Cobra’s Situatie Update, 26 september 2018.

The Portal: Cobra’s Situatie Update, 26 september 2018.

In het Galactische Centrum is er verhoogde activiteit, welke leidt tot de uiteindelijke zuivering van alle duisternis en tot de voltooiing van het Galactische netwerk van Licht, met het Centrale Ras die een galactische hoge cultuur brengt zelfs naar zulke achtergebleven plaatsen als de planeet Aarde.

De Melkweg is een multidimensionaal mandala van Licht en ons zonnestelsel bevindt zich op een van de belangrijkere kruispunten van deze mandala.

Als gevolg van de toegenomen activiteit van de Galactische Centrale Zon, worden de tektonische platen in de aardkorst rusteloos:

https://stillnessinthestorm.com/2018/09/signs-of-shift-the-number-of-global-earthquakes-over-the-last-30-days-is-over-50-above-normal/

En de rijke “elite” wordt steeds banger voor de Event:

https://deusnexus.wordpress.com/2018/07/27/do-wealthy-elite-fear-the-event/

Door de hele Melkweg, in de buurt van onze ster, de Zon, en binnen ons zonnestelsel, nemen de Galactische Confederatie-vloten hun posities in voor de laatste bevrijding:

http://www.discerningthemystery.com/2018/09/did-hundreds-of-ufos-just-portal-into.html

Helaas zijn de duistere machten meesters in bedrog, en waren ze sinds de Archon-invasie van 1996 tot zeer recent in staat om abnormaal plasma vanuit de Galactische halo in de rand van het Melkwegstelsel door plasma-filamenten (tunnels van Set) te leiden naar de implantaten van wezens binnen ons Zonnestelsel. Dit was een van de belangrijkste redenen voor veel vertragingen en een van de belangrijkste redenen waarom veel dingen fout gingen:

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2044260/Better-connected-Huge-cosmic-filament-link-galaxy-rest-Universe.html

Dit probleem is onlangs opgelost en de zaken zullen nu sneller gaan verlopen.

Wat nu overblijft zijn plasma-topletbommen dicht bij het oppervlak van de planeet Aarde, resten van plasma-Yaldabaoth-kop en overblijfselen van veel kleinere plasmoïde entiteiten, in het bijzonder spinachtige plasmoïde entiteiten die overeenstemmen met steden van menselijke oppervlaktepopulatie.

Spinachtige plasmoïde entiteiten zijn energetisch verbonden met kastelen, paleizen en leiders van de Zwarte Adel (Black Nobility):

https://www.geni.com/projects/Black-Nobility-Family-Heads/45989

Veel kastelen van de Zwarte Adel hebben enorme kelders en enorme ondergrondse tunnelnetwerken dicht onder de oppervlakte die worden gebruikt als centra voor kindermishandeling.

Ze gebruiken de Khazariaanse negatieve vortex, die zich tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee bevindt, om faciliteiten te bouwen voor het oogsten van Adrenochrome (waarschuwing, grafisch materiaal):

https://www.zerohedge.com/news/2018-09-16/us-diplomats-involved-trafficking-human-blood-and-pathogens-secret-military-program

http://humansarefree.com/2018/09/the-horrible-truth-about-drug-called.html

De door de Chimera en Archon gecontroleerde groep Negatieve Militaren houdt nog steeds veel buitenaardsen gevangen in extreem zware omstandigheden, waardoor één aspect van de quarantaine-aarde wordt afgedwongen:

https://www.exopolitics.org/extraterrestrials-interrogated-tortured-in-secret-underground-space-prisons/

De families van de Archon Zwarte Adel gebruiken Trump om het publiek kunstmatig te polariseren in het links / rechts-paradigma en om ze weg te houden van de echte oorzaak van het probleem:

https://www.wanttoknow.info/g/donald-trump-polarizer

Trump wordt gedeeltelijk gecontroleerd door zijn Jezuïeten / SMOM / Gaetani-tussenpersonen:

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/09/02/trump/

Gedeeltelijk luistert hij (zelden) ook naar begeleiding van de Positieve Militaire Inlichtingendiensten, en de Positieve Militaire Inlichtingendiensten strijken tactisch over zijn ego door de aanbidding van Trump in alternatieve media aan te moedigen via QAnon en andere alternatieve kanalen, in tegenstelling tot de kritiek op Trump in de door Rothschild gecontroleerde Main Stream Media (MSM). Dit maakt Trump meer bereid om de suggesties van Positieve Militare Inlichtingendiensten op te volgen.

Het links / rechts-paradigma is kunstmatig. Beide partijen worden bestuurd door de duistere krachten. Zoals ik jaren geleden al zei, de Zwarte Adel-families en de Jezuïeten zetten de Rothschild- en Rockefeller-facties buiten spel om de overgang zo intact mogelijk te kunnen overleven, en de huidige politieke scheidslijn dient precies dat doel.

Politiek links (door Rothschild bestuurd) is eerder geneigd tot het libertarische Luciferianisme dat is gebaseerd op het diep occulte misverstand over het gebruik van de vrije wil (Thelema), die zij interpreteren als de toestemming om te doen wat ze willen voor egoïstische doeleinden. Luciferianen zijn de verstotenen van mysteriescholen die de initiatieproeven niet hebben doorstaan.

Politiek rechts (Vaticaan gecontroleerd) is eerder geneigd tot satanisme, wat occult de duisternis aanbidt als een principe. Ze geloven in de vrije wil als een offer voor die duisternis.

Er is een briljant plan van de Lichtkrachten om dit alles te beëindigen, en ze hebben eind januari 2018 gevraagd om absolute radiostilte over dat Plan.

Dat verzoek werd eind augustus voor het eerst niet geëerbiedigd toen QAnon informatie lekte over het hacken van de spionagesatellieten (Operation Keyhole). Daarna heeft David Wilcock in zijn laatste artikel een paar broodkruimels over het Plan vrijgegeven, maar gelukkig niets significants. De Lichtkrachten hebben meegedeeld dat ze het enthousiasme begrijpen dat ontstaat wanneer belangrijke operaties worden voltooid, maar het is pas voorbij als het voorbij is en we moeten allemaal absolute stilte behouden over de operaties van de Lichtkrachten die bezig zijn.

Deze nachtmerrie is snel voorbij.

Overwinning van het licht!

Cobra.

Vertaling en bewerking FrankW

Bron
http://2012portal.blogspot.com/2018/09/situation-update.html/

Gerelateerd
# https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2018/09/25/cobras-update-voor-de-resistance-movement-en-de-galactische-alliantie-21-en-24-september-2018/

Advertenties

Trump bevestigt claims van Q over de paniek in het Verenigd Koninkrijk en de Deep State over de FISA-declassificatie, 22 september 2018.

Trump bevestigt claims van Q over de paniek in het Verenigd Koninkrijk en de Deep State over de FISA-declassificatie, door Dr. Michael Salla, 22 september 2018.

Donald Trump heeft op vrijdag 21 september een tweevoudige tweet uitgebracht, die bevestigde dat hij met belangrijke Amerikaanse bondgenoten heeft gesproken over het vrijgeven (declassificeren) van niet-geredacteerde versies van een Foreign Intelligence Surveillance (FISA) Court application (FISA rechtbankaanvraag), die in juni 2017 is ingediend om een vergunning te verkrijgen voor de Amerikaanse inlichtingengemeenschap om individuen te bespioneren die banden hebben met de regering Trump en zijn presidentiële campagne van 2016. De tweet volgde op Q-posts vanaf 19 september, waarin de paniek onder de belangrijkste Amerikaanse bondgenoten werd beschreven met betrekking tot het vrijgeven (release) van de niet-geredacteerde FISA-aanvraag.

De toelating van Trump volgt zijn presidentiële richtlijn die op 17 september is uitgevaardigden die het ministerie van Justitie (DOJ) en het bureau van de directeur van de nationale inlichtingendienst (DNI) opdraagt om ongeveer 20 pagina’s van de FISA Court-aanvraag te declassificeren en vrij te geven zonder redacties (zonder dat het geredigeerd is / de tekst bewerkt is). Voorheen werd de applicatie vrijgegeven in een zwaar geredigeerde vorm, ogenschijnlijk om de nationale veiligheid te beschermen.

Al snel bleek echter dat het geredacteerde (geredigeerde) niets te maken hadden met de nationale veiligheid. Ze waren in plaats daarvan bedoeld om Deep State-functionarissen en belangrijke Amerikaanse bondgenoten te redden en te beschermen voor het gebruik van het Steele-dossier als een rechtvaardiging om de campagne van Trump te bespioneren. Fox News-analist Greg Jarrett schrijft :

In July, a substantial portion of the wiretap warrant applications presented to the Foreign Intelligence Surveillance Court was declassified. It turns out that no vital sources or methods were revealed in a way that jeopardized either national security or the FBI’s secret investigative techniques. Instead, we learned that much of the application to spy on a Trump campaign associate, Carter Page, was based on an unverified “dossier” that was funded by Hillary Clinton’s campaign and composed by a British spy, Christopher Steele, who was fired by the FBI for lying.

…In juli werd een substantieel deel van de aan de Foreign Intelligence Surveillance Court aangeboden telefoongesprekken afgewezen. Het blijkt dat er geen vitale bronnen of methoden zijn onthuld op een manier die de nationale veiligheid of de geheime onderzoekstechnieken van de FBI in gevaar zou hebben gebracht. In plaats daarvan ontdekten we dat een groot deel van de applicatie om een Trump-campagnegenoot te bespioneren, Carter Page, was gebaseerd op een niet-geverifieerd ‘dossier’ dat werd gefinancierd door de campagne van Hillary Clinton en was samengesteld door een Britse spion, Christopher Steele, die door de FBI was ontslagen voor liegen…

De zorgen van met name Groot-Brittannië (Verenigd Koninkrijk) en Australië zijn dat de niet-geactualiseerde versie zal laten zien hoe zij en andere belangrijke Amerikaanse bondgenoten betrokken waren bij de ontwikkeling en distributie van het niet-geverifieerde dossier via de Five Eyes-overeenkomst tussen de VS, Groot-Brittannië, Canada, Australië en Nieuw Zeeland.

Q heeft eerder beschreven hoe het Five Eyes-akkoord een mechanisme bood voor Deep State-functionarissen uit de VS, Groot-Brittannië, Australië en andere landen uit de Five Eyes om samen het Steele-dossier te fabriceren als een “verzekeringspolis” voor het geval Trump de verkiezingen won.

Een belastende e-mail van 15 augustus 2016 van FBI contraspionage agent Peter Strzok aan een juridisch adviseur van de FBI, Lisa Page, onthulde dat hij deel uitmaakte van een Deep State-plan om een “verzekeringspolis” te verzinnen voor het geval dat Trump de verkiezingen won – het Steele Dossier was het vitale element:

I want to believe the path you threw out for consideration in Andy’s office that there’s no way he gets elected — but I’m afraid we can’t take that risk. It’s like an insurance policy in the unlikely event you die before you’re 40….

…Ik wil in de weg geloven die je in het kantoor van Andy in overweging hebt gegeven om te voorkomen dat hij wordt gekozen, maar ik ben bang dat we dat risico niet kunnen nemen. Het is net een verzekeringspolis voor in het onwaarschijnlijke geval dat je sterft voordat je 40 bent…

Zoals een Q-post binnenkort zal onthullen, is vooral Groot-Brittannië zeer bezorgd dat de onbewerkte 20 pagina’s van de FISA-applicatie van juni 2017 zullen aantonen dat het, in plaats van Rusland, daadwerkelijk samenspande met een presidentiële campagne om de uitkomst van de verkiezing van 2016 te beïnvloeden. Maar in plaats van Rusland dat samenspande met de Trump-campagne, was de echte heimelijke verstandhouding die tussen Groot-Brittannië en de presidentiële campagne van Hillary Clinton.

Het is belangrijk om erop te wijzen dat het classificeren van overheidsdocumenten met het doel om overheidsambtenaren te beschermen tegen schaamte of om wetteloosheid te verbergen, eigenlijk een misdaad is onder Executive Order 13526, uitgegeven door President Barack Obama in 2009, zoals in paragraaf 1.7 duidelijk staat :

Sec 1.7. Classification Prohibitions and Limitations. (a) In no case shall information be classified, continue to be maintained as classified, or fail to be declassified in order to:

(1) conceal violations of law, inefficiency, or administrative error;

(2) prevent embarrassment to a person, organization, or agency;

(3) restrain competition; or

(4) prevent or delay the release of information that does not require protection in the interest of the national security.”

Hier is het eerste deel van de tweet uitgegeven door president Trump op 21 september met betrekking tot Amerikaanse bondgenoten die hem opriepen om de FISA Court-aanvraag te bespreken:

Trump heeft hier erkend dat “Key Allies” belden om te vragen om het (FISA document) niet vrij te geven”, en dat er een verband was met het Rusland-onderzoek van Robert Mueller, dat was goedgekeurd door een van de ondertekenaars van de FISA Court-applicatie van juni 2017, de huidige plaatsvervangend Procureur Generaal Rod Rosenstein.

QAnon volgde Trump’s tweevoudige tweet van 21 september met een post op dezelfde dag waarin de belangrijkste bondgenoten geïdentificeerd werden als Groot-Brittannië en Australië, die zich vooral zorgen maken over het declassificeren van de geredigeerde versie van de FISA Court-applicatie van juni 2017.

Het is veelbetekenend dat Q aangeeft hoe Groot-Brittannië en Australië (VK / AUS) het Witte Huis van Obama hebben geholpen bij het ontwikkelen van de “verzekeringspolis” door het Steele-dossier te faciliteren en de doorgang ervan door de Amerikaanse politieke en inlichtingenstelsels te vergemakkelijken. Dit helpt te verklaren waarom Deep State-vertegenwoordigers van belangrijke bondgenoten (Groot-Brittannië en Australië) Trump hebben gebeld om hem ertoe te brengen zijn beslissing, de 20 geredigeerde pagina’s uit de FISA Court-application van juni 2017 te declassificeren, ongedaan te maken.

Blijkbaar zijn Groot-Brittannië en Australië het meest bezorgd over de gevolgen voor het Mueller-onderzoek als de persoon die het heeft geautoriseerd, een FISA Court application (rechtbankaanvraag) heeft ondertekend die misleidend, zo niet onwettig was. De vrijgave van de 20 geredigeerde pagina’s zou er blijkbaar toe hebben geleid dat Rosenstein zich van het Mueller-onderzoek moet terugtrekken of zelfs moet aftreden.

Dit wordt geïllustreerd in een post van 10 september door Q, waarin de rol van Rosenstein bij de ondertekening van de 2016 FISA-aanvraag op basis van valse inlichtingengegevens die door Groot-Brittannië en Australië aan de regering-Obama zijn geleverd, het ontslag / wraking en / of verwijdering van Rosenstein zal hebben opgeleverd:

Q !! mG7VJxZNCI No. 207
Sep 10 2018 12:41:01 (EST)

DECLAS OF FISA WILL INITIATE THE RESIGNATION/RECUSAL AND/OR REMOVAL OF ROD ROSENSTEIN.
DECLAS OF FISA WILL INITIATE THE ‘AWARENESS’ THAT ALL SIGNERS WILL BE [CURRENTLY] UNDER INVESTIGATION.
DECLAS OF FISA WILL FACTUALLY DEMONSTRATE WITHOUT ARGUMENT THE US GOVERNMENT, UNDER HUSSEIN, KNOWINGLY, PRESENTED FALSE EVIDENCE TO FISC IN AN EFFORT TO OBTAIN ‘LEGAL’ US INTELLIGENCE ‘UMBRELLA’ SURV OF POTUS [IDEN TARGET] FOR THE SOLE PURPOSE OF INFLUENCING THE 2016 ELECTION OF THE PRESIDENCY [NOT RUSSIA BUT HUSSEIN/HRC – PROJECTION] + SAFEGUARD AGAINST POSSIBLE LOSS OF POWER [FIREWALLS].
USE OF BACKCHANNEL SURV / SPY INSERTION [BODY 1, 2, AND 5] BY UK/AUS [PRIMARY] ACTIVATED UNDER DIR BRENNAN DIR CLAPPER W/ PDB REGULAR UPDATES + [LIVE STREAMING] WH HUSSEIN NON-OVAL [SITUATION ROOM] COORDINATION.
FISA [FULL] BRINGS DOWN THE HOUSE [WH].
Q

Het bericht van Q vermeldt dat alle documenten die op het FISA-document zijn ondertekend, momenteel worden onderzocht door een Grand Jury en dat de rol van de regering Obama, samen met die van Groot-Brittannië en Australië, aan het licht zal komen.

De laatste opmerking van Q dat volledige declassering van het FISA-document het huis omlaag neer zal halen, zinspeelt er op dat Rosenstein’s gedwongen ontslag / wraking / verwijdering het House of Cards, gebouwd door de Deep State, ertoe zal brengen om verder te gaan met het ontwikkelen van een “verzekeringspolis” om de regering Trump te ondermijnen / omver te werpen.

Inderdaad, in een post van 18 september heeft Q gezegd dat de tijd van Rosenstein voorbij is en hij zal moeten aftreden of ontslagen moeten worden zoals beschreven in een gelinkd artikel door Greg Jarrett:

Q !!mG7VJxZNCI No.263
Sep 18 2018 22:15:05 (EST)

http://www.foxnews.com/opinion/2018/09/18/gregg-jarrett-if-rod-rosenstein-defies-trumps-order-to-declassify-documents-should-be-fired.html
Goodbye, Mr. Rosenstein.
Q

Trump ging verder in deel twee van zijn tweet van 21 september met het beschrijven hoe hij het verzoek van de belangrijkste Amerikaanse bondgenoten (Groot-Brittannië en Australië) aan de inspecteur-generaal van het ministerie van Justitie (Michael Horowitz) had doorgestuurd voor een laatste beoordeling.

De tweevoudige tweet is erg belangrijk sinds Q, iets meer dan een dag eerder, had gepost dat Deep State-functionarissen in Groot-Brittannië en Washington DC in paniek waren over het vooruitzicht van het vrijgeven (release) van de niet-geactualiseerde versie van het FISA rechtbankapplicatie document.

Dit is wat Q op 19 september heeft geplaatst:

Q !!mG7VJxZNCI ID: 72b088 No.3093117
Sep 19 2018 18:45:07 (EST)

PANIC IN UK
PANIC IN DC
PANIC IN UK
PANIC IN DC
Q

Het is belangrijk op te merken dat de bovenstaande Q-post ongeveer 36 uur verscheen voordat Trump’s tweevoudige tweet bevestigde dat hij met belangrijke Amerikaanse bondgenoten had gesproken over de FISA Court-documentversie. Dergelijke gesprekken tussen de staatshoofden en regeringsleiders zijn zeer geheim en de bekendheid vervan is beperkt tot een zeer klein aantal functionarussen. Alleen mensen met toegang op hoog niveau in het Witte Huis van Trump zouden geweten hebben van deze gesprekken en hun inhoud.

Q heeft aangetoond dat ze wisten van de gesprekken en dat deze werden vrijgegeven om de toon van Trump’s gesprekken met Groot-Brittannië, Australië en andere belangrijke bondgenoten te onthullen als “paniek” over de declassering van de twintig pagina’s van de FISA Court application (rechtbankapplicatie) van juni 2017.

Dit is een buitengewone openbare bevestiging dat Q nauw verbonden is met de regering Trump en dat de respectievelijke releases van tweets en posts van Trump en Q feitelijk gecoördineerd worden.

De coördinatie tussen de tweets van Trump en de berichten van Q (QAnon) werd feitelijk bijgehouden door anonieme gebruikers (Anontmous) en vertoont een nauwe samenhang als Q wordt erkend in de volgende post :

De tweeledige tweet van Trump van 21 september draagt alleen maar bij aan een overtuigende hoeveelheid informatie waaruit blijkt dat Q met de regering Trump samenwerkt en geen LARP [Live Action Role Play] of desinformatiecampagne is zoals door sommige critici wordt beweerd .

Trump’s tweets en de Q-berichten onthullen dat de Deep State in paniek is omdat de declassering van de 20 geredigeerde pagina’s van de FISA-rechtbankapplicatie van juni 2017 op zijn minst zal leiden tot het wraken van Rod Rosenstein in het onderzoek naar Trump en Rusland, en zelfs zijn ontslag zoals Q heeft voorspeld.

Bovendien zal het op handen zijnde vrijgeven (release) van de 20 geredigeerde pagina’s vrijwel zeker leiden tot Grand Jury-aanklachten tegen alle Amerikaanse functionarissen die betrokken zijn bij de “verzekeringspolis” die de Deep State verzonnen heeft om de inkomende regering Trump te ondermijnen en/of omver te werpen.

Het blootleggen en ontrafelen van de “verzekeringspolis” van de Deep State om de inkomende administratie van Trump te ondermijnen, zal een directe invloed hebben op het onderzoek van Mueller naar de banden tussen Trump en Rusland (Collusion Russia) en zal waarschijnlijk leiden tot de ondergang ervan.

De vertakkingen van de bovengenoemde ontwikkelingen zijn vooral relevant voor Q’s herhaalde berichten met betrekking tot meer dan 50.000 verzegelde federale rechtszaken (sealed indictments), waarvan de overgrote meerderheid gesloten (verzegelde) aanklachten tegen Deep State-functionarissen betreft.

Zoals besproken in een vorig artikel, is het waarschijnlijk dat veel nu aangeklaagde overheidsfunctionarissen zullen worden berecht in militaire rechtbanken voor subversie (= het omverwerpen van een regering of bestuur, of pogingen daartoe), zoals gedefinieerd volgens de regels van de Uniform Code of Military Justice. Inderdaad, Rosenstein en anderen die betrokken zijn bij de “verzekeringspolis” zullen zich mogelijk in militaire processen moeten verantwoorden voor subversie.

Dit zou natuurlijk een grote zorg zijn voor Deep State-functionarissen uit Groot-Brittannië, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland (FVEY = Five Eye) die het Steele-dossier hebben ondersteund en het via de Amerikaanse inlichtingen- en rechtssystemen hebben doorgeleid om de regering Trump te ondermijnen.

De misdaden gepleegd door Deep State-functionarissen die op het punt staan te worden ontmaskerd, en berecht in civiele en militaire rechtbanken, zullen volgens Q’s informatie adembenemend zijn. Naast subversie van een inkomende presidentiële regering, heeft Q eerder gepost over het systematisch schenden van mensenrechten en corruptie op mondiaal niveau; pedofiele ringen waarbij oudere politici kinderen uitbuiten; Satanische praktijken die werden gebruikt om machtige mondiale elites en het Vaticaan te controleren; en zelfs de geheimhouding (cover) van geheime ruimtevaartprogramma’s en buitenaards leven.

Trump’s tweevoudige 21 september-tweet lijkt deel uit te maken van een reeks eindgame-bewegingen tussen de regering Trump en de Deep State, welke grote media-aandacht krijgt, omdat de strijd om het declasseren van de FISA Court Application-documenten tot een climax komt.

In een prachtige ontwikkeling vrijdagavond laat, begonnen artikelen van grote media te verschijnen met het openbaren van opmerkingen die Rod Rosenstein in 2017 had gedaan om in het geheim gesprekken met Donald Trump op te nemen met het oog op het 25 ste amendement, waardoor de regering en regeringsambtenaren hem uit het presidentschap kunnen verwijderen.

De gevolgen van deze negatieve berichtgeving in de media zullen vrijwel zeker leiden tot Rosenstein’s aftreden, recuperatie en / of verwijdering, net zoals Q voorspelt. Q geeft bondig uitdrukking aan wat te verwachten in de komende dagen met betrekking tot declassering (DECLAS) en redactie (het redigeren) (REDACT) van de FISA Court-aanvraag 2017:

Q !!mG7VJxZNCI No.265
Sep 19 2018 17:19:53 (EST)

[RR] attempts to stall DECLAS and/or REDACT have FAILED.
Got popcorn?
Enjoy the show.
Q

© Michael E. Salla, Ph.D. Copyright melding

[22-9-2018 – Correctie – Presidentiële richtlijn van president Trump van 17 september 2018 verleende toestemming voor de
declassering van 20 geredigeerde pagina’s van een FISA-rechtbankaanvraag die in juni 2017 werd gedaan, en niet zoals eerder is geschreven in juni 2016. De applicatie van juni 2017 was de vierde die werd toegekend
in een serie die begon in oktober 2016, die om de 90 dagen moest worden vernieuwd. Verlengingsaanvragen werden in januari, april en juli 2017 ingewilligd. Dank aan een anonieme lezer voor het wijzen op de fout]

Michael E. Salla Ph.D.

Verder lezen

Vertaling en bewerking FrankW

Bron: https://www.exopolitics.org/trump-confirms-q-claims-of-uk-deep-state-panic-over-fisa-declassification/

Gerelateerd

# https://youtu.be/pFu4X16tiAs

# https://stillnessinthestorm.com/2018/09/proof-mass-arrests-coming-signed-executive-orders-reveal-trump-is-planning-mass-arrests-military-tribunals-for-deep-state-traitors-like-comey-clinton-and-obama/

Een lijst van afkortingen en codes die Q / QAnon gebruikt.

Een lijst van afkortingen en codes die Q / QAnon gebruikt.

QCodes:

+ – Soros family
++ – Rothschild family
+++ – House of Saud
187 – police code for Murder
4,10,20 – DJT, Donald J. Trump
ADM R – Admiral Rogers, Director of NSA
AF1 – Air Force 1, POTUS plane
AG – Attorney General
AL – Al Franken, Senator of Minnesota
Alice and Wonderland – Hillary Clinton and the Bloody Saudi Arabia
AM/#2 – Andrew McCabe
ANON – Anonymous
ANTIFA – Anti-Fascists, Soros backed domestic terrorists
AS – Adam Schiff also Antonin Scalia
ATL – Atlanta, state capital of Georgia
AUS – Australia
BIS – Bank for International Settlesments
BOB – Robert Mueller former Director of FBI
BO – Barack Obama also Board Owner also Bruce Ohr
BHO/HUSSEIN/Renegade – Barack (Hussein) Obama, Renegade (traitor) was his USSS codename
BOD – Board of Directors
BP – Border Patrol
BUZZF – BuzzFeed
C-INFO – Classified information
CA – Canada
CEO – Chief Executive Officer
CF – Clinton Foundation
CFR – Council on Foreign Relations
Clowns/Clowns In America/C-A – CIA, Central Intelligence Agency
CM – CodeMonkey, 8chan Administrator
COMMS – Communications
*CS – Chuck Schumer also Civil Service
CTR – Correct The Record
DC – District of Columbia
DJT/POTUS – Donald J. Trump, President Of The United States
DNC – Democratic National Committee
DOD – Department of Defense
DOE – Department of Energy
DOJ/D-J – Department of Justice
DOPEY – Alwaleed bin Talal
D’s – Democrats
DWS – Debbie Wasserman Schultz
EM – Elon Musk
EMP – Electromagnetic Pulse
EMS – Emergency Messaging System also Emergency Medical Services
EO – Executive Order
ES – Eric Schmidt
EU – European Union
F&F – Fast and Furious (Feinstein’s failed gun sale attempt)
f2f – Face-to-Face
FB – Facebook
FBI/F-I – Federal Bureau of Investigation
FED – Federal Reserve also Federal
FF – False flag
FISA – Foreign Intelligence Surveillance Act
FLYNN – Michael Flynn, former National Security Advisor to President Trump
GEORGE – GS
GOOG – Google
GITMO – Guantanamo Bay Naval Base military prison and detention camp
GS – George Soros
H – Haiti
HI – Hawaii
HK – Hong Kong
HRC – Hillary Rodham Clinton
HS – Homeland Security
HA/Huma – Huma Abedin
HUMA – Harvard University Muslim Alumni
H-wood – Hollywood
IC – Intelligence Community
ID/IDEN – Identification
IRS – Internal Revenue Service
ISIS – Israeli Secret Intelligence Service
JA – Julian Assange
JACK –
JB – John Brennan, Former CIA Director
JC – James Clapper (Former DNI Director) also James Comey (Former FBI Director)
JFK – John Kennedy, former President of the USA before being assassinated in 1962
JOHNNY – John Conyers, US Representative for Michigan
JK – John Kerry also Jared Kushner
JS – John Solomon
KKK – Ku Klux Klan, started by the D’s
L – Lynn Rothschild
LDR – Lord De Rothschild
LL – Loretta Lynch
LV – Las Vegas
MAY – Theresa May, Prime Minister of the United Kingdom
MAGA – MAKE AMERICA (FUCKING) GREAT AGAIN
MB – Muslim Brotherhood
MI – Military Intelligence
ML – Marshal Law
MM – Media Matters also Million
MS-13 – Latino Drug Cartel
MSM – Mainstream Media
MW – Maxine Waters
MZ – Mark Zuckerberg
NG/NAT G – National Guard
NK/NORK/NOK – North Korea
NP – Non-Profit also Nancy Pelosi
NSA – National Security Agency
NWO – New World Order
NYT – New York Times, American newspaper
OO – Oval Office
OP – Original poster also Operation(s)
P_PERS – President Trump’s Personal message to us
PG – Pizzagate/pedogate
PL – Presidential library
PM – Prime Minister
POS – Piece of shit
PP – Planned Parenthood
PS – Peter Strzok, FBI agent
RNC – Republican National Committee
R’s – Republicans
RED RED – Red Cross
ROTH – Rothschild
RR – Rod Rosenstein (Deputy Attorney General) also Ronald Reagan
RT – Real time
RYAN – Paul Ryan, Speaker of the House
SA – Saudi Arabia
SAP – Special Access Programs
SC – Supreme Court
SD – State Department
SEC – Security also Secure
SESSIONS – Jeff Sessions (Attorney General)
SH – Steve Huffman, CEO of Reddit
SID/We Don’t Say His Name/John M – John Sidney McCain
SIS – Secret Intelligence Service (in the United Kingdom)
SK – South Korea
SOTU – State of the Union
SR – Susan Rice also Seth Rich
SS – Secret Service
ST – Seal Team (eg. Seal Team 6)
TG – Trey Gowdy
TSA – Transportation Security Administration
U1 – Uranium One
UBL – Osama Bin Laden
UN – United Nations
US – United States
USMC – United States Marine Corps
USSS – United States Secret Service
VJ – Valerie Jarret
WH – White House
WL – Wikileaks
WRWY – We are with you
WW – Worldwide

Bronnen:

# https://qanon.pub

# https://qanon.pub

# http://irc.qclearancearchive.net

Destroying the Illusion News, door Jordan Sather, 19 september 2018 (vlog).

Destroying the Illusion News, door Jordan Sather, 19 september 2018 (vlog).

Jordan Sather over Disclosure Talks: QAnon / Deep State Fisa Stalling / Kavanaugh / Observatory / Space Force

Alle QAnon / Q-drops zijn te vinden op:

# https://qanon.app

# https://qmap.pub

# https://www.qanonposts.io

Q Anon – The Storm, versie X.I, 3 september 2018.

Download de laatste versie van Q Anon – The Storm (pdf, versie X.I, 1379 pagina’s) van 3 september 2018…

Een volledige map met een transcriptie van de oorspronkelijke posts van Q op 4chan en 8chan, het nieuws wereldwijd, Anon’s analyses en theorieën, nuttige infographics en links.

Download via deze link.

QAnon drops 2026 – 2119, van vrijdag 31-08 t/m zaterdag 08-09-2018.

QAnon drops 2026 – 2119, van vrijdag 31-08 t/m zaterdag 08-09-2018.

Vorige week, van vrijdag 31 augustus tot en met zaterdag 8 september, heeft Q / QAnon weer ruim 90 posts gedropt. Er is dus heel wat over te zeggen. Hoewel alle drops van Q interessant zijn, heb ik er een paar uitgepikt om hier toe te lichten. Let wel dat ik hier mijn interpretatie geef over de posts / drops van Q / QAnon.

Post 2031
In navolging van de week er voor, toen er door enkele grote MSM nieuwsmedia een poll rond Q werd gehouden, vindt er nu een MSM-poll plaats m.b.t de populariteit van gekozen president Trump en de niet gekozen presidentskandidaat Hillary Rodham Clinton [HRC]. Het plaatje laat zien dat Hillary Clinton met 90-98% favoriet is bij de MSM-media. Dus stelt Q de vraag of deze actuele polls wel inderdaad zijn uitgevoerd en wat de logica is van nepnieuws (fake news)?

Post 2045
In deze post een mail van 11 februari 2009 met betrekking tot de Israelische verkiezingen, aan Hillary Clinton met de aanhef Madam ‘Alice’.
Alice & Wonderland = Hillary & Saoedi Arabië = [HRC] & [SA].
De (stevige) band tussen Saoedi Arabië en Israel wordt door meer bronnen als innig beschouwt en Hillary Clinton speelt daar wel vaker met haar Clinton Foundation een rol in. Zowel Saoedi Arabië als Israel worden in verband gebracht met onder andere de creatie en ondersteuning ISIS (Islamitische Staat en/of Israelic Special Intelligence Service), Syrische rebellenbeweging, White Helmets enzovoorts…

# https://foia.state.gov/search/results.aspx

# https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Alice%27s_Adventures_in_Wonderland

# https://www.amazon.com/Hillary-Clinton-Wonderland-Quotes-Campaign-ebook/dp/B01HOM8AV2

# http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/06/Forse-financile-steun-Saudi-Arabi-Golfstaten-en-Nederland-voor-Hillary-Clinton

Post 2049
In deze post een overzicht van een aantal landen die bekend zijn om handel in kinderen en kindermisbruik (child trafficking en child abuse sex ring) en waartoe Hillary Clinton (Alice) en de Clinton Foundation toegang hadden. Voor een aantal landen wordt hun nu de toegang geweigerd ‘Access Closed’, zaken die Trump na onderhandelingen van zijn medewerkers en anderen ook bepreekt tijdens zijn bezoek aan de regeringsleiders van deze landen. Met andere landen wordt daarover nog onderhandeld, ‘Access Pending’.

SA = Saoedi Arabië
NK = Noord Korea
HRC = Hillary Rodham Clinton

# https://www.sfgate.com/opinion/brinkley/article/Child-marriage-still-an-issue-in-Saudi-Arabia-3270366.php

# http://www.iwf.org/news/2435061/Saudi-Migrant-Workers-Subject-to-Abuse

# https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2015/243521.htm

# https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kinderhandel

# https://en.wikipedia.org/wiki/Trafficking_of_children

# https://en.wikipedia.org/wiki/Child_sexual_abuse_by_UN_peacekeepers

# https://www.terredeshommes.nl/watch-arrestaties

# https://www.wanttoknow.nl/nieuws/trump-wil-pedofiele-netwerken-beeindigen/

Epstein Island is het eiland van Jeffrey Epstein, waar veel pedofielen en satanisten zich konden uitleven. Ook deze praktijken zijn hier opgerold.

# https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Epstein

# http://www.vrijewereld.org/2018/04/19/jeffrey-epstein-de-lolita-express-en-pedo-eiland/

Post 2066
Op 3 september opent Q met een aardig raadsel.

1 = D
2 = E
3 = C
4 = L
5 = A
6 = S

D – E – C – L – A – S = declassify = vrijgeven, openbaar maken.
Hierbij vraagt Q aan Sessions (Minister van Justitie) om de FISA documenten (20 pagina’s ) openbaar te maken, nadat hij met beide kamers (het Huis en de Senaat) heeft gesproken.
FISA staat voor ‘Foreign Intelligence Surveillance Act van 1978′.
Het gaat om onder andere 20 pagina’s (en een aantal andere) die meer licht kunnen werpen op de samenspanning tussen Clinton en de FBI.

# https://yournewswire.com/trump-declassify-fisa-docs-fbi-clinton-collusion/

# https://nl.wikipedia.org/wiki/Foreign_Intelligence_Surveillance_Act

Post 2069
Q laat hier een kaart zien met organogram / commandostructuur van de FBI voor het middenjaars onderzoek (Midyear Investigation). Verder geeft hij een opsomming van een aantal (bekende) hoge ambtenaren in deze commandostructuur die al of niet oneervol (FORCED) zijn ontslagen (FIRED) of uit de machtsstructuur zijn gehaald (power removed) met betrekking tot corruptie bij de FBI en/of het Ministerie van Justitie (DoJ). Daarnaast ook het organogram van het DoJ (Department of Justice).

# https://nypost.com/2018/06/27/sally-moyer-not-agent-5-in-ig-report-on-fbi/

# http://www.foxnews.com/politics/2018/06/14/inspector-general-refers-five-fbi-employees-for-investigation-over-hostile-political-messages.html

# https://nl.m.wikipedia.org/wiki/James_Comey

# https://en.m.wikipedia.org/wiki/Andrew_McCabe

# https://edition.cnn.com/2018/06/05/politics/andrew-mccabe-immunity-grassley/index.html

Post 2074
In deze post wordt de link gelegd tussen Facebook en DARPA (aka GOOG = Google).
Facebook werd opgericht op 4 februari 2004 doordat DARPA dezelfde dag door het Pentagon werd stilgelegd (“Pentagon kills livelog project”) en met ‘hetzelfde doel’ verder ging. Met andere woorden Facebook werd door DARPA gecreëerd. DARPA staat voor Defense Advanced Research Projects Agency.

Facebook heeft de (intelligentie) activiteiten van DARPA voortgezet. Terwijl DARPA alle verkregen data opsloeg voor eigen gebruik, verzamelt Facebook zoveel mogelijk gegevens van jouw ( je foto’s, je vrienden, je contacten, jouw teksten, jouw gevoelens, likes, online contacten, waar je woont, werkt, uitgaat, jouw uitstapjes, wat je eet en drinkt, boodschappen, activiteiten, vakanties, familie, vrienden, collega’s, intieme gegevens, en verder alle mogelijke gegevens die jij op Facebook plaatst. Zij slaan dit op en verkopen deze gegevens nu aan de hoogst biedende?

Shadowbanning is een begrip in de social media. Als je wordt ge-shadowbanned, dan kan jij je content (wat je op social media hebt geplaatst) wel zien, maar anderen niet. Een manier om je te ‘straffen’ als je je niet aan de gedragsregels houdt, of om jouw content ‘onleesbaar’ voor anderen te maken als jij teksten, foto’s enzovoorts plaatst die men niet fijn vindt zoals content van waarheidszoekers.

FB = Facebook
[24] = het aantal shadowbanned pagina’s (?)
[NP] = Nancy Pelosi ( Senaat D-Californië)

“…The Democratic Bad Boys Club has had no better cheerleader than Nancy Pelosi…”

# https://nl.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency

# https://www.wired.com/2004/02/pentagon-kills-lifelog-project/

# https://stillnessinthestorm.com/2018/09/qanon-facebook-was-created-by-darpa/

# https://www.dailysignal.com/2017/12/01/nancy-pelosi-cheerleader/

Post 2075
In deze post laat Q twee pagina’s zien uit het verslag ‘Evaluation of Email Records Management and Cybersecurity Requirements’ dat het Bureau van de Inspecteur Generaal in mei 2016 heeft uitgebracht. Op pagina 33 en 34 wordt onder andere beschreven dat het in maart 2009 nog niet was gelukt om de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton (Secretary of State) uit te rusten met een veilige overheids smartphone. De staf van minister Clinton had gevraagd om (hun) BlackBerry apparaten binnen geheime gebieden te mogen gebruiken. Dit verslag, dat de problemen met de emails van Clinton beschrijft, is via de link hieronder te downloaden.

Pagina 1

Pagina 33

Pagina 34

# https://fas.org/sgp/othergov/state-oig-email.pdf

# https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bureau_of_Diplomatic_Security

# http://americanarchivist.org/doi/full/10.17723/0360-9081-80.2.459

# https://www.washingtonpost.com/politics/state-dept-inspector-general-report-sharply-criticizes-clintons-email-practices/2016/05/25/

# https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hillary_Clinton_email_controversy

Post 2079
In deze post word duidelijk een link gelegd ussen de inmiddels (geëxecuteerde) overleden senator John McCain, ISIS en de Moslim Broederschap “…John McCain was op weg om een Amerikaanse held te worden, maar in plaats daarvan werd hij een senator voor ISIS (Islamitische Staat / Israelic Secret Intelligence Service) en de Moslim Broederschap. Geen enkele Amerikaanse senator vocht zo hard voor Islamitische rechten en de bewapening van Jihadisten als senator McCain…”.

En “…De Egyptische media: John McCain was de “Godfather”, “leider”, en “echt de Allerhoogste Gids” van de Moslim Broederschap…”. De Moslim Broederschap waarmee ook Barack Obama in verband wordt gebracht.

# https://twitter.com/RealKyleMorris/status/1036782274203865088

# https://twitter.com/Imamofpeace/status/1036808475744002048

# https://www.jihadwatch.org/2018/09/egyptian-media-john-mccain-was-the-godfather-leader-and-real-supreme-guide-of-the-muslim-brotherhood

# https://hiddentaxonhumanity.com/articles/john-mccain-a-last-chance-at-honor/

# https://hiddentaxonhumanity.com/correspondence/john-mccain-your-apology-to-the-american-people/

# https://www.wanttoknow.nl/nieuws/gevangen-israelische-generaal-isis-door-israel-gesteund/

Post 2080
Op de foto’s hieronder zien we dat zowel Hillary Clinton als haar dochter Chelsea een halsketting met een Petruskruis dragen, een omgekeerd Latijns (katholiek) kruis, dat ook wordt gezien als het logo van satanisme. Satanisme is de verering van Satan of de duivel, die in de joods-christelijke traditie geldt als de belichaming van het kwaad en als de antithese (het tegengestelde) van God.
De grondslag van dit symbool komt van het verhaal dat de katholieke kerk vertelt dat Petrus ondersteboven (tegengesteld) gekruisigd wilde worden, omdat hij zich onwaardig voelde om op dezelfde manier te sterven als Christus.
Like Mother; Like Daughter
Zoals de moeder, zo ook de dochter

# https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Satanisme

# https://www.snopes.com/fact-check/chelsea-clinton-church-satan/

# http://www.washingtonpost.com/news/reliable-source/wp/2018/01/04/chelsea-clinton-denies-affiliation-with-church-of-satan/

Post 2088
In post 2088 vraagt Q waarom het overgrote deel van de aanvallen op Q van pro MAGA (Make America Great Again) supporters komen van door de Mossad (Israelische geheime dienst) gesteunde Alex Jones (AJ) en/of van bekende collega’s van Alex Jones.
Q vraagt zich af waarom hij(wij) een bedreiging voor hen is (zijn).

Post 2100
Qanon citeert in post 2100 een post van Anonymous aan (post 2887228) waarin wordt ingegaan op de definitieve verwijdering van Twitter van Alex Jones (InfoWars.com), waar deze eerder nog maar een tijdelijke maatregel had.
Q schrijft vervolgens dat er veel meer aan de hand is dan dat men zich realiseert en zegt dat men moet denken aan de collectieve aanvallen op Q.
Zowel Alex Jones, als zijn medewerker Jerome Corsi bespreken in hun uitzendingen de posts van Q en vallen hem hierop geregeld aan. Hoewel Jones bekend staat als een ‘complotdenker’ dient hij een Zionistisch Khazariaanse agenda.
Hiernaar verwijst Q. Zie ook Q post 2103.

# https://www.thegatewaypundit.com/2018/09/breaking-twitter-bans-alex-jones-for-ambush-on-jack-dorsey/

# https://youtu.be/_wzUKL5viD8

# http://gedachtenvoer.nl/de-oorlog-om-alex-jones-infowars-te-vernietigen/

# https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones

# https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jerome_Corsi

# https://www.mediamatters.org/people/jerome-corsi

Post 2102
Q geeft hierin een link naar een tweet en schrijft dat dit paniekspel (PANIC) wordt genoemd.
Een (zogenaamde?) hoge ambtenaar van de regering Trump heeft een anoniem opiniestuk geschreven, dat de The New York Times op 5 september 2018, waarin hij/zij zich uitlaat over het presidentschap van Trump “…Ik ben deel van het verzet binnen de regering Trump. Ik werk voor de president met gelijkgestemde collega’s en ik heb gezworen om delen van zijn agenda en zijn grootste temperamentvolle neigingen te dwarsbomen…

Hierop heeft senator Elisabeth Warren (Democraten voor Massachusetts) de ambtenaren van de regering Trump opgeroepen om het 25e Amandement in te roepen om Trump af te kunnen zetten.

The Hill, 6 september 2018: ‘Warren roept op om het 25e Amandement tegen Trump in te roepen.’

“…Senator Elizabeth Warren (D-Mass.) zei donderdag dat zij gelooft dat het tijd is voor de ambtenaren van het Witte Huis om het 25e Amendement in te roepen en het proces te beginnen om president Trump af te zetten.

De opmerkingen komen een dag na de kersverse publicatie in The New York Times door een anonieme hoge ambtenaar die Trump als amoreel en “antidemocratisch” beschimpte en zei dat de stafleden voortdurend de “misleidende impulsen” en de “slechtste neigingen” van de president moeten weerleggen.”

“Als hoge ambtenaren denken dat de president van de Verenigde Staten niet in staat is om zijn werk te doen, moeten ze het 25e amendement inroepen,” vertelde Warren aan CNN .

“De grondwet voorziet in een procedure wanneer de vicepresident en hogere functionarissen vinden dat de president zijn werk niet kan doen. Het betekent niet dat hoge functionarissen de president omzeilen – documenten van zijn bureau halen, anonieme opiniestukken schrijven… Elk van deze functionarissen heeft gezworen de grondwet van de Verenigde Staten te handhaven, het is tijd dat ze hun werk doen, “voegde ze eraan toe.

De auteur van de Times zei openhartig dat het idee om Trump van zijn functie te verwijderen, waartoe zijn beste assistenten al initiatief was genomen…”

# https://twitter.com/thehill/status/1037809606364418049

# http://thehill.com/homenews/senate/405447-warren-senior-admin-officials-should-invoke-25th-amendment-against-trump/

# https://www.nu.nl/buitenland/5449322/medewerkers-witte-huis-voeren-actief-verzet-donald-trump.html

# https://joop.bnnvara.nl/nieuws/geheime-verzetsgroep-in-witte-huis-beschermt-vs-tegen-trump

Post 2103
In deze post geeft Q wat informatie over Free Speech Systems LLC, een van de bedrijven van Alex Jones, die nu onder andere van Facebook, Apple, Twitter is verwijderd. Hetzelfde bedrijf waar Jerome Corsi (12 tekens) tot voor kort werkzaam was. Volgens opgave zou bij deze bedrijven meer dan 40 mensen werkzaam zijn (?).
http://www.infowars.net, de website van Alex Jones’ bedrijf Free Speech Systems LLC blijkt inmiddels “under construction” te zijn…

De bedrijven van Alex Jones, waarvoor onder andere ook Jerome Corsi werkt / werkte.

Alex Jones en Jerome Corsi (conspiracy teoretici) geven aan dat zij waarheidszoekers zijn, maar halen daarbij andere waarheidszoekers onderuit door valse aanklachten, zoals onder andere die Corsi in mei 2018 over Q heeft gedaan.

Het vermoeden bestaat echter dat zij werkzaam zijn voor de Mossad, de Israelische geheime dienst. Voor wat betreft Corsi is dit inmiddels aangetoond. Mel Rockefeller, een buitenechtelijke zoon van inmiddels overleden Nelson Rockefeller en wordt niet door de familie als nazaat erkend, heeft aan den lijve ondervonden dat Jerome Corsi een Israelische agent is.

In zijn introductie in ‘Hidden Tax on Humanity’ beschrijft Mel Rockefeller de Khazariaanse Zionistische agenda en diepgaande politieke beïnvloeding en aanzetten tot weteldheerschappij via oorlogvoering. Met betrekking tot Jerome Corsi schrijft hij “…Vervolgens werkte hij als een Israëlische agent en werd Corsi beloond met het worden van bestsellerauteur via de New York Times omdat hij daardoor een reeks psy-ops-boeken kon schrijven om verhalen te kunnen verspreiden die gunstig waren voor Israël, waaronder de John Kerry-bashing Unfit. for Command (2004), Atomic Iran (2005), The Obama Nation (2008) en Why Israel Can not Wait (2009)…”.

En: “…De website van Lindner’s Cincinnati-conglomeraat omschreef hem (Corsi) als “de grootste niet-Joodse bijdrage aan Joodse oorzaken in de VS”. De door Lindner gecontroleerde Amerikaanse financiële groep financierde mijn reis naar Polen op de door Corsi voorgestelde premisse van het opzetten van een onderling fonds gemodelleerd op een fonds dat Corsi ogenschijnlijk heeft ontworpen voor B’nai B’rith. De hele Corsi-voorgestelde onderneming was een fraude. Een artikel over de fraude die op 23 april 1996 in de Minneapolis Star-Tribune werd gepubliceerd, werd daarna routinematig verdeeld door degenen die me blijven achtervolgen, vaak gebruikmakend van dat ‘nepnieuws’-artikel om me te kleineren als een manier om te voorkomen dat we in aanraking komen met feiten die de gemeenschappelijke verklaring bevestigen. bron van deze systemische criminaliteit…”.

Q schrijft dan: Follow the picture…

In post 2103 citeert Q een tekst die afkomstig is uit ‘Hidden Tax on Humanity’, hoofdstuk 5 ‘Poland Connection’ van Mel Rockefeller “…Jerome Corsi, die ik blootlegde als een Mossad-aanwinst / -agent bij een undercoveroperatie in 1997 in Londen. Corsi en Piper Jaffray-makelaar Brad Ahmundson maakten integraal deel uit van een fraudezaak, waarbij investeerders uit Minnesota voor $ 1 miljoen deelnamen, die de FBI weigerde om naar behoren te onderzoeken. In plaats daarvan probeerden agenten me als verantwoordelijk te neer te zetten. Corsi is genoemd als de auteur van verschillende best verkochte Israëlische psy-ops-boeken, waaronder Unfit for Command(2004), Atomic Iran (2005), Minutemen (2006), The Obama Nation (2008)…”

http://infowars-shop.stores.yahoo.net/info.html

# https://hiddentaxonhumanity.com/hidden-tax-on-humanity/introduction-to-the-hidden-tax-on-humanity/

# https://hiddentaxonhumanity.com/hidden-tax-on-humanity/chapter-5-the-poland-connection/

# https://www.neonrevolt.com/2018/05/05/corsi-a-rockefeller-mossad-and-bnai-brith-misinfo-everywhere-qanon/

# https://hiddentaxonhumanity.com/articles/the-israel-lobby-is-taking-us-to-war-again/

# https://hiddentaxonhumanity.com/articles/anti-zionists-the-new-heretics/

# http://www.pensioenactivist.nl/zionisten-dat-zijn-geen-judaisten-werkten-samen-met-de-nazis/

# https://www.amazon.com/Books-Jerome-R-Corsi/

Post 2118 en 2119

Over de laatste twee posts van de afgelopen week valt niet veel meer te zeggen dan dat Q hiermee aangeeft hoe een echte Amerikaanse patriot laat zien hoe hij staat voor zijn vaderland, mede door zijn/haar ‘Pledge of Allegiance’.

Tot zover Q / QAnon van vrijdag 31 augustus t/m zaterdag 8 september 2018.
Volgende week bespreek ik weer een paar drops, posts van Q / QAnon.

En tot slot
Op 31 augustus 2018 stond over heel Amerika het aantal ‘Sealed Indictments’ (gesloten, geheime aanklachten) op 51.701.

QAnon bronnen om zelf te bekijken

# https://qanon.pub

# https://qmap.pub

# https://qposts.online/new

# https://www.qanonposts.io

Vertaling en bewerking FrankW

zielsvreugde@live.nl

Destroying the Illusion News, door Jordan Sather, 7 september 2018 (vlog).

Destroying the Illusion News, door Jordan Sather, 7 september 2018 (vlog).

Jordan Sather over Disclosure Talks: Space Force / QAnon / Deep State & Meer…

Alle QAnon / Q-drops zijn te vinden op:

# https://qanon.app

# https://qmap.pub

# https://www.qanonposts.io