De Community Leaders Brief voor als de Event plaats vindt (CLB-Nederlands).

prepareforchange

De Community Leaders Brief voor als de Event plaats vindt (CLB-Nederlands).

Geachte leider van de Gemeenschap / Community Leader,

In deze brief ontvangt u van ons een toelichting, zodat u begrijpt wat er nu gebeurt met betrekking tot de sluiting van het bankwezen. Wij hopen dat dit u zal helpen om de rust en vrede binnen uw/de gemeenschap (community) te handhaven tijdens deze korte periode van verandering.

We zullen u ook aanmoedigen om die te steunen en vanuit uw verantwoordelijke positie de status quo te helpen handhaven met betrekking tot de vitale behoeften van de lokale gemeenschap.

We hopen dat voedsel, water, gas, elektriciteit, internet, benzine, het transport en de telefoondienst niet zal worden verstoord tijdens deze veranderingen van het banksysteem. Verder is deze community leaders brief gemaakt om u te helpen begrijpen wat er op dit moment over de hele wereld gebeurt. De persoon of personen die u deze brief sturen of geven, maken deel uit van een wereldwijd netwerk dat voor een vreedzame overgang staat naar een wereldwijd transparant, financieel systeem voor onze banksystemen.

Wie vertegenwoordigen we en wie zit er achter dit proces?
Onze groep bestaat uit intelligente, bewuste mensen uit alle geledingen van de samenleving en we zijn toegewijd aan een geweldloze verandering. We zijn op de hoogte van wat er nu aan het gebeuren is, door hooggeplaatste personen in de wereld van de geheime dienst en vanuit militaire organisaties. Hooggeplaatste leden van ’s werelds politieke infrastructuur zijn ook bezig ter ondersteuning van deze wettige versterkingen. Deze eerlijke patriotten binnen de CIA, NSA, FBI, militairen, sheriffs en de politie hebben collega’s uit de hele wereld die betrokken zijn bij een gelijktijdig ‘oppakken’ van financiële criminelen.

Om samen te vatten, er zijn grote internationale multi-jurisdictionele task forces die grootschalige corruptie hebben ontdekt in de financiële en politieke arena’s en zij nemen nu wettige maatregelen om dit criminele gedrag te beëindigen. Sommige leiders van de regionale en de nationale wetshandhaving instanties en de politie zijn ook op de hoogte van wat er nu gebeurt. We verwachten ook dat militaire aanwezigheid in de steden kan worden ingezet om te helpen om de vrede te handhaven. Wij verwachten uitzendingen van de hulpdiensten via televisie en radio om de situatie zeer snel publiekelijk uit te leggen als ze momenteel al niet zijn begonnen, terwijl u dit document heeft ontvangen.

Wat er gebeurt en waarom zijn de banken gesloten?
Wat er gebeurt op dit moment is een noodzakelijke financiële reset van het wereldwijde centrale banksysteem. Helaas betekent dit de noodzakelijke afsluiting van iedere computer die verbonden is met de centrale banken. Hierdoor zal over de hele wereld tijdelijk geen toegang zijn tot liquide middelen, geld- of betaalautomaten, creditcards of aandelenmarkten.

Er zal geen andere valuta beschikbaar zijn dan wat er al in omloop is, voor een maximale tijd van mogelijk 2 weken. De intentie en plannen van deze legale bureaus die hiervoor verantwoordelijk zijn, hopen voor het bankwezen op een best-case scenario van 3-5 dagen dat ze offline zijn. Maar met zoveel variabelen in het spel, is de exacte tijd die nodig is om deze overgang in de realiteit mogelijk te maken op dit moment nog niet bekend. Dit gebrek aan geld onder de wereldbevolking kan op verschillende locaties vanzelfsprekend enige ontberingen veroorzaken, zodat sommigen in paniek kunnen raken omdat ze niet in staat zijn om via de normale kanalen toegang tot hun geld te krijgen.

Uw vitale rol in dit proces
Dit is waarom ons contact met u en uw leiderschap essentieel is om een open, eerlijk en transparant communicatie netwerk in stand te houden met hen in uw gemeenschap en uw collega-leiders, die misschien niet zullen weten wat er gebeurt of in staat zijn om deze brief op tijd te ontvangen.

Een van de belangrijkste acties die wij u willen vragen om uit te voeren, is het volgen van de politiemensen, die niet op de hoogte zullen zijn van dit gebeuren en van wat er momenteel aan de gang is. Zij zullen de verwarring van de mensen zien, en kunnen deze natuurlijke reactie verwarren met vijandigheid of potentiele gewelddadigheid. Wij vragen u erop toe te zien dat met name deze krachten waakzaam en proactief blijven en zich zullen onthouden van geweld.

Belangrijke suggesties om de vrede te handhaven voor een harmonieuze verandering
Wij vragen van u dat voedsel- en waterleidingbedrijven en lokale groepen worden aangemoedigd om zich ten opzichte van de bevolking dienstbaar op te stellen. Indien deze instanties te lang dicht zouden zijn, leidt dit tot storingen in een van de volgende netwerken: vervoer, voedsel, water, gas- en elektriciteitsnet, mobiele telefonie, internet, televisie en radio, hulpdiensten, ziekenhuizen en alle andere vitale netwerken die hierdoor kunnen worden beïnvloed.

Hoe konden we weten dat dit er nu gebeurt?
Onze groep is benaderd en we zijn gevraagd om op te treden als een informatief netwerk voor de infrastructuur om u te ondersteunen in uw werkzaamheden, wat ze ook mogen zijn. Als u een burgemeester bent, of een districtsmanager van het waterleidingbedrijf of de contactpersoon van de gemeente / gemeenschap naar de energiebedrijven, dan hopen wij dat u inziet dat uw verantwoordelijkheden en publieke diensten ononderbroken blijven doorgaan gedurende deze tijd dat de banken gesloten zijn.

Wij vragen verder dat u een manier vindt om de behoeften van degenen die het nodig hebben, via uw lokale gemeenschappen en infrastructuur zoals voedselkeukens op scholen of distributie van water aan te bieden aan de mensen die in nood verkeren. We vragen u dat de ziekenhuizen en hulpdiensten prioriteit krijgen en ondersteuning ter bescherming van de ouderen en dat zij geïnformeerd zullen worden.

Waarom gebeurt dit?
Helaas is er al vele jaren sprake van strafbaar misdrijf in de wereldbanksystemen waaronder de Federale Reserve in de Verenigde Staten en de Europese Centrale banken. Deze individuen die verantwoordelijk zijn voor de corruptie van de wereldwijde politieke infrastructuur door hebzucht en machtswellust, heeft het democratische proces gedwarsboomd en veroorzaakte veel schade aan onze wereld- ecosystemen en de maatschappelijke en nationale verhoudingen.

Het bewijs wordt aan het publiek gepresenteerd
Er is bewijs van het bestaan van een systeem van financiële fraude en corruptie, dat heeft geresulteerd in de geïnstitutionaliseerde diefstal van miljarden van het door de wereldbevolking verdiende geld. Dit is nu ten einde omdat het bewijs leidt tot aanklachten, en de arrestatie van de verantwoordelijken wat inmiddels is begonnen. De bij deze samenzwering betrokken individuen zijn zeer sterke en aan de politiek verbonden criminelen. Ze zijn herhaaldelijk gewaarschuwd om de wetten van hun land te volgen, maar een aantal van hen hebben dit geweigerd.

Tijd om te handelen
Deze weigering om te voldoen aan de wet heeft nu geleid tot gedwongen sluiting van de centrale banken, wat nu van invloed is op de banksystemen van de hele wereld.

Deze radicale actie is nodig om de wet te handhaven en wordt nu door een gecoördineerde politie actie over de hele wereld uitgevoerd. De reden dat er aan de bevolking nog geen waarschuwing is gegeven, hetgeen voor de hand ligt, is dat de criminelen die hiervoor verantwoordelijk zijn ook de wereldmedia controleren en wereldwijd censuur hebben ingesteld. Een politieman zal ook niet tegen een strafbaar gestelde crimineel zeggen dat hij zal worden gearresteerd, omdat hij dan zal vluchten.

Krachtige leiders zullen vallen
Deze afpersingsoperatie van de banken wordt gedaan door een aantal zeer krachtige publieke figuren die, wanneer het stof is neergedaald en zij zichtbaar worden, waarschijnlijk veel mensen zullen shockeren. Dit is niet een militaire coup of iets negatiefs. In feite vinden wij dat dit zal zorgen voor een eerlijker systeem van bestuur, dat wereldwijd steun zal vinden als in de komende weken de waarheid aan het publiek wordt onthuld.

Uw recht om aan de waarheid van deze toelichting te twijfelen, is begrijpelijk
We begrijpen dat u niet op de hoogte was en dat u misschien niet kunt instemmen met deze informatie die hier wordt gepresenteerd, maar we vragen u om er rekening mee te houden dat deze toelichting werd geschreven op 29 september 2013. Dit zou kunnen helpen om als bewijs te dienen van het feit dat, hetgeen er nu plaats vindt, bekend was bij degenen die dit document op voorhand gemaakt hebben. We willen nogmaals benadrukken dat dit geen militaire coup is en er geen reden is voor paniek en angst. Of u ons met betrekking tot de aard van dit wereldwijde gebeuren gelooft of niet, we vragen u om uw best te doen om een en ander zo efficiënt mogelijk te laten verlopen ten gunste van de rust en vrede in jullie gemeenschap.

Concluderend
Wij vragen u dit document met een open mind te lezen en weet dat wij u ondersteunen in uw verantwoordelijke positie als leider van uw gemeenschap. Weet dat deze overgang slechts van korte duur zal zijn. U wordt gevraagd om lokaal te denken en niet te wachten op overheidsinstructies omdat bepaalde communicatiekanalen verstoord kunnen worden.

Bestudeer dit document en praat indien mogelijk openhartig met de persoon of personen die deze toelichting onder uw aandacht heeft/hebben gebracht, zij kunnen vanuit wijsheid verduidelijken wat er gebeurt, en zullen ideeën kunnen delen waarvan u en de gemeenschap kan profiteren.

We hebben ook een website [www.prepareforchange.net] waar u links naar artikelen aantreft als bewijs dat hetgeen wat wij zeggen al geruime tijd in ontwikkeling is. We willen u aanmoedigen om uzelf en uw medewerkers hier meer over te leren via deze links. Als gedurende de tijd dat de banken gesloten zijn het internetnetwerk beschikbaar is, zullen deze links u helpen om er meer van te begrijpen. Als het internet is weggevallen, vragen wij u om te communiceren met degene die u dit document heeft gestuurd of gegeven.

Hoogachtend,
Het Prepare For Change-team

www.prepareforchange.net

Bron: http://communityleadersbrief.org/

Vertaling: FrankW zielsvreugde@live.nl

Download deze CLB-brief via deze link en print ze alvast in voldoende mate uit om uit te delen als het nodig is:

Prepare for Change_Community Leaders Brief_Nederlands_juni 2015

Advertenties

PrepareForChange: De Event…

PrepareForChange: De Event…

De Aarde en zijn inwoners zijn gedurende 25.000 jaar gevangen en in quarantaine geweest (zwart gat). We zijn gecontroleerd en gemanipuleerd door de duisteren of – zoals wij ze noemen – De Cabal.

We staan nu op het punt het zwarte gat te verlaten na 25.000 jaar gevangenis. Onze planeet is de laatste in de galaxy om te worden bevrijd. Dit is de EVENT HORIZON, of de EVENT. De Event zal een moment van doorbraak zijn voor de hele planeet, zowel fysiek als niet-fysiek.

Op de niet-fysieke laag zal een grote golf of flits van Goddelijke Energie en Licht van de Galactische Centrale Zon komen, en gaan naar het oppervlakte van de planeet. (De Galactische Centrale Zon is een object in de Sagittarius constellatie.) Het zal een flits zijn of een speciaal soort licht van de zon, dat de Aarde en de mensheid doordrenkt.

Het zal de mensheid kalmeren in het licht van liefdesenergie en een einde maken aan dualiteit. Het is een magnifieke energie die nog niet eerder op Aarde gezien of gevoeld is. Iedereen op Aarde zal voelen en weten dat er iets is gebeurd. Het zal een verrassing zijn wanneer het gebeurt, zelfs voor ons. Het is nooit eerder gebeurd. Het zal geen grote shock gebeurtenis zijn, maar het zal een positieve gebeurtenis zijn.

Op de fysieke laag zal plaatsvinden:

 • De arrestatie van de Cabal (is al begonnen)
 • De reset van de financiële systemen
 • Openbaarmaking – de vrijgave van informatie over buitenaardse zaken
 • Het begin van een nieuw, eerlijk financieel systeem, met welvaartsfondsen voor de gehele mensheid
 • NIEUW regerings-/politiek systeem, onderwijssysteem, gezondheidszorgsysteem, etc.
 • Het ontwaken van de mensheid, langzaam en stapsgewijs, over het bestaan van positieve buitenaardse rassen en onze galactische verbindingen
 • Introductie van nieuwe geavanceerde technologieën
 • De vrijgave van spirituele groei en heling voor elk menselijk wezen op de planeet
 • En er is nog veel, veel meer om naar uit te kijken.

Wat kun je doen “voor de Event”

We staan op het punt te genieten van zowel een vreedzame bevrijding van de planeet als van een heldere en prachtige toekomst voor ons ALLEMAAL. Aangezien we niet de exacte dag, maand of jaar van de Event weten (het zal niet te lang duren), is het verstandig om een paar voorzorgsmaatregelen te nemen:

 • liberationZorg voor een voorraad van eten en drinken voor een periode van 2 weken en begin daar nu mee.
 • Wees er zeker van dat jij en je geliefden genoeg medicijnen die jullie gebruiken in huis hebben.
 • Hou extra cash geld verborgen in je huis.
 • Tank je auto vol als de tank halfleeg is.
 • Hou contact met de website prepareforchange.net voor updates.
 • Onderricht jezelf, je vrienden en je familieleden.
 • Sluit je aan bij een van de 6 task force gebieden – op deze website – en help met de bevrijding van onze prachtige planeet.
 • Doe mee met de wekelijkse zondagsmeditatie, zie de Nederlandstalige video.

Het is tijd om NEE te zeggen. Het is tijd om STOP te zeggen, NIET MEER !

Wat kun je verwachten, “NA de EVENT”

De mensheid gaat een gouden eeuw binnen, de ecosystemen zullen worden geheeld, iedereen zal zijn basisbenodigdheden gedekt hebben en de vrijheid om werkelijk vrij te creëren en te reizen. Dit zal de weg openmaken voor vele andere stappen in onze evolutie, voorbij ons huidig begrip.

grouplightparty

De datum van deze Event kan niet worden voorspeld. Er zijn wereldwijd vele groepen bij betrokken, en veel informatie moet nu geheim blijven om de veiligheid van deze operaties te garanderen. Alles wat we kunnen zeggen is dat we dichterbij komen. Dit is waarom een netwerk van informatie en ondersteuning is opgezet, zodat de bevolking kan worden voorbereid.

We hebben een structuur opgezet voor de mensen om elkaar lokaal te kunnen ontmoeten en lokale groepen op te richten waar ze informatie kunnen delen, kunnen beginnen met gemeenschapssolidariteits initiatieven zoals lokale tuinen, ervoor te zorgen dat de mensen in nood hun basisbenodigdheden krijgen door alle verschillende groepen en netwerken met elkaar te verbinden en samen te werken om er zeker van te zijn dat voor iedereen wordt gezorgd.

Klik hier om je lokale groepsnetwerken te vinden

Klik hier voor de basis praktische stappen om je voor te bereiden op de Event

De bevrijding is nabij !

Voor aanvullende informatie, zie de leiderschapsbrief over de achtergrond van de Event

Bron: https://nl.prepareforchange.net/the-event/

Geplaatst 26 maart 2018

Achtergrond van The Event

Achtergrond van The Event, of geschiedenis van The Event, door Rob Potter, mede opgesteld door Dr. Ilya Perlingieri.

De Aarde en haar bewoners zijn in een soort gevangenschap en planetaire quarantaine geweest sinds de tijd van Atlantis. In die tijd werd de aarde in het geheim overvallen toen een vijandelijke kracht de aarde veranderde in een geavanceerde vorm van slagveld die de planeet bijna vernietigde. De Lichtkrachten trokken zich terug zodat de aarde gered zou worden van een toekomst als asteroïde zone. Ze beloofden terug te komen om de overwinning te bewerkstelligen en de volkeren van de aarde te bevrijden van de vijandelijke kracht.

Het klinkt als fantasie maar dat is het niet. We willen niet al te veel ingaan op de details hiervan maar het feit blijft dat wij van de aarde niet alleen zijn, nooit geweest zijn en nooit zullen zijn. Dit universum is vol intelligente wezens met gevoel. Voorts heeft de aarde sinds onheuglijke tijden uitwisselingen gekend met ET rassen. Dit moet goed begrepen worden om werkelijk te bevatten wat er in deze tijd op onze planeet plaatsvindt.

Zonder in te gaan op de metafysische details die belangrijk zijn voor The Event moeten we ons realiseren dat het leven heilig is en een groot geschenk dat gerespecteerd moet worden.
Helaas zijn sommige wezens niet in staat geweest dit te respecteren en zij waren de oorzaak van veel van de universele tweedracht, angst, spanning en destructie in onze wereld.

De gemeenschappen, politieke en financiële structuren van de wereld die zijn gecorrumpeerd door hebzucht, zucht naar macht, vijandige plannen en kwaadaardige manipulatie, worden georkestreerd door zeer geraffineerde wezens, vorstendommen en krachten. De meeste van deze krachten zijn onbekend en onzichtbaar voor de wereld. Ze zijn technologisch zo geavanceerd en ze hebben zichzelf zo goed verborgen, dat de werkelijke situatie voor het gemiddelde individu nauwelijks te bevatten is. We werden gemakkelijk gemanipuleerd, en het wezenlijke van de lafhartige plannen bevatte genocide en de vernietiging van leven op onze planeet. Stel je iemand voor met een Mastergraad in kinderpsychologie die een onschuldig kind van vier manipuleert, dan heb je een beetje idee van de doortraptheid van deze egoïstische individuen.

Deze laakbare wezens hebben hun wil tegen het Licht en leven lang genoeg gedrild. Nu moeten ze worden gearresteerd en gestopt. Het Centrum van Creatie zelf heeft geordonneerd dat ze moeten worden verwijderd van invloedrijke posities om genezing te ontvangen en de diepgaande consequenties van hun acties te begrijpen zodat het lijden op onze wereld kan worden beëindigd.

Net zoals we criminelen hebben die vijandelijke overnames van grondgebied op aarde bevechten, gebeurt hetzelfde op planetair niveau door de hele geschiedenis van de Galaxy heen. Onze planeet kreeg vele duizenden jaren geleden te maken met een invasie. Het resultaat was voortdurende genetische manipulatie, implantatietechnologieën en mind-control via geavanceerde technologie waarvan wij ons niet bewust waren.

We werden gecontroleerd en gemanipuleerd door wat sommigen ‘het duister’noemen. De meeste mensen hebben deze geavanceerde manipulaties ‘weggeduwd’ die de basis zijn van mythen en de meer ingewikkelde achtergronden van fantasie. Er zijn verschillende niveaus van deze kwaadaardige krachten, maar op aarde kunnen hun agenten de ‘Cabal’ worden genoemd.

We zijn altijd verantwoordelijk geweest voor onze acties, maar de invloed van de vervalsing van ons bewustzijn is een enorme vijand geweest. In feite domineert dit negatieve mentale virus het grootste deel van de wereld. We zijn nu op een kruispunt aangeland en er moet nu een eind komen aan deze tirannie en hun pogingen om van onze planeet een slavenplaneet te maken.

Om het simpel te houden zullen we de Cabal niet beschrijven als ET of menselijk. Het zijn eenvoudigweg egoïstische misdadigers, schuldig aan misdaden tegen de mensheid.
Deze site bevat veel links naar andere bronnen, om uitgebreide bewijzen te leveren voor de beschuldiging van genocide, genetische manipulatie, moord, diefstal, afpersing, landverraad, mind-control, vergiftiging van water., lucht, voedsel, om er maar een paar te noemen. De lijst is te lang en te deprimerend om hier op te sommen. Maar we hebben links.

Dit zal voor velen als een schok komen, maar er zijn leden van de wereldwijde defensie en geheime diensten die al ruim 60 jaar betrokken zijn bij voortdurende interacties met ET rassen. Deze ET interacties zijn niet beperkt tot gouvernementele instanties. In feite is de open minded elite-intelligentie van de technologische wetenschaps-beroepsgroep fysiek benaderd of heeft met ze gecommuniceerd. Veel van deze interacties waren heel welwillend, positief en zelfs hoogst spiritueel.

Er zijn veel leden van de reguliere burgergemeenschappen en de maatschappij die informatie hebben uitgewisseld op verschillende niveaus met onze broeders en zusters of ruimtefamilie. Helaas zijn niet al die contacten even positief geweest en dit heeft tot veel verwarring geleid. Deze verwarring moet worden beëindigd.

Om het planetaire bevrijdingsproces zeker te stellen, hebben de welwillende krachten van de ET rassen plannen gemaakt met diverse elitecorpsen van op aarde gelegerde defensiebases en dienaren van de wet, voor de verzekering van deze gezamenlijke actie van de arrestaties van deze criminele samenzweerders. Deze plannen zijn behoorlijk gedetailleerd en bevatten veel consideratie voor eventualiteiten om niet-gewelddadige arrestaties en de overwinning zeker te stellen.

Het plan van aanpak was om zoveel mogelijk bewijs te vergaren om deze criminelen te arresteren. De bewijzen waren er al tientallen jaren maar deze criminelen beheersen de media en defensie, financiële instanties en veel andere sleutelaspecten van onze samenleving. Deze individuen en hun geheime clubs zijn diep betrokken bij de politiek en manipuleren letterlijk het wereldbeeld. De arrestaties van deze individuen is een lange langzame zware taak geweest, en de volkeren van de wereld zijn deze dappere individuen wel wat verschuldigd, die onzichtbaar moesten blijven om de rechtvaardigheid op onze planeet te herstellen.

Er zijn heel wijze en spirituele krachten die lange lange tijd hebben beloofd dat het doek zal vallen voor de travestie die de tirannieke uitbuiting is van een hele planeet en al zijn vormen van leven. Deze belofte wordt binnenkort waargemaakt als ET rassen de plannen voor bevrijding van onze planeet gaan coördineren. Het Agarthaanse netwerk, de RM (Resistance Movement) en de op de aarde gestationeerde grondtroepen zullen ook zeer betrokken zijn bij deze fysieke arrestaties.

Buiten medeweten van velen hebben er enorme gevechten gewoed in de grotten onder de aardkorst zowel als in de ruimte. Dit is om vele redenen geheim gehouden en beide partijen hebben hun redenen om dat te verhullen. De tijd van geheimen is voorbij en de waarheid moet naar buiten gebracht worden.

Er zijn geavanceerde technologieën die enorme invloed en controle kunnen uitoefenen op menselijke gevoelens en emoties. Deze zijn gebruikt en worden nog gebruikt tegen de gemiddelde mens, die onwetend is van deze schade.
Wij aardse mensen zijn, zoals het er nu voorstaat, niet in staat om boven deze technologieën uit te komen binnen ons huidige niveau van ontwikkeling, en daarom worden we geholpen door welwillende krachten die deze technologieën in één klap kunnen neutraliseren.

Voordat de arrestaties werkelijk kunnen plaatsvinden, moeten verschillende elementen van de elektronische schermen en de geïmplanteerde matrix, die het menselijk bewustzijn manipuleert, naar beneden worden gehaald. Dit aspect van de voorbereidingen is momenteel gaande en moet worden afgerond voordat de handhavingmaatregelen worden uitgevoerd. Dit kost tijd en geen mens of engel kent het uur waarop het zal plaatsvinden. Het zal komen als een dief in de nacht.

Wij van Prepare for Change hebben er groot vertrouwen in dat wat bekend is als Compression Breakthrough (compressie doorbraak) zal plaatsvinden in de niet al te verre toekomst, hoewel geduld de sleutel is tot stabiel blijven wanneer we ons voorbereiden om er te zijn voor onze medemens die voor het grootste deel niet zal weten wat er precies aan de hand is.

Deze algehele apathie en slaperige malaise die sterk is ingebed in de menselijke populatie wordt nu verbannen door ontwaakte bewuste individuen die in hun waarheid stappen en hun steun verklaren aan de Light Forces (lichtkrachten). Dit is het doel van de website, om mensen wakker te maken voor de komende veranderingen, zodat ze er niet door worden overvallen. Hoe meer mensen weten wat er aan gaat komen en The Event op een vreedzame manier zullen steunen, hoe beter het voor de planeet zal zijn. Hoe zachter de overgang zal zijn hoe eerder we kunnen deelnemen aan grotere openbaringen.

Een van de belsngrijkste plannen om The Event succesvol te maken is om het centrale bankensysteem onklaar te maken, dat de wortel is van manipulatie en het controlesysteem van planeet Aarde. Er zijn tests gehouden in een vitaal deel van de invoering van The Event en die waren succesvol. Het is jammer maar nodig dat de wereldbevolking even wordt afgesneden door het sluiten van het bankensysteem, maar dat is nodig om de criminelen uit te schakelen, om er zeker van te zijn dat ze geen ravage aanrichten tijdens The Event.

De ET krachten hebben heel geavanceerde technologieën en zij zullen de ogen en de oren zijn van de wereldpolitie tijdens de arrestaties. Dit zal er voor zorgen dat er een minimum aan geweld zal plaatsvinden en de veiligheid van de politie waarborgen.

Allen in al die duizenden jaren van voorbereiding zijn betrokken geweest bij het bereiden van de weg naar dit planetaire bevrijdingsproces en het is belangrijk dat jij, die deze woorden nu leest, de wijsheid achter het geduld kent en respecteert om ons succes te verzekeren. De vertragingen zijn nodig omdat dit een flexibel model van interactie is, en het menselijke element nu ook meedoet. Rest ons je te verzekeren dat er alle haast mee gemaakt wordt om al het lijden dat kunstmatig op onze planeet werd veroorzaakt, te beëindigen.

Onderzoek de links op deze website om je te verzekeren van de criminele activiteiten. Onderzoek de bergen bewijzen van extraterrestrial leven. Zoek niet naar bewijzen bij de door de mafia gecontroleerde reguliere media die is ontworpen om je te verwarren en misleiden.

Maak geen fouten met waar je staat. We kunnen onwetend bijgeloof en angst niet meer dienen. De hele waarheid is hier en zal ons bevrijden, maar we moeten de gereikte hand wel aannemen. The Event is eerbaar en rechtvaardig en zal plaatsvinden zoals gepland. Zorg asjeblieft dat je voorbereid bent, denk na over de informatie die we hier delen. Kijk of je suggesties hebt voor deze gedenkwaardige periode.

Wat kan je doen voorafgaand aan The Event?

We staan op het punt te genieten van een wereldwijde vreedzame planetaire bevrijding, begeleid door een prachtige heldere toekomst voor de HELE mensheid. Aangezien we noch het jaar, de dag of het uur weten van The Event, is het verstandig een paar simpele voorbereidingen te treffen.

1. Houd 2 weken extra water en voedsel achter de hand, te beginnen met nu.
2. Zorg ervoor dat jij en de jouwen extra medicijnen in huis hebben. Houd extra kasgeld verborgen in je huis.
3. Zorg dat de tank van je auto wordt bijgevuld als die half leeg is.
4. Houdt deze website in de gaten voor updates.
5. Breng je vrienden en familie op de hoogte.
6. Kom iedere zondag in groepen bij elkaar en doe de planetaire Bevrijdingsmeditatie, en focus je op het brengen van de Goddelijke Godinnenenergie. Info op 2012Portal.blogspot.com
7. Zorg dat je kalm en gecentreerd blijft en moedig anderen aan hetzelfde te doen. Zij zullen antwoorden zoeken en jij zal ze kunnen helpen. Dus bestudeer het en bereid jezelf voor om van dienst te zijn.

Wat is The Event?

The Event zal een moment van doorbraak zijn voor de planeet op fysiek en niet-fysiek niveau.

Op het fysieke niveau:

Er zal een grote golf of flits van Goddelijke energie en Licht komen van de Galactische Centrale zon (die Alohae heet in de taal van de Pleiaden) naar het oppervlak van de Aarde. Het zal een flits zijn of een speciaal soort licht van de zon dat de aarde en de mensheid zal doordringen. Het zal de mensheid kalmeren in het licht van Liefdesenergie en een einde maken aan dualiteit. Het is een geweldige energie die nog nooit is gezien of gevoeld op aarde. Iedereen op aarde zal weten en voelen dat er iets is gebeurd. Het zal een verrassing zijn wanneer dat gebeurt, zelfs voor ons. Het is nooit eerder gebeurd.

Het zal voor sommigen een schok zijn, maar voor degenen die van The Event weten zal het de herkenning zijn van de positieve veranderingen die gaan komen. Deze Goddelijke flits zal spirituele krachten, Buitenaardsen, de Aghartaanse netwerkvolkeren en Planeet X, en de op Aarde gestationeerde verzetsbeweging initiëren om de langverwachte plannen te starten. Deze plannen zijn de toepassing van wat bekend is als Galactic Codex.

Moederschepen zullen onzichtbaar de atmosfeer van de aarde binnenkomen om de vibraties van de aardse atmosfeer te verhogen en de bewustzijnsvelden van de bevolking te acclimatiseren wanneer het elektronische scherm voor eens en voor altijd wordt neergehaald. Zij zullen zich voor een tijdje niet publiekelijk laten zien of zich aankondigen, maar er zullen wel toenemende visuele waarnemingen komen om de mensheid hun aanwezigheid te laten accepteren.

Op het fysieke niveau zal er zijn:

• De aardse militairen en politie zullen in actie komen om er voor te zorgen dat er geen oproer zal zijn en de vitale beveiligingsinfrastructuur te beschermen tegen aanvallen van Cabal Valse Vlaggen om reacties van angst en paniek te creëren.

• De arrestatie van de leidende leden van de Cabal zal het belangrijkste deel van The Event zijn.

• De res-set van het financiële systeem / het hele centrale bankensysteem en de computers van alle banken zullen worden gesloten en er zal niets online kunnen worden gekocht, dus alle banken zullen sluiten tot nader order.

• De belangrijkste mediastations zullen worden overgenomen door civiele autoriteiten die censuur zal verwijderen evenals Cabal-gebaseerde programma’s en agenda’s.

• Onthulling – Het vrijgeven van geheime documenten en gebeurtenissen inclusief ET-informatie zal enige tijd na The Event gebeuren. Veel van de mysteries van de wereld zullen worden onthuld / wie vermoordde Kennedy / drugshandel van de CIA / de echte krachten achter alle oorlogen / de alsmaar doorgaande depopulatie agenda’s / HAARP / vaccinaties / het geheime ruimteprogramma / Mind Control (hersenspoeling) / financiële misdaden en vele vele dingen die de mensen zullen shockeren.

• Het begin van een nieuw eerlijk financieel systeem met voorspoedfondsen en wereldwijde trusts om de aarde te helen worden eventueel geïmplanteerd.

• Nieuw gouvernement / Politiek systeem, onderwijssysteem, gezondheidssysteem, geschiedenislessen etc. etc. De mensheid langzaam en geleidelijk bewust maken van het bestaan van positieve niet buitenaardse rassen en onze galactische contacten.

• Introductie van nieuwe geavanceerde technologie.

• De technieken voor spirituele groei zullen worden gedeeld wanneer we leren wie we werkelijk zijn en waar we vandaan komen. Wij zullen ons unieke doel onderkennen en ons levenspad zal zichzelf aan ons individueel tonen.

• Er zullen artefacten zijn van oude bergplaatsen die de waarheid openbaren van interactie tussen mensen en ET’s in onze geschiedenis. We zullen ons kosmisch erfgoed begrijpen. Antieke plaatsen zullen ruimteschepen laten zien uit ons verleden en we zullen materiële bewijzen hebben van antieke technologie.

• Er zal geavanceerde genezingstechnologie worden vrijgegeven die werd onderdrukt om de Cabal rijk en jou in lijden te houden. Eventueel wordt het huidige medische systeem radicaal veranderd in het licht van meer geavanceerde vormen van behandeling.

• Vrije energievoorzieningen zullen beschikbaar zijn voor je huis en je auto en zullen een eind maken aan fossiele brandstoffen en andere giftige technologieën.

• Eventuele publieke rechtszaken zullen onthullen wat er allemaal is gebeurd voor een massale catharsis van genezing en eventueel vergeving. De criminelen zullen wanhopig heling en counseling nodig hebben voor hun vervormde geest.

Houd in gedachten dat de gegeven details hier hoogstwaarschijnlijk GEEN exacte beschrijving zijn van wat er gaat gebeuren. Dit zijn de basisplannen zoals ze bekend zijn op het moment van het schrijven van dit artikel. Het is aangegeven dat bepaalde aspecten van dit plan worden gewettigd. De menselijke vrije wil speelt een centrale rol in dit proces en de wettiging van deze plannen zal een vloeibaar model zijn dat ieder uur kan veranderen, bepaald door de vorderingen die we maken tijdens The Event.

The Event is niet bedoeld als een aardse revolutie waar risico’s worden genomen om mensen te kleineren. Het is om deze reden dat we zijn geroepen om een vredige overgang te verzekeren. Deze enorme actie vereist het soort precisie waarin alleen God zelf beslissingen kan nemen.

Het is nu tijd voor iedereen op deze planeet om te begrijpen dat de komende veranderingen niet in de handen zijn van een stelletje idioten die verkeerde beslissingen kunnen nemen die tot bloedvergieten leiden.

De komende Event zal geen bloedige revolutie zijn. De Event zelf zal een wettige handhaving zijn van bestaande planetaire wetten. Verder is het een handhaving van de Galactische Codex. Op de dag van The Event zal de hele wereld geïnformeerd worden dat er vanaf dan vrede is op aarde en een terugkeer naar vrijheid van alle volkeren.

We zullen allemaal kalm moeten blijven en dit overgangsproces naar een niet gewelddadige, vredige samenleving .steunen. We zullen alle hulp nodig hebben die we maar kunnen krijgen, van mensen van over de hele wereld, om ons succes te verzekeren. De huidige politieke leiders van de wereld weten hoogstwaarschijnlijk niets van de voorgenomen veranderingen in deze tijd. Nog maar weinig politieke criminelen en spelers zullen op hun invloedrijke posities zijn na The Event. Dus we moeten ons realiseren dat de werkelijke veranderingen zullen komen van bezorgde bewoners zoals wij, die oplossingen willen zoeken. Na het vinden van antwoorden op de wereldproblemen moeten we doorgaan met acties om de veranderingen in een Nieuwe Samenleving te verwezenlijken.

Wees je bewust dat de veranderingen die gaan komen snel en krachtig zullen zijn. Ofschoon veel van de lange termijnplannen geleidelijk zullen worden ingevoerd, zullen veel dingen, zoals de mediastations, direct worden bevrijd. Dit zal dingen vlot laten verlopen en mensen over de hele wereld kalmeren. Voor het grootste deel zullen ‘white hat’ (witte hoeden) burgerlijke autoriteiten voorbereide en verantwoordelijke begeleiding naar leiderschap krijgen, en dat moet ook naar de algemene gemeenschap. Dit zal gebeuren door bestaande vormen van de media. Kranten, televisie, radio en een paar websites zullen de meest effectieve en alles omvattende bron van informatie zijn over wat zich aan het ontvouwen is.

Wij moeten deze vreedzame richtlijnen zo ferm en met vertrouwen als mogelijk ondersteunen en versterken. Wees ervan verzekerd dat de meeste mensen in het algemeen vreedzaam en met goede bedoelingen zijn. Bedenk dat de meeste mensen, 90% van de wereldbevolking, niet op de hoogte zijn van de bedoelingen van The Event. Ook zullen ze er geen idee van hebben wat zich ontvouwt en waarom.

De televisie zal geleidelijk de waarheid aan ze onthullen, omdat de krachten van het Licht de satellieten en communicatiekanalen zullen controleren.

De paar mediamagnaten die in het geheim de belangrijke media van de wereld bezitten, en het bevel voeren over systematische hersenspoeling (zoals Murdoch, de Rockefellers en de Rothschilds) zullen gearresteerd of vleugellam gemaakt worden. Hun censuur zal verwijderd worden wanneer burgerlijke autoriteiten worden ingezet om verspreiding van de waarheid voor nu en altijd zeker te stellen. De door de Cabal gecontroleerde ‘draaiboek lezers’, MK Ultra slachtoffers (gehersenspoelde), ook bekend als ‘talking heads’ (pratende hoofden) zullen vervangen worden door verantwoordelijke reporters. De satellieten zullen onder controle zijn van de Resistent Movement (het verzet) en andere ondersteunende krachten.

De media zullen ons een eerlijk gedetailleerd verslag geven van wat er gebeurt, snel nadat de arrestatieprocessen beginnen. Dat zal de mensheid hopelijk kalmeren en ze ervan verzekeren dat ze de informatie krijgen die ze nodig hebben om hen en hun families te helpen.

Na De Event

De werkelijke arrestaties van de Cabal en de grote schoonmaak door de krachten zullen wereldwijd niet meer dan 72 uren duren. Hoewel de menselijke elementen ook gaan meespelen en de werkelijke arrestaties daardoor langer kunnen duren. Maar het hele proces zal niet langer duren dan 2 weken. Er kunnen arrestaties worden verricht van de kleinere criminaliteit in de weken die volgen.

Tijdens deze 2 weken zullen de banken gesloten zijn. Hopelijk zullen de media in deze tijd al veel bewijzen hebben geleverd van de verreikende criminele acties die werden uitgevaardigd door de hoofdspelers, bekend en/of onbekend bij het publiek. Dit zal voor velen een opluchting betekenen en klinken als goed nieuws voor allemaal. Een grote aanmoediging voor verandering.

Wat hierna gaat gebeuren is aan de hele gemeenschap. Hoe snel en hoe goed de mensheid zich zal aanpassen aan de openbaringen op het wereldtoneel, met betrekking tot de arrestaties van deze criminelen, zal de volgende stap bepalen van de groei van onze planeet. Er zal zeker een fase komen van ontkenning, shock en kwaadheid over wat er allemaal is gebeurd. Wraak en gewelddadigheden zullen niet worden geaccepteerd. We hopen dat onze groep een bijdrage kan leveren in het informeren van de wereldbevolking, en op angst gebaseerde reacties en vijandelijke acties in de gemeenschappen kan voorkomen.

Overwinning van het Licht!
Victory of Light!

Rob Potter/Dr. Ilya Perlingieri

Vertaling FrankW

https://facebook.com/groups/1689598744600334?view=permalink&id=1689601191266756

Cobra’s Korte Situatie Update, 2 maart 2018.

The Portal: Cobra’s Korte Situatie Update, 2 maart 2018.

Het opruimen van het ondergrondse Illuminati Breakaway Complex verloopt op volle snelheid.

De Lichtkrachten kunnen niet veel informatie over de oppervlakteactiviteiten aan anderen vrijgeven, zonder de operaties zelf in gevaar te brengen. De Lichtkrachten hebben gewaarschuwd dat als er geen substantiële informatie is, er veel onnauwkeurige en onbetrouwbare informatie op het internet circuleert. Zo wordt er geadviseerd je onderscheidingsvermogen goed te gebruiken. Ook ontmoedigen de Lichtkrachten allerlei speculaties over wanneer het Event zal gaan plaatsvinden.

Een Clifford-torus…

Het enige dat ze me hebben gevraagd om te delen is het volgende: “Mjolnir-technologie is een vijfdimensionale Clifford-torus, geprojecteerd naar de vierde en derde dimensie. De bevrijding van het oppervlak van de planeet zal het Goudlokje-principe volgen.”

# https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Goudlokje-principe

# https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Goudlokje

Darboux.jpg

Als u de oppervlaktetopologie van de Compressie Doorbraak (Compression Breakthrough) wilt bestuderen, is het misschien interessant om het volgende boek te lezen:

# https://www.amazon.com/Deaths-End-Remembrance-Earths-Past/dp/0765377101

# https://www.bol.com/nl/p/death-s-end/9200000064868036/

# https://www.bol.com/nl/p/remembrance-of-earth-s-past/9200000074848631/

In de nabije toekomst zal ik heel wat meer informatie kunnen vrijgeven die niet direct gerelateerd is aan oppervlakteactiviteiten. De Lichtkrachten hebben me verzocht om informatie over de Godinnenmysteries en enkele “andere” informatie vrij te geven, die tot nu toe diep geclassificeerd (geheim) was. Deze informatie kan sterke reacties oproepen van veel leden van de oppervlaktebevolking die deze blog lezen.

Blijf kalm.

Overwinning van het licht!

Cobra.

Bron: http://2012portal.blogspot.com/2018/03/short-situation-update_2.html/

Vertaling FrankW

Geplaatst 2 maart 2018

‘Wekelijkse Ascensie Meditatie ter versnelling van de Event…’ zondagmiddag 11 februari 2018 om 17:00 uur…

‘Wekelijkse Ascensie Meditatie ter versnelling van de Event…’ zondagmiddag 11 februari 2018 om 17:00 uur…

Deze Wekelijkse Ascensie Meditatie doen we iedere zondagmiddag om 17:00 uur (04:00 pm GMT/UTC) wintertijd in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland…

Geleide meditatie (Engelse versie):

Instructies:

1. Gebruik je eigen techniek om jezelf in een relaxte staat van bewustzijn te brengen. Als voorbeeld kan je jouw ademhaling volgen.

2. Neem je voor dat je deze meditatie gebruikt als middel om het proces van Ascentie voor de planeet Aarde en al haar bewoners te versnellen.

3. Visualiseer een kolom van Licht die vanuit de Galactische Centrale Zon komt, dan door alle punten van Licht binnen de Melkweg en ons zonnestelsel gaat, en vervolgens door jouw lichaam naar het centrum van de Aarde.

4. Visualiseer een andere kolom van Licht die opstijgt vanuit het centrum van de Aarde, door jouw lichaam omhoog de lucht in gaat naar alle wezens van Licht in ons zonnestelsel en in de Melkweg, onze galaxy.

5. Je zit nu in twee kolommen van Licht. Het Licht stroomt tegelijkertijd van boven naar beneden de Aarde in, als van beneden naar boven de lucht in. Houd deze kolommen van Licht gedurende een paar minuten actief.

6. Visualiseer dit Licht nu als een regenboog maalstroom, die zich over de hele Aarde uitbreidt en vervolgens door het gehele zonnestelsel, alle duister en anomalie verwijderend, de matrix oplossend, en Geluk, Overvloed, Vrede en Liefde brengend naar alle wezens binnen ons zonnestelsel.

7. Visualiseer volledige disclosure en de enorme vrijgave via de massamedia van informatie over de aanwezigheid van buitenaardsen en geheime ruimteprogramma’s.

8. Visualiseer het creëeren van een nieuw en eerlijker financieel systeem voor iedereen.

9. Visualiseer het Eerste Contact met goedwillende buitenaardse rassen.

10. Visualiseer dat de Event plaatsvindt, eindelijk de planeet Aarde bevrijdend!
Overwinning van het Licht!

Meer informatie op http://2012portal.blogspot.com/

Geplaatst op 10 februari 2018

The Portal: Cobra’s Situatie Update van zondag 7 januari 2018.

The Portal: Cobra’s Situatie Update van zondag 7 januari 2018.

2018 wordt een jaar van vele doorbraken. De Lichtkrachten creëren een krachtig verenigd veld door het hele Zonnestelsel in de tweede fase van een belangrijke operatie, die in deze blog al een paar keer werd genoemd en de codenaam Mjölnir heeft. De tweede fase van deze operatie begon op 3 januari en zal begin maart worden voltooid (een korte vertraging t.a.v. de vorige prognose die eind februari aangaf). Dit wordt intuïtief beschreven in het volgende artikel:

Victory18.jpg

http://www.stillnessinthestorm.com/2017/12/astrological-alignment-could-herald-major-changes-beginning-in-january-2018-all-planets-in-direct-motion-apdm.html#more

De Lichtkrachten hebben alle plasma-topletbommen en bijna alle anomalie plasma’s in de sublunaire ruimte verwijderd (de ruimte tussen de Aarde en de omloopbaan van de Maan). De Resistance (Resistance Movement / RM / Verzetsbeweging / het Verzet) definieert de sublunaire ruimte als de ruimte met een buitenste grens net binnen de baan van de Maan en de binnenste limiet van 3 Aardstralen (*) (de straal of halve doorsnede/ aslengte of middellijn van de Aarde) vanuit het centrum van de planeet (het planetaire centrum).

Alle topletbommen en de overgrote meerderheid van de plasma-anomalie samen met plasmoïde entiteiten en fragmenten van negatieve SSP-facties zijn nu dichtbij het aardoppervlak geconcentreerd, niet verder dan 3 aardstralen (aardradi) vanuit het centrum van de planeet, zoals hier wordt beschreven:

http://2012portal.blogspot.com/2017/02/situation-update.html

http://2012portal.blogspot.com/2017/06/vacuum-metastability-event.html

De oorlog in de lage baan om Aarde zal naar verwachting door blijven gaan:

http://mysteriousuniverse.org/2017/12/mystery-surrounds-why-four-nations-launch-rockets-in-four-days/

Maar dat zal langzaam verschuiven naar de bases die onder het oppervlak van onze planeet zitten.

Een intense zuivering van alle aspecten van de sluier (de Veil / onze quarantaine tot de Bron) is ook aan de gang, en de Lichtkrachten doen er alles aan om bepaalde trends te keren.

Een van de plannen van de Archons was om het gevoelsleven en de zinvolle sociale interacties van de mens volledig te stoppen. Daarom hebben ze smartphones geïntroduceerd:

Phone%2BMania.jpg

http://www.stillnessinthestorm.com/2017/12/new-study-how-smartphones-make-todays-teens-unhappy-and-cause-dramatic-shifts-in-their-behaviour.html

Jongere generaties worden daardoor vooral getroffen, omdat degenen die na 1996 zijn geboren, zeer weinig ervaring hadden met een positieve plasma-, etherische en astrale energieomgeving die hen in staat zouden kunnen stellen om gezonde emotionele en sociale gewoonten te ontwikkelen.

Een ander plan van de Archons was om cryptocurrencies te ontwikkelen die het huidige financiële systeem zouden kunnen overnemen, contanten zouden kunnen verwijderen en een wereldwijd, blijkbaar gedecentraliseerd, maar feitelijk volledig gecontroleerd financieel systeem zouden kunnen introduceren:

https://www.naturalnews.com/2017-12-10-evidence-points-to-bitcoin-being-an-nsa-psyop-roll-out-one-world-digital-currency.html

In deze geheime vergadering van de bankiers in april 2016 werd de Blockchain-technologie gekozen als het belangrijkste middel om contant geld te elimineren:

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/a-new-digital-cash-system-was-just-unveiled-at-a-secret-meeting-for-bankers-in-new-york

( Lees dit artikel in het Nederlands: https://wp.me/p6gVD9-wq )

Ze ontwikkelen hun eigen cryptocurrencies:

https://www.blacklistednews.com/Banksters_Are_Developing_Their_Own_E-Currency_That_Could_Destroy_the_Value_of_Bitcoin_and_Control_Us_All%21/62471/0/38/38/Y/M.html

http://moneywise411.com/tbo-awards-7-billion-to-develop-new-fedcoin/

Cryptocurrencies kunnen de centrale bankiers helpen in hun oorlog tegen goud (banken en landen (Cabal) hebben geen / onvoldoende goud en zoeken andere middelen cryptocurrencies om hun macht te handhaven):

https://www.zerohedge.com/news/2017-12-18/hedge-funds-abandon-gold-chase-bitcoin

Dit omdat ze bang zijn voor de Oosterse Alliantie (Eastern Alliance):

https://www.rt.com/business/412546-china-russia-gold-standard-dollar/

De Blockchain-technologie lijkt anoniem en gedecentraliseerd te zijn, maar van alle computers (niet alleen Windows-computers) is bekend dat ze software-backdoors hebben (achterdeurtjes):

https://www.gnu.org/proprietary/malware-microsoft.html

http://money.cnn.com/2017/04/14/technology/windows-exploits-shadow-brokers/index.html

https://www.eteknix.com/nsa-has-code-running-in-the-linux-kernel-and-android/

En alle computers (niet alleen die met Intel erin) hebben hardware-backdoors (**) :

https://www.rt.com/usa/414955-intel-processors-meltdown-spectre/

Dat gezegd hebbende, cryptocurencies en blockchain-technologie hebben een toekomst. The Resistance is begonnen met het opnemen van cryptos in hun plannen voor de financiële reset en zal Blockchain-technologie uit de handen van Cabal nemen ten tijde van de Event (het Evenement).

Ripple is een cryptocurrency die de potentie heeft om de quasi reservevaluta van de planeet te worden en de SWIFT te vervangen:

https://www.coindesk.com/xrp-dichotomy-ripple-price/

http://treasurytoday.com/2017/07/ripple-vs-swift-payment-r-evolution-ttpv

https://www.ripplecoinnews.com/ripple-vs-swift

De Resistance (het Verzet) heeft bepaalde plannen met de Ripple ten tijde van het Event dat nog niet mag worden bekendgemaakt.

Cryptocurrencies kunnen op dit moment een zeer winstgevende investering zijn als u weet hoe u verticale markten moet verhandelen (het gerucht kopen, het nieuws verkopen) en als u voldoende bent voorbereid op het risico van 25% dat uw munten verloren kunnen gaan of worden gestolen:

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/bitcoin-price-lost-mining-how-to-find-cryptocurrency-value-chainalysis-satoshi-nakamoto-a8091851. html

Ondertussen proberen de Jezuïeten en de Ridders van Malta een nieuwe oorlog te creëren.

Ze proberen de energiesignatuur van de Romeins-Perzische oorlogen te exploiteren:

https://en.wikipedia.org/wiki/Roman%E2%80%93Persian_Wars

Dat is de onderliggende basis van het Shia-Soennitische conflict:

https://www.cfr.org/interactives/sunni-shia-divide#!/sunni-shia-divide

Bloedlijnen die hun oorsprong hebben in het Romeinse rijk ondersteunen de soennitische kant (vanuit de VS-Israëlisch-Saudische lijn), terwijl de bloedlijnen die teruggaan naar het oude Perzië de sjiitische kant ondersteunen (vanuit de Iran-Libanon / Hezbollah-Syrië-lijn), wanneer de toparchonfamilies in Rome beide kanten van het conflict uitbuiten (de Zwarte adel of de Black Nobility).

Erik Prince is de hoofduitvoerder van de Jezuïet / SMOM-samenzwering om een ​​nieuwe oorlog in het Midden-Oosten te kunnen beginnen:

http://press.take88.com/the-knights-templar-knights-of-malta-and-blackwaters-erik-prince/

Hij heeft veel invloed op Donald Trump en stelde hem voor een nieuw spionagebureau op te richten dat meer Jezuïetvriendelijk zou zijn en minder Clinton / Bush / Rockefeller Illuminati-factie vriendelijk:

https://www.lewrockwell.com/2017/12/no_author/time-for-the-blackwater-spies/

Misschien herinner je je dat ik jaren geleden heb aangegeven dat Jezuïeten de Illuminati-factie op te zullen offeren om te kunnen overleven.

Dit is de reden waarom de huurlingen van Blackwater / Academi van Erik Prince de massale arrestaties van de Illuminati-factie in Saoedi-Arabië hebben opgezet:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5108651/American-mercenaries-torturing-Saudi-princes.html

Nu probeert de door de Jezuïeten/Rothschild gesteunde factie in Saoedi-Arabië, Israël en de VS een oorlog met Iran aan te pakken:

http://www.moonofalabama.org/2017/11/the-saudi-tyrants-devilish-plan-sell-out-palestine-for-war-on-iran.html#more

https://www.zerohedge.com/news/2017-12-28/us-and-israel-reach-secret-plan-counter-iran

https://sputniknews.com/analysis/201712301060429763-syria-iraq-extremists-iran/

Ze proberen ook Iran van binnenuit te destabiliseren, en herhalen het script waarbij de eerste protesten in Syrië in 2011 in een wrede oorlog hebben veranderd. Recente protesten in Iran zijn veroorzaakt door Academi-huursoldaten en zijn in Westerse media grofweg verkeerd geïnterpreteerd:

https://www.strategic-culture.org/news/2018/01/07/trump-failed-coup-in-iran.html

https://www.rt.com/news/414915-iran-protest-fake-news-videos/

In werkelijkheid ondersteunen de meeste demonstranten in Iran feitelijk het huidige regime, dat in werkelijkheid een veel betere keuze is dan een geïmporteerde westerse kleurenrevolutie en “democratie”:

http://www.presstv.com/Detail/2018/01/03/547679/Iran-Demonstrations-Violence

De VS wil ook de oorlog in Syrië nieuw leven inblazen:

https://www.strategic-culture.org/news/2017/12/18/us-creates-new-syrian-army-putting-peace-process-jeopardy.html

https://www.strategic-culture.org/news/2017/12/29/all-not-quiet-on-syrian-front-us-launch-another-war.html

De Lichtkrachten hebben meegedeeld dat een nieuwe Shia-Soennitische oorlog kan worden voorkomen als er voldoende bekendheid is met de plannen van de Jezuïeten in de ontwaakte gemeenschap.

Er wordt in de alternatieve media veel gepraat over belangrijke leden van de Cabal die naar Guantanamo zijn gebracht.

Mijn bronnen kunnen dit niet bevestigen, in de exact dezelfde manier konden ze niet bevestigen de Green Light uitgegeven door Drake Bailey in 2012.

Maar ze KUNNEN de informatie volledig bevestigen van iemand die PassionatePachyderms heet:

https://www.reddit.com/r/CBTS_Stream/comments/7murs0/guantanamo_bay_flight_records_from_726am_121817/?st=jbsffap6&sh=317fbe1a

55 leden van de militaire politie van de Arizona National Guard die naar Guantanamo zijn gekomen, hebben net 122 leden van de Minnessota National Guard militaire politie vervangen die Guantanamo enkele dagen geleden hebben verlaten:

http://www.startribune.com/minnesota-military-police-unit-returns-from-deployment-to-gitmo/465572983/

http://www.theeagle.com/news/nation/arizona-national-guard-military-police-to-help-in-guantanamo/article_2c51db96-bff7-581b-8428-1a90aa66834c.html

Wanneer de massale arrestaties echt beginnen, kun je er over lezen in de massamedia (grote media zoals NOS, RTL, SBS, AD, Telegraaf, NRC, de Volkskrant en andere landelijke en regionale dagbladen).

Ongeacht het feit dat de situatie op het aardoppervlak niet spectaculair verbetert maar nog steeds dramatisch is, zullen er doorbraken komen wanneer Mjolnir de grond raakt.

Tot die tijd kunt u helpen om het Command PB Stardust-protocol te verspreiden om fysieke pijn te verwijderen:

PB%2BStardust.jpg

https://welovemassmeditation.blogspot.com/p/blog-page_4.html

Overwinning van het licht!

Cobra.

Bron: http://2012portal.blogspot.com/2018/01/situation-update.html/

Noot (*):
Aardstraal of aardradius:
# Meervoud van aardradius is aardradi
# Aardstraal: Re = 6 378,137 km (equatoriaal)
# Aardstraal: Rp = 6 356,752 km (polair)

Noot(**):
Software en hardware achterdeurtjes:
# Software = via een bepaald programma
# Hardware via bijvoorbeeld chips of andere (tastbare) onderdelen
# Achterdeurtjes naar bedrijven die de software / hardware hebben geleverd, geheime diensten (o.a. AIVD, Politie en Justitie, NSA, CIA), onderzoeksinstituten, organisaties mbt speciale schermen, enzovoorts.


Vertaling/bewerking door FrankW

Geplaatst 8 januari 2018

The Portal: Cobra’s Situatie Update, 7 december 2017.

The Portal: Cobra’s Situatie Update, 7 december 2017.

Er is op dit moment een grootschalige strijd om de Aarde bezig op het plasmavlak in de ondermaanse ruimte (tussen de Aarde en de Maan). De lichtkrachten zijn gericht op het verwijderen van de wormachtige plasmoïde entiteit die in 1996 ons zonnestelsel vanuit Orion is binnengekomen en nu rond de aarde is opgerold:

http://2012portal.blogspot.com/2017/09/short-situation-update.html

Reacties van deze entiteit en alle kleinere plasmoïde entiteiten die in zijn lichaam leven met hun exotische plasmawapens, creëeren de recente brute scalaire aanvallen op Lichtwerkers en Lichtstrijders.

Een multidimensionale poort naar het Galactische Centrum zal geopend zijn van 17 december tot 25 december, met het keerpunt op 21 december, die de voorwaarden voor het plasma vlak in het grootste deel van de ondermaanse ruimte drastisch zal veranderen. Dit portaal wordt hier voor een deel nauwkeurig beschreven:

http://www.universallifetools.com/2017/11/galactic-alignment-supermoon-december-2017/

Op het fysieke vlak zuiveren de Lichtkrachten alle negatieve Geheime Ruimte-programma-facties in de ondermaanse ruimte. Alle leden van die programma’s krijgen de mogelijkheid om zich onvoorwaardelijk over te geven en de Galactische Codex te accepteren of te worden gewist (in het Galactische Centrum).

Deze zuivering zorgt voor veel ongewone activiteit in de lage baan om de Aarde (LEO = Low Earth Orbit), zoals gemeld door Benjamin Fulford:

http://www.stillnessinthestorm.com/2017/12/benjamin-fulford-december-4th-2017-us-military-to-declare-martial-law-as-doj-fbi-criminality-exposed.html

http://www.ascensionwithearth.com/2017/12/bpearthwatch-something-massive-just.html

De hamer van Thor zal blijven doorhameren tot februari 2018:

https://www.youtube.com/watch?v=wpqPECXn3jM

De Lichtkrachten reinigen ook alle negatieve facties die zich op Antarctica probeerden te verbergen en boven de Noordpoolcirkel, vooral op Baffin Island en op Nova Zembla:

http://tarcotecacounterinfo.blogspot.com/2016/07/novaya-zemlya-natural-paradise.html

http://nationalpost.com/news/canada/canadian-forces-to-expand-nunavut-training-centre-as-russias-plans-more-bases-in-the-arctic

In een grootschalige operatie eind november is ongeveer 80% van de infrastructuur en personeel van de duistere machten van Antarctica verwijderd.

De ondergrondse klooninstallatie onder Long Island is leeggehaald.

In maart van dit jaar werden veel leden van de Cabal ondergronds naar het verzet gebracht voor ondervraging en vervolgens weer naar de oppervlakte teruggebracht waarbij hun herinneringen waren gewist. David Rockefeller kon de stress van de ondervraging niet aan en stierf een paar dagen later aan een hartaanval (op 101-jarige leeftijd).

Sommige leden van de Cabal worden nu naar onbekende locaties op het oppervlak van de planeet gebracht voor ondervraging, als onderdeel van het massae onderzoek dat zal leiden tot massale arrestaties:

http://nesaranews.blogspot.si/2017/12/david-de-rothschild-indictment.html

Zij zullen later worden vrijgelaten met een enkelband:

http://www.washingtonexaminer.com/john-mccains-walking-boot-mysteriously-appears-to-swap-feet-in-latest-photo/article/2641581

Massale arrestaties zullen NIET plaatsvinden voordat het plasmaniveau helemaal is schoongemaakt van alle scalaire wapens en topletbommen.

Bepaalde dingen gingen NIET volgens het plan, en hoewel ik het zou willen, kan ik niet meer informatie over de Event vrijgeven, de situatie is daarvoor gewoon te delicaat.

Ondanks alle ontberingen die we ervaren maakt het Licht vorderingen en zal onze planeet worden bevrijd.

Overwinning van het Licht!

Cobra.

Bron: http://2012portal.blogspot.com/2017/12/situation-update.html

Vertaald door FrankW

Geplaatst 8 december 2017