www.ellaster.nl: Thomas Williams: ‘We staan op het kruispunt…’ door Ella Ster, 13 juni 2017.

http://www.ellaster.nl: Thomas Williams: ‘We staan op het kruispunt…’ door Ella Ster, 13 juni 2017.Hieronder de belangrijkste onderwerpen in de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van Thomas Williams van 8 juni 2017.

Eerste uur:

Britse verkiezingen

18:00 De verkiezingen in Groot-Brittannië lijken voor de Cabal niet goed te verlopen. Men had extra tussentijdse verkiezingen uitgeschreven om nieuwe mensen uit het kamp van Theresa May in het parlement te krijgen. Thomas voorspelde afgelopen donderdag dat ze de beoogde winst niet zal behalen, wat het hele doel van de verkiezingen was.

Dit is volgens Thomas de reden van alle aanslagen, oproer en veiligheidsmaatregelen in Groot-Brittannië. “De aanslagen in Londen zijn een drievoudige ontwrichting: om de verkiezingen te ontwrichten, angst te zaaien bij het publiek en daarnaast probeert men daarmee voor meer financiering van de NAVO te pleiten vanwege zogenaamd terrorisme.” [1:31:00]

(E*: Theresa May en haar partij de Conservatieven leed inderdaad een grote nederlaag en verloor een groot aantal zetels en tevens de meerderheid in het Lagerhuis.)

Democraten laten Hillary Clinton vallen

24:55 De Democraten in de VS worden steeds prikkelbaarder ten aanzien van de entiteit die doorgaat als Hillary Clinton en willen dat ze net als Obama uit de spotlights stapt. Het lijkt erop dat het Democratische partij Hillary Clinton onder de bus wil gooien (E*: de schuld willen geven en opofferen – red.).

Tweede uur:

Noorwegen broeinest voor de Cabal

1:31:30 Noorwegen wordt het nieuwe broeinest voor schurkachtige figuren. Een deel van het, door de Rothschilds gestolen, geld ligt daar opgeslagen. Het land faciliteert tevens een schuilplek voor de CIA.

Onwettige claims op grondstoffen

1:34:30 De Cabal probeert in allerlei landen grondstoffen in handen te krijgen, wat ze niet lukt doordat de landen hun soevereiniteit hebben terug geclaimd. Vanwege de soevereiniteitsclaims had men verwacht dat het vanaf april einde oefening voor de Cabal zou zijn, nu voorspelt men vanaf juli, maar vooralsnog blijft men met ‘papieren’ schuiven om tijd te rekken met allerlei claims en zogenaamde koninklijke onzintitels die ze niet hebben.

De zogenaamde wereldwijde schuld wordt omgezet in dividenduitkeringen

1:37: 30 De wanhoop van de Cabal is een terugkerend thema. De Cabal probeert de wereldwijde schuld op basis van de historische obligaties op landen en inwoners af te schuiven. Inmiddels hebben de mensen van de Trust (verbonden aan de TH&I-show) bewezen dat deze schuld in werkelijkheid enkel aan de bloedlijnen toebehoren.

Elke historische obligatie die is uitgegeven door de (Illuminati)families en ontrokken werd vanuit de Trust, werd vervolgens als geld aan landen uitgeleend. Het kapitaal betrof tevens toekomstige belastinginkomsten, die de mensen zouden opbrengen. Deze werden door de Trust als een investering in de naties (landen) gezien. Een investering, geen schuld. De investering werd vanuit de Trust gedaan en de landen zouden in dividend uitgekeerd worden en niet met schuldinstrumenten.

De overeenkomst met betrekking tot de obligaties ging over investeringen en dividenduitkeringen, maar men besloot om de naties en mensen (de ‘slaven’), een schuld op te leggen. Dit is waar de Illuminati-families en Illuminati-facties gefaald hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor deze schuld en deze wordt nu door de mensen van de Trust gevorderd. De Illuminati-families kunnen de Trust tevens niet langer meer als basis voor de hefboomfinancieringen gebruiken. Voordat ze nieuwe leningen uit de Trust kunnen krijgen, moet eerst het pandrecht afbetaald worden. Alleen al de Rothschilds zijn in dat geval 2,2 quadriljoen dollar verschuldigd… oeps… Dat is de equivalent van 27 jaar het wereldwijde bruto product.

1:53:00 Omdat veel Illuminatileden zich nu realiseren dat ze ook zijn bedonderd, stappen ze er nu uit. Het geld van de Trust behoort niet alleen toe aan de mensen, maar is ook door de arbeid en inspanning van de mensen opgebouwd, niet door de elite.

We staan op het kruispunt. We zijn ontmoedigd geraakt, maar staan op punt om een stem te krijgen.”

Wanneer de verrekeningen inzake de Trust worden gedaan — en Thomas verwacht dit in de nabije toekomst, niet de verre toekomst — kunnen de naties échte zaken gaan doen, zonder de dwangbuis van zogenaamde schulden. De mensen van de Trust maken zich hard dat de landen hun dividend uitgekeerd krijgen en de Illuminati-families daarvan geen deel krijgen.

De mensen van de Trust zijn volgens Thomas bij 479 andere grote, wereldwijde zaken betrokken, die moeten worden rechtgezet. Dit kan niet allemaal in één dag worden gedaan, zeker niet gezien de fysieke bedreiging waarmee de mensen in de frontlinie nu te maken hebben.

Derde uur

Toegang tot lagere astrale laag blokkeren

2:01:00 De New Age-beweging heeft velen op een zijspoor gebracht. Thomas blijft waarschuwen voor channelings en jezelf openstellen voor zogenaamde berichten van opgestegen meesters en andere entiteiten, omdat veel channelings afkomstig zijn uit een lagere astrale laag. Je moet momenteel extra voorzichtig zijn, omdat de (lage) astrale laag aan het instorten is.

Ayurvedische leer afkomstig van Slavische Ariërs

2:06:00 De Ayurvedische teksten zijn niet afkomstig van India, maar van het Slavische en Arische volk van 5000 jaar geleden, dat later naar India trok. Daar heeft men de informatie doorgegeven en deze is later vervormd. De leringen uit het Oosten gaan over beperkingen. Men gaat er bijvoorbeeld vanuit dat na het afronden van de 7 aardse cycli het leven vervolmaakt is, maar in werkelijkheid gaat men daarna verder naar een kosmisch niveau.

De échte leringen kwamen van de Slavische Ariërs, de Rose en Witte Volk. De Ariërs hebben door de Nazi’s een slechte naam gekregen omdat ze door hen werden gepromoot. De Ariërs raakten zo in diskrediet, net als de Swastika, die oorspronkelijk ook een andere (positieve) betekenis had. Dat was een antiek symbool voor de zon, die in allerlei culturen op de wereld werd gebruikt. Op deze manier hebben de Nazi’s allerlei zaken omgekeerd.

Zo zijn er ook andere (oorspronkelijk positieve) zaken omgekeerd, zoals: de Illuminati, Vrijmetselaars, et cetera.

Aan alle levende zielen: We zijn geboren, niet gefabriceerd. We kiezen niet, we zijn verkozen. Degene die het begrijpen, behoeven geen uitleg. Degene die het niet begrijpen, doen er niet toe.”

De audio bevat uiteraard veel meer informatie dan hierboven in de beknopte samenvatting wordt weergegeven en is de moeite waard om zelf te beluisteren. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 onderaan het artikel, aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

> Beluister online of download MP3 met muziek

Bron: http://www.ellaster.nl/2017/06/13/thomas-williams-we-staan-op-kruispunt/

​www.ellaster.nl: ‘Dutroux-achtige vondsten in Zwolle, maar de media zwijgt…’ door Ella Ster, 13 mei 2017.

​www.ellaster.nl: ‘Dutroux-achtige vondsten in Zwolle, maar de media zwijgt…’ door Ella Ster, 13 mei 2017.
Tijdens een recente inval in een pand dat in handen is van de Negende Cirkel-sekte, zijn vondsten gedaan die sterk doen denken aan de Marc Dutroux-zaak. Kinderen die waren opgesloten in kooien en stoffelijke resten van slachtoffers, verborgen gehouden in koelcellen en geheime kelderruimtes. Ook elders in Europa deed de ITCCS in samenwerking met de lokale politie een inval en in totaal zijn er 19 mensen gearresteerd en 8 kinderen bevrijd. Vooralsnog wordt er in de mainstream media niets over naar buiten gebracht. Ella Ster sprak met Kevin Annett over deze ontwikkelingen en waarom de media de zaak liever in de doofpot houdt.

De aanleiding voor de inval was de aankondiging door de ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) dat er op talloze plekken satanische rituelen zouden worden gehouden waarvan kinderen het slachtoffer zouden worden. De rituelen zouden op 30 april plaatsvinden, onder andere binnen katholieke kerken en andere gebouwen in Rome, Londen, Parijs, Brussel, Geneve, Frankfurt, Washington DC, New York en Tara Hill in Ierland. 

30 april is een occulte datum en wordt het ‘Beltaine Festival’ of ‘Walpurgis Nacht’ genoemd. Dit is de hoogste dag op de Druïden Heksenkalender en na middernacht zijn op 1 mei mensenoffers vereist, zo is de overtuiging binnen de satanische Negende Cirkel sekte. De herkomst van deze occulte datum komt uit Ierland. Het was ooit een zuiver heilige dag, waarbij op Tara Hill, een heilige plek in Ierland, de godin werd vereerd. Maar de Cabal heeft deze datum en de traditie, pervers gemaakt en ingezet voor satanische doeleinden. Deze van oorsprong heilige plekken en rituelen worden, met name onder invloed van het Vaticaan — en specifiek de geheime organisatie Opus Dei — ingezet voor satanische en duistere motieven.

Tara Hill, ooit een heilige plek die door de katholieke organisatie Opus Dei geclaimd en geschonden wordt. De geplande offerrituelen in de nabijheid van Tara Hill zijn afgelast, vanwege de aangekondigde acties door het ITCCS.

De geplande rituelen op Tara Hill zijn door de aangekondigde acties van het ITCCS afgelast, maar de direct-action-teams van de ITCCS waren het meest succesvol op plekken die niet vooraf waren aangekondigd. Daar kon het team, begeleid door de lokale politie, de satanische sekteleden overvallen terwijl ze de rituelen aan het voorbereiden waren. Met name in Zwolle is veel bewijsmateriaal gevonden en Kevin beschrijft in het interview wat het team daar heeft aangetroffen. (De video van het interview volgt en wordt momenteel gemonteerd.)

Het Nederlandse team bestond uit professionals, oud- politieagenten en militairen en ondanks het feit dat men werd geassisteerd door de lokale politie, doet de ITCCS eigen, onafhankelijk onderzoek. Men houdt er rekening mee dat men niet kan vertrouwen op de politie of het justitiesysteem, want de ervaring heeft geleerd dat juist dit type onderzoek vaak wordt getraineerd of bewijsmateriaal verduisterd, zoals aanvankelijk ook in de Dutroux-zaak gebeurde.

Enorme doorbraak

De vergelijking met de Dutroux-zaak is niet zonder reden en met name de ontdekkingen in Zwolle zijn absoluut gruwelijk te noemen. Men trof er kinderen aan, ondervoed en in elkaar geslagen en opgesloten in kooien, niet groter dan 60 x 90 cm. Ook vond men lichaamsdelen van eerdere slachtoffers, die in een koelcel werden bewaard. Daarnaast vond men martelwerktuigen, audio- en video-opname-apparatuur, pornografisch materiaal en papieren met specifieke referenties naar mensen die nog niet eerder in beeld waren. De ITCCS doet op basis van dit nieuwe bewijsmateriaal nader onderzoek en vanuit forensisch oogpunt kan men met deze vondst spreken van een enorme doorbraak.

De kinderen en baby’s die werden aangetroffen zijn bevrijd. Het gaat in Zwolle om minimaal één kind onder de zes jaar en één baby afkomstig uit een kindertehuis in Amsterdam. In totaal zijn er in Zwolle, Dijon (Frankrijk) en Luzerne (Zwitserland) 8 kinderen inclusief baby’s bevrijd. Kevin weet niet precies hoeveel kinderen van welke leeftijd, op welke locatie er precies aanwezig waren. Wel is bekend dat een van de kinderen die in Zwolle is aangetroffen, een Nederlands kind is dat hier is ontvoerd. Het team was op de hoogte van de vermissing en het signalement van het kind kwam overeen, waardoor men snel de herkomst kon achterhalen. Volgens Kevin is dit kind bij zijn of haar familie teruggebracht.

Een aantal baby’s is afkomstig uit ziekenhuizen en men weet van één baby uit welk kindertehuis in Amsterdam het afkomstig is. De baby’s die uit ziekenhuizen en kindertehuizen verdwijnen zijn vaak van tienermoeders die hun kind niet hebben geclaimd en de geboorte niet hebben aangegeven. Op het moment dat de baby verdwijnt, is het vervolgens niet meer terug te vinden omdat het nergens staat geregistreerd. De baby’s die tijdens de drie Europese inval-acties zijn bevrijd, zijn opgenomen in lokale ziekenhuizen en zijn er volgens Kevin slecht aan toe.

Dat er autochtone kinderen uit Nederland en Frankrijk zijn aangetroffen is opmerkelijk, omdat er vaak buitenlandse kinderen worden gebruikt, afkomstig uit kwetsbare gebieden zoals oorlogsgebieden of armere landen. Vaak gaat het om kinderen uit Roemenië, Portugal of Noord-Afrika en in dit geval is een van de slachtoffers afkomstig uit Tunesië.

Forensisch onderzoek

Ten tijde van het interview gaf Kevin aan dat er op de locatie nog steeds onderzoek plaatsvindt. Vaak vinden dit soort rituelen plaats in kelders of verborgen ruimtes, die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Een ervaren team van forensische experts doet daarom grondig onderzoek, om mogelijk verborgen bewijsmateriaal op te sporen. Ook worden video-opnames die in de gevonden camera’s zaten, grondig geanalyseerd. De locatie in Zwolle is niet dezelfde als het zogenaamde hotel waar ITCCS-getuige Annemarie van Blijenburgh over spreekt. Het is een oudere plek die al langer wordt gebruikt voor dit soort rituelen en die bekend is bij de ITCCS.

“Zorg dat dit niet opnieuw in de doofpot verdwijnt en deel dit bericht. Hoe weerzinwekkend dit verhaal ook is, dit mag niet langer verborgen blijven. Hoe meer mensen op de hoogte zijn, des te eerder houden deze praktijken op te bestaan!”

ELLA STER*

Noch de overval, noch de arrestatie van de criminele sekteleden en de bevrijding van de kinderen en baby’s zijn gerapporteerd in de mainstream media. Kevin legt uit dat de media in handen is van een handvol mensen die nauw betrokken is bij deze satanische Negende Cirkel sekte. Ze hebben er geen belang bij om het breed uit te meten in het nieuws, omdat het hoogstwaarschijnlijk zal leiden tot grote maatschappelijke verontwaardiging.

Ondanks het feit dat de criminelen (voor zover Kevin weet) nog steeds worden vastgehouden, is het onzeker of ze ook worden voorgeleid en vervolgd. We zijn inmiddels goed bekend met de corruptie van het zogenaamde justitiesysteem dat mensen zoals Demmink uit de wind houdt. Ook psychopaten zoals Robert M. en Marc Dutroux zijn jarenlang beschermd, omdat ze volgens insiders connecties hadden met de elite en koningshuizen in België en Nederland.

Politieagenten en mensen binnen justitie worden onder druk gezet om de elite te beschermen. Dit gebeurt door omkoping ofwel afpersing. Kevin vertelde in de Radio Free Kanata-uitzending van vorige week dat Marcel Vervloesem hem ooit had verteld dat de Ndrangheta (de maffia die kinderen levert aan het Negende Cirkel-netwerk) alleen al in Nederland € 15.000.000 per maand besteedt aan het afkopen van politici en politie.

ITCCS krijgt nu hulp van de politie

“Reden temeer om niet teveel te vertrouwen op de politie”, legt Kevin uit. Hij vermoedt dat sommige agenten die het ITCCS-team hebben geholpen, de gelegenheid mogelijk hebben gebruikt om binnen de organisatie te spioneren. “Mensen spelen het spel aan beide zijden”, zegt Kevin. “Om die reden besteedt de ITCCS veel tijd aan het vormen van een eigen burgerpolitie, waarbij ze normale burgers opleiden in de Common Law Sheriff training”.

De cultuur van de elite die beschermd wordt door politie en justitie is aan het veranderen en de Negende Cirkel-sekte voelt zich nu wel degelijk bedreigd. Als gevolg daarvan worden de onderzoekers van internationale, satanische netwerken vaak op allerlei manieren tegengewerkt, bijvoorbeeld door smaad en laster of door middel van juridische aanklachten. Soms worden deze mensen zelfs zonder aanleiding van hun bed gelicht. Maar volgens Kevin zijn politie-agenten steeds minder bereid om daaraan mee te werken. In die zin is er sprake van een positieve verandering.

Daar waar de elite het verdeel-en-heers-spel heeft gebruikt om de mensheid te onderdrukken, wordt het nu door organisaties zoals de ITCCS tegen hen gebruikt. Het is een tactiek die de ITCCS gebruikt om de Negende Cirkel-organisatie te ontwrichten. Binnen de criminele satanische netwerken zijn er steeds meer klokkenluiders die naar de ITCCS informatie lekken, waardoor ze op de hoogte zijn van veel ‘geheime’ zaken. Doordat de elite niet weet waar en door wie de informatie is uitgelekt, ontstaat veel onzekerheid en paniek. Kevin verwacht wel dat deze groep als gevolg hiervan op een nog agressievere wijze zal terug slaan om hun status quo te verdedigen.

Dat wordt ook zichtbaar doordat de meer bekende plekken die voor satanische praktijken worden gebruikt, zoals de San Lorenzo-kerk in Rome, worden beschermd door paramilitaire groepen. De elite maakt daarbij gebruik van privélegers, maar ook vaak van de nationale landmacht of elitetroepen. Kevin concludeert uit de getuigenissen van Anne Marie van Blijenburgh dat het leger in Nederland en België is betrokken bij de bescherming van de satanische bijeenkomsten.

Lees verder op…

http://www.ellaster.nl/2017/05/13/dutroux-achtige-vondsten-in-zwolle/​www.ellaster.nl: ‘Toenemend aantal arrestaties binnen pedonetwerken…’ door Ella Ster, 5 mei 2017.

​www.ellaster.nl: ‘Toenemend aantal arrestaties binnen pedonetwerken…’ door Ella Ster, 5 mei 2017.
Het tij lijkt nu echt te keren voor pedofiele netwerken en de satanische elite, zoals de beruchte Negende Cirkel sekte. Twee organisaties die als doel hebben om deze wanstaltige praktijken te stoppen kwamen de afgelopen week met opmerkelijke berichten naar buiten van een toenemend aantal arrestaties binnen satanische pedonetwerken. Vooral de cultuur van stilzwijgend toestemmen lijkt nu echt te kenteren.

Meer aandacht voor het bestaan van internationale netwerken

Allerlei partijen zijn al jaren actief om het bestaan van pedonetwerken en satanisch ritueel misbruik aan het licht te brengen. In de afgelopen maanden zien we een toename aan de hoeveelheid berichtgeving over dit onderwerp. Een steeds groter wordende groep is zich bewust van het bestaan van de wereldwijde netwerken die zich schuldig maken aan de meest grove schendingen van mensenrechten tegen kinderen. Zo is de Pizzagate-affaire in Washington DC sinds eind vorig jaar niet meer uit het alternatieve nieuws geweest.

Het interview van oud-topbankier Ronald Bernard door Irma Schiffers — waarin hij toegeeft gevraagd te zijn deel te nemen aan een kindofferritueel — is wereldwijd viraal gegaan en in totaal zo’n 1 miljoen keer bekeken. Ook de video van het interview van Dr. Phil met Kendall, een voormalige kind-seksslaaf en slachtoffer van een internationaal pedonetwerk, werd tevens door honderdduizenden verspreid, zelfs na wanhopige pogingen van ‘hogerhand’ om de video te verwijderen.

Ondanks de inspanningen van het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) om het bestaan van satanische pedonetwerken aan het licht te brengen en de daders berecht te krijgen, ontbrak het echter vooralsnog aan handhaving om hier gevolg aan te geven. Afgelopen week vielen echter twee berichten op, waaruit blijkt dat daar waarschijnlijk verandering in is gekomen.

Kevin Annett bracht op 29 april nog een videobericht naar buiten over de op handen zijnde satanische rituelen.

Ten eerste is er door het ITCCS (de organisatie gelieerd aan Kevin Annett) een bericht naar buiten gebracht dat er wereldwijd, waaronder ook in Nederland, de afgelopen week arrestaties hebben plaatsgevonden. Deze arrestaties zijn naar aanleiding van de geplande kindofferrituelen zoals ze jaarlijks in de nacht van 30 april op 1 mei plaatsvinden. Het ITCCS had eerder een bericht naar buiten gebracht dat de omvang, het aantal locaties en hoeveelheid vooraanstaande deelnemers, dit jaar grootschaliger was dan ooit. De organisatie plande daarom een tegenoffensief en dit lijkt effect te hebben gehad.


Politie helpt ITCCS en arresteert ook satanisten in Nederland

Zo schrijft ITCCS op hun website: “Afgelopen zondagavond zijn speciale ITCCS-teams met assistentie van de politie en vrijwilligers, erin geslaagd om de Katholieke Negende Cirkel offerrituelen tegen te houden in onder andere: Zwolle, Dijon (Frankrijk) en Luzern (Zwitserland). In zes andere Europese steden werden vergelijkbare moorden ofwel afgeblazen, ofwel verplaatst naar andere locaties, vanwege de dreiging van verstoringen.”

Nu het ITCCS op steeds grotere schaal medewerking krijgt van de lokale politie en andere wetshandhavers, lijkt de organisatie meer slagkracht te krijgen. Ze schrijft: “Met de hulp van de sympathiserende lokale politie, ondernamen onze teams actie op de aangewezen locaties. Deze acties gingen op 30 april om 23:30 (Nederlandse tijd) van start. Zoals we hadden verwacht, hadden we het meeste succes op de locaties die niet publiekelijk waren aangekondigd, waar we de sekteleden die de rituele moorden aan het voorbereiden waren verrasten.”

“In Zwolle, Dijon en Luzern zijn in totaal 19 individuen gearresteerd en 8 kinderen vrijgelaten die gevangen werden gehouden. Deze waren jonger dan 5 à 6 jaar en waren voorbestemd om doodgemarteld te worden. Het betrof 5 jongens en 3 meisjes. De sekteleden zijn aangehouden en overgedragen aan de lokale politie, waar ze ondervraagd zijn en hun getuigenis werd opgenomen door onze teams.”

In andere steden zoals Rome, Londen, Parijs, Frankfurt, Brussel en Genève werden de acties van het ITCCS afgezwakt, door de aanwezigheid van paramilitaire groepen op de desbetreffende locaties. Het ITCCS hield daar al rekening mee, maar heeft ook gemerkt dat hun acties wel degelijk effect hebben, omdat de rituelen vaak uitgesteld of verplaatst moeten worden, vanwege de publieke aankondigingen die vooraf worden afgegeven.

Veteranen voor het bevrijden van kinderen

ITCCS is niet de enige organisatie die inmiddels op steun van politie en andere wetshandhavers kan rekenen. In Amerika hebben oud-militairen — met name mariniers en andere militairen van speciale eenheden — hun krachten gebundeld om een einde aan satanische rituelen en pedonetwerken te maken. Oud-marinier Craig Sawyer heeft de organisatie Vets 4 Child Rescue opgericht om geld in te zamelen, om daarmee een documentaire te maken over pedonetwerken in hoge kringen.

De documentaire die Craig Sawyer met zijn groep wil maken heeft als doel om mensen bewust te maken wat er achter de schermen met kinderen gebeurt. “We willen een niet-instemmend milieu creëren voor deze mensensmokkelaars en pedofielen. We willen hun netwerk openbreken en het heel erg moeilijk voor ze maken om te doen wat ze doen.” Dit netwerk is verweven met de top van de samenleving en daarom was het voorheen lastig om een vuist te maken, weet Graig. Hij zegt: “De topambtenaren onderdrukken de informatie, omdat ze in het netwerk zitten.”

Dit weerhoudt Craig en zijn organisatie er niet van om desondanks deze vuist wél te maken en hij krijgt daarin steeds meer steun. Bij zijn organisatie Vets 4 Child Rescue zijn oud-militairen, veteranen, mariniers, speciale legereenheden en andere wetshandhavers betrokken, die volgens Craig Sawyer zeer capabel zijn. Ze krijgen intel van mensen op hoge posities binnen de geheime diensten en krijgen steun binnen diplomatieke kringen. Bovendien hebben ze contacten met de televisie en filmindustrie, al worden ze door de mainstream media vooralsnog vooral genegeerd.

Twee documentaires over pedonetwerken in de maak

Filmbeelden van militaire groepen die elite pedofeestjes of satanische rituelen binnenvallen zullen zeker aangrijpende beelden opleveren. Craig Sawyer spreekt klare taal over het doel van de documentaire: “We gaan deze documentaire maken en de deksel van de beerput aftrekken. Dan gaan we het licht op deze beerput van corruptie schijnen en meehelpen om het schoon te maken.” Vets 4 Child Rescue is een grassroot-organisatie die erg hard groeit en hun missie krijgt steeds meer steun van topambtenaren.

In een interview met Infowars vertelt Craig Sawyer op 17 maart 2017 al dat er duizenden arrestaties van pedofielen zijn gemaakt. Volgens sommige bronnen staat de teller dit jaar in de VS nu al boven de 3000 arrestaties. Het politieke klimaat lijkt dan ook veranderd te zijn. Ondanks dat het niet aannemelijk is dat Trump onafhankelijk van de ‘deep state’ kan opereren, lijkt zijn presidentieel besluit — een Executive Order om de internationale mensenhandel en pedonetwerken aan te pakken — achter de schermen gewoon uitgevoerd te worden.

Met een documentaire die deze praktijken in beeld brengt zal de organisatie meer steun krijgen. Ook Kevin Annett sprak vorig jaar over een andere documentaire die in Europa in de maak is. Het bestaan van dit soort netwerken en misdaden tegen kinderen, gaat daarmee hoe dan ook gewoon naar buiten komen, of ze dit nou leuk vinden of niet. De keuze is volgens Graig Sawyer heel simpel: Je ben voor de bescherming van de kinderen, of je ben dit niet.

De aandacht mag niet verslappen

De kopstukken van deze pedonetwerken en de satanische Negende Cirkel sekte zullen vooralsnog buiten schot worden gehouden, maar het het is duidelijk dat hun praktijken niet langer meer ongezien en ongestraft voorgezet kunnen worden. ITCCS schrijft: “Alles bij elkaar waren onze acties een flinke klap voor de Negende Cirkel en het zelfvertrouwen van hun leden. Tot onze grote tevredenheid was er een toenemende medewerking van onderdelen van de lokale politie, die ons assisteerden door sekteleden aan te houden. We kunnen met zekerheid zeggen dat het tij aan het keren is.”

De acties van het ITCCS zijn ook binnen de Katholieke kerk niet onopgemerkt gebleven en de organisatie meldt dat iemand binnen de Katholieke Curia (een College van kardinalen) contact met ze heeft opgenomen. Deze partij heeft om een onmiddellijke bespreking met de medewerkers van het ITCCS verzocht.

Ondanks deze successen verzoekt het ITCCS om de aandacht niet te laten verslappen, omdat de praktijken van de Negende Cirkel (en pedonetwerken) gewoon door zullen blijven gaan, totdat de top van deze netwerken achter slot en grendel zit. Je kunt zelf ook een bijdrage leveren door deze berichten te delen, ondanks het feit dat veel mensen moeite hebben om over deze onderwerpen te lezen.

De samenleving lijdt namelijk onder een vorm van collectieve ontkenning en dat moet doorbroken worden. Bedenk daarbij ook dat datgene wat ongezien blijft, macht heeft en ongestoord kan plaatsvinden. Laten we er daarom voor zorgen dat dit in de eerste plaats niet langer ongezien wordt. We zijn het aan de kinderen verplicht.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: http://www.ellaster.nl”

Wil je zelf bijdragen aan het beëindigen van misdaden tegen kinderen?

> Doneer aan Vets 4 Child Rescue
> Doneer aan ITCCS (Doneerknop in de rechterkolom)
> Meld je aan als vrijwilliger bij het ITCCS: itccsoffice@gmail.com

​www.ellaster.nl: Thomas Williams: ‘We worden bedreigd, omdat de psychopaten in werkelijkheid aan het verliezen zijn…’ door Ella Ster, 18 april 2017.

​www.ellaster.nl: Thomas Williams: ‘We worden bedreigd, omdat de psychopaten in werkelijkheid aan het verliezen zijn…’ door Ella Ster, 18 april 2017.In deze radio-uitzending van 13 april 2017 bespreekt Thomas Williams de dubieuze rol van Trump en de wereldwijde oorlogsdreiging die gaande is. Daar waar hij vorige week vooral een optimistisch geluid liet horen, is hij in deze uitzending somberder en cynisch. Dit heeft vooral betrekking op de gebeurtenissen omtrent de bombardementen op het Midden-Oosten. “Dit was geen goede week, maar dat is onderdeel van de hobbelige rit. Sommige weken gaan goed, anderen zijn minder.”
Enkele onderwerpen die in deze uitzending besproken worden:

• Problem-Reaction-Solution en het opvoeren van de politiestaat

• De rol van Trump en de druk op nieuwe oorlogen

• Nieuwe pogingen om het nieuwe financiële systeem te hacken

• De vastberadenheid van de Illuminati vraagt om een even sterk tegenwicht

• Het Blauwe Programma is een klassiek Illuminati-programma

• Illuminatileden zijn zowel slachtoffer als dader

• De boel staat nu op scherp

• Chemtrails deels ongedaan gemaakt
De audio bevat veel meer informatie dan hieronder in de samenvatting wordt weergegeven en is de moeite waard om zelf te beluisteren. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 onderaan het artikel, aangegeven met [00:00 minuten:seconden].
Problem-Reaction-Solution en het opvoeren van de politiestaat

11:30   Thomas begint met een nieuwsbericht dat niet noemenswaardig lijkt, maar benadrukt dat de verborgen implicaties veelzeggend zijn. Tijdens een voetbalwedstrijd van PSV en FC Twente heeft afgelopen week een razzia plaatsgevonden, onder het mom van illegale drugshandel. Men riep het publiek op om het stadion te verlaten en toen men hier geen gehoor aan gaf viel de ME het stadion binnen.

Volgens de officiële lezing had de politie de laatste tijd signalen gehad over mogelijke drugshandel, maar ook van intimidatie en geweld rond Vak P. Vandaar dat er ingegrepen is. “We begrijpen dat het tijdstip van de actie in het home van Vak P veel vragen oproept. Dit momentum was echter cruciaal. Uit politieonderzoek bleek dat de kans om drugs aan te treffen het grootst was tijdens een wedstrijd.”

Volgens Thomas is deze razzia een vorm van conditionering, waarbij mensen gewend gaan raken aan het idee dat de politie het recht heeft om alles te onderbreken en op elk willekeurig moment mensen op te pakken.
De rol van Trump en de druk op nieuwe oorlogen

42:00   Thomas laat verschillende keren tijdens deze uitzending zijn afschuw over Trump’s recente handelen blijken. “Hij is gewoon een van hen.” Hij zegt: “In het land van de blinden is de eenoog koning,” en noemt Trump de cyclooppresident.

Trump heeft twee petten op: een van het Nazikamp en een van het Zionistische AIPAC. Thomas bespreekt de recente bombardementen op Syrië en constateert dat vooral Syrische burgers en mensen van de alliantie door de bommen getroffen worden en geen IS-strijders.

Er spelen heel andere motieven een rol en op Facebook schrijft hij: “Er hebben dit jaar veel positieve dingen plaatsgevonden, de belangrijkste is op financieel gebied. Ze weten dat ze zich nu in een neerwaartse spiraal bevinden. Zij weten het en wij weten het. Het wordt erger bij de dag en daarom proberen ze de derde Wereldoorlog erdoor te drukken.
Lees verder op…
http://www.ellaster.nl/2017/04/18/thomas-williams-we-worden-bedreigd-psychopaten-werkelijkheid-aan-verliezen/

www.ellaster.nl: ‘Tanaath: het centreren, gronden en creëren van een energetische schild…’ door Ella Ster, 12 april 2017.

http://www.ellaster.nl: ‘Tanaath: het centreren, gronden en creëren van een energetische schild…’ door Ella Ster, 12 april 2017.Hoe kun je jezelf energetisch beschermen? Zeker voor aanvallen van wezens en krachten die we niet eens fysiek kunnen waarnemen, maar waarvan desalniettemin het effect van deze aanvallen krachtig in ons fysieke lijf kan doorwerken. Tanaath, die zichzelf een light warrior noemt, geeft praktische tips die in allerlei verschillende situaties eenvoudig toepasbaar zijn. Daaronder beschrijf ik een additionele techniek die ik zelf regelmatig met succes gebruik. Energetische bescherming wordt daarbij vooral gecreëerd door geestkracht en verbeeldingsvermogen.  

De beschrijving hieronder is een samenvatting van het interview met Tanaath in de video hieronder, waarbij ze vanaf ± 8:22 minuten begint te vertellen over het creëren van een energetisch schild, om je voor allerlei type aanvallen te beschermen. Allereerst is het belangrijk dat je je bewust wordt dat dit soort aanvallen plaatsvinden. Het mentaal verdedigen doe je door je energieveld zo in te stellen dat je de aanvallen afweert. Er zijn drie manieren om dit te doen: je kunt in een frontale confrontatie terugslaan, je kunt het verstrooien of het ombuigen. De afweer kan daarbij actief of passief zijn. 


Voordelen en nadelen van een passieve of actieve afweer

Een actieve afweer kun je toepassen als je je bewust bent van de aanval en deze bewust kunt afweren. Een passieve afweer is meer voor de lange termijn. Als alles op zijn plek staat en goed ingesteld is, blijft het werkzaam ongeacht of je wakker bent of slaapt, je ervan bewust bent of niet, of wanneer je een migraine hebt en je niet kunt concentreren, enzovoort. Deze passieve afweer vraagt minder aandacht en energie om het in werking te houden. Het is wel noodzaak om af en toe wat onderhoud te plegen en Tanaath raadt aan om wel regelmatig te checken of alles nog of zijn plek staat en werkt. Als je dit niet doet kan het gesaboteerd, overweldigd, of vernietigd worden. 

Lees verder…

http://www.ellaster.nl/2017/04/12/tanaath-centreren-gronden-en-creeren-energetische-schild/

www.ellaster.nl: ‘De Cabal is met een list schaakmat gezet, nu gaat het heftig worden…’ door Ella Ster, 11 april 2017.


http://www.ellaster.nl: ‘De Cabal is met een list schaakmat gezet, nu gaat het heftig worden…’ door Ella Ster, 11 april 2017.

6

In deze radio-uitzending van 6 april 2017 spreekt Thomas Williams over de gifaanval en bombardementen in Syrië en andere oorlogsdreigingen, hoe de mensen de macht terug kunnen krijgen door hun soevereiniteit terug te eisen en hoe de Cabal met een list schaakmat is gezet. 

We zitten onherroepelijk in de eindstrijd, waarbij er roerige tijden aanbreken, maar het vooruitzicht desondanks zeer positief is. 


Enkele onderwerpen die in deze uitzending besproken worden:

 • De gifaanval in Syrië
 • Militaire dreiging vanuit Spanje en de EU naar Groot-Brittanië vanwege Brexit
 • NAVO zit achter aanslag in Sint-Petersburg
 • Amerikaanse generaals wachten vergeefs op RV van de Rothschilds
 • De komende maanden worden een roerige tijd in de VS
 • Een nieuw transparant en eerlijk financieel systeem staat gereed
 • Soevereiniteit betekent macht en dé manier om deze terug te krijgen
 • Amerikanen zijn door Eisenhower als vee verhandeld
 • Thomas’ ervaringen met buitenaardsen
 • Een hogere dimensie is niet per definitie beter
 • Blijf kalm in de onrust die nu gaat uitbreken

De audio bevat veel meer informatie dan hieronder in de samenvatting wordt weergegeven en is de moeite waard om zelf te beluisteren. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 onderaan het artikel, aangegeven met [00:00 minuten:seconden].

“Het beste moet nog komen. Er zijn nog wel wat hobbels op de weg, nog enkele grote obstakels, maar het beste gaat nog komen.”

De gifaanval in Syrië

33:30   Thomas: “Voor degene die geen lange termijngeheugen hebben; meneer Assad heeft al in 2014 afstand van alle chemische wapens gedaan en dit was bevestigd door John Kerry. Ze hebben helemaal geen chemische wapens. De opmerkingen van Trump zijn ronduit belachelijk. Hij is ofwel slecht geïnformeerd, ronduit stom, of hij verbergt iets dat gaande is (cover up). De tijd zal het leren.” Volgens hem heeft de situatie in Syrië te maken met het feit dat ISIS er van langs krijgt.

Thomas heeft een tijd geleden al aangeven dat ISIS geen lang leven meer beschoren is, maar ondanks dat de organisatie uitsterft, wordt de groepering aangevuld met vers bloed. Dit wordt aangestuurd vanuit de CIA om de illusie te wekken dat de organisatie nog bestaat. Ze zullen echter ontmaskerd en betrapt worden. De groep uit Langley (het hoofdkantoor van de CIA – red.) zat samen met de NAVO ook achter de aanslag in St. Petersburg.

33 een terugkerend Vrijmetselaarsgetal

39:50   Vorige week sprak Thomas over de waarschijnlijke verkiezingsfraude in Nederland waarbij de regerende partij (VVD) met 33 zetels de verkiezingen had gewonnen. Het getal 33 is gelieerd met de Vrijmetselarij.

“Wat denk je hiervan: De militante groepering Islamitische Staat, IS, hebben in Oost-Syrië 33 mensen geëxecuteerd. (..) ze laten het recht onder je neus zien.”

Militaire dreiging vanuit Spanje en de EU naar Groot-Brittanië vanwege Brexit

1:09:00   De EU is een gigantisch spinnenweb die alle onderdelen met elkaar verbindt, zoals ISIS, Al Qaida, et cetera, en bedreigt momenteel het Verenigd Koninkrijk. Het heeft te maken met Brexit, de beslissing van Groot-Brittannie om uit de Europese Unie te stappen. De datum waarop dit gebeurt is maart 2019. Het is vreemd dat men vanaf het referendum drie jaar nodig heeft, om de uitslag van deze verkiezingen te implementeren.

Het Britse parlement weigert nog tegemoet te komen aan de eisen van de Rothschilds. Het Verenigd Koninkrijk wordt nu bedreigd door Spanje, die grote oorlogsschepen naar de golf van Gibraltar heeft gestuurd. Gibraltar is een klein schiereiland in Zuid-Spanje en behoort nog steeds tot het Verenigd Koninkrijk. Volgens Thomas is dit een signaal van de innerlijke strijd, waarbij duidelijk blijkt dat de Britse en Spaanse koningshuizen niet meer op één lijn zitten.

De afgelopen 500 jaar hebben ze echter nauw samengewerkt. Het Spaanse koningshuis heeft, zoals Thomas begrepen heeft, het hoogste aanzien binnen het Britse koningshuis. De Queen mother (moeder van koningin Elisabeth) was volgens geruchten het dienstmeisje van het Spaanse koningshuis, maar omdat ze genetisch gezien behoort tot de zuivere (illuminati) bloedlijn, is ze binnen het Britse koningshuis opgenomen.

Lees verder…

http://www.ellaster.nl/2017/04/11/cabal-is-list-schaakmat-gezet-nu-gaat-heftig-worden/

Wie is de Cabal? door Ella Ster, 1 april 2016.

Wie is de Cabal? door Ella Ster, 1 april 2016.

image

De wereldwijde elite die de geheime schaduwregering vormt noemen we ook wel de Cabal. Veel mensen kennen deze groep als de Illuminati of de 1%. Het is de meest machtige groep op aarde die achter de schermen samenzweert tegen de mensheid. Deze samenzwerende kliek is in allerlei organisaties geïnfiltreerd waarbij men opereert als de maffia. Hieronder de belangrijkste kenmerken op een rij:

Ultra-rijken
De Cabal is de rijkste groep op aarde. De namen van de allerrijkste families ter wereld, staan niet eens in Forbes magazine op de lijst van ‘rijkste’ mensen. Hoe groot het vermogen van alleen al de bankiersfamilie Rothschild is, blijft speculeren, maar men schat minimaal vele honderden miljarden. Sommige bronnen beweren dat alleen al deze familie 53% van het wereldkapitaal bezit. Ook het Vaticaan zit op een enorme goudmijn.

Super machtig
De Cabal is nog steeds de machtigste groep op aarde. Ze hebben de belangrijkste industrieën in hun bezit: de voedselindustrie, olie-industrie, wapenindustrie, farmaceutische industrie, (centrale) banken, grote mediakanalen, etc. Via allerlei handlangers zijn ze tevens geïnfiltreerd in de top van alle belangrijke organisaties zoals de NAVO, Verenigde Naties, Wereldgezondheidsorganisatie, etc.

Plutocraten in plaats van democraten
Ze hebben bovendien zoveel macht en geld dat ze verkiezingen kunnen ‘kopen’. Daarvoor gebruiken ze diverse methodes. Indien nodig worden verkiezingsuitslagen gemanipuleerd. Maar meestal hebben ze de macht over alle grote partijen in de politieke race en maakt het ze weinig uit welk poppetje gekozen wordt. Daarnaast gebruiken ze pedonetwerken en orgies om de daar gefotografeerde politici later mee te chanteren. Politici of topambtenaren die volgens de agenda van de Cabal handelen worden rijkelijk beloont. Politici die niet kunnen worden omgekocht, worden bedreigd. Als ultiem middel laat men tegenstanders vermoorden, zoals bij politieke moorden op John F. Kennedy, Olaf Palme en Pim Fortuyn is gebeurd.

De Nieuwe Wereld Orde (NWO)
Ondanks hun enorme rijkdom en huidige macht willen ze de vólledige macht en wereldwijd alle rijkdom en grondstoffen in bezit krijgen. Ze zijn daarom al decennialang, generatie na generatie, bezig om een totaalheerschappij op te richten die zij de Nieuwe Wereld Orde (NWO) noemen. De NWO is gebaseerd op een fascistische ideologie en houdt in: één wereldregering, één monetair systeem, één wereldleger en één wereldreligie.

De Europese Unie, de Verenigde Naties, NAVO, BIS en andere centrale banken zijn organisaties die men gebruikt om deze NWO-agenda uit te rollen. Men zorgt dat er steeds meer (politieke) macht bij de grote corporaties komt te liggen. De TTP en TTIP-verdragen zijn daar voorbeelden van. Door deze trans-Atlantische handelsverdragen worden democratische politieke processen volledig buiten spel gezet.

Koninklijke illuminati bloedlijnen
Ook al doen de verschillende achternamen van prominente figuren vermoeden dat ze van verschillende komaf zijn, uiteindelijk zijn alle Caballeden terug te voeren tot een van de 13 illuminati bloedlijnen. Deze genetische verwantschap wordt meestal verborgen gehouden, zodat het niet opvalt dat het allemaal (verre) familie van elkaar is.

Lees verder op: http://www.ellaster.nl/2016/04/01/wie-is-de-cabal/

%d bloggers liken dit: