Kijk naar ‘UFO gaat Interdimensionaal Portaal binnen boven Geneve in Zwitserland…’, December 2015 – YouTube

Kijk naar ‘UFO gaat Interdimensionaal Portaal binnen boven Geneve in Zwitserland…’, December 2015 – YouTube

image

Toeristen uit de Verenigde Staten filmden een UFO of een vreemde orb die een interdimensionaal portaal in de lucht boven Geneve binnen ging, net boven het gebied waar zich CERN bevindt.

Het terrein van het CERN project is gelegen in Geneva, Zwitserland. Het CERN functioneert als een Large Hadron Collider (LHC), het grootste en meest krachtige deeltjes accelerator ter wereld. Een collider is het basis gereedschap voor de deeltjes fysica.

Juist boven het gebied waar de LHC in de rotsachtige grond van Zwitserland is gebouwd, ontstond dit interdimensionaal portaal…

Advertenties

Simon Parkes: Maximaal Opduwen van de CERN Large Hadron Collider (LHC) Mislukt tijdens de Planetaire Uitlijning op 15 Augustus 2015

Simon Parkes: Maximaal Opduwen van de CERN Large Hadron Collider (LHC) Mislukt tijdens Unieke Planetaire Uitlijning op 15 Augustus 2015

image

Vandaag werkten minstens 500 mensen in verschillende landen over de hele wereld samen om een ​​opmerkelijk resultaat te bereiken. Het CERN apparaat (LHC = Large Hadron Collider) heeft helaas niet kunnen werken om 03:00 BST ( 04:00 uur Nederlandse tijd) toen het bedieningspersoneel in het geheim een vroege opstart probeerden. Tegen de tijd dat jullie de meditatie hadden afgesloten was het apparaat slechts gedeeltelijk in werking en wilde NIET op volle kracht werken. Mensen zijn nog steeds met de Bron verbonden en het evenwicht wordt gehandhaafd. Dit is de tweede keer dat het mislukt is om het  apparaat op te duwen tot de parameters van het multiversum.

Bron:  http://simonparkes.wix.com/home

Info-blog Event-NL: ‘Planetaire uitlijning op 15 augustus 2015…’

Info-blog Event-NL: ‘Planetaire uitlijning op 15 augustus 2015…’

Naast de berichten van Cobra brengen wij af en toe ook andere boodschappers naar voren.
Van meerdere bronnen komt het bericht dat op 15 augustus een gunstige gebeurtenis voor de mensheid plaatsvindt, nl. ‘een planetaire uitlijning van planeten en hemelse lichamen die allen zullen worden opgesteld om een bepaalde opening in het bewustzijn te creëren’.

Om dit gebeuren tegen te werken willen de negatieven op die dag de CERN hadron collider aan het werk zetten.

image

Aan iedereen wordt gevraagd om op 15 augustus de gedachte in het hoofd te houden dat de hadron collider niet zal functioneren.

Simon Parkes vraagt om op 15 augustus om 13.00 uur Nederlandse tijd gedurende een minuut of vijf een positieve gedachte vast te houden die inhoudt dat de verbinding van de Aarde en de mensheid met de Bron in stand blijft.
Voor de uitleg hiervan verwijzen wij jullie naar de onderstaande vertaling van een stukje uit de nieuwsbrief van Simons Parkes van augustus 2015.

[Meditatie Countdown Klok]

CERN Hadron Collider

Op 15 augustus zal een unieke planetaire uitlijning plaatsvinden.

De CERN hadron collider zal tot zijn maximale output worden gestuwd op de 15e. Het doel hiervan is om de verbinding van de mensen met hun bron te verbreken.

De Aarde heeft een natuurlijk bioritme dat stijgt en daalt; zoals een surfer op een surfbord op een golf beweegt heeft de hadron collider de intentie om te bewegen op de natuurlijke bioritmegolf van de Aarde.
Dit is duidelijk geen goede zaak.

Ik vraag iedereen om op 15 augustus om (12 uur BST) – in Nederland – 13.00 uur voor 5 minuten te gaan zitten en zich op de gedachte te concentreren dat deze operatie niet de verbinding van de Aarde met de Bron zal verbreken (ik moest dit op een specifieke manier verwoorden zodat het geen regeringsregels zal breken); in feite wil ik dat je helende gedachten stuurt naar de hadron collider. Ik zal in staat zijn om deze positieve gedachten te gebruiken om een gunstig resultaat te behalen.

Deze gebeurtenis in augustus moet niet worden verward met de energiegolf die in september wordt verwacht. Ik zal tegen die tijd iedereen oproepen om te assisteren. Ik weet dat velen van jullie werkelijk hebben uitgekeken om positieve actie te kunnen ondernemen en eindelijk hebben we nu onze eerste echte uitdaging.

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk deze eerste test is. Jullie hebben je allemaal bij ‘Connecting Consciousness’ aangesloten om verschillende redenen; wat deze redenen ook moge zijn, de uitkomst is een gedeelde uitkomst en we kunnen onze eerste hindernis op de 15e nemen. Laten we ervoor zorgen dat we succes hebben.

image

De ‘hoofdpersoon’ in deze strijd is kunstmatige intelligentie (AI = Artificial Intelligence), voor sommigen bekend als Velon / Archon – het is dit dat we voor het eerst tegenkomen op de 15e augustus en voor degenen onder jullie die dit willen onderzoeken – het is direct verbonden aan chemtrails.

Een korte beschrijving van Simon Parkes, kijk op zijn website

https://eventnl.wordpress.com/2015/08/13/planetaire-uitlijning-op-15-augustus-2015/

Rainbow Phoenix over Hadron Cern Collider Activering en Planetaire Verbindingen, 10 augustus 2015

Rainbow Phoenix over Hadron Cern Collider Activering en Planetaire Verbindingen, 10 augustus 2015

image

Audiolink:  https://soundcloud.com/rainbow-phoenix/hadron-cern-collider-activation-planetary-alignments

Waarvoor Kosmisch Bewustzijn beschikbaar is. Gaat u door.

Vandaag is het 10 augustus 2015. Will Berlinghof is de Stem van Kosmisch Bewustzijn en Callista is de Energiegever en Vraagsteller. Bewustzijn, hebt u in deze tijd een boodschap voor het menselijk collectief?

Bewustzijn: De voornaamste boodschap die dit Bewustzijn in deze tijd heeft, heeft te maken met een gebeuren dat eraan komt, en dat is ongeveer in een week tijd. Dit gebeuren is een verbinding (alignment), een planetair alignment van planeten en hemelse lichamen, zoals je wilt, die allen zullen worden opgesteld om een bepaalde opening in het bewustzijn te laten gebeuren.

Het is ook een tijd dat bepaalde mensen in de machtstructuur, zij die de Elites zijn, de Machten-Die-Er-Zijn, de Cabal, dat dezen zich ook bewust zijn van deze gunstige gelegenheid  van de planetaire alignments op 15 augustus en het is hun plan om die dag te gebruiken en de beschikbare energieën om de Cern Hadron Botser te beginnen. Dat dit deel is van een agenda om de zich opbouwende golf die de Aarde nadert, welke ze moeten dempen of moeten afbuigen. Het werd gezien dat die in deze tijd nadert en die zich opbouwt tot een gebeuren rond het midden van september, waar een crescendo van energieën op de Aarde Zelf, als een waterval zullen vallen op de Aarde Zelf.

Maar eerst is er dit gebeuren voor 15 augustus, en het begin van de Hadron Collider in Cern, Zwitserland. Dat velen hier over bezorgd zijn, sommigen verzamelen zelfs bepaalde krachten om dit gebeuren proberen te voorkomen.

Dat dit Bewustzijn aan hen wil zeggen die bezorgd zijn, die zich geïsoleerd voelen voor een actie omdat ze geen deel zijn van een of andere groep, maar wel een echte zorg hebben over dit Cern gebeuren, de Hadron Collider die er wordt geactiveerd, dat ze inderdaad iets op zichzelf kunnen doen, elk individu kan iets zelf doen. Ze hoeven geen deel te zijn van een groep die samen is gekomen in de cyber ruimte om deel te zijn van een actie tegen dit gebeuren, wat succesvol kan zijn.

Dat de suggestie die dit Bewustzijn voor ieder heeft die er zorg om heeft, maar zich geïsoleerd voelt, is dat je gewoon vasthoudt dat de Cern Hadron Collider niet zal functioneren op die dag. Dat wat de bedoeling is van degenen achter de Collider, dat hun bedoeling is afgeslagen, zal niet tot vervulling komen omdat je dat anders vasthoudt, jullie houden het vast als een niet succesvol gebeuren.

image

Dat jullie een eigen individuele voorstelling hiervan, vasthebben die zal toevoegen aan de energetica die aan de gang is op de planeet tegen dit gebeuren. Maar nog belangrijker, als men werkt vanaf zo’n niveau van capaciteit in iemands eigen wezen, is men deel van iemands eigen collectieve wezen, iemands eigen hogere hoger spirituele aard. Dat jullie als Schepper Wezen vasthouden dat dit gebeuren niet succesvol zal zijn, niets zal er van komen om de energie van de Goddelijke Bron te vertragen of omver te werpen, welke op komt, die zich opbouwt, die in jullie werkelijkheid een ervaring zal scheppen, de ervaring dat die niet de Hadron Collider inhoudt dat deze succesvol zal worden opgevoerd en geactiveerd. Het is gewoon geen deel van jullie werkelijkheid, het is geen deel van de collectieve werkelijkheid van de mensheid of van Moeder Aarde.

Tegelijkertijd, omdat er een planetaire alignment van betekenis is, kun je voor jezelf open staan voor de binnenkomende energieën die in deze tijd beschikbaar zijn, of op de 15de augustus, of later op het apexpunt (toppunt) van de nieuwe crescendo van energieën die zich opbouwen, en in deze tijd naar deze planeet stromen. Dat jullie je kunnen toewijden naar je eigen spirituele begrip en ontwaken, vragend dat je in staat bent om je tot nog grotere graad je toe te wijden aan leiding en ontwaking, vragen dat jullie in staat zijn om zelfs een grotere mate voor leiding en energetische ondersteuning die via Spirit tot jullie komt, en dat je deel bent van het ontwaken van de mensheid in deze cruciale tijd en kritieke tijd, omdat zij worstelt om zichzelf te herinneren, omdat individuen worstelen om zichzelf te herinneren in hun grote context, in jullie grotere context.

Dat zelfs deze dag een is die ge-oormerkt is door de Machten-Die-Er-Zijn als een belangrijke datum om te gebruiken, om hun doel te dienen, dat zij opnieuw teleurgesteld zijn als dat wat het plan is zal falen om online te komen, faalt om te worden geactiveerd.

Weet dat jullie een zeer belangrijk deel zijn van de energieën van de Goddelijke Bron die diametrisch tegengesteld staat om verdere onderdrukking of in slaaf zijn te bewerken, wat is tegengesteld aan de voortduring van het spel dat zij al zo lang gespeeld hebben en dat de energieën van de Goddelijke Bron nu voor jullie toegankelijk zijn, ook voor het individu maar ook het collectief dat zichzelf zoekt te kennen en om meer te worden dan Wat Het Is.

Dank u, Bewustzijn. Dus als ik in het kort opnoem wat ik hier denk, schijnt het alsof er een planetaire alignment gebeurt, welke een volgende poort opent. Het schijnt alsof we door een serie poorten gaan en ik begrijp dat de Hadron Collider zich opbouwt zodat het die energie zal stoppen om door te komen, op een of andere wijze, ik kan het niet helemaal verklaren in woorden, maar is dat wat er gebeurt?

In de grond is dit correct, in de grond is wat er gebeurt dat de planeten in hun individuele draai en orbits tot een bepaalde alignment komen die dan zal uitwerken dat het een doorgang opent die een bepaalde stroom van Creator energieën zal toestaan om door de doorgangen te stromen. Stel je voor, als je wilt, een combinatie slot. Dat als al de nummers in de combinatie worden aangezet, het slot zich zal openen en een stroom kan doorkomen dan door het open slot of doorgang die inderdaad wordt geopend als de combinatie in alignment komt. In dit geval, zijn de planeten de nummers die in alignment vallen die het slot openen en wat dan de doorgang opent.

Dat zij aan de macht weten dat deze doorgang van energie beschikbaar zal zijn, maar zij zoeken dit af te leiden, niet zo zeer om dat te blokkeren, te voorkomen, maar eerder die te verschuiven naar een tijdslijn van hun keuze, want degenen aan de macht weten van de tijdslijnen, ze hebben gewerkt vanuit vier-dimensionale niveaus, al duizenden jaren om het collectieve bewustzijn te manipuleren, wat de mensheid is en dus de mensheid zelf. Naar de tijdslijnen die zij gekozen hebben en die ze zeker energie zullen geven voor hun eigen tijdslijnen die ze als succesvol zullen zien, ze zien dit als het doorgaan van hun beheersing/dominantie, dat zijn degenen zijn die de mensheid zo lang al hebben neergedrukt.

Nu wordt de ‘wild card’ uitgespeeld. Deze wild card is de actieve deelname door de Goddelijke Bron in deze tijd, om totaal en ten slotte dat wat de controle is geweest en de dominantie van de duisteren, de Archonischen, de AI mensen af te buigen en te elimineren.

Dat deze mensen totaal in ontkenning zijn hiervoor en weigeren om dit te doen en ze voelen nog steeds dat ze de zaken kunnen aanpassen zodat die bij hun eigen voorkeuren passen en bij hun eigen behoeftes, en de Hadron Collider is een instrument waar ze mee zijn gekomen, dat ze denken die van resultaten kan voorzien die zij wensen, en om die stroom van energie te verdelen – niet om die te ontkennen, die niet te blokkeren, maar die te gebruiken ten eigen voordele en dit is hun plan. Dat daarom, terwijl anderen dit plan gewoon zien falen, zich niet zien manifesteren, dat niet materialiseert, dat degenen die zo lang hun weg hadden, worden beneveld, in verwarring raken dat hun weg werd afgewend, dat hun weg voor hen werd ontkend.

Dit is deel van de voortdurende ontwaking van het menselijk bewustzijn naar zijn grotere aard, een aard die Spiritueel is in aard en in vorm.

Dank u. Het schijnt me dat, ja, het is zeker arrogantie om te denken dat je de voortgang kon stoppen van deze cyclus waar op dit moment de Aarde en het zonnestelsel doorheen gaan. Ik bedoel, we passeerden al de fase van de Kali Yuga en komen in de Gouden Periode, en dus gaat dit zeker gebeuren en om dit proberen te stoppen, schijnt echte arrogantie te zijn.

Het is arrogantie, maar het is arrogantie die is gebaseerd op voortdurend succes en al in duizenden jaren. Het succes om een langdurende kennis te hebben van de gebeurtenissen die gaan komen, en om gebeurtenissen op het Aarde plan te manipuleren om de agenda aan te stuwen naar wat het meest de Machten-Die-Er-Zijn te kunnen ondersteunen. Zij hebben zo’n ontwikkelde kennis van waar ze willen dat de planeet naar toe gaat en hoe dit de mensheid zal beïnvloeden, dat ze arrogant zijn geworden in hun houding dat dit altijd hen ten voordele zal werken en dat ze de golf van bewustzijn kunnen doen afwijken wat Goddelijke Bron bewustzijn is. Zo is hun arrogantie, dat ze echt geloven dat ze dat kunnen doen, en dat ze dus groter zijn dan de Goddelijke Bron Zelf.

Maar er is ook grote onwetendheid in wat zij geloven, gebaseerd op een gebrek aan besef, een gebrek aan spirituele verbinding met de Bron Zelf. Dat wat AI is, (Artificial Intelligence) wat de Archons zijn, dat wat de duistere krachten dient, hebben niet de capaciteit om het element te begrijpen van Goddelijke bewustzijn en Diens deelname bij de ontvouwing die er in deze tijd gebeurt. Eerder nemen ze aan dat ze doorgaan om te domineren en hun eigen weg te gaan. Ze zullen de Cern Hadron Collider opstoken en ze zullen een straal schieten naar buiten naar een punt, en een draaipunt creëren, dat zal worden afgebogen, gespleten, verdeeld in of rond de planeet zelf, niet in de planeet, maar er omheen, en die gebruiken zoals waar dit Bewustzijn al over gesproken heeft om op te bouwen en om te passen bij hun eigen behoeftes.

Dus is hier een arrogantie van niet-weten. Dat zal de Achilles’ Hiel worden en dat wat de belofte is van verslagen worden voor hen Zelf gebeuren. Is dit duidelijk?

Ja, dank u Bewustzijn. Ik heb in deze fase hier geen andere vragen over. Er zijn nog andere vragen. Ik wil graag vragen wat betreft de menselijke rol om deze golf van bewustzijn binnen te brengen. Waarom zijn we hier op de planeet, en waarom heeft de planeet ons daarvoor nodig? Maar ik zal dat beperken tot een andere opname. Dank u.

Ik wil gewoon iedereen bemoedigen om deel te nemen aan de meditatie of een intentie om te voorkomen…

Dat dit Bewustzijn over dit punt zal spreken, dat punt dat je bracht over meditatie.

Dit Bewustzijn zal niet een specifiek moment in de tijd bestemmen voor iedereen om te gaan zitten mediteren. Dit is een vorm van het coördineren van een collectief, zodat een collectieve poging kan worden bereikt. Maar zoals dit bewustzijn zegt, velen zijn geïsoleerd, velen zijn afgescheiden van of niet allemaal zijn verbonden met een of andere groep die met een dergelijke activiteit bezig is. Wat dit Bewustzijn eerder wil suggereren is als er mensen zijn die geïnteresseerd zijn om actief te worden bij hun deelname om de Hadron Collider te voorkomen, zodat die niet succesvol wordt opgevuurd, dat ze een tijd overdag kunnen nemen, een moment of twee, waarbij ze gewoon in meditatie kunnen zitten of in contemplatie en de Hadron Collider kunnen visualiseren die gewoon niet juist werkt.

Men hoeft niet eens de Hadron Collider te visualiseren, want de meesten hebben geen voorstelling van waar dit dertig-rare mijl grote ding op lijkt, daar onder de bergen in Zwitserland. In plaats van het visualiseren van de Hadron Collider of je er op te richten, houdt dan gewoon de gedachte vast dat de golf van bewustzijn, die zich opent, vanwege de planetaire verbinding, zal doorkomen om de Goddelijke Bron’s Bedoeling te bereiken, en dat alles in orde zal zijn, de planeet zal in orde zijn, en alle en alle krachten die dit zouden willen afleiden en omverwerpen, niet succesvol zullen zijn. Dat de Goddelijke Bron in de plaats hiervan succesvol zal zijn en dat jullie als leden van het collectief van het bewustzijn van de Goddelijke Bron, op het individuele niveau, ook in orde zullen zijn.

image

Dat alles dat nodig is, het uitzenden van die bedoeling is, dat alles in orde zal zijn en in overeenstemming is met de Bron Zelf, en Diens plannen en Diens agenda. Heeft dit zin?

Ja, dank u zeer, Bewustzijn.

Dat jullie Schepper Wezens zijn die nog maar net beginnen te begrijpen wat dit betekent, en velen geloven nog niet volledig dat het zo is. Er is geen noodzaak voor het  geloven van deze zaak, er is alleen noodzaak om bereidwilligheid om je gedachten, je bewustzijn, je focus, je aandacht neer te zetten op een alternatief dat zelf in verbinding is met de bedoeling van de Goddelijke Bron. Laat dit los naar de Goddelijke Bron, geef dank aan de Goddelijke Bron voor de openingen die er komen en de energieën die nu stromen naar de planeet, naar Moeder Aarde, naar de mensheid en naar jou, het individu. Wees deel van de oplossing, geen deel van het probleem.

Dank u zeer, Bewustzijn.

Dat dit Bewustzijn nu compleet is.

Thank you.

Bron:  http://rainbowphoenixcom.ipage.com/Archives/20150810M.pdf

Vertaling:  Winny winnyd@stralendetoekomst.nl

[Meditatie Countdown Klok]

The Portal: ‘Cobra’s Chimera Situatie Update…’ 19 maart 2015

The Portal: ‘Cobra’s Chimera Situatie Update…’ 19 maart 2015

Het verwijderen van de Chimera groep blijft doorgaan. Wat resteert is het netwerk van plasma-implantaten, die met elkaar verbonden zijn door de tunnels van Set, en verbonden met de plasma strangelet en Toplet bommen.

Dit implantaten netwerk werd gedurende miljoenen jaren in dit hele kwadrant van de Melkweg langzaam opgebouwd door gekke wetenschappers van de Chimera groep die de meester strategie planners van het Orion / Draco / Reptilian militaire complex waren.

Iedereen die nu op de planeet Aarde geïncarneerd is heeft nog steeds die implantaten, zoals we ze op of vóór aankomst in het quarantainestation Aarde gebied hebben gekregen. Ze zijn plasma micro zwarte gaten die in een sterk plasma elektromagnetisch veld roteren. Hun doel is om ruimtetijd vervormingen van de primaire anomalie in stand te houden en in feite daarmee de quarantaine status van de planeet Aarde:

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/02/contingency.html

U moet begrijpen dat de materie op het fysieke vlak slechts een verkorte plasma golf is en plasma weerspiegelt de anomalie direct op het fysieke vlak.

Toen de Lichtkrachten door millennia heen vorderde met de bevrijding van de Melkweg, trokken de duistere krachten zich in de richting van de planeet Aarde, hun laatste bolwerk. Door het manipuleren van quantum anomalie en het activeren van veel negatieve sterrenpoorten met kernwapens en deeltjesversnellers na WW2 en vooral na 1996 zijn ze er eigenlijk in geslaagd om onze planeet in een quantum sterrenpoort / put te plaatsen die alle resterende primaire anomalie van de rest van het universum aantrekt:

De komende reactivering van LHC bij CERN zal geen gevaar opleveren en zal de diepte van de quantumput van de aarde niet doen toenemen, omdat de Lichtkrachten nu de productie van fysieke strangelets en toplets afhandelen en zij kunnen elke fysieke manipulatie van die deeltjes tegengaan.

De Aarde primaire anomalie kwantumfluctuaties put, die in stand worden gehouden door het plasma implantatennet en ondersteund worden door plasma strangelet en Toplet bom vergeldingsmechanismen is de meta-strategie van de Chimera op de achtergrond die de quarantaine status van de Aarde in stand houdt en Disclosure en First Contact voorkomt.

Deze quantumput creëert een toenemende plasma vortex rond de Aarde, die een doorsnede heeft van honderden lichtjaren vanaf de zogenaamde lokale bel:

http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/local-hot-bubble-07282014/

Verdund heet plasma van dat gebied wordt met de snelheid van het licht naar de Aarde geteleporteerd door de tunnels van Set.

Dit plasma wordt door de Chimera verzameld in de implantaten verzorgingsstations in het hele zonnestelsel en vervolgens verspreid door de tunnels van Set richting de implantaten van de mensheid op het aardoppervlak.

Implantaten verzorgingsstations werden 26.000 jaar geleden door de Chimera gebouwd om het quarantaine bolwerk van de Aarde te bewaken tegen de invasie van de Lichtkrachten van buiten dit zonnestelsel en om iedereen te implanteren die probeert te ontsnappen van de Aarde / Zonnestelsel. Een aspect van MOSS is deze implantatenstations te verwijderen. Dit gaat voorspoedig en er zijn onlangs al veel moederschepen van de Galactische Lichtkrachten het Zonnestelsel binnengegaan. Het belangrijkste resterende implantaten verzorgingsstation is gelegen in het grottensysteem op Iapetus, een van de manen van Saturnus:

Er is veel activiteit in het zonnestelsel en een deel ervan wordt ook hier op aarde opgemerkt. Net als dit vreemde effect op de Maan een paar weken geleden:

http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=109880&PHPSESSID=3gk3p4n6iv52tklcer99713g03

Of deze op Mars een paar jaar geleden:

http://arstechnica.com/science/2015/02/strange-show-spotted-high-above-mars-surface-remains-mysterious/

Het Zeven Zustersgebied op Mars is het toegangspunt naar de ondergrondse hangars voor de Pleiadische Vloot van waar het Mars aspect van MOSS wordt gecoördineerd:

http://www.thelivingmoon.com/43ancients/02files/Pleiades_Mars_Connection.html

Elke kunstmatige activiteit in ons zonnestelsel kan gemakkelijk worden opgespoord en gemeten:

http://phys.org/news/2011-12-aliens-kuiper-belt-cities.html

NASA en MSSS (Malin Space Science Systems) hebben geprobeerd om het bewijs van intelligent leven in het zonnestelsel te vernietigen, maar enkele dingen glipte door hun handen. Hier kunt u een aantal echte NASA-foto’s zien.

Monoliet op Mars:

Monoliet op Phobos:

Moederschip op de Maan:

Moederschip achter Rhea:

Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt met de MOSS operaties en ik ben de komende weken in staat om veel informatie vrij te geven.

In de tussentijd, bent u meer dan welkom om u bij ons aan te sluiten op de Doorbraak-conferentie in de buurt van Eastbourne in het Verenigd Koninkrijk, in de buurt van het Zeven Zusters Nationaal Park, dat een Pleiadische uitlijnings poort is. We zullen onze conferentie op 11 en 12 april houden, wanneer er veel nieuwe informatie zal worden vrijgegeven:

http://portal2012.org/UK.html

De Doorbraak is nabij!

Geplaatst door Cobra

Bron: [http://2012portal.blogspot.nl/2015/03/chimera-situation-update.html]

Vertaling: FrankW [zielsvreugde@live.nl]