HET NIEUWE ATLANTIS: Masterplan Of The Ages + UPDATE

HET NIEUWE ATLANTIS: Masterplan Of The Ages + UPDATE

Geplaatst op 5 januari 2017 door Cosmic Convergence

(Tekst automatische vertaald)

UPDATE:

TMR: Noot van de redactie:

Edgar Cayce had gelijk: “Vanuit Rusland zal de hoop van de wereld komen.”

In 1932 voorspelde Edgar Cayce de rol van Poetin in het stoppen van de Derde Wereldoorlog ( WW3)

Er zijn zeer specifiek, maar toch verborgen, redenen waarom Rusland zo werd vervolgd door de westerse mogendheden. En, waarom president Vladimir Poetin is zo belasterd na elke vrede maken gebaar. Of gedemoniseerd na elke militaire interventie door de Russische superieure strijdkrachten.

Vladimir Poetin’s Rusland: Perfect Foil To The Anglo-Amerikaanse as en hun nieuwe World ‘Order’

Ja, de Anglo-Amerikaanse Axis (AAA) wil wanhopig de natuurlijke hulpbronnen die Rusland bezit in grote mate te stelen, na de verovering van het Vaderland. En ja, de AAA-leiderschap is fel vastbesloten om Rusland en Duitsland met elkaar te houden als het volgende essay duidelijk afbakent.

Stratfor Chief onthult Zio-Anglo-Amerikaanse Grond Te World Domination

Echter, er is een veel meer sinistere agenda op het werk.
Deze permanente Great Game heeft gespeeld door de eeuwen heen, met geen tekenen van relenting. Met elk voorbijgaand jaar, de NWO-globalisten steeds meer gedurfd en roekeloos in hun verovering te heersen over Rusland en de vele buurlanden.

The Great Game gaat verder tussen de Verenigde Staten / Groot-Brittannië, Rusland en Duitsland

Het is waar dat er een ontbrekend stuk om deze puzzel. En dat is de meest kritische stuk goed begrip van het ware doel van de Great Game -a multi-eeuwse oorlog te voeren tegen de Russische moederland door de Anglo-Amerikaanse imperium.
De volgende uitgebreide essay bepaalt dat de ontbrekende en cruciaal stuk.Maar het moet worden gelezen met een open geest, onderzoekende geest en oprecht verlangen om de diepste waarheden de geschiedenis kennen.

Het Millennium Report

Referentie

Hier is waarom de Mainstream Media meer Anti-Russische propaganda spuwt dan ooit

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HET NIEUWE ATLANTIS: Masterplan Of The Ages

Geplaatst op 6 maart 2016 door Cosmic Convergence

Illuminisme, Vrijmetselarij en de Grote Witte Broederschap

Het Nieuwe Atlantis stijgt … en dan valt,
na te zijn gestopt door de baanbrekende oorlogen
van de Kali Yuga en ijzertijd conflicten

Cosmic Convergence Research Group

 

___________________________________________________

 

De verborgen verbindingen tussen de Elizabethaanse Hof geleid
door Sir Francis Bacon, de Founding Fathers van de Amerikaanse
Republiek en het Kremlin Leaders, bijeengeroepen door de Russische
president Vladimir Poetin


___________________________________________________
Dit is een verhaal dat het geheel van de 6000 jarenlange Kali Yuga overspant.Ook wel bekend als het Tijdperk van de Redetwist, die begon met de Maya Lange Telling kalender in ongeveer 3113 BCE, de Kali Yuga is analoog aan de huidige IJzertijd. De ware geschiedenis van het huidige tijdperk, die bepaald wordt door zoveel epische oorlogen en langdurige conflicten, is niet alleen zeer langdurig en uiterst complex, veel van de meest belangrijke gebeurtenissen en personages liggen diep verborgen in zijn duistere verleden.

Er zijn een aantal belangrijke onderwerpen die verweven in deze multi-duizendjarige saga die grafisch portretteren onze huidige Age of Conflict. Van degenen, de meest belangrijke onderwerpen passeren de geschiedenis van Egypte, Sumerië, Perzië, het oude Griekenland, het Romeinse Rijk, het Britse Rijk, en, ten slotte, de Verenigde Staten van Amerika. Toch zal dit essay zich bezig voornamelijk met de meest recente Anglo-Amerikaanse hoofdstuk van de moderne geschiedenis.

 

Koningin Elizabeth

Het is de Elizabethaanse tijdperk en het hof van koningin Elizabeth I van Engeland, die het middelpunt voor dit essay, evenals de periode Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog in de prille Dertien Kolonies. Want het was tijdens deze twee cruciale en formatieve perioden dat de New Atlantis  is bedacht en zeer geavanceerde. Simpel gezegd, de zaden van verlangen naar persoonlijke vrijheid en nationale soevereiniteit, die ontkiemd in de 16e eeuw in Engeland, volledig ontsproten op Amerikaanse bodem tweehonderd jaar later.

De sprong van de Elizabethaanse en Jacobijnse tijdperken (1558 tot 1625) aan de  Dertien Kolonies  van de pre en post Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (begin jaren 1770 tot 1783) is niet goed begrepen, zelfs door de meest deskundige historici. De diepgaande inter-relatie tussen de vele belangrijke personages van Koningin Elizabeth’s (en de King James’s) gerecht en de Founding Fathers van de Amerikaanse Republiek is nooit getrokken of onvoldoende erkend. Bijgevolg is een groot deel van de werkelijke geschiedenis verloren is gegaan, betrokken in de nevelen van de tijd, of doelbewust verkeerd voorgesteld door degenen die overwinnaars de geschiedenis boeken schreef.

De ondertitel: The Illuminisme, de vrijmetselarij en de Grote Witte Broederschap  de essentie van de onderliggende baanbrekende conflict van het “Masterplan Of The Ages” . Alle drie van deze entiteiten worden nu grondig verkeerd begrepen, want hoe sterk geladen en nauw verbonden elk is om verschillende ideologieën en ismen, samenzweringen en valse concepten die in overvloed op het internet.

Het maken van hun begrip nog moeilijker (vooral de vrijmetselarij en illuminisme), is er een overvloed aan ruw ongeïnformeerde materiaal op het internet die verder vertroebelt het water van die al “duistere verleden”. Een groot deel van deze valse informatie is bewust verspreid voor publieke consumptie door de eeuwen heen. Of het nu gaat doelgericht desinformatie of onopzettelijke verkeerde informatie, moet worden genegeerd als deze nieuwe en belangrijke toelichtingen worden beschouwd.

De Elizabethaanse Hof Stel de World Stage, met name voor het debuut van de Amerikaanse Republiek
De microkosmos van de Elizabethaanse hof 1558-1603 biedt de perfecte context waarin de opkomst van de geheime genootschappen die zijn gekomen om de moderne tijd domineren bestuderen. Koningin Elizabeth I werd omringd door enkele van de meest briljante en verlichte mannen van de leeftijd. Dit over het algemeen geaccepteerd feit van het Engels de geschiedenis is precies de reden waarom de Elizabethaanse periode een ongeëvenaarde Britse tijdperk soms aangeduid als Engeland werd  de Gouden Eeuw . Het is ook erkend als een hoogtepunt voor alle van de westerse beschaving, en vooral voor de Europese cultuur en verlichting. De hoge verworvenheden in uiteenlopende sectoren zoals spirituele wijsheid en wereldse kennis, filosofische discours en artistieke expressie, wetenschapsbeoefening en occulte kennis werd de rigueur voor degenen die het koninklijke hof van koningin Elizabeth, evenals de Londense high society bevolkt.

Net als Jeruzalem tijdens het bewind van koning Salomo en Rome op zijn hoogtepunt circa 100 na Christus, Londen werd effectief het middelpunt van de wereld na de beslissende nederlaag van de Spaanse Armada in 1588. De oprichting van de Oost-Indische Compagnie in 1600 ingesteld Engeland stevig op het pad in de richting van de creatie van het Britse Rijk.

De East India Company (EIC) werd oorspronkelijk gecharterd als de Gouverneur en Company of Merchants of London de handel in Oost-Indië, en de geachte Oost-Indische Compagnie (HEIC) meer behoorlijk genoemd. Het was een Engels naamloze vennootschap, opgericht om de handel met Oost-Indië na te streven, maar eindigde de handel vooral met de Indiase subcontinent, Qing-dynastie China, Noord-West Frontier Province en Balochistan. Het bedrijf nam om rekening te houden voor de helft van de wereldhandel , met name de handel in basisgoederen dat katoen, zijde, indigo kleurstof, zout, salpeter, thee en opium inbegrepen. Het bedrijf besliste ook het begin van het Britse Rijk in India.
Het bedrijf kreeg een Royal Charter van koningin Elizabeth op 31 december 1600 en  is daarmee de oudste onder verscheidene soortgelijke wijze gevormd Europese Oost-Indische Compagnie.
Gelabeld door zowel tijdgenoten en historici als “de grootste vereniging van handelaren in het heelal” , zou het Engels Oost-Indische Compagnie komen naar de oogverblindend rijke potentieel van de onderneming, alsmede nieuwe methoden van het bedrijfsleven die zowel brutaal en uitbuitende zou kunnen symboliseren. [1]

Het is nu vanzelfsprekend waarom Groot-Brittannië vroeg was voorbestemd om de uitgestrekte Britse Rijk, waarop de zon nooit onderging geworden. Het moet dan ook begrijpelijk zijn waarom de Engels-sprekende landen van de wereld uiteindelijk als de meest krachtige en rijke en invloedrijke op aarde te voorschijn zou komen. De buitengewone lot van de Verenigde Staten van Amerika staat als een krachtig bewijs van de visie en vastberadenheid, planning en uitvoering van die grote mannen van brieven en wetenschap van de Elizabethaanse era.

 

Als een zaak van weinig bekend feit, de vervulling van de Verenigde Staten als de New Atlantis is het eindresultaat van een uiterst geheim, multi-eeuwse “masterplan “, die werd gelanceerd door de belangrijkste leden van Queen Elizabeth het hof. Deze zelfde “masterplan” vervolgde veel meer grip te krijgen tijdens de Jacobijnse tijdperk dat onmiddellijk gevolgd.

Dat brengt ons tot Sir Francis Bacon en Roger Bacon.
Nu al is het duidelijk dat het bewind van koningin Elizabeth I werd onderscheiden in vele bijzondere en ongekende manieren. Echter, het was de buitengewoon verstandig en echt begaafd adviseurs in haar hof die het podium voor de geheime genootschappen om te gedijen in te stellen. Primair onder degenen talentvolle adviseurs staat Sir Francis Bacon, die door een aantal van ’s werelds grote schrijvers wordt beschouwd als rechtstreeks verantwoordelijk voor alle van vele werken van William Shakespeare zijn.Drie eeuwen voor de Elizabethaanse tijdperk was er de Engels filosoof en Franciscaan Roger Bacon (1214-1294), die wordt vaak beschouwd als de ‘Vader van de wetenschappelijke methode’. Dat zowel Francis en Roger Bacon delen dezelfde achternaam komt niet als een verrassing wanneer hun werkelijke verbinding wordt geopenbaard.

Enkel wie deze twee reuzen van het Engels geschiedenis waren? de Verenigde Staten van Amerika – en hoe hebben ze de oprichting en de vestiging van de Nieuwe Atlantis beïnvloeden?

Sir Francis Bacon

Sir Francis Bacon was niet alleen een buitengewone schrijver en filosoof, hij was ook goed geïnformeerd over veel van de occulte wetenschappen en de ontluikende kunst van zijn tijd. Kortom, hij was de typische Renaissance Manvan Merry Ole Engeland. Francis Bacon genoten van een unieke raadgevende status binnen Queen Elizabeth rechter die zowel goed en werd verdiend als een product van nepotisme. Historische gegevens hebben aangetoond dat hij Elizabeth’s zoon was door één van haar favoriete hovelingen. Het was deze zeer bijzondere relatie tussen Sir Francis Drake en Queen Elizabeth, die was om de gehele Elizabethaanse periode vorm te geven.

Roger Bacon en de wetenschappelijke methode
Een zeer interessante verbinding tussen Francis en Roger Bacon, “De vader van de experimentele wetenschap en middeleeuwse occultisme”. Naast het feit dat beschouwd als de vader van de wetenschappelijke methode, werd Roger Bacon ook beschouwd als de eerste filosoof van de wetenschap, die in de 13e eeuw waarin hij leefde manier zijn tijd vooruit was. Als volgt:

[2]

Waarom is deze verbinding tussen de twee Bacons – Roger en Francis – zo belangrijk? Omdat ze allebei spelen zeer prominente rol in de totstandkoming van de New Atlantis . Elk van hen voorzag een tijd waarin de Nieuwe Wereld in het westen zou worden gevonden door hun landgenoten en gekoloniseerd in de loop van de tijd. Beiden begrepen het belang dat dit nieuwe land lag ongerept en ongerepte opdat de Nieuwe Atlantis  zou worden ” opgewekt uit de as ” van de oorspronkelijke Atlantis, die 12.000 jaar geleden zonk in de zee.

Het is goed begrepen in bepaalde esoterische kringen dat de oorspronkelijke Atlantis – vergevorderd in zowel de wetenschappelijke kennis en toegepaste technologie in vergelijking met onze post-moderne beschaving – gedoemd zichzelf vanwege de doordringende misbruik van verschillende technologieën gedurende hun samenleving. In feite is het vaak beweerd dat Atlantis uiteindelijk zonk in de Atlantische Oceaan als gevolg van de grove en rampzalige misbruik van hun buitengewoon krachtige asteroïde afbuigen technologieën. De drie punten van de Bermuda Driehoek staan als een blijvend bewijs van de Atlantische sites die thuis waren aan die centra van kristal opgewekte energie technologie. De kristallijne gebaseerde energienet werd niet alleen gebruikt voor het aandrijven van Atlantis, werd het uiteindelijk misbruikt door de corrupte leiders aan de bevolking in extreem gewelddadige manieren besturen.

In de loop van de afgelopen 400 jaar al de volken, het luiden van de Atlantische Oceaan zijn huis aan diezelfde zielen van Atlantis die vandaag terug kwam om het goed te krijgen. Hoewel het algemeen wordt begrepen in sommige kringen van de esoterische kennis dat die koningen en koninginnen van het Engels monarchie, die voor en tijdens het Britse Rijk regeerde waren eigenlijk de gereïncarneerde zielen van het Romeinse Rijk, de volgende zal ook duidelijk zijn over de  The New Atlantis . Dat de hedendaagse heidenen, die de Noord-Atlantische Oceaan velg worden bevolkt met de herboren zielen die Atlantis bewoonde voordat het in de zee zonk ongeveer 12.000 jaar geleden.
Zowel Roger en Francis Bacon, meer dan enige andere historische figuren van het afgelopen millennium, met uitzondering van de Comte de Saint Germain, zijn direct verantwoordelijk voor het instellen van het podium voor het nieuwe tijdperk van Waterman – het tijdperk van wetenschap en technologie, alsmede de oprichting van de The New Atlantis . Zo belangrijk zijn de bijdragen van Francis Bacon in dit verband dat hij als volgt beschreven:

Bacon is wel de vader van het empirisme. Zijn gevestigde werken en gepopulariseerde inductieve methodes voor wetenschappelijk onderzoek, ook wel de  Baconiaanse methode , of gewoon de wetenschappelijke methode. Zijn vraag naar een geplande procedure van het onderzoek naar alle dingen natuurlijke markeerde een nieuwe wending in de retorische en theoretisch kader voor de wetenschap, waarvan een groot deel nog steeds omringt opvattingen over de juiste methodologie. [3]

Sir Francis Bacon: The Quintessential Engelse  Renaissance Man
Francis Bacon, meer dan enige andere koninklijke adviseur van koningin Elizabeth I, was vurig bezig met de “te bewerken van de grond” van de Nieuwe Wereld. De vele en diverse stukken van de literatuur onder zijn pseudoniem, William Shakespeare, geschreven waren een integraal onderdeel van zijn plan van de oprichting van The New Atlantis in de maagdelijke gebieden van Noord-Amerika. Elk Shakespeariaanse samenstelling van komedie en tragedie, geschiedenis en poëzie werd gecodeerd om geheime informatie te verspreiden om zijn vele geheime medewerkers over de hele wereld, zoals in het gehele planetaire rijk.

 

[4]
Niet alleen heeft Sir Francis Bacon te schrijven en / of toezicht hield op de creatie van alle composities van William Shakespeare, is hij ook openlijk gecrediteerd met het schrijven van de eerste Engels vertaling van de Bijbelde revolutionaire King James Versie . Met andere woorden, Bacon is persoonlijk verantwoordelijk voor de productie van de twee belangrijkste literaire werken in de geschiedenis van het Engels. De King James Version was tenslotte, de meest bevrijdende werk van de religieuze literatuur in het hele christendom. De emancipatie van het pausdom (en van concepten zoals de pauselijke onfeilbaarheid), evenals van het leergezag van het leergezag, waren beiden aanzienlijk versneld in de hele wereld op de publicatie van weergave van de King James Bijbel Bacon’s.

Als voor de ongeëvenaarde lichaam van literaire werken door ‘William Shakespeare’, die niet heeft gehoord, gelezen, geciteerd, uitgevoerd, is blij met of onthaald door zulke sublieme literatuur? De artistieke schoonheid en spirituele wijsheid van elk spel en sonnet heeft talloze zielen geïnspireerd al eeuwen! Shakespeare’s (nu bekend als Bacon’s) literaire meesterwerken hebben ook gediend te voeden en edify, burgers en volken verlichten zowel in hun zoektochten naar persoonlijke en nationale soevereiniteit, respectievelijk.


Om te zijn, of niet te zijn: dat is de vraag:
Of ’t is edeler in de geest te lijden onder
de stenen en pijlen van het onontkoombare noodlot,
Of om wapens op te nemen tegen een zee van problemen
….
Gesproken door Hamlet, Act 3 Scene 1 [5]
Het is algemeen aanvaard door de wereldberoemde historici en Engels professoren elkaar dat Shakespeare literatuur is het hoogtepunt van het schrijven in het Engels. Om een dergelijke buitengewone en duurzame prestatie te bereiken kon alleen zijn bereikt door een select groepje mannen die bekend zou worden over de afgelopen 500 jaar. Om deze en andere nogal voor de hand liggende redenen, is het nu duidelijk dat Sir Francis Bacon & Company was verantwoordelijk voor die ongeëvenaarde kunstwerken.

Er is echter nog een uiterst belangrijk back verhaal in verband met de werken van William Shakespeare ‘. Het is bekend intelligentie kringen die de eerste wereldwijde spionagenetwerk werd geassembleerd in Londen. Ja, er zijn altijd spionnen en geheime surveillance, maar Engeland al snel verwierf de middelen en de methode om een wereldwijde spion netwerk op te zetten. De basis voor deze oer inlichtingendienst werd gelegd door dezelfde belangrijkste spelers binnen het Hof van koningin Elizabeth.
De belangrijkste personen die verantwoordelijk zijn voor de oprichting van de spion netwerk en communicatiemiddelen daalde tot Francis Bacon en John Dee. Het was echter Bacon die nauw betrokken is in het creëren van het systeem van cijfers en cryptogrammen die zou blijken onleesbaar zijn. In de richting van dat doel, werd het duidelijk dat veel van de Shakespeariaanse literaire werken expliciet zou worden gecodeerd om informatie te verspreiden over de hele snel evoluerende wereld spion netwerk. Op deze manier doen de Shakespeare tragedies en komedies zeer geheime informatie gecodeerd in de verzen die bekend zijn alleen voor degenen die de overeenkomstige cryptogram en cipher codes bezat bevatten ook.

Natuurlijk, John Dee bijgedragen tot aanzienlijke manieren om dit kritische inspanning, die uiteindelijk diende om het ongedaan maken van het oorspronkelijke plan zijn voor The New Atlantis . Omdat zowel Bacon en Dee toegang tot alle de diepste geheimen van het rijk hadden, was er een letterlijke oorlog gaande op de achtergrond tijdens zowel de Elizabethaanse en Jacobiaan tijdperken. Het resultaat, natuurlijk, werd voorbeschikt door het lot, net als voor de huidige NWO leiderschap dat illegaal is gevestigd in het Witte Huis via een Illuminati pion en zijn verraderlijke bende van overweldigers.

Dr. John Dee

Dr. John Dee: Magus, Mentor en Mystery Man van het Elizabethaanse Tijdperk
Francis Bacon had de beste docenten en mentoren dat Engeland te bieden had in zijn project van het verhogen van The New Atlantis . In feite, zij vertegenwoordigen een ware Who’s Who van de 16e en 17e eeuw Engeland.Eerst en vooral was er Dr. John Dee, geheime mentor Bacon’s die heel instrumenteel in het voeden van het zaad van was  The New Atlantis  die binnenkort zou ontkiemen in Noord-Amerikaanse bodem. John Dee was niet alleen Queen Elizabeth’s astroloog en Court orakel wiens advies was direct verantwoordelijk voor de definitieve nederlaag van de Spaanse Armada, werd hij ook in dienst van de familie, die Francis Bacon had genomen.

Bacon zou ook te ontmoeten in de hofkringen de man die Leicester had begeleid en geadviseerd Elizabeth over zaken van de staat – de man die Ian Fleming gemodelleerd zijn 007 James Bond karakter op, de eerste en misschien wel de beste geheim agent van de kroon, Dr. . John Dee.


John Dee (1527-1608) was een fascinerende genie, beschouwd als een magiër, filosoof en alchemist die de aandacht van de koninklijke hoven en de knapste koppen in heel Europa veroverd. U waren ofwel geïntimideerd door zijn ideeën en de reputatie of je wilde te worden beïnvloed door hen.


Dr Dee’s leren was wijd en zijd, een briljante wiskundige, wiens studie varieerde van geo-cartografie en calculus die van vitaal belang in het navigeren in de Nieuwe Wereld voor ontdekkingsreizigers was, astrologie, alchemie, de kabbala, encryptie schrijven, godsdienst, architectuur, en wetenschap .Kortom, Dee’s metafysica waren een ‘rood’ kruis van de hermetische traditie met een sterke dosis van de wiskunde. Zijn bibliotheek op het dorp aan de rivier van Mortlake werd beschouwd als de mooiste particuliere collectie in Europa met duizenden gebonden boeken en handgeschreven manuscripten gewijd aan filosofie, wetenschap en esoterica. Ter vergelijking, de universiteit van Cambridge op dat moment hadden slechts 451 in totaal boeken en manuscripten in hun bezit.
[6]

De achterkant verhaal van Dr. John Dee is misschien wel de belangrijkste in de juiste vertellen van de Elizabethaanse hoofdstuk van dit fascinerende saga.Want het Dee was wie bracht buitengewone occulte krachten en zijn eigen merk van magie om de wereldwijde onderneming bekend als de toekomstige Britse Rijk dragen. Simpel gezegd, zonder de directe tussenkomst van John Dee tijdens het dalen en de uiteindelijke nederlaag van de Spaanse Armada, is het zeer waarschijnlijk het Engels zou nooit won die historische reeks van zeeslagen.

Welke roept de vraag op: Heeft Dr. John Dee de duistere krachten van het heelal opgeroepen om de inauguratie van het Britse Rijk te helpen?  Meer in het bijzonder heeft hij in dienst zijn bekende occulte krachten om de Spaanse Armada zinken? Er is veel gespeculeerd over de tussenliggende eeuwen met betrekking tot dit bepalende moment van de binnenkort op te richten Britse Rijk. Het was immers de meest gevolgschade reeks militaire gevechten tussen het Spaanse en het Engels, die een radicale verschuiving in de balans van de mondiale macht van Madrid naar Londen zag.

De enige manier om het goed begrijp de invloed die Dee had ten aanzien van de nederlaag van de Spaanse Armada is aan de grillen van het weer te begrijpen. Uit diverse bewerkingen van de gehele zeeoorlog plannen is het duidelijk dat de Spaanse Armada voorgoed werd gestoord door niet alleen slecht weer, maar door de wind en de golven zo hevig dat ze daadwerkelijk tot zinken gebracht vele schepen en doodde veel soldaten. Hun hele reis, rond en naar de Britse eilanden werd bemoeilijkt door hevige en woeste weersomstandigheden, een aantal van hen schijnbaar uit het niets. Dit is waar de rekeningen van de raadsman John Dee’s aan Koningin Elizabeth en haar admiraals weer heel belangrijk. Van verschillende kanten het is beweerd dat Dee had zijn vinger aan de pols van iedere manoeuvre van de Engels marine, vooral hoe de Admirals gereageerd op elke beweging van de Spaanse Armada.

De ondergang van de Spaanse Armada brak Spanje het monopolie van de Nieuwe Wereld, die sinds de tijd van Columbus, en opende een stormloop van Europese landen staking hun vorderingen in Noord-Amerika.

Er wordt zelfs gespeculeerd dat Dee wist van tevoren wat de heersende weerpatronen zou zijn van dag tot dag. Anderen hebben vermoed dat het was door zijn magische krachten die hij eigenlijk de verwoestende weersomstandigheden die de Spaanse Armada volgde waar ze ook gingen controleerde. Als volgt:

In 1572 verscheen er een nieuwe ster aan de hemel, die zichtbaar dag en nacht bleef 17 maanden (we weten nu dat het een Type Ia supernova, in het sterrenbeeld Cassiopeia). Voor het publiek, kan het alleen maar betekenen immanentie van de Eschaton-het einde van de wereld. Voor Dee, is aangegeven dat een nieuwe wereldorde moest komen-een Engels protestants Rijk, in plaats van een Heilige Roomse één.


Het is in deze context dat Dee voorgesteld een “Britse Rijk ‘, een uitdrukking die hij bedacht-for Dee, zou dit niets minder dan een herstel van het bewind van Arthur, omdat hij geloofde dat Arthur’s oorspronkelijke kolonies waren, in feite, in de New World-zelfs dat Amerika was Atlantis zelf. Dee zag Elizabeth als de levende Arthur zelf, Merlijn. Hij vormde een bedrijf te koloniseren, converteren en gebruik maken van de Amerika’s, zelfs voor een noordoostelijke doorgang naar Azië te openen, met een geest op zoek naar de vermeende bron van alle occulte wijsheid. Er zijn sterke aanwijzingen dat Dee was de intellectuele kracht achter Francis Drake’s 1577-1580 omvaart van de wereld. Dee zelf werd bekroond met de rechten voor alle nieuw ontdekte land ten noorden van de 50ste Parallel, die hem Canada-was Drake weg verder naar het noorden dan Oregon zou hebben gegeven.


Zo begon rijk waar de zon nooit ondergaat, of in ieder geval niet tot het einde van de 20e eeuw. Wat zijn we te maken met het feit dat een van de geschiedenis van de meest succesvolle (en brutale) rijken, die in zijn controle vierhonderd jaar een groot deel van de wereld gehouden, en is verantwoordelijk voor de moderne wereld, was het brein door een alchemist die naar sprak engelen in een kristallen bol? [7]

Wie waren de vele trouwe, getalenteerde en verstandige collega’s van Sir Francis Bacon?


Sir Walter Raleigh

Francis Bacon genoten van het bedrijf en de nauwe samenwerking van de meest talentvolle mensen van zijn tijd. In feite, zij vertegenwoordigen een ware Who’s Who van de 16e en 17e eeuw Engeland. Schrijvers en filosofen, staatslieden en politici, ontdekkingsreizigers en kapiteins, soldaten en spionnen, kwamen zij uit alle facetten van het leven. Er was Sir Walter Raleigh, een andere gigant – zowel literaire en politieke – van de Elizabethaanse era. Hij was rechtstreeks verantwoordelijk voor diverse pogingen bezighouden met de kolonisatie van de Nieuwe Wereld.

Raleigh’s charter verkend uit North Carolina naar Florida en de naam van de regio ‘Virginia’ ter ere van de “Virgin Queen”.


Plan van Raleigh in 1584 voor kolonisatie in de “Kolonie en Dominion van Virginia” in Noord-Amerika op een mislukking uitgelopen op Roanoke Island, maar de weg vrijgemaakt voor de volgende kolonies. [8]

In aanvulling op de Sir Walter Raleigh, andere collega’s en kennissen van Sir Francis Bacon onder meer de wil van Edward de Vere de 17e graaf van Oxford, Sir Francis Drake, Sir Francis Walsingham, Thomas Hobbes, Edmund Spenser, John Donne, Ben Jonson, John Selden , Christopher Marlowe, Dr. William Rawley, Lancelot Andrewes, Tobie Matthew, George Wither, Thomas Harriot evenals Bacon’s oudere broer, Anthony Bacon. Deze specifieke groep van de 16e eeuw Engels armaturen vertegenwoordigt veel van de grootste geesten in de geschiedenis van Groot-Brittannië. Vrij sterk, deze lijst is niet uitputtend, omdat er andere belangrijke spelers wiens rollen waren, maar generale repetities voor wat was de grootste drama van de 2e millennium.

Sir Francis Drake

Sir Francis Drake’s opname in deze lijst is heel opmerkelijk. Hij was succesvol in het voltooien van de tweede omvaart van de aarde, een prestatie eerder geprobeerd door Ferdinand Magellan. “Magellan heeft niet de gehele reis voltooid, omdat hij tijdens de Slag om Mactan in de Filippijnen werd gedood.”[9] Deze bijzondere prestatie van een Engels expeditie cirkelen de hele wereld was een gunstig voorteken voor de toekomst Britse Rijk. Het diende om de contouren van de massale handel gemenebest die ervoor zorgde dat het Engels de dominante taal van de wereld zou worden, vooral op het gebied van handel en handel, diplomatie en oorlog vooraf te configureren.

 

Wordt vervolgd met De Grote Witte Broederschap
Bron: http://cosmicconvergence.org/?p=17694

 

 

 

Advertenties

‘SECRET SPACE PROGRAMS CONTROLEREN GALACTISCHE SUPERGOLVEN & STUDIE LAW OF ONE…’, geschreven door DR MICHAEL SALLA op 28 juli 20 15.

‘SECRET SPACE PROGRAMS CONTROLEREN GALACTISCHE SUPERGOLVEN & STUDIE LAW OF ONE…’, geschreven door DR MICHAEL SALLA op 28 juli 2015.

Een onthullende documentaire over de enorm krachtige supergolven die ons zonnestelsel naderen vanuit het centrum van de Melkweg. Supergolven die ons hele bewustzijn en leven zullen beinvloeden en hoe wij ons daarop kunnen voorbereiden.

Veel wetenschappers, lichtwerkers en klokkenluiders geven ons al jaren informatie hierover en het is tijd dat we dit werkelijk gaan beseffen.

De mensen die liever onwetend blijven en denken dat over een jaar het levennog steeds hetzelfde is als nu, kunnen beter hun ogen en oren dicht blijven houden…

Wordt wakker of slaap verder…

In de vijfde aflevering van de Kosmische Disclosure Gaiam tv-series, onthult klokkenluider Corey Goode (GoodETxSG) hoe geheime ruimtevaartprogramma’s (Secret Space Programs) waarmee hij van 1987 tot 2007 werkte, zich bewust waren geworden van de regio’s van de Melkweg met “supergolven” (superwaves) die ons zonnestelsel uiteindelijk zou tegenkomen. Er werd ontdekt dat de supergolven uit wolken van “vibrerende energiedeeltjes” bestonden die de zon, aarde en de mensheid zouden beïnvloeden op een wijze die tot diepgaande veranderingen leidt. Het menselijk bewustzijn op zich zou direct worden beïnvloed en zou leiden tot snelle evolutie van onze mensheid in een geavanceerde mondiale samenleving, of in een mondiale zelfvernietiging zoals blijkbaar in het verleden was gebeurd.

Gamma ray bubbles — Bellen van gammastraling

Goode zegt dat in het eind van de tachtiger jaren reusachtige bollen (spheres) in ons zonnestelsel begonnen te verschijnen die ook geïnteresseerd waren in het supergolf fenomeen. Deze bollen bleven tot 2011 in een observatie stand waarna zij operationeel werd. De bollen varieerden in grootte van de diameter van de maan tot die van Jupiter. Ze werden strategisch geplaatst om als “resonantie buffers” van de galactische supergolven op te treden zodat de zon en de mensheid, niet zou worden overweldigd als ons zonnestelsel geleidelijk aan het betreffende deel van de Melkweg zou binnengaan.

Foto met de Lasco C3 camera van de zon vanuit NASA’s SOHO satelliet op 16 augustus 2009

Goode’s onthulling dat de galactische supergolven in het geheim werden ontdekt en bestudeerd is een prachtige bevestiging voor het werk van astrofysicus Dr Paul LaViolette die de uiteindelijke impact van de galactische supergolven op ons zonnestelsel heeft voorspeld. In zijn boek uit 2006 ‘Decoding the Message of the Pulsars’ beschrijft Dr LaViolette dat pulsars strategisch geplaatst in de Melkweg zijn en die waarschuwingen verzenden over deze supergolven die uit de galactische kern worden gegenereerd in cycli variërend van 10.000 tot 16.000 jaar.

# http://www.starburstfound.org/downloads/superwave/Nexus2009.pdf

# http://www.starburstfound.org/superwave/preparedness/nextevent.html

LaViolette speculeert dat deze pulsars werden gebouwd door een zeer geavanceerde Type III buitenaardse beschaving – die begreep hoe galactische supergolven functioneren, en hun potentiële impact op zonnestelsels en werelden. Een type III beschaving op de Schaal van Kardasjev is er een die werkt met galactische schaalniveaus van energie (het niveau van een sterrenstelsel zoals onze Melkweg), terwijl een Type II beschaving hetzelfde kan doen op een stellaire niveau (het niveau van een ster zoals ons gehele zonnestelsel), en een Type I beschaving dit op dezelfde wijze kan doen op een planetair niveau (het niveau van een planeet zoals de Aarde). Dit suggereert dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de grote bollen in ons zonnestelsel – de Sphere Being Alliance – op zijn minst een Type III beschaving zijn.

In de rest van het Gaiam tv-interview met David Wilcock, beschreef Goode de evolutie van het bewustzijn en hoe de “Law of One Material” (Wet van Eén Materiaal) in wezen juist de bevestiging is van de onderliggende eenheid van bewustzijn en al het leven. Goode heeft eerder onthuld dat de Wet van Eén Materiaal verplichte lectuur is voor de vele groepen in de geheime ruimtevaartprogramma’s:

‘Het was … een feit dat van bepaalde groepen in de SSP’s (Geheime Ruimtevaart Programma’s) en Geheime Aarde Regeringsyndicaten (Cabal / Illuminati) verlangd werd om de ‘Wet van Eén Materiaal’ en ‘Seth Materiaal’ te lezen terwijl geprobeerd werd om het in diskrediet te brengen bij het publiek met de vele “PSYOP Channelings” (wat op zichzelf veel zegt) [FAQ48].

Goode onthult dat president Eisenhower inderdaad een ontmoeting had met buitenaardse delegaties in het midden van de vijftiger jaren (1954) met betrekking tot het ontwikkelen van kernwapens zoals een aantal andere klokkenluiders hebben beweerd. Goode geeft verder een beschrijving van zijn eigen persoonlijke relatie met de Blue Avian wezens (Blue Avian Beings) die samen hebben gewerkt met de Secret Space Program Alliance (Geheime Ruimtevaart Programma Alliantie) om een “volledige openheid event” te creëren.

Goode’s verklaring over hoe het co-creatieve bewustzijn van de mensheid door heersende elites wordt gebruikt tegen henzelf is de moeite van het beluisteren waard, evenals het belang van de kernboodschap die de Sphere Being Alliance ons heeft gebracht.

Wat ik het meest waardevol in deze Cosmic Disclosure episode vond was Goode’s openbaring over de supergolven en hoe beide geheime ruimtevaart programma’s en de Sphere Wezen Alliance hiervan decennia geleden bewust werden. Volgens een verklaring op 18 juli 2015 door Goode, zijn de reusachtige bollen (spheres) die tot de Sphere Being Alliance behoren bijna klaar met hun primaire doel en zullen zij binnenkort vertrekken.

Het logo van Sphere Being Alliance

Dit suggereert dat we zeer binnenkort de volle kracht van deze supergolven zullen ervaren die het beste of het slechtste in de hele mensheid zal brengen, afhankelijk van hoe goed we zijn voorbereid. Deze nieuwe episode zal helpen om de kijker bewust te maken van het belang van het nemen van krachtige maatregelen om zich voor te bereiden op supergolf gerelateerde gebeurtenissen, waarvoor de geheime ruimtevaart programma’s zichzelf al stilletjes meerdere decennia lang hebben voorbereid.

© Michael E. Salla, Ph.D. Copyright Notice

VERDER LEZEN

Cosmic Disclosure: Inside the Secret Space Program lanceert op Gaiam TV

Kosmische energieën voorspeld DNA veranderingen en openbaarmaking gebeurtenissen in september triggeren

Klokkenluidersregeling onthult meerdere bezorgd over nieuwe buitenaardse bezoekers geheime ruimtevaartprogramma’s

Resource pagina met reportages, interviews en artikelen over Corey Goode getuigenis

[ Opmerking:
De eerste twee afleveringen van Cosmic Disclosure zijn gratis beschikbaar op de Gaiam TV website. De eerste
episode is Youtube (zie hieronder). Om het hele seizoen van Cosmic Disclosure te
kijken, moet u zich abonneren op Gaiam TV. Als u zich inschrijft via deze link dan zal een deel van
uw maandelijkse abonnementsgeld naar Corey Goode, ter ondersteuning van het
vervolgen van zijn onthullingen. Zijn website is hier te vinden. ]

Bron: http://exopolitics.org/secret-space-programs-monitor-galactic-superwaves-study-law-of-one/

Vertaling: FrankW zielsvreugde@live.nl

Lees ook over de supergolven als de Galactische Golf van Liefde door Cobra:

# In de oorspronkelijke Engelse versie van Cobra

http://2012portal.blogspot.com/2015/07/galactic-wave-of-love.html

# Of de vertaalde Nederlandse versie op deze website

https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2015/07/27/the-portal-cobras-update-de-galactische-golf-van-liefde-26-juli-2015/

Rainbow Phoenix op 28 maart 2015: De Vliegtuigcrash van Germanwings op 24 maart 2015

Rainbow Phoenix op 28 maart 2015: De Vliegtuigcrash van Germanwings op 24 maart 2015

(Dit is deel 1. Het vervolg over dit onderwerp, deel 2, volgt later…)

Audiolink:  https://soundcloud.com/rainbow-phoenix/germanwings-crash

Waar Kosmisch Bewustzijn nu voor beschikbaar is, gaat u verder.

Dank u en welkom Bewustzijn om bij ons te zijn vandaag voor de leden van Rainbow-Phoenix/publieke sessie van 28 maart 2015. Will Berlinghoff is de Stem voor uw boodschappen, Joan Mills is de vraagstelster en energiegever. De Wet van Licht, de Wet van Liefde, de Wet van Eenheid en de Wet van Dankbaarheid zijn aangeroepen. Is er een openingsboodschap of een gebeuren waarover u deze keer wilt spreken? Dank u.

Dat dit Bewustzijn inderdaad over de zaak wil spreken van de Germanwings aircrash die pas geleden heeft plaatsgehad. Omdat er een vraag is van een lid over deze zaak en omdat zo veel anderen zich ook afvragen waar deze crash over ging, dat dit Bewustzijn direct zal doorgaan met de vraag van dit lid over deze zaak.

Dank u. De vraag komt van Bojo. Hij schrijft over die Germanwings aircrash, en hij schrijft: “niemand sprak over de twee militaire vliegtuigen die het vliegtuig naar beneden escorteerden en wegvlogen toen het was gecrashed. Van afstand werd het vliegtuig overgenomen, en lieten de piloten hulpeloos achter en het ging de berg in, net zo als er op 9/11 vliegtuigen werden overgenomen. Boeing had dit systeem verwijderd maar de Airbus 320 had dit nog als deel van zijn equipment.” Uw gedachten over deze zaak, alstublieft.

Dat er inderdaad kortgeleden beweringen waren dat er twee militaire vliegtuigen op een of andere wijze betrokken waren bij deze crash, die het schijnbaar overnamen om minstens, zeer ten minste, deelnemend op een of andere wijze die schijnt aan te geven dat deze crash niet precies is wat het schijnt te zijn. Natuurlijk is er geen officiële bevestiging dat er twee andere vliegtuigen in de nabijheid waren van dat Germanwings toestel, of dat zij het vliegtuig vergezelden tot aan het moment van botsing en toen vertrokken.

Dat dit Bewustzijn zegt dat er inderdaad iets bij deze zaak zit. Dat deze factor niet iets is dat gaarne zal worden toegegeven door een van de officials, want om dat te doen dat zou vragen omhoog doen gaan over de officiële reden die werd uitgegeven over waarom dit toestel crashte, de schuld werd nu gelegd op de Duitse co-piloot. Dat hij op een of andere wijze gedeprimeerd was, suïcidaal was en dat hij de deur afsloot voor de piloot, terwijl hij het toestel overnam en het in de berg liet crashen.

Dit is het officiële verhaal dat werd uitgegeven. Niet dat er twee toestellen, militaire toestellen waren en dit Bewustzijn zou feitelijk stellen dat terwijl het verhaal loopt, dat het militaire vaardigheid was, maar dat het niet gezien werd door dit Bewustzijn dat ze echt militaire toestellen waren, maar eerder twee toestellen die gebruikt worden door bepaalde mensen met deze technologie en dat ze dit heimelijk gebruiken. Dat dit gelijk soort toestellen en voertuigen werden betrokken bij andere gebeurtenissen zoals de Maleisische airliner dat een jaar geleden vermist werd. Dat het geen strikt gesproken militaire toestellen waren die vliegen voor het leger van een natie, maar dat deze ontwikkelde toestellen eerder gebruikt werden.

Toch raakt dit Bewustzijn verward in deze zaak, want Het wilde verder gaan over het excuus dat publiekelijk werd vrijgegeven, en dat dit Bewustzijn er dit van wil zeggen: dat het best curieus is dat dit verhaal minder dan 48 uur na de crash naar buiten werd gebracht, vrijgegeven aan een New Yorkse krant en dan door de Franse Aanklager ambtenaar in een heel korte tijd nadat het ongeval gebeurde.

Dat dit ongekend is. Er wordt door dit Bewustzijn niet gezien dat het normaal is dat een feitelijke reden voor een dergelijke crash zo snel zou worden uitgegeven. Daarom moet men zich afvragen “waarom is dit verhaal zo snel naar buiten gebracht, de schuld gevend aan de Duitse co-piloot Lubitz voor deze crash, en het op zijn schouders te leggen, zeggend dat hij in de war was en suïcidaal”? Het heeft zeker de aandacht van de wereld getrokken en nu weet iedereen het excuus dat werd gegeven als het “officiële verhaal” dat de Duitse co-piloot suïcidaal was, dat hij nooit had mogen vliegen, dat hij zes jaar geleden stopte in zijn training, wat natuurlijk aangeeft dat er iets psychologisch fout zat met hem. Deze man is gebruikt als een zondebok, Andreas Lubitz, de naam ten slotte, de familienaam niet duidelijk gezien, dat de Duitse co-piloot gebruikt werd als een zondebok, iemand dit de schuld krijgt van dit ongeluk, dus hoeft men niet verder te kijken, het was de Duitse co-piloot die dit deed.

Velen zullen niet open staan voor een alternatieve verklaring, want het officiële verhaal dat werd gegeven zegt dat het zo is. Maar opnieuw zegt dit Bewustzijn dat het ongehoord is, de snelheid waarmee de reden voor de crash openbaar werd gemaakt. Bij normaal onderzoek, zelfs als er verdenking is van wat de oorzaak van de actie was, is het niet normaal zo dat de verdenking zo snel wordt gemaakt, en dan zo snel aan het publiek wordt gegeven. In het licht hiervan, hoe snel dit verhaal in een officiële versie naar buiten kwam, men moet zichzelf afvragen: waarom is dit zo, waarom hebben zij een dergelijk verhaal zo snel vrijgegeven?

Dat dit Bewustzijn zegt het is een “valse vlag” gebeuren en het werd gemanipuleerd, zoals de meeste valse vlaggen worden gemanipuleerd schijnbaar is dit wat de reden is en er is geen noodzaak om dieper te kijken en om verdere vragen te stellen. Het is duidelijk dat Andreas Lubitz degene was die het vliegtuig met opzet liet crashen en hem en 149 anderen uit beeld bracht.

Dat er bij dit incident veel meer achter steekt dan het eerst scheen. Er zijn natuurlijk de verhalen van de 16 schoolkinderen en hun leraren, de twee operazangers, de sportverslaggevers uit Kroatië, waar vandaan ze ook kwamen, andere passagiers die in de aandacht werden gebracht voor het sympathieke effect van een dergelijke tragedie. Maar dit Bewustzijn zegt dat er een in het vliegtuig zat die een figuur was … dit Bewustzijn kiest Zijn woorden zorgvuldig, dat belangrijk was, iemand die bepaalde informatie had, iemand die deze informatie kon hebben vrijgegeven en grote schade zou veroorzaakt hebben aan bepaalde mensen van de elite en bepaalde naties zoals Amerika.

Dat deze persoon het ware doel was. Dat het niet onbekend is dat een toestel word vernietigd bij crashes, om te doden, om een of twee of diversen aan boord te vermoorden, die problematisch kan bewijzen te zijn voor de Machten Die er Zijn, voor een natie, zoals Amerika, of de UK en er wordt gezien dat er een passagier aan boord was die bepaalde informatie had die kon worden vrijgegeven en er wordt gezien dat er verdenking was dat deze mens klaar stond om deze informatie vrij te geven wat zeer in verlegenheid brengend zou zijn voor de Machten Die er Zijn, voor Amerika, en voor hun plannen en voor hun heimelijke operaties. Daarom was het nodig om deze ene te elimineren, iemand wiens naam niet officieel werd vrijgegeven, omdat het geen publiek belang was, zoals degenen die wel werden aangekondigd, zoals de kinderen, de 16 schoolkinderen uit Duitsland en de operazangers, enz.

Dat dit Bewustzijn ook wil zeggen dat als er zo’n gebeuren plaats vindt, er vaak veelvoudige redenen zijn waarom een dergelijke actie wordt ondernomen. Dat dit Bewustzijn heeft bekend gemaakt, heeft gedeeld dat het is gezien dat er minstens een was die een bedreiging was voor bepaalde officials, bepaalde machten die moesten worden geëlimineerd, maar er was ook nog een reden om deze Duitse airliner te treffen, deze dochter van Lufthansa, deze compagnie bekend als Germanwings. Dat het een boodschap was aan kanselier Merkel, de Duitse leider.

Dat in de kortgeleden tijd Duitsland heeft gekeken om, wat de Westerse Naties zijn te verlaten, de machtsgroep van Amerika en de UK, dat het naar Rusland heeft gekeken. Ze hebben gekeken naar de BRICS Bank die in de formatie zit om zichzelf te her-verbinden weg van de oligarchie van macht die er bestaat, die zo lang aan de macht is geweest, en om zichzelf te her-verbinden met de nieuw opduikende naties, Rusland en China specifiek.

Dat dit Bewustzijn zegt dat het doen crashen van de Duitse airliner een schot was naar de boeg van Merkels schip. Die was bedoeld om een heel duidelijke boodschap te sturen dat: “wij inderdaad kunnen overnemen, we kunnen inderdaad jullie vliegtuigen laten crashen zelfs in die waarin jullie vliegen als je je niet conformeert, als je niet samenwerkt.” Deze boodschap ging helemaal niet verloren voor Merkel of aan een ander van de EU leiders die erover nadenken, net als Frankrijk ook nadenkt om een sterkere verbinding te krijgen met Rusland en China. Aldus, opnieuw dit was een waarschuwing aan de leiders van Frankrijk en Duitsland, Duitsland specifiek.

Dat met de woorden van het feitelijke gebeuren zelf, in termen van de beschuldiging dat de Duitse piloot alleen verantwoordelijk was voor dit gebeuren, dat hij gestoord was, dat hij suïcidaal was, dat hij dacht dat hij een heel vliegtuig zou wegnemen om zijn behoefte om zijn leven te beëindigen – als je er naar kijkt is het een absurditeit. Deze man liet geen indicatie achter dat hij zo gestoord was, zo suïcidaal en natuurlijk ook de indruk dat via de nieuwsverslagen werd gegeven, dat hij in een dergelijke staat was.

Maar nu wordt snel informatie vrijgegeven wat schijnt aan te geven dat dit zo was. Er is zelfs gerapporteerd dat door zijn huis te onderzoeken, dat er bepaald bewijs werd gevonden inclusief een brief die hij schreef, die was verscheurd en in de papier mand was gegooid. Dit Bewustzijn wil allen en iedereen vragen die zulke rapporten zou horen dat ze niet in de overtuiging springen DAT het zo is omdat het op CNN werd gerapporteerd of op een of andere nieuwspagina; maar om vragen te stellen, of om je dat af te vragen.

Dit is, zoals dit Bewustzijn al heeft gesteld, een valse vlag gebeuren. Dat het doel en bedoeling van hen aan de macht, behalve om hun boodschappen aan Merkel te sturen, door dit vliegtuig te beheersen in de eerste plaats en het te laten verongelukken, dat liet zien dat ze een vlucht kunnen overnemen, en dat is ook om verder het geloof in het denken van het publiek te creëren, het gemanipuleerde denken van het publiek, het geloof dat als er nieuws wordt verteld, dit correct is, 100% correct is. Dit Bewustzijn zegt het is niet 100%. Dit gaat over manipulatie, het gaat over propaganda, het gaat over de beheersing van het denken van de massa’s over dat wat op het nieuws is gegeven versus om je die rapporten af te vragen, om neutraal te zijn, een observator te zijn bij deze gebeurtenissen zodat men zijn eigen denken kan opmaken.

Wees je bewust in de volgende dagen als er meer rapporten komen over de co-piloot. Wees je bewust dat er hier verborgen agenda’s zitten en om gewoon die rapporten te geloven die op tv zijn of in de kranten, want die zijn er en uiteindelijk zullen “zij” niet liegen tegen iemand die niet goed genoeg is.

Er zijn veel valse vlag gebeurtenissen die in deze tijd worden uitgevoerd. Het is specifiek belangrijk nu om neutraal te zijn, om de waarnemer te zijn, om vragen te stellen, zodat iemand kan beginnen te zien wat er wordt gepresenteerd als kletskoek, niet toevoegend, geen zin hebbend op bepaalde niveaus.

Als men dit vermogen ontwikkelt om vragen te stellen, om neutraal te zijn en om de waarnemer te zijn, dan worden andere valse vlaggen als ze gebeuren, meer duidelijk. Deze specifieke valse vlag is niet zo duidelijk omdat het geen element bevat van jihadistisch terrorisme. Het schijnen de daden te zijn van een eenzame man die mentaal niet gezond was en natuurlijk is er dat element van de schok door een dergelijke daad, de massa moord van 149 anderen, baby’s en kinderen erbij ingesloten. Dit laat het denken falen, dit laat het medelevende hart van de meeste menselijke wezens in de war brengen, en de meesten willen antwoord vinden, weten waarom dit gebeurt en worden dan gedwongen door de reden waarom: het was de daad van een gestoord individu. Dit is een door tijd geëerde manoeuvre van de Machten Die er Zijn: de ene aparte gunman het ene aparte eenzame individu die zijn aanval heeft uitgevoerd, dus hoef je niet verder te zoeken, als men dit accepteert als waarheid. Maar in dit geval is dit niet geheel de waarheid.

In de tijd van dit gebeuren dat genoemd wordt de gestoorde daden van die ene mens, waren er anderen die bezig waren met daden tegen dit toestel, tegen de piloot. Dit Bewustzijn begon met te bevestigen dat er twee vliegtuigen waren, twee toestellen die met het vliegtuig meevlogen. Dat dezen de technologie hadden die de co-piloot veroorzaakten om op die manier te handelen zoals hij deed. Dat dit Bewustzijn duidelijk wil zeggen: het was een geval van mind-controle door technologie en door technologie, gelanceerd door de twee toestellen die in tandem vlogen met de Duitse airliner. Die technologie werd gebruikt op de co-piloot welke hem neutraliseerden, zoals je wilt, hem niet doodden maar zijn vermogen wegnam om duidelijk over zaken te denken, die hem tot een denk-drone maakten, een drone door mind-controle van degenen wier bedoeling het was om het vliegtuig te laten crashen, om het individu aan boord te elimineren die problematisch was en een gevaar voor hen, om Merkel en de andere EU leiders duidelijk een boodschap te geven om zich niet te bemoeien met de Machten Die er Zijn en om een reactie te scheppen in het massa-denken van de mensheid tegen zulk een gebeuren, zo’n daad als dit.

Dat in de technologie die werd gebruikt, wat daar gebeurde toen de piloot de cockpit verliet, dat het apparaat zoals je wilt, de co-piloot tot een denkloze drone werd gemaakt dat dit werd toegepast. Dat hij, de co-piloot opstond, de cabine deur op slot deed, zodat de piloot niet meer binnen kon komen en toen verder ging om de hoogtecontrole buiten werking te stellen welke het vliegtuig op het niveau zou houden waarop het vloog, zodat dit begon te dalen, vanaf waar het zat. Dat rapport werd gemaakt door zijn ademhaling te horen, maar geen commentaar, hij sprak geen woorden. Dit kwam doordat hij, bij wijze van spreken, dat hij onder controle werd gehouden, hij werd onder controle gehouden ( in check gehouden). Hij werd weg geraderd als een denkend rationeel menselijk wezen, die gewoon iemand werd die dacht dat hij nog het vliegtuig vloog en realiseerde zich niet, ook al werd er op de cabine deur gebonsd en werd geschreeuw van de piloot gehoord, dat hij iets verkeerds deed. Dit Bewustzijn zegt dat Andreas Lubitz, de Duitse co-piloot dacht dat hij het vliegtuig correct vloog, hij zag niet dat hij de controles had losgekoppeld en het protocol om te dalen had geactiveerd op een onjuiste tijd.

Dat hij zich gewoon niet bewust was, niet bewust dat dit is wat hij gedaan had en in zijn waarneming kon dit een gehypnotiseerde staat genoemd worden, was hij onder de illusie en in het geloof dat hij het vliegtuig correct had gevlogen. Hij was verder af geblokkeerd om het geluid te horen van iemand anders die probeerde in de cabine te komen. Hij was gewoon in die gehypnotiseerde transachtige staat waar hij dacht dat hij het vliegtuig vloog. Er wordt niet gezien door dit Bewustzijn dat dit een opzettelijke daad was van de co-piloot om het vliegtuig opzettelijk te crashen tegen de bergwand, om hemzelf en de gehele vliegtuig lading passagiers te doden.

Natuurlijk is dit Bewustzijn zich bewust dat wat hij hier zegt controversieel is en het bewijs tegengaat dat in deze tijd wordt geleverd, zoals ook de schuld van dit individu. Het is de keuze van elk individu om hun eigen denken op te maken over wat er misschien is gebeurd. Men kan inderdaad de rapporten geloven die zo snel werden gegeven die de schuld aan de co-piloot geven als zijnde de waarheid, en er is geen reden om dit te betwijfelen, want uiteindelijk… waarom zouden openbare ambtenaren tegen het publiek zelf liegen? Het moet zo zijn als gerapporteerd dat deze man suïcidaal was, en dus het oordeel maken over een onbekende man voor hen en aan elk individu die dit rapport heeft gehoord.

Daarin ligt dus het gevaar natuurlijk om de rapporten gewoon te accepteren die worden gegeven, de verklaringen die door die autoriteiten worden gegeven die ons leren, dat mensen geleerd worden die eerlijk zijn om die te geloven, dat ze nooit zoiets zouden doen, nooit tegen de mensen zouden liegen. Maar in de laatste tijd, vanwege de vele valse vlaggen die er gebeurd zijn sedert het begin van dit jaar 2015, is het duidelijk dat er veel liegen gebeurt, veel cover-up (verbergen)vindt er plaats en dat dit weer een ander geval is van cover-up en bedrog en een valse vlag gebeuren. Maar het is aan ieder mens om hun eigen beslissing te maken.

Meer informatie over de diverse internet bronnen zullen in de volgende dagen en weken worden gepresenteerd. Het is weer de verantwoording van iemand die naar deze zaak kijkt om te besluiten wie er de waarheid vertelt en wat zelfs de waarheid is.

Alles wat dit Bewustzijn kan zeggen is dat deze air crash en de verklaring erover, het leggen van de schuld is op de schouders van de zondebok/co-piloot en een klassiek bedrog zijn die bedoeld is om iemands aandacht van de mogelijke waarheid af te halen, om te geloven dat wat waarheid en wat cover-up is. Dit is zo vaak gedaan in het verleden en dit is weer een volgend voorbeeld, een tragisch voorbeeld voor degenen die hun leven verloren hebben, tragisch voor die onschuldige co-piloot die tot zondebok werd gemaakt om hiervoor de schuld te krijgen. En opnieuw, velen zullen niet geloven waarover dit Bewustzijn vandaag heeft gesproken, dat ze liever CNN willen geloven en de openbare ambtenaren die de reden van dit ongeluk verkondigen.

Maar dit Bewustzijn vraagt allen en iedereen om eenvoudige vragen te stellen: waarom is het dat deze informatie zo snel naar buiten kwam, wat totaal tegen de normale gedragslijn ingaat om bewijzen te verzamelen en om zulke aankondigingen niet zo snel te maken? Kijk naar de informatie die wordt gepresenteerd en vraag: wie wordt hier het best gediend? Wie heeft hier voordeel? Denk er altijd aan dat er diegenen zijn die voordeel hebben bij dergelijke gebeurtenissen, en het is normaal dat die het gebeuren beheersen en de rapportage ervan; de rapportage van dat wat het bewijs is, wat in feite een cover-up is.

Dat dit gebeuren, zo tragisch als het is, een cover-up is, een valse vlag is met andere motieven erachter dan die wat de publieke pers, de media zullen brengen en het is daarom de verantwoordelijkheid van iemand die deze informatie krijgt, om die informatie op te nemen om neutraal te zijn, om de waarnemer te zijn, om vragen te stellen en om bereid te zijn om anders naar dingen te kijken dan wat hen is verteld hoe ze zijn.

Dat in deze tijd, dit het antwoord voltooit op deze vraag over Germanwings, het toestel dat zo tragisch gebruikt werd om andere doelen te bereiken dan de veronderstelde doelen, dat die zo ver verwijderd zijn van hoe normale mensen denken, hoe het publiek zulke zaken begrijpt dat het ondenkbaar is voor de meesten dat een toestel zoals dit toestel, op deze wijze kon zijn gebruikt zodat 150 mensen werden vermoord op deze manier, gewoon om de prioriteiten en behoeften van een paar te dienen.

Maar, terug kijkend, is dit niet zoals het altijd is? Het is tijd om jezelf te bevrijden op de wijze van je af te vragen, op de manier van waarnemer te zijn, op de wijze van begrijpen dat wat de waarheid beweerd wordt te zijn niet altijd de waarheid is van de situatie en van de zaak.

Dit Bewustzijn stuurt Zijn energieën naar degenen die hun leven hebben verloren bij deze situatie. Het zendt Zijn energieën naar de velen die lijden door dit gebeuren, en het Zijn energieën naar de velen die proberen dit gebeuren te begrijpen, die gevoelens hebben dat het niet precies zo is zoals het schijnt, maar niet begrijpen wat hier echt aan de hand is. Dat dit het antwoord op deze vraag voltooit.

Dank u Bewustzijn. Er is een observatie, die echt verdrietig en spijtig is dat ze de co-piloot zouden afranselen en de reputaties van de piloot door wat ze zeggen op het nieuws op CNN en ergens anders. Dat is echt erg. Weet u, hun families hebben al genoeg te stellen om met zoiets zoals dit om te gaan.

Het is niet alleen verdrietig, het is misdadig. Maar het is ook de manier waarop deze mensen werken. Om een zondebok te hebben is een standaard techniek, dat er iemand de schuld moest krijgen zodat het focus en de aandacht weggehaald wordt bij de echte redenen of mogelijke echte redenen, het is klassiek. Die toneel illusionisten doen dat altijd, en sturen de aandacht verkeerd naar de linker hand terwijl de rechter hand doet wat het moet doen om de truuk te laten werken, om het denken van de waarnemers te bedriegen in het gehoor die denken dat ze de daden van de linker hand zien maar in feite worden ze afgeleid om te zien wat de rechter hand doet.

Dit is klassiek en fundamenteel voor valse vlag operaties, voor gebeurtenissen die bedoeld zijn om de mensen te misleiden en voor de gek te houden, welke helemaal niet geëerd of gerespecteerd worden. In dit geval spreek het Bewustzijn over de mensheid zelf, over de mensen van de planeet, die gezien worden als dwaas en enig medeleven of consideratie niet waard zijn, maar alleen gebruikt worden om de behoeften en middelen van hen aan de macht te gebruiken, de elites, de cabal, zij die Archontisch zijn, zij die voelen dat zij de meeste belangrijken zijn en alle anderen niet. Dit houdt piloten in wier reputaties vernietigd worden, wie zondebokken worden door de beschuldigingen die tegen hen gemaakt zijn waartegen zij zich niet kunnen verdedigen. De co-piloot kan zichzelf niet verdedigen, de wereld zal denken dat hij een gestoord mens was die massa moord pleegde. Maar dit is weer heel typisch voor degenen die deze gebeurtenissen gebruiken en die zondebokken en de slachtoffers om hun eigen doelen en bedoelingen te bereiken.

Dit Bewustzijn heeft informatie voorzien van sommige zaken die niet werden begrepen, niet gerapporteerd. Het is aan ieder mens om duidelijk te zien, hoe die mensen het spel spelen, hoe ze reputaties kunnen nemen en ze afranselen, hoe ze levens kunnen nemen, honderden vernietigen, duizenden langs hun pad en het doet hen er helemaal niet toe. Als ze dat deden zouden deze gebeurtenissen nooit plaats vinden.

Met hun manier van denken, het bezit, de pionnen die de mensheid zijn, die zijn hun eigendom, om mee gedaan te worden zoals ze willen. Er is geen consideratie over de heiligheid, de onschendbaarheid van het menselijke leven. Ze zien mensen als vee dat naar de slachtbank wordt geleid wanneer zij ook maar willen, om te gebruiken zoals ze willen. Het afranselen van maar een paar is betekenisloos voor hen, net als het nemen van leven, duizenden levens, dat heeft ook geen betekenis. De enige betekenis die voor hen geldt is ; promoot en brengt dit de agenda’s vooruit? Brengt het afleiding en haalt het de aandacht weg naar dit of dat? Stuurt het een boodschap aan degenen aan wie zij een boodschap willen zenden?”

Dit zijn de overdenkingen van degenen die zo veel levens willen opofferen, maar zij hebben dit al duizenden en duizenden jaren gedaan. Waarom zou de reputatie van een of twee mensen ook maar het minst voor hen wat doen?

Dit Bewustzijn vraagt of er nog meer vragen zijn van de presentator.

Nee, de vragen die ik had over mind-controle en of de piloot in feite uit de cockpit was buiten gesloten, zoals werd gezegd – en ik weet niet zeker of u wat over dat laatste hebt gezegd.

Daar werd iets over gezegd dat de piloot inderdaad was buitengesloten. Dat de co-piloot toen hij eenmaal werd getriggerd en overgenomen, zoals je wilt, toen hij eenmaal was gehypnotiseerd en in een transachtige staat werd gezet, de piloot had buitengesloten. Er is een mechanisme in de cockpit, de knop die de deur naar de cockpit kan sluiten, die was neergedrukt, dat werd gebruikt door dit geautomatiseerde individu, deze geest vervoerde co-piloot. Maar hij was zich niet bewust gewaar dat hij was geprogrammeerd om dit te doen of dat hij dit helemaal deed. Het is alsof zijn denken een andere werkelijkheid zag dan dat wat er zich feitelijk afspeelde.

Hierin zit niet zoals de toneel hypnotiseurs die hun subjecten kunnen hypnotiseren zodat ze, die subjecten, denken dat ze dit of dat zien. Anderen die niet worden gehypnotiseerd, die begrijpen dat het gewoon een beval is dat aan hen werd gegeven, dat ze interpreteren als hun werkelijkheid, dat ze dit kunnen zien, hier getuige van zijn. Ze kunnen er over lachen, want het wordt gebruikt als een toneelspel, maar een veel duisterder en ernstiger manier, dat als het onderbewuste denken wordt gehypnotiseerd, als de technologie, de ontwikkelde technologie die hier in dit geval werd gebruikt, wordt aangezet, dat het individu in deze trance staat, in deze staat van hypnose zal geloven dat ze precies het juiste doen.

De co-piloot geloofde dat hij het vliegtuig normaal en correct vloog, maar natuurlijk waren de bevelen die hem werden gegeven, en die naar hem toe werden gestraald, zoals je wilt, via de technologie aan boord van de vliegtuigen die in tandem met het toestel vlogen, niet verbaal. Het was in een diepe mentale staat en inderdaad voelde en dacht en geloofde Andreas, de co-piloot dat hij het vliegtuig in een normale vlucht vloog, zoals hem werd geïnstrueerd te doen. Hiermee moet Bewustzijn dit duidelijk maken, omdat hem werd geleerd te doen bij zijn instructies om te vliegen.

Der instructie die hij kreeg in die tijd, uit de toestellen die in tandem met hem vlogen, was tegengesteld aan de vlieg instructies, de training die hij had gekregen en het was alleen doordat hij werd overgenomen, zoals je wilt, dat hij deed wat hij deed, zich niet realiserend of begrijpend dat hij dit deed, maar eerder ziend dat hij het vliegtuig gewoon vloog en aanpassingen maakte. In zijn denken, in zijn bewustzijn vloog hij het vliegtuig correct. Het feit dat hij niet de piloot buiten kon horen bonzen op de deur om binnen te kunnen komen, was geen factor voor hem. Dat was geblokkeerd dus hij kon dat niet horen en hij voerde gewoon uit zoals hem dat geleerd was te doen. Hij pleegde geen daad van massa moordenaar, hij vloog gewoon het toestel zoals hem dat geleerd was te doen. En dat hij inderdaad dacht dat hij deed en in plaats hiervan begon het vliegtuig te laten dalen, werd door hem niet waargenomen, noch begreep hij dat hij zoiets deed.

Juist, precies. Als dit ooit naar buiten komt, zouden grote verontschuldigingen naar beide familie moeten gaan, dat het absoluut niet hun fout was.

Maar wat dan over inderdaad verontschuldigingen aan ieder slachtoffer van dat toestel, aan boord van dat vliegtuig?

Ja, maar die zouden worden ingesloten natuurlijk.

Wat dan met verontschuldigingen aan degenen die pas in Parijs werden gedood bij dat valse vlag gebeuren of in Australië of Canada, wat dan voor de slachtoffers van 9/11. Wat met de slachtoffers van alle oorlogen die ooit gevochten zijn voor de paar met een verborgen agenda?

Dat natuurlijk de families die nu hun geliefden zien beschuldigd worden op een wijze, specifiek die co-piloot, dat dit tragisch is, maar het gaat om degenen die voor honderden, zelfs duizenden jaren tegen hun zondebokken hebben gehandeld, hun slachtoffers, degenen die duizenden, miljoenen keren en meer hebben gehandeld.

Inderdaad is het verdrietig dat de familie van die Duitse co-piloot dit gewicht moet dragen dat hun zoon zoiets gedaan kon hebben als ze weten dat hun zoon niet in staat was om zoiets te doen. Toch is het gewoon weer een voorbeeld van hoe degenen aan de macht de mensheid gebruiken, hoe ze bereidwillig en voor hun eigen bedoeling, voor hun eigen agenda’s niet een, niet enkelen, niet honderden maar letterlijk duizenden, zelfs miljoenen opofferen om hun doelen te bereiken.

Ja, inderdaad.

Dat dit Bewustzijn wel kon doorgaan met dit thema, maar Hij voelt dat Hij deze keer meer dan genoeg heeft geboden en daarom stelt Hij voor dat deze vraag nu tot voltooiing komt.

Dank u Bewustzijn. De informatie werd zeer gewaardeerd en het zal alles in perspectief helpen zetten. Dank u.

(Het vervolg, deel 2 van 29 april 2015, volgt later…)

Bron: http://rainbowphoenixcom.ipage.com/Archives/20150328OM.pdf

Vertaling: Winny winnyd@stralendetoekomst.nl

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 27 augustus, 2013

 

sheldannidleupdate

 

 

3 Muluc, 12 Uo, 10 Caban

Dratzo! We komen jullie vandaag heel veel vertellen! Jullie wereld blijft een geheim slagveld, met de volgelingen van de duistere kliek die grimmig rondhangen ondanks het terrein dat iedere dag door de krachten van het Licht wordt gewonnen. Deze langdurige operatie is enigszins ontmoedigend voor degenen die zichzelf hebben verbonden aan het Licht en zijn uiteindelijk onvermijdelijke overwinning. Het duister behoudt de controle over het grootste deel van het internationale monetaire stelsel, dat op enigerlei wijze heeft te maken met de Amerikaanse Federal Reserve en haar talrijke bancaire bondgenoten, alhoewel die greep niet meer is wat het ooit was. Echter, de Federal Reserve en haar criminele, destructieve praktijken wordt geconfronteerd met zijn nemesis (onverslaanbare vijand): er nadert een sleutelmoment waarop deze slecht-bedoelende en failliete banken-broederschap een betaling zal moeten doen in echte goudstaven, die het niet bezit. Dit verzuim is bedoeld om de krachten van het Licht in de gelegenheid te stellen om de Federal Reserve van haar bevoegdheden te ontdoen en een openbaar faillissement en juridische overname van deze uiterst illegale entiteit te forceren. De val van de Federal Reserve wijst de ondergang aan van het huidige de facto Amerikaanse regime.

In lijn hiermee zijn een aantal juridische instanties verschillende onderdelen van de Amerikaanse overheid aan het omsingelen, en wachten in spanning op de laatste set van documenten om de verwijdering van wat ooit werd beschouwd als een werkelijk almachtig instrument van het donker te autoriseren. De movers en shakers (bewegers en schudders) in de economie die lang voor de middelen hebben gezorgd om de huidige regering te kunnen handhaven, hebben ofwel het zinkende schip verlaten of bereiden zich voor om dat te doen, de duistere kliek in een steeds diepere kloof van wanhoop gooiend. Het raadsel voor het duister is een manier te vinden om zichzelf te redden van de op handen zijnde catastrofe, zonder het in gang zetten van gebeurtenissen die hun zelf-dienende machtsbasis zou slopen. De echte kwetsbaarheid van de Amerikaanse regering zit verborgen achter een zorgvuldig geweven tapijt van duister-gecontroleerde media-spin (verdraaiing) met het doel ‘business as usual’ in alle sectoren van de overheid en financiën te laten zien, maar achter deze façade schuilt een regime waarvan de topleden internationale arrestatiebevelen boven hun hoofd hebben hangen. Deze bevelen nu hebben slechts de handtekening van een rechter nodig om effect te sorteren. En dus zitten we daarop te wachten, wetende dat een proces onderweg is dat binnenkort zal toestaan ​​dat een hele nieuwe werkelijkheid ontstaat​​.

Zoals jullie kunnen zien staat jullie wereld op de rand van transformatie, die niet alleen een geheel nieuw bestuur zal brengen en de mondiale machtsbalans zal herstellen; het is ontworpen om volkomen de manier waarop jullie werkelijkheid functioneert te transformeren. Een enorme welvaarts-machine staat nu klaar om te manifesteren en ligt in het hart van een complete makeover (opknapbeurt) van jullie wereldwijde bancaire en monetaire systemen. Dit, op zijn beurt, verandert de basis van het mondiale regeren. Jullie zullen getuige zijn van de ondergang van de duisteren en de opkomst van de jure (formeel) bestuur, die jullie aangeboren vrijheden en rechten herstelt. Deze maatschappelijke en spirituele vereisten stellen in waarheid vast wat de intentie was om te gebeuren tijdens de revoluties van de late 18e eeuw; in feite gaan jullie door de voltooiing van de revolutie die is geboren in Engeland en die in de velden en townships van koloniaal Amerika tot volwassenheid kwam. Deze nobele ideeën zijn sindsdien de hele wereld over gereisd en zijn momenteel aan het rijpen in deze zeer noodzakelijke ‘stille revolutie’ van de vroege 21e eeuw. Maar zoals dat hoort bij dit ruimtevaart millennium, deze revolutie zal zich uitbreiden om jullie afstuderen in te sluiten naar het volgende techno-spirituele niveau, te beginnen met de introductie van jullie spirituele en ruimte-families.

Dit betekent dat de quarantaine, om jullie heen geplaatst bij de val van Atlantis, zal eindigen, jullie terugkeer signalerend naar het niveau van de wijsheid van jullie volledig bewuste voorouders. Lang geleden in Lemurië, werd voorzien dat jullie het gidsras voor Gaia zouden worden. Maar gebeurtenissen spanden samen om een omleiding te arrangeren voor dit verheven doel en de Anunnaki werd, voor een vooraf bepaalde tijd, toegestaan om dit rentmeesterschap te vervangen door de kaping van de menselijke bevolking van Gaia en de totale verwoesting van jullie wereld. Deze situatie dient nu te worden hersteld in zijn oorspronkelijke bedoeling. Onze taak is om jullie te herenigen met jullie Lemuriaanse broeders die naar Binnenaarde verhuisden, en samen zullen jullie een nieuwe wereld geboren laten worden! Dit zal een groot deel van de schade tot bijna-ongerepte niveaus herstellen, en in deze toestand kan ze beginnen om zich voor te bereiden om haar 3-D oppervlak te herconfigureren. Dit is wanneer haar geliefde oppervlakte mensheid door hun eigen DNA herstel zullen gaan, aangezien jullie in samenwerking met haar zullen veranderen. Dit is wanneer jullie naar jullie Innerlijke Aarde verblijven zullen gaan, die jullie individuele Lichtkamers zullen herbergen, en jullie en Gaia, samen, zullen in jullie volledig bewuste Zelven transformeren!

 

buitenaards.net_lilaleliecluster

 

Zegeningen! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! We treden voor jullie met enig zeer interessant nieuws. De voorbereidende onderhandelingen tussen juridische teams van het Licht en hun duistere tegenhangers zijn afgesloten, en deze voortdurende strijd is in een zeer kritieke fase gekomen. De documenten die de arrestatie en het ontslag van topniveau overheidspersoneel autoriseren zijn uitgereikt en vereisen slechts handtekeningen. Dit zal binnenkort gebeuren. De cabals laatste wanhopige krijgslisten zullen mislukken, aldus haar nederlaag verhaastend. De nieuwe harde valuta klaar om uitgeven te worden, zijn op hun wereldwijde distributiepunten, en dus komt de tijd van fiat geld en het fiscale misbruik dat het inspireert tot een einde. We gaan een tijd binnen waarin welvaart voor iedereen de norm is en de oude manieren zullen horrorverhalen worden, door niemand geliefd! Jullie zullen de vernieuwing zien van al jullie gestolen rechten en achter het behang geplakte aangeboren vrijheden die lang zwaar misbruikt of jullie ronduit geweigerd zijn! Laat ons in Liefde deze welverdiende, wonderbaarlijke ommekeer van gebeurtenissen vieren!

Onze primaire missie is om de mensheid te leiden en jullie de verborgen kennis en wijsheid te onderwijzen die het duister jullie zo lang heeft onthouden. Stap een is om een reeks van lessen te beginnen die jullie laten zien hoe ieder van ons bekend werd gemaakt met de belangrijkste waarheden van Creatie. Deze lessen zullen de leugens en leemtes wissen die door de Anunnaki en hun wereldwijde volgelingen in jullie belangrijke filosofische teksten werden geplaatst. Deze eerste stap zal jullie opnieuw kennis laten maken met het concept dat ieder van jullie een wezen van Licht is. Elke levende Ziel heeft een aangeboren kennis van de energieën die in hun samenstelling overgaan (?/that go into their makeup). Gedurende de duistere eeuwen werden jullie geïntimideerd door de doctrine die jullie aanspoorde om je aangeboren kracht vrijwillig aan een ander te geven. Nu staan jullie op het punt dit profane (wereldlijke) geloof af te stoten en te leren hoe je God-gegeven talenten te ontwikkelen en coöperatief onder elkaar te gebruiken om creatief alle eventueel ontstaande problemen op te lossen, jullie ten allen tijde eraan herinnerend dat jullie allen Een zijn; ieder één, goddelijke aspecten van de levende vonk van eeuwig Leven!

Bereid jezelf voor, want er staat veel te gebeuren! Een overvloed aan gebeurtenissen zal plotseling uit alle richtingen naar buiten schieten en deze gebeurtenissen zal jullie leven op vele verschillende manieren transformeren. Het deel waar wij, begrijpelijkerwijs, het meest in geïnteresseerd zijn, is de grote spirituele training die jullie nodig hebben. Dit kan alleen plaatsvinden in een sfeer van vrijheid en ongedwongenheid, waar we gemakkelijk uiting aan  kunnen geven en zorgen voor het vrije en open onderwijs en de supervisie die jullie nodig hebben. Jullie Galactische Federatie mentoren zullen ook zeer behulpzaam blijken te zijn, maar er zijn bepaalde spirituele zaken die onder onze specifieke gebieden van deskundigheid vallen. Het is onze taak om jullie weg te halen van eeuwen van dogma de zuivere, spirituele gelukzaligheid van de goddelijke waarheid binnen. Genesteld in dit hemelse Licht, zijn jullie voorbereid op de manieren van volledig bewustzijn. Jullie ademen de schone lucht van de Hemel in en aanschouwen de schoonheid van de Scheppers indrukwekkende pracht!

Vandaag hebben we geprobeerd jullie een glimp te laten opvangen van wat moeilijk onder woorden te brengen is. De laatste verschrikkelijke dagen van het immense verraad van het duister zijn bijna voorbij. Kijk om je heen en ontvang de waarheid van wat staat te gebeuren. Een nieuwe dageraad en een nieuwe dag komt boven de horizon. Boven alles, wees trots op wat jullie, collectief, hebben bereikt. Besef, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zal het zijn! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius voor Wees Een! En Wees Blij!)

 

Website: Planetary Activation Organization

 

Bron: http://galacticchannelings.com/nederlands/sheldan27-08-13.html

 

Vertaling René

 

 

 

Orchidium – Een Hathor Planetaire Boodschap middels Tom Kenyon, 27 juni 2013

© 2013 Tom Kenyon

© 2013 Tom Kenyon

De passage van Aarde door de zomer Zonnewende van 2013 was een energetische markering voor het begin van een nieuw Chaotisch Knooppunt.

Als jullie planeet een toegenomen klimaatsverandering ondergaat zul je verdere toenames in meteorologische noviteiten zien en ongewone interacties tussen stormfronten. Wat 100-jarige stormen werd genoemd zullen frequenter plaatsvinden. Dit type storm is uiterlijke manifestaties van Chaotische Knooppunten en de escalatie van chaos, ontstaand vanuit schijnbaar niet-gerelateerde bestaansniveaus.

Terwijl jullie al verscheidene Chaotische Knooppunten hebben ervaren vanaf 2012 staan jullie aan het begin van een volgende, grote crescendo in chaotische gebeurtenissen. Waar dit specifieke Chaotische Knooppunt klimatologische en geologische veranderingen zal doen versnellen, alsmede maatschappelijke onrust, is het jullie persoonlijke psychologische en emotionele niveau dat zeer wel het meest beïnvloed kan gaan worden.

Jullie kunnen erop wachten een uitgesproken toename van emotionele instabiliteit en psychische onevenwichtigheden onder jullie medemensen te zien (misschien met inbegrip van jezelf). De collectief maatschappelijke uitdagingen hiervan zullen gedegen zijn.

Voor een Ingewijde, in de betekenis van iemand, op reis naar hogere staten van bewustzijn, is dit specifieke Chaotische Knooppunt zowel buitengewoon uitdagend als vol mogelijkheden, en zal voortgaan dat te zijn. De uitdaging heeft te maken met de aard van dit unieke Chaotische Knooppunt, dat diepgewortelde emotionele toxiciteit naar de oppervlakte van je bewuste gewaarzijn stuurt.

Een van de uitdagingen, die geestelijk ingestelde mensen ervaren en enige tijd zullen blijven ondervinden, is de diepe (h)erkenning dat zij onopgeloste kwesties en diepgewortelde vijandigheden hebben die misschien niet erg goed passen bij hun zelfbeeld. Inderdaad is dit een tijd waarin het zelfbeeld zal worden verbrijzeld.

Je ziet dit zich ontvouwen op het internationale niveau met overheden, en je zult het zich zien ontvouwen doorheen alle niveaus van de samenleving. Maar voor velen zal het verbrijzelen van het persoonlijke zelfbeeld de moeilijkste worsteling zijn.

Wat wij willen overdragen is dat je negativiteit, je toxiciteit, je wanhoop en je hopeloosheid – als deze inderdaad aanwezig zijn – geen loochening van jou hoeft te zijn. Ze kunnen eerder portalen naar het diepe onbewuste zijn, naar de fundering van humane onderbewuste intentie.

In het proces van zelf-bevrijding, moet je omgaan met deze negativiteit in jezelf, ongeacht de methoden die je kunt gebruiken om jezelf te bevrijden.

Het Orchidium

Wij willen nu een werkwijze delen voor het doordrenken van jezelf met licht en leven-versterkende energie. We introduceren de methode op dit moment want het zal grote standvastigheid en persoonlijke energie vergen om je door dit specifieke Chaotische Knooppunt heen te werken evenals die welke in de toekomst tot je zullen komen. We noemen dit het Orchidium.

Het is een zeer eenvoudige methode, welk een biologische metafoor en beeld behelst. Het grootste obstakel en het grootste probleem met het Orchidium is zijn eenvoud. Mensen hebben de neiging om dingen ingewikkelder te maken dan ze hoeven te zijn als het gaat om dit soort werk.

Het Orchidium is in essentie een middel voor jullie om hoge niveaus van geestelijk licht en leven-versterkende energie in jullie KA (je energielichaam), als ook in jullie fysieke lichaam naar binnen te trekken – dat wat de yogi’s prana en de Daoïsten/Taoïsten chi noemen.

Bij deze methode stel je je voor dat er een orchidee-achtige bloem in je navel is. De centrale wortel van deze denkbeeldige bloem is hol en is verankerd of geworteld in een punt aan de voorzijde van je ruggengraat, direct tegenover je navel. Dit gebied staat bekend bij Daoïsten/Taoïsten als de Ming-Men (Ming-Ma) of Zetel van Leven.  Opmerking: waar de meeste Daoisten/Taoisten de uitdrukking Ming-Men gebruiken en zeggen dat het een gebied is dat ongeveer tegenover de navel ligt en onder de huid van je rug, gebruiken de Hathoren de uitdrukking voor een groter gebied. Ten behoeve van het Orchidium kun je de Ming-Men (Ming-Ma) vatten als het gebied van je ruggengraat dat tegenover de navel ligt. Vanuit dit gebied  van je ruggengraat stuurt de Zetel van Leven levenskracht door alle organen van je lichaam heen.

Vanuit de Zetel van Leven wordt subtiele energie gedistribueerd naar je subtiele energielichaam alsmede de organen van je fysieke lichaam. Deze vorm van subtiele energie heeft een zeer diep voedend en verjongend effect.

Wanneer je een beeld van het Orchidium vasthoudt, stel je dan voor dat de meeldraden uit het centrum van je navel naar buiten komen. (Opmerking:meeldraden zijn de pollen producerende voortplantingsorganen van een bloem. Ze bestaan ​​uit een steel die filament heet en een helmknop die de pollen produceert.) Wanneer je het Orchidium via je verbeelding creëert  steken de meeldraden vanuit het centrum van de bloesem naar buiten. Ter referentie verschijnt er een foto van een bloem met haar meeldraden elders in dit bericht.

Naar zijn aard trekt het Orchidium geestelijk licht en subtiele energie vanuit de kosmos in zichzelf naar binnen en vervolgens naar achteren, de Ming-Men (Ming-Ma) in.

Om het Orchidium in te schakelen is het enige wat je hoeft te doen je deze bloem voor  te stellen op wat voor manier dan ook maar hout snijdt voor jou zodat zijn bloesem geopend is, en de centrale wortel hol is, vanaf de navel terug tot in de Ming-Men (Ming-Ma) reikend. Het is van cruciaal belang voor jou om te begrijpen dat het Orchidum zelf deze hemelse energieën naar je toe trekt, naar zijn eigen aard en zonder dat je ook maar iets hoeft te doen.

Er is geen verband tussen de stroom van subtiele energie in het Orchidium en je ademhaling. Als je eenmaal de stroom van hemelse energieën naar de Orchidium activeert, zullen ze automatisch en onbelemmerd vloeien totdat je het laat stoppen.

Gevoelige individuen zullen snel ontdekken dat ze het binnenstromen van kosmische energie in de meeldraden van het Orchidium zelf kunnen voelen, maar succes hangt niet af van dit niveau van gevoeligheid. Dit type gewaarzijn is gewoon een verfijning. Wat van belang is is het voelen van de stroom van geestelijk licht en energie langs de centrale wortel, de holle buis, vanuit het Orchidium (in je navel) naar je Ming-Men (Ming-Ma) en om vervolgens te genieten van de stroom van levenskracht doorheen al je subtiele en fysieke lichamen, zoals jij wenst.

Wij raden je aan hiermee te experimenteren met intervallen van vijf minuten, zodat je bekend raakt met hoe het Orchidium voor jou werkt en ook om over-stimulatie te voorkomen.

Het is mogelijk om teveel hemelse energie in je systeem te brengen en daarom raden wij vijf minuten per keer aan. Vijf minuten per dag is al wat nodig is om vertrouwd te raken met het Orchidium en zijn mogelijkheden.

Als je eenmaal begrijpt hoe het Orchidium voor je werkt en hoeveel hemelse energie je gemakkelijk binnenin jezelf kunt brengen, kun je experimenteren met langere sessies indien je dat wilt.

Na elke Orchidium-sessie raden we je aan je voor te stellen dat het Orchidium zich sluit, zodat de bloesem niet open blijft staan. Dit heeft als doel zelfbescherming wanneer je de wereld ingaat. Totdat je geleerd hebt hoe leven-positieve energieën te scheiden van de leven-negatieve energieën die je omringen, raden wij je aan deze strategie van bescherming in te schakelen.

Het Aethos toevoegen

Waar je het Orchidium kunt inschakelen zonder geluid of muziek, vind je in het beginstadium de Aethos Geluid Meditatie misschien een grote hulp. Dit komt omdat de pulsaties binnenin dit geluidsstuk de beweging vergemakkelijken van hemelse energieën binnen de Orchidium wortel, die zich verbindt in je Ming-Men (Ming-Ma).

Besteed, als je naar de Aethos Geluid Meditatie luistert, bij het inschakelen van het Orchidium, bijzondere aandacht aan het holle kanaal, de wortel, die loopt vanaf de Orchidium naar je Ming-Men (Ming-Ma). De sonische pulsaties binnen het Aethos zullen de stroom van hemelse energieën in dit kanaal versterken.

Filosofische en Religieuze Obstructies

Waar de methode van het inschakelen van het Orchidium eenvoudig is zijn de gevolgen in termen van je levenskracht en je vermogen om geestelijk licht vast te houden, zeer gecompliceerd.

Er is hier nog een complicatie, maar die heeft te maken met je overtuigingen. Als je niet boven deze beperkte overtuigingen uitstijgt, zul je de stroom van hemelse energieën beperken.

Jullie leven in een kosmos van exquise, onvoorstelbare schoonheid, geestelijk licht, bewustzijn en energie. Jullie zijn erfgenamen van al deze schatten, en elk van hen verleent jullie krachten van bewustzijn – maar jullie zijn afgesneden van je geboorterecht door veel van jullie filosofieën en religies.

Welke religie dan ook die leert dat jullie afgescheiden zijn van de hemelse licht-gevulde domeinen omdat jullie een fysiek lichaam hebben, is een obstructie voor de waarheid van je wezen – zoals wij het zien. Welke religie dan ook die zegt dat je bent afgescheiden van de hemelse werelden en hun schatten middels de zonde van je geboorte is ook, in onze ogen, een obstructie.

Die filosofieën die voorstellen dat je slechts een fysiek wezen bent zonder dimensies van bewustzijn, transcendent aan tijd en ruimte, zijn, in onze ogen, ook obstakels.

Omwille van het experimenteren met het Orchidium raden wij jullie aan deze overtuigingen tijdelijk op te schorten. Zie zelf hoe goed het Orchidium werkt wanneer je daadwerkelijk deze beperkende gedachtevormen opschort. Na het werken met het Orchidium op deze manier (zonder beperkende overtuigingen) zou je er zelfs voor kunnen kiezen om die overtuigingen en gedachtevormen helemaal en permanent achter je te laten.

Bij het werken met de Orchidium stellen we de volgende gedachte-vormen voor:

1) Verbeeld je dat je deel uitmaakt en erfgenaam bent van alle schatten van de kosmos – de hoogste domeinen van licht en de meest subtiele leven-versterkende energieën.

2) Verbeeld je dat het Orchidium deze schatten moeiteloos in jou naar binnen trekt wanneer je er ook maar voor kiest om de bloesem te openen.

3) Middels het Orchidium kun je de transformatie van je subtiele energielichaam en de vitale organen van je fysieke lichaam ervaren.

Gebruik deze bekrachtigende energie en levenskracht (evenals de licht-kracht) om je te steunen als je door dit krachtige Chaotische Knooppunt heen gaat en door degene die erop zullen volgen.

De Hathoren
27 juni 2013

Tom’s gedachten en observaties

De uitdrukking ‘Orchidium’, zoals gegeven door de Hathoren, verwijst naar een bloem-achtig mentaal beeld dat je creëert in je verbeelding. Dit beeld ziet er niet persé uit als een orchidee, tenzij je ervoor kiest om het zo te maken. Dit staat in schril contrast met het eigenlijke woord “orchidium”, dat specifiek betrekking heeft op orchideeën. De Hathoren vinden het leuk om te spelen met woorden, en voor hen refereert het woord orchidium aan een biologische metafoor die je middels je eigen wil en verbeeldingskracht creëert met de bedoeling om hemelse energieën tot je subtiele energie lichaam (je KA) aan te trekken en tot de organen van je fysieke lichaam.

Het belangrijkste element is hier dat het mentale beeld een bloesem van wat voor soort dan ook kan zijn met meeldraden.

Afgezien hiervan denk ik dat de beschrijving van de Hathoren van het Orchidium voor zichzelf spreekt. Het enige wat ik zou toevoegen aan hun beschrijving is dat het inschakelen van het Orchidium geen visualisatie vaardigheden vereist.

Je stelt het je voor en voelt het op welke manier(en) het je ook maar natuurlijk toeschijnt. Als je de neiging hebt om dingen in je geestesoog te “zien”, dan kun je heel goed een duidelijk beeld van het Orchidium hebben als je ermee werkt. Als je de neiging hebt om dingen te voelen, dan zul je het voelend gewaar worden. En er zijn natuurlijk ook nog andere combinaties van zintuigen waarmee je je het Orchidium kunt voorstellen.

Wat betreft de fysieke kenmerken kun je je het Orchidium voorstellen in welk formaat, vorm en kleur je maar wenst. Het punt bij dit alles is om het Orchidium te creëren op een manier die voor jou maar het gemakkelijkst is.

Ik heb vanaf 2011 met de Orchidium gewerkt onder tal van omstandigheden en ik kan zeker de doeltreffendheid ervan verifiëren  Ook vind ik de suggestie van de Hathoren om met het Orchidium te werken terwijl je naar de Aethos Geluid Meditatie luistert, zeer behulpzaam. De geluidspatronen in het Aethos geluidsstuk vergemakkelijken eigenlijk de beweging van hemelse energieën vanuit het Orchidium naar de Ming-Men (Ming-Ma) op een aantal zeer opmerkelijke manieren. En dus stel ik voor het eens te proberen. Je vindt een link naar de 5-minuten durende versie van de Aethos Geluid Meditatie onderaan de pagina.

Het verbrijzelen van het Zelfbeeld

De Hathors zijn er heel duidelijk in dat dit specifieke Chaotische Knooppunt ​​een emotioneel stempel draagt. En ik kan persoonlijk getuigen van een versnelling van emotioneel materiaal vanaf de afgelopen zomer Zonnewende – waarvan ik nog nooit iets vergelijkbaars heb gezien.

Toen ze spraken over het verbrijzelen van het zelfbeeld en het sturen van onopgelost emotioneel materiaal naar bewust gewaarzijn, viel mijn oog op een van hun zinsneden.

“… je toxiciteit, je wanhoop en je hopeloosheid – als deze inderdaad aanwezig zijn – geen loochening van jou hoeft te zijn. Ze kunnen eerder portalen naar het diepe onbewuste zijn, naar de fundering van humane onderbewuste intentie.”

Met onbewuste intentie bedoelen ze de psychologische krachten (gedachten, gevoelens en verlangens) die wij verborgen houden voor onszelf. Als gesocialiseerde mensen hebben we allemaal geleerd hoe ons emotioneel aan te passen aan onze omgeving.

En het is mijn observatie dat wanneer wij, ikzelf daar zeer zeker toe horend, worden geconfronteerd met het dilemma van denken, voelen of verlangen van iets dat niet aanvaardbaar is voor mensen om ons heen, velen van ons die gedachten, gevoelens en verlangens ondergronds laten gaan – naar de diepe onderbewuste geest.

Hier, in het duister van het niet-geëigende zelf etteren deze niet opgeëiste psychologische krachten verder en bouwen zich op. Uiteindelijk barsten ze uit in de openbaarheid of gaan we ze geheim houden. In een vreemde paradox van de menselijke natuur worden sommigen van ons zeloten en veroordelen diegenen die diezelfde heimelijke gedachten, gevoelens en verlangens, die we in onszelf herbergen, uiten.

Ik vroeg mijn Hathor mentoren na ontvangst van dit bericht, waarom ze überhaupt het onderwerp van onderbewuste intentie opwierpen. Hun reactie was dat 1) deze onbewuste gedachten, gevoelens en verlangens quantum effecten creëren die soms op gespannen voet staan met onze bewuste intentie. Dit conflict beperkt onze creatieve vermogens, en 2) we moeten omgaan met onze diepste vijandelijkheden en negativiteit en deze transformeren of door hen worden vernietigd.

In hun laatste Planetaire Boodschap, ‘De genezende kracht van het menselijke hart’ (13 april 2013), gaven de Hathoren een krachtige geluid-meditatie om met dit soort opruimen te helpen. Als je het type emotionele intensiteit ervaart waarop de Hathoren  zinspeelden in deze boodschap, moedig ik je aan om met de Hathor Hart Chakra Genezende Geluid Meditatie te werken. Een link naar het bericht en de geluid-meditatie verschijnt onderaan.

 

Het Orchidium: visuele hulp

Zoals het spreekwoord zegt … “Een foto zegt meer dan duizend woorden.” Dus dacht ik dat het misschien nuttig zou zijn voor sommige lezers om er een foto van een bloeiende bloem bij te doen.

Het is een foto van een Hibiscus en is alleen voor referentie doeleinden. Jouw Orchidium kan elke grootte, vorm of kleur hebben die je verkiest.

Het belangrijkste element van elk Orchidium is een bloesem die zich kan openen en sluiten (naar jouw eigen wil) en meeldraden. In dit geval is de meeldraad dat knobbelige ding dat uit het middengedeelte van de Hibiscus steekt. Door deze meeldraden worden hemelse energieën (prana of chi) naar de Ming-Men (Ming-Ma) (de Zetel van Leven) getrokken, die voor je ruggengraat recht tegenover je navel zit.

Vanuit je Ming-Men (Ming-Ma) circuleren deze hemelse energieën je energielichaam (je KA) in en de organen van je fysieke lichaam – een soort geestelijke verlichting en verhoogde vitaliteit delend.

Laatste gedachten

Ik stel voor dat je een paar minuten neemt na het werken met het Orchidium (vooral als je het doet in combinatie met de Aethos Geluid Meditatie) om een paar minuten gewoon in stilte met jezelf ‘te zijn’. Idealiter zit je of lig je met je gewaarzijn in het gebied van je Ming-Men (Ming-Ma). Ontwikkel ook je vermogen om de stroom van chi/prana vanuit jouw Ming-Men (Ming-Ma) naar de organen van je lichaam en naar je subtiele energie lichaam (je KA) te voelen.

Het is zeker de tijd en de moeite waard om dit soort gewaarzijn te ontwikkelen. De truc is om je niet te haasten naar uiterlijke activiteit. Breng, na het creëren van het Orchidium, wat tijd door met jezelf middels innerlijke contemplatie van je Ming-Men (Ming-Ma).

Dit energetische traject (van je navel naar je Ming-Ma) is een zeer gunstig traject.

Toen je een foetus in de baarmoeder van je moeder was was je met haar verbonden via de navelstreng en werd je gevoed door deze verbinding.

Op een diep oerniveau herkent je psyche dat dit een fundamenteel kanaal is voor het ontvangen van levenskracht. Verder is dit kanaal op een psycho-geestelijk symbolisch niveau ook een middel om jezelf open te stellen voor de enorme herstellende krachten van het kosmische voedende vrouwelijke – de Moeder van Alle Dingen.

Links:

Opmerking: wanneer je op onderstaande links klikt, ga je naar de Listening Agreement. Zodra je akkoord bent gegaan met de voorwaarden voor luisteren, krijg je toegang tot alle audio-bestanden, die je vrij mag gebruiken voor je eigen persoonlijke luisterervaring. Scroll gewoon naar beneden om de titel te vinden van de geluid meditatie die je wilt horen. Hoofdtelefoon of oordopjes worden sterk aangeraden in plaats van de luidsprekers van je computer. Dit geldt vooral voor de Hathor Hart Chakra Genezende Geluid Meditatie (in feite kunnen de meeste computer speakers de frequenties van dit bijzondere geluidsstuk niet aan).

The Aethos Sound Meditation (De Aethos Geluid Meditatie)

Hathor Heart Chakra Healing Sound Meditation (Hathor Hart Chakra Genezende Geluid Meditatie)

Informatie die niet direct is gerelateerd is aan deze boodschap

De Aethos CD

De Aethos cd is een compendium van Aethos geluid meditaties, met zowel de 5 minuten versie als de 30 minuten versie van de meditatie, als ook opnames van de Aethos Geluid Meditaties voor de chakra’s van het Hart, de Keel, het Derde Oog en de Kruin. Deze laatste vier opmerkelijke live-opnames werden gemaakt tijdens een Hathor Intensive in 2011 toen Tom op de Aethos Geluid Meditatie tonaliteiten zong, die de energieën van de 10e, 11e en 12e dimensionale Hathoren inbrachten.

Zowel de cd en mp3-versies van Het Aethos zijn nu beschikbaar, die je bij de winkel op http://www.tomkenyon.com kunt bestellen. Klik hier om de winkel te bezoeken.

Tom heeft ook een uitgebreid artikel over de Aethos Geluid Meditatie geschreven, getiteld ‘The Aethos: Thoughts and Observations‘, dat kan worden gevonden in de artikelen sectie van de website [opmerking: in het Engels – vert.]. In het artikel bespreekt Tom verschillende esoterische ideeën evenals theorieën over de meditatie, inclusief praktische suggesties voor het werken met dit geluidsstuk.

Nieuwe Workshop CDs

Twee nieuwe reeksen workshop opnames zijn nu beschikbaar.

The Sphere of All Possibilities werd live opgenomen bij een Hathor Intensive waar de Aethos informatie voor het eerst in het openbaar werd gepresenteerd. De opnames van de hele workshop richten zich op de unieke wijze van de Hathoren voor het manifesteren van positieve resultaten, wat het verschuiven van je perceptie van tijd en ruimte op gedegen wijzen inhoudt. Deze volledige set van workshop-opnames bevat diepgaande trainingssessies, persoonlijke verhalen alsook tal van katalytische geluid-meditaties. De set bestaat uit 10 cd’s. Het is momenteel enkel beschikbaar als fysieke cd’s. (Opmerking: we hopen binnenkort mp3 versies beschikbaar te hebben.) Je kunt de set CD’s vinden in de Winkelsectie [Store, vert.] van onze website of klik hier.

The Kalachakra of Chakrasamvara en Vajrayogini is een 11-delige CD-set van de live-opnames van een driedaagse Sjamanistische boeddhistische Meditatie Retreat, die zich richt op onderwijzende beschermende wezens die hun Shakti (of geestelijke krachten van illuminatie en verlichting) delen middels achttien krachtige geluid meditaties. Tom’s inzichtelijke en humoristische stijl van lesgeven laat de begrippen en methoden van de boeddhistische Tantra gemakkelijk begrijpen – zelfs voor diegenen die geen achtergrond hebben in Boeddhisme of meditatie. Deze set van opnames is momenteel alleen beschikbaar als fysieke CD’s. (Opmerking: we hopen de mp3-versies binnenkort beschikbaar te hebben.) Je kunt deze set CD’s vinden in de Winkelsectie [Store, vert.]) van onze website of klik hier.

An Introduction to the Hathors and the Mythic Realm is een 16:12 minuten praatje door Tom over een aantal van zijn vroege ervaringen met de Hathoren en is gepost in de Luistersectie van de website. Als je op de Listening Agreement klikt krijg je toegang tot alle audio-bestanden, die je vrij mag gebruiken voor je persoonlijke luisterervaring. Scroll gewoon omlaag om de titel te vinden.

 

©2013  Tom Kenyon –  Alle Rechten Gereserveerd

Je mag kopieën van dit bericht maken en verspreiden naar welke media je maar wilt en deze vrij distribueren, zolang je er niet voor laat betalen, de inhoud ervan op geen enkele wijze verandert, de naam van de auteur noemt en er dit hele copyright aan toevoegt. Audiobestanden uit de Luistersectie, met inbegrip van de Aethos Geluid Meditatie en de Hathor Hart Chakra Genezende Meditatie mogen niet elders worden geplaatst.

Als je niet op onze e-mail lijst staat en in de toekomst Hathor Planetaire Boodschappen of de agenda van Tom wilt ontvangen, ga dan naar onze website, http://www.tomkenyon.com en klik op Contact. Volg de instructies voor “opting in”. Jouw informatie is privé. Wij verkopen of delen jouw informatie niet en er wordt niets gerekend voor deze boodschappen.

 

Aartsengel Michael: “Het Pad van Ascentie is het Pad naar de Vrijheid…”, doorgegeven via Ronna Herman, LM-09-2013, September 2013

Michael_by_deaconZR
Geliefde meesters, nadat jullie in/naar jullie geïndividualiseerde bewustzijn kwamen, beseffende dat jullie een Goddelijke Vonk van de Opperste Schepper waren, het ALLES DAT IS, werden jullie geprogrammeerd met de kennis dat jullie voorbestemd waren om voort te reizen in/naar de grote ongemanifesteerde leegte als een afgezand van het Licht. Jullie Goddelijke Missie was diep binnenin jullie Onsterfelijke Ziel-zelf gecodeerd, alsook binnenin jullie Heilige Hart Zaad Atoom. Jullie, samen met alle andere“ontwaakte Vonken van Zelf-besef,” waren voorbestemd om alle wonderbaarlijke verscheidenheden van de schepping voor de Schepper te ervaren, onze Vader/Moeder God, en alle grote Wezens van Licht, wiens vooraf bepaalde missie volmacht gaf dat zij in de hogere, verheven rijken van het Licht zouden blijven.
Wij vertellen jullie dit omdat wij bij jullie op het hart wensen te drukken hoe oud en complex jullie zijn. Jullie kwamen dit leven binnen met een rijkdom aan kennis en een rijke, samengestelde afkomst gecodeerd binnenin jullie DNA, jullie cellulaire structuur, jullie mentale en emotionele lichamen, alsook een uitvoerig chakrasysteem van deugden, kwaliteiten en talenten. Jullie zouden je af hebben kunnen vragen waarom de leden van sommige families fysiek, mentaal en emotioneel zo verschillend kunnen zijn wanneer, vanuit een aards gezichtspunt, zij van dezelfde ouders en afstamming kwamen. De afstamming van jullie fysieke familie in dit leven is slechts een minuscuul deel van jullie grote geschiedenis en onbetaalbare erfenis – van wie jullie waarlijk zijn.
Jullie hebben je bewustzijn afgescheiden of jezelf miljoenen keren gefragmenteerd om de grote verscheidenheid van de Schepping te ervaren, en jullie hebben je ook vaker dan dat jullie kunnen tellen herenigd met vele van de ontelbare facetten van jezelf. Iedere keer dat je dat deed, voegde je meer complexe informatie en unieke ervaringen toe aan jouw geheugenbank. Hoe verder je wegging van de volmaaktheid van de Opperste Schepper, en hoe dieper je in/naar de multidimensionaliteit ging, hoe dichter en minder volmaakt jullie scheppingen werden, omdat jullie minder zuivere Licht substantie hadden om mee te werken. Daarom, is er geen verwijt en zouden er geen gevoelens van schuld of van mislukking moeten zijn, want ieder leven werd ontworpen als een zorgvuldig geplande leerervaring. Nochtans, komt deze ronde van Kosmische Creatieve Uitbreiding ten einde. Het is nu tijd voor jullie om jullie Zelfmeesterschap en het vermogen om dingen te creëren van schoonheid en harmonie opnieuw op te eisen in overeenstemming met het originele, hogere-niveau Goddelijke plan.
Nu dat jullie je bewust zijn dat jullie de macht hebben om in te tappen op een onbeperkte voorraad van zuivere Kosmische Levensstof – de Liefde/het Licht van de gehele Schepping – waar is het wachten nog op? De verwerping van jullie Goddelijke geboorterecht is een bespotting, en jullie Hoger Zelf zal zich niet laten vermurwen met betrekking tot diens zachte duwtjes om je te helpen ontwaken en jullie vorstelijke erfenis opnieuw op te eisen. Jullie, de Sterrenzaad Zielen, die de weg leiden in het ascentieproces hebben het verste punt op jullie reis van afscheiding bereikt, en wederom zijn jullie diep ondergedompeld in het proces van hereniging met de integratie van de vele facetten van jullie Goddelijke Zelf welke door dit Sub-universum heen verspreid zijn.
Wanneer je het werkelijke proces van creatie begint te begrijpen, breidt jouw werkelijkheid onmiddellijk uit in/naar een breder perspectief. Als een meester-in-wording, zal je leren om niet-oordelend te worden als je probeert om een stille onthechting te ontwikkelen. Na enige tijd, zal je een gevoel ontwikkelen van ontkoppeld te zijn van het alledaagse drama en de evenementen. Een meester spreekt minder, luistert meer zorgvuldig, en handhaaft een onthechte houding van wat er zich rondom hem/haar heen voordoet. Jullie moeten ernaar streven de sereniteit in het Heilige Hart te vinden. Daarin verblijft jullie centrum van Macht en Goddelijke Wil.
Ongeacht wat station, omstandigheden, of niveau van besef waarmee je in dit leven incarneerde, is er diep binnenin jouw Ziel-zelf altijd een brandend verlangen geweest om de vele facetten van jouw Wezenlijkheid te integreren, zelfs die facetten die met lagere frequenties resoneren dan degenen die je in jouw huidige aardse voertuig en binnenin jouw auragebied draagt. Deze zijn de verslavingen, valse waarheden en concepten die je als die van jezelf geaccepteerd hebt, samen met uiteenlopende diep-gezetelde gevoelens van ongenoegen, wraakzucht of oordeel welke je gecreëerd hebt in jouw vele aardse ervaringen. Nochtans, moeten zij eerst genezen en geharmoniseerd worden zodat zij met Licht gevuld kunnen worden. Op deze manier, zal je niet het ongemak hoeven te ervaren, de uitdagingen of de karmische wisselwerkingen van deze vroegere derde/vierde dimensionale ervaringen, want dat is de oude manier. Als jij jouw goddelijke Zelf toestaat om jou te OverLichten en te gidsen, zullen steeds meer geïnspireerde gedachten tot jou komen. Er zijn vele manieren om Spirit toe te staan om door jou heen te manifesteren; laat het gewoon op een natuurlijke wijze gebeuren, dierbaren. Wat is het dat jouw hart doet laten glimlachen en Ziel doet laten zingen?Wat brengt jou een diep gevoel van innerlijke bevrediging? Hoe wens je om te dienen? Er zijn vele manieren, en je hebt vele talenten (meer dan je zult erkennen); nochtans, de keuze is altijd jouw keuze met betrekking tot of je wel of niet wenst om je te ontwikkelen en gebruik te maken van de latente geschenken/gaven waarmee je gezegend werd.
Het is noodzakelijk dat er Meesters van licht / Strijders van Spirit gereed zijn om in de leiderschapsrollen te treden – diegenen die bereid zijn om vrijmoedig de weg in/naar de nieuwe rijken van het bestaan te leiden die voorbereidt werden voor de ascenderende mensheid. Ben jij bereid om naar voren te treden? Bevind jij je onder diegenen die gereed en bereid zijn om te begeleiden en leiding te geven, om standvastig de focus van de nieuwe visie vast te houden – de nieuwe Goddelijke Blauwdruk voor de Hemel en de Aarde – en dan erop toe te zien dat het voor het hoogste goed van allen gemanifesteerd wordt?
Herinner je, mijn dapperen, jullie moeten je mantel van onoverwinnelijkheid rondom jullie heen trekken; jullie moeten je voornemen versterken en jullie bewustzijn verhogen boven de weerhaken, zaden van gedachten en kritiek die naar jullie geprojecteerd zullen worden. De massa’s zijn nog steeds gebonden door de onderdrukkende wereld van de dualiteit en de fysieke vorm. Als hun Zielen beginnen hen te beroeren en zachte duwtjes te geven om te ontwaken, zal de kloof tussen het derde-, vierde- en vijfde-dimensionale besef verwijden. Als een resultaat, zullen de energieën van weerstand, haatdragendheid en rebellie voort gespuwd worden door diegenen die nog steeds stevig in de greep van de lagere frequenties van negativiteit, beperking en een gevoel van hulpeloosheid zitten. Zij zullen grote angst ondervinden van de veranderingen welke plaatsvinden. Zij zullen het je kwalijk nemen om uit hun comfortzone vandaan geduwd te worden, zelfs als het een werkelijkheid is van beperking en lijden. Zij zullen proberen om jou in diskrediet te brengen en te beschimpen, maar jij moet niet twijfelen/vastlopen. Je moet stevig in jouw integriteit staan, niet oordelend, maar liefdevolle energie naar allen uitstralen, en het standpunt van een meester innemen door hen te zegenen, en dan verder te gaan naar meer vruchtbare gebieden. Wees je ervan bewust dat veranderingen zich voordoen op het diepste cellulaire niveau in iedere soort op het Aardse gebied – niets of niemand is immuun voor de hogere frequenties van Scheppers Licht welke gebombardeerd worden en penetreren in/naar de diepste kern van iedere persoon, de Aarde en de gehele schepping.
Terwijl je in een menselijke vorm bent, verlaat je niet de eerst vier dimensies: mineraal, plantaardig, dierlijk en de menselijke gebieden van bewustzijn. Je moet hen terug balanceren en harmoniseren in/naar de toegewezen frequenties van harmonie en balans om in te kunnen tappen op de hogere gebieden van Licht. De universele wetten zullen jullie alleen toestaan de energetische trillingen van de hogere dimensies te integreren als iedere lagere subdimensie teruggekeerd is naar de geschikte, harmonieuze, frequentiepatronen. Leren om bewust te leven zal in de beginfase veel discipline vereisen; nochtans, terwijl de tijd voorbij gaat, zal je ontdekken dat jouw geesteshouding uitgebreid is in/naar een meer diepgaand besef van wat er rondom jou heen en ook binnenin jou gaande is. De oude wereld achterlaten kan bitterzoet zijn. Denk eraan, jullie komen niet aan bij een dood einde — jullie lopen door een portaal heen in/naar een nieuw begin. Je moet beslissen wat je met je mee wenst te nemen in/naar jouw nieuwe wereld, en je moet liefdevol onderscheiden, maar ferm, wat je achter moet laten. Terwijl jij jouw bewustzijn uitbreidt en intapt op de wijsheid van jouw Heilige Geest, waar de hogere frequenties van God-bewustzijn opgeslagen zijn, zal jouw werkelijkheid zeer snel veranderen. De onontbeerlijke concepten van het ascentieproces zijn wat wij aan jullie uitgelegd hebben gedurende deze vele voorbije jaren toen wij geleidelijk aan, aan jullie de uiteenlopende leringen en technieken van Zelfmeesterschap overdroegen.
Zoals velen van jullie die trouwhartig onze leringen gevolgd hebben zich ervan bewust zijn, resoneert iedere dimensionale omgeving aan een specifieke draagwijdte van frequentiepatronen, met iedere hogere dimensie trillend binnenin een meer verfijnde octaaf draagwijdte. Terwijl jullie je reis in/naar de leegte van de buitenste ruimte maakten en in/naar de lagere dimensies, resulteerde, tot de één of andere gradatie, ieder niveau in een afscheiding van bewustzijn van jullie Hogere Zelf. Met andere woorden, binnenin jullie mentale lichaam, werden de frequentiepatronen voor ieder niveau van bewustzijn (of dimensie) opgeslagen in wat wij genoemd hebbenLichtpakketten van Wijsheid. Deze werden ingekapseld in membranen van Licht of een sluier welke de toegang tot de uiteenlopende hogere dimensionale bewustzijnsniveaus beperkte totdat jullie, wederom, resoneerden op dat niveau van bewustzijn. Het is tijd voor de sluiers van bewusteloosheid om opgetild te worden, geliefden, zodat jullie je de grootsheid van wie jullie zijn kunnen herinneren, de grootste ervaringen welke jullie gehad hebben, en de stralende toekomst die er voor jullie ligt.
Bewustzijn/creatie/manifestatie zijn in de hogere rijken vloeibaar en kneedbaar, en zijn op elk hoger dimensionaal niveau opnieuw gedefinieerd en opnieuw geconstrueerd met het oog op het compatibel zijn met de trillingspatronen van die werkelijkheid. Dit is het proces dat op de Aarde aan het plaatsvinden is, en binnenin en rondom ieder menselijke Wezen heen op het aardse gebied in deze tijd. Hoe meer stijf, angstig en resistent een persoon voor verandering is, hoe meer moeizaam het overgangsproces voor hem/haar zal zijn. Geliefden, jullie moeten bereid zijn om deze dingen in jullie leven los te laten, welke relaties alsook materiële dingen omvatten die niet langer compatibel zijn met jouw nieuwe Staat van Zijn. Jullie zullen ontdekken, terwijl jullie snel voorwaarts en naar boven gaan op het pad van ascentie, dat wat het ook is dat je achter je laat vervangen zal worden met mensen en dingen van een meer verfijnd niveau, wat veel meer betekenisvol en belangrijk zal zijn in jullie toekomstige bestaan.
Het is belangrijk dat je een goed begrip hebt van deze geavanceerde concepten, wat zij betekenen en hoe zij de gehele Schepping beïnvloeden in deze Sub-universele ervaring. Het betaamt jullie deze informatie uit te zoeken en te bestuderen totdat het stevig in jullie geest ingeprent is. Als jullie terugkeren naar Zelfmeesterschap en, wederom, volledig jullie rollen als medescheppers van een nieuwe galactische ervaring aannemen, is het onontbeerlijk dat je een uitvoerig begrip hebt van de Universele Wetten en hoe jullie de toekenning van Adamantine Deeltjes van Scheppers Licht te gebruiken. Terwijl jullie de onevenwichtige, beperkende levenspatronen, gedachten en acties van de lagere dichtheden loslaten, zal jullie reis in/naar de hogere rijken van het Licht automatisch versnellen.
Je kunt in de gaten houden en bepalen wat voor soort van gedachtevormen jij vanuit jezelf voort straalt via de mensen die je in/naar jouw besef trekt. Ervaar je heel veel negatieve feedback of wisselwerking met diegenen rondom jou heen? Sta je mensen nog steeds toe om profijt van jou te nemen om zich waardevol te voelen? Wanneer jij jouw geschenken/gaven van overvloed en besef met anderen deelt, hoe vaak voel jij je naderhand harmonieus en liefdevol. Hoe vaak voel jij je wrevelig/onverzoenlijk of uitgebuit? Wij hebben vele keren eerder er de nadruk op gelegd, “Het zou beter zijn om niets te doen voor iemand anders dan om iets om de verkeerde reden te doen.”Denk eraan, het zijn de trillingpatronen welke je projecteert die de juistheid van een handeling bepalen, niet de handeling op zichzelf. In het proces van het terugkeren naar balans en harmonie, moet er een evenwicht zijn in alles. Er is een energie uitwisseling in iedere gedachte die je hebt en alles dat je doet. Als je voortdurend aan iemand anders geeft zonder enige soort van positieve energie uitwisseling in ruil daarvoor te ontvangen, ontwikkeld er zich een onevenwichtigheid welke zich spoedig zal manifesteren als weerstand of schuldgevoel, en vaak een gevoel van superioriteit of inferioriteit. Het wordt onmogelijk om onvoorwaardelijke liefde naar een ander persoon onder dergelijke condities uit te stralen.
Je moet leren om de stilte van Zelf binnen te gaan om je met Spirit te verbinden. Jouw Hogere Zelf en God zelf zijn wachtende op jou om in te tappen op de magische Lichtstroom van Goddelijk bewustzijn. Wij bespeuren de hunkeringen van zovele miljoenen aan lieve Zielen die wensen om te communiceren met hun Hogere Zelf en met ons. Wij vertellen jullie dat het nagenoeg niet zo moeilijk is als de meesten van jullie geloven. Alles dat je hoeft te doen is jouw intentie te verklaren en dan het binnengaan in de stilte binnenin te praktiseren/oefenen, aldus wij het pad vrij kunnen maken en de verbinding kunnen versterken die daar al is – een verbinding welke verschrompelde door onjuist gebruik of geen gebruik.
Wij geven jullie vaak nieuwe informatie welke geaccepteerd of afgewezen moet worden via jullie geschenk/gave van het onderscheidingsvermogen. Als het geaccepteerd wordt als jouw waarheid, moet het volledig begrepen en geassimileerd worden om een onderdeel te worden van jouw filosofie van het leven, en dan moet het in praktijk gebracht worden. Het is ook belangrijk dat wij aan jullie de praktische toepassingen van onze wijsheidsleringen overbrengen zodat jullie een goed begrip hebben van deoorzaak en gevolg situaties die naar boven kunnen komen als jullie ernaar streven om ieder nieuw niveau van besef te integreren. Vergeet nooit, de geest kan een competente dienaar zijn, maar zonder diens verbinding met het Heilige Hart, kan het een controlerende en verwoestende meester zijn. Dat is waarom het noodzakelijk is dat je toegang verkrijgt tot, activeert en bekrachtigd zowel het Heilige Hart als de Heilige Geest.
Wij hebben jullie geleerd hoe te bidden zonder woorden door onvoorwaardelijke liefde naar de mensheid, de wereld en de gehele schepping uit te stralen, en wanneer je daaraan gedachten van dankbaarheid en waardering voor alle zegeningen die aan jullie geschonken werden toevoegt, bid je op de meest effectieve manier mogelijk. Terwijl jullie Heilige Hart weer tot leven komt, zal het meer gevoelvol worden jegens de Adamantine Deeltjes die in en vanuit jouw Zonne Kracht Centrum stromen.
Je kunt onze Vader/Moeder God of de Schepper niet kennen of voelen via een idee of een nevelachtige gedachte of theorie. Het is niet voldoende om slechts te weten of over God na te denken, je moet de Essentie voelen, de overweldigende Liefde van de Schepper binnenin jouw Heilige Hart Centrum. Dan bestaat er geen twijfel binnenin jouw geest dat jij je opnieuw verbonden hebt met jouw God-Zelf en de Eenheid/Eensgezindheid van de gehele Schepping.
Dit zijn tijden van grote veranderingen, geliefden, en jullie zitten middenin een versneld proces van het je aansluiten bij en integreren met de vele facetten van jullie Goddelijke Zelf. Weet dat de uitdagingen, tests en kansen die voor jullie liggen beloningen zullen brengen voorbij wat dan ook dat jullie je voor kunnen stellen, en dus wees niet bevreesd om uit jouw comfortzone vandaan te stappen als je naar de sterren reikt. Accepteer jouw mantel van stralend Licht, want jullie hebben het verdiend. Volg jouw eigen pad en wees niet bevreesd om anders te zijn dan diegenen rondom jou heen.
Doe een beroep op ons en wij zullen je begeleiden en ondersteunen op iedere manier mogelijk. Wees voortvarend en standvastig, mijn dappere strijders van vreedzaamheid. Weet dat ik altijd bij jullie ben en dat jullie diepgaand geliefd zijn.
IK BEN Aartsengel Michael.
Vertaling: Cobie de Haan –  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/
* Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael.
WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

Deel 188 – “Moeder God vertelt over de Reptielen die onder ons en binnen ons leefden…” door Kathryn E. May, 28 augustus 2013

Kathryn E. May

Het is voor ons heel moeilijk om te spreken over de ontbinding van de Reptielen die er niet mee eens waren om naar het Licht te komen, om terug te komen naar ons Thuis.

Zij waren onze kinderen, allemaal, en we hielden van hen met heel ons hart. Het is een zeer droevige tijd voor ons. We zijn in diepe rouw als gevolg van hun beslissing om te worden teruggestuurd naar bron eerder dan te worden hersteld naar de liefdevolle, creatieve wezens zoals ze zijn geboren om zo te zijn.

Het Reptiliaanse ras was een oude schepping, lang geleden geboren in het Orion sterrenstelsel. Zij zijn machtige wezens in hun vermogen om diep te voelen, zoals wij doen. Hun kwaliteiten zijn inderdaad een belangrijk onderdeel van je menselijke opmaak, er is enig combineren van jullie genetische kwaliteiten geweest.

Veel van degenen die weigerden om tot heelheid te worden hersteld, om hun DNA geactiveerd en hersteld naar de staat waarin ze waren bedoeld te zijn toen ze voor het eerst werden gemaakt, waren de oorspronkelijke kinderen van Orion. Ze waren oude zielen, in jullie normen, de kinderen van ons hart.

Ik ben Moeder God, en ik gaf de geboorte aan deze Ones, net zoals ik geboorten gaf aan jullie allemaal, mijn dierbare kinderen. Het was onze grootste hoop dat jullie, onze almachtige Ras van Scheppers (Creator Race), in staat zou zijn om niet alleen te zegevieren over de Reptielen in uw midden, maar ze ook de weg naar het Licht te laten zien. Je zijn geslaagd in het behouden van veel van degenen die probeerden om u over te nemen, om uw lichamen bewonen.

Velen van jullie die dit leven kwam met de last van het dragen van een Reptielen entiteit binnen uw lichaam deden dat als een groot offer. Het waren zij die in staat waren om de sfeer van Liefde en Licht op hen in te laten werken, beetje bij beetje. Als jullie in staat waren om van jezelf te houden in weerwil van hun donkere en destructieve acties, werd uw invloed op hen gevoeld. Geleidelijk aan, toen de energieën op de planeet stegen en je sterker werd en beter in staat was om hun inmenging in je denken en handelen te weerstaan, begonnen ze te veranderen. Je kracht doorstroomde letterlijk hun wezen, omdat zij in een symbiose aan jullie verbonden waren waardoor zij voelden wat jullie voelden en het proces van reactivering van de oorspronkelijke DNA begon te werken.

En ja, veel van de Reptiliaanse kinderen die voor ons verloren waren, werden teruggegeven in de historische ceremonie waarin er 999.000  door de poort (gateway) gingen die Gabriella en Lucifer geschapen hadden om ze te ontvangen. Het was een moment van grote vreugde en veel pijn voor ons. Natuurlijk hadden we gehoopt om ze allemaal te redden. Jullie grote werk tijdens dit leven heeft dit mogelijk gemaakt. Wij zullen jullie uitleggen wat uw deel was, en hoe jullie de redders van deze wezens (ones) werden, je broeders en zusters die naar het Duister waren gegaan.

Deze laatste poging om zoveel mogelijk te redden werd lang geleden in onze Raden overeengekomen met u en met de Eerste Schepper (Prime Creator). Het was een gecompliceerde constructie, omdat het tweevoudige inspanning inhield. De Reptielen moesten ervan worden overtuigd dat het hun meest krachtige interventie zou zijn om direct de lichamen van de mensheid te bewonen, in plaats van hun invloed aanwenden omkopen, bedreigen, manipuleren en algemene invloed op jullie verkrijgen met extern toegepaste gewelddadige middelen. Jullie zijn vertrouwd met hun vaardigheden in moorden en martelingen. Ze zijn in staat geweest om overheden over de hele  wereld te infiltreren met hun mind-control technieken en wat je noemt black-ops-systemen tot in enorme mate.

Zoals jullie weten, waren de systemen van de wereld van financiën en het bankwezen volledig corrupt door hun filosofie van de hebzucht en eigenbelang, die werd gepromoot als ‘de vrijheid van het individu’ en gedefinieerd als eervolle zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. Het was in feite de agenda van het kwaad in een mooie verpakking (fancy dress). Hun macht was verspreid door geheime genootschappen en nauw-gecontroleerde kruisingen binnen de machtige families die hun greep op hun macht onderhouden door alle mogelijke middelen waarover zij konden beschikken, hun favoriete methoden waren marteling en moord.

Onze lieve Saint Germain is over een lange periode geincarneerd om te proberen hun invloed te verdunnen en om de basis te leggen voor de gebeurtenissen die nu in ontwikkeling zijn. Hij stichtte het genootschap dat begon als de Vrijmetselaars. In zijn vroege jaren was het een machtige kracht ten goede, waaronder veel van de grondleggers (Founding Fathers), die er aan gewerkt hebben om de democratie in Amerika te vestigen. Helaas, het werd uiteindelijk overgenomen door de degene die jullie Illuminati noemen. Wij gebruiken deze term niet omdat het Licht impliceert, wij geven er de voorkeur aan naar hen te verwijzen als de Donkere Hoeden (Dark Hats). Jullie zijn ook bekend met een van hun duistere organisaties die de Maffia wordt genoemd, of de Cosa Nostra, die in bedrijven en politieke organisaties over de hele wereld vanuit de basis geinfiltreerd zijn.

Hun macht was naar tot zo’n mate uitgezaaid dat het leek alsof het hele politieke systeem in de VS en over de hele westerse wereld op het punt was om door hun invloed volledig te bezwijken, en het Oosten was in hun greep gevallen door middel van het financieel manoeuvreren en de invloed van multinationals. Er moest iets gedaan worden, niet alleen om de planeet te redden van hun greep, maar ook een laatste poging om die Reptielen naar het Licht te redden die zouden instemmen met het verlaten van de structuur van de kwade macht. En dus was ons plan overeengekomen, om een ​​laatste inspanning te leveren als Moeder Aarde haar eigen lot vervulde om naar hogere dimensies te stijgen.

Vervolgens werd vastgesteld dat de enige manier om de opmars van de Reptielen te stoppen om de wereld over te nemen zou zijn om hen te overtuigen dat er een briljante manier was om die Lichtwerkers te veroveren die zich generaties lang rechtstreeks hadden verzet. Dat zou zijn door hun gelederen te infiltreren door in grote aantallen hun lichamen te bewonen en daarmee degenen die hun grootste bedreiging waren te verzwakken. Het was een techniek die zij in het verleden hadden gebruikt, maar nooit in grote hoeveelheden. Het was alleen nog nodig om de Reptiliaanse leiders ervan te overtuigen dat dit de reden was dat zij er nog niet helemaal in geslaagd waren.

En dus werd besloten dat het idee zou worden geïmplanteerd in de hoofden van de meest krachtige Reptielen, en vertegenwoordigers van het Licht in vermomming zouden worden gestuurd om het plan te bevorderen. Dit was een complexe operatie op zich, waarvan alles aan jullie zal worden onthuld wanneer jullie je bewustzijn verhogen naar hogere dimensies waar je de historische verslagen kunt bestuderen van de hele geschiedenis van jullie planeet en ook de kosmos. Voor nu, kan je het vergelijken met de “mantel en dolk” actiefilms waar jullie zo dol op zijn, en weet dat het nog complexer en ingewikkelder is dan The Matrix.

Uiteindelijk was het succesvol, en de Reptielen leiders begonnen hun volgelingen aan te wijzen om de lichamen van incarnerende mensen te bewonen. De grote golf van Reptiliaanse bewoning begon na het begin van de 20e eeuw, en nam gestaag toe tot 22 augustus 2013, het tijdstip waarop de allerlaatste Reptielen van de planeet (Aarde) werden verwijderd.

De Reptiliaanse invasie van menselijke lichamen was een succes, maar niet voor de Reptielen. Het veroorzaakte een ontwaken in degenen die het ervaren van de emoties en denkprocessen van de mens die ze bewoonden. U ziet, het had het effect dat we voorspelden. Onze Aarde Kinderen waren veel sterker, veel meer vastberaden en solide dan degenen die hun genetische programma hadden herontworpen. Ze dachten dat door het verwijderen van hun vermogen om lief te hebben en te verzorgen, ze sterker zouden zijn. Ze hadden het helemaal verkeerd. Het is het wonderlijke vermogen om lief te hebben dat de grote kracht van de mensheid is.

Het was verbazingwekkend voor de Reptielen die probeerden hun menselijke “gastheren” te “bezitten” dat ze jullie niet konden verslaan. Ze hebben het zeker geprobeerd. Het was een strijd om de zielen, de harten en geesten van zowel de gastheer als de indringer. Het wonderlijke was dat niemand op de hoogte was hiervan. Vanuit het menselijk oogpunt, was het een strijd om het evenwicht te behouden, om door te gaan, ondanks ziekte, moeheid, diepe gevoelens van onbehagen, angst, en zelfs wanhoop. Voor de Reptielen, was het een strijd die ze nooit hadden verwacht – het geleidelijke ontwaken van gevoelens waar ze had grote minachting voor hadden.

De grote ironie van dit proces was dat de Reptielen zich in een plaats in hun eigen cultuur bevonden die vergelijkbaar is met het ongemak die velen van jullie voelen omdat je een grotere gevoeligheid, een groter bewustzijn hebben dan de gevoelens van de mensen om u heen, en uw toewijding aan het doen van goed werk in dienst van anderen. Jullie zijn uitzonderlijk in jullie realistische, concurrerende en uiterst oppervlakkige cultuur – de cultuur die voornamelijk is gebaseerd op Reptiliaans gedrag en overtuigingen. En dus, net als jullie, vonden zij zichzelf niet in staat om hun vrienden en familie te vertellen over de roerselen van hun hart.

Nu is het tijd voor de ontplooiing van een nieuwe manier van denken, een nieuwe manier van het organiseren van jullie leven. Degenen onder jullie die de planners, de organisatoren en de ontwerpers zijn zullen bloeien. Jullie vaardigheden zullen op zoveel manieren nodig zijn, als jullie samenwerken om jullie nieuwe structuren op te zetten voor de zorg en het begeleiden van jullie meer geëvolueerde manieren van leven. Docenten zullen in staat zijn om dat te leren waar ze van houden, en het testen en kwalificeren zal iets van het verleden zijn. Kinderen zullen vanaf de geboorte de socratische methode leren, en de vrije uitwisseling van informatie zal prikkelen en alle nieuwsgierige geesten verheffen.

De tuinders en boeren zullen nieuwe manieren vinden om te genieten van het creëren glorieuze landschappen, zonder het zware zwoegen dat jullie gewend zijn. Uitvinders en wetenschappers kunnen zich uitleven op nieuwe technologieën die het leven glansrijk, comfortabel en vervullend maken. Wiskundigen, natuurkundigen en astronomen zullen hun gedachten uit breiden met vinden van verbazingwekkende nieuwe concepten, waar zelfs de sky niet de limit is.

Het is mogelijk, Geliefden, om in vrede met elkaar en met je lieve Moeder Aarde te leven. U keert terug naar het Eden van eertijds, en je zult jezelf wijzer, liefdevoller en sterker dan ooit vinden. De meeste van de lastige gevoelens en conflicten die jullie in het verleden hebben ervaren zullen vervagen, als jullie in steeds grotere aantallen beginnen om jullie ware aard te ontdekken als het Schepper Ras (Creation Race). Het zal een grote opluchting en genoegen zijn om jullie te leren hoe gemakkelijk het is om lichtvoetig te zijn, zodra de kwellende Duisternis uit jullie dagelijkse leven wordt verwijderd.

Jullie naderen de dag van jullie afstuderen (Graduation Day). We hebben het Hemelvaart (Ascentie) genoemd, maar het is echt een afstudeerproject van het oude 3-dimensionale leven dat jullie hebben gekend, naar een wonderlijke ervaring van Licht en Liefde in tegenstelling tot alles wat jullie vanuit deze incarnatie bekend is. Er is een mooi lied “September Song” (Frank Sinatra) over september met de woorden: “Oh, the days dwindle down to a precious few, September, November…And these few precious days I’ll spend with you, these precious days I’ll spend with you…”

Tekst:  http://www.metrolyrics.com/september-song-lyrics-frank-sinatra.html

 

Geniet van je dagen, Dierbaren. Het is jullie voorbereiding op wat komen gaat,

Uw Moeder God

Via Kathryn E. May, 29 augustus 2013

Luister naar de opname van de Moeder God en Prins Reginald, leider van de Reptiliaanse krachten, omdat ze in hun eigen woorden het verhaal vertellen, op BlogTalkRadio.com / ChannelPanel, 28 augustus 2013.

Link:  http://www.blogtalkradio.com/channelpanel/2013/08/29/channel-panel-with-god-reginald-st-germain-jesussananda

 

 

Who Needs Light? | 60 Lower 27 Knolls Rd. | High Falls | NY | 12440

 

 Bron: http://www.whoneedslight.org/index.html?entry=part-188-mother-god-tells

Vertaling: FrankW https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/