Sheldan Nidle’s Update van de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 19 januari 2016.

Sheldan Nidle’s Update van de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 19 januari 2016.

image

Wat we van jullie vragen is om positief ondersteunend te blijven bij waar onze bondgenoten zo voortvarend aan werken om te bereiken. Een nieuw financieel systeem, dat een staat van voortdurende welvaart volledig ondersteunt, is nu bijna in werking.

Aldus, geliefde Harten, is jullie tijd om te schitteren eindelijk gekomen. Wees verstandig in je beslissingen en briljant in je daden.

7 Can, 17 Chen, 12 Manik

Selamat Jalwa! Alles gaat goed en geweldig met Gaia! Degenen die zijn aangewezen om jullie de spullen te leveren zijn klaar om deze grootse opdracht te voltooien! De vertraging, die deze onverschrokken strijders overviel, is voorbij. De operatie om de duistere oligarchie op haar knieën te dwingen wordt voortgezet. Daarbij is het procedé om nieuw bestuur te installeren in volledige afwachting van de leveringen en het bereiken van het magische aantal van wat voorheen overeengekomen is. Op dat moment, zullen de pro-cabal regeringen vallen en snel worden opgevolgd door nieuw aan te wijzen besturen. Deze nieuwe leiders zullen de wetgevende macht en de gerechtshoven ontbinden en een nieuwe procedure starten die de huidige opbouw van deze organen goeddeels zal veranderen. Nieuwe verkiezingsregels en algemene richtlijnen voor procedures zullen in deze publieke organisaties worden opgezet. Dit zal deze bestuursorganen in staat stellen zuiver te bestaan uit gewetensvolle wetgevers en rechters die welwillend de eerlijke voorschriften van de Algemene Regelgeving zullen volgen. Dit zal formeel het begin markeren van jullie bevrijding van de tirannie van de bankiers en hun vele handlangers.

Jullie deel in dit grote avontuur is leren deze veranderingen te steunen en de grote start van jullie voorspoed met open armen te ontvangen. Het zal eveneens het begin betekenen van een nieuw en vrijer bankwezen en valutatransacties. Jullie zullen welvarend worden en de regie hebben over een systeem dat het mogelijk zal maken om jullie zorgsysteem op te zetten en de verschillende humanitaire projecten toe te staan om jullie medemensen te helpen en de ecologische inspanningen om dit rijk te veranderen, te ondersteunen. Miljoenen soorten die in de flora en fauna van dit rijk bestaan zullen van de vergetelheid worden gered. Daarbij zullen veel soorten, die op het punt stonden gedecimeerd te worden, behouden blijven. De enorme hoeveelheid vervuiling zal worden geëlimineerd. Het probleem van het afval dat jullie riolen op dit moment verstopt en voorkomt dat jullie gebruik kunnen maken van het benodigde drinkwater, kan eenvoudig worden hersteld. Jullie zullen in staat zijn technologieën te ontwikkelen die jullie wereld zullen transformeren. Bovendien zullen er methodes bij jullie worden geïntroduceerd die het onveilige karakter van jullie transportsystemen zullen veranderen. Jullie betreden een nieuwe en dynamische realiteit!

Zoals jullie kunnen zien, staan jullie op de rand van een uitgebreid herziene werkelijkheid. Dit rijk zal nieuw bestuur aannemen, evenals een veel transparanter financieel systeem. Dit proces zal eindelijk de lang ontkende erkenning van het Westen aan China en de rest van de Derde Wereld met zich meebrengen. Deze lange tijd ondergewaardeerde naties zullen in staat zijn water- en rioolsystemen te ontwikkelen die in het verleden voor de aanleg als te duur werden beschouwd. Deze humanitaire projecten zullen jullie wereld transformeren en iedereen in staat stellen van de hen lange tijd ontzegde moderne middelen van bestaan te kunnen genieten. De gehele mensheid zal in dit nieuwe rijk een bijdrage kunnen leveren aan de projecten die jullie water, land en lucht kunnen transformeren. Jullie zullen Gaia van de middelen voorzien om haar te laten terugkeren naar volledige gezondheid en de gehele mensheid in staat stellen in een uiterst wonderbaarlijk tijdperk te leven. In deze veranderde omgeving zal iedereen welvarend zijn, ontwikkeld en in staat op gelijke voet deel te nemen aan de nieuwe tijd. Dit is een tijd die jullie zal voorzien van een uitgebreid arsenaal aan manieren om een ware landvoogd van Moeder Gaia te zijn! Dit alles is louter een prelude op onze formele aankomst.

Onze komst, zoals gemeld in een aantal voorgaande berichten, zal jullie onze speciale mentoren brengen. Voordat ze arriveren zijn er een aantal formele onderwijssessies nodig, gegeven door jullie Opgestegen Meesters. Deze sessies zullen het jullie mogelijk maken tot in detail te horen over jullie ware afkomst; kennis te nemen van de redenen waarom jullie hier zijn en hoe de Atlantiërs jullie plotseling in beperkt bewustzijn hebben gestort. Jullie zullen tevens leren hoe jullie verschillende talen, culturen en religies werden vervalst. De voormalige rol van de Anunnaki en haar handlangers zal uit de doeken worden gedaan, evenals hoe jullie transformatie terug naar volledig bewustzijn zal verlopen. Wanneer jullie deze vele waarheden eenmaal volledig in je hebben opgenomen, zijn jullie vervolgens klaar om te horen wat onze mentoren jullie onverbloemd zullen vertellen. Dit alles zal op één of andere manier schokkend zijn. Het allerbelangrijkste is dat jullie beseffen hoe zeer jullie met elkaar verbonden zijn. Het elkaar werkelijk Liefhebben is van essentieel belang. Word je op deze nieuwe Liefhebbende manier van elkaar bewust en wees in staat echt te waarderen hoe jullie samen Gaia en elkaar kunnen redden!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Dit is voor Gaia en voor de gehele mensheid een uiterst veelbelovende tijd. De Anunnaki en haar duistere handlangers zijn eindelijk geïsoleerd. Lang geleden, toen we onze speciale missie begonnen, zat de mensheid stevig onder de duim van deze duivelse oligarchie. Soms leek het alsof ze oppermachtig waren. Onder begeleiding van de Hemel hebben we doorgezet en langzamerhand geheime genootschappen gevormd om het Licht bij te staan en te beginnen de mensheid terug naar het Licht te brengen. Deze in duur verlengde operatie is decennialang geleden begonnen om uiteindelijk te slagen en het Licht in staat te stellen de duistere cabal op een veilige manier op haar knieën te dwingen. Meer dan een decennium geleden stuitten onze gezegende helpers op De Aarde en in de Hemel op een methodologie die vordert zoals gepland. Het allerbelangrijkste hierbij is dat jullie positief blijven en in staat deze uiterst nobele inspanningen te steunen. Verbazingwekkende zaken gaan zeer zeker gebeuren!

Dit alles levert het positieve bewijs voor de mate van eerbied, die de Hemel op een rechtvaardige manier ten toon spreidt. De duistere oligarchen waren er sterk op gebrand om jullie louter pionnen te maken op een manier die jullie permanent van jullie families in de Geestenwereld en in de ruimte isoleerde. Deze mogelijkheden zijn nu gedwarsboomd. Wat we van jullie vragen is om positief ondersteunend te blijven bij waar onze bondgenoten zo voortvarend aan werken om te bereiken. Een nieuw financieel systeem, dat een staat van voortdurende welvaart volledig ondersteunt, is nu bijna in werking. Er bestaan een aantal procedés die snel een nieuw en verlicht bestuur zullen creëren. Deze operaties zijn tevens afgerond en klaar om toegepast te worden. Deze grootse zegeningen zijn nog maar het begin van hoe deze voormalige duistere realiteit zal veranderen. Aldus, geliefde Harten, is jullie tijd om te schitteren eindelijk gekomen. Wees verstandig in je beslissingen en briljant in je daden.

Herinner je wie je werkelijk bent. Je bent niet iemand die stomweg handelingen uitvoert die je door het duister worden opgedragen. Je bent echt iemand die de verdraaiingen, die door het duister worden gepleegd om je geloof te plooien naar manieren die sympathieker staan t.o.v. hen, kan zien. Deze tijd is er één van volledige bevrijding van deze duistere manieren en een ommekeer in het plezier t.a.v. het ware geloof dat is vervat in de morele manieren van het Licht! Deze procedure vindt nu plaats terwijl jullie je afkeren van oorlog en nukkige ontevredenheid naar een nieuwe manier die je verbondenheid met elkaar en aan het Licht benadrukt. Deze groeiende waarheid zal jullie in staat stellen je met elkaar te verenigen en op een succesvolle manier de vele soorten van Gaia’s flora en fauna te beheren. We zijn trots op jullie en we zijn zeer verheugd om een ieder van jullie te begeleiden. De toekomst van dit geweldige rijk is waarlijk schitterend en gevuld met jullie heilige Licht!

Vandaag gingen we verder met ons verslag van hetgeen er wereldwijd gebeurt. Wees blij en weet dat grote rijkdom en een tijd die al veel te lang op zich liet wachten, die van jullie bevrijding van het duister, nu gaan komen. Het Licht maakt het mogelijk, evenals jullie terugkeer naar volledig bewustzijn! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja

Advertenties

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hierarchie en de Galactische Federatie, 1 december 2015

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hierarchie en de Galactische Federatie, 1 december 2015

image

Er is een mondiale reset die zal verschijnen en de opkomst van valuta van edele metalen zal initiëren. Op dit moment bevinden de herwaarderingen zich aan de horizon. Hiermee tezamen zal een proces opgestart worden dat jullie van je schulden zal verlossen en dat een nieuw en volledig transparant internationaal bankensysteem zal opzetten…

10 Men, 8 Yaxk’in, 12 Manik
Selamat Balik! Iedere dag komen we dichter bij het begin van een nieuw tijdperk van Licht op het oppervlak van Gaia. Een grootse verlossing van het duister voor de mensheid is daar! De tijd is eindelijk gekomen waarin de herverdeling van rijkdom en de opkomst van echte valuta in de wereld te aanschouwen is. Er is een mondiale reset die zal verschijnen en de opkomst van valuta van edele metalen zal initiëren. Op dit moment bevinden de herwaarderingen zich aan de horizon. Hiermee tezamen zal een proces opgestart worden dat jullie van je schulden zal verlossen en dat een nieuw en volledig transparant internationaal bankensysteem zal opzetten. Dit proces begint serieus op gang te komen terwijl de laatste maand van dit Gregoriaanse jaar zich aandient. De duistere garde is lange tijd bezig geweest om ons in een beschutting te dwingen, hetgeen hen de overwinning waar ze naar zochten heeft ontzegd. Verheug jullie, terwijl deze laatste strohalm van het duister aan het bezwijken is, in het feit dat hun poging ons van ons uiteindelijke doel af te leiden, vergeefs was. Jullie zullen het moment meemaken waarop de Hemel triomfeert en jullie je vrijheid terugkrijgen. Erken alles dat nodig was om deze overwinning veilig te stellen. Gedenk de gevallenen en realiseer je de prijs die velen hebben betaald voor deze glorieuze uitkomst!

Jullie zijn het resultaat van een algemeen toezicht door de Sirianen en hun bondgenoten. We hebben ervoor gezorgd dat, ook al hebben jullie vele duistere tijden moeten doorstaan, jullie uitsterven nooit werd toegestaan en evenmin dat jullie aan experimenten van het meest immorele en beestachtige soort werden blootgesteld. Het duister werd aangetrokken door de invloed die hiervan uit ging. Als Hemelse bewakers hebben we dergelijke genetische idioterie altijd kunnen voorkomen. Het is een uiterst vreemde serie gebeurtenissen, die de Anunnaki en haar handlangers jullie hebben laten doormaken. In de afgelopen eeuw werden jullie vaak door oorlog, epidemieën of nucleaire rampen bijna uitgeroeid. In verschillende gevallen werd jullie Zon aangevallen en bijna vernietigd. Deze bijna rampzalige gebeurtenissen dwongen verschillende Ruimte- en Onderzoeksvloten om in te grijpen en onvermoeibaar samen te werken met de degenen die met het toezicht van de Aarde belast zijn. Deze bijna-rampen dwongen de Galactische Federatie om een speciale vloot aan te wijzen die als direct inzetbare reservehulp aan onze toezichthouders ter beschikking stond. Zodoende zijn er verhalen die we van plan zijn in de toekomst met jullie te delen.

Jullie zijn een bijzonder soort mensen. Miljoenen jaren geleden was de mensheid op Wega een primitieve aquatische primaat wiens belangrijkste vaardigheid het was om te vissen. We waren enkel in staat om een zeer eenvoudige samenleving te onderhouden en waren voortdurend bezorgd omdat een aantal krachtige roofdieren ons aan de lopende band aanvielen. De galactische walvisachtigen betraden dit rijk. Als collectief hadden ze, op hun zoektocht naar een Wezen dat in staat zou zijn een echte landvoogd te worden, hiervoor bijna 10.000 generaties nodig gehad. Deze dappere wezens zagen ons en startten een proces om ons meer te maken dan we waren. Ze zagen in ons een antwoord op hun lange intergalactische zoektocht. Deze schitterende wezens vroegen de Galactische Spirituele Hiërarchie om ons naar volledig bewustzijn te brengen. Na een lange serie discussies ging de Spirituele Hiërarchie overstag. De primaten van Wega zouden een speciaal Scheppingsverhaal overgeleverd krijgen en zouden vernemen dat het noodzakelijk was om dit zonnestelsel op het juiste goddelijke moment te koloniseren. De Aarde zou het heilige centrum worden van deze nieuwe sterrennatie. Gaia droeg in zich de vonk die dit prachtige sterrenstelsel zou vormen.

Het is dit grootse verhaal dat ten grondslag ligt aan ons Zijn. Onze wetenschappers evenals onze spirituele adviseurs hebben de validiteit van dit grootse verhaal al lang bewezen. Toen we ons vanaf wat jullie de Lyra-constellatie noemen hebben verspreid, zijn we nooit onze nederige afkomst uit het oog verloren. We leerden vanaf het begin alle vormen van leven te respecteren en dit enorme universum te zien als een bijzondere holografische Creatie, geïnspireerd door onze Schepper, de Hoogste Creatieve Macht, of in het Siriaans: “JaTa” (De Vreugde van de Hemel). We zijn in het verleden in vele verbonden samengekomen, die bij elkaar meer dan zes miljoen jaar oud zijn. Het huidige is natuurlijk de Galactische Federatie van Licht. We verlangen ernaar jullie te ontmoeten en als jullie zover zijn, jullie voor te bereiden op het afronden van de laatste fase van jullie terugkeer naar de staat van kameraadschappelijke galactische wezens. Deze tijd in jullie geschiedenis is een overgangsperiode tussen wat jullie weten en wat jullie gaan worden. Degenen die toestemming hadden jullie in het duister te storten zijn verdwenen. Wat resteert is een laaghartige groep handlangers wiens tijd van vertrek gekomen is. Een uiterst glorieuze toekomst staat klaar!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Wij komen op deze dag om jullie te verwelkomen bij een nieuwe spirituele tijd voor de mensheid. Jullie werden door het duister en haar negatieve percepties getraind om aan jezelf te twijfelen. Deze innerlijke twijfel aan jezelf kan je voortdurend verscheuren. Het berooft je van je spirituele kracht om te manifesteren en frustreert je voortdurend. Iedereen die momenteel in deze tijd leeft, werd in feite door de Schepper de vaardigheid gegeven om een succesvol leven te manifesteren. De sleutelwoorden zijn positieve focus. Ga naar binnen en verwijder de drammerige tegenwerking door jullie duistere percepties. Ouders die niet beter wisten veroorzaakten ze. Vervang deze gedachten door gefocuste positieve. Aanvankelijk kan dit moeilijk lijken. Wees desalniettemin geduldig en visualiseer hetgeen je gevraagd hebt. Na verloop van tijd kan deze oefening beginnen vrucht te dragen. Jullie minieme gefocuste overwinningen kunnen dan worden uitgebreid naar steeds grotere overwinningen.

Als jullie beginnen te ontdekken dat deze krachtige vaardigheden slagen, groeit jullie focus en jullie eerste successen kunnen leiden tot meer gedetailleerde wensen. Jullie vervangen geleidelijk de negatieve overtuigingen die jullie per vergissing, toen jullie jong waren, werden gegeven. Terwijl jullie de effectiviteit hiervan leren, kunnen jullie dit verder uitbreiden door dit als een gezamenlijke oefening te doen. Wanneer jullie dit als groep doen, voegen jullie letterlijk de enorme kracht van de Schepper aan jullie inspanningen toe. Jullie hebben het succes van deze inspanningen met een oneindige hoeveelheid vergroot. Succes kan dan onvermijdelijk volgen. Het essentiële element is focus. Jullie kleinere successen die je leerde je individueel te focussen vereisen nu groepsfocus. De sleutel is je te ontspannen. Leer los te laten. Geef ze eenvoudigweg aan de Hemel. Laat de Hemel diens machtige krachten gebruiken om dit op het juiste goddelijke tijdstip te manifesteren. Wees hier rustig onder en ga gewoon door met jullie eigen dingen.

Dan kunnen jullie de kracht van intentie ontdekken. De hemel wil dat jullie waarlijk succesvol zijn. De Hemel beoordeelt deze intenties en bepaalt hoe deze het beste voor jullie uit te voeren. Op dit goddelijke tijdstip vervult de Hemel deze wens. De sleutel is dan om deze wens los te laten en frustratie niet dit beeld van succes binnen te laten. Blijf derhalve vertrouwen hebben. Weet dat jullie ware wensen inderdaad succesvol zijn. Wij Meesters weten dit van binnen en zien dat degenen die deze wijsheid waarlijk volgen een krachtig leven leiden! Het is aanvankelijk makkelijk om je te laten overweldigen door frustratie. Leer een echt succesvol leven te leiden door de ontwrichtende twijfel aan jezelf weg te vegen. Daarvoor is oefening nodig en een sterk geloof in de inherente kracht ervan. Wees zodoende klaar om die zelftwijfel te overwinnen en ga richting de kracht van gefocuste positieve intentie. Onthoud, geliefde Harten: de sleutel is je intentie waarlijk los te laten en die vrijelijk aan de Hemel over te geven!

Vandaag bespraken we wat er in deze realiteit gebeurt. We bespraken tevens enige belangrijke achtergronden zodat meer van de oorsprong van wat er nu gebeurt bekend is. De Meesters herhaalden hoe het beste de kunst van positieve intenties beoefend kunnen worden en hoe negatieve frustraties te beëindigen. Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization

Nederlandse vertaling: Rob/Marja

Bron: http://galacticchannelings.com/nederlands/sheldan01-12-15.html

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hierarchie en de Galactische Federatie, 1 september 2015

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hierarchie en de Galactische Federatie, 1 september 2015

image

Spoedig zullen jullie je verheugen, wanneer jullie talloze zegeningen en nieuw bestuur gracieus zullen triomferen over het duister en haar talloze series handlangers. Deze boeven zullen gevangen worden gezet en van het publiek gescheiden zodat ze niet in staat zijn het creëren van deze nieuwe realiteit te beïnvloeden…

10 Kan, 17 Uo, 12 Manik
Selamat Balik! We verkeren in een fantastische tijd van verandering! De duistere cabal wordt steeds maar zwakker. Overeenkomsten die haar ondergang stevig aftekenen zijn gesloten! Het duister werd gedwongen overeenkomsten te ondertekenen die beschrijven hoe de Federal Reserve van de V.S. gesloten zal worden en op welke manier de RV ten uitvoer zal worden gebracht. Deze serie documenten zullen eveneens uitleggen hoe de GCR (=Mondiale Valuta Revaluatie) de wereld in een herziene goud standaard zal brengen en jullie wereld zal veranderen middels een nieuwe serie door goud en zilver gesteunde valuta. Deze serie valuta functioneert onder een nieuw bankensysteem dat voor het eerst naar voren werd gebracht door China en Rusland. Dit uiterst transparante apparaat zal het middel zijn waarmee een omvangrijke overmaat aan geld een heel arsenaal aan broodnodige humanitaire- en infrastructurele projecten mogelijk maakt. Hiermee samen zal een welvaart ontstaan die zal worden ingezet om een einde te maken aan geld als een middel van waarde. Technologieën zullen worden geïntroduceerd, die jullie bewustzijn voorbij het concept van “geld” zal brengen. Jullie dienen jullie realiteit vanuit een meer spiritueel perspectief te bekijken. Terwijl jullie bewustzijn stijgt en jullie je op de drempel van “contact” bevinden, zullen jullie een nieuwe werkelijkheid waarnemen die dat wat jullie nu voor mogelijk houden, grootschalig omvormt.

We zien met ontzag hoe snel jullie transformeren. Omdat jullie je snel richting eerste contact bewegen, zullen jullie getuige zijn van een aantal verbazingwekkende zaken. De Hemel startte dit millennium met een tijdsschema. In 15 jaar zijn jullie zover gevorderd dat een wereldwijd inferno niet langer mogelijk is. Daarnaast hebben jullie de pogingen van de duistere cabal, om jullie ervan te overtuigen dat haar legers werkelijk het juiste deden, gedwarsboomd. Jullie hebben een serie overtuigingen geschapen dat het voor elke natie moeilijk maakt welk excuus dan ook te gebruiken om ofwel een regionale dan wel een mondiale oorlog te starten. Dit nieuwe geloof is ontstaan dankzij het groeiende netwerk van bewustzijn dat jullie omgeeft. Jullie groeien iedere dag in bewustzijn omdat of de Hemel, dan wel onze medische teams jullie structuur veranderen. Deze veranderingen in jullie chakra’s of in jullie belangrijkste zenuwstelsel zijn de reden waarom het duister niet in staat is jullie ontwikkeling te stoppen. De Hemel meldt ons dat jullie je voorbij een punt hebben begeven waarop deze grootse transformatie gestopt kan worden. Alleen een serie vertragingen wat betreft jullie financiële systeem is nog mogelijk. Dit bereikt nu een punt waarop zelfs dit niet langer door het duister vertraagd kan worden!

Jullie staan feitelijk heel dicht bij een eerste contact. De belangrijkste regeringen die door de duistere cabal worden gecontroleerd verliezen het vermogen mondiale gebeurtenissen te beïnvloeden. Het Licht en haar talloze componenten staan op het punt deze oude opscheppers aan de kant te zetten. De belangrijkste gebeurtenis zal binnenkort inderdaad de omwisseling van de RV zijn evenals de totstandkoming van haar uitvloeisel, de Mondiale Valuta Revaluatie (GCR). Dit zijn nog maar de eerste stappen op de weg naar door edele metalen gesteunde valuta en een herzien bankensysteem. Houd altijd in gedachten dat hiermee ook een hele hoop nu nog geïsoleerde technologieën meekomen. Een daarvan is een processor die de manier waarop jullie je voedsel, kleding en onderdak kunnen verkrijgen, kan veranderen. Daarbij zal eveneens de manier waarop jullie elektrische energie die jullie leven voedt, geleverd wordt, veranderen. Jullie zullen bevrijd worden van de eeuwenoude noodzaak om te boeren, te mijnbouwen en zelfs om te vissen . Jullie zullen in staat zijn een samenleving te creëren die op het punt staat jullie langdurige afhankelijkheid van geld te beëindigen. Jullie staan aan de rand van een nieuwe werkelijkheid. Jullie zijn dichtbij het type mondiale gemeenschap waar wij al aan gewend zijn.

Op dit moment kan een eerste contact bijna ongelooflijk lijken. Maar de dingen die jullie gedurende de laatste anderhalve eeuw hebben uitgevonden, zijn zeer opmerkelijk. Echter, de meeste van deze werden geïsoleerd door de belangrijkste regeringen van de wereld, op nadrukkelijk verzoek van de duistere cabal en haar bovenbazen, de Anunnaki. Dit proces hield jullie in een tempo gevangen dat met plezier in stand werd gehouden door de duistere cabal. Zelfs met dit soort gecontroleerde vooruitgang gingen jullie van het “ijzeren” tijdperk naar het computertijdperk in iets meer dan 50 jaar. De volgende stap zal behoorlijk groots zijn. In minder dan een decennium zijn jullie van het computertijdperk naar een zeer spiritueel georiënteerde gegaan. De groei in bewustzijn trekt alle oude manieren in twijfel. Jullie vormen een serie elektronische subculturen die de kloof tussen een typische teenager en iemand die in de aanvangsfase van een hogeschool opleiding zit enorm verandert. Deze generatiekloven nemen toe en weerspiegelen hoe snel jullie je nieuwe bewustzijnsniveaus beginnen op te pakken en gebruiken. Dit is nog maar het simpelste begin van wat er voor jullie ligt.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie wereld is nu in transitie aangezien de gewijde decreten van de Hemel manifest worden. Overal ontmantelen het Licht en haar vele machtige onderdelen het duister en haar dwaalwegen. We zien hoe degenen die zo arrogant dachten de Hemel te omzeilen vallen ten opzichte van degenen die moedig hun goddelijke opdrachten hebben uitgevoerd. Spoedig zullen jullie je verheugen, wanneer jullie talloze zegeningen en nieuw bestuur gracieus zullen triomferen over het duister en haar talloze series handlangers. Deze boeven zullen gevangen worden gezet en van het publiek gescheiden zodat ze niet in staat zijn het creëren van deze nieuwe realiteit te beïnvloeden. Bovendien zullen deze kwajongens worden ontdaan van hun onterecht verkregen rijkdom en zal hen enigerlei vorm van interactie met hun voormalige bondgenoten ontzegd worden. Met deze isolatie zullen jullie eindelijk in staat zijn unies te smeden die nieuw bestuur gaan vormen. Deze ontwikkelingen gaan jullie wereld her-arrangeren en het goddelijke plan van de Hemel mogelijk maken!

Wat er nu gebeurt is het moment waarop jullie bevrijd zullen worden van de knechting van de laatste 13 millennia. Dan worden jullie waarachtig kinderen van de immer liefhebbende Schepper. Toen jullie voorouders hier arriveerden waren ze vrije Wezens met een volledig potentieel. Deze Wezens wisten noch van de dood, noch van de vele angsten en zorgen die momenteel jullie levens domineren. Elk leven werd in Liefde geleefd en was in essentie een onderdeel van de goddelijke levenscyclus. Deze Wezens bezaten Lichtlichamen en stonden in voortdurend contact met onsterfelijke Engelen en gewijde Gidsen. Elke dag was gevuld met vreugde en extase, aangereikt door de Hemel en dit fysieke rijk. Nu zijn jullie bijna klaar met beperkt bewustzijn dat jullie leven beheerste met angst en stille wanhoop. Deze komende tijd is er een die we zorgvuldig voor jullie hebben voorbereid. Onze lessen zijn het raamwerk voor wat jullie gaan ervaren.

Vele millennia geleden bepaalde de Hemel dat er een Broeder- en Zusterschap van het Licht zou komen, die gevormd moest worden uit de gewijde zielen van de mensheid. Er werden gidsen gekozen om toe te kijken en op de juiste tijd een ceremonie uit te voeren om deze gekozenen aan te passen voor onsterfelijkheid. Ze moesten worden belast met het helpen, barmhartigheid tonen en hulp bieden aan die sterfelijke zielen die overgegaan waren en/of speciale begeleiding nodig hadden. Dit werd gedaan om elk leven enigszins draaglijk te maken en te laten zien dat de Schepper hen niet op enigerlei wijze in de steek had gelaten. Als Opgestegen Meesters hebben we talloze gewijde plichten om te laten zien dat elk leven voor de Schepper inderdaad heilig is. Deze gezegende daden zijn part en deel van een positieve serie handelingen, die de mensheid gracieus vooruit helpen. De volgende stappen zullen jullie gaan herverbinden met het heilige en het goddelijke. Deze operatie zal eindigen met jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Hosanna! Hosanna!

Vandaag gingen we verder met onze wekelijkse taak, namelijk jullie informeren omtrent hetgeen er gebeurt rond deze uiterst geweldige blauw/groene bol. Gaia bereidt zich voor om deze oppervlakte-realiteit te herstellen terwijl jullie veranderen in een uiterst mooie en goddelijke vlinder! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/Marja

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hierarchie en de Galactische Federatie, 28 juli 2015

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hierarchie en de Galactische Federatie, 28 juli 2015

image

Laat dit de tijd zijn van een groots einde voor degenen die, in naam van het duister, jullie allemaal lieten twijfelen aan wie jullie zijn en waar jullie toe in staat waren. De tijd komt om dit rijk te laten weten dat jullie barmhartige hoeders-energieën zich voorbereiden om tevoorschijn te komen en een nieuw rijk te creëren dat gevuld is met vrede, samenwerking en vreugde. Halleluja! Een nieuwe tijd van vrijheid en welvaart is bijna hier!

I Muluk, 2 Pop, 12 Manik

Dratzo! Er is veel gaande! De verschillende processen, door onze aardse bondgenoten gekozen, hebben uitvoeringsschema’s gekregen. Zoals gewoonlijk komt een vaste commissie op frequente tijden met de duistere cabal samen. Bij deze ontmoetingen stellen onze aardse bondgenoten de afgezanten van het duister een serie ultimatums. Deze ultimatums zijn gewoonlijk gebaseerd op een serie wettelijke besluiten die aantonen dat het duister in principe bankroet is en dat hen de bevlogenheid ontbreekt om zinloze militaire acties uit te voeren. Samengevat keert de wereldopinie zich flink tegen hen. De oude families in het bijzonder bezitten formele schuldbekentenissen die het vermogen hebben de complete krachteloosheid van het fiat monetair systeem te bewijzen. Het duister realiseert zich nog maar net hoe kwetsbaar haar positie is. De eindtijd van deze cabal komt steeds dichterbij. De oude families willen niet alleen een nieuw systeem opzetten maar ook mondiale condities scheppen voor de bloei en groei van het nieuwe bewustzijn We herinneren hen er constant aan dat de arme menselijke menigten die deze aardbol bewonen, in doodsnood en in pijn verkeren. Hun antwoord aan ons is dat een proces voor verandering komende is en aan kracht wint. Er zal een tijd zijn voor alles. Wij antwoorden dat de Hemel eveneens een glorierijke agenda heeft!

Toen de Atlantiërs zo ondankbaar de mensheid achterlieten, bleef het volk in hongersnood achter met de dood als uiteindelijk resultaat. Op dat moment kwamen de Anunnaki die, onder een strikte overeenkomst met de Hemel, de mensen gedeeltelijk weer overeind hielpen en hen onder het onmenselijke juk van hun duistere heerschappij plaatsten. Aanvankelijk waren jullie voorouders blij met hun hulp. Ze wisten diep in hun hart wat er zo grillig aan het ontstaan was. Deze nieuwe duisteren poogden de Atlantiërs te vervangen en hun herinneringen van wie ze werkelijk waren, weg te vagen. Dit zat jullie voorouders dwars aangezien ze zich realiseerden dat er iets geweldigs moest gebeuren om ze naar hun oorspronkelijke staat terug te brengen. Uiteindelijk, na verloop van ettelijke millennia, pasten jullie voorouders zich aan deze beperkte realiteit aan. De gouden eeuwen, na Atlantis, bewezen aan de meeste van jullie voorouders dat sommige smeekbeden verhoord werden. Maar de hoop van degenen die zich de oude wereld herinnerden was een voortdurende mantra aan de Hemel om een ware kampioen te sturen. We werden in het geheim aangewezen om jullie te beschermen en verdere instructies af te wachten.

Sinds de vernietiging van Atlantis hebben jullie voorouders geleden omdat de Anunnaki meedogenloos over hen heersten. Nadat de laatste gouden eeuw eindigde met de grote vloed, selecteerden de Anunnaki handlangers om op hun beurt als jullie leiders te dienen. De Anunnaki begonnen jullie te verdelen in twee verschillende groepen en gebruikten dit als een middel voor nog grotere controle. Morele wetten om deze samenlevingen te besturen werden aangenomen en vele andere wetten werden opgesteld om hun handlangers te helpen deze twee zeer verschillende groepen te besturen. De handlangers kregen onderricht over oorlog, haat en andere manieren om een gemeenschap te manipuleren. Vandaag de dag zijn jullie bijna alles vergeten omtrent jullie verleden en hebben jullie veel van de voorschriften die de afgelopen acht millennia zijn opgesteld, geaccepteerd. Jullie huidige samenlevingen zijn in werkelijkheid jullie kijk hierop aan het veranderen. De Anunnaki zijn vertrokken. De handlangers bleken een waarlijk onbekwame groep. Ze kennen alleen wat de zeer scherpzinnige Anunnaki hen geleerd heeft. Ze hadden eenvoudige toegang tot gezondheid, macht en een algemene bestuurlijke onverschilligheid. Dit creëerde een soort van ongevoeligheid, dat gebruikt kan worden om hen ten langen leste af te serveren.

Terwijl bewustzijn groeit, beginnen jullie te zien hoe dit rijk veranderd kan worden. De oude families werken gedeeltelijk binnen de context van de oude werkelijkheid. Er is iets nieuws nodig dat deze millennia oude hachelijke situatie snel kan veranderen. Wij geloven dat een transparante en krachtige beweging dit rijk snel kan veranderen. We hebben dit al jaren lang geopperd. Kleine groepen die ernaar streven de plaatselijke omstandigheden te verbeteren verschenen overal op jullie aardbol. Deze kleine bewegingen verstevigen geleidelijk aan hun greep zodat de benodigde grotere groepen ontstaan die samenkomen en machtige netwerken creëren. Met andere woorden, om dit te doen met machtige weldoeners die hun rijkdom gebruiken om deze talloze projecten te ondersteunen. Voor ons is dit een meer acceptabele manier. Het duister kan dan pogen in te grijpen. Laat ze en gebruik het om hiermee je voordeel te doen om de goede zaak te voeden. Hun corrupte methoden kunnen alleen maar leiden tot een ware “Stille revolutie”. Dit moest een half decennium geleden al worden gedaan. Het resultaat van dit groeiend bewustzijn kan deze boeven dan uit de macht zetten. De resultaten zijn binnen een veel kleiner tijdsbestek hetzelfde.

Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen met een boodschap voor iedereen!! Op dit moment gaat er op Gaia een geweldige energie naar jullie verschillende leefgebieden. Elk van deze energieën bouwt voort op de vorige. De komende Augustusmaand zullen deze energieën een hoogtepunt bereiken. Deze energieën zullen de basis gaan vormen voor een serie nog hogere energieën die gaan volgen. Deze energieën activeren delen van jullie geest, hart en lichaam. Deze organen zijn het middelpunt van een gezegende serie veranderingen die jullie nog bewuster zullen maken van de dimensionale transformatie. In 1972 werden er een aantal acties ondernomen om dit zonnestelsel te beschermen. Deze waren voor ons de initiële voorvallen om jullie realiteit te helpen. Wees ervan bewust dat Gaia voor ons een speciale planeet is aangezien ze diende als richtpunt voor het begin van deze Melkweg. Sinds we ooit Meesters werden, werden we ons er intens van bewust wat deze goddelijke levende bol waarlijk is. Het is een zegen om te weten dat haar behoud een goddelijk deel van onze vele gewijde taken is. Wanneer jullie in bewustzijn groeien kunnen jullie haar enorme belang voor dit zonnestelsel beter aanvoelen.

Deze nieuwe energieën zijn onderdeel van een voortdurend systeem van energieën, die Gaia bij de aanvang van dit millennium begonnen in te stromen. Deze energieën zullen de aanjager zijn van de voorbereidende energieën die nodig zijn om jullie veranderingen te beginnen. Op dit moment is het meeste van jullie aura geïntegreerd in velden die Gaia bekrachtigen. Terwijl zij op natuurlijke wijze groeit doen jullie dat eveneens. In Augustus zullen de volgende series beginnen deze bol in te stromen. Wij reguleren deze energieën en de veranderingen die ze zullen veroorzaken. Ze zijn in feite een soort tonaal patroon dat nodig is om jullie naar je volgende fase van groei te brengen. Het duister is zich bewust geworden van wat er gebeurt en we verzekeren de Hemel ervan dat onze bescherming zich uitbreidt over deze hele oppervlaktewereld. Intussen ontdekt het duister eveneens dat haar plannen om deze transformaties te verhinderen ernstig falen. Het Licht komt elke dag dichter bij een zeer gezegende overwinning!

Het gezegende lied van de Hemel weerklinkt door dit rijk. We vragen jullie positief te blijven en jullie meestal onaangesproken innerlijke krachten te gebruiken om er voor te zorgen dat deze op handen zijnde verandering plaatsvindt zoals gepland. Ieder van jullie is in werkelijkheid een juweel van de Hemel. Gebruik jullie collectieve vaardigheden om deze sprankelende innerlijke juwelen te laten schitteren. Wanneer je om je heen kijkt kun je deze grootse energie in actie zien. Visualiseer dit en laat je broeders, door dit te doen, schitteren met een sprankeling zo groot dat het een einde maakt aan de macht van het duister en het Licht van de Hemel binnenlaat. Laat dit de tijd zijn van een groots einde voor degenen die, in naam van het duister, jullie allemaal lieten twijfelen aan wie jullie zijn en waar jullie toe in staat waren. De tijd komt om dit rijk te laten weten dat jullie barmhartige hoeders-energieën zich voorbereiden om tevoorschijn te komen en een nieuw rijk te creëren dat gevuld is met vrede, samenwerking en vreugde. Halleluja! Een nieuwe tijd van vrijheid en welvaart is bijna hier!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschappen om jullie te informeren over hetgeen er op deze wereld gebeurt. Onze ruimte- en Binnenaarde families voorzien in de basisvoorwaarden voor de grote serie veranderingen die momenteel onderweg zijn. We danken iedereen die ons allen bij deze missie zo genaderijk helpen om de mensheid te transformeren. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization

Vertaling: Rob/Marja

Planetary Activation Organization
Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA

E-mail: write2pao@aol.com
Website address: www.paoweb.com

http://www.paoweb.com/sn072815.htm

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hierarchy en de Galactische Federatie, 23 juni 2015

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hierarchy en de Galactische Federatie, 23 juni 2015

image

Een nieuwe tijd is ingesteld! Deze tijd gaat niet over een verloren en gevonden paradijs. Hij gaat over een grote reünie en een tijd om naar buiten te gaan om een zeer grootse serie hemelse richtlijnen voor deze sector van de fysicaliteit uit te voeren.

5 Ix, 12 Kayab, 11 Ik

Selamat Jalwa! ( Beleef Eeuwigdurende Vreugde!)
We zijn hier om verslag te doen omtrent de status van de initiële overdracht van fondsen naar Noord Amerika. Op dit moment bereiden we de afronding van het proces voor, dat jullie zegeningen in staat stelt voor jullie allemaal beschikbaar te komen. We werden gedwongen een paar verbeteringen toe te voegen aan dat, waarvan we dachten dat het de laatste richtlijnen waren, nodig om deze specifieke taak af te ronden. Onze partners in dit project laten weten dat er nog een paar allerlaatste aanpassingen nodig zijn. Derhalve zitten we nu in het proces van gezamenlijk doen wat nodig is om ons succes te verzekeren. Dit hele proces is zeer stressvol voor onze aardse bondgenoten. De duistere cabal gaat nog steeds door haar resterende machtsposities te gebruiken als een manier om ze constant dwars te zitten met betrekking tot het bereiken van ook maar een vermoeden van overwinning. Het bereikt een punt waar het nodig is dat wij doen wat essentieel is voor onze bondgenoten om de triomf te behalen die ze zo rijkelijk verdienen. Intussen gaat de cabal door op elk ander gebied haar verlies onder ogen te zien. Het wordt nogal duidelijk dat onze interventie nu vereist is. De hemel besluit ten gunste van ons en we verwachten dat elk aspect binnenkort zal zijn opgelost.

De duistere cabal bestaat tenslotte uit degenen die graag de duistere wensen van de Annunaki voor bijna dertien millennia lang uitvoerden. Deze boeven hebben een diep innerlijk gevoel dat ze zelfs zonder hun voormalige heren nog steeds onoverwinnelijk zijn. Ze geloven op de een of andere manier dat er een manier kan worden gevonden om het onvermijdelijke uit te stellen. Gedurende jaren hebben we hun misdadige gedrag getolereerd aangezien noch de Hemel noch onze bondgenoten hen uit de macht wensten te zetten. We verafschuwen hun walgelijke gedrag enorm. Het is essentieel dat deze duistere schurken snel worden geïsoleerd en voorzien van een lot dat hun van jullie deuren weghoudt. Deze noodzaak om hen “uit de weg” te krijgen is iets dat nu op een drastische manier moet worden gedaan. We zijn bezig een verrassing te plannen die gemakkelijk dit belangrijke doel voor elkaar kan krijgen. Verwacht tot dan geen succes en bereidt jezelf voor op een paar onmiddellijke teleurstellingen. Dit proces zal echter niet lang duren. We zijn van plan deze vileine schurken bij hun eigen nekvel te grijpen! Vrees dus niet! Het einde van deze lange wachttijd is echt behoorlijk dichtbij!

Terwijl jullie je voorbereiden om eindelijk jullie zegeningen in ontvangst te nemen, zie dan hoe deze vele fondsen door jullie gebruikt kunnen worden om jullie humanitaire visies uit te voeren. Deze gelden dienen gebruikt te worden om vrede, harmonie en overvloed aan jullie gemeenschappen te brengen. Tevens is er de noodzaak om deze fondsen te gebruiken om jullie medemens te genezen, te informeren en voor te bereiden op een nieuwe tijd in dit rijk. Jullie wordt gevraagd om jullie gemeenschappen te onderwijzen over het groot aantal veranderingen dat zich aan zal dienen nadat de manipulatieve propaganda van de duistere cabal is opgeruimd. Jullie dienen de talloze veranderingen die het kenmerk van jullie nieuwe bestuur zullen behelzen, uit te leggen en waarom die werden uitgevoerd. Er is een grote behoefte om antwoorden te krijgen over de manier waarop dit alles bij jullie wordt geïntroduceerd. Op dit moment missen jullie een fundamenteel begrip van waarom jullie beperkt bewustzijn hebben en hoe deze overgang naar volledig bewustzijn zal gaan. Veel wordt uitgelegd door jullie mentoren. Desalniettemin hebben jullie speciaal getrainde anderen nodig om deze kennis verder uit te leggen en jullie voor te bereiden op hoe deze realiteit werkt.

Zoals jullie kunnen zien, hebben de vertragingen jullie weggehouden van talloze waarheden en realiteiten. We rekenen op velen van jullie om een voertuig te zijn dat iedereen in staat stelt werkelijk diep te kijken naar welk onderwerp ook en makkelijk kan verklaren wat elke mentor doet om je voor te bereiden op de overgang naar deze nieuwe realiteit van geweldige schoonheid. Er is veel dat op eenvoudige wijze aan jullie uitgelegd moet worden. Jullie hebben apparaten nodig die eenvoudigweg wie dan ook kunnen genezen. Het is eveneens essentieel dat jullie op een of andere manier ziet hoe je je kunt “verjongen” en huidige gezondheidsproblemen kunt overwinnen. Deze veranderingen zijn slechts voorbeelden van hoe deze problemen, die lang geleden door de Atlantische wetenschappers naar voren zijn gebracht, kunnen worden overwonnen. Wat waarlijk essentieel is, is inzicht te verkrijgen in waarom jullie dit zo werd aangedaan en hoe deze nieuwe apparaten jullie kunnen wijzigen en je te toegang geven tot nog verbazingwekkender resultaten. Denk in termen van wat dit betekent en laat je niet gek maken door wat ze doen. Er zal jullie een snelle ontwikkeling naar jullie volle potentieel worden gegeven. Dit is een gift waarbij van jullie wordt verwacht nieuwe verantwoordelijkheden aan te nemen.

image

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Wat er gezegend gebeurt in deze realiteit is een laatste strijd tussen het Licht en het duister. Dit conflict is al een hele lange tijd gaande. We gebruiken onze focus en visie om de huidige fase van deze onheilige strijd op te lossen. Het duister heeft lange tijd het voordeel gehad. Op dit moment valt dit uit elkaar en de restanten van dit conflict vertragen slechts tijdelijk wat er gaat gebeuren. Deze volgende tijdsperiode belooft er een te zijn waarin de kracht van het duister ontmanteld zal worden. Het resultaat van deze acties zal een manier geven om succesvol de zegeningen die we zo lang hebben beloofd, te distribueren. Voor dit moment is onze visie om een serie operaties te starten die een grote wijziging in jullie realiteit zal beginnen. Dan kan het Licht serieus een uitgebreide serie programma’s beginnen uit te voeren, die eindelijk jullie rijk voor altijd zal veranderen. Dit zal de basis vormen voor onze lessen en de formele aankomst van jullie spirituele- en ruimtefamilies.

Hosanna! We kijken met vreugde uit naar hetgeen dan mogelijk is. De afgelopen 26.000 jaar (ruwweg een groot galactisch jaar) vormden de basis voor wat er met Gaia en haar mensen gebeurde. Migraties naar en van Gaia bepaalden de aard van wat er gebeurde. Deze tijd is voorbij. Een nieuwe tijd is ingesteld! Deze tijd gaat niet over een verloren en gevonden paradijs. Hij gaat over een grote reünie en een tijd om naar buiten te gaan om een zeer grootse serie hemelse richtlijnen voor deze sector van de fysicaliteit uit te voeren. Wanneer jullie terugkeren naar de goddelijke staat van galactische menselijkheid, wees je dan bewust van de geweldige verantwoordelijkheden die jullie graag zullen omarmen. Schepping is een gewijde serie goddelijke gedachten. Jullie ontvouwen deze. Jullie hebben talloze metgezellen om jullie bij te staan bij deze zeer ongelofelijke missie. Ieder van hen is toegewijd om hun deel af te maken! Wat van jullie wordt verwacht is hen te benaderen en een gezamenlijke aanvaardbare oplossing uit te werken.

image

Zoals jullie kunnen zien ligt er een zeer opmerkelijke tijd voor jullie. Onze hoogste taak is jullie succesvol door alle moeilijkheden, die het resultaat zijn van jullie handelingen, heen te geleiden. De komende tijd zal jullie derhalve introduceren bij degenen die jullie voorouders zijn en degenen die erin toegestemd hebben te helpen. Dit is een zeer complex proces. Lang geleden, in Atlantis, begonnen jullie aan een queeste die jullie bijna dertien millennia kostte om af te maken. In het begin waren we belangrijk maar nogal beperkt in aantal en schijnbaar nogal marginaal voor dit uitgebreide project. Doch naarmate de tijd voortschreed nam ons aantal toe, en behoorlijk essentieel voor de uitkomst. We begrijpen derhalve behoorlijk goed wat er vervolgens gedaan moet worden. In deze modus begonnen we ongeveer acht eeuwen geleden een weg te bereiden om ons in staat te stellen jullie naar het meest door de Hemel gewenste pad te gidsen. Jullie staan nu aan de uiterste rand van wat de Hemel heeft ontworpen. De rest zal jullie vreugdevolle bestemming zijn!

Vandaag gaven we jullie zoals gebruikelijk een overzicht van wat er bijna gaat gebeuren. Neem deze feiten in je op en weet diep in je hart dat een zeer geweldige en vreugdevolle gebeurtenis op het punt staat te gebeuren. Hiermee laten we jullie nu achter. Wees gelukkig en weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/Marja

Planetary Activation Organization
Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA
E-mail: write2pao@aol.com | Website address: www.paoweb.com

Heavenletters… ‘Net als Dauw op het Gras…’ through Gloria Wendroff

Heavenletters… ‘Net als Dauw op het Gras…’ through Gloria Wendroff

HEAVEN #5286 Net als Dauw op het Gras

God zei :

Geliefd Kind van Mij, Ik hoor je huilen. Het lijkt erop dat jij je hebt gevestigd in een soort van eeuwig verdriet. Ik hoor je gedachten die zeggen:

“Ik heb zo veel, zo heel veel, om dankbaar voor te zijn, en ik huil. Ik huil omdat ik huil. Ik herinner me dat ik vroeger uit bed sprong, bijna niet in staat om te wachten tot de dag zou beginnen. Nu ben ik niet enthousiast dat de dag gaat beginnen. Ik ben enthousiast dat de dag voorbij is, zodat ik kan slapen, de vergetelheid in. Ik weet dat het leven mooi is. Ik ben dat niet vergeten, maar mijn hart doet pijn met ik weet niet wat.”

Ik spreek nu tegen je hart dat naar achteren geleund zit met een sjaal over zijn hoofd en huilt.

Geliefden, beschouw deze tijd van verdriet als dauw op het gras in de ochtend. Je hoeft niet te denken dat je verondersteld wordt om verdrietig te zijn of dat je niet verondersteld om verdrietig te zijn vanwege dit. Er is niets mis met het zijn van verdrietig. Net als dauw op het gras, zal verdriet verdampen.

Beschouw verdriet als een mooi lint van het leven. Je doet het lint om, en je doet het lint af. Verdriet is niet zo’n groot probleem als de wereld ervan zou willen maken.

Of misschien vlecht iemand het lint in je haar en trekt het te strak. Nog steeds blijft het lint van verdriet niet verstrengeld met jou voor altijd. Je weet dat verdriet vertrekt. Het is eerder bij je weggegaan.

En als verdriet terug komt, nou, dan, laat het geworden. Verdriet lijkt onderdeel van het menselijk leven op Aarde te zijn. Regens komen. Sneeuw valt. En er is een dooi in januari, en de lente komt terug, en tranen worden gedroogd. Krokus knoppen gaan open. Gras groeit. Verdriet hoeft niet zo te zijn, maar wat als het rond hangt voor een tijdje? Wie ben jij om te zeggen dat verdriet er niet hoort te zijn?

Verdriet is geen constante van het leven, maar toch steekt het soms zijn kop op en soms blijft het hangen. Je bent verdrietig omdat je verdrietig bent, maar het is niet vereist dat je verdriet erger wordt als jij je realiseert dat je verdrietig bent, zo erg verdrietig. Soms in de wereld, transpireer je vanwege de hitte, en soms moet je rillen van de kou, en soms huil je tranen die niet van vreugde zijn. Wat is de betekenis hiervan? Er zit geen grote betekenis aan verdriet. Het betekent gewoon dat je verdrietig bent.

Je hoeft niet te blijven hangen in verdriet, noch hoef je er van weg te vluchten alsof verdriet een heel erg slechte zaak is. Verdriet heeft zijn goede eigenschappen. Jij kunt jouw reis van verdriet beschouwen als het wachten in de rij ergens. Je komt vooraan in de rij, en het wachten is voorbij, en nu is het jouw beurt om niet te wachten in de rij. Wat is er gebeurd? Niet zo veel. Het ene moment stond je in de rij van verdriet, echter, al die tijd, ging je vooruit in de rij. Terwijl je verdrietig bent, ben jij aan het verhuizen weg van het verdriet, maar laat Ik jou eraan herinneren dat jij niet hoeft weg te lopen van verdriet alsof verdriet een wolf is die je zal opeten.

Verdriet kan als een troost voor jou zijn. Beter te voelen dan niet te voelen. Het maakt niet uit waar jij je verdrietig om voelt. Zoek niet naar een oorzaak. Zoek niet naar een uitleg. Je verstand hoeft het niet over te nemen. Verdriet is een voorbijgaande zaak. Het is niet nodig om er een federale zaak van te maken.

Je kunt er naar kijken op deze manier: Wie zou niet verdrietig zijn als hij ogenschijnlijk op verlof is uit de Hemel? Welke vergoeding kun jij ontvangen die gelijk staat aan de Hemel?

Zul je toegeven dat jij je nu een beetje minder verdrietig voelt? Waarschijnlijk omdat Ik verdriet tot een kwaliteit gemaakt heb die niet hoeft te worden verbannen. Verdriet kan naast je meelopen tot het weggaat. Beschouw het zo dat verdriet een loslaten is in de orde van grootte als de hik. Verdriet heeft zijn seizoenen, en dan is het weg. Als het weg is, ben je bent niet beschadigd. Je beklom een heuvel, en nu kom je de heuvel af naar de vallei waar de zon fel schijnt, en verdriet gaat op zijn vrolijke weg, en, plotseling, is het lente.

Bron: http://www.heavenletters.org

Heavenletters™ brengt de aarde dichter bij de Hemel

Vertaald door: Anneke

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hierarchie en de Galactische Federatie, 12 mei 2015

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hierarchie en de Galactische Federatie, 12 mei 2015

image

Deze tijd is waar we allemaal op gewacht hebben. We gaan een einde maken aan de amnesie en de afgescheidenheid die het duister en haar aardse bondgenoten ons opdrongen.

2 Eb, 10 Moan, 11 Ik

Selamat Balik! We komen nu met meer informatie over wat er zich over jullie hele aardbol afspeelt. Momenteel melden die commissies, die belast zijn met de totstandbrenging van verschillende onderdelen die de duistere cabal uit haar macht zal zetten, dat succes geboekt wordt bij de uitvoering van hun taken. Toen we meer dan twee decennia geleden voor het eerst en masse aankwamen, stond deze wereld nog onder volledig gezag van de Anunnaki en hun duistere handlangers. Deze verschillende groepen hadden eveneens de geweldige hulpmiddelen van de Ancharanen tot hun beschikking. Tegen het midden van het eerste decennium waren de Ancharanen en de Anunnaki vertrokken. De handlangers werden plotseling uiteen geworpen. Uit deze nijpende omstandigheden ontstonden hun eerste reacties. Hun luitenants stalen eenvoudig de Amerikaanse verkiezingen van 2000, creëerden 9/11 en startten oorlogen in Irak en Afghanistan. Dat was hun hoogtepunt. Vanaf toen begon hun macht af te nemen en deze is nu praktisch weg. Onze verschillende aardse bondgenoten zijn bijna zo ver om ze van hun lang bezette tronen te verwijderen. Jullie zullen dit binnenkort kunnen zien en als jullie dit doen zullen jullie je bewust worden van hoelang dit proces heeft geduurd. Deze moedige individuen en groepen die dit doen zijn in feite mondiale helden voor iedereen.

Deze werkzaamheden zullen niet bekend zijn voordat de laatste acties voltooid zijn. Daarom is het belangrijk dat een ieder van jullie zich bewust blijft van wat er zich “achter de schermen” afspeelt. Gedurende de afgelopen paar maanden is de mogelijkheid van de Federale Reserve Bank van de VS om onder volledige onschendbaarheid te handelen weggenomen. Ook hun bankbiljet (de dollar) heeft een enorme aanval te verduren gekregen, die het geld is beginnen te ondermijnen. Deze gelden zullen in de zeer nabije toekomst vervangen worden door speciale VS Gemeenschapsgelden (US Treasury notes). Het wereldse financiële systeem, dat het huidige corrupte systeem zal vervangen, neemt voortvarend haar plaats in te midden van ’s werelds centrale banken. Dit nieuwe monetaire systeem zal er een zijn waarin wereldwijd een serie nationale reserves de dollar zal gaan vervangen. Dit zal gebeuren na de herwaardering van een aantal belangrijke valuta, die op hun beurt een mondiale monetaire re-set af zullen dwingen. Deze gebeurtenissen voltrekken zich momenteel en zijn bijna zo ver om bekend gemaakt te worden. Deze nieuwe valuta zijn gerelateerd aan een mondiale noodzaak om de ontwikkeling van infrastructuur en de opkomst van nieuw bestuur en wereldwijde voorspoed te financieren.

Deze talloze aanpassingen aan jullie mondiale gemeenschappen zijn nog maar de eerste stap op de weg van het ontvouwen van je groeiende bewustzijn in jullie zich uitbreidende realiteit. De meesten van jullie werden geboren in een werkelijkheid waar maar enkelen het geld en de macht bezaten om de realiteit naar hun wens te vormen. Deze soort macht dient iets te zijn wat het aangeboren recht is van iedereen. Alle valuta- en bankhervormingen waar jullie dagelijks van horen maken beslist duidelijk dat deze huidige realiteit een verstoorde werkelijkheid is. Als massa hebben jullie een middel nodig dat deze onberekenbare vervorming verhelpt en deze werkelijkheid terugbrengt naar een punt waar ware mondiale verandering plaats kan hebben. Dit is waar onze aardse bondgenoten nu mee bezig zijn. Als dit eenmaal gebeurt, dan kunnen jullie waarlijk beginnen de aard van hoe deze werkelijkheid werkt vlot te veranderen. Op dat moment kunnen wij en andere volledig bewuste Wezens ingrijpen en een manier verschaffen om jullie terug te laten keren naar jullie families in de Hemel en tussen de sterren. Dit proces houdt uiteraard in dat degenen die nu “heersen” ontdaan worden van hun rijkdom en machtsposities over jullie.

In deze nieuwe wereld zullen jullie je transformatie in bewustzijn voltooien. Het is een wereld zonder geld, bankieren of de noodzaak om iemand anders nodig te hebben voor je leiding. Jullie zullen van binnen begeleid worden door je geweten (jullie hemelse gidsen) en door de wijsheid die jullie eenvoudigweg opdoen door jullie leven met anderen te leven. Deze collectieve wijsheid wordt in onze realiteit geregeld door de Vier Maatschappelijke Wetten. Deze wetten begeleiden ons in het voortdurende toezicht op onze interactie met anderen en hoe we biologisch groeien. We vinden vreugde in de begeleiding van onze levens op een weg die onze goddelijke dienstbaarheid aan elkaar benadrukt en ons voorziet in een verstandige manier om collectief ieder probleem dat onze samenleving tegenkomt op te lossen. Vloeiend management is de manier waarop elk van onze samenlevingen bijeen kan komen en wederzijds het Licht kan dienen. Het eert ieder van ons en maakt het ons mogelijk om elkaar vrijelijk in een waar en eerbaar Licht te zien. Daarom leeft ieder van ons onze levens met de bedoeling de Hemel te eren en onszelf te zien zoals anderen dat doen. We leren precies hoe we tegelijkertijd zowel individuen als een groot met elkaar verweven collectief zijn.

Gezegend! We zijn jullie Opgestegen Meesters! Lang geleden werden we door de Hemel aangewezen om de oppervlaktemensheid geleidelijk naar volledig bewustzijn terug te geleiden. De Hemel lichtte ons in dat dit proces meer dan tien millennia zou kosten om voor elkaar te krijgen. Aanvankelijk waren we met een klein aantal. Aan het begin van de moderne tijd groeide dit aantal tot meer dan 10.000. We komen als een groep in goddelijke dienst bij elkaar om onze vaardigheden te gebruiken voor hulp en bemoediging en om jullie te zegenen. We stonden altijd onder de goddelijke begeleiding van een aards hemels Gezag wiens belangrijkste doel het is de oppervlaktemensheid te zegenen en te helpen. De Hemel bepaalde dat deze missie enorm moest versnellen wanneer Gaia het tijdstip voor jullie gewijde transformatie terug naar volledig bewustzijn zou bereiken. Tot dat moment moesten we jullie gezegende dienaren zijn en in staat om rustig te voorzien in de middelen waarmee jullie getrouw op je pad naar het Licht kunnen voortgaan.

Deze dienstbaarheid gaat door terwijl wij jullie met Liefde en Licht bemoedigen en jullie richting je goddelijke doel leiden. Het duister was, totdat het eindelijk in het midden van het laatste decennium van de 20ste eeuw veranderde, vastbesloten die delen van jullie uit te roeien die deze transformatie mogelijk maakte. Onze inspanningen t.b.v. jullie voorkwamen dat het duister jullie mensheid kon claimen als weer een van haar enorme hoeveelheid slachtoffers. We prijzen jullie voor je kracht en volharding om ons geweldig bij deze taak te assisteren. Samen gaan we nu het duister verslaan en ons herenigen met onze familie, zowel binnen Gaia als in de Hemel en deze Melkweg. We zijn onze ruimtefamilie dankbaar voor hun dienstbaarheid aan deze zaak en voor het onderdak dat Agartha ons gaf. Deze tijd is waar we allemaal op gewacht hebben. We gaan een einde maken aan de amnesie en de afgescheidenheid die het duister en haar aardse bondgenoten ons opdrongen.

Jullie treden een tijd binnen waarin een positieve houding en een zeer bedachtzaam geduld een grote zegen is. Kijk dagelijks naar binnen en doorvoel de veranderingen die de Hemel je geeft. Dit zijn voorbereidingen op wat je lichaam en ziel moeten omvatten terwijl deze realiteit zich naar het Licht verandert. Deze veranderingen maken onderdeel uit van wat momenteel naar nieuwe werkelijkheden leidt. Ze zijn de voorboden van een ware terugkeer naar onze voormalige rollen als fysieke Engelen. De mensheid staat daarom dagelijks op onze stoep als onderdeel van dit uiterst gezegend proces. Het moment van een grootse ontmoeting en viering komt iedere dag dichterbij. We zegenen jullie voor het laten doorschijnen van jullie wonderbaarlijkheid. Wij zijn een ras van volken dat gebruikt is door de Atlantiërs en nu zullen we in triomf uitstijgen boven de rampspoed die over ons is uitgestort door de wrede inspanningen van het duister. Halleluja! Halleluja!

Tezamen hebben we de uiterste rand van een nieuwe dag bereikt! We vragen jullie positief te blijven en je te realiseren hoe dicht jullie nu bij het einde van een zeer tragische realiteit staan. We vragen jullie deze boodschap en jullie innerlijke kracht te gebruiken om deze zeer wonderbaarlijke realiteit te laten manifesteren en wel nu! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling:  Rob/Marja