Het ego is ongeduldig omdat het weet dat…

Het ego is ongeduldig
omdat het weet
dat zijn tijd beperkt is.

De geest is geduldig
omdat het weet
dat het eeuwig is…

image

Advertenties

Michael Roads: ‘Het onderscheid tussen Ziel, Spirit en Hoger Zelf…’ 22 februari 2015

‘Jullie voorstelling is een creatie. Wat jij je voortdurend voorstelt zal je uiteindelijk beleven. Wees voorzichtig met je voorstelling…’

Jij en ik zijn zielen die gekleed zijn in een stoffelijk lichaam en identiteit. Het is de ziel die verondersteld wordt om te incarneren van het ene zogenaamde leven naar een ander, maar de woorden die we gebruiken om dit te beschrijven neigen ernaar om een vals plaatje te creëren.

Het veronderstelde beeld is dat als we sterven, we door her-geboorte opnieuw naar de Aarde incarneren. Met andere woorden, het beeld is geboorte, dood en her-geboorte, telkens weer. Dit beeld is vals.
Lichamen sterven, identiteit blijft vastzitten en de ziel gaat voor altijd verder. Ons leven is feitelijk de voortzetting van de ziel, die het ene lichaam/identiteit na het andere gebruikt om door te gaan met onze reis van zielengroei, van het uitbreiden van het bewustzijn, van Zelf-Bewustzijn. Ik beschrijf dit proces meestal als een film, de Continuïteit van het Zelf. Hij/Zij die nooit sterft, dus nooit wordt herboren, maar doorgaat in een groter frame van tijdloze tijd.

De Ziel/Zelf heeft geen lineaire mate van tijd. Lichaam/identiteit meet het voorbijgaan van lineaire tijd door het verouderen van het lichaam, want stoffelijk leven we in een lineaire werkelijkheid. Dit geeft ons “oorzaak en gevolg” en “polariteit” die beiden prachtige instrumenten zijn voor groei en verbreding van ons menselijk bewustzijn.

Ongelukkig genoeg echter, heeft dit ook veroorzaakt dat we geloven in onze sterfelijkheid, om te geloven en te accepteren dat we feitelijk sterven. Voor veel mensen betekent dood het absolute einde, terwijl anderen denken dat we in een graf liggen en wachten op een klaroengeschal om uit de dood op te rijzen. Maar weer anderen denken dat we in de hemel leven … of in de hel… Dit alles overeenkomstig de wijze hoe we ons aparte leven leidden. En oh, zoveel mensen geloven in een ‘dag des oordeels’ door een wraakzuchtige God.

In een Grotere Werkelijkheid bezet alle tijd dezelfde ruimte. Ik noem dit Bolvormige Tijd. Dat betekent dat we in het eeuwige moment leven. Ziel en Hoger Zelf weten dit, maar de ziel gaat in en uit de lineaire tijd als deel van haar groeiproces. En bij dit groeiproces, die in de lineaire tijd vele duizenden jaren kan omspannen – terwijl die in een grotere werkelijkheid alleen het eeuwige moment bezet – vergeet de ziel haar Waarheid.

De ziel vergeet, dus is die afhankelijk van haar identiteit om naam en betekenis te geven aan het leven. Maar terwijl de ziel groeit, of die dat nu geleidelijk of plotseling doet, verbindt die zich met haar grotere Waarheid en de ziel kent zichzelf als Zelf. Bij dit proces, heeft identiteit-ego niet langer meer een ware betekenis, niet langer dient ons de dagelijkse vrees en illusies van afscheiding, want het Zelf kent zijn Eenheid met alle leven.

Persoonlijk houd ik er niet van om de term ‘Hoger’ Zelf te gebruiken. Hoger Zelf houdt in dat de identiteit – Ik/Mij – een lager zelf is en dit is niet waar. Jij en Ik zijn een ziel/Zelf op een reis om het ‘Ik Ben’ Zelf te ontdekken via de ervaringen van de identiteit/ziel zelf. Dit is waarom we hier zijn.

Er is geen andere reden. Ambitie, het stellen van een doel, en alle ‘vallen van het succes’ zijn gewoon subtiele vallen die de angsten voeden van de identiteit/het ego terwijl die de identiteit/het ego verder doen vallen in de illusie.

Okay, hoe kan financieel succes een vrees voeden als die verschijnt om dat te verzachten? Vrees is altijd gebaseerd op valsheid, in de illusie. Dus iets dat vrees lijkt te doen verdwijnen is juist het voeden en koesteren van vrees. Vele jaren geleden hield ik varkens.

Toen het hun etenstijd was schreeuwden ze heel luid en in doordringende kreten om hun voedsel en met meer dan honderd ervan haastte ik me om ze te voeden om dat oor-splijtende crescendo te stoppen. Natuurlijk, de vrede bleef alleen maar tot aan de volgende etenstijd. En dit is hoe vrees is. Je koopt het eten-kaartje om de vrees te doen stoppen, maar op het moment waarop je niet langer het volgende kaartje met eten koopt, begint het gekrijs weer opnieuw.

En in dat hele proces wordt de eetlust van de varkens/vrees groter en groter. Je kunt zien waar dit naar toe leidt. Het voert naar levens van conditionele reactie om iets te doen om het gekrijs te stoppen van vrees die door je hele Wezen heen echoot. Dit is de reis van de ziel als het verder gaan zwaar wordt.

Ik kijk naar sommige mensen die heel succesvol over zichzelf nadenken en ik ben me bewust dat in hun zelf-bedrog/illusie zij geen idee hebben van het proces van ziel/leven. Ze worden gedreven om meer geld te maken, om meer financiële veiligheid te creëren voor hun door vrees gedreven ego/identiteit die velen zelfs niet herkennen.

Deze conditie houdt de ziekenhuizen vol en bezig! Blind vertrouwen kan een tijdelijke fixatie zijn maar die bied geen permanente oplossing. Om de zaken nog erger te maken, hebben mensen in deze situatie – en dat zijn miljarden – geen idee van wat de situatie werkelijk is. Hun hele focus is het illusie/probleem, eerder dan de Waarheid/oplossing. Een intellectuele benadering zal niets bieden, want het is het intellect dat gelooft in en die het zelf-bedrog creëert van illusie.

Het intellect is een lang gevestigde isolationist, terwijl intelligentie zich uitdrukt door en vanuit heelheid. Indien, of als we intelligentie gebruiken om met angst om te gaan, zullen we snel ontdekken dat angst geen fundering in zichzelf heeft; die moet worden gecreëerd. Holistische intelligentie geeft nooit enige waardige fundering in zichzelf; geïsoleerd intellect schept angst door het volgen van een negatief “wat als” soort van de ergst mogelijke scenario’s.

Voordat ik dit loslaat wil ik graag een manier uit vrees bieden. Vertrouwen! Vertrouwen in het Zelf. Vertrouw dat ondanks alle mogelijke bewijs voor het tegengestelde, je adequaat en capabel bent. Vertrouw dat het onsterfelijke Wezen dat je werkelijk bent, de intelligentie heeft om met alles om te gaan dat in je leven komt. Uiteindelijk ben jij de schrijver van het boek van je leven! Vertrouw dat je een echt prachtig, metafysisch, multidimensionaal Wezen van Liefde en Licht bent. Dit is jouw Waarheid. Vertrouw daar op.

In alle leven is spirit. Jij bent een spiritueel Wezen. De ziel die jij bent is de groei van de individualisatie van spirit. Op elk moment van je leven druk jij spirit uit … en alle spirit is Een. Spiritueel, ben je. Een met alle leven, met elke persoon. Positief accepterend of negatief kritisch, de wijze waarop je denkt is de wijze waarop je jezelf en andere mensen zult behandelen, en het is de wijze waarop je het leven zult creëren om met je om te gaan. Elke levensvorm in de Natuur is een uitdrukking van spirit, dezelfde spirit die in jou zich uitdrukt.

Door spirit ben je verbonden met alles. Niets is buiten het Zelf, want Zelf is een grenzeloos en onmeetbare uitdrukking van spirit. Als de ziel zich uit het lichaam trekt, blijft de spirit bij de ziel, want net als de ziel een uitdrukking is van spirit, zo is het lichaam een uitdrukking van de ziel. Spirit kan niet sterven, leven kan niet sterven.

Alles dat gebeurt bij de zo-genaamde menselijke dood is dat het bewustzijn/spirit/ziel zich lostrekt van het stoffelijke lichaam, en doorgaat als een metafysisch Wezen van Liefde en Licht op een niet-stoffelijk niveau van uitdrukking. Jij bent een eeuwig Wezen van Liefde met de vrijheid om je Zelf uit te drukken op welke wijze je je dat voorstelt.

Jullie voorstelling is een creatie. Wat jij je voortdurend voorstelt zal je uiteindelijk beleven. Wees voorzichtig met je voorstelling. Kijk naar voorstelling als een betekenis; de innerlijke beelden die je schept zullen altijd deel van je leven zijn. Stel jezelf voor als een Wezen van Liefde en Licht. Dat is wijsheid!

In Liefde en Licht.

Michael (Roads)

Bron: “The Difference Between Soul, Spirit and Higher Self,” by Michael Roads, February 18, 2015 at http://wakeup-world.com/2015/02/18/the-difference-between-soul-spirit-and-higher-self/

Originele link: [http://wakeup-world.com/2015/02/18/the-difference-between-soul-spirit-and-higher-self/]

SaLuSa van Sirius: “Houd je focus op Liefde en Licht gericht en alles wat zij voor jouw betekenen…” via MADAD, 30 augustus 2013

salusa3

Met september voor de deur voelen wij dat jullie vibraties nog steeds stijgen, en Moeder Aarde is er ook klaar voor om jullie te verwelkomen binnenin haar nieuwe hogere realiteit. Jullie Zon lijkt met meer schittering te schijnen dan ooit te voren, terwijl jullie jezelf toestaan te zien dat de energieën jullie wereld en jullie lichamen binnengaan. Kijk om je heen en jullie zullen zien dat de kleuren veel helderder zijn dan een maand geleden, en dit is niet vanwege de naderende herfst of door weersverandering,  het overkomt jullie, en jullie visie verheldert zich en het maakt niet uit in welk deel van de wereld  je leeft. Geniet van deze mooie kleurrijke uitzichten en weet dat je richting je in de gewenste bestemming beweegt. Deze maand zal zeer intens voor jullie zijn, en wij voelen samen met jullie reeds de opwinding, daar met de innerlijke veranderingen ook de uiterlijke veranderingen komen, bijna hand in hand  vanwege jullie krachtige intentie en wens voor verandering, niets is in staat om in de weg te staan. Realiseer je deze simpele waarheid en je zult het sneller zien gebeuren dan jij je ooit hebt kunnen voorstellen. Jullie weten al dat sommige veranderingen niet in één keer kunnen plaatsvinden, en jullie moeten altijd op je innerlijke leiding vertrouwen daar alleen zij jullie kan laten zien wat de beste manier is om te handelen in de komende dagen.

Sommigen van jullie hebben al ervaren dat hun wensen in één keer vervuld werden, en wij willen jullie verzekeren dat ook die grote wensen op het punt staan om vervuld te worden. Houdt jezelf in deze schitterende hogere denkgeest-staat en voel jullie ware verbinding tot het leven en familie  en laat je lichaam en geest open staan voor immer stromende energieën die deel werden van je dagelijkse leven. Het zal je misschien nog steeds verwonderen dat ook wanneer je niet in meditatie bent je nog steeds in staat bent om ze te voelen, iedere dag sterker. Weet alsjeblieft Lieve Mensen dat jullie in staat zijn geweest om al het oude wat jullie geest aan het denken zette, los te laten, dat jullie nog steeds deel uitmaken van de 3D realiteit en dus niet in staat zijn om je met ons te verbinden wanneer je je dat wenste. Maar jullie zeer sterke intenties hebben jullie geholpen om jezelf te transformeren tot de Wezens van Licht die er klaar voor zijn om in de volgende fase van dit schitterende en unieke Ascentie-proces te stappen, met hetzelfde lichaam waarin je nu vertoeft. Denk altijd aan je lichaam met liefde, daar het je in staat stelt om al deze ongelofelijke energieën en verbindingen te voelen die ieder moment intenser worden. Je moet je aanpassen aan deze energieën, omdat in hogere rijken je alleen omringd zult zijn door opbeurende en liefdevolle energieën van zo ‘n grote intensiteit welke je momenteel nog maar net begint te voelen en te accepteren. Jullie begrijpen nu dat al die voorafgaande tijd nodig was om jezelf hierop voor te bereiden.

Houd je focus op Liefde en Licht gericht en alles wat zij voor jouw betekenen, iets waar wij jullie zo vaak aan herinneren, en jullie zullen allemaal de vreugde en blijdschap zien en voelen die jullie levens binnenkomen, ofwel ineens of langzaam beetje bij beetje, al naar gelang een ieders vrije wil en keuze, en weet alsjeblieft dat het permanent bij je blijft  wanneer je dat zo wenst. Wij herinneren je er ook aan dat dit niet de keuze was van ieder Mens momenteel hier op Aarde, daar sommigen er niet klaar voor zijn om Liefde binnenin te laten, en jullie moeten hun wens accepteren met de wetenschap dat wanneer zij er klaar voor zijn, zij misschien om jullie hulp roepen, en weet dat het niet uit maakt waar jullie zijn, je zal ze horen. Deel je liefde met iedereen, daar je momenteel niet volledig gewaar bent wie je kunt helpen door te glimlachen of met een paar vriendelijke woorden.

Ik ben SaLuSa van Sirius en wij zijn erg blij te zien dat jullie onze energieën als die van je eigen accepteren, dat is wat zij als het ware zijn, daar wij jullie Familie zijn en wij duidelijk zien en voelen dat jullie dit werkelijk voelen en ons opnemen binnen jullie realiteit. Wij sturen jullie onze liefde en genieten net zoveel van deze momenten als jullie.

Channeling: MADAD

Vertaling: André

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 30 juli 2013

sheldannidleupdate

Op dit moment  zullen de nieuwe monetaire systemen werkelijkheid worden, en daarmee worden door het nieuwe bestuur verordeningen aangekondigd, inclusief het vrijgeven van een verhulling van werkelijk verbazingwekkende proporties. Kan je het je voorstellen dat deze aankondigingen jullie realiteit danig zal veranderen, en wij hier zijn om jullie liefdevolle gidsen te zijn tijdens deze wonderbaarlijke transitie…

Ummac Dan

Ummac Dan

1 Imix, 4 Pop, 10 Caban

Selamat Balik! We zijn er weer met meer nieuws! Allereerst, een beetje laat: Gelukkig Nieuw Galactisch Jaar voor iedereen! Dit is het jaar 10 Caban, een galactisch jaar dat grotendeels is gereserveerd voor innerlijke en uiterlijke ontdekkingen. Het moedigt je aan meer te leren omtrent wie je werkelijk bent en om naar je aangeboren mogelijkheden te kijken in een nieuw licht, en het zijn deze energieën die nu heel erg aanwezig worden in jullie realiteit. Er breekt een periode aan van manifestatie en ontdekken wat je denkt waar het Leven over gaat en in wat voor wereld je dientengevolge wenst te leven. De komende welvaart en het nieuwe bestuur gaan dit proces van zelfontdekking kickstarten. Wat jullie omtrent je zelf ontdekken zal echter alleen maar een vluchtige blik geven op de luisterrijke waarheid van je ware Innerlijke Zelf. Wanneer de Geest dit aan jullie begint te onthullen, zul je ontdekken hoe de buitenwereld de groeiende expansie van je innerlijke ervaring reflecteert en stimuleert. Het nieuwe jaar 10 Caban zal waarlijk gevuld zijn met allerlei soorten nieuwe en stimulerende avonturen. Om mee te beginnen: persoonlijke schuld zal eindigen en je zult in een nieuwe wereld van welvaart worden geworpen. Je zult in staat zijn zinvol met het nieuwe bestuur, dat oprecht je input vraagt en je waarlijk wenst te dienen, samen te werken. Alleen dit al zal een grote aanpassing zijn!

Er wordt veel verwezenlijkt, over de hele wereld. Degenen die in het geheim hebben gewerkt aan het verwezenlijken van nieuwe besturen hebben veel wettige strijd geleverd, die de weg opende om jullie corrupte regimes te vervangen door nieuw bestuur met als opdracht het herstellen van mensgerichte werkwijzen. Verdwenen zal de overheersing door de machtswellustige elite en de onaantastbare heerschappij van de multinationals zijn, die de bedoeling hadden om jullie wereld te ruineren. Zoals jullie tot je schade weten, hebben deze duistere coalities onwettige hoeveelheden aan belastingen en schulden aan jullie opgedrongen om jullie te controleren en te onderdrukken, en het doel van het nieuwe bestuur is om deze onwettigheid te rectificeren en jullie te bevrijden van tientallen jaren schuldenslavernij. Er zal een nieuw harde valuta systeem komen dat de manipulatie en onderdrukking door een fiat-valuta systeem zal beëindigen. Deze fiscale ‘droogrot’ zal snel veranderen naar wereldwijde valuta die gesteund worden door kostbare metalen, en jullie nieuwe bestuur zal niet alleen het harde valuta systeem ondersteunen en promoten, maar ook de beneficiaire sociale programma’s die het vergezellen. Wanneer deze “bouten-en-moeren’ aspecten zich ontvouwen, zal jullie snelle innerlijke groei je in staat stellen om betekenisvol in partnerschap met de regeringen de veranderingen die jullie wensen te ervaren in jullie snel veranderende wereld te formuleren en daarna te overzien.

Jullie gaan een periode van een groot leerproces binnen. In galactische samenlevingen wordt iedereen individueel geëerd en gewaardeerd. Iedereen is een uniek en onvervangbaar deel van het geheel, en dit is een identiteit waaraan je zult moeten wennen. Regeringen staan niet boven de mensen, het is eerder een instrument om het welzijn van een ieder hoog te houden en te faciliteren. De Admiraliteitswet (de wet van de veroveraar), die momenteel prevaleert, zal wijken voor de Algemene Wet, die van de mensen komt. De Algemene Wet bestaat uit die praktijken en tradities die, over langere tijd, bewezen hebben goed te werken tussen de mensen, en dit is wat degenen die aangewezen zijn voor autoriteit een moreel kompas geeft om hun overwegingen en acties te begeleiden. Wanneer deze conceptuele verandering plaatsvindt, is jullie rol om het nieuwe bestuur in zijn handelingen te observeren en er voor te zorgen dat zij zich houdt aan de aanwijzingen die jullie haar geven. Jullie bezitten een goddelijke status als persoon van belang. Je bent een soevereine entiteit die deel uitmaakt van een zeer gemotiveerd collectief, en als zodanig heb je de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat er oplossingen worden bereikt die voor iedereen aanvaardbaar zijn. Jullie gezegde: “Regeren is geen sport voor toeschouwers” is heel passend hier.

Bemoeienis met deze veranderingen zal jullie groeiende bewustzijn voorzien van vele gebieden van “hands-on” educatie. Je zult een ware, mededogenmoraliteit ontdekken die compleet onoordeelkundig is. Je zult ontdekken hoe belangrijk het is om de vreugde en verbazing van jullie uniek evoluerende samenleving te handhaven; en tevens dat jullie zelf besturen een waarlijk goddelijke operatie is van grote complexiteit, die de welingelichte deelname van, of supervisie door, elk lid vereist. Het behoud van jullie soevereine rechten en het zeker stellen dat de Algemene Wet juist wordt uitgevoerd is een zeer gewijde taak, waar jullie veel meer tijd voor zullen hebben als welvaart eenmaal jullie levens stabiliteit geeft en je potentieel vrij geeft. Onthoud dat jullie bewustzijnsniveaus snel zullen toenemen en jullie beeldvorming en perceptie enorm zullen veranderen. Je zult ook de beschikking hebben over Wezens van diverse pluimage die gekomen zijn om te helpen gedurende deze enorme transitie, want velen van jullie zullen een beetje verward zijn of verontrust door hoeveel er verandert. Dit is waarom jullie individuele mentoren om dingen uit te leggen of je gerust te stellen aan je zijde zult hebben.

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen om ons gezichtspunt van wat er over jullie hele wereld gebeurt te bespreken, aangezien deze gebeurtenissen jullie Ascentieproces diepgaand zullen beïnvloeden. En natuurlijk is dit ons expertisegebied. Nieuw bestuur zal het resultaat zijn van een nieuw monetair systeem, dat zichzelf zal resetten door om te schakelen naar harde valuta. Deze operatie zal eveneens een wereldwijde valuta herwaardering teweegbrengen. Deze twee ontwikkelingen zullen snel het huidige op schuld gebaseerde valuta systeem dat gesteund wordt door de huidige regeringen onderuit halen. Onze talloze medewerkers zijn klaar om het nieuwe Basel III financiële systeem, dat op zijn beurt nieuw bestuur initieert, in te stellen. Deze nieuwe regeringen zullen schuldslavernij beëindigen, alsmede rijkdom ongelijkheid, en economische strategieën om de grote welvaart die Gaia’s bevolking voorbereidt op ‘First Contact’ en het verlangen van de Geest om jullie naar volledig bewustzijn terug te brengen te ondersteunen. Het stelt ons eveneens in staat om openlijk naar jullie toe te komen en vrijelijk te spreken over de universele waarheden die lang werden verhuld door de belangrijkste filosofieën die aan de kern van de religies op deze gewijde bol liggen.

Onze taak is jullie te informeren over de spirituele veranderingen die jullie wereldwijde samenleving doormaakt. Terwijl de meesten van jullie hier enigszins bewust van zijn, beweegt jullie wereld zich weg van de zienswijzen en concepten waar jullie gewend aan zijn, naar houdingen en kennis die eerst behoorlijk vreemd kunnen lijken. Dit zich openen van jullie wereldbeeld is wat de Geest bedoelt. We zijn hier om jullie te helpen het geloof dat jullie werd geleerd toen jullie opgroeiden te herzien; dit betekent de concepten die jullie als ‘feiten’ accepteerden te wijzigen. Dit houdt in nieuwe spirituele terminologie bij jullie te introduceren die niet belast is door lagen van warrige gedachten en die lange tijd geleden door de Hemel aan ons werd gegeven. We hebben de stichtingsmythen van jullie samenlevingen slechts terloops genoemd, maar de tijd is gekomen om deze verhalen geheel en waarachtig opnieuw te vertellen zodat jullie hun betekenis zonder de mist van dubbelzinnigheden kunnen begrijpen. Lang geleden namen jullie duistere Overheren deze verhalen en wijzigden ze deze om jullie gevoelens in bepaalde ‘bruikbare’ richtingen te duwen, en we zijn van plan om jullie kompas weer naar het ware noorden te laten wijzen, waardoor jullie in staat gesteld worden je te richten naar de waarheid omtrent wie jullie waarlijk zijn.

Wij, de Opgestegen Meesters zullen jullie leid-ster zijn, duidelijk de weg wijzend uit jullie huidige rotzooi, naar een glorieuze nieuwe wereld, één die je al kunt voelen, op jullie wachtend. Als Wezens, letterlijk denderend naar volledig bewustzijn, hebben jullie gedetailleerde informatie nodig over wat volledig bewustzijn betekent. We hebben vele giften van wijsheid voor jullie, die jullie zullen voorzien van de criteria om in te schatten wat er gebeurt. De Hemel gebruikt haar goddelijke vaardigheden om jullie en de hele wereld om jullie heen te reconstrueren, en we zijn gekomen om jullie spirituele gidsen te zijn en jullie gerust te stellen over wat een hele serie vreemde gebeurtenissen kan lijken. Op dit moment ontstaan nieuwe monetaire systemen, en daarmee komen edicten die aangekondigd worden door nieuw bestuur, inclusief onthullingen over een cover-up van waarlijk verbijsterende proporties. Zoals je je kunt voorstellen zullen deze aankondigingen je realiteit danig veranderen, en we zijn hier om jullie liefhebbende gidsen te zijn gedurende deze zeer verbazingwekkende transitie.

Vandaag spraken we over wat er gaat gebeuren. De volgende periode is er één van plotselinge, enorme verandering. We zijn van plan om jullie in het kort te vertellen wat ‘First Contact’ te betekenen heeft. Jullie spirituele, ruimte en Binnen Aarde families staan klaar om tussen jullie te verschijnen en jullie realiteit voor altijd te veranderen! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén en Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob

 

Bron:  http://paoweb.com/uf073013.htm

 

 

Montague Keen’s Bericht voor 23 juni 2013

Montague Keen

Montague Keen

De plannen om het internet aan te vallen konden niet doorgaan omdat goede mensen hun informatie wereldwijd deelden zodat het onmogelijk werd voor de Cabal om hun plannen uit te voeren. Het is belangrijk dat jullie van deze ervaring leren. Realiseer je dat je niet machteloos bent. Zoveel landen waren zich bewust van de plannen om het internet aan te vallen. Daarom vindt de Cabal het steeds moeilijker om hun plannen geheim te houden.

Door samen te werken, bij elkaar te komen en als geheel in actie te komen, zal de mensheid overleven. Jullie hebben de Cabal niet nodig om te overleven. Hun plannen voor de mensheid zijn afschuwelijk, maar ze worden blootgelegd. Samen kunnen jullie voorkomen dat ze uitgevoerd worden. Laat je niet inpakken door hun minzame woorden, hun valse blijken van vriendschap en de pretentie dat ze werken voor het welzijn van het volk.

Zoals het Ierse lid van het Parlement Clare Daly zo welbespraakt zei, het is tijd om het beestje bij zijn naam te noemen. Het is tijd voor vrouwen om de zeggenschap weer over te nemen. Met goede mannen aan hun zijde, samenwerkend, kunnen ze vrede, harmonie en gelijkheid in no time herstellen. De machthebbers zijn allemaal deel van de Cabal, gewoon marionetten die orders opvolgen en die bereid zijn om alles te zeggen wat nodig is om de menigte onder controle te houden.

Vraag hen aan wie ze trouw verschuldigd zijn. Terwijl je wakker wordt zul je dit steeds vaker zien. Als het grotere plaatje van je situatie steeds duidelijker wordt zul je geïnspireerd raken over wat je moet doen en wie je kunt vertrouwen. Zorg ervoor dat je altijd gegrond blijft. Dit is heel belangrijk in deze tijd. Zend veel liefde naar hen die plannen hebben om alles wat je dierbaar is te vernietigen, ze kunnen liefde niet hanteren. Zend ook liefde naar hen die aangenomen zijn door leden van de Cabal, zodat ze tot het licht zullen terugkeren. Vraag hun Hoger Zelf om de liefde en bescherming die jij hen stuurt te accepteren. De macht van liefde kent geen grenzen.

Velen van jullie maken zich zorgen over de plotselinge vermoeidheid die je overvalt. Sluit gewoon je ogen en sta het veranderingsproces toe dat nodig is voor jullie lichamen, want dit is essentieel om naar een hogere dimensie te kunnen gaan. Verwelkom deze veranderingen. Ze zijn waar jullie op gewacht hebben. Vanzelfsprekend zal de Cabal alles doen wat in hun macht ligt om te voorkomen dat jullie bewustzijn stijgt. Maar jullie hebben niets te vrezen. Het is een natuurlijk proces, verwelkom het. Jullie lichamen zullen wat ongemak en pijn moeten verduren als ze deze veranderingen verwerken. Wat je moet begrijpen is dat dit een natuurlijk proces is en dat het niet nodig is om te schrikken of medisch advies in te winnen. Je hebt er geen enkel medicijn voor nodig. Je bent alleen je trilling aan het verhogen, dat is alles.

Wees je bewust van alle desinformatie die er op je afgestuurd wordt. Controleer alle “feiten” zelf. Hou je ogen goed open en accepteer nooit meer dat wat je verteld wordt dat je ziet. Accepteer alleen wat je zelf kunt zien.

Neem de leiding over je eigen leven en stop met je als schapen te gedragen waarmee je anderen toestaat jou te controleren.

Religies werden gecreëerd om door middel van ANGST volgzaamheid af te dwingen. Ze verzuimden jullie te vertellen dat jullie allemaal een VRIJE WIL hebben, dus het is aan jou om te bepalen wat je accepteert of niet. Alle religies heersen door angst. Dit werd gedaan om jullie te controleren. Het is tijd dat LIEFDE die angst gaat vervangen. Als je met liefdevolle ogen kijkt verandert alles ten goede.

Dit is een tijd van grote verandering, dus ga met de stroom mee. De juiste mensen zullen je voorwaarts leiden naar het licht. Bovenal, het moorden zal stoppen. De ontvoering van onschuldige kinderen zal stoppen en de verantwoordelijken zullen ontmaskerd worden, want dit is de meest gruwelijke misdaad en het kan nooit gebeuren in het licht. Er zijn er die zo corrupt zijn dat ze zichzelf van de Aarde moeten verwijderen. Maak je geen zorgen, alles zal zich voltrekken zoals het moet. Wij, in de Geest, overzien de Transitie en bemoedigen en steunen diegenen die zich uitspreken. Dit is hun gekozen pad. De Cabal is zich bewust van hen die een missie uit te voeren hebben. Dus ze bekijken hen totdat ze actief worden, proberen ze dan te verleiden om het pad te verlaten of vallen ze aan en implanteren hen in een poging om te voorkomen dat ze hun missie afmaken. Soms wordt geld gebruikt als een verleiding om ze weg te lokken. Zij die nu op Aarde zijn met een specifieke taak moeten op hun hoede zijn. Bescherm jezelf, want er zijn overal roofdieren die elke verleiding zullen gebruiken om je te laten afdwalen van je pad.

Eén van je vertrouwelingen wordt gebruikt om jou te bereiken en je problemen te bezorgen. Jij, mijn lief, bent je heel goed bewust van hun werkwijze. Als zulke mensen ineens belangstelling voor je hebben en je financiële ondersteuning bieden is er geen genie voor nodig om te snappen dat ze een agenda hebben. Zij weten dat als jij je ware pad volgt, jij hun plannen zou kunnen blootleggen. De Cabal zal er alles aan doen om aan de macht te blijven. Ze zullen zelfs “vriendschap” sluiten met hen die zij verachten.

Dit is een zeer belangrijke periode op Aarde omdat er zoveel veranderingen gaande zijn op zoveel verschillende niveaus. Lichamelijk, emotioneel en spiritueel worden jullie wie je werkelijk bent – spirituele lichtwezens. Je weet dat duisternis niet kan bestaan in het licht. De boeien die de Cabal jullie had opgedrongen vallen weg en jullie beginnen je vrij te voelen. Vrij om je eigen gedachten te hebben. Je opent je voor wie je werkelijk bent en waartoe je in staat bent. De Cabal is er bang voor omdat jullie zoveel machtiger zijn dan zij. Als je dit eenmaal begrijpt is het gedaan met de Cabal. Ze planden de vernietiging van de mensheid en dit kon niet worden toegestaan. Jullie allen die van het licht zijn, zijn op Aarde om zeker te stellen dat dit niet zal gebeuren. Jullie zullen slagen.

Vergeef me dat ik zo serieus ben, vandaag, maar dit zijn serieuze tijden. Mijn lieve vrouw heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze heeft veel te doen.

Mijn lief, wij zullen doorgaan met onze plannen, ongeacht hen die misschien zullen afhaken.

Altijd, je liefhebbende, Monty
Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Alja
Bron: http://galacticchannelings.com/nederlands/montague23-06-13.html

 

 

Boodschappen van Matthew op 11 juni 2013 via Suzy Ward

matthewward

 

Matthew is gestorven op jonge leeftijd. Hij antwoordt maandelijks op zijn moeders (Suzy Ward) vragen die gesteld zijn door veel mensen in Amerika maar ook over de hele wereld. Matthew’s ziel is contactpersoon voor vele hogere buitenaardsen van de Galactische Federatie en andere meesters.

Voor meer info kijk op www.matthewbooks.com

 

1.   Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is  Matthew. Als we spreken over de zaken waarvoor lezers grote interesse hebben uitgedrukt, denk er dan aan dat het “negatieve” eind van het spectrum van de dualiteit bijna op zijn hoogtepunt is; en dat energie die eenmaal in beweging is gezet zijn loop moet hebben. Jullie zien de combinatie van individuen met gewelddadige neigingen die hun geïntensiveerde drang om geweld uit te voeren – of dat nu op goed geluk is of door leiders die hun volkeren daartoe aanzetten – met het uitspelen van energie in vele diverse situaties over jullie wereld heen.

 

2. Beroering in Turkije, zogenaamd om een park te beschermen, werd door de “duistere operaties” van de CIA  opgehitst om het vuur op te stoken tussen de Soennieten en de Sjiieten en om een oorlog te doen oplaaien. Net als alle andere landen in jullie wereld heeft Turkije gedragslijnen die niet elke burger bevredigen, maar het is economisch gezond en progressief – en dat is wat de Illuminati willen vernietigen. Alhoewel hun wereld netwerk uiteen is  gevallen,  zitten nog een paar top individuen vast in hun zelfmisleiding dat ze het gehele Midden Oosten zullen overnemen en doorgaan om de rest van de wereld ook te beheersen. Heel zeker is dat dit niet zal gebeuren en als de onrust in Turkije zal luwen, en dat zal het spoedig, dan zullen enkele hervormingen opduiken en het progressieve pad van het land verder versterken.

 

3. In de landen van het Midden Oosten waar de mensen despotische of dynastieke regeerders hebben verdrongen is vrijheid nieuw en het is heel natuurlijk dat er verwarring is over leiderschap en regering. Uiteindelijk zal er een consensus (eenstemmigheid) bereikt worden in elk land en het soort democratische regeren dat bij ieder het best past, zal worden ingesteld.

4. Syrië is iets anders want ongelijksoortige groepen bestrijden het Assad regiem – hun intentie is wel dezelfde maar elke groep heeft zijn eigen agenda, zogezegd. Als de victorie  komt, zal er een tijd van ernstige onenigheid komen bij de meest radicalen in de groepen totdat gewoon verstand en wijsheid gaan overheersen en dan zal er een coalitie worden gevormd om het land naar een vredige stabiliteit te brengen.

 

5. China’s interesse zit niet in het “economisch overwinnen van de VS,” maar om met zijn eigen serieuze binnenlandse zaken om te gaan. Tussen ‘s werelds grote naties, economisch gesproken, hebben China en de Verenigde Staten de grootste binnenlandse problemen. Vanwege hun autoritaire aard die door heldere visie wordt getemperd, werkt de Chinese regering aan een oplossing voor zijn probleem gebieden; vanwege dat democratie is scheef gegaan, staat actie in de Verenigde Staten betreffende problematische gebieden vergelijkenderwijs stil.

 

6. Dit is een juiste plek om vragen te beantwoorden die veel lezers gesteld hebben :

Hoe kan de president van de VS de nationale Veiligheids Agenda verdedigen met een verzameling van gegevens van privé telefoon gesprekken van burgers en Internet records? Wie tekende de Monsanto Beschermingswet?

Acties van het Congress zijn publieke kennis, maar wat er achter gesloten deuren gebeurt is niet bekend en wij zullen je vertellen wat van toepassing is voor deze twee situaties.

 

7. President Obama verdedigde NSA’s (National Security Agency) vergadering, die geautoriseerd werd door de Patriot Act (Patriot Wet) die door de George W. Bush’s regering werd aangenomen, op authentieke basis dat het gevoerd heeft tot ontdekking en verijdeling van talloze terroristenplannen. Wat de president niet kan zeggen – en Bush zal dat nooit doen – is dat de meest uitgebreide terroristendaden die faalden en de meeste van de mindere plotten die ook werden afgeschoten die waren die door de CIA factie werden beraamd onder Illuminati controle.

 

8. Noch kan Obama onthullen dat er ET’s in het NSA werken en in andere agentschappen in dat land en in diverse andere. Zij verzamelen en analyseren informatie over alle Illuminati activiteiten over de hele wereld en gebruiken dat om hun operaties te verzwakken en om bewijs te krijgen om hen te vervolgen. Als dit zijn doel heeft gediend – en dat voert tot het laatste moment van het Illuminati bewind – dan zullen de Patriot Act en ook de Homeland Security (Binnenlandse Veiligheid) aan hun eind komen.

 

9. Wat betreft de Monsanto Protection Act (de Monsanto Beschermings Wet): Illuminati woordvoerders vertelden de president dat als hij hier het veto over uitsprak, dan zou het Congress het overrulen. Verder zouden ze hun pogingen intensiveren om de Affordable Healthcare Act (Financieel Haalbare Gezondheidszorg Wet) omverwerpen, de wettelijke regeling blokkeren die sommige immigratiezaken zouden verlichten en zouden pogingen tot ondergang brengen om international conflicten door beredeneerde discussies op te lossen, en in plaats daarvan strijdlustige confrontatie aangaan.

 

10. Dat is de ‘down-to-earth’ (nuchtere) reden zou je kunnen zeggen, waarom Obama die wet tekende, maar er is nog een facet hiervan waar het Illuminati blok niet van weet. Ondanks hun bedreigingen, zou de president die Wet niet tekenen – hij deed het wel omdat ET’s dichtbij hem in de buurt hem die raad gaven. Hun hoger perspectief was dat de verontwaardiging van de burgers bij deze verraderlijke wet hen zou motiveren om tot nietigverklaring ervan te dwingen. De mensen moesten hun recht uitoefenen en verantwoordelijkheid hebben om te eisen dat hun uitgekozen beambten en stijfhoofdige partijgeest stoppen om het geld van lobbyisten hun geld en hun stemmen over wetgeving te laten dicteren en beginnen om de beste belangen van het land te dienen.

 

11. Helemaal is dit niet alleen van toepassing op de Verenigde Staten! Regeringen in ieder land moeten beginnen om de behoeftes van hun volk te dienen omdat dit tot in het hart gaat van Aarde’s Gouden Tijdperk en zielen ontwikkeling!

 

12.   Zoals gezegd in vorige boodschappen zit Aarde´s bevolking in de vierde dichtheid wat betreft de locatie, maar velen hebben deze dichtheid nog niet bewust of spiritueel bereikt. Zoals Aarde’s ascentie was voorbeschikt, zo was ook het Gouden Tijdperk dat, maar wanneer dit Tijdperk in glorieuze volheid in jullie lineaire tijd bloeit, hangt af van de collectieve gedachten, gevoelens en daden van de volkeren. Wij kunnen niet sterk  genoeg benadrukken hoe enorm  jullie licht nodig is om jullie gemeenschap te helpen vooruitgaan in bewust en spiritueel besef!

 

13. De universele wet van aantrekking is een essentieel deel van ontwikkeling. Door zich te concentreren op ontevredenheid naar regering stelsels, hun onrechtvaardigheid en hun schandelijke activiteiten, stuurt de bevolking daardoor energie naar buiten, welke situaties juist prolongeren die zij willen beëindigen! Zij moeten weten dat in plaats hiervan zij zich moeten focussen op wat zij willen, dan genereren ze de energie die dat zal manifesteren. Zij moeten onderscheidend zijn over informatie van allerlei bronnen door van binnen te vragen waar de waarheid ligt wat betreft of iets een feit of fictie is, waar of onwaar is.

 

14. Wij spraken het eerst over Barack Obama voor de eerste uitverkiezing van 2008 in de Verenigde Staten, toen we zeiden dat hij als president zou worden uitgekozen. Wij spraken talloze keren over hem sedertdien, inclusief voor de 2012 verkiezing toen we zeiden dat hij in zijn ambt zou blijven en waarom. Na ieder van onze vele boodschappen die over Obama naar buiten gingen, werd mijn moeder overstelpt met e-mails. Advocaten van de Republikeinse  ideologieën, varen onstuimig uit tegen wat wij jullie over hem vertellen en zijn ondersteuners willen weten of hij de formidabele oppositie kan overstijgen die hij onder ogen ziet. Sommigen vragen:  Is hij nog een met licht gevuld wezen?  JA, dat is hij!

 

15. We zullen hier iets aan toevoegen, maar eerst zeggen we, het is politiek die Aarde’s achtereenvolgende generaties heeft onderworpen aan oorlogen, aan  verschrikkelijke aantallen doden en verwoestingen en een die onbewuste onevenwichtige distributie heeft gecreëerd van jullie werelds grote rijkdommen. Wij zien niet de rol over het hoofd die godsdiensten hebben gespeeld, maar het zijn zij die kerk en staat hebben geregeerd die hun volgers naar het strijdveld hebben gedreven.

 

16. Lange eeuwen was de fundering van jullie politieke systemen een gekte van verovering en bloedvergieten, corruptie en bedrog. Uiteindelijk creëerde het zo’n toestand van negativiteit dat Aarde’s leven op het spel stond. Gaia, de ziel die jullie planeet belichaamde, wilde niet dat haar lichaam en al haar levensvormen zouden sterven.

 

17. Aldus, in overeenstemming met Gaia’s vraag en Gods zegen, stroomden beschavingen van veraf naar de planeet met levensreddend licht en de hogere universele raad schiep het meesterplan voor een nieuwe era die bekend werd als Aarde’s Gouden Periode. Ze vroegen een ziel vanuit een zeer ontwikkelde beschaving om een van de meest moeilijke taken – president van de Verenigde Staten – te worden, een rol die de politiek op de hele wereld zou transcenderen.

 

18. Ja, zeker Barack Obama is net zo met licht gevuld als toen hij toestemde om de missie te accepteren om het verkeerde in het goede te veranderen in dat land en in de voorhoede te zitten van wereldvrede brengers!
In de hele tijd van zijn ambt heeft hij ijverig gewerkt achter de schermen om het netwerk te ontmantelen dat de Illuminatie in staat stelde om alles  te beheersen dat invloed heeft op het leven in jullie wereld. Hun macht om zijn inspanningen schaakmat te zetten of totaal te doen ontsporen, zijn formidabel geweest en grotendeels succesvol, maar als hun invloed binnen en buiten het Congress eindigt, zullen jullie de waarheid zien van onze woorden over Obama.

 

19.  Laten we nu de negativiteit in de context plaatsen van weer en geofysische gebeurtenissen, die jullie misschien niet hebben gezien als bewijs van verandering, wat ze wel zijn. Het intensieve licht dat Aarde’s  leven redde gaf haar de kracht om te beginnen negativiteit los te laten via krachtige aardbevingen, vulkanische erupties en serieuze stormen die resulteerden in een massaal aantal doden en verwoesting.

 

20. Het laatste van de “oude negativiteit” werd verwijderd ongeveer zes maanden geleden – dat is wat de Aarde in staat stelde om de vierde dichtheid in te gaan. “Nieuwe” negativiteit die veroorzaakt werd door verdergaand geweld wordt vrijgelaten door een serie aardbevingen in gebieden waar weinig of helemaal geen verlies aan leven of verwoesting van land is en hetzelfde door vulkanische erupties. Meer wordt er uiteengejaagd via overweldigende regenstormen in sommige gebieden en laaiende vuren in andere – water en vuur zijn de reinigende elementen van de Natuur.

 

21. Nooit weer zal negativiteit zich opeenstapelen op de planeet en geen van de voorspelde cataclysmen (hevige overstromingen, omhoog komen van de aardkorst) zal er gebeuren! Het duister dat vele lange eeuwen lang de Aarde omhulde, is verdwenen maar het “opdweilen” wat er nog is achtergebleven bij haar ontwaken, zal nog doorgaan totdat zij de niveaus bereikt waar geweld niet bestaat. Zij komt daar niet volgende week of volgende maand aan, maar geholpen door lichtkrachten binnenin, op en boven de Aarde, gaat zij verder die ruimte in met een snelheid die uniek is in dit universum en langs deze hele weg, zal geweld verminderen en dat doen ook de stormen, aardbevingen en vulkanische activiteit.

 

22. Nu, verder gaand naar andere zaken die lezers vragen, enige tijd geleden werden radioactieve uitstralingen van Japans beschadigde nucleaire voorziening geneutraliseerd in die mate dat ze geen nieuwe gezondheidsrisico’s meer gaven. Uiteindelijk zullen alle nucleaire elektrische centrales, opgeslagen afval en andere giftige vervuiling technologisch worden gedématerialiseerd. In de tussentijd, gebruiken bemanningen aan jullie hemelen technologie aan boord van hun schepen om de nucleaire centrales veilig te stellen die nog in gebruik zijn.

 

23. Zorgen over landen met nucleaire wapens die onbezonnen handelen, andere landen die racen om die wapens te ontwikkelen of ze te verkrijgen, en toevallige ( per ongeluk) lanceringen, zijn totaal onnodig. Door het decreet(bevel) van de Schepper en Gods autorisatie zullen beschavingen met het vermogen om opzettelijke of toevallige nucleaire aanslagen te voorkomen, doorgaan dat te doen.

 

24. Tijdens de Bilderberg conferentie konden Illuminati nauwelijks hun intens verdiepte zorgen verbergen over hoeveel langer ze nog de banking, leningen en investeringen over de hele wereld kunnen beheersen – ze zijn bijna uitgeput met hun middelen waardoor ze in staat waren hun fortuinen intact te houden.  Zoals eerder gezegd, individuen binnen en buiten de NSA hebben bewijs verzameld dat de Illuminati die fortuinen illegaal en onethisch verkregen; maar totdat alle documentatie in luchtdichte pakken is aangeboden aan de diverse hoven en dan gerechtelijk behandeld, zullen de fondsen in handen van Illuminati blijven.

 

25. Het was met vreugde dat we hoorden van de erkenning van de Canadese Minister van Defensie over de aanwezigheid van andere beschavingen! Het is nu nog niet bekend hoe dit de timing zal beïnvloeden van de landingen en als er ET’s tussen jullie in wonen zullen jullie henzelf identificeren. Moeder zet hier alsjeblieft Hatonn’s antwoord bij op de vraag hierover.

 

26.  “Zo bemoedigend als die erkenning is, maar het is nog niet genoeg voor landingen van morgen. Het woord dat wij kregen is, jullie moeten eerst je huis meer  op orde brengen. Niemand verwacht dat jullie dat zelf doen – daarom zijn wij hier!”

 

27. “Suzy, mijn vriendin, je weet dat wij jullie wereld niet gaan overnemen maar de meeste mensen weten dat niet. Ze zijn nieuwsgierig over ons maar er niet van overtuigd dat als wij gaan landen, dit zou zijn om te gaan helpen. Ze hebben er geen idee van wat we al eeuwenlang voor de Aarde gedaan hebben – ze zijn meer zoals:  Waarom zouden ET’s in ons geïnteresseerd zijn?”

 

28. “Als zij dingen in beweging zien komen, in de goeie richting en ze meer vertrouwen krijgen over wat er aan het veranderen is, dan zijn ze misschien niet zo wantrouwend over vreemdelingen die binnenkomen. Maar, die  Illuminati propaganda over:  ‘ET’s zijn misschien wel vriendelijk, maar ze gaan jullie tot slaaf maken’,  doet nog steeds de ronde over het internet.”

 

29. “In ieder geval, eigenlijk is het zo dat God de leiding heeft. Hij zal weten wanneer  jullie klaar zijn om ons te verwelkomen en zal dan de raad het GO teken geven. Wij zijn hier nog meer verlangend naar dan dat jullie dat zijn, Suzy!”

 

30.  Dank je, moeder en kopieer dan ook de link naar de korte video die ook energie brengt om de dag te versnellen waarop jullie je “ruimte weldoeners” zullen ontmoeten. We hopen dat jullie je geïnspireerd voelen door de pogingen van die groep om het woord te verspreiden.

 

 

31.  Onze geliefde Aardefamilie, miljarden zielen willen hetzelfde als jullie, in een vredige wereld leven waar ieders behoeftes overvloedig worden verzorgd, waar alle leiders wijs en eervol zijn en waar het leven in harmonie is met de Natuur. Maar zij weten niet hoe zij de wereld op die manier moeten maken en jullie weten het – jullie zijn hier om wegwijzers te zijn!

 

32. Door vanuit je hart te leven, geven jullie een voorbeeld aan iedereen om je heen dat LIEFDE de manier is om een wereld te scheppen die zij, en jullie, wensen. Denk eraan, dat in het continuüm de era van wereld vrede, van vreugde, schoonheid, vriendelijkheid, wederzijds respect, overvloed en wonderbaarlijk avontuur, er al is!

 

__________________

 

LOVE and PEACE                                  LIEFDE  en VREDE

Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com

 

 

 

Bronhttp://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=164&z=2

Vertaling: Winny [winnyd@stralendetoekomst.nl

 

 

 

Montague Keen’s Update voor zondag 9 Juni 2013

Montague Keen

Montague Keen

Blijf sterk, mijn lief, wetend dat onze plannen vervuld zullen worden. Af en toe glipt er een aanval door. Onthoud dat het niets is vergeleken met hoe het was toen ik net was overgegaan. We beschermen je. Er is een schild om je heen. Je weet op zielsniveau dat we zullen slagen. Je ziet nu hoe degenen die het leven zoals je dat kent willen vernietigen, op de proef worden gesteld door degenen van het licht. De meeting van de cabal (in Watford, Engeland), die ze geheim wilden houden, wordt openlijk uitgedaagd door de niet te onderdrukken DAVID ICKE. Wat je nu ziet is het duister (verstopt achter gesloten deuren); en het licht, aangevoerd door David, openlijk het bijeenkomen van de ontwaakte menigten vierend. Zelfs degenen die betaald worden om de cabal te beschermen moeten zich afvragen waarom hetgeen deze cabal doet verborgen en geheim is, en niet door de media wordt gerapporteerd. Nou, dit toont je duidelijk dat de cabal de media beheerst. Ze beheersen de inhoud van het nieuws wereldwijd. Er wordt je alleen verteld wat je mag weten.

Wie gaf deze mensen het recht om over de toekomst van de mensheid te beslissen? Word je bewust van de subliminale controle van je gedachten. Word wie je bent en neem je macht en je planeet terug. Deze Archons hebben elke bekende truc gebruikt om jullie een vals gevoel van veiligheid te geven en je over te halen al hun wetten te gehoorzamen die jullie al je vrijheid hebben ontnomen. Slaapwandelend liepen jullie deze toestand binnen. Gaan jullie nu rustig achterover leunen en ze toestaan de BEVOLKING TE REDUCEREN en gevangenissen te creëren voor de rest, zodat jullie ze kunnen dienen?

Jullie zijn Geest en jullie zijn tot zo veel meer in staat, als jullie er toe kunnen besluiten. Ze hebben elk land dat onafhankelijk wilde zijn en het zelf wilde doen aangepakt. Ze worden behoorlijk wanhopig om Iran onder hun controle te brengen. Maar het Iranese volk wil hun spelletje niet spelen en ze een excuus geven om binnen te vallen.

Blijf kalm! Jullie hebben gezien wat ze in andere landen rondom jullie hebben gedaan. Jullie moeten niet net als zij in dezelfde val trappen. Wees sterk. De cabal ziet al haar plannen publiekelijk bekend gemaakt worden. Ze kunnen zich niet langer verstoppen. Ze zijn nu aan het vechten voor hun eigen bestaan, dus zullen ze wanhopige maatregelen nemen om wat ze als hun eigendom beschouwen te beschermen.

ZE ZIJN VAN PLAN OM ALLE COMPUTERS OP 21 JUNI AAN TE VALLEN. Wees dus wijs en neem een rustdag. Gebruik jullie computers niet op die dag. Ze weten dat ze door middel van het internet ontmaskerd werden, dus nu willen ze het vernietigen.

Doe onderzoek naar de Archons en ontdek hoe ze door middel van mind-control opereren. Jullie moeten waakzaam zijn en alert. Kom bij elkaar dit weekeind, zoals jullie met David Icke hebben gedaan, en laat zien dat je niet afwacht en deze overname laat gebeuren. Jullie vechten nu voor jullie wezenlijke bestaan. Kom overeind en laat ze rekening met je houden. Door achterover te leunen en niets te doen laat je toe dat de cabal jullie en je planeet vernietigd.

Tezamen zijn jullie sterk. De cabal beheerst alles: voedsel, water, lucht en het weer. Maar jullie zielen zijn nog steeds VRIJ. Dus ga binnen in jullie harten en jullie zielen. Dan zullen jullie de kracht vinden om te voorkomen wat de cabal voor jullie in petto heeft. Ze zijn niet menselijk zoals jullie. Ze zijn aartsmanipulators van gedachten en ze kunnen verschijnen als wat ze maar willen.

Sinds ik naar de geestenwereld overging herinner ik jullie eraan dat NIETS IS WAT HET LIJKT. Dit is zo belangrijk om te onthouden. Jullie vertrouwden de verkeerde mensen en daardoor hebben jullie geleden.

Het Vaticaan probeert nu te overleven terwijl de ratten het zinkende schip verlaten. Het wordt ontmaskerd als de zetel van kwaad dat in het geheim jullie wereld beheerst. Dit is het spel dat ze speelt; het creëren van vele godsdiensten en het veroorzaken van oorlogen die de levens van onschuldige kinderen vernietigen. Dat doet ze door het creëren van ANGST. Nu zit ze zelf in angst, nu ze vecht voor haar bestaan. Ook zij ziet dat ze ontmaskerd en kwetsbaar is. Het licht moet al het duister aan de kaak stellen zodat jullie vrij kunnen zijn.

Het licht der waarheid spreidt haar vleugels over jullie wereld. Land na land ontwaakt en ziet wat wordt gedaan om jullie volgzaam en onder controle te houden. Wanneer jullie echt begrijpen dat wanneer jullie als één mensheid pal staan – allen één – zonder onderverdelingen in klasse, staat of godsdienst, dan zullen jullie vrij zijn, zoals in de oude tijd. Dit was voordat Rome het rijk begon te creëren waarin jullie nu leven (hoewel ze niet toegeven dat dit is wat ze gedaan hebben). De God die zij dienen lijkt geenszins op de God van Liefde, die nu op jullie wacht. Jullie werden wreed misleid door degenen die jullie vertrouwden. Degenen die hel, vuur en verdoemenis prediken liegen tegen jullie. Het is allemaal onderdeel van het complot om jullie in angst en onder controle te houden.

Wees niet bang voor de dood. Het is een prachtige ervaring. Een thuiskeer naar waar je hoort, met degenen waar je van hield, die op je wachten om je te verwelkomen. Het was harteloos om mensen angstig te maken voor de dood. Het leven op Aarde is slechts een ontdekkingsreis die je verkoos te maken, soms om te leren en groter te worden, en soms om veranderingen te bewerkstelligen die voor de mensheid nodig zijn om te overleven. De Aarde is een prachtige planeet en ze heeft jullie bescherming nodig. De cabal isoleerde de Aarde van haar zusterplaneten, die verlangend op haar terugkeer wachten.

Denk met je hart. Logica is wat jullie door de cabal werd geleerd, om te voorkomen dat jullie je hart binnengaan en de dingen zien zoals ze werkelijk zijn, niet zoals de cabal je vertelt dat ze zijn. Handelend vanuit het hart zou de mens nimmer een ander mens doden, of landen vernietigen alleen maar omdat ze anders zijn. Jullie worden aangemoedigd om anderen te zien als minder dan jullie. Maar niemand is beter dan iemand anders; verschillend, wellicht, maar nimmer beter of minder. De cabal beschouwt jullie allemaal als VOEDSEL.

Bescherm en behoed jullie gewijde plaatsen. Schat ze op waarde, heb liefde en respect voor ze, want ze zijn een belangrijk onderdeel van jullie toekomst. De cabal heeft geprobeerd de gewijde energie van deze plaatsen te blokkeren. Deze energie wordt nog steeds vastgehouden, en wanneer ze wordt losgelaten zullen jullie zien hoe het je wereld verandert, en alles zal vredig worden.

Jullie zijn in deze tijd op Aarde om dit te bewerkstelligen. Het is jullie missie en jullie zullen slagen. Dan zullen jullie ophouden robots te zijn – alleen maar hier om de cabal te dienen – en jullie zullen liefhebbende, denkende, zorgzame mensen worden, samenwerkend om jullie planeet te restaureren. De cabal heeft het niet klaargespeeld om de poolshift te voorkomen, hoewel ze het probeerden, omdat dit de leugens aan het licht zou brengen die ze hebben geproduceerd om jullie leven moeilijk en duur te maken. Ze moeten leren dat ze niet bij machte zijn om alles te beheersen, wat ze ook proberen. Door hen te dienen maken jullie je schuldig aan een misdaad tegen de mensheid. Denk daar maar even over na. Kun je daarmee leven?

Sluit je met liefde in je hart aan bij je medemens om je planeet te restaureren. Wanneer de cabal ziet dat mensen bijeenkomen, zal ze zich realiseren dat haar spel uit is, en degenen binnen de cabal zullen jullie planeet verlaten om nooit meer terug te keren. Dus is dit haar laatste wanhopige poging tot een volledige overname met hun Nieuwe Wereld Orde. Kijk naar ze: het zijn parasieten, van jullie levend. Is dit wat jullie willen?

Zonder jullie kunnen ze niet bestaan op Aarde. Kijk nu eens wie werkelijk de controle heeft en word je bewust van dit feit. Liefde, en liefde alleen zal overwinnen. Wanneer jullie in liefde en harmonie bijeenkomen kan niets op Aarde jullie stoppen.

Veronica, mijn lief, we kunnen de weg tonen, maar het is een kwestie van keuze of mensen het licht zien, zich verenigen en voorwaarts gaan naar een betere manier van leven voor allen.

Altijd, je aanbiddende Monty
Website: The Montague Keen Foundation 

Bron: http://galacticchannelings.com/nederlands/montague09-06-13.html

Vertaling: Rob