Papgat 2018: ‘Volg je hart…’

Papgat 2018: ‘Volg je hart…’

Bij mij in het zuiden wordt deze dagen het carnavalsfeest gevierd.

Vandaag is het weer begonnen met een aantal festiviteiten in ons dorp dat deze dagen Papgat heet.

Ook in deze dagen merk je de grote veranderingen die op alle niveaus merkbaar zijn.

Het thema van Carnaval in Papgat is dit jaar 2018: ‘Volg je hart, want dat klopt…’

De 11-jarige jeugdprins verwoordde het vanmiddag zo:

“Volg je hart. Vertrouw op je gevoel en geloof in jezelf. Niet alles gaat zoals je graag zou willen, maar als je doorzet bereik je vaak wel je doel…”

En twee koren zongen vanmiddag samen het lied:

Laat De Zon In Je Hart…

Een lach, een groet
een blij gezicht
een vogel zwevend naar het licht
oh het lijkt zo gewoon,
maar het is toch bijzonder
Een kind dat lacht en naar je zwaait
De wind die door de bomen waait
Oh het lijkt zo gewoon,
maar het is toch een wonder
het leven gaat zo snel voorbij
dat geld voor jou maar ook voor mij

Refrein:
Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even
Oh… laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even

Het strand, de zee
De volle maan
de hemel waar de sterren staan
Oh het lijkt zo gewoon
maar het is toch bijzonder
en ben je soms niet goed gezind
denk aan een glimlach van een kind
ja dat maak je weer blij
ja dat maak je vrolijk
Het leven gaat zo snel voorbij
Dat geld voor jou maar ook voor mij

Refrein:
Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even
Oh… laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even

Ben je niet gelukkig
heb je soms verdriet
Denk dan aan de zon
en zing dit lied

Refrein:
Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even
Oh… laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even

Ik zag hierin een simpel, maar welgemeend advies.
Niet alleen voor deze carnavalsdagen, maar een goed advies om ieder te helpen om zijn/haar trilling hoog te houden, ook als het even wat moeilijker gaat:

Volg je hart, want dat klopt…
Vertrouw op je gevoel en geloof in jezelf.

Als je jouw hart volgt, je vertrouwt op je gevoel en in jezelf gelooft, dan volg je jouw weg om gelukkig te zijn. Dan klopt het…

FrankW

Geplaatst 10 februari 2018

Advertenties

‘Op de golven van verandering…’

‘Op de golven van verandering…’


Energie is trilling. Zonder trilling is er geen manifestatie.

De aarde is in verandering, in transitie. De aarde verandert door een sterke verhoging van haar trilling. De sterke energetische verhoging binnen ons sterrenstelsel, de Melkweg, verhoogt de energetische werking van de zon (zonnevlammen enzovoorts). En door die sterke verhoging verandert alles op en in de aarde mee.

Zo kunnen we op zoek gaan naar wat er de laatste jaren in ons leven aan het veranderen is en waarom. Op microniveau (in onszelf), mesoniveau (relatie, gezin, familie en werk) en macroniveau (in Nederland, Europa, op wereldniveau).

En we kunnen op zoek gaan naar wat wij zelf kunnen doen om op deze golven van verandering, van transitie, mee te deinen? Hoe kunnen we het ons tijdens deze verandering zo gemakkelijk mogelijk maken? Wat houden we nog vast en wat laten we los?

Dat het een en ander op aarde in verandering is zal de meeste mensen wel duidelijk zijn. Maar dat ons hele zonnestelsel in verandering is, daar zal niet iedereen zich van bewust zijn. De verandering in het zonnestelsel en op aarde komt vooral door de reis van het zonnestelsel door het heelal en de plaats waar wij nu in de Melkweg zijn. Daarnaast komen er ook energiestromen vanuit het centrum van de Melkweg (het Pleroma) onze kant op.

Op de plaats waar wij nu zijn stroomt meer Licht / energie naar het zonnestelsel en de aarde, waardoor haar trilling wordt verhoogd. Alles wat op en in de aarde leeft gaat mee in die verhoging. Een astronomisch, natuurkundig proces waardoor de aarde in trilling, en in dichtheid stijgt. Deze verhoging van trilling (stijgen, opstijgen) noemen we ascenderen.

Volgens velen wordt de trilling van de aarde hierdoor verhoogd van 3D naar 5D of hoger. 3D staat hier voor 3e dichtheid of 3e dimensie. In de 5e dichtheid of dimensie trilt de aarde op een hogere frequentie dan in de 3e dichtheid.

De ziel van de aarde (Gaia) bevindt zich blijkbaar in de 5e dichtheid. Alles wat zich nu op en in de aarde bevindt, bevindt zich in de 2e tot 5e dichtheid. Of nog hoger in een parallelle wereld (manifestatie).

Verandering vindt juist plaats voor dat wat zich op het 2e, 3e en 4e dichtheidsniveau bevindt. Alles moet op een hoger plan gaan trillen, en een daarbij passende vorm aannemen. Dat geldt voor alle mensen, dieren, planten en dingen die op of in de aarde leven. In materie (fysiek of niet) en in gedachten. En iedereen heeft zijn/haar eigen weg, eigen levenspad om (al of niet) met die stijging mee te gaan.

Heeft een ziel gekozen om nog langer in de derde dichtheid te blijven, dan zal het afscheid nemen, omdat Gaia er voor heeft gekozen om als planeet niet langer in een 3e dichtheidsvorm te blijven bestaan (manifesteren).

Wat betekent deze verandering voor ons? Hoe kunnen wij hier mee om gaan? Wat kunnen wij zelf doen om onze eigen trilling te verhogen? Om ons bewustzijn te verhogen en ons huidige lichaam in deze verandering mee te nemen.

Het antwoord hierop moeten we niet buiten ons zelf zoeken, maar binnen in onszelf. Door ons naar binnen te keren, door contact te maken met onze ziel, door in ons eigen hart te zoeken en te leven vanuit ons hart vinden we alle antwoorden die we voor deze verandering, tijdens deze transitie, nodig hebben.
De basis voor alle verandering is ‘BEWEGING’ – (Motion)

Willen wij veranderen, dan zullen wij zelf die verandering in beweging moeten zetten. Niemand anders kan dit voor ons doen. Wel kunnen zij ons daar aanleiding voor geven. Ons daartoe uitdagen. Ons prikkelen.

Beweging wordt veroorzaakt door de aantrekkende kracht (de Wet van Aantrekking). Energie heeft een mannelijke kracht (elektrisch – vooruitstuwen). Magnetisme een vrouwelijke kracht (magnetisch – samentrekken).

Licht is een vorm van liefde (Liefde). Duister is eveneens een vorm van (het ontbreken van) Liefde. Hoe meer duister, hoe minder Liefde.

Liefde (Licht) is de grootste kracht in het universum.

De krachtigste beweging is de beweging van Liefde / Licht.

De vraag is steeds: ‘Hoe kan ik in deze moeilijke situatie Liefde blijven geven? Van mezelf houden? Blijven tonen dat ik van jou hou? Zonder mezelf te verliezen.

Welke uitdagingen/ervaringen krijg je voorgeschoteld om je hier sterker in te maken? Om in allerlei situaties te oefenen in Liefde en daarin Meester te worden. Het ultieme levensdoel.
Onze beweging in de Melkweg

Uitgangspunt van astrologie is dat de sterren en planeten die ons omringen onze geboorte en leven beïnvloeden.

Om te zien hoe ons zonnestelsel zich door de Melkweg beweegt, kan je naar de videofilm ‘The helical model – our Galaxy is a vortex’ kijken die is gebaseerd op inzichten hoe ons zonnestelsel haar reis door de Melkweg aflegt. Over 226 miljoen jaar (226.000.000) zij we weer terug op de plaats waar wij nu zijn.

 

In deze film zien we dat de zon zich in een vortex beweging (helical model) door de Melkweg reist. En alle planeten, inclusief de aarde, gaan met de zon mee. De plaats waar we zitten bepaalt hoeveel licht er op onze aarde komt, hoeveel energie en hoe hoog onze trillingen gaan worden. De zon is als het ware een doorgeefluik voor al dit ‘Licht’.

Op onze reis (cyclus) van 226 miljoen jaar, maken we kleinere cycli van zo’n 24 duizend jaar (24.000) die ons op ongeveer dezelfde plaats terugbrengt. In een zo’n kleinere cyclus doorkruisen we tweemaal het centrale galactische vlak.

 

Op 21 december 2012 zijn we een nieuwe cyclus van ascenderen (stijging in bewustzijn) ingegaan door de overgang van het ijzeren tijdperk naar het bronzen tijdperk (Dwapara Yuga in het Hindoeïsme). Door deze overgang kan ons bewustzijn in dit tijdperk stijgen van zo’n 25% naar 50% van de volle 100% die mogelijk is. Ons onderbewustzijn verschuift daarmee met die 25% naar ons bewustzijn.

 
De vier tijdperken van bewustzijn

De vier tijdperken worden ingegeven door onze afstand t.o.v. de ster Sirius. Hoe dichter we bij Sirius staan, hoe hoger ons bewustzijn en hoe langer het tijdperk duurt. Hoe verder de afstand, hoe lager ons bewustzijn en hoe korter het tijdperk.

Doordat we om Sirius heen draaien, maken we op de terugweg een neergang in bewustzijn mee. Dit noemen we descensie. Het lijkt er echter dat onze volgende descensie minder zal worden.

# Kali Yuga – IJzeren Tijdperk – 25% – 1.200 jaar

# Dwapara Yuga – Bronzen Tijdperk – 50% – 2.400 jaar

# Treta Yuga – Zilveren Tijdperk – 75% – 3.600 jaar

# Satya Yuga – Gouden Tijdperk – 100% – 4.800 jaar

 

 
Samen creëren we de Nieuwe Aarde

De aarde na de transitie in het Nieuwe Tijdperk noemen we de Nieuwe Aarde. Deze Nieuwe Aarde creëren we samen. Wij zijn met z’n allen in deze tijd geboren om de nieuwe aarde vorm te geven, te manifesteren. Hoe meer wij er aan werken om Licht op en in de aarde te brengen (te verlichten), en aan de nieuwe aarde te werken, des te meer zal die nieuwe aarde zich voor ons vormgeven. Met de nodige twijfel. Met de nodige stapjes terug. Maar in het algemeen met grote sprongen vooruit. Hierbij is de huidige plaats van het zonnestelsel belangrijk om dit licht te kunnen ontvangen.

Als het stroperig en moeizaam gaat, heeft dat vaak nog met oude energie te maken. En wanneer het vloeit, stroomt en snel vooruit gaat met de energie van vernieuwing.

 

 

Niet iedereen die hier leeft heeft een karmisch verleden. Er zijn ook zielen die nog niet eerder op de aarde hebben geleefd, maar die wel de ‘oproep’ hebben gehoord. Zielen die vanuit hun eigen zijn meer Licht op de aarde brengen (‘Three Waves of Volunteers and the New Earth’ van Dolores Cannon). Zielen die hier zijn om het opstijgen van de aarde en de mensheid vergemakkelijken.

 

Stijging gaat niet zonder slag of stoot

Stijgen in bewustzijn gaat niet zonder slag of stoot. In de 3e dichtheid bestaan vormen (bijvoorbeeld gedragsvormen) die in hogere dimensies niet op die manier kunnen bestaan, zoals angst en woede.

Bij het stijgen van bewustzijn is het belangrijk dat we oude dingen, die nog niet zijn afgewerkt, naar boven laat komen om gezien te worden. Met liefde kunnen omarmen om ze daarna los te kunnen laten. Wat ons tegenhoudt om de volgende stap te zetten, moet gezien worden. We kunnen ze niet weg (blijven) stoppen, want daarmee zouden we onszelf verstoppen. Onszelf kleiner maken dan we kunnen zijn.

Ook dingen die we zelf als negatief beschouwen en misschien liever niet onder ogen willen zien. Alles moet de kans krijgen om naar boven te komen om uitgewerkt te worden. Zo werken we op dit moment heel wat af (karma).

Uit dit leven, uit vorige levens, uit de groep waartoe je behoort / behoorde in vorige levens of iets uitwerkt omdat je hier bent om mee te helpen de overgang te maken.

Hoe dan ook, het is belangrijk om te onderzoeken waar je in deze periode van verandering tegen aan loopt. Wat je op je levenspad tegen komt. Waarom je ze tegen komt. Wat je er mee wilt.

Hierbij is handig om onderscheid te maken tussen de verschillende niveaus waarop je dat tegenkomt. Maak voor jezelf een onderscheid op microniveau (in onszelf), mesoniveau (relatie, gezin, familie en werk) en macroniveau (in Nederland, Europa, op wereldniveau).
Belangrijke veranderingen in ons leven.

Binnen een niveau van dichtheid zijn er ook weer subniveaus die een eigen (sub)trilling hebben. Zo kan het zijn dat je met iemand een relatie bent aangegaan omdat je jezelf tot hem/haar aangetrokken voelde. Maar jaren later blijkt dat je samen niet meer door één deur kan. Op dat moment zijn de trillingen zodanig uiteengelopen dat je ieder op een ander niveau zit.

Om op een hoger plan in de 5e dichtheid te kunnen trillen, dienen we alles los te laten wat we niet meer nodig hebben in die 5e dichtheid. Zullen we alles los moeten laten wat we niet mee kunnen en willen nemen.

Regelmatig schakelen we tussen dimensies heen en weer. Afhankelijk van wat we aan het doen zijn, afhankelijk van wat ons gevraagd wordt, waar onze aandacht voor nodig is. Waar we ons betrokken bij voelen, of we in conflict worden getrokken, of we met liefde worden omringd. Wij reageren afhankelijk van onze gevoelens, emoties. Hoe onze gevoelens geprikkeld, getriggerd worden.

Daarom is het belangrijk om bij jezelf te na te gaan hoe je het beste kan reageren. Hoe je kan reageren in lijn met je hart, met je zielsverlangens. Immers het is jouw ziel die de weg weet naar jouw volmaakte leven, jouw volmaakte trilling.

Om wat zicht te krijgen op belangrijke veranderingen die de laatste jaren in jouw leven plaatsvinden, en hoe je hier op reageert kan je gebruik maken van een schema.

In het schema maak je een onderscheid tussen veranderingen op macroniveau, mesoniveau en microniveau.

# Macroniveau is dan bijvoorbeeld op het niveau van Nederland, Europa en op wereldniveau. Wat is er in Europa veranderd wat mij treft? In de wereld?

Heb je voorbeelden?

# Mesoniveau is dan je omgeving, je familie, je gezin, je relatie. Wat is er anders in je familie of je relatie geworden? Heb je ander werk gekregen dat je beter past?

Heb je voorbeelden?

# Microniveau ben je dan zelf. Hoe ben je zelf in verandering? Wat is er anders geworden bij jezelf? Vind je anderen dingen belangrijk? Kies je nu meer voor jezelf?

Heb je voorbeelden?

 

 

Kunnen we ook op een andere manier kijken naar wat er gebeurt?

Als we bijvoorbeeld vastzitten in een proces van karma, dan gaat het om de ervaringen die ons rijker maken. Dat stijgt boven het fysieke uit.

Het proces van karma en reïncarnatie kan je ook de Matrix noemen, dat ons gevangen houdt in het proces van sterven en wedergeboorte. Door het sterven van het fysieke 3D lichaam, kwamen we in de 4e dichtheid. Er zijn niet veel mensen die zodanig konden ascenderen dat ze in de 4e dichtheid uitkwamen. Mensen die het ons wel hebben voorgedaan, zoals Jezus die toen de Christus werd.

Toen wij weer geboren werden wisten we niet meer welke ervaring we nu weer op (wilden) gaan doen en waarom. Bij onze geboorte in de 3e dichtheid is die kennis in ons onderbewuste geplaatst.

 

 

Stap uit jouw dramadriehoek en visualiseer

Door te visualiseren hoe jouw leven er uit op zijn best uit zou mogen zien, en hiernaar te leven, zet je de Wet van Aantrekking ook in werking.

Ook door te vinden / visualiseren dat jij het slachtoffer bent kan je dit laten manifesteren, werkelijkheid worden. De keuze is aan jezelf.

Door uit je eigen dramadriehoek te stappen en jouw zielsverlangens te visualiseren en te leven op de voor jou best mogelijke manier, haal je het meest optimale uit jezelf naar boven. Maak je van jezelf een beter mens. Dat straal je uit naar anderen in je omgeving. Zo creëer je samen de Nieuwe Aarde.

Het contact maken met je ziel, je onderbewuste deel, gaat via je hart.

Door te mediteren, therapie of op andere manieren kan je zelf (of anderen) in contact komen met dit deel van jezelf.

Vaak geeft je gevoel wel aan van wat de wens van je ziel is. Wat voor jou klopt en wat niet.

 De 10 regels van Zen

1. Laat het vergelijken los
2. Laat het concurreren los
3. Laat het oordelen los
4. Laat woede los
5. Laat spijt los
6. Laat het zorgen maken los
7. Laat het verwijten los
8. Laat schuld los
9. Laat angst los
10. Lach ten minste eenmaal per dag (vooral als het gaat over uw onvermogen om een of alle van de hierboven staande regels los te laten!)

Namaste

 

 
Tot slot

Jij bent er als ziel verantwoordelijk voor jij je eigen levenspad volgt. Niet dat anderen hun pad volgen. Daarbij kruis je wel het pad van anderen. Loop je een tijdje gezamenlijk op (ouders, partner, kinderen, vrienden, familie, buren, werk). Maar het kan ook dat jullie wegen (plotseling) scheiden, uit elkaar gaan, omdat jouw levenspad dat vraagt.

In feite kan je alles wat er gebeurt zien als een weg om jou je weg naar jezelf terug te laten vinden. Om je te oefenen in het verlichten van jezelf, je omgeving, de aarde.

Je kan jezelf op allerlei manieren sterker maken. Een manier is de vorm van een lichtmeditatie of lichtoefening.

 

 

Lichtoefening

Bij deze Lichtoefening laat je je aandacht door je lichaam leiden. Begin zo’n 30 cm boven je kruin en ga langs alle punten in je lichaam die zich mogen ontspannen tot zo’n 30 cm onder je voetzolen. Haal adem door ontspanning in te ademen en spanning uit te ademen. Lees voordat je begint eerst de verdere stappen goed door.

  1. Visualiseer eerst dat je goed via je voeten en je wortelchakra (in je kruis) met de aarde gegrond bent en zo in verbinding staat met de kern van Moeder Aarde.
  2. Visualiseer vervolgens dat je vanuit je kruin verbonden bent met het centrum van de Melkweg, en het centrum van het Universum.
  3. Centreer dan je aandacht bij je hart en houd deze daar gedurende enkele minuten, terwijl je rustig je ademhaalt.
  4. Volg enkele minuten je ademhaling tot zo diep mogelijk in je onderbuik. Als je wilt kan je met je hand voelen dat je onderbuik bij het inademen uitzet.
  5. Visualiseer dat je met iedere inademing witgouden Licht naar je hart brengt. En laat bij iedere uitademing het Licht door je lijf stromen.
  6. Visualiseer dat je jezelf met het witgouden Licht omringt. Het het Licht in iedere cel van je lichaam doordringt, vult en verlicht.
  7. Laat gedurende een minuut of vijf (tien, vijftien) dit witte Licht steeds lichter en feller worden. Daardoor gaan al je cellen sneller trillen en vibreren en wordt jouw frequentie verhoogt.
  8. Breng je aandacht daarna weer naar je hartstreek terwijl je rustig ademhaalt.
  9. Als je klaar bent bedank jezelf, en iedereen die je met deze oefening heeft geholpen.

 

 

Je kan de oefening zittend, liggend of staand doen. Kijk zelf waar jij je prettig bij voelt.

Voor deze oefening mag je gerust wat tijd uitrekken. Je kan deze oefening een paar keer per dag doen. Als je wilt kan je deze oefening ook meerdere keren achter elkaar doen.
Download de oefening via de link ‘Aandachts- en ademoefening‘.
 

 

Geplaatst door: Frank Withoos
Mail: zielsvreugde@live.nl

Montague Keen Bericht voor zondag 1 september 2013: ‘Verbind je met je Hart. Niemand kan dat voor jou doen…’ via Veronica Keen

Montague Keen

Montague Keen

Ik smeek jullie allen, ongeacht tot welk land of geloof je behoort, ZEG NEE TEGEN OORLOG!

De mensheid moet samenkomen zoals nooit tevoren. Verwijder alle valse verdeeldheid en onthoud dat ze het VERDEEL EN HEERS systeem gebruikt hebben om jullie te controleren. Respecteer en assisteer hen die de waarheid met jullie delen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Wees voorbereid om samen te komen en elkaar te helpen. Er zal van je gevraagd worden om beslissingen te nemen die je nooit verwacht had in dit leven. Dit is de veldslag der veldslagen met het licht en het duister lijnrecht tegenover elkaar. Zij die de Duistere Cabal steunen worden elke dag zichtbaarder. Ze kunnen zich niet langer verbergen in de schaduwen want ze worden aan het licht gebracht. Alleen zij die deelnemen aan het plan steunen hen. Ze kunnen de mensen niet langer een rad voor ogen draaien zoals dat vroeger lukte. Jullie ontwaken heeft hun werk tegenwoordig moeilijker gemaakt. Dit heeft hen ontsteld en de vernietiging van de planeet bemoeilijkt. Overweeg elke actie die je onderneemt. Zorg er goed voor dat je er niemand mee schaadt. Houd altijd het belang van de planeet en de mensheid in je hart. Dit is geen tijd om egoïstisch te zijn. Je moet het hoogste goed van de mensheid voor ogen houden.

De Cabal creëert continue “onzichtbare” vijanden via de media om het publiek bereidwillig te maken om hun grondwettelijke rechten op te geven. Ze propageren onmenselijke agenda’s door bedrog en slavernij als acceptabel sociaal gedrag af te schilderen. Door niets te doen voed je deze systemen en hou je ze in leven. Zie de schaduw van ANGST en zelfbedrog onder ogen. Confronteer het bedrog met de vraag: WIE PROFITEERT HIERVAN?

VERBIND JE MET JE HART.

NIEMAND KAN DAT VOOR JOU DOEN.

Onthoud dat de Cabal geen schijn van kans maakt als ze wordt geconfronteerd met de zuivere waarheid.

Het is belangrijk dat je nu alles achter je laat dat driedimensionaal was. Je kunt niet toegeven aan angst. Je bent hier op de Aarde om haar te redden van de geweldenaars die haar proberen te overwinnen. De Cabal belooft je dingen om je in de verleiding te brengen om van je pad af te wijken, maar weet dat ze zich nooit aan hun beloften zullen houden. Ze zullen je weggooien en verpletteren als je voor hen geen nut meer hebt. Want ze verachten je en je zult nooit één van hen worden ongeacht wat je doet. Je hebt alles te verliezen en niets te winnen door te overwegen met hen samen te werken. Er is een strijd gaande om jullie zielen. Vergis je daar niet in. Spoedig zullen de corrupte instituten beginnen te wankelen en de scheuren zullen zichtbaar worden. Ze zullen vallen om nooit meer te herrijzen uit de as. Ze zullen geschiedenis worden; snel vergeten door de mensheid die het licht omarmt waarna er vrede en liefde zal heersen.

Om verraden te worden is zeer pijnlijk, mijn lief, zeker wanneer het is door hen die je eerst had geaccepteerd terwijl ze zich nu iets toe eigenen wat aan jou was toebedeeld. Ze worden gedreven door EGO en driedimensionaal denken. Ze (Cabal) weten wie ze zijn. Ze proberen één van hen te gebruiken die dicht bij je stond omdat ze, dom genoeg, denken dat hij alle antwoorden heeft.

Mijn eigen lieve Veronica; niemand op Aarde weet alles. De Geestenwereld is niet zo dom dat ze alle informatie onthult. Alleen zij die een taak in het plan toegewezen hebben gekregen zullen die informatie krijgen als de tijd rijp is. De domme acties van die drie mensen zou serieuze gevolgen kunnen hebben voor de mensheid. Ik doe een beroep op hen om afstand te doen van EGO en de dwaasheid van hun acties te overwegen. De Duistere Cabal heeft hun ego’s gemasseerd en hen ervan overtuigd dat ze in staat zijn om de macht over te nemen. Eén van hen heeft de overschaduwing zelfs voorzien die nodig was om hen op dit destructieve pad te brengen. Spirit vraagt hen nu om ermee op te houden. Jullie wereld is op een gevaarlijk pad met de Cabal die een oorlog eist, koste wat het kost, en deze domme mensen die het licht in gevaar brengen.

Overal moeten mensen zich afvragen: “Wie vertrouw ik?” “Wie kan ik geloven?” Eerlijkheid en integriteit zijn van het grootste belang in deze duistere tijden. Als je je eigen mensen niet kunt vertrouwen dan staan de zaken er beroerd voor.

Dit is een tijd om verantwoordelijk te zijn. Werk voor het hoogste goed van de mensheid – de gehele mensheid. Beoordeel zorgvuldig alle informatie die tot je komt. Betwijfel alles en zoek naar een motief. Jullie zijn je er goed van bewust dat deze oorlogen allemaal al jaren geleden gepland waren. Als mensen dat begrijpen zullen ze niet meer in de leugens trappen. Denk eens na: Hoe kun je beweren de onschuldigen te redden door oorlog te gaan voeren? DOOR ZE TE BOMBARDEREN? DOOR DUIZENDEN TE DODEN EN DE INFRASTRUCTUUR VAN HET LAND TE VERNIETIGEN?

Hoe kan er van je verwacht worden zulke verhalen te geloven?

Je hebt deze verhalen telkens gehoord in de geschiedenis. De oorlogen gaan door, generatie na generatie, en niets verandert. Ik zal het voor jullie uitspellen; Er zijn in jullie wereld hen die een plot beramen tegen het menselijk ras. Ja, ze zien er hetzelfde uit, maar ze zijn absoluut niet zoals jullie. Jullie hebben harten en medeleven; zij geven om niets of niemand behalve om de totale overname van de Planeet Aarde. Zij zullen er alles aan doen om dat te bereiken, hun droom. Omdat ze geen ziel hebben beleven ze een overwinning als ze er in slagen om door ego gedreven mensen van hun gekozen pad af te brengen.

Jullie leven allemaal in de moeilijkste tijd van jullie levens hier op Aarde. Wees er voor elkaar, want samen zullen jullie slagen. Wij staan zij aan zij met jullie op dit pad.

Mijn lief, ook jij hebt beslissingen te nemen. Met wie kun je samenwerken, wie kun je vertrouwen?

Ik heb nooit gezegd dat het een makkelijk pad zou zijn, maar dit is wat je verkozen hebt te doen. Mijn liefde omringt je in deze moeilijke tijden.

Altijd, je aanbiddende Monty
Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Alja

 

 

Aartsengel Michael: “Het Pad van Ascentie is het Pad naar de Vrijheid…”, doorgegeven via Ronna Herman, LM-09-2013, September 2013

Michael_by_deaconZR
Geliefde meesters, nadat jullie in/naar jullie geïndividualiseerde bewustzijn kwamen, beseffende dat jullie een Goddelijke Vonk van de Opperste Schepper waren, het ALLES DAT IS, werden jullie geprogrammeerd met de kennis dat jullie voorbestemd waren om voort te reizen in/naar de grote ongemanifesteerde leegte als een afgezand van het Licht. Jullie Goddelijke Missie was diep binnenin jullie Onsterfelijke Ziel-zelf gecodeerd, alsook binnenin jullie Heilige Hart Zaad Atoom. Jullie, samen met alle andere“ontwaakte Vonken van Zelf-besef,” waren voorbestemd om alle wonderbaarlijke verscheidenheden van de schepping voor de Schepper te ervaren, onze Vader/Moeder God, en alle grote Wezens van Licht, wiens vooraf bepaalde missie volmacht gaf dat zij in de hogere, verheven rijken van het Licht zouden blijven.
Wij vertellen jullie dit omdat wij bij jullie op het hart wensen te drukken hoe oud en complex jullie zijn. Jullie kwamen dit leven binnen met een rijkdom aan kennis en een rijke, samengestelde afkomst gecodeerd binnenin jullie DNA, jullie cellulaire structuur, jullie mentale en emotionele lichamen, alsook een uitvoerig chakrasysteem van deugden, kwaliteiten en talenten. Jullie zouden je af hebben kunnen vragen waarom de leden van sommige families fysiek, mentaal en emotioneel zo verschillend kunnen zijn wanneer, vanuit een aards gezichtspunt, zij van dezelfde ouders en afstamming kwamen. De afstamming van jullie fysieke familie in dit leven is slechts een minuscuul deel van jullie grote geschiedenis en onbetaalbare erfenis – van wie jullie waarlijk zijn.
Jullie hebben je bewustzijn afgescheiden of jezelf miljoenen keren gefragmenteerd om de grote verscheidenheid van de Schepping te ervaren, en jullie hebben je ook vaker dan dat jullie kunnen tellen herenigd met vele van de ontelbare facetten van jezelf. Iedere keer dat je dat deed, voegde je meer complexe informatie en unieke ervaringen toe aan jouw geheugenbank. Hoe verder je wegging van de volmaaktheid van de Opperste Schepper, en hoe dieper je in/naar de multidimensionaliteit ging, hoe dichter en minder volmaakt jullie scheppingen werden, omdat jullie minder zuivere Licht substantie hadden om mee te werken. Daarom, is er geen verwijt en zouden er geen gevoelens van schuld of van mislukking moeten zijn, want ieder leven werd ontworpen als een zorgvuldig geplande leerervaring. Nochtans, komt deze ronde van Kosmische Creatieve Uitbreiding ten einde. Het is nu tijd voor jullie om jullie Zelfmeesterschap en het vermogen om dingen te creëren van schoonheid en harmonie opnieuw op te eisen in overeenstemming met het originele, hogere-niveau Goddelijke plan.
Nu dat jullie je bewust zijn dat jullie de macht hebben om in te tappen op een onbeperkte voorraad van zuivere Kosmische Levensstof – de Liefde/het Licht van de gehele Schepping – waar is het wachten nog op? De verwerping van jullie Goddelijke geboorterecht is een bespotting, en jullie Hoger Zelf zal zich niet laten vermurwen met betrekking tot diens zachte duwtjes om je te helpen ontwaken en jullie vorstelijke erfenis opnieuw op te eisen. Jullie, de Sterrenzaad Zielen, die de weg leiden in het ascentieproces hebben het verste punt op jullie reis van afscheiding bereikt, en wederom zijn jullie diep ondergedompeld in het proces van hereniging met de integratie van de vele facetten van jullie Goddelijke Zelf welke door dit Sub-universum heen verspreid zijn.
Wanneer je het werkelijke proces van creatie begint te begrijpen, breidt jouw werkelijkheid onmiddellijk uit in/naar een breder perspectief. Als een meester-in-wording, zal je leren om niet-oordelend te worden als je probeert om een stille onthechting te ontwikkelen. Na enige tijd, zal je een gevoel ontwikkelen van ontkoppeld te zijn van het alledaagse drama en de evenementen. Een meester spreekt minder, luistert meer zorgvuldig, en handhaaft een onthechte houding van wat er zich rondom hem/haar heen voordoet. Jullie moeten ernaar streven de sereniteit in het Heilige Hart te vinden. Daarin verblijft jullie centrum van Macht en Goddelijke Wil.
Ongeacht wat station, omstandigheden, of niveau van besef waarmee je in dit leven incarneerde, is er diep binnenin jouw Ziel-zelf altijd een brandend verlangen geweest om de vele facetten van jouw Wezenlijkheid te integreren, zelfs die facetten die met lagere frequenties resoneren dan degenen die je in jouw huidige aardse voertuig en binnenin jouw auragebied draagt. Deze zijn de verslavingen, valse waarheden en concepten die je als die van jezelf geaccepteerd hebt, samen met uiteenlopende diep-gezetelde gevoelens van ongenoegen, wraakzucht of oordeel welke je gecreëerd hebt in jouw vele aardse ervaringen. Nochtans, moeten zij eerst genezen en geharmoniseerd worden zodat zij met Licht gevuld kunnen worden. Op deze manier, zal je niet het ongemak hoeven te ervaren, de uitdagingen of de karmische wisselwerkingen van deze vroegere derde/vierde dimensionale ervaringen, want dat is de oude manier. Als jij jouw goddelijke Zelf toestaat om jou te OverLichten en te gidsen, zullen steeds meer geïnspireerde gedachten tot jou komen. Er zijn vele manieren om Spirit toe te staan om door jou heen te manifesteren; laat het gewoon op een natuurlijke wijze gebeuren, dierbaren. Wat is het dat jouw hart doet laten glimlachen en Ziel doet laten zingen?Wat brengt jou een diep gevoel van innerlijke bevrediging? Hoe wens je om te dienen? Er zijn vele manieren, en je hebt vele talenten (meer dan je zult erkennen); nochtans, de keuze is altijd jouw keuze met betrekking tot of je wel of niet wenst om je te ontwikkelen en gebruik te maken van de latente geschenken/gaven waarmee je gezegend werd.
Het is noodzakelijk dat er Meesters van licht / Strijders van Spirit gereed zijn om in de leiderschapsrollen te treden – diegenen die bereid zijn om vrijmoedig de weg in/naar de nieuwe rijken van het bestaan te leiden die voorbereidt werden voor de ascenderende mensheid. Ben jij bereid om naar voren te treden? Bevind jij je onder diegenen die gereed en bereid zijn om te begeleiden en leiding te geven, om standvastig de focus van de nieuwe visie vast te houden – de nieuwe Goddelijke Blauwdruk voor de Hemel en de Aarde – en dan erop toe te zien dat het voor het hoogste goed van allen gemanifesteerd wordt?
Herinner je, mijn dapperen, jullie moeten je mantel van onoverwinnelijkheid rondom jullie heen trekken; jullie moeten je voornemen versterken en jullie bewustzijn verhogen boven de weerhaken, zaden van gedachten en kritiek die naar jullie geprojecteerd zullen worden. De massa’s zijn nog steeds gebonden door de onderdrukkende wereld van de dualiteit en de fysieke vorm. Als hun Zielen beginnen hen te beroeren en zachte duwtjes te geven om te ontwaken, zal de kloof tussen het derde-, vierde- en vijfde-dimensionale besef verwijden. Als een resultaat, zullen de energieën van weerstand, haatdragendheid en rebellie voort gespuwd worden door diegenen die nog steeds stevig in de greep van de lagere frequenties van negativiteit, beperking en een gevoel van hulpeloosheid zitten. Zij zullen grote angst ondervinden van de veranderingen welke plaatsvinden. Zij zullen het je kwalijk nemen om uit hun comfortzone vandaan geduwd te worden, zelfs als het een werkelijkheid is van beperking en lijden. Zij zullen proberen om jou in diskrediet te brengen en te beschimpen, maar jij moet niet twijfelen/vastlopen. Je moet stevig in jouw integriteit staan, niet oordelend, maar liefdevolle energie naar allen uitstralen, en het standpunt van een meester innemen door hen te zegenen, en dan verder te gaan naar meer vruchtbare gebieden. Wees je ervan bewust dat veranderingen zich voordoen op het diepste cellulaire niveau in iedere soort op het Aardse gebied – niets of niemand is immuun voor de hogere frequenties van Scheppers Licht welke gebombardeerd worden en penetreren in/naar de diepste kern van iedere persoon, de Aarde en de gehele schepping.
Terwijl je in een menselijke vorm bent, verlaat je niet de eerst vier dimensies: mineraal, plantaardig, dierlijk en de menselijke gebieden van bewustzijn. Je moet hen terug balanceren en harmoniseren in/naar de toegewezen frequenties van harmonie en balans om in te kunnen tappen op de hogere gebieden van Licht. De universele wetten zullen jullie alleen toestaan de energetische trillingen van de hogere dimensies te integreren als iedere lagere subdimensie teruggekeerd is naar de geschikte, harmonieuze, frequentiepatronen. Leren om bewust te leven zal in de beginfase veel discipline vereisen; nochtans, terwijl de tijd voorbij gaat, zal je ontdekken dat jouw geesteshouding uitgebreid is in/naar een meer diepgaand besef van wat er rondom jou heen en ook binnenin jou gaande is. De oude wereld achterlaten kan bitterzoet zijn. Denk eraan, jullie komen niet aan bij een dood einde — jullie lopen door een portaal heen in/naar een nieuw begin. Je moet beslissen wat je met je mee wenst te nemen in/naar jouw nieuwe wereld, en je moet liefdevol onderscheiden, maar ferm, wat je achter moet laten. Terwijl jij jouw bewustzijn uitbreidt en intapt op de wijsheid van jouw Heilige Geest, waar de hogere frequenties van God-bewustzijn opgeslagen zijn, zal jouw werkelijkheid zeer snel veranderen. De onontbeerlijke concepten van het ascentieproces zijn wat wij aan jullie uitgelegd hebben gedurende deze vele voorbije jaren toen wij geleidelijk aan, aan jullie de uiteenlopende leringen en technieken van Zelfmeesterschap overdroegen.
Zoals velen van jullie die trouwhartig onze leringen gevolgd hebben zich ervan bewust zijn, resoneert iedere dimensionale omgeving aan een specifieke draagwijdte van frequentiepatronen, met iedere hogere dimensie trillend binnenin een meer verfijnde octaaf draagwijdte. Terwijl jullie je reis in/naar de leegte van de buitenste ruimte maakten en in/naar de lagere dimensies, resulteerde, tot de één of andere gradatie, ieder niveau in een afscheiding van bewustzijn van jullie Hogere Zelf. Met andere woorden, binnenin jullie mentale lichaam, werden de frequentiepatronen voor ieder niveau van bewustzijn (of dimensie) opgeslagen in wat wij genoemd hebbenLichtpakketten van Wijsheid. Deze werden ingekapseld in membranen van Licht of een sluier welke de toegang tot de uiteenlopende hogere dimensionale bewustzijnsniveaus beperkte totdat jullie, wederom, resoneerden op dat niveau van bewustzijn. Het is tijd voor de sluiers van bewusteloosheid om opgetild te worden, geliefden, zodat jullie je de grootsheid van wie jullie zijn kunnen herinneren, de grootste ervaringen welke jullie gehad hebben, en de stralende toekomst die er voor jullie ligt.
Bewustzijn/creatie/manifestatie zijn in de hogere rijken vloeibaar en kneedbaar, en zijn op elk hoger dimensionaal niveau opnieuw gedefinieerd en opnieuw geconstrueerd met het oog op het compatibel zijn met de trillingspatronen van die werkelijkheid. Dit is het proces dat op de Aarde aan het plaatsvinden is, en binnenin en rondom ieder menselijke Wezen heen op het aardse gebied in deze tijd. Hoe meer stijf, angstig en resistent een persoon voor verandering is, hoe meer moeizaam het overgangsproces voor hem/haar zal zijn. Geliefden, jullie moeten bereid zijn om deze dingen in jullie leven los te laten, welke relaties alsook materiële dingen omvatten die niet langer compatibel zijn met jouw nieuwe Staat van Zijn. Jullie zullen ontdekken, terwijl jullie snel voorwaarts en naar boven gaan op het pad van ascentie, dat wat het ook is dat je achter je laat vervangen zal worden met mensen en dingen van een meer verfijnd niveau, wat veel meer betekenisvol en belangrijk zal zijn in jullie toekomstige bestaan.
Het is belangrijk dat je een goed begrip hebt van deze geavanceerde concepten, wat zij betekenen en hoe zij de gehele Schepping beïnvloeden in deze Sub-universele ervaring. Het betaamt jullie deze informatie uit te zoeken en te bestuderen totdat het stevig in jullie geest ingeprent is. Als jullie terugkeren naar Zelfmeesterschap en, wederom, volledig jullie rollen als medescheppers van een nieuwe galactische ervaring aannemen, is het onontbeerlijk dat je een uitvoerig begrip hebt van de Universele Wetten en hoe jullie de toekenning van Adamantine Deeltjes van Scheppers Licht te gebruiken. Terwijl jullie de onevenwichtige, beperkende levenspatronen, gedachten en acties van de lagere dichtheden loslaten, zal jullie reis in/naar de hogere rijken van het Licht automatisch versnellen.
Je kunt in de gaten houden en bepalen wat voor soort van gedachtevormen jij vanuit jezelf voort straalt via de mensen die je in/naar jouw besef trekt. Ervaar je heel veel negatieve feedback of wisselwerking met diegenen rondom jou heen? Sta je mensen nog steeds toe om profijt van jou te nemen om zich waardevol te voelen? Wanneer jij jouw geschenken/gaven van overvloed en besef met anderen deelt, hoe vaak voel jij je naderhand harmonieus en liefdevol. Hoe vaak voel jij je wrevelig/onverzoenlijk of uitgebuit? Wij hebben vele keren eerder er de nadruk op gelegd, “Het zou beter zijn om niets te doen voor iemand anders dan om iets om de verkeerde reden te doen.”Denk eraan, het zijn de trillingpatronen welke je projecteert die de juistheid van een handeling bepalen, niet de handeling op zichzelf. In het proces van het terugkeren naar balans en harmonie, moet er een evenwicht zijn in alles. Er is een energie uitwisseling in iedere gedachte die je hebt en alles dat je doet. Als je voortdurend aan iemand anders geeft zonder enige soort van positieve energie uitwisseling in ruil daarvoor te ontvangen, ontwikkeld er zich een onevenwichtigheid welke zich spoedig zal manifesteren als weerstand of schuldgevoel, en vaak een gevoel van superioriteit of inferioriteit. Het wordt onmogelijk om onvoorwaardelijke liefde naar een ander persoon onder dergelijke condities uit te stralen.
Je moet leren om de stilte van Zelf binnen te gaan om je met Spirit te verbinden. Jouw Hogere Zelf en God zelf zijn wachtende op jou om in te tappen op de magische Lichtstroom van Goddelijk bewustzijn. Wij bespeuren de hunkeringen van zovele miljoenen aan lieve Zielen die wensen om te communiceren met hun Hogere Zelf en met ons. Wij vertellen jullie dat het nagenoeg niet zo moeilijk is als de meesten van jullie geloven. Alles dat je hoeft te doen is jouw intentie te verklaren en dan het binnengaan in de stilte binnenin te praktiseren/oefenen, aldus wij het pad vrij kunnen maken en de verbinding kunnen versterken die daar al is – een verbinding welke verschrompelde door onjuist gebruik of geen gebruik.
Wij geven jullie vaak nieuwe informatie welke geaccepteerd of afgewezen moet worden via jullie geschenk/gave van het onderscheidingsvermogen. Als het geaccepteerd wordt als jouw waarheid, moet het volledig begrepen en geassimileerd worden om een onderdeel te worden van jouw filosofie van het leven, en dan moet het in praktijk gebracht worden. Het is ook belangrijk dat wij aan jullie de praktische toepassingen van onze wijsheidsleringen overbrengen zodat jullie een goed begrip hebben van deoorzaak en gevolg situaties die naar boven kunnen komen als jullie ernaar streven om ieder nieuw niveau van besef te integreren. Vergeet nooit, de geest kan een competente dienaar zijn, maar zonder diens verbinding met het Heilige Hart, kan het een controlerende en verwoestende meester zijn. Dat is waarom het noodzakelijk is dat je toegang verkrijgt tot, activeert en bekrachtigd zowel het Heilige Hart als de Heilige Geest.
Wij hebben jullie geleerd hoe te bidden zonder woorden door onvoorwaardelijke liefde naar de mensheid, de wereld en de gehele schepping uit te stralen, en wanneer je daaraan gedachten van dankbaarheid en waardering voor alle zegeningen die aan jullie geschonken werden toevoegt, bid je op de meest effectieve manier mogelijk. Terwijl jullie Heilige Hart weer tot leven komt, zal het meer gevoelvol worden jegens de Adamantine Deeltjes die in en vanuit jouw Zonne Kracht Centrum stromen.
Je kunt onze Vader/Moeder God of de Schepper niet kennen of voelen via een idee of een nevelachtige gedachte of theorie. Het is niet voldoende om slechts te weten of over God na te denken, je moet de Essentie voelen, de overweldigende Liefde van de Schepper binnenin jouw Heilige Hart Centrum. Dan bestaat er geen twijfel binnenin jouw geest dat jij je opnieuw verbonden hebt met jouw God-Zelf en de Eenheid/Eensgezindheid van de gehele Schepping.
Dit zijn tijden van grote veranderingen, geliefden, en jullie zitten middenin een versneld proces van het je aansluiten bij en integreren met de vele facetten van jullie Goddelijke Zelf. Weet dat de uitdagingen, tests en kansen die voor jullie liggen beloningen zullen brengen voorbij wat dan ook dat jullie je voor kunnen stellen, en dus wees niet bevreesd om uit jouw comfortzone vandaan te stappen als je naar de sterren reikt. Accepteer jouw mantel van stralend Licht, want jullie hebben het verdiend. Volg jouw eigen pad en wees niet bevreesd om anders te zijn dan diegenen rondom jou heen.
Doe een beroep op ons en wij zullen je begeleiden en ondersteunen op iedere manier mogelijk. Wees voortvarend en standvastig, mijn dappere strijders van vreedzaamheid. Weet dat ik altijd bij jullie ben en dat jullie diepgaand geliefd zijn.
IK BEN Aartsengel Michael.
Vertaling: Cobie de Haan –  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/
* Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael.
WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.