Een kort overzicht van een aantal begrippen die Cobra hanteert – Deel 1, door Melinda Si ebold, 19 augustus 2018.

Prepare for Change: Een kort overzicht van een aantal begrippen die Cobra hanteert – Deel 1, door Melinda Siebold, 19 augustus 2018.

Gezien de lengte van het oorspronkelijke artikel wordt deze in delen vertaald en op deze blog geplaatst.

Vandaag deel 1…

De onderstaande lijst met definities is samengesteld uit onder andere de artikelen en interviews met Cobra. Schrijfster Melinda Siebold heeft gemeend dat deze definities zo veel mogelijk overeen zullen komen met hoe Cobra deze definities zelf zal verwoorden. Dit betekent echter niet dat Cobra voor de volle 100% achter deze lijst staat. Dit kan wel zo zijn of niet zo zijn.

Deze lijst wordt hier weergegeven zoals schrijfster deze heeft opgesteld, wat echter niet wil zeggen dat ik zelf al deze definities op dezelfde manier zou verwoorden.

Als eerste het begrip in het Engels, daarna tussen [haakjes] in het Nederlands.

Melinda Siebold schrijft:

De volgende zijn of citaten of parafrases van het lid van de Resistance Forces (Resistance Movement – Verzetsbeweging) die we kennen bij het pseudoniem Cobra. Deze citaten worden niet noodzakelijk continu gebruikt, maar zijn fragmenten uit zijn geschriften. Alles wat tussen haakjes staat zijn toevoegingen door de samensteller van deze informatie.

Absolute (the) – [het Absolute]: Het Absolute is niet gecreëerd – was altijd – zal altijd zijn. De contingentie is niet gemaakt met een doel. Het was een uitbarsting van een willekeurige functie, een anomalie en die twee zijn logisch tegenovergesteld. Het zijn twee zeer sterke maar tegengestelde krachten en de spanningen tussen die twee creëerden het universum. Niemand creëerde de anomalie – het gebeurde bij toeval.

All Seeing Eye (the) – [het Alziende Oog]: Het Alziende Oog, symbool van de Bron (God). Het is het alziende oog van de ene wereldorde voor de bozen.

Anunnaki : Een disinfo term, bedacht door Zacharias Sitchin.

Apostles – [Apostelen]: Er waren zes mannelijke en zes vrouwelijke apostelen van Jezus.

Archons – [Archonten]: De Aardse archonten zijn helemaal duister. Zij zijn niet de Guardians (de Bewakers of Voogden van de Aarde). Hoofdzakelijk worden ze gevonden bij de Duitse en Italiaanse zwarte adel. De slechten zullen er voor moeten werken om te corrigeren wat zij hebben gedaan, als ze zich tot het Licht wenden. De archonten kwamen hier toen negativiteit op andere planeten werden verwijderd rijgemaakt. Dit was hun laatste bastionbolwerk en ze kwamen hierheen en hebben de planeet ongeveer zesentwintigduizend jaar geleden gegijzeld in een vijandige overname.

Een archont is eigenlijk een wezen dat is onderworpen aan een zeer sterk onnatuurlijk mutatieproces. Lang geleden, ergens in de Galactische geschiedenis van de Melkweg, was er een bepaalde groep wezens die in feite zeer krachtige engelen waren en die materie wilden ervaren, dus bedachten ze zeer geavanceerde op technologie gebaseerde elektromagnetische velden die ruimte en tijdcontinuüm vertekende. Toen ze zichzelf onderwierpen aan deze technologie heeft dit hun bewustzijn veranderd, en dit is de bron van het kwaad zoals je het zou kunnen beschrijven. En omdat die wezens eerder al krachtige engelen waren geweest, werden ze na dit proces zeer krachtig, ik zou zeggen demonen.

Zij hebben de quarantaine-aarde gecreëerd en zij hebben deze planeet de afgelopen 26.000 jaar geregeerd (beheerst) en nu is het tijd voor hen om te gaan. Hun tijd is voorbij. Archonten zijn de topdemonen en demonen zijn de lagere archonten.

De meeste fysieke archonten werden in het midden van de 19e eeuw gedwongen om de aarde te verlaten, tijdens de maartrevolutie in Europa die werd geleid door de Lichtkrachten.

De archonten communiceren met Yaldabaoth door middel van meditatie. De katholieke kerk is door de archonten opgericht en wordt door Draco’s beheerd.

Sommige archonten hebben zich tot het Licht gewend toen ze gevangen werden genomen en naar het moederschip en andere locaties werden getransporteerd. Enkele van hen hebben hun verkeerde keuzes gerealiseerd. Archonten zijn geen Draco’s of reptielen. Meestal zijn het negatieve Andromedanen. De Chimera-groep komt ook van Andromeda – maar niet alle Andromedanen zijn slecht. De Chimera-groep zijn degenen die het reïncarnatieproces manipuleren – de zogenaamde Heren van Karma (Lords of Karma). Ze werken aan het onderdrukken van de menselijke spiritualiteit en creëerden monotheïstische religies en religieus dogma’s. De Chimera komt ook uit de Andromedanevel, maar is een andere zielsgroep die meer technologisch georiënteerd is. Het is hun doel om de quarantaine-status van de aarde in stand te houden, en de mensheid geïsoleerd en tot slaaf te blijven houden.

Ark of the Covenant – [Ark van het Verbond]: Een manifestatiekamer. Vroege versies waren dit. Latere versies hadden alleen de mogelijkheid om bepaalde elektromagnetische velden te creëren om communicatie met andere dimensies mogelijk te maken. De Ark van het Verbond is in handen van de Lichtkrachten.

Ascension – [Ascensie of Ascentie]: Sirians en Pleiadiers als ras zijn nog niet geascendeerd. Mensen die geascendeerd zijn, gaan nooit meer dood. Ascensie is bevrijding van het ruimte-tijd continuüm. Jezus en Boeddha bereikten hun ascensie op het moment van hun dood, of ik kan beter transformatie zeggen, toen hun openbare fysieke leven voorbij was en ze zijn overgegaan naar een hogere staat van bewustzijn. Een vragensteller vroeg aan Cobra: “Waarom zijn ze als stervelingen overleden?” Hij antwoordt: Eenvoudig om een voorbeeld te geven en feitelijk is Jezus, hij in het bijzonder, een paar dagen daarna in zijn lichtlichaam gematerialiseerd. Dit is de kern van ons ascensieproces – (Zeg het volgende hardop): “Ik roep de Pilaar van Puur Wit Licht op om over mij neer te dalen en zich om mij heen te vormen. Ik roep de tegenwoordigheid van de IK BEN DIE IK BEN op om zich bij mij te voegen en met mij samen te smelten.”

Astral Plane – [Astrale vlak]: Het duister vermomt zich als licht op het astrale vlak, maar als je intuïtie goed is, kun je het zien. Ze manipuleren zelfs de Lichtkrachten op het etherische (astrale) vlak. In theorie zou je, als je alle gehechtheden en negatieve emoties zou kunnen uitzuiveren, kunnen ontsnappen aan het astrale vlak dat nog steeds een deel van de Aarde is.

Atlantis: Atlantis was een grote beschaving die verwoest werd door een daad van de Cabal in 9564 v. Chr. (zo’n 11.582 jaar geleden). Er was een bepaalde periode in Atlantis toen mensen nieuwsgierig waren en dualiteit wilden ervaren, dus ondertekenden ze contracten waarin ze vrijwillig werden geïmplanteerd en later ook vrijwillig de duistere krachten uitnodigden in ruil voor meer macht en materiële rijkdom. De duistere krachten manipuleerden toen het netwerk van energie en dat bracht het laatste deel van Atlantis tot zinken en ook de sterke energieën uit het Galactische Centrum. Ierland en Groenland en het westelijke deel van Frankrijk maakten deel uit van Atlantis. Het grootste deel van de kust in de Middellandse Zee behoorde tot Atlantis. Egypte was ook een Atlantische kolonie. Osiris, Thoth, Ra en Isis waren van het Licht en leefden op Atlantis. Set was de leider van de duistere krachten daar. Dat zijn allemaal wezens uit verschillende sterrenstelsels, Sirius, Orion en de Pleiaden. Hathor was van de Pleiaden. Zij is een godin van het Licht. Er was veel mind control op Atlantis, wat leidde tot de laatste val van de mens en de quarantaine van de planeet. Er waren transspecies experimenten die plaatsvonden op Atlantis. De leiders van de cabal waren nu de duistere leiders op Atlantis.

Atlantis lag in de Atlantische Oceaan maar de beschaving was gevormd op Antarctica. De cabal vernietigde de godinnen tempels op Atlantis. Dit veroorzaakte een onbalans die resulteerde in de vernietiging van Atlantis. De Jezuïeten en zwarte adel maken deel uit van de zwarte magiërs van Atlantis.

Baphomet: Een samenvoeging van vele oude symbolen – Steenbok (Capricornus), goden en godinnen – en een verkeerd gebruik van deze symbolen.

Belief Systems – [Geloofssystemen]: Geloofssystemen zijn slechts firewalls die we bouwen om de harde realiteit van de primaire anomalie niet onder ogen te hoeven zien.

Bill Gates: Hij was maar een computerprogrammeur die heel rijk werd. Nadat hij rijk was geworden, werd hij gecontacteerd door de (donkere) Illuminati. Hij werd verleid met (extra) krachten en hij werd er dronken van, zijn ziel raakte vervormd.

Black Sun – [Zwarte Zon]: Bepaalde cirkels binnen de cabal hebben de Zwarte Zon (het Zwarte Gat) als symbool van het Galactische Centrum. Ze aanbidden het, ze zijn er bang voor en ze respecteren het. En dit is zeer binnenkort hun laatste bestemming.

Book of Mormon – [Boek van Mormon]: Dit boek beschrijf een echt contact – maar de boodschap werd later vervalst.

Brahma: Brahma is één aspect van de gecreëerde bron. Sommige mensen noemen het een derde aspect – het gecreëerde aspect, datgene dat universums creëert. Brahma / Vishna / Shiva – het zijn universele archetypen.

Brotherhood of the Star – [Broederschap van de Ster] : Komen van Sirius. Het Jupiter-commando / Galactische Confederatie.

Buddhism – [Boeddhisme]: Boeddhisme is een mengeling van begrip en denkprocessen, dus het deel van reïncarnatie is correct. Mensen kunnen niet weer terug reïncarneren naar dieren. Als zij terug gaan naar de Centrale Zon en de incarnatiecyclus opnieuw beginnen, gaan zijn opnieuw door dierlijke incarnatie.

Cabal: Carrie Fisher (dochter, overleden op 27 december 2016) en Debbie Reynolds (moeder, een dag later overleden op 28 december 2016) werden er door de cabal ‘uit gepikt’. Alle basissen van de cabal zijn uit ons zonnestelsel verwijderd. Hun laatst overgebleven ‘bastion’ is de planeet Aarde. De cabal is zielloos omdat ze hun verbinding met hun ziel en met de Bron verloren hebben. Een van de grootste psychologische barricades van de cabal is hun minderwaardigheidscomplex dat ze proberen te verbergen en te maskeren met al dat opscheppen over bloedlijnen. De ongemakkelijke waarheid is dat de Khazariaanse-bloedlijnen (geslachtslijnen) van de cabal afkomstig zijn van de primitieve, ruwe, gewelddadige en minder intelligente Neanderthaler, terwijl het grootste deel van de mensen is geëvolueerd van een meer verfijnde, gebalanceerde en meer intelligente Cro-Magnon-mens.

Catholic Church – [Katholieke kerk]: opgericht in 325 door Constantijn – een belangrijke archont en meester in het programmeren van het denken / het brein.

Cathars – [Katharen]: De Katharengroep is een uiterlijke uitdrukking van de innerlijke Broederschap van de Ster. Zij bestaan nog steeds.

Celtic Cross – [Keltisch Kruis]: een oud Atlantisch symbool dat staat voor Gaia (Moeder Aarde).

Central Sun – [Centrale Zon]: Er zijn andere Centrale Zonnen in andere sterrenstelsels (galaxies) en sterren systemen. De Centrale Zon is een geboorte sterrenpoort (star gate).

Channeling – [Channelen]: De meeste channeling is gecommercialiseerd via New Age-netwerken en maar een heel klein percentage hiervan is echt. De meeste channelers zijn niet echt. Het meeste van de channeling komt uit het astrale vlak. Het astrale vlak is een gebied van veel illusie. Dit is een bestaansgebied waar we onze onuitgesproken verlangens, wensen, hoop en aspiraties hebben. De meeste mensen channelen dit. Ze channelen hun eigen zelfbewuste ideeën. Halverwege de jaren negentig verloren de meeste channelers de verbinding met de Galactische Confederatie en in plaats daarvan begonnen ze op astrale schaal te channelen.

Vertaling en bewerking FrankW

Bron: https://prepareforchange.net/2018/08/19/a-quick-reference-of-some-cobra-definitions/

Advertenties

The Portal: Cobra’s Update van 5 september 2012 ‘De Broederschap van de Ster…’

The Portal: Cobra’s Update van 5 september 2012 ‘De Broederschap van de Ster…’

Deze blogpost zal gaan over de Broederschap van de Ster (Brotherhood of the Star), de tweede positieve groep die in het geheim achter de schermen voor het welzijn van de mensheid en de bevrijding van de planeet bezig zijn.

Ik heb toegang gekregen tot een van de esoterische teksten die werden geschreven door een lid van die groep en ik doe nu de publicatie ervan in zijn geheel met volledige toestemming van die groep.

image

»Broederschap van de Ster is een planetaire oupost van de Blue Lodge van Sirius die verbonden is met Sirius via Jupiter en Jupiter Command. Het doel van de Broederschap van de Ster is om de evolutie van de planeet te leiden onder leiding van Sanat Kumara. De binnenste cirkel van de Broederschap van de Ster zijn Meesters en arhats die hun Ascensie op deze planeet hebben bereikt. De buitenste cirkel van de Broederschap van de Ster is de esoterische Broederschap en bestaat uit leerlingen van de Verheven Meesters, die de zevende subdegree hebben bereikt van de derde Initiatie. Het fysieke anker van de Broederschap van de Ster is een enorm ondergronds rijk van Shamballa, waar de Grote Mysterieschool van de Transhimalaische Broederschap werkt. De esoterische Broederschap vertegenwoordigt de antichambre.

image

De Broederschap van de Ster was nooit openbaar vanaf de tijd van Atlantis. Er werd in het geheim gewerkt door middel van haar discipelen. De discipelen van de Broederschap van de Ster bestaan uit de Orde van de Ster. Orde van de Ster is een gemeenschap, een mandala van 144.000 sterwezens van de eerste, tweede en derde Initiatie die geïncarneerd zijn op deze planeet met het doel van occulte triangulatie van licht en duisternis. Leden van de Orde van de Ster beïnvloeden de situatie in de wereld door telepathische begeleiding van de Broederschap van de Ster.

Zij hebben de bloei van de Grieks-Romeinse cultuur geholpen met telepathische indrukken veroorzaakt door de Broederschap van de Ster. Ze waren actief als Druïde priesters in de Keltische cultuur. Als Essenen werkten ze samen in het project van de Hemelvaart  (Ascensie) van Jezus en Magdalena / Grail familielijn als een tegenwicht tegen de dertiende bloedlijn van de zwarte adel. Ze hebben Sufi initiatie bestellingen opgericht. In de 12e eeuw hebben ze Katharen en Albigenzen beweging die Godin mysteries door de Troubadour poëzie is nieuw leven ingeblazen en hebben ook nieuw leven ingeblazen gnostische christendom mysteries opgericht uit de tijd vóór de Constantijnse christelijke sekte. In de 13e eeuw hebben zij de Tempeliers orde opgericht, die was gebaseerd op de ontdekking van Isische esoterische teksten in de crypte onder de Salomon tempel. Informatie over deze rollen is de heropleving van de oude Egyptische ster mysteries en de vorming van de vrijmetselarij ingeschakeld. Gebaseerd op een impuls van de Broederschap van de Ster, hebben verborgen Katharen lodges de Renaissance rond 1450 in Florence geactiveerd en dit heeft onze westerse beschaving gevormd zoals wij die nu kennen. Hierdoor werd voldaan aan de voorwaarden voor de komst van de eerste vertegenwoordigers van de Esoterische Broederschap naar Europa vanuit het ondergrondse Tibet.

Sindsdien werkten een paar dozijn vertegenwoordigers van de esoterische Broederschap verder in het geheim achter de schermen in Europa. In de 16e eeuw waren ze voornamelijk actief in Florence, Venetië en Verona, in de 17e eeuw vooral in Londen en ook elders in Engeland en in de 18e eeuw voornamelijk in Parijs. De esoterische Broederschap is de geestelijke impuls voor het begin van de Verlichtingsbeweging door de Orde van de Ster uitgezonden en dit was in de 18e eeuw een nieuwe vorm en de basis voor de wetenschappelijke en technologische revolutie.

De esoterische Broederschap heeft de  mysterieschool in Parijs geactiveerd, opgericht door de Graaf van Saint Germain in 1775. Deze geheime mysterieschool was ongeveer 100 jaar actief en daarna heeft de esoterische Broederschap de oprichting van de Theosofische Vereniging geactiveerd in 1875 door middel van HP Blavatsky. Door telepathische indrukken heeft de esoterische Broederschap de vooruitgang van de wetenschap geleid, met name door Nikola Tesla.

Nu is de Esoterische Broederschap niet betrokken in de matrix van het systeem op de planeet Aarde. We leven in geheime locaties op het oppervlak van de planeet.

Het esoterische symbool van de Broederschap van de Ster is de hemelse steen van Sirius, het vuur juweel, Cinta mani, lapis ex Coelis, die de parel van ons ware Zelf (atma-buddhi-manas) vertegenwoordigt.

Het esoterische symbool van de Orde van de Ster is een kelk van Moldavite, de hemelse steen van Pleiaden, de Heilige Graal, sangreal, die ons causale lichaam en de ster adel, de mandala van de 144.000 ster wezens van licht vertegenwoordigt.

Amor Vincit Omnia! «

Broederschap van de Ster is het laatste zuivere overblijfsel van de mysterie scholen van Licht van Atlantis. De Cabal probeerde zonder succes te infiltreren omdat ze zeer strenge regels voor de toelating hebben. Helaas had de Cabal veel meer succes bij het infiltreren van de meer openbare mysterie scholen, zoals jezuïeten dit in staat waren om met de vrijmetselarij te doen in de vroege jaren 1800 en zoals de Theosofische Vereniging werd geïnfiltreerd nadat Helena Blavatsky overleed en haar leringen werden later door de Cabal misbruikt. Dit is de oorzaak van veel verwarring onder de Lichtwerkers, maar de ware leer zal binnenkort worden hersteld als onderdeel van Operatie Dreamland.

Om die reden kunnen de andere leden van de Broederschap van de Ster contact met mij opnemen via  cobraresistance@gmail.com

Het Licht Zal Overwinnen!

Cobra
5 september 2012

Bron:  http://2012portal.blogspot.com/2012/09/brotherhood-of-star-this-blog-post-will.html/

Vertaling: FrankW zielsvreugde@live.nl

Jezus: “Jullie liggen op schema voor levens van vreugde en overvloed…” via John Smallman, 25 augustus 2013

johnsmallman2

 

De mensheid heeft de´ascensie golf´te pakken en surft er prachtig op!  Het is echt alsof jullie in de branding stonden, wachtend op die speciale golf – die grote elektriserende.  Toen verscheen het.  Jullie grepen hem briljant, en nu vliegen jullie ermee naar jullie meest adembenemende en boeiende bestemming – de surfer-hemel, jullie ontwaken in de Realiteit!

Het lijkt voor velen van jullie, om het nogal aanschouwelijk te zeggen, dat op vele plaatsen over de gehele planeet ´de hel losbreekt´.  Wees niet ongerust.  De oude orde is slechts in het proces van desintegratie en stukjes vliegen alle kanten op, zoals bij een explosie.  Als het stof en puin gaan liggen, zullen een zachte vrede en een verheffende rust, datgene waarop zovelen hebben gehoopt en voor hebben gebeden, de overhand hebben.

Jullie liggen op koers en op schema voor levens van vreugde en overvloed, volledig vrij van angst en zorgen, terwijl de desintegratie van de oude orde plaats maakt voor de nieuwe orde, zeer stevig gebaseerd op de Gouden Regel (behandel anderen altijd met de liefde en het respect waarmee je zelf behandeld wilt worden), die allen in iedere situatie zullen respecteren.  De tijd voor liegen, manipuleren, bedriegen, misleiden, en verraad is, permanent, ten einde.

De Liefde waaruit jullie allemaal werden geschapen, kan niet langer worden ontkend of verborgen, aangezien Het opwelt binnenin de harten van iedereen op Aarde.  Jullie natuur is om te delen, en de Liefde is er voor het continu en overvloedig delen, aldus de zoetheid van de goddelijke tevredenheid voor iedereen en in elke interactie met zich brengend.  Jullie zullen absoluut versteld staan ​​wanneer jullie de talloze manieren ontdekken waarop je kunt delen en elkaar oneindig geluk brengen.  En dan, natuurlijk, zal die verwondering oplossen in opgetogen waardering wanneer jullie je herinneren dat wat er gebeurt volkomen natuurlijk is, dat er niets anders mogelijk is, want in Realiteit is de goddelijke Wil altijd aanwezig en volledig effectief.  Niets ontbreekt, er is niets nodig, alles is zoals het moet zijn in perfecte onverstoorde harmonie.

Jullie worden allemaal innig geliefd en zijn dat sinds het moment van jullie schepping, toen je in Liefde werd geschapen om te ervaren en genieten, door je gevoel van zijn, van bewustzijn, van gewaarzijn, een eeuwig bestaan ​​van oneindig geluk.  En in waarheid doen jullie dat nog steeds.  Desalniettemin lijkt dat niet het geval te zijn, terwijl jullie worstelen en je zorgen maken binnen de illusoire omgeving die jullie bedachten en vervolgens bouwden, om het leven te ervaren zonder Liefde.  Jullie stelden je voor dat er vele goede alternatieven zouden zijn voor de oneindige volmaaktheid van de Liefde, en jullie zijn daarin zwaar teleurgesteld.  Degenen onder jullie die kinderen hebben gehad of met ze gewerkt hebben en ze hebben zien opgroeien, begrijpen het verdriet dat optreedt wanneer je ze dingen ziet doen die hen of anderen leed zullen berokkenen, dingen waarvoor je ze misschien gewaarschuwd hebt, waarschuwingen die zij ofwel verkozen er niet naar te luisteren of te negeren, want ze geloofden dat ze het beter wisten.

Zoals jullie al vele malen verteld is, en niet alleen door hen in de spirituele rijken, kunnen overtuigingen zeer gevaarlijk zijn, en lijken vaak de macht te hebben je machtig te misleiden.  Jullie hebben allemaal de schok van de ontdekking ondergaan of kennen zo iemand, dat een geloof waaraan zij zich loyaal en woest vastklampten, niet alleen misplaatst was, maar ook totaal verkeerd.  De enige Waarheid waarin je veilig kunt geloven, is de eeuwige Waarheid die God is.  Binnen de illusie hebben jullie dat effectief verborgen onder een mantel van duisternis en onwetendheid, en vervolgens, van eeuw tot eeuw en van cultuur tot cultuur, verzonnen jullie je ellendige, koppige, en vaak immorele vervangers die vervolgens uitgeroepen werden tot dogma, waarvan werd verwacht dat anderen daar hulde aan zouden brengen.

De mensheid is nu, en zeer succesvol, een gecoördineerde en gezamenlijke inspanning aan het doen om de dogma’s en koppige doctrines af te danken die zo lang voor velen van jullie hebben geleid tot intens lijden en pijn.  Alle overtuigingen worden in twijfel getrokken, en terecht, en tenzij er overtuigend bewijs ter ondersteuning van hen wordt geproduceerd, worden ze pubiekelijk als onjuist aangemerkt, aldus hen aanmoedigend die zichzelf hadden toegestaan door hen te worden geregeerd, en hun fundamentele vrijheden door hen te zien vertrapt, deze opzij te werpen en hun rechtmatige zelfbeschikking terug te eisen.

Als jullie, om welke reden dan ook, een systeem van regels en voorschriften wensen te volgen, zolang ze geen schadelijk effect op anderen hebben, zou je je vrij moeten voelen dat te doen.  Maar anderen je overtuigingen en meningen opleggen of proberen op te leggen door het instellen van regels en voorschriften waaraan ze zich moeten houden, is bepaald ongewetensvol.

God, jullie Vader, schiep jullie VRIJ!  En toch, binnen de illusie, hebben jullie keer op keer geprobeerd elkaar tot slaaf te maken.  En natuurlijk is de reden om te proberen elkaar tot slaaf te maken geboren uit angst.  Om alleen te zijn, klein, onbeduidend, en verlaten in het onmetelijke universum, die de illusie lijkt te omvatten, is angstaanjagend.  Wonder boven wonder, toevalligerwijs, door de genade Gods, is de illusie illusoir!  Het kan zelfs niet een van jullie bevatten.  Echter, zoals jullie ervaring gedurende de eonen is, jullie kunnen kiezen, zoals jullie gedaan hebben, erin te geloven en daardoor het je te laten beperken en controleren.

Nu is de tijd ervoor gekomen om te worden afgedankt.  Het spel is voorbij, en jullie zullen terugkeren tot bewustzijn van jullie eeuwige en goddelijke natuur als essentiële aspecten of, zo u wilt, deeltjes van God.  Geen bewuste entiteit is afgescheiden van zijn bron.  Het kan dat nooit zijn, het zal dat nooit zijn.  Het kan er alleen voor kiezen om zich onbewust te zijn van zijn ware aard.  En zelfs die keuze heeft een uiterste verkoopdatum op welk moment gewaarzijn, vol bewustzijn, opnieuw moet en zal worden gevestigd.  Wanneer dat gebeurt zal oneindige vreugde alle emoties, gevoelens en gewaarwordingen vervangen die er niet mee in afstemming zijn.  Uiteindelijk is alleen eeuwige vreugde mogelijk, want dat is de Wil van God voor de gehele schepping, en jullie naderen snel dat einde, die onaantastbare uiterste verkoopdatum.

Jullie zijn omringd door en gehuld in het goddelijke Liefdesveld, die de illusie terug zal oplossen in de nietsheid, waarin het zo lang verstrikt en gevangen lijkt te zijn geweest.  Focus op die waarheid steeds wanneer je naar je stille innerlijke ruimte gaat.  Heb de intentie dat iedereen zich daarvan bewust wordt, en ontspan je in de zekerheid van jullie aanstaande ontwaken.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

 

 

John Smallman met Jezus op 31 juli 2013: Openheid is de sleutel tot groei

johnsmallman2

De zware reis van de mensheid naar huis naar de Realiteit is bijna gedaan, terwijl de energieën die jullie helpen hun piek-intensiteit naderen.  Zij zullen jullie vervolgens voorwaarts verplaatsen een energierijk binnen dat jullie in een totaal nieuwe en inspirerende manier zal ondersteunen.  Jullie zijn in het proces geweest van voorbereiding om te integreren met dit (voor jullie) nieuwe rijk gedurende de laatste paar decades, en een deel van die voorbereiding is geweest om jullie aan te moedigen en in staat te stellen tot een enorme toename van jullie bewustzijn van de onderlinge verbondenheid… in feite, de eenheid van alles wat bestaat.  Jullie moderne wetenschappelijke onderzoek is verantwoordelijk voor een enorme uitbreiding van de kennis, die heeft geleid tot een broodnodig collectief besluit de vooronderstellingen in twijfel te trekken en vervolgens te herwaarderen waarop al jullie geloofssystemen zijn gebaseerd – religieus, politiek, sociologisch, psychologisch, educatief – en essentiële veranderingen te bewerkstelligen aan hen en aan de wijze waarop de kennis die ze aanbieden wordt geïnterpreteerd.

 

Kennis is een uitgestrekt veld van informatie waartoe jullie, als mensen, slechts zeer beperkte toegang hebben.  De belangrijkste reden hiervoor is geweest omdat, als goddelijk geschapen onsterfelijke wezens, jullie met grenzeloze kennis zijn begiftigd, maar in jullie huidige staat van ernstig beperkt-bewust intelligent bewustzijn, jezelf volledige toegang toestaan tot die kennis, jullie ertoe kon brengen deel te nemen aan activiteiten die nog meer verwoesting en catastrofale schade aan Gaia konden, en waarschijnlijk zouden kunnen, veroorzaken, dan jullie to dusver voor elkaar hebben gekregen.  En dat zou in het belang van echt niemand zijn!

 

Dus, om spiritueel te evolueren, wat de collectieve intentie van de mensheid is, en eens te meer de beschermers van de planeet te worden – de reden voor het aanwezig zijn op Gaia op dit punt in haar evolutionaire cyclus – is het essentieel dat jullie je egoïstische en arrogante behoefte de controle te hebben over de energieën die de planeet en jullie eigen ontwikkeling begeleiden, laten gaan, en ook jullie emotioneel misplaatste overtuigingen dat jullie de meest wijze en intelligente wezens zijn die ooit ergens binnen het bekende universum hebben bestaan.  Uiteraard gelooft niet ieder mens dit… desalniettemin is arrogantie een veel voorkomende defensieve gedrags-reactie, waartoe velen hun toevlucht nemen als ze het gevoel hebben dat de geloofssystemen waarmee ze zich identificeren worden aangevallen, of dreigen te worden verdrongen.

 

De mensheid evolueert spiritueel van een staat van onvoorwaardelijke acceptatie van wat hun cultuur het vertelt de waarheid te zijn, tot een niveau waarop zogenaamde waarheden, op het menselijke vlak, in twijfel worden getrokken en onderzocht.  Dit is een essentiële stap in jullie ontwakingsproces.  Wanneer onderscheidingsvermogen zijn intrede doet, kan alles van waarde worden behouden, onderwijl ieder onzinnig dogma dat gedurende de eeuwen aan deze filosofieën vastgehecht geraakt is, afdankend, maar die nog steeds onvoorwaardelijke doctrinaire (van doctrine, leerstelling; vert.) loyaliteit eist, ook al zijn ze zichtbaar gecorrumpeerd en mis-geïnterpreteerd geworden.  Openheid is de sleutel tot groei, tot evolutie, want dat stimuleert mensen om vooronderstellingen te onderzoeken die als vanzelfsprekend werden beschouwd, en in het licht van nieuwe kennis te herevalueren.

 

Jullie zijn in het proces van het openen van je hart voor het goddelijke Liefdesveld dat jullie omgeeft, en terwijl je dat doet, dat de Liefde zich met je verbindt en je helpt duidelijker de ingesleten overtuigingen en angsten te zien die jullie zo lang hebben geregeerd.  Dit groeiende bewustzijn van jullie beperkingen is een grote stap voorwaarts, omdat het jullie toestaat aan hen voorbij te kijken om te zien of het echt beperkingen zijn, of dat het slechts handige verdedigingen zijn die jullie optrokken om te voorkomen je angst onder ogen te zien door je in het onbekende te wagen.  De grenzen van jullie huidige omgeving zijn al lang hun nut ontgroeid, en het is tijd dat jullie aan hen voorbijgaan.  De Liefde die jullie omhult en aanmoedigt Het te delen en uit te breiden, assisteert jullie hierbij.  Iedere keer dat jullie de Liefde toestaan je gedachten, woorden of daden te begeleiden, krijg je opbeurende feedback in de vorm van gevoelens van vrede, van tevredenheid, want de Liefde kent Zichzelf als Een en herkent Zichzelf dus in iedereen met wie je uitwisselt, en Het deelt die kennis met jullie als gevoelens van de geschiktheid van je betrokkenheid.

 

Een liefdevolle aanwezigheid brengt vrede en de mogelijkheid tot een vruchtbare verbinding met iedere situatie, zoals velen van jullie ontdekken.  Het bewustzijn hiervan verspreidt zich snel want zovelen kiezen er dagelijks voor om zich liefdevol in plaats van angstig te verbinden, en worden vervolgens krachtig aangemoedigd door de resultaten die ze ervaren.

 

Alle grote leraren, mentoren, en mystici die een Aardeleven als mens verkozen, om tussen jullie te kunnen ronddwalen en hun kennis en wijsheid te delen, hebben jullie verteld dat Liefde de sleutel is.  Liefde is vrolijk, accepterend, enthousiast, troostend, en inspirerend, zoals goddelijk bedoeld.  Wanneer jullie de Liefde tot je continue metgezel maken, kun je met elke situatie omgaan waarin je jezelf bevindt.  Wanneer je lijdt of in pijn bent, verlicht het accepteren en het delen van Liefde je lasten en die van degenen met wie je in contact staat, of zelfs in conflict!  Het is het tegenovergestelde van defensiviteit en terugtrekking, die zich focussen op de onwerkelijkheid van de afscheiding, en die vervolgens worden gebruikt als een excuus voor het onbetrokken blijven en compassie achterhouden, aldus dat gevoel van afscheiding verder benadrukkend, welke de mensheid gedurende eonen tegen zichzelf heeft afgescheiden.

 

Liefde overstroomt de omgeving waarin de mensheid momenteel het leven ervaart.  Verbind je er van ganser harte mee en pluk de vruchten die Het je ieder moment biedt.  Wacht niet tot morgen, totdat je je beter voelt, totdat iemand die je heeft beledigd zich verontschuldigt, want als je dat doet zul je gewoon blijven wachten en zal de vreugde je mijden.  Wees nu liefdevol.  Het is heel gemakkelijk want het is je natuur.  Kies er gewoon voor alleen liefdevol mee te doen – want dat betekent voor vreugde kiezen.

 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 

 

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

 

Vertaling: René

 

John Smallman met Jezus: Falen is een optie noch een mogelijkheid, 22 juli 2013

johnsmallman2

Deze laatste momenten voor jullie ontwaken zijn zeer zenuwslopend en vermoeiend voor je, want het lijkt erop dat je eonen hebt gewacht – en in zekere zin heb je dat ook – ook al is maar een moment geweest, en toch gaat het wachten door!  Wij, jullie gidsen en mentoren in de spirituele rijken, zijn bij jullie om je te assisteren bij het verlichten van jullie twijfels en angsten en jullie spirits te verheffen.  En om jullie te herinneren, zoals jullie echt wel weten, dat het goddelijk plan – waarin ieder van jullie een essentiële rol heeft te spelen, een essentiële plicht heeft te vervullen die niemand anders in jouw plaats kan doen – perfect op schema ligt voor de ontvouwing van het grootse en illustere ontwaken van de mensheid.  Blijf je Licht enthousiast hoog dragen voor iedereen om te zien, want dat doen verheft en bemoedigt niet alleen anderen, maar het versterkt ook je eigen geloof, je eigen diepe innerlijke weten dat alles is zoals het moet zijn – want dat is Gods Wil.

 

Het Licht dat jullie allemaal dragen is veel, veel helderder dan je je ooit zou kunnen voorstellen, terwijl je worstelt onder (met) de beperkingen door de illusie op je bewustzijn geplaatst.  Echter, het effect van dat Licht op allen met wie je op enigerlei wijze omgaat, is enorm krachtig en verheffend, wat jouw en Gods intentie is, en is waarom je gekozen hebt Het te dragen.  Over de gehele wereld zijn de energievelden van iedere individuele Lichthouder zich voorzichtig maar snel naar buiten aan het verspreiden en de energievelden van allen op de planeet aan het doordringen, alles wat niet in harmonie is met het goddelijke Liefdesveld aan het oplossen en uitroeien, en iedereen aanmoedigend hun harten in acceptatie te openen – harten die, gedurende eonen, zich hadden geprobeerd af te sluiten voor de Liefde waaruit ze waren geschapen.  Het is nooit mogelijk geweest om een menselijk hart volledig af te sluiten voor zijn eeuwige verbinding met God, maar velen zijn er in geslaagd te weigeren om die verbinding met hun goddelijke Bron gedurende vele levens te erkennen.  Terwijl ze incarneerden voor elk nieuw menselijk leven, hielden ze de intentie vast open te zijn voor hun Vaders Liefde, maar de donkere energie die alles-doordringend was geworden binnen de illusie, was zeer verleidelijk, zijnde het tegenovergestelde van Liefde, iets dat heel anders leek, zelfs fascinerend, en ze werden regelmatig de angst, woede en vijandigheid die de illusie ondersteunt binnengetrokken.

 

Het is heel moeilijk voor jullie om te begrijpen hoe je mogelijkerwijs gekozen hebt te proberen jezelf af te sluiten voor het goddelijke Liefdesveld waaruit jullie zijn geschapen, als je weet dat voordat jullie incarneerden jullie de zeer krachtige en positieve intentie hadden Ervoor open te zijn.  Nou, dat is in eerste instantie het effect van het kiezen van afscheiding van God.  God heeft jullie geschapen als enorm machtige wezens, zodat jullie de Realiteit, Zijn goddelijke Koninkrijk in de ruimste zin, konden genieten.  In plaats daarvan kozen jullie ervoor die macht op een ongeschikte manier te gebruiken.  We hebben dit al eerder besproken, elektriciteit als voorbeeld gebruikend: je kunt het gebruiken om te voorzien in licht, warmte, communicatie, vervoer, en je kunt het ook gebruiken om de stroom te leveren voor de elektrische stoel om mensen te executeren, om hekken te elektrificeren om mensen binnen te houden, om schijnwerpers met stroom te voeden om mensen in de gaten te houden en hen te controleren.  Van zichzelf is het gewoon – een energie die vele toepassingen heeft.  Het is het gebruik dat ervan wordt gemaakt dat zijn geschiktheid of ongeschiktheid definieert.

Toen jullie de illusie bouwden brachten jullie je immense macht met je mee daarin, en begonnen er bijna onmiddellijk mee te experimenteren, ermee te spelen, en jullie ontdekten de mogelijkheid om anderen te onderdrukken en controleren – Goddelijke macht!  Het bleek onweerstaanbaar.  En vandaag, terwijl jullie je illustere moment van ontwaken naderen, zijn er nog steeds een groot aantal onder jullie die die macht zou gebruiken voor diezelfde snode doeleinden.  Velen van jullie begonnen het oude adagium te geloven: ‘Je moet vuur met vuur bestrijden’.  En dus hebben jullie gedurende eonen gevochten, de ‘Goeden’ tegen de ‘Slechten’.  En, vanzelfsprekend, geloofden jullie allemaal dat je goed was en dat het de ‘anderen’ waren (een waarlijk allesomvattende frase met volkomen vernietigende connotaties!) die slecht waren en absoluut vernietigd dienden te worden, zodat ‘de vrede van God’ kon worden ingesteld en zou heersen.  Religie tegen religie in ‘rechtvaardige’ oorlogen – waanzin!

 

Eindelijk wordt het Licht, de Liefde, die altijd bij jullie is geweest en volledig beschikbaar, erkend als de enige manier om uit jullie huidige catastrofale dilemma van eeuwigdurende oorlogen – tegen terrorisme, onrechtvaardige politieke systemen, boosaardige corporaties, het establishment, het anti-establishment, kanker, drugs, armoede… te komen, onophoudelijk oneindig en derhalve onoplosbaar!  Dus, ik herhaal, ‘Hou je Licht, continu, hoog’ terwijl we jullie eindeloze, overvloedige assistentie bieden in jullie intentie om moedig te zijn, om gezien te worden, om liefdevol te zijn, accepterend te zijn, en door dat te doen jezelf en de wereld, permanent, te veranderen.  Falen is een optie noch een mogelijkheid, want er bestaat alleen maar LIEFDE.  Al het andere is illusoir.  Jullie zullen ontwaken in het schitterende Licht van Gods eeuwige dag!

 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 

 

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René      

 

 

 

John Smallman op 19 juli 2013 met Jezus: Het gordijn staat op het punt omhoog te gaan voor de volgende acte

johnsmallman2

Hier in de spirituele rijken observeren we, met enorme vreugde, de snelle vooruitgang van de mensheid in de richting van ontwaken.  Ja, we blijven jullie dit vertellen, en de reden is dat frequent enthousiaste aanmoediging, zoals deze waarneming, jullie helpt in het focussen en het vasthouden en versterken van jullie intentie om te ontwaken uit de illusie.  Er zijn nog steeds veel afleidingen die zouden kunnen proberen jullie van je pad af te brengen, en dus zullen we doorgaan met jullie aandacht terug te brengen naar de nu uit te voeren taak – wakker worden en volledig bewuste wezens worden, zoals jullie goddelijke bestemming is.

Alles wat de goddelijke Bron schiep is perfect, is bewust, en evolueert bewust spiritueel.  Die voortdurende evolutie leidt altijd tot toenemende vreugde want het is een voortdurend groeiende staat van bewustzijn, die het een entiteit mogelijk maakt zichzelf en God steeds juichender te kennen.  En dat, natuurlijk, is de goddelijke Wil – zich steeds uitbreidender gejuich voor de gehele schepping.  Terwijl jullie gefocust blijven op de illusie is dat extreem moeilijk voor jullie om je voor te stellen, terwijl je de intense tekortkomingen observeert van jullie momenteel ervaren leefomgeving.  We zijn buitengewoon gespitst op en enthousiast in onze inspanningen om jullie jullie weg naar Huis te helpen vinden, want dat is ons opgewekte doel, en omdat jullie aankomst, jullie ontwaken, ons ook intense vreugde zal brengen.

De huidige voortgang van de mensheid in de richting van het moment van haar ontwaken is volkomen ongeëvenaard.  Sinds de kennelijke afscheiding van God plaatsvond, zovele eonen geleden, zijn jullie nooit zo vastberaden betrokken geweest in een dergelijk snelle expansie van jullie collectieve spirituele evolutie.  Dit is een tijd van buitengewone spirituele vooruitgang voor jullie die niet kan en zal worden verhinderd, vertraagd, of voorkomen – want dit is haar moment.  Het is goddelijk gepland en voorbereid, om ervoor te zorgen dat het voort zou barsten in jullie bewustzijn met een overweldigend schittering, waarvan je onmogelijk het herkennen zou kunnen missen.  Het is jullie nu al aan het inspireren en opbeuren terwijl het jullie de volslagen ontoereikendheid en nutteloosheid van jullie huidige sterk beperkte en inflexibele perceptie van een wereld in conflict toont, terwijl tegelijkertijd het fantastische panorama van voor ons liggende mogelijkheden voor jullie openend, terwijl jullie aan boord gaan van een pad dat iedereen, zonder uitzondering, de warme acceptatie en het waardige respect biedt welke ieder kind van God verschuldigd is.

De tijd voor onderdompeling in de illusie, en al haar verlokkingen en afleidingen, is ten einde.  Het heeft jullie vele uitdagingen en lessen voorgeschoteld die jullie, collectief, verkozen te ervaren.  Het is nu tijd voor jullie om voorwaarts te gaan, al het lijden en conflict achterlatend, en te expanderen in de Zelven van oneindige potentie die jullie Vader geschapen heeft om jullie van eeuwige vreugde te voorzien.

Het lijkt jullie toe dat jullie in een wereld hebben geleefd van lijden, pijn, en frequente opoffering die uiteindelijk en onverbiddelijk eindigt met de dood van je fysieke lichaam – van jou.  Maar dit is niet het geval.  Jullie werden geschapen als onsterfelijke wezens voor het eeuwige geluk in je Vaders goddelijke koninkrijk, want dat is Zijn wil voor jullie, en bijgevolg komt ook deze kortstondige excursie in een minder-dan-volledig aantrekkelijke omgeving tot een einde, wat het moet.

Jullie keuze om een omgeving van loskoppeling, chaos en verwarring uit te denken was slechts een  tijdelijke aberratie (afwijking) die eonen lijkt te hebben geduurd.  De sluier die jullie weefden om de Realiteit voor je te verbergen staat op het punt te desintegreren, want het was niet gemaakt om heel te blijven.  Het is versleten, en alle plagen, bederf, en parasitaire aandoeningen die ervan gegeten hebben, hebben het uiteindelijk naar het punt van desintegratie gebracht.  Het is volkomen instabiel, en de weinige balans die jullie erin wisten te brengen, is niet langer levensvatbaar.  Derhalve is het aan het wiebelen en scheuren als een vervallen hangmat die op instorten en je eruit tuimelen staat… je terug naar huis naar de Realiteit brengend.

De Nieuwe Tijd is aangekomen, zoals jullie al vele malen gedurende de laatste paar maanden verteld is, en om een theatrale productie als een analogie te gebruiken, het gordijn staat op het punt omhoog te gaan voor de volgende acte, waarvan jullie allemaal weten dat het de problemen zal oplossen die bij jullie allemaal zoveel ontsteltenis en ontzetting hebben veroorzaakt.

Met het goddelijke Liefdesveld dat jullie steeds krachtiger omarmt, zijn jullie spirits aan het oprijzen terwijl jullie bewustzijn van de onmogelijkheid van het iets anders zijn dan een met God en met elkaar, zich versterkt en intensiveert.  Blijf jezelf aan deze onmiskenbare waarheid herinneren, want iedere keer dat je jezelf daaraan herinnert, worden jullie twijfels en angsten, die volledig onterecht zijn, verder verzwakt.  En het zijn alleen die welke nu de illusie ondersteunen.

 

Vergeet niet te vragen, en blijf ons, jullie spirituele gidsen en mentoren, vragen jullie te assisteren wanneer je vastberaden van plan bent om je twijfels los te laten en je enthousiast met het Liefdesveld te verbinden, dat je op ieder moment van je eeuwige bestaan ondersteunt.

 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 

 

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

 

Vertaling: René

 

 

 

 

John Smallman met Jezus op 14 juli 2013: “Welk doel zou belangrijker kunnen zijn dan het opnieuw de volslagen vreugde van het je ware zelf zijn te ervaren…”

johnsmallman2

De mensheid is naar het moment van ontwaken aan het racen en jullie momentum is niet te stoppen.  Velen van jullie hebben het gevoel dat er niets van belang gaande is, terwijl jullie kijken of luisteren naar het dagelijkse nieuws van de massamedia en meer horen van hetzelfde soort verhalen die jullie al jaren gehoord hebben.  Maar onder het niveau van jullie bewustzijn gebeurt er veel, en jullie zijn je er op een diep innerlijk niveau bewust van.  Het is duidelijk in jullie dagelijkse leven, hetzij als dingen die naar boven komen ter aandacht en om los te laten, of als een gevoel dat er iets van betekenis, van groot belang is, maar je weet niet wat, dat in het verschiet ligt.  Het is verontrustend, omdat jullie op zoek zijn naar aanduidingen of tekens van de media die jullie innerlijke gevoel van verwachting zouden kunnen bevestigen, maar dat kan niet gebeuren.  Wat er zal gebeuren is dat veranderingen, die schokkend voor velen zullen zijn, zullen plaatsvinden en gerapporteerd worden, en dan zullen jullie je ‘aha’-moment hebben wanneer de fysieke gebeurtenissen die worden gemeld zich afstemmen en resoneren met jullie gevoelens van verwachting.

 

Maar, zoals jullie wel weten, de tijd is een essentieel onderdeel van de illusie, en alles wat jullie te wachten staat is al gebeurd: het gebeurde op bijna hetzelfde moment dat jullie ervoor kozen te proberen jezelf af te scheiden van de Realiteit.  Uiteindelijk hebben jullie gezamenlijk de beslissing genomen om te stoppen met spelletjes spelen in de illusie – spelletjes van een heel gruwelijke aard – en te ontwaken.  En het is een gevoel van die collectieve beslissing die jullie voelen terwijl jullie vol verwachting wachten op jullie zegevierende en lang gezochte terugkeer naar de Realiteit.

 

Temper terwijl jullie wachten, je geduld, je twijfels, je angsten door jezelf eraan te herinneren dat jullie de geliefde kinderen van God zijn die eeuwig in Zijn Tegenwoordigheid zijn, omarmd door Zijn Liefde, en dat jullie ontwaken onvermijdelijk is, want, afgezien van het feit dat het onmogelijk is voor alle eeuwigheid te blijven slapen, dat het goddelijk gesanctioneerd en dus verzekerd is.  De kracht en de vastberadenheid van jullie intentie om het Licht vast te houden, en daarmee de mensheid te brengen naar het punt van ontwaken uit de nachtmerrie, is veel krachtiger dan jullie je bewust van zijn, dus blijf deze gedurende de dag vernieuwen, wanneer je maar een moment neemt om je stille ruimte binnen te gaan en te focussen op je levensdoel dat, zoals jullie weten, is om te assisteren bij het al jullie zusters en broeders thuis brengen naar de Realiteit, door ze aan te duwen richting wakkerheid (wakefulness).

 

Het is echt gewoon een kwestie van stimuleren en intensiveren van je bewustzijn van je levensdoel.  Iedereen nu geïncarneerd op Aarde heeft ervoor gekozen om een essentieel en onvervangbaar aspect van dit zeer glorieuze doel te zijn.  En welk doel zou hoe dan ook belangrijker kunnen zijn dan om de mensheid te helpen te ontwaken uit deze nachtmerrie van wantrouwen, verraad, bedrog, corruptie, en lijden, en het opnieuw de volslagen vreugde van het je ware zelf zijn te ervaren, en deze glorieuze zelven te herkennen in de eeuwige en briljante Tegenwoordigheid van God, de goddelijke Bron van al wat is?

 

Je bewust te zijn van jezelf als eeuwig aanwezig in God is jullie goddelijke bestemming, en niets kan voorkomen dat dat bewustzijn binnen in ieder van jullie openbarst.  Het is jullie natuurlijke staat, die jullie tijdelijk kozen om jezelf voor te verbergen, door het te negeren, en door te doen alsof je afgescheiden was van Dat waarvan niets afgescheiden kan zijn: de Bron van alle bestaan.  Jullie weten dit… maar terwijl jullie je verbinden met de illusie, zijn jullie in staat dit weten voor jezelf te verbergen, en daarzonder voelen jullie je beroofd, verloren, verlaten; jullie kunnen je zelfs afvragen of jullie wel echt bestaan, afgezien van een kort, onovertuigend, en angst-gevuld menselijk leven, waarin lijden en angst jullie naar het onmogelijke doen streven – d.w.z. permanente liefde, veiligheid en beveiliging – in een voorbijgaande droomtoestand.  Het is deze volstrekt onbevredigende gang van zaken die jullie meesterlijk en onverbiddelijk naar jullie grootse ontwaken duwt.

 

Het continu vasthouden van de intentie tot ontwaken is jullie pad voorwaarts, en jullie hebben onbeperkte hulp van jullie spirituele gidsen en mentoren terwijl jullie je weg naar huis gaan door gewoon die intentie vast te houden.  Vergeet niet, alles wat er gebeurt tijdens jullie mensenlevens is een kans om je spirituele evolutie te stimuleren en je dichter naar het moment van ontwaken te brengen.  Iedereen met wie je interacteert – maakt niet uit hoe cruciaal of, omgekeerd, hoe onbelangrijk de interactie lijkt te zijn – biedt je een les aan, een spirituele les die je hebt verkozen te leren.  Jullie spirituele gidsen zijn ook met jullie aan het communiceren via andere mensen, dus wijs nooit iets van de hand dat zich als betekenisloos voordoet.  Het leven in de illusie, wat het verder ook mag zijn, is nooit betekenisloos.  En je kunt de doorgaande betekenis, van moment tot moment, blootleggen door zonder oordeel te accepteren wat er omhoog komt, en vervolgens te reageren met liefde.

 

Jullie zijn allemaal Liefde, ook al hebben jullie moeite met het herkennen hiervan.  Derhalve, door liefdevol in iedere situatie te reageren, zullen de lessen die je worden voorgeschoteld veel gemakkelijker geleerd worden.  Je weet dat je spiritueel aan het leren en je aan het ontwikkelen bent, als je met gelijkmoedigheid kunt omgaan met de meerderheid van de gebeurtenissen en situaties die je voorgeschoteld krijgt.  Vredige acceptatie, in plaats van boze wrok over ongunstige of onplezierige gebeurtenissen waarbij je betrokken bent, laat je duidelijk zien dat je op je heilige pad naar ontwaken bent.  Wanneer je in rustige acceptatie bent van wat er ook op je pad komt, heb je de macht en het verlangen om alleen liefde te bieden, en door dit te doen, stimuleer je je spirituele evolutie en ook die van alle andere betrokkenen.  Dat is wat je geïncarneerd bent te doen, dus wees blij dat de mogelijkheden die je nodig hebt voor groei zich blijven voordoen, je toestaand je te ontwikkelen en derhalve je te herinneren wie je werkelijk bent.  En dat is iets wat ik niet opnieuw voor jullie hoef uit te tekenen, want jullie weten dit zonder twijfel.

 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 

 

 

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/   

Vertaling: René