Zaterdag 8 augustus 2015. (8/8/2015, 2+1+5)=8).

Zaterdag 8 augustus 2015. (8/8/2015, 2+1+5)=8).

Op deze dag komt de energie van alle poorten die zich sinds begin 2007 hebben geopend bij elkaar. Dit is het moment waarop alle poorten openstaan om ons af te stemmen op de universele energie. Wij kunnen ons afstemmen op haar en zij kan zich afstemmen op ons. We hebben een bepaalde verantwoordelijkheid: als wij van onze kant, de aardse kant, de opening en het contact uitnodigen dan zal zij ook kunnen ontstaan.

image

 
Multidimensionale poort
Wat is een multidimensionale poort zoals die 8 augustus ontstaat? Het is een ruimte waar een de energetische vibratie en frequentie van de aarde zich verhoogd en de energetische frequentie van andere dimensies zich afstemmen daardoor ontstaat er een gezamenlijke ruimte waarin de verschillende energieën verenigbaar zijn. Hierdoor kunnen we van elkaar leren, kunnen we energie en wijsheid uitwisselen en blijvend contact leggen.

Ter verduidelijking: deze poorten kunnen lokaal zijn (denk aan heilige plekken), kunnen tijdelijk zijn of gegeneraliseerd (op de hele planeet en blijvend) zoals nu. De vibratie van de hele aarde zal dus worden verhoogd. Een deel van deze energie blijft op het moment dat poort zich sluit een ander deel verdwijnt. Deze gegeneraliseerde poorten vinden slechts nu en dan plaats om de mens ook de tijd te gunnen om te wennen aan de hogere frequentie en vibratie. Zij die gevoelig zijn voor energie zullen deze dagen qua vibratie en enorme stap vooruit maken. Deze mensen (waaronder jij ook hoort omdat je dit leest) noem ik de speerpunten. Zij openen de weg om de tweede laag mensen spiritueel bewust te maken. 8 augustus maken wij, de speerpunten en de “trekkers” een belangrijke energetische evolutionaire sprong mee.

Deze energetische poort activeert ons bewustzijn zodat we vibreren op het niveau van de universele energie: perfecte, creatieve, overvloedige en liefdevolle energie. Deze poort biedt ons de mogelijkheid om toegang te krijgen tot alle universele wijsheid die ligt opgeslagen in ons DNA. Daardoor hebben wij de mogelijkheid om te ontwaken en ons te vereenzelvigen met alle universele wijsheid aanwezig. Op die dag nodigen we de creatie, de expansie, het samentrekken en de terugkeer uit. Hierdoor creëer we de mogelijkheid om terug te keren naar dé bron
 

 

image

 
 
Je eigen proces
Waarschijnlijk ben je de laatste paar jaar bezig geweest met het ontdekken van je werkelijke essentie, ben je voorbij menselijke paradigma’s gegroeid, heb je keuzes leren doorzien en heb je geleerd waardoor je je goed voelt en waardoor niet. De laatste paar maanden, vooral vanaf 17 maart hebben deze processen zich verdiept omdat onze vibratie zich heeft verhoogd. Deze verandering van vibratie vond plaats om ons voor te bereiden op de nieuwe energie waarbij we toegang tot krijgen op de poort van 888. Deze voorbereidingen heb je kunnen voelen:

● Op fysiek niveau: diepe detox, gevoeligheid van de maag, griep, pijn in zowel de botten als de spieren (met name in de rug), duizeligheid, veranderingen en slaappatroon en het gevoel hebben niet op je plek te zijn. Het is daarom ook erg belangrijk goed te drinken in je lichaam op een respectvolle en bewuste manier te voeden.

● Op emotioneel niveau: kan je het gevoel hebben gehad dat je in een emotioneel carrousel terecht bent gekomen waarbij je emoties vaak niet kunt plaatsen. Daarbij is het erg belangrijk dat je niet op zoek gaat naar een oorzaak in je directe omgeving. Weet dat deze overloop aan emoties uiteindelijk zullen leiden tot harmonie. Deze emotionele bevrijding heeft te maken met situaties uit het verleden die niet zijn geheeld (je eigen verleden maar met name het verleden van de mensheid). Het proces, de bevrijding is van belang niet de oorzaak.

● Onze gedachten lijken soms mistig en je kunt het gevoel hebben dat je keer op keer hetzelfde meemaakt. Stem je mentaal af op je hart en voer je activiteiten heel bewust uit en mediteer (onthoud dat elke activiteit gezien kan worden als meditatie: ademhaling, visualisatie, schilderen, het zingen van mantra’s, kleuren, in contact staan met de natuur, bidden). Voel voorbij je angsten en laat het bekende los want de poort van 888 zal de mogelijkheden openen die jij verdient. Er zal zich een pad ontvouwen wat je nog niet kent. Volg je hart zonder te vragen hoe dit alles kan. Laat je verrassen. Het energetisch ritme zal toenemen en je zult zien dat alles zal stromen.
Om je energie uit te lijnen is het belangrijk dat je stroomt, zonder oordeel slechts genieten van elk moment. Laat het genieten een doel op zich zijn. Als je zeker weet dat deze overgang een diepe verandering inhoudt en een nieuwe weg zal creëren, zonder je af te vragen wat de uitkomst is, zonder je ratio de vrije loop te laten dan kun je genieten en ontwikkelen!

De poort van 888 versterkt onze kracht om te manifesteren en te creëren. Het universum staat gereed om ons te helpen de volheid te vinden die we zoeken. Om dit te bereiken is het van belang dat we authentiek zijn, toe staan dat we leren vanuit onze diepste essentie, dat we weten dat we perfect zijn (en niets hoeven veranderen), voelen vanuit onze ziel en wéten (ons dus niet afvragen of we het waard zijn om te ontdekken en contact te maken) om vloeiend, open en stromend te leven.

Wat verandert er?
Van deze poort kunnen we meer verwachten dan we denken. Veel van ons hebben het al gevoeld, gevisualiseerd, voorzien wat komt of hebben er over gedroomd. Nu is het moment dat geen te creëren wat je hebt gezien en gevoeld op ons huidige bewustzijnsniveau. Soms als we mediteren (zoals gezegd dat kan ook het rustig uitvoeren van een activiteit zijn, lopen, met de natuur in contact staan, enzovoort) hebben we een diep vredig gevoel, ervaren we prachtige dingen en zijn we diep ontspannen. Op het moment dat we terugkeren naar onze dagelijkse activiteiten worden we weer terug geworpen op onze dagelijkse aardse realiteit. Dit gevoel ontstaat omdat ons hart en onze ziel tijdens de meditatieve activiteit is afgestemd op hogere bewustzijnslagen waar harmonie heerst, hier op aarde zijn de krachten en de vibraties anders. De poort van 888 zal er toe bijdragen dat we deze meditatieve staat op aarde kunnen neerzetten. We nodigen letterlijk de universele energie (liefde, balans, creatie) uit op aarde.
Ik nodig je uit om deel te nemen aan dit grote kosmische festijn en je uit te lijnen met de universele energie.

Afstemming
Stem je af op deze poort (hierbij kun je gebruik maken van mijn energie) op 8 augustus 2015 om 8:00 uur ‘s ochtends of om 20.00 uur ’s avond. Stem je af, weet en voel. Open je hart en verruim je bewustzijn zonder verwachting en in openheid. Wéét dat je groeit en ontwikkelt.

Geniet en ontwaak!
Warme groet.
Corien

Advertenties

Meester El Morya ~ De weg door de Leeuwenpoort en de Merkabah uitlijning ~ Gechanneld door Méline Lafont, 9 augustus 2013

El Morya

Wees alvast gegroet, ik ben Meester El Morya. Ik betuig mijn dankbaarheid voor deze kans om u allen een boodschap te mogen delen, voor veel is er mede te delen en veel vindt plaats op dit moment dat we geen enkele kans willen missen om jullie meer van onze energieën te delen. Het betreft een volgende laag van de ui, die klaar is om zich los te maken van zijn geheel om opnieuw nieuwe lagen aan het licht te brengen en groei te kunnen bekomen.

Zoals geweten heeft elke laag zijn bedoeling en zijn samenstelling, waarvoor eerst een zekere rijpheid wordt bereikt voordat de volgende weer zal groeien en de oude laag zijn functie heeft gehad in dit hele groeiproces. Dit is wat Ascentie voorstelt en terwijl elke laag zijn doel meebrengt en zijn functie heeft, zo zal Ascentie ook verlopen daar elke shift weer een intens proces met zich meebrengt waar vele individuen van kunnen leren en ervaren wat hen uiteindelijk brengt tot het volgende.

Terwijl dit proces zijn noden heeft en zijn stappen vraagt, zal elk individu zich weer opnieuw instellen en aanpassen aan de volgende graad en niveau van frequentie waar dit gebeuren plaats vindt in het hart. Er is dan sprake van een vloedgolf aan energieën die zich manifesteren in uw hart en wereld en waar geen enkel ontkennen aan is. Deze energieën banen zich een weg door uw wereld en manifestatie en dit is exact wat Ascentie inhoudt: het creëren en het manifesteren van de inkomende energieën in uw realiteit.

Des te meer u zich open stelt voor uw eigen energieën en uw Zijn,des te meer de energieën zich een weg kunnen banen in deze wereld en realiteit van uw Zijn. Dit is nodig om in alle soepelheid de vaste vorm en fixaties om te kunnen plooien tot iets subtieler en losser van substantie, zodat het licht zich weer vrij kan bewegen zonder vast gehouden te worden in een dualistische en materialistische vorm. Dit is wat wordt verstaan onder de lichtwereld; minder en geen vaste substantie vormen van licht meer. Alles meer vrijer en soepeler van aard.

Maar wanneer er nog steeds teveel wordt vast gehouden aan het oude en de illusie, zal er dan ook geen enkele vorm van energie zich kunnen vrij maken in uw wereld en zal alles ook vast blijven zitten. Veel individuen houden zich hier nog steeds aan vast en het brengt een blokkade op hun weg in hun leven. Durf los te laten en te genieten van het leven op zulk manier dat er niets is dat u in de weg kan staan op uw pad, dat alles een voortdurende vloei van energie is dat u brengt van het ene punt naar het andere zonder het gevoel te hebben van wantrouwen of verlies, van angst of onzekerheid. Waar u ook naartoe wordt geleid, weet dat u op uw juiste plaats bent en dat u hoogstwaarschijnlijk daar nodig bent om uw verdere proces en evolutie te bekomen op zodanige manier dat het u brengt tot het punt dat u bent als een reflectie van uzelf in deze Aardse incarnatie.

Niets, maar dan ook niets kan u in de weg staan van uw eigen Ascentie proces dan uzelf. Weet dit goed, geliefden, voor u bent uw eigen hindernis maar ook schakel in dit proces. Aan u de keuze of u het uzelf zult makkelijker maken of moeilijk. Zoals altijd ligt alles in het hart en wacht het daar op u om geopend te worden en aanvaard te worden op zodanige wijze dat u zichzelf zal terug vinden hierin, eens u dit doet. De sleutel tot de toegang van uw hart en Ascentie is uzelf en niemand anders. U kan veel readings en helings ondergaan, zoveel als u maar wilt, maar niemand kan u helpen of de pijn overnemen van u als u zichzelf blijft afsluiten van uw Hogere en ware Zelf.

De sleutel tot connectie is de zelfaanvaarding en de aanvaarding van uw ware zelf. Het aanvaarden dat u licht bent, het aanvaarden dat u liefde bent en het aanvaarden dat u alles bent wat u ziet in ons: de Opgestegen Meesters, de Aartsengelen, de Engelen, de licht gebroeders en gezusters. Aanvaard dat u bent wie u bent en dat alles rondom uzelf deel uitmaakt van uw realiteit en Zijn. U bent degene die beslist of u verder groeit en evolueert in het leven of niet. U bent nooit afhankelijk geweest van een ander of van een reddingsmiddel omdat u zichzelf aan het verzuipen was in de modderpoel van moeder Aarde haar densiteit… nee, alles is steeds binnen in uzelf aanwezig geweest, het moest jullie enkel herinnerd worden en daarom zijn wij ter hulp gekomen in deze tijden, als een geste van Liefde en onvoorwaardelijke aanvaarding van uw allen.

Wij zijn hier om jullie allen eraan te herinneren wie jullie zijn en waarom jullie hier nu aanwezig zijn en dat is Ascentie! Geliefden, ik kan mij geen prachtiger kado voorstellen dan dat wat jullie nu aan het bereiken zijn in het leven. Ascentie is werkelijk een prachtig iets dat met geen woorden te beschrijven valt, voor het is een immens complex proces dat enorm veel van jullie zuivere energie vraagt en onvoorwaardelijk vertrouwen in uzelf. Denken jullie nu echt dat jullie hier aan het lot zouden overgelaten worden? Wel denk dan nog eens, voor jullie worden meer dan Goddelijk beschermd en geassisteerd dan jullie je voor mogelijk houden. Er is hier geen enkele vorm van separatie in de Hogere Lichtwereld en net daarom zijn wij hier allen aan uw zijden, voor jullie zijn 1 met ons Zijn.

Nu de laatste energieën van de Juli Merkaba hun werking hebben, volgt de volgende schift dewelke nog meer portalen zal openen in jullie bewustzijn. De Leeuwenpoort is een erg intense activatie van een portaal die dwars door het hart gaat op een overweldigende en sterke manier, daarom dat het ook de leeuwenportaal word genoemd voor een deel: de sterke oer energieën van kracht komen allemaal op u af en brengen veel revolutie met zich mee. Er zal een sterke drang naar overleving gevoeld worden en de drang om uw gedachten en overtuigingen te verdedigen zal ook meer aangewakkerd worden dan voordien. Wees steeds op uw hoede voor inkomende energieën die u zullen verrassen en daarom ook verwarring kunnen scheppen. Weet dat dit om verwarring gaat dat enkel maar gecreëerd wordt door de kracht van de intense energieën, het kan zelfs voor een kleine desoriëntatie zorgen op bepaalde momenten, maar het instinct zal goed actief zijn en zijn vruchten kunnen afwerpen want de kracht die achter deze portaal schuilt is erg intens en sterk.

Zoals altijd wordt alles weer aangewakkerd en getest op alle soorten gronden en manieren, de enige waarheid is in uw hart en nergens anders, zeker niet op buitenverblijven ver weg van het hart. Zoals steeds vertoef ik mij tussen u allen in het hart en zal ik ook steeds ter uwe beschikking blijven in de meest liefdevolle manier. Mijn Zijn is met u.

Meester El Morya

Méline Lafont 2012 – 2013, permission is given to share freely in its entirety and unaltered.  http://awakeningtohigherlove.com and http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

Adama: Het is tijd. De Collectieve Hartslag van de Mensheid – via Kata, 23 juli 2013

Adama

Adama

 

 
 
Computervertaling:

Groeten aan de Meesters,
 
 
De verschuiving die jullie als planeet doorlopen is enorm, de grootste ooit. De grootste die mensen mochten meemaken in deze fysieke belichaming. De hele planeet zal zijn plaats vinden in een hoger niveau van dimensionale werkelijkheid. Alles wat gebeurt er met uw geliefde Aarde, gebeurt er het hele universum. Enorme woorden Ja inderdaad, maar het is nog steeds de waarheid en het was verborgen voor duizenden jaren uit je menselijke ogen alsook bewustzijn.
 
 
Nu de stijgende trilling in en om ons heen geeft u recht op een groter spectrum van de werkelijkheid waar te nemen. U zult verrast zijn hoe elke aardse gebeuren heeft een grote betekenis voor het verloop van je menselijke geschiedenis. Ja inderdaad het is belangrijk. Het is de piek van de gehele transformatieperiode. De periode dat de mensheid is de voorbereiding klaar te zijn. En hier ben je, in je menselijke belichaming, jullie zijn de uitverkorenen om getuige het allemaal.
 
 
Ik weet het is uitdagend. Al uw oude goed vertrouwde patronen van denken en handelen behoren tot het verleden. De geboorte van een nieuw paradigma is een uitdaging – in elk opzicht, maar al snel een prachtig scenario zal de turbulente tijden te vervangen – met de aankomende nieuwe perceptie van ALL. 
 
 
Op het fysieke niveau van deze grote veranderingen kunnen tijdelijke ‘shutdowns’ in uw systeem veroorzaken. Deze ‘stille periodes’ zijn het vervagen van uw oude goed vertrouwde manieren van communiceren met ons “uw hemelse familie ‘. Geen behoefte om het te dwingen. Gedwongen gemoedstoestanden brengen nooit meer terug van de schoonheid van onze fluisteren werkelijkheid. Gewoon genieten van uw stilte. Leun achterover, luister naar de leegte en geniet van je schijnbaar ‘unplugged’ werkelijkheid. Een nieuwe manier van heraansluiting is ontstaan ​​uit deze leegte. 
 
Net als uw nieuwe manier van vijfdimensionale bestaan ​​is ontstaan ​​uit de chaos.Gewoon een ‘getuige’ van je aardse experiment. Wees je bewust van je goddelijke dienst en glans je liefde in je verwelkomd nieuwe werkelijkheid.
 
 
Compassie en dankbaarheid brengt u naar de poort van uw galactische familie. Je maakt deel uit van het. Eerste keer in de recente geschiedenis van de mens, zal deze planeet en de fysieke wereld van jou worden gekwalificeerd om te gaan.
 
 
De Leeuwenpoort opent eind juli. Na grote planetaire opening in december vorig jaar, zal deze kostbare energie NU aankomen. Het duurde zeven maanden voor de planeet te worden voorbereid voor de zuivere liefde trillingen aankomen recht uit het Galactische Centrum. Het duurde zeven maanden voor u om te worden aangepast aan het zuivere licht komen recht uit het hart van de Melkweg.
 
 
De brug is klaar. Het bevindt zich in het collectieve hart van de mensheid. Nog steeds bepaalde preparaten zijn sterk gesuggereerd. Ontbrekende hen zal geen moeite hebben om uw eigen systeem leiden, maar je kunt de meeste van deze prachtige universele uitstraling te krijgen als je bereid bent.
 
 
Hoe voor te bereiden? Onze boodschappen met de compassie in uw harten zijn sterk gesuggereerd. Je hele lichaam moet worden, en zal worden afgestemd op deze heilige golven van universele liefde recht uit het hart van het Galactische Centrum.
 
 
Hoeft niets speciaals te doen. Begin uw dag met het genot van de stille momenten van de vroege ochtend, ontdek de schoonheid van de eenvoud in elke beweging.Leer te luisteren naar je fysieke hartslag. Adem langzaam en hoor het in je eigen oren. Voel je hartslag wordt de hartslag van de planeet. Wanneer u in staat om af te stemmen op het kloppende hart van Moeder Aarde, zal een enorme liefde emanatie je bereiken van beneden.
 
 
Houd aandacht van je geest op deze samengevoegde hartslag en binnenkort hoor je, met je eigen fysieke oren, de hartslag van het Universum. De hartslag van het universum komt uit het Galactische Centrum aan je hart. Je maakt deel uit van deze collectieve pulsatie. Deze collectieve kloppend hart van de mensheid, wanneer aangesloten op de pulsatie van de Galactische Centrum, zult u veranderen in uw volledige galactische burgerschap.
 
 
Bewaar deze pulsaties in je hart voor een tijdje. Geniet van de sensatie van een worden met het hele universum. Wij zijn Een. Het hart van het heelal klopt in ieder van ons. Ons Lemurische erfgoed is volledig van jullie. Jullie als galactische mensen zullen nu de leiding van deze planeet nemen. Het verzorgen. De Blauwe Diamant van het Universum werd terug verwelkomd naar haar galactische familie.
 
 
Tijd in uw mooie maand augustus, te beginnen op 26 juli, dat is de datum van de opening. Zoek tijd om te begroeten de opkomende zon waar je ook bent en open je hart voor de volle aan het licht komen. De fysieke entry point van de nieuwe codes is je hoofd. Uw pijnappelklier zal volledig worden geactiveerd door deze golf. De liefde in je hart zal je pijnappelklier openen. De Lichtcodes komt voor het eerst in de menselijke geschiedenis recht uit het Galactische Centrum. Dit zal de eerste gelegenheid en zeker niet de laatste. Bent u klaar voor deze lamp. De nieuwe codes zal je hele fysieke systeem opnieuw kalibreren. Bepaalde fysieke symptomen van deze aanpassing zal bij je blijven voor een tijdje. Geen zorgen. Alle lichamelijke klachten veroorzaakt door deze zeer hoge frequentie zal snel verdwijnen. Je lichaam wordt voorbereid, je hart is klaar.
 
 
Hoe vaak heb ik je vertelde dat het zijn historische tijden? Ja inderdaad nog een mijlpaal zal worden ingevuld door deze unieke zomer energie. Adem in de liefde van het Universum en het gevoel als je menselijk zelf is transformeren in het prachtige goddelijke engel die je werkelijk bent.
 
 
Voor ik vertrek wil ik nog een keer onze kostbare verbinding uitleggen waaruit alles is voortgekomen:
 
 
Hoe is het Lemurische erfgoed met betrekking tot al deze planetaire gebeurtenissen? Wat zijn de verbinding van de Lemuriërs ‘om het Galactic Center?Hoe zijn we verbonden met al deze kosmische wijsheid? Het antwoord is eenvoudig. Er was een tijd in de menselijke geschiedenis toen deze zuiverste LIEFDE frequentie afkomstig van het Galactische Centrum aanwezig was hier op de planeet Aarde. Het was in perfecte afstemming met menselijke uitvoeringen. Het was de tijd van Lemuria. De wijsheid van het hart was, en nog steeds is onze eeuwige kompas. Velen van jullie nog steeds over de sporen van die herinneringen in je DNA. Er waren Lemuriërs die deze wijsheid in leven gehouden. Zij zijn onder je en om u vandaag. Ze zijn galactische burgers – zoals u allen zal binnenkort worden.Je hart weet de juiste frequentie om ze te herkennen. Ze hebben zoveel te delen. Ze vertellen ons … “Wij zijn hier. We zijn dichter dan ooit bij u omdat de goddelijke frequenties van deze planeet werden gewist. Sinds de ‘ontkoppeling’ van het Galactische Centrum en het Hart van de Kosmische Moeder. “
 
 
Onze gemeenschappelijke hartslag is onze planeet ‘paspoort’ voor het Galactische Centrum. Lemuriërs waren de houders van de oudste liefde sjabloon op de planeet Aarde. Zij waren de ambassadeurs van de liefde van de Kosmische Moeder. Nu is het jouw beurt om haar terug te brengen naar de planeet, tot haar huis.
Ze komt eraan.
 
 
Het is tijd,
Adama