Sheldan Nidle voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 18 september 201 8.

Sheldan Nidle voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 18 september 2018.

Selamat Balik! We komen terug met hartverwarmend nieuws! Er is nog steeds sprake van vooruitgang. De duistere cabal heeft het punt bereikt waar de enige optie overgave is. Iedere strategie om het Licht te ontregelen is totaal mislukt. We naderen de uiterste rand van gebeurtenissen die de ware prelude zullen zijn van jullie vrijheid en de opkomst van nieuw bestuur. Tezamen met onze Aardse bondgenoten zitten we midden in de uitvoering van een weldoordacht plan dat de bestaande machtsstructuur ontmantelt. Een serie opschonende, niet-geteste strategieën, die de cabal blijft onthutsen, wordt succesvol geïmplementeerd. Onze gewijde coalitie, die soepel samenwerkt, is bezig de weg vrij te maken voor onze uiteindelijke triomf. Het is louter vreugde om zovele dynamische, strategische elementen, als zijden draden, te zien samenkomen en op die manier de verwaande cabal in het web van haar eigen corrupte wettelijke systeem te verstrikken.

Er zijn al elementen actief die het duister wettelijk hebben geforceerd veel van haar macht los te laten en die hebben voorkomen dat er grootschalige internationale oorlogen uit konden breken. De volgende stappen zullen een einde maken aan fiat-geld en zullen de bankiers uit hun holen verjagen. Deze acties zullen op hun beurt de weg vrijmaken voor permanente welvaart die de mondiale armoede en thuisloosheid transformeert. Het zal de meedogenloze aardgebonden tragedies vervangen door een viering die de hele mensheid zal bevrijden. Het zal jullie veel verder voeren dan de huidige overlevingsmodus en jullie zullen eindelijk samenkomen om op een creatieve manier de vervuiling en de grove verloedering die dreigden jullie in de vergetelheid te storten, op te lossen. We gaan nu de samenwerking aan met een volk dat klaar staat om hun inherente spiritualiteit en innerlijk verlangen, om Gaia te redden en te beschermen, te accepteren. Zij gaan jullie dienen en voorbereiden om jullie met je Binnenaardse familie te herenigen.

Er wordt een gereviseerd schema opgesteld voor de verdeling van de RV fondsen die jullie zullen toerusten voor jullie welvaartsfondsen. Het zal tevens een nieuw banksysteem opleveren, gebaseerd op het uiteengezette richtlijnen die een aantal jaren geleden werden afgesproken. Deze regels zullen bankoperaties herstructureren en welke soort bankfraude dan ook ernstig aan banden leggen. Nadat dit allemaal voor elkaar is, kan nieuw bestuur zich vrijelijk en wettelijk manifesteren. Het zal persoonlijke taxatie uitbannen en de opkomst van een compleet nieuw zakenmilieu mogelijk maken. Onder deze eerlijker voorwaarden zullen momenteel onderdrukte uitvindingen het daglicht zien. Met eerste contact zal ons worden toegestaan naar jullie kusten te komen en kunnen we een mentorprogramma beginnen dat jullie naar volledig bewustzijn zal leiden. Tegen die tijd zullen jullie opnieuw bij je Agarthaanse broeders worden geïntroduceerd.

Deze gebeurtenissen maken ons contact met jullie van essentieel belang. Terwijl jullie beginnen om opnieuw spirituele essentie te verkrijgen, zullen jullie je eveneens herverbinden met wie jullie werkelijk zijn. Jullie oorspronkelijke Lemuriaanse gemeenschap, gebouwd op een model dat jullie meenamen van de sterren, wordt nog steeds gepraktiseerd in Agartha. Tezamen zullen jullie de trend zetten voor een nieuw galactisch prototype, dat alle niet te tellen vormen galactische gemeenschappen die in de Galactische Federatie bestaan belichaamt. Jullie nieuwe sterrennatie is voorbestemd een natuurlijke energie te scheppen die uiteindelijk deze Melkweg verenigt. Ondergedompeld in dit ontzagwekkende inspirerende Licht, zullen we heel veel gaan doen om het goddelijke Plan van de Schepper te ontvouwen. Heil aan het Licht! Voorwaarts naar een Nieuwe Wereld en naar dit stimulerende Lichttijdperk!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Vandaag komen we om een boodschap gevuld met Liefde en Licht te brengen. In onze harten zien we hoe de Hemel de ondergang van de controle van het duister over jullie geliefde wereld, Gaia, orchestreert. De oude families, die lange tijd de verantwoordelijkheid hebben gehad over een enorm en geheim depot van goud, zilver en waardevolle juwelen, werken eraan om jullie welvaart naar een hoger niveau te tillen. Ze zijn overeengekomen om jullie overvloed naar het stadium van uitlevering te brengen. Overeenkomstig hun wensen nemen wij de broodnodige maatregelen die deze voorspoed veilig naar jullie, de bewoners van de wereld, kunnen overbrengen. We prijzen degenen binnen een aantal regeringen die ons bij het nieuwe noodzakelijke mandaat assisteren om zodoende jullie te helpen je zegeningen te ontvangen. Op dezelfde manier bereiden de Agarthanen, onze vrienden van Binnenaarde, een procédé voor dat mogelijk zal maken dat deze monumentale ommekeer zo moeiteloos mogelijk tot stand komt. Het is voor ons een eer om deze zaken in vervulling te brengen, omdat ze in overeenstemming zijn met het goddelijke plan van de Hemel om jullie naar volledig bewustzijn terug te brengen.

Deze nieuwe wereld zal een proces inwijden om de mensheid naar de Hemel en naar de sterren terug te brengen. De meest sublieme vreugde ontstaat door elkander in Liefde te helpen en aan eenieder het wonder van vergeving te onthullen. Dit is een vreugde die elk van jullie dient te ervaren. Wij Meesters zijn het meest verrukt wanneer zelfs zij die een antipathie tegen elkaar hebben, leren hoeveel beter het is om Lief te hebben en te vergeven. Een groot aantal van jullie wordt voor het eerst wakker, sommigen zelfs voor de tweede keer en nemen serieus waar wat er werkelijk om jullie heen gaande is. Gelukkig ondersteunen nieuwe bewustzijnsrasters, die worden opgezet door de kristalkinderen, deze zinvolle tocht. Hun komst op jullie wereld heeft ons een overvloed aan nieuwe bondgenoten opgeleverd. Jullie wereld convergeert naar de grootse samenleving van Liefde, Licht en wederzijdse zorg. In dit proces blijven jullie verder groeien in zowel bewustzijn als vergevingsgezindheid.

Vele lagen van jullie toekomstige “merkabah” of Lichtlichaam worden op dit moment geactiveerd. Terwijl jullie beginnen deze belangrijke veranderingen te integreren, is het mogelijk dat jullie een gevoel ervaren van niet in deze wereld “te zijn”; of dat je een verbinding met anderen voelt, of dat een andere realiteit heel snel, vaak maar even, in je hoofd verschijnt. Deze virtuele voorstellingen vormen een glimp van een wereld waarvan jullie je nog niet bewust zijn. Deze aanzienlijke veranderingen zijn een gevolg van de overmaat aan fysieke en mentale veranderingen die jullie ondergaan. Oude gewoonten verdwijnen en nieuwe worden geboren: het is om die reden belangrijk om flexibel te blijven terwijl de “toevloed“ van jullie immer veranderende wereld zich ontvouwt. Lieve Mensen, neem nu de tijd om te groeien en je in dit nieuwe galactische Licht van de toekomst onder te dompelen!

Vandaag hebben we een vervolg gegeven aan onze wekelijkse boodschappen. Zoals jullie kunnen zien bevinden vele wonderbaarlijke gebeurtenissen zich in het proces van manifestatie. Druk op een gewetensvolle en liefdevolle manier je vreugde uit en help elkaar. Sta klaar om de wonderen uit te leggen die tot werkelijkheid zullen worden gebracht. Jullie staan niet alleen. Wij komen om jullie en je samenleving te transformeren. Weet, lieve mensen, dat de ontelbare Voorraden en nimmer eindigende Welvaart van de Hemel echt van jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Een! En Wees Verheugd!)

Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja

Bron: https://www.galacticchannelings.com/nederlands/sheldan18-09-18.html

Oorspronkelijke bron: http://www.paoweb.com/uf091818.htm

Advertenties

Een kort overzicht van een aantal begrippen die Cobra hanteert – Deel 1, door Melinda Si ebold, 19 augustus 2018.

Prepare for Change: Een kort overzicht van een aantal begrippen die Cobra hanteert – Deel 1, door Melinda Siebold, 19 augustus 2018.

Gezien de lengte van het oorspronkelijke artikel wordt deze in delen vertaald en op deze blog geplaatst.

Vandaag deel 1…

De onderstaande lijst met definities is samengesteld uit onder andere de artikelen en interviews met Cobra. Schrijfster Melinda Siebold heeft gemeend dat deze definities zo veel mogelijk overeen zullen komen met hoe Cobra deze definities zelf zal verwoorden. Dit betekent echter niet dat Cobra voor de volle 100% achter deze lijst staat. Dit kan wel zo zijn of niet zo zijn.

Deze lijst wordt hier weergegeven zoals schrijfster deze heeft opgesteld, wat echter niet wil zeggen dat ik zelf al deze definities op dezelfde manier zou verwoorden.

Als eerste het begrip in het Engels, daarna tussen [haakjes] in het Nederlands.

Melinda Siebold schrijft:

De volgende zijn of citaten of parafrases van het lid van de Resistance Forces (Resistance Movement – Verzetsbeweging) die we kennen bij het pseudoniem Cobra. Deze citaten worden niet noodzakelijk continu gebruikt, maar zijn fragmenten uit zijn geschriften. Alles wat tussen haakjes staat zijn toevoegingen door de samensteller van deze informatie.

Absolute (the) – [het Absolute]: Het Absolute is niet gecreëerd – was altijd – zal altijd zijn. De contingentie is niet gemaakt met een doel. Het was een uitbarsting van een willekeurige functie, een anomalie en die twee zijn logisch tegenovergesteld. Het zijn twee zeer sterke maar tegengestelde krachten en de spanningen tussen die twee creëerden het universum. Niemand creëerde de anomalie – het gebeurde bij toeval.

All Seeing Eye (the) – [het Alziende Oog]: Het Alziende Oog, symbool van de Bron (God). Het is het alziende oog van de ene wereldorde voor de bozen.

Anunnaki : Een disinfo term, bedacht door Zacharias Sitchin.

Apostles – [Apostelen]: Er waren zes mannelijke en zes vrouwelijke apostelen van Jezus.

Archons – [Archonten]: De Aardse archonten zijn helemaal duister. Zij zijn niet de Guardians (de Bewakers of Voogden van de Aarde). Hoofdzakelijk worden ze gevonden bij de Duitse en Italiaanse zwarte adel. De slechten zullen er voor moeten werken om te corrigeren wat zij hebben gedaan, als ze zich tot het Licht wenden. De archonten kwamen hier toen negativiteit op andere planeten werden verwijderd rijgemaakt. Dit was hun laatste bastionbolwerk en ze kwamen hierheen en hebben de planeet ongeveer zesentwintigduizend jaar geleden gegijzeld in een vijandige overname.

Een archont is eigenlijk een wezen dat is onderworpen aan een zeer sterk onnatuurlijk mutatieproces. Lang geleden, ergens in de Galactische geschiedenis van de Melkweg, was er een bepaalde groep wezens die in feite zeer krachtige engelen waren en die materie wilden ervaren, dus bedachten ze zeer geavanceerde op technologie gebaseerde elektromagnetische velden die ruimte en tijdcontinuüm vertekende. Toen ze zichzelf onderwierpen aan deze technologie heeft dit hun bewustzijn veranderd, en dit is de bron van het kwaad zoals je het zou kunnen beschrijven. En omdat die wezens eerder al krachtige engelen waren geweest, werden ze na dit proces zeer krachtig, ik zou zeggen demonen.

Zij hebben de quarantaine-aarde gecreëerd en zij hebben deze planeet de afgelopen 26.000 jaar geregeerd (beheerst) en nu is het tijd voor hen om te gaan. Hun tijd is voorbij. Archonten zijn de topdemonen en demonen zijn de lagere archonten.

De meeste fysieke archonten werden in het midden van de 19e eeuw gedwongen om de aarde te verlaten, tijdens de maartrevolutie in Europa die werd geleid door de Lichtkrachten.

De archonten communiceren met Yaldabaoth door middel van meditatie. De katholieke kerk is door de archonten opgericht en wordt door Draco’s beheerd.

Sommige archonten hebben zich tot het Licht gewend toen ze gevangen werden genomen en naar het moederschip en andere locaties werden getransporteerd. Enkele van hen hebben hun verkeerde keuzes gerealiseerd. Archonten zijn geen Draco’s of reptielen. Meestal zijn het negatieve Andromedanen. De Chimera-groep komt ook van Andromeda – maar niet alle Andromedanen zijn slecht. De Chimera-groep zijn degenen die het reïncarnatieproces manipuleren – de zogenaamde Heren van Karma (Lords of Karma). Ze werken aan het onderdrukken van de menselijke spiritualiteit en creëerden monotheïstische religies en religieus dogma’s. De Chimera komt ook uit de Andromedanevel, maar is een andere zielsgroep die meer technologisch georiënteerd is. Het is hun doel om de quarantaine-status van de aarde in stand te houden, en de mensheid geïsoleerd en tot slaaf te blijven houden.

Ark of the Covenant – [Ark van het Verbond]: Een manifestatiekamer. Vroege versies waren dit. Latere versies hadden alleen de mogelijkheid om bepaalde elektromagnetische velden te creëren om communicatie met andere dimensies mogelijk te maken. De Ark van het Verbond is in handen van de Lichtkrachten.

Ascension – [Ascensie of Ascentie]: Sirians en Pleiadiers als ras zijn nog niet geascendeerd. Mensen die geascendeerd zijn, gaan nooit meer dood. Ascensie is bevrijding van het ruimte-tijd continuüm. Jezus en Boeddha bereikten hun ascensie op het moment van hun dood, of ik kan beter transformatie zeggen, toen hun openbare fysieke leven voorbij was en ze zijn overgegaan naar een hogere staat van bewustzijn. Een vragensteller vroeg aan Cobra: “Waarom zijn ze als stervelingen overleden?” Hij antwoordt: Eenvoudig om een voorbeeld te geven en feitelijk is Jezus, hij in het bijzonder, een paar dagen daarna in zijn lichtlichaam gematerialiseerd. Dit is de kern van ons ascensieproces – (Zeg het volgende hardop): “Ik roep de Pilaar van Puur Wit Licht op om over mij neer te dalen en zich om mij heen te vormen. Ik roep de tegenwoordigheid van de IK BEN DIE IK BEN op om zich bij mij te voegen en met mij samen te smelten.”

Astral Plane – [Astrale vlak]: Het duister vermomt zich als licht op het astrale vlak, maar als je intuïtie goed is, kun je het zien. Ze manipuleren zelfs de Lichtkrachten op het etherische (astrale) vlak. In theorie zou je, als je alle gehechtheden en negatieve emoties zou kunnen uitzuiveren, kunnen ontsnappen aan het astrale vlak dat nog steeds een deel van de Aarde is.

Atlantis: Atlantis was een grote beschaving die verwoest werd door een daad van de Cabal in 9564 v. Chr. (zo’n 11.582 jaar geleden). Er was een bepaalde periode in Atlantis toen mensen nieuwsgierig waren en dualiteit wilden ervaren, dus ondertekenden ze contracten waarin ze vrijwillig werden geïmplanteerd en later ook vrijwillig de duistere krachten uitnodigden in ruil voor meer macht en materiële rijkdom. De duistere krachten manipuleerden toen het netwerk van energie en dat bracht het laatste deel van Atlantis tot zinken en ook de sterke energieën uit het Galactische Centrum. Ierland en Groenland en het westelijke deel van Frankrijk maakten deel uit van Atlantis. Het grootste deel van de kust in de Middellandse Zee behoorde tot Atlantis. Egypte was ook een Atlantische kolonie. Osiris, Thoth, Ra en Isis waren van het Licht en leefden op Atlantis. Set was de leider van de duistere krachten daar. Dat zijn allemaal wezens uit verschillende sterrenstelsels, Sirius, Orion en de Pleiaden. Hathor was van de Pleiaden. Zij is een godin van het Licht. Er was veel mind control op Atlantis, wat leidde tot de laatste val van de mens en de quarantaine van de planeet. Er waren transspecies experimenten die plaatsvonden op Atlantis. De leiders van de cabal waren nu de duistere leiders op Atlantis.

Atlantis lag in de Atlantische Oceaan maar de beschaving was gevormd op Antarctica. De cabal vernietigde de godinnen tempels op Atlantis. Dit veroorzaakte een onbalans die resulteerde in de vernietiging van Atlantis. De Jezuïeten en zwarte adel maken deel uit van de zwarte magiërs van Atlantis.

Baphomet: Een samenvoeging van vele oude symbolen – Steenbok (Capricornus), goden en godinnen – en een verkeerd gebruik van deze symbolen.

Belief Systems – [Geloofssystemen]: Geloofssystemen zijn slechts firewalls die we bouwen om de harde realiteit van de primaire anomalie niet onder ogen te hoeven zien.

Bill Gates: Hij was maar een computerprogrammeur die heel rijk werd. Nadat hij rijk was geworden, werd hij gecontacteerd door de (donkere) Illuminati. Hij werd verleid met (extra) krachten en hij werd er dronken van, zijn ziel raakte vervormd.

Black Sun – [Zwarte Zon]: Bepaalde cirkels binnen de cabal hebben de Zwarte Zon (het Zwarte Gat) als symbool van het Galactische Centrum. Ze aanbidden het, ze zijn er bang voor en ze respecteren het. En dit is zeer binnenkort hun laatste bestemming.

Book of Mormon – [Boek van Mormon]: Dit boek beschrijf een echt contact – maar de boodschap werd later vervalst.

Brahma: Brahma is één aspect van de gecreëerde bron. Sommige mensen noemen het een derde aspect – het gecreëerde aspect, datgene dat universums creëert. Brahma / Vishna / Shiva – het zijn universele archetypen.

Brotherhood of the Star – [Broederschap van de Ster] : Komen van Sirius. Het Jupiter-commando / Galactische Confederatie.

Buddhism – [Boeddhisme]: Boeddhisme is een mengeling van begrip en denkprocessen, dus het deel van reïncarnatie is correct. Mensen kunnen niet weer terug reïncarneren naar dieren. Als zij terug gaan naar de Centrale Zon en de incarnatiecyclus opnieuw beginnen, gaan zijn opnieuw door dierlijke incarnatie.

Cabal: Carrie Fisher (dochter, overleden op 27 december 2016) en Debbie Reynolds (moeder, een dag later overleden op 28 december 2016) werden er door de cabal ‘uit gepikt’. Alle basissen van de cabal zijn uit ons zonnestelsel verwijderd. Hun laatst overgebleven ‘bastion’ is de planeet Aarde. De cabal is zielloos omdat ze hun verbinding met hun ziel en met de Bron verloren hebben. Een van de grootste psychologische barricades van de cabal is hun minderwaardigheidscomplex dat ze proberen te verbergen en te maskeren met al dat opscheppen over bloedlijnen. De ongemakkelijke waarheid is dat de Khazariaanse-bloedlijnen (geslachtslijnen) van de cabal afkomstig zijn van de primitieve, ruwe, gewelddadige en minder intelligente Neanderthaler, terwijl het grootste deel van de mensen is geëvolueerd van een meer verfijnde, gebalanceerde en meer intelligente Cro-Magnon-mens.

Catholic Church – [Katholieke kerk]: opgericht in 325 door Constantijn – een belangrijke archont en meester in het programmeren van het denken / het brein.

Cathars – [Katharen]: De Katharengroep is een uiterlijke uitdrukking van de innerlijke Broederschap van de Ster. Zij bestaan nog steeds.

Celtic Cross – [Keltisch Kruis]: een oud Atlantisch symbool dat staat voor Gaia (Moeder Aarde).

Central Sun – [Centrale Zon]: Er zijn andere Centrale Zonnen in andere sterrenstelsels (galaxies) en sterren systemen. De Centrale Zon is een geboorte sterrenpoort (star gate).

Channeling – [Channelen]: De meeste channeling is gecommercialiseerd via New Age-netwerken en maar een heel klein percentage hiervan is echt. De meeste channelers zijn niet echt. Het meeste van de channeling komt uit het astrale vlak. Het astrale vlak is een gebied van veel illusie. Dit is een bestaansgebied waar we onze onuitgesproken verlangens, wensen, hoop en aspiraties hebben. De meeste mensen channelen dit. Ze channelen hun eigen zelfbewuste ideeën. Halverwege de jaren negentig verloren de meeste channelers de verbinding met de Galactische Confederatie en in plaats daarvan begonnen ze op astrale schaal te channelen.

Vertaling en bewerking FrankW

Bron: https://prepareforchange.net/2018/08/19/a-quick-reference-of-some-cobra-definitions/

Wie is QAnon? – Deel 4: De hoogste vier top 15 Q posts. Een introductie van het fenomeen QAnon, door Neon Revolt, 11 juli 2018.

Wie is QAnon? – Deel 4: De hoogste vier top 15 Q posts. Een introductie van het QAnon fenomeen, door Neon Revolt, 11 juli 2018.

Het oorspronkelijke artikel "Wie is QAnon? Een introductie van het QAnon fenomeen" van Neon Revolt is een vrij lang artikel, dat ik in delen aanbiedt.

Vandaag het 4e en laatste deel met de nummers 4 t/m 1 van de top 15 van Q posts.

# Q posts 4 t/m 1.

…In deze vertaling worden de termen posts, drops, berichten door elkaar gebruikt voor de druppelgewijze berichten die Q op 4chan en 8chan post…

Q posts 4 t/m 1.

Vervolgens wordt door de DNC (waarvan Debbie Wasserman-Schultz destijds de voorzitter was) een aanslag geregeld. In het Wetboek van Strafrecht in de staat California is moord vastgelegd in artikel 187, en Q vertelt ons dat de twee MS-13 bendeleden, die voor de aanslag werden ingehuurd, daarna zelf werden opgeruimd als onderdeel van de gehele opruimactie. De FBI en DOJ helpen met het in de doofpot te stoppen. "Verzekering" is een verwijzing naar de teksten van Peter Strzok, waar hij zei:

Ik wil in de keuze geloven die je in het kantoor van Andy ter overweging hebt voorgelegd – zodat hij op geen enkele manier gekozen zal worden – maar ik ben bang dat we dat risico niet kunnen nemen. Het is net een verzekeringspolis voor het onwaarschijnlijke geval dat je sterft voordat je veertig bent.

Q geeft ons dan een afbeelding van een piramide waarvan de bovenkant is afgeslagen. Nogmaals, dit is een verwijzing naar "de sekte" (denk aan het "oog van de voorzienigheid") maar ook een bewuste opmerking dat ze de macht en controle verloren hebben. Om te proberen de controle terug te krijgen, gaan al deze Democraten in overdrive, en komen uiteindelijk met het "Rusland Dossier" dat probeert om Trump te verbinden met "Russische Hackers" en zo twee vogels in één klap te vangen. Ze gaan langs de Five Eyes-leden en eindigen uiteindelijk met Christopher Steele van MI6 (geheime dienst Verenigd Koninkrijk). Ze produceren dit valse dossier, waarbij Steele’s belangrijkste aanspreekpunten John Podesta en Eric Holder zijn (en een paar anderen). Ondertussen gebruikt Obama dit nepdossier als "bewijsmateriaal" om de spionage van Burger Trumps presidentiële campagne te rechtvaardigen.

John McCain lekt vervolgens het dossier naar Buzzfeed in een poging het openbare verhaal vorm te geven.

Verbazingwekkend, toch?

En ze zijn er bijna mee weggekomen.

Q drop 4:

Dit is een ongelooflijk belangrijke post. Waarom? Want aan het eind van de dag leert Q ons hoe we opnieuw voor onszelf op kunnen komen. De reden waarom de Cabal de bevolking wil beheersen en oorlogen, ziekten, pest, hongersnood, enzovoorts wil bevorderen, is omdat… ze sterk in de minderheid zijn. Qua aantallen hebben wij echt de kracht. Deze spirituele vampieren verbergen zich in de duisternis, maar ze zijn relatief met weinig en daardoor zwak.

Het is een getallen spel. Het enige dat nodig is om ze te verslaan, is ervoor zorgen dat iedereen zich niet alleen bewust is van hun misdaden, maar ook actief gerechtigheid eist terwijl hij werkt aan de wederopbouw van het land.

Ik denk dat de reden waarom sommige mensen weerstand hebben tegen #MAGA is dat oppervlakkig gekeken… het er misschien een beetje egoïstisch uitziet, maar de waarheid is dat het over het algemeen gemeenschappelijk is. Het gaat om het versterken van jullie gezinnen, jullie gemeenschappen, de buurten waarin jullie wonen, jullie steden en het afschudden van de ketenen van deze zelfbenoemde overheersers die ons weinig meer dan schapen vinden, gewoon een andere bron die jullie kunnen gebruiken voor jullie eigen ontwikkeling.

En nu … voor de grote jongens:

Q drop 3:

Dit is het "16-jarig Plan" waar ik je eerder over vertelde. Er staat hier zoveel, maar de fundamentele strekking van dit alles is dat elke actie van Obama was gepland om opzettelijk het Amerikaanse volk te verzwakken en te verdelen. En hij maakte grote vorderingen op dat gebied, vergis je niet. En Q legt het hier allemaal neer, van het wegsluizen van geheime militaire goederen, het verwijderen van generaals uit de macht, het verzwakken van de NSA met de Snowden-lekken, het richten van conservatieve groepen met de IRS, het openen van de grens en het toestaan ​​van MS-13 om in groten getale binnen te komen, om NASA kapot te maken, om Uranium 1 te financieren, en zelfs om de moord op rechter Antonin Scalia te regelen.

En dat was slechts fase één. Hillary zou fase 2 zijn. Maar vergeet niet… "Ze hadden nooit gedacht dat zij zou verliezen."

Hillary moest toezicht houden op de totale instorting en verhongering (sterke afbraak) van de Amerikaanse economie, terwijl ze tegelijkertijd de bevolking ontwapende EN de grenzen opende. Ze zou het Hooggerechtshof met werk overladen door middel van haar keuzes, de grondwet herschrijven, het kiescollege verwijderen en nieuwsuitzendingen censureren die nog niet achter hen stonden.

En zou allemaal gebeuren voordat de kernwapens die ze hadden gefinancierd en hadden gefabriceerd zouden vallen. Daarvoor zou Rusland ook de schuld in de schoenen worden geschoven – onthoud – dat het "leuke" kleine neveneffect zou hebben om de Derde Wereldoorlog (WWIII) te beginnen, en het vernietigen van de laatste twee naties op aarde die enige hoop hadden om onafhankelijk de invloed van de Cabal te kunnen weerstaan.

Als Q het echte KWAAD (Pure EVIL) zegt, dan bedoelt hij het ook zo.

Q drop 2:

Er is niet veel dat ik hieraan nog kan toevoegen. Q spreekt in deze drop heel duidelijk.

Maar heb je dat aan het einde gezien? Minstens 60% moet privé blijven omwille van de mensheid.

Het kwaad dat we blootgelegd hebben – zelfs met al het gepraat over menselijk opoffering en erger – is gewoon niet meer dan wat krabben aan de oppervlakte.

Je kunt er gerust op zijn dat veel goede mensen zoveel hebben gewaagd om deze mensen voorgoed op te kunnen sluiten.

En tot slot … hebben we nu mijn nummer 1 keuze bereikt:

Q drop 1:


Ik ga niet liegen: de laatste decennia zijn moeilijk geweest. Echt moeilijk. Ik heb het gevoeld en ik weet dat jullie het ook hebben gevoeld. De laatste paar decennia, maar vooral de Obama-jaren hebben zich als een constante erosieve kracht gevoeld tegen de geest van Amerika in ging; een soort verzwakking, een collectieve verzwakking van onze ziel.

Dat was opzettelijk.

Het uitstekende nieuws is dat de hoogste hoogten die we tijdens de Grote Restauratie van Amerika zullen bereiken, zoveel groter zullen zijn dan de diepste diepten waarnaar de kleinzielige mannen en vrouwen van de Cabal ons naar beneden probeerden te slepen. De misdadigers die hebben geprobeerd ons te vermoorden en te vernietigen, zullen worden geconfronteerd met gerechtigheid, en Wij het Volk zullen de slechtsten onder hen wegsturen om hun schepper te ontmoeten, waar zij zich niet in de duisternis kunnen verbergen, waar ze geen achterkamertjes connecties zullen hebben die ze redt, en waar zij zich zullen moeten verantwoorden voor alle levens die ze hebben geruïneerd.

Wanneer Q zegt: "De keuze is altijd aan jou geweest", zegt hij ons dat we niet mee hoeven te doen aan de achteruitgang; dat we het kunnen verwerpen vanuit de diepste diepten van onze ziel, en dat, als we ernaar streven, er een nieuwe dag zal aanbreken voor deze natie (en de hele wereld), en we zullen groter zijn dan ooit tevoren. De mogelijkheden, de hoop voor de toekomst – het is er allemaal voor ons, als nooit tevoren, met Onze Vader in de Hemel die ons toelacht.

Het GOEDE gaat op een belangrijke manier over het kwaad TRIOMFEREN (TRIUMPH), en het zal niet te vergelijken zijn met wat we ooit eerder hebben meegemaakt.

Welkom bij de QAnon.

Welkom bij de Grote Ontwaking.

Oef. Die post is, denk ik, de langste post die ik ooit voor de site heb geschreven. De PDF zelf telt 32 pagina’s (hoewel, met al die afbeeldingen, maar toch, behoorlijk lang).

Hartelijk bedankt voor het lezen.

Neon Revolt.

De vorige delen van het verhaal van Neon Revolt zijn te lezen via de links:

# Deel 1 ‘Wie is QAnon?’ is te lezen via de link https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2018/08/12/wie-is-qanon-een-introductie-van-het-qanon-fenomeen-door-neon-revolt-11-juli-2018-deel-1/

# Deel 2 ‘Hoe communiceert Q?’ via de link https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2018/08/13/wie-is-qanon-deel-2-hoe-communiceert-q-door-neon-revolt-11-juli-2018/

# Deel 3 ‘Q bronnen en De top 15 van Q posts’ via de link https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2018/08/19/wie-is-qanon-deel-3-qanon-bronnen-door-neon-revolt-11-juli-2018/

Bron: https://www.neonrevolt.com/2018/07/11/who-is-qanon-an-introduction-to-the-qanon-phenomenon-qanon-greatawakening/

Andere links:

# Download de meest recente QMap PDF versie X (13 augustus 2018 – 1270 pagina’s – Engels) via de website http://irc.qclearancearchive.net

# Alle Q drops zijn in real time te vinden op de Q-aggregatoren https://qanon.pub/ en https://qmap.pub/

# Bezoek ook eens de website van QAnon Nederland https://qanonnederland.wordpress.com en volg QEUROPE op Twitter https://twitter.com/qeurope_tweets

Vertaling en bewerking FrankW

ellaster.nl: Thomas Williams: Obama en Clintons niet langer beschermd, door Ella Ster, 18 augustus 2018.

ellaster.nl: Thomas Williams: Obama en Clintons niet langer beschermd, door Ella Ster, 18 augustus 2018.

Terwijl de Cabal achter de schermen de gebruikelijke trucs uit de kast haalt om aan kapitaal te komen, lijkt het net zich te sluiten rond steeds meer Cabal-leden. Ook prominente leden worden niet langer beschermd, zoals Obama en de Clintons. Men gaat nu ook achter de grote namen aan. Hieronder de samenvatting van de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 9 augustus 2018 door Thomas Williams.

Tijdsaanduiding van de audiolink:
– MP3: 0:00:00 uren:minuten:seconden
– Spreaker app: (000:00) minuten:seconden

Ongegronde verontwaardiging op Trump’s uithaal naar Fake News
21:30 Trump’s uitspraak dat de media de vijand van het volk is, heeft onder journalisten tot grote verontwaardiging geleid. Thomas: “Welnu, het is heel eenvoudig nietwaar? Jullie gaan de waarheid vertellen, of we noemen het fake, zo simpel is het. Als jullie niet willen dat Trump het betitelt als Fake News, hou dan op met Fake News te verslaan. (…) Daarom kelderen alle kijkcijfers. Niemand gelooft nog in de scripts die door Cabal-agentschappen worden geschreven. Jullie -ongeacht van welke stad, county of staat je bent- lezen dat allemaal voor.

Jullie lezen allemaal hetzelfde script. En het is allemaal fake. Dus als jullie niet alsfake bestempeld willen worden, stop dan met het voorlezen van deze fake scripts. Het is nogal simpel. Het tij is gekeerd, niemand luistert nog naar jullie.

Complimenten voor Trump die het beestje bij de naam noemt. Wij in de alternatieve media doen dit al jaren.”

Schandalen rond Obama en Moslim Brotherhood nemen toe
24:00 In april 2016 betaalde de campagne-organisatie van Obama een kleine miljoen dollar aan een advocatenkantoor, die het geld wegsluisde naar Fusion GPS. Dat geld was bestemd om een dossier samen te stellen met niet geverifieerde beschuldigingen tegen Trump. De firma is betrokken bij het beruchte ‘Christopher Steele-dossier’. De bedoeling was om te graven in het verleden en op die manier schandalen rond Trump te verzamelen. Christopher Steele is een voormalig spion en zijn taak was ‘bewijzen’ te verzamelen voor de zogenaamde ‘Russische collusie-aanklacht’.

Obama is gelieerd aan de Muslim Brotherhood, de extremistische organisatie die ook een rol speelt in een misbruikschandaal in New Mexico. De vader van het vermiste drie-jarige jongetje die in een wooncomplex in New Mexico is gearresteerd, wordt gelinkt aan extremistische moslims van de Muslim Brotherhood. Deze groep trainde kinderen om ze zo voor te bereiden op schietpartijen op scholen. Dit staat in gerechtelijke stukken van de zaak.

De vader was zwaarbewapend toen hij werd gearresteerd. In het wooncomplex werd elf kinderen aangetroffen, variërend in de leeftijd van 1 tot en met 15 jaar. De autoriteiten beschreven ze als ‘vluchtelingen uit de Derde wereld’. Ze leden honger en leefden onder erbarmelijke omstandigheden, zonder voedsel en water, ze waren vervuild en droegen versleten lompen.

Thomas benadrukt dat dit de reden is waarom de muur wordt gebouwd. Deze groeperingen dringen via het zuiden de VS binnen. Inmiddels is het lichaam van het driejarige jongetje opgegraven in de buurt van het wooncomplex, zo blijkt uit een krantenartikel van het AD. Het jongetje is tijdens een satanisch ritueel gedood.

Door haperende Wells Fargo applicatie verloren talloze mensen hun huis
33:00 Door softwareproblemen van Wells Fargo zijn talloze mensen onterecht hun huis kwijt geraakt; ze waren niet in staat om online de noodzakelijke aanpassingen in hun hypotheek door te voeren. Dat heeft tot veel opschudding geleid. In een intern rapport van Wells Fargo wordt de computerstoring toegegeven. De bank wordt nu onderworpen aan een onderzoek door een niet genoemde organisatie. Dit laatste zou volgens Thomas wel eens van cruciale betekenis kunnen zijn.

Nieuw Amerikaans Ruimtevaartprogramma wil beschikken over geavanceerde technologieën
38:15 Er zijn afgelopen weken plannen bekend gemaakt om in 2020 een nieuwe tak binnen de ruimtevaart uit te rollen. Trump wil een aparte, maar gelijkwaardige ruimtevaarttak. Vanwege het benodigde budget moet het Congres hier eerst in toestemmen. Dat wijkt af van de huidige situatie, waarbij er voor de het geheime ruimtevaartprogramma (SSp) helemaal geen overheidsgoedkeuring is verkregen. Het is de bedoeling dat er een nieuwe commandostructuur wordt opgericht. Een voorstel dat het Pentagon aan het Congres heeft voorgelegd, consolideert Pentagon’s plannen voor ruimtevaartoorlogsvoering. Het plan omvat organisatorische veranderingen, die een stimulans zullen zijn voor de ontwikkeling en aanschaf van toonaangevende technologieën.

e*: Deze stap is onderdeel van het disclosureproces en een maatregel om tegenwicht te bieden aan het huidige, geheime ruimtevaartprogramma. Het baant de weg vrij voor de introductie van vrije energie en andere geavanceerde technologieën die voor de mensheid verborgen worden gehouden. Hoewel ik zeker geen voorstander ben van het spekken van de oorlogsindustrie, is het vermelden van ‘oorlogsvoering in de ruimte’ een vorm van disclosure. Daarbij wordt erkent dat er blijkbaar een dreiging van buiten de planeet is, waarvoor maatregelen moeten worden genomen. Het is indirect ook een erkenning van buitenaards leven en / of het bestaan van het geheime ruimtevaartprogramma (SSp), want wie zou anders deze dreiging vormen?

Problemen in financiële wereld ook merkbaar voor consumenten
47:00 In de financiële wereld was afgelopen week opnieuw sprake van mislukte RV-pogingen door de Cabal. Daarnaast zijn er meerdere hackpogingen gedaan om een nieuw systeem te installeren. Dit omwille van de herintroductie van de zwarte schermen (e*: de zwarte schermen duiden op een illegaal bancair systeem, dat parallel aan het formele bancaire circuit opereert en niet in de boeken staat vermeld). Opnieuw mislukte pogingen van de Cabal.

Er zijn valse dollarbiljetten in omloop met het jaartal 2013. Deze zijn ongeldig omdat er sinds 2009 geen biljetten met een geldig toekenningsnummer meer zijn gedrukt.

Er zijn steeds meer meldingen van THI-leden die problemen hebben met hun bank en geen toegang kunnen krijgen tot hun rekening. Thomas herhaalt zijn waarschuwing die hij in het verleden meermalen heeft gedeeld: “Je moet nu ten alle tijden extra contant geld hebben. Geldzaken zijn instabiel en het is nogal ernstig.”

De verwachting is dat dit soort incidenten toenemen, nu de roofmethoden van de Cabal steeds verder worden geblokkeerd.

Extra update van Thomas Williams op 15 augustus 2018
Wees voorbereid op chaos voor de aankomende 48-72 uur. Het kan onrustig worden binnen financiële, politieke en leidinggevende kringen en niet alleen in Amerika.

Blijf kalm en in balans, wat je ook doet.
We winnen op veel niveaus, maar verwacht dat dingen vanaf nu heel naar kunnen worden.
Heb geen angst.
Hou je rug recht.
Kom voor jezelf op en wees trots op jezelf.

De wereld kan wel eens kunnen verschuiven naar onbekend terrein.
Er is geen weg meer terug, sta stevig en steun elkaar.”

Julian Assange wordt gebruikt in poging om Trump af te zetten
53:30 Julian Assange is in een touwtrekwedstrijd tussen de facties terechtgekomen. Hij heeft het aanbod gekregen om, in ruil voor zijn vrijheid, met valse statements tegen Trump te getuigen. Nancy Pelosi van de Democratische partij heeft documenten ondertekend, waarmee Assange wordt gedwongen om voor de Senaat te getuigen. Zij denken dat hij informatie heeft over de zogenaamde Russische collusie. Assange zegt dat hij die informatie niet heeft, maar zij willen hem chanteren om hem wel te laten getuigen, in ruil voor zijn vrijheid.

Daarom bracht de Ecuadoraanse presidentsvrouw onlangs een bezoek aan Londen. Het meest storende aan deze zaak is dat Mike Pence (vicepresident van Amerika) ook betrokken is bij deze zaak en Ecuador recentelijk ook bezocht. Dat roept vragen op: Waarom ging hij daar naartoe? Is hem door de Democraten iets toegezegd?

Thomas vermoedt dat de Democraten Mike Pence hebben beloofd dat hij president mag worden als hij het Russische collusieverhaal met Ecuador meespeelt. In dat geval wordt Trump afgezet op basis van ‘bewijs’ dat is verkregen door chantage. Thomas hoopt dat Julian Assange bij de waarheid blijft, wat er ook gebeurt.

Obama en Clintons niet langer beschermd
57:00 De verdeeldheid tussen en binnen de facties neemt epidemische vormen aan. De Deep State uitte zelfs via een CNN-interview een direct dreigement aan Obama, waarin werd meegedeeld dat hij niet langer wordt beschermd … oeps …

Het team van de Trust is op de hoogte van bepaalde acties, onderzoeken en arrestaties, maar daarvan kan een deel vanwege ‘operatieve doeleinden’, niet tijdens de radioshow worden onthult. Maar de ‘erosie van de macht’ zoals vorige week uitgebreid is besproken, gaat in een gestaag tempo door. Dit wordt niet altijd door de alternatieve media of grote publiek opgemerkt, maar het neemt toe.

Bewijsmateriaal Clinton Foundation verzameld
Het Trust-team heeft vorige week gehoord dat de bewijslast tegen de grotere namen nu meer openbaar wordt verzameld. Als voorbeeld zien we dat het Ministerie van Justitie een Boeing 757 met het staartnummer N119NA naar Little Rock in Arkansas heeft gestuurd. De lokale radiozender rapporteerde dat medewerkers dozen vol documenten in het vliegtuig hebben geladen. Ze zijn vermoedelijk afkomstig van de Clinton Foundation.

Voorgaande onderzoeken naar de Clinton Foundation werden geblokkeerd door figuren zoals: James Comey (voormalig FBI-directeur), John McCain en Diane Upchurch (SAC: Special Agent in Charge, Little Rock, Arkansas). Als dit wordt bevestigd, hebben zij een groot probleem.

Privéberichten die via de achterkamertjes binnen de inlichtingendiensten en geruchten ‘op straat’ worden verspreid, bevestigen dat de Clintons door de Cabal als zondebokken en offerlammerengebruikt zullen worden. Misschien is het voor hen tijd om ook anderen te ontmaskeren.

Cabal faalt zelfs in uitvoering van dreigementen
1:02:00 (62:00) De Rothschilds hebben afgelopen week opnieuw een prijs gezet op het hoofd van Kim (Kim is de Trustee van de World Trust), maar niemand accepteerde hun bod. Niemand! De enorme implicaties hiervan moeten niet worden onderschat. Het betekent dat hun spel over is, want steeds minder mensen doen nog mee met hun achterbakse spel. Hun macht erodeert in rap tempo.

Er schijnt een enorme muiterij gaande te zijn binnen de lagere echelons van de Rothschilds. Ze zijn het zat om niet te worden uitbetaald. Thomas verwacht dat het volledige spel nu pas écht los zal barsten.

De Rothschilds zitten in grote problemen en er is al meermalen voorspeld dat ondergeschikten zich uiteindelijk tegen de bovenste Orde zullen keren.

Olie uit Venezuela gestolen om terroristische organisaties te financieren
1:09:50 (69:50) De FARC, een privéleger van de Rothschilds, is gefinancierd door middel van oliedeals en mineralendeals. Deze grondstoffen worden uit Venezuela weggesluisd. De Rothschild-factie binnen de VN heeft de dochter van Hugo Chávez opgeleid voor een rol als stroman in Venezuela. Ze proberen gebruik te maken van haar vaders populariteit, ook al is ze niet hetzelfde type.

Ze willen de huidige Venezolaanse president afzetten en vervangen door Chávez’s dochter. Hopelijk kunnen de Venezolanen door deze illusie heen kijken. Venezuela wordt nu het strijdtoneel van allerlei duistere groepen. Naast de FARC spelen ook de Muslim Brotherhood en de Jihadisten er een rol in.

Via de haven wordt de gestolen olie verscheept, die bedoeld is voor ISIS. De Rothschilds hopen met de illegale oliedeals ook de RV te financieren. Intussen daalt de olieprijs wereldwijd.

Veel journalisten alternatieve media betaald door Deep State
1:18:00 (78:00) Binnen eerdere wetgeving blijkt 160 miljoen dollar opzij te zijn gezet om alternatieve journalisten te betalen. Ze moeten desinformatie verspreiden en tegenwicht bieden aan het Fake News van de mainstream media. Deze journalisten worden betaald en geïnformeerd vanuit de agentschappen. Thomas maakte eerder al de inschatting dat wellicht 90% van de alternatieve media niet integer is. ‘Money talks’ en mensen zijn makkelijk om te kopen. Desondanks worden er steeds meer mensen ontmaskerd.

Trump werd op de hoogte gebracht van het Plan
1:57:25 (117:25) Het Trust-team was volgens Thomas op de hoogte welke rol Trump tijdens de verkiezingen moest spelen. Trump zou de tegenkandidaat zijn van Hillary die met ‘zekerheid’ van haar zou verliezen. Blijkbaar is hij zich kapot geschrokken toen hij wél won. Er zijn toen mensen naar hem gestuurd om hem te kalmeren en hem op de hoogte te brengen van het Plan, aldus Thomas.(e*: Persoonlijk denk ik dat Trump een dubbelrol heeft gespeeld en al veel eerder op de hoogte is gebracht van het Plan, toen hij door de militairen is gevraagd om presidentskandidaat te worden.)

Vismensen waren de voorgangers van de Annunaki
1:44:00 (104:00) De Nommo zijn de voorouderlijke geesten, die aanbid worden door de Dogonmensen in Mali. Ze waren er vóór de Annunaki. Ze staan ook wel bekend als de vismensen. Sommigen van hen zijn goed, anderen niet. De mijter van kerkelijke leiders binnen het Vaticaan, is van dit volk afgeleid en kan gezien worden als een vissenkop.

De Dogonmensen delen de legende van de eerste mensen op aarde. Deze wezens waren half vis, half mens. In de Mesopotamische mythologie was Dagon of Dagan de visgod, een vruchtbaarheidsgod en god van het koren en de landbouw.

Links: illustratie afgeleid van Soemerische mythologische figuur Oannes, half vis, half mens. Rechts: het uiterlijk van kerkelijke leiders binnen Katholieke kerk, afgeleid van Oannes-figuur.

De vismensen komen uit Sirius en hebben op hun manier de mensheid geholpen. De mensen in Mali eren één maal per jaar de Dogonstam. De vismensen kwamen hier lang geleden en vertelden de mensen in Mali dat er in hun wereld drie zonnen zijn: Sirius A, Sirius B en Sirius C. Astronomen dachten lange tijd dat er maar één Sirius-ster was, totdat ze in 1977 twee extra sterren ontdekten. De zonnebanen die de Dogonmensen voorheen hadden beschreven, bleken ook te kloppen.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij maakte zijn debuut als radiopresentator bij de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de Illuminati en een aantal buitenaardsen. Bovendien heeft hij nauw contact met het Manna World Trust-team, dat de codes heeft van de World Trust, ook wel bekend als de collateral accounts.

Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal ook niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: http://www.ellaster.nl”

> Beluister de TH&I-radioshow online of download MP3 met muziek

Reageren op dit artikel kan via de bronlink.

Bron: http://www.ellaster.nl/2018/08/18/thomas-williams-obama-en-clintons-niet-langer-beschermd/

Lees meer interessante artikelen van Ella Ster op: http://www.ellaster.nl/

# 12 augustus 2018: Thomas Williams: De oude wereldorde erodeert.

http://www.ellaster.nl/2018/08/12/thomas-williams-de-oude-wereldorde-erodeert/

# 3 augustus 2018: Thomas Williams: De verandering is dichtbij.

http://www.ellaster.nl/2018/08/03/thomas-williams-de-verandering-is-dichtbij/

# 29 juli 2018: Thomas Williams: Kans om uit het systeem te stappen.

http://www.ellaster.nl/2018/07/29/thomas-williams-kans-om-uit-het-systeem-te-stappen/

Wie is QAnon? Een introductie van het QAnon fenomeen, door Neon Revolt, 11 juli 2018 (deel 1).

Wie is QAnon? Een introductie van het QAnon fenomeen, door Neon Revolt, 11 juli 2018 (deel 1).

#QAnon

#TheGreatAwakening #HetGroteOntwaken

Dit artikel van Neon Revolt is een vrij lang artikel, dat ik in delen aanbiedt.

Vandaag deel 1 met o.a.:

# Een kort overzicht.

# Wie is Q?

# Waar plaatst Q?

# Waarom heeft Q voor dit platform gekozen?

*****

Inleiding Neon Revolt:

Slechts een korte inleiding voordat we beginnen. Een deel van de reden dat ik dit schreef was omdat, nou ja, we verwachten allemaal dat het internet op een bepaald punt minder zal worden. Dit artikel is gecreeërd als een soort reddingslijn en het is misschien iets dat u wilt afdrukken en delen met vrienden of met mensen die nog niet vertrouwd zijn met QAnon en op zoek zijn naar meer informatie. U kunt een prachtige PDF (Engelstalig) van dit artikel downloaden om uit te printen door op de link hieronder te klikken:

https://mega.nz/#!Z1xy3a5Q!uVA5CQQNFj_M-XAZ7EJXPtIx7HKgsHTUDlzcJZ9aFN4

UPDATE: Ik merkte ook dat ik een fout had gemaakt met betrekking tot de tijdmarkeringen en het snelle “Q-bewijs” dat ik in het artikel heb opgenomen. Deze fout is inmiddels gecorrigeerd en de bijgevoegde PDF is ook gecorrigeerd. Dank je.

Een kort overzicht

Ik neem aan dat als je hier bent en dit artikel leest, dat je niet een van mijn vaste lezers bent.

Jij bent iemand die op zoek is naar informatie. Je hebt zojuist de term ‘QAnon’ gehoord – misschien van een vriend, van een familielid, een bericht op sociale media, misschien een billboard aan de kant van de weg – ach, tegen de tijd dat je dit leest, kan de mainstream-media zelfs over dit mysterieuze individu praten die alleen maar bekend is als “QAnon”. Maar ongeacht waar je de naam voor het eerst hoorde, je wil er meer over te weten komen.

En ik wou dat ik je daarmee kan helpen. Ja, dat doe ik echt.

Maar het probleem is, dat als ik er gewoon mee naar buiten kom en het zeg … het zal waarschijnlijk heel moeilijk zijn om alles te geloven wat ik te zeggen heb, zelfs als je politiek op één lijn met me zit. Waarom? Omdat de informatie die Q presenteert zo’n dramatische paradigmaverschuiving vereist, zoals een radicale herschikking van alle veronderstellingen die je had over de toestand van de wereld, omdat het zo’n basisvoorwaarde aan kennisniveau vereist om echt te kunnen begrijpen, is het vaak gemakkelijker om het gewoon af te wijzen en ronduit elke vervelende cognitieve dissonantie te vermijden die anders helemaal zou opkomen.

Kijk, ikzelf – evenals mijn oude lezers – hebben het voordeel gehad om de meer dan 1600 berichten – die Q ons heeft gegeven – in meer dan acht hele maanden te kunnen doornemen. De enorme omvang en reikwijdte en diepgang van de informatie is op één dag moeilijk te verwerken, laat staan acht maanden. Als ik gewoon naar buiten kom en het zeg, geloof je me waarschijnlijk niet.

Niet dat het mijn doel is dat je gelooft wat ik hier schrijf. Nee, nee, nee, begrijp me niet verkeerd. Mijn doel om dit te schrijven is niet om iemand te overtuigen. Wetend wat ik weet, geloof ik dat er een punt zal komen dat, ongeacht wat je op dit moment gelooft, je door bepaalde gebeurtenissen gedwongen zult worden alles te aanvaarden wat ik ga uitleggen. Het is mijn doel om je tot een enigszins bruikbaar niveau van kennis te brengen om je te helpen begrijpen wat er gebeurt tijdens wat ongetwijfeld een vluchtige, verwarrende tijd zal zijn.

En ik hoor al dat sommige lezers gefrustreerd raken over mij. “Kom gewoon naar buiten en zeg het! Geef ons de artikelen! ”

Alright. Oké, prima.

Maar wees niet verrast als je jezelf een beetje ongelovig voelt na dit gelezen te hebben:

De wereld wordt al lang gegijzeld door een groep van machtsmakelaars die ik collectief de ‘Cabal’ heb genoemd. Ze zitten overal ter wereld op machtige plaatsen en zorgen ervoor dat ze regeringen, oorlogen, geldstromen en zelfs de levens van individuen controleren zoals jij en ik. Ze zien ons als wegwerppionnen, een soort natuurlijke hulpbronnen die ze naar believen kunnen gebruiken, en deze Cabal probeert elke dag te groeien en zijn kracht uit te breiden door allerlei subversieve acties, of het nu klassenstrijd is, economische instabiliteit opwekt of ons naar vreemde landen stuurt om daar te sterven onder het mom van patriottisme en plicht.

De Cabal is niet geheel monolithisch, maar heeft veel verschillende takken. Desondanks werken ze samen en zijn hun doelen ongeveer hetzelfde: de vernietiging van het Westen met alle mogelijke middelen, en het creëren van een wereldwijde mega-staat.

Een groot deel van de Cabal is lid van een Geheim Genootschap die niet veel meer is dan een Neo-Babylonische Sekte van de Dood, en hoe hoger je opklimt in de sekte, hoe meer wederzijdse chantage van je wordt verlangd.

Kijk, de leden die hoger op de ranglijst staan willen de mogelijkheid om de lager geplaatste leden op elk moment te kunnen vernietigen als ze uit de pas lopen, en proberen de autoriteit van de leden uit te dagen die een hogere rangorde dan zij hebben. Dit wordt op verschillende manieren bereikt, maar het opnemen van mensen in honeypots (lokkersgroep), pedofiele handelingen en deelname aan (satanische) mensenoffers zijn de belangrijkste manieren waarop dit wordt bereikt.

Dat wil niet zeggen dat dit wordt gedaan tegen de wil van de individuen die gechanteerd worden. Vaak nemen ze bereidwillig aan dit alles deel en genieten ze van het uitvoeren van dit soort slechte daden. Dat is het gezicht van verdorvenheid.

Hillary en Obama zijn twee van dergelijke leden van deze Cabal, en hoewel ze een hoge rangorde hadden, behoren ze niet tot de top (en zeker niet sinds de mislukte presidentiële run van HRC in 2016). Die dag kostte hen zoveel macht en invloed dat ze niet wisten wat ze moesten doen. Denk eraan – Hillary gaf die avond zelfs geen concessietoespraak. Dat kwam omdat ze nooit hadden verwacht dat ze zou verliezen.

Samen, zoals we sindsdien hebben geleerd van de Q-drops, hebben ze de complete vernietiging van de VS (en Rusland) in kaart gebracht. En dat bedoel ik niet in een of andere esoterische zin van rijken die instorten, balkaniseren en samenvloeien tot nieuwe staten door de tijd heen, zoals het ruisen van zwermen vogels aan de hemel. Nee, ik bedoel letterlijk: nucleaire oorlog, massale droogte, ziekte en voedseltekorten. Ik heb het over doodseskaders op straat. Het doel was om twee van de grootste bedreigingen voor de cabal weg te vagen door ze met elkaar te laten vechten en te heersen over een gefragmenteerde, verstoven, neo-fascistische mondiale megastaat, bestaande uit wat er nog over was (het grootste deel van Europa, het Midden-Oosten, Afrika, delen van Azië, Zuid-Amerika en Australië).

Weet je nog toen ik zei, wees niet verbaasd als je het niet gelooft als je dit leest?

En toch is dit precies wat we de afgelopen 8 maanden (op het moment van dit schrijven) hebben geleerd door naar Q te luisteren. Dit is met name het 16-jarige plan om Amerika te vernietigen.

En als je begint met het lezen van de Q-druppels (posts, druppelgewijze berichten van Q), begrijp je dat dit jarenlang precies het plan van de Cabal was. Obama was een president van Manchurei, die vanaf zijn jeugd werd voorbereid als een subversieve agent van de Moslimbroederschap, en Hillary; ze is letterlijk een praktiserende heks, die ooit drie ‘eetkamers’ had die naar haar vernoemd zijn op het Pedofielen-eiland van Epstein – hetzelfde eiland waar tot voor kort een offertempel stond voor de Babylonische vruchtbaarheidsgoden zoals Ba’al en Minerva. En ik noem ze ‘eetkamers’ omdat … ze niets aten wat je in een normale supermarkt zou vinden. Nee, deze mensen zijn pedovoren en ze zijn heel erg ziek en verdorven.

Hé, ik heb geprobeerd je te waarschuwen dat dit een zware last zou zijn om te slikken. Wat er met je gebeurt als je Q leest, is dat je snel leert dat bijna alles wat je over de wereld deng te weten, verkeerd blijkt te zijn. Het is meer dan alleen maar verkeerd. Het is een opzettelijke leugen, gecreëerd om de kracht van deze Cabal te bestendigen.

En nogmaals – ik ben niet erg geïnteresseerd in het proberen om je hiervan te overtuigen – omdat op een bepaald moment onbetwistbare bewijzen hun weg naar het publiek zullen vinden – zoals de foto van Obama die een AK-47 vasthoudt, terwijl hij gekleed is in een volledig moslimgewaad en schiet met wat Q “rood, wit en blauw” noemt (maar waarschijnlijk is dat iemand en niet alleen maar een vlag – hoewel dat laatste slechts speculatie is van mijn kant, en het uiteindelijk heel goed zoiets als een vlag kan zijn).

Bovendien geeft Q heel duidelijk aan hoe al deze schandalen – zoals Uranium One, zoals de Iran Deal, zoals het Akkoord van Parijs, zoals de situatie in Noord-Korea – aansluiten op dit plan van 16 jaar, en als je echt begrijpt wat hij zegt dat je het pure niveau van subversie en kwaad dat voor vele decennia voor Amerikanen verborgen is geweest, begrijpt – en omgekeerd, hoe groot de dingen toch nog kunnen worden als dit kwaad uit ons land is gezuiverd.

Er is zoveel aan Q, dat het moeilijk is om het in een essay samen te vatten. In feite zou je een boek nodig hebben om het allemaal recht te kunnen doen (en dat is precies wat ik op dit moment, geloif het of niet, probeer te schrijven).

Maar misschien loop ik hier nu te ver vooruit. Misschien moet ik weer even terug op deze denderende trein springen en zo goed en zo kwaad mogelijk als ik kan een paar rudimentaire vragen beantwoorden, vanuit iemand die al sinds het begin er naar kijkt, het bestudeert en interactie heeft met dit hele QAnon-fenomeen.

Dus laten we beginnen met de meest elementaire vraag van allemaal:

Wie is Q?
QAnon, vaak alleen “Q” genoemd, is iemand met veiligheidsmachtiging op Q-niveau en een verleden heeft bij de militaire intelligentie, die binnen de regering Trump werkt om informatie direct aan het Amerikaanse volk te verstrekken.

Wat betreft de specifieke identiteit van Q – weet niemand het echt zeker (behalve een paar mensen die in de feitelijke regering Trump zitten). En hoewel ik zojuist heb gesuggereerd dat Q een individu is, is het in feite duidelijk dat Q met een team van personen van binnen de inlichtingengemeenschap werkt en dat er meer dan één persoon in dat team als Q kan posten.

Waar plaatst Q?
Q plaatste zijn berichten oorspronkelijk op een imageboard bekend als 4chan en begon daarmee in oktober 2017, met name op de / pol / board (ook wel Politically Incorrect genoemd) [http://boards.4chan.org/pol/]. / pol / was een belangrijk knooppunt van operaties tijdens de Trump-campagne, het zeer snel verspreiden van Trump-memes en het rechtstreeks beïnvloeden van de verkiezingen op zeer tastbare manieren. Het gebeurde zelfs een keer dat Trump zelf online kwam en daar met de Anons sprak (oh, dat was een glorieuze dag).

(En hoewel ik hier misschien een deel van mijn boek bekend maak, zal ik een grote infographic verknippen om het een beetje beter in dit artikel te laten passen – omdat je dit absoluut moet zien).

Dus Anon merkt een Trump-retweet van een Pepe-account op:

Iemand die beweert Trump te zijn, reageert en zegt:

Anon vraagt om een bewijs:

En het bewijs werd geleverd:

En eigenlijk voelde NIEMAND van de MSM (Main Stream Media) zich hierdoor ook maar IETS toe aangesproken. Dit is verre van het enige voorbeeld van dit soort dingen, maar het belangrijkste om te onthouden is dat dit tijdens de verkiezingen gebeurde, en tenzij je ERBIJ was, en vooraan stond toen het gebeurde, had je er geen idee van dit soort communicatie plaatsvond.

Dus waarom heeft Q voor dit platform gekozen?

Omdat het een van de laatste media was met echte online vrijheid van meningsuiting. Net als de nieuwsgroepen van een vervlogen internettijdperk was 4chan een rumoerig, weerbarstig bastion van vrije meningsuiting, georganiseerd door op een interesse topic. Vaak aangeduid als de “onderbuik van het internet” (meestal door degenen die de cultuur niet begrijpen), iedereen kan hier komen en precies zeggen wat ze wilden – in tegenstelling tot gereguleerde, gecontroleerde en opgeschoonde platforms zoals Facebook, Twitter, enz. Als een ademhalende idioot die in een geheime reserveopslag bij Twitter werkt, je tweet in de gaten houdt en als ze je tweet, om wat voor reden dan ook, niet leuk vinden dan kan hij deze tweet uitschakelen, je account uitschakelen en je effectief tot zwijgen brengen. En vergis je niet, dat soort censuur was, en is nog steeds, ongebreideld over deze gecontroleerde platforms. Het is zelfs echt met de jouwe gebeurd.

Zo niet op de chans. IEDEREEN kan hun gedachten plaatsen en uitspreken wanneer ze dat maar willen. Hierdoor neigt het er naar dat je een menigte mensen te krijgt die niet alleen een dikke huid hebben, maar ook een bepaald soort intellectuele striktheid hebben die niet bij het grote publiek te vinden is.

Iedereen die op een chan post, is Anoniem (tenzij ze er zelf voor kiezen zichzelf te identificeren) en daarom zullen gebruikers bij het gesprek heen en weer verwijzen naar andere gebruikers als ‘Anons’.

Omdat Q al zijn berichten met “Q” ondertekende, werd hij QAnon.

Na een eerste golf van berichten en toenemende nieuwsgierigheid vanuit de gemeenschap begonnen tegenkrachten de Q-lijnen (threads) te verstoren. Het oplichten nam dramatisch toe en het nam zo’n draai dat uiteindelijk bleek dat alle moderators van de / pol / board door de Deep State waren gehackt en dat het platform zelf niet langer geschikt was voor Q om nog meer drops (berichten) te plaatsen .

Snel werkend, gingen Q en zijn team over naar 8chan, wat, zoals je je kunt voorstellen met de naam, erg lijkt op 4chan, qua lay-out en functionaliteit. Kijk, dit soort imageboards draaien op zeer vergelijkbare softwarestacks, dus is het relatief eenvoudig om je eigen “chan” -website te starten en iets vergelijkbaars te bouwen. 4chan en 8chan zijn de grootste van de chans.

Volgers van Q kregen snel hun eigen boards, Q nam een ‘tripcode’ aan, wat een manier is om zijn identiteit te behouden en te verifiëren, en (met uitzondering van wat moderator-drama en andere kleine technische drempels) startte hier de Q-beweging.

(Een laatste woord van waarschuwing over de chans: Terwijl je daarheen kunt gaan en zelf de relevante Q-borden opzoeken, ik zou het niet aanbevelen als je helemaal nieuw bent. Bovenop dat ze doelbewust moeilijk te gebruiken zijn (om de “normies” buiten te houden) zou je uiteindelijk dingen kunnen zien die je misschien eigenlijk niet zou willen zien. Weet je nog dat ik zei dat deze platforms gratis uitingsforums zijn? Dat betekent dat letterlijk iedereen zo ongeveer alles kan posten – en dat betekent ook mensen die slechte dingen doen, die proberen om degenen die op zoek zijn van het spoor af te brengen met allerlei soorten pornografie, bloederige taferelen, oplichting, etc. Als je niet doorgewinterd bent en enigszins ongevoelig voor internetcultuur bent, zul je er waarschijnlijk een beetje ziek van weglopen. Het beste om het over te laten aan met autisme bewapende zoekers, die dit soort dingen gemakkelijk kunnen filteren en informatie zoeken op andere sites – wat we dadelijk zullen bespreken).

In deel 2 van dit verhaal van Neon Revolt gaan we verder met ‘Hoe communiceert Q?’.

Vertaling en bewerking FrankW

Bron: https://www.neonrevolt.com/2018/07/11/who-is-qanon-an-introduction-to-the-qanon-phenomenon-qanon-greatawakening/

Lees ook:

# Deel 2: Hoe communiceert Q?

https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2018/08/13/wie-is-qanon-deel-2-hoe-communiceert-q-door-neon-revolt-11-juli-2018/

# Deel 3: QAnon bronnen & Top 15 QAnon posts

https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2018/08/19/wie-is-qanon-deel-3-qanon-bronnen-door-neon-revolt-11-juli-2018/

# Deel 4: De hoogste van de top 15 QAnon posts

https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2018/08/20/wie-is-qanon-deel-4-de-hoogste-vier-top-15-q-posts-een-introductie-van-het-fenomeen-qanon-door-neon-revolt-11-juli-2018/

# Om te downloaden: QMap (pdf) QAnon – The Storm

https://wp.me/p1JRQh-2ID

De geheime geschiedenis van de planeet Aarde van 2000 tot 2018, door Benjamin Fulford, 30 juli 2018.

De geheime geschiedenis van de planeet Aarde van 2000 tot 2018, door Benjamin Fulford, 30 juli 2018.

Opmerking voor lezers: In de komende drie weken zullen de verslagen, met uitzondering van bijzondere nieuwsgebeurtenissen,vooraf geschreven zijn omdat ik mijn jaarlijkse verlof neem zonder netwerk en zonder internet. Jullie begrip hiervoor wordt gewaardeerd.

Terwijl we ons voorbereiden op wat misschien het herfst finale offensief wordt dat eindelijk de Khazariaanse maffia cabal omver werpt, is het een goed moment om eens naar het grotere plaatje te kijken om te begrijpen waarom een geheime strijd om de planeet Aarde al die jaren heeft gewoed.

De beste plaats om te beginnen is nog steeds de V.S. verkiezing van het jaar 2000, wat een staatsgreep was tegen de Amerikaanse democratie dat het Nazi vierde Reich startte aangevoerd door Führer George Bush, Sr. Deze verkiezing ging tussen twee Westerse geheime regeringsfacties: Factie 1—de Nazis, die 90% van de wereldbevolking wilden vermoorden met de bedoeling om zo “het milieu te redden”; en Factie 2—de Globale Opwarming factie, die zeiden dat dit bereikt kon worden door het gebruikt van “globale opwarming” als een excuus om een koolstof belasting op te leggen en een wereldregering.

De Nazis wonnen door middel van fraude, moorden en doodsbedreigingen om de gevestigde orde in de V.S. te terroriseren zodat ze de macht zouden overgeven. Dit werd gevolgd door erg reële pogingen om 90% van de mensheid te vermoorden. Het Nazi regiem van George Bush Jr begon met het verspreiden van biowapens als SARS, vogelgriep als wapen maken, Ebola enz. om zo het grootste deel van de mensheid uit te roeien. Tegelijkertijd zorgden ze voor sterfte crisis in 33 landen door boeren te betalen om “biobrandstof” te verbouwen in plaats van voedsel. Ze probeerden ook meerdere keren om een nucleaire wereldoorlog te beginnen waarbij ze Iran, Syrië, Noord Korea en andere hotspots te gebruiken. Dit is belangrijk in gedachten te houden en kan niet vaak genoeg herhaald worden: deze mensen probeerden om jullie en je familie te vermoorden en proberen dit nog steeds.

De Aziatische genootschappen binnengaand. Leerden ze over de Nazi plannen om 90% van de mensheid te vermoorden door hun geheime bijeenkomsten succesvol af te luisteren, in het bijzonder de Bohemian Grove bijeenkomsten. In 2003, was de verspreiding van SARS—een biowapens specifiek ontworpen voor Aziaten—hun werkelijke wapenfeit.

Dit leidde tot een breuk tussen heroïne en amfetaminehandelende Oost Aziatische onderwereld groepen en hun cocaïne- en marihuana handelende Nazi bondgenoten. De Nazis, anticipeerden echter op deze breuk door hun heroïne operaties te verplaatsen van Oost Azië naar Afganistan in de periode 2001-2002.

De Nazis, zoals ze het zelf beschrijven in hun verslag “Project voor een Nieuw Amerikaanse Eeuw,” probeerden ook om hun controle over de wereld te verstevigen door olie velden in Irak en Centraal Azië te grijpen. Ze gebruiken de dreiging van het afsnijden van olie om Azië onder controle te houden.

De Aziaten reageerden met te dreigen de top leiding van de Westerse geheime regering te vermoorden. Zij maakten vooral de individuen tot doelwit welke lid waren van alle drie de volgende groepen: de Bilderberggroep (Europese cabalisten), de Council on Foreign Relations (vertaald de Raad van Buitenlandse Relaties welke Amerikaanse cabalisten zijn) en de Trilateral Commission (de Trilaterale Commissie, Japanse landverraders en hun meesters).

De Aziaten zochten ook naar Westerse bondgenoten tegen de Nazis. Ze merkten op dat een Westerse factie wanhopig had gevochten om de genocide plannen van de Nazis te openbaren en te ontsporen. Dit kan bijvoorbeeld gezien worden in een episode uit 1997 van “de Simpsons” waarin een boek wordt getoont met de titel Curious George en het Ebola Virus. ”Curious George” verwijst natuurlijk naar George Bush Sr.
http://www.dailymail.co.uk/

Er was ook de BBC verslaggever die tegenover het nog steeds intacte gebouw 7 stond van het World Trade Center, terwijl hij vertelde dat het was ingestort.

(Bron: https://www.youtube.com/watch?v=677i43QfYpQ)

De Aziaten stichtten een groep van Westerse bondgenoten wat nu bekend staat als de White Dragon Society (WDS). Deze groep is inclusief senior mensen in het Pentagon, de CIA, de Russische FSB, de Britse Koninklijke Familie, Vrijmetselarij, de Vaticaanse P2 Lodge enz.

Deze groep deed een poging om de VS in 2008 failliet te doen gaan met de ïn elkaar gezette Lehman shock als een manier om de Deep State van de V.S. failliet te doen gaan —de Khazariaanse maffia in de V.S. De Amerikanen werd toen verteld dat ze niet langer in staat waren om goederen te kopen van de rest van de wereld op crediet. Dat is waarom na de Lehman shock het V.S. handelstekort in 2009 van meer dan $696 miljard naar $381 miljard in 2009 ging.

https://tradingeconomics.com/united-states/balance-of-trade

De poging om de Deep State in de V.S. failliet te doen raken zou geslaagd zijn ook, behalve voor het feit dat de V.S. clienten staten in Het Midden Oosten dwong om de prijs van olie te verlagen die ze aan de V.S. verkochten en de Chinezen werden voor de gek gehouden om de Communistische agent Barack Obama te steunen en zijn regiem te financieren. Pas later kregen ze in de gaten dat hij gewoon een Bush/Clinton/Rockefeller slaaf was.

Ook werden in die tijd, in een serie episodes die nog nooit eerder aan het publiek werden onthuld,door de WDS handgeschreven brieven gestuurd aan het Chinese Politbureu, het Vaticaan en de Britse monarchie waarin om hulp werd gevraagd bij het stoppen van de genocidale factie. Het resultaat was de verwijdering van Paus Maledict (Benedict XVI) en de troonsafstand van de Koningin van Nederland, de Koning van Spanje, de Koning van België enz. Dit was het begin van een zuivering van Westerse regeringen dat sindsdien druppelsgewijs verder gaat.

Een ander zichtbaar teken van verandering was het besluit door het VK, Frankrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland enz om zich aan te sluiten bij het Chinees bestuurde AIIB. Als gevolg van deze brieven authoriseerde het Eruopees gedomineerde Committee van 300 de uitbetaling van meer dan $5biljoen voor het Chinese OBOR infrastructuur plan.

Het andere zichtbare resultaat was de ondertekening door 195 staten van de Parijse akkoorden in December 2015. De Globale opwarming factie nam aan dat dit een totale overwinning was voor hun factie.

Echter, op dit punt vormden de Gnostische Illuminatie en leden van de Rothschild familie een ongebruikelijke alliantie om de verkiezing van Donald Trump tot President van de V.S. te verzekeren. Dus op 8 november 2016 werd V.S. Staatssecretaris John Kerry opgeroepen naar een geheime bases in Antarctica en werd hem verteld dat Hillary Clinton (Rockefeller) niet gekozen zou worden als President van de V.S. Ook waren er in die verkiezingsnacht gevechten tussen Speciale Strijdkrachten in de gigantische ondergrondse base onder Denver International Airport die de V.S. militaire ondersteuners van Trump in staat stelden om machines die de verkiezing konden stelen in beslag te nemen en zo weg te houden van Hillary.

Dit was de eerste keer sinds de verkiezing van President Ronald Reagan in 1980 dat het V.S. presidentschap uit handen viel van de Clinton/Bush/Rockefeller misdaad familie.

Het resultaat was dat de genocidale factie binnen het militaire industriele complex van de V.S. werd vervangen door de “America First (Amerika Eerst)”groep. Deze groep strijd nu met volle kracht tegen de Global Warming factie. Dat is waarom Trump aankondigde dat de V.S. de Parijse akkoorden verliet.

Geheime onderhandelingen tussen het leger van de V.S. en Rusland vonden ook plaats vooraf aan de Trump verkiezing, volgens een bron betrokken bij de onderhandelingen. Als resultaat hiervan werd een overeenkomst bereikt waarbij de Russen een enorme grotere invloed kregen over West Europa en het Midden Oosten ten westen van de Eufraat. Het doel was om Europa aan de Russen op te offeren in ruil voor een militair bondgenootschap tussen Rusland en de V.S. als tegenwicht voor China, volgens bronnen betrokken bij deze onderhandelingen.

Echter, de Russen zijn zich volledig bewust dat ze de beslissende stem hebben en ze zijn van plan dit te gebruiken voor een meer rechtvaardig multi polair wereld systeem, volgens Russische FSB bronnen. Ze hebben ook geleerd door ervaring om de Amerikanen niet te vertrouwen omdat ze een geschiedenis hebben van het onderhandelingspartners vertellen wat ze willen horen en later verraden ze hen, merken de bronnen op.

Deze herfst zullen er meer onderhandelingen plaatsvinden waarbij Aziatische geheime genootschappen, de Russen en het militaire industriële complex van de V.S., zijn betrokken. Het doel zal zijn een uiteindelijke overgave van de Khazariaanse maffia af te dwingen. Er zullen ook onderhandelingen plaatsvinden voor een alternatief voor de Parijse Akkoorden als een manier om het financiele besluiten makende authoriteit van de wereld te reorganiseren om zo de dagelijkse realiteit te reflecteren.

Om de onderhandelingen te laten slagen, is het sleutel land dat er nu bij betrokken moet worden India. India heeft een bevolking van ruwweg net zo veel als China (1,34 miljard versus 1,41 miljard) maar is een veel jonger. Volgens Wikipedia is “meer dan 50% van de Indiase bevolking onder de leeftijd van 25.” Terwijl de bevolking van China snel verouderd en binnenkort zal gaan krimpen is de Indiase bevolking jong en groeiende.

Verder, onder Eerste Minister Narendra Modi, heeft India nu een competente economisch bestuur en ervaart het een snelle economische groei. Het is duidelijk dat de belangrijkheid van India hierdoor groeit en zal die van China spoedig naar de kroon steken en mogelijk overstijgen als de huidige trend verder gaat.

Echter, de Parijse Akkoorden — welke verondersteld werden te gaan over koolstof emissies maar in werkelijkheid gingen over percentagecontrole van het financiële systeem — gaven 29,4 % van de stemrechten aan China en slechts 6,8% aan India. Als je hiernaar kijkt, is het geen wonder dat India zich een beetje gekrenkt voelt en weerspannig is om toe te geven aan een dominant wereldwijd financieel systeem aan China of om deel te nemen aan een hun op China gerichte OBOR project. Het is overduidelijk dat enige overeenkomst over een nieuwe wereldeconomie divisie van stemrechten beter moet uitvallen voor India dat de Parijse akkoorden kunnen doen.

Dat is waarom er nu geheime onderhandelingen plaatsvinden gericht op het geven van een wereldrol aan India die de economische en demografische werkelijkheid beter weerspiegelt. Als deze gesprekken goed verlopen, wordt de aankondiging van een nieuw financieel wereldsysteem misschien eindelijk mogelijk. We willen geen specifieke data geven maar als de herfst onderhandelingen goed verlopen is een zo een soort aankondiging mogelijk in 2019 of 2020.

Bron: Antimatrix.org

Vertaling: Lia
Bron: https://benjaminfulfordtranslations.blogspot.com/2018/08/nederlands-benjamin-fulford-30072018.html/

QAnon ontmaskert Groot-Brittannië als staatsacteur die interfereerde met presidentiële v erkiezingen in de VS, 28 juli 2018.

Exopolitics.org: QAnon ontmaskert Groot-Brittannië als staatsacteur die interfereerde met presidentiële verkiezingen in de VS, 28 juli 2018.

De militaire inlichtingenbron QAnon heeft opnieuw een bom laten vallen met de laatste ronde gelekte geheime informatie, die met de stilzwijgende goedkeuring van het Witte Huis van Trump is vrijgegeven. QAnon heeft onthuld dat in tegenstelling tot de populaire perceptie en een lopend strafrechtelijk onderzoek onder leiding van Special Counsel Robert Mueller, hogere overheidsfunctionarissen uit het Verenigd Koninkrijk, in plaats van Rusland, tussenbeide kwamen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

QAnon heeft in eerdere artikelen aangetoond gekoppeld te zijn aan een factie van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst die Trump in 2015 heeft aangeworven voor het Amerikaanse voorzitterschap. Hoewel de Deep State informatie heeft gelekt om de regering Trump te destabiliseren, heeft Trump in natura gereageerd door QAnon te autoriseren om geclassificeerde informatie te lekken die de Deep State en zijn snode wereldwijde activiteiten blootlegt.

Op 25 juli (post 1700) gaf QAnon de informatie over de bom vrij door eerst een belangrijke vraag te stellen en vervolgens een lijst te maken met verschillende mechanismen waarmee deze interferentie werd geprobeerd:

Wat als de regering van het Verenigd Koninkrijk hand in hand werkte met de regering Hussein om de verkiezingen van 2016 te saboteren?
Dataverzameling.
Voice.
Video.
Afluisteren.
Creëren van nep-intel-dossier met behulp van ex-spion.
Co-sponsor verzekeringspolis re: POTUS verkiezing.

QAnon post 170

Wat het door QAnon beschreven scenario plausibel maakt, is de aard van de Five Eyes-overeenkomst, die Groot-Brittanië (het Verenigd Koninkrijk) in staat stelt informatie over Amerikaanse burgers en organisaties te verzamelen en dit vervolgens door te geven aan Amerikaanse functionarissen. Deze praktijk is algemeen bekend als de manier waarop Five Eyes-landen (VS, Groot-Brittannië, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland) routinematig binnenlandse wetten omzeilen waardoor inlichtingendiensten hun eigen nationale burgers bespioneren zonder de nodige juridische procedures.

Hoewel het Five Eyes-akkoord het mogelijk maakt dat informatie die door partnerintelligentie-instanties wordt verzameld, via officiële kanalen wordt gedeeld, heeft QAnon onthuld dat dit delen ook onofficieel kan worden gedaan. QAnon heeft erop gewezen dat voormalige overheidsfunctionarissen met de juiste veiligheidsmachtiging (security clearance) toegang kunnen krijgen tot inlichtingeninformatie wanneer ze naar een ander Five Eyes-land reizen en waarvan er geen officiële gegevens worden bijgehouden.

Op 8 mei (post 1320) verwees QAnon naar Hillary Clinton die naar Nieuw-Zeeland reisde en toegang kreeg tot Amerikaanse inlichtingenbestanden via het Five Eyes-systeem.

Waarom is HRC in NZ?
Is NZ onderdeel van 5 Eyes?
Waarom is dat relevant?
Let op zelfmoord.
Q

QAnon post 1320

Voormalige of ambtenaren in functie kunnen deze ppinformatie vervolgens delen of lekken via niet-officiële middelen, zoals Congreslid Devin Nunes ontdekte bij het beoordelen van inlichtingengegevens die werden gebruikt om het FBI-onderzoek naar de 2016 Trump-campagne te starten:

Normaal gesproken wordt intelligentie die wordt doorgegeven door een lid van de “Five Eyes” alliantie – Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittanië en de VS – aan een ander lid geleverd via een officieel kanaal voor het delen van informatie.

Echter, Nunes zei, bij het bekijken van het document dat officieel het onderzoek van de FBI lanceerde, dat er geen intelligentie was gedeeld via dat officiële kanaal, wat betekent dat de intelligentie werd gedeeld via niet-officiële middelen.

QAnon onthult dat een aantal Amerikaanse functionarissen naar Groot-Brittannië reisden om toegang te krijgen tot Five Eyes intelligence-informatie (intelligentie) over de presidentscampagne van Trump, die vervolgens werd gebruikt om zijn campagne te saboteren door middel van een gefantaseerd verhaal over Trump dat in het geheim werd gemanipuleerd door Rusland. Dit is in overeenstemming met wat bekend is over het Christopher Steele Dossier, dat werd geproduceerd door samenwerking tussen elementen van de Britse inlichtingengemeenschap en ambtenaren van Obama.

QAnon somde een aantal van de 32 Amerikaanse functionarissen op die deel uitmaakten van deze collectieve inspanning om de verkiezingen van 2016 te laten ontsporen ongeacht de wil van de Amerikaanse kiezers (zie QAnon post 1700):

 1. PS. [Peter Strozk]
  LP. [Lisa Page]
  No Name = Geen Naam. [John McCain]
  [James] Clapper.
  [John] Brennan.
  [Susan] Rice.
  LL. [Loretta Lynch]
  HRC. [Hillary Rodham Clinton]
  BC. [Bill Clinton]
  Hussein. [President Obama]
  +22

QAnon heeft er met name op gewezen dat reizen naar Londen door John McCain, Peter Strozk en Lisa Page zijn gedaan om via het Five Eyes-systeem inlichtingen over de Trump-campagne te verkrijgen, zonder een papieren spoor na te laten.

Het is meer dan toevallig dat op 23 juli, twee dagen voorafgaand aan QAnon’s bovenstaande bericht, tijdens een persconferentie op het Witte Huis werd aangekondigd dat verschillende voormalige overheidsambtenaren van Obama, van wie er verschillende door QAnon in de bovenstaande lijst zijn opgenomen, hun veiligheidsmachtigingen kunnen worden ingetrokken:

Sanders zei dat de administratie bezig is met het herzien van de goedkeuringen voor de voormalige CIA-directeur John Brennan, voormalig FBI-directeur James Comey, voormalig nationaal directeur voor inlichtingen, James Clapper, voormalig CIA-directeur Michael Hayden, voormalig nationale veiligheidsadviseur Susan Rice en voormalig plaatsvervangend FBI-directeur Andrew McCabe.

Wat aan bovenstaande lijst van functionarissen geloofwaardig is, is de recente erkenning door James Clapper, voormalig directeur van de nationale inlichtingendienst, dat president Obama toestemming gaf om de presidentiële campagne van Trump te bespioneren om Russische collusieclaims te onderzoeken.

QAnon ging verder met beschrijven hoe de regering-Obama, samen met de Britse regering, actief samenwerkte bij het omkaderen van Rusland (zie QAnon post 1700):

Wat als intel penetratie(s) in de omkadering van Rusland gemaskeerd zijn?
Crowdstrike?
Servers.
SR. [Seth Rich]
JA. [Julian Assange]
Waarom wil het VK wanhopig JA?
Denk aan bronbestanden.
Hoe meer je weet.
Q

QAnon verwijst hier naar de kennis van Julian Assange dat Seth Rich toegang had tot servers van het Democratische Nationale Comité, en dat die de echte bron was voor de bestanden die werden doorgegeven aan Wikileaks, niet Rusland zoals onlangs beweerd is in de aanklacht van Mueller tegen 12 Russische inlichtingenofficieren

Het zijn duidelijk explosieve claims, waarvan sommige momenteel worden onderzocht door de Amerikaanse procureur John Huber met de hulp van de inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Het is niet bekend wanneer Huber en de inspecteur-generaal hun bevindingen bekend zullen maken en beginnen met het vervolgen van degenen die geïdentificeerd zullen worden door de duizenden gesloten aanklachten (sealed indictments).

Wat de informatie van QAnon wel duidelijk onthult, is het denken achter de regering Trump als het gaat om het omgaan met historische bondgenoten zoals Groot-Brittanië, die volgens Trump en zijn adviseurs van militaire inlichtingendiensten, een sleutelrol speelde bij het fabriceren van de collusie (samenspanning) van Rusland rond zijn presidentschap.

De openbaring van QAnon verklaart de recente interventie van Trump in de Britse politiek, waar hij een harde Brexit-strategie voor het verlaten van de Europese Unie ondersteunde en het Brexit-beleid van premier Theresa May ondermijnde. Meer opvallend was de goedkeuring door Trump van de voormalige Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, die volgens de president een uitstekende premier zou zijn .

Wellicht nog veelzeggender was het gedrag van Trump tijdens een ontmoeting met koningin Elizabeth II. Hij verbrak Koninklijke protocollen op een manier die sommigen ertoe bewoog te beweren dat de Deep State / internationale Cabal hun overgave aan Trump toonden .

Het is al lang bekend dat Groot-Brittannië een belangrijke speler is in de Deep State door zijn krachtige financiële instellingen in de City of London. Een van de sleutelfiguren in de City of London is Baron Jacob Rothschild, die de vierde Rothschild is in de erfelijke adelstand, die koningin Victoria in 1885 had vastgesteld.

Volgens QAnon beheert de familie Rothschild wereldwijd activa van meer dan twee biljoen Amerikaanse dollars en vormt ze het occulte leiderschap van de Deep State, die actief het satanisme beoefent en aan kinderoffers doet. De Deep State compromitteert aspirant-politici door middel van pedofilie zoals gedocumenteerd in boeken als The Franklin Coverup: Child Abuse, Satanism and Murder in Nebraska (1992) door een voormalige senator voor de staat Nebraska, John DeCamp.

Daarom is het zeer haalbaar dat Deep State-elementen van het Britse establishment de presidentscampagne van Trump probeerden te ondermijnen door middel van gefabriceerd bewijs van Russische collusie, die werd goedgekeurd door president Obama en werd nagestreefd door meerdere functionarissen binnen zijn regering, zoals QAnon beweert. De verontrustende conclusie die naar voren komt is dat Britse overheidsfunctionarissen, in plaats van Russische inlichtingenofficieren, het meest verantwoordelijk zijn voor inmenging in het Amerikaanse presidentiële proces door bewijsmateriaal te maken en geheime informatie te lekken via de Five Eyes-overeenkomst.

© Michael E. Salla, Ph.D. Copyright Notice

Verder lezen (Engels):

Vertaling: FrankW
Reacties naar: zielsvreugde@live.nl

Bron: https://www.exopolitics.org/qanon-unmasks-britain-as-state-actor-that-interfered-in-us-presidential-election/

Lees andere interessante artikelen van Michael E. Salla op https://www.exopolitics.org