2016: Mensen worden wakker…

2016:  Mensen worden wakker…

Een jaar van Liefde, Vreugde, Compassie, Overvloed en Transformatie…

image

Iedereen een fijn, gezond en vooral een voorspoedig jaar…

Advertenties

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hierarchie, 24 maart 2015

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hierarchie,  24 maart 2015

Gedurende de laatste paar decennia zagen we hoe onze vennoten hun juridische- en financiële expertise gebruikten om een scenario te scheppen waarin de duistere cabal in een hoek gedreven kon worden zodat ze hun verschillende ongeoorloofde procedures niet af konden maken…

image

5 Akbal, 1 Mac, 11 Ik

Selamat Jarin! We komen terwijl jullie dierbare Moeder Aarde zichzelf oplaadt door de grote hoeveelheid energie die door de Hemel hier naar toegezonden wordt. Deze energie staat symbool voor de behoefte, uitgedrukt door de Hemel, om Gaia de huidige problemen die het Licht tegenkomt te laten oplossen. Op dit moment staan jullie nog steeds aan de vooravond van grote veranderingen. In werkelijkheid zijn deze veranderingen de voorloper van een aantal gebeurtenissen, die klaar staan om te geschieden. Deze energieën zijn bedoeld als donderslagen die een enorm traject van cruciale veranderingen op gang zullen brengen. Jullie financiële systeem zal het eerste punt van deze veranderingen zijn. De middelen om een nieuw en eerlijker banksysteem op te zetten zijn reeds geïmplementeerd. Deze aanpassingen worden op dit moment getest. Tot nu toe lijkt succes verzekerd. Ondertussen worden de vele banken die vasthouden aan het oude systeem gedwongen het nieuwe te accepteren. Talloze landen in Europa, Afrika, Azië en de Amerika’s volgen. Meer van dergelijke instellingen, wereldwijd, volgen eveneens deze beweging. We verwachten dat steeds meer banken een waarlijk wonderbaarlijk netwerk zullen creëren, dat bankieren wereldwijd efficiënter en eerlijker zal maken. Deze veranderingen zullen uiteindelijk vereisen dat NESARA in Noord-Amerika wordt afgekondigd. Krachten werken op dit moment richting dit doel.

De veranderingen in jullie mondiale banksysteem zijn nog maar het begin van een wereldwijde inspanning om bankieren het instrument te maken dat de mensheid zal helpen in plaats van het te beperken. Jarenlang hebben we toegezien hoe de grootste banken en hun verschillende multinationale partners op deze wereld een oorlog met de mensheid hebben laten woeden en streefden naar wereldwijde overheersing over jullie. Deze strijd van moedwil en geld is in feite voorbij. De fiatgeld-valuta die ze ondersteunden hebben verloren en de eerste stap om een nieuw type mondiaal valutasysteem op te zetten is gezet. Deze veranderingen zijn bedoeld om valuta wereldwijd opnieuw in te stellen en om eindelijk een nieuwe goudstandaard in te voeren. Er zal eveneens een voorloper van een nieuwe set maatstaven komen die zuivere uitwisseling van deze gelden wereldwijd mogelijk zal maken. De duistere cabal, die jullie volledig domineert, wordt nu zwakker. Haar enorme macht wordt haar ontnomen. Jullie staan op het punt te zien hoe de belangrijkste figuren van dit ooit zo machtige monopolie gearresteerd worden en uit hun functie ontheven. Regeringen die ooit instellingen waren die de voorschriften van de cabal volgden zullen veranderd worden door de impact van de handhaving van NESARA.

Dit nieuwe rijk zal er een zijn van verfijnde transitie. Jullie zullen een mondiale viering meemaken evenals een door deze nieuwe regeringen formeel afgekondigde disclosure. Deze formele afkondigingen zullen het ons eindelijk mogelijk maken voor jullie te verschijnen en ons tijdschema openlijk aan jullie over te brengen. Op dat moment kunnen we verschillende voorbereidende instructies wat betreft onze landingen bekend maken. We willen jullie een idee geven van hoeveel verkenningsschepen er door ons zijn ingepland om op jullie prachtige vaste gronden te landen. Onze mentoren wensen eveneens een algemene dialoog met jullie te beginnen. Het is belangrijk dat we gezamenlijk een discussie beginnen over jullie ware geschiedenis. Veel van wat jullie weten is geïmproviseerde speculatie. Jullie wegzakken in beperkt bewustzijn in Atlantis dient in het licht te worden gezien van wat er gebeurde tijdens het laatste imperium van Atlantis. Zelfs de Atlantiërs twistten onderling over dit duistere beleid van hoe opstandige dissidenten gestraft moesten worden. Aldus werd dit beleid het land noodlottig en veroorzaakte het haar totale vernietiging. Jullie moeten deze geschiedenis kennen en het in het ware licht begrijpen. De cabal heeft jullie veel te lang gemanipuleerd!

Ons belangrijkste doel is jullie in te lichten over dit alles en jullie voor te bereiden op jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Onze vele mentoren erkennen dit en bereiden jullie met de hulp van jullie Opgestegen Meesters grondig voor op volledig bewustzijn. Dit gewijde proces vraagt ten eerste van jullie om vele foute ideeën los te laten die jullie door de Annunaki zijn ingegeven en vervolgens door hun handlangers herhaald. De huidige duistere cabal kent dit verhaal tot in de details. Millennialang hebben hun voorouders deze foute ideeën in stand gehouden en deze gebruikt om jullie te controleren en te manipuleren. In werkelijkheid zijn jullie vrije Wezens, toegewijd in Licht en Liefde tot goddelijke dienstverlening aan het Licht. Deze dienstbaarheid werd verstoord door de intrige van een aantal Atlantische wetenschappers en priesters. Jullie zullen deze grootse dienst binnenkort weer gaan verlenen. Er is veel dat is voorbestemd om met elkaar te bereiken. We verwelkomen de terugkeer van jullie geweldige sterrennatie. Vele naties die ooit deel waren van het duistere Ancharaanse Rijk wachten in vreugde en verwachting af dat jullie goddelijke dienstverlening aan hen, en uiteraard aan de algehele fysieke schepping, wordt vervuld. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We verschijnen nu met groots nieuws! Gedurende de laatste paar decennia zagen we hoe onze vennoten hun juridische- en financiële expertise gebruikten om een scenario te scheppen waarin de duistere cabal in een hoek gedreven kon worden zodat ze hun verschillende ongeoorloofde procedures niet af konden maken. Het duister plaatste oneindig veel obstakels op het pad van onze medewerkers. Maar de komst van de vloot van onze ruimtefamilies leidde uiteindelijk tot een ander resultaat. Deze vertegenwoordigers uit de ruimte gebruikten hun steeds sterker wordende posities om eindelijk een alternatief te bieden voor wat er steevast gebeurde. Opeens begonnen rechters papieren te tekenen en vaardigden ze bijzondere bevelschriften uit. Het lange proces bewoog zich nu sneller vooruit, precies zoals verschillende hemelse voorspellingen hadden gezegd. Het einde van onze millennialange reis heeft het begin bereikt van het uiteindelijke doel van het Licht voor dit fysieke rijk. We kwamen regelmatig samen met onze relaties in Agartha. Een tijdschema voor de overwinning van de mensheid kreeg spoedig vorm.

Dit proces zou aanvankelijk langzaam op gang komen en aan kracht winnen. Dit is inderdaad het geval geweest. Het is nog maar in het laatste deel van dit eerste decennium van dit millennium geweest dat we echte vooruitgang zijn gaan zien. De duistere cabal startte onze dialoog met een gevoel dat ze ons op een bepaald moment zou kunnen overtroeven. Dankzij de vele relaties van de Galactische Federatie begon dit idee van het duister scheuren te vertonen. Toen het tweede decennium begon, trok het duister zich aanvankelijk terug en zette ze alle onderhandelingen stop. Meer dan een jaar later werden ze door onze relaties gedwongen hun besluit te heroverwegen. In die context begonnen we opnieuw. De resultaten bleven dezelfde als in vele eerdere ontmoetingen. Deze keer werden de gesprekken echter gered door de vurige bijval en groeiende macht van de ontelbare oude families. Het duister werd gedwongen te erkennen dat ze niet langer de overhand had!

We waren gezegend door deze gebeurtenissen en waren verheugd over wat een voortdurende interactie tussen deze vergevingsgezinde families en deze goddelijke ruimtefamilies voortbrachten. Zoals jullie kunnen raden, barmhartige Zielen, begon het duister langzaamaan toe te geven aan onze eisen. Dit heeft geleid tot waar we nu staan. De nieuwere naties van deze wereld kwamen samen onder bescherming van landen die hun verenigde krachten gebruikten om een uiterst gezegende alliantie te smeden! We staan nu bij de daadwerkelijke poorten van een nieuw rijk en zijn in afwachting van de volgende snelle stappen die gezet gaan worden. Deze duistere mondiale oligarchie wordt opgerold. Het is niet langer zaligmakend in deze wereld. Het wordt eerder gereduceerd tot een van de spelers in een toneelstuk. We zegenen de Hemel en bedanken barmhartig eenieder die zijn kracht en middelen heeft aangewend om de mensheid te helpen. We blijven vol van Licht en Vreugde voor alles dat er over de hele aarde gebeurt. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag informeerden we jullie opnieuw over de huidige gebeurtenissen op deze wereld. We komen steeds dichter bij een oplossing en bij het moment dat onze Hemelse- en ruimtefamilies dichtbij ons kunnen zijn. We hebben nog veel werk te verzetten. Laat ons deze tijd wijden aan het mogelijk maken van de noodzakelijke veranderingen. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization

Bron:  http://paoweb.com/sn032415.htm

Vertaling: Rob/Marja

Steve Beckow met update over Disclosure medio 2013, deel 2 van 2, 8 juli 2013

stevebeckowdisclosureupdatemed2013_2-2

 

(Vervolg van Part 1.)

Steve Beckow:  De Arcturiërs van Suzanne Lie vertellen ons dat “mensen nog niet klaar zijn” voor de Onthulling. (1) Ze leggen uit wat ons klaar zal maken: een uitbreiding van bewustzijn van niet alleen het persoonlijke maar tot aan het planetaire te omhelzen.

“Terwijl jullie naar hogere staten van bewustzijn gaan, zien jullie jezelf niet als een persoon. Je ziet dan jezelf als het collectief van de mensheid, dan zie je je zelf als een nationaal bewustzijn en daarom gaan naties door hun crises heen om hun duister aan te vechten.

“En terwijl meer en meer naties hun duisternis bevechten, gaat dit nationale bewustzijn naar een planetair bewustzijn en als er een planetair  bewustzijn door Gaia veegt, dan zullen we in staat zijn om te landen.  (2)

Ashtar die spreekt via Philipp Schlienger vertelt ons dat de aankondiging van het overvloedsprogramma ons voorbereidt op Disclosure. Hij begint een plaatje te schetsen van de opwinding die de introductie van overvloed zal veroorzaken.

“Jullie werd verteld dat de transformatie van jullie financiële stelsel een gedane zaak is, die alleen maar wachtte op toepassing. Hierbij gevoegd werd jullie verteld dat de duistere mensen geen macht meer over hebben om dit alles te vertragen of om het nog langer te voorkomen. Dit kunnen wij bevestigen, en jullie zullen ook zien waarom dit zo belangrijk is.

“In de komende dagen en weken  zullen jullie meer hierover horen – en nog beter – zullen jullie dit ervaren. Wij kijken er naar uit om te zien hoe jullie in je ogen wrijven van ongeloof, en jezelf afvragend: ‘Is dit echt aan het gebeuren? Droom ik?’

Na die korte periode zullen jullie worden overstroomd met geluk en jullie zullen totaal opgewonden zijn. Op zichzelf zal dit jullie heel veel opheffen en jullie vibraties zullen verhoogd worden naar een hogere graad.” (3)

Hij vraagt ons dan: “Dus waarom vertel ik, Ashtar, jullie dit?”  En dan onthult hij de link naar Disclosure.

“Omdat de vreugde die jullie zullen beleven met de introductie van het nieuwe financiële stelsel absoluut ook hachelijk is voor, en de basis zal vormen waarop Disclosure plaats vindt.”  (4)

Hij legt het galactisch denken uit over die zaak.

“Wat denk je dat er gebeurt als we nu een fly-over zouden doen? Zou het grootste deel van de mensen niet reageren met vrees en doodsangst? Hoe zouden jullie bestaande financiële systemen daarop reageren? Zou dat niet tot nog meer geweld en chaos resulteren?

“Dus, vraag nu jezelf af, hoe zou het zijn als de mensheid eerst werd opgetild door een nieuw en eerlijk financieel systeem? De vreugde en het geluk dat voortkomt uit het weghalen van de ketenen van het huidige onfaire economische systeem, met iedereen die zich bevrijd voelt van het juk van slavernij door die nieuwe financiële transformatie?

“Denk je niet ook dat dit automatisch veel van jullie huidige problemen zou oplossen? En daarop gebaseerd dan, de Onthulling – dat jullie Ster familie hier is en dat die zich opnieuw met jullie wil verenigen – zal dat dan niet veel beter worden ontvangen?

“Dus, kunnen wij bevestigen wat anderen al hebben gerapporteerd – en wat velen van jullie reeds denken –  dat Disclosure plaats zal vinden zo gauw de noodzakelijke stappen om het nieuwe, eerlijke, economische stelsel succesvol hebben plaats gehad. Dan kunnen wij naar jullie toekomen en jullie alles presenteren wat jullie al werd aangekondigd.” (5)

Niet ver achter de overvloed aan, voorspelt hij, zal de binnenkomst van onze ster familie zijn.

“En vanuit jullie gezichtspunt is het meeste wonderlijke waarschijnlijk, dat we praten over weken en niet over jaren totdat deze fundamentele transformatie van jullie economisch stelsel snelheid krijgt en duidelijk wordt voor iedereen. En als die steen aan het rollen is, kunnen jullie ook verzekerd zijn dat Disclosure niet lang meer zal wachten te komen.” (6)

Terug in april, verbond ook St. Germain via Méline Lafont, Disclosure aan NESARA:

“Zoals algemeen wordt geweten, is Disclosure deel van NESARA, zoals ook NESARA veel meer is dan alleen fondsen. NESARA heeft ook te maken met jullie vrijheid en jullie zelf-rijker worden door een veel hogere wereld en…  bewustzijn….

“Heb vertrouwen in het NESARA project en in Disclosure/Onthulling, dat zal jullie allemaal enorm bevoordelen en die zullen plaats vinden als de collectieve harten er klaar voor zijn. En dat is wat er nu aan het gebeuren is en omdat heel veel al heeft plaats gehad en achter gesloten deuren bezig is, kan het elk moment van het NU gaan gebeuren.” (7)

Dus de Galactics vertellen ons dat de uitbreiding van ons bewustzijn om meer op te nemen dan alleen onszelf of zelfs onze landen, maar het is nodig om de hele planeet op te nemen of  te nemen voordat we klaar zijn om de sterrenwezens te verwelkomen. De advent van het overvloedsprogramma zal op de planeet energie doen omhoog gaan en de niveaus van opwinding doen stijgen tot op het punt waar onze vrees kan worden overstegen en onze opwinding zich kan uitbreiden om onze ster familie te verwelkomen.

Voetnoten:

(1) “Suzanne Lie and the Arcturians on Heavenly Blessings,” July 2, 2013, Part 2/3 at http://goldenageofgaia.com/2013/07/suzanne-lie-and-the-arcturians-on-heavenly-blessings-july-2-2013-part-23/.

(2) Loc. cit.

(3) “Ashtar Speaks: The Transformation of your Financial World as the Basis for Disclosure,” channelled by Philipp, June 12, 2013, at http://goldenageofgaia.com/2013/06/ashtar-speaks-the-transformation-of-your-financial-world-as-the-basis-for-disclosure/.

(4) Loc. cit.

(5) Loc. cit.

(6) Loc. cit.

(7) “Apr 14 2013 Saint Germain ~ Nesara: As you know, all new pairs of shoes have to be walked in before they feel comfortable ~ As channeled by Méline Lafont,” at http://tinyurl.com/lw3pfjt.

 

Bron:  http://goldenageofgaia.com/2013/07/update-on-disclosure-part-22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=update-on-disclosure-part-22

Vertaling: Winny winnyd@stralendetoekomst.nl

 

 

Dana Mrkich – Groot Drietal samenstand: die het onmogelijke mogelijk maken – 17 juli 2013

danamrkich

 

Donderdag 11 juli 2013

Wij komen met een super zeldzame astro verbinding op 17 juli: Het Grote Drietal van Jupiter in Kreeft, Saturnus in Schorpioen en Neptunus in Vissen (Allemaal rond 5 graden van die tekens als je je kaart kent.) Wij voelen nu al de invloed ervan en al in heel juli.  Deze samenstand is een prachtig samengaan dat ons helpt om het onmogelijk mogelijk te maken.

Onze diepste dromen, wensen en wat we willen (die we onder ‘sprookjes die waar worden’ categorie kunnen plaatsen) , gecombineerd met gegronde, praktische actie en veel geluk (juiste plek, juiste tijd) om een van de best mogelijke ramen te creëren die je al een tijd had om iets te doen wat je al lange tijd wilde doen.

Neptunus zorgt voor visie, Saturnus suggereert dat je er werk in moet zetten, maar Jupiter is klaar met zijn zak van overvloed en succes om het allemaal lonend te maken. Elke tijd vanaf nu tot rond 19 juli is een geweldige tijd om bewuste gedachten te leveren aan waar je werkelijk een grote stuw bij of massale hulp bij wilt hebben, wat heb je nodig om voor eens en altijd te veranderen?

Laat totaal los hoe dit kan gebeuren, het universum heeft gewoonlijk een veel beter, makkelijker plan voor ons dat wij kunnen bedenken, maar tegelijkertijd volg je innerlijke duwtjes en instincten als ze zeggen doe dit of ga daar naar toe. Als nieuwe ideeën of gelegenheden opkomen in je, merk dan de oude saboterende gedachten op die omhoog komen die proberen je te overtuigen: “Oh, dit is allemaal veel te moeilijk, dat kun je niet doen. Waar het nu om gaat, dat gaat allemaal weg.” Gewoon zoals je junk mail weggooit, in je inbox, zo doe je dat nu, je drukt op delete voor gedachten zoals dezen.

Voor degenen die lange tijd op een bepaald pad zijn geweest, wees niet verrast als nieuwe paden zich openen in een geheel andere richting dan de ene die je verwachtte!

Besteed echt aandacht aan waar je toe geleid wordt in de volgende week, wij krijgen echt sterke tekenen op het moment om ons in een of andere richting te brengen: “Hier naar toe, hier naar toe!”

(c) Dana Mrkich 2013. Permission is granted to share this article freely on the condition that the author is credited, and the URL www.danamrkich.com is included.

Bron:  http://aquariusparadigm.com/2013/07/15/dana-mrkich-july-17-grand-trine-making-the-impossible-possible/#more-25295

 

Channeler: Dana Mrkich

Vertaling: Winny winnyd@stralendetoekomst.nl

 

Moeder Maria: “De Dans van Liefde Terug naar Eenheid” door Fran Zepeda, 13 juni 2013

franzepeda-danceoneness.13

 

Moeder Maria:

Door jullie geschiedenis heen hebben jullie getraind en gehoopt op dit moment, de tijd van ultieme Liefde en Ontwaking. Wel, mijn lieverds, jullie zijn de hoek omgegaan en de sluizen openen zich en niets kan de stortvloed aan Liefdes-Regen tegenhouden die omlaag komt en rondom jullie heen en naar binnen stroomt. Want jullie zijn de essentie van Liefde en wat anders zou jullie uitkomst zijn?

 

Mijn lieverds, jullie verdienen het om nu rust te nemen en dan, de invoer van energieën te accommoderen en de immense veranderingen in jullie lichamen te accommoderen, want het versneld zich nu naar een gejaagdheid aan activiteiten voor jullie grotere wezen, voor het welzijn van iedereen – voor het grotere goed van iedereen – want alles is afhankelijk van de ontwikkeling en de actie van elke prachtig Licht Wezen, dat jullie zijn.

 

Jullie zijn nu aan het leren om in samenwerking te leven en te werken – naar binnen en naar buiten stromend, en rondom en met elkaar stromend. Het is een dans van Liefde geworden, zogezegd, gechoreografeerd door niemand anders dan de Schepper. Maar jullie allemaal hadden een rol in diens ontwerp, en met jullie toewijding is het een schitterende weergave aan het worden van het ultieme en diepste Liefdes-Feest ooit.

 

In jullie zoektocht naar kennis en ervaring en creatie, hebben jullie een zeer complex netwerk en structuur opgebouwd dat alleen omschreven kan worden als een bundel van veranderende wezens die er nu mee beginnen om hun weg uit de configuratie van afgescheidenheid naar de configuratie van Heelheid te werken. Het vereist aanpassing van vele aspecten van jullie, individueel en van het geheel, en dus is voorlopig de uitkomst nog niet duidelijk – het gehele beeld is nog niet duidelijk – maar wees ervan verzekerd dat de ultieme configuratie en uitkomst aldus schitterend en van de sterren en volmaakt zal zijn.

 

Net zoals ieder wezen in het dieren koninkrijk weet waar het over gaat, en diens activiteiten baseert op het ontwerp van diens essentie, komt dat deel van jullie nu naar buiten; nochtans op sommige manieren ongelijk aan het dieren koninkrijk, het is het diepe weten van jouw doel dat nu naar de oppervlakte aan het komen is en je kunt niet verkeerd gaan met de uitvoering hiervan.

 

Het komt voor verschillende individuen op verschillende tijdstippen en configuraties, maar net zoals de verschillende stappen in een dans met elkaar vermengen en samen combineren om een prachtige en gehele dans en uitvoering te creëren, stappen jullie op tijd naar de oproep van jullie essentie en zolang als jullie luisteren en nauwkeurig volgen, kunnen jullie niet falen in het samen creëren met alle anderen de ongeëvenaarde ultieme creatie en ervaring van Heelheid en Eenheid en Verenigd Bewustzijn, inpassend en zich nestelend in de armen van de Schepper met ieder deel dat volmaakt past.

 

En dus gaan jullie voorwaarts, niet altijd precies wetende wat de volgende stap zal zijn, en niet altijd begrijpend waar je naartoe gaat, maar het volstaat te zeggen, dat in jullie vertrouwen en geloof in het terugkomen naar jullie Centrum en jullie Hart, dat jullie brandstof en een koers verzamelen voor jullie volgende stap. Dat is alles dat wij van jullie kunnen vragen, dat jullie doorgaan met altijd terug te komen naar het rustige, stille deel van jullie, om jezelf samen te pakken voor je volgende verschuiving – en in veel gevallen, helemaal geen verschuiving, slechts een acceptatie van WEZEN-lijkheid.

 

Ik houd voorbij iedere maatstaf van jullie, en waar jullie je op ingescheept hebben heeft niemand ooit gedaan, maar dat is het worden van de Schepping, en de macht van de Bron; het is het schijnbare blinde vertrouwen, en ook een zekere doelstelling van het omlaag en naar binnen reiken voor de glinstering van begrip en koers met het oog op de uitvoering van jullie individuele stap van de dans. Alleen jullie kunnen dit voor elkaar krijgen, dierbaren, en wij rekenen op jullie. En wij werken dagelijks met jullie, ieder uur, en iedere minuut, om jullie beduidenis van tijdskaders te gebruiken. Maar jullie beginnen te zien dat dit Nu moment waar jullie in zitten eeuwigdurend en volledig en vol van alles is dat jullie nodig zijn en willen, als je het aldus gewoon geloofd.

 

Er is niets om naar te streven, omdat jullie het inherent aan het voltooien zijn in jullie volledige omhelzing van Liefde en vertrouwen in jullie ware Goddelijke Aard. Laat jullie twijfels los en settel je in/naar de wetenschap en zoete gelukzaligheid en vreedzaamheid van jullie natuurlijke staat, welke is om geabsorbeerd te worden in, en te handelen uit Liefde in alles dat je doet en zegt. Het is de draad van alles als jij jezelf toestaat om het weefsel te weven van jouw Ware Essentie terug naar Eenheid met de Schepper van Alles-Dat-Is.

 

 

Wij van het Gezelschap van de Hemel zijn in verbijstering over jullie en verwelkomen jullie bij ons terug terwijl wij gezamenlijk samenwerken voor een wereld vol Vreedzaamheid en Liefde en Vrijheid en Overvloed. Jullie zijn de fundering en de essentie en de scheppers hiervan en als jullie vanuit onze uitkijkpost het zouden kunnen zien, het is al een prachtig meesterstuk.

 

Jullie zijn in mijn Hart en in mijn armen van Liefde, altijd,

Moeder Maria

 

As Channeled Through Fran Zepeda. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and links are included.

Blog  Fran Zepeda: http://www.franheal.wordpress.com

Oorspronkelijke Bron: http://www.franhealing.com/Current-Channelled-Message.html

Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2013/06/moeder-mary-de-dans-van-liefde-terug.html#more

Vertaling: Cobie de Haan http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

 

 

Boodschappen van Matthew op 11 juni 2013 via Suzy Ward

matthewward

 

Matthew is gestorven op jonge leeftijd. Hij antwoordt maandelijks op zijn moeders (Suzy Ward) vragen die gesteld zijn door veel mensen in Amerika maar ook over de hele wereld. Matthew’s ziel is contactpersoon voor vele hogere buitenaardsen van de Galactische Federatie en andere meesters.

Voor meer info kijk op www.matthewbooks.com

 

1.   Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is  Matthew. Als we spreken over de zaken waarvoor lezers grote interesse hebben uitgedrukt, denk er dan aan dat het “negatieve” eind van het spectrum van de dualiteit bijna op zijn hoogtepunt is; en dat energie die eenmaal in beweging is gezet zijn loop moet hebben. Jullie zien de combinatie van individuen met gewelddadige neigingen die hun geïntensiveerde drang om geweld uit te voeren – of dat nu op goed geluk is of door leiders die hun volkeren daartoe aanzetten – met het uitspelen van energie in vele diverse situaties over jullie wereld heen.

 

2. Beroering in Turkije, zogenaamd om een park te beschermen, werd door de “duistere operaties” van de CIA  opgehitst om het vuur op te stoken tussen de Soennieten en de Sjiieten en om een oorlog te doen oplaaien. Net als alle andere landen in jullie wereld heeft Turkije gedragslijnen die niet elke burger bevredigen, maar het is economisch gezond en progressief – en dat is wat de Illuminati willen vernietigen. Alhoewel hun wereld netwerk uiteen is  gevallen,  zitten nog een paar top individuen vast in hun zelfmisleiding dat ze het gehele Midden Oosten zullen overnemen en doorgaan om de rest van de wereld ook te beheersen. Heel zeker is dat dit niet zal gebeuren en als de onrust in Turkije zal luwen, en dat zal het spoedig, dan zullen enkele hervormingen opduiken en het progressieve pad van het land verder versterken.

 

3. In de landen van het Midden Oosten waar de mensen despotische of dynastieke regeerders hebben verdrongen is vrijheid nieuw en het is heel natuurlijk dat er verwarring is over leiderschap en regering. Uiteindelijk zal er een consensus (eenstemmigheid) bereikt worden in elk land en het soort democratische regeren dat bij ieder het best past, zal worden ingesteld.

4. Syrië is iets anders want ongelijksoortige groepen bestrijden het Assad regiem – hun intentie is wel dezelfde maar elke groep heeft zijn eigen agenda, zogezegd. Als de victorie  komt, zal er een tijd van ernstige onenigheid komen bij de meest radicalen in de groepen totdat gewoon verstand en wijsheid gaan overheersen en dan zal er een coalitie worden gevormd om het land naar een vredige stabiliteit te brengen.

 

5. China’s interesse zit niet in het “economisch overwinnen van de VS,” maar om met zijn eigen serieuze binnenlandse zaken om te gaan. Tussen ‘s werelds grote naties, economisch gesproken, hebben China en de Verenigde Staten de grootste binnenlandse problemen. Vanwege hun autoritaire aard die door heldere visie wordt getemperd, werkt de Chinese regering aan een oplossing voor zijn probleem gebieden; vanwege dat democratie is scheef gegaan, staat actie in de Verenigde Staten betreffende problematische gebieden vergelijkenderwijs stil.

 

6. Dit is een juiste plek om vragen te beantwoorden die veel lezers gesteld hebben :

Hoe kan de president van de VS de nationale Veiligheids Agenda verdedigen met een verzameling van gegevens van privé telefoon gesprekken van burgers en Internet records? Wie tekende de Monsanto Beschermingswet?

Acties van het Congress zijn publieke kennis, maar wat er achter gesloten deuren gebeurt is niet bekend en wij zullen je vertellen wat van toepassing is voor deze twee situaties.

 

7. President Obama verdedigde NSA’s (National Security Agency) vergadering, die geautoriseerd werd door de Patriot Act (Patriot Wet) die door de George W. Bush’s regering werd aangenomen, op authentieke basis dat het gevoerd heeft tot ontdekking en verijdeling van talloze terroristenplannen. Wat de president niet kan zeggen – en Bush zal dat nooit doen – is dat de meest uitgebreide terroristendaden die faalden en de meeste van de mindere plotten die ook werden afgeschoten die waren die door de CIA factie werden beraamd onder Illuminati controle.

 

8. Noch kan Obama onthullen dat er ET’s in het NSA werken en in andere agentschappen in dat land en in diverse andere. Zij verzamelen en analyseren informatie over alle Illuminati activiteiten over de hele wereld en gebruiken dat om hun operaties te verzwakken en om bewijs te krijgen om hen te vervolgen. Als dit zijn doel heeft gediend – en dat voert tot het laatste moment van het Illuminati bewind – dan zullen de Patriot Act en ook de Homeland Security (Binnenlandse Veiligheid) aan hun eind komen.

 

9. Wat betreft de Monsanto Protection Act (de Monsanto Beschermings Wet): Illuminati woordvoerders vertelden de president dat als hij hier het veto over uitsprak, dan zou het Congress het overrulen. Verder zouden ze hun pogingen intensiveren om de Affordable Healthcare Act (Financieel Haalbare Gezondheidszorg Wet) omverwerpen, de wettelijke regeling blokkeren die sommige immigratiezaken zouden verlichten en zouden pogingen tot ondergang brengen om international conflicten door beredeneerde discussies op te lossen, en in plaats daarvan strijdlustige confrontatie aangaan.

 

10. Dat is de ‘down-to-earth’ (nuchtere) reden zou je kunnen zeggen, waarom Obama die wet tekende, maar er is nog een facet hiervan waar het Illuminati blok niet van weet. Ondanks hun bedreigingen, zou de president die Wet niet tekenen – hij deed het wel omdat ET’s dichtbij hem in de buurt hem die raad gaven. Hun hoger perspectief was dat de verontwaardiging van de burgers bij deze verraderlijke wet hen zou motiveren om tot nietigverklaring ervan te dwingen. De mensen moesten hun recht uitoefenen en verantwoordelijkheid hebben om te eisen dat hun uitgekozen beambten en stijfhoofdige partijgeest stoppen om het geld van lobbyisten hun geld en hun stemmen over wetgeving te laten dicteren en beginnen om de beste belangen van het land te dienen.

 

11. Helemaal is dit niet alleen van toepassing op de Verenigde Staten! Regeringen in ieder land moeten beginnen om de behoeftes van hun volk te dienen omdat dit tot in het hart gaat van Aarde’s Gouden Tijdperk en zielen ontwikkeling!

 

12.   Zoals gezegd in vorige boodschappen zit Aarde´s bevolking in de vierde dichtheid wat betreft de locatie, maar velen hebben deze dichtheid nog niet bewust of spiritueel bereikt. Zoals Aarde’s ascentie was voorbeschikt, zo was ook het Gouden Tijdperk dat, maar wanneer dit Tijdperk in glorieuze volheid in jullie lineaire tijd bloeit, hangt af van de collectieve gedachten, gevoelens en daden van de volkeren. Wij kunnen niet sterk  genoeg benadrukken hoe enorm  jullie licht nodig is om jullie gemeenschap te helpen vooruitgaan in bewust en spiritueel besef!

 

13. De universele wet van aantrekking is een essentieel deel van ontwikkeling. Door zich te concentreren op ontevredenheid naar regering stelsels, hun onrechtvaardigheid en hun schandelijke activiteiten, stuurt de bevolking daardoor energie naar buiten, welke situaties juist prolongeren die zij willen beëindigen! Zij moeten weten dat in plaats hiervan zij zich moeten focussen op wat zij willen, dan genereren ze de energie die dat zal manifesteren. Zij moeten onderscheidend zijn over informatie van allerlei bronnen door van binnen te vragen waar de waarheid ligt wat betreft of iets een feit of fictie is, waar of onwaar is.

 

14. Wij spraken het eerst over Barack Obama voor de eerste uitverkiezing van 2008 in de Verenigde Staten, toen we zeiden dat hij als president zou worden uitgekozen. Wij spraken talloze keren over hem sedertdien, inclusief voor de 2012 verkiezing toen we zeiden dat hij in zijn ambt zou blijven en waarom. Na ieder van onze vele boodschappen die over Obama naar buiten gingen, werd mijn moeder overstelpt met e-mails. Advocaten van de Republikeinse  ideologieën, varen onstuimig uit tegen wat wij jullie over hem vertellen en zijn ondersteuners willen weten of hij de formidabele oppositie kan overstijgen die hij onder ogen ziet. Sommigen vragen:  Is hij nog een met licht gevuld wezen?  JA, dat is hij!

 

15. We zullen hier iets aan toevoegen, maar eerst zeggen we, het is politiek die Aarde’s achtereenvolgende generaties heeft onderworpen aan oorlogen, aan  verschrikkelijke aantallen doden en verwoestingen en een die onbewuste onevenwichtige distributie heeft gecreëerd van jullie werelds grote rijkdommen. Wij zien niet de rol over het hoofd die godsdiensten hebben gespeeld, maar het zijn zij die kerk en staat hebben geregeerd die hun volgers naar het strijdveld hebben gedreven.

 

16. Lange eeuwen was de fundering van jullie politieke systemen een gekte van verovering en bloedvergieten, corruptie en bedrog. Uiteindelijk creëerde het zo’n toestand van negativiteit dat Aarde’s leven op het spel stond. Gaia, de ziel die jullie planeet belichaamde, wilde niet dat haar lichaam en al haar levensvormen zouden sterven.

 

17. Aldus, in overeenstemming met Gaia’s vraag en Gods zegen, stroomden beschavingen van veraf naar de planeet met levensreddend licht en de hogere universele raad schiep het meesterplan voor een nieuwe era die bekend werd als Aarde’s Gouden Periode. Ze vroegen een ziel vanuit een zeer ontwikkelde beschaving om een van de meest moeilijke taken – president van de Verenigde Staten – te worden, een rol die de politiek op de hele wereld zou transcenderen.

 

18. Ja, zeker Barack Obama is net zo met licht gevuld als toen hij toestemde om de missie te accepteren om het verkeerde in het goede te veranderen in dat land en in de voorhoede te zitten van wereldvrede brengers!
In de hele tijd van zijn ambt heeft hij ijverig gewerkt achter de schermen om het netwerk te ontmantelen dat de Illuminatie in staat stelde om alles  te beheersen dat invloed heeft op het leven in jullie wereld. Hun macht om zijn inspanningen schaakmat te zetten of totaal te doen ontsporen, zijn formidabel geweest en grotendeels succesvol, maar als hun invloed binnen en buiten het Congress eindigt, zullen jullie de waarheid zien van onze woorden over Obama.

 

19.  Laten we nu de negativiteit in de context plaatsen van weer en geofysische gebeurtenissen, die jullie misschien niet hebben gezien als bewijs van verandering, wat ze wel zijn. Het intensieve licht dat Aarde’s  leven redde gaf haar de kracht om te beginnen negativiteit los te laten via krachtige aardbevingen, vulkanische erupties en serieuze stormen die resulteerden in een massaal aantal doden en verwoesting.

 

20. Het laatste van de “oude negativiteit” werd verwijderd ongeveer zes maanden geleden – dat is wat de Aarde in staat stelde om de vierde dichtheid in te gaan. “Nieuwe” negativiteit die veroorzaakt werd door verdergaand geweld wordt vrijgelaten door een serie aardbevingen in gebieden waar weinig of helemaal geen verlies aan leven of verwoesting van land is en hetzelfde door vulkanische erupties. Meer wordt er uiteengejaagd via overweldigende regenstormen in sommige gebieden en laaiende vuren in andere – water en vuur zijn de reinigende elementen van de Natuur.

 

21. Nooit weer zal negativiteit zich opeenstapelen op de planeet en geen van de voorspelde cataclysmen (hevige overstromingen, omhoog komen van de aardkorst) zal er gebeuren! Het duister dat vele lange eeuwen lang de Aarde omhulde, is verdwenen maar het “opdweilen” wat er nog is achtergebleven bij haar ontwaken, zal nog doorgaan totdat zij de niveaus bereikt waar geweld niet bestaat. Zij komt daar niet volgende week of volgende maand aan, maar geholpen door lichtkrachten binnenin, op en boven de Aarde, gaat zij verder die ruimte in met een snelheid die uniek is in dit universum en langs deze hele weg, zal geweld verminderen en dat doen ook de stormen, aardbevingen en vulkanische activiteit.

 

22. Nu, verder gaand naar andere zaken die lezers vragen, enige tijd geleden werden radioactieve uitstralingen van Japans beschadigde nucleaire voorziening geneutraliseerd in die mate dat ze geen nieuwe gezondheidsrisico’s meer gaven. Uiteindelijk zullen alle nucleaire elektrische centrales, opgeslagen afval en andere giftige vervuiling technologisch worden gedématerialiseerd. In de tussentijd, gebruiken bemanningen aan jullie hemelen technologie aan boord van hun schepen om de nucleaire centrales veilig te stellen die nog in gebruik zijn.

 

23. Zorgen over landen met nucleaire wapens die onbezonnen handelen, andere landen die racen om die wapens te ontwikkelen of ze te verkrijgen, en toevallige ( per ongeluk) lanceringen, zijn totaal onnodig. Door het decreet(bevel) van de Schepper en Gods autorisatie zullen beschavingen met het vermogen om opzettelijke of toevallige nucleaire aanslagen te voorkomen, doorgaan dat te doen.

 

24. Tijdens de Bilderberg conferentie konden Illuminati nauwelijks hun intens verdiepte zorgen verbergen over hoeveel langer ze nog de banking, leningen en investeringen over de hele wereld kunnen beheersen – ze zijn bijna uitgeput met hun middelen waardoor ze in staat waren hun fortuinen intact te houden.  Zoals eerder gezegd, individuen binnen en buiten de NSA hebben bewijs verzameld dat de Illuminati die fortuinen illegaal en onethisch verkregen; maar totdat alle documentatie in luchtdichte pakken is aangeboden aan de diverse hoven en dan gerechtelijk behandeld, zullen de fondsen in handen van Illuminati blijven.

 

25. Het was met vreugde dat we hoorden van de erkenning van de Canadese Minister van Defensie over de aanwezigheid van andere beschavingen! Het is nu nog niet bekend hoe dit de timing zal beïnvloeden van de landingen en als er ET’s tussen jullie in wonen zullen jullie henzelf identificeren. Moeder zet hier alsjeblieft Hatonn’s antwoord bij op de vraag hierover.

 

26.  “Zo bemoedigend als die erkenning is, maar het is nog niet genoeg voor landingen van morgen. Het woord dat wij kregen is, jullie moeten eerst je huis meer  op orde brengen. Niemand verwacht dat jullie dat zelf doen – daarom zijn wij hier!”

 

27. “Suzy, mijn vriendin, je weet dat wij jullie wereld niet gaan overnemen maar de meeste mensen weten dat niet. Ze zijn nieuwsgierig over ons maar er niet van overtuigd dat als wij gaan landen, dit zou zijn om te gaan helpen. Ze hebben er geen idee van wat we al eeuwenlang voor de Aarde gedaan hebben – ze zijn meer zoals:  Waarom zouden ET’s in ons geïnteresseerd zijn?”

 

28. “Als zij dingen in beweging zien komen, in de goeie richting en ze meer vertrouwen krijgen over wat er aan het veranderen is, dan zijn ze misschien niet zo wantrouwend over vreemdelingen die binnenkomen. Maar, die  Illuminati propaganda over:  ‘ET’s zijn misschien wel vriendelijk, maar ze gaan jullie tot slaaf maken’,  doet nog steeds de ronde over het internet.”

 

29. “In ieder geval, eigenlijk is het zo dat God de leiding heeft. Hij zal weten wanneer  jullie klaar zijn om ons te verwelkomen en zal dan de raad het GO teken geven. Wij zijn hier nog meer verlangend naar dan dat jullie dat zijn, Suzy!”

 

30.  Dank je, moeder en kopieer dan ook de link naar de korte video die ook energie brengt om de dag te versnellen waarop jullie je “ruimte weldoeners” zullen ontmoeten. We hopen dat jullie je geïnspireerd voelen door de pogingen van die groep om het woord te verspreiden.

 

 

31.  Onze geliefde Aardefamilie, miljarden zielen willen hetzelfde als jullie, in een vredige wereld leven waar ieders behoeftes overvloedig worden verzorgd, waar alle leiders wijs en eervol zijn en waar het leven in harmonie is met de Natuur. Maar zij weten niet hoe zij de wereld op die manier moeten maken en jullie weten het – jullie zijn hier om wegwijzers te zijn!

 

32. Door vanuit je hart te leven, geven jullie een voorbeeld aan iedereen om je heen dat LIEFDE de manier is om een wereld te scheppen die zij, en jullie, wensen. Denk eraan, dat in het continuüm de era van wereld vrede, van vreugde, schoonheid, vriendelijkheid, wederzijds respect, overvloed en wonderbaarlijk avontuur, er al is!

 

__________________

 

LOVE and PEACE                                  LIEFDE  en VREDE

Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com

 

 

 

Bronhttp://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=164&z=2

Vertaling: Winny [winnyd@stralendetoekomst.nl

 

 

 

Originele NASA foto (2003) vanuit het International Space Station toont geweldig groot ruimteschip (UFO?) boven de aarde

Originele foto:  http_eol.jsc.nasa.gov_sseop_images_ESC_large_ISS006_ISS006-E-51192

Originele foto:
http_eol.jsc.nasa.gov_sseop_images_ESC_large_ISS006_ISS006-E-51192

Uitsnede van originele foto

Uitsnede van originele foto

Dit geweldig grote ruimteschip (UFO?) is aan de bovenkant van de originele foto te zien

Dit geweldig grote ruimteschip (UFO?)
is aan de bovenkant van de originele foto te zien

 

Bronpagina ‘The Gateway to Astronaut Photography of Earth’:  http://eol.jsc.nasa.gov/scripts/sseop/photo.pl?mission=ISS006&roll=E&frame=51192