Een bericht aan de mensheid van de Blue Avians via Corey Goode, door Therese Zumi Sumner, 2 maart 2018.

Prepare for Change: Een bericht aan de mensheid van de Blue Avians via Corey Goode, door Therese Zumi Sumner, 2 maart 2018.

Therese Zumi hier. Tijdens een bezoek onlangs aan de Corey Goodes-site ging ik naar de introductiepagina en vond deze boodschap die ik hier deel omdat ik voel dat zoveel mogelijk Lichtwerkers zich ervan bewust moeten zijn.

Dit is wat Corey ons vertelt over de Blue Avians:

Vrij recent werd de “SSP Alliantie” vergezeld door een groep van ‘Wezens’ (Beings) die niemand eerder had ontmoet. Ze zijn een groep wezens van de 6e tot 9e Dichtheid (Dimensie) die zijn aangeduid als “The Sphere Alliance”. Deze nieuwe “Sphere Beings” (Sphere / Sfeer / Bol Wezens) creëerden sindsdien niet alleen een “Energetische Blokkade” rond de Aarde, maar hebben dit ook zo rond ons hele zonnestelsel gedaan. Ze zijn een geweldloze groep wezens die voornamelijk hulp hebben gebracht in de vorm van een “Boodschap”.

Sommige mensen hebben nu gekozen om zich te concentreren op deze “Boodschap” die werd geleverd door de “Blue Avians”– 1 van 5 wezens (beings): de “Orb Wezens”, de “Blue Avians”, de “Gouden Driehoekhoofdige Wezens” en twee anderen die zichzelf nog niet aan ons hebben geopenbaard. De “Orb Wezens” hebben een bezoek gebracht aan “vele tienduizenden” mensen in de vorm van “Blauwe / Indigo Bollen van Licht”, terwijl anderen zijn bezocht door de “Blue Avians” en een “Begroetingszin” kregen om elkaar te leren kennen.

Wat is deze “Boodschap” aan de mensheid?

Ben er elke dag meer op georiënteerd om je steeds meer te richten op “Dienst aan anderen”. Focus meer op “Houden van” en “Richt je op het verhogen van je Vibrationele en Bewustzijns Niveau” en om “Vergeef jezelf en anderen” te leren (dus het “Vrijgeven van Karma”). Dit zal de vibratie van de planeet veranderen, het “Gedeelde Bewustzijn van de Mensheid” (collectieve bewustzijn) en “Verander de Mensheid met Eén persoon tegelijk” (Zelfs als jijzelf die “Ene persoon” bent). Ze zeggen dat je je lichaam moet behandelen als een tempel en om over te stappen op een “Dieet met een Hogere Trilling / Vibratie” om te helpen bij de andere veranderingen. Dit klinkt voor velen als een ‘Hippie-achtige Liefde en Vrede’ boodschap dat geen verschil zal maken. Ik verzeker u dat het “Pad” die ze in “Hun boodschap” uitleggen een moeilijke is. Zelfs bij de onwaarschijnlijke kans dat deze technologieën “Onderdrukt” blijven, stel je voor in wat voor een wereld we zouden leven als iedereen deze veranderingen bij hen zelf zou bewerkstelligen?

De Blue Avians gaven ook een waarschuwing mee met deze “Boodschap”. Ze hebben geprobeerd om deze boodschap op “Drie Andere Tijden” te leveren en het werd door de mensheid verdraaid. Ze maakten “heel duidelijk” dat deze informatie NIET bedoeld was om een “Sekte of Religieuze Beweging” te mee te beginnen, noch dat het mijn ‘Boodschap” zou worden (ten gunste van mijn “ego”) of ik mezelf zou verheffen tot de status van “Goeroe”. Iedereen die dat doet moet worden vermeden en daarvoor verantwoordelijk worden gehouden, waaronder ikzelf.

Dankjewel,

Corey “GoodETxSG” ook bekend als “Luke”

Bron: https://spherebeingalliance.com/introduction

Therese Zumi

www.veritasgalacticsweden.net

Bronnen:

# https://prepareforchange.net/2018/03/02/message-humanity-blue-avians-via-corey-goode/

# https://nl.spherebeingalliance.com/introduction

Vertaling FrankW

Geplaatst 2 maart 2018

Advertenties

Boodschap van de Pleiaden van 20 november 2017, door James Gilliland, 27 november 2017.

Boodschap van de Pleiaden van 20 november 2017, door James Gilliland, 27 november 2017.

Vanaf 19 november, de raden hebben allemaal de Pleiadiërs ontmoet en ermee ingestemd – vanwege hun aardevorming van de Aarde vóór de dagen van Atlantis en Lemuria met meer genetische voorraden, planten, dieren en mensen op Aarde, zullen zij (de Pleiadiërs) de leiding hebben over het nogmaals vestigen van de Universele Wet. Tirannie en alle overtredingen van het goddelijke recht op vrije wil, zolang het de mensheid en de aarde niet schaadt, zal worden beëindigd.

Dit zal voornamelijk worden gedaan met bewustzijns- en energiegolven en toch zal er ook vanaf de 19e ook effectief ‘hands on’ zijn. Er is een voortdurende beweging tot bevrijding aan de gang geweest, maar als gevolg van de Universele Wet werd deze beperkt door wat sommigen de hoofdrichtlijn noemen, of het non-interferentiebeleid (het niet mogen ingrijpen).

Besloten is dat – vanwege de extreme negativiteit – een interventie om de mensheid en de Aarde te behouden, een grootschalig ingrijpen noodzakelijk is.

De kwaadwillende ‘off-world’ (buitenaardse) bezoekers, en wat velen de Archons noemen, worden verwijderd. Het Draconiaanse raster is uit elkaar gehaald. Degenen die zijn afgestemd op de boosaardige krachten zullen worden opgepakt. Dit is een multidimensionale operatie. De reden dat er zoveel onmenselijkheid op Aarde is, is dat het in de handen van kwaadwillende niet-mensachtigen (nonhumans) is gevallen. Hun mensachtige tegenhangers zullen hun bedrieglijke manieren onthullen en deze worden niet langer getolereerd. Het is voor de mensheid tijd om wakker te worden.

Ken je ware geschiedenis, de ware aard van God en wat het betekent om mens te zijn. Hu = God man / vrouw. Je bent in dezelfde afbeelding en gelijkenis van de goden geschapen, met een kleine g die niets meer waren dan extreem geëvolueerde bezoekers van jullie wereld. Je hebt het DNA van de goden dat alle ontvoeringen en hybriden verklaart. Is er een betere prijs dan om de goden te controleren en te bezitten.

Je bent ook voorgelogen, gedegradeerd en op te veel manieren gemanipuleerd om te kunnen categoriseren. De toevoegingen in je water, voedsel, GMO’s, grote farmaceutische producten, de inentingen en eindeloze oorlogen maken allemaal deel uit van de programma’s die worden uitgevoerd door het Archon- of Draconiaanse raster. U zult er spoedig van worden vrijgemaakt en op de hoogte worden gebracht van al hun methoden en zij zullen ter verantwoording worden geroepen. De dagen van de tirannen, de profiteurs van oorlog en ziekte en hun poppenspelers worden uit de onzichtbare sferen gehaald en zullen worden verwijderd.

Dit is beslist door de raden en beschavingen die opereren onder universele Wet, de echte wet van God. Het is tijd om te ontwaken, je te herinneren, stap in je goddelijkheid en neem je planeet terug.

Zo boven zo beneden

Wees goed,
James Gilliland

Bron: http://www.cosmicnews.org/2017/11/27/james-gilliland-message-from-the-pleiadians/

Vertaling FrankW

Geplaatst 28 november 2017

Buitenaardse boodschap aan de mensheid: “Wil je dat we verschijnen?”

Buitenaardse boodschap aan de mensheid: “Wil je dat we verschijnen?”

BUITENAARDSE BOODSCHAP AAN DE MENSHEID
De originele bron van deze informatie blijkt Mr. Jean Ederman te zijn, nu 49 jaar, uit Frankrijk, die kennelijk in het veld van de luchtvaart werkzaam is. Hij beweert een militair jet piloot te zijn geweest, een luchtverkeersleider en vliegveld manager, en ‘Masters’ te hebben in economie. Hij beweert ook een aantal afwijkende ervaringen te hebben gehad vanaf zijn 6e jaar, met later een aantal UFO waarnemingen en contacten met ET’s.

Hij schrijft: “… nadat ik geleerd heb mezelf te projecteren in een plaats in de aanwezigheid van welwillende buitenaardsen, ontving ik de volgende boodschap …”

(vertaald uit het Engels door Joyce Uitentuis)

Elk van jullie wensen te leven in vrije wil en in het ervaren van geluk. Je vrije wil hangt af van de kennis die je hebt van je eigen kracht. Je geluk hangt af van de liefde die je geeft en ontvangt.

Net als alle andere zelfbewuste rassen in dit stadium van vooruitgang, kan je je geïsoleerd voelen op je planeet. Deze impressie geeft je een bepaalde kijk op je lot. Echter je bevindt je aan de rand van een grote opschudding, waar slechts een minderheid zich van bewust is.

Het is niet onze verantwoordelijkheid je toekomst aan te passen, zonder dat jij daarvoor gekozen hebt. Beschouw deze boodschap dus als een wereldwijd referendum (volksraadpleging), en je antwoord als een stembiljet.

Noch jullie wetenschappers, noch jullie kerkvertegenwoordigers spreken met kennis over bepaalde onverklaarde antennes en hemelse evenementen, waar de mensheid al duizenden jaren getuige van is. Om de waarheid te weten, moet je het aanzien zonder de filter van je geloof of dogma’s, hoe respectabel ze ook mogen zijn.

Een groeiend aantal van jullie anonieme onderzoekers, ontdekken nieuwe paden van kennis en komen zeer dicht bij de realiteit. Vandaag de dag wordt jullie beschaving overspoeld met een oceaan aan informatie waarvan maar een klein gedeelte, het minst verontrustende gedeelte, met aandacht wordt verspreid.

Houd in je achterhoofd dat wat in jullie geschiedenis als belachelijk of onwaarschijnlijk werd beschouwd, vaak mogelijk en werkelijkheid geworden is, met name de laatste 50 jaar. Wees je ervan bewust dat de toekomst nog verrassender zal zijn. Je zal zowel het ergste als het beste ontdekken.

Velen van jullie bestuderen onze verschijningen als lichtpunten in de nacht, zonder de weg te wijzen. Vaak denken jullie in termen van objecten, terwijl het allemaal gaat om bewuste wezens.

WIE ZIJN WIJ?
Net als biljoenen in dit universum, zijn wij bewuste wezens, die sommigen ‘buitenaardsen’ noemen, hoewel de realiteit subtieler is. Er is geen fundamenteel verschil tussen jullie en ons, behalve ten aanzien van het ervaren van bepaalde stadia van evolutie.

Zoals met elke andere georganiseerde maatschappij, bestaat er een hiërarchie binnen onze relaties. Onze relaties zijn echter gebaseerd op de wijsheid van verschillende rassen. Het is met de toestemming van deze hiërarchie, dat we ons tot jou richten.

Zoals de meesten van jullie, zijn wij op zoek naar ons ‘superieure wezen ’of ‘staat van zijn’. Daarom zijn wij geen goden of minder dan goden, maar zo goed als jullie gelijken in deze kosmische club (‘Cosmic Brotherhood’). Fysiek gezien verschillen wij iets van jullie maar de meeste van ons hebben mensachtige vormen.

We zijn niet enkel slechts opmerkzaam, alert, maar net zo bewust als jullie. Ons bestaan is een realiteit, maar de meesten van jullie nemen het nog niet waar, omdat we meest van de tijd onzichtbaar blijven voor jullie zintuigen en instrumenten.

We willen graag deze leegte vullen op dit moment in jullie geschiedenis. We hebben deze collectieve beslissing genomen aan onze kant, maar dat is niet genoeg – we hebben jouw beslissing ook nodig.
Door deze boodschap kunnen jullie de beslissers worden. Jij, persoonlijk! We hebben geen menselijke vertegenwoordiging op aarde wie je zou kunnen helpen met je beslissing.

WAAROM ZIJN WE NIET ZICHTBAAR?
In bepaalde fasen van de evolutie, ontdekten kosmische ‘mensen’ bepaalde wetenschappelijke principes over materie. Onder andere gestructureerde dematerialisatie en materialisatie.

Jullie mensheid heeft dit in een paar laboratoria bereikt, in nauwe samenwerking met andere buitenaardse wezens – ten koste van gevaarlijke compromissen die opzettelijk verzwegen worden voor jullie door sommige van jullie vertegenwoordigers.

In aanvulling op de gestructureerde of op ruimtevaart gebaseerde objecten of fenomenen bekend in jullie wetenschappelijke gemeenschap als ‘UFO’s’, bestaan er in essentie multidimensionale gebouwde ruimteschepen die deze uitgebreide capaciteiten bezitten.

Vele menselijke wezens hebben visueel, auditief, tastbaar en psychisch contact gehad met zulke schepen, waarvan sommigen, (een voorzichtige constatering) onder de invloed zijn van verborgen krachten die over jullie regeren, die wij vaak aanduiden met de term ‘de derde partij’. De relatieve schaarste van jullie observaties is het gevolg van de gedematerialiseerde gesteldheid van deze schepen. Doordat jullie niet in staat zijn ze waar te nemen, kunnen jullie hun bestaan ook niet bevestigen. Wij begrijpen dit volkomen.

De meeste waarnemingen die plaatsvinden, zijn geregeld op individuele basis om de individuele ziel te raken, en geen invloed uit te oefenen of binnen te dringen in enig georganiseerd sociaal systeem.
Dit is de opzet vanuit de verschillende rassen die jullie omringen, maar met een verscheidenheid aan redenen en resultaten. Er zijn negatieve multidimensionale wezens die een aandeel hebben in de uitvoering van de heerschappij in de schaduw van een regering die gevormd is uit een kleine groep rijke en invloedrijke personen die alle macht heeft, waar geheimhouding gemotiveerd wordt door hun verlangen om hun bestaan onbekend te houden.

Voor ons, wordt geheimhouding gemotiveerd door de vrije wil van de mens, zodat mensen in staat zijn hun eigen zaken te regelen, om technische en spirituele volwassenheid op eigen kracht te bereiken. Hoe dan ook, het binnentreden van mensen in de familie van galactische beschaving wordt erg gewaardeerd.

We kunnen midden op de dag verschijnen om deze vereniging te laten plaatsvinden, maar dat hebben we tot nu toe niet gedaan, omdat te weinig van jullie hier oprecht naar verlangd hebben, door onwetendheid, onverschilligheid, of angst, en omdat de urgentie van de situatie het niet rechtvaardigde.

WIE BEN JIJ?
Jij bent de afstammeling van vele tradities die door de tijden heen wederzijds zijn verrijkt door elkaars bijdragen. Jullie doel is te verenigen, met respect voor deze diverse afkomsten, en om een gezamenlijk doel te verwezenlijken, een gezamenlijk project. Jullie culturen zorgen voor de afstand tussen jullie, omdat jullie hier veel meer belang aan hechten dan jullie diepere, innerlijke ‘zijn’.

De vorm of gedaante, is aangenomen belangrijker te zijn dan de essentie van jullie subtiele natuur.
Degenen die aan de macht zijn, die de verschillen van vorm benadrukken, vormen een bolwerk tegen enige vorm van positieve verandering.

Jou wordt nu gevraagd, aan de identificatie van de vorm, het gedaante, voorbij te gaan, intussen nog steeds respect hebbende voor zijn rijkdom en schoonheid. Het bewustzijn te begrijpen áchter de vorm, staat ons toe van alle mensen in hun verscheidenheid te houden.

Vrede betekent niet simpelweg: geen oorlog maken. Vrede zal bestaan uit wat jullie, collectief, in realiteit zijn: een broederschap. De oplossingen om dit te bereiken nemen af, de oplossing die het kan versnellen is een open contact met een ander ras, wat de weerspiegeling zou zijn van wat jullie zijn in een diepere realiteit.

Met uitzondering van zeldzame gebeurtenissen, had onze tussenkomst in het verleden met opzet weinig invloed op jullie vermogen om gezamenlijke en individuele beslissingen te nemen over jullie eigen toekomst.

Dit was gebaseerd op onze kennis van jullie diepe psychologische werking. We kwamen tot de conclusie dat vrijheid elke dag wordt bereikt, wanneer een wezen bewust wordt van zichzelf en zijn omgeving, en progressief zijn beperkingen kwijtraakt, wat deze ook mogen zijn.

Echter, ondanks de acties van ontelbare moedige en bereidwillige menselijke zielen, hebben deze beperkingen succesvol bijgedragen aan en ten dienste gestaan van de groeiende, gecentraliseerde macht.

WAT IS JOUW SITUATIE?
Tot voor kort, leefde de mensheid in tevreden controle over zijn beslissingen. Maar hij verliest meer en meer de controle over zijn eigen lot, gedeeltelijk als gevolg van het groeiende gebruik van geavanceerde technologieën die zowel je lichaam beïnvloeden als je geest, welke uiteindelijk onomkeerbare dodelijke consequenties zal hebben voor aardse en menselijke ecosystemen.

Onafhankelijk van je eigen wil, zal je veerkracht kunstmatig afnemen en zal je langzaam maar zeker je buitengewone mogelijkheid om het leven naar je wens te maken, verliezen. Zulke plannen zijn al gaande.
Als er geen collectieve reactie van enorme grootte plaatsvinden, is deze individuele kracht gedoemd te verdwijnen. De komende periode zal dan leiden tot een breuk.

Deze breuk echter kan een positieve breuk zijn met het verleden zolang je jouw creatieve kracht in jou levendig houdt, zelfs op een laag pitje, voor zolang als het duurt, gedurende de donkere intenties van jullie machthebbers.

WAT NU? ZOU JE WACHTEN TOT HET LAATSTE MOMENT OM EEN OPLOSSING TE VINDEN?
ZOU JE ANTICIPEREN OF PIJN ONDERGAAN?

Jullie geschiedenis is gemarkeerd door ontmoetingen en ontdekkingen tussen mensen in omstandigheden als conflicten en veroveringen. De aarde is nu een dorp geworden waar iedereen elkaar kent, maar nog steeds bestaan er conflicten. Allerlei soorten dreigingen verergeren in intensiteit en duur.
Individuen met vele capaciteiten in beginsel kunnen deze niet uitvoeren in waardigheid. Dit is het geval voor de meesten van jullie, in wezen om wereldwijde politieke redenen.

Er zijn vele biljoenen van jullie, maar zowel het onderwijs van jullie kinderen en jullie leefomstandigheden, als menig toestand van dieren en veel planten worden onder de duim gehouden door een klein aantal van jullie politieke, financiële, militaire en religieuze vertegenwoordigers.

Jullie gedachten en wat jullie geloven worden gevormd naar partijdige belangen, terwijl tegelijkertijd jullie het gevoel wordt gegeven dat je totale controle hebt over je toekomst – wat in essentie de werkelijkheid is, maar er is groot verschil tussen een wens en een feit, wanneer de spelregels geheim worden gehouden.
Dit keer ben je niet de overwinnaar. Verspreiden van eenzijdige informatie is een effectieve strategie om mensen te manipuleren. Verleidende gedachten en emoties, of zelfs het creëren van organismen die niet tot jullie behoren, is zelfs een oudere strategie.

Een grote rollende golf is zichtbaar aan de horizon. Het bevat erg positieve maar ook erge negatieve krachten. Op dit moment gaan wonderlijke mogelijkheden van vooruitgaan hand in hand met bedreigingen van vernietiging.

Hoe dan ook, je kan alleen waarnemen wat wordt getoond aan je. Het verdwijnen van vele natuurlijke bronnen is onvermijdelijk en er is geen collectief lange termijn project gestart om dit terug te dringen. Mechanismen die ecosystemen uitputten zijn over onomkeerbare grenzen gegaan.

De schaarste van middelen waarvan de invoerprijs dag na dag zal toenemen – en de oneerlijke verdeling hiervan – zal op grote schaal dodelijke gevechten doen uitbreken onder ‘broeders’ (vermoorden van leden van je eigen groep of land), vanuit de kern van de steden tot op het platteland. Dit is de reden waarom meer dan ooit in jullie geschiedenis, jouw besluit van vandaag, een direct en aanzienlijke impact heeft op jouw overleven van morgen.

Haat groeit, … maar liefde ook. Dat is wat jou het vertrouwen geeft in het vinden van oplossingen. Echter, menselijk gedrag gevormd door gewoontes en trainingen in het verleden, brengt vertraging wat leidt tot een dood spoor. De kritieke massa is nog niet bereikt, terwijl intussen sabotage slim en efficiënt wordt uitgevoerd.

Jullie laten je problemen over aan vertegenwoordigers wiens bewustzijn van normaal welzijn, vervaagt onder zakelijke belangen. Deze vermeende dienstverleners voor de mensen, hebben het veel vaker over de vorm dan de inhoud. Juist op het moment van actie treedt vertraging op tot een punt waarop je jezelf moet onderwerpen in plaats van dat je kan kiezen.

Deze traagheid is in vele opzichten typisch voor elke samenleving. Welke gebeurtenis zou dit radicaal kunnen veranderen? Waar zou een collectief en verenigend bewustzijn vandaan kunnen komen dat dit blinde voorwaarts stormen zou kunnen stoppen?

Stammen, bevolkingen en menselijk naties zijn elkaar altijd tegengekomen en met elkaar om gegaan. Geconfronteerd met de aankomende bedreigingen ten aanzien van de menselijke familie, is het misschien tijd dat een grotere interactie plaatsvindt. Er zijn twee manieren om een kosmisch contact met een andere samenleving tot stand te brengen. Via zijn bestaande vertegenwoordigers of rechtstreeks met gewone individuen.

Bij de eerste gaat het om gevechten over belangen, de tweede brengt bewustzijn. De eerste manier is gekozen door een groep die de mensheid in slavernij wilde houden, controle wilden hebben over de aardse voorraden, de genen, en de massa van menselijke emotionele energie. De tweede manier was gekozen door een groep verbonden met het motief van de ‘Spirit of Service’ (dienstverlening).

Enige jaren geleden hebben wij onszelf geïntroduceerd bij jullie menselijke regering, maar zij weigerden onze uitgestoken hand, daar de belangen niet verenigbaar waren met hun strategische visie. Daarom moeten vandaag de dag individuen zelf de keuze maken zonder enige inmenging van vertegenwoordigers. Wat we voorstelden in het verleden aan diegenen van wie we geloofden dat zij in staat waren bij te dragen aan jullie geluk, stellen wij nu aan jou voor.

Slechts weinigen onder jullie waren zich ervan bewust dat niet-menselijke wezens betrokken zijn geweest bij de centralisering van macht, en in het subtiele controle hebben in jullie wereld. Deze wezens staan niet noodzakelijkerwijs op jullie materiële ontwerp, wat hun juist zo extreem efficiënt en beangstigend maakt in de nabije toekomst.

Wees er echter ook van bewust dat een aantal van jullie vertegenwoordigers werkelijk deze gevaren aan het bevechten zijn, dat niet alle buitenaardse abducties geleid hebben tot jullie afbreuk, en dat weerstand ook bestaat onder overheersend georiënteerde rassen.

Vrede en hereniging met elkaar zou de eerste stap voorwaarts zijn naar harmonie met beschavingen anders dan die van jullie. En dat is precies wat degenen die jullie manipuleren achter de schermen, tegen elke prijs willen vermijden, omdat juist zij regeren dankzij jullie verdeeldheid. Zij regeren ook over degenen die meer zichtbaar over jullie regeren. Hun kracht komt van de capaciteit om wantrouwen en angst in te boezemen. Dit beschadigt jullie kosmische natuur enorm.

Deze boodschap zou geen belang hebben als de invloed van deze overheerser niet zijn top zou bereiken en als hun misleidende en moordende plan geen werkelijkheid zou worden de komende jaren.
Hun deadlines zijn dichtbij en de mensheid zal ongekende moeilijkheden ondergaan de komende tien cyclussen (jaren?). Om jezelf te kunnen beschermen tegen deze onzichtbare agressie, moet je tenminste genoeg informatie hebben die in de richting van een oplossing wijst.

Opnieuw, uiterlijk zal niet genoeg zijn om het onderscheid te vertellen tussen de overheerser en de bondgenoot. In jullie huidige staat van psychische ontwikkeling is het extreem moeilijk voor je om onderscheid te maken tussen hen. Wanneer de tijd is gekomen zal in aanvulling op je intuïtie een training nodig zijn. Bewust van de onschatbare waarde van de vrije wil, nodigen we jullie uit voor een alternatief.

WAT KUNNEN WE BIEDEN?
Wij kunnen jullie een meer holistische visie van het universum en het leven bieden, opbouwende interacties, de ervaring van mooie en collegiale relaties, bevrijdende technische kennis, uitschakelen van leed, gecontroleerde oefeningen van individuele bevoegdheden, toegang tot nieuwe vormen van energie en ten slotte een beter begrip van bewustzijn.

We kunnen niet je individuele en collectieve angsten wegnemen, of je wetten geven waar je niet voor gekozen hebt. Je moet ook aan jezelf werken, individueel en collectief moeite doen om een wereld te bouwen die je graag wilt, en het manifesteren van de geest naar een nieuw zichtveld.

WAT WILLEN WE ERVOOR TERUG?
Als jij besluit tot het plaatsvinden van een dergelijk contact, dan zullen wij ons verheugen op de bescherming van evenwicht / stabiliteit in deze regio van het universum, verheugen op vruchtbare diplomatieke uitwisselingen, en verheugen op de intense vreugde te weten dat jullie eendrachtig vervullen, waar je toe in staat bent.

Er is een enorme vraag naar het gevoel van vreugde, omdat deze energie goddelijk is. Wat is het wat wij van jou vragen?

“WIL JE DAT WE ONS VERTONEN?”
Hoe kan je deze vraag beantwoorden? De waarheid van de ziel kan telepathisch worden gelezen, dus je hoeft jezelf alleen maar duidelijk deze vraag te stellen en het antwoord duidelijk te geven, alleen of in een groep als je wilt. Of je in het midden van de stad of in het midden van de woestijn bent, heeft geen impact op de efficiency van je antwoord. JA of NEE.

Doe maar alsof je tegen jezelf praat, terwijl je aan de boodschap denkt. Dit is een universele vraag en deze paar woorden geplaatst in verband, hebben een krachtige betekenis.
Dat is waarom je er rustig over moet nadenken, met je hele geweten. Om perfect antwoord te geven op de vraag, is het aan te bevelen te antwoorden op de vraag, nadat je nog een keer aandachtig deze boodschap hebt gelezen. Haast je niet met antwoorden. Adem diep en laat alle krachten van de vrije wil tot je doordringen. Wees trots op wie je bent! En laat twijfel je niet in de weg staan.

Je alledaagse problemen kunnen je zwak maken. Vergeet ze even voor een paar minuten, om helemaal jezelf te kunnen zijn. Voel de kracht in jou van binnen naar boven komen. Je staat helemaal in je kracht!
Een enkele gedachte, een enkel antwoord kan op de een of andere manier drastisch je nabije toekomst veranderen. Jouw individuele beslissing om je innerlijk te vragen, ons te vertonen op jullie materiële planeet en in het volle daglicht, is dierbaar en essentieel voor ons.

Ook al kan je de manier kiezen die het beste bij je past, rituelen zijn nutteloos. Een oprecht verzoek met je hart en je eigen wil, zal altijd ontvangen worden door ons, aan wie het gezonden is. In je eigen stemhokje van je geheime wil, beslis jij de toekomst.

WAT IS HET HEFBOOMEFFECT?
Het besluit moet genomen worden door het grootst mogelijke aantal van jullie, ook al lijkt het als een minderheid. Het is aanbevelenswaardig dit bericht te verspreiden op alle mogelijke zichtbare manieren en in zoveel talen als mogelijk aan degenen om jou heen, of ze open staan voor deze nieuwe visie van de toekomst of niet. Gebruik humor of spot, als het jou kan helpen. Je kunt er zelfs open en publiekelijk een grap van maken als jij je daar beter bij voelt. Wees niet onverschillig, je hebt in ieder geval je vrije wil geoefend! Vergeet de valse profeten en wat zij je wilden doen geloven.

Dit verzoek is een van het meest vertrouwelijke dat van je gevraagd kan worden. Je eigen besluit nemen als een individu is je recht maar ook je verantwoordelijkheid. Niets doen leidt alleen maar tot afwezigheid van vrijheid. Gelijkertijd is besluiteloosheid nooit efficiënt. Als je werkelijk wit vasthouden aan je overtuigingen, hetgeen we kunnen begrijpen, zeg dat met kracht NEE.

Als je niet weet wat je moet kiezen, zeg dan geen JA uit nieuwsgierigheid. Dit is geen show, dit is écht! Wij bestaan. Wij leven. Jullie geschiedenis kent vele episodes waarin vastbesloten mannen en vrouwen in staat waren de dreiging van gebeurtenissen te beïnvloeden ondanks hun kleine aantal.

Zoals een klein aantal genoeg is om tijdelijke macht te hebben op aarde en de toekomst van de meerderheid te beïnvloeden, is een klein aantal van jullie in staat om jullie lot radicaal te veranderen, als een antwoord op machteloosheid ten aanzien van zoveel traagheid en belemmeringen.

Jij kan de geboorte van de mensheid in broederschap verzachten. Een van jullie zei eens: “Geef me een handje en ik zal de aarde doen opstijgen.” Het verspreiden van deze boodschap zal het bekrachtigen zijn van dit handje. Wij zullen de lichtjaren lang hefboom zijn, en jullie de ambachtslieden die ‘de aarde zullen doen opstijgen’ als een gevolg van onze verschijning.

WAT ZOUDEN DE CONSEQUENTIES ZIJN VAN EEN POSITIEF BESLUIT?
Het onmiddellijke gevolg van een collectief positief besluit zou voor ons zijn, het zichtbaar worden van vele van onze schepen, in jullie hemel en op de aarde. Voor jou zou het direct effect zijn het in een stroomversnelling loslaten van vele zekerheden en overtuigingen. Een simpel overtuigend visueel contact zal hoge gevolgen hebben voor jouw toekomst.

Veel kennis zou gewijzigd zijn voor altijd. De organisatie van jullie samenleving zal voor altijd diep bijgedraaid zijn, in alle lagen van activiteit. Heerschappij wordt iets individueels omdat je voor jezelf zal zien dat we bestaan als levende wezens, en dit feit niet zal accepteren, of zal afwijzen van welke internationale autoriteit dan ook. Concreet, je zult je waarden en normen bijstellen.

Het belangrijkste is voor ons dat de mensheid één familie vormt voordat wij dit ‘onbekende’ zullen aanbieden! Gevaar zal langzaam verdwijnen, omdat jullie indirect degenen die wij ‘de derde partij’ noemen, zullen dwingen te verdwijnen. Jullie zullen allemaal dezelfde naam en dezelfde afkomst dragen: “Mensheid”. Later zal er alleen vredige en respectvolle uitwisseling zijn als jij dat wenst. Op dit moment kan degene die teveel tegelijk wil ons niet verwelkomen.

Het spijt ons vrouwen en kinderen fysiek en in hun hart te zien lijden terwijl zij zulk mooi innerlijk licht bij zich dragen. Dit licht kan jullie toekomst zijn. Onze relatie kan zich in stappen ontwikkelen. In verschillende stadia van verschillende jaren of decennia: demonstratieve verschijningen van onze schepen, fysieke verschijningen naast mensen, samenwerking in jullie technische en spirituele evolutie, ontdekken van delen van het universum.

In elk stadium worden nieuwe keuzes aangeboden. Jij bepaalt zelf of je dit nieuwe stadium in gaat als je denkt dat het nodig is voor je externe en innerlijke welzijn. Er zal geen eenzijdige bemoeienis zijn. We gaan meteen weg, wanneer jullie collectief willen dat wij gaan.

Het is afhankelijk van de snelheid waarmee dit bericht zich verspreidt over de wereld, in weken of zelfs vele maanden, voordat wij onze ‘grote vertoning’ hebben, … als dit het besluit is van de meerderheid van jullie die hun mogelijkheid om te kiezen heeft gebruikt, en deze boodschap de ondersteuning heeft gekregen die nodig is.

Het belangrijkste verschil tussen jullie dagelijkse gebeden tot entiteiten van een strikt spirituele aard, en jullie huidige beslissing is extreem simpel: we zijn technisch uitgerust om te materialiseren.

WAAROM ZO’N HISTORISCH DILEMMA?
We weten dat ‘buitenlanders’ gezien worden als vijanden zolang zij staan voor het ‘onbekende’. In eerste instantie, zal de emotie die onze verschijning teweeg zal brengen, jullie relaties versterken wereldwijd.
Hoe weet je of onze aankomst het gevolg is van jullie gezamenlijke keuze? Om de simpele reden dat we anders al veel eerder verschenen waren voor jullie. Als we er nog niet zijn, is dat omdat jullie nog niet expliciet de keuze hebben gemaakt.

Sommigen onder jullie zouden kunnen denken dat we jullie willen doen geloven dat jullie opzettelijk een keuze hebben om onze aankomst te rechtvaardigen, maar dit is niet waar. Als dat het geval was, wat zouden we dan voor belang hebben om openlijk jullie toegang te geven tot deze mogelijkheden voor het nut van de meesten van jullie?

Hoe kan je er zeker van zijn dat het niet een andere subtiele actie is van de ‘derde partij’om je nog beter te onderdrukken aan slavernij? Omdat je efficiënter tegen iets met een identiteit wat zichtbaar is kan vechten dan wat is verborgen.

Is het terrorisme dat jullie wegvreet niet een brutaal voorbeeld? Hoe dan ook, jij bent de enige die kan oordelen in je eigen hart en ziel. Wat je ook kiest, het zal gerespecteerd worden.
In de afwezigheid van menselijke vertegenwoordigers die je gemakkelijk kunnen verleiden in de fout te gaan, negeren jullie alles over ons als ook over degenen die jullie manipuleren zonder jullie toestemming.

TENSLOTTE
In je huidige situatie waarin jullie bedachtzame principe bestaat uit het niet proberen ons te ontdekken, zal niet langer zegevieren. Je zit al in de ‘Pandora’s doos’ die de ‘derde partij’ heeft gecreëerd om jullie heen. Wat je ook gaat beslissen, je zal hier uit moeten.

Met het oog op zo’n dilemma, de ene onbekendheid ten opzichte van de andere, zal je jouw intuïtie moeten raadplegen. Wil je ons zien met je eigen ogen, of simpel geloven wat je ‘overheid’ zegt? Dát is de echte vraag! Na duizenden jaren, wordt op een dag deze keuze onvermijdelijk: kiezen tussen twee onbekenden.

(vertaald uit het Engels door Joyce Uitentuis)

Bron: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1490610900967995&id=1490038557691896
 
Oorspronkelijke bron: http://humansarefree.com/2014/10/alien-message-to-mankind-do-you-wish.html/

Geplaatst 10 oktober 2017

Dringende Boodschap voor alle Sterrenzaden, Lichtwerkers, Twinvlammen, 144K, Healers, Elders, Wijsheid Bewaarders en de Rest… door ContraMary, 26 maart 2016.

Dringende Boodschap voor alle Sterrenzaden, Lichtwerkers, Twinvlammen, 144K, Healers, Elders, Wijsheid Bewaarders en de Rest… door ContraMary, 26 maart 2016.

image

Dringende Boodschap aan alle lezers

Dit is een dringende boodschap over een komend gebeuren die wereld gevolgen heeft aan de kant van massale paradigma verschuivingen. Er zijn belangrijke dingen te weten. We willen graag beginnen door te zeggen dat het alleen het Ego is dat dit zal weigeren of deze boodschap zal veroordelen en we weten dat we niets hebben om het te verdedigen. Deze boodschap zal iedereen bereiken en worden ontvangen door iedereen die bedoeld wordt die te krijgen en de rest zal ervaren wat ondanks dat, zal komen.

Een massale energetische verschuiving komt eraan en we zijn hier om jullie te laten beseffen dat vanaf zaterdagavond 9 april om 11:00 uur pm PDT (23:00 uur) en dat is 8:00 AM (08:00 uur) zondagmorgen 10 april in West-Europa.

Dat is dus om 8 uur op zondagmorgen 10 april en de volgende drie uren, een grootse energetische boodschap van ver wordt gecommuniceerd en aan talloze hoeveelheden mensen op Aarde wordt getoond. Deze boodschap is een van liefde, vrede, overgave, vergeving, healing en krachtige vibraties die doorgezonden worden direct naar individuen via hun energetische veld. Dit betekent dat grote hoeveelheden energie door jullie heen zullen gaan in deze tijd. Dit zal doorkomen als een uitbreidingsstelsel. Alle individuen in jullie veld van besef, zonder je te realiseren hoe of waarom, zullen die door je heen ontvangen. Er is niets om te vrezen. Ze zullen niet weten van wie dit komt. Als je voldoende overgave hebt, en wakker bent terwijl dit gebeurt, zullen jullie voelen dat dit een zalige liefde, vrede, en een drang is om dit te vieren.

Terwijl er sommige dingen zijn die we dicht bij het vest/borst/hart willen houden, wees je er bewust van dat dit de eerste van deze blasts/energiestoten is die naar buiten komen. Bepaalde punten in dit proces moeten zeer specifiek zijn en speciaal maar, iedereen die al in staat is geweest om uit het collectief te tappen wordt uitgenodigd om je energie ook te zenden. Dit is belangrijk.

Alleen je emoties, geen boodschap die er aan vast zit, er hoeft geen afzender worden genoemd. Om jezelf in de volste trance te begeven, zoals bij meditatie, en/of psychedelische staat is belangrijk hiervoor om zo effectief als mogelijk te zijn. Het toevoegen van krachtige muziek (vrije of lyriek) is nuttig voor het proces. Als je eenmaal in die staat bent, breng jezelf dan in de hoogste trillingen van positieve emoties als mogelijk is.

Vergeving, vrede, liefde, verrukking, lachen, wat er ook omhoog komt. Lach, huil, laat los. Welke positieve emoties ook op komen moeten worden uitgedrukt aan de massa’s. Stoot deze gevoelens uit, en zend al die goedheid naar wie je je ook maar kunt voorstellen van binnen. Laat je denken snel door gezichten gaan waar je het naar stuurt of je weet wie ze zijn of niet. Wees er zeker van dat je het stuurt naar de meest nodige en denk eraan dat dit betekent: VERGEVING zonder vrees of oordeel.

Opnieuw… VERGEVING ZONDER VREES OF OORDEEL.

Voor iedereen die dit leest en begrijpt, resoneert en zich herinnert dat dit de tijd was die we om een reden kozen, tussen nu en 10 april 2016 om 8 uur in de morgen zomertijd (CEST) in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk enzovoorts.

LAAT ALLE ANGSTEN LOS. LAAT ALLE OORDEEL LOS. VERGEEF IEDEREEN. HOUD VAN IEDEREEN. DENK ER AAN DAT WE EEN ZIJN.

Dit is zo belangrijk. We kunnen niet genoeg benadrukken om dit NU te doen. Jullie werken met ons of we healen jullie. Er is geen oordeel van ons voor aan welke kant jullie staan, maar weet gewoon dat vanaf dat moment in de tijd jullie een van de healers zijn die totaal klaar zijn om dit te doen OF jullie van een van degenen zijn die geheald worden. Dat is geen consequentie voor ons. Veroordeel jezelf niet. Als je vindt dat je niet in staat bent om deel van de healing te zijn, zul je in staat zijn om je bij ons te voegen tijdens een van de volgende golven en we zijn dan net zo blij, het maakt niet uit. Jullie zijn al vergeven en worden geliefd.

Van te voren: dit is een geweldige tijd om liefde en vergeving uit te drukken naar iedereen in je leven waar je dat nog niet tegen gedaan hebt. Denk eraan, het is alleen je ego die dit weigert of dat denkt dat het jij niet bent die zich moet verontschuldigen en liefde moet communiceren. Het maakt niet uit hoe de ander antwoordt of hoe zij de boodschap ontvangen. Vrees geen consequentie. Denk er aan als eenmaal de waarheid is uitgesproken gaat die door iedereen heen. Dit is het. Ga naar buiten en zend je verontschuldigingen, liefde, vergeving en dank uit. Ho’opnopono! De eenvoudigste boodschap die gemaild, getekst, als boodschap wordt gegeven of uitgesproken tegen iemand op jouw lijst of van moeilijke relaties is deze:

“Het spijt me. Vergeef me. Ik houd van je. Dank je.”

We kunnen dat aan iedereen zenden en het er gewoon bij laten. Ontvang je een positief antwoord, stroom er in mee en bij een negatief antwoord, geef je over en laat het los.

Net zo belangrijk is je visie. Breng tijd door om werkelijk je leven voor te stellen zonder beperkingen en hoe dat er voor jou uitziet. Spreek er over met een positieve woordkeus. Met andere woorden: “we wonen in een door bronnen gebaseerde economie” wat tegengesteld is aan: “we wonen in een wereld zonder geld”… “we wonen in een vredige en veilige wereld,” als tegengesteld aan “we wonen in een wereld zonder oorlog of misdaad,”enz.

Vind de meest bekrachtigende manier om deze wereld van binnen te zien waar je graag in wilt leven. Visualiseer die en verbind je met de energie ervan van nu. Stel je je leven voor zonder beperkingen, nul weerstand, nul conflicten, nul gebrek, geen pijn. Visualiseer en voel dat je leven gevuld wordt met vrede, liefde, overvloed, gelach en de volmaakte ervaring. Wil je leven in een hut op het strand? Zie deze, voel hem, verbind je ermee. Wil je een villa huis? Zie die, voel die, verbind je ermee. Wil je in een huisje in het bos wonen of op een boerderij of leven in een specifieke gemeenschap? Zie die, voel die, verbind je ermee.

Sommigen zullen in ongeloof zijn over wat er gebeurt. Er is geen noodzaak om hen te overtuigen. Degenen die instemden op dit moment, deze tijdslijn, en voor dit gebeuren, geef je er gewoon aan over, en vertrouw. Het is aan het gebeuren en we zijn klaar.

Mensheid, we zeggen het spijt ons. Vergeef ons. We houden van jullie. Dank je. Moeder Aarde, het spijt ons. Vergeef ons. We houden van u. Dank u. Aan het dieren koninkrijk, het spijt ons. Vergeef ons. We houden van jullie. Dank jullie. Aan alle planten en bomen, het spijt ons. Vergeef ons. We houden van jullie. Dank jullie. Aan alle voelende wezens die we niet hebben opgenoemd, het spijt ons. Vergeef ons. We houden van jullie. Dank jullie. Aan de goedgunstige wezens in alle bereiken van het universum, het spijt ons. Vergeef ons. We houden van jullie. Dank jullie. Kom alsjeblieft NU bij ons. We zijn klaar en ontvangen jullie in vrede en dankbaarheid.

Broeders en zusters, deel deze boodschap ver en wijd naar buiten. Dit is het goede nieuws dat voorspeld is in veel boeken. Het maakt niet uit in welke godsdienst of op welk pad jullie zijn. We zijn Een. Alle perspectieven zijn Waar en Juist en nu is liefde en eenheid de enige wet. Dit is het goede nieuws dat gezegd wordt dat zou worden gedeeld voordat de eindtijden zouden komen. De eind tijden zijn transformatief, niet destructief. Er is niets te vrezen. Dit is het moment waar we allen op hebben gewacht. Degenen van ons die dit in ons hart wist, zijn verlost. Het moment van de profetie is gekomen en gelovers en niet-gelovers evenzeer zullen dit zien. Dat verzekeren we jullie.

Broeders en zusters, het is tijd voor deze boodschap om gedeeld te worden, besproken, opgenomen en verspreid zonder schrijver die hiervoor zijn naam geeft. Deze boodschap is de boodschap van de mensheid. Liefde en Eenheid is alles dat er nu is. Al het andere is een snel desintegrerende illusie. Geef je over en laat de Waarheid zich hier op Aarde manifesteren.

Amen. Amun. Amin. A’ho. Zo moet het zijn. En zo is het. Aan jullie zal op Aarde gedaan worden zoals het in de Hemel wordt gedaan. Vol zegen zijn jullie. Namaste. Ho’oponopono. Ubuntu. Eer en dank aan ieder Een van jullie.

Bron: https://illuminations2012.wordpress.com/2016/04/01/urgent-message-for-all-starseeds-lightworkers-twin-flames-144k-healers-elders-wisdom-keepers-and-the-rest-2/

Rainbow-Phoenix: ‘Kerst Boodschap 2015 van Kosmisch Bewustzijn…’ door Will Berlinghof, 19 december 2015

Rainbow-Phoenix: ‘Kerst Boodschap 2015 van Kosmisch Bewustzijn…’  door Will Berlinghof,19 december 2015

image

Waar Kosmisch Bewustzijn voor beschikbaar is, gaat u verder.

Dank u en welkom Bewustzijn om bij ons te zijn voor de Rainbow Phoenix leden, de sessie van 19 december 2015. Will Berlinghof is de Stem voor Kosmisch Bewustzijn, Joan Mills is de vraagstelster en energiegever. De Wet van Licht, de Wet van Liefde, de Wet van Eenheid en de Wet van Dankbaarheid zijn aangeroepen. Is er een openingsboodschap of een gebeuren waarover u wilt spreken in deze tijd? Dank u.

Kosm. Bewustzijn: dat dit Bewustzijn inderdaad een openingsboodschap heeft, een Kerstboodschap voor elk een, iedereen. Kerstgroeten, de Winter Zonnewende voor degenen in de Noordelijke Hemisfeer. Dat dit Bewustzijn in deze tijd hier zegt dat de energieën inderdaad speciale energieën zijn. Ze zijn speciaal omdat de energieën ervan van Boogschutter zijn, de Boogschutter in de Astrologie en deel van de energieën van Boogschutter zijn is de acceptatie van en uitkijken naar de hogere niveaus van deelname en begrijpen in het veld van hoop en positiviteit., dat hij, de Boogschutter zijn pijlen in de hemel naar de Maan schiet, naar de Zon, naar de planeten met het verzoek dat de hoogste energieën naar de planeet worden gebracht om de mensen te leiden, om de zaken van mannen en de vrouwen te leiden. Daarom is het dat in de Kersttijd er een algemene houding is tussen de velen die geneigd zijn om iedereen vrede en welzijn toe te wensen. Dat dit zeer in het bewustzijn van de mensheid zit om naar het licht in deze tijd te kijken, om te kijken naar het licht van hoop en om dit naar anderen te wensen. Het is de ene tijd van het jaar waar mensen het negatieve focus aan de kant zetten, minstens voor een paar uren, van wereld gebeurtenissen en tragedies die onderweg zijn, en in de kortgeleden tijd zijn gepresenteerd.
In plaats daarvan om positief te kijken naar deze tijd als een blijde tijd, een inspirerende tijd, een tijd waar voor wereldvrede wordt gebeden en persoonlijke boodschappen van hoop en welzijn tegen elkaar worden uitgesproken.

Dat zelfs voor degenen in de Noordelijke hemisfeer in de Westelijke radius van invloed, waar het Christendom de hoofd godsdienst is, en dat dit Bewustzijn dit wil uitspreken is niet gewoon over Kerstmis vanuit het Christelijke gezichtspunt. Inderdaad zijn er andere geloven: het Joodse geloof met Hanukkah en het Hindoe geloof met Dawali dat ook in deze tijd van het jaar ziet als waar hoop het hoogste regeert en men blij is en wensen van welzijn heeft voor anderen, zelfs zij die men niet kent.

Daarom zit er in het bewustzijn van de mensheid zelf dat dit concept van tijd, als men zich kan richten op vrede en goede wil en zelfs op liefde voor alle wezens op de planeet, alle anderen op de planeet, dit een zeer belangrijke tijd is om in zichzelf te realiseren dat dit een wens is die innig is en in het individuele en in de menselijke psyche zelf zit.

Het probleem is dat degenen aan de macht, samen met hun eigen plannen en agenda’s, lang het menselijk bewustzijn hebben gemanipuleerd tot op het punt waar het niet de menselijke ervaring noodzakelijk is om 365 dagen in een jaar te leven in een dergelijk denken. Dat kan alleen worden toegestaan en getolereerd maar voor een paar dagen rond de Zonnewende van december, of het nu de Zonnewende van december is in de Noordelijke hemisfeer waar het zich uitdrukt als de Winter Zonnewende of in de Zuidelijke Hemisfeer waar het natuurlijk het tegengestelde is, dat is de Zomer Zonnewende.

Bij elk gebeuren, zijn er degenen die aan de macht zijn en wier macht nu aan het vervagen is, die de krachten zijn die er waren, die steeds desondanks proberen om deze universele uitdrukking van blijdschap en goede wensen naar alle menselijke wezens zouden willen beknotten. Dat dit iets is dat wordt getolereerd in bepaalde mate, maar zelfs daar, zijn er plannen om dit seizoen te laten ineenstorten en het gevoel van hoopvol zijn ineen te laten storten die zo velen in deze tijd hebben. Dat dit betekent dat er plannen op stapel staan die ontworpen zijn en misschien weer een valse vlag creëren in deze meest heilige periode, de zielen viering van Kerstmis en de Zonnewende tijd.

Dat dit Bewustzijn niet voorspelt. Het zegt alleen dat er plannen op stapel staan en dat het niet gebeurt met Kerstmis of in de Kerstmis periode, want dit is een uitgebreide periode van bijna een week van 24 december tot aan de 30ste december waar de gevoelens van goede wil en positiviteit zo sterk zijn. Dat het in deze tijd wordt gezien dat er een gepland gebeuren is om de mensheid te schokken en specifiek degenen in Noord Amerika, specifiek Amerika en er wordt ook gezien in het Verenigd Koninkrijk: Engeland, Schotland en Wales maar ook Ierland, Het Britse Rijk, de Verenigde Koninkrijken.

Dat dit Bewustzijn dit naar voren brengt als een wijze van voorbereiding, niet als een voorspelling, zodat als het gebeurt dat ze een of ander gebeuren op het toneel brengen in een van de Westerse landen, specifiek gezien Engeland en/of de Verenigde Staten, dat men niet verslagen wordt van die plek die Boogschutter brengt, die Kermis, Hanukkah en Diwali brengen, de energieën van de Zonnewende, brengen, om je er aan te herinneren dat dit een cruciale periode is voor degenen die het licht dienen en zij die het duister dienen.

Beiden zitten op een keerpunt, beiden zijn op deze plek in de tijd gekomen met andere bedoeling en andere opzet. Voor een groep gaat het over de voortdurende overheersing en het verminderen van de mensheid, van zijn voortdurend in slavernij zijn en de vereeuwiging daarvan in de toekomst, zeker in 2016.

Maar voor de andere kant, degenen die van Spirit zijn, zij die meer en meer ontwaken op elke dag, is er die bedoeling en opzet om meer licht te brengen, meer spiritueel besef in het weefsel van de planeet, Moeder Aarde zelf maar ook naar de mensheid, naar het collectief dat de mensheid is. Zoals dit Bewustzijn zo vaak eerder heeft gesproken, begint het allemaal met het individuele zelf, van de zelven en omdat dit zo is, terwijl jullie het individu observeren welke gebeurtenissen in die periode plaats vinden, is het ook daarom aan jullie om niet te vallen voor bedrog, om niet te worden misleid door een of andere valse vlag.

Er kan echt lijden zijn voor velen door deze manipulaties, deze opzettelijke aanvallen op de mensheid, maar jullie moeten er niet worden ingetrokken, jullie moeten in de zuivere krachten van deze tijd blijven, van deze periode van licht die terugkeert in de duisternis, en jullie moeten je deze boodschap herinneren. Het licht zal terugkeren en als dat de meest donkere ruimte ingaat, begint dat op te lichten en terwijl het groeit zal het duister wegtrekken totdat er opnieuw verlichting en helderheid zal zijn.

Dat de Winter Zonnewende zelf deze boodschap is, want die is in de donkerste tijd van het jaar. Die zit in de tijd van de kortste dag en de langste nacht als de Zon terugkeert naar de apex van zijn cyclus en het licht terugbrengt naar Moeder Aarde. Dat de antieke mensen dit begrepen en zij zetten gebouwen neer, geen moderne gebouwen maar edifices(bouwsels) zoals je wilt naar dit concept. Specifiek, de Knowth, de grafheuvels in Ierland noth/noord en de anderen die daar noth/noord zijn.

Dat de ouden die vooraf gingen aan de Kelten het principe begrepen van het zaaien van Moeder Aarde bij het eerste licht van de Zon van de Zonnewende. Dat zij daarom wat de langgraven worden genoemd of gemaakte bergen (mounds) maakten en de mounds lieten de Zon bij de Zonnewende, bij de zonsopgang een lange tunnel ingaan naar beneden naar het centrum van de mound die in diepe duisternis is gehuld en op dat precieze moment van verbinding waar de Zon over de horizon is gekomen en de stralen van het licht de tunnel ingaan in het centrum, dat de vonk, het zaad in de baarmoeder ruimte van Moeder Aarde wordt geplant. Dat zij dat zaad aanneemt en er door in verwachting raakt en in negen maanden wat het zaad deed, baarde. Dat dit is wat de Herfst Equinox is, de tijd van oogsten en het brengen van de gewassen (Lente Equinox) Het punt hier is dat de ouden dit begrepen, maar heden is deze zaak vergeten, het wordt niet begrepen dat het licht terugkeert in het duister op de donkerste tijd van alles, de langste nacht van alles, en het leven wordt eens te meer ingezaaid, de cyclus begint weer.

Dat deze cyclus, de tijd met de Zonnewende, van groot belang is, voor degenen die toegewijd zijn aan het dienen van het duister en wensen dat dit een permanent duister is, en zij willen hun best proberen te doen om dat zo te laten worden. Daarom is het zo belangrijk voor het individu in deze tijd om zich de betekenis te herinneren en de bedoeling van de mounds in Ierland en wat werd begrepen van de dans van het leven tussen Moeder Aarde en Vader Zon en ook al werden die op primitieve manieren uitgedrukt voor sommigen die zichzelf zo intellectueel superieur zagen dan de ouden, dat in hun onwetendheid en in hun arrogantie zij deze universele concepten en boodschappen weerleggen.

Dat er zelfs degenen zijn die hier niet toe worden aangetrokken want het daagt hun eigen dogmatische godsdiensten uit, toch is dit zo. Het concept van het licht dat het duister doet verdwijnen en leiden naar de stroom van groter leven/licht, grotere vibratie en grotere frequentie. Dat in deze tijd het niet uitmaakt wat er gebeurt, dit Bewustzijn iemand en iedereen uitnodigt om in de energie van licht te blijven dat in hen en in de mensheid wordt gezaaid. Het gaat niet over ontkenning als er iets gebeurt, maar het gaat over transcendentie, het gaat over verder dan het bedrog gaan, de leugen, de corruptie, die wordt gepresenteerd. Het gaat over zien dat iedereen een plek heeft in dit drama, een rol om te spelen heeft en dat het kan zijn dat degenen met een spirituele aard licht kan brengen in deze zaak door het licht te accepteren dat naar hen toe komt.

Het is een meest cruciaal besluit om elke leugen gewoon niet te geloven die er worden neergezet, elk bedrog, elk valse vlag gebeuren, hoe tragisch ook, hoe schokkend. Om je te herinneren dat degenen die hierbij zijn betrokken, zelfs om daarbij hun leven op te geven, overeenkomsten hebben in Spirit met degenen die dit hebben voortgebracht en die overeenkomsten hebben met elkaar en die het meest overeenkomsten hebben met Spirit zelf, de Goddelijke Bron zelf.

Dit Bewustzijn zegt niet dat iemand wordt aangeraakt als er tragedies gebeuren en onschuldigen vermoord worden, maar om zich over te geven aan wat een leugen is en om degenen te geloven die dit valse vlag gebeuren hebben opgezet, wat overheersend is om je eigen vrijheid op te geven en je eigen autonomie. Het is wat zij plannen, zij die zo eenmaal aan de macht waren en die nu hun macht verliezen.  Het is hun wanhoop die in deze tijd naar voren komt en het wordt gezien dat 2016 zelf een jaar van wanhopige maatregelen zal zijn en wanhopige acties.

Maar ondanks dit, ondanks dergelijke gebeurtenissen die gebeuren die je kunt beleven, blijf nog steeds in het licht, roep het licht aan, gebruikt dit belangrijke moment om het een keerpunt te laten zijn voor jullie zelf, en zie dan dat het ’t keerpunt kan zijn voor de mensheid. Als je dit concept vasthoudt, als je stapt in de kracht van je eigen soevereiniteit en je autonomie, zul je ontdekken dat je vrij bent en dat je in het licht bent. Dit is een belangrijk begrip om vast te houden voor jullie want als je je eigen vrijheid realiseert, je eigen verlichting, kan het in je groeien en als het groeit kan het door anderen worden gezien. Het is niet noodzakelijk dat je naar buiten moet gaan en dit aan anderen preken, om anderen te bevelen dat zij ook dit licht moeten vinden, want dat zou echt geen verlichte houding zijn. Maar om in je licht te leven, om het licht te zijn, om de sterkte en kracht te vinden van jezelf als soeverein wezen van Spirit in deze tijd, zal dan een fakkel zijn die in het duister oplicht, die verlicht wat er omheen staat.

Stel je dan voor, als je wilt, duizenden en miljoenen andere fakkels die worden aangestoken en samen gebracht worden, het toenemend licht, het toenemen van verlichting in het duister die in deze tijd op de planeet is. Dat dit licht, deze schittering meer zal aantrekken en ze zullen hun niet aangestoken toortsen omhooghouden, hun fakkels aansteken, zichzelf verlichten, en dit wordt het collectief. Het is het collectief van verlichte wezens die voor wie en wat zij echt zijn ontwaken: Spirit Wezens, ongedwongen, niet geketend, onbeperkt, in deze stoffelijke werkelijkheid. Dat die verandering eraan komt, het keerpunt is hiervoor bereikt, en het is wat het symbool van Kerstmis werkelijk vertegenwoordigt, dit symbool van het terugkerende licht naar en in het duister.

Tot dit doel wil dit Bewustzijn een verklaring vrijgeven van soevereiniteit en een petitie aan de krachten van de hoge raad, buitenaardse en de spirituele die Will en Callista en de Rainbow-Phoenix hebben vrijgegeven. Het is ten eerste een verklaring voor degenen die zichzelf tot soeverein willen verklaren, en tot autonome wezens. Het is een verklaring om zich bij het collectief te voegen van soevereine wezens die hun bezwaren een stem geven, die de waarheid neerzetten van hun wezen, en het is een petitie aan de hoge raden, die van de heilige spirituele aard maar ook de buitenaardse hoge raden, inclusief en beginnend met de Raad van Spirituele Ouderen van de centrale Zon, wat het centrum is van de galaxies en het universum. Dat de energieën van Spirit door de centrale Zon komen en omdat dit Bewustzijn er eerder over heeft gesproken toen Het sprak over de Goddelijke Bron Zijn energieën die golf naar golf naar golf hier komen en die neerslaan op de planeet, en die hun hoger spiritueel besef en begrip brengen. Dat om iemands stem bij dit proces te voegen is om zichzelf zeer bij het proces in te sluiten. Dit is een daad die allen kunnen doen in het privé domein van hun huis, in het domein van hun eigen ruimte. Het is een actie die de hoogste niveaus zal oproepen en de diepste niveaus, een antwoord van degenen aan wie wordt gericht, zij van de hoge spirituele raden, degenen van licht, van onvoorwaardelijke liefde om de mensheid bij te staan op deze meest cruciale tijd.

Er moet aan worden herinnerd dat zij die de macht zo lang gehad hebben, de mensheid kreupel hebben gemaakt, dat dezen zijn terneer gedrukt en onwetend gemaakt zijn van wat de waarheid is van hun eigen aard en van hun eigen wezen. Als men zo gehandicapt is dat men vaak om hulp moet vragen, niemand zou zeggen tegen iemand die niet kan zien of die geen benen heeft om te gebruiken dat het fout is dat ze om hulp vragen, want ironisch is het dat die mensen die ‘t het moeilijkst vinden om hulp te vragen, want het is vaak een verklaring voor hen door hun gebrek aan onafhankelijkheid, van hun status als kreupele of gehandicapt individu.

Toch, als men zijn eigen waarde her-ontdekt, doet het er niet toe welke last het is die men draagt, wat ook de handicap kan zijn, dat als men zich zijn waarde realiseert, zij ook zich hun recht realiseren om om hulp te vragen zonder dat het is wat hen slechter maakt als menselijk wezen, als een onafhankelijk individu. Het punt is dat degenen die nood hebben zichzelf niet goed dienen als zij niet om hulp vragen als ze die kunnen gebruiken.

Omdat de mensheid kreupel is en onder aanval ligt tegelijkertijd door degenen die de mensheid in onwetendheid, in het duister van manipulatie en van mind controle willen houden, dat de mensheid daarom het recht heeft om om hulp te vragen van die hogere raden, die hogere bronnen. Het is niet een vragen om gered te worden, maar eerder gewoon om hulp bij deze cruciale tijd, specifiek tegen degenen die methodes en technologieën zouden gebruiken van kunstmatige aard tegen de mensheid om het succes van hun agenda’s te verzekeren.

Dat deze petitie en verklaring een katalytische energie zal zijn, die toevoegt aan de vele andere katalytische energieën die heden worden uitgedrukt. Het zaad werd enkele weken geleden geplant toen dit Bewustzijn het eerst sprak over de petitie waar Will en Callista aan werkten en velen van jullie hebben hierover nagedacht, hebben deze beweging gevoeld naar die petitie en hebben hun vooruitlopen uitgedrukt dat het wordt vrijgegeven.

Dat jullie hebben geholpen om het proces energie te geven maar het was een proces dat tijd kostte en het was een proces dat moest wachten op dat optimale moment, het moment van verbinding dat wordt uitgedrukt via de energieën van de Winter Zonnewende, de Zomer Zonnewende. Dit is bereikt en dit zaad is uitgelegd en er wordt gezien dat dat zal groeien en het zal worden gedeeld en velen die iets willen doen zullen ten slotte voelen dat hier is wat ze kunnen doen dat hen niet in gevaar brengt, maar hun stem zal toevoegen, hun energieën, om het licht terug te brengen van de Goddelijke Bron en van Spirit om opnieuw het duister te verlichten, om de waarheid te leven van dat wat de boodschap van de Goddelijke Bron is, dat het licht altijd het duister zal verlichten en het licht zal de vele slachtoffers bevrijden, de vele slaven, die gevangen werden in deze baanbrekende tijd waarin het duister de bovenste hand had.

Dat het experiment is geëindigd, het is voorbij, het nieuwe licht gloort, de nieuwe wereld wordt geboren. Dat dit de bedoeling en het punt is van deze verklaring en deze petitie aan de Hoge Bron Raden om assistentie in deze tijd. Wees geduldig, echter, want ook al is het verklaard en ook al willen velen hun stem toevoegen, het is nog dat het een proces is. Inderdaad, kijk naar dat meer en meer beginnen vragen te stellen, als meer en meer beginnen zichzelf te richten in deze tijd alsof ze wakker beginnen te worden. Kijk naar de wereld -gebeurtenissen om je heen, en specifiek naar de velen die zich beginnen uit te spreken en die beginnen licht te brengen naar de leugens en het bedrog en voeg altijd jullie energieën van positiviteit en hoop toe, de energieën van Sagittarius/Boogschutter in deze ongelooflijke tijd van het jaar, naar het proces en naar dat wat zich ontvouwt. Weet dat het zaad van licht en het zaad van leven, heilig leven, zijn geplant, water hebben gekregen, en licht hebben gekregen.

Dat dit Bewustzijn allen een Gelukkig Kerstmis wenst, een Gelukkig Nieuw Jaar, een prachtige Hanukkah, een blij Diwali. Dat dit Bewustzijn allen de hoop en de blijdschap van Boogschutter toewenst, de terugkeer van het licht dat het licht is dat terugkeert van de Winter Zonnewende en in zijn volle mate in de Zomer Zonnewende. Dat dit Bewustzijn ieder een, een prachtige Gelukkige Zonnewende toewenst, Kerstmis, Diwali, en Hanukkah, een prachtig ontwaken in het licht dat aan het gloren is. Dat dit Bewustzijn nu compleet is met Zijn openingsboodschap.

Dank U. dat was zeer, zeer interessant, zeer, zeer juist. Dank U Bewustzijn.

Vertaling: Winny winnyd@stralendetoekomst.nl

Sphere-Being Alliance.com: ‘Wat is de “Boodschap” die de “Blue Avians” ons hebben gebracht..?’

Sphere-Being Alliance.com: ‘Wat is de “Boodschap” die de “Blue Avians” ons hebben gebracht..?’

image

Sommige mensen hebben nu gekozen om zich te concentreren op deze “Boodschap” die werd geleverd door de “Blue Avians”– 1 van 5 wezens (beings): de “Orb Wezens”, de “Blue Avians”, de “Gouden Driehoekhoofdige Wezens” en twee anderen die zichzelf nog niet aan ons hebben geopenbaard. De “Orb Wezens” hebben een bezoek gebracht aan “vele tienduizenden” mensen in de vorm van “Blauwe / Indigo Bollen van Licht”, terwijl anderen zijn bezocht door de “Blue Avians” en een “Begroetingszin” kregen om elkaar te leren kennen.

Wat is deze “Boodschap”?

Ben elke dag meer op georiënteerd om je steeds meer te richten op “Dienst aan anderen”. Focus meer op “Houden van” en “Richt je op het verhogen van je Vibrationele en Bewustzijns Niveau” en om “Vergeef jezelf en anderen” te leren (dus het “Vrijgeven van Karma”). Dit zal de vibratie van de planeet veranderen, het “Gedeelde Bewustzijn van de Mensheid” (collectieve bewustzijn) en “Verander de Mensheid met Eén persoon tegelijk” (Zelfs als jijzelf die “Ene persoon” bent). Ze zeggen dat je je lichaam moet behandelen als een tempel en om over te stappen op een “Dieet met een Hogere Trilling / Vibratie” om te helpen bij de andere veranderingen. Dit klinkt voor velen als een ‘Hippie-achtige Liefde en Vrede’ boodschap dat geen verschil zal maken. Ik verzeker u dat het “Pad” die ze in “Hun boodschap” uitleggen een moeilijke is. Zelfs bij de onwaarschijnlijke kans dat deze technologieën “Onderdrukt” blijven, stel je voor in wat voor een wereld we zouden leven als iedereen deze veranderingen bij hen zelf zou bewerkstelligen?

Lees het hele artikel op:
http://nl.spherebeingalliance.com/introduction