The Promise Revealed: Transcriptie van het Vraag & Antwoord Interview met Cobra door Rob Potter, 16 april 2015

The Promise Revealed: Transcriptie van het Vraag & Antwoord Interview met Cobra door Rob Potter, 16 april 2015

image

Audiolink:  https://soundcloud.com/thepromiserevealed/cobrarp-16-05-15-full-interview-2-mp3-192-kbps

Cobra Interview

(Vertaling is nog in bewerking)

Rob – Hier zijn we dames en heren. In aardetijd is het 16 april 2015, en dit zal je op de een of andere tijd bereiken, hopelijk zullen we tegen het einde van het weekend in ieder geval de audio-update krijgen.
Welkom, weer naar een andere speciale editie van de Overwinning van het Licht Radio Show. Heel erg bedankt voor uw komst Cobra.

COBRA – Bedankt iedereen voor het luisteren.

Rob – We hebben zo veel vragen, er is geen manier om ze deze maand allemaal te behandelen. Ik verontschuldig me weer bij de  mensen wiens vragen niet worden beantwoord. Cobra, ik zou graag willen beginnen en ik doe dit altijd wanneer ik veel terugkerende vragen van mensen krijg.

We bespraken dit laatst persoonlijk, en mijn visie is net zoiets als de jouwe. Natuurlijk kent niemand precies de toekomst, maar we hebben gehoord over chemtrails die nu voor ten minste 17 jaar worden gezien dat ze de planeet over gaan. We hebben eindeloze verschrikkingen gehad, vernietigingen door de geheime regeringen meegemaakt en hun ontvolkings programma’s en al deze dingen gaan gewoon door, weet je, het ontketenen van oorlogen en al die dingen zijn verschrikkelijke dingen.

Om een ​​of andere reden nu, is er een push op internet, een andere op angst gebaseerd element . . . een tijdlang hebben we FEMA kampen gehad. Een heleboel mensen, ook enkele goede vrienden van mij, zijn zeer depressief en paranoïde. Ze lijken teveel op bepaalde dingen te reageren, dus zullen we praten over wat ze kunnen doen om zichzelf daartegen te beschermen. Maar de primaire vraag is Jade Helm. Er lijkt voor een aantal mensen bewijs dat aangeeft dat er massale buitenlandse troepen normaal leven en als slapende cellen zullen worden geactiveerd om bij NAVO-operaties mee te doen met een soort van gezamenlijke operatie genaamd Jade Helm.

Kan je alsjeblieft wat achtergrond informatie van dit soort dingen geven om de onophoudelijke angsten weg te nemen? En ik weet dat ze met iets weg kunnen komen. Bepaalde elementen kunnen plaatsvinden, maar kan je wat zeggen over de veiligheidsrisico’s voor de verzetsbeweging en wat er met deze operatie gaande is? Dit is heel belangrijk voor een heleboel mensen op dit moment.

COBRA – OK. Het eerste wat ik hier zou willen vermelden is dat dit een dubbelzijdig zwaard is. Op het eerste gezicht, kan het lijken als een grote operatie voor de Cabal. Aan de andere kant, kan ik zeggen dat dezelfde troepen, dezelfde beweging, kan worden geïnterpreteerd als bewegingen van de positieve militairen. Ik zou er niet teveel op reageren. Ik zou van deze situatie niet te bang worden, en toch, als er nog een kleine kans zou zijn dat zoiets uit de hand zou kunnen lopen, zou de Verzetsbeweging (RM) het Event (de Gebeurtenis) triggeren als dat nodig is.

Rob – OK. De vraag die ik wil stellen is, als de Verzetsbeweging (RM) dit zou kunnen stoppen, als voorbeeld, waarom zouden ze dan niet een aantal van die andere dingen stoppen die in de Oekraïne aan de gang zijn? Dat is een andere verschrikkelijke tragedie die daar aan de hand is. Veel mensen hebben genoemd waarom zij bij die dingen niet ingrijpen? Waarom laten ze deze schermutselingen plaatsvinden? Waarom zou dit soort dingen in Amerika . . . zou het meer een zware ingreep triggeren?

COBRA – OK. Het is een evaluatie van risicoanalyse. Dus hebben we de Chimera groep met hun strangelet bommen aan de ene kant en de wreedheden die de mensen aan het doen zijn aan de andere kant. De Verzetsbeweging (RM) zal ingrijpen wanneer het risico de moeite waard zal zijn. Bijvoorbeeld, als we iets massaals hebben, zoals een krijgswet (martial law) scenario in de VS, die zijn invloed zou hebben op 250 miljoen mensen, dat zou een waardevolle kans zijn om wat strangelet bomexplosies te riskeren en dan zal de Verzetsbeweging (RM) ingrijpen. Ik zal geen exacte strategische informatie geven over hoe deze risico’s worden geëvalueerd. Ik wil gewoon zeggen dat de Verzetsbeweging (RM) en de lichtkrachten precies weten hoe te handelen om het lijden op deze planeet te minimaliseren. Ze laten onnodig lijden nooit doorgaan. Als ze dat kunnen voorkomen, zullen ze het voorkomen. Ze zullen geen risico’s gaan nemen om een ​​bepaalde hoeveelheid lijden te verminderen en daarmee een veel grotere hoeveelheid lijden te riskeren dat mogelijk zou plaats kunnen vinden.

Rob – OK. Dankjewel. Je zei dat deze troepen kunnen worden geïnterpreteerd als zijnde gebruikt door de lichtkrachten. Uiteraard krijgen deze op de grond troepen gewoon opdrachten en zij volgen ze op. Ben Fulford leek dat te hebben vermeld. Nu, ik persoonlijk . . . geen gebrek aan respect voor Ben . . . Ik beschouw een aantal van zijn intel echt, je weet wel, niet per se erg goed. Hij heeft wel een goede intel en hij heeft een zeer goede bedoelingen, maar ik ben niet zeker dat hij zou weten dat dit zeker wordt gepland door de good guys, of is het gepland door de slechteriken en hebben de ‘good guys’ het laten gaan en zullen het dan op het laatste moment overnemen. Wat denk je is dat de situatie met betrekking tot de, “wie is de baas” van deze troepen? Kan je ons vertellen wat de primaire bedoeling is? Zijn dit Cabal georkestreerde bewegingen of zijn dit good guys georkestreerde bewegingen?

COBRA – OK. Ten eerste, over Ben Fulford’s informatie. Je moet zijn rapporten gebruiken om de juweeltjes van informatie er uit te kunnen halen en de rest maar laten, omdat er een aantal gecodeerde echte juweeltjes in zitten, maar maak je geen zorgen over de rest. Ten aanzien van de Jade Helm situatie, zal ik geen commentaar geven over de diepere achtergrond hiervan, maar ik zal je een analogie geven. Deze beroemde financiële herstructurering door de Oosterse en BRICS alliantie, die nieuwe Infrastructuur Banken. Ze kunnen worden geïnterpreteerd als een nieuwe geglobaliseerde gecentraliseerde, nieuwe orde systeem of het kan worden geïnterpreteerd als voorschot van de lichtkrachten.

Rob – Zeer goed. En natuurlijk, waarom zouden de slechteriken een systeem omschakelen? Het zijn de ‘good guys’ die proberen om het systeem te initieren. De slechteriken proberen om zo veel als ze kunnen infiltreren. Het volgende grote ding dat ik zou willen bespreken dat is ‘gebroken op het toneel’ sinds we er de vorige keer over hebben was een heer wiens echte naam Corey is. Hij werd geopenbaard, waar hij oorspronkelijk niet blij mee was, en hij heeft een Avatarnaam, GoodETxSG, ik denk dat het zo is, of ESG, of iets dergelijks.

Hij was de bron voor David Wilcox onthulling op de LA Conscious Life Expo waar hij een heleboel informatie onthulde. En je noemt dit in jouw blog met betrekking tot wat hij de Blue Avians noemde of de beschaving van het centrum van de galactische zon met de enorme moederschepen die in de Oortwolk (Oortcloud) verblijven, omdat ze het magnetisme van ons zonnestelsel zouden beïnvloeden.

Nu heeft Michael Salla mij verteld dat David Wilcox hem naar LA (Los Angeles) heeft gevlogen voor een exclusief (interview). Het lijkt GoodET te zijn en David heeft een reeks opnamen op de TV gemaakt, bij zijn tv-show, en David zal die informatie vrijgeven. Hij heeft een soort van een speciale exclusieve met dit Corey karakter wordt niet over de radio gepraat, totdat dit Wilcock interview wordt vrijgegeven.

Hij lijkt niet direct zo veel betrokken te worden bij het super soldaat programma, maar hij is blijkbaar onder mind control geweest in het verleden, maar hij lijkt te breken met zijn programma’s en hij fungeert als een soort empaat. [Lees hier meer over wat een empaat is] Voor degenen die luisteren, ik ben nu bezig met het geven van achtergrondinformatie. Cobra weet dit allemaal. Hij fungeert als empaat voor interacties en raden en door de informatie die hij al heeft gegeven is het echt schokkend voor veel mensen dat er 10 afzonderlijke geheime ruimte programma’s zijn die door verschillende facties op de aarde worden gerund en dat mensen, er zijn interacties geweest en ‘full blown’ raadsvergaderingen met meerdere ET rassen en meerdere vertegenwoordigers van de regeringen in de wereld wat nu al voor vele jaren aan de gang is. Ik voorspelde dit al, de super soldaten en de ruimte jongens komen tevoorschijn. Hier is hij Cobra. Kun je wat met ons delen? Ik wil graag alleen een overzicht geven en uw visie en commentaar van zijn gegevens. Ik heb het gehoord . . . is het waar dat je op zijn blog gepost hebt?

COBRA – Ja, ik maakte twee korte berichten, niet daadwerkelijk op zijn blog, maar op een bepaald forum, waar hij heel vaak berichten plaatst. Ik heb net steun betuigd, want hij heeft een heleboel oorspronkelijke informatie die nodig kritisch bekeken moet worden in deze tijd om mensen in het algemeen bewust te laten worden van de geheime ruimtevaartprogramma’s. Deze informatie helpt veel om mensen zich bewust te laten worden van diverse geheime ruimtevaartprogramma’s. Ik ben het niet helemaal eens met al zijn informatie. Ik heb een andere kijk op bepaalde zaken op basis van mijn bronnen en mijn ervaringen. Maar over het algemeen, waar hij mee bezig is, is een goede zaak. Ik heb daar net een paar opmerkingen gepost.

Rob – OK, dank je. Kan je ingaan op de verschillen die je voelt . . . mijn persoonlijke gevoelens was dat sommige van zijn extrapolaties van zijn ervaringen en zijn mening over wat er gaande is . . . Ik heb ook een aantal kleine verschillen in de manier waarop hij het laat klinken dat deze ET rassen zeiden dat we enige interesse hierin hebben want we hebben genetische bijdragen aan jullie volk. En dit leek een hoop aarde mensen van streek te maken alsof zij ons zouden bezitten of recht op ons zouden hebben. Kun je daar iets over vertellen? Al deze verschillende groepen en wat hun . . . staan ze op gespannen voet met elkaar of zo? Wie controleert wat er hier aan de hand is? Het klinkt meer als een controle-matrix vanuit zijn standpunt.

COBRA – OK. Dit is een van de dingen waar ik het niet helemaal met hem eens ben. Hij presenteert de hele situatie als zeer gefragmenteerd en zeer gecompartimenteerd. Het is precies zoals het was 10 of 20 jaar geleden. Volgens mijn bronnen, was hij betrokken bij het geheime ruimtevaartprogramma. Dit kan ik bevestigen. Wat ik niet kan bevestigen is zijn updates van de huidige situatie in het zonnestelsel. Volgens mijn bronnen is de huidige situatie in het zonnestelsel een beetje anders dan het 10 of 20 jaar geleden was.

Ja, hij beschrijft zeer juist al die verschillende ruimtevaart programma’s die 10 of 20 jaar geleden in het zonnestelsel aanwezig waren. Je kunt deze verschillende ruimtevaart programma’s zien als verschillende facetten van een groter onderling verbonden netwerk.

Bijvoorbeeld, je zou de relatie kunnen leggen tussen de corporatie geheime ruimte en de mega-corporaties op deze planeet. Je zou de relatie kunnen leggen tussen het solar warden programma en enkele aspecten van de militairen, de financiële, en het militair industriële complex en je zou de relatie kunnen leggen tussen, ik zou willen zeggen, wat hij noemt de duistere vloot met de Chimera groep. Er zijn hier bepaalde overeenkomsten en dit alles was een onderling verbonden netwerk, dat van vorm veranderde met wisseling van alliantie.

Aan de ene kant is het niet zo gefragmenteerd als hij het presenteert te zijn. In feite weerspiegelt de huidige situatie de positieve acties van de lichtkrachten en volgens mijn bronnen is de overgrote meerderheid ervan uit het zonnestelsel geveegd. Wat overblijft is de Chimera groep, die niet in grote getale aanwezig is, maar die wel wat gijzelaars heeft. Het belangrijkste bolwerk . . . Het meest krachtige punt . . . het meest krachtige aspect dat zij hebben zijn de strangelet bommen. Dat zijn exotische wapens. Dit is waarom zij hun posities in het zonnestelsel behouden.

Ik kan het bestaan ​​van de moederschepen bevestigen. Zij kunnen moederschepen worden genoemd. Zij kunnen met vele andere namen worden genoemd. Zij kunnen inter-dimensionale portalen worden genoemd. Het is belangrijk om te begrijpen dat mensen woorden gebruiken om verschijnselen te beschrijven. Vanuit het perspectief van die wezens die operationeel zijn – zijn die Etherische platforms – voorbij lineaire ruimte en tijd. Hun begrip is veel dichter bij wat je zou kunnen omschrijven als opgestegen meesters.

Na de hemelvaart (ascensie), nadat jullie een hogere staat van bewustzijn bereiken . . . na de hemelvaart, zijn de regels veranderd. Perspectieven worden veranderd. Ik zal hier niet veel dieper op in gaan, want dat is nog te vroeg, maar ik zal zeggen dat hun perspectief op de werkelijkheid meer een perspectief van eenheid is dan die zich manifesteert in verschillende fragmentaties door de lagere dimensie. Het is van zichzelf niet een pragmatisch perspectief.

Rob – Juist, dus eigenlijk komen zij vanuit zielsniveau. Dat begrijp ik. Dus eigenlijk hebben ze met interacties van multi-dimensionale niveaus te naken, een soort van in de hele tijd waar onze lineaire werkelijkheid geen invloed op de dingen heeft. De manier waarop ik er naar kijk is, Cobra, dat deze superluminale lichtwezens uit de zuivere positieve sferen en de hogere dimensies zijn hier gekomen en we begrijpen dat niet, maar zo nu en dan zullen ze vanuit een holografisch perspectief bepaalde dingen blokkeren. Bepaalde dingen worden toegestaan ​​om door te gaan. We begrijpen het niet. Voor ons lijkt het onlogisch. Waarom heb je dat laten stoppen maar sta je dit toe? Het lijkt mij dat ze een hoger perspectief hebben op een holografische niveau om de overwinning op een bepaald punt te verzekeren en bepaalde dingen zijn toegestaan om door te gaan, maar als het gaat om een ​​kritische schakel moment in de tijdsruimte van het parallelle werkelijkheids continuüm, zien zij toe dat bepaalde acties plaatsvinden en comprimeren de situatie, is dat juist?

COBRA – Ik zou het daar niet helemaal mee eens willen zijn. Ik zou zeggen dat als ze in staat zijn om iets negatiefs te blokkeren, dat ze dat zullen doen. Ik ben het ook niet eens met wat Corey zei dat de sfeer wezens (Sphere Beings) de mensheid lessen zouden willen aanbieden, want dat is de enige manier om een ​​aantal harde lessen te leren. De lichtkrachten zullen nooit zogenaamde harde lessen introduceren aan diverse kosmische soorten om begrip te vergroten, omdat begrip en bewustzijn niet op die manier evolueert. Dit is een van de oude programma’s van de archonten, dus daar kan ik het ook niet mee eens zijn.

Rob – OK. Nou, naar ik begrijp is dat veel van de activiteiten zij zeker zouden kunnen doen. Als voorbeeld, zouden zij kunnen ingrijpen bij Boko Haram en hen weghalen. De Verzetsbeweging zou kunnen regelen dat er iets gebeurt, maar er heeft niets plaats gevonden.

COBRA – OK. Ik zal het uitleggen. Als de Verzetsbeweging (RM) enige openlijke operaties op het oppervlak van de planeet uitvoert, zouden de strangelet bommen onmiddellijk worden ontploft en dit zou het leven van de oppervlakte van de planeet kunnen vagen. Dit is de reden waarom ze het niet doen. Daarom zal de Verzetsbeweging (RM) niet rechtstreeks het oppervlak van de planeet beïnvloeden.

Rob – OK. Voor mij en mijn standpunt, en er zijn een heleboel mensen die het niet met je eens zijn dat de aarde de laatste plaats is om te worden (bevrijd) . . . Alex Collier is nog steeds . . . hij is in een wereld van pijn op dit moment, en hij vertelde me dat hij meer dan 9 maanden geen contact meer heeft gehad. Hij voelt nog steeds heel sterk aan dat er veel negatieve elementen zijn die nog steeds functioneren.

In Corey’s . . . in de GoodET gentleman . . . Hij zei dat er verschillende groepen van de negatieve groepen zijn die hier bij de dingen die aan de hand zijn betrokken waren. Het is een beetje voorbarig . . . Over een aantal van deze dingen heb ik af ​​en toe met mensen gesproken, maar ik heb niet echt het gevoel dat ik het precies begrijp, maar om een beetje in het galactische landschap van de verschillende groepen te gaan, vanuit wat ik begrijp, dit is een vraag die ik voor jou heb met betrekking tot de lichtkrachten (light forces), de Chimera, de Reptielen, de grote grijzen (tall greys), de Dows, de reptielachtige soorten, de grote blanken (tall whites) en andere vijandige krachten, de Omega’s en Kalrans – hoe mensen ze ook willen noemen.

Tijdens deze situatie hier, uiteraard lijkt het duidelijk dat er good guys bases (positieve bases) en bad guy bases (negatieve bases) op de maan waren op hetzelfde moment. Wat was de situatie met deze verschillende groepen? Staan ze in contact met elkaar en hebben dan deze schermutselingen in de ruimte en hebben ze dan weer vergaderingen waar er een wapenstilstand zoals een witte vlag, en communiceren ze dan en gaan de ‘good guys’ dan met ze praten? Wie heeft daar de leiding over? Is dit het Jupiter Command? Wat gebeurt daar?

COBRA – OK. Als ik een beetje terug ga in de geschiedenis, was de maan nogal een kostbaar stuk onroerend goed omdat het zo dicht bij de aarde was en de vele activiteiten vanuit de maan het aardoppervlak vrij gemakkelijk kunnen beïnvloeden. Ja, veel verschillende rassen had bases op de maan. Sommige waren van een positieve aard en sommige waren van negatieve aard.

Toen de situatie vorderde, vele, vele duizenden jaren geleden, waren er drastische gevechten die op de maan plaatsvonden. Na verloop van tijd waren er bepaalde overeenkomsten die werden ontwikkeld en die meer en meer gerespecteerd werden. Verschillende rassen ontdekten dat het voor iedereen makkelijker was om niet de hele tijd te vechten, maar om bepaalde afspraken te respecteren. Ja, er waren spanningen en, ja, er waren geschillen, maar de meesten van hen werden opgelost door middel van diplomatieke middelen.

Elk van de rassen en elk van de fracties hadden een zeer strikt gebied dat was aangewezen voor die bepaalde belangengroep. De meeste tijd werden die overeenkomsten gerespecteerd. Dit alles veranderde in 1996 met de Archon invasie toen er een enorm uitgestrekte Draconische vloot het zonnestelsel binnenvoer en ze in 1996 de maan helemaal overnamen. Toen kwamen de bevrijdings krachten, in principe tussen 2001 – 2004. Er was een zeer krachtige operatie van de lichtkrachten om het zonnestelsel bevrijden.

In dat tijdsbestek. . . het grootste deel van de locaties werden ze clearing die negatieve races en er waren heel veel gevechten op de maan en de meeste van die negatieve grondslagen van die races zijn verwijderd uit de maan. Zeer weinigen van hen waren overgebleven. De meeste van die overgebleven waren van de Chimera groep bolwerken. Uit die de meeste van hen zijn reeds verwijderd. Wat er ook nog op de maan is nog steeds geclassificeerd op dit moment.

Rob – OK. Dus mijn vraag is. . . en ik ga om te gaan op mijn eigen kleine geschiedenis, je kunt me corrigeren als ik het mis heb. Natuurlijk, de Lyra systeem – sommige mensen zeggen dat de Pleiaden kwamen van Lyra – er is een grote toevloed informatie dat veel van het geestelijk leven soort is ontstaan, het menselijk leven kan zijn ontstaan ​​uit het Lyra systeem of wat dan ook en het verspreid. We gaan terug in de geschiedenis om de Pleiaden en ik begrijp dat er een paar verschillende beschavingen daar. Er is één rond de ster Merope, die leek een negatieve wezens er betrokken zijn en van wat ik begrijp is dat er een positieve groep, natuurlijk, als goed. Semjase van Erra buurt Taygeta is in de Pleiaden cluster ook.

In onze oude geschiedenis van de aarde, een deel van de Pleiaden, volgens Omnec OneC, had gevechten op de aarde met betrekking tot hoe veel technologie en wat er gaande was hier beneden. Dus groepen binnen de Pleiaden hadden verschillende weergaven van de aarde in de oude geschiedenis en ze zijn hier terug te komen naar aard van de te corrigeren die verkeerd oorspronkelijk. Zou je het daarmee eens?

Kunt u een klein beetje over de vorige Pleiadian interactie hier uit te leggen? Mensen, de Pleiaden is een zeer groot systeem met meerdere zonnen in dat cluster daar. Dus je weet, kunnen we niet zeggen dat als iedereen is van de ene planeet. Er zijn mensen die verschillende meningen dan je buurman te hebben, zodat we ons kunnen voorstellen verschillende meningen van verschillende zonnen. Dus we kunnen niet gooien alle Pleiaden of alle ET’s met grijze huid in één ding. Maar kun je praten een beetje over dat?

COBRA – OK. Ten eerste zou ik graag vermelden dat deze informatie die eerste mensen kwamen van Lyra is niet correct. Deze informatie is afkomstig van een boek genaamd het prisma van Lyra en iedereen is gewoon herhalen citaten uit dat boek zonder controle van de feiten. Het tweede deel van onze vraag, de Pleiaden. Ja, er waren malafide elementen van de Pleiadische race. Ze waren heel zichtbaar in de Pleiadische ras tot maximaal ongeveer 200K jaar geleden. Ja, waren ze betrokken bij een aantal gevechten op deze planeet gedurende de vroege Atlantian geschiedenis.

Ik zou zeggen dat dit factie werd steeds minder en minder betrokken als zij geestelijk werden vordert. Het laatste fragment van die factie leerden hun lessen van de Tweede Wereldoorlog toen ze betrokken waren bij bepaalde handelingen op de planeet en hun les geleerd. Ik zou zeggen dat de Pleiadische cluster is volledig geïntegreerd in het netwerk van licht zeer kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien De Pleiadische cluster is volledig geaccepteerd in het netwerk van het licht.

Rob – OK. Volgens Alex Collier, kreeg hij heel betrokken bij de verschillende rassen, de zuurstof gebaseerde races vs de waterstof gebaseerde races, en dat, uiteraard, de reptielen zijn een op waterstof gebaseerde race. Hij zei dat ze niet konden reizen dan de snelheid van het licht. Hij had een aantal andere dingen die hij over sprak.

Een van de dingen die ik interessant vond – je hebt Sirius A en Sirius B. Hij zei dat er een aantal wezens in het Sirius B-systeem dat nogal negatief waren. Ze hadden een aantal conflicten met enkele – dit is de oude geschiedenis – ze hadden een aantal conflicten met sommige mensen in de Orion-systeem. Volgens Alex, sommige wezens. . . en om een ​​deel van hun politieke situaties op te lossen, de mensen in Sirius B had een soort van huwelijk tussen de wezens in het Orion-systeem creëren van wat we de Tall Grijzen zou noemen.

En dus is de reptielen controle van de Tall Greys, die controleren wat zijn de zogenaamde Dow Greys of de Zeta Reptielen en de Mantoid races, en, natuurlijk, er is dit hele soort scenario waar er een hiërarchische structuur van deze negatieve wezens. Waren deze wezens in Sirius B, zoals Alex Collier zei, vanuit uw gegevens correct? The Tall Greys zijn een nakomeling van een hybride, om soort stoppen een oorlog tussen de Orion en de Sirius B, zodat ze onderlinge vrede kon hebben terwijl ze soort van waren beiden op een semi-vijandige agenda?

COBRA – OK. De Sirius B race werd met een oorlog met de Orion Draco complex. Veel van de vertegenwoordigers van de Sirius B ras zijn interactie met de oppervlakte bevolking van deze planeet in de menselijke geschiedenis. Hun agenda was niet geheel positief, maar niet helemaal negatief.

Zij waren degenen die zichzelf waren waarnemen als een geavanceerd ras en soms werden ze met behulp van menselijke slaven voor hun werk. Ze werden zelf te zien als de meesters. Dit is iets wat ik niet helemaal eens met. Zij waren niet behandelen van mensen als hun gelijken. Dit is wat ik zou zeggen over die race.

Ze werden soms met behulp van technologie voor hun voordeel onethisch. Dit is wat ik zou zeggen. Ik kan ook dat onlangs zeggen dat factie is geïntegreerd in de Siriaanse Alliance en is nu samen met de Galactische Confederatie ook. Ja, er waren een aantal genetische beschaving programma’s omdat Sirius B mensen wilden de Orion complexe infiltreren en ze hebben een aantal hybride rassen die geen enkele werking op de kosmische situatie die is ontstaan.

Rob – Right, ik vaak ga niet de ruimte in de politiek als dat omdat veel van dat spul is niet van belang, maar met GoodET coming out met zijn informatie die ik soort wilde wat van dat spul te pakken.

COBRA – OK. Ik zou zeggen dat deze informatie wel belangrijk om verschillende redenen. De eerste is dat de exopolitieke situatie van grote invloed op de geopolitieke situatie veel meer dan mensen denken. Zo zal ik u een voorbeeld geven. De Bush en Kissinger en al die mensen nog steeds hun vermogen alleen omdat er elementen buiten het bestek van deze planeet die hen ondersteunen.

Als je begrijpt wat er gaande is in het zonnestelsel, zult u begrijpen wie er achter de oorlogen, wat er gebeurt, wat er gebeurt met de Oost-Alliance, want er zijn krachten die buiten deze planeet die steunen Poetin. Er zijn krachten die buiten deze planeet die het ondersteunen van de Oost-Alliance. Er zijn andere krachten die afkomstig zijn van buiten deze planeet die het ondersteunen van de Cabal. Als we begrijpen die ondergrondse monteurs, zullen we veel duidelijker beeld van wat er gaande is op het oppervlak hebben.

Rob – Ja, ik ben het met dat. Ik over het algemeen. . . deze mechanica en precies wat ze voor zijn. . . de gemiddelde persoon. . . het is van horen zeggen afkomstig van u of Collier of iemand anders. Het is goed om te weten dat dit van invloed is, maar ik bedoelde voor de gemiddelde persoon in hun dagelijkse leven, de gemiddelde lichtwerker beneden hier, veel mensen worden niet geaard en zo veel zorgen over wat er gaande is in de ruimte en speculeren en hun geest hoogtij in tegenstelling tot het zuiveren van hun zelf en het verhogen van hun vibratie, ik bedoelde het soort op die manier. Ik ben het met je eens. Het is nu dat mensen komen om te begrijpen dat er verschillende groepen belangrijk. Kunt u iets vertellen over Sirius A, omdat we spraken over Sirius B? Sirius A, ik heb begrepen, is het huis van de blauwe lodge en de missie van de 144.000 opgestegen meesters naar de aarde, is dat juist?

COBRA – Dat is volkomen juist. Sirius A is het baken van licht voor deze lokale cluster van sterren in deze lokale sector van de melkweg. Sirius A hield het licht toen de Archon invasie gebeurd en vulde dit kwadrant van deze melkweg met triljoenen en triljoenen duistere entiteiten. Omwille van Sirius A we nog leven en hier. Omwille van Sirius A en hun licht, ben ik met je te praten nu.

Rob – Ja, dat is wat Fred Bell was een zeer sterke voorstander van – de Blauwe Loge en de Sirius A groepen daar ook. Dus het resoneert met mij daar. Een andere vraag die ik heb is met betrekking tot deze reusachtige bol schepen, gewoon om duidelijk te zijn. Deze zijn niet vergis door mensen met deze constante gepraat over Nibiru en deze verborgen planeet of ster in ons zonnestelsel, correct?

COBRA – OK. Die sfeer schepen of bol ster poorten of portals wat je wilt om ze te benoemen hebben absoluut geen verband houden met zogenaamde Nibiru of een andere entiteit of planeet of object mensen bedoelen. Nibiru is geheel en absoluut verkeerde informatie.

Rob – Zeer goed. Ik ben echt blij dat te horen. Van wat ik begrijp, de Nibiruans zoals ze zijn afgebeeld in de oude Egyptische hiërogliefen, waren eigenlijk wezens met soort vleugels, die een hybride type Orion soort wezen kan zijn geweest, en deze Nibirians waren gewoon in feite één groep dat soort waren van het gebruik van earth mensen als slaven en zich te laten beschouwd als meesters, net zoiets als Sirius B.

Kun je praten over dat? Is Nibiru een planeet, een moederschip? Uit de geschiedenis van Zecharia Sitchin, het is zogenaamd planeet X. Dr. Frank Stranges heeft aangegeven dat is niet juist. U zegt dat is onjuist. Wat is het verhaal van de oude geschiedenis van Nibiru?

Was dit een gigantische moederschip dat hier werd de mijnbouw, samen met andere groepen? Was dit een groep wezens, de Annunaki, maar er waren vele andere groepen hier? Wat is het verhaal – als u ons kunt krijgen, een soort van te corrigeren het verhaal van Zecharia Sitchin en zet het in perspectief?

Ik weet dat we eerder over gesproken, en je het is niet zo belangrijk heb gezegd. Maar nogmaals, het is gewoon eindeloos met mensen. Ik zou heel graag dit naar bed brengen. Voor degenen onder u die willen om vraag te stellen nadat deze over Nibiru, zullen we ze niet te pakken. Cobra, kan je in dit een beetje? Wanneer was de Nibiru interactie en is dat de naam voor een groep mensen of een moederschip? Waar komen ze vandaan en wat was dat de geschiedenis?

COBRA – OK. Sitchen verwees naar Sumerische tabletten. Hij was een poging om deze tabletten te vertalen. Hij, in die positie, was niet wetenschappelijk correct .. Maar ja, de Soemerische tekst werd het over bepaalde wezens. U kunt ze omschrijven als gevleugelde wezens.

Ze kwamen uit een bepaald sterrenstelsel buiten ons zonnestelsel. En ja, sommigen van hen kwamen van Sirius B. Ik vóór de trekken van Sirius B mensen hebben beschreven. Ze waren niet de enigen. Er was een groep van vele verschillende rassen die daadwerkelijk werden gemengd onder de heersende race in alle van Sumerië. Ze waren eigenlijk degenen die werden die de Soemerische stadstaten. Velen van hen werden vastgebonden aan de archonten en hun agenda was, voor het eerst, om een ​​aantal genetische experimenten te doen en, ten tweede, aan de godin energie te onderdrukken. Dit is het korte verhaal van Nibiru. Het heeft niets te maken met een bepaald object dat sommige mensen met de naam Nibiru die wordt verondersteld om ons zonnestelsel te voeren en te creëren cataclysme. Dit is absoluut niet juist.

Rob – OK. Dankjewel. Ik heb gezegd dat vele malen. Mensen die het graag van u horen. Dus ik begrijp dat. Het andere wat ik zou graag willen weten en een heleboel mensen hebben dit gevraagd en er is een gemiddeld persoon. Jij en ik hebben een absoluut gevoel van goddelijke verbinding. In termen van de eeuwigheid en de ET situatie, we hebben het over honderdduizenden jaren.

Wat is er zo veel veranderd in de laatste 30K jaar, of wanneer de Niburians, of de mensen van Sirius B, of de groepen die hier waren. . . Al deze groepen worden hier beneden interactie en het lijkt alsof ze hebben allemaal agenda’s in het doen van dingen – vorm van het gebruik van de aarde als hun eigen om welke reden ze willen. Wat is er nu veranderd? Heeft de mensheid bereikte een niveau van soevereiniteit dat we nu worden gerespecteerd en wat er echt gaat veranderen?

Hoe weten we dat deze ET’s zijn niet alleen vechten om onze aarde en volkeren? Ik bedoel, jij en ik weten. Wat kun je andere mensen geven hier in termen van vertrouwen dat deze verschillende groepen die strijden voor wat er hier aan de hand, dat het niet gaat om gewoon een andere groep met een iets ander gezichtspunt dat we nog steeds kunnen krijgen geëxploiteerd dat, zelfs al zijn ze een positief groep ze zijn niet zo vijandig, maar dat ze ons niet kunnen manipuleren in verdragen of overeenkomsten met hen die meer dan wij kunnen profiteren hen? Ik bedoel, wat er echt veranderd? Hoe weten we dat deze welwillende groepen. . . zijn ze allemaal naar ons met rust te laten, of zijn ze allemaal gaan strijden om invloed hier? En wat is er zo veel dat we kunnen vertrouwen al deze nieuwe interactie die we hopelijk gaan worden zien voor de gemiddelde persoon veranderd?

COBRA – OK. Ten eerste, moet u begrijpen dat de geschiedenis herhaalt zich niet in cycli. Het herhaalt in spiralen. Dat betekent dat evolutie versnelt en elke cyclus sneller is dan de vorige. Die cycli samenkomen. De convergentie punt van deze cycli is de compressie doorbraak. Het betekent gewoon dat er een zekere zuivering plaats door de melkweg die convergeert op deze planeet. Omdat deze planeet is, nummer één, de eersteklas vastgoed voor de melkweg. Dit is de reden waarom zo veel verschillende races werden claimen voor zichzelf. Ten tweede is het convergentiepunt voor de transformatie van galactische duisternis. Als we dichter bij de convergentie punt komen, dingen te versnellen en escaleren. Dit is precies wat er nu gebeurt. Op het moment van de compressie doorbraak, het licht dringt door en is overwinnaar. Dit is het moment waarop de duisternis en al die verschillende rassen met die verschillende agenda’s niet hun trucjes kan spelen niet meer, omdat ze zullen worden opgeruimd. Dit is een aspect van het verhaal. Het andere aspect mensen vaak de neiging om de situatie vanuit een slachtoffer perspectief waarnemen. Oh, ik ben een pure mens en er zijn andere rassen manipuleren over mijn lot, wanneer elke persoon, ieder van ons, in feite is een soeverein wezen met volle intentie van de Ik Ben Aanwezigheid, en als je je verbindt met dat potentieel en praktijk het, zult u niet in staat om te worden gemanipuleerd door een orgaan zonder draconische overbelasting of een ander wezen. Al die angsten zijn gebaseerd op, zou ik zeggen, niet zetten genoeg aandacht op uw eigen verbinding met je hoger zelf en je eigen kracht van manifestatie.

Rob – Dat is heel goed. Nu je spreekt mijn taal en dit is iets wat ik heb echt al willen mensen te krijgen en voor die mensen die zijn volgende Cobra’s informatie bij PFC weer, Cobra en ik altijd benadrukken, niet achterover leunen en gewoon kijken naar de nieuwsberichten die gaande zijn. Gelieve intensiveren en veranderingen in je leven en in je spirituele verbindingen te maken. We zullen trainen en gaan over veel van die in mijn conferentie in Bolivia en Mt. Shasta. We zullen het gaan over diverse verbinding oefeningen met meditatie. Mensen, we gaan nu op uw vragen te krijgen.

Rob – Dus we gaan naar rechts rechtdoor gaan met een heleboel vragen. We zullen zien hoeveel we kunnen krijgen door hier. Laten we beginnen met deze. Een jong meisje, die ons volgt – ze is 14 jaar oud – ze wil haar vraag te stellen. Schreeuw voor de jongeren. Wie zijn de eerste levende wezens op aarde?

COBRA – Er waren altijd levende wezens op aarde, omdat ze zo genoemd werden voogd wezens die verantwoordelijk zijn voor het creëren van het leven op deze planeet die beginnen werden om biologisch leven evolueren van virussen, microben en op en op en op waren. Ze waren hier miljarden jaren geleden.

Rob – OK. Daar heb je je antwoord. Miljarden jaren (wezens) en multi-dimensionaal. Zo ver als fysieke wezens, dat is waarschijnlijk zo ver in de oudheid dat niemand precies kan weten. De man Gregg Braden in Awakening to Zero point. Hij zegt dat wanneer de aarde een resonantiefrequentie van 36 cycli per seconde bereikt, dat is wanneer we nulpunt te bereiken – de ineenstorting van de ruimte tijd continuüm en het heuveltje zone die ook instort. Sommige rapporten zeggen dat de resonantiefrequentie van de aarde is 16. Als dat waar is, kunnen we het hebben. . . als hij dan juist. . . dat zou zijn dat de ET’s zijn bedrijf uit. Kun je praten over. . Wat is de juiste resonantiefrequentie op dit moment?

COBRA – OK. Er is veel misinformatie onder nieuwe leeftijd kringen over de Schumann-resonantie frequentie. Eigenlijk zijn er meerdere Schumann-resonantie frequenties. De belangrijkste daarvan is ongeveer 8 Hz. Dat is hetzelfde gebleven. Dat is niet veranderd.

Rob – OK. Dankjewel. Is er een manier kunnen we tachyon deeltjes zien met onze ogen?

COBRA – Enkele zeer begaafd, geestelijk begaafde individuen kunnen ze zien met hun innerlijk oog. Om hen fysiek te zien, het is bijna onmogelijk.

Rob – Is er een bepaalde manier kunnen we het voelen?

COBRA – Natuurlijk, degenen die gevoelig zijn kunnen ze voelen. Veel mensen kunnen hun zeer sterke helende effecten ervaren.

Rob – OK. Die gigantische gootsteen gaten die zijn verschijnen. Kun je praten. . . Werden ze gemaakt door iemand, en zo ja, hoe en wat is hun doel – de gigantische gaten die weg naar beneden en eindeloos over te gaan?

COBRA – Ja, ja. Ze zijn gemaakt door de RM voor hetzelfde doel de Pleiaden waren het creëren van de graancirkels voor de mens om te beginnen om vragen te stellen. Om dit eentonige matrix die werd opgericht door de archonten breken.

Rob – OK. Nog een vraag. Zou het mogelijk zijn dat Chimera-leden zich over te geven als ze beseffen het spel voorbij is voor hen? Is overgave een optie of zouden ze worden gedood door hun eigen soort? Of zouden ze nooit in staat zijn om te oordelen dat?

COBRA – Overgave is altijd een optie. Degenen die zich overgeven zal een eenvoudiger manier hebben uitgevoerd. Maar de meeste van deze soorten meestal nooit overwegen overgave als een optie. Maar overgave gebeurde in het verleden, nu gebeurt en zal blijven gebeuren in de toekomst.

Rob – Zijn er vrouwelijke leden onder de Chimera?

COBRA – Dit is vertrouwelijke informatie.

Rob – OK. Kun je praten over enige vooruitgang met de Chimera groep op dit punt in de tijd?

COBRA – Toen ik in staat om meer vrij te zijn, zal ik goed vrijkomt via de blog.

Rob – OK. Toen hebben we de tachyon helende kamers coming out, zullen deze in staat zijn om onmiddellijk te keren kanker, het leven van Alzheimer en andere ziekten?

COBRA – OK. Wij hebben de basisversie van de tachyon helende kamers al aan de oppervlakte. Ze zijn gebouwd. Ze zijn niet in staat om direct de ziekten te genezen, maar ze genezen innerlijke bron van de ziekte en de persoon gaat dan door een innerlijke transformatie en die kunnen helpen genezen van de ziekte. De echte sterke kamers zal alleen beschikbaar zijn na het evenement.

Rob – OK. Voor de gemiddelde mens met betrekking tot deze scalaire plasmaveld meningscontrole implantaten netwerk, wordt de frequentie die de mens is op iets te maken of het wapen werkt, met andere woorden, als iemand bijzonder is verbonden met hun IK BEN Aanwezigheid, zullen het plasma scalarveld netwerk minder effectief of kan het volledig worden gestopt?

COBRA – Het zal minder effectief zijn.

Rob – OK. Kun je praten over star-zaden? Zullen hun persoonlijke rol en missie worden geopenbaard aan hen voor het evenement?

COBRA – OK. Voor de overgrote meerderheid, nee. Er zijn bepaalde personen die hebben gewerkt aan zichzelf heel veel en na hun missies. Voor zijn hun opdrachten gaan steeds meer worden onthuld elke dag. Voor de rest van hen, zullen ze waarschijnlijk te wachten voor het evenement.

Rob – Kun je praten over de sub maan operaties die de MOSS operatie die u in een van uw laatste berichten genoemd volgen?

COBRA – Dit is, helaas, nog steeds gerubriceerde informatie, en toen ben ik in staat om erover te praten, zal ik via mijn blog.

Rob – (lacht). Hier is een andere vraag; Is er iets dat nog een ander obstakel is om krijgen doorgegeven om de gebeurtenis te starten?

COBRA – OK. Toen we duidelijk degenen strangelet en Topleţ bommen, de plasma degenen, het zal een enorme doorbraak zijn en het zal worden gevoeld. Als we dat doen, zal het heel dichtbij zijn.

Rob – Uiteraard zijn er wellicht nog andere obstakels die niet bekend waren over die aan de gang zijn, maar dat is de laatste één, dat is de ultieme one. Niets meer daarbuiten. . .

COBRA – Er kunnen of er misschien niet. Ik zou niet zeggen dat de ene of de andere kant op. We hebben te maken met de Chimera-groep voor het laatste jaar of zo en er is veel vooruitgang geboekt.

Rob – OK. Zijn er reptielen in een paar van hen in fysieke vorm allemaal hier bij? Een paar misschien?

COBRA – Niet in reptielenlichamen. Geïncarneerd in menselijke lichamen, ja.

Rob – OK. Veel mensen vragen over Brazilië. Brazilië is een onderdeel van de BRICS-landen. Veel mensen zijn boos ze hebben nu een vrouwelijke president. Is er infiltratie in Brazilië? De Cabal is nog steeds de controle daar beneden?

COBRA – OK. Mensen moeten begrijpen dat de voortgang van het licht samen met de Oost-Alliance betekent niet dat al die landen gewoon veranderen in het paradijs. Er is nog een hoop Cabal invloed in China, in Brazilië, in India, in al die landen, in Rusland. Maar er is een sterk licht aanwezigheid geïnfiltreerd in de regering structuren van die landen. Ze hebben een prioriteit van taken. Prioriteit nummer één is de oprichting van de alternatieve financiële systeem.

Veel van de andere aspecten van de regering structuren van deze landen gewoon wachten omdat ze niet sterk genoeg nog te behandelen alles tegelijk. Er is nog steeds veel corruptie in Brazilië – een heleboel Cabal invloed. Maar je kunt een aantal positieve trends te observeren. De vermindering van de invloed van internationale bedrijven, de vermindering van de invloed van het Amerikaanse leger en de vermindering van de invloed van de oliedollars. U kunt eenvoudig controleren die tendensen in Brazilië, China, Rusland en andere BRICS-landen.

Rob – OK. Dankjewel. Is de werking van een plan na het evenement – Operatie Dreamland?

COBRA – Operatie Dreamland zal exploderen met uitbarstingen van creativiteit na het evenement. Het zal de nieuwe renaissance zijn.

Rob – Kun je mensen een beetje meer informatie over Dreamland. Veel van ons weten, maar veel van ons niet. Wat is Operation Dreamland, echt snel?

COBRA – OK. Ik zou je gewoon vertellen om naar mijn blog, zoeken naar Operation Dreamland en lees die post.

Rob – Zeer goed. Kun je praten over de vraag hier: Werd de hongersnood in Ierland gemanipuleerde vanwege’s het Ierse volk ontwaken – De Ierse Hongersnood – of was dat een natuurlijke fenomenen?

COBRA – Het was, natuurlijk. Het werd ontworpen voor vele doelen. De eerste was om veel goedkope slavenarbeid te creëren. Veel van de Ierse ging toen naar de VS en werkte in verschrikkelijke omstandigheden in de VS vanwege die hongersnood. De andere reden was om de Godinnen energie die heel sterk in Ierland was te onderdrukken. Dit was het plan van de archonten – en ook om het ontwaken van de Ierse onderdrukken als natie en omdat de punt van de Cabal was om ze te verenigen met het Verenigd Koninkrijk.

Rob – OK. Hier is nog een vraag die ik kreeg veel. Ik weet niet de commandant Valiant Thor en zijn volk gezegd dat Dr. Frank [Stranges] zei dat er zouden er veel meer vliegtuig neerstort in de toekomst. Het lijkt alsof er een om de paar maanden nu. Natuurlijk iedereen wil weten – was de Cabal betrokken bij die crash in die berg onlangs? Kun je de reden geven ons?

COBRA – Ja, natuurlijk. Er zijn vele redenen. De eerste is er waren sommige mensen aan boord dat ze wilden hebben hen het zwijgen opgelegd. De tweede reden dat ze willen angst te behouden onder de oppervlakte bevolking de controle te behouden.

Rob – OK. Het is het doel van de Cabal om de menselijke bevolking te verminderen, en omdat ze de controle over de niet-fysieke vlak, is het niet effectiever als ze laten zielen incarneren hier?

COBRA – OK. Het is gewoon het doel van één factie van de Cabal om de bevolking te verminderen. Dat is de Rockefeller, Kissinger, Bush, Illuminati factie. De andere facties het niet eens met dat plan. Dit is een van de redenen waarom dat plan is niet succesvol. Het zal niet succesvol zijn. De overgrote meerderheid van de Cabal wil de menselijke bevolking houden en niet om te worden verlaagd, omdat ze eigenlijk graag veel slaven rond hebben.

Rob – OK. Iemand stelt een vraag over de Ain Sophia wordt geassocieerd met de Nag Hammadi materiaal. Komt dat vandaan een ander sterrenstelsel? Wat is de bron van het Sophia, de Pistis Sophia?

COBRA – OK. Sophia is de oude archetype van wijsheid geïncarneerd als godin van de Aarde. Godin aarde is een levend wezen. Het is niet de fysieke planeet zelf, maar het bewustzijn van de planeet die uit de galactische centrale zon kwam 4,6 miljard jaar geleden, en incarneerde, verankerd dat de aanwezigheid van de wijsheid in deze fysieke planeet.

Rob – OK. Alfred Lambremont Webber zei dat dat er een discussie. Sommige mensen zeggen dat de aarde daadwerkelijk wordt bewogen door welwillende ET’s uit het zonnestelsel. Wordt het zonnestelsel worden ingeklaard en gereconstrueerd? Alex Collier komt praten over planeten wordt ontworpen door een zeer machtige krachten veranderen van hun banen.

Omnec OneC ook gesproken over de aarde met twee manen en dat een van hen was ontploft en een van de redenen dat we een beetje meer vatbaar voor onevenwichtigheden, want we hebben maar één maan. Wat is er aan de hand? Zullen er, ik denk dat ik zal niet zeggen, terraforming, maar zonne-vorming van het veranderen van de banen? Is dat juist dat het mogelijk is om daadwerkelijk te verplaatsen planeten binnen verschillende banen door super galactische krachten?

COBRA – OK. Ja het is mogelijk banen van planeten veranderen en het ook gebeuren galactische geschiedenis. Maar dit is niet gepland voor deze planeet of voor een groter object in het zonnestelsel in de nabije toekomst. Wat wordt gepland is de vibrationele verandering van het zonnestelsel en dit gebeurt al. En kleinere veranderingen op het oppervlak van planeten in het zonnestelsel worden ook gebeurt. Dit wordt bevestigd de laatste decennia zijn er veranderingen in het weer de patronen, de intensiteit van magnetische velden en andere gelijkenissen op het oppervlak van vele planeten in het zonnestelsel. Ik zal geen commentaar geven over de polaire shift. Het wel of niet gebeuren.

Rob – OK. Er is een heleboel mensen praten over de toekomstige tijd-lijnen en een aantal van de manieren, je zegt doorbraak is in de buurt, en natuurlijk dat veel mensen krijgt op de rand van hun stoel die u volgen. Is dit. . . ze benieuwd over een tijdslijn, indien mogelijk. De doorbraak zou kunnen gebeuren in eind mei. U spreekt over een streefdatum in januari voor de financiële re-set. Veel mensen zijn soort. . . Ik denk dat het houden van mensen op hun tenen, en we willen niet dat de Cabal om te weten wanneer de dingen toch gebeuren. Wat is de situatie met deze mogelijke tijd lijnen, kunt u ons vertellen? Is er een bepaalde tijd in deze komende komende venster als er dingen goed mogelijk op zoek?

COBRA – OK. Ik zal mijn perspectief verklaren. Ik ben direct betrokken bij operaties voor de bevrijding van de planeet ongeveer 20 jaar heel actief. En voor mij in de buurt betekent niet morgen of volgende week. Dus dit is relatief wat iemand ervaart als in de buurt. Ik zou zeggen vanuit mijn eigen perspectief.

We zijn in de buurt van de doorbraak, omdat het merendeel van de operaties Ik ben betrokken geweest bij vele jaren zijn afgerond en met succes afgerond. Ik zou zeggen dat de meerderheid van het project is tot voltooiing gebracht. De meerderheid van de dingen die nodig zijn om plaats te nemen achter de schermen hebben plaatsgevonden. Dit is de reden waarom ik zeg dat de doorbraak is in de buurt. Ik zeg niet dat het gebeurt vandaag, of ik zeg niet dat het gebeurt morgen. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren op 1 januari 2016. Dat is de streefdatum voor de Oost-Alliance en hun plannen. Het is misschien wel of niet de streefdatum voor het evenement.

Rob – OK, laten we eens kijken. Een andere vraag die we hier hebben is met betrekking tot het klonen. We praatten een beetje over dat voor het interview. Ik vond dat heel interessant. Ik dacht dat mensen die geïnteresseerd zijn in die zou zijn. Kun je praten over het klonen? We hebben een ziel entiteit die een lichaam bewoont. Wat gebeurt. . . zeggen dat ze gaan in en maak 3 verschillende klonen. Zijn die klonen op ijs gezet en gewoon wachten op een mogelijkheid toen George Bush wordt vermoord, en dan die ziel wordt geduwd in een andere kloon lichaam, of zijn er meerdere lichamen daadwerkelijk functioneert, en zo ja, is het het zelfde ziel functioneert deze organen?

COBRA – Eigenlijk één ziel, in de overgrote meerderheid van de gevallen. Er zijn enkele uitzonderingen, maar uiterst zeldzaam. In de meeste gevallen, bewoont één lichaam. Als we dit George Bush bijvoorbeeld, als hij wordt gedood, zal hij worden gevangen genomen door de archonten van de etherische vliegtuig. Hij zal worden vervoerd naar de Long Island-faciliteit op het etherische vliegtuig en dan zal hij met sterke magnetische velden en in de kloon lichaam die zal worden gekozen voor hem worden gebracht. Hij zou wakker in die plaats en dan zal hij terug naar zijn oorspronkelijke locatie worden vervoerd.

Rob – Dus op dit moment, als je ziet een wezen dat is George Bush, is het mogelijk voor een kloon te functioneren en de ziel van George Bush niet in hebben? Zo ja, hoe is dat het zijn functioneren, dat kloon?

COBRA – OK. Er waren enkele, wat mensen noemen kloon-bots, die worden gekloond robots die niet bezield. Deze entiteiten zijn van het oppervlak van de planeet lang geleden ontruimd. Wat we hebben naast de klonen lookalikes. Het zijn wezens die lijken op George Bush kijken, bijvoorbeeld, en hebben ze de neiging om te verschijnen op bepaalde locaties die, vanuit een oogpunt van beveiliging een risico voor George Bush.

Rob – OK. Een interessant ding dat ik zou u willen. . . Ik vond het heel fascinerend. Ik sprak met Fred en dan, natuurlijk, las ik Billy Meyers ‘contact notities toen ik 17 was, voordat iemand hem wist. Ik was erg gefascineerd door het feit dat de Pleiadiërs nam Billy in een gebied, en als je zou kunnen praten over dit, en de ethiek van sommige mensen hebben het gezegd?

Ik denk dat welwillende rassen hebben een manier van het creëren van een type is dat is een soort van een humanoïde en heeft toch een soort van, ik weet niet wat wij zouden noemen, een plantaardige of dierlijke soort bewustzijn. Ze hebben een aantal van hun machines in bases die functioneren op de dingen, en zij, van een externe aarde persoon, zou het eruit zien als een slaaf, maar volgens Billy Meyer, hij ging naar binnen en zag deze wezens en ze soort zag eruit als zombies . Ze waren niet echt voelende, maar ze eigenlijk waren menselijke lichamen. Ze waren in staat om bepaalde functies uit te voeren. Kun je iets vertellen over die technologie en hoe die ethische wordt geacht door deze lichte krachten en wat is de situatie met deze deze wezens, dat zijn een soort van kloon als, ik denk dat is het?

COBRA – OK. Dit is een trieste deel van de genetische experimenten die plaatsvond in ondergrondse bases. Het licht krachten hebben dit niet gedaan. Dit werd meer gedaan door de Cabal en dit werd meestal gebeurt in militaire ondergrondse bases die werden samengevoegd met Draco Reptielen ruimtevaartprogramma’s.

Rob – OK. Ik heb het over toen Billy Meyer was op een van de schepen. De Pleiadiërs hebben een soort wezen, volgens hem, dat ze zeiden dat ze eigenlijk wel zorgen voor een wezen, maar het is niet echt menselijk. Is dat, ik denk dat hij zei, een soort van een groente bewustzijn? Ze kunnen worden geprogrammeerd.

COBRA – Ik kan niet bevestigen dat.

Rob – Je kan niet bevestigen dat. Ik zal proberen en krijg je de Billy Meir daadwerkelijk contact notities. Ik denk dat sommige dingen gebeuren daar. Ik denk dat er een ander ding. Kon je praat over. . . veel mensen zijn die probleem in dat ze vragen over hebben. . . Kon je praat over genade en barmhartigheid jegens de Cabal en de mensen die betrokken zijn bij dit? Ik denk dat de Chimera kopgroep en archonten zijn iets andere niveaus van dat. Kun je praten over mededogen en barmhartigheid jegens dit soort situaties? Je weet dat er zoveel leed en zoveel mensen die gewoon. . . Het lijkt op dit moment in de tijd, je weet wel, een sterk gevoel om uithalen.

COBRA – OK. Het medeleven met de Cabal heeft zijn plaats pas na de Cabal is gestopt. Mensen zijn boos en ze boos zijn om goede redenen, en hun woede moet worden gekanaliseerd in het stoppen van de Cabal. Wanneer de Cabal is gestopt nadat ze zijn opgepakt, zou ik niet aanraden om mensen frustratie over de Cabal vent, want dat zal niets oplossen. Nadat ze zijn opgepakt, zij het recht hebben om een ​​eerlijk proces. Wanneer hun misdaden worden blootgesteld op basis van hun beslissingen, zullen hun toekomst te bepalen. Als ze willen hun daden uit het verleden te wijzigen, krijgen ze een kans. Als ze niet bereid zijn om dat te doen, gaan ze naar de galactische centrale zon en hun individuele ziel aanwezigheden worden gewist van deze dimensionale universum. Zij zullen ophouden te bestaan.

Rob – OK, hier is een vraag van iemand gehad. Veel mensen soort gaan in deze angst. Iemand vermelden dat Polen is geweest in het midden van een hoop stress, omdat het grenst aan het oosten en het westen. Iemand vraagt ​​zich af of er enige spanning gaande tussen, ik denk dat de Europese NAVO-troepen en Rusland. Ze voelen zich als Polen. . . mensen vragen zich af of ze moeten emigreren uit Polen. Is er een potentieel voor iets knallen er uit?

COBRA – Ook dit is angst zaaien. De escalatie tussen, de grootschalige escalatie tussen de NAVO-troepen en Rusland is uiterst onwaarschijnlijk.

Rob – OK. Hier is een interessante. Wat is transseksualiteit? Hoe zal het eruit zien als mogelijkheden van het lichaam van correcties na het evenement? Wat gaat er gebeuren met een aantal mensen die seks veranderingen hebben gedaan?

COBRA – OK. Bij een bepaalde fase na het evenement, en dichter bij het eerste contact, zullen de mensen in staat zijn om transmigratie ondervinden van hun huidige lichaam in een orgaan van de tegenovergestelde polariteit. Dus als iemand een man en wil graag het leven te ervaren vanuit het perspectief als een vrouw, zal hij in staat zijn om te worden geteleporteerd naar een vrouwelijk lichaam op dat moment. Door middel van een aantal van die ervaringen, zullen sommige mensen duidelijk zijn hun seksuele identiteit en genezen sommige van hun trauma’s uit het verleden.

Rob – Wow. Heel interessant. Dus er gaat om de mogelijkheid voor mensen om lichamen te veranderen. Zal dit mogelijk zijn voor mensen met extreme ziekten, of is dit een zeker? Ik bedoel, ik weet het niet. . . het soort lijkt erop dat we de verantwoordelijkheid voor het lichaam zijn we in en hoewel we al aangevallen we een nieuw lichaam kan krijgen nemen. Wat is het verhaal? Is er een karma waar je een lichaam niet alleen kan vernietigen door middel van slechte daden en een nieuwe krijgen?

COBRA – OK. Er is geen karma zoals beschreven in de Archon paradigma. Als iemand een nieuw orgaan dat zal worden verstrekt op basis van prioriteit zal nodig hebben. Mensen met een terminale ziekten, met chronische pijn, zal genezen. Als het lichaam niet kan worden genezen, zullen zij in staat zijn om over te schakelen naar een ander lichaam als we verder gaan in de richting van het eerste contact en na het eerste contact. Net als de meeste vooraf races, kunnen ze kiezen en hun lichaam te veranderen op basis van hun eigen innerlijke leiding.

Rob – Wow, dat is heel interessant. De man met de naam Bob Reynaude – een beroemde contactee van Gabriel Green die werkt met de mensen van de Korrendor en heeft eigenlijk verliefd geworden op een vrouw van daar en eigenlijk gaat daar en bewoont een Korrendorian lichaam waar hij zal gaan na zijn passeren hier. Hij zal zijn leven op Korrendor. Hij is een van die mensen die je het over hebt. U noemde een tijdje terug dat na de Congo invasie van 1996, de archonten bracht een periode 1996-1999 op een massa-programma implantaat. Was dat door de Grijzen? Waren ze fysieke implantaten? Was het de nano implantaten? Kunt u iets vertellen over dat?

COBRA – OK. Eerst was er massale implantatie door middel van plasma etherische scalaire technologie. Ten tweede was er veel van implantaten worden wereldwijd gedistribueerd via vaccinaties’s met biochips. Er was ook een aantal Milab soort ervaringen waar ze werden meegenomen naar ondergrondse bases en geïmplanteerd fysiek na een trauma op basis mind programmering sessies.

Rob – OK. Ik heb. . We krijgen in de buurt van het einde hier. We hebben nog een paar vragen we gaan door te komen. Kun je praten over als er meer dan één Cintamanni steen?

COBRA – Eigenlijk Cintamanni steen. . . Hier zijn twee aspecten van de steen. Een aspect van de steen is de steen die daalde van Sirius. Er zijn veel fragmenten van die steen. Voor het grote deel van de menselijke geschiedenis, die steen was in handen van de Agarthaanse netwerk. Kleine fragmenten werden vrijgegeven aan de mensheid of meer juist om bepaalde, meest krachtige menselijke individuen die werkten voor de lichte krachten. En zeer recent het licht krachten zijn begonnen met die steen massaal vrij te geven. Ik zal een blog post over te schrijven vrij snel.

Rob – Is het mogelijk om de gemiddelde mensheid om Cintamanni stenen te krijgen?

COBRA – Ja, zullen we zorgen dat dat gebeurt.

Rob – Dank u. Hier is een vraag. Ik denk dat het te maken heeft. . . Dit is degene die ik was geïnteresseerd in. Een daarvan is hoe Jezus terug te brengen van Lazarus uit de dood? En ik heb een follow-up vraag naar dat.

COBRA – Er was betrokken technologie. Er was een aantal geavanceerde ET technologie bij zijn zogenaamde wonderen.

Rob – Recht, dus hij had een missie hier om bepaalde dingen te doen en ze in feite gezegd sorry, weet je wat de Pleiadiërs noemen een schepper zoon is hier en we gaan over de Archon netwerk over te nemen en ze deden het gewoon, toch?

COBRA – Het was meer Sirians en niet zozeer de Pleiaden.

Rob – OK. Kun je iets vertellen. . . veel vraag. . . hebben we deze vorig leven regressies. Mensen willen weten wat hun vorige levens zijn en dat soort dingen, en wat hun vorige incarnaties waren? Het lijkt alsof Delores Cannon. . . ze is gepasseerd, maar ze leek behoorlijk nauwkeurig te zijn. Het lijkt erop dat sommige hypnose is een manier Ahold van die te krijgen. Kent u een andere manier kunnen mensen contact opnemen met hun vorige leven reïncarnaties andere dan de Gouden Schijf van de Zon in Peru Tempel van de zeven stralen?

COBRA – De meest makkelijkste en meest zekere manier om het verleden incarnaties onthouden is om je verbinding met je ziel te versterken, en wanneer de tijd rijp is de ziel geheugen in je fysieke hersenen komen en je zult herinneren.

Rob – OK. Ik vraag me af over als je zou kunnen beschrijven aan de mensen. . . veel mensen hebben gesproken over wanneer je sprak over de dood ervaring en gaan over. Veel mensen waren bezorgd voor hun familieleden en zichzelf, in het bijzonder. U zei dat het etherische vliegtuig is niet de beste plek om nu te zijn wanneer u voorbij gaan.

Wat moeten mensen doen als ze zijn. . . als het mogelijk op het moment van overlijden. . . wat is de situatie? Zal iemand hen te begroeten? Is dat een valse Archon dat gaat ze te manipuleren? Er gaat een familielid om te zeggen: ‘Ja, kom naar het licht. “En je gaat naar de Archon reïncarnatie netwerk.

COBRA – Eigenlijk nadat je door de tunnel naar het licht die u aan uw dierbaren. Het is geen truc. Het is een echte situatie. Er is steeds een lichtere aanwezigheid op de etherische en de hogere gebieden. Je bent nog steeds binnenkant van de incarnatie cyclus. U bent niet in staat zijn volledig vrij te zijn om te gaan en verlaat het zonnestelsel en ga naar Sirius of Pleiaden. De situatie is niet zo slecht als het was, maar als je het verlaten van de incarnatie op de gebruikelijke wijze, oude en stervende je bent. Je bent waarschijnlijk in een vrij evenwichtige gemoedstoestand. Maar als je zelfmoord pleegt, je bent in een aangeslagen toestand dan is de overgang niet zo gemakkelijk omdat je emoties en je energieveld is in een aangeslagen toestand en vervolgens de overgang is niet zo gemakkelijk en dan is het makkelijker voor de archonten te drukken uw knopen – schuldgevoel, bijvoorbeeld, en val je meer.

Rob – OK. Nog twee vragen hier. We kregen nogal wat vragen op dit punt. Ik weet dat je praatte een beetje over het in uw berichten. Kunt u ons vertellen het verhaal achter de AIIB en wat is de rol van de AIIB in de financiële reset op het evenement.

COBRA – Het is gewoon een voertuig van de verdeling van de middelen die zullen worden vrijgegeven na het evenement voor infrastructuurprojecten. Op dit moment zijn ze alleen het creëren, zou ik het noemen, een bureaucratische instelling die moet worden vastgesteld voor een huidige niveau van bewustzijn. Want als het evenement gebeurt, moeten die fondsen worden gekanaliseerd via bepaalde infrastructuur bureaucratische instellingen. En AAIB is het perfecte voertuig voor.

Rob – OK, en hier is een andere vraag. Mensen willen weten wat is de zwarte ridder satelliet? Alex Collier zei dat het een gigantische snelweg patrouille van de Superluminals om astrale paden en het leven in verschillende systemen te monitoren. Zou je eens met dat?

COBRA – Ik zou het niet eens. Eigenlijk is het bestaan ​​van de zwarte ridder satelliet is een hypothese. Het is niet gebaseerd op feiten. Het is gebaseerd op een aantal oude NASA’s, die eigenlijk tonen van de NASA programma. Dit betekent niet dat er geen kunstmatige satellieten die heel oud zijn. Ja, ze zijn, maar ze zijn veel dieper undercover en niets bekend is over hen buiten de geheime ruimte programma – het diepe geheim ruimtevaartprogramma. Iemand anders heeft geen idee over hen.

Rob – Er waren enkele grote explosies gehoord door sommige mensen onlangs onder de grond, en er is ook een aardbeving in Californië – in de Burbank gebied – een zeer klein. Veel mensen vragen zich af. . . zijn wij op zoek naar enkele. . . is het nog steeds mogelijk dat we kunnen hebben wat meer aardbevingen? Dit wordt uiteraard bepaald door de lichte krachten om de spanning langs de acupunctuurpunten ley lijn punten van de aarde voor genezing vrij te geven. Kunnen we elke krijgen? Krijgen we alle informatie als er enkele grote aardbevingen zijn, en zal geen van deze zijn in Yellowstone?

COBRA – OK. Het licht krachten volgt de situatie in Yellowstone en zijn eigenlijk bufferen het voor geruime tijd. Zij zouden niet in staat zijn om de situatie volledig te begeleiden, zonder enige aardbevingen of onderbrekingen in dat gebied. Ik kan niet garanderen dat, maar waarschijnlijk zullen ze niet erg dramatisch zijn.

Rob – OK. Dus een andere plaats die u noemde ik denk dat was ook in Chili in Zuid-Amerika. Er zal een beetje meer aardbevingen zijn. Is dat correct?

COBRA – Het is mogelijk.

Rob – OK. Nou dames en heren, ik weet dat we hadden een heleboel dingen hier aan de hand en we konden niet om een ​​heleboel vragen die je had vandaag krijgen. We hadden een heleboel dingen door te gaan. Het was zeer informatief. Nogmaals, dank u, Cobra, want hier bij ons vandaag en Victory naar het Licht.

COBRA – OK. Bedankt iedereen voor het luisteren. En ik zal weer zeggen, de doorbraak is in de buurt. Het betekent niet morgen gebeuren, maar ik moet herhalen dat te verankeren en de grond die energie in het bewuste van de mens. We zijn dicht bij de doorbraak fase. We hebben gewerkt voor deze vele, vele levens, en in dit leven vooral, en we komen steeds dichterbij.

Rob – Dank u, Cobra, voor dat beetje informatie. Ik zou jullie allemaal aanmoedigen om het geloof in de positieve krachten van het licht en de kracht van je eigen ziel te hebben. Verbinding te maken met dat zoveel mogelijk door je pure intelligentie van je geest en je eigen IK BEN aanwezigheid en die u zullen helpen de overwinning van het Licht te bereiken. Dank u voor uw komst naar http://www.thepromiserevealed.com Vergeet niet meneer Truthseeker, mijn gebeurtenissen, het webinar komen.

God zegene u,

Overwinning To The Light

Rob Potter

COBRA Interview bewerken en voice modulatie door Rique Seraphico. Intro Thema: “Alien Intervention / Battle Of Gaia” (432 Hz), geschreven en uitgevoerd door Rique Seraphico.End Thema: “(Just Like) Silver Clouds” (432 Hz), Music & Lyrics geschreven door Rique Seraphico. Alle instrumenten en arrangementen van Rique Seraphico. Alle vocalen van Zoe Pay, gearrangeerd door Rique Seraphico. CD kopen of te doneren contact riqueseraphico@gmail.com

Bron:  http://thepromiserevealed.com/2015-april-q-a-with-cobra-rob-potter/

Advertenties

Recreating Balance: Aantekeningen van de Cobra en Isis Conferentie in Konstanz op 21-22 maart 2015 – Deel 2…’

Recreating Balance: Aantekeningen van de Cobra en Isis Conferentie in Konstanz op 21-22 maart 2015 – Deel 2…’

Art by Nicholas Roerich

Dit is het tweede deel, geschreven door Antares, vertaling en aanvullingen door Inana. Klik hier voor deel 1. Het originele artikel is geplaatst op http://transinformation.net

Dit is geschreven alsof Cobra dit sprak, hoewel dit niet is wat hij letterlijk zei, maar wat hij zei is hier geparafraseerd. Cobra heeft deze notities gelezen en versterkt.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Cobra : ”Het Event is een dynamische situatie, een co-creatie van ons allemaal, een besluit op een collectief niveau…”

De Broederschap van de Ster / Orde van de Ster

De leden van het Zusterschap en de Broederschap van de Ster zijn de bewakers van het licht op, boven en onder het oppervlak van de planeet. Door de eeuwen heen hebben ze het licht beschermd en het levend gehouden.

De Orde van de Ster zijn 144.000 ster wezens van licht die het licht laten schijnen en daarmee duisternis transformeren. Op dit moment, sinds de IS:IS Poort Activering in december vorig jaar, stroomt er licht vanuit het Galactische Centrale Zon, gestuurd door de facetten van de moldavieten kelk van de Heilige Graal, die dienst doet als een lens, gericht naar de 144.000 om hun ontwaken te triggeren. Wij hier, in deze kamer en degenen, die dit lezen, behoren daartoe. Wij “weten” het en we zijn al onze levens voor dit gedenkwaardige moment opgeleid, de “Shift der Tijdperken”. Al onze vorige incarnaties zijn voorbereidingen voor de impact waarvoor we nu in staat zijn om te ervaren, op dit moment. Dit is de reden waarom de lichtkrachten hebben besloten om de Cintamani steen vrij te geven aan de meest ontwaakte lichtwerkers. Om dit te doen in een breed spectrum was daarvoor onmogelijk, want tot nu toe was de informatie over deze steen altijd onder strikte geheimhouding. Het is nog steeds een opgave dat al onze capaciteiten verlangd worden en werkelijk verantwoordelijk zijn: Deze steen zal ALLEEN worden gegeven aan degenen, die echt een duidelijke beslissing voor het licht hebben gemaakt, voor actieve hulp bij de bevrijding van de planeet Aarde, voor First Contact en ascensie.

Deze steen zal ALLEEN worden gegeven aan degenen, die zeer bewust en zeer actief werken aan hun eigen patronen, schaduwen en problemen om in staat te zijn om deze planeet te bevrijden – met hun volledige zijn. Als je nu deze keuze maakt, kan dit jouw moment zijn. Geef deze steen NIET aan mensen die halfslachtig zijn, niet ontwaakt en van wie slechts JIJ zou kunnen denken, dat ze die steen nodig zou kunnen hebben terwijl ze vanuit hun programmering reageren. Geef het niet aan mensen die weigeren of vermijden om actief deel te nemen en zelfverantwoordelijkheid nemen bij het ​​oplossen van hun eigen patronen (zelfs als ze slachtoffers “zijn”, is dit geen reden om onverantwoord met deze steen om te gaan). Als je het aan die mensen zou geven, zou dit het effect hebben, dat de duistere energieën hen ongewild en onbewust channelen, nog meer versterkt wordt. Dit zou een zeer negatieve invloed op je hebben, je ziels familie en op het hele netwerk van Licht en dus voor de hele planeet. Dus alsjeblieft, wees heel voorzichtig met deze steen, het is een aspect van de Heilige Graal, zorg er altijd en geeft het een speciale plaats. Het beste is om het dag en nacht te dragen. Dit heeft een speciale reden: Tijdens het Event (de Gebeurtenis / het Evenement), zullen de Event energieën precies door deze steen stromen. Deze steen is het zendende element voor de Event energieën om juist jou te bereiken. Je bent samen met deze steen de zenders van de Event energieën tijdens het culminatiepunt, het moment van het Event, de Gebeurtenis. Dit betekent ook, dat zij die een bijzondere rol bij het ​​Event hebben, de multidimensionale boodschap wat zij moeten doen, op dezelfde wijze zullen ontvangen.

Wie zal een bijzondere rol hebben bij het ​​evenement? Jij kan dat zijn. Jullie zullen absoluut weten wat jullie moeten doen. Jullie zullen door deze steen goddelijk worden begeleid op een zeer intense en sterke manier. Het is ook een enorme versterker van je positieve energie en het zal je volledig ontwaken voor alle aspecten van jouw missie, elke dag meer, vanaf het moment waarop je heel bewust en onvoorwaardelijk voor de volle 100 procent die beslissing hebt gemaakt: de beslissing om jezelf over te geven aan je goddelijke rol, die je nu belichaamt, juist op dit moment. Het zal je helpen om jouw blokkades, trauma’s, onopgeloste patronen, implantaten enzovoorts te verwijderen, maar, nogmaals, alleen met uw hartgrondige deelname. Het is niet belangrijk, hoe “ver” je volgens jou ontwikkeld bent of niet, het hangt enkel af van JOUW EIGEN besluit en wil, dat is hier het belangrijkste element.

Kunst van Nicholas Roerich

Op dit moment hebben wij, het netwerk van Licht rond de planeet, speciale aandacht. De lichtkrachten zijn actief bezig om dit lichtrooster (raster) voor de Event te stabiliseren. In 1996 werd een negatieve poort gemaakt door de Archonten en op dat moment was het netwerk van Licht bijna volledig vastgelegd. Deze situatie is opgelost en voor altijd voorbij. Sinds de invasie van 1996 zijn de lichtkrachten zijn bezig om het netwerk van Licht volledig te vrij te maken. Het begint nu al weer te werken. U kunt een bevestiging van dit feit te zien als je kijkt naar de dagende stabilisatie van de systemen in de politieke, economische en maatschappelijke structuren, zodat heel snel vredigheid en bevrijding en wereldwijd het einde van alle oorlogen behaald zal zijn. Het netwerk van Licht zal dan perfect in functie zijn geworden wat het effect zal hebben van het stabiliseren van de rest van de mensheid in alle aspecten van het leven en op alle niveaus. Zo worden wij – en dus ook de massa – op dit moment klaar gemaakt voor het Event (Gebeurtenis).

HET NETWERK VAN LICHT IS BELANGRIJKER DAN AL HET ANDERE ! EN DE CINTAMANI STENEN SPELEN HIERIN EEN BELANGRIJKE ROL !

Manifestatie tools / gereedschappen

De 3 belangrijkste stappen in het manifesteren van iets – WAT-DAN-OOK! – zijn:

1. BEWUST ONVOORWAARDELIJK BESLUIT (het meest belangrijkste, want dit is voorwaarde voor de rest om te volgen!)

2. INVOCATIE (aanroepen)

3. FYSIEKE ACTIE

Alles wordt in de niet-zichtbare gebieden (voor) bereid om in de materiële wereld te manifesteren. Dit betekent dat alles wat in de fysieke wereld zal manifesteren, stapsgewijs van de hogere rijken naar de lagere gaat en bij de grenzen ervan in elkaar samenvloeit.

Voor een beter begrip van dit proces worden de verschillende lagen worden hier opgesomd:

1.Mentale (gedachte)

2. Astrale (ziel)

3. Etherische (emotie)

4. Plasma (samenvoeging van etherische en fysieke)

5. Fysiek (lichaam)

1. Ideeën – Visie – Gedachte – Kennis – Dieper Begrip – Bezig houdend met de spirituele rijken – Realisatie – Inzicht – Besluit – Wil – Bereidheid voor actie op alle niveaus: mentaal, astraal enz. – (gaat in de richting van het multidimensionaal vermogen: Telepathie / Toegang tot de “Universele Kennis ” = goddelijk mannelijke aspect van de schepping)

2. Intuïtie, zielsvolle deelname met volledige aanwezigheid, een verbinding met de hogere spirituele werelden en wezens, lichtwezens die behoren tot de hogere dimensies van goddelijk licht aanroepen voor hulp, overgave aan het goddelijke, het goddelijke toestaan via jou te manifesteren (gaat in de richting van het multidimensionaal vermogen: Astrale projectie / Astraal reizen = goddelijk vrouwelijke aspect van de schepping)

3. Voelen, proeven, horen, zien, ademen in de nieuwe schepping, alles dat zal manifesteren, er in zijn alsof het al echt was, met heel je zijn, met al je vaardigheden om er met jouw volledige emotionele lichaam in te leven (gaat in de richting van het multidimensionaal vermogen: Teleportatie)

4. Hetzelfde als in 3., maar meer fysiek: Denk aan die momenten in je jeugd, toen je het gordijn wilde laten bewegen met je zuivere wil (gaat in de richting van het multidimensionaal vermogen: Telekinese)

5. Fysieke actie: Bijvoorbeeld: Doe je meditatie, doe je Yoga, eet gezond voedsel, neem met iemand contact op, creëer een website, schrijf een e-mail, praat met mensen, druk een aantal flyers af, kijk mensen in de ogen en glimlach, geef een workshop , breng een andere starseed een belangrijk bezoek, doe rasterwerk, start wen Event Ondersteuningsgroep, start een Zusterschap van de Roosgroep (Sisterhood of the Rose) , stuur de link van je groep hier naar toe: http://prepareforchange.net/create-join-a-group/ of post het op Facebook, nodig je vrienden per e-mail uit te mediteren, om in meditatie te creëren, enzovoorts.

Dit zijn natuurlijk zijn slechts voorbeelden om je te inspireren. Je weet wat te doen door jezelf, door het aansluiten met jouw goddelijke zelf.

Ik vraag iedereen, om deel te nemen aan het rasterwerk in het gebied waar je woont of ergens anders op de planeet, en om mee te doen aan een Event Ondersteuningsgroep / Sisterhood of the Rose groep of er zelf een te beginnen. Mijn vriend Untwine is daarin zeer actief, dus neem contact met hem op als je verder advies en informatie over rasterwerk wilt hebben,want rasterwerk is een van de belangrijkste dingen om nu te doen.

(Noot van Untwine: je kunt mijn artikel bekijken waar ik de basisstappen voor iedereen uitleg om met rasterwerk te kunnen beginnen: http://recreatingbalance1.blogspot.com/2014/10/invitation-to-physical-gridwork.html

Als je na het proberen van deze stappen nog vastloopt, kan je contact met mij opnemen via: untwine1@yahoo.com , laat me dan weten waar je jezelf bevindt en wat je tot nu toe hebt gedaan).

Rasterwerk assisteert aanzienlijk bij de volledige bevrijding van het netwerk van Licht en dit, nogmaals, is nu het belangrijkste, belangrijker dan wat dan ook binnen het bevrijdingsproces van de planeet Aarde. En ik denk dat iedereen het Event nu wil hebben. Toch vraag ik je om nog geduld te hebben, want alles is pas gereed wanneer het daarvoor klaar is en de Event zal pas gebeuren als alles hiervoor in de juiste plaats is.

Maar eerlijk gezegd, als je het mij zou vragen: Ik zou ook wel willen dat het Event nu onmiddellijk zou gebeuren !

De manier waarop iets wordt gemanifesteerd, is ook de reden waarom in de afgelopen jaren alle activaties hebben plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld de “Herstart van het Raster”, de “Aion Portal Activering” en de “Activering van de IS:IS Poort”. Die activeringen zijn de ankerpunten binnen het planetaire etherische lichaam, zodat we – als het netwerk van Licht – er in kunnen worden geïntegreerd. Zodat het netwerk van Licht goddelijk kan werken. De activeringen hebben de volledige werking van het netwerk van Licht voorbereid, die nu weer begint te werken voorbereid en door ons gecompleteerd zal worden afgerond met behulp van gebruik van de manifestatie gereedschappen op een geavanceerde manier, door ons gebruikt als een planetaire groep. Aangezien dit hele proces op deze manier nog nooit eerder is gebeurd en het bewustzijn op deze planeet sinds eonen is vervormd, moeten we dus een dieper begrip krijgen over hoe dit kan werken, hoe we onze individuele goddelijke rol in perfecte harmonie kunnen vervullen binnen het planetaire netwerk van Licht, ons bewust te zijn van ieder ander individueel wezen van licht rond de planeet.

Het Event is een collectief besluit.

Dat het Event een collectief besluit is betekent dat we de wet van de manifestatie nu overdragen aan een nieuw, hoger niveau. Dit is nieuw voor ons allemaal. We zijn verder geprogrammeerd dan ons verstand kan bevatten, dus hebben we enorme problemen om bewuste collectieve (en zelfs individuele) beslissingen te nemen, en de Archonten gebruiken deze vervormingen met behulp van de media. Ze laten ons dagelijks onbewuste collectieve beslissingen nemen door het programmeren van de massa. Dit betekent dat WIJ dit NU veranderen met ONZE absolute duidelijke bewuste collectieve besluitvorming OP DIT MOMENT. Het “hogere” bewustzijn is altijd leidend:

1. Wij nemen nu individueel een onvoorwaardelijke bewuste beslissing en collectief een onvoorwaardelijke bewuste groepsbeslissing om ons bezig te houden met onze goddelijke individuele missies en onze goddelijke groepsmissie: Om de planeet Aarde te bevrijden, en te assisteren bij First Contact en bij ascensie (hemelvaart).

2. Als individu en als groep roepen wij de hulp aan van wezens en groepen van de hogere spirituele rijken van licht; hulp voor ons als individu en hulp voor ons als groep voor de bevrijding van de planeet Aarde, First Contact en ascensie.

3. Tot slot nemen wij als individuen de onvoorwaardelijke bewuste beslissing dat wij tot een planetaire groep toe treden: het netwerk van Licht. We werken met de onvoorwaardelijke bewuste keuze aan de bevrijding van de planeet Aarde, First Contact en ascensie; als unieke wezens van licht gebouw één planetaire groep van licht, als een diamant met vele facetten.

Het nu herwonnen netwerk van Licht zal zo voor altijd blijven tot in de eeuwigheid en vanaf nu zal het beter worden elk uur, met elke beslissing, aanroeping en de actie van jullie, nu, prcies op dit moment. De Archonten zijn nu niet meer in staat om het nog ooit weer te verstoren. Het netwerk van Licht blijft nu steeds stabiel, dus de kans dat het Event gaat gebeuren neemt met het moment erg snel toe.

Vrijgave van top-geheime informatie (top-secret intel)

De situatie van de planeet is zoveel verbeterd, dat ik informatie mag vrijgeven, dat tot nu toe, tot vandaag (op de conferentie) top-geheim werd gehouden: De vortexen aan binnenkant van het netwerk van Licht, de kruispunten van de rasterlijnen, zijn de stations ingangen voor de lichtschepen op het moment van het Event (gebeurtenis). Dit is een van de belangrijkste redenen waarom de duistere krachten het netwerk van Licht hadden bezet en gecontroleerd. Tijdens het Event (en daarna), zal het eerste contact (First Contact) worden gemaakt door middel van deze vortexen en de schepen die gebruik maakt van de hogere dimensionale etherische energie van deze vortexen om zich in het fysieke te manifesteren. Dus dit betekent, dat zij binnen deze vortexen kunnen worden gezien .

Kunst van Erial Ali

Tijdens het Event (evenement) zal een impuls van de Galactische Centrale Zon worden verzonden via de Spherische Moederschepen die in de Oortwolk (Oortcloud) zitten. De Spherische Moederschepen sturen deze impuls door naar de kleinere schepen in de binnenkant van het zonnestelsel, die deze energie vervolgens weer doorgeven tot in het planetaire netwerk van Licht, en dat zijn wij. Mensen die gevoelig zijn voor energieën zullen heel, heel spannende energieën ervaren. Dat is heel spannend voor hen. Zij, en ook alle anderen zullen voelen, dat er iets gaande is en ze zullen zoeken om erachter te komen wat er gebeurt. Het zullen zeer sterke energieën zijn, best spannend en zeer positief. Het zal een intense ervaring zijn, dat er iets zal zijn, dat er iets is gebeurd, iets nieuws, wat nog nooit eerder is meegemaakt.

Deze impuls dient ook om mensen te verbinden, zodat ze op de hoogte raken van de gebeurtenissen en ze geanimeerd worden om te communiceren en elkaar te ontmoeten. Hierom is het dus van groot belang, om de Event Ondersteuningsgroepen over de hele planeet te op te zetten; onmiddellijk, nu. Talrijke groepen zullen nu worden gecreëerd, door jullie, dus jullie moeten op dit moment goed luisteren en goed lezen. Niemand anders doet dat voor jullie. Dit is de uitdaging hier, om iets te doen, dat nooit door iemand anders is aangetoond, dat nooit eerder is gedaan. Daarom is het van groot belang, dat je je innerlijke leiding volgt door een verbinding met de spirituele wereld en wezens en je hogere zelf. Dit is, wat je hebt voorbereid, tijdens al je levens. Jullie zijn zo intens voorbereid, want deze situatie en de daaruit voortvloeiende taak is absoluut uniek in de hele menselijke geschiedenis, eigenlijk in de hele geschiedenis van de kosmos. Dit betekent: dat ieder van jullie, ja, jullie, die naar dit luisteren of dit lezen, een unieke, bijzondere rol heeft bij het ​​Event, en dat niemand anders in staat is om die te vervullen. Ieder van ons heeft een speciale functie in het bijzonder op het moment van de gebeurtenis en natuurlijk ook ervoor en erna. Dit is waar we hebben geprobeerd om erachter te komen al onze levens, nu is het onze beurt.

Tijdens het Event zullen de Sisterhood of the Rose groepen (Zusterschap van de Roos) mediteren om de energie te stabiliseren. Ze zijn nu het vrouwelijke aspect van het bevrijdingproces. Het mannelijke aspect van het bevrijdingproces zijn de Event Support groepen. (Event Ondersteuningsgroepen). Zij zullen elkaar ook ontmoeten en de Verzetsbeweging en de Lichtkrachten zullen direct of indirect contact met de Event Support groepen opnemen. De lichtwerkers van de Event Support groepen ontvangen instructies om bepaalde contacten te leggen, bijvoorbeeld naar de media. Wij, die hier fysiek aanwezig zijn en luisteren of dit lezen, hebben een dieper inzicht en begrip van wat er gebeurt dan wie dan ook op deze planeet, zoals bijvoorbeeld politici of andere mensen, die tot nu toe meestal in het openbaar zijn geweest. Die mensen, die tot het moment van het Event in de publiciteit zijn geweest, zullen meestal totaal in de war zijn als de Event zal hebben plaatsgevonden. Zij zullen hulp en begeleiding nodig hebben, omdat ze niet zullen begrijpen, wat er gaande is en ze zullen niet weten wat zij precies aan de massa moeten vertellen. WIJ zullen degenen zijn, die tot de massa hebben gesproken, die hen hebben uitgelegd wat er gebeurd is, wat er gebeurt en wat er zal gebeuren. De toekomst van de planeet is nu in onze handen en zo ook vanaf het moment van het Event. De infrastructuur kan blijven functioneren door middel van onze acties. Wij zullen degenen zijn geweest die de elektricien hebben geinformeerd, de man van de watervoorziening, de leiders en de werknemers van de supermarkt en van iedere andere organisatie / bedrijf. Wij zullen degenen zijn geweest die hebben uitgelegd wat de situatie is, wat er voor hen staat te gebeuren en wat er te doen is geweest. Wij zullen degenen zijn geweest die aan de mensen in onze buurt en omgeving hebben mede gedeeld, hoe de situatie evolueert naar een positieve toekomst en hoe we allemaal een rol hierin kunnen spelen. We zullen het zijn die hen de bedoeling van hun rol en de betekenis van hun gedrag uitleggen tijdens het cruciale moment, zo ongeveer de eerste 1-2 weken na de gebeurtenis.Wij zullen degenen zijn geweest die de acties hebben geinitieerd die een domino-effect hadden, de acties van al die mensen tijdens de intense overgang, wanneer de meeste mensen in de war zijn en sommige -hopelijk niet- misschien in paniek. Daarom creeeren we nu, juist op dit moment, de Event Support groepen over de hele planeet. De Event Support groepen zullen degenen zijn die verantwoordelijk voor zijn om ervoor te zorgen dat de infrastructuur intact zal blijven.

Wij zijn verantwoordelijk omdat we weten.

We weten omdat we begrijpen.

We begrijpen, omdat we zijn wie we zijn: De Orde van de Ster.

Wij zijn verantwoordelijk voor het lot van de planeet. Planeet Aarde.

Het lot van de mensheid hangt af van hoe wij onze rol vervullen tijdens het moment van het Event (de gebeurtenis).

Het lot van de mensheid en de planeet Aarde is afhankelijk van onze beslissing, op dit moment, juist op dit moment. Wij zijn degenen die de beslissingen nemen, omdat iedereen verward is.

Wij zijn degenen die beschikken over de vaardigheden, omdat we onze talenten hebben getraind in al onze levens, voor juist dit moment.

(Noot van transinformation.net aan de makers van de Event Support en Sisterhood of the Rose groepen: En dit is “Onze Zaak”)

Vanaf het moment van het Event / gebeurtenis bouwen we de nieuwe samenleving op.

Het Event is het Zero Point voor de hele kosmos.

Bij het Event / gebeutenis beginnen we weer, vers en opnieuw, vanaf nul.

Nogmaals: We zullen de nieuwe samenleving opbouwen, vanaf niets, een nieuw begin, een nieuwe dageraad, het begin van de Gouden Eeuw, waar we sinds eeuwen geleden op hebben gewacht.

En het lot van de planeet is in onze handen, in de handen van ieder van ons.

~Wordt snel vervolgd~

(Om meer te lezen over de Cobra conferenties klik hier:http://portal2012.org/)

Oorspronkelijke bron: http://transinformation.net

Gepost door Untwine op Recreating Balance

Bron: http://recreatingbalance1.blogspot.nl/2015/04/notes-from-cobra-and-isis-conference-in.html/

Vertaling: FrankW zielsvreugde@live.nl

GaiaPortal: “Hogere Vibraties van Gaia roepen Hue-manity momenteel op tot Samenwerking …” door ÉirePort, 31 augustus 2013

 

gaia_portal2

Hogere Vibraties van Gaia roepen Hue-manity momenteel op tot Samenwerking door verfijning van de verbindingen van grid punten langs alle kanalen van weerstand. Dergelijke kanalen van weerstand hebben hun functie uitgediend en verzetten zich tegen verandering in paradigma.

Samenwerking van Hue-manity zal die kanalen van weerstand verfijnen en af​stemmen met de protocollen van Ascentie (Hemelvaart) die nu op hun plaats zijn.

Begrijp dat dit bericht alleen van Hogere Niveaus komt.

Analyse op 3D-4D niveau zal iets dergelijks niet aangeven.

Als Hogere Begeleiding wordt gevolgd, volgt begrip.

 

Bron: http://gaiaportal.wordpress.com/2013/08/31/gaia-higher-vibrationals-currently-call-for-hue-manity-collaboration/

Deel 188 – “Moeder God vertelt over de Reptielen die onder ons en binnen ons leefden…” door Kathryn E. May, 28 augustus 2013

Kathryn E. May

Het is voor ons heel moeilijk om te spreken over de ontbinding van de Reptielen die er niet mee eens waren om naar het Licht te komen, om terug te komen naar ons Thuis.

Zij waren onze kinderen, allemaal, en we hielden van hen met heel ons hart. Het is een zeer droevige tijd voor ons. We zijn in diepe rouw als gevolg van hun beslissing om te worden teruggestuurd naar bron eerder dan te worden hersteld naar de liefdevolle, creatieve wezens zoals ze zijn geboren om zo te zijn.

Het Reptiliaanse ras was een oude schepping, lang geleden geboren in het Orion sterrenstelsel. Zij zijn machtige wezens in hun vermogen om diep te voelen, zoals wij doen. Hun kwaliteiten zijn inderdaad een belangrijk onderdeel van je menselijke opmaak, er is enig combineren van jullie genetische kwaliteiten geweest.

Veel van degenen die weigerden om tot heelheid te worden hersteld, om hun DNA geactiveerd en hersteld naar de staat waarin ze waren bedoeld te zijn toen ze voor het eerst werden gemaakt, waren de oorspronkelijke kinderen van Orion. Ze waren oude zielen, in jullie normen, de kinderen van ons hart.

Ik ben Moeder God, en ik gaf de geboorte aan deze Ones, net zoals ik geboorten gaf aan jullie allemaal, mijn dierbare kinderen. Het was onze grootste hoop dat jullie, onze almachtige Ras van Scheppers (Creator Race), in staat zou zijn om niet alleen te zegevieren over de Reptielen in uw midden, maar ze ook de weg naar het Licht te laten zien. Je zijn geslaagd in het behouden van veel van degenen die probeerden om u over te nemen, om uw lichamen bewonen.

Velen van jullie die dit leven kwam met de last van het dragen van een Reptielen entiteit binnen uw lichaam deden dat als een groot offer. Het waren zij die in staat waren om de sfeer van Liefde en Licht op hen in te laten werken, beetje bij beetje. Als jullie in staat waren om van jezelf te houden in weerwil van hun donkere en destructieve acties, werd uw invloed op hen gevoeld. Geleidelijk aan, toen de energieën op de planeet stegen en je sterker werd en beter in staat was om hun inmenging in je denken en handelen te weerstaan, begonnen ze te veranderen. Je kracht doorstroomde letterlijk hun wezen, omdat zij in een symbiose aan jullie verbonden waren waardoor zij voelden wat jullie voelden en het proces van reactivering van de oorspronkelijke DNA begon te werken.

En ja, veel van de Reptiliaanse kinderen die voor ons verloren waren, werden teruggegeven in de historische ceremonie waarin er 999.000  door de poort (gateway) gingen die Gabriella en Lucifer geschapen hadden om ze te ontvangen. Het was een moment van grote vreugde en veel pijn voor ons. Natuurlijk hadden we gehoopt om ze allemaal te redden. Jullie grote werk tijdens dit leven heeft dit mogelijk gemaakt. Wij zullen jullie uitleggen wat uw deel was, en hoe jullie de redders van deze wezens (ones) werden, je broeders en zusters die naar het Duister waren gegaan.

Deze laatste poging om zoveel mogelijk te redden werd lang geleden in onze Raden overeengekomen met u en met de Eerste Schepper (Prime Creator). Het was een gecompliceerde constructie, omdat het tweevoudige inspanning inhield. De Reptielen moesten ervan worden overtuigd dat het hun meest krachtige interventie zou zijn om direct de lichamen van de mensheid te bewonen, in plaats van hun invloed aanwenden omkopen, bedreigen, manipuleren en algemene invloed op jullie verkrijgen met extern toegepaste gewelddadige middelen. Jullie zijn vertrouwd met hun vaardigheden in moorden en martelingen. Ze zijn in staat geweest om overheden over de hele  wereld te infiltreren met hun mind-control technieken en wat je noemt black-ops-systemen tot in enorme mate.

Zoals jullie weten, waren de systemen van de wereld van financiën en het bankwezen volledig corrupt door hun filosofie van de hebzucht en eigenbelang, die werd gepromoot als ‘de vrijheid van het individu’ en gedefinieerd als eervolle zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. Het was in feite de agenda van het kwaad in een mooie verpakking (fancy dress). Hun macht was verspreid door geheime genootschappen en nauw-gecontroleerde kruisingen binnen de machtige families die hun greep op hun macht onderhouden door alle mogelijke middelen waarover zij konden beschikken, hun favoriete methoden waren marteling en moord.

Onze lieve Saint Germain is over een lange periode geincarneerd om te proberen hun invloed te verdunnen en om de basis te leggen voor de gebeurtenissen die nu in ontwikkeling zijn. Hij stichtte het genootschap dat begon als de Vrijmetselaars. In zijn vroege jaren was het een machtige kracht ten goede, waaronder veel van de grondleggers (Founding Fathers), die er aan gewerkt hebben om de democratie in Amerika te vestigen. Helaas, het werd uiteindelijk overgenomen door de degene die jullie Illuminati noemen. Wij gebruiken deze term niet omdat het Licht impliceert, wij geven er de voorkeur aan naar hen te verwijzen als de Donkere Hoeden (Dark Hats). Jullie zijn ook bekend met een van hun duistere organisaties die de Maffia wordt genoemd, of de Cosa Nostra, die in bedrijven en politieke organisaties over de hele wereld vanuit de basis geinfiltreerd zijn.

Hun macht was naar tot zo’n mate uitgezaaid dat het leek alsof het hele politieke systeem in de VS en over de hele westerse wereld op het punt was om door hun invloed volledig te bezwijken, en het Oosten was in hun greep gevallen door middel van het financieel manoeuvreren en de invloed van multinationals. Er moest iets gedaan worden, niet alleen om de planeet te redden van hun greep, maar ook een laatste poging om die Reptielen naar het Licht te redden die zouden instemmen met het verlaten van de structuur van de kwade macht. En dus was ons plan overeengekomen, om een ​​laatste inspanning te leveren als Moeder Aarde haar eigen lot vervulde om naar hogere dimensies te stijgen.

Vervolgens werd vastgesteld dat de enige manier om de opmars van de Reptielen te stoppen om de wereld over te nemen zou zijn om hen te overtuigen dat er een briljante manier was om die Lichtwerkers te veroveren die zich generaties lang rechtstreeks hadden verzet. Dat zou zijn door hun gelederen te infiltreren door in grote aantallen hun lichamen te bewonen en daarmee degenen die hun grootste bedreiging waren te verzwakken. Het was een techniek die zij in het verleden hadden gebruikt, maar nooit in grote hoeveelheden. Het was alleen nog nodig om de Reptiliaanse leiders ervan te overtuigen dat dit de reden was dat zij er nog niet helemaal in geslaagd waren.

En dus werd besloten dat het idee zou worden geïmplanteerd in de hoofden van de meest krachtige Reptielen, en vertegenwoordigers van het Licht in vermomming zouden worden gestuurd om het plan te bevorderen. Dit was een complexe operatie op zich, waarvan alles aan jullie zal worden onthuld wanneer jullie je bewustzijn verhogen naar hogere dimensies waar je de historische verslagen kunt bestuderen van de hele geschiedenis van jullie planeet en ook de kosmos. Voor nu, kan je het vergelijken met de “mantel en dolk” actiefilms waar jullie zo dol op zijn, en weet dat het nog complexer en ingewikkelder is dan The Matrix.

Uiteindelijk was het succesvol, en de Reptielen leiders begonnen hun volgelingen aan te wijzen om de lichamen van incarnerende mensen te bewonen. De grote golf van Reptiliaanse bewoning begon na het begin van de 20e eeuw, en nam gestaag toe tot 22 augustus 2013, het tijdstip waarop de allerlaatste Reptielen van de planeet (Aarde) werden verwijderd.

De Reptiliaanse invasie van menselijke lichamen was een succes, maar niet voor de Reptielen. Het veroorzaakte een ontwaken in degenen die het ervaren van de emoties en denkprocessen van de mens die ze bewoonden. U ziet, het had het effect dat we voorspelden. Onze Aarde Kinderen waren veel sterker, veel meer vastberaden en solide dan degenen die hun genetische programma hadden herontworpen. Ze dachten dat door het verwijderen van hun vermogen om lief te hebben en te verzorgen, ze sterker zouden zijn. Ze hadden het helemaal verkeerd. Het is het wonderlijke vermogen om lief te hebben dat de grote kracht van de mensheid is.

Het was verbazingwekkend voor de Reptielen die probeerden hun menselijke “gastheren” te “bezitten” dat ze jullie niet konden verslaan. Ze hebben het zeker geprobeerd. Het was een strijd om de zielen, de harten en geesten van zowel de gastheer als de indringer. Het wonderlijke was dat niemand op de hoogte was hiervan. Vanuit het menselijk oogpunt, was het een strijd om het evenwicht te behouden, om door te gaan, ondanks ziekte, moeheid, diepe gevoelens van onbehagen, angst, en zelfs wanhoop. Voor de Reptielen, was het een strijd die ze nooit hadden verwacht – het geleidelijke ontwaken van gevoelens waar ze had grote minachting voor hadden.

De grote ironie van dit proces was dat de Reptielen zich in een plaats in hun eigen cultuur bevonden die vergelijkbaar is met het ongemak die velen van jullie voelen omdat je een grotere gevoeligheid, een groter bewustzijn hebben dan de gevoelens van de mensen om u heen, en uw toewijding aan het doen van goed werk in dienst van anderen. Jullie zijn uitzonderlijk in jullie realistische, concurrerende en uiterst oppervlakkige cultuur – de cultuur die voornamelijk is gebaseerd op Reptiliaans gedrag en overtuigingen. En dus, net als jullie, vonden zij zichzelf niet in staat om hun vrienden en familie te vertellen over de roerselen van hun hart.

Nu is het tijd voor de ontplooiing van een nieuwe manier van denken, een nieuwe manier van het organiseren van jullie leven. Degenen onder jullie die de planners, de organisatoren en de ontwerpers zijn zullen bloeien. Jullie vaardigheden zullen op zoveel manieren nodig zijn, als jullie samenwerken om jullie nieuwe structuren op te zetten voor de zorg en het begeleiden van jullie meer geëvolueerde manieren van leven. Docenten zullen in staat zijn om dat te leren waar ze van houden, en het testen en kwalificeren zal iets van het verleden zijn. Kinderen zullen vanaf de geboorte de socratische methode leren, en de vrije uitwisseling van informatie zal prikkelen en alle nieuwsgierige geesten verheffen.

De tuinders en boeren zullen nieuwe manieren vinden om te genieten van het creëren glorieuze landschappen, zonder het zware zwoegen dat jullie gewend zijn. Uitvinders en wetenschappers kunnen zich uitleven op nieuwe technologieën die het leven glansrijk, comfortabel en vervullend maken. Wiskundigen, natuurkundigen en astronomen zullen hun gedachten uit breiden met vinden van verbazingwekkende nieuwe concepten, waar zelfs de sky niet de limit is.

Het is mogelijk, Geliefden, om in vrede met elkaar en met je lieve Moeder Aarde te leven. U keert terug naar het Eden van eertijds, en je zult jezelf wijzer, liefdevoller en sterker dan ooit vinden. De meeste van de lastige gevoelens en conflicten die jullie in het verleden hebben ervaren zullen vervagen, als jullie in steeds grotere aantallen beginnen om jullie ware aard te ontdekken als het Schepper Ras (Creation Race). Het zal een grote opluchting en genoegen zijn om jullie te leren hoe gemakkelijk het is om lichtvoetig te zijn, zodra de kwellende Duisternis uit jullie dagelijkse leven wordt verwijderd.

Jullie naderen de dag van jullie afstuderen (Graduation Day). We hebben het Hemelvaart (Ascentie) genoemd, maar het is echt een afstudeerproject van het oude 3-dimensionale leven dat jullie hebben gekend, naar een wonderlijke ervaring van Licht en Liefde in tegenstelling tot alles wat jullie vanuit deze incarnatie bekend is. Er is een mooi lied “September Song” (Frank Sinatra) over september met de woorden: “Oh, the days dwindle down to a precious few, September, November…And these few precious days I’ll spend with you, these precious days I’ll spend with you…”

Tekst:  http://www.metrolyrics.com/september-song-lyrics-frank-sinatra.html

 

Geniet van je dagen, Dierbaren. Het is jullie voorbereiding op wat komen gaat,

Uw Moeder God

Via Kathryn E. May, 29 augustus 2013

Luister naar de opname van de Moeder God en Prins Reginald, leider van de Reptiliaanse krachten, omdat ze in hun eigen woorden het verhaal vertellen, op BlogTalkRadio.com / ChannelPanel, 28 augustus 2013.

Link:  http://www.blogtalkradio.com/channelpanel/2013/08/29/channel-panel-with-god-reginald-st-germain-jesussananda

 

 

Who Needs Light? | 60 Lower 27 Knolls Rd. | High Falls | NY | 12440

 

 Bron: http://www.whoneedslight.org/index.html?entry=part-188-mother-god-tells

Vertaling: FrankW https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/

 

 

 

GaiaPortal: Energetische “Infernos” Omhullen op dit moment de Planeet… door ÉirePort, 16 juli 2013

gaia_portal2

Energetische “infernos” omhuillen op dit moment de planeet. Talrijke soorten van “vuur”  manifestaties kunnen dus worden waargenomen bij verschillende portaal locaties op het aardoppervlak.

De essentie van Gaia wordt niet beïnvloed door deze “inferno” energieën als die [Gaia Essentie] van een hogere dimensionale structuur is. Maar ze heeft “erin toegestemd” om haar 3D – 4D aardoppervlak en de ondergrond van gesluierde donkere (schaduw, negatieve) constructies die hun doel hebben gediend te reinigen. Sommige hiervan  hebben een terughoudendheid aangegeven om de collectiviteit van Gaia te verlaten, en daardoor de “inferno” manifestaties.

Alle ascentie (hemelvaart) protocollen op alle niveaus zijn geëvalueerd en overeengekomen op de hoogste planetaire niveaus van manifestatie, en dit zal Gaia in staat te stellen om haar laatste correctie fase binnen het 2013 tijdsbestek in te gaan.

 

Bron: http://gaiaportal.wordpress.com/2013/07/16/energetic-infernos-envelope-the-planet-at-this-moment/

Vertaling: Frank Withoos https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com

 

 

 

From Dr. Greer – Newly posted YouTube interviews – Sirius Film and DVD update, June 11, 2013

SiriusDisclosure_banner

Newly posted YouTube interviews:

Massimo Poggi – Alitalia senior 747 captain relates seeing a glowing green halo soaring past and other sightings from this very experienced pilot.

 

Bob Walker – When he was an Army 2nd lieutenant he saw a 30 ft. disc that had been retrieved from Germany after WWII among other sightings he discusses.

 

 

Dr. Greer’s update on the Atacama Humanoid from his talk at the National Press Club May 29, 2013.

 

For many more interviews and connecting the dots on why there is the secrecy and how it is maintained check out these DVDs.  The information in them is timeless and includes Dr. Greer’s insightful comments.

 

2 hour witness DVD – which also includes a 500 page briefing document and 102 page executive summary.  That executive summary was hand delivered to every Congressional office prior to the 2001 National Press Conference Event.

Click here

4 hour witness DVD – an expanded version of the 2 hour witness DVD – explaining why there is the secrecy and how it is maintained.

Click here

For all Sirius Disclosure DVD’s – Click here


Disclosure: Military and Government Witnesses Reveal the Greatest Secrets in Modern History
, by Steven M .Greer, MD. – A gold mine of witnesses testimony of 69 witnesses with smoking gun documents.

For this and other insightful books by Dr. Greer – Click here

 

_______________________________________________

Sirius film and DVD update

Sirius the Movie

“Sirius” film – video on demand –  new price – now $6.99 

Enjoy the “Sirius” film when you want for 72 hours.  Click here

Subtitles are in:  Arabic, Chinese, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish

 

Update re delivery of the Sirius DVD: 

The “Sirius” DVD is at the manufacturer.  Both incentive DVD’s and preorder DVD’s will be shipped as soon as they get from the manufacturer in California to the fulfillment house in Colorado.  We apologize for the delay.
The sound quality has been improved and we now have subtitles in 18 languages so the message can reach as many people as possible.

Subtitles are in:  Arabic, Chinese, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish

 

Source: Message from Dr. Steven Greer via info@siriusdisclosure.com, June 11, 2013

Originele NASA foto (16-02-2001) vanuit het ISS laat weer een UFO (Unindentified Flying Object) zien

Dit is de originele NASA foto STS098-713A-19

Dit is de originele NASA foto STS098-713A-19

 

 

En dit is een uitsnede van de originele foto

En dit is een uitsnede van de originele foto. Rechtsboven zie je de UFO.

 

 

In deze uitsnede zie je de UFO vergroot. Het heeft een andere vorm dan de Space Shuttle of andere bij ons bekende vaartuigen.

In deze uitsnede zie je de UFO vergroot. Het heeft een andere vorm dan de Space Shuttle of andere bij ons bekende vaartuigen.

 

Bronfoto is te zien en te downloaden op The Gateway to Astronaut Photography of Earth’ via de link: http://earth.jsc.nasa.gov/scripts/sseop/photo.pl?mission=STS098&roll=713A&frame=19