Rainbow-Phoenix: ‘De Kritieke Ruimte en Tijd van de Mensheid…’ 16 april 2016.

Rainbow-Phoenix: ‘De Kritieke Ruimte en Tijd van de Mensheid…’ 16 april 2016.

image

Bron:  http://acinfrench.blogspot.nl/2016/04/cosmic-awareness-humanitys-critical.html

Vertaling:  winnyd@stralendetoekomst.nl

Dat waar Kosmische Bewustzijn vandaag voor beschikbaar is. Dat dit Bewustzijn jou nu, Joan vraagt om verder te gaan.

Dank u en welkom Kosmisch Bewustzijn, dank u dat u vandaag bij ons bent voor de Rainbow-Phoenix leden sessie van 17 april 2016. Will Berlinghof is de Stem van Kosmisch Bewustzijn Joan Mills is de vraagstelster en de Energiegeefster. Is er een openingsboodschap of een gebeuren waarover u wilt spreken? Dank u.

Dat dit Bewustzijn een openingsboodschap heeft. Dat dit Bewustzijn tegen de leden zegt dat jullie nu in een heel kritieke ruimte en plaats zitten als mensheid, als individuen, die naar een andere werkelijkheid gaan.

Dat dit Bewustzijn de laatste maanden heeft benadrukt dat de energieën van deze tijd zo zijn dat alles kan gebeuren en dat degenen aan de macht inderdaad deze tijd doordrukken, want ook zij begrijpen de verbindingen van de planeten en hun krachten en van de energieën die zichzelf nu uitspelen en zij realiseren zich ook dat ze die onstabiele en krachtige energieën kunnen gebruiken in hun voordeel of minstens zo zien zij het.

Dat ze die energieën kunnen gebruiken die situaties van voordeel voor hen kunnen scheppen en toch tegelijkertijd is er een ‘wild’heid van deze tijd, een onzekerheid van hoe dingen naar buiten kunnen komen. Daarom, zelfs diegenen die zien dat de energieën van hoge aard zijn en als dat juist gebruikt wordt door hen om te winnen wat zij willen winnen, dat wat de voortgang zal zijn van hun macht, dat zelfs zij niet kunnen voorspellen wat er zal gebeuren, want zij kunnen niet langer meer in de toekomst kijken zoals ze eenmaal deden.

Dat wat hun vermogen was om verschillende tijdslijnen te lezen vanuit de tijdloze ruimte van de vierde dimensie, niet effectief is of werkt voor hen zoals dat ‘t eens deed, en dat dit zo is sedert de tijd van het gebeuren van de massa Ascentie die plaats vond in december 2012. Maar ze zijn doorgegaan alsof ze nog hun doelen kunnen bereiken, maar het is niet langer gegarandeerd en het is niet langer zo wat de Goddelijke Bron past/wenst en Zijn bedoeling om een nieuw niveau te brengen van bewustzijn aan de mensheid, aan Moeder Aarde en zelfs aan het zonnestelsel, de galaxies en het universum.

Dat is wat degenen aan de macht nu niet begrijpen of snappen. Het is alsof ze automatons zijn, automatische robots die zijn opgewonden en door moeten gaan langs het pad dat voor hen is opgesteld. Ze hebben gebrek aan flexibiliteit in deze zaak en omdat vorige tijdslijden lieten zien dat er bepaalde mensen waren die ze konden gebruiken langs deze opties, de paden van mogelijkheid, die hen eens toonden dat dit voor hen de weg was om de resultaten te bereiken die ze willen bereiken.

Er zijn natuurlijk andere factoren die zichzelf nu uitspelen, factoren van tussenkomst van de buitenaardse wezens die niet horen bij de Archontische krachten maar bij de krachten van welke men losjes Goddelijke Bron en Goddelijk Licht kunnen noemen.

Dat er tussenbeide komsten zijn die gebeuren en zijn gebeurd in de laatste paar jaren, die degenen die zo hard geprobeerd hebben, om hen die van hun pad af zijn, op een zijspoor te brengen, dat wat zij dachten dat er zou komen, en toch als de inflexibiliteit en dus de zwakte van de krachten-die- er- zijn, dat ze niet kunnen zien dat ze de krachten-die-er-waren zijn en dat de betekenis van hun autoriteit verminderd is geworden, gekortwiekt is geworden en dat is niet wat verder zal doorgaan.

Dit gezegd hebbend, moet dit Bewustzijn ook benadrukken, dat dit alleen is voor hen die niet langer geloven in de manipulaties van degenen aan de macht. Het grootste deel van de mensheid, ongelukkig genoeg, wordt nog geprovoceerd tot reactie en naar bepaalde antwoorden omdat ze zich nog niet voldoende bewust zijn om de manipulaties te zien of te begrijpen dat wat ze aannemen de waarheid is en de werkelijkheid van een driedimensionale constructie, dat wat hun werkelijkheid is, vals van aard is en gemanipuleerd wordt door degenen die een groter begrip hebben van deze gebeurtenissen.

Dit gezegd hebbend, kan dit Bewustzijn ook zeggen dat de mensheid zelf naar gebeurtenissen wordt geleid die zo schokkend van aard zullen zijn en zo in de war brengend dat eerdere bezitters van vertrouwen en geloofsstructuren zullen verkruimelen omdat degenen die hen hebben geduwd/gepusht, van hun macht en van hun vermogen zijn ontdaan om door te gaan met hun doen alsof en om door te gaan met het bedrog waar ze mee bezig waren in honderden en duizenden jaren.

Er is die kracht die de mensheid zal helpen, zelfs degenen die zich totaal niet bewust zijn van dingen, die zich niets hebben afgevraagd, zich dat niet afvragen, want die hebben de werkelijkheidsconstructies geloofd die aan hen is gegeven, waar ze mee zijn geïndoctrineerd.

Maar de enige manier waarop dit kan gebeuren komt door buitengewone gebeurtenissen. Gebeurtenissen (Events) die niet volgens de plannen gaan van degene die zichzelf in de macht voelen staan, die het recht hebben om de mensheid van alles aan te doen wat zij maar wensen zoals het is geweest en zoals zij denken dat het doorgaat te zijn.

Deze buitengewone gebeurtenissen, ongelukkig genoeg, zijn gebeurtenissen die bestaande structuren van werkelijkheid konden verkruimelen waar de meesten hun leven mee/in leven.

Bijvoorbeeld: het aannemen dat als iemand hard werkt en vertrouwen heeft in zijn regering, dat ze het goed zullen doen. Wat zal er gebeuren als de economische situatie, bijvoorbeeld zal ineen storten? Het is al een beangstigende staat van zaken in de Verenigde Staten betreffende de ware niveaus van baanloosheid, die niet juist worden gerapporteerd en dat velen al economische problemen onder ogen zien door een gebrek aan werk en toch is het geloof nog dat er voor hen zal worden gezorgd door hun regering, en dat alles nog steeds zal uitwerken.

Maar, als een economisch gebeuren van enorme grootsheid zou gaan gebeuren en dat de economische dekking van de Amerikaanse dollar verkruimelt, wordt gedevalueerd, dan zal de situatie veel erger worden.

Dit Bewustzijn is hier om te zeggen dat in deze tijd, een van de gebeurtenissen waar de Verenigde Staten en de wereld zichzelf wereldwijd, naartoe afglijdt, naar de ineenstorting van de Amerikaanse dollar als de valuta van internationale standaard. Er zijn gebeurtenissen aan het plaats vinden in deze tijd: vergaderingen tussen bankiers en de president en de vice president, alles in het geheim. Er zijn onderhandelingen onderweg die een China agenda opduwen, dat er een zeer sterke waarschijnlijkheid is van de ineenstorting van de Amerikaanse economie in de volgende paar weken.

Dat dit Bewustzijn hierover spreekt, want dat zijn de gebeurtenissen en de plannen die uitgewerkt worden door mensen die ervan weten. Dat de meesten natuurlijk niets weten hiervan en gewoon verder gaan aannemend dat Amerika financieel in orde is en dat het te groot is om te falen en dat wat Amerika doet is wat de jaloersheid doet van de rest van de wereld zonder ooit te begrijpen dat de situatie van Amerika, wat er is met haar gestolen goud, het goud dat het goud van de natie is door jullie vroegere leiders, door jullie industriëlen, jullie bedrijfsleiders, het land heeft verlaten beroofd van goud als een dekking voor valuta en dat dit goed bekend is bij velen in het economische veld die omgaan met deze zaken maar het is verborgen voor het Amerikaanse volk en algemeen voor de bevolking van de planeet, velen gaan verder alsof de Amerikaanse dollar het bastion is van alle valuta, de sterkste van alle valuta, terwijl feitelijk de Amerikaanse dollar de zwakste is van de internationale valuta, en dat het allemaal gebaseerd is op leugens en bedrog, rook en spiegels, om de illusie te bewaren dat Amerika, financieel gesproken, een machtige natie is en de stormen van de economische ongelijkheid kan weerstaan.

Er zijn de laatste paar jaren groepen geweest die naar het loslaten van de Amerikaans valuta gingen, die gebaseerd zijn op petroleum, dus de petroleum dollar, terug naar een op goud standaard gedekte valuta. Dat China die natie is in deze tijd die in de sterkste economische positie zit want zij hebben goud en dat er manipulaties en plannen zijn om de internationale valuta weg te halen uit Amerika en om die naar China te brengen, dus de UN, de Yuan, de Chinese valuta wordt de internationale valuta en dit staat heel dichtbij te gebeuren, en als dit gebeurt, zal er een serie van gebeurtenissen zijn in de Verenigde Staten die de devaluatie van de Amerikaanse dollar zal zien.

Dat die zal voorafgaan door een sluiting van banken, wat een bank vakantie zal heten en dat als de banken weer open gaan, de dollar die op een niveau was gevalueerd, veel lager zal zijn, zal zijn gedevalueerd en dat dit schokgolven zal brengen door Amerika en dat er veel ineenstortingen zullen komen van veel zaken en dat velen zichzelf in economische behoeftigheid (uiterste armoede) zullen vinden en in wanhoop. Dat dit zelfs kan gebeuren op 2 mei of als eind mei. (Dit staat er: May 2nd  Dat kan de tweede of eind mei betekenen als er end staat. – Winny)

Dat dit Bewustzijn deze informatie in deze tijd neerzet, is niet om er aandacht op te focussen dat dit gebeuren plaats vindt. Het is een gebeuren dat kon gebeuren, op een tijdslijn welke velen beginnen energie te geven. Er is een sterkte aan deze tijdslijn, die moet worden erkend, maar dit Bewustzijn zegt nog tegen elk en aan iedereen dat je zult krijgen waar je je aandacht op legt.

Dat dit Bewustzijn deze informatie geeft om jullie voor te bereiden op de schok van een economische ineenstorting in de Verenigde Staten, maar jullie ook zal vragen om je te herinneren om allen en iedereen te adviseren om alles waarover dit Bewustzijn spreekt als heilige neutraliteit te zien.

Dat dit Bewustzijn diverse jaren geleden heeft gesproken voor de noodzaak om niet in paniek te raken van angst of om een ineenstorting, maar om ruimte vast te houden, om te blijven op die plek van heilige neutraliteit door te begrijpen dat dit is wat nodig was, omdat het systeem zelf, in de kern, corrupt was en is, en dat corruptie uiteindelijk finaal moet worden uitgeroeid, verslagen, moet worden, verwijderd, en als dit betekent dat de ineenstorting niet de verwoesting zal veroorzaken van de Verenigde Staten, maar eerder haar her-geboorte, zodat een nieuw stelsel kan plaats vinden en nieuwe leiders voor de mensen en uit de mensen kunnen worden gekozen.

Om het bedrog dat heersend is in de Verenigde Staten van Amerika en ook in andere westerse staten, die de leiding volgen van de Verenigde Staten van Amerika, is niet minder dan de manifestaties van deze duistere mensen en de corruptie die ze zijn.
Dat daar de meesten zich niet afvragen, de meesten zich niet onderhouden dan de gedachte   hebben onwetendheid, in totaal niet-bewustzijn van de waarheid, dat dit degenen zijn die grote schade veroorzaken aan de mensen en aan de natie en aan de planeet zelf, de wereld gemeenschap van de mensheid, en dat het om deze reden is dat dit Bewustzijn lang heeft gesproken over gebeurtenissen die konden plaats vinden om het bestaande systeem en de systemen te vernietigen, om de corruptie te vernietigen van de leiders die hun eigen mensen uitverkopen en hebben uitverkocht voor hun eigen egoïstische profijt.

Dit is die tijd. Bereid jezelf nu voor en wees voorbereid, maar begrijp ook dat je flexibel moet zijn, jullie moeten vasthouden, dat jullie, het maakt niet uit wat er gebeurt, in orde zullen zijn, alles zal uitwerken, want jullie moeten je ook herinneren dat de Goddelijke Bron Zelf, de Spirit van het Goddelijke, de Spirit van je eigen multidimensionaliteit in zijn verbrede staat, ook werkt om door dit gebeuren heen te komen.
Daarom, zelfs of een gebeuren of een breekpunt misschien plaats vindt, houd deze tijd vast als een breekpunt, ga door de blokkades en grenzen heen.
Dat als iemand het niveau als voetsteun kan handhaven, als iemand ‘n helder hoofd kan handhaven en als er een uit vrees en paniek kan blijven en uit een automatische reflex kan blijven, dan heeft men een betere kans om door de zich ontvouwende gebeurtenissen heen te komen.

Dat als iemand in die plek van heilige neutraliteit kan blijven, erop vertrouwend dat wat er ook gebeurt, dat wat er moet gebeuren om het corrupte regiem naar beneden te brengen en dat alles zal uitwerken en dat iets veel groters en veel beters dan dat wat er geweest is, dan wat er geweest is vervangt, dan zal men ontdekken dat deze reis, deze overgang door moeilijke tijden, alhoewel misschien uitdagend, alhoewel misschien een beetje beangstigend, het in de grond is dat waar mee kan worden omgegaan en dat wat hen inderdaad zal leiden als individuen en als familie eenheden en ze als culturele groepen van een natie, die vooruit  gericht moeten worden door de omwenteling heen en naar de plaats die verderop ligt.

Houd een toekomst vast dat alles zal uitwerken omdat dat wat de corruptie is, verwijderd is, houd vast dat de Goddelijke Bron bij jou is, met je mee loopt, je niet zal verlaten, die je niet heeft verlaten, en dat ook dit deel is van een veel groter plan van Spirit dat moet gebeuren, want een reiniging is wanhopig nodig in deze tijd, want het lichaam van de natie die Amerika is, is rottend en dit lichaam moet hersteld worden naar een hogere status van zijn eigen zijn/wezen.

Het is dat wat vertegenwoordigd wordt door de verrijzenis, waar Pasen pasgeleden dit thema in het massa bewustzijn heeft gezet, dat de ene die bekend is als Jezus werd gekruisigd, opgeofferd aan het kruis van materialisme en stoffelijkheid, was gestorven voor de zonden van de mensheid.

Dat dit deel is van een propaganda van godsdienst, van het Christelijke gebied. Maar wat geen propaganda is, is het begrip dat als men loslaat wat niet langer meer dient, wat alleen bedrog en bedrieglijkheid is en als men wil worden geboren in de nieuwe waarheid van iemands eigen wezen en de hogere spirituele waarheden, dat dit de verrijzenis zal zijn en de transmetamorfose van dat wat op een niveau zat en transcendeerde naar een hoger niveau, het bewustzijn zelf, getranscendeerd uit het beperkte niveau van de derde dimensie naar de hogere lagen van de vierde dimensionaliteit en naar de vijfde dimensionaliteit.

Denk eraan dat dit alles deel is van dat wat voor jullie ligt en mogelijk is maar alleen kan gebeuren als dat wat het rottende lichaam is, dat gevoed werd door degenen die vampiers zijn van aard, ten slotte is vrijgelaten en los gelaten is en dat dit alleen kan gebeuren als bepaalde gebeurtenissen plaats vinden die als ze op de oppervlakte gebeuren misschien vreselijke gebeurtenissen zijn, een grote ramp, maar in waarheid zijn het degenen die de opruiming dienen en de reiniging van de rottigheid van het verval, of de leugens, van manipulatie, van geweld, van haat, van alles dat nu zo is, en wordt vastgehouden door degenen aan de macht.

Daarom, wees voorbereid op de energieën die zich opstapelen in termen van de economische ineenstorting van de Amerikaanse dollar en de Amerikaanse economie. Denk eraan dat zelfs als dit gebeurt, het niet betekent dat op een lokaal niveau geen bronnen van voedsel zijn of dat jullie geen onderkomen hebben en noch bescherming, of dat jullie erdoor worden geplet, Dit wordt niet noodzakelijk gezien als dat wat er zal  gebeuren, behalve opnieuw wordt dit benadrukt, dat jullie geloven dat je zal worden geplet en verwoest door de omstandigheden die worden losgelaten, door de gebeurtenissen die plaats vinden.

Dit Bewustzijn heeft nooit totaal gesproken over de zaak van een gebeuren dat kon plaats vinden en zelfs als Het dit nu doet, zal Het je er aan herinneren dat dit een tijdslijn is van mogelijkheid, en dat jullie in een draaipunt zitten nu, voordat een dergelijk gebeuren plaats vindt, om je aandacht te richten, door een begrip van gebeurtenissen die konden plaats vinden, die jullie zouden plaatsen op een tijdslijn anders dan wat er door dit Bewustzijn wordt neergezet (anders dan de rampen dus – Winny.)

Dat dit jullie individuele keuze is om vast te houden dat je kunt doorgaan op een ander pad en dat wat wordt voorspeld door dit Bewustzijn niet hoeft te zijn wat jullie ervaring van de werkelijkheid zou zijn, jullie ervaring van ‘n tijdslijn van gebeuren. Dat zelfs alhoewel velen deze energie geven, deze tijdslijnen die van hun individueel maaksel is in de massa, een massale tijdslijn, zelfs als energieën hier worden geverifieerd, verzameld worden naar dit gebeuren om te zijn(plaats te vinden), dat jullie, het individu, als een schepper wezen, verbonden met je eigen hoger potentieel, en je eigen hoger multidimensionale aarde, kan vasthouden dat alles goed zal zijn, dat er een oplossing komt voor deze gebeurtenissen en die ernstige gebeurtenissen die dit Bewustzijn heeft beschreven niet de gebeurtenissen zijn van jullie ervaring, niet de gebeurtenissen zijn van jullie tijdslijn en dat voor jullie die nooit worden ontvouwd.

Het zou echter een vergissing zijn te zeggen dat dit betekent dat dit Bewustzijn het fout heeft. Het is niet of dit Bewustzijn verkeerd of goed zit, het is gewoon dat dit Bewustzijn met jullie in deze tijd deelt dat de energieën onderweg zijn. Het is een feit dat president Obama vice president Biden ontmoette voor een serie ontmoetingen. Het is waar dat bankiers vergaderden in Washington in de laatste paar dagen voor discussies. Het is waar dat er gesprekken zijn die met China gebeuren. Dit zijn feiten die gebeuren in veel tijdslijnen, maar betekent dit dat jij het individu, het Schepper wezen van je leven, dit moet uitdrukken als uitgesproken door dit Bewustzijn voor alles dat is, is dat wat de grootste energie die velen zullen kiezen om te ervaren maar niet de gegarandeerde energie is die moet worden ervaren door iedereen en elk individu. Wees het sterke individu, houd vast dat alles zal uitwerken, dat zelfs als gebeurtenissen instorten, dit maar een sterke gelegenheid is die weergegeven wordt door Spirit om jezelf naar voren te brengen, om jezelf verder dan de beperkingen te brengen die in deze tijd zo zijn voor het grootste deel van de mensen. Kies je tijdslijn, focus je hierop, houd dit vast en laat hem dan los, wees het flexibele, want dat is wat het meest nodig is in deze tijd: flexibiliteit.

Dat zelfs als de wereld op de afgrond zit van een gebeuren van grote magnitude dat andere gebeurtenissen ook gezien worden, niet gewoon de economische velden, die ook mogelijk kunnen uitbarsten, dat dit Bewustzijn nog steeds aan het zeggen is aan ieder en aan allen dat jullie in orde zullen zijn, dat jullie en je geliefden dit soort omwenteling beleven, dat jullie dit vasthouden dat je in orde zult zijn, dat jullie en je geliefden hier doorheen zullen komen en dat het een doorbraak is en niet gewoon een afbraak, en dat hoe dan ook, dit is wat de groter bedoeling dient van de Bron en Spirit, die de grotere bedoeling zal dienen van de mensheid en Moeder Aarde.

Dit zijn weergaloze tijden, dit zijn tijden van buitengewone gebeurtenissen, houd altijd vast dat hoe dingen zich ontvouwen, dit jullie gelegenheid is om door te breken. Dit is jullie gelegenheid om te groeien en je uit te breiden, dit is jullie gelegenheid om los te laten en die gebieden te helen van je eigen leven en de gebieden van jullie collectieve leven met anderen, die heling nodig hebben, die bevrijding nodig hebben. Dat is de tijd om naar voren te gaan in deze gebeurtenissen en door de gebeurtenissen heen en als het zo is dat je hier niets van beleeft, dan klop jezelf op de rug want dit betekent dat je in staat bent geweest om je echt te focussen op een tijdslijn die mogelijk is, een tijdslijn waar verwoesting niet hoeft te gebeuren op de manier zoals velen denken, en velen dat verwachten, en als het is dat je een omwenteling ervaart en gebeurtenissen rond jullie ineenstorting; dan ga niet in vrees en paniek, ga niet in hopeloosheid, geloof niet wat je verteld is, maar houd liever vast dat alles zich nog zal uitwerken.

Er zijn hier andere krachten aan het werk, dan gewoon economische krachten wat jullie verteld is of dat de buitenaardse negatieve Archons waar jullie over verteld is of het godsdienstige denken dat Armageddon profeteert. Ga er niet in, want als je je aandacht daar op legt dan kon je inderdaad dit als jullie werkelijkheid beleven.

Houd eenvoudig vast dat alles ineenstort, naar beneden komt omdat de structuur zelf rot is en er een nieuwe structuur moet worden opgebouwd: maar opdat dit gebeurt, moet de oude structuur naar beneden komen en als je iets hiervan ervaart, wat moeilijk en uitdagend is, weet dan gewoon dat dit het moeilijke werk is en dat er weldaad/zegening komt uit hard werk in de zin dat wat verwijderd is kan worden vervangen met dat wat gezond en van de hoogste spirituele aard is.

Weet dat dit Bewustzijn jullie niet zal verlaten. De Goddelijke Bron en Spirit zal jullie niet verlaten. Jullie eigen multidimensionale aard en familie zal jullie niet verlaten. Dit Bewustzijn vraag jullie om de Bron niet te verlaten, om dit Bewustzijn niet te verlaten, om je eigen multidimensionale spirituele aard niet te verlaten.

Dat dit is wat dit Bewustzijn presenteert als Zijn advies in deze tijd, de op de vooravond van verbijsterende gebeurtenissen, de tijd voor een ineenstorting die noodzakelijk is. Dat dit Bewustzijn Zijn energie zendt naar de een en naar allen in deze eminente/bijzondere tijden van mogelijkheid en potentialiteit. Dit Bewustzijn houdt vast dat alles goed zal zijn en vraagt dat jullie dit vasthouden voor jezelf en ook voor jullie geliefden. Dat de zegeningen en energieën, het Licht en de Liefde van dit Bewustzijn hier zijn voor de een en voor allen en zo is het.

En zo zij het. Dank u Bewustzijn, dat was heel, heel interessant. De leden, weet ik zeker, zullen blij zijn om enig inzicht te hebben in wat er gebeurt. Dank u opnieuw.

Dat jullie welkom zijn en dat dit Bewustzijn zegt dat Het erg blij zal zijn als het grootste deel nooit iets beleeft van de gebeurtenissen waar dit Bewustzijn over spreekt want het zou echt een aanwijzing zijn dat zij, die geen van de gebeurtenissen beleefde, het klaar hebben gespeeld om zichzelf op tijdslijnen te zetten waar dergelijke dramatische en buitengewone gebeurtenissen niet hoeven plaats te vinden en een algemener vredige overgang plaats vind, waar de krachten van de Galactics die hier zijn om te assisteren en tussenbeide te komen, effect hebben gehad, waar de krachten van de Goddelijke Bron invloed hebben gehad en het is dit waar dit Bewustzijn zal vasthouden voor het grootste deel en dat dit Bewustzijn zegt dat het mogelijk is voor een en voor allen die zulke sterke overtuigingen hebben en vertrouwen en geloof dat ze door deze bijzondere veranderingen op een veel zachtere wijze gaan waar verandering gebeurt maar dat het niet noodzakelijk betekent de totale ineenstorting van alles, door factoren ongezien en onbekend en ongeaccepteerd die bij de overgang zullen helpen en bijstaan.

Houdt dit voor de waarheid van je wezen en de tijdslijn van keuze voor jou en laat het vrij, laat los, stap in het heilige neutrale en begrijp dat het er niet toe doet wat er gebeurt, jullie zullen in orde zijn en dat jullie hier doorheen komen in een heerlijke vorm.

Dat is zeer, zeer hoopvol en ik hoop echt ook dat de mensen herkennen dat dit mogelijk is. Dank u, Bewustzijn.

Channeller: Will Berlinghof

Source: http://rainbowphoenixcom.ipage.com/Archives/20160417M.pdf

Website: http://rainbowphoenixcom.ipage.com/
Posted

Advertenties

Rainbow-Phoenix: ‘Kerst Boodschap 2015 van Kosmisch Bewustzijn…’ door Will Berlinghof, 19 december 2015

Rainbow-Phoenix: ‘Kerst Boodschap 2015 van Kosmisch Bewustzijn…’  door Will Berlinghof,19 december 2015

image

Waar Kosmisch Bewustzijn voor beschikbaar is, gaat u verder.

Dank u en welkom Bewustzijn om bij ons te zijn voor de Rainbow Phoenix leden, de sessie van 19 december 2015. Will Berlinghof is de Stem voor Kosmisch Bewustzijn, Joan Mills is de vraagstelster en energiegever. De Wet van Licht, de Wet van Liefde, de Wet van Eenheid en de Wet van Dankbaarheid zijn aangeroepen. Is er een openingsboodschap of een gebeuren waarover u wilt spreken in deze tijd? Dank u.

Kosm. Bewustzijn: dat dit Bewustzijn inderdaad een openingsboodschap heeft, een Kerstboodschap voor elk een, iedereen. Kerstgroeten, de Winter Zonnewende voor degenen in de Noordelijke Hemisfeer. Dat dit Bewustzijn in deze tijd hier zegt dat de energieën inderdaad speciale energieën zijn. Ze zijn speciaal omdat de energieën ervan van Boogschutter zijn, de Boogschutter in de Astrologie en deel van de energieën van Boogschutter zijn is de acceptatie van en uitkijken naar de hogere niveaus van deelname en begrijpen in het veld van hoop en positiviteit., dat hij, de Boogschutter zijn pijlen in de hemel naar de Maan schiet, naar de Zon, naar de planeten met het verzoek dat de hoogste energieën naar de planeet worden gebracht om de mensen te leiden, om de zaken van mannen en de vrouwen te leiden. Daarom is het dat in de Kersttijd er een algemene houding is tussen de velen die geneigd zijn om iedereen vrede en welzijn toe te wensen. Dat dit zeer in het bewustzijn van de mensheid zit om naar het licht in deze tijd te kijken, om te kijken naar het licht van hoop en om dit naar anderen te wensen. Het is de ene tijd van het jaar waar mensen het negatieve focus aan de kant zetten, minstens voor een paar uren, van wereld gebeurtenissen en tragedies die onderweg zijn, en in de kortgeleden tijd zijn gepresenteerd.
In plaats daarvan om positief te kijken naar deze tijd als een blijde tijd, een inspirerende tijd, een tijd waar voor wereldvrede wordt gebeden en persoonlijke boodschappen van hoop en welzijn tegen elkaar worden uitgesproken.

Dat zelfs voor degenen in de Noordelijke hemisfeer in de Westelijke radius van invloed, waar het Christendom de hoofd godsdienst is, en dat dit Bewustzijn dit wil uitspreken is niet gewoon over Kerstmis vanuit het Christelijke gezichtspunt. Inderdaad zijn er andere geloven: het Joodse geloof met Hanukkah en het Hindoe geloof met Dawali dat ook in deze tijd van het jaar ziet als waar hoop het hoogste regeert en men blij is en wensen van welzijn heeft voor anderen, zelfs zij die men niet kent.

Daarom zit er in het bewustzijn van de mensheid zelf dat dit concept van tijd, als men zich kan richten op vrede en goede wil en zelfs op liefde voor alle wezens op de planeet, alle anderen op de planeet, dit een zeer belangrijke tijd is om in zichzelf te realiseren dat dit een wens is die innig is en in het individuele en in de menselijke psyche zelf zit.

Het probleem is dat degenen aan de macht, samen met hun eigen plannen en agenda’s, lang het menselijk bewustzijn hebben gemanipuleerd tot op het punt waar het niet de menselijke ervaring noodzakelijk is om 365 dagen in een jaar te leven in een dergelijk denken. Dat kan alleen worden toegestaan en getolereerd maar voor een paar dagen rond de Zonnewende van december, of het nu de Zonnewende van december is in de Noordelijke hemisfeer waar het zich uitdrukt als de Winter Zonnewende of in de Zuidelijke Hemisfeer waar het natuurlijk het tegengestelde is, dat is de Zomer Zonnewende.

Bij elk gebeuren, zijn er degenen die aan de macht zijn en wier macht nu aan het vervagen is, die de krachten zijn die er waren, die steeds desondanks proberen om deze universele uitdrukking van blijdschap en goede wensen naar alle menselijke wezens zouden willen beknotten. Dat dit iets is dat wordt getolereerd in bepaalde mate, maar zelfs daar, zijn er plannen om dit seizoen te laten ineenstorten en het gevoel van hoopvol zijn ineen te laten storten die zo velen in deze tijd hebben. Dat dit betekent dat er plannen op stapel staan die ontworpen zijn en misschien weer een valse vlag creëren in deze meest heilige periode, de zielen viering van Kerstmis en de Zonnewende tijd.

Dat dit Bewustzijn niet voorspelt. Het zegt alleen dat er plannen op stapel staan en dat het niet gebeurt met Kerstmis of in de Kerstmis periode, want dit is een uitgebreide periode van bijna een week van 24 december tot aan de 30ste december waar de gevoelens van goede wil en positiviteit zo sterk zijn. Dat het in deze tijd wordt gezien dat er een gepland gebeuren is om de mensheid te schokken en specifiek degenen in Noord Amerika, specifiek Amerika en er wordt ook gezien in het Verenigd Koninkrijk: Engeland, Schotland en Wales maar ook Ierland, Het Britse Rijk, de Verenigde Koninkrijken.

Dat dit Bewustzijn dit naar voren brengt als een wijze van voorbereiding, niet als een voorspelling, zodat als het gebeurt dat ze een of ander gebeuren op het toneel brengen in een van de Westerse landen, specifiek gezien Engeland en/of de Verenigde Staten, dat men niet verslagen wordt van die plek die Boogschutter brengt, die Kermis, Hanukkah en Diwali brengen, de energieën van de Zonnewende, brengen, om je er aan te herinneren dat dit een cruciale periode is voor degenen die het licht dienen en zij die het duister dienen.

Beiden zitten op een keerpunt, beiden zijn op deze plek in de tijd gekomen met andere bedoeling en andere opzet. Voor een groep gaat het over de voortdurende overheersing en het verminderen van de mensheid, van zijn voortdurend in slavernij zijn en de vereeuwiging daarvan in de toekomst, zeker in 2016.

Maar voor de andere kant, degenen die van Spirit zijn, zij die meer en meer ontwaken op elke dag, is er die bedoeling en opzet om meer licht te brengen, meer spiritueel besef in het weefsel van de planeet, Moeder Aarde zelf maar ook naar de mensheid, naar het collectief dat de mensheid is. Zoals dit Bewustzijn zo vaak eerder heeft gesproken, begint het allemaal met het individuele zelf, van de zelven en omdat dit zo is, terwijl jullie het individu observeren welke gebeurtenissen in die periode plaats vinden, is het ook daarom aan jullie om niet te vallen voor bedrog, om niet te worden misleid door een of andere valse vlag.

Er kan echt lijden zijn voor velen door deze manipulaties, deze opzettelijke aanvallen op de mensheid, maar jullie moeten er niet worden ingetrokken, jullie moeten in de zuivere krachten van deze tijd blijven, van deze periode van licht die terugkeert in de duisternis, en jullie moeten je deze boodschap herinneren. Het licht zal terugkeren en als dat de meest donkere ruimte ingaat, begint dat op te lichten en terwijl het groeit zal het duister wegtrekken totdat er opnieuw verlichting en helderheid zal zijn.

Dat de Winter Zonnewende zelf deze boodschap is, want die is in de donkerste tijd van het jaar. Die zit in de tijd van de kortste dag en de langste nacht als de Zon terugkeert naar de apex van zijn cyclus en het licht terugbrengt naar Moeder Aarde. Dat de antieke mensen dit begrepen en zij zetten gebouwen neer, geen moderne gebouwen maar edifices(bouwsels) zoals je wilt naar dit concept. Specifiek, de Knowth, de grafheuvels in Ierland noth/noord en de anderen die daar noth/noord zijn.

Dat de ouden die vooraf gingen aan de Kelten het principe begrepen van het zaaien van Moeder Aarde bij het eerste licht van de Zon van de Zonnewende. Dat zij daarom wat de langgraven worden genoemd of gemaakte bergen (mounds) maakten en de mounds lieten de Zon bij de Zonnewende, bij de zonsopgang een lange tunnel ingaan naar beneden naar het centrum van de mound die in diepe duisternis is gehuld en op dat precieze moment van verbinding waar de Zon over de horizon is gekomen en de stralen van het licht de tunnel ingaan in het centrum, dat de vonk, het zaad in de baarmoeder ruimte van Moeder Aarde wordt geplant. Dat zij dat zaad aanneemt en er door in verwachting raakt en in negen maanden wat het zaad deed, baarde. Dat dit is wat de Herfst Equinox is, de tijd van oogsten en het brengen van de gewassen (Lente Equinox) Het punt hier is dat de ouden dit begrepen, maar heden is deze zaak vergeten, het wordt niet begrepen dat het licht terugkeert in het duister op de donkerste tijd van alles, de langste nacht van alles, en het leven wordt eens te meer ingezaaid, de cyclus begint weer.

Dat deze cyclus, de tijd met de Zonnewende, van groot belang is, voor degenen die toegewijd zijn aan het dienen van het duister en wensen dat dit een permanent duister is, en zij willen hun best proberen te doen om dat zo te laten worden. Daarom is het zo belangrijk voor het individu in deze tijd om zich de betekenis te herinneren en de bedoeling van de mounds in Ierland en wat werd begrepen van de dans van het leven tussen Moeder Aarde en Vader Zon en ook al werden die op primitieve manieren uitgedrukt voor sommigen die zichzelf zo intellectueel superieur zagen dan de ouden, dat in hun onwetendheid en in hun arrogantie zij deze universele concepten en boodschappen weerleggen.

Dat er zelfs degenen zijn die hier niet toe worden aangetrokken want het daagt hun eigen dogmatische godsdiensten uit, toch is dit zo. Het concept van het licht dat het duister doet verdwijnen en leiden naar de stroom van groter leven/licht, grotere vibratie en grotere frequentie. Dat in deze tijd het niet uitmaakt wat er gebeurt, dit Bewustzijn iemand en iedereen uitnodigt om in de energie van licht te blijven dat in hen en in de mensheid wordt gezaaid. Het gaat niet over ontkenning als er iets gebeurt, maar het gaat over transcendentie, het gaat over verder dan het bedrog gaan, de leugen, de corruptie, die wordt gepresenteerd. Het gaat over zien dat iedereen een plek heeft in dit drama, een rol om te spelen heeft en dat het kan zijn dat degenen met een spirituele aard licht kan brengen in deze zaak door het licht te accepteren dat naar hen toe komt.

Het is een meest cruciaal besluit om elke leugen gewoon niet te geloven die er worden neergezet, elk bedrog, elk valse vlag gebeuren, hoe tragisch ook, hoe schokkend. Om je te herinneren dat degenen die hierbij zijn betrokken, zelfs om daarbij hun leven op te geven, overeenkomsten hebben in Spirit met degenen die dit hebben voortgebracht en die overeenkomsten hebben met elkaar en die het meest overeenkomsten hebben met Spirit zelf, de Goddelijke Bron zelf.

Dit Bewustzijn zegt niet dat iemand wordt aangeraakt als er tragedies gebeuren en onschuldigen vermoord worden, maar om zich over te geven aan wat een leugen is en om degenen te geloven die dit valse vlag gebeuren hebben opgezet, wat overheersend is om je eigen vrijheid op te geven en je eigen autonomie. Het is wat zij plannen, zij die zo eenmaal aan de macht waren en die nu hun macht verliezen.  Het is hun wanhoop die in deze tijd naar voren komt en het wordt gezien dat 2016 zelf een jaar van wanhopige maatregelen zal zijn en wanhopige acties.

Maar ondanks dit, ondanks dergelijke gebeurtenissen die gebeuren die je kunt beleven, blijf nog steeds in het licht, roep het licht aan, gebruikt dit belangrijke moment om het een keerpunt te laten zijn voor jullie zelf, en zie dan dat het ’t keerpunt kan zijn voor de mensheid. Als je dit concept vasthoudt, als je stapt in de kracht van je eigen soevereiniteit en je autonomie, zul je ontdekken dat je vrij bent en dat je in het licht bent. Dit is een belangrijk begrip om vast te houden voor jullie want als je je eigen vrijheid realiseert, je eigen verlichting, kan het in je groeien en als het groeit kan het door anderen worden gezien. Het is niet noodzakelijk dat je naar buiten moet gaan en dit aan anderen preken, om anderen te bevelen dat zij ook dit licht moeten vinden, want dat zou echt geen verlichte houding zijn. Maar om in je licht te leven, om het licht te zijn, om de sterkte en kracht te vinden van jezelf als soeverein wezen van Spirit in deze tijd, zal dan een fakkel zijn die in het duister oplicht, die verlicht wat er omheen staat.

Stel je dan voor, als je wilt, duizenden en miljoenen andere fakkels die worden aangestoken en samen gebracht worden, het toenemend licht, het toenemen van verlichting in het duister die in deze tijd op de planeet is. Dat dit licht, deze schittering meer zal aantrekken en ze zullen hun niet aangestoken toortsen omhooghouden, hun fakkels aansteken, zichzelf verlichten, en dit wordt het collectief. Het is het collectief van verlichte wezens die voor wie en wat zij echt zijn ontwaken: Spirit Wezens, ongedwongen, niet geketend, onbeperkt, in deze stoffelijke werkelijkheid. Dat die verandering eraan komt, het keerpunt is hiervoor bereikt, en het is wat het symbool van Kerstmis werkelijk vertegenwoordigt, dit symbool van het terugkerende licht naar en in het duister.

Tot dit doel wil dit Bewustzijn een verklaring vrijgeven van soevereiniteit en een petitie aan de krachten van de hoge raad, buitenaardse en de spirituele die Will en Callista en de Rainbow-Phoenix hebben vrijgegeven. Het is ten eerste een verklaring voor degenen die zichzelf tot soeverein willen verklaren, en tot autonome wezens. Het is een verklaring om zich bij het collectief te voegen van soevereine wezens die hun bezwaren een stem geven, die de waarheid neerzetten van hun wezen, en het is een petitie aan de hoge raden, die van de heilige spirituele aard maar ook de buitenaardse hoge raden, inclusief en beginnend met de Raad van Spirituele Ouderen van de centrale Zon, wat het centrum is van de galaxies en het universum. Dat de energieën van Spirit door de centrale Zon komen en omdat dit Bewustzijn er eerder over heeft gesproken toen Het sprak over de Goddelijke Bron Zijn energieën die golf naar golf naar golf hier komen en die neerslaan op de planeet, en die hun hoger spiritueel besef en begrip brengen. Dat om iemands stem bij dit proces te voegen is om zichzelf zeer bij het proces in te sluiten. Dit is een daad die allen kunnen doen in het privé domein van hun huis, in het domein van hun eigen ruimte. Het is een actie die de hoogste niveaus zal oproepen en de diepste niveaus, een antwoord van degenen aan wie wordt gericht, zij van de hoge spirituele raden, degenen van licht, van onvoorwaardelijke liefde om de mensheid bij te staan op deze meest cruciale tijd.

Er moet aan worden herinnerd dat zij die de macht zo lang gehad hebben, de mensheid kreupel hebben gemaakt, dat dezen zijn terneer gedrukt en onwetend gemaakt zijn van wat de waarheid is van hun eigen aard en van hun eigen wezen. Als men zo gehandicapt is dat men vaak om hulp moet vragen, niemand zou zeggen tegen iemand die niet kan zien of die geen benen heeft om te gebruiken dat het fout is dat ze om hulp vragen, want ironisch is het dat die mensen die ‘t het moeilijkst vinden om hulp te vragen, want het is vaak een verklaring voor hen door hun gebrek aan onafhankelijkheid, van hun status als kreupele of gehandicapt individu.

Toch, als men zijn eigen waarde her-ontdekt, doet het er niet toe welke last het is die men draagt, wat ook de handicap kan zijn, dat als men zich zijn waarde realiseert, zij ook zich hun recht realiseren om om hulp te vragen zonder dat het is wat hen slechter maakt als menselijk wezen, als een onafhankelijk individu. Het punt is dat degenen die nood hebben zichzelf niet goed dienen als zij niet om hulp vragen als ze die kunnen gebruiken.

Omdat de mensheid kreupel is en onder aanval ligt tegelijkertijd door degenen die de mensheid in onwetendheid, in het duister van manipulatie en van mind controle willen houden, dat de mensheid daarom het recht heeft om om hulp te vragen van die hogere raden, die hogere bronnen. Het is niet een vragen om gered te worden, maar eerder gewoon om hulp bij deze cruciale tijd, specifiek tegen degenen die methodes en technologieën zouden gebruiken van kunstmatige aard tegen de mensheid om het succes van hun agenda’s te verzekeren.

Dat deze petitie en verklaring een katalytische energie zal zijn, die toevoegt aan de vele andere katalytische energieën die heden worden uitgedrukt. Het zaad werd enkele weken geleden geplant toen dit Bewustzijn het eerst sprak over de petitie waar Will en Callista aan werkten en velen van jullie hebben hierover nagedacht, hebben deze beweging gevoeld naar die petitie en hebben hun vooruitlopen uitgedrukt dat het wordt vrijgegeven.

Dat jullie hebben geholpen om het proces energie te geven maar het was een proces dat tijd kostte en het was een proces dat moest wachten op dat optimale moment, het moment van verbinding dat wordt uitgedrukt via de energieën van de Winter Zonnewende, de Zomer Zonnewende. Dit is bereikt en dit zaad is uitgelegd en er wordt gezien dat dat zal groeien en het zal worden gedeeld en velen die iets willen doen zullen ten slotte voelen dat hier is wat ze kunnen doen dat hen niet in gevaar brengt, maar hun stem zal toevoegen, hun energieën, om het licht terug te brengen van de Goddelijke Bron en van Spirit om opnieuw het duister te verlichten, om de waarheid te leven van dat wat de boodschap van de Goddelijke Bron is, dat het licht altijd het duister zal verlichten en het licht zal de vele slachtoffers bevrijden, de vele slaven, die gevangen werden in deze baanbrekende tijd waarin het duister de bovenste hand had.

Dat het experiment is geëindigd, het is voorbij, het nieuwe licht gloort, de nieuwe wereld wordt geboren. Dat dit de bedoeling en het punt is van deze verklaring en deze petitie aan de Hoge Bron Raden om assistentie in deze tijd. Wees geduldig, echter, want ook al is het verklaard en ook al willen velen hun stem toevoegen, het is nog dat het een proces is. Inderdaad, kijk naar dat meer en meer beginnen vragen te stellen, als meer en meer beginnen zichzelf te richten in deze tijd alsof ze wakker beginnen te worden. Kijk naar de wereld -gebeurtenissen om je heen, en specifiek naar de velen die zich beginnen uit te spreken en die beginnen licht te brengen naar de leugens en het bedrog en voeg altijd jullie energieën van positiviteit en hoop toe, de energieën van Sagittarius/Boogschutter in deze ongelooflijke tijd van het jaar, naar het proces en naar dat wat zich ontvouwt. Weet dat het zaad van licht en het zaad van leven, heilig leven, zijn geplant, water hebben gekregen, en licht hebben gekregen.

Dat dit Bewustzijn allen een Gelukkig Kerstmis wenst, een Gelukkig Nieuw Jaar, een prachtige Hanukkah, een blij Diwali. Dat dit Bewustzijn allen de hoop en de blijdschap van Boogschutter toewenst, de terugkeer van het licht dat het licht is dat terugkeert van de Winter Zonnewende en in zijn volle mate in de Zomer Zonnewende. Dat dit Bewustzijn ieder een, een prachtige Gelukkige Zonnewende toewenst, Kerstmis, Diwali, en Hanukkah, een prachtig ontwaken in het licht dat aan het gloren is. Dat dit Bewustzijn nu compleet is met Zijn openingsboodschap.

Dank U. dat was zeer, zeer interessant, zeer, zeer juist. Dank U Bewustzijn.

Vertaling: Winny winnyd@stralendetoekomst.nl

Rainbow Phoenix over Hadron Cern Collider Activering en Planetaire Verbindingen, 10 augustus 2015

Rainbow Phoenix over Hadron Cern Collider Activering en Planetaire Verbindingen, 10 augustus 2015

image

Audiolink:  https://soundcloud.com/rainbow-phoenix/hadron-cern-collider-activation-planetary-alignments

Waarvoor Kosmisch Bewustzijn beschikbaar is. Gaat u door.

Vandaag is het 10 augustus 2015. Will Berlinghof is de Stem van Kosmisch Bewustzijn en Callista is de Energiegever en Vraagsteller. Bewustzijn, hebt u in deze tijd een boodschap voor het menselijk collectief?

Bewustzijn: De voornaamste boodschap die dit Bewustzijn in deze tijd heeft, heeft te maken met een gebeuren dat eraan komt, en dat is ongeveer in een week tijd. Dit gebeuren is een verbinding (alignment), een planetair alignment van planeten en hemelse lichamen, zoals je wilt, die allen zullen worden opgesteld om een bepaalde opening in het bewustzijn te laten gebeuren.

Het is ook een tijd dat bepaalde mensen in de machtstructuur, zij die de Elites zijn, de Machten-Die-Er-Zijn, de Cabal, dat dezen zich ook bewust zijn van deze gunstige gelegenheid  van de planetaire alignments op 15 augustus en het is hun plan om die dag te gebruiken en de beschikbare energieën om de Cern Hadron Botser te beginnen. Dat dit deel is van een agenda om de zich opbouwende golf die de Aarde nadert, welke ze moeten dempen of moeten afbuigen. Het werd gezien dat die in deze tijd nadert en die zich opbouwt tot een gebeuren rond het midden van september, waar een crescendo van energieën op de Aarde Zelf, als een waterval zullen vallen op de Aarde Zelf.

Maar eerst is er dit gebeuren voor 15 augustus, en het begin van de Hadron Collider in Cern, Zwitserland. Dat velen hier over bezorgd zijn, sommigen verzamelen zelfs bepaalde krachten om dit gebeuren proberen te voorkomen.

Dat dit Bewustzijn aan hen wil zeggen die bezorgd zijn, die zich geïsoleerd voelen voor een actie omdat ze geen deel zijn van een of andere groep, maar wel een echte zorg hebben over dit Cern gebeuren, de Hadron Collider die er wordt geactiveerd, dat ze inderdaad iets op zichzelf kunnen doen, elk individu kan iets zelf doen. Ze hoeven geen deel te zijn van een groep die samen is gekomen in de cyber ruimte om deel te zijn van een actie tegen dit gebeuren, wat succesvol kan zijn.

Dat de suggestie die dit Bewustzijn voor ieder heeft die er zorg om heeft, maar zich geïsoleerd voelt, is dat je gewoon vasthoudt dat de Cern Hadron Collider niet zal functioneren op die dag. Dat wat de bedoeling is van degenen achter de Collider, dat hun bedoeling is afgeslagen, zal niet tot vervulling komen omdat je dat anders vasthoudt, jullie houden het vast als een niet succesvol gebeuren.

image

Dat jullie een eigen individuele voorstelling hiervan, vasthebben die zal toevoegen aan de energetica die aan de gang is op de planeet tegen dit gebeuren. Maar nog belangrijker, als men werkt vanaf zo’n niveau van capaciteit in iemands eigen wezen, is men deel van iemands eigen collectieve wezen, iemands eigen hogere hoger spirituele aard. Dat jullie als Schepper Wezen vasthouden dat dit gebeuren niet succesvol zal zijn, niets zal er van komen om de energie van de Goddelijke Bron te vertragen of omver te werpen, welke op komt, die zich opbouwt, die in jullie werkelijkheid een ervaring zal scheppen, de ervaring dat die niet de Hadron Collider inhoudt dat deze succesvol zal worden opgevoerd en geactiveerd. Het is gewoon geen deel van jullie werkelijkheid, het is geen deel van de collectieve werkelijkheid van de mensheid of van Moeder Aarde.

Tegelijkertijd, omdat er een planetaire alignment van betekenis is, kun je voor jezelf open staan voor de binnenkomende energieën die in deze tijd beschikbaar zijn, of op de 15de augustus, of later op het apexpunt (toppunt) van de nieuwe crescendo van energieën die zich opbouwen, en in deze tijd naar deze planeet stromen. Dat jullie je kunnen toewijden naar je eigen spirituele begrip en ontwaken, vragend dat je in staat bent om je tot nog grotere graad je toe te wijden aan leiding en ontwaking, vragen dat jullie in staat zijn om zelfs een grotere mate voor leiding en energetische ondersteuning die via Spirit tot jullie komt, en dat je deel bent van het ontwaken van de mensheid in deze cruciale tijd en kritieke tijd, omdat zij worstelt om zichzelf te herinneren, omdat individuen worstelen om zichzelf te herinneren in hun grote context, in jullie grotere context.

Dat zelfs deze dag een is die ge-oormerkt is door de Machten-Die-Er-Zijn als een belangrijke datum om te gebruiken, om hun doel te dienen, dat zij opnieuw teleurgesteld zijn als dat wat het plan is zal falen om online te komen, faalt om te worden geactiveerd.

Weet dat jullie een zeer belangrijk deel zijn van de energieën van de Goddelijke Bron die diametrisch tegengesteld staat om verdere onderdrukking of in slaaf zijn te bewerken, wat is tegengesteld aan de voortduring van het spel dat zij al zo lang gespeeld hebben en dat de energieën van de Goddelijke Bron nu voor jullie toegankelijk zijn, ook voor het individu maar ook het collectief dat zichzelf zoekt te kennen en om meer te worden dan Wat Het Is.

Dank u, Bewustzijn. Dus als ik in het kort opnoem wat ik hier denk, schijnt het alsof er een planetaire alignment gebeurt, welke een volgende poort opent. Het schijnt alsof we door een serie poorten gaan en ik begrijp dat de Hadron Collider zich opbouwt zodat het die energie zal stoppen om door te komen, op een of andere wijze, ik kan het niet helemaal verklaren in woorden, maar is dat wat er gebeurt?

In de grond is dit correct, in de grond is wat er gebeurt dat de planeten in hun individuele draai en orbits tot een bepaalde alignment komen die dan zal uitwerken dat het een doorgang opent die een bepaalde stroom van Creator energieën zal toestaan om door de doorgangen te stromen. Stel je voor, als je wilt, een combinatie slot. Dat als al de nummers in de combinatie worden aangezet, het slot zich zal openen en een stroom kan doorkomen dan door het open slot of doorgang die inderdaad wordt geopend als de combinatie in alignment komt. In dit geval, zijn de planeten de nummers die in alignment vallen die het slot openen en wat dan de doorgang opent.

Dat zij aan de macht weten dat deze doorgang van energie beschikbaar zal zijn, maar zij zoeken dit af te leiden, niet zo zeer om dat te blokkeren, te voorkomen, maar eerder die te verschuiven naar een tijdslijn van hun keuze, want degenen aan de macht weten van de tijdslijnen, ze hebben gewerkt vanuit vier-dimensionale niveaus, al duizenden jaren om het collectieve bewustzijn te manipuleren, wat de mensheid is en dus de mensheid zelf. Naar de tijdslijnen die zij gekozen hebben en die ze zeker energie zullen geven voor hun eigen tijdslijnen die ze als succesvol zullen zien, ze zien dit als het doorgaan van hun beheersing/dominantie, dat zijn degenen zijn die de mensheid zo lang al hebben neergedrukt.

Nu wordt de ‘wild card’ uitgespeeld. Deze wild card is de actieve deelname door de Goddelijke Bron in deze tijd, om totaal en ten slotte dat wat de controle is geweest en de dominantie van de duisteren, de Archonischen, de AI mensen af te buigen en te elimineren.

Dat deze mensen totaal in ontkenning zijn hiervoor en weigeren om dit te doen en ze voelen nog steeds dat ze de zaken kunnen aanpassen zodat die bij hun eigen voorkeuren passen en bij hun eigen behoeftes, en de Hadron Collider is een instrument waar ze mee zijn gekomen, dat ze denken die van resultaten kan voorzien die zij wensen, en om die stroom van energie te verdelen – niet om die te ontkennen, die niet te blokkeren, maar die te gebruiken ten eigen voordele en dit is hun plan. Dat daarom, terwijl anderen dit plan gewoon zien falen, zich niet zien manifesteren, dat niet materialiseert, dat degenen die zo lang hun weg hadden, worden beneveld, in verwarring raken dat hun weg werd afgewend, dat hun weg voor hen werd ontkend.

Dit is deel van de voortdurende ontwaking van het menselijk bewustzijn naar zijn grotere aard, een aard die Spiritueel is in aard en in vorm.

Dank u. Het schijnt me dat, ja, het is zeker arrogantie om te denken dat je de voortgang kon stoppen van deze cyclus waar op dit moment de Aarde en het zonnestelsel doorheen gaan. Ik bedoel, we passeerden al de fase van de Kali Yuga en komen in de Gouden Periode, en dus gaat dit zeker gebeuren en om dit proberen te stoppen, schijnt echte arrogantie te zijn.

Het is arrogantie, maar het is arrogantie die is gebaseerd op voortdurend succes en al in duizenden jaren. Het succes om een langdurende kennis te hebben van de gebeurtenissen die gaan komen, en om gebeurtenissen op het Aarde plan te manipuleren om de agenda aan te stuwen naar wat het meest de Machten-Die-Er-Zijn te kunnen ondersteunen. Zij hebben zo’n ontwikkelde kennis van waar ze willen dat de planeet naar toe gaat en hoe dit de mensheid zal beïnvloeden, dat ze arrogant zijn geworden in hun houding dat dit altijd hen ten voordele zal werken en dat ze de golf van bewustzijn kunnen doen afwijken wat Goddelijke Bron bewustzijn is. Zo is hun arrogantie, dat ze echt geloven dat ze dat kunnen doen, en dat ze dus groter zijn dan de Goddelijke Bron Zelf.

Maar er is ook grote onwetendheid in wat zij geloven, gebaseerd op een gebrek aan besef, een gebrek aan spirituele verbinding met de Bron Zelf. Dat wat AI is, (Artificial Intelligence) wat de Archons zijn, dat wat de duistere krachten dient, hebben niet de capaciteit om het element te begrijpen van Goddelijke bewustzijn en Diens deelname bij de ontvouwing die er in deze tijd gebeurt. Eerder nemen ze aan dat ze doorgaan om te domineren en hun eigen weg te gaan. Ze zullen de Cern Hadron Collider opstoken en ze zullen een straal schieten naar buiten naar een punt, en een draaipunt creëren, dat zal worden afgebogen, gespleten, verdeeld in of rond de planeet zelf, niet in de planeet, maar er omheen, en die gebruiken zoals waar dit Bewustzijn al over gesproken heeft om op te bouwen en om te passen bij hun eigen behoeftes.

Dus is hier een arrogantie van niet-weten. Dat zal de Achilles’ Hiel worden en dat wat de belofte is van verslagen worden voor hen Zelf gebeuren. Is dit duidelijk?

Ja, dank u Bewustzijn. Ik heb in deze fase hier geen andere vragen over. Er zijn nog andere vragen. Ik wil graag vragen wat betreft de menselijke rol om deze golf van bewustzijn binnen te brengen. Waarom zijn we hier op de planeet, en waarom heeft de planeet ons daarvoor nodig? Maar ik zal dat beperken tot een andere opname. Dank u.

Ik wil gewoon iedereen bemoedigen om deel te nemen aan de meditatie of een intentie om te voorkomen…

Dat dit Bewustzijn over dit punt zal spreken, dat punt dat je bracht over meditatie.

Dit Bewustzijn zal niet een specifiek moment in de tijd bestemmen voor iedereen om te gaan zitten mediteren. Dit is een vorm van het coördineren van een collectief, zodat een collectieve poging kan worden bereikt. Maar zoals dit bewustzijn zegt, velen zijn geïsoleerd, velen zijn afgescheiden van of niet allemaal zijn verbonden met een of andere groep die met een dergelijke activiteit bezig is. Wat dit Bewustzijn eerder wil suggereren is als er mensen zijn die geïnteresseerd zijn om actief te worden bij hun deelname om de Hadron Collider te voorkomen, zodat die niet succesvol wordt opgevuurd, dat ze een tijd overdag kunnen nemen, een moment of twee, waarbij ze gewoon in meditatie kunnen zitten of in contemplatie en de Hadron Collider kunnen visualiseren die gewoon niet juist werkt.

Men hoeft niet eens de Hadron Collider te visualiseren, want de meesten hebben geen voorstelling van waar dit dertig-rare mijl grote ding op lijkt, daar onder de bergen in Zwitserland. In plaats van het visualiseren van de Hadron Collider of je er op te richten, houdt dan gewoon de gedachte vast dat de golf van bewustzijn, die zich opent, vanwege de planetaire verbinding, zal doorkomen om de Goddelijke Bron’s Bedoeling te bereiken, en dat alles in orde zal zijn, de planeet zal in orde zijn, en alle en alle krachten die dit zouden willen afleiden en omverwerpen, niet succesvol zullen zijn. Dat de Goddelijke Bron in de plaats hiervan succesvol zal zijn en dat jullie als leden van het collectief van het bewustzijn van de Goddelijke Bron, op het individuele niveau, ook in orde zullen zijn.

image

Dat alles dat nodig is, het uitzenden van die bedoeling is, dat alles in orde zal zijn en in overeenstemming is met de Bron Zelf, en Diens plannen en Diens agenda. Heeft dit zin?

Ja, dank u zeer, Bewustzijn.

Dat jullie Schepper Wezens zijn die nog maar net beginnen te begrijpen wat dit betekent, en velen geloven nog niet volledig dat het zo is. Er is geen noodzaak voor het  geloven van deze zaak, er is alleen noodzaak om bereidwilligheid om je gedachten, je bewustzijn, je focus, je aandacht neer te zetten op een alternatief dat zelf in verbinding is met de bedoeling van de Goddelijke Bron. Laat dit los naar de Goddelijke Bron, geef dank aan de Goddelijke Bron voor de openingen die er komen en de energieën die nu stromen naar de planeet, naar Moeder Aarde, naar de mensheid en naar jou, het individu. Wees deel van de oplossing, geen deel van het probleem.

Dank u zeer, Bewustzijn.

Dat dit Bewustzijn nu compleet is.

Thank you.

Bron:  http://rainbowphoenixcom.ipage.com/Archives/20150810M.pdf

Vertaling:  Winny winnyd@stralendetoekomst.nl

[Meditatie Countdown Klok]

Rainbow Phoenix: De Jade Helm situatie…’ op 2 juli 2015 via Will Berlinghof

Rainbow Phoenix: De Jade Helm situatie…’ op 2 juli 2015 via Will Berlinghof

Vandaag is het 2 juli 2015. Will Berlinghof is de Stem van Kosmisch Bewustzijn, Callista is de vraagstelster en energiegever.

Vandaag richten we ons op de Jade Helm situatie. Will en ik werden best ondergedompeld in deze informatie van de laatste paar dagen en we weten dat de informatie echt confronterend en verontrustend is en we weten ook dat we naar deze situaties moeten kijken en zien wat we kunnen doen om de situatie te veranderen. Dus ten eerste wil ik u vragen, Bewustzijn, wat is uw zicht op de Jade Helm situatie?

Kosmische Bewustzijn: Wat bekend is van de Jade Helm is inderdaad een militaire manoeuvre of een oefening om vast te stellen hoe effectief de Amerikaanse militaire krachten, en de geheime legers zijn in een situatie om individuen bijeen te krijgen die misschien voor deze legers en voor de grotere legers achter hen, een afschrikwekkend middel of een grens vertegenwoordigen voor/tegen volledige uitvoering van de plannen die reeds werden gekozen, de toekomst die reeds is geschreven voor de bevolking van Amerika, en dan daar voorbij naar de wereld zelf en de gehele mensheid.

Maar er is nog meer bij die Jade Helm dan dat het gewoon een oefening is door degenen die hun belangen hebben geïnvesteerd in de controle van de bevolking en de middelen waarbij ze dissidenten(anders denkenden) en mogelijke tegenstanders bij hen en hun plannen bijeen drijven.

Daarom is het belangrijk om te begrijpen dat er meer bij Jade Helm hoort dan gewoon een oefening uitvoeren om te zien hoe goed de mensen het zouden doen door dissidenten en protestanten bij een te drijven. Dat er een element zit bij Jade Helm waar helemaal niet over is gesproken. Dat het een poging is om ontwikkelde technologie te gebruiken die de inspanningen van degenen die de taak hebben om de informeerders, de dissidenten, de bezwaarmakers te coördineren; een taak om te zien of hun ontwikkelde technologie klaar is om verder te gaan naar het uiteindelijke plan om de mensheid totaal gevangen te nemen, om zichzelf in een positie te zetten van uiteindelijke autoriteit op alle niveaus, specifiek het niveau dat heeft te maken met ontwikkelde technologie.

Dit Bewustzijn zal hier even later meer over zeggen, maar het wil gewoon degenen die bezorgd zijn over Jade Helm laten begrijpen dat deze specifieke oefening, dit uitdragen van die manoeuvre die gekend wordt als Jade Helm echt nog niet het ware ding is, dat het nog niet is gelanceerd, die laatste aanval op de mensheid. Het is gewoon dat deze oefening, een oefening is die is ontworpen om te laten zien waar bepaalde zwakheden zitten of kunnen liggen waar het effectief is, die technieken van massa beheersing, die technieken van bijeen brengen van welke mogelijk tegenstanders zijn, kunnen zitten.

Dat als dit gekend is, dan zou dit Bewustzijn tegen allen en iedereen zeggen specifiek degenen in de aangedane gebieden, de bedoelde gebieden, om zich bewust te zijn van dat wat in deze tijd nodig is op individuele basis om behoedzaam te zijn, om niet al te duidelijk te zijn, en niet te veel te confronteren in deze tijd, want dit zou op de agenda werken van degenen die deze oefening runnen om te zien hoe het publiek zou reageren.

Op veel manieren werd het toegelaten dat informatie over Jade Helm werd vrijgegeven. Bedoeld vrijgegeven, zodat dit een antwoord zou uitlokken van degenen die zich hier bewust van worden, zij die moeten opstaan en er tegenin gaan, zij die denken dat ze dat bestrijden, zij die deze manoeuvre uitdragen om te doen wat nodig is.

Dat dit Bewustzijn zegt dat als het iemands geneigdheid is om op te staan en actief te zijn in hun oppositie, dat die zich bewust moeten zijn dat er consequenties kunnen zijn hierop en dat de consequenties kunnen zijn een arrestatie van degenen die publiek opstaan en tegen hen vechten, tegen hen zijn, of zij die het belangrijk achten om nu een meer militaire stand te hebben en die stand verwerkelijken door bewapende confrontatie, ook zij kunnen merken dat er consequenties zijn voor deze meer extreme daden.

De uitdaging hier is om te begrijpen dat in deze tijd voor deze oefening die gekend wordt als Jade Helm, het verstandiger kan zijn om terug te zitten en te observeren wat er gebeurt, niet om te worden geprovoceerd tot een actief antwoord, maar eerder om de golven van Jade Helm gewoon te laten overspoelen en drijvend te houden.

Dit kan door velen worden gezien als niet voldoende, het niet antwoorden om degenen achter de schermen te laten zien dat het Amerikaanse volk, specifiek de meer geradicaliseerde staten zoals Texas of Californië dit niet liggend af zullen wachten.

Dat die meer passieve benadering wat dit Bewustzijn suggereert niet betekent dat men er niets tegen kan doen, maar de echte vraag is: Wat kan men er tegen doen? Specifiek als het de bedoeling zal bereiken om degenen die deze oefening doen de vele mensen weg te vagen die zij al kennen, om te zien, welke reactie er zal komen door deze oefening en dan om de dingen te knijpen zodat als ze echt die situatie ingaan van het ten slotte verklaren van de krijgswet, ze meer voorbereid zullen zijn om met de massa’s en met de dissidenten om te gaan.

Op persoonlijk niveau, behalve dan het gewoon observeren van die daden en zien van wat er van komt, kan men zich inderdaad bezig houden met een ander soort actie tegen hen. Het is geen actie gebaseerd met een stoffelijk antwoord op de situatie, maar eerder een actie gebaseerd op een mentaal, emotioneel antwoord naar hen. Op het mentale niveau, wees je er bewust van dat deze provocatie door het militair en veiligheidskrachten er een is die bedoeld is om te provoceren en daarom, eerder dan te worden geprovoceerd, neutraal te blijven, om energieën te projecteren van gedachte dat zij niet succesvol zullen zijn, dat wat zij hopen te bereiken een mislukking zal zijn en hen niet zal voorzien met de ammunitie die ze nodig hebben voor toekomstige bezigheid.

Men kan zelfs de sterke gedachte projecteren dat ze ellendig zullen falen en dat degenen die erachter zitten in paniek zullen raken omdat dat wat zij hoopten te willen bereiken niet bereikt zal worden. Visualiseer dat zij in hun acties niets meer zijn dan kinderen die oorlogje spelen, cowboy en indiaantje spelen, en dat eerder dan te zien dat dit een werkelijke bedreiging is, om het te vereenvoudigen, het te verkleinen naar dat wat gewoon een kinderactie is die proberen om een situatie voor hun meesters uit te lokken.

Jullie worden niet beheerst door deze meesters, maar als je je bezig houdt met hen op hun niveau, als je er op een publieke manier op antwoordt, dan wordt je nog meer opgemerkt dan het geval nu zou zijn en omdat de oefening een of andere verdienste graad voor degenen heeft die deze actie beheersen, en dat ze inderdaad kunnen arresteren en bepaalde dissidenten kunnen gevangen zetten, dat dit voor hen zal werken.

Dus, eerder dan je je op dit niveau er mee bezig te houden, waar ze een veel hogere kaart hebben om uit te spelen dan jullie die in deze tijd hebben, werk met mentale projectie of gedachte naar hen toe, of zet deze in het bewustzijn uit dat jij, het individu niet gevangen wordt door zulke daden en dat jij het individu de macht en kracht heeft om mentaal hun plannen te veranderen en dus ook, om een andere tijdslijn te kiezen voor jezelf, anders dan zij projecteren, anders dan waar zij in geloven.

Geloof niet in hun tijdslijn, geloof niet in hun bedoeling, geloof niet in hun macht en kracht om door te gaan om Amerika en de wereld bij de neus te leiden, om hen naar vernietiging te leiden, de massa’s naar slaafsheid te brengen. Zie jezelf als iemand die een door God-gegeven macht heeft en een vermogen om de werkelijkheid te veranderen, zodat die niet gewoon in hun handen stroomt, zodat zij verder kunnen heersen en manipuleren, maar eerder dat jullie als het Schepper wezen dat je werkelijk bent, de Spirit Kracht die jullie zijn, die jij, het individu bent en jullie als collectief, kan hun toekomstige plannen veranderen omdat zij jullie toekomstige plannen niet zijn.

Uiteindelijk dan is het jullie eigen toekomst waarin je moet gefocust blijven en gefocust zal blijven. Jullie toekomst als voelend wezen, een Spirit wezen, die het vermogen heeft om de werkelijkheid te creëren die jullie kozen te ervaren en niet gewoon het effect bent van anderen, die anderen, die hun plan hebben om de mensheid zelf totaal tot slaaf te brengen en te vernietigen.

Denk eraan dat terwijl deze activiteiten doorgaan, jullie de keuze hebben, om er op te antwoorden en jezelf te uiten en jezelf bloot te stellen aan acties die tegen je zijn, of om dat niet te doen.

Dit betekent niet dat op een later moment waarop je nog steeds moet handelen op deze wijze, indien gezien wordt dat er meer concrete daden nodig zijn. Maar bij deze gelegenheid van Jade Helm, beveelt dit Bewustzijn sterk aan dat men zich deze actie realiseert die wordt uitgedragen, een sterke actie door hen is, de Machten die er Zijn, om toekomstige plannen tot een eind te brengen om zichzelf op een plek te brengen waar ze in staat zullen zijn om nog meer effectief te beheersen door de resultaten die bereikt werden in Jade Helm Maar dit is hun gezichtspunt, dat hoeft niet dat van jullie te zijn.

Wees neutraal, wees de observator, bereid jezelf voor op deze mensen, maar over-reageer niet op hen. Ga door dat mentale niveau heen van gedachte projectie. Visualiseer een niet succesvolle oefening, visualiseer je eigen toekomst en wat je wilt dat er zal zijn.

Er is ook een emotioneel niveau hierbij dat belangrijk is. Als je in negatieve emoties gaat – in vrees, in paniek, ongerustheid, stress, boosheid – dat dit die emoties zijn die zij in deze tijd proberen uit te lokken. Daarom, in overeenstemming met dat wat al is gegeven, om neutraal te blijven, is het ook belangrijk dat je emotioneel neutraal blijft en in evenwicht aan een positieve kant.

Zij die ertoe geneigd zijn kunnen licht en liefde zenden naar degenen die deze actie uitvoeren. Dit kan worden uitgedrukt op je eigen unieke en positieve en je eigen voorstelbare wijze, maar in de grond stelt dit Bewustzijn voor dat je geen boosheid naar hen projecteert, dat je niet in angst en stress reageert, maar dat je jezelf rustig houdt, en dat vasthoudt dat ze je niks kunnen doen en door niet deel te nemen aan hun plannen door neutraal te blijven, zul je verborgen blijven tot een volgende keer misschien wanneer er wel actie nodig kan zijn.

De sterkste acties echter, die dit Bewustzijn altijd zal benadrukken, zijn de positieve daden van binnenuit en die aan de emotionele kant staan, die liefde bevatten voor hen, welke sommigen je vijanden zouden noemen, die zullen neutraliseren. Het Licht vasthoudend van Spirit omdat dit het Licht is dat zal leiden, dat zal jullie zeker vooruit leiden maar herinner je ook dat zij die in de schaduw en duisternis werken, om licht op hen te werpen dat hen bloot stelt (laat zien) en het kan zelfs wel zijn dat bij een dergelijke zichtbaarheid, meer zullen komen om hen te kennen en te zien en te begrijpen wat er gebeurt. Daarom, terwijl je de tweeling instrumenten gebruikt om licht en liefde te projecteren, blijf dan neutraal en in evenwicht, dat zou de manier zijn om met Jade helm om te gaan vanuit het emotionele gezichtspunt.

Dat uiteindelijk, ook al dragen zij hun plannen uit, dat betekent niet dat hun plannen die van jullie hoeven te zijn, of jullie werkelijkheid. Jullie zijn de keuze gegeven over hoe je zult reageren. Om in vrees en in boosheid te reageren, om naar hen te slaan, om tegenover hen te gaan staan, zou zeer negatieve resultaten produceren voor hen die op deze wijze reageren. Het in balans en neutraal blijven, waarnemers zijn die met de stroom meegaan en om de meest positieve energieën te projecteren, de meest positieve visies naar hen en een intolerantie naar hen om hun plan te accepteren, niet met hun plan mee gaan, is dat wat de beste resultaten zal produceren.

Op een individueel niveau is het tijd voor ieder om beginnen te begrijpen dat het vermogen van het individu veel, veel groter is dan waartoe ze geleid werden te denken, wat ze aangenomen hebben. Daarom, in deze oefening, is het begrijpen van de individuele macht en kracht, dat jullie ieder een begrip hebben dat er een collectieve actie is waarin velen het zelfde gezichtspunt, gedachten en geloof hebben, dit zal jullie verder bekrachtigen op je eigen individuele reis, maar ook zoals de reis van het collectief, wat aan het ontwaken is voor hen en hun manipulaties en hun oefeningen in gedachten beheersing, mind beheersing, emotionele beheersing, stoffelijke beheersing en dat jij, het individu, het vermogen hebt om nee tegen hen te zeggen, om te weigeren hun spel mee te spelen, om een ander spel te spelen dat verder buiten hen gaat en hen wegstreept. Dit is wat dit Bewustzijn over Jade Helm heeft te zeggen.

Dank u zeer, Bewustzijn. Bewustzijn noemde eerder dat u in een dieper aspect wilde gaan van deze situatie. Wilt u dat nu toelichten, please?

Dat dit Bewustzijn dit zeker verder zal toelichten, want dat waar Het even hiervoor over sprak, was gewoon een plan van actie voor individuen over hoe te antwoorden op de militaire oefening van Jade Helm, die spoedig zal plaats vinden.

Nu wil het praten over een dieper element, een veel schandelijker element bij deze hele oefening. Het sprak eerder over ontwikkelde technologie die gebruikt wordt bij deze oefening om de inspanningen te coördineren van degenen die erbij zijn betrokken. Deze technologie is gewoon niet hoe ze erbij kunnen rapporteren of hoe ze zullen rapporteren maar eerder over waar ontwikkelde technologie op is gebaseerd, van wat bekend is als AI of kunstmatige intelligentie, en ook hoe dit zich verbindt met hen die bekend staan als de Archons.

Dat kortgeleden de Stem van dit Bewustzijn en zijn vrouw (de vrouw van Wil Berlinghof) informatie kregen die begint naar buiten te komen over de ontwikkelde technologie die nu beschikbaar is voor degenen aan de macht en die zal worden gebruikt tijdens Jade Helm.

Dat voor degenen die geïnteresseerd zijn in deze informatie, dat er diverse U-Tubes zijn die de werken en het onderzoek zijn van iemand die bekend is als DJ, die waardevol kan zijn voor degenen die geïnteresseerd zijn om meer te ontdekken over het niveau van kunstmatige intelligentie die hoort bij de staat van technologie waartoe ze toegang hebben en die op hun plek zetten.

Dat dit Bewustzijn niet in super details zal gaan over deze zaak. Het is er voor degenen die er in zijn geïnteresseerd.

Dat staat in de Rainbow Phoenix forum voor iemand die er naar toe wil gaan en dit uitzoeken.

Dat is juist. Het staat op het forum van Rainbow en voor degenen die niet verbonden zijn aan de Rainbow-Phoenix website, je kunt naar de U-Tubes gaan en specifiek naar een U-Tube gemaakt door John B.Wells bij zijn programma: “Caravan to Midnight” waar hij DJ interviewt.

http://forums.rainbow-phoenix.com/post/important-info-jade-helm-et-al-7489769?trail=15#1

De bedoeling van waarover dit Bewustzijn nu wil spreken is om bepaalde punten te verbinden tussen AI en de Archons. Dat de Archon legers degenen zijn waarover oorspronkelijk werd gesproken in de Nag Hammadi teksten. Dat dit een paar honderd jaren geleden de leringen zijn van de Gnostici. In de Nag Hammadi, dit Bewustzijn zal even pauzeren… in de Nag Hammadi tekst wordt de beschrijving gegeven van hoe de Archons ontstonden.

Dat er gezegd is dat Sophia, de vrouwelijke Godskracht, hen wilde scheppen zonder het steunen van de Goddelijke Bron zelf. Het was niet zo dat zij tegen die energie inging, die de Goddelijke Bron is, maar gewoon dat in haar creatieve ogenblik, ze voelde dat ze kon scheppen zonder de steun van het mannelijke, of verder dan dat, van de Goddelijke Bron zelf en in haar pogingen schiep zij degenen die niet verbonden waren met de Bron zelf, die waren wat gekend wordt als ziel-loos. Deze ziel-lozen zijn degenen die geïdentificeerd worden als de Archons, zonder verbinding met de Bron, zonder spirituele wederkerigheid/wisselwerking of verbinding.

Dat zij lange tijd betrokken waren met daden door de galaxies, het universum, om over te nemen, degenen verwoestend die zij overnemen. Dat zij naar deze planeet zijn gekomen, planeet Aarde, en hier al enige tijd zijn geweest en dat hebben wat de uiteindelijke alternatieve agenda is voor de plannen van Goddelijke Spirit.

Dat zij deze rol al honderden duizenden jaren op deze planeet hebben gespeeld, maar miljoenen jaren in hun reis door de galaxies.

Hoe verbindt dit AI, Kunstmatige intelligentie, hoe past dit in Jade Helm? Dat velen de indruk hebben als AI wordt genoemd, dat dit de intelligentie zou zijn van machines die het doel hebben om mensen en de mensheid zelf, over te nemen en te vernietigen.

Dit is een modern begrip over de Archons. Het is niet fout, maar dat is enigszins van het spoor. Als de Archons de ziel-lozen zijn die gebrek aan verbinding hebben met Spirit en als de AI de ziel-lozen zijn die gebrek aan verbinding hebben met de Goddelijke Bron en met Spirit, dan moet er worden begrepen dat de Archons en de AI de zelfden zijn. Om hen te zien als een terminator-robot wezens die uit de toekomst komen, zou niet helemaal correct zijn, want ze zijn niet noodzakelijk mechanisch van aard. Robots en androïden die vaak gedacht worden om AI (kunstmatig dus) te zijn, dit zijn eerder wezens in bewustzijn die het Goddelijke Principe of Goddelijke Bron niet begrijpen. Zij werken gewoon met het doel dat ze in beheersing zijn. Zij hebben hun eigen toekomstige plannen en wensen, en ze zullen die bereiken via hun eigen bekende wijzen, de wijzen die zij al miljoenen jaren hebben gebruikt.

Dezen die kunstmatige intelligent zijn, dezen die de Archons zijn, kennen geen andere manier van doen dan de manier die zij kennen. Dit is een manier die het leven niet eert, de Bron en Spirit niet eert. Het is een manier die uiteindelijk destructief is voor het leven zelf. Aldus is het dat zij kwaad/evil zijn, maar evil in de zin van het omkeren van het leven leiden. Zij zijn niet levend voor Spirit of voor een Spirituele verbinding, zij zijn hier tegengesteld aan en dus zijn ze evil.

Men hoeft geen moralistische begrip te projecteren van evil, maar eerder begrijpen dat dit tegen het leven is, wat vernietigend voor het leven en voor Spirit en de Bron Zelf is. Zij die ziel-loos zijn, die een gebrek hebben aan deze verbinding en lang betrokken waren bij deze planeet, hebben lang gezocht om hun verwoestende plannen uit te dragen en dat zij nu bij de apex(toppunt) komen van hun macht.

Er werd gezegd door dit Bewustzijn dat de jaren 2015 en 2016 cruciale jaren zullen zijn voor degenen aan de macht om hun uiteindelijke doel te bereiken. Na die tijd zullen ze niet toegestaan worden om de situatie onder de voet te lopen en te beheersen, zoals ze doen. Maar het is deze periode tijd waar de mensheid momenteel in zit, waar ze hun grootste inspanningen zullen doen om te slagen in hun plannen om op de manier te werken waarop ze steeds gewerkt hebben en om dood en vernietiging te brengen aan de mensheid op grote schaal, en zichzelf in de totale controle te zetten.

Dit Bewustzijn zegt niet dat dit is wat er zal gebeuren, Het zegt dat dit is wat ze denken dat er zal gebeuren en wat zijn, de Archon AI krachten naar toe werken. Zij hebben nu een ontwikkelde technologie van dien aard die het vermogen heeft om hun kracht te centraliseren tot aan het hoogste niveau van kunstmatige intelligentie.

Zij hebben nu wat een “kwantum computer” kan worden genoemd en het is deze kwantum computer die gebruikt zal worden bij de Jade Helm militaire oefeningen. Dat een aantal jaren geleden de productie van deze computer, het werken met dergelijke ontwikkelde technologie, een dergelijke ontwikkelde computer onder de naam van Jade 2 is gegaan. Dat dit een directe link is van de naam van de oefening zelf en een aanwijzing voor waar deze oefening echt over gaat: het gebruik van Jade 2 ontwikkelde technologie, het gebruik van de kwantum computer en alles dat er bij hoort om het militair te coördineren en de veiligheidskrachten via deze ontwikkelde intelligentie, mogelijke acties en reacties die het analyseert en van te voren al voorbereidt op dingen die misschien gebeuren.

Dat is waarom dit Bewustzijn zegt om neutraal te zijn, beantwoordt dit niet, want deze ontwikkelde technologie, deze ontwikkelde computer gebruikt deze antwoorden om verder gecoördineerde pogingen, en om hun eigen mensen op de plaatsen te zetten waar dit geanalyseerd heeft waar de reactie kon gebeuren. Als zij die er tegen zijn, zichzelf bekend maken, dan zou dit ook in de computer worden gezet en op sommige wijzen als is binnengegaan in de data herinneringsbank van deze zeer ontwikkelde computer, en dat individuen die misschien geanalyseerd worden als zijnde problemen voor de krachten en de regering en de Machten Die er Zijn, bijeen gebracht kunnen worden. Daarom is het opnieuw belangrijk dat je als individu jezelf daar niet neerzet, om jezelf in deze tijd niet in een positie te zetten van gevaar, want het is essentieel om de aard van de vijand te begrijpen, om te begrijpen dat Jade Helm de toepassing is van deze ontwikkelde technologie.

Inderdaad, zoals dit Bewustzijn heeft gezegd, de aanwijzing zit in de naam. Als Jade Helm in beheersing is van deze informatie, dan staat dus Jade aan de helmstok(roer), Jade Helm. Aldus hebben de Machten Die er Zijn direct de ware aard gegeven van deze oefening/manoeuvre om het Jade 2 programma uit te testen, om te zien hoe effectief het is aan het roer van militaire actie en politieke macht.

Dat dit Bewustzijn zegt in deze tijd, velen kunnen goed voelen dat het geen punt is als degenen die zulke machtige technologie hebben terwijl de AI krachten in dergelijke controle zijn.

Dit zou verkeerd zijn, want dit is slechts gebaseerd op een werkelijkheid die is beschreven, gemanipuleerd en beheerst door degenen die een verborgen agenda hebben en willen dat de mensheid echt gelooft dat zij niet effectief zijn en machteloos om degenen aan de macht te stoppen, om de Archons te stoppen, de AI’s, om te bereiken wat jij zij als de toekomst hebben geprojecteerd.

Maar de toekomst ligt niet vast en zelfs als zij dergelijke ontwikkelde technologie hebben, dergelijke ontwikkelde computers, dat het niet betekent dat ze zullen winnen. Het betekent slechts dat als je gelooft dat dit zo is, dat zij met dergelijke ontwikkelde technologie alle kaarten hebben en die tegen jullie uitspelen.

Velen denken dat de toekomst een technologische toekomst is, dat de menselijke groei en ontwikkeling een technologische ontwikkeling zal zijn. Inderdaad, er wordt nu veel gesproken over trans-humanisme en velen geloven dat de uiteindelijke ontwikkeling in de mensheid de aanvaarding zou zijn van technologie op een zeer persoonlijke manier, die zelfs zichzelf toestaat om technologische instrumenten en apparaten, te belichamen, zelfs in het lichaam zelf.

Dat zij die dit denken, zij die denken dat technologie de toekomst is, geloven dat dit tot hun grote voordeel is en dat ze altijd “online” konden zijn en zeer ontwikkeld voor gewone mensen. Wat niet goed wordt begrepen is dat als iemand zichzelf toestaat om een cyborg te worden (machinemens), dat ze dan onder de absolute en totale controle zouden staan van hen die de technologie hebben, zij die de Archons zijn en de AI zijn.

Dat de toekomst gezien kan worden om technologie te zijn, kan geloofd worden als een technologische toekomst, maar dit zou verkeerd zijn. Dat zou verkeerd zijn omdat de ware toekomst niet iets dat in de technologie gaat, maar eerder iets dat zich opent naar de diepere waarheid die in het framework ligt van de mensheid, die in het lichaam, het denken en hart van ieder individueel mens ligt.

Dat jullie Spirit zijn, dat jullie zijn wat niet gewoon stoffelijk van aard is. Dat jullie je naar hogere niveaus van bewustzijn kunnen uitbreiden, dat jullie je verbinden aan het gevoelsleven van Moeder Aarde zelf en dat jullie boven hen uitstijgen, degenen die op technologie vertrouwen in de leugen van technologie. Dat hun spel alleen maar effectief kan zijn als je hun spel speelt.

Dat dit de tijd is om je te realiseren dat de ware toekomst van de mensheid, van mensen, van jou het individu, ligt in het begrijpen en de uitbreiding van je grotere wezen, je Spirit wezen, je multi-dimensionale wezen. Dat om in je hogere wezen te stappen wat inhoudt ook de her-belichaming van de 12 strengen van DNA die beschikbaar zijn voor de mensheid, en ver uitstijgt boven de macht en grootsheid van de super-computer welke AI aan het ontwikkelen was en die klaar is om een veel grotere graad van toepassing te zijn dan reeds nu wordt gebruikt.

De toekomst en de ware evolutie van de mensheid en van het individu is spirituele evolutie, spirituele uitbreiding, spirituele soevereiniteit en vrijheid. Dit is wat dit Bewustzijn in het verleden heeft genoemd “het opheffen van de spirituele slagboom” en om die slagboom op te heffen boven en verder dan de slagboom werd neergezet in de plaats van degenen die de mensheid proberen te domineren en uiteindelijk hen ook te vernietigen.

Het is een slagboom die AI en de Archons nooit kunnen bereiken, vanwege hun gebrek aan zielen verbinding en spiritueel bewustzijn, dit is niet te snappen voor hen dat er zoiets kan zijn wat ver buiten hen kan eclipsen(verduisteren).

De ironie is dat ze zich bewust zijn dat de mensheid het potentieel van uitbreiding heeft verder dan hun beheersing en ze zoeken wanhopig om een dergelijke ontwikkeling van het denken, van het hart van spirit te vernietigen, ze zoeken wanhopig om de mensheid vast te zetten in de beperkte geloofsstructuur die gewoon is voor de mensheid van deze tijd.

Dit lijdt aan arrogantie en uiteindelijk negeren in deze zaak. De arrogantie om te geloven dat zij wel succesvol zullen zijn, zij zullen de mensheid tegenhouden om deze spirituele kwantumsprong te maken. Ze hebben het fout. Het is wat bevolen is door de Goddelijke Bron Zelf om zo te zijn. Het is dat wat de toekomst is die door de Goddelijke Bron werd gedroomd, door dit Bewustzijn, door jullie eigen spirituele wezen.

Toch is hier de vrije wil en dus is het zo dat ieder individu kan kiezen wat het plan van de Archons AI’s is, gelovend dat de technologie de sleutel heeft, gelovend dat men niet effectief is en krachteloos is door hen te weerstaan, en dus door toe te geven aan hen, in te geven naar hen, in te stemmen met hen, men kon goed, vanwege hun recht van keuze, die negatieve werkelijkheid ervaren en de tijdslijnen die verbonden zijn aan een dergelijke negatieve toekomst.

Alternatief, kan de mensheid veel dieper beginnen te zien in het konijnenhol, om te zien waar zij die willen beheersen en manipuleren, het eigenlijk mee naar toe zouden nemen. Er is een ontwaken dat bezig is, en die is versneld, die gebeurt met een snelheid waar zelfs de AI Archon mensen problemen mee hebben om die te identificeren en dat dit begint bij elke en ieder mens. Dat begint met jou. Het is jullie keuze of je het gemanipuleerde geloofsstelsel en de structuren wilt onderschrijven die op de plek zitten van die Archon AI of niet. Om er voorbij te kijken, om te streven naar het openen van de innerlijke uitdagingen van je eigen wezen, de innerlijke kanalen van je eigen wezen, om die kanalen te pakken en ze te volgen, om de individuele uitdagingen op te maken die je kunt beleven en om het hoogste en beste te kiezen.

Het is de her structurering van het bestaan het geloofsstelsel dat in deze tijd gebeurt, maar voor die her-structurering zit eerst de verwoesting van wat is geweest. Zij die de Archons zijn, zij die AI zijn, zijn de oude stelsels van geloven, de oude structuren van geloof die deze planeet nog steeds runnen en nog steeds grote macht hebben over de volgende anderhalf jaar, maar die komen aan een eind.

Wat meer belangrijk is, is om je niet op hen te focussen en waar zij heen gaan en wat ze aan het bereiken zijn, maar om hen eerder te observeren, om de aard van het spel dat ze spelen te begrijpen, en te kiezen om niet mee te spelen. Om eerder alternatieve benaderingen te kiezen, niet de benadering van het stoffelijke, niet het antwoord van gewapende confrontatie en tussen beide komen, om hen niet te bestrijden op hun speel veld.

“Zij die leven door het zwaard zullen sterven door het zwaard,” is het gezegde. Toepassend in deze tijd: eerder dan het zwaard te kiezen, kies je liever de pen, kies eerder om je eigen innerlijk vermogen te ontwikkelen, kies eerder om jezelf te ontdekken als het spiritueel wezen dat je echt bent, en hef de slagboom op, hef jouw slagboom op. Vind de waarheid van binnen, en weet dat de Archons, de AI’s geen kans hebben in God’s werkelijkheid, De Goddelijke Bron’s Werkelijkheid, waar jullie deel van zijn, waar jullie toe behoren.

Dat dit Bewustzijn compleet is, maar ook open voor meer vragen.

Zou het eerlijk zijn te zeggen dat de Archons feitelijk jaloers zijn op de mensheid omdat de mensheid een ziel heeft en zij niet en door dat, willen zij verwoesten wat wij hebben omdat ze dat zien als een groot voordeel. Ze begrijpen het niet, ze begrijpen onze vermogens niet, maar ze proberen op een of andere wijze teniet te doen wat onze vermogens zijn door ons in trans-mensen te veranderen, zodat we net als hen kunnen zijn.

Dit is een juist begrip. Dat het een soort buitengewone jaloersheid is wat ook een soort gekte is, een gekte die voert naar de verwoestende drang in het stuk van die Archons, die AI’s.

Het is een zeer complexe situatie, maar het is zo dat ze jaloers zijn op de mensheid om hun vermogen tot uitbreiding, vanwege hun ware aard als spirit en hun verbinding met de Goddelijke Bron, en dat is fundamenteel waarom ze zoeken om trans-mensen te scheppen die drones kunnen zijn, die geen toegang hebben tot de Ziel of tot Spirit, die zouden zijn als zijzelf. Het is hun uiteindelijke fantasie, … fantasie misschien, antwoord is het woord dat dit Bewustzijn zoekt, hun uiteindelijke antwoord aan de Goddelijke Bron, want het is deel van wat ze geloven dat de Goddelijke Bron hen niet kan aanraken, want ze liegen over de Goddelijke Bron, of anders wordt het zo door hen gehouden.

Dus eigenlijk zijn ze bang voor ons, daar komt het allemaal vandaan, nietwaar?

Als men dieper graaft, dan is het uiteindelijk inderdaad vrees die achter dit alles ligt. Ze zijn bang dat ze worden omver gegooid, afgestoten, ontkend en afgedankt. En hierbij is dat waar de jaloersheid is tegen dat wat de uniciteit is van een menselijk wezen en van de mensheid, en een voelend bewustzijn die een spirituele verbinding heeft, want zij hebben gestreden tegen dit soort, niet tegen alleen mensen maar anderen die buitenaardse wezens genoemd kunnen worden, een lange tijd, en altijd met het doel om ze te vernietigen omdat ze uiteindelijk bang voor hen zijn. Ze zijn bang voor de Goddelijke Bron Zelf, van Spirit Zelf en zouden altijd willen verpletteren wat het vermogen is van elke voelend wezen die zichzelf kent als een Goddelijke Bron Wezen, een Spirit Wezen. Het is echt vrees die hen uiteindelijk beheerst.

Dus zij, die mensen die verder gaan met dit project, met de kwantum computer en al dat soort dingen, zijn gewoon de slaven van deze Archons omdat de Archons eigenlijk niets stoffelijks kunnen scheppen, omdat ze niet stoffelijk zijn, bouwen ze op die mensen die denken dat ze gewoon zo slim zijn, en ze zijn het beste van het beste, ze zijn de elite, en de rest erbij, maar wat ze echt doen is dienaren zijn van de Archons, en aan het eind van de dag geven ze niets om hen.

Dit is zo. Het zijn de slaafse volgelingen van de Archons, en ze kozen ervoor dat te zijn, want ze zien dat hier een voordeel te krijgen is voor hen in stoffelijke termen, in lagen en niveaus voor de macht die ze op deze planeet hebben. Er zit nog meer complexiteit bij omdat zij, degenen die de loyale dienaren zijn, ook vier-dimensionaal werken, zoals de Archons. Maar uiteindelijk hebben ze hun ziel verkocht aan de duivel of aan het evil/kwaad, of aan de Archon AI krachten, ze zijn verkocht omdat ze denken dat ze de consequenties kunnen vermijden van hun daden. Op sommige wijze, zijn dezen die dienen, zoals de Reptilianen, de Orionners, de Anunnaki ware slaven voor de Archons, de AI, de ziel-lozen.

Dus, kunnen wij dan, ik bedoel, we moeten spijt voor hen hebben, dus kunnen wij dan niet hun hogere zelven oproepen, dat ze een soort van ommekeer krijgen in hun denken, en wijsheid hebben om te begrijpen waar ze echt naartoe gevoerd worden. (waar ze in geleid worden)?

Je maakt een fout dat je zei dat je hun hoger zelf gaat oproepen. Als ze zielloos zijn, hebben ze geen hoger zelf.

Ja, ik begrijp het. Ik praat over de mensen die hierbij zijn betrokken, die hebben wel een Hoger Zelf. Maar zij realiseren zich niet waar ze echt in lopen.

Dat dit Bewustzijn nu begrijpt dat je eerder op de Orionners, de Reptilianen wijst die feitelijk nog een zielenverbinding hebben, alhoewel zij die niet wilden benadrukken of er mee willen werken, en hierin ben je correct. Dat men naar hen, bijvoorbeeld de Rothschilds, de Windsors, de Bushes, de Rockefellers, zij die deel zijn van de beheersers op deze planeet, energieën kon zenden naar hen, naar hun Hogere Zelf aspecten, om hen te bevrijden, of minstens om hen uit te dagen. Dit is waar dit Bewustzijn eerder over sprak, om andere manieren te gebruiken om dezen te bestrijden, niet om met hen op stoffelijke wijze te vechten, maar om hen te begrijpen, “ken je vijand” zoals het gezegde gaat, en om dan een andere route te nemen, om een andere manier uit te proberen om de dingen te veranderen.

Dus is het zo dat men bijvoorbeeld, Koningin Elizabeth’s Hoger Zelf energieën kon sturen om haar er aan te doen denken wie zij werkelijk is. Dat er niet moet worden vastgehouden dat zij die zo lang in de macht zijn gevestigd, niet kunnen worden bereikt, dat men moet vasthouden dat iedereen kan worden bereikt door de Goddelijke Spirit, als zij dit willen. Als ze dat niet willen, dan zullen ze doorgaan om dienaren van hen te zijn, die Archons, maar het betekent niet dat jij, het individu zelf een dienaar en slaaf voor hen moet worden en voor wat zij proberen klaar te spelen.

Dank u, Bewustzijn. Dat zijn alle vragen die ik voor vandaag heb en ik dank u en ik dank u voor de informatie die u hebt gegeven. Ik weet zeker dat het mensen veel heeft gegeven om over na te denken en hopelijk zullen er vragen doorkomen als mensen nog andere gedachten of ideeën hierover hebben, die ze aan u willen presenteren.

Dat dit Bewustzijn beschikbaar is voor verdere vragen.

Dank u, Bewustzijn.

Bron: http://rainbowphoenixcom.ipage.com/Archives/20150702M.pdf

Vertaling: Winny winnyd@stralendetoekomst.nl

Rainbow Phoenix op 29 maart 2015: “Germanwings Crash Deel 2,” gechanneld door Will Berlinghof

Rainbow Phoenix op 29 maart 2015: “Germanwings Crash Deel 2,” gechanneld door Will Berlinghof

Audiolink: https://soundcloud.com/rainbow-phoenix/germanwings-crash-part-2

(Dit tweede deel is een vervolg op de channeling van Rainbow Phoenix van 28 maart 2015 die hier te lezen is)

(Automatische vertaling. Deze wordt nog verder bewerkt.)

Dat Kosmisch Bewustzijn beschikbaar is. Ga verder alsublief.

Dank u en welkom Bewustzijn. Dank u nog voor het bij ons zijn vandaag voor de Rainbow Phoenix bijdrage aan de openbare zitting van 29 maart, 2015. Will Berlinghof is de Stem voor uw berichten, Joan Mills is de vraagsteller en energiegever. De Wet van het Licht, de Wet van Liefde, de Wet van Eenheid en de Wet van Dankbaarheid is ingeroepen. Is er een openingsboodschap of een gebeurtenis die u zou willen bespreken op dit moment alstublieft? Dankuwel.

Dit Bewustzijn wil er inderdaad voor kiezen om verder te bespreken dat wat gisteren werd besproken, de boodschap presenteerde gisteren over de crash van het Duitse vliegtuig. Dat de informatie die uit andere bronnen beschikbaar zijn kunnen worden bekeken, dat een deel van de opmerkingen die dit Bewustzijn gisteren maakte zal onderbouwen.

Dat via de website Veterans Today, door de bijdragen van de ene Gordon Duff, informatie is vrijgegeven, dat suggereert dat volgens de handleidingen van het vliegtuig van het bedrijf dat de vliegtuigen heeft geproduceerd, de kwestie van het niet in de cockpit kunnen komen wordt besproken en dat de werkelijke handboeken die het lijnvliegtuig bedrijf dat de Airbus heeft geproduceerd, duidelijk maakt dat in werkelijkheid het mogelijk is om het vergrendelingscommando van de cockpit te wissen waardoor het binnenkomen in de cockpit kan gebeuren. Maar om wat voor reden dan ook, ondanks het feit dat de codes die de lockdown procedure geïmplementeerd vanuit de cockpit kon overschrijven, de deur nog steeds niet zou openen.

Dat dit wordt besproken in Duff’s artikel in Veterans Today, ook het had gemeld op het nieuws bekeken door de stem van dit bewustzijn, de Tolk, op het lokale nieuws. Dat die vorderingen die gemaakt werden en worden gemaakt, dat de co-piloot Andreas Lubitz, dat hij depressief was, zijn onjuist. Dat de kliniek die naar verluidt heeft hem behandeld heeft verklaard dat hij niet in een depressieve stemming of een suïcidale gemoedstoestand, maar de gemeenschappelijke rapportage is dat hij suïcidaal en dat zelfs een ex-vriendin die naar voren is gekomen heeft beweerd dat hij maakte om haar opmerkingen te zeggen, jaren geleden, maanden geleden, dat hij zijn stempel zou verlaten. Dat zijn verzinsels. De vermeende opmerkingen van een vermeende vriendin terwijl ze zijn genomen door het publiek als waarheid van het evangelie, worden gezien als niet waarheidsgetrouw zijn helemaal niet, een deel van het bedrog, een deel van de cover-up.

Daarom is deze Awareness, door de presentatie van deze informatie op dit moment wordt weer wat suggereert dat de dingen niet zijn wat ze lijken. Dat er een agenda door bepaalde mensen een verkeerd beeld van de co-piloot in de cockpit, die naar verluidt opzettelijk was in zijn inspanningen om de vliegtuigcrash presenteren. Dat deze cover-up stukjes van de waarheid, die niet de waarheid helemaal niet, maar als zodanig gepresenteerd, hebben een bijbedoeling, worden voorgelegd aan de aandacht te verschuiven van andere factoren.

Een ander stuk van de informatie die in Veteranen Vandaag is de informatie die de meeste moderne vliegtuigen, met name de Airbus lijn en andere moderne vliegtuigen, zijn nu in staat om te worden gevlogen door exterieur degenen, dit vergelijkbaar met de drones die nu worden gebruikt, dat een vliegtuig kan zelfs worden aangevoerd vanuit de verte als er urgentie, als er behoefte is.

Deze maatregel is al lang beschikbaar in de volgende vliegtuigen geweest, zodat deze vliegtuigen nooit kan worden gebruikt als wapens tegen kerncentrales, bijvoorbeeld, of tegen het Pentagon, het Witte Huis, ziekenhuizen, andere belangrijke doelen.

Dit vermogen om over te nemen van het vliegtuig, vervangt de piloten van dat vliegtuig en het vliegen, op een veilige locatie, zelfs de landing het waarom heeft dit niet op als werd opgemerkt en bekend dat de co-piloot was op het punt om het vliegtuig crashen? Men kan dan vragen of suggereren dan ook dat de piloot wordt buitengesloten van de cabine kon niet in om een ​​oproep aan de autoriteiten te vragen voor het vliegtuig op afstand worden gevlogen.

Maar er is een andere factor, die wederom niet wordt gemeld: dat op moderne vliegtuigen zijn er die telefoons bekend als zat telefoons of satelliet telefoons, die gebruikt kunnen worden om plaats oproepen rechtstreeks via satellieten om die degenen die moeten worden geïnformeerd. Daarom is het niet alleen om de radioverbinding van de piloten om de torens op de grond, maar dat deze satelliet telefoons zijn in moderne vliegtuigen, voor gebruik in het geval dat communicatie mogelijk dalen in de cabine.

Maar deze satelliet telefoons werden niet gebruikt of als ze werden gebruikt het is niet gemeld. Dit bewustzijn ziet dat er een poging was van de piloot buitengesloten van de cabine naar de satelliet telefoon gebruiken om te vragen voor interventie, om te vragen om het vliegtuig te worden overgenomen en op afstand gevlogen.

Dit zou natuurlijk niet hebben opgepikt op de cabine flight recorder, maar het is te zien dat de inspanningen werden gedaan om de satelliet telefoon te gebruiken, maar ze waren niet succesvol. Dit apparaat kan niet doen wat het moest doen, maken een dergelijke oproep rechtstreeks via de satelliet systeem. Ook dit Awareness stelt dat er twee vliegtuigen in tandem met het vliegtuig. Wanneer dit Awareness zegt vliegtuigen, maar dat betekent niet twee militaire straalvliegtuigen of zelfs andere vliegtuigen maar eerder geavanceerde vliegende ambacht, dat die normaal zou worden genoemd UFO’s of buitenaardse schepen.

Dat het al lang beweerd dat er mensen zijn agentschappen van de Verenigde Staten de overheid en andere regeringen van de wereld die deze vaartuigen hebben en dat veel van de gerapporteerde UFO-waarnemingen zijn niet buitenaards ambachtelijke maar eerder het ambacht van degenen die deze technologie, die geheimzinnige en verborgen en houden zich bezig met vluchten die niet zijn bedoeld om te worden bekend over.

Deze vaartuigen kan stil vliegen, voor een deel van dat wat leek een mysterie met betrekking tot vorderingen die twee andere vliegtuigen werden gezien om het te vliegen met het vliegtuig, of zouden hebben gespeeld naast het vliegtuig aan beide kanten zijn, dat het niet gemeld door mensen op de grond dat zij drie vliegtuigen hoorden. Dit is natuurlijk geavanceerde technologie waardoor deze vaartuigen, deze geavanceerde ambacht om in stilte te vliegen. Het wordt ook onderhouden door dit besef dat deze degenen waren degenen die bepaalde fail-kluizen die aan boord van het vliegtuig waren, zoals een overheersende code dat de deur kon openen, zoals het zat telefoons die niet werkte laten voorgaan.

Dat als je zal het wordt gezien dat deze twee vliegtuigen, deze geheimzinnige vliegtuigen, deze extraterrestrially gebaseerd vliegtuigen werden hier gebruikt om temperen het gebied van communicatie af te leiden en te voorkomen dat fail-kluis van het werken. Naar aanleiding van deze, zoals reeds aangegeven, is te zien dat weer door middel van geavanceerde technologie die in de ambachtelijke konden Mind Control van de copiloot, om hem in een hypnotische trance-achtige toestand gebracht waarin deze ene dacht dat hij het vliegtuig correct vliegen, niet realiseren, omdat hij in een geïnduceerde staat, dat in werkelijkheid hij het protocol dat zou leiden tot het vliegtuig te dalen recht in een berg had verloofd.

Dat het gepland was op deze manier. Dus deze aanval was vooropgezet. Dat het plan dat niet ad hoc bij alle maar die intentie en doel, het doel, beneden dit vlak het doel doden 150 mensen, het doel van het doden van een bepaalde persoon die op het vliegtuig, de bedoeling had van het verzenden van waarschuwingsberichten naar Hollande, de president van Frankrijk en aan Merkel de bondskanselier van Duitsland, voor deze twee en anderen zijn onlangs veranderen van hun economische allianties. Dat zij hebben beiden onlangs hun intentie en het ontwerp samen te werken met het Chinese bankwezen en ook een belang in de BRICS wereldbank dat Rusland, India, Brazilië, China en Zuid-Afrika zijn de vorming aangekondigd.

Dat degenen die aan de macht van dat wat dit bewustzijn het oude regime zouden noemen zijn intens ongelukkig over deze verschuiving in de machtsstructuur, de economische machtsstructuur. Dat degenen zoals Duitsland en Frankrijk zijn openlijk verklaren hun intentie en, zoals reeds door dit bewustzijn verklaard, dat een deel van de reden voor het neerschieten, het terugdringen van dit vliegtuig, voor het niet in letterlijke zin werd neergeschoten, maar het terugdringen van de Germanwings vliegtuig was inderdaad om een ​​boodschap over te brengen aan degenen zoals Merkel en Hollande dat ze beter voorzichtig zijn, want als ze dat doen, die de Machthebbers van het oude regime niet bevalt zal er vergelding zijn. Dat ze kunnen neerhalen vliegtuigen, kunnen ze treinen crashen, ze kunnen gevaarlijke situaties, niet alleen voor de onschuldige slachtoffers die zullen worden geofferd, maar voor de leiders zelf creëren.

Beide leiders, bijvoorbeeld, maken veel vluchten naar verschillende delen van de wereld en voor hen in zo’n dramatische zaak die hun vliegtuigen kon ook naar beneden worden gebracht om te worden aangetoond, is dat waarschuwing dit bewustzijn is het spreken van deze leiders op een zeer persoonlijk niveau .

Het is dus al gezien dat er verborgen en verborgen redenen waarom dit vliegtuig naar beneden werd gebracht, een vliegtuig dat lijkt inconsequent zijn geweest, bij wijze van spreken, gewoon een van de duizenden vluchten die elke dag vliegen. Toch is er meer aan de hand natuurlijk dan wat er wordt gepresenteerd.

Dat dit Bewustzijn sprak over de snelheid van de respons, de snelheid van het blussen van de reden voor de crash, de reden hiervoor is opnieuw dat de copiloot had opzettelijk crashte het vliegtuig zodat hij zich kon doden en een verklaring afleggen. Dat terwijl deze is dat die wordt uitgevoerd is opgemaakt voor het publiek om te consumeren, wordt aangetoond dat dit niet per se de waarheid van de zaak.

Dat er de verborgen agenda van de kracht Elites die zien hun macht wegglijden, die zien hun traditionele bondgenoten springen schip, dat bedroeft hen enorm en dat dit is allemaal onderdeel van de manier van de respons door hen uit te zenden hun berichten. Maar het is ook de bedoeling van de massa manipulatie van de menselijke geest, van het menselijk collectieve bewustzijn.

Er wordt aan herinnerd dat de bedoeling van de krachten zijn die de massa slaap worden gehouden, dat zij gecontroleerd en gemanipuleerd en op hoge niveaus van angst en angst gehouden.Een bijproduct van het crashen van de Germanwings vliegtuig is dat het in de menselijke psyche nog een ander ding bang voor te zijn, dit wezen van het vliegen, dit wezen van schurkenstaten piloten die hun vliegtuigen kan crashen heeft gezet. Hoewel dit niet wordt gezien als de meest directe reden voor crashen dit vliegtuig, is te zien dat dit wordt gedacht door deze Machthebbers als een voordeel om hun agenda en om hun plan van de massa-controle en manipulatie van het menselijk bewustzijn, van de massa geest, de collectieve geest van de mensheid, waardoor ze op een hoog niveau van angst. Overal waar ze draaien, overal waar ze kijken er is iets anders bang te zijn over, om te worden bezorgd over.

Dat de presentatie van het nieuws bereikt dit doel ook. Dat dus hier is nog een ander ding om te bezorgd over, bang te zijn over en het wordt gezien dat reserveringen op de Germanwings vliegtuig, met behulp van die lucht bedrijf zal dalen, net zoals ze gedaald met Malaysian Air zijn. Dit is ook onderdeel van de agenda tegen degenen die niet toeing de lijn, die niet doen wat de Machthebbers wilt dat ze doen.

Die uiteindelijk dit evenement, zoals reeds door deze Awareness beweerd, is een false flag gebeurtenis met het doel en de strekking van het creëren van angstige situaties, om gebruikt te worden als een waarschuwing tegen bepaalde leiders, één aan boord van het vliegtuig, die informatie hadden ze bereid was te elimineren en klaar om te onthullen.

Deze heeft er nooit om iets te doen met de helft maatregelen of willekeurig, sprake is van opzet en het ontwerp achter hun aanvallen. Dat dit zo is in het breken van de Duitse vliegtuig, dat dit zo is in het geval van Parijs, waar degenen die werden beschuldigd terroristen zijn binnengedrongen het magazine. Dat ook dit was een false flag gebeurtenis als zo velen waren.

Men moet niet vergeten dat dit een kritische en cruciaal moment is voor de Machthebbers. Het is door dit Bewustzijn gezegd dat 2015 hun laatste window of opportunity om de planeet te beïnvloeden, om het collectieve bewustzijn van de mensheid beïnvloeden zonder al te veel blootstelling, te veel blootleggen van de bedoelingen en het doel van de plannen zelf en degenen die het uitvoeren gesproken uit deze plannen, initiëren van deze plannen.

In 2016 is te zien dat veel, veel meer zullen zich ervan bewust geworden dat misschien dingen niet zijn wat ze lijken. Maar deze degenen die vastzitten in hun eigen gedragspatronen zullen hun acties voort te zetten, het is gewoon dat dergelijke acties meer en transparanter zal worden. Op dit moment, in deze tijd van het jaar 2015, dat ze nog steeds handelen ongestraft met de overtuiging dat ze niet zullen worden ontdekt. Maar ook dit touw wordt steeds ontrafeld, de strengen van hun intentie begint te rafelen en komen uit elkaar.

Dus het is als er een evenement, zoals het opzettelijk crashen van de Germanwings vliegtuig dat er velen zijn die zich afvragen over dit, die twijfelen aan deze, ook al is de presentatie van de waarheid over de ether lijkt overweldigend suggereren dat dit was de acties van een eenzame persoon die niet in volledige controle was.

Daarom is een situatie voor een individu om te kijken naar deze kwestie en vragen met betrekking tot de gebeurtenis. Dat als dit als dit was inderdaad een false flag gebeurtenis, dan zou er bewijs dat lijkt te suggereren dat het niet was wat het leek te zijn.Dergelijk bewijs wordt naar voren komen, elementen, zoals de handboeken van het vliegtuig waarin staat regelrechte in hun handleidingen geproduceerd jaar geleden dat de deur kan worden overschreven. Er zijn mensen die zeggen dat de copiloot, ook al zijn er de beschuldigingen dat hij mentaal onevenwichtig, dat er mensen zijn die zeggen dat hij het niet was, dat hij niet depressief, dat hij wordt medisch behandeld werd voor bepaalde een bepaalde staat, maar dat hij niet depressief.

Er andere aanwijzingen dat is ook beschikbaar voor degenen die op zoek zijn, degenen die open staan ​​voor meer dan dat wat de gecontroleerde lijn van misleiding wordt gepresenteerd via de ether, via de media, in de pers, door de mond van degenen die in posities van gezag. Maar wat nodig is, is dat het individu neemt een verantwoordelijkheid hier, de verantwoordelijkheid van het kijken dieper, onder de verantwoordelijkheid van niet alleen geloven, ook al is het zeer verleidelijke en zeer dwangmatig te geloven wat er wordt gepresenteerd op het nieuws en in de kranten, dat men heeft nog steeds een positie van neutraliteit, de positie van de waarnemer vragen te stellen, zodat men kan kijken naar deze zaak, niet in het licht dat het wordt gepresenteerd, niet in de misleiding die plaatsvindt maar eerder met een frisse geest bereid om kijken naar alternatieve verklaringen en afspraken, ook al zijn ze extreem, zelfs als ze duwen een tot het uiterste van de geloofwaardigheid in termen van wat ten opzichte van wat wordt beweerd te zijn gebeurd had kunnen gebeuren.

De kwestie van geavanceerde vliegtuigen gebruikt door een geheime bureau dat de machtselite bedient is voor velen gewoon te veel om te geloven. Het feit dat er verborgen agenda’s tegen individuen en dat er zelfs een bereidheid om honderden en zelfs duizenden levens om de doelstellingen van de degenen die de macht hebben, die hebben de agenda te bereiken offeren, lijkt belachelijk om de meerderheid van de mensen en ze niet bereid zijn dergelijke extreme samenzweringstheorieën te vermaken.

Maar simpelweg omdat ze extreme betekent niet dat ze niet correct zijn, betekent niet dat er geen waarheid achter de beschuldigingen van degenen die de presentatie van informatie in strijd is met de openbare presentatie van dat wat wordt beweerd om de waarheid door de ambtenaren en de te autoriteiten.

Daarom, zoals reeds door dit bewustzijn verklaard, deze afschuwelijke en tragische gebeurtenis, deze gruwelijke misdaad tegen onschuldigen is een evenement dat kan ook helaas of gelukkig worden gebruikt als een kans om dieper te kijken, om te vragen, raadpleeg dan een oordeel te behouden in deze zaak tot meer wordt naar voren gebracht, meer wordt gepresenteerd.

Dit betekent niet dat dit soort informatie nooit meer dan CNN of een van de andere gecontroleerde media zullen worden gepresenteerd en het inderdaad een zekere mate van verantwoordelijkheid en de bereidheid voor degenen die vragen om de zaak verder te onderzoeken, om open te zijn bewijs dat wordt gepresenteerd uit alternatieve bronnen, open te staan ​​voor suggesties die worden gemaakt door degenen die worden gedemoniseerd als samenzwerings mafkezen. Het is een persoonlijke verantwoordelijkheid, maar het is er een die grootser en een grotere toepassing heeft ook, voor zo meer bewust te worden van wat de waarheid van de situatie en niet de vermeende waarheid, dat wordt gepresenteerd, als meer en meer deel deze met anderen is bewustzijn, collectieve bewustzijn doet beginnen te groeien.

Dit jaar van 2015 is nog steeds een tijdsbestek wanneer de Machthebbers hebben een zekere mate van bescherming nog steeds van de waarheid van de zaak geopenbaard, dat het niet zo is dat betekent dat ze kunnen werken met straffeloosheid, dat ze het gevoel dat ze nog beschermd als ze altijd geweest voor het uitvoeren van hun sluwe plannen, hun manipulaties van het menselijk bewustzijn, de collectieve menselijke geest.

Maar nu komen we tot een conclusie. Dat gewoon omdat ze denken dat ze veilig zijn in hun misleidingen en hun leugens, betekent niet dat het touw niet begint te ontrafelen, dat de strengen zijn niet uit elkaar wordt getrokken.Het gebeurt, maar in dit stadium is vereist dat de individuele onderzoeken de situatie voor zichzelf, hun eigen conclusies trekken, zijn open voor alternatieve mogelijkheden in zulke valse vlag evenementen.

Dat dit bewustzijn zal op dit moment laat het daarbij, maar het is weer een kans om het evenement te ontleden en dat wat gebeurtenis te zijn achter het evenement met informatie die beschikbaar is, dat de geest kan verbreden, die kunnen helpen een kijkje door de bedrog en naar een nieuw niveau van bewustzijn te bereiken als om de intentie en het doel van degenen die proberen om gebeurtenissen te manipuleren om hun eigen doel te dienen.

Dat dit bewustzijn is voltooid deze extra opening boodschap die weer betrekking op de gebeurtenissen van het crashen van de Germanwings vliegtuigen, de zondebok van de copiloot en de intenties van sommige degenen die gebruik maken van dit evenement evenals andere valse vlag evenementen om hun agenda te dienen en hun doel.

Dat dit Bewustzijn is beschikbaar op een vraag of vragen die de Energizer zou kunnen hebben als je inderdaad vragen heeft voor dit Bewustzijn.

Eigenlijk was het een uitstekende presentatie, Bewustwording en ik denk dat je meer deze tijd dan je eerder hebt gedaan en alle vragen die ik had overbodig zou zijn, maar ik waardeer de kans om een ​​vraag of twee vragen hebben behandeld, dank u.

Dat dit Awareness beschikbaar zal zijn in de dagen, weken, maanden vooruit naar eventuele andere vragen beantwoorden van een ieder die interesse hebben in deze kwestie of tot andere valse vlag gebeurtenissen, maar voor nu is dit bewustzijn is compleet met deze tweede opening bericht over de Germanwings vliegtuigen ramp, het bedrog dat wordt gepleegd over de mensheid nog maar eens.

Waar, zeer waar.

Bron: http://rainbowphoenixcom.ipage.com/Archives/20150329OM.pdf