Michael Roads: ‘Het onderscheid tussen Ziel, Spirit en Hoger Zelf…’ 22 februari 2015

‘Jullie voorstelling is een creatie. Wat jij je voortdurend voorstelt zal je uiteindelijk beleven. Wees voorzichtig met je voorstelling…’

Jij en ik zijn zielen die gekleed zijn in een stoffelijk lichaam en identiteit. Het is de ziel die verondersteld wordt om te incarneren van het ene zogenaamde leven naar een ander, maar de woorden die we gebruiken om dit te beschrijven neigen ernaar om een vals plaatje te creëren.

Het veronderstelde beeld is dat als we sterven, we door her-geboorte opnieuw naar de Aarde incarneren. Met andere woorden, het beeld is geboorte, dood en her-geboorte, telkens weer. Dit beeld is vals.
Lichamen sterven, identiteit blijft vastzitten en de ziel gaat voor altijd verder. Ons leven is feitelijk de voortzetting van de ziel, die het ene lichaam/identiteit na het andere gebruikt om door te gaan met onze reis van zielengroei, van het uitbreiden van het bewustzijn, van Zelf-Bewustzijn. Ik beschrijf dit proces meestal als een film, de Continuïteit van het Zelf. Hij/Zij die nooit sterft, dus nooit wordt herboren, maar doorgaat in een groter frame van tijdloze tijd.

De Ziel/Zelf heeft geen lineaire mate van tijd. Lichaam/identiteit meet het voorbijgaan van lineaire tijd door het verouderen van het lichaam, want stoffelijk leven we in een lineaire werkelijkheid. Dit geeft ons “oorzaak en gevolg” en “polariteit” die beiden prachtige instrumenten zijn voor groei en verbreding van ons menselijk bewustzijn.

Ongelukkig genoeg echter, heeft dit ook veroorzaakt dat we geloven in onze sterfelijkheid, om te geloven en te accepteren dat we feitelijk sterven. Voor veel mensen betekent dood het absolute einde, terwijl anderen denken dat we in een graf liggen en wachten op een klaroengeschal om uit de dood op te rijzen. Maar weer anderen denken dat we in de hemel leven … of in de hel… Dit alles overeenkomstig de wijze hoe we ons aparte leven leidden. En oh, zoveel mensen geloven in een ‘dag des oordeels’ door een wraakzuchtige God.

In een Grotere Werkelijkheid bezet alle tijd dezelfde ruimte. Ik noem dit Bolvormige Tijd. Dat betekent dat we in het eeuwige moment leven. Ziel en Hoger Zelf weten dit, maar de ziel gaat in en uit de lineaire tijd als deel van haar groeiproces. En bij dit groeiproces, die in de lineaire tijd vele duizenden jaren kan omspannen – terwijl die in een grotere werkelijkheid alleen het eeuwige moment bezet – vergeet de ziel haar Waarheid.

De ziel vergeet, dus is die afhankelijk van haar identiteit om naam en betekenis te geven aan het leven. Maar terwijl de ziel groeit, of die dat nu geleidelijk of plotseling doet, verbindt die zich met haar grotere Waarheid en de ziel kent zichzelf als Zelf. Bij dit proces, heeft identiteit-ego niet langer meer een ware betekenis, niet langer dient ons de dagelijkse vrees en illusies van afscheiding, want het Zelf kent zijn Eenheid met alle leven.

Persoonlijk houd ik er niet van om de term ‘Hoger’ Zelf te gebruiken. Hoger Zelf houdt in dat de identiteit – Ik/Mij – een lager zelf is en dit is niet waar. Jij en Ik zijn een ziel/Zelf op een reis om het ‘Ik Ben’ Zelf te ontdekken via de ervaringen van de identiteit/ziel zelf. Dit is waarom we hier zijn.

Er is geen andere reden. Ambitie, het stellen van een doel, en alle ‘vallen van het succes’ zijn gewoon subtiele vallen die de angsten voeden van de identiteit/het ego terwijl die de identiteit/het ego verder doen vallen in de illusie.

Okay, hoe kan financieel succes een vrees voeden als die verschijnt om dat te verzachten? Vrees is altijd gebaseerd op valsheid, in de illusie. Dus iets dat vrees lijkt te doen verdwijnen is juist het voeden en koesteren van vrees. Vele jaren geleden hield ik varkens.

Toen het hun etenstijd was schreeuwden ze heel luid en in doordringende kreten om hun voedsel en met meer dan honderd ervan haastte ik me om ze te voeden om dat oor-splijtende crescendo te stoppen. Natuurlijk, de vrede bleef alleen maar tot aan de volgende etenstijd. En dit is hoe vrees is. Je koopt het eten-kaartje om de vrees te doen stoppen, maar op het moment waarop je niet langer het volgende kaartje met eten koopt, begint het gekrijs weer opnieuw.

En in dat hele proces wordt de eetlust van de varkens/vrees groter en groter. Je kunt zien waar dit naar toe leidt. Het voert naar levens van conditionele reactie om iets te doen om het gekrijs te stoppen van vrees die door je hele Wezen heen echoot. Dit is de reis van de ziel als het verder gaan zwaar wordt.

Ik kijk naar sommige mensen die heel succesvol over zichzelf nadenken en ik ben me bewust dat in hun zelf-bedrog/illusie zij geen idee hebben van het proces van ziel/leven. Ze worden gedreven om meer geld te maken, om meer financiële veiligheid te creëren voor hun door vrees gedreven ego/identiteit die velen zelfs niet herkennen.

Deze conditie houdt de ziekenhuizen vol en bezig! Blind vertrouwen kan een tijdelijke fixatie zijn maar die bied geen permanente oplossing. Om de zaken nog erger te maken, hebben mensen in deze situatie – en dat zijn miljarden – geen idee van wat de situatie werkelijk is. Hun hele focus is het illusie/probleem, eerder dan de Waarheid/oplossing. Een intellectuele benadering zal niets bieden, want het is het intellect dat gelooft in en die het zelf-bedrog creëert van illusie.

Het intellect is een lang gevestigde isolationist, terwijl intelligentie zich uitdrukt door en vanuit heelheid. Indien, of als we intelligentie gebruiken om met angst om te gaan, zullen we snel ontdekken dat angst geen fundering in zichzelf heeft; die moet worden gecreëerd. Holistische intelligentie geeft nooit enige waardige fundering in zichzelf; geïsoleerd intellect schept angst door het volgen van een negatief “wat als” soort van de ergst mogelijke scenario’s.

Voordat ik dit loslaat wil ik graag een manier uit vrees bieden. Vertrouwen! Vertrouwen in het Zelf. Vertrouw dat ondanks alle mogelijke bewijs voor het tegengestelde, je adequaat en capabel bent. Vertrouw dat het onsterfelijke Wezen dat je werkelijk bent, de intelligentie heeft om met alles om te gaan dat in je leven komt. Uiteindelijk ben jij de schrijver van het boek van je leven! Vertrouw dat je een echt prachtig, metafysisch, multidimensionaal Wezen van Liefde en Licht bent. Dit is jouw Waarheid. Vertrouw daar op.

In alle leven is spirit. Jij bent een spiritueel Wezen. De ziel die jij bent is de groei van de individualisatie van spirit. Op elk moment van je leven druk jij spirit uit … en alle spirit is Een. Spiritueel, ben je. Een met alle leven, met elke persoon. Positief accepterend of negatief kritisch, de wijze waarop je denkt is de wijze waarop je jezelf en andere mensen zult behandelen, en het is de wijze waarop je het leven zult creëren om met je om te gaan. Elke levensvorm in de Natuur is een uitdrukking van spirit, dezelfde spirit die in jou zich uitdrukt.

Door spirit ben je verbonden met alles. Niets is buiten het Zelf, want Zelf is een grenzeloos en onmeetbare uitdrukking van spirit. Als de ziel zich uit het lichaam trekt, blijft de spirit bij de ziel, want net als de ziel een uitdrukking is van spirit, zo is het lichaam een uitdrukking van de ziel. Spirit kan niet sterven, leven kan niet sterven.

Alles dat gebeurt bij de zo-genaamde menselijke dood is dat het bewustzijn/spirit/ziel zich lostrekt van het stoffelijke lichaam, en doorgaat als een metafysisch Wezen van Liefde en Licht op een niet-stoffelijk niveau van uitdrukking. Jij bent een eeuwig Wezen van Liefde met de vrijheid om je Zelf uit te drukken op welke wijze je je dat voorstelt.

Jullie voorstelling is een creatie. Wat jij je voortdurend voorstelt zal je uiteindelijk beleven. Wees voorzichtig met je voorstelling. Kijk naar voorstelling als een betekenis; de innerlijke beelden die je schept zullen altijd deel van je leven zijn. Stel jezelf voor als een Wezen van Liefde en Licht. Dat is wijsheid!

In Liefde en Licht.

Michael (Roads)

Bron: “The Difference Between Soul, Spirit and Higher Self,” by Michael Roads, February 18, 2015 at http://wakeup-world.com/2015/02/18/the-difference-between-soul-spirit-and-higher-self/

Originele link: [http://wakeup-world.com/2015/02/18/the-difference-between-soul-spirit-and-higher-self/]

Advertenties

SaLuSa van Sirius: “Houd je focus op Liefde en Licht gericht en alles wat zij voor jouw betekenen…” via MADAD, 30 augustus 2013

salusa3

Met september voor de deur voelen wij dat jullie vibraties nog steeds stijgen, en Moeder Aarde is er ook klaar voor om jullie te verwelkomen binnenin haar nieuwe hogere realiteit. Jullie Zon lijkt met meer schittering te schijnen dan ooit te voren, terwijl jullie jezelf toestaan te zien dat de energieën jullie wereld en jullie lichamen binnengaan. Kijk om je heen en jullie zullen zien dat de kleuren veel helderder zijn dan een maand geleden, en dit is niet vanwege de naderende herfst of door weersverandering,  het overkomt jullie, en jullie visie verheldert zich en het maakt niet uit in welk deel van de wereld  je leeft. Geniet van deze mooie kleurrijke uitzichten en weet dat je richting je in de gewenste bestemming beweegt. Deze maand zal zeer intens voor jullie zijn, en wij voelen samen met jullie reeds de opwinding, daar met de innerlijke veranderingen ook de uiterlijke veranderingen komen, bijna hand in hand  vanwege jullie krachtige intentie en wens voor verandering, niets is in staat om in de weg te staan. Realiseer je deze simpele waarheid en je zult het sneller zien gebeuren dan jij je ooit hebt kunnen voorstellen. Jullie weten al dat sommige veranderingen niet in één keer kunnen plaatsvinden, en jullie moeten altijd op je innerlijke leiding vertrouwen daar alleen zij jullie kan laten zien wat de beste manier is om te handelen in de komende dagen.

Sommigen van jullie hebben al ervaren dat hun wensen in één keer vervuld werden, en wij willen jullie verzekeren dat ook die grote wensen op het punt staan om vervuld te worden. Houdt jezelf in deze schitterende hogere denkgeest-staat en voel jullie ware verbinding tot het leven en familie  en laat je lichaam en geest open staan voor immer stromende energieën die deel werden van je dagelijkse leven. Het zal je misschien nog steeds verwonderen dat ook wanneer je niet in meditatie bent je nog steeds in staat bent om ze te voelen, iedere dag sterker. Weet alsjeblieft Lieve Mensen dat jullie in staat zijn geweest om al het oude wat jullie geest aan het denken zette, los te laten, dat jullie nog steeds deel uitmaken van de 3D realiteit en dus niet in staat zijn om je met ons te verbinden wanneer je je dat wenste. Maar jullie zeer sterke intenties hebben jullie geholpen om jezelf te transformeren tot de Wezens van Licht die er klaar voor zijn om in de volgende fase van dit schitterende en unieke Ascentie-proces te stappen, met hetzelfde lichaam waarin je nu vertoeft. Denk altijd aan je lichaam met liefde, daar het je in staat stelt om al deze ongelofelijke energieën en verbindingen te voelen die ieder moment intenser worden. Je moet je aanpassen aan deze energieën, omdat in hogere rijken je alleen omringd zult zijn door opbeurende en liefdevolle energieën van zo ‘n grote intensiteit welke je momenteel nog maar net begint te voelen en te accepteren. Jullie begrijpen nu dat al die voorafgaande tijd nodig was om jezelf hierop voor te bereiden.

Houd je focus op Liefde en Licht gericht en alles wat zij voor jouw betekenen, iets waar wij jullie zo vaak aan herinneren, en jullie zullen allemaal de vreugde en blijdschap zien en voelen die jullie levens binnenkomen, ofwel ineens of langzaam beetje bij beetje, al naar gelang een ieders vrije wil en keuze, en weet alsjeblieft dat het permanent bij je blijft  wanneer je dat zo wenst. Wij herinneren je er ook aan dat dit niet de keuze was van ieder Mens momenteel hier op Aarde, daar sommigen er niet klaar voor zijn om Liefde binnenin te laten, en jullie moeten hun wens accepteren met de wetenschap dat wanneer zij er klaar voor zijn, zij misschien om jullie hulp roepen, en weet dat het niet uit maakt waar jullie zijn, je zal ze horen. Deel je liefde met iedereen, daar je momenteel niet volledig gewaar bent wie je kunt helpen door te glimlachen of met een paar vriendelijke woorden.

Ik ben SaLuSa van Sirius en wij zijn erg blij te zien dat jullie onze energieën als die van je eigen accepteren, dat is wat zij als het ware zijn, daar wij jullie Familie zijn en wij duidelijk zien en voelen dat jullie dit werkelijk voelen en ons opnemen binnen jullie realiteit. Wij sturen jullie onze liefde en genieten net zoveel van deze momenten als jullie.

Channeling: MADAD

Vertaling: André

Het Grote Sextiel van 25 augustus door Anna Merkaba – Het Salomonszegel – thema – Transformatie – Plejades

Er is een groot Zegel aan de hemel dat dit Licht veroorzaakt en is drie dagen werkzaam. 24, 25, 26 augustus. 25 augustus is er een Poort open.
in de volgende paar dagen (vanaf 19 augustus) van jullie aardse tijd, zal er opnieuw een groot hemels gebeuren zijn aan jullie hemelen terwijl grote hemelse lichamen op hun plek gaan van een zespuntige ster. Weer een portaal gaat open die een sterke infusie van licht brengt naar deze planeet. Dit is de tijd waarin jullie allemaal in staat zijn om volledig, bewust en collectief je gaat verbinden aan het goddelijke. Gekoppeld aan de energieën die jullie allemaal hebben verzameld en de laatste paar weken hebben laten overwinteren in jullie voertuigen, zal de energie die wordt losgelaten naar Gaia een geweldige kracht hebben om de oude stelsels af te breken en om alles dat in zijn weg staat te transformeren.
En dus vragen we dat jullie allemaal met je macht, kracht en wensen voor verandering, je verbinden met het goddelijke en om je lichaam licht ankers te laten worden, pijlers van licht, waar de zuivere kosmische energieën van liefde, vrede, sereenheid, kalmte en begrijpen doorheen kunnen gaan en verder door naar de diepten van jullie planeet.We vragen dat als deze energie door jullie heen gaat, om totaal samen te smelten met de energie:en en om naar je gedachten te kijken, drie dagen lang, dat is een dag vóór het portaal, tijdens het portaal en de dag na het sluiten van de poorten.

Jullie zullen ZUIVERE kanalen worden voor deze energie, want alle duisternis zal getransformeerd worden in licht, twijfels en angst in vertrouwen en vrede. Denk eraan dat terwijl deze energie door je heen gaat, en je hele wezen reinigt, je diverse fluctuaties kunt beleven in die driedaagse cyclus. Begrijp dat dit een natuurlijke staat is want jullie lichamen zullen IN DRIE DAGEN TIJD (24/26) getransformeerd worden – JULLIE ZULLEN ZUIVERE PIJLERS VAN LICHT WORDEN.Jullie zintuigen worden verhoogd. Je visie zal zich scherpen. Jullie horen zal belangrijk verbeteren. Ieder woord dat je uit zal geweldige kracht in zich dragen. Jullie gedachten zullen zich snel manifesteren in je werkelijkheid en dus vragen wij van jullie allen om je enorm toegenomen in bewustzijn van deze processen en om nauwkeurig elke gedachte, woord en daad te monitoren, want jullie moeten liefde denken, liefde ademen, LIEFDE ZIJN. Jullie moeten totaal jezelf transformeren in een zuivere VIOLETTE VLAM.

Laat de energieën door je lichaam heen dringen en als je iets anders dan liefde, vrede, kalmte en blijheid gaat voelen, verschuif je focus dan weer naar liefde en licht. Denk eraan om je gedachten positief te houden, laat geen negativisme er doorheen druppelen. Verander gewoon je focus en weet dat je in deze drie dagen een immens krachtig wezen bent, die zuiver, kristallijn bewustzijn draag van de universele waarheid in je voertuig en dat doorgeeft aan moeder GAIA.

En dus moet je op 25 augustus in een meditatieve staat zijn/of zitten en je zelf voorstellen, zien en voelen en merken jezelf als een zuivere, pijler van de violette vlam. Zie dat je jezelf verbindt met je kruin chakra tot aan de Bron. Wees zeker in je ‘voorstelling’ dat je verbinding met De Bron totaal is beschermd met gouden licht terwijl die van De Bron naar beneden gaat in je Kruin Chakra, en die de hele weg naar beneden door het centrum van je lichaam gaat en door je wortelchakra je lichaam verlaat naar de kern van de Aarde. Zit stil en adem diep in en uit. Met elke ademhaling die je neemt trek je meer en meer violette vlam door je kruin chakra, door je lichaam heen en uit je wortelchakra in het hart vande aarde, vanwaar die de hele planeet zal omhullen en aan iedere ziel zal worden doorgegeven die daarin woont. Voel al die tijd LIEFDE, MEDELEVEN, BEGRIP, ZUIVERHEID, BLIJHEID, VERTROUWEN EN EEUWIGE VERRUKKING.

We houden van jullie. Wij zijn bij jullie. Tot ziens voor nu.

Pleiades High Council – Channeled by Anna Merkaba

 
Bron: http://disclosure-2012.com/page/482306392                
Vertaling: Winny [ winnyd@stralendetoekomst.nl ]
 

Saint Germain ~ De Draaikolk van de Merkabah en de integratie van je Goddelijke Bewustzijn ~ door Meline Lafont, 7 juli 2013

melinelafont_20130707

Groeten mijn geliefden.

Uit de grond van mijn hart omhels ik u allen met mijn Aanwezigheid en mijn energie van Liefde. Ik ben hier om een ​​aankondiging in het diepst van je hart te brengen. Bereid jezelf als de intensiteit begint zodra we kunnen het “nu” noemen.

Alles is klaar om verder te gaan naar het volgende niveau van bewustzijn en integratie. Deze stap is een lange tijd geleden gemaakt op een etherisch niveau, maar wordt nu gevolgd door de eigenlijke grote stap voor jullie allemaal naar een hoger niveau van bewustzijn en integratie van de volgende nieuwe energieën en graden van de multidimensionale aspecten die je bent en waar te nemen. Die nieuwe integraties kunnen je bewustzijn om over te stappen naar een hogere staat van Zijn, waar je kennis zich zal verrijken met de vele multidimensionale aspecten die u vertegenwoordigen en te behartigen.

Met elke nieuwe integratie van een multidimensionale aspect van jezelf, zal er een aantal verschuivingen in uw persoonlijke parallelle wereld die de behoefte aan een grotere overgave en vertrouwen in jezelf en in het Goddelijke. Het is van wezenlijk belang dat volledige overgave en vertrouwen in het goddelijke en in jezelf wordt feitelijk als u het vinden van jezelf in een stroom van energieën die zal plaatsvinden op een verhoogd tempo en snelheid dan oorspronkelijk het geval.

De tijd van de integratie van de oude energieën en van de laatste nieuwe energieën zijn zo goed als klaar, het openen van de weg voor de volgende nieuwe en nog meer verfijnde energieën die het waard zijn in de vleugels voor jullie allemaal te assimileren in uw bewustzijn en in uw staat van de evolutie.Bent u klaar voor dit, mijn geliefden? Je zou beter zijn als dit zal weer impliceren een zeer intense golf en een rijkdom van energieën die niet uw parallelle wereld zal verlaten en Wezen onaangetast. Bereid je voor op de meest intense ritten ooit voor te komen in de geschiedenis van de wereld en van je hele wezen!

Integreer alle energieën die je lichaam kanaliseert op aarde in de best mogelijke en persoonlijke manier. Die energieën worden u aangeboden vanuit de kosmos naar verschillende zielen op Aarde, in verschillende manifestaties op aarde, in een zo comfortabel en intense manier mogelijk omdat alles dat wordt gekanaliseerd door uw wezen heeft zijn eigen vervoermiddel op aarde namelijk je fysieke aspect in bewustzijn: je fysieke lichaam. Wees lief voor jezelf, terwijl woning op aarde, er is veel om te gaan met en te integreren op dit moment en alles wat u in staat te kanaliseren door je lichaam en je Wezen zullen van enorme proporties aan het licht.

Steeds pure Liefde als een essentie zal door je hart stromen naar de aardse incarnaties van jullie allemaal in een steeds diepere en intensere manier. De mix van energieën verandert elke keer en de samenstelling ervan wordt ooit zo fel van licht en pure essentie: of meer specifiek, onvoorwaardelijke Liefde. Hoe meer je alles integreren en verschuiving in je bewustzijn, terwijl incarneerde, hoe meer je verschuiven naar een meer licht tempel terwijl incarneerde en hoe meer je in staat om de essentie en de puurheid van liefde kanaliseren door je aardse tempel en Wezen zal zijn. Ik zeg u, dit is prachtig, geen woorden voor!

De komende Merkabah formatie is iets wat ik zou graag mijn perspectief te geven op als het impliceert een vrij ernstige marker in deze hele evolutie van de planeet Aarde en haar dichtheid. Wat de Merkabah vertegenwoordigt slechts een portaal naar een nieuwe dimensie van Zijn. Door de specifieke posities van die planeten rond de aarde u zal fungeren als het middelpunt van dit hele Ascension proces. Mijn geliefden, hiermee bedoel ik dat op dat moment wordt u, voor deze ene keer, het middelpunt van de hele kosmos als het ware, om waar alle goddelijke energieën, alle energieën van het licht en al de aandacht van alle in het bestaan ​​zal worden opgesteld om te kunnen functioneren als een toekomstige zon en sterren.

Deze verwezenlijking is altijd gepaard met intensief creaties waarvoor natuurlijk hoge bewustzijn vereist, waarbij een groot aantal verschuivingen en aanpassingen nodig en vooral voor die een groot aantal reinigingen moeten plaatsvinden. Dit is allemaal ontvouwt nu op Aarde en in jullie zelf. Vanuit het perspectief van de Aarde dit alles schijnt niet te grote verschuivingen impliceren, maar vanuit een meer etherische perspectief is het zeker een zeer intense verschuiving mijn geliefde vrienden, geloof me! Je zal echt waarnemen en ervaren dit persoonlijk hoe meer je zijn afgestemd op deze hogere etherische wereld. Maar geef het tijd, het proces evolueert snel genoeg is, kunt u mijn woord op dat.

Wanneer tijdens deze Merkabah formatie je functioneren als het middelpunt en het centrum van je bewustzijn (je bewustzijn bevat het geheel van de kosmos, waardoor je het middelpunt van de kosmos op dat moment) vindt u alles en iedereen te nemen over de plichten om al deze kanaliseren energieën in de best mogelijke manier om de Aarde te helpen in Haar bewustzijn en dit bloemvorming van leven in de vorm van een raster te creëren. Ieder van u in hun eigen recht zal functioneren als een leider die zijn / haar eigen verantwoordelijkheid om te helpen bij dit alles en te werken aan de vorming van je Wezen in je bewustzijn op Aarde en op je parallelle werkelijkheid waarin je woont. Je bent nu bezig met het actualiseren van je Goddelijke bewustzijn en je Christuswezens belichaming op Aarde en in jullie werkelijkheid.

Je bewustzijn is geëvolueerd om een ​​dergelijke mate of nog in het proces van ontwikkeling tot zo’n multidimensionale aspect van je Wezen dat dient uit de hoogste integratie die je bent. Dit impliceert, mijn geliefde vrienden, dat alles wat je werkelijk BENT nu komt in je bewustzijn waar het begroet u en sluit met u op een dergelijk niveau en een zodanige wijze dat alles wat je weet, alles wat je in dichtheid en alles wat je hebt tot nu toe (de oude) aangemaakt zal niet meer van belang zijn en niet meer manifesteren in je werkelijkheid.Wat overblijft is alles dat je als Zijn gezien vanaf het hoogste punt van je Wezen, je pure essentie en dat nu zal leiden u naar wat je bent, wat je vorm te geven en te creëren in je werkelijkheid van de parallelle Dimensions. Met alle middelen, felicitaties in orde zijn! U heeft zojuist bereikt een quantum sprong in de tijd waar alles van de oude in werkelijkheid niet meer is en alles evolueert zoals het hoort!

We naderen nu een versnelling overtreft de snelheid van het licht en er is geen stoppen dat. Je hebt nu bereikt in volle glorie de meest prachtige energieën ooit, een feit dat niet meer door iedereen kan worden geweigerd omdat alles en iedereen die niet wil om vorm te geven of zijn dit zal niet langer stilstaan ​​bij deze frequentie maar zal alleen stilstaan ​​bij hun frequentie . De Merkabah formatie zullen bepalen wat er moet worden gevormd uit een hogere, meer verfijnde houding en de essentie en niets staat deze intense energieën te stoppen zal zijn want het is een vorming en creatie van jullie allemaal, het zijn pure, hoge energie van het licht als essentie. Dit Merkabah formatie is een portaal van Ascension die voortvloeien uit de massale integraties en de formaties van de harten van talloze lichtwerkers en zielen op Aarde. Je hebt dit portaal / vortex / bridge / mijlpaal / shift / gemaakt
manifestatie uit het diepst van je hart. Ik mijn oprechte en hartelijke felicitaties en mijn dank dan ook uit voor een prachtige job well done.

Neem alles zoals het zich ontvouwt op jullie wereld en laat je niet ontmoedigen door de manier waarop u nog wel over specifieke kwesties zoals je bent nog enigszins hellende om het te doen op een dualistische manier, meer specifiek, met de verwachtingen en lineair denken. Deze kan nog steeds veel voor en leiden je hart gevoelens te twijfelen of ontmoediging. Dat is je ego oplossen en wordt gemengd met uw nieuwe en verfijnde Wezen, waarvan het hart is een groter deel en het ego is het kleine deel van je Wezen. Dit zal op die manier verschuiven, voortdurend gewerkt aan totdat je Wezen en je hart zijn One en het ego is niet meer. MAAR het is een werk in uitvoering betekent dat u zal moeten voortdurend werken. Zoals ze zeggen, er is niet zoiets als een gratis lunch, als je wilt om je slagen moet je je steentje.

Met al mijn liefde, Ik Ben die Ik Ben

Saint Germain

Channeler Meline Lafont

 07/07/2013

Bron:  http://lafontmeline.wordpress.com/2013/07/07/saint-germain-the-vortex-of-the-merkabah-formation-and-the-integration-of-your-divine-consciousness-as-channeled-by-meline-lafont/

Meline Lafont 2012 – 2013, wordt toestemming gegeven om in zijn geheel en ongewijzigd vrijelijk delen.  http://lafontmeline.wordpress.com enhttp://pleiadedolphininfos.blogspot.com

SaLuSa via Madad, 12 juli 2013

salusa3

De ogenblikken waarop jullie hebben gewacht zijn hier voor ieder van jullie die hun eigen innerlijke leiding wilde volgen en die de oude wegen achter zich liet. Geef je alsjeblieft intens over aan je eigen innerlijke zelf en ontdek meer. Dit zijn de tijden waarop de energie van jullie lichaam omhoog aan het gaan is en waarop de frequentie veel hoger is dan op elk ogenblik in jullie Aardse geschiedenis. Voel de aantrekking van Liefde waarmee jullie omgeven zijn en hoor de stem IN je die je  leidt en  let niet op de verwarring in je denken over je ware werkelijkheid. Iedereen heeft zijn/haar eigen manier om dit te volgen betreffende het Ascentieproces en als er eenmaal een volgende stap is gezet, zullen jullie je gewoon samenvoegen en dat beloofde land scheppen met onze hulp.  Weet dat alles zich zal settelen als jullie eenmaal duidelijk hebben besloten om het oude te verlaten en het nieuwe te volgen, wat jullie steeds sterker roept.

Jullie zien ons vliegen aan jullie hemelen en wij voelen dat jullie gedachten de meeste tijd liefdevol zijn en jullie allemaal vragen ons wanneer Disclosure begint te gebeuren. Wij zeggen jullie dat die reeds aan het gebeuren is, misschien niet precies op de manier waarop jullie gedacht hadden dat het zal zijn, maar laat alsjeblieft ook ruimte voor degenen die net aan het ontwaken zijn en denk eraan hoe jullie voor het eerst hoorden dat wij bestaan. Alles is in overeenstemming met onze plannen en denk er aan dat die constant aan het veranderen zijn en terwijl nu Disclosure langzaam gaat, kan het morgen zijn dat jullie leiders alle feiten zullen onthullen die al vele jaren waren verborgen.  Laat je zelf niet vast zetten door angst of twijfels omdat die je op je pad vertragen.
Laat die los op de meest aangename manier die je gewend bent en concentreer je volledig op de prachtige toekomst die al hier is. en die wacht op jullie komst.

Wij voelen dat dit geen makkelijke taak is om te doen maar we zien jullie als prachtige en krachtige wezens van licht die stevig achter alle veranderingen staan die er gebeuren en jullie werkelijkheid veranderen in de Droom die iedereen heeft op een bepaalde manier. Wij gidsen jullie en het is ons grootste genoegen om bij jullie te zijn want ook wij volgen ons pad en doen alles wat we kunnen om dichter bij jullie te komen. Alhoewel sommigen nog hun zelf laten geloven dat ze niet in staat zijn om direct met ons te communiceren, zijn wij geduldig aan het wachten totdat zij besluiten dat het tijd is om dit uit te proberen, want iedereen heeft dit vermogen maar ze kiezen er gewoon nu niet voor. Wij kunnen deze keuze niet beïnvloeden omdat dit een schending zou zijn van jullie vrije wil. Dit zijn Universele Wetten waaraan wij allemaal verplicht zijn die te houden, maar hiermee verwelkomen wij iedereen die met ons wil communiceren, om een rustig plekje te vinden en om aan ons te denken en als je er klaar voor bent zul je zeker onze warme groet horen of voelen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kijk vooruit naar wanneer jullie ontdekken dat je vermogens veel meer verbeterd zijn dan wat je gedacht hebt. Dit zijn veranderende tijden en alles dat is verbonden met de stroom zullen echte wonderen en mirakels zijn op hun pad naar Huis. Wij houden van jullie allemaal en door omhoog gaande vibraties zijn we in staat om meer van onze liefde te zenden. Voel dit.

 

Channeler: Madad

Vertaling: Winny [winnyd@stralendetoekomst.nl]

 

 

 

Ashtar via Arthura: Het ego en het Ware Zelf, 20 juni 2013

 

 

 

e5f99-ashtar3

 

 

Het ego is een veel benoemd onderwerp, waarom is er dan zoveel onduidelijkheid over? Zoveel verwarring en waarom is het vooral zo moeilijk om het onder controle te krijgen? Het ego is een moeilijk “ding” om te pakken te krijgen dit komt omdat de mens op aarde in de 3e dimensie verkeerd. Wanneer deze blik wordt vertroebelt kan het ego makkelijk in leven blijven. Op een manier dat het lijkt alsof dit moeilijk te bevatten is. Ik, Ashtar zal gaan uitleggen hoe het ego te herkennen is. Dan kan het Ware Zelf gaan opstaan en het leven kan dan drastisch veranderen. Het leven vanuit het natuurlijk bewustzijn kan dan gestart worden.

 

LOSKOMEN VAN HET EGO

Als de mens wilt loskomen van het ego, dan zijn er bepaalde regels die hij of zij kan gaan toepassen. Zeer makkelijk te herkennen en te gebruiken in het dagelijks leven! Ashtar glimlacht nu en kijkt een beetje ondeugend: “Dus er is geen excuus om deze niet aan te gaan”

 

De ingewikkeldheid zit hem in de ontkenning. Het vast zitten in een bepaald “veilig” patroon. Daar niet uit willen, omdat er iets in jou zegt dat: “dit niet de weg is”. Allerlei excuses om het ego door te laten leven. Je gevoel volgen wordt dan een patroon wat volgens het ego wordt neergezet. Dat gevoel heeft helemaal niets te maken met het WARE GEVOEL. Laten we eerst eens even hier naar gaan kijken. Volg je gevoel eens een hele dag en schrijf op waarom je het volgt. Kijk dan eens hoe vaak dit VANUIT een rationele overweging is. Deze rationele verklaring of reden is totaal niet gekoppeld aan het ware gevoel. Ik zal een voorbeeld geven over eten:

 

De mens eet om zijn fysieke lichaam te voeden, anders wordt je ziek en moe. Welke volgorde gaat er in werking voordat men het eten tot zich neemt en er energie ontstaat? Door de verbranding van het eten in de maag, ontstaat er energie. Het bloed stroomt en neemt de bouwstenen op uit het voedsel en het wordt zo overal in het menselijk lichaam afgegeven. De hersenen die het signaal ontvangen van een hongergevoel, dit signaal komt weer vanuit het lichaam, zoals de lege maag die gaat rommelen. Waar start deze werkelijk? Juist ja in de onzichtbare lagen. Zoals de PSYCHE.

 

DE PSYCHE

Dus iets wat zeer lichamelijk van aard is ontstaat in de psyche. Vreemd niet? Welke signalen gaan aan de honger vooraf? Vele impulsen gaan hieraan vooraf. Deze impulsen zoals beelden, geuren en geluiden uit de omgeving beïnvloeden de psyche. De psyche is een soort vertaler van al deze impulsen. Deze komen binnen en de hersenen reageren op de binnenkomende signalen.

 

Arthura:

Simpel voorbeeld is wanneer je voorbij een bakker loopt en de geur van het versgebakken brood komt bij je binnen. Dat vormt een beeld en dit beeld levert een heel verhaal op. Wat hoort er bij deze geur? Dat lijkt simpel en eenvoudig, maar pas op, niet iedereen heeft hetzelfde verhaal. Elke mens heeft een eigen subjectieve uitleg. Deze subjectieve uitleg is weer afhankelijk van de psychische staat van die mens. Wat is er gebeurd in het leven van die mens?

 

Een positief beeld is het beeld van het lekker opeten van een broodje. Een negatief beeld is het opeten van een lekker broodje als klein meisje, maar direct eraan koppelen dat je nu toch echt te dik bent of te mager?

 

Was je altijd al een klein dik meisje of jongetje, of juist erg mager? Dan is dat de reden, misschien heb je heel vaak gehoord dat je niet zoveel moest eten. Of ben je zelfs gepest om wat voor reden dan ook? Is er vanuit veel verdriet een troost eten ontstaan? Daar begint zich langzaam een trauma te ontvouwen. Aan dit signaal is een pijn verbonden. Dit is een toevoeging van een onnatuurlijk element. Zo zijn er vele onnatuurlijk signalen toegevoegd. Naast de normale natuurlijke flits aan eten van een broodje wanneer je de geur van de bakker om de hoek opsnuift, naar de bijkomende negatieve beelden die alles negatief beïnvloeden. Nu ontstaan er zelfs gevoelens van schuld, schaamte en vooral van verdriet. Het gevoel van niet goed genoeg te zijn. Dit kan zich helemaal gaan uitspreiden over de rest van je leven en aan deze impuls worden steeds meer negatieve impulsen toegevoegd. Het wordt uiteindelijk een zware kapstok waar alles aan wordt opgehangen. Jouw zwakke plek! Dit kan uiteindelijk fysieke problemen gaan opleveren.

 

Ook de positieve beelden over deze heerlijke geur worden hieraan vastgekoppeld. Feestjes met gebak en ander lekker eten, horen hier ook bij. Uiteindelijk raakt deze kapstok overvol en zwaar. Op dat moment begint de verwarring toe te slaan. Je kan de berg impulsen aan deze groter wordende kapstok niet meer ontwarren. Uiteindelijk komt er dan in het dagelijks leven een storing in het eten van voedsel. Dat zelfs als straf gebruikt kan worden. Jezelf het eten ontnemen. De balans is verstoord en er ontstaat misschien wel een eetverslaving. Niet meer kunnen doseren. Niet meer weten wanneer je werkelijk honger hebt. Daarnaast zijn er de beelden van de media, het vrouwelijk element is vooral de dupe! Slank zijn en de ideale vrouw zijn hangen op aarde nauw samen. Dit is het ware ziektebeeld. Hier begint het onnatuurlijke bewustzijn. Wanneer de mens beter kijkt en bepaalde natuurvolkeren observeert, dan zie je hier geen ideaal voorbeeld voorbij komen. Men heeft een totaal ander natuurlijk beeld van schoonheid, meer vanuit het echte gevoel. Waar de liefde doorheen stroomt.

 

Ashtar gaat verder:

FRUSTRATIES

Het lichaam is een natuurlijk geheel en het fysieke hoort gevoed te worden. Dit gaat nauw samen met hoe de mens zich VOELT. Het ego wilt altijd overal controle over houden. Wat gaat het ego doen? Juist ja de controle over voedsel overnemen. Het ego gaat zich bemoeien met wat wel en niet goed is om de ideale mens te zijn of te worden. Allerlei soorten manieren worden uitgedacht om de mens te voeden. Natuurlijk zijn er goede en minder goede manieren. Kijk wat bij je past. Ieder mens is zo verschillend. Wij van het Licht hebben geen oordeel hierover. Het enigste wat Ik, Ashtar wil doorgeven is dat de structuur niet de overhand mag gaan nemen. Puur uit ratio gezond eten, is niet natuurlijk. Strikte regels die zo streng zijn helpen niet om uit de negatieve matrix te komen, ze versterken deze zelfs! Dit geldt ook voor het mediteren.

 

LOSLATEN VAN VASTE OUDE PATRONEN

Als het een goede structuur is om biologisch te eten, dan is dat goed. Maar wanneer je helemaal niet anders meer kan, dan wordt het een obsessie. Het is een kwestie van loslaten op tijd! Dat is een mooi controlepunt. Kun je jou leven nu loslaten en de dingen waar jij je zo mee bezig houdt loslaten? Vervangen door andere manieren? Of zijn jouw regels geen ondersteuning meer voor het aardse leven, maar een ware gevangenis geworden? Een psychisch harnas? Je legt jezelf dan vreselijke beperkingen op. Vaak kun je dan niet meer aan deze regels voldoen en er ontstaat een grote frustratie. De frustratie van het niet meer in handen kunnen houden van jezelf en de omgeving. Agressie of woede aanvallen kunnen dan ontstaan. Boos op je omgeving die je gebruikt als uitlaadklep. Je bent je controle kwijt. Wanneer je dit merkt, neem dan afstand van deze structuren die jou helemaal gek maken en zo frustreren dat er andere in mee getrokken worden. Dit is de controle van het ego. Het zieke ego wil kost wat kost alles precies in de hand houden en is helemaal niet natuurlijk bezig. Het voedt het kunstmatig bewustzijn. De matrix van de lager trillende codes. Op dit moment kunnen de negatieve energieën in jou duiken en jou zelfs gedeeltelijk overnemen.

 

 

ALLES KAN MET GEDACHTEKRACHT GEREGELD WORDEN

Het is mooi dat er geen controle hoeft te worden uitgeoefend, want het grote geheel werkt heel anders! Deze werkt via de liefde. Niet via vaste structuren die tot een obsessie worden worden omgevormd. Achter elke obsessie liggen machtsconflicten. Vanuit veel angst om afgewezen te worden, verzint men deze structuren die uiteindelijk een harnas worden. Dit harnas creëert voor de mens een onrealistisch “veilig” gevoel. De macht die men vanuit dat harnas uitoefent is niet volgens het natuurlijk bewustzijn, dit natuurlijk bewustzijn kan niet verder uitgroeien en wordt belemmerd door het harnas. Dit harnas staat dan symbool voor het kunstmatige web. Het kan niet langer de juiste signalen vanuit het Licht voelen en zeker niet meer begrijpen. Het ontcijferen van de signalen die Wij van het Licht sturen zijn anders van resonantie. Deze worden dan verkeerd geïnterpreteerd. Wat ontstaat er dan nog meer? Juist chaos. Verwarring, het niet meer weten en dan worden er conclusies getrokken die niet juist zijn. De mens vindt het dan gek dat het pad wat hij of zij bewandelt negatief wordt of blijft! De mens op aarde kan in een korte tijd het negatieve pad verlaten. Helaas is dit een stuk IN de mens waar Wij van het Licht en de Liefde moeilijk bij kunnen. Dit is immers de eigen vrije wil van de mens. Via omwegen geven Wij de signalen, proberen Wij jullie te bereiken. Dan weekt het ego los, beetje bij beetje. Dat kan veel pijn opleveren. Dit is nietwat God de Bron wilt, lieve mensen. Het Al wat is wil contact en de liefde uitdragen.

 

DIT IS JULLIE EIGEN KEUZE

Met gedachtekracht is alles te realiseren, maar zolang jullie de 3d wereld niet kunnen omzetten naar een hogere vibratie, kunnen Wij van het Licht en de Liefde alleen maar indirecte signalen sturen. Het contact tussen deze werelden kan dan niet op een directe manier ontstaan. Wil jij, lief mens een DIRECT contact met Ons, schakel dan jou obsessies uit. De obsessie om de dingen onder controle te houden die vanuit frustratie soms zo hoog kunnen oplopen dat er een grote negatieviteit in jou naar boven kan komen. Stimuleer dit deel in jou niet, heb het wel lief en richt je op HET NATUURLIJK BEWUSTZIJN. Laat los de touwtjes ook al heb je dit altijd zo gedaan en leverde het voor jou een bepaald “veilig” leven op. Een totaal andere benadering van pijn en verlies ligt zo om de hoek. Je hoeft alleen het andere pad in te slaan om het te zien. Daar sta Ik, Ashtar klaar samen met het Ashtar Command om jou op te vangen en te begeleiden op dit andere liefdevolle pad.

 

NIEUWE TONEN OP AARDE

Denk je nu, maar dat doe ik en toch vaak gaat alles verkeerd? Dan mag je weer opnieuw gaan kijken en kijken. Want zolang je niet volledig op dit nieuwe aarde pad loopt, kun je beïnvloed worden door de andere impulsen. Het buiten jezelf leggen van negativiteit kunnen de touwtjes zijn, die je niet wilt loskoppelen. Hier achter bevindt zich een grote angst. Dit zijn de laatste stukken die je mag gaan los laten. Denk niet vanuit onrust en stress. Gewoon op je gemak deze stukken aanpakken, bewustwording gaat in fases en dit heeft tijd nodig. Gun jezelf die tijd. Dat is ook liefde, de tijd nemen om een andere koers in te slaan. Bij elke volle maan wordt de toon op aarde anders. De poort van deze maan, is de poort van de Thimus chakra. Dus elke maan wordt jou energetisch lichaam weer aangepast aan die nieuwe toon. Dat heeft tijd nodig en het is hard werken voor de mensen op aarde. Geef jezelf dit begrip van omzetting. Naar elke volle maan toe gaan er codes open en deze codes tonen de nieuwe dingen die eerst diep verborgen waren. De onderste laag komt boven op aarde en in jou, lief mens. Nu is het de tijd om liefdevol te zijn naar jezelf. Kun je niet meer voldoen aan allerlei situaties op aarde. Neem dan gewoon een time out en leg uit naar je omgeving dat je even het niet meer aan kan en een andere manier aan het zoeken bent. Ieder doet zijn best. Oordeel niet of voel je niet aangevallen als mensen een andere koers in willen slaan en los komen van jou. Dit is geen afwijzing slechts een aanpassing. Voel je dit als een ware afwijzing en treft het je diep, dan zijn er touwtjes die los gemaakt mogen worden en oude dogma’s mogen los gelaten worden.

 

 

NIEMAND HEEFT CONTROLE OVER DE ANDER, WEL INVLOED!

 

AZURIETE MELCHIZEDEK ORDE

De illuminatie is zeer aan het verzwakken. Het overzicht hebben Wij van het Ashtar Command en de Galactische Federatie van het Licht in kaart gebracht en de vele zaken gaan precies volgens plan! Het sneeuwbaleffect neemt nog steeds toe. Deze sneeuwbal is zich aan het vergroten en vergroten. De Azurite Melchizedek Orde, een speciale Orde van beveiliging met afgevaardigde op aarde houden goed toezicht op alles. Zij hebben een sterke contactlijn in het energetische en het fysieke. Deze mensen hebben speciale blauwdrukken en extra kristal-implantaten om het contact steeds zuiver te houden met Ons. Het signaalblijft zo altijd in tact.

 

De contacten die zij hebben met Ons, zijn groot en speciaal. Ik, Ashtar heb 7 speciale contacpersonen op aarde die Ik opleidt en energetisch begeleidt. Deze mogen de Azurite Blauwe energie doorgeven op aarde en zijn de centrale punten. Deze centrale punten mogen de Maria energie doorgeven, activeren en herstellen naar de cirkels die dan ontstaan om hen heen. Deze personen in de cirkel, mogen dan zelf weer cirkels creëren en zo gaat dit door. Deze punten zullen naar voren gaan treden op het juiste moment en zij zullen wakker zijn en zich gaan herinneren welke taak zij mogen gaan uitvoeren. Alles komt naar buiten en de informatie komt steeds verder naar boven in die personen. Zij dragen veel verantwoordelijkheid en mogen vanuit het Ware Zijn niet via het ego naar buiten treden. Dit zijn pittige taken, omdat de meest gangbare taal op aarde via het ego verloopt. De taal van het ego moeten zij kennen en doorgewerkt hebben. Zij spiegelen het ego van andere en krijgen vele testen op dit gebied. Totdat zij een bepaalde heelheid bereikt hebben. Tot die tijd kunnen zij als eenvoudig mens op de aarde zijn, soms erg onopvallend.

 

Het ego niet gebruiken in een egovolle wereld is de meest moeilijke taak op aarde. Zij krijgen veel woede op hen af als zij bepaalde stappen ondernemen of de grenzen aangeven bij mensen die te enthouisiast doorgaan en daardoor bepaalde negatieve energieën oproepen.

 

Tot zover

 

Een Lichtgroet vanuit mijn hart naar alle mensen op aarde, degene die dit lezen en naar allen die nog onwetend zijn

 

Namasté Ashtar

20 juni 2013

Mag gedeeld worden vanuit respect en liefde en in zijn geheel, onder vermelding van de

bron/kanaal: Arthura Hector

http://ashtarcommand.wix.com/ashtarspage

 

 

Ann Albers en de Engelen: “In Jullie Hart zullen Jullie de Sleutels naar het Koninkrijk van de Hemel Hier op Aarde Vinden” Week 26, Juni 2013

annalbers_20130622_butterflyandann_9

 

Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.

Het leven hoeft niet moeilijk te zijn, in werkelijkheid willen jullie simpelweg gelukkig zijn. Jullie willen de Liefde voelen welke in de gehele schepping bestaat. Jullie willen de kwaliteiten van jullie ziel tot uitdrukking brengen en jullie geschenken en talenten met anderen delen. Jullie willen gezien, erkend en gewaardeerd worden voor de Liefde die jullie werkelijk zijn.

Jouw ziel weet precies hoe de Hemel op Aarde te creëren want het weet dat de Hemel geen plaats is, of een collectie van dingen, maar eerder een natuurlijke staat van zijn waarin jij je met God, met jouw eigen hart en de gehele Schepping verbonden voelt.

“In” de hemel, ervaar jij jouw uniekheid terwijl je tezelfdertijd jouw eensgezindheid met de Liefde, welke beneden de gehele Schepping ligt, kent en ervaart. Er wordt van jullie gehouden, er wordt voor jullie gezorgd en jullie worden begeleid.

Alles dat je op de Aarde zoekt is iets dat je waarneemt en zal jou het gevoel geven van geliefd te zijn. In werkelijkheid wordt er al van je gehouden! Als je een nieuwe auto wilt, dan voelt het hebben hiervan aan als liefde. Als je een relatie wilt is het omdat je liefde wilt voelen en delen. Als je meer geld wilt is het omdat je dingen wilt doen die aanvoelen als liefde, dingen delen die aanvoelen als liefde, of het gevoel van veiligheid hebben, wat aanvoelt als liefde.

Hier is het goede nieuws dierbaren! Jullie hoeven niet te wachten op jullie dingen, jullie situaties, of jullie erkenning van de wereld om liefde te voelen. Jullie hebben die liefde binnenin jullie zelf zitten. Jullie kunnen het aan jezelf geven. Je kunt op ieder gegeven moment in de tijd je hart binnengaan en aan jezelf vragen, “Hoe kan ik hier en nu meer liefde naar de oppervlakte in mijn leven brengen, gezien de hulpmiddelen die ik momenteel heb?” Je zult een antwoord krijgen. Soms is het antwoord zo eenvoudig dat het onbelangrijk lijkt te zijn, en toch IS iedere handeling van liefde voor het zelf of iemand anders liefde, dierbaren. En liefde is een trilling die jullie allemaal zoeken.

Hoe meer liefde je naar het oppervlak brengt, eerst innerlijk, dan in jouw eigen leven, dan in de levens van anderen, hoe meer het op schitterende manieren naar jou terug gereflecteerd zal worden. De dingen, relaties, en situaties die jou ware vreugde brengen zullen gemakkelijk naar jou toegebracht worden en de rest zal wegvallen. Je zult leren om in het moment te leven, jouw eigen hart te vertrouwen, en te vertrouwen dat er een hogere macht is die waarlijk van jou houdt. Je zult, één moment per keer, die trilling van de Hemel op Aarde ondervinden.

Dus nu meteen, direct na het lezen van deze zin, vraag aan jouw eigen hart? Wat kan ik doen om meer liefde naar het oppervlak in mijn eigen leven te brengen, hier en nu, gezien de tijd, de energie, en de hulpmiddelen die ik heb … op dit moment? Vertrouw dat. Handel ernaar. Wees er één mee. Doe dit vaak, dierbaren, want in jullie hart zullen jullie de sleutels naar het koninkrijk van de Hemel hier op Aarde vinden.

God Zegent Jullie! Wij houden heel veel van jullie.

— De Engelen

 

Bericht van Ann

Hallo allemaal,

Ik streef ernaar om in ieder moment via het hart te leven, en hoewel ik het aardig goed doe, schijnt het dat er altijd diepere niveaus van luisteren zijn, de stroming van het universum vertrouwen, en meer vreugde vindend wanneer ik dat doe. De Hemel wordt waarlijk één moment per keer gevonden.

Mijn recente “kantoordag” was gewoon een voorbeeld hiervan. Er lopen enorme hoeveelheden aan energie door mijn lichaam heen, en ik heb enorme voornemens gehad om naar een ongelooflijke staat van gezondheid, levendigheid, welzijn en volmaakte uitlijning terug te keren. Ik ben gereed om me 100 % wonderbaarlijk in dit lichaam te voelen, en de wonderen om dit te vergemakkelijken hebben zich in een rap tempo voorgedaan.

Dus het was niet al te verrassend dat hoewel ik voornemens had om geluidsbestanden van mijn recente klas op een recente kantoordag te editten, ik de drang kreeg om in plaats daarvan naar Dr. Shawn Warwick toe te gaan die een ongelooflijke chiropractor en energiewerker is. Ik voelde me behoorlijk goed om mee te beginnen maar wist beter dan een dergelijk sterk gevoel te negeren. Dus daar ging ik. Ik lag gedurende twee uren op zijn tafel terwijl hij binnen kwam en weer naar buiten ging en mijn energiegebied aanpaste totdat de stroming ongelooflijk sterk was. Ik wist nog steeds niet waarom ik daar was, maar ik ging daar weg terwijl ik me geweldig voelde.

Ik ging naar huis, nog steeds met de bedoeling om iets van het werk gedaan te krijgen, maar het gevoel om in de Vlindertuin te gaan zitten was overweldigend sterk zodat ik me wederom overgaf. In plaats van te werken, zat ik in stilte te midden van deze prachtige schepselen en ervoer een diepe, wakende twee uur durende meditatie. Ik kwam thuis en voelde me zelfs meer ontspannen, vreedzaam, en aanwezig, zonder ook maar een hint te hebben over het waarom mijn dag voor mij gereorganiseerd werd om me zo diepgaand te ontspannen.

Het antwoord kwam de volgende dag, toen ik plotseling opstond om te lopen en mijn linker knie op slot sprong in zo een schreeuwende pijn dat ik op de vloer neerviel! Vreemd genoeg, voelde ik helemaal geen angst. Iets in mij wist dat mijn intenties om mijn lichaam opnieuw uit te lijnen bezig waren vervuld te worden en dit was gewoon niet het meest gracieuze deel van de oefening! Dus daar lag ik, zoals een insect die op z’n rug ligt, met mijn knieën gebogen en omhoog stekend in de lucht, nadenkend over mijn volgende beweging! Ik wist dat als ik zou proberen te lopen ik iets in mijn knie zou scheuren, dus riep ik gewoon mijn engelen op en de genezers die ik kende en wachtte op inspiratie. Plotseling kreeg ik de drang om naar de dichtstbijzijnde stoel toe te gaan. Ik kon mijn been niet strekken zonder ondraaglijke pijn, dus waggelde ik als een eend, bereikte de stoel, en trok mijn been in een positie die gewoon goed aanvoelde. Ik zat daar ietwat buiten adem en geduldig te wachten op meer begeleiding, toen ineens, “POP!” Ik voelde ofwel mijn knieschijf of een pees terug knappen in een nieuwe en veel comfortabelere plaats. Ik stond op en liep gemakkelijk, en voelde me meer uitgelijnd en gebalanceerd dan ik in jaren gedaan had! Nog beter, een enkel die jarenlang ietwat vastgezeten had bewoog nu soepel. Mijn gebed voor de uitlijning was volledig beantwoord, en alle ontspanning van de voorgaande dag stond mijn lichaam toe in/naar een nieuwe positie te verschuiven zonder een kwetsuur. Plotseling voelde ik me als een marionet met al mijn pezen en gewrichten die terug sprongen in/naar een nieuwe plaats!

De “luister” oefeningen waren echter nog niet voorbij! Ik moest boodschappen doen tijdens mijn lunchpauze dus sprong ik in de auto. Zelfs voordat ik de afrit verliet vertelde iets me om aandacht te schenken aan het feit dat mijn auto “bonkend” aanvoelde. Ik had onlangs nog lucht in de banden gedaan, maar het gevoel om hen na te laten kijken wat dermate sterk, dat ik de plannen veranderde, me overgaf aan het feit dat mijn boodschappen mogelijk niet gedaan zouden kunnen worden en reed naar de bandenwinkel. “Het was een goede zaak dat u hier naartoe kwam!”vertelde de monteur mij. “Deze banden zijn zo ver versleten dat zij zelfs niet meer veilig zijn!” Binnen enkele minuten, plande hij een afspraak in om mijn banden een paar dagen later te vervangen. Ik reed weg, deed mijn boodschappen, en had tijd om te eten net voordat mijn cliënten van de middag arriveerden!

Ik had in echte moeilijkheden kunnen komen als ik me niet ontspannen had de dag voordat mijn knie opnieuw uitlijnde. Ik had een gewrichtsband of pees kunnen scheuren als ik stijf was geweest. Ik had in echte moeilijkheden kunnen komen als ik het gevoel genegeerd had om mijn banden na te laten kijken. In plaats daarvan, sta ik meer rechtop, is mijn auto weer veilig om mee te rijden, en alles werd volbracht in God z’n tijd.

Dus deze week, vertrouw deze stimulansen binnenin jou, zelfs wanneer je geen idee hebt waarom zij er zijn. De Schepper houdt van je. Jouw engelen houden van je. Je hebt een team in de Hemelen die al het mogelijk in hun macht doen om jou te begeleiden om een meer vreugdevol en gratiegevuld leven te leven. Het is ons werk om eenvoudig aanwezig te zijn voor onszelf, om te luisteren naar onze harten en de begeleiding en om te vertrouwen.

Heb een hemelse week!

Ik houd van jullie allemaal,

Ann 

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

©Ann Albers, All Rights Reserved – http://www.visionsofheaven.com/