Cobra’s Situatie Update, 26 september 2018.

The Portal: Cobra’s Situatie Update, 26 september 2018.

In het Galactische Centrum is er verhoogde activiteit, welke leidt tot de uiteindelijke zuivering van alle duisternis en tot de voltooiing van het Galactische netwerk van Licht, met het Centrale Ras die een galactische hoge cultuur brengt zelfs naar zulke achtergebleven plaatsen als de planeet Aarde.

De Melkweg is een multidimensionaal mandala van Licht en ons zonnestelsel bevindt zich op een van de belangrijkere kruispunten van deze mandala.

Als gevolg van de toegenomen activiteit van de Galactische Centrale Zon, worden de tektonische platen in de aardkorst rusteloos:

https://stillnessinthestorm.com/2018/09/signs-of-shift-the-number-of-global-earthquakes-over-the-last-30-days-is-over-50-above-normal/

En de rijke “elite” wordt steeds banger voor de Event:

https://deusnexus.wordpress.com/2018/07/27/do-wealthy-elite-fear-the-event/

Door de hele Melkweg, in de buurt van onze ster, de Zon, en binnen ons zonnestelsel, nemen de Galactische Confederatie-vloten hun posities in voor de laatste bevrijding:

http://www.discerningthemystery.com/2018/09/did-hundreds-of-ufos-just-portal-into.html

Helaas zijn de duistere machten meesters in bedrog, en waren ze sinds de Archon-invasie van 1996 tot zeer recent in staat om abnormaal plasma vanuit de Galactische halo in de rand van het Melkwegstelsel door plasma-filamenten (tunnels van Set) te leiden naar de implantaten van wezens binnen ons Zonnestelsel. Dit was een van de belangrijkste redenen voor veel vertragingen en een van de belangrijkste redenen waarom veel dingen fout gingen:

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2044260/Better-connected-Huge-cosmic-filament-link-galaxy-rest-Universe.html

Dit probleem is onlangs opgelost en de zaken zullen nu sneller gaan verlopen.

Wat nu overblijft zijn plasma-topletbommen dicht bij het oppervlak van de planeet Aarde, resten van plasma-Yaldabaoth-kop en overblijfselen van veel kleinere plasmoïde entiteiten, in het bijzonder spinachtige plasmoïde entiteiten die overeenstemmen met steden van menselijke oppervlaktepopulatie.

Spinachtige plasmoïde entiteiten zijn energetisch verbonden met kastelen, paleizen en leiders van de Zwarte Adel (Black Nobility):

https://www.geni.com/projects/Black-Nobility-Family-Heads/45989

Veel kastelen van de Zwarte Adel hebben enorme kelders en enorme ondergrondse tunnelnetwerken dicht onder de oppervlakte die worden gebruikt als centra voor kindermishandeling.

Ze gebruiken de Khazariaanse negatieve vortex, die zich tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee bevindt, om faciliteiten te bouwen voor het oogsten van Adrenochrome (waarschuwing, grafisch materiaal):

https://www.zerohedge.com/news/2018-09-16/us-diplomats-involved-trafficking-human-blood-and-pathogens-secret-military-program

http://humansarefree.com/2018/09/the-horrible-truth-about-drug-called.html

De door de Chimera en Archon gecontroleerde groep Negatieve Militaren houdt nog steeds veel buitenaardsen gevangen in extreem zware omstandigheden, waardoor één aspect van de quarantaine-aarde wordt afgedwongen:

https://www.exopolitics.org/extraterrestrials-interrogated-tortured-in-secret-underground-space-prisons/

De families van de Archon Zwarte Adel gebruiken Trump om het publiek kunstmatig te polariseren in het links / rechts-paradigma en om ze weg te houden van de echte oorzaak van het probleem:

https://www.wanttoknow.info/g/donald-trump-polarizer

Trump wordt gedeeltelijk gecontroleerd door zijn Jezuïeten / SMOM / Gaetani-tussenpersonen:

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/09/02/trump/

Gedeeltelijk luistert hij (zelden) ook naar begeleiding van de Positieve Militaire Inlichtingendiensten, en de Positieve Militaire Inlichtingendiensten strijken tactisch over zijn ego door de aanbidding van Trump in alternatieve media aan te moedigen via QAnon en andere alternatieve kanalen, in tegenstelling tot de kritiek op Trump in de door Rothschild gecontroleerde Main Stream Media (MSM). Dit maakt Trump meer bereid om de suggesties van Positieve Militare Inlichtingendiensten op te volgen.

Het links / rechts-paradigma is kunstmatig. Beide partijen worden bestuurd door de duistere krachten. Zoals ik jaren geleden al zei, de Zwarte Adel-families en de Jezuïeten zetten de Rothschild- en Rockefeller-facties buiten spel om de overgang zo intact mogelijk te kunnen overleven, en de huidige politieke scheidslijn dient precies dat doel.

Politiek links (door Rothschild bestuurd) is eerder geneigd tot het libertarische Luciferianisme dat is gebaseerd op het diep occulte misverstand over het gebruik van de vrije wil (Thelema), die zij interpreteren als de toestemming om te doen wat ze willen voor egoïstische doeleinden. Luciferianen zijn de verstotenen van mysteriescholen die de initiatieproeven niet hebben doorstaan.

Politiek rechts (Vaticaan gecontroleerd) is eerder geneigd tot satanisme, wat occult de duisternis aanbidt als een principe. Ze geloven in de vrije wil als een offer voor die duisternis.

Er is een briljant plan van de Lichtkrachten om dit alles te beëindigen, en ze hebben eind januari 2018 gevraagd om absolute radiostilte over dat Plan.

Dat verzoek werd eind augustus voor het eerst niet geëerbiedigd toen QAnon informatie lekte over het hacken van de spionagesatellieten (Operation Keyhole). Daarna heeft David Wilcock in zijn laatste artikel een paar broodkruimels over het Plan vrijgegeven, maar gelukkig niets significants. De Lichtkrachten hebben meegedeeld dat ze het enthousiasme begrijpen dat ontstaat wanneer belangrijke operaties worden voltooid, maar het is pas voorbij als het voorbij is en we moeten allemaal absolute stilte behouden over de operaties van de Lichtkrachten die bezig zijn.

Deze nachtmerrie is snel voorbij.

Overwinning van het licht!

Cobra.

Vertaling en bewerking FrankW

Bron
http://2012portal.blogspot.com/2018/09/situation-update.html/

Gerelateerd
# https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2018/09/25/cobras-update-voor-de-resistance-movement-en-de-galactische-alliantie-21-en-24-september-2018/

Advertenties

Zionisten – dat zijn geen Judaïsten – werkten samen met de Nazi’s, door Onafhankelijk Dem ocratisch Vrij Nederland.

Zionisten – dat zijn geen Judaïsten – werkten samen met de Nazi’s, door Onafhankelijk Democratisch Vrij Nederland.

ZIONISTEN (-DAT ZIJN GEEN JUDAÏSTEN-) WERKTEN SAMEN MET DE NAZI’S INZAKE HOLOCAUST JODEN. EUROPESE JODEN MÓESTEN VOLGENS HUN AGENDA GEËLIMINEERD WORDEN.

Mijn vorige stukje over de Zionisten die hun eigen Holocaust uitvoerden op Joodse Sephardi kinderen, is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Sommigen noemen het antisemitisch en vatten het op als een negatief stuk informatievoorziening, om de Joden in een kwaad daglicht te stellen.

Er is echter een verschil tussen Zionisten en Joden.

De Zionisten zijn ontstaan door machtswellust en uit op wereldheerschappij. Een wereld onder hun leiding, maar zonder Joden. Dus speelden zij een prominente rol tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Zionisme en Judaïsme zijn niet hetzelfde

Zionistische propaganda heeft ertoe geleid dat de Amerikanen en Europeanen geloven dat Zionisme en Judaïsme één zijn en dat zij beiden een religieus karakter hebben. Judaïsme is een religie. Maar Zionisme is een politieke beweging die voornamelijk door Oost Europese Joden gestart is (Ashkenazi joden, die afstammen van de Khazaren, een ruitervolk, eveneens Oost Europees). Eeuwenlang waren zij de drijvende kracht achter het communisme/socialisme.

Het ultieme doel van de Zionisten is het vormen van een Wereldregering, geleid door de Zionisten en de Zionisme georiënteerde Joodse internationale bankiers. In Duitsland waren de doorsnee Joden slachtoffer van de Zionistische elite die hand in hand met de nazi’s werkten. Veel van die Zionistische Joden, hadden met de Nazi’s samengewerkt en kwamen naar Israël, om de handen ineen te slaan met de Zionistische/Communistische Joden uit Polen en Rusland. Het is zowel communisme als Nazi fascisme dat heerst in Israël.

Democratie is een illusie. –Jack Bernstein

Jack Bernstein is de schrijver van het boek “The life of an American Jew in Racist, Marxist Israël”. Hij schrijft dat de Ashkenazische elite Israël regeert. De Zionisten hanteren een dubbele moraal en ethiek.

Voordat Israël een staat werd in 1948, werden de Joden wereldwijd bestookt met Zionistische propaganda dat Israël het thuisland voor alle Joden zou zijn. Een vluchthaven voor vervolgde Joden. Een democratisch land en een vervulling van Bijbelse profetie.

Na de oorlog van 1967 waren de Joden trots dat hun moederland machtig en succesvol geworden was. Maar ook geloofden veel Joden de leugen die hen door propaganda van Zionisten werd opgedrongen: dat Joden in Amerika vervolgd werden. En als gevolg van die propaganda, keerden tussen 1967 en 1970 zo’n 50.000 Amerikaanse Joden terug naar Israël. Men kon naast de Israëlische nationaliteit, de Amerikaanse behouden.

Dit was niet mogelijk voor bijvoorbeeld Duitse Joden of Italiaanse Joden. Maar voor Amerikaanse Joden werd dit mogelijk gemaakt, dankzij de macht van de zionistische joden in de Amerikaanse regering.

Sefardische Joden en Ashkenazi Joden

Er zijn twee belangrijke groepen Joden in de wereld te onderscheiden die uit twee verschillende delen van de wereld komen: de Sefardische Joden uit het Midden Oosten en Noord Afrika, en de Ashkenazi Joden uit Oost Europa. De Sefardische Joden behoren tot de oudste groep, en zíj zijn de joden die beschreven worden in de Bijbel, omdat zij leefden in de gebieden die beschreven worden in de Bijbel. Het zijn bloedverwanten met Arabieren. Het enige verschil tussen hen is de religie. De Ashkenazi joden ontstonden volgens historici zo’n 1200 jaar geleden, maar zijn nu veruit de grootste groep Joden in de wereld.

In het Oosten van Europa leefde een stam, de Khazaren.

Rond 740 A.D. besloot de Khazaarse koning en zijn hof een religie aan te nemen voor het volk. Dus werden afgevaardigden uitgenodigd van de drie grote religies: de christelijke, islamitische en joodse religie. Zij mochten hun religieuze doctrines presenteren. De Khazaren kozen het Judaïsme, maar niet uit religieuze motieven. Als de Khazaren de Islam hadden gekozen, zouden ze tegen de haren van de invloedrijke Christelijke wereld instrijken. Als ze voor Christendom hadden gekozen zouden ze de Islamitische wereld boos gemaakt hebben. Dus kozen ze voor een veilige weg; Judaïsme.

Het motief voor de keuze was politiek. Rond de 13e eeuw, werden de Khazaren verdreven en migreerden ze naar westelijke richting, de meesten streken in Polen en Rusland neer. Dit zijn nu de Ashkenazi Joden. Het zijn geen echte Joden, in de zin van bloed Joden. Door de eeuwen heen, praktiseerden de Poolse en Russische Ashkenazi Joden communisme en socialisme en deze ideeën werden geïmplementeerd in de landen waar zij woonden. Eind 1800 werd een groot aantal van deze joden teruggevonden in Duitsland, de Balkan en uiteindelijk over heel Europa.

Door hun bemoeienissen met sociale- en overheidszaken werden zij het doelwit van vervolging door de tsaren. Dus startte de migratie van de communistisch/socialistische Joden. Sommigen gingen naar Palestina, anderen naar Centraal en Zuid Amerika. Een groot aantal ging naar Amerika.

In 1897 werd het Eerste Zionistische Congres gehouden in Basel, Zwitserland.

Tijdens dit congres werd besloten om naar een vestiging van een Joodse staat toe te werken en te zoeken naar land waarop de Joden de staat konden herbouwen. Engeland bood de Zionisten land aan in Afrika. Maar de Zionisten wilden dit niet, zij wilden Palestina. Palestina werd bewoond door een half miljoen Palestijnse Arabieren en een paar Palestijnse Joden die bloedverwant waren. Zij leefden al eeuwen in vrede samen. Maar……Palestina werd de keuze, dus begonnen Europese Ashkenazi Joden te migreren naar Palestina. De meesten hiervan waren communistische/socialistisch georiënteerd. Anderen waren radicaler en Bolsjewistische communisten, wiens doel is: de wereld domineren.

Sefardische en Ashkenazi Joden zijn dus niet één. Ze zijn sociaal, politiek, en raciaal verschillend.

Sefardische Joden — Tweede klas burgers

Huisvesting:

Ashkenazi Joden die al jaren in Israël wonen krijgen voorrang

● Dan volgen de Ashkenazi Joden uit Europa, vooral als ze getrouwd zijn met een in Israël geboren Ashkenazi Jood.

● Derde in de lijn zijn de Ashkenazi Joden uit Amerika, vooral als ze getrouwd zijn met een in Israël geboren Ashkenazi Jood.

● Sefardische Joden moeten het doen met wat er over is.

● Als laatste komen de Moslims, Christenen en Druzen aan de beurt.

De Jezuïeten

Toen paus Clemens XIV de jezuïetenorde in het rooms-katholieke Europa van 1773 verbood, wierp de Pool Stanislaus Czerniewicz zich vanuit Wit-Rusland op als jezuïetenleider. Tsarina Catharina II weigerde tegemoet te komen aan de pauselijke eis en de 201 jezuïeten die het Russische rijk telde eruit te gooien. Ze was zelf niet katholiek en vreesde zwaar weer als de ascetische monniken zonder pardon uit hun scholen en kloosters zouden moeten verdwijnen. Daardoor kon Czerniewicz ongestoord contact houden met jezuïtische broeders in heel Europa en de orde voortzetten als een machtig geheim genootschap.

“Zolang er Jezuïeten zijn, kan er nooit vrede komen.”
Paus Clemens XIV

“De Jezuïeten hebben in de Kerk de dichtste duisternis ooit verspreid die uit de poelen der onpeilbare diepten opsteeg.”
Blaise Pascal

“De Jezuïeten zijn de enige Westerse organisatie die over dusdanige occulte macht beschikt, dat daarmee vergeleken de geheime genootschappen slechts boyscouts zijn.”
Rudolf Steiner

Zie hier informatie die nog niet expliciet werd onthuld. Enkele onderzoekers van de Illuminatie maakten reeds gewag van deze groep – waarvan ieder onder ons sinds mensenheugenis de naam kent – maar zij omzeilden de ‘hindernis’. Desinformatie? Men zou haast gaan denken dat iedereen zonder kennis van zaken over de Illuminatie praat. Voor alle duidelijkheid : deze groepering die de wereldpolitiek sinds vier eeuwen manipuleert, draagt de naam “SOCIËTEIT VAN JEZUS”. Het is in werkelijkheid een geheime genootschap, verborgen achter de schijn van een congregatie van priesters.

De Sociëteit van Jezus is de meest gestructureerde en zonder twijfel de meest actieve geheime genootschap ter wereld. Het is in ieder geval de enige groepering die reële, geconcentreerde en doeltreffende occulte macht heeft. Bijna niemand weet hiervan en de meeste mensen denken dat de Jezuïeten een kerkelijke orde is met opvoedkundige doelstellingen ten behoeve van de bourgeois jeugd. En het moge dan al zo zijn dat onze westerse elites door hun handen gevormd werden, daarom is een leerling van de Jezuïeten nog geen Jezuïet. Hij houdt er meestal slechts een psychisch merkteken aan over.

De ingewijde Jezuïeten zijn een ander paar mouwen. We hebben het niet over de Jezuïetenpater van de basis, die we al ’s tegenkomen in een college, een sociale organisatie of opvoedkundig centrum. Neen, we hebben het over de ingewijden van de 4de graad professie of gelofte. Het in deze groep dat het kruim van het Luciferiaanse Hof gerekruteerd wordt, de waarachtige Illuminatie.

Zijn de leiders van de Illuminatie Jezuïeten van een hoge graad?

De Illuminatie zijn echte Jezuïeten en vice-versa. Het kan gewoon niet anders. De Jezuïeten hebben de beroemde Illuminatie van Beieren gesticht als lokvogel (of valstrik) voor de liefhebber van initiatieke curiosa. Mocht deze een échte geheime orde zijn, zou niemand haar kennen. Wat echt geheim is, blijft geheim. De interne orde van de Jezuïeten daarentegen is een ware geheime genootschap.

En niemand weet er iets van, noch jij, noch de zgn. kenner van de esoterie. Lees de boeken over het occultisme en alles wat de geheime genootschappen aangaat. Hoogstens vind je een vage verwijzing naar de Jezuïeten.

Zijn de mensen bang erover te praten of is het zó geheim dat er niets van doorschemert?

Wanneer men lieden die de mond vol hebben over het Illuminatie complot, vertelt dat alles terug te voeren is tot de Jezuïeten, merk je een zekere aarzeling, onzekerheid. De mensen zijn geconditioneerd om in de Jezuïeten niets anders te zien dan een groep zeer discrete, in het zwart geklede priesters. Dat is het beeld dat de Jezuïeten van zichzelf willen geven : dat iedereen hen voor goed herkenbare religieuzen houdt, zodat niemand zich ook maar zou kunnen voorstellen in hoeverre hun dubbelhartigheid de normen overschrijdt.

Bij hen is alles paradoxaal en extreem. Het gaat hier wel nog steeds over de Jezuïeten van de hogere graden, want, nogmaals, de Jezuïeten van de basis zijn NIET in de geheimen van hun orde ingewijd. Wel vormen zij een bataljon van gehoorzame soldaten, klaar om gelijk welke missie te vervullen. Op veertig kandidaten, die een voorbereiding van vijftien tot twintig jaar ondergaan, wordt slechts één ingewijde gerekruteerd!

Jezuïeten – Bij hen is de paradox regel.

De Jezuïeten laten zich voor valsspelers doorgaan om op het gemak te kunnen samenzweren. Zij staan op vele vlakken aan de spits. Zij zijn arm met de armen, rijk met de rijken. Maar ze kunnen exact het tegenovergestelde doen dan datgene wat men denkt dat zij aan het doen zijn. Sedert vier eeuwen houden zij zowel de RK Kerk als de Vrijmetselarij gegijzeld met als enig doel hun Grote Streven vooruit te helpen. De NWO is hun uitvinding en de lotsbestemming van de volkeren valt onder hun controle. Geen enkele oorlog, geen enkele revolutie werd zonder hen begonnen. In de vier eeuwen van hun bestaan, werden zij 73 keer uit zowat alle landen verbannen, zo erg waren hun politiek gestook en allerlei bemoeienissen.

Maar om dit beter te begrijpen, moeten wij even terug naar hun geschiedenis.

In de 16e eeuw stichtte Ignatius van Loyola (Iñigo Lopez de Loyola) de Jezuïetenorde, de ‘Sociëteit van Jezus’, om er in theorie een leger in dienst van Rome van te maken. Ik zeg wel degelijk Rome en niet de Kerk, dat hun werkinstrument van verovering werd. Het is een super-inquisitie voor de moderne tijd. Een militie om de volken te bekeren, of tenminste de grote wereldgodsdiensten via het oecumene naar de schoot van Rome te voeren wanneer bekering onmogelijk blijkt.

Daarom heet deze orde Compagnie (Compañia de Jesús) en draagt haar chef de titel van Generaal. De oprichters van de SS inspireerden zich op de Jezuïetenorde en de internationale inlichtingendiensten hebben er hun wortels. Maar wij zullen zien dat de nazi’s slechts marionetten waren en hun ‘peters’ heel wat slimmer.

De generaal-overste van de jezuïeten, Adolfo Nicolás, met de paus. Of de witte en zwarte paus..

De generaal-overste van de jezuïeten, Adolfo Nicolás, met de paus. Of de witte en zwarte paus..

Aanvankelijk moest het Vaticaan van een zekere ondergang gered worden, door de Reformatie te counteren. Op geniale wijze profiteerde Ignatius van Loyola van deze kritieke toestand voor de Kerk, door zich op te werpen als verdediger van het Geloof tegen de ‘ongelovigen en ketters’, tegen dewelke de Dominicanen onvoldoende bleken te kunnen strijden .

Sinds haar stichting, verspreidt de orde zich over heel de wereld, eerst in India, daarna Japan en China. Van China trekken de Jezuïeten naar Tibet, wellicht als eersten en we zullen verder het belang van dit clandestiene binnendringen zien. Bij elke fase, versmelten zij zich met de plaatselijke bevolking ‘als vissen in het water’. Deze uitdrukking ontleende Moa Tse Tung aan de Jezuïeten, zijn echte meesters. En de hele XVII de eeuw gaat de opmars onverminderd voort. Zij verschijnen in Zuid-Amerika, Afrika en alle landen ter wereld. In één eeuw tijd, zijn zij overal, achter de gordijnen van alle paleizen.

Tijdens elke etappe dringen zij dieper binnen in de plaatselijke culturen. In India ziet men hen als sannyasin, in China als confuciaans mandarijn. Zij doen dit zelfs helemaal niet stiekem want vermomming vormt een wezenlijk onderdeel van hun plichten. Op Chinese gravures die mandarijnen met lange nagels en lange snor voorstellen, kan je moeilijk de Jezuïet herkennen, enkel het detail in een hoekje van de gravure – een kruis – maakt je wijzer. In Tibet verdwijnen zij in de lamaseries (kloosters) om in de 19e eeuw terug op te duiken als… Meesters van de Grote Witte Loge, alias HET GROTE WITTE BROEDERSCHAP!!! Snapt u de slinkse zet?

Dit zal enkel de naïevelingen verbazen, die geloof hechten aan de sprookjes van de Theosofie in de new-age versie. Hoe kan men zich indenken dat de Loge van het Oosten in handen van de Jezuïeten is, die ook nog het Groot-Oosten onder de plak houden? Het is nu eenmaal zo. De Jezuïeten hebben Tibet belegerd om er nooit meer uit weg te gaan.

Zie je het? Dat alles is ook de reden waarom tot op heden, de Jezuïeten het Tibetaanse boeddhisme financieren. Zij betalen rechtstreeks aan de lama’s, nadat zij eerst Communistisch China tegen Tibet gelanceerd hebben. Steeds weer : ‘verdeel en heers’. Want China is een van hun sterke sterkhouders en het communisme hun Paard van Troje. Dit alles is verkort weergegeven, doch de gemotiveerde onderzoeker vindt vlot bewijzen als hij zich wat moeite getroost. Want eigenlijk is niets verborgen voor wie bv. de propagandaboeken over het Lamaïsme erop naleest.

Wie zijn deze wezens dan wel om een dergelijke macht te bezitten?

Het systeem van psychisch conditionering zit verborgen in de esoterische betekenis van de ‘Spirituele Oefeningen’ van I. de Loyola die een ‘bezeten ingewijde’ (un initié investi) van een geest afkomstig van Mars was. Het gaat om niets minder dan de verovering van de wereld achter een religieus masker.

Jezuieten structuur

Verschillende eeuwen lang voeren de Jezuïeten een vreselijk oorlog en àlle conflicten werden direct of indirect door hen gewild en ontketend, steeds financieel gesteund door hun genereuze bank : niemand minder dan het eervolle huis van Rothschild. Het waren de Rothschilds die de Illuminatie van Beieren financierden, en ook de Rothschilds die de Jezuïeten weelderige geschenken aanboden, met name het kasteel van Chantilly (Fr).

De oorsprong van het Jezuïetenfortuin is onbekend, doch als men een beetje gaat zoeken, met name richting Italiaanse Maffia, wordt alles duidelijk. De zonen van Ignatius van Loyola zijn de grootste drugs- en mensenhandelaars in dit hoekje van ons zonnestelsel. Mijn excuses mocht dit allemaal een beetje paranoïde klinken, maar het wordt tijd dat deze zaken gezegd worden. Aan ieder de keus om dit ofwel te begrijpen, ofwel te verwerpen.

Telkens wanneer de macht van de Illuminatie aan bod komt, denkt men aan de internationale geldschieters als de Rothschilds, maar niemand echter haalt het belang van de Jezuïeten aan!

In de XIXste eeuw lanceerden de Jezuïeten de ‘mode’ van het antisemitisme om de verantwoordelijkheid van hun gemene handelingen op de joden af te wentelen. De eerste antisemitistische pamfletten en geschriften van de antisemitistische ideologie werden door Jezuïeten opgesteld. Achteraf zullen zij zich als militanten van het antiracisme opwerpen. Vergeten we niet dat zij steeds aan de beide zijden van een conflict te vinden zijn. Verdelen om te heersen. Daarom vermoedt men dat de ‘Protocollen van de Wijzen van Sion’ door de Jezuïeten werden verspreid om de aandacht naar de joden te leiden. Zo werden de joden een ideale zondebok, tot voldoening van de beroemde joden die het bevel voeren over het Jezuïeten-Illuminati systeem.

Nochtans zijn de gewone joden van de basis helemaal niet verantwoordelijk voor het feit dat de miljardairs van de zionistische elites in deze combinatie zitten. Heel wat joden moeten zich de vraag stellen waarom zij zoveel succes in de wereld van de media, de financiën en de showbizz hebben. Zij zouden best wat minder vertrouwen hebben in hun ‘peters’ en machtige families als de Rothschilds die er niet voor terugdeinsden hun soortgenoten te offeren, zoals in de laatste wereldoorlog.

Want, wat de revisionisten ook mogen beweren, de joden hebben wel degelijk zwaar geleden onder het nazi -Jezuïeten juk, ook al mogen zij daarom nog niet het monopolie over het lijden voor zich alleen opeisen. Herinneren we eraan dat de Rothschilds geen enkel familielid verloren, evenmin als dat zij te lijden hadden van enige hinder onder het hedendaagse antisemitisme. Men beweert zelfs dat zij het naziregime financierden. De nazi’s op hun beurt onderhielden uitstekende relaties met de zionisten. We gaan echter niet dieper in op dit gevoelige thema dat meer afstand en een eigen onderzoek behoeft.

De politieke oorzaak van revolutionaire gruwelijkheden en totalitaire regimes, laat zich verklaren door de politiek van de Jezuïeten-Illuminati die aan alle kanten stonden, die verraad pleegden, hun tegenstanders vermoordden, koningen en staatshoofden vermoordden, van Hendrik IV (Fr) tot Kennedy. En de geheime diensten dan ? Laat het volstaan te weten dat de verantwoordelijke voor de contacten tussen het Vaticaan en de CIA, de Jezuïet kardinaal Dulles is, de kleinzoon van de stichter van de CIA! De reptiliaanse geheimen blijven in de familie.

Hoe kan men ‘SOCIËTEIT VAN JEZUS’ heten en tegelijkertijd een plan volgen dat zo tegenstrijdig is met het christelijke geloof..?!

Deze vraag is het bewijs van onze naïviteit. Wij hebben nog steeds niet begrepen dat hij die op lange termijn een doel wilt bereiken, dit best doet in naam van God en van het Goede om ons in zijn ‘beste bedoelingen van de wereld’ te laten geloven. De wolf weet dat men de deur pas zal opendoen, als hij bloem op zijn snuit smeert en woorden van vrede en broederschap blaat.

Hij kent de menselijke reactie wanneer zij vriendelijk worden toegesproken en hun hulp wordt aangeboden. Het is met het ‘goede’ dat de mensheid bedrogen kan worden en niet door kortstondige explosies van bruut geweld. De beste camouflage is het masker van een religie want de mens is een kind dat dergelijke boosaardigheid niet kan doorprikken. Deze menselijke onschuld is trouwens het bewijs van onze oorspronkelijke goedheid, gepaard helaas aan een niet weg te schrobben domheid.

Het bevorderen van de menselijke vooruitgang, sociale en wetenschappelijke vooruitgang, ziedaar de allerbeste wapens van de Jezuïeten. Nochtans, wanneer men hun spoor volgt, vindt men enkel bloed en tranen. Van het afslachten van de Amerikaans Indianen tot de slachtpartijen van Pol Pot, langs de goelags van Stalin en de slachtpartijen ten tijde van Mao’s culturele revolutie. Getekend: Ignatius.

En iedere keer blijven de Jezuïeten-Illuminati op de achtergrond en zo wij de reden van een genocide niet kennen, noch begrijpen : zij wéten het. Steeds weer ‘Tot meerdere Glorie van God’. Hun krankzinnige devies vereist de toepassing van het adagium ‘Het doel heiligt de middelen’. Vanwaar toch dat gekke idee om Gods Glorie erbij te slepen? Wie is dan die god die dergelijke aardse veroveringen behoeft? Het moge duidelijk zijn wie deze god is.

Hoe de vrijmetselarij onder hun controle is geraakt

Doodeenvoudig. De Jezuïeten treden toe tot een organisatie zoals elke geïnteresseerde persoon dat zou doen. Eens opgenomen, worden zij de beste en de meest toegewijde leden en nemen op een quasi natuurlijke manier het roer over, dat hen ‘de ogen toe’ overgedragen wordt, zo onmisbaar worden zij voor de administratie, de financiën enz.

Wanneer de andere leden merken dat van de oorspronkelijke doelstellingen afgeweken wordt, is het te laat. Getekend ‘Ignatius’: censuur en manipulatie van de originele teksten, stalinistische richtlijnen, nietszeggende taal, politiek gemanoeuvreer, machtsstrijd, immobilisme of juist activisme, listig verdraaide aanvangsdoctrine… de Jezuïeten druppelen geduldig hun manier van werken in de organisatie en… Klaar is Kees..!

Vandaag de dag zijn hun acties meer verborgen – in de betekenis van occult – dan vroeger het geval was. Hun krachtig ‘magisch’ egregoor is in staat om zich op het psychisch collectief te enten en er zijn gif via subtiele kanalen in te injecteren. Meestal brengen zij het gif in via telepathisch ontvankelijke individuen, wier zwakke punten gemakkelijk gemanipuleerd kunnen worden.

Deze zwakke punten zijn: ambitie, seks, geld… het zijn natuurlijke ‘fouten’ waarlangs een organisatie vlot ten gronde kan worden gericht. De Jezuïeten-Illuminati doen aan occulte piraterij. Zij hebben de rituelen van de hoge maçonnieke graden op punt gesteld teneinde hun eigen egregoor te dienen. Zij hebben de colonnen van de zgn. Franse ritus in de Loge van het Groot-Oosten omgewisseld, zodat de mythische initialen I en B (Iakin en Booz) van de kolonnen van de tempel van Salomon, nu de initialen B en I weergeven : Beatus Ignatius (Heilige Ignatius).

Zo komt het dat de brave Vrijmetselaars eer betonen aan de H. Ignatius terwijl zij hun maçonnieke ritueel uitvoeren. Dit is slechte één voorbeeld van de talloze manipulaties door de ingewijde Jezuïeten, dankzij hun wetenschappelijke kennis van het occulte effect van het magisch ceremonieel. Binnen de RK Kerk spreekt men van ‘Jezuïetenritueel’ om de ombuiging van de Confuciaanse riten in een Jezuïetenstijl aan te duiden.

Weet u wie de meeste heilige geschriften vertaalde? Lao Tse zou zelf de grootste moeite hebben om zijn eigen teksten te herkennen in de pseudo Tao van de Jezuïeten. En wat te zeggen over de grote Indische wijzen? Niemand kan met de Jezuïeten rivaliseren, geen enkele groepering haalt hun niveau, al was het maar omdat zij hen controleren of dat zij deels door de Jezuïeten-Illuminati geneutraliseerd werden. Zij hebben in alle gelederen hun ‘agenten’ die zich soms van geen kwaad bewust zijn.

Men kan zich de vraag stellen waarom er zoveel irrationele moeilijkheden zijn. Veel groepering die ter plaatse blijven trappelen, terwijl zij een natuurlijke groei zouden moeten kennen, zouden zich beter afvragen of zij niet met de handrem op vooruit proberen te gaan. Anderzijds, kennen andere bewegingen een bijna miraculeuze internationale voortgang, die op zich al even onnatuurlijk is als de stagnatie van de anderen. Let wel, het is hier niet de bedoeling om de eigen fouten aan occulte invloeden te wijten.

Onbekwaamheid, domheid en ambitie blijven de belangrijkste gebreken die op de meeste organisaties invreten, doch deze gebreken horen in de eerste plaats hun leden toe.

Het is Jezuïet Joe Biden, die erelidmaatschap en -graden heeft van de Jezuïtische St. Joseph’s Universiteit in Philadelphia en de Jezuïet University of Scranton, die de ‘werkelijke man achter de troon is, groter dan de troon zélf’…

Het is Jezuïet Joe Biden, die erelidmaatschap en -graden heeft van de Jezuïtische St. Joseph’s Universiteit in Philadelphia en de Jezuïet University of Scranton, die de ‘werkelijke man achter de troon is, groter dan de troon zélf’…

Om maar te zeggen dat de geheime Orde der Jezuïeten, in feite een occulte inquisitie is op planetaire schaal en onvermijdelijk de controle over de geheime polities van alle landen heeft. Deze geheime diensten zijn niets anders dan afdelingen van een occulte centrale. Openlijke verdeeldheid moet de talloze ‘dupes’ motiveren om zich ten diensten te stellen, hetzij om ideologische redenen, hetzij simpelweg om te kunnen overleven. Twee vijandige legers kunnen elk onder de controle van de Jezuïeten staan, die beide partijen van wapens voorzien, tot grote voldoening van hun bankier.

Want stel je in de plaats van de Rothschilds!

Wat een reuze meevaller voor deze wisselagent uit Frankfurt, wanneer hij van enkele mysterieuze onbekenden het voorstel aangeboden kreeg om de grote Europese banken van de 18de eeuw op te richten. Zo kwam een groot deel van het Jodendom onder het juk van de Jezuïeten-Illuminati te liggen. Het is daarom dat de joden van de basis totaal onschuldig zijn, letterlijk gegijzeld en het mikpunt van het antisemitisme werden. Toch lijken de doorsnee joden niet geneigd om zich van deze voogdij te ontdoen die hun aanzienlijke materiële voordelen biedt. Doch, als het tij mocht keren, zou dit voor hen rampzalige gevolgen kunnen hebben.

Hoe de Jezuïeten de Franse koningen stuurden

De Jezuïeten hadden zich het monopolie van de biecht van de Katholieke prinsen en koningen in Europa toegeëigend. Zo wisten zij alles van iedereen en konden zij vlot een koning tegen zijn neef opzetten. Dit gemanoeuvreer meer dan beu, werden de Jezuïeten door de vorsten prompt het land uit gezet. Dit gebeurde meer dan 70 keer. Maar iedere keer kwamen zij terug en namen zij de draad van hun zaakjes weer op.

De Zonnekoning, Lodewijk XIV was een creatie van hun hand en hun marionet. Zij alleen kenden het ceremonieel van de Chinese keizers en pasten dit op de Franse koning toe. De hele mise-en-scène rond Keizer Napoleon – de bijenkeizer, wegens de goud geborduurde bijen op het wapen en de staatsiegewaden – draagt duidelijk de handtekening van de H. Ignatius en is een uiting van Jezuïeten barokke hoogdravendheid. De keizerlijke praal, van het Oosten geleend, diende om de massa in vervoering brengen. Nu zijn Lodewijk XIV en Napoleon voorbeelden uit het verleden. Vandaag de dag is alles minder spectaculair met de huidige machthebbers en hun hele kliek van Illuminatie knechten en hun cohorten van dienstwillige technocraten.

Waarop is hun esoterische kennis en macht gebaseerd?

In 1521, tijdens het beleg van Pampelune, raakt Ignatius van Loyola zwaar gewond aan het been door een kanonskogel en om zijn genezing te bevorderen, sublimeert hij zijn sexuele energie. Op zich niet nieuw want de basis zelf van het occultisme. Maar hij coiffeert een erg doeltreffend systeem van occulte ontplooiing door er de kracht van Mars aan te verbinden, of dat van een van de geesten van deze planeet.

Men houdt de mensen bezig met de Kundalini yoga e.d., maar de ingewijde Jezuïeten van de hoogste graden verbergen zeer krachtige geheimen. Bovendien worden hun chefs (be)geleid door superieure occulte entiteiten zoals deze die Ignatius inspireerde, net als zijn volgende incarnatie, de helderziende Swedenborg.

De ‘Jezus’ in Jezuïet is slechts een bedrieglijke ‘leen-naam’ want Jezus gaf nimmer het bevel tot list en moord om het Rijk Gods vooruit te helpen. Loyola was een 16e eeuwse Spaans militair die ervan droomde de wereld te veroveren, doch algauw begreep dat religie, met haar vrede prekende woorden de beste manier was om tot de vijand door te dringen. Door zijn verwondingen, was hij lange tijd bedlegerig, wat hem de gelegenheid gaf om de meest subtiele psychische mechanismen te analyseren.

Hij sublimeerde de seksuele energie en stelde een systeem van geestelijke vorming op punt dat abnormalen fabriceert. Om in de Kerk te infiltreren, liet hij zich tot priester wijden en eens in Rome, beloofde hij de paus de redding van zijn troon door de Reformatie aan te pakken. Hij richtte een totalitaire militie op, goed gecamoufleerd onder de pij van een religieuze orde en vertrok voor de verovering van het universum ‘Tot meerdere Glorie van God’. Zo werd hij het agens voor de lotsbestemming van het ‘zwarte tijdperk’.

Hij stelde zich ten dienste van de paus, wat in Jezuïetentaal natuurlijk precies het omgekeerde betekent! Dit maakt dat de Rooms Katholieke godsdienst volledig in handen is geraakt van de Jezuïeten generaal de zwarte paus, die zelf slechts de top van de zichtbare piramide is.

Alle Jezuïeten ter wereld leven in een absolute gehoorzaamheid en volgens hun formule van ‘kadaverdiscipline’ verworden zij tot robots in de handen van hun oversten. Zij vormen aldus een militair elitekorps – tegelijk priester en strijder – dat in alle landen aanwezig is. Het is een demonisch leger die de Aarde belegerd heeft en de link van de Jezuïeten met de buitenaardse Greys is meer dan waarschijnlijk. Zij controleren de geheime diensten, de legers en de internationale organisaties.

Via deze verbindingen experimenteren zij naar hartenlust met de volken. Zo bv. konden zij tijdens de Vietnam oorlog hun tegenstanders daar elimineren en de genocide in Cambodja liet hen toe om een miljoen recalcitrante boeddhisten die het Christelijke geloof weerden, uit de weg te ruimen. Vooral de boeddhisten van ‘Het Kleine Voertuig’, de Hinayana, hebben bijzonder veel geleden, terwijl de Tibetaanse Lama’s door de Jezuïeten gefinancierd worden.

Zonder deze hulp zou het Lamaïsme, het Tibetaans Boeddhisme, gewoon onbekend zijn bij het grote publiek en zou de Dali Lama niet de publiciteit krijgen die hij nu heeft. Er is een flinke duw in de rug voor nodig om zo hoog te klimmen wanneer je een arme vluchteling zonder geld of land bent. En wanneer men je gedwongen vaccineert, bedank dan de Jezuïeten, zonder hun goeie vriend baron Rothschild te vergeten: de eerste beheerder van het Pasteur Instituut.

Het is inderdaad om van te duizelen, maar zijn er bewijzen voor al deze beweringen?

Die zijn er genoeg, maar je moet je wel de moeite getroosten om ernaar te zoeken. Bij mijn weten is geen enkele onderzoeker van de complottheorieën echt geïnteresseerd in de Jezuïetenpiste. Het is nog teveel taboe. Sommigen maken er gewag van om al snel op een ander onderwerp over te stappen, omdat zij er eigenlijk niets over weten. In deze sfeer te duiken vergt een soort profetische gave, want alles is verborgen en vervalst. Het onderzoek behoeft geduld, overdenking en stap voor stap verder gaan zonder te hard te vocaliseren om emotionele projectie te vermijden.

Men moet zeker niet geobsedeerd geraken door het ‘satanisch Jezuïetencomplot’ zoals sommigen door de Reptilians, het joods-maçonnieke complot of het fascistisch complot. Je goede humeur bewaren is essentieel, zo vermijd je de wraakgevoelens die je vlug de verkeerde weg op sturen.

Zoals de visser die de dobber in de gaten houdt, moet je soms kunnen wachten en enige afstand nemen alvorens een informatie te checken. Het kleinste detail kan belangrijk zijn. Het déclic komt meestal onverwacht.

Sommige Amerikaanse onderzoekers hebben essentiële informatie over de Jezuïeten uitgebracht, maar hun discours is teveel geconditioneerd door Evangelisch Religieus fanatisme in een strijd met het Rooms Katholicisme. Door hun religieus dogmatische vooroordelen gaan zij volledig voorbij aan het occulte aspect van het onderwerp. Zij zien enkel een strijd tussen het Protestantisme en Katholicisme.

Volgens hen is het Protestantisme van de Nieuwe Wereld de enige waarborg voor de gewetensvrijheid, terwijl Rome, via de Jezuïeten de inquisitie voortzet en een mondiale theocratie voor ogen heeft, met een Messias-paus aan het hoofd. Deze Amerikaanse evangelisten, die zich patriot noemen, menen dat Amerika volledig onder het juk van de Jezuïeten is geraakt. Dit is niet onjuist, maar doordrongen van religieuze vooroordelen en miskent volledig de occulte wereld.

Weliswaar, behoeft deze studie een grote motivatie en wellicht zitten er enkele onjuistheden in mijn betoog. Maar ik beschik over de nodige referenties voor zeker 80% van mijn beweringen. De sympathisanten van het Tibetaans Boeddhisme kunnen verontwaardigd zijn wanneer ik beweer dat de Lama’s geld van de Jezuïeten ontvangen. Dat is niet mijn schuld, het is een waarheid waarvan een spoor te volgen is in een boek dat door een monnik werd geschreven wiens vader filosoof is. Ik vraag je niet om mij zomaar te geloven, maar om zelf op onderzoek te gaan, op voorwaarde goed geïnspireerd en volhardend te zijn.

Zo zouden ingewijde Jezuïeten de New Age kringen controleren

Dit zal de adepten van deze stroming choqueren die hierin een opening zien van het bewustzijn en nieuwe perspectieven voor beschaving. Enkel degene die de werkelijkheid niet onder ogen wilt zien, zal geschokt zijn. Wij hebben nooit beweerd dat de spirituele stromingen geen geestelijke openingen zouden zijn. Maar, zij zouden dit nog meer zijn, mocht men binnen deze stromingen datgene wat bevrijdend werkt en datgene wat de mens vastzet, duidelijk identificeren.

Aan ieder om de ogen te openen. Niettemin, wat betreft de New Age en de flauwiteiten rond de ‘Meesters van de Witte Broederschap’ : ja, dit is een typisch Jezuïeten-Illuminati operatie. Intelligenties die de politiek van het Vaticaan en de Vrijmetselarij in hun macht hebben, moeten niet veel moeite doen om de liefhebbers van het occulte te bedotten. Een medium als Alice Bailey in het oor fluisteren dat het gouden tijdperk is aangebroken en dat Christus zal wederkeren, is echt niet moeilijk voor ingewijden op het niveau van het ‘Grote plan van de Zon’. (Zie Apocalyps van de H. Johannes)

De zon is een symbool van de Jezuïeten. Een zon op azuurblauwe achtergrond. Hun geheime doel gaat verder dan het Aardse plan. Wat hun interesseert is het hele zonnestelsel. Daarom hebben zij het ruimteonderzoek en de spitstechnologie ontwikkeld. En dit gaat zeer ver! Mochten zij niet aan de basis van zoveel gruwel liggen, zou je hen haast gaan bewonderen. Helena Blavatsky zei ooit:

“Alle legers van Satan samen, hebben niet zoveel kwaad aangericht op aarde als de Jezuïeten.”

Deze uitspraak kan tellen, want Blavatsky was erg beslagen op het vlak van het occultisme.

Hoe kan de wereld zich van deze roofdieren ontdoen?

Zich van kosmische agentia ontdoen? Droom maar voort. In het zwarte tijdperk zijn zij het die aan het rad draaien en de gebeurtenissen versnellen. Misschien banen zij de weg voor de demon van de materie die in de toekomst op Aarde zou incarneren. De verwikkeling van de Jezuïeten in de experimentele wetenschappen is een indicatie voor hun missie, in de zin dat zij het agens zijn die het terrein prepareert voor iets buitengewoons.

In het universum draait alles rond politiek. De redding van de ziel is de inzet van kosmische politiek. En op het gebied van politiek, hebben de Jezuïeten een grote voorsprong omdat zij geen enkel vooroordeel kennen. Een Maria cultus bevorderen bv. is voor hun gewoon politiek realisme; zij hebben er baat bij, en dat is het.

In afwachting van hun zonnen demon, installeren zij de NWO die een einde zou moeten maken aan wat men de humanistische beschaving noemt. Laten wij niet vergeten dat de Jezuïeten de uitvinders van de concentratiekampen zijn.

In hun ‘Reducciones’ in Paraguay werden de Indianen gedresseerd tot goede robot burgers in het kader van een theocratisch-communistische maatschappij. Op het vlak van tirannie, hebben zij met het communisme hun sporen verdiend en dat voorspelt niet veel goeds voor de ‘beste der werelden’ die zij voor ons klaar hebben staan.

Dit moge volstaan. Mocht de lezer deze zaken verwerpen of niet willen begrijpen, kan hij deze informatie altijd afdoen als speculatief. Dan kan hij de Jezuïeten vergeten, tegen wie geen enkele aardse macht trouwens is opgewassen.

ODVN-Logo-

Bron: http://www.pensioenactivist.nl/zionisten-dat-zijn-geen-judaisten-werkten-samen-met-de-nazis/

Patstelling in V.S. burgeroorlog spoedig tot een einde; volgende fase van de planetaire bevrijding begint, door Benjamin Fulford, 27 augustus 2018.

Patstelling in V.S. burgeroorlog spoedig tot een einde; volgende fase van de planetaire bevrijding begint, door Benjamin Fulford, 27 augustus 2018.

De dood, waarschijnlijk door executie, van de verrader John McCain, geeft het signaal aan voor een nieuwe fase in de verwijdering van de criminele cabal welke de V.S. heeft gecontroleerd sinds 1913, zijn bronnen bij het Pentagon en Agentschap het over eens. “Verrader McCain is misschien de eerste doodsstraf door een militair tribunaal, toegestaan te sterven met eer als Rommel om de reputatie van de Marine te beschermen terwijl de deep state wordt bang gemaakt,” dit is hoe een Pentagon bron de situatie beschreef.

Hoewel, de werkelijke strijd zal beginnen nadat de V.S. tak van de cabal verwijderd is en dit zal het militaire industriële complex van de V.S. tegenover een losse Eurazische alliantie met het hoofdkwartier in Zwitserland plaatsen.
Deze strijd zal ofwel eindigen in een wereldoorlog of met een complete hervorming van naoorlogse instituten als de VN, BIS, IMF, Eu enz. De sleutel is om als doelwit het complex van stichtingen (plus de Vaticaanse Bank) te kiezen welke gebruikt worden door de Khazariaanse maffia om hun controle over de private centrale banken, de 500 rijkste bedrijven en de meeste zogenaamde wereldleiders te camoufleren.
Het vuurwerk zou in september moeten beginnen en intensiveren tijdens de aanloop van de midterm verkiezingen in november in de V.S., waarbij de V.S. tak van de Khazariaanse maffia hoopt om zijn macht te herstellen en de V.S. President Donald Trump te verwijderen.
Echter, hou in gedachten dat Trump tot dusverre slechts de minste van twee kwaden is geweest in vergelijking met Hillary Clinton. Hij moet nog bewijzen dat hij iets meer is dan een Rothschild agent die vecht tegen de in de V.S. gevestigde Bush/Clinton/Rockefeller verbinding. Onthoudt dat het Trump regiem de waarheid nog moet onthullen over misdaden als 9/11 en Fukushima. En ook hebben ze niet ook maar iets wat op een jubelfeest lijkt geprobeerd.
Voormalig CIA en Marine geheime dienst officier, Robert David Steele zegt dat “de waarheid over 9/11 boven tafel is. De President beloofde om dit tot de bodem uit te zoeken. Hij is besluiteloos om dit voor of na de verkiezingen te doen, uit angst dat de kruisiging (cruci “fiction”?) van Dick Cheney en de neo-conservatieven die werken als agenten voor het Zionistische Israël één verkiezing te vroeg zal zijn. Een hoop informatie welke een collectie van de presidentiële memoranda bevat en samengesteld is door 28 top scholieren, spionnen en ingenieurs, is vrij toegankelijk online:
Het konijnenhol dat zelfs dieper is dan 9/11 is natuurlijk de 11 maart 2011 (3/11) nucleaire en tsunami massa moord gebeurtenis in Fukushima. Aan dit front, zal misschien de verwijdering van de Goldman Sachs, Eerste Minister, Malcolm Turnbull van Australië leiden naar de waarheid over 3/11 welke naar buiten komt, volgens twee agenten van de Australische Geheime Diensten die betrokken waren bij Fukushima.
Deze agenten verschaften bewijs aan de Australische Eerste Minister Kevin Rudd in 2010 over een nucleair wapen dat gestolen werd uit De Russische onderzeeër Kursk in 2000 en dat Japan binnen werd gesmokkeld en gebruikt zou worden bij een terroristische aanval tegen dat land. De dag nadat Rudd dit bewijs ontving en probeerde hierop actie te ondernemen, werd hij ontslagen door de “V.S. Federale Reserve Raad,” zeiden de agenten.
De agenten gingen verder, samen met de Japanse geheime dienst, om het wapen op te sporen terwijl het aan boord van het Japanse diepzee boorplatvorm Chikyu was gebracht en verdeeld werd in vijf kleinere wapens, en in de zeebodem werd geboord van Fukushima voordat het werd ingesteld om een aardbeving en tsunami te veroorzaken. Ondanks dit, kwamen er geen autoriteiten tussenbeide om deze aanval te voorkomen. Verder, nam de voormalige V.S. President Barack Obama contact op met de White Dragon Society om te beweren dat hij geen wetenschap, of betrokkenheid had bij deze aanval tegen Japan.
In feite, leidt het spoor van bewijs en de NSA heeft alle details, naar de voormalige “zwarte paus”(top Jezuïet) Peter Hans Kolvenbach en de Israëlische Eerste Minister Benjamin Netanyahu. Vanaf hen leidt het spoor naar de satanische P2 Vrijmetselarij lodge, Zwitserland en de BIS. Dat is waarom het interessant is op te merken dat de Jezuïeten Paus Francis nu onder niet eerder vertoonde aanval is voor het verhullen van pedofilie. Francis, is ondanks al zijn gepraat over veranderingen, niet in staat geweest om betrokkenheid van het Vaticaan bij gebeurtenissen als de Fukushima misdaad tegen de mensheid, te openbaren.
“Het aftreden van Paus Francis is steeds meer waarschijnlijk in de nasleep van zijn gefaalde Ierse reis, de aanklacht tegen de Paus door Aartsbisschop Carlo Maria Viganò en een groeiende golf van aanvallen in verschillende landen tegen priesters die verondersteld worden pedofielen te zijn. Het is ons begrip dat alleen een op de tien priesters een pedofiel is maar de cultuur van het niet bestraffen van pedofilie en homoseksualiteit binnen het Vaticaan leidt nu naar een implosie,” merkte Steele op. “Er is een plaats in het Vaticaan waar er alleen ruimte is voor nog een afbeelding van een paus en een legende meldt dat de volgende paus de laatste paus zal zijn. De Katholieke leider waar ik tegen praat is diep bezorgd,” voegde Steel toe. Andere CIA en Pentagon bronnen zijn het eens met deze analyse.
De Paus en het Vaticaan zijn de sleutel voor een werkelijke verandering in hoe we deze planeet runnen, omdat de meeste zogenaamde wereldleiders gecontroleerd worden door het Vaticaan door een combinatie van omkoop (door middel van Vaticaanse bankrekeningen met miljarden dollars) en bedreigingen vermoord te worden of verwijderd uit de macht.
Het spoor van de Fukushima aanval leidt ook naar de twilight zone, omdat top P2 Vrijmetselarij leden als Cavalier van de Teutonic Knights (en Vaticaans moordenaar) Vincenzo Mazzara, beweren dat ze uiteindelijk hun orders krijgen van een entiteit die ze de “black sun”(zwarte zon) noemen en dat “communiceert via gamma stralen.” Dit zijn misschien misleidende en valse geruchten gedaan om ons af te leiden van de werkelijke (menselijke) boosdoeners. Pentagon bronnen staan er echter op dat er een esoterische of buitenaardse dimensie is in de strijd om deze planeet Aarde en zeggen dat aan dit front, “met meer aardbevingen, de laatsten van de cabal onderwater en ondergrondse bases systematisch worden vernietigd.”
Ondertussen terug hier op het Aarde oppervlak, zou de beste manier om uit te vinden wat er werkelijk gaande is zijn het uitvoeren van militaire acties tegen en het fysiek bezetten van Khazariaanse bolwerken als de BIS en het Rothschild familie complex in Zug, Zwitserland.

Het is onwaarschijnlijk dat dit zal gebeuren onder Trump omdat hij, toen hij een zakenman was, elke keer dat hij failliet ging werd vrijgekocht door de Rothschilds (en dit kan makkelijk worden bevestigd door middel van media verslagen uit de tijd van zijn zaken doen).
Een duidelijk teken dat Trump centraal-bankier-gecontroleerde oppositie is kwam toen hij vertelde aan Fox TV dat als hij impeached werd de aandelenmarkten zouden crashen. Zoals de grafieken via de onderstaande link laten zien, stijgen de wereld aandelen markten alleen vanwege het drukken van geld door banken in privé bezit. Met andere woorden, het lijkt er op dat de centrale banken Trump gebruiken om dreigingen te uiten dat ze de aandelen markten zullen laten crashen als hun gecontroleerde oppositie president verwijderd wordt uit de macht.
https://www.zerohedge.com/news/2018-08-24/nomi-prins-fed-will-not-give-dark-money
Veel mensen denken dat de stijging van de aandelenmarkten een goed ding is maar wat er werkelijk gaande is is dat de centrale banken funny money printen en het geven aan hun vrienden die het gebruiken voor het terugkopen van eigen aandelen met de bedoeling om hun controle over belangrijke bedrijven te versterker en rijker te worden. Een werkelijk leider zou al de tegoeden in beslag nemen die wereldwijd werden gekocht met dit funny money van de centrale bank en ze terug geven aan de bevolking van de planeet via een jubelfeest type boodschap.
In ieder geval, is verder bewijs afkomstig van een vertegenwoordiger van de voormalige Japanse Minister van Financiën, Heizo Takenaka die zegt dat hij de controle over Japanse bedrijven overhandigde aan de Khazariaanse maffia omdat Japan bedreigd werd met aardbevingswapens. Japan werd toch aangevallen omdat nadat Takenaka ontslag nam, de Keizer probeerde de Japanse controle over de Bank van Japan opnieuw te starten, volgens bronnen binnen de Japanse Koninklijke familie.
Het nieuws dat een Russisch super nucleair wapen vermist is, is waarschijnlijk een versluierde dreiging van de Khazariaanse maffia om het te gebruiken voor de creatie van weer een ander Fukushima achtig massa moord incident als hun macht wordt bedreigd. Dit is misschien waarom personen, of moet ik zeggen cabal iconen, als Hillary Clinton op vrije voeten blijven.
https://www.cnbc.com/2018/08/21/russias-nuclear-powered-missile-that-putin-claimed-had-infinite-range-is-currently-lost-at-sea.html
Echter, terwijl vele van de top Khazariaanse criminelen op vrije voeten blijven, hebben aanvallen tegen de cabal op de lagere niveaus een sneeuwbaleffect. Aan dit front, is het laatste nieuws van Pentagon bronnen dat de “Duitse chemie gigant Bayer werd toegestaan om Monsanto te kopen zodat enorme rechtszaken en onderzoeken naar glyfosaat, GMO’s enz. dit cabal bedrijf onderuit zullen halen.” De bronnen voegen toe dat “Big Pharma ook wankelt niet alleen door de publieke verontwaardiging over de hoge geneesmiddelen prijzen maar ook uit dodelijke vaccins van het soort als Merck.”
Ook in de V.S. wordt “het Joodse [Khazariaanse] maffia privé leger, het corrupte New Yorkse Departement van Politie (NYPD), misschien onderzocht wegens het afdwingen van illegale quota’s voor arrestaties, dagvaardingen en bekeuringen voor Moslims en minderheden terwijl Joodse buurten worden beschermd.” De meeste van deze mensen worden opgejaagd wegens onechte aanklachten (bijv. 48.6% van de federale gevangenen worden vastgehouden voor drugs gerelateerde misdrijven) om slavenarbeid te verrichten voor gevangenissen die in privé bezit zijn. Aan dit front, is het interessant op te merken dat de gevangen slavenarbeiders in staking zijn.
https://www.zerohedge.com/news/2018-08-24/us-inmates-demand-living-wage-amid-largest-prison-strike-history
Aan een ander front, escaleerde Trump zijn culturele oorlog tegen de Joodse maffia door niet alleen NFL knielers aan te vallen maar ook de Joodse TV. Netwerken als ESPN, CBS, Fox en NBC die recent weigerden om het nationale volkslied uit te zenden.
Ook, om opnieuw, Mr Steel te citeren, “ Trump geeft misschien Jeff Sessions een laatste kans om betekenisvolle publieke onderzoeken naar de Clintons uit te voeren (wegens verraad, pedofilie, verkiezingsfraude en goede doelen fraude) net als naar John Brennan. Terwijl Hillary Clinton zich voorbereidt om drie Democratische fondsenwervers naar voren te halen, een betekenisvolle herinnering aan haar grote misdaden en misdrijven als Staatssecretaris—inclusief de verkoop van Libanon aan Frankrijk en van Syrië en Jemen aan Saudi Arabië en van hoogwaardig uranium aan Rusland—zou dit de nagel kunnen zijn in de Democratische doodskist tijdens de november verkiezingen.
Bereid je voor op een drukke herfst mensen.
Vertaling: Lia

The Portal: Cobra’s Vredesmeditatie en Verslag van de Ascensie Conferentie in Boedapest Update, 23 april 2018.

The Portal: Cobra’s Vredesmeditatie en Verslag van de Ascensie Conferentie in Boedapest Update, 23 april 2018.

We hadden zeer weinig tijd om mensen bij elkaar te brengen voor onze Vredesmeditatie en de kritische massa werd niet bereikt, maar de meditatie zal nog steeds een diepe impact hebben op de geopolitieke situatie in Syrië, het het minimaliseren van de effecten van de militaire escalatie op vrijdag 13 april (een zeer belangrijke dag op de Tempeliers-tijdlijn), de stabilisering van de Godinnen vortex van Syrië en en het brengen van meer genezing en vrede in de regio.

De diepere occulte redenen voor het conflict in Syrië worden hier uitgelegd:

https://prepareforchange.net/2018/04/14/the-real-occult-reason-behind-the-april-2018-syria-missile-attacks/

Nu deze specifieke militaire escalatie heeft gefaald, proberen de Archon-families uit de zwarte adel / Ridders van Malta / Jezuïeten die achter Erik Prince (Blackwater) staan om Trump naar een ander militair conflict in Syrië te sturen:

https://www.commondreams.org/news/2018/04/17/war-profiteer-erik-prince-reportedly-talks-help-forge-occupying-force-syria

http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=21626

Het is interessant om op te merken dat de meeste Amerikaanse troepen in Syrië zich in de noordoostelijke hoek van het land bevinden, wat de exacte locatie is van de Godinnenvortex van Hassuna-Samarra:

http://2012portal.blogspot.com/2014/06/isis.html

De situatie in Syrië is het slagveld in de laatste fase van de proxy-oorlog tussen Galactische Confederation / Pleiadische vloot enerzijds die Poetin en Assad ondersteunen, en de Chimera / Draco-krachten die Erik Prince en de negatieve militaire facties in Saoedi-Arabië en de VS ondersteunen, waarbij Donald Trump tussen hen in gevangen zit:

https://www.zerohedge.com/news/2018-01-11/trump-isnt-another-hitler-hes-another-obama

Dit is alles wat ik nu kan zeggen over de planetaire situatie op het oppervlak van de planeet.

Onze Ascensie-conferentie in Boedapest was succesvol en ging verder dan onze wildste dromen. We hebben de nieuwe positieve tijdlijn voor de planeet veiliggesteld door het planetaire Sisterhood of the Rose (Zusterschap van het Roos) netwerk op een geheel nieuw niveau te activeren. Het is nu van het grootste belang om zoveel mogelijk fysieke Zusterschap van de Roos-groepen te creëren. Die groepen moeten dan eenmaal per week op een fysieke locatie samenkomen en de energieën van de Godin verankeren in het planetaire energienet door zowel de Vortex van de Godin als de meditaties van de Terugkeer van de Godin te doen:

http://2012portal.blogspot.com/2018/02/power-of-goddess.html

Succesvol gevormde Sisterhood of the Rose-groepen kunnen contact met mij opnemen via cobraresistance en dan zullen zij verdere instructies ontvangen.

Sisterhood.jpg

Onze conferentie heeft veel mensen wakker gemaakt, veel leden van zielsfamilies bijeengebracht en heeft een massale stroom van Liefdesenergie in het planetaire energienetwerk verankerd. Deze ervaring was zeer ontroerend, zoals je in dit verslag kunt lezen:

http://2012portal-hungary.blogspot.com/2018/04/ascension-conference-budapest-part-1.html/

De krachtige Goddinnen-energieën die tijdens de conferentie verankerd zijn, is misschien wel de reden waarom Soros heeft besloten om zijn Open Society-kantoor een paar dagen na de conferentie te verhuizen van Boedapest naar Berlijn:

https://www.zerohedge.com/news/2018-04-19/another-victory-orban-soross-open-society-foundation-closes-budapest-office

Die arme Soros weet niet dat Berlijn ook een krachtige Vortex van de Godin is, en misschien moet hij snel weer opnieuw verhuizen. Berlijn is ook de locatie van een van de belangrijkste Europese ondergrondse verzetsbewegingen die invloed heeft op de oppervlakte-ruimtevaartprogramma’s:

https://gizadeathstar.com/2018/03/new-german-mobile-phone-network-works-moon/

Sinds de dood van Isis Astara werkt het Verzet achter de schermen om via de alternatieve media het bestaan van elektromagnetische wapens, gerichte energiewapens en andere wapens openbaar te maken, die door de Cabal worden gebruikt om de meest ontwaakte burgers te treffen:

https://madmimi.com/s/b0adcb

https://stillnessinthestorm.com/2018/01/the-cias-dart-to-the-heart-secret-weapon-result-mimics-a-heart-attack/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost

En “per ongeluk” nu ook via de reguliere massamedia, zoals Popular Mechanics en Russia Today:

https://www.popularmechanics.com/military/weapons/a19855256/muckrock-foia-psycho-electric-weapons/

https://www.rt.com/news/424734-us-counterterrorism-center-mind-control/

https://www.muckrock.com/news/archives/2018/apr/18/fusion-center-em/

Verwacht binnenkort meer dat wordt belicht.

Nu de nieuwe positieve tijdlijn is vastgelegd, sta ik weer open voor interviews. Stuur jullie aanvragen naar cobraresistance . Alle interviews worden uitgevoerd na 25 mei.

Overwinning van het licht!

Cobra.

Bron: http://2012portal.blogspot.com/2018/04/peace-meditation-and-budapest-ascension.html/

Vertaling FrankW

Geplaatst 24 april 2018

The Portal: Cobra’s Situatie Update van zondag 7 januari 2018.

The Portal: Cobra’s Situatie Update van zondag 7 januari 2018.

2018 wordt een jaar van vele doorbraken. De Lichtkrachten creëren een krachtig verenigd veld door het hele Zonnestelsel in de tweede fase van een belangrijke operatie, die in deze blog al een paar keer werd genoemd en de codenaam Mjölnir heeft. De tweede fase van deze operatie begon op 3 januari en zal begin maart worden voltooid (een korte vertraging t.a.v. de vorige prognose die eind februari aangaf). Dit wordt intuïtief beschreven in het volgende artikel:

Victory18.jpg

http://www.stillnessinthestorm.com/2017/12/astrological-alignment-could-herald-major-changes-beginning-in-january-2018-all-planets-in-direct-motion-apdm.html#more

De Lichtkrachten hebben alle plasma-topletbommen en bijna alle anomalie plasma’s in de sublunaire ruimte verwijderd (de ruimte tussen de Aarde en de omloopbaan van de Maan). De Resistance (Resistance Movement / RM / Verzetsbeweging / het Verzet) definieert de sublunaire ruimte als de ruimte met een buitenste grens net binnen de baan van de Maan en de binnenste limiet van 3 Aardstralen (*) (de straal of halve doorsnede/ aslengte of middellijn van de Aarde) vanuit het centrum van de planeet (het planetaire centrum).

Alle topletbommen en de overgrote meerderheid van de plasma-anomalie samen met plasmoïde entiteiten en fragmenten van negatieve SSP-facties zijn nu dichtbij het aardoppervlak geconcentreerd, niet verder dan 3 aardstralen (aardradi) vanuit het centrum van de planeet, zoals hier wordt beschreven:

http://2012portal.blogspot.com/2017/02/situation-update.html

http://2012portal.blogspot.com/2017/06/vacuum-metastability-event.html

De oorlog in de lage baan om Aarde zal naar verwachting door blijven gaan:

http://mysteriousuniverse.org/2017/12/mystery-surrounds-why-four-nations-launch-rockets-in-four-days/

Maar dat zal langzaam verschuiven naar de bases die onder het oppervlak van onze planeet zitten.

Een intense zuivering van alle aspecten van de sluier (de Veil / onze quarantaine tot de Bron) is ook aan de gang, en de Lichtkrachten doen er alles aan om bepaalde trends te keren.

Een van de plannen van de Archons was om het gevoelsleven en de zinvolle sociale interacties van de mens volledig te stoppen. Daarom hebben ze smartphones geïntroduceerd:

Phone%2BMania.jpg

http://www.stillnessinthestorm.com/2017/12/new-study-how-smartphones-make-todays-teens-unhappy-and-cause-dramatic-shifts-in-their-behaviour.html

Jongere generaties worden daardoor vooral getroffen, omdat degenen die na 1996 zijn geboren, zeer weinig ervaring hadden met een positieve plasma-, etherische en astrale energieomgeving die hen in staat zouden kunnen stellen om gezonde emotionele en sociale gewoonten te ontwikkelen.

Een ander plan van de Archons was om cryptocurrencies te ontwikkelen die het huidige financiële systeem zouden kunnen overnemen, contanten zouden kunnen verwijderen en een wereldwijd, blijkbaar gedecentraliseerd, maar feitelijk volledig gecontroleerd financieel systeem zouden kunnen introduceren:

https://www.naturalnews.com/2017-12-10-evidence-points-to-bitcoin-being-an-nsa-psyop-roll-out-one-world-digital-currency.html

In deze geheime vergadering van de bankiers in april 2016 werd de Blockchain-technologie gekozen als het belangrijkste middel om contant geld te elimineren:

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/a-new-digital-cash-system-was-just-unveiled-at-a-secret-meeting-for-bankers-in-new-york

( Lees dit artikel in het Nederlands: https://wp.me/p6gVD9-wq )

Ze ontwikkelen hun eigen cryptocurrencies:

https://www.blacklistednews.com/Banksters_Are_Developing_Their_Own_E-Currency_That_Could_Destroy_the_Value_of_Bitcoin_and_Control_Us_All%21/62471/0/38/38/Y/M.html

http://moneywise411.com/tbo-awards-7-billion-to-develop-new-fedcoin/

Cryptocurrencies kunnen de centrale bankiers helpen in hun oorlog tegen goud (banken en landen (Cabal) hebben geen / onvoldoende goud en zoeken andere middelen cryptocurrencies om hun macht te handhaven):

https://www.zerohedge.com/news/2017-12-18/hedge-funds-abandon-gold-chase-bitcoin

Dit omdat ze bang zijn voor de Oosterse Alliantie (Eastern Alliance):

https://www.rt.com/business/412546-china-russia-gold-standard-dollar/

De Blockchain-technologie lijkt anoniem en gedecentraliseerd te zijn, maar van alle computers (niet alleen Windows-computers) is bekend dat ze software-backdoors hebben (achterdeurtjes):

https://www.gnu.org/proprietary/malware-microsoft.html

http://money.cnn.com/2017/04/14/technology/windows-exploits-shadow-brokers/index.html

https://www.eteknix.com/nsa-has-code-running-in-the-linux-kernel-and-android/

En alle computers (niet alleen die met Intel erin) hebben hardware-backdoors (**) :

https://www.rt.com/usa/414955-intel-processors-meltdown-spectre/

Dat gezegd hebbende, cryptocurencies en blockchain-technologie hebben een toekomst. The Resistance is begonnen met het opnemen van cryptos in hun plannen voor de financiële reset en zal Blockchain-technologie uit de handen van Cabal nemen ten tijde van de Event (het Evenement).

Ripple is een cryptocurrency die de potentie heeft om de quasi reservevaluta van de planeet te worden en de SWIFT te vervangen:

https://www.coindesk.com/xrp-dichotomy-ripple-price/

http://treasurytoday.com/2017/07/ripple-vs-swift-payment-r-evolution-ttpv

https://www.ripplecoinnews.com/ripple-vs-swift

De Resistance (het Verzet) heeft bepaalde plannen met de Ripple ten tijde van het Event dat nog niet mag worden bekendgemaakt.

Cryptocurrencies kunnen op dit moment een zeer winstgevende investering zijn als u weet hoe u verticale markten moet verhandelen (het gerucht kopen, het nieuws verkopen) en als u voldoende bent voorbereid op het risico van 25% dat uw munten verloren kunnen gaan of worden gestolen:

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/bitcoin-price-lost-mining-how-to-find-cryptocurrency-value-chainalysis-satoshi-nakamoto-a8091851. html

Ondertussen proberen de Jezuïeten en de Ridders van Malta een nieuwe oorlog te creëren.

Ze proberen de energiesignatuur van de Romeins-Perzische oorlogen te exploiteren:

https://en.wikipedia.org/wiki/Roman%E2%80%93Persian_Wars

Dat is de onderliggende basis van het Shia-Soennitische conflict:

https://www.cfr.org/interactives/sunni-shia-divide#!/sunni-shia-divide

Bloedlijnen die hun oorsprong hebben in het Romeinse rijk ondersteunen de soennitische kant (vanuit de VS-Israëlisch-Saudische lijn), terwijl de bloedlijnen die teruggaan naar het oude Perzië de sjiitische kant ondersteunen (vanuit de Iran-Libanon / Hezbollah-Syrië-lijn), wanneer de toparchonfamilies in Rome beide kanten van het conflict uitbuiten (de Zwarte adel of de Black Nobility).

Erik Prince is de hoofduitvoerder van de Jezuïet / SMOM-samenzwering om een ​​nieuwe oorlog in het Midden-Oosten te kunnen beginnen:

http://press.take88.com/the-knights-templar-knights-of-malta-and-blackwaters-erik-prince/

Hij heeft veel invloed op Donald Trump en stelde hem voor een nieuw spionagebureau op te richten dat meer Jezuïetvriendelijk zou zijn en minder Clinton / Bush / Rockefeller Illuminati-factie vriendelijk:

https://www.lewrockwell.com/2017/12/no_author/time-for-the-blackwater-spies/

Misschien herinner je je dat ik jaren geleden heb aangegeven dat Jezuïeten de Illuminati-factie op te zullen offeren om te kunnen overleven.

Dit is de reden waarom de huurlingen van Blackwater / Academi van Erik Prince de massale arrestaties van de Illuminati-factie in Saoedi-Arabië hebben opgezet:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5108651/American-mercenaries-torturing-Saudi-princes.html

Nu probeert de door de Jezuïeten/Rothschild gesteunde factie in Saoedi-Arabië, Israël en de VS een oorlog met Iran aan te pakken:

http://www.moonofalabama.org/2017/11/the-saudi-tyrants-devilish-plan-sell-out-palestine-for-war-on-iran.html#more

https://www.zerohedge.com/news/2017-12-28/us-and-israel-reach-secret-plan-counter-iran

https://sputniknews.com/analysis/201712301060429763-syria-iraq-extremists-iran/

Ze proberen ook Iran van binnenuit te destabiliseren, en herhalen het script waarbij de eerste protesten in Syrië in 2011 in een wrede oorlog hebben veranderd. Recente protesten in Iran zijn veroorzaakt door Academi-huursoldaten en zijn in Westerse media grofweg verkeerd geïnterpreteerd:

https://www.strategic-culture.org/news/2018/01/07/trump-failed-coup-in-iran.html

https://www.rt.com/news/414915-iran-protest-fake-news-videos/

In werkelijkheid ondersteunen de meeste demonstranten in Iran feitelijk het huidige regime, dat in werkelijkheid een veel betere keuze is dan een geïmporteerde westerse kleurenrevolutie en “democratie”:

http://www.presstv.com/Detail/2018/01/03/547679/Iran-Demonstrations-Violence

De VS wil ook de oorlog in Syrië nieuw leven inblazen:

https://www.strategic-culture.org/news/2017/12/18/us-creates-new-syrian-army-putting-peace-process-jeopardy.html

https://www.strategic-culture.org/news/2017/12/29/all-not-quiet-on-syrian-front-us-launch-another-war.html

De Lichtkrachten hebben meegedeeld dat een nieuwe Shia-Soennitische oorlog kan worden voorkomen als er voldoende bekendheid is met de plannen van de Jezuïeten in de ontwaakte gemeenschap.

Er wordt in de alternatieve media veel gepraat over belangrijke leden van de Cabal die naar Guantanamo zijn gebracht.

Mijn bronnen kunnen dit niet bevestigen, in de exact dezelfde manier konden ze niet bevestigen de Green Light uitgegeven door Drake Bailey in 2012.

Maar ze KUNNEN de informatie volledig bevestigen van iemand die PassionatePachyderms heet:

https://www.reddit.com/r/CBTS_Stream/comments/7murs0/guantanamo_bay_flight_records_from_726am_121817/?st=jbsffap6&sh=317fbe1a

55 leden van de militaire politie van de Arizona National Guard die naar Guantanamo zijn gekomen, hebben net 122 leden van de Minnessota National Guard militaire politie vervangen die Guantanamo enkele dagen geleden hebben verlaten:

http://www.startribune.com/minnesota-military-police-unit-returns-from-deployment-to-gitmo/465572983/

http://www.theeagle.com/news/nation/arizona-national-guard-military-police-to-help-in-guantanamo/article_2c51db96-bff7-581b-8428-1a90aa66834c.html

Wanneer de massale arrestaties echt beginnen, kun je er over lezen in de massamedia (grote media zoals NOS, RTL, SBS, AD, Telegraaf, NRC, de Volkskrant en andere landelijke en regionale dagbladen).

Ongeacht het feit dat de situatie op het aardoppervlak niet spectaculair verbetert maar nog steeds dramatisch is, zullen er doorbraken komen wanneer Mjolnir de grond raakt.

Tot die tijd kunt u helpen om het Command PB Stardust-protocol te verspreiden om fysieke pijn te verwijderen:

PB%2BStardust.jpg

https://welovemassmeditation.blogspot.com/p/blog-page_4.html

Overwinning van het licht!

Cobra.

Bron: http://2012portal.blogspot.com/2018/01/situation-update.html/

Noot (*):
Aardstraal of aardradius:
# Meervoud van aardradius is aardradi
# Aardstraal: Re = 6 378,137 km (equatoriaal)
# Aardstraal: Rp = 6 356,752 km (polair)

Noot(**):
Software en hardware achterdeurtjes:
# Software = via een bepaald programma
# Hardware via bijvoorbeeld chips of andere (tastbare) onderdelen
# Achterdeurtjes naar bedrijven die de software / hardware hebben geleverd, geheime diensten (o.a. AIVD, Politie en Justitie, NSA, CIA), onderzoeksinstituten, organisaties mbt speciale schermen, enzovoorts.


Vertaling/bewerking door FrankW

Geplaatst 8 januari 2018

The Promise Revealed: ‘Vraag en Antwoord Interview met Cobra van 24 juni 2015…’ door Rob Potter

yoda-luke

 

Audiolink Soundcloud:  https://soundcloud.com/thepromiserevealed/cobra-rp-interview-20-june-2015

ROB – Hallo dames en heren, welkom bij een nieuw speciaal interview met Cobra in de Victory of the Light radio show. Ik ben uw gastheer Rob Potter en mijn producer is Bob Charles vanwww.thepyramidonenetwork.com. Vanzelfsprekend is mijn andere producer, de magische man in het land ‘down under’ John Allen, ik dank jullie voor je tijd en voor je geduld. Ik wil Rique Seraphico, Danell Glade, Sam Ritchie, Stephen Smally bedanken en iedereen die aan de show heeft bijgedragen, in het bijzonder Cobra. Rique doet goed werk, hij doet veel werk. Sam bewerkt de tekst en Danell schrijft het transcript. Het is teamwerk hier. Ik wil ze allemaal bedanken voor hun hulp om deze missie te ondersteunen naar the Victory of the Light.

Ik wil iedereen danken die mij zoveel aardige post stuurt en voor de positieve support voor mijn werk en bij wat ik hier doe. Ik verontschuldig me, mensen; dit programma is een beetje aan de late kant en ik verontschuldig mij ook voor Cobra. We hebben een MP3-bestand van een vorig interview en ik heb een paar minuten beluisterd en volgens mij is dat okee. Maar we hadden een aantal problemen met de Skype-verbinding. Helaas viel Skype uit, dus we moesten deze maand alles opnieuw opnemen. Mijn excuses voor de vertraging van deze uitzending. Verontschuldigingen voor Cobra. We gaan opnieuw een aantal vragen stellen.

Iedereen die luistert naar dit programma kan naar mijn website gaan; www.thepromiserevealed.com. We waarderen het dat je bij ons bent en je verbonden voelt met ons werk en ons support geeft. We werken er hard voor en we zijn jullie dankbaar. Mijn conferentie deze zomer zal geweldig zijn: Michael Salla, Omnec Onec De afgezant van Venus, Anja Schaefer, James Gilliland, Scott Lemriel, Craig Campobasso de broer van Dr. Franks naaste kring die de korte filmtrailer ‘Stranger in het Pentagon’ heeft gemaakt. Verder hebben we Ted Mahr en Alex Collier, met wie ik zojuist een interview heb gedaan, en je treft deel 1 aan op mijn website onder the Victory of Light Radio show. Weet dat we 3 dagkaarten beschikbaar hebben, dus als je niet kunt komen voor alle 5 de dagen, probeer je dan zeker aan te melden voor ten minste de laatste 3 dagen van het weekend. Zie het schema en andere fantastische informatie op mijn Shasta-Facebook pagina.

Ik meen dat dit Cobra-interview precies rond dezelfde tijd is als het eerste gesprek met de ambassadeur van de Red Dragon society. Er komt een tweedelig interview met Alex Collier, en ik weet zeker dat je daarvan zult genieten. Nog even wil ik jullie aan mijn Mt. Shasta conferentie herinneren. Er zijn nog steeds kaarten beschikbaar die je kunt verkrijgen via de website. Klik op de aankomende evenementen voor de Mt. Shasta conferentie demo van 19 tot 23 augustus aanstaande. We zullen het zeer op prijs stellen om je daar te ontmoeten.

Ondertussen gaan we nu over naar de zaak hier. In mijn laatste programma heb ik gesproken, en ik heb dat nog niet aangekondigd, met Corey GoodET gedurende drie uur. Hij lijkt me een heel aardige en oprechte man. Hij deelde enkele ervaringen met mij. Ik heb het gevoel dat hij oprecht en eerlijk is. Je weet wel, dat wanneer je te maken hebt met deze militaire zaken en het hele jargon, en het geheime ruimteprogramma met alle verschillende invalshoeken van deze groep en die groep, dat dat een hoop informatie is om je doorheen te ploegen.

En natuurlijk hebben we hier de ambassadeur van het licht, mijn vriend Cobra, waarvan iedereen weet dat ik hem steun en om hem geef. Er is een heleboel informatie vanuit die hoek. Cobra is absoluut naar mijn mening, van grote integriteit, met een goede intentie, een oprechte persoon en is zeer bewust aan het werk voor het licht. Stemt deze informatie overeenkomen met alle andere? We spraken hierover. Ik sprak hierover met Corey en Cobra. Ik heb geprobeerd om ze samen hier te krijgen voor een interview met elkaar zodat ze tenminste samen konden praten. Ze hebben mij beiden afzonderlijk aangegeven, dat ik ze beiden kan erkennen, ongeacht wat de verschillen zijn en dat we ze op hun woord kunnen geloven. Ik speel hier de verslaggever, een sympathieke verslaggever. De informatie die ze verstrekken is door beiden bedoeld voor de bevrijding van de planeet. We moeten allemaal ons onderscheidingsvermogen gebruiken en in onszelf kijken en ik denk dat Corey dat heeft gesteld. Het interview met the ambassador verklaarde dit ook. Mensen moeten naar binnen kijken voor de antwoorden en zich hun eigen macht realiseren en Cobra heeft al vele malen verteld dat we onze trillingen moeten verhogen. Cobra’s informatie is bekrachtigend voor ons om de hele waarheid te begrijpen. Tot zover de inleiding, het is me een grote eer en respect Cobra, en ik ben blij u nogmaals te mogen verwelkomen in the Victory of Light show.


COBRA
– Nogmaals bedankt voor uw uitnodiging.

ROB – Cobra, excuses voor de vertraging van vorige week. We spraken over Corey Goode en de zaken betreffende buitenaardsen, de kleine verschillen daartussen en mensen die elkaar aanvallen. We adviseren de Cobra volgers, Tolec volgers, iedereen die het niet eens is met Corey of iedereen die het niet eens is met Cobra, dat hij al door de molen van aanvallen is gegaan. Hij weet wat Corey doormaakt. Het is belangrijk dat we de lichtwerkers bij elkaar houden en gefocust en alleen vanuit een soort begripvolle neutrale modus deze informatie op te nemen. Bent u het hiermee eens?

COBRA – Ja, absoluut. Het aanvallen van de lichtstrijders of lichtwerkers heeft geen zin. Het is, zeker nu, het tijd om de krachten te bundelen en elkaar te ondersteunen, want we hebben hetzelfde doel en dat is de planetaire bevrijding.

ROB – Hartelijk dank hiervoor. We hebben veel vragen ontvangen over de Corey GoodET informatie en uw mening daarover. We hebben onderling even daarover gesproken en ik denk dat u meerdere malen heeft herhaald, al kunt u bepaalde dingen niet bevestigen die hij vertelde, dat dat niet betekent dat het niet gebeurd is. Ik denk dat Corey’s informatie…; Hij lijkt zeker zeer gesturctureerd . Hij was van het type super soldaat, bracht tijd in de ruimte door voor naar verluidt 20 jaar en komt dan weer terug naar de aarde en heeft niet echt met de soort spirituele achtergrond en toen werkte hij samen met de Blue Sphere Alliance.

Ik wil graag dat u gewoon vanuit uzelf vertelt wat u meent dat belangrijk is vanuit onze informatie met betrekking tot datgene waar hij het over heeft. U bent duidelijk altijd ethisch heel ethisch in uw commentaar over andere informatie, u geeft nooit commentaar op een ander en daar heb ik echt respect voor. Het is een van de prachtige dingen die bij Cobra horen; uw neutraliteit en u gaat niet in de pot zitten roeren. Maar kunt u ergens commentaar op geven betreffende de onthullingen van Corey Goode. Het is ongetwijfeld allemaal positief, maar kunt u zoveel als u wilt vertellen over elke willekeurige gebeurtenis die hij mee maakte, Uiteraard is het all-positief, maar als je wilt gewoon praten zo lang als je wilt over een bepaalde incidenten die hij heeft. Gewoon van uzelf uit, alles wat u zou wilen zeggen over zijn informatie.

COBRA – Okee. Allereerst wil ik zeggen dat ik volledig achter zijn fundamentele richting sta; die van vergeving, eenwording, zelf ontwikkeling en dat alles is iets dat ik alleen maar kan ondersteunen en ik kan alleen maar ja hier tegen zeggen, dus dit is iets dat ik volledig zou willen ondersteunen.

Over zijn intel, vanuit mijn bronnen kan ik bevestigen dat hij betrokken was bij het geheime ruimteprogramma en er zijn vele delen in zijn intel (inflichtingen) waar ik het volkomen mee eens ben. Dus ik zou zeggen dat er een aantal echte pareltjes in zitten er als je weet waar ze te vinden, maar ik kon niet bevestigen via mijn bronnen dat hij werkelijk bij die planeet conferenties is betrokken. Dus je zult hierbij je eigen innerlijke leiding en innerlijke onderscheidingsvermogen daarbij moeten inzetten. Het is sowieso heel verstandig om innerlijke leiding en onderscheidingsvermogen in te zetten bij zo ongeveer alle intel die er rondgaat, waaronder de mijne. Want ik kan soms ook fouten maken. Ik ben niet perfect. Ik heb zeer goede intel bronnen, maar fouten kunnen worden gemaakt door iedereen op deze planeet die nog niet geascendeerd is, die nog niet volledig en absoluut verlicht is. Dus het is altijd goed om je eigen onderscheidingsvermogen te volgen en nog een ander ding; mensen hebben verschillende intel bronnen. Ik heb mijn bronnen. Corey heeft zijn bronnen. Andere mensen hebben hun eigen bronnen. Fulford heeft zijn eigen bronnen en informatie is niet altijd volledig hetzelfde, simpelweg omdat er een groter plaatje is en we zijn allemaal deel van dat grotere geheel. Dus, als we dichter bij de planetaire bevrijding komen, zal dit grotere plaatje meer en meer gedetailleerd en meer en meer duidelijk worden. En ik zou graag iedereen uit willen nodigen om hun eigen onderscheidingsvermogen te gebruiken en om een diepte onderzoek te doen naar dat grotere beeld en niemand aan of af te vallen, alleen maar omdat hun intel enigszins anders is dan wat je gelooft.

ROB – Dat is echt goed Cobra en ik waardeer dat. Ik ben blij dat we nu een tweede interview doen dat beter is dan het eerste. Dit is een prachtige start en het is één van de redenen waarom ik u en uw ondersteuning zo sterk waardeer. Ik moet zeggen dat het een ethisch standpunt is en ik wil graag open staan voor verschillende visies. Als er iets indruist tegen wat ik heb geleerd, luister ik graag naar mijn eigen innerlijke leiding, maar soms is het mijn eigen ego met wat ik al ‘wist’ en houd ik een beetje hardnekkig vast aan wat ik wil geloven. Ik kan dan wel wat stampvoeten. Ik wil de hele waarheid weten en ik zal mijn begrip aanpassen wanneer de waarheid aan mij wordt gepresenteerd. Dat zijn prachtige woorden van wijsheid en die waardeer ik. De Cintimani stenen. . .

COBRA – Okee. Ik zou graag iets meer willen zeggen. Als we tegenstrijdige informatie krijgen betekent het alleen maar dat we niet het hele plaatje hebben en dat er een deel van de intel ontbreekt. Daar zijn verschillende redenen voor. Een van de redenen is dat sommige Intel, als het te vroeg is vrijgegeven, gevaarlijk kan zijn voor het werk van de lichtkrachten, zodat bepaalde dingen worden ingehouden met een reden. De tweede reden is dat sommige intel gewoon nog niet aanwezig is op het aardoppervlak en hoe dichter we bij the Event komen, des te meer en meer hiervan zal worden vrijgegeven en dan zal het beeld helderder en duidelijker worden voor iedereen.

ROB – okee Cobra, dank u hiervoor. Dat zijn een aantal zeer goede punten. Het is vanwege de veiligheid dat deze informatie gewoon hier nog niet voor ons beschikbaar is. Met dat in ons achterhoofd mensen, denk ik dat we overgaan naar de volgende reeks vragen. Er is veel belangstelling voor, en niet veel informatie over de Cintamani steen op dit moment. Ik was hier niet echt bij betrokken en iemand stapte naar voren en schonk een aantal fondsen om mensen te helpen. Ik heb deze stenen uitgedeeld en krijg er veel vragen over, Cobra. Ik heb een aantal Cintamani stenen ontnvangen die nu klaar zijn om te verzenden naar degenen die betaald hebben, en misschien krijg ik nog meer stenen maar ik weet niet precies hoeveel voor woensdag 1 juli.

Ik ben de orders aan het verwerken van degenen die deze nodig hebben voor de helft van de prijs, alsmede van andere mensen die een steen wilden hebben. Ik persoonlijk plaats er een op mijn 3e oog en ik gebruikte een violette staaf en een laserstraal op hetzelfde moment. En je weet, het zijn hele klein stenen en ze zijn zeer zeldzaam. Ik was zeer verrast, want de volgende dag ervoer ik enorme veranderingen en het was krachtiger dan een kristal. Kun je iets zeggen over de effecten op het lichtlichaam door de Cintamani? Esoterisch, wat er gebeurt met de Cintamani steen?

COBRA – Feitelijk, wat deze steen doet … Ik ga niet te veel in diepe details want het is nu nog gevoelig, maar de Cintamani steen beïnvloedt feitelijk de plasma laag en het beïnvloedt de implantaten. Er is een speciale technologie van de lichtkrachten die zij kunnen gebruiken en zij kunnen bepaalde energieën direct van het Galactische Centrum naar de Cintamani stenen sturen. Cintamani stenen werken als een lens voor deze energie, die dan plasma oplost. Het is niet alleen maar een kristal of mooie steen. Het is veel meer dan dat. Er is een speciale unieke energetische handtekening van deze steen want (1) het kwam van het Sirius sterrenstelsel en (2) het zit vol met energie direct van het Galactische Centrum vele, vele cycli terug, miljoenen jaren terug, toen de planeet in het Sirius sterrenstelsel explodeerde. Het explodeerde feitelijk door de galactische super-wave. Er zijn vele subatomische deeltjes, die rondreisden door de galaxy als gevolg van de galactische super-wave, en het houdt die planeet … en elk fragment van de Cintamani steen heeft deze deeltjes in zich. En de lichtkrachten kunnen deze gebruiken om plasma op te lossen op een bepaalde manier die ik hier niet beschrijf. Dit is niet gewoon een andere ‘new age’ kristal; het is veel meer dan dat. Het is een van de sleutels voor de planetaire bevrijding. Natuurlijk, je hebt de meest krachtige kristallen in je hogere zelf. Door de Cintamani steen te gebruiken kun je het proces voor jezelf en voor de planeeet versterken en versnellen.

ROB – Ja, ik moet zeggen dat ik erg onder de indruk van ze ben. Ik was verrast hoe klein ze zijn en ik begrijp dat het type graad belangrijker is dan de maat! Ik dacht dat ze groter zouden zijn en nu blijkt dat er verschillende graden zijn die de prijs beïnvloeden. Ik was nogal onwetend toen ik erover schreef. De kwaliteit van transparantie geeft een hele mooie reflectie van de lasers. Ik weet dat we erover spraken en ik weet dat er iets was over waar de steen zich nu bevindt waar u het misschien niet mee eens bent. Het is andere informatie, en het, opnieuw, betekent niet dat dingen niet plaatsvinden.

COBRA – Ik zou alleen willen zeggen dat delen van deze steen zich op veel verschillende locaties bevinden. Het grootste gedeelte van de steen was in bezit van het positieve Agartha netwerk gedurende duizenden jaren. Fragmenten van de steen zijn naar verschillende locaties rondom de planeet gebracht, inclusief Lake Titicaca. Maar dit is niet de enige locatie. Er zijn vele stenen – vooral op ondergrondse locaties. Op de oppervlakte van de planeet zijn er niet veel van en nu zijn vele van deze kleinere stukjes verdeeld onder de lichtwerkers en lichtkrachten wereldwijd, om een planetair netwerk van licht te creëren.

ROB
– Heel goed en zoals jullie weten is dat ik over het gesprek dat ik had iets geschreven heb. Mijn vriend Louis Maarten, een contact uit Zuid Amerika die in de binnenste kring van the Great White Brotherhood, het Agarthaanse netwerk is geweest, evenals bij de Galactische Federatie, heeft me verteld dat de Cintamani steen, zoals hij het ziet, vanaf Sirius hier naar toe is gebracht door 30 verschillende rassen, 30 verschillende Verlichte Meesters brachten het hier naar toe en dat werd in de Gobi woestijn geplaatst, en volgens hem is er op zijn minst één Cintamani ´ei´ onder de grond neergelegd, onder het meer Titicaca. Waar het op dit moment geactiveerd is door nieuwe trillingen voor de hele planeet.

Cobra heeft nog meer andere informatie en ik zie niet dat deze bronnen beiden exclusief zouden zijn. Beide heren hebben zeer goede connecties. Ze staan ver boven mij in gradatie met hun contacten. Ik geef me over aan de informatie van beide broers en in zekere mate stemt hun informatie ook overeen. Ik heb Louis niets verteld over de informatie van Cobra en feitelijk ondersteunt hij datgene wat Cobra zegt 100%. En hoewel Cobra hiervan niet op de hoogte was, zei deze Louis dat er een behoorlijk groot ei-vormig stuk van de Cintamani steen bestaat onder Lake Titicaca. Zeer interessant, mensen!

Als mensen deze stenen hebben ontvangen, wat beveelt u dan aan hoe ze deze steen moeten gebruiken? Is er iets specifieks dat u ze aanraadt? Moeten ze hem weghouden van andere mensen en hem alleen voor zichzelf gebruiken? Hoe denkt u dat ze moeten worden gebruikt?

COBRA
– Ik zou de mensen willen aanbevelen dat ze gewoon fysiek contact maken met deze steen gedurende meditaties, en door dit contact zal een energiestroom worden gecreëerd die je kan helpen om je te verbinden met je hogere zelf en dat zal het plasmaveld om je heen veranderen. Deze stenen houden feitelijk hun zuiverheid ongeacht de invloed van andere mensen, dus daar hoef je je geen zorgen over te maken.

ROB – Okee, dank u. Het is zoals Fred zei, met sommige van die scalar golf tachyon energievelden, zij kunnen niet verkeerd wordt gebruikt. Het gaat terug naar de persoon. In het geval van de Cintamani steen veroorzaakt deze problemen voor de slechteriken. Weet gewoon mensen, dat het allemaal goed is.

We gaan in op enkele van de reguliere vragen van de mensen voor deze maand. We hebben een aantal interessante en wat minder interessante dingen. Het is een beetje laat. Sommige van deze vragen kunnen dus een beetje achterhaald zijn. Sommige ervan gaan over de huidige gebeurtenissen en sommige zijn algemene metafysische vragen. We stelden ze al in het eerste interview, ik verontschuldig me weer Cobra, dat ik ze opnieuw moet stellen. Iemand vraagt: ‘zullen de drie dagen van duisternis plaatsvinden waar al jaren over gesproken wordt, wanneer vinden ze plaats en kunt u daar iets over zeggen?’

COBRA – Okee. Dit is onderdeel van het oude collectieve geheugen uit de tijd van Atlantis en deze keer zal het anders zijn. Er zullen geen drie dagen van duisternis zijn. In de laatste Galactische super-golven, die duizenden en tienduizenden jaren geleden plaatsvonden, waren er dagen van duisternis omdat er zich puin in de atmosfeer bevond ten gevolge van de coronale ontlading, maar deze keer is dat enigszins anders om meerdere redenen en wanneer the Event plaatsvindt, maar ook daarna als we door die grote kosmische overgang gaan, zullen er zeer sterke lichtkrachten aanwezig zijn die de hele situatie zullen transformeren.

ROB – Okee, we hebben een andere vraag. Een andere vraag die we hebben. We zullen proberen om door zoveel mogelijk vragen heen te gaan als mogelijk is deze maand. Kunt u vertellen over de oude Indiase heuvels in het midden-westen van de VS? Sommigen vertellen me dat die werden gebruikt voor de gebeden en dat ze een soort scalar-apparaat hadden om het weer te beïnvloeden op een goede manier.. Waren deze goed of slecht? Waren het een soort vortexen om deze te verbinden met hogere energieën? Kunnen ze nu gebruikt worden? Wat is er aan de hand met die heuvels?

COBRA – Eigenlijk waren sommige van hen begraafplaatsen. Sommige werden gemaakt voor positieve rituelen om verbinding te maken met de bron en helaas werden er een aantal gebruikt als offerplaatsen door de negatieve personen. Dus we hebben hier een dubbele situatie.

ROB – Het oude liedje dus, de welwillenden hebben iets goeds, de slechteriken komen erbij en nemen het weg. Laten we hopen dat de grote veranderingen eraan komen in de toekomst die dit kunnen opruimen. Deze vraag is niet zo recent. Hij is waarschijnlijk van vorige maand. Veel mensen vroegen zich dit af; we hadden een aantal grote zonnestormen en activiteiten. Sommige mensen geven aan dat ze onrust hebben ervaren. Ik weet niet of dit van invloed is op het scalaire plasmaveld of op de etherische lichamen en op hun reactie. Kunt u iets vertellen over zonnestormen en hoe dat de implantaten ofwel de mensen beïnvloedt of is van het invloed op het bewustzijn van de mensen op een negatieve of destructieve manier?

COBRA – Eigenlijk beslaat dit weer beide zijden van de munt. De zonnestormen, een deel ervan is slechts een loslaten van zeer helder plasma dat de plasma-anomalie zuivert en aan de andere kant is er een zuivering van dit negatieve plasma rond de zon. Dus die zonnestormen worden daadwerkelijk geactiveerd door de actoviteit van de galactische centrale zon, omdat alles moet worden gezuiverd. Je kunt ze zien als een onderdeel van het wereldwijde en kosmische zuiveringsproces.

ROB – Uitstekend, dat is weer precies in lijn met het boek van Dr. Fred Bell, ‘Rays of Truth and Crystals of Light’, waar hij praat over de zon die energiegolven creëert die uiteraard van de galactische centrale zon afkomstig zijn, welke is ontworpen om te zuiveren en die alle trillingsfrequenties verhogen van alle levensstromen op deze planeet. Dus we vragen ons af… iemand vraagt over de 12 DNA-strengen, waarom hebben wij er twee? Kunt u zeggen wanneer deze werden uitgeschakeld en zullen ze weer worden geactiveerd? Zijn het kristallijnen? Er zijn een aantal vragen daarover, kunt u ons de Cobra-informatie geven over de 12-strengen DNA?

COBRA – Okee. Deze 12 DNA strengen zijn niet de fysieke DNA, het is de etherische DNA. Iedereen spreekt over DNA activering, ze hebben het niet over de fysieke DNA, ze hebben het over de etherische blauwdruk. Natuurlijk, als je de etherische blauwdruk uitlijnt, zal het fysieke lichaam vroeger of later volgen. Op het fysieke vlak hebben we 2 strengen DNA, wat elke wetenschapper kan bevestigen omdat ze DNA-analyses doen.

ROB – Okee, dat vind ik echt mooi, omdat inderdaad de mensen zeggen dat er 12 DNA-strengen zijn. Ze hebben erover gehoord en zeggen ‘Ik heb 12 strengen”. Wetenschappers zullen dit antwoord uiteraard ondersteunen, omdat wetenschappers niet de mogelijkheid hebben om te kijken naar het etherische veld of naar de hogere frequenties, dus dit is heel goed te begrijpen. Het is een mooie uitleg. Hier is een interessante vraag. Veel mensen hebben het nu over het Archon netwerk en een beroemd iemand, die ik niet zal noemen, weet te melden dat we in reïncarnatie-cycli zijn gedwongen door een truc van de Cabal en dat soort dingen; dat is heel complex. We hebben het hier eerder over gehad, maar de mensen hebben daar een aantal vragen over de laatste maanden met betrekking tot de opheldering daarvan. Deze persoon is heel bekend en spreekt over de Archons die de controle zouden hebben over onze incarnaties. Ze zeggen dat wij in de val zijn gelopen van de reincarnatie. Hebben we een vrije keuze om naar de aarde te komen en te reïncarneren of moeten we telkens terugkomen tot we een bepaalde frequentie hebben bereikt, ofwel zitten we letterlijk gevangen in de gesloten cirkel waarbij we niet uit het incarnatieproces kunnen ontsnappen – slechts door ascensie?

COBRA – Aanvankelijk konden we door onze individuele vrije keuze deze ‘afdeling’ van de Galaxy betreden, wat zoals te verwachten gevaarlijk was, dus we namen zeer bewust een risico om deze aarde te betreden om te helpen bij het bevrijden van dit gebied en deze sector, van de aarde. Nadat we dit gebied hebben betreden werden we geïmplanteerd. En vanaf dat moment zitten we vast in de incarnatie-cirkel. Dus je kon niet van gedachten veranderen en vertrekken uit dit gebied. Dat was niet mogelijk. Het is heel zeldzaam, dat geldt voor ons allemaal dat je in zou zijn om de aarde in quarantaine te verlaten. Dat is uiterst zeldzaam.

ROB – Okee, dus. .

COBRA – Dus het maakt niet uit wat iemand daarover zegt, als mensen het tegendeel beweren, zullen ze met bewijsmateriaal moeten komen.

ROB – Okee, en ik ga geen namen noemen, maar de persoon die dat vertelt heeft geen contact. Hij is eigenlijk, net als ik, een soort verslaggever. Hij heeft wel zijn eigen ervaringen denk ik, maar hij staat niet in contact zoals onze afgezant hier. Ik heb vertrouwen in deze informatie. Dus we hebben hier een vraag.

Ik interviewde de Red Dragon ambassadeur, dit is een vraag die van mijzelf komt. Kunt u iets zeggen, daar hebben we al over gesproken en ik weet niet zeker of ik het kan uitspreken, de dame Lady Dou Wu (Cobra: ‘Ja’), en ze is in China. Uiteraard is dat een zeer spiritueel persoon en er zullen zeker vestingen zijn van de lichtkrachten, om het licht en de duisternis niet te verdelen in alle landen van de wereld. Kunt u iets zeggen over de Chinese oudsten en de zogeheten ouderling/Keizer wordt hij ook wel genoemd of de grootvader van de Dragon society? De ambassadeur die ik sprak, vertelde mij dat hij een buitenaards mens was, hybride en hij zei dat hem verteld was dat hij van de Annunaki afstamt. Heeft dat iets te maken met de Greys, de draco’s, de dragons? Wat weet u over de keizer? De vraag is (omdat ik er eigenlijk veel tegelijk stel), kunt u iets zeggen over de Dragon Ambassadeur?

COBRA – Ik zal niets zeggen over de Dragon ambassadeur. Ik zal niets zeggen over de keizer. Ik wil alleen maar zeggen dat er verschillende facties van draken zijn en we hebben zelfs de blauwe Draken, we hebben de rode draken, we hebben de positieve Dragons en hebben de negatieve Dragons, en we hebben de gemengde groepen. Alles is er, niet alleen in China, ook in Japan, Korea, Maleisië en op de Filippijnen, in Zuidoost-Azië in het algemeen. Als u zich meer wilt richten op de positieve kant, er zijn vele geslachten met flink wat spirituele wijsheid, veel ouderen die honderden en honderden jaren oud zijn. Sommigen van hen staan direct of indirect in verband met het positieve Agarthaanse netwerk en dit zijn degenen die helpen bij de stabilisatie van het overgangsproces. Dus als je meer specifieke intel over de Dragons wilt hebben, moet je aangeven over welke groep je het hebt, omdat er zo veel dragon groepen zijn.

ROB – De ambassadeur zei dat. Er is dis-info en mensen die doen alsof. Hij beweerde dat de Dragons zijn ontstaan in China en dat er diverse andere Aziatische groepen zijn, althans in termen van accounts, zoals de zogeheten tijgers. Uiteraard zijn er Agarthaanse netwerken zoals Louis in Zuid-Amerika. Er zijn veel verschillende Agarthaanse netwerken die contact hebben met verschillende mensen op het aardoppervlak en onderhandelen met betrekking tot de verschillende aspecten van de planeet op dit punt, kunt u het daarmee eens zijn?

COBRA – Ja, absoluut

ROB – Dus iedere andere groep is heel stil en deze financiële reset lijkt in het openbaar te komen. Dus dat is interessant. Kunt u iets delen over een van de andere groepen, of algemene plannen die u kent? U hoeft geen namen of landen te noemen, maar andere Agarthaanse netwerken in verschillende delen van de wereld die met de aardse bevolking samenwerken eerlijkheid en gerechtigheid?

COBRA – Okee. Het Agarthaanse netwerk werkt niet direct samen met de bevolking van de aarde. Ze hebben heel af en toe contact met de aardse bevolking en ik ken er een paar van, maar ik ga hun plannen hier nu niet bekend maken. Ze werken op hun eigen manier. Sommige mensen met indirect contact zijn zichtbaar op de aarde. Ze geven hier en daar wat inlichtingen vrij. Maar degenen die meer direct contact hebben werken niet publiekelijk. Ze werken indirect via een aantal andere mensen. Ze begeleiden bepaalde projecten, indirect, maar ze maken geen deel uit van het aardse informatie netwerk.

ROB – Okee, dank u wel. Dat is een eerlijk antwoord. Dat is een eerlijk antwoord. Ik heb een vraag. Iemand stelt werkelijk deze vraag en het is leuk om te zien dat het toevallig samenvalt met dit onderwerp hier. Iemand wil graag weten of Dragons echt zijn? Waar komen ze vandaan? Wanneer waren ze op aarde? En wat gebeurde er met hen?

COBRA – OK – Draken als entiteiten waren echt. Ze woonden hier vele mijoenen jaren – een deel van de dierlijke evolutie. Sommige van hen evolueerden voorbij de dierlijke evolutie en veel van hen maakten deel uit van het ‘Draconian archetype’. En uiteraard hebben we het positieve Draonische archetype en het negatieve Draconische archetype. En beiden maakten deel uit van de planeet. Het is eigenlijk een vrij complex geheel.

ROB – Ik heb even een persoonlijke vraag. Kunnen ze in werkelijkheid vuur spugen?

COBRA – Nee, maar wel een sterk vuur, ik bedoel te zeggen niet fysiek, maar een etherisch vuur. Ja, zo zou ik het kunnen omschrijven.

ROB– Okee, zou je kunnen zeggen dat er een aantal van de positieve reptielen zijn van het draken type? Het is duidelijk dat ze in een negatief daglicht staan zoals de Greys en zo, en het is helder dat er met zoveel verschillende typen genen van het menselijke type -tweevoetig en tweearmig- dat er ook veel verschillende soorten zijn. Waren daar positieve bij?

COBRA
– Ja, er zijn positieve reptielen. Er zijn er niet veel, maar ze bestaan.

Rob – Okee dank u wel, we gaan naar hele andere vragen nu. Iemand vroeg over Krishna de Indische God. Komt hij terug naar de aarde wanneer the Event plaatsvindt en waar is hij nu. Waakt hij nog steeds over de aarde? Kun je iets zeggen over de Avatar incarnatie van de Indiase geschiedenis?

COBRA
– Krishna is dezelfde entiteit die in het Westen als Christus bekend staat. Natuurlijk komt dat wezen terug. Die komt samen met andere opgestegen meesters terug na het eerste contact.

ROB – Iemand heeft een vraag: In Japan houden ze herdenkingen voor de doden en sommige mensen hebben hun rouw en andere mensen vieren de dood in hun cultuur, zoals de Ieren en sommige hebben een feest als ze overlijden. De vraag is, is chanten behulpzaam? Ik weet dat er in Tibet een kamer in het Paleis is volgens de Lobsong Rampaboeken waar ze letterlijk duizend jaar hebben gezongen en dat is nooit gestopt. Op een bepaalde tijd van het jaar houden ze zo’n chanting-ritueel in Tibet; ze hebben een ritueel waarbij gidsen de zielen begeleiden na hun dood. Hebben dan gezongen mantra’s of sommige van dit soort intenties van de mensen om hun geliefden ‘over te helpen’ enig effect?

COBRA – Ja, natuurlijk kunnen ze helpen om de zielen naar het licht te begeleiden.

ROB – Okee, heel goed. Hier is een andere vraag. Als na the Event de zeer geavanceerde technologieën vrijgegeven worden aan de bevolking, vraagt men zich af of het goed is om nu moderne wetenschappen te studeren? Of zou het een obstakel kunnen zijn voor het begrijpen van de nieuwe wetenschappelijke systemen, na the Event.

COBRA – Nee. Kennis is geen belemmering. Als je meer kennis hebt kun je gewoon de oude kennis vervangen. Dus ja, natuurlijk kun je die zaken nu bestuderen.

ROB – De follow-up vraag was; kunt u daar iets over zeggen en in het bijzonder over de natuurkunde, biologie… We weten dat de geschiedenis absoluut zal worden herschreven vanaf de basis evenals veel van ons begrip van bepaalde dingen. Deze persoon is een wetenschapper, ze vragen zich af of u iets kunt zeggen over een van de fundamentele wetten van de wetenschap, natuurkunde, scheikunde of biologie, waar wat nieuwe informatie naar voren zal worden gebracht. Weet u of er iets is dat onze kennis moet corrigeren? In ons eerste gesprek noemde u thermodynamica. Ik zal het verder aan u laten.

COBRA – In de natuurkunde is uiteraard de tweede wet van de thermodynamica gebrekkig, omdat het gaat over gesloten systemen. In de natuur hebben we relatief gezien geen gesloten systemen, op kwantum niveau kun je nooit deeltjes isoleren van deeltjes uit de omgeving. De planeet communiceert op kwantum niveau met de rest van het universum. We hebben geen gesloten systeem, zodat de tweede wet van de thermodynamica gebrekkig is. Nogmaals, we hebben twee fundamentele moderne natuurkunde theorieën. We hebben de relativiteitstheorie en we hebben de kwantummechanica en die gaan niet goed samen. Simpelweg omdat er veel onderdelen gaan ontbreken, omdat de natuurkunde niet overeenstemt met de werkelijkheid van de ether. Het kan de realiteit van hogere dimensies niet accepteren en de zwaartekracht kan daarmee nog steeds niet verklaard worden, dus er zijn zaken die onvolledig zijn of opzettelijk zijn veranderd door de Cabal. Chemie is redelijk in orde. Ik heb niet echt belangrijke dingen te zeggen over de chemie, maar de biologie is een ander ding. Natuurlijk hebben we Darwinistische evolutietheorie en die is gebrekkig, dan hebben we de genetica, dat is… ik zou zeggen voor 60% gebrekkig omdat het geen rekening houdt met hogere dimensies, de etherische niveaus, eigenlijk een blauwdruk voor de overdracht van de genetische informatie. En als we naar het gebied van de geneeskunde kijken, is dat zeer gescheiden, zeer geïsoleerd. Er wordt niet naar het hele systeem gekeken, dus we hebben heel veel wat gecorrigeerd moet worden en vele benaderingen zullen hier moeten worden opgewaardeerd.

ROB
– Heel goed. Ik heb nog een vraag die aan mij werd gesteld door iemand waar we het al eerder over gehad hebben met onze vriend Eduardo. We gaan weer even terug naar de financiële kwestie hier. Uiteindelijk stuurde hij deze naar me toe. De vraag is, kunt u met ons de echte en occulte historie delen over de globale onderpand rekeningen, en specifiek hun origine en het toekomstige doel ervan?

COBRA – We kunnen ver terug in de geschiedenis gaan toen er veel dynastieën waren, vele koninklijke dynastieën in verschillende delen van de wereld, die rijkdom vergaarden op positieve manieren en niet zulke positieve manieren. En deze koninklijke dynastieën, enkele van hen, waren verbonden met de lichtkrachten en enkele van hen waren verbonden met de slechteriken. Door het proces van culturele uitwisseling en handel, hebben deze dynastieën elkaar leren kennen, en zij creëerden … bouwden langzaam een planetair netwerk. Ik zou zeggen, aan het begin van de 20e eeuw, hebben zij feitelijk … Het begin hiervan gaat terug in de 18e eeuw, maar het is gecompleteerd in de 20e eeuw toen zij hebben besloten om huwelijken te sluiten tussen de mensen van deze verschillende koninklijke dynastieën over de gehele planeet.
Zij wilden een globaal financieel systeem creëren – sommigen van hen met de agenda voor gelijke en eerlijke verdeling van welvaart, en sommigen van hen met de agenda om de rijkdom te controleren en om de planeet te controleren. De slechteriken namen over, natuurlijk, zoals we kunnen zien in het moderne financiële systeem. Het basis idee was om een globaal financieel systeem te creëren. Een globaal financieel systeem kan een goed ding zijn als het in handen is van de lichtkrachten, en het kan een heel slecht ding zijn als het niet in de handen van de lichtkrachten is, zoals je ook in je dagelijkse leven nu kunt zien.
Door dit kruisingsproces hebben zij iets gecreëerd dat M1 is genoemd. M1 is een persoon die in zijn genetische pakket genen van alle belangrijkste bloedlijnen op de planeet heeft. De eerste M1 is geboren in de twintiger jaren en de periode, laten we zeggen tussen 1920 en 1940, deze 20 jaren, was de periode die definieerde wat er gebeurt in het occulte financiële systeem. Dit was na de creatie van de Federal Reserve, zoals je weet, maar wat achter de schermen gebeurde is dat de globale financiële infrastructuur was gecreëerd.
De Bank of International Settlement (BIS) is een voorbeeld hiervan en er waren afspraken achter de schermen tussen de Dragons, tussen de westerse reptillian bloedlijnen en andere bloedlijnen. Wat in feite gebeurde is dat de reptillian en cabal bloedlijnen het instituut van M1 overnamen, zodat zij M1 in hun macht hadden.
M1 is als een president. Het is een figuur zoals je de president van de VS hebt, die geen echte macht heeft maar een publiek figuur is die een idee representeert. Dus M1 beheert nu niet de onderpand rekeningen. M1 is alleen een figuur, een symbolisch figuur, een ‘top hat’ die door de andere krachten wordt gecontroleerd.

Het instituut van M1 zal oplossen op het moment van de financiële reset. De onderpand rekeningen zullen niet langer onder controle staan van welke koninklijke dynastie of groep ook. Zij zullen niet in handen zijn van de Dragons. Zij zullen niet in handen zijn van welke groep op deze planeet dan ook. Zij zullen worden vrijgegeven aan de mensheid en de enige manier waarop dit kan gebeuren is onder leiding van positieve krachten die niet betrokken zijn in het systeem op de oppervlakte van de planeet. Dit betekent de Resistance Movement (RM). Dit betekent de positieve buitenaardse rassen, en je kunt er velen van opnoemen, maar alleen mensen of wezens die volledig in lijn zijn met hun eigen hogere spirituele IK BEN kunnen leiding geven en het proces begeleiden van zorg voor de onderpand rekeningen.


ROB
– Ik hoorde van de ambassadeur. Hij bevestigde wat u mij zojuist heeft verteld, dus het is werkelijk verhelderend voor mij en ik ben er zeker van voor vele mensen die dit interview beluisteren en het interview dat ik met de ambassadeur had, dat we wat kruisbestuivingen van waarheid en feiten en cijfers krijgen. Hij gaf aan dat er andere rekeningen zijn. Hij zei dat de fameuze St. German rekening feitelijk van een dynastie kwam die te maken had met de rijkdom en het goud van Marco Polo, en hij zei dat dit zich bevindt in het Oostenrijkse / Hongaarse gebied. Weet u hiervan? Kunt u dit bevestigen?

COBRA – Ja, feitelijk had Graaf St. Germain een bankrekening die echt in die tijd was. Het was niet Oostenrijks / Hongaars. Het was het Oostenrijkse keizerrijk – Habsburgse rijk. Die bankrekening was in die regio en ja, een deel van dat goud komt van Marco Polo en van andere, ik zou zeggen, witte nobele families van Florence en van andere steden in Noord Italië. Zoals je weet werd Graaf St. Germain vele malen verbannen en hij heeft vele malen andere locaties in Italië bezocht. Hij was feitelijk onderwezen door een Medici familie. Dit is gewoon iets voor de mensen om over na te denken. Er zijn diepe connecties tussen witte nobele families in Italië en Graaf St. Germain, en hij ontving een deel van de rijkdom van hen om dit op een bankrekening te zetten. En ja, die bankrekening was in de regio van het Oostenrijkse / Habsburgse keizerrijk.

ROB – Dus de Medici familie was een witte nobele familie. Zij waren geen deel van de (Ja.) zoals de Orsinis of Corsinis. Hier is een andere vraag. Weet u wat de werkelijke reden is waarom al de hoeders van de globale onderpand rekeningen en het individu dat ik ontmoette die de Santa Romano account beheert, 3.375 rekeningen … Hij verbergt zich zogezegd met een witte schaduw, zoals hij het noemt. Hij wil dat deze fondsen naar de mensheid gaan en hij is een hele nederige kerel. Hij is heel goed verzorgd en mijn ‘hoed gaat naar jou toe broeder’. Je weet wie je bent. Ik heb hem persoonlijk ontmoet en hij leeft een soort van een heel erg verborgen bestaan, komt niet vaak in het daglicht naar buiten. Hij heeft gevraagd, weet u de werkelijke reden waarom alle hoeders van de globale onderpand rekeningen, van verschillende nationaliteiten en verdeeld over de hele wereld, zijn gevraagd door de Red Dragon familie, via de ambassadeur die daar vandaag over sprak, om hun middelen over te dragen aan China – speciaal daar het meeste van het goud niet in China is opgeslagen maar vooral in Zuidoost Aziatische landen.

COBRA – Er zijn een paar dingen hier, opnieuw. De keepers, de zogenaamde echte keepers en de zogenaamde poser keepers. Veel mensen beweren dat keepers zijn. Sommigen van hen zijn echt en sommige van hen zijn niet. Ze beschikken niet over rijkdom. Ze hebben bepaalde codes, bepaalde witte boeken, rode boeken, blauw boeken en zwarte boeken met bepaalde toegangscodes tot de boekhouding. Het betekent niet dat het geld of het goud is in die rekeningen meer omdat de Cabal de meerderheid van deze is gestolen. Ten aanzien van het goud, het goud is niet waar mensen op zoek zijn naar het te zijn. Het goud is opnieuw gevestigd. En de ander ding is dit zal niet worden teruggestuurd naar China.

Rob – Heel goed. Dat was ook mijn gevoel en de ambassadeur heeft feitelijk zoiets gezegd. Hij zei “luister, zij hebben geen stukjes papier nodig” want hij denkt dat de Dragons het goud hebben. Maar er is iets met die codes, tenminste voor het belang van deze rekeningen waar de slechteriken kennelijk niet aan kunnen komen. Ik neem aan dat dit iets is voor de toekomst.

De laatste vraag van broeder Eduardo is: sommige hoeders van de globale onderpand rekeningen hebben zuivere intenties en willen de wereld helpen. Zij lezen uw blog en luisteren naar uw interviews. Op dit moment blokkeert het financiële systeem ze om deze fondsen vrij te geven aan de mensheid. Hebt u enig advies voor hen op dit punt, wat te doen met de fondsen die zij beheren en dat zij ze eindelijk kunnen vrijgeven aan de mensheid? U gaf aan dat het feitelijk geen fondsen zijn. Zij zijn de codes. Maar om die informatie te gebruiken, hebt u enig advies voor deze mensen die zo’n goede intentie hebben en dit willen vrijgeven? Zouden zij deze last van verantwoordelijkheid om het te bewaren voor het beste van de mensheid moeten afstoten? Wat denkt u dat zij zouden moeten doen?

COBRA – Zij moeten zich met elkaar verbinden want zij zijn met opzet geïsoleerd. De cabal heeft enkele van de sleutelfiguren op verschillende plaatsen geïsoleerd opdat zij geen verbinding met elkaar hebben en sommige van deze isolatie is fysiek en sommige van deze isolatie is psychologisch. Dit is nummer een. Nummer twee is, zij moeten werken aan hun innerlijke obstakels. Zij moeten werken aan hun innerlijke redenen waarom dit nog niet tot voltooiing is gebracht. En dan, het is een soort mandala. Dingen klikken wanneer dingen klaar zijn. Wanneer zij de staat van innerlijke gereedheid hebben bereikt, zal de uiterlijke gereedheid zich manifesteren.
Ik heb een aantal van deze mensen ontmoet, en ik heb hun achtergronden gecheckt. Er zijn vele goede mensen daar, maar zij moeten doorgaan totdat zij een zeker niveau hebben bereikt, wanneer zij pure doorgevers van licht kunnen zijn op een manier dat zij deel kunnen uitmaken van die mandala. En dan, als dit allemaal perfect samenkomt, is het als een code die zal vrijkomen en het zal zich openen. Dus elk van deze hoeders heeft een deel van de code, een deel van het antwoord, en als dit alles samenkomt zal er een doorbraak zijn. En elk van deze hoeders is een potentieel persoon die deze doorbraak kan maken. Het is zoals de cabal vele schilden rond de rekeningen heeft gezet – vele manier waarop zij de lichtkrachten toegang tot de rekeningen belemmeren. Wanneer de juiste combinatie van factoren en situaties plaatsvindt, zal er een doorbraak zijn. Wij hebben alleen maar één doorbraak nodig – een kleine overwinning op dit terrein – en dan zal er een kettingreactie zijn die niet kan worden gestopt.

ROB – Heel mooi, ik vindt het heel fijn dat dit veel helderheid brengt. Het is een manier om ons allemaal te laten weten dat het lijkt op de Cintimani stenen, en dat de mensen samenkomen zodat de energie echt goed is hier.
Mensen, ik heb een geld-dag vandaag. Draaien jullie Pink Floyd met “Money” en willen jullie draaien “Can’t buy me love” van the Beatles. Maar met geld kan ik geen liefde kopen.

We gaan naar iets anders over nu, nog wat interessante vragen van de mensen van overal uit de wereld die jou volgen, Cobra. Waarom zijn de Baskische, de Finse, en de Hongaarse talen niet gerelateerd aan alle andere Europese talen en aan elkaar? Wanneer en hoe zijn ze ontstaan. U heeft echt een geweldig antwoord gegeven de eerste keer.

COBRA – In de basis komt de Baskische taal uit een oude Europese beschaving die in Europa woonde voor de eerste Archon invasie. De eerste Archon invasie kwam van de uit het Kazarian gebied, ongeveer 5000 tot 6000 jaar geleden en de meeste Europese talen stammen af van die invasie. Ook de Finse en de Hongaarse talen zijn niet gerelateerd aan de talen van de Europese indringers. Dat is waarom ze verschillen van al die andere talen.

ROB – Iemand stelt een vraag over een vriend en ik denk dat deze pas beantwoord kan worden na the Event. Ze hebben een vriend die een soort degeneratieve ziekte heeft die zijn geheugen heeft aangetast. Zullen ze in staat zijn om dat terug te brengen? Is er een technologie en een manier voor? Je kunt nooit je zielsherinneringen wissen, maar het fysieke geheugen wel, ze kunnen het niet terughalen. Kan dit na the Event wel gebeuren?

COBRA – Ja.

ROB – Okee. Hier nog een vraag. Sinds jullie proberen de planeet te bevrijden, lijkt het of na de westerse versie van de New World Order er nu door de BRICS-alliantie een andere, Oosterse versie van de NWO wordt opgezet. Hij wil weten hoe we het verschil kunnen weten tussen de oude en de nieuwe ‘baas’.

COBRA – Er zal geen nieuwe baas komen. De nieuwe infrastructuur die wordt gecreëerd is niet om China te promoten of Rusland, of de Oosterse landen. Het dient als een apparaat om de Cabal te verslaan en dat is het grote verschil. En je zult alleen het verschil kunnen zien als je het ervaart, eerder niet.

ROB
– Absoluut. Kunt u iets zeggen over de Staatssecretaris John Kerry? Ik zag een foto van hem met zijn arm in een mitella. Hij schijnt zijn arm te hebben gebroken bij een auto ongeluk. Sommige mensen zeggen dat het een Franse schietpartij was. Ik begrijp niet helemaal hoe ze dat uit de publiciteit hebben kunnen houden. Was het een poging tot moord? Waren dit de good guys of de bad guys, Kunt u iets meer vertellen over wat er gebeurd is met Senator Kerry?

COBRA – Het was een moordaanslag, ja.

ROB – Waren dit de reactionaire strijdkrachten binnen de positieve militaire macht of een andere groep?

COBRA – Eigenlijk precies andersom, het gebeurde door de negatieve krachten, omdat Kerry probeerde zich los te maken van de Cabal.

ROB– Echt? Wow! Want hij is eigenlijk een zeer sterke supporter van al hun zaken. Ik heb dan nog een vraag hierover. Wat gaat hij nu dan proberen te doen? Is hij bedreigd? Voelt hij dat het tijd is voor een andere toon?

COBRA
– Hij zal zich nu heel gedeisd houden, omdat hij een waarschuwing heeft gekregen van de Cabal om niets uit te halen. Hij zal het gewoon rustig aan doen nu.

ROB
– Hij gaat dus gewoon doen wat hem opgedragen wordt. (Cobra: Ja, precies!) Hij ondernam een poging. Heeft u enige informatie? Zit hij op de hogere levels van de voedselketens van de cabal? Weet hij iets van het geheime ruimteprogramma? (SSP) en al dat soort dingen?

COBRA
– Ik zou willen zeggen dat hij deel uitmaakt van het midden-management. Hij zou enige informatie kunnen hebben, maar niet veel. Maar informatie die hij zou hebben over de SSP is uit de tweede hand.

ROB – Okee, hier nog een interessante vraag. Mensen willen weten hoe het zit met de situatie in Polen. De president-verkiezingen in ons land laten zien dat de Poolse mensen van gedachten kunnen veranderen. De ontwakende gemeenschap van Polen toont aan dat flinke ondersteuning nieuwe structuren opleveren zoals Komorowski en Duda, waarvan ik meen dat die de verkiezingen hebben gewonnen. Betekent dat een positieve verandering voor de verkiezingen? Hoe zal de situatie eruit zien voor de Polen in de toekomst?

COBRA – Er is veel invloed van de Jezuïeten in Polen. En deze verkiezingen zijn van potentieel belang voor het begin van de veranderingen. Maar de situatie in de komende paar maanden zal uitwijzen hoe sterk de werkelijke invloed van de Jezuïeten is afgenomen.

ROB
– Okay. Ik denk dat dat dus een kwestie van afwachten is voor de mensen in Polen, net als voor ons elders in de wereld. Hierover gesproken, recentelijk (maar uiteraard ben ik aan de late kant met dit interview deze maand, dus het is bijna 40 dagen geleden dat we elkaar spraken) had de Paus recentelijk een bijeenkomst, ik meen met Poetin. Wat was het doel daarvan? Kunt u iets vertellen over de situatie tussen hen?

COBRA – Okee. Er zijn dingen achter de schermen gaande geweest tijdens die bijeenkomst. Het komt erop neer dat de Jezuïeten een paar waarschuwingen hebben gekregen van de BRICS-alliantie.

ROB – Dat is goed nieuws voor ons en ik hoop dat de BRICS-alliantie de ‘good guys’ zijn zoals veel ons zich voordoen. Rusland en de ‘good guys’ in China zijn zeer nauw betrokken bij de BRICS-alliantie, klopt dat?

COBRA – Ja, absoluut correct.

ROB – Hier is nog een vraag die mij na aan het hart ligt. Mogen we vragen of de RM contact zal opnemen met de Event Support Groups, mogelijk via de prepareforchange.net- website? Gebeurt dat tijdens the Event, ervoor, of erna?

COBRA – De RM zal contact opnemen met sommige personen die deel uitmaken van de Event voor de groepen maar niet via Prepare for Change, maar het meest waarschijnlijk via e-mail of per telefoon. Voor sommige personen zal dit in de eerste fase van the Event zijn. Voor anderen een paar uur na the Event, en voor anderen een paar dagen na the Event, en ze zullen bepaalde instructies ontvangen. Wanneer ze bereid zijn tot meerdere instructies, zullen ze er nog meer gaan ontvangen.

ROB– Iemand vraagt; wat er zal gebeuren als de laatste overgebleven Chimera implantaat-stations worden verwijderd uit ons zonnestelsel? Betekent dat dat het etherische implantaten-netwerk nog steeds aanwezig is, maar er zijn geen implantaten meer daar, of valt dat allemaal tegelijk met the Event?

COBRA
– We hebben ook implantaat stations op de planeet of zelfs onder de aardoppervlakte, dus het zonnestelsel is niet de enige lokatie. In feit zijn de hoofdimplantaten-stations niet aanwezig op de fysieke planeet maar in het plasma-veld. Dus wanneer het zonnestelsel is bevrijd, is het nog niet helemaal het einde van het verhaal.

ROB
– Okee. Ik ga even terug naar de ‘Bevrijd de koloniën-meditatie een aantal berichten terug bij u. De vraag was of alle resultaten zijn behaald gedurende de reddingsoperatie van deze koloniën?

COBRA – De meeste daar wel, ja.. Niet allemaal. Ik zou zeggen dat de operatie voor 80% succesvol was.

ROB – Iemand had het over Alex Jones en ik denk dat het ook Benjamin Fulford was. Ze zeggen dat er iets groots staat te gebeuren. Dit is gewoon een kwestie van uitfilteren. Deze jongens zijn zo’n beetje net als ik, we zijn anders, maar we zijn verslaggevers en soms krijgen we het gevoel dat de dingen komen naar een bepaald punt gaan. Kun je spreken van bepaalde, positieve plannen van de lichtkrachten in de nabije toekomst? Sommige mensen hebben het over september. Ik heb een contact dat mij heeft aangegeven dat we in september een aantal wijzigingen zullen zien maar ze waren niet specifiek. Kunt u iets zeggen over iets positiefs in de nabije toekomst dat naar voren gaat komen?

COBRA – Ik zal geen details geven, want de dingen die gebeuren zijn zeer onvoorspelbaar. Hoe dichter we bij het finale moment van de doorbraak komen hoe minder voorspelbaar de dingen worden. Er is meer chaos; er is meer vluchtigheid in elke situatie, dus het is niet mogelijk om concrete voorspellingen op dit punt te doen. En de tijd rond september is een interessante tijd. Dat is wat ik kan zeggen, maar ik zal geen specifieke voorspellingen geven voor wat er zal gebeuren in september.

ROB – Ik had onlangs een interview met Alex Collier en we spraken over de tijdlijnen en veel verschillende onderwerpen daar. Hij noemde de Cern Collider. Volgens zijn informatie van de A’s gaan ze proberen om Cern in te zetten om verschillende tijdslijnen samen te voegen tot één negatieve NWO tijdslijn. Hij had niet het gevoel dat dat mogelijk zou zijn. Bent u het eens met wat Alex zei over wat Cern is? Wordt er een poging gedaan door de duistere krachten om in een bepaalde mate bepaalde negatieve tijdslijnen te laten ontstaan en te laten samenvloeien?

COBRA – Ik zou dat zo niet willen stellen. Ik zou eerder willen zeggen dat ze proberen de negatieve portalen te openen, plasma portalen. Ze willen meer strangelets creëren. Ze willen meer anomaliën creëren. Ze willen hun anomalie laten voortbestaan. Dat is waarom ze deze versneller gebruiken. Deze versneller is veel minder gevaarlijk dan die andere op Long Island. Dus er is teveel focus op Cern en niet genoeg focus op wat er op Long island gebeurt, omdat de versneller op Long Island stabiele strangelets heeft geproduceerd, vorig jaar al. En deze stranglets zijn naar het centrum van de aarde gebracht waar ze worden opgeslagen. Gelukkig kunnen de lichtkrachten hier veel aan doen, maar het zou goed zijn als de lichtwerkers en lichtkrachten meer hun focus richten en healing sturen naar de situatie op Long Island met hun meditaties. Dat zou enorm helpen.

ROB – Interessante vraag. Iemand vraagt, ‘Wat is er gebeurd met Maria Orsic en de andere Vril dames na WW II?’ Voor degenen onder jullie die de Nazi’s niet kennen, De Thule society is overgenomen door de Nazi’s. Dat was een groep spirituele vrouwen die heel sterk helderziend waren en spiritueel en in contact stonden met positieve ET’s en hun informatie is gekaapt door de Nazi’s voor technologie en de Nazi’s maakten zelf hun eigen contact met de Greys en de Reptilians. Wat is er gebeurd met deze positieve onschuldige spirituele vrouwen die op zoek waren naar geavanceerde technologie voor de aarde?

COBRA – Ze werden voor operatie Paperclip naar de VS gebracht waar het misbruik door de Cabal door ging en waar ook hun gaven werden misbruikt voor nog een flinke lange tijd na het einde van de tweede wereldoorlog.

ROB – Okee. Zijn ze ooit doorgereisd naar Zuid Afrika? Zijn ze ooit daar vandaan gekomen voor Paperclip of kwamen ze rechtstreeks uit Duitsland? Wat is precies het verhaal?

COBRA – Ik weet niet precies welke route ze namen, maar ze gingen van Duitsland naar de VS op de ene of op de andere manier.

ROB: – En ze werden misbruikt door de Cabal, daarna. Weten we of ze nog steeds in leven zijn?

COBRA – Nee, niet meer.

ROB – Ik heb momenteel even niets bijzonders meer voor een speciale vraag in de korte tijd die er nog over is. Ik denk dat ik het hierbij laat, met deze enorme versnelling in de tijd met betrekking tot informatie en desinformatie en het verwarrende element dat zeker zal toenemen met meer en meer informatie en feiten van positieve klokkenluiders, insiders, contacten zoals u met geheel andere informatie.

U gaf duidelijk aan dat mensen niet in paniek moeten raken en anderen aan moeten vallen, maar om achterover te leunen en alles gewoon als het ware tot je te nemen. Nog een positieve boodschap of wat zou u nog met onze luisteraars willen delen? We hebben nog 2 tot 3 minuten. Als u nog iets wilt delen waarvan u voelt dat het belangrijk is om mee te geven? Een vraag die niet gesteld is, waarvan u het gevoel heeft dat men dat moet weten?

COBRA – Ik wil dat nogmaals benadrukken. Val elkaar niet aan. Focus je op het licht. Houd het licht vast. Houd je focus vast. Blijf doorzetten, want we moeten de finale doorbraak gaan maken.

ROB – Dat is een goeie. Dat is echt kort en goed. Opnieuw Cobra, mijn excuses voor de mislukte bestanden van afgelopen week. We hebben het diverse keren gecheckt. We hebben nu een goed bestand. Ik denk dat het goed gelukt is. Heel erg bedankt voort uw tijd en geduld met mij deze maand. We kijken uit naar het interview van de volgende maand. Ik wens u het beste. Cobra blogspot: http://www.2012portal.com. Blijf dat blog volgen. Prachtige informatie gaat daar viraal. Je hoeft er trouwens helemaal niet meer heen, iedereen deelt die informatie. Cobra, Nogmaals veel dank en Victory to the light, broeder!

COBRA – Iedereen bedankt voor het luisteren en Victory of the light!

Einde.

 

Bron:  http://thepromiserevealed.com/2015-june-24-q-a-with-cobra/

Vertaling: Irma [https://eventnl.wordpress.com/2015/07/04/interview-met-cobra-20-juni-2015-2/]

Portal 2012: Cobra’s Belangrijke Update – Bevrijding van Egypte op vrijdag 26 juli 2013 , 17:00 uur – Maak dit breed bekend!

Computervertaling:

 
De situatie in Egypte bereikt  op vrijdag 26 juli een omslagpunt, op het moment van de schemeropkomst van Sirius en het begin van het nieuwe jaar voor de oude Eygptians.
In de afgelopen weken, heeft de Cabal geprobeerd om de bevrijding te onderbreken door  hun huurlingen in Egypte te infiltreren, in een poging om conflicten op te roepen die zouden leiden tot een burgeroorlog:
De mysterieuze sluipschutters in het bovenstaande artikel zijn van de private huurling onderneming Academi, voorheen genaamd Xe en daarvoor Blackwater:
(ga naar verhaal nummer 7)
Blackwater / Xe / Academi is een Jezuïet leger, dat gehoorzaamt aan het dictaat van de zwarte adel:
De leiders van de zwarte adel (Pallavicini familie) regelen ook de Moslim Broederschap:
U kunt meer lezen over het echte verhaal van de Moslim Broederschap hier lezen:

Nu de positieve Militaire in Egypte heeft besloten om ze te verwijderen uit Egypte. De positieve Militaire in Egypte heeft tactische steun van de Verzetsbeweging, positieve Tempeliers en de White Dragon Society. Om hun zet te doen, de leden van de positieve Militaire hebben de steun van de bevolking ook. Om die reden, generaal Sisi gericht het volk van Egypte, met het verzoek mensen om te protesteren tegen terroristen (namelijk Blackwater / Xe / Academi en sommige Moslim Broederschap facties) op vrijdag:

Wanneer mensen van Egypte reageren op zijn oproep, zal de positieve Militaire haar beweging te maken en verwijder de Jezuïeten-gesteunde milities uit Egypte.
 maat3

Om de situatie te harmoniseren en om meer rust in de situatie te brengen, hebben de krachten van het Licht gevraagd dat zo veel mogelijk mensen ondersteunen het volk van Egypte met onze bevrijdingsmeditatie. Dit is tijdgevoelige en moet gaan virale! We moeten de massa’s van de mensen te bereiken, zodat de kritieke massa mensen werkelijk te doen is bereikt. Post het op uw websites en blogs. Wetenschappelijke studies hebben positieve effecten van de massa meditaties op de menselijke samenleving bevestigd, zodat ieder van jullie die zullen deelnemen aan deze meditatie daadwerkelijk kan mensenlevens redden in Egypte.

De meditatie zal op vrijdag 26 juli plaatsvinden op 17:00 uur Cairo tijd (dezelfde tijd in Nederland). Instructies voor de meditatie bent hier:
Er is een zeer sterke portaal van Licht opening op 29 juli. U kunt haar horoscoop hier te zien:

 returnofmaat
De planeten zullen een zespuntige ster formatie, die de terugkeer van Maat, de Egyptische godin van de kosmische balans en rechtvaardigheid betekent vormen.
De periode tussen 26 juli en 29 juli is een zeer belangrijk omslagpunt dat het lot van Egypte zal beslissen en ook voor een groot deel het verloop van de gebeurtenissen die leiden tot de gebeurtenis.Egypte is een planetaire belangrijk triggerpoint voor het evenement. Hier het Licht van Maat werd gedoofd tijdens de Amarna periode rond 1340 BCE met de opkomst van de monotheïstische Atenism en hier het Licht van Maat keert nu terug als de volgende fase van de terugkeer van de Godin.
Daarom is het Licht krachten hebben gevraagd dat we doorgaan met onze meditaties voor Egypte elke dag om 05:00 Cairo tijd tot 29 juli met speciale nadruk op 26 juli en 29 juli.
De gebeurtenissen in Egypte zal nu snel volgen als het Egyptische leger de Moslim Broederschap heeft gegeven tot zaterdag aan te sluiten bij het politieke proces van verzoening:
De Godin wil vrijheid voor mensen en de vrijheid zal komen!

 

Bron:  http://2012portal.blogspot.nl/2013/07/make-this-viral-liberation-of-egypt.html