Event-NL: ‘Kosmische openheid door Corey Goode…’ 16 september 2015

Event-NL: ‘Kosmische openheid door Corey Goode…’ 16 september 2015

Cobra heeft in zijn laatste update van 13 september 2015 het volgende opgenomen:

“Klokkenluider Corey Goode heeft een hele goede beschrijving vrijgegeven van de LOC (Lunar Operations Command = Maan Operaties Commando) zoals het was voor 2012:
http://sitsshow.blogspot.si/2015/08/summary-and-analysis-of-cosmic.html#more
en van het leven binnen de geheime ruimteprogramma’s zoals het was voor 2012:
http://spherebeingalliance.com/blog/transcript-cosmic-disclosure-life-on-the-research-vessel.html

Hieronder vind je de vertaling naar het Nederlands van dit laatste (Cosmic Disclosure: Life on the research vessel). Maar eerst een korte uitleg over Corey Goode.

Over Corey Goode (van zijn website)

Herkend als een Intuïtieve ’Empath’ (IE) (vertaling: empathie – invoelingsvermogen), werd Corey Goode op de leeftijd van 6 jaar gerekruteerd door een van de MILAB programma’s.

(N.B.: uitleg MILAB in het artikel http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/het-buitenaardse-verhaal-van-corey-goode/. Deze MILAB-programma’s zijn in één woord bizar te noemen: mensen die erin hebben gezeten, spreken over een sfeer van telepathisch communiceren in een gemeenschap waar Amerikaanse geheime diensten in samenwerking met Buitenaardsen experimenten doen. MILAB is een aanduiding die gebruikt wordt wanneer er sprake is van ‘ontvoering door eigen mensen”, waarbij deze persoon wordt getraind en geïndoctrineerd voor diverse militaire ‘black ops’-programma’s [ops =
operations]. Top Secret-programma’s dus.)

Hij werd in dit MILAB programma getraind en deed daarin dienst van 1976-1986/87. Tegen het eind van zijn periode als een MILAB werd hij toegewezen aan een IE ondersteunende rol voor een roterende Aarde Delegatie Plaats (gedeeld door geheime aarde regeringsgroepen) in een ‘mensen-type’ buitenaardse Super Federation Council.

Goode’s IE vaardigheden speelden een belangrijke rol in de communicatie met niet-aardse wezens als onderdeel van een van de SSP’s (Secret Space Programs = geheime ruimteprogramma’s). Tijdens zijn 20 jaar durende dienst had hij een variëteit van ervaringen en toewijzingen, inclusief de Intruder Intercept Interrogation Program. Toewijzing aan de ASSR “ISRV”– Auxiliary Specialized Space Research, Interstellar Class Vessel, en nog veel meer. Dit speelde zich allemaal af in een “20 jaar en terug” overeenkomst van 1986/87 tot 2007, en soms wordt hij opgeroepen voor een klus tot de dag van vandaag.

Goode is nu verdergegaan met zijn IE werk en staat in direct fysiek contact met de ‘Blue Avians’ (van de Sphere Being Alliance) die hem hebben uitgekozen om een tussenpersoon voor hen te zijn in contacten met verschillende buitenaardse federaties en councils, liaison met de SSP Alliance Council, en om belangrijke boodschappen door te geven aan de mensheid.

Introductie van ‘Cosmic Disclosure

Corey Goode heeft contact opgenomen met David Wilcock om met zijn hulp zijn kennis naar buiten te brengen. Zij hebben nu een serie van 52 shows op Gaiam TV, ‘Cosmic Disclosure’. Je kunt je bij Gaiam TV aanmelden via deze link http://www.BlueAvians.com.. Corey krijgt dan van Gaiam TV een kleine vergoeding; hij heeft dit hard nodig aangezien hij zijn baan is kwijtgeraakt nadat hij met zijn kennis naar buiten is gekomen. Als je inschrijft betaal je de eerste maand 99 cent (dollars) en daarna elke maand $9.99. Daarmee heb je ook toegang tot vele honderden andere video’s zoals: George Noory’s “Beyond Belief”, David Wilcocks “Wisdom Teachings” en “Disclosure”, en veel andere educatie video’s over spirituele groei en gezondheid, inclusief Yoga enTai Chi.

Hieronder dan de vertaling van het transcript van episode 4 van de Cosmic Disclosure show op Gaiam TV door David Wilcock en Corey Goode.

Leven op het onderzoeksschip

Season 1, Episode 4, Gaiam TV

Link naar originele transcriptie (Engelstalig): http://www.gaiamtv.com/article/transcript-cosmic-disclosure-life-research-vessel-episode-4

Link naar de preview: http://www.gaiamtv.com/video/life-research-vessel

Transcriptie in het Nederlands

DW = David Wilcock

CG = Corey Goode

DW – Ok, welkom bij de show. Ik ben uw gastheer en we hebben hier een werkelijk opmerkelijke man waar we mee spreken, Corey Goode, die naar voren is gekomen als een insider en die ons verteld over deze opmerkelijke nieuwe wereld van wat wordt genoemd ‘het geheime ruimte programma’. Corey, de reikwijdte van dit programma kan voor sommige mensen moeilijk te accepteren zijn. Aangezien we naar de maan zijn gegaan in 1969. Sommige mensen zouden zeggen, naar verluidt gingen we naar de maan. Maar opeens blijkt dat we dit al deden, op zijn minst werkelijk wat dingen deden op de maan, en dat we daar nooit meer weggingen. Zij hebben daar de vlag geplant. Ze hadden daar een paar missies en oh, we zijn klaar. We zagen wat we wilden zien. Dus, als je gaat nadenken over mensen die zich buiten de Aarde hebben gesetteld, tenminste, de meeste mensen als zij zich dat zelfs maar kunnen voorstellen zouden zeggen, wel, het stelt waarschijnlijk niet zo veel voor. Wat is de werkelijke omvang van waar we het over hebben? Als de waarheid naar buiten komt, wat gaan we leren?

CG – Wel, het zal overweldigend zijn. Om te horen dat er een enorme infrastructuur is door het hele zonnestelsel, met alles vanaf mijnbouwoperaties in de asteroïdengordel, en op manen en planeten om ruwe materialen te verschaffen voor industriële complexen die technologieën produceren, en kolonies van menselijke wezens die werken in deze industriële complexen, en die deze grote industriële machine ondersteunen die aanwezig is door het hele zonnestelsel.

DW – We zouden geen basis kunnen bouwen binnenin een gasplaneet, niet? Omdat het te heet wordt en er is teveel druk?

CG – Ja, teveel druk.

DW – Dus als we naar deze kolonies willen kijken, waar zouden we kijken?

CG – Kolonies zijn feitelijk de gebieden waar families en mensen leven.

DW – Ok

CG – Er zijn ook veel verschillende soorten van faciliteiten. Er zijn faciliteiten binnen uitgeholde asteroïden waar zij mijnbouw hadden. Er zijn faciliteiten verspreid over Mars, onder de oppervlakte natuurlijk, onder de oppervlakte van Mars, en verschillende manen van gas giganten, en zelfs onze eigen maan.

DW – Kun je proberen ons een schatting te geven over hoeveel verschillende faciliteiten of verschillende plaatsen daar zijn gebouwd, laten we zeggen, in ons zonnestelsel?

CG – In ons zonnestelsel: alles van kleine beveiligingsbuitenposten waar 18 tot 40 personen zijn op alleen Mars, tot faciliteiten die rondzweven in verschillende Lagrange punten door het zonnestelsel.

DW – Kun je ons vertellen wat een Lagrange punt is?

CG – Dat zijn gebieden tussen planeten of lichamen die een niet-geïnterrumpeerde zwaartekracht hebben, of een gelijke zwaartekracht trek van alle gebieden tot waar zij een soort geostationair, of stationair punt kunnen hebben dat blijft. En ik heb werkelijk geen echt getal. Er zijn daar honderden faciliteiten.

DW – Wat zouden sommige van de grotere faciliteiten zijn in termen van staf, de hoeveelheid crew die zij zouden hebben?

CG – Wel, we hebben het over kolonies, we praten over sommige van de grotere die in de richting van een miljoen mensen hebben.

DW – Werkelijk?

CG – Ja.

DW – Hoeveel denk jij dat er zijn van dit soort grootte?

CG – Ik denk niet dat er veel zijn die zulke grote populaties hebben, maar er zijn er best wel een aantal die er tot honderdduizenden hebben.

DW – Wordt het kouder en moeilijker om te leven op een plek naarmate je verder weg van de zon komt?

CG – Dat is waar de geavanceerde technologie wordt gebruikt.

DW – Ok.

CG – We kunnen overal de leefomstandigheden produceren die voor ons comfortabel zijn. En, zelfs de Schumann resonantie die hier op Aarde bestaat. De Aarde geeft een zekere vibratie resonantie af die planten en mensen gezond houdt, deze Schumann resonantie is gebracht in ruimtevoertuigen en faciliteiten, kolonies, om te helpen deze mensen gezond te houden. En de barometrische druk, de zwaartekracht is gecontroleerd.

DW – Ik wilde juist gaan vragen naar de zwaartekracht. Duidelijk heeft de Aarde een zekere massa, en de zwaartekracht acceleratie, 10 meter per kwart seconde, is proportioneel voor de Aarde massa. Dus, met de manen, wordt door NASA geloofd – zij praten hierover – dat je rond zou bonzen. Dus, hoe compenseren ze dat als het kleiner is?

CG – Wel, ze hebben gravitatieplaten net zoals ze die hebben in de voertuigen, aan elkaar vastgezette platen in de vloeren, die elektriciteit eraan vast hebben die een elektragravitatieveld creëert, dat kunstmatige zwaartekracht creëert.

DW – Welke grootte hebben die platen? Variëren ze?

CG – Wel, de platen variëren in maat, omdat je verschillende maten hallen hebt. Maar er zijn platen rond dit (2-3 inches) dik die met elkaar verbonden zijn zoals bouwblokken van kinderen.

DW – Dus, kun je ons een beetje meer informatie geven over wat de belangrijkste categorieën zouden zijn? Je zei een type categorie van een plaats die zou zijn gebouwd, een installatie, zou een plaats zijn waar mensen leven. Is dat alleen maar voor onderdak zoals alleen een aantal kamers waar zij slapen, of hebben zij een mooi groot atrium met een waterval? Hebben ze grote gemeenschappelijke ruimtes of auditoria?

CG – Gewoonlijk als ik op het onderzoeksschip was, konden we ze niet gewoon bezoeken. Deze waren van de ICC (Interplanetary Corporate Conglomerate = Interplanetaire Corporatie Conglomeratie). Het waren kolonies die in handen waren van corporaties. Als zij zelf niet een van hun eigen mensen konden inzetten om een stuk machinerie of technologie dat was beschadigd te herstellen, was er meestal wel een specialist aan boord van ons onderzoeksschip die de expertise had. En dan, bij deze speciale gelegenheden, werd het ons toegestaan om naar de kolonies te gaan onder strikte orders om niet te praten of interactie te hebben met een van de mensen op de faciliteiten of de kolonies. We hadden gewapende bewakers. Er werd ons geen rondleiding geboden, geen maaltijd. We werden rechtstreeks naar de locatie geëscorteerd waar we het onderhoud moesten doen en daarna rechtstreeks terug geëscorteerd naar ons schip om weg te gaan.

DW – Kon je naar de Aarde gaan wanneer je dat wilde terwijl je dit werk deed?

CG – Nee. Als je bezig bent met je “20 en terug” (vert: ze moesten voor een 20 jaar dienstverband in de ruimte tekenen en mochten daarna terug naar de Aarde) was je volledig afgesneden van de Aarde, het nieuws van de Aarde, al het Aardegerelateerde. We kregen geen nieuws, geen televisie, geen enkele informatie over wat op Aarde gebeurde.

DW – Was het jullie toegestaan om boeken en tijdschriften met je mee te nemen om te lezen?

CG – Nee. We hadden zelfs geen foto van onze familie of iets dergelijks. Alles wat je had was wat aan je gegeven was toen je je had gemeld.

DW – Je sprak eerder over deze ‘smart-glass pads’. Had je daar toegang tot als je op het onderzoeksschip was?

CG – Als we dienst hadden, ja.

DW – Ok. Wisten ze wat je deed. Werd in de gaten gehouden waar je daarmee naar probeerde te kijken?

CG – Ik ben ervan overtuigd dat dit gebeurde. Op het onderzoeksschip was het veel meer ontspannen dan wat ik hoor over de militaire schepen. Zij noemden de wetenschappers altijd ‘eggheads’. Ze waren prima in orde. Vaak kwam ik de tijd door met op de smart-glass pads te kijken. Er was veel tijd dat ik niets had te doen. Iedereen kreeg overbodigheidstraining. Je had niet gewoon een baan. Ik was erin getraind om communicaties te doen en een paar andere dingen. Maar veel van de tijd was ik in een van de labs, als iets van het andere werk werd gedaan, en ik had gewoon uren door te brengen, en keek op de glass-pads.

DW – Laten we het even hebben over recreatie. De mensen, zijn ze meer geneigd om met elkaar te zitten en te praten, of zijn ze meer geneigd om zich bezig te houden met de glass-pads, en alleen te zijn om te proberen meer interessante zaken te lezen?

CG – Je had voornamelijk toegang tot de glass-pads als je dienst had.

DW – Oh, als je dienst had.

CG – Juist. Als je vrij was, was je in de kombuis of wat dan ook en je communiceerde met andere mensen en luisterde naar de geruchten over wat er gaande was.

DW – Had je bepaalde mensen die, zeg, je beste vrienden waren?

CD – Ik was voornamelijk ‘close’ met enkele van de ‘eggheads’ of wetenschappers omdat ik heel veel tijd met ze doorbracht. En ik was toegewezen aan een slaapgedeelte waar gewoonlijk 18 tot 24 mensen waren ondergebracht. En ik leerde wat mensen kennen maar de mensen kwamen en gingen veel.

DW – Was er veel wisseling?

CG – UmHm (ja)

DW – Over wat voor zaken zou jij met deze mensen spreken? Ik bedoel, het is moeilijk voor de meesten van ons die hier naar kijken om zich voor te stellen hoe het zou zijn om in deze wereld te leven. Wordt het gewoon na een tijdje? Wordt het saai na een tijd?

CG – Ja, het was erg saai. We zouden over het werk praten. We spraken soms over wat er mogelijk gaande was op de Aarde, speculeren over wat andere mensen studeerden toen ons werd toegestaan om bepaalde dingen te studeren, gewoon het normale geklets.

DW – Hoe vaak bezocht je verschillende faciliteiten toen je op het onderzoeksschip was? Eerder heb je gezegd dat je daar gedurende 6 jaar was.

CG – Zoals gezegd, het was uitzonderlijk. Er waren drie verschillende gelegenheden dat we feitelijk kolonies bezochten, en we bezochten de industriële complexen meerdere malen om reparaties uit te voeren.

DW – Dat was meer als een fabriekachtige faciliteit?

CG – Als een fabriek. En er was een keer dat we echt naar een mijnbouwoperatie gingen die in de asteroïdengordel was.

DW – Hoe zag dat eruit?

CG – Het was alleen maar een door drie man uitgevoerde operatie binnenin een asteroïde. Zij bedienden voornamelijk robots en op afstand bestuurde apparaten.

DW – Er waren maar drie man nodig om dit te doen?

CG – Drie man die rouleerden.

DW – Hoe groot was de feitelijke constructie? Hoe groot was het gebied dat was bebouwd?

CG – Wel, dit was een uitzonderlijk grote asteroïde en het groeide groter en groter terwijl ze de mijnbouw deden.

DW – Hoe kon het groter groeien? Ik begrijp dat niet.

CG – De ruimte binnenin.

DW – De grootte van het gat,

CG – De grootte van de ruimte binnenin het gat groeide groter en groter. Je kon zien dat ze begonnen te graven, en ze maakten steeds meer progressie in deze grote asteroïde,

DW – Dus, als je, zoals je zei, alleen drie kolonies hebt bezocht en dan andere industriële faciliteiten, maar je zat daar gedurende zes jaar, dan klinkt dat niet als het belangrijkste dat je deed.

CG – Nee, het was niet opwindend. Veel van wat we deden is studeren, je zou het kunnen noemen ‘exo-extremophiles’. Ik denk dat de moderne biologie en wetenschap moeten gaan herdefiniëren wat leven is. Gebaseerd op wat ik zag, het leven dat ik zag, heb bestudeerd, was er plasma leven, andere types van energetisch leven, dat voornamelijk iets was als grote amoebes die zich voedden met het elektromagnetische veld van Jupiter. Zij probeerden specimen daarvan te nemen. Ze waren zo groot, ze kregen kleine specimen die voornamelijk dood gingen of vergingen. Ze waren niet in staat om ….

DW – Wat was er daarmee waardoor het ruimteprogramma besloot dat er feitelijk leven was?

CG – Wel, ze waren niet alleen levend, ze lieten tekenen van bewustzijn zien.

DW – Werkelijk?

CG – Ja, ze hadden zelfbewustzijn. Ze hadden karakteristieken van lijfsbehoud. Er waren veel dingen die ze deden, ze testten, waarvan je kunt zeggen dat het niet erg ethisch zou zijn …

DW – Wel, ik denk dat je typisch conventionele beeld van biologisch leven zoals dat het moet eten, het scheidt uit, het moet voortbewegen, het moeten ademen …

CG – Neurologie

DW – Juist. Je heb cellen, je hebt biologisch materiaal …

CG – Ja, het is koolstof gebaseerd leven.

DW – Dus dit leven heeft geen cellulaire structuur. Het is niet als het plasma dat is verbonden door cellen.

CG – Nee. Maar zij gedroegen zich als eencellige organismen op de manier waarop zij zich reproduceerden.

DW – Zij reproduceerden echt?

CG – Ja. Wat is het, Mitosis, waar zij delen?

DW – Juist.

CG – En er was ook wat oceaan leven onder een van de manen van Jupiter, onder ijs, dat werd bestudeerd …

DW – Zoals Europa? (vert: een maan)

CG – Ja, dat waren enigszins als walvissen of dolfijnen.

DW – Werkelijk?

CG – Ja. Dus er is nogal wat daarbuiten dat door de wetenschappers wordt bestudeerd.

DW – Hoe gebruikelijk zou biologisch leven zijn in ons zonnestelsel? Waar vind je het?

CG – Het is bijna overal als je het leven op microscopisch niveau erbij neemt. Het is vrijwel overal. Je kunt het zelfs vrij drijvend vinden in gevriesdroogde ruimte.

DW – Juist. Als we voorbij het microbiologische leven komen, zijn er dan echt kleine mensen die op deze manen kunnen rondlopen, zoals rondom de manen van Jupiter? Ik weet dat je Europa noemde, die een water maan is, maar hoe zit het met een droge maan? Zou er een leven zijn dat binnen de oppervlakte van een droge maan zou kunnen leven?

CG – Er is wat leven op Mars. Er zijn wat kleine dieren die voornamelijk wroeten, die graven. Er is plantenleven op Mars dat is heel … wat je zou kunnen zien als iets dat in de woestijn groeit … erg robuust. Er was een soort struik die paars en rood was, en die had enorme doorns. En het was een beetje een compacte struik, en het had gepunte bladeren die aan de punt als doorns waren die paars en rood waren gestreept.

DW – Hoe zou je daar naar buiten gaan om die struiken te bekijken? Droeg je een pak of iets dergelijks?

CG – Ja, het was een lichtgewicht pak, geen zwaar drukpak.

DW – Had het een glazen helm of zo?

CG – Ja, en beademing.

DW – Dus, laten we even teruggaan naar het schip. Met hoeveel mensen had je te maken op dit schip?

CG – Het kwam en ging. Er konden tot 24 mensen in het gebied verblijven waaraan ik was toegewezen. Het was zo tussen de 18 en 24. Het wisselde.

DW – Dus, jullie waren ingekapseld, en jullie moesten allemaal samen slapen in een ruimte. Zoals de militaire stijl?

CG – Ja, En we hadden couchettes die in de muren zaten, en we zaten in de couchette. Je zat daar, sloot je afscheiding, en je had een klein stukje waar je de spullen kon leggen die je had.

DW – Hadden ze een 24-uur cyclus zoals op Aarde? Is het dezelfde tijdrekening?

CG – Klopt.

DW – Hadden ze verlichting in het schip op een manier dat aan je lichaam zou laten weten dat je in een cyclus zat?

CG – Ze probeerden een tijdcyclus gaande te houden en de Schumann resonantie erin te voegen, om alles in stand te houden waaraan het menselijke lichaam gewend is, om gezondheidsredenen.

DW – Moesten sommige mensen ‘s nachts werken?

CG – Oh ja. De mensen hadden constant dienst.

DW – Hoe kregen jullie water? Duidelijk is dat op Aarde voor water een hydrologische cyclus nodig is met wolken en regen. Water is nu zo schaars op Aarde, met de droogte in Californië. Hoe hadden jullie dat, midden in de ruimte?

CG – Water is niet schaars in het zonnestelsel. En als je aan boord bent van zo’n schip, laten we het zo zeggen, alles wordt hergebruikt.

DW – Dus het schip is zo ontworpen dat alles wordt hergebruikt?

CG – Het is een heel gesloten systeem, zelfonderhoudend gesloten systeem. Ja, alles wordt hergebruikt.

DW – Moet je uiteindelijk vegetariër worden, of kunnen mensen die van vlees houden nog steeds iets als vlees eten? Hoe waren de maaltijden?

CG – De kwaliteit ervan wisselde, maar er was een replicator die een zekere reeks van maaltijden produceerde. Maar er waren ook substraat gebieden waar ze wat vers voedsel teelden.

DW – Dus, kon je de knop voor de ‘cheeseburger’ indrukken op een replicator en een cheeseburger krijgen?

CG – Nee, zo was het niet. Je drukte een knop in en kreeg een braadschotel of iets dergelijks.

DW – Wat waren jouw favoriete dingen die de replicator maakte? Kun je ons een overzicht geven van wat …

CG – Ik nam vaak de braadschotel en aardappelpuree.

DW – Was het een overtuigende braadschotel? Smaakte het als zodanig?

CG – Het smaakte goed, ja.

DW – Kwam het eruit op de juiste temperatuur? Of moest je het opwarmen nadat het was gemaakt?

CG – Nee, het kwam er heet uit.

DW – Kon je door glas erin kijken en zien dat het voedsel werd gevormd, of was het donker?

CG – Het zag er in basis uit als een magnetron, de afmeting. En je plaatste er een bord in, precies op het gebied dat voor dit bord was gemaakt, sloot de deur, drukte op de knop van hetgeen je wilde, en het maakte wat geluid, en het verscheen. En je opende het, haalde het eruit, en daar was je dampende maaltijd.

DW – Wat voor soort geluid was het?

CG – Vergelijkbaar met een magnetron. Als er iets werd gereproduceerd, werd gezegd dat er iets werd ‘geprint’.

DW – Werkelijk?

CG – Ja
DW – Was er een naam voor het apparaat? Hoe noemden jullie het?

CG – Een printer

DW – Echt?

CG – Ja

DW – Hoe wist je wat je kon kiezen? Was er iets als een digitale display waaruit je het menu kon kiezen waar je doorheen kon scrollen of zo?

CG – Als je er naar kijkt als een magnetron, je hebt een aantal knoppen die je kunt indrukken …

DW – Dus er was een knop voor de braadschotel?

CG – Ja, er was een knop voor verschillende maatlijden.

DW – Hoe zat het met drank? Kon je iets krijgen als limonade of een fruit punch?

CG – Ja, maar dat kreeg je niet via de replicator. Er waren dispensers voor verschillende dranken.

DW – Werden de groenten geteeld apart van de replicator? Zoals, je kunt niet een salade printen.

CG – Wel, er waren wat groenten zoals aardappelen en dat soort, maar wat van de andere groene groenten werden geteeld.

DW – Ok. Dus, als je een salade wilde, werd die uitgegeven bij waar de printer is? Was er een koelkast waar de groente werd bewaard?

CG – Dat was waar je door de kombuis ging, en daar werden bepaalde dingen bereid. Er waren tijden, toen de dingen niet goed werkten, dat je het moest doen met ‘powered eggs’ en rantsoenenvoedsel en dat soort zaken. Ze hadden een kombuis waar mensen werkten die voedsel serveerden.

DW – Wat droeg je toen je op dat schip werkte?

CG – Jumpsuits.

DW – Dus, aan een stuk?

CG – Ja

DW – Welke kleur?

CG – Wel, verschillende bestemmingen, verschillende kleuren. Soms blauw, soms wit. Het was gewoon afhankelijk van het gebied waar je werkte.

DW – Waar stond wit voor?

CG – Wit – het was niet echt een aanduiding van een baan. Als ik in het lab werkte met de ‘eggheads’ of zo, zou ik wit dragen. Als ik in de communicaties werkte zou ik niet de witte jumpsuit dragen.

DW – Als je naar de voorkant van het schip ging en dan met vaste tred naar achteren liep, hoe lang zou je daarover doen als je het hele stuk deed?

CG – Je kon niet rechtdoor lopen, het was als een labyrint. Het zou je waarschijnlijk 30 tot 45 minuten kosten om er helemaal doorheen te lopen, als je op een verdieping bleef.

DW – Is er een overheersend beeld van de muren als je binnenin was? Wat is de overheersende kleur van wat je binnenin ziet?

CG – Wel, het meeste was gewoon metaal. Er was mij verteld dat veel van deze eerste schepen waren gebouwd door degenen die onderzeeërs bouwden. Dus het had nogal hetzelfde gevoel en bouw. En voor het geval dat er ooit een zero-G omgeving was, waren er handgrepen aan de muur die je kon gebruiken om jezelf te gidsen.

DW – Wat was de typische plafondhoogte binnen?

CG – Ongeveer acht feet.

DW – Waren er meerdere dekken, zoals, kon je van de ene verdieping naar de andere gaan?

CG – Ja, er waren meerdere dekken.

DW – Herinner je je hoeveel dekken?

CG – Ik bleef voornamelijk binnen vier dekken, maar ik geloof dat er tenminste negen waren.

DW – Hadden ze een specifieke classificatie, zoals een naam voor elk dek?

CG – Ja, ze hadden bestemmingen voor elk gebied. Er was een ‘level 1’, dan het streepje (-), ze noemden het een ‘tack’, zoals “1 tack A” (1-A), “1 tack B” (1-B).

DW – Waren er gebieden die een kleurencode hadden? Zoals, dat de muren er op een bepaalde manier uitzagen waardoor je wist waar je was?

CG – Wel, iets dat populair was waren de gekleurde lijnen op de vloer die je leidden. Maar over het algemeen wist je goed waar je naar toe ging door de aanduiding van het nummer op de deur.

DW – Je hebt gezegd dat de Alliantie van plan is om deze technologie aan de mensheid te overhandigen zodra we door de openbaarmaking gaan.

CG – Ja, dat is het plan. Nadat er volledige openbaarheid is, en nadat we door het proces zijn gegaan van de volledige openbaarmaking van informatie, en voorbij welke rechtszaken nodig zijn en psychologisch het proces verwerken, dan zullen al deze technologieën naar de mensheid worden gebracht om in basis onze levens te veranderen: van ons als schuldslaven die elke dag werken, acht of negen uur per dag, om de huur te betalen, en dan een paar uur TV kijken, te gaan slapen, en dat elke dag te herhalen, naar een totaal ander soort leven.

DW – Wie besluit wie de ruimte in kan gaan? Zullen er enige restricties zijn op wie daar naar toe mag?

CG – Ik heb geen idee hoe dat gaat uitwerken. Ik weet dat verondersteld wordt dat het een soort als Star Trek civilisatie gaat worden. Ik weet dat er uiteindelijk toerisme zal zijn naar veel plekken in het zonnestelsel. En er zullen veel nieuwe soorten van carrières zijn voor de mensen.

DW – Denk jij dat er genoeg schepen zijn waardoor veel mensen vrij snel kunnen gaan als zij dat willen, als alles in openbaarheid is?

CG – Ik denk het. Ja, ik denk dat er al genoeg voertuigen zijn gemaakt die we zouden kunnen gebruiken voor niet-militaire doeleinden.

DW – Wel, dit was ongelooflijk. Dus opnieuw wil ik je bedanken dat je hier bent, en ik dank u voor het kijken. Als je begint deze specifieke details te krijgen … je kunt snel genoeg zien of mensen liegen. Ze beginnen te aarzelen, en hun lichaamstaal verandert. En ik heb al zo’n lange tijd met jou hierover gepraat, en elke keer als ik deze vragen stel leer ik nieuwe dingen. En ik ben ervan overtuigd dat wat je ons vertelt ook met je is gebeurt. Ik denk dat er extensieve bewijzen zijn, gebaseerd op hoe het overeen komt met al het andere. Dus opnieuw, ik zie jou als een held omdat je naar voren bent gekomen, en ik wil je echt bedanken voor jouw service aan de mensheid door dit te doen.

CG – Dank je wel.

DW – Bedankt.

— Einde —

Bron: https://eventnl.wordpress.com/2015/09/16/kosmische-openheid-door-corey-goode

Oorspronkelijke bron: http://www.gaiamtv.com/article/transcript-cosmic-disclosure-life-research-vessel-episode-4

Vertaling: Irma Schiffers

Advertenties

Saul: “Visualiseer een immense wolk van Licht zwevend boven conflictgebieden…” via John Smallman, 28 augustus 2013

johnsmallman2

 

 

De ogenschijnlijk escalerende conflicten aan het oostelijke uiteinde van de Middellandse Zee, zullen niet resulteren in een multinationale oorlog op grote schaal.  De landen daar zijn in disharmonie en wanorde en gaan door een noodzakelijke reiniging, een uitbarsting van tegenstrijdige belangen en agenda’s die zij zelf eerlijk en transparant zullen moeten aanpakken, en door rustige en verstandige onderhandelingen naar tevredenheid van alle betrokken partijen oplossen.  Militaire actie van binnenuit, of ingrijpen van buitenaf, zou een reeds gespannen en boze situatie alleen maar verergeren, en zal niet optreden.

Jullie, de Lichtdragers en wegwijzers,kunnen het beste helpen door de intentie te hebben, iedere keer als je mediteert of je stille innerlijke ruimte binnengaat, om liefdevolle wijsheid en emotionele terughoudendheid te sturen naar iedereen die op enigerlei wijze betrokken is, of te maken heeft met de ontwikkelingen die daar optreden.  Het zou ook zeer effectief zijn een immens veld of immense wolk van Licht te visualiseren, zwevend boven de gebieden waar conflict gaande is, waaruit schitterende veelkleurige stralen van Liefde neerstromen en de harten binnengaan van allen in de omgeving daarvan.  Dat klinkt misschien voor velen van jullie niet als een zeer doeltreffende manier om te assisteren in het brengen van vrede naar die conflictgebieden, maar ik verzeker jullie dat dat veel krachtiger is dan je je op enigerlei wijze zou kunnen voorstellen.  Ik spoor jullie zeer sterk aan om dit iedere keer te doen wanneer gedachten en angsten over die geconflicteerden in je opkomen.  Jullie weten dat militaire handhaving geen duurzame vrede kan brengen, en dat het grotelijks toevoegt aan het lijden dat al wordt ervaren.  Zoals jullie al zo vaak door zovele wijze mensen is verteld gedurende zovele eonen, Liefde is het enige antwoord op iedere situatie waarin mensen in onenigheid verkeren.  Kracht of geweld mislukt altijd.

Het gebed is een krachtig medicijn.  Gebruik het door te bidden en de intentie te hebben dat de harten infiltreert van iedere mens, en zie volkomen af van het vragen om veroordeling van of straf voor degenen die je ziet als de oorzaak van de disharmonie, en op deze manier – door de immense kracht van Liefde volledig als intentie te hebben en te richten – de harten te veranderen van het collectief.  Hier in de spirituele rijken zijn we er ons heel bewust van dat jullie die intentie al gedurende geruime tijd hebben gehad, en met veel succes, maar nu, met de energieën van Liefde en healing verder intensiverend over de gehele planeet, kunnen jullie ieder afzonderlijk grotelijks toevoegen aan die intensivering en dus voor haar toenemende krachtige effect.

Gods Wil is, en is altijd geweest, dat zijn kinderen leven in een harmonieuze, vreugdevolle en creatieve samenwerking, en de tijd is nu aangebroken voor diegenen die zo vrijelijk ervoor kozen de illusie te bouwen en binnen te gaan, om zichzelf ervan los te maken door het loslaten van de ranken, het netwerk, het web van angst, zorgen en wantrouwen dat hen daaraan bindt, zodat zij zoals goddelijk gepland kunnen ontwaken.  Wanneer jullie die onliefdevolle karaktertrekken loslaten die, als gevolg van eonen doorgebracht in de illusie, heel normaal zijn gaan lijken – een essentiële voorzorgsmaatregel om jullie overleven daar te verzekeren – zal de enorme innerlijke ruimte die zich binnenin jullie allemaal opent, zich snel vullen met de Liefde waartegen jullie je hebben afgeschermd door die karaktertrekken te handhaven.

Een bewustzijn hebben – een weten, een bewuste ervaring van de Liefde die jullie eeuwige natuur is – zal voor altijd al jullie angst, zorgen en wantrouwen verwijderen, want de Liefde is transparant en laat heel duidelijk zien dat er geen noodzaak voor hen is.  Het is onverontreinigd, onvervalst, onverdund, absoluut perfect zoals God Het geschapen heeft.  Je kunt je waarschijnlijk dat gevoel van vrijheid en totale acceptatie, een bewustzijn van je oneindige waarde, wel voorstellen, gewoon om dat wat je waarlijk bent.  En natuurlijk is de realiteit ver, ver voorbij alles wat je je maar kunt bedenken.  Jezelf als zodanig kennend staat garant voor rust, want alles wat niet van Liefde is, vervaagt snel uit jullie herinneringen, want het was onwerkelijk, een deel van de nachtmerrie die vrijwel direct verloren gaat bij het ontwaken.

Je ware natuur is perfecte vreedzaamheid, de ‘vrede die alle verstand te boven gaat’, en jullie zijn aan het terugkeren naar een eeuwig bewustzijn, een oneindig krachtig weten – veel groter dan ervaring –- van je eigen grootsheid als perfecte aspecten van jullie goddelijke Bron waaruit afscheiding ondenkbaar en onmogelijk is.  Blijf naar binnen keren naar het Licht van de Liefde, brandend binnenin eenieder van jullie, heb de intentie het te reflecteren naar elkaar, en naar alle delen van de wereld die worden vernietigd door conflict, terwijl jullie in opgewonden anticipatie wachten op het moment van je ontwaken.

Met heel veel liefde, Saul.

 

 

Link om te luisteren: 2013-08-28-saul-audio-blog-for-wednesday-august-28th.mp3

 

Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/

 

Vertaling: René

 

 

 

Aartsengel Metatron “Het Grootse Sextiel/Merkaba en Waar Je Op te Focussen” via Méline Lafont, 24 Augustus 2013

 

Groot Sextiel_Activator_25 augustus 2013
Mijn dierbare geliefden, terwijl de Merkaba en het Grootse Sextiel dwars over jullie paradigma en werkelijkheid van tijd heen komt, is er een aanhoudende verbetering in dat moment van waarheid dat de Mensheid en diens geliefde Planeet, genaamd Gaia, zal voortzetten op een meer natuurlijke manier van zijn/bestaan. Terwijl jullie je samen met Gaia op haar pad van Ascentie ontwikkelen, worden er heel veel gereedschappen in de vorm van energieën en activeringen gemanifesteerd op jullie vlak en innerlijke vlak, jullie door dit alles heen gidsend op de meest mogelijke comfortabele manier voor jullie wezen in deze tijd.
Er is geen noodzaak om de afscheidende vorm nogmaals in te vullen noch het door jullie heen te dirigeren, aldus is er daarom een veel diepere behoefte, want het begrijpen van de eensgezindheid komt voor jullie allen naderbij, wederom door een portaal of Ascentie-poort die gemanifesteerd wordt in jullie gebied van creatie. Terwijl jullie je voegen naar de golven van deze creaties en portaal activeringen, zijn er enige gereedschappen en richtlijnen vereist om in staat te zijn en jullie te helpen om in de meest comfortabele staat van Zijn te zijn. Daarom, is het mijn wens om tegen jullie allemaal te spreken en enige van mijn energetische structuren te brengen, van wie Ik Ben als een Aanwezigheid van Licht.
Laat ons dieper in/naar dit proces kijken dat jullie allemaal, in de volgende paar dagen of zo, wacht.
• Wanneer een dergelijke formatie zich voordoet, wordt er een diepere liefde geactiveerd in de harten en wordt verjonging op de diepste manieren van Zijn/Bestaan gevoeld. Dat betekend dat er meer Liefde en Gelukzaligheid binnenin jullie opgenomen wordt en ermee begint vanuit het hart te reflecteren.
• Terwijl een meer krachtige energie naar jullie toegegooid wordt en geabsorbeerd wordt door jullie wonderbaarlijke Wezen van de IK BEN Aanwezigheid van Licht, expandeert een reflectie hiervan zich naar buiten toe richting jullie externe werkelijkheid en de Mensheid, welke veroorzaakt dat het collectief meer kansen en groei ontvangt tijdens diens eigen Ascentieproces.
• Een grondige aarding op een dagelijkse basis, en bij voorkeur meerdere keren op een dag, is vereist in het Nu om in staat te zijn in dit Nu moment te zijn er daar te blijven en om niet weg te drijven in de oneindigheid van het Licht dat jullie zijn. Jullie ontwikkelen je allemaal in/naar dergelijke verfijnde en sterke Lichtwezens, dat het zeer gemakkelijk is om jezelf in dat Licht te verliezen dat jullie zijn en om jullie Aardse tempel (lichaam) te vergeten dat nog steeds in het proces zit van absorberen, aarden en deze energieën binnenbrengen. Jullie Aardse tempels zijn zeer nodig in deze tijd om al deze energieën in/naar een manifestatie op de Aarde te brengen, dus raak er niet vanaf en vlieg zomaar weg, maar werk echt met deze energieën door jullie aardse tempel te aarden en te manifesteren wat het ook is dat nodig is om deze planeet te helpen verschuiven in/naar de diepere gronden van het Licht.
• Hoe de binnenkomende energieën te aarden/gronden is louter een intentie en focus van het aldus doen door alle binnenkomende energieën te visualiseren door jou heen te stromen vanaf de kroonchakra naar de voeten chakra, lichtelijk bewegend in/naar het aardse raster en Haar kern dat Haar prachtige Kristallijne hart omringd. Stuur jouw vibraties en golven van liefde en energie naar Haar en waardeer haar vanuit het hart, je zult een hoeveelheid aan Liefde vanuit haar hart als een waardering terug ontvangen.
• Wat de belangrijkste focus tijdens dit Grootse Sextiel en Merkaba is, is om slechte intenties niet het vormen van de vormen en creaties over te laten nemen in jullie werkelijkheid, maar om je echt te focussen op wat er hoofdzakelijk nodig is in deze werkelijkheid, wat niets anders is dan Liefde, vreugde, geluk en positieve gedachten. Wees je ervan bewust waar je aan denkt, het focussen op en handelen op jouw uiterlijke creaties zal jouw uiterlijke creaties vormen en het in/naar een manifestatie brengen in jouw eigen persoonlijke en collectieve werkelijkheid. Dus denk Liefde de gehele tijd en gedurende al deze dagen, aangezien het achter jou aan zal komen (je zal volgen) en rondom jou aanwezig zal zijn, want het weerspiegelt wat jij bent en wat jouw intentie in/naar deze wereld is.
Jullie hebben nu een staat van zijn en veel meer geluk binnenin jullie bereikt, dat louter een product is van al jullie harde werken aan het Zelfmeesterschap dat jullie allemaal in deze tijd bereiken. Zien jullie hoe ver jullie gekomen zijn, dierbaren? Kunnen jullie de intentie van jullie ware zelf voelen en ook het omgaan met al deze wonderbaarlijke maar zeer intense energieën? Laat mij zeggen dat al dit Zelfmeesterschap dat jullie nu bereiken op dit punt in jullie levens, waarlijk één van de meest intense en krachtige prestaties is die je kunt hebben, aangezien het de eerste schrede is naar een werkelijke Volledige Ascentie op jullie planeet en het is louter en alleen slechts het begin voor veel meer wonderbaarlijke dingen in het leven die voor jullie allemaal aanstaande zijn en die zelfs jullie grootste voorstellingsvermogen wegblaast!
Dus wees daarop voorbereid en laat jullie lichamen gewend raken aan deze wonderbaarlijke verschuivingen en prestaties waar jullie nu mee te maken hebben, zodat jullie gereed zijn voor het verbijsterende deel van deze gehele Ascentie. Sta de geest toe om dingen aan te kunnen door deze energieën te laten gaan en er gewoon in mee te stromen door te accepteren en te vertrouwen dat alles moet zijn zoals het is. Door energieën in/naar woorden en verwachtingen te vormen, beperkt het alles … dus sta jullie zelf toe om alleen maar te VOELEN en jullie zullen jezelf drijvende vinden met en het hoofd bieden aan deze sterke en intense energieën. Er is geen noodzaak om in paniek te raken voor lagere dichtheid of negativiteit, want het is slechts een perspectief dat je creëert, niets meer of minder. Het is iets dat alleen jij als jouw geest toestaat te bestaan en om gecreëerd te worden. Niet het hart, want het hart wil het niet of kent het niet, het kent alleen Liefde en niets anders dan Liefde.
Ik zal jullie één belangrijk ding vertellen, mijn lieve vrienden en dat is om ALTIJD, maar waarlijk altijd, in jullie hart te blijven en nergens anders. Wanneer je dat doet, zal niets te moeilijk of teveel voor jouw wezen zijn en alles zal altijd goed zijn. Met de beste interesse voor jullie allemaal, heb ik deze boodschap in Liefde en Licht met mijn gehele wezen en energie gedeeld.
Ik houd van jullie allemaal!
Aartsengel Metatron
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Méline Lafont 2012 – 2013, permission is given to share freely in its entirety and unalteredhttp://awakeningtohigherlove.com and http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

John Smallman met Jezus op 31 juli 2013: Openheid is de sleutel tot groei

johnsmallman2

De zware reis van de mensheid naar huis naar de Realiteit is bijna gedaan, terwijl de energieën die jullie helpen hun piek-intensiteit naderen.  Zij zullen jullie vervolgens voorwaarts verplaatsen een energierijk binnen dat jullie in een totaal nieuwe en inspirerende manier zal ondersteunen.  Jullie zijn in het proces geweest van voorbereiding om te integreren met dit (voor jullie) nieuwe rijk gedurende de laatste paar decades, en een deel van die voorbereiding is geweest om jullie aan te moedigen en in staat te stellen tot een enorme toename van jullie bewustzijn van de onderlinge verbondenheid… in feite, de eenheid van alles wat bestaat.  Jullie moderne wetenschappelijke onderzoek is verantwoordelijk voor een enorme uitbreiding van de kennis, die heeft geleid tot een broodnodig collectief besluit de vooronderstellingen in twijfel te trekken en vervolgens te herwaarderen waarop al jullie geloofssystemen zijn gebaseerd – religieus, politiek, sociologisch, psychologisch, educatief – en essentiële veranderingen te bewerkstelligen aan hen en aan de wijze waarop de kennis die ze aanbieden wordt geïnterpreteerd.

 

Kennis is een uitgestrekt veld van informatie waartoe jullie, als mensen, slechts zeer beperkte toegang hebben.  De belangrijkste reden hiervoor is geweest omdat, als goddelijk geschapen onsterfelijke wezens, jullie met grenzeloze kennis zijn begiftigd, maar in jullie huidige staat van ernstig beperkt-bewust intelligent bewustzijn, jezelf volledige toegang toestaan tot die kennis, jullie ertoe kon brengen deel te nemen aan activiteiten die nog meer verwoesting en catastrofale schade aan Gaia konden, en waarschijnlijk zouden kunnen, veroorzaken, dan jullie to dusver voor elkaar hebben gekregen.  En dat zou in het belang van echt niemand zijn!

 

Dus, om spiritueel te evolueren, wat de collectieve intentie van de mensheid is, en eens te meer de beschermers van de planeet te worden – de reden voor het aanwezig zijn op Gaia op dit punt in haar evolutionaire cyclus – is het essentieel dat jullie je egoïstische en arrogante behoefte de controle te hebben over de energieën die de planeet en jullie eigen ontwikkeling begeleiden, laten gaan, en ook jullie emotioneel misplaatste overtuigingen dat jullie de meest wijze en intelligente wezens zijn die ooit ergens binnen het bekende universum hebben bestaan.  Uiteraard gelooft niet ieder mens dit… desalniettemin is arrogantie een veel voorkomende defensieve gedrags-reactie, waartoe velen hun toevlucht nemen als ze het gevoel hebben dat de geloofssystemen waarmee ze zich identificeren worden aangevallen, of dreigen te worden verdrongen.

 

De mensheid evolueert spiritueel van een staat van onvoorwaardelijke acceptatie van wat hun cultuur het vertelt de waarheid te zijn, tot een niveau waarop zogenaamde waarheden, op het menselijke vlak, in twijfel worden getrokken en onderzocht.  Dit is een essentiële stap in jullie ontwakingsproces.  Wanneer onderscheidingsvermogen zijn intrede doet, kan alles van waarde worden behouden, onderwijl ieder onzinnig dogma dat gedurende de eeuwen aan deze filosofieën vastgehecht geraakt is, afdankend, maar die nog steeds onvoorwaardelijke doctrinaire (van doctrine, leerstelling; vert.) loyaliteit eist, ook al zijn ze zichtbaar gecorrumpeerd en mis-geïnterpreteerd geworden.  Openheid is de sleutel tot groei, tot evolutie, want dat stimuleert mensen om vooronderstellingen te onderzoeken die als vanzelfsprekend werden beschouwd, en in het licht van nieuwe kennis te herevalueren.

 

Jullie zijn in het proces van het openen van je hart voor het goddelijke Liefdesveld dat jullie omgeeft, en terwijl je dat doet, dat de Liefde zich met je verbindt en je helpt duidelijker de ingesleten overtuigingen en angsten te zien die jullie zo lang hebben geregeerd.  Dit groeiende bewustzijn van jullie beperkingen is een grote stap voorwaarts, omdat het jullie toestaat aan hen voorbij te kijken om te zien of het echt beperkingen zijn, of dat het slechts handige verdedigingen zijn die jullie optrokken om te voorkomen je angst onder ogen te zien door je in het onbekende te wagen.  De grenzen van jullie huidige omgeving zijn al lang hun nut ontgroeid, en het is tijd dat jullie aan hen voorbijgaan.  De Liefde die jullie omhult en aanmoedigt Het te delen en uit te breiden, assisteert jullie hierbij.  Iedere keer dat jullie de Liefde toestaan je gedachten, woorden of daden te begeleiden, krijg je opbeurende feedback in de vorm van gevoelens van vrede, van tevredenheid, want de Liefde kent Zichzelf als Een en herkent Zichzelf dus in iedereen met wie je uitwisselt, en Het deelt die kennis met jullie als gevoelens van de geschiktheid van je betrokkenheid.

 

Een liefdevolle aanwezigheid brengt vrede en de mogelijkheid tot een vruchtbare verbinding met iedere situatie, zoals velen van jullie ontdekken.  Het bewustzijn hiervan verspreidt zich snel want zovelen kiezen er dagelijks voor om zich liefdevol in plaats van angstig te verbinden, en worden vervolgens krachtig aangemoedigd door de resultaten die ze ervaren.

 

Alle grote leraren, mentoren, en mystici die een Aardeleven als mens verkozen, om tussen jullie te kunnen ronddwalen en hun kennis en wijsheid te delen, hebben jullie verteld dat Liefde de sleutel is.  Liefde is vrolijk, accepterend, enthousiast, troostend, en inspirerend, zoals goddelijk bedoeld.  Wanneer jullie de Liefde tot je continue metgezel maken, kun je met elke situatie omgaan waarin je jezelf bevindt.  Wanneer je lijdt of in pijn bent, verlicht het accepteren en het delen van Liefde je lasten en die van degenen met wie je in contact staat, of zelfs in conflict!  Het is het tegenovergestelde van defensiviteit en terugtrekking, die zich focussen op de onwerkelijkheid van de afscheiding, en die vervolgens worden gebruikt als een excuus voor het onbetrokken blijven en compassie achterhouden, aldus dat gevoel van afscheiding verder benadrukkend, welke de mensheid gedurende eonen tegen zichzelf heeft afgescheiden.

 

Liefde overstroomt de omgeving waarin de mensheid momenteel het leven ervaart.  Verbind je er van ganser harte mee en pluk de vruchten die Het je ieder moment biedt.  Wacht niet tot morgen, totdat je je beter voelt, totdat iemand die je heeft beledigd zich verontschuldigt, want als je dat doet zul je gewoon blijven wachten en zal de vreugde je mijden.  Wees nu liefdevol.  Het is heel gemakkelijk want het is je natuur.  Kies er gewoon voor alleen liefdevol mee te doen – want dat betekent voor vreugde kiezen.

 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 

 

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

 

Vertaling: René

 

John Smallman met Saul op 31 juli 2013: Jullie levens zijn aan het veranderen, drastisch en voor altijd!

johnsmallman2

 

Wanneer jullie verplaatsing naar volledig bewust leven jullie huidige illusoire staat van bestaan vervangt, wat het zeer binnenkort zal doen, worden jullie zo in beslag genomen door de nieuwe omgeving waaraan je je bezig bent aan te passen, dat jullie interesse in ‘wat komen gaat’ verdampt zal zijn, want jullie zullen het ervaren als niet langer relevant of van belang zijnd.  In dit nieuwe ‘nu-moment’ is er geen toekomst, niets om naar uit te kijken, want er is alleen maar het eeuwige, vreugde-gevulde nu-moment.  Jullie hebben echt geen idee van de wonderen waaraan jullie spoedig glorieus opnieuw worden blootgesteld, wanneer jullie ontwaken in jullie natuurlijke en goddelijke staat als volledig bewuste entiteiten, Een met God.

 

Jullie levens zijn aan het veranderen, drastisch en voor altijd!  En de veranderingen die staan ​​te gebeuren zouden je absoluut versteld doen staan wanneer je je weg door hen heen tot stand zou moeten brengen, terwijl je nog steeds opereerde binnen je huidige, ongelooflijk beperkte en letterlijk uitgeschakelde menselijke intelligentie, in plaats van die goddelijk geschapen en oneindig getalenteerde denkgeesten waarmee jullie Vader je begiftigd heeft.  Wat jullie ervaring tot nu toe geweest is – de staat van bewustzijn die in jullie collectieve menselijke ervaring als normaal en acceptabel voor jullie werd beschouwd – staat op het punt te desintegreren, te worden weggeblazen, en vervangen door een staat die, in vergelijking met wat jullie als normaal zijn gaan accepteren, volkomen voorbij extase is.  De vreugde die op het punt staat jullie te omhullen en omarmen kan noch worden beschreven noch op worden geanticipeerd, want het is volledig buiten het vermogen van de beperkte intelligentie van de mensheid om zich zelfs maar in te denken.  Stel je een klein kind voor dat voor het eerst wordt meegenomen naar het meest prachtige pretpark op de planeet en bij aankomst daar, een onbeperkt aantal tickets voor alle ritten wordt gegeven.  Kun je jezelf in zijn positie verplaatsen?  Zelfs als je dat kunt, ben je niet eens begonnen de vreugde te vatten die jullie te wachten staat wanneer jullie, binnenkort, in je natuurlijke en volledig bewuste staat ontwaken.

 

Gods plan is er een van vreugde en wonder, om de gehele schepping te verrukken, en de intentie van Zijn Wil zorgt ervoor dat alles wat hij van plan is, volledig en prachtig tot bloei komt.  Jullie huidige illusoire ervaring, jullie niet-met-het-hoofd-erbij-zijnde soort van bewustzijn, met al zijn onvermijdelijke mis-stappen, fouten en onbewuste besluitvorming, komt tot een einde.  Jullie kunnen tekenen hiervan over de gehele wereld zien, terwijl meer en meer mensen beginnen te ontwaken voor het feit dat hun levens niet van zichzelf zijn, dat ze effectief tot slaaf gemaakt zijn, in een tredmolen lopend, terwijl ze er wanhopig naar streven om voor zichzelf en hun dierbaren in de eerste levensbehoeften te voorzien.  Dat is geen manier van leven, en collectief heeft de mensheid de beslissing, de verbazingwekkende en wereldschokkend beslissing genomen, om van richting te veranderen.  De tijd dat veel minder dan 1% van de bevolking de overgrote meerderheid controleert en stuurt, is voorbij.

 

God schiep al Zijn kinderen als volmaakte wezens, die Hij het recht gaf en bewilligde om lonende, opbeurende, en geheel bevredigende levens te leven, en Hij zorgde ervoor dat alles wat nodig is om die staat te bewerkstelligen, vrij beschikbaar was.  Maar toen jullie ervoor kozen de illusie te bouwen, en besloten het te consolideren en ontwikkelen, werd die liefdevolle balans verwijderd, en de beperkingen die inherent zijn aan deze onwerkelijke wereld leidden onvermijdelijk tot onenigheid, disharmonie, en vervolgens tot vechten onder elkaar, aangezien velen ernaar streefden de enorme leemte te vullen, de uitgestrekte leegte daarbinnen die de afwezigheid van God was.

 

Gedurende de eonen kwamen een paar ‘bevoorrechte’ families, door enig gewetenloos gedrag en verraad, tot het bezit van en de controle over alle hulpbronnen van de planeet Aarde, aangezien ze regeringssystemen opzetten die ze controleerden en leidden, onderwijl zich discreet achter de schermen in onverdiend comfort, veiligheid en luxe verbergend.  Ze kwamen snel tot het inzicht dat er geen behoefte aan God was, dat zij Hem hadden vervangen om de ware heren te worden van alles wat ze onderzochten.  Zij vergaten dat wat ze hadden gebouwd, illusoir was!

 

De illusie is een zeer tijdelijke abstractie – een onwerkelijkheid die niet zou kunnen duren omdat het geen fundamenten had.  Het fundament waarop de gehele schepping rust is Liefde, wat de eeuwige energiebron is van waaruit alles in oneindige overvloed voortstroomt.  De illusie – de schijnbare afscheiding van God en van Zijn Liefde – had daarom geen fundament, en vanaf het moment van haar oprichting begon het uit elkaar te vallen.  Voor de mensheid, gehuld in deze schijnbaar zeer reële en solide omgeving, is dit een concept dat bijna onmogelijk te bevatten is.  Maar als jullie nu om je heen kijken, kan haar onvermijdelijke ondergang niet langer onherkend blijven of ontkend worden.  Het is onmiskenbaar duidelijk dat de ongebreidelde hebzucht en de activiteiten die dat stimuleert, meedogenloos destructief zijn – en de mensheid is eindelijk voor dit feit ontwaakt.  Jullie zullen niet langer toelaten dat het voortduurt.  Dat is de collectieve beslissing die jullie genomen hebben, en dat heeft allen in de spirituele rijken intense vreugde gebracht.

 

Zoals jullie voortdurend geïnformeerd worden, jullie zijn op weg naar huis, waar de oogkleppen die jullie hebben gedragen niet langer zullen werken.  Het kleine en onechte panorama waartoe jullie oogkleppen dragende bewustzijn jullie had beperkt, zal oplossen als de schittering van de goddelijke eeuwige dag jullie doet ontwaken in jullie natuurlijke en eeuwige staat – een met elkaar in de glorieuze Tegenwoordigheid van God, jullie eeuwige Bron-veld waarvan jullie nooit zijn afgescheiden.

 

Met heel veel liefde, Saul.

 

 

Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaling: René

 

 

Galactische Federatie van het Licht: Grondregels van het Goddelijke Hart, 23 juni 2013

Heart
Goeden Dag,

Mijn naam is ‘Trinity’ Jackson. Ik ben een Channel voor de Galactische Federatie van Licht, een professioneel astroloog, schrijver en presertator van workshops. Ik ben in het Engelen Rijk ook wel bekend als Derestanne.

Het volgende bericht kwam recentelijk, over een periode van meerdere dagen, in “gedeelten” bij mij binnen, door verschillende leden van de Galactische Federatie van Licht. Sanat Kumara was de voornaamste bron van deze informative.
Ik en Zij zien dit bericht graag wijd en zijd verspreidt. Met oprechte dank!

Daniel ‘Trinity’ Jackson

Grondregels van het Goddelijke Hart

1) Er is één bepaalde gedachte en één bepaalde manier van leven die het verschil benoemd tussen Menselijke Wezens en Goddelijke Wezens en die gedachte is: “Niets is onmogelijk”. Wanneer je gelooft dat “onmogelijk” mogelijk is ben je een menselijk wezens (mens). Wanneer je denkt, leeft en ademt dat onmogelijk niet bestaat en niet kan bestaan, dan functioneer je in het goddelijke rijk. Denk en omarm dit met heel je Hart, en je reis in het Koninkrijk van de Hemel op Aarde is begonnen!

2) In elke situatie die het leven ons presenteert, is het altijd het beste om met Liefde en vriendelijkheid te reageren, in plaats van met boosheid en kracht. Het gebruik van Liefde belast je zenuwen, gezondheid en gemoedsrust minder en het zal altijd het beste resultaat geven op de lange termijn voor alle betrokkenen. En als de gewenste uitkomst niet bereikt kan worden door Liefde, dan kan geen enkele hoeveelheid boosheid of kracht deze bepaalde uitkomst behalen, ervan uitgaande dat dit sowieso de gewenste uitkomst is.

3) Liefde is zo belangrijk voor het Goddelijke Plan dat iedere individuele ziel een ongelimiteerd aantal soulmates /zielverwanten bevat. Wetende dat eenzaamheid een illusie is, het te ervaren is een constante herinnering dat Liefde de ware essentie van alles is. Het succesvol zijn in het leven hangt af van hoe goed je participeert in het verspreiden van Goddelijke Liefde en Vreugde! Alle cellen van jouw lichaam communiceren Liefde van de één naar de andere!

4) Liefde heeft meer passie dan vuur, is exclusiever dan de puurste lucht, meer echt dan Aarde en meer vloeiend dan water. Zoals met water, wanneer je de stroom van Liefde probeert te stoppen vind het simpelweg een andere manier om te stromen. Degene die de stroom van Liefde probeert te bemoedigen nodigt een stortvloed van goede dingen uit in hun leven!

5) Jouw persoonlijke rol in het Goddelijke Plan zal zich op een zo goed mogelijke manier aan je ontvouwen wanneer je onnodige verwarring en affaires vermijdt en alles simpel en duidelijk houdt. Zoals elektriciteit, neemt het Goddelijke de weg van de minste tegenstand. Wanneer je zegeningen op je pad wilt aantreffen, zorg er dan ten alleen tijde voor dat, net als elektriciteit, je een geschikte geleider bent!

6) Alle VerLICHTing begint met licht en dat is waarom het eerste dat God zei was “Let there be light”. Begin met comfortabel te gaan zitten en je te visualiseren dat je omringt wordt door wit licht, drie verschillende keren per dag, dertig dagen lang. Gebruik in het begin zacht licht en intensiveer het licht iedere dag geleidelijk. Het licht dat je visualiseert moet geleidelijk aan zo sterk worden dat het diep in iedere cel van je lichaam kan reiken. Wanneer deze lichtintensiteit is bereikt zullen de cellen van je lichaam een zelf-verlichtingsproces initiëren. Dit staat bekend als Lichtlichaam Activatie (Lightbody Activation)

7) Je Hart is een toegangspoort naar oneindigheid! Je bent het dichtst bij God in ieder moment van je grootste vreugdes en extases! De Schepping heeft de intentie voor ieder Hart om overvol gevuld te zijn met Liefde, Vreugde, Verwondering, Wijsheid en Gelukzaligheid! Ontketening van het Ongelimiteerde Potentieel van het Goddelijke Hart is de Sleutel voor alle persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Dit is de essentie van alle Religies en het begin van alle oprechte Verlichting!

8) Bij het bereiken van een staat van Eénheid met de Schepper zal je je realiseren dat het Universum twee voorname polariteiten bevat en beiden bestaan binnenin jou en binnenin het “Alles Dat Is” in iedere Dimensie. Deze zijn de “Inquisitor” ofwel “de Zoeker” en het” Ongelimiteerde Potentieel” ofwel “De Schepping”; in het Oosten worden ze de “Yang en Yin” genoemd. Dit was gerealiseerd door De Schepping om zeker te stellen dat Liefde zich zou vereeuwigen door de tijd, ruimte en Eeuwigheid! Men moet dan een Heilige Overeenkomst met God sluiten met het doel om te definiëren hoe de Inquisitor en De Schepping gezamenlijk verdere ‘ziele-groei en progressie’ zullen ontvouwen. Weet dat er altijd een ongelimiteerd aantal Antwoorden, Engelen, Troosters en Genezers onmiddellijk klaarstaan voor iedere oprechte Zoeker!

9) Jouw Relatie tot God is niet meer en niet minder dan jouw relatie tot beiden jouzelf en tot alle anderen in jouw gewaarzijn en daar voorbij. Breidt daarom jouw wereld uit met vele diverse metgezellen en bedenk je minimaal twee keer voordat je een vriendschap beëindigt. Strek je armen uit over ruimtelijke melkwegstelsels en laat je Hart iedere verre ster omarmen!
Channeler: Derestanne

 

Bron:  http://galacticchannelings.com/nederlands/sanat23-06-13.html

Vertaler: André 

John Smallman met Saul: “Wees gewoon liefdevolle luisteraars”, 24 juli 2013

johnsmallman2

 

Het volume van de LIEFDE die uit de Bron van alles, God, onze Vader, stroomt en vervolgens door ons in de spirituele rijken en dan verder door het goddelijke Liefdesveld, waarmee ieder bewust wezen dat God schiep eeuwig is verbonden, is oneindig overvloedig.  Het is op dit moment zeer doelbewust gericht op het assisteren bij het aanstaande en goddelijk verzekerde ontwaken van de mensheid, want het is Gods Wil dat jullie ontwaken uit de nachtmerrie, waarin jullie al zo lang lijken te zijn ondergedompeld.  Focus jullie aandacht, zo vaak als jullie iedere dag kunnen, op het voelen en ervaren van de goddelijke Omarming die jullie zo liefdevol ieder moment wordt aangeboden, want dat helpt jullie je intentie om te ontwaken verder te versterken en te intensiveren.  En het is jullie intentie om te ontwaken, jullie collectieve intentie, welke het tot stand zal brengen.

 

God schuift nooit de wil van zijn geliefde kinderen terzijde, want Hij eert en respecteert hun grootsheid volkomen, ongeacht eventuele gebeurtenissen die zich zouden kunnen voordoen als ze hun vreemde en misleide spelletjes in de illusoire omgeving spelen, die ze precies voor dat doel gebouwd hebben.  Hij is zich er volkomen van bewust dat ze daarin geen vreugde, zaligheid, of eeuwig geluk gevonden hebben, en dat ieder van hen afzonderlijk, in het diepst van hun wezen, werkelijk alleen maar verlangt naar Huis terug te keren.  Derhalve biedt Hij hen alle assistentie die ze nodig hebben om hen in staat te stellen dat te doen.

Zoals jullie al vaak is verteld, die onbegrensde assistentie is er altijd voor jullie geweest; het is alleen dat jullie gedurende eonen dachten dat jullie het beter dan Hem wisten en er geen behoefte aan hadden.  Uiteindelijk werd die krankzinnige veronderstelling – een veronderstelling in deze context is het geloof in de waarheid van iets, zonder enige kennis of begrip van wat die veronderstelling eigenlijk betekent of waar het toe leidt – wordt door de mensheid gezien voor wat het is: een ernstige fout.  En de beslissing om het toe te staan om goddelijk te worden gecorrigeerd, is nu bereidwillig en dankbaar en collectief genomen.

 

Jullie reizen absoluut zeker langs de laatste stadia van je thuisreis.  Binnen jullie hartcentra weten jullie dat, dus het is tijd om je te verheugen in die goddelijke waarheid, terwijl jullie de oude veronderstellingen afdanken die jullie zoveel verwarring en pijn hebben bezorgd.  Door je te verheugen en op te vrolijken versterken jullie je intentie om te ontwaken.  Dit betekent niet het negeren of wegwuiven van het lijden dat velen ondergaan; het betekent troost putten uit de wetenschap dat voor alles goddelijk wordt gezorgd, en je dan liefdevol en compassievol te verbinden met allen die je pad kruisen.  Wees gewoon liefdevolle luisteraars, degenen in pijn toestaand zichzelf te ontlasten, zonder je ermee te verbinden of partij te kiezen in enige geschillen die hen dwars zouden kunnen zitten.

 

Probeer niet ze te bekeren naar jouw meningen of overtuigingen, want dat is heel zeker zeer contra-productief.  Je hoeft alleen maar te kijken naar de geschiedenis van de mensheid van religieuze missies om de ‘ongelovigen’ te bekeren, om echt arrogante veronderstellingen gevaarlijk en waanzinnig aan het werk te zien!  Jullie liefdevolle aanwezigheid en de focus van je onverdeelde aandacht voor hen op de momenten die je met hen doorbrengt, is krachtige healing voor hen en voor jullie.  Als je probeert om je rede en logica te gebruiken om oplossingen te ontdekken voor de problemen van anderen, zul je alleen de zaak bemoeilijken (de wateren vertroebelen).  Een compassievolle aanwezigheid voorziet ze van de vrede en het gevoel van zekerheid dat ze nodig hebben om toegang te krijgen tot hun eigen innerlijke weten, van waaruit alle geldige oplossingen doorbreken.

 

Jullie zijn allemaal onsterfelijke, goddelijke wezens van immense wijsheid, maar binnen de beperkte omgeving die jullie kozen om te bewonen en je mee te verbinden, is jullie wijsheid voor het grootste gedeelte voor je verborgen.  Wanneer jullie tijd voor jezelf vrij nemen en je spirituele centrum in stilte en eenzaamheid opzoeken, maken jullie de nodige toegang tot je inherente wijsheid mogelijk, die jullie zal helpen kwesties op te lossen die je anders voor grote moeilijkheden lijken te plaatsen.  Mens te zijn, een menselijk bestaan te ervaren, stelt je voor beperkingen; het is onderdeel van de menselijke toestand, aangezien jullie volledige en prachtige God-gegeven wijsheid niet kon worden ondersteund door jullie menselijke voertuig.  Echter, als jullie oprecht en liefdevol goddelijke hulp zoeken in de rust van je eigen centrum, is toegang tot je wijsheid voldoende om je problemen op te lossen.

 

Ieder bewust wezen kan precies toegang krijgen tot de hulp die ze op dat moment nodig hebben om hun problemen op te lossen, als ze ervoor kiezen om rustig naar binnen te gaan en te luisteren.  Meestal hebben mensen van hun opvoeding en hun maatschappelijke cultuur geleerd om alleen te werken met hun ernstig beperkte mentale vermogens, gelovend dat die het hoogst zijn.  En toch, nu en dan demonstreert een ‘aha’-moment een diepere wijsheid binnenin zichzelf, waartoe de toegang in het algemeen lijkt te worden ontzegd.  Dit is voor jullie eigen veiligheid.  Jullie hebben allemaal de uiterst schadelijke resultaten gezien of ervan gehoord die zogenaamde ‘briljante’ mensen elkaar, de mensheid, en de planeet als geheel, hebben aangedaan, wanneer hun ‘superieure’ intelligentie te veel vrijheid en gezag werd gegeven.  Als mensen moeten jullie worden beperkt, puur om jezelf te beschermen tegen de enorme schade waartoe jullie in staat zijn wanneer jullie onnadenkend handelen, of worden gedreven door gewelddadige en krachtige emoties.  Ongetwijfeld lijkt het jullie soms toe dat de grenzen die de fysieke omgeving en je mentale vermogens jullie opleggen, lang niet restrictief genoeg zijn!

 

Herinner jezelf eraan, wanneer zorgen van die aard je overvallen, dat jullie het leven in een illusoire omgeving ervaren en dat op de lange termijn, de eeuwige termijn, voor alles goddelijk wordt gezorgd.  In feite is jullie moment van ontwaken in jullie natuurlijke en volledig bewuste staat bijna daar.

 

Met heel veel liefde, Saul.

 

 

Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/

 

Vertaling: René