Janosh: ‘Grand Cross: Update 7 door Annette Kok en Activatie van Janosh…’ 9 maart 2015

Er is een interessante tijd aangebroken. Een grootse, kosmische gebeurtenis die wordt aangeduid als de Grand Cross is aanstaande en dit heeft veel invloed op de energie op aarde. Men voorspelt een totale zonsverduistering in de noordelijke Atlantische Oceaan op of rond 21 maart 2015. In aanloop naar deze eclips staan ons grootse, planetaire invloeden te wachten. We gaan gezamenlijk door een grote transformatie die bedoeld is om ons te zuiveren van het karmische verleden. De komende tijd zal ik met regelmaat updates plaatsen over wat er speelt richting deze gebeurtenis, met dank aan astrologe Annette Kok.

Update #7 (door Annette Kok)

______________________________________________________

‘Mars voegt zich bij het vierkant…’

Na de mooie standen van begin maart, bemerken we dat de sfeer om ons heen grimmiger wordt. De kosmos bereidt zich voor op de ontmoeting tussen oorlogsplaneet Mars en Uranus, de planeet van de vernieuwing. In het zicht van het laatste en zevende exacte vierkant tussen Uranus en Pluto op 17 maart as en de op hand zijnde Zoneclips van 20 maart worden de spanningen nog even opgevoerd middels deze bijzondere ontmoeting tussen Mars en Uranus. Rond 12 maart staan alle betrokken planeten allemaal op eenzelfde graad, namelijk op 15 graden. De natuur en de mensen zullen gevoelsmatig op deze kosmische trilling reageren. Naar gelang onze zielenrijpheid zullen ook de reacties zijn. Daarom is het belangrijk om rustig te blijven en positief gestemd te zijn, want het omslagpunt rond de Lente equinox komt er aan. Naast dit spanningsveld vanuit het vierkant en het Grand Cross ontstaat er ook een prachtige driehoek en wel tussen de volgende planeten: In de nacht van 12 op 13 maart vormt de Maan een prachtige Vuurdriehoek met Mars en Uranus, terwijl de Retrograde Jupiter op 13 graden Leo staat en op slechts 1 graad na exact staat in deze driehoek. Op iets grotere afstand staat Saturnus en met een orb van 9 à 10 graden neemt deze planeet eveneens deel aan het grote Vuurdriehoek. Vanuit deze energie kan veel goeds voorkomen, vooral wanneer we de intentie van Vrede naar binnen richten.

Rond de speciale gebeurtenissen van 17 maart [exact vierkant Uranus/Pluto] en 20 maart (’s ochtends de Totale Zoneclips en rond middernacht de Lente equinox) vindt er nog een buitengewone astrologische gebeurtenis plaats. Er vormt zich een Yod tussen de planeten Mercurius en Pluto naar Jupiter toe.

‘Yod, de vingerwijzing van God…’

Een Yod wordt in de astrologie de vingerwijzing van God genoemd. Hierbij maken twee planeten een 60 graden aspect naar elkaar, waarbij de afzonderlijke planeten een 150 graden aspect naar de planeet maken die aan de overzijde staat. Symbolisch ontstaat de letter Y, de Y van Yod. Deze astrologische tekening kunnen we ook vergelijken met een passer, waarbij de punten van de passer de planeten raken die samen het 60 graden aspect vormen en de planeet op de afstand van 150 graden vormt het uiteinde van de passer, waar we normaal gesproken de passer vast houden.

De Yod zal op 21 maart rond 11 uur Greenwich Tijd op zijn hoogtepunt zijn. Toevallig is dit ook de dag van de activatie van Janosh. Hierbij iets meer over de Yod.

Mercurius is de planeet van communicatie, handel en intellect en staat tijdens de vorming van de Yod op 13 graden Pisces. Het sterrenbeeld Pisces is een spiritueel teken, dat zoekt naar verlichting en mededogen. Mercurius staat op de korte zijde van de Yod en maakt een 60 graden verbinding naar Pluto op 15 graden Capricornus. Juist om Pluto is heel veel te doen, want deze planeet is onderdeel van het exacte vierkant Uranus/Pluto en zodoende ook onderdeel van het Grand Cross wat regelmatig wordt gevormd. Pluto’s rol in dit gebeuren is om zuivering en heling te brengen. Pluto werkt transformerend en wil de onderste steen boven halen. Misstanden komen aan het licht.

De rol van Jupiter in de Yod is het grootst, want Jupiter maakt naar beide zijden een inconjunctie van 150 graden naar Mercurius en Pluto. Hierbij is de kracht van Jupiter verdeeld. Binnen de dualiteit van de inconjunctie kan Jupiter moeilijk bepalen of de energie zuiverend moet worden aangewend [onder Pluto] of dat we er naar moeten handelen en er over praten [vanwege de invloed van Mercurius]. Wanneer er astrologisch een Yod wordt gevormd zal de planeet die de “apex”vormt van de Yod [de lange zijde van de Y], de meeste invloed hebben; dit is Jupiter.

Om uit het dilemma te komen waar we voor staan, richten wij ons op geluksplaneet Jupiter. Jupiter staat hierbij 13 graden Leo en zoals we al eerder zagen maakt Jupiter regelmatig deel uit van het mooie Grote Vuurdriehoek naar Uranus. Enerzijds maakt de planeet Jupiter rond 20/21 maart een Yod naar Pluto en een Vuurdriehoek naar Uranus. Deze planeet kan ons leren hoe wij alle problematiek kunnen aanpakken. De astrologische duiding van Jupiter in Leo is, dat wij mogen genieten en in onze kracht en grootsheid mogen gaan staan. Wanneer wij meer in balans raken met inspanning en ontspanning en ons gul en loyaal naar onze medeschepselen gaan gedragen, dan overstijgen we de problematiek vanuit het bestaande vierkant. Jupiter is een enorme gasreus en de grootste planeet in ons zonnestelsel. Jupiter loopt momenteel nog Retrograde. Dit is een schijnbaar teruglopende beweging vanuit de Aarde. Tijdens een Retrograde periode wordt er van ons gevraagd de blik naar binnen te richten.

De verandering begint bij onszelf!

 _________________________________________________________–

Activatie Janosh

Op de dag van de eclips organiseer ik (Janosh) een eenmalig evenement om je in contact te brengen met de heersende energie. Centraal staat de code Zelfgenezing, die je helpt om versneld door het transformatieproces heen te komen.

Voor het internationale publiek organiseer ik tevens een gratis webcast op de avond voor de eclips (uitzending is in het Engels). Dit zal zijn op vrijdag 20 maart om 21.00 uur.

Bron:   [http://www.janosh.com/nl/about/news-item/10]

Advertenties

Orchidium – Een Hathor Planetaire Boodschap middels Tom Kenyon, 27 juni 2013

© 2013 Tom Kenyon

© 2013 Tom Kenyon

De passage van Aarde door de zomer Zonnewende van 2013 was een energetische markering voor het begin van een nieuw Chaotisch Knooppunt.

Als jullie planeet een toegenomen klimaatsverandering ondergaat zul je verdere toenames in meteorologische noviteiten zien en ongewone interacties tussen stormfronten. Wat 100-jarige stormen werd genoemd zullen frequenter plaatsvinden. Dit type storm is uiterlijke manifestaties van Chaotische Knooppunten en de escalatie van chaos, ontstaand vanuit schijnbaar niet-gerelateerde bestaansniveaus.

Terwijl jullie al verscheidene Chaotische Knooppunten hebben ervaren vanaf 2012 staan jullie aan het begin van een volgende, grote crescendo in chaotische gebeurtenissen. Waar dit specifieke Chaotische Knooppunt klimatologische en geologische veranderingen zal doen versnellen, alsmede maatschappelijke onrust, is het jullie persoonlijke psychologische en emotionele niveau dat zeer wel het meest beïnvloed kan gaan worden.

Jullie kunnen erop wachten een uitgesproken toename van emotionele instabiliteit en psychische onevenwichtigheden onder jullie medemensen te zien (misschien met inbegrip van jezelf). De collectief maatschappelijke uitdagingen hiervan zullen gedegen zijn.

Voor een Ingewijde, in de betekenis van iemand, op reis naar hogere staten van bewustzijn, is dit specifieke Chaotische Knooppunt zowel buitengewoon uitdagend als vol mogelijkheden, en zal voortgaan dat te zijn. De uitdaging heeft te maken met de aard van dit unieke Chaotische Knooppunt, dat diepgewortelde emotionele toxiciteit naar de oppervlakte van je bewuste gewaarzijn stuurt.

Een van de uitdagingen, die geestelijk ingestelde mensen ervaren en enige tijd zullen blijven ondervinden, is de diepe (h)erkenning dat zij onopgeloste kwesties en diepgewortelde vijandigheden hebben die misschien niet erg goed passen bij hun zelfbeeld. Inderdaad is dit een tijd waarin het zelfbeeld zal worden verbrijzeld.

Je ziet dit zich ontvouwen op het internationale niveau met overheden, en je zult het zich zien ontvouwen doorheen alle niveaus van de samenleving. Maar voor velen zal het verbrijzelen van het persoonlijke zelfbeeld de moeilijkste worsteling zijn.

Wat wij willen overdragen is dat je negativiteit, je toxiciteit, je wanhoop en je hopeloosheid – als deze inderdaad aanwezig zijn – geen loochening van jou hoeft te zijn. Ze kunnen eerder portalen naar het diepe onbewuste zijn, naar de fundering van humane onderbewuste intentie.

In het proces van zelf-bevrijding, moet je omgaan met deze negativiteit in jezelf, ongeacht de methoden die je kunt gebruiken om jezelf te bevrijden.

Het Orchidium

Wij willen nu een werkwijze delen voor het doordrenken van jezelf met licht en leven-versterkende energie. We introduceren de methode op dit moment want het zal grote standvastigheid en persoonlijke energie vergen om je door dit specifieke Chaotische Knooppunt heen te werken evenals die welke in de toekomst tot je zullen komen. We noemen dit het Orchidium.

Het is een zeer eenvoudige methode, welk een biologische metafoor en beeld behelst. Het grootste obstakel en het grootste probleem met het Orchidium is zijn eenvoud. Mensen hebben de neiging om dingen ingewikkelder te maken dan ze hoeven te zijn als het gaat om dit soort werk.

Het Orchidium is in essentie een middel voor jullie om hoge niveaus van geestelijk licht en leven-versterkende energie in jullie KA (je energielichaam), als ook in jullie fysieke lichaam naar binnen te trekken – dat wat de yogi’s prana en de Daoïsten/Taoïsten chi noemen.

Bij deze methode stel je je voor dat er een orchidee-achtige bloem in je navel is. De centrale wortel van deze denkbeeldige bloem is hol en is verankerd of geworteld in een punt aan de voorzijde van je ruggengraat, direct tegenover je navel. Dit gebied staat bekend bij Daoïsten/Taoïsten als de Ming-Men (Ming-Ma) of Zetel van Leven.  Opmerking: waar de meeste Daoisten/Taoisten de uitdrukking Ming-Men gebruiken en zeggen dat het een gebied is dat ongeveer tegenover de navel ligt en onder de huid van je rug, gebruiken de Hathoren de uitdrukking voor een groter gebied. Ten behoeve van het Orchidium kun je de Ming-Men (Ming-Ma) vatten als het gebied van je ruggengraat dat tegenover de navel ligt. Vanuit dit gebied  van je ruggengraat stuurt de Zetel van Leven levenskracht door alle organen van je lichaam heen.

Vanuit de Zetel van Leven wordt subtiele energie gedistribueerd naar je subtiele energielichaam alsmede de organen van je fysieke lichaam. Deze vorm van subtiele energie heeft een zeer diep voedend en verjongend effect.

Wanneer je een beeld van het Orchidium vasthoudt, stel je dan voor dat de meeldraden uit het centrum van je navel naar buiten komen. (Opmerking:meeldraden zijn de pollen producerende voortplantingsorganen van een bloem. Ze bestaan ​​uit een steel die filament heet en een helmknop die de pollen produceert.) Wanneer je het Orchidium via je verbeelding creëert  steken de meeldraden vanuit het centrum van de bloesem naar buiten. Ter referentie verschijnt er een foto van een bloem met haar meeldraden elders in dit bericht.

Naar zijn aard trekt het Orchidium geestelijk licht en subtiele energie vanuit de kosmos in zichzelf naar binnen en vervolgens naar achteren, de Ming-Men (Ming-Ma) in.

Om het Orchidium in te schakelen is het enige wat je hoeft te doen je deze bloem voor  te stellen op wat voor manier dan ook maar hout snijdt voor jou zodat zijn bloesem geopend is, en de centrale wortel hol is, vanaf de navel terug tot in de Ming-Men (Ming-Ma) reikend. Het is van cruciaal belang voor jou om te begrijpen dat het Orchidum zelf deze hemelse energieën naar je toe trekt, naar zijn eigen aard en zonder dat je ook maar iets hoeft te doen.

Er is geen verband tussen de stroom van subtiele energie in het Orchidium en je ademhaling. Als je eenmaal de stroom van hemelse energieën naar de Orchidium activeert, zullen ze automatisch en onbelemmerd vloeien totdat je het laat stoppen.

Gevoelige individuen zullen snel ontdekken dat ze het binnenstromen van kosmische energie in de meeldraden van het Orchidium zelf kunnen voelen, maar succes hangt niet af van dit niveau van gevoeligheid. Dit type gewaarzijn is gewoon een verfijning. Wat van belang is is het voelen van de stroom van geestelijk licht en energie langs de centrale wortel, de holle buis, vanuit het Orchidium (in je navel) naar je Ming-Men (Ming-Ma) en om vervolgens te genieten van de stroom van levenskracht doorheen al je subtiele en fysieke lichamen, zoals jij wenst.

Wij raden je aan hiermee te experimenteren met intervallen van vijf minuten, zodat je bekend raakt met hoe het Orchidium voor jou werkt en ook om over-stimulatie te voorkomen.

Het is mogelijk om teveel hemelse energie in je systeem te brengen en daarom raden wij vijf minuten per keer aan. Vijf minuten per dag is al wat nodig is om vertrouwd te raken met het Orchidium en zijn mogelijkheden.

Als je eenmaal begrijpt hoe het Orchidium voor je werkt en hoeveel hemelse energie je gemakkelijk binnenin jezelf kunt brengen, kun je experimenteren met langere sessies indien je dat wilt.

Na elke Orchidium-sessie raden we je aan je voor te stellen dat het Orchidium zich sluit, zodat de bloesem niet open blijft staan. Dit heeft als doel zelfbescherming wanneer je de wereld ingaat. Totdat je geleerd hebt hoe leven-positieve energieën te scheiden van de leven-negatieve energieën die je omringen, raden wij je aan deze strategie van bescherming in te schakelen.

Het Aethos toevoegen

Waar je het Orchidium kunt inschakelen zonder geluid of muziek, vind je in het beginstadium de Aethos Geluid Meditatie misschien een grote hulp. Dit komt omdat de pulsaties binnenin dit geluidsstuk de beweging vergemakkelijken van hemelse energieën binnen de Orchidium wortel, die zich verbindt in je Ming-Men (Ming-Ma).

Besteed, als je naar de Aethos Geluid Meditatie luistert, bij het inschakelen van het Orchidium, bijzondere aandacht aan het holle kanaal, de wortel, die loopt vanaf de Orchidium naar je Ming-Men (Ming-Ma). De sonische pulsaties binnen het Aethos zullen de stroom van hemelse energieën in dit kanaal versterken.

Filosofische en Religieuze Obstructies

Waar de methode van het inschakelen van het Orchidium eenvoudig is zijn de gevolgen in termen van je levenskracht en je vermogen om geestelijk licht vast te houden, zeer gecompliceerd.

Er is hier nog een complicatie, maar die heeft te maken met je overtuigingen. Als je niet boven deze beperkte overtuigingen uitstijgt, zul je de stroom van hemelse energieën beperken.

Jullie leven in een kosmos van exquise, onvoorstelbare schoonheid, geestelijk licht, bewustzijn en energie. Jullie zijn erfgenamen van al deze schatten, en elk van hen verleent jullie krachten van bewustzijn – maar jullie zijn afgesneden van je geboorterecht door veel van jullie filosofieën en religies.

Welke religie dan ook die leert dat jullie afgescheiden zijn van de hemelse licht-gevulde domeinen omdat jullie een fysiek lichaam hebben, is een obstructie voor de waarheid van je wezen – zoals wij het zien. Welke religie dan ook die zegt dat je bent afgescheiden van de hemelse werelden en hun schatten middels de zonde van je geboorte is ook, in onze ogen, een obstructie.

Die filosofieën die voorstellen dat je slechts een fysiek wezen bent zonder dimensies van bewustzijn, transcendent aan tijd en ruimte, zijn, in onze ogen, ook obstakels.

Omwille van het experimenteren met het Orchidium raden wij jullie aan deze overtuigingen tijdelijk op te schorten. Zie zelf hoe goed het Orchidium werkt wanneer je daadwerkelijk deze beperkende gedachtevormen opschort. Na het werken met het Orchidium op deze manier (zonder beperkende overtuigingen) zou je er zelfs voor kunnen kiezen om die overtuigingen en gedachtevormen helemaal en permanent achter je te laten.

Bij het werken met de Orchidium stellen we de volgende gedachte-vormen voor:

1) Verbeeld je dat je deel uitmaakt en erfgenaam bent van alle schatten van de kosmos – de hoogste domeinen van licht en de meest subtiele leven-versterkende energieën.

2) Verbeeld je dat het Orchidium deze schatten moeiteloos in jou naar binnen trekt wanneer je er ook maar voor kiest om de bloesem te openen.

3) Middels het Orchidium kun je de transformatie van je subtiele energielichaam en de vitale organen van je fysieke lichaam ervaren.

Gebruik deze bekrachtigende energie en levenskracht (evenals de licht-kracht) om je te steunen als je door dit krachtige Chaotische Knooppunt heen gaat en door degene die erop zullen volgen.

De Hathoren
27 juni 2013

Tom’s gedachten en observaties

De uitdrukking ‘Orchidium’, zoals gegeven door de Hathoren, verwijst naar een bloem-achtig mentaal beeld dat je creëert in je verbeelding. Dit beeld ziet er niet persé uit als een orchidee, tenzij je ervoor kiest om het zo te maken. Dit staat in schril contrast met het eigenlijke woord “orchidium”, dat specifiek betrekking heeft op orchideeën. De Hathoren vinden het leuk om te spelen met woorden, en voor hen refereert het woord orchidium aan een biologische metafoor die je middels je eigen wil en verbeeldingskracht creëert met de bedoeling om hemelse energieën tot je subtiele energie lichaam (je KA) aan te trekken en tot de organen van je fysieke lichaam.

Het belangrijkste element is hier dat het mentale beeld een bloesem van wat voor soort dan ook kan zijn met meeldraden.

Afgezien hiervan denk ik dat de beschrijving van de Hathoren van het Orchidium voor zichzelf spreekt. Het enige wat ik zou toevoegen aan hun beschrijving is dat het inschakelen van het Orchidium geen visualisatie vaardigheden vereist.

Je stelt het je voor en voelt het op welke manier(en) het je ook maar natuurlijk toeschijnt. Als je de neiging hebt om dingen in je geestesoog te “zien”, dan kun je heel goed een duidelijk beeld van het Orchidium hebben als je ermee werkt. Als je de neiging hebt om dingen te voelen, dan zul je het voelend gewaar worden. En er zijn natuurlijk ook nog andere combinaties van zintuigen waarmee je je het Orchidium kunt voorstellen.

Wat betreft de fysieke kenmerken kun je je het Orchidium voorstellen in welk formaat, vorm en kleur je maar wenst. Het punt bij dit alles is om het Orchidium te creëren op een manier die voor jou maar het gemakkelijkst is.

Ik heb vanaf 2011 met de Orchidium gewerkt onder tal van omstandigheden en ik kan zeker de doeltreffendheid ervan verifiëren  Ook vind ik de suggestie van de Hathoren om met het Orchidium te werken terwijl je naar de Aethos Geluid Meditatie luistert, zeer behulpzaam. De geluidspatronen in het Aethos geluidsstuk vergemakkelijken eigenlijk de beweging van hemelse energieën vanuit het Orchidium naar de Ming-Men (Ming-Ma) op een aantal zeer opmerkelijke manieren. En dus stel ik voor het eens te proberen. Je vindt een link naar de 5-minuten durende versie van de Aethos Geluid Meditatie onderaan de pagina.

Het verbrijzelen van het Zelfbeeld

De Hathors zijn er heel duidelijk in dat dit specifieke Chaotische Knooppunt ​​een emotioneel stempel draagt. En ik kan persoonlijk getuigen van een versnelling van emotioneel materiaal vanaf de afgelopen zomer Zonnewende – waarvan ik nog nooit iets vergelijkbaars heb gezien.

Toen ze spraken over het verbrijzelen van het zelfbeeld en het sturen van onopgelost emotioneel materiaal naar bewust gewaarzijn, viel mijn oog op een van hun zinsneden.

“… je toxiciteit, je wanhoop en je hopeloosheid – als deze inderdaad aanwezig zijn – geen loochening van jou hoeft te zijn. Ze kunnen eerder portalen naar het diepe onbewuste zijn, naar de fundering van humane onderbewuste intentie.”

Met onbewuste intentie bedoelen ze de psychologische krachten (gedachten, gevoelens en verlangens) die wij verborgen houden voor onszelf. Als gesocialiseerde mensen hebben we allemaal geleerd hoe ons emotioneel aan te passen aan onze omgeving.

En het is mijn observatie dat wanneer wij, ikzelf daar zeer zeker toe horend, worden geconfronteerd met het dilemma van denken, voelen of verlangen van iets dat niet aanvaardbaar is voor mensen om ons heen, velen van ons die gedachten, gevoelens en verlangens ondergronds laten gaan – naar de diepe onderbewuste geest.

Hier, in het duister van het niet-geëigende zelf etteren deze niet opgeëiste psychologische krachten verder en bouwen zich op. Uiteindelijk barsten ze uit in de openbaarheid of gaan we ze geheim houden. In een vreemde paradox van de menselijke natuur worden sommigen van ons zeloten en veroordelen diegenen die diezelfde heimelijke gedachten, gevoelens en verlangens, die we in onszelf herbergen, uiten.

Ik vroeg mijn Hathor mentoren na ontvangst van dit bericht, waarom ze überhaupt het onderwerp van onderbewuste intentie opwierpen. Hun reactie was dat 1) deze onbewuste gedachten, gevoelens en verlangens quantum effecten creëren die soms op gespannen voet staan met onze bewuste intentie. Dit conflict beperkt onze creatieve vermogens, en 2) we moeten omgaan met onze diepste vijandelijkheden en negativiteit en deze transformeren of door hen worden vernietigd.

In hun laatste Planetaire Boodschap, ‘De genezende kracht van het menselijke hart’ (13 april 2013), gaven de Hathoren een krachtige geluid-meditatie om met dit soort opruimen te helpen. Als je het type emotionele intensiteit ervaart waarop de Hathoren  zinspeelden in deze boodschap, moedig ik je aan om met de Hathor Hart Chakra Genezende Geluid Meditatie te werken. Een link naar het bericht en de geluid-meditatie verschijnt onderaan.

 

Het Orchidium: visuele hulp

Zoals het spreekwoord zegt … “Een foto zegt meer dan duizend woorden.” Dus dacht ik dat het misschien nuttig zou zijn voor sommige lezers om er een foto van een bloeiende bloem bij te doen.

Het is een foto van een Hibiscus en is alleen voor referentie doeleinden. Jouw Orchidium kan elke grootte, vorm of kleur hebben die je verkiest.

Het belangrijkste element van elk Orchidium is een bloesem die zich kan openen en sluiten (naar jouw eigen wil) en meeldraden. In dit geval is de meeldraad dat knobbelige ding dat uit het middengedeelte van de Hibiscus steekt. Door deze meeldraden worden hemelse energieën (prana of chi) naar de Ming-Men (Ming-Ma) (de Zetel van Leven) getrokken, die voor je ruggengraat recht tegenover je navel zit.

Vanuit je Ming-Men (Ming-Ma) circuleren deze hemelse energieën je energielichaam (je KA) in en de organen van je fysieke lichaam – een soort geestelijke verlichting en verhoogde vitaliteit delend.

Laatste gedachten

Ik stel voor dat je een paar minuten neemt na het werken met het Orchidium (vooral als je het doet in combinatie met de Aethos Geluid Meditatie) om een paar minuten gewoon in stilte met jezelf ‘te zijn’. Idealiter zit je of lig je met je gewaarzijn in het gebied van je Ming-Men (Ming-Ma). Ontwikkel ook je vermogen om de stroom van chi/prana vanuit jouw Ming-Men (Ming-Ma) naar de organen van je lichaam en naar je subtiele energie lichaam (je KA) te voelen.

Het is zeker de tijd en de moeite waard om dit soort gewaarzijn te ontwikkelen. De truc is om je niet te haasten naar uiterlijke activiteit. Breng, na het creëren van het Orchidium, wat tijd door met jezelf middels innerlijke contemplatie van je Ming-Men (Ming-Ma).

Dit energetische traject (van je navel naar je Ming-Ma) is een zeer gunstig traject.

Toen je een foetus in de baarmoeder van je moeder was was je met haar verbonden via de navelstreng en werd je gevoed door deze verbinding.

Op een diep oerniveau herkent je psyche dat dit een fundamenteel kanaal is voor het ontvangen van levenskracht. Verder is dit kanaal op een psycho-geestelijk symbolisch niveau ook een middel om jezelf open te stellen voor de enorme herstellende krachten van het kosmische voedende vrouwelijke – de Moeder van Alle Dingen.

Links:

Opmerking: wanneer je op onderstaande links klikt, ga je naar de Listening Agreement. Zodra je akkoord bent gegaan met de voorwaarden voor luisteren, krijg je toegang tot alle audio-bestanden, die je vrij mag gebruiken voor je eigen persoonlijke luisterervaring. Scroll gewoon naar beneden om de titel te vinden van de geluid meditatie die je wilt horen. Hoofdtelefoon of oordopjes worden sterk aangeraden in plaats van de luidsprekers van je computer. Dit geldt vooral voor de Hathor Hart Chakra Genezende Geluid Meditatie (in feite kunnen de meeste computer speakers de frequenties van dit bijzondere geluidsstuk niet aan).

The Aethos Sound Meditation (De Aethos Geluid Meditatie)

Hathor Heart Chakra Healing Sound Meditation (Hathor Hart Chakra Genezende Geluid Meditatie)

Informatie die niet direct is gerelateerd is aan deze boodschap

De Aethos CD

De Aethos cd is een compendium van Aethos geluid meditaties, met zowel de 5 minuten versie als de 30 minuten versie van de meditatie, als ook opnames van de Aethos Geluid Meditaties voor de chakra’s van het Hart, de Keel, het Derde Oog en de Kruin. Deze laatste vier opmerkelijke live-opnames werden gemaakt tijdens een Hathor Intensive in 2011 toen Tom op de Aethos Geluid Meditatie tonaliteiten zong, die de energieën van de 10e, 11e en 12e dimensionale Hathoren inbrachten.

Zowel de cd en mp3-versies van Het Aethos zijn nu beschikbaar, die je bij de winkel op http://www.tomkenyon.com kunt bestellen. Klik hier om de winkel te bezoeken.

Tom heeft ook een uitgebreid artikel over de Aethos Geluid Meditatie geschreven, getiteld ‘The Aethos: Thoughts and Observations‘, dat kan worden gevonden in de artikelen sectie van de website [opmerking: in het Engels – vert.]. In het artikel bespreekt Tom verschillende esoterische ideeën evenals theorieën over de meditatie, inclusief praktische suggesties voor het werken met dit geluidsstuk.

Nieuwe Workshop CDs

Twee nieuwe reeksen workshop opnames zijn nu beschikbaar.

The Sphere of All Possibilities werd live opgenomen bij een Hathor Intensive waar de Aethos informatie voor het eerst in het openbaar werd gepresenteerd. De opnames van de hele workshop richten zich op de unieke wijze van de Hathoren voor het manifesteren van positieve resultaten, wat het verschuiven van je perceptie van tijd en ruimte op gedegen wijzen inhoudt. Deze volledige set van workshop-opnames bevat diepgaande trainingssessies, persoonlijke verhalen alsook tal van katalytische geluid-meditaties. De set bestaat uit 10 cd’s. Het is momenteel enkel beschikbaar als fysieke cd’s. (Opmerking: we hopen binnenkort mp3 versies beschikbaar te hebben.) Je kunt de set CD’s vinden in de Winkelsectie [Store, vert.] van onze website of klik hier.

The Kalachakra of Chakrasamvara en Vajrayogini is een 11-delige CD-set van de live-opnames van een driedaagse Sjamanistische boeddhistische Meditatie Retreat, die zich richt op onderwijzende beschermende wezens die hun Shakti (of geestelijke krachten van illuminatie en verlichting) delen middels achttien krachtige geluid meditaties. Tom’s inzichtelijke en humoristische stijl van lesgeven laat de begrippen en methoden van de boeddhistische Tantra gemakkelijk begrijpen – zelfs voor diegenen die geen achtergrond hebben in Boeddhisme of meditatie. Deze set van opnames is momenteel alleen beschikbaar als fysieke CD’s. (Opmerking: we hopen de mp3-versies binnenkort beschikbaar te hebben.) Je kunt deze set CD’s vinden in de Winkelsectie [Store, vert.]) van onze website of klik hier.

An Introduction to the Hathors and the Mythic Realm is een 16:12 minuten praatje door Tom over een aantal van zijn vroege ervaringen met de Hathoren en is gepost in de Luistersectie van de website. Als je op de Listening Agreement klikt krijg je toegang tot alle audio-bestanden, die je vrij mag gebruiken voor je persoonlijke luisterervaring. Scroll gewoon omlaag om de titel te vinden.

 

©2013  Tom Kenyon –  Alle Rechten Gereserveerd

Je mag kopieën van dit bericht maken en verspreiden naar welke media je maar wilt en deze vrij distribueren, zolang je er niet voor laat betalen, de inhoud ervan op geen enkele wijze verandert, de naam van de auteur noemt en er dit hele copyright aan toevoegt. Audiobestanden uit de Luistersectie, met inbegrip van de Aethos Geluid Meditatie en de Hathor Hart Chakra Genezende Meditatie mogen niet elders worden geplaatst.

Als je niet op onze e-mail lijst staat en in de toekomst Hathor Planetaire Boodschappen of de agenda van Tom wilt ontvangen, ga dan naar onze website, http://www.tomkenyon.com en klik op Contact. Volg de instructies voor “opting in”. Jouw informatie is privé. Wij verkopen of delen jouw informatie niet en er wordt niets gerekend voor deze boodschappen.

 

Deel 188 – “Moeder God vertelt over de Reptielen die onder ons en binnen ons leefden…” door Kathryn E. May, 28 augustus 2013

Kathryn E. May

Het is voor ons heel moeilijk om te spreken over de ontbinding van de Reptielen die er niet mee eens waren om naar het Licht te komen, om terug te komen naar ons Thuis.

Zij waren onze kinderen, allemaal, en we hielden van hen met heel ons hart. Het is een zeer droevige tijd voor ons. We zijn in diepe rouw als gevolg van hun beslissing om te worden teruggestuurd naar bron eerder dan te worden hersteld naar de liefdevolle, creatieve wezens zoals ze zijn geboren om zo te zijn.

Het Reptiliaanse ras was een oude schepping, lang geleden geboren in het Orion sterrenstelsel. Zij zijn machtige wezens in hun vermogen om diep te voelen, zoals wij doen. Hun kwaliteiten zijn inderdaad een belangrijk onderdeel van je menselijke opmaak, er is enig combineren van jullie genetische kwaliteiten geweest.

Veel van degenen die weigerden om tot heelheid te worden hersteld, om hun DNA geactiveerd en hersteld naar de staat waarin ze waren bedoeld te zijn toen ze voor het eerst werden gemaakt, waren de oorspronkelijke kinderen van Orion. Ze waren oude zielen, in jullie normen, de kinderen van ons hart.

Ik ben Moeder God, en ik gaf de geboorte aan deze Ones, net zoals ik geboorten gaf aan jullie allemaal, mijn dierbare kinderen. Het was onze grootste hoop dat jullie, onze almachtige Ras van Scheppers (Creator Race), in staat zou zijn om niet alleen te zegevieren over de Reptielen in uw midden, maar ze ook de weg naar het Licht te laten zien. Je zijn geslaagd in het behouden van veel van degenen die probeerden om u over te nemen, om uw lichamen bewonen.

Velen van jullie die dit leven kwam met de last van het dragen van een Reptielen entiteit binnen uw lichaam deden dat als een groot offer. Het waren zij die in staat waren om de sfeer van Liefde en Licht op hen in te laten werken, beetje bij beetje. Als jullie in staat waren om van jezelf te houden in weerwil van hun donkere en destructieve acties, werd uw invloed op hen gevoeld. Geleidelijk aan, toen de energieën op de planeet stegen en je sterker werd en beter in staat was om hun inmenging in je denken en handelen te weerstaan, begonnen ze te veranderen. Je kracht doorstroomde letterlijk hun wezen, omdat zij in een symbiose aan jullie verbonden waren waardoor zij voelden wat jullie voelden en het proces van reactivering van de oorspronkelijke DNA begon te werken.

En ja, veel van de Reptiliaanse kinderen die voor ons verloren waren, werden teruggegeven in de historische ceremonie waarin er 999.000  door de poort (gateway) gingen die Gabriella en Lucifer geschapen hadden om ze te ontvangen. Het was een moment van grote vreugde en veel pijn voor ons. Natuurlijk hadden we gehoopt om ze allemaal te redden. Jullie grote werk tijdens dit leven heeft dit mogelijk gemaakt. Wij zullen jullie uitleggen wat uw deel was, en hoe jullie de redders van deze wezens (ones) werden, je broeders en zusters die naar het Duister waren gegaan.

Deze laatste poging om zoveel mogelijk te redden werd lang geleden in onze Raden overeengekomen met u en met de Eerste Schepper (Prime Creator). Het was een gecompliceerde constructie, omdat het tweevoudige inspanning inhield. De Reptielen moesten ervan worden overtuigd dat het hun meest krachtige interventie zou zijn om direct de lichamen van de mensheid te bewonen, in plaats van hun invloed aanwenden omkopen, bedreigen, manipuleren en algemene invloed op jullie verkrijgen met extern toegepaste gewelddadige middelen. Jullie zijn vertrouwd met hun vaardigheden in moorden en martelingen. Ze zijn in staat geweest om overheden over de hele  wereld te infiltreren met hun mind-control technieken en wat je noemt black-ops-systemen tot in enorme mate.

Zoals jullie weten, waren de systemen van de wereld van financiën en het bankwezen volledig corrupt door hun filosofie van de hebzucht en eigenbelang, die werd gepromoot als ‘de vrijheid van het individu’ en gedefinieerd als eervolle zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. Het was in feite de agenda van het kwaad in een mooie verpakking (fancy dress). Hun macht was verspreid door geheime genootschappen en nauw-gecontroleerde kruisingen binnen de machtige families die hun greep op hun macht onderhouden door alle mogelijke middelen waarover zij konden beschikken, hun favoriete methoden waren marteling en moord.

Onze lieve Saint Germain is over een lange periode geincarneerd om te proberen hun invloed te verdunnen en om de basis te leggen voor de gebeurtenissen die nu in ontwikkeling zijn. Hij stichtte het genootschap dat begon als de Vrijmetselaars. In zijn vroege jaren was het een machtige kracht ten goede, waaronder veel van de grondleggers (Founding Fathers), die er aan gewerkt hebben om de democratie in Amerika te vestigen. Helaas, het werd uiteindelijk overgenomen door de degene die jullie Illuminati noemen. Wij gebruiken deze term niet omdat het Licht impliceert, wij geven er de voorkeur aan naar hen te verwijzen als de Donkere Hoeden (Dark Hats). Jullie zijn ook bekend met een van hun duistere organisaties die de Maffia wordt genoemd, of de Cosa Nostra, die in bedrijven en politieke organisaties over de hele wereld vanuit de basis geinfiltreerd zijn.

Hun macht was naar tot zo’n mate uitgezaaid dat het leek alsof het hele politieke systeem in de VS en over de hele westerse wereld op het punt was om door hun invloed volledig te bezwijken, en het Oosten was in hun greep gevallen door middel van het financieel manoeuvreren en de invloed van multinationals. Er moest iets gedaan worden, niet alleen om de planeet te redden van hun greep, maar ook een laatste poging om die Reptielen naar het Licht te redden die zouden instemmen met het verlaten van de structuur van de kwade macht. En dus was ons plan overeengekomen, om een ​​laatste inspanning te leveren als Moeder Aarde haar eigen lot vervulde om naar hogere dimensies te stijgen.

Vervolgens werd vastgesteld dat de enige manier om de opmars van de Reptielen te stoppen om de wereld over te nemen zou zijn om hen te overtuigen dat er een briljante manier was om die Lichtwerkers te veroveren die zich generaties lang rechtstreeks hadden verzet. Dat zou zijn door hun gelederen te infiltreren door in grote aantallen hun lichamen te bewonen en daarmee degenen die hun grootste bedreiging waren te verzwakken. Het was een techniek die zij in het verleden hadden gebruikt, maar nooit in grote hoeveelheden. Het was alleen nog nodig om de Reptiliaanse leiders ervan te overtuigen dat dit de reden was dat zij er nog niet helemaal in geslaagd waren.

En dus werd besloten dat het idee zou worden geïmplanteerd in de hoofden van de meest krachtige Reptielen, en vertegenwoordigers van het Licht in vermomming zouden worden gestuurd om het plan te bevorderen. Dit was een complexe operatie op zich, waarvan alles aan jullie zal worden onthuld wanneer jullie je bewustzijn verhogen naar hogere dimensies waar je de historische verslagen kunt bestuderen van de hele geschiedenis van jullie planeet en ook de kosmos. Voor nu, kan je het vergelijken met de “mantel en dolk” actiefilms waar jullie zo dol op zijn, en weet dat het nog complexer en ingewikkelder is dan The Matrix.

Uiteindelijk was het succesvol, en de Reptielen leiders begonnen hun volgelingen aan te wijzen om de lichamen van incarnerende mensen te bewonen. De grote golf van Reptiliaanse bewoning begon na het begin van de 20e eeuw, en nam gestaag toe tot 22 augustus 2013, het tijdstip waarop de allerlaatste Reptielen van de planeet (Aarde) werden verwijderd.

De Reptiliaanse invasie van menselijke lichamen was een succes, maar niet voor de Reptielen. Het veroorzaakte een ontwaken in degenen die het ervaren van de emoties en denkprocessen van de mens die ze bewoonden. U ziet, het had het effect dat we voorspelden. Onze Aarde Kinderen waren veel sterker, veel meer vastberaden en solide dan degenen die hun genetische programma hadden herontworpen. Ze dachten dat door het verwijderen van hun vermogen om lief te hebben en te verzorgen, ze sterker zouden zijn. Ze hadden het helemaal verkeerd. Het is het wonderlijke vermogen om lief te hebben dat de grote kracht van de mensheid is.

Het was verbazingwekkend voor de Reptielen die probeerden hun menselijke “gastheren” te “bezitten” dat ze jullie niet konden verslaan. Ze hebben het zeker geprobeerd. Het was een strijd om de zielen, de harten en geesten van zowel de gastheer als de indringer. Het wonderlijke was dat niemand op de hoogte was hiervan. Vanuit het menselijk oogpunt, was het een strijd om het evenwicht te behouden, om door te gaan, ondanks ziekte, moeheid, diepe gevoelens van onbehagen, angst, en zelfs wanhoop. Voor de Reptielen, was het een strijd die ze nooit hadden verwacht – het geleidelijke ontwaken van gevoelens waar ze had grote minachting voor hadden.

De grote ironie van dit proces was dat de Reptielen zich in een plaats in hun eigen cultuur bevonden die vergelijkbaar is met het ongemak die velen van jullie voelen omdat je een grotere gevoeligheid, een groter bewustzijn hebben dan de gevoelens van de mensen om u heen, en uw toewijding aan het doen van goed werk in dienst van anderen. Jullie zijn uitzonderlijk in jullie realistische, concurrerende en uiterst oppervlakkige cultuur – de cultuur die voornamelijk is gebaseerd op Reptiliaans gedrag en overtuigingen. En dus, net als jullie, vonden zij zichzelf niet in staat om hun vrienden en familie te vertellen over de roerselen van hun hart.

Nu is het tijd voor de ontplooiing van een nieuwe manier van denken, een nieuwe manier van het organiseren van jullie leven. Degenen onder jullie die de planners, de organisatoren en de ontwerpers zijn zullen bloeien. Jullie vaardigheden zullen op zoveel manieren nodig zijn, als jullie samenwerken om jullie nieuwe structuren op te zetten voor de zorg en het begeleiden van jullie meer geëvolueerde manieren van leven. Docenten zullen in staat zijn om dat te leren waar ze van houden, en het testen en kwalificeren zal iets van het verleden zijn. Kinderen zullen vanaf de geboorte de socratische methode leren, en de vrije uitwisseling van informatie zal prikkelen en alle nieuwsgierige geesten verheffen.

De tuinders en boeren zullen nieuwe manieren vinden om te genieten van het creëren glorieuze landschappen, zonder het zware zwoegen dat jullie gewend zijn. Uitvinders en wetenschappers kunnen zich uitleven op nieuwe technologieën die het leven glansrijk, comfortabel en vervullend maken. Wiskundigen, natuurkundigen en astronomen zullen hun gedachten uit breiden met vinden van verbazingwekkende nieuwe concepten, waar zelfs de sky niet de limit is.

Het is mogelijk, Geliefden, om in vrede met elkaar en met je lieve Moeder Aarde te leven. U keert terug naar het Eden van eertijds, en je zult jezelf wijzer, liefdevoller en sterker dan ooit vinden. De meeste van de lastige gevoelens en conflicten die jullie in het verleden hebben ervaren zullen vervagen, als jullie in steeds grotere aantallen beginnen om jullie ware aard te ontdekken als het Schepper Ras (Creation Race). Het zal een grote opluchting en genoegen zijn om jullie te leren hoe gemakkelijk het is om lichtvoetig te zijn, zodra de kwellende Duisternis uit jullie dagelijkse leven wordt verwijderd.

Jullie naderen de dag van jullie afstuderen (Graduation Day). We hebben het Hemelvaart (Ascentie) genoemd, maar het is echt een afstudeerproject van het oude 3-dimensionale leven dat jullie hebben gekend, naar een wonderlijke ervaring van Licht en Liefde in tegenstelling tot alles wat jullie vanuit deze incarnatie bekend is. Er is een mooi lied “September Song” (Frank Sinatra) over september met de woorden: “Oh, the days dwindle down to a precious few, September, November…And these few precious days I’ll spend with you, these precious days I’ll spend with you…”

Tekst:  http://www.metrolyrics.com/september-song-lyrics-frank-sinatra.html

 

Geniet van je dagen, Dierbaren. Het is jullie voorbereiding op wat komen gaat,

Uw Moeder God

Via Kathryn E. May, 29 augustus 2013

Luister naar de opname van de Moeder God en Prins Reginald, leider van de Reptiliaanse krachten, omdat ze in hun eigen woorden het verhaal vertellen, op BlogTalkRadio.com / ChannelPanel, 28 augustus 2013.

Link:  http://www.blogtalkradio.com/channelpanel/2013/08/29/channel-panel-with-god-reginald-st-germain-jesussananda

 

 

Who Needs Light? | 60 Lower 27 Knolls Rd. | High Falls | NY | 12440

 

 Bron: http://www.whoneedslight.org/index.html?entry=part-188-mother-god-tells

Vertaling: FrankW https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/

 

 

 

Saint Germain ~ De Draaikolk van de Merkabah en de integratie van je Goddelijke Bewustzijn ~ door Meline Lafont, 7 juli 2013

melinelafont_20130707

Groeten mijn geliefden.

Uit de grond van mijn hart omhels ik u allen met mijn Aanwezigheid en mijn energie van Liefde. Ik ben hier om een ​​aankondiging in het diepst van je hart te brengen. Bereid jezelf als de intensiteit begint zodra we kunnen het “nu” noemen.

Alles is klaar om verder te gaan naar het volgende niveau van bewustzijn en integratie. Deze stap is een lange tijd geleden gemaakt op een etherisch niveau, maar wordt nu gevolgd door de eigenlijke grote stap voor jullie allemaal naar een hoger niveau van bewustzijn en integratie van de volgende nieuwe energieën en graden van de multidimensionale aspecten die je bent en waar te nemen. Die nieuwe integraties kunnen je bewustzijn om over te stappen naar een hogere staat van Zijn, waar je kennis zich zal verrijken met de vele multidimensionale aspecten die u vertegenwoordigen en te behartigen.

Met elke nieuwe integratie van een multidimensionale aspect van jezelf, zal er een aantal verschuivingen in uw persoonlijke parallelle wereld die de behoefte aan een grotere overgave en vertrouwen in jezelf en in het Goddelijke. Het is van wezenlijk belang dat volledige overgave en vertrouwen in het goddelijke en in jezelf wordt feitelijk als u het vinden van jezelf in een stroom van energieën die zal plaatsvinden op een verhoogd tempo en snelheid dan oorspronkelijk het geval.

De tijd van de integratie van de oude energieën en van de laatste nieuwe energieën zijn zo goed als klaar, het openen van de weg voor de volgende nieuwe en nog meer verfijnde energieën die het waard zijn in de vleugels voor jullie allemaal te assimileren in uw bewustzijn en in uw staat van de evolutie.Bent u klaar voor dit, mijn geliefden? Je zou beter zijn als dit zal weer impliceren een zeer intense golf en een rijkdom van energieën die niet uw parallelle wereld zal verlaten en Wezen onaangetast. Bereid je voor op de meest intense ritten ooit voor te komen in de geschiedenis van de wereld en van je hele wezen!

Integreer alle energieën die je lichaam kanaliseert op aarde in de best mogelijke en persoonlijke manier. Die energieën worden u aangeboden vanuit de kosmos naar verschillende zielen op Aarde, in verschillende manifestaties op aarde, in een zo comfortabel en intense manier mogelijk omdat alles dat wordt gekanaliseerd door uw wezen heeft zijn eigen vervoermiddel op aarde namelijk je fysieke aspect in bewustzijn: je fysieke lichaam. Wees lief voor jezelf, terwijl woning op aarde, er is veel om te gaan met en te integreren op dit moment en alles wat u in staat te kanaliseren door je lichaam en je Wezen zullen van enorme proporties aan het licht.

Steeds pure Liefde als een essentie zal door je hart stromen naar de aardse incarnaties van jullie allemaal in een steeds diepere en intensere manier. De mix van energieën verandert elke keer en de samenstelling ervan wordt ooit zo fel van licht en pure essentie: of meer specifiek, onvoorwaardelijke Liefde. Hoe meer je alles integreren en verschuiving in je bewustzijn, terwijl incarneerde, hoe meer je verschuiven naar een meer licht tempel terwijl incarneerde en hoe meer je in staat om de essentie en de puurheid van liefde kanaliseren door je aardse tempel en Wezen zal zijn. Ik zeg u, dit is prachtig, geen woorden voor!

De komende Merkabah formatie is iets wat ik zou graag mijn perspectief te geven op als het impliceert een vrij ernstige marker in deze hele evolutie van de planeet Aarde en haar dichtheid. Wat de Merkabah vertegenwoordigt slechts een portaal naar een nieuwe dimensie van Zijn. Door de specifieke posities van die planeten rond de aarde u zal fungeren als het middelpunt van dit hele Ascension proces. Mijn geliefden, hiermee bedoel ik dat op dat moment wordt u, voor deze ene keer, het middelpunt van de hele kosmos als het ware, om waar alle goddelijke energieën, alle energieën van het licht en al de aandacht van alle in het bestaan ​​zal worden opgesteld om te kunnen functioneren als een toekomstige zon en sterren.

Deze verwezenlijking is altijd gepaard met intensief creaties waarvoor natuurlijk hoge bewustzijn vereist, waarbij een groot aantal verschuivingen en aanpassingen nodig en vooral voor die een groot aantal reinigingen moeten plaatsvinden. Dit is allemaal ontvouwt nu op Aarde en in jullie zelf. Vanuit het perspectief van de Aarde dit alles schijnt niet te grote verschuivingen impliceren, maar vanuit een meer etherische perspectief is het zeker een zeer intense verschuiving mijn geliefde vrienden, geloof me! Je zal echt waarnemen en ervaren dit persoonlijk hoe meer je zijn afgestemd op deze hogere etherische wereld. Maar geef het tijd, het proces evolueert snel genoeg is, kunt u mijn woord op dat.

Wanneer tijdens deze Merkabah formatie je functioneren als het middelpunt en het centrum van je bewustzijn (je bewustzijn bevat het geheel van de kosmos, waardoor je het middelpunt van de kosmos op dat moment) vindt u alles en iedereen te nemen over de plichten om al deze kanaliseren energieën in de best mogelijke manier om de Aarde te helpen in Haar bewustzijn en dit bloemvorming van leven in de vorm van een raster te creëren. Ieder van u in hun eigen recht zal functioneren als een leider die zijn / haar eigen verantwoordelijkheid om te helpen bij dit alles en te werken aan de vorming van je Wezen in je bewustzijn op Aarde en op je parallelle werkelijkheid waarin je woont. Je bent nu bezig met het actualiseren van je Goddelijke bewustzijn en je Christuswezens belichaming op Aarde en in jullie werkelijkheid.

Je bewustzijn is geëvolueerd om een ​​dergelijke mate of nog in het proces van ontwikkeling tot zo’n multidimensionale aspect van je Wezen dat dient uit de hoogste integratie die je bent. Dit impliceert, mijn geliefde vrienden, dat alles wat je werkelijk BENT nu komt in je bewustzijn waar het begroet u en sluit met u op een dergelijk niveau en een zodanige wijze dat alles wat je weet, alles wat je in dichtheid en alles wat je hebt tot nu toe (de oude) aangemaakt zal niet meer van belang zijn en niet meer manifesteren in je werkelijkheid.Wat overblijft is alles dat je als Zijn gezien vanaf het hoogste punt van je Wezen, je pure essentie en dat nu zal leiden u naar wat je bent, wat je vorm te geven en te creëren in je werkelijkheid van de parallelle Dimensions. Met alle middelen, felicitaties in orde zijn! U heeft zojuist bereikt een quantum sprong in de tijd waar alles van de oude in werkelijkheid niet meer is en alles evolueert zoals het hoort!

We naderen nu een versnelling overtreft de snelheid van het licht en er is geen stoppen dat. Je hebt nu bereikt in volle glorie de meest prachtige energieën ooit, een feit dat niet meer door iedereen kan worden geweigerd omdat alles en iedereen die niet wil om vorm te geven of zijn dit zal niet langer stilstaan ​​bij deze frequentie maar zal alleen stilstaan ​​bij hun frequentie . De Merkabah formatie zullen bepalen wat er moet worden gevormd uit een hogere, meer verfijnde houding en de essentie en niets staat deze intense energieën te stoppen zal zijn want het is een vorming en creatie van jullie allemaal, het zijn pure, hoge energie van het licht als essentie. Dit Merkabah formatie is een portaal van Ascension die voortvloeien uit de massale integraties en de formaties van de harten van talloze lichtwerkers en zielen op Aarde. Je hebt dit portaal / vortex / bridge / mijlpaal / shift / gemaakt
manifestatie uit het diepst van je hart. Ik mijn oprechte en hartelijke felicitaties en mijn dank dan ook uit voor een prachtige job well done.

Neem alles zoals het zich ontvouwt op jullie wereld en laat je niet ontmoedigen door de manier waarop u nog wel over specifieke kwesties zoals je bent nog enigszins hellende om het te doen op een dualistische manier, meer specifiek, met de verwachtingen en lineair denken. Deze kan nog steeds veel voor en leiden je hart gevoelens te twijfelen of ontmoediging. Dat is je ego oplossen en wordt gemengd met uw nieuwe en verfijnde Wezen, waarvan het hart is een groter deel en het ego is het kleine deel van je Wezen. Dit zal op die manier verschuiven, voortdurend gewerkt aan totdat je Wezen en je hart zijn One en het ego is niet meer. MAAR het is een werk in uitvoering betekent dat u zal moeten voortdurend werken. Zoals ze zeggen, er is niet zoiets als een gratis lunch, als je wilt om je slagen moet je je steentje.

Met al mijn liefde, Ik Ben die Ik Ben

Saint Germain

Channeler Meline Lafont

 07/07/2013

Bron:  http://lafontmeline.wordpress.com/2013/07/07/saint-germain-the-vortex-of-the-merkabah-formation-and-the-integration-of-your-divine-consciousness-as-channeled-by-meline-lafont/

Meline Lafont 2012 – 2013, wordt toestemming gegeven om in zijn geheel en ongewijzigd vrijelijk delen.  http://lafontmeline.wordpress.com enhttp://pleiadedolphininfos.blogspot.com

Een bericht van Saint Germain door Elizabeth Trutwin, 14 juni 2013

Groeten! Dit is Saint Germain door Elizabeth Trutwin. Ik kom nu tot u uit China. De arrestaties zullen hier beginnen. Hillary Clinton en haar nicht Angela Merkel zullen op de voet volgen. De Chinezen financierde destijds in 1933 de Verenigde Staten en verborg daarmee het faillissement van de Amerikaanse burgers. George Bush Sr., George Bush Jr. en Dick Cheney zijn allemaal klonen. Zij zullen worden gearresteerd en tegelijkertijd zal President Obama in aankondigingen uitleg geven over de arrestaties en de uitvoering van de NESARA wet.

Dit alles gaat terug tot de late jaren 1500 en begin van 1600 en het onnoemelijke verhaal van het begin van  de Verenigde Staten. De oorspronkelijke zeven koloniën van het Nieuwe Land waren allemaal Frans. Zij waren de Tempeliers, die afstammelingen zijn van Jezus en Maria Magdalena van Rennes Le Chateau in Zuid-Frankrijk. Deze groep bracht met hen het Rozenkruisers manifest dat de Broederschap van het Rozenkruis is. Planet X, Niburu, de 12e planeet, de “Planet of the Crossing”, had het pictogram van een kruis. De Roos weerspiegelt de kumāra van Venus, waarvan ik er een ben. Ik heb nog nooit mijn fysieke lichaam afgelegd, maar ben altijd op Aarde geincarneerd geweest. Hetzelfde geldt voor Lord Maitreya, die de Boeddha en de Krishna was. Enkele van mijn levens zijn geweest als Graaf van Rakoczy, Francis Bacon, Christopher Columbus, Roger Bacon, en Sint Jozef, de vader van Jezus. Ik ben ook wel bekend als de Kosmische Alchemist.

Ik kwam naar de Verenigde Staten om de ‘Founding Fathers’ te helpen de Onafhankelijkheidsverklaring te schrijven. Als Francis Bacon ben ik procureur-generaal en kanselier van Engeland geweest. In deze rol was ik ambtelijk voorzitter van het House of Lords, en het hoofd van de rechterlijke macht in Engeland en Wales. De Verenigde Staten zou het wereldhoofdkwartier van het Nieuwe JerUSAlem worden. Hier zou Moeder Aarde de wonden van Atlantis genezen en met het Nieuwe Tijdperk beginnen. Als Francis Bacon heb ik mijn zoon gestuurd naar de kolonie Virginia gestuurd. Tot op vandaag heb ik twee vestigingen in Virginia en een in Washington DC zodat ik daar verder mijn werk kan doen in de aanloop naar de aankondigingen en de uitvoering van de NESARA wet.

Ik begeleidde en ondersteunde de werken van de Rozenkruisers-vrijmetselaars, waaronder Thomas Paine, Thomas Jefferson, George Washington en Benjamin Franklin. Nadat de Onafhankelijkheidsverklaring werd ondertekend bleef ik helpen om d Goddelijke regering te vestigen. Ik was voorbestemd om koning van Engeland te worden, maar als onwettige zoon van Elizabeth I werd ik gedwongen het kasteel te verlaten en door de Bacons opgenomen. Ik was een Moor toen mijn moeder koningin Elizabeth I was. De Moorse Broederschap, die in de Amerikaanse Revolutie had gevochten, leverde de eerste presidenten van de Verenigde Staten nadat de ‘Articles of Confederation’  in 1781 werd aangenomen. De ‘Articles of Confederatie and Perpetual Union’ werd gemodelleerd naar de Intergalactische Federatie en het was de eerste poging van Eenheidsbewustzijn in een regering op aarde. Het blee niet te werken. Washington was de eerste president na de Grondwet in de nieuwe doctrine in 1787.

De Organic Act (organieke wet) van 1871 van het District van Columbia maakte van de Verenigde Staten een corporatie (onderneming) die constant in staat van beleg is. Dat gaat door tot op de dag van vandaag. Sinds het begin van de Verenigde Staten is er nooit echte vrijheid geweest. Hierdoor werd het corrupt en is het steeds meer corrupt geworden. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) beweerde in 1944 dat de corporatie Verenigde Staten was opgehouden te bestaan en werd ton een buitenlands gecontroleerde private onderneming. In 1971 had elk van de staten van de Verenigde Staten staatsondernemingen (State Corporations) gevormd. De gekozen functionarissen van elke lidstaat vertegenwoordigden niet langer het volk, maar vertegenwoordigden een Corporation (private onderneming). We The People bestaat niet meer. Het oorspronkelijke 13de amendement dat de ‘Titles of Nobility Act’ (TONA) wordt genoemd, verhinderde iedereen die van adel was en banden met de Kroon in Engeland had om een openbaar ambt te hebben. Dit zou kunnen lijken op het hebben van een Monarch en een president in een.

Naarmate de tijd verstreek gebruikte de Belastingdienst van de Verenigde Staten, de Internal Revenue Service (IRS) en de Federal Reserve Bank (Fed) de vertakkingen van de overheid en uitvoerende opdrachten om geld en land van de burgers te stelen. Zij werden beschouwd als de buitenlandse vijanden van de Corporatie (onderneming) Verenigde Staten.

De Goddelijke regering is na vele jaren gearriveerd als NESARA wet. Van 1993 tot 1999 hebben Barack Obama, mijn Moorse verwant, en 14 anderen gewerkt aan het schrijven van het 75 pagina’s tellende document genaamd NESARA wet, waaronder Bernie Sanders, Barbara Boxer, Harry Reid, Charlie Rangel, Maxine Waters, Nancy Pelosi, Barney Frank, Ron Paul, Dennis Kucinich, Patrick Leahy, Barbara Lee en Paul Wellstone. De NESARA wet werd in oktober 2000 ondertekend, maar werd niet aangenomen. Het wordt voor de burgers geheim gehouden om de wet te beschermen totdat de juiste tijd is aangebroken. Het beschermt ook President Obama omdat, als het bekend is dat hij een schrijver was van de oorspronkelijke wet en een nieuwe Onafhankelijkheidsverklaring, zijn leven heel moeilijk te beschermen zou zijn geweest. Om NESARA een succes te laten zijn, moeten we arrestaties coördineren met aankondigingen.Veel van president Obama’s acties zijn geblokkeerd en dat alles op het juiste moment samen komt was voor mij een flinke opgave. Toen we net klaar waren, vooral rond 2009, zou er iets gaan gebeuren dat voor een onvermijdelijke vertraging zou zorgen. Sinds NESARA in 2000 werd ondertekend heeft President Obama zet zijn handtekening in mei 2011 op de wet gezet om het up to date te houden.

Nu heeft er zoveel in de Kosmos plaatsgevonden, dat vaststelling van de NESARA wet onvermijdelijk is geworden. Het gaat niet om geld – helemaal niet. Het gaat niet over de herwaardering van valuta’s of vastgoed. Het gaat over Goddelijke regering. Degenen die in de hedgefondsen spelen of met het verzilveren van dinar of andere spellen, zouden ze niet moeten spelen want dat zal worden beschouwd als crimineel en zullen geen fondsen gaan ontvangen uit de 78 programma’s of de 135.000 humanitaire fondsen. Sommigen zullen permanent de Verenigde Staten uitgestuurd worden zonder geld en anderen zullen naar Den Haag (het Internationaal Gerechtshof) moeten gaan. Wees In Liefde. In Shallah!

Dit is Saint Germain door Elizabeth Trutwin, 14 juni 2013.

© Alle rechten voorbehouden

http://elizabethtrutwin.org/  |  http://galacticroundtable.org/  |  http://stargateearth.org  |

Vertaling: Frank Withoos  https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com 

Een Aandachts- en Ademhalingsoefening, 20 juni 2013

ademhalingsoefening

 

Bij deze aandachts- en ademhalingsoefening is het belangrijk is om je aandacht door je lichaam te leiden. Begin zo’n 30 cm boven je kruin en ga  langs alle punten in je lichaam die zich mogen ontspannen tot zo’n 30 cm onder je voetzolen. Haal adem door ontspanning in te ademen en spanning uit te ademen. Lees voordat je begint eerst de onderstaande stappen goed door.

  1. Visualiseer eerst dat jezelf goed met de aarde gegrond bent via je voeten en je wortelchakra (onder je billen) en zo in verbinding staat met de kern van Moeder Aarde.
  2. Visualiseer vervolgens dat via jezelf vanuit je kruin verbindt met het centrum van de kosmos, via je Hogere Zelf.
  3. Centreer je aandacht eerst in het gedeelte bij je hart en houd deze daar gedurende enkele minuten, terwijl je rustig je ademhaalt.
  4. Volg daarna enkele minuten je ademhaling tot zo diep mogelijk in je onderbuik.
  5. Breng vervolgens je aandacht naar het gebied zo’n 30 cm boven je kruin en doe de oefening die hierboven beschreven staat, totdat je alle punten van pijn en stress en alles wat aandacht nodig heeft hebt doorgewerkt.
  6. Adem via deze punten ontspanning in en spanning via je mond weer uit.
  7. Rond weer af met enkele minuten het aandachtig volgen van je ademhaling.
  8. En tenslotte je aandacht in je hartstreek houden terwijl je rustig ademhaalt.
  9. Als je klaar bent bedank jezelf, en iedereen die je bij deze oefening ‘terzijde stond’.

Je kan oefening zittend, liggend of staand doen. Kijk zelf waar jij je prettig bij voelt.

Voor deze oefening mag je gerust wat tijd uitrekken.

Veel succes.

 

 

 

Boodschappen van Matthew op 11 juni 2013 via Suzy Ward

matthewward

 

Matthew is gestorven op jonge leeftijd. Hij antwoordt maandelijks op zijn moeders (Suzy Ward) vragen die gesteld zijn door veel mensen in Amerika maar ook over de hele wereld. Matthew’s ziel is contactpersoon voor vele hogere buitenaardsen van de Galactische Federatie en andere meesters.

Voor meer info kijk op www.matthewbooks.com

 

1.   Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is  Matthew. Als we spreken over de zaken waarvoor lezers grote interesse hebben uitgedrukt, denk er dan aan dat het “negatieve” eind van het spectrum van de dualiteit bijna op zijn hoogtepunt is; en dat energie die eenmaal in beweging is gezet zijn loop moet hebben. Jullie zien de combinatie van individuen met gewelddadige neigingen die hun geïntensiveerde drang om geweld uit te voeren – of dat nu op goed geluk is of door leiders die hun volkeren daartoe aanzetten – met het uitspelen van energie in vele diverse situaties over jullie wereld heen.

 

2. Beroering in Turkije, zogenaamd om een park te beschermen, werd door de “duistere operaties” van de CIA  opgehitst om het vuur op te stoken tussen de Soennieten en de Sjiieten en om een oorlog te doen oplaaien. Net als alle andere landen in jullie wereld heeft Turkije gedragslijnen die niet elke burger bevredigen, maar het is economisch gezond en progressief – en dat is wat de Illuminati willen vernietigen. Alhoewel hun wereld netwerk uiteen is  gevallen,  zitten nog een paar top individuen vast in hun zelfmisleiding dat ze het gehele Midden Oosten zullen overnemen en doorgaan om de rest van de wereld ook te beheersen. Heel zeker is dat dit niet zal gebeuren en als de onrust in Turkije zal luwen, en dat zal het spoedig, dan zullen enkele hervormingen opduiken en het progressieve pad van het land verder versterken.

 

3. In de landen van het Midden Oosten waar de mensen despotische of dynastieke regeerders hebben verdrongen is vrijheid nieuw en het is heel natuurlijk dat er verwarring is over leiderschap en regering. Uiteindelijk zal er een consensus (eenstemmigheid) bereikt worden in elk land en het soort democratische regeren dat bij ieder het best past, zal worden ingesteld.

4. Syrië is iets anders want ongelijksoortige groepen bestrijden het Assad regiem – hun intentie is wel dezelfde maar elke groep heeft zijn eigen agenda, zogezegd. Als de victorie  komt, zal er een tijd van ernstige onenigheid komen bij de meest radicalen in de groepen totdat gewoon verstand en wijsheid gaan overheersen en dan zal er een coalitie worden gevormd om het land naar een vredige stabiliteit te brengen.

 

5. China’s interesse zit niet in het “economisch overwinnen van de VS,” maar om met zijn eigen serieuze binnenlandse zaken om te gaan. Tussen ‘s werelds grote naties, economisch gesproken, hebben China en de Verenigde Staten de grootste binnenlandse problemen. Vanwege hun autoritaire aard die door heldere visie wordt getemperd, werkt de Chinese regering aan een oplossing voor zijn probleem gebieden; vanwege dat democratie is scheef gegaan, staat actie in de Verenigde Staten betreffende problematische gebieden vergelijkenderwijs stil.

 

6. Dit is een juiste plek om vragen te beantwoorden die veel lezers gesteld hebben :

Hoe kan de president van de VS de nationale Veiligheids Agenda verdedigen met een verzameling van gegevens van privé telefoon gesprekken van burgers en Internet records? Wie tekende de Monsanto Beschermingswet?

Acties van het Congress zijn publieke kennis, maar wat er achter gesloten deuren gebeurt is niet bekend en wij zullen je vertellen wat van toepassing is voor deze twee situaties.

 

7. President Obama verdedigde NSA’s (National Security Agency) vergadering, die geautoriseerd werd door de Patriot Act (Patriot Wet) die door de George W. Bush’s regering werd aangenomen, op authentieke basis dat het gevoerd heeft tot ontdekking en verijdeling van talloze terroristenplannen. Wat de president niet kan zeggen – en Bush zal dat nooit doen – is dat de meest uitgebreide terroristendaden die faalden en de meeste van de mindere plotten die ook werden afgeschoten die waren die door de CIA factie werden beraamd onder Illuminati controle.

 

8. Noch kan Obama onthullen dat er ET’s in het NSA werken en in andere agentschappen in dat land en in diverse andere. Zij verzamelen en analyseren informatie over alle Illuminati activiteiten over de hele wereld en gebruiken dat om hun operaties te verzwakken en om bewijs te krijgen om hen te vervolgen. Als dit zijn doel heeft gediend – en dat voert tot het laatste moment van het Illuminati bewind – dan zullen de Patriot Act en ook de Homeland Security (Binnenlandse Veiligheid) aan hun eind komen.

 

9. Wat betreft de Monsanto Protection Act (de Monsanto Beschermings Wet): Illuminati woordvoerders vertelden de president dat als hij hier het veto over uitsprak, dan zou het Congress het overrulen. Verder zouden ze hun pogingen intensiveren om de Affordable Healthcare Act (Financieel Haalbare Gezondheidszorg Wet) omverwerpen, de wettelijke regeling blokkeren die sommige immigratiezaken zouden verlichten en zouden pogingen tot ondergang brengen om international conflicten door beredeneerde discussies op te lossen, en in plaats daarvan strijdlustige confrontatie aangaan.

 

10. Dat is de ‘down-to-earth’ (nuchtere) reden zou je kunnen zeggen, waarom Obama die wet tekende, maar er is nog een facet hiervan waar het Illuminati blok niet van weet. Ondanks hun bedreigingen, zou de president die Wet niet tekenen – hij deed het wel omdat ET’s dichtbij hem in de buurt hem die raad gaven. Hun hoger perspectief was dat de verontwaardiging van de burgers bij deze verraderlijke wet hen zou motiveren om tot nietigverklaring ervan te dwingen. De mensen moesten hun recht uitoefenen en verantwoordelijkheid hebben om te eisen dat hun uitgekozen beambten en stijfhoofdige partijgeest stoppen om het geld van lobbyisten hun geld en hun stemmen over wetgeving te laten dicteren en beginnen om de beste belangen van het land te dienen.

 

11. Helemaal is dit niet alleen van toepassing op de Verenigde Staten! Regeringen in ieder land moeten beginnen om de behoeftes van hun volk te dienen omdat dit tot in het hart gaat van Aarde’s Gouden Tijdperk en zielen ontwikkeling!

 

12.   Zoals gezegd in vorige boodschappen zit Aarde´s bevolking in de vierde dichtheid wat betreft de locatie, maar velen hebben deze dichtheid nog niet bewust of spiritueel bereikt. Zoals Aarde’s ascentie was voorbeschikt, zo was ook het Gouden Tijdperk dat, maar wanneer dit Tijdperk in glorieuze volheid in jullie lineaire tijd bloeit, hangt af van de collectieve gedachten, gevoelens en daden van de volkeren. Wij kunnen niet sterk  genoeg benadrukken hoe enorm  jullie licht nodig is om jullie gemeenschap te helpen vooruitgaan in bewust en spiritueel besef!

 

13. De universele wet van aantrekking is een essentieel deel van ontwikkeling. Door zich te concentreren op ontevredenheid naar regering stelsels, hun onrechtvaardigheid en hun schandelijke activiteiten, stuurt de bevolking daardoor energie naar buiten, welke situaties juist prolongeren die zij willen beëindigen! Zij moeten weten dat in plaats hiervan zij zich moeten focussen op wat zij willen, dan genereren ze de energie die dat zal manifesteren. Zij moeten onderscheidend zijn over informatie van allerlei bronnen door van binnen te vragen waar de waarheid ligt wat betreft of iets een feit of fictie is, waar of onwaar is.

 

14. Wij spraken het eerst over Barack Obama voor de eerste uitverkiezing van 2008 in de Verenigde Staten, toen we zeiden dat hij als president zou worden uitgekozen. Wij spraken talloze keren over hem sedertdien, inclusief voor de 2012 verkiezing toen we zeiden dat hij in zijn ambt zou blijven en waarom. Na ieder van onze vele boodschappen die over Obama naar buiten gingen, werd mijn moeder overstelpt met e-mails. Advocaten van de Republikeinse  ideologieën, varen onstuimig uit tegen wat wij jullie over hem vertellen en zijn ondersteuners willen weten of hij de formidabele oppositie kan overstijgen die hij onder ogen ziet. Sommigen vragen:  Is hij nog een met licht gevuld wezen?  JA, dat is hij!

 

15. We zullen hier iets aan toevoegen, maar eerst zeggen we, het is politiek die Aarde’s achtereenvolgende generaties heeft onderworpen aan oorlogen, aan  verschrikkelijke aantallen doden en verwoestingen en een die onbewuste onevenwichtige distributie heeft gecreëerd van jullie werelds grote rijkdommen. Wij zien niet de rol over het hoofd die godsdiensten hebben gespeeld, maar het zijn zij die kerk en staat hebben geregeerd die hun volgers naar het strijdveld hebben gedreven.

 

16. Lange eeuwen was de fundering van jullie politieke systemen een gekte van verovering en bloedvergieten, corruptie en bedrog. Uiteindelijk creëerde het zo’n toestand van negativiteit dat Aarde’s leven op het spel stond. Gaia, de ziel die jullie planeet belichaamde, wilde niet dat haar lichaam en al haar levensvormen zouden sterven.

 

17. Aldus, in overeenstemming met Gaia’s vraag en Gods zegen, stroomden beschavingen van veraf naar de planeet met levensreddend licht en de hogere universele raad schiep het meesterplan voor een nieuwe era die bekend werd als Aarde’s Gouden Periode. Ze vroegen een ziel vanuit een zeer ontwikkelde beschaving om een van de meest moeilijke taken – president van de Verenigde Staten – te worden, een rol die de politiek op de hele wereld zou transcenderen.

 

18. Ja, zeker Barack Obama is net zo met licht gevuld als toen hij toestemde om de missie te accepteren om het verkeerde in het goede te veranderen in dat land en in de voorhoede te zitten van wereldvrede brengers!
In de hele tijd van zijn ambt heeft hij ijverig gewerkt achter de schermen om het netwerk te ontmantelen dat de Illuminatie in staat stelde om alles  te beheersen dat invloed heeft op het leven in jullie wereld. Hun macht om zijn inspanningen schaakmat te zetten of totaal te doen ontsporen, zijn formidabel geweest en grotendeels succesvol, maar als hun invloed binnen en buiten het Congress eindigt, zullen jullie de waarheid zien van onze woorden over Obama.

 

19.  Laten we nu de negativiteit in de context plaatsen van weer en geofysische gebeurtenissen, die jullie misschien niet hebben gezien als bewijs van verandering, wat ze wel zijn. Het intensieve licht dat Aarde’s  leven redde gaf haar de kracht om te beginnen negativiteit los te laten via krachtige aardbevingen, vulkanische erupties en serieuze stormen die resulteerden in een massaal aantal doden en verwoesting.

 

20. Het laatste van de “oude negativiteit” werd verwijderd ongeveer zes maanden geleden – dat is wat de Aarde in staat stelde om de vierde dichtheid in te gaan. “Nieuwe” negativiteit die veroorzaakt werd door verdergaand geweld wordt vrijgelaten door een serie aardbevingen in gebieden waar weinig of helemaal geen verlies aan leven of verwoesting van land is en hetzelfde door vulkanische erupties. Meer wordt er uiteengejaagd via overweldigende regenstormen in sommige gebieden en laaiende vuren in andere – water en vuur zijn de reinigende elementen van de Natuur.

 

21. Nooit weer zal negativiteit zich opeenstapelen op de planeet en geen van de voorspelde cataclysmen (hevige overstromingen, omhoog komen van de aardkorst) zal er gebeuren! Het duister dat vele lange eeuwen lang de Aarde omhulde, is verdwenen maar het “opdweilen” wat er nog is achtergebleven bij haar ontwaken, zal nog doorgaan totdat zij de niveaus bereikt waar geweld niet bestaat. Zij komt daar niet volgende week of volgende maand aan, maar geholpen door lichtkrachten binnenin, op en boven de Aarde, gaat zij verder die ruimte in met een snelheid die uniek is in dit universum en langs deze hele weg, zal geweld verminderen en dat doen ook de stormen, aardbevingen en vulkanische activiteit.

 

22. Nu, verder gaand naar andere zaken die lezers vragen, enige tijd geleden werden radioactieve uitstralingen van Japans beschadigde nucleaire voorziening geneutraliseerd in die mate dat ze geen nieuwe gezondheidsrisico’s meer gaven. Uiteindelijk zullen alle nucleaire elektrische centrales, opgeslagen afval en andere giftige vervuiling technologisch worden gedématerialiseerd. In de tussentijd, gebruiken bemanningen aan jullie hemelen technologie aan boord van hun schepen om de nucleaire centrales veilig te stellen die nog in gebruik zijn.

 

23. Zorgen over landen met nucleaire wapens die onbezonnen handelen, andere landen die racen om die wapens te ontwikkelen of ze te verkrijgen, en toevallige ( per ongeluk) lanceringen, zijn totaal onnodig. Door het decreet(bevel) van de Schepper en Gods autorisatie zullen beschavingen met het vermogen om opzettelijke of toevallige nucleaire aanslagen te voorkomen, doorgaan dat te doen.

 

24. Tijdens de Bilderberg conferentie konden Illuminati nauwelijks hun intens verdiepte zorgen verbergen over hoeveel langer ze nog de banking, leningen en investeringen over de hele wereld kunnen beheersen – ze zijn bijna uitgeput met hun middelen waardoor ze in staat waren hun fortuinen intact te houden.  Zoals eerder gezegd, individuen binnen en buiten de NSA hebben bewijs verzameld dat de Illuminati die fortuinen illegaal en onethisch verkregen; maar totdat alle documentatie in luchtdichte pakken is aangeboden aan de diverse hoven en dan gerechtelijk behandeld, zullen de fondsen in handen van Illuminati blijven.

 

25. Het was met vreugde dat we hoorden van de erkenning van de Canadese Minister van Defensie over de aanwezigheid van andere beschavingen! Het is nu nog niet bekend hoe dit de timing zal beïnvloeden van de landingen en als er ET’s tussen jullie in wonen zullen jullie henzelf identificeren. Moeder zet hier alsjeblieft Hatonn’s antwoord bij op de vraag hierover.

 

26.  “Zo bemoedigend als die erkenning is, maar het is nog niet genoeg voor landingen van morgen. Het woord dat wij kregen is, jullie moeten eerst je huis meer  op orde brengen. Niemand verwacht dat jullie dat zelf doen – daarom zijn wij hier!”

 

27. “Suzy, mijn vriendin, je weet dat wij jullie wereld niet gaan overnemen maar de meeste mensen weten dat niet. Ze zijn nieuwsgierig over ons maar er niet van overtuigd dat als wij gaan landen, dit zou zijn om te gaan helpen. Ze hebben er geen idee van wat we al eeuwenlang voor de Aarde gedaan hebben – ze zijn meer zoals:  Waarom zouden ET’s in ons geïnteresseerd zijn?”

 

28. “Als zij dingen in beweging zien komen, in de goeie richting en ze meer vertrouwen krijgen over wat er aan het veranderen is, dan zijn ze misschien niet zo wantrouwend over vreemdelingen die binnenkomen. Maar, die  Illuminati propaganda over:  ‘ET’s zijn misschien wel vriendelijk, maar ze gaan jullie tot slaaf maken’,  doet nog steeds de ronde over het internet.”

 

29. “In ieder geval, eigenlijk is het zo dat God de leiding heeft. Hij zal weten wanneer  jullie klaar zijn om ons te verwelkomen en zal dan de raad het GO teken geven. Wij zijn hier nog meer verlangend naar dan dat jullie dat zijn, Suzy!”

 

30.  Dank je, moeder en kopieer dan ook de link naar de korte video die ook energie brengt om de dag te versnellen waarop jullie je “ruimte weldoeners” zullen ontmoeten. We hopen dat jullie je geïnspireerd voelen door de pogingen van die groep om het woord te verspreiden.

 

 

31.  Onze geliefde Aardefamilie, miljarden zielen willen hetzelfde als jullie, in een vredige wereld leven waar ieders behoeftes overvloedig worden verzorgd, waar alle leiders wijs en eervol zijn en waar het leven in harmonie is met de Natuur. Maar zij weten niet hoe zij de wereld op die manier moeten maken en jullie weten het – jullie zijn hier om wegwijzers te zijn!

 

32. Door vanuit je hart te leven, geven jullie een voorbeeld aan iedereen om je heen dat LIEFDE de manier is om een wereld te scheppen die zij, en jullie, wensen. Denk eraan, dat in het continuüm de era van wereld vrede, van vreugde, schoonheid, vriendelijkheid, wederzijds respect, overvloed en wonderbaarlijk avontuur, er al is!

 

__________________

 

LOVE and PEACE                                  LIEFDE  en VREDE

Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com

 

 

 

Bronhttp://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=164&z=2

Vertaling: Winny [winnyd@stralendetoekomst.nl