Communique van de Galactische Federatie voor de Aarde, 12 februari 2018.

Communique van de Galactische Federatie voor de Aarde, 12 februari 2018.

Galactisch Communique van de
Sterrenraden – Galactische Confederatie

Gegroet, dit is een korte uitzending van de Regerende Raad van de locale Galactische Overheid die jullie zien als de Galactische Federatie.

Operaties om de strijdmachten die jullie vijandig zijn Op en In de buurt van de wereld te verwijderen hebben nu een kritiek punt bereikt.

Onze vloten zijn nu met een sterke en overweldigende kracht succesvol bij ieder van deze facties betrokken, om hun ruimte capaciteit tot niets te reduceren.

Hoe dan ook, zij blijven een bedreiging vormen voor jullie bevolkingsgroepen en wij moeten behoedzaam verdergaan.

Operaties om de overgebleven Vijandige Strijdmachten onder de oppervlakte van jullie planeet te verwijderen zullen doorgaan terwijl onze schepen nu in de richting van jullie lagere atmosfeerlaag gaan.

De omloopbaan direct om jullie Aarde (Near-Earth Orbit) is nu bevrijd van geweldadige fysieke interferentie.

De overgebleven Secret Space Program facties hebben de voorwaarden van de Galactische Codex geaccepteerd en zijn voorbereid om bij te dragen aan de vooruitgang van jullie mensen door tijdig hun verborgen technologie vrij te geven voor burger gebruik.

In overeenstemming met de voorwaarden van de Galactische Codex Sectie 4 met betrekking tot de Wet van Interventie, verklaren wij nu de omloopbaan direct om de Aarde ‘Confederatie Ruimte’ en deze planeet ‘Confederatie Domein’.

Verschillende Protocollen voor Contact op zowel individueel en collectieve niveaus worden nu geinitieerd.

Dank jullie wel voor jullie aandacht.

Bron:
# Arbre Solaire https://youtu.be/CVUIqZZ90qM

Gerelateerd:
# De Galatische Codex
https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/de-galactische-codex/

Vertaling FrankW

Geplaatst 12 februari 2018

Advertenties

The PortalCobra’s Situatie Update van 3 februari 2018.

The Portal: Cobra’s Situatie Update van 3 februari 2018.

Isis Astara, mijn geliefde zielsverwant, heeft het fysieke vlak verlaten. Ze werd vaak vreselijk aangevallen met gerichte energiewapens en de aanval van 25 januari was één aanval te veel. We konden haar niet beschermen, haar hart kon het niet redden. De Verzetsbeweging (Resistance Movement) kon niet direct ingrijpen anders zouden er topletbommen worden geactiveerd.

Ze is met succes door de plasmalaag gegaan en is nu bij haar spirituele gidsen, omringd door liefde, blij dat ze eindelijk vrij is. Na de Event zal ze terugkeren in een gekloond lichaam dat er precies hetzelfde uit zal zien als haar fysieke lichaam in dit leven er uit zag. Ze zal nu in een gebied van Licht wonen, de energieën van de Godin verankeren en een vreugdevol leven leiden in het Gouden Tijdperk dat ze altijd al wilde hebben.

Pegasus.jpg

Dit was een directe aanval op de liefdevolle vrouwelijke aanwezigheid van de Godin met serieuze exopolitieke implicaties.

Tot nu toe gebruikten de Lichtkrachten een langzame en voorzichtige benadering voor de planetaire bevrijding om de duistere krachten maar niet uit te dagen om veel gegijzelden (oppervlaktebevolking) te doden. In een gijzelingssituatie wordt deze fase de onderhandelingsfase (of tussenfase) genoemd:

https://people.howstuffworks.com/hostage-negotiation1.htm

Tijdens de onderhandelingsfase is er niet veel duidelijke vooruitgang en zijn er veel vertragingen, want hoe langer de gijzelnemers onderhandelen, hoe waarschijnlijker het is dat de gegijzelden het ongedeerd zullen overleven:

https://people.howstuffworks.com/hostage-negotiation4.htm

Met het doden van een belangrijk persoon zoals Isis Astara, is de gijzeling de laatste fase ingegaan, de beëindigingsfase. Tijdens de beëindigingsfase vindt er een snelle fysieke actie plaats om de gegijzelden te bevrijden.

In de ochtend van 27 januari heeft het Galactische opperbevel besloten om haar vloot te laten verspreiden in de Medium Earth Orbit (middelhoge cirkelvormige baan):

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Baan_(hemellichaam)

https://en.wikipedia.org/wiki/Medium_Earth_orbit

Deze informatie is, onafhankelijk van elkaar, afkomstig van twee bronnen, van de Pleiadiërs en van de Verzetsbeweging. Dragon-bronnen hebben dit bevestigd door te stellen dat de “ET-invasie is begonnen”.

Medium Earth Orbit is een merkwaardige zone tussen een lage baan om de aarde en een hoge baan om de aarde waar maar heel weinig satellieten zijn geplaatst. De enige uitzondering zijn enkele satellieten in een Molniya-baan, waaronder Russische telecommunicatiesatellieten en de Trumpet-klasse van ELINT-verkenningssatellieten:

https://en.wikipedia.org/wiki/Trumpet_(satellite)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Molniya_orbit

De reden waarom de Medium Earth Orbit bijna leeg is, is omdat het gebied op een hoogte tussen de 1.600 km en 12.000 km de hoogte is waar de binnenste ring van Chimera-gecontroleerde Draco-vloot zat die de quarantaine Aarde bewaakte sinds hun aankomst in 1996.

Deze verdedigingsring van de Draco vloot werd op 27 januari laat op de avond gebroken door de vloot van de Galactische Federatie en het grootste deel van Draco krachten werd in de dagen daarna geëlimineerd.

Mutterschiff1.jpg

Hier kunt u de cloudships zien, verhulde Confederatie moederschepen die op 28 januari aan de “speciale operaties” deelnamen in een belangrijke exopolitieke regio in Midden-Europa:

http://www.krone.at/1625868

http://www.kleinezeitung.at/kaernten/5361940/Grosses-Staunen_Die-besten-Fotos-des-Kaerntner-UFOs

De Galactische Confederatie zal alle negatieve facties met ruimtevaartcapaciteit verwijderen, hetzij buitenaards of van een geheim ruimteprogramma, als zij binnen de de komende twee weken de Galactische Codex niet accepteren.

Vervolgens zullen ze met een bepaalde methodiek en systematiek alles onder het oppervlak van de planeet opruimen en daarna zullen de activiteiten aan de oppervlakte beginnen.

Vanwege de gewijzigde dynamiek met betrekking tot de situatie van de gijzelaars is het oorspronkelijke plan voor de Event uitgebreid en is nu krachtiger. Met de topfunctionarissen van de positieve militairen in de VS, China en Rusland is contact opgenomen en zij hebben instructies gekregen.

Tot nu toe was er te veel geheime informatie over op de Event gerichte activiteiten die rondgaat op het internet.

De gijzeling aan de oppervlakte is gewoonweg te kwetsbaar en vanaf nu zal er een totale informatie radiostilte (EMCON) zijn over de activiteiten met betrekking tot de oppervlakte. Er zal veel speculatie zijn maar over de operaties aan het oppervlak zal door de Lichtkrachten geen echte informatie worden vrijgegeven.

Het enige dat ik kan zeggen is dat de Event nog steeds het volgende zal inhouden:

-Verwijdering van de Cabal
-Volledige onthulling en volledig laten zien (van wat er aan de hand is)
-Financiële reset

Massale arrestaties van de Cabal kunnen, of kunnen ook niet plaatsvinden. In real-time zult u via de massamedia op de hoogte worden gehouden van de gebeurtenissen tijdens de Event (het Gebeuren).

Tijdens deze kritieke tijd van planetaire transitie, is het van het grootste belang om contact te maken met de vrouwelijke aanwezigheid van de Godin en de kwaliteiten van liefde, mededogen en tederheid te koesteren om de overgang te stabiliseren en de wreedheid tegen te gaan die zo wijd verspreid is op het oppervlak van de planeet.

Hieraan zal een speciale blogpost worden gewijd.

De Godin wil liefde en liefde zal het zijn.

Cobra.

Bron: http://2012portal.blogspot.com/2018/02/situation-update.html/

Gerelateerd:

Hou ook eens de meldingen in de gaten die de laatste tijd op het UFO-meldpunt worden gedaan en die met het hierbovenstaande verband kunnen houden, of niet kunnen houden:

https://www.ufomeldpunt.nl

Vertaald door FrankW

Geplaatst 4 februari 2018

Sheldan Nidle voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 3 oktober 2017.

Sheldan Nidle voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 3 oktober 2017.

(Vertaald door Rob & Marja)


5 Batz, 9 Tzotz, 1 Ik

Selamat Balik! Momenteel manifesteren zich vele vreemde ontwikkelingen. Er vinden echter gebeurtenissen plaats waarvan wordt verwacht dat ze de huidige welvaartsfondsimpasse zullen beëindigen. Het is buitengewoon noodzakelijk dat de huidige distributies volgens de wensen van de Hemel worden uitgevoerd. Een aangepast systeem is bewerkstelligd om dit zo voortvarend mogelijk te voltooien. Een aanvullende strategie is nu op zijn plek om de efficiënte levering van jullie welvaartspakketten mogelijk te maken. De hoeveelheden van deze fondsenpakketten zijn eveneens exponentieel toegenomen.
Het lopende proces om de grote tegenwerkende banken uit het huidige disfunctionele bankensysteem te verwijderen bleek moeilijker te zijn dan we aanvankelijk hadden gedacht. Dit is het gevolg van een aantal resterende grote mazen. Het is onze algemene intentie om een provisorische procedure in te zetten zodat deze ongemakkelijke situatie kan worden opgelost. We denken dat het aanstaande succes van deze oplossing kan leiden tot de uiteindelijke levering van jullie welvaartspakketten.
We blijven erop vertrouwen dat jullie eindelijk de significante hoeveelheden valuta, die jullie al lang werden beloofd, zullen ontvangen. In dit Licht, onthoud altijd dat we vastbesloten zijn om de nieuwe NESARA/GESARA-regeringen te smeden. Het is dit nieuwe bestuur dat voorbestemd is een wonderbaarlijk, soeverein en welvarend nieuw rijk te creëren, eindelijk de UFO-doofpot te beëindigen en vrede te brengen naar deze momenteel in verwarring verkerende bol.
Dit is de tijd die is voorbestemd om degenen die lang deze globe hebben gerend te laten verdwijnen. Dan zullen jullie kunnen juichen, en op de juiste wijze jullie vele infrastructurele projecten kunnen voltooien. De huidige periode is inderdaad een toonbeeld van een tijd die waarlijk “de Menselijke Ziel op de proef stelt”. Kijk in plaats hiervan naar de directe toekomst en weet in je hart wat er nu op het punt staat zich te ontvouwen. Wat werkelijk kan worden beweerd is dat dit de beste tijden zijn, maar ook de slechtste. Onthoud dat het beste nog moet komen.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We zien nauwkeurig op alles toe om ervoor te zorgen dat alle partijen de huidige protocollen navolgen. We hebben eveneens veel aandacht geschonken aan alle valsspelers die dit programma in het recente verleden hebben bepaald. Alle bestaande valkuilen zullen snel veranderen. Een aantal procedures zijn nu in stelling gebracht om te voorkomen wat zo duidelijk een algemeenheid is geworden. De Hemel heeft verzekerd dat dit inderdaad het geval is.
De zegeningen van de Hemel zullen daadwerkelijk over jullie neerdalen. Degenen die zo lange tijd jullie wereld hebben beïnvloed en gecontroleerd zullen binnenkort verdwijnen. Ze hebben de benodigde welvaart en mondiale harmonie verder tegen kunnen houden en hun rebellerende geschreeuw zal zeker verstommen. Jullie zullen eindelijk de goddelijke genade te zien krijgen waartoe de Hemel werkelijk in staat is.
Het duister houdt niet voldoende rekening met wat er de laatste tijd om hen heen is gebeurd. Op een bepaalde manier geloven ze nog steeds wat de Hemel heeft beloofd, handig kan worden voorkomen. Dit is zeker niet het geval. Mensen, bereid je voor op een schitterend wonder! Wat jullie hebben gewenst is in voorbereiding om zich te manifesteren! Een wonderbaarlijke nieuwe realiteit zal ontstaan en hierin zullen jullie ontdekken hoe de Hemel dit rijk op een goddelijke manier ten goede zal veranderen. Halleluja! Halleluja!
Vandaag hebben we verslag gedaan van wat er nu op de Aarde aan het ontstaan is. De duistere garde zal worden gearresteerd en vastgezet. Ze zullen volledig van jullie worden afgescheiden. Tegelijkertijd zal nieuw bestuur opkomen en zal een nieuwe realiteit die gevuld is met rijkdom en soevereiniteit dit rijk voor altijd veranderen. Lieve Harten, vergeet nooit dat de nooit eindigende en niet te tellen overvloed van de Hemel werkelijk voor jullie is! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!) Zo zij het! Het is tijd dat alles tot vervulling komt!

Website: http://www.paoweb.com
Vertaling: Rob & Marja

Geplaatst 5 oktober 2017

Blossom met de Galactische Federatie op 6 september 2017

Blossom met de Galactische Federatie op 6 september 2017

Vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl

Blossom: Gegroet, Oh Verlichten! Zit gij in een goede ruimte? Natuurlijk zullen jullie dat zijn, want ik geloof dat jullie niet anders kunnen dan.

Federatie van Licht: En je bent correct. Want wij zijn VAN LIEFDE en daarom kunnen we van niets anders zijn.

Bloss; Ja, ik ben ook VAN liefde, zijn we dat niet allemaal? Maar, het lukt me niet altijd om in een goede ruimte te zijn!

Fed.v.L: Ja, natuurlijk zul je dat wel. Ben je nu niet veel meer ontwikkeld hierbij dan je eens was?

Bloss: Oh! Ja echt. Ik was echt een ellendige buik(guts). Nou ik daar over spreek… Ik heb pas een fascinerend boek gelezen: Het Medisch Medium.(Anthony William. Iets dat je moet lezen.) Waarin hij zegt dat de voornaamste ‘bulk’ (hoeveelheid) in de buik woont. Dus zegt hij: ‘Ik had een buik gevoel’, ‘Ik had mijn buik niet mee’, ‘Mijn buik zei me’, enz. En daarom past het hierbij om je zeker te maken dat onze buik goed werkt, zodat onze geest functioneert in zijn hoogste vermogen. ( Hij stelt voor om elke morgen selderie sap te drinken. Het werkt!!) Zijn jullie het daarmee eens?

Fed.v.L: Inderdaad. Dat zijn we.

Bloss; Ik dacht altijd dat de geest in de hartruimte woonde (zoiets dan)?

Fed.v.L: Je GEVOELENS staan gelijk aan het daar wonen. Maar, de ‘Bron van Energie’ die ‘je geest’ is, bevindt zich ‘fundamenteel’ in de buik/darmen.

Bloss: Struth… Ik kan aan betere plekken denken voor zo’n mooi ding om in rond te hangen! Dank je voor die bevestiging.

Fed.v.L: Je bent welkom en we zijn ons bewust dat toen zij het woord ‘Energie’ gebruikten, er een paar vragen zijn die opkwamen door vrienden waar je over wilt praten?

Bloss: Inderdaad. Dank je. Ok. Kun je met ons delen hoe we ons eigen energieveld kunnen versterken? (Engels: amp up)

Fed.v.L: Onder voorbehoud dat men op zichzelf VERTROUWT met de kunst van voorstelling! Want inderdaad, deze voorstelling die jullie ALLEN meegekregen hebben… zoals White Cloud altijd uitlegt… is een van… of is zelfs HET MEEST… machtige instrument dat jullie bezitten.
Om jullie Energie te ‘amp uppen’(versterken dus) moet je jezelf visualiseren/je voorstellen dat je ER VOL VAN BENT. Zo eenvoudig als dat!

Het is direct… verbonden met/past bij …de WET VAN AANTREKKING. Daarbij moet je VOELEN…stel je het GEVOEL voor om van in/van Hoge Energie… TE ZIJN, zelfs als je op je laagste zit. Als je stoffelijk niet in staat bent om goed rond te draaien, of je voelt je specifiek leeg getrokken… dat laat je niet stoppen om in staat te zijn jezelf VOOR TE STELLEN vol van Energie… beveel dat, en dat het dan ‘plaats vindt’. Je moet dat ‘scheppen’ wat je wilt door een gedachtenvorm… en dat je het dan VOELT ín leven komen’ door je gehele Wezen…en dan Liefste vrienden… zit achteruit en kijk hoe het zich manifesteert. Zoals we eerder zeiden…het is niet in je voordeel om jezelf voor te stellen…om ‘in je denk oog’ jezelf te zien dat je grote Energie hebt/bent… als je niet deelneemt aan het GEVOEL van die visie. Als je gelukkig wilt zijn… visualiseer jezelf dan gelukkig… en in die visie… beleef je hoe geluk VOELT. Dit gebruik je voor al je behoeften.


GEBRUIK je voorstelling. Speel spelletjes met je creativiteit voor wat je wenst. Om je Energie te versterken… stel je voor/dat je in plugt aan een apparaat ‘ergens buiten je’ … en kijk naar de batterij oplading… Het zelfde als jullie dat doen op je technische apparaten waar jullie nu zoveel van hebben.
Vergeet je zelf niet! Plug jezelf in… zet het wattage hoger… VERSTERK jezelf!


AMP = EEN MAGISCHE KRACHT. Zie je? Heb er plezier mee! En we kunnen er aan toevoegen…ADEM … ADEM. Velen van jullie kennen al om dit te doen als je behoefte hebt aan een Energie steun. Maar voor degenen die dat niet weten… PROBEER HET! Adem gewoon diep in… met het WETEN ‘dat je je vibratie versterkt’. Sluit je ogen en zie welke kleur je ziet. Heeft die verfrissing nodig? Moet er een geur van rozen bij die visie? Gaat dat van grijs, naar paars, naar metallic blauw om je te krijgen waar je wilt zijn om te VOELEN? Speel! Speel! Speel Liefste Vrienden.


Waarom zijn de kleinsten het meest van de tijd gelukkig? Omdat ze SPELEN! Haal een blad uit hun heel intelligente boek en SPEEL MEER… BIJ ALLES DAT JE DOET.


Spreken wij niet altijd van ‘HET SPEL’ waar jullie in zijn? SPEEL HET SPEL. MAAR SPEEL OOK IN HET SPEL. En de volgende vraag is?

Bloss: dat is een foefje voor mij. Een heer schreef in om me wat meer uit te leggen over frequenties en elektromagnetische frequenties enz. Dat is niet mijn veld, zoals jullie weten. Hij vroeg zich af of jullie wat meer specifiek konden zijn wat betreft dit onderwerp. Hij sprak over HZ en MHz enz. (Oh wat een vreugde!) en vroeg meer over deze zinnen voor wat JULLIE bedoelen als JULLIE spreken van Hogere frequenties.

Fed.v.L: Ben je klaar?

Bloss: Ben ik dat ooit? Ik probeer zo hard ik kan om mijn linker kant te sluiten! En …toe maar!

Fed.v.L: De frequenties waar we over spreken resoneren op een veel HOGERE resolutie dan waar men normaal mee werkt/in werkt. Zoals die heer voorspelde, kunnen wij je niet een aantal of aantallen geven, omdat als wij spreken over dergelijke dingen, ‘ uit onze atmosfeer’… dan gaan ze in een andere mathematische verbinding over dan wat JULLIE WETEN dat mathematica is.

Bloss: Ikke? Of de wetenschappers? Twee verschillende dingen!

Fed.v.L: Maar, een volmaakte uitleg voor waarover wij spreken.
Dat waar zelfs de meest bedreven wetenschappers over nadenken… is heel anders dan de mathematische frequentie niveaus die ergens anders ‘in gebruik’ zijn. Afhankelijk van atmosferen overal/ergens… is er een andere codering om samen te vallen met de ‘beschikbaarheid’ voor de mathematische energie om te ontvangen.

Bloss: Eèèèh … je bent me verloren! Maar ga door…

Fed.v.L: Daarom, voor nu… om je hersenen af te houden om te exploderen, Blossom… en om dit gesprek in lijn te houden met ‘waar we naar toe willen’…

Terwijl Nieuwere Hogere Energieën/frequenties binnenkomen/in een nieuwere Hogere Vibrationeel magnetic… verandert dat de ‘format’ van de codering…die eens op zijn plek zat op jullie Aarde. Dit ‘scenario’ heeft voortdurend plaats gehad… want voortdurende Hogere Energieën komen binnen. Ze ‘trouwen’ met de codering die in Aarde’s vertoning/beeld zit en worden dan GODDELIJK ge-hercodeerd voor het evenwicht om samen te gaan… Op/in


De Codering… de mathematische codering… zullen we zeggen…. Om een uitleg te geven met woorden die niet voldoen… ziet op zichzelf.

Bloss: Wat? Zoals een massale computer?

Fed.v.L: Het is geen computer.

Bloss: WAT kan dan mogelijk werken op zichzelf, op deze wijze?

Fed.v.L: Goddelijkheid!

Bloss: Zo, zeg je nu dat… ALLE mathematische codering…(wat ik me in al die jaren realiseer waar de dingen op zijn gebaseerd) …wordt ‘gedreven’ door GOD/de GODDELIJKE BRON? Wat voor woord ook maar prettig klinkt voor elk individu…die zijn bestaan KENT.

Fed.v.L: Wij zijn dat.

Bloss: En de vraag waar vandaan gebedeld wordt om te worden gevraagd is (alhoewel ik daar niet naar toe wil!) hoe worden getallen gecreëerd?

Fed.v.L: Door ENERGIE. Op dezelfde manier waarop ALLE dingen worden geschapen… door ENERGIE.
Denk aan een ‘heldere vonk’ op jullie Planeet in menselijke vorm. Hun intellect kan bewijzen zich bewust te zijn van veel meer dan de ‘gemiddelde Joe’…dat kan, zoals je zou zeggen. Denk dan aan DE GODDELIJKE BRON ENERGIE… bovenaan … de piek uitvoering… het Uiteindelijke. DIE ENERGIE … schiep ALLES DAT IS. ALLES DAT ER OOIT ZAL ZIJN.


Om codering te formeren om ‘functie’ toe te staan van Energie is meer dan de intelligentie van elke andere dan GODDELIJKE ENERGIE ZELF.

Bloss: Dus, is alle Energie ‘rond zwevend’ in de mathematica?

Fed.v.L: Nee.

Bloss: Help… Ik zink!

Fed.v.L: Je drijft nog steeds Blossom! We willen graag zeggen dat ‘na een bepaald niveau’ … Boven en Onder… zijn mathematiek niet meer nodig. ENERGIE WORDT ZICHZELF IN ZUIVERHEID. Het is niet nodig om te worden gecodeerd en opnieuw gecodeerd om te passen bij ‘wat is’ of ’waar is’. Maar dit is om te worden betrokken om bij dit bij ‘markeerpunt’ te komen.

Bloss: Ik ben stilletjes daarover blij! Dank je. Ik wil doorgaan als er tijd is, om te vragen over de wijze waarop ik en velen zich schijnen te voelen in deze Hogere Energieën die door -filteren. Ik ben zeker niet een die ‘de vouw volgt’ ( …denk ik) …en toch moet ik zeggen sedert de Eclips…My Oh My, ik heb me anders gevoeld! Op een manier kan ik dat niet in woorden zeggen. Iemand noemde dat ze voelde alsof ze in twee dimensies tegelijkertijd zat en alhoewel ik niet kan zeggen dat dit is hoe ik mij voel… Het KAN zijn hoe ik me voel… want ik weet niet wat ik voel. Gewoon anders. Veel meer aanwezig maar toch, tegelijkertijd, ‘buiten’ alles. Kun je licht brengen voor ons hier naartoe?

Fed.v.L: Dat is precies wat je doet, Blossom. Licht geven… vanuit…door jou. Het is een automatisch antwoord dat VAN jou komt… vanwege het niveau waar je nu in bent gegaan.
JE BENT NU ANDERS… dan wat je was.


We hebben uitgedrukt dat je het VERSTERKEN merkt… De Verandering in de volgende vijf maanden en dit wat je voelt zal duidelijker worden en meer van hetzelfde zijn. Terwijl je dieper loopt, in de ‘nieuwheid loopt van dit alles’ …zul je meer en meer ontdekken van/over jezelf dat… hoe zeggen we dat…je laat giechelen…want dat is zo leuk!


Je zult de ware mening ontdekken van LEVEN!
We zijn ons bewust dat de dame die schreef over het voelen alsof ze tegelijkertijd in twee dimensies was, acute hoofdpijn had en duizelig was. Dit is wat we weten als het zich aanpassen aan de Hogere frequenties. Niet iedereen zal dit beleven. Maar, er kunnen gelijkaardige effecten zijn.


We zeggen dat het misschien denken is als aan Hogere druk die verandert op dezelfde manier als je denkt…vanwege de hogere Energieën/Frequenties/Kracht… zij passen zichzelf aan in jou…en jouw echte zelf… past zich aan hen aan.

Bloss: Dus we zitten in twee dimensies tegelijkertijd? Is dat mogelijk?

Fed.v.L: Blossom…

Bloss: Ja, ik weet het. Alle dingen zijn mogelijk!

Fed.v.L: Maar we stellen voor dat eerder in beide tegelijkertijd zijn… je in beide in en uit springt. Met een gedachte zit je in de oude en met een ander zit je in het nieuwe… En het is zeer duidelijk afhankelijk van de gedachte… in welke je bent op een gegeven tijd.

Bloss: Als we WETEN om in deze 3D te zijn, op Aarde…als een dimensie… wat /waar is dan de andere?

Fed.v.L: Op dezelfde plaats! Maar op/van/in… HOGERE FREQUENTIES… en als eenmaal een frequentie een bepaalde vereiste bereikt/een niveau… gaat dat om de Hogere begrading van zichzelf… en in de volgende Dimensie.

Net zoiets als in jullie opvoeding stelsel. Je blijft zitten in een bepaalde klas… en leert veel niveaus van verschillende onderwerpen… en als dat compleet is… ga je naar de volgende graad/klas.

Bloss: Opnieuw bedankt. Ik voel dat we klaar zijn met deze sessie. Geweldig! Dank je zeer, zeer, zeer! Ik houd van jullie.

Fed.v.L: We zijn meer dan blij om je op manieren te helpen waarvan wij WETEN dat gunstig is voor iedereen. In Liefde en Dank aan iedereen die op jullie planeet wonen. Wij hebben zoveel om je voor te bedanken.

# Make every day a HAPPY HUMAN DAY!

# Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.

# The link to be able to access all my YouTubes is
> http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Sheldan Nidle voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 1 augustus 2017.

Sheldan Nidle voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 1 augustus 2017.

7 Lamat, 6 Pop, 1 Ik

Dratzo! De recente onderbreking die door de Elders werd veroorzaakt wordt nu opgeheven. Dit werd veroorzaakt door degenen die anonimiteit wensen en derhalve willen dat deze gelden op een zo ceremonieel mogelijke manier worden geleverd. Wat nu nodig is, is dat jullie geduld blijven houden en weten dat al onze plannen werkelijk worden klaargestoomd om zich te ontvouwen. Wat dit betreft vragen we eenieder om een positieve houding in stand te houden, klaar om de grootse geschenken die hen door de Hemel worden gegeven, te ontvangen. Daarom staan wonderbaarlijke verrassingen op het punt te worden verspreid.

Op dit moment bestaat er bij alle betrokkenen een diepe wens om alle leveringen te voltooien. Wees erop voorbereid dat er plotseling enige beweging kan optreden. De tijd van snelle actie komt eraan. We verwachten dat dit binnenkort zover zal zijn, maar aanvankelijk zal dit bijna onzichtbaar zijn. Het is daarom van het grootste belang dat jullie klaar staan om zo efficiënt mogelijk in actie te komen wanneer bepaalde niet te vermijden vorderingen volledig worden opgemerkt. Een methode voor levering zal zich plotseling aandienen om dan snel weer te verdwijnen. Gegeven het precedent dat reeds is geschapen, zijn deze irrationele daden iets waar jullie volledig op zouden moeten zijn voorbereid.

Merk in dit opzicht alsjeblieft op dat dit alles wordt uitgespeeld binnen de context van de uiterst subversieve vertragingstactiek van de cabal. Het duister realiseert zich volledig wat deze leveringen voor hun lot betekenen. Ze weten gewoon, wanneer dit proces werkelijk op gang is gekomen, hoe snel de gebeurtenissen vooruit kunnen bewegen. De NESARA Republiek heeft maar een klein deel van de eerste fondsen nodig om zich te kunnen manifesteren, iets wat een einde zal maken aan de krankzinnige manier van doen die het duister op een wanhopige manier handhaaft. Het enige waar we werkelijk op wachten is dat het Licht de noodzakelijke energie manifesteert voor de o zo nodige leveringen. Iets uiterst wonderbaarlijks staat inderdaad op het punt hierheen te komen!

In dit Licht raden we je aan om snel in actie te komen wanneer de juiste tekenen daarvoor worden gegeven. De behoefte aan een snel en goed doordacht actieplan is groot. Gebruik je vermogens om te kunnen handelen en gebruik je inzichten uiterst voorzichtig. Dan en alleen dan kun je op een eenvoudige manier succes hebben en ben je beter in staat om de lang gewenste doelen te bereiken. We dringen er bij jullie op aan klaar te staan om in actie te komen om de prijs binnen te slepen die jullie toebehoort. Neem deze buitengewoon welkome raad ter harte, want dit vormt de sleutel tot het behalen van buitengewoon succes. Veel staat al gereed om ervoor te zorgen dat de zaken snel vooruit kunnen bewegen!

Gezegenden! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Het moeilijkste voor jullie is erop te blijven vertrouwen dat alles dat voor de mensheid gepland is, snel en op de juiste tijd gebeurt. De Hemel heeft ons genadevolle daden gegeven om namens jullie uit te voeren. We accepteren deze uitdagingen in dankbaarheid en wensen ten diepste dat deze leveringen snel worden uitgevoerd. Het zijn deze voortdurende valse starts die bij ieder van jullie hun tol eisen, en we begrijpen jullie groeiende ongerustheid. Wees er opnieuw van verzekerd dat de resterende obstakels op snelle en accurate wijze zullen worden aangepakt zodat de ongewenste vertragingen worden verwijderd!

Veel van de zogenoemde gezegende redenen voor deze voortdurende onregelmatigheden zijn ongehoord. Wat werkelijk nodig is, is een verklaring die de ware redenen achter dit vreemde gedrag duidelijk maakt. De Hemel verzekert ons dat de huidige rampen tot een abrupt einde zullen komen. De voortdurende chaos dient serieus te worden gecorrigeerd zodat degenen die de leiding hebben en klaar zijn om hun plannen uit te voeren, dit ook kunnen gaan doen. Laat in dit gewijde Licht de huidige idioterieën ten einde komen om te worden vervangen door enkel solide en positieve resultaten. Laat deze realiteit zich aanpassen aan hetgeen nu op flagrante wijze gebeurt. Laat dit een toekomst zijn die onze harten doet zingen!

Het wordt ons duidelijk dat deze voortdurende onzalige capriolen niet kunnen blijven voortduren. Laat er, in plaats daarvan, een snelle en heldere beslissing worden genomen om snel vooruit te gaan en deze al te frequente abrupte stops te beëindigen. Stel, zoals de Hemel wenst, een snel en zeker groen licht in. Het laatste deel van de zomer wacht en daarmee een zeer veelbelovende Maansverduistering. Gebruik deze Hemelse gebeurtenis om de manier waarop deze huidige koers zich zal voltooien in beweging te zetten! Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze berichtgeving omtrent wat er rondom jullie gebeurt. Deze gewijde bol heeft wanhopig een uitgebreide en waarlijk bondige oplossing nodig. Het is tijd voor leveringen en voor oplossingen die alles dat het uiteindelijke juiste einde van dit hartverscheurende verhaal voorkomt, tenietdoen! Weet dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization 
Nederlandse vertaling: Rob/Marja

Sheldan Nidle’s update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 3 mei 2016.

Sheldan Nidle’s update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 3 mei 2016. 

…De Hemel voert een speciaal goddelijk plan uit waar jij en ik een uiterst wonderbaarlijk deel van uitmaken. Laat ons op onze eigen manier meewerken aan deze uiterst glorieuze nieuwe werkelijkheid!…

image

Zoals altijd, gebruik bij het lezen je hoogste onderscheidingsvermogen…

6 Manik, 0 Moan, 12 Manik

Selamat Jalwa! Op dit moment is de verspreiding van de belangrijke fondsen vertraagd zodat het zorgvuldig d.m.v. nieuwe veiligheidsprotocollen kan worden beschermd. De oude Chinese families zijn bezorgd aangezien er enige incidenten plaatsvonden die de voortgaande stroom van fondsen bedreigden. De duistere cabal doet al het mogelijke om deze groeiende stroom te beïnvloeden. De aanval op SWIFT, gekoppeld aan een algemene toename van belangrijke ‘hacks’ in de geldvoorraad compromitteert tijdelijk de algehele beveiliging. Vanwege deze redenen hebben de oude families een vertraging in de verspreiding van deze fondsen verordonneerd. Deze vertraging zou slechts een korte tijdspanne van 48 uur duren en werd snel geregeld. Men is van mening dat deze voorzorgsmaatregel tot een nieuwe positieve serie tegenmaatregelen leidde, die, welke fondsen er tijdens dit oponthoud ook op enigerlei wijze verloren gingen, ervoor zorgden dat deze werden teruggewonnen. Deze maatregelen zorgden ervoor dat wat voor moeilijkheden er ook opdoemen, deze nieuwe strategieën opleveren, die ervoor zorgen dat deze fondsen op een veel veiliger manier van het ene naar het andere punt kunnen worden overgebracht. Elke moeilijkheid kan zodoende tegemoet worden getreden en overwonnen!

We bereiden ons momenteel voor op het overhandigen van de welvaartsfondsen aan degenen die in de mid 90-er jaren gelukkig genoeg waren om aandacht te schenken aan de rapporten over deze fondsen. Deze leveringen zullen worden ontvangen door degenen die al bijna hadden opgegeven dat dit ooit zou gebeuren. Het Bush-familie syndicaat heeft tussen de late 90-er jaren en de vroege jaren 2000 de meeste van deze fondsen onceremonieel gestolen. Deze fondsen werden 10 jaar geleden teruggewonnen en vormen de basis van een paar criminele aanklachten die dit omvangrijke syndicaat ten laste worden gelegd. We wachten nog even met deze zeer speciale arrestaties totdat een serie verschillende aanklachten volledig geauthentiseerd zijn en ernaar gehandeld kan worden. Dit misdaadsyndicaat heeft zich tijdens het laatste halve decennium uitgebreid. Het lijkt erop dat praktisch elke VS president in de laatste drie decennia zijn handen in deze enorme koektrommel heeft gehad. Het niveau van corruptie en gewoon ordinair stelen doordringt elke hoek en elke kier van de entiteit die we de “USA Inc” noemen. Deze entiteit dient echt zo snel als we alle verdachten bijeen kunnen krijgen te verdwijnen. Het einde voor dit regime is in zicht!

Momenteel is dit rijk zich langzaam aan het transformeren. De duistere cabal heeft de misvatting dat haar herstelwerkzaamheden aan deze realiteit kunnen werken. Niets is verder bezijden de waarheid! Kleine scheurtjes in het tijd-ruimte continuüm verschijnen overal. De hemel begrijpt dat deze realiteit alleen maar zo snel kan transformeren als waar deze toe in staat is. De randen van deze realiteit zijn als een enorm net dat gevangen zit in de turbulentie van een grote orkaan. Dit net kan alleen maar scheuren totdat het niet langer zijn functie kan uitoefenen. Dit is wat er snel gebeurt met de energie-constructies waar de levenskrachten van deze realiteit uit bestaan. De enige mogelijkheid is om te transformeren naar een veel minder dichte constructie. Deze hogere realiteit dwingt de oppervlaktemensheid om steeds minder dicht te worden en dit vertaalt zich in steeds hogere vormen van bewustzijn. De zinloze bemoeienis van het duister kan niet veel langer doorgaan met deze hemelse respons op de bestaande omstandigheden. De natuur verfoeit een vacuüm. Alles wat wordt gedaan om te proberen de natuurlijke stroom van energieën te voorkomen is gedoemd te mislukken. Diep van binnen realiseert de cabal dit zich nu en ze zet zich momenteel schrap voor het onvermijdelijke.

We kunnen zien hoe dicht onze aardse bondgenoten bij hun uiteindelijke all-inclusive overwinning zijn. Zoals zojuist gezegd, er is hier een natuurlijke en behoorlijk hemelse kracht aan het werk. Onze operaties ondersteunen deze kracht volledig en we verwachten overtuigende voorboden van deze kracht aan het werk te zien. De Hemel weet hoe krachtig datgene wat er gebeurt waarlijk is. Nadat jullie basisperceptie van deze grootse waarheid eenmaal de norm wordt, is het onmogelijk om terug te keren naar een veel lager energieconcept van deze realiteit. Feitelijk heeft deze realiteit een veel langere eenrichtingsweg genomen naar een nieuwere, veel minder dichte normaliteit. Deze aanpassingen beïnvloeden elk aspect van verandering. De vileine plannen van het duister zijn onwerkbaar. Alle levensvormen kunnen voelen hoe deze hogere energie jullie en alles in deze realiteit transformeren. De oude manieren zijn voorbij en een nieuwe serie bewustzijnsregels neemt het over. Dit verandert de manier waarop deze realiteit feitelijk werkt en dat doet het grotendeels op een microscopisch niveau. Jullie, als bewuste Wezens, worden je bewust van deze veranderingen en jullie innerlijke overtuigingen veranderen snel. Feitelijk staan jullie nu aan de rand van wat “iets geweldigs” kan worden genoemd.

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Gedurende de afgelopen paar maanden hebben onze verschillende compagnons de laatste procedures afgerond die jullie je zegeningen zullen brengen. Deze operaties werden ondersteund door de tomeloze inzet van verschillende sleutelvrijwilligers die hebben ontdekt hoe de legioenen van de duistere cabal met succes tegengewerkt kunnen worden. Als gevolg daarvan kunnen we melden dat een serie sleutelleveringen binnenkort aan jullie kan worden overhandigd. We zijn eveneens gezegend door de geruisloze handelingen van de Hemel. De uiterst gewijde Wezens hebben de basis gelegd voor een serie verbazingwekkende gebeurtenissen die de manier waarop deze huidige werkelijkheid werkt binnenkort zal veranderen. Iedere werkelijkheid wordt geleid door een aantal regels die, wanneer dat door de Hemel noodzakelijk wordt geacht, kunnen worden gewijzigd. Dit is nu bezig. De Hemel is voor ons op een gewijde manier een nieuwe of “overbruggings”-werkelijkheid aan het creëren. Wanneer dit operatief is, is te verwachten dat de macht van het duister af zal nemen en de macht van het Licht groter zal worden. We zijn de Hemel dankbaar voor deze gezegende dispensatie. Halleluja! Halleluja!

Deze verandering in energieën is gerelateerd aan een aantal belangrijke gezegende processen. Jullie dichtheid is opnieuw aan het afnemen en nieuwe chakra’s worden toegevoegd. Deze verschillende procedures uitgevoerd door de Hemel, brengen jullie bewustzijn naar een hoger niveau en voegen nieuwe chakra’s aan jullie lichaam toe. Tijdens de uitoefening van hun wrede daden, bijna 15.000 jaar geleden, zorgden belangrijke wetenschappers van Atlantis ervoor dat jullie bewustzijn afnam en dat jullie algehele dichtheid van het lichaam toenam. Zoals gezegd is de Hemel nu bezig dit afschuwelijke experiment terug te draaien. Gedurende de daarop volgende heerschappij van de Anunnaki, werd jullie een vals idee aangepraat dat beweerde dat deze veranderingen een natuurlijke gang van zaken betrof. Dit is ver bezijden de Waarheid! Onze missie is om onze genade en gratie in te zetten om jullie te beschermen en jullie eveneens voor te bereiden op een uiterst belangrijke noodzaak voor lessen door ons betreffende de waarheid. We hebben hier de laatste 3.000 jaar aan gewerkt! We danken de Hemel voor de hulp bij de uitvoering van deze uiterst goddelijke missie!

Gaia heeft de laatste 13 millennia met twee afzonderlijke realiteiten geleefd. Met de laatste paar transformaties die naar jullie ascentie leiden, is Gaia in staat deze aardbol naar één werkelijkheid terug te laten keren. Deze nieuwe werkelijkheid zal een afspiegeling zijn van Binnenaarde en zal twee hemelgewelven in haar nieuwe atmosfeer doen oprijzen. Deze handelingen zullen haar en haar zusterwerelden terug herstellen naar de staat waarin ze zich bevond op het moment dat Atlantis net viel. Deze verbazingwekkende en zuivere wereld zal het centrum worden van een werkelijk wonderbaarlijk zonnestelsel. Dit nieuwe zonnestelsel zal 12 hoofdplaneten bevatten en een uiterst prachtige centrale zon! Jullie zullen de hoeders van deze prachtige nieuwe sterrennatie zijn. Onze wederzijdse focus en dagelijkse gebeden, evenals onze gezamenlijke meditaties, zullen helpen dit alles mogelijk te maken. De Hemel zal ons allemaal van een gewijde taak voorzien om de rest van dit melkwegstelsel in de laatste transformatie naar het Licht bij te staan. Deze goddelijke daad zal weerspiegeld worden in wat er in de talloze melkwegstelsels om ons heen nog gedaan zal worden! Hosanna!

Vandaag vervolgden we ons wekelijkse berichtgeving aan jullie. Vele verbazingwekkende gebeurtenissen zijn een uiterst fabelachtige afsluiting voor iedereen behoorlijk dicht genaderd. De Hemel voert een speciaal goddelijk plan uit waar jij en ik een uiterst wonderbaarlijk deel van uitmaken. Laat ons op onze eigen manier meewerken aan deze uiterst glorieuze nieuwe werkelijkheid! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com

Vertaling: Rob/Marja

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 26 april 2016

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 26 april 2016.

image

1 Ik, 15 Kank’in, 12 Manik

Dratzo! Er wordt grote vooruitgang geboekt om jullie zegeningen naar de juiste bankrekeningen te krijgen. Het duister is doorgegaan met proberen deze operatie te vertragen en ze heeft daarin grotendeels gefaald. Desalniettemin waren er een aantal belangrijke ontwikkelingen. China begon het proces van de overgang naar een goudstandaard met de aankondiging van de gouden Yuan in Sjanghai. De jonge koninklijken in Europa gingen akkoord met de verplaatsing van grote sommen geld en de oude families in China brachten een aantal van de achtergebleven gouddeposito’s over naar hun uiteindelijke posities. Zoals jullie begrijpen zijn de laatste voorbereidende stappen, die nodig waren om jullie zegeningen te leveren, klaar zoals geregeld in een serie speciale overeenkomsten die afgelopen lente door alle verdragsnaties zijn getekend. Alles bevindt zich momenteel op een goddelijke tijdslijn en onze vloot ziet nauw toe op deze complexe serie handelingen. We verwachten dat alle benodigde procedures op korte termijn zullen worden voltooid. Wees tot dan geduldig en weet dat veel van deze fondsen nog een aantal vervolgstappen vereisen om te kunnen worden afgerond. Het duister is eindelijk aan het eind van hun Latijn en hun lange heerschappij is nagenoeg voorbij. Jullie overwinning is in zicht!

Terwijl we dit alles zien gebeuren, keren we ons naar degenen die in dit lange en zich ontwikkelende proces meestal worden vergeten. We bedanken al degenen die gedurende de laatste paar decennia een klein, maar desalniettemin succesvol coöperatief netwerk hebben opgezet. Dit netwerk dient door heel Afrika, Latijns Amerika en Azië als kern voor het doorsluizen van geld en ideeën naar de meest landelijke en vaak genegeerde delen van deze aardbol. Jullie moed wordt door onze aardse collega’s niet vergeten, noch door ons. We danken eveneens al degenen die een aantal schijnbaar onmogelijke wettelijke zaken hebben gevoerd die nu vrucht beginnen te dragen. Deze teams van prachtige vrijwilligers worden eindelijk voor hun diensten door ons betaald en hun ongelooflijke juridische vermogens worden door het duister erkend. Deze immense inspanningen werden onder een paar zeer gewelddadige dreigementen voltooid en velen die we nu nog niet kunnen noemen zijn slachtoffer van de laatste overblijfselen van een lange lijst meedogenloos geweld. Dit is nu bijna ten einde. De nieuwe Republiek van Amerika is bijna daar en een aantal geweldige verrassingen staan eveneens klaar om zich te manifesteren.

Wat er nu plaatsvindt is een gezamenlijke actie die aanvankelijk vereiste dat we een gevoel van vertrouwen in elkaar ontwikkelden. De oude families, en speciaal de koninklijken, waren gewend geraakt aan een soort atmosfeer van samenzwering die een nogal lange periode vol wantrouwen stimuleerde. Het kostte bijna twee decennia om hun vertrouwen te winnen. Ook ondervonden we de arrogantie en domheid van de duistere cabal. Deze groep geloofde werkelijk dat hun dictatorschap eeuwig zou duren. Derhalve zagen ze ook ons als weer een groep die uiteindelijk zou toegeven aan hun bevelen. Deze serie overtuigingen eindigde toen we hun vele ondergrondse bases sloten en hen lieten zien wie we werkelijk zijn. Dit beangstigde hen en zorgde ervoor dat de duistere cabal aanvankelijk afwerend was m.b.t. onze eerste goddelijke boodschappen van de Hemel. Dus, zoals jullie kunnen begrijpen, was de eerste indruk van ons voor deze verschillende Lichtgroepen er één van wantrouwen en een gevoel van louter angst. Deze eerste gevoel eindigde toen we ons voor advies tot de Opgestegen Meesters en de Agarthanen wendden.

Onze volgende serie interacties riepen een volkomen andere serie reacties op. De personen die vertrouwen in ons begonnen te krijgen vormden de moedige beleidsplannen van de geheime gewijde gemeenschappen. Langzamerhand begonnen deze verschillende groepen van toegewijde personen ons te vertrouwen. Na een decennium van nauwe samenwerking met veel van hen wordt ons advies nu gewaardeerd en de grote vooruitgang die de laatste jaren werd gemaakt is een direct resultaat van deze coalitie. Bovendien bouwden we naast de Agarthaanse hoofdstad een enorme hoofdbasis en begonnen we daar gedetailleerde planningsessies te houden. De grootse Raad van Agartha en de Opgestegen Meesters woonden die met veel van de leiders van deze gewijde geheime gemeenschappen bij. Dit rapport werd verder uitgebreid vanwege de opwindende resultaten die door deze talloze ontmoetingen werden gecreëerd. We zijn er tegenwoordig van verzekerd dat ons belangrijkste goddelijke doel om hier te komen wordt gewaardeerd en dat het succes ervan tot jullie volledige bevrijding van jullie vroegere meesters, de duistere cabal, leidt. We verwachten dan ook op korte termijn vele wonderbaarlijke dingen te zien. Hosanna! Hosanna!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen op deze vreugdevolle datum om jullie te informeren dat verschillende zegeningen zich momenteel in de laatste leveringsfase bevinden. Spoedig zullen deze zegeningen bij jullie zijn. Dingen die het duister heeft uitgevoerd om deze fondsen te blokkeren zijn weg. Dank de Hemel en haar glorie hiervoor! We gaan betreden binnenkort een tijdperk waar deze duistere boeven niet langer aanwezig zijn. Deze specifieke schurken zullen worden gearresteerd en een nieuwe republiek zal worden uitgeroepen, eerst in Amerika en dan in de rest van deze goddelijke aardbol. Deze gebeurtenissen duurden langer dan verwacht. We danken jullie allen voor je voortdurende visualisatie en diepe spirituele steun voor onze gezamenlijke inspanningen. Gaia is eveneens zeer verheugd over hoe jullie deze grootse visie gaande hebben gehouden, ondanks alle frustraties die jullie tegenkwamen. Vele prachtige dingen komen jullie kant op. Wees klaar voor een enorme hoeveelheid geweldige zegeningen van de Hemel en haar hemelse helpers.

Het is belangrijk dat jullie je realiseren hoe machtig jullie echt zijn. Eén van de belangrijkste aspecten van dit langdurige proces is dat jullie van binnenuit erkennen dat jullie visie nu werkelijkheid wordt. Het duister nam dit van jullie af toen jullie voorouders aanvankelijk lukraak in beperkt bewustzijn werden gebracht. Het creëerde in eerste instantie een muur tussen jullie twee primaire aspecten, het Spirituele en het Materiele Zelf. Deze scheiding creëerde paniek en op dat speciale moment gaven jullie je ongelooflijke kracht aan anderen weg. Dit is een tijd waarin jullie in staat zijn om een manier te vinden om deze persoonlijke vaardigheden terug te nemen. Naarmate jullie je dagelijkse visualisatie doen, beginnen jullie deze verloren persoonlijke krachten langzamerhand te manifesteren. Terwijl jullie deze zegeningen ontvangen en de handlangers uit jullie omgeving verdwijnen, kunnen deze vermogens weer beginnen boven te komen. Dit zal doorgaan wanneer jullie je visie realiseren en een dialoog beginnen met jullie gekozen mentoren.

Wij zullen eveneens deel uitmaken van dit mentale en spirituele proces. Jullie gaan hiervan een beter begrip krijgen als je de verschillende ceremonieën waaraan je dagelijks gaat deelnemen beoefent. Deze zullen door jullie mentoren en ons worden besproken. We verwachten dat dit langer zal duren dan aanvankelijk gedacht. Jullie gaan uiteindelijk een punt bereiken waar jullie kunnen beginnen te begrijpen hoe dit alles tot stand komt. Wanneer jullie je allereerste “aha” moment bereiken, hebben jullie ons (mentoren en Meesters) nodig om je te counselen en voor te bereiden op de laatste noodzakelijke stappen. Nadat dit eenmaal gedaan is, zijn jullie klaar voor je tijd in de Kristallen Lichtkamers. Op dat moment dienen wij dit rijk volledig te evalueren en de laatste ceremonies in gang te zetten die noodzakelijk zijn om deze globe naar het punt van haar uiteindelijke transformatie te brengen. Een laatste tijdschema zal dan worden gearrangeerd en door iedereen strikt worden uitgevoerd. Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse rapportage m.b.t. wat er gebeurt. Deze rapportages naderen een glorieus einde. Er komt een punt waarop de Heilige Negen van AEION jullie kan toespreken en een aantal zeer belangrijke aankondigingen kunnen doen. Tot dan gaan we door met deze wekelijkse brieven! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja