“Where Are You Really From?” – De geschiedenis van de schepping, via Jo Amidon.

“Where Are You Really From?” – De geschiedenis van de schepping, via Jo Amidon.

2. Een korte geschiedenis van de schepping, door The Teachers of The Universal Mind.

Er zijn veel namen voor de Godkracht (God Force). Deze kracht is bij alle wezens op alle planeten bekend, bij één bepaalde naam of een andere. De naam waarmee je naar de Godkracht verwijst, is niet belangrijk. In dit bericht zullen we ernaar verwijzen als de Godkracht of de Prime Creator (Eerste Schepper). De Godkracht is niet van een bepaalde sekse of geslacht, maar is alles. Alle fysieke wezens maken deel uit van de Godkracht. Er zijn eenvoudigweg verschillende graden van bewustzijn van de verbinding met de Godkracht.

In het begin was er alleen Prime Creator. Prime Creator was altijd wetend, altijd groeiend, expanderend, veranderde altijd, stelde vragen, dacht en was. Op een gegeven moment begon Prime Creator zwaar over één gedachte te peinzen. Prime Creator had altijd bestaan. Er was geen herinnering aan een begin en geen einde aan het bestaan ​​van Prime Creator. Het stellen van vragen leidt tot groei en verandering en Prime Creator begon zijn bestaan ​​en ontstaan te betwijfelen. Dit leidde tot een beslissing om verder uit te breiden om het groei- en leerpotentieel te vergroten. Om dit op een goede manier te doen, heeft Prime Creator besloten om zich in veel onderdelen te verdelen. Elk onderdeel zou verbonden blijven met Prime Creator. Elk onderdeel zou volledige communicatie met Prime Creator hebben. Tegelijkertijd zou elk nieuw onderdeel de volledige vrijheid hebben om te groeien en het pad te verkennen dat hiervoor aantrekkelijk was.

De ervaringen en kennis die door elk onderdeel werden opgedaan, zouden na verloop van tijd teruggaan naar Prime Creator, als dat onderdeel alles had voltooid wat het wilde leren en ervaren. Elk deel zou een overziel genoemd worden. Omdat elk onderdeel deel uitmaakte van de Godkracht, zou het vermogen en kracht hebben om te scheppen, zolang het zijn verbinding met de Godkracht hield.

Prime Creator begon liefdevol en vreugdevol met het scheiden van de onderdelen van zichzelf. Er waren hoge verwachtingen en opwinding over de verscheidenheid aan kennis en ervaringen die mogelijk beschikbaar was! Er werden nieuwe delen gevormd uit alle gebieden van Prime Creator, omdat er binnen Prime Creator vele variaties waren in activiteit, ondervraging en soorten energie. De eerst gecreëerde waren groepsenergieën, of grote energiedelen die overzielen werden genoemd. Er waren veel overzielen. Elke overziel zou uiteindelijk uitgroeien tot een aantal individuele geesten, of zielen die gelijk waren in energie, interesse en zijn. De delen, of individuele geesten, die waren gemaakt van energie die het dichtst bij elkaar was, waren natuurlijk het meest gelijk aan elkaar, zelfs binnen de overziel. De groepen overzielen waren meestal samengesteld uit individuele geesten die vergelijkbaar waren in wat ze wilden leren, en hoe ze wilden leren. In het begin waren de overzielen er gewoon.

Ze leerden dat ze in staat waren om onafhankelijk te denken, om te communiceren met Prime Creator, en met elkaar in de overziel, en met andere overzielen. Ze begonnen te beseffen dat ze in staat waren tot beweging en verandering. Ze beseften dat ze denkvormen konden creëren en daarmee konden experimenteren en dat was een manier om te leren.

Prime Creator besloot om fysiek leven en fysieke vormen te creëren om nieuwe niveaus van ervaring en groei mogelijk te maken voor alle delen van de Godkracht-energie. Er werd besloten dat er twaalf universums zouden worden gemaakt. Deze zouden worden gecreëerd met de intentie dat de overzielen hier naar toe gaan om te leren, te groeien en veel ervaringen op te doen. Elk Universum zou een speciale nadruk hebben, om een ​​bepaald soort kennis te creëren. De overzielen zouden vrij zijn om naar het Universum te gaan dat hen het meest aansprak, en daar konden ze samenwerken om elke fysieke vorm te creëren die hen aansprak. Ze konden alles leren en ervaren wat ze wilden. Elk Universum zou bestaan ​​totdat elke overziel of individueel geestdeel van elke overziel, alles wat het in dat universum wenste te leren had geleerd en ervaren.

 


Toen alle kennis door allen in dat universum was ervaren en voltooid, keerde het terug naar Prime Creator. Prime Creator zou dan alle kennis bezitten die zich in dat universum bevindt. Twaalf Universums werden door Prime Creator gemaakt. Op het punt in de “tijd” waar je momenteel bent, is één universum voltooid en naar Prime Creator teruggegaan. Dit kan als het eerste universum worden beschouwd, omdat het eerst gemaakte universum als eerste werd voltooid. Het universum waar we ons nu op zullen focussen is hetgene waar je in leeft, wat het vierde Universum zal worden genoemd. Dit is een vrije wil Universum. Dit betekent dat alles is toegestaan. In een vrije wil Universum, is er geen oordeel, geen goed, geen slecht … alles is ervaring, alles is leren. Er waren door Prime Creator geen regels of beperkingen opgelegd aan degenen in dat universum. Er zou geen controle of oordeel over keuzen of besluiten zijn door hen gemaakt zoals de gebieden van groei en ervaring verlangen.

Terwijl overzielen aangetrokken werden tot de Universums waar zij de meeste belangstelling voor hadden, merkten veel overzielen dat zij zich aangetrokken voelden tot dezelfde gebieden in dezelfde universums. Ze besloten samen te werken en samen te leren creëren. Dit ligt er aan hoeveel planeten en sterrenstelsels in je universum werden gevormd. Met de hulp van Prime Creator en zijn zegen werden vele planeten gevormd. Op deze planeten werden vervolgens veel verschillende levensvormen gecreëerd.

Toen de overzielen leerden creëren, begonnen er verschillende dingen te gebeuren. De overzielen begonnen te handelen, te denken en meer te bestaan ​​als individuele energieën, binnen de groepsenergie dan als groepsenergie. Delen van deze overzielen, individuele geesten, begonnen ermee om zichzelf zeer hoog te vinden… niet als een onderdeel van Prime Creator, maar als superieur aan Prime Creator. Sommigen waren buitengewoon trots op het vermogen om te scheppen en vergaten te beseffen dat alle kracht voortkomt uit de verbinding met Prime Creator. Zij begonnen zich af te scheiden van de overzielen en werden individuele wezens. Ze begonnen af ​​te wijken van de connectie met Prime Creator.

Sommigen besloten bewust dat ze meer in hun eentje konden leren, zonder de verbinding met de overziel. Deze werden individuele geesten en merkten dat ze veranderden toen ze de verbinding met Prime Creator verloren. Ze hadden niet langer het vermogen om het leven te creëren zoals ze eerder hadden gedaan. Ze begonnen de vaardigheden te vergeten die ze ooit hadden en werden aangetrokken tot planeten die ze hadden gecreëerd of hadden helpen te creëren. Velen van hen namen hun intrek in enkele levensvormen die ze hadden helpen creëren op deze planeten.

Terwijl levensvormen op veel verschillende planeten werden gecreëerd, begonnen veel overzielen zelf met het fysieke leven te experimenteren. Dit vereiste een scheiding van energieën in afzonderlijke geestenergieën, om ieder de gelegenheid te geven om fysieke werkelijkheden te ervaren. Na verloop van tijd gingen ze zichzelf meer als het ‘fysieke’ zelf te zien dan het spirituele zelf. Dit werd allemaal toegestaan ​​en aangemoedigd, want alles is groei en ervaring. Andere overzielen bleven dicht bij Prime Creator en bleven prachtige planeten en levensvormen van zeer hoge frequentie creëren. Er was dus een grote verscheidenheid aan planeten en levensvormen van vele soorten die in de tijd werden gecreëerd. De meerderheid van de overzielen kozen, op een bepaald moment in hun ontwikkeling, ervoor om te experimenteren en te leren van het fysieke leven en alles wat er te leren valt door het fysieke leven.

Omdat er zoveel planeten en sterrenstelsels in jullie Universum werden gecreëerd, heeft Prime Creator gekeken naar de schepping en de ontwikkeling van de overzielen. Het was duidelijk dat veel ervaring en groei snel plaatsvond door fysieke ervaring. Met deze kennis werd besloten om een ​​speciaal project te beginnen. Uit alle delen van het universum werd een groep overzielen geselecteerd. Vertegenwoordigers van elk van deze overzielen werden geroepen om te helpen met dit project, wanneer scheiding in individuele geestgedeelten had plaatsgevonden, maar de verbinding met Prime Creator gehandhaafd was. Voor die overzielen die zich nog niet hadden afgescheiden en waren uitgekozen om te helpen met het project, werd de hele overzielenergie opgeroepen. Uit deze geselecteerde energieën vroeg Prime Creator om de creatie van een heel speciale planeet. Deze planeet zou van grote schoonheid en verscheidenheid zijn. Monsters van het DNA van levensvormen die op elke planeet in het hele universum waren gemaakt, moesten naar deze planeet worden gebracht om vergelijkbare levensvormen te creëren. Deze levensvormen zouden allemaal op de ene planeet bestaan.

Deze planeet zou Terra worden genoemd; hoewel het later de Aarde werd. Het zou een gelukkige plaats zijn waar overzielen, geesten uit dit universum en andere universums konden komen. Het zou vergelijkbaar zijn met wat je nu kent als een bibliotheek. Een levende bibliotheek. Een geest kan de planeet bezoeken, de levensvormen bekijken, een persoon kiezen om te ervaren en de fysieke vorm ingaan. De ervaring kan zo lang of zo kort zijn als gewenst. Als de levensvorm was ervaren, kon een andere worden gekozen om te ervaren. Je zou dus kunnen ervaren dat je een kikker, een kat, een olifant of een boom bent, en zien hoe de realiteit voor ieder ervan is. Je bent te allen tijde vrij om te vertrekken en op elk gewenst moment terug te keren.

 


Menselijke vormen werden ontworpen als verzorgers van de planeet. Ze moesten ook worden gebruikt door geesten, om die vorm kort te laten ervaren. Er werd een speciaal soort ego gecreëerd dat verantwoordelijk zou zijn voor de fysieke functie en de ‘levensondersteuning’ van de menselijke vorm. Het ego moest verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de menselijke vorm en zorg voor de planeet, wanneer de vorm niet in gebruik was door een bezoekende geest. Wanneer hij door een geest werd bezocht, moest het ego het lichaamsonderhoud voortzetten, maar de geest de controle geven over al het andere. Alle levensvormen waren bedoeld om vreedzaam naast elkaar te bestaan.

Maar alles ging niet precies zoals gepland. Veel overzielen en bezoekers raakten erg gecharmeerd van het fysieke leven op deze planeet, de grote verscheidenheid aan fysieke vormen die beschikbaar zijn voor ervaring, en de verscheidenheid aan fysiek terrein en omgevingen die in verschillende gebieden van de planeet beschikbaar zijn. Ze begonnen te vergeten dat ze de fysieke vormen konden verlaten of ervoor konden kiezen om niet te vertrekken. Meerdere begonnen om in de vormen te blijven, vooral de menselijke vormen, die zeer geliefd waren. Velen begonnen hun verbinding met de Godkracht te vergeten en begonnen zichzelf als Aardlingen te beschouwen.

Er waren andere niet geplande overwegingen. Vanwege de grote verscheidenheid aan levensvormen en creatie die op de planeet had plaatsgevonden, was er een grote hoeveelheid vrij beschikbare scheppende energie, of universele levenskracht. Daarom werd het een erg populaire plek voor veel “bezoekers” om ermee te werken en hun creatievaardigheden te ontwikkelen. Veel van de oorspronkelijke levensvormen werden gewijzijgd en dramatisch veranderd, niet alleen fysiek, maar de energieën die hen oorspronkelijk waren gegeven om ze in staat te stellen vreedzaam samen te leven, werden ook door experimenterende bezoekers veranderd.

Toen het werd gecreëerd, was Terra een negende dimensie, met een veel hogere frequentie dan veel planeten in het universum. Dit was te wijten aan de oorspronkelijke bedoeling voor de planeet om een ​​puur centrum van leren te blijven, om door iedereen te worden gedeeld. Vanwege hun oorspronkelijke doel werden alle fysieke vormen gecreëerd om eeuwig te zijn, zonder levenscyclus. Terwijl veranderingen plaatsvonden met levensvormen, zoals de gehechtheid van de geest aan de vormen, en hun opeenvolgende gebrek aan bereidheid om de planeet te verlaten, werd de frequentie van de planeet verlaagd. Het plan voor de planeet werd aangepast aan de behoefte. Dit betekende dat er een beslissing werd genomen om dit een planeet voor fysieke levenservaring en levenscycluservaring te laten zijn. De naam werd veranderd van Terra in Aarde en de frequentie werd verlaagd naar het niveau van de zesde dimensie. Na verloop van tijd, als gevolg van de vele veranderingen die volgden, werd het tenslotte verlaagd naar het niveau van de derde dimensie.

Op het moment van de eerste verlaging van de frequentie werden vele andere wijzigingen toegevoegd. De toevoeging van een levenscyclus en reïncarnatiecyclus werd gedaan om meer ervaring mogelijk te maken. Er werd gevoeld dat een grotere groei zou plaatsvinden door de reïncarnatiecyclus, die al op andere planeten van het universum wordt gebruikt. Er werd gevoeld dat door deze cyclus de kans groter zou zijn op een eventuele herverbinding met de Godkracht, en het zou ook meer kansen voor anderen bieden om deel te nemen aan de ervaringen die op Aarde beschikbaar zijn. Slaap, de behoefte aan voedselinname om te overleven, de creatie van mannelijk en vrouwelijk geslacht, voortplanting door geslachtsgemeenschap, bevalling en de doodservaring werden onder andere toegevoegd.

 


De creatie van hogere zelven, toevoeging van spirituele gidsen en toevoeging van het gebruik van multidimensionaliteit gebeurde toen ook voor degenen die zich niet eerder op deze manieren hadden ontwikkeld. Degenen die eerder fysiek leven op andere planeten hadden ervaren, waren al begonnen te werken met hogere ikken, spirituele gidsen en multidimensionaliteit. Er waren velen die nog niet waren begonnen met op dit niveau te ervaren, voor hen werden deze toevoegingen gedaan.

Na deze veranderingen kwamen een groot aantal wezens van andere planeten naar de Aarde om nederzettingen te vormen. De meerderheid kwam voor onderzoek en verkenning van scheppingsmogelijkheden, of om het leren over de zich ontwikkelende Aardlingen. Sommigen kregen de gelegenheid om de ontwikkeling van de nieuwe planeet Aarde te beïnvloeden en aan te tasten. Dit ging door tijdens een groot deel van de geschiedenis van de Aarde. Het toevoegen van deze externe energieën, genetische structuren en veranderingen die deze toegevoegde invloeden met zich meebrachten, en de grote verscheidenheid van planetaire leringen en culturen die de Aarde, en de wezens die op haar leefden, beïnvloedden, veranderden veel. De oorspronkelijke plannen mochten worden gewijzigd en de planeet werd in de gaten gehouden om te zien welke ontwikkelingen zouden plaatsvinden door het verkennen van de vrije wil van alle betrokkenen.

 

Deze informatie is een samenvatting van hoofdstuk 1 uit mijn boek “Where Are You Really From?” Copyright 1996, Jo Amidon met The Teachers of The Universal Mind – http://lightconnection.org/planetary-origins.

Bron: http://lightconnection.org/planetary-origins/history-of-creation

Vertaling FrankW

Geplaatst 28 november 2017

Advertenties

Michael Roads: ‘Het onderscheid tussen Ziel, Spirit en Hoger Zelf…’ 22 februari 2015

‘Jullie voorstelling is een creatie. Wat jij je voortdurend voorstelt zal je uiteindelijk beleven. Wees voorzichtig met je voorstelling…’

Jij en ik zijn zielen die gekleed zijn in een stoffelijk lichaam en identiteit. Het is de ziel die verondersteld wordt om te incarneren van het ene zogenaamde leven naar een ander, maar de woorden die we gebruiken om dit te beschrijven neigen ernaar om een vals plaatje te creëren.

Het veronderstelde beeld is dat als we sterven, we door her-geboorte opnieuw naar de Aarde incarneren. Met andere woorden, het beeld is geboorte, dood en her-geboorte, telkens weer. Dit beeld is vals.
Lichamen sterven, identiteit blijft vastzitten en de ziel gaat voor altijd verder. Ons leven is feitelijk de voortzetting van de ziel, die het ene lichaam/identiteit na het andere gebruikt om door te gaan met onze reis van zielengroei, van het uitbreiden van het bewustzijn, van Zelf-Bewustzijn. Ik beschrijf dit proces meestal als een film, de Continuïteit van het Zelf. Hij/Zij die nooit sterft, dus nooit wordt herboren, maar doorgaat in een groter frame van tijdloze tijd.

De Ziel/Zelf heeft geen lineaire mate van tijd. Lichaam/identiteit meet het voorbijgaan van lineaire tijd door het verouderen van het lichaam, want stoffelijk leven we in een lineaire werkelijkheid. Dit geeft ons “oorzaak en gevolg” en “polariteit” die beiden prachtige instrumenten zijn voor groei en verbreding van ons menselijk bewustzijn.

Ongelukkig genoeg echter, heeft dit ook veroorzaakt dat we geloven in onze sterfelijkheid, om te geloven en te accepteren dat we feitelijk sterven. Voor veel mensen betekent dood het absolute einde, terwijl anderen denken dat we in een graf liggen en wachten op een klaroengeschal om uit de dood op te rijzen. Maar weer anderen denken dat we in de hemel leven … of in de hel… Dit alles overeenkomstig de wijze hoe we ons aparte leven leidden. En oh, zoveel mensen geloven in een ‘dag des oordeels’ door een wraakzuchtige God.

In een Grotere Werkelijkheid bezet alle tijd dezelfde ruimte. Ik noem dit Bolvormige Tijd. Dat betekent dat we in het eeuwige moment leven. Ziel en Hoger Zelf weten dit, maar de ziel gaat in en uit de lineaire tijd als deel van haar groeiproces. En bij dit groeiproces, die in de lineaire tijd vele duizenden jaren kan omspannen – terwijl die in een grotere werkelijkheid alleen het eeuwige moment bezet – vergeet de ziel haar Waarheid.

De ziel vergeet, dus is die afhankelijk van haar identiteit om naam en betekenis te geven aan het leven. Maar terwijl de ziel groeit, of die dat nu geleidelijk of plotseling doet, verbindt die zich met haar grotere Waarheid en de ziel kent zichzelf als Zelf. Bij dit proces, heeft identiteit-ego niet langer meer een ware betekenis, niet langer dient ons de dagelijkse vrees en illusies van afscheiding, want het Zelf kent zijn Eenheid met alle leven.

Persoonlijk houd ik er niet van om de term ‘Hoger’ Zelf te gebruiken. Hoger Zelf houdt in dat de identiteit – Ik/Mij – een lager zelf is en dit is niet waar. Jij en Ik zijn een ziel/Zelf op een reis om het ‘Ik Ben’ Zelf te ontdekken via de ervaringen van de identiteit/ziel zelf. Dit is waarom we hier zijn.

Er is geen andere reden. Ambitie, het stellen van een doel, en alle ‘vallen van het succes’ zijn gewoon subtiele vallen die de angsten voeden van de identiteit/het ego terwijl die de identiteit/het ego verder doen vallen in de illusie.

Okay, hoe kan financieel succes een vrees voeden als die verschijnt om dat te verzachten? Vrees is altijd gebaseerd op valsheid, in de illusie. Dus iets dat vrees lijkt te doen verdwijnen is juist het voeden en koesteren van vrees. Vele jaren geleden hield ik varkens.

Toen het hun etenstijd was schreeuwden ze heel luid en in doordringende kreten om hun voedsel en met meer dan honderd ervan haastte ik me om ze te voeden om dat oor-splijtende crescendo te stoppen. Natuurlijk, de vrede bleef alleen maar tot aan de volgende etenstijd. En dit is hoe vrees is. Je koopt het eten-kaartje om de vrees te doen stoppen, maar op het moment waarop je niet langer het volgende kaartje met eten koopt, begint het gekrijs weer opnieuw.

En in dat hele proces wordt de eetlust van de varkens/vrees groter en groter. Je kunt zien waar dit naar toe leidt. Het voert naar levens van conditionele reactie om iets te doen om het gekrijs te stoppen van vrees die door je hele Wezen heen echoot. Dit is de reis van de ziel als het verder gaan zwaar wordt.

Ik kijk naar sommige mensen die heel succesvol over zichzelf nadenken en ik ben me bewust dat in hun zelf-bedrog/illusie zij geen idee hebben van het proces van ziel/leven. Ze worden gedreven om meer geld te maken, om meer financiële veiligheid te creëren voor hun door vrees gedreven ego/identiteit die velen zelfs niet herkennen.

Deze conditie houdt de ziekenhuizen vol en bezig! Blind vertrouwen kan een tijdelijke fixatie zijn maar die bied geen permanente oplossing. Om de zaken nog erger te maken, hebben mensen in deze situatie – en dat zijn miljarden – geen idee van wat de situatie werkelijk is. Hun hele focus is het illusie/probleem, eerder dan de Waarheid/oplossing. Een intellectuele benadering zal niets bieden, want het is het intellect dat gelooft in en die het zelf-bedrog creëert van illusie.

Het intellect is een lang gevestigde isolationist, terwijl intelligentie zich uitdrukt door en vanuit heelheid. Indien, of als we intelligentie gebruiken om met angst om te gaan, zullen we snel ontdekken dat angst geen fundering in zichzelf heeft; die moet worden gecreëerd. Holistische intelligentie geeft nooit enige waardige fundering in zichzelf; geïsoleerd intellect schept angst door het volgen van een negatief “wat als” soort van de ergst mogelijke scenario’s.

Voordat ik dit loslaat wil ik graag een manier uit vrees bieden. Vertrouwen! Vertrouwen in het Zelf. Vertrouw dat ondanks alle mogelijke bewijs voor het tegengestelde, je adequaat en capabel bent. Vertrouw dat het onsterfelijke Wezen dat je werkelijk bent, de intelligentie heeft om met alles om te gaan dat in je leven komt. Uiteindelijk ben jij de schrijver van het boek van je leven! Vertrouw dat je een echt prachtig, metafysisch, multidimensionaal Wezen van Liefde en Licht bent. Dit is jouw Waarheid. Vertrouw daar op.

In alle leven is spirit. Jij bent een spiritueel Wezen. De ziel die jij bent is de groei van de individualisatie van spirit. Op elk moment van je leven druk jij spirit uit … en alle spirit is Een. Spiritueel, ben je. Een met alle leven, met elke persoon. Positief accepterend of negatief kritisch, de wijze waarop je denkt is de wijze waarop je jezelf en andere mensen zult behandelen, en het is de wijze waarop je het leven zult creëren om met je om te gaan. Elke levensvorm in de Natuur is een uitdrukking van spirit, dezelfde spirit die in jou zich uitdrukt.

Door spirit ben je verbonden met alles. Niets is buiten het Zelf, want Zelf is een grenzeloos en onmeetbare uitdrukking van spirit. Als de ziel zich uit het lichaam trekt, blijft de spirit bij de ziel, want net als de ziel een uitdrukking is van spirit, zo is het lichaam een uitdrukking van de ziel. Spirit kan niet sterven, leven kan niet sterven.

Alles dat gebeurt bij de zo-genaamde menselijke dood is dat het bewustzijn/spirit/ziel zich lostrekt van het stoffelijke lichaam, en doorgaat als een metafysisch Wezen van Liefde en Licht op een niet-stoffelijk niveau van uitdrukking. Jij bent een eeuwig Wezen van Liefde met de vrijheid om je Zelf uit te drukken op welke wijze je je dat voorstelt.

Jullie voorstelling is een creatie. Wat jij je voortdurend voorstelt zal je uiteindelijk beleven. Wees voorzichtig met je voorstelling. Kijk naar voorstelling als een betekenis; de innerlijke beelden die je schept zullen altijd deel van je leven zijn. Stel jezelf voor als een Wezen van Liefde en Licht. Dat is wijsheid!

In Liefde en Licht.

Michael (Roads)

Bron: “The Difference Between Soul, Spirit and Higher Self,” by Michael Roads, February 18, 2015 at http://wakeup-world.com/2015/02/18/the-difference-between-soul-spirit-and-higher-self/

Originele link: [http://wakeup-world.com/2015/02/18/the-difference-between-soul-spirit-and-higher-self/]

SaLuSa van Sirius: “Houd je focus op Liefde en Licht gericht en alles wat zij voor jouw betekenen…” via MADAD, 30 augustus 2013

salusa3

Met september voor de deur voelen wij dat jullie vibraties nog steeds stijgen, en Moeder Aarde is er ook klaar voor om jullie te verwelkomen binnenin haar nieuwe hogere realiteit. Jullie Zon lijkt met meer schittering te schijnen dan ooit te voren, terwijl jullie jezelf toestaan te zien dat de energieën jullie wereld en jullie lichamen binnengaan. Kijk om je heen en jullie zullen zien dat de kleuren veel helderder zijn dan een maand geleden, en dit is niet vanwege de naderende herfst of door weersverandering,  het overkomt jullie, en jullie visie verheldert zich en het maakt niet uit in welk deel van de wereld  je leeft. Geniet van deze mooie kleurrijke uitzichten en weet dat je richting je in de gewenste bestemming beweegt. Deze maand zal zeer intens voor jullie zijn, en wij voelen samen met jullie reeds de opwinding, daar met de innerlijke veranderingen ook de uiterlijke veranderingen komen, bijna hand in hand  vanwege jullie krachtige intentie en wens voor verandering, niets is in staat om in de weg te staan. Realiseer je deze simpele waarheid en je zult het sneller zien gebeuren dan jij je ooit hebt kunnen voorstellen. Jullie weten al dat sommige veranderingen niet in één keer kunnen plaatsvinden, en jullie moeten altijd op je innerlijke leiding vertrouwen daar alleen zij jullie kan laten zien wat de beste manier is om te handelen in de komende dagen.

Sommigen van jullie hebben al ervaren dat hun wensen in één keer vervuld werden, en wij willen jullie verzekeren dat ook die grote wensen op het punt staan om vervuld te worden. Houdt jezelf in deze schitterende hogere denkgeest-staat en voel jullie ware verbinding tot het leven en familie  en laat je lichaam en geest open staan voor immer stromende energieën die deel werden van je dagelijkse leven. Het zal je misschien nog steeds verwonderen dat ook wanneer je niet in meditatie bent je nog steeds in staat bent om ze te voelen, iedere dag sterker. Weet alsjeblieft Lieve Mensen dat jullie in staat zijn geweest om al het oude wat jullie geest aan het denken zette, los te laten, dat jullie nog steeds deel uitmaken van de 3D realiteit en dus niet in staat zijn om je met ons te verbinden wanneer je je dat wenste. Maar jullie zeer sterke intenties hebben jullie geholpen om jezelf te transformeren tot de Wezens van Licht die er klaar voor zijn om in de volgende fase van dit schitterende en unieke Ascentie-proces te stappen, met hetzelfde lichaam waarin je nu vertoeft. Denk altijd aan je lichaam met liefde, daar het je in staat stelt om al deze ongelofelijke energieën en verbindingen te voelen die ieder moment intenser worden. Je moet je aanpassen aan deze energieën, omdat in hogere rijken je alleen omringd zult zijn door opbeurende en liefdevolle energieën van zo ‘n grote intensiteit welke je momenteel nog maar net begint te voelen en te accepteren. Jullie begrijpen nu dat al die voorafgaande tijd nodig was om jezelf hierop voor te bereiden.

Houd je focus op Liefde en Licht gericht en alles wat zij voor jouw betekenen, iets waar wij jullie zo vaak aan herinneren, en jullie zullen allemaal de vreugde en blijdschap zien en voelen die jullie levens binnenkomen, ofwel ineens of langzaam beetje bij beetje, al naar gelang een ieders vrije wil en keuze, en weet alsjeblieft dat het permanent bij je blijft  wanneer je dat zo wenst. Wij herinneren je er ook aan dat dit niet de keuze was van ieder Mens momenteel hier op Aarde, daar sommigen er niet klaar voor zijn om Liefde binnenin te laten, en jullie moeten hun wens accepteren met de wetenschap dat wanneer zij er klaar voor zijn, zij misschien om jullie hulp roepen, en weet dat het niet uit maakt waar jullie zijn, je zal ze horen. Deel je liefde met iedereen, daar je momenteel niet volledig gewaar bent wie je kunt helpen door te glimlachen of met een paar vriendelijke woorden.

Ik ben SaLuSa van Sirius en wij zijn erg blij te zien dat jullie onze energieën als die van je eigen accepteren, dat is wat zij als het ware zijn, daar wij jullie Familie zijn en wij duidelijk zien en voelen dat jullie dit werkelijk voelen en ons opnemen binnen jullie realiteit. Wij sturen jullie onze liefde en genieten net zoveel van deze momenten als jullie.

Channeling: MADAD

Vertaling: André

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 30 juli 2013

sheldannidleupdate

Op dit moment  zullen de nieuwe monetaire systemen werkelijkheid worden, en daarmee worden door het nieuwe bestuur verordeningen aangekondigd, inclusief het vrijgeven van een verhulling van werkelijk verbazingwekkende proporties. Kan je het je voorstellen dat deze aankondigingen jullie realiteit danig zal veranderen, en wij hier zijn om jullie liefdevolle gidsen te zijn tijdens deze wonderbaarlijke transitie…

Ummac Dan

Ummac Dan

1 Imix, 4 Pop, 10 Caban

Selamat Balik! We zijn er weer met meer nieuws! Allereerst, een beetje laat: Gelukkig Nieuw Galactisch Jaar voor iedereen! Dit is het jaar 10 Caban, een galactisch jaar dat grotendeels is gereserveerd voor innerlijke en uiterlijke ontdekkingen. Het moedigt je aan meer te leren omtrent wie je werkelijk bent en om naar je aangeboren mogelijkheden te kijken in een nieuw licht, en het zijn deze energieën die nu heel erg aanwezig worden in jullie realiteit. Er breekt een periode aan van manifestatie en ontdekken wat je denkt waar het Leven over gaat en in wat voor wereld je dientengevolge wenst te leven. De komende welvaart en het nieuwe bestuur gaan dit proces van zelfontdekking kickstarten. Wat jullie omtrent je zelf ontdekken zal echter alleen maar een vluchtige blik geven op de luisterrijke waarheid van je ware Innerlijke Zelf. Wanneer de Geest dit aan jullie begint te onthullen, zul je ontdekken hoe de buitenwereld de groeiende expansie van je innerlijke ervaring reflecteert en stimuleert. Het nieuwe jaar 10 Caban zal waarlijk gevuld zijn met allerlei soorten nieuwe en stimulerende avonturen. Om mee te beginnen: persoonlijke schuld zal eindigen en je zult in een nieuwe wereld van welvaart worden geworpen. Je zult in staat zijn zinvol met het nieuwe bestuur, dat oprecht je input vraagt en je waarlijk wenst te dienen, samen te werken. Alleen dit al zal een grote aanpassing zijn!

Er wordt veel verwezenlijkt, over de hele wereld. Degenen die in het geheim hebben gewerkt aan het verwezenlijken van nieuwe besturen hebben veel wettige strijd geleverd, die de weg opende om jullie corrupte regimes te vervangen door nieuw bestuur met als opdracht het herstellen van mensgerichte werkwijzen. Verdwenen zal de overheersing door de machtswellustige elite en de onaantastbare heerschappij van de multinationals zijn, die de bedoeling hadden om jullie wereld te ruineren. Zoals jullie tot je schade weten, hebben deze duistere coalities onwettige hoeveelheden aan belastingen en schulden aan jullie opgedrongen om jullie te controleren en te onderdrukken, en het doel van het nieuwe bestuur is om deze onwettigheid te rectificeren en jullie te bevrijden van tientallen jaren schuldenslavernij. Er zal een nieuw harde valuta systeem komen dat de manipulatie en onderdrukking door een fiat-valuta systeem zal beëindigen. Deze fiscale ‘droogrot’ zal snel veranderen naar wereldwijde valuta die gesteund worden door kostbare metalen, en jullie nieuwe bestuur zal niet alleen het harde valuta systeem ondersteunen en promoten, maar ook de beneficiaire sociale programma’s die het vergezellen. Wanneer deze “bouten-en-moeren’ aspecten zich ontvouwen, zal jullie snelle innerlijke groei je in staat stellen om betekenisvol in partnerschap met de regeringen de veranderingen die jullie wensen te ervaren in jullie snel veranderende wereld te formuleren en daarna te overzien.

Jullie gaan een periode van een groot leerproces binnen. In galactische samenlevingen wordt iedereen individueel geëerd en gewaardeerd. Iedereen is een uniek en onvervangbaar deel van het geheel, en dit is een identiteit waaraan je zult moeten wennen. Regeringen staan niet boven de mensen, het is eerder een instrument om het welzijn van een ieder hoog te houden en te faciliteren. De Admiraliteitswet (de wet van de veroveraar), die momenteel prevaleert, zal wijken voor de Algemene Wet, die van de mensen komt. De Algemene Wet bestaat uit die praktijken en tradities die, over langere tijd, bewezen hebben goed te werken tussen de mensen, en dit is wat degenen die aangewezen zijn voor autoriteit een moreel kompas geeft om hun overwegingen en acties te begeleiden. Wanneer deze conceptuele verandering plaatsvindt, is jullie rol om het nieuwe bestuur in zijn handelingen te observeren en er voor te zorgen dat zij zich houdt aan de aanwijzingen die jullie haar geven. Jullie bezitten een goddelijke status als persoon van belang. Je bent een soevereine entiteit die deel uitmaakt van een zeer gemotiveerd collectief, en als zodanig heb je de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat er oplossingen worden bereikt die voor iedereen aanvaardbaar zijn. Jullie gezegde: “Regeren is geen sport voor toeschouwers” is heel passend hier.

Bemoeienis met deze veranderingen zal jullie groeiende bewustzijn voorzien van vele gebieden van “hands-on” educatie. Je zult een ware, mededogenmoraliteit ontdekken die compleet onoordeelkundig is. Je zult ontdekken hoe belangrijk het is om de vreugde en verbazing van jullie uniek evoluerende samenleving te handhaven; en tevens dat jullie zelf besturen een waarlijk goddelijke operatie is van grote complexiteit, die de welingelichte deelname van, of supervisie door, elk lid vereist. Het behoud van jullie soevereine rechten en het zeker stellen dat de Algemene Wet juist wordt uitgevoerd is een zeer gewijde taak, waar jullie veel meer tijd voor zullen hebben als welvaart eenmaal jullie levens stabiliteit geeft en je potentieel vrij geeft. Onthoud dat jullie bewustzijnsniveaus snel zullen toenemen en jullie beeldvorming en perceptie enorm zullen veranderen. Je zult ook de beschikking hebben over Wezens van diverse pluimage die gekomen zijn om te helpen gedurende deze enorme transitie, want velen van jullie zullen een beetje verward zijn of verontrust door hoeveel er verandert. Dit is waarom jullie individuele mentoren om dingen uit te leggen of je gerust te stellen aan je zijde zult hebben.

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen om ons gezichtspunt van wat er over jullie hele wereld gebeurt te bespreken, aangezien deze gebeurtenissen jullie Ascentieproces diepgaand zullen beïnvloeden. En natuurlijk is dit ons expertisegebied. Nieuw bestuur zal het resultaat zijn van een nieuw monetair systeem, dat zichzelf zal resetten door om te schakelen naar harde valuta. Deze operatie zal eveneens een wereldwijde valuta herwaardering teweegbrengen. Deze twee ontwikkelingen zullen snel het huidige op schuld gebaseerde valuta systeem dat gesteund wordt door de huidige regeringen onderuit halen. Onze talloze medewerkers zijn klaar om het nieuwe Basel III financiële systeem, dat op zijn beurt nieuw bestuur initieert, in te stellen. Deze nieuwe regeringen zullen schuldslavernij beëindigen, alsmede rijkdom ongelijkheid, en economische strategieën om de grote welvaart die Gaia’s bevolking voorbereidt op ‘First Contact’ en het verlangen van de Geest om jullie naar volledig bewustzijn terug te brengen te ondersteunen. Het stelt ons eveneens in staat om openlijk naar jullie toe te komen en vrijelijk te spreken over de universele waarheden die lang werden verhuld door de belangrijkste filosofieën die aan de kern van de religies op deze gewijde bol liggen.

Onze taak is jullie te informeren over de spirituele veranderingen die jullie wereldwijde samenleving doormaakt. Terwijl de meesten van jullie hier enigszins bewust van zijn, beweegt jullie wereld zich weg van de zienswijzen en concepten waar jullie gewend aan zijn, naar houdingen en kennis die eerst behoorlijk vreemd kunnen lijken. Dit zich openen van jullie wereldbeeld is wat de Geest bedoelt. We zijn hier om jullie te helpen het geloof dat jullie werd geleerd toen jullie opgroeiden te herzien; dit betekent de concepten die jullie als ‘feiten’ accepteerden te wijzigen. Dit houdt in nieuwe spirituele terminologie bij jullie te introduceren die niet belast is door lagen van warrige gedachten en die lange tijd geleden door de Hemel aan ons werd gegeven. We hebben de stichtingsmythen van jullie samenlevingen slechts terloops genoemd, maar de tijd is gekomen om deze verhalen geheel en waarachtig opnieuw te vertellen zodat jullie hun betekenis zonder de mist van dubbelzinnigheden kunnen begrijpen. Lang geleden namen jullie duistere Overheren deze verhalen en wijzigden ze deze om jullie gevoelens in bepaalde ‘bruikbare’ richtingen te duwen, en we zijn van plan om jullie kompas weer naar het ware noorden te laten wijzen, waardoor jullie in staat gesteld worden je te richten naar de waarheid omtrent wie jullie waarlijk zijn.

Wij, de Opgestegen Meesters zullen jullie leid-ster zijn, duidelijk de weg wijzend uit jullie huidige rotzooi, naar een glorieuze nieuwe wereld, één die je al kunt voelen, op jullie wachtend. Als Wezens, letterlijk denderend naar volledig bewustzijn, hebben jullie gedetailleerde informatie nodig over wat volledig bewustzijn betekent. We hebben vele giften van wijsheid voor jullie, die jullie zullen voorzien van de criteria om in te schatten wat er gebeurt. De Hemel gebruikt haar goddelijke vaardigheden om jullie en de hele wereld om jullie heen te reconstrueren, en we zijn gekomen om jullie spirituele gidsen te zijn en jullie gerust te stellen over wat een hele serie vreemde gebeurtenissen kan lijken. Op dit moment ontstaan nieuwe monetaire systemen, en daarmee komen edicten die aangekondigd worden door nieuw bestuur, inclusief onthullingen over een cover-up van waarlijk verbijsterende proporties. Zoals je je kunt voorstellen zullen deze aankondigingen je realiteit danig veranderen, en we zijn hier om jullie liefhebbende gidsen te zijn gedurende deze zeer verbazingwekkende transitie.

Vandaag spraken we over wat er gaat gebeuren. De volgende periode is er één van plotselinge, enorme verandering. We zijn van plan om jullie in het kort te vertellen wat ‘First Contact’ te betekenen heeft. Jullie spirituele, ruimte en Binnen Aarde families staan klaar om tussen jullie te verschijnen en jullie realiteit voor altijd te veranderen! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén en Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob

 

Bron:  http://paoweb.com/uf073013.htm

 

 

Montague Keen’s Bericht voor 23 juni 2013

Montague Keen

Montague Keen

De plannen om het internet aan te vallen konden niet doorgaan omdat goede mensen hun informatie wereldwijd deelden zodat het onmogelijk werd voor de Cabal om hun plannen uit te voeren. Het is belangrijk dat jullie van deze ervaring leren. Realiseer je dat je niet machteloos bent. Zoveel landen waren zich bewust van de plannen om het internet aan te vallen. Daarom vindt de Cabal het steeds moeilijker om hun plannen geheim te houden.

Door samen te werken, bij elkaar te komen en als geheel in actie te komen, zal de mensheid overleven. Jullie hebben de Cabal niet nodig om te overleven. Hun plannen voor de mensheid zijn afschuwelijk, maar ze worden blootgelegd. Samen kunnen jullie voorkomen dat ze uitgevoerd worden. Laat je niet inpakken door hun minzame woorden, hun valse blijken van vriendschap en de pretentie dat ze werken voor het welzijn van het volk.

Zoals het Ierse lid van het Parlement Clare Daly zo welbespraakt zei, het is tijd om het beestje bij zijn naam te noemen. Het is tijd voor vrouwen om de zeggenschap weer over te nemen. Met goede mannen aan hun zijde, samenwerkend, kunnen ze vrede, harmonie en gelijkheid in no time herstellen. De machthebbers zijn allemaal deel van de Cabal, gewoon marionetten die orders opvolgen en die bereid zijn om alles te zeggen wat nodig is om de menigte onder controle te houden.

Vraag hen aan wie ze trouw verschuldigd zijn. Terwijl je wakker wordt zul je dit steeds vaker zien. Als het grotere plaatje van je situatie steeds duidelijker wordt zul je geïnspireerd raken over wat je moet doen en wie je kunt vertrouwen. Zorg ervoor dat je altijd gegrond blijft. Dit is heel belangrijk in deze tijd. Zend veel liefde naar hen die plannen hebben om alles wat je dierbaar is te vernietigen, ze kunnen liefde niet hanteren. Zend ook liefde naar hen die aangenomen zijn door leden van de Cabal, zodat ze tot het licht zullen terugkeren. Vraag hun Hoger Zelf om de liefde en bescherming die jij hen stuurt te accepteren. De macht van liefde kent geen grenzen.

Velen van jullie maken zich zorgen over de plotselinge vermoeidheid die je overvalt. Sluit gewoon je ogen en sta het veranderingsproces toe dat nodig is voor jullie lichamen, want dit is essentieel om naar een hogere dimensie te kunnen gaan. Verwelkom deze veranderingen. Ze zijn waar jullie op gewacht hebben. Vanzelfsprekend zal de Cabal alles doen wat in hun macht ligt om te voorkomen dat jullie bewustzijn stijgt. Maar jullie hebben niets te vrezen. Het is een natuurlijk proces, verwelkom het. Jullie lichamen zullen wat ongemak en pijn moeten verduren als ze deze veranderingen verwerken. Wat je moet begrijpen is dat dit een natuurlijk proces is en dat het niet nodig is om te schrikken of medisch advies in te winnen. Je hebt er geen enkel medicijn voor nodig. Je bent alleen je trilling aan het verhogen, dat is alles.

Wees je bewust van alle desinformatie die er op je afgestuurd wordt. Controleer alle “feiten” zelf. Hou je ogen goed open en accepteer nooit meer dat wat je verteld wordt dat je ziet. Accepteer alleen wat je zelf kunt zien.

Neem de leiding over je eigen leven en stop met je als schapen te gedragen waarmee je anderen toestaat jou te controleren.

Religies werden gecreëerd om door middel van ANGST volgzaamheid af te dwingen. Ze verzuimden jullie te vertellen dat jullie allemaal een VRIJE WIL hebben, dus het is aan jou om te bepalen wat je accepteert of niet. Alle religies heersen door angst. Dit werd gedaan om jullie te controleren. Het is tijd dat LIEFDE die angst gaat vervangen. Als je met liefdevolle ogen kijkt verandert alles ten goede.

Dit is een tijd van grote verandering, dus ga met de stroom mee. De juiste mensen zullen je voorwaarts leiden naar het licht. Bovenal, het moorden zal stoppen. De ontvoering van onschuldige kinderen zal stoppen en de verantwoordelijken zullen ontmaskerd worden, want dit is de meest gruwelijke misdaad en het kan nooit gebeuren in het licht. Er zijn er die zo corrupt zijn dat ze zichzelf van de Aarde moeten verwijderen. Maak je geen zorgen, alles zal zich voltrekken zoals het moet. Wij, in de Geest, overzien de Transitie en bemoedigen en steunen diegenen die zich uitspreken. Dit is hun gekozen pad. De Cabal is zich bewust van hen die een missie uit te voeren hebben. Dus ze bekijken hen totdat ze actief worden, proberen ze dan te verleiden om het pad te verlaten of vallen ze aan en implanteren hen in een poging om te voorkomen dat ze hun missie afmaken. Soms wordt geld gebruikt als een verleiding om ze weg te lokken. Zij die nu op Aarde zijn met een specifieke taak moeten op hun hoede zijn. Bescherm jezelf, want er zijn overal roofdieren die elke verleiding zullen gebruiken om je te laten afdwalen van je pad.

Eén van je vertrouwelingen wordt gebruikt om jou te bereiken en je problemen te bezorgen. Jij, mijn lief, bent je heel goed bewust van hun werkwijze. Als zulke mensen ineens belangstelling voor je hebben en je financiële ondersteuning bieden is er geen genie voor nodig om te snappen dat ze een agenda hebben. Zij weten dat als jij je ware pad volgt, jij hun plannen zou kunnen blootleggen. De Cabal zal er alles aan doen om aan de macht te blijven. Ze zullen zelfs “vriendschap” sluiten met hen die zij verachten.

Dit is een zeer belangrijke periode op Aarde omdat er zoveel veranderingen gaande zijn op zoveel verschillende niveaus. Lichamelijk, emotioneel en spiritueel worden jullie wie je werkelijk bent – spirituele lichtwezens. Je weet dat duisternis niet kan bestaan in het licht. De boeien die de Cabal jullie had opgedrongen vallen weg en jullie beginnen je vrij te voelen. Vrij om je eigen gedachten te hebben. Je opent je voor wie je werkelijk bent en waartoe je in staat bent. De Cabal is er bang voor omdat jullie zoveel machtiger zijn dan zij. Als je dit eenmaal begrijpt is het gedaan met de Cabal. Ze planden de vernietiging van de mensheid en dit kon niet worden toegestaan. Jullie allen die van het licht zijn, zijn op Aarde om zeker te stellen dat dit niet zal gebeuren. Jullie zullen slagen.

Vergeef me dat ik zo serieus ben, vandaag, maar dit zijn serieuze tijden. Mijn lieve vrouw heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze heeft veel te doen.

Mijn lief, wij zullen doorgaan met onze plannen, ongeacht hen die misschien zullen afhaken.

Altijd, je liefhebbende, Monty
Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Alja
Bron: http://galacticchannelings.com/nederlands/montague23-06-13.html

 

 

Boodschappen van Matthew op 11 juni 2013 via Suzy Ward

matthewward

 

Matthew is gestorven op jonge leeftijd. Hij antwoordt maandelijks op zijn moeders (Suzy Ward) vragen die gesteld zijn door veel mensen in Amerika maar ook over de hele wereld. Matthew’s ziel is contactpersoon voor vele hogere buitenaardsen van de Galactische Federatie en andere meesters.

Voor meer info kijk op www.matthewbooks.com

 

1.   Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is  Matthew. Als we spreken over de zaken waarvoor lezers grote interesse hebben uitgedrukt, denk er dan aan dat het “negatieve” eind van het spectrum van de dualiteit bijna op zijn hoogtepunt is; en dat energie die eenmaal in beweging is gezet zijn loop moet hebben. Jullie zien de combinatie van individuen met gewelddadige neigingen die hun geïntensiveerde drang om geweld uit te voeren – of dat nu op goed geluk is of door leiders die hun volkeren daartoe aanzetten – met het uitspelen van energie in vele diverse situaties over jullie wereld heen.

 

2. Beroering in Turkije, zogenaamd om een park te beschermen, werd door de “duistere operaties” van de CIA  opgehitst om het vuur op te stoken tussen de Soennieten en de Sjiieten en om een oorlog te doen oplaaien. Net als alle andere landen in jullie wereld heeft Turkije gedragslijnen die niet elke burger bevredigen, maar het is economisch gezond en progressief – en dat is wat de Illuminati willen vernietigen. Alhoewel hun wereld netwerk uiteen is  gevallen,  zitten nog een paar top individuen vast in hun zelfmisleiding dat ze het gehele Midden Oosten zullen overnemen en doorgaan om de rest van de wereld ook te beheersen. Heel zeker is dat dit niet zal gebeuren en als de onrust in Turkije zal luwen, en dat zal het spoedig, dan zullen enkele hervormingen opduiken en het progressieve pad van het land verder versterken.

 

3. In de landen van het Midden Oosten waar de mensen despotische of dynastieke regeerders hebben verdrongen is vrijheid nieuw en het is heel natuurlijk dat er verwarring is over leiderschap en regering. Uiteindelijk zal er een consensus (eenstemmigheid) bereikt worden in elk land en het soort democratische regeren dat bij ieder het best past, zal worden ingesteld.

4. Syrië is iets anders want ongelijksoortige groepen bestrijden het Assad regiem – hun intentie is wel dezelfde maar elke groep heeft zijn eigen agenda, zogezegd. Als de victorie  komt, zal er een tijd van ernstige onenigheid komen bij de meest radicalen in de groepen totdat gewoon verstand en wijsheid gaan overheersen en dan zal er een coalitie worden gevormd om het land naar een vredige stabiliteit te brengen.

 

5. China’s interesse zit niet in het “economisch overwinnen van de VS,” maar om met zijn eigen serieuze binnenlandse zaken om te gaan. Tussen ‘s werelds grote naties, economisch gesproken, hebben China en de Verenigde Staten de grootste binnenlandse problemen. Vanwege hun autoritaire aard die door heldere visie wordt getemperd, werkt de Chinese regering aan een oplossing voor zijn probleem gebieden; vanwege dat democratie is scheef gegaan, staat actie in de Verenigde Staten betreffende problematische gebieden vergelijkenderwijs stil.

 

6. Dit is een juiste plek om vragen te beantwoorden die veel lezers gesteld hebben :

Hoe kan de president van de VS de nationale Veiligheids Agenda verdedigen met een verzameling van gegevens van privé telefoon gesprekken van burgers en Internet records? Wie tekende de Monsanto Beschermingswet?

Acties van het Congress zijn publieke kennis, maar wat er achter gesloten deuren gebeurt is niet bekend en wij zullen je vertellen wat van toepassing is voor deze twee situaties.

 

7. President Obama verdedigde NSA’s (National Security Agency) vergadering, die geautoriseerd werd door de Patriot Act (Patriot Wet) die door de George W. Bush’s regering werd aangenomen, op authentieke basis dat het gevoerd heeft tot ontdekking en verijdeling van talloze terroristenplannen. Wat de president niet kan zeggen – en Bush zal dat nooit doen – is dat de meest uitgebreide terroristendaden die faalden en de meeste van de mindere plotten die ook werden afgeschoten die waren die door de CIA factie werden beraamd onder Illuminati controle.

 

8. Noch kan Obama onthullen dat er ET’s in het NSA werken en in andere agentschappen in dat land en in diverse andere. Zij verzamelen en analyseren informatie over alle Illuminati activiteiten over de hele wereld en gebruiken dat om hun operaties te verzwakken en om bewijs te krijgen om hen te vervolgen. Als dit zijn doel heeft gediend – en dat voert tot het laatste moment van het Illuminati bewind – dan zullen de Patriot Act en ook de Homeland Security (Binnenlandse Veiligheid) aan hun eind komen.

 

9. Wat betreft de Monsanto Protection Act (de Monsanto Beschermings Wet): Illuminati woordvoerders vertelden de president dat als hij hier het veto over uitsprak, dan zou het Congress het overrulen. Verder zouden ze hun pogingen intensiveren om de Affordable Healthcare Act (Financieel Haalbare Gezondheidszorg Wet) omverwerpen, de wettelijke regeling blokkeren die sommige immigratiezaken zouden verlichten en zouden pogingen tot ondergang brengen om international conflicten door beredeneerde discussies op te lossen, en in plaats daarvan strijdlustige confrontatie aangaan.

 

10. Dat is de ‘down-to-earth’ (nuchtere) reden zou je kunnen zeggen, waarom Obama die wet tekende, maar er is nog een facet hiervan waar het Illuminati blok niet van weet. Ondanks hun bedreigingen, zou de president die Wet niet tekenen – hij deed het wel omdat ET’s dichtbij hem in de buurt hem die raad gaven. Hun hoger perspectief was dat de verontwaardiging van de burgers bij deze verraderlijke wet hen zou motiveren om tot nietigverklaring ervan te dwingen. De mensen moesten hun recht uitoefenen en verantwoordelijkheid hebben om te eisen dat hun uitgekozen beambten en stijfhoofdige partijgeest stoppen om het geld van lobbyisten hun geld en hun stemmen over wetgeving te laten dicteren en beginnen om de beste belangen van het land te dienen.

 

11. Helemaal is dit niet alleen van toepassing op de Verenigde Staten! Regeringen in ieder land moeten beginnen om de behoeftes van hun volk te dienen omdat dit tot in het hart gaat van Aarde’s Gouden Tijdperk en zielen ontwikkeling!

 

12.   Zoals gezegd in vorige boodschappen zit Aarde´s bevolking in de vierde dichtheid wat betreft de locatie, maar velen hebben deze dichtheid nog niet bewust of spiritueel bereikt. Zoals Aarde’s ascentie was voorbeschikt, zo was ook het Gouden Tijdperk dat, maar wanneer dit Tijdperk in glorieuze volheid in jullie lineaire tijd bloeit, hangt af van de collectieve gedachten, gevoelens en daden van de volkeren. Wij kunnen niet sterk  genoeg benadrukken hoe enorm  jullie licht nodig is om jullie gemeenschap te helpen vooruitgaan in bewust en spiritueel besef!

 

13. De universele wet van aantrekking is een essentieel deel van ontwikkeling. Door zich te concentreren op ontevredenheid naar regering stelsels, hun onrechtvaardigheid en hun schandelijke activiteiten, stuurt de bevolking daardoor energie naar buiten, welke situaties juist prolongeren die zij willen beëindigen! Zij moeten weten dat in plaats hiervan zij zich moeten focussen op wat zij willen, dan genereren ze de energie die dat zal manifesteren. Zij moeten onderscheidend zijn over informatie van allerlei bronnen door van binnen te vragen waar de waarheid ligt wat betreft of iets een feit of fictie is, waar of onwaar is.

 

14. Wij spraken het eerst over Barack Obama voor de eerste uitverkiezing van 2008 in de Verenigde Staten, toen we zeiden dat hij als president zou worden uitgekozen. Wij spraken talloze keren over hem sedertdien, inclusief voor de 2012 verkiezing toen we zeiden dat hij in zijn ambt zou blijven en waarom. Na ieder van onze vele boodschappen die over Obama naar buiten gingen, werd mijn moeder overstelpt met e-mails. Advocaten van de Republikeinse  ideologieën, varen onstuimig uit tegen wat wij jullie over hem vertellen en zijn ondersteuners willen weten of hij de formidabele oppositie kan overstijgen die hij onder ogen ziet. Sommigen vragen:  Is hij nog een met licht gevuld wezen?  JA, dat is hij!

 

15. We zullen hier iets aan toevoegen, maar eerst zeggen we, het is politiek die Aarde’s achtereenvolgende generaties heeft onderworpen aan oorlogen, aan  verschrikkelijke aantallen doden en verwoestingen en een die onbewuste onevenwichtige distributie heeft gecreëerd van jullie werelds grote rijkdommen. Wij zien niet de rol over het hoofd die godsdiensten hebben gespeeld, maar het zijn zij die kerk en staat hebben geregeerd die hun volgers naar het strijdveld hebben gedreven.

 

16. Lange eeuwen was de fundering van jullie politieke systemen een gekte van verovering en bloedvergieten, corruptie en bedrog. Uiteindelijk creëerde het zo’n toestand van negativiteit dat Aarde’s leven op het spel stond. Gaia, de ziel die jullie planeet belichaamde, wilde niet dat haar lichaam en al haar levensvormen zouden sterven.

 

17. Aldus, in overeenstemming met Gaia’s vraag en Gods zegen, stroomden beschavingen van veraf naar de planeet met levensreddend licht en de hogere universele raad schiep het meesterplan voor een nieuwe era die bekend werd als Aarde’s Gouden Periode. Ze vroegen een ziel vanuit een zeer ontwikkelde beschaving om een van de meest moeilijke taken – president van de Verenigde Staten – te worden, een rol die de politiek op de hele wereld zou transcenderen.

 

18. Ja, zeker Barack Obama is net zo met licht gevuld als toen hij toestemde om de missie te accepteren om het verkeerde in het goede te veranderen in dat land en in de voorhoede te zitten van wereldvrede brengers!
In de hele tijd van zijn ambt heeft hij ijverig gewerkt achter de schermen om het netwerk te ontmantelen dat de Illuminatie in staat stelde om alles  te beheersen dat invloed heeft op het leven in jullie wereld. Hun macht om zijn inspanningen schaakmat te zetten of totaal te doen ontsporen, zijn formidabel geweest en grotendeels succesvol, maar als hun invloed binnen en buiten het Congress eindigt, zullen jullie de waarheid zien van onze woorden over Obama.

 

19.  Laten we nu de negativiteit in de context plaatsen van weer en geofysische gebeurtenissen, die jullie misschien niet hebben gezien als bewijs van verandering, wat ze wel zijn. Het intensieve licht dat Aarde’s  leven redde gaf haar de kracht om te beginnen negativiteit los te laten via krachtige aardbevingen, vulkanische erupties en serieuze stormen die resulteerden in een massaal aantal doden en verwoesting.

 

20. Het laatste van de “oude negativiteit” werd verwijderd ongeveer zes maanden geleden – dat is wat de Aarde in staat stelde om de vierde dichtheid in te gaan. “Nieuwe” negativiteit die veroorzaakt werd door verdergaand geweld wordt vrijgelaten door een serie aardbevingen in gebieden waar weinig of helemaal geen verlies aan leven of verwoesting van land is en hetzelfde door vulkanische erupties. Meer wordt er uiteengejaagd via overweldigende regenstormen in sommige gebieden en laaiende vuren in andere – water en vuur zijn de reinigende elementen van de Natuur.

 

21. Nooit weer zal negativiteit zich opeenstapelen op de planeet en geen van de voorspelde cataclysmen (hevige overstromingen, omhoog komen van de aardkorst) zal er gebeuren! Het duister dat vele lange eeuwen lang de Aarde omhulde, is verdwenen maar het “opdweilen” wat er nog is achtergebleven bij haar ontwaken, zal nog doorgaan totdat zij de niveaus bereikt waar geweld niet bestaat. Zij komt daar niet volgende week of volgende maand aan, maar geholpen door lichtkrachten binnenin, op en boven de Aarde, gaat zij verder die ruimte in met een snelheid die uniek is in dit universum en langs deze hele weg, zal geweld verminderen en dat doen ook de stormen, aardbevingen en vulkanische activiteit.

 

22. Nu, verder gaand naar andere zaken die lezers vragen, enige tijd geleden werden radioactieve uitstralingen van Japans beschadigde nucleaire voorziening geneutraliseerd in die mate dat ze geen nieuwe gezondheidsrisico’s meer gaven. Uiteindelijk zullen alle nucleaire elektrische centrales, opgeslagen afval en andere giftige vervuiling technologisch worden gedématerialiseerd. In de tussentijd, gebruiken bemanningen aan jullie hemelen technologie aan boord van hun schepen om de nucleaire centrales veilig te stellen die nog in gebruik zijn.

 

23. Zorgen over landen met nucleaire wapens die onbezonnen handelen, andere landen die racen om die wapens te ontwikkelen of ze te verkrijgen, en toevallige ( per ongeluk) lanceringen, zijn totaal onnodig. Door het decreet(bevel) van de Schepper en Gods autorisatie zullen beschavingen met het vermogen om opzettelijke of toevallige nucleaire aanslagen te voorkomen, doorgaan dat te doen.

 

24. Tijdens de Bilderberg conferentie konden Illuminati nauwelijks hun intens verdiepte zorgen verbergen over hoeveel langer ze nog de banking, leningen en investeringen over de hele wereld kunnen beheersen – ze zijn bijna uitgeput met hun middelen waardoor ze in staat waren hun fortuinen intact te houden.  Zoals eerder gezegd, individuen binnen en buiten de NSA hebben bewijs verzameld dat de Illuminati die fortuinen illegaal en onethisch verkregen; maar totdat alle documentatie in luchtdichte pakken is aangeboden aan de diverse hoven en dan gerechtelijk behandeld, zullen de fondsen in handen van Illuminati blijven.

 

25. Het was met vreugde dat we hoorden van de erkenning van de Canadese Minister van Defensie over de aanwezigheid van andere beschavingen! Het is nu nog niet bekend hoe dit de timing zal beïnvloeden van de landingen en als er ET’s tussen jullie in wonen zullen jullie henzelf identificeren. Moeder zet hier alsjeblieft Hatonn’s antwoord bij op de vraag hierover.

 

26.  “Zo bemoedigend als die erkenning is, maar het is nog niet genoeg voor landingen van morgen. Het woord dat wij kregen is, jullie moeten eerst je huis meer  op orde brengen. Niemand verwacht dat jullie dat zelf doen – daarom zijn wij hier!”

 

27. “Suzy, mijn vriendin, je weet dat wij jullie wereld niet gaan overnemen maar de meeste mensen weten dat niet. Ze zijn nieuwsgierig over ons maar er niet van overtuigd dat als wij gaan landen, dit zou zijn om te gaan helpen. Ze hebben er geen idee van wat we al eeuwenlang voor de Aarde gedaan hebben – ze zijn meer zoals:  Waarom zouden ET’s in ons geïnteresseerd zijn?”

 

28. “Als zij dingen in beweging zien komen, in de goeie richting en ze meer vertrouwen krijgen over wat er aan het veranderen is, dan zijn ze misschien niet zo wantrouwend over vreemdelingen die binnenkomen. Maar, die  Illuminati propaganda over:  ‘ET’s zijn misschien wel vriendelijk, maar ze gaan jullie tot slaaf maken’,  doet nog steeds de ronde over het internet.”

 

29. “In ieder geval, eigenlijk is het zo dat God de leiding heeft. Hij zal weten wanneer  jullie klaar zijn om ons te verwelkomen en zal dan de raad het GO teken geven. Wij zijn hier nog meer verlangend naar dan dat jullie dat zijn, Suzy!”

 

30.  Dank je, moeder en kopieer dan ook de link naar de korte video die ook energie brengt om de dag te versnellen waarop jullie je “ruimte weldoeners” zullen ontmoeten. We hopen dat jullie je geïnspireerd voelen door de pogingen van die groep om het woord te verspreiden.

 

 

31.  Onze geliefde Aardefamilie, miljarden zielen willen hetzelfde als jullie, in een vredige wereld leven waar ieders behoeftes overvloedig worden verzorgd, waar alle leiders wijs en eervol zijn en waar het leven in harmonie is met de Natuur. Maar zij weten niet hoe zij de wereld op die manier moeten maken en jullie weten het – jullie zijn hier om wegwijzers te zijn!

 

32. Door vanuit je hart te leven, geven jullie een voorbeeld aan iedereen om je heen dat LIEFDE de manier is om een wereld te scheppen die zij, en jullie, wensen. Denk eraan, dat in het continuüm de era van wereld vrede, van vreugde, schoonheid, vriendelijkheid, wederzijds respect, overvloed en wonderbaarlijk avontuur, er al is!

 

__________________

 

LOVE and PEACE                                  LIEFDE  en VREDE

Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com

 

 

 

Bronhttp://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=164&z=2

Vertaling: Winny [winnyd@stralendetoekomst.nl