Lijst van PREPARE FOR CHANGE Groups All over the World op Facebook, juli 2018.

Lijst van PREPARE FOR CHANGE Groups All over the World op Facebook, juli 2018.


MASTER LIST OF PREPARE FOR CHANGE GROUPS AROUND OUR BEAUTIFUL PLANET! (by Doron Kutash).

*******(please reply with any more to add)********
****(please start your own, or join one nearby)****

GENERAL GROUPS/PAGES on Facebook:

**Prepare for Change
https://www.facebook.com/groups/213430362148701/?ref=br_rs
**PrepareForChange.net
https://www.facebook.com/groups/1432860736990410/?ref=br_rs
**Prepare For Change .Net
https://www.facebook.com/prepareforchange.net?ref=br_rs
**Prepare For Change .Net (#2)
https://www.facebook.com/groups/1432860736990410/
**Prepare for Change Coordinators
https://www.facebook.com/groups/pfccoordinators/?ref=br_rs
**Prepare For Change
https://www.facebook.com/…/Prepare-for-Cha…/458820600919460…
**Prepare For Change
https://www.facebook.com/groups/875574132475691/?ref=br_rs
**Event Support Group
https://www.facebook.com/groups/270459613122472/?ref=br_rs
**Healing Group
https://www.facebook.com/groups/pfchealing/?ref=br_rs
ASSORTED:
**Arabic
https://www.facebook.com/groups/preparforchangearabic/?ref=br_rs
prepare for change Syria كن جاهز للتغيير https://www.facebook.com/groups/2313151835578470/about/
**Dutch
https://www.facebook.com/groups/1689598744600334/
**German
https://www.facebook.com/groups/PrepareForChangeGerman/
https://www.facebook.com/PFC.Germany/
Prepare For Change – New Renaissance – D.A.CH
** (Asian- unsure?)
https://www.facebook.com/PrepareforChange?ref=br_rs
PLANETS / STAR CLUSTERS:
** Prepare For Change – Sirius B
https://www.facebook.com/pages/Prepare-For-Change-Sirius-B/1526966314258917
** Prepare For Change – Pleiades
https://www.facebook.com/pages/Prepare-For-Change-Pleiades/613988392034445

Advertenties

De Community Leaders Brief voor als de Event plaats vindt (CLB-Nederlands).

prepareforchange

De Community Leaders Brief voor als de Event plaats vindt (CLB-Nederlands).

Geachte leider van de Gemeenschap / Community Leader,

In deze brief ontvangt u van ons een toelichting, zodat u begrijpt wat er nu gebeurt met betrekking tot de sluiting van het bankwezen. Wij hopen dat dit u zal helpen om de rust en vrede binnen uw/de gemeenschap (community) te handhaven tijdens deze korte periode van verandering.

We zullen u ook aanmoedigen om die te steunen en vanuit uw verantwoordelijke positie de status quo te helpen handhaven met betrekking tot de vitale behoeften van de lokale gemeenschap.

We hopen dat voedsel, water, gas, elektriciteit, internet, benzine, het transport en de telefoondienst niet zal worden verstoord tijdens deze veranderingen van het banksysteem. Verder is deze community leaders brief gemaakt om u te helpen begrijpen wat er op dit moment over de hele wereld gebeurt. De persoon of personen die u deze brief sturen of geven, maken deel uit van een wereldwijd netwerk dat voor een vreedzame overgang staat naar een wereldwijd transparant, financieel systeem voor onze banksystemen.

Wie vertegenwoordigen we en wie zit er achter dit proces?
Onze groep bestaat uit intelligente, bewuste mensen uit alle geledingen van de samenleving en we zijn toegewijd aan een geweldloze verandering. We zijn op de hoogte van wat er nu aan het gebeuren is, door hooggeplaatste personen in de wereld van de geheime dienst en vanuit militaire organisaties. Hooggeplaatste leden van ’s werelds politieke infrastructuur zijn ook bezig ter ondersteuning van deze wettige versterkingen. Deze eerlijke patriotten binnen de CIA, NSA, FBI, militairen, sheriffs en de politie hebben collega’s uit de hele wereld die betrokken zijn bij een gelijktijdig ‘oppakken’ van financiële criminelen.

Om samen te vatten, er zijn grote internationale multi-jurisdictionele task forces die grootschalige corruptie hebben ontdekt in de financiële en politieke arena’s en zij nemen nu wettige maatregelen om dit criminele gedrag te beëindigen. Sommige leiders van de regionale en de nationale wetshandhaving instanties en de politie zijn ook op de hoogte van wat er nu gebeurt. We verwachten ook dat militaire aanwezigheid in de steden kan worden ingezet om te helpen om de vrede te handhaven. Wij verwachten uitzendingen van de hulpdiensten via televisie en radio om de situatie zeer snel publiekelijk uit te leggen als ze momenteel al niet zijn begonnen, terwijl u dit document heeft ontvangen.

Wat er gebeurt en waarom zijn de banken gesloten?
Wat er gebeurt op dit moment is een noodzakelijke financiële reset van het wereldwijde centrale banksysteem. Helaas betekent dit de noodzakelijke afsluiting van iedere computer die verbonden is met de centrale banken. Hierdoor zal over de hele wereld tijdelijk geen toegang zijn tot liquide middelen, geld- of betaalautomaten, creditcards of aandelenmarkten.

Er zal geen andere valuta beschikbaar zijn dan wat er al in omloop is, voor een maximale tijd van mogelijk 2 weken. De intentie en plannen van deze legale bureaus die hiervoor verantwoordelijk zijn, hopen voor het bankwezen op een best-case scenario van 3-5 dagen dat ze offline zijn. Maar met zoveel variabelen in het spel, is de exacte tijd die nodig is om deze overgang in de realiteit mogelijk te maken op dit moment nog niet bekend. Dit gebrek aan geld onder de wereldbevolking kan op verschillende locaties vanzelfsprekend enige ontberingen veroorzaken, zodat sommigen in paniek kunnen raken omdat ze niet in staat zijn om via de normale kanalen toegang tot hun geld te krijgen.

Uw vitale rol in dit proces
Dit is waarom ons contact met u en uw leiderschap essentieel is om een open, eerlijk en transparant communicatie netwerk in stand te houden met hen in uw gemeenschap en uw collega-leiders, die misschien niet zullen weten wat er gebeurt of in staat zijn om deze brief op tijd te ontvangen.

Een van de belangrijkste acties die wij u willen vragen om uit te voeren, is het volgen van de politiemensen, die niet op de hoogte zullen zijn van dit gebeuren en van wat er momenteel aan de gang is. Zij zullen de verwarring van de mensen zien, en kunnen deze natuurlijke reactie verwarren met vijandigheid of potentiele gewelddadigheid. Wij vragen u erop toe te zien dat met name deze krachten waakzaam en proactief blijven en zich zullen onthouden van geweld.

Belangrijke suggesties om de vrede te handhaven voor een harmonieuze verandering
Wij vragen van u dat voedsel- en waterleidingbedrijven en lokale groepen worden aangemoedigd om zich ten opzichte van de bevolking dienstbaar op te stellen. Indien deze instanties te lang dicht zouden zijn, leidt dit tot storingen in een van de volgende netwerken: vervoer, voedsel, water, gas- en elektriciteitsnet, mobiele telefonie, internet, televisie en radio, hulpdiensten, ziekenhuizen en alle andere vitale netwerken die hierdoor kunnen worden beïnvloed.

Hoe konden we weten dat dit er nu gebeurt?
Onze groep is benaderd en we zijn gevraagd om op te treden als een informatief netwerk voor de infrastructuur om u te ondersteunen in uw werkzaamheden, wat ze ook mogen zijn. Als u een burgemeester bent, of een districtsmanager van het waterleidingbedrijf of de contactpersoon van de gemeente / gemeenschap naar de energiebedrijven, dan hopen wij dat u inziet dat uw verantwoordelijkheden en publieke diensten ononderbroken blijven doorgaan gedurende deze tijd dat de banken gesloten zijn.

Wij vragen verder dat u een manier vindt om de behoeften van degenen die het nodig hebben, via uw lokale gemeenschappen en infrastructuur zoals voedselkeukens op scholen of distributie van water aan te bieden aan de mensen die in nood verkeren. We vragen u dat de ziekenhuizen en hulpdiensten prioriteit krijgen en ondersteuning ter bescherming van de ouderen en dat zij geïnformeerd zullen worden.

Waarom gebeurt dit?
Helaas is er al vele jaren sprake van strafbaar misdrijf in de wereldbanksystemen waaronder de Federale Reserve in de Verenigde Staten en de Europese Centrale banken. Deze individuen die verantwoordelijk zijn voor de corruptie van de wereldwijde politieke infrastructuur door hebzucht en machtswellust, heeft het democratische proces gedwarsboomd en veroorzaakte veel schade aan onze wereld- ecosystemen en de maatschappelijke en nationale verhoudingen.

Het bewijs wordt aan het publiek gepresenteerd
Er is bewijs van het bestaan van een systeem van financiële fraude en corruptie, dat heeft geresulteerd in de geïnstitutionaliseerde diefstal van miljarden van het door de wereldbevolking verdiende geld. Dit is nu ten einde omdat het bewijs leidt tot aanklachten, en de arrestatie van de verantwoordelijken wat inmiddels is begonnen. De bij deze samenzwering betrokken individuen zijn zeer sterke en aan de politiek verbonden criminelen. Ze zijn herhaaldelijk gewaarschuwd om de wetten van hun land te volgen, maar een aantal van hen hebben dit geweigerd.

Tijd om te handelen
Deze weigering om te voldoen aan de wet heeft nu geleid tot gedwongen sluiting van de centrale banken, wat nu van invloed is op de banksystemen van de hele wereld.

Deze radicale actie is nodig om de wet te handhaven en wordt nu door een gecoördineerde politie actie over de hele wereld uitgevoerd. De reden dat er aan de bevolking nog geen waarschuwing is gegeven, hetgeen voor de hand ligt, is dat de criminelen die hiervoor verantwoordelijk zijn ook de wereldmedia controleren en wereldwijd censuur hebben ingesteld. Een politieman zal ook niet tegen een strafbaar gestelde crimineel zeggen dat hij zal worden gearresteerd, omdat hij dan zal vluchten.

Krachtige leiders zullen vallen
Deze afpersingsoperatie van de banken wordt gedaan door een aantal zeer krachtige publieke figuren die, wanneer het stof is neergedaald en zij zichtbaar worden, waarschijnlijk veel mensen zullen shockeren. Dit is niet een militaire coup of iets negatiefs. In feite vinden wij dat dit zal zorgen voor een eerlijker systeem van bestuur, dat wereldwijd steun zal vinden als in de komende weken de waarheid aan het publiek wordt onthuld.

Uw recht om aan de waarheid van deze toelichting te twijfelen, is begrijpelijk
We begrijpen dat u niet op de hoogte was en dat u misschien niet kunt instemmen met deze informatie die hier wordt gepresenteerd, maar we vragen u om er rekening mee te houden dat deze toelichting werd geschreven op 29 september 2013. Dit zou kunnen helpen om als bewijs te dienen van het feit dat, hetgeen er nu plaats vindt, bekend was bij degenen die dit document op voorhand gemaakt hebben. We willen nogmaals benadrukken dat dit geen militaire coup is en er geen reden is voor paniek en angst. Of u ons met betrekking tot de aard van dit wereldwijde gebeuren gelooft of niet, we vragen u om uw best te doen om een en ander zo efficiënt mogelijk te laten verlopen ten gunste van de rust en vrede in jullie gemeenschap.

Concluderend
Wij vragen u dit document met een open mind te lezen en weet dat wij u ondersteunen in uw verantwoordelijke positie als leider van uw gemeenschap. Weet dat deze overgang slechts van korte duur zal zijn. U wordt gevraagd om lokaal te denken en niet te wachten op overheidsinstructies omdat bepaalde communicatiekanalen verstoord kunnen worden.

Bestudeer dit document en praat indien mogelijk openhartig met de persoon of personen die deze toelichting onder uw aandacht heeft/hebben gebracht, zij kunnen vanuit wijsheid verduidelijken wat er gebeurt, en zullen ideeën kunnen delen waarvan u en de gemeenschap kan profiteren.

We hebben ook een website [www.prepareforchange.net] waar u links naar artikelen aantreft als bewijs dat hetgeen wat wij zeggen al geruime tijd in ontwikkeling is. We willen u aanmoedigen om uzelf en uw medewerkers hier meer over te leren via deze links. Als gedurende de tijd dat de banken gesloten zijn het internetnetwerk beschikbaar is, zullen deze links u helpen om er meer van te begrijpen. Als het internet is weggevallen, vragen wij u om te communiceren met degene die u dit document heeft gestuurd of gegeven.

Hoogachtend,
Het Prepare For Change-team

www.prepareforchange.net

Bron: http://communityleadersbrief.org/

Vertaling: FrankW zielsvreugde@live.nl

Download deze CLB-brief via deze link en print ze alvast in voldoende mate uit om uit te delen als het nodig is:

Prepare for Change_Community Leaders Brief_Nederlands_juni 2015

Achtergrond van The Event

Achtergrond van The Event, of geschiedenis van The Event, door Rob Potter, mede opgesteld door Dr. Ilya Perlingieri.

De Aarde en haar bewoners zijn in een soort gevangenschap en planetaire quarantaine geweest sinds de tijd van Atlantis. In die tijd werd de aarde in het geheim overvallen toen een vijandelijke kracht de aarde veranderde in een geavanceerde vorm van slagveld die de planeet bijna vernietigde. De Lichtkrachten trokken zich terug zodat de aarde gered zou worden van een toekomst als asteroïde zone. Ze beloofden terug te komen om de overwinning te bewerkstelligen en de volkeren van de aarde te bevrijden van de vijandelijke kracht.

Het klinkt als fantasie maar dat is het niet. We willen niet al te veel ingaan op de details hiervan maar het feit blijft dat wij van de aarde niet alleen zijn, nooit geweest zijn en nooit zullen zijn. Dit universum is vol intelligente wezens met gevoel. Voorts heeft de aarde sinds onheuglijke tijden uitwisselingen gekend met ET rassen. Dit moet goed begrepen worden om werkelijk te bevatten wat er in deze tijd op onze planeet plaatsvindt.

Zonder in te gaan op de metafysische details die belangrijk zijn voor The Event moeten we ons realiseren dat het leven heilig is en een groot geschenk dat gerespecteerd moet worden.
Helaas zijn sommige wezens niet in staat geweest dit te respecteren en zij waren de oorzaak van veel van de universele tweedracht, angst, spanning en destructie in onze wereld.

De gemeenschappen, politieke en financiële structuren van de wereld die zijn gecorrumpeerd door hebzucht, zucht naar macht, vijandige plannen en kwaadaardige manipulatie, worden georkestreerd door zeer geraffineerde wezens, vorstendommen en krachten. De meeste van deze krachten zijn onbekend en onzichtbaar voor de wereld. Ze zijn technologisch zo geavanceerd en ze hebben zichzelf zo goed verborgen, dat de werkelijke situatie voor het gemiddelde individu nauwelijks te bevatten is. We werden gemakkelijk gemanipuleerd, en het wezenlijke van de lafhartige plannen bevatte genocide en de vernietiging van leven op onze planeet. Stel je iemand voor met een Mastergraad in kinderpsychologie die een onschuldig kind van vier manipuleert, dan heb je een beetje idee van de doortraptheid van deze egoïstische individuen.

Deze laakbare wezens hebben hun wil tegen het Licht en leven lang genoeg gedrild. Nu moeten ze worden gearresteerd en gestopt. Het Centrum van Creatie zelf heeft geordonneerd dat ze moeten worden verwijderd van invloedrijke posities om genezing te ontvangen en de diepgaande consequenties van hun acties te begrijpen zodat het lijden op onze wereld kan worden beëindigd.

Net zoals we criminelen hebben die vijandelijke overnames van grondgebied op aarde bevechten, gebeurt hetzelfde op planetair niveau door de hele geschiedenis van de Galaxy heen. Onze planeet kreeg vele duizenden jaren geleden te maken met een invasie. Het resultaat was voortdurende genetische manipulatie, implantatietechnologieën en mind-control via geavanceerde technologie waarvan wij ons niet bewust waren.

We werden gecontroleerd en gemanipuleerd door wat sommigen ‘het duister’noemen. De meeste mensen hebben deze geavanceerde manipulaties ‘weggeduwd’ die de basis zijn van mythen en de meer ingewikkelde achtergronden van fantasie. Er zijn verschillende niveaus van deze kwaadaardige krachten, maar op aarde kunnen hun agenten de ‘Cabal’ worden genoemd.

We zijn altijd verantwoordelijk geweest voor onze acties, maar de invloed van de vervalsing van ons bewustzijn is een enorme vijand geweest. In feite domineert dit negatieve mentale virus het grootste deel van de wereld. We zijn nu op een kruispunt aangeland en er moet nu een eind komen aan deze tirannie en hun pogingen om van onze planeet een slavenplaneet te maken.

Om het simpel te houden zullen we de Cabal niet beschrijven als ET of menselijk. Het zijn eenvoudigweg egoïstische misdadigers, schuldig aan misdaden tegen de mensheid.
Deze site bevat veel links naar andere bronnen, om uitgebreide bewijzen te leveren voor de beschuldiging van genocide, genetische manipulatie, moord, diefstal, afpersing, landverraad, mind-control, vergiftiging van water., lucht, voedsel, om er maar een paar te noemen. De lijst is te lang en te deprimerend om hier op te sommen. Maar we hebben links.

Dit zal voor velen als een schok komen, maar er zijn leden van de wereldwijde defensie en geheime diensten die al ruim 60 jaar betrokken zijn bij voortdurende interacties met ET rassen. Deze ET interacties zijn niet beperkt tot gouvernementele instanties. In feite is de open minded elite-intelligentie van de technologische wetenschaps-beroepsgroep fysiek benaderd of heeft met ze gecommuniceerd. Veel van deze interacties waren heel welwillend, positief en zelfs hoogst spiritueel.

Er zijn veel leden van de reguliere burgergemeenschappen en de maatschappij die informatie hebben uitgewisseld op verschillende niveaus met onze broeders en zusters of ruimtefamilie. Helaas zijn niet al die contacten even positief geweest en dit heeft tot veel verwarring geleid. Deze verwarring moet worden beëindigd.

Om het planetaire bevrijdingsproces zeker te stellen, hebben de welwillende krachten van de ET rassen plannen gemaakt met diverse elitecorpsen van op aarde gelegerde defensiebases en dienaren van de wet, voor de verzekering van deze gezamenlijke actie van de arrestaties van deze criminele samenzweerders. Deze plannen zijn behoorlijk gedetailleerd en bevatten veel consideratie voor eventualiteiten om niet-gewelddadige arrestaties en de overwinning zeker te stellen.

Het plan van aanpak was om zoveel mogelijk bewijs te vergaren om deze criminelen te arresteren. De bewijzen waren er al tientallen jaren maar deze criminelen beheersen de media en defensie, financiële instanties en veel andere sleutelaspecten van onze samenleving. Deze individuen en hun geheime clubs zijn diep betrokken bij de politiek en manipuleren letterlijk het wereldbeeld. De arrestaties van deze individuen is een lange langzame zware taak geweest, en de volkeren van de wereld zijn deze dappere individuen wel wat verschuldigd, die onzichtbaar moesten blijven om de rechtvaardigheid op onze planeet te herstellen.

Er zijn heel wijze en spirituele krachten die lange lange tijd hebben beloofd dat het doek zal vallen voor de travestie die de tirannieke uitbuiting is van een hele planeet en al zijn vormen van leven. Deze belofte wordt binnenkort waargemaakt als ET rassen de plannen voor bevrijding van onze planeet gaan coördineren. Het Agarthaanse netwerk, de RM (Resistance Movement) en de op de aarde gestationeerde grondtroepen zullen ook zeer betrokken zijn bij deze fysieke arrestaties.

Buiten medeweten van velen hebben er enorme gevechten gewoed in de grotten onder de aardkorst zowel als in de ruimte. Dit is om vele redenen geheim gehouden en beide partijen hebben hun redenen om dat te verhullen. De tijd van geheimen is voorbij en de waarheid moet naar buiten gebracht worden.

Er zijn geavanceerde technologieën die enorme invloed en controle kunnen uitoefenen op menselijke gevoelens en emoties. Deze zijn gebruikt en worden nog gebruikt tegen de gemiddelde mens, die onwetend is van deze schade.
Wij aardse mensen zijn, zoals het er nu voorstaat, niet in staat om boven deze technologieën uit te komen binnen ons huidige niveau van ontwikkeling, en daarom worden we geholpen door welwillende krachten die deze technologieën in één klap kunnen neutraliseren.

Voordat de arrestaties werkelijk kunnen plaatsvinden, moeten verschillende elementen van de elektronische schermen en de geïmplanteerde matrix, die het menselijk bewustzijn manipuleert, naar beneden worden gehaald. Dit aspect van de voorbereidingen is momenteel gaande en moet worden afgerond voordat de handhavingmaatregelen worden uitgevoerd. Dit kost tijd en geen mens of engel kent het uur waarop het zal plaatsvinden. Het zal komen als een dief in de nacht.

Wij van Prepare for Change hebben er groot vertrouwen in dat wat bekend is als Compression Breakthrough (compressie doorbraak) zal plaatsvinden in de niet al te verre toekomst, hoewel geduld de sleutel is tot stabiel blijven wanneer we ons voorbereiden om er te zijn voor onze medemens die voor het grootste deel niet zal weten wat er precies aan de hand is.

Deze algehele apathie en slaperige malaise die sterk is ingebed in de menselijke populatie wordt nu verbannen door ontwaakte bewuste individuen die in hun waarheid stappen en hun steun verklaren aan de Light Forces (lichtkrachten). Dit is het doel van de website, om mensen wakker te maken voor de komende veranderingen, zodat ze er niet door worden overvallen. Hoe meer mensen weten wat er aan gaat komen en The Event op een vreedzame manier zullen steunen, hoe beter het voor de planeet zal zijn. Hoe zachter de overgang zal zijn hoe eerder we kunnen deelnemen aan grotere openbaringen.

Een van de belsngrijkste plannen om The Event succesvol te maken is om het centrale bankensysteem onklaar te maken, dat de wortel is van manipulatie en het controlesysteem van planeet Aarde. Er zijn tests gehouden in een vitaal deel van de invoering van The Event en die waren succesvol. Het is jammer maar nodig dat de wereldbevolking even wordt afgesneden door het sluiten van het bankensysteem, maar dat is nodig om de criminelen uit te schakelen, om er zeker van te zijn dat ze geen ravage aanrichten tijdens The Event.

De ET krachten hebben heel geavanceerde technologieën en zij zullen de ogen en de oren zijn van de wereldpolitie tijdens de arrestaties. Dit zal er voor zorgen dat er een minimum aan geweld zal plaatsvinden en de veiligheid van de politie waarborgen.

Allen in al die duizenden jaren van voorbereiding zijn betrokken geweest bij het bereiden van de weg naar dit planetaire bevrijdingsproces en het is belangrijk dat jij, die deze woorden nu leest, de wijsheid achter het geduld kent en respecteert om ons succes te verzekeren. De vertragingen zijn nodig omdat dit een flexibel model van interactie is, en het menselijke element nu ook meedoet. Rest ons je te verzekeren dat er alle haast mee gemaakt wordt om al het lijden dat kunstmatig op onze planeet werd veroorzaakt, te beëindigen.

Onderzoek de links op deze website om je te verzekeren van de criminele activiteiten. Onderzoek de bergen bewijzen van extraterrestrial leven. Zoek niet naar bewijzen bij de door de mafia gecontroleerde reguliere media die is ontworpen om je te verwarren en misleiden.

Maak geen fouten met waar je staat. We kunnen onwetend bijgeloof en angst niet meer dienen. De hele waarheid is hier en zal ons bevrijden, maar we moeten de gereikte hand wel aannemen. The Event is eerbaar en rechtvaardig en zal plaatsvinden zoals gepland. Zorg asjeblieft dat je voorbereid bent, denk na over de informatie die we hier delen. Kijk of je suggesties hebt voor deze gedenkwaardige periode.

Wat kan je doen voorafgaand aan The Event?

We staan op het punt te genieten van een wereldwijde vreedzame planetaire bevrijding, begeleid door een prachtige heldere toekomst voor de HELE mensheid. Aangezien we noch het jaar, de dag of het uur weten van The Event, is het verstandig een paar simpele voorbereidingen te treffen.

1. Houd 2 weken extra water en voedsel achter de hand, te beginnen met nu.
2. Zorg ervoor dat jij en de jouwen extra medicijnen in huis hebben. Houd extra kasgeld verborgen in je huis.
3. Zorg dat de tank van je auto wordt bijgevuld als die half leeg is.
4. Houdt deze website in de gaten voor updates.
5. Breng je vrienden en familie op de hoogte.
6. Kom iedere zondag in groepen bij elkaar en doe de planetaire Bevrijdingsmeditatie, en focus je op het brengen van de Goddelijke Godinnenenergie. Info op 2012Portal.blogspot.com
7. Zorg dat je kalm en gecentreerd blijft en moedig anderen aan hetzelfde te doen. Zij zullen antwoorden zoeken en jij zal ze kunnen helpen. Dus bestudeer het en bereid jezelf voor om van dienst te zijn.

Wat is The Event?

The Event zal een moment van doorbraak zijn voor de planeet op fysiek en niet-fysiek niveau.

Op het fysieke niveau:

Er zal een grote golf of flits van Goddelijke energie en Licht komen van de Galactische Centrale zon (die Alohae heet in de taal van de Pleiaden) naar het oppervlak van de Aarde. Het zal een flits zijn of een speciaal soort licht van de zon dat de aarde en de mensheid zal doordringen. Het zal de mensheid kalmeren in het licht van Liefdesenergie en een einde maken aan dualiteit. Het is een geweldige energie die nog nooit is gezien of gevoeld op aarde. Iedereen op aarde zal weten en voelen dat er iets is gebeurd. Het zal een verrassing zijn wanneer dat gebeurt, zelfs voor ons. Het is nooit eerder gebeurd.

Het zal voor sommigen een schok zijn, maar voor degenen die van The Event weten zal het de herkenning zijn van de positieve veranderingen die gaan komen. Deze Goddelijke flits zal spirituele krachten, Buitenaardsen, de Aghartaanse netwerkvolkeren en Planeet X, en de op Aarde gestationeerde verzetsbeweging initiëren om de langverwachte plannen te starten. Deze plannen zijn de toepassing van wat bekend is als Galactic Codex.

Moederschepen zullen onzichtbaar de atmosfeer van de aarde binnenkomen om de vibraties van de aardse atmosfeer te verhogen en de bewustzijnsvelden van de bevolking te acclimatiseren wanneer het elektronische scherm voor eens en voor altijd wordt neergehaald. Zij zullen zich voor een tijdje niet publiekelijk laten zien of zich aankondigen, maar er zullen wel toenemende visuele waarnemingen komen om de mensheid hun aanwezigheid te laten accepteren.

Op het fysieke niveau zal er zijn:

• De aardse militairen en politie zullen in actie komen om er voor te zorgen dat er geen oproer zal zijn en de vitale beveiligingsinfrastructuur te beschermen tegen aanvallen van Cabal Valse Vlaggen om reacties van angst en paniek te creëren.

• De arrestatie van de leidende leden van de Cabal zal het belangrijkste deel van The Event zijn.

• De res-set van het financiële systeem / het hele centrale bankensysteem en de computers van alle banken zullen worden gesloten en er zal niets online kunnen worden gekocht, dus alle banken zullen sluiten tot nader order.

• De belangrijkste mediastations zullen worden overgenomen door civiele autoriteiten die censuur zal verwijderen evenals Cabal-gebaseerde programma’s en agenda’s.

• Onthulling – Het vrijgeven van geheime documenten en gebeurtenissen inclusief ET-informatie zal enige tijd na The Event gebeuren. Veel van de mysteries van de wereld zullen worden onthuld / wie vermoordde Kennedy / drugshandel van de CIA / de echte krachten achter alle oorlogen / de alsmaar doorgaande depopulatie agenda’s / HAARP / vaccinaties / het geheime ruimteprogramma / Mind Control (hersenspoeling) / financiële misdaden en vele vele dingen die de mensen zullen shockeren.

• Het begin van een nieuw eerlijk financieel systeem met voorspoedfondsen en wereldwijde trusts om de aarde te helen worden eventueel geïmplanteerd.

• Nieuw gouvernement / Politiek systeem, onderwijssysteem, gezondheidssysteem, geschiedenislessen etc. etc. De mensheid langzaam en geleidelijk bewust maken van het bestaan van positieve niet buitenaardse rassen en onze galactische contacten.

• Introductie van nieuwe geavanceerde technologie.

• De technieken voor spirituele groei zullen worden gedeeld wanneer we leren wie we werkelijk zijn en waar we vandaan komen. Wij zullen ons unieke doel onderkennen en ons levenspad zal zichzelf aan ons individueel tonen.

• Er zullen artefacten zijn van oude bergplaatsen die de waarheid openbaren van interactie tussen mensen en ET’s in onze geschiedenis. We zullen ons kosmisch erfgoed begrijpen. Antieke plaatsen zullen ruimteschepen laten zien uit ons verleden en we zullen materiële bewijzen hebben van antieke technologie.

• Er zal geavanceerde genezingstechnologie worden vrijgegeven die werd onderdrukt om de Cabal rijk en jou in lijden te houden. Eventueel wordt het huidige medische systeem radicaal veranderd in het licht van meer geavanceerde vormen van behandeling.

• Vrije energievoorzieningen zullen beschikbaar zijn voor je huis en je auto en zullen een eind maken aan fossiele brandstoffen en andere giftige technologieën.

• Eventuele publieke rechtszaken zullen onthullen wat er allemaal is gebeurd voor een massale catharsis van genezing en eventueel vergeving. De criminelen zullen wanhopig heling en counseling nodig hebben voor hun vervormde geest.

Houd in gedachten dat de gegeven details hier hoogstwaarschijnlijk GEEN exacte beschrijving zijn van wat er gaat gebeuren. Dit zijn de basisplannen zoals ze bekend zijn op het moment van het schrijven van dit artikel. Het is aangegeven dat bepaalde aspecten van dit plan worden gewettigd. De menselijke vrije wil speelt een centrale rol in dit proces en de wettiging van deze plannen zal een vloeibaar model zijn dat ieder uur kan veranderen, bepaald door de vorderingen die we maken tijdens The Event.

The Event is niet bedoeld als een aardse revolutie waar risico’s worden genomen om mensen te kleineren. Het is om deze reden dat we zijn geroepen om een vredige overgang te verzekeren. Deze enorme actie vereist het soort precisie waarin alleen God zelf beslissingen kan nemen.

Het is nu tijd voor iedereen op deze planeet om te begrijpen dat de komende veranderingen niet in de handen zijn van een stelletje idioten die verkeerde beslissingen kunnen nemen die tot bloedvergieten leiden.

De komende Event zal geen bloedige revolutie zijn. De Event zelf zal een wettige handhaving zijn van bestaande planetaire wetten. Verder is het een handhaving van de Galactische Codex. Op de dag van The Event zal de hele wereld geïnformeerd worden dat er vanaf dan vrede is op aarde en een terugkeer naar vrijheid van alle volkeren.

We zullen allemaal kalm moeten blijven en dit overgangsproces naar een niet gewelddadige, vredige samenleving .steunen. We zullen alle hulp nodig hebben die we maar kunnen krijgen, van mensen van over de hele wereld, om ons succes te verzekeren. De huidige politieke leiders van de wereld weten hoogstwaarschijnlijk niets van de voorgenomen veranderingen in deze tijd. Nog maar weinig politieke criminelen en spelers zullen op hun invloedrijke posities zijn na The Event. Dus we moeten ons realiseren dat de werkelijke veranderingen zullen komen van bezorgde bewoners zoals wij, die oplossingen willen zoeken. Na het vinden van antwoorden op de wereldproblemen moeten we doorgaan met acties om de veranderingen in een Nieuwe Samenleving te verwezenlijken.

Wees je bewust dat de veranderingen die gaan komen snel en krachtig zullen zijn. Ofschoon veel van de lange termijnplannen geleidelijk zullen worden ingevoerd, zullen veel dingen, zoals de mediastations, direct worden bevrijd. Dit zal dingen vlot laten verlopen en mensen over de hele wereld kalmeren. Voor het grootste deel zullen ‘white hat’ (witte hoeden) burgerlijke autoriteiten voorbereide en verantwoordelijke begeleiding naar leiderschap krijgen, en dat moet ook naar de algemene gemeenschap. Dit zal gebeuren door bestaande vormen van de media. Kranten, televisie, radio en een paar websites zullen de meest effectieve en alles omvattende bron van informatie zijn over wat zich aan het ontvouwen is.

Wij moeten deze vreedzame richtlijnen zo ferm en met vertrouwen als mogelijk ondersteunen en versterken. Wees ervan verzekerd dat de meeste mensen in het algemeen vreedzaam en met goede bedoelingen zijn. Bedenk dat de meeste mensen, 90% van de wereldbevolking, niet op de hoogte zijn van de bedoelingen van The Event. Ook zullen ze er geen idee van hebben wat zich ontvouwt en waarom.

De televisie zal geleidelijk de waarheid aan ze onthullen, omdat de krachten van het Licht de satellieten en communicatiekanalen zullen controleren.

De paar mediamagnaten die in het geheim de belangrijke media van de wereld bezitten, en het bevel voeren over systematische hersenspoeling (zoals Murdoch, de Rockefellers en de Rothschilds) zullen gearresteerd of vleugellam gemaakt worden. Hun censuur zal verwijderd worden wanneer burgerlijke autoriteiten worden ingezet om verspreiding van de waarheid voor nu en altijd zeker te stellen. De door de Cabal gecontroleerde ‘draaiboek lezers’, MK Ultra slachtoffers (gehersenspoelde), ook bekend als ‘talking heads’ (pratende hoofden) zullen vervangen worden door verantwoordelijke reporters. De satellieten zullen onder controle zijn van de Resistent Movement (het verzet) en andere ondersteunende krachten.

De media zullen ons een eerlijk gedetailleerd verslag geven van wat er gebeurt, snel nadat de arrestatieprocessen beginnen. Dat zal de mensheid hopelijk kalmeren en ze ervan verzekeren dat ze de informatie krijgen die ze nodig hebben om hen en hun families te helpen.

Na De Event

De werkelijke arrestaties van de Cabal en de grote schoonmaak door de krachten zullen wereldwijd niet meer dan 72 uren duren. Hoewel de menselijke elementen ook gaan meespelen en de werkelijke arrestaties daardoor langer kunnen duren. Maar het hele proces zal niet langer duren dan 2 weken. Er kunnen arrestaties worden verricht van de kleinere criminaliteit in de weken die volgen.

Tijdens deze 2 weken zullen de banken gesloten zijn. Hopelijk zullen de media in deze tijd al veel bewijzen hebben geleverd van de verreikende criminele acties die werden uitgevaardigd door de hoofdspelers, bekend en/of onbekend bij het publiek. Dit zal voor velen een opluchting betekenen en klinken als goed nieuws voor allemaal. Een grote aanmoediging voor verandering.

Wat hierna gaat gebeuren is aan de hele gemeenschap. Hoe snel en hoe goed de mensheid zich zal aanpassen aan de openbaringen op het wereldtoneel, met betrekking tot de arrestaties van deze criminelen, zal de volgende stap bepalen van de groei van onze planeet. Er zal zeker een fase komen van ontkenning, shock en kwaadheid over wat er allemaal is gebeurd. Wraak en gewelddadigheden zullen niet worden geaccepteerd. We hopen dat onze groep een bijdrage kan leveren in het informeren van de wereldbevolking, en op angst gebaseerde reacties en vijandelijke acties in de gemeenschappen kan voorkomen.

Overwinning van het Licht!
Victory of Light!

Rob Potter/Dr. Ilya Perlingieri

Vertaling FrankW

https://facebook.com/groups/1689598744600334?view=permalink&id=1689601191266756

Een bericht aan de mensheid van de Blue Avians via Corey Goode, door Therese Zumi Sumner, 2 maart 2018.

Prepare for Change: Een bericht aan de mensheid van de Blue Avians via Corey Goode, door Therese Zumi Sumner, 2 maart 2018.

Therese Zumi hier. Tijdens een bezoek onlangs aan de Corey Goodes-site ging ik naar de introductiepagina en vond deze boodschap die ik hier deel omdat ik voel dat zoveel mogelijk Lichtwerkers zich ervan bewust moeten zijn.

Dit is wat Corey ons vertelt over de Blue Avians:

Vrij recent werd de “SSP Alliantie” vergezeld door een groep van ‘Wezens’ (Beings) die niemand eerder had ontmoet. Ze zijn een groep wezens van de 6e tot 9e Dichtheid (Dimensie) die zijn aangeduid als “The Sphere Alliance”. Deze nieuwe “Sphere Beings” (Sphere / Sfeer / Bol Wezens) creëerden sindsdien niet alleen een “Energetische Blokkade” rond de Aarde, maar hebben dit ook zo rond ons hele zonnestelsel gedaan. Ze zijn een geweldloze groep wezens die voornamelijk hulp hebben gebracht in de vorm van een “Boodschap”.

Sommige mensen hebben nu gekozen om zich te concentreren op deze “Boodschap” die werd geleverd door de “Blue Avians”– 1 van 5 wezens (beings): de “Orb Wezens”, de “Blue Avians”, de “Gouden Driehoekhoofdige Wezens” en twee anderen die zichzelf nog niet aan ons hebben geopenbaard. De “Orb Wezens” hebben een bezoek gebracht aan “vele tienduizenden” mensen in de vorm van “Blauwe / Indigo Bollen van Licht”, terwijl anderen zijn bezocht door de “Blue Avians” en een “Begroetingszin” kregen om elkaar te leren kennen.

Wat is deze “Boodschap” aan de mensheid?

Ben er elke dag meer op georiënteerd om je steeds meer te richten op “Dienst aan anderen”. Focus meer op “Houden van” en “Richt je op het verhogen van je Vibrationele en Bewustzijns Niveau” en om “Vergeef jezelf en anderen” te leren (dus het “Vrijgeven van Karma”). Dit zal de vibratie van de planeet veranderen, het “Gedeelde Bewustzijn van de Mensheid” (collectieve bewustzijn) en “Verander de Mensheid met Eén persoon tegelijk” (Zelfs als jijzelf die “Ene persoon” bent). Ze zeggen dat je je lichaam moet behandelen als een tempel en om over te stappen op een “Dieet met een Hogere Trilling / Vibratie” om te helpen bij de andere veranderingen. Dit klinkt voor velen als een ‘Hippie-achtige Liefde en Vrede’ boodschap dat geen verschil zal maken. Ik verzeker u dat het “Pad” die ze in “Hun boodschap” uitleggen een moeilijke is. Zelfs bij de onwaarschijnlijke kans dat deze technologieën “Onderdrukt” blijven, stel je voor in wat voor een wereld we zouden leven als iedereen deze veranderingen bij hen zelf zou bewerkstelligen?

De Blue Avians gaven ook een waarschuwing mee met deze “Boodschap”. Ze hebben geprobeerd om deze boodschap op “Drie Andere Tijden” te leveren en het werd door de mensheid verdraaid. Ze maakten “heel duidelijk” dat deze informatie NIET bedoeld was om een “Sekte of Religieuze Beweging” te mee te beginnen, noch dat het mijn ‘Boodschap” zou worden (ten gunste van mijn “ego”) of ik mezelf zou verheffen tot de status van “Goeroe”. Iedereen die dat doet moet worden vermeden en daarvoor verantwoordelijk worden gehouden, waaronder ikzelf.

Dankjewel,

Corey “GoodETxSG” ook bekend als “Luke”

Bron: https://spherebeingalliance.com/introduction

Therese Zumi

www.veritasgalacticsweden.net

Bronnen:

# https://prepareforchange.net/2018/03/02/message-humanity-blue-avians-via-corey-goode/

# https://nl.spherebeingalliance.com/introduction

Vertaling FrankW

Geplaatst 2 maart 2018

De Donkere Dagen voor Zonsopgang ~ Heftige en Droevige Dagen ~ Alleen Liefde Blijft, door  Therese Zumi Sumner, 19 februari 2018.

Darkest before Dawn ~ Sad Heavy Days ~ Only Love Remains

De Donkere Dagen voor Zonsopgang ~ Heftige en Droevige Dagen ~ Alleen Liefde Blijft, door Therese Zumi Sumner, 19 februari 2018.

De waarheid is dat ik me niet geïnspireerd voel om mijn lezers te inspireren. Alle woorden hier komen vanmorgen vanuit mijn hart. Deze winter heeft zich tot nu toe vooral gevoeld als een lange, langzame, vervelende wandeling door een koude bergkloof, zonder enig teken van het bereiken van het einde in zicht. Op precies dezelfde dag dat ik het volgende artikel met veel optimisme publiceerde, die dag vielen ze Isis Astara aan, Cobra’s liefdevolle vrouw zo erg met scalaire wapens dat ze stierf.

https://prepareforchange.net/2018/01/25/everything-going-fine-no-everything-will-amazingly-unbelievably-fine-clarification-repetition-re-cobra-update-16-jan-2018-goldfish-report-interview/

Ze was een belichaming van Goddinnen Energie. Ze werd aangevallen vanwege datgene wat ze zo sterk vertegenwoordigde, namelijk dat zelfs een enkele vrouw die volledig gebruikmaakt van de energie van de Godin, een oorlog kan stoppen. HET ENIGE DING DAT WE MEER VAN DIT PLANET NODIG HEBBEN NU IS GODINNEN ENERGIE.

Wij – jij en ik moeten de plaats innemen van Isis Astara. Met miljoenen van ons ZIJN ~ LEVEND ~ ADEMEND ~ UITDRUKKELIJK ~ DOENDE alleen vanuit onze hartruimte, zullen we deze Event spoedig tot voltooiing brengen. Wanneer we gecentreerd zijn in onze hartruimte, dan brengt ieder van ons die verlangt naar bevrijding en soevereiniteit voor elk individu op deze planeet het naar voren in alles wat we doen. ELKE MAN EN VROUW DIE Goddinnen Energie GEBRUIKT, zal elke dag ZO DE LIEFDE ENERGIE BEVESTIGEN op deze planeet die niemand ooit meer zal kunnen verwijderen. Jezus Sananda kwam 2000 jaar geleden om ons dat te laten zien – dus laten we het zo ook doen.

De Triflame in het hart

De Triflame in het hart

De enige plaats waaruit we iets zouden moeten creëren is vanuit de HARTRUIMTE. De enige creaties die zullen overleven op Nova Gaia zijn degenen die gemaakt zijn vanuit de HART RUIMTE. We moeten te allen tijde op een plaats van vergeving zijn. Alles dat iemand tegen je zegt, waar je misschien eerder op hebt gereageerd met gevoelens van pijn, woede, bitterheid, enz. Nou, het is tijd om VOLLEDIG TE ZIJN – VOLLEDIG WETEN – WIE JE BENT !! Wanneer je weet wie je bent, wanneer je weet dat je een goddelijk soeverein spiritueel wezen bent dat op dit moment naar deze planeet is gekomen om het nieuwe voort te brengen – de NIEUWE ATLANTIS – NOVA GAIA – DE GOUDEN TIJD OP GAIA – dan kun je gaan staan boven elke schijnbare onrechtvaardigheid, vergeving van de betrokken persoon of personen, omdat hun schijnbare aanval of schijnbare onrechtvaardigheid is ontstaan omdat zij reageren vanuit hun oude programmering en angsten.

GEEN ANGST MEER!! Wanneer mensen een bijna-doodervaring hebben, keren ze allemaal terug met één ding gemeen: het geloof dat ‘ER SLECHTS LIEFDE IS’. Wanneer we oversteken naar het licht, krijgen we zoveel bewijs dat we geliefd zijn, zonder oordeel.

Ja, op dit moment terwijl ik deze woorden schrijf, vindt er hier een operatie plaats in en rond Gaia. De geallieerde lichtkrachten hebben de Galactische Codex in de ruimte rond deze planeet afgedwongen sinds 16 dagen geleden.

“De Galactische Confederatie zal alle negatieve facties met ruimtevaartcapaciteit verwijderen, ofwel buitenaards ofwel van een geheime ruimteprogramma, die de Galactische Codex niet accepteren, binnen de komende twee weken”.

En dan – ergens in het begin van de laatste paar dagen ….

“Vervolgens zullen ze met een bepaalde methodiek en systematiek alles onder het oppervlak van de planeet opruimen en daarna zullen de activiteiten aan de oppervlakte beginnen.”

Ik zal eindigen door te linken naar een van mijn favoriete nummers van Paul Mc McCartney die hij schreef met zijn mooie vrouw Linda in gedachten. Helaas verloor hij haar door borstkanker. Hier is het lied en de tekst.

https://www.youtube.com/watch?v=KyEPpPPa5BU

PS: Net toen ik op zoek was naar een citaat uit de laatste update van Cobra, ontdekte ik zijn nieuwe update over ‘The Power of the Goddess’ die ik ten zeerste aanbeveel dat we allemaal lezen.

Nederlands: https://wp.me/p1JRQh-2qz

Oorspronkelijk: http://2012portal.blogspot.se/2018/02/power-of-goddess.html

Therese Zumi

www.veritasgalacticsweden.net

Bron: https://prepareforchange.net/2018/02/19/darkest-dawn-sad-heavy-days-love-remains/

Vertaald door FrankW

Geplaatst 20 februari 2018

Interview met Cobra, 21 november 2017, Prepare For Change Team China

Interview met Cobra door het Prepare for Change Team China, 21 november 2017.

Bron: https://eventnl.wordpress.com

Vertaald door Veronica

 
PFCC: Prepare for Change China (PFCC) heeft altijd de filosofie hoog gehouden van vrijwillige promotie van de ontwaakte cultuur. Wij waarderen de gelegenheid om een tweede interview met Cobra te hebben. Als eerste willen wij een paar vragen stellen die ons allen aangaan.

PFCC: De volgende uitspraken komen uit jouw artikel The Ascension Plan, gepubliceerd op 7 maart 2016, (http://prepareforchange.net/2016/03/page/13/(klik hier voor NL-vertaling):

  • “wanneer de Superwave van de puls van het Galactische Hart het zonnestelsel bereikt, zal het alle duister verwijderen van de oppervlakte van de planeet en de Event triggeren”,
  • “elke zonnewende / galactische equator zal uitlijnen op het moment van de Galactische Superwave”.

De Pleiadians hebben ook aan je bevestigd dat “de exacte datum van de uitlijning feitelijk was op 17 mei 1998, toen de bestemming van deze planeet was besloten en de Lichtkrachten zullen verzekeren dat het ascentie plan succesvol zal zijn”. Dus zou het logisch zijn om te denken dat het Galactische Hart de Superwave al op 17 mei 1998 heeft gezonden.

De vragen zijn: wat is de snelheid van de Galactische Superwave? Is het de snelheid van Licht? Hoe lang zal het nodig hebben om de Aarde te bereiken vanaf het Galactische Hart?

COBRA: Eén aspect van de Galactische Superwave reist met de snelheid van Licht, een ander aspect is veel sneller.

PFCC: Als alle toplet quark bommen zijn verwijderd voordat de Galactische Superwave de Aarde bereikt, kan de Event direct plaatsvinden? Moeten wij wachten op de aankomst van de Galactische Superwave?

COBRA: De Galaxy is een levend wezen en de verwijdering van de toplet bommen en de Galactische Superwave zijn gesynchroniseerd.

FCC: De volgende vragen betreffen de kern van mensheid: Recent is een ‘Humanity Report’ gepubliceerd via een video van ‘Manifesto of Humanity’, die veel erkenning kreeg. Hun indruk is dat door de tijd heen de Lichtkrachten niet genoeg begrip hadden over de veranderingen van mensheid op onze planeet (Video link: https://www.youtube.com/watch?v=DkuuouGXdI4).

De opinie van sommigen van dezen die ontwaakt zijn is: De mensen hebben jaar na jaar gesproken over de Event, het verhaal heeft geen eind. Dit veroorzaakt meer teleurstelling voor de Lichtwerkers. Sheldan Nidle heeft elke week gezegd dat “De tijd nabij is, het is nu en de Lichtkrachten zijn klaar om het te laten plaatsvinden”. Hier komt de vraag:

Tijdens de tijd van bevrijding van Aarde en de mensheid is het kerncomponent van de mensheid ‘vertrouwen’ en ‘zien is geloven’. Na de herhaaldelijke uitstel van de Event gedurende vele jaren is het vertrouwen van de Lichtwerkers aan het afnemen. Denk jij dat de Lichtkrachten zich het gevaar hiervan realiseren?

COBRA: De realiteit van de situatie is dat toplet bommen lange tijd nodig hebben om te verwijderen. Hoe sneller wij ons dit allemaal realiseren en blijven werken voor de bevrijding, hoe sneller het zal komen.

PFCC: Veel mensen denken: Menselijke wezens hebben graag een duidelijk plan. Echter, Lichtwerkers hebben gedurende vele jaren op vage tijdlijnen geleefd. Zij zijn niet zeker van de tijdschaal van bomverwijdering en de Event. Is het daarom niet mogelijk om praktische arrangementen te maken om werk en leven te balanceren? Zij begrijpen dat de Lichtkrachten niet een specifieke tijd kunnen voorspellen. Maar als het niet binnen een paar jaar plaatsvindt, kunnen zij dat aan de Lichtwerkers vertellen zodat zij arrangementen kunnen maken voor hun eigen werk en levensstijl?

COBRA: Je moet luisteren naar jouw eigen innerlijke leiding voor jouw levensplan.

PFCC: Door de hierboven genoemde redenen denken velen dat een deadline zou moeten worden gesteld voor de verwijdering van de toplet quark bommen. Dit kan vertrouwelijk worden gehouden maar het zou moeten worden vastgesteld. Het is een strategisch iets. Hebben de Lichtkrachten ooit dit issue overwogen of het alleen toegestaan om zonder tijdframe te ontwikkelen?

COBRA: Het antwoord op deze vraag moet geclassificeerd blijven.

PFCC: Sommigen hebben gevraagd – aangezien de Eenheid Meditatie de kritieke massa heeft bereikt op 22 augustus – is het mogelijk om een andere meditatie te organiseren die de drempel zal overtreffen om de onmiddellijke verschijning van de Event te triggeren? Indien niet, leg alsjeblieft de redenen uit.

COBRA: Er zal een andere meditatie worden georganiseerd als de tijd er rijp voor is.

PFCC: Hierna hebben wij wat financiele investeringsvragen:

Volgens David Wilcocks intelbron, is een één-ons zilveren munt op dit moment $15 waard. Maar het kost $26 om het te vervaardigen. Dit komt door de cabal’s manipulatie om de waarde van zilver naar beneden te krijgen. Ben jij het eens met deze intel? Davids oorspronkelijke artikel: http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1195-partial-disclosure

COBRA: Ja, ik ben het ermee eens.

PFCC: David gaf ook aan: Zilver kan zo hoog gaan als $400 per ons in de nabije toekomst en zal gedurende een zekere periode op dat niveau blijven. Insiders bevelen aan dat het het beste is om nu fondsen veilig te stellen. De goudprijs is nu 81x hoger dan zilver voor hetzelfde gewicht, wat het hoogste is uit de geschiedenis. Dus zilver is een veel betere koop dan goud op dit moment. Wat denk jij hiervan?

COBRA: De zilverprijs kan omhoog gaan, maar niet zo drastisch. Het historische gemiddelde voor het goud is om 10x duurder te zijn dan zilver.

PFCC: Op 4 april 2017, is in het nieuws gezegd dat een 59,6 karaat roze diamant was verkocht aan een juwelier/dealer in Hong Kong voor zo’n $71 miljoen, wat wereldwijd een nieuw veilingrecord zette voor edelstenen. De jaarlijkse diamantproductie is zo’n 30.000 kilo en toch kon het zo’n hoge prijs halen. In jouw opinie, hoe bereikten ze dit?

COBRA: Natuurlijke roze diamanten zijn uitzonderlijk zeldzaam, en een 60 karaat zuivere roze diamant kan verwachten dit soort prijs te halen.

PFCC: Aangezien de meeste van de diamanten rondom de wereld worden beheerd en gespeculeerd door de Rothschild maatschappijen, zouden wij iedereen moeten adviseren om te stoppen met het kopen van diamanten?

COBRA: Gebruik je eigen innerlijke leiding.

PFCC: Sexuele energie heeft recent veel aandacht gekregen. Dus wij hebben hier een paar vragen over seks.

De duistere krachten gebruiken pornografische afbeeldingen, advertenties, evenals film en televisiedrama’s etc., om de sexuele energie van het publiek te stelen. Kun jij uitleggen welk operatieprincipe achter dit alles zit?

COBRA: De archons verstoren de werkelijke natuurlijke sexuele energie om te worden gebruikt als een dynamo/batterij om de plasma AI (Artificial Intelligence = kunstmatige intelligentie) vermogen te geven.

PFCC: Sommigen denken dat de duistere krachten onze eigen sexuele energieën stelen en tegen ons gebruiken. Als dat zo is, wil je alsjeblieft het proces uitleggen.

COBRA:De archons verstoren de oprechte natuurlijke sexuele energie om te worden gebruikt als een dynamo/batterij om de plasma AI vermogen te geven.

PFCC: Een lezer vroeg: waar komt het seksuele verlangen vandaan? Is seksueel verlangen het tegengestelde van Liefde, of komt het van Liefde?

COBRA: Sexuele energie is een aspect van Liefde.

PFCC: Hoe kunnen wij onze seksuele energie wijs gebruiken bij alle aspecten van onze levens? Kun je ze allemaal kort uitleggen?

COBRA: Versmelt het met hartenergie en draag het uit overeenkomstig jouw eigen innerlijke leiding.

PFCC: Hier zullen wij het hebben over andere aspecten. Deze foto’s waren genomen door een Chinese Lichtwerker in New York. De blauwe stippen zijn de reflectie van de lens. Maar er zijn wat kleine witte stippen rondom de zon en komen netjes in lijn onderwijl constant van vorm veranderend. Wat zijn deze kleine witte stippen?

COBRA: Lensreflectie.

PFCC: Over chemtrails: Wie voert het sproeien van chemtrails uit? Er wordt gezegd dat de meteorologische wapens van de cabalgroepen al onder controle zijn van de Alliantie. Waarom zijn er nog steeds chemtrails in de lucht?

COBRA: De meteorologische wapens van de cabal zijn nog niet onder controle van de Alliantie.

PFCC: Is de Aarde Alliantie een coalitie van de goedwillende groepen van de Aarde, inclusief de Agarthans en de Resistance Movement organisaties?

COBRA: De Aarde Alliantie is een alliantie van groepen van de oppervlakte van de planeet.

PFCC: Volgens Corey heeft China de Aarde Alliantie gedomineerd. Tot welke factie behoren de topleiders van China? Zijn er enige fysieke contacten tussen Chinese leiders en enige buitenaardsen? Zo ja, met welke rassen? Heeft China zijn eigen SSP (Secret Space Program = geheim ruimteprogramma).

COBRA: Sommige van de topleiders behoren bij de Alliantie en zijn in contact met Dragon families, anderen hebben banden met Rothschilds/jezuïeten. Zij hebben geen rechtstreeks contact met positieve buitenaardsen. En ja, er is een Chinese SSP.

PFCC: Zijn er UFO ruimtevaartuigen gecrasht in China?

COBRA: Ja.

PFCC: Over volledige disclosure of gedeeltelijke disclosure, wat is de agenda van China? Op dit moment: zijn de arrestaties van cabal leden in de Chinese regio al begonnen?

COBRA: Bepaalde facties willen gedeeltelijke disclosure, sommige Dragon groepen willen volledige disclosure. Er waren al wat geringe arrestaties.

PFCC: Ken jij Alex Collier? Hoe zie jij zijn informatie?

COBRA: Ja. Gebruik jouw eigen leiding bij zijn informatie. Hij heeft wat interessante dingen te zeggen over de Andromedans.

PFCC: 1. Is de Blue Light Sphere die Anastasia beschrijft dezelfde als Corey’s wanneer hij contact heeft met de Blue Avians? 2. Heeft Anastasia enige connecties met de Galactische Confederatie?

COBRA: 1. Nee. 2. Ja.

PFCC: Een paar maanden geleden vertoonde het China Central Television CCTV 9 kanaal een documentaire met de titel “The Great Dreamer – Tesla’s Free Energy”. Het suggereerde dat de “Tunguska Event” het resultaat zou kunnen zijn geweest van het experiment van Tesla van energiegeleiding, gebruik makend van atmosferische ionisatie. Een lezer zou de waarheid willen weten over het Russische Tunguska Event in 1908.

COBRAhttp://www.reformation.org/tesla-and-tunguska.html

PFCC: Bij een eerder interview gaf jij aan dat als een persoon zich in zijn hoofd kan voorstellen dat hij een schip creëert, dat het schip dan kan zijn gecreëerd of zal worden gecreëerd in een andere parallelle wereld. Dus ik zou willen vragen over de materie van een roman, aangezien de roman ook een product is van menselijk bewustzijn en zelfs een wereld creëerde. Als bewustzijn kan worden getransformeerd in fysieke materie, bestaan dan de karakters in de romans werkelijk in een bepaalde wereld? Is de auteur ‘God-like’ voor de karakters?

COBRA: De karakters van de roman bestaan als ideeën.

PFCC: Je hebt het twee maal gehad over de Peach Blossom Spring in jouw blogs.

  1. Is de Peach Blossom Spring zoals beschreven door de Chinese Poet Tao Yuanming in Jin Dynasty dezelfde als wat jij noemde?
  2. Maakt het deel uit van het ondergrondse Agartha Netwerk?

COBRA: 1. Ja. 2. Ja.

PFCC: Er is een duistere kleine cirkel dat het Centrum van het Universum is genoemd, gemaakt van betonstenen, in het stadscentrum van Tulsa, Oklahoma. Wanneer een persoon in de cirkel staat en hardop spreekt, zal de echo van zijn stem een aantal keren versterken. Echter, de mensen die buiten de cirkel staan kunnen niet horen wat de mensen binnen de cirkel zeggen en kunnen alleen wat verstoorde en vage stemmen horen. Zou jij dit fenomeen kunnen verklaren?

Article link:http://mykec.net/mykec/vintage/1999/04/center.htm

Video link:https://www.youtube.com/watch?v=vEx2HheoXpI

COBRA:Ik kan niet bevestigen dat dit verhaal waar is.

PFCC: Op de Google kaart kunnen onderzeese rechte lijnen worden gezien over duizenden kilometers op alle belangrijke oceaanbodems. Wat zijn deze lijnen.

COBRA:Breuklijnen: https://en.wikipedia.org/wiki/Fracture_zone

PFCC: Tolec rapporteerde dat in 2011 een reptillian onderzeese basis op de locatie van de oostchinese zee (locatie 27.291 ° N, 125.868 ° E op een diepte van 209.5 km) was vernietigd, resulterend in een oceaan aardbeving met een kracht van 6.5.

Bron: http://exopolitics.blogs.com/exopolitics/2011/11/andromeda-council-east-china-sea-69-quake-undersea-reptilian-base-destroyed.html

Het U.S. Geological Survey (USGS) rapporteerde in feite een 6.9 aardbeving in de oostchinese zee op dinsdag 8 november 2011, om 02:59:06 AM UTC, locatie 27.291°N, 125.868°E op een diepte van 209.5 km (130.2 mijl).USGS

Andere delen van de wereld hebben ook de aardbeving op hetzelfde moment gedetecteerd. Kun jij deze informatie bevestigen?

COBRA: Nee.

PFCC: Er zijn wat zeer ordelijke, duidelijk door de mens gemaakte, kruisende rechthoeken en verticale rechthoeken nabij deze locatie. Zijn deze de structuur van de reptillian onderzeese basis?

COBRA: Dit is een onderzeese basis, maar het is niet reptillian.

PFCC: Een beschreven geschiedenis in Chinese klassieke boeken stelt dat een zwarte draak Confucius’ moeder bevruchtte, die daarna geboorte gaf aan Confucius. Een lezer vroeg: Was Confusius een reptillian of een goedwillende draconische nakomeling? Heeft hij diepgaand de Chinese cultuur misleid door het bevorderen van een klasse-hiërarchie door hersenspoelimplantaten in het Chinese ras? Cobra, zou je alsjeblieft jouw zienswijze willen geven?

COBRA: Hij was een draconian die probeerde wijsheid uit te dragen door zijn gelimiteerde hiërarchische zienswijze.

PFCC: Je hebt eerder gezegd dat India is geïnfiltreerd door de duistere krachten, en zo zijn zij begonnen met wat ‘hanky panky’ in de financiële veld, inclusief het oppotten van goud en het terugroepen van grote bankbiljetten. Wat is de huidige situatie in India?

COBRA: http://www.bbc.com/news/world-asia-40371523

PFCC: Er is gezegd dat de ex-president van Zuid Korea, Park Geun-hye onder controle stond van haar vriendin. Wat gebeurde er feitelijk met Park Geun-hye?

COBRAhttp://edition.cnn.com/2017/10/17/asia/park-geun-hye-south-korea/index.html

PFCC: Wat is de positie van Noord Korea in geopolitiek? Het zit tussen China, Rusland en het Westen, wat een soort van speciaal iets lijkt te zijn. Bedreigt de nucleaire bom van Noord Korea een maatregel die door de cabal is genomen om de East Asian Alliance te controleren, vooral China?

COBRA:Noord Korea staat onder controle van de jezuïeten. Zij gebruiken de (lege) nucleaire dreiging om de spanning in deze regio te laten toenemen.

PFCC: Een lezer in Taiwan stelde: In april 2016 leidde mijn innerlijke gids mij naar een plek 15 km van Jiufen, om een stuk land te kopen met een gebied van 1.300 m2. In oktober 2016 vertelde mijn intuïtie mij dat er een tunnel is onder mijn land. In de 2017 Taipei ascentie conferentie gaf jij aan dat er een ondergrondse basis is van 50 km breed, 100 km lang, ten noorden van Taoyuan Airport, met de capaciteit om 1 miljard mensen onder te brengen en potentieel tot 3 miljard in de toekomst. Is er enige relatie tussen de ondergrondse tunnel in mijn land en de ondergrondse basis?

Latitude and longitude of Taoyuan Airport: 25.077146, 121.229848

Latitude and longitude of my land: 25.058013, 121.704610

Latitude and longitude of Jiufeng, Taiwan: 25.109416, 121.844980

COBRA:Heb je enig bewijs dat er werkelijk een tunnel is onder jouw land?

PFCC: Veel mensen die nu zijn betrokken in spiritualiteit hebben nog steeds een concept van autoriteit. Bijvoorbeeld, de meeste mensen in het westen zullen Jezus aanbidden, en in het oosten aanbidden ze Boeddha, in China Lao Tzu. Ben jij het ermee eens dat zulk een bewustzijn van autoriteit niet zal bestaan in een verlichte geest? Wat is het goede denken over cognitieve autoriteit?

COBRA:Een verlichte geest heeft geen externe autoriteit nodig.

PFCC: Wat is de missie van Krishnamurti die bekend is als ‘redder’? Wat is zijn missie?

COBRA: Om je te inspireren om naar je innerlijke leiding te luisteren.

PFCC: Waarom is de Chinese cultuur de enige cultuur die behouden is gebleven en in stand gehouden in de laatste 5.000 jaar?

COBRA: Omdat oud China de politiek heeft gevoerd om zijn gemeenschap stabiel te houden, liever dan om macht te verliezen door militaire expansie voorbij zijn grenzen.

PFCC: Je stelde dat de hoofdleden van de Resistance Movement wezens zijn van planeet X. Sommige lezers veronderstellen dat de wezens van planeet X overgelopen reptillians zijn. Wil je alsjeblieft verhelderen uit welke hoofdrassen de Resistance Movement bestaat. Wat is het ras van de planeet X wezens?

COBRA: Leden van de Resistance zijn absoluut NIET reptillian. Zij hebben het meest Pleiadian, Sirian, Andromedan en Arcturian zielsoorsprong.

PFCC: Een lezer vroeg: Menselijke wezens op de planeet Aarde hebben meer de neiging om bewijs te willen zien. Wanneer zullen de echte foto’s van de Resistance Movement of de Pleiadians worden vrijgegeven, inclusief hun leefomgeving en mensen?

COBRA: Met de Event.

PFCC: Kan iedereen na de Event zich zijn vorige levens herinneren, of kan alleen het deel ontwaakte mensen herinneren?

COBRA: Alleen de ontwaakte mensen zullen zich meer en meer herinneren.

PFCC: Tijdens de tweede wereldoorlog heeft het Japanse leger ontelbare wrede misdaden begaan in China. Had het Japanse leger invloed van de archons op hun gedrag, of was dit gedicteerd door de menselijke natuur?

COBRA: Beide.

PFCC: Kunnen menselijke wezens die niet zijn geascendeerd na 2025 door blijven leven op planeet Aarde?

COBRA: Dit antwoord is geclassificeerd.

PFCC: Is de kerninhoud in het Chinese “Book of Mountains and Seas” (Shan Hai Jing) gerelateerd aan de Atlantis gemeenschap of een andere buitenaardse gemeenschap? Wat is het echte doel van dit boek?

COBRA: Het is gerelateerd aan een oude Chinese gemeenschap en heeft positieve Dragon invloeden.

PFCC: Hoe was de meridianenkaart van het menselijk lichaam in de Chinese “Inner Canon of the Yellow Emperor” verkregen zonder geavanceerde technologie? Wil je alsjeblieft iets zeggen over dit boek?

COBRA: Het was verkregen met geavanceerde buitenaardse technologie en daarna van generatie op generatie doorgegeven.

PFCC: Wat is het huidige verwijderingproces van de implantaat surveillance stations?

COBRA: Alle voorbij de Maan orbit zijn verwijderd.

PFCC: “Angel Matches” is een oud Chinees legende verhaal wat sprak over het huwelijk tussen de sterfelijke ‘The Cowherd’ en de ‘Girl Weaver’ van Vega (Lyra α). Is dit waar?

COBRA: Ja.

PFCC: Pangu, Fu Xi en NuWa waren de stamvaderen van de Chinese natie. De ‘Yellow Emperor’ en ‘Emperor Yan’ waren de Chinese menselijke stamvaderen. Waren zij buitenaards, zoals de draconians?

COBRA:Ja, zij waren positieve draconians, vooral van Thuban  (Alpha Draconis).

PFCC: De oorspronkelijke hoofdstukken voorbij hoofdstuk 40 van de legendarische roman  “The Dream of Red Mansions” waren verloren en werden later geschreven door andere auteurs. Mag ik vragen: Kan vergelijkbare cultuur die in de geschiedenis is verloren worden teruggevonden via de ‘Akashic records’?

COBRA: Ja, de Resistance heeft toegang tot de oorspronkelijke hoofdstukken.

PFCC: Is de bron van China’s Sanxingdui cultuur verbonden aan Dubhe? Wat is de bron van Chinese prehistorische cultuur? Onder de grote hoeveelheid Chinese literatuur, welke zijn heilzaam bij de ascentie van bewustzijn? Welk advies kun je geven bij de studie van de Tao Te Ching?

COBRA: Sanxingdui gemeenschap was het belangrijkste ankerpunt van een buitenaardse factie van Thuban (alpha Draconis), de meest prominente factie van de positieve draconians. Veel Taoïstische schrijfsels zijn zeer heilzaam voor het ascentieproces.

PFCC: Er wordt gezegd dat de Blue Avians de spheres hebben geëvacueerd tussen de Zon en de Aarde. Als gevolg zal de galactische energie rechtstreeks het zonnestelsel beïnvloeden en de Aarde. Veel ontwaakte mensen zijn zich aan het voorbereiden. Sommigen zijn voorbereid om het zonnestelsel te verlaten met vliegende schotels. Sommigen zullen naar de binnenaarde gaan, en sommigen zullen hun redding in de grotten zoeken. Ik zou willen vragen, als je onvoorbereid bent, wat zal de uitkomst zijn?

COBRA: De Lichtkrachten zullen de onvoorbereiden helpen.

PFCC: Vanuit het materiële gezichtspunt, wat zal gebeuren als wij een ruimtevaartuig in een zwart gat vliegen? Zal het ruimtevaartuig uiteen worden gerukt?

COBRA: Nee, zijn fysieke materie zal worden vertaald naar een nulpunt informatiesignaal.

PFCC: Hoe accuraat is Einstein’s relativiteitstheorie?

COBRA: Accuraat binnen het deel van realiteit dat het beschrijft, volledig inaccuraat daar voorbij.

PFCC: Wat zal gebeuren met de wereld onroerend goed industrie na de Event?

COBRA:Die zal worden geherstructureerd.

PFCC: 1. Na de Event, zullen in elk land Mysteriescholen worden opgericht? 2. Kan iedereen leren van een Mysterieschool?

COBRA: 1. Ja. 2. Nee.

PFCC: 1. De zielleeftijd van de tweelingvlam is dezelfde, maar is het mogelijk om een tweelingvlam tegen te komen met een andere biologische leeftijd nu? 2. Wat is het verschil tussen het zijn met een tweelingziel en het zijn met een zielsmaat?

COBRA: 1. Ja. 2. Tweelingziel is het andere deel van onze IK BEN aanwezigheid, een zielsmaat is een ziel met een gelijk punt van oorsprong.

PFCC: Was de 2008 Wenchuan aardbeving een natuurramp of een door de mensen gecreëerde aardbeving?

COBRA:Door de mensen gecreëerd.

PFCC: Hoe zullen dicht bevolkte landen zoals China en India de garantie hebben dat de dagelijkse noodzakelijkheden tijdens de Event beschikbaar zijn? Zullen de publieke sectoren van tevoren worden geïnformeerd over de situatie?

COBRA:China heeft een excellent bevoorradingsnetwerk dat zal blijven functioneren.

PFCC: 1. Voor de mensen die zijn gestorven vóór de Event; zal de bevrijding van de Aarde hen voordeel bieden? 2. Of laten we zeggen, het Asheo rijk en de zielen van de slechte geesten, wat zal met hen gebeuren na de bevrijding van de Aarde?

COBRA: 1. Ja. 2. De negatieve zielen zullen zijn verwijderd van de astrale laag vóór de Event.

PFCC: Zijn er wat historische figuren die leden waren van de chimera?

COBRA:Nee, de chimera betrok zichzelf niet in het leven op de oppervlakte van de planeet.

PFCC: Wij observeerden dat veel mensen wachten tot er een grote verandering in de wereld plaatsvindt, en wij noemen hen ‘de Wachters’. Elk van ons heeft veel mentale of emotionele trauma’s. Maar de groep wachters wil niet naar zijn eigen wonden kijken en ze genezen. In plaats daarvan willen zij wachten op ‘anderen’ om ze te genezen na de Event. Deze mensen zijn daardoor kwetsbaar voor inmenging en beïnvloeding van bepaalde negatieve entiteiten, en zullen andere mensen aanvallen met gewelddadige emotionele uitbarstingen. De ontwaakte gemeenschap is retorisch vol met Licht en Liefde, maar geen harmonie. Wat is jouw opinie hierover?

COBRA: Klopt.

PFCC: In de 60er jaren was er een zwarte man in Afrika die werd gezien als de ‘zwarte Jezus’. Hij had het vermogen om te zien wat anderen dachten in hun hoofden en zo. Hij verspreidde Liefde, Vrede en Vergeving, en was door de cabal achtervolgd, maar dat lukte hen niet.

  1. Bestond deze zwarte Jezus echt?
  2. Kunnen menselijke wezens deze vermogens ontwikkelen?
  3. Zijn deze vermogens dankzij de IK BEN aanwezigheid?

 COBRA: 1. Ja. 2. Ja. 3. Ja.

PFCC: Een van onze teamleiders vroeg: Ons team heeft als doel om waarheden te verspreiden zoals de waarheid van het 9/11 incident – dat het is aangestuurd en uitgevoerd door de US regering, de waarheid dat menselijke wezens worden vergiftigd door genetisch gemodificeerd voedsel, de waarheid van de verkalking van de menselijke pijnappelklier door fluoridering van water, de waarheid dat menselijke wezens worden vergiftigd door vaccinaties, en zulke andere waarheden die in de hoek worden gezet als “samenzweringstheorie”.

Het is onze visie om elk menselijk wezen bewust te maken van onze echte leefomgeving en bewustwording dat wij zijn omhuld door deceptie. Echter, in deze wereld van dualistische antitheses, zal het verspreiden van zulke informatie meer serieuze dualiteit veroorzaken en verwachtingen voor de toekomst. Als gevolg houden zij op om aandacht te schenken aan hun eigen innerlijke ontwikkeling, wat in tegenspraak is met wat wij nastreven te doen – om de wereld een betere plaats te maken. Zijn er enige andere manieren om dit uiteindelijke doel te bereiken?

COBRA:Je kunt een combinatie verspreiden van buiten en innerlijke informatie.

PFCC: Wat is de waarheid achter deze recente gebeurtenissen: de schietpartij in Las Vegas, USA, en het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië, Spanje? Maken zij deel uit van de laatste klap van de cabal?

COBRA: De schietpartijen waren door de cabal gearrangeerd. Het onafhankelijkheidsreferendum laat de oprechte wil van de Catalaanse mensen zien.

PFCC: Als laatste: sommigen maken zich veel zorgen over Yaldabaoth en de twee entiteiten erbinnen. Zij vroegen: Als de hele Galactische Confederatie de krachten bundelt tegen twee plasma entiteiten, waarom sturen zij niet twee squadrons en slaan twee vliegen in één klap? Waarom moeten zij ze een voor een individueel verwijderen, daarmee de tijdlijn verlengend?

COBRA: Zij verwijderen ze allemaal tegelijk.

PFCC: All right, dit interview is nu aan zijn eind gekomen. Dank je wel Cobra, dat je deze vele vragen hebt beantwoord.

COBRA: Graag gedaan. Overwinning van het Licht!

PFCC: Overwinning van het Licht! Blessings!


Vertaald door Veronica

Oorspronkelijke bron: http://www.pfcchina.org/cobraft/8184.html

Bron: https://wp.me/p6gVD9-us

Info-blog The Event-NL, 9 april 2017: ‘Interview met Cobra, 25 maart 2017, door Prepare For Change…’

Info-blog The Event-NL, 9 april 2017: ‘Interview met Cobra, 25 maart 2017, door Prepare For Change…’

 

p4c_mierebeamship6-3

 

Vertaald door Veronica

Hieronder de vertaling, maar eerst wil ik alle lezers herinneren aan de belangrijke vredesmeditatie op 11 april 2017, om 08.08 uur ’s ochtends. Doe alsjeblieft mee en help zo de negatieve energieën van deze gruwelijke oorlog te verwijderen.

Ik vermeld eerst  wat fragmenten uit het interview die zijn gerelateerd aan vragen die door de Nederlandse lezers van dit blog zijn ingebracht.

Lynn – In het Russische interview antwoordde je onlangs dat er niet langer enige overgebleven Deep Underground Military Bases (DUMBS) in Rusland zijn. Kan dat worden gezegd voor de rest van de wereld en zo niet, in welke landen zijn er nog bases die moeten worden opgeruimd?
COBRA – OK, de meeste bases die behoren tot de cabal zijn in de landen die traditioneel met de cabal zijn geassocieerd, dus dat is US, dat is Israel, dat is Saoedi-Arabië, en tot een zekere graad United Kingdom, Turkije, Japan. Maar de meeste andere landen zijn behoorlijk vrij hiervan op dit moment.   (ok, dank je Cobra)

Aaron – Cobra wat zijn jouw gedachten over NESARA? Kunt je ons een update geven over NESARA?
COBRA – Er is geen update. Het is eenvoudig gerelateerd aan de wereld financiële reset en dit zal gebeuren op het moment van de Event.

Aaron – Is er een connectie tussen ENKI en St. Germain?
COBRA – Nee.    (dank je)

Aaron – Het lijkt dat de recente Nederlandse verkiezing, waar Geert Wilders verloor, wellicht was gemanipuleerd. Kun je ons vertellen of hij in feite de bevolkingsstem won? Wat is de significantie van het verlies van Geert Wilders?
COBRA – Niet veel omdat, zoals ik al vele malen eerder heb gezegd, de politieke structuur voor de Event niet in staat zal zijn om drastische veranderingen te triggeren, want ongeacht wie wordt gekozen, het netwerk erachter trekt nog steeds aan de touwtjes.
Aaron – En weet jij of hij won door de stem van de bevolking?
COBRA – Ik heb die informatie niet.   (ok, dank je Cobra)

Het volledige interview met Cobra

Het interview begint met een update van het Malawi project, volg deze link: Cobra / Prepare for Change: March 2017 Interview.

Vragen over de huidige gebeurtenissen

Lynn – Hi Cobra (http://2012portal.blogspot.com) Welkom bij onze maart update. Dit is Lynn van http://www.prepareforchange.net en Aaron voor het geluid, en hij zal de helft van de vragen doen. Dus wij beginnen met vragen over de huidige gebeurtenissen en gaan dan verder naar andere zaken. Zoals altijd hebben wij meer dan genoeg vragen. Vandaag hebben wij iets meer tijd met Cobra dus hopelijk kunnen wij meer vragen behandelen. Cobra, de eerste vraag die ik heb is:

Kun je alsjeblieft in detail aan ons uitleggen wat de betekenis is van het succes van de etherische bevrijding van 26 februari (2017) die wij voor Kongo deden. Het was een meditatie en je vertelde ons dat het behoorlijk succesvol was. Wij hebben de kritieke massa gehaald. Zijn er enige commentaren die je mij hierover kunt geven?

COBRA – Ik heb in feite een gedetailleerd rapport hierover gepubliceerd. In basis, wat wij hebben bereikt is dat wij een kritieke massa hebben gehaald die nodig was om feitelijk de sluier te penetreren en een voortdurende verandering te creëren in de structuur van de plasma laag rondom deze planeet. Wij hebben in basis de Kongo anomalie verzegeld die zich nu in het proces bevindt van extreem snelle genezing en dit heeft een krachtige kettingreactie getriggerd met andere vortexen rondom de planeet, vooral de Syrië vortex, en er waren onmiddellijke effecten; 4 dagen erna was Palmyra bevrijd. Er waren veel andere effecten. Een van de meest belangrijke effecten was dat sinds die tijd de kracht van de negatieve machten behoorlijk is afgenomen op de plasma laag rondom de planeet. Zij zijn heel snel dat terrein aan het verliezen.   (fantastisch)

Lynn – Ik hoop dat de zaken significant zijn verbeterd, vooral voor Afrika.

COBRA – Dat zal zo zijn. Maar dit zal natuurlijk op de fysieke laag tijd nodig hebben en vooral na de Event zullen er meer voortdurende veranderingen op de fysieke laag zijn.    (prachtig, dat is echt goed nieuws)

Aaron – Hi Cobra, dit is Aaron en wij zullen beginnen met de eerste vraag: Corey Goode zegt dat de Sphere Being Alliance tegen hem heeft gezegd dat hun taak is het management en vervoer van planetaire bevolkingen. Is het mogelijk dat deze wezens de leiding zullen hebben bij het transport en vervoer van de Aardebevolking ten tijde van de planetaire reset die enige tijd na de Event wordt verwacht?

COBRA – OK. Ik kan geen commentaar geven op Corey Goode’s intel dus je zult deze vraag wat anders moeten formuleren.

Aaron – Hij gaat door te zeggen: ik geloof dat dit dezelfde gebeurtenis is die in de bijbel is aangegeven als de ‘rapture’ (extase)? Kun jij mij hier iets over vertellen Cobra?

COBRA – In feite heeft de bijbel veel hints naar de Event en de compressie doorbraak, en de rapture is in feite een van de latere fasen van het ascentie proces.   (ok, dank je)

Lynn – Dus het ascentie proces is niet een onmiddellijke gebeurtenis. Het gaat een tijdje door?

COBRA – Ja natuurlijk, de Event, ik het dit zo vaak uitgelegd. De Event is in feite wanneer de doorbraak plaatsvindt. Dit betekent disclosure, het betekent arrestatie van de cabal, en het betekent financiële reset. Het feitelijke ascentieproces begint in feite echt op dat moment.   (mooi, dank je)

Lynn – Is een deel van de duistere vloot waar Corey Goode het over heeft, die was achtergebleven in de val binnen ons zonnestelsel toen de zogenoemde buitenste grens werd ingesteld (die dit zonnestelsel beschermt tegen iedereen die binnenkomt of eruit gaat) nog steeds aan het ronddwalen in Antarctica, hun bases op onze Maan en rond gaat in ons zonnestelsel?

COBRA – In basis is wat Corey de “duistere vloot” noemt tot een zekere graad nog steeds actief in Antarctica en dit zal heel snel veranderen.   (ok, dank je)

Aaron – In een Facebook post door Corey Goode van March 12, 2017 (https://www.facebook.com/BlueAvians/posts/1716167242014398) zegt Corey het volgende:

“Het is duidelijk dat de data dumps zijn begonnen. Wij zullen niet de volledige data dump krijgen waar de SSP Alliance op aandringt. Het gaat meer een strategische cluster van data dumps worden. Wij verwachten dat het een ‘tit for tat’ documentenvrijgave oorlog zal zijn in het begin. De cabal zal hoogst waarschijnlijk als volgende een batch van data vrijgeven tegen bepaalde ledengroepen van de Earth Alliance. Beide zijden zullen proberen de bronnen in diskrediet te brengen die data tegen hen zullen brengen en zo het publiek verder in verwarring brengen.” Is dit waar Cobra?

COBRA – Dit is nu tot op zekere hoogte waar maar het zal niet zo zijn na de Event. De Event betekent feitelijk volledige disclosure zonder enig compromis of enige verborgen agenda.

Aaron – Gaan wij gedeeltelijke disclosure krijgen?

COBRA – Wij gaat NIET gedeeltelijke disclosure krijgen. Wij gaan volledige disclosure krijgen. Dat is geen optie of een onderwerp van discussie. Ik herhaal het nogmaals; wij zullen volledige disclosure hebben.   (ok, dank je)

Lynn – Er wordt gezegd dat er een planeet is die Vulcan wordt genoemd die op dit moment niet zichtbaar voor ons is. Deze eerste dichtheid planeet lijkt dichter bij de Zon te zijn dan Mercurius. Wat weet jij over deze planeet en als het bestaat, waarom is dit voor ons geheim gehouden en met wat voor doel?

COBRA – Het is een theoretische planeet waarvan sommige astronomen voorstellen dat hij bestaat maar hij bestaat in feite niet.

Aaron – Sommige wetenschappers zeiden dat de fundamenten van het Montauk project waren afgeleid van diepe en occulte hard core satanische praktijken en rituelen. Is dit waar?

COBRA – Tot een zekere graad. ja.

Lynn – Kun je beschrijven wat het hoofddoel is van het Montauk project; de schade erdoor veroorzaakt in onze gemeenschap, de consequenties ervan en de plannen van de Lichtkrachten om de half miljoen slachtoffers ervan te genezen?

COBRA – Ok, in basis was het doel van dit project om met tijdlijnen te spelen. Zij wilden controle krijgen over de verschillende tijdlijnen. Zij hadden geen succes, maar als een resultaat van hun experimenten was er een zekere hoeveelheid van primaire anomalie wat toen, zou ik zeggen, meer prominent op de oppervlakte van de planeet was, en daar is al mee afgerekend. Dus dat is geen probleem meer. Het enige overgebleven probleem is de slachtoffers van dat programma die nog steeds genezing nodig hebben en dat zal na de Event plaatsvinden.   (dank je Cobra)

Aaron – Volgende vraag. Ik vond dit volgende statement en ik zou willen dat je mij vertelt wat je erover weet. Dit statement begint met te zeggen: denk je echt dat je pure marihuana zult krijgen, of zuivere marihuana? Denk eens na! Dit is de marihuana, vooral de legale medicinale graad, die is gecatalogiseerd in Quantico Virginia bij de FBI; geïmplanteerd en gechipt … nano tech, het is allemaal GMO nanite compatibel, hele kleine computersystemen. Hetzelfde als met alle rookwaren, vape, junk food, enz. Hij vraagt, is dit waar?

COBRA – Ja, het is waar.   (hmmm, wow)

Lynn – Cobra, de volgende vraag is van dezelfde schrijver als de vorige vraag: Het is allemaal een show! De US regering haalt elke maand meer dan $3 biljard binnen met elektriciteitsrekeningen in de grote steden! Er is niet zoiets als een deficit. Zij maken honderden malen de hoeveelheid geld die nodig is, gewoon door de bevolking belasting op te leggen. Zij komen met manieren om te verspillen en produceren een onvolkomen mindset. Zij maken om te beginnen het geld en dan drukken zij dit vanuit lucht. Er is nulpunt energie en replicator apparaten, dus zij kunnen maken (en dat doen zij) alle materialen, gereedschappen, voertuigen, etc, die zij nodig hebben, terwijl de mensen in basis hier vast zitten. Het is allemaal een show. Al de rekeningen zijn vooraf betaald. Wij moeten onze stroman terugnemen. Dit is wat mij is verteld door leden van de elite. Zij zeiden, het is allemaal ‘on account’. De rest is een deceptie, een mop, en zij komen ermee weg en plannen deze beschaving te eindigen en weg te vluchten naar een andere omgeving. Kun jij hier commentaar op geven Cobra?

COBRA – Dit is een behoorlijk goede beschrijving van wat er nu plaatsvindt op de planeet en het is goed dat mensen wakker worden voor deze realiteit. En natuurlijk gaan wij dit veranderen. Het gaat niet gebeuren.   (ok, dank je)

Aaron – Volgende vraag. Op 20 maart 2017 is gezegd dat David Rockefeller eerder die dag overleed op zijn state in New York City. Als dit waar is, zou zijn dood samenvallen met de maart equinox. Kun jij ons vertellen of hij echt stierf op dat moment? Of was dit een fake dood, aan het publiek aangeboden om iets te bereiken?

COBRA – Het was een echte dood. Hij ging echt dood en hij zit niet in een gekloond lichaam, dus hij is echt en werkelijk dood.   (ok)

Aaron – Weet jij of dit een natuurlijke dood was en hij was niet door de Lichtkrachten eruit gehaald?

COBRA – Ik zou zeggen dat hij stierf als een gevolg van zijn angst na te zijn blootgesteld aan bepaalde operaties van de Lichtkrachten.   (ok)

Aaron – Kun je ons iets meer vertellen over het vertrek van David Rockefeller en wat voor effect dit heeft op de plannen van de cabal?

COBRA – OK, ik denk dat ik in mijn volgende blog update het over hem zal hebben.   (ok, dank je, mooi)

Lynn – Er is ook gezegd dat in juni 2014 de zoon van David, dr. Richard Rockefeller, stierf in een vliegtuigcrash nabij zijn vaders state. Maar Ben Fulford schreef een tijdje terug dat Richard Rockefeller zijn dood heeft gefaket en dat hij in werkelijkheid vluchtte naar een ondergrondse basis in Zuid-Amerika. Kun jij ons vertellen wat jij weet over Rockefeller?

COBRA – Dus wij hebben het nu over de zoon   (ja)   Ja, hij ging feitelijk naar die basis maar hij is hier niet langer. Hij is gevangen genomen.   (ok, mooi, dank je)

Aaron – Een aantal opzienbarende onderzoeksrapporten over vroegere en gaande verborgen activiteit in Antarctica is op dit moment gepresenteerd. De vraagsteller vraagt of jij kunt opsommen enige van de intel informatie die je kunt bevestigen of ontkennen over de validiteit van deze opmerkelijke rapporten? En neem alsjeblieft al het andere op dat belangrijk is om te weten over deze activiteit in jouw antwoord en beoordeling.

COBRA – Ik zou zeggen dat er nu teveel focus wordt gelegd op Antarctica. Het is niet het hoofd exo-politieke issue op dit moment op deze planeet, maar eenvoudigweg een van de plekken waar dingen plaatsvinden, en Antarctica is NIET Atlantis. Ik moet zeggen dat Antarctica veel oude ruines heeft die zijn ontdekt, evenals op sommige andere plekken rondom de planeet, en al deze plaatsen zullen worden vrijgegeven na de Event. De cabal zal niet in staat zijn om deze ontdekkingen te gebruiken om de aandacht weg te trekken van hun misdaden. Dat zal niet gebeuren.

Aaron – Als laatste, werkt de RM (Resistance Movement) op enige manier met Antarctica?

COBRA – Ja, zij hebben daar nu hele intense operaties.   (ok, dank je)

Lynn – Eind februari was er een claim dat er straling was die Antarctica besmette, evenals sommige delen van Europa en Noord Amerika, als gevolg van een onderzeeboot explosie. Er ging nieuws rond over special forces die om deze reden burgers van Antarctica evacueerden. Kun jij ons hierover iets vertellen Cobra?

COBRA – Er was een gelimiteerde radioactiviteit als gevolg van dit nucleaire onderzeeboot incident maar het was niet iets dat was overmatig…. het was ingekapseld. Het was niet erg gevaarlijk en de evacuatie van burgerpersoneel was hier niet aan gerelateerd. Het was gerelateerd aan, zou ik zeggen, de proxy oorlog die nu daar in Antarctica plaatsvindt tussen de draco krachten en de Galactische Confederatie.

Lynn – Dus mogelijk was er geen evacuatie om deze reden?

COBRA – Er was een evacuatie, niet door de radioactiviteit, maar door deze oorlog.

Lynn – Is het waar dat belichting de beste manier is om teveel straling in het milieu kwijt te raken?

COBRA – Nee.     (OK)

Aaron – Weet jij de ECHTE reden waarom generaal Michael Flynn ontslag nam uit zijn US National Security Adviser baan?

COBRA – Ik zou zeggen dat er nu een heel sterk intern gevecht plaatsvindt tussen verschillende facties. De, ik zou dat noemen Clinton/Rockefeller factie en de Trump/jezuïet factie, en dit interne gevecht heeft veel ontslagen en veranderingen in deze administration tot gevolg en het is niet iets dat zo belangrijk is als veel mensen denken. Want deze mensen die werkelijk achter de schermen aan de touwtjes trekken zijn niet zichtbaar. Zij zijn niet in de media. Zij geven zich niet bloot. Zij plaatsen alleen bepaalde mensen als voormannen om hun agenda uit te voeren.   (dank je Cobra)

Lynn – Recent kwam er een artikel uit waarin geclaimd werd dat Norman Brokaw, de chief executive van de William Morris Agency en meneer Cosby’s persoonlijke agent gedurende 30 jaar, bevestigde dat hij met meneer Cosby zijn intentie besprak om een bod te doen op NBC met Robert C. Wright. Maar de president van het netwerk, illuminatieleider, die NBC onder controle heeft, zou de macht over de televisiemaatschappij verliezen als Bill Cosby het kocht. De enige manier om de koop te stoppen was om Bill Cosby te ruineren. Zij begonnen met valse verkrachtingsbeschuldigingen. Weet jij van deze claim Cobra, is dit waar of is dit alleen een afleiding van de waarheid?

COBRA – In feite, ja, er waren beschuldigingen en het was niet op waarheid gebaseerd. Er waren bepaalde zaken die nog niet zijn vrijgegeven over deze situatie, die zijn gebaseerd op realiteit. Ik zou zeggen dat de realiteit was verdraaid maar er zit nog steeds wat waarheid achter.   (ok, dank je)

Aaron – Aangezien Bitcoin een digitale munteenheid is dan – zoals alles digitaal – kan het worden gehackt en ermee geprutst. Is Bitcoin zo veilig en fool proof als wordt geadverteerd of is het alleen een ander Trojaans paard poging van de duistere krachten om het fysieke geld kwijt te raken zodat zij totale en absolute controle over ons geld hebben?

COBRA – OK. Bitcoin zal niet de wereldwijde munt van de toekomst worden. Het is tot op zekere hoogte veilig en als je ermee wilt spelen is het best OK. Ik zou niet het meeste van het spaargeld in Bitcoin stoppen.   (dank je)

Lynn – Satoshi Nakamoto was de schepper van Bitcoin. Jij stelde dat Bitcoin een stap is in het nieuwe systeem. Werkt Nakamoto met de Lichtkrachten?

COBRA – Niet rechtstreeks, maar indirect, ja.

Lynn – Is het Bitcoin systeem van een andere planeet?

COBRA – Nee.

Lynn – Hoe kan Bitcoin niet gecompromitteerd zijn eenvoudig door kunstmatige intelligentie (AI) of computer hacking?

COBRA – AI is niet zo machtig als waar mensen bang voor zijn want de menselijke geest is altijd sterker, want de menselijke geest samen met verbinding met de bron kan alle acties van AI eruit manoeuvreren.   (ok, dank je)

Aaron – Is zilver of goud niet beter en veiliger en een meer secure type van investering dan Bitcoin?

COBRA – Veiliger dan wat.    (Bitcoin)

COBRA – Ja.

Aaron – Wie zit achter Bitcoin? Jezuïeten met hun cashless gemeenschap of de positieve alliantie?

COBRA – De positieve alliantie, indirect.   (dank je)

Lynn – Als de cabal ondergronds technologisch hoogst geavanceerde bases heeft en hun ruimteschepen hebben geavanceerde technologie zoals replicatoren. Wat weerhoudt hen ervan om gewoon op een knop te drukken en gewoon al het goud en de waardevolle metalen te creëren die zij nodig hebben om hun huidige falende financiële systeem oneindig te laten zijn?

COBRA – OK. Het overgrote deel van de cabal heeft geen toegang tot deze geavanceerde technologieën. Er is een hele kleine gelimiteerde groep die er toegang toe heeft en zij geven dit niet aan de rest van de cabal.    (dat is goed)

Wij nodigen je uit om betrokken te worden bij Prepare for Change; onze leden drive is begonnen. Ga naar onze website http://www.prepareforchange.net en kijk op de rechterkolom, ga iets naar beneden, net onder de Radio Shows is een box waar jij je kunt aanmelden voor onze nieuwsbrief die periodiek uitkomt om je te attenderen op de laatst geplaatste nieuwsverhalen. Wij delen geen email adressen, met niemand, en je bent vrij om je af te melden wanneer te maar wilt, naar jouw believen. Weet alsjeblieft dat wij artikelen hebben die worden geschreven door leden van Prepare for Change, even als andere verhalen van belang die niet noodzakelijkerwijs de opinie van de Prepare for Change organisatie zijn of van de leden. Deze verhalen worden gedeeld voor jouw informatie en believen.

Als je bekend wordt met onze website zul je andere gebieden van belang vinden en hoe je betrokken kunt worden. Check de ‘Participate’ tab waar je andere goede programma’s zult vinden die al zijn begonnen, of die je in jouw gebied kunt beginnen. Wij zijn hier om je te helpen en krijgen graag je commentaren. Sommige van de verschillende activiteiten zijn:

Wekelijkse Event meditaties op zondag, om de Event te versnellen, wordt lid van Sisterhood of the Rose, ga bij een Event Support Groep of start er zelf een. Onthoud alsjeblieft dat PFC alleen bestaat omdat jij deze website steunt met je donaties. Gebruik alsjeblieft de “Paypal donation” sectie in de rechterkolom van de website, net onder de wekelijkse Event meditatie. Er kunnen ook cheques worden gezonden aan ons nieuwe postadres, geadresseerd aan ‘Prepare for Change’:

1441 Huntington Drive, Suite 1110, South Pasadena, CA 91030

Aaron – De volgende vraag is: hoe dichtbij volledige vernietiging is de Yaldabaoth?

COBRA – Ik zou zeggen, veel dichter bij dan enig moment in het verleden. Ik zou zeggen dat de tentakels of de plasma filamenten van deze entiteit volledig zijn verwijderd en het hoofd is in het beginnende stadium van oplossing.

Aaron – Zijn er enige bommen of enig soort belemmering in onze vooruitgang naar de Event op dit moment?

COBRA – Ja, natuurlijk zijn er nog steeds toplet bommen en die zullen er zijn tot de Event. Dat is de hoofdreden waarom de Event niet gebeurt. Wanneer de toplet bommen weg zijn zal de Event worden getriggerd.

Aaron – Kun je iets zeggen over alles van de obstakels die wij nu nog moeten overwinnen?

COBRA – Zoals ik heb gezegd, het plan is om de overgebleven plasma anomalie te verwijderen en de toplet bommen die ermee zijn verbonden, en dan de Event triggeren. Dus dit is in basis het plan en het wordt uitgevoerd.   (ok, dank je)

Lynn – Nu dat Yaldabaoth en de toplet bommen gelimiteerd zijn op de oppervlakte van de Aarde sinds de succesvolle etherische bevrijdingsmeditatie, wat is onze beste strategie om door te gaan het hoofd van Yaldabaoth op te lossen?

COBRA – De beste strategie is om Cintamani stenen op strategische posities te plaatsen. Niet alleen op het land, maar ook in de oceanen ver weg van, ver weg van de kust.

Lynn – Heeft dat enig effect op de straling in de oceaan?

COBRA – Er is niet zoveel straling in de oceaan als de meeste mensen zijn geïnformeerd …. of misgeïnformeerd.    (ok)

Aaron – Hoe kunnen wij een ascentie kolom creëren om te werken met de Galactische Confederatie rondom ons om de primaire anomalie te verwijderen en te helpen met het oplossen van het hoofd van Yaldabaoth?

COBRA – OK. Ik zal hierover in detail spreken in een van mijn komende publicaties. Ik kan deze vraag niet in een minuut beantwoorden want het is wat meer complex. Ik moet dit in detail op schrift uitleggen.

Lynn – In het Russische interview antwoordde je onlangs dat er niet langer enige overgebleven Deep Underground Military Bases (DUMBS) in Rusland zijn. Kan dat worden gezegd voor de rest van de wereld en zo niet, in welke landen zijn er nog bases die moeten worden opgeruimd?

COBRA – OK, de meeste bases die behoren tot de cabal zijn in de landen die traditioneel met de cabal zijn geassocieerd, dus dat is US, dat is Israel, dat is Saoedi-Arabië, en tot een zekere graad United Kingdom, Turkije, Japan. Maar de meeste andere landen zijn behoorlijk vrij hiervan op dit moment.   (ok, dank je Cobra)

Aaron – In je recente Russische interview zei je “de Aarde is een maximum security gevangenis met archons en chimera als bewakers, en absoluut geen school”. Ons is altijd verteld dat de Aarde een school is en dat wij kunnen vooruitgaan naar een hoger niveau van bestaan, of naar de hemel als wij doen wat wij hier moeten doen. Kun je hier iets over zeggen en is er enige waarheid in vooruitgaan naar een hoger niveau zoals in ascentie?

COBRA – Het is waar dat je vooruit kunt gaan naar een hoger niveau door te werken aan je spirituele ontwikkeling, maar het betekent niet dat de Aarde een school is die je leert hoe te evolueren naar een hoger niveau. Het doel van archons was niet om ons te helpen bij spirituele evolutie. Zij wilden ons blokkeren van spirituele evolutie en wanneer je vooruitgaat ga je vooruit ondanks de programmering die hier bestaat. Wanneer je jouw perspectief en bewustzijn onhoog brengt voorbij de scope en limieten van de quarantaine dan ben je echt spiritueel aan het vooruitgaan.    (alright, dank je)

Lynn – Ik heb een vraag over Syrië. Is er iets waar je wat over wilt zeggen dat een toevoeging is op alles wat je al hebt gezegd over de post bevrijdingsmeditatie die succesvol was?

COBRA – Ik kan alleen zeggen dat de operaties vooruitgaan en de Syrië vortex zal zijn bevrijd in, zou ik zeggen, de relatief nabije toekomst.    (mooi)

Aaron – Verschillende rapporten van betrouwbare bronnen in zowel Japan als de westkust van de US claimen dat hoge waarden van straling van de nog steeds niet gecontroleerde Fukushima reactor meltdowns zijn gedetecteerd, met sommige waarden die als dodelijk worden beschouwd. Deze informatie staat in direct conflict met Cobra’s antwoord aan iemand die zorgen had over de reactorstraling in de laatste PFC vragensessie. In essentie, Cobra’s antwoorden gaven aan dat Fukushima’s straling geen significant probleem is. Dit individu vraagt Cobra of hij enige aanvullende informatie of commentaren heeft die zouden helpen zijn zorg te verlichten over deze hoge stralingsniveaus die zijn gemeten? Hou in gedachten dat er limieten zijn aan technologie. Bestaan er exotische, kwantum gebaseerde technologieën die serieuze stralingsproblemen kunnen neutraliseren?

COBRA – Zoals ik vele malen heb gezegd, er is geen excessieve straling die van Fukushima komt die voorbij een zeer gelimiteerd gebied gaat voorbij de reactor zelf. Dus ik zou zeggen dat als je meer dan 10 of 20 mijl van de reactor woont dat je veilig bent, en al het andere is alleen desinformatie. Ik heb contact met mensen die exacte metingen verrichten met Geigertellers en zij hebben geen excessieve straling gedetecteerd behoorlijk dicht bij Fukushima.

Aaron – Hebben de Galactics iets te maken met het verminderen van de straling?

COBRA – Zij doen dat in veel gevallen, niet alleen in het Fukushima geval. Er waren veel meer serieuze nucleaire rampen in het verleden en zij waren lokaal omdat de galactische krachten hebben voorkomen dat de straling te ver weg kon gaan.   (dank je Cobra)

Lynn – In jouw blogpost van 28 november 2013 stelde je het volgende:

“Op dit moment zijn de jezuïeten de belangrijkste operationele task force voor de archons om de quarantaine status voor de planeet Aarde in stand te houden. Hun eerdere hoofdgeneraal Hans Peter Kolvenbach is het instrument voor het handhaven van de angstvibratie onder de mensen op de oppervlakte van de planeet.”

Er is gerapporteerd dat Kolvenbach stierf op 26 november 2016 in Beiroet. Is hij volgens jouw bronnen echt dood? Als hij dood is, wat betekent dit voor disclosure en gerechtigheid met betrekking tot de 9/11 en 3/11 aanvallen?

COBRA – Het betekent dat een van de belangrijke daders hiervan is overleden, of zal ik zeggen, is verwijderd van de planeet, maar hij was niet de enige en hij is niet de enige die voorkwam dat de waarheid hierover naar buiten kwam. Er was in feite een hele groep en deze groep is nog niet verwijderd. Maar elk van hen die is verwijderd maakt de situatie makkelijker en dit is een van de redenen waarom wij zoveel vrijgaven hebben over verschillende onderwerpen die eerder niet plaatsvonden.   (mooi, dank je Cobra)

Aaron – Cobra wat zijn jouw gedachten over NESARA? Kunt je ons een update geven over NESARA?

COBRA – Er is geen update. Het is eenvoudig gerelateerd aan de wereld financiële reset en dit zal gebeuren op het moment van de Event.

Aaron – Is er een connectie tussen ENKI en St. Germain?

COBRA – Nee.    (dank je)

Lynn – Obama is onlangs vertrokken naar Tahiti zonder Michelle en zijn dochters. Wat doet hij daar?

COBRA – Hij heeft daar zijn persoonlijke tijd, dus niets van planetair belang zou ik zeggen.   (ok, dank je)

Aaron –  Ben jij op de hoogte van mensen die zijn betrokken bij het pedofilienetwerk die zijn gearresteerd rondom de wereld?

COBRA – Ja, ik zou zeggen dat veel van deze mensen zijn gearresteerd, maar nog niet de topmensen. Ik zou zeggen dat op dit moment het midden niveau management van dit netwerk in veel landen is gearresteerd en die worden blootgesteld door alternatieve media en ook tot een zekere hoogte door de mainstream massa media.

Aaron – Verwacht jij dat de kinderhandel en pedofilie snel in het publieke bewustzijn tevoorschijn zal komen?

COBRA – Ja, het is deel van het disclosure proces en dit is al aan het verschijnen in bepaalde locaties rondom de wereld en het zal doorgaan te verschijnen totdat het niet te ontkennen wordt, dus mensen zullen niet langer in staat zijn om dit te ontkennen, heel snel. Ik zal zeggen behoorlijk snel.   (ok, dank je)

Lynn – David Wilcock en Corey Goode hebben onlangs informatie vrijgegeven over de ontdekkingen in de Antarctic, over mensen die zij “Pre-Adamites” noemen. Dit zijn mensen, oorspronkelijk van Mars, die hier meer dan 50.000 jaar geleden kwamen. Zij zeggen dat er nog steeds Pre-Adamites leven in het Vaticaan, die hun verlengde schedel verbergen onder de Vaticaan hoeden. Corey en David hebben verbijsterende informatie vrijgegeven over wat in Antarctica is, inclusief drie hele grote gecrashte ruimteschepen, een gemeenschap van mensen die in een daarvan woont, hele grote mensen die in “stasis”* zijn gedurende duizenden jaren die snel kunnen ontwaken. Kun jij bevestigen of dit alles waar is?

* (stasis: toestand waarin stofwisselingsprocessen worden teruggebracht tot 0.)

COBRA – Delen hiervan zijn waar, vooral het deel over het Vaticaan, maar ik zou zeggen dat er over andere claims meer bewijs moet zijn, niet alleen verhalen. Ik zou verwachten om meer solide bewijs te hebben over het diepere aspect van dit Antartic verhaal. Het is waar dat er ruines zijn gevonden, maar er zijn details die ik niet kon bevestigen vanuit mijn bronnen dat de rest van het verhaal dat zij vertellen waar is.

Lynn – Is dit inclusief de reuzen in stasis?

COBRA – Het is waar dat er reuzen in stasis zijn op vele locaties rondom de wereld, dus ik kan dat bevestigen.   (ok, dank je)

Aaron – Het lijkt dat de recente Nederlandse verkiezing, waar Geert Wilders verloor, wellicht was gemanipuleerd. Kun je ons vertellen of hij in feite de bevolkingsstem won? Wat is de significantie van het verlies van Geert Wilders?

COBRA – Niet veel omdat, zoals ik al vele malen eerder heb gezegd, de politieke structuur voor de Event niet in staat zal zijn om drastische veranderingen te triggeren, want ongeacht wie wordt gekozen, het netwerk erachter trekt nog steeds aan de touwtjes.

Aaron – En weet jij of hij won door de stem van de bevolking?

COBRA – Ik heb die informatie niet.   (ok, dank je Cobra)

Lynn – In relatie tot de recente wekelijkse boodschap van Benjamin Fulford op 20 maart hebben wij de volgende paar vragen. Het zijn in feite statements en dan zijn er de vragen.

– De US Corporatie van 1861 is vervangen door de Republiek van de US van Amerika gesticht in 1776.

– De regering is niet stilgelegd op 15 maart, toen de schuldenlimiet van $20 biljoen was bereikt, omdat de schulden horen bij de corporatie, niet bij de republiek.

– De corporatie is bankroet verklaard, en de schuld is nul en nietig.

Cobra, is dit waar en zie jij iets in de nabije toekomst gebeuren – financieel – voor de US republiek en het presidentschap?

COBRA – OK. Ik kan niet bevestigen dat de republiek opnieuw is ingesteld. Wanneer de republiek opnieuw zal zijn geïnstalleerd zullen er drastische en onmiddellijke veranderingen zichtbaar zijn voor iedereen die in de US woont. Het zal niet alleen een theoretisch concept zijn. Het zal een praktische, heel solide en heel drastische aankondiging zijn die door de massa media zal gaan, niet alleen via wat obscure alternatieve websites. Dus ik zou zeggen dat dit deel niet waar is. Met betrekking tot de nationale schuld zijn er altijd wat manipulaties achter de schermen die altijd miraculeus de situatie oplossen tot de volgende crisis komt, eenvoudig omdat de cabal nog steeds het financiële systeem controleert en zij kunnen doen wat ze willen met deze getallen.   (heel waar)

Aaron – Was het toeval dat de aankondiging van de dood van David Rockefeller plaatsvond gedurende deze tijd?

COBRA – Het is definitief en absoluut geen toeval en ik zal er meer over zeggen in mijn volgende blogpost.

Lynn – Ben gaat door met te zeggen dat Trump ook steekpenningen weigerde die hem vorige week door de Duitse bondskanselier Angela Merkel werden aangeboden, om niet achter Rothschild knechten aan te gaan zoals John McCain en Hillary Clinton. Zijn bronnen zeggen; dat is wat achter Trump’s publieke weigering zat om Merkel de hand te schudden. Gebaseerd hierop, voert Merkel alleen opdrachten uit van haar Rothschild cabal verantwoordelijken?

COBRA – Ja.

Aaron – Ook, Zuid-Amerikaanse drugsbaronnen hebben hun dollars gebruikt om Irakese Dinars te kopen als een manier om hun geld wit te wassen. Echter, aangezien de Clinton/Bush factie de US verkiezing verloor zullen deze Dinar waarschijnlijk nooit een bruikbare munt worden?

Aaron – Cobra, zie jij gebeuren dat de Dinar ooit een bruikbare munt wordt?

COBRA – OK, het is niet zo drastisch als Ben heeft gezegd, maar ik zou niet speculeren op een drastische toename in waarde van deze munt, dus ik zou wegblijven van enige transactie, inclusief de Irakese Dinar.

Aaron – En wat betreft de Afrikaanse Zim?

COBRA – Hetzelfde.     (OK, mooi, dank je)

Aaron – Volgende vraag. En eindelijk, Aziatische geheime gemeenschap en WDS bronnen zijn het echter over eens dat, aangezien de jaren van de “drugsoorlog” hebben gefaald om iets te doen om de 2-3 biljoen-dollar illegale drugshandel uit te roeien, de lange termijn oplossing nog steeds is om de narcotica te legaliseren en te reguleren om zo de schade te minimaliseren die zij veroorzaken, en het geld uit de handen van de misdaadgroepen te houden. Cobra, gebaseerd op dit statement, zie jij de legalisering van drugs in de nabije of verdere toekomst?

COBRA – Het gebeurt al met marihuana in bepaalde staten en in bepaalde landen rondom de wereld, dus dit is het begin van deze trend. En aangezien de cabal macht aan het verliezen is zullen zij niet in staat zijn om dit te stoppen. Oorlog tegen drugs was alleen een kunstgreep die de cabal gebruikte om feitelijk meer geld te krijgen en meer geld te laten stromen door de drugshandel.   (alright, dank je)

De CobraQuestions van de website staat onder tab: “Cobra/RM”. Stuur je vragen alsjeblieft daar aangezien dit de site is waar ik de vragen uit haal voor onze interviews. Relevante vragen bevatten huidige gebeurtenissen, onderwerpen die niet eerder zijn besproken, en topics die kunnen dienen als een lerende ervaring voor iedereen. Stel alsjeblieft geen persoonlijke vragen aan Cobra, opinies over andere mensen of hun werk, video’s of boeken, aangezien Cobra niet alles op het internet kan overzien, en deze vragen zullen niet worden gesteld.

Lynn – Wij gaan deze sectie beginnen met de wat spiritueel gerelateerde vragen. Wanneer wij bewegen van 3D naar 5D, is het gelijk in concept tot hoe wij de stations veranderen van onze radio’s van AM naar FM, of het veranderen van de kanalen van de televisie. Kun jij dit verhelderen, is het significant anders?

COBRA – Dat is een goede analogie die je kunt gebruiken om de verschuiving van de trillingsfrequentie te begrijpen.   (ok, dank je)

Aaron – Op een andere manier gevraagd, is het waar dat engelachtige mensen waren gecreëerd in de engelenrijken en toen neerdaalden in lagere rijken zoals de derde dimensie Aarde. Terwijl echte Aarde mensen hun zielsevolutie begonnen in de dichtste vibratie van de Aarde en in het proces zijn van het opwaarts ascenderen?

COBRA – Dat is heel erg waar, ja.   (ok, dank je)

Aaron – Kunnen tweelingvlammen incarneren in dezelfde sekse?

COBRA – Het is mogelijk.     (OK)

Lynn – In een recent uitgeschreven interview noemde je een meditatie die jij doet gedurende welke jij je verbindt met jouw core ster hogere zelf, en het gebruikt om je lichaam te verjongen en te regenereren. Is er iets meer dat je met ons kunt delen over deze meditatie?

COBRA – Niet op dit moment.    (ok, dank je)

Aaron – Kun je wat zeggen over de big bang en hoe het universum was gecreëerd. Was de oorspronkelijke God/Bron/Prime Source een perfect wezen van Licht dat de uitbreiding manifesteerde van de gedachte “wat als ik mijzelf uitbreidt” en kun je enige van de verkeerde begrippen van dit idee corrigeren?

COBRA – Wat in basis gebeurde was dat het universum was gecreëerd als een resultaat van interactie van de Bron met de primaire anomalie, dus beide, beide aspecten waren betrokken, waren betrokken in de creatie van het universum in de big bang.   (ok)

Aaron – Wat is het verschil tussen ascentie en verlichting. Kan verlichting ook zelfrealisatie worden genoemd?

COBRA – Verlichting is alleen een moment wanneer jouw persoonlijkheid in contact komt met de waarheid. Terwijl ascentie de voleinding is van de volledige transformatie van jouw persoonlijkheid in deze waarheid.   (all right, dank je)

Lynn – Ik heb een vraag over meditatie. Wanneer ik willekeurig kies om te mediteren kan ik een heel rustig punt bereiken, zonder gedachten of heel weinig gedachten, in een 2 tot 3 uur periode. Wanneer ik geregeld probeer te mediteren kan ik geen enkel rustpunt in mijn hoofd bereiken. Met andere woorden, ik probeer het met regelmaat te doen maar ik voel dat ik wellicht wordt gesaboteerd. In de normale praktijk, is regelmatige moeilijker te doen dan willekeurige bij gelegenheid?

COBRA – OK, als je dingen regelmatig doet kun je niet de hele tijd dezelfde resultaten verwachten. Als je het doet gewoon wanneer je geïnspireerd bent kun je meer resultaten krijgen op de korte termijn, maar minder resultaten op de lange termijn, dus het is aan jou.

Lynn – Kun je iets aanbevelen om het proces makkelijker te maken?

COBRA – In basis moet je focus zijn om je te verbinden met je hogere zelf en dan zal het makkelijker voor je zijn om door het hele proces te gaan.   (ok, dank je)

Aaron – Weet jij van de Russische geoloog die in de Krasnoyarsk regio nabij Samara is, waar hij na een vijf uur durende meditatie contact had met 3 civilisaties. Een was de Vish-nu gemeenschap. Daar zag hij Shiva die hem geheime informatie vertelde over de geschiedenis van de planeet. Weet jij iets over deze Russische geoloog of deze Krasnoyarsk regio en welke informatie kan zijn gegeven aan deze wetenschapper?

COBRA – Krasnoyarsk gebied is een heel krachtige vortex waar in het verleden veel contact heeft plaatsgevonden met veel mensen, niet alleen met dit specifieke individu, dus dit is gewoon een van de gecontacteerden die ervaringen had in dit gebied.

Aaron – Is het ergens nabij Shambhala?

COBRA – Het is niet nabij de hoofdingangen naar deze specifieke locatie.

Lynn – Mahatma Gandhi zei “Wees de verandering die je wilt zien in de wereld”. Dus als ik mij focus op mijn innerlijke reis en mijn best doe om te ontwikkelen in Liefde, Vrede en Harmonie, moet ik mij bewust blijven van de duistere kanten, zoals de chimera groep en de draco? Tot welke hoogte helpt het ons om te focussen op wat wij kunnen, op wat wij willen creëren in onze levens voor de planeet?

COBRA – OK, in basis is het beste ding om te doen om je visie te hebben, die visie vast te houden, om je bewust te zijn van wat er gaande is maar er niet overmatig geobsedeerd door te zijn.   (ok, dank je)

Aaron – Heb je enige specifieke meditatietechnieken die ons kunnen helpen om de financiële overvloed te creëren, welvaart en welzijn, die wij nodig hebben terwijl wij te maken hebben met onze dagelijkse uitdagingen?

COBRA – Ja, er zijn veel technieken maar zij zijn niet …. het is niet mogelijk dit uit te legen in een paar minuten of in een interview. Je zult naar een conferentie moeten komen waar deze zaken in detail worden uitgelegd gedurende de dag.   (ok)

Aaron – En hij zou willen weten of je enige specifieke meditatietechnieken hebt die ons zouden kunnen helpen om ons te verdedigen tegen huidige aanvallen op Lichtwerkers?

COBRA – Ik heb sommige van deze technieken al in mijn blog opgenomen.   (ok, dank je)

Lynn – Wat is het zilveren koord en is het verankerd binnen de pijnappelklier?

COBRA – Het is eenvoudig een verbinding tussen het fysieke lichaam en hoger dimensionale lichamen en het is verankerd in het elektromagnetische veld tussen de pijnappelklier en de hypofyse.   (dank je)

Aaron – Dit hier is wellicht een herhaling. Waarom is het zo belangrijk om de pijnappelklier te activeren en hoe kunnen wij onze pijnappelklier activeren?

COBRA – Het is belangrijk om het te activeren omdat het onze multidimensionale brug is naar de hogere dimensies en er zijn technieken om het te activeren, maar nogmaals, het is niet binnen de scope van een kort interview om ze uit te leggen.   (ok, dank je)

Lynn – Wat zijn de stappen van het manifestatieproces voor Lichtwerkers?

COBRA – De stappen voor het manifestatieproces zijn hetzelfde voor iedereen. Er zijn drie stappen. Stap een is besluit, stap twee is aanroeping, en stap drie is actie. Natuurlijk kan ik dit niet in detail uitleggen in een paar korte minuten. Het is, de scope hiervan is te groot, het zou een paar uur duren om dat in detail uit te leggen.   (dank je Cobra)

Aaron – Wat is de reden dat sommige van de dingen die wij proberen te manifesteren in feite niet gebeuren?

COBRA – Het is omdat wij het niet lang genoeg volhouden voor ze om te gebeuren. In de huidige realiteit vergt het een bepaalde periode van tijd om iets te manifesteren en voor bepaalde zaken kan het behoorlijk wat tijd vergen, want wij werken tegen de stroom in.   (ok)

Lynn – Hoe kunnen wij onze “Ik Ben aanwezigheid” aanroepen om onze manifestaties te versterken?

COBRA – Roep gewoon jouw “Ik Ben aanwezigheid” aan en verbind je ermee op elke manier die voor jou werkt.

Aaron – Waarom worden de laatste tijd zoveel Lichtwerkers aangevallen en wat kunnen wij eraan doen?

COBRA – Er was een enorme golf van aanvallen in de laatste maand omdat de duistere krachten de controle beginnen kwijt te raken op de plasma laag rondom de oppervlakte van deze planeet, en zij zijn als gevolg hiervan simpelweg volledig buiten zinnen aan het raken. De situatie is nu langzaam, ik zou zeggen, heel langzaam, aan het oplossen.   (ok, dank je)

Lynn – Hoe vormen imprints in het plasma lichaam onze gedachten en emoties en manifesteren in onze fysieke situatie?

COBRA – Deze imprints vormen niet onze gedachten en emoties, maar onze emoties en gedachten genereren bepaalde respons binnen de plasma laag en dan manipuleert de scalar technologie van de chimera groep dit en dan wordt dit alles gemanifesteerd.   (ok, dank je)

Voor de eerste keer in de geschiedenis van Prepare for Change zullen wij aanwezig zijn bij een gebeurtenis die wordt gekarakteriseerd door te worden genoemd “Woodstock van UFO’s”. Contact in the Desert (http://contactinthedesert.com/) zal alle grote sprekers hebben wiens boeken, video’s en televisieshows door velen in onze gemeenschap breed bekeken en gelezen worden. Dit zal plaatsvinden in Joshua Tree, California, 19 tot 22 mei. Als deel van ons lidmaatschap drive om meer mensen bijeen te brengen met de conceptuele doelen van Prepare for Change zullen wij daar een presentatie houden om de aanwezigen te vertellen over ons werk, artikelen en activiteiten op onze website. Dit is een uitgave voor ons, denk eraan om PFC te ondersteunen met een cheque of via Paypal. Dank je.

Lynn – Onze volgende vragen betreffen bewustzijn.

Aaron – Cobra gaf eerder aan dat de cabal niet de hoog frequentie gedachten kan lezen. Cobra, kun je definiëren hoog frequentie gedachten en een voorbeeld van een geven?

COBRA – Het zijn eenvoudig gedachten die niet zijn gebaseerd op de 3e dimensie realiteit maar die zijn verlicht met de geest van de hogere dimensies. Enige vorm van gedachten die jouw inspireren is hier een voorbeeld van.   (ok)

Lynn – Cobra, ben je bekend met Feng Shui?   (ja)   Kun je uitleggen hoe Fengh Shui effect heeft op onze levens en als er enige specifieke arrangementen met objecten zijn die kunnen worden opgesteld, gerelateerd aan de sterren, dat een positief effect zal hebben?

COBRA – In basis relateert dit aan heilige geometrie en verbinding met verschillende sterrenstelsels en er is een hele wetenschap hiervoor, waarvan een deel is vrijgegeven en geopenbaard door traditionele Chinese bronnen, maar er is een veel diepere wetenschap hierachter die veel ouder is, en het is deel van de galactische wetenschap van heilige geometrie.   (dank je)

Lynn – Kun je ook het belang verduidelijken van de verschillende kamers in het huis in Feng Shui?

COBRA – Nogmaals, dit is ook gerelateerd aan een hele oude wetenschap die in de tijden van Atlantis naar de Aarde is gebracht, en het is op afstand gerelateerd aan astrologie en astrologische huizen.   (ok, dank je)

Aaron – Kun je wat zeggen over sterrenzaden, vooral over de zeldzame en nieuwe sterrenzaden hier op Aarde, die op Aarde zijn gerecycleerd – in en uit – gedurende 25.000 jaar. Van welke planeten komen ze? Hebben zij speciale vaardigheden, dat is, hoe is het nieuwe sterrenzaad geïdentificeerd, van welke planeten komen ze?

COBRA – Van veel sterrenstelsels, het overgrote deel van Pleiaden, Sirius, bepaalde sterrenstelsels van de Andromeda galaxy, sommige van Arcturius en ook vele andere sterrenstelsels.

Aaron – Heeft een locatie op de Aarde er meer van dan op andere locaties?

COBRA – Ja, sommige locaties hebben een hogere concentratie omdat zij ertoe neigen in zielsgroepen te incarneren.

Aaron – Zijn er nu in 2017 meer aan het incarneren met onze huidige vooruitgang in het verwijderen van de Yaldabaoth entiteit en het schonen van de plasma laag?

COBRA – Ik zou zeggen iets meer, maar niet significant meer.   (ok, dank je)

Lynn – Cobra, zijn er enige van deze sterrenzaden die incarneren in lichamen zoals een ‘walk-in’?

COBRA – Heel zelden.    (OK)

Lynn – De volgende vraag is: wat is de keuze die jij maakte Cobra, die het jou mogelijk maakte om jouw herinnering van jouw vorige levens vast te houden?

COBRA – Ik maakte eenvoudigweg een keuze om niet te vergeten, wat er ook gebeurde.

Lynn – Deze persoon gaat door met te zeggen: je hebt in het verleden gezegd dat aan jou keuzes waren gegeven, waren er enige specifieke keuzes of was dit gewoon de keus?

COBRA – Er waren veel keuzes betrokken en ik kan over veel daarvan niets zeggen.   (ok)

Lynn – Is het voor ons mogelijk om nu keuzes te maken in onze levens die het ons mogelijk maken om onze vorige levens te herinneren?

COBRA – Ja, natuurlijk.

Lynn – Dus wij kunnen het gewoon vragen en de juiste informatie zal aan ons worden gegeven?

COBRA – Als je lang genoeg zoekt zul je het vinden.   (ok)

Lynn – Hoeveel anderen op de planeet zijn er die hun vorige levens herinneren. Heb jij enig idee?

COBRA – Er zijn veel mensen die zich fragmenten herinneren maar heel weinig mensen die zich hun hele geschiedenis herinneren, zou ik zeggen.   (dank je)

Aaron – Cobra, ben jij je bewust van de planning van jouw huidige incarnatie. Kun je daarover praten?

COBRA – Ja, ik herinner me dat. In feite plande ik mijn huidige incarnatie met mijn zielsgroep maar de zaken werkten niet uit zoals zij waren gepland, omdat eenvoudigweg de meeste mensen van die zielsgroep hun overeenkomsten niet nakwamen en de plannen werden niet uitgevoerd.   (ok)

Aaron – Als jij jouw huidige incarnatie plande, was jij in staat om je vorige levens te herinneren na de 1996 archon invasie?

COBRA – Ja natuurlijk, ja natuurlijk

Aaron – En maakte die archon invasie het moeilijker om je dingen te herinneren?

COBRA – Niet moeilijker te herinneren, maar moeilijker om een bepaalde hoogte van trillingsfrequentie vast te houden.   (ik snap het, dank je)

Lynn – Waar gaan de zielen nu naartoe na de dood, die hun incarnaties hebben voltooid en al hun levens op Aarde?

COBRA – Deze zielen die werkelijk extreem hogere trillingsfrequentie hebben kunnen nu de quarantaine uitgaan en door hun ascentieproces gaan op sommige andere locaties.

Lynn – En deze persoon gaat door met te vragen: hoeveel levens hebben mensen in het algemeen?

COBRA – De meeste mensen hebben honderden en honderden levens.   (ok, dank je)

Aaron – Hoe ziet een ziel eruit en kunnen wij het zien met ons geestesoog of is er een manier om ernaar te kijken?

COBRA – Ik zou de ziel beschrijven als een punt van Licht, als een wezen van Licht.

Aaron – En is het zichtbaar?

COBRA – Het is zichtbaar met je innerlijke oog, met jouw hoger dimensionale orgaan van perceptie.    (ok en dank je)

Lynn – OK, wij hebben een paar vragen over technologie. Cobra, zou jij aanbevelen om een Cintamani steen te plaatsen binnen orgonite?

COBRA – Nee.

Lynn – OK. Hij gaat door te vragen, zou dit zijn effectiviteit bevorderen of verlagen?

COBRA – Het zou het verlagen.    (OK)

Aaron – Jij had het over het geheime gebruik door de chimera van infra en ultra sound technologieën om de mensheid te controleren. Is er enige inzet onderweg om dit te verslaan?

COBRA – Ja, maar het eerste is om bewustzijn hierover te verspreiden, want als genoeg mensen zich hiervan bewust zijn zullen zij niet langer in staat zijn om dit te doen.    (ok)

Lynn – Is zwaartekracht afgeleid van de massa van het object of komt het van de magnetische eigenschap van de Zon.

COBRA – Ik zou zeggen dat het indirect komt van de massa van het object, maar meer precies is het de intensiteit van de etherische golf die fysieke atomen creëert en dan de massa van het object veroorzaakt.

Lynn – Hoe creëren SSP (Secret Space Program) en buitenaardsen kunstmatige zwaartekracht in hun schepen?

COBRA – Eenvoudig door de atomen van de fysieke laag vrij te maken en ze te houden in de, zou ik zeggen, suspension op een bepaalde manier dat het hen mogelijk maakt om te zijn vrijgemaakt van de zwaartekracht.

Aaron – Cobra, jij vertelde Patrick van PFC Taiwan dat er een verzonken onderwater brug was tussen India en Sri Lanka. Kun je ons vertellen wie de brug bouwde en waarom was de brug gebouwd?

COBRA – Het was deel van de landmassa voordat het was gezonken. Het was gezonken aan het eind van de ijstijd maar daarvoor was het gewoon een natuurlijke landbrug die deel was van de civilisatie die daar op dat moment bestond.

Lynn – Cobra, kan ik Apple meer vertrouwen dan Google, of zijn alle grote tech maatschappijen tot dezelfde graad gecompromitteerd?

COBRA – Zij zijn beide behoorlijk gecompromitteerd dus ik zou noch Apple noch Google vertrouwen.   (ok)

Lynn – Zijn er enige tech maatschappijen die beter zijn dan andere als het om privacy gaat?

COBRA – Ja, die zijn er.

Lynn – Kun jij ze noemen?

COBRA – Niet op dit moment.     (OK)

Aaron – Cobra, je hebt het gehad over de introductie van de technologie genaamd replicatoren, die kunnen worden geprogrammeerd om veel verschillende zaken te materialiseren, inclusief voedsel. Wat ziet de Resistance als een verantwoordelijk gebruik van deze technologie?

COBRA – Het onverantwoordelijk gebruik van deze technologie is niet mogelijk want alle replicatoren hebben een veiligheidsmechanisme dat onverantwoordelijk gebruik voorkomt.

Aaron – Dus, als iemand honger heeft kunnen zij voedsel manifesteren en geen probleem?

COBRA – Precies.

Lynn – Sommige bronnen zeggen dat aan het eind van september Polen vrije energie zal hebben en antizwaartekracht voor de massa’s. Ook volledige onafhankelijkheid van matrix eigenaren en dit is het besluit van hogere wezens. Kun je ons hierover meer vertellen Cobra?

COBRA – Dit is gewoon een speculatie van gewoon een bepaalde groep en ik was niet in staat om dit te bevestigen.   (ok)

Aaron – Ok, dit gaat over de Event. Is de Schumann resonantie een te gebruiken indicator van onze vooruitgang en gereedheid voor de Event?

COBRA – Nee.    (OK)

Lynn – Is er een toename of afname in de Schumann resonantie binnen de laatste 100 jaar?

COBRA – De basis Schumann resonantie blijft hetzelfde maar er waren onlangs, ik zou zeggen behoorlijk drastische schommelingen die plaatsvonden.

Lynn – Is de fluctuatie een positief ding of een negatief ding?

COBRA – Het is eenvoudig een indicatie dat iets behoorlijk intens gaande is in het plasma en het kan allebei zijn. Wat heel onlangs gebeurde is een positief ding want de Lichtkrachten waren de negatieve plasma aan het schonen.   (ok)

Lynn – Cobra, kun je ons vertellen of jouw post van 31 januari 2014 – Eostres gift – een referentie is aan de golf van energie die wij op dit moment hebben?

COBRA – Niet aan de energiegolf die wij op dit moment hebben, maar aan de energiegolf, energiegolven, die al in progressie zijn en zullen doorgaan te komen in de toekomst.

Lynn – Kun je wat zeggen over de golven van energie die wij kregen midden december of sinds medio december?

COBRA – Er waren golven van energie, niet alleen in die tijdsperiode maar in vele tijdsperioden, dus het is niet dit specifieke tijdframe. Dat specifieke tijdframe is niet extreem significant, ik wacht nog steeds op de echt significante energiegolven die in de nabije toekomst komen.   (ok, dank je)

Aaron – Voor degenen van ons die voelen dat wij niet onze soulmates hebben ontmoet. Zullen wij onze soulmates ontmoeten na de Event?

COBRA – In de meeste gevallen, ja.    (all right)

Lynn – Kunnen wij verwachten een uitbreiding van de levensduur naar 120 jaar en meer na de Event?

COBRA – Ja.

Aaron – Er zijn veel verschillende groepen en individuen die proberen een positieve verandering te creëren met meditatie, maar dit zijn afzonderlijke inspanningen en vinden op verschillende tijden plaats. Aangezien is aangetoond dat gecombineerde groepsmeditatie grotere effecten creëert, is er een manier om deze inspanningen te linken of te combineren met elke groep, zelfs als zij op verschillende tijden mediteren, om het effect of het Maharishi effect te verhogen?

COBRA – Het is heel belangrijk dat alle groepen op dezelfde tijd mediteren met hetzelfde doel, om een krachtig Maharishi effect te creëren. Dus als er een manier is om al deze groepen te verenigen zou ik zeer geïnteresseerd zijn.   (ok)

Lynn – Zullen mensen die hevig worden gecontroleerd door de matrix, en leven in het lagere spirituele niveau, veranderingen voor het betere willen na de Event?

COBRA – De meeste mensen, ja.

Aaron – Je zei in een interview dat na de Event de mensheid veel inspanning en energie zal moeten stoppen in het handhaven van ons fysieke lichaam. Houdt dit in dat wij minder zullen eten? Zo niet, wat houdt dit precies in?

COBRA – Ja, wij zullen ook minder eten.

Lynn – Is een zwart gat eenvoudig een opening van een torus?

COBRA – Ja, dat is een hele goede beschrijving.

Aaron – Deze ene betreft het zonnestelsel. Waren enige van de zielen geplaatst in menselijke lichamen van catastrofes die Mars onbewoonbaar maakten?

COBRA – Ja, maar ik zou zeggen een heel klein deel.

Aaron – En kun je hier iets over vertellen. Waar gingen de zielen van de Mars catastrofe heen als zij niet naar Aarde gingen?

COBRA – De meesten van hen waren geëvacueerd naar andere sterrenstelsels en zijn nu ver geavanceerd in hun ontwikkeling en zijn niet gerelateerd aan deze planetaire situatie.   (ok)

Lynn – Wat zijn de protocollen voor het terugbrengen van de entropie van de mitochondria?

COBRA – Deze protocollen zijn behoorlijk complex en nogmaals, het is niet mogelijk om dit uit te leggen in een paar korte minuten.

Aaron – Wat zijn de protocollen om onze vibratie hoog genoeg te verhogen om telekinese uit te voeren en biokinese?

COBRA – Dit is alleen mogelijk na de ascentie zelf.

Lynn – Kun je het belang verduidelijken van specifieke westerse astrologische variabelen zoals Chiron, de Noord Node, en hoe zij zouden worden beschouwd bij het maken van belangrijke beslissingen op ons levenspad?

COBRA – Je hebt net twee van de vele punten in een horoscoop genoemd. Er zijn vele punten die nodig …. zij zijn niet de enige die beschouwd moeten worden. Wij hebben de Zon, de Maan, de belangrijkste planeten. Wij hebben Chiron. Wij hebben andere asteroïden. Wij hebben de vaste sterren, wij hebben de maan nodes en veel andere punten die beschouwd moeten worden om het hele plaatje te hebben. Ik zou niet alleen focussen op Chiron of de nodes bij enige specifieke situatie. Ik zou feitelijk deze allemaal meenemen, hun aspecten, hun vooruitgangen, transities, hun interactie met huizen en andere benaderingen in westerse astrologie, dus het moet worden gezien als een complex plaatje en niet uit de context worden gehaald.   (ok)

Aaron – Wat is de significantie van de astrologische geboortekaart of zodiak?

COBRA – Dat is in feite een blauwdruk die tot een zekere graad vaststelt wat de stellaire invloeden zijn die jouw leven beïnvloeden en natuurlijk kun je daar met je vrije wil altijd bovenuit stijgen.

Aaron – Is de astrologische geboortekaart verschillend voor elke levensduur en zo ja, waarom?

COBRA – Ja, natuurlijk, want je leeft in een ander lichaam en in andere omstandigheden.

Lynn – Kun je verduidelijken / preciseren op waarom astrologische geboortekaarten verschillen en hoe significant deze geboortekaarten zijn?

COBRA – Zij zijn verschillend omdat mensen op verschillende momenten zijn geboren en het moment waarop jij bent geboren is er een bepaalde energie flash die gaat door het fysieke  lichaam en de geboortekaart is, zou ik zeggen, een kaart van dat specifieke moment.   (heel goed)

Aaron – Is er een relatie tussen het teken schorpioen en het hogere hart op die manier, waar is schorpioen significant voor?

COBRA – Nee, nee, nee.

Aaron – Transformatie, creatie, godinnenenergie?

COBRA – Dat is een mogelijke beschrijving maar het is niet een hele goede.   (ok, dank je Cobra)

Aaron – Dat is het wat betreft astrologie.   (ok)

Lynn – Cobra, kun je ons iets vertellen over de Taiwan conferentie die je afgelopen weekend had?

COBRA – Ok, dus wat is de vraag over de conferentie?

Lynn – Is er iets wat je ons erover kunt vertellen. Wat het een succes?

COBRA – Ja, ja, natuurlijk, het was heel succesvol. Wij hadden een hele krachtige groep. Wij hebben bepaalde projecten geïnitialiseerd en dit alles zal zijn …. wij hebben feitelijk een cyclus van manifestatie gestart van deze bepaalde projecten. Wij spraken ook veel over het manifestatieproces zelf. Wij gingen behoorlijk diep hierin, want wanneer mensen dit begrijpen zijn veel zaken mogelijk. Dit was een van de focussen die wij voor de mensen hadden om in staat te zijn te begrijpen hoe te manifesteren, en wij gebruikten deze toen in de praktijk in het manifesteren van bepaalde hele specifieke zaken.

Lynn – Heb je enig slotcommentaar voor ons Cobra?

COBRA – Ik zou zeggen dat wij leven in een hele belangrijke tijd in de menselijke geschiedenis op dit moment en wij moeten gewoon blijven duwen, blijven manifesteren, de Overwinning van het Licht voor de planeet.

Lynn – Wel, ik waardeer oprecht dat je dit met ons doet. Wij gaan proberen dit elke 4 weken te doen in plaats van elke 5 of 6, dus wij zien uit naar meer informatie die van jou komt en wij hebben zeker veel meer vragen en veel meer gebieden om te bespreken. Dus dank je zeer Cobra.

COBRA – OK. Dank je wel, Overwinning van het Licht.

Als laatste zou ik het hele team willen bedanken dat dit interview mogelijk heeft gemaakt:

Cobra voor het zijn van een gewaardeerde gast. Zijn website is: http://2012portal.blogspot.com/
Aaron—mijn interview partner, geluid en editing technicus
DOV voor onze thema song: Voices of the World
DaNell voor haar transcriptie expertise
CobraQuestions team: Shawn, Megan, Robert, Kiko & Jocelyne voor hun organisatorische hulp
Untwine voor modulatie
Eduardo & Dane achter de schermen
en al onze fantastische luisteraars!

En bedenk altijd dat …. Wij zijn allemaal Stemmen van de Wereld.
Muziek: Voices of the World

 

Vertaald door Veronica

Bron: https://eventnl.wordpress.com/2017/04/09/interview-met-cobra-25-maart-2017-door-prepare-for-change/

Oorspronkelijke bron: http://prepareforchange.net/2017/04/02/cobra-prepare-for-change-march-2017-interview/