Matthew Ward, 15 september 2018.

Matthew Ward over de ongelooflijke negatieve invloed van de pers, de MSM-media op mensen om Vladimir Poetin en Donald Trump als verkeerd en slecht te zien en daardoor de wereld in een negatieve sfeer met lage trilling te houden. Het zijn juist degenen die ons dit aanpraten en willen laten geloven, waarvoor je voorzichtig moet zijn, en waarbij je jouw eigen onderscheidingsvermogen moet gebruiken.
Hoe meer wij de leugens van onze regering, ambtenaren, de media en hun stromannen en -vrouwen geloven en uitdragen, hoe meer wij negativiteit en onderdrukking uitdragen. Door Poetin en Trump en hun acties te ondersteunen om hun landen en de wereld te bevrijden van de Illuminati, Cabal, Archons, Chimera enzovoorts, hoe eerder wij samen de Nieuwe Wereld hebben gecreëerd…

Matthew Ward, 15 september 2018.

Met liefhebbende groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Wanneer je het gevoel hebt dat er iets belangrijks op handen is, kan het zijn dat je reageert op de energie van de inspanningen achter de schermen die klaar staan voor actie. Die inspanningen zijn de reden waarom we praten over het ongeloof van talloze lezers dat de Russische president Vladimir Poetin en de president van de VS Donald Trump in een internationale groep zitten die het criminele imperium van de Illuminati wil opdoeken en de schuldigen verantwoording wil laten afleggen.

Is het niet realistisch dat de leiders van die twee machtige naties betrokken zouden zijn bij een dergelijke noodzakelijke mondiale onderneming? Is het niet realistisch dat slechts twee personen op posities met een dergelijke mate van invloed een eeuwenoude controle van jullie wereld zouden kunnen ontwortelen? Is hun deelname inderdaad niet gewenst, daar Rusland bewijs heeft van Illuminati criminaliteit en dat velen aan de top van dat geheime genootschap burgers zijn van de VS, die voor het gerecht moeten worden gebracht in overeenstemming met de wetten van dat land?

Toch schreven vele lezers dat wij “(onze) geloofwaardigheid vernietigden”, “ondermijnden” of “verloren” omdat we niet de woede, frustratie, veroordeling en angst in hun e-mails over de twee presidenten weergaven. De lage trillingen van die emoties kunnen op dit station niet bestaan, maar we begrijpen ze – ze zijn alom aanwezig op jullie wereld, en dat is waarom het een zaak is van groot belang. De universele wet van aantrekking – gelijken trekken elkaar aan – is in voortdurende beweging, en de energie van gevoelens van lage trilling voorziet in meer situaties die dezelfde soort reacties oproepen. Deze zichzelf in stand houdende toestand doet jullie geen goed.

Het afwerpen van ‘s werelds juk van corruptie, bedrog en onderdrukking vereist de hoge trillingen van met licht gevulde gedachten en gevoelens. Licht, dezelfde energie als liefde, is hetgeen een vreedzame wereld zal manifesteren waarin mensen elkaar respecteren en samenwerken ten goede van iedereen, waarin iedereen in harmonie leeft met de Natuur en evenredig deelt in de schitterende overvloed van de Aarde. Geliefde broeders en zusters, twijfel NOOIT aan jullie vermogen om een dergelijke wonderbaarlijke wereld te co-creëren! Deze floreert al in het continuüm, en jullie toewijding als vrijwillige lichtwerkers hielp deze niet eerder voorgekomen prestatie verwezenlijken.

Ons antwoord op onderstaande e-mail zal tevens vragen en commentaren van andere lezers omtrent klimaatverandering behandelen. “Matthew, je zou kunnen zeggen dat de Aarde werd gedehydrateerd – met woestijnen en ongelijke verdeling van waterbronnen – en dat de klimaatverandering die nu plaatsvindt een verandering is van een uitgedroogde landoppervlakte naar een volledig gehydrateerde? Maar belangrijker nog, zou je specifieke zaken kunnen vertellen over de doorgaande weermanipulatie – wie, waar, hoe. En wat kunnen we doen om die te stoppen, als we iets zouden moeten doen.”

Uitgedroogd land zal worden gehydrateerd, dat is zeker, maar aangezien klimaatverandering het resultaat is van misbruik van de planeet door de mensheid, zal deze weinig krediet krijgen voor die transformatie. Woestijnen zullen weer bebouwbaar worden en alle water zal worden gezuiverd door de Aarde zelf, geholpen door jullie technologie, wanneer ze weer oprijst uit de duistere onderdrukking, en door technologie die buitenaardse leden van onze universele familie zullen introduceren. Jullie zullen versteld staan hoe snel jullie beschadigde milieu weer gezond en levendig kan worden gemaakt!

Dat is de toekomst van de Aarde, maar laten we nu spreken over vandaag. Het manipuleren van het weer door het verhevigen en sturen van de windsnelheid en het intensiveren of doen afnemen van wolkenactiviteit om slagregens of respectievelijk droogte te veroorzaken, is het werk van de Illuminati, de cabal. Ze hoeven een gebeurtenis niet vanuit het niets te starten, alleen maar een bestaande toestand die hun belangen dient te verergeren. Ze kunnen een milde storm tot orkaan, of een klein vuur tot natuurbrand manoeuvreren, temperaturen enorm laten oplopen of extreem laten dalen, of trillingen in de Aarde tot aardbevingen of vulkaanuitbarstingen intensiveren.

En de energie van dit soort gebeurtenissen is niet beperkt tot gebieden waar deze gewoonlijk plaatsvinden – het gaat om zo maar te zeggen mondiaal. Een tyfoon die richting Indonesië gaat bijvoorbeeld, zet niet alleen duizenden mijlen ver weg condities in beweging, maar wakkert ook dingen in de planeet aan. Bemoediging ligt hierin, dat technologie van ET-ruimteschepen de mate van vernietiging zoals bedoeld door de Illuminati, reduceert – getuige de vermindering van de kracht van orkaan Florence. Desalniettemin, als weer- en seismische activiteit op natuurlijke wijze zouden plaatsvinden, dan zou het vrijmaken van negativiteit rustiger plaatsvinden en zou de Aarde verder op weg zijn geweest naar een mondiaal gematigd klimaat.

Het zou echter niet eerlijk zijn de Illuminati de schuld te geven voor al het abnormale weer en de “natuurlijke” rampen die jullie ervaren. Vervuiling van jullie lucht, aarde en water; diep delven, boren en fracken; vernietiging van regenwouden en het indammen van rivieren dragen allemaal bij aan klimaatverandering, hetgeen gepaard gaat met schade aan het milieu. En voor een groot deel zijn deze situaties ontstaan door de modernisering van jullie wereld toen industriële producten en diensten voorzagen in werkgelegenheid en toenemend comfort en gerief voor velen. Groeiende bewustwording dat vooruitgang in dat opzicht niet door mag gaan de planeet te beschadigen stimuleert visionaire innovaties in energieopwekking, technologie, brandstof, bouw, transport, landbouw en hergebruik van afval in bruikbare vormen.

Er is iets anders, wellicht het belangrijkste, wat bijdraagt aan extreem weer – myriaden van energiestromingen met aanhangsels van negatieve gedachten en gevoelens. Dit is waar en hoe jullie iets kunnen en “zouden moeten doen”. We spraken over het belang van met licht gevulde gedachten en gevoelens in het algemeen, en daar is eveneens actie nodig. Spreek met overtuiging en optimistisch over de toekomst teneinde mensen te inspireren om positiever vooruit te kijken; hun nieuwe perspectief zal hen motiveren op dezelfde manier te praten en zo verder, enzovoort. Steun de inspanningen van lokale organisaties om omstandigheden voor de hulpbehoevenden van de gemeenschap te verbeteren. Wees een stem voor de kunsten, die de ziel voeden. Neem deel aan, of start een groep om het plaatselijke milieu te beschermen, bespaar energie, vestig en financier een leven sparende dierenopvang. Alles wat positieve houdingen stimuleert en situaties verbetert zendt hoge trillingen uit die jullie “wereld doet oplichten” en de Aarde naar haar vroegere paradijselijke zelf bespoedigt.

“Matthew sprak over de tijd die nu versnelt, en ik vraag me af: wat gebeurt er met ons concept van tijd wanneer de planeet naar de volgende dichtheid ascendeert? Zal de tijd weer vertragen/ophouden te bestaan?” Het bewustzijn van de bevolking zal evenredig met de Ascentie van de Aarde toenemen naar de hogere dimensies, en afhankelijkheid van klokken en kalenders zal geleidelijk ophouden wanneer het leven in het continuüm natuurlijker wordt. Op dit moment is het begrip tijdloosheid voor jullie niet te bevatten, en dat hoeft ook niet, maar wees ervan verzekerd dat de transitie moeiteloos zal verlopen.

“Je zei in je berichten dat sommige informatie afkomstig is van Nirvana’s toezichthouders op de Aarde. Zijn zij anders dan andere zielen in het geestelijke leven? Hoe werkt hun informatiesysteem?” We bedanken deze lezer voor het onder onze aandacht brengen dat we jullie inderdaad moeten vertellen over deze informatieverzamelaars en -verschaffers en hoe ze de Aarde en onze geliefde familie daar dienen.

De gedetailleerde rapporten en supplementaire informatie van de toezichthouders vergaren we uit aangetroffen en planetaire trillingen en relevante gegevensstromen in het potentiële energieveld van de Aarde, dus hun assistentie is van belang. Het meest onmisbare gebruik van hun gegevens is echter om jullie op levensreddende manieren te dienen via buitenaardse speciale troepen op de planeet, troepen wiens buitengewone vaardigheden effectief zijn, ter plaatse of op afstand, en via bemanningen in jullie luchten. Andere gebruikers omvatten de Raad van Nirvana, zielen op stations zoals het onze die tevens helpen de bevolking van de Aarde te doen ontwaken, en geëvolueerde beschavingen die universele principes naar geselecteerde wetenschappers en filosofen op Aarde “doorfilteren”.

Alle communicatie tussen toezichthouders en gebruikers verloopt telepathisch, en op een paar uitzonderingen na zijn de miljoenen toezichthouders zielen wiens laatste leven op Aarde is geweest. De uitzonderingen zouden “bezoekende profs” kunnen worden genoemd, leden van geëvolueerde beschavingen die geavanceerde kennis en ervaring hebben, en, net als op jullie wereld, trainen degenen die meer hebben degenen die minder hebben. De toezichthouders observeren “24/7” om beurten de activiteiten op Aarde die binnen hun competentiegebied liggen.

Laat ons eens even een moment uitweiden. Bewoners van Nirvana raken nooit vermoeid, waardoor wisselbeurten alleen maar bestaan om iedereen de kans te geven mee te draaien in het systeem van toezichthouding wanneer men daarvoor kiest. Welk van de vele werkgebieden wordt gekozen is altijd een persoonlijke keuze en dat geldt tevens voor het werken zelf – bewoners mogen in hun tijd dat kiezen wat voor hen het meest vervullend is. Misschien het reizen door de ruimte, het uitbouwen van educatieve interesses, het vergroten van artistieke talenten of creërende vermogens, het genieten van zomer- en wintersporten, het ontwerpen en maken van huiselijke versieringen, het maken van vermaak zoals Tv-programma’s, het deelnemen aan toneeluitvoeringen, het ontspannen in afzondering of het onderhouden van een liefdesrelatie, of elke combinatie van deze opties samen met perioden van werkzaamheid wanneer men dit wenst.

En, het systeem van toezichthouders werd in lineaire tijd pas ongeveer 25 jaar geleden opgezet. Vóór het begin hiervan was het niemand in Nirvana toegestaan om een blik te werpen op of een oor te luisteren leggen bij het leven op Aarde, tenzij er sprake was van liefdevolle banden, en deze bevatten een energiebescherming die de privacy van de geliefde persoon door de hemelse bewoners respecteert. Nadat de Schepper decreteerde dat er geen nucleaire detonaties in de ruimte zullen zijn en God beschavingen met de vaardigheid om die te voorkomen autoriseerde, werd het systeem van toezichthouders opgericht als communicatiemiddel om dit soort enorme verwoesting te voorkomen, en dit breidde zich uit naar andere gebieden van assistentie aan Aarde’s levensvormen.

Nu dan, het aantal toezichthouders dat zich op hetzelfde doel richt varieert met wat er op Aarde gebeurt en of dat aantal nu uit honderden of duizenden bestaat, allen brengen hun waarnemingen bijeen om zodoende voor accuraatheid te zorgen voordat de informatie naar de relevante gebruikers wordt overgebracht. De meest zorgwekkende doelen zijn nucleair wapentuig en nucleaire energie, die beiden een dwaasheid vormen in een wereld van de derde dichtheid. Toezichthouders met expertise op dat gebied zien toe op ontwikkelingen in alle landen die in het bezit zijn van deze faciliteiten en onderhouden een open verbinding met bemanningen van ruimteschepen en speciale buitenaardse troepen. Wanneer bemanningen te horen krijgen dat er raketten met nucleaire koppen worden klaargemaakt om te worden gelanceerd dan zetten deze de technologie van hun ruimteschepen in om te zorgen dat deze wapens weigeren – en dat is de reden waarom alle pogingen om een nucleaire raket te lanceren en bepaalde doelen te bereiken, hebben gefaald.

Wanneer toezichthouders op een nucleaire atoomcentrale een risico detecteren, brengen deze onmiddellijk de speciale troepen op de hoogte die in staat zijn de uitgroei naar een explosieve situatie te voorkomen. De catastrofe in Japan was uniek. Op dat moment hadden de Illuminati nog steeds de controle in handen over technologie die enorme aardbevingen kon opwekken en actief houden, waarbij niets of niemand in staat was de resulterende tsunami tegen te houden. Snel daarna is er echter een bemanning geland zodat de technologie van hun ruimtevaartuig de bijzondere collega-strijdkrachten bij kon staan om de straling onder de gevaarlijke niveaus te houden en de activiteit in de reactoren te minimaliseren.

Een ander voorbeeld van toezicht dat grootschalige dodelijke omstandigheden afwentelt heeft te maken met de door de Illuminati in laboratoria ontworpen ziekten. Door wetenschappers van speciale groepen hierover te informeren, werd het voor hen mogelijk om de virussen voordat deze werden vrijgegeven, niet-werkend te laten blijven en zodoende de bedoelde pandemieën te voorkomen.

Toezichthouders die zich focussen op jullie dampkring staan in verbinding met de bemanningen en zielen van een gevorderde beschaving die in jullie luchten als wolken verschijnen, twee bronnen die de giftige aspecten van chemtrails en andere vervuiling reduceren. Toezichthoudende groepen die de wateren van de Aarde observeren brengen speciale troepen op de hoogte, troepen die in bepaalde mate in staat zijn de riffen en het zeeleven die vervuild raken te beschermen. Toen het boorplatform buiten de kust van Texas enige jaren geleden explodeerde en olie de Golf van Mexico werd ingestuwd, hebben deze toezichthouders tonen uitgezonden om het zeeleven van de zich uitspreidende olie weg te leiden. Het vuur intomen en het boorplatform dichten vielen niet binnen de bevoegdheid van de Buitenaardsen – dit was de verantwoordelijkheid van personen wiens beslissingen deze milieuramp mogelijk hadden gemaakt.

Behalve van de samenwerkende informatie-en-actie inzet zijn we op de hoogte van toezicht op voor het publiek onzichtbare activiteiten van personen die dat wat er op Aarde gebeurt, beïnvloeden. Dat is de reden waarom we jullie konden vertellen dat de hielenlikkers van de Illuminati in de VS, in 2016 die bewuste Democratische voorverkiezingen hebben vervalst in een poging om hetzelfde te doen bij bijvoorbeeld de Presidentsverkiezing, maar ook dat we jullie konden vertellen dat Rusland niet schuldig is aan de talloze beschuldigingen tegen haar. Dat we van speciale machten binnen verschillende buitenaardse inlichtingendiensten dezelfde informatie hebben ontvangen getuigt van de juistheid van de verslagen van de toezichthouders.

Zoals bij alle andere lichtwezens in dit universum, is toezichthouders niet toegestaan in te grijpen in iemands’ vrije wil, maar in hun missie om te helpen de Aarde en haar levensvormen veilig te stellen is dit wel toegestaan om te helpen de uitkomst van duistere bedoelingen om te buigen en de effecten van schadelijke omstandigheden te beperken. Lieve familie, wanneer je je dankbaarheid uitspreekt, neem dan hierin die zielen en de talloze anderen binnen onze universele familie mee wiens hulp voor jullie welzijn van onschatbare waarde is.

Alle verlichte wezens eren jullie dienstbaarheid aan de Aarde en ondersteunen jullie met de ongeëvenaarde kracht van onvoorwaardelijke liefde.

LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward

vertaling: Rob & Marja

Advertenties

Bijeenkomsten Gelijkgestemden in de Nieuwe Wereld op 2 september 2018 en 4 november 2018.

Bijeenkomsten Gelijkgestemden in de Nieuwe Wereld op 2 september 2018 en 4 november 2018.Nieuwe wereld

Geplande bijeenkomsten

# Zondagmiddag 2 september 2018, 14:00 – 16:30 uur in Lemmer (Fr).

# Zondagmiddag 4 november 2018, 14:00 – 16:30 uur in Putten (Gld).

Aanmelden via https://praktijkuitenthuis.nl/workshop-data/

Over de bijeenkomsten

Dit is een middag door en voor gelijkgestemden in deze Nieuwe Tijd. Verandering, verwarring en chaos in de wereld, waar iedereen wel op de één of andere manier mee wordt geconfronteerd. Op wereldwijde, maar ook op persoonlijke schaal. Het is een tijd van loslaten van oude overtuigingen, ideeën, dogma’s en open staan voor het nieuwe zonder oordeel, worden wie je werkelijk bent, in liefdevolle verbinding met jezelf ZIJN, met anderen, je omgeving en alles wat is.

Deze bijeenkomsten zijn ontstaan op verzoek van cliënten uit mijn praktijk die graag in deze Nieuwe Tijd van grote verandering op aarde en in de mensheid, met elkaar van gedachten willen wisselen over al deze veranderingen en wat deze met je doen. Fysiek, mentaal, energetisch, spiritueel?
Een bijeenkomst voor en door mensen die ‘wakker’ (inzicht in wat er in de wereld plaatsvindt en wat nodig is voor een individuele en collectieve verandering) en ‘bewust’ (spirituele inzichten en ervaringen) zijn.

In deze overgangstijd naar een hogere dimensie worden mensen steeds meer bewust. Ieder mens, iedere ziel, volgt zijn eigen pad en eigen tempo om de gewenste ervaringen op te doen in dit leven. Door toename van bewust-wording en bewust-zijn, veranderen gedachten en gevoelens in jezelf en naar anderen. Dingen die eerder belangrijk waren, zijn dat niet meer. Je wordt je meer bewust dat het niet gaat om macht, ego en geld, maar je ontdekt wat werkelijk waarde voor je heeft in het leven.

Doordat niet iedereen gelijk op gaat, kunnen er nu verschillen gaan ontstaan met mensen met wie je voorheen goed kon opschieten (familie, partner, vrienden, collega’s). Hierdoor kan je ‘alleen’ komen te staan, wat juist zo pijnlijk is, vanwege de enorme behoefte aan verbinding. Het delen van nieuwe kennis en ervaring met gelijkgestemden geeft je zelfvertrouwen en maakt je sterker.

Met name hoog-sensitieve personen (HSP) kunnen nog gevoeliger zijn dan anders voor de veranderingen en verhoging van de energie (frequenties op de aarde en in de mens). Dat kan ook leiden tot nieuwe ‘paranormale’ waarnemingen? ‘Para’ is overigens een onjuiste terminologie omdat deze waarnemingen oorspronkelijk bij ons als mens horen. Hoe hoger de frequenties worden, hoe hoger we in de dimensie gaan, hoe meer dergelijke natuurlijke waarnemingen er zullen zijn.

Wat doe je dan … als je merkt dat,

 • je ervaringen, gedachten en ideeën veranderd zijn
 • jij zo veranderd bent, en je geen (goede) aansluiting meer vindt in je omgeving
 • Je je niet begrepen, niet gehoord en gezien voelt
 • je voelt dat belachelijk wordt gemaakt en veroordeeld
 • maar ook dat je intuïtiever bent geworden, situaties en mensen sneller doorhebt, en goed aanvoelt
 • je een rol bent gaan spelen
 • gewenst gedrag laat zien
 • jezelf verstopt en …. niet meer jezelf bent maar dat zo graag wilt zijn?

Aandacht voor het (on)bewuste geeft een betere balans tussen lichaam en geest. Het is een verdiepingsslag die veel mensen maken op dit moment en je dichter bij jezelf brengt.

Het voor jezelf gaan staan zal ervoor zorgen dat je beter in je eigen kracht komt te staan. Dit houdt je gezond en zal klachten voorkomen. Jouw groei helpt jezelf en anderen op deze aarde. Onderschat niet de kracht die daar van uitgaat.

Bij gelijkgestemden zijn er een gemeenschappelijke overeenkomsten waardoor men zich gesteund, (h)erkent, gehoord en gezien voelt. De bijeenkomst wordt door de deelnemers daarom zelf ingevuld. Voor iedereen is er ruimte te delen wat er voor jou belangrijk is. Iedereen vindt het spannend om naar een groep onbekende mensen te gaan, maar de sfeer is altijd dusdanig dat iedereen zich veilig en welkom mag voelen. Dus, wees welkom!

Locaties

Er zijn twee locaties voor de bijeenkomsten:

# Lemmer de eerste bijeenkomst is op 2 september 2018.

# Putten, de eerste bijeenkomst is op 4 november 2018.

Kijk onderaan bij ‘workshop data’ naar de gehele planning.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via email info@praktijkuitenthuis.nl of bel met Joyce op 06-10490931.
Bijdrage: € 10,= p.p. voor deelname, reservering locatie, onbeperkt koffie, thee en lekkers. Graag voldoen bij de bijeenkomst.

LET OP: bij aanmelding gaan we ook uit van de komst vanwege kosten voor deelname. Mocht je onverhoopt toch niet kunnen, geef het dan aan mij door uiterlijk een dag van tevoren.

Meer informatie

Ga naar https://praktijkuitenthuis.nl/nieuwe-wereld/

Wat is waarheid?

is een waarheid die bestaat in jou (binnenwereld) wat we ook wel intuïtie of innerlijk weten noemen.
Er is ook een waarheid buiten jou (buitenwereld), althans een waarheid die ons door overheid en ‘mainstream media’ (als de NOS) als waarheid worden voorgeschoteld. We hebben geleerd op deze informatiebronnen te vertrouwen. Maar klopt dat wel?

Steeds meer komen we erachter dat de waarheid (in of buiten ons), niet klopt. Of dat er verandering gaande is.
Wat is jouw waarheid nu? Is die nog hetzelfde als volwassene als toen je kind was, of heb je die bijgesteld?

Het blijkt nu steeds vaker helaas dat de overheid het helemaal niet het goed met ons voorheeft.
Mensen worden wakker en bewust en zien steeds vaker de verborgen agenda van overheid en elite (ook wel Cabal of Illuminatie genoemd).
Ik adviseer je dit stuk van Ella Ster te lezen, ‘Op de bres voor klokkenluiders’.
Misschien schokkend, misschien bevestigend voor je, maar zeker interessant!

FRAGMENT:

“Degene die zich grondig in de Illuminati hebben verdiept, weten dat de misdaden tegen de menselijkheid waaraan deze groep zich schuldig heeft gemaakt, het voorstellingsvermogen vaak overstijgt. Nu de machtsstructuur van de Illuminati volledig in elkaar stort, kunnen we tal van klokkenluiders verwachten die met hun groteske verhalen naar buiten gaan komen. Het is belangrijk dat we deze overlopers de ruimte geven om hun verhaal te doen, ook als ze zelf een dubieuze rol hebben gespeeld. Door klokkenluiders lukraak te veroordelen, creëren we voor hen geen veilige omgeving om open kaart te spelen. Terwijl het wél in het belang van de mensheid is dat insiders openheid van zaken gaan geven.
Het is belangrijk dat we deze overlopers de ruimte geven om hun verhaal te doen, ook als ze zelf een dubieuze rol hebben gespeeld.
Uiteraard is het van belang om alert te blijven op een eventuele geheime agenda. Daarom is het altijd goed om kritisch te blijven en zaken te onderzoeken.
>>>
Als de claims in een getuigenis (vooralsnog) niet verifieerbaar zijn, of (nog) niet door andere bronnen worden bevestigd, kan men overwegen om de informatie voor kennisgeving aan te nemen, in plaats van deze te verwerpen als onzin.
Waarom moeten we overal direct een standpunt over innemen, die we dan met de hakken in het zand moeten verdedigen? Wat is er mis met te zeggen: “Interessant, maar ik weet nog niet of dit klopt.”?”

Workshop ‘Gelijkgestemden in de Nieuwe Wereld’

 De laatste bijeenkomst Workshop ‘Gelijkgestemden in de Nieuwe Wereld’ van dit jaar is op zondagmiddag 26 november 2017, van 14:00 – 16.30 uur in Putten (Gld).

Interesse? Aanmelden via mail naar info@praktijkuitenthuis.nl.
Bijeenkomst – Workshop Nieuwe Wereld, zondag 26 november 2017 van 14:00 – 16:30 uur / met Joyce Uitentuis en Frank Withoos.

Gelijkgestemden in de Nieuwe Wereld:
Een bijeenkomst voor gelijkgestemden; uitwisseling aan de keukentafel.
Het oude loslaten en open staan voor het nieuwe zonder oordeel is … worden wie je werkelijk bent, in liefdevolle verbinding met jezelf, anderen en alles wat is.

Dit is een bijeenkomst door en voor gelijkgestemden in deze Nieuwe Tijd. Voor en door mensen die wakker zijn (realiseren wat er in de wereld plaatsvindt en wat nodig is voor een individuele en collectieve verandering) en bewust ZIJN (spirituele inzichten, ervaringen hebben).

Bij gelijkgestemden zijn er een gemeenschappelijke overeenkomsten waardoor men zich gesteund, (h)erkent, gehoord en gezien voelt. De bijeenkomst wordt door de deelnemers daarom zelf ingevuld. Voor iedereen is er ruimte te delen wat er voor jou belangrijk is.

Het is verandering en verschuiving alom, een soms wat verwarrend chaotische tijd … Iedereen wordt er momenteel wel op de één of andere manier mee geconfronteerd. Het oude loslaten en open staan voor het nieuwe. OK, … wat ‘oud’ is, is vaak wel bekend. Maar wat is dan het nieuwe? … Worden wie je werkelijk bent, in eenheid met jezelf, anderen en alles wat is.

Deze bijeenkomst (‘workshop’) gelijkgestemden is ontstaan vanuit een behoefte van mensen uit de praktijk Uit en Thuis  die graag in deze Nieuwe Tijd van grote verandering op aarde en in de mensheid, met elkaar van gedachten willen wisselen over wat al deze veranderingen met je doen. Fysiek, mentaal, energetisch, spiritueel?

In deze overgangstijd naar een hogere dimensie worden mensen steeds meer bewust. Ieder mens, iedere ziel, volgt zijn eigen pad en eigen tempo om de gewenste ervaringen op te doen in dit leven. Door toename van bewust-wording en bewust-zijn, veranderen gedachten en gevoelens in jezelf en naar anderen. Dingen die eerder belangrijk waren, zijn dat niet meer. Je wordt je meer bewust dat het niet gaat om macht, ego en geld, maar je ontdekt wat werkelijk waarde voor je heeft in het leven.

Doordat niet iedereen gelijk op gaat, kunnen er nu verschillen gaan ontstaan met mensen met wie je voorheen goed kon opschieten (familie, partner, vrienden, collega’s). Hierdoor kan je ‘alleen’ komen te staan, wat juist zo pijnlijk is, vanwege de enorme behoefte aan verbinding. Het delen van nieuwe kennis en ervaring met gelijkgestemden geeft je zelfvertrouwen en maakt je sterker.
Met name hoog-sensitieve personen (HSP) kunnen nog gevoeliger zijn dan anders voor de veranderingen en verhoging van de energie (frequenties op de aarde en in de mens). Dat kan ook leiden tot nieuwe ‘paranormale’ waarnemingen? ‘Para’ is overigens een onjuiste terminologie omdat deze waarnemingen oorspronkelijk bij ons als mens horen. Hoe hoger de frequenties worden, hoe hoger we in de dimensie gaan, hoe meer dergelijke natuurlijke waarnemingen er zullen zijn.

Wat doe je dan … als je merkt dat,

 • je ervaringen, gedachten en ideeën veranderd zijn
 • jij zo veranderd bent, en je geen (goede) aansluiting meer vindt in je omgeving
 • Je je niet begrepen, niet gehoord en gezien voelt
 • je voelt dat belachelijk wordt gemaakt en veroordeeld
 • maar ook dat je intuïtiever bent geworden, situaties en mensen sneller doorhebt, en goed aanvoelt
 • je een rol bent gaan spelen
 • gewenst gedrag laat zien
 • jezelf verstopt en …. niet meer jezelf bent?

Aandacht voor het (on)bewuste geeft een betere balans tussen lichaam en geest. Het is een verdiepingsslag die veel mensen maken op dit moment en je dichter bij jezelf brengt.

Deze bijeenkomst is een gelegenheid voor gelijkgestemden om elkaar te ontmoeten aan de keukentafel, om je (nieuwe) gedachten en ervaringen te kunnen uitwisselen. Er alleen ‘zijn’ en luisteren kan natuurlijk ook (maximaal 8 deelnemers)!

Het is een gelegenheid waarbij je je veilig kan voelen, gehoord en gezien, (h)erkenning kan ervaren voor je innerlijk weten, voor wie jij bent, waar je jezelf kan zijn zonder oordeel … Je bent welkom.
Het voor jezelf gaan staan zal ervoor zorgen dat je beter in je eigen kracht komt te staan. Dit houdt je gezond en zal klachten voorkomen. Jouw groei helpt jezelf en anderen op deze aarde. Onderschat niet de kracht die daar van uitgaat.
Aanmelden via mail naar info@praktijkuitenthuis.nl, de link ‘workshop data‘ of ga naar http://praktijkuitenthuis.nl/workshop-data en meld jezelf aan via de knop ‘Aanmelden’.

Als je met meerderen wilt komen, of je met een groep op een andere dag / tijdstip wilt komen, laat het dan weten via info@praktijkuitenthuis.nl.

Locatie: Praktijk Uit & Thuis, Kloosterweg 11, 3882 NL Putten (Gld).
Tijd: 14:30 – 16:30 uur.

Bijdrage: € 7,50 p.p. voor deelname en onbeperkt koffie, thee en wat lekkers, graag voldoen bij de bijeenkomst.

De bijeenkomst op zondagmiddag 26 november 2017 is voorlopig de laatst geplande bijeenkomst van dit jaar.

Geplaatst door: FrankW
30 september 2017

Zondagmiddag 3 september 2017 om 14:00 uur: Workshop de ‘Nieuwe Wereld’ in Putten (Gld).


De workshop van zondagmiddag 2 juli 2017 is helemaal volgeboekt.

U kunt zich al wel aanmelden voor de volgende workshop op zondagmiddag 3 september 2017 om 14:00 uur…

Als je met meerderen, of jouw eigen groepje, op een andere dag, locatie of tijdstip bij elkaar zou willen komen kan je dat ook laten weten.

Workshop voor gelijkgestemden in de ‘Nieuwe Wereld’ in Putten (Gld).

Bij de workshop ‘Nieuwe Wereld’ kijken we samen naar de samenleving op dit moment. In het groot, wereldwijd, en in het klein, bij jezelf. Deze workshop is meer een bijeenkomst in gelijkwaardigheid.
Als bruggenbouwers naar de Nieuwe Wereld komen wij, Joyce Uitentuis, Ella Ster en/ of Frank Withoos regelmatig bij elkaar. Je bent van harte welkom om aan te schuiven. Je kunt meedoen of meeluisteren. Alles is goed.


Inhoud workshop:

Het oude loslaten en open staan voor het nieuwe zonder oordeel is … worden wie je werkelijk bent, in liefdevolle verbinding met jezelf, anderen en alles wat is.
Dit is een middag door en voor gelijkgestemden in deze Nieuwe Tijd. Voor en door mensen die wakker zijn (realiseren wat er in de wereld plaatsvindt en wat nodig is voor een individuele en collectieve verandering) en bewust ZIJN (spirituele inzichten, ervaringen hebben).
Bij gelijkgestemden zijn er een gemeenschappelijke overeenkomsten waardoor men zich gesteund, (h)erkent, gehoord en gezien voelt. De bijeenkomst wordt door de deelnemers daarom zelf ingevuld. Voor iedereen is er ruimte te delen wat er voor jou belangrijk is.

Het is verandering en verschuiving alom, een soms wat verwarrend chaotische tijd … Iedereen wordt er momenteel wel op de één of andere manier mee geconfronteerd. Het oude loslaten en open staan voor het nieuwe. OK, … wat ‘oud’ is, is vaak wel bekend. Maar wat is dan het nieuwe? … Worden wie je werkelijk bent, in eenheid met jezelf, anderen en alles wat is.
Deze bijeenkomst (‘workshop’) voor gelijkgestemden is ontstaan vanuit een behoefte van mensen uit mijn praktijk die graag in deze Nieuwe Tijd van grote verandering op aarde en in de mensheid, met elkaar van gedachten willen wisselen over wat al deze veranderingen met je doen. Fysiek, mentaal, energetisch, spiritueel?

In deze overgangstijd naar een hogere dimensie worden mensen steeds meer bewust. Ieder mens, iedere ziel, volgt zijn eigen pad en eigen tempo om de gewenste ervaringen op te doen in dit leven. Door toename van bewust-wording en bewust-zijn, veranderen gedachten en gevoelens in jezelf en naar anderen. Dingen die eerder belangrijk waren, zijn dat niet meer. Je wordt je meer bewust dat het niet gaat om macht, ego en geld, maar je ontdekt wat werkelijk waarde voor je heeft in het leven.
Doordat niet iedereen gelijk op gaat, kunnen er nu verschillen gaan ontstaan met mensen met wie je voorheen goed kon opschieten (familie, partner, vrienden, collega’s). Hierdoor kan je ‘alleen’ komen te staan, wat juist zo pijnlijk is, vanwege de enorme behoefte aan verbinding. Het delen van nieuwe kennis en ervaring met gelijkgestemden geeft je zelfvertrouwen en maakt je sterker.

Met name hoog-sensitieve personen (HSP) kunnen nog gevoeliger zijn dan anders voor de veranderingen en verhoging van de energie (frequenties op de aarde en in de mens). Dat kan ook leiden tot nieuwe ‘paranormale’ waarnemingen? ‘Para’ is overigens een onjuiste terminologie omdat deze waarnemingen oorspronkelijk bij ons als mens horen. Hoe hoger de frequenties worden, hoe hoger we in de dimensie gaan, hoe meer dergelijke natuurlijke waarnemingen er zullen zijn.

Wat doe je dan … als je merkt dat,
• je ervaringen, gedachten en ideeën veranderd zijn
• jij zo veranderd bent, en je geen (goede) aansluiting meer vindt in je omgeving
• je je niet begrepen, niet gehoord en gezien voelt
• je voelt dat belachelijk wordt gemaakt en veroordeeld
• maar ook dat je intuïtiever bent geworden, situaties en mensen sneller doorhebt, en goed aanvoelt
• je een rol bent gaan spelen
• gewenst gedrag laat zien
• jezelf verstopt en …. niet meer jezelf bent?

Aandacht voor het (on)bewuste geeft een betere balans tussen lichaam en geest. Het is een verdiepingsslag die veel mensen maken op dit moment en je dichter bij jezelf brengt.
De ‘workshop’ is een gelegenheid voor gelijkgestemden (maximaal 6 deelnemers) om elkaar te ontmoeten aan de keukentafel, om je (nieuwe) gedachten en ervaringen te kunnen uitwisselen. Er alleen maar ‘zijn’ en luisteren kan natuurlijk ook!
Het is een gelegenheid waarbij je je veilig kan voelen, gehoord en gezien, (h)erkenning kan ervaren voor je innerlijk weten, voor wie jij bent, waar je jezelf kan zijn zonder oordeel … Je bent welkom.
Het voor jezelf gaan staan zal ervoor zorgen dat je beter in je eigen kracht komt te staan. Dit houdt je gezond en zal klachten voorkomen. Jouw groei helpt jezelf en anderen op deze aarde. Onderschat niet de kracht die daar van uitgaat.
  

Praktische informatie: 

De eerstvolgende workshop is op zondag 23 september 2017 van 14:00 tot 16:30 uur.

# Locatie is Praktijk Uit & Thuis, Kloosterweg 11, 3882 NL Putten.
# Als je met meerderen wilt komen of een andere dag of tijdstip je voorkeur heeft, laat je het dan ook weten?

# Bijdrage € 7,50 per persoon te voldoen bij de bijeenkomst, bij voorkeur met PIN. Er is onbeperkt koffie en thee.

# Meer informatie en aanmelden via de buttons op http://praktijkuitenthuis.nl/workshop-data/.


Volgende workshops in de planning in 2017:

• Zondag 26 september 2017

Steeds van 14:00 tot 16:30 uur.

DenkmetjeHart: ‘De Arcturianen en 8-8-8 Technieken voor het Creëren van een Nieuwe Wereld…’ door Meredith Murphy, 8 augustus 2015

DenkmetjeHart: ‘De Arcturianen en 8-8-8 Technieken voor het Creëren van een Nieuwe Wereld…’ door Meredith Murphy, 8 augustus 2015

image

Deze tijd in de menselijke geschiedenis is niet alleen ongeëvenaard; het is onvoorzien. Er is zoveel meer ontwaking geweest dan velen, tegen deze tijd, in andere rijken van focus mogelijk dachten. Wij zeggen dit met plezier wetende dat zo velen op Aarde voelen dat de dingen langzamer voort gaan dan jullie graag zouden willen. Vanuit onze uitkijkpost, gaan de dingen prachtig vooruit, en wij zijn geïnspireerd om alle veranderingen te zien die jullie in jullie levens en jullie wereld toestaan.
Het is voor jullie belangrijk te weten dat het Licht binnenin jullie weet hoe verder te gaan. Dat jullie, jullie waarachtige zelf, aldus volmaakt afgestemd is op deze tijd/ruimte werkelijkheid en jullie aanwezigheid hier. Jij, jij zelf in de hogere niveaus van frequentie van waaruit je voortkomt, bestuurt het schip van je ascenderende leven, nogal uitstekend. Het is alleen maar jouw ongeduld met jezelf dat traagheid in jouw ontplooiing creëert. Want wanneer je ongeduldig bent, zwenk je af van een verenigde koers met alles dat je bent, die, nogal vanzelfsprekend, eenvoudig gelukkig is over alles dat zich door jou heen ontvouwt.

Deze tijd biedt je grote energieën voor transformatie aan en als zodanig een uitnodiging; hoe wens je deze energieën te gebruiken? Je kunt hen gebruiken als een afleiding, als een middel waardoor jij je overweldigd en moe voelt. Een geweldige manier om jezelf af te leiden om actie in je leven te ondernemen. Of je kunt deze energieën gebruiken om hoog te vliegen, om veranderingen te maken die geïnspireerd en juist voor jou aanvoelen.

Wij willen jullie tot voorzichtigheid manen, vrienden, omdat veel dat er nu gebeurt voor de mensheid tegen de algemeen geaccepteerde grenzen aanduwt. Onze voorzichtigheid is deze – besef dat jullie denkende geest/verstand nieuwe referentiepunten nodig heeft. Veel dat juist voor jullie aan zal voelen zal dan binnenin jullie denken/geest gevestigd moeten worden als een nieuwe manier van bestaan/zijn waarnaar verwezen wordt als acceptabel en door jullie menselijke verstand omhelsd wordt. Terwijl jullie aangetrokken worden naar lichtere manieren van zijn/bestaan, zullen jullie ontdekken dat jullie neigingen buitenbeentjes van jullie maakt. Diegenen die aan de rand van het leven staan, en velen van jullie willen niets meer van dat! Jullie voelen je al als de buitenstaanders van de maatschappij, wij weten dit.
En toch, geliefden, is het deze waarachtige manier van zijn/bestaan hetgeen jullie en de wereld transformeert. Nieuwe Jij, Nieuwe Wereld. Snappen jullie?

Dus wanneer jij je aangetrokken voelt tot dingen die nieuw zijn en anders aanvoelen, wat er dan in je hoofd zal gebeuren is een soort van paniek. Een gevoel dat je überhaupt niet op die manier zou kunnen leven! Wat dat zou kunnen betekenen? Hoe dat je leven zou kunnen beïnvloeden? Iets van wat voor jou juist voelt, voelt alsof het je uit zoveel vandaan zal halen dat vertrouwd is, en er is een gevoel van meer te willen en ook van het niet los willen laten van de dingen. Dit innerlijke conflict kan op een andere manier opgelost worden dan jullie denken, als jullie jezelf laten verhuizen in/naar waar jullie je tot aangetrokken voelen, hoe het zal passen in jullie leven en wat voor vorm het aanneemt. Wat voor evenwicht komt hieruit voort. Wat voor harmonie. Hoe het allemaal samen past in/naar de nieuwe versie van jou. Dit alles zal zichzelf vanzelfsprekend vinden, en mag jou werkelijk verrassen met hoe comfortabel en vervullend het eruit ziet.

De essentie van onze boodschap is deze: Vertrouw jezelf. Als jullie niet beginnen om steeds meer met jullie gevoelens mee te gaan, zullen jullie steeds minder vreugde in jullie levens vinden. Meegaan met je innerlijke weten is waar het op aankomt. Het is hoe hier te leven. Het is belangrijk dat jullie dit weten en op beginnen te merken hoezeer jullie op deze manier leven.

Het zal jullie ook helpen wanneer jullie je aangetrokken voelen tot wat radicale en andere manieren van zijn/bestaan lijken te zijn, die jullie niet in/naar de toekomst projecteren met deze ideeën. Als jullie in/naar de toekomst projecteren met deze nieuwe neigingen die dramatisch anders lijken te zijn dan jullie voormalige leven en dan veel van jullie maatschappij als een geheel, zullen jullie de geesteshouding projecteren die jullie nu hebben. Dat is niet zeer gunstig. Want jullie hebben nog niet zeer veel deze nieuwe manier van bestaan/zijn en leven ervaren, en jullie hebben het inzicht niet wat betreft hun waarde en van de manier van het vormgeven van jullie ervaring.

Probeer om jezelf in het heden te laten zijn en doe wat voor jou juist voelt. Er is geen betere manier om in leven te zijn, en met dit te doen, ben je, in feite, in een onophoudelijke communicatie met je Goddelijke Zelf. Het is dit kanaal van leven waar je mee overspoeld wilt worden, door geïnformeerd wilt worden, aan verbonden wilt zijn en toe wilt staan. Door de volledigheid van je wezen, heb je alles dat je nodig hebt om hier vrijelijk en volledig te leven, en het pad van dit te doen is te luisteren naar je hart en te doen wat juist aanvoelt.

Welnu, ons werd gevraagd commentaar te geven op de Leeuwenpoort, deze 8-8-8 dag, in jullie wereld. Wij kunnen eenvoudig dit zeggen – grote energieën vanuit de Grote Centrale Zon gutsen in/naar jullie rijk van focus. Deze zijn wonderbaarlijke/prachtige, verheffende frequenties van Licht en Liefde die jullie naar jullie goedvinden kunnen gebruiken. Stel vandaag een intentie in, over hoe je deze energieën wilt gebruiken. Spreek met je Goddelijke Zelf en ben duidelijk over je intenties voor het leven en het nieuwe van uitlijning dat je wenst te creëren in je belichaming.
Dat is de meest wijze en de beste manier om met deze hogere frequenties te spelen; kies bewust en werk samen met je Goddelijke Zelf.
De ascentie van de Aarde en elk van jullie opent nieuwe potentiëlen voor het leven in zoveel rijken van focus. De implicaties overstijgen verre wat jullie je voor zouden kunnen stellen, en wij zeggen dit om onze uiterste bewondering en waardering tot uitdrukking te brengen voor jullie liefdevolle moed en jullie stoutmoedige, goddelijke belichaming.
Wij zijn de Arcturianen.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2009 – 2015, Meredith Murphy | Expect Wonderful by Meredith Murphy. All rights reserved. http://www.expectwonderful.com

Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/08/de-arcturianen-8-8-8-technieken-voor.html/

ANNAMERKABA: ‘De Galactics – Bloed Maan – VRIJHEIDSPORTAAL – Urgente Boodschap aan de Grondbemanning – 26 Maart 2015’

De Galactics
Bloed Maan – VRIJHEIDSPORTAAL – Urgente Boodschap aan de Grondbemanning
26 Maart 2015  door Anna Merkaba

image

Groeten iedereen! Voordat ik met deze channeling begin zou ik graag een persoonlijke opmerking toe willen voegen. Zoals velen van jullie al weten en gevoeld hebben, hebben wij net een opening ervaren van een fenomenaal portaal van Licht, een portaal van stabilisatie en een portaal van vooruitgang en intuïtief begrip van Zijn. Dit portaal was slechts één deur in/naar de Nieuwe Wereld waar wij allemaal naartoe lopen. Zoals velen van jullie weten staat een volgend schitterend portaal op het punt open te gaan voor ons allemaal, dit portaal gaat op 4 April plaatsvinden – Het Bloed Maan Portaal.
Voordat ik daar echter over spreek zou ik er graag voor jullie allemaal op willen wijzen dat de volgende paar dagen, die leiden naar deze Bloed Maan, erop toe zullen zien dat jullie je ongelooflijk tegenstrijdig voelen. Al jullie oude herinneringen en Reacties gaan terugkomen, jullie zullen je gaan voelen alsof al het werk dat jullie met jullie zelf gedaan hebben aan het wegglippen is en dat jullie weer helemaal terug bij af zijn.
Dat is, echter, absoluut NIET wat er gebeurt. Het zijn eenvoudig de laatste restjes van “smerig water” dat uit jullie vandaan gewrongen wordt. Het wordt voor jullie naar boven gebracht om er eindelijk mee af te rekenen, en gebruik alles dat jullie tot aan dit punt toe geleerd hebben om jullie focus naar het POSITIEVE te VERSCHUIVEN. Ik weet dit omdat ik dit alles uit de eerste hand ervaren heb. Wij allemaal zullen hier doorheen gaan en gaan al door dit heen, ongeacht je niveau van verlichting, de enige manier om dit te omzeilen, is om stabiel en vredig te blijven met alles dat er aan het gebeuren is. Het zal zeer gemakkelijk voor jullie zijn om in de oude drama’s verward te raken, maar tegelijkertijd zullen jullie bij jezelf gewaarworden naar alles vanaf een afstand te kijken met een nieuw perspectief in gedachten, gewapend met uiteenlopende gereedschappen om je erdoorheen te krijgen. Terwijl het drama overal om je heen ontvouwt, zal je het vanuit het stiltepunt van geen-weerstand waarnemen. Je zult eenvoudig de oude jij tevoorschijn zien komen en de nieuwe jij die alles in evenwicht brengt. Je zult een kleine dans met je waarachtige eigen zelf doen, en weigeren om te reageren op en te handelen naar alles dat in het verleden zou moeten blijven. Jullie zullen erdoorheen komen, dat weet ik, omdat jullie zeer goed op deze week en de komende weken voorbereid werden.
Maar om terug te komen op het feitelijke Portaal van de 4de van April. Wat gaat dit portaal voor ons allemaal betekenen? De boodschap die ik ontvang van de goddelijkheid is dat dit portaal een portaal van VRIJHEID is. Vrijheid van de oude energieën die het bewustzijn van de mensheid in de paradigma’s van de oude dagen vastgehouden hebben. Vanaf het moment dat we de fotongordel binnengingen is er veel beginnen te veranderen, te transformeren en te morfen in/naar iets anders. Veel werk werd er gedaan door ons allemaal, individueel en collectief, om naar dit punt te komen. Wij allemaal moesten onze schaduw zelven onder ogen komen, en ijverig aan onszelf werken om ons voor te bereiden op de portalen van dit jaar.

Wat zal dit voor ons allemaal betekenen? Een grote VERANDERING, een ongelooflijke energie invoer die ons uiteindelijk zal strippen van de oude manieren van denken. Wij zullen geduwd en ondersteund worden met alle aankomende veranderingen die wij zowel individueel als collectief zullen maken. De manier waarop we alles gewaarworden, van “conflicten” naar “oplossingen, van de kleding die we dragen, naar de plaats waar we leven, zelfs onze voedingskeuzes gaan anders zijn. Sommigen van jullie voelen de effecten al van deze energie invoer. Onze lichamen verschuiven werkelijk zeer snel, we zijn nu ander voedsel nodig, aangezien het type voedsel dat wij eten niet alles binnenin ons tevreden stelt, en dus hunkeren we naar iets anders, en dat iets anders, is zuivere energie vanuit de Kosmos. Wij worden ernaar geleid om te ontdekken dat een deel van ons dieet rechtstreeks gaat komen vanuit de energie die ons dagelijks omringt. Dit mag klinken als een vergezochte verklaring, echter, velen van jullie merken de effecten al op van jullie lichaam die energie onttrekt uit andere bronnen en niet alleen maar uit voedsel.
De maanden die naar dit punt geleid hebben, hebben ons toegestaan om het verleden opnieuw te bezoeken, er vrede mee te maken, en werkelijk los te laten. En nu worden we in/naar de energie getrokken van enorme veranderingen. NU is de tijd om te handelen en te doen wat er in onze harten is. Wij moeten deze creatieve energie gebruiken welke bezig is snel naar Gaia toe te stromen en op het punt staat om alleen maar toe te nemen met de komst van de Bloed Maan op 4 April. We moeten deze energie voor ons voordeel gebruiken en onze innerlijke en uiterlijke werkelijkheden stabiliseren. Wat we op het punt staan om te ervaren is verwant aan wat er gebeurde in 2012 met heel veel meer zielen die ontwaakten aangaande hun nieuwe identiteiten, en hun rechtmatige plaats aan onze zijde, die al ontwaakt waren, innamen.
Dit is de tijd voor VERANDERING, de tijd om alles in onze levens te herstructureren. Voor sommigen betekent het verhuizen, voor anderen radicaal hun beroep, familieleven veranderen. Doe een volledige revisie van alles, want niets zal hetzelfde zijn. Onze wisselwerking met elkaar gaat meer oprecht en vruchtbaar worden, hetgeen eerst naar tamelijk veel misverstanden zal leiden, aangezien onze acties behoorlijk anders zullen zijn dan wat de mensen gewoon waren om van ons te ontvangen. Maar terwijl we verder voortgaan, zal onze oprechtheid in alles dat we doen de oprechtheid in anderen aanvonken, aldus een web van het nieuwe bewustzijn opbouwend.
Dit is al onderweg, aangezien op en voorafgaand aan 20 Maart velen ontkoppeld werden van de rasters van het verleden en verbonden werden aan een nieuw platform. Vandaar dat velen van jullie je echt moe voelden, voor velen van jullie kwamen de oude gevoelens waarvan jullie dachten daar al mee afgerekend te hebben terug, enz. enz., maar wat meer belangrijk is, is hoe jullie met de genoemde veranderingen omgingen, en hoe jullie verder zullen gaan met hen om te gaan, en dat is met grote waardigheid.
Wat aan mij getoond wordt is dat velen van jullie in staat geweest zijn om die sprong voorwaarts te maken en volledig gereed zijn om de nieuwe energieën te incorporeren welke snel naar Gaia toestromen. Velen nemen deel aan deze evenementen, zelfs diegenen die niet bewust begrijpen dat zij dat doen. Er zijn velen op deze planeet die nog steeds werken met een oude agenda in gedachten van “vernietiging”, echter, door hun agenda van verwoesting en chaos, brengen zij steeds meer orde naar het Licht.
Wat mij verteld werd is dat er absoluut niets voor jullie is om je zorgen over te maken, aangezien het maken van zorgen angst voortbrengt en hoe meer angst je hebt hoe meer energie dat gericht zou moeten zijn op het Licht en op stabiliteit van je afgenomen wordt. Dus ben alsjeblieft zelfverzekerd en dapper in het aangezicht van wat voor van zulke disinformatie dan ook, omdat in werkelijkheid alles dat er gebeurt voor het grotere goede van alle betrokkenen is.
Zoals ik steeds maar weer blijf vertellen, er zal turbulentie zijn maar het zal kortdurend zijn en is noodzakelijk om de dingen voor ons naar de oppervlakte te duwen om ermee af te rekenen en het te begrijpen. Al deze energie invoer, zowel van buitenaf als van binnenuit, zal ons bewustzijn wederom uitlijnen met een nieuw raster, van waaruit wij werkelijk in staat zullen zijn om zowel individueel als collectief de nieuwe informatie die we ontvangen te onderzoeken en wat ermee te doen.
Alles verandert nu snel voor ons, en het is belangrijk om bij deze energie te blijven, om in het weten te blijven, geaard te blijven en alles zonder oordeel te observeren. Wederom zijn de tijden ongelooflijk veelbelovend, bedwing je alsjeblieft van het toestaan van negativiteit in je gedachten/geest. Waar het ook is dat we aan denken, manifesteren we. Dus laten we positieve uitkomsten in alle situaties voor zowel het persoonlijke als het wereldwijde manifesteren.
Maar we gaan terug naar de Bloed Maan. Wat aan mij getoond werd was dat uiteenlopende Lichtwezens en jullie ware eigen hogere zelven aan het uitlijnen zijn dwars over de globe heen, zowel binnenin de Aarde kamers, boven de Aarde als op de Aarde om gereed te zijn voor deze energie invoer om te gebeuren, aldus wij deze energie wijs en evenwichtig over Gaia heen verspreiden. Houd in gedachten dat dit de 3de Bloed Maan is en wij nog steeds een weg te gaan hebben voor een radicale verschuiving welke er voor ons in September aankomt. Echter, de manier waarop wij alles NU zullen hanteren, zal wat DAN zal gebeuren coderen.
De Aarde gaat door overgangsperioden heen en de Nieuwe Aarde werd al door ons gebouwd. Dus de brug werd gebouwd, maar alleen degenen die gereed waren om deze over te steken, degenen die ingewijd waren, konden dat aldus doen.
NU, beginnend op 20 Maart is iedereen hier op Aarde in staat om over te steken naar deze Nieuwe Aarde, door eenvoudig het verleden los te laten, hun eigen karma op te ruimen en henzelf van het karmische wiel van het leven voor de planeet Aarde af te halen. Hierover sprekend, ik werd geïnformeerd dat alle “duistere” alien rassen verwijderd werden van de Aarde en alleen hun overblijfselen blijven over in de hoedanigheden van implantaten en uiteenlopende controlerende apparatuur, waarvan velen zich eindelijk realiseren dat zij ze hebben en hen dagelijks afwerpen.
Voor diegenen die niet in staat zijn om het zelf te doen is er hulp beschikbaar van genezers wereldwijd die gespecialiseerd zijn in het verwijderen van deze uiteenlopende implantaten en andere zulke apparatuur. En ja ik ben gespecialiseerd in dit te doen, maar ik moedig jullie aan te luisteren naar jullie innerlijke stem en jullie innerlijke kennis en macht toe te passen om deze op jullie eigen kracht te ontbinden. Stem je af op je hogere zelf en vraag om hulp van je gidsen om de genoemde structurele componenten te verwijderen.
Nogmaals, het grote nieuws is dat uiteenlopende kwaadwillende rassen van wezens verwijderd werden aangezien hun contract met de Aarde geëindigd was, alles dat overblijft zijn de implantaten, gedachtevormen en entiteiten die zich met onze energie voeden. Wat groot nieuws is, aangezien wij degenen zijn die deze entiteiten en gedachtevormen kunnen stoppen van het afnemen van onze energie door eenvoudig te begrijpen dat dit bestaat en onze focus te verschuiven, onze geest te herprogrammeren en onze energie te richten op de positieve uitkomsten voor onszelf en anderen.
En aldus betreden we een 7-jarige periode waar aan ons een kans gegeven wordt om volledig onze oude denkpatronen van ons af te schudden en naar dit prachtige Nieuwe Aardse vlak van bestaan te verhuizen. Tijdens deze 7-jarige periode gaan we enorme veranderingen zien op deze planeet. Alles gaat veranderen, onze wereld zal niet meer hetzelfde zijn. Dit is een tijd wanneer de mensheid een kans gegeven zal worden om helemaal opnieuw te beginnen.
Wederom is de energie zeer vruchtbaar momenteel en velen die ervan afweten zullen proberen om die energie van jullie af te nemen, door onjuiste verhalen te voeren in het nieuws over deze of die catastrofe die op het punt staat te ontvouwen. Luister alsjeblieft altijd naar je eigen intuïtie en je eigen hart, je kent de waarheid al, volg wat binnenin is, focus op het positieve en je zult door deze tijden met elan en kracht heen glijden.
Denk eraan het is belangrijk te focussen op het NU moment terwijl wij onze toekomst, hier en nu, opbouwen. Dus neem wederom voordeel van dit nieuwe begin en volg jullie pad hier op Aarde met zelfvertrouwen en dat al jullie inspanningen met groot succes tegemoet getreden zullen worden.
En dat gezegd hebbende, is hier een channeling die ik van onze Galactische tegenhangers ontving.
*****
Een enorme doorbraak van verstandelijke proporties wacht de mensheid in de dagen die komen gaan. Het is met dankbaarheid en waardering dat wij naar onze geliefde broeders en zusters van het Licht kijken, in eerbied en afwachting juichen wij elk en ieder van jullie toe die grote sprongen namen om in het moment te arriveren dat de geschiedenis van de mensheid wederom zal veranderen. Want het evenement van royale proporties die op het punt staan om te ontvouwen op jullie planeet zijn niets minder dan buitengewoon, zijn niets minder dan miraculeus, zijn niets minder dan verbazingwekkende luister en zijn spectaculair.
Want inderdaad met jullie kracht en vastberadenheid hebben jullie de ethers met de structurele componenten van Zijn verbonden. Want inderdaad door jullie inzet en door jullie inspanningen hebben jullie dat mogelijk gemaakt wat plaats zal vinden en door dit gehele Universum heen zal weerklinken. Want inderdaad wij spreken nu tegen jullie over de ontvouwing van het evenement dat in jullie wereld gekend wordt als de Bloed Maan. Veel werd er in de oude dagen geschreven over de gebeurtenissen die zich in jullie bewustzijn in het huidige moment ontplooien. Veel werd er geschreven en veel werd onjuist begrepen, want het werd allemaal door het prisma van de aanschouwer geplaatst. Door het oog van degene die dergelijke ideeën en informatie opnamen hetgeen zij eonen geleden ontvingen vanuit de ethers.
En dus, is het moment gekomen om jullie volledig uit te lijnen met de waarheid van de oude geschriften, met de waarheid van dat wat inderdaad jullie Aarde ervaart en door zal gaan te ervaren in de dagen die eraan komen. Want in waarheid stromen de grootmoedige energieën van zuivere goddelijke intenties snel naar jullie planeet toe.
Want het moment is voor jullie gekomen om een reuzen sprong voorwaarts te zetten in zowel jullie eigen als het Universele Bewustzijn. Het Universele bewustzijn, inderdaad het is zo. Want dat wat er zich aan het ontvouwen is in jullie wereld beïnvloed niet alleen maar de omgeving waarin jullie wonen, maar al dergelijke omgevingen door de gehele Kosmische Convergentie heen, door het kosmische Universum heen waarin jullie verblijven. En als zodanig, alles dat jullie bereiken met jullie kracht en glorie, alles dat jullie afwerpen, alles dat jullie verwelkomen in jullie wereld beïnvloedt Alles Dat Is. Want jullie maken deel uit van Alles Dat Is, en Alles Dat Is, maakt deel uit van jullie.
En dus, feliciteren wij jullie aangaande een taak goed uitgevoerd, en verwelkomen jullie wederom in/naar de schepperkamer van jullie uitgekozen momentum.
En dus, is de invocatie van de spectaculaire energetische verheffingen van Gaia operatief. Het ijverige effect van de aanschouwer leidt de weg in/naar het Nieuwe Tijdperk en een nieuwe structuur en fundering daarvan. Het spektakel van schitterende proporties zijn gebonden richting de Aarde en zouden in de omgeving van jullie blote ogen in de aanstaande jaren moeten arriveren.
De afwijking van het diamanten raster stamboom is onvermijdelijk en beweegt zich snel naar de kusten van jullie nieuwgevonden planeet. De energetische verheffingen, welke de kristallijne energieën vasthouden, spoelen over elk en iedereen van jullie heen in jullie huidige werkelijkheid en in voorbije werkelijkheden. De automatisering en het in de gaten houden van elk van jullie voertuigen, staat uiteenlopende processen toe om in te werken zonder schade aan wie dan ook, en de eenwording van de genoemde energieën zullen doorgaan effectief te zijn.
Alles is nu voor jullie snel aan het veranderen. De voortzetting van informatieve decreten en het herschrijven van de technische informatie van de aanschouwer vestigt en ontspruit nieuwe routes in/naar de alledaagse werkelijkheid van het bestaan/van zijn. De coderingen van weleer worden uitgewist en buiten de kust verhuisd.
De snel naderbij komende werkelijkheid van bestaan/zijn, beweegt de planetaire uitlijning wederom in/naar de positie voor de volledige werkelijkheidsverschuiving om zich voor te doen binnenin de psyche van jullie wezen. Iedere cel van jullie wezen wordt schoongemaakt en derhalve ervaren jullie de volledige desintegratie van de werkelijkheid zoals jullie die tegenwoordig begrijpen.
Ben ervan verzekerd dat alles dat jullie ervaren hier voor een reden is, want jullie worden verenigd met een nieuwgevonden rastersysteem van zijn/bestaan, want jullie worden gemorfd naar het nieuwe gevestigde platform, zonder vele cataclystische gebeurtenissen die anderszins plaats hadden mogen vinden. Want jullie worden tot rust gebracht en verenigd, verenigd en opgetild, versmolten en opgewaardeerd, om voorwaarts te gaan in jullie werkelijkheid als een geheel, als één eenheid opererend vanuit uiteenlopende voertuigen van keuze.
De gebeurtenissen die voor jullie klaarliggen zullen jullie in verbijstering achterlaten. Want de planetaire conjunctie in de hemelse verblijfplaatsen van de universele decreten zullen de heilige coderingen loslaten welke jullie Aardse kusten per 20 April van jullie tijd zal bereiken.
En dus, dringen wij er bij jullie op aan om geaard en onderzoekend te blijven aangaande jullie overtuigingen, want de intensiteit van jullie omgeving zal duidelijker worden, en nochtans is het gemakkelijkheid en ontspanning waar jullie mee doorheen de binnenkomende energieën zullen varen.
Blijf in het Licht, blijf oprecht jegens je overtuigingen en loop met zelfvertrouwen en onvermoeibaar naar de laatste bestemming van gelukzaligheid. Weet dat het zo is, want dat is het.
Dat is alles dat wij nu voor jullie hebben. Wij houden van jullie, wij zijn bij jullie. Goedendag voor nu.

~Anna Merkaba – Distant Energy Healer- Channeler – Lightworker. To book a Healing Session with Anna and for more channeled messages to help you on your journey to self discovery visit : Sacred Ascension – Key of Life – DISCOVER YOUR TRUE SELF THROUGH THE VIBRATIONAL MESSAGES FROM BEHIND THE VEIL– https://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Bron:
http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/03/de-galactics-bloed-maan.html