‘Buitenaardse implantaten…’ door ArjunA – www.assayya.com , 15 augustus 2015

‘Buitenaardse implantaten…’ door ArjunA – http://www.assayya.com , 15 augustus 2015

We hoorden voor het eerst van deze implantaten in 2001 – 2002 toen we ellenlange sessies en nachtenlange gesprekken hadden met een toenmalige vriendin. We spraken er verder met niemand over. Nu de mensheid begint te ontwaken, kunnen we er ook meer openlijk over communiceren.

Het is merkwaardig dat de Bijbel vol staat van verhalen over implantaten. Dit woord werd alleen niet genoemd; er werd geschreven over demonen… In Mattheüs 8:16 lezen we: “Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij de demonen uit…”

image

Foto 1: Scan van een implantaat die later uit de ruggengraat werd verwijderd.

image

Foto 2: Een implantaat in de pols.

Er waren toen nog geen röntgenapparaten, er was geen mogelijkheid om het fysieke voertuig door te lichten of te scannen. Bij het collectief ontwaken, hoort ook het ontwikkelen van hi-tech apparatuur als MRI scan, CT scan of PET/CT scan. Als er in de dagen van Yeshua al sprake was van demonen/implantaten, hoeveel eerder in onze tijd/ruimte kregen deze negatieve energieën vat op deze planeet?

Tijdens de Luciferiaanse Opstand van circa 26.000 jaar geleden kwamen de planetaire Sterrenpoorten en de planetaire Grids onder controle van uiterst dominante reptielachtige buitenaardsen zoals de Anunnaki en Draconiërs. In die tijd werden de buitenaardse implantaten voor het eerst geïnjecteerd in de bewoners van deze planeet om ze in een staat van vergetelheid te houden. Wanneer we schrijven of spreken over het dunner worden van de Sluier klinkt dat minder eng dan het verwijderen of oplossen van buitenaardse implantaten.

Nu er steeds meer Sterrenpoorten worden geactiveerd en/of geopend en de planetaire Grids onder leiding van Kryon van de Magnetische Service worden hersteld, komen ook fysieke bewijzen van die implantaten aan het licht. Het collectief ontwaken heeft ook bewijzen nodig omdat de mensheid al heel lang eerst wil zien en dan pas geloven. Er zijn drie mensen die wat bewijzen hebben gevonden en de moed hebben om die te publiceren. De chiropodist Roger Leir heeft samen met Steve Colbern, een scheikundige en expert in nanotechnologie, en de fysicus Robert Koontz uitstekend werk verricht op dit gebied.

Het dunner worden van de Sluier zorgt er ook voor dat wetenschappers steeds meer herontdekken en technologieën heruitvinden die we futuristisch zouden noemen, maar in een vergeten verleden in een verafgelegen Galaxis al bestonden… We zullen diverse implantaten de revue laten passeren.

Greys staan bekend om het ontvoeren van mensen en het doden van vee. Mensen die door Greys ontvoerd zijn menen dat er bij hen een of meerdere chips geïmplanteerd zijn en dat er eicellen of zaad is afgenomen. Het is een wijdverspreid fenomeen, hoewel ze op sommige continenten vaker voorkomen dan op andere. Deze implantaten zijn thans fysiek te ontdekken, als je de symptomen erkent en herkent.

Mensen melden steeds vaker een vreemd object, of gevoel dat er iets is ingebracht na een vreemde droom of een verlammende slaaptoestand. De meeste antwoorden zullen nuchter en alledaags zijn, maar in sommige gevallen werden geavanceerde buitenaardse implantaten ontdekt. Deze implantaten bevatten bijvoorbeeld meteorenijzer met onaardse isotopen, kobalt en flinke hoeveelheden iridium.

Manna; PGM
Iridium vormt samen met rhodium, ruthenium, palladium, osmium, en platina de platina groep metalen (PGM). Deze zeldzame metalen worden vaak als wit poeder in graancirkels aangetroffen. Dit zogeheten monatomic goud werd ook in de Exodus al genoemd als Manna, het voedsel der goden. Vergeet niet dat de hele uittocht onder leiding stond van aliens!

De implantaten bevatten isotopische kwanta die in de natuur op Aarde niet voorkomen.
Een van de ontdekte implantaten kwam van nikkelijzer meteorieten die hexahedrites worden genoemd. Het is denkbaar dat zwaardere isotopen gevormd zijn in de galactische kern dankzij supernova’s. Deze implantaten zijn vaak onregelmatig gevormd en zijn bedekt met een olieachtige coconcoating om te voorkomen dat het menselijke voertuig het afstoot. Ons immuun systeem reageert er niet op, zodat er biologisch weefsel over heen kan groeien.

Dit werd waargenomen via EDX Elektron Microscopie. Sommige implantaten zenden, voor ze verwijderd worden, elektromagnetische radiosignalen uit in Scalar golven van 93 – 15 MHz. Een frequentie die ook gebruikt wordt door onze eigen satellieten ruimtecommunicaties! De olieachtige coconcoating is gevoelig voor fonons om geluidsgolven door te zenden. Een geïmplanteerd wezen is dus altijd te traceren!

Volgens Bob Koontz stellen deze implantaten zich zelf weer samen als ze worden afgebroken, en Steve Colbern ontdekte de aanwezigheid van koolstof nanobuis elektronica in de implantaten die niet op Aarde te vinden is. Het lijken wel éénwandige nanobuizen te zijn, en Steve als chemicus/materiaalspecialist/nanotechnicus beschouwde ze als veel geavanceerder dan de bekende en geheime nanotechnologie op Aarde.

De chiropodist Roger Leir vond de haarfijne implantaten vaker op vele plekken in het fysieke lichaam, maar ze bleken zich ook te verbergen in de buurt van botten, waar zenuwcellen verbonden waren aan de implantaten. Sommige van die objecten hebben sterke magnetische velden van meer dan 10 milligaus. Een aantal van de door buitenaardse wezens ontvoerde personen vertoonde duidelijk lichtgevende plekken op hun huid die een maand zichtbaar bleven voor Ultra Violet-A en vooral voor UV-B en UV-C stralen.

Kleine metaaldetectors, röntgenapparaten en Gauss meters kunnen ze in het menselijk lichaam traceren. Waar het met Röntgen lastig is ze te lokaliseren, kunnen CAT scans ze heel precies duiden. Er zijn geen zichtbare letsels/wonden te vinden waar de implantaten zijn ingebracht. Als een wond, meteen na de implantatie toch wordt ontdekt, sluit de implantaat de wond en laat binnen twee dagen geen sporen na!

Het team Leir/Colbern/Koontz heeft met succes al 24 implantaten weten te verwijderen. Sommige zijn regelmatige ruitvormige kristallijnen structuren andere zijn rechthoekige sodium chloride (zout) kristallen. Koontz denkt dat ze gebruikt worden om Scalar golven op te wekken. Het komt ook voor dat de implantaten zich van de scalpel verwijderen als de Roger Leir ze met chirurgisch staal uit het lichaamsdeel probeert te snijden.
Dit gedrag lijkt erg veel op kunstmatige intelligentie (AI = Artificial Intelligence), maar het heeft er nog meer van weg dat de implantaten voortdurend worden gemonitord.

Symptomen.
Dr. Leir ontdekte ook dat de geïmplanteerde lichamen niet reageerden met ontstekingen of koorts. Gewoonlijk roepen vreemde weefsels een acute of chronische ontsteking op, maar ook bindweefselvermeerdering en cystes of (slijmbeurs) gezwellen… De meeste mensen die door het team van Leir werden geholpen hadden noemenswaardige mentale, psychische en gezondheidsveranderingen nadat ze geïmplanteerd waren. Vier van hen meldden ook na de implantaat verwijdering nog regelmatig ontvoerd te zijn door buitenaardse wezens.

Indien de 2% van de populatie in de USA, die diverse vormen van buitenaardse ontvoering hebben gemeld, een redelijke indicatie vormt, dan is het aantal geïmplanteerde personen relatief erg hoog. Als dit de werkelijkheid is, hoeveel mensen worden dan op andere manieren geïmplanteerd of gecontroleerd/beheerst door andere buitenaardse wezens dan de Greys?

Wanneer je dit artikel tot hier hebt gelezen, sta je steviger in de realiteit dan het merendeel der mensheid die hier niets van wil weten. Je kent vast wel de blikken van afkeuring of zelfs meewarigheid als je er over durft te praten op een familiebijeenkomst.

Als het al als vreemd of eng wordt ervaren dat er buitenaardse implantaten bestaan, dan is het des te vreemder en nog enger dat het als normaal wordt beschouwd inentingen te krijgen. De aanwezigen op dergelijke bijeenkomsten vinden het echter juist goed dat de farmaceutica ons vergiftigt. De farmamaffia implanteert goedgekeurde en peperdure chemicaliën, maar dat wordt anders ervaren. Dat zijn mensen, alsof mensen geen monsters kunnen zijn.

Behalve de chemicaliën worden we ook ‘geïmplanteerd’ met conditioneringen. Generaties lang hebben we geloofd dat als je als een dubbeltje wordt geboren, je nooit een kwartje kunt worden. Dat is mentale onderdrukking. Hoeveel mensen hebben geen diploma omdat ze geconditioneerd zijn met snerende opmerkingen als: “Je hebt geen verstand!” Dat is emotionele en mentale onderdrukking.

Door ons werk krijgen we enig inzicht in wat er achter al die mooie voordeuren in ons land gebeurt, terwijl dezelfde mensen op zondag ‘voor het oog van het kerkvolk’ hun vroomheid uiten. Fysieke, emotionele en mentale onderdrukking door ouders en familieleden is een sluipmoordenaar. Minstens zo erg als een buitenaards implantaat. De verhalen die we uit eerste hand krijgen over de jeugdzorg en de instellingen die kinderen en volwassenen met een beperking ondersteunen, zijn veel enger omdat mensen het mensen aan doen.

In de maand juni 2006 publiceerde ik het artikel ‘Streepjescode’ op onze website. Lees het nog eens als je wilt. Er zijn teveel mensen op deze planeet, en daar zijn oplossingen voor ontworpen. De Wereld Elite, de Nieuwe Wereld Orde, de Medische Maffia, of hoe ze zich ook mogen noemen, zijn al heel lang bezig om de wereldbevolking te halveren.

Je kunt je afvragen welke implantaten al die machtswellustelingen hebben ontvangen om een nog groter en geheimer plan uit te voeren. Ze denken dat ze de machthebbers zijn, maar het zijn allemaal marionetten van de negatieve buitenaardse wezens.

Die laatste regel suggereert dat er ook nog positieve aliens bestaan. De heropening van Sterrenpoorten en poorten naar de BinnenAardse Steden door ontwaakte zielen in combinatie met het herstel van de planetaire Grids door Kryon hebben het opheffen van de eeuwenlange quarantaine versneld.
Ontelbare welwillende ruimtebroeders zien nu kans ons een helpende hand te reiken zonder gevaar te lopen dat de Aarde wordt verpulverd door de strategisch geplaatste strangelet bommen en andere exotische wapens waarbij het ganse wapenarsenaal van de USA en Rusland op speelgoed lijkt.

Deze positieve aliens beschikken ook over zeer geavanceerde technologieën en ook zij kunnen ‘chirurgische’ ingrepen doen die onze gezondheid en welzijn bevorderen. Op vrijdag 19 juni channelde Haggai Katz dat mijn verzoek om met buitenaardse healing teams samen te werken was ingewilligd.

Dinsdag 30 juni jl. zag ik het werk dat een buitenaards healing team deed tijdens een aurareadingsessie. Let wel ik zag het team zelf niet, ik zag alleen wat er gedaan werd. Ze haalden met een soort liposuctie apparaat negatieve implantaten uit de ready, en die voelde inderdaad onverklaarbare trillingen op de plek waar aan gewerkt werd! Voor mij was het alsof er een legioen kruipend gedierte door de ‘stofzuiger’ werden opgezogen…

Het volgende moment voelde ze eindelijk weer energie uit Gaia via haar voetchakra’s omhoog komen. Het kruiperslegioen had haar belet energie uit de oermoeder te ontvangen, waardoor ze al heel lang fysieke klachten van onduidelijke aard had.

Het lastige is dat we ons niet eens bewust zijn of er implantaten zijn geplaatst. Het is nog lastiger als straks door idiote wetgevers de mens dwingt om implantaten toe te laten om op die manier betalen met contant geld af te schaffen. Dat laatste is uiteraard een drogreden, het gaat puur om controle, beheersing, overheersing en onderdrukking van onze Vrije Wil.

Weet je, ik ben opgevoed met een adagium van de Wachters: “De vijand slaapt nooit!”
Op 11 april 2004 kreeg ik via Ronna Herman een boodschap van Aartsengel Michaël die me enorm ontroerde: “Jij stamt af van de Elohim, de Wachters…” De vraag is alleen wie is de vijand? In de wereld van vorm kan het zelfs een ieder zijn die er menselijk uitziet!

Het goede nieuws is dat die buitenaardse implantaten voortaan net als cookies op Internet verwijderd kunnen worden uit ons systeem, voorop gesteld dat het menselijk collectief leert dat we niet alleen vechten tegen machtsbeluste mensen van vlees en bloed, maar ook tegen duistere krachten uit de hemel! (Efeziërs 6:12)

‘Ik ben een soeverein wezen dat de vrije wil gebruikt bij het beklimmen van de spiraal van de geest. Mijn intentie is dat het hogere doel wordt gediend en dat het licht zegeviert. Om dat te bereiken beveel ik alle wezensvreemde energie uit enige belichaming, in welke tijd/ruimte dan ook uit mijn fysieke, emotionele, mentale, spirituele, astrale en causale lichamen te verdwijnen. En zo is het!’

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

Advertenties

Unitynet.nl: Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact’ – Deel 2.3 De transformatie van Hemel en Aarde…

Unitynet.nl: Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact’ – Deel 2.3 De transformatie van Hemel en Aarde…

image

(Vertaald door Harmen Schouwerwou)

Vervolg…

Velen van jullie voelen heel sterk het prachtige proces dat zich nu in en rond jullie afspeelt. Dit gevoel heeft sommigen van jullie ertoe aangezet om samen te komen in een mondiaal netwerk om het bewustzijn van de samenleving te verhogen. Wij vragen jullie naar je innerlijke stem te luisteren en bijeen te komen. Gebruik jullie vele communicatie en mondiale organisaties om jullie planetaire familie te steunen. Benut dit groeiend netwerk en de vele centra die door jullie ‘Planetary Activation Organization’ zijn opgezet. Hun missie is jullie te onderwijzen en te assisteren in het voltooien van deze prachtige transformaties.

VRAAG & ANTWOORD

V: Je besprak in dit hoofdstuk de duisternis die deze galaxy in haar greep heeft gehouden. Op welke manier kon het zo donker worden?

A: Tijdens de vorming van de stoffelijke werelden ontwierp de Schepper deze galaxy als een gebied voor een belangrijk conflict tussen het Licht en het duister. In dit kosmische drama zou het moeten lijken alsof de duistere machten zouden overwinnen. Toch zouden ze, in overeenstemming met het goddelijke plan, op een miraculeuze wijze naar de kant van het Licht getransformeerd worden.

Vele miljarden jaren geleden werden hoge etherische Wezens van het Licht en het duister naar deze galaxy uitgezonden om dit plan uit te voeren. Ongeveer 100 miljoen jaren geleden verlieten de Lichtwezens – nadat ze de vele sterrenstelsels met hun nakomelingen hadden bevolkt – deze galaxy om deze aan hun duistere tegenhangers over te laten. Deze duistere Wezens ontwikkelden zich langzamerhand tot een entiteit die bekend staat als Anchara (Archons/Archonten). Zoals in dit hoofdstuk is opgemerkt, bracht Anchara ongeveer 35 miljoen jaar geleden beperkt bewuste Wezens voort. Dit duistere collectief gebruikte sinistere methoden om de grote galactische oorlogen uit te lokken, die resulteerden in een periode van enorme duisternis in jullie galaxy.

V: Hoe sluiten de goddelijke profetieën van Heer Michaël aan op onze galactische geschiedenis?

A: Deze galaxy werd gecreëerd door een reeks goddelijke intenties die uitgevaardigd werden door de plaatselijke Elohim Orden. Het was ontworpen als een voorbeeld-galaxy. Dit betekent dat het alle belangrijke elementen van de fysische Schepping bezit. De heilige Hemelse Raad schreef een heilig script uit dat al deze elementen bevat. Door het ontvouwen van dit plan kunnen alle gewenste doelen verwezenlijkt worden.

De Hemel formeerde jullie wereld – en speciaal deze galaxy – als een zeer goddelijke plek, eentje die voortdurend onder controle stond van volledig bewuste fysieke Wezens uit deze en andere dimensies. In feite zijn jullie getuige van en nemen jullie deel aan een goddelijke toneelstuk – het overgaan van duister naar Licht op een manier waardoor het Licht totaal verandert. Dit nieuwe en krachtiger goddelijk Licht is het fundament voor de volgende, of zevende, Schepping van de goddelijke Wil van de Schepper.

V: Welke nieuwe krachten gaan vergezeld met het volledige bewustzijn? Is educatie nodig?

A: Het volledige bewustzijn stelt je in staat oneindige vermogens en ook zeer versterkte nieuwe interpersoonlijke vermogens te manifesteren. Deze kunnen je overweldigen wanneer je niet op de juiste manier bent voorbereid. Daarom dien je de juiste bewustzijnsetiquette te leren. De mens kan zich snel aanpassen aan het volledig bewustzijn en zijn parameters. Hij bezit deze herinneringen. Om een simpel voorbeeld te gebruiken – het is te vergelijken met wanneer je een ernstige geheugenstoornis hebt gehad en vergeten bent hoe je een auto moet besturen. Plotseling zie je jezelf terug in de chauffeursstoel en je herinnering is terug. Je herinnert je de kleine dingetjes die je vergeten was, zelfs wanneer je nauwelijks beseft wat dit betekent.

Om je geheugen terug te krijgen, heb je een zorgvuldige instructie nodig. Het is alsof je, laten we zeggen, een ernstig auto-ongeluk hebt gehad. Na enige tijd begin je te herstellen, maar – afhankelijk van de ernst van de beschadiging – heb je revalidatie nodig. Je zult moeten oefenen hoe je de dingen moet doen die je vergeten bent en je zult ze dan misschien op een beetje andere wijze doen. Je doet dit tijdens dit leerproces. De begeleiders van de Galactische Licht Federatie zullen jullie assisteren tijdens deze overgangsperiode.

V: Wat gebeurt er met de mensen die weigeren te veranderen? Wat gaat er met hen gebeuren?

A: De Pleiadische Sterren Liga heeft een aantal zonnestelsels die heel geschikt zijn voor de mensen die weigeren te veranderen. Daar kunnen speciale getrainde technici hen helpen dergelijke veranderingen en methoden te leren gebruiken die hun werkelijkheid snel kan veranderen. Wanneer ze het op de juiste wijze gaan inzien, zullen ze naar de Aarde teruggebracht worden. Anderen die in deze huidige werkelijkheid willen blijven, kunnen naar een andere meer geschikt zonnestelsel overgebracht worden waar een werkelijkheid bestaat die dezelfde is als die ze nu kennen.

V: Veel gechannelde informatie komt nu vrij over de fysieke ascension. Hoe sluit die informatie aan op deze?

A: De fysieke ascension is een hereniging met het Lichtlichaam. Het geeft het vermogen dit fysieke voertuig te veranderen naar een lichaam dat met het Lichtlichaam resoneert. Wanneer je een wordt met het Lichtlichaam, kun je naar elke plek in de Schepping gaan die je wilt. Het proces van de fysieke ascension (of fysieke transformatie) is een onderdeel van het gehele proces om je naar het volledige bewustzijn terug te brengen.

Een Lichtwezen met een volledig bewustzijn is een Wezen dat weet dat zijn Lichtlichaam en zijn fysieke lichaam een en hetzelfde zijn. Dit verlichte individu reguleert haar/zijn Lichtlichaam indien dit nodig is. Het fysieke ascensionproces is werkelijk een onderdeel van deze fysieke transformatie naar het volledige bewustzijn.

V: De meesten van ons hebben wel een idee hoe een ruimteschip eruit ziet. Kun je voor ons een Engel beschrijven?

A: Op veel manieren lijkt een Engel op de engelen die je kunt visualiseren. Veel mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad beschrijven engelen of op de traditionele manier – met vliegende witte gewaden, grote, fijnmazige vleugels en stralende gezichten – of als verschijningen zonder zichtbare vleugels maar met vele etherische kwaliteiten. Ze beschrijven engelen als wezens die sterk op ons lijken.

Engelen zijn, als kosmische energievormen, in staat zichzelf te laten zien naar elk beeld dat wij van hen hebben. Elke Engel is, evenals wij, een punt van Licht. Wij zijn het in feite die hun verschijning bepalen. Elk mens ziet slechts datgene wat hij/zij wenst te zien. Deze heilige visie is gebaseerd op onze eigen innerlijke perceptie van hoe engelen er in feite uit moeten zien.

V: Kunnen wij op de een of andere manier bij deze wezens een speciale energie of een aanwezigheid voelen die ons meer vertrouwen geeft in een dergelijke ervaring?

A: Ja. Er vindt een uitvergroting van dit proces plaats. Op een doodgewone dag voelen sommige mensen af en toe een plotselinge zachte bries over hun lichaam gaan of een heel bijzonder gevoel alsof ze aangeraakt worden. Deze bijzondere sensatie kan gevoeld worden wanneer onze eigen beschermengelen met ons proberen te communiceren. Deze communicatie zal tijdens het eerste contact veel vaker en op een veel grootsere manier plaatsvinden. De Spirituele Hiërarchie is deze schitterende werkelijkheid voor jullie aan het voorbereiden. Op het moment van het officiële eerste contact zullen we onze Spiritiele Hiërarchie gemakkelijk kunnen horen, voelen en zien.

V: Ontdekte het netwerk van radiotelescopen op Aarde het naderen van de fotongordel en de draaikolk?

A: Ja. Ze zagen het. Zo af en toe verschenen er korte artikelen in onopgemerkte publicaties. In de tweede helft van het jaar 1990 bijvoorbeeld waren de wetenschappers op zoek naar grote lichtbronnen in jullie omgeving van deze galaxy en toen ze die ontdekten waren ze verbaasd. Massale hoeveelheden gammastraling die afkomstig zijn uit bekende bronnen zijn dagelijks te zien in deze galaxy en worden gerapporteerd. Hoewel de astronomen in het algemeen zeer, zeer weinig informatie verstrekken, zijn ze dit keer wel met de verklaring gekomen dat er een fotongordel bestaat van die en die omvang. Wanneer astronomen dit doen staan ze onmiddellijk bloot aan de nodige kritiek die hun reputatie schaadt, waardoor ze ontslagen worden en hun boterham verliezen.

V: Waarom werd dit feit niet wereldwijd in de media gerapporteerd of door de wereldregeringen erkend?

A: De veiligheidsdiensten van regeringen en de wetenschappelijke organisaties die afhankelijk zijn van overheidssteun zijn van nature geneigd elke nieuwe informatie voor het publiek te verbergen wanneer ze het idee hebben dat het naar een mondiale paniek kan leiden. In de kwestie van UFO’s is dit een onderdeel geworden van een immense geheimhouding. Het enige doel is het publiek af te schermen van alles wat er werkelijk om hen heen gebeurt.

image

V: Ik heb een vraag over de fotongordel en de nulzone. Sommige wetenschappers zijn bezorgd geraakt over de aard van de fotongordel zelf. Ze hebben het sterke gevoel dat die enorme hoeveelheid gammastraling in de fotongordel al het leven op Aarde kan vernietigen. Is dit waar?

A: Om te beginnen, de fotongordel bevat multidimensionaal Licht. Deze unieke Lichtvorm bestaat op veel verschillende frequenties en in wisselende energietoestanden. Met als gevolg dat de wetenschappers met speciale meetapparatuur op hun radiotelescopen hier gevaarlijke hoeveelheden gammastraling ontdekken. Deze energie, die afkomstig is uit een bepaalde sector in de ruimte, werd gemeten als gigantische uitbarstingen van straling of als een massale golf energie van een zeer hoge frequentie. In het begin lijkt deze dodelijk te zijn, maar dat is deze niet.

Wanneer jullie eenmaal de fotongordel binnenkomen, zul je merken dat dit multidimensionale Licht zeer ongewone kwaliteiten bezit. Op dat moment zullen jullie dit anders zien. Het zal bijna verschijnen en aanvoelen als het bijbelse ‘Licht der Lichten’. Wanneer je je nieuwe Lichtlichaam gebruikt, zul je gemakkelijk resoneren met deze fotonenergie van een hogere frequentie. Het zal je in feite levendiger maken en het is werkelijk een levensgevende energie! Het heeft tot gevolg dat het je levensduur verlengt, wat in vele religieuze boeken en in de verschillende mythologieën op deze planeet beschreven wordt.

V: Momenteel heb ik een beperkt bewustzijn dat in relatie staat met onze technologieën. Ik vind het moeilijk me het vermogen van de wetenschappers van de Galactische Federatie voor te stellen die een geheel zonnestelsel kunnen beschermen door een hologram te gebruiken. Kun je dit nader uitleggen?

A: Allereerst, de Galactische Licht Federatie kan deze verbazingwekkende operatie nooit alleen uitvoeren. Ze werken samen met de vele goddelijke aspecten van de Hemel. Deze heilige aspecten (Orde der Tijdheren, Elohim en Engelenrijken) brachten de noodzakelijke energieën uit de eeuwige Hemelse bronnen naar de dimensies die ons omringen. Hun taak was interdimensionale ‘fluxlenzen’ en ook een ander, nogal wonderbaarlijk instrument te installeren. Het was een gezamenlijke en een goddelijke inspanning op vele dimensies om dit immense hologram te creëren.

V: Was de Galactische Licht Federatie zich bewust dat deze taak een geweldige onderneming was?

A: Absoluut. De Galactische Licht Federatie besefte dat de aardse bevolking geleidelijk zijn fysieke frequenties zou verhogen door middel van de plaatselijke Spirituele Hiërarchie. Ze wisten ook dat vele personeelsleden van de Galactische Federatie zich hadden aangemeld om het leven op Aarde te ervaren. Met al deze feiten werd rekening gehouden toen zij het totale werkplan formuleerden. Bovendien zijn alle volledig bewuste en goddelijke partijen die hierbij betrokken zijn op de hoogte van de twee grote obstakels die resteren – de regeringen aan het oppervlak van de Aarde en de grote angst die de aardse mens nu beheerst.

V: Wanneer wij overgaan naar het volledig bewustzijn, zullen we dan een herinnering hebben of terugkrijgen van onze vorige levens?

A: Ja. Wij zullen ons dit herinneren. Het Akasha-geheugen is open voor een volledig bewust Wezen. Volledig bewuste Wezens hebben in alle tijden een volledig contact met hun spirituele gidsen. Zij kunnen het betrokken proces begrijpen. Met de juiste advisering bezit elk individu ook de volledige herinnering van elk leven.

V: Wat is het tijdschema voor deze bijzondere gebeurtenissen?

A: Houd in gedachten dat het allemaal geprogrammeerd is om op het juiste goddelijk moment plaats te vinden. De goddelijke blauwdruk van jullie plaatselijke Spirituele Hiërarchie is gebaseerd op een aantal energiemodellen. Deze modellen betreffen de manier waarop het bewustzijn op Aarde wordt getransformeerd. Wanneer het bewustzijn van jullie samenleving met onregelmatige sprongen groeit naar zijn hoogste potentieel, komt de D-dag (Divine-Day) steeds dichterbij. Elke beweging van het bewustzijn maakt de exacte datum steeds moeilijker te voorspellen.

Zoals jullie zien is de aardse bevolking de bepalende factor in dit tijdschema. Hoe jullie reageren, hoe jullie je ontwikkelen, wat jullie doen en hoeveel liefde jullie genereren – dit alles is van essentieel belang! Daarom is jullie betrokkenheid, waarover wij hebben gesproken, van zo’n grote betekenis voor die laatste handeling. Deze betrokkenheid bepaalt hoe dit scenario uitgespeeld gaat worden. JULLIE zullen het laatste kleine duwtje geven – jullie reactievermogen als individuen en de manier waarop jullie samenleving zich ontwikkelt.

Dit is belangrijk voor het gehele proces en toch hebben jullie ook een bestemming. Daarom zijn jullie op dit unieke moment in de tijd verschenen. Vele mensen op jullie planeet – die wij graag de ‘Grote Geheugenverlies Zone’ noemen – worden zich bewust waarom ze hier in werkelijkheid zijn. Deze individuen dienen de rest van de mensheid op het juiste moment wakker te maken om de anderen te helpen herinneren wie zij werkelijk zijn.

De Galactische Licht Federatie heeft jullie geconcentreerde acties nodig om het volgende deel van onze gezamenlijke heilige missie met succes te voltooien. Het bewustzijn van iedereen is aan het stijgen! De Galactische Licht Federatie en de plaatselijke Spirituele Hiërarchie voelen een grote vreugde wanneer zij dit transformatieproces waarnemen. Het combineert een hemels mengsel van het goddelijk plan, een wederzijdse samenwerking door alle partijen en de verschuiving van het potentieel van jullie samenleving naar zijn hoogste niveau. Het succesvolle samenvloeien van deze factoren bepaalt het feitelijke tijdschema.

Wordt vervolgd…

Vertaling: Harmen Schouwerwou (1937 – 2014) – Unitynet.nl

Bron: http://www.bovendien.com/unitynet/boeken/Jullie%20Eerste%20Contact/start.htm

De Alchemie van de Schepping – Bericht van de Arcturianen en IlliaEm door Suzanne Lie, 13 mei 2013

Bericht van de Arcturianen

SuzanneLie_20130513_Arcturian

 De Alchemie van de Schepping

Transmutatie van het Bewustzijn

    Lieve Ascenderende Mensen, Wij zullen vandaag tot jullie spreken over de alchemie van de schepping. Alchemie is een proces van veranderde materie door diens resonantie te verhogen in/naar een hogere frequentie. Vandaar dat de alchemie van de schepping feitelijk transmutatie is. In de derde dimensie is de schepping een tijdsgebonden concept, welke het polaire tegengestelde van vernietiging is. Nochtans, voorbij de tijd zijn er geen tegengestelden, geen geboorte en geen dood. In plaats daarvan, is er transmutatie. Eén vorm van transmutatie is het proces waardoor omhulsels van bewustzijn (lichamen en/of vorm) hun resonantie verhogen in/naar een hogere frequentie van een atomische en/of energetische slingerbeweging. In een fysiek lichaam, draaien de atomen van driedimensionale materie op een hogere frequentie, resulterend in een hogere resonantie. Als de materie/het lichaam diens resonantie verhoogt voordat de bewoner zijn/haar staat van bewustzijn verhoogt, zou het menselijke bewustzijn niet langer in staat kunnen zijn om de kalibrering met het lichaam te handhaven. In dit geval, zal het bewustzijn van het lichaam scheiden, wat op het fysieke vlak vaak gezien wordt als de dood. Nochtans, de dood is feitelijk slechts een bepaalde conditie van de vorm. Als de resonantie van de vorm sneller stijgt dan het menselijke bewustzijn, wat zich zelden voordoet, zal de bewoner teruggestuurd worden naar het Astrale Gebied om op de toewijzing van een nieuw lichaam te wachten. Nochtans, kan een mens van een hogere frequentie van bewustzijn dan de vorm deze bewonen als er een Zielovereenkomst met de vorige bewoner geweest is. Dit scenario gebeurt met “Walk Ins” (In-lopers). Met andere woorden, wanneer de bewoner van de vorm de kalibrering niet kan handhaven met de altijd-escalerende vorm, kan die bewoner beslissen om dat lichaam te verlaten en een bewustzijn van een hogere resonantie toestaan om het te bewonen. Aan de andere kant, zijn er gebeurtenissen waarin het bewustzijn uitbreidt voorbij de frequentie snelheid van de fysieke vorm. Wanneer dit zich voordoet, ascendeert het bewustzijn voorbij de grenzen van de fysieke vorm en verlaat de fysieke vorm omdat diens resonantie te laag is geworden voor het bewustzijn om dat lichaam comfortabel te bewonen. Door de geschiedenis van de Aarde heen was deze ervaring bekend als de persoonlijke ascentie. Een derde voorbeeld van transmutatie is wanneer zowel het fysieke lichaam als het bewustzijn transmuteren op een manier waarop het bewustzijn en de vorm met elkaar in wisselwerking blijven. Vandaar dat de frequentie van resonantie van het bewustzijn en het lichaam transmuteren in/naar hogere frequenties terwijl zij met elkaar in kalibrering blijven. Op deze manier, kan een persoon zijn bewustzijn versnellen in/naar de frequentie van de vijfde dimensie en daaraan voorbij, terwijl zijn vorm de stijging van de resonantie van het bewustzijn evenaart en andersom. In dit geval, kan men gedurende vele jaren mediteren en groots hun bewustzijn uitbreiden. Tegelijkertijd, wordt er een speciale behandeling aan het lichaam gegeven betreffende voedsel, beweging, enzovoorts. Wanneer het bewustzijn van de bewoner hoog genoeg is, kan de bewoner zijn/haar hoogste staten van bewustzijn gebruiken om zijn geopende Derde Oog te verbinden met zijn Hoger Hart. Met deze verbinding kan het menselijke bewustzijn zijn lichaam dirigeren om bepaalde hormonen los te laten. Dit vrijgeven van hormonen doet zich voor terwijl de bewoner in een bewustzijnstaat van ‘delta golven’ is zodat hij/zij de hersenschors kan instrueren om bewust bepaalde chemische veranderingen te dirigeren. Ervaren Yogi’s bijvoorbeeld, kunnen op de sneeuw zitten en ervoor zorgen dat het smelt, kunnen zij wekenlang in een sluimerstand gaan en/of bewust de Pijnappelklier dirigeren om bepaalde boodschappen af te geven aan de Hypofyse-Meester-Klier, om de frequentie snelheid van het lichaam te verhogen. Vele rituelen betreffende de samenwerking van het eten, slapen en beweging, zodat het lichaam zijn resonantie voldoende kan verhogen voor het hogere bewustzijn om nog steeds die vorm te kunnen bewonen. Nochtans, met het oog op het bereiken van deze hogere staat van bewustzijn moet men al zijn aandacht richting deze inspanning dirigeren. Vandaar dat het meestal diegenen zijn die geïsoleerd leven waarin zij ieder dag vele uren kunnen mediteren, terwijl hun leefgemeenschap voor hen zorgt zodat zij zichzelf aan dit proces kunnen toewijden. Met andere woorden, deze mensen moeten gewoonlijk hun levens wijden aan verlichting. Gewoonlijk komen zij in feite hun spirituele leefgemeenschap als een kind binnen. Aan de andere kant, wat zich voordoet in jullie NU, is dat het hogere licht 97% van jullie DNA activeert en evolutionaire veranderingen creëert in zowel jullie staten van bewustzijn als jullie aardse voertuig (fysieke lichaam). Wanneer dit DNA volledig geactiveerd is, vergemakkelijkt het de herinnering van multidimensionaal denken, welke naar hogere staten van bewustzijn leidt. Het DNA werkt ook aan de cel lichamen om de transmutatie van het lichaam te initiëren in/naar een hogere resonantie. In dit geval, ondersteunt een externe bron zowel het bewustzijn als de container/het fysieke lichaam om op een hogere frequentie te resoneren. Nochtans, is dit hogere licht niet ingeperkt tot een Tempel situatie. Dus ervaren de mensen de grote uitdaging van het terugkeren naar multidimensionaal denken, het uitbreiden van hun bewustzijn en het volledig verschuiven van de frequentie van hun vorm terwijl zij doorgaan met hun 3D verplichtingen en werk. Door de resonantie van jullie bewustzijn te verhogen, kunnen jullie de innerlijke aanpassingen in de frequentie van jullie vorm overzien. Dus, is jullie bewustzijn actief betrokken bij jullie fysiologische veranderingen en het volledige lichaam werkt als ÉÉN wezen om alle vitale organen en andere levensondersteunende mechanismen in harmonie werkzaam te houden met de uitbreidende resonantie van jullie bewustzijn. Dit type van immense transmutatie van de vorm begint in de Bron. Het Onbevlekte Concept van wat voor veranderingen in de vorm dan ook, komt vanuit de Bron tevoorschijn. De Elohim zijn de houders van de vorm die dit Onbevlekte Concept in/naar de lagere werelden ontvangen. IlliaEm, de Elohim van Arcturus zal dit proces omschrijven.

 SuzanneLie_20130513_IliaEm

IlliaEm – Elohim van Arcturus

  Onze geliefden in de menselijke vorm, Wij, IlliaEm, hebben vele jaren niet met jullie door deze bewuste vorm heen gesproken en zijn verheugd dat wij weer opgeroepen zijn. Wij Elohim ontvangen het Onbevlekte Concept vanuit de Bron van Alles Dat Is en beginnen het lange proces van de vermenging van de geest in de materie om voor elk Goddelijk Ideaal een vorm te creëren. Ons proces begint in de elfde/twaalfde dimensies en gaat verder in/naar werelden van de materie. Je zou kunnen denken dat materie alleen maar fysiek is, maar er zijn verschillende vormen van “materie” in verschillende frequenties van werkelijkheid. Alle materie begint als een Goddelijk Ideaal, welke feitelijk een goddelijke gedachtevorm is. Wanneer wij Elohim eenmaal een Goddelijk Ideaal ontvangen, initiëren wij het proces van het terugtreden in/naar en door de vormeloze werkelijkheden van wervelend licht zodat het Ideaal gevoed kan worden met onvoorwaardelijke liefde, welke de hoogste frequentie van licht is. Deze onvoorwaardelijke liefde vermengt zich met het Goddelijke Ideaal om een collectieve opmaak te creëren die gelijk is aan een matrix. De materie van iedere dimensie kan vastplakken aan die matrix via de bindende kracht van onvoorwaardelijke liefde. In de frequenties boven de zevende, verschuift en verandert de vorm onophoudelijk, zoals een enorme oceaan of het heelal. Deze verschuivende energiepatronen zullen zeer verschillend waargenomen worden door de verschillende bewustzijnsstromingen die het ervaren. In de hogere frequenties van werkelijkheid, resoneren wervelende lichten van bewustzijn in de veranderlijke vorm van de stromen van mogelijkheden. Deze wervelende lichten zijn eenheden van collectief bewustzijn die zich in eensgezindheid verzameld hebben. Wanneer een collectief in volmaakte eensgezindheid trilt tot de “Stroming” in wat voor gegeven energie patroon/matrix dan ook, delen zij in ÉÉN ervaring. Dit collectief geeft een losse vorm aan dit energiepatroon via hun eensgezinde interacties en reacties. Als het collectief het wenst, kunnen zij dit energiepatroon terug laten treden in/naar een lagere frequentie van werkelijkheid. In de frequenties van de zevende door hogere vijfde dimensies heen, bestaat vorm zolang als een bewust collectief of besef diens aandacht handhaaft op dit patroon/deze matrix. Dus, wanneer een collectief bewustzijn in/naar dit patroon “Stroomt” en zich ermee verbindt via diens onvoorwaardelijke liefde voeden zij leven in/naar het Goddelijke Ideaal. Als dit patroon van een ideaal, gedrag en/of concept is, kan het doorgegeven worden aan collectieven in lagere frequenties van werkelijkheid waar de mogelijke werkelijkheid een licht-matrix van de vorm kan worden. Iedere expressie van bewustzijn gaat een wisselwerking aan met deze licht-matrix van een Goddelijk Ideaal in overeenstemming met de frequentie van diens bewustzijn en de intentie van diens wisselwerking. Dus, dezelfde matrix kan vrij anders ervaren worden door diverse frequenties van lichtbewustzijn. Sommigen van deze collectieve bewustzijnsentiteiten kunnen verlangen om een matrix terug te treden in/naar de frequentie van universele, planetaire en/of de persoonlijke vorm. Vandaar dat het Goddelijke Ideaal het rijk van potentiële vorm binnenkomt. Dus, de matrix kan teruggetreden worden in/naar een frequentie van werkelijkheid waar de vorm meer contant is en idealen, gedragingen en concepten wisselwerken met emoties. Onvoorwaardelijke liefde is geen emotie. Het is de hogere frequentie van licht. Nochtans, is onvoorwaardelijke liefde een constante door alle frequenties van de werkelijkheid heen, welke een emotie worden in de lagere, op vormgebaseerde werelden. Als een energie matrix succesvol omlaag treedt in/naar deze lagere frequenties, kan de emotie van liefde het in/naar een vorm verzamelen. Het schijnt dat “gedrag” niet een vorm aan kan nemen, maar dat kan het wel. Terwijl de matrix ermee begint een meer constante vorm vast te houden brengt het diens eigen energiegebied teweeg. Dit energiegebied stimuleert een samenhangend gedrag in de wezens van deze werkelijkheid. Gedrag is een reactie op stimulans. Reageren op stimulans, in plaats van dat het hogere dimensionale zich overgeeft aan stimulans, verlaagt verder de frequentie van dit Ideaal in/naar de derde/vierde dimensie. Op deze manier, hebben universums, galaxies en planeten samenhangende intenties die resulteren in collectieve reacties die weer collectief gedrag stimuleren. Dan kunnen stromen van bewustzijn, die de ervaring van de vorm verlangen, een universum, galaxy of planeet kiezen die hen zal voorzien met de ervaringen die een specifiek gedrag uit zullen lokken. Vandaar dat het gedrag steeds maar weer opnieuw gerepliceerd wordt om het primaire gedrag te worden voor die collectieve werkelijkheid. Bijvoorbeeld, diegenen die gekozen hebben om een vorm aan te nemen in de Melkweg Galaxy, het Zonnesysteem van Sol en de planeet van Aarde, hebben dan gekozen om een gepolariseerde werkelijkheid te ervaren, welke geregeerd wordt door tijd, ruimte, afscheiding en beperking. Diegenen van jullie die vele incarnaties doorgebracht hebben in die versie van werkelijkheid zouden zich kunnen afvragen waarom wat voor levensstroom dan ook jullie wereld zou kunnen kiezen. Nochtans, voorzien de uitdagingen van jullie wereld in een immense variëteit van stimulans zoals het concept van tijd en de illusie van polariteit, afscheiding en weerstand. Deze ervaringen kunnen behoorlijk aantrekkelijk zijn voor een bewustzijn wiens iedere gedachte en emotie onmiddellijk in/naar manifestatie komt. Deze potentiële mensen verlangen de ervaring van manifestatie in vertraging met veelvoudige onderscheppingspatronen die hun creaties beïnvloeden. Net zoals jullie er misschien voor kiezen om “terug aan het werk” te gaan na een lange vakantie, hebben deze levensstromen de derde/vierde dimensie van de Aarde gekozen om de uitdagingen van een fysieke wereld te ervaren. Verder, zijn vele hogere wezens een incarnatie binnengegaan op de Aarde om Gaia te ondersteunen met Haar terugkeer naar Haar Hogere Expressie. Vaak, zijn zij naïef betreffende de vele valkuilen van de dichtheid van de fysieke werkelijkheid, maar zij zullen spoedig genoeg over hen leren. Aan de andere kant, voelt het planetaire wezen van jullie 3D Gaia zich compleet met de ervaring van de polariteit. In feite, is Gaia behoorlijk uitgeput met de voortdurende dreiging aangaande Haar planetaire bestaan. Gelukkig, koestert het gebied van de ruimte waardoorheen de Aarde momenteel reist Haar planeet met hogere frequenties van licht. Dit hogere licht waardeert het driedimensionale opererende systeem van de Aarde op naar een multidimensionaal opererend systeem. Als gevolg van deze opwaardering om in/naar een persoonlijke matrix te integreren, zullen de mensen hun oude, driedimensionale systemen moeten sluiten. Als deze oude systemen, gedragingen, handelingen, gedachten en emoties niet uitgezet worden, zal de planetaire opwaardering niet beschikbaar zijn voor hun persoonlijke gebruik. Het bovenstaande scenario is precies wat zich op de Aarde voorgedaan heeft. De mensheid was bedoeld om de meest ontwikkelde vormen van leven op de Aarde te zijn. Nochtans, hebben vele mensen geweigerd om bepaalde gedragingen, gedachten en emoties uit te zetten. Daarom, werd de planetaire opwaardering opgehouden. In feite, willen sommige mensen op de Aarde geen opwaardering. Zij zijn zeer gehecht aan de lagere frequentie van macht-over-anderen. Vandaar dat zij tegenstand bieden aan het afdalende Goddelijke Ideaal van de transmutatie van de Aarde in/naar Haar vijfde dimensionale expressie. Diegenen die verlangen om macht-over-anderen te behouden nemen dit goddelijke matrix waar als een bedreiging tot hun persoonlijke macht. Daarom, willen zij niet deelnemen aan de manifestatie van dit Ideaal. In feite, hebben sommigen geprobeerd het tegen te houden. Nochtans, is een mens niet in staat om tussenbeide te komen met de manifestatie van een Goddelijk Ideaal, ongeacht hoeveel macht zij ook schijnen te oogsten over “anderen”. Het concept van macht-over-anderen is gedurende miljoenen jaren een bevochten kwestie geweest. Gelukkig, zijn de meeste van deze galactische veldslagen opgehouden omdat diegenen die macht-over-anderen wilden erkend hebben dat zij een grotere expansie van bewustzijn bereiken wanneer zij overschakelen naar macht-binnenin zich ZELF. Nochtans, is deze strijd verder gegaan op de Aarde, specifiek gedurende Haar laatste 2.000 jaren. Gaia is moe van de oorlogen en conflicten en is tot de beslissing gekomen dat Haar planetaire wezen in groot gevaar verkeerd als zij deze opwaardering van een nieuw opererend systeem niet voltooit. Daarom, beweegt zij voorwaarts, met de volledige ondersteuning van haar planten en dieren koninkrijken. Nochtans, hebben vele van haar menselijke “dieren” aan deze verschuiving weerstand geboden omdat hun bewustzijn dermate laag is geworden dat zij zich geen onvoorwaardelijke liefde voor kunnen stellen, wat de basis is van de nieuwe opwaarderingen. Nochtans, hebben de andere mensen die de verandering ondersteunen hun bewustzijn toegestaan om de hogere frequenties van licht te accepteren die nu de planeet Aarde baden. Deze mensen van Gaia verkrijgen steeds meer toegang tot de frequentie van onvoorwaardelijke liefde. Wanneer hun bewustzijn bezield is met onvoorwaardelijke liefde bezitten zij veel meer potentieel voor creatie dan diegenen die hun lagere bewustzijn van macht-over-anderen handhaafden. Daarom, terwijl het percentage van de menselijke populatie toeneemt, dat resoneert met onvoorwaardelijke liefde, wat het gestadig aan doet, zal het percentage van de menselijke populatie verminderen, dat resoneert met op angst gebaseerd gedrag van het zijn van een slachtoffer-van-anderen en macht-over-anderen. Uiteindelijk, zullen velen volledig de uitzetting van bepaalde gedragingen, concepten, gedachten en emoties accepteren die de fundering zijn van het oude gepolariseerde opererende systeem. Dit oude opererende systeem is in proces om te worden vervangen door een kwantum opererend systeem dat rechtstreeks werkt met de fotonen van licht, om onmiddellijk door onvoorwaardelijke liefde te creëren, via gedachten in de vorm uitgewerkt. Vandaar dat nieuwe vormen feitelijk op de Aarde naar boven komen die alleen ervaren kunnen worden door diegenen wiens bewustzijn, en dus waarnemingen, resoneren met de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Diegenen die de lagere staten van bewustzijn handhaven van slachtoffer of dader zullen niet in staat zijn om de nieuwe vormen van het aardse leven te ervaren omdat zij niet in staat zullen zijn hen waar te nemen. Hun mentale matrix en frequentie van emotionele reacties/creaties kunnen geen frequenties waarnemen die boven dat van de driedimensionale vorm resoneren. Vandaar dat zij spoedig “uit het spel vandaan zullen vallen” omdat zij niet langer in staat zijn om het speelveld waar te nemen. Zij zullen verder gaan met de driedimensionale illusies die waargenomen werden als de werkelijkheid, in overeenstemming met het oude driedimensionale opererende systeem. Zij zullen niet in staat zijn om waar te nemen of deel te nemen in de hogere frequentie werkelijkheden, omdat iemand alleen deel kan nemen in een werkelijkheid die zij kunnen waarnemen. Ondertussen, zullen diegenen die het multidimensionale opererende systeem accepteren in staat zijn om de manifestatie van het Goddelijke Ideaal van planetaire ascentie in hun dagelijkse leven te ervaren. Diegenen die eens in de lagere frequentie gebieden van werkelijkheid speelden zullen hun aandacht omkeren, en dus hun waarneming, naar de hogere frequentie gebieden om een volledige andere werkelijkheid te ervaren. Dit proces zal veel lijken op het kijken naar een film in het souterrain van een theater, dan kiezen om dat kijkscherm te verlaten en de trappen naar de hoofdingang te beklimmen om een andere versie van die film te bekijken. De film in het souterrain is gebaseerd op macht-over-anderen en de resulterende angst en knechting, wat verandert wanneer de strijders vechten en winnen zodat een andere groep macht kan hebben over degenen die zij net bevochten. Aan de andere kant, is de film bij de hoofdingang gebaseerd op mensen die leren om alle gehechtheden aan conflict los te laten. In feite, weigeren deze mensen om deel te nemen aan de illusie van afscheiding en beperking want zij hebben een andere werkelijkheid ontdekt die gebaseerd is op onvoorwaardelijke liefde. Zij hebben deze werkelijkheid ontdekt door hun bewustzijn uit te breiden in/naar de hogere frequenties van werkelijkheid waarin onvoorwaardelijke liefde normaal is en angst lang vergeten is. Welke film wil jij bekijken?   Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/  Tekstbewerking:  FrankW Bron:  http://suzanneliephd.blogspot.nl/2013/05/the-alchemy-of-creation.html