aarde’  een gedeeltelijke vertaling uit Dolores Cannon’s boek ‘The Three Waves of Volunteers and the New Earth’ uit 2011

 

TheThreeWavesOfVolunteersAndTheNewEarth_DoloresCannonBook

 Boekbespreking van  “The Three Waves of Volunteers and the New Earth” (De Drie Golven van Vrijwilligers en de Nieuwe Aarde) uit 2011 van Dolores Cannon, een van haar latere boeken.

 

Vertaling en tekst door Winny [winnyd@stralendetoekomst.nl]

 

Op pagina 13 van het boek zegt Dolores Cannon: “Om de theorie (en het “missende stuk” ) die ik ga voorleggen volledig te begrijpen is het nodig om terug te gaan naar het begin, naar het “inzaaien” van het menselijke ras.

 

 

HOE HET LEVEN OP AARDE BEGON

 

(Winny: Eerder vertelde zij al dat er drie golven van vrijwilligers zijn gekomen) Om te begrijpen waarom die drie golven van vrijwilligers in deze tijd zijn gekomen, moeten we terug gaan naar het begin – het begin van leven op onze wereld. Ik weet dat deze informatie controversieel is (Winny: Het wordt dus betwist), maar toen dezelfde informatie telkens weer in duizenden regressies naar me toe kwam, voel ik dat we dit niet kunnen negeren.

Eonen geleden was er geen leven op Aarde. Er waren veel vulkanen en de atmosfeer zat vol met ammonia. De planeet moest veranderd worden voordat er leven kon beginnen. In mijn onderzoek, zegt Dolores,  leerde ik dat er Raden/Councils zijn die regels en reglementen maken om het leven door het universum heen te creëren. Er zijn Councils voor het zonnestelsel, Councils voor de galaxy, en Councils voor het universum. Het is een zeer ordelijk systeem. De hogere wezens gaan het universum door en zoeken naar planeten die geschikt zijn voor leven. Ze zeggen dat als een planeet het punt bereikt waar die leven kan onderhouden, dit een zeer belangrijke gelegenheid is in de geschiedenis van die planeet. Dan krijgt die zijn Levens Handvest. (contract, privilege)

Dan worden er aan diverse groepen ET’s (Extraterrestrials of ‘zij van buiten de aarde’) of hogere wezens de opdracht gegeven om er heen te gaan en om leven op die planeet te beginnen. Deze wezens worden de Archaïsche Wezens genoemd of de Antieke Wezens. Dit starten hebben zij al gedaan sedert het begin van de tijd. Dit zet God helemaal niet buiten het plaatje – Hij zit zeer stevig in het hele plaatje. Deze wezens brengen eerst de een-cellige organismen naar binnen zodat die zich kunnen splijten en veelvoudige cel organismen kunnen vormen. Het hangt af van de condities op elke planeet welke organismen zich vormen. Nadat zij een planeet hebben ingezaaid, komen ze terug om na eonen van tijd tot tijd de cellen te checken. Vaak overleven de cellen het niet, en vinden ze de planeet weer levenloos. Deze wezens hebben mij (Dolores) verteld: “Je hebt er geen idee van hoe fragiel leven is.”

Dus door al die tijd heen deden ze dat op Aarde en na een tijd begonnen zich planten te vormen, want je moet planten hebben voordat je dieren kunt introduceren. Terwijl het leven zich begon te ontwikkelen, bleven ze terugkeren om ze te zien en ervoor te zorgen. Ze vormden oceanen en reinigden de lucht zodat zich diverse levensvormen konden ontwikkelen. Uiteindelijk begonnen de hogere wezens een intelligent wezen te creëren. Dit is op elke planeet gebeurd; zo wordt leven gevormd.

In mijn boeken heb ik deze wezens “keepers of the garden”genoemd, zeg maar tuinmannen, want wij zijn de tuin; wij zijn hun kinderen. Nu, om een intelligent wezen te creëren moesten zij een dier nemen met een brein dat groot genoeg was, en dat het vermogen had om te leren en een dat handen had zodat het instrumenten kon ontwikkelen. Daarom kozen zij de aap. Sommige mensen stemmen hier niet mee in, maar de waarheid is dat wij 98% genetisch overeenstemmen (verenigbaar zijn). Je kunt bloed aan een aap geven en dan zou het leven;  zo nauw zijn we genetisch verbonden. Maar ook was voor het scheppen van een mens genetische manipulaties nodig en om andere cellen erin te vermengen en dat er genen, vanuit het hele universum, erbij gebracht werden. Zij zeiden dat wij nooit de ‘missing link’ (de missende verbinding) zouden vinden, want die bestaat niet. Onze evolutie sprong generaties verder. Dit gebeurde niet per ongeluk.

Na een tijd, als er iets nodig aan de mensheid moest worden gegeven, kwamen deze wezens terug en woonden bij de mensen en gaven hen wat ze nodig hadden.  Iedere cultuur in de wereld heeft legendes van die “cultuur brengers”.  Indianen hebben de korenvrouw (corn woman) die hen leerde hoe ze moesten planten. Er zijn legendes van degenen die ons over vuur leerden en hoe we landbouw moesten ontwikkelen. In alle legenden van de wereld komen die wezens uit de hemel/lucht of komen van over de zee. Dat waren de leraren, en zij konden zo lang leven als ze wilden. Dat zijn degenen die naar beneden kwamen als legenden van goden en godinnen. Dat gebeurt nog steeds, maar ze kunnen niet tussen ons in leven, ze zouden te in het oog lopend zijn. Dus als zij ons nieuwe ideeën willen geven om onze evolutie te versnellen, zetten ze dat nu in onze atmosfeer. Wie dat idee dan ook oppikt is degene die dit uitvindt. Het maakt niet uit wie het uitvindt zo lang het maar in de tijdslijn zit. We weten allemaal van de diverse verschillende mensen die tegelijkertijd aan de zelfde uitvinding werken. Een voorbeeld hiervan is de vrije energie, waarvan ik hoor op mijn reizen dat veel mensen die over de hele wereld aan het ontwikkelen zijn.

 

 

DE VERLOREN TUIN VAN EDEN

 

Toen er een intelligent wezen op Aarde was geschapen, besloot de Council om ons de vrije wil te geven en te zien wat wij er mee zouden doen. Er zijn planeten die geen vrije wil hebben. De eerste richtlijn van ‘je er niet mee bemoeien’ van ‘Star Trek’ is heel, heel erg werkelijk. En dit is deel van de richtlijnen van de Raad: zij kunnen zich niet bemoeien met de ontwikkeling van een intelligent soort. Ze kunnen helpen bij het leren en ons kennis te geven, maar ze kunnen/mogen zich er niet mee bemoeien.

 

Ik vroeg: werd het dan niet gezien als bemoeienis  toen ze kwamen en ons het volgende gaven wat we nodig hadden bij onze evolutie (vuur, het planten, enz.)? Ze zeiden: “Nee dat is een geschenk dat we een keer aan jullie geven om je bij de volgende fase van je ontwikkeling te helpen. Wat jullie er mee doen is jullie vrije wil.” Heel vaak hebben we hun geschenk aangenomen en gebruikten dat voor iets negatiefs of vernietigends, en dat was hun bedoeling niet. Ik zei: “Konden jullie dan niet terugkomen en hen vertellen dat ze het niet op de juiste manier gebruikten?”

 

Ze zeiden: “Nee, DAT zou juist bemoeienis zijn. Wij geven het aan jullie. En wat jullie er mee doen dat is jullie vrije wil. We kunnen er alleen  bij staan en ons hoofd schudden in verwondering over de complexheden van mensen, maar we kunnen ons er niet mee bemoeien.”

 

De enige uitzondering op deze regel zou zijn als we de fase van ontwikkeling zouden bereiken waarin we de wereld konden verwoesten. Dit zou niet worden toegestaan want dit zou door de galaxies weergalmen, te veel planeten en zelfs leven in andere dimensies gaan verstoren. Je zou niet denken dat een kleine planeet die met opzet zo geïsoleerd zou zijn in dit deel van jullie zonnestelsel, zo’n geweldige impact zou hebben. Maar zeiden ze, dat de resultaten ervan buitengewoon verreikend en verwoestend zouden zijn.

Wij werden verondersteld een volmaakt soort te zijn dat nooit ziek zou worden en zo lang als we wilden konden leven. Aarde werd verondersteld een Tuin van Eden (Hof van Eden) te zijn, een volmaakte plek, maar er gebeurde iets onverwachts en dat veranderde het hele plan. Toen leven zich aardig begon te ontwikkelen sloeg een meteoriet op de Aarde neer en bracht bacteriën die ziekten veroorzaakten. Dit was de eerste keer dat ziekte op de Aarde werd geïntroduceerd. Toen dit gebeurde gingen de wezens die overzicht hadden over de evolutie van de Aarde, naar de Council. Ze vroegen wat ze nu moesten doen omdat hun volmaakte experiment was bedorven. Er was veel droefenis. De vraag was of alles moest worden vernietigd en overnieuw begonnen of om leven verder te ontwikkelen. De Raad besloot om het door te laten gaan en om verder te evolueren want er was al zoveel tijd en inspanningen in gestoken. Ze stonden het toe ook al wisten ze, dat door ziekte het leven op Aarde nooit zo perfect zou zijn als oorspronkelijke was bedoeld.

De hogere wezens gingen door om onze evolutie van verre te observeren maar er gebeurde iets in 1945 dat werkelijk hun aandacht trok: de explosie van de atoom bom aan het einde van de 2de wereldoorlog. Wij werden in die tijd in die fase van onze evolutie niet verondersteld atoomkracht te hebben. Ze wisten dat wij niet in staat zouden zijn om die te beheersen, dat we die zouden gebruiken om te verwoesten.

Als de atoomkracht verondersteld werd te worden geïntroduceerd in onze tijdslijn, dan was die bedoeld om ten goede te worden gebruikt. Ik zei dat we dat ook ten goede aan het gebruiken waren, elektriciteit en zulke dingen. Ze legden uit dat omdat die eerst werd geschapen als wapen dat dit altijd die negatieve aura zou blijven hebben, en nooit de grote zegening zou krijgen die het bedoeld had te hebben. We waren net door de vreselijke  2de wereldoorlog gekomen, dus wisten zij dat wij nooit in staat zouden zijn om iets te beheersen dat zo machtig was als atoomkracht. Dit was gewoon de menselijke aard en zij waren buitengewoon bezorgd dat dit tot vernietiging zou voeren. Bij de ontwikkeling van de atoom bom wisten de wetenschappers eigenlijk ook echt niet waar ze mee experimenteerden. Dit was een onbekend element. Hen werd verteld dat het denkbaar was dat zij alle waterstof atomen in de atmosfeer konden doen ontsteken en een massale explosie konden veroorzaken die onze wereld kon verwoesten. Maar de wetenschappers negeerden deze raad en hun nieuwsgierigheid hield hen aan het experimenteren. Dit werd allemaal verteld in mijn boek: A Soul Remembers Hiroshima waar ik jaren research in deed over de ontwikkeling van de bom. Dus ook nadat de oorlog eindigde, was er veel wantrouwen tussen de landen die nucleaire voorraden aanlegden. Dus waren de zorgen van de hoger wezens zeker gefundeerd. Wij wisten niet waar we mee speelden. Dit was een buitengewoon gevaarlijke en wisselvallige tijd.

Het was in die tijd, aan het eind van de veertiger jaren en het begin van de vijftiger jaren, dat er UFO sightings begonnen te worden gepubliceerd. De hogere wezens gingen naar de Raad terug en vroegen wat ze moesten doen daar hen niet toegestaan werd om zich te bemoeien met de vrije wil van de mensheid. En daar was het, toen de Council met een wat ik denk dat een briljant plan was, naar voren kwam. Ze zeiden: “We kunnen ons niet bemoeien vanaf de buitenkant, maar wat als we vanaf de binnenkant gaan helpen?” Het is geen bemoeien als je vrijwilligers gaat vragen om binnen te komen en om te helpen. En zo werd de oproep gedaan door het hele universum heen voor zielen om de Aarde te komen helpen.

 

De mensen op Aarde werden in de cyclus van reïncarnatie gevangen, via het rad van karma, en al honderden en honderden levens, ze kwamen weer terug en maakten telkens weer dezelfde fouten. We worden verondersteld te evolueren maar dat doen we niet. Dit was de voornaamste reden waarom Jezus en de andere grote profeten naar de aarde kwamen: om mensen te leren hoe ze van het rad van karma afkwamen, ze leerden de mensheid te evolueren.

 

Maar we maken nog steeds dezelfde fouten telkens weer: we creëren oorlogen en zoveel geweld dus de mensen  op Aarde kwamen erniet toe om de Aarde te redden. Hoe konden zij de Aarde helpen als ze niet eens zichzelf konden helpen? Er waren zuivere zielen nodig  die niet gevangen zaten in het rad van karma, die nooit eerder op Aarde waren geweest.

 

In de laatste vijf jaren van mijn werk ontdekte ik meer en meer zielen die direct van God af kwamen en die nooit in wat voor soort stoffelijk lichaam ook, waren geweest. Ik heb mensen ontmoet die ET’s waren (buitenaardsen) die in ruimteschepen woonden of op andere planeten, waar ze lichtwezens waren die geen lichaam nodig hadden. De vrijwilligers komen binnen met een schild of een bedekking over hun ziel zodat ze geen karma kunnen opstapelen want als ze eenmaal karma maken moeten ze steeds weer worden herboren. Nu, zijn er tien duizenden van deze nieuwe zielen over de hele wereld en de hogere de zielen hebben gezegd dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over ons dat wij de aarde zullen verwoesten. Ze zeggen dat wij ten slotte het evenwicht  hebben doen omslaan. Wij zullen in staat zijn om de wereld te redden.

De zuiverste en meest onschuldige van allen zijn de zielen die direct uit de Bron van God komen. Ik wilde weten wat God is. Ze zeiden dat onze opvatting alleen maar een dun draadje is van wat Hij echt is. We kunnen nog niet eens beginnen te begrijpen wat Hij is. Ze beschrijven God allemaal op dezelfde manier: Hij is geen man – of zoiets. Hij zou een vrouw kunnen zijn omdat vrouwen de creatieve kracht zijn. Maar God is noch man noch vrouw. Hij is een enorme Bron van alle energie, beschreven als een immens Vuur of Licht. Sommigen noemen God de Grote Centrale Zon, een enorme energie Bron en toch zo vol van liefde, totale liefde. Een  cliënt beschreef de Bron als “Het hart van de Zon. Het hart van God.”Als de zuivere wezens die direct uit god komen, terugkeren naar de Bron in een sessie, willen ze niet meer weggaan. Dit is waar we allemaal begonnen; wij waren oorspronkelijk een met deze Bron. De zielen die direct uit God zijn voortgekomen, zeggen dat er geen afscheiding is; ze zijn allen een. Ik vroeg: “Als je dit zo liefhad, waarom ging je er dan weg?” Ze zeiden allemaal hetzelfde: “Ik hoorde de oproep: Aarde zit in problemen. Wie wil komen en gaan helpen?” Zelfs degenen die ET’s zijn hebben hetzelfde gezegd. en als ze in een lichaam komen, net als wij allemaal, zijn hun herinneringen gewist. Ik vroeg: “Zou het niet gemakkelijker zijn dat we ons herinnerden waarom we gekomen zijn?” Ze zeiden dat het geen test zou zijn als je de antwoorden zou kennen.

 

 

DE DRIE GOLVEN

 

Dus de bedoeling van de drie golven is tweeledig. Een is: om de energie van de Aarde te veranderen zodat zij rampen kan vermijden. En twee is: om de energie van de mensen te helpen omhoog gaan, zodat ze met de Aarde kunnen opstijgen naar de volgende dimensie. Ik schatte ongeveer de leeftijden van de drie golven terwijl ik sessies had met vele honderden mensen. Ze zeiden allemaal hetzelfde over hun huidige leven, en ze gingen allemaal terug naar dezelfde situaties in die sessies. Dus toen begon ik ze ruwweg te categoriseren in hun huidige leeftijd.

De eerste golf van die zielen, hadden in hun late 40er jaren tot in hun 60er jaren (na het vallen van de bom aan het einde van 1945) de meest moeilijke tijdsaanpassing. Zij houden niet van geweld en lelijkheid de ze in deze wereld vinden en ze willen terugkeren naar “huis” – zelfs als ze er geen bewust idee van hadden waar dat zou kunnen zijn.  Emoties verstoren en verlammen hen, zelfs speciaal sterke mensen zoals met boosheid en haat. Ze kunnen niet omgaan om rond mensen te zijn die dat uitdrukken. Dit beïnvloedt het dramatisch, alsof emoties vreemd voor hen zijn. Ze zijn gewend aan vrede en liefde omdat dat was wat zij beleefden waar ze vandaan kwamen. Ook al lijken deze mensen een goed leven, liefdevolle familie en een goede baan te hebben, velen van hen proberen om zelfmoord te plegen. Er schijnt geen logische reden te zijn, toch zijn ze zo ongelukkig, ze willen hier niet zijn.

De tweede golf mensen zitten nu in hun late 20 en 30ger jaren. Dezen gaan makkelijker door het leven. Die zijn in het algemeen meer gericht op het helpen van anderen, scheppen geen karma en gaan vaak ongemerkt. Zij worden beschreven als antennes, bakens, generators, kanalen van energie. Zij zijn met een unieke energie binnengekomen welke anderen enorm beïnvloedt. Zij hoeven niks te doen. Zij hoeven alleen maar te zijn. Mij is verteld dat ze door gewoon door een winkelcentrum of supermarkt te lopen, hun energie iedereen beïnvloedt waar ze mee in contact komen. Zo sterk is die, en natuurlijk realiseren zij zich dat niet bewust. De paradox is dat alhoewel zij verondersteld worden dat ze mensen door hun energie aanraken, zij zich niet prettig voelen om rond mensen te zijn. Dus velen blijven thuis, afgezonderd, om te vermijden dat zij zich mengen met anderen; ze werken zelfs vanuit hun huis. Dus ontduiken zij hun bedoeling. Velen van de eerste en de tweede golf willen geen kinderen hebben. Zij realiseren zich, niet bewust, dat kinderen karma creëren en ze willen niets hebben dat hen daaraan bindt. Ze willen gewoon hun job doen en hier weggaan. Velen van hen trouwen ook niet, behalve als ze gelukkig genoeg zijn om iemand van hun eigen soort te treffen.

De derde golf zijn de nieuwe kinderen, velen van hen zitten nu in hun tienerjaren. Zij zijn binnen gekomen met alle kennis die nodig is op een niet-bewust niveau. Het DNA van iedereen op Aarde is veranderd geworden in de huidige tijd en veranderd om zich aan te passen aan de nieuwe vibraties en frequenties. Maar het DNA van de nieuwe kinderen is al veranderd en zij zijn al voorbereid om met weinig of geen problemen verder te gaan. Natuurlijk worden veel van deze kinderen niet begrepen door scholen en krijgen droevig genoeg medicijnen. Een recent medisch rapport heeft nu verkondigd dat 100 miljoen kinderen verkeerd werden gediagnostiseerd met ADHD en op Ritalin en andere drugs gezet. Er is niets mis met deze kinderen. Zij zijn gewoon alleen meer ontwikkeld en werken op een andere frequentie. Omdat zij zo intelligent zijn worden ze makkelijk verveeld op school. Mij is verteld dat ze uitdagingen moeten hebben om ze geïnteresseerd te houden. Deze groep wordt  de “hoop van de wereld” genoemd. Sommige van die kinderen zijn maar negen of tien jaar oud en slaagden al voor het college. Zij vormen organisaties en verbazend genoeg, zijn dat organisaties om kinderen van de wereld te helpen!

Ik vroeg “hen” eens waarom de eerste golf de meeste problemen had. Ze zeiden dat er pioniers moesten zijn, de spoormakers, degenen die de weg moesten wijzen. Zij hakken het pad dat het makkelijker zou maken voor de anderen die na hen kwamen.

 

@@@@@@@********@@@@@@@

 

 

In de laatste paar jaren (van 2008 tot 2010) werd ik een paar keren geïnterviewd in het  populaire radioprogramma van “Coast to Coast”.   Ik heb ook het Project Camelot gedaan en andere populaire internetshows, Ik heb ook mijn eigen radio show op BBS radio.com en al bijna zes jaren, die over de hele wereld gaan. de hoeveelheid emails en snailmails die ik krijg na ieder van die shows is ongelooflijk. Mijn bureau wordt overspoeld na elke uitzending. Ook mijn boeken zijn nu vertaald in twintig talen. De mail komt van over de hele wereld en die is steeds hetzelfde. Ze zijn zo dankbaar voor de informatie. Men denkt dat men de enige is in de wereld die deze gevoelens had om hier niet te willen zijn, of het geweld op de wereld niet te kunnen begrijpen, of dat ze naar “huis” willen gaan of serieus gedachten aan zelfmoord vasthielden om eruit te breken. Het heeft hen geweldig geholpen te weten dat ze niet gek zijn, dat ze niet alleen zijn. Dat ze een van de velen zijn die vrijwillig hier kwamen om de Aarde door haar crisis te helpen. Ze waren alleen niet voorbereid op reacties voor hun zachte zielen.

Vanuit de brieven kwam er een verspreiding van enkele zielen die ouder zijn (geboren in de 1930 er jaren en de 1940er jaren) die voor de aanval kwamen na het einde van 1940 en het begin van 1950. Hun brieven zeggen dat zij ouder zijn, maar die hebben allemaal de symptomen van de Eerste Golf. Het is mogelijk dat sommigen als pioniers werden gezonden voor de massale oproer aan het einde van de 40er jaren. Ik heb altijd de theorie geloofd dat een toename van geboortes volgt op een oorlog of na een ramp waarbij er velen gedood werden, als een manier van de natuur om de bevolking te vervangen en aan te passen. Maar die andere theorie kan ook een uitleg zijn voor de Baby Boomers. Die zijn samengesteld uit vele vrijwilligers.

De brieven zeggen allemaal hetzelfde, ze zijn dankbaar voor een uitleg die zin voor hen heeft. Ik heb zelfs mensen bij mij gehad na een van mijn lezingen, huilend en zeggend: “Dank u. Nu begrijp ik het.” Ook al houden ze niet van geweld en de vibratie van de Aarde, nu dat ze weten dat ze een missie hebben, zijn ze vastberaden om te blijven om die te completeren.  Dit heeft een groot verschil gemaakt in hun leven.

 

@@@@@@@*******@@@@@@@

 

 

Ik wil iets aanhalen uit een van de duizenden emails die ik in 2010 kreeg na een van mijn radio shows. “Ik wil u graag bedanken omdat u sprak over de ‘3 golven’ omdat ik denk dat ik een van de mensen ben uit de Eerste Golf, geboren in 1961. Mijn veel jongere broer, is geloof ik uit de Tweede Golf, geboren in 1980. Wij hebben daar heel vaak over gesproken en zijn overeengekomen dat we in feite Buitenaardsen waren en dat we niet van de Aarde kwamen! Ik had ooit een buitengewoon visioen over de feitelijke planningssessie voor de 3 golven die gebeurde voordat ik incarneerde. En die was nogal gedetailleerd en interessant. U kunt misschien ook geïnteresseerd zijn te weten dat dit plan al eens eerder geprobeerd was maar dat faalde omdat het aantal vrijwilligers niet hoog genoeg was! Toen was het dat ‘wij’ besloten om de sluisdeuren te openen en om ‘stack the deck’ (alle kaarten in te zetten) met zoveel mogelijk hoge zielen als er maar mogelijk verzameld konden worden. Deze keer denk ik dat het plan werkt!”

 

 

Zij die achter bleven

Pagina 545: Ergens anders in dit boek en in de Convoluted Universe serie vertelde ik verhalen van mensen die getuige waren van de verwoesting van hun thuisplaneet. Zij waren nieuw voor de Aarde en sommigen zeiden dat ze alleen naar de Aarde werden gezonden in kritieke tijden. De verwoesting was een persoonlijke belevenis geweest, en ze zouden buitengewoon van waarde zijn in deze tijd om veilig te stellen dat het hier niet weer ging gebeuren op Aarde. Hier is weer iemand die gezien had dat een hele planeet werd verwoest.

 

Dolores: Waarom besloot Joan om nu terug te komen?  Je zei dat ze hier was geweest op andere centrale punten in Aarde’s geschiedenis.

J: Dit is de grote. Dit is de grootste. Dit is nu aan het gebeuren. En velen herinneren zich wie zij werkelijk zijn en er wordt contact met hen gelegd. De nieuwe kinderen worden nu binnen gebracht en zij(=Joan) houdt van de kinderen. Dus helpt zij anderen om energieën in evenwicht te brengen. Dat is een brug zijn. Het helpt de energieën er nu over. Jij bent een brug. Natuurlijk ben jij dat. Dus er zijn er van jullie die binnen kwamen om de informatie te helpen overbrengen, om ambassadeurs te zijn.

 

D: Om die mensen te doen ontwaken voor wie zij zijn?

J: Absoluut. En om okay te zijn. Om elk van hen te accepteren die ervoeren dat zij werden weg gestopt in een bestand. Het is een grote tijd op jullie planeet omdat dit DE grote is. Dit is het nu waar jullie als planeet, ontwaken uit de droom van dat jullie denken dat je alleen bent. Dat jullie alles zijn dat er is. Jullie Aarde is zich aan het ontwikkelen. Jullie zijn allemaal aan het evolueren. Alle ogen staan nu op de Aarde gericht, in ieder geval. Dit is De grote tijd. Velen hebben gevochten om hier te zijn. Zelfs kinderen zijn binnen gekomen, zelfs voor een paar uren. Jullie dragen dit allemaal, de penning dat je hier bent geweest.

 

D: Zelfs voor een paar uren?

J: Absoluut. Om op deze planeet te zijn geweest in een tijd van dit soort evolutie. Geen planeet is ooit eerder op deze manier zo geëvolueerd, zo uniek. Als je de optie had gekregen om de identificatie te dragen om op een planeet te zijn geweest die door het hele multiversum bekend zal worden, zelfs als je hier maar enkele uren kan zijn, dat je kunt zeggen: “Ik was op de Aarde in de tijd van haar evolutie. “ Waarom niet?

 

D:  Is dit wat ik noem de Nieuwe Aarde?  (Ja).  Dat er een oude en een nieuwe zal zijn en dan een scheiding? (Ja) En dat sommigen het niet redden met de evolutie? (Ja. Ja) Dat probeer ik nog altijd te begrijpen.

J: Het is moeilijk voor mensen om dit concept te begrijpen.

 

D:  Ik probeer dit nog altijd te verduidelijken naar mezelf, zodat ik het aan andere mensen kan uitleggen.

J: All right. We zullen jullie dit stukje geven. Voor degenen die in karma willen blijven, die moeten dat ergens uitleven. Dus, blijven zij bij de oude Aarde? Worden ze meegenomen naar een vreemde planeet? Nee, ze blijven waar ze creëerden.

 

D: Ik snap het. En zij zijn degenen die niet meegaan in de evolutie?

J: In deze tijd niet. Nee, uiteindelijk wel. Niet in deze tijd. Maar dat zal moeilijk worden.

 

D: Dan zal de oude Aarde dus doorgaan te bestaan?

J: Ja. Deze.

 

D: Zullen de mensen op de oude Aarde zich bewust zijn dat er iets is gebeurd als evolutie plaats vindt?

J: All right. We zullen je terug nemen naar de tijd van Atlantis. In jullie geschiedenis had Atlantis diverse verwoestingen en mensen namen waar dat anderen stierven.

 

D:  Je bedoelt dat er meer was dan een verwoesting?

J: Ja. Er is een Atlantis die doorging en in de tijd en ruimte bestaat. Daarom, vanuit dat perspectief dat Atlantis nu in een andere dimensie bestaat.

Dus zullen er op de oude Aarde mensen zijn die dit ervaren omdat zij geloven met vrees voor dood en verwoesting en vernietigen van de Aarde en zij zullen daar zijn. In hun denken, kunnen zij waarnemen dat jullie allemaal dood of weg zijn, maar hoe dan ook, er zullen twee ervaringen zijn. Dus denk erover na dat dit al daar is. De orkestratie om deze belevenis te creëren is zoveel groter dan welke mens ook die dat in deze tijd kan waarnemen. Dit is een grote orkestratie, die niet alleen maar gebeurt op jullie aarde, maar met de hulp van zo velen.  Zo veel.  En geen andere planeet heeft dit eerder gedaan.

 

D: Mij is verteld dat het hele universum hier naar kijkt.

J: Meer dan alleen het universum. Er zijn er zelfs uit andere universums die er naar kijken.

 

D: In dat ze zeiden dat dit nooit eerder is gebeurd dat er een gehele planeet een andere dimensie ingaat?

J: Nooit! Ooit. En kijk ook naar het feit dat als bewustzijn jullie zelf als afgescheiden zien. Bewustzijn was op deze planeet gecreëerd op een unieke manier om zichzelf als afgescheiden te zien. De meeste andere rassen zien dat niet. Waar zij ook zijn, ze beleven zichzelf niet als afgescheiden van hun Bron. Jullie planeet wel.

 

D: Dus zij die deel van councils/raden zijn, en werken op schepen, die kennen hun Bron en weten waar zij vandaan komen?

J: Natuurlijk. En zij houden van mensen. Jullie weten helemaal niet eens wat jullie gedaan hebben. Ze herkennen dat er primitief gedrag op de planeet is, maar om het niveau te bereiken dat jullie hebben gekregen, gebaseerd op beperkingen waar jullie mee en in moesten werken. Het is verbazend! Jullie vermogen om lief te hebben is intens. Jullie vermogen tot vrees is intens. Dat is de kracht van de controle die iedereen in de problemen brengt. En dat wordt aangemoedigd door angst.

 

D: Ik weet dat de Aarde werd geschapen met de vrije wil. Maar zij werd ook gecreëerd met het idee van niet weten dat ze deel was van de Bron?

J: Ja. Dit was een interessant bouwsel van bewustzijn, omdat ze zichzelf als afgescheiden zagen. Waar anders kon er meer groei zijn dan in een situatie waar je feitelijk jezelf als afgescheiden kunt zien van jullie Bron?

 

D:  Maar je zei dat andere rassen wel weten dat ze allemaal deel zijn van de Bron.

J: Ja, dat is zo. Dus kan er dan meer zielengroei zijn op Aarde? Ja.

 

D: Als we dachten dat we alleen waren, en het dan allemaal moesten uitvinden door onszelf.

J: Ja.   Dan moesten zij de waarheid van wie ze zijn, zelf ontdekken. Ja.

 

D:  Met niets anders om hen te helpen. Ik kan zien wat je bedoelt.

J: Jullie hebben hier de dichtheid. Jullie hebben schoonheid. Jullie hebben je zintuigen. Bij jullie vindt veel plaats. Maar jullie hebben ook geen begrip. Kijk eens waar jullie zijn.

 

D: Ik heb veel mensen gehad in sessies waarin ze teruggaan naar de Bron. Ze zien hoe mooi die is en ze willen er niet meer weggaan.

J: Als jullie je verbinden met de Bron is het de meest mooie ervaring. Dus wat is je vraag? Zijn die sessies er voor hen om zich met de Bron te verbinden?

 

D: Ja. Waarom die plaats vinden? Zodat ze weten hoe die is of om hen er aan te herinneren of…?

J: Voor degenen die deze ervaring moeten hebben, ja. Voor sommigen zou het gewoon te groot zijn en dan zouden ze niet meer in staat zijn om door te gaan. Ze zouden net zo spoedig gaan vertrekken. Dit is verschillend voor ieder van jullie. Ieder mens is anders voor wat ze kunnen en niet kunnen beleven. En wat het in hun onderbewustzijn los zal maken want ieder van jullie is een unieke en individuele vingerafdruk op de planeet. Er zijn er geen twee aan elkaar gelijk. Denk wat een genie de meester hiervan is.  Denk aan de schoonheid en het wonder ervan. En dat er velen van jullie zijn, in andere levens nu, die aan de andere kant werken en dat ze hier ook allemaal aan deelnemen. Jullie zijn nooit alleen, geen van jullie.

 

D: Wij moeten ontdekken waar we vandaan kwamen en waarom we hier zijn . Maar er was een vraag die de mensen me steeds stelden en ik denk dat jij er al  een stuk antwoord op gaf. Dat sommigen worden meegenomen en sommigen achter worden gelaten, zouden zij die naar de nieuwe wereld gaan merken dat de andere leden van hun familie weg waren? Dit zijn dingen die ik duidelijker  probeer te zien, met onze manier van denken. Ik wil dit kunnen uitleggen aan de mensen.

J: Dat begrijpen we. We begrijpen dat. We zullen jullie die uitleg geven. We hopen dat dit helpt. Er zullen mensen uit hun leven beginnen weg te vallen. Ze beginnen te merken dat ze wegvallen. Heel snel nu. Met andere woorden, mensen, familieleden, waar ze zich ‘close’ mee voelden, gewoon wegvallen, verdwijnen. Dat zal allemaal zo maar ineens gebeuren. Dus in de tijd waarop de verschuiving gebeurt, zullen die mensen al uit hun leven zijn weggevallen, die zijn dan al afgescheiden. Ze zullen gewoon verdwijnen. Zullen niet meer in de buurt zijn. Die en die verhuisden, verlieten de stad, deden dat. Begrijp je?

 

D: Ja maar dan konden we naar de politie gaan en proberen om die mens terug te vinden, of… 

J: Dat gebeurt niet op die manier. Het zal zijn dat zij weggaan, iets gebeurde er, afstand nemen, afstand nemen, afstand nemen. Op de tijd waarop het echt gebeurt is de afstand er al. Heb jij al gehad dat mensen de laatste tijd bij je weg zijn gevallen?

 

D: Ja. Natuurlijk, we konden altijd contact met hen opnemen als we dat moesten.

J: Maar dat doe je dan niet. Dat is ons punt. Je wilt geen contact opnemen. Het zal een natuurlijk wegvallen zijn. De frequenties en vibraties zullen niet langer meer bij elkaar horen en daarom vallen ze uit je denken. De noodzaak om contact met hen te maken is er niet meer.

 

D: En dit betekent dan dat ze op de oude aarde zijn of dat ze naar de nieuwe gaan?

J: In sommige gevallen zijn er degenen die vroeg zijn weggegaan en dat ze aan de andere kant van de sluier werken.  Je bent je daar bewust van maar voor sommigen van hen die verdwijnen denk je na een tijdje: “Ik vraag me af wat er met die persoon gebeurd is?” Maar dan heb je niet de drang om contact met hem te maken zoals je normaal zou doen. Je hebt dan niet die duwende drang van “Oh, ik maak me zorgen, ik moet bellen, ik moet hem opzoeken.” Dat is niet hetzelfde. Je merkt dan dat de noodzaak om je met hen te verbinden er gewoon niet is. Dat valt gewoon weg. Je vergeet het.

 

D: Mij is verteld dat degenen die de nieuwe wereld binnengaan, dat die eerst stoffelijke lichamen hebben. Dus, dan weten we niet of we eigenlijk de verschuiving gemaakt hebben, de scheiding? Is dat juist?

J: Dat is een wat eenvoudige beschrijving. Voor jullie die kwamen om dit te overbruggen… leggen we het zo uit. Terwijl jullie je werk doen, maak je het makkelijker. Je helpt mensen wakker te worden, om zich meer te openen voor wie ze zijn. Om hun vibratie of hun frequentie omhoog te brengen, om te kunnen resoneren op de hogere cycli per seconde zodat ze de verandering kunnen doen. Begrijp je dat?

 

D: Ja, dat is waar  ik probeer de mensen mee te helpen.

J: Precies, wat jij mensen helpt te doen. Ja, dat zal gebeuren. Het gaat niet zo gebeuren op de manier dat mensen denken, of dat er rampen van dit of dat soort of andere zullen zijn. Nee, het is gewoon alsof je op een morgen wakker wordt en dat je denkt dat alles normaal is en dan ga je door en dan zul je er al zijn. Je zult een verschil van resonantie merken, maar je zult er dan al zijn omdat jullie resonantie nu al elke dag toeneemt, zoals het is. En dus, plotseling op een dag, zullen jullie de vereiste cycli per seconde bereiken om je van hier naar daar te brengen. Laten we het zo uitleggen. Als iemand uit de jaren 1800  nu terug keerde om je te ontmoeten, dan zou je voor hem gloeien. Jullie hebben die cycli per seconde al bereikt die zou gloeien voor een menselijke vorm zeg maar uit de jaren 1800. Dus in essentie, gaan jullie cycli per seconde al omhoog.  En dat is de reden waarom je een brug bent om anderen te helpen hun cycli per seconde te helpen verhogen zodat ze de verschuiving kunnen maken. En hoe sneller jullie meer mensen doen omhoog gaan, hoe meer mensen andere mensen activeren. Dus wat jullie doen is meer en meer mensen activeren op de planeet, die weer anderen activeren. En dit doet de frequentie van de planeet omhoog gaan. Begrijp je?

 

@@@@@@@*******@@@@@@@

 

 

Pagina 555:   Diverse jaren geleden zat ik in een panel bij een conferentie met Annie Kirkwood, de schrijfster van Mary’s Message to the World. (Maria’s boodschap voor de wereld) zij vertelde over een visioen dat zij had gehad dat de evolutie scheen te schetsen van de Nieuwe Aarde. Ze zag de Aarde alsof ze die vanuit de ruimte zag. Toen begon die eruit te zien als twee Aarde’s, een die boven op de andere lag. Er waren kleine bliksemschichten die tussen de beide Aarde’s heen en weer gingen. Toen, terwijl zij er naar keek zag ze dat ze van elkaar afgingen; op de manier zoals een cel die zich splitst om nog een cel te produceren. Een Aarde ging in de ene richting en de andere ging in een andere richting. Op de ene Aarde riepen zij en nog anderen uit: “Ja, ja, het gebeurde echt! We hebben het gedaan! Wij zijn echt een nieuwe Aarde!” En op de andere Aarde hoorde Annie de stem van haar zuster zeggen:  “Dat meisje (Annie dus) was zo gek! Zij vertelde iedereen al die rare dingen. En er gebeurde niks van! Ze stierf gewoon!”  Dus het lijkt erop dat toen het gebeuren ten slotte plaats vond, er sommige mensen zullen zijn die zich niet eens bewust zullen zijn dat er iets is gebeurd. Dit zal de scheiding zijn van degenen die met de Nieuwe Aarde verder zullen gaan en degenen die worden achter gelaten op de Oude Aarde die nog steeds is ondergedompeld in negativiteit.

Later bij een lezing waarbij ik dat visioen uitlegde, kwam er na afloop een man naar me toe. Hij zei: “Ik wil u laten weten dat ik een zakenman ben. Ik heb normaal geen ervaringen die ik logisch kan uitleggen. Maar toen u de twee Aarde’s beschreef die uit elkaar gingen, verdween het gehoor opeens om me heen en bevond ik me in de buitenste ruimte.  Toen ik ernaar keek, zag ik het precies zo gebeuren als u beschreef.” Hij zei dat die scene heel levendig nog in zijn denken zat. Hij ging naar huis en maakte een plaatje (dat wel in het boek staat op pag. 556 maar niet bij deze papieren zit) op zijn computer en gaf mij toestemming om dat in het boek te gebruiken. In kleuren is het heel indrukwekkend, en de Nieuwe Aarde was daarbij een gloeiende bol die over de oude Aarde ligt.

 

@@@@@@@*******@@@@@@@

 

 

Dolores was hierover aan het nadenken. Hoe kon dat? Maar ze kreeg daar zelf een onthulling over. Als wij op een kruispunt van ons leven staan, zegt zij, dan nemen we een beslissing, een andere baan, wel of niet een huwelijk, een scheiding. En wij weten dat ons leven totaal anders zou zijn geweest als we wel of niet een andere richting waren opgegaan. Maar wat gebeurt er met de energie die we in het andere besluit hadden gestopt welke niet gekozen werd? Dat wordt ook een werkelijkheid. Er wordt onmiddellijk een universum of dimensie geschapen om dat andere besluit uit te laten spelen en een andere “jij” wordt ook geschapen om de speler te zijn in dat scenario. Dit was een eenvoudige uitleg omdat het niet alleen gebeurt als we een groot besluit nemen. Dit kan telkens gebeuren als we keuzes onder ogen zien en het maakt niet uit hoe groot of klein. Telkens als we een besluit nemen, wordt er onmiddellijk een andere universum of dimensie geschapen. Dus ook de andere keuze wordt een werkelijkheid en een andere “jij” splijt zich af om dat stuk te spelen. Die zijn allemaal net zo echt als het huidige leven waar we op zijn gefocust. Wij zijn ons niet bewust van die andere delen van ons en het is ook wijs om dat niet te weten. Ons menselijk denken zou nooit in staat zijn om met al die zaken om te gaan. Mij werd verteld dat het probleem niet zit in de hersenen maar het zit in ons denken. Er zijn gewoon geen concepten in ons menselijke denken om al die antwoorden te omvatten en al die complexheden. Daarom zullen we nooit al die antwoorden krijgen. Het zou helemaal niet kunnen alles te begrijpen. Dus zij (in hun wijsheid) kiezen enkele kleine stukjes uit om aan ons in deze tijd van ontwaking te geven, zodat wij wat uitgebreider informatie hebben. en terwijl ons denken groter wordt om nieuwe ideeën en theorieën te omvatten, zullen zij ons wat meer hapjes geven. Ik ben zelf dankbaar voor de kleine stukjes die me worden gegeven. Het laat zien dat ons denken aan het ontwaken is. Dit is de enige manier waarop we in staat zijn om met het concept om te gaan dat onze Aarde van frequentie en vibratie verandert om in een andere dimensie te schuiven. 30 jaar geleden had ik dit helemaal niet kunnen begrijpen, dus ik begrijp, zegt Dolores dat ik ben gegroeid.

 

Wat er nu met de twee Aarde’s gebeurt is op veel grotere schaal. Als wij geen besef hebben  van die andere delen van onszelf die andere besluiten uitspelen, die we zelf geschapen hebben door de energie waarop we gericht waren, dan zijn de mensen op de twee Aarde’s zich niet  bewust van elkaar. Een Aarde gaat in de richting van besluit of keuze en de andere Aarde zal in een andere richting gaan.

 

Het is aan de mensen van de Aarde in de huidige tijd om hun persoonlijke besluit te nemen en een keuze te doen welk pad zij willen volgen.

De energie is aanwezig en wordt sterker. Die beïnvloedt stoffelijk onze lichamen. Onze eigen frequentie en vibratie worden veranderd. Maar ik denk dat het nog aan ons is wat wij besluiten naar welke Aarde we toe getrokken worden door onze vrije wil.

Het is de grootste show in het universum. Nooit eerder in de geschiedenis van het universum heeft een hele planeet zijn frequentie en vibratie veranderd om in een andere dimensie te gaan.

Het is de grootste show in het universum.

 

 

@@@@@@@*******@@@@@@@

 

 

Vertaling en tekst: Winny [winnyd@stralendetoekomst.nl]

 

Videolink to:  ‘Aliens In Human Form Are Coming To Earth’ – Dolores Cannon

 

 

 

 

 

 

Portal 2012: Cobra’s Update met Informatie over ‘The Event’, woensdag 5 juni, 2013

Portal 2012_logo
U wilt misschien wat meer informatie krijgen over ‘The Event’ (het Evenement) om uw eigen paraatheid te verhogen en ook om te helpen anderen  in de tijd van de overgang te assisteren.
De meeste van de informatie op de volgende website is een heel betrouwbare interpretatie van de informatie die uit betrouwbare bronnen kwam.

Hier is het:

http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event

http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event/the-event-2

http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event/event-intel-update-cobra

http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event/event-intel-update-tzumi

http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event/event-extra

Enjoy!
Bron: http://2012portal.blogspot.nl/2013/06/intel-about-event-you-might-want-to-get.html 

 

 

Melchizedek ~ De planetaire shift van Mei die zich ontvouwt in Juni en Juli ~ Gechanneld door Méline Lafont, 7 juni 2013

 

melinelafont_20130607

 

 

Melchizedek:

Gegroet mijn geliefden,

Als Opgestegen Meester en leraar van het hogere koninkrijk der Elohims van het Licht, heb ik een enorme appreciatie en respect naar uw allen toe voor het voortreffelijke werk dat u allen in incarnatie aan het verrichten zijt.  Overal ter wereld beginnen zich manifestaties te vormen op verschillende manieren, die elk hun eigenheid hebben maar voortreffelijk hun werk doen.  Zo zien we de manifestaties van de indigo generatie die op een vredevolle manier en met het meeste respect in hun hart aan de slag gaan als lichtwerkers en vertegenwoordigers van het Licht.

Deze indigo generaties hoeven per se daarom niet volledig ontwaakt te zijn, voor zij dragen de perfectie van het Gods Zijn in hun en zijn erg diep geconnecteerd hiermee.  Zij zijn hiervoor geprogrammeerd en gekomen naar deze realiteit om net te doen wat ze nu gestart zijn.  Prachtige bewegingen vinden nu plaats op dit moment omdat elk hart een genegenheid voelt voor elkaar en hun krachten willen bundelen om nog meer van hun licht te verankeren.

Dit is wat co-operatie en verandering inhoud! Het heft in eigen handen nemen en iets met die energie en creaties doen die jullie niet meer dienen!  Daarom onze welverdiende dankbaarheid en liefde voor de prachtige ontplooiing van deze belangrijke manifestaties.  Alle harten steunen elkaar hierin en dit geeft de krachtigste beweging ooit!

Wat wij kunnen waarnemen vanuit ons perspectief gezien, is een enorme toename van Liefde op dit moment.  Gaia wordt overstelpt met water en Liefde, beide tekens van een enorme zuivering alsook een geboorte in pure liefde.  De harten voelen veel meer liefde dan tot voor kort en dit is allemaal dankzij de enorme intense portalen in de heftige maand van Mei.  De maand Mei was misschien wel de intenste ooit die de moeilijkste processen bevatte die men ooit heeft doorgaan, velen van jullie zijn dankbaar om deze te hebben kunnen doorstaan.

En gelijk hebben jullie!  Dit was vanuit een energetisch perspectief inderdaad de heftigste portaal en climax die een menselijke incarnatie ooit heeft mogen waarnemen.  Het feit dat jullie allemaal nog hier aanwezig zijn in deze periode, heeft te maken met dat jullie enorm veel aan het transmutteren zijn en dit ook aan kunnen.  De beste werkmannen zijn de beste krachten die men kan hebben.

Velen van jullie zijn Ascentie pioniers, hier om de wereld te helpen laten ontwaken en te laten voelen wat Liefde is, anderen zijn incarnaties om zelf te ontwaken en ook hun bijdragen te leveren in dit Ascentieproces.  Hoe je het ook draait of keert, jullie zijn allen Ascentie Meesters die een Globale en Solaire Ascentie zullen meemaken en daarom dit ook meesteren.  Iedere speelt zijn rol en draagt bij, zonder uitzondering!

De maand Mei heeft veel los gemaakt in verband met emotionele banden, alsook de fysieke incarnaties hun waarnemingen en het zelfbeeld.  Hoeveel zielen zijn er wel niet door de deur van twijfel gegaan op talloze momenten?  De druk van de eclipsen en portalen, hebben ervoor gezorgd dat een heleboel oude manifestaties de deur uit gingen om plaats te maken voor het nieuwe.

De maand Juni is hier om alles weer proper te maken en op te kuisen, na een hevige tijd om het zo te zeggen.  Water zal hier veel mee te maken hebben omdat veel planeten in het water teken komen te staan deze maand, dus kan vloed en zelfs hevige regen buien iets vaak voorkomend zijn.  Maak u allen niet te veel zorgen om dit, omdat dit een routine is voor de algemene welzijn van uw allen.  Water zuivert en activeert enorm; het geeft de mogelijkheid tot groei en geboorte!

Laten we ons nu allen deze maand focussen op het algemene welzijn van ieders hart, door in balans te zijn met u zelf.  Dit kan betekenen dat veel emoties de revue zullen passeren, voor het emotionele lichaam een grondige transformatie en integratie ondergaat van uw Christus Zijn.  Wanneer er gevoeld wordt dat de emoties te sterk worden en u hierdoor de pedalen dreigt te verliezen, ga dan naar buiten en kijk naar de zon, voel de zon haar energieën (voor 5 minuten) en laat het u weer opladen met zonne energie zodat u weer verder kan en aangesterkt bent.  De natuur is nu een zeer sterke compagnion in uw reis door de maand Juni, en zal u helpen aarden en tot rust brengen in de moeilijkste uitdagingen.

Vraag de bomen om uw zorgen weg te nemen en deze door hun wortels leeg te zuigen uit uw hart, vraag de wind om uw angsten weg te nemen en ze ver weg te blazen, vraag de zon om uw harten op te laden met al haar liefde en licht en tot slot vraag de planten en het water om al uw boosheid te absorberen en om te zetten in gelukzaligheid.  Moeder Aarde is door een grote verandering en portaal gegaan op een etherish vlak en dat begint zich nu allemaal te manifesteren in jullie realiteit.  Aanvaard de verandering en maak gebruik van deze prachtige energieën deze maand, voor deze zullen zo veel potentieel kunnen bieden in jullie wereld en realiteit: als u er maar open voor staat en er iets mee doet.

Mijn geliefden, het was mij weder een eer om deze boodschap met jullie allen te delen.  Mijn dankbaarheid hiervoor en ik wens u allen een zeer aangename tijd van creaties.

Melchizedek

Copyright ©  by Méline Lafont. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.  http://pleiadedolphininfos.blogspot.com/  and http://lafontmeline.wordpress.com/

 

Bron: http://lafontmeline.wordpress.com/2013/06/07/melchizedek-de-planetaire-shift-van-mei-die-zich-ontvouwt-in-juni-en-juli-gechanneld-door-meline-lafont/ 

 

 

 

 

Portal2012: Cobra’s Update over Implantaat Hemisferen en de Toenemende Activiteit van de Galactische Centrale Zon

Deze update verscheen eerder op 10 maart 2013 in http://2012portal.blogspot.nl

 

Implantaat hemisfeer

Er is al veel vooruitgang geboekt van het Licht krachten laatste tijd op de niet-fysieke sferen. De Lichtkrachten versnellen het schoonmaken van niet-fysieke negatieve entiteiten en ze voeren ze weg uit alle gebieden rond het oppervlak van de planeet met uitzondering van de zogenaamde implantaat hemisferen.
Implantaat hemisferen zijn gebieden van vervormde ruimtetijd continuüm rond de etherische implantaten. Elke geïncarneerd menselijk wezen heeft net voor incarnatie van de Archonten etherische implantaten ontvangen – de zogenaamde sluier van vergetelheid. Die etherische implantaten zijn eigenlijk multidimensionale zwarte gaten die materie afwijkende en vervormde quantumfluctuatie bevatten. Ieder mens heeft drie van die implantaten en ze creëren een vrij stabiel interferentiepatroon die het bewustzijn van de mens binnen de Matrix houdt. Door dit interferentiepatroon ontstaat rond de implantaten een energieveld van anomale vervormde tijdruimte structuur met een straal van ongeveer 100 meter met drie implantaten in het midden. Dit energieveld was tot voor kort sferisch. Vorige maand (februari 2013) zijn de Lichttroepen erin geslaagd om de onderste helft van dat sferische gebied van ieder menselijk wezen in de richting van het oppervlak van de planeet te duwen, zodat nu alleen het hemisfeer boven het oppervlak blijft. Wanneer veel mensen dicht bij elkaar zijn, lijken implantaat hemisteren in elkaar over te gaan en creëren zo een verenigd veld van vervorming. Dit is de belangrijkste reden waarom de energieën in grote steden meestal niet erg goed zijn.

Portal2012_20130310_Surface (1)

De implantaat hemisferen zien er zo uit:

In de afgelopen week, werden vele niet-fysieke negatieve entiteiten door de Lichtkrachten van alle andere gebieden naar implantaat hemisferen gebracht. Deze implantaat hemisferen is de enige plek waar ze nu relatief veilig zijn om niet door de Lichtkrachten te worden verwijderd. De verhoogde aanwezigheid van Licht is het resterende duister aan het comprimeren. Je zal het meest waarschijnlijk in staat zijn om deze compressie te voelen als extreme vermoeidheid van het fysieke lichaam, die intense tranformatie ondergaat. Veel mensen ervaren ook energetische aanvallen van de inkomende negatieve entiteiten en hoofdpijn als gevolg van verhoogde activiteit van de implantaat. Vanaf vandaag zal dit alles iets minder intens zijn.
De meest veilige plaats voor de negatieve niet-fysieke entites om zich te verbergen is in de sector van onze implantaat hemisferen wat overeenkomt met onze traumatische ervaringen. Wanneer we een trauma ervaren, hebben we de neiging om uit het lichaam te gaan en in dat moment hechten de negatief niet-fysieke entiteiten zich meestal aan ons energieveld. Omdat het trauma meestal wordt onderdrukt, zijn we niet op de hoogte van deze entiteiten en kunnen de hun plannen ongestoord uitvoeren. Dit is de belangrijkste reden dat de Archonten op trauma-gebaseerde programmering van het brein hebben ontworpen.
Tot nu toe, was het bestaan ​​van implantaat (hemi) sferen een van de belangrijkste geheimen van Archonten en de reden van hun zelfvertrouwen in de afgelopen 25.000 jaar. Deze intel is nu vrijgegeven omdat de verhoogde activiteit van de Galactische Centrale Zon zal beginnen met het ontbinden van de implantaat hemisferen. Als ze worden gedesintegreerd, zal dit een van de grootste overwinningen van de Lichtkrachten in de laatste 25.000 jaar zijn.
De Galactische Centrale Zon begint langzaam met het verhogen van zijn activiteit in deze maand maart. Komeet Panstarrs is een kosmische trekker die het bewustzijn van de oppervlaktebevolking zal verbinden met deze verhoogde activiteit van de Galactische Centrale Zon. Deze komeet zal in de komende dagen in onze avondhemel een spectaculaire show maken:
http://beforeitsnews.com/space/2013/02/the-year-of-the-comets-three-reasons-why-2013-could-be-the-best-ever-2454732.html
De activiteit van de Galactische Centrale Zon zal na de activering van het portaal op 25 mei drastisch verhogen en zal extreem hoog zijn tijdens de maanden juni, juli en augustus. Dit is de termijn waarbinnen de Lichtkrachten grote vooruitgang zullen boeken met de deconstructie implantaat hemisferen. Het is niet mogelijk om het verloop van het schoonmaken van de implantaat hemisferen in detail te voorspellen omdat de exacte structuur van de anomalie in de implantaten nog niet voldoende bestudeerd is.

Verhoogde activiteit van het Galactische Centrum is een direct gevolg van een passage van een interstellaire nevel met de naam G2 dicht bij het Galactische Centrum in de zomer van dit jaar:
http://starburstfound.org/superwaveblog/?p=246

Portal2012_20130310_G2c (1)

 

De passage van de G2 Nevel dicht bij Galactische Centrum de de Melkweg zal niet leiden tot een Galactische Tsunami noch een Global Coastal Event zoals sommige mensen bang voor zijn. Er is geen »hete Jupiter« ster binnen die wolk dus wordt er geen Galactische Superwave Event geactiveerd. Hoe dan ook, de Galactische Confederatie heeft afschermingstechnologie die het ecosysteem op het oppervlak van deze planeet kan beschermen en ook de tektonische platen kan stabiliseren. Dus er zal geen drastische cataclystische happening zijn. Maar er zullen zeker sterke energieën aanwezig zijn die genadeloos alle duisternis zal blijven wegvagen tot de laatste Reptiliaanse is verdwenen.

 

Meer over buitenaardse etherische implantaten:

 

 

Bron:  http://2012portal.blogspot.nl/2013/03/implanthemispheres-and-galactic-central.html 

 

 

De Alchemie van de Schepping – Bericht van de Arcturianen en IlliaEm door Suzanne Lie, 13 mei 2013

Bericht van de Arcturianen

SuzanneLie_20130513_Arcturian

 De Alchemie van de Schepping

Transmutatie van het Bewustzijn

    Lieve Ascenderende Mensen, Wij zullen vandaag tot jullie spreken over de alchemie van de schepping. Alchemie is een proces van veranderde materie door diens resonantie te verhogen in/naar een hogere frequentie. Vandaar dat de alchemie van de schepping feitelijk transmutatie is. In de derde dimensie is de schepping een tijdsgebonden concept, welke het polaire tegengestelde van vernietiging is. Nochtans, voorbij de tijd zijn er geen tegengestelden, geen geboorte en geen dood. In plaats daarvan, is er transmutatie. Eén vorm van transmutatie is het proces waardoor omhulsels van bewustzijn (lichamen en/of vorm) hun resonantie verhogen in/naar een hogere frequentie van een atomische en/of energetische slingerbeweging. In een fysiek lichaam, draaien de atomen van driedimensionale materie op een hogere frequentie, resulterend in een hogere resonantie. Als de materie/het lichaam diens resonantie verhoogt voordat de bewoner zijn/haar staat van bewustzijn verhoogt, zou het menselijke bewustzijn niet langer in staat kunnen zijn om de kalibrering met het lichaam te handhaven. In dit geval, zal het bewustzijn van het lichaam scheiden, wat op het fysieke vlak vaak gezien wordt als de dood. Nochtans, de dood is feitelijk slechts een bepaalde conditie van de vorm. Als de resonantie van de vorm sneller stijgt dan het menselijke bewustzijn, wat zich zelden voordoet, zal de bewoner teruggestuurd worden naar het Astrale Gebied om op de toewijzing van een nieuw lichaam te wachten. Nochtans, kan een mens van een hogere frequentie van bewustzijn dan de vorm deze bewonen als er een Zielovereenkomst met de vorige bewoner geweest is. Dit scenario gebeurt met “Walk Ins” (In-lopers). Met andere woorden, wanneer de bewoner van de vorm de kalibrering niet kan handhaven met de altijd-escalerende vorm, kan die bewoner beslissen om dat lichaam te verlaten en een bewustzijn van een hogere resonantie toestaan om het te bewonen. Aan de andere kant, zijn er gebeurtenissen waarin het bewustzijn uitbreidt voorbij de frequentie snelheid van de fysieke vorm. Wanneer dit zich voordoet, ascendeert het bewustzijn voorbij de grenzen van de fysieke vorm en verlaat de fysieke vorm omdat diens resonantie te laag is geworden voor het bewustzijn om dat lichaam comfortabel te bewonen. Door de geschiedenis van de Aarde heen was deze ervaring bekend als de persoonlijke ascentie. Een derde voorbeeld van transmutatie is wanneer zowel het fysieke lichaam als het bewustzijn transmuteren op een manier waarop het bewustzijn en de vorm met elkaar in wisselwerking blijven. Vandaar dat de frequentie van resonantie van het bewustzijn en het lichaam transmuteren in/naar hogere frequenties terwijl zij met elkaar in kalibrering blijven. Op deze manier, kan een persoon zijn bewustzijn versnellen in/naar de frequentie van de vijfde dimensie en daaraan voorbij, terwijl zijn vorm de stijging van de resonantie van het bewustzijn evenaart en andersom. In dit geval, kan men gedurende vele jaren mediteren en groots hun bewustzijn uitbreiden. Tegelijkertijd, wordt er een speciale behandeling aan het lichaam gegeven betreffende voedsel, beweging, enzovoorts. Wanneer het bewustzijn van de bewoner hoog genoeg is, kan de bewoner zijn/haar hoogste staten van bewustzijn gebruiken om zijn geopende Derde Oog te verbinden met zijn Hoger Hart. Met deze verbinding kan het menselijke bewustzijn zijn lichaam dirigeren om bepaalde hormonen los te laten. Dit vrijgeven van hormonen doet zich voor terwijl de bewoner in een bewustzijnstaat van ‘delta golven’ is zodat hij/zij de hersenschors kan instrueren om bewust bepaalde chemische veranderingen te dirigeren. Ervaren Yogi’s bijvoorbeeld, kunnen op de sneeuw zitten en ervoor zorgen dat het smelt, kunnen zij wekenlang in een sluimerstand gaan en/of bewust de Pijnappelklier dirigeren om bepaalde boodschappen af te geven aan de Hypofyse-Meester-Klier, om de frequentie snelheid van het lichaam te verhogen. Vele rituelen betreffende de samenwerking van het eten, slapen en beweging, zodat het lichaam zijn resonantie voldoende kan verhogen voor het hogere bewustzijn om nog steeds die vorm te kunnen bewonen. Nochtans, met het oog op het bereiken van deze hogere staat van bewustzijn moet men al zijn aandacht richting deze inspanning dirigeren. Vandaar dat het meestal diegenen zijn die geïsoleerd leven waarin zij ieder dag vele uren kunnen mediteren, terwijl hun leefgemeenschap voor hen zorgt zodat zij zichzelf aan dit proces kunnen toewijden. Met andere woorden, deze mensen moeten gewoonlijk hun levens wijden aan verlichting. Gewoonlijk komen zij in feite hun spirituele leefgemeenschap als een kind binnen. Aan de andere kant, wat zich voordoet in jullie NU, is dat het hogere licht 97% van jullie DNA activeert en evolutionaire veranderingen creëert in zowel jullie staten van bewustzijn als jullie aardse voertuig (fysieke lichaam). Wanneer dit DNA volledig geactiveerd is, vergemakkelijkt het de herinnering van multidimensionaal denken, welke naar hogere staten van bewustzijn leidt. Het DNA werkt ook aan de cel lichamen om de transmutatie van het lichaam te initiëren in/naar een hogere resonantie. In dit geval, ondersteunt een externe bron zowel het bewustzijn als de container/het fysieke lichaam om op een hogere frequentie te resoneren. Nochtans, is dit hogere licht niet ingeperkt tot een Tempel situatie. Dus ervaren de mensen de grote uitdaging van het terugkeren naar multidimensionaal denken, het uitbreiden van hun bewustzijn en het volledig verschuiven van de frequentie van hun vorm terwijl zij doorgaan met hun 3D verplichtingen en werk. Door de resonantie van jullie bewustzijn te verhogen, kunnen jullie de innerlijke aanpassingen in de frequentie van jullie vorm overzien. Dus, is jullie bewustzijn actief betrokken bij jullie fysiologische veranderingen en het volledige lichaam werkt als ÉÉN wezen om alle vitale organen en andere levensondersteunende mechanismen in harmonie werkzaam te houden met de uitbreidende resonantie van jullie bewustzijn. Dit type van immense transmutatie van de vorm begint in de Bron. Het Onbevlekte Concept van wat voor veranderingen in de vorm dan ook, komt vanuit de Bron tevoorschijn. De Elohim zijn de houders van de vorm die dit Onbevlekte Concept in/naar de lagere werelden ontvangen. IlliaEm, de Elohim van Arcturus zal dit proces omschrijven.

 SuzanneLie_20130513_IliaEm

IlliaEm – Elohim van Arcturus

  Onze geliefden in de menselijke vorm, Wij, IlliaEm, hebben vele jaren niet met jullie door deze bewuste vorm heen gesproken en zijn verheugd dat wij weer opgeroepen zijn. Wij Elohim ontvangen het Onbevlekte Concept vanuit de Bron van Alles Dat Is en beginnen het lange proces van de vermenging van de geest in de materie om voor elk Goddelijk Ideaal een vorm te creëren. Ons proces begint in de elfde/twaalfde dimensies en gaat verder in/naar werelden van de materie. Je zou kunnen denken dat materie alleen maar fysiek is, maar er zijn verschillende vormen van “materie” in verschillende frequenties van werkelijkheid. Alle materie begint als een Goddelijk Ideaal, welke feitelijk een goddelijke gedachtevorm is. Wanneer wij Elohim eenmaal een Goddelijk Ideaal ontvangen, initiëren wij het proces van het terugtreden in/naar en door de vormeloze werkelijkheden van wervelend licht zodat het Ideaal gevoed kan worden met onvoorwaardelijke liefde, welke de hoogste frequentie van licht is. Deze onvoorwaardelijke liefde vermengt zich met het Goddelijke Ideaal om een collectieve opmaak te creëren die gelijk is aan een matrix. De materie van iedere dimensie kan vastplakken aan die matrix via de bindende kracht van onvoorwaardelijke liefde. In de frequenties boven de zevende, verschuift en verandert de vorm onophoudelijk, zoals een enorme oceaan of het heelal. Deze verschuivende energiepatronen zullen zeer verschillend waargenomen worden door de verschillende bewustzijnsstromingen die het ervaren. In de hogere frequenties van werkelijkheid, resoneren wervelende lichten van bewustzijn in de veranderlijke vorm van de stromen van mogelijkheden. Deze wervelende lichten zijn eenheden van collectief bewustzijn die zich in eensgezindheid verzameld hebben. Wanneer een collectief in volmaakte eensgezindheid trilt tot de “Stroming” in wat voor gegeven energie patroon/matrix dan ook, delen zij in ÉÉN ervaring. Dit collectief geeft een losse vorm aan dit energiepatroon via hun eensgezinde interacties en reacties. Als het collectief het wenst, kunnen zij dit energiepatroon terug laten treden in/naar een lagere frequentie van werkelijkheid. In de frequenties van de zevende door hogere vijfde dimensies heen, bestaat vorm zolang als een bewust collectief of besef diens aandacht handhaaft op dit patroon/deze matrix. Dus, wanneer een collectief bewustzijn in/naar dit patroon “Stroomt” en zich ermee verbindt via diens onvoorwaardelijke liefde voeden zij leven in/naar het Goddelijke Ideaal. Als dit patroon van een ideaal, gedrag en/of concept is, kan het doorgegeven worden aan collectieven in lagere frequenties van werkelijkheid waar de mogelijke werkelijkheid een licht-matrix van de vorm kan worden. Iedere expressie van bewustzijn gaat een wisselwerking aan met deze licht-matrix van een Goddelijk Ideaal in overeenstemming met de frequentie van diens bewustzijn en de intentie van diens wisselwerking. Dus, dezelfde matrix kan vrij anders ervaren worden door diverse frequenties van lichtbewustzijn. Sommigen van deze collectieve bewustzijnsentiteiten kunnen verlangen om een matrix terug te treden in/naar de frequentie van universele, planetaire en/of de persoonlijke vorm. Vandaar dat het Goddelijke Ideaal het rijk van potentiële vorm binnenkomt. Dus, de matrix kan teruggetreden worden in/naar een frequentie van werkelijkheid waar de vorm meer contant is en idealen, gedragingen en concepten wisselwerken met emoties. Onvoorwaardelijke liefde is geen emotie. Het is de hogere frequentie van licht. Nochtans, is onvoorwaardelijke liefde een constante door alle frequenties van de werkelijkheid heen, welke een emotie worden in de lagere, op vormgebaseerde werelden. Als een energie matrix succesvol omlaag treedt in/naar deze lagere frequenties, kan de emotie van liefde het in/naar een vorm verzamelen. Het schijnt dat “gedrag” niet een vorm aan kan nemen, maar dat kan het wel. Terwijl de matrix ermee begint een meer constante vorm vast te houden brengt het diens eigen energiegebied teweeg. Dit energiegebied stimuleert een samenhangend gedrag in de wezens van deze werkelijkheid. Gedrag is een reactie op stimulans. Reageren op stimulans, in plaats van dat het hogere dimensionale zich overgeeft aan stimulans, verlaagt verder de frequentie van dit Ideaal in/naar de derde/vierde dimensie. Op deze manier, hebben universums, galaxies en planeten samenhangende intenties die resulteren in collectieve reacties die weer collectief gedrag stimuleren. Dan kunnen stromen van bewustzijn, die de ervaring van de vorm verlangen, een universum, galaxy of planeet kiezen die hen zal voorzien met de ervaringen die een specifiek gedrag uit zullen lokken. Vandaar dat het gedrag steeds maar weer opnieuw gerepliceerd wordt om het primaire gedrag te worden voor die collectieve werkelijkheid. Bijvoorbeeld, diegenen die gekozen hebben om een vorm aan te nemen in de Melkweg Galaxy, het Zonnesysteem van Sol en de planeet van Aarde, hebben dan gekozen om een gepolariseerde werkelijkheid te ervaren, welke geregeerd wordt door tijd, ruimte, afscheiding en beperking. Diegenen van jullie die vele incarnaties doorgebracht hebben in die versie van werkelijkheid zouden zich kunnen afvragen waarom wat voor levensstroom dan ook jullie wereld zou kunnen kiezen. Nochtans, voorzien de uitdagingen van jullie wereld in een immense variëteit van stimulans zoals het concept van tijd en de illusie van polariteit, afscheiding en weerstand. Deze ervaringen kunnen behoorlijk aantrekkelijk zijn voor een bewustzijn wiens iedere gedachte en emotie onmiddellijk in/naar manifestatie komt. Deze potentiële mensen verlangen de ervaring van manifestatie in vertraging met veelvoudige onderscheppingspatronen die hun creaties beïnvloeden. Net zoals jullie er misschien voor kiezen om “terug aan het werk” te gaan na een lange vakantie, hebben deze levensstromen de derde/vierde dimensie van de Aarde gekozen om de uitdagingen van een fysieke wereld te ervaren. Verder, zijn vele hogere wezens een incarnatie binnengegaan op de Aarde om Gaia te ondersteunen met Haar terugkeer naar Haar Hogere Expressie. Vaak, zijn zij naïef betreffende de vele valkuilen van de dichtheid van de fysieke werkelijkheid, maar zij zullen spoedig genoeg over hen leren. Aan de andere kant, voelt het planetaire wezen van jullie 3D Gaia zich compleet met de ervaring van de polariteit. In feite, is Gaia behoorlijk uitgeput met de voortdurende dreiging aangaande Haar planetaire bestaan. Gelukkig, koestert het gebied van de ruimte waardoorheen de Aarde momenteel reist Haar planeet met hogere frequenties van licht. Dit hogere licht waardeert het driedimensionale opererende systeem van de Aarde op naar een multidimensionaal opererend systeem. Als gevolg van deze opwaardering om in/naar een persoonlijke matrix te integreren, zullen de mensen hun oude, driedimensionale systemen moeten sluiten. Als deze oude systemen, gedragingen, handelingen, gedachten en emoties niet uitgezet worden, zal de planetaire opwaardering niet beschikbaar zijn voor hun persoonlijke gebruik. Het bovenstaande scenario is precies wat zich op de Aarde voorgedaan heeft. De mensheid was bedoeld om de meest ontwikkelde vormen van leven op de Aarde te zijn. Nochtans, hebben vele mensen geweigerd om bepaalde gedragingen, gedachten en emoties uit te zetten. Daarom, werd de planetaire opwaardering opgehouden. In feite, willen sommige mensen op de Aarde geen opwaardering. Zij zijn zeer gehecht aan de lagere frequentie van macht-over-anderen. Vandaar dat zij tegenstand bieden aan het afdalende Goddelijke Ideaal van de transmutatie van de Aarde in/naar Haar vijfde dimensionale expressie. Diegenen die verlangen om macht-over-anderen te behouden nemen dit goddelijke matrix waar als een bedreiging tot hun persoonlijke macht. Daarom, willen zij niet deelnemen aan de manifestatie van dit Ideaal. In feite, hebben sommigen geprobeerd het tegen te houden. Nochtans, is een mens niet in staat om tussenbeide te komen met de manifestatie van een Goddelijk Ideaal, ongeacht hoeveel macht zij ook schijnen te oogsten over “anderen”. Het concept van macht-over-anderen is gedurende miljoenen jaren een bevochten kwestie geweest. Gelukkig, zijn de meeste van deze galactische veldslagen opgehouden omdat diegenen die macht-over-anderen wilden erkend hebben dat zij een grotere expansie van bewustzijn bereiken wanneer zij overschakelen naar macht-binnenin zich ZELF. Nochtans, is deze strijd verder gegaan op de Aarde, specifiek gedurende Haar laatste 2.000 jaren. Gaia is moe van de oorlogen en conflicten en is tot de beslissing gekomen dat Haar planetaire wezen in groot gevaar verkeerd als zij deze opwaardering van een nieuw opererend systeem niet voltooit. Daarom, beweegt zij voorwaarts, met de volledige ondersteuning van haar planten en dieren koninkrijken. Nochtans, hebben vele van haar menselijke “dieren” aan deze verschuiving weerstand geboden omdat hun bewustzijn dermate laag is geworden dat zij zich geen onvoorwaardelijke liefde voor kunnen stellen, wat de basis is van de nieuwe opwaarderingen. Nochtans, hebben de andere mensen die de verandering ondersteunen hun bewustzijn toegestaan om de hogere frequenties van licht te accepteren die nu de planeet Aarde baden. Deze mensen van Gaia verkrijgen steeds meer toegang tot de frequentie van onvoorwaardelijke liefde. Wanneer hun bewustzijn bezield is met onvoorwaardelijke liefde bezitten zij veel meer potentieel voor creatie dan diegenen die hun lagere bewustzijn van macht-over-anderen handhaafden. Daarom, terwijl het percentage van de menselijke populatie toeneemt, dat resoneert met onvoorwaardelijke liefde, wat het gestadig aan doet, zal het percentage van de menselijke populatie verminderen, dat resoneert met op angst gebaseerd gedrag van het zijn van een slachtoffer-van-anderen en macht-over-anderen. Uiteindelijk, zullen velen volledig de uitzetting van bepaalde gedragingen, concepten, gedachten en emoties accepteren die de fundering zijn van het oude gepolariseerde opererende systeem. Dit oude opererende systeem is in proces om te worden vervangen door een kwantum opererend systeem dat rechtstreeks werkt met de fotonen van licht, om onmiddellijk door onvoorwaardelijke liefde te creëren, via gedachten in de vorm uitgewerkt. Vandaar dat nieuwe vormen feitelijk op de Aarde naar boven komen die alleen ervaren kunnen worden door diegenen wiens bewustzijn, en dus waarnemingen, resoneren met de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Diegenen die de lagere staten van bewustzijn handhaven van slachtoffer of dader zullen niet in staat zijn om de nieuwe vormen van het aardse leven te ervaren omdat zij niet in staat zullen zijn hen waar te nemen. Hun mentale matrix en frequentie van emotionele reacties/creaties kunnen geen frequenties waarnemen die boven dat van de driedimensionale vorm resoneren. Vandaar dat zij spoedig “uit het spel vandaan zullen vallen” omdat zij niet langer in staat zijn om het speelveld waar te nemen. Zij zullen verder gaan met de driedimensionale illusies die waargenomen werden als de werkelijkheid, in overeenstemming met het oude driedimensionale opererende systeem. Zij zullen niet in staat zijn om waar te nemen of deel te nemen in de hogere frequentie werkelijkheden, omdat iemand alleen deel kan nemen in een werkelijkheid die zij kunnen waarnemen. Ondertussen, zullen diegenen die het multidimensionale opererende systeem accepteren in staat zijn om de manifestatie van het Goddelijke Ideaal van planetaire ascentie in hun dagelijkse leven te ervaren. Diegenen die eens in de lagere frequentie gebieden van werkelijkheid speelden zullen hun aandacht omkeren, en dus hun waarneming, naar de hogere frequentie gebieden om een volledige andere werkelijkheid te ervaren. Dit proces zal veel lijken op het kijken naar een film in het souterrain van een theater, dan kiezen om dat kijkscherm te verlaten en de trappen naar de hoofdingang te beklimmen om een andere versie van die film te bekijken. De film in het souterrain is gebaseerd op macht-over-anderen en de resulterende angst en knechting, wat verandert wanneer de strijders vechten en winnen zodat een andere groep macht kan hebben over degenen die zij net bevochten. Aan de andere kant, is de film bij de hoofdingang gebaseerd op mensen die leren om alle gehechtheden aan conflict los te laten. In feite, weigeren deze mensen om deel te nemen aan de illusie van afscheiding en beperking want zij hebben een andere werkelijkheid ontdekt die gebaseerd is op onvoorwaardelijke liefde. Zij hebben deze werkelijkheid ontdekt door hun bewustzijn uit te breiden in/naar de hogere frequenties van werkelijkheid waarin onvoorwaardelijke liefde normaal is en angst lang vergeten is. Welke film wil jij bekijken?   Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/  Tekstbewerking:  FrankW Bron:  http://suzanneliephd.blogspot.nl/2013/05/the-alchemy-of-creation.html