Een kort overzicht van een aantal begrippen die Cobra hanteert – Deel 1, door Melinda Si ebold, 19 augustus 2018.

Prepare for Change: Een kort overzicht van een aantal begrippen die Cobra hanteert – Deel 1, door Melinda Siebold, 19 augustus 2018.

Gezien de lengte van het oorspronkelijke artikel wordt deze in delen vertaald en op deze blog geplaatst.

Vandaag deel 1…

De onderstaande lijst met definities is samengesteld uit onder andere de artikelen en interviews met Cobra. Schrijfster Melinda Siebold heeft gemeend dat deze definities zo veel mogelijk overeen zullen komen met hoe Cobra deze definities zelf zal verwoorden. Dit betekent echter niet dat Cobra voor de volle 100% achter deze lijst staat. Dit kan wel zo zijn of niet zo zijn.

Deze lijst wordt hier weergegeven zoals schrijfster deze heeft opgesteld, wat echter niet wil zeggen dat ik zelf al deze definities op dezelfde manier zou verwoorden.

Als eerste het begrip in het Engels, daarna tussen [haakjes] in het Nederlands.

Melinda Siebold schrijft:

De volgende zijn of citaten of parafrases van het lid van de Resistance Forces (Resistance Movement – Verzetsbeweging) die we kennen bij het pseudoniem Cobra. Deze citaten worden niet noodzakelijk continu gebruikt, maar zijn fragmenten uit zijn geschriften. Alles wat tussen haakjes staat zijn toevoegingen door de samensteller van deze informatie.

Absolute (the) – [het Absolute]: Het Absolute is niet gecreëerd – was altijd – zal altijd zijn. De contingentie is niet gemaakt met een doel. Het was een uitbarsting van een willekeurige functie, een anomalie en die twee zijn logisch tegenovergesteld. Het zijn twee zeer sterke maar tegengestelde krachten en de spanningen tussen die twee creëerden het universum. Niemand creëerde de anomalie – het gebeurde bij toeval.

All Seeing Eye (the) – [het Alziende Oog]: Het Alziende Oog, symbool van de Bron (God). Het is het alziende oog van de ene wereldorde voor de bozen.

Anunnaki : Een disinfo term, bedacht door Zacharias Sitchin.

Apostles – [Apostelen]: Er waren zes mannelijke en zes vrouwelijke apostelen van Jezus.

Archons – [Archonten]: De Aardse archonten zijn helemaal duister. Zij zijn niet de Guardians (de Bewakers of Voogden van de Aarde). Hoofdzakelijk worden ze gevonden bij de Duitse en Italiaanse zwarte adel. De slechten zullen er voor moeten werken om te corrigeren wat zij hebben gedaan, als ze zich tot het Licht wenden. De archonten kwamen hier toen negativiteit op andere planeten werden verwijderd rijgemaakt. Dit was hun laatste bastionbolwerk en ze kwamen hierheen en hebben de planeet ongeveer zesentwintigduizend jaar geleden gegijzeld in een vijandige overname.

Een archont is eigenlijk een wezen dat is onderworpen aan een zeer sterk onnatuurlijk mutatieproces. Lang geleden, ergens in de Galactische geschiedenis van de Melkweg, was er een bepaalde groep wezens die in feite zeer krachtige engelen waren en die materie wilden ervaren, dus bedachten ze zeer geavanceerde op technologie gebaseerde elektromagnetische velden die ruimte en tijdcontinuüm vertekende. Toen ze zichzelf onderwierpen aan deze technologie heeft dit hun bewustzijn veranderd, en dit is de bron van het kwaad zoals je het zou kunnen beschrijven. En omdat die wezens eerder al krachtige engelen waren geweest, werden ze na dit proces zeer krachtig, ik zou zeggen demonen.

Zij hebben de quarantaine-aarde gecreëerd en zij hebben deze planeet de afgelopen 26.000 jaar geregeerd (beheerst) en nu is het tijd voor hen om te gaan. Hun tijd is voorbij. Archonten zijn de topdemonen en demonen zijn de lagere archonten.

De meeste fysieke archonten werden in het midden van de 19e eeuw gedwongen om de aarde te verlaten, tijdens de maartrevolutie in Europa die werd geleid door de Lichtkrachten.

De archonten communiceren met Yaldabaoth door middel van meditatie. De katholieke kerk is door de archonten opgericht en wordt door Draco’s beheerd.

Sommige archonten hebben zich tot het Licht gewend toen ze gevangen werden genomen en naar het moederschip en andere locaties werden getransporteerd. Enkele van hen hebben hun verkeerde keuzes gerealiseerd. Archonten zijn geen Draco’s of reptielen. Meestal zijn het negatieve Andromedanen. De Chimera-groep komt ook van Andromeda – maar niet alle Andromedanen zijn slecht. De Chimera-groep zijn degenen die het reïncarnatieproces manipuleren – de zogenaamde Heren van Karma (Lords of Karma). Ze werken aan het onderdrukken van de menselijke spiritualiteit en creëerden monotheïstische religies en religieus dogma’s. De Chimera komt ook uit de Andromedanevel, maar is een andere zielsgroep die meer technologisch georiënteerd is. Het is hun doel om de quarantaine-status van de aarde in stand te houden, en de mensheid geïsoleerd en tot slaaf te blijven houden.

Ark of the Covenant – [Ark van het Verbond]: Een manifestatiekamer. Vroege versies waren dit. Latere versies hadden alleen de mogelijkheid om bepaalde elektromagnetische velden te creëren om communicatie met andere dimensies mogelijk te maken. De Ark van het Verbond is in handen van de Lichtkrachten.

Ascension – [Ascensie of Ascentie]: Sirians en Pleiadiers als ras zijn nog niet geascendeerd. Mensen die geascendeerd zijn, gaan nooit meer dood. Ascensie is bevrijding van het ruimte-tijd continuüm. Jezus en Boeddha bereikten hun ascensie op het moment van hun dood, of ik kan beter transformatie zeggen, toen hun openbare fysieke leven voorbij was en ze zijn overgegaan naar een hogere staat van bewustzijn. Een vragensteller vroeg aan Cobra: “Waarom zijn ze als stervelingen overleden?” Hij antwoordt: Eenvoudig om een voorbeeld te geven en feitelijk is Jezus, hij in het bijzonder, een paar dagen daarna in zijn lichtlichaam gematerialiseerd. Dit is de kern van ons ascensieproces – (Zeg het volgende hardop): “Ik roep de Pilaar van Puur Wit Licht op om over mij neer te dalen en zich om mij heen te vormen. Ik roep de tegenwoordigheid van de IK BEN DIE IK BEN op om zich bij mij te voegen en met mij samen te smelten.”

Astral Plane – [Astrale vlak]: Het duister vermomt zich als licht op het astrale vlak, maar als je intuïtie goed is, kun je het zien. Ze manipuleren zelfs de Lichtkrachten op het etherische (astrale) vlak. In theorie zou je, als je alle gehechtheden en negatieve emoties zou kunnen uitzuiveren, kunnen ontsnappen aan het astrale vlak dat nog steeds een deel van de Aarde is.

Atlantis: Atlantis was een grote beschaving die verwoest werd door een daad van de Cabal in 9564 v. Chr. (zo’n 11.582 jaar geleden). Er was een bepaalde periode in Atlantis toen mensen nieuwsgierig waren en dualiteit wilden ervaren, dus ondertekenden ze contracten waarin ze vrijwillig werden geïmplanteerd en later ook vrijwillig de duistere krachten uitnodigden in ruil voor meer macht en materiële rijkdom. De duistere krachten manipuleerden toen het netwerk van energie en dat bracht het laatste deel van Atlantis tot zinken en ook de sterke energieën uit het Galactische Centrum. Ierland en Groenland en het westelijke deel van Frankrijk maakten deel uit van Atlantis. Het grootste deel van de kust in de Middellandse Zee behoorde tot Atlantis. Egypte was ook een Atlantische kolonie. Osiris, Thoth, Ra en Isis waren van het Licht en leefden op Atlantis. Set was de leider van de duistere krachten daar. Dat zijn allemaal wezens uit verschillende sterrenstelsels, Sirius, Orion en de Pleiaden. Hathor was van de Pleiaden. Zij is een godin van het Licht. Er was veel mind control op Atlantis, wat leidde tot de laatste val van de mens en de quarantaine van de planeet. Er waren transspecies experimenten die plaatsvonden op Atlantis. De leiders van de cabal waren nu de duistere leiders op Atlantis.

Atlantis lag in de Atlantische Oceaan maar de beschaving was gevormd op Antarctica. De cabal vernietigde de godinnen tempels op Atlantis. Dit veroorzaakte een onbalans die resulteerde in de vernietiging van Atlantis. De Jezuïeten en zwarte adel maken deel uit van de zwarte magiërs van Atlantis.

Baphomet: Een samenvoeging van vele oude symbolen – Steenbok (Capricornus), goden en godinnen – en een verkeerd gebruik van deze symbolen.

Belief Systems – [Geloofssystemen]: Geloofssystemen zijn slechts firewalls die we bouwen om de harde realiteit van de primaire anomalie niet onder ogen te hoeven zien.

Bill Gates: Hij was maar een computerprogrammeur die heel rijk werd. Nadat hij rijk was geworden, werd hij gecontacteerd door de (donkere) Illuminati. Hij werd verleid met (extra) krachten en hij werd er dronken van, zijn ziel raakte vervormd.

Black Sun – [Zwarte Zon]: Bepaalde cirkels binnen de cabal hebben de Zwarte Zon (het Zwarte Gat) als symbool van het Galactische Centrum. Ze aanbidden het, ze zijn er bang voor en ze respecteren het. En dit is zeer binnenkort hun laatste bestemming.

Book of Mormon – [Boek van Mormon]: Dit boek beschrijf een echt contact – maar de boodschap werd later vervalst.

Brahma: Brahma is één aspect van de gecreëerde bron. Sommige mensen noemen het een derde aspect – het gecreëerde aspect, datgene dat universums creëert. Brahma / Vishna / Shiva – het zijn universele archetypen.

Brotherhood of the Star – [Broederschap van de Ster] : Komen van Sirius. Het Jupiter-commando / Galactische Confederatie.

Buddhism – [Boeddhisme]: Boeddhisme is een mengeling van begrip en denkprocessen, dus het deel van reïncarnatie is correct. Mensen kunnen niet weer terug reïncarneren naar dieren. Als zij terug gaan naar de Centrale Zon en de incarnatiecyclus opnieuw beginnen, gaan zijn opnieuw door dierlijke incarnatie.

Cabal: Carrie Fisher (dochter, overleden op 27 december 2016) en Debbie Reynolds (moeder, een dag later overleden op 28 december 2016) werden er door de cabal ‘uit gepikt’. Alle basissen van de cabal zijn uit ons zonnestelsel verwijderd. Hun laatst overgebleven ‘bastion’ is de planeet Aarde. De cabal is zielloos omdat ze hun verbinding met hun ziel en met de Bron verloren hebben. Een van de grootste psychologische barricades van de cabal is hun minderwaardigheidscomplex dat ze proberen te verbergen en te maskeren met al dat opscheppen over bloedlijnen. De ongemakkelijke waarheid is dat de Khazariaanse-bloedlijnen (geslachtslijnen) van de cabal afkomstig zijn van de primitieve, ruwe, gewelddadige en minder intelligente Neanderthaler, terwijl het grootste deel van de mensen is geëvolueerd van een meer verfijnde, gebalanceerde en meer intelligente Cro-Magnon-mens.

Catholic Church – [Katholieke kerk]: opgericht in 325 door Constantijn – een belangrijke archont en meester in het programmeren van het denken / het brein.

Cathars – [Katharen]: De Katharengroep is een uiterlijke uitdrukking van de innerlijke Broederschap van de Ster. Zij bestaan nog steeds.

Celtic Cross – [Keltisch Kruis]: een oud Atlantisch symbool dat staat voor Gaia (Moeder Aarde).

Central Sun – [Centrale Zon]: Er zijn andere Centrale Zonnen in andere sterrenstelsels (galaxies) en sterren systemen. De Centrale Zon is een geboorte sterrenpoort (star gate).

Channeling – [Channelen]: De meeste channeling is gecommercialiseerd via New Age-netwerken en maar een heel klein percentage hiervan is echt. De meeste channelers zijn niet echt. Het meeste van de channeling komt uit het astrale vlak. Het astrale vlak is een gebied van veel illusie. Dit is een bestaansgebied waar we onze onuitgesproken verlangens, wensen, hoop en aspiraties hebben. De meeste mensen channelen dit. Ze channelen hun eigen zelfbewuste ideeën. Halverwege de jaren negentig verloren de meeste channelers de verbinding met de Galactische Confederatie en in plaats daarvan begonnen ze op astrale schaal te channelen.

Vertaling en bewerking FrankW

Bron: https://prepareforchange.net/2018/08/19/a-quick-reference-of-some-cobra-definitions/

Advertenties

Recreating Balance: Oproep tot de Brotherhood voor Rechtvaardigheid op vrijdag 13 juli, door Untwine…

Recreating Balance: Oproep tot de Broederschap / Brotherhood voor Rechtvaardigheid op vrijdag 13 juli, door Untwine…

Ik doe voor vrijdag 13 juli een oproep aan de Goddelijke Mannelijke Scheppingskracht (Divine Masculine) om op te staan en Gerechtigheid naar de Aarde te brengen. Zoals eerder vermeld, is vrijdag 13e verbonden met Templar-tijdlijn van Terugkeer van het Licht (Return of the Light). Het is ook een dag van viering en terugkeer van de Godin.

Dus ik roep vooral mannen, broers en ook vrouwen om op vrijdag 13 juli om 02:37 uur UTC / GMT (*) wat zo’n 10 minuten is voor de exacte Nieuwe Maan-tijd, de Goddelijke Mannelijke energie op te roepen, er contact mee te maken met de Goddelijke Mannelijke energie (of scheppingskracht) en ook aan het begin of om het op te nemen in je Heilige Verbonds ceremonie (**) op dezelfde dag. En dan kun je doorgaan met de Godinnen-meditaties en Heilige Verbonds ceremonies zoals vermeld in mijn vorige post:

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2018/06/friday-13th-july-new-moon-sirius-isis.html

Om verbinding te maken met de Goddelijke Mannelijke energie of scheppingskracht, maak je verbinding met Aartsengel Michael en zijn engelen en visualiseer je zijn Blauwe Vlam van Goddelijke Wil, en verbind je je ook met Ashtar en het Ashtar command, het Jupiter command en de energie van Mjolnir, het elektrisch blauw Licht van Goddelijke Wil.

Visualiseer dat deze Blauwe Vlam en Blauw Licht je energieveld omringen, jou volledig omringen, je kracht geven en het doel om je missie voort te zetten en je dromen te manifesteren.

Visualiseer dat deze Blauwe Vlam en Blauw Licht en Aartsengel Michael en Ashtar en hun teams zich verspreiden om de Aarde, rondom het hele planetaire energieraster, rondom het Cintamani-raster rond de Aarde en het Zonnestelsel, alle duisternis en interferentie verwijderend, de Goddelijke Galactische Gerechtigheid breng, een veilige ruimte creërend voor alle bewuste wezens om vrij te leven en volgens hun zielendoel (Soul Purpose) te kunnen leven.

blogger-image--1328131387.jpg

blogger-image--265620301.jpg

blogger-image--385350519.jpg

blogger-image--1447421059.jpg

https://soundcloud.com/caballero-del-grial/grial-rey-celestial?in=caballero-del-grial

Met betrekking tot de connectie met Godinnenenergie en het Heilige Verbond (**), zou ik opnieuw een oproep willen doen aan mannen, broeders, om er aan te denken om hun eigen innerlijke verbinding met de Goddelijke Moeder, de Godin, te bevestigen en te onderhouden en om daarmee een verbinding te maken met vrouwen. Menselijke vrouwen kunnen de innerlijke connectie met de Godin niet voor mannen doen. Proberen iets alleen buiten jezelf te realiseren, brengt alleen maar verstoringen. Het is belangrijk voor mannen op deze planeet om die innerlijke connectie zelf goed te onderhouden met zowel God als Godin. De externe verbinding en balans die we willen creëren en ervaren tussen mannelijk en vrouwelijk, moet een weerspiegeling zijn van innerlijk huwelijk, het innerlijk evenwicht.

Bevrijding Nu 💖

(*) 2:37 uur UTC / GMT is gelijk aan 04:37 uur in Nederland / België / Duitsland /Frankrijk

(**) het Heilige Verbond of de Heilige Vereniging, de Heilige Unie, the Sacred Union

Bron: https://recreatingbalance1.blogspot.com/2018/07/call-to-brotherhood-for-justice-on.html

Vertaling FrankW

Geplaatst 12 juli 2018

Boodschap van de Pleiaden van 20 november 2017, door James Gilliland, 27 november 2017.

Boodschap van de Pleiaden van 20 november 2017, door James Gilliland, 27 november 2017.

Vanaf 19 november, de raden hebben allemaal de Pleiadiërs ontmoet en ermee ingestemd – vanwege hun aardevorming van de Aarde vóór de dagen van Atlantis en Lemuria met meer genetische voorraden, planten, dieren en mensen op Aarde, zullen zij (de Pleiadiërs) de leiding hebben over het nogmaals vestigen van de Universele Wet. Tirannie en alle overtredingen van het goddelijke recht op vrije wil, zolang het de mensheid en de aarde niet schaadt, zal worden beëindigd.

Dit zal voornamelijk worden gedaan met bewustzijns- en energiegolven en toch zal er ook vanaf de 19e ook effectief ‘hands on’ zijn. Er is een voortdurende beweging tot bevrijding aan de gang geweest, maar als gevolg van de Universele Wet werd deze beperkt door wat sommigen de hoofdrichtlijn noemen, of het non-interferentiebeleid (het niet mogen ingrijpen).

Besloten is dat – vanwege de extreme negativiteit – een interventie om de mensheid en de Aarde te behouden, een grootschalig ingrijpen noodzakelijk is.

De kwaadwillende ‘off-world’ (buitenaardse) bezoekers, en wat velen de Archons noemen, worden verwijderd. Het Draconiaanse raster is uit elkaar gehaald. Degenen die zijn afgestemd op de boosaardige krachten zullen worden opgepakt. Dit is een multidimensionale operatie. De reden dat er zoveel onmenselijkheid op Aarde is, is dat het in de handen van kwaadwillende niet-mensachtigen (nonhumans) is gevallen. Hun mensachtige tegenhangers zullen hun bedrieglijke manieren onthullen en deze worden niet langer getolereerd. Het is voor de mensheid tijd om wakker te worden.

Ken je ware geschiedenis, de ware aard van God en wat het betekent om mens te zijn. Hu = God man / vrouw. Je bent in dezelfde afbeelding en gelijkenis van de goden geschapen, met een kleine g die niets meer waren dan extreem geëvolueerde bezoekers van jullie wereld. Je hebt het DNA van de goden dat alle ontvoeringen en hybriden verklaart. Is er een betere prijs dan om de goden te controleren en te bezitten.

Je bent ook voorgelogen, gedegradeerd en op te veel manieren gemanipuleerd om te kunnen categoriseren. De toevoegingen in je water, voedsel, GMO’s, grote farmaceutische producten, de inentingen en eindeloze oorlogen maken allemaal deel uit van de programma’s die worden uitgevoerd door het Archon- of Draconiaanse raster. U zult er spoedig van worden vrijgemaakt en op de hoogte worden gebracht van al hun methoden en zij zullen ter verantwoording worden geroepen. De dagen van de tirannen, de profiteurs van oorlog en ziekte en hun poppenspelers worden uit de onzichtbare sferen gehaald en zullen worden verwijderd.

Dit is beslist door de raden en beschavingen die opereren onder universele Wet, de echte wet van God. Het is tijd om te ontwaken, je te herinneren, stap in je goddelijkheid en neem je planeet terug.

Zo boven zo beneden

Wees goed,
James Gilliland

Bron: http://www.cosmicnews.org/2017/11/27/james-gilliland-message-from-the-pleiadians/

Vertaling FrankW

Geplaatst 28 november 2017

Heavenletters… ‘Net als Dauw op het Gras…’ through Gloria Wendroff

Heavenletters… ‘Net als Dauw op het Gras…’ through Gloria Wendroff

HEAVEN #5286 Net als Dauw op het Gras

God zei :

Geliefd Kind van Mij, Ik hoor je huilen. Het lijkt erop dat jij je hebt gevestigd in een soort van eeuwig verdriet. Ik hoor je gedachten die zeggen:

“Ik heb zo veel, zo heel veel, om dankbaar voor te zijn, en ik huil. Ik huil omdat ik huil. Ik herinner me dat ik vroeger uit bed sprong, bijna niet in staat om te wachten tot de dag zou beginnen. Nu ben ik niet enthousiast dat de dag gaat beginnen. Ik ben enthousiast dat de dag voorbij is, zodat ik kan slapen, de vergetelheid in. Ik weet dat het leven mooi is. Ik ben dat niet vergeten, maar mijn hart doet pijn met ik weet niet wat.”

Ik spreek nu tegen je hart dat naar achteren geleund zit met een sjaal over zijn hoofd en huilt.

Geliefden, beschouw deze tijd van verdriet als dauw op het gras in de ochtend. Je hoeft niet te denken dat je verondersteld wordt om verdrietig te zijn of dat je niet verondersteld om verdrietig te zijn vanwege dit. Er is niets mis met het zijn van verdrietig. Net als dauw op het gras, zal verdriet verdampen.

Beschouw verdriet als een mooi lint van het leven. Je doet het lint om, en je doet het lint af. Verdriet is niet zo’n groot probleem als de wereld ervan zou willen maken.

Of misschien vlecht iemand het lint in je haar en trekt het te strak. Nog steeds blijft het lint van verdriet niet verstrengeld met jou voor altijd. Je weet dat verdriet vertrekt. Het is eerder bij je weggegaan.

En als verdriet terug komt, nou, dan, laat het geworden. Verdriet lijkt onderdeel van het menselijk leven op Aarde te zijn. Regens komen. Sneeuw valt. En er is een dooi in januari, en de lente komt terug, en tranen worden gedroogd. Krokus knoppen gaan open. Gras groeit. Verdriet hoeft niet zo te zijn, maar wat als het rond hangt voor een tijdje? Wie ben jij om te zeggen dat verdriet er niet hoort te zijn?

Verdriet is geen constante van het leven, maar toch steekt het soms zijn kop op en soms blijft het hangen. Je bent verdrietig omdat je verdrietig bent, maar het is niet vereist dat je verdriet erger wordt als jij je realiseert dat je verdrietig bent, zo erg verdrietig. Soms in de wereld, transpireer je vanwege de hitte, en soms moet je rillen van de kou, en soms huil je tranen die niet van vreugde zijn. Wat is de betekenis hiervan? Er zit geen grote betekenis aan verdriet. Het betekent gewoon dat je verdrietig bent.

Je hoeft niet te blijven hangen in verdriet, noch hoef je er van weg te vluchten alsof verdriet een heel erg slechte zaak is. Verdriet heeft zijn goede eigenschappen. Jij kunt jouw reis van verdriet beschouwen als het wachten in de rij ergens. Je komt vooraan in de rij, en het wachten is voorbij, en nu is het jouw beurt om niet te wachten in de rij. Wat is er gebeurd? Niet zo veel. Het ene moment stond je in de rij van verdriet, echter, al die tijd, ging je vooruit in de rij. Terwijl je verdrietig bent, ben jij aan het verhuizen weg van het verdriet, maar laat Ik jou eraan herinneren dat jij niet hoeft weg te lopen van verdriet alsof verdriet een wolf is die je zal opeten.

Verdriet kan als een troost voor jou zijn. Beter te voelen dan niet te voelen. Het maakt niet uit waar jij je verdrietig om voelt. Zoek niet naar een oorzaak. Zoek niet naar een uitleg. Je verstand hoeft het niet over te nemen. Verdriet is een voorbijgaande zaak. Het is niet nodig om er een federale zaak van te maken.

Je kunt er naar kijken op deze manier: Wie zou niet verdrietig zijn als hij ogenschijnlijk op verlof is uit de Hemel? Welke vergoeding kun jij ontvangen die gelijk staat aan de Hemel?

Zul je toegeven dat jij je nu een beetje minder verdrietig voelt? Waarschijnlijk omdat Ik verdriet tot een kwaliteit gemaakt heb die niet hoeft te worden verbannen. Verdriet kan naast je meelopen tot het weggaat. Beschouw het zo dat verdriet een loslaten is in de orde van grootte als de hik. Verdriet heeft zijn seizoenen, en dan is het weg. Als het weg is, ben je bent niet beschadigd. Je beklom een heuvel, en nu kom je de heuvel af naar de vallei waar de zon fel schijnt, en verdriet gaat op zijn vrolijke weg, en, plotseling, is het lente.

Bron: http://www.heavenletters.org

Heavenletters™ brengt de aarde dichter bij de Hemel

Vertaald door: Anneke

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 27 augustus, 2013

 

sheldannidleupdate

 

 

3 Muluc, 12 Uo, 10 Caban

Dratzo! We komen jullie vandaag heel veel vertellen! Jullie wereld blijft een geheim slagveld, met de volgelingen van de duistere kliek die grimmig rondhangen ondanks het terrein dat iedere dag door de krachten van het Licht wordt gewonnen. Deze langdurige operatie is enigszins ontmoedigend voor degenen die zichzelf hebben verbonden aan het Licht en zijn uiteindelijk onvermijdelijke overwinning. Het duister behoudt de controle over het grootste deel van het internationale monetaire stelsel, dat op enigerlei wijze heeft te maken met de Amerikaanse Federal Reserve en haar talrijke bancaire bondgenoten, alhoewel die greep niet meer is wat het ooit was. Echter, de Federal Reserve en haar criminele, destructieve praktijken wordt geconfronteerd met zijn nemesis (onverslaanbare vijand): er nadert een sleutelmoment waarop deze slecht-bedoelende en failliete banken-broederschap een betaling zal moeten doen in echte goudstaven, die het niet bezit. Dit verzuim is bedoeld om de krachten van het Licht in de gelegenheid te stellen om de Federal Reserve van haar bevoegdheden te ontdoen en een openbaar faillissement en juridische overname van deze uiterst illegale entiteit te forceren. De val van de Federal Reserve wijst de ondergang aan van het huidige de facto Amerikaanse regime.

In lijn hiermee zijn een aantal juridische instanties verschillende onderdelen van de Amerikaanse overheid aan het omsingelen, en wachten in spanning op de laatste set van documenten om de verwijdering van wat ooit werd beschouwd als een werkelijk almachtig instrument van het donker te autoriseren. De movers en shakers (bewegers en schudders) in de economie die lang voor de middelen hebben gezorgd om de huidige regering te kunnen handhaven, hebben ofwel het zinkende schip verlaten of bereiden zich voor om dat te doen, de duistere kliek in een steeds diepere kloof van wanhoop gooiend. Het raadsel voor het duister is een manier te vinden om zichzelf te redden van de op handen zijnde catastrofe, zonder het in gang zetten van gebeurtenissen die hun zelf-dienende machtsbasis zou slopen. De echte kwetsbaarheid van de Amerikaanse regering zit verborgen achter een zorgvuldig geweven tapijt van duister-gecontroleerde media-spin (verdraaiing) met het doel ‘business as usual’ in alle sectoren van de overheid en financiën te laten zien, maar achter deze façade schuilt een regime waarvan de topleden internationale arrestatiebevelen boven hun hoofd hebben hangen. Deze bevelen nu hebben slechts de handtekening van een rechter nodig om effect te sorteren. En dus zitten we daarop te wachten, wetende dat een proces onderweg is dat binnenkort zal toestaan ​​dat een hele nieuwe werkelijkheid ontstaat​​.

Zoals jullie kunnen zien staat jullie wereld op de rand van transformatie, die niet alleen een geheel nieuw bestuur zal brengen en de mondiale machtsbalans zal herstellen; het is ontworpen om volkomen de manier waarop jullie werkelijkheid functioneert te transformeren. Een enorme welvaarts-machine staat nu klaar om te manifesteren en ligt in het hart van een complete makeover (opknapbeurt) van jullie wereldwijde bancaire en monetaire systemen. Dit, op zijn beurt, verandert de basis van het mondiale regeren. Jullie zullen getuige zijn van de ondergang van de duisteren en de opkomst van de jure (formeel) bestuur, die jullie aangeboren vrijheden en rechten herstelt. Deze maatschappelijke en spirituele vereisten stellen in waarheid vast wat de intentie was om te gebeuren tijdens de revoluties van de late 18e eeuw; in feite gaan jullie door de voltooiing van de revolutie die is geboren in Engeland en die in de velden en townships van koloniaal Amerika tot volwassenheid kwam. Deze nobele ideeën zijn sindsdien de hele wereld over gereisd en zijn momenteel aan het rijpen in deze zeer noodzakelijke ‘stille revolutie’ van de vroege 21e eeuw. Maar zoals dat hoort bij dit ruimtevaart millennium, deze revolutie zal zich uitbreiden om jullie afstuderen in te sluiten naar het volgende techno-spirituele niveau, te beginnen met de introductie van jullie spirituele en ruimte-families.

Dit betekent dat de quarantaine, om jullie heen geplaatst bij de val van Atlantis, zal eindigen, jullie terugkeer signalerend naar het niveau van de wijsheid van jullie volledig bewuste voorouders. Lang geleden in Lemurië, werd voorzien dat jullie het gidsras voor Gaia zouden worden. Maar gebeurtenissen spanden samen om een omleiding te arrangeren voor dit verheven doel en de Anunnaki werd, voor een vooraf bepaalde tijd, toegestaan om dit rentmeesterschap te vervangen door de kaping van de menselijke bevolking van Gaia en de totale verwoesting van jullie wereld. Deze situatie dient nu te worden hersteld in zijn oorspronkelijke bedoeling. Onze taak is om jullie te herenigen met jullie Lemuriaanse broeders die naar Binnenaarde verhuisden, en samen zullen jullie een nieuwe wereld geboren laten worden! Dit zal een groot deel van de schade tot bijna-ongerepte niveaus herstellen, en in deze toestand kan ze beginnen om zich voor te bereiden om haar 3-D oppervlak te herconfigureren. Dit is wanneer haar geliefde oppervlakte mensheid door hun eigen DNA herstel zullen gaan, aangezien jullie in samenwerking met haar zullen veranderen. Dit is wanneer jullie naar jullie Innerlijke Aarde verblijven zullen gaan, die jullie individuele Lichtkamers zullen herbergen, en jullie en Gaia, samen, zullen in jullie volledig bewuste Zelven transformeren!

 

buitenaards.net_lilaleliecluster

 

Zegeningen! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! We treden voor jullie met enig zeer interessant nieuws. De voorbereidende onderhandelingen tussen juridische teams van het Licht en hun duistere tegenhangers zijn afgesloten, en deze voortdurende strijd is in een zeer kritieke fase gekomen. De documenten die de arrestatie en het ontslag van topniveau overheidspersoneel autoriseren zijn uitgereikt en vereisen slechts handtekeningen. Dit zal binnenkort gebeuren. De cabals laatste wanhopige krijgslisten zullen mislukken, aldus haar nederlaag verhaastend. De nieuwe harde valuta klaar om uitgeven te worden, zijn op hun wereldwijde distributiepunten, en dus komt de tijd van fiat geld en het fiscale misbruik dat het inspireert tot een einde. We gaan een tijd binnen waarin welvaart voor iedereen de norm is en de oude manieren zullen horrorverhalen worden, door niemand geliefd! Jullie zullen de vernieuwing zien van al jullie gestolen rechten en achter het behang geplakte aangeboren vrijheden die lang zwaar misbruikt of jullie ronduit geweigerd zijn! Laat ons in Liefde deze welverdiende, wonderbaarlijke ommekeer van gebeurtenissen vieren!

Onze primaire missie is om de mensheid te leiden en jullie de verborgen kennis en wijsheid te onderwijzen die het duister jullie zo lang heeft onthouden. Stap een is om een reeks van lessen te beginnen die jullie laten zien hoe ieder van ons bekend werd gemaakt met de belangrijkste waarheden van Creatie. Deze lessen zullen de leugens en leemtes wissen die door de Anunnaki en hun wereldwijde volgelingen in jullie belangrijke filosofische teksten werden geplaatst. Deze eerste stap zal jullie opnieuw kennis laten maken met het concept dat ieder van jullie een wezen van Licht is. Elke levende Ziel heeft een aangeboren kennis van de energieën die in hun samenstelling overgaan (?/that go into their makeup). Gedurende de duistere eeuwen werden jullie geïntimideerd door de doctrine die jullie aanspoorde om je aangeboren kracht vrijwillig aan een ander te geven. Nu staan jullie op het punt dit profane (wereldlijke) geloof af te stoten en te leren hoe je God-gegeven talenten te ontwikkelen en coöperatief onder elkaar te gebruiken om creatief alle eventueel ontstaande problemen op te lossen, jullie ten allen tijde eraan herinnerend dat jullie allen Een zijn; ieder één, goddelijke aspecten van de levende vonk van eeuwig Leven!

Bereid jezelf voor, want er staat veel te gebeuren! Een overvloed aan gebeurtenissen zal plotseling uit alle richtingen naar buiten schieten en deze gebeurtenissen zal jullie leven op vele verschillende manieren transformeren. Het deel waar wij, begrijpelijkerwijs, het meest in geïnteresseerd zijn, is de grote spirituele training die jullie nodig hebben. Dit kan alleen plaatsvinden in een sfeer van vrijheid en ongedwongenheid, waar we gemakkelijk uiting aan  kunnen geven en zorgen voor het vrije en open onderwijs en de supervisie die jullie nodig hebben. Jullie Galactische Federatie mentoren zullen ook zeer behulpzaam blijken te zijn, maar er zijn bepaalde spirituele zaken die onder onze specifieke gebieden van deskundigheid vallen. Het is onze taak om jullie weg te halen van eeuwen van dogma de zuivere, spirituele gelukzaligheid van de goddelijke waarheid binnen. Genesteld in dit hemelse Licht, zijn jullie voorbereid op de manieren van volledig bewustzijn. Jullie ademen de schone lucht van de Hemel in en aanschouwen de schoonheid van de Scheppers indrukwekkende pracht!

Vandaag hebben we geprobeerd jullie een glimp te laten opvangen van wat moeilijk onder woorden te brengen is. De laatste verschrikkelijke dagen van het immense verraad van het duister zijn bijna voorbij. Kijk om je heen en ontvang de waarheid van wat staat te gebeuren. Een nieuwe dageraad en een nieuwe dag komt boven de horizon. Boven alles, wees trots op wat jullie, collectief, hebben bereikt. Besef, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zal het zijn! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius voor Wees Een! En Wees Blij!)

 

Website: Planetary Activation Organization

 

Bron: http://galacticchannelings.com/nederlands/sheldan27-08-13.html

 

Vertaling René

 

 

 

Montague Keen: “Het is tijd om uit het controlesysteem te stappen…”, 25 augustus 2013

Montague Keen

Montague Keen

 

Donkere wolken pakken zich samen. De verschillende facties bereiden zich voor op de grote overname. Dit is niet een tijd om achterover te leunen en de kat uit de boom te kijken. Je moet je verantwoordelijkheid dragen. Voorzie jezelf van alle feiten. Ze zijn beschikbaar; het vergt slechts een kleine moeite om vast te stellen wat WAARHEID is en wat FICTIE.

De fictie die jullie is opgelegd door religie is op angst gebaseerd en is controlerend. Het schetst een beeld van het hiernamaals dat totaal onwaar is. Ze hebben jullie onderwezen over een God van oordeel en straf; een God die wil dat je lijdt om Hem te behagen. Vraag jezelf af: Waarom schilderen ze God altijd af als puur MANNELIJK? Dit ontkent volkomen het VROUWELIJKE aspect van de God van Liefde. Want zij vrezen het vrouwelijke. Dus verwijderden ze alle verwijzingen naar de GODINNEN die ooit vereerd werden omdat ze de LIEFDE vertegenwoordigden. De liefde zelf werd afgeschilderd als niets meer dan slechts seks, terwijl in feite seks de uitdrukking is van liefde in de meest pure zin.

Via film en televisie hebben ze het bewust gedegradeerd. Ze hebben systematisch alles wat puur en goed was verwijderd. Liefde wordt zelden genoemd.

Zij die momenteel aan de macht zijn kunnen geen liefde ervaren. Ze zijn er niet toe in staat. Voor hen staat geld gelijk aan liefde. Wanneer jullie allemaal samenkomen en je het belang van liefde onderkent, redden jullie de planeet. Ik kan niet genoeg het grote belang ervan benadrukken. Liefde sterft nooit, dus diegenen die je hebt lief gehad duiken vaak weer op in je vele levens. Je herkent ze altijd, want de band van de liefde is onbreekbaar.

De vroegere Ieren reisden de wereld rond en predikten de religie van liefde. Maar zij die de macht overnamen hebben hen moedwillig vernietigd. De Ieren beginnen zich momenteel te herstellen en moeten in het reine zien te komen met de grote veldslag die tegen hen geleverd is door de toenmalige Rooms-Katholieke Kerk, die zich zelfs vandaag de dag nog aan hen probeert op te dringen.

De Ieren zetten nu de eerste stappen om de controle van het Vaticaan te verwijderen. Spoedig zullen ze de vrijheid proeven voor het eerst sinds bijna 2000 jaar. De wurggreep van het Vaticaan bereikt veel landen op manieren die je nooit zou vermoeden. Ze zijn verantwoordelijk voor veel meer dan mensen zich realiseren. Maar de sluier wordt opgetild voor de waarheid van hun ware identiteit en wie zij dienen. Het is niet de God van liefde en licht!

Jullie hebben levens geleefd in de duisternis van hun controle en velen hebben hun wreedheid ervaren in het verleden. Het is nog steeds aanwezig, verborgen in openbaarheid. Ze claimen rechten waar ze geen recht op hebben. Maar hun bewind nadert zijn einde want de enige macht die ze werkelijk hebben is de macht die jullie (het volk) aan hen geven door ANGST. Als je wakker genoeg bent zul je dat duidelijk zien en zal je alles terugpakken wat je hen onbedoeld had gegeven. Alleen dan zul je volledig hersteld zijn als gehele wezens van licht, in evenwicht en krachtig.

(Op de startpagina van de site www.montaguekeen.com vind je hoe je dit kunt bewerkstelligen. Help anderen om dit te doen. Het is krachtiger als je het met drie of meer mensen doet.)

Tijd is van essentieel belang. Je hebt geen tijd te verspillen in deze einddagen van het oude systeem. Er zijn momenteel veel grote geesten uit het verleden op Aarde om het ontwaken voor het licht te ervaren. De Duisteren gebruiken nu elke hersenspoelmethode uit hun repertoire om hen die speciale opdrachten hebben op Aarde te verstrikken en te controleren. Jij, mijn liefste, ziet hoe één zo’n gevangene ermee worstelt. Het is verontrustend om te zien, maar tot het slachtoffer het zelf inziet kun je niets doen.

Op tv zag je vroeger iemand vrolijk een ui eten omdat hij door hypnose geloofde dat het een appel was. Er zijn nu velen in jullie wereld die zo gecontroleerd worden dat ze alleen maar zien wat hun controleurs willen dat ze zien. Daarom vraag ik jullie om je leven weer in eigen hand te nemen. Stop met slachtoffers te zijn van de Duistere Cabal. Wanneer je volledig accepteert dat alles dat jou in z’n greep houdt gebaseerd is op LEUGENS, dan zul je worden wie je werkelijk bent.

Zij die er naar streven de waarheid aan het licht te brengen worden constant aangevallen. De computer van mijn lieve vrouw wordt voortdurend aangevallen en gehackt. Alles in een poging om haar het zwijgen op te leggen. Maar hoewel het voor stress zorgt, zal zij niet zwijgen.

Zij die gebruikt worden om anderen aan te vallen zouden zich moeten afvragen waarom ze zich zo makkelijk laten beïnvloeden door de duisteren. De Duisteren masseren hun ego zodat ze het gevoel hebben dat ze anderen moeten beoordelen. Maar onthoudt: Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. (Mattheüs 7:1)

De Duisteren doen een beroep op hun gevoel van superioriteit en de dwazen lopen in de val. Velen worden overschaduwd maar zijn zich er niet van bewust, daarom is het belangrijk om jezelf altijd te beschermen. Jullie leven allemaal in oorlogsgebied; het is een oorlog om jullie zielen te vangen. Alles wat je geleerd werd is het exacte tegendeel van wat rechtvaardig en waarachtig is. Jullie zijn behoorlijk belazerd door hen die jullie, en alles waar jullie voor staan, wensten te vernietigen.

Ik heb ontdekt dat veel onderzoeken van goede wetenschappers onderdrukt worden omdat de machthebbers het niet kunnen toestaan dat de waarheid bekend wordt gemaakt. Deze wetenschappers worden dus uitgemaakt voor dissidenten. Weet je nog, mijn lief, ik werd ook uitgemaakt voor dissident. Dus beschouw het als een medaille. Klaarblijkelijk vrezen ze je resultaten en willen ze die onderdrukken.

Er zijn andere manieren om je werk onder de aandacht te brengen zonder gebruik te maken van de kanalen die gericht zijn op het onderdrukken van informatie. Ik ging door precies dezelfde scenario’s en het waren waarschijnlijk dezelfde mensen die betrokken waren bij mijn Scole Report toen ik nog op Aarde was. Met vertrouwen in je onderzoeksresultaten en een onwrikbare vastberadenheid om ze beschikbaar te stellen aan de kritische blik van de bevolking zal je slagen.

Het is tijd om uit het controlesysteem te stappen. Het is tijd om die veranderingen door te voeren die nodig zijn voor de mensheid om in licht en waarheid te leven. Het kostte tijd en vastberadenheid om de machthebbers ervan te overtuigen dat de Planeet Aarde inderdaad rond was en niet plat, wat de mensheid bruut was opgedrongen.

Jullie zijn de architecten van de Nieuwe Tijd van Verlichting. Jullie hebben de vrijheid nodig om manieren te vinden om op Aarde te leven zonder de vreselijke ketenen van het verleden. Geniet van jullie grote avontuur.

Mijn lief, de aanvallen op jouw computer, hoewel kostbaar, bewijzen duidelijk dat er mensen zijn die de waarheid vrezen!

Samen zullen we slagen. Jouw aanbiddende, Monty
Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Alja

Jezus: “Jullie liggen op schema voor levens van vreugde en overvloed…” via John Smallman, 25 augustus 2013

johnsmallman2

 

De mensheid heeft de´ascensie golf´te pakken en surft er prachtig op!  Het is echt alsof jullie in de branding stonden, wachtend op die speciale golf – die grote elektriserende.  Toen verscheen het.  Jullie grepen hem briljant, en nu vliegen jullie ermee naar jullie meest adembenemende en boeiende bestemming – de surfer-hemel, jullie ontwaken in de Realiteit!

Het lijkt voor velen van jullie, om het nogal aanschouwelijk te zeggen, dat op vele plaatsen over de gehele planeet ´de hel losbreekt´.  Wees niet ongerust.  De oude orde is slechts in het proces van desintegratie en stukjes vliegen alle kanten op, zoals bij een explosie.  Als het stof en puin gaan liggen, zullen een zachte vrede en een verheffende rust, datgene waarop zovelen hebben gehoopt en voor hebben gebeden, de overhand hebben.

Jullie liggen op koers en op schema voor levens van vreugde en overvloed, volledig vrij van angst en zorgen, terwijl de desintegratie van de oude orde plaats maakt voor de nieuwe orde, zeer stevig gebaseerd op de Gouden Regel (behandel anderen altijd met de liefde en het respect waarmee je zelf behandeld wilt worden), die allen in iedere situatie zullen respecteren.  De tijd voor liegen, manipuleren, bedriegen, misleiden, en verraad is, permanent, ten einde.

De Liefde waaruit jullie allemaal werden geschapen, kan niet langer worden ontkend of verborgen, aangezien Het opwelt binnenin de harten van iedereen op Aarde.  Jullie natuur is om te delen, en de Liefde is er voor het continu en overvloedig delen, aldus de zoetheid van de goddelijke tevredenheid voor iedereen en in elke interactie met zich brengend.  Jullie zullen absoluut versteld staan ​​wanneer jullie de talloze manieren ontdekken waarop je kunt delen en elkaar oneindig geluk brengen.  En dan, natuurlijk, zal die verwondering oplossen in opgetogen waardering wanneer jullie je herinneren dat wat er gebeurt volkomen natuurlijk is, dat er niets anders mogelijk is, want in Realiteit is de goddelijke Wil altijd aanwezig en volledig effectief.  Niets ontbreekt, er is niets nodig, alles is zoals het moet zijn in perfecte onverstoorde harmonie.

Jullie worden allemaal innig geliefd en zijn dat sinds het moment van jullie schepping, toen je in Liefde werd geschapen om te ervaren en genieten, door je gevoel van zijn, van bewustzijn, van gewaarzijn, een eeuwig bestaan ​​van oneindig geluk.  En in waarheid doen jullie dat nog steeds.  Desalniettemin lijkt dat niet het geval te zijn, terwijl jullie worstelen en je zorgen maken binnen de illusoire omgeving die jullie bedachten en vervolgens bouwden, om het leven te ervaren zonder Liefde.  Jullie stelden je voor dat er vele goede alternatieven zouden zijn voor de oneindige volmaaktheid van de Liefde, en jullie zijn daarin zwaar teleurgesteld.  Degenen onder jullie die kinderen hebben gehad of met ze gewerkt hebben en ze hebben zien opgroeien, begrijpen het verdriet dat optreedt wanneer je ze dingen ziet doen die hen of anderen leed zullen berokkenen, dingen waarvoor je ze misschien gewaarschuwd hebt, waarschuwingen die zij ofwel verkozen er niet naar te luisteren of te negeren, want ze geloofden dat ze het beter wisten.

Zoals jullie al vele malen verteld is, en niet alleen door hen in de spirituele rijken, kunnen overtuigingen zeer gevaarlijk zijn, en lijken vaak de macht te hebben je machtig te misleiden.  Jullie hebben allemaal de schok van de ontdekking ondergaan of kennen zo iemand, dat een geloof waaraan zij zich loyaal en woest vastklampten, niet alleen misplaatst was, maar ook totaal verkeerd.  De enige Waarheid waarin je veilig kunt geloven, is de eeuwige Waarheid die God is.  Binnen de illusie hebben jullie dat effectief verborgen onder een mantel van duisternis en onwetendheid, en vervolgens, van eeuw tot eeuw en van cultuur tot cultuur, verzonnen jullie je ellendige, koppige, en vaak immorele vervangers die vervolgens uitgeroepen werden tot dogma, waarvan werd verwacht dat anderen daar hulde aan zouden brengen.

De mensheid is nu, en zeer succesvol, een gecoördineerde en gezamenlijke inspanning aan het doen om de dogma’s en koppige doctrines af te danken die zo lang voor velen van jullie hebben geleid tot intens lijden en pijn.  Alle overtuigingen worden in twijfel getrokken, en terecht, en tenzij er overtuigend bewijs ter ondersteuning van hen wordt geproduceerd, worden ze pubiekelijk als onjuist aangemerkt, aldus hen aanmoedigend die zichzelf hadden toegestaan door hen te worden geregeerd, en hun fundamentele vrijheden door hen te zien vertrapt, deze opzij te werpen en hun rechtmatige zelfbeschikking terug te eisen.

Als jullie, om welke reden dan ook, een systeem van regels en voorschriften wensen te volgen, zolang ze geen schadelijk effect op anderen hebben, zou je je vrij moeten voelen dat te doen.  Maar anderen je overtuigingen en meningen opleggen of proberen op te leggen door het instellen van regels en voorschriften waaraan ze zich moeten houden, is bepaald ongewetensvol.

God, jullie Vader, schiep jullie VRIJ!  En toch, binnen de illusie, hebben jullie keer op keer geprobeerd elkaar tot slaaf te maken.  En natuurlijk is de reden om te proberen elkaar tot slaaf te maken geboren uit angst.  Om alleen te zijn, klein, onbeduidend, en verlaten in het onmetelijke universum, die de illusie lijkt te omvatten, is angstaanjagend.  Wonder boven wonder, toevalligerwijs, door de genade Gods, is de illusie illusoir!  Het kan zelfs niet een van jullie bevatten.  Echter, zoals jullie ervaring gedurende de eonen is, jullie kunnen kiezen, zoals jullie gedaan hebben, erin te geloven en daardoor het je te laten beperken en controleren.

Nu is de tijd ervoor gekomen om te worden afgedankt.  Het spel is voorbij, en jullie zullen terugkeren tot bewustzijn van jullie eeuwige en goddelijke natuur als essentiële aspecten of, zo u wilt, deeltjes van God.  Geen bewuste entiteit is afgescheiden van zijn bron.  Het kan dat nooit zijn, het zal dat nooit zijn.  Het kan er alleen voor kiezen om zich onbewust te zijn van zijn ware aard.  En zelfs die keuze heeft een uiterste verkoopdatum op welk moment gewaarzijn, vol bewustzijn, opnieuw moet en zal worden gevestigd.  Wanneer dat gebeurt zal oneindige vreugde alle emoties, gevoelens en gewaarwordingen vervangen die er niet mee in afstemming zijn.  Uiteindelijk is alleen eeuwige vreugde mogelijk, want dat is de Wil van God voor de gehele schepping, en jullie naderen snel dat einde, die onaantastbare uiterste verkoopdatum.

Jullie zijn omringd door en gehuld in het goddelijke Liefdesveld, die de illusie terug zal oplossen in de nietsheid, waarin het zo lang verstrikt en gevangen lijkt te zijn geweest.  Focus op die waarheid steeds wanneer je naar je stille innerlijke ruimte gaat.  Heb de intentie dat iedereen zich daarvan bewust wordt, en ontspan je in de zekerheid van jullie aanstaande ontwaken.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René