Mike Quinsey, 14 September 2018.

Mike Quinsey, 14 September 2018.

De vorderingen lijken misschien langzaam te gaan maar in werkelijkheid is er bijzonder veel gaande. Jullie zien wereldwijd dingen gebeuren die langzaam maar zeker het duister terugdringen en voorkomen dat ze in staat zijn om een positieve vooruitgang te dwarsbomen. Wat slechts weinigen van jullie weten is dat de Lichtwerkers op hoog niveau opereren, waar ze de invloed en de macht hebben om maatregelen in stelling te brengen die de zaken in het voordeel van het Licht verder positief zullen beïnvloeden. Er heeft altijd een plan bestaan om het duister uit de macht te ontzetten, het duister dat een fase had bereikt waarin ze door valselijk vertrouwen te wekken, geloofden dat ze de overname van de Aarde en haar bevolking bijna in handen hadden. Het plan is altijd geweest dat wanneer de Mensheid eenmaal het kenterpunt was gepasseerd, die zielen die er klaar voor waren in ieder geval met succes Ascentie zouden bereiken.

Wanneer jullie de vele zielen zouden kunnen zien die toezicht houden op jullie handelingen, er op die manier voor zorgend dat jullie slagen, en die jullie beschermen tegen de negatieve krachten, dan zouden jullie wat Ascentie betreft op geen enkele manier meer twijfelen. Het is een zeer bijzondere tijd in jullie geschiedenis omdat jullie, hoewel weinigen een vorm van herinnering hebben aan voorbije levens, vele duizenden jaren hebben doorgemaakt en hebben geprobeerd de trilling voldoende te verhogen zodat jullie het kenterpunt konden passeren om je verder richting Ascentie te bewegen. Kunnen jullie je de blijdschap voorstellen die zich door dit Universum verspreidt, omdat jullie je alleen nog maar hoeven te realiseren wat een schitterende prestatie jullie vooruitgang is geweest. Het maakt niet uit dat jullie op je pad hulp hebben ontvangen, en dit is voornamelijk gebeurd om ervoor te zorgen dat hierop geen invloed kon worden uitgeoefend, hoewel jullie om karmische redenen op dit pad met vele uitdagingen te maken hebben gekregen. Jullie vrienden vanuit de Ruimte komen steeds dichterbij en wachten, zoals jullie al werd verteld, vol verlangen om jullie op de Aarde te kunnen begroeten en jullie in de hogere dimensies te verwelkomen.

Waar het duister in het verleden vele aspecten van de industrie en financiële wereld heeft geïnfiltreerd, zijn ze in veel gevallen vervangen door degenen van het Licht en langzaam maar zeker verandert de balans in hun voordeel. Er is uiteraard tijd voor nodig om ongedaan te maken wat er over een zeer lange periode van tijd werd opgebouwd, maar succes wordt door de Lichtwerkers geboekt en dit zal doorgaan totdat ze de overhand hebben en de macht volledig in handen. Jullie zullen waarschijnlijk wel weten dat niets dat belangrijk is toevallig gebeurt, omdat alle gebeurtenissen gepland zijn om die betrokkenen te helpen ervaringen op te doen die in overeenstemming zijn met hun behoeften. Door jullie Gidsen zijn jullie “overgehaald” om bepaalde handelingen te doen die diegenen samen brengen die het nodig hebben om het ermee gemoeid gaande karma uit te spelen. Geloof het of niet, we zijn in staat een dergelijke controle op jullie uit te oefenen zodat jullie doen wat we graag willen, maar dit gebeurt alleen in bijzondere gevallen.

Nu de Lichtwerkers wat betreft karma met een schone lei hebben kunnen beginnen, onder de voorwaarde van – zoals je zou kunnen zeggen “hou je gedeisd” – is er geen reden om aan te nemen dat dit niet zo zou blijven. Het is beslist zo dat eenieder, die zijn bewustzijn heeft verhoogd en die zijn best doet om een positief leven te leiden, daarbij vermijdend om in situaties te belanden die van lagere trillingen zijn, een probleemloos leven zal ervaren. Jullie zullen nog steeds met uitdagingen te maken krijgen, maar vanwege jullie inzicht en bewustzijn zullen jullie naar alle waarschijnlijkheid op je hoede blijven. Misschien is één van de moeilijkere uitdagingen wel om je hoofd koel te houden wanneer je wordt geconfronteerd met situaties waarin je je geduld verliest. Te allen tijde rustig te blijven behoeft oefening, maar jullie kunnen dit en zullen ontdekken dat jullie vertrouwen en manier van handelen jullie erdoor heen zullen slepen.

Jullie zijn stuk voor stuk prachtige zielen die zich als menselijk Wezens hebben uitgedost, en jullie bezitten een beperkt bewustzijn, hoofdzakelijk dankzij het lage trillingsniveau waarin jullie verblijven. Omdat de trillingen zich echter steeds verder verhogen zullen jullie ontdekken dat je een verhoogd bewustzijnsniveau hebt gekregen en geleidelijk aan zullen jullie je meer van je ware zelf kunnen herinneren. De veranderingen bereiden jullie voor op Ascentie, waar jullie zullen beginnen je ware zelf te ontdekken. Jullie zijn reeds multidimensionale Wezens omdat je Hogere Zelf zich aan de andere kant van de sluier bevindt. Tot hier toe zijn jullie je niet bewust geweest van je ware potentieel, maar de tijd zal snel aanbreken dat het met je Hogere Zelf zal versmelten. Jullie zijn allemaal afzonderlijk een God in de maak en dit is je bestemming, maar tot die tijd zullen jullie aan de gebeurtenissen op Aarde gebonden zijn. Hierdoor zullen jullie je zonder twijfel bijzonder snel ontwikkelen en terwijl jullie dit doen zal blijvend hulp worden geboden.

Inmiddels zullen degenen onder jullie die hun trilling hebben verhoogd hebben ontdekt dat je je in situaties kunt bevinden die verontrustend zijn, maar dat je deze toch door je zuivere vermogen van concentratie en zelfbeheersing kunt overwinnen. Uiteindelijk zal dit jullie tweede natuur zijn, waarbij de negatieve energieën zonder twijfel zullen verzwakken en minder invloed op jullie hebben. Jullie zullen merken dat naarmate je vooruitgang boekt, andere mensen graag bij je in de buurt zijn, ook al kunnen ze niet uitleggen waarom maar ze voelen zich op hun gemak en gerustgesteld door je vriendelijke en liefdevolle trillingen. Er is niet veel verbeelding voor nodig om te beseffen dat de uitstraling van je aura dusdanig is dat men van je aanwezigheid kan genieten en de rust en liefde voelt die je uitstraalt. Niet alleen mensen maar ook dieren kunnen de verhoogde energie aanvoelen die je uitzendt. Op een bepaald moment zal dit zelfs een helende kwaliteit hebben en het mensen absoluut een goed gevoel geven om bij je in de buurt te zijn.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn Godzelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,
Mike Quinsey

PS Wegens zijn vakantie zal de volgende boodschap van Mike pas verschijnen op 5 oktober a.s.

Vertaling: Rob en Marja

Advertenties

Mike Quinsey, 7 September 2018.

Mike Quinsey, 7 September 2018.

Ik geloof dat onze nieuwsgierigheid naar ons verleden nu door sommige recente berichten wordt bevredigd, want het lijkt erop dat we, nu we het markeringspunt van 2012 zijn gepasseerd, klaar en meer ontwikkeld lijken te worden geacht om meer over het verleden aan te willen nemen en te kunnen bevatten. Omdat we ons nu op weg naar Ascentie bevinden, verwachten we absoluut meer verlicht te worden. Vele, vele jaren lang werden we tegengewerkt en we hebben nog veel te leren over de waarheid omtrent ons verleden. De toekomst wordt steeds duidelijker en meer welkom omdat we weten dat we de oude lagere trillingen achter ons laten, oude trillingen met de daarbij behorende duistere energieën en zielen die weigeren naar het Licht terug te keren. Vrede en geluk wenken, en in de niet al te verre toekomst zullen we ons dusdanig ontwikkeld hebben dat we Galactische wezens worden.

…EXTRACT UIT DE BOODSCHAP VAN KRYON: DE LAATSTE DAGEN…

De levenskracht schept een ziel die een creatie van vrede is. De Menselijke Ziel is uniek, multi-dimensioneel en jullie zijn de enige schepselen op de planeet die dit bezitten. Multi-dimensionaliteit ontstaat uit de bekende 23 chromosomen paren, het 24e paar is nog steeds aanwezig maar is onzichtbaar om dat het totaal en volkomen multi-dimensioneel is. Het geeft je een ziel dat hetzelfde in zich heeft als die van God. Het creëert al je DNA door een Kwantumwerveling van elektronen in een Kwantumveld – dat is wetenschap. De Menselijke Ziel is zo complex en zo prachtig, de patronen van je ziel, de fractalen die er zijn, de schoonheid van de heilige geometrie binnen het multi-dimensionele fractal zegt iets over je leven, wie je bent, waar je naartoe gaat en waar je bent geweest.

Je ziel bezit een Akasha, maar je DNA niet. Je ziel zal dat van de Creatieve Bron vertegenwoordigen dat geen einde kent en geen begin, en binnen die zielsinformatie de planeten waarop je hebt geleefd en scenario’s in andere systemen waarvan je deel hebt uitgemaakt. De Kosmische Geschiedenis van alle tijd, zonder begin.

De werkelijkheid is dat er multi-universa bestaan en niet slechts één universum. Vóór dit universum hebben er andere universa bestaan, jij hebt toen geleefd en die ziel heeft toen bepaald wat jij deed, waarin je mogelijk betrokken bent geweest, in de evolutie van een ander melkwegstelsel, of twee. Dit is hoe groots het is, hoe groots jullie zijn en wat een Menselijke Ziel allemaal in zich heeft. Als jullie je eens bewust zouden zijn hoe veel delen van je ziel aan de andere kant van de sluier bestaan, die jou en andere zielen die net als jij zijn, bijstaan. Dat is je Hogere Zelf dat jullie een deel van God binnenin je noemen – dat is je ziel en die staat met één been stevig aan beide kanten van de sluier.

…EINDE VAN HET EXTRACT UIT DE BOODSCHAP VAN KRYON…

We hebben vaak lange tijd over het Licht gesproken en haar kracht om te helen. Het is een energie van een hoge trilling en dat is de reden waarom iedereen de mantel van heler kan aantrekken. Niet iedereen kan er een worden, maar toch heeft iedere ziel deze potentie, zelfs als deze alleen maar in staat is om iemand anders met woorden te troosten, zoals moeders dat doen met hun baby’s en jonge kinderen. Dit is een voorbeeld van waar het gesproken woord wordt vergezeld van helende energieën. Er wordt niet bedoeld dat vaders dit anders doen, maar het is vaak zo dat zij niet een dergelijk hechte band hebben met het kind, en dit wordt mede veroorzaakt door de andere verantwoordelijkheden die zij dragen m.b.t. hun familie. Uiteraard zal de situatie langzaam aan veranderen omdat alle zielen uiteindelijk natuurlijke helende vermogens zullen ontwikkelen.

Jullie zullen zonder twijfel beseffen dat de kracht van Liefde eveneens een helende energie is en als je een Helderziende bent zou je de verschillende pure kleuren kunnen waarnemen die worden uitgestraald naar iemand die dit nodig heeft. Alleen al in de buurt van iemand zijn die een prachtig aura heeft, zorgt voor een goed gevoel en alleen hierover nadenken maakt je al lichter. Dieren zijn bijzonder ontvankelijk voor iemands energie of zelfs maar een glimlachend gezicht. Het is normaal om in de buurt van iemand te willen zijn bij wie je je ontspannen en vredig voelt. Wat mensen dragen, inclusief de kleur van hun kleding, heeft invloed op hun eigen welzijn en op dat van andere mensen, maar omdat veelal wordt gedragen wat in de mode is, wordt niet weerspiegeld wat type mens hij of zij is. Als deze dit wel zou doen, zou je in staat zijn om een soort van karakterlezing te doen uit de specifieke kleuren die men heeft gekozen. Ja, sommige mensen kunnen aura’s lezen, waarbij de kleuren aspecten van de persoonlijkheid weergeven.

Onderhand zal het de meesten van jullie niet zijn ontgaan dat veel zaken aan verandering onderhevig zijn. Het weer kan nauwelijks onopgemerkt blijven en het creëert zowel zeer aanvaardbare veranderingen, als in contrast een aantal extremen die voor zowel mensen als dieren veel ellende veroorzaken. Het dwingt hen vaak naar nieuwe gebieden te trekken en dit maakt allemaal deel uit van de natuurlijke krachten van de Aarde die plaatsvinden. Jullie hebben ernstige waarschuwingen gekregen omtrent watertekorten die al plaatsvinden, en het heeft geresulteerd in de noodzaak nieuwe antwoorden te vinden op eeuwenoude problemen, elke keer als er droogte is. Er wordt echter vooruitgang geboekt bij het vinden van een oplossing door water te gebruiken dat elk eiland en elke kustlijn omgeeft, maar dan op een manier die in uitvoering niet duur is.

De mensen die direct betrokken zijn bij dergelijke ontwikkelingen worden geholpen door “hierboven” zodat ze de juiste weg kiezen t.b.v. de mensheid. Door de hele geschiedenis heen hebben jullie zulke hulp gekregen en het is een manier om er voor te zorgen dat, terwijl jullie je ontwikkelen, jullie de ideeën en materialen krijgen die nodig zijn om te slagen. Het is een feit dat jullie veel meer hulp krijgen dan jullie je waarschijnlijk voor kunnen stellen. Het wordt jullie niet op een presenteerblaadje gegeven, aangezien jullie het zijn die eerst met ideeën moeten komen die ontwikkeling nodig hebben. Zoals jullie mogelijk weten werden vele zeer bruikbare ideeën bemachtigd door degenen die tegen jullie werken, en werd voorkomen dat deze gebruikt of ontwikkeld werden. Ze zijn echter niet verloren gegaan en bij de eerstvolgende gelegenheid zullen ze worden vrijgegeven.

Alle landen worden beïnvloed door de veranderingen die plaatsvinden en naarmate de tijd voortschrijdt hebben de jongere generaties meer invloed. In recente tijden hadden jullie de Indigokinderen die geboren werden op Aarde en dit is blijven doorgaan terwijl meer “geavanceerde” en wetende zielen arriveren. Waar het jullie evolutie betreft wordt jullie vooruitgang als Menselijk Ras altijd begeleid, maar het is aan jullie hoe snel jullie reageren op de stimulus die wordt gegeven. Het maakt het geven van voorspellingen moeilijk, tenzij deze natuurlijk van een meer Kosmische aard zijn.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Dit is zeker nodig te midden van zoveel verwarring en onzekerheid. Toch zal de weg uit dit alles plotseling veel duidelijker zijn, en zullen jullie ontdekken dat vooruitgang met horten en stoten plaatsvindt. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht
Mike Quinsey

Vertaling: Marja en Rob

​Mike Quinsey (HZ), 4 Augustus 2017.

Mike Quinsey (HZ), 4 Augustus 2017.

De trillingen blijven zich verhogen en de zielen met de laagste trillingen vinden het langzaam maar zeker steeds moeilijker om hiermee om te gaan en als gevolg hiervan raken ze gedesoriënteerd. Het is overbodig te zeggen dat zij, wanneer Ascentie zich voltrekt, dergelijke niveaus zullen verlaten om naar een niveau te gaan waar ze zich meer op hun gemak zullen voelen en dat hen beter bevalt. Uiteraard zullen diegenen onder jullie die hun trillingen verhogen hiervan geen nadelig effect ondervinden, maar in plaats daarvan enthousiast zijn en zich euforisch voelen. Alle zielen die in staat zijn gelijk op te gaan met de hogere trillingen zullen ervaren dat hun leven plezieriger en meer lonend wordt en zij zullen zich tot die zielen aangetrokken voelen die veel overeenkomsten met hen hebben. Gelijken trekken elkaar aan en dat geldt ook waar het jou betreft, hoewel vele zielen van verschillende niveaus om karmische redenen deel van je ervaringen uit kunnen maken. Inderdaad heeft karma voorrang boven andere overwegingen, omdat het een belangrijke factor in je ontwikkeling is.


Wat jullie om je heen zien is de onzekerheid die voortkomt uit grote verwarring, omdat mensen proberen te begrijpen wat er gaande is. Uiteindelijk zal een gevoel ontstaan dat het ergens zin heeft gehad en zullen de oude trillingen jullie niet langer van dienst zijn. Met de belofte dat nucleaire oorlogen voorkomen zullen worden en al iets uit het verleden geworden zijn, bestaat een gevoel van opluchting en een gevoel dat er eindelijk vrede over de Aarde neerdaalt. Hoe kunnen jullie anders de nieuwe trillingen verwelkomen als jullie nog steeds bang zouden zijn voor oorlog en vernietiging? In vrede leven is jullie juiste en normale manier van leven en het zal veel sneller terugkeren dan jullie zullen verwachten. Bevrijd jezelf uit de greep van oorlog en laat het simpelweg een hoofdstuk in de evolutie van de Mens zijn. Velen van jullie hebben hun plek in het Nieuwe Tijdperk verdiend en jullie zijn goed op weg om Galactische Wezens te worden.

Haal jezelf niet naar beneden en zorg dat je geen gebrek aan ambitie hebt, want jullie zijn zoveel meer dan je denkt of beseft. Het is gewoon zo dat jullie vele levens lang naar beneden in de lagere trillingen werden getrokken en je werkelijke potentieel zijn vergeten. In werkelijkheid bezitten jullie alles dat je nodig hebt om maar dat te zijn wat je wenst en is er geen grens aan wat jullie kunnen bereiken. Binnenkort zullen jullie in een positie verkeren dat je de keuze hebt waar je volgende leven je zal brengen en zal het niet worden beperkt zoals dat in het verleden is gebeurd. Jullie zullen blijk geven van je bereidheid een wezen van puur Licht te worden en het Universum zal voor jullie opengaan. Jullie hebben werkelijk geen idee van de wonderbaarlijke mogelijkheden die op je af komen. De oude ervaringen zullen gaan voelen als een boze droom, hoewel jullie de momenten van pure vreugde en euforie zullen blijven koesteren.


 Er wordt veel blootgelegd waarvoor geen plek in de toekomst bestaat en dit laat zien hoeveel mensen hun verantwoordelijkheid zijn ontlopen, door bijvoorbeeld manieren te vinden om hun aandeel in de belastingen, wat anderen zou steunen, te ontduiken. Er bestaan feitelijk vele onacceptabele intriges die eenzelfde doel hebben en stukje bij beetje zal dit aan het licht komen. Alle mensen moeten op een eerlijke manier bijdragen aan dat wat ten goede komt aan het geheel en dienen zich dienovereenkomstig te gedragen. Je kunt deze gedachte naar wereldse praktijken doortrekken, wat een gapend hiaat laten zien tussen hen die als rijk of welgesteld worden beschouwd tegenover degenen die noodlijdend en arm zijn. In de zorgzame samenleving die komen gaat, zal de rijkdom van de wereld eerlijk worden verdeeld en niemand zal dan nog hoeven verlangen naar een gelukkig en aanvaardbaar leven. Terwijl jullie hele houding wat betreft welzijn beter wordt, zo zal ook het onacceptabele aangezicht van degenen die zelfverrijking nastreven worden veranderd. Jullie kunnen ervan uitgaan dat opvattingen en politiek ten aanzien van de Mensheid als geheel in de nabije toekomst ten goede van iedereen zullen veranderen.


Er leven nu vele zielen die bezig zijn te ontwaken voor de noodzaak een nieuwe manier van verdeling van de rijkdommen van de wereld te introduceren en om het terug te nemen van degenen die het met een verborgen agenda in geheime projecten hebben ondergebracht. Jullie hoeven niet bang te zijn dat, wanneer dat nodig is, dergelijke zaken niet zullen worden aangepakt en een nieuw paradigma zal aan de orde zijn wanneer het Nieuwe Tijdperk ervoor zorgt dat alle oude manieren die nu als onacceptabel worden beschouwd, worden vervangen. Dat wat jullie werd ontzegd zal aan jullie worden teruggegeven en eenieder kan een gelukkig en vreugdevol leven tegemoetzien. Jullie hebben een buitengewoon uitdagende tijd moeten doorstaan en zullen nu de vruchten kunnen plukken opdat jullie van de immense veranderingen die op het punt staan zich te manifesteren, zullen kunnen genieten. Jullie hebben reeds een idee gekregen van wat je kunt verwachten en jullie kunnen ervan uitgaan dat er op geen enkele manier sprake zal zijn van teleurstelling. Jullie hebben verloren tijd in te halen en het zal moeite kosten de aanstaande veranderingen bij te houden. God heeft opgedragen dat het einde van deze cyclus jullie enorm zal verrukken en tevredenstellen wanneer harmonie en vreugde jullie deel zullen zijn. Het duister zal niet langer op Aarde bestaan, en nadat alle overblijfselen van oorlog zijn verwijderd zal het Gouden Tijdperk een aanvang kunnen nemen.


Wees vrolijk en weet dat welke problemen je nu ook tegen mag komen, deze geleidelijk aan zullen worden opgelost om vervolgens een vredig bestaan te bereiken. Jullie zullen liefde in actie zijn en contact zoeken met je Galactische Familie die geduldig heeft gewacht tot jullie volwassen zouden worden. Jullie zullen te zijner tijd tevens mentoren zijn voor anderen die jullie in je voetstappen volgen, en op die manier blijft de energie van evolutie steeds maar verder gaan. Er is geen sprake van urgentie, omdat jullie als Geascendeerde Wezens in het “Nu” zullen leven. Het is, terwijl jullie je in de lagere trillingen bevinden, moeilijk om je deze tijd voor te stellen, maar het zal jullie verwachtingen zonder twijfel overtreffen. Sommige zielen zullen zich aangetrokken voelen tot “dienstbaarheid aan anderen” en zullen mogelijk in de lagere dimensies terugkeren om wellicht diegenen te helpen die worstelen om vooruit te komen. Jullie kunnen erop rekenen dat er in iedere fase van je evolutie altijd zielen zijn die naar beneden reiken om je verder te helpen.


Degenen onder jullie die zich op de Ascentieladder bevinden, zijn een lichtend voorbeeld van wat er kan worden bereikt wanneer je jezelf toelegt op de taak die voor je ligt. Het vraagt om volledig vertrouwen in je eigen kunnen, evenals ervoor te zorgen dat je niet negatief wordt beïnvloed door degenen om je heen. Het enige wat je echter altijd moet doen is rustig blijven wanneer je op welke manier dan ook wordt geprovoceerd. Je dient in het Zelf gecentreerd te blijven en een dermate grote kracht op te bouwen dat je iedere storm kunt doorstaan zonder jezelf te verliezen. Wees, wanneer je een uitglijder maakt, niet onthutst, omdat je nog steeds vooruitgang hebt geboekt en je Gidsen naast je zullen staan in het uitvoeren van hun taak. Je zult altijd je voordeel doen door alle positieve daden die je hebt verricht.


Er zijn op de hoogste niveaus vele zuiveringen gaande, aangezien zij die geen toegang hebben tot de hogere trillingen ongeschikt zijn om jullie het Nieuwe Tijdperk binnen te leiden. Zij hebben problemen hun niveau van inzicht vast te houden dat niet langer bij de komende hogere trillingen past. Eenvoudig gezegd zijn ze niet in staat de veranderingen die er gaande zijn te overleven en zullen ze ruimte moeten maken voor hen die dit wel kunnen. Wees niet bang, want het zal precies zo gaan zoals is beloofd en niets zal dit tegen kunnen houden. Jullie betreden een nieuwe cyclus die die zielen vooruit zal helpen die in staat zijn geweest hun trilling te verhogen. We juichen jullie doorzettingsvermogen en vastberadenheid toe waardoor jullie in staat zijn geweest om te slagen, en we brengen als één onze liefde en grote bewondering voor jullie over.


 Geef hen, die doortrapte manieren gebruiken om jullie vooruitgang te stoppen, nooit de ruimte en weet dat jullie de kracht en wilskracht bezitten om de negatieve energieën af te weren. Vergeet niet te allen tijde je trillingsniveau in stand te houden door voortdurend positief te zijn; je mag je niet van het Pad van Licht dat je hebt gekozen laten afleiden. We laten jullie met onze liefde en zegeningen achter om in volle vaart je pad naar vrijheid te gaan.


In Liefde en Licht.
Mike Quinsey.
Vertaling: Rob en Marja.

​Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 7 juli 2017 

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 7 juli 2017.

Dit zijn tijden waarin de waarheid door de verschillende landen die betrokken zijn bij het onderzoek op Antarctica niet langer verborgen kan worden gehouden. Er wordt onder het ijs zoveel ontdekt dat ze liever hadden gehad dat niemand ervan afwist, maar de omvang van hun ontdekkingen is dermate groot dat het onmogelijk is om alles geheim te houden. De mensheid verdient het om de waarheid omtrent haar verleden te kennen, evenals een juiste versie van haar geschiedenis. Het probleem is dat alle landen proberen elkaar af te troeven door hun ontdekkingen voor zichzelf te houden. Het zou voor jullie als mensheid opwindend zijn om je ware geschiedenis te kennen, een geschiedenis die door veel mensen dermate ongeloofwaardig zou worden geacht dat ze het als fictie zouden beschouwen. 
 De waarheid is een zeldzaam ding bij de verschillende regeringen van de wereld, maar dat zal moeten veranderen, aangezien zij wat betreft hun daden tegenover jullie verantwoordelijk zijn. De geschiedenis wordt ontrafeld en zal jullie verder terugbrengen dan de laatste IJstijd en zal vanuit deze periode geavanceerde beschavingen prijsgeven. Daarmee vergeleken leven jullie in de Middeleeuwen en zelfs dan nog hebben jullie je grote stappen voorwaarts te danken aan buitenaardse technologie. Het is echter niet allemaal reddeloos verloren wanneer het gaat om het vooruit brengen van jullie civilisatie naar een punt dat deze onderhand zou moeten hebben bereikt, aangezien vele technologieën en nieuwe uitvindingen klaar staan om, zodra het kan, aan jullie overhandigd te worden. Deze zullen jullie in staat stellen om een grote sprong voorwaarts te maken in wat werkelijk het Nieuwe Tijdperk zal zijn. 
 Toen jullie allemaal op Aarde zijn geïncarneerd, was bekend dat jullie serieus zouden worden uitgedaagd, maar tegelijkertijd uiteindelijk ook zouden kunnen profiteren van grootse vooruitgang die als resultaat zou hebben dat jullie in vrede zouden kunnen leven en van het leven zouden kunnen genieten. Het is zoals je zou kunnen zeggen “de losse eindjes aan elkaar knopen” van één van de meest duistere periodes uit de geschiedenis van de Mens waar in de toekomst geen plaats voor is, dus is het noodzakelijk om de oude trillingen op te ruimen om ruimte te maken voor de nieuwe. Als afzonderlijke mensen kunnen jullie allemaal een verschil maken door je trilling in stand te houden op een manier waardoor de dingen die er om je heen gebeuren géén invloed op je hebben. Jouw aanwezigheid zal anderen, die zich er niet van bewust zijn waarom hun leven wordt verstoord, vooruithelpen. Voor sommige mensen zullen veranderingen resulteren in vreesachtige gevolgen waardoor ze lagere trillingen aantrekken. 
 Wees er opnieuw van verzekerd dat je te allen tijde door je Gidsen wordt beschermd, maar het is wel zo dat zij je vrije wil dienen te respecteren, hoewel ze hun uiterste best doen om je t.b.v. de beste resultaten te beïnvloeden. Soms moeten ze het, wanneer problemen ontstaan, aan jou overlaten, omdat het om karmische redenen jouw taak is om zaken uit te werken. In de meeste gevallen kunnen ze je echter vooruithelpen en met je samenwerken om het best gewenste resultaat te bereiken. Jullie zullen waarschijnlijk het gezegde hebben gehoord dat “wat je een ander aandoet, doe je jezelf aan” en dit wordt verklaard door de Wet van Aantrekking. Het betekent dat iedere actie een reactie oproept en dat wordt karma genoemd. Het kan zowel positief als negatief zijn, dat maakt geen verschil, dus wees voorzichtig hoe je je medereizigers behandelt. 
 Zonder levensplan zou je leven doelloos en zinloos zijn, terwijl iedere ziel een doel heeft dat is afgesproken voordat incarnatie plaatsvindt. De meeste zielen geloven dat ze hun eigen weg creëren, maar het is van tevoren vastgelegd om ervoor te zorgen dat je ervaringen opdoet zoals dat is bedoeld. Jullie zijn op zoek naar zielsgroei, met als doel het moment dat je je reizen in de lagere dimensies kunt beëindigen. Maar zeer weinig religies prediken de waarheid wat betreft reïncarnatie en jullie zouden moeten weten van de noodzaak om, via elk leven dat je op Aarde leeft, je trilling te verhogen, omdat je niet eerder in staat bent de hogere dimensies te betreden voordat je het gewenste verhoogde niveau van trilling hebt bereikt. Dat is de reden waarom de nadruk wordt gelegd op het feit dat je tijdens je leven je uiterste best moet doen om je te verheffen. 
 Het leven kan soms heel moeilijk zijn, afhankelijk van hoeveel je moet leren. Wanneer deze belangrijke momenten zich aandienen is het belangrijk dat je probeert in te zien welke lessen er geleerd dienen te worden, omdat deze voor je toekomst extreem belangrijk zijn. Als je je deze met succes eigen hebt gemaakt is er geen reden waarom ze zouden moeten worden herhaald, maar wanneer je er niet in slaagt, zullen de redenen hiervan worden besproken, zodat wanneer zich een nieuwe mogelijkheid aandient je er beter op bent voorbereid om ermee om te gaan. Ongeacht hoeveel een ziel afzakt, er is altijd een weg terug en vele hogere Wezens zullen je iedere vorm van hulp bieden. Het doel is om iedere ziel in staat te stellen om in bewustzijn voldoende te groeien zodat ze zich in trilling kunnen verhogen en kunnen ascenderen. Dus geef nooit op en weet dat er voor jou altijd hulp voorhanden is, maar soms moet hier eerst om worden gevraagd om inmenging in je vrije wil te voorkomen.
 Besef dat je krijgt wat je nodig hebt om je levensplan te vervullen en dat dit niet noodzakelijk is wat je wenst. Wees je er enkel van bewust dat gebeurtenissen zich in je leven zullen aandienen omdat deze nodig zijn om ervoor te zorgen dat je iedere kans krijgt om vooruitgang te boeken. Wanneer je de eerste keer de mist in gaat zul je altijd nog meer kansen krijgen om te slagen. Besef ook dat je gedachten en daden soortgelijke energieën aantrekken, dus wees op je hoede wat betreft onnodige gedachten. Probeer te allen tijde zuivere en positieve gedachten te projecteren en wens een andere ziel geen kwaad toe. Eenieders’ karma zal ervoor zorgen dat met hun negativiteit wordt afgerekend en dat er lessen uit worden geleerd. 
 Toen gemeenschappen voor het eerst werden gevormd, betekende dit het begin van samenwerking tussen mensen uit verschillende gebieden en zelfs landen. Dit gebeurde toen men zich realiseerde dat er groot gewin viel te behalen door mensen bijeen te brengen en hun kennis en vermogens te delen. Het betekende een grote stap voorwaarts die snel groter werd en die uiteindelijk leidde naar de vorming van dorpsgemeenschappen. Vandaag de dag hebben jullie grote steden die de mensen bijzonder van dienst zijn geweest, maar terwijl nieuwe ideeën naar buiten worden gebracht is het duidelijk dat de mens zich nu op een kruispunt bevindt. De oude gebruiken lijken niet langer in staat tegemoet te komen aan de wensen van de mens, maar het inslaan van een nieuwe richting lijkt voor de meeste Regeringen een stap te ver. Dit wordt nog verergerd door financiële systemen die niet opgewassen zijn tegen het doel waarvoor ze nodig zijn en het leven is gestagneerd zonder dat men weet welke richting men op moet gaan. 
 Veranderingen zijn nodig, maar waar zijn de mensen die inzicht hebben in wat er nodig is en het vermogen hebben om zaken voor elkaar te krijgen. Terwijl de zaken in een staat van chaos verblijven zal er weinig veranderen totdat de juiste mensen met gezond verstand en vastberadenheid naar voren treden. Toch wordt er op kleine schaal bijzonder veel gedaan door personen die de weg bereiden voor een plotselinge wending in jullie geluk. Het is een tijd waarin degenen die jullie zullen leiden enige moedige stappen vooruit moeten zetten om een nieuwe manier van leven in gang te zetten. Jullie hebben richting en leiderschap van het juiste soort nodig om de veranderingen op Aarde in gang te zetten. Het is op voorhand gepland en zeer binnenkort zullen er vele veranderingen te zien zijn die jullie in een Nieuw Tijdperk zullen stuwen. 
 Er is veel werk te verzetten en wanneer de Mensheid eenmaal ontdekt dat er een plan bestaat om haar te verheffen, zal er een prachtige periode van samenwerking aanbreken zonder de aanwezigheid van hen die jullie prestaties zouden kunnen dwarsbomen om verandering te voorkomen. De positieve veranderingen worden reeds besproken en zullen, met de juiste mensen aan het roer, van start gaan. De timing hangt van vele factoren af, maar jullie kunnen erop rekenen dat veranderingen onvermijdelijk zijn en dat ze zich aan zullen dienen ongeacht welke poging ook om deze tegen te houden. 
 Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf en draagt de energie van Licht en Liefde.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

 Nederlandse vertaling: Rob/Marja

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 8 april 2016

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 8 april 2016.

image

Chaos blijft zich overal om jullie heen voordoen, maar het zou er zoveel slechter voor staan wanneer de Galactische Troepen er niet waren geweest. De Duistere Garde verkeert in wanorde en verliest haar macht om te bepalen waar jullie levens op uitdraaien, en ALS ze hun gang hadden kunnen gaan zouden jullie in mondiale oorlogen zijn gestort waar geen einde aan zou komen. Ze zijn op hun pad echter tegengehouden en een wereldoorlog kon worden voorkomen. Mettertijd zal aan dergelijke verschrikkingen een halt worden toegeroepen en uiteindelijk zullen er helemaal geen gewapende confrontaties meer zijn. Vrede komt steeds dichterbij en dat zal van blijvende aard zijn, waardoor de Aarde in staat zal zijn haar oorspronkelijke schoonheid volledig te herstellen. Deze periode zal er, wanneer de nieuwe Aarde tevoorschijn komt, één zijn van enorme groei in jullie ontwikkeling en een groots Galactisch Tijdperk zal een aanvang nemen, voorbestemd om jullie snel vooruit te helpen en jullie vele opwindende kansen te bieden.

De geesten van vele zielen hebben zich nog steeds niet geopend en zullen niet in staat zijn de vele kansen die op hun pad komen te grijpen. Natuurlijk zal er een bepaalde mate van ontwaken zijn, maar om in deze tijd vooruit te kunnen komen is het nodig dat zielen passende voorbereidingen hebben genomen. Te allen tijde wordt echter hulp aan jullie gegeven die altijd beschikbaar is, dus vergeet niet wanneer je hulp nodig hebt, om de hogere machten aan te roepen. Door dit te doen maak je het je Gidsen mogelijk ervoor te zorgen dat je je Levensplan volgt, wat belangrijk is voor je ontwikkeling. Vele zielen zijn voor deze speciale gelegenheid naar de Aarde gekomen, een gelegenheid die zich een hele lange periode niet opnieuw zal voordoen. Aangezien de situatie veiliger wordt zullen nieuwe uitvindingen worden geïntroduceerd die de kwaliteit van jullie leven zullen verhogen en jullie zullen merken dat de veranderingen zich sneller dan ooit aandienen.

Jullie Universum wemelt van leven op niveaus die over het algemeen die van jullie zelf ontstijgen. Jullie zullen daarom voor jullie prestaties een groots onthaal ontvangen en jullie zullen vele verschillende beschavingen ontmoeten. Dat betekent dat jullie je een geheel andere instelling dan de huidige eigen dienen te maken en bereid moeten zijn de vele veranderingen, die nodig zijn voor je inzicht in het Leven, te accepteren. Hoe sneller je je geest open kunt stellen voor een andere kijk op de zaken, des te sneller je spiritueel gezien vooruitgang boekt en je ontwikkelt. Vele zielen zijn gehersenspoeld, waardoor ze leerstellingen aanhangen die jullie door het gebruik van angst en chaos met opzet hebben tegengewerkt. De waarheid zal echter boven komen omdat er uiteindelijk niets is wat de waarheid eindeloos kan onderdrukken en door een scherp onderscheidingsvermogen te gebruiken zullen jullie “aanvoelen” wat juist is en wat voor waar aangenomen kan worden. Zoek een bron van Licht en blijf hierbij zodat het kan worden gebruikt als een maatstaf voor elke informatie die je ontvangt. Gewoonlijk zal een ziel instinctief aanvoelen wat waarheidsgetrouw is en op die manier kun je op je gevoelens vertrouwen. De meesten van jullie zullen in voldoende mate vooruitgang hebben geboekt om het te vervolmaken en Ascentie te ervaren. Het is het zeker waard, welke inzet je ook levert, om ervoor te zorgen dat je op het juiste pad blijft.

Er nadert een tijd waarin jullie in staat zullen zijn om openlijk met je Gidsen te communiceren, dus vergeet niet dat je tot die tijd op mentaal niveau contact met ze kunt opnemen. Ze overzien jouw activiteiten en proberen je op je spirituele pad te houden. Ze kunnen je helpen door ervoor te zorgen dat je je levensplan volgt en dat je uit de problemen blijft, zelfs tot op het punt van het redden van je leven wanneer dat geen deel uitmaakt van je levensplan. Dus onthoud dat jullie Gidsen welwillende en liefdevolle Wezens zijn die in dienst staan van het Licht. Ze kennen je waarschijnlijk beter dan dat je jezelf kent en daarom zou het verstandig zijn om hun ingevingen te volgen. Luister naar de stem in je hoofd die vaak waarschuwt voor de gevaren die verbonden zijn aan de acties die je van plan bent te ondernemen.

Deze specifieke tijd waarin jullie je bevinden is een uiterst belangrijke periode aangezien jullie van het Licht nu voldoende bekrachtigd zijn om in staat te zijn inmenging in het proces van verlichting te voorkomen, en de introductie van de lang beloofde veranderingen te vergemakkelijken. Dus het is nu enkel nog een kwestie van een laatste periode van losse eindjes aan elkaar knopen en dan zal alles voor de volgende fase gereed zijn. Dit jaar wordt nog steeds gezien als een jaar van vele onthullingen en veranderingen die waarlijk een voorbode zijn van de komst van het Nieuwe Tijdperk. Jullie als Lichtwerkers zijn, na een behoorlijke periode van met jullie verwachtingen te hebben moeten leven, ongetwijfeld volkomen voorbereid. Vertragingen zijn niet te voorkomen geweest aangezien de nadruk lag op de verzekering dat het juiste moment werd gekozen om de veranderingen binnen te brengen.

De trillingen blijven zich zoals altijd versnellen en meer zielen ervaren een innerlijk ontwaken. Dit betekent dat ze meer ontvankelijk zullen zijn voor de veranderingen die zich aandienen. Wanneer men eenmaal inziet wat de voordelen zullen zijn, zullen zelfs nog meer zielen reageren. Na vele levens op Aarde zijn jullie wat betreft jullie verwachtingen in een bepaalde mate geconditioneerd en de belofte van verreikend gewin dat jullie uit armoede en gebrek zal optillen, zal jullie kijk op de zaak veranderen. Dit komt ten goede aan de Mensheid als geheel en zal eenieder naar een niveau tillen dat jullie een gelukkig en vervullend leven zal brengen, vrij van tekorten.

In jullie huidige omstandigheden wordt er van jullie nog niet verwacht dat jullie in staat zijn het volledige belang in te zien van wat er gebeurt, maar in de nabije toekomst zal jullie de waarheid omtrent jullie reis door de lagere dimensies duidelijk worden. Het is uiterst belangrijk dat jullie in gedachten houden dat jullie vrijwillig hebben gekozen voor een dergelijke ervaring in de lagere dimensies, beseffend dat dit je ontwikkeling zou versnellen. Op dit moment zullen jullie je dat niet herinneren, maar wanneer jullie trillingen zich opnieuw hebben verhoogd zal dat wel het geval zijn. Dan zal alles duidelijk worden en zul je dankbaar zijn dat je de kans hebt gekregen om je sneller te kunnen ontwikkelen.
Ongeacht wat men denkt dat zijn of haar doel hier op Aarde is, is het leven oneindig en ben je immer op zoek naar groei en je terugkeer naar het Licht.

Het moet soms echt lijken dat het leven doelloos is, maar dat is voor het grootste deel te wijten aan het de Duistere Garde die voortdurend verwarring heeft gezaaid en jullie in een staat van “gebrek” heeft gehouden. Hieronder valt ook de waarheid omtrent je wezen vanuit spiritueel oogpunt, aangezien zelfs dat werd verdraaid om jullie onder hun controle te houden. Dit alles zal in de nabije toekomst veranderen en uiteindelijk zal alleen de waarheid overblijven. Blijf dus kalm en besef dat eenieder van jullie een cruciale rol speelt bij de veranderingen die zich voltrekken en die van het grootste belang zijn voor het geheel.

De gebeurtenissen die op het punt staan zich te manifesteren zijn voor jullie toekomst zo belangrijk dat Galactische Troepen toezicht houden op de Aarde en haar bewaken; troepen die zoveel verder zijn ontwikkeld dan jullie op Aarde. Daarom kunnen jullie wat betreft de uitkomst van huidige gebeurtenissen zowel op als buiten de Aarde, zonder angst verder leven. De toekomst staat reeds geschreven, het Licht zal overwinnen en het Duister zal worden verwijderd om ervoor te zorgen dat verdere inmenging in jullie levens onmogelijk is. Jullie zouden kunnen denken dat de zaken zo stuurloos zijn dat er nooit een einde komt aan de wereldwijde problemen, maar wees ervan verzekerd dat ze volledig in de gaten worden gehouden. De chaos zal geleidelijk aan verdwijnen aangezien de daden van het Duister worden ingeperkt en totale Vrede terug zal keren op Aarde.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja

Bron: http://www.galacticchannelings.com/nederlands/mike08-04-16.html

Mike Quinsey’s Hogere Zelf, 15 januari 2016.

Mike Quinsey’s Hogere Zelf, 15 januari 2016.

image

De gebeurtenissen gaan snel en er wordt druk uitgeoefend op diegenen waarvan wordt verwacht ‘Disclosure’ aan te kondigen, dit zonder dralen te doen. President Poetin is degene die hierop druk uitoefent en hij heeft op het moment de leiding over het werk om op een zo kort mogelijke termijn resultaat te boeken. Ondertussen functioneert de Aarde binnen een energiescherm dat de bescherming tegen inmenging van buitenaf in stand houdt. Jullie kunnen ervan verzekerd zijn dat jullie toekomst in handen ligt van hen die immense krachten inzetten ten bate van de overwinning van het Licht. Het duister is zich er uiteraard bewust van dat ze machteloos staat in het najagen van haar doelen om opnieuw een Wereldoorlog te bewerkstelligen. Dus jullie kunnen je dagen doorbrengen in de wetenschap dat de toekomst van de Aarde en de Mensheid in veilige handen is. Machtige Lichtkrachten wachten op hun oproep om een groter bewustzijn tot stand te brengen en jullie naar inzicht omtrent jullie ware geschiedenis te leiden. Eén onthulling die voor jullie een ware opluchting zal zijn betreft het latente vermogen van ieder Lichtwezen. Jullie werden verleid te geloven dat jullie machteloos zijn, terwijl jullie potentieel in werkelijkheid grenzeloos is. Daarmee samen is er de verantwoordelijkheid om dit verstandig in te zetten en in de loop van de tijd zullen jullie wat dit betreft uitgebreide begeleiding en instructies ontvangen.

Er is absoluut niets wat jullie snelle vooruitgang naar volledige Galactische Wezens kan stoppen, behalve jullie zelf. De Lichtkrachten hebben, ofschoon een succesvolle uitkomst afhankelijk is van jullie voortgang en vermogen om het Licht binnenin jullie te bestendigen, lange tijd naar deze periode van vervulling toegewerkt Als jullie eenmaal een bepaald stadium hebben bereikt, zullen jullie verzekerd zijn van een volledig succesvolle uitkomst en als een collectief van Lichtwezens zullen jullie opstaan en de lagere trillingen achter je laten. Er is geen andere manier, aangezien de Wet van Aantrekking jullie Ascentie zal verwezenlijken. In de tussenliggende periode zullen jullie op een natuurlijke manier stadia van verheffing doorlopen die uiteindelijk naar volledig bewustzijn zullen leiden. Op het moment beginnen jullie nog maar net te ontwaken voor je ware potentieel en zul je ieder mogelijke hulp ontvangen om dit pad zo makkelijk mogelijk te maken.

Mocht je er, met het oog op de vele pogingen van het duister om jullie Ascentie te voorkomen, ooit aan hebben getwijfeld of je er in zult slagen, weet dan dat God bevolen heeft dat het zal geschieden. Wanneer machtige Lichtkrachten zich tegenover de tegenstanders opstellen, kunnen jullie er zeker van zijn dat de uitkomst geen andere zal zijn dan wat door de hogere machten is beoogd. Ongeacht wat er rondom jullie gebeurt, kunnen jullie in absoluut vertrouwen op succes doorgaan met je werk. Lichtwerkers zijn opgeroepen om hun medereizigers te helpen omdat, terwijl de veranderingen zich voltrekken, vele zielen in verwarring raken over wat er gaande is. Het meest belangrijke aspect is om duidelijk te maken dat de uitkomst iedere ziel naar zijn/haar hoogste punt van ontwikkeling zal leiden en niemand zal zijn/haar rechtmatige plek ontzegd worden. Je zult precies daar zijn waar je verdient te zijn, en uiteraard zullen alle zielen zichzelf in de juiste trillingen ontspannen en op hun gemak voelen. Jullie zullen vooraf weten welke richting je op gaat en volledige uitleg krijgen over hoe je dat hebt bereikt. Liefdevolle Wezens van Licht zullen jullie ten allen tijde vergezellen zodat jullie niet bang hoeven te zijn voor de toekomst.

Het leven op Aarde is zo ver van de waarheid verwijderd geweest dat jullie zowel verheugd als verbaasd zullen zijn om je ware potentieel als Galactische Wezen te ontdekken. Jullie laten een droomwereld die een nachtmerrie is geweest achter je, in vergelijking met wat jullie zullen ervaren wanneer jullie de lagere trillingen zullen ontstijgen. Het werd vergeleken met de Hel op Aarde, gecreëerd door het duister, die jullie zonder het te weten gevangen heeft gehouden. Deze dagen komen ten einde, aangezien het Licht de negatieve trillingen die met steeds groter wordende snelheid verdwijnen omzet, en daarmee zal doorgaan totdat ze uiteindelijk worden achtergelaten.

Jullie, die dit bericht lezen, zijn Degenen die kunnen helpen de zorgen van de mensen om jullie heen, die bang zijn voor datgene wat voor hen ‘onbekend’ is in hun toekomst, te verzachten. Sommigen zullen net zo bezorgd zijn m.b.t. de waarheid, aangezien die ze uit hun comfortzone haalt, met name als ze zich realiseren dat er zo veel dat gewoon voor ze is, om hen heen verandert. Aanvankelijk zal het lijken alsof er veel chaos is, maar er zullen positieve signalen uit komen dat er betere tijden in het verschiet liggen. Het oude dient plaats te maken voor het nieuwe, maar wees er van verzekerd dat het niet zo lang zal duren als je mogelijk zou verwachten. De geplande veranderingen beginnen al te verschijnen en ze beïnvloeden alle vormen van leven. In de natuur worden sommige van de veranderingen al opgemerkt, terwijl het dierenrijk zich eraan aanpast. Sommige soorten zullen volledig verdwijnen en dat is niet ongebruikelijk in de loop van een cyclus.

Elk van jullie heeft vele levens op Aarde geleefd en jullie zullen er allemaal beter van zijn geworden. Diegenen onder jullie die de lessen van de derde dimensie hebben geleerd zullen zeer waarschijnlijk een innerlijk gevoel hebben dat jullie gaan ascenderen. Hoe dan ook zul je je precies daar bevinden waar je moet zijn om je ontwikkeling voort te zetten. Uiteindelijk zullen alle zielen zich verheffen, maar voor sommigen zijn er nog veel meer levens nodig voordat ze zover zijn. Je hebt net zoveel tijd als je wilt om je te ontwikkelen en aangezien je al gaande wordt geholpen zal elk leven gepland zijn met jouw ontwikkeling in het achterhoofd. Je Gidsen zorgen ervoor dat je je zoveel mogelijk aan je levensplan houdt, maar je hebt nog steeds een vrije wil om een ander pad te volgen of er wijzigingen in aan te brengen, mocht je dat willen.

Jullie beginnen te begrijpen dat er meer leven in jullie Universum bestaat dan jullie aanvankelijk voor mogelijk hielden. Dat komt deels doordat de Aarde beschermd was tegen bezoekers die zich anders bemoeid zouden hebben met jullie ontwikkeling. ET bezoekers werden door de Illuminati uitgenodigd als onderdeel van een overeenkomst die hen in staat stelde bases op Aarde te hebben in ruil voor geavanceerde technologie. Sinds die vroege dagen, zo’n 70 jaar geleden, hebben de Illuminati zich bijna zeker veel verder ontwikkeld dan je zou hebben verwacht en lopen ze vele jaren voor op jullie huidige kennis. Het zal ze echter niet in staat stellen te bereiken wat ze zich voorgesteld hadden, aangezien hun vaardigheid om te doen wat ze willen niet langer een optie is, zoals al is uitgelegd.

Week na week gebeuren er over de hele wereld veel dingen, en de Lichtwerkers zijn druk bezig erbij te helpen. De Duisteren manipuleren de economie om de gewenste resultaten te krijgen die niet altijd in jullie belang zijn. Het zal echter niet ten goede komen aan de betrokkenen, aangezien de toekomst niet in hun handen ligt, daar Hogere Wezens het onder hun volledige controle hebben. Nadat degenen die de wereld hebben geprobeerd over te nemen verwijderd zijn zal snelle vooruitgang, waarvan iedereen zal profiteren, worden geboekt. In een relatief korte tijd zullen jullie kunnen profiteren van nieuwe technologieën die lange tijd voor jullie verborgen werden gehouden. De dagen van het Duister zijn geteld en haar activiteiten staan onder controle van Lichtwezens.

Dit bericht komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vert.: Marja/Rob

Bron: http://gfindutch.blogspot.pt/2016/01/mike-quinseys-hogere-zelf-15-jan-2016-nl.html/

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 8 januari 2016

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 8 januari 2016

image

…Jullie dienen zoveel te leren omtrent jullie Aarde en hoe jullie geschiedenis-boeken ver bezijden de waarheid zijn, geschreven zonder enige waarheid ervan…

Geliefden. Haal diep adem en bereid je voor op vele veranderingen die op het punt staan om naar buiten te komen. Op het eerste gezicht kan het lijken dat sommige destructief van aard zijn als het gaat om de huidige systemen. Alle handelingen zouden echter bekeken moeten worden met het grotere perspectief in het achterhoofd, aangezien jullie een periode ingaan van vele veranderingen. In iedere fase zullen jullie ze uiteraard beoordelen naar hun directe effect. Als jullie echter zicht hadden op het resultaat op lange termijn, zouden jullie begrijpen hoe iedere gebeurtenis deel uitmaakt van het gehele veranderingsproces. De meesten van jullie weten al dat de gebeurtenissen die zich aandienen, plaatsvinden om jullie te bevrijden uit de greep van het duister. Moeder Aarde voert om die reden reeds veranderingen door en ze zal door haar acties het duister “van zich afschudden”. Soms kunnen, afhankelijk waar je je op Aarde bevindt, de zaken een bedreiging voor jullie lijken te zijn, maar onthoud dat veranderingen aan de oppervlakte van de Aarde onvermijdelijk zijn voor de reiniging die gaande is. Wees ervan overtuigd dat de Galactische Federatie op dergelijke momenten actie zal ondernemen en jullie zo nodig op het moment dat jullie gevaar lopen om ernstig getroffen te worden zal verplaatsen. Probeer geen angst te hebben voor de veranderingen aangezien jullie niet direct beïnvloed worden, tenzij dit om karmische redenen gebeurt. Het is voor ons vaak moeilijk om in te grijpen in dergelijke omstandigheden, maar gegeven onze bevoegdheid om jullie te helpen, kunnen we jullie verplaatsen totdat het dreigende gevaar voorbij is. In jullie geschiedenis is vastgelegd hoe vele civilisaties zonder een spoor achter te laten eenvoudigweg zijn verdwenen.

Er is, zonder dat jullie het weten, veel gaande, maar alle gebeurtenissen op Aarde worden in de gaten gehouden door de Galactische Troepen. Ze richten waar mogelijk de energieën naar gebieden waar iedere bestaande levensvorm zo weinig mogelijk beïnvloed wordt. Er zijn echter momenten dat er grondige veranderingen nodig zijn wanneer landmassa’s omgevormd en waterwegen omgeleid worden. Op dergelijke momenten is het méér dan ooit belangrijk om rustig te blijven en te voorkomen dat jullie je energie verspillen aan angst. Blijf rustig en door dit te doen help je anderen om hetzelfde te doen.

Het is niet te vermijden dat er enige angst gepaard gaat met grote veranderingen, maar stel de mensen gerust dat dit allemaal ten bate is van het herstel van de Aarde. Het oude dat niet langer meer van nut is in het Nieuwe Tijdperk moet worden opgeruimd om ruimte te maken voor het nieuwe. Veranderingen zullen waar nodig worden vergemakkelijkt om jullie op die manier elke mogelijkheid te geven om je aan ze aan te passen. Jullie hebben meer dan één beschaving die toezicht houdt op de veranderingen, dus jullie zouden rustiger kunnen zijn in het besef dat de hogere machten de leiding hebben. De gebeurtenis die zich voltrekt is van groot belang voor het Zonnestelsel en om die reden trekt het zoveel aandacht.

Jullie zullen een loslaten van gebruiken ervaren terwijl de trillingen doorgaan toe te nemen. Het is onvermijdelijk en noodzakelijk om het volgende stadium van de evolutie van de Mensheid bereikbaar te maken. Dit doet zich aan het einde van iedere zonnecyclus voor en daarom zijn mensen in relaties niet aan elkaar gebonden. Het geeft zielen de mogelijkheid om hun voortgang te herevalueren want in de toekomst is een voortgaande ontwikkeling noodzakelijk. Jullie ervaringen hebben, terwijl jullie op Aarde zijn geïncarneerd, jullie gesterkt in de bereidheid om anderen te dienen en jullie worden, door dit te hebben gedaan, uitermate geliefd en gewaardeerd. Jullie hebben in tijden van tegenslag je kracht en vastberadenheid bewezen en zijn in staat iedere situatie die zich voordoet aan te kunnen. Diep van binnen zullen jullie je herinneren dat jullie allemaal vrijwillig hebben ingestemd met jullie groei door Aardse ervaringen en nergens anders zouden in zo’n korte tijd dergelijke kansen geboden kunnen worden.

Terwijl jullie je door de laatste overblijfselen van de oude cyclus begeven, zullen jullie je gedachten meer gaan richten op het begrijpen van het Nieuwe Tijdperk. Het zal zo anders zijn dan wat jullie nu kennen, en tevens een zeer plezierige verrassing aangezien jullie grote blijdschap en vrijheid zullen ervaren doordat jullie wensen worden vervuld. Jullie zullen niet langer gedwongen worden om te gaan met de negatieve energieën en jullie zullen in staat zijn je gekozen pad zonder inmenging te volgen. Er zullen vele wijze zielen zijn die assistentie verlenen bij het maken van jullie keuzes wat betreft de toekomstplannen. Dus maak je in dit geval geen zorgen wanneer je onzeker bent over de richting waar je levensplan je heen zal leiden. Totdat jullie je plaats innemen als galactische Wezens kunnen jullie niet verwachten volledig inzicht te hebben in je toekomstige behoeften.

Als jullie je eenmaal uit de lagere trillingen begeven, zullen jullie snel de uitdagingen van het duale leven vergeten zijn, maar altijd de lessen die jullie hebben geleerd, onthouden. Natuurlijk zullen sommigen van jullie die deze boodschap lezen al een niveau van volledig bewustzijn hebben ervaren, maar weer zijn afgedaald in je trillingen om dienstbaar te zijn in de lagere dimensies. Om die reden zullen je herinneringen van het bestaan in de hogere trillingen veel sneller terugkomen. Deze kennis heb je in je onderbewustzijn opgeslagen en het heeft je door je ervaringen heen geholpen. God voelt Onvoorwaardelijke Liefde voor je en dit is niet anders bij anderen; hij/zij ziet jullie allemaal als gelijken. Dus degenen die zich de Liefde van God niet waardig achten zouden moeten weten dat ze net zoveel respect verdienen als iedere andere ziel.

Onthoud, als je om je heen kijkt, dat elke ziel die je ziet simpelweg handelt vanuit een levensplan dat speciaal is toegerust op zijn/haar behoeften. Sta, wat voor omstandigheden er ook rondom je bestaan, deze dus toe en vergeet nooit dat iedere ziel net is als jij, ongeacht het pad dat gevolgd wordt. De waarheid begrijpen m.b.t. een ieders levensplan zou je helpen te beseffen dat er in werkelijkheid geen verschil is tussen de ene en de andere. Met een dergelijk begrip wordt het onnodig om andere zielen te veroordelen, aangezien jullie allen Eén zijn. Het is om deze reden dat jullie worden geacht je Broeder’s Hoeder te zijn en waarom alle leden van het Menselijk Ras liefde en compassie zouden moeten tonen aan elkaar. Dit te weten zou je in staat moeten stellen liefde te zenden naar degenen die in de diepten van de duisternis leven, aangezien ze je hulp meer dan elke andere ziel nodig hebben, willen ze naar het Licht terugkeren. Ze kunnen door de hogere energieën wakker worden gemaakt, ook al hebben ze hun geloof in de Eenheid van alle Leven ontkend.

Het is de bedoeling dat de her-evaluatie nu, na vele vertragingen, plaats zal vinden. Onthoud echter dat het aanvankelijk die valuta zullen zijn die in deze tijdsperiode het allerbelangrijkst zijn. Je kunt het zien als het begin van het einde van de mogelijkheid van het Duister om te koers van de Mensheid te bepalen. Jullie komen vrij uit hun ‘gevangenis’ die jullie honderden jaren belette ware vooruitgang te boeken. De meest recente periode was voor jullie de meest kritieke, waarin jullie zelf voorkwamen dat je vooruitging om te profiteren van de vele vernieuwingen die werden tegengehouden. Die situatie is bezig te worden veranderd en nu staan er veel verschillende bronnen klaar om naar buiten te treden. Het is voor veel mensen nog te gevaarlijk om in het openbaar te verschijnen met hun uitvindingen, maar met de grote aantallen die erbij betrokken zijn, betekent het dat ze niet veel langer kunnen worden beteugeld. Wees ervan verzekerd dat waar mensen zich geroepen voelen om door te gaan en het vertrouwen hebben dat te doen, ze geholpen zullen worden.

Gedurende lange tijd hebben jullie er verwachtingsvol naar uitgekeken dat er dingen zouden gebeuren, maar vanwege bepaalde redenen werden velen daarvan vertraagd. Die periode is nu bijna voorbij en de tijd is gekomen waar degenen van het Licht veel meer bewegingsvrijheid en vrijheid van meningsuiting zullen hebben. Veel heeft zich gedurende jaren opgebouwd en spoedig zullen de sluizen worden opengezet en af en toe zullen jullie je overweldigd voelen door de snelheid waarmee gebeurtenissen plaatsvinden. In recente jaren werd er veel vooruitgang geboekt en zodra omstandigheden dat toelaten zullen er een enorme hoeveelheid nieuwe uitvindingen worden vrijgegeven. Jullie zullen mogelijk geschokt, maar niet verbaasd zijn te ontdekken dat jullie zo’n 100 jaar ernstig tekort zijn gedaan. Het zal jullie echter niet veel langer onthouden worden, en wanneer vrede eindelijk op Aarde arriveert zal de ene na de andere verrassing in snelle opeenvolging worden vrijgegeven. Er kunnen nog steeds onvoorziene vertragingen zijn, maar de veranderingen ten goede zullen niet veel langer op zich laten wachten.

Jullie dienen zoveel te leren omtrent jullie Aarde en hoe jullie geschiedenis-boeken ver bezijden de waarheid zijn, geschreven zonder enige waarheid ervan. Wanneer het de juiste tijd is zal jullie Galactische familie ervoor zorgen dat jullie allemaal de gelegenheid hebben jullie ware geschiedenis te leren kennen. Ze kunnen hun punt maken door jullie gebeurtenissen die in het verleden plaatsvonden te laten zien zoals deze daadwerkelijk plaatsvonden. In het grotere plaatje zul je zien hoe het Menselijk Ras verkeerd werd geïnformeerd m.b.t. haar geschiedenis, specifiek in recente tijden. Jullie zullen de waarheid leren achter de oorzaak van de twee wereldoorlogen en dit zal zeker een schok en afschuw veroorzaken m.b.t. het enorme verlies aan levens. Er is geen enkele manier waarop de waarheid verdraaid of gemanipuleerd kan worden en het zal niet worden onthuld om iemand de schuld te geven, maar om de zaken recht te zetten.

Degenen die verantwoordelijk zijn voor jullie ‘gevangenneming’ op Aarde zullen zich verantwoorden voor hogere autoriteiten dan de onze. Ze zullen van de Aarde worden verwijderd om ervoor te zorgen dat hun invloed niet langer in staat zal zijn zich te bemoeien met de nieuwe energieën. De dag dat jullie vrij zullen zijn van elke bemoeienis komt eraan, zodat jullie je leven kunnen leiden zoals jullie verkiezen, maar dan wel in absolute vrede. Het moet worden ervaren om te begrijpen wat dat betekent, aangezien woorden te kort schieten om te proberen te beschrijven wat absolute vrede en harmonie inhoudt. Jullie huidige leven is maar een droevige reflectie van hetgeen jullie toekomt, dus elke inspanning die jullie doen om je te verheffen naar de hogere trillingen zal de moeite waard zijn. Op het hogere niveau kunnen jullie je ware familie en vrienden die jullie lange tijd vergeten zijn, maar die jullie je spoedig zullen herinneren wanneer je ze weer ziet, ontmoeten.

Er zal bijna zeker een tijd komen waarin mensen zullen moeten weten wat er gebeurt op Aarde en hoe dit hun toekomst zal beïnvloeden. Als iemand van degenen die over meer kennis beschikt die anderen het kan helpen begrijpen, zul je gevraagd worden te helpen totdat het nieuws op mondiaal niveau kan worden uitgezonden. Het zal op zo’n manier worden gedaan dat iedereen, ongeacht waar men is, de gelegenheid zal hebben dit te ontvangen. Onze eigen vertegenwoordigers zullen onder jullie zijn, en inderdaad zijn velen dat al en hebben ze hun best gedaan zoveel mogelijk mensen te informeren t.a.v. hetgeen er gebeurt.

Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en de weg naar vervolmaking verlichten. Dit bericht komt via mijn Hogere Zelf.

Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja