Recreating Balance: Oproep tot de Brotherhood voor Rechtvaardigheid op vrijdag 13 juli, door Untwine…

Recreating Balance: Oproep tot de Broederschap / Brotherhood voor Rechtvaardigheid op vrijdag 13 juli, door Untwine…

Ik doe voor vrijdag 13 juli een oproep aan de Goddelijke Mannelijke Scheppingskracht (Divine Masculine) om op te staan en Gerechtigheid naar de Aarde te brengen. Zoals eerder vermeld, is vrijdag 13e verbonden met Templar-tijdlijn van Terugkeer van het Licht (Return of the Light). Het is ook een dag van viering en terugkeer van de Godin.

Dus ik roep vooral mannen, broers en ook vrouwen om op vrijdag 13 juli om 02:37 uur UTC / GMT (*) wat zo’n 10 minuten is voor de exacte Nieuwe Maan-tijd, de Goddelijke Mannelijke energie op te roepen, er contact mee te maken met de Goddelijke Mannelijke energie (of scheppingskracht) en ook aan het begin of om het op te nemen in je Heilige Verbonds ceremonie (**) op dezelfde dag. En dan kun je doorgaan met de Godinnen-meditaties en Heilige Verbonds ceremonies zoals vermeld in mijn vorige post:

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2018/06/friday-13th-july-new-moon-sirius-isis.html

Om verbinding te maken met de Goddelijke Mannelijke energie of scheppingskracht, maak je verbinding met Aartsengel Michael en zijn engelen en visualiseer je zijn Blauwe Vlam van Goddelijke Wil, en verbind je je ook met Ashtar en het Ashtar command, het Jupiter command en de energie van Mjolnir, het elektrisch blauw Licht van Goddelijke Wil.

Visualiseer dat deze Blauwe Vlam en Blauw Licht je energieveld omringen, jou volledig omringen, je kracht geven en het doel om je missie voort te zetten en je dromen te manifesteren.

Visualiseer dat deze Blauwe Vlam en Blauw Licht en Aartsengel Michael en Ashtar en hun teams zich verspreiden om de Aarde, rondom het hele planetaire energieraster, rondom het Cintamani-raster rond de Aarde en het Zonnestelsel, alle duisternis en interferentie verwijderend, de Goddelijke Galactische Gerechtigheid breng, een veilige ruimte creërend voor alle bewuste wezens om vrij te leven en volgens hun zielendoel (Soul Purpose) te kunnen leven.

blogger-image--1328131387.jpg

blogger-image--265620301.jpg

blogger-image--385350519.jpg

blogger-image--1447421059.jpg

https://soundcloud.com/caballero-del-grial/grial-rey-celestial?in=caballero-del-grial

Met betrekking tot de connectie met Godinnenenergie en het Heilige Verbond (**), zou ik opnieuw een oproep willen doen aan mannen, broeders, om er aan te denken om hun eigen innerlijke verbinding met de Goddelijke Moeder, de Godin, te bevestigen en te onderhouden en om daarmee een verbinding te maken met vrouwen. Menselijke vrouwen kunnen de innerlijke connectie met de Godin niet voor mannen doen. Proberen iets alleen buiten jezelf te realiseren, brengt alleen maar verstoringen. Het is belangrijk voor mannen op deze planeet om die innerlijke connectie zelf goed te onderhouden met zowel God als Godin. De externe verbinding en balans die we willen creëren en ervaren tussen mannelijk en vrouwelijk, moet een weerspiegeling zijn van innerlijk huwelijk, het innerlijk evenwicht.

Bevrijding Nu 💖

(*) 2:37 uur UTC / GMT is gelijk aan 04:37 uur in Nederland / België / Duitsland /Frankrijk

(**) het Heilige Verbond of de Heilige Vereniging, de Heilige Unie, the Sacred Union

Bron: https://recreatingbalance1.blogspot.com/2018/07/call-to-brotherhood-for-justice-on.html

Vertaling FrankW

Geplaatst 12 juli 2018

Advertenties

Michael Roads: ‘Het onderscheid tussen Ziel, Spirit en Hoger Zelf…’ 22 februari 2015

‘Jullie voorstelling is een creatie. Wat jij je voortdurend voorstelt zal je uiteindelijk beleven. Wees voorzichtig met je voorstelling…’

Jij en ik zijn zielen die gekleed zijn in een stoffelijk lichaam en identiteit. Het is de ziel die verondersteld wordt om te incarneren van het ene zogenaamde leven naar een ander, maar de woorden die we gebruiken om dit te beschrijven neigen ernaar om een vals plaatje te creëren.

Het veronderstelde beeld is dat als we sterven, we door her-geboorte opnieuw naar de Aarde incarneren. Met andere woorden, het beeld is geboorte, dood en her-geboorte, telkens weer. Dit beeld is vals.
Lichamen sterven, identiteit blijft vastzitten en de ziel gaat voor altijd verder. Ons leven is feitelijk de voortzetting van de ziel, die het ene lichaam/identiteit na het andere gebruikt om door te gaan met onze reis van zielengroei, van het uitbreiden van het bewustzijn, van Zelf-Bewustzijn. Ik beschrijf dit proces meestal als een film, de Continuïteit van het Zelf. Hij/Zij die nooit sterft, dus nooit wordt herboren, maar doorgaat in een groter frame van tijdloze tijd.

De Ziel/Zelf heeft geen lineaire mate van tijd. Lichaam/identiteit meet het voorbijgaan van lineaire tijd door het verouderen van het lichaam, want stoffelijk leven we in een lineaire werkelijkheid. Dit geeft ons “oorzaak en gevolg” en “polariteit” die beiden prachtige instrumenten zijn voor groei en verbreding van ons menselijk bewustzijn.

Ongelukkig genoeg echter, heeft dit ook veroorzaakt dat we geloven in onze sterfelijkheid, om te geloven en te accepteren dat we feitelijk sterven. Voor veel mensen betekent dood het absolute einde, terwijl anderen denken dat we in een graf liggen en wachten op een klaroengeschal om uit de dood op te rijzen. Maar weer anderen denken dat we in de hemel leven … of in de hel… Dit alles overeenkomstig de wijze hoe we ons aparte leven leidden. En oh, zoveel mensen geloven in een ‘dag des oordeels’ door een wraakzuchtige God.

In een Grotere Werkelijkheid bezet alle tijd dezelfde ruimte. Ik noem dit Bolvormige Tijd. Dat betekent dat we in het eeuwige moment leven. Ziel en Hoger Zelf weten dit, maar de ziel gaat in en uit de lineaire tijd als deel van haar groeiproces. En bij dit groeiproces, die in de lineaire tijd vele duizenden jaren kan omspannen – terwijl die in een grotere werkelijkheid alleen het eeuwige moment bezet – vergeet de ziel haar Waarheid.

De ziel vergeet, dus is die afhankelijk van haar identiteit om naam en betekenis te geven aan het leven. Maar terwijl de ziel groeit, of die dat nu geleidelijk of plotseling doet, verbindt die zich met haar grotere Waarheid en de ziel kent zichzelf als Zelf. Bij dit proces, heeft identiteit-ego niet langer meer een ware betekenis, niet langer dient ons de dagelijkse vrees en illusies van afscheiding, want het Zelf kent zijn Eenheid met alle leven.

Persoonlijk houd ik er niet van om de term ‘Hoger’ Zelf te gebruiken. Hoger Zelf houdt in dat de identiteit – Ik/Mij – een lager zelf is en dit is niet waar. Jij en Ik zijn een ziel/Zelf op een reis om het ‘Ik Ben’ Zelf te ontdekken via de ervaringen van de identiteit/ziel zelf. Dit is waarom we hier zijn.

Er is geen andere reden. Ambitie, het stellen van een doel, en alle ‘vallen van het succes’ zijn gewoon subtiele vallen die de angsten voeden van de identiteit/het ego terwijl die de identiteit/het ego verder doen vallen in de illusie.

Okay, hoe kan financieel succes een vrees voeden als die verschijnt om dat te verzachten? Vrees is altijd gebaseerd op valsheid, in de illusie. Dus iets dat vrees lijkt te doen verdwijnen is juist het voeden en koesteren van vrees. Vele jaren geleden hield ik varkens.

Toen het hun etenstijd was schreeuwden ze heel luid en in doordringende kreten om hun voedsel en met meer dan honderd ervan haastte ik me om ze te voeden om dat oor-splijtende crescendo te stoppen. Natuurlijk, de vrede bleef alleen maar tot aan de volgende etenstijd. En dit is hoe vrees is. Je koopt het eten-kaartje om de vrees te doen stoppen, maar op het moment waarop je niet langer het volgende kaartje met eten koopt, begint het gekrijs weer opnieuw.

En in dat hele proces wordt de eetlust van de varkens/vrees groter en groter. Je kunt zien waar dit naar toe leidt. Het voert naar levens van conditionele reactie om iets te doen om het gekrijs te stoppen van vrees die door je hele Wezen heen echoot. Dit is de reis van de ziel als het verder gaan zwaar wordt.

Ik kijk naar sommige mensen die heel succesvol over zichzelf nadenken en ik ben me bewust dat in hun zelf-bedrog/illusie zij geen idee hebben van het proces van ziel/leven. Ze worden gedreven om meer geld te maken, om meer financiële veiligheid te creëren voor hun door vrees gedreven ego/identiteit die velen zelfs niet herkennen.

Deze conditie houdt de ziekenhuizen vol en bezig! Blind vertrouwen kan een tijdelijke fixatie zijn maar die bied geen permanente oplossing. Om de zaken nog erger te maken, hebben mensen in deze situatie – en dat zijn miljarden – geen idee van wat de situatie werkelijk is. Hun hele focus is het illusie/probleem, eerder dan de Waarheid/oplossing. Een intellectuele benadering zal niets bieden, want het is het intellect dat gelooft in en die het zelf-bedrog creëert van illusie.

Het intellect is een lang gevestigde isolationist, terwijl intelligentie zich uitdrukt door en vanuit heelheid. Indien, of als we intelligentie gebruiken om met angst om te gaan, zullen we snel ontdekken dat angst geen fundering in zichzelf heeft; die moet worden gecreëerd. Holistische intelligentie geeft nooit enige waardige fundering in zichzelf; geïsoleerd intellect schept angst door het volgen van een negatief “wat als” soort van de ergst mogelijke scenario’s.

Voordat ik dit loslaat wil ik graag een manier uit vrees bieden. Vertrouwen! Vertrouwen in het Zelf. Vertrouw dat ondanks alle mogelijke bewijs voor het tegengestelde, je adequaat en capabel bent. Vertrouw dat het onsterfelijke Wezen dat je werkelijk bent, de intelligentie heeft om met alles om te gaan dat in je leven komt. Uiteindelijk ben jij de schrijver van het boek van je leven! Vertrouw dat je een echt prachtig, metafysisch, multidimensionaal Wezen van Liefde en Licht bent. Dit is jouw Waarheid. Vertrouw daar op.

In alle leven is spirit. Jij bent een spiritueel Wezen. De ziel die jij bent is de groei van de individualisatie van spirit. Op elk moment van je leven druk jij spirit uit … en alle spirit is Een. Spiritueel, ben je. Een met alle leven, met elke persoon. Positief accepterend of negatief kritisch, de wijze waarop je denkt is de wijze waarop je jezelf en andere mensen zult behandelen, en het is de wijze waarop je het leven zult creëren om met je om te gaan. Elke levensvorm in de Natuur is een uitdrukking van spirit, dezelfde spirit die in jou zich uitdrukt.

Door spirit ben je verbonden met alles. Niets is buiten het Zelf, want Zelf is een grenzeloos en onmeetbare uitdrukking van spirit. Als de ziel zich uit het lichaam trekt, blijft de spirit bij de ziel, want net als de ziel een uitdrukking is van spirit, zo is het lichaam een uitdrukking van de ziel. Spirit kan niet sterven, leven kan niet sterven.

Alles dat gebeurt bij de zo-genaamde menselijke dood is dat het bewustzijn/spirit/ziel zich lostrekt van het stoffelijke lichaam, en doorgaat als een metafysisch Wezen van Liefde en Licht op een niet-stoffelijk niveau van uitdrukking. Jij bent een eeuwig Wezen van Liefde met de vrijheid om je Zelf uit te drukken op welke wijze je je dat voorstelt.

Jullie voorstelling is een creatie. Wat jij je voortdurend voorstelt zal je uiteindelijk beleven. Wees voorzichtig met je voorstelling. Kijk naar voorstelling als een betekenis; de innerlijke beelden die je schept zullen altijd deel van je leven zijn. Stel jezelf voor als een Wezen van Liefde en Licht. Dat is wijsheid!

In Liefde en Licht.

Michael (Roads)

Bron: “The Difference Between Soul, Spirit and Higher Self,” by Michael Roads, February 18, 2015 at http://wakeup-world.com/2015/02/18/the-difference-between-soul-spirit-and-higher-self/

Originele link: [http://wakeup-world.com/2015/02/18/the-difference-between-soul-spirit-and-higher-self/]

Een Uur Met een Engel: Aartsengel Gabrielle over “Het Nieuwe Gouden Raster; Het Proces van Ascentie; De Komst van de Globale Welvaart”, 26 Augustus 2013

 

Een Uur met een Engel 'An Hour with an Angel'

Een Uur met een Engel
‘An Hour with an Angel’

 

Steve Beckow Intro: Aartsengel Gabrielle beschrijft vandaag de ondergang van het oude driedimensionale raster van de mensheid en diens vervanging door een nieuw gouden raster – het nieuwe collectieve bewustzijn van de mensheid in het Gouden Tijdperk en het raster waarop alle energie reist en communiceert.

Zij bespreekt hoe wij uit het valse zelf vandaan gaan naar het Zelf dat de volledigheid is van wie wij zijn. Zij omschrijft wat het betekend en omvat om de waarnemer van het zelf te zijn.

Zij vraagt ons om het gefragmenteerde zelf te omhelzen en om iedere dag tijd door te brengen met het ervaren van de volledigheid van wie wij zijn. Zij verzekerd ons dat de energieën die naar de Aarde gestuurd worden momenteel voldoende zijn voor de integratie in/naar de volledigheid van ons wezen om zich voor te doen. Zij traint ons in het knuffelen, omhelzen en het houden van onszelf.

Zij herinnert ons eraan dat wij onszelf in deze donkere kamer gezet hebben om door de duisternis heen te breken. Zij vraagt ons om ons onderscheidingsvermogen te gebruiken aangaande wie wij vertrouwen, maar om te beginnen door onszelf te vertrouwen en van daaruit uit te stralen.

Zij bespreekt het goddelijk mannelijke en het goddelijk vrouwelijke in termen van de stilte van het Geheel en de beweging van de energie. Zij omschrijft de “drievoudige vlam” of drie-eenheid van stilte (de Vader), energie (de Moeder), en de stilte binnenin de energie (het Kind of Zelf).   

Wij eindigden met een discussie over de komst van de globale welvaart.

##############

Graham Dewyea:  Groeten en Zegeningen aan iedereen. Welkom bij een Uur Met een Engel met Steve Beckow, oprichter van de website ‘Gouden Tijdperk van Gaia.com’ en auteur van ‘De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt’ en Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek ‘De grote Ontwaking’. Het is mij een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea.

Onze gast van vandaag is Aartsengel Gabrielle. Dus, hiermee, geef ik het aan jou over, Steve.

Steve Beckow:  Heel veel dank, Graham. En welkom, Aartsengel Gabrielle.

Aartsengel Gabrielle:  En welkom aan jullie, lieve harten – want Ik Ben Gabrielle, Ik Ben Suzanna Michaela Gabriellele, Lelie van de Liefde, Trompet van de Waarheid, Boodschapper van de Ene. En het is mijn eer om in dit platform inbegrepen te zijn en in deze verrukkelijke bijeenkomst van vandaag.

Ik breng jullie niet alleen het geschenk van mijn gouden vlam, maar ook mijn gouden elixer – het elixer van evenwicht, van volmaakte gezondheid en van vreugde – dat het jullie mag vullen, jullie mag completeren, jullie mag verfrissen en jullie mag katapulteren, alsof het brandstof van een raket is!

Jullie kunnen je afvragen mijn lieve engelen, familie en vrienden, waarom ik het ongebruikelijke standpunt ingenomen heb om te verzoeken vandaag met jullie te spreken. En ik doe dat… – en wij zullen er meer over spreken – maar ik wens dat jullie wederom weten over de vernieuwing, nee, niet alleen van de belofte, maar van jullie gouden raster, van jullie individuele gouden raster, van het collectieve gouden raster van de mensheid, en het gouden raster van Gaia, welke gehecht is aan en een integraal deel is van het gouden raster van Alles.

Velen van jullie voelen dat je geworsteld hebt, dat jullie rasters opgeruimd hebben, vasanas, kwesties vanuit vroegere levens en jullie huidige leven, en jullie vragen je af of jullie in het proces van Ascentie zitten. En dat is waarom ik naar voren kom.

Jullie gouden raster, het nieuwe raster van de mensheid waarop alles reist – alle energie beweegt en uitzend, communiceert – is op z’n plaats.

Wat betekent dit in praktische termen? Het betekend dat het raster van de oude derde, welke behoorlijk donker, angstig, beschadigd en verscheurd was, werd vervangen. En het werd niet alleen vervangen in elk en iedereen van jullie, maar voor het gehele collectief.

Dit, mijn vrienden, is een essentieel component van de Ascentie van jullie allemaal als één groep, één hart, één geest en één wil.

Welnu, betekend dit dat daar niet diegenen zijn die het zullen weerstaan? Natuurlijk zijn die er. Maar zij worden nog steeds gepenetreerd, ingedamd op hele gevarieerde manieren, er wordt aan hen van bovenaf en van onderaf gewerkt, en ook onder en boven door jullie sterren broeders en zusters. En aangaande dit, zijn jullie gereed om verder te gaan. En, lieve harten, Ik ben gereed om verder te gaan met jullie vragen.

SB:  Dank je wel, Aartsengel Gabrielle.

Ik zou u een vraag gaan stellen over uw werk, maar ik denk, omdat u dit onderwerp al geïntroduceerd hebt, wij dat een beetje later op kunnen gaan pakken.

Kunt u ons op dit moment helpend om distinctie te begrijpen, of het verschil, tussen het zelf dat wij zijn, het valse raster dat wij zijn, en hoe wij kunnen herkennen wanneer dat valse raster ons beïnvloed, en hoe wij dat zelf kunnen bewegen en enige afscheiding kunnen creëren tussen ons en dat raster, alstublieft?

Aartsengel Gabrielle:  Ik zou verheugd zijn om dit met jou te bespreken. En dit is één van de dingen welke jullie zullen weten en ertoe zullen komen over mij te ontdekken, en dat is dat ik uitwisseling verwelkom, want ik ben ook de Aartsengel van de communicatie. En wat is communicatie behalve levendige uitwisseling? Dus ja, laat ons verder gaan.

Wat jij zegt via het lagere zelf, één manier om hieraan te denken, is als het zelf dat niet volledig geïntegreerd is, dat het nog steeds fragmentarisch is, en dat je niet volledig de volledigheid omhelsd hebt, de heelheid van de waarheid van wie je werkelijk bent.

Nu, is dit een misdaad tegen de mensheid? Nee, maar het is zeer zeker een wens om uit dat gefragmenteerde zelf weg te gaan in/naar de volledigheid, de verankering van die geïntegreerde heelheid.

Dus wat doe je? Lieve harten, het is belangrijk dat je zowel de [passieve] waarnemer wordt als wat wij zouden willen noemen de actieve waarnemer. Laat mij dit uitleggen.

Een zeer simpele lakmoes test voor jullie om te weten wanneer je vanuit het mindere zelf komt, het gefragmenteerde zelf, de oude zelf, de illusionaire zelf, is wanneer je stopt, pauzeert, en zegt, “Voelt deze gedachte … voelt deze handeling … voelt dit gevoel als Liefde? Demonstreert het Liefde? Is het representatief van wie Ik werkelijk ben?”

En als het antwoord nee is, treed terug, hergroepeer, centreer, veranker diep binnenin jouw geliefde Gaia. Sta met mij, sta met Michael, en ga dan verder op manieren die van de waarheid van Liefde zijn.

Het klinkt eenvoudig, en wij zeggen het op manieren die eenvoudig zijn omdat wij willen dat jullie volledig begrijpen; dat het het meest eenvoudige ding en het de meest complexe onderneming is die jullie ooit zullen doen. Dus het is om de waarnemer van jezelf te zijn.

Welnu, wat doe je met dat gefragmenteerde zelf wanneer het naar de oppervlakte stijgt, wanneer het in daden omgezet wordt, wanneer het degene is die in jouw lichaam loopt, spreekt, zich op manieren gedraagt welke jij niet werkelijk bent? Ver/beoordeel je het? Straf je het af? Bekritiseer je het? Schreeuw je ertegen? Word je er kwaad op? Geen van bovenstaande.

Wat je doet, geliefde engelen, is dat je het omhelst. Je stelt het gerust. Je brengt jouw liefde tot uitdrukking, jouw begrip. Omdat dat gefragmenteerde deel van jezelf, of je het nu wel of niet erkend, vanuit diens perspectief, het zoveel als dat het kan z’n uiterste best doet.

Dat gefragmenteerde zelf is gelijk aan het gekwetste kind dat kuren heeft om jouw aandacht te krijgen, of te doen wat het denkt – en ik benadruk “denkt” of “voelt”, op een zeer lage trilling van wat het denkt – dat het verondersteld wordt te doen en wat het denkt dat het universum zelf, de geïntegreerde heelheid van wie je bent, wilt dat het doet.

Dus je straft het niet af. Je omhelst het. Want was is het gefragmenteerde zelf behalve een aspect, een deel van wie jij bent? Dus je omhelst het gefragmenteerde zelf, degene die zich gedraagt als “minder dan,” en je brengt het naar binnen via het portaal van jouw hart; je zorgt ervoor en staat die integratie, transmutatie en transformatie toe om plaats te vinden.

Is dit duidelijk?

SB:  Zeer duidelijk. Wat u beschrijft is inderdaad het proces dat ik gebruik wanneer ik voltooi wat ik noem “vasanas,” wat u noemt valse rasters. Ik heb er geen probleem mee om mijn gefragmenteerde zelf te omhelzen, omdat ik dat ervaar. Ik ervaar mijn kwaadheid, Ik ervaar mijn rancune. Ik ken dat.

Maar wanneer u zegt om het totale geïntegreerde zelf te omhelzen, wel, van dat mag ik nog geen ervaring hebben. Dus het is behoorlijk moeilijker voor mij om het geïntegreerde zelf in te voelen of te omhelzen dan dat het is om te denken van, zeg bijvoorbeeld, het omhelzen van mijn irritatie of schaamte of iets van dien aard.

Kunt u een klein beetje tegen ons spreken over hoe iets te omhelzen dat je nog nooit eerder ervaren hebt, alstublieft?

Aartsengel Gabrielle:  Jij neemt aan dat je nooit jouw geïntegreerde zelf en jouw heelheid ervaren hebt. Welnu, laat ons beginnen door jou te vertellen – niet te adviseren, niet te begeleiden, maar nieuws te delen – dat jouw (jullie) gouden raster, waarop jouw geïntegreerde heelheid ligt, intact is. Dus dat is al gedaan.

Nu, ben je als een kind dat nog steeds de volledigheid van wie je bent aan het ontdekken is, de pracht, jouw talenten, jouw bekwaamheden, de uitgebreide werkelijkheid? Ja, je bent precies zoals dat kind.

Heb je ooit naar een baby gekeken, een zuigeling of een peuter, als zij hun tenen ontdekken? Het is een enorme fascinatie voor hen. En dan ontdekken zij dat zij hun voet in hun mond kunnen steken, en hun vingers en al het andere dat zij maar te pakken kunnen krijgen.

Jij bent de peuter. Jij bent het kind dat nog steeds de volledigheid van jouw wezen aan het onderzoeken is. Maar, lieve harten, laat mij buitengewoon duidelijk zijn: Jullie kwamen niet naar de Aarde in deze incarnatie eenvoudig als een fragment van wie je bent. Dat maakte geen deel uit van jouw plan, en het maakte geen deel uit van het plan van de Moeder.

Dus waar dit Ascentieproces over gaat is dat proces van ontdekking, verankering, de integratie accepteren – ja, accepteren, omdat sommigen van jullie het bevechten, of sommigen van jullie verwachten meer – verankeren dat binnenin jullie zelf. Dus hoe doe je dat?

Neem tijd, iedere dag – ja, iedere dag – niet om alleen in vreugde te zijn, welke mijn favoriete aanbeveling is, maar om met de volledigheid van jezelf te zijn; om in jouw hart te verankeren en eenvoudig te voelen en te ervaren – en vraag om te ervaren – de volledigheid van wie je bent.

Jullie allemaal – ja, jullie allemaal – hebben momenten gehad waarin je voelde dat je overstroomde met energie, met waarheid, met vreugde, met liefde. En dan keer je terug, je trekt je terug, en je zegt, “Wel, dat is niet de consistente volledigheid en werkelijkheid waarin ik leef en werk.”

Maar dat is onjuist, lief hart. Dat is de waarheid van wie je bent. En als je dat omhelst en er dagelijks, ieder uur op voortbouwt, wat het dan doet, wanneer je eenmaal dat verankerd hebt van wat je denkt dat dat het beste gevoel, weten en waarheid geweest is dat je ooit gehad hebt, zal het, steeds groter en groter, beginnen uit te breiden.

De energieën die naar elk en iedereen van jullie gestuurd werden, en naar het collectief en naar de planeet, zijn voldoende op dit moment voor niet alleen het besef van deze integratie om zich voor te doen, maar ook voor de uitbreiding van deze integratie om zich voor te doen.

Dus je zegt, “Maar, Moeder, Gabrielle, Michael, Quan-Yin, Boeddha – Ik weet niet hoe te mediteren.” En wat wij tegen jou zeggen is, leer het. Ga naar de stille plaatsen van jouw hart. Het is niet moeilijk. Sta jezelf toe te verankeren en eenvoudig te ontvangen. Dit is de grootste barrière tot wat jullie ervaren, wanneer je zegt, “Ik ontvang/aanvaard niet volledig mijn geïntegreerde zelf.”

Dus je bent niet op het steunpunt, je bent niet op het centrale punt, je bent niet op het stilte punt. Je bent niet aan de zijde van de wip-wap welke meer betrokken is met het gefragmenteerde zelf.

Kom terug naar het midden, of zelfs beter, lief hart, ga aan de zijde van de volledigheid van wie je bent.

SB:  Het is een beetje moeilijk om hierover te spreken, omdat ik niet helemaal voor mezelf spreek, maar ik probeer meer te spreken voor sommige van de luisteraar/lezers. Laat mij een ander geval poseren dan dat u eerder poseerde.

U sprak over de baby, het jonge kind dat diens teen ontdekt, en ontdekt dat het diens teen in zijn mond kan steken, waar ik zeer veel van genoot. Maar laat mij het geval poseren van een man in een donkere kamer en dat hem verteld wordt om te omhelzen.

Hij kan niet zien wat hij moet omhelzen. Hij weet niet wat hij moet omhelzen. En wij gaan sowieso in/naar het algemene onbekende. Het geheel van de toekomst welke voor ons ligt is onbekend. Het is op sommige manieren als een donkere kamer.

Hoe omhels je iets dat je niet kunt zien of aanraken in een donkere kamer?

Aartsengel Gabrielle:  Laat ons met betrekking tot verscheidene dingen spreken. Allereerst, waarom geloven jullie dat jullie in een donkere kamer niet kunnen zien?

Waarom zouden jullie geen beroep op mij doen om mijn gouden licht te brengen om jou de weg te tonen? Waarom zouden jullie geen beroep op Michael doen, met zijn blauwe vlam, of Uriel met zijn zilveren vlam, welke specifiek ontworpen is om jullie de weg door de duisternis te laten zien.

Dus er is geen tekort aan ondersteunende gereedschappen, omdat de gereedschappen eenvoudigweg een reflectie zijn van de hulp welke wij en het volledige Gezelschap van de hemel jullie wensen te geven.

Dus deze zijn de beginpunten. Neem niet aan dat je niet kunt zien, want zelfs in de donkerste kamer begin je schaduwen, enzovoorts, te zien. En weet ook dat in wat mensen aannemen dat duisternis is, nog steeds de aanwezigheid is van alle stralen. De energie verdwijnt niet eenvoudig omdat, in jullie menselijke geloofssysteem, jullie menselijke ogen denken dat jullie niet kunnen zien. Dat is een gedachteproces.

Open jouw vierde, jouw derde en jouw nieuwe oog, (1) maar laat ons ook praktisch zijn. Wat doe je wanneer je in een donkere kamer bent? Want waar je werkelijk naar refereert, is die donkere nacht van de ziel.

Wat doe ik wanneer ik in die plaats van afgezonderdheid ben en ik geen licht aan het einde van de tunnel of op de bodem van de put zie, anders dan een beroep op ons te doen? En wij zullen reageren.

Omhels jezelf. Omhels jezelf, knuffel jezelf, letterlijk, zoals jij jezelf nog nooit eerder geknuffeld hebt. Waardeer, houd van, eerbiedig, eer jezelf zoals je dat nog nooit eerder gedaan hebt.

Eer jezelf met de intelligentie en de bekwaamheid, zelfs als er niet zoiets zou zijn als het Gezelschap van de Hemel, om jouw weg uit die donkere kamer vandaan te vinden – omdat, vergeet het niet, jij jouw fysieke vorm hebt, je hebt de tastzin, de reukzin, je hebt het gehoor. Dus het brengt het vertrouwen in jezelf en jouw capaciteiten naar een nieuw niveau. Maar er is ook de andere manier om ernaar te kijken.

Ga door met jezelf te knuffelen en vraag jouw zoete, geliefde wezen, “Wat doe ik hier? Wat in de liefde vrede…” – en is zeg dat zeer specifiek –  “hoopte ik te leren en te bereiken door in deze donkere kamer te zijn?”

Wat ik aan jullie suggereer, en dit is voor de meesten van jullie het punt van doorbraak, jij plaatst jezelf in de donkere kamer – ja, soms met grote hulp – zodat je door deze illusie van isolatie, van afscheiding, van het alleen zijn heen kunt breken, want het is eenvoudig niet zo.

Als niets anders, verlaten jouw beschermers, jouw gidsen nooit jouw zijde. De moeilijkheid komt als jij jouw hand niet uitsteekt en tegen jouw gids zegt,”Neem mijn hand en laat me de weg hier uit vandaan zien.” Dit is een kwestie van het geloven dat je alleen bent. Het is twijfel in plaats van vertrouwen. Het is angst in plaats van hoop.

Waarom je in die donkere kamer bent is om te zeggen, “Ik heb er meer dan genoeg van, en ik doe het niet meer!” en het betekend niet dat je afstand doet of dat je jouw volledige spirituele reis weggooit! Je zegt, “Ik ben klaar met deze illusie, en ik wil de volledigheid van mijn geïntegreerde zelf. Ik heb genoeg gehad!”

En voor dit, zeggen wij, dank God! Dank Moeder/Vader/Eén. Laat het los.

SB:  Wel, ik ben blij dat u deze vraag over vertrouwen naar voren bracht, omdat dat de volgende vraag was die ik u zou gaan stellen.

Wij, als een collectief, zijn door zoveel heengegaan. Er is tegen ons gelogen, wij zijn gemanipuleerd, wij zijn verarmd. Wij moeten het feit tegemoet treden dat onze leiders een nucleaire derde wereldoorlog planden en een groot aantal van ons uit wilden roeien, en hebben geprobeerd om ons ofwel machteloos te maken of ons te doden met pandemieën – hetzelfde met chemtrails, verarmd uranium, etc.

Dus wij bevinden ons in een crisis van vertrouwen. En hoe kunnen wij de spier van vertrouwen trainen? Hoe kunnen wij die spier opbouwen?

Aartsengel Gabrielle:  Hoe kunnen jullie dat niet? Hoe kunnen jullie niet kiezen – omdat het een keuze is – hoe kunnen jullie niet kiezen om te vertrouwen? Hoe kunnen jullie niet kiezen om voorwaarts te gaan? Zijn er gruweldaden, intriges, verwoestingen op jullie planeet geweest? Ja. En bestaan deze elementen nog steeds? Ja.

Wij vragen jullie niet – dit is belangrijk voor jullie om te begrijpen; wij weten dat wij in heilige partnerschap met jullie zijn, en de meesten van jullie weten dat ook – maar wij vragen jullie zelfs niet om ons te vertrouwen, deze Raad van Liefde, het Gezelschap van de Hemel, het ongeziene rijk.

Wat ik van jullie vraag is om jezelf te vertrouwen. Je weet dat je geen leugenaar bent, een oplichter, een dictator, een moordenaar, een slachter, een misbruiker. Je weet dit van jezelf. En je weet dat je het patroon draagt, het raster van zuiverheid, van gratie/genade, van onschuld, van duidelijkheid, omdat waarheid, duidelijkheid en vertrouwen verenigd zijn.

Dus kies je om te vertrouwen dat je de macht/kracht hebt, dat jij jouw macht/kracht opeist en gebruikt om het menselijke collectief te veranderen? Het is echt vrij eenvoudig. Het is een ja of nee. En jullie allemaal hebben te lang en te hard gevochten om te zeggen, “Nee, ik kies het vertrouwen niet,” of “Ik kies om niet langer meer te vertrouwen.”

Wij vragen jullie niet om diegenen te vertrouwen die jullie schade berokkend hebben. Gebruiken jullie, vanuit die actieve waarnemende plaats, dat fenomenale onderscheidingsvermogen over hoe je met anderen omgaat? Natuurlijk doen jullie dat. Dat maakt deel van het uitgebreide zelf uit.

Maar jullie kunnen niet, in geen enkele betekenis, in vreugde leven als je niet jezelf vertrouwd. Dus je zegt tegen mij, “Gabrielle, hoe ga ik dan verder? Prima, ik vertrouw mezelf, maar hoe ga ik met de wereld om?” Je verbindt je in de volledigheid en in het vasthouden van de gedragingen, de acties, de gedachten van liefde.

En wanneer je dat wat niet van liefde is ontmoet, dan wat je doet is dat je stuurt – niet verbindt, niet in/naar het gebied van die persoon springt –  maar je stuurt vanuit jouw hart naar hun hart, wetende dat zij al op jouw raster zijn, het collectieve raster, je stuurt hen de versterking van liefde, en het zal, en het doet hen transformeren.

Dus ja, er zijn wantoestanden geweest. En deze wantoestanden werden niet geformuleerd door jullie sterren broeders en zusters of door het Gezelschap van de Hemel, en zijn zeer zeker geen deel van wat de Goddelijke Moeder jullie stuurt.

Dezen zijn wantoestanden die uit de oude driedimensionale werkelijkheid vandaan kwamen welke jullie breken, elimineren, en welke jullie achter je laten.

Dus het vertrouwen gaat niet over, “Kan ik de President van de Verenigde Staten vertrouwen,” “De Eerste Minister van Canada? Kan ik erop vertrouwen dat oorlog zal ophouden te bestaan en dat Michael’s plan van vrede/vreedzaamheid zal heersen?” De eerste vraag is, “Kies ik ervoor om mezelf te vertrouwen?” De tweede vraag is, “Kies ik ervoor om mijn dierbaren/geliefden te vertrouwen…” – of het nu een partner, jouw familie, jouw ziel familie of jouw vrienden zijn – en van daaruit bouw je verder. Maar het begint met jou.

SB:  Maar, Aartsengel Gabrielle, laat ons de discussie een stap verder in deze richting nemen. Ik weet – en ik ben er zeker van dat u het ook weet – dat vasanas resulteert in automatisch gedrag. Zij resulteren in een verlies van onderscheidingsvermogen en een reactie welke gebruikelijk is.

Een vasana verzuimt het aanbrengen van onderscheid, zogezegd. Want wij worden vaak gegrepen door deze automatische reactie op de dingen. Dus dit patroon van het niet vertrouwen van autoriteiten buiten onszelf, of leraren, of politici, of wie het ook mag zijn, gaat een automatische reactie zijn.

Nu, hoe werken wij met een automatische reactie zoals die?

Aartsengel Gabrielle:  Je denkt, geloofd, dat het een automatische reactie is. Het is geen automatische reactie als een onderdeel van jouw wezen. Dus zijn jullie nog steeds enige opruiming aan het doen? Ja. Maar op het moment dat die automatische reactie in jou naar boven komt, heb jij de capaciteit om te stoppen. Je bent de controle niet kwijt! En je wordt door niemand anders gecontroleerd!

Het primaire geschenk van het zijn in jouw vorm is de vrije wil. Te zeggen dat het een automatische reactie is, dat je niet kunt controleren is om jouw vrije wil te ontkennen. Dus laat ons zeggen dat je een vasana hebt, een kwestie, die naar boven komt. En je begint op de dingen af te geven of je voelt je vreselijk. Nogmaals, de keuze is: wil ik het volgende uur, of de dag, doorbrengen met me vreselijk te voelen, of stop ik hier en nu en ga in mijn hart, of ga ik zitten met een vriend, of zitten met een Aartsengel, zitten met jouw gids, en laat het los.

Dit is niet iets dat wij van jullie vragen om op de plank te plaatsen. Er is geen tijd meer, zoals jullie het weten en zoals wij het weten, er is geen tijd meer om te zeggen, “Dat is een vasana. Ik zet het op de plank en ga er volgende week mee aan de slag.” Nee. Daarvoor is geen plaats om te rusten op jullie nieuwe gouden raster.

Jullie wensen niet om jullie nieuwe raster te bezoedelen! Dus pak je het aan zo snel en spoedig als dat je fysiek en emotioneel kunt. Je laat het niet zitten. Dit is wat jullie aan het doen zijn. Jullie elimineren, jullie sturen het terug naar het niets.

SB:  Dat is zeer interessant. En natuurlijk is alles in voortdurende verandering, dus zelfs praten over, wanneer u zegt “Je stuurt het terug naar het niets,” ik weet van dag tot dag nauwelijks wie de “jij ” is die in dat moment te werk gaat. Het wordt meer gezuiverd, het wordt meer krachtig, het wordt minder van mijn geest/gedachten.

Hoe kan ik dit proces versnellen, van het uit de identificatie met dat lagere zelf vandaan te gaan, met de geest, met het ego, naar de identificatie met het totale geïntegreerde zelf?

Aartsengel Gabrielle:  De ‘jij’ waar wij over spreken is de wijze jij, de liefdevolle jij, de zorgende jij, de vertrouwende jij. Het is de geïntegreerde jij die volledig verankerd is en te werk gaat vanuit het bewustzijn van jouw hart.

Nu, er is geen verlangen, boven of beneden, of er tussenin, voor die kwestie, met jullie sterren vrienden om jullie verrukkelijke ego’s te elimineren, jullie persoonlijkheden, jullie mentale lichamen, jullie emotionele lichamen. Deze zijn onderdeel van wie jullie zijn. Wat onfortuinlijk geweest is, is dat zo vaak het een aandrijvende kracht werd.

Dus hoe doe je dit? En jullie doen het. Ik wens niet aan wie van jullie dan ook over te brengen dat dit iets is waar jullie niet fenomenaal ijverig over geweest zijn, dat jullie daar niet aan gewerkt hebben. En natuurlijk soms is dat de bron van jullie frustratie. Jullie zeggen tegen mij, ‘Gabriellele, Gaby, ik ben hier al vele jaren mee bezig! Waar zijn mijn resultaten?”

Maar, lieve engel, je bent vooruit gegaan. Anderszins zou ik niet hier zijn deze dag en spreken over vernieuwde rasters. Hoe je dit doet is door steeds meer en meer tijd door te brengen met het brengen van al jullie energie, het uit je hoofd vandaan aftappend, het omhoog brengend vanuit Gaia en het verankerend in jouw hart totdat je voelt – en ja, het is een gevoel, het is een sensatie, en het is een weten – dat je verankerd bent en te werk gaat vanuit de wijsheid van jouw hart.

Dus er zijn vele oefeningen. Ja, natuurlijk, Ik ben gedeeltelijk aan het dertiende octaaf. Maar laat ons ook spreken over meditatie, gebed, ritueel. Wij hebben jullie dit verteld, en wij vertellen het nog een keer. Deze zijn essentiële elementen in jullie die de totaliteit worden, een verankerde totaliteit, van wie jullie zijn.

Het is een tijd, in jullie tijd en uren, niet alleen van Ascentie, maar van eenheid en verbondenheid en balans. En hoe doe je dat? Jezus Sananda heeft over dit tegen jullie gesproken, en het is een tegemoetkoming, en het is een acceptatie. Het is in overgave.

De meesten van jullie, specifiek in de westerse wereld, werden aangezet tot actie. Nu ben ik een Aarstengel van actie, zo ook is Michael dat, de meesten van ons zijn dat. Maar er is een tijd wanneer je de noodzaak hebt om de handeling van overgave, van het tegemoet komen, van het accepteren om te accepteren. Het is dat evenwicht.

Sta jezelf toe het geschenk te ontvangen dat wij zo wanhopig graag aan jullie willen geven. Sta toe en accepteer de verankering en de geschenken, de overgave, dat jouw universele zelf, hoe het ook is dat je die ontvangt, jouw God zelf, jouw hogere zelf, maar het grootste deel van wie jij bent, dat je dat toe staat om in jou te sijpelen, niet als de huilende wind en de regen van een orkaan, maar als een verrukkelijke zonneregen van goud. Dat is hoe je het doet.

Je doet het in stilte. Je doet het als je wandelt. Je doet het als jij jouw ego geruststelt dat je er niet op uit bent om het te vernietigen, maar eerder om het te ondersteunen en het in evenwicht te brengen.

Dit is een belangrijke vraag mijn vriend.

SB:  Welnu, u zegt “stilte” en wanneer u zegt “evenwicht.” de Vader is stilte, is dat niet juist?

Aartsengel Gabrielle:  Ja.

SB:  Het evenwichtspunt is het stiltepunt. Dus zegt u tegen ons, dat wij, door onze eigen inspanningen, onszelf zo dichtbij tot de Vaders staat van Zijn zouden moeten brengen, zogezegd, als maar mogelijk is?

Aartsengel Gabrielle:  Ja, dat doe ik. Omdat jullie in het evenwicht van zowel het goddelijke mannelijke als het vrouwelijke zijn, de stilte en de beweging. Maar jullie hebben ook het stiltepunt binnenin u. Jullie hebben deze capaciteit. Het heeft deel uitgemaakt van wat jullie spirituele DNA geweest is. Het is binnenin jullie. Dus ja, ik dring er sterk op aan – en ik kan niet zeggen hoe sterk – om naar deze plaats van stilte toe te gaan.

SB:  Welnu, u heeft iets zeer, zeer interessants gezegd, en ik wil er zeker van zijn dat onze luisteraars dit gehoord hebben. U hebt gezegd het goddelijk mannelijke en het goddelijk vrouwelijke, en u identificeerde het goddelijk mannelijke als de stilte en het goddelijk vrouwelijke als de beweging. De meeste mensen zouden een psychologisch inzicht nemen en spreken over [psychologische] kenmerken van mannelijkheid en vrouwelijkheid welke zij denken die op de Aarde bestaan of onder het collectief, maar u heeft er op een andere manier over gesproken.

Ik wil daar niet aan voorbij gaan zonder dat de luisteraars zich daarvan bewust zijn. Ik zou graag over een minuut naar een ander onderwerp toe willen gaan, maar als u slechts een klein beetje meer zou kunnen spreken over het goddelijk mannelijke en vrouwelijke, dan zou ik dat waarderen.

Aartsengel Gabrielle: Er is heel veel discussie, conversatie, informatie geweest hierover, zijnde de tijd van de verankering van het goddelijk vrouwelijke op de planeet. De restauratie van het plan van de Moeder en het goddelijk vrouwelijke.

Jullie zijn allemaal geboren – het Universum is geboren – door de beweging van de Goddelijke Moeder. Het is een actieve, fysieke, mentale, emotionele – hoe het ook is dat je het waarneemt – beweging. Je plaatst het in die mand, in die werkelijkheid, in die energie van de Moeder.

Maar, lief hart, jullie zijn niet eenvoudigweg van de Moeder. Jullie zijn van het geheel [ oftewel, de Vader]. Dus natuurlijk zijn jullie van de stilte, van die energie die alleen door de Moeder beweegt. Het is onderdeel van wie jullie zijn. Nu zien jullie, terwijl jullie naar deze tijd van de Ascentie komen, jegens deze combinatie van energieën, is het niet ofwel/of, mannelijk of vrouwelijk, stilte of beweging. Het is beide.

En ook daar binnenin is de schoonheid en de energie van jullie unieke zelf. Dus denk hieraan op sommige manieren als jullie drievoudige vlam, de stilte van de Vader, welke jullie moeten – moeten! – hebben om te kunnen creëren; de energie van de beweging, van de Moeder, en dan de combinatie van de uniekheid van jullie volledigheid, jullie geïntegreerde zelf. (2) Jullie zijn een triade, en dat is hoe jullie te werk gaan, samen verweven in extravagante schoonheid en macht. Maar laat mij duidelijk zijn, aangezien je wenst dat ik dat ben, het is nooit ofwel/of geweest.

SB:  Wel, dat is een prachtige discussie, en ik zou er toegenegen van houden om het voort te zetten. Maar er is één kwestie die ik ook graag met u zou willen bespreken in deze tijd. En dat is dat wij in een tijd zijn waarin de stroming van globale overvloed bezig is te beginnen, en de eerste bewegingen hierin zijn het opnieuw instellen van de globale valuta, welke heel veel nieuwe welvarende mensen zal creëren.

En zij zullen dan hun welvaart gaan delen. En een tweede begin is de welvaart pakketten. De welvaart pakketten, nogmaals, zullen de overvloed  naar buiten krijgen, en hopelijk zullen zij ook gedeeld worden.

Maar kunt u een beetje tegen ons praten over wat erop toe zal zien te gebeuren dat overvloed aan de volledige planeet vrijgegeven wordt? Niet slechts de mensen die slim genoeg geweest zijn om deel te nemen aan het opnieuw instellen van de globale valuta, of gelukkig genoeg om deel te nemen aan de welvaart pakketten, maar de gehele planeet, Aartsengel Gabriel.

Aartsengel Gabrielle: Herinner je wat Michael tegen jou gezegd heeft: het is niet een enkelvoudig evenement, het is een ommekeer aan evenementen, meervoudig; het is een reeks aan evenementen; het is het domino effect. Wanneer deze, en andere, politieke ster evenementen (3) beginnen zich voor te doen, wat het dan doet is dat het een vloedgolf van verandering creëert.

Geen vloedgolf van vernietiging, hoewel ik denk dat jij zou willen zeggen dat het het oude leeghaalt, maar een voortbrenging, op snelle manieren, van het delen van de overvloed en de rijkdom van Gaia.

Er zijn boven geen tekorten, en daarom kan het beneden ook niet zijn. Maar ook Gaia werd niet gecreëerd met een tekort. Dat zou foutief zijn en eerder absurd denken.

Dus als dit begint zich voor te doen, zoals jij zegt, doen sommige mensen hun voordeel ermee, het gevoel is van zulk een vreugde en zulk een potentieel om te creëren, dat de creatie activiteiten op gang komen, en het verlangen om in die ervaring van delen te leven, van gemeenschap, van eensgezindheid, van bouwen, is onbedwingbaar – net zoals jullie dorst naar bloed en oorlog onbedwingbaar werd, zo ook het verlangen om te creëren, te delen, om te bouwen worden onbedwingbaar.

Dus het delen is het aansteken van de lont. Maar de explosie is de beslissing van iets waar jullie aan denken als sleutel aandeelhouders of machtshandelaren; het is de collectieve beslissing van de mensen en dat jullie willen delen. En het besef dat jullie kunnen creëren, dat jullie altijd, altijd waren en nog steeds zijn, verbazingwekkende scheppers.

Kijk naar wat jullie gecreëerd hebben! En ik wens niet te wijzen naar wat er gecorrigeerd moest worden. Kijk naar wat jullie gecreëerd hebben! Deze gemeenschap, dit platform, het delen op Inlight Radio, de boeken, Steve, die jij geschreven hebt, de artikelen die je deelt, de vele, vele lichtwerkers die de wijsheid op zeer praktische manieren delen.

Dit gaat niet simpelweg over valuta. Haal jullie gedachten van de valuta af en denk over het delen van het hart. Want jullie weten allemaal dat wanneer je deelt, jij je spectaculair voelt. Je voelt je verheven. Je voelt, onmiddellijk, dat je verankerd bent in dat geïntegreerde zelf.

Dus Michael heeft tegen jullie gesproken over het verhogen van de inzet. Wel, wij hebben zeer zeker de inzet verhoogd, lief hart, maar als je ontvangt – en dit is belangrijk – dan begin je de stroming van oneindigheid, van geven en ontvangen, geven en ontvangen, geven en ontvangen. Het zijn de mensen die aangestoken worden door de geschenken, boven en beneden, die dit verschuiven, vanwege dit, lieve harten, en dit verankeren in het fysieke rijk is een integraal deel van jullie Ascentie.

Het elimineert de zorgen – “Zal er voor mij gezorgd worden?” Wat werkelijk is, “Ben Ik gelieft?” en het brengt jullie terug naar de plaats van het begrijpen, niet alleen dat je geliefd bent, maar dat je liefde bent. Het is het weefsel, de essentie van wie je bent.

Het is de stilte en de beweging van de Moeder/Vader/Eén. Het is niet veranderd. En het is tijd om je dat te herinneren. En om het naar het volledige hartbewustzijn te brengen.

Kies dit iedere dag en je zult verrukkelijk verrast worden over hoe snel het volledig op jullie gouden raster verankerd.

SB:  Dat was een prachtige discussie, Aartsengel Gabrielle. Heel veel dank daarvoor. Wij kijken ernaar uit om u spoedig terug te hebben.

Aartsengel Gabrielle:  Dank je wel, mijn geliefde vrienden! Dank je wel, Graham en Steve! Ga met mijn Liefde. Vaarwel.

SB:  Vaarwel.

[einde]

 

Voetnoten

(1) Het Gezelschap van de Hemel heeft de activering van een nieuw Vijfde Oog in deze tijd omschreven als, een”geschenk” van de Goddelijke Moeder.

(2) Gabrielle heeft net de Drie-eenheid van de Vader, Moeder en het Kind beschreven – de Stilte, de energie, en de stilte binnenin de energie, welke zij onze drievoudige vlam noemde.

(3) Een “politieke” reeks van evenementen in termen van ons mensen die de welvaart binnenbrengen en een “ster” serie van evenementen waarin de galactics helpen om de wereld welvaart te introduceren, financieren en beschermen.

 

 

Bron: http://www.goldenageofgaia.com/

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

 

 

 

Aartsengel Michael via Ron Head – 25 Augustus 2013 – Meditatie

PeacePortalActivation_25augustus2013

Ik ben er zeker van dat als je werkt of niet in staat bent om deel te nemen tijdens deze specifieke tijdstip dat jouw energie net zo welkom en effectief zal zijn als het toegevoegd wordt door jullie intentie. Dank je wel.
Ron
En nu is het aan jullie, mijn vrienden. Deze dag, deze 25ste van augustus van het jaar 2013 zoals jullie de tijd berekenen, is bijna onaangekondigd gearriveerd in tegenstelling tot de grote fanfare voorafgaand aan de gedenkwaardige datums aan het einde van jullie afgelopen jaar, jullie 2012. De Kosmische uitlijningen werden door een behoorlijk aantal mensen opgemerkt, maar niet veel andere aandacht werd er aan deze tijd geschonken. En dat is prima. Het is goed. Misschien hebben jullie jezelf nu niet opgezet voor zo een grote teleurstelling zoals jullie voorheen deden.
Laat ons daarom, op dit moment, jullie een mogelijkheid aanbieden om deel te nemen aan een zeer glorieuze gebeurtenis en deze vergroten. Om 11:11 PM Cairo tijd deze avond, zal er een uitermate zeldzame uitlijning plaatsvinden in jullie hemelen. Een portaal, zoals jullie het noemen zal geopend worden, geactiveerd. De energieën zullen wederom verhoogd zijn. Wij vragen ons kanaal om enige tijden voor deze locatie onderaan deze boodschap te plaatsen. Als je in andere locaties rondom de Aarde leeft, converteer dan alsjeblieft deze tijden naar jouw eigen tijd als je wenst om deel te nemen. (1)
Wij suggereren dat jullie mogelijk deel wensen te nemen aan een globale meditatie voor vrede in deze tijd. Dit, zien jullie, is net zo’n grote markering op jullie ascentie reis als jullie 12de december dat was. Het werd gesuggereerd dat jullie Liefde en Licht sturen naar verscheidene situaties rondom jullie globe met het oog op het brengen van vrede naar hen. Dit is een prachtig idee.
Laat ons jullie echter eraan herinneren dat de goddelijke intentie om Vrede en Licht te verspreiden erop toe zal zien dat de Vrede en het Licht, welke goddelijke intelligentie op zichzelf bevatten, de geschikte plaatsen op eigen kracht zullen vinden. Dus laat ons jullie een meditatie aanbieden welke deze energieën in/naar jullie harten brengt, jullie toestaand hen te verspreiden, alsook jullie te verheffen. Dit zal de boodschap van vandaag ietwat langer maken dan gewoonlijk, maar wij vertrouwen erop dat jullie dat niet erg zullen vinden.
Begin alsjeblieft door jullie normale plaatsen en houdingen voor een meditatie aan te nemen. Ontspan je en verstil jullie zelf. Maak jullie ademhaling rustig. Centreer jullie aandacht op/in jullie hartruimte. Breng gouden licht vanuit de Schepper omlaag door de kroon van jullie hoofd en in/naar jullie hart. Verbeeld je dat dit licht jou volledig vult.
Stuur een straal van dit Licht, welke ook jouw diepste dankbaarheid bevat, omlaag in/naar jullie lieve moeder Gaia. Stuur het diep in/naar de Aarde en verbind je met het Licht in haar centrale kern. Breid deze kolom van Licht uit, welke nu reikt vanuit jullie Schepper omlaag door jullie zelf heen en verder omlaag naar het werkelijke centrum van de Aarde. Breid het uit totdat het jullie wereld volledig omwikkeld.
Zie het Licht ieder punt van Licht van diegenen die deelnemen aan de globale meditaties op deze dag met elkaar verbinden. Als je wenst om je ook met ons te verbinden, verzekeren wij jullie dat wij ons bij jullie zullen aansluiten. En nu, beziel het licht met de meest liefdevolle gevoelens van vreedzaamheid en Liefde die jullie (jij) je voor kunnen stellen.
Zit hiermee, mijn dierbaren. Ben dit.
Dank je wel, geliefden. Accepteer alsjeblieft onze knuffels van waardering. Goedendag. Wij zullen spoedig weer spreken.
De tijden voor deze meditatie in de V.S. zijn:
5:11EDT, 4:11CDT, 3:11MDT, and 2:11PDT. 
Ik ben er zeker van dat als je werkt of niet in staat bent om deel te nemen tijdens deze specifieke tijdstip dat jouw energie net zo welkom en effectief zal zijn als het toegevoegd wordt door jullie intentie. Dank je wel.
Ron
Voetnoot:
(1) Wanneer je niet op het tijdstip mee kunt doen zoals hierboven aangehaald wordt, weet dan dat ook de volgende dag ‘meegedaan’ kan worden, door jouw intentie van jouw meditatie naar het tijdstip van de meditatie te sturen. Aangezien er in werkelijkheid geen tijd bestaat, zal jouw bijdrage door jouw intentie toegevoegd worden aan meditatie op zich, zo niet aan alle meditaties van de 25ste augustus als je daarvoor kiest. Nederland loopt gelijk met de tijd van Cairo en dus is voor de Nederlanders/Belgen en allen in deze tijdzone de meditatie vanavond om 23:11 uur.
De tijdsduur van de meditatie is net zo lang als waar jij je comfortabel mee voelt.
Klik op deze link voor een overzicht van de tijden over de gehele wereld: http://wereldtijden.net/
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link:http://oraclesandhealers.wordpress.com/

 

Aartsengel Michael: Slachtoffer of Overwinnaar? – Ronna Herman / Juli 2013

AA-Michael-55

 
Aartsengel Michael “Slachtoffer of Overwinnaar?”

Doorgegeven via Ronna Herman, LM-07-2013 (Juli 2013)
 

Geliefde meesters, er is een ordelijke opeenvolging tot de Kosmische Cyclussen van de Schepping welke een grote variëteit van GODDELIJKE EXPRESSIE definiëren en benadrukken, het is belangrijk dat jullie leren te stromen en jullie leren aan te passen jegens de veranderingen van de tijd. Het is tijd om de beknottende, beperkende geloven van jullie huidige staat van Zelf-bewustzijn af te schaffen terwijl jullie wijsheid vergaren, hogere waarheden zoeken, en jullie je dichterbij jullie originele staat van Goddelijkheid ontwikkelen. Jullie, de Sterrenzaad, als leiders in de mars naar Zelf-bekrachtiging en als bekwame medescheppers van de nieuwe wereld van morgen, zijn in het midden van een innerlijk mentaal en emotioneel opruimings- en reinigingsproces van monumentale proporties.  

Zijn jullie gereed om het Goddelijke geschenk dat wij aanbieden te accepteren, de verbazingwekkende gereedschappen van de Schepping ingedamd binnenin de EERSTE STRAAL VAN GODDELIJKE WILL/MACHT? Nieuwe cyclussen van bestaan zijn geïnitieerd door een bereidheid jegens verandering, of als je resistent bent, door conflict. Veel hangt af van jouw capaciteit om aan te trekken, te reageren en te absorberen, en dan de meer verfijnde Lichtfrequenties uit te zenden welke de kosmische hogere waarheden van jullie nieuwe werkelijkheid bevatten. Jullie Ziel en Hogere Zelven herinneren zich de redenen die jullie kozen om te ervaren en om pijnlijke situaties tot uitdrukking te brengen; niet als een straf, maar voor resolutie.

Alles en iedereen op Aarde wordt nu beïnvloed door de straling van de Zevende Straal, de Violette Transmuterende Vlam. De prachtige Zielen die de attributen, kwaliteiten en deugden van het aanstaande Wortelras belichamen zijn/zullen hoogst ontwikkeld en spiritueel afgestemd zijn, en zij zullen bijzonder beïnvloed zijn door de Zevende Straal van transformatie, vrijheid, verlossing, reiniging, ritueel en organisatie. Alsook, bijkomend, door de Eerste Straal van Goddelijke Wil/Macht, welke het verlangen om opnieuw op de materiële gebieden van bewustzijn te creëren verduidelijken. Vele van de oude, ouderwetse leringen worden afgeschaft terwijl de mensheid zich in wijsheid ontwikkeld, en terwijl de frequentie patronen/bewustzijn van de massa’s geraffineerd en afgestemd worden op de meer harmonieuze dimensies. Zoals jullie hebben waargenomen, zijn de grote religies van de wereld diep in de barensweeën van verandering. Alleen de beste van de heersende religieuze geloven zullen behouden blijven, en de religies die overleven zullen deze instellingen zijn die bereid zijn om hun spirituele filosofieën uit te breiden om de hogere Schepper waarheden te incorporeren – waarheden welke geopenbaard en geaccepteerd worden door het altijd-toenemende aantal van geavanceerde Zielen die nu op de planeet Aarde belichaamd zijn.

 

Slachtofferbewustzijn was de norm voor een groot percentage van de menselijke Wezens binnenin de illusionaire wereld van de derde-/vierde-dimensionale dichtheid. De oplossingen voor jullie problemen zullen niet gevonden worden door antwoorden buiten jullie zelf te zoeken. Het optillen van de lasten van de verstoorde, conceptuele driedimensionale illusie is een coöperatieve inspanning tussen jullie subbewust/ego verlangend lichaam, jullie bewuste geesteshouding, en jullie Ziel Zelf. Een persoon met een overtrekkend slachtofferbewustzijn kan niet gered worden; hij/zij moet persoonlijke verantwoordelijkheid nemen om actief te zoeken om de persoonlijke macht opnieuw op te eisen welke hij/zij aan anderen weggegeven heeft. In het verleden, hebben de honger en het verlangen van het fysieke voertuig de subtiele eisen voor spirituele voeding van de Ziel overschreven. Ongerustheid, droefheid en wanhoop bestaan uit de trillingsfrequenties van beperking en daadloosheid. Een zeer effectieve barrière werd gecreëerd door de basis fysieke natuur rondom de wijsheid van de Ziel. Het is wezenlijk belangrijk dat jullie jullie Zelfdiscipline en jullie verlangen voor spirituele vervulling versterken als jullie boven de gevangenis van negatieve gedachtevormen uit willen stijgen die jullie gedurende de vele voorbije eeuwen gecreëerd hebben. Het is tijd, voor eens en voor altijd, om jullie zelf te bevrijden van het martelaarschap en slachtofferbewustzijn welke zovele van jullie geassocieerd hebben met plicht, houden van anderen en rechtschapen gedrag.

Diegenen van jullie die wakker zijn geworden jegens de inspiratie, begeleiding en wijsheid van jullie Ziel Zelf en jullie Over-Lichtende Hogere Zelf zijn zich nu bewust dat jullie alles kunnen volbrengen dat jullie kunnen visualiseren. Jullie valideren voor jullie zelf dat als je de universele wetten van manifestatie volgt, je snel en gemakkelijk die dingen die je het meest verlangd zult manifesteren, wat altijd voor het grootste goed van iedereen moet zijn. Ontelbare rusteloze Zielen voelen diep binnenin een besef dat het tijd is om hun hemelse erfenis opnieuw op te eisen, ook al begrijpen zij niet de volledige betekenis van het concept. Een kritiek component van Zelfmeesterschap is dat elke en ieder persoon door het proces van loslating, transmutatie of het opwaarderen van alle oude beperkende gedachtevormen en structuren heen moet gaan welke hij/zij geaccepteerd heeft als zijn/haar werkelijkheid.

Wij hebben dit onderwerp eerder behandeld; echter, grote aantallen van gezegende Zielen zijn angstig voor de toekomst en de chaos die schijnbaar op een formidabel tempo aan het toenemen zijn. Als een resultaat, beginnen de massa’s de grote kosmische impulsen te voelen die de Aarde en de gehele mensheid doordringen, en zij keren zich geleidelijk aan naar binnen voor de antwoorden en verzekering. Daarom, is het passend dat wij jullie wederom een verklaring geven betreffende de diverse geloven in voorbestemming en vrije wil. Velen geloven dat het ene of het andere concept waar is, maar wij hebben uitgelegd dat beide waar zijn. Maar, vragen jullie je af, “Hoe kan dat nu zo zijn?” Dierbaren, oorspronkelijk, springen jullie in volmaaktheid voort vanuit de hartkern van de Opperste Schepper, en vanaf het begin waren jullie voorbestemd en geprogrammeerd om uiteindelijk naar de hogere, meer glorierijke rijken van bestaan terug te keren. Hoelang jullie erover doen om jullie reis te voltooien in/naar de rijken van afscheiding en dichtheid, en de terugkeer in/naar eenheidsbewustzijn ligt volledig aan jullie. Door het gebruik van het geschenk van de vrije wil, kan alleen jij beslissen of je het hoge, smalle versnelde pad van terugkeer zult nemen; de eb en vloed van het middelste pad; of de rotsige, lagere weg die onderdompelt, draait en keert, maar uiteindelijk naar dezelfde bestemming leidt.

Jullie, de Sterrenzaad, begrijpen nu dat het van grote waarde is om enige tijd in meditatie en contemplatie door te brengen, de structuren opnieuw bekijkend die jullie in jullie derde/vierde-dimensionale werkelijkheid gecreëerd hebben (welke omvatten de mentale, emotionele, fysieke en zelfs enige spirituele begrenzingen). Als jullie dat doen, zullen jullie doelmatig bepalen dat het tijd is om vele van de banden die jullie binden los te laten, zodat jullie snel in/naar de uitgebreide, bekrachtigde wereld van morgen zullen gaan. Vele dappere zielen zijn zegevierend geweest in het overwinnen van hun lagere aard, en zijn nu stevig opnieuw verbonden met hun persoonlijke Pilaar van Licht terwijl zij gestaag het Pad van Ascentie betreden. Het is een geweldige kans om jouw Drie-eenheid van Bewustzijn (jullie verfijnde mentale, emotionele en spirituele naturen) opnieuw op te eisen. Het is ons grootste verlangen dat jullie de hoge weg zullen kiezen, want jullie worden gepresenteerd met een gouden kans die nooit eerder aan de mensheid aangeboden werd – een kans welke gedurende een zeer lange tijd niet nogmaals aangeboden zal worden.

Eén van de meest belangrijke oefeningen die jullie kunnen uitvoeren, met het doel om wederom een soeverein Wezen te worden, is de meditatie van het VERBREKEN VAN OVEREENKOMSTEN welke wij onze boodschapper vele jaren geleden gaven. Wij herinneren jullie wederom aan dit belangrijke proces, zodat jullie je voor altijd kunnen bevrijden van de “waarschijnlijke karmische toekomsten” die jullie met anderen door de voorbije tijdperken heen gecreëerd hebben. 

HET VERBREKEN VAN OVEREENKOMSTEN * HET TERUGNEMEN VAN JOUW PERSOONLIJKE MACHT/KRACHT

Het verbreken van overeenkomsten wanneer je in een Zelfbewuste of bewust-van-Zelf Alfa Staat bent helpt jou om averechtse begrenzende suggesties sneller en grondiger te elimineren. Wij vragen van je om geen verwijten op te leggen, maar als een Zelfmeester in wording om boven het conflict en de pijn uit te stijgen, en om effectief te trachten om de moeilijke lessen te begrijpen die je met anderen ervaren hebt. Jouw karmische partners en lessen werden altijd door jou en de andere persoon gekozen voordat jullie in/naar dit leven incarneerden. Het is buitengewoon belangrijk dat jullie dit feit begrijpen.

Gedurende vele voorbije tijdperken, hebben jullie energie tijdslijnen uitgestuurd die waarschijnlijke toekomsten creëerden, dergelijke dingen belovend als: “Ik zal voor eeuwig van jou houden.” “Ik zal je voor altijd haten.” “Ik zal altijd voor jou blijven zorgen,” en zo verder. Met het oog op het wederom worden van een soeverein Wezen, moet jij jouw eigen energie terugnemen en andere mensen hun energie teruggeven, zodat jullie op jullie pad door kunnen gaan als meesters van jullie eigen bestemming. Op deze manier, zal je niet langer jouw lessen teruggespiegeld krijgen door anderen. Door bewust besef, zal je begrijpen wat ieder persoon waar je mee omging en in ieder voorval jou heeft te leren zodat je de wijsheid kunt verkrijgen van de actie/handeling en het niet hoeft te ervaren op de oude, vaak pijnlijke, oorzaak en gevolg manier.

Als je het al niet gedaan hebt, suggereren wij dat jullie door deze oefening heen gaan met elke en iedere persoon waar je ooit een conflict of gespannen leerervaringen mee hebt gehad. Het is tijd om volledig jullie Heilige Hart centrum te openen, zowel de voor als achterportalen, zodat het Scheppers Licht in en door jou heen kan stromen. Dit zal jullie DRIEVOUDIGE VLAM binnenin jullie Zonne Kracht Centrum toestaan om voort te springen zoals het ontworpen is om te doen. Dit zal ook het verfijnde Scheppers Licht, Adamantine Deeltjes, toestaan om in/naar jouw Heilige Hart Centrum door jouw fysieke voertuig heen te stromen, en het overblijfsel voort te stralen naar buiten toe de wereld van de vorm in. Dit is jullie uiteindelijke doel.

HET VERBREKEN VAN OVEREENKOMSTEN MEDITATIE: Ga in/naar jouw werk piramide en ga zitten aan het hoofd van de tafel. Nodig jouw Hogere Zelf en engelachtige begeleiders uit om achter jou te gaan staan. Er brand een Violette Vlam onder de tafel en het dubbel-eindigende kristal dat boven de tafel hangt veegt golven van Licht door de kamer heen.

Visualiseer de persoon waarmee je overeenkomsten wilt verbreken zittende op de stoel aan het tegenoverliggende einde van de kristallen tafel voor jou. Vraag zijn/haar Hogere Zelf om achter hem/haar te gaan staan. Zie jouw Hogere Zelf zich verbinden met het Hogere Zelf van de persoon waarmee je wat voor verstorende energie dan ook wenst op te lossen. Als je een zeer moeilijk verleden met die persoon hebt gehad, zou je kunnen wensen om een dialoog met hem aan te gaan. Je zult met hun Hoger Zelf communiceren, en daarom zal er een begrip zijn van wat jij wenst over te brengen, als je liefdevol en objectief spreekt. Maak geen verwijten over wat er in het verleden gebeurd is, verklaar alleen jouw oprechte gevoelens en wat je wenst dat de andere persoon begrijpt. Een voorbeeld zou kunnen zijn: “Alles wat ik ooit voor ons gewild heb was om een wederzijds begrip van elkanders behoeften te hebben. Ik weet nu dat ik mezelf moet eren en waardig moet voelen met het oog op het hebben van een bevredigende relatie met wie dan ook. Ik weet dat jij zo goed als je kon jou best deed, want jij hebt jouw eigen lasten om los te laten en op te lossen. Ik wens dat je weet dat ik geen verkeerde gevoelens heb en dat je me geholpen hebt om beter te begrijpen wat ik moet doen om Zelf-bekrachtigd/machtig en een meer waardig/liefhebbend persoon te worden. 

Neem diverse diepe ademhalingen en focus liefdevol op hun hart/ziel centrums als je verklaard: “Ik vergeef jou voor wat voor verleden, huidige of toekomstige energieën/gedachten/daden dan ook, in deze of iedere andere werkelijkheid, die je naar mij geprojecteerd hebt en welke niet resoneerden met onvoorwaardelijke liefde. Hierbij verbreek ik welke overeenkomst dan ook, verleden, heden of toekomstig, in deze of iedere andere werkelijkheid, welke niet mijn grootste goed dienen.”

Visualiseer alle koorden die gehecht zijn vanuit de andere persoon diens zonnevlecht naar jouw zonnevlecht. Zie mijn vlammende zwaard door deze energiekoorden heen snijden, en kijk toe terwijl jouw energiekoorden geleidelijk aan terugkeren naar jouw zonnevlecht centrum, en de energiekoorden van de andere persoon die naar hem/haar terugkeren.

Als aanvulling op de bovenstaande oefening, is het belangrijk dat je in/naar jouw persoonlijke piramide gaat en op jouw kristallen tafel gaat liggen. Vraag jouw Hogere Zelf om jouw lichaam te scannen om te bepalen of er ook wat voor energetische tranen dan ook in jouw auragebied zijn, zowel voor als achter. De meest voorkomende etherische tranen zijn in de drie lagere chakragebieden welke jou vatbaar achterlaten jegens veiligheid/ schaarste kwesties, ego verlangend lichaam / seksuele kwesties/dwangmatig gedrag, en zo verder. Het andere meest overheersende gebied is dwars over het hart vanaf één schouder omlaag naar de lagere ribbenkast, ofwel aan de voorzijde of de achterzijde. Je hebt etherische schilden rondom jouw hart geplaatst voor bescherming of etherische tranen werden gecreëerd toen je verraden werd door geliefden, gewelddadig gedood werd, of toen je groot trauma onderging. Enige van de symptomen zijn je ongeliefd voelen, een gevoel van onwaardigheid, schuldgevoel, zelfhaat of pijn, schichtigheid of gespannenheid in het hartgebied van verdriet of een gevoel van verlies.

Als je vaststelt dat er wat voor etherische tranen dan ook in jouw auragebied zijn, alles dat je hoeft te doen is te zeggen, “Ik vraag dat nu en voor eeuwig iedere en alle etherische tranen genezen worden,” en het zal gedaan worden. Ik zal hen verzegelen met mijn vlammende Zwaard van Licht, en jouw auragebied zal wederom naadloos en heel zijn.

Het is tijd om te genezen en uit te stijgen boven dat wat je uitkoos als jouw tests en uitdagingen voor dit leven, lieve harten. Reik naar boven en naar binnen voor jouw majestueuze Goddelijke Zelf. Wij kunnen en zullen jou ondersteunen; nochtans, moet het een partnerschap inspanning zijn.

Er zijn wonderen die opgeslagen voor jullie liggen, geliefden, en de grootste hiervan is dat volmaaktheid op jullie wacht. Dat de glans van de Schepper op jullie neer mag stralen. Er wordt voorbij iedere maatstaf van jullie gehouden.

IK BEN Aartsengel Michael

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

..

Steve Beckow bij “Een Uur met Een Engel’’ op 17 juni 2013 met de Goddelijke Moeder, Deel 1 en 2

 

Een Uur met een Engel 'An Hour with an Angel'

Een Uur met een Engel
‘An Hour with an Angel’

In Een Uur met Een Engel van 17 juni ’13 besprak de Goddelijke Moeder met ons het begrip van dispensatie/ontheffing, een kwijtschelding van karma dat ons Ascentie onder ogen laat  zien zonder twijfel of ongerustheden in ons denken. Ze besprak ook wie wij zijn, onze goddelijke macht en onze gelijkheid in de taak die als lichtwerkers voor ons ligt. En zij besprak een nieuwe rimpel in wie er met ons hier zijn – die zij en Aartsengel Michaël een “emanatie” (een “uitstroming”) noemen.  – een replica (evenbeeld) van een aartsengel of ander wezen.

Ze keek naar de nieuwe aspecten van Ascentie die Aarde aan het modelleren is (zeg maar) en legde uit op welke manier Aarde een heilige planeet is. Dank aan Ellen voor een snelle teruggave van de op schriftstelling.

Een Uur met Een Engel op 17 juni 2013

Geoffrey West: Gegroet en zegeningen aan iedereen. Welkom bij weer een Uur met Een Engel, met Linda Dillon, kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van het boek De Grote Ontwaking.

Hierbij vanavond is Steve Beckow, stichter van de website Golden Age of Gaia.com (http://goldenageofgaia.com/ ) en schrijver van De Opbouw van de Nieuwe Aarde:  Naar Een Wereld die Werkzaam is voor iedereen.
Ik ben Geoffrey West die Graham Dewyea vervangt vanavond.

We verwelkomen de Goddelijke Moeder als onze gast in de show vandaag en zij zal een beetje informatie doorgeven over Ascentie en misschien kijken naar enkele mysteries die betrekking hebben op het leven. En hiermee, geef ik het aan jou door, Steve.

Steve Beckow:  Dank je zeer, Geoff. En welkom, Goddelijke Moeder. Ik kan me geen groter privilege van eer bedenken dan met u te spreken.

Goddelijke Moeder: En welkom aan jullie. Welkom aan jullie allemaal, geliefde wezens van de Aarde, van de lucht en ver daarbuiten. Wat jullie niet altijd begrijpen is hoe ver deze show wordt uitgezonden en hoe velen echt meeluisteren.

En dus stuur ik de groeten aan iedereen, aan hen die heimelijk luisteren, aan hen die met hoop luisteren, aan hen die nieuwsgierig luisteren en natuurlijk aan hen die met liefde luisteren. Ik breng jullie, ik geef jullie vandaag mijn liefde. Jullie motivatie doet er eigenlijk niet toe, omdat, lieve harten, wat jullie gedaan hebben is jezelf neerzetten, hoe je bewuste geest daar ook over denkt om mijn liefde, mijn zegeningen en inzichten ook te ontvangen die ik met jullie wil delen.

Nu, we konden de muziek laten spelen en de liefde zou stromen zo sterk als het kan terwijl ik spreek, maar ik weet ook, lieve engelen en meesters van de Aarde, dat er merkwaardigheden zijn en begrippen die jullie willen verzamelen terwijl je doorgaat op je schitterende reis, niet alleen van de Ascentie  – alhoewel ik moet zeggen, die is centraal – maar op jullie reis naar huis, naar mij, naar ons, in onze armen en naar/in onze essentie.

Nu, een van de dingen waarover ik wil spreken vandaag heeft betrekking op de universele wet. En wat betekent de universele wet, behalve de waarheid die ik met jullie heb gedeeld, die in het begin is neergezet dat jullie kunnen begrijpen hoe je naar huis moet reizen.

Nu, er is veel geschreven en veel gepraat over die universele wet, maar er is niet genoeg geschreven of besproken over dispensatie/kwijtschelding. En wat betekent dat? Het is gewoon het toestaan van, en in jullie terminologie, is dat een kwaliteit, een goddelijke kwaliteit van vergeving, van toelating, van compassie en van onze genade.

Velen van jullie, mijn prachtige kinderen, dragen die last van wat jullie geloven dat je wel of niet hebt gedaan, van beloften die jullie wel of niet hebben gehouden, of taken wel of niet hebben vervuld. En er zit een onderliggend gevoel in zo vele van jullie harten, dat is waar  ik vandaag over wil praten – het onderliggend gevoel, een beoordeling, van “ Had ik het goed gedaan? Vervulde ik mijn belofte?”

Wij zitten hier niet werkeloos jullie progressie te meten of de vervulling van jullie missie. Assisteren wij van het Gezelschap van de Hemel, de Raad van Liefde, jullie broeders en zusters van de sterren, meesters, engelen, aartsengelen? Ja, dat doen we.

Geliefd kind, nooit wijzen we op een daad, een gedachte, een gedrag, en zeggen: “Nou dat is een tekortkoming. Dat was niet genoeg. Dat is niet waar ik om gevraagd heb.”Want waar ik om vroeg, lieve harten, was dat jullie je vrije wil zouden uitoefenen. Waar vroeg ik om? Dat jullie van liefde zijn. Waar ik om heb gevraagd was om jezelf en elkaar zoveel lief te hebben als ik van jullie houd.

Dus, hoe heeft dit betrekking op dispensatie/kwijtschelding? Er zijn tijden – en dit is er een van, in jullie collectieve werkelijkheid – waar dispensatie voor wat jullie voelen  dat scheef is gegaan, is aangevraagd en toegestaan, altijd teneinde dat jullie je vrij voelen om door te gaan. Want zo velen van jullie zijn bezorgd dat je het niet zult maken. En dat is gewoon mijn plan of dat van jullie niet.

Dus, keer je tot mij. Ik ben gewoon niet op afstand. Ik ben oneindig en eeuwig aanwezig. Vraag om hulp en die zal altijd, altijd worden toegestaan. Vraag om compassie en vergeving, niet dat dit nodig is maar geruststelling wel

Velen van jullie werden gerustgesteld of verward, en het gaat ongeveer van een 50-50 % over… oh, er zijn meesters op Aarde. er zijn engelen op Aarde, er zijn aartsengelen op Aarde en wie ben ik nou, en hoe pas ik daarbij?

Mijn geliefden, jullie passen er perfect bij, want wie denken jullie dat die meesters, en engelen en aartsengelen en serafijnen zijn? Jullie zijn dat, of een deel van je of de totaliteit van jullie.

De tijd om je geliefde zelf te onderschatten is voorbij.Want wat dat betekent is de tijd om in de schaduw te stappen om te denken dat je under cover/ onder een dekmantel zit, is ook voorbij. Ieder van jullie draagt goddelijke might/macht.

Hoe zelden hebben wij gesproken hierover. Maar het is niet jullie buur van naast je, of de persoon achter in de straat, of de leider in Ottawa of in Washington of in Geneve die macht heeft. Het zijn ieder van jullie allemaal.

Dit is niet afhankelijk van de aanname van jullie kristallijnen vorm. Het is niet afhankelijk van de volle activering van jullie DNA. Het is niet afhankelijk zelfs van de volheid van je Ascentie. Jullie goddelijke macht is een integrerend deel van wie jullie zijn, en altijd zijn geweest, in jullie moment van het nu, en in het Eeuwige NU.

En ik vraag jullie als je Moeder, om dit naar voren te brengen en om jezelf te verklaren. Terwijl je dat doet, geef je toestemming aan alle wezens om zichzelf te verklaren. Het is een domino, een rimpel effect door de multiversums.

Maar het is de nederige persoon die niet investeerde in wat jullie denken als drie dimensionale glorie die vertaalt voor geld en macht en hebzucht en controle. Het is de bescheiden persoon die naar voren stapt en zegt: “Ik ben machtig omdat ik van de Ene ben en ik verklaar mijzelf glorieus en vrijelijk op deze reis door Ascentie.” En dan voortgaand terug naar de Ene, verklaar je kennis, je vaststelling, je waarde en je waarheid.

Zachtmoedigheid en bescheidenheid zijn bewonderenswaardig en nodig maar dat betekent niet dat je nooit je mond open doet. Jullie zijn prachtige stemmen gegeven. Gebruik ze.
Nu, lief hart, waar wil je vandaag mee beginnen?

Steve: Nou, dank u Moeder. En natuurlijk kan ik instaan dat ik in mij zelf een constant ontvouwen beleef van spirituele power. Dus resoneer ik zeker met wat u zegt.
Moeder, kunnen we verdergaan met het onderwerp dat u ter sprake bracht? En laat me zeggen dat Aartsengel Michaël in een recent gesprek, sprak over dat er uitstromingen zijn op de planeet, uitstromingen van aartsengelen, serafijnen en elohim.

En opnieuw is alles een progressieve onthulling en dit is weer een nieuwe onthulling. Kunt u ons vertellen wat er bedoeld wordt met de uitstroming van een aartsengel, hoe die verschilt van een tweelingvlam, hoe veel uitstromingen kan een aartsengel op de planeet hebben? Kunt u wat details geven hiervan?

Godd.Moed:  Zal ik graag doen. Laten we beginnen om zeker te stellen – omdat we in menselijke taal spreken, en er is nog steeds een neiging tot oordelen in jullie dat iets groter of minder groot is – jullie zijn niet totaal (en ik bedoel jou niet apart, Steve; ik bedoel, jullie. Jullie allemaal,  – zien niet dat dit een gelijkwaardig speelveld is tot nu. Jullie komen er, en daarom heb ik jullie gevraagd om je tot mij te richten.

Nu, ieder van jullie, in je menselijkheid, waarin jullie in deze werkelijkheid zijn verankerd is dat wat je bezit, veel aspecten heeft. Nu, sommigen van jullie hebben die aspecten uitgezocht en sommigen van jullie hebben ze totaal genegeerd. Nou, dat zal veranderen.

En net zo hebben aartsengelen manieren waarmee ze uitstromingen presenteren in diverse werkelijkheden, voor een korte periode of voor een uitgebreide periode tijd.

Als ik zeg “een korte tijd”,  bijvoorbeeld, er zijn er –vele! –  op jullie planeet die bezocht zijn door een uitstroming van mijn wezen of Aartsengel Gabrielle of Michael of Jezus Sananda, en zo voorts.

Dit zijn korte projecties in een quasi-stoffelijke of stoffelijke, volle stoffelijke vorm, zodat jullie die zegening krijgen, want ondanks de boodschap is het altijd een zegening.

Dan zijn er keren waarop de ontvouwing van het plan oproept tot, of uitstromingen toestaat – laten we de uitstroming van een aartsengel gebruiken – om op de planeet aanwezig te zijn.
Nu, dit is niet wat jullie denken over een normale zaak. Dit is heilig en het is ongewoon. Gezegende mensen, jullie leven in ongewone tijden! En daarom vraag ik ieder van jullie die vanavond naar me luistert, om zelfs terwijl we spreken, in je hart te gaan en om te zien wat daar binnen ligt.

Ieder van jullie individueel weet of heeft onderscheiden, gewoon door magnetics, waar je op bent afgestemd, of je een band hebt met mij of met de Vader, met de Boeddha of met  Maitreya, Kuthumi of Jeshua; ieder van jullie kent je band en waar je je het meest diep mee verbindt.

Betekent dit dat je een direct uitstroming van dat wezen bent? Nee. Want er zijn situaties waar legioenen die dienen en samen werken absoluut noodzakelijk zijn, wenselijk. Het is deel van de viering! Het is deel van de diversiteit en de schoonheid van wat wordt geschapen.

Dus is het nooit mijn bedoeling geweest dat de halve planeet zeg maar, uitstromingen van Michaël zijn, dat zou saai zijn. en het zou de schoonheid niet laten gebeuren van jullie pracht om erdoor te schijnen.

Maar dit te hebben gezegd in deze tijd en ruimte, er zijn individuen, die uitstromingen zijn – denk erover als “replica”/ kopieën. Het is sterker dan een aspect, want een aspect is maar een stuk van jullie dat je hebt uitgezonden van je heilige zelf om dit of dat te doen. Een uitstroming is de volheid van de energie, soms bewust daarvan, soms niet, soms er tussen in. en dat is waar velen van jullie zitten.

Dus een uitstroming is de aanwezigheid van dat wezen in de vorm in deze tijd van Ascentie, overgang, van het geboren worden van een Nieuwe aarde – om te assisteren, om te helpen, te leiden, te leren, te helen

Nu, jouw vraag aan mij is, zijn er miljoenen uitstromingen? En mijn antwoord, lieve, is nee, die zijn er niet. Zij zijn zeer specifiek geplaatst in wat je denkt als in universele of wereld rollen, en ze zijn neergezet om het werk te doen dat de specifieke aartsengel of meester heeft willen doen, besloten om te doen, toegewijd aan is – voor mij – door de eeuwigheid heen, of tot de tijd dat zij terugkeren. In welk geval ze opnieuw zullen beginnen, zich niet bekommerend.

Steve: Nou, Moeder, u hebt er juist op gewezen om ze terug te brengen. U hebt net gewezen op het oprijzen, nietwaar, of op de unie? (1) en u zegt dat nadat zij terugkeren in eenheid, ze terug gaan in de wereld. Is dat juist?

Godd.Moed: Ja, als zij dat willen, ja. Nu, zit het in de tijdslijn waar mensen neigen aan te denken? Nee, maar uiteindelijk is er een her-oprijzen.

Steve: Ah.Hah! ik heb nog een vraag over uitstromingen en dan wil ik graag van u weten, daarna, welke andere verrassingen er kunnen zijn over wie hier is.
Mijn laatste vraag over uitstromingen is, dat Aartsengel Michaël zei dat de uitstroming zich misschien niet bewust is dat hij een uitstroming is, dat ze op een bepaalde manier doorgaan en dan zullen ze zich bewust zijn een uitstroming te zijn. En op dat moment zullen hun vermogens terugkeren. Kunt u ons wat meer details geven over dat aspect van dit onderwerp?

Godd.Moed: Een van de goddelijke overeenkomsten – en jullie moeten dit dus ook begrijpen en het is niet alleen waar voor uitstromingen; dit is waar voor menselijke wezens die de keuze maken om wakker te worden en volledig bewust te zijn van wie zij zijn, dat er een herstel zal komen, waar je van kunt denken als een opheffing – maar ja, voor degenen die uitstromingen zijn, zal er ook een moment van ontwaken zijn. Dat is deel van de goddelijke overeenkomst. En dat is deel van de goddelijke overeenkomst die we met de mensheid hebben in deze tijd die altijd op zijn plek zat voor de uitstromingen. De overeenkomst voor de mensheid is een recentere overeenkomst, zullen we zeggen, die bereikt is als deel van het collectieve Ascentie besluit.

Maar laten we blijven bij de uitstromingen. Nu, voor sommige van de uitstromingen, de tweelingen – maar dat zijn niet gewoon tweelingen, het is niet zo dat AEMichaël die dit voorbeeld gebruikte, zich heeft gespleten. Het is een kopie.

Nu, jullie hebben gesprekken gehad met je sterrenbroeders en zusters over replicators, weet dus gewoon dat in het goddelijke rijk we geen speelgoed of machinerieën nodig hebben, het wordt gewoon gedaan als een daad van goddelijke wil.

Er is een moment waarbij veel van de uitstromingen zachtjes ontwaken. Ze zijn (gniffelt) achterdochtig geworden, of nieuwsgierig. Ze voelen dat er iets verborgen zit achter hun gordijn of sluier, waar ze zich van bewust zijn maar het niet helemaal snappen.

Maar het moment zal komen waarop die nieuwsgierigheid gewoon als een lichtknop zal worden, en het besef zal aangedraaid worden. En in dat besef, terwijl ze in de menselijke vorm zijn, zullen de kwaliteiten van het wezen een voorwaartse beweging maken, demonstratie, bewustzijn van het wezen. En de vervulling van hun gehele bedoeling om een uitstroming te zijn op de planeet, zal vervuld zijn.

Nu, dat zegt niet – laat me hier kristalhelder tegen jullie zijn – dat de uitstromingen niet precies hun ontworpen bedoeling hebben vervuld op Aarde tot op deze datum. Want dat is niet daaruit volgend. Ja, zelfs wij begrijpen daaruit volgend, lieve harten.

(Deel 2    Part 2/2).

 

(Vervolg van Part 1/2.)

Als jullie 30, 20 jaar geleden gezegd hadden – opnieuw, ik gebruik het voorbeeld van mijn beste Michael – als jullie gezegd hadden:  “Ik ben een uitstroming van Michaël,” nou, lief hart, dan hadden ze je opgesloten.

Dus, dit gebruiken van het menselijke deel van het wezen om een fundering te leggen, om het grondwerk neer te leggen, om het werk in het subtiele en onbekende te doen, of zullen we zeggen, in het niet waargenomene, die manieren zijn zeer succesvol geweest. En het maakt niet uit of jullie denken dat je een uitstroming bent of dat je gewoon bent die je altijd bent geweest, omdat, laat ik je verzekeren, er geen wezen, mens of anders, op de planeet is die niet geliefd en gekoesterd en gewaardeerd wordt of door ons gelijkmatig gevoed wordt.

Dus jullie hebben die behoefte, als je je denken aanpast aan de realisatie dat er velen tussen jullie zijn. De vervulling van mijn plan is onvermijdelijk. Ja, we zijn constant aan het veranderen, en we veranderen, en we zijn constant, en we zijn in continuïteit. Maar de vervulling van het plan – heeft dat wendingen en keren genomen? Ja. En jullie denken dan aan jullie bewoording van een heel korte reis. Maar dit wordt gedaan.

Toen ik jullie vroeg om kwijtschelding aan te vragen,  waar jullie aan denken als vergeving of medeleven of hulp, heb ik dat gedaan zodat je vooruit zult gaan in de herkenning van wie jullie zijn.

Er is reeds geweest en dat is nog bezig, een toestaan van karmische dispensatie, maar er is ook een machtige dispensatie geweest voor het menselijke collectief in deze periode van overgang.

Michaël heeft tegen jullie, zoals velen, gesproken over containment. (opsluiting in Licht). En dat is een zeer beperkende vorm van dispensatie. Want, wat is dat? Iemand wordt in een lichtbox gezet die omgeven is door liefde totdat zij regenereren(herboren of vernieuwd worden)

Maar ik zeg ook tegen jullie, jullie kinderen van Gaia, jullie zijn allemaal in een periode van dispensatie, van containment, op de zachtste wijze, om jullie te helpen bij de herkenning van jullie goddelijkheid en de keuze voor liefde.  Jullie werd gegeven, ieder van jullie, en aan jullie die nog nooit mijn stem hebben gehoord, ieder van jullie is in het hart aangeraakt, het hartsbewustzijn werd geactiveerd en wakker gemaakt.

Gaan sommigen verder met dat te negeren? Nou dat is een keuze die hen is toegestaan. Maar het ontwaken…  dus dat die keuze gemaakt kan worden vanuit een plek van liefde, die is voltooid.

Dus ja, lief hart, Steve, natuurlijk voel je een groeiende zin van liefde, van macht, en op een moment van niet verbondenheid, want je bent je aan het verbinden, of aan het her-verbinden, met een nieuw en ander.. en wat jullie menselijke wezens genoemd hebben… een hoger rijk. Maar dit voelt bekend, want dit is wat je altijd al geweest bent.

En het maakt niet uit als je denkt dat je een moordenaar bent, een heerser, een hebzuchtig individu, een verkrachter. Dat is een illusie. Dat is niet wie je bent. Laat het hart ontwaken om je te vullen.  Laat mijn genade en mijn liefde jullie vullen. Want nu is het tijd.

Ik vraag jullie niet om dit te doen in jullie werkelijkheid, in jullie tijd van het volgend jaar, of misschien als je er aan toe bent. Ik vraag het ieder van jullie, NU, op dit moment om niet alleen mijn liefde te accepteren maar de waarheid  van wie je bent. Stop dat aarzelen. Stop de verwarring. Die is niet van waarheid en die is niet wie jij bent.

Houd je niet vast aan het oude. Dat zal je niet ondersteunen. Laat me heel duidelijk zijn. In de ontplooiing van mijn plan, kan de oude derde en zal de oude derde jullie niet ondersteunen. Het is tijd om jezelf de vrijheid toe te staan. Dat is geen eigenwaan. Het is geen gebluf. Het is geen trots – valse trots. Het is louter de acceptatie dat jullie van mij zijn en ik ben van jullie.

En het is een herinnering, lieve harten – jullie hebben beloofd om dit te doen. Dus ik help jullie om die belofte te vervullen, zodat je niet in die illusie zult vallen van teleurstelling. Kunnen jullie je voorstellen dat ik ooit in enige dimensie of werkelijkheid, dat ik me tot jullie zou keren als jullie Moeder, als de Ene, als de beweging in stilte, zou ik me ooit naar je wenden en teleurstelling in je uitdrukken? Dat zou teleurstelling in mijzelf brengen, in de Vader, en dat is niet mogelijk.

Laat de oude wijze van scheppen los. En breng de waarheid naar voren van waar jullie toe in staat zijn om in jezelf te laten geboren worden, in je gemeenschap, in jullie families, en op Gaia. Laat de nieuwe werkelijkheid en relatie geboren worden met jullie sterrenbroeders en zusters, zoals zij met jullie doen. Laat gewoon jullie vibratie omhoog rijzen.
Nu, kun je nu verbaasd, verrast, verheerlijkt zijn? Ja. Kom bij mij. Maar kom nu bij mij.
Ja, je kunt door gaan, mijn beste.

Steve: Dank u Moeder, voor dat gedetailleerde gesprek.

Ons werk als lichtwerkers is een progressieve onthulling geweest. Op een bepaald moment leerden we dat we lichtwerkers waren. Op een ander moment leerden we dat we sterrenzaden waren. Op weer een ander moment hoorden we dat we engelen waren en namen we aan dat dit betekende dat we eens engelen waren, maar toen leerden we dat velen van ons geïncarneerde engelen waren. En nu horen we van die uitstromingen.

Komen er nog meer onthullingen? Ik bedoel niet u op de vingers te tikken, maar alleen om ons te laten weten, komen er nog meer onthullingen?

Godd.Moed: De grootste onthulling die nog gaat komen, want jullie hebben de meeste geheimen opgediept, is. … maar het waren nooit geheimen, …  dat als je naar elkaar kijkt en elkaar accepteert voor wie jullie zijn. De waarheid en de heelheid.

Ik heb jullie vanavond gevraagd, ik heb jullie plechtig gevraagd om jezelf te accepteren. Jullie kunnen niet van mij houden en niet van jezelf houden. Maar de volgende stap is om van elkaar te houden, elkaar lief te hebben.

En daar zit een volgende stap in, en die is wat jullie filosofen en leraren jullie altijd hebben geleerd. Het is ook om het punt te bereiken – en dat zullen jullie – waar je naar elkaar kijkt en je dan mij ziet, en je ziet jezelf.

Nu, dat voor-onderstelt dus dat jullie je veilig voelen en zeker genoeg, voldoende geliefd, genoeg gewaardeerd, dat je jezelf kunt toestaan om kwetsbaar te zijn, om gezien te worden voor wie je bent en als een reflectie van elkaar en een reflectie van ons.

Dus brengt dit jullie op een plek van diepe waardering van de schoonheid en uniciteit van je goddelijke vonk. En ook op de plek waar het ego er niet meer is, want jullie laten jezelf aanwezig zijn en de onderlinge verbondenheid zien van alles. Dat is de onthulling. Het is aan jullie om te kijken en te zeggen: “Ik ben engel, ik ben aartsengel, ik ben meester, ik ben mens, ik ben sterrenzaad, ik ben een Aardebewaarder,” en om de kostbare waarde in ieder van die gebieden te kennen.

De volgende stap is dat waardering en liefde voor jezelf en de verwijdering van het streven om dat te worden. Er zit een universum van verschil tussen gewoon reizen, doorgaan met je terugkeer, uiteindelijk naar huis, naar ons en het streven. (winny: is een soort ernaar worstelen)

Het is niet iets dat je moet verdienen, waarmee je je waarde moet bewijzen. Dit is de kanker en een gruwel van zo velen van het menselijke ras, en dit is waarom ik aan jullie gevraagd heb om je might (=macht en kracht)  te accepteren. Het is een combinatie van alle goddelijke kwaliteiten.

Dus dat zal ook een volgende stap zijn. Nu, jullie zijn ijverig geweest – en ik prijs jullie – hoe veel jullie het idee en de praktijk van worstelen hebben losgelaten. Maar het streven is het volgende.

Zie je, met St. Germain, Sanat Kumara leren we jullie niet om te zeggen: “Ik zal zijn,” we leiden jullie naar het zeggen en het weten van “Ik ben” . en als je dit in volheid doet, in totaliteit, in de heelheid van je wezen, dan ben je volledig verbonden met ons.

Nu, zullen er verrassingen, heerlijkheden, cadeaus, geschenken zijn? Het antwoord is ja. We zullen geen enkele worsteling, verwoesting sturen op jullie pad.  Dus alsjeblieft, schep die dan ook niet. Ik ben vurig en ja, ik kan vurig zijn, want ik ben eeuwig en oneindig vurig en opgewonden om de vervulling van een schepping te zien.
En dat is wat er op jullie prachtige planeet zal gebeuren en in ieder van jullie. Werk alsjeblieft met mij samen. Ik zal je nooit dwingen. Dat is de manier van liefde niet. Maar, lieve harten, ik zal doorgaan.

Steve: Moeder, de Goddelijke Bestuurder (Divine Director) heeft via Tazjima gezegd dat de Aarde permanent terugkeert naar haar oorspronkelijke blauwdruk als een van de 12 heilige planeten. Wat betekent een heilige planeet?

Godd. Moed: Alle planeten zijn heilig. Laat me heel sterk spreken over deze verklaring. Er is geen schepping die wij gebaard hebben die niet heilig is.

Nu,  zijn er plaatsen die bewaren en wier rol geweest is, net als die van de Aarde, zoals Gaia, om een heilige plaats vast te houden voor spirituele evolutie, een verankering van vrede en liefde, zodat deze een trillingsleraar wordt, door de multiversums heen? Ja. Dat is de heilige missie voor Gaia en voor alles op haar.

Op Aarde hebben jullie heilige plekken die jullie als heilig achten of aanduiden. Voor sommigen is het een tempel of een moskee. Voor anderen is het een plek in de natuur. Maar jullie kunnen de vibratie voelen op die plekken, waar de energie heel liefdevol, ondersteunend is, en van een frequentie die je opheft. Het plan dat al goed onderweg is voor Gaia, is dat de gehele planeet van die vibratie is, waar jullie nu hier en daar pockets van vinden.

Dus, zij keert terug naar haar rol als bewaarder van heilige ruimte, van liefde. Dit was altijd bedoeld dat dit mijn planeet zou zijn van liefde. De grootsheid van wat kan worden ervaren in de zuiverheid van die vervulling zit buiten jullie voorstelling. Maar dat doet er niet toe. Dit moedigt jullie aan te dromen.

En jullie zullen dat gaan zien. Jullie zullen dat in jullie leven gaan zien, in jullie tijd, en jullie zullen gewoon gaan weten wat er mogelijk is als je op een van mijn heilige planeten bent. Maar ga niet onderscheiden. De leraar, ja, maar dat zou zijn alsof ik tegen jullie zeg dat  sommigen van jullie heilig zijn en anderen niet. Dat is niet mogelijk. Ik schep geen “minder dan’s”

Steve:  All right Moeder. Dank u.

Godd. Moed: Is dit duidelijk?

Steve: Ja, dat is zeer duidelijk. En ik denk dat wij nog ongeveer twee minuten hebben, dus misschien kan ik u in de laatst overgebleven minuut nog vragen: Er zijn verschrikkelijk veel ‘eersten’ waarover wordt gesproken. Aarde is de eerste planeet om te ascenderen in deze huidige ronde van stoffelijke ascentie. Het is een stoffelijke ascentie, en dat is een ‘eerste’.  En ik kan maar doorgaan. Gegeven dat wij heel veel ‘eersten’ ontmoeten, volgt daaruit dat de gehele loop van deze Ascentie niet bekend is voor de tijd uit, maar dat er innovaties gebeuren? Laat me het zo stellen.

Godd.Moed:  Wat jij innovaties noemt en wat ik wendingen en keren noem, die in sommige situaties dispensaties nodig hebben? Maar laat me je vertellen, ik ben me volledig bewust van het resultaat van dit proces.
Deel ik alles? Ik doe dat gewoon niet want er zijn dingen waarbij je zou zeggen: “Moeder, kunt u het in het Engels zeggen?” of in Latijn of Grieks, want jullie zouden die referentiepunten niet begrijpen.
Is er een speelruimte in dit worden? Ja, omdat ik mij niet zal bemoeien met jullie vrije wil. Maar daarbinnen, is het geen voorbeschikking, het is gewoon dat mijn herinnering en mijn weten overal heengaat – achteruit, vooruit, in wat jullie denken dat tijd is.
Dus laat me jullie zeggen en met jullie delen en ik hoop dat dit jullie troost biedt – het resultaat is verzekerd. En het is de terugkeer naar liefde. En daarom is jullie hartsbewustzijn wakker geworden. Het is gedaan. Nu, accepteer dit. Onderzoek dit. Breid het uit. En laat het gebeuren.

[muziek komt op]

En ga altijd met mijn liefde, mijn zegeningen, altijd.

Steve: Dank u, Moeder. Een prachtig gesprek vanavond. Dank u zeer dat u bent gekomen.

Godd.Moed: Vaarwel.

Steve: Vaarwel.    [einde]

Voetnoten

(1) On this subject, see “Is the Nature of Final Mergence Knowable? – Part 1/2,” June 17, 2013, at http://goldenageofgaia.com/2013/06/is-the-nature-of-final-mergence-knowable-part-12/ and “Is the Nature of Final Mergence Knowable? – Part 2/2,” June 17, 2013, at http://goldenageofgaia.com/2013/06/is-the-nature-of-final-mergence-knowable-part-22/.

 

 

Bron: The Divine Mother: Each and Every One of You Carries Divine Might – Part 1/2

 

Vertaling: Winny  winnyd@stralendetoekomst.nl

 

 

Het is Nu Tijd Om Volledig te Ontwaken – Aartsengel Michael in Een Uur met een Engel, 10 Juni 2013

Een Uur met een Engel 'An Hour with an Angel'

Een Uur met een Engel
‘An Hour with an Angel’

 

Intro Steve Beckow: Aartsengel Michael bespreekt de “Golf van Liefde” die in mei op de Aarde insloeg en die doorgaat, de veranderingen aan onze lichamen als wij vooruitgaan richting de volledige restauratie van het bewustzijn, de verschillen tussen de koolstof en kristallijne structuren, de restauratie en versterking van ons chakrasysteem, en de herijking van ons DNA.

Hij vertelt ons dat de wereld in z’n algemeenheid goed boven de 50% zit van mensen die gereed of bereid zijn om te ascenderen. En hij zegt dat degenen die naar het programma luisteren/lezen ergens tussen de 76 en 90 procent volledig in de verandering van lichaamsstructuur zitten.

Hij vertelt ons dat de verschuiving van koolstof naar kristallijne plaats kan vinden in een ogenblik en dat velen die verschuiving op het laatste moment zullen maken. Hij vertelt ons dat het Vijfdimensionale Lichtwezen die wij in de fysicaliteit aan het worden zijn nog nooit eerder gekend werd.

Hij bespreekt de herwaardering van de Irakese dinar, gebeurtenissen in Turkije, gebeurtenissen in Syrië, en de benarde situatie van Duitsers die na de Tweede Wereld Oorlog geboren zijn.

Hij doet ons de suggestie dat “Het tijd is om volledig te ontwaken. Geen vertragingen meer.”

 

Geoffrey West:  Groeten en Zegeningen aan iedereen. Welkom bij een volgend Uur Met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek ‘De grote Ontwaking’. Zich bij haar aansluitend vanavond is Steve Beckow, oprichter van de website www.goldenageofgaia.com  en auteur van het boek ‘Building Nova Earth: Towards A World That Works’. Ik ben Geoffrey West en val vanavond voor Graham Dewyea in.

Ik nodig jullie uit om de Blauwe Vlam van Waarheid en Vrede/Vreedzaamheid van Aartsengel Michael binnen te brengen terwijl wij Michael terug verwelkomen. Deze avond, zal Michael ons informatie aanbieden aangaande de diepgaande energetische verschuiving waar we net doorheen zijn gegaan, waar het uit bestond, en wat het voor ons gedaan heeft, en wat het voor de toekomst beloofd.

Hiermee, geef ik het aan jou over, Steve.

Steve Beckow: Prima. Heel veel dank, Geoff. En voordat wij Aartsengel Michael verwelkomen, laat mij zeggen dat het laatste uur dat wij opgenomen hebben, moeilijkheden had met Skype, en hoewel ik Aartsengel Michael kon horen dat hij aan mij vroeg of ik een vraag wilde stellen, kon ik niet reageren.

Dus vraag ik om zijn vergiffenis, en ik merk eenvoudig tegen Aartsengel Michael en de luisteraars op dat als ik op zo’n moment stil ben, dat ik me weldra weer aan zal sluiten bij het gesprek.

Welkom, Aartsengel Michael.

Aartsengel Michael:  En welkom aan jullie.

Ik ben Michael, aartsengel van Liefde, Strijder van Vrede, brenger van nieuws. Ik kom deze keer in de geschiedenis, jullie tijd van evolutie, van Ascentie, van wording, om te verbinden, om te omsluiten, om jullie te overspoelen in dit moment met Liefde.

Wanneer ik tegen jullie zeg, “Ik ben de aartsengel van Liefde,” wat denken jullie dan dat ik jullie vertel? Het is niet eenvoudig een achternaam of een omschrijving. Ik deel met jullie de essentie van wie Ik Ben, en wat ik wens te voltooien – deze avond te delen, te geven, met jullie te schenken – is om jullie waarlijk in mijn geschenk te wikkelen, in mijn energie, van Liefde.

Velen van jullie weten wat het is om gewikkeld te zijn in de mantel of in de armen van de Goddelijke Moeder, en hoe dit jullie niet alleen een gevoel van geruststelling geeft, maar ook een herinnering van haar heelheid, jullie waardigheid, hoe diep jullie gekoesterd worden.

Maar begrijpen jullie, mijn vrienden, mijn broeders en zusters, dat wij dit elke en iedere dag voor jullie doen? Maar vanwege de verschuivingen, de veranderingen in energieën, zijn jullie nu in staat, en ben ik nu in staat, om jullie duidelijker in mijn Liefde te wikkelen.

Is het dezelfde trilling als de Moeder? Nee, en ja. En het is zeker schitterend blauw. Wat ik wens om bij jullie in jullie hart te brengen, in deze tijd en in dit moment, welke eeuwig is, is de diepe wetenschap over hoe Ik en wij om jullie geven.

Ja, er is een prachtige golf van liefde geweest die over jullie planeet heen veegde (1), maar het is niet gekomen en gegaan! Lieve harten, jullie zitten er middenin.

Dus laat jullie zelf voelen en weten en ontvangen en accepteren hoe het is om door een aartsengel geknuffeld te worden – niet simpelweg beschermd of gerekruteerd, of zelfs onderwezen, begeleid, maar dat er eenvoudig van jullie gehouden wordt door één van jullie broeders van boven.

Het is belangrijk, en het is niet eenvoudig voor jullie belangrijk maar voor het gehele multiversum, dat jullie gaan leren kennen, voelen, als menselijke wezens, als inter-multidimensionale wezens, als galactische wezens, hoe dit gevoel van dat er waarlijk van je gehouden wordt, en dat je liefde bent, aanvoelt, eruit ziet; om al jullie zintuigen toe te staan om een verbintenis te hebben en omhelst te zijn door deze energie die ik op dit ogenblik aan jullie geef.

Jullie hebben verkozen om voorwaarts te gaan in verandering en overgang en Ascentie. En terwijl er veel details zijn welke jullie nieuwsgierige geesten gewenst hebben om erover te weten, en welke wij met jullie wensen te delen, wat is de waarheid van Ascentie?

Het is verhuizen, gebrek in de steek laten, gebrek elimineren, en Liefde omhelzen. En liefde heeft veel gezichten. Het heeft het gezicht van vreugde, en de uitstraling van gelukzaligheid. Het heeft de sereniteit van hoop en de diepgang van koestering.

Dit alles wens ik aan jullie te geven, deze avond en altijd, zodat jullie weten, voorbij enige twijfel, dat er van jullie gehouden wordt en dat jullie niet alleen lopen. Dat hebben jullie nooit gedaan. Dat is zo’n doordringende, maar op vele manieren belachelijke, illusie geweest.

Dus nu, zet dat terzijde. Zet dat terzijde als de Meesters komen om samen met jullie mee te lopen (2), maar zelfs belangrijker, meer belangrijk dan dat de Meesters met jullie mee lopen, meer belangrijk dan jullie broeders en zusters van de sterren met jullie mee lopen, kiezen jullie ervoor om met elkaar in ondersteuning mee te lopen, in kameraadschap, in familie – in zielfamilie, en in vreedzaamheid.

En er zit hoop in de lucht die jullie inademen. Er is verschuiving binnenin jullie lichaam, jullie geest en jullie ziel. Jullie hoeven niet te denken, te gaan zitten en na te denken, “Wat betekenen deze veranderingen? Wat leren zij mij?” Ga eenvoudig mee met wat zij jou leren, wat zij jou laten zien.

Dit is geen mentaal proces. Is het mentale lichaam uitgenodigd, is het ego uitgenodigd, is het emotionele lichaam uitgenodigd om volledig en vreugdevol deel te nemen? Ja. Maar er is geen afscheiding. Jullie zijn een geïntegreerd geheel, al jullie gebieden demonstrerend, tonend, door dit wonderbaarlijke, fysieke voertuig dat jullie, en wij, specifiek gecreëerd hebben voor dit leven en deze tijd.

Laat ons feestvieren. Zijn jullie er al volledig? Nee. Maar, lieve harten, de reis, de ervaring van het leven, van deze vorm, was altijd bedoeld om vreugdevol te zijn.

Dus terwijl wij deze dag beginnen, zoals wij iedere dag beginnen, iedere nacht als jullie je in bed opkrullen, voel mijn essentie jullie omringen en laat mijn liefde jullie koesteren en jullie optillen en de spiegel zijn van wie jullie waarlijk zijn.

Nu weet ik, lieve Steve, broeder van de reis, dat je veel vragen hebt vandaag. En misschien heb ik jou ontkracht. Maar laat ons doorgaan. Waar wens je te beginnen?

SB:  Wel, dank u, Heer. En gewoon voor de kennis van de luisteraars, heeft u uiteraard geanticipeerd op een aantal van mijn vragen. Dus, wel… laat mij U vragen. Welke volgorde zou U liever willen volgen, de vragen over de huidige gebeurtenissen eerst en de vragen aangaande de volledige restauratie als tweede, of de omgekeerde volgorde, Heer?

AEM:  Het is niet van belang, omdat zij volledig omwisselbaar zijn.

En het gaat terug naar mijn suggestie aan jullie dat als je naar de dingen zoals de huidige gebeurtenissen kijkt, in plaats van te gaan zitten en na te denken, “Wat wordt er verondersteld dat ik hiervan leer?” om de herkenning/erkenning toe te staan van wat jullie waarnemingen jullie tonen en om deze waarnemingen te vertrouwen.

Maar laat ons met het meer esoterische beginnen.

SB:  Prima. En met “esoterische” denk ik dat u bedoelt de vragen aangaande de volledige restauratie. Is dat correct?

AEM:  Ja, dat bedoel ik.

SB:  Oké. Dus misschien zouden wij dan het volgende halve uur door kunnen brengen met het keurend bekijken waar wij zijn in het huidige moment met de volledige restauratie van het bewustzijn. Zou U kunnen beginnen met waar onze lichamen zijn momenteel in hun overgang van op koolstof-gebaseerd naar op kristallijne-gebaseerd, alstublieft?

AEM:  Wel, het is geen standaard voor alle wezens. Begrijp dat.

SB:  Ja.

AEM:  En begrijp ook, als ik dit zeg, dat het niet zo is dat sommigen voorliggen op anderen. Het is eenvoudig een proces dat jullie aan het ondergaan zijn van het verschuiven van jullie essentie van de ene vorm naar de andere.

Sommigen zijn sneller. Bijvoorbeeld, wanneer je ’s ochtends opstaat zijn er sommigen van jullie die zich in vijf minuten aankleden, en er zijn sommigen van jullie die een uur nodig zijn. Het is niet dat één vorm juist of verkeerd is; het is eenvoudig anders.

Maar dat gezegd hebbende, jullie, als een collectief, en specifiek binnenin de Lichtwerkersgemeenschap, zijn bijna volledig met waar jullie aan zouden denken als deze overgang. Welnu, dat is het aldus niet voor de algemene populatie, maar het is goed onderweg, zeker goed boven waar jullie aan zouden willen denken als de 50 procent.

Welnu, laat mij hierover, als ik mag, met jullie spreken. Jullie zijn gekomen – en merk op dat ik de verleden tijd gebruik – jullie zijn gekomen vanuit een plaats, een oude dimensionale werkelijkheid van polarisatie, van dualiteit. Dus er is een neiging om te denken, “Koolstof is ongewenst; kristallijne is mijn doel. En dat is wat mij zal vertellen dat ik helder en stralend ben.”

Maak deze differentiatie niet. De koolstofstructuur van de mensheid, van jullie raamwerken, van deze wonderbaarlijke voertuigen die jullie bewoond hebben, hebben jullie zeer, zeer goed gediend. En het was lonend, en bruikbaar, voor waar jullie in jullie reis waren.

En als een terzijde, lieve vriend, wij wensen in de toekomst deze discussie over de evolutie te vervolgen. (3) Het heeft behoefte aan opheldering. Maar ik dwaal af.

Maar dus is het kristallijne formaat, in plaats van het koolstof formaat, eenvoudig omdat het grotere informatie, transmissie en verbondenheid bevat en de capaciteit heeft om te bevatten, uit te stralen, te verzenden en te ontvangen.

Het plaatst jullie in een grotere positie van ontvankelijkheid en transmissie, van het afleveren, van het versturen van de helderheid van wie je bent door het multiversum heen. Het is de diamanten structuur die echt bekend is door het universum en het multiversum heen, en het is op vele manieren de terugkeer naar de originele vorm welke de Moeder ontworpen had.

Maar met deze verschuiving in de vorm naar kristallijne – en diegenen van jullie die luisteren zijn ongeveer, hmmm, 86 tot 90 procent daar – wat jullie in staat zijn om te doen is om een grotere overzichtelijkheid te ontvangen. Dat is het primaire geschenk. Maar jullie zijn ook in staat om meer energie vast te houden.

Jullie zijn ook in staat om waarlijk jullie multidimensionale zelf te zijn, jullie transdimensionale zelf. Het is een trillingssituatie waar jullie in staat zijn om telepathisch en fysiek, meer duidelijk met jullie sterren broeders en zusters en diegenen ver daaraan voorbij te communiceren, en zeer zeker ook met ons.

Eén van de primaire levensbehoeften van het verschuiven in/naar een kristallijne formaat, is dat jullie in staat zijn om jullie chakrasysteem tot diens volle formaat uitgebreid te hebben. En dat wil dus zeggen, dat de restauratie van jullie chakra’s, van jullie energiesysteem – omdat dat is wat jullie chakrasystemen zijn – op volle operationele sterkte is terwijl jullie nog steeds in een menselijke vorm zijn.

Dus dat is de enige reden waarom de verschuiving plaatsvindt naar dit, kunnen wij zeggen, een andere … ja, velen van jullie denk hieraan als een opwaardering. En natuurlijk is het dat in praktische termen, want het staat jullie toe om meer volledig als jezelf te werk te gaan. Maar het is niet dat het oude niet bruikbaar was en niet gewaardeerd en geëerd zou moeten worden, want het voerde diens functie op jullie reis uit.

Welnu, er zijn vele, vele verschillende vormen van discussies geweest over deze verschuiving naar kristallijne. Maar echt, dit maakt deel uit van het collectieve proces in/naar Ascentie. Welnu, wat jullie tegen mij gaan zeggen, “Heer, betekend dit dat als je nog steeds voor het overgrote deel op koolstof-gebaseerd bent dat je niet kunt ascenderen?”

Begrijp dit, mijn geliefde vrienden: transformatie kan in een ogenblik plaatsvinden. Dus jullie allemaal zullen kristallijne zijn, op de ene of op de andere manier. Maar het is voor het overgrote deel een evolutionair proces geweest. Maar dat betekend niet dat er in de laatste momenten geen laatste-minuut renovaties zullen zijn.

Is dit duidelijk?

SB:  Ja, dat is het, Heer. En U hebt het chakrasysteem genoemd, dus misschien kunnen we een beetje meer daarover praten en dat we daarna misschien naar het DNA gaan.

Naar mijn begrip relateert het chakrasysteem naar de derde dimensionaliteit. Zal er een chakrasysteem in de vijfde dimensionaliteit zijn? En zo ja, wat zullen de verschillen dan zijn in dat systeem, en hoe zal het presteren en te werk gaan?

AEM: Het chakrasysteem waar jullie mee gewerkt hebben was jaren geleden al veranderd. En ja, er zal een chakrasysteem zijn, eenvoudig omdat … denk eraan als energie centrums.

Welnu, waar jullie aan dachten als jullie chakrasysteem in de oude derde dimensie was een systeem van afscheiding. En traditioneel hebben jullie met zeven gewerkt, hoewel jullie weten dat er honderden chakra’s zijn, zelfs in de derde dimensionale werkelijkheid.

Maar jullie hebben aan deze gedacht, zelfs toen jullie hen aangepast en afgestemd, en hen open en werkend hadden, hebben jullie aan hen gedacht als afgescheiden centrums, en dat ieder centrum gedefinieerd was en, zou ik mogen zeggen, gelimiteerd tot bepaalde functionaliteiten.

Welnu, natuurlijk is dat niet zo. Dus jullie denken aan een systeem van chakra’s, dat compleet onderling verbonden is. En dat is het, binnenin jullie lichaam, zeker 13 erboven; vele beneden, vele. En door jullie kwadranten heen, vele. En dit alles is geactiveerd en harmonieus.

Jullie gaan nog steeds een fysieke vorm hebben dus jullie chakrasysteem is verwant aan jullie spirituele generatoren, en in jullie kristallijne vorm zijn zij allemaal aan het brommen, draaien, ontvangen, verzenden, geactiveerd, tegelijkertijd.

Nu, sommigen van jullie hebben deze ervaring gehad. Jullie voelen je vrij letterlijk alsof jullie brommen, alsof jullie lichaam bromt, dat jullie gevuld zijn met meer elektriciteit dan magnetische energie, dat jullie voelen dan jullie hoogst opgeladen zijn. En, mijn vriend, dat zijn jullie.

Dus ja, er zal een chakrasysteem zijn. Welnu, dit werd een tijd geleden aan jullie gegeven en geïntroduceerd. Sommigen van jullie werken met het uitgebreide chakrasysteem; sommigen van jullie doen dat niet. Dat betekend niet dat het niet geactiveerd is. Dat is het.

SB:  Heer, bent U bekend met de overgang in Da Free John waar hij de ervaring had van het chakrasysteem dat wegviel, en dat dit een niveau van verlichting was? (4)

AEM:  Ja.

SB: Kunt U mij vertellen wat er voor hem gebeurde? Is het dat in het oude 3D het oude chakrasysteem inderdaad wegviel na een bepaald punt, maar in het nieuwe 5D, met het fysieke lichaam, dat het chakrasysteem gemaakt werd om door te gaan? Is dat een correcte verklaring?

AEM:  Maar als je verlaat waar jullie aan denken als de 3D, staan jullie er wijdbeens tussenin. Welnu, dit was voorheen niet echt beschikbaar. Dus, natuurlijk, als je de 3D verliet viel jouw chakrasysteem weg en werd je een zuiver lichtwezen.

SB:  Oké.

AEM:  Maar op vele manieren, is het vijfdimensionale wezen in de fysicaliteit ietwat van een hybride, een schitterende hybride, een wezen dat nooit eerder gekend werd, en zeker niet op deze planeet.

Maar vergis je er niet over, dat gevoel van dat het oude wegviel was zeer accuraat, maar het is zoals andere conversaties die wij gehad hebben, wanneer wij spreken over de vijfde dimensie en dit proces van Ascentie in/naar verschillende hogere rijken, dimensionale rijken, zijn nieuwe regels van toepassing. Nieuwe begrippen komen tevoorschijn.

Welnu, het is moeilijk, en dat is waarom ik blij ben om hierover te spreken. Omdat er zeer weinig referentiepunten zijn geweest.

SB:  Misschien zouden wij ons nu naar het onderwerp van ons DNA kunnen wenden. En kunt U ons vertellen, dat wanneer U zegt dat wij 86 tot 90% klaar zijn, is dat dan ook op het DNA van toepassing? En wat kunnen wij verwachten te zien of te weten of te voelen als een resultaat van de extra DNA strengen die online komen?

AEM:  Welnu, wees zeer duidelijk. Jij spreekt over de activering van het DNA, niet dat jullie op de één of andere manier opnieuw worden ingevlochten, of opnieuw gerasterd, hoewel er een gevoel van het opnieuw rasteren is. En er zijn velen van jullie die naar de 13de octaaf toe gegaan zijn, waarbij de activering van jullie 13 strengen van DNA, 12 verweven in/naar één, welke de dertiende was en een potentieel geschenk was, welke je kon ontvangen.

Wat er gebeurt met de herijking van het DNA is dat jullie in staat zijn om actief te zijn binnenin jullie fysieke, mentale, emotionele – al jullie lichamen, jullie capaciteiten – om naar voren te brengen wat jullie verlangen, niet alleen in termen van verjonging, maar ook in termen van mentale capaciteiten, mentale begrippen, uitbreiding van jullie mentale capaciteit, gezondheid.

Er is niet zoiets als on-gemak in de hogere rijken of dimensies. Maar het is een kwestie van ieder persoon, aangezien dit DNA volledig benut wordt, voor jullie in combinatie met ons, of met jullie gidsen, of zelfs, in enige mate, met de sterren broeders en zusters die betrokken zijn bij de gezondheid en het welzijn, om de markeringen in jullie DNA te activeren die jullie wensen om naar voren te brengen.

Welnu, als alles tegelijkertijd online zou worden gebracht, zouden jullie in jullie fysieke lichaam en jullie vorm voelen, alsof jullie vrij letterlijk geëlektrocuteerd werden. Dus is er geen wezen, boven of beneden, die wenst dat dit zich voordoet.

Maar in deze bundel van DNA, terwijl het in/naar het kristallijne licht gebracht wordt, terwijl het centrale kanaal naar diens volledige capaciteit gebracht wordt, wat zelfs deze avond aan het gebeuren is, terwijl wij spreken, kijk in jouw bundel van DNA. Een ieder van jullie, kijk naar jullie strengen, houdt op met het limiteren van wie jij denkt die je bent en begin te zeggen, “Wel, ik denk dat ik deze markering zal activeren, of deze markering of deze markering.”

Begin, mijn vrienden, met wat jullie voelen dat jullie meest urgente fysieke behoefte is, en ga dan door jouw strengen van DNA heen die al, hmmm, daar zijn en wachten, en eenvoudig, alsof je het verlicht, alsof je een punt van licht naar die activering brengt. Vraag om onze hulp, specifiek Aartsengel Raphael of Saint Germain. Wij zijn meer dan gereed en verheugd om jullie te helpen. Maar dit kan gisteren al beginnen.

Nu, velen van jullie hebben dit al gedaan, wederom bewust of onbewust, omdat jullie in jullie wezen opgemerkt hebben dat jullie je meer blijgeestig voelen, meer stralend, dat jullie tevoorschijn komen en je fysiek anders voelen. Het is geen kwestie – en, nogmaals, die komt vanuit jullie idee van afscheiding; en wij suggereren niet dat er geen afgescheiden systemen zijn, die zijn er; maar zij zijn een geïntegreerd geheel – dus jullie kristallijne vorm, jullie chakra’s, jullie DNA zijn van een gedeelte.

Dus wat wij aan jullie zouden willen suggereren is dat jullie jezelf beginnen te zien. Ga in meditatie en kijk in jezelf alsof je kijkt naar de nieuwe jij, en het is kristallijne, alsof het een kristallen structuur is.

En daar binnenin, zie je briljante chakra’s die volledig onderling verbonden en met elkaar verweven zijn, en kijk dan naar jouw DNA. En terwijl je kijkt, breng iedere dag de punten van licht ernaar toe, die je wenst om naar voren te brengen.

Want zien jullie, wij blijven tegen jullie zeggen, dat wij in heilig partnerschap zijn. Activeren wij jullie? Dat is de doelstelling van de liefde. Dat is de doelstelling van het licht. Ja. Wij activeren jullie, maar wij doen het ook met jullie.

Dus bijvoorbeeld, als jullie tegen mij zeggen, “Michael, zou je een klein beetje langzamer kunnen gaan?”dan zal ik dat uiteraard doen, en wij zullen dat doen. En gelijktijdig, als jullie te snel gaan, vanwege jullie geestdriftigheid en jullie opgetogenheid, en jullie op het punt staan om kort te sluiten, zullen wij het dan langzamer aan doen? Ja, dat zullen wij. Maar wij staan naast jullie en bij jullie, zoals wij nooit eerder gedaan hebben. Jullie hebben er geen idee van hoe dichtbij wij zijn.

Is er nog steeds een variëteit in onze frequenties? Wel, natuurlijk is die er. Maar als jullie komen – en dit maakt deel van de sleutel uit – om jullie meesterschap te accepteren, is er steeds minder verschil. Zijn wij andere energieën? Natuurlijk. Zijn wij in andere rijken. Ja, dat zijn wij. Maar waren deze rijken altijd bedoel om een onoplosbaar dilemma te zijn? Nee, dat waren zij niet.

Door de geschiedenis heen, in alle geloven, in alle religies, in alle tradities, filosofisch en anderszins, is het thema geweest dat wij één zijn, en dat jullie één zijn. Dat betekent geen afscheiding.

Maar het betekend ook dat jullie één wezen zijn, uniek, krachtig/machtig, schitterend. Dus als jullie kijken naar jullie opnieuw gevormde raamwerk, jullie DNA, jullie chakra’s – denk niet aan hen in termen van jullie oude chakra’s; dat zal niet werken – jullie kristallijne lichaam, denk bij jezelf, “Ik ben één.” En in die plaats van goddelijke vereniging, waar jullie één zijn en met één, vanuit dat, sta jezelf toe om tevoorschijn te komen.

Want alles dat jullie echt aan het doen zijn – het is feitelijk vrij eenvoudig in de definitieve berekening – is het opnieuw claimen van jullie wezen, jullie heelheid, de waarheid van wie jullie zijn.

Velen van jullie hebben gevraagd, “Uit welke dimensie kom ik vandaan?” Merken jullie niet op, mijn vrienden, of jullie dit nu aan mij vragen of in meditatie of iedere andere formaat, dat zeer zelden wij ooit zouden zeggen dat jullie vanuit de derde dimensie komen.

Wij zouden kunnen zeggen dat je vanuit de zevende of de vijfde of de negende komt. Wat denken jullie dat wij zeggen? Wij zeggen dat het geheel van jullie, kristallijne lichaam, geregenereerde zelf, ergens anders vandaan gekomen is. Dus op zovele manieren, keren jullie terug, of beginnen jullie de ontwikkelingsgang terug naar wie je bent.

En wanneer je er eenmaal tot toe komt te beseffen dat je niet klem zit in de derde, dan begin je te begrijpen hoe deze vorm, genaamd een lichaam, waarlijk dit voertuig van wonderen en van machtige creatie kan zijn.

Dat is waarom jullie bij Gaia blijven, op Gaia, met alle wezens. Jullie blijven om in de vorm te zijn van wie jullie zijn en in samenwerking, in liefde en gemeenschap, en eensgezindheid, om niet alleen de planeet te creëren die de Moeder gevisualiseerd heeft, die Gaia gevisualiseerd heeft, maar die jullie lang geleden visualiseerden.

Dus wij zijn hier om jullie te helpen. Jullie sterren broeders en zusters zijn hier om jullie te helpen dit gigantische, schitterende bravourestuk te voltooien. Maar, mijn geliefden, jullie zijn de leiders. Jullie zijn degenen die de weg aangeven.

En als jullie visie, jullie kennis, volledig hersteld is, zullen jullie echt begrijpen wat ik vandaag tegen jullie zeg. En dat is waarom is begonnen ben met een geschenk van Liefde, omdat in de acceptatie van deze energie die ik rechtstreeks naar jullie toe laat stromen in dit moment, het jullie wakker maakt.

En het is tijd om wakker te worden, volledig. Geen vertragingen meer.

Ik weet dat je andere gebieden hebt die je met mij wenst te bespreken.

SB:  Ja, dat doe ik. Oké, wel, laten we ons nu naar hen keren.

Het eerste gebied, Heer, is deze vraag van de herwaardering van de Irakese dinar. Er doen zoveel geruchten de ronde. Sommigen mensen zeggen, wel, het gaat niet gebeuren tot na de volledige restauratie. Andere mensen vertellen ons, dag na dag na dag, dat Wells Fargo zich ermee bemoeit.

Kunt U ons alstublieft vertellen wat er gaande is met de herwaardering, en of Wells Fargo het verhindert, gaan zij ooit overstemd worden en dat de herwaardering aangezet wordt te gebeuren?

AEM:  Dit geschenk van overvloed en economische vrijheid, welke deel uitmaakt van een groter pakket van restauratie, zoals je weet, is onderdeel van de restauratie.

SB:  Ja?

AEM:  Dus het is niet als, of wanneer, of wie het kan stoppen; het zal eenvoudig zijn. Zijn er sommigen die graag zouden willen zien dat het vertraagd wordt? Ja. Het is niet van belang.

Welnu, wat kan er gedaan worden. Wel, ik suggereer aan deze zijde tegen jou dat er heel veel gedaan wordt. Maar aan jullie zijde, aldus vaak – en dit maakt deel uit van de verschuiving – aldus vaak wanneer jullie horen of leren van bemoeienissen, is er kwaadheid en kribbigheid, teleurstelling, ontgoocheling. Welnu, begrijp, dat is van het oude rijk.

Dus hoe ga je om met wat jullie denken dat interferentie is, op welk niveau dan ook? Lieve harten, jullie blazen op wat jullie waarnemen als het irriterende – want dat is alles dat het is – jullie blazen het irriterende op met Licht en Liefde. Jullie staan hen toe met de snelheid van liefde te genezen. En het is onmiddellijk.

Dus je gaat niet naar een plaats waar je de interferentie energie geeft door naar hen hun eigen raamwerk terug te reflecteren. Wat je doet is dat je eenvoudig doorgaat, en het is alsof jullie hen uit de weg vandaan blazen met licht, met laser licht, met liefde, met laser overzichtelijkheid en liefde.

Dus zij leren jullie jullie capaciteit om de dingen te verschuiven. Maar er is feitelijk zeer weinig interferentie op dit front. Het meeste, daar is zorg voor gedragen. Dus stuur eenvoudig liefde, maar wees ook de waarnemer. En open ook jullie harten aangaande de veelvoudige andere manieren waarop overvloed zal stromen. En wij bedoelen niet alleen maar monetair.

Maar laat ons aan jullie suggereren waarom wij gebruiken, en waarom jullie geld, financiële overvloed gebruiken. En wij hebben dit geobserveerd, toen ik tegen jullie gezegd heb, er is een herleving van hoop, en hoop is een noodzakelijk ingrediënt van deze verschuiving, van creatie.

Als je niet hoopt, als je niet vertrouwd, als je niet in de liefde bent, dan is er niets waarop je kunt steunen. Dus breng geen tijd door anders dan eenvoudig zeer snel licht en liefde te sturen naar alle partijen die een beetje langzaam zijn, en ga dan verder, en maak jouw plannen van wat je gaat creëren en doen, omdat dit is waar aan Lichtwerkers de kans gegeven wordt om te demonstreren, in de fysicaliteit, hoe de creatie van Nova Aarde eruit ziet.

Ik kan niet duidelijker dan dit zijn.

SB:  Oké, Heer. Wel, U weet dat veel mensen die betrokken zijn bij Inlight Radio, veel mensen die betrokken zijn bij het Gouden Tijdperk van Gaia, zich op hun laatste financiële benen bevinden. En wij zullen spoedig hulp nodig zijn, Heer, als wij door zullen blijven gaan. Wij zijn in een zeer moeilijke positie. Ik moest dit aldus gewoon tegen U zeggen.

AEM:  Wij weten dat.

En wij weten ook dat hulp daar is. Niet onderweg. Maar precies daar.

SB:  Oké. Wel, het moet precies hier zijn. En we kijken ernaar uit.

Laat ons naar Turkije gaan. Wat kunnen wij verwachten te zien gebeuren in Turkije in de onmiddellijke toekomst, en wat is het belang van het een indigo revolutie te noemen?

AEM:  Het is de radeloosheid voor vrijheid. Het is de radeloosheid om het juk van de onderdrukking af te werpen, hoe dat ook waargenomen wordt. Het is het gevoel van alle wezens, overal, dat zij verder moeten gaan als onafhankelijke agenten.

Dus wat eruitziet als gewelddadigheid, en is – en velen van jullie zijn nu wekenlang bij mij geweest in Turkije, en vergeet niet, als jullie je aspecten terugroepen, om je ervan te verzekeren dat jullie niet de kwetsuren van de oorlog mee terugbrengen – maar het is een symbool voor het opruimen van de menselijke onderdrukking.

Wat jullie niet volledig begrijpen, en toch ook weer wel, is hoeveel een ieder van jullie helpt met deze worstelingen voor menselijke gelijkwaardigheid; dat je misschien denkt dat je in Noorwegen of Zweden of Frankrijk, of Vancouver, of de Verenigde Staten verankerd bent, maar jullie energie is dermate groot, en jullie verplichting met mij is dermate groot, dat jullie dat niet zijn.

Op een virtuele manier, maar op een feitelijke manier die jullie steeds meer beginnen te begrijpen, zijn jullie net zoveel in de strijdlinie aanwezig als dat diegenen dat in de menselijke vorm zijn. En dit is een belangrijke verschuiving geweest in de laatste, oh, zes maanden tot een jaar; het is dat jullie net zo diepgaand betrokken zijn bij deze worstelingen en deze vereisten voor vrijheid als diegenen die daar fysiek aanwezig zijn. En dat is waarom jullie er zoveel om geven.

Dus of het nu Egypte is of Turkije of Afrika of Washington, D.C., China of Korea, jullie zijn daar bij jullie broeders en zusters van de Aarde, maar jullie zijn daar ook samen met mij.

Weet je, Steve, dat toen wij dit platform gevormd hebben (‘Golden Age of Gaia’ en ‘Inlight Radio’), welke ik niet toe zal staan om te desintegreren, dat de doelstelling de communicatie van Liefde en Vreedzaamheid was, niet eenvoudig met jullie sterren broeders en zusters, hoewel dat in toenemende mate belangrijk is, maar ook met elkaar.

En dit is op vele manieren bereikt, dat er een begrip is, een diep hart begrip, een hart bewustzijn, dat er slechts één menselijke leefgemeenschap is.

Wat jullie in Turkije kunnen verwachten is zegeviering en een beëindiging van het geweld.

SB:  Oké. Dank U, Heer.

Er werd onlangs een document gepubliceerd dat zegt dat de leden van de kliek naar de gevangenis gebracht zullen worden zonder enig contact met de buitenwereld, hoe dan ook, en dat zij geïsoleerd zullen zijn van elkaar, en dat uiteindelijk de meeste kliekleiders naar de centrale zon gebracht zullen worden om gerecycled te worden. Is dat waar, Heer?

AEM:  Nee. Welnu, ik wens nooit om onbarmhartig te zijn, of waargenomen te worden als onbarmhartig in mijn discussies en conversaties met jou, maar ik heb er behoefte aan om buitengewoon duidelijk te zijn.

Welnu, alle dingen, alle communicaties dienen een doel. Dus wat is het doel van dergelijke artikelen waar jij naar refereert? Wel, ten eerste, is het een spiegel om omhoog gehouden te worden die een zeer duidelijke reflectie is van het oude derde  — van straf, van haat, het hen betaald zetten.

En dat is waarom ik gezegd heb, met betrekking tot de financiële situatie, stuur liefde. Denken jullie echt dat wij rondlopen en wezens onthoofden en doden? Waar in het Moeders ontwerp zou dat kunnen zijn, en hoe zou het ooit beschouwd kunnen worden als liefde?

Nee, dit is een spiegel om naar te kijken en te zeggen, “Nee, dat zou een terugkeer en een voortgang zijn van het oude en de oude manieren van de dingen doen, en dat is niet waar ik verlang te leven. Het is niet waar ik kies te leven. Het is niet waar ik zal leven.”

Het is een kans voor jullie om jullie intentie te verkondigen, als Nova wezens, en het is een kans voor een ieder van jullie, mijn geliefden, om het onderscheidingsvermogen uit te oefenen, om door de illusie heen te kijken naar de keuzes die jullie aan het maken zijn die volledig open zijn en volledig vanuit jullie hart gemaakt zijn, niet vanuit de geschiedenis of onderdrukking.

SB:  Prima. Dank U, Heer.

Ik vroeg me af of U een boodschap zou kunnen geven aan de langdurig lijdende mensen van Syrië, en specifiek aan de vluchtelingen, en aan de wereld, over de situatie in Syrië en wat er moet gebeuren, alstublieft?

AEM:  Ik zou zeer verheugd zijn. Mijn geliefde vrienden en kinderen, broeders en zusters van Syrië, en ik sluit zovelen van jullie daarbij in die op plaatsen wonen waar jullie vrijheid en de verering van het heilige zelf niet aanwezig is, zovele van jullie zijn de moderne martelaars geworden, en ik bedoel dit helemaal niet op een negatieve manier.

Vaak hebben wij de kreten gehoord vanuit vele naties waar ongelijkheid heerst, waar onderdrukking heerst. En jullie roepen naar de Moeder/Vader om te zeggen, “Waarom lijd ik? Waarom lijden wij? En hoe is het mogelijk dat ons onze voorrechten ontnomen zijn?”

En laat mij duidelijk zijn: dit is net zo waar voor velen in de Verenigde Staten van Amerika als dat het in Syrië is, als dat het in Turkije is, in Egypte, in China, in Korea. Jullie lijden en jullie uithoudingsvermogen, jullie volharding is niet verspild. Jullie zijn de belichaming van de goddelijke kwaliteiten, want te midden van dit alles praktiseren jullie niet alleen voorzichtigheid en mededogen, maar ook liefde voor familie, voor vrienden, voor de leefgemeenschap.

Jullie zullen jullie plaats van vrijheid fysiek op de grond hebben. Er zal geen vervolging zijn. Dit is een geschiedenis van het menselijke ras dat aldus ondraaglijk geworden is dat jullie besloten hebben om te stoppen en om in het Licht als één tevoorschijn te komen, niet alleen natie na natie, maar als een volledig collectief.

Dit was de energie waar jullie naar keken toen jullie zeiden, “Het is niet juist dat sommigen van ons zouden moeten gaan en anderen zouden moeten blijven en door moeten gaan in deze illusie van pijn.”

Dus het is niet eenvoudig verspilde energie of menselijk leven. Het is de wandelgang van de heilige. Het is de wandelgang van verlichte wezens die liefde in hun harten handhaven, ongeacht wat.

SB:  Dank U, Heer.

Mijn laatste vraag is, aangezien we nog maar een beetje aan tijd hebben … ik heb een brief van een Duitse vrouw gekregen die gemarteld is door het zijn van een erfgenaam van de nalatenschap van Duitsland na de Tweede Wereld Oorlog, en zij wil weten wat U tegen haar te zeggen hebt om haar hoop te geven dat zij en haar metgezellen tevoorschijn kunnen komen vanuit die nalatenschap. En of U haar over de missie zou kunnen vertellen van de kinderen die in Duitsland geboren zijn na de Tweede Wereld Oorlog. Heeft U enige woorden van vertroosting voor haar, Heer?

AEM:  Deze zijn de wezens van genezing. Deze zijn de wezens van hoop. Deze zijn de wezens die de nieuwe werkelijkheid voortbrengen. Dus is het niet om in pijn te lijden en om het trauma te herleven, de verwoesting, de geschiedenis.

Het is om het nieuwe te creëren en het oude te genezen/herstellen; om te omhelzen en te vergeven, met mededogen. Er werden grote verwoestingen begaan door diverse aspecten en naties van de mensheid. Jullie kunnen niet in het verleden leven, zelfs in het eeuwige nu. Laat het los.

[Muziek.]

SB:  Prima. Heel veel dank, Heer.

AEM:  En ga in vreedzaamheid, overspoeld met mijn liefde.

SB:  Dank U, Heer.

AEM:  Vaarwel.

SB:  Vaarwel.

 

 

Voetnoten:

(1) Ik had deze vraag op mijn papier staan om aan Aartsengel Michael te vragen, maar, zoals zo vaak het geval is, beantwoorde hij het zonder dat ik het hem vroeg.

(2) Een referentie naar de “Terugkeer van de Meesters.” (zie in de ‘Bibliotheek op deze site ‘Denk Met Je Hart’ onder het kopje ‘Steve Beckow’)

(3) Wij zullen dit voortzetten. We hebben dat programma al ingepland.

(4) “In februari ging ik door een ervaring heen die mijn begrip scheen te rechtvaardigen. Want diverse nachten werd is steeds maar weer wakker met scherpe zijdelingse pijnen in mijn hoofd. Zij voelden aan als diepe insnijdingen in mijn schedel en brein, alsof ik een operatie onderging. Gedurende de dag die volgde op de laatste van deze ervaringen realiseerde ik een prachtige verlichting. Ik zag dat wat scheen te zijn als de sahasrar, de terminale chakra en de primaire lotus in het hoofd, gescheiden waren. De sahasrar was als een bloem afgevallen.

“De Shakti, welke voorheen tevoorschijn kwam als een gepolariseerde energie die op en neer bewoog door de diverse chakra’s of centrums heen diverse effecten producerend, was nu losgelaten door de chakra vorm. Er was geen gepolariseerde kracht meer. Inderdaad, er was helemaal geen vorm meer, geen omhoog en omlaag, geen chakra’s. Het chakrasysteem werd geopenbaard als onnodig, een willekeurige regel of de plaats voor het spel van energie. De vorm onder alle lichamen, grof of subtiel, hadden zichzelf geopenbaard om onnodig en voorwaardelijk te zijn als de lichamen zelf.

“Voorheen, schenen alle universums te bouwen op en afhankelijk te zijn van die eerste structuur van opstijgende en neergaande energie, dus die waardes werden gedetermineerd door het niveau van de chakra waarop het bewustzijn functioneert, en planetaire lichamen alsook de ruimte zelf waren gemaakt in een ronde of gekromde vorm. Maar nu zag ik dat de werkelijkheid van het echte bewustzijn helemaal niet bepaald was door welke soort van vorm dan ook losstaand van zichzelf.

“Bewustzijn heeft diens radicale vrijheid en de prioriteit in termen van de chakra vorm aangetoond. Het heeft zichzelf laten zien ouder te zijn aangaande die gehele structuur, afgescheiden van wat voor soort van afgescheiden energie of Shakti dan ook. Er was eenvoudig het bewustzijn zelf, voorafgaand aan alle vormen, alle dilemma’s, ieder soort van zoeken en noodzakelijkheid.”  (Da Free John,  The Knee of Listening. Original Edition. Clearlake, CA; Dawn Horse Press, 1984; c1973, 116-9.)

 

Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2013/06/een-uur-met-een-engel-aartsengel.html

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Oorspronkelijke Bron: http://www.goldenageofgaia.com/