HET NIEUWE ATLANTIS: Masterplan Of The Ages + UPDATE

HET NIEUWE ATLANTIS: Masterplan Of The Ages + UPDATE

Geplaatst op 5 januari 2017 door Cosmic Convergence

(Tekst automatische vertaald)

UPDATE:

TMR: Noot van de redactie:

Edgar Cayce had gelijk: “Vanuit Rusland zal de hoop van de wereld komen.”

In 1932 voorspelde Edgar Cayce de rol van Poetin in het stoppen van de Derde Wereldoorlog ( WW3)

Er zijn zeer specifiek, maar toch verborgen, redenen waarom Rusland zo werd vervolgd door de westerse mogendheden. En, waarom president Vladimir Poetin is zo belasterd na elke vrede maken gebaar. Of gedemoniseerd na elke militaire interventie door de Russische superieure strijdkrachten.

Vladimir Poetin’s Rusland: Perfect Foil To The Anglo-Amerikaanse as en hun nieuwe World ‘Order’

Ja, de Anglo-Amerikaanse Axis (AAA) wil wanhopig de natuurlijke hulpbronnen die Rusland bezit in grote mate te stelen, na de verovering van het Vaderland. En ja, de AAA-leiderschap is fel vastbesloten om Rusland en Duitsland met elkaar te houden als het volgende essay duidelijk afbakent.

Stratfor Chief onthult Zio-Anglo-Amerikaanse Grond Te World Domination

Echter, er is een veel meer sinistere agenda op het werk.
Deze permanente Great Game heeft gespeeld door de eeuwen heen, met geen tekenen van relenting. Met elk voorbijgaand jaar, de NWO-globalisten steeds meer gedurfd en roekeloos in hun verovering te heersen over Rusland en de vele buurlanden.

The Great Game gaat verder tussen de Verenigde Staten / Groot-Brittannië, Rusland en Duitsland

Het is waar dat er een ontbrekend stuk om deze puzzel. En dat is de meest kritische stuk goed begrip van het ware doel van de Great Game -a multi-eeuwse oorlog te voeren tegen de Russische moederland door de Anglo-Amerikaanse imperium.
De volgende uitgebreide essay bepaalt dat de ontbrekende en cruciaal stuk.Maar het moet worden gelezen met een open geest, onderzoekende geest en oprecht verlangen om de diepste waarheden de geschiedenis kennen.

Het Millennium Report

Referentie

Hier is waarom de Mainstream Media meer Anti-Russische propaganda spuwt dan ooit

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HET NIEUWE ATLANTIS: Masterplan Of The Ages

Geplaatst op 6 maart 2016 door Cosmic Convergence

Illuminisme, Vrijmetselarij en de Grote Witte Broederschap

Het Nieuwe Atlantis stijgt … en dan valt,
na te zijn gestopt door de baanbrekende oorlogen
van de Kali Yuga en ijzertijd conflicten

Cosmic Convergence Research Group

 

___________________________________________________

 

De verborgen verbindingen tussen de Elizabethaanse Hof geleid
door Sir Francis Bacon, de Founding Fathers van de Amerikaanse
Republiek en het Kremlin Leaders, bijeengeroepen door de Russische
president Vladimir Poetin


___________________________________________________
Dit is een verhaal dat het geheel van de 6000 jarenlange Kali Yuga overspant.Ook wel bekend als het Tijdperk van de Redetwist, die begon met de Maya Lange Telling kalender in ongeveer 3113 BCE, de Kali Yuga is analoog aan de huidige IJzertijd. De ware geschiedenis van het huidige tijdperk, die bepaald wordt door zoveel epische oorlogen en langdurige conflicten, is niet alleen zeer langdurig en uiterst complex, veel van de meest belangrijke gebeurtenissen en personages liggen diep verborgen in zijn duistere verleden.

Er zijn een aantal belangrijke onderwerpen die verweven in deze multi-duizendjarige saga die grafisch portretteren onze huidige Age of Conflict. Van degenen, de meest belangrijke onderwerpen passeren de geschiedenis van Egypte, Sumerië, Perzië, het oude Griekenland, het Romeinse Rijk, het Britse Rijk, en, ten slotte, de Verenigde Staten van Amerika. Toch zal dit essay zich bezig voornamelijk met de meest recente Anglo-Amerikaanse hoofdstuk van de moderne geschiedenis.

 

Koningin Elizabeth

Het is de Elizabethaanse tijdperk en het hof van koningin Elizabeth I van Engeland, die het middelpunt voor dit essay, evenals de periode Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog in de prille Dertien Kolonies. Want het was tijdens deze twee cruciale en formatieve perioden dat de New Atlantis  is bedacht en zeer geavanceerde. Simpel gezegd, de zaden van verlangen naar persoonlijke vrijheid en nationale soevereiniteit, die ontkiemd in de 16e eeuw in Engeland, volledig ontsproten op Amerikaanse bodem tweehonderd jaar later.

De sprong van de Elizabethaanse en Jacobijnse tijdperken (1558 tot 1625) aan de  Dertien Kolonies  van de pre en post Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (begin jaren 1770 tot 1783) is niet goed begrepen, zelfs door de meest deskundige historici. De diepgaande inter-relatie tussen de vele belangrijke personages van Koningin Elizabeth’s (en de King James’s) gerecht en de Founding Fathers van de Amerikaanse Republiek is nooit getrokken of onvoldoende erkend. Bijgevolg is een groot deel van de werkelijke geschiedenis verloren is gegaan, betrokken in de nevelen van de tijd, of doelbewust verkeerd voorgesteld door degenen die overwinnaars de geschiedenis boeken schreef.

De ondertitel: The Illuminisme, de vrijmetselarij en de Grote Witte Broederschap  de essentie van de onderliggende baanbrekende conflict van het “Masterplan Of The Ages” . Alle drie van deze entiteiten worden nu grondig verkeerd begrepen, want hoe sterk geladen en nauw verbonden elk is om verschillende ideologieën en ismen, samenzweringen en valse concepten die in overvloed op het internet.

Het maken van hun begrip nog moeilijker (vooral de vrijmetselarij en illuminisme), is er een overvloed aan ruw ongeïnformeerde materiaal op het internet die verder vertroebelt het water van die al “duistere verleden”. Een groot deel van deze valse informatie is bewust verspreid voor publieke consumptie door de eeuwen heen. Of het nu gaat doelgericht desinformatie of onopzettelijke verkeerde informatie, moet worden genegeerd als deze nieuwe en belangrijke toelichtingen worden beschouwd.

De Elizabethaanse Hof Stel de World Stage, met name voor het debuut van de Amerikaanse Republiek
De microkosmos van de Elizabethaanse hof 1558-1603 biedt de perfecte context waarin de opkomst van de geheime genootschappen die zijn gekomen om de moderne tijd domineren bestuderen. Koningin Elizabeth I werd omringd door enkele van de meest briljante en verlichte mannen van de leeftijd. Dit over het algemeen geaccepteerd feit van het Engels de geschiedenis is precies de reden waarom de Elizabethaanse periode een ongeëvenaarde Britse tijdperk soms aangeduid als Engeland werd  de Gouden Eeuw . Het is ook erkend als een hoogtepunt voor alle van de westerse beschaving, en vooral voor de Europese cultuur en verlichting. De hoge verworvenheden in uiteenlopende sectoren zoals spirituele wijsheid en wereldse kennis, filosofische discours en artistieke expressie, wetenschapsbeoefening en occulte kennis werd de rigueur voor degenen die het koninklijke hof van koningin Elizabeth, evenals de Londense high society bevolkt.

Net als Jeruzalem tijdens het bewind van koning Salomo en Rome op zijn hoogtepunt circa 100 na Christus, Londen werd effectief het middelpunt van de wereld na de beslissende nederlaag van de Spaanse Armada in 1588. De oprichting van de Oost-Indische Compagnie in 1600 ingesteld Engeland stevig op het pad in de richting van de creatie van het Britse Rijk.

De East India Company (EIC) werd oorspronkelijk gecharterd als de Gouverneur en Company of Merchants of London de handel in Oost-Indië, en de geachte Oost-Indische Compagnie (HEIC) meer behoorlijk genoemd. Het was een Engels naamloze vennootschap, opgericht om de handel met Oost-Indië na te streven, maar eindigde de handel vooral met de Indiase subcontinent, Qing-dynastie China, Noord-West Frontier Province en Balochistan. Het bedrijf nam om rekening te houden voor de helft van de wereldhandel , met name de handel in basisgoederen dat katoen, zijde, indigo kleurstof, zout, salpeter, thee en opium inbegrepen. Het bedrijf besliste ook het begin van het Britse Rijk in India.
Het bedrijf kreeg een Royal Charter van koningin Elizabeth op 31 december 1600 en  is daarmee de oudste onder verscheidene soortgelijke wijze gevormd Europese Oost-Indische Compagnie.
Gelabeld door zowel tijdgenoten en historici als “de grootste vereniging van handelaren in het heelal” , zou het Engels Oost-Indische Compagnie komen naar de oogverblindend rijke potentieel van de onderneming, alsmede nieuwe methoden van het bedrijfsleven die zowel brutaal en uitbuitende zou kunnen symboliseren. [1]

Het is nu vanzelfsprekend waarom Groot-Brittannië vroeg was voorbestemd om de uitgestrekte Britse Rijk, waarop de zon nooit onderging geworden. Het moet dan ook begrijpelijk zijn waarom de Engels-sprekende landen van de wereld uiteindelijk als de meest krachtige en rijke en invloedrijke op aarde te voorschijn zou komen. De buitengewone lot van de Verenigde Staten van Amerika staat als een krachtig bewijs van de visie en vastberadenheid, planning en uitvoering van die grote mannen van brieven en wetenschap van de Elizabethaanse era.

 

Als een zaak van weinig bekend feit, de vervulling van de Verenigde Staten als de New Atlantis is het eindresultaat van een uiterst geheim, multi-eeuwse “masterplan “, die werd gelanceerd door de belangrijkste leden van Queen Elizabeth het hof. Deze zelfde “masterplan” vervolgde veel meer grip te krijgen tijdens de Jacobijnse tijdperk dat onmiddellijk gevolgd.

Dat brengt ons tot Sir Francis Bacon en Roger Bacon.
Nu al is het duidelijk dat het bewind van koningin Elizabeth I werd onderscheiden in vele bijzondere en ongekende manieren. Echter, het was de buitengewoon verstandig en echt begaafd adviseurs in haar hof die het podium voor de geheime genootschappen om te gedijen in te stellen. Primair onder degenen talentvolle adviseurs staat Sir Francis Bacon, die door een aantal van ’s werelds grote schrijvers wordt beschouwd als rechtstreeks verantwoordelijk voor alle van vele werken van William Shakespeare zijn.Drie eeuwen voor de Elizabethaanse tijdperk was er de Engels filosoof en Franciscaan Roger Bacon (1214-1294), die wordt vaak beschouwd als de ‘Vader van de wetenschappelijke methode’. Dat zowel Francis en Roger Bacon delen dezelfde achternaam komt niet als een verrassing wanneer hun werkelijke verbinding wordt geopenbaard.

Enkel wie deze twee reuzen van het Engels geschiedenis waren? de Verenigde Staten van Amerika – en hoe hebben ze de oprichting en de vestiging van de Nieuwe Atlantis beïnvloeden?

Sir Francis Bacon

Sir Francis Bacon was niet alleen een buitengewone schrijver en filosoof, hij was ook goed geïnformeerd over veel van de occulte wetenschappen en de ontluikende kunst van zijn tijd. Kortom, hij was de typische Renaissance Manvan Merry Ole Engeland. Francis Bacon genoten van een unieke raadgevende status binnen Queen Elizabeth rechter die zowel goed en werd verdiend als een product van nepotisme. Historische gegevens hebben aangetoond dat hij Elizabeth’s zoon was door één van haar favoriete hovelingen. Het was deze zeer bijzondere relatie tussen Sir Francis Drake en Queen Elizabeth, die was om de gehele Elizabethaanse periode vorm te geven.

Roger Bacon en de wetenschappelijke methode
Een zeer interessante verbinding tussen Francis en Roger Bacon, “De vader van de experimentele wetenschap en middeleeuwse occultisme”. Naast het feit dat beschouwd als de vader van de wetenschappelijke methode, werd Roger Bacon ook beschouwd als de eerste filosoof van de wetenschap, die in de 13e eeuw waarin hij leefde manier zijn tijd vooruit was. Als volgt:

[2]

Waarom is deze verbinding tussen de twee Bacons – Roger en Francis – zo belangrijk? Omdat ze allebei spelen zeer prominente rol in de totstandkoming van de New Atlantis . Elk van hen voorzag een tijd waarin de Nieuwe Wereld in het westen zou worden gevonden door hun landgenoten en gekoloniseerd in de loop van de tijd. Beiden begrepen het belang dat dit nieuwe land lag ongerept en ongerepte opdat de Nieuwe Atlantis  zou worden ” opgewekt uit de as ” van de oorspronkelijke Atlantis, die 12.000 jaar geleden zonk in de zee.

Het is goed begrepen in bepaalde esoterische kringen dat de oorspronkelijke Atlantis – vergevorderd in zowel de wetenschappelijke kennis en toegepaste technologie in vergelijking met onze post-moderne beschaving – gedoemd zichzelf vanwege de doordringende misbruik van verschillende technologieën gedurende hun samenleving. In feite is het vaak beweerd dat Atlantis uiteindelijk zonk in de Atlantische Oceaan als gevolg van de grove en rampzalige misbruik van hun buitengewoon krachtige asteroïde afbuigen technologieën. De drie punten van de Bermuda Driehoek staan als een blijvend bewijs van de Atlantische sites die thuis waren aan die centra van kristal opgewekte energie technologie. De kristallijne gebaseerde energienet werd niet alleen gebruikt voor het aandrijven van Atlantis, werd het uiteindelijk misbruikt door de corrupte leiders aan de bevolking in extreem gewelddadige manieren besturen.

In de loop van de afgelopen 400 jaar al de volken, het luiden van de Atlantische Oceaan zijn huis aan diezelfde zielen van Atlantis die vandaag terug kwam om het goed te krijgen. Hoewel het algemeen wordt begrepen in sommige kringen van de esoterische kennis dat die koningen en koninginnen van het Engels monarchie, die voor en tijdens het Britse Rijk regeerde waren eigenlijk de gereïncarneerde zielen van het Romeinse Rijk, de volgende zal ook duidelijk zijn over de  The New Atlantis . Dat de hedendaagse heidenen, die de Noord-Atlantische Oceaan velg worden bevolkt met de herboren zielen die Atlantis bewoonde voordat het in de zee zonk ongeveer 12.000 jaar geleden.
Zowel Roger en Francis Bacon, meer dan enige andere historische figuren van het afgelopen millennium, met uitzondering van de Comte de Saint Germain, zijn direct verantwoordelijk voor het instellen van het podium voor het nieuwe tijdperk van Waterman – het tijdperk van wetenschap en technologie, alsmede de oprichting van de The New Atlantis . Zo belangrijk zijn de bijdragen van Francis Bacon in dit verband dat hij als volgt beschreven:

Bacon is wel de vader van het empirisme. Zijn gevestigde werken en gepopulariseerde inductieve methodes voor wetenschappelijk onderzoek, ook wel de  Baconiaanse methode , of gewoon de wetenschappelijke methode. Zijn vraag naar een geplande procedure van het onderzoek naar alle dingen natuurlijke markeerde een nieuwe wending in de retorische en theoretisch kader voor de wetenschap, waarvan een groot deel nog steeds omringt opvattingen over de juiste methodologie. [3]

Sir Francis Bacon: The Quintessential Engelse  Renaissance Man
Francis Bacon, meer dan enige andere koninklijke adviseur van koningin Elizabeth I, was vurig bezig met de “te bewerken van de grond” van de Nieuwe Wereld. De vele en diverse stukken van de literatuur onder zijn pseudoniem, William Shakespeare, geschreven waren een integraal onderdeel van zijn plan van de oprichting van The New Atlantis in de maagdelijke gebieden van Noord-Amerika. Elk Shakespeariaanse samenstelling van komedie en tragedie, geschiedenis en poëzie werd gecodeerd om geheime informatie te verspreiden om zijn vele geheime medewerkers over de hele wereld, zoals in het gehele planetaire rijk.

 

[4]
Niet alleen heeft Sir Francis Bacon te schrijven en / of toezicht hield op de creatie van alle composities van William Shakespeare, is hij ook openlijk gecrediteerd met het schrijven van de eerste Engels vertaling van de Bijbelde revolutionaire King James Versie . Met andere woorden, Bacon is persoonlijk verantwoordelijk voor de productie van de twee belangrijkste literaire werken in de geschiedenis van het Engels. De King James Version was tenslotte, de meest bevrijdende werk van de religieuze literatuur in het hele christendom. De emancipatie van het pausdom (en van concepten zoals de pauselijke onfeilbaarheid), evenals van het leergezag van het leergezag, waren beiden aanzienlijk versneld in de hele wereld op de publicatie van weergave van de King James Bijbel Bacon’s.

Als voor de ongeëvenaarde lichaam van literaire werken door ‘William Shakespeare’, die niet heeft gehoord, gelezen, geciteerd, uitgevoerd, is blij met of onthaald door zulke sublieme literatuur? De artistieke schoonheid en spirituele wijsheid van elk spel en sonnet heeft talloze zielen geïnspireerd al eeuwen! Shakespeare’s (nu bekend als Bacon’s) literaire meesterwerken hebben ook gediend te voeden en edify, burgers en volken verlichten zowel in hun zoektochten naar persoonlijke en nationale soevereiniteit, respectievelijk.


Om te zijn, of niet te zijn: dat is de vraag:
Of ’t is edeler in de geest te lijden onder
de stenen en pijlen van het onontkoombare noodlot,
Of om wapens op te nemen tegen een zee van problemen
….
Gesproken door Hamlet, Act 3 Scene 1 [5]
Het is algemeen aanvaard door de wereldberoemde historici en Engels professoren elkaar dat Shakespeare literatuur is het hoogtepunt van het schrijven in het Engels. Om een dergelijke buitengewone en duurzame prestatie te bereiken kon alleen zijn bereikt door een select groepje mannen die bekend zou worden over de afgelopen 500 jaar. Om deze en andere nogal voor de hand liggende redenen, is het nu duidelijk dat Sir Francis Bacon & Company was verantwoordelijk voor die ongeëvenaarde kunstwerken.

Er is echter nog een uiterst belangrijk back verhaal in verband met de werken van William Shakespeare ‘. Het is bekend intelligentie kringen die de eerste wereldwijde spionagenetwerk werd geassembleerd in Londen. Ja, er zijn altijd spionnen en geheime surveillance, maar Engeland al snel verwierf de middelen en de methode om een wereldwijde spion netwerk op te zetten. De basis voor deze oer inlichtingendienst werd gelegd door dezelfde belangrijkste spelers binnen het Hof van koningin Elizabeth.
De belangrijkste personen die verantwoordelijk zijn voor de oprichting van de spion netwerk en communicatiemiddelen daalde tot Francis Bacon en John Dee. Het was echter Bacon die nauw betrokken is in het creëren van het systeem van cijfers en cryptogrammen die zou blijken onleesbaar zijn. In de richting van dat doel, werd het duidelijk dat veel van de Shakespeariaanse literaire werken expliciet zou worden gecodeerd om informatie te verspreiden over de hele snel evoluerende wereld spion netwerk. Op deze manier doen de Shakespeare tragedies en komedies zeer geheime informatie gecodeerd in de verzen die bekend zijn alleen voor degenen die de overeenkomstige cryptogram en cipher codes bezat bevatten ook.

Natuurlijk, John Dee bijgedragen tot aanzienlijke manieren om dit kritische inspanning, die uiteindelijk diende om het ongedaan maken van het oorspronkelijke plan zijn voor The New Atlantis . Omdat zowel Bacon en Dee toegang tot alle de diepste geheimen van het rijk hadden, was er een letterlijke oorlog gaande op de achtergrond tijdens zowel de Elizabethaanse en Jacobiaan tijdperken. Het resultaat, natuurlijk, werd voorbeschikt door het lot, net als voor de huidige NWO leiderschap dat illegaal is gevestigd in het Witte Huis via een Illuminati pion en zijn verraderlijke bende van overweldigers.

Dr. John Dee

Dr. John Dee: Magus, Mentor en Mystery Man van het Elizabethaanse Tijdperk
Francis Bacon had de beste docenten en mentoren dat Engeland te bieden had in zijn project van het verhogen van The New Atlantis . In feite, zij vertegenwoordigen een ware Who’s Who van de 16e en 17e eeuw Engeland.Eerst en vooral was er Dr. John Dee, geheime mentor Bacon’s die heel instrumenteel in het voeden van het zaad van was  The New Atlantis  die binnenkort zou ontkiemen in Noord-Amerikaanse bodem. John Dee was niet alleen Queen Elizabeth’s astroloog en Court orakel wiens advies was direct verantwoordelijk voor de definitieve nederlaag van de Spaanse Armada, werd hij ook in dienst van de familie, die Francis Bacon had genomen.

Bacon zou ook te ontmoeten in de hofkringen de man die Leicester had begeleid en geadviseerd Elizabeth over zaken van de staat – de man die Ian Fleming gemodelleerd zijn 007 James Bond karakter op, de eerste en misschien wel de beste geheim agent van de kroon, Dr. . John Dee.


John Dee (1527-1608) was een fascinerende genie, beschouwd als een magiër, filosoof en alchemist die de aandacht van de koninklijke hoven en de knapste koppen in heel Europa veroverd. U waren ofwel geïntimideerd door zijn ideeën en de reputatie of je wilde te worden beïnvloed door hen.


Dr Dee’s leren was wijd en zijd, een briljante wiskundige, wiens studie varieerde van geo-cartografie en calculus die van vitaal belang in het navigeren in de Nieuwe Wereld voor ontdekkingsreizigers was, astrologie, alchemie, de kabbala, encryptie schrijven, godsdienst, architectuur, en wetenschap .Kortom, Dee’s metafysica waren een ‘rood’ kruis van de hermetische traditie met een sterke dosis van de wiskunde. Zijn bibliotheek op het dorp aan de rivier van Mortlake werd beschouwd als de mooiste particuliere collectie in Europa met duizenden gebonden boeken en handgeschreven manuscripten gewijd aan filosofie, wetenschap en esoterica. Ter vergelijking, de universiteit van Cambridge op dat moment hadden slechts 451 in totaal boeken en manuscripten in hun bezit.
[6]

De achterkant verhaal van Dr. John Dee is misschien wel de belangrijkste in de juiste vertellen van de Elizabethaanse hoofdstuk van dit fascinerende saga.Want het Dee was wie bracht buitengewone occulte krachten en zijn eigen merk van magie om de wereldwijde onderneming bekend als de toekomstige Britse Rijk dragen. Simpel gezegd, zonder de directe tussenkomst van John Dee tijdens het dalen en de uiteindelijke nederlaag van de Spaanse Armada, is het zeer waarschijnlijk het Engels zou nooit won die historische reeks van zeeslagen.

Welke roept de vraag op: Heeft Dr. John Dee de duistere krachten van het heelal opgeroepen om de inauguratie van het Britse Rijk te helpen?  Meer in het bijzonder heeft hij in dienst zijn bekende occulte krachten om de Spaanse Armada zinken? Er is veel gespeculeerd over de tussenliggende eeuwen met betrekking tot dit bepalende moment van de binnenkort op te richten Britse Rijk. Het was immers de meest gevolgschade reeks militaire gevechten tussen het Spaanse en het Engels, die een radicale verschuiving in de balans van de mondiale macht van Madrid naar Londen zag.

De enige manier om het goed begrijp de invloed die Dee had ten aanzien van de nederlaag van de Spaanse Armada is aan de grillen van het weer te begrijpen. Uit diverse bewerkingen van de gehele zeeoorlog plannen is het duidelijk dat de Spaanse Armada voorgoed werd gestoord door niet alleen slecht weer, maar door de wind en de golven zo hevig dat ze daadwerkelijk tot zinken gebracht vele schepen en doodde veel soldaten. Hun hele reis, rond en naar de Britse eilanden werd bemoeilijkt door hevige en woeste weersomstandigheden, een aantal van hen schijnbaar uit het niets. Dit is waar de rekeningen van de raadsman John Dee’s aan Koningin Elizabeth en haar admiraals weer heel belangrijk. Van verschillende kanten het is beweerd dat Dee had zijn vinger aan de pols van iedere manoeuvre van de Engels marine, vooral hoe de Admirals gereageerd op elke beweging van de Spaanse Armada.

De ondergang van de Spaanse Armada brak Spanje het monopolie van de Nieuwe Wereld, die sinds de tijd van Columbus, en opende een stormloop van Europese landen staking hun vorderingen in Noord-Amerika.

Er wordt zelfs gespeculeerd dat Dee wist van tevoren wat de heersende weerpatronen zou zijn van dag tot dag. Anderen hebben vermoed dat het was door zijn magische krachten die hij eigenlijk de verwoestende weersomstandigheden die de Spaanse Armada volgde waar ze ook gingen controleerde. Als volgt:

In 1572 verscheen er een nieuwe ster aan de hemel, die zichtbaar dag en nacht bleef 17 maanden (we weten nu dat het een Type Ia supernova, in het sterrenbeeld Cassiopeia). Voor het publiek, kan het alleen maar betekenen immanentie van de Eschaton-het einde van de wereld. Voor Dee, is aangegeven dat een nieuwe wereldorde moest komen-een Engels protestants Rijk, in plaats van een Heilige Roomse één.


Het is in deze context dat Dee voorgesteld een “Britse Rijk ‘, een uitdrukking die hij bedacht-for Dee, zou dit niets minder dan een herstel van het bewind van Arthur, omdat hij geloofde dat Arthur’s oorspronkelijke kolonies waren, in feite, in de New World-zelfs dat Amerika was Atlantis zelf. Dee zag Elizabeth als de levende Arthur zelf, Merlijn. Hij vormde een bedrijf te koloniseren, converteren en gebruik maken van de Amerika’s, zelfs voor een noordoostelijke doorgang naar Azië te openen, met een geest op zoek naar de vermeende bron van alle occulte wijsheid. Er zijn sterke aanwijzingen dat Dee was de intellectuele kracht achter Francis Drake’s 1577-1580 omvaart van de wereld. Dee zelf werd bekroond met de rechten voor alle nieuw ontdekte land ten noorden van de 50ste Parallel, die hem Canada-was Drake weg verder naar het noorden dan Oregon zou hebben gegeven.


Zo begon rijk waar de zon nooit ondergaat, of in ieder geval niet tot het einde van de 20e eeuw. Wat zijn we te maken met het feit dat een van de geschiedenis van de meest succesvolle (en brutale) rijken, die in zijn controle vierhonderd jaar een groot deel van de wereld gehouden, en is verantwoordelijk voor de moderne wereld, was het brein door een alchemist die naar sprak engelen in een kristallen bol? [7]

Wie waren de vele trouwe, getalenteerde en verstandige collega’s van Sir Francis Bacon?


Sir Walter Raleigh

Francis Bacon genoten van het bedrijf en de nauwe samenwerking van de meest talentvolle mensen van zijn tijd. In feite, zij vertegenwoordigen een ware Who’s Who van de 16e en 17e eeuw Engeland. Schrijvers en filosofen, staatslieden en politici, ontdekkingsreizigers en kapiteins, soldaten en spionnen, kwamen zij uit alle facetten van het leven. Er was Sir Walter Raleigh, een andere gigant – zowel literaire en politieke – van de Elizabethaanse era. Hij was rechtstreeks verantwoordelijk voor diverse pogingen bezighouden met de kolonisatie van de Nieuwe Wereld.

Raleigh’s charter verkend uit North Carolina naar Florida en de naam van de regio ‘Virginia’ ter ere van de “Virgin Queen”.


Plan van Raleigh in 1584 voor kolonisatie in de “Kolonie en Dominion van Virginia” in Noord-Amerika op een mislukking uitgelopen op Roanoke Island, maar de weg vrijgemaakt voor de volgende kolonies. [8]

In aanvulling op de Sir Walter Raleigh, andere collega’s en kennissen van Sir Francis Bacon onder meer de wil van Edward de Vere de 17e graaf van Oxford, Sir Francis Drake, Sir Francis Walsingham, Thomas Hobbes, Edmund Spenser, John Donne, Ben Jonson, John Selden , Christopher Marlowe, Dr. William Rawley, Lancelot Andrewes, Tobie Matthew, George Wither, Thomas Harriot evenals Bacon’s oudere broer, Anthony Bacon. Deze specifieke groep van de 16e eeuw Engels armaturen vertegenwoordigt veel van de grootste geesten in de geschiedenis van Groot-Brittannië. Vrij sterk, deze lijst is niet uitputtend, omdat er andere belangrijke spelers wiens rollen waren, maar generale repetities voor wat was de grootste drama van de 2e millennium.

Sir Francis Drake

Sir Francis Drake’s opname in deze lijst is heel opmerkelijk. Hij was succesvol in het voltooien van de tweede omvaart van de aarde, een prestatie eerder geprobeerd door Ferdinand Magellan. “Magellan heeft niet de gehele reis voltooid, omdat hij tijdens de Slag om Mactan in de Filippijnen werd gedood.”[9] Deze bijzondere prestatie van een Engels expeditie cirkelen de hele wereld was een gunstig voorteken voor de toekomst Britse Rijk. Het diende om de contouren van de massale handel gemenebest die ervoor zorgde dat het Engels de dominante taal van de wereld zou worden, vooral op het gebied van handel en handel, diplomatie en oorlog vooraf te configureren.

 

Wordt vervolgd met De Grote Witte Broederschap
Bron: http://cosmicconvergence.org/?p=17694

 

 

 

Advertenties

Boodschappen van Matthew op 11 juni 2013 via Suzy Ward

matthewward

 

Matthew is gestorven op jonge leeftijd. Hij antwoordt maandelijks op zijn moeders (Suzy Ward) vragen die gesteld zijn door veel mensen in Amerika maar ook over de hele wereld. Matthew’s ziel is contactpersoon voor vele hogere buitenaardsen van de Galactische Federatie en andere meesters.

Voor meer info kijk op www.matthewbooks.com

 

1.   Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is  Matthew. Als we spreken over de zaken waarvoor lezers grote interesse hebben uitgedrukt, denk er dan aan dat het “negatieve” eind van het spectrum van de dualiteit bijna op zijn hoogtepunt is; en dat energie die eenmaal in beweging is gezet zijn loop moet hebben. Jullie zien de combinatie van individuen met gewelddadige neigingen die hun geïntensiveerde drang om geweld uit te voeren – of dat nu op goed geluk is of door leiders die hun volkeren daartoe aanzetten – met het uitspelen van energie in vele diverse situaties over jullie wereld heen.

 

2. Beroering in Turkije, zogenaamd om een park te beschermen, werd door de “duistere operaties” van de CIA  opgehitst om het vuur op te stoken tussen de Soennieten en de Sjiieten en om een oorlog te doen oplaaien. Net als alle andere landen in jullie wereld heeft Turkije gedragslijnen die niet elke burger bevredigen, maar het is economisch gezond en progressief – en dat is wat de Illuminati willen vernietigen. Alhoewel hun wereld netwerk uiteen is  gevallen,  zitten nog een paar top individuen vast in hun zelfmisleiding dat ze het gehele Midden Oosten zullen overnemen en doorgaan om de rest van de wereld ook te beheersen. Heel zeker is dat dit niet zal gebeuren en als de onrust in Turkije zal luwen, en dat zal het spoedig, dan zullen enkele hervormingen opduiken en het progressieve pad van het land verder versterken.

 

3. In de landen van het Midden Oosten waar de mensen despotische of dynastieke regeerders hebben verdrongen is vrijheid nieuw en het is heel natuurlijk dat er verwarring is over leiderschap en regering. Uiteindelijk zal er een consensus (eenstemmigheid) bereikt worden in elk land en het soort democratische regeren dat bij ieder het best past, zal worden ingesteld.

4. Syrië is iets anders want ongelijksoortige groepen bestrijden het Assad regiem – hun intentie is wel dezelfde maar elke groep heeft zijn eigen agenda, zogezegd. Als de victorie  komt, zal er een tijd van ernstige onenigheid komen bij de meest radicalen in de groepen totdat gewoon verstand en wijsheid gaan overheersen en dan zal er een coalitie worden gevormd om het land naar een vredige stabiliteit te brengen.

 

5. China’s interesse zit niet in het “economisch overwinnen van de VS,” maar om met zijn eigen serieuze binnenlandse zaken om te gaan. Tussen ‘s werelds grote naties, economisch gesproken, hebben China en de Verenigde Staten de grootste binnenlandse problemen. Vanwege hun autoritaire aard die door heldere visie wordt getemperd, werkt de Chinese regering aan een oplossing voor zijn probleem gebieden; vanwege dat democratie is scheef gegaan, staat actie in de Verenigde Staten betreffende problematische gebieden vergelijkenderwijs stil.

 

6. Dit is een juiste plek om vragen te beantwoorden die veel lezers gesteld hebben :

Hoe kan de president van de VS de nationale Veiligheids Agenda verdedigen met een verzameling van gegevens van privé telefoon gesprekken van burgers en Internet records? Wie tekende de Monsanto Beschermingswet?

Acties van het Congress zijn publieke kennis, maar wat er achter gesloten deuren gebeurt is niet bekend en wij zullen je vertellen wat van toepassing is voor deze twee situaties.

 

7. President Obama verdedigde NSA’s (National Security Agency) vergadering, die geautoriseerd werd door de Patriot Act (Patriot Wet) die door de George W. Bush’s regering werd aangenomen, op authentieke basis dat het gevoerd heeft tot ontdekking en verijdeling van talloze terroristenplannen. Wat de president niet kan zeggen – en Bush zal dat nooit doen – is dat de meest uitgebreide terroristendaden die faalden en de meeste van de mindere plotten die ook werden afgeschoten die waren die door de CIA factie werden beraamd onder Illuminati controle.

 

8. Noch kan Obama onthullen dat er ET’s in het NSA werken en in andere agentschappen in dat land en in diverse andere. Zij verzamelen en analyseren informatie over alle Illuminati activiteiten over de hele wereld en gebruiken dat om hun operaties te verzwakken en om bewijs te krijgen om hen te vervolgen. Als dit zijn doel heeft gediend – en dat voert tot het laatste moment van het Illuminati bewind – dan zullen de Patriot Act en ook de Homeland Security (Binnenlandse Veiligheid) aan hun eind komen.

 

9. Wat betreft de Monsanto Protection Act (de Monsanto Beschermings Wet): Illuminati woordvoerders vertelden de president dat als hij hier het veto over uitsprak, dan zou het Congress het overrulen. Verder zouden ze hun pogingen intensiveren om de Affordable Healthcare Act (Financieel Haalbare Gezondheidszorg Wet) omverwerpen, de wettelijke regeling blokkeren die sommige immigratiezaken zouden verlichten en zouden pogingen tot ondergang brengen om international conflicten door beredeneerde discussies op te lossen, en in plaats daarvan strijdlustige confrontatie aangaan.

 

10. Dat is de ‘down-to-earth’ (nuchtere) reden zou je kunnen zeggen, waarom Obama die wet tekende, maar er is nog een facet hiervan waar het Illuminati blok niet van weet. Ondanks hun bedreigingen, zou de president die Wet niet tekenen – hij deed het wel omdat ET’s dichtbij hem in de buurt hem die raad gaven. Hun hoger perspectief was dat de verontwaardiging van de burgers bij deze verraderlijke wet hen zou motiveren om tot nietigverklaring ervan te dwingen. De mensen moesten hun recht uitoefenen en verantwoordelijkheid hebben om te eisen dat hun uitgekozen beambten en stijfhoofdige partijgeest stoppen om het geld van lobbyisten hun geld en hun stemmen over wetgeving te laten dicteren en beginnen om de beste belangen van het land te dienen.

 

11. Helemaal is dit niet alleen van toepassing op de Verenigde Staten! Regeringen in ieder land moeten beginnen om de behoeftes van hun volk te dienen omdat dit tot in het hart gaat van Aarde’s Gouden Tijdperk en zielen ontwikkeling!

 

12.   Zoals gezegd in vorige boodschappen zit Aarde´s bevolking in de vierde dichtheid wat betreft de locatie, maar velen hebben deze dichtheid nog niet bewust of spiritueel bereikt. Zoals Aarde’s ascentie was voorbeschikt, zo was ook het Gouden Tijdperk dat, maar wanneer dit Tijdperk in glorieuze volheid in jullie lineaire tijd bloeit, hangt af van de collectieve gedachten, gevoelens en daden van de volkeren. Wij kunnen niet sterk  genoeg benadrukken hoe enorm  jullie licht nodig is om jullie gemeenschap te helpen vooruitgaan in bewust en spiritueel besef!

 

13. De universele wet van aantrekking is een essentieel deel van ontwikkeling. Door zich te concentreren op ontevredenheid naar regering stelsels, hun onrechtvaardigheid en hun schandelijke activiteiten, stuurt de bevolking daardoor energie naar buiten, welke situaties juist prolongeren die zij willen beëindigen! Zij moeten weten dat in plaats hiervan zij zich moeten focussen op wat zij willen, dan genereren ze de energie die dat zal manifesteren. Zij moeten onderscheidend zijn over informatie van allerlei bronnen door van binnen te vragen waar de waarheid ligt wat betreft of iets een feit of fictie is, waar of onwaar is.

 

14. Wij spraken het eerst over Barack Obama voor de eerste uitverkiezing van 2008 in de Verenigde Staten, toen we zeiden dat hij als president zou worden uitgekozen. Wij spraken talloze keren over hem sedertdien, inclusief voor de 2012 verkiezing toen we zeiden dat hij in zijn ambt zou blijven en waarom. Na ieder van onze vele boodschappen die over Obama naar buiten gingen, werd mijn moeder overstelpt met e-mails. Advocaten van de Republikeinse  ideologieën, varen onstuimig uit tegen wat wij jullie over hem vertellen en zijn ondersteuners willen weten of hij de formidabele oppositie kan overstijgen die hij onder ogen ziet. Sommigen vragen:  Is hij nog een met licht gevuld wezen?  JA, dat is hij!

 

15. We zullen hier iets aan toevoegen, maar eerst zeggen we, het is politiek die Aarde’s achtereenvolgende generaties heeft onderworpen aan oorlogen, aan  verschrikkelijke aantallen doden en verwoestingen en een die onbewuste onevenwichtige distributie heeft gecreëerd van jullie werelds grote rijkdommen. Wij zien niet de rol over het hoofd die godsdiensten hebben gespeeld, maar het zijn zij die kerk en staat hebben geregeerd die hun volgers naar het strijdveld hebben gedreven.

 

16. Lange eeuwen was de fundering van jullie politieke systemen een gekte van verovering en bloedvergieten, corruptie en bedrog. Uiteindelijk creëerde het zo’n toestand van negativiteit dat Aarde’s leven op het spel stond. Gaia, de ziel die jullie planeet belichaamde, wilde niet dat haar lichaam en al haar levensvormen zouden sterven.

 

17. Aldus, in overeenstemming met Gaia’s vraag en Gods zegen, stroomden beschavingen van veraf naar de planeet met levensreddend licht en de hogere universele raad schiep het meesterplan voor een nieuwe era die bekend werd als Aarde’s Gouden Periode. Ze vroegen een ziel vanuit een zeer ontwikkelde beschaving om een van de meest moeilijke taken – president van de Verenigde Staten – te worden, een rol die de politiek op de hele wereld zou transcenderen.

 

18. Ja, zeker Barack Obama is net zo met licht gevuld als toen hij toestemde om de missie te accepteren om het verkeerde in het goede te veranderen in dat land en in de voorhoede te zitten van wereldvrede brengers!
In de hele tijd van zijn ambt heeft hij ijverig gewerkt achter de schermen om het netwerk te ontmantelen dat de Illuminatie in staat stelde om alles  te beheersen dat invloed heeft op het leven in jullie wereld. Hun macht om zijn inspanningen schaakmat te zetten of totaal te doen ontsporen, zijn formidabel geweest en grotendeels succesvol, maar als hun invloed binnen en buiten het Congress eindigt, zullen jullie de waarheid zien van onze woorden over Obama.

 

19.  Laten we nu de negativiteit in de context plaatsen van weer en geofysische gebeurtenissen, die jullie misschien niet hebben gezien als bewijs van verandering, wat ze wel zijn. Het intensieve licht dat Aarde’s  leven redde gaf haar de kracht om te beginnen negativiteit los te laten via krachtige aardbevingen, vulkanische erupties en serieuze stormen die resulteerden in een massaal aantal doden en verwoesting.

 

20. Het laatste van de “oude negativiteit” werd verwijderd ongeveer zes maanden geleden – dat is wat de Aarde in staat stelde om de vierde dichtheid in te gaan. “Nieuwe” negativiteit die veroorzaakt werd door verdergaand geweld wordt vrijgelaten door een serie aardbevingen in gebieden waar weinig of helemaal geen verlies aan leven of verwoesting van land is en hetzelfde door vulkanische erupties. Meer wordt er uiteengejaagd via overweldigende regenstormen in sommige gebieden en laaiende vuren in andere – water en vuur zijn de reinigende elementen van de Natuur.

 

21. Nooit weer zal negativiteit zich opeenstapelen op de planeet en geen van de voorspelde cataclysmen (hevige overstromingen, omhoog komen van de aardkorst) zal er gebeuren! Het duister dat vele lange eeuwen lang de Aarde omhulde, is verdwenen maar het “opdweilen” wat er nog is achtergebleven bij haar ontwaken, zal nog doorgaan totdat zij de niveaus bereikt waar geweld niet bestaat. Zij komt daar niet volgende week of volgende maand aan, maar geholpen door lichtkrachten binnenin, op en boven de Aarde, gaat zij verder die ruimte in met een snelheid die uniek is in dit universum en langs deze hele weg, zal geweld verminderen en dat doen ook de stormen, aardbevingen en vulkanische activiteit.

 

22. Nu, verder gaand naar andere zaken die lezers vragen, enige tijd geleden werden radioactieve uitstralingen van Japans beschadigde nucleaire voorziening geneutraliseerd in die mate dat ze geen nieuwe gezondheidsrisico’s meer gaven. Uiteindelijk zullen alle nucleaire elektrische centrales, opgeslagen afval en andere giftige vervuiling technologisch worden gedématerialiseerd. In de tussentijd, gebruiken bemanningen aan jullie hemelen technologie aan boord van hun schepen om de nucleaire centrales veilig te stellen die nog in gebruik zijn.

 

23. Zorgen over landen met nucleaire wapens die onbezonnen handelen, andere landen die racen om die wapens te ontwikkelen of ze te verkrijgen, en toevallige ( per ongeluk) lanceringen, zijn totaal onnodig. Door het decreet(bevel) van de Schepper en Gods autorisatie zullen beschavingen met het vermogen om opzettelijke of toevallige nucleaire aanslagen te voorkomen, doorgaan dat te doen.

 

24. Tijdens de Bilderberg conferentie konden Illuminati nauwelijks hun intens verdiepte zorgen verbergen over hoeveel langer ze nog de banking, leningen en investeringen over de hele wereld kunnen beheersen – ze zijn bijna uitgeput met hun middelen waardoor ze in staat waren hun fortuinen intact te houden.  Zoals eerder gezegd, individuen binnen en buiten de NSA hebben bewijs verzameld dat de Illuminati die fortuinen illegaal en onethisch verkregen; maar totdat alle documentatie in luchtdichte pakken is aangeboden aan de diverse hoven en dan gerechtelijk behandeld, zullen de fondsen in handen van Illuminati blijven.

 

25. Het was met vreugde dat we hoorden van de erkenning van de Canadese Minister van Defensie over de aanwezigheid van andere beschavingen! Het is nu nog niet bekend hoe dit de timing zal beïnvloeden van de landingen en als er ET’s tussen jullie in wonen zullen jullie henzelf identificeren. Moeder zet hier alsjeblieft Hatonn’s antwoord bij op de vraag hierover.

 

26.  “Zo bemoedigend als die erkenning is, maar het is nog niet genoeg voor landingen van morgen. Het woord dat wij kregen is, jullie moeten eerst je huis meer  op orde brengen. Niemand verwacht dat jullie dat zelf doen – daarom zijn wij hier!”

 

27. “Suzy, mijn vriendin, je weet dat wij jullie wereld niet gaan overnemen maar de meeste mensen weten dat niet. Ze zijn nieuwsgierig over ons maar er niet van overtuigd dat als wij gaan landen, dit zou zijn om te gaan helpen. Ze hebben er geen idee van wat we al eeuwenlang voor de Aarde gedaan hebben – ze zijn meer zoals:  Waarom zouden ET’s in ons geïnteresseerd zijn?”

 

28. “Als zij dingen in beweging zien komen, in de goeie richting en ze meer vertrouwen krijgen over wat er aan het veranderen is, dan zijn ze misschien niet zo wantrouwend over vreemdelingen die binnenkomen. Maar, die  Illuminati propaganda over:  ‘ET’s zijn misschien wel vriendelijk, maar ze gaan jullie tot slaaf maken’,  doet nog steeds de ronde over het internet.”

 

29. “In ieder geval, eigenlijk is het zo dat God de leiding heeft. Hij zal weten wanneer  jullie klaar zijn om ons te verwelkomen en zal dan de raad het GO teken geven. Wij zijn hier nog meer verlangend naar dan dat jullie dat zijn, Suzy!”

 

30.  Dank je, moeder en kopieer dan ook de link naar de korte video die ook energie brengt om de dag te versnellen waarop jullie je “ruimte weldoeners” zullen ontmoeten. We hopen dat jullie je geïnspireerd voelen door de pogingen van die groep om het woord te verspreiden.

 

 

31.  Onze geliefde Aardefamilie, miljarden zielen willen hetzelfde als jullie, in een vredige wereld leven waar ieders behoeftes overvloedig worden verzorgd, waar alle leiders wijs en eervol zijn en waar het leven in harmonie is met de Natuur. Maar zij weten niet hoe zij de wereld op die manier moeten maken en jullie weten het – jullie zijn hier om wegwijzers te zijn!

 

32. Door vanuit je hart te leven, geven jullie een voorbeeld aan iedereen om je heen dat LIEFDE de manier is om een wereld te scheppen die zij, en jullie, wensen. Denk eraan, dat in het continuüm de era van wereld vrede, van vreugde, schoonheid, vriendelijkheid, wederzijds respect, overvloed en wonderbaarlijk avontuur, er al is!

 

__________________

 

LOVE and PEACE                                  LIEFDE  en VREDE

Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com

 

 

 

Bronhttp://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=164&z=2

Vertaling: Winny [winnyd@stralendetoekomst.nl

 

 

 

From Dr. Greer – Newly posted YouTube interviews – Sirius Film and DVD update, June 11, 2013

SiriusDisclosure_banner

Newly posted YouTube interviews:

Massimo Poggi – Alitalia senior 747 captain relates seeing a glowing green halo soaring past and other sightings from this very experienced pilot.

 

Bob Walker – When he was an Army 2nd lieutenant he saw a 30 ft. disc that had been retrieved from Germany after WWII among other sightings he discusses.

 

 

Dr. Greer’s update on the Atacama Humanoid from his talk at the National Press Club May 29, 2013.

 

For many more interviews and connecting the dots on why there is the secrecy and how it is maintained check out these DVDs.  The information in them is timeless and includes Dr. Greer’s insightful comments.

 

2 hour witness DVD – which also includes a 500 page briefing document and 102 page executive summary.  That executive summary was hand delivered to every Congressional office prior to the 2001 National Press Conference Event.

Click here

4 hour witness DVD – an expanded version of the 2 hour witness DVD – explaining why there is the secrecy and how it is maintained.

Click here

For all Sirius Disclosure DVD’s – Click here


Disclosure: Military and Government Witnesses Reveal the Greatest Secrets in Modern History
, by Steven M .Greer, MD. – A gold mine of witnesses testimony of 69 witnesses with smoking gun documents.

For this and other insightful books by Dr. Greer – Click here

 

_______________________________________________

Sirius film and DVD update

Sirius the Movie

“Sirius” film – video on demand –  new price – now $6.99 

Enjoy the “Sirius” film when you want for 72 hours.  Click here

Subtitles are in:  Arabic, Chinese, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish

 

Update re delivery of the Sirius DVD: 

The “Sirius” DVD is at the manufacturer.  Both incentive DVD’s and preorder DVD’s will be shipped as soon as they get from the manufacturer in California to the fulfillment house in Colorado.  We apologize for the delay.
The sound quality has been improved and we now have subtitles in 18 languages so the message can reach as many people as possible.

Subtitles are in:  Arabic, Chinese, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish

 

Source: Message from Dr. Steven Greer via info@siriusdisclosure.com, June 11, 2013

Originele NASA foto (16-02-2001) vanuit het ISS laat weer een UFO (Unindentified Flying Object) zien

Dit is de originele NASA foto STS098-713A-19

Dit is de originele NASA foto STS098-713A-19

 

 

En dit is een uitsnede van de originele foto

En dit is een uitsnede van de originele foto. Rechtsboven zie je de UFO.

 

 

In deze uitsnede zie je de UFO vergroot. Het heeft een andere vorm dan de Space Shuttle of andere bij ons bekende vaartuigen.

In deze uitsnede zie je de UFO vergroot. Het heeft een andere vorm dan de Space Shuttle of andere bij ons bekende vaartuigen.

 

Bronfoto is te zien en te downloaden op The Gateway to Astronaut Photography of Earth’ via de link: http://earth.jsc.nasa.gov/scripts/sseop/photo.pl?mission=STS098&roll=713A&frame=19

 

 

 

Het geheim: we zijn niet alleen (video)

 

TheSecret

 

 

 

Het officiële standpunt van veel overheden over UFO’s is bedoeld om te misleiden en één van de grootste geheimen uit de geschiedenis te verbergen.

Onderstaande video brengt de feiten over dit verbazingwekkende verhaal aan het licht en toont foto’s, geheime overheidsstukken en interviews met getuigen, wetenschappers, onderzoekers en astronauten.

Experts delen hun bevindingen en ook worden ufologen geïnterviewd. Zij komen tot onvergetelijke conclusies over deze alarmerende doofpotaffaire.

Geplubliceerd op 12 september 2010

MJ-12 verwijst naar een elite militaire TOP SECRET-groep in het leven geroepen door door een presidentiëel bevel van de   Verenigde Statente echte buitenaardse en UFO-ontmoetingen te onderzoeken en te verbergen.

Geschreven door Jim Marrs, New York Times best-selling auteur van Crossfire, Alien Agenda en Rule by Secrecy.

Dit verhaal en het spoor van de wetenschappelijke ontdekking in deze film bewijst dat het officiële Amerikaanse regering standpunt over UFO’s is geweest, en nog steeds is, een zorgvuldig georkestreerde misleiding ontworpen om de meest bijzondere geheim in de geschiedenis te verbergen.

Omvat de schokkende feiten achter deze verbazingwekkende verhaal en features video, foto’s en geheime documenten van de overheid, samen met een fascinerende reeks fascinerende interviews met onderzoekers, getuigen, onderzoekers, wetenschappers, astronauten en de bekendste meest geloofwaardige UFO autoriteiten in de wereld van vandaag.

Verpakt met deskundige analyse, in dept commentaar en onvergetelijke conclusies over deze alarmerende cover-up.

Ook OP DVD – Volledige versie met Bonus Features 320 mins.

Op 3-dvd’s. Cat. # U661.

Ga naar http://www.UFOTV.com .

 

Bron: http://niburu.nl/et/4952-het-geheim-we-zijn-niet-alleen-video 

 

 

Overcast: Nieuwe documentaire over chemtrails en kunstmatige wolken (video)

Overcast

‘Overcast’ is een onderzoeksdocumentaire over kunstmatige wolken die worden gemaakt door vliegtuigen en het fenomeen chemtrails.

Zijn de cirruswolken die worden veroorzaakt door contrails het resultaat van een opzettelijk sproeiprogramma of zijn ze het bijproduct van de toename van het vliegverkeer?

De documentaire is gemaakt door Matthias Hancke, een van oorsprong Zwitserse filmmaker die op zoek ging naar de waarheid over geo-engineering. Zijn team nam monsters van chemtrails en kwam tot interessante ontdekkingen.

De documentaire neemt de kijker mee door het struikgewas van complexe thema’s. Er worden harde bewijzen geleverd over de invloed van het verschijnsel op ons weer, klimaat en ecosysteem: van de toename van het luchtverkeer en bewuste weermanipulatie tot biologische en chemische oorlogsvoering. De meest vooraanstaande experts worden aan het woord gelaten.

In de film zien we onder meer atmosferisch onderzoeker Ken Caldeira van het Carnegie Institution for Science, professor Ulrich Schumann van de Duitse ruimtevaartorganisatie DLR en docent lucht- en ruimtevaarttechniek van de TU Delft Coen Vermeeren.

Met behulp van crowdfunding hoopt Hancke zijn documentaire dit jaar te kunnen afronden. Hij heeft inmiddels meer dan 150 uur filmmateriaal over contrails, chemtrails, geo-engineering en weermodificatie tot zijn beschikking.

With your donation you help us to make this film happen. We send you a thank you email from the bottom of our hearts. Thank you!

Mit Deiner Spende hilfst Du mit, diesen Film zu realisieren. Wir schicken Dir ein herzliches Dankeschön via Email.

Met jouw donatie help je ons om deze film te realiseren. Wij sturen je een email met onze hartelijke dank.

Contribute now. Go to / Spende Sie. Gehe nach / Doneer nu. ga naar:

http://www.indiegogo.com/projects/overcast

Bron:  http://niburu.nl/chemtrails/4957-overcast-nieuwe-docu-over-chemtrails-en-kunstmatige-wolken-video 

Blossom met de Galactische Federatie van Licht, 5 juni 2013

 

blossomgoodchild_2

 

Blossom: Hier zijn we weer! Hallo aan jullie! Vandaag wil ik verder gaan met nog een vraag van iemand uit het vertalers team. Opnieuw VERTROUW ik op mezelf… maar het duwt wel wat tegen mijn grenzen…. Maar wel goed om te doen en goed voor het geheel! OK.. hier gaat ie… Wat is de ware verklaring voor de verschillende rassen en talen op onze planeet? Over naar jullie!

 

Federatie van Licht: We verwelkomen jullie in Liefde vandaag en we accepteren de gestelde vragen. Ten eerste zullen we beginnen door aan je toe te geven dat wij ontdekken door onze gesprekken dat het belang van zulke zaken het ‘zelf’ naar voren laat  komen en tegelijkertijd het ego zich laat terugtrekken. Dit is heel prettig om de energie te ‘zien’ in iedereen.

Dus, men wil graag de juiste positie weten van de ‘behoefte’ om zich … in woorden…  uit te drukken… en zeggen we in verschillende talen?

 

Zoals je verwacht… is het zo dat op veel lagen en andere planeten en in vibraties… daar geen noodzaak is voor die dingen. Woorden zijn oppervlakkig in hun interpretatie door het individu. En alhoewel men kan denken dat ze een grip hebben op een ‘betekenis’… heel veel is in de tijd vervlakt… dat gesproken woord dat er eens was… dat heeft nu veel van zijn ‘energie’ verloren.

 

Oorspronkelijk werd het via Licht ‘gehoord’ dat een interessant ‘doel’ voorstelde van communicatie. Door pure LIEFDE uit te drukken… het Licht dat uitstraalde… door Goddelijk ontwerp, zou automatisch een ‘gonzende vibratie’ produceren. Dit…  in het begin van taal, was eenvoudig een geluid dat uitstraalde van een ziel en dat een GEVOEL ‘af gaf’. Dit was geen bedoeld ‘spreken’… maar iets natuurlijks. Het nam gewoon een eigen leven aan. Dit leek heel erg op het geluid van een bries of het knisperen van bladeren. Die hebben ieder hun eigen geluid dat ‘van hen’ is…als tegengesteld van ‘dat het van hen komt.’

 

Bloss:  Kun je dat verschil duidelijk maken?

 

Fed.v.L: Als een vogel zingt… is het zich bewust van dat het zingt… maar als het stil was… zou het nog steeds een vibrationeel geluid afgeven…  ALLES DOET DAT.  Zelfs als je niet spreekt… er zijn instrumenten die je vibrationele pitch kunnen meten. Deze pitch verandert afhankelijk van de ‘energie’ van iemand op een bepaalde tijd. Men geeft een lagere pitch af als men laag in gedachte en vibratie zit… vergeleken met de veel ‘Lichtere’… in dichtheid… pitch van Vreugde en lachen.

Jij zelf Blossom, hebt gezegd hoe je de ‘stilte van de nacht’ lief hebt, om die te horen… en toch kun je absoluut dat gonzen (geneurie) horen, dat erbij ‘hoort’. 

Bloss:   Ok… dus… hoe ging dit dan in taal over?

Fed.v.L: Door dit met bedoeling te laten resoneren. De mens was een stembox gegeven… deel van een experiment om zich in een andere vorm uit te drukken.  Veel  ‘soorten’ hebben die behoefte niet.. want telepathische gedachte van de een naar de ander wordt herkend.

Velen van jullie hebben gehoord van de Licht Taal. Een taal die wordt gesproken… zullen we zeggen… door sommige ‘Wezens niet van de planeet’(off world). We zeggen dat het de vibratie is van veel geluiden die worden geproduceerd en toch zijn deze niet van een ‘woord formaat’ die wordt afgegeven. Het is een mengsel van tonen en ‘super tonen’ die een uitdrukking van Licht ‘afgeven’….  En die wordt dan ontvangen door een ander via ‘signalen’ van vibratie.  

Zo begon taal.

Opnieuw… denk eraan dat het menselijke ras een experiment is. Wij waren ons bewust van de gegeven stembox voor geluidscommunicatie… maar het waren WIJ niet die taal ontwikkelden… jullie waren dat. Door de ziel uit te drukken.

Jullie ontdekten in het begin dat automatische ‘golflengtes’ zouden uitstralen vanuit de mond… en die werden afgeleid uit het VOELEN in het hart. Daarom zeggen wij vaak om met het GEVOEL mee te gaan… want na een tijd… ontwikkelden woorden zich heel vaak in oppervlakkige energie.

Begrijp dit niet verkeerd… de ontwikkeling van de uitdrukking van de ziel/hart heeft in veel ervan veel schoonheid … als men WERKELIJK luistert… maar veel is getransformeerd naar een niveau van lage energie… dat het werkelijk een goed idee zou zijn om van iemands vocabulaire weg te gaan. (de vocabulaire te verwijderen)

Dus, het experiment van geluid in ‘uitdrukking van gevoel’ ontwikkelde zich toen men langer op het Aardeplan woonde… in sommige gevallen.

Bloss: En in andere gevallen?

Fed.v.L: Die kwamen samen met jullie. Sommige ontwikkelde rassen introduceerden ‘talen’ uit andere stelsels… omdat hun ‘schrift’ en symbolisch ontwerp codes in zich hebben… met een dieper gewortelde betekenis.

Bloss: En dat is duidelijk voor een volgende dag! Ik neem aan dat jullie spreken over ‘Egyptisch?’ … Hebreeuws misschien?

Fed.v.L:  Enkele van velen.

Bloss: Dus, behalve als ik verkeerd zit… jullie verduidelijken hier dat alhoewel ‘wij mensen’ een experimentele vorm van leven zijn… dat wij absoluut geholpen hebben door degenen uit andere stelsels… die naar beneden kwamen om ons verder te helpen. Was dit altijd deel van het plan?

Fed.v.L: Wij glimlachen… want er IS een BOVEN ALLES HEEN GODDELIJK PLAN ….   wat voor jullie goed is om te begrijpen is dat HET PLAN IS OM HET PLAN TE CREËREN..  Een experiment waarin de aard van zijn loop bepaald wordt door de VRIJE WIL.

Bloss: Ik voelde dat jullie gingen zeggen VRIJE…. MAAR GODDELIJKE WIL….  Wat mijn hersenen in een werveling bracht… en nu naar een ander onderwerp… zullen we?

 Fed.v.L: Natuurlijk is het VRIJ en natuurlijk is het GODDELIJK.  ALLES…. Omdat wij doorgaan te herhalen  IS GODDELIJK… zelfs als jullie mogelijk niet de Goddelijkheid kunnen zien of Goddelijkheid erin kunnen VOELEN.

Bloss:  Ik weet dat veel mensen zouden vragen… waar is de Goddelijkheid in een dorp dat in splinters wordt geblazen of bij misbruik van jonge kinderen… Ik kan door en door gaan….

Fed.v.L: Wij zeggen dan:  ‘Ontdek het’.

Bloss: Nou ja!…  ik verwachtte daar geen antwoord op. Bedoel je nu door ons hart…. Vind de LIEFDE?…   of bedoelen jullie nu ‘bied’ LIEFDE aan naar die situatie? Twee verschillende dingen.

Fed.vL: En toch zijn beiden aan te raden.

Bloss:  IK WEET hoe ik Liefde moet brengen naar een ‘lage vibratie’ situatie… maar om eigenlijk LIEFDE erin te vinden dat is nogal anders.

Fed.v.L: Toch is dat wat wij je vragen te doen.

Bloss: Hoe?

Fed.v.L: Door te accepteren dat ALLES GODDELIJK is. Het kan niet anders zijn. Hoe je een specifiek gebeuren wilt ‘onderzoeken’ dat ergens op jullie planeet gebeurt is door het ‘ego-zelf’ want jullie kunnen het niet zien vanuit een groter perspectief. Dit is …  zoals altijd… vinden wij het moeilijk om dit aan jullie uit te drukken ‘IN WOORDEN’. 

Toch zeggen wij dat als je VOLLEDIG VERTROUWT OP WAT JE WEET…  door eenvoudig… te VOELEN dat er GODDELIJKE LIEFDE in ALLE DINGEN zit.. dan zal dat WETEN alhoewel verwarrend als je gedachten toestaat om via woorden naar binnen te komen… dan kan dat WETEN van WAARHEID… door jullie geaccepteerd worden.

Bloss:  Maar jullie zeiden dat dit experiment verschrikkelijk fout is gegaan door de vrije wil! Dus hoe kan het dan Goddelijk zijn?

Fed.v.L: Dat is een hele goede vraag.

Bloss:  Wil je die beantwoorden?

Fed.v.L: Alhoewel iets ‘verschrikkelijk’ … of ‘pijnlijk’ is of ‘vol haat’… of ‘walgelijk’ … of ‘abominabel’ is, is HET NOG STEEDS LIEFDE… alleen een ander niveau van iets, dat zeg maar van ‘grote vreugde’  is… of ‘vredestichtend’ … of vol ‘dankbaarheid’  is…

De tegengestelde kanten van deze munt hebben heel veel leren laten zien voor iedereen… Die ‘illusies’ in deze ‘realiteit’ zijn bedieners van grote kennis en verlichting.

Bloss: Met alle respect, dan… hoe kan het dan verschrikkelijk fout zijn gegaan?

Fed.v.L: Omdat door de vrije wil… er diegenen zijn die zichzelf hebben verloren in de dichtheid van ‘Satan’. 

Bloss: Goeie genade! Jullie hebben dat woord nog NOOIT eerder gebruikt….  als ik me goed herinner…. En zoals het in mijn hoofd kwam…. Ik moest echt even pauzeren om te checken of ik dat woord juist ‘oppikte’. 

Fed.v.L:  Dat deed je inderdaad. Want het is onze bedoeling om hier over te praten. Het is een woord dat wordt gebruikt… en die een onmiddellijke kracht van duisternis oproept. Niet waar?

Bloss:  Ja. Toch WEET ik dat er geen duivel is. Nou, dat is dan mijn WAARHEID.

Fed.v.L: En dat is een WARE WAARHEID.  Deze werd gecreëerd door gedachte… voor sommigen is de duivel waar/echt. Maar alleen voor iemand die dit willen erkennen als een bestaande energie. Dat is hetzelfde zoals met alles. Jullie hebben zoveel conflicterende ‘geloven’… omdat er zoveel verschillende gedachten zijn voor iedereen.  Welk straatje wil je aflopen….  is opnieuw… zeer volgens de vrije wil.

Bloss: Dus, als je zegt dat sommigen verloren zijn in de dichtheid van Satan… bedoel je dan alleen ‘verloren in het duister?’

Fed.v.L:  Inderdaad. Toch voelden we dat het nodig was om het op die manier te beschrijven…. om je te helpen begrijpen dat ‘iemands wereld’ geschapen wordt in iemands gedachtepatronen. … Ook al woon je op dezelfde planeet… betekent het niet dat het perspectief hetzelfde is… dat hangt af van jullie keuze van de gedachte….   LIEFDE OF ANGST.

Wij hadden dat niet in onze ‘staat van Zijn’ het WETEN dat LIEFDE zulke alternatieven van zichzelf kon bereiken. Maar… door acceptatie… werden we ons bewust van de interessante dynamiek die het presenteerde en kwamen we ertoe ons te realiseren dat dualiteit veel meer voorstellingen van WAARHEID heeft in zijn LEUGENS! 

Bloss:  Ik struikelde over dat woord. Leugens?

Fed.v.L: Want ook die zijn behulpzaam voor de ziel. Om in staat te zijn om te onderscheiden wat WAARHEID is en wat niet… dat is een integraal deel van iemands groei.

Bloss: We schijnen te zijn afgedwaald van de oorspronkelijke vraag… wat vaak is hoe het gaat… maar kunnen jullie ons een antwoord geven voordat je weggaat… over de verschillende rassen… kleuren van de huid… culturen… enz?  Hoe/waarom vormden die zich?

Fed.v.L: In het kort nu, zeggen we dat veel werd ontwikkeld door een voortdurende natuurlijke progressie.

Wij VOELEN dat het verstandig is om dit op een andere keer te bespreken, als we niet bij het eind van een conversatie zitten… maar aan het begin… want de hersenen kunnen zich in deze fase reppen… en het is het best voor de duidelijkheid om met frisheid van geest op orde te zijn als we hierover met jullie spreken.

Bloss:  Ok… dat is goed… misschien de volgende keer… Dank jullie zeer… ik vind het altijd heerlijk die conversaties… zelfs als ze een leven op zich aannemen … en ons langs  straatjes voeren die ik niet had bedoeld… Een nooit eindigend verhaal, denk ik.

Fed.v.L: Toch zullen we zeggen..”ZE LEEFDEN HIERNA ALLEMAAL LANG EN GELUKKIG’.   

Bloss:  HET EINDE!  IN LIEFDE EN LICHT EN VEEL DANK VAN ONS ALLEMAAL! 

 

Bron:  http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG181june5.html

 

Vertaling: Winny [winnyd@stralendetoekomst.nl]