‘Buitenaardse implantaten…’ door ArjunA – www.assayya.com , 15 augustus 2015

‘Buitenaardse implantaten…’ door ArjunA – http://www.assayya.com , 15 augustus 2015

We hoorden voor het eerst van deze implantaten in 2001 – 2002 toen we ellenlange sessies en nachtenlange gesprekken hadden met een toenmalige vriendin. We spraken er verder met niemand over. Nu de mensheid begint te ontwaken, kunnen we er ook meer openlijk over communiceren.

Het is merkwaardig dat de Bijbel vol staat van verhalen over implantaten. Dit woord werd alleen niet genoemd; er werd geschreven over demonen… In Mattheüs 8:16 lezen we: “Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij de demonen uit…”

image

Foto 1: Scan van een implantaat die later uit de ruggengraat werd verwijderd.

image

Foto 2: Een implantaat in de pols.

Er waren toen nog geen röntgenapparaten, er was geen mogelijkheid om het fysieke voertuig door te lichten of te scannen. Bij het collectief ontwaken, hoort ook het ontwikkelen van hi-tech apparatuur als MRI scan, CT scan of PET/CT scan. Als er in de dagen van Yeshua al sprake was van demonen/implantaten, hoeveel eerder in onze tijd/ruimte kregen deze negatieve energieën vat op deze planeet?

Tijdens de Luciferiaanse Opstand van circa 26.000 jaar geleden kwamen de planetaire Sterrenpoorten en de planetaire Grids onder controle van uiterst dominante reptielachtige buitenaardsen zoals de Anunnaki en Draconiërs. In die tijd werden de buitenaardse implantaten voor het eerst geïnjecteerd in de bewoners van deze planeet om ze in een staat van vergetelheid te houden. Wanneer we schrijven of spreken over het dunner worden van de Sluier klinkt dat minder eng dan het verwijderen of oplossen van buitenaardse implantaten.

Nu er steeds meer Sterrenpoorten worden geactiveerd en/of geopend en de planetaire Grids onder leiding van Kryon van de Magnetische Service worden hersteld, komen ook fysieke bewijzen van die implantaten aan het licht. Het collectief ontwaken heeft ook bewijzen nodig omdat de mensheid al heel lang eerst wil zien en dan pas geloven. Er zijn drie mensen die wat bewijzen hebben gevonden en de moed hebben om die te publiceren. De chiropodist Roger Leir heeft samen met Steve Colbern, een scheikundige en expert in nanotechnologie, en de fysicus Robert Koontz uitstekend werk verricht op dit gebied.

Het dunner worden van de Sluier zorgt er ook voor dat wetenschappers steeds meer herontdekken en technologieën heruitvinden die we futuristisch zouden noemen, maar in een vergeten verleden in een verafgelegen Galaxis al bestonden… We zullen diverse implantaten de revue laten passeren.

Greys staan bekend om het ontvoeren van mensen en het doden van vee. Mensen die door Greys ontvoerd zijn menen dat er bij hen een of meerdere chips geïmplanteerd zijn en dat er eicellen of zaad is afgenomen. Het is een wijdverspreid fenomeen, hoewel ze op sommige continenten vaker voorkomen dan op andere. Deze implantaten zijn thans fysiek te ontdekken, als je de symptomen erkent en herkent.

Mensen melden steeds vaker een vreemd object, of gevoel dat er iets is ingebracht na een vreemde droom of een verlammende slaaptoestand. De meeste antwoorden zullen nuchter en alledaags zijn, maar in sommige gevallen werden geavanceerde buitenaardse implantaten ontdekt. Deze implantaten bevatten bijvoorbeeld meteorenijzer met onaardse isotopen, kobalt en flinke hoeveelheden iridium.

Manna; PGM
Iridium vormt samen met rhodium, ruthenium, palladium, osmium, en platina de platina groep metalen (PGM). Deze zeldzame metalen worden vaak als wit poeder in graancirkels aangetroffen. Dit zogeheten monatomic goud werd ook in de Exodus al genoemd als Manna, het voedsel der goden. Vergeet niet dat de hele uittocht onder leiding stond van aliens!

De implantaten bevatten isotopische kwanta die in de natuur op Aarde niet voorkomen.
Een van de ontdekte implantaten kwam van nikkelijzer meteorieten die hexahedrites worden genoemd. Het is denkbaar dat zwaardere isotopen gevormd zijn in de galactische kern dankzij supernova’s. Deze implantaten zijn vaak onregelmatig gevormd en zijn bedekt met een olieachtige coconcoating om te voorkomen dat het menselijke voertuig het afstoot. Ons immuun systeem reageert er niet op, zodat er biologisch weefsel over heen kan groeien.

Dit werd waargenomen via EDX Elektron Microscopie. Sommige implantaten zenden, voor ze verwijderd worden, elektromagnetische radiosignalen uit in Scalar golven van 93 – 15 MHz. Een frequentie die ook gebruikt wordt door onze eigen satellieten ruimtecommunicaties! De olieachtige coconcoating is gevoelig voor fonons om geluidsgolven door te zenden. Een geïmplanteerd wezen is dus altijd te traceren!

Volgens Bob Koontz stellen deze implantaten zich zelf weer samen als ze worden afgebroken, en Steve Colbern ontdekte de aanwezigheid van koolstof nanobuis elektronica in de implantaten die niet op Aarde te vinden is. Het lijken wel éénwandige nanobuizen te zijn, en Steve als chemicus/materiaalspecialist/nanotechnicus beschouwde ze als veel geavanceerder dan de bekende en geheime nanotechnologie op Aarde.

De chiropodist Roger Leir vond de haarfijne implantaten vaker op vele plekken in het fysieke lichaam, maar ze bleken zich ook te verbergen in de buurt van botten, waar zenuwcellen verbonden waren aan de implantaten. Sommige van die objecten hebben sterke magnetische velden van meer dan 10 milligaus. Een aantal van de door buitenaardse wezens ontvoerde personen vertoonde duidelijk lichtgevende plekken op hun huid die een maand zichtbaar bleven voor Ultra Violet-A en vooral voor UV-B en UV-C stralen.

Kleine metaaldetectors, röntgenapparaten en Gauss meters kunnen ze in het menselijk lichaam traceren. Waar het met Röntgen lastig is ze te lokaliseren, kunnen CAT scans ze heel precies duiden. Er zijn geen zichtbare letsels/wonden te vinden waar de implantaten zijn ingebracht. Als een wond, meteen na de implantatie toch wordt ontdekt, sluit de implantaat de wond en laat binnen twee dagen geen sporen na!

Het team Leir/Colbern/Koontz heeft met succes al 24 implantaten weten te verwijderen. Sommige zijn regelmatige ruitvormige kristallijnen structuren andere zijn rechthoekige sodium chloride (zout) kristallen. Koontz denkt dat ze gebruikt worden om Scalar golven op te wekken. Het komt ook voor dat de implantaten zich van de scalpel verwijderen als de Roger Leir ze met chirurgisch staal uit het lichaamsdeel probeert te snijden.
Dit gedrag lijkt erg veel op kunstmatige intelligentie (AI = Artificial Intelligence), maar het heeft er nog meer van weg dat de implantaten voortdurend worden gemonitord.

Symptomen.
Dr. Leir ontdekte ook dat de geïmplanteerde lichamen niet reageerden met ontstekingen of koorts. Gewoonlijk roepen vreemde weefsels een acute of chronische ontsteking op, maar ook bindweefselvermeerdering en cystes of (slijmbeurs) gezwellen… De meeste mensen die door het team van Leir werden geholpen hadden noemenswaardige mentale, psychische en gezondheidsveranderingen nadat ze geïmplanteerd waren. Vier van hen meldden ook na de implantaat verwijdering nog regelmatig ontvoerd te zijn door buitenaardse wezens.

Indien de 2% van de populatie in de USA, die diverse vormen van buitenaardse ontvoering hebben gemeld, een redelijke indicatie vormt, dan is het aantal geïmplanteerde personen relatief erg hoog. Als dit de werkelijkheid is, hoeveel mensen worden dan op andere manieren geïmplanteerd of gecontroleerd/beheerst door andere buitenaardse wezens dan de Greys?

Wanneer je dit artikel tot hier hebt gelezen, sta je steviger in de realiteit dan het merendeel der mensheid die hier niets van wil weten. Je kent vast wel de blikken van afkeuring of zelfs meewarigheid als je er over durft te praten op een familiebijeenkomst.

Als het al als vreemd of eng wordt ervaren dat er buitenaardse implantaten bestaan, dan is het des te vreemder en nog enger dat het als normaal wordt beschouwd inentingen te krijgen. De aanwezigen op dergelijke bijeenkomsten vinden het echter juist goed dat de farmaceutica ons vergiftigt. De farmamaffia implanteert goedgekeurde en peperdure chemicaliën, maar dat wordt anders ervaren. Dat zijn mensen, alsof mensen geen monsters kunnen zijn.

Behalve de chemicaliën worden we ook ‘geïmplanteerd’ met conditioneringen. Generaties lang hebben we geloofd dat als je als een dubbeltje wordt geboren, je nooit een kwartje kunt worden. Dat is mentale onderdrukking. Hoeveel mensen hebben geen diploma omdat ze geconditioneerd zijn met snerende opmerkingen als: “Je hebt geen verstand!” Dat is emotionele en mentale onderdrukking.

Door ons werk krijgen we enig inzicht in wat er achter al die mooie voordeuren in ons land gebeurt, terwijl dezelfde mensen op zondag ‘voor het oog van het kerkvolk’ hun vroomheid uiten. Fysieke, emotionele en mentale onderdrukking door ouders en familieleden is een sluipmoordenaar. Minstens zo erg als een buitenaards implantaat. De verhalen die we uit eerste hand krijgen over de jeugdzorg en de instellingen die kinderen en volwassenen met een beperking ondersteunen, zijn veel enger omdat mensen het mensen aan doen.

In de maand juni 2006 publiceerde ik het artikel ‘Streepjescode’ op onze website. Lees het nog eens als je wilt. Er zijn teveel mensen op deze planeet, en daar zijn oplossingen voor ontworpen. De Wereld Elite, de Nieuwe Wereld Orde, de Medische Maffia, of hoe ze zich ook mogen noemen, zijn al heel lang bezig om de wereldbevolking te halveren.

Je kunt je afvragen welke implantaten al die machtswellustelingen hebben ontvangen om een nog groter en geheimer plan uit te voeren. Ze denken dat ze de machthebbers zijn, maar het zijn allemaal marionetten van de negatieve buitenaardse wezens.

Die laatste regel suggereert dat er ook nog positieve aliens bestaan. De heropening van Sterrenpoorten en poorten naar de BinnenAardse Steden door ontwaakte zielen in combinatie met het herstel van de planetaire Grids door Kryon hebben het opheffen van de eeuwenlange quarantaine versneld.
Ontelbare welwillende ruimtebroeders zien nu kans ons een helpende hand te reiken zonder gevaar te lopen dat de Aarde wordt verpulverd door de strategisch geplaatste strangelet bommen en andere exotische wapens waarbij het ganse wapenarsenaal van de USA en Rusland op speelgoed lijkt.

Deze positieve aliens beschikken ook over zeer geavanceerde technologieën en ook zij kunnen ‘chirurgische’ ingrepen doen die onze gezondheid en welzijn bevorderen. Op vrijdag 19 juni channelde Haggai Katz dat mijn verzoek om met buitenaardse healing teams samen te werken was ingewilligd.

Dinsdag 30 juni jl. zag ik het werk dat een buitenaards healing team deed tijdens een aurareadingsessie. Let wel ik zag het team zelf niet, ik zag alleen wat er gedaan werd. Ze haalden met een soort liposuctie apparaat negatieve implantaten uit de ready, en die voelde inderdaad onverklaarbare trillingen op de plek waar aan gewerkt werd! Voor mij was het alsof er een legioen kruipend gedierte door de ‘stofzuiger’ werden opgezogen…

Het volgende moment voelde ze eindelijk weer energie uit Gaia via haar voetchakra’s omhoog komen. Het kruiperslegioen had haar belet energie uit de oermoeder te ontvangen, waardoor ze al heel lang fysieke klachten van onduidelijke aard had.

Het lastige is dat we ons niet eens bewust zijn of er implantaten zijn geplaatst. Het is nog lastiger als straks door idiote wetgevers de mens dwingt om implantaten toe te laten om op die manier betalen met contant geld af te schaffen. Dat laatste is uiteraard een drogreden, het gaat puur om controle, beheersing, overheersing en onderdrukking van onze Vrije Wil.

Weet je, ik ben opgevoed met een adagium van de Wachters: “De vijand slaapt nooit!”
Op 11 april 2004 kreeg ik via Ronna Herman een boodschap van Aartsengel Michaël die me enorm ontroerde: “Jij stamt af van de Elohim, de Wachters…” De vraag is alleen wie is de vijand? In de wereld van vorm kan het zelfs een ieder zijn die er menselijk uitziet!

Het goede nieuws is dat die buitenaardse implantaten voortaan net als cookies op Internet verwijderd kunnen worden uit ons systeem, voorop gesteld dat het menselijk collectief leert dat we niet alleen vechten tegen machtsbeluste mensen van vlees en bloed, maar ook tegen duistere krachten uit de hemel! (Efeziërs 6:12)

‘Ik ben een soeverein wezen dat de vrije wil gebruikt bij het beklimmen van de spiraal van de geest. Mijn intentie is dat het hogere doel wordt gediend en dat het licht zegeviert. Om dat te bereiken beveel ik alle wezensvreemde energie uit enige belichaming, in welke tijd/ruimte dan ook uit mijn fysieke, emotionele, mentale, spirituele, astrale en causale lichamen te verdwijnen. En zo is het!’

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

Advertenties

‘432 hz DNA Healing/Chakra Cleansing Meditation/Relaxation Music…’ – YouTube

432 hz DNA Healing/Chakra Cleansing Meditation/Relaxation Music…

[youtubehttps://youtu.be/Bf1S1M7WPHE]

10-02-2015: Workshop ‘Theta Healing’ met Jolanda de Beer…

Dinsdagavond 10 februari 20.00 uur Workshop ‘Theta Healing’ met Jolanda de Beer van Light-Sign in Cultureel Educatief Centrum Mariendael in Sint-Oedenrode.

Deelname € 7,50
Aanmelden bij Jolanda via info@light-sign.nl of bij de werkgroep Spiritueel Rooi via spiritueelrooi@live.nl

image

Het Groot Sextiel Van 29 Juli 2013 door Jennifer Hoffman

Jennifer Hoffman

Jennifer Hoffman

Op 29 juli 2013 lijnden de planeten op met een boodschap voor de mensheid, een kans tot ascensie en bevestiging van ons één zijn, onze goddelijkheid en verbinding. Dit is een opening naar hogere dimensies, een sterrenpoort die de vorm heeft van een Davidsster, en dit is onze 3D- visie van de merkabah, of van het lichtlichaam dat een klein deel is van de grotere dodekahedron, of 12-zijdige polygoon, wat een kleine voorstelling is van de grotere Levensbloem in de hogere dimensies. Deze aflijning wordt gevormd door 10 planeten, ook beide Knopen en Cheiron, en bestaand uit water- en aardetekens. We reizen niet langer tussen werelden, we reizen tussen universa.

Gronding en healing zijn nu de focus voor ons, niet om het verleden te healen, maar als een manier om vooruit te gaan. Ik geloof dat ons nieuwe doel is gegrond te zijn in onze healing, onszelf te erkennen als heel en geheald (we hebben daar geen toestemming meer voor nodig) en om onze goddelijkheid te accepteren. Ons levensdoel is onze mensheid af te lijnen op onze goddelijkheid, ruimte te creëren om het goddelijke in ons helder te laten schijnen, zodat we het licht worden dat we zijn. Hoe lang hebben we ons licht verborgen? Wanneer is het tijd voor ons om het te laten schijnen? Nu is een goed moment om ermee te beginnen.

We zijn de wereld met open hart tegemoet getreden, en we hebben op de wereld gewacht, in de vorm van onze zielsgroepen, partners, familie en vrienden. Even vaak werd ons hart echter gebroken, en had het even veel healing nodig als het hunne, en vonden we nooit wat we wilden, kregen we nooit wat we nodig hadden. Onze healingreis is lang geweest, en bij elke nieuwe relatie, situatie en ontmoeting vroegen we ons af of onze healing daar zou liggen, of we daarin zouden krijgen wat we wilden. Telkens we verbinding maken met een gekwetst hart, denken we dat het onze taak is dat te healen, terwijl de ware boodschap is onszelf te healen. Deze healing gebeurt wanneer we verklaren dat ze af is, ben jij klaar om je eigen healing als af te beschouwen?

De wereld, evolutie en ascensie heeft de participatie nodig van ons gehealde, hele zelf, nu we van een 3D-universum naar een multi-dimensioneel universum gaan, dat in het veld van potentieel aanwezig is. We hebben het over het universum alsof het alles is wat er bestaat voor ons, maar we zijn maar een klein deel van een veel groter multiversum, dat deel uitmaakt van een omniversum, een groter universum dat alle universa in zich heeft. Kunnen we zulk een grenzeloos concept bevatten? Wat bestaat er buiten ons universum? In individuele termen, wat bestaat er buiten het universum dat we voor onszelf hebben gecreëerd? Wat ligt er in de volgende realiteit? Welk potentieel zullen we toelaten om voor ons mogelijk te worden?

In een onbeperkt universum waarin alles bestaat en alles mogelijk is, houdt alleen onze overtuiging dat er beperking en gebrek bestaat ons tegen om krachtige, onbeperkte scheppers te zijn die in en uit dit onbeperkte potentieel bewegen, uitbreiden in de stroom creatieve energie, wat is wat we zijn, waaruit we afkomstig zijn, en waar we opnieuw naartoe gaan.

Lineaire tijd stort ineen, en onze wereld wordt kleiner, want we zijn meer dan ooit verbonden. Maar ons universum neemt gewoon een andere draai om zijn as, als reactie op de openingen die we gecreëerd hebben opdat 3D in de hogere dimensies uit zou breiden. We voelen ons niet in controle over dit proces, maar we zijn het echt wel. Alles wat we doen is in aflijning met onze evolutie en ascensie voegt nog een laag potentieel toe aan de uitbreiding van ons universum. Wanneer we bereid zijn om ons lijden en onze pijn los te laten, en onze innerlijke ogen te openen voor een groter potentieel, om ons licht in de uiterlijke wereld te laten stralen, dan stappen we vollediger in dit portaal, en laten we toe dat het voor ons uitbreidt, en ook voor de mensheid en voor de aarde.

Toen ik enkele weken geleden rondreed op het platteland, dacht ik na over het universum en kreeg ik een beeld van een reeks multidimensionele ringen, die allemaal in mekaar overliepen. Elk van deze ringen was een apart universum. Waar ze samenkwamen, rezen ze omhoog en werden ze een nieuwe set universa. Eerst dacht ik dat ze op een torus leken, zoals een donut, maar toen moest ik ze zien als een mobius, een tweedimensioneel vliegtuig met maar een kant. Een mobius heeft geen begin of einde, een torus draait om zichzelf, breidt zich uit en trekt weer samen in zichzelf.

Ons universum is gewoon een van vele torus-achtige mobiussen, die onderling verbonden zijn, die draaien, oprijzen, en samenvloeien, naar boven en naar binnen, in een massa onbeperkte creatie.

Dit is wat onze vele universa doen, en wanneer we door verschillende ascensie-fasen gaan, moeten we samentrekken om te kunnen expanderen, om een einde te bereiken, zodat we kunnen een nieuw begin tot uitdrukking brengen en uitbreiden. Dit is echter ook een keuzemoment om ofwel op te rijzen, ofwel om nog maar eens dezelfde cirkel rond te maken. We bevinden ons nu individueel en collectief op dit punt. Sommigen zullen ascenderen in nieuwe dimensies, anderen zullen beslissen dat ze nog maar eens een rondje willen doen.

Waar beginnen we? Waar we maar willen, en als dat te breed of te vaag is, zijn hier enkele vragen die je jezelf kan stellen:

  1. Welke toelating denk ik nodig te hebben om in vreugde te zijn in mijn leven, of om potentieel te creëren voor mijn realiteit?

  2. Wat hoef ik niet langer energie te geven in mijn leven, daar het mijn intentie tot vreugde niet dient?

  3. Is er een gebied waarin ik niet in integriteit ben of afgelijnd ben op wat ik wil in mijn leven? Hint: als het nog nog geen realiteit is, ben je er nog niet op afgelijnd.

  4. Is wat ik vraag echt wat ik wil, is er iets dat ik nog graag zou vragen? Heb ik de moed het te ontvangen?

  5. Waar lijd ik, ben ik ongelukkig of voel ik me niet vervuld? Kan ik plaats maken voor een nieuwe ervaring in mijn leven?

  6. Wat bestaat er buiten mijn universum, de werkelijkheid die ik ken als mijn leven vandaag?

  7. Welk ander potenteel is er mogelijk voor mijn leven? Wat bestaat er verder dan mijn healing? Kan ik mezelf zien als geheald, heel en compleet?

  8. Wanneer ik wist dat ik spectaculair succesvol zou zijn, zonder enige kans op falen, dan zou ik………………………………………………………………………………………………………………

Wat antwoordde je op de laatste vraag? Dat is je volgende stap. De deur staat open, en het is tijd om je moed bijeen te rapen om erdoor te gaan. Wanneer we zien welke vooruitgang de wereld gemaakt heeft sinds 1962 (begin van het Waterman-tijdperk), tot in 1983, tot in 2003, dan zien we hoe de wereld echt veranderd is, hoe wijzelf ook heel anders zijn. Kijk naar hoeveel meer wij verbonden zijn met elkaar, hoeveel groter ons bewustzijn over onszelf als zielswezen is, hoeveel meer we begrijpen en weten over aflijning, energie, licht, ons levenspad en doel en ons potentieel. De wereld is wat hij is en wanneer we hem geen nieuwe weg aanbieden om te volgen, zal hij gewoon dezelfde weg verder lopen.

3D-energie houdt zichzelf in stand, tot een nieuw pad zich opent.

Dit is een kans voor ieder van ons, en voor ons allen, om dat nieuwe pad voor onszelf te creëren dat ons van hart naar ziel brengt, van healer tot gehealde, van ‘mij’ naar ‘ons’, en van beperktheid tot onbeperktheid.

De deuren openen vandaag, al wat we moeten doen is de moed hebben er doorheen te gaan.

Jennifer Hoffman
Website: www.enlighteninglife.com

Vertaling Fran Tielemans

Brton:  http://www.maitreya.be/teksten/sextiel.html

 

 

Gaia Portal: Helende energiestromen vloeien van Portaal naar Portaal… 24 april 2013

gaia_portal2

Helende energienstromen vloeien van portaal naar portaal omdat Gaia zich uitbalanceert door Hue-manity en de mensheid (humanity met kleine h) energieën.

Lichtwerkers die zijn opgeroepen tot aanpassingen van portalen worden aangemoedigd om de helende energie binnen te laten  stromen, omdat deze zich verbinden met de Gaia helende energiestromen, en dat zal ieder leiden naar hun Gaia genezende portaal centrum.

Zoals Hue-manity zich verbindt, en meer en meer van de mensheid (humanity met kleine h) zich begint af te stemmen met deze helende energie stromen, en deze processen in zichzelf aanvaardt, rust Gaia in de daaruit voortkomende vrede, en heeft de eerder gedachte ‘catastrofale’ aanpassingen niet nodig.

Die uitgedragen scenario’s van  ‘catastrofale doem en / of somberheid’ zullen moeilijkheden ondervinden bij het uiten van die ideeën, omdat hun tijd voorbij is. De huidige energetische situatie van Gaia ondersteunt op geen enkele wijze meer zo’n soort energetische intentie.

Vertaling: Frank Withoos – [ http://frankwithoos.nl ]  [ https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com ]


Bron:  http://gaiaportal.wordpress.com/2013/04/24/healing-energy-streams-flow-from-portal-to-portal/

Een nieuwe relatie met tijd – Steve Rother en Groep, februari 2013

Een nieuwe relatie met tijd – Steve Rother en Groep, februari 2013

steve-rother-bakens-2013-2

De bakens van Licht ~ Her-inneringen van Thuis

Februari 2013

Glimlach je weg naar Huis ~ Het harmoniseren van het weefsel van Tijd

Van Steve

Dit was veruit ‘onze’ beste poging om de twee belangrijke punten uit te leggen die de Bewaarder van Tijd ons wil laten weten over onze nieuwe relatie met tijd. Hij vertelt het iedere keer een beetje anders, maar dit keer stroomde het gelijkmatig en op rolletjes. Hij begint me nu diepere informatie te geven over de nieuwe tijd die binnenkort in de Direct Light serie aan de orde zal komen.

Elrah kwam op een ongebruikelijke tweede plaats binnen, omdat het voor hem belangrijk was om ‘jullie harten te hebben’ zoals hij dat noemt. Het lijkt er op dat Elrah zich zeer goed aanpast aan dit nabije menselijke contact. In feite kijkt hij er naar uit om iedereen zijn eigen geheimen te vertellen in de eerstvolgende Direct Light als hij ‘De waarheid over Ritme’ onthult. In deze boodschap spreekt hij over het belang van wat ik heb geleerd: om eerst te tolereren en dan lief te hebben. Dat is Elrah’s glimlach. Soms doet hij het zo snel dat ik het gevoel heb dat mijn gezicht zal barsten en af zal vallen. Als ik dan met een gekke grimas op mijn gezicht voor de camera’s zit, heeft hij de stoutmoedigheid om mij te laten zien dat niemand naar mij teruglacht. Hmmm… Net op het moment dat ik denk dat hij het doet om mij in verlegenheid te brengen, maakt hij een geluid of zegt hij iets heel korts, meestal maar een paar woorden die niet altijd ergens op slaan. Dat is hoe hij in die situatie het ritme verandert en op dat moment lacht iedereen terug.

Hij wilde dit keer als laatste komen, zodat hij iedereen kon laten gaan met zijn ritme in hun hart. Wanneer je een sterk ritme hebt voor de maand, dan zul je van ieder moment in het nu genieten. Elrah vertegenwoordigt de sterke verbinding die wij met elkaar hebben. Je weet wel, die verbinding waarvan wij allemaal net deden of hij er niet was, zodat we het spel konden spelen van net doen alsof we mens zijn. Nu is het spel aan het veranderen en het is tijd dat wij ons deze verbinding weer her-inneren.

Met dat in mijn achterhoofd vind ik het prima om op het podium te zitten en er gek uit te zien. Als ik eerlijk ben naar mijzelf, doe ik dit nu al vele jaren. Je zou denken dat ik er aan gewend zou zijn of er in ieder geval goed in zou zijn.

Als er een kans is dat hij een enkele spirit van Thuis kan activeren door mij een gekke grijns te laten maken, dan doe ik mee. Het blijkt, zoals Elrah zegt, dat ik me alleen maar aan het herinneren ben hoe ik mijzelf naar huis kan glimlachen.

Heb een geweldige maand en blijf in het ritme!     Grote knuffels en zachte duwtjes.

Steve

 

 

Van de groep

Gegroet lieverds,

Ik ben de Bewaarder van Tijd.

Een nieuwe relatie tot Tijd  

Ik ben hier als eerste want, meestal komt Elrah als eerste en kom ik na hem en pak ik alle kleine stukjes op die hij heeft rondgestrooid, zodat ik er voor jullie iets zinnigs van kan maken. Vandaag vond ik dat ik als eerste wilde komen om allerlei stukjes voor hem achter te laten. We zullen zien hoe dat uitpakt, maar de reden dat ik als eerste wilde komen, is om jullie iets te vertellen wat jullie op een diep niveau beginnen te begrijpen. De hele illusie die jullie Tijd noemen, bevindt zich in heel specifieke gebieden van jullie bestaan op Aarde. Het heeft jullie enorm geholpen om jezelf te zien als wezens op een tijdlijn. Het heeft jullie zoveel mogelijkheden gegeven om jezelf te zien als een spirit die net doet alsof hij mens is. Niet gemakkelijk, en het grootste deel van de tijd kwamen jullie uitdagingen tegen met betrekking tot tijd, omdat jullie altijd geloofd hebben dat tijd eindig was – met andere woorden dat er slechts een beperkte hoeveelheid tijd is. Tja, we zeggen jullie dat jullie relatie met tijd nu veranderd is en dat is het lastige deel om te begrijpen. Het zal even duren voordat dit alles in jullie wezen is gefilterd en in de set van jullie nieuwe regels, want iedereen heeft zijn eigen set met regels die je naleeft. Jullie hebben allemaal je eigen kleine verzameling definities van waar jullie zijn en dat heeft heel goed voor jullie gewerkt, dus het zal op dezelfde voet verder gaan; jullie beginnen nu echter alles vanuit een nieuw perspectief te zien, want jullie kunnen feitelijk meer zien van dat wat jullie tijd hebben genoemd.

Daar zit geen uitdaging in, want tijd bestaat in werkelijkheid maar uit een eenheid. Jullie zien de schaduwen van beide kanten van tijd, maar jullie zien die schaduwen als zijnde toekomst en verleden, want dat zijn de schaduwen van de enige afdruk van tijd die in het hele universum beschikbaar is en dat is Nu, precies op dit moment. Zonder dit moment, zonder de andere delen hiervan bestaat niets, want het zijn slechts reflecties in allebei deze richtingen. Welnu, de uitdaging zat hierin dat de meeste mensen behoorlijk werden bestuurd door hun reflecties in beide richtingen. De meesten van jullie hebben iets gewild.

Positief = Toekomst, Negatief = Verleden  

Dus wanneer mensen iets van waarde hebben, dan plaatsen zij dat in hun toekomst. Wanneer we jullie vragen om heel even je ogen te sluiten en 12 jaar terug te gaan, ga gewoon 12 jaar terug in je eigen leven en laat een beeld opkomen. Noem het niet goed of slecht, maar benoem op een schaal van 1-5 waar je energie zit. Goed. Laat deze energie nu even los en kom terug in je lichaam. Sluit nu je ogen weer en ga 12 jaar in de toekomst. Test je energie, waar is die? Waar schaal je die in? De grote meerderheid van jullie zal je vreugde in de toekomst verstoppen en je pijn in het verleden. Dat is de normale gang van zaken geweest voor de hele mensheid, dus wanneer je in het nu bent, heb je nog steeds deze koorden naar wat je wilt bereiken in de toekomst en wat je in het verleden hebt ervaren en waar je je nog niet helemaal bewust van bent, is dat alle regels heel plotseling zijn veranderd. Jullie spelen nog steeds het zelfde spel, want het is het spel dat jullie al die tijd al gewend waren te spelen. Nu zijn de regels veranderd en jullie zullen ontdekken dat jullie niet langer dezelfde reflectie in de toekomst hebben en dat het verleden veel kneedbaarder kan zijn. De mensheid heeft het verleden altijd beschouwd als zeker, vaststaand en zeer eindig van bestaan. Lieverds, het is slechts een herinnering en als deze herinneringen je leven gaan overheersen, kun je deze herinneringen veranderen. Mensen kunnen in het nu harmoniseren op de tijdlijn.

Het harmoniseren van het weefsel van Tijd  

Het is heel gemakkelijk. De meeste mensen harmoniseren ieder moment. Wanneer je een kamer vol mensen binnenloopt, is het eerste wat je doet de energie van iedereen voelen en hiermee harmoniseren. Je doet dat door een deel van jezelf in hun reflectie te vinden. Dat is de verbinding die jullie van nature hebben. Dus wanneer jullie dit binnen brengen en op deze manier harmoniseren, kost het de meeste van jullie moeite. Die moeite komt door jullie geloofssystemen over wie jullie zijn en wie jullie zijn geweest. Dat is jullie heden en het heden is het enige moment dat je hebt. Wat op dit moment plaatsvindt, is dat de mensheid in staat zal zijn om dit alles samen te brengen in een enkelvoudig tegenwoordig moment: de energieafdruk die deze ervaring achterlaat op het weefsel van tijd. Het zal nog steeds wat aanpassing in gebruik nodig hebben. De meeste systemen op Aarde worden nog steeds verkregen en gereguleerd om eindige tijd te meten. Tja, tijd is niet eindig en is dat nooit geweest, daarom zal de menselijke tijdmeting regelmatig aanpassing nodig heeft.

De oproep  

Jullie zullen hier zelf meer over leren, want jullie oproep vindt plaats in het heden. Dat is de tijd dat jullie naar de Aarde zijn geroepen. Dit is het onderdeel waarvoor jullie zijn opgeroepen…nu, op dit moment. Jullie denken, “Tja, als ik al deze cursussen volg, wanneer ik dit beheers, dàn zal ik in mijn werk stappen, ik zal iets beschikbaar maken en ik zal een verschil maken op Aarde.” En lieverds, dat is nu. Dat is niet in de toekomst; het was nooit in de toekomst. Jullie hebben het daar geplaatst, samen met veel andere hoop. Nu zeggen wij dat alle mensen hun relatie met hun toekomst en verleden zullen veranderen. Dit is het begin van het veranderen van de lineaire tijd op Aarde. Dit zal de markering van tijd op Aarde veranderen. Dit zal veel van de illusie van de starheid van tijd, zoals die op deze planeet tot nu toe is gedefinieerd, veranderen. Wij hebben oefeningen en mogelijkheden gegeven om tijd te buigen en om ermee te gaan spelen en te beginnen om het een beetje kneedbaarder te maken. Het eerste begin hiervan is een begrip en een geloofssysteem. Het is heel eenvoudig. Als je gelooft dat je tijd kunt veranderen, dan zul je dat doen. En het zou zelfs nog beter zijn wanneer wij jullie vertellen dat tijd onveranderbaar is, want op het moment dat wij mensen vertellen dat ze iets niet kunnen, dan zullen ze het doen. En zullen ze het heel goed doen.   De waarheid is dat de mensheid aan het leren is om anders naar tijd te kijken en dat is het mooie ervan. Er is geen tijd – ja ik moet het zeggen – als het heden. Er is niets anders dan dit en ook al hebben mensen hun energie verdeeld tussen verleden, heden en toekomst, zij zullen deze niet meer in dezelfde zin zetten. De mensheid zal ook uitvinden hoe gemakkelijk het is om te veranderen wanneer men in het heden toegang heeft tot verleden en toekomst. Velen lopen rond met emotionele littekens die hen helpen zichzelf te definiëren. Zij zullen hun identiteit niet verliezen; ze verliezen alleen hoe zij die ieder moment gebruiken. Zij vallen eerder terug in een reactionair leven dan in een doelgerichte handeling. Dit is vaak het resultaat van een disbalans in de belangrijkheid van het heden. Het komt veel voor op Aarde om eenvoudigweg te reageren op alles wat binnen komt, in plaats van zelf het tempo aan te geven.

Circulaire tijd  

Lieverds, jullie zijn de grootste engelen die ooit geleefd hebben en jullie zijn nu op de juiste plaats om een verschil te maken op Aarde. We zullen jullie slechts kleine onderdelen hiervan laten zien als jullie je er bewust van worden. Kijk er naar uit, want zij zullen in het begin met langzame stappen komen. Wanneer je er een mist of je begrijpt niet ieder moment en het glijdt in je verleden, laat het dan gaan. Je hebt daar geen controle over, maar als het in disharmonie is, kun je het veranderen ook al is het je verleden in gegaan. Hoe verander je de toekomst? Je hoeft de toekomst niet te veranderen; je verandert de toekomst door je energie in het nu op te schonen. Dat is het concept van circulaire tijd. Ik zal hier op dit moment niet veel energie aan spenderen, maar ik zal eenvoudigweg zeggen dat de energie van wat mensen hun verleden noemen feitelijk het weefsel creëert voor hun toekomst. Het is een grote cirkel. Het weefsel van het verleden en die onopgeloste zaken cirkelen rond en creëren op jullie planeet keer op keer het zelfde probleem. Dat is de reden waarom jullie dezelfde uitdagingen hebben met andere mensen. Vinden jullie dat niet interessant? Wij zeggen jullie dat alle mensen leren van herhaling. Dat is hoe tijd in werkelijkheid werkt. Het mooie van het heden is, dat als jullie die delen van jullie verleden die jullie zo bezig hebben gehouden, loslaten alles veel gemakkelijker zal gaan. Nu jullie door de poort zijn gegaan, zullen jullie het veel gemakkelijker vinden om deze koorden, die jullie leven op veel manieren hebben beheerst, los te laten.   Laten we zeggen dat je een disharmonie hebt in je leven. Je hebt bij voorbeeld een confrontatie met iemand die je heel dierbaar is. Je zegt iets dat heel kwetsend is, loopt weg en spreekt 5 jaar niet met die persoon. We zeggen je dat de pijn van wat je tegen die persoon hebt gezegd de hele tijd pijn doet – ieder moment van iedere dag – omdat je je niet hebt verzoend en geharmoniseerd met die tijdafdruk. Betekent dit dat je moet harmoniseren met ieder wezen en iedere persoon? Oh nee, natuurlijk niet. Dat is niet waar het op Aarde over gaat. Het gaat over diversiteit. We weten dat er momenten zullen zijn dat jullie uitdagingen gaan krijgen zoals jullie dat noemen. Soms zijn het inderdaad je uitdagingen die jou definiëren en die de spirit van Thuis in ieder van jullie naar buiten brengen en dat is heel goed gedaan in de laatste jaren. Wat er nu plaatsvindt, is dat jullie Aarde aan het veranderen is. Jullie hebben deze mogelijkheid gecreëerd om in de toekomst te stappen en om je heden nu op te eisen. Wacht niet tot morgen, lieverds, het zal niet komen op de manier die je denkt. Als je vasthoudt aan de oude geloofssystemen van je verleden, zul je ook gehinderd worden in het aarden van je energie in de prachtigste tijdafdruk in het heden. Dus we vragen jullie om je hier bewust van te zijn. Jullie hebben hier op Aarde een gewoonte om tegen elkaar te zeggen:”Hoi, hoe gaat het met je?” Wel, ik ga niet zeggen: “Hoi hoe gaat het met je?” Ik ga zeggen: “Hoe is het met jouw tijdafdruk? Hoe gaat het op dit moment met jou? Hoe past jouw spirit zich aan aan je fysieke lichaam op dit moment?” Het is prima om te zeggen:” O, mijn riem zit te strak” of wat het ook is. Want we weten zeker dat je een of andere reactie zult hebben.  Maar de reden waarom we jullie dit vragen is om het in jullie bewustzijn te brengen, want dan kun je het gebruiken in afstemming met je kracht. Dan zal het mensen bekrachtigen en zo hoort het te zijn.

Herhaling ligt aan de basis van lineaire tijd  

Ik wil nu nog één ding benoemen voordat ik aan de kant stap om mijn broeder binnen te laten. Ik zal jullie ook vertellen dat er cycli zijn. De mensheid gaat op veel niveaus door cycli heen, waaronder degene die jullie voor je zien en die jullie realiteit noemen. Deze cycli worden door Elrah ritmes genoemd. De gemakkelijkste manier om dat uit te leggen, is om het te vergelijken met een willekeurig patroon in het tapijt dat hier voor me ligt. Ik kan een plek vinden waar het patroon anders is dan de rest, maar als het werkelijk een willekeurig patroon is, dan zal het zich op andere plaatsen herhalen. Dat is hoe het universum is opgebouwd. Het bestaat uit veelvouden van vele dingen. Gedurende de volgende 7 maanden zal de gehele Aarde de gelegenheid krijgen om de planeet collectief te verschuiven. Op Aarde wankelen jullie nu op veel van deze argumenten en veel van deze uitdagingen. Maar we zeggen jullie dat een eenvoudige harmoniseer techniek heel goed zal werken voor velen van jullie. Ik draag het nu over aan mijn broeder, want hij staat netjes te wachten terwijl ik spreek en dat is ongebruikelijk. Ik verlaat jullie nu voor dit moment, maar weet dat ik innig van jullie houd en ik ken ieder van jullie vanuit het hart van wie jullie zijn en ik kon niet trotser zijn op de prachtige wezens die in bewustzijn op Aarde rondlopen. Jullie veranderen deze planeet met iedere ademhaling die je doet en wij moedigen jullie aan vanaf deze kant van de sluier op een manier die jullie nooit gekend hebben.   Uitstekend werk.

Ik ben de Bewaarder van Tijd.

 

————————— Elrah komt binnen

 

Gegroet, ik ben Elrah van Ritmische service

Glimlach je weg naar Huis    

Oké, laat me jullie vertellen wat er hier gebeurt, want ik ben hier om met jullie te praten over iets wat heel belangrijk voor mij is en het is echt heel belangrijk voor jullie allemaal. Het is nog niet zo lang geleden dat de Hoeder zelf ons aanspoorde om een paar verhalen te vertellen – een verhaal te schrijven over waar dat jullie leven noemen over gaat. Hij schreef een boek en gaf het boek uit. Het was een van de eerste keren dat ik in een boek op Aarde voorkwam. Hij noemde mij zelfs bij de naam en alles. Maar toen zei ik hem: “Weet je, ik wil mijn eigen boek schrijven. Kan ik mijn eigen boek schrijven?” Het heet: “Glimlach je weg naar Huis.” Glimlach je weg naar Huis. Waarom zou ik het Glimlach je weg naar Huis noemen? Omdat iedere keer dat je glimlacht de spirit bij jou naar buiten lekt en de hele mensheid een beetje meer omhoog brengt. Dus ik zal een poging doen, een beetje werk, om jullie te laten zien hoe het werkt, omdat jullie het allemaal kunnen doen en jullie doen het de meeste tijd heel goed, dus dat is geen probleem. Het is heel simpel. Klaar? Hier komt ie. (Elrah deelt zijn beroemde “Elrah glimlach” uit)     Hebbes! Jullie glimlachten allemaal terug, zelfs degenen die dit nu lezen. Tja, je ziet hoe de spiegel werkt. Wanneer je de energie van Thuis uitstraalt, komt die naar je terug. “Ja, wat moet ik nu doen? Gewoon rondlopen en naar mensen glimlachen? Dat is zinloos. Hoe kan ik dit op een of andere manier gebruiken?”

Lieverds, het gebeurt wel eens dat je iemand voorbij loopt op straat en dat je naar hen kijkt en hun ziel ziet. Misschien duurt dat maar een fractie van een seconde. Het kan zijn dat hun ogen oplichtten en hun ware zelf aan jou toonden – wie zij zijn. In het verleden heeft dat angst veroorzaakt. En wanneer jij je omdraait en contact met hen maakt en zij naar jou kijken, dan zien ze jouw ziel op dezelfde manier. Ook al gebeurt het maar voor een heel kort moment, het is genoeg om je te helpen herinneren wie je bent en het is genoeg om je te helpen om herinneringen van Thuis in te prenten, want dat is wat je doet als je deze mensen raakt. Je herinnert ze aan hoe jij ze kent vanuit Thuis en welk deel van jou ze op dit moment zijn.

Stiekeme healers  

Dus er is een simpele techniek. Het is een glimlach, het is een stiekeme glimlach – sommigen van jullie zijn trouwens toch al stiekeme healers. Sommigen van jullie doen niet net of ze healers zijn. Jullie lopen gewoon rond en genezen de mensen evengoed, dus dit is een perfecte manier om dat te doen. De Glimlach. Soms kun je dit doen en mensen een hele glimlach geven – en soms kun je dat niet. Soms moet je het een beetje binnensmokkelen. Soms moet je op het laatste moment even kijken en dan een hele snelle glimlach uitdelen. Wat het ook is, wanneer je die energie die van Thuis komt door een andere persoon heen ziet komen, wanneer je hun ogen ziet oplichten, wanneer je hun hart, hun puls ziet en ze een ritme maken, dan heb je een kans om die connectie te maken. Lieverds, jullie zijn in het stadium in jullie geschiedenis op Aarde waar jullie door deze samentrekking zijn gegaan om de poort te passeren waar jullie zojuist doorheen zijn gegaan. Hoe was die samentrekking? Samentrekking is heel eenvoudig – gooi jezelf in de angst en je trekt samen. Het is heel simpel. Wanneer je bang wordt op Aarde, dan trek je je energieveld heel strak om je lichaam heen en houdt het daar, omdat het net is alsof je bang bent om het op een of andere manier te verliezen. Je brengt het naar je lichaam, maar dit maakt het erg moeilijk voor je om communicatie over en weer te hebben met andere mensen. Jullie hebben feitelijk minder oogcontact op Aarde wanneer er op Aarde veel angst is. En wat was deze angst? Wel, de angst gaat een beetje over de economie. Het was een van de gemakkelijkste manieren om een angstgolf over de planeet te verspreiden, om het tapijt onder jullie vandaan te trekken, om het tapijt onder velen van jullie uit te trekken, zodat jullie je systemen zouden gaan bewerken zodat ze in de nieuwe vibraties, de hogere vibraties van de nieuwe Aarde kunnen bestaan.

Nu begint het jullie goed af te gaan, dus jullie beginnen op te klimmen uit dit globale economische probleem. Goed gedaan. Het is de eerste keer dat jullie dit allemaal hebben ervaren. Wij zeggen jullie dat jullie je economie als iets anders hebben gezien dan je persoonlijke leven, maar dat is het niet. De waarheid is dat iedereen in iedereen heeft geïnvesteerd. Je kunt niet meer op dezelfde manier oorlog voeren zoals jullie dat heel lang hebben gedaan, want de mensen waarmee je oorlog voert, hebben een hoop van het eigendom dat jullie hier hebben in bezit. Dat is perfect! Het is een perfecte manier om de energie te laten samensmelten. Het kan niet meer gebeuren. Het zal heel goed uitpakken en ja, we zeggen jullie dat een hoop regeringen en veel van jullie organisaties en veel van de wereldeconomie een beetje zal moeten buigen en in de pas zal moeten komen met de nieuwe energie. De mensheid is in het stadium waarin jullie weer gaan opbouwen, want opbouwen behoort niet tot de mogelijkheden wanneer je je veld om je heen hebt ingetrokken. Alles waar je aan denkt is dit moment, nu, je denkt niet aan waar je heen gaat of wat je werkelijk wilt doen en hoe je het wilt voortzetten. Dus wat er op dit moment plaatsvindt, is dat de hele mensheid zich begint uit te rekken. Jullie staan op de rand van wat wij economisch herstel zouden noemen. Wij zijn geen economen en wij geven niets om de economie van jullie wereld; het was echter in staat om een angstschok over de hele Aarde te verspreiden en jullie hebben je energieveld ingetrokken en jullie zijn heel goed door de poort heen gegaan. Nu is het tijd om de angst kwijt te raken. Het is tijd om iets te gaan doen en om te beginnen met de dingen vooruit te gaan. Ik heb het jullie al eerder verteld en ik vertel het nu, er is geen betere tijd op Aarde om iets te starten. Bij ieder project, iedere zaak, alles wat je wilt doen zul je de wind in de rug voelen wanneer je in deze energie begint.

Het grootste probleem dat jullie hadden op Aarde was dat jullie allemaal hebben geprobeerd om jezelf zo helder te definiëren. Het is heel moeilijk want wanneer je energetisch begint te openen, voel je alles en iedereen. Je begint te veel van jezelf te geven, je begint jezelf zover te verspreiden dat je uitgeput raakt en al heel snel heb je een probleem. Dus je begint jezelf te definiëren en zegt: “Mijn energieveld gaat niet verder dan hier. Ik ben niet verantwoordelijk voor…” Dat is prachtig, want nu dat je jezelf hebt gedefinieerd, kun je de grenzen allemaal loslaten. Ze hoeven er niet te zijn. Je kunt kijken naar de persoon die tegenover je zit en zien welk deel van jou zij zijn. Heb je daar ooit over nagedacht? Nu heb je de kans, want gedurende de komende 7 maanden is er een wankele balans. Je gaat terug in polariteit, net zoals jullie regeringen, vooral die van de Verenigde Staten. Het is zo grappig om de ene kant hier te zien vechten en de andere kant vecht daar en het strekt zich allemaal uit in polariteit. Tja, ergens zullen jullie elkaar in het midden ontmoeten. Het is alleen maar een spel dat jullie hebben gespeeld. Nu is het tijd om daarmee te gaan werken. Dus wanneer je gaat kijken naar de manier waarop jullie hetzelfde zijn als de mensen en energieën om je heen in plaats van hoe jullie verschillen, kun je jezelf op dezelfde manier definiëren. Het is altijd zo geweest dat jij jezelf gedefinieerd hebt als anders. Je kijkt naar die persoon en zegt:”O, die persoon….tja, Ik heb iets beters dan zij. Ik heb iets waar ik hier mee werk…” en je definieert jezelf op die manier. Nu is het tijd om jezelf op die andere manier te definiëren. Hoe kun je onderdeel zijn van een nogal grote familie die op dit moment een groot verschil aan het maken is op Aarde?

Een tapijt van liefde  

Het is niet altijd gemakkelijk, lieverds. Daarom noemen wij het: glimlach je weg naar Huis. Alles wat jullie hoeven te doen is je iedere dag verbinden met een paar andere spirits op de planeet en je energie verspreiden. Op die manier weven jullie een tapijt van liefde dat niet verslagen kan worden. Het is inderdaad heel magisch en jullie zijn in de perfecte positie om dat nu te doen. Dit is de tijd om werkelijk naar jullie harmonie te kijken, om werkelijk te kijken naar de mensen om je heen en alle andere energieën – de mensen die met je samenwerken, de mensen die je tegenwerken en zelfs hen die je je vijanden noemt. Mensen moeten zich nu heel snel afwenden van al deze polariteit want het gaat een groot verschil maken op Aarde en jullie zullen iets opbouwen dat standhoudt. Het zal niet op dezelfde manier functioneren als voorheen, zelfs jullie economische systemen zullen niet functioneren als voorheen. Graag gedaan, dank je wel. Goed werk. Jullie hoeven dat zelfde probleem niet meer door te maken. Wat er gaat gebeuren is helemaal aan jullie. Dus laten jullie de spirit door jullie heen komen? Gaan jullie glimlachen met die ogen en planten jullie zaadjes van licht in alles wat je ziet? Of sla je je blik neer en zeg je: “Ik weet niet wie ik ben. Ik ben niet waardevol genoeg. Ik weet niet of ik iets te bieden heb. Dus ik ga niet in iemand anders ogen kijken?” Ga ervoor. Nu kun je verschil uitmaken op de kleinste manier, want als er slechts 5000 van jullie dit gedurende de komende 7 maanden doen, zullen jullie de planeet heel snel veranderen en zal het heel mooi worden. Waar je ook bent zullen jullie beginnen Thuis met een hoofdletter T te maken en wij zijn er om jullie te helpen. Denk nooit dat jullie alleen zijn, lieverds. Dat kun je niet zijn, zelfs al zou je het proberen en we zouden het op prijs stellen als jullie dat niet zo hard probeerden. Soms proberen jullie zo hard om je af te scheiden. Je zit daar en zegt: “Spirit, raak me aan. Voel me. Zorg dat ik jou voel. Zorg dat ik begrijp welk deel van spirit ik ben.” En spirit staat daar en vertelt je steeds het zelfde. In werkelijkheid zijn jullie degenen. Jullie zijn de scheppers. Durf naar voren te stappen en zie jezelf in een nieuw licht en vergeet bovenal niet om je weg naar Huis te glimlachen. Het is het mooiste deel van mens zijn. Ik houd meer van jullie dan jullie weten. Ik ben altijd bij jullie.

Ik eindig nu met een klein woord uit het verhaal van de Lemuriërs die elkaar steeds op de schouder wilden kloppen. Zij vonden een woord uit dat zij gebruikten voor hallo en tot ziens en dat is Espavo. Het betekent: Dank je dat je in je kracht gaat staan.” Espavo, lieverds. Ik ben Elrah van ritmische service.

Espavo,   De groep