Mike Quinsey’s Hogere Zelf, 15 januari 2016.

Mike Quinsey’s Hogere Zelf, 15 januari 2016.

image

De gebeurtenissen gaan snel en er wordt druk uitgeoefend op diegenen waarvan wordt verwacht ‘Disclosure’ aan te kondigen, dit zonder dralen te doen. President Poetin is degene die hierop druk uitoefent en hij heeft op het moment de leiding over het werk om op een zo kort mogelijke termijn resultaat te boeken. Ondertussen functioneert de Aarde binnen een energiescherm dat de bescherming tegen inmenging van buitenaf in stand houdt. Jullie kunnen ervan verzekerd zijn dat jullie toekomst in handen ligt van hen die immense krachten inzetten ten bate van de overwinning van het Licht. Het duister is zich er uiteraard bewust van dat ze machteloos staat in het najagen van haar doelen om opnieuw een Wereldoorlog te bewerkstelligen. Dus jullie kunnen je dagen doorbrengen in de wetenschap dat de toekomst van de Aarde en de Mensheid in veilige handen is. Machtige Lichtkrachten wachten op hun oproep om een groter bewustzijn tot stand te brengen en jullie naar inzicht omtrent jullie ware geschiedenis te leiden. Eén onthulling die voor jullie een ware opluchting zal zijn betreft het latente vermogen van ieder Lichtwezen. Jullie werden verleid te geloven dat jullie machteloos zijn, terwijl jullie potentieel in werkelijkheid grenzeloos is. Daarmee samen is er de verantwoordelijkheid om dit verstandig in te zetten en in de loop van de tijd zullen jullie wat dit betreft uitgebreide begeleiding en instructies ontvangen.

Er is absoluut niets wat jullie snelle vooruitgang naar volledige Galactische Wezens kan stoppen, behalve jullie zelf. De Lichtkrachten hebben, ofschoon een succesvolle uitkomst afhankelijk is van jullie voortgang en vermogen om het Licht binnenin jullie te bestendigen, lange tijd naar deze periode van vervulling toegewerkt Als jullie eenmaal een bepaald stadium hebben bereikt, zullen jullie verzekerd zijn van een volledig succesvolle uitkomst en als een collectief van Lichtwezens zullen jullie opstaan en de lagere trillingen achter je laten. Er is geen andere manier, aangezien de Wet van Aantrekking jullie Ascentie zal verwezenlijken. In de tussenliggende periode zullen jullie op een natuurlijke manier stadia van verheffing doorlopen die uiteindelijk naar volledig bewustzijn zullen leiden. Op het moment beginnen jullie nog maar net te ontwaken voor je ware potentieel en zul je ieder mogelijke hulp ontvangen om dit pad zo makkelijk mogelijk te maken.

Mocht je er, met het oog op de vele pogingen van het duister om jullie Ascentie te voorkomen, ooit aan hebben getwijfeld of je er in zult slagen, weet dan dat God bevolen heeft dat het zal geschieden. Wanneer machtige Lichtkrachten zich tegenover de tegenstanders opstellen, kunnen jullie er zeker van zijn dat de uitkomst geen andere zal zijn dan wat door de hogere machten is beoogd. Ongeacht wat er rondom jullie gebeurt, kunnen jullie in absoluut vertrouwen op succes doorgaan met je werk. Lichtwerkers zijn opgeroepen om hun medereizigers te helpen omdat, terwijl de veranderingen zich voltrekken, vele zielen in verwarring raken over wat er gaande is. Het meest belangrijke aspect is om duidelijk te maken dat de uitkomst iedere ziel naar zijn/haar hoogste punt van ontwikkeling zal leiden en niemand zal zijn/haar rechtmatige plek ontzegd worden. Je zult precies daar zijn waar je verdient te zijn, en uiteraard zullen alle zielen zichzelf in de juiste trillingen ontspannen en op hun gemak voelen. Jullie zullen vooraf weten welke richting je op gaat en volledige uitleg krijgen over hoe je dat hebt bereikt. Liefdevolle Wezens van Licht zullen jullie ten allen tijde vergezellen zodat jullie niet bang hoeven te zijn voor de toekomst.

Het leven op Aarde is zo ver van de waarheid verwijderd geweest dat jullie zowel verheugd als verbaasd zullen zijn om je ware potentieel als Galactische Wezen te ontdekken. Jullie laten een droomwereld die een nachtmerrie is geweest achter je, in vergelijking met wat jullie zullen ervaren wanneer jullie de lagere trillingen zullen ontstijgen. Het werd vergeleken met de Hel op Aarde, gecreëerd door het duister, die jullie zonder het te weten gevangen heeft gehouden. Deze dagen komen ten einde, aangezien het Licht de negatieve trillingen die met steeds groter wordende snelheid verdwijnen omzet, en daarmee zal doorgaan totdat ze uiteindelijk worden achtergelaten.

Jullie, die dit bericht lezen, zijn Degenen die kunnen helpen de zorgen van de mensen om jullie heen, die bang zijn voor datgene wat voor hen ‘onbekend’ is in hun toekomst, te verzachten. Sommigen zullen net zo bezorgd zijn m.b.t. de waarheid, aangezien die ze uit hun comfortzone haalt, met name als ze zich realiseren dat er zo veel dat gewoon voor ze is, om hen heen verandert. Aanvankelijk zal het lijken alsof er veel chaos is, maar er zullen positieve signalen uit komen dat er betere tijden in het verschiet liggen. Het oude dient plaats te maken voor het nieuwe, maar wees er van verzekerd dat het niet zo lang zal duren als je mogelijk zou verwachten. De geplande veranderingen beginnen al te verschijnen en ze beïnvloeden alle vormen van leven. In de natuur worden sommige van de veranderingen al opgemerkt, terwijl het dierenrijk zich eraan aanpast. Sommige soorten zullen volledig verdwijnen en dat is niet ongebruikelijk in de loop van een cyclus.

Elk van jullie heeft vele levens op Aarde geleefd en jullie zullen er allemaal beter van zijn geworden. Diegenen onder jullie die de lessen van de derde dimensie hebben geleerd zullen zeer waarschijnlijk een innerlijk gevoel hebben dat jullie gaan ascenderen. Hoe dan ook zul je je precies daar bevinden waar je moet zijn om je ontwikkeling voort te zetten. Uiteindelijk zullen alle zielen zich verheffen, maar voor sommigen zijn er nog veel meer levens nodig voordat ze zover zijn. Je hebt net zoveel tijd als je wilt om je te ontwikkelen en aangezien je al gaande wordt geholpen zal elk leven gepland zijn met jouw ontwikkeling in het achterhoofd. Je Gidsen zorgen ervoor dat je je zoveel mogelijk aan je levensplan houdt, maar je hebt nog steeds een vrije wil om een ander pad te volgen of er wijzigingen in aan te brengen, mocht je dat willen.

Jullie beginnen te begrijpen dat er meer leven in jullie Universum bestaat dan jullie aanvankelijk voor mogelijk hielden. Dat komt deels doordat de Aarde beschermd was tegen bezoekers die zich anders bemoeid zouden hebben met jullie ontwikkeling. ET bezoekers werden door de Illuminati uitgenodigd als onderdeel van een overeenkomst die hen in staat stelde bases op Aarde te hebben in ruil voor geavanceerde technologie. Sinds die vroege dagen, zo’n 70 jaar geleden, hebben de Illuminati zich bijna zeker veel verder ontwikkeld dan je zou hebben verwacht en lopen ze vele jaren voor op jullie huidige kennis. Het zal ze echter niet in staat stellen te bereiken wat ze zich voorgesteld hadden, aangezien hun vaardigheid om te doen wat ze willen niet langer een optie is, zoals al is uitgelegd.

Week na week gebeuren er over de hele wereld veel dingen, en de Lichtwerkers zijn druk bezig erbij te helpen. De Duisteren manipuleren de economie om de gewenste resultaten te krijgen die niet altijd in jullie belang zijn. Het zal echter niet ten goede komen aan de betrokkenen, aangezien de toekomst niet in hun handen ligt, daar Hogere Wezens het onder hun volledige controle hebben. Nadat degenen die de wereld hebben geprobeerd over te nemen verwijderd zijn zal snelle vooruitgang, waarvan iedereen zal profiteren, worden geboekt. In een relatief korte tijd zullen jullie kunnen profiteren van nieuwe technologieën die lange tijd voor jullie verborgen werden gehouden. De dagen van het Duister zijn geteld en haar activiteiten staan onder controle van Lichtwezens.

Dit bericht komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vert.: Marja/Rob

Bron: http://gfindutch.blogspot.pt/2016/01/mike-quinseys-hogere-zelf-15-jan-2016-nl.html/

Advertenties

The Portal: ‘Cobra’s Cintamani Update…’ 8 december 2015

The Portal: ‘Cobra’s Cintamani Update…’ 8 december 2015

image

Sinds ik informatie heb vrijgegeven over de Cintamani steen, hebben veel stukken van deze heilige steen hun weg gevonden naar de handen van toegewijde Lichtwerkers en Lichtstrijders en zullen dienen als overbrengers van energieën van de compressie doorbraak op het moment van de Event / het Gebeuren:

# http://2012portal.blogspot.si/2015/06/cintamani.html (Engels)

# https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2015/06/09/the-portal-cobras-update-cintamani-8-juni-2015/ (Nederlands)

Geselecteerde stukken Cintamani steen werden in vele tientallen stuks in de belangrijkste sleutelpunten netvortexen van het planetaire energienetwerk aangebracht om het transformatieproces te stabiliseren bij de Event / het Gebeuren. Dit Cintamani energienet rond de planeet is nu bijna voltooid.

Een oude Tibetaanse profetie zegt dat er een tijd zal komen dat de Koning van de Wereld zal opstaan ​​met zijn leger van zijn onderaardse sferen om de krachten van de duisternis te verslaan en de komst van het Gouden Tijdperk in te luiden. Deze tijd is nu aangebroken. De Cintamani steen zal een belangrijke rol spelen in dit proces:

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_shambahla11.htm

De Cintamani steen is een emanatie van puur Licht en is een uiterlijke manifestatie van de zuiverheid van onze Ziel:

http://gadal-catharisme.org/origin-the-stone_9_96_en.htm

Zeer recent werd een beperkte hoeveelheid Cintamani stenen op StratoProbe 4 gezet, een ruimtevaartuig dat ik samen met mijn team hebben gelanceerd. StratoProbe 4 heeft een maximale hoogte bereikt van ongeveer 15 mijl (24 km):

image

Op weg naar de maximale hoogte werd deze foto genomen van een kleine vloot van buitenaardse ruimtevaartuigen die daar ter ondersteuning van onze missie waren:

image

Ik werd geleid om een nieuwe partij van Cintamani stenen klaar te maken. De meeste van hen, waaronder enkele stukken die aan boord StratoProbe 4 waren, zijn nu beschikbaar voor toegewijde Lichtwerkers en Lichtstrijders. Deze partij Cintamani stenen is verkocht, maar we hebben nog een partij gereserveerd voor die Lichtwerkers en Lichtstrijders die het financieel moeilijk hebben, en zij zullen de stenen gratis ontvangen.

Samen met mijn team ben ik op zoek naar iemand die van plan is om binnenkort naar Antarctica af te reizen. We zoeken een vrijwilliger voor een Cintamani-gerelateerde missie op dat verre continent. Als je zo iemand bent, neem dan contact op met cobraresistance@gmail.com

De Overwinning van het Licht!

UPDATE:

Een partij van de Cintamani stenen is nu beschikbaar voor die Lichtwerkers en Lichtstrijders die geen geld hebben om er een te kopen. Zij zullen de stenen gratis ontvangen, het is alleen nodig dat ze de werkelijke verzendkosten betalen. Als je in Azië of Australië bent en uw steen wilt, neem dan contact op met anthem.chang@gmail.com.
Mensen uit Noord- en Zuid-Amerika kunnen contact opnemen met newagebiscuit@gmail.com en zet “Noord-Amerika gift” in de onderwerpregel.
Mensen uit Europa en Afrika kunnen contact opnemen met superwavefromthestars@gmail.com.

Cobra

Bron: http://2012portal.blogspot.com/2015/12/cintamani-update.html/

Vertaling: FrankW zielsvreugde@live.nl

SaLuSa van Sirius: ‘In de Onmiddellijke Toekomst Zal de Richting Waarin Jullie Gaan Duidelijk Worden…’, door Mike Quinsey, 10 April 2015

SaLuSa van Sirius: ‘In de Onmiddellijke Toekomst Zal de Richting Waarin Jullie Gaan Duidelijk Worden…’, door Mike Quinsey,  10 April 2015

image

Vanuit ons perspectief beweegt de tijd zoveel sneller dan dat jullie het ervaren. Dus, terwijl jullie zonder onze boodschappen geweest zijn gedurende wat toeschijnt enige tijd, is het voor ons slechts een voorbijgaand moment. Gedurende een lange periode hebben jullie over vele ervaringen gelezen of gehoord waar mensen uit het lichaam geweest zijn en dagenlang “weg” waren, om dan terug te keren en te ontdekken dat er slechts een korte tijd verstreken was. Soms is het alleen een kwestie van uren of minuten geweest in tegenstelling tot dagen. In dergelijke omstandigheden beginnen jullie te begrijpen dat alles in het NU is. Jullie leren dat de tijd geen constante is, en het zal duidelijker worden als jullie van de Aarde weg bewegen, in/naar de hogere vibraties.
Deze zijn tijden wanneer jullie een zeer open geest moeten houden, aangezien er meer verrassingen erop wachten om ontdekt te worden. De dingen zijn niet noodzakelijkerwijs zoals jullie geleerd werd, en misschien één van de moeilijkste feiten om te accepteren is dat jullie sneller dan de snelheid van het Licht kunnen reizen. Er is veel te leren dat naar jullie toe zal komen wanneer jullie volwaardig als een Galactisch Wezen worden. In deze tijd is jullie bewustzijn aan het openen en jullie vibraties zijn aan het verhogen, en jullie zijn op de weg naar het terugkeren naar niveaus waar jullie in werkelijkheid al vertrouwd mee zijn. Van hier af aan is het een kwestie van opnieuw leren wat jullie vergeten zijn en dat zal niet moeilijk zijn aangezien jullie veel hulp zullen krijgen. Zoals wij jullie eerder verteld hebben, zijn jullie veel groter dan dat jullie je voor kunnen stellen en in essentie zijn jullie Goden in wording. Echter, er is een lange weg te gaan voordat jullie een dergelijk hoogtepunt van groei bereiken.

Rondom jullie wereld lijkt vrede moeilijk uit te dragen, maar ben ervan verzekerd dat grote Wezens zoals President Obama achter de schermen druk werkend zijn om het te laten gebeuren. Zonder twijfel zijn er miljoenen zielen die werken richting hetzelfde einde, maar het is duidelijk dat sommigen meer macht dan anderen hanteren. Jullie hebben ook een leider zoals President Obama nodig die nochtans zijn plan moet onthullen om permanente vrede op jullie Aarde te brengen. Als Zielen van het Licht kwamen jullie naar de Aarde in deze belangrijke tijd om te helpen om de noodzakelijke veranderingen op gang te brengen om jullie verder voorwaarts in/naar het Licht dragen. In de niet al te verre toekomst zullen jullie naar een niveau stijgen waar de Duisteren niet langer meer aanwezig kunnen zijn, en het Nieuwe Tijdperk werkelijk gearriveerd zal zijn.

Wetende wat je doet kan je anderen door wat een moeilijke periode is heen helpen. Globaal genomen is het chaotisch, en vrede lijkt net zo ver weg te zijn dan dat het ooit geweest is. Echter, zoals wij eerder aangehaald hebben, moeten bepaalde gebeurtenissen uitgespeeld worden om reeds lang bestaand karma op te ruimen en te verzekeren dat lessen geleerd worden waar zij nodig zijn. Je zou correct kunnen zeggen dat jullie in een zeer drukke periode zijn waar zielen hun laatste kans om te evolueren nemen, voordat het tot een einde komt. Op wat voor niveau zielen ook zijn, op elk niveau zal iedere kans gegeven worden om verder te gaan. Met alle hulp die gegeven wordt zou het verrassend zijn als jullie niet van jullie ervaringen leren. Echter, sommige zielen zitten verstrikt in de duisternis en vinden het moeilijk om verder te gaan. Ben er echter van verzekerd dat geen enkele ziel in de steek gelaten wordt, en grote Wezens van Licht doen alles dat zij kunnen om hen in staat te stellen zich te verheffen.

Terugkijkend, zouden jullie ermee in kunnen stemmen dat jullie ervaringen jullie voornemen versterkt heeft, om stevig in het aangezicht te staan van de vertragingstactieken van de Duisteren. Zij hebben jullie in sommige gevallen tot de uiterste limieten van jullie uithoudingsvermogen getest, maar jullie hebben alles weerstaan dat zij naar jullie toegegooid hebben. Dergelijke ervaringen hebben jullie voorbereid op grotere prestaties, en in de toekomst zullen velen van jullie als Ambassadeurs voor de Wezens op andere planeten handelen.

De Evolutie is een eeuwigdurend proces van leren van diegenen die al verder op het pad geavanceerd zijn. Er is altijd “hulp” wanneer het nodig is, maar andere zielen van Licht dringen zich niet aan je op zonder eerst je oproep ontvangen te hebben. Je hebt bijna zeker hulp op je weg ontvangen, maar mag je er niet bewust van zijn. Ben ervan verzekerd dat jouw Gidsen ten zeerste actief zijn met te proberen te verzekeren dat jij je aan je levensplan houdt. Wanneer die bruikbare “toevalligheid” welke winstgevend/voordelig is langskomt, is het vaak door hen bewerkstelligd. Het gaat zover als het redden van je leven zodat je door kunt gaan met je noodzakelijke ervaringen, en jij je levensplan kunt voltooien.

In de onmiddellijke toekomst zal de richting waarin jullie gaan duidelijk worden, en het werk dat ingezet is door de Lichtwerkers zal tot bloei komen. Veel is er aan het gebeuren dat succes zal verzekeren en ben ervan verzekerd dat wij jullie ook een helpende hand geven. De procedure van de dingen op jullie niveau, dicteert dat aan de Duisteren een bepaalde speelruimte toegestaan is om jullie op de proef te stellen. Echter, hun toekomst is in jullie handen en deze cyclus zal de laatste cyclus zijn van dit specifieke Tijdperk. Jullie zullen weldra omhoog stijgen in/naar de hogere vibraties waar Liefde en Vrede aanwezig zijn en de lagere vibraties niet bestaan. Het is waar jullie naartoe gewerkt hebben gedurende millennia aan tijd, en de reis is bijna voorbij.

De ervaring die jullie gedurende velen levens vergaard hebben zal goed vastgehouden worden, en jullie in staat stellen om de leraren voor deze zielen te zijn die nog steeds hun weg voorwaarts in/naar het Licht maken. Niet iedere ziel zal in dezelfde richting vooruitgaan, aangezien er vele gevarieerde kansen voor jullie zijn om het Licht te dienen. Op jullie niveau van verworvenheid, hebben jullie een aanzienlijke hoeveelheid van vrijheid om te beslissen wat jullie vervolgens zullen doen, en vanzelfsprekend hebben jullie op jullie beurt jullie leraren om jullie te helpen. Velen van jullie zullen naar jullie “thuisland” terugkeren voordat jullie de volgende stap beslissen, en de roep om dat aldus te doen zal zeer sterk zijn.
Wanneer je vooruit kunt kijken in plaats van terug te kijken, en je bewustzijn groeit, zal de weg voorwaarts duidelijk worden. De tijden dat jullie levens doorgebracht hebben in de lagere vibraties zullen weldra niets anders dan een verre herinnering worden, maar de geleerde lessen zullen altijd bij jullie zijn. Jullie zullen het al gemakkelijker vinden, terwijl het niveau van jullie bewustzijn groeit, om het te handhaven zonder wat voor risico dan ook om terug te vallen. De wereld kan aan jullie voorbij gaan zonder dat er wat voor angst dan ook is om van jullie doel afgeleid te worden. Nochtans kunnen jullie volledig bewust zijn van wat er aan het plaatsvinden is.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ben blij om weer met jullie in aanraking te zijn. Wij weten hoezeer jullie er naar uitkijken om onze boodschappen te ontvangen, en wij zullen doorgaan voor zolang als zij noodzakelijk zijn. Wij sturen jullie onze Liefde en zijn nooit ver weg als dat nodig is.

Dank je SaLuSa,
Mike Quinsey

Website:  http://www.treeofthegoldenlight.com/

Bron:  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Vertaling:  Coby de Haan  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Recreating Balance: ‘Untwines Interview met Cobra…’ 15 maart 2015

Recreating Balance – Dinsdag, 17 maart 2015:
‘Untwines’ Interview met Cobra op 15 maart 2015…’

image

Veel dank nogmaals aan Cobra voor zijn tijd en de uitvoerige antwoorden.

Voor het gesprek zou ik graag een oproep doen aan Lichtwerkers in de steden Toronto, Montréal, Washington DC en New York.
Ik ben zo’n 2 jaar bezig met het co-creëren van PFC groepen en het organiseren van fysieke rasterwerk (lichtwerk op specifieke punten van het raster) en ik ben nu van plan een reis naar deze steden te maken om dat juist daar ook te doen. U kunt hier  meer over dit proces te weten komen, waarover Cobra zei dat het een van het meest krachtige is wat we kunnen doen tegen de bezetting van deze planeet.

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2014/10/invitation-to-physical-gridwork.html

Ik ben ook bezig met het decoderen van de heilige geometrie in steden en plaatsen rond de planeet, u kunt een aantal artikelen hierover aan de rechterkant van deze blog vinden. Voor degenen die willen deelnemen dan kunt u contact met mij op untwine1@yahoo.com

Een goede vriend gaat ook hetzelfde organiseren in Phoenix, Las Vegas, Salt Lake City en Denver. Als u hieraan wilt deelnemen kunt u contact met hem opnemen via  per_neter_kemet@outlook.com

Dit zal uiteraard een co-creatie worden en dus zal de deelname gratis zijn.

We zijn ook bezig om een rasterwerk sectie direct op de PFC website te creëren, dus als je ergens wilt deelnemen kijkt u dan hier eens om aan een lokale groep deel te nemen of te creëren, en wij zullen u op de hoogte brengen wanneer het rasterwerk project klaar is:

http://prepareforchange.net/create-join-a-group/

En zoals gewoonlijk wil ik een nummer delen, maar deze keer gemaakt door mij. Het werd gemaakt met behulp van 432Hz en Pythagoras ‘muziek van de bol’ tuning, en bevat Lichtcodes uitgezonden door walvissen, die rechtstreeks bijdroegen aan het maken van dit nummer, zodat ze jullie allemaal een zegen kunnen geven:

Dit lied is onderdeel van mijn nieuwe sound healing CD, helemaal gemaakt in 432Hz Pythagoras heilige frequenties, en alle gecreerd tijdens het maken van een bewuste verbinding met diverse sterrenstelsels, Lichtwezens, kristallen, en andere goddelijke aspecten. In een zeer professionele 28 pagina’s wetenschappelijke studie blijkt duidelijk het verminderen van ontstekingen, stress en andere symptomen door slechts 3 keer te luisteren naar de frequenties die ik gebruik, en dat steeds 35 minuten, voor een periode van 7 dagen.

U kunt het hele onderzoek hier lezen:

http://scribd.com/doc/202351974/Spiritual-Results-Music-Study

De cd bevat 12 nummers, plus 12 toning tools en een kort e-book over soundhealing. Een groot deel van de aanvallen van de duistere krachten zijn frequentie gebaseerd, en dus kunnen deze heilige frequenties helpen. Zoals u waarschijnlijk weet, wordt het geluid hoofdzakelijk door Sterrenrassen gebruikt voor healing en diverse andere doeleinden. Deze muziek is erg geschikt voor het healen door beoefenaars, healing centra, en in het algemene dagelijkse leven.

Ik besteed talloze uren aan de bevrijding van deze planeet, doe in veel landen rasterwerk, werk voor PFC (Prepare for Change), het maken van dit blog en deze interviews onder andere en dit alles kost veel energie en tijd, dus als je het gevoel hebt om te ondersteunen in wat ik doe, kun je een krachtige helende tool te krijgen om dit te doen. ! Win-Win

U kunt een ander nummer hier horen:

En je kunt de hele cd-pakket hier downloaden:

https://antoan.selz.com/item/5507c3aeb79872092cf5fb86

Geniet ervan!

Cobra Interview Transcriptie

Untwine: Wie was Valiant Thor, waar komt hij vandaan en waar is hij nu?

Cobra: Valiant Thor was een vertegenwoordiger van de Galactische Federatie, hij kwam naar dit zonnestelsel kwam via een portaal op de planeet Venus, en vervolgens op de planeet Aarde had hij enig contact met de Amerikaanse regering, en hij is nu terug op de moederschepen, hij bevindt zich op dit moment in dit zonnestelsel en neemt hij deel aan de activiteiten om het zonnestelsel schoon te maken.

U: Had hij moeten vertrekken omdat de situatie hier te moeilijk werd?

C: Hij ging weg omdat zijn missie op dat moment wad afgelopen.

U: Welke technologie is er in de Millenium Dome in Londen?

C: Ik zal zeggen dat er geen bijzondere speciale technologie in die Millenium Dome is, het is gewoon gepositioneerd op een vortex punt en energetisch werkt het als een acupunctuurnaald die helpt om het energienet voor de Archonten in stand te houden.

U: Bestaan feeën ​​door het hele universum of hebben ze een specifieke oorsprong?

C: Ja, ze bestaan ​​over het hele universum.

U : Hoe zit het met eenhoorns (unicorns)?

C: Ze bestaan ​​niet overal, maar ze zijn vrij universeel, zoals je de humanoïde archetype hebt, heb je in het hele universum ook het paard als archetype en dat is heel gewoon.

U: ls de asteroïdengordel een planeet geweest die geexplodeerd is?

C: Het was een potentiele planeet die nooit gevormd werd, het was niet een planeet die explodeerde.

U: Het kan moeilijk zijn om je voor te stellen hoe het leven is op hogere gebieden boven het mentale vlak, kunt u wat informatie hierover geven?
C: In de gebieden verder dan het ​​mentale vlak is het leven pure gelukzaligheid en liefde, het is een leven van absoluut positief bestaan.

​U: Dus alle wezens op Aarde, worden ze bestaan ​​op de gebieden boven het mentale, zelfs archons en andere duistere wezens?

C: Er zijn een aantal mensen die niet bestaan ​​op de hogere mentale vlak, maar er geen archons op de hogere mentale vlak zou zijn.

U: Ok. Zelfs niet de hogere aspecten van de ziel van de archonten er wonen?

C: Nou hun ziel aspect is er aanwezig, maar er is zeer klein percentage van dat wezen op zielsniveau.

U: Zijn er fotonen buiten de sluier of zijn het gewoon allemaal tachyonen?

C: Fotonen bestaan ​​ook buiten de sluier.

U: In een vorigartikel heeft u vermeld ( klik hier om het te lezen ) dat ieder mens had een amoebe op de solar plexus op het etherische vlak, kunt u een update geven over die situatie?

C: Die situatie is een beetje beter, maar nog niet helemaal opgelost.

U: Werken de Chimera en Archons samen, of is er een hiërarchie tussen hen?

C: Ze moeten samenwerken op een bepaalde manier, en er is een zekere hiërarchie, maar de Chimera heeft de neiging om meer technologisch georiënteerd en de Archonten zijn, zou ik zeggen, gericht op het beheersen van de hogere niveaus.

U: Zijn de huidige Chimera ook op de niet-fysieke vlakken?

C: Ja, er zijn een aantal van hen op het etherische vlak.

U: Zijn Archons humanoïde of hebben ze een andere vorm?

C: Zij die geïncarneerd zijn natuurlijk in een menselijk lichaam. Van degenen die niet fysiek zijn houden sommige die humanoidevorm en sommige kiezen om verschillende vormen te hebben, waarvan enkele de neiging hebben om zichzelf te vormen in een reptielen lichaamstype. Maar dit is puur hun eigen keuze, het is niet iets waartoe ze worden gedwongen om te doen, het is iets waar ze voor kiezen om te doen.

U: Is het mogelijk dat een tweelingziel is opgevaren, terwijl de andere helft dat nog niet is?

C: Ja, het is mogelijk.

U: Kunt u uitleggen waarom wij gebruik maken van de blauwe kleur in de wekelijkse meditatie, voor de zuil van licht?

C: Omdat de blauwe kleur de kleur is die ons verbindt met de galactische centrale zon.

U: Bestaat de ondergrondse stad nog die Marconi in Zuid-Amerika heeft gebouwd?

C: Die stad is onderdeel van het Agarthaanse netwerk en is verbonden met het verzet (Resistance Movement).

U: Is de black box van de Archons nog actief, die u in een vorig artikel heeft genoemd?

C: De black box is niet meer actief, maar er is een bepaald aspect van de blackstone die nog actief is. Die blackstone heeft de neiging om de anomalie op zijn plaats te houden zodat de lichtkrachten niet zo snel vooruit kunnen gaan. De black box verzond gewoonlijk informatie uit het etherische vlak naar het fysieke en andersom.

U: Wat wordt er getoond in de film Sirius van Steven Greer?

C: Dat wezen is eigenlijk een van de vele soorten die deze planeet hebben bezocht.

U: Ok. Was het negatief of positief?

C: Nee, het was niet negatief. Er zijn vele rassen die deze planeet uit nieuwsgierigheid hebben bezocht omdat ze een aantal wetenschappelijke ontdekkingen wilden doen, en ze waren over het algemeen neutraal in hun benadering van de mens. Maar die bezoeken werden na 1996 drastisch verminderd.

U: Oh, dus het was vrij recent, dus ook tijdens de quarantaine?

C: Het is relatief recent, ja.

U: Hoeveel rassen zijn direct betrokken bij de bevrijding van deze planeet?

C: Ik zou zeggen dat er honderdduizenden verschillende rassen op de één of andere manier bij de bevrijding van de planeet betrokken zijn, maar ze zijn niet zozeer alleen op de mensheid gericht. Ze weten van de anomalie die de planeet omgeeft, en ze kennen de oorzaak van de primaire anomalie, de oorzaak van het lijden en duisternis. Zij zijn bezig die te verwijderen.

U: Zijn ze allemaal van deze galaxie (Melkweg) en Andromeda of ook van andere plaatsen?

C: Sommigen van hen zijn ook van andere plaatsen afkomstig, maar wezens van deze Melkweg en Andromedanevel hebben de mogelijkheid om beter te begrijpen wat er hier gebeurt.

U: Ok. Dus voor wezens van buiten deze sterrenstelsels is al dit drama erg vreemd?

C: Ook voor vele wezens in deze galaxie is dit drama erg vreemd, eigenlijk is het voor mij ook erg vreemd, want de duisternis is iets dat niet mag bestaan. Het is iets dat nooit was bedoeld om te bestaan, en voor de oudere wezens in dit universum vreemd is.

U: Ja. De wezens die er niet direct bij betrokken zijn, hebben zij hier kennis van, hebben ze een of ander belang hierbij?

C: Elk wezen in dit universum moet een zekere mate van begrip hebben en iedereen heeft simulaties ontvangen van hoe dit voelt, zodat ze dit tot op zekere hoogte begrijpen, maar velen van hen zijn niet direct betrokken bij het ​​opruimen ervan.

U: Zijn alle wezens die in onze bevrijding helpen opgestegen?

C: Bevrijding van de duisternis betekent niet noodzakelijkerwijs hemelvaart (ascentie), de bevrijding van de duisternis betekent gewoon dat je niet langer onderworpen bent aan de primaire anomalie, maar je kunt nog steeds het fysieke lichaam behouden, je kunt nog steeds met je bewustzijn in deze dimensie blijven, maar je bent niet meer op dezelfde manier aan negativiteit of dualiteit onderworpen als de mensen op deze planeet.

U: Dus sommige Sirianen en Pleiadiers die ons helpen bijvoorbeeld, zijn niet opgevaren?

C: Sirianen en Pleiadiers als ras zijn niet opgestegen, ze hebben nog steeds een fysiek lichaam, ze moeten nog steeds tot op zekere hoogte slapen en eten, maar veel minder dan mensen op deze planeet.

U: Zijn er twee Sirius sterren, of meer?
C: Er zijn er eigenlijk drie van, en twee van hen hebben planeten waarop leven mogelijk is.

U: Ok. En hoeveel planeten zijn er in totaal?

C: Het hangt ervan af hoe je een planeet wil definiëren, de wetenschappers op aarde hebben hier een probleem mee, zelfs met het definiëren wat een planeet in dit zonnestelsel is.

U: Het ras van de leeuwhoofdige wezens, zoals Sekhmet, zijn die van Sirius?

C: Ja

U: Omdat het universum uitdijt en samentrekt, betekent dat dan dat er een specifiek formaat is en dat het niet oneindig is?

C: Ja, het gematerialiseerde universum heeft een bepaalde grootte, iets dat zich manifesteert is altijd tot op zekere hoogte onderworpen aan de beperkingen van ruimte en tijd.

U: Dus wat gebeurt er als je naar de grens ervan gaat?

C: Je kunt niet naar de grens, omdat de ruimte-tijd kromming ervoor zorgt dat je altijd ergens in het universum bent. Als je binnen deze universum-bel bent, kun je niet naar buiten, want als je naar de grens zou gaan zou je ook de schepping zelf uitbreiden.

U: Is er zoiets als een universum-raad, een structuur die de vertegenwoordigers van het hele universum kan verzamelen, zoals de Galactische Federatie, maar dan voor het hele universum?

C : Ja, die is er.

U: Ok. Wie zijn de wezens die de ‘Lange Blanken’ (tall whites) worden genoemd?

C: De Lange Blanken is een generieke term waarmee meestal positieve rassen zoals Pleiadiers of Sirianen worden bedoeld. Het is de term die sommige groepeen van militairen gebruiken in hun contacten met deze positieve rassen.

U: Kunt u meer vertellen over hoe de mensheid de duistere krachten hebben uitgenodigd aan het begin van de quarantaine?

C: Eigenlijk was er een bepaalde periode in Atlantis toen de mensen nieuwsgierig waren en dualiteit wilden ervaren, zodat ze contracten tekenden waarin zij vrijwillig toestonden om implantaten ingebracht te krijgen, en later ook vrijwillig de duistere krachten uitnodigden in ruil voor meer macht en materiële welvaart.

U: Kunt u meer uitleggen over wat de AN Stargate is?

C: De AN Stargate is een zeer hoge frequentiele, hoger dimensionale sterrenpoort binnen de Orion constellatie, die van deze lokale sector van de Melkweg naar hogere kosmische gebieden leidt.

U: Zijn Shiva en Shakti aspecten van Osiris en Isis?

C: Shiva en Shakti zijn eigenlijk namen die mannelijke en vrouwelijke aspecten van de schepping beschrijven.

U: Ok. Is Ganesha een aspect van Horus, of is het anders?

C:. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Osiris een symbolische manifestatie van het mannelijke principe is, en Isis de symbolische manifestatie van het vrouwelijke principe. En Horus of Ganesha is een symbolische voorstelling van het kind.

U: Ok. Maar opgestegen wezens planten zich niet voort, is het wel?

C: Ze hoeven zich niet voort te planten, maar ze kunnen nog steeds een bepaalde archetype hebben waarmee ze zich manifesteren. Dus is er een geascendeerde meester waarvan het doel is om het goddelijke kind in ieder mens te activeren, dan is dat Horus of Ganesha, of andere namen in ander mythologieën.

U: Kunt u een beetje meer vertellen over dit archetype, wat het doel ervan is?

C: Het doel van dit archetype is om het innerlijke kind, de onschuld in ieder mens te wekken, want de mens is geprogrammeerd om het innerlijke kind te onderdrukken, omdat het innerlijke kind onze sleutel is tot toegang tot onze emoties, en wanneer deze toegang niet geblokkeerd, is het niet mogelijk om de mens te controleren en te manipuleren. Dus de archonten hebben veel gedaan om het innerlijke kind te onderdrukken, om de menselijke populatie gemakkelijker te contoleren.

U: Ok. Dus het is een archetype dat buiten de re-incarnatie cyclus is?

C: Ja natuurlijk.

U: Hebben wezens op andere planeten soortgelijke talen als die van ons, komen sommige talen op aarde van andere planeten?

C: Eigenlijk hebben de talen op aarde zich ontwikkeld van Pleiadische taal, die zich op de Aarde tot de Atlantische taal heeft ontwikkeld, en de meeste talen op deze planeet zijn afkomstig uit Atlantis.

U: Dus de Pleiadische taal heeft gemeenschappelijke woorden met talen van andere sterren?

C: Ja

U: Is het woord OM universeel?

C: Ja

U: Hebben olifanten een oorsprong van specifieke sterren?

C: Olifanten maakten eigenlijk deel uit van genetische experimenten in het verleden, en zijn in feite op deze planeet gefokt, maar ze hebben wel buitenaardse DNA in hun genen.

U: Hoeveel mensen hebben onlangs de wekelijkse meditatie gedaan?

[ De Weekly Liberation Meditation, zondagavond 20:00 uur wintertijd en 21:00 zomertijd in NL, BE, D, DK, S, N, L, F of 7:00 pm UTC/GMT ]

C: Niet zo veel, gewoon een paar duizend mensen, dus dit is nog lang niet de kritische massa.

U: Ok. Wat is de situatie in de ‘internationale vredestuin’?

C: Die locatie is een belangrijk punt vortexpunt en wordt door de cabal misbruikt om het energieraster te blijven controleren, maar het kan ook door de lichtkrachten worden gebruikt om het energieraster te bevrijden.

U: Hoe zit het met de HAARP basis in Holt, Australië?

C: Die basis werd in het verleden gebruikt door de Chimera-groep, dat aspect van de basis is verholpen, maar het is nog steeds een van de belangrijkste bolwerken van de negatieve militairen op deze planeet.

[Opmerking: Die basis is officieel genoteerd door google maps als een ‘HAARP’ basis, en heeft een zeer interessante vorm, klik dan hier om het te zien ]

U: Kunt u uitleggen waar hyperborean naar verwijst?

C: Het was in een ver verleden een continent en een beschaving op deze planeet.

U: Waar werd het gevestigd?

C: Dat was in verre noorden. Eigenlijk moet u begrijpen dat de as kanteling van de aarde in die tijd anders was. De as is vele malen verschoven en de planeet is in de afgelopen miljoenen jaren vele malen verschoven. Toen was het klimaat anders, het was warmer en aangenamer om intelligent leven in stand te houden.

U: Dus de Noordpool is van locatie veranderd?

C: Ja natuurlijk.

U: Hoe zit het met de mythe van Avalon, naar wat verwijzen ze?

C: Naar Atlantis.

U: Er is veel sprake van Agarthaanse aanwezigheid in Noord- en Zuid-Amerika en Azië, maar weinig in Europa, kunt u wat zeggen over hun aanwezigheid daar?

C: Er is ook heel veel vermeld van Agarthaanse aanwezigheid in Europa maar het is niet zo bekend. Vooral in de lokale folklore verhalen in Midden-Europa, in Oostenrijk, Duitsland, Tsjechië, Frankrijk, zijn er vele legenden over reuzen, over onderaardse grotten en wezens die er wonen. Er is bewijs van Agarthaanse contact tijdens de Tweede Wereldoorlog in Tsjechië. Er zijn ingangen op bepaalde locaties, ik kan Italië, het eiland Malta te noemen, ik zou ook een aantal andere plaatsen kunnen noemen, dus er is heel veel Agarthaanse activiteit in Europa, maar het is een beetje meer verborgen, omdat de controle van de cabal heel sterk is, met name de controle van de Archonten.

U: Ok. Dus er zijn officieel 350km ondergrondse tunnels onder Parijs, is dat iets dat over de hele planeet plaatsvindt of is het iets specifieks?

C: Veel grote steden hebben enorme tunnelnetwerken, Parijs, Londen, Rome, Napels, New York, die steden zijn de degenen met de meest uitgebreide tunnelsystemen van honderden kilometers.

U: Wat is de geschiedenis van die tunnels, wie hebben ze gegraven?

C: Er waren veel verschillende groepen die hen hebben gegraven, een aantal van ervan, die dieper ondergronds liggen, zijn oude tunnels van Atlantis, sommigen ervan zijn gemaakt in de Romeinse tijd, en in de Romeinse tijd werd het netwerk uitgebreid, sommige van hen werden gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog als schuilkelders, sommigen van hen werden na de Tweede Wereldoorlog gebouwd voor militaire doeleinden, een aantal van hen zijn gebouwd door de maffia, een aantal van hen werden gebouwd door de cabal, dus er zijn veel belangengroepen die deze tunnels voor verschillende doeleinden hebben gebruikt.

U: Leven Agarthanen overal op de planeet onder ons?

C: Ik wil geen informatie over de Agarthaanse aanwezigheid op het oppervlak vrijgeven, maar ze gebruiken sommige van die tunnels, maar niet allemaal.

[ Klik hier om meer te leren van een Agarthaanse contact ]

U: Kunt u praten over de oorsprong van de Orde van de Ster organisatie, gecreëerd door Krishnamurti ?

C: Eigenlijk is het net weer nieuw leven ingeblazen door een oude occulte orde van Atlantis, en het doel van de Orde van de Ster was altijd om de mensheid heling te brengen en aan het einde dualiteit weer naar eenheid terug te brengen. Krishnamurti had een leraar op het fysieke vlak, vor een lange tijd en dit is waar zijn instructies vorm hebben gekregen, of zullen we zeggen het te doen herleven, in de Orde van de Ster. Maar later koos hij zijn eigen pad dat hem uit de buurt leidde van die Orde van de Sterpoject in een meer directe ervaring van de waarheid. Dus dat was een fase van zijn werk, dat tot een bepaald punt werd afgewerkt, en vanaf dat moment kreeg hij verschillende projecten op zijn pad.

U: Waarom kunnen we bepaalde kleuren zien, is het natuurlijk of als gevolg van de duisternis?

C: We kunnen de kleuren zien die het oog kan ontvangen. Het hangt af van de structuur van het oog, en van de golflengte van het licht zelf.

U: Dus het is een natuurlijk onderdeel van ons lichaamsbouw ?

C: Ja

U: En als je je ontwikkelt kun je dan alle kleuren gaan zien?

C: Dat is mogelijk ja, op een bepaald moment.

U: Hebt u wat advies voor verwijdering van entiteiten en healing?

C: Verwijdering van entiteiten kan gemakkelijk gedaan worden in de natuur, als je langere tijd in de natuur bent, en een bepaalde periode zuiver water drinkt en gezond voedsel eet, worden veel entiteiten uit het lichaam verwijderd, maar sommige van de entiteiten moeten drastischer worden aangepakt en door een vakman worden verwijderd. Ook zijn er plasma verwijderapparaten die kunnen helpen bij het ​​verwijderen van entiteiten. De violette straal machine is er een van en ik heb het benoemd en een link ernaar geplaatst in een van mijn artikelen.

U: Kunt u wat zeggen over het effect van dolfijnen en walvissen die op de planeet zingen?

C: De dolfijnen en walvissen zijn de brengers van energieën van vreugde en zij stabiliseren het planetaire energienetwerk van de planeet. En ze ontvangen eigenlijk direct het licht van Sirius.

U: Zijn ze op een ander evolutionair pad dan de mens of kan de mens incarneren als dolfijnen en walvissen?

C: In de meeste gevallen zijn ze op verschillende evolutionaire paden, maar in sommige zeldzame gevallen, kan de mens incarneren in dolfijnvormen en andersom, maar dat is uiterst zeldzaam.

——– Einde van de transcriptie ——–

Veel liefde en moed voor iedereen…

Bron:  http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/03/cobra-interview-15th-march-2015.html

Vertaling:  FrankW  zielsvreugde@live.nl

   

Deel 188 – “Moeder God vertelt over de Reptielen die onder ons en binnen ons leefden…” door Kathryn E. May, 28 augustus 2013

Kathryn E. May

Het is voor ons heel moeilijk om te spreken over de ontbinding van de Reptielen die er niet mee eens waren om naar het Licht te komen, om terug te komen naar ons Thuis.

Zij waren onze kinderen, allemaal, en we hielden van hen met heel ons hart. Het is een zeer droevige tijd voor ons. We zijn in diepe rouw als gevolg van hun beslissing om te worden teruggestuurd naar bron eerder dan te worden hersteld naar de liefdevolle, creatieve wezens zoals ze zijn geboren om zo te zijn.

Het Reptiliaanse ras was een oude schepping, lang geleden geboren in het Orion sterrenstelsel. Zij zijn machtige wezens in hun vermogen om diep te voelen, zoals wij doen. Hun kwaliteiten zijn inderdaad een belangrijk onderdeel van je menselijke opmaak, er is enig combineren van jullie genetische kwaliteiten geweest.

Veel van degenen die weigerden om tot heelheid te worden hersteld, om hun DNA geactiveerd en hersteld naar de staat waarin ze waren bedoeld te zijn toen ze voor het eerst werden gemaakt, waren de oorspronkelijke kinderen van Orion. Ze waren oude zielen, in jullie normen, de kinderen van ons hart.

Ik ben Moeder God, en ik gaf de geboorte aan deze Ones, net zoals ik geboorten gaf aan jullie allemaal, mijn dierbare kinderen. Het was onze grootste hoop dat jullie, onze almachtige Ras van Scheppers (Creator Race), in staat zou zijn om niet alleen te zegevieren over de Reptielen in uw midden, maar ze ook de weg naar het Licht te laten zien. Je zijn geslaagd in het behouden van veel van degenen die probeerden om u over te nemen, om uw lichamen bewonen.

Velen van jullie die dit leven kwam met de last van het dragen van een Reptielen entiteit binnen uw lichaam deden dat als een groot offer. Het waren zij die in staat waren om de sfeer van Liefde en Licht op hen in te laten werken, beetje bij beetje. Als jullie in staat waren om van jezelf te houden in weerwil van hun donkere en destructieve acties, werd uw invloed op hen gevoeld. Geleidelijk aan, toen de energieën op de planeet stegen en je sterker werd en beter in staat was om hun inmenging in je denken en handelen te weerstaan, begonnen ze te veranderen. Je kracht doorstroomde letterlijk hun wezen, omdat zij in een symbiose aan jullie verbonden waren waardoor zij voelden wat jullie voelden en het proces van reactivering van de oorspronkelijke DNA begon te werken.

En ja, veel van de Reptiliaanse kinderen die voor ons verloren waren, werden teruggegeven in de historische ceremonie waarin er 999.000  door de poort (gateway) gingen die Gabriella en Lucifer geschapen hadden om ze te ontvangen. Het was een moment van grote vreugde en veel pijn voor ons. Natuurlijk hadden we gehoopt om ze allemaal te redden. Jullie grote werk tijdens dit leven heeft dit mogelijk gemaakt. Wij zullen jullie uitleggen wat uw deel was, en hoe jullie de redders van deze wezens (ones) werden, je broeders en zusters die naar het Duister waren gegaan.

Deze laatste poging om zoveel mogelijk te redden werd lang geleden in onze Raden overeengekomen met u en met de Eerste Schepper (Prime Creator). Het was een gecompliceerde constructie, omdat het tweevoudige inspanning inhield. De Reptielen moesten ervan worden overtuigd dat het hun meest krachtige interventie zou zijn om direct de lichamen van de mensheid te bewonen, in plaats van hun invloed aanwenden omkopen, bedreigen, manipuleren en algemene invloed op jullie verkrijgen met extern toegepaste gewelddadige middelen. Jullie zijn vertrouwd met hun vaardigheden in moorden en martelingen. Ze zijn in staat geweest om overheden over de hele  wereld te infiltreren met hun mind-control technieken en wat je noemt black-ops-systemen tot in enorme mate.

Zoals jullie weten, waren de systemen van de wereld van financiën en het bankwezen volledig corrupt door hun filosofie van de hebzucht en eigenbelang, die werd gepromoot als ‘de vrijheid van het individu’ en gedefinieerd als eervolle zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. Het was in feite de agenda van het kwaad in een mooie verpakking (fancy dress). Hun macht was verspreid door geheime genootschappen en nauw-gecontroleerde kruisingen binnen de machtige families die hun greep op hun macht onderhouden door alle mogelijke middelen waarover zij konden beschikken, hun favoriete methoden waren marteling en moord.

Onze lieve Saint Germain is over een lange periode geincarneerd om te proberen hun invloed te verdunnen en om de basis te leggen voor de gebeurtenissen die nu in ontwikkeling zijn. Hij stichtte het genootschap dat begon als de Vrijmetselaars. In zijn vroege jaren was het een machtige kracht ten goede, waaronder veel van de grondleggers (Founding Fathers), die er aan gewerkt hebben om de democratie in Amerika te vestigen. Helaas, het werd uiteindelijk overgenomen door de degene die jullie Illuminati noemen. Wij gebruiken deze term niet omdat het Licht impliceert, wij geven er de voorkeur aan naar hen te verwijzen als de Donkere Hoeden (Dark Hats). Jullie zijn ook bekend met een van hun duistere organisaties die de Maffia wordt genoemd, of de Cosa Nostra, die in bedrijven en politieke organisaties over de hele wereld vanuit de basis geinfiltreerd zijn.

Hun macht was naar tot zo’n mate uitgezaaid dat het leek alsof het hele politieke systeem in de VS en over de hele westerse wereld op het punt was om door hun invloed volledig te bezwijken, en het Oosten was in hun greep gevallen door middel van het financieel manoeuvreren en de invloed van multinationals. Er moest iets gedaan worden, niet alleen om de planeet te redden van hun greep, maar ook een laatste poging om die Reptielen naar het Licht te redden die zouden instemmen met het verlaten van de structuur van de kwade macht. En dus was ons plan overeengekomen, om een ​​laatste inspanning te leveren als Moeder Aarde haar eigen lot vervulde om naar hogere dimensies te stijgen.

Vervolgens werd vastgesteld dat de enige manier om de opmars van de Reptielen te stoppen om de wereld over te nemen zou zijn om hen te overtuigen dat er een briljante manier was om die Lichtwerkers te veroveren die zich generaties lang rechtstreeks hadden verzet. Dat zou zijn door hun gelederen te infiltreren door in grote aantallen hun lichamen te bewonen en daarmee degenen die hun grootste bedreiging waren te verzwakken. Het was een techniek die zij in het verleden hadden gebruikt, maar nooit in grote hoeveelheden. Het was alleen nog nodig om de Reptiliaanse leiders ervan te overtuigen dat dit de reden was dat zij er nog niet helemaal in geslaagd waren.

En dus werd besloten dat het idee zou worden geïmplanteerd in de hoofden van de meest krachtige Reptielen, en vertegenwoordigers van het Licht in vermomming zouden worden gestuurd om het plan te bevorderen. Dit was een complexe operatie op zich, waarvan alles aan jullie zal worden onthuld wanneer jullie je bewustzijn verhogen naar hogere dimensies waar je de historische verslagen kunt bestuderen van de hele geschiedenis van jullie planeet en ook de kosmos. Voor nu, kan je het vergelijken met de “mantel en dolk” actiefilms waar jullie zo dol op zijn, en weet dat het nog complexer en ingewikkelder is dan The Matrix.

Uiteindelijk was het succesvol, en de Reptielen leiders begonnen hun volgelingen aan te wijzen om de lichamen van incarnerende mensen te bewonen. De grote golf van Reptiliaanse bewoning begon na het begin van de 20e eeuw, en nam gestaag toe tot 22 augustus 2013, het tijdstip waarop de allerlaatste Reptielen van de planeet (Aarde) werden verwijderd.

De Reptiliaanse invasie van menselijke lichamen was een succes, maar niet voor de Reptielen. Het veroorzaakte een ontwaken in degenen die het ervaren van de emoties en denkprocessen van de mens die ze bewoonden. U ziet, het had het effect dat we voorspelden. Onze Aarde Kinderen waren veel sterker, veel meer vastberaden en solide dan degenen die hun genetische programma hadden herontworpen. Ze dachten dat door het verwijderen van hun vermogen om lief te hebben en te verzorgen, ze sterker zouden zijn. Ze hadden het helemaal verkeerd. Het is het wonderlijke vermogen om lief te hebben dat de grote kracht van de mensheid is.

Het was verbazingwekkend voor de Reptielen die probeerden hun menselijke “gastheren” te “bezitten” dat ze jullie niet konden verslaan. Ze hebben het zeker geprobeerd. Het was een strijd om de zielen, de harten en geesten van zowel de gastheer als de indringer. Het wonderlijke was dat niemand op de hoogte was hiervan. Vanuit het menselijk oogpunt, was het een strijd om het evenwicht te behouden, om door te gaan, ondanks ziekte, moeheid, diepe gevoelens van onbehagen, angst, en zelfs wanhoop. Voor de Reptielen, was het een strijd die ze nooit hadden verwacht – het geleidelijke ontwaken van gevoelens waar ze had grote minachting voor hadden.

De grote ironie van dit proces was dat de Reptielen zich in een plaats in hun eigen cultuur bevonden die vergelijkbaar is met het ongemak die velen van jullie voelen omdat je een grotere gevoeligheid, een groter bewustzijn hebben dan de gevoelens van de mensen om u heen, en uw toewijding aan het doen van goed werk in dienst van anderen. Jullie zijn uitzonderlijk in jullie realistische, concurrerende en uiterst oppervlakkige cultuur – de cultuur die voornamelijk is gebaseerd op Reptiliaans gedrag en overtuigingen. En dus, net als jullie, vonden zij zichzelf niet in staat om hun vrienden en familie te vertellen over de roerselen van hun hart.

Nu is het tijd voor de ontplooiing van een nieuwe manier van denken, een nieuwe manier van het organiseren van jullie leven. Degenen onder jullie die de planners, de organisatoren en de ontwerpers zijn zullen bloeien. Jullie vaardigheden zullen op zoveel manieren nodig zijn, als jullie samenwerken om jullie nieuwe structuren op te zetten voor de zorg en het begeleiden van jullie meer geëvolueerde manieren van leven. Docenten zullen in staat zijn om dat te leren waar ze van houden, en het testen en kwalificeren zal iets van het verleden zijn. Kinderen zullen vanaf de geboorte de socratische methode leren, en de vrije uitwisseling van informatie zal prikkelen en alle nieuwsgierige geesten verheffen.

De tuinders en boeren zullen nieuwe manieren vinden om te genieten van het creëren glorieuze landschappen, zonder het zware zwoegen dat jullie gewend zijn. Uitvinders en wetenschappers kunnen zich uitleven op nieuwe technologieën die het leven glansrijk, comfortabel en vervullend maken. Wiskundigen, natuurkundigen en astronomen zullen hun gedachten uit breiden met vinden van verbazingwekkende nieuwe concepten, waar zelfs de sky niet de limit is.

Het is mogelijk, Geliefden, om in vrede met elkaar en met je lieve Moeder Aarde te leven. U keert terug naar het Eden van eertijds, en je zult jezelf wijzer, liefdevoller en sterker dan ooit vinden. De meeste van de lastige gevoelens en conflicten die jullie in het verleden hebben ervaren zullen vervagen, als jullie in steeds grotere aantallen beginnen om jullie ware aard te ontdekken als het Schepper Ras (Creation Race). Het zal een grote opluchting en genoegen zijn om jullie te leren hoe gemakkelijk het is om lichtvoetig te zijn, zodra de kwellende Duisternis uit jullie dagelijkse leven wordt verwijderd.

Jullie naderen de dag van jullie afstuderen (Graduation Day). We hebben het Hemelvaart (Ascentie) genoemd, maar het is echt een afstudeerproject van het oude 3-dimensionale leven dat jullie hebben gekend, naar een wonderlijke ervaring van Licht en Liefde in tegenstelling tot alles wat jullie vanuit deze incarnatie bekend is. Er is een mooi lied “September Song” (Frank Sinatra) over september met de woorden: “Oh, the days dwindle down to a precious few, September, November…And these few precious days I’ll spend with you, these precious days I’ll spend with you…”

Tekst:  http://www.metrolyrics.com/september-song-lyrics-frank-sinatra.html

 

Geniet van je dagen, Dierbaren. Het is jullie voorbereiding op wat komen gaat,

Uw Moeder God

Via Kathryn E. May, 29 augustus 2013

Luister naar de opname van de Moeder God en Prins Reginald, leider van de Reptiliaanse krachten, omdat ze in hun eigen woorden het verhaal vertellen, op BlogTalkRadio.com / ChannelPanel, 28 augustus 2013.

Link:  http://www.blogtalkradio.com/channelpanel/2013/08/29/channel-panel-with-god-reginald-st-germain-jesussananda

 

 

Who Needs Light? | 60 Lower 27 Knolls Rd. | High Falls | NY | 12440

 

 Bron: http://www.whoneedslight.org/index.html?entry=part-188-mother-god-tells

Vertaling: FrankW https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/

 

 

 

Portal2012: Cobra’s Update “Rapportage van Activering van het Vredesportaal…”, 27 augustus 2013

Portal 2012_logo

Ik heb heel goed nieuws. We zijn erin geslaagd om de kritische massa te bereiken! Veel websites en blogs hebben de boodschap verspreid en onze Vredesportaal activerings video alleen al heeft bijna een kwart miljoen views bereikt in slechts een paar dagen. Op het moment van de activering is ons collectieve bewustzijn erin geslaagd om het netwerk van Licht op het etherische niveau tot het punt te versterken dat het hele etherische archonten raster snel wordt gedesintegreerd en gebeurtenissen zullen nu snel volgen.

Er is door de Licht krachten gevraagd dat zij die zo geleid worden, om door te gaan met de Vredes meditatie iedere zondagavond om 11:11 (23:11 uur) Cairo tijd (dezelfde tijd als Amsterdam/Brussel/Parijs/Berlijn):

https://www.facebook.com/events/204974432995863/?ref=3
Dit is gelijk aan 11:11 ’s avonds (23:11 uur) in Centraal-Europa, 22:11 in UK, 17:11 EDT, 04:11 CDT, 15:11 MDT en 14:11 PDT. : Voor andere locaties en andere tijdzones, kunt u op deze link zie:

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=PEACE+PORTAL+ACTIVATION&iso=20130825T2310&p1=53

 

Portal2012_20130827_VictoryNow
De negatieve archonten vortex op het etherische niveau boven Syrië is als gevolg van onze massa meditatie uiteengevallen. Dit betekent dat de Cabal geen enkele enorme energie meer heeft die helpt een oorlog in Syrië te creëren. Elke buitenlandse militaire invasie in Syrië door de Cabal kan nu leiden tot een actie van de Positieve Militaire en begint daadwerkelijk met het evenement (Event). Het is zeer onwaarschijnlijk dat de Cabal bereid bereid zal zijn dat te riskeren, hoewel ze zeer waarschijnlijk de situatie zoveel mogelijk tot op het randje zal brengen.

De etherische archons hebben geen geen grootschalige geopolitieke macht van invloed meer nadat ze vorige week de Egypte vortex zijn verloren en de Syrië vortex afgelopen zondag (25 augustus). Nu richten ze al hun macht op het beïnvloeden de belangrijkste mensen op de planeet, zoals de leden van de Cabal, mensen met financiële en politieke macht, mensen met invloed bij de media en ook de sleutelfiguren bij de lichtstrijders en lichtwerkers. Wat ze ook doen, ze zullen niet in staat zijn om hun val veel langer te vertragen.

September zal een zeer interessante maand zijn.

 

 

Bron: http://2012portal.blogspot.nl/2013/08/peace-portal-activation-report.html

Vertaling: Frank [https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/]

 

 

Lord Ashtar over Violette Vlam, Kristallijn lichaam, nieuwe chakra’s en Ascensie via channel Ashtar/Athena, 24 augustus 2013


e5f99-ashtar3
Aantekening van Anne Dehart: 
Ik had Athena gevraagd alsjeblieft Ashtar’s mening te vragen voordat ik het volgende artikel plaats. De volgende twee berichten zijn Ashtar’s reactie:

Athena: Ik heb Ashtar gevraagd of dit waar is? En zijn antwoord is:

Jullie lichamen zijn een tijdje terug veranderd van Carbon naar Kristallijn, wanneer jullie geactiveerd werden en vier van jullie vijf nieuwe chakra’s zich begonnen te ontwikkelen. Wat er nu gebeurt is het proces dat in de komende drie dagen zal worden afgerond … met jullie hulp, natuurlijk!

Vergeet niet, jullie hebben voor jullie lichamen afgesproken om te veranderen om door uw jullie Ascensie te gaan! We hebben allemaal ingestemd met het “goddelijke plan” met de Eerste Schepper. Niets gebeurt zonder onze vrije wil keuze! Jullie lichamen zullen dan volledige lichtlichamen zijn om door de frequentie trillingen te gaan om het zuivere Licht te weerstaan ​​dat de volledige Ascensie vereist!

Bij sommige Lichtwerkers is dat al gebeurd!

Liefde en Licht!

Ashtar / Athena

Nada, mijn lieve zuster,

Je kunt de Violette Vlam oproepen. Een straal kan afkomstig zijn van de handen, hart, of jou IK BEN Aanwezigheid of de Christus Zelf (Hoger Mentale Lichaam) en als het de ondergrond onder je voeten raakt, barst het uit in een vlam.

Ook is er een potentiele Violette Vlam in de Vlam van het hart en in de punten van Licht in elke cel. Maar het is latent. Het kan echter op elk moment worden geactiveerd door de IK BEN Aanwezigheid in actie te roepen. Er zijn drie acties van het Violette Vlam:

1. Het vlamt op en om ons heen;
2. Het is in het punt van Licht in elke cel;
3. En er is de actie van het Kosmische Licht.

Vergeet niet, Dierbaren, om dagelijks aandacht te vestigen op je IK BEN Aanwezigheid.

De kennis van deze fase van de wet met betrekking tot het gebruik van de Transmuterende Vlam was tot voor kort niet toegestaan ​​om openbaar te worden gemaakt. Jezus verwees ernaar als “Genade. De ” Violette Vlam IS een genade van God.

Nu, laat me dit zeggen, Dierbaren, “Jullie zijn allemaal Goden en Godinnen (dat wisten jullie tien jaar geleden nog niet). Vergeet niet, jullie zijn de Scheppers en jullie zijn in een positie (door te kijken naar wat je voelt en denkt ) … dat je zelfs iets kunt manifesteren wat niet goed is voor je wereld.

Nu, “VOELEN” IS DE SCHEPPENDE KRACHT OM TE MANIFESTEREN IN HET ZIJN!

Alle manifestaties komen van het ongeziene … van de binnenste naar het buitenste (hetgeen wordt waargenomen door de zintuigen).

Lieve Harten, begin nu, het kan allemaal onmiddellijk gebeuren!

Met Liefde, je broer,

Ashtar