Cobra’s Situatie Update, 26 september 2018.

The Portal: Cobra’s Situatie Update, 26 september 2018.

In het Galactische Centrum is er verhoogde activiteit, welke leidt tot de uiteindelijke zuivering van alle duisternis en tot de voltooiing van het Galactische netwerk van Licht, met het Centrale Ras die een galactische hoge cultuur brengt zelfs naar zulke achtergebleven plaatsen als de planeet Aarde.

De Melkweg is een multidimensionaal mandala van Licht en ons zonnestelsel bevindt zich op een van de belangrijkere kruispunten van deze mandala.

Als gevolg van de toegenomen activiteit van de Galactische Centrale Zon, worden de tektonische platen in de aardkorst rusteloos:

https://stillnessinthestorm.com/2018/09/signs-of-shift-the-number-of-global-earthquakes-over-the-last-30-days-is-over-50-above-normal/

En de rijke “elite” wordt steeds banger voor de Event:

https://deusnexus.wordpress.com/2018/07/27/do-wealthy-elite-fear-the-event/

Door de hele Melkweg, in de buurt van onze ster, de Zon, en binnen ons zonnestelsel, nemen de Galactische Confederatie-vloten hun posities in voor de laatste bevrijding:

http://www.discerningthemystery.com/2018/09/did-hundreds-of-ufos-just-portal-into.html

Helaas zijn de duistere machten meesters in bedrog, en waren ze sinds de Archon-invasie van 1996 tot zeer recent in staat om abnormaal plasma vanuit de Galactische halo in de rand van het Melkwegstelsel door plasma-filamenten (tunnels van Set) te leiden naar de implantaten van wezens binnen ons Zonnestelsel. Dit was een van de belangrijkste redenen voor veel vertragingen en een van de belangrijkste redenen waarom veel dingen fout gingen:

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2044260/Better-connected-Huge-cosmic-filament-link-galaxy-rest-Universe.html

Dit probleem is onlangs opgelost en de zaken zullen nu sneller gaan verlopen.

Wat nu overblijft zijn plasma-topletbommen dicht bij het oppervlak van de planeet Aarde, resten van plasma-Yaldabaoth-kop en overblijfselen van veel kleinere plasmoïde entiteiten, in het bijzonder spinachtige plasmoïde entiteiten die overeenstemmen met steden van menselijke oppervlaktepopulatie.

Spinachtige plasmoïde entiteiten zijn energetisch verbonden met kastelen, paleizen en leiders van de Zwarte Adel (Black Nobility):

https://www.geni.com/projects/Black-Nobility-Family-Heads/45989

Veel kastelen van de Zwarte Adel hebben enorme kelders en enorme ondergrondse tunnelnetwerken dicht onder de oppervlakte die worden gebruikt als centra voor kindermishandeling.

Ze gebruiken de Khazariaanse negatieve vortex, die zich tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee bevindt, om faciliteiten te bouwen voor het oogsten van Adrenochrome (waarschuwing, grafisch materiaal):

https://www.zerohedge.com/news/2018-09-16/us-diplomats-involved-trafficking-human-blood-and-pathogens-secret-military-program

http://humansarefree.com/2018/09/the-horrible-truth-about-drug-called.html

De door de Chimera en Archon gecontroleerde groep Negatieve Militaren houdt nog steeds veel buitenaardsen gevangen in extreem zware omstandigheden, waardoor één aspect van de quarantaine-aarde wordt afgedwongen:

https://www.exopolitics.org/extraterrestrials-interrogated-tortured-in-secret-underground-space-prisons/

De families van de Archon Zwarte Adel gebruiken Trump om het publiek kunstmatig te polariseren in het links / rechts-paradigma en om ze weg te houden van de echte oorzaak van het probleem:

https://www.wanttoknow.info/g/donald-trump-polarizer

Trump wordt gedeeltelijk gecontroleerd door zijn Jezuïeten / SMOM / Gaetani-tussenpersonen:

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/09/02/trump/

Gedeeltelijk luistert hij (zelden) ook naar begeleiding van de Positieve Militaire Inlichtingendiensten, en de Positieve Militaire Inlichtingendiensten strijken tactisch over zijn ego door de aanbidding van Trump in alternatieve media aan te moedigen via QAnon en andere alternatieve kanalen, in tegenstelling tot de kritiek op Trump in de door Rothschild gecontroleerde Main Stream Media (MSM). Dit maakt Trump meer bereid om de suggesties van Positieve Militare Inlichtingendiensten op te volgen.

Het links / rechts-paradigma is kunstmatig. Beide partijen worden bestuurd door de duistere krachten. Zoals ik jaren geleden al zei, de Zwarte Adel-families en de Jezuïeten zetten de Rothschild- en Rockefeller-facties buiten spel om de overgang zo intact mogelijk te kunnen overleven, en de huidige politieke scheidslijn dient precies dat doel.

Politiek links (door Rothschild bestuurd) is eerder geneigd tot het libertarische Luciferianisme dat is gebaseerd op het diep occulte misverstand over het gebruik van de vrije wil (Thelema), die zij interpreteren als de toestemming om te doen wat ze willen voor egoïstische doeleinden. Luciferianen zijn de verstotenen van mysteriescholen die de initiatieproeven niet hebben doorstaan.

Politiek rechts (Vaticaan gecontroleerd) is eerder geneigd tot satanisme, wat occult de duisternis aanbidt als een principe. Ze geloven in de vrije wil als een offer voor die duisternis.

Er is een briljant plan van de Lichtkrachten om dit alles te beëindigen, en ze hebben eind januari 2018 gevraagd om absolute radiostilte over dat Plan.

Dat verzoek werd eind augustus voor het eerst niet geëerbiedigd toen QAnon informatie lekte over het hacken van de spionagesatellieten (Operation Keyhole). Daarna heeft David Wilcock in zijn laatste artikel een paar broodkruimels over het Plan vrijgegeven, maar gelukkig niets significants. De Lichtkrachten hebben meegedeeld dat ze het enthousiasme begrijpen dat ontstaat wanneer belangrijke operaties worden voltooid, maar het is pas voorbij als het voorbij is en we moeten allemaal absolute stilte behouden over de operaties van de Lichtkrachten die bezig zijn.

Deze nachtmerrie is snel voorbij.

Overwinning van het licht!

Cobra.

Vertaling en bewerking FrankW

Bron
http://2012portal.blogspot.com/2018/09/situation-update.html/

Gerelateerd
# https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2018/09/25/cobras-update-voor-de-resistance-movement-en-de-galactische-alliantie-21-en-24-september-2018/

Advertenties

Khazariaanse maffia zoekt Chinese bescherming terwijl militaire tribunalen opdoemen, door Benjamin Fulford, 24 september 2018.

Khazariaanse maffia zoekt Chinese bescherming terwijl militaire tribunalen opdoemen, door Benjamin Fulford, 24 september 2018.

De satan aanbiddende Khazariaanse maffia voelt een razende angst terwijl de militaire tribunalen opdoemen. Als een gevolg hiervan bieden ze de wereld (alsof het aan hun is om die weg te geven) aan China aan in ruil voor bescherming, volgens de Gnostische Illuminatie en Aziatische geheime genootschappen. Ter aanvulling hierop, dreigen ze met het ontketenen van pandemieën, het opblazen van de Yellowstone Krater, het ontketenen van een enorme EMP aanval en het veroorzaken van andere verminking in een futiele poging (want deze pogingen zullen worden geneutraliseerd) om henzelf door middel van chantage buiten bereik te brengen van lang uitgestelde gerechtigheid. Ook, voeren ze een dwaze en breeduit bespotte smaadcampagne om zo de afspraak van Brett Kavanaugh met het Hooggerechtshof te saboteren.

Pentagon bronnen zeggen dat ze “de dreiging van 9/11 declassering gebruikten welke binnenkort misschien plaats vindt om George Bush Jr. te dwingen openlijk Kavanaugh te steunen wiens confirmatie militaire tribunalen zal ontketenen.” Bedenk dat Kavanaugh zei tijdens zijn confirmatie verhoren dat de V.S. sinds kort na 9/11 onder militaire wetgeving is geweest en dat als gevolg hiervan militaire tribunalen zouden kunnen proberen zelfs burgers ter dood te veroordelen, die schuldig zijn aan verraad.

Ter aanvulling hierop zeggen de bronnen dat “vanwege de bemoeienissen van de Joodse maffia tijdens de verkiezing van 2016, welke Hillary Clinton steunden, Trump misschien FISA declassering hefboomwerking gebruikt om het Verenigd Koninkrijk (Groot Brittannië) en Australië te dwingen Zionisten en Israëliërs te zuiveren uit posities van invloed.
De schurkenstaat Israël heeft op zijn beurt geprobeerd om Russische en Chinese bescherming te zoeken terwijl het de controle over de Verenigde Staten verliest. Echter dit keert zich enorm tegen hen. Hier is de militaire analyse van het leger van de V.S. over waar deze pogingen toe leiden.
Ten eerste, als reactie op de recente Israëlische stunt om Syrië voor de gek te houden om een Russisch vliegtuig neer te schieten in weer een andere wanhopige poging om een Derde Wereldoorlog te beginnen: “Een boze [Russische President Vladimir] Poetin en de Russische Orthodoxe Kerk hebben misschien een heilige oorlog verklaard tegen de anti-goy Joodse factie en stelt misschien een niet vliegen zone in boven Israël totdat het de Golanhoogten terug geeft aan Syrië, de strijd om Gaza opheft, atoomwapens weg doet en de West Bank, Oost Jerusalem en alle gestolen land teruggeeft aan Palestina en Libanon.”
Ten tweede, “Met China in controle over de Haifa Haven en infrastructurele projecten in Israël, verbannen de BRICS naties misschien deze schurken staat uit het kwantum financiële systeem en [V.S. President Donald] Trump gaat misschien akkoord met een VN wapenembargo en een lucht-zee blokkade.”
Met dit alles en meer gaande is het niet verwonderlijk dat de Zwitserse tak van de Rothschild familie, de BIS en de Elders of Zion vorige week een vertegenwoordiger stuurden naar Japan om te onderhandelen over overgave met de White Dragon Society (WDS). De onderhandelaar (wie we de BIS man noemen) zei dat de bankiersfamilies ongerust waren over een chaotische situatie, massa executies burgeroorlog en andere onrust zoals werd gezien tijdens de Franse en Russische Revoluties. Met andere woorden de BIS man zei dat de bankiersfamilies bereid zijn zich over te geven als plannen voor een makkelijke transitie naar een beter systeem voor de planeet op hun plaats zijn gezet zijn en guillotines niet op het menu staan.
Het is ook mogelijk te bevestigen, door recente publieke verklaringen van de BIS, dat zij erkennen dat hun huidige systeem van het printen van geld uit het niets en verspreiden hiervan via aan elkaar verbonden insiders, disfunctioneel wordt en de richting op gaat van een catastrofale instorting. Om het te zeggen in de woorden van de BIS, “hun hoofd staat in brand en hun voeten bevriezen.” Dit kan vertaald worden als dat de super rijken te super rijk worden en dat de rest van de wereldbevolking lijdt.
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1809_ontherecord.htm
De WDS herhaalde zijn standpunt dat een jubelfeest het enige antwoord is. In het bijzonder een globale financiële reset zou inclusief een eenmalige vrijstelling van alle schulden moeten zijn, publiek en privé en een teruggave van alle tegoeden die illegaal in beslag werden genomen door middel van fiat financiering. Het eindresultaat zou zijn dat iedereen op aarde er van verzekerd is dat hij zijn eigen huis bezit en geen schulden heeft. Dit zou een eenmalige gebeurtenis zijn, dus na dit jubelfeest, zal iemand die zijn huis verkoopt om drugs te kopen en als dakloze eindigt niet worden vrij gekocht.
De WDS stelde ook voor om een bureau voor toekomstplanning op te zetten om zo een multi-biljoen-dollar campagne te coördineren voor het beëindigen van armoede en een einde te maken aan de vernietiging van het milieu en op een verantwoordelijke manier technologie vrijgeven—in het bijzonder techniek die onsterfelijkheid mogelijk maakt, beschikbaar voor degenen die dit wensen.
De WDS zei verder dat zij het behouden van de bestaande Koninklijke families als symbolen van continuïteit ondersteunt, terwijl het dagelijkse management wordt overgelaten aan meritocraten als het Pentagon, het Vaticaan, de Chinese Communistische Partij, het nieuw op te richten bureau voor toekomstplanning enz. Met andere woorden alle goed functionerende onderdeeltjes van het oude systeem worden in tact gelaten en hervormd in de naam van continuïteit en een soepele transitie. Het werkelijke leven, op Internet gebaseerde democratie zou ook worden ondersteund, stelt het WDS voor.
Het hele proces zou kunnen beginnen met publiekelijke onthulling van het werkelijke verhaal over de planeet om het publiek voor te bereiden voor de transitie, zei het WDS.
De BIS vertegenwoordiger was voor deze voorstellen en beloofde om ze mee te nemen naar “de mensen in Zug, Zwitserland.”
Hij verschafte ook wat inzicht in de geest van de “gnomes van Zurich,” opmerkend dat ze communiceerden door middel van “rekenkundige symbolen.” Als dat het geval is, dan zouden ze de volgende vergelijking die waarheid zal worden, eens moeten overwegen. Als ze niet akkoord gaan met een transitie dan: Zug+BIS+Zionisme=0.
De NSA gelooft nu dat Evelyn de Rothschild het hoofd is van de Rothschild clan en niet Nathaniel, wat voorheen werd gezegd tegen ons door de CIA. Ze zeggen ook dat hun laatste geheime informatie er op wijst dat de Rothschilds van plan zijn om de controle over Japan aan te bieden aan de Chinezen in ruil voor bescherming. Dit proces zou beginnen met de onttroning in april van kroonprins Naruhito als Keizer van Japan, omdat dit de troon in handen zou geven van een Rothschild poppetje met geen enkel keizerlijk bloed, zeggen de NSA bronnen.
De WDS en vertegenwoordigers van een Aziatisch geheim genootschap bespraken deze zaak recentelijk en kwamen overeen dat de Japanse bevolking de waarheid verteld moet worden over hun keizerlijke familie en dat een commissie van experts zou moeten besluiten in samenspraak met het Japanse publiek wat te doen met de Chrysanten Troon.
De Vaticaanse P2 lodge heeft ook een publieke goedkeuring geuit over China. Dit kwam in de vorm van de Vaticaanse overeenkomst om de Chinese regering zeggenschap te geven over de selectie van Katholieke bisschoppen in China. Het kwam ook in de vorm van de Italiaanse regering die de eerste is in de G7 die aankondigt dat ze zouden willen deelnemen in het door China geleidde One Belt, One Road (Een Gordel, Een Weg) ontwikkelingsproject.
Het is ook de moeite waard om je op dit punt een aantal tweets te herinneren, welke werden uitgebracht in 2016 door een “Barones de Rothschild.”
Bss De Rothschild @BssDeRothschild: “Jammer voor vreugdeloosheid in 2017, IMPEACHMENT zal jullie beroven van jullie kleine door Rusland gehackte ‘verkiezingszege.’”…
Bss De Rothschild @BssDeRothschild: “Na een Trump/Poetin/Iran/China/NK Nucleaire oorlog, zal de wereld terugkeren naar het Globalistische ideaal veiligheid aanbieden via Europa.”…
Duidelijk is dat de Rothschilds en andere P2 types naar China rennen voor bescherming nu hun Derde Wereldoorlog en “Russiagate” oplichterij falen. Echter, de Chinezen zijn zich volledig bewust dat de Khazarianen hen alles zullen vertellen wat ze maar willen horen, alleen om hen een mes in de rug te steken bij de eerste gelegenheid die zich voor doet.
Ze weten ook dat de zelfde mensen die hun kont likken nu degenen zijn die hen vernederden tijdens de Opium Oorlogen. Zoals we hierboven zagen, hebben de Chinezen onopvallend de infrastructuur van Israël gegrepen en werken ze samen met de Russen en het leger van de V.S. om de Zionisten te dwingen een einde te maken aan alle problemen die ze maken.
De Khazarianen verliezen ook een van hun laatste bastions van macht—controle over de belangrijke Internet bedrijven. Zoals het Pentagon het stelt: “Het is tijd voor de hamer, als Grote Tech bedrijven misschien het onderwerp zijn voor DOJ antitrust acties en uit elkaar worden gehaald samen met zware geldboetes van de EU.”
We zouden het verslag van deze week graag besluiten door een e-mail te sturen van een veteranen criminele onderzoeker die een vriend is van voormalig CIA directeur Robert David Steele. Onder andere maakt deze onderzoeker het duidelijk waarom de Khazariaanse bende Kavanaugh’s afspraak vertraagt:
“De reden dat links (de cabal) probeert de bekrachtiging van Kavanaugh’s aanklager [Christine Ford] te vertragen is om zo een enorme black-out in het Oosten te veroorzaken door gebruik te maken van het smart grid en hun door Israël verschafte Stuxnet-afgeleide software dat nu in alle machtige bedrijfscomputers zit. Of totdat ze een belangrijke oorlog in Syrië en Iran kunnen ontketenen en misschien zelfs een nucleaire uitwisseling met de Russische Federatie.”
“Ik heb misschien ongelijk over dit alles maar de belangrijkste media redacteuren zullen snel van kant verwisselen en in zee gaan met wie ze denken dat de nieuwe winnaar is, omdat hun voormalige meesters op adequate manier uit de macht zijn gezet. Ze voelen loyaliteit voor niemand maar zijn kontenlikkers voor het grote geld en veel macht.”
“Tussen twee haakjes, Ik weet nogal wat over de verborgen geheime geschiedenis van de Minnesota Wetterling moordenaar en de Johnny Gosch kidnapping. Het houdt allemaal verband met de CIA, FBI, internationale pedofiele-satanische netwerk, Bronfmans, GHWB, Witte Huis page boys, Barney Frank, Craig Spence enz. Het is een verhaal over FBI betrokkenheid, slachtoffer familie betrokkenheid en volledige cover-up. Het heeft banden met Omaha, Franklin Credit, oneerlijke FBI, CIA Finders, Jordan, Minnesota’s pedofielen probleem en Minnesota’s Procureur Generaal Skip Humphrey (Senator Hubert Humphrey’s oneerlijke zoon). We ondervroegen een kerngetuige samen hierover, jaren geleden.”
Oorspronkelijke bron: Antimatrix.org
Vertaling: Lia

Suzy Ward channelt Matthew Ward, 18 augustus 2018.

Suzy Ward channelt Matthew Ward, 18 augustus 2018.

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew.

De meeste van uw vragen en opmerkingen gaan over de besloten ontmoeting tussen de president van de Verenigde Staten, Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin, dus laten we hiermee beginnen. De bijeenkomst moest privé zijn, waarbij alleen hun vertalers aanwezig waren, omdat de aard van de meest essentiële informatie waarover ze spraken geheimhouding vereiste. Het is wat leden van buitenaardse speciale krachten in inlichtingendiensten ons hebben verteld: Rusland heeft ontelbare computerbestanden en opgenomen telefoontjes die het bewijs zijn van Illuminatie-misdaden tegen de menselijkheid.

Deze bewijsvergaring was cruciaal omdat Poetin, een van de krachtigste en goed geïnformeerde personen in jouw wereld, de groep achter de schermen aan het werk zet om de schuldigen te arresteren en te vervolgen. Naast de twee presidenten zijn andere invloedrijke personen in regeringen en economische, juridische, zakelijke, militaire, religieuze en mediasectoren betrokken bij deze enorme onderneming; en totdat alle dominostenen op hun plaats zijn, kan het belangrijkste aspect van het gesprek van Poetin en Trump tijdens de bijeenkomst in Helsinki niet openbaar worden gemaakt.

De top van de Illuminatie voelde echter dat er iets aan de hand was. Oorspronkelijk waren hun beschuldigingen tegen Poetin en Rusland, door de herrie die werd veroorzaakt door Illuminatie-volgelingen, wraak voor zijn herhaalde weigering om met hen samen te werken. Nu, het belasteren van hem en zijn land was een zaak van urgentie. "Russische inmenging in de verkiezing van de Verenigde Staten 2016" en "het creëren van verdeeldheid onder de kiezers via sociale media" is geëscaleerd tot "Rusland zal proberen verkiezingen in alle democratische landen te manipuleren", "Poetin heeft een cyberspaceoorlog gevoerd", en "Rusland kan elektriciteitsnetten afsluiten en chaos creëren. "

Het doel van deze versterkte anti-Rusland propaganda is om de bevolking ervan te overtuigen dat niets dat uit dat land komt te vertrouwen is, niets dat Poetin zegt kan worden geloofd, zodat wanneer het bovengenoemde bewijsmateriaal naar voren komt, het zal worden verdisconteerd. Die reactie is waarschijnlijk en dat geldt ook voor de heftige ontkenningen van de Illuminatie, maar uiteindelijk zullen de waarheid en gerechtigheid zegevieren. Als je hebt gehoord of gelezen over de mogelijkheid van arrestaties en aanklachten, wees kritisch – sommige van die informatie is juist, andere niet, en waar de Illuminatie de media controleren, wordt de juiste melding gerapporteerd als ‘samenzweringstheorie’.

De steeds stijgende vibraties ondersteunen de gezamenlijke inspanning om hun lange regeerperiode van misleiding en wereldcontrole te beëindigen door middel van hun kwaadwillige internationale imperium. Wanneer dat rijk echter slechts stof en puin is geworden, zullen de gevolgen van zijn economische verwoesting en maatschappelijke manipulatie voor veel mensen blijven bestaan, en vele anderen zullen nog steeds onderdrukt worden door tirannieke regimes. Jullie missie als lichtwerkers blijft vitaal! Door de liefde-licht-energie in jullie gedachten, gevoelens en daden vooruit te zenden en de aarde te visualiseren die ondergedompeld is in gouden licht, zal de dag versnellen waarop alle mensen zich kunnen verheugen in vrijheid en delen in de overvloed van de wereld.

Nu dan, wij willen altijd jullie interesses in wereldgebeurtenissen bespreken, en dit doen in de context van universele wetten en planetaire en persoonlijke ascensie dat jullie bewuste gewaarzijn verhoogt. Het doel van onze berichten is ook om verlichting te bieden over andere zaken die even belangrijk voor jullie zijn om te weten, en we verwelkomen alle opmerkingen en vragen van spirituele aard.

"Ik snap dat ik een ziel ben met het lichaam van een persoon, en niet andersom. Het probleem is dat ik niet precies weet wat een ziel is of doet of waar het vandaan komt. De paar mensen met wie ik kan praten over de metafysica, lijken het ook niet te weten. Wat kan Matthew ons vertellen over de mysterieuze ziel?"

We zullen ons best doen om dit "mysterie" op te helderen. De ziel komt van de Schepper / Creatie-Schepper, de Bron van alles wat bestaat; Creatie, het "product" van de creërende actie. Voor de eenvoud zeggen we Schepper, en andere benamingen voor het Ultieme Kosmische Wezen omvatten De Totaliteit, Alles Dat Is, Ik BEN en De Eenheid Van Alles. De meeste mensen schrijven deze alomvattende termen toe aan God, ongeacht de naam die religies de Ziel gegeven hebben die het Opperwezen in dit Universum is, omdat religies beweren dat Hij en Schepper één en dezelfde zijn en jouw wetenschap geen onderscheid maakt tussen dit Universum en de kosmos, die momenteel zeven Universums van onschatbare grootte bevat.

We weten niet wat er bestond voorafgaand aan de eerste expressie van de Schepper Zelf, waarnaar vaak wordt verwezen en, zoals ons verteld, ten onrechte, als de "Big Bang". De uitdrukking was de stille vrijlating van de meest krachtige kracht in de kosmos , de pure Liefdeslicht-essentie van de Schepper. Deze oneindige, onverwoestbare Goddelijke energie die kosmisch bewustzijn of Scheppergeest omvat, is het begin en de samenstelling van elke ziel in de hele kosmos.

Op een gegeven moment heeft de Schepper zielen begiftigd met de gave van de vrije wil en het inherente manifesterende vermogen ervan. Dat is de basis van het leven in dit Universum, waar zielen worden gemanifesteerd door God, de ziel die door de Schepper is uitgekozen om de heerser van dit Universum te zijn, door middel van Zijn mede-scheppende krachten met de Schepper. God gebruikt Schepper energie om zijn ideeën tot bloei te brengen; en, als microkosmos van God, heeft elke ziel binnen Zijn universele Familie verhoudingsgewijs dezelfde mede-scheppende vermogens als Hij.

De ziel kan leven in een fysiek of een etherisch lichaam of als een vormloze vrije geest, die zijn begin onthoudt en zijn levensmissie kent. Wanneer een ziel een fysiek leven kiest, afhankelijk van de evolutionaire status van zijn bewustzijn, kan de keuze een menselijk lichaam zijn of een ander verschijnsel van een geïncarneerde beschaving, een dier of plantensoort, een planeet, een zon of een ander astraal lichaam. In welke vorm en waar ook in dit universum een ziel kiest om te zijn, altijd is het een ongeschonden, onafhankelijk eeuwig wezen tegelijkertijd is het energetisch onlosmakelijk verbonden met God en Schepper en alle andere zielen in de hele kosmos.

Laten we dit nu naar de aarde brengen, de huidige naam van de planeet die werd uitgekozen als belichaming van de ziel genaamd Gaia. Zij is de levensbron van alles wat er op en in haar lichaam bestaat, en elke ziel die daarbinnen incarneert is de levenskracht van zijn personages die het mede creëert voor de diversiteit van fysiek ervaren. Wanneer een ziel een persoon voortbrengt, wordt die ziel een "cumulatieve" of "ouderlijke" ziel en is alle kennis die door elke persoon in de stamboom wordt verkregen beschikbaar voor alle anderen. Wanneer personagezielen nageslacht voortbrengen, worden ze cumulatieve zielen, en naarmate deze ‘familie’ blijft toenemen, breidt de opslagplaats van wijsheid, kennis en ervaring waarmee elk nieuw personage begiftigd wordt zich dienovereenkomstig uit.

We zeggen cumulatieve ziel om de opeenhoping van personages in de afstamming aan te geven, maar wat zich eigenlijk verzamelt, zijn stukjes en beetjes kennis die vanaf het begin onthouden zijn. Die kennis bevindt zich in elke ziel, maar dat alles is vergeten door het personage, zodat hij of zij kan handelen naar vrije wil en manifesterende keuzes.

Maar dat betekent niet dat de ziel zijn nageslacht aan zij lot overlaat! Elk personage heeft toegang tot alles in het familie archief, het collectieve bewustzijn van de beschaving van de aarde, het massabewustzijn van dit Universum en kosmisch bewustzijn; het is dus niet een kwestie van opnieuw leren, maar veeleer herinneren van wat bekend is op zielsniveau en die kennis toepassen op het fysieke leven. Bovendien geeft de ziel haar personage een uitstekend begeleidingssysteem: geweten, grenzeloze capaciteit om lief te hebben, een gevoel van eer, overlevingsinstinct, intuïtie, inspiratie, aspiratie, creativiteit – alle uitingen van de kunsten komen van de ziel – en het vermogen om te communiceren telepathisch en andere "paranormale" activiteiten uit te voeren. Het aanboren van de informatiebronnen hangt af van het bewustzijnsniveau van een personage en voordeel halen uit het begeleidingssysteem hangt af van vrije wilskeuze.

Wanneer dezelfde zielen ervoor kiezen om vele levens samen te hebben, kunnen ze een zielencluster worden genoemd, en deze variëren aanzienlijk in aantal. Als een cluster tot vele duizenden zielen is gegroeid, delen er maar weinigen een specifiek leven. Elke ziel die dat doet, maakt een contract voor zijn rol – ouder, kind, grootouder, broer of zus, ander familielid, echtgenoot, leraar, werkgever, vriend, zakencollega, concurrent, tegenstander. De verschillende generaties kunnen gemakkelijk op elkaar worden afgestemd omdat zielen zich in het tijdloze continuüm bevinden, waar alle levens tegelijkertijd plaatsvinden en de collectieve contracten de overeenkomst voor de geboorte van de groep worden. De overeenkomsten worden gemaakt met Onvoorwaardelijke Liefde en zijn ontworpen met groeimogelijkheden – karmische lessen – voor elke deelnemer.

De ziel wordt niet geschaad als haar lichaam wordt geteisterd of verwoest door ziekte, noch wordt een ziel nadelig beïnvloed door abortus. De ziel in de rol van de vrouw in de overeenkomst heeft mogelijk gekozen om het scala aan begeleidende emoties te ervaren; en met volledig bewustzijn van die keuze, kan een ziel de foetus binnengaan, dan vertrekken en komt er een andere ziel binnen zodat beide dezelfde sensaties kunnen voelen die de vrouw doet – die korte blootstelling kan zowel de twee zielen dienen als een fysiek leven van het ervaren van die emoties.

Er is nog een belangrijk aspect over zielen. Hoewel God gewoonlijk wordt aangeduid als "Hij", is God tweeslachtig, de perfecte balans tussen vrouwelijke en mannelijke energieën. Alle andere zielen hebben ook beide energieën, maar de ene energie, mannelijk of vrouwelijk, is dominanter gedurende het proces van het voortgaan naar tweeslachtigheid – bijvoorbeeld, Gaia is overwegend vrouwelijk en de ziel die belichaamd is in de planeet genaamd Mars is overwegend mannelijk.

Personages hebben dezelfde energieën in zeer uiteenlopende mate, maar in tegenstelling tot zielen hebben lichamen geslachten en seksuele geaardheid, en die worden door de ziel gekozen in overeenstemming met wat ze tijdens het leven wil ervaren. Dat kan zijn als een heteroseksuele man met de overwegend vrouwelijke energie die zich leent voor een zachte, doordachte aard en het leven van de ziel in evenwicht brengt als een assertieve, agressieve man of vrouw. Het kan een vrouw zijn in een mentale en emotionele make-up die wordt geboren in een mannelijk lichaam – jullie noemen personen die deze mismatch-transgenders (verkeerde combinatie) corrigeren – of een leven waarin homoseksualiteit de keuze is van de ziel voor natuurlijke seksuele make-up. Het doel van elke ziel in elk fysiek leven is om een evenwichtige ervaring te bereiken, en ongeacht het aantal belichamingen dat een ziel kan hebben, en dat kunnen er honderden of duizenden zijn.

Tussen incarnaties door leven de personages van zielen in een geestenwereld in een etherisch lichaam, dat geen voortplantingsorganen of seksuele gewaarwordingen heeft. En sommige zielen zijn zo sterk geëvolueerd dat ontelbare aantallen leven als een collectief in een vormloze staat van groepsbewustzijn waarin er een perfecte balans en harmonie is, een staat van gelukzaligheid voorbij jullie verbeelding, of beter gezegd, buiten jullie huidige bewustzijnsniveau.

Als onze uitleg over de ziel nog steeds "mysterieus" blijft, dan is dat onze uitleg die misschien wat overweldigend is. De realiteit kan eenvoudig worden samengevat: met behulp van de perfecte Liefdeslicht-energie van de Schepper, maakte God het magnifieke, goddelijke, onsterfelijke wezen dat jij bent: een ziel.

Is er een eindig aantal zielen in de collectieve bank van zielen die mens zullen worden en gewoon hergebruikt of steeds opnieuw reïncarneren … of zijn sommige van de baby’s die worden geboren nieuw gecreëerd voor deze aarde en hebben zij een eerste incarnatie bij hun geboorte?

Er is geen eindig aantal zielen in dit Universum, en dat zou ook nooit kunnen gebeuren, maar dit is niet te wijten aan hergebruik of reïncarnatie – iemand die is overgegaan van een leven op aarde komt niet terug als dezelfde persoon in een nieuw lichaam. [Het
bericht van 3 februari 2014 (*) bevat hierover een uitgebreide uitleg.] Absoluut baby’s zijn "nieuw gecreëerd" om op aarde te worden geboren! Hoewel het de "eerste incarnatie" van de ziel zou kunnen zijn – is het de eerste keer als een "cumulatieve" of "ouderlijke" ziel – het is de enige incarnatie van deze nieuwe kleine persoon of personage. De ‘ouder’-ziel zal andere incarnaties hebben en zo ook de ziel die zojuist belichaamd is; elk fysiek leven is het ‘eerste en enige’ voor elk personage-nageslacht van een ziel.

Laten ons hier reageren op de vraag van een andere lezer. Naarmate een baby groeit en persoonlijkheidskenmerken en vermogens naar voren komen die vergelijkbaar zijn met die van een overleden familielid, speelt genetische erfelijkheid wel een rol, maar het volgen van de voetstappen van dat familielid kan de keuze van de ziel zijn in de overeenkomst (contract) voorafgaand aan de geboorte. Of naarmate de jaren verstrijken, kan het kind andere vermogens en kenmerken ontwikkelen en andere interesses nastreven. Terwijl elke ziel binnenkomt met de overvloed aan kennis waarover we spraken in onze ‘ziel’-verklaring, wordt dit alles door goddelijk ontwerp snel vergeten zodat het kind kan groeien in overeenstemming met zijn of haar eigen ideeën, keuzes en doelen.

"Is er een manier voor een 3D-brein om de relatie tussen de ziel en de persoon te begrijpen en hoe het kan zijn dat elke persoon steeds onafhankelijk blijft bestaan? Betekent dit dat een persona (in de tijd?) een ziel wordt?"

Laten we eerst zeggen dat het brein een computer is. Alle ingevoerde gegevens – alles wat de persoon tot nu toe heeft ervaren, samen met alle verworven leerervaringen en gedachten – worden opgeslagen in de geheugenbank van de hersenen. Wanneer de behoefte zich voordoet om die gegevens op te halen, krijgt de ziel toegang tot informatie die relevant is voor de betreffende situatie, zodat de persoon cognitief kan handelen of reageren.

Niettemin, is het vermogen van een derde dichtheidbrein om gegevens te accepteren echter beperkt – informatie moet passen in het geloofssysteem van de persoon of het vermogen om het zich voor te stellen – en in de beschaving van de Aarde overtreft de relatie tussen de ziel en de persoon, of personage de grenzen van de hersenen. Daarom zijn er geen gegevens beschikbaar voor het verstand om de meerdere levens van de eeuwige zielen tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar te ontdekken en te begrijpen, maar zijn toch onafscheidelijk energetisch verbonden.

Uit andere informatie in onze boodschap, weten jullie dat een persoon niet na verloop van tijd een ziel wordt – elke persoonlijkheid is doorheen de eeuwigheid een ziel.

Geliefde zusters en broeders, wij ondersteunen jullie met Onvoorwaardelijke Liefde terwijl jullie de Aardse leden van onze universele familie helpen te ontwaken in het gewaarzijn van hun multidimensionale godzelven.

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward

Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

(*) http://wakkeremensen.blogspot.com/2014/02/boodschappen-van-matthew-via-suzy-ward.html/

Bron: http://wakkeremensen.blogspot.com/2018/08/suzy-ward-channeld-matthew-ward-18.html/

Lees andere interessante artikelen van WakkereMensen op http://wakkeremensen.blogspot.com/

Jordan Sather over het boek “Bloodlines of the Illuminati”, door Fritz Springmeier uit 1995.

Jordan Sather over het boek "Bloodlines of the Illuminati", door Fritz Springmeier uit 1995.

Jordan Sather vraagt zich in zijn Facebook-bericht van 11 augustus 2018 af waarom de CIA een boek van Fritz Springmeier uit 1995, dat "Bloodlines of the Illuminati" heet, op hun website heeft geupload.

Hij geeft aan dat het er op lijkt dat zij de waarheid duidelijk in het zicht zetten, of zoiets.

"Bloodlines of the Illuminati" is Engelstalig, telt 292 pagina’s en is als pdf te downloaden via de link hieronder.

*****

Why does the CIA have a 1995 book by Fritz Springmeier called “Bloodlines of the Illuminati” uploaded to their website?

It’s like they’re putting the truth in plain sight, or something.

https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/FC/FC2F5371043C48FDD95AEDE7B8A49624_Springmeier.-.Bloodlines.of.the.Illuminati.R.pdf

Bron: https://facebook.com/story.php?story_fbid=10211479132365360&id=1574974386

Geheime genootschappen, geheime diensten en religies: het huidige machtsevenwicht, door Benjamin Fulford, 6 augustus 2018.

Geheime genootschappen, geheime diensten en religies: het huidige machtsevenwicht, door Benjamin Fulford, 6 augustus 2018.

Opmerking voor de lezers: Dit is de tweede van drie kant-en-klare verslagen terwijl we onze zomer digitale detox voortzetten.

De geheime oorlog tegen de planeet Aarde is geïntensiveerd en bezig een soort van climax te worden. Om die reden is het – voordat de herfstgevechten beginnen – een goed moment om naar enkele van ’s werelds belangrijkste geheime genootschappen en regeringen, religies en agenda’s te kijken waarmee ze verbonden zijn.

Het eerste dat mensen moeten begrijpen, als ze naar deze kwestie kijken, is dat in de echte wereld spionageagentschappen, geheime genootschappen en strijdkrachten onder de jurisdictie van de religies vallen. De reden hiervoor is dat, hoewel Mao Tse-Tung zei: “Kracht komt uit de loop van een geweer”, het eigenlijk afkomstig is van de persoon die het geweer vasthoudt. Daarom is de strijd om de Aarde eigenlijk een strijd om de harten en geesten van degenen die er werkelijk toe doen tijdens een machtsstrijd – de krijgers.

Laten we beginnen met de Aziatische geheime genootschappen. Over het algemeen is hun mening dat het Westen de planeet lang genoeg heeft gedomineerd en het nu hun beurt is. Aziatische geheime genootschappen zijn echter, net zoals hun westerse tegenhangers, verdeeld in verschillende concurrerende groepen.

De grootste is waarschijnlijk de Hongmen, met 55 miljoen leden, over het algemeen in China gevestigd en daarnaast in Aziatische gemeenschappen over de hele wereld. De Chinese president Xi Jinping is lid van deze groep. Het kan worden beschouwd als een soort combinatie van Kamer van Koophandel en een gangsterbende. Overigens geldt dit ook voor de westerse geheime genootschappen, want iemand die met veel geld en veel macht omgaat heeft bescherming nodig. De Hongmen worden geassocieerd met de Chinese Communistische Partij maar zijn niet hetzelfde. Hun hiërarchie is gebaseerd op meritocratie en niet op bloedlijnen. Er is ook een afgescheiden groep in Taiwan, maar deze verliest invloed en macht als gevolg van slecht leiderschap en bedrog tijdens hun geheime bijeenkomst op 19 maart.

Hongmen

De Hongmen zeggen dat ze een wereldregering willen zodat de mensheid in vrede en welvaart kan leven. Maar vanwege mijn persoonlijke ervaring met hen, zullen ze meer multicultureel moeten worden als ze daarin succesvol willen zijn.

De tweede Aziatische hoofdgroep is de Dragon-familie [Drakenfamilie]. Dit is een groepering van oude koninklijke bloedlijnen met hun netwerken van volgelingen en hun bezit van historisch oud goud. Ze zijn het sterkst in Taiwan, Noord-China en Zuidoost-Azië. Noord-Korea is een van de belangrijkste bolwerken, omdat het land de ware nalatenschap is van de Manchu-dynastie die in China regeerde tijdens de Qing-dynastie (1644-1912). Ze zijn ook sterk in Noord-China, Japan en Mongolië. Zij zijn de erfgenamen van Mongoolse krijgers en elk land waarvan de naam eindigt met “-stan”, zoals Pakistan en Afghanistan, heeft een sterke Mongoolse afkomst. De Dragon-familie heeft nauwe banden met Europese koninklijke families en gelooft ook in een wereldregering, maar zij denken daterfelijke bloedlijnenen constitutionele monarchiën nodig zijn om een dergelijke regering stabiliteit en continuïteit te bieden.

Black Dragon Society

Een andere groepering die meestal zeer krachtig was, is de Black Dragon Society (BSD). Zij zaten achter de keizerlijke Japanse push in de Tweede Wereldoorlog voor een grotere gezamenlijke welvaartssfeer in Oost-Azië. Deze groep dacht dat de Nazi’s de Tweede Wereldoorlog zouden winnen en zouden blijven doorgaan om de Aziatische en niet-blanke rassen tot slaaf te maken en daarna te elimineren zoals Hitler indiceerde in Mein Kampf. De BSD is zeer succesvol in het inhuren van niet-Europese mensen over de hele wereld in hun zoektocht om een einde te maken aan de Europees-Westerse heerschappij. Echter, een Afrikaans-Amerikaanse activist vertelde deze auteur: “We waren allemaal ten gunste van hun doel, behalve dat ze ons vertelden dat we alle Japanners zouden worden en de Japanners moesten gehoorzamen” Er zijn verschillende organisaties die beweren, dat zij de erfgenamen van de Black Dragon Society zijn, maar geen van hen heeft werkelijk echte macht.

Het andere grote Aziatische geheime genootschap is de Blue Dragon en zij zijn de erfgenamen van de Assassins. Zij zijn sterk in Perzië (Iran) en de moslimwereld, vooral bij de Indiase moslims. Ze geloven dat een grote leider, de Mahdi genaamd, voor het einde der tijden tevoorschijn zal komen en de wereld van het kwaad zal verlossen / reinigen. Deze groep werk, hoewel ze een duidelijke leider mist, naar het gemeenschappelijke doel van het bevrijden van de moslimwereld van neokoloniale heersers, met name het Midden-Oosten.
Er zijn andere Aziatische groepen en onderverdelingen, zoals aan de Shinto gelinkte Three Legged Crow, maar dit zijn geen grote spelers in de huidige strijd om de planeet Aarde en zullen zich aansluiten bij degene die als overwinnaar uit de strijd komt.
Laten we nu kijken naar de westerse geheime genootschappen. Omdat er al veel over is geschreven en onze lezers er meer vertrouwd mee zijn, geven we hier slechts een globaal overzicht.

De overkoepelende groep in de westerse samenleving is het christendom. Terwijl westerlingen al millennia met elkaar vechten, hebben ze de neiging zich te verenigen in het aangezicht van een gemeenschappelijke niet-christelijke dreiging. Dit waren traditioneel de moslims, maar tegenwoordig is er een beweging naar een “christelijke alliantie” om de opkomst van Azië te compenseren.

Laten we eerst naar de Scottish Rite Freemasons (Vrijmetselaars) kijken, die beschouwd kunnen worden als de belangrijkste geheime genootschap in de Anglo-Amerikaanse wereld. Ze worden geassocieerd met de Britse koninklijke familie, het Britse rijk, het niet-katholieke christendom. Zij zijn de dominante macht in de Anglo-Amerikaanse wereld, namelijk Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, en achter de schermen werken ze samen met China en Rusland. Ze ondersteunen een grotere rol voor Azië in een gereorganiseerde mondiale architectuur, maar vechten liever tot de dood dan slaven te worden van Aziaten.

De graden van de Vrijmetselarij

De andere grote westerse groep is de P2 Masonic Lodge. Deze groep controleert de 1,5 miljard sterke katholieke kerk en de maffia. Ze zijn ook zeer invloedrijk in het militair-industrieel complex door zijn controle over militaire orders, zoals de Knights of Malta (Orde van Malta), de Teutonic Knights (Duitse Orde), enz. Deze groep heeft in 2013 een soort van staatsgreep ervaren, toen paus Maledict (Benedictus XVI) als satanische pedofiel uit zijn ambt werd gezet. Onder Paus Franciscus, heroriënteert de katholieke kerk zich nu ook vanuit zijn geboorteplaats in Europa naar Afrika en Zuid-Amerika, waar de overgrote meerderheid van zijn volgelingen woont.

Nu komen we bij de meest problematische westerse groep – de Joden en hun geheime meesters, de satan-aanbiddende Khazariaanse-maffia. Het Joodse geheime genootschap, is in zijn ware betekenis gebaseerd op het verhaal, dat na de val van Jeruzalem alle mannelijke erfgenamen van koning David door de Babyloniërs werden vermoord. Daarom begon, om Davids bloedlijn te behouden, zijn geheime dienst zijn vrouwelijke nakomelingen te bewaken. Dit is de oorsprong van de traditie dat je een Joodse moeder moet hebben om als een Jood te worden beschouwd. Deze groep is zeer succesvol geïnfiltreerd in de koninklijke en aristocratische families van Europa. Ze geloven dat ze een door God gegeven geërfd recht hebben om de mensheid te besturen. Hun symbool is de Leeuw van Juda, zoals te zien is in veel familiewapens van Europese vorstenhuizen:
# https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ranulf_le_meschin.svg

De Leeuw van Juda

Haar historische tegenstrevers in het Westen zijn de gnostische Illuminati die hun historische oorsprong hebben in de Griekse wiskundige Pythagoras (570-495 v.Chr.) en zijn geestelijke oorsprong van de overlevenden van Atlantis, een beschaving die, zoals ze zeggen, door een zondvloed 26.000 jaar geleden werd vernietigd. De gnostische Illuminati nemen eeuwenlang genieën op in hun rangen en zijn tegen de bloedlijnregel. Ze beweren achter de Franse, Amerikaanse en Russische Revolutie te zitten en zijn nu bezig met een wereldrevolutie.
Ten slotte wenden we ons tot de Khazar-maffia. Hun historisch verhaal kan worden gelezen door deze link te volgen:
# https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

Veterans Today: De geheime geschiedenis van de Khazariaanse maffia

Hier kunnen we aan toevoegen dat het vroegste historische bewijs van wat nu de Khazariaanse maffia is, de Hyksos zijn, een dierhoedend volk dat in 1650 voor Christus Egypte is binnengevallen. Ze aanbaden een dier met een geitengezicht en een gespleten staart genaamd Baal, wiens beeld hier te zien is:
# https://realgoodhead.bandcamp.com/track/blasphemous-worship-of-baal-demo

Baal

Deze god, samengevoegd met de Egyptische god Seth, is de oorsprong van wat we nu Satan, Moloch, enz. noemen. Zijn aanbidders hebben na 11 september 2001 (9/11) de macht gegrepen in de VS en de westerse wereld. Zij hebben actief gepland om 90% van de mensheid te doden en de rest tot slaaf te maken. Veel vooraanstaande oligarchen zijn lid van deze groep. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gezien in de Moloch-aanbidders die zich elke zomer verzamelen zich bij Bohemian Grove. Hun hoofdkwartier is het Rothschild familiecomplex in Zug – Zwitserland, maar ze hebben veel andere bases. De sleutel tot hun kracht is het kapen van het wereldwijde financiële systeem en het huidige fundament van de wereldwijde schuldslavernij door hun geld “Majick”, wat de fiatgeld is – het creëren van geld uit het niets.

# http://www.franklinterhorst.nl/Bohemian%20Grove.htm
# https://www.ninefornews.nl/wereldelite-bijeen-op-supergeheimzinnige-bohemian-grove/

Bohemian Grove

Uiteindelijk komen we bij de White Dragon Society. De WDS is een losse alliantie, waarvan de leden zijn de Europese koninklijke bloedlijnen, de leiders van de gnostische Illuminati, ordedragers van het militair-industriële establisment, de Russische FSB, de Noord-Koreaanse geheime politie, de Japanse militaire inlichtingendienst, de Aziatische geheime genootschappen en ga zo maar door. Het WDS is gecreëerd als reactie op de Khazariaanse-genocideplannen. Ze zijn ook gealarmeerd door de ongelooflijke incompetentie van degenen die op dit moment op de planeet leven.

Het WDS dringt aan op wereldvrede en een massale campagne – vergelijkbaar met een derde wereldoorlog – om armoede en milieudegradatie onmiddellijk te beëindigen. Ze willen ook dat de geheime technologie (bijvoorbeeld de 6.000 patenten die in de VS om “nationale veiligheidsredenen” geheim worden gehouden) wordt vrijgegeven om een nieuw tijdperk van ongekende welvaart en exponentiële expansie in het universum in te luiden.

De sleutel om dit te doen is door de controle over het wereldwijde financiële systeem uit de handen van de Khazaren te nemen. De herfstoffensief van dit jaar wil dit bereiken en er zal speciale aandacht worden besteed aan de Bank voor Internationale Samenwerking (BIS) en zijn uitlopers zoals de Federal Reserve Board, de Europese Centrale Bank, de Bank of Japan, de Bank of England enzovoorts.

De Europese Centrale Bank

De Khazaren weten dat als de ware omvang van hun misdaden, waaronder mensenoffers, kannibalisme, vergiftiging van voedsel en medicijnen, het aanzetten tot oorlog, enzovoorts zal worden onthuld, ze zullen worden gestraft. Laten we ervoor zorgen dat dit gebeurt.

Benjamin Fulford.

Bron: https://benjaminfulford.net/2018/08/06/secret-societies-secret-services-and-religions-the-current-balance-of-power/

Vertaling en bewerking FrankW zielsvreugde@live.nl

Op herhaling: The Portal: Cobra’s De Verzetsbeweging (Resistance Movement) Update, 6 apri l 2012.

Uit de oude doos…

Op herhaling: The Portal: Cobra’s De Verzetsbeweging (Resistance Movement) Update, 6 april 2012.

Hoewel dit al een wat oudere tekst van Cobra uit 2012 is, blijkt deze nog zeer actueel te zijn gezien de laatste publicaties over de pre-Event toegangsprotocollen die Cobra onlangs op zijn blog heeft geplaatst.
In dit artikel wordt meer informatie gegegeven over de Verzetsbeweging en haar rol in aanloop naar de Event.

Oorsprong

In 1975 rende een zekere geheim agent, met de codenaam Michael, voor zijn leven van Illuminati weg die hem achtervolgde. Hij verzamelde een groep van 12 agenten om hem heen om zichzelf te beschermen. Terwijl ze op de vlucht waren en zich schuilhielden, ontdekten ze een doolhof van tunnels onder het ondergrondse metrosysteem van New York. Ze gingen de tunnels in, verdwenen van de oppervlakte en hergroepeerden zich daar beneden. Zo werd de Organisatie opgericht, met hun hoofd commandocentrum midden onder de metro van New York . Door het enorme spionagenetwerk dat Michael nog steeds op het oppervlak had, hebben ze contact opgenomen met vele agenten die tegen de Illuminati vochten en velen van hen gingen ondergronds en werden lid van de Organisatie.

Hun hoofddoel was om de heerschappij van de Illuminati omver te werpen en geavanceerde technologieën aan de mensheid vrij te geven. Personal computers (pc’s) die we nu kennen, zijn ontwikkeld met behulp van de Organisatie en ik heb persoonlijk een kamer vol met rijen computers gezien zoals ze in hun belangrijkste ondergrondse commandocentrum in 1977 werden ontwikkeld. De organisatie had contact met de positieve beschaving van Agartha die al duizenden jaren in ondergrondse grotten leefde. In 1977 hadden ze al contact met positieve Andromedanen, als het niet eerder was, want ik heb ook een slanke zilveren Andromedaanse sigaarvormige vaartuig in hun ondergrondse hangar gezien.

Begin jaren negentig hadden ze enige invloed om ervoor te zorgen dat het internet werd uitgebreid van het militaire ARPANET naar het publieke domein.

De Illuminati en de niet op de planeet levende duistere krachten (off-planet dark forces) lanceerden in 1996 een offensief om de organisatie te vernietigen waardoor er zware fysieke veldslagen waren in ondergrondse tunnels en grotten die de organisatie bijna verwoestten en Agartha bijna teniet deden.

In deze tijd van nood werd een plan bedacht om dit tegen te gaan. Begin december 1999 hebben de Pleiadiërs contact opgenomen met de Verzetsbeweging (Resistance Movement) op planeet X en waar een massale opstand tegen Illuminati ontbrandde. De Illuminati werd in ongeveer drie weken omver geworpen en die moesten vluchten naar hun bases op Mars en de Maan. In die tijd zijn veel vrijheidsstrijders van de Verzetsbeweging de ondergrondse tunnelsystemen op Aarde binnengegaan om zich bij de Organisatie aan te sluiten in hun strijd tegen de Illuminati hier op Aarde. De twee strijdkrachten werden geïntegreerd en kwamen als één naar voren en worden nu de Verzetsbeweging (Resistance Movement) genoemd.

Hun toegenomen gezamenlijke kracht heeft de gang van zaken veranderd en nu waren de duistere krachten teruggetrokken. In 2000 en 2001 hebben de Illuminati hun bases op Mars en de Maan en elders in het zonnestelsel verloren. Met de hulp van de Pleiadiërs en andere Galactische Confederatie-eenheden werden alle overblijvende Reptiliaanse, Draconische en Reticulan-troepen ook in hetzelfde tijdsbestek uit het zonnestelsel verwijderd. De duistere krachten raakten hierdoor in paniek waardoor ze 9-11 hebben geënsceneerd om hun laatste bolwerk – planeet Aarde – te behouden.

Planeet X
Planeet X is een planeet in het buitenste deel van ons zonnestelsel. Het oppervlak is niet geschikt voor fysiek leven, maar ondergronds is er een enorm systeem van tunnels en bases dat tot 1999 onder controle van de Illuminati stond en daarna in handen is van de Lichtkrachten.

In 2002 hebben de Pleiadiërs mij exacte gegevens gegeven over de kenmerken en de baan van die planeet. Het heeft een rotsachtige binnenkant en een oppervlakte bedekt met bevroren methaanijs, waardoor het een blauwachtige tint krijgt. De diameter is 9400 mijl (15.127 km) en de massa is 0,76 aardemassa’s. De straal (halve baanas) is 70 AU, en de helling is 40 graden.

Planet+X1.jpg

Stelt u zich mijn vreugde en verassing voor toen ik een artikel vond van de Japanse astronoom Patryk Lykawka, die in 2008 verklaarde dat »hypothetische« planeet X uit steen en ijs moet bestaan, de diameter tussen 6200 en 9300 mijl en de massa tussen 0,3 en 0,7 Aarde massa’s zou zijn. De strasl van de baan rond de zon moet tussen 100 en 170 AU zijn en de inclinatie tot 40 graden:

http://allesoversterrenkunde.nl/actueel/artikelen/_detail/gli/het-mysterie-planeet-x/

De belangrijkste reden waarom de astronomen deze planeet officieel nog niet hebben ontdekt, is dat zij door de Cabal worden ‘verteld’ om er niet over te rapporteren.

http://allesoversterrenkunde.nl/actueel/artikelen/_detail/gli/planeet-x-zit-tussen-de-oren/

Ook zijn ze voornamelijk op zoek naar nieuwe planeten in de buurt van de ecliptica rond de zon, maar vanwege de sterk hellende baan is dit niet waar planeet X is te vinden. Omdat het een vrij groot object is, zou het vrij eenvoudig moeten zijn om het te zien, zelfs met grotere amateurtelescopen, als je zou weten waar je moet kijken. En oh trouwens, het is NIET Nibiru en zal NIET op Aarde neerstorten.

De Event
9-11 heeft niet uitgewerkt zoals de Cabal had gepland. In plaats daarvan diende het als een start tot ontwaken waarmee veel mensen zich realiseerden wat er, buiten de propanganda van de massamedia, werkelijk aan de hand is.

Dit nieuwe bewustzijn heeft het gemakkelijker gemaakt voor de Verzetsbeweging om hun plan te verbeteren om de Illuminati op planeet Aarde omver te werpen.

Tot 2003 zijn ze erin geslaagd om alle diepe ondergrondse militaire bases te ontruimen en alleen de bovenste delen van die bases bleven over.

Sindsdien is de Verzetsbeweging geïnfiltreerd in het Illuminati-netwerk met ongeveer 300 van haar agenten, meestal in topposities in de militaire- en inlichtingendiensten. Die agenten zijn niet op te sporen en de Illuminati heeft geen idee wie of waar ze zijn.

In januari en begin februari van dit jaar (2012) heeft de Verzetsbeweging het grootste deel van het goud dat in handen van Illuminati was, in beslag genomen. Dus als je jezelf afvraagt waar het Yamashita-goud is, weet je nu het antwoord. Het ligt niet in de Marianatrog, het is niet in Fort Knox, het is niet in de kelders van particuliere Rothschild-villa’s en -kastelen, het is niet in de kluizen onder luchthaven Kloten, het is niet in kluizen van UBS in Zürich, het is niet onder controle van de Jezuïeten verspreid over kluizen van kleine banken over de hele wereld.
Het bevindt zich in de ondergrondse ruimten van de Verzetsbeweging en na de Event zal het worden teruggegeven aan de mensheid en het zal dienen als een reserve voor een nieuwe munteenheid die overvloed voor iedereen betekent.

Het idee om een plan te bedenken om het Illuminati-netwerk omver te werpen was er sinds de oprichting van Organisatie in 1975. In 1977 sprak ik met de man die dat plan had bedacht. Het document dat Drake rond 1979 zag, was waarschijnlijk een vroege versie van dat plan. Het eerste idee was dat het (Amerikaanse) leger de Illuminati zou overnemen en omver zou werpen onder leiding van de Organisatie en later de Verzetsbeweging.

Vanwege het ontwaken dat na 9-11 plaatsvond, is het oorspronkelijke plan herzien. Nu neemt niemand de planeet Aarde over. De Verzetsbeweging ondersteunt het leger voornamelijk alleen met inlichtingengegevens over de Illuminati en wat logistiek advies, maar zal voornamelijk achter de schermen blijven. Het leger zal het civiele gezag ondersteunen (federale marshalls in de VS en Interpol wereldwijd), dat de lokale wetshandhaving (politie, justitie) zal ondersteunen om de leden van de Cabal te arresteren.

De Verzetsbeweging heeft ervaring met het omverwerpen van de Cabal en het bevrijden van planeten, omdat ze dit al deden op planeet X in 1999. Ze hebben constant fysiek (niet telepathisch) contact met de Pleiadiërs en andere positieve ET-rassen binnen de Confederatie, die hen dagelijks informatie geven over elk Cabal-lid, waar ze zijn, wat ze doen, zelfs wat ze denken. De Illuminati kunnen zich nu nergens meer verbergen.

Geen enkel menselijk gezag zal beslissen wanneer dit zal plaatsvinden. Het laatste woord wanneer de Event zal plaatsvinden, komt rechtstreeks uit de Bron (Source). Dit is een gebeurtenis van kosmisch belang. De laatste planeet onder de greep van de duistere machten staat op het punt bevrijd te worden en dit zal rimpelingen van Licht door de Melkweg zenden.

Vlak voor de Event stuurt de Bron een lichtpuls door de Galactische Confederatie en de Pleiaden zullen de Verzetsbeweging opdracht geven om de 300 agenten op het oppervlak van de planeet te gebruiken om contact op te nemen met de sleutelfiguren binnen het leger en de politie en vervolgens zal de operatie beginnen.

Nadat de operatie met succes is voltooid, kunnen er misschien mensen zijn die van de situatie willen profiteren door hun eigen regeringen in te stellen, fondsen in beslag te nemen… Omdat er voor de Cabal zal worden gezorgd, betekent dit niet dat menselijke hebzucht en lust naar macht uitgeroeid zal zijn. Ze zijn gewoon onderdeel van het karakter van een bepaald percentage van de niet-verlichte menselijke populatie. Wees er gerust op dat de Verzetsbeweging weet wie die mensen zijn, hun acties worden gemonitord zodat ze van de situatie geen gebruik kunnen maken.

Totdat een zekere mate van bewustzijn op de planeet is bereikt, zal de Verzetsbeweging achter de schermen werken ten bate van de mensheid. Op een gegeven moment, hoogstwaarschijnlijk niet lang voor het eerste contact met de positieve buitenaardsen, zullen ze zich openbaar maken.

Ze hebben een fonds van 120 triljoen dollar gecreëerd, dat samen met andere welvaartspakketten aan de mensheid zal worden vrijgegeven. Ze zijn in het bezit van zeer geavanceerde technologieën, meestal van buitenaardse oorsprong. Ze zullen wat achtergrondhulp bieden bij het uitbrengen van 6000 uitvindingen die werden ontwikkeld door genieën over de hele wereld en vervolgens werden onderdrukt door de Cabal. Daarna zullen ze enkele van hun eigen technologieën introduceren die nog geavanceerder zijn.

Deze blog (http://2012portal.blogspot.com) is gemaakt op instructie van de Verzetsbeweging met als doel om de oppervlaktebevolking te instrueren over bepaalde ontwikkelingen in 2012 (en verder…). Veel oppervlakte-medewerkers van de Verzetsbeweging lezen dit blog omdat het enkele gecodeerde berichten voor hen bevat. Internet is de gemakkelijkste manier om ze bepaalde, niet erg gevoelige informatie te geven, althans dat deel dat veilig via dit openbare kanaal kan worden verzonden. In de toekomst kan de Verzetsbeweging beslissen om een aantal berichten aan het grote publiek te geven en vervolgens zal dit blog een officieel communicatiekanaal worden voor de Verzetsbeweging op het oppervlak van deze planeet.

Cobra

Bron: http://2012portal.blogspot.com/2012/04/resistance-movement-normal-0.html/

Vertaling FrankW

Geplaatst 16 mei 2018

Thomas Williams: Falend leiderschap, door Ella Ster, 2 mei 2018.

Thomas Williams: Falend leiderschap, door Ella Ster, 2 mei 2018.

De illuminati valt uiteen en er blijkt nu een gebrek aan leiderschap en daadkracht binnen de groep. Dat zien we doordat prominente criminelen nog steeds niet zijn gearresteerd en positieve veranderingen nog niet zijn ingevoerd. Hieronder een beknopte samenvatting van de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 26 april 2018 door Thomas Williams.

Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Begrafenis Barbara Bush

11:30 Trump was niet aanwezig bij de herdenkingsdienst van Barbara Bush. Als officiële reden werd gezegd, dat Trump de dienst niet wilde verstoren door de vereiste veiligheidsmaatregelen. Thomas beaamt dat de beveiliging rond Trump inderdaad flink is aangescherpt. Specifieke personen binnen een van de agentschappen willen hem laten vermoorden. Thomas: “Ja, we hebben de emails.”

Leugens in Hillary Clinton-zaak

13:40 Fox nieuws heeft in februari emails onderzocht waarin wordt aangetoond dat Justitie met de FBI heeft samengewerkt bij het samenstellen van een eenduidige reactie op de ontwikkelingen in het email-schandaal rond Hillary Clinton. De emails bevatten 20 berichten met geheime staatsinformatie, die op haar persoonlijke mailserver zijn gevonden. Voormalig FBI-directeur James Comey beweerde onlangs tijdens een verhoor nog, dat er in deze zaak géén samenwerking heeft plaatsgevonden tussen de twee overheidsdiensten.

Iran-conflict gaat over olie

53:45 De situatie in Iran heeft niets te maken met kernwapens, maar alles met olie. Er is een deal tussen Iran, Netanyahu, de Bush-groep en de Saoedische groep Aramco, waarbij de hoofdimam van Iran wordt betaald. Deze deal is al jaren geleden afgesloten. De olie wordt ingekocht voor $20 per vat en nu de olieprijs boven de $50 per vat ligt, maken ze meer dan 100% winst. 90% van de olie wereldwijd wordt op de zwarte markt verkocht voor $25 of minder per vat.

De olieprijs per vat is fictief en wordt gemanipuleerd om de prijs op te drijven. Ook de prijzen van andere producten of diensten die aan de olieprijs zijn gerelateerd, worden kunstmatig verhoogd. De hele oliemarkt is gemanipuleerd. Wat er werkelijk in Iran aan de hand is, is dat men de olie voor niets in handen wil krijgen.

Leger is gedeeltelijk trouw aan de Illuminati en Rothschilds

57:45 Sommige luisteraars vragen zich af waarom we nog niet meer actie zien. Een oorzaak is dat het gehele Amerikaanse leger nog niet naar de goede kant is overgestapt. Een deel van het leger staat nog aan kant van de Pindar* en de Rothschilds.

Thomas: “We komen eraan! Deze mensen moeten zich realiseren wie hun salarissen betaalt en bij welk land ze eigenlijk horen. Als ze dit niet gaan beseffen, wordt het tijd dat ze opstappen. Dan laten we échte patriotten het werk doen, dat zij al in 2001 hadden moeten doen, (…) Aan hun tijd van controle komt een einde.”

*) Pindar is het hoofd van de Illuminati. Momenteel is dat Obama.

Rothschilds proberen zeggenschap over Afrika te krijgen

In Engeland was een Gemenebest-bijeenkomst. Groot Brittannië heeft Afrikaanse landen het voorstel gedaan om lid van de Gemenebest te worden. Aan de landen die nu al lid zijn van de Gemenebest, is gevraagd hun overeenkomst te vernieuwen. De oude overeenkomsten zijn eind vorig jaar namelijk verlopen. Thomas hoopt dat dit voor Afrikaanse landen aanleiding is om de ‘uitbuiters’ (de Britten, maar ook de Nederlanders) voorgoed links te laten liggen.

In het Britse voorstel, zullen de Afrikaanse landen overgaan op de Britse pond. Daarmee vallen deze landen onder de Rothschild-kroon. Dat geldt ook voor Zimbabwe. Dit is het zoveelste signaal dat de RV een vorm is van oplichting.

Lees verder op: http://www.ellaster.nl/2018/05/02/thomas-williams-falend-leiderschap/

Geplaatst 5 mei 2018