Over ‘Buitenaardse implantaten’ ~ middel of beperking, 18 maart 2018.

Over ‘Buitenaardse implantaten’ ~ een middel of een beperking, 18 maart 2018.

Het onderstaande artikel van ArjunA over fysieke buitenaardse implantaten heb ik eerder op 16 augustus 2015 op deze blog geplaatst.

Ook Cobra beschrijft in zijn artikelen (ook op deze blog te lezen) dat alle mensen op dit moment meerdere buitenaardse implanten bezitten.

Het grootste verschil tussen de implantaten die ArjunA en Cobra beschrijven zit hem in de materie en de werking van de implantaten.

Vooral naar aanleiding van het artikel over buitenaardse implantaten door ArjunA nam iemand onlangs contact met me op die vermoedt dat zij zelf ook een of meerdere ‘buitenaardse implantaten’ in haar lichaam heeft. Zij is op zoek naar iemand die dat door bepaalde metingen zou kunnen bevestigen. Wellicht zijn er ook mensen die zijn/haar buitenaardse implantaten hebben laten verwijderd.

# Vermoedt u zelf ook dat u buitenaardse implantaten heeft? Welk effect heeft dit op u?

# Weet u of vermoedt u hoe ze in uw lichaam zijn gekomen?

# Denkt u erover om ze te laten verwijderen of heeft u ze inmiddels al laten verwijderen?

# Waar heeft u ze laten verwijderen en welk effect heeft dit op u?

Al deze ervaringen kunnen interessant zijn voor andere lezers van deze blog om daardoor te vernemen dat zij niet de enige zijn die met zo’n vreemd verhaal rondlopen. Immers, je kan hierover niet zomaar met anderen over praten. Er zijn mensen die hierdoor hun beste vrienden zijn kwijtgeraakt.

Het opschrijven en delen van uw verhaal kan helend werken voor anderen en voor u zelf. Wilt u uw verhaal ook opschrijven en aan anderen laten lezen? Onder aan dit artikel staat hoe u uw verhaal kunt insturen…

Maar nu eerst ter opfrissing van het onderwerp nogmaals het verhaal van ArjunA over buitenaardse implantaten, aan de hand waarvan u kunt reageren…

‘Buitenaardse implantaten…’ door ArjunA – www.assayya.com , 15 augustus 2015

We hoorden voor het eerst van deze implantaten in 2001 – 2002 toen we ellenlange sessies en nachtenlange gesprekken hadden met een toenmalige vriendin. We spraken er verder met niemand over. Nu de mensheid begint te ontwaken, kunnen we er ook meer openlijk over communiceren.

Het is merkwaardig dat de Bijbel vol staat van verhalen over implantaten. Dit woord werd alleen niet genoemd; er werd geschreven over demonen… In Mattheüs 8:16 lezen we: “Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij de demonen uit…”

Foto 1: Scan van een implantaat die later uit de ruggengraat werd verwijderd.

Foto 2: Een implantaat in de pols.

Er waren toen nog geen röntgenapparaten, er was geen mogelijkheid om het fysieke voertuig door te lichten of te scannen. Bij het collectief ontwaken, hoort ook het ontwikkelen van hi-tech apparatuur als MRI scan, CT scan of PET/CT scan. Als er in de dagen van Yeshua al sprake was van demonen/implantaten, hoeveel eerder in onze tijd/ruimte kregen deze negatieve energieën vat op deze planeet?

Tijdens de Luciferiaanse Opstand van circa 26.000 jaar geleden kwamen de planetaire Sterrenpoorten en de planetaire Grids onder controle van uiterst dominante reptielachtige buitenaardsen zoals de Anunnaki en Draconiërs. In die tijd werden de buitenaardse implantaten voor het eerst geïnjecteerd in de bewoners van deze planeet om ze in een staat van vergetelheid te houden. Wanneer we schrijven of spreken over het dunner worden van de Sluier klinkt dat minder eng dan het verwijderen of oplossen van buitenaardse implantaten.

Nu er steeds meer Sterrenpoorten worden geactiveerd en/of geopend en de planetaire Grids onder leiding van Kryon van de Magnetische Service worden hersteld, komen ook fysieke bewijzen van die implantaten aan het licht. Het collectief ontwaken heeft ook bewijzen nodig omdat de mensheid al heel lang eerst wil zien en dan pas geloven. Er zijn drie mensen die wat bewijzen hebben gevonden en de moed hebben om die te publiceren. De chiropodist Roger Leir heeft samen met Steve Colbern, een scheikundige en expert in nanotechnologie, en de fysicus Robert Koontz uitstekend werk verricht op dit gebied.

Het dunner worden van de Sluier zorgt er ook voor dat wetenschappers steeds meer herontdekken en technologieën heruitvinden die we futuristisch zouden noemen, maar in een vergeten verleden in een verafgelegen Galaxis al bestonden… We zullen diverse implantaten de revue laten passeren.

Greys staan bekend om het ontvoeren van mensen en het doden van vee. Mensen die door Greys ontvoerd zijn menen dat er bij hen een of meerdere chips geïmplanteerd zijn en dat er eicellen of zaad is afgenomen. Het is een wijdverspreid fenomeen, hoewel ze op sommige continenten vaker voorkomen dan op andere. Deze implantaten zijn thans fysiek te ontdekken, als je de symptomen erkent en herkent.

Mensen melden steeds vaker een vreemd object, of gevoel dat er iets is ingebracht na een vreemde droom of een verlammende slaaptoestand. De meeste antwoorden zullen nuchter en alledaags zijn, maar in sommige gevallen werden geavanceerde buitenaardse implantaten ontdekt. Deze implantaten bevatten bijvoorbeeld meteorenijzer met onaardse isotopen, kobalt en flinke hoeveelheden iridium.

Manna; PGM.
Iridium vormt samen met rhodium, ruthenium, palladium, osmium, en platina de platina groep metalen (PGM). Deze zeldzame metalen worden vaak als wit poeder in graancirkels aangetroffen. Dit zogeheten monatomic goud werd ook in de Exodus al genoemd als Manna, het voedsel der goden. Vergeet niet dat de hele uittocht onder leiding stond van aliens!

De implantaten bevatten isotopische kwanta die in de natuur op Aarde niet voorkomen.
Een van de ontdekte implantaten kwam van nikkelijzer meteorieten die hexahedrites worden genoemd. Het is denkbaar dat zwaardere isotopen gevormd zijn in de galactische kern dankzij supernova’s. Deze implantaten zijn vaak onregelmatig gevormd en zijn bedekt met een olieachtige coconcoating om te voorkomen dat het menselijke voertuig het afstoot. Ons immuun systeem reageert er niet op, zodat er biologisch weefsel over heen kan groeien.

Dit werd waargenomen via EDX Elektron Microscopie. Sommige implantaten zenden, voor ze verwijderd worden, elektromagnetische radiosignalen uit in Scalar golven van 93 – 15 MHz. Een frequentie die ook gebruikt wordt door onze eigen satellieten ruimtecommunicaties! De olieachtige coconcoating is gevoelig voor fonons om geluidsgolven door te zenden. Een geïmplanteerd wezen is dus altijd te traceren!

Volgens Bob Koontz stellen deze implantaten zich zelf weer samen als ze worden afgebroken, en Steve Colbern ontdekte de aanwezigheid van koolstof nanobuis elektronica in de implantaten die niet op Aarde te vinden is. Het lijken wel éénwandige nanobuizen te zijn, en Steve als chemicus/materiaalspecialist/nanotechnicus beschouwde ze als veel geavanceerder dan de bekende en geheime nanotechnologie op Aarde.

De chiropodist Roger Leir vond de haarfijne implantaten vaker op vele plekken in het fysieke lichaam, maar ze bleken zich ook te verbergen in de buurt van botten, waar zenuwcellen verbonden waren aan de implantaten. Sommige van die objecten hebben sterke magnetische velden van meer dan 10 milligaus. Een aantal van de door buitenaardse wezens ontvoerde personen vertoonde duidelijk lichtgevende plekken op hun huid die een maand zichtbaar bleven voor Ultra Violet-A en vooral voor UV-B en UV-C stralen.

Kleine metaaldetectors, röntgenapparaten en Gauss meters kunnen ze in het menselijk lichaam traceren. Waar het met Röntgen lastig is ze te lokaliseren, kunnen CAT scans ze heel precies duiden. Er zijn geen zichtbare letsels/wonden te vinden waar de implantaten zijn ingebracht. Als een wond, meteen na de implantatie toch wordt ontdekt, sluit de implantaat de wond en laat binnen twee dagen geen sporen na!

Het team Leir/Colbern/Koontz heeft met succes al 24 implantaten weten te verwijderen. Sommige zijn regelmatige ruitvormige kristallijnen structuren andere zijn rechthoekige sodium chloride (zout) kristallen. Koontz denkt dat ze gebruikt worden om Scalar golven op te wekken. Het komt ook voor dat de implantaten zich van de scalpel verwijderen als de Roger Leir ze met chirurgisch staal uit het lichaamsdeel probeert te snijden.
Dit gedrag lijkt erg veel op kunstmatige intelligentie (AI = Artificial Intelligence), maar het heeft er nog meer van weg dat de implantaten voortdurend worden gemonitord.

Symptomen.
Dr. Leir ontdekte ook dat de geïmplanteerde lichamen niet reageerden met ontstekingen of koorts. Gewoonlijk roepen vreemde weefsels een acute of chronische ontsteking op, maar ook bindweefselvermeerdering en cystes of (slijmbeurs) gezwellen… De meeste mensen die door het team van Leir werden geholpen hadden noemenswaardige mentale, psychische en gezondheidsveranderingen nadat ze geïmplanteerd waren. Vier van hen meldden ook na de implantaat verwijdering nog regelmatig ontvoerd te zijn door buitenaardse wezens.

Indien de 2% van de populatie in de USA, die diverse vormen van buitenaardse ontvoering hebben gemeld, een redelijke indicatie vormt, dan is het aantal geïmplanteerde personen relatief erg hoog. Als dit de werkelijkheid is, hoeveel mensen worden dan op andere manieren geïmplanteerd of gecontroleerd/beheerst door andere buitenaardse wezens dan de Greys?

Wanneer je dit artikel tot hier hebt gelezen, sta je steviger in de realiteit dan het merendeel der mensheid die hier niets van wil weten. Je kent vast wel de blikken van afkeuring of zelfs meewarigheid als je er over durft te praten op een familiebijeenkomst.

Als het al als vreemd of eng wordt ervaren dat er buitenaardse implantaten bestaan, dan is het des te vreemder en nog enger dat het als normaal wordt beschouwd inentingen te krijgen. De aanwezigen op dergelijke bijeenkomsten vinden het echter juist goed dat de farmaceutica ons vergiftigt. De farmamaffia implanteert goedgekeurde en peperdure chemicaliën, maar dat wordt anders ervaren. Dat zijn mensen, alsof mensen geen monsters kunnen zijn.

Behalve de chemicaliën worden we ook ‘geïmplanteerd’ met conditioneringen. Generaties lang hebben we geloofd dat als je als een dubbeltje wordt geboren, je nooit een kwartje kunt worden. Dat is mentale onderdrukking. Hoeveel mensen hebben geen diploma omdat ze geconditioneerd zijn met snerende opmerkingen als: “Je hebt geen verstand!” Dat is emotionele en mentale onderdrukking.

Door ons werk krijgen we enig inzicht in wat er achter al die mooie voordeuren in ons land gebeurt, terwijl dezelfde mensen op zondag ‘voor het oog van het kerkvolk’ hun vroomheid uiten. Fysieke, emotionele en mentale onderdrukking door ouders en familieleden is een sluipmoordenaar. Minstens zo erg als een buitenaards implantaat. De verhalen die we uit eerste hand krijgen over de jeugdzorg en de instellingen die kinderen en volwassenen met een beperking ondersteunen, zijn veel enger omdat mensen het mensen aan doen.

In de maand juni 2006 publiceerde ik het artikel ‘Streepjescode’ op onze website. Lees het nog eens als je wilt. Er zijn teveel mensen op deze planeet, en daar zijn oplossingen voor ontworpen. De Wereld Elite, de Nieuwe Wereld Orde, de Medische Maffia, of hoe ze zich ook mogen noemen, zijn al heel lang bezig om de wereldbevolking te halveren.

Je kunt je afvragen welke implantaten al die machtswellustelingen hebben ontvangen om een nog groter en geheimer plan uit te voeren. Ze denken dat ze de machthebbers zijn, maar het zijn allemaal marionetten van de negatieve buitenaardse wezens.

Die laatste regel suggereert dat er ook nog positieve aliens bestaan. De heropening van Sterrenpoorten en poorten naar de BinnenAardse Steden door ontwaakte zielen in combinatie met het herstel van de planetaire Grids door Kryon hebben het opheffen van de eeuwenlange quarantaine versneld.
Ontelbare welwillende ruimtebroeders zien nu kans ons een helpende hand te reiken zonder gevaar te lopen dat de Aarde wordt verpulverd door de strategisch geplaatste strangelet bommen en andere exotische wapens waarbij het ganse wapenarsenaal van de USA en Rusland op speelgoed lijkt.

Deze positieve aliens beschikken ook over zeer geavanceerde technologieën en ook zij kunnen ‘chirurgische’ ingrepen doen die onze gezondheid en welzijn bevorderen. Op vrijdag 19 juni channelde Haggai Katz dat mijn verzoek om met buitenaardse healing teams samen te werken was ingewilligd.

Dinsdag 30 juni jl. zag ik het werk dat een buitenaards healing team deed tijdens een aurareadingsessie. Let wel ik zag het team zelf niet, ik zag alleen wat er gedaan werd. Ze haalden met een soort liposuctie apparaat negatieve implantaten uit de ready, en die voelde inderdaad onverklaarbare trillingen op de plek waar aan gewerkt werd! Voor mij was het alsof er een legioen kruipend gedierte door de ‘stofzuiger’ werden opgezogen…

Het volgende moment voelde ze eindelijk weer energie uit Gaia via haar voetchakra’s omhoog komen. Het kruiperslegioen had haar belet energie uit de oermoeder te ontvangen, waardoor ze al heel lang fysieke klachten van onduidelijke aard had.

Het lastige is dat we ons niet eens bewust zijn of er implantaten zijn geplaatst. Het is nog lastiger als straks door idiote wetgevers de mens dwingt om implantaten toe te laten om op die manier betalen met contant geld af te schaffen. Dat laatste is uiteraard een drogreden, het gaat puur om controle, beheersing, overheersing en onderdrukking van onze Vrije Wil.

Weet je, ik ben opgevoed met een adagium van de Wachters: “De vijand slaapt nooit!”
Op 11 april 2004 kreeg ik via Ronna Herman een boodschap van Aartsengel Michaël die me enorm ontroerde: “Jij stamt af van de Elohim, de Wachters…” De vraag is alleen wie is de vijand? In de wereld van vorm kan het zelfs een ieder zijn die er menselijk uitziet!

Het goede nieuws is dat die buitenaardse implantaten voortaan net als cookies op Internet verwijderd kunnen worden uit ons systeem, voorop gesteld dat het menselijk collectief leert dat we niet alleen vechten tegen machtsbeluste mensen van vlees en bloed, maar ook tegen duistere krachten uit de hemel! (Efeziërs 6:12)

‘Ik ben een soeverein wezen dat de vrije wil gebruikt bij het beklimmen van de spiraal van de geest. Mijn intentie is dat het hogere doel wordt gediend en dat het licht zegeviert. Om dat te bereiken beveel ik alle wezensvreemde energie uit enige belichaming, in welke tijd/ruimte dan ook uit mijn fysieke, emotionele, mentale, spirituele, astrale en causale lichamen te verdwijnen. En zo is het!’

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com.

Vergelijkbare ervaringen

Heeft u zelf ervaringen met buitenaardse implantaten en wilt u die met anderen delen? Schrijf uw verhaal op en stuur die naar zielsvreugde@live.nl met de vermelding ‘Buitenaardse implanten: Mijn verhaal’ en uw naam en woonplaats. Schrijf er bij of uw verhaal onder uw naam of anoniem gepubliceerd kan worden.

Andere mensen zullen blij zijn om te lezen dat er meer mensen zijn die ongeveer vergelijkbare ervaringen hebben meegemaakt.

Ik wacht uw reacties af.

FrankW [zielsvreugde@live.nl]

Geplaatst 18 maart 2018

Advertenties

‘Buitenaardse implantaten…’ door ArjunA – www.assayya.com , 15 augustus 2015

‘Buitenaardse implantaten…’ door ArjunA – http://www.assayya.com , 15 augustus 2015

We hoorden voor het eerst van deze implantaten in 2001 – 2002 toen we ellenlange sessies en nachtenlange gesprekken hadden met een toenmalige vriendin. We spraken er verder met niemand over. Nu de mensheid begint te ontwaken, kunnen we er ook meer openlijk over communiceren.

Het is merkwaardig dat de Bijbel vol staat van verhalen over implantaten. Dit woord werd alleen niet genoemd; er werd geschreven over demonen… In Mattheüs 8:16 lezen we: “Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij de demonen uit…”

image

Foto 1: Scan van een implantaat die later uit de ruggengraat werd verwijderd.

image

Foto 2: Een implantaat in de pols.

Er waren toen nog geen röntgenapparaten, er was geen mogelijkheid om het fysieke voertuig door te lichten of te scannen. Bij het collectief ontwaken, hoort ook het ontwikkelen van hi-tech apparatuur als MRI scan, CT scan of PET/CT scan. Als er in de dagen van Yeshua al sprake was van demonen/implantaten, hoeveel eerder in onze tijd/ruimte kregen deze negatieve energieën vat op deze planeet?

Tijdens de Luciferiaanse Opstand van circa 26.000 jaar geleden kwamen de planetaire Sterrenpoorten en de planetaire Grids onder controle van uiterst dominante reptielachtige buitenaardsen zoals de Anunnaki en Draconiërs. In die tijd werden de buitenaardse implantaten voor het eerst geïnjecteerd in de bewoners van deze planeet om ze in een staat van vergetelheid te houden. Wanneer we schrijven of spreken over het dunner worden van de Sluier klinkt dat minder eng dan het verwijderen of oplossen van buitenaardse implantaten.

Nu er steeds meer Sterrenpoorten worden geactiveerd en/of geopend en de planetaire Grids onder leiding van Kryon van de Magnetische Service worden hersteld, komen ook fysieke bewijzen van die implantaten aan het licht. Het collectief ontwaken heeft ook bewijzen nodig omdat de mensheid al heel lang eerst wil zien en dan pas geloven. Er zijn drie mensen die wat bewijzen hebben gevonden en de moed hebben om die te publiceren. De chiropodist Roger Leir heeft samen met Steve Colbern, een scheikundige en expert in nanotechnologie, en de fysicus Robert Koontz uitstekend werk verricht op dit gebied.

Het dunner worden van de Sluier zorgt er ook voor dat wetenschappers steeds meer herontdekken en technologieën heruitvinden die we futuristisch zouden noemen, maar in een vergeten verleden in een verafgelegen Galaxis al bestonden… We zullen diverse implantaten de revue laten passeren.

Greys staan bekend om het ontvoeren van mensen en het doden van vee. Mensen die door Greys ontvoerd zijn menen dat er bij hen een of meerdere chips geïmplanteerd zijn en dat er eicellen of zaad is afgenomen. Het is een wijdverspreid fenomeen, hoewel ze op sommige continenten vaker voorkomen dan op andere. Deze implantaten zijn thans fysiek te ontdekken, als je de symptomen erkent en herkent.

Mensen melden steeds vaker een vreemd object, of gevoel dat er iets is ingebracht na een vreemde droom of een verlammende slaaptoestand. De meeste antwoorden zullen nuchter en alledaags zijn, maar in sommige gevallen werden geavanceerde buitenaardse implantaten ontdekt. Deze implantaten bevatten bijvoorbeeld meteorenijzer met onaardse isotopen, kobalt en flinke hoeveelheden iridium.

Manna; PGM
Iridium vormt samen met rhodium, ruthenium, palladium, osmium, en platina de platina groep metalen (PGM). Deze zeldzame metalen worden vaak als wit poeder in graancirkels aangetroffen. Dit zogeheten monatomic goud werd ook in de Exodus al genoemd als Manna, het voedsel der goden. Vergeet niet dat de hele uittocht onder leiding stond van aliens!

De implantaten bevatten isotopische kwanta die in de natuur op Aarde niet voorkomen.
Een van de ontdekte implantaten kwam van nikkelijzer meteorieten die hexahedrites worden genoemd. Het is denkbaar dat zwaardere isotopen gevormd zijn in de galactische kern dankzij supernova’s. Deze implantaten zijn vaak onregelmatig gevormd en zijn bedekt met een olieachtige coconcoating om te voorkomen dat het menselijke voertuig het afstoot. Ons immuun systeem reageert er niet op, zodat er biologisch weefsel over heen kan groeien.

Dit werd waargenomen via EDX Elektron Microscopie. Sommige implantaten zenden, voor ze verwijderd worden, elektromagnetische radiosignalen uit in Scalar golven van 93 – 15 MHz. Een frequentie die ook gebruikt wordt door onze eigen satellieten ruimtecommunicaties! De olieachtige coconcoating is gevoelig voor fonons om geluidsgolven door te zenden. Een geïmplanteerd wezen is dus altijd te traceren!

Volgens Bob Koontz stellen deze implantaten zich zelf weer samen als ze worden afgebroken, en Steve Colbern ontdekte de aanwezigheid van koolstof nanobuis elektronica in de implantaten die niet op Aarde te vinden is. Het lijken wel éénwandige nanobuizen te zijn, en Steve als chemicus/materiaalspecialist/nanotechnicus beschouwde ze als veel geavanceerder dan de bekende en geheime nanotechnologie op Aarde.

De chiropodist Roger Leir vond de haarfijne implantaten vaker op vele plekken in het fysieke lichaam, maar ze bleken zich ook te verbergen in de buurt van botten, waar zenuwcellen verbonden waren aan de implantaten. Sommige van die objecten hebben sterke magnetische velden van meer dan 10 milligaus. Een aantal van de door buitenaardse wezens ontvoerde personen vertoonde duidelijk lichtgevende plekken op hun huid die een maand zichtbaar bleven voor Ultra Violet-A en vooral voor UV-B en UV-C stralen.

Kleine metaaldetectors, röntgenapparaten en Gauss meters kunnen ze in het menselijk lichaam traceren. Waar het met Röntgen lastig is ze te lokaliseren, kunnen CAT scans ze heel precies duiden. Er zijn geen zichtbare letsels/wonden te vinden waar de implantaten zijn ingebracht. Als een wond, meteen na de implantatie toch wordt ontdekt, sluit de implantaat de wond en laat binnen twee dagen geen sporen na!

Het team Leir/Colbern/Koontz heeft met succes al 24 implantaten weten te verwijderen. Sommige zijn regelmatige ruitvormige kristallijnen structuren andere zijn rechthoekige sodium chloride (zout) kristallen. Koontz denkt dat ze gebruikt worden om Scalar golven op te wekken. Het komt ook voor dat de implantaten zich van de scalpel verwijderen als de Roger Leir ze met chirurgisch staal uit het lichaamsdeel probeert te snijden.
Dit gedrag lijkt erg veel op kunstmatige intelligentie (AI = Artificial Intelligence), maar het heeft er nog meer van weg dat de implantaten voortdurend worden gemonitord.

Symptomen.
Dr. Leir ontdekte ook dat de geïmplanteerde lichamen niet reageerden met ontstekingen of koorts. Gewoonlijk roepen vreemde weefsels een acute of chronische ontsteking op, maar ook bindweefselvermeerdering en cystes of (slijmbeurs) gezwellen… De meeste mensen die door het team van Leir werden geholpen hadden noemenswaardige mentale, psychische en gezondheidsveranderingen nadat ze geïmplanteerd waren. Vier van hen meldden ook na de implantaat verwijdering nog regelmatig ontvoerd te zijn door buitenaardse wezens.

Indien de 2% van de populatie in de USA, die diverse vormen van buitenaardse ontvoering hebben gemeld, een redelijke indicatie vormt, dan is het aantal geïmplanteerde personen relatief erg hoog. Als dit de werkelijkheid is, hoeveel mensen worden dan op andere manieren geïmplanteerd of gecontroleerd/beheerst door andere buitenaardse wezens dan de Greys?

Wanneer je dit artikel tot hier hebt gelezen, sta je steviger in de realiteit dan het merendeel der mensheid die hier niets van wil weten. Je kent vast wel de blikken van afkeuring of zelfs meewarigheid als je er over durft te praten op een familiebijeenkomst.

Als het al als vreemd of eng wordt ervaren dat er buitenaardse implantaten bestaan, dan is het des te vreemder en nog enger dat het als normaal wordt beschouwd inentingen te krijgen. De aanwezigen op dergelijke bijeenkomsten vinden het echter juist goed dat de farmaceutica ons vergiftigt. De farmamaffia implanteert goedgekeurde en peperdure chemicaliën, maar dat wordt anders ervaren. Dat zijn mensen, alsof mensen geen monsters kunnen zijn.

Behalve de chemicaliën worden we ook ‘geïmplanteerd’ met conditioneringen. Generaties lang hebben we geloofd dat als je als een dubbeltje wordt geboren, je nooit een kwartje kunt worden. Dat is mentale onderdrukking. Hoeveel mensen hebben geen diploma omdat ze geconditioneerd zijn met snerende opmerkingen als: “Je hebt geen verstand!” Dat is emotionele en mentale onderdrukking.

Door ons werk krijgen we enig inzicht in wat er achter al die mooie voordeuren in ons land gebeurt, terwijl dezelfde mensen op zondag ‘voor het oog van het kerkvolk’ hun vroomheid uiten. Fysieke, emotionele en mentale onderdrukking door ouders en familieleden is een sluipmoordenaar. Minstens zo erg als een buitenaards implantaat. De verhalen die we uit eerste hand krijgen over de jeugdzorg en de instellingen die kinderen en volwassenen met een beperking ondersteunen, zijn veel enger omdat mensen het mensen aan doen.

In de maand juni 2006 publiceerde ik het artikel ‘Streepjescode’ op onze website. Lees het nog eens als je wilt. Er zijn teveel mensen op deze planeet, en daar zijn oplossingen voor ontworpen. De Wereld Elite, de Nieuwe Wereld Orde, de Medische Maffia, of hoe ze zich ook mogen noemen, zijn al heel lang bezig om de wereldbevolking te halveren.

Je kunt je afvragen welke implantaten al die machtswellustelingen hebben ontvangen om een nog groter en geheimer plan uit te voeren. Ze denken dat ze de machthebbers zijn, maar het zijn allemaal marionetten van de negatieve buitenaardse wezens.

Die laatste regel suggereert dat er ook nog positieve aliens bestaan. De heropening van Sterrenpoorten en poorten naar de BinnenAardse Steden door ontwaakte zielen in combinatie met het herstel van de planetaire Grids door Kryon hebben het opheffen van de eeuwenlange quarantaine versneld.
Ontelbare welwillende ruimtebroeders zien nu kans ons een helpende hand te reiken zonder gevaar te lopen dat de Aarde wordt verpulverd door de strategisch geplaatste strangelet bommen en andere exotische wapens waarbij het ganse wapenarsenaal van de USA en Rusland op speelgoed lijkt.

Deze positieve aliens beschikken ook over zeer geavanceerde technologieën en ook zij kunnen ‘chirurgische’ ingrepen doen die onze gezondheid en welzijn bevorderen. Op vrijdag 19 juni channelde Haggai Katz dat mijn verzoek om met buitenaardse healing teams samen te werken was ingewilligd.

Dinsdag 30 juni jl. zag ik het werk dat een buitenaards healing team deed tijdens een aurareadingsessie. Let wel ik zag het team zelf niet, ik zag alleen wat er gedaan werd. Ze haalden met een soort liposuctie apparaat negatieve implantaten uit de ready, en die voelde inderdaad onverklaarbare trillingen op de plek waar aan gewerkt werd! Voor mij was het alsof er een legioen kruipend gedierte door de ‘stofzuiger’ werden opgezogen…

Het volgende moment voelde ze eindelijk weer energie uit Gaia via haar voetchakra’s omhoog komen. Het kruiperslegioen had haar belet energie uit de oermoeder te ontvangen, waardoor ze al heel lang fysieke klachten van onduidelijke aard had.

Het lastige is dat we ons niet eens bewust zijn of er implantaten zijn geplaatst. Het is nog lastiger als straks door idiote wetgevers de mens dwingt om implantaten toe te laten om op die manier betalen met contant geld af te schaffen. Dat laatste is uiteraard een drogreden, het gaat puur om controle, beheersing, overheersing en onderdrukking van onze Vrije Wil.

Weet je, ik ben opgevoed met een adagium van de Wachters: “De vijand slaapt nooit!”
Op 11 april 2004 kreeg ik via Ronna Herman een boodschap van Aartsengel Michaël die me enorm ontroerde: “Jij stamt af van de Elohim, de Wachters…” De vraag is alleen wie is de vijand? In de wereld van vorm kan het zelfs een ieder zijn die er menselijk uitziet!

Het goede nieuws is dat die buitenaardse implantaten voortaan net als cookies op Internet verwijderd kunnen worden uit ons systeem, voorop gesteld dat het menselijk collectief leert dat we niet alleen vechten tegen machtsbeluste mensen van vlees en bloed, maar ook tegen duistere krachten uit de hemel! (Efeziërs 6:12)

‘Ik ben een soeverein wezen dat de vrije wil gebruikt bij het beklimmen van de spiraal van de geest. Mijn intentie is dat het hogere doel wordt gediend en dat het licht zegeviert. Om dat te bereiken beveel ik alle wezensvreemde energie uit enige belichaming, in welke tijd/ruimte dan ook uit mijn fysieke, emotionele, mentale, spirituele, astrale en causale lichamen te verdwijnen. En zo is het!’

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

Vertragingen creëren veel angst. Wanneer zal het Event ooit gaan plaatsvinden? Welke verantwoordelijkheid neem jij op dit moment? Voel de magie van synchroniteit. Wat is het belangrijkste aspect van het komende Event? door Therese Zumi Sumner, 27 juni 2015

Vertragingen creëren veel angst. Wanneer zal het Event ooit gaan plaatsvinden? Welke verantwoordelijkheid neem jij op dit moment? Voel de magie van synchroniteit. Wat is het belangrijkste aspect van het komende Event? door Therese Zumi Sumner, 27 juni 2015

(Vertaling nog in bewerking)

In de laatste post van Cobra (op ‘The Portal’) werden we herinnerd aan de reden waarom mensen op deze planeet zich als een kudde schapen gedragen, waarom ze gewoon meegaan met de status quo. Hij gaf ons een korte beschrijving van de functies van de implantaten die iedereen ontvangt voordat zij incarneren, en die slim ontworpen zijn zodat ze invloed uit kunnen oefenen op een neerwaartse spiraal van onze fundamentele creativiteit. Een voorbeeld: “De implantaten boven de navel scheiden de Hemel van de Aarde, een man van een vrouw, scheiden de emoties van de geest en de liefde van seksualiteit. Ze fragmenteren de persoonlijkheid en blokkeren de stroom van kundalini levenskracht. Ze onderdrukken de emoties, die hun trillingsfrequentie verlagen van vreugde in de pijn, dan verder in woede, en naar beneden in verdriet, verder naar beneden in angst, dan apathie en tenslotte in bewusteloosheid. Dit is de reden waarom veel mensen voelen niets.”

image

Ik heb gevraagd of deze laatste post van Cobra betekent dat er geen Event (Gebeuren/Evenement) zal plaatsvinden totdat deze implantaten volledig zijn verwijderd en het antwoord daarop is: Nee, dat is niet het geval. De laatste regel die Cobra schreef in dat bericht zegt “Dit alles zal worden opgelost door de energieke tussenkomst van de Galactische Centrale Zon”. De energieke tussenkomst van de Galactische Centrale Zon is wat er nu gebeurt en zal ons energetisch een paar jaar beïnvloeden en dat zal uitmonden in de Event. Dus wat Cobra probeert om hier te doen is om ons een inzicht te geven in waarom mensen voor een groot deel nog niet ontwaakt zijn om de waarheid van hun realiteit en hun vermogen om te creëren als een goddelijk wezen, als een fundamenteel onderdeel van Source te zien. {** Zie foto info}

Iedereen die heeft gewerkt met goed alternatief genezende therapieën in de afgelopen 20 – 30 jaar of meer zal onmiddellijk het begrip van hoe herkennen “Joy {} moves in pijn, dan verder in woede in verdriet in angst en naar beneden, verder naar beneden, dan apathie en ten slotte in bewusteloosheid “. Als je onderaan deze spiraal te bewegen krijg je ergens en zonder liefdevolle steun van iemand om de weg voorwaarts je vast blijven leiden vastzitten. Dat is een van de redenen waarom mensen meer en meer paranoïde en wantrouwen en bang voor elkaar op deze planeet zijn geworden. Zoals we allemaal weten dat onze cipiers hebben veel andere trucs moesten uit de mouwen om de impact van deze implantaten verder te verhogen.

image

Ieder van jullie zal nu op een bepaald niveau bewust zijn van het feit dat de magie van synchroniciteit is meer en meer voelbaar elke dag. Een paar gemakkelijk herkenbare voorbeelden van dit dat ik zelf meegemaakt deze week en dat de meeste van jullie zullen herkennen als er in je eigen leven. 1) Twee mensen elkaar over hetzelfde ondertiteling op precies hetzelfde moment met exact dezelfde boodschap. 2) gevoel dat ik moet contact opnemen met iemand die ik in één dag niet in contact zijn geweest voor tientallen jaren na te zijn gewezen op deze persoon drie keer op verschillende manieren, dan contact op deze persoon en ze heeft gewoon iemand ontmoet met wie ze niet is geweest in contact met de jaren en ze de avond hebben doorgebracht bespreken ‘goed en kwaad op aarde en het feit dat het tijd is voor verandering’. 3) Net zoals ik mijn pc dit artikel de klok zei 1000 AM schrijven geopend {voor mij is dat een bericht dat 1 = begint, 0 = met de Bron X 3} Dit gebeurt de hele tijd en niet alleen voor mij, ik heb geen twijfel dat ook u zal nog meer verbazingwekkende synchroniciteiten laatste tijd ervaren?

Deze golf van ontwaken verspreidt zich als wildvuur nu en het is tijd voor alle lichtwerkers om echt naar wat wij worden verteld door onze gidsen te doen op dit moment om anderen te ondersteunen in voorbereiding voor het evenement te luisteren. Maar gelieve zich te onthouden van in de val van de mensen die niet hebben gevraagd te worden ingelicht op geen enkele manier te informeren. Dit zal alleen animositeit en spanning te creëren en versla liefdevolle communicatie. Laten we proberen om iedereen om ons te houden, ongeacht waar ze zouden kunnen worden in hun proces van ontwaken en in plaats daarvan bieden informatie die we zouden kunnen hebben wanneer de mensen vragen.

Nemen we onze verantwoordelijkheid Right Now?

Sommige mensen in hun gedachten beschouwen zichzelf te zijn deel te nemen aan ‘armageddon’. Ze zo drastisch en consistent gelooft dat werkelijkheid terwijl deze tijdlijn werd vernietigd om de mate van 90% {in de laatste Rob / C Cobra interview dat er nog enige interferentie van andere tijdlijnen dan het zuivere positieve waaraan niets kan veranderen nu terug} en zo trekken ze dat drama in hun leven. Hoewel we gaan sinds december 2012 in een ongelooflijk positieve tijdlijn zijn we ook direct in het midden van de uiteindelijke strijd tussen goed en kwaad en het kwaad heeft geen schijn van kans met meer en meer mensen kiezen voor liefde boven alles dagelijks.

Onlangs Cobra herinnerde ons nog maar eens dat “het concept van karma als straf en beloningssysteem en het concept van de planeet Aarde als een school werd ontworpen door de Archons om mensen te houden van de waarheid over de Archon / Chimera controlesysteem en het implantaat net ontdekken. Het is waar dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn daden en dat we kunnen leren van onze fouten, maar om te impliceren dat door onze huidige leven omstandigheden zijn we »vruchten af« karma van ons verleden negatieve handelingen is een zeer subtiele en diepe vorm van manipulatie ervaren en een zeer handig excuus voor de Cabal te blijven doen wat ze doen, als ze gewoon »leert ons een les in de school van het leven«. ”

We Moeten Realiseren onze macht ligt om Evil NU verwijderen, dit moment, vandaag niet morgen!

De energie van Liefde / Licht wordt hier steeds meer in grote snelheid nu. Eventuele acties die we zouden kunnen nemen die het welzijn van anderen nu betreffen zullen zeer goede resultaten te brengen. De geringste positieve inspanning van iedereen, zoals glimlachen naar andere mensen / vreemden kunnen enorme positieve gevolgen te hebben en te veranderen iemands ervaring van het leven in dat magische moment.

Wij zijn verantwoordelijk voor wat we trekken in ons leven. Om deze reden wil ik nogmaals met u delen deze mantra dat ontwarren met ons deelde onlangs. Ik beschouw het als een van de meest krachtige die ik ooit heb gehoord.

Door commandant / verklaren dat alle duisternis en negativiteit me zal verlaten, deze mens, huis, plaats, gebied, land, planeet kunnen we de hulp daadwerkelijk hebben dit nu gedaan in een flits ‘omdat Source, Moeder / Vader Eén etc te trekken . antwoord op onze commando is dat we ook makers en een deel van Source. We zijn niet alleen hier! Er zijn biljoenen lichtwezens, krachtig liefdevolle Angelics, Galactic Familie, Verrezen Meesters, Aartsengelen die net opknoping rond te wachten / verlangen om te helpen ons aan het denken “waarom niet vertellen ze ons, waarom doen ze niet de vraag, waarom niet zij verklaren dat “deze duisternis, dit kwaad, deze energie etc. ‘ moet nu worden verwijderd. ” Toen wij als vrijwillig lichtwezens verklaren dan is het gedaan.

Citaat hier van ontwarren;

“Besluit de macht is een van de belangrijkste sleutel tot anomalie te genezen, door opnieuw verbinden met de Bron ontwerp en het feit dat we zijn het. Hier is een krachtige beslissing die ik heb regelmatig te herhalen, als een mantra: *

‘Ik heb hier en nu verklaren en commando dat alle duisternis, alle negativiteit en alle gevolgen van dien volledig worden verbannen en getransmuteerd van mijn hele wezen, in alle dimensies tijd ruimte en vliegtuigen, op de eeuwigheid. Zij kunnen nooit worden gereconstrueerd. Dit is de wil van de Bron en daarom is de wet. En zo is het.

Ik heb hier en nu verklaren en bevelen dat het ware Licht van de Bron is verankerd in mijn hele wezen om de volle omvang van de Bron macht, over alle tijd ruimte dimensies en vliegtuigen, op de eeuwigheid. Dit is de wil van de Bron en daarom is de wet. En zo is het ‘

U kunt deze vrijelijk gebruiken en wijzigen en toe te passen als je wilt. Ik heb dit ook gebruiken in rasterwerk in dat geval in plaats van te zeggen “mijn hele wezen”, zeg ik: “dit hele vortex, deze hele plaats, dit hele huis, dit hele gebouw, etc.” Iedere keer dat dergelijke beslissingen worden genomen, quantum energie velden worden genezen van anomalie in harmonie. ”

We zijn zeer binnenkort gaat vinden onszelf afscheid van negativiteit en duisternis en de verkeerde motivatie voor het iets te doen op deze planeet. De enige echte motivatie om iets te doen is Liefde. De enige echte motivatie om iets te doen is gebaseerd op een verlangen naar de dingen beter voor iedereen. Iets anders is angst gebaseerde motivatie. We zijn nu afscheid te vrezen en te weigeren om de angst om ons leven beheersen.

We moeten en zullen we nu willen – claim – te verklaren – command – deze promotie naar een wereld van welvaart voor iedereen. We moeten nu bevelen dat dit zo is. We moeten geloven nu dat dit zo zal zijn. Niets minder is aanvaardbaar. Ik plotseling herinner Cobra ons te vertellen dat een vrouw met behulp van de Godin van de Macht kan een oorlog te stoppen. Buiten de quarantaine aarde achter de sluier is er niets dan liefde energie. De lopende Allied Forces Light MOSS operatie om de laatste overblijfselen van de duisternis om ons heen duidelijk is durf ik echt succesvol claimen en ik ben gewoon hier gissen, maar het is heel waarschijnlijk dat de archons zal worden in de controle van een aantal kleinere implantaat station tot de laatste minuut zo te zeggen, want je hoeft n0t informeer uw vijanden van de exacte details van uw positie in elke oorlog. Voor zover ik mij betreft ‘geen nieuws is goed nieuws’.

Bezorgdheid over Enorme Katastrofisch Evenementen als een WW3

Ik weet dat deze zorgen zijn die er zijn. Ik weet dat sommige regeringen in Europa zijn het creëren van meer paranoia in hun burgers door de aandacht die ze creëren rond de noodzaak om de verdediging tegen Rusland etc. verhogen We hebben keer op keer beloofde opnieuw dat met betrekking tot elk type WW 3 situatie overal, dingen zal niet worden toegestaan ​​verslechteren tot een niveau dat overal zal leiden tot enorme verliezen van het leven.
Een herinnering hier dat er zoveel eerder paniekerig situaties zijn geweest, een paar voorbeelden zou het Ebola schrik, Jade Helm, waar de mensen echt waren in paniek voor een periode tijd en werden we geïnformeerd door Cobra en anderen zoals David Willcock dat deze bezorgdheid niet zou leiden tot een wereldwijd gevaar en ze waren juist. Zelfs over de wreedheden begaan door IS {Islamitische Staat} deze zijn sterk overdreven in de mainstream media volgens Cobra, iets meer angst, paniek en angst te creëren. Ze hebben manieren om gebruik te maken van de mainstream media om hun macht te vergroten om angst te verspreiden in alles wat ze doen. U moet begrijpen dat ‘ze’ zijn waarschijnlijk niet helemaal af te treden en op te geven totdat ze hebben geen andere optie. Chaos is hun spel. Terwijl ik dit artikel bewoog hier nu heb ik een theepauze en op ‘het nieuws’ en hoorde dat de IS – hoogstwaarschijnlijk – nu hebben gemaakt terreuraanslagen in Koeweit en Sousse. Het lijkt erop dat de moord op toeristen is hun nieuwste angst methode en al een Zweedse bureau heeft alle reizen naar Tunesië geannuleerd. Laten we nu collectief via commandant en verklaren volledig verwijderen van deze negatieve groepen macht. Als het kijken of luisteren naar het nieuws heeft de neiging om je kracht weg te nemen dan moet je het helemaal te vermijden.

Wat moeten we wijden al onze tijd aan Now?

Het antwoord op die vraag is eenvoudig het is ‘luisteren’. Onze IK BEN Aanwezigheid, onze geliefde Gidsen werken dag en nacht om ons nu te bereiken met suggesties voor het houden van onze eigen balans in het leven, {dat is essentieel nu ie lekker eten, veel water, contact met Gaia en Source dagelijks, enz.} en ook wat onze andere prioriteiten moet nu. Ze zijn waarschijnlijk suggereren allerlei vreemde dingen voor u? Bijvoorbeeld ze misschien suggereren dat je krijgt op een bus en reis ergens en zitten in een park en een beetje teken / paper zeggen ‘informatie over het evenement en de Change Ahead’. Dus we moeten luisteren. Ik hoorde iemand zeggen dat de andere dag dat ‘lichtwerkers niet genoeg weten over het evenement te worden voorbereid op het en hun rol als het op ons’. Ik vroeg mijn gidsen als dit waar was en zo ja, op welke wijze?

Ja, dat is waar ze zeggen. Het soort informatie dat de meeste mensen zijn zich terdege bewust van de vele aspecten van openbaarmaking en de details rondom de vele evenementen die het evenement bestaat uit en dat zal nieuwkomers fascineren. Maar wat is de sleutel hier?

Wat is het belangrijkste aspect van dit evenement, dat Lichtwerkers moeten bewust van te zijn?

Om te kunnen nu of op het moment van de gebeurtenis over wat ons te wachten staat andere mensen te informeren je niet nodig om een expert op elk aspect van de komende veranderingen , zoals de ‘Reval’, ‘Nesara’, ‘vrije energie’, ‘wie zal worden gearresteerd’, wanneer worden onze Galactische Familie gaat landen, de details over de geheime ruimte programma ‘of die openbaarmaking gegevens zullen degenen zijn eerste bekend gemaakt aan de mensheid door middel van de media op het moment van de gebeurtenis etc. Enkele dagen Ik weet zeker dat jullie allemaal het gevoel overweldigd proberen te nemen in alle van de schat aan informatie die beschikbaar is voor ons is, ook al is het een plus te weten over de goede dingen en waar we naartoe gaan. Omdat het op de hoogte is altijd goed maar in mijn achterhoofd de absoluut belangrijkste aspect van dit evenement is het volgende.

Als Bron, de Ene beslist dat we gezamenlijk klaar om deze volstrekt transformerende goddelijke energie die de Event Flash zal bestaan ​​van het evenement zal plaatsvinden absorberen. De helft van de mensheid zal zijn in bed slaapt, zal half wakker zijn wanneer dit gebeurt. Je kan overal zijn. Je gaat dit duidelijk en sterk het gevoel in je lichaam. Dus uw eerste en belangrijkste zorg zal zijn aan te passen aan deze energie, en het aanpassen van wat nodig manier om uw situatie op het moment. Laten we zeggen dat ik op dat moment was het beklimmen van de Mount Everest – geen risico – dan zou ik zeker moet gaan zitten voor een tijdje en mijn weg voorzichtig naar de dichtstbijzijnde basiskamp toen.

Geloof me je eerste zorg zal zeer waarschijnlijk niet om ergens haasten leveren en de CLB aan iemand die door de manier is nu beschikbaar met een druk op een link hier op deze pagina PFC front. Als je opstaan ​​op het moment dat de Event Flash Energy ons bereikt u misschien een behoefte om ofwel zitten of liggen te voelen. Velen van ons zullen genieten van onze sterkste ooit momenten van communicatie met onze Geliefde Guides. Dus alvorens iets anders onze eigen balans is een hoge prioriteit. Vergeet niet iedereen op deze planeet zal gelijktijdig worden ervaren dit. Als je het gevoel OK wordt u duidelijk bewust van wat je nodig hebt om dan te doen. U vindt er alle van de hulp denkbaar van engelachtige gidsen die zal non-stop te werken met ons te helpen de weg te wijzen naar voren hebben. Dus vergeet niet eerst je eigen balans dan zal er geen fouten. Als je dat doet verder op je weg en ga naar buiten {als je buiten bent niet al} dan een van je grootste problemen gaat de wens om iedereen die je ontmoet knuffel te vermijden.

Zonder de zorgvuldige voorbereiding van deze dag van het evenement door de moeder voor ons met haar Tsunami Golf van Liefde de afgelopen jaren, velen van ons zou hebben verlaten ons lichaam in de daaropvolgende uren na het evenement. Deze opeenvolgende verhogen van het Licht energie heeft ‘peu OM peu’ voorbereid ons lichaam voor de Event Flash Energy. Hier is een citaat van een regel Aartsengel Michael opnieuw deze dag. “Zeer binnenkort in een tijdige, zeer tijdig zal worden weggevaagd in de Tsunami van de liefde moeders in de Tsunami van Ontwaken ‘. Velen van jullie die dit lezen zullen al ervaring van het ‘weggevaagd’ een mate of een andere door dit zwaai je voorbereiden op ‘de laatste zetje’. Aartsengel Michael door de Raad van Liefde kanaal Linda Dillon heeft uitgebreid gesproken over wat we zullen ervaren op deze dag en ik heb een aantal artikelen over deze informatie met betrekking tot de details van wat we zullen ervaren in ons lichaam, hart, geest en ziel op deze dag geschreven . Het is beschikbaar op mijn website onder de rubriek Hemelvaart en hier is een link naar die pagina voor degenen die zou willen om wat meer over weten.

http://www.veritasgalacticsweden.net/ascension

NIETS absoluut niets zal ooit meer hetzelfde op deze planeet na deze dag / moment van de Event Flash. Er is echt geen zin in een poging om te proberen uit te leggen hoe snel dit of dat verandering zal plaatsvinden, alles wat we moeten weten is dat het alles zal transformeren zo verbazingwekkend snel dat we zeer binnenkort zal een harde tijd herinneren van de ‘hel’ dat we al bestaande hier. Renaissance zal een onvoldoende woord te zijn, ik ben er zeker van dat we een nieuwe te vinden.

Liefde van Therese Zumi

PS; Rob vertelde me dat hij een dag geleden interviewde Cobra en het is ‘in de kan’ als ik dit schrijf dus we zullen binnenkort een nieuwe update op onze situatie in het algemeen.

** Foto van de Magenta Ray of Light is hoffelijkheid van het kanaal Marlene Swetslihoff die het zelf heeft 1-2 jaar geleden, toen ze uit liep in een van haar favoriete delen van de wereld.

27/06/2015 op 1117 AM CET

The Portal: Cobra’s Update ‘Implantaten…’ 19 juni 2015

The Portal: Cobra’s Update ‘Implantaten…’  19 juni 2015

Als er iemand is die nog steeds de vraag stelt waarom de Event of het Gebeuren nog niet heeft plaatsgevonden, dan is het antwoord weer:

De aarde kwantum primaire anomalie fluctueert goed, of met andere woorden de primaire anomalie accretie vortex van de aarde, dat wordt onderhouden door het plasma-implantaten netwerk en ondersteund door de plasma strangelet en toplet bom vergelding mechanismen, is de achtergrond meta-strategie van de Chimera, die de quarantaine status van de aarde onderhoudt en nog steeds de Event (het Gebeuren), Disclosure (Onthulling van wat voor ons geheim wordt gehouden) en First Contact (Eerste Contact met buitenaartsen) kan voorkomen.

image

Delen van de plasma aanwas vortex structuur werden onlangs ontdekt door de mainstream wetenschap:

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3107166/Giant-plasma-tubes-SPACE-Huge-structures-spotted-circling-Earth-filled-charged-particles-sun.html

De activiteit van deze plasma aanwas vortex wordt elke maand rond de tijd van de volle maan vergroot, wanneer het Aarde-Maan plasma portaal zich opent:

http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2008/17apr_magnetotail/

Wanneer het Aarde-Maan plasma portaal open is, wordt zowel de aanwezigheid van Licht en het zuiveren van de duisternis uitvergroot.

Plasma implantaten werden 26.000 jaar geleden voor het eerst bij de menselijke oppervlakte bevolking geplaatst. Elke keer net voordat een individu werd geïncarneerd, kreeg hij weer opnieuw inplantingen. Op deze manier werd de gehele oppervlakte bevolking gedurende de gehele cyclus van 26.000 jaar in amnesie gehouden.
(FrankW: Lees elders op deze site meer over deze cyclus van 26.000 jaar en onze huidige reis door de fotonengordel)

De implantaten werden onderhouden door implantaten stations onder het oppervlak van de planeet en in het hele zonnestelsel, en doorlopend aangevuld met verse afwijkende plasma vanuit de interplanetaire en interstellaire ruimte.

Een implantaat is een zwart plasma gat met een geschatte diameter gelijk aan de diameter van een elektron (10 tot de macht -17 meter). Het roteert in een sterk magnetisch veld dat een antigravitationaal effect op de plasma produceert.

Het netwerk van implantaten in de plasma energielichamen van de oppervlak mensheid vormt het diepste gat van de collectieve onderbewustzijn en de basis van de planetaire plasma anomalie aanslibbende vortex.

De implantaten in de frontale kwab van de hersenen compromitteren de besluitvorming en houdt de persoon gescheiden van de Bron.
De implantaten in het reptielenbrein cortex houden de persoon opgesloten in overlevingsangsten en daardoor gevoelig om een slaaf werknemer voor het centrale bankwezen te zijn. De implantaten boven de navel houden de scheiding in stand tussen de Hemel en de Aarde, tussen een man en een vrouw, tussen emoties en de geest en tussen de liefde en seksualiteit. Ze fragmenteren de persoonlijkheid (in persoonsdelen) en blokkeren de stroom van kundalini levenskracht. Ze onderdrukken de emoties, die hun trillingsfrequentie verlagen van vreugde in pijn, dan verder in woede, en verder naar beneden in verdriet, verder naar beneden in angst, dan apathie en tenslotte in bewusteloosheid. Dit is de reden waarom veel mensen niets voelen.

image

Licht afkomstig van de Galactische Centrale Zon lost de implantaten op. Cintamani stenen dienen als brandpunt lens voor dat Licht en zij verlichten het plasma ontbindingsproces.

U kan het proces van verwijdering van het implantaat met deze zeer efficiënte meditatie versnellen:

http://www.imagerynet.com/ties/ties.html

In deze meditatie oefening, zet je jezelf in het ene deel van het cijfer acht en uw implantaten in het andere deel van het cijfer acht, zoals beschreven in de bovenstaande link.

Hier is nog een interessant protocol voor een implantatie schoonmaak:

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/05/implants-clearing-protocol.html

Het concept van karma als straf en beloningssysteem en het concept van de planeet Aarde als een leerschool werd ontworpen door de Archons om mensen de waarheid over het Archon / Chimera controlesysteem te onthouden en het voorkomen van het ontdekken van het implantaten netwerk.

Het is waar dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn daden en dat we kunnen leren van onze fouten, maar om te impliceren dat het ervaren van onze huidige levens omstandigheden de ‘karmische vruchten zijn’ van onze negatieve handelingen in het verleden is een zeer subtiele en ernstige vorm van manipulatie en een zeer handig excuus voor de Cabal om te blijven doen wat ze doen, als ze ons gewoon ‘een lesje wil leren in de school van het leven’.

De primaire anomalie is de oorzaak van al het lijden, en alle negatieve handelingen van alle levende wezens zijn een kettingreactie van generationele trauma, van oorsprong uit de oorspronkelijke val uit de gratie, de oorspronkelijke ontmoeting met de primaire anomalie millennia geleden, en de oorspronkelijke ervaring van het implantatie proces in dat verre verleden.

image

Dit alles zal worden opgelost als gevolg van de energetische tussenkomst van de Galactische Centrale Zon.

De Doorbraak is nabij!

Cobra

Bron: http://2012portal.blogspot.com/2015/06/implants.html/

Vertaling: FrankW zielsvreugde@live.nl

The Portal: ‘Cobra’s Chimera Situatie Update…’ 19 maart 2015

The Portal: ‘Cobra’s Chimera Situatie Update…’ 19 maart 2015

Het verwijderen van de Chimera groep blijft doorgaan. Wat resteert is het netwerk van plasma-implantaten, die met elkaar verbonden zijn door de tunnels van Set, en verbonden met de plasma strangelet en Toplet bommen.

Dit implantaten netwerk werd gedurende miljoenen jaren in dit hele kwadrant van de Melkweg langzaam opgebouwd door gekke wetenschappers van de Chimera groep die de meester strategie planners van het Orion / Draco / Reptilian militaire complex waren.

Iedereen die nu op de planeet Aarde geïncarneerd is heeft nog steeds die implantaten, zoals we ze op of vóór aankomst in het quarantainestation Aarde gebied hebben gekregen. Ze zijn plasma micro zwarte gaten die in een sterk plasma elektromagnetisch veld roteren. Hun doel is om ruimtetijd vervormingen van de primaire anomalie in stand te houden en in feite daarmee de quarantaine status van de planeet Aarde:

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/02/contingency.html

U moet begrijpen dat de materie op het fysieke vlak slechts een verkorte plasma golf is en plasma weerspiegelt de anomalie direct op het fysieke vlak.

Toen de Lichtkrachten door millennia heen vorderde met de bevrijding van de Melkweg, trokken de duistere krachten zich in de richting van de planeet Aarde, hun laatste bolwerk. Door het manipuleren van quantum anomalie en het activeren van veel negatieve sterrenpoorten met kernwapens en deeltjesversnellers na WW2 en vooral na 1996 zijn ze er eigenlijk in geslaagd om onze planeet in een quantum sterrenpoort / put te plaatsen die alle resterende primaire anomalie van de rest van het universum aantrekt:

De komende reactivering van LHC bij CERN zal geen gevaar opleveren en zal de diepte van de quantumput van de aarde niet doen toenemen, omdat de Lichtkrachten nu de productie van fysieke strangelets en toplets afhandelen en zij kunnen elke fysieke manipulatie van die deeltjes tegengaan.

De Aarde primaire anomalie kwantumfluctuaties put, die in stand worden gehouden door het plasma implantatennet en ondersteund worden door plasma strangelet en Toplet bom vergeldingsmechanismen is de meta-strategie van de Chimera op de achtergrond die de quarantaine status van de Aarde in stand houdt en Disclosure en First Contact voorkomt.

Deze quantumput creëert een toenemende plasma vortex rond de Aarde, die een doorsnede heeft van honderden lichtjaren vanaf de zogenaamde lokale bel:

http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/local-hot-bubble-07282014/

Verdund heet plasma van dat gebied wordt met de snelheid van het licht naar de Aarde geteleporteerd door de tunnels van Set.

Dit plasma wordt door de Chimera verzameld in de implantaten verzorgingsstations in het hele zonnestelsel en vervolgens verspreid door de tunnels van Set richting de implantaten van de mensheid op het aardoppervlak.

Implantaten verzorgingsstations werden 26.000 jaar geleden door de Chimera gebouwd om het quarantaine bolwerk van de Aarde te bewaken tegen de invasie van de Lichtkrachten van buiten dit zonnestelsel en om iedereen te implanteren die probeert te ontsnappen van de Aarde / Zonnestelsel. Een aspect van MOSS is deze implantatenstations te verwijderen. Dit gaat voorspoedig en er zijn onlangs al veel moederschepen van de Galactische Lichtkrachten het Zonnestelsel binnengegaan. Het belangrijkste resterende implantaten verzorgingsstation is gelegen in het grottensysteem op Iapetus, een van de manen van Saturnus:

Er is veel activiteit in het zonnestelsel en een deel ervan wordt ook hier op aarde opgemerkt. Net als dit vreemde effect op de Maan een paar weken geleden:

http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=109880&PHPSESSID=3gk3p4n6iv52tklcer99713g03

Of deze op Mars een paar jaar geleden:

http://arstechnica.com/science/2015/02/strange-show-spotted-high-above-mars-surface-remains-mysterious/

Het Zeven Zustersgebied op Mars is het toegangspunt naar de ondergrondse hangars voor de Pleiadische Vloot van waar het Mars aspect van MOSS wordt gecoördineerd:

http://www.thelivingmoon.com/43ancients/02files/Pleiades_Mars_Connection.html

Elke kunstmatige activiteit in ons zonnestelsel kan gemakkelijk worden opgespoord en gemeten:

http://phys.org/news/2011-12-aliens-kuiper-belt-cities.html

NASA en MSSS (Malin Space Science Systems) hebben geprobeerd om het bewijs van intelligent leven in het zonnestelsel te vernietigen, maar enkele dingen glipte door hun handen. Hier kunt u een aantal echte NASA-foto’s zien.

Monoliet op Mars:

Monoliet op Phobos:

Moederschip op de Maan:

Moederschip achter Rhea:

Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt met de MOSS operaties en ik ben de komende weken in staat om veel informatie vrij te geven.

In de tussentijd, bent u meer dan welkom om u bij ons aan te sluiten op de Doorbraak-conferentie in de buurt van Eastbourne in het Verenigd Koninkrijk, in de buurt van het Zeven Zusters Nationaal Park, dat een Pleiadische uitlijnings poort is. We zullen onze conferentie op 11 en 12 april houden, wanneer er veel nieuwe informatie zal worden vrijgegeven:

http://portal2012.org/UK.html

De Doorbraak is nabij!

Geplaatst door Cobra

Bron: [http://2012portal.blogspot.nl/2015/03/chimera-situation-update.html]

Vertaling: FrankW [zielsvreugde@live.nl]

Portal2012: Cobra’s Update over Implantaat Hemisferen en de Toenemende Activiteit van de Galactische Centrale Zon

Deze update verscheen eerder op 10 maart 2013 in http://2012portal.blogspot.nl

 

Implantaat hemisfeer

Er is al veel vooruitgang geboekt van het Licht krachten laatste tijd op de niet-fysieke sferen. De Lichtkrachten versnellen het schoonmaken van niet-fysieke negatieve entiteiten en ze voeren ze weg uit alle gebieden rond het oppervlak van de planeet met uitzondering van de zogenaamde implantaat hemisferen.
Implantaat hemisferen zijn gebieden van vervormde ruimtetijd continuüm rond de etherische implantaten. Elke geïncarneerd menselijk wezen heeft net voor incarnatie van de Archonten etherische implantaten ontvangen – de zogenaamde sluier van vergetelheid. Die etherische implantaten zijn eigenlijk multidimensionale zwarte gaten die materie afwijkende en vervormde quantumfluctuatie bevatten. Ieder mens heeft drie van die implantaten en ze creëren een vrij stabiel interferentiepatroon die het bewustzijn van de mens binnen de Matrix houdt. Door dit interferentiepatroon ontstaat rond de implantaten een energieveld van anomale vervormde tijdruimte structuur met een straal van ongeveer 100 meter met drie implantaten in het midden. Dit energieveld was tot voor kort sferisch. Vorige maand (februari 2013) zijn de Lichttroepen erin geslaagd om de onderste helft van dat sferische gebied van ieder menselijk wezen in de richting van het oppervlak van de planeet te duwen, zodat nu alleen het hemisfeer boven het oppervlak blijft. Wanneer veel mensen dicht bij elkaar zijn, lijken implantaat hemisteren in elkaar over te gaan en creëren zo een verenigd veld van vervorming. Dit is de belangrijkste reden waarom de energieën in grote steden meestal niet erg goed zijn.

Portal2012_20130310_Surface (1)

De implantaat hemisferen zien er zo uit:

In de afgelopen week, werden vele niet-fysieke negatieve entiteiten door de Lichtkrachten van alle andere gebieden naar implantaat hemisferen gebracht. Deze implantaat hemisferen is de enige plek waar ze nu relatief veilig zijn om niet door de Lichtkrachten te worden verwijderd. De verhoogde aanwezigheid van Licht is het resterende duister aan het comprimeren. Je zal het meest waarschijnlijk in staat zijn om deze compressie te voelen als extreme vermoeidheid van het fysieke lichaam, die intense tranformatie ondergaat. Veel mensen ervaren ook energetische aanvallen van de inkomende negatieve entiteiten en hoofdpijn als gevolg van verhoogde activiteit van de implantaat. Vanaf vandaag zal dit alles iets minder intens zijn.
De meest veilige plaats voor de negatieve niet-fysieke entites om zich te verbergen is in de sector van onze implantaat hemisferen wat overeenkomt met onze traumatische ervaringen. Wanneer we een trauma ervaren, hebben we de neiging om uit het lichaam te gaan en in dat moment hechten de negatief niet-fysieke entiteiten zich meestal aan ons energieveld. Omdat het trauma meestal wordt onderdrukt, zijn we niet op de hoogte van deze entiteiten en kunnen de hun plannen ongestoord uitvoeren. Dit is de belangrijkste reden dat de Archonten op trauma-gebaseerde programmering van het brein hebben ontworpen.
Tot nu toe, was het bestaan ​​van implantaat (hemi) sferen een van de belangrijkste geheimen van Archonten en de reden van hun zelfvertrouwen in de afgelopen 25.000 jaar. Deze intel is nu vrijgegeven omdat de verhoogde activiteit van de Galactische Centrale Zon zal beginnen met het ontbinden van de implantaat hemisferen. Als ze worden gedesintegreerd, zal dit een van de grootste overwinningen van de Lichtkrachten in de laatste 25.000 jaar zijn.
De Galactische Centrale Zon begint langzaam met het verhogen van zijn activiteit in deze maand maart. Komeet Panstarrs is een kosmische trekker die het bewustzijn van de oppervlaktebevolking zal verbinden met deze verhoogde activiteit van de Galactische Centrale Zon. Deze komeet zal in de komende dagen in onze avondhemel een spectaculaire show maken:
http://beforeitsnews.com/space/2013/02/the-year-of-the-comets-three-reasons-why-2013-could-be-the-best-ever-2454732.html
De activiteit van de Galactische Centrale Zon zal na de activering van het portaal op 25 mei drastisch verhogen en zal extreem hoog zijn tijdens de maanden juni, juli en augustus. Dit is de termijn waarbinnen de Lichtkrachten grote vooruitgang zullen boeken met de deconstructie implantaat hemisferen. Het is niet mogelijk om het verloop van het schoonmaken van de implantaat hemisferen in detail te voorspellen omdat de exacte structuur van de anomalie in de implantaten nog niet voldoende bestudeerd is.

Verhoogde activiteit van het Galactische Centrum is een direct gevolg van een passage van een interstellaire nevel met de naam G2 dicht bij het Galactische Centrum in de zomer van dit jaar:
http://starburstfound.org/superwaveblog/?p=246

Portal2012_20130310_G2c (1)

 

De passage van de G2 Nevel dicht bij Galactische Centrum de de Melkweg zal niet leiden tot een Galactische Tsunami noch een Global Coastal Event zoals sommige mensen bang voor zijn. Er is geen »hete Jupiter« ster binnen die wolk dus wordt er geen Galactische Superwave Event geactiveerd. Hoe dan ook, de Galactische Confederatie heeft afschermingstechnologie die het ecosysteem op het oppervlak van deze planeet kan beschermen en ook de tektonische platen kan stabiliseren. Dus er zal geen drastische cataclystische happening zijn. Maar er zullen zeker sterke energieën aanwezig zijn die genadeloos alle duisternis zal blijven wegvagen tot de laatste Reptiliaanse is verdwenen.

 

Meer over buitenaardse etherische implantaten:

 

 

Bron:  http://2012portal.blogspot.nl/2013/03/implanthemispheres-and-galactic-central.html