Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 27 augustus, 2013

 

sheldannidleupdate

 

 

3 Muluc, 12 Uo, 10 Caban

Dratzo! We komen jullie vandaag heel veel vertellen! Jullie wereld blijft een geheim slagveld, met de volgelingen van de duistere kliek die grimmig rondhangen ondanks het terrein dat iedere dag door de krachten van het Licht wordt gewonnen. Deze langdurige operatie is enigszins ontmoedigend voor degenen die zichzelf hebben verbonden aan het Licht en zijn uiteindelijk onvermijdelijke overwinning. Het duister behoudt de controle over het grootste deel van het internationale monetaire stelsel, dat op enigerlei wijze heeft te maken met de Amerikaanse Federal Reserve en haar talrijke bancaire bondgenoten, alhoewel die greep niet meer is wat het ooit was. Echter, de Federal Reserve en haar criminele, destructieve praktijken wordt geconfronteerd met zijn nemesis (onverslaanbare vijand): er nadert een sleutelmoment waarop deze slecht-bedoelende en failliete banken-broederschap een betaling zal moeten doen in echte goudstaven, die het niet bezit. Dit verzuim is bedoeld om de krachten van het Licht in de gelegenheid te stellen om de Federal Reserve van haar bevoegdheden te ontdoen en een openbaar faillissement en juridische overname van deze uiterst illegale entiteit te forceren. De val van de Federal Reserve wijst de ondergang aan van het huidige de facto Amerikaanse regime.

In lijn hiermee zijn een aantal juridische instanties verschillende onderdelen van de Amerikaanse overheid aan het omsingelen, en wachten in spanning op de laatste set van documenten om de verwijdering van wat ooit werd beschouwd als een werkelijk almachtig instrument van het donker te autoriseren. De movers en shakers (bewegers en schudders) in de economie die lang voor de middelen hebben gezorgd om de huidige regering te kunnen handhaven, hebben ofwel het zinkende schip verlaten of bereiden zich voor om dat te doen, de duistere kliek in een steeds diepere kloof van wanhoop gooiend. Het raadsel voor het duister is een manier te vinden om zichzelf te redden van de op handen zijnde catastrofe, zonder het in gang zetten van gebeurtenissen die hun zelf-dienende machtsbasis zou slopen. De echte kwetsbaarheid van de Amerikaanse regering zit verborgen achter een zorgvuldig geweven tapijt van duister-gecontroleerde media-spin (verdraaiing) met het doel ‘business as usual’ in alle sectoren van de overheid en financiën te laten zien, maar achter deze façade schuilt een regime waarvan de topleden internationale arrestatiebevelen boven hun hoofd hebben hangen. Deze bevelen nu hebben slechts de handtekening van een rechter nodig om effect te sorteren. En dus zitten we daarop te wachten, wetende dat een proces onderweg is dat binnenkort zal toestaan ​​dat een hele nieuwe werkelijkheid ontstaat​​.

Zoals jullie kunnen zien staat jullie wereld op de rand van transformatie, die niet alleen een geheel nieuw bestuur zal brengen en de mondiale machtsbalans zal herstellen; het is ontworpen om volkomen de manier waarop jullie werkelijkheid functioneert te transformeren. Een enorme welvaarts-machine staat nu klaar om te manifesteren en ligt in het hart van een complete makeover (opknapbeurt) van jullie wereldwijde bancaire en monetaire systemen. Dit, op zijn beurt, verandert de basis van het mondiale regeren. Jullie zullen getuige zijn van de ondergang van de duisteren en de opkomst van de jure (formeel) bestuur, die jullie aangeboren vrijheden en rechten herstelt. Deze maatschappelijke en spirituele vereisten stellen in waarheid vast wat de intentie was om te gebeuren tijdens de revoluties van de late 18e eeuw; in feite gaan jullie door de voltooiing van de revolutie die is geboren in Engeland en die in de velden en townships van koloniaal Amerika tot volwassenheid kwam. Deze nobele ideeën zijn sindsdien de hele wereld over gereisd en zijn momenteel aan het rijpen in deze zeer noodzakelijke ‘stille revolutie’ van de vroege 21e eeuw. Maar zoals dat hoort bij dit ruimtevaart millennium, deze revolutie zal zich uitbreiden om jullie afstuderen in te sluiten naar het volgende techno-spirituele niveau, te beginnen met de introductie van jullie spirituele en ruimte-families.

Dit betekent dat de quarantaine, om jullie heen geplaatst bij de val van Atlantis, zal eindigen, jullie terugkeer signalerend naar het niveau van de wijsheid van jullie volledig bewuste voorouders. Lang geleden in Lemurië, werd voorzien dat jullie het gidsras voor Gaia zouden worden. Maar gebeurtenissen spanden samen om een omleiding te arrangeren voor dit verheven doel en de Anunnaki werd, voor een vooraf bepaalde tijd, toegestaan om dit rentmeesterschap te vervangen door de kaping van de menselijke bevolking van Gaia en de totale verwoesting van jullie wereld. Deze situatie dient nu te worden hersteld in zijn oorspronkelijke bedoeling. Onze taak is om jullie te herenigen met jullie Lemuriaanse broeders die naar Binnenaarde verhuisden, en samen zullen jullie een nieuwe wereld geboren laten worden! Dit zal een groot deel van de schade tot bijna-ongerepte niveaus herstellen, en in deze toestand kan ze beginnen om zich voor te bereiden om haar 3-D oppervlak te herconfigureren. Dit is wanneer haar geliefde oppervlakte mensheid door hun eigen DNA herstel zullen gaan, aangezien jullie in samenwerking met haar zullen veranderen. Dit is wanneer jullie naar jullie Innerlijke Aarde verblijven zullen gaan, die jullie individuele Lichtkamers zullen herbergen, en jullie en Gaia, samen, zullen in jullie volledig bewuste Zelven transformeren!

 

buitenaards.net_lilaleliecluster

 

Zegeningen! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! We treden voor jullie met enig zeer interessant nieuws. De voorbereidende onderhandelingen tussen juridische teams van het Licht en hun duistere tegenhangers zijn afgesloten, en deze voortdurende strijd is in een zeer kritieke fase gekomen. De documenten die de arrestatie en het ontslag van topniveau overheidspersoneel autoriseren zijn uitgereikt en vereisen slechts handtekeningen. Dit zal binnenkort gebeuren. De cabals laatste wanhopige krijgslisten zullen mislukken, aldus haar nederlaag verhaastend. De nieuwe harde valuta klaar om uitgeven te worden, zijn op hun wereldwijde distributiepunten, en dus komt de tijd van fiat geld en het fiscale misbruik dat het inspireert tot een einde. We gaan een tijd binnen waarin welvaart voor iedereen de norm is en de oude manieren zullen horrorverhalen worden, door niemand geliefd! Jullie zullen de vernieuwing zien van al jullie gestolen rechten en achter het behang geplakte aangeboren vrijheden die lang zwaar misbruikt of jullie ronduit geweigerd zijn! Laat ons in Liefde deze welverdiende, wonderbaarlijke ommekeer van gebeurtenissen vieren!

Onze primaire missie is om de mensheid te leiden en jullie de verborgen kennis en wijsheid te onderwijzen die het duister jullie zo lang heeft onthouden. Stap een is om een reeks van lessen te beginnen die jullie laten zien hoe ieder van ons bekend werd gemaakt met de belangrijkste waarheden van Creatie. Deze lessen zullen de leugens en leemtes wissen die door de Anunnaki en hun wereldwijde volgelingen in jullie belangrijke filosofische teksten werden geplaatst. Deze eerste stap zal jullie opnieuw kennis laten maken met het concept dat ieder van jullie een wezen van Licht is. Elke levende Ziel heeft een aangeboren kennis van de energieën die in hun samenstelling overgaan (?/that go into their makeup). Gedurende de duistere eeuwen werden jullie geïntimideerd door de doctrine die jullie aanspoorde om je aangeboren kracht vrijwillig aan een ander te geven. Nu staan jullie op het punt dit profane (wereldlijke) geloof af te stoten en te leren hoe je God-gegeven talenten te ontwikkelen en coöperatief onder elkaar te gebruiken om creatief alle eventueel ontstaande problemen op te lossen, jullie ten allen tijde eraan herinnerend dat jullie allen Een zijn; ieder één, goddelijke aspecten van de levende vonk van eeuwig Leven!

Bereid jezelf voor, want er staat veel te gebeuren! Een overvloed aan gebeurtenissen zal plotseling uit alle richtingen naar buiten schieten en deze gebeurtenissen zal jullie leven op vele verschillende manieren transformeren. Het deel waar wij, begrijpelijkerwijs, het meest in geïnteresseerd zijn, is de grote spirituele training die jullie nodig hebben. Dit kan alleen plaatsvinden in een sfeer van vrijheid en ongedwongenheid, waar we gemakkelijk uiting aan  kunnen geven en zorgen voor het vrije en open onderwijs en de supervisie die jullie nodig hebben. Jullie Galactische Federatie mentoren zullen ook zeer behulpzaam blijken te zijn, maar er zijn bepaalde spirituele zaken die onder onze specifieke gebieden van deskundigheid vallen. Het is onze taak om jullie weg te halen van eeuwen van dogma de zuivere, spirituele gelukzaligheid van de goddelijke waarheid binnen. Genesteld in dit hemelse Licht, zijn jullie voorbereid op de manieren van volledig bewustzijn. Jullie ademen de schone lucht van de Hemel in en aanschouwen de schoonheid van de Scheppers indrukwekkende pracht!

Vandaag hebben we geprobeerd jullie een glimp te laten opvangen van wat moeilijk onder woorden te brengen is. De laatste verschrikkelijke dagen van het immense verraad van het duister zijn bijna voorbij. Kijk om je heen en ontvang de waarheid van wat staat te gebeuren. Een nieuwe dageraad en een nieuwe dag komt boven de horizon. Boven alles, wees trots op wat jullie, collectief, hebben bereikt. Besef, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zal het zijn! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius voor Wees Een! En Wees Blij!)

 

Website: Planetary Activation Organization

 

Bron: http://galacticchannelings.com/nederlands/sheldan27-08-13.html

 

Vertaling René

 

 

 

Advertenties

Matthew’s Bericht – Doorgegeven aan Suzanne Ward – 4 juli 2013

matthewward

“Fourth of July”- Geschiedenis; Spirituele Verantwoordelijkheid; Geheugenverlies; Tips aangaande Ascentie Symptomen/Ontwikkelingen 

 

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew.

Vanuit onze uitkijkpost, ziet de Aarde eruit als een zee van stroboscooplampen als mensen reageren op de overheersende trillingen. Jullie voelen veel meer over wat er gaande is dan het zien van de ontwikkelingen.

Wij zullen daarop terugkomen, maar eerst willen wij jullie een belangrijke glimp van de geschiedenis laten zien die betrekking heeft op de viering van de Verenigde Staten aangaande diens onafhankelijkheid van Engeland met de traditionele parades op vier juli, vaderlandslievende speeches en vuurwerken.

De hoogste universele raad had de bedoeling voor de kolonies die vochten voor de onafhankelijkheid van de Britse heerschappij om een uitstalkast van de soevereiniteit van de ziel te zijn. Eenmaal verenigd, had deze natie aan de rest van de wereld aan moeten tonen dat wanneer mensen vrij zijn om God-gegeven rechten uit te oefenen, zij vreedzaam, samenwerkend, creatief en welvarend leven.

Opeenvolgende golven van vroege kolonisten volgden hun drang om “vrij te zijn” en de oprichters van de Verenigde Staten handelden naar hun goddelijk geïnspireerde missie om een natie te vormen welke beschaafde vrijheden garandeerde, hoewel diegenen in het begin beperkt waren aangezien velen in de populatie uitgesloten waren. De duisternis welke zwaar in de planeet ingeworteld was stelde de slavernij toe om te floreren en ontkende vrouwen het recht om te stemmen.

Deze uitsluitingen deden er helemaal geen zier toe voor de illuminatie wiens macht, ten dele, gezeteld was in de koninklijke familie van Engeland. Zij waren niet bezig met het verliezen van de controle van de “vrije” bevolking of de grote rijkdom van natuurlijke bronnen, en zij verlengden snel hun Europese imperium dwars over de Atlantische oceaan heen. Door de topfiguren in de industrieën, banken en regeringen – en later het Federale Reserve Systeem heimelijk in de wet opnemend, dat op geen enkele manier een federaal instituut is – herkregen de Illuminatie de controle over de Verenigde Staten.

Gedurende de eeuwen, sinds zij het baken welke die natie bedoeld was om voor de wereld te zijn uitblusten, bleven zij hun netwerk van corruptie en misleiding uitbreiden totdat het globaal was. Nu dat het netwerk de laatste overblijfselen van diens voormalige macht verliest, eisen jullie stap na stap bewust de soevereiniteit op die altijd van jullie geweest is als de Goden en godinnen zelven die jullie zijn.

Nu dan, wanneer het ook maar is dat onze berichtgevingen politiekgerelateerde informatie bevatten, e-mailen lezers hun tegenwerpingen. Dit is één van de meer gracieuze commentaren: “Als de boodschappen ons spiritueel voor moeten bereiden op ascentie, zoals Matthew gezegd heeft, dan zou hij zich daaraan moeten houden en moet hij ermee ophouden om onze politieke opinies te beïnvloeden.”

 

 

In plaats van om weer te spreken over het waarom wij over politieke kwesties en hun belangrijkheid spreken in de context van ascentie – in de Aardse en jullie maatschappijen – heb ik mijn moeder gevraagd om te kopiëren wat God hierover gezegd heeft.

[Het volgende, een uittreksel uit het hoofdstuk “Wees Geïnformeerd en Handel” in ‘Stemmen van het Universum’, werd verzonden op 4 oktober 2013. ( Stephen: dit is God die spreekt )]

De politiek welke alle landen controleert, alle mensen, alle economieën en bronnen van jullie thuis planeet is instrumentaal geweest in het brengen van jullie wereld naar de verwoeste staat waar het zich in bevindt.

In geen enkel land op Aarde zijn de mensen vrij. Gedurende millennia hebben de duistere zielen van beschavingen voorbij jullie planeet hun gehoorzame Aardse broeders en zusters in leiderschapsposities beïnvloed om de rest van de mensen te misleiden en te intimideren. Ongeacht van wie nationale leiderschapsrollen bezitten, zij heersen/regeren door de dictaten van deze machten die voor de mensen onbekend zijn en misschien zelfs voor de leiders.

De invloed van deze duistere aliën poppenspelers heeft geresulteerd in alle openbaarmakingen van oorlog en alle beslissingen betreffende economieën en bronnen van de wereld. Hun tweede doel is het verhogen van de controle en rijkdom van de Aardse leiders, wiens hebzucht voor macht geestdriftige poppen van hen maakt, dus jullie hebben vandaag de dag een wereld met een ongeëvenaarde concentratie van grote rijkdommen, verarmde naties, stijfkoppige milieu vernietiging en corruptie welke in straaltjes uit bedrijfsverbindingen met regeringen vandaan lekt.

Het ultieme doel van de poppenspelers is de uitroeiing van jullie planeet. Dat zal NIET gebeuren, maar voordelige veranderingen voor iedereen vereisen een verandering in het karakter van jullie wereldleiders. Stemmen moeten verheven worden met eisen voor leiders van spirituele integriteit – dat soort van karakter wordt geïllustreerd, niet slechts bekend gemaakt. Ik bedoel niet dat geen leiders ooit sterk geweest zijn in hun deugden of dat geen stemmen ooit verheven werden om te protesteren tegen ongerechtigheden en onbillijkheden – er zijn inderdaad deze individuen geweest. Velen van deze moedige zielen moesten het ontgelden of stierven daarvoor, en veel van hun goede werken werd ongedaan gemaakt door opvolgende generaties die blind de zelf-dienende leiders volgden.

Welnu, de collectieve wil van de mensen is omhooggaand om deze situatie te ontmaskeren en te weerstreven. Terwijl leugens ontmaskerd worden, zullen er meer leugens verteld worden, en deze zullen ook ontmaskerd worden. Tirannieke regimes moeten en zullen veranderen. Alhoewel plannen gaande zijn voor deze vreedzame revolutie door een gezamenlijke inspanning tussen jullie beschaving en velen van jullie ruimtefamilie, ontslaat dat niemand van jullie die een betere, opgetogen wereld verlangen voor de verantwoordelijkheid van het helpen om het te creëren. Jullie kozen allemaal om daar te zijn waar jullie momenteel precies zijn zodat jullie exact dat zouden kunnen doen! Feitelijk, waren sommigen van jullie belichaamd in andere levensspannen als grote leiders op Aarde en jawel daaraan voorbij, en jullie zijn nu terug om gelijkaardige inspirerende en opbouwende rollen op jullie te nemen.

Het is op drie niveaus dat jullie moeten handelen zodat eerbare besturende lichamen bereikt zullen worden. Het eerste niveau is spiritueel, en ik zal jullie vertellen wat spiritueel NIET is: Het is geen lidmaatschap in welke van de meervoudige religies van jullie dan ook. Het is niet de eigengerechtigdheid welke overduidelijk is bij grote overvloed. Het is niet het ontsnappen in een hoofd-in-het-zand “biddend leven”. Het is niet het geloven dat noch het goede noch het slechte bestaat omdat dit alleen oordelen is. Het is niet het accepteren dat alles in goddelijke order is en diens koers zal lopen zonder jouw deelname. Het is niet afzien van het zien wat er gaande is op jullie wereld omdat jullie verteld is dat het allemaal toch sowieso een illusie is. Ik zeg niet dat er geen waarheid in ook maar iets van dat alles zit; wat is zeg is dat spiritualiteit niet een diepgeworteld aspect van welke van hen dan ook is.

Het spirituele niveau waarop jullie jullie leiders zullen veranderen van zijnde henzelf duister-geregeerd naar mensen die waardig zijn om leiders te zijn – ware leiders met spirituele integriteit – ligt binnenin jullie harten. Dat is jullie gewoontegetrouwe uitbeelding van waar liefde zich ophoudt, nietwaar? Feitelijk, is de sensatie van liefde een gebied van de ziel, maar het heeft sterke fysieke effecten op het hart welke onmiddellijk door jullie gehele systeem heen verspreidt om jullie in spirit, gemoed en lichaam te verheffen.

Liefde begint met de eigen persoon, met het te leven, zodat het liefhebben van de eigen persoon net zo natuurlijk is als ademhalen. Alleen dan kan je liefde geven en ontvangen. Liefde is besmettelijk, onbegrensd, omni-aanwezig. Het is wat de bleekheid van spirit verandert in/naar de volledigheid van spirit, ziekte naar gezondheid, gebrek naar welvaart. Het is de afwezigheid van liefde dat alle ellendes van jullie wereld creëert, en het is het vullen van de leegte met liefde dat de ellendes gezond zal maken. Dit vraagt niet van jullie om te houden van wat ellende en ontbering en nadeel brengt! Het vraag van jullie om eenvoudig liefde te voelen aldus jullie die energie voort kunnen sturen – het zal diens weg naar de leegte zoeken.

Het tweede niveau is mentaal – diepgaand denken om te onderscheiden wat waarheid is en wat niet, in plaats van te geloven wat kandidaten zeggen. De vangst is, welke informatie is waarheidsgetrouw en welke is dat niet? Welke bronnen kunnen worden vertrouwd? Jullie zijn gedurende eonen misleid door een paar zielen in de ene na de andere, na de andere generatie wiens intentie was/is om de controle over jullie te behouden, dus toegang verkrijgen tot de waarheid is niet gemakkelijk voor elkaar te krijgen. Hoe kan ik dit uiteen zetten zodat het niet een serie aan “wat het niet is” wordt? Altijd prefereer ik om in verklaringen positief te zijn, en ik heb dat al gecompromitteerd door mijn verklaring wat spiritueel zijn niet is.

Prima, ik weet hoe verder te gaan – denk aan wat jullie in jullie wereld willen. Als dat vreedzaamheid en harmonie en samenwerking is, dan is dat het waar jullie je gedachten op moeten focussen. Wat zal dat naar de wereld brengen? Denk aan wat dat zal doen: Respect en waardigheid voor alle rassen en geloven en geslachten; help daar waar er ook maar hulp nodig is; het billijk delen van de gigantische rijkdommen van de Aarde; het genezen van alle ziekten; onderwijs, vervullend werk en comfortabele woningen voor iedereen; eerlijkheid, vriendelijkheid, mededogen, rechtschapenheid, harmonie, delen, gerechtigheid, vergiffenis.

Denk aan al deze kwaliteiten en omstandigheden en laat jullie hart en bewuste begeleiding jullie naar de kandidaten brengen die je het meest nauw met hen identificeert. Laat jullie hart en ziel, niet alleen maar jullie ogen en oren, jullie leiden naar de personen die de liefde en het licht dat nodig is om jullie wereld te verheffen accentueert.

Het derde niveau is actie. Als jullie leiders willen welke jullie vertrouwen en respecteren, werk naar die voltooiing toe. Ondersteun publiekelijk en financieel de mensen die jullie in het kantoor willen, maar als dat niet mogelijk is, breng dan jouw intentie naar voren door de macht van jouw energie gefocust op deze personen die feitelijk de posities vasthouden – Ik kan niet sterk genoeg de macht van intentie benadrukken! Jullie kunnen er zeker van zijn dat de huidige mensen aan de macht hun supporters actief werkend zullen hebben omdat deze lieden de omlaag-druppelende vrijgevigheid in ruil krijgen. Jullie die liefde, vreedzaamheid en harmonie willen zullen deze onvergelijkbare grotere overwinningen in ruil ontvangen voor de energie die jullie naar voren brengen om hen te creëren.

Dank u wel, Moeder, en nu keren wij terug naar onze verklaring dat jullie meer voelen wat er gaande is dan dat jullie het zien. Niemand is immuun voor de beïnvloeding van de hoogste trillingen die lichamen ooit gehad hebben om zich daaraan aan te passen. Dit is allemaal ten gunste van iedereen die het licht absorberen – hun cellen zijn aan het overgaan van koolstofstructuur naar kristallijne, en als ongemakkelijke fysieke, emotionele of mentale sensaties aanpassings-gerelateerd zijn, zij zullen voorbij gaan.

Het meest verontrustende effect kan het tijdelijke geheugenverlies zijn. Misschien kan jij je de naam van iemand niet meer herinneren die je goed kent of een specifiek woord ontsnapt je. Wanneer je een kamer verlaat of in je auto stapt, vergeet je waar je de bedoeling van had om naartoe te gaan en waarom. Of misschien, wanneer je eenmaal in de levensmiddelenwinkel bent, kan je het item niet bedenken waarvoor je daar naartoe ging om te kopen. Als je deze of gelijkaardige soorten van dwalingen ervaart, dierbaren, alsjeblieft tob er niet over!

Moeder, kopieer alstublieft wat onze vriend vanuit een hoog geavanceerde beschaving zei over deze geheugensituatie. Lezers zouden het op prijs kunnen stellen om dezelfde informatie van een andere bron te horen die wij zouden willen geven.

[Saminten’s verklaring tijdens één van onze conversaties in 2003 is in het hoofdstuk met die naam in “Verlichtingen voor een Nieuw Tijdperk”.]

Jullie hekelen het verlies van de tijd welke voorbij schijnt te zoeven en een ander verlies waarover jullie weeklagen is het geheugen. Geen van deze aspecten van het driedimensionale besef is verloren, dierbaren. “Tijd” is nooit geweest zoals jullie het bedachten met iedere dag 24 uren en 12 maanden in een jaar enzovoorts. Dit heeft jullie goed gediend, maar dit gebeurt niet langer. Jullie tijdsstructuur is aan het instorten terwijl energie op diens lichtere dichtheidssnelheid beweegt, en jullie periodes van licht en donker komen met meer snelheid. Dus in plaats van dat er tijd verloren wordt, is het aan het versnellen.

De herinneringen waar velen van jullie over spreken als zijnde “verdwenen”, is dat niet. Met de versnelling van alles in het universum, is het natuurlijk dat de cellen van jullie lichaam aan het reageren zijn om opgetild te worden in/naar een hogere overlevingsmethode. Bovenal, beïnvloed dit jullie brein – de computers die jullie denk- en beredeneringsprocessen aanzetten – en dit is noodzakelijk! Het licht dat door jullie cellen geabsorbeerd wordt staat jullie hersenen toe om de lagen van vergeetachtigheid en programmering af te werpen welke hen een volledig functioneringsvermogen ontkend heeft.

Als je geen enkel geheugenverlies of een gevoel van verstrooid/in het wilde weg denken ervaart, dan zit je vast in de derde dichtheid dat niet veel langer meer de status van het wezen van de Aarde zal zijn. Dus is het wenselijk voor jou om je niet tamelijk stevig in contact te voelen met de werkelijkheid van de dag of de omgeving.

Dank je wel, Moeder. De overheersende trillingen veranderen ook fysieke behoeftes, en samen met het uitbreiden van jullie bewuste en spirituele besef, is het accommoderen van de vereisten van jullie lichamen van doorslaggevend belang.

Voldoende slaap is essentieel – geef jullie lichaam de verjongingstijd die het nodig heeft om een goede prestatie te kunnen leveren. Het drinken van overvloedig zuiver water is ook essentieel – het helpt om de vergiften te elimineren welke jullie absorberen via jullie verontreinigde milieu en aan kracht ingeboete voedsel, en het helpt om het elektrische systeem van het lichaam naar behoren werkend te houden. Vaardigheidsoefeningen in overeenstemming met het fysieke vermogen helpt ook in deze opzichten, en het helpt circulaire- en ademhalingssystemen om zich soepel te gedragen.

Als je niet zo hongerig bent als dat je gewend bent om te zijn, dan is dat goed – hoe meer licht in een lichaam, hoe minder voedsel het nodig heeft. Eet wijs. Vers fruit en verse groenten, voedingsmiddelen die het meeste licht bevatten, zullen kristallijne cellulaire groei verhaasten en energieniveaus verhogen. Beperk op zuivelproducten – zij bevatten niet de voedingswaarde welke beweerd wordt en zij verstoppen circulaire systemen.

Als je niet gereed bent om vlees en zeevoedsel uit het menu te elimineren, reduceer dan de hoeveelheid – de meeste voedseldieren leven en sterven in gruwelijke condities en de energie van hun trauma’s wordt overgedragen aan de gebruikers. Begrijp alsjeblieft dat dit bedoelt is om jullie alleen maar te verlichten en op geen enkele manier bedoeld is als kritiek op niet-vegetariërs!

Tegengesteld aan jullie uitdrukking “suiker high”, het verteren van verwerkte suikers verlaagd de energieniveaus. Kies hele graanproducten en broden, en als je geen allergieën hebt voor noten, dan zijn amandelen en walnoten de beste keuzes. Alles goed en wel als chocolade, koffie en thee hunkeraars geen verkeerde effecten van cafeïne hebben; nochtans, als je verteringsproblemen hebt, kan cafeïne daar een begunstiger van zijn. Het drinken van rode wijn in een gematigde hoeveelheid kan de bloeddoorstroming verbeteren – dit voorstel is niet van toepassing op personen die drinkproblemen hebben! – en frisdranken zijn voor niemand goed.

Dit zijn algemene voedingsrichtlijnen voor een typisch gezond persoon, maar waar het op neerkomt is, schenk aandacht aan jullie lichaam – het zal jullie vertellen wat het nodig heeft voor een optimale werking. In het zegenen van jullie voedsel, vragend dat het jullie hoogste goed dient en je dankbaar voelen voor de planten en dieren die het verstrekten, voegt licht toe aan wat het ook is dat je eet – dat stil doen is net zo effectief als het hoorbaar uit te spreken.

Tijdens dit stadium van aanpassing naar lichtere energie, stemmingswisselingen en fases van lamlendigheid/luiheid of ongebruikelijke nerveusheid zijn natuurlijk, en voorgeschreven medicijnen om deze condities te verlichten verergeren hen in plaats daarvan. Als je medicaties neemt voor andere gezondheidskwesties, praat met jouw zorggever over dosisverlaging.

Zelfs beter, vraag of remedies met natuurlijke ingrediënten dezelfde maatstaf van behandeling kunnen aanbieden. De woekering van chemicaliën in medicijnen en gefabriceerd voedsel komt tussenbeide met de zelfgenezende mechanismes en andere natuurlijke processen van het lichaam, en dat maakt het moeilijk om de balans te onderhouden. Vind uit of uitputting en ander leed verschuldigd kunnen zijn aan een onevenwichtigheid in de hormonale niveaus of lichaamschemie – als dat zo is, leer dan welke natuurlijk aanvullingen de conditie kunnen behandelen.

Wij kunnen niet sterk genoeg het belang van balans benadrukken! Het universum is in een onophoudelijke balancerende handeling en aldus is iedere levensvorm daarin dat ook; nochtans, gedurende de lange tijdperken dat duisternis de Aarde omhulde, waren de planeet en haar bewoners ernstig verstoken van het licht dat de totstandbrenging van de balans vereist. Als je denkt aan de balancerende handeling  als een innerlijke op- en neergang welke eindeloos beweegt in overeenstemming met jullie conditie in lichaam, gemoed en spirit, kan je zien dat de optimale beweging een zachte schommeling is.

Meditatie is specifiek behulpzaam bij het onderhouden of herkrijgen van die beweging, en er zijn manieren anders dan in stilte te zitten of te luisteren naar liefdevolle geluiden die speciaal samengesteld zijn voor het bereiken van een ontspannende meditatieve staat. Breng buiten tijd in de Natuur door, geniet van het gezelschap van dieren, lees poëzie. Luister naar jouw favoriete muziek – tenzij het heavy metal is, welke de balans vermorzeld, en de tonen van klassieke composities zijn de meest effectieve in het herstellen van de balans. Maak tijd voor eenzaamheid – zelfs een korte periode kan versterkend zijn.

Lachen is goed voor de ziel en zo ook is alles dat gevoelens van kalmte oproept. Kies in de vrije tijd, luchthartige lectuur en dezelfde kwaliteit aan Tv-programma’s en films. Breng tijd door met dierbare vrienden en familie. Wanneer het mogelijk is vermijd onplezierige ontmoetingen, het visualiseren van licht dat de situatie doordringt zal helpen om de gespannenheid te verlichten. Geef dank voor zegeningen in jullie leven – dankbaarheid, zoals hoop en optimisme, zijn gevuld met licht.

De overheersende trillingen intensiveren ook energetische verschillen en vele individuen voelen een sterk verlangen om een belangrijke verandering te maken. Misschien te zoeken naar een andere baan, een relatie beëindigen of er eentje beginnen, een nieuw gebied van studies nastreven, verhuizen naar een gebied die je kent of misschien naar een plaats toegaan waar je vanaf weet maar nog nooit bezocht hebt. Wij spreken niet over het klakkeloos handelen op een impuls, maar eerder naar het gehoorzamen aan een groeiend gevoel van urgentie om te handelen aangaande een idee dat gesmeuld heeft – dit is de ziel die in toenemende mate luid tegen het bewustzijn spreekt: Dit is waar jullie voor kozen in jullie zielcontract.

Waarom wij begeleiding aanbieden welke wij genoemd hebben, alhoewel korter, in voorafgaande berichtgevingen of dat beschikbaar is in wat voor aantalen aan Aardse bronnen dan ook? Wij vertellen jullie, onze geliefde Aarde Familie: Alsjeblieft, draag zorg voor jullie zelf!

De energiestromingen die met toenemende krachtigheid zullen wervelen zijn de allerbeste kansen om licht te absorberen, en hoe deugdelijker jullie fysiek, mentaal en emotioneel zijn, hoe meer buitengewoon jullie er profijt van zullen hebben. Jullie kozen dit leven zodat jullie deel zouden kunnen nemen aan jullie wereldtransformatie en spirituele hernieuwing, en zielontwikkeling is het doel van ieder leven – beide vereisen evenwicht in het lichaam, het gemoed en de spirit. Het tussenbeide laten komen van alledaagse kwesties met zelf-zorgzaamheid of het negeren van de boodschappen van jullie ziel veroorzaken onbalans en dat dimt jullie licht, het licht dat jullie nodig zijn om te ervaren wat jullie uitkozen en om te groeien!

Dierbaren, houd van jullie zelf net zoveel als wij van jullie houden, en draag zorg voor jullie zelf!

LIEFDE en VREEDZAAMHEID

Suzanne Ward

 

 

Bron: http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=165&z=2

Website: www.matthewbooks.com

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

 

 

 

 

Een bericht van Saint Germain door Elizabeth Trutwin, 14 juni 2013

Groeten! Dit is Saint Germain door Elizabeth Trutwin. Ik kom nu tot u uit China. De arrestaties zullen hier beginnen. Hillary Clinton en haar nicht Angela Merkel zullen op de voet volgen. De Chinezen financierde destijds in 1933 de Verenigde Staten en verborg daarmee het faillissement van de Amerikaanse burgers. George Bush Sr., George Bush Jr. en Dick Cheney zijn allemaal klonen. Zij zullen worden gearresteerd en tegelijkertijd zal President Obama in aankondigingen uitleg geven over de arrestaties en de uitvoering van de NESARA wet.

Dit alles gaat terug tot de late jaren 1500 en begin van 1600 en het onnoemelijke verhaal van het begin van  de Verenigde Staten. De oorspronkelijke zeven koloniën van het Nieuwe Land waren allemaal Frans. Zij waren de Tempeliers, die afstammelingen zijn van Jezus en Maria Magdalena van Rennes Le Chateau in Zuid-Frankrijk. Deze groep bracht met hen het Rozenkruisers manifest dat de Broederschap van het Rozenkruis is. Planet X, Niburu, de 12e planeet, de “Planet of the Crossing”, had het pictogram van een kruis. De Roos weerspiegelt de kumāra van Venus, waarvan ik er een ben. Ik heb nog nooit mijn fysieke lichaam afgelegd, maar ben altijd op Aarde geincarneerd geweest. Hetzelfde geldt voor Lord Maitreya, die de Boeddha en de Krishna was. Enkele van mijn levens zijn geweest als Graaf van Rakoczy, Francis Bacon, Christopher Columbus, Roger Bacon, en Sint Jozef, de vader van Jezus. Ik ben ook wel bekend als de Kosmische Alchemist.

Ik kwam naar de Verenigde Staten om de ‘Founding Fathers’ te helpen de Onafhankelijkheidsverklaring te schrijven. Als Francis Bacon ben ik procureur-generaal en kanselier van Engeland geweest. In deze rol was ik ambtelijk voorzitter van het House of Lords, en het hoofd van de rechterlijke macht in Engeland en Wales. De Verenigde Staten zou het wereldhoofdkwartier van het Nieuwe JerUSAlem worden. Hier zou Moeder Aarde de wonden van Atlantis genezen en met het Nieuwe Tijdperk beginnen. Als Francis Bacon heb ik mijn zoon gestuurd naar de kolonie Virginia gestuurd. Tot op vandaag heb ik twee vestigingen in Virginia en een in Washington DC zodat ik daar verder mijn werk kan doen in de aanloop naar de aankondigingen en de uitvoering van de NESARA wet.

Ik begeleidde en ondersteunde de werken van de Rozenkruisers-vrijmetselaars, waaronder Thomas Paine, Thomas Jefferson, George Washington en Benjamin Franklin. Nadat de Onafhankelijkheidsverklaring werd ondertekend bleef ik helpen om d Goddelijke regering te vestigen. Ik was voorbestemd om koning van Engeland te worden, maar als onwettige zoon van Elizabeth I werd ik gedwongen het kasteel te verlaten en door de Bacons opgenomen. Ik was een Moor toen mijn moeder koningin Elizabeth I was. De Moorse Broederschap, die in de Amerikaanse Revolutie had gevochten, leverde de eerste presidenten van de Verenigde Staten nadat de ‘Articles of Confederation’  in 1781 werd aangenomen. De ‘Articles of Confederatie and Perpetual Union’ werd gemodelleerd naar de Intergalactische Federatie en het was de eerste poging van Eenheidsbewustzijn in een regering op aarde. Het blee niet te werken. Washington was de eerste president na de Grondwet in de nieuwe doctrine in 1787.

De Organic Act (organieke wet) van 1871 van het District van Columbia maakte van de Verenigde Staten een corporatie (onderneming) die constant in staat van beleg is. Dat gaat door tot op de dag van vandaag. Sinds het begin van de Verenigde Staten is er nooit echte vrijheid geweest. Hierdoor werd het corrupt en is het steeds meer corrupt geworden. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) beweerde in 1944 dat de corporatie Verenigde Staten was opgehouden te bestaan en werd ton een buitenlands gecontroleerde private onderneming. In 1971 had elk van de staten van de Verenigde Staten staatsondernemingen (State Corporations) gevormd. De gekozen functionarissen van elke lidstaat vertegenwoordigden niet langer het volk, maar vertegenwoordigden een Corporation (private onderneming). We The People bestaat niet meer. Het oorspronkelijke 13de amendement dat de ‘Titles of Nobility Act’ (TONA) wordt genoemd, verhinderde iedereen die van adel was en banden met de Kroon in Engeland had om een openbaar ambt te hebben. Dit zou kunnen lijken op het hebben van een Monarch en een president in een.

Naarmate de tijd verstreek gebruikte de Belastingdienst van de Verenigde Staten, de Internal Revenue Service (IRS) en de Federal Reserve Bank (Fed) de vertakkingen van de overheid en uitvoerende opdrachten om geld en land van de burgers te stelen. Zij werden beschouwd als de buitenlandse vijanden van de Corporatie (onderneming) Verenigde Staten.

De Goddelijke regering is na vele jaren gearriveerd als NESARA wet. Van 1993 tot 1999 hebben Barack Obama, mijn Moorse verwant, en 14 anderen gewerkt aan het schrijven van het 75 pagina’s tellende document genaamd NESARA wet, waaronder Bernie Sanders, Barbara Boxer, Harry Reid, Charlie Rangel, Maxine Waters, Nancy Pelosi, Barney Frank, Ron Paul, Dennis Kucinich, Patrick Leahy, Barbara Lee en Paul Wellstone. De NESARA wet werd in oktober 2000 ondertekend, maar werd niet aangenomen. Het wordt voor de burgers geheim gehouden om de wet te beschermen totdat de juiste tijd is aangebroken. Het beschermt ook President Obama omdat, als het bekend is dat hij een schrijver was van de oorspronkelijke wet en een nieuwe Onafhankelijkheidsverklaring, zijn leven heel moeilijk te beschermen zou zijn geweest. Om NESARA een succes te laten zijn, moeten we arrestaties coördineren met aankondigingen.Veel van president Obama’s acties zijn geblokkeerd en dat alles op het juiste moment samen komt was voor mij een flinke opgave. Toen we net klaar waren, vooral rond 2009, zou er iets gaan gebeuren dat voor een onvermijdelijke vertraging zou zorgen. Sinds NESARA in 2000 werd ondertekend heeft President Obama zet zijn handtekening in mei 2011 op de wet gezet om het up to date te houden.

Nu heeft er zoveel in de Kosmos plaatsgevonden, dat vaststelling van de NESARA wet onvermijdelijk is geworden. Het gaat niet om geld – helemaal niet. Het gaat niet over de herwaardering van valuta’s of vastgoed. Het gaat over Goddelijke regering. Degenen die in de hedgefondsen spelen of met het verzilveren van dinar of andere spellen, zouden ze niet moeten spelen want dat zal worden beschouwd als crimineel en zullen geen fondsen gaan ontvangen uit de 78 programma’s of de 135.000 humanitaire fondsen. Sommigen zullen permanent de Verenigde Staten uitgestuurd worden zonder geld en anderen zullen naar Den Haag (het Internationaal Gerechtshof) moeten gaan. Wees In Liefde. In Shallah!

Dit is Saint Germain door Elizabeth Trutwin, 14 juni 2013.

© Alle rechten voorbehouden

http://elizabethtrutwin.org/  |  http://galacticroundtable.org/  |  http://stargateearth.org  |

Vertaling: Frank Withoos  https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com