Huge “extraterrestrial object” has interacted with Sun to avoid a powerful “Solar Storm”, 17 september 2018.

Huge “extraterrestrial object” has interacted with Sun to avoid a powerful “Solar Storm”, 17 september 2018.

Een enorm groot “buitenaards voorwerp” had een interactie met de Zon om een krachtige “Zonnewinden” te vermijden.

Bron: https://youtu.be/Urq11rVbhNE

Advertenties

Over ‘Buitenaardse implantaten’ ~ middel of beperking, 18 maart 2018.

Over ‘Buitenaardse implantaten’ ~ een middel of een beperking, 18 maart 2018.

Het onderstaande artikel van ArjunA over fysieke buitenaardse implantaten heb ik eerder op 16 augustus 2015 op deze blog geplaatst.

Ook Cobra beschrijft in zijn artikelen (ook op deze blog te lezen) dat alle mensen op dit moment meerdere buitenaardse implanten bezitten.

Het grootste verschil tussen de implantaten die ArjunA en Cobra beschrijven zit hem in de materie en de werking van de implantaten.

Vooral naar aanleiding van het artikel over buitenaardse implantaten door ArjunA nam iemand onlangs contact met me op die vermoedt dat zij zelf ook een of meerdere ‘buitenaardse implantaten’ in haar lichaam heeft. Zij is op zoek naar iemand die dat door bepaalde metingen zou kunnen bevestigen. Wellicht zijn er ook mensen die zijn/haar buitenaardse implantaten hebben laten verwijderd.

# Vermoedt u zelf ook dat u buitenaardse implantaten heeft? Welk effect heeft dit op u?

# Weet u of vermoedt u hoe ze in uw lichaam zijn gekomen?

# Denkt u erover om ze te laten verwijderen of heeft u ze inmiddels al laten verwijderen?

# Waar heeft u ze laten verwijderen en welk effect heeft dit op u?

Al deze ervaringen kunnen interessant zijn voor andere lezers van deze blog om daardoor te vernemen dat zij niet de enige zijn die met zo’n vreemd verhaal rondlopen. Immers, je kan hierover niet zomaar met anderen over praten. Er zijn mensen die hierdoor hun beste vrienden zijn kwijtgeraakt.

Het opschrijven en delen van uw verhaal kan helend werken voor anderen en voor u zelf. Wilt u uw verhaal ook opschrijven en aan anderen laten lezen? Onder aan dit artikel staat hoe u uw verhaal kunt insturen…

Maar nu eerst ter opfrissing van het onderwerp nogmaals het verhaal van ArjunA over buitenaardse implantaten, aan de hand waarvan u kunt reageren…

‘Buitenaardse implantaten…’ door ArjunA – www.assayya.com , 15 augustus 2015

We hoorden voor het eerst van deze implantaten in 2001 – 2002 toen we ellenlange sessies en nachtenlange gesprekken hadden met een toenmalige vriendin. We spraken er verder met niemand over. Nu de mensheid begint te ontwaken, kunnen we er ook meer openlijk over communiceren.

Het is merkwaardig dat de Bijbel vol staat van verhalen over implantaten. Dit woord werd alleen niet genoemd; er werd geschreven over demonen… In Mattheüs 8:16 lezen we: “Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij de demonen uit…”

Foto 1: Scan van een implantaat die later uit de ruggengraat werd verwijderd.

Foto 2: Een implantaat in de pols.

Er waren toen nog geen röntgenapparaten, er was geen mogelijkheid om het fysieke voertuig door te lichten of te scannen. Bij het collectief ontwaken, hoort ook het ontwikkelen van hi-tech apparatuur als MRI scan, CT scan of PET/CT scan. Als er in de dagen van Yeshua al sprake was van demonen/implantaten, hoeveel eerder in onze tijd/ruimte kregen deze negatieve energieën vat op deze planeet?

Tijdens de Luciferiaanse Opstand van circa 26.000 jaar geleden kwamen de planetaire Sterrenpoorten en de planetaire Grids onder controle van uiterst dominante reptielachtige buitenaardsen zoals de Anunnaki en Draconiërs. In die tijd werden de buitenaardse implantaten voor het eerst geïnjecteerd in de bewoners van deze planeet om ze in een staat van vergetelheid te houden. Wanneer we schrijven of spreken over het dunner worden van de Sluier klinkt dat minder eng dan het verwijderen of oplossen van buitenaardse implantaten.

Nu er steeds meer Sterrenpoorten worden geactiveerd en/of geopend en de planetaire Grids onder leiding van Kryon van de Magnetische Service worden hersteld, komen ook fysieke bewijzen van die implantaten aan het licht. Het collectief ontwaken heeft ook bewijzen nodig omdat de mensheid al heel lang eerst wil zien en dan pas geloven. Er zijn drie mensen die wat bewijzen hebben gevonden en de moed hebben om die te publiceren. De chiropodist Roger Leir heeft samen met Steve Colbern, een scheikundige en expert in nanotechnologie, en de fysicus Robert Koontz uitstekend werk verricht op dit gebied.

Het dunner worden van de Sluier zorgt er ook voor dat wetenschappers steeds meer herontdekken en technologieën heruitvinden die we futuristisch zouden noemen, maar in een vergeten verleden in een verafgelegen Galaxis al bestonden… We zullen diverse implantaten de revue laten passeren.

Greys staan bekend om het ontvoeren van mensen en het doden van vee. Mensen die door Greys ontvoerd zijn menen dat er bij hen een of meerdere chips geïmplanteerd zijn en dat er eicellen of zaad is afgenomen. Het is een wijdverspreid fenomeen, hoewel ze op sommige continenten vaker voorkomen dan op andere. Deze implantaten zijn thans fysiek te ontdekken, als je de symptomen erkent en herkent.

Mensen melden steeds vaker een vreemd object, of gevoel dat er iets is ingebracht na een vreemde droom of een verlammende slaaptoestand. De meeste antwoorden zullen nuchter en alledaags zijn, maar in sommige gevallen werden geavanceerde buitenaardse implantaten ontdekt. Deze implantaten bevatten bijvoorbeeld meteorenijzer met onaardse isotopen, kobalt en flinke hoeveelheden iridium.

Manna; PGM.
Iridium vormt samen met rhodium, ruthenium, palladium, osmium, en platina de platina groep metalen (PGM). Deze zeldzame metalen worden vaak als wit poeder in graancirkels aangetroffen. Dit zogeheten monatomic goud werd ook in de Exodus al genoemd als Manna, het voedsel der goden. Vergeet niet dat de hele uittocht onder leiding stond van aliens!

De implantaten bevatten isotopische kwanta die in de natuur op Aarde niet voorkomen.
Een van de ontdekte implantaten kwam van nikkelijzer meteorieten die hexahedrites worden genoemd. Het is denkbaar dat zwaardere isotopen gevormd zijn in de galactische kern dankzij supernova’s. Deze implantaten zijn vaak onregelmatig gevormd en zijn bedekt met een olieachtige coconcoating om te voorkomen dat het menselijke voertuig het afstoot. Ons immuun systeem reageert er niet op, zodat er biologisch weefsel over heen kan groeien.

Dit werd waargenomen via EDX Elektron Microscopie. Sommige implantaten zenden, voor ze verwijderd worden, elektromagnetische radiosignalen uit in Scalar golven van 93 – 15 MHz. Een frequentie die ook gebruikt wordt door onze eigen satellieten ruimtecommunicaties! De olieachtige coconcoating is gevoelig voor fonons om geluidsgolven door te zenden. Een geïmplanteerd wezen is dus altijd te traceren!

Volgens Bob Koontz stellen deze implantaten zich zelf weer samen als ze worden afgebroken, en Steve Colbern ontdekte de aanwezigheid van koolstof nanobuis elektronica in de implantaten die niet op Aarde te vinden is. Het lijken wel éénwandige nanobuizen te zijn, en Steve als chemicus/materiaalspecialist/nanotechnicus beschouwde ze als veel geavanceerder dan de bekende en geheime nanotechnologie op Aarde.

De chiropodist Roger Leir vond de haarfijne implantaten vaker op vele plekken in het fysieke lichaam, maar ze bleken zich ook te verbergen in de buurt van botten, waar zenuwcellen verbonden waren aan de implantaten. Sommige van die objecten hebben sterke magnetische velden van meer dan 10 milligaus. Een aantal van de door buitenaardse wezens ontvoerde personen vertoonde duidelijk lichtgevende plekken op hun huid die een maand zichtbaar bleven voor Ultra Violet-A en vooral voor UV-B en UV-C stralen.

Kleine metaaldetectors, röntgenapparaten en Gauss meters kunnen ze in het menselijk lichaam traceren. Waar het met Röntgen lastig is ze te lokaliseren, kunnen CAT scans ze heel precies duiden. Er zijn geen zichtbare letsels/wonden te vinden waar de implantaten zijn ingebracht. Als een wond, meteen na de implantatie toch wordt ontdekt, sluit de implantaat de wond en laat binnen twee dagen geen sporen na!

Het team Leir/Colbern/Koontz heeft met succes al 24 implantaten weten te verwijderen. Sommige zijn regelmatige ruitvormige kristallijnen structuren andere zijn rechthoekige sodium chloride (zout) kristallen. Koontz denkt dat ze gebruikt worden om Scalar golven op te wekken. Het komt ook voor dat de implantaten zich van de scalpel verwijderen als de Roger Leir ze met chirurgisch staal uit het lichaamsdeel probeert te snijden.
Dit gedrag lijkt erg veel op kunstmatige intelligentie (AI = Artificial Intelligence), maar het heeft er nog meer van weg dat de implantaten voortdurend worden gemonitord.

Symptomen.
Dr. Leir ontdekte ook dat de geïmplanteerde lichamen niet reageerden met ontstekingen of koorts. Gewoonlijk roepen vreemde weefsels een acute of chronische ontsteking op, maar ook bindweefselvermeerdering en cystes of (slijmbeurs) gezwellen… De meeste mensen die door het team van Leir werden geholpen hadden noemenswaardige mentale, psychische en gezondheidsveranderingen nadat ze geïmplanteerd waren. Vier van hen meldden ook na de implantaat verwijdering nog regelmatig ontvoerd te zijn door buitenaardse wezens.

Indien de 2% van de populatie in de USA, die diverse vormen van buitenaardse ontvoering hebben gemeld, een redelijke indicatie vormt, dan is het aantal geïmplanteerde personen relatief erg hoog. Als dit de werkelijkheid is, hoeveel mensen worden dan op andere manieren geïmplanteerd of gecontroleerd/beheerst door andere buitenaardse wezens dan de Greys?

Wanneer je dit artikel tot hier hebt gelezen, sta je steviger in de realiteit dan het merendeel der mensheid die hier niets van wil weten. Je kent vast wel de blikken van afkeuring of zelfs meewarigheid als je er over durft te praten op een familiebijeenkomst.

Als het al als vreemd of eng wordt ervaren dat er buitenaardse implantaten bestaan, dan is het des te vreemder en nog enger dat het als normaal wordt beschouwd inentingen te krijgen. De aanwezigen op dergelijke bijeenkomsten vinden het echter juist goed dat de farmaceutica ons vergiftigt. De farmamaffia implanteert goedgekeurde en peperdure chemicaliën, maar dat wordt anders ervaren. Dat zijn mensen, alsof mensen geen monsters kunnen zijn.

Behalve de chemicaliën worden we ook ‘geïmplanteerd’ met conditioneringen. Generaties lang hebben we geloofd dat als je als een dubbeltje wordt geboren, je nooit een kwartje kunt worden. Dat is mentale onderdrukking. Hoeveel mensen hebben geen diploma omdat ze geconditioneerd zijn met snerende opmerkingen als: “Je hebt geen verstand!” Dat is emotionele en mentale onderdrukking.

Door ons werk krijgen we enig inzicht in wat er achter al die mooie voordeuren in ons land gebeurt, terwijl dezelfde mensen op zondag ‘voor het oog van het kerkvolk’ hun vroomheid uiten. Fysieke, emotionele en mentale onderdrukking door ouders en familieleden is een sluipmoordenaar. Minstens zo erg als een buitenaards implantaat. De verhalen die we uit eerste hand krijgen over de jeugdzorg en de instellingen die kinderen en volwassenen met een beperking ondersteunen, zijn veel enger omdat mensen het mensen aan doen.

In de maand juni 2006 publiceerde ik het artikel ‘Streepjescode’ op onze website. Lees het nog eens als je wilt. Er zijn teveel mensen op deze planeet, en daar zijn oplossingen voor ontworpen. De Wereld Elite, de Nieuwe Wereld Orde, de Medische Maffia, of hoe ze zich ook mogen noemen, zijn al heel lang bezig om de wereldbevolking te halveren.

Je kunt je afvragen welke implantaten al die machtswellustelingen hebben ontvangen om een nog groter en geheimer plan uit te voeren. Ze denken dat ze de machthebbers zijn, maar het zijn allemaal marionetten van de negatieve buitenaardse wezens.

Die laatste regel suggereert dat er ook nog positieve aliens bestaan. De heropening van Sterrenpoorten en poorten naar de BinnenAardse Steden door ontwaakte zielen in combinatie met het herstel van de planetaire Grids door Kryon hebben het opheffen van de eeuwenlange quarantaine versneld.
Ontelbare welwillende ruimtebroeders zien nu kans ons een helpende hand te reiken zonder gevaar te lopen dat de Aarde wordt verpulverd door de strategisch geplaatste strangelet bommen en andere exotische wapens waarbij het ganse wapenarsenaal van de USA en Rusland op speelgoed lijkt.

Deze positieve aliens beschikken ook over zeer geavanceerde technologieën en ook zij kunnen ‘chirurgische’ ingrepen doen die onze gezondheid en welzijn bevorderen. Op vrijdag 19 juni channelde Haggai Katz dat mijn verzoek om met buitenaardse healing teams samen te werken was ingewilligd.

Dinsdag 30 juni jl. zag ik het werk dat een buitenaards healing team deed tijdens een aurareadingsessie. Let wel ik zag het team zelf niet, ik zag alleen wat er gedaan werd. Ze haalden met een soort liposuctie apparaat negatieve implantaten uit de ready, en die voelde inderdaad onverklaarbare trillingen op de plek waar aan gewerkt werd! Voor mij was het alsof er een legioen kruipend gedierte door de ‘stofzuiger’ werden opgezogen…

Het volgende moment voelde ze eindelijk weer energie uit Gaia via haar voetchakra’s omhoog komen. Het kruiperslegioen had haar belet energie uit de oermoeder te ontvangen, waardoor ze al heel lang fysieke klachten van onduidelijke aard had.

Het lastige is dat we ons niet eens bewust zijn of er implantaten zijn geplaatst. Het is nog lastiger als straks door idiote wetgevers de mens dwingt om implantaten toe te laten om op die manier betalen met contant geld af te schaffen. Dat laatste is uiteraard een drogreden, het gaat puur om controle, beheersing, overheersing en onderdrukking van onze Vrije Wil.

Weet je, ik ben opgevoed met een adagium van de Wachters: “De vijand slaapt nooit!”
Op 11 april 2004 kreeg ik via Ronna Herman een boodschap van Aartsengel Michaël die me enorm ontroerde: “Jij stamt af van de Elohim, de Wachters…” De vraag is alleen wie is de vijand? In de wereld van vorm kan het zelfs een ieder zijn die er menselijk uitziet!

Het goede nieuws is dat die buitenaardse implantaten voortaan net als cookies op Internet verwijderd kunnen worden uit ons systeem, voorop gesteld dat het menselijk collectief leert dat we niet alleen vechten tegen machtsbeluste mensen van vlees en bloed, maar ook tegen duistere krachten uit de hemel! (Efeziërs 6:12)

‘Ik ben een soeverein wezen dat de vrije wil gebruikt bij het beklimmen van de spiraal van de geest. Mijn intentie is dat het hogere doel wordt gediend en dat het licht zegeviert. Om dat te bereiken beveel ik alle wezensvreemde energie uit enige belichaming, in welke tijd/ruimte dan ook uit mijn fysieke, emotionele, mentale, spirituele, astrale en causale lichamen te verdwijnen. En zo is het!’

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com.

Vergelijkbare ervaringen

Heeft u zelf ervaringen met buitenaardse implantaten en wilt u die met anderen delen? Schrijf uw verhaal op en stuur die naar zielsvreugde@live.nl met de vermelding ‘Buitenaardse implanten: Mijn verhaal’ en uw naam en woonplaats. Schrijf er bij of uw verhaal onder uw naam of anoniem gepubliceerd kan worden.

Andere mensen zullen blij zijn om te lezen dat er meer mensen zijn die ongeveer vergelijkbare ervaringen hebben meegemaakt.

Ik wacht uw reacties af.

FrankW [zielsvreugde@live.nl]

Geplaatst 18 maart 2018

Buitenaardse boodschap aan de mensheid: “Wil je dat we verschijnen?”

Buitenaardse boodschap aan de mensheid: “Wil je dat we verschijnen?”

BUITENAARDSE BOODSCHAP AAN DE MENSHEID
De originele bron van deze informatie blijkt Mr. Jean Ederman te zijn, nu 49 jaar, uit Frankrijk, die kennelijk in het veld van de luchtvaart werkzaam is. Hij beweert een militair jet piloot te zijn geweest, een luchtverkeersleider en vliegveld manager, en ‘Masters’ te hebben in economie. Hij beweert ook een aantal afwijkende ervaringen te hebben gehad vanaf zijn 6e jaar, met later een aantal UFO waarnemingen en contacten met ET’s.

Hij schrijft: “… nadat ik geleerd heb mezelf te projecteren in een plaats in de aanwezigheid van welwillende buitenaardsen, ontving ik de volgende boodschap …”

(vertaald uit het Engels door Joyce Uitentuis)

Elk van jullie wensen te leven in vrije wil en in het ervaren van geluk. Je vrije wil hangt af van de kennis die je hebt van je eigen kracht. Je geluk hangt af van de liefde die je geeft en ontvangt.

Net als alle andere zelfbewuste rassen in dit stadium van vooruitgang, kan je je geïsoleerd voelen op je planeet. Deze impressie geeft je een bepaalde kijk op je lot. Echter je bevindt je aan de rand van een grote opschudding, waar slechts een minderheid zich van bewust is.

Het is niet onze verantwoordelijkheid je toekomst aan te passen, zonder dat jij daarvoor gekozen hebt. Beschouw deze boodschap dus als een wereldwijd referendum (volksraadpleging), en je antwoord als een stembiljet.

Noch jullie wetenschappers, noch jullie kerkvertegenwoordigers spreken met kennis over bepaalde onverklaarde antennes en hemelse evenementen, waar de mensheid al duizenden jaren getuige van is. Om de waarheid te weten, moet je het aanzien zonder de filter van je geloof of dogma’s, hoe respectabel ze ook mogen zijn.

Een groeiend aantal van jullie anonieme onderzoekers, ontdekken nieuwe paden van kennis en komen zeer dicht bij de realiteit. Vandaag de dag wordt jullie beschaving overspoeld met een oceaan aan informatie waarvan maar een klein gedeelte, het minst verontrustende gedeelte, met aandacht wordt verspreid.

Houd in je achterhoofd dat wat in jullie geschiedenis als belachelijk of onwaarschijnlijk werd beschouwd, vaak mogelijk en werkelijkheid geworden is, met name de laatste 50 jaar. Wees je ervan bewust dat de toekomst nog verrassender zal zijn. Je zal zowel het ergste als het beste ontdekken.

Velen van jullie bestuderen onze verschijningen als lichtpunten in de nacht, zonder de weg te wijzen. Vaak denken jullie in termen van objecten, terwijl het allemaal gaat om bewuste wezens.

WIE ZIJN WIJ?
Net als biljoenen in dit universum, zijn wij bewuste wezens, die sommigen ‘buitenaardsen’ noemen, hoewel de realiteit subtieler is. Er is geen fundamenteel verschil tussen jullie en ons, behalve ten aanzien van het ervaren van bepaalde stadia van evolutie.

Zoals met elke andere georganiseerde maatschappij, bestaat er een hiërarchie binnen onze relaties. Onze relaties zijn echter gebaseerd op de wijsheid van verschillende rassen. Het is met de toestemming van deze hiërarchie, dat we ons tot jou richten.

Zoals de meesten van jullie, zijn wij op zoek naar ons ‘superieure wezen ’of ‘staat van zijn’. Daarom zijn wij geen goden of minder dan goden, maar zo goed als jullie gelijken in deze kosmische club (‘Cosmic Brotherhood’). Fysiek gezien verschillen wij iets van jullie maar de meeste van ons hebben mensachtige vormen.

We zijn niet enkel slechts opmerkzaam, alert, maar net zo bewust als jullie. Ons bestaan is een realiteit, maar de meesten van jullie nemen het nog niet waar, omdat we meest van de tijd onzichtbaar blijven voor jullie zintuigen en instrumenten.

We willen graag deze leegte vullen op dit moment in jullie geschiedenis. We hebben deze collectieve beslissing genomen aan onze kant, maar dat is niet genoeg – we hebben jouw beslissing ook nodig.
Door deze boodschap kunnen jullie de beslissers worden. Jij, persoonlijk! We hebben geen menselijke vertegenwoordiging op aarde wie je zou kunnen helpen met je beslissing.

WAAROM ZIJN WE NIET ZICHTBAAR?
In bepaalde fasen van de evolutie, ontdekten kosmische ‘mensen’ bepaalde wetenschappelijke principes over materie. Onder andere gestructureerde dematerialisatie en materialisatie.

Jullie mensheid heeft dit in een paar laboratoria bereikt, in nauwe samenwerking met andere buitenaardse wezens – ten koste van gevaarlijke compromissen die opzettelijk verzwegen worden voor jullie door sommige van jullie vertegenwoordigers.

In aanvulling op de gestructureerde of op ruimtevaart gebaseerde objecten of fenomenen bekend in jullie wetenschappelijke gemeenschap als ‘UFO’s’, bestaan er in essentie multidimensionale gebouwde ruimteschepen die deze uitgebreide capaciteiten bezitten.

Vele menselijke wezens hebben visueel, auditief, tastbaar en psychisch contact gehad met zulke schepen, waarvan sommigen, (een voorzichtige constatering) onder de invloed zijn van verborgen krachten die over jullie regeren, die wij vaak aanduiden met de term ‘de derde partij’. De relatieve schaarste van jullie observaties is het gevolg van de gedematerialiseerde gesteldheid van deze schepen. Doordat jullie niet in staat zijn ze waar te nemen, kunnen jullie hun bestaan ook niet bevestigen. Wij begrijpen dit volkomen.

De meeste waarnemingen die plaatsvinden, zijn geregeld op individuele basis om de individuele ziel te raken, en geen invloed uit te oefenen of binnen te dringen in enig georganiseerd sociaal systeem.
Dit is de opzet vanuit de verschillende rassen die jullie omringen, maar met een verscheidenheid aan redenen en resultaten. Er zijn negatieve multidimensionale wezens die een aandeel hebben in de uitvoering van de heerschappij in de schaduw van een regering die gevormd is uit een kleine groep rijke en invloedrijke personen die alle macht heeft, waar geheimhouding gemotiveerd wordt door hun verlangen om hun bestaan onbekend te houden.

Voor ons, wordt geheimhouding gemotiveerd door de vrije wil van de mens, zodat mensen in staat zijn hun eigen zaken te regelen, om technische en spirituele volwassenheid op eigen kracht te bereiken. Hoe dan ook, het binnentreden van mensen in de familie van galactische beschaving wordt erg gewaardeerd.

We kunnen midden op de dag verschijnen om deze vereniging te laten plaatsvinden, maar dat hebben we tot nu toe niet gedaan, omdat te weinig van jullie hier oprecht naar verlangd hebben, door onwetendheid, onverschilligheid, of angst, en omdat de urgentie van de situatie het niet rechtvaardigde.

WIE BEN JIJ?
Jij bent de afstammeling van vele tradities die door de tijden heen wederzijds zijn verrijkt door elkaars bijdragen. Jullie doel is te verenigen, met respect voor deze diverse afkomsten, en om een gezamenlijk doel te verwezenlijken, een gezamenlijk project. Jullie culturen zorgen voor de afstand tussen jullie, omdat jullie hier veel meer belang aan hechten dan jullie diepere, innerlijke ‘zijn’.

De vorm of gedaante, is aangenomen belangrijker te zijn dan de essentie van jullie subtiele natuur.
Degenen die aan de macht zijn, die de verschillen van vorm benadrukken, vormen een bolwerk tegen enige vorm van positieve verandering.

Jou wordt nu gevraagd, aan de identificatie van de vorm, het gedaante, voorbij te gaan, intussen nog steeds respect hebbende voor zijn rijkdom en schoonheid. Het bewustzijn te begrijpen áchter de vorm, staat ons toe van alle mensen in hun verscheidenheid te houden.

Vrede betekent niet simpelweg: geen oorlog maken. Vrede zal bestaan uit wat jullie, collectief, in realiteit zijn: een broederschap. De oplossingen om dit te bereiken nemen af, de oplossing die het kan versnellen is een open contact met een ander ras, wat de weerspiegeling zou zijn van wat jullie zijn in een diepere realiteit.

Met uitzondering van zeldzame gebeurtenissen, had onze tussenkomst in het verleden met opzet weinig invloed op jullie vermogen om gezamenlijke en individuele beslissingen te nemen over jullie eigen toekomst.

Dit was gebaseerd op onze kennis van jullie diepe psychologische werking. We kwamen tot de conclusie dat vrijheid elke dag wordt bereikt, wanneer een wezen bewust wordt van zichzelf en zijn omgeving, en progressief zijn beperkingen kwijtraakt, wat deze ook mogen zijn.

Echter, ondanks de acties van ontelbare moedige en bereidwillige menselijke zielen, hebben deze beperkingen succesvol bijgedragen aan en ten dienste gestaan van de groeiende, gecentraliseerde macht.

WAT IS JOUW SITUATIE?
Tot voor kort, leefde de mensheid in tevreden controle over zijn beslissingen. Maar hij verliest meer en meer de controle over zijn eigen lot, gedeeltelijk als gevolg van het groeiende gebruik van geavanceerde technologieën die zowel je lichaam beïnvloeden als je geest, welke uiteindelijk onomkeerbare dodelijke consequenties zal hebben voor aardse en menselijke ecosystemen.

Onafhankelijk van je eigen wil, zal je veerkracht kunstmatig afnemen en zal je langzaam maar zeker je buitengewone mogelijkheid om het leven naar je wens te maken, verliezen. Zulke plannen zijn al gaande.
Als er geen collectieve reactie van enorme grootte plaatsvinden, is deze individuele kracht gedoemd te verdwijnen. De komende periode zal dan leiden tot een breuk.

Deze breuk echter kan een positieve breuk zijn met het verleden zolang je jouw creatieve kracht in jou levendig houdt, zelfs op een laag pitje, voor zolang als het duurt, gedurende de donkere intenties van jullie machthebbers.

WAT NU? ZOU JE WACHTEN TOT HET LAATSTE MOMENT OM EEN OPLOSSING TE VINDEN?
ZOU JE ANTICIPEREN OF PIJN ONDERGAAN?

Jullie geschiedenis is gemarkeerd door ontmoetingen en ontdekkingen tussen mensen in omstandigheden als conflicten en veroveringen. De aarde is nu een dorp geworden waar iedereen elkaar kent, maar nog steeds bestaan er conflicten. Allerlei soorten dreigingen verergeren in intensiteit en duur.
Individuen met vele capaciteiten in beginsel kunnen deze niet uitvoeren in waardigheid. Dit is het geval voor de meesten van jullie, in wezen om wereldwijde politieke redenen.

Er zijn vele biljoenen van jullie, maar zowel het onderwijs van jullie kinderen en jullie leefomstandigheden, als menig toestand van dieren en veel planten worden onder de duim gehouden door een klein aantal van jullie politieke, financiële, militaire en religieuze vertegenwoordigers.

Jullie gedachten en wat jullie geloven worden gevormd naar partijdige belangen, terwijl tegelijkertijd jullie het gevoel wordt gegeven dat je totale controle hebt over je toekomst – wat in essentie de werkelijkheid is, maar er is groot verschil tussen een wens en een feit, wanneer de spelregels geheim worden gehouden.
Dit keer ben je niet de overwinnaar. Verspreiden van eenzijdige informatie is een effectieve strategie om mensen te manipuleren. Verleidende gedachten en emoties, of zelfs het creëren van organismen die niet tot jullie behoren, is zelfs een oudere strategie.

Een grote rollende golf is zichtbaar aan de horizon. Het bevat erg positieve maar ook erge negatieve krachten. Op dit moment gaan wonderlijke mogelijkheden van vooruitgaan hand in hand met bedreigingen van vernietiging.

Hoe dan ook, je kan alleen waarnemen wat wordt getoond aan je. Het verdwijnen van vele natuurlijke bronnen is onvermijdelijk en er is geen collectief lange termijn project gestart om dit terug te dringen. Mechanismen die ecosystemen uitputten zijn over onomkeerbare grenzen gegaan.

De schaarste van middelen waarvan de invoerprijs dag na dag zal toenemen – en de oneerlijke verdeling hiervan – zal op grote schaal dodelijke gevechten doen uitbreken onder ‘broeders’ (vermoorden van leden van je eigen groep of land), vanuit de kern van de steden tot op het platteland. Dit is de reden waarom meer dan ooit in jullie geschiedenis, jouw besluit van vandaag, een direct en aanzienlijke impact heeft op jouw overleven van morgen.

Haat groeit, … maar liefde ook. Dat is wat jou het vertrouwen geeft in het vinden van oplossingen. Echter, menselijk gedrag gevormd door gewoontes en trainingen in het verleden, brengt vertraging wat leidt tot een dood spoor. De kritieke massa is nog niet bereikt, terwijl intussen sabotage slim en efficiënt wordt uitgevoerd.

Jullie laten je problemen over aan vertegenwoordigers wiens bewustzijn van normaal welzijn, vervaagt onder zakelijke belangen. Deze vermeende dienstverleners voor de mensen, hebben het veel vaker over de vorm dan de inhoud. Juist op het moment van actie treedt vertraging op tot een punt waarop je jezelf moet onderwerpen in plaats van dat je kan kiezen.

Deze traagheid is in vele opzichten typisch voor elke samenleving. Welke gebeurtenis zou dit radicaal kunnen veranderen? Waar zou een collectief en verenigend bewustzijn vandaan kunnen komen dat dit blinde voorwaarts stormen zou kunnen stoppen?

Stammen, bevolkingen en menselijk naties zijn elkaar altijd tegengekomen en met elkaar om gegaan. Geconfronteerd met de aankomende bedreigingen ten aanzien van de menselijke familie, is het misschien tijd dat een grotere interactie plaatsvindt. Er zijn twee manieren om een kosmisch contact met een andere samenleving tot stand te brengen. Via zijn bestaande vertegenwoordigers of rechtstreeks met gewone individuen.

Bij de eerste gaat het om gevechten over belangen, de tweede brengt bewustzijn. De eerste manier is gekozen door een groep die de mensheid in slavernij wilde houden, controle wilden hebben over de aardse voorraden, de genen, en de massa van menselijke emotionele energie. De tweede manier was gekozen door een groep verbonden met het motief van de ‘Spirit of Service’ (dienstverlening).

Enige jaren geleden hebben wij onszelf geïntroduceerd bij jullie menselijke regering, maar zij weigerden onze uitgestoken hand, daar de belangen niet verenigbaar waren met hun strategische visie. Daarom moeten vandaag de dag individuen zelf de keuze maken zonder enige inmenging van vertegenwoordigers. Wat we voorstelden in het verleden aan diegenen van wie we geloofden dat zij in staat waren bij te dragen aan jullie geluk, stellen wij nu aan jou voor.

Slechts weinigen onder jullie waren zich ervan bewust dat niet-menselijke wezens betrokken zijn geweest bij de centralisering van macht, en in het subtiele controle hebben in jullie wereld. Deze wezens staan niet noodzakelijkerwijs op jullie materiële ontwerp, wat hun juist zo extreem efficiënt en beangstigend maakt in de nabije toekomst.

Wees er echter ook van bewust dat een aantal van jullie vertegenwoordigers werkelijk deze gevaren aan het bevechten zijn, dat niet alle buitenaardse abducties geleid hebben tot jullie afbreuk, en dat weerstand ook bestaat onder overheersend georiënteerde rassen.

Vrede en hereniging met elkaar zou de eerste stap voorwaarts zijn naar harmonie met beschavingen anders dan die van jullie. En dat is precies wat degenen die jullie manipuleren achter de schermen, tegen elke prijs willen vermijden, omdat juist zij regeren dankzij jullie verdeeldheid. Zij regeren ook over degenen die meer zichtbaar over jullie regeren. Hun kracht komt van de capaciteit om wantrouwen en angst in te boezemen. Dit beschadigt jullie kosmische natuur enorm.

Deze boodschap zou geen belang hebben als de invloed van deze overheerser niet zijn top zou bereiken en als hun misleidende en moordende plan geen werkelijkheid zou worden de komende jaren.
Hun deadlines zijn dichtbij en de mensheid zal ongekende moeilijkheden ondergaan de komende tien cyclussen (jaren?). Om jezelf te kunnen beschermen tegen deze onzichtbare agressie, moet je tenminste genoeg informatie hebben die in de richting van een oplossing wijst.

Opnieuw, uiterlijk zal niet genoeg zijn om het onderscheid te vertellen tussen de overheerser en de bondgenoot. In jullie huidige staat van psychische ontwikkeling is het extreem moeilijk voor je om onderscheid te maken tussen hen. Wanneer de tijd is gekomen zal in aanvulling op je intuïtie een training nodig zijn. Bewust van de onschatbare waarde van de vrije wil, nodigen we jullie uit voor een alternatief.

WAT KUNNEN WE BIEDEN?
Wij kunnen jullie een meer holistische visie van het universum en het leven bieden, opbouwende interacties, de ervaring van mooie en collegiale relaties, bevrijdende technische kennis, uitschakelen van leed, gecontroleerde oefeningen van individuele bevoegdheden, toegang tot nieuwe vormen van energie en ten slotte een beter begrip van bewustzijn.

We kunnen niet je individuele en collectieve angsten wegnemen, of je wetten geven waar je niet voor gekozen hebt. Je moet ook aan jezelf werken, individueel en collectief moeite doen om een wereld te bouwen die je graag wilt, en het manifesteren van de geest naar een nieuw zichtveld.

WAT WILLEN WE ERVOOR TERUG?
Als jij besluit tot het plaatsvinden van een dergelijk contact, dan zullen wij ons verheugen op de bescherming van evenwicht / stabiliteit in deze regio van het universum, verheugen op vruchtbare diplomatieke uitwisselingen, en verheugen op de intense vreugde te weten dat jullie eendrachtig vervullen, waar je toe in staat bent.

Er is een enorme vraag naar het gevoel van vreugde, omdat deze energie goddelijk is. Wat is het wat wij van jou vragen?

“WIL JE DAT WE ONS VERTONEN?”
Hoe kan je deze vraag beantwoorden? De waarheid van de ziel kan telepathisch worden gelezen, dus je hoeft jezelf alleen maar duidelijk deze vraag te stellen en het antwoord duidelijk te geven, alleen of in een groep als je wilt. Of je in het midden van de stad of in het midden van de woestijn bent, heeft geen impact op de efficiency van je antwoord. JA of NEE.

Doe maar alsof je tegen jezelf praat, terwijl je aan de boodschap denkt. Dit is een universele vraag en deze paar woorden geplaatst in verband, hebben een krachtige betekenis.
Dat is waarom je er rustig over moet nadenken, met je hele geweten. Om perfect antwoord te geven op de vraag, is het aan te bevelen te antwoorden op de vraag, nadat je nog een keer aandachtig deze boodschap hebt gelezen. Haast je niet met antwoorden. Adem diep en laat alle krachten van de vrije wil tot je doordringen. Wees trots op wie je bent! En laat twijfel je niet in de weg staan.

Je alledaagse problemen kunnen je zwak maken. Vergeet ze even voor een paar minuten, om helemaal jezelf te kunnen zijn. Voel de kracht in jou van binnen naar boven komen. Je staat helemaal in je kracht!
Een enkele gedachte, een enkel antwoord kan op de een of andere manier drastisch je nabije toekomst veranderen. Jouw individuele beslissing om je innerlijk te vragen, ons te vertonen op jullie materiële planeet en in het volle daglicht, is dierbaar en essentieel voor ons.

Ook al kan je de manier kiezen die het beste bij je past, rituelen zijn nutteloos. Een oprecht verzoek met je hart en je eigen wil, zal altijd ontvangen worden door ons, aan wie het gezonden is. In je eigen stemhokje van je geheime wil, beslis jij de toekomst.

WAT IS HET HEFBOOMEFFECT?
Het besluit moet genomen worden door het grootst mogelijke aantal van jullie, ook al lijkt het als een minderheid. Het is aanbevelenswaardig dit bericht te verspreiden op alle mogelijke zichtbare manieren en in zoveel talen als mogelijk aan degenen om jou heen, of ze open staan voor deze nieuwe visie van de toekomst of niet. Gebruik humor of spot, als het jou kan helpen. Je kunt er zelfs open en publiekelijk een grap van maken als jij je daar beter bij voelt. Wees niet onverschillig, je hebt in ieder geval je vrije wil geoefend! Vergeet de valse profeten en wat zij je wilden doen geloven.

Dit verzoek is een van het meest vertrouwelijke dat van je gevraagd kan worden. Je eigen besluit nemen als een individu is je recht maar ook je verantwoordelijkheid. Niets doen leidt alleen maar tot afwezigheid van vrijheid. Gelijkertijd is besluiteloosheid nooit efficiënt. Als je werkelijk wit vasthouden aan je overtuigingen, hetgeen we kunnen begrijpen, zeg dat met kracht NEE.

Als je niet weet wat je moet kiezen, zeg dan geen JA uit nieuwsgierigheid. Dit is geen show, dit is écht! Wij bestaan. Wij leven. Jullie geschiedenis kent vele episodes waarin vastbesloten mannen en vrouwen in staat waren de dreiging van gebeurtenissen te beïnvloeden ondanks hun kleine aantal.

Zoals een klein aantal genoeg is om tijdelijke macht te hebben op aarde en de toekomst van de meerderheid te beïnvloeden, is een klein aantal van jullie in staat om jullie lot radicaal te veranderen, als een antwoord op machteloosheid ten aanzien van zoveel traagheid en belemmeringen.

Jij kan de geboorte van de mensheid in broederschap verzachten. Een van jullie zei eens: “Geef me een handje en ik zal de aarde doen opstijgen.” Het verspreiden van deze boodschap zal het bekrachtigen zijn van dit handje. Wij zullen de lichtjaren lang hefboom zijn, en jullie de ambachtslieden die ‘de aarde zullen doen opstijgen’ als een gevolg van onze verschijning.

WAT ZOUDEN DE CONSEQUENTIES ZIJN VAN EEN POSITIEF BESLUIT?
Het onmiddellijke gevolg van een collectief positief besluit zou voor ons zijn, het zichtbaar worden van vele van onze schepen, in jullie hemel en op de aarde. Voor jou zou het direct effect zijn het in een stroomversnelling loslaten van vele zekerheden en overtuigingen. Een simpel overtuigend visueel contact zal hoge gevolgen hebben voor jouw toekomst.

Veel kennis zou gewijzigd zijn voor altijd. De organisatie van jullie samenleving zal voor altijd diep bijgedraaid zijn, in alle lagen van activiteit. Heerschappij wordt iets individueels omdat je voor jezelf zal zien dat we bestaan als levende wezens, en dit feit niet zal accepteren, of zal afwijzen van welke internationale autoriteit dan ook. Concreet, je zult je waarden en normen bijstellen.

Het belangrijkste is voor ons dat de mensheid één familie vormt voordat wij dit ‘onbekende’ zullen aanbieden! Gevaar zal langzaam verdwijnen, omdat jullie indirect degenen die wij ‘de derde partij’ noemen, zullen dwingen te verdwijnen. Jullie zullen allemaal dezelfde naam en dezelfde afkomst dragen: “Mensheid”. Later zal er alleen vredige en respectvolle uitwisseling zijn als jij dat wenst. Op dit moment kan degene die teveel tegelijk wil ons niet verwelkomen.

Het spijt ons vrouwen en kinderen fysiek en in hun hart te zien lijden terwijl zij zulk mooi innerlijk licht bij zich dragen. Dit licht kan jullie toekomst zijn. Onze relatie kan zich in stappen ontwikkelen. In verschillende stadia van verschillende jaren of decennia: demonstratieve verschijningen van onze schepen, fysieke verschijningen naast mensen, samenwerking in jullie technische en spirituele evolutie, ontdekken van delen van het universum.

In elk stadium worden nieuwe keuzes aangeboden. Jij bepaalt zelf of je dit nieuwe stadium in gaat als je denkt dat het nodig is voor je externe en innerlijke welzijn. Er zal geen eenzijdige bemoeienis zijn. We gaan meteen weg, wanneer jullie collectief willen dat wij gaan.

Het is afhankelijk van de snelheid waarmee dit bericht zich verspreidt over de wereld, in weken of zelfs vele maanden, voordat wij onze ‘grote vertoning’ hebben, … als dit het besluit is van de meerderheid van jullie die hun mogelijkheid om te kiezen heeft gebruikt, en deze boodschap de ondersteuning heeft gekregen die nodig is.

Het belangrijkste verschil tussen jullie dagelijkse gebeden tot entiteiten van een strikt spirituele aard, en jullie huidige beslissing is extreem simpel: we zijn technisch uitgerust om te materialiseren.

WAAROM ZO’N HISTORISCH DILEMMA?
We weten dat ‘buitenlanders’ gezien worden als vijanden zolang zij staan voor het ‘onbekende’. In eerste instantie, zal de emotie die onze verschijning teweeg zal brengen, jullie relaties versterken wereldwijd.
Hoe weet je of onze aankomst het gevolg is van jullie gezamenlijke keuze? Om de simpele reden dat we anders al veel eerder verschenen waren voor jullie. Als we er nog niet zijn, is dat omdat jullie nog niet expliciet de keuze hebben gemaakt.

Sommigen onder jullie zouden kunnen denken dat we jullie willen doen geloven dat jullie opzettelijk een keuze hebben om onze aankomst te rechtvaardigen, maar dit is niet waar. Als dat het geval was, wat zouden we dan voor belang hebben om openlijk jullie toegang te geven tot deze mogelijkheden voor het nut van de meesten van jullie?

Hoe kan je er zeker van zijn dat het niet een andere subtiele actie is van de ‘derde partij’om je nog beter te onderdrukken aan slavernij? Omdat je efficiënter tegen iets met een identiteit wat zichtbaar is kan vechten dan wat is verborgen.

Is het terrorisme dat jullie wegvreet niet een brutaal voorbeeld? Hoe dan ook, jij bent de enige die kan oordelen in je eigen hart en ziel. Wat je ook kiest, het zal gerespecteerd worden.
In de afwezigheid van menselijke vertegenwoordigers die je gemakkelijk kunnen verleiden in de fout te gaan, negeren jullie alles over ons als ook over degenen die jullie manipuleren zonder jullie toestemming.

TENSLOTTE
In je huidige situatie waarin jullie bedachtzame principe bestaat uit het niet proberen ons te ontdekken, zal niet langer zegevieren. Je zit al in de ‘Pandora’s doos’ die de ‘derde partij’ heeft gecreëerd om jullie heen. Wat je ook gaat beslissen, je zal hier uit moeten.

Met het oog op zo’n dilemma, de ene onbekendheid ten opzichte van de andere, zal je jouw intuïtie moeten raadplegen. Wil je ons zien met je eigen ogen, of simpel geloven wat je ‘overheid’ zegt? Dát is de echte vraag! Na duizenden jaren, wordt op een dag deze keuze onvermijdelijk: kiezen tussen twee onbekenden.

(vertaald uit het Engels door Joyce Uitentuis)

Bron: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1490610900967995&id=1490038557691896
 
Oorspronkelijke bron: http://humansarefree.com/2014/10/alien-message-to-mankind-do-you-wish.html/

Geplaatst 10 oktober 2017

www.scientias.nl: ‘Moeten we buitenaards leven vrezen..?’ door Caroline Kraaijvanger, 12 september 2017.

http://www.scientias.nl: ‘Moeten we buitenaards leven vrezen..?’ door Caroline Kraaijvanger, 12 september 2017.Hawking is er bang voor. En hij is niet alleen. Maar is dat terecht? Waarschijnlijk niet, zo stelt Vincent Icke, hoogleraar theoretische sterrenkunde.

We hebben tot op heden nog geen buitenaards leven ontdekt. Maar toch lijken veel onderzoekers er bijna zeker van te zijn dat het bestaat. Zo ook Vincent Icke, hoogleraar theoretische sterrenkunde bij de Sterrewacht Leiden en auteur van het zojuist verschenen boek ‘Reisbureau Einstein‘. Volgens hem zijn er maar liefst drie sterke aanwijzingen dat het leven op aarde niet uniek is en dat buitenaards leven dus ergens op ontdekking wacht. “De eerste aanwijzing is het feit dat sterren zoals onze zon heel algemeen zijn,” zo vertelt hij aan Scientias.nl. “Alleen in onze Melkweg zijn naar schatting al zo’n 120 tot 150 miljard sterren te vinden, waarvan zeker 10 procent zonachtig is.” De tweede aanwijzing betreft onze planeet: de aarde. “We weten inmiddels dat sterren vrijwel altijd een planetenstelsel om zich heen hebben en veel van die planeten zijn aardachtig. Dat wil zeggen dat ze qua grootte vergelijkbaar zijn met de aarde en in de leefbare zone staan, oftewel vloeibaar water kunnen herbergen.” De derde aanwijzing draait om chemie. “Ons leven is gebaseerd op zes verschillende elementen: koolstof, fosfor, zwavel, waterstof, stikstof en zuurstof. En lang dachten we dat deze alleen onder heel bijzondere omstandigheden ontstaan. Maar dat is niet zo. Inmiddels weten we dat deze zes atomen de gewoonste elementen in ons universum zijn en dat tussen de sterren al veel ingewikkelde chemische constructies te vinden zijn. Hoe beter we kijken, hoe gewoner onze planeet, onze ster en onze chemie wordt. En als alles hier zo gewoon is, is er een grote kans dat het ergens anders ook heel gewoon is.”

Hier zie je de ultrakoele dwergster TRAPPIST-1. Recent kondigden onderzoekers aan dat rond deze dwergster – TRAPPIST-1 -maar liefst zeven planeten cirkelen die qua grootte vergelijkbaar zijn met de aarde. Zeker drie ervan zouden zich in de leefbare zone bevinden. Afbeelding: NASA.


Aliens met geitenwollensokken aan?
Het klinkt heel aannemelijk. Maar waarom hebben we dat buitenaardse leven – of die exoburen, zoals Icke ze in zijn boek noemt – dan nog niet gevonden? “Een eenvoudig, maar ietwat teleurstellend antwoord zou kunnen zijn: ‘Ze zijn er niet’,” erkent Icke. “Dat moeten we mogelijk achten.” Maar zelf wil hij daar eigenlijk niet aan. Een alternatieve mogelijkheid is dat aliens net als mensen bijzonder onzorgvuldig met hun planeet omgaan en zichzelf kapot maken alvorens we ze ontdekken óf juist zo zuinig op hun planeet zijn dat deze ongerept lijkt. “Als exoburen naar ons kijken, zien ze een atmosfeer die verstoord is en moeten ze concluderen dat we de aarde aangetast hebben. We gaan immers als gekken met onze planeet en hulpbronnen om. Dat kan twee kanten opgaan: we maken onszelf kapot (en dan is er voor exoburen niets meer te zien). Of we leren om zorgvuldiger om te gaan met onze kosmische omgeving.” In het laatste scenario is de atmosfeer schoon “en zijn we dus veel moeilijker – eigenlijk alleen nog maar aan de hand van communicatie – te detecteren,” aldus Icke.

De Extremely Large Telescope. De telescoop moet in 2024 de ogen openen. Afbeelding: ESO / L. Calçada.
Op dit moment wordt er naar buitenaards leven gezocht met behulp van radiotelescopen. Met die telescopen wordt geprobeerd om communicatiesignalen van exoburen op te sporen. Het is bijna onbegonnen werk. “Communicatie vindt altijd plaats op heel specifieke frequenties of kanalen. Als buitenaardse wezens dergelijke communicatiekanalen in gebruik hebben, dan moeten we die communicatie op aarde kunnen ontvangen. Maar dan moet je wel weten waar vandaan er ongeveer uitgezonden wordt.” En daar wringt de schoen. Want dat weten we niet. En dus speuren we al decennialang lukraak de hemel af. Vooralsnog zonder resultaat. Niet heel verwonderlijk als je je realiseert hoe immens groot het universum is…

Dat de zoektocht naar aliens nog tamelijk onsuccesvol is, is wellicht ook te wijten aan onze beperkte detectiemethoden. “Op dit moment is het eigenlijk niet mogelijk om in detail naar exoplaneten te kijken. Aardachtige planeten zijn minuscuul en dus heb je telescopen met enorme spiegels nodig om voldoende licht van zo’n planeet op te kunnen vangen.” Het goede nieuws is dat dergelijke telescopen in de maak zijn. Denk aan ruimtetelescoop James Webb of ESO’s Extremely Large Telescope (ELT). “Ik verwacht het meeste van ELT,” vertelt Icke. Met behulp van deze telescoop kunnen we de atmosferen van exoplaneten uitpluizen en zoeken naar elementen die het resultaat zijn van biologische activiteit. Je moet dan zeker niet direct denken aan zesarmige, intelligente aliens, zo benadrukt Icke. “Als we exoleven ontdekken, zal dat in eerste instantie groen slijm zijn. Het is namelijk onmogelijk om gericht naar gevorderd leven te zoeken (zie kader). De ontdekking daarvan zal dan ook een toevalstreffer zijn.”

Aliens op bezoek
Een andere mogelijkheid is natuurlijk dat onze exoburen op een dag óns ontdekken en opzoeken. Velen zien dat als een doemscenario. Maar Icke ziet dat anders. “Interstellair reizen vereist een stabiele, vredelievende exo-beschaving,” denkt hij. In zijn boek legt hij helder uit hoe hij tot die conclusie is gekomen: “Voor kolonisatie is meer nodig dan steeds verder gaan: daarvoor moet een samenhangende maatschappij worden opgebouwd. Dat kan alleen op een tijdschaal die overeenkomt met de maximale snelheid en de bijbehorende reistijden. Een interstellaire beschaving (dus niet een enkel zwervend ruimteschip) moet aan die tijden zijn aangepast. Daarom denk ik dat een exo-beschaving stabiel moet zijn op een tijdschaal van ruwweg honderdduizend jaar.” Dat is een flink tijdbestek en de geschiedenis leert ons dat een gewelddadige of overheersende maatschappij nooit zo’n lang leven beschoren is. “Neem de dictatuur,” vertelt Icke. “Dat type beschaving houdt op aarde nooit lang stand, misschien vijftig, honderd jaar? Dat is niks op kosmologische tijdschaal.” Kortom: een beschaving die de moeite neemt de aarde te bezoeken, is dus – met het oog aan het enorme tijdsbestek en de moeite die daaraan vooraf is gegaan – waarschijnlijk vredelievend. “De technologische ontwikkeling die zij moeten hebben doorgemaakt om interstellair te reizen zal hun hebben geleerd dat samenwerking snellere en betere resultaten oplevert dan strijd,” schrijft Icke.

“ONZE ANGST VOOR INTELLIGENTE BUITENAARDSE WEZENS IS NIET MEER DAN EEN PROJECTIE VAN ONS SLECHTE GEWETEN”

Exoburen die iets van ons nodig hebben
Het klinkt logisch. Maar wat als deze buitenaardse wezens – zoals je zo vaak in sciencefictionfilms ziet – iets van ons nodig hebben? Misschien wel grondstoffen? Of onze complete planeet? Ook dat ziet Icke niet gebeuren. Hij kan zich niet voorstellen dat exoburen nu net hun oog laten vallen op dat doodgewone planeetje van ons. “Als wij een dijk in het Markermeer willen leggen gaan we heus het daarvoor benodigde zand niet uit, ik noem maar wat, Australië roven,” zo schrijft hij. “Een civilisatie die de hele Melkweg kan bereizen heeft niets aan ons planeetje. Er zijn ongeveer 150 miljard sterren in de Melkweg. Als een miljoenste daarvan de door exoburen gewenste eigenschappen heeft, dan hebben ze de keus uit 150.000 planeten. Daarbij is het niet erg waarschijnlijk dat nu uitgerekend onze aarde van een soort is die ‘zij’ graag zouden willen ‘hebben’.” Dat het beeld van een bezettende, overheersende exobuur zovelen parten speelt, is waarschijnlijk wederom terug te leiden naar dat verouderde zelfbeeld van ons: de aanname dat wij, onze planeet en onze ster heel uniek zijn.

Ons slechte geweten
Moeten we onze angsten jegens eventuele exoburen dan echt laten varen? Icke denkt van wel. “Als je kijkt naar de sociologie van levende wezens dan is die angst onterecht, niet meer dan een projectie van ons slechte geweten,” vertelt hij. Klakkeloos gaan we er immers vanuit dat de aard van de exobuur vergelijkbaar is met die van ons. “We hebben daar een mooie spreekwoord voor: ‘Zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten’.” Dat ondertussen zelfs een genie als Hawking zijn angst voor een exo-invasie niet onder stoelen of banken steekt: daar is Icke niet van onder de indruk. “Hawking is heel slim, maar ook gewoon een mens. Persoonlijk denk ik dat hij hier niet lang genoeg over heeft nagedacht.”

Lees het hele artikel op https://www.scientias.nl/moeten-we-buitenaards-leven-vrezen/amp/

The Sun: Rood, maar niet dood. Leven op Mars HEEFT BESTAAN en…, door Margi Murphy, 6 september 2017.

The Sun: Rood, maar niet dood. Leven op Mars HEEFT BESTAAN en buitenaardse levensvormen kunnen eens op de oppervlakte van Mars hebben gedijd, suggureert een opschuddende ontdekking, door Margi Murphy, 6 september 2017.

***** In zijn artikel van 28 september j.l. ‘Cobra’s Korte Situatie Update’ (ga naar: http://wp.me/p1JRQh-2ax) verwijst Cobra onder andere naar dit artikel. *****


NASA Mars Rover vindt chemische stof die aangeeft dat levende wezens de Rode Planet ooit hun thuis hebben genoemd. Wetenschappers hebben belangrijke bewijzen gevonden die erop wijzen dat het leven ooit op Mars kon bestaan.

Nasa’s Curiosity Rover heeft het element boor, een belangrijk ingrediënt voor leven, gedetecteerd op het stoffige oppervlak van de Rode Planeet.

Een Nasa-afbeelding toont Mars Rover Curiosity in 2013

Een Nasa-afbeelding toont de Mars Rover Curiosity in 2013   (GETTY IMAGES)

  

De ontdekking is een enorme boost in de jacht op buitenaardsen en zou een theorie kunnen ondersteunen dat het leven op Mars zou kunnen zijn gedwongen om ondergronds te gaan toen een ramp de planeet in een “bakkende woestijn” veranderde.

Patrick Gasda, een postdoctorale onderzoeker van het Los Alamos National Laboratory, zei: “Omdat boraten een belangrijke rol kunnen spelen bij het maken van RNA – een van de bouwstenen van het leven – opent het vinden van boor op Mars de mogelijkheid verder dat het levenop de planeet ooit zou kunnen hebben ontstaan.”

“Boraten zijn een mogelijke brug van eenvoudige organische moleculen naar RNA. Zonder RNA heeft u geen leven. De aanwezigheid van boraten vertelt ons dat, als organische stoffen op Mars aanwezig waren, deze chemische reacties kunnen hebben plaatsgevonden.”

RNA is ribonucleïnezuur, een nucleïnezuur aanwezig in het alledaagse leven dat betrokken is bij de decodering en expressie van genen uit DNA. Het is bekend dat het onstabiel is, dus tenzij er boor aanwezig is, ontbindt het snel.

Er is een theorie dat het leven op Mars ondergronds gedwongen kon zijn als de ramp de rode planeet in een 'kale woestijn'

Er is een theorie dat het leven op Mars naar ondergronds kon zijn gedwongen toen een ramp de rode planeet in een ‘kale, zeer hete woestijn’ veranderde  (GETTY IMAGES)


Gasda’s werk is gedetailleerd beschreven in een studie die deze week in het tijdschrift Geophysical Research Letters is gepubliceerd. Het beschrijft hoe Nasa’s buggy (Rover Curiosity) het element in calciumsulfaat minerale aderen in het rotsachtige oppervlak heeft gevonden.

Dat betekent dat boor in het grondwater van Mars aanwezig was en aangeeft dat de Gale-krater, waar Nasa’s robot-buggy nu is, wellicht een plaats voor leven zou kunnen zijn. Het ondersteunt de bizarre theorie dat het leven op Mars is ontstaan en via een asteroïde naar de Aarde werd gebracht.

Astronoom Caleb Sharf heeft eerder beweerd: “We kunnen hier op Aarde stukken van Mars vinden en we vermoeden dat er stukken van de Aarde op Mars zijn.”

Miljardair Elon Musk wil Mars koloniseren, maar voordien gebeurt Nasa uit manieren om reizigers te beschermen tegen straling

Miljardair Elon Musk wil Mars koloniseren, maar voor dat gebeurt test Nasa manieren uit om reizigers tegen straling te beschermen   (AP: ASSOCIATED PRESS)

  

“Als dat materiaal levende organismen kan dragen, is het mogelijk dat we Martiaans zijn.”

Deze hypothesen hebben tot onzinnige scenario’s geleid waarin ambtenaren aan Nasa-experts hebben gevraagd of er in de afgelopen tijd leven heeft bestaan.

Dana Rohrabacher, een Amerikaanse senator, vroeg een projectwetenschapper in het openbaar die de Nasa’s Mars 2020-rovermissie overzag, in het openbaar of er ooit buitenaardsen op de oppervlakte van Mars hebben geleefd .

Hij vroeg: “Je hebt aangegeven dat Mars duizenden jaren geleden totaal anders was.” “Is het mogelijk dat er duizenden jaren geleden een beschaving op Mars was?”

Nasa’s Ken Farley reageerde: “Dus, het bewijs is er dat Mars miljarden jaren geleden anders er uit zag, niet duizenden jaren geleden, maar ik ben er niet van op de hoogte dat er een bewijs van leven is…”

Echter, er kan binnenkort leven op Mars zijn als de tech-ondernemer Elon Musk zijn zin krijgt. De oprichter van Space X heeft plannen aangekondigd om tegen 2030 mensen op de Rode Planeet te zetten.

 

Leestip:

Lees ook het artikel van Caroline Kraaijvanger ‘Boor hielp mogelijk bij het ontstaan van RNA op Mars…’ van 6 september j.l. op Scientas.nl.

  

Bron: https://www.thesun.co.uk/tech/4403653/life-did-exist-on-mars-and-alien-lifeforms-may-once-have-thrived-on-the-martian-surface-shock-discovery-suggests/

Vertaald door FrankW

Geplaatst 1 oktober 2017

WantToKnow: ‘Het Buitenaardse verhaal van Corey Goode…’ door GuidoJ, 18 augustus 2015

WantToKnow: ‘Het Buitenaardse verhaal van Corey Goode…’ door GuidoJ, 18 augustus 2015

Met het onderstaande verhaal van Corey Goode komt opnieuw de realiteit in beeld, zoals we die alleen in Science Fiction krijgen te zien. Er zijn krachten op Aarde achter de schermen bezig om een volledig ruimte-programma uit te voeren. Niet alleen blijken we -volgens deze informatie- al lang naar andere planeten en sterrenstelsels te kunnen vliegen, maar deze groep is kennelijk machtig genoeg, om over onze toekomst menen te kunnen beschikken.

En allemaal omdat ‘men’ vindt -in het meest positieve geval- dat ‘we er nog niet klaar voor zijn’. Tja, zo kweek je een volwassen bevolking. En zo hou je controle over diezelfde mensheid, en kun je je eigen agenda blijven uitrollen. Op kosten van diezelfde burgers natuurlijk, die via hun belastinggeld ALLES financieren wat ze niet mogen weten.

En dan zijn er de klokkenluiders en de informanten. Vaak gehoorde verhalen van mensen die nog steeds denken en vinden, dat we hier op de site bezig zijn met ‘complot-verhalen’, hoe ‘dom’ ook, hebben het altijd over de ‘onmogelijkheid dat dit geheim blijft allemaal; daarvoor zijn er téveel mensen bij betrokken’… En ja, tot op zekere hoogte hebben ze ook gelijk.. Het blijft ook niet verborgen, doordát er zoveel ‘normale’ mensen bij betrokken zijn, die wel ethiek hebben en een medemenselijke moraal.

En dan de mensen die uit de school klappen, deze informanten en klokkenluiders; dat zijn bijna altijd mensen die niets meer ‘te verliezen hebben’, zoals gepensioneerden, of mensen die zijn ontslagen, of ontslag hebben genomen. Was het niet de gepensioneerde Ben Rich,die ons al enkele tientallen jaren geleden vertelde, dat we al lang de techniek hebben om ‘tussen de sterren te reizen’..? Ben Rich was oud-directeur van Skunk Works van Lockhead Martin, het bedrijf dat in nauwe samenwerking met het Amerikaanse ministerie van Defensie de interstellaire technieken ontwikkelde.. Kijk naar de uitspraak van Ben Rich, hier in de illustratie. Veelzeggend, zo niet alles-zeggend..!

Hieronder het verhaal van nog zo’n informant, Corey Goode genaamd. Een vriendelijk, enigszins vermoeid ogende kerel, die een ongekend boekje open doet over contact dat er is met Buitenaardsen, en interplanetaire en zelfs interstellaire reizen die gemaakt worden, zoals Ben Rich ze al beschreef.. ‘Tussen de sterren’.. Een fascinerend verhaal, waarbij vanzelfsprekend de beide video’s die je gratis kunt bekijken, met het interview rondom zijn verhalen (helaas nog niet in NL ondertiteld), de essentie vormen van dit artikel. Veel plezier ermee..
2015 © WantToKnow.nl/.be

Er is in de ruimte méér aan de hand dan dat jij je ooit zou kunnen voorstellen.. Het is daar echt een kwestie van ‘Uit het oog, uit het hart’.. En dat is precies waarom de grootste geheimen op dit gebied, in de geschiedenis van de mensheid, zolang verborgen hebben kunnen blijven voor het grote publiek, zoals dat dan heet. Maar feitelijk is het dat de éne mens meent méér te mogen en te mogen weten dan de ander. Maar nu is daar plotseling de 45-jarige Corey Goode, een insider, een informant, zoals dat heet, met méér dan 20 (!) jaar ervaring op dit gebied. Hij vertelt, vertelt en vertelt..

Allereerst: wie is Corey Goode..?
Als kind werd hij herkend als zogenaamde Intuïtieve Empath (IE) met helderziende vaardigheden. Zo werd Corey Goode gerecruteerd voor één van de top-secret MILAB-programma’s van de Amerikaanse overheid, toen hij al 6 jaar oud was..! Hij werd daar in de MILAB-laboratoria getraind en deed daar 10 jaar ‘dienst’, van 1976-1986/87. Deze MILAB-programma’s zijn in één woord bizar te noemen: mensen die erin hebben gezeten, spreken over een sfeer van telepathisch communiceren in een gemeenschap waar Amerikaanse geheime diensten in samenwerking met Buitenaardsen experimenten doen. MILAB is een aanduiding die gebruikt wordt wanneer er sprake is van ‘ontvoering door eigen mensen”, waarbij deze persoon wordt getraind en geïndoctrineerd voor diverse militaire ‘black ops’-programma’s. Top Secret-programma’s dus.

Aan het einde van die periode werd hij toegewezen aan een IE-ondersteuningsgroep, die een wisselende plaats had als afgevaardigde van de Aarde (‘Earth Delegate Seat’ gedeeld met geheime overheidsgroepen van onze Aarde) in een ‘mensachtige’ ET Super Federation Council. Door zijn empathische gaven, bleek Corey Goode in staat een belangrijke rol te spelen in de communicatie tussen wezens die niet van de Aarde afkomstig zijn, als onderdeel van het Secret Space Programma. (SSP). Tijdens een dienstverband van zo’n 20 jaar had hij een aantal bijzondere en indringende ervaringen, waaronder het ‘Intruder Intercept Interrogation Program’. Daarbij werd hij ook toegewezen aan het ASSR/ISRV (Auxiliary Specialized Space Research, Interstellar Class Vessel) en nog zoveel meer.

image

Dit speelde zich allemaal af in een vrijwillige overeenkomst, die ’20 and Back’ werd/wordt genoemd, in de periode 1986/87-2007, met diverse oproepdiensten tot aan vandaag de dag. Corey Goode werkt nu in de IT-business en de communicatie-industrie, waar hij zo’n 20 jaar ervaring heeft in het virtualiseren van hard- en software, IT-bewaking, contra-electronische surveillance, risico-analyses en bewaking van topleidinggevenden.
Hij deed dienst als Texas Army State Guard (2007-2012) en werkte in ‘C4I’ (Command, Control, Communications, Computation & Intelligence). Overigens was zijn dienst bij deze Texas Military Forces niet gerelateerd aan het SSPS/Secret Space Program Service.

Goode gaat nog steeds verder met zijn ‘IE-werk’ en hij staat in direct fysiek contact met het buitenaardse ras van de ‘Blue Avians’ (van de ‘Sphere Being Alliance’). Door hen is hij uitgekozen om namens hen, als afgevaardigde, in contact te komen met de vele ET-Federations en Councils, als contactpersoon met de ‘SSP Alliance Council’ en belangrijke boodschappen te leveren aan de mensheid. (zie hieronder de boodschap van de Blue Avians”).

image

Corey Goode in gesprek met David Wilcock
Deze Corey Goode gaat in gesprek met interviewer David Wilcock, voor ons ook geen onbekende. David Wilcock is een professioneel onderzoeker en geeft lezingen/intensives over de hele wereld. Daarnaast is hij auteur van een aantal boeken, waarin hij tracht de werkelijke historie van de mensheid te onthullen, en de pogingen van de mensheid om de ruimtelijke connectie’ te doorgronden.. Hij is een expert op het gebied van bewustzijnswetenschappen en de nieuwe paradigma’s rondom materie en energie.

Hij is gastheer van het programma ‘Wisdom Teachings & Disclosure’ en spreekt voor het eerst voor de zender GAIAM TV, in het programma ‘Cosmic Disclosure’, om datgene bekend te maken, wat in zijn ogen al veel eerder had moeten gebeuren. Namelijk de aanwezigheid van de mensheid in de ruimte; en dan niet in de vorm van de officiële aanwezigheid in bijvoorbeeld het NASA-programma, of het ISS-ruimtestation. Nee, Corey Goode heeft het over de intergallactische samenwerking tussen meer dan 400 buitenaardse rassen..!!

Hij spreekt over de gezamenlijke boodschap van deze buitenaardsen, die een bericht onthullen, waarin gesproken wordt over de komende collectieve ‘sprong’ van de mensheid.. Er zijn volgens deze boodschap al buitengewone veranderingen op weg, vanuit de ruimte, naar de Aarde en naar de Aardbewoners. Een alliantie van vergevorderde beschavingen neemt ons vanuit de ruimte ‘onder de hoede’ voor de komende tijd, waarin zij als gidsen zullen zijn, in onze collectieve transformatie.

Om hulp te bieden, hier op Aarde, aan mensen die het kunnen ‘verstaan’, is een zegsman aangesteld, om te onthullen wie zij zijn en waarom ze gekomen zijn. Corey Goode vertelt over het moment waarin hij werd ‘aangesteld’ als de gedelegeerde voor de ‘Sphere Being Alliance’. Maar hij spreekt ook over zijn fascinerende eerste ontmoeting met de ‘Blue Avians’, vogelachtige wezens, die hem de essentie van bewust-zijn hebben uitgelegd. Maar ook zaken als leven ná de dood en de sterk veranderende condities voor het leven op Aarde..

Kijk naar deel 1 van deze serie:

De andere delen kun je zien op GAIAM-Tv en dat bereik je door HIER te klikken. Er is daarnaast nog veel meer info beschikbaar van en over Corey Goode. Je vindt dat, door simpel zijn naam te googlen of dat bij YouTube te doen. (Let op overigens bij het tweede deel, rond de 25ste minuut wordt het verhaal van het vangnet van de Ziel, na de menselijk-lichamelijke dood, ontzenuwd.. Door buitenaardsen (de Blue Avians) wordt gezegd, dat de enige barrière(s) die we tegenkomen, de barrières zijn die we zelf creëren..)

Hoe de ellende en manipulatie op Aarde te veranderen?
De site van Corey Goode is heel duidelijk over zijn visie en aanpak. We vertalen hier graag deze visie en daarna zijn ‘Boodschap’ die hij overbrengt, als woordvoerder/afgevaardigde van een 5-tal Buitenaardse rassen.

image

Met alle zaken die ons overkomen ‘buiten en binnen’ en ‘daarboven en beneden’, is er een boel informatie en disinformatie en agenda’s die tegenstrijdig met elkaar zijn/lijken. Maar al deze agenda’s zijn eigenlijk aan het strijden om een plaatsje te krijgen in ons bewust-zijn, om daar hún zaadjes te planten..! Sommigen van ons hebben de keuze gemaakt om te focussen op de meer ‘Aardse zaken’ en de veldslagen rondom het ‘financieel schuldensysteem’ (Het ‘Babylonische Magische Geld-slaaf systeem’) of een ‘financiële reset’ en systemen om geld terug te geven aan de massa in ‘Welvaart-reglementen’. En dan is er een groep ‘The Alliance’, die bezig is om het huidige controlesysteem te bestrijden (bij jullie bekend onder namen als de ‘Kabal’ of de ‘Illuminatie’), op ditzelfde moment hier op Aarde.

Andere mensen hebben een pad gekozen, waarbij ze voorlopig, in dit momentum, meer focussen op de ‘esoterische’ gebeurtenissen en veldslagen, die plaatsvinden vlak boven onze atmosfeer, in datgene wat velen het ‘Secret Space Program’ (SSP) noemen en de ‘Break Away Civilizations’. En er zijn nogal wat uiterst geavanceerde, geclassificeerde technologieën waarmeer gewerkt wordt in deze ‘programma’s’, die voor de wereld onder de pet worden gehouden, maar die VOLLEDIG onze wereld zouden kunnen veranderen, door de kwaliteit van leven met reuzensprongen te verbeteren, hier op Aarde..!

De toegepaste ‘Vrije Energie’-technologieën zouden een abrupt einde maken aan de behoefte aan de huidige ‘Petro-olie-energie industrieën’. Terwijl de ‘Frequentie- en Lichthealing-technologieën een abrupte halt zouden toeroepen aan de huidige ‘farmaceutische conglomeraten’ en de ‘Neurologische Interface-technologieën’ zouden de behoefte aan ‘grote onderwijsinstituten’ teniet doen. Armoede en hongersnood zouden de wereld uit zijn, wanneer ‘voedselreplicatie-technologie’ en ‘Milieuzuiverings- en hersteltechnologieën’ zouden worden gebruikt.. Deze technieken zouden vooral de schade die is toegebracht aan Moeder Aarde kunnen herstellen, in niet meer dan één nacht..!!

Zoals je je kunt voorstellen gaat het er natuurlijk helemaal NIET OM, dat de mensheid niet in staat zou zijn om de waarheid te verdragen..! Of dat de mensheid niet is staat zal zijn, om haar ‘kosmische verbondenheid’ te verenigen met haar religieuze opvattingen.. DE WERKELIJKE REDEN dat deze technologieën niet worden vrijgegeven, is natuurlijk gelegen in het FEIT dat deze geheimhouding ervoor zorgt, dat bijvoorbeeld het ‘Babylonische magische Geld-slaaf Systeem’ zou ontkrachten. Het betekent dat de 0,1% elite, die op dit moment de wereld domineert, manipuleert en regeert, haar controle zou verliezen over de massa en er daardoor een COMPLETE PARADIGMA-VERSCHUIVING zou plaatsvinden..!

Om het heel kort te zeggen: het zou VRIJHEID betekenen.. VRIJHEID die voor het eerst zich mag manifesteren, in de ‘bekende’ menselijke geschiedenis. Er is al een tijdje een onzichtbare oorlog aan de gang, tussen verschillende SSP-groepen, om met name dit resultaat van volledige vrijheid te bereiken. Vrij recent is de ‘SSP Alliantie’ bekrachtigd door een groep ‘wezens’, die niemand ooit tevoren had ontmoet. Het is een groep wezens uit de 6e tot de 9e dichtheid (dimensie), die worden aangeduid als ‘The Sphere Alliance’. Het werk van deze wezens is magnifiek: niet alleen hebben ze een energetische blokkade’ rondom de Aarde ‘gebouwd’, ze hebben dat gedaan.. rondom het hele zonnestelsel..! Het is een groep van niet-gewelddadige wezens, die ervoor gekozen hebben, ons te assisteren, vooral in de vorm van een ‘Message’, een boodschap dus..

image

De Boodschap
Sommigen verkiezen inhoudelijk zich op de Boodschap te focussen, dan op de buitenkant; het fascinerende uiterlijk van de Blue Avians bijvoorbeeld.. Wellicht dat we erbij stil kunnen staan, dat wijzelf waarschijnlijk eenzelfde indruk maken bij hén, als omgekeerd… Laten we bijvoorbeeld nu eens kijken naar de feitelijke boodschap van de buitenaardse groep, waarvan deze Blue Avians 1 van de 5 rassen uitmaken, aldus Corey Goode. Twee andere groepen zijn de ‘Orb-wezens’ en de ‘Gouden Driehoek-hoofd Wezens’.

De 2 andere groepen hebben zich nog niet bekend gemaakt, maar zijn wél bekend bij de 3 andere groepen. En ja, we kennen ze allemaal, de ‘Orbs’, die inmiddels vele miljoenen mensen een bezoek hebben gebracht, in de vorm van ‘Blauwe/Indigo lichtbollen’. Kijk hiernaast naar één van de vele foto’s die van Orbs worden gemaakt. (klik op de foto voor compleet artikel hier op de site!)

Vele andere mensen zijn ook op de hoogte van de ‘Blue Avians’ en worden door hen bezocht, waarbij ze een ‘begroetingszin’ krijgen aangereikt, waardoor ze onderling elkaar herkennen.

Wat is hun ‘boodschap’..?
Corey Goode over de boodschap van de Blue Avians en de andere 4 Buitenaardse rassen:

‘Focus elke dag om meer ‘dienstbaar naar anderen’ te worden. Focus om meer ‘liefdevol’ te zijn en ‘focus op het verhogen van je bewustzijns- en frequentieniveau’, om zo te leren om jezelf en anderen te vergeven. (Hierdoor wordt Karma losgelaten).

Dit zorgt ervoor dat de frequentie van deze planeet zal veranderen, het ‘gezamenlijk bewustzijn van de Mensheid’ en ‘de Mensheid zal veranderen, de één na de andere persoon. (Ook al ben je zélf die ‘ene persoon’).

Ze vertellen dat we ons lichaam als een tempel dienen te behandelen en over zouden moeten gaan op een dieet dat een hogere frequentionele waarde heeft, om te helpen de andere veranderingen te bekrachtigen. Wellicht dat dit allemaal voor velen zal klinken als een boodschap van ‘Hippy-liefde en vrede’, die geen enkel verschil zal maken op Aarde.

Maar ik verzeker je dat het ‘Pad’ dat ze ons via hun boodschap tonen, geen eenvoudig pad is. Zelfs in de situatie waarbij deze technieken worden ‘onderdrukt’, stel je jezelf voor, wat voor een wereld we zouden krijgen, wanneer iedereen deze veranderingen zou doorvoeren voor henzélf..’

Tot slot: de waarschuwing van Corey Goode..

“De ‘Blue Avians’ hebben met het aanreiken van deze boodschap ook een waarschuwing door laten klinken. Drie andere keren hebben ze geprobeerd deze boodschap door te geven, en even zovele keren is deze boodschap door de mensheid verstoord. De ‘Blue Avians’ hebben het héél duidelijk gemaakt, dat deze informatie die ik doorgeef, NIET mag groeien tot een ‘cult of een religieuze beweging’, noch mocht ik als boodschapper mezelf (EGO) niet bóven deze boodschap zetten, noch mezelf een soort ‘goeroe-status’ geven. Iedereen die dat toch doet, dient gemeden te worden en verantwoordelijk te worden gehouden, inclusief ikzelf..”

Bron: http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/het-buitenaardse-verhaal-van-corey-goode/

‘Buitenaardse implantaten…’ door ArjunA – www.assayya.com , 15 augustus 2015

‘Buitenaardse implantaten…’ door ArjunA – http://www.assayya.com , 15 augustus 2015

We hoorden voor het eerst van deze implantaten in 2001 – 2002 toen we ellenlange sessies en nachtenlange gesprekken hadden met een toenmalige vriendin. We spraken er verder met niemand over. Nu de mensheid begint te ontwaken, kunnen we er ook meer openlijk over communiceren.

Het is merkwaardig dat de Bijbel vol staat van verhalen over implantaten. Dit woord werd alleen niet genoemd; er werd geschreven over demonen… In Mattheüs 8:16 lezen we: “Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij de demonen uit…”

image

Foto 1: Scan van een implantaat die later uit de ruggengraat werd verwijderd.

image

Foto 2: Een implantaat in de pols.

Er waren toen nog geen röntgenapparaten, er was geen mogelijkheid om het fysieke voertuig door te lichten of te scannen. Bij het collectief ontwaken, hoort ook het ontwikkelen van hi-tech apparatuur als MRI scan, CT scan of PET/CT scan. Als er in de dagen van Yeshua al sprake was van demonen/implantaten, hoeveel eerder in onze tijd/ruimte kregen deze negatieve energieën vat op deze planeet?

Tijdens de Luciferiaanse Opstand van circa 26.000 jaar geleden kwamen de planetaire Sterrenpoorten en de planetaire Grids onder controle van uiterst dominante reptielachtige buitenaardsen zoals de Anunnaki en Draconiërs. In die tijd werden de buitenaardse implantaten voor het eerst geïnjecteerd in de bewoners van deze planeet om ze in een staat van vergetelheid te houden. Wanneer we schrijven of spreken over het dunner worden van de Sluier klinkt dat minder eng dan het verwijderen of oplossen van buitenaardse implantaten.

Nu er steeds meer Sterrenpoorten worden geactiveerd en/of geopend en de planetaire Grids onder leiding van Kryon van de Magnetische Service worden hersteld, komen ook fysieke bewijzen van die implantaten aan het licht. Het collectief ontwaken heeft ook bewijzen nodig omdat de mensheid al heel lang eerst wil zien en dan pas geloven. Er zijn drie mensen die wat bewijzen hebben gevonden en de moed hebben om die te publiceren. De chiropodist Roger Leir heeft samen met Steve Colbern, een scheikundige en expert in nanotechnologie, en de fysicus Robert Koontz uitstekend werk verricht op dit gebied.

Het dunner worden van de Sluier zorgt er ook voor dat wetenschappers steeds meer herontdekken en technologieën heruitvinden die we futuristisch zouden noemen, maar in een vergeten verleden in een verafgelegen Galaxis al bestonden… We zullen diverse implantaten de revue laten passeren.

Greys staan bekend om het ontvoeren van mensen en het doden van vee. Mensen die door Greys ontvoerd zijn menen dat er bij hen een of meerdere chips geïmplanteerd zijn en dat er eicellen of zaad is afgenomen. Het is een wijdverspreid fenomeen, hoewel ze op sommige continenten vaker voorkomen dan op andere. Deze implantaten zijn thans fysiek te ontdekken, als je de symptomen erkent en herkent.

Mensen melden steeds vaker een vreemd object, of gevoel dat er iets is ingebracht na een vreemde droom of een verlammende slaaptoestand. De meeste antwoorden zullen nuchter en alledaags zijn, maar in sommige gevallen werden geavanceerde buitenaardse implantaten ontdekt. Deze implantaten bevatten bijvoorbeeld meteorenijzer met onaardse isotopen, kobalt en flinke hoeveelheden iridium.

Manna; PGM
Iridium vormt samen met rhodium, ruthenium, palladium, osmium, en platina de platina groep metalen (PGM). Deze zeldzame metalen worden vaak als wit poeder in graancirkels aangetroffen. Dit zogeheten monatomic goud werd ook in de Exodus al genoemd als Manna, het voedsel der goden. Vergeet niet dat de hele uittocht onder leiding stond van aliens!

De implantaten bevatten isotopische kwanta die in de natuur op Aarde niet voorkomen.
Een van de ontdekte implantaten kwam van nikkelijzer meteorieten die hexahedrites worden genoemd. Het is denkbaar dat zwaardere isotopen gevormd zijn in de galactische kern dankzij supernova’s. Deze implantaten zijn vaak onregelmatig gevormd en zijn bedekt met een olieachtige coconcoating om te voorkomen dat het menselijke voertuig het afstoot. Ons immuun systeem reageert er niet op, zodat er biologisch weefsel over heen kan groeien.

Dit werd waargenomen via EDX Elektron Microscopie. Sommige implantaten zenden, voor ze verwijderd worden, elektromagnetische radiosignalen uit in Scalar golven van 93 – 15 MHz. Een frequentie die ook gebruikt wordt door onze eigen satellieten ruimtecommunicaties! De olieachtige coconcoating is gevoelig voor fonons om geluidsgolven door te zenden. Een geïmplanteerd wezen is dus altijd te traceren!

Volgens Bob Koontz stellen deze implantaten zich zelf weer samen als ze worden afgebroken, en Steve Colbern ontdekte de aanwezigheid van koolstof nanobuis elektronica in de implantaten die niet op Aarde te vinden is. Het lijken wel éénwandige nanobuizen te zijn, en Steve als chemicus/materiaalspecialist/nanotechnicus beschouwde ze als veel geavanceerder dan de bekende en geheime nanotechnologie op Aarde.

De chiropodist Roger Leir vond de haarfijne implantaten vaker op vele plekken in het fysieke lichaam, maar ze bleken zich ook te verbergen in de buurt van botten, waar zenuwcellen verbonden waren aan de implantaten. Sommige van die objecten hebben sterke magnetische velden van meer dan 10 milligaus. Een aantal van de door buitenaardse wezens ontvoerde personen vertoonde duidelijk lichtgevende plekken op hun huid die een maand zichtbaar bleven voor Ultra Violet-A en vooral voor UV-B en UV-C stralen.

Kleine metaaldetectors, röntgenapparaten en Gauss meters kunnen ze in het menselijk lichaam traceren. Waar het met Röntgen lastig is ze te lokaliseren, kunnen CAT scans ze heel precies duiden. Er zijn geen zichtbare letsels/wonden te vinden waar de implantaten zijn ingebracht. Als een wond, meteen na de implantatie toch wordt ontdekt, sluit de implantaat de wond en laat binnen twee dagen geen sporen na!

Het team Leir/Colbern/Koontz heeft met succes al 24 implantaten weten te verwijderen. Sommige zijn regelmatige ruitvormige kristallijnen structuren andere zijn rechthoekige sodium chloride (zout) kristallen. Koontz denkt dat ze gebruikt worden om Scalar golven op te wekken. Het komt ook voor dat de implantaten zich van de scalpel verwijderen als de Roger Leir ze met chirurgisch staal uit het lichaamsdeel probeert te snijden.
Dit gedrag lijkt erg veel op kunstmatige intelligentie (AI = Artificial Intelligence), maar het heeft er nog meer van weg dat de implantaten voortdurend worden gemonitord.

Symptomen.
Dr. Leir ontdekte ook dat de geïmplanteerde lichamen niet reageerden met ontstekingen of koorts. Gewoonlijk roepen vreemde weefsels een acute of chronische ontsteking op, maar ook bindweefselvermeerdering en cystes of (slijmbeurs) gezwellen… De meeste mensen die door het team van Leir werden geholpen hadden noemenswaardige mentale, psychische en gezondheidsveranderingen nadat ze geïmplanteerd waren. Vier van hen meldden ook na de implantaat verwijdering nog regelmatig ontvoerd te zijn door buitenaardse wezens.

Indien de 2% van de populatie in de USA, die diverse vormen van buitenaardse ontvoering hebben gemeld, een redelijke indicatie vormt, dan is het aantal geïmplanteerde personen relatief erg hoog. Als dit de werkelijkheid is, hoeveel mensen worden dan op andere manieren geïmplanteerd of gecontroleerd/beheerst door andere buitenaardse wezens dan de Greys?

Wanneer je dit artikel tot hier hebt gelezen, sta je steviger in de realiteit dan het merendeel der mensheid die hier niets van wil weten. Je kent vast wel de blikken van afkeuring of zelfs meewarigheid als je er over durft te praten op een familiebijeenkomst.

Als het al als vreemd of eng wordt ervaren dat er buitenaardse implantaten bestaan, dan is het des te vreemder en nog enger dat het als normaal wordt beschouwd inentingen te krijgen. De aanwezigen op dergelijke bijeenkomsten vinden het echter juist goed dat de farmaceutica ons vergiftigt. De farmamaffia implanteert goedgekeurde en peperdure chemicaliën, maar dat wordt anders ervaren. Dat zijn mensen, alsof mensen geen monsters kunnen zijn.

Behalve de chemicaliën worden we ook ‘geïmplanteerd’ met conditioneringen. Generaties lang hebben we geloofd dat als je als een dubbeltje wordt geboren, je nooit een kwartje kunt worden. Dat is mentale onderdrukking. Hoeveel mensen hebben geen diploma omdat ze geconditioneerd zijn met snerende opmerkingen als: “Je hebt geen verstand!” Dat is emotionele en mentale onderdrukking.

Door ons werk krijgen we enig inzicht in wat er achter al die mooie voordeuren in ons land gebeurt, terwijl dezelfde mensen op zondag ‘voor het oog van het kerkvolk’ hun vroomheid uiten. Fysieke, emotionele en mentale onderdrukking door ouders en familieleden is een sluipmoordenaar. Minstens zo erg als een buitenaards implantaat. De verhalen die we uit eerste hand krijgen over de jeugdzorg en de instellingen die kinderen en volwassenen met een beperking ondersteunen, zijn veel enger omdat mensen het mensen aan doen.

In de maand juni 2006 publiceerde ik het artikel ‘Streepjescode’ op onze website. Lees het nog eens als je wilt. Er zijn teveel mensen op deze planeet, en daar zijn oplossingen voor ontworpen. De Wereld Elite, de Nieuwe Wereld Orde, de Medische Maffia, of hoe ze zich ook mogen noemen, zijn al heel lang bezig om de wereldbevolking te halveren.

Je kunt je afvragen welke implantaten al die machtswellustelingen hebben ontvangen om een nog groter en geheimer plan uit te voeren. Ze denken dat ze de machthebbers zijn, maar het zijn allemaal marionetten van de negatieve buitenaardse wezens.

Die laatste regel suggereert dat er ook nog positieve aliens bestaan. De heropening van Sterrenpoorten en poorten naar de BinnenAardse Steden door ontwaakte zielen in combinatie met het herstel van de planetaire Grids door Kryon hebben het opheffen van de eeuwenlange quarantaine versneld.
Ontelbare welwillende ruimtebroeders zien nu kans ons een helpende hand te reiken zonder gevaar te lopen dat de Aarde wordt verpulverd door de strategisch geplaatste strangelet bommen en andere exotische wapens waarbij het ganse wapenarsenaal van de USA en Rusland op speelgoed lijkt.

Deze positieve aliens beschikken ook over zeer geavanceerde technologieën en ook zij kunnen ‘chirurgische’ ingrepen doen die onze gezondheid en welzijn bevorderen. Op vrijdag 19 juni channelde Haggai Katz dat mijn verzoek om met buitenaardse healing teams samen te werken was ingewilligd.

Dinsdag 30 juni jl. zag ik het werk dat een buitenaards healing team deed tijdens een aurareadingsessie. Let wel ik zag het team zelf niet, ik zag alleen wat er gedaan werd. Ze haalden met een soort liposuctie apparaat negatieve implantaten uit de ready, en die voelde inderdaad onverklaarbare trillingen op de plek waar aan gewerkt werd! Voor mij was het alsof er een legioen kruipend gedierte door de ‘stofzuiger’ werden opgezogen…

Het volgende moment voelde ze eindelijk weer energie uit Gaia via haar voetchakra’s omhoog komen. Het kruiperslegioen had haar belet energie uit de oermoeder te ontvangen, waardoor ze al heel lang fysieke klachten van onduidelijke aard had.

Het lastige is dat we ons niet eens bewust zijn of er implantaten zijn geplaatst. Het is nog lastiger als straks door idiote wetgevers de mens dwingt om implantaten toe te laten om op die manier betalen met contant geld af te schaffen. Dat laatste is uiteraard een drogreden, het gaat puur om controle, beheersing, overheersing en onderdrukking van onze Vrije Wil.

Weet je, ik ben opgevoed met een adagium van de Wachters: “De vijand slaapt nooit!”
Op 11 april 2004 kreeg ik via Ronna Herman een boodschap van Aartsengel Michaël die me enorm ontroerde: “Jij stamt af van de Elohim, de Wachters…” De vraag is alleen wie is de vijand? In de wereld van vorm kan het zelfs een ieder zijn die er menselijk uitziet!

Het goede nieuws is dat die buitenaardse implantaten voortaan net als cookies op Internet verwijderd kunnen worden uit ons systeem, voorop gesteld dat het menselijk collectief leert dat we niet alleen vechten tegen machtsbeluste mensen van vlees en bloed, maar ook tegen duistere krachten uit de hemel! (Efeziërs 6:12)

‘Ik ben een soeverein wezen dat de vrije wil gebruikt bij het beklimmen van de spiraal van de geest. Mijn intentie is dat het hogere doel wordt gediend en dat het licht zegeviert. Om dat te bereiken beveel ik alle wezensvreemde energie uit enige belichaming, in welke tijd/ruimte dan ook uit mijn fysieke, emotionele, mentale, spirituele, astrale en causale lichamen te verdwijnen. En zo is het!’

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com