N.E.S.A.R.A. + Update

N.E.S.A.R.A.

# Update 16 januari 2017, 21:45 uurDove of Oneness (Duif van Eenheid)

Bron: http://nesara.nl/info/dove-of-oneness/


Via WinnyD

Ondanks de geheimhouding rond NESARA was er ’n persoon, die informatie ontving over deze zaken en die niet onder de zwijgplicht valt, omdat zij geen officieel persoon is. Deze vrouw noemt zich Dove of Oneness, haar ware identiteit houdt zij terecht geheim. In het najaar van 1999 begon ze van mensen te horen over de welvaartprogramma’s ( zie aldaar) en er ontwikkelde zich een telefoonnetwerk en Internetcontacten, waardoor zij inzicht kreeg in het ontstaan en de bedoelingen hiervan. Ze hoorde ook dat de Chase Manhattan Bank in New York en de Rockefellers de bijeengebrachte fondsen illegaal gebruikten om geld te maken voor zichzelf. CIA-agenten werkten samen met George W. Bush Senior om de welvaartsprogramma’s te blokkeren.

In juni 2000 ontmoette ze iemand uit de Marine Inlichtingendienst en hoorde voor het eerst over de in het geheim aangenomen wet NESARA. Ze hoorde dat er goede mensen in hooggeplaatste posities waren die er voor vochten dat de fondsen voor de welvaartsprogramma’s vrij zouden komen en dat tevens de NESARA-wet zou worden aangenomen. Het was hen duidelijk geworden dat de welvaartsprogramma’s alleen kunnen worden uitgevoerd, nadat het hele economische systeem is veranderd, dus na in werking stellen van NESARA . Vanaf dat moment waren deze twee dan ook aan elkaar gekoppeld. Dove wilde deze strijders voor het recht en welzijn een naam te geven en ze gebruikte daarvoor een term die in de zakenwereld bekend is, n.l. “White Knights”, Witte Ridders. Een White Knight is een welvarend persoon of bedrijf die een ander, kwetsbaar bedrijf redt van een “vijandige overname”.

Nu begon zij de oorsprong en totstandkoming van NESARA te onderzoeken en zij publiceerde haar gegevens op het Internet, aanvankelijk op een eigen website, later ondergebracht bij www.fourwinds10.com , waar nog steeds haar dagelijkse Dove-reports kunnen worden gelezen. Inmiddels is zij verhuisd naar een speciaal voor NESARA ingerichte Amerikaanse website http://www.nesara.us (Website is niet meer actief! – FrankW)

Zij geeft dagelijks verslag van wat haar vele informanten haar vertellen. Om de voortgang van NESARA niet te belemmeren, zijn er zaken die ook zij niet kan publiceren, zoals bijvoorbeeld geplande data van aankondiging. Toch is er bijzonder veel achtergrondinformatie uit haar verslagen te halen. Door haar informatieverspreiding is NESARA bekend geworden bij het grotere publiek, vooral in de V.S. en dit heeft zeker geleid tot een versnelling van de gebeurtenissen. Haar werk kan niet onderschat worden.
Voor zover wij weten zijn er geen dagelijkse Nederlandse vertalingen van de Dove-Reports op het Internet. Als iemand zich aanbiedt om dit dagelijks te vertalen, zijn wij gaarne bereid het op deze website te publiceren. (mail webmaster) 

Lees meer op:

# http://nesara.nl/info/dove-of-oneness/

http://nesara.nl/info/

http://newdimension2012.blogspot.nl/2016/08/nesara-law-these-are-facts_6.html

https://en.m.wikipedia.org/wiki/NESARA (Engelstalig)

 

Advertenties

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 5 april 2016.

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 5 april 2016.

image

Ummac Dan

6 Imix, 14 Mac, 12 Manik

Dratzo! In ons vorige verslag noemden we kort één van de acht gebeurtenissen die door de Cabal worden gebruikt om een bepaald mate van chaos in jullie rijk te handhaven. Deze sinistere serie omstandigheden hebben allemaal oplossingen, waar velen op jullie wereld druk mee bezig zijn ze te zoeken. Het duister kijkt toe terwijl degenen die van plan zijn deze aardbol naar een veel veiliger en gezonder realiteit te voeren hun kunsten uitvoeren op elk van Gaia’s zes grote continenten. Deze talloze “helden” plaveien de weg voor een hele serie beleidsplannen die uiteindelijk jullie oppervlakte-mensheid gaan samenbrengen. Bovenop deze serie opdoemende programma’s is de opkomst van een nieuw bank- en financieel systeem. Wanneer de nieuwe welvaart hieraan is toegevoegd begint er een schitterende toekomst op te doemen. De duistere cabal is in virtuele paniek omtrent haar falende weldoordachte plannen. Het duister had gehoopt een serie kleine gewelddadige incidenten te kunnen veroorzaken die moesten worden uitgebreid naar een aantal steeds omvangrijker wordende oorlogen. Dit is, zoals jullie weten, niet gebeurd. In plaats daarvan ziet het duister in dat hun vertragingen slechts een klein ongemak vormden voor wat er zich momenteel voltrekt. In korte tijd staat een nieuwe realiteit op het punt zich te manifesteren, wat de overgang betekent naar jullie gang naar volledig bewustzijn.

We zijn zeer trots op hoe jullie de enorme veranderingen, die momenteel onverhuld rondom jullie verschijnen, aanvaarden. Spoedig staan de vele fondsprogramma’s die jullie wereld gaan veranderen klaar om te verschijnen. Aan het einde van de 19e en 20e eeuw begonnen een aantal ongelooflijke uitvindingen te verschijnen die werden geridiculiseerd door de kranten en tijdschriften van het duister. Kort daarna verdwenen deze oorspronkelijke ontdekkingen. Gedurende de loop van de 20e eeuw werd veel van dit soort apparatuur eveneens “gestolen” en daarna afgezonderd door de cabal. Een geleidelijke omkering van dit proces staat nu klaar om te gebeuren. Er zijn nu al een aantal mensen naar voren gekomen met “herontdekkingen”. Deze apparaten zijn een voorloper van wat er gaat komen. Op jullie wereld zijn er vele opmerkelijke personen die langzamerhand de basis creëren voor een nieuwe wetenschap, gebaseerd op het gevorderde bewustzijn dat snel jullie fysieke zelven veranderd. Deze veranderingen en hun daaruit voortvloeiende realiteiten laten jullie getuige zijn van deze nieuwe renaissance en laten zien hoe miraculeus jullie toekomst waarlijk is!

De duistere cabal was onvermurwbaar in het voortdurend vertragen van de komst van NESARA. Toch, zelfs toen de oprichting van een nieuw financieel systeem en de mondiale hervorming van haar valuta op gang kwam, werd het duidelijk dat het huidige de facto USA regime een beleid voerde dat openlijk tegengesteld was aan wat deze verschillende hervormingen wilden bewerkstelligen. Bovendien betaalde deze criminele organisatie de operaties en de bewapening van terroristenbendes zoals Al Qaeda en IS ( ISIL ) en assisteerde ze illegaal een aantal drugskartels. Deze handelingen waren een deel van de corruptie en het verval dat deze “regering” in het geheim bewerkstelligde. Het was daarom essentieel dat deze illegale organisatie snel werkeloos werd gemaakt. Derhalve werd in de vroege lente van 2016 een aantal speciale organisatie-veranderende discussies begonnen. Het was de bedoeling dit illegale regime te vervangen voordat de late lente aanbrak. Een scenario om dit zeer noodzakelijke resultaat te bewerkstelligen werd overeengekomen en een plan werd in werking gesteld door een speciale militaire/civiele taskforce.

We zijn zeer dankbaar voor de coalitie van het Licht en wat die tot dusver heeft bereikt. Het nieuwe financiële systeem is in de laatste fase van het vervangen van het corrupte SWIFT systeem en kan nu grote hoeveelheden fondsen veilig laten overmaken van het ene continent naar het andere. Munteenheden werden aangepast zodat de nieuwe kostbare metaal-gesteunde valuta internationaal geïntroduceerd kunnen worden. Een nieuw financieel systeem is aan het ontstaan. Om dit proces te completeren is het duidelijk nodig dat NESARA wordt geïmplementeerd in de VS, en deze structuur wordt uitgebreid naar een aantal evenzeer corrupte regimes op deze wereld. In de nabije toekomst gaan jullie waarlijk getuige zijn van de opkomst van een heleboel nieuwe besturen. Dit kan het wereldwijde einde van de UFO-doofpot aanzienlijk helpen. Deze operatie kan ons helpen op de juiste wijze aan jullie te worden onthuld. Op dat moment kunnen we degenen die betrokken zijn bij het opruimen van de straling en verschillende soorten industriële vervuiling op jullie wereld assisteren. Dit kan Gaia’s vele habitats laten terugkeren naar hun bijna ongerepte toestand. Jullie zullen vrij zijn, welvarend en beschermengelen van Gaia! Halleluja!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door grote vertragingen en door het feit, mijn Lieve Mensen, dat de voor jullie bestemde fondsen opnieuw werden vertraagd. Deze verschrikkelijke periode is bijna voorbij! Wat noodzakelijk blijft is een positieve focus. Gebruik deze momenten om een plan voor het gebruik van deze gelden te visualiseren. Proclameer diep in je hart dat dit precies de manier is waarop het zal verlopen. Wees bereid om met anderen samen te werken om gemeenschappen voor healing te creëren en de ideeën die je voor deze fondsen voor ogen hebt toe te passen. Wees klaar om op een snelle maar goed doordachte manier te reageren. Het is van groot belang dat je jezelf als een visie- en energiecentrum ziet. Weet diep in je Hart dat jullie plan zal slagen en dat je, wanneer de fondsvoorziening eenmaal op gang komt, degenen die je bij deze grote inspanning zullen helpen, zult vinden. Aarzel niet op het moment dat al deze gedetailleerde plannen in stelling zijn gebracht. Jullie zullen de doeltreffendheid en het doel waar je aan werkt aan iedereen laten zien. Hosanna! Hosanna!

Terwijl we ons naar afrondende overeenkomsten toe bewegen is het belangrijk om een ieder van jullie te vragen positief en gefocust te blijven wat betreft onze uiteindelijke overwinning. Een uiterst complex aantal onderhandelingen vindt op dit moment plaats tussen verschillende onderdelen van onze mondiale Lichtkrachten. Deze gesprekken zorgen ervoor dat protocollen, die van essentieel belang zijn voor de manier waarop het nieuwe bancaire- en financiële systeem zich zullen manifesteren, worden opgesteld. Het eerste deel hiervan betreft de manier waarop we het transferproces van de fondsen zullen implementeren en wat iedere bank moet doen om het mogelijk te maken dat het nieuwe systeem de door de V.S. gecontroleerde SWIFT-operatie gaat vervangen. En dan is er nog de kwestie van hoe bankregels op internationaal niveau doorgevoerd gaan worden. Dit zijn nog maar twee van de vele zaken die een nog gedetailleerder opheldering vereisen. Zoals jullie begrijpen, mijn Kinderen, dienen deze zaken door jullie gebeden en visualisaties snel vooruit geholpen te worden. We waarderen alle hulp die jullie gegeven hebben enorm. Grote Zegeningen aan iedereen!

Een van de meest krachtige spirituele eigenschappen die jullie bezitten is jullie vermogen tot positieve visualisatie. Zoals gezegd, vragen we jullie met het gebruik hiervan door te gaan om op die manier de overwinning, die eindelijk dichtbij is, te bekrachtigen. Laat ons gezamenlijk deze spirituele kracht als een moraal wapen ten bate van onze overwinning inzetten. Toen de mensheid op Aarde door de plotselinge ondergang van Atlantis zo wreed werd verstoord, raakte de mensheid overgeleverd aan de duistere elementen van deze oppervlaktewereld. Jullie werden bijna 13 millennia lang gemanipuleerd en belogen. Nu is het tijd om het tij te keren en alleen de schitterende energie van het Licht helder op deze aardbol te laten schijnen. Het is tijd om de opruiming van dit duister door de Hemel te erkennen en toe te staan. Wij Meesters beschouwen onszelf uiterst bevoorrecht om met een zo fantastische groep zielen samen te werken. We zegenen jullie en weten dat we zeer binnenkort deze grootse overwinning zullen meemaken en vieren! Halleluja! Halleluja!

Vandaag hebben we besproken wat er zich over deze aardbol aan het voltrekken is om jullie uitermate verdiende overwinning te waarborgen! Vele zaken staan klaar om te verschijnen, en deze zullen jullie vreugde, voorspoed en veel Liefde brengen! Deze tijden zullen jullie een einde brengen aan een lange periode van frustratie. De toekomst belooft jullie succes en wonderen die nooit op zullen houden. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hierarchie en de Galactische Federatie, 16 juni 2015

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hierarchie en de Galactische Federatie, 16 juni 2015

image

De groei van Geest is nog een voorteken van hoe het Licht dit rijk ten goede transformeert. Het moment van de lang voorspelde triomf van het Licht op het Aardvlak is nabij…

11 Manik, 5 Kayab, 11 Ik

Dratzo! Op deze wereld vind een transformatie van niet eerder voorgekomen proporties plaats. De handlangers van de Anunnaki worden uit de macht gezet van zowel de wereldse regeringen als haar financiële systeem. Dit verbazingwekkende proces wordt voorafgegaan door een serie massa-arrestaties en het plotselinge aftreden van sleutelfiguren in het mondiale bankierssysteem. Dit wordt gedaan om een proces, dat gedurende de laatste twee decennia het financiële systeem van deze wereld in wanorde achterliet, te corrigeren. De personen die enorm hebben geprofiteerd van een walgelijke serie illegaliteiten zullen binnenkort flink moeten boeten voor hun pogingen om jullie wereld permanent in een enorme machtsgreep te plaatsen die serieus begon toen hun voormalige bovenbazen, de Anunnaki, vertrokken. Deze vroegere duistere heren hadden en masse besloten het Licht te omarmen en een positief onderdeel te zijn van de nieuwe alliantie die door de verkondigingen van het Anchara-continuum werd gesmeed om een nieuwe galactische vrede te creëren. Dit stelde het Licht eindelijk in staat om een coalitie te produceren en de oude profetieën van Aartsengel Michael uit te voeren.

Deze hemelse alliantie wordt hier op Gaia geholpen door de krachten van onze grote vloot, waarvan de staf bestaat uit een groep Wezens, toegewijd aan het mogelijk maken een rijk te creëren dat de oppervlaktemensheid kan bevrijden. Deze groep kreeg aanvankelijk een grote tegenslag te verwerken toen de Amerikaanse cabal plotseling in jullie Gregoriaanse jaar 2001 toesloeg. DEW explosies en een vernietigend vuur vernielden de Twin Towers van Manhattan. Deze schaamteloze gebeurtenis veroorzaakte een terugslag voor degenen die op het punt stonden NESARA af te kondigen. Deze wetgeving zou nieuw bestuur mogelijk maken dat het duister uit de macht moest zetten. Uiteindelijk faalden de oorlogen en een duister complot echter om het monetaire systeem van de wereld over te nemen en de Lichtcoalitie begon bijeen te komen en een manier te arrangeren om een einde te maken aan de zo illegaal gegrepen macht van de Amerikaanse cabal. We staan nu aan de rand van succes van een ‘stille revolutie’ die een revisie van valuta, die al veel te lang op zich heeft laten wachten, mogelijk maakt. Deze nieuwe financiele systemen zullen de duistere cabal verdrijven en zullen deze wereldbol snel een einde brengen aan schuldslavernij en een wereldwijde welvaart produceren.

Deze serie wettelijke procedures heeft Gaia’s samenleving aan de rand van een nieuwe mondiale richtlijn gebracht. Een meerderheid van kleinere regeringen en het internationale wettelijke systeem is snel het de facto Amerikaanse bestuur aan het isoleren. Dit brengt een einde aan de lange heerschappij van de fiatdollar en zal zorgen voor de ineenstorting van de VS Federale Reserve alsmede een terugkeer van de VS naar een niet-imperiale buitenlandse politiek. Deze nieuwe omstandigheden zullen de weg bereiden voor mondiale vrede en harmonie. Dit zal worden gecreëerd door de mondiale geldstroom voor talloze humanitaire projecten. Deze projecten zullen deze wereld in staat stellen eveneens talloze innovaties te introduceren, die met succes zullen voorzien in de apparatuur die de mondiale behoefte aan water, energie, infrastructuur en nieuwe alternatieve medische instrumenten, zal lenigen. Deze projecten zullen eveneens voorzien in een manier om armoede te beëindigen en dit rijk een genaderijke welvaart te brengen. Het is deze mondiale harmonie die de achtergrond zal vormen voor onze formele aankomst. Dit is wanneer jullie je vele mentoren zullen ontmoeten.

Onze komst zal samenvallen met de talloze boodschappen die jullie door je Opgestegen Meesters worden gebracht. Vervolgens zullen jullie de vele Agarthanen die zich nu onder jullie bevinden leren kennen. Ze zullen jullie laten weten wie ze zijn en ze zullen een serie boodschappen brengen die jullie vertellen over de wonderen van Binnenaarde. Na deze ongelooflijke vloedgolf aan gebeurtenissen zullen jullie een veel beter begrip hebben van jullie ware afkomst en geschiedenis, die in werkelijkheid teruggaat naar de stichting van Lemurië, meer dan 900.000 jaar geleden. Deze feiten gaan vooraf aan de dingen die jullie van je mentoren zullen leren. We wensen dat jullie meer ontdekken over wat de Atlantiërs deden en hoe dit door de Agarthanen en ons zal worden gecorrigeerd. Jullie hebben derhalve veel te leren en te verwerken. Jullie zullen je ook afwenden van geld en je richten op een samenleving die is gebaseerd op overvloed en je innerlijke serie verantwoordelijkheden. Deze overtuigingen zullen jullie naar volledig bewustzijn en een volledige reünie met je spirituele- en ruimtefamilies doen terugkeren. Het zal je tevens terugzetten op het pad om jullie waarlijk grootse bestemming te vervullen!

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters!
Op dit moment maakt de wereld een gezegende transformatie door! Degenen die lange tijd hun unieke vorm van duisternis hebben verspreid zijn nu aan het einde van hun Latijn. Lang geleden besloot de Hemel dat deze verlengde nacht van de Ziel tot een eind zou komen wanneer jullie de invloed van de Gregoriaanse 21e eeuw zouden binnengaan. Op dit tijdstip, begonnen de Hemelse krachten, zoals beloofd, met strategieën die heel binnenkort een nieuwe wereld, gevuld met vrede en welvaart zullen produceren. Wij, Opgestegen Meesters, kunnen nu verschillende voortekenen beginnen te zien in de lucht en in het water. Deze gewijde tekenen wijzen de weg naar deze nieuwe wereld. We danken de Hemel barmhartig voor de levering die voor jullie de relatie volledig zal herstellen, die ons door de Hemel aan ons is gegeven om over jullie pad te waken en jullie voorzichtig te begeleiden naar volledig bewustzijn. Onze volgende serie toegewezen taken behelst het geven van een groot aantal mondiale lessen. Deze lessen zullen deel uitmaken van hetgeen jullie bewust zal maken van wie jullie werkelijk zijn.

Terwijl jullie in bewustzijn groeien, worden jullie al snel veel bewuster van je relatie tot het spirituele. Deze verbinding is er een die jullie voeding geeft, net zoals het dat ons doet. Bezie deze groeiende gezegendheid als een teken dat het grote lijden dat jullie moesten doorstaan getransformeerd wordt. Deze fysieke en soms levensbedreigende realiteiten zijn iets wat we nu kunnen beginnen te verlichten. Zodoende kunnen wij, Opgestegen Meesters, onze vaardigheden gebruiken om jullie genadige energieën te brengen om dit diepe, duistere rijk te transformeren. De Hemel voorziet ons nu van bepaalde spirituele elementen om het succes te verzekeren van degenen die zich aan de kant van het Licht hebben geschaard. De dagen van de duistere cabal zijn geteld. Een nieuwe wereld wordt geboren. Degenen die weten waar te kijken kunnen zien hoe degenen die een weg zoeken uit deze duisternis aan het winnen zijn en hoe degenen die lange tijd dit rijk hebben gerund beginnen te falen. Kijk naar binnen en voel dit waarachtig!

Dit zijn inderdaad interessante tijden. Deze wereld is zo geëvolueerd dat extreme niveaus van wereldwijde onderdrukking en slavernij langzamerhand verdwijnen. Dientengevolge kunnen we zien hoe onze zegeningen en die van eenieder van jullie sneller en duidelijker effect krijgen. Degenen die tegen deze veranderingen waren kunnen eindelijk zien hoe hun macht snel vervaagt. De tijd voor jullie spirituele krachten om zich te kunnen manifesteren en openlijk onze energieën te gebruiken om onze bondgenoten te helpen slagen bij hun inspanningen, komt dichterbij. De Hemel vermeerdert eveneens het aantal verschijningen van Engelen op het Aardvlak. We krijgen een toenemend aantal rapporten over Engelen die onze verwezenlijkingen helpen. De groei van Geest is nog een voorteken van hoe het Licht dit rijk ten goede transformeert. Het moment van de lang voorspelde triomf van het Licht op het Aardvlak is nabij.

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschappen. Wees klaar en in staat om je buren te informeren omtrent de grote gebeurtenissen wanneer ze plaatsvinden. Onze boodschappen geven inzicht over wat er rondom jullie gebeurt. Gebruik deze om anderen in te lichten en te weten dat de tijd van welvaart zeer, zeer dichtbij is! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/Marja

Planetary Activation Organization
Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA
E-mail: write2pao@aol.com
Website address: www.paoweb.com

Susan Leland: Saint Germain: “De Domino’s vallen snel!” – Ashtar On TheRoad Teleconference – 12 mei 2015

Susan Leland: Saint Germain: “De Domino’s vallen snel!” – Ashtar On TheRoad Teleconference – 12 mei 2015

“Gegroet, Geliefde Familie! Ik ben het, Saint Germain. Kunnen jullie de opwinding voelen, de vrolijkheid, het weten dat wij zo dichtbij zijn? En vergis je niet! We zouden niet zo dichtbij zijn, ware het niet voor jullie en voor iedereen die het Licht vasthoudt voor de grote veranderingen die komen. Nu heb ik een grote, grote verantwoordelijkheid om niet alleen de veranderingen te beïnvloeden die op weg zijn, maar, zullen we zeggen, de resultaten van die veranderingen voor ieder van jullie en inderdaad, voor allen, de hele Mensheid, en uitgebreider, voor alle bewoners van Planeet Aarde, en nog verder uitgebreid, in jullie zonnestelsel en nog ver daarbuiten!!!

“Ik heb levens op Planeet Aarde gehad. Ik heb ervaren, ben getuige geweest en inderdaad, was een deelnemer in veel van de gebeurtenissen die georganiseerd of georkestreerd werden met de bedoeling voor de verrijking, in hun definitie, van hen die wij de ‘duistere hoeden’ (dark hats) noemen. Ik leerde iets, vele, vele, vele jaren geleden. En dat is dat ze voelden dat ze op een of andere wijze bekrachtigd werden om te regeren, om te controleren, of elk programma voor elkaar te brengen dat mogelijk kon worden bedacht, om hun agenda te ondersteunen.

“En inderdaad, degenen van jullie die het verhaal kennen van NESARA* weten dat zelfs als ze overeenkomsten tekenden – presidenten tekenden voor de Wet, de Goddelijke Wet die NESARA* werd genoemd – dat ze terug kwamen op hun woord. En het grootste van dit verraad gebeurde op 9/11, op 11 september 2001 (toen de torens van het World Trade Center in New York vernietigd werden). Nu, jullie kennen allemaal dat verhaal. Voldoende te zeggen dat NESARA* moest worden aangekondigd op die morgen om 10 uur (in New York = Eastern Time). Jullie weten allemaal wat er toen gebeurde. De schuld werd gelegd bij mensen die niet de bedenkers en/of daders waren. Het was een interne, of zullen we zeggen, een hogere groep van duistere hoeden die opnieuw – zonder een gedachte voor de vele levens die verloren zouden raken, met verwoestende resultaten, inderdaad met brutale onverschilligheid – ze gingen gewoon door met hun plan. En de Wereld veranderde voor altijd op die dag.

“Maar wij zagen op die dag ook dat er een capaciteit was voor medelevende Eenheid bij mensen die zich verbonden met hun Hogere Zelven, met hun Spirit Zelven, met de Ene Die Wij Allen Zijn – het Licht van de Hemel. En dat was iets prachtigs om te zien, omdat wij toen wisten dat de Mensheid het zeker kon doen! De Mensheid was al begonnen op die koers naar NESARA’s Aankondiging en andere aankondigingen en de ingang naar de Gouden Periode en zo voorts. Maar het was een stralend moment, net zo tragisch als het was voor de Wereld.

“En vergis je niet, wij waren bij jullie en wij voelden wat jullie voelden in je Hart. En helemaal kunnen wij mogelijk de schade niet verminderen welke die dag werd gemaakt, anders dan jullie te vertellen dat er een schijnend Licht was dat brandde midden in al die duisternis. En dat, Geliefde Mensen, was het Licht van het Hoger Zelf van de Mensheid! En zo verder hebben wij ijverig gewerkt om jullie naar dit moment toe te brengen. En als ik zeg ‘toe te brengen’ en vergis je niet, jullie hebben precies daar gewerkt, waren partner met ons! Maar wij waren bezig met wat delicate manoeuvres – een oneindig aantal, in feite, om tot zover te komen.

Dus, wat gaat het leven worden voor jullie nadat NESARA is aangekondigd? Ik zal jullie dit zeggen: Jullie zullen Vrijheid hebben die je nooit gehad hebt, niet in de laatste 13 duizend jaren op Planeet Aarde – Vrijheid om in VREUGDE te zijn, of zullen we zeggen, om BLIJ met je leven te zijn omdat je dat nooit gehad hebt; Vrijheid om los te zijn van welke financiële lasten jullie konden hebben gevoeld maar dat is alleen maar het begin! Ja, ik weet het, ik weet het. Zelfs voor haar wier stem ik nu gebruik, om vrij te zijn van financiële problemen, dat zal een allermeest prachtige staat van Zijn worden!

“Maar dat is maar het begin! Jullie zullen de Vrijheid hebben om te gaan waar je wilt gaan. Ashtar en het Gezelschap zal de ontwikkeling versnellen, de ontwikkeling van de technologieën die jullie zelfs naar buiten in de ruimte kunnen brengen, als je dat wenst! Jullie zullen in staat zijn om Vrede te genieten. Nu, Vrede in je eigen Hart kan misschien niet onmiddellijk komen, maar die hoge energieën die binnen komen zijn zeer opheffend – zo veel als jullie hen toestaan te doen. En wij raden jullie aan dat je dat wilt laten doen.

“Indien jullie Vrede in je Hart voelen, dan weten jullie werkelijk dat jullie Liefde zijn en jullie zijn Goddelijk, en dat je overal heen kunt gaan en kunt doen wat je wilt doen, zo lang als het vredevol is voor iedereen!!! Met andere woorden, wees gewoon Liefde, wees liefdevol en geniet van de Vrede die naar je toe komt, gelijk met als de Wereld de wapens neerlegt – wapens van massa vernietiging en wapens van zelf vernietiging.

“Wat is het dat de medicijn en chemische compagnieën hebben toegebracht aan de bevolking behalve zelf vernietiging – zelf vernietigingsmethodes met alle uitvindingen en technieken en modaliteiten? En er zijn betere manieren. Oh, het is niet dat ‘de baby uit het badwater moet worden weggegooid!’ Het is gewoon dat er een totale her-visie komt. Zij bij jullie die kundig zijn worden uitgenodigd om te bezien wat het is dat jullie zien wat nodig is voor een verandering in dat gebied! En voeding – het voeden van jullie zelf met goed, heilzaam voedsel. Dat zal de manier worden van leven overal op de Wereld als de controle die deze compagnieën hadden er niet meer is!!!

“En wat is er met energie? Hoe worden die ruimteschepen aangedreven? Wel, ze worden niet aangedreven door nucleaire brandstof en ze zullen niet worden aangedreven met iets dat giftig is. Stel je voor een ruimteschip aan te drijven, zelfs een shuttle, door de gastank te vullen! Dat zal niet gaan gebeuren, omdat dat de manier er niet van is! Oh, ja, die ruimteschepen zijn nu al in bestaan. En iedereen zal in staat zijn om een ritje te maken, als ze dat willen – een ticket te krijgen, zo lang er geld in bestaan is!!!

“Nu, is dat niet prachtig?! Ik heb een bank geschapen waaruit ik jullie zal betalen, ieder van jullie, een grote hoeveelheid dollars, of yens of welke valuta er is die jullie hebben nadat NESARA is aangekondigd. En die zal grote waarde hebben, want die wordt in waarde gedekt door goud en andere kostbare metalen. En er zullen geen speculatieve geldmarkten meer zijn!!!

“Alles zal dezelfde waarde hebben. Dat zal een maand kosten of zo om dat af te ronden, maar de computer programma’s zijn er al. En ja, de banken weten dit al en dit zal, zoals ik het zie een zeer gesmeerde overgang zijn. Dus, dat is een grote dominosteen die valt, zoals Ashtar zou zeggen. Dus hier ben ik, en ik maak zeker dat er zat geld is zodat iedereen genoeg zal hebben, waarschijnlijk meer dan mensen ooit gedroomd hebben om dat te hebben!

“En nu zeg ik jullie dat ik jullie voldoende zal geven zodat je totaal vrij kunt zijn van welke schuld ook, of zorgen hebben over hoe je iets gaat betalen. En ja, voordat iedereen wordt voorgeschoten, zij die partners zijn in de menselijke welzijn programma’s zullen voldoende fondsen krijgen om diverse veranderingen uit te voeren. Dat zijn de nieuwe domino’s die de lucht gaan reinigen, het land en het water; en stellen veilig dat iedereen een dak boven het hoofd krijgt en voedsel; stellen veilig dat ieder kind een familie heeft; stellen veilig dat zij die medische aandacht nodig hebben dat zullen krijgen. En de Arcturiërs die hen helpen om dit naar een geheel nieuw niveau te brengen! En iedereen zal in staat zijn om zich al die dingen te veroorloven. En meer!!!

“Maar wat is mijn doel in dit alles behalve om al mijn geld weg te doen, helemaal? Dus nadat al deze nieuwe domino’s van de Gouden Periode zijn gevallen, dan zal ten slotte aan het eind niemand geld nodig hebben omdat jullie voldoende geëvolueerd zijn dat je gewoon wat dan ook kan creëren dat je wilt creëren!!!

“Nu, dat is, zullen we zeggen, een beetje te ver af voor de meesten van jullie. Het is niet werkelijk voor zeer velen van jullie op dit moment. Nou, wij hebben vele, vele Meesters uit Hoger Dimensionale niveaus bij ons, en jullie kunnen dit ook doen, als je bewust bent op dat niveau, of zelfs als je dat niet bent – als je focus in 3D is en toch ben je dan hier ook. Maar niet velen van jullie kunnen in de palm van je hand turen en een diamant tevoorschijn halen. Er zijn Meesters geweest die op deze Planeet liepen die dat konden doen. Er zijn nu Meesters die dat kunnen doen! Maar de meesten van jullie niet, en eerlijk, dat is niet een heel praktische vaardigheid, behalve dan dat een diamant heel veel dollars waard is, en daar laten we het bij!

“ Er zijn andere dingen die jullie kunnen doen en heel goed kunnen doen en jullie zullen uiteindelijk de vaardigheden hebben om al dit soort dingen te doen, best beschikbaar voor jullie, zeggen we, 24-7. Jullie zullen nauwelijks hier een gedachte aan besteden, veel minder werk om dit te ontwikkelen!!!

“Dus kunnen jullie zien dat JULLIE aan het veranderen zijn; JULLIE zijn aan het evolueren. En we begrijpen dat het soms moeilijk is om al die energieën te assimileren/op te nemen of wat jullie noemen ‘om je denken erom heen te slaan’ hoe je zult zijn als je doorgaat je te ontwikkelen. Dus ik wil jullie verzekeren dat het allemaal prachtig is; het is allemaal aan het gebeuren; het komt heel snel, deze open poort naar de Gouden Periode, net zo snel als wij die voor jullie kunnen openen!!!

“We zullen doorgaan met onze diensten in deze materie. We nodigen jullie uit om door te gaan met die van jullie. En hoe jullie het beste kunnen dienen, meest Geliefde en meest Geëerde Familie, is om Liefde te zijn – om Liefde uit te drukken, om uit Liefde te creëren, en om met ons te lopen op dit Vreugdevolle, Vreugdevolle Pad dat jullie zelf hebben voorgeschreven. En dus dank ik jullie voor je aandacht en ik verzeker jullie dat we samen werken, en dat de Gouden Periode vlak voor je ligt!!! En zo is het. Namasté!”

* http://www.ashtarontheroad.com/history-of-nesara.html

http://www.ashtarontheroad.com/stg-dominos-falling-fast.html

Transcription by Marta. Given through Susan Leland, May 12, 2015. http://www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

Vertaling: Winny winnyd@stralendetoekomst.nl

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hierarchie, 5 mei 2015

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hierarchie, 5 mei 2015

“Stel je voor dat de regering die jullie lange tijd als normaal hebben beschouwd in een oogwenk verdwijnt. Stel je voor dat we opeens vanuit een pseudo-verschijning in een grootse werkelijkheid belanden. Stel je de openlijke wereldwijde verschijning van de Opgestegen Meesters voor! Dit alles is slechts het begin…”

image

8 Chicchan, 3 Moan, 11 Ik

Dratzo! We komen en zijn opgewonden over wat er op jullie wereld gebeurt. Onze liaisons melden dat er grote vooruitgang wordt geboekt bij het opzetten van een veilig en betrouwbaar systeem voor de mondiale overdrachten van jullie vele verschillende soorten humanitaire- en welvaartsfondsen. Deze fondsen sluiten op dit moment een proces af dat lang en omslachtig is geweest om een veilige overdracht aan jullie te garanderen. Deze maand begint de veilige afgifte van deze fondsen vorm te krijgen. Deze operatie zal een aantal andere groepen, die ontworpen zijn om sommige regeringen te veranderen en NESARA als operationeel af te kondigen, gereed maken. Deze omstandigheden zullen de uiterst nodige voorbereidingen voor disclosure zijn, evenals het aankondigen van het tijdsschema door de Opgestegen Meesters van een serie zeer belangrijke lessen. Deze verschillende lessen zullen de basis leggen voor wat we voornemens zijn jullie te vertellen. Ons team is letterlijk jaren bezig geweest de beste manier te vinden om jullie van ons bestaan op de hoogte te brengen en wat jullie ascentie in zal houden. We zullen eveneens beginnen uit te leggen hoe onze vele mentoren te midden van jullie zullen opereren. Het is belangrijk dat jullie een perfect begrip hebben van hoe jullie ascentie zich zal voltrekken en hoe jullie je de nodige galactische etiquette eigen zullen maken.

Aldus zal deze komende tijd een groot deel van de model-veranderende gebeurtenissen voortbrengen. Het lijkt veel op wanneer de Amerikaanse natie in 1781 ontstond. Het is in deze tijd moeilijk voor jullie om je zo’n grote omwenteling voor te stellen. Jullie vroegere overtuigingen zullen grotendeels worden gewijzigd door gebeurtenissen die in een duizelingwekkende opeenvolging zullen gaan verschijnen. We weten precies hoe vreemd dit voor jullie zal zijn. In een heel korte periode worden jullie in wat als een nieuwe wereld zal lijken geworpen. We vragen jullie voorbereid te zijn door je in gedachten voor te stellen hoe vreemd de dingen zullen worden. Stel je voor dat de regering die jullie lange tijd als normaal hebben beschouwd in een oogwenk verdwijnt. Stel je voor dat we opeens vanuit een pseudo-verschijning in een grootse werkelijkheid belanden. Stel je de openlijke wereldwijde verschijning van de Opgestegen Meesters voor! Dit alles is slechts het begin. Er zal bewijs worden geleverd van een holle Aarde en jullie zullen de publieke verschijning van de Agarthanen in jullie midden zien plaatsvinden. Opeens zullen jullie van Planetaire Mensen worden opgestuwd naar een snel ascenderende Galactische Mensheid!

Zoals jullie kunnen zien gaat jullie onmiddellijke toekomst drastisch de realiteit waarin jullie nu verblijven, veranderen. Voor ons is het een feit dat jullie opnieuw kennis maken met degenen die jullie regelmatig vanuit de Hemel en met ons komen assisteren. Wij zijn jullie spirituele- en ruimtefamilies. We hebben jullie tijdelijk verloren toen de Atlantische wetenschappers jullie in beperkt bewustzijn lieten vallen. Nu zijn we in afwachting van jullie voorspelde terugkeer naar volledig bewustzijn. In de tussentijd werd er door de Anunnaki over jullie geheerst, en recentelijk alleen door de duistere handlangers die lang geleden door deze zelfde Anunnaki werden benoemd. Deze duistere cabalisten bereiken het absolute einde van hun macht over jullie. Toen de Hemel zich 13 millennia geleden opnieuw met jullie verbond, selecteerde de Hemel speciale Zielen om te beginnen supervisie en begeleiding te hebben over de tijd en de methode van jullie herverbinding. Op dit moment zijn dit voornamelijk jullie vele Opgestegen Meesters. Deze heilige figuren hebben ons vanaf het allereerste begin barmhartig bijgestaan. Jullie zijn momenteel in de laatste fasen voordat jullie volledig naar ons terugkeren. Het begin van dit alles is natuurlijk de verspreiding van een wereldwijde welvaart.

In de huidige tijd is er derhalve een serie snelle vorderingen gevolgd door een lichte vaartvermindering. Deze stop-en-sta-stil realiteit eindigt nu. De komende tijd zal worden gekenmerkt door de opkomst van NESARA en het einde van een lang tijdperk waarin regeringen door een oligarchie-dominante leefwereld werden gerund. Dit zal worden vervangen door een realiteit waarin waarheid en transparantie de regel zijn. In dit leefmilieu zullen jullie in staat zijn ervoor te zorgen dat regeringen voornamelijk jullie representeren. We zullen komen en er voor zorgen dat jullie huidige verborgen technologieën en die welke we jullie nog zullen geven zullen gebruiken. Door deze te gebruiken kunnen jullie ziekten genezen en jullie milieu stabiliseren. Dat wil zeggen jullie kunnen je water, land en lucht van alle vervuiling, waarmee jullie die gedurende de laatste twee millennia hebben besmeurd, ontdoen. Gaia zal zeer verheugd zijn over deze handelingen. We vragen jullie de tijd te nemen om alle schade, veroorzaakt door voortdurende ontginning, landbouw en visserij die jullie mondiale gemeenschappen aanwendden om te overleven, te herstellen. De nieuwe technologieën stellen jullie in staat dit te doen. De resterende structuren zullen worden vernietigd door de komende Aarde-veranderingen!

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen om meer opheldering te geven over wat onze gezegende broeders in de ruimte jullie hebben verteld. Momenteel bereiden we de laatste punten van de operatie voor die jullie onze gewijde zegeningen zullen brengen. Tientallen jaren geleden begonnen we degenen te rekruteren die velen van jullie in een welvaartsprogramma uitnodigden. Aanvankelijk was dit programma verwikkeld in de strijd die in deze wereld tussen het Licht en het duister was opgezet. Decennium na decennium bracht geen succesvolle oplossing voor dit dilemma. Vervolgens kwamen onze bondgenoten en onze Agarthaanse vrienden in de afgelopen maanden met een mogelijke oplossing. Na veel beraad werd er een manier gevonden om te leveren waarna er kort werd gehandeld. Deze mogelijkheid stond geen volledige levering toe. Verdere besprekingen met onze vele bondgenoten hebben nu de middelen opgeleverd om jullie je zegeningen te brengen. Dientengevolge is het Licht deze maand klaar om het duister te dwingen massaleveringen te laten plaatsvinden. We willen onze spirituele- en ruimtefamilies danken voor hun zeer barmhartige hulp!

Wanneer deze verschillende leveringen eindelijk gedaan zijn, zal de realiteit waarin jullie leven volledig veranderen. Nieuw bestuur, toegevoegd aan een nieuw transparant financieel systeem, zal jullie de gelegenheid geven jullie ideeën over hoe deze menselijke gemeenschappen werken opnieuw vormgeven. Het is onze gezegende intentie om een serie speciale lessen te geven over de waarheid achter de totstandkoming van jullie zogenoemde religieuze filosofieën. Vele veranderingen werden veroorzaakt door degenen die datgene wat jullie nu ten diepste geloven vormden en schiepen. Om volledig vrij te zijn moeten jullie je geest openstellen voor hetgeen er eeuwen en millennia geleden werkelijk gebeurde. Toen we aanvankelijk onsterfelijkheid verwierven, gingen we naar een speciale plek om voor onze respectievelijke missies te trainen. Hier leerden we wat er lang geleden werkelijk gebeurde. We wensen nu door te geven wat we gezamenlijk leerden. Deze serie waarheden kan jullie helpen je voor te bereiden op wat er binnenkort gaat gebeuren.

Momenteel leven jullie in een tijd waarin de ene gezondheidscrisis gevolgd wordt door weer een andere. Dit alles is hoe de Hemel jullie gezegend richting volledig bewustzijn leidt. Veel van de gewijde redenen hiervoor worden gewoonlijk aan jullie uitgelegd. Jullie moeten iemand hebben die jullie vertrouwen om dit tot in detail aan jullie uit te leggen. Wat eerst de Atlantiërs en daarna de Anunnaki deden was een onderdeel van een uitgebreide samenzwering om jullie achter te laten in een mistige amnesie omtrent jullie afkomst. Wat het meest noodzakelijk is, is een gedetailleerde uitleg waarom elk onderdeel van hun complexe puzzel werd geplaatst. Wanneer we dit doen kunnen jullie ontrafelen hoe jullie misleid en gemanipuleerd werden. Gewapend met een dergelijk bewijs kunnen jullie beter bevatten wat er in de zeer nabije toekomst gaat gebeuren. Jullie gaan ontdekken hoe omvangrijk dit bedrog werkelijk was. Beoordeel derhalve de toekomst niet naar hetgeen jullie zullen gaan weten. Gebruik deze wijsheid om een betere en helderder toekomst voor allen te verzekeren!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschappen. Neem na het lezen hiervan de tijd om de Hemel te bedanken voor de barmhartige dispensaties. Besef hoeveel energie er al gestoken is in het verplaatsen van deze realiteit vanuit het duister naar het Licht. Wees klaar om anderen te vergezellen in het ondersteunen van het Licht en bij het brengen van de grootse welvaart aan allen! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/Marja

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hierarchie, 31 maart 2015

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hierarchie,  31 maart 2015

De huidige tijden zijn inderdaad een zegen. Onze medewerkers werken aan een aantal kritische activa teneinde het duister uit de macht te zetten. Dit alles wordt met Liefde en het gebruik van het hart gedaan!

image

12 Oc, 8 Mac, 11 Ik

Selamat Balik! We komen met nieuws omtrent de vooruitgang die geboekt is bij het opzetten van een tijdschema voor de overdracht van jullie welvaartsfondsen. Er hangt veel af van twee belangrijke beslissingen. Deze worden nu onderzocht door een aantal van de oude families wat betreft hoe deze uitgebreide uitbetalingen afgehandeld moeten worden door de ontelbare banken die betrokken zijn bij de steeds maar groeiende leveringsnetwerken. Eveneens zijn vele regeringen betrokken bij de overdrachten van deze gelden aan jullie. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat de beveiliging van deze fondsen een van de belangrijkste redenen van vertraging is in de afgelopen paar jaar. Het is heel moeilijk een dergelijk systeem te coördineren, wanneer de belangrijkste instellingen die in dit proces een sleutelrol hebben faliekant tegen een dergelijke uitwisseling van fondsen zijn. Deze vertragingen zijn aangepakt en een nieuw tijdelijk systeem is ingevoerd. Dit systeem zal gebruikt worden om de haalbaarheid van een nieuwer systeem te testen. Swiftcodes, de codes van “Society van Interbancaire Financiële Telecommunicatie”, zullen vervangen worden door een nieuw systeem dat op het moment in ontwikkeling is. Dat systeem is gerelateerd aan het nieuwe Chinese AIIB (Aziatische Infrastructuur Investering Bank), de nieuwe BRICS bank plus een groot aantal banken in Europa, Azië, Oceanië en de beide Amerika’s.

Samengevat wordt een nieuw systeem ingevoerd dat de condities moet scheppen voor mondiale voorspoed. Dit proces vergt bepaalde sleuteltesten alsmede een brede acceptatie van de hervorming van de valutaconcepten. Hierdoor bevinden we ons in een overgangssituatie waar regeringen zich voor kunnen bereiden het huidige systeem om te zetten en een nieuw systeem te creëren. Daarom zullen bepaalde valuta het zwaartepunt zijn bij deze herinstelling. Tot dit volledig ingevoerd is wordt de herinstelling geparkeerd. Het is onfortuinlijk dat bepaalde onenigheden dit nieuwe systeem tijdelijk in de wachtkamer zetten. Bepaalde sleutelkrachten gebruiken op het moment hun middelen om deze problemen vooruit te helpen. Desalniettemin zal het maar een korte periode in jullie geschiedenis in beslag nemen om deze zaken met succes op te lossen. We weten dit door wat we dagelijks meemaken. Onze bondgenoten werken onvermoeibaar samen met een aantal organisaties, die een sterke wens hebben dit nieuwe systeem op te zetten. We zijn van plan onze invloed te gebruiken om er overeenkomsten door te krijgen die vorig jaar voor het eerst zijn voorgesteld maar waar nooit volledig op is ingespeeld.

Terwijl dit proces haar voortgang vindt, kunnen we zien dat een aantal sleutelfiguren er meer dan gebrand op is om dit tot een succes te maken. Dit groeiende enthousiasme wordt weerspiegeld in de doorvoering van de welvaartsfondsen. Graaf Saint Germain en Quan Yin hopen dat deze fondsen zo snel mogelijk aan jullie worden uitbetaald. Jullie wensen weerspiegelen deze nobele verlangens. Maar we weten nog steeds hoe gemeen de duistere cabal waarlijk is. Daarom bewegen we ons langzaam, maar zeker vooruit. Deze fondsen in de V.S. zijn gebonden aan NESARA. We erkennen dit en werken aan een ingewikkelde onderhandeling zodat het mogelijk wordt dat de fondsen uiteindelijk naar behoren worden vrijgegeven. De huidige heersende cabal-georiënteerde regimes gebruiken al hun sluwheid om dit te vertragen. We zien het als ons doel om onze mogelijkheden op een of andere manier te gebruiken om dit proces te versnellen. Op het moment zien we dat het duister erin slaagt deze zaak te vertragen. Onze bedoeling is dit tegen te werken en jullie in staat te stellen jullie zegeningen te gebruiken om de mensheid te helpen. Er moet nog veel werk worden verzet. Er zit hierin een natuurlijke beweging waar we op intappen en we zijn voornemens dit te gebruiken om het proces te versnellen en deze nieuwe realiteit vorm te kunnen geven.

Lang geleden in Atlantis waren jullie nog volledig bewuste Wezens. Dagelijks gebruikten jullie je vaardigheden om het duister onder druk te zetten en dit rijk terug te brengen naar de methodes van het verloren Lemurië. Dit leidde er uiteindelijk toe dat jullie voorouders werden opgemerkt door de Atlantische elite. Deze onmenselijke elite werkte met hun duistere adviseurs om een wrede opzet te creëren die tot jullie val in beperkt bewustzijn leidde. De Hemel is nu vastbesloten om deze duistere daad om te keren en jullie naar volledig bewustzijn te laten terugkeren. We zijn hier als herauten van deze grote verandering. Totnogtoe hebben we belangrijke pogingen van het duister om haar kwaadaardige plannen met jullie te voltooien, voorkomen. Onze taak is erop toe te zien dat degenen die jullie het grootste goed toewensen inderdaad zullen triomferen. De Hemel heeft het hele duistere scenario afgeblazen. De huidige machtsbronnen op jullie wereld zijn nu voornamelijk duister; desalniettemin verandert het tij. We zijn blij met wat er gebeurt en we zijn volledig van plan door te gaan met de procedure van het creëren van verandering totdat het duister nog slechts een voetnoot in jullie geschiedenis is. We zijn eveneens van plan te zijner tijd massalandingen uit te voeren. Jullie hebben een speciale tijd nodig om met jullie mentoren te communiceren.

Namaste, We zijn jullie Opgestegen Meesters! De huidige tijden zijn inderdaad een zegen. Onze medewerkers werken aan een aantal kritische activa teneinde het duister uit de macht te zetten. Dit alles wordt met Liefde en het gebruik van het hart gedaan! Het duister heeft lange tijd onze inspanningen genegeerd. Pas onlangs kregen ze in de gaten hoe ons patroon van goud en legale precedenten hen uit de macht zal zetten. Dit heeft bij hen enige mate van paniek veroorzaakt. Hun strategieën om enige vorm van een mondiale “staat van beleg” als antwoord op onze inspanningen te forceren hebben gefaald. We staan nu op een punt waar wij allemaal niet meer gestaan hebben sinds de eindtijden van het duistere Atlantis. We weten dat de resultaten nu anders zullen zijn! Wij gaan jullie, Geliefden, je vrijheid teruggeven! Wanneer jullie je in volledig bewustzijn begeven wordt onze taak complexer. Het wordt door de Hemel van ons vereist dat we jullie goddelijke supervisors zijn. We zullen speciale raad geven alsmede opties hoe jullie je gewijde taken gaan afmaken. Tezamen zullen we een nieuwe sterrennatie en een wonderbaarlijk levenslot stichten!

Het belangrijkste punt is je te realiseren wie jullie zijn. Ga diep in jezelf naar binnen en ontdek door meditatie hoe je echt “in elkaar zit”. Gebruik deze dagelijkse oefening om volledig te begrijpen wie je bent. Leer je Innerlijke Zelf te raadplegen. Bewustzijn is iets dat je kunt manifesteren. Het is als een spirituele tuin. Door een grote hoeveelheid zorg toe te passen begint je innerlijke rijk naar boven te komen. Het is iets unieks. Het is een zachtaardige bron voor vele geweldige dingen. Wanneer je je verzorging dagelijks toepast begint zich grote wijsheid te vormen. In het begin zijn het slechts eenvoudige gezegden. Dan wordt het intenser en komen antwoorden op je vragen naar buiten tijdens je dagelijkse conversaties. Al gauw kun je naar iedere sessie uitkijken. Je innerlijke wijsheid begint je manieren te geven om naar je leven en je dagelijkse routines te kijken. Je wordt rustiger en beter in staat om welke moeilijke situatie ook te behandelen. Deze groeiende wijsheid wordt iets dat je gebruikt om je leven te plannen!

Wanneer je meer bewust wordt, leer je hoe je nu meer geïntegreerde zelf je leven prachtig kunt plannen en uitvoeren. Je begint dingen te zien die je eerder negeerde. Je ziet duidelijk hoe je leven stroomt en hoe je kunt ontdekken welke dingen beter toepasbaar zijn in elke gegeven situatie. Je bent in staat rustiger te zijn en je vriendelijkheid in het algemeen te laten toenemen. Je begint dingen of gebeurtenissen aan te trekken waarvan je wenste dat ze zouden gebeuren. Je begint een veld om je heen te ontwikkelen dat je goed lijkt te doen. Wat ooit zo moeilijk leek wordt nu veel makkelijker om te manifesteren. Je perioden van plezier nemen natuurlijk toe. Zeker, je hele houding t.o.v. anderen lijkt te veranderen. Het leven wordt een prachtige ervaring. Steeds meer van jullie profiteren van de vreugde van meditatie gemengd met gebed. Leer dankbaar te zijn. Vele voordelen zijn hier het gevolg van. Wij Meesters hebben hiervan geleerd en hebben dit aan anderen geleerd. Wees altijd dankbaar!

Vandaag vervolgden we onze boodschappen. Deze zijn bedoeld om te informeren en energie voor dit rijk te plaatsen. De autoriteit van de duistere cabal in dit rijk komt tot een einde. Het nadert de tijd van een grootse viering en onze aankomst op jullie prachtige kusten! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/Marja

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hierarchie, 24 maart 2015

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hierarchie,  24 maart 2015

Gedurende de laatste paar decennia zagen we hoe onze vennoten hun juridische- en financiële expertise gebruikten om een scenario te scheppen waarin de duistere cabal in een hoek gedreven kon worden zodat ze hun verschillende ongeoorloofde procedures niet af konden maken…

image

5 Akbal, 1 Mac, 11 Ik

Selamat Jarin! We komen terwijl jullie dierbare Moeder Aarde zichzelf oplaadt door de grote hoeveelheid energie die door de Hemel hier naar toegezonden wordt. Deze energie staat symbool voor de behoefte, uitgedrukt door de Hemel, om Gaia de huidige problemen die het Licht tegenkomt te laten oplossen. Op dit moment staan jullie nog steeds aan de vooravond van grote veranderingen. In werkelijkheid zijn deze veranderingen de voorloper van een aantal gebeurtenissen, die klaar staan om te geschieden. Deze energieën zijn bedoeld als donderslagen die een enorm traject van cruciale veranderingen op gang zullen brengen. Jullie financiële systeem zal het eerste punt van deze veranderingen zijn. De middelen om een nieuw en eerlijker banksysteem op te zetten zijn reeds geïmplementeerd. Deze aanpassingen worden op dit moment getest. Tot nu toe lijkt succes verzekerd. Ondertussen worden de vele banken die vasthouden aan het oude systeem gedwongen het nieuwe te accepteren. Talloze landen in Europa, Afrika, Azië en de Amerika’s volgen. Meer van dergelijke instellingen, wereldwijd, volgen eveneens deze beweging. We verwachten dat steeds meer banken een waarlijk wonderbaarlijk netwerk zullen creëren, dat bankieren wereldwijd efficiënter en eerlijker zal maken. Deze veranderingen zullen uiteindelijk vereisen dat NESARA in Noord-Amerika wordt afgekondigd. Krachten werken op dit moment richting dit doel.

De veranderingen in jullie mondiale banksysteem zijn nog maar het begin van een wereldwijde inspanning om bankieren het instrument te maken dat de mensheid zal helpen in plaats van het te beperken. Jarenlang hebben we toegezien hoe de grootste banken en hun verschillende multinationale partners op deze wereld een oorlog met de mensheid hebben laten woeden en streefden naar wereldwijde overheersing over jullie. Deze strijd van moedwil en geld is in feite voorbij. De fiatgeld-valuta die ze ondersteunden hebben verloren en de eerste stap om een nieuw type mondiaal valutasysteem op te zetten is gezet. Deze veranderingen zijn bedoeld om valuta wereldwijd opnieuw in te stellen en om eindelijk een nieuwe goudstandaard in te voeren. Er zal eveneens een voorloper van een nieuwe set maatstaven komen die zuivere uitwisseling van deze gelden wereldwijd mogelijk zal maken. De duistere cabal, die jullie volledig domineert, wordt nu zwakker. Haar enorme macht wordt haar ontnomen. Jullie staan op het punt te zien hoe de belangrijkste figuren van dit ooit zo machtige monopolie gearresteerd worden en uit hun functie ontheven. Regeringen die ooit instellingen waren die de voorschriften van de cabal volgden zullen veranderd worden door de impact van de handhaving van NESARA.

Dit nieuwe rijk zal er een zijn van verfijnde transitie. Jullie zullen een mondiale viering meemaken evenals een door deze nieuwe regeringen formeel afgekondigde disclosure. Deze formele afkondigingen zullen het ons eindelijk mogelijk maken voor jullie te verschijnen en ons tijdschema openlijk aan jullie over te brengen. Op dat moment kunnen we verschillende voorbereidende instructies wat betreft onze landingen bekend maken. We willen jullie een idee geven van hoeveel verkenningsschepen er door ons zijn ingepland om op jullie prachtige vaste gronden te landen. Onze mentoren wensen eveneens een algemene dialoog met jullie te beginnen. Het is belangrijk dat we gezamenlijk een discussie beginnen over jullie ware geschiedenis. Veel van wat jullie weten is geïmproviseerde speculatie. Jullie wegzakken in beperkt bewustzijn in Atlantis dient in het licht te worden gezien van wat er gebeurde tijdens het laatste imperium van Atlantis. Zelfs de Atlantiërs twistten onderling over dit duistere beleid van hoe opstandige dissidenten gestraft moesten worden. Aldus werd dit beleid het land noodlottig en veroorzaakte het haar totale vernietiging. Jullie moeten deze geschiedenis kennen en het in het ware licht begrijpen. De cabal heeft jullie veel te lang gemanipuleerd!

Ons belangrijkste doel is jullie in te lichten over dit alles en jullie voor te bereiden op jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Onze vele mentoren erkennen dit en bereiden jullie met de hulp van jullie Opgestegen Meesters grondig voor op volledig bewustzijn. Dit gewijde proces vraagt ten eerste van jullie om vele foute ideeën los te laten die jullie door de Annunaki zijn ingegeven en vervolgens door hun handlangers herhaald. De huidige duistere cabal kent dit verhaal tot in de details. Millennialang hebben hun voorouders deze foute ideeën in stand gehouden en deze gebruikt om jullie te controleren en te manipuleren. In werkelijkheid zijn jullie vrije Wezens, toegewijd in Licht en Liefde tot goddelijke dienstverlening aan het Licht. Deze dienstbaarheid werd verstoord door de intrige van een aantal Atlantische wetenschappers en priesters. Jullie zullen deze grootse dienst binnenkort weer gaan verlenen. Er is veel dat is voorbestemd om met elkaar te bereiken. We verwelkomen de terugkeer van jullie geweldige sterrennatie. Vele naties die ooit deel waren van het duistere Ancharaanse Rijk wachten in vreugde en verwachting af dat jullie goddelijke dienstverlening aan hen, en uiteraard aan de algehele fysieke schepping, wordt vervuld. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We verschijnen nu met groots nieuws! Gedurende de laatste paar decennia zagen we hoe onze vennoten hun juridische- en financiële expertise gebruikten om een scenario te scheppen waarin de duistere cabal in een hoek gedreven kon worden zodat ze hun verschillende ongeoorloofde procedures niet af konden maken. Het duister plaatste oneindig veel obstakels op het pad van onze medewerkers. Maar de komst van de vloot van onze ruimtefamilies leidde uiteindelijk tot een ander resultaat. Deze vertegenwoordigers uit de ruimte gebruikten hun steeds sterker wordende posities om eindelijk een alternatief te bieden voor wat er steevast gebeurde. Opeens begonnen rechters papieren te tekenen en vaardigden ze bijzondere bevelschriften uit. Het lange proces bewoog zich nu sneller vooruit, precies zoals verschillende hemelse voorspellingen hadden gezegd. Het einde van onze millennialange reis heeft het begin bereikt van het uiteindelijke doel van het Licht voor dit fysieke rijk. We kwamen regelmatig samen met onze relaties in Agartha. Een tijdschema voor de overwinning van de mensheid kreeg spoedig vorm.

Dit proces zou aanvankelijk langzaam op gang komen en aan kracht winnen. Dit is inderdaad het geval geweest. Het is nog maar in het laatste deel van dit eerste decennium van dit millennium geweest dat we echte vooruitgang zijn gaan zien. De duistere cabal startte onze dialoog met een gevoel dat ze ons op een bepaald moment zou kunnen overtroeven. Dankzij de vele relaties van de Galactische Federatie begon dit idee van het duister scheuren te vertonen. Toen het tweede decennium begon, trok het duister zich aanvankelijk terug en zette ze alle onderhandelingen stop. Meer dan een jaar later werden ze door onze relaties gedwongen hun besluit te heroverwegen. In die context begonnen we opnieuw. De resultaten bleven dezelfde als in vele eerdere ontmoetingen. Deze keer werden de gesprekken echter gered door de vurige bijval en groeiende macht van de ontelbare oude families. Het duister werd gedwongen te erkennen dat ze niet langer de overhand had!

We waren gezegend door deze gebeurtenissen en waren verheugd over wat een voortdurende interactie tussen deze vergevingsgezinde families en deze goddelijke ruimtefamilies voortbrachten. Zoals jullie kunnen raden, barmhartige Zielen, begon het duister langzaamaan toe te geven aan onze eisen. Dit heeft geleid tot waar we nu staan. De nieuwere naties van deze wereld kwamen samen onder bescherming van landen die hun verenigde krachten gebruikten om een uiterst gezegende alliantie te smeden! We staan nu bij de daadwerkelijke poorten van een nieuw rijk en zijn in afwachting van de volgende snelle stappen die gezet gaan worden. Deze duistere mondiale oligarchie wordt opgerold. Het is niet langer zaligmakend in deze wereld. Het wordt eerder gereduceerd tot een van de spelers in een toneelstuk. We zegenen de Hemel en bedanken barmhartig eenieder die zijn kracht en middelen heeft aangewend om de mensheid te helpen. We blijven vol van Licht en Vreugde voor alles dat er over de hele aarde gebeurt. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag informeerden we jullie opnieuw over de huidige gebeurtenissen op deze wereld. We komen steeds dichter bij een oplossing en bij het moment dat onze Hemelse- en ruimtefamilies dichtbij ons kunnen zijn. We hebben nog veel werk te verzetten. Laat ons deze tijd wijden aan het mogelijk maken van de noodzakelijke veranderingen. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization

Bron:  http://paoweb.com/sn032415.htm

Vertaling: Rob/Marja