WantToKnow: ‘Het Buitenaardse verhaal van Corey Goode…’ door GuidoJ, 18 augustus 2015

WantToKnow: ‘Het Buitenaardse verhaal van Corey Goode…’ door GuidoJ, 18 augustus 2015

Met het onderstaande verhaal van Corey Goode komt opnieuw de realiteit in beeld, zoals we die alleen in Science Fiction krijgen te zien. Er zijn krachten op Aarde achter de schermen bezig om een volledig ruimte-programma uit te voeren. Niet alleen blijken we -volgens deze informatie- al lang naar andere planeten en sterrenstelsels te kunnen vliegen, maar deze groep is kennelijk machtig genoeg, om over onze toekomst menen te kunnen beschikken.

En allemaal omdat ‘men’ vindt -in het meest positieve geval- dat ‘we er nog niet klaar voor zijn’. Tja, zo kweek je een volwassen bevolking. En zo hou je controle over diezelfde mensheid, en kun je je eigen agenda blijven uitrollen. Op kosten van diezelfde burgers natuurlijk, die via hun belastinggeld ALLES financieren wat ze niet mogen weten.

En dan zijn er de klokkenluiders en de informanten. Vaak gehoorde verhalen van mensen die nog steeds denken en vinden, dat we hier op de site bezig zijn met ‘complot-verhalen’, hoe ‘dom’ ook, hebben het altijd over de ‘onmogelijkheid dat dit geheim blijft allemaal; daarvoor zijn er téveel mensen bij betrokken’… En ja, tot op zekere hoogte hebben ze ook gelijk.. Het blijft ook niet verborgen, doordát er zoveel ‘normale’ mensen bij betrokken zijn, die wel ethiek hebben en een medemenselijke moraal.

En dan de mensen die uit de school klappen, deze informanten en klokkenluiders; dat zijn bijna altijd mensen die niets meer ‘te verliezen hebben’, zoals gepensioneerden, of mensen die zijn ontslagen, of ontslag hebben genomen. Was het niet de gepensioneerde Ben Rich,die ons al enkele tientallen jaren geleden vertelde, dat we al lang de techniek hebben om ‘tussen de sterren te reizen’..? Ben Rich was oud-directeur van Skunk Works van Lockhead Martin, het bedrijf dat in nauwe samenwerking met het Amerikaanse ministerie van Defensie de interstellaire technieken ontwikkelde.. Kijk naar de uitspraak van Ben Rich, hier in de illustratie. Veelzeggend, zo niet alles-zeggend..!

Hieronder het verhaal van nog zo’n informant, Corey Goode genaamd. Een vriendelijk, enigszins vermoeid ogende kerel, die een ongekend boekje open doet over contact dat er is met Buitenaardsen, en interplanetaire en zelfs interstellaire reizen die gemaakt worden, zoals Ben Rich ze al beschreef.. ‘Tussen de sterren’.. Een fascinerend verhaal, waarbij vanzelfsprekend de beide video’s die je gratis kunt bekijken, met het interview rondom zijn verhalen (helaas nog niet in NL ondertiteld), de essentie vormen van dit artikel. Veel plezier ermee..
2015 © WantToKnow.nl/.be

Er is in de ruimte méér aan de hand dan dat jij je ooit zou kunnen voorstellen.. Het is daar echt een kwestie van ‘Uit het oog, uit het hart’.. En dat is precies waarom de grootste geheimen op dit gebied, in de geschiedenis van de mensheid, zolang verborgen hebben kunnen blijven voor het grote publiek, zoals dat dan heet. Maar feitelijk is het dat de éne mens meent méér te mogen en te mogen weten dan de ander. Maar nu is daar plotseling de 45-jarige Corey Goode, een insider, een informant, zoals dat heet, met méér dan 20 (!) jaar ervaring op dit gebied. Hij vertelt, vertelt en vertelt..

Allereerst: wie is Corey Goode..?
Als kind werd hij herkend als zogenaamde Intuïtieve Empath (IE) met helderziende vaardigheden. Zo werd Corey Goode gerecruteerd voor één van de top-secret MILAB-programma’s van de Amerikaanse overheid, toen hij al 6 jaar oud was..! Hij werd daar in de MILAB-laboratoria getraind en deed daar 10 jaar ‘dienst’, van 1976-1986/87. Deze MILAB-programma’s zijn in één woord bizar te noemen: mensen die erin hebben gezeten, spreken over een sfeer van telepathisch communiceren in een gemeenschap waar Amerikaanse geheime diensten in samenwerking met Buitenaardsen experimenten doen. MILAB is een aanduiding die gebruikt wordt wanneer er sprake is van ‘ontvoering door eigen mensen”, waarbij deze persoon wordt getraind en geïndoctrineerd voor diverse militaire ‘black ops’-programma’s. Top Secret-programma’s dus.

Aan het einde van die periode werd hij toegewezen aan een IE-ondersteuningsgroep, die een wisselende plaats had als afgevaardigde van de Aarde (‘Earth Delegate Seat’ gedeeld met geheime overheidsgroepen van onze Aarde) in een ‘mensachtige’ ET Super Federation Council. Door zijn empathische gaven, bleek Corey Goode in staat een belangrijke rol te spelen in de communicatie tussen wezens die niet van de Aarde afkomstig zijn, als onderdeel van het Secret Space Programma. (SSP). Tijdens een dienstverband van zo’n 20 jaar had hij een aantal bijzondere en indringende ervaringen, waaronder het ‘Intruder Intercept Interrogation Program’. Daarbij werd hij ook toegewezen aan het ASSR/ISRV (Auxiliary Specialized Space Research, Interstellar Class Vessel) en nog zoveel meer.

image

Dit speelde zich allemaal af in een vrijwillige overeenkomst, die ’20 and Back’ werd/wordt genoemd, in de periode 1986/87-2007, met diverse oproepdiensten tot aan vandaag de dag. Corey Goode werkt nu in de IT-business en de communicatie-industrie, waar hij zo’n 20 jaar ervaring heeft in het virtualiseren van hard- en software, IT-bewaking, contra-electronische surveillance, risico-analyses en bewaking van topleidinggevenden.
Hij deed dienst als Texas Army State Guard (2007-2012) en werkte in ‘C4I’ (Command, Control, Communications, Computation & Intelligence). Overigens was zijn dienst bij deze Texas Military Forces niet gerelateerd aan het SSPS/Secret Space Program Service.

Goode gaat nog steeds verder met zijn ‘IE-werk’ en hij staat in direct fysiek contact met het buitenaardse ras van de ‘Blue Avians’ (van de ‘Sphere Being Alliance’). Door hen is hij uitgekozen om namens hen, als afgevaardigde, in contact te komen met de vele ET-Federations en Councils, als contactpersoon met de ‘SSP Alliance Council’ en belangrijke boodschappen te leveren aan de mensheid. (zie hieronder de boodschap van de Blue Avians”).

image

Corey Goode in gesprek met David Wilcock
Deze Corey Goode gaat in gesprek met interviewer David Wilcock, voor ons ook geen onbekende. David Wilcock is een professioneel onderzoeker en geeft lezingen/intensives over de hele wereld. Daarnaast is hij auteur van een aantal boeken, waarin hij tracht de werkelijke historie van de mensheid te onthullen, en de pogingen van de mensheid om de ruimtelijke connectie’ te doorgronden.. Hij is een expert op het gebied van bewustzijnswetenschappen en de nieuwe paradigma’s rondom materie en energie.

Hij is gastheer van het programma ‘Wisdom Teachings & Disclosure’ en spreekt voor het eerst voor de zender GAIAM TV, in het programma ‘Cosmic Disclosure’, om datgene bekend te maken, wat in zijn ogen al veel eerder had moeten gebeuren. Namelijk de aanwezigheid van de mensheid in de ruimte; en dan niet in de vorm van de officiële aanwezigheid in bijvoorbeeld het NASA-programma, of het ISS-ruimtestation. Nee, Corey Goode heeft het over de intergallactische samenwerking tussen meer dan 400 buitenaardse rassen..!!

Hij spreekt over de gezamenlijke boodschap van deze buitenaardsen, die een bericht onthullen, waarin gesproken wordt over de komende collectieve ‘sprong’ van de mensheid.. Er zijn volgens deze boodschap al buitengewone veranderingen op weg, vanuit de ruimte, naar de Aarde en naar de Aardbewoners. Een alliantie van vergevorderde beschavingen neemt ons vanuit de ruimte ‘onder de hoede’ voor de komende tijd, waarin zij als gidsen zullen zijn, in onze collectieve transformatie.

Om hulp te bieden, hier op Aarde, aan mensen die het kunnen ‘verstaan’, is een zegsman aangesteld, om te onthullen wie zij zijn en waarom ze gekomen zijn. Corey Goode vertelt over het moment waarin hij werd ‘aangesteld’ als de gedelegeerde voor de ‘Sphere Being Alliance’. Maar hij spreekt ook over zijn fascinerende eerste ontmoeting met de ‘Blue Avians’, vogelachtige wezens, die hem de essentie van bewust-zijn hebben uitgelegd. Maar ook zaken als leven ná de dood en de sterk veranderende condities voor het leven op Aarde..

Kijk naar deel 1 van deze serie:

De andere delen kun je zien op GAIAM-Tv en dat bereik je door HIER te klikken. Er is daarnaast nog veel meer info beschikbaar van en over Corey Goode. Je vindt dat, door simpel zijn naam te googlen of dat bij YouTube te doen. (Let op overigens bij het tweede deel, rond de 25ste minuut wordt het verhaal van het vangnet van de Ziel, na de menselijk-lichamelijke dood, ontzenuwd.. Door buitenaardsen (de Blue Avians) wordt gezegd, dat de enige barrière(s) die we tegenkomen, de barrières zijn die we zelf creëren..)

Hoe de ellende en manipulatie op Aarde te veranderen?
De site van Corey Goode is heel duidelijk over zijn visie en aanpak. We vertalen hier graag deze visie en daarna zijn ‘Boodschap’ die hij overbrengt, als woordvoerder/afgevaardigde van een 5-tal Buitenaardse rassen.

image

Met alle zaken die ons overkomen ‘buiten en binnen’ en ‘daarboven en beneden’, is er een boel informatie en disinformatie en agenda’s die tegenstrijdig met elkaar zijn/lijken. Maar al deze agenda’s zijn eigenlijk aan het strijden om een plaatsje te krijgen in ons bewust-zijn, om daar hún zaadjes te planten..! Sommigen van ons hebben de keuze gemaakt om te focussen op de meer ‘Aardse zaken’ en de veldslagen rondom het ‘financieel schuldensysteem’ (Het ‘Babylonische Magische Geld-slaaf systeem’) of een ‘financiële reset’ en systemen om geld terug te geven aan de massa in ‘Welvaart-reglementen’. En dan is er een groep ‘The Alliance’, die bezig is om het huidige controlesysteem te bestrijden (bij jullie bekend onder namen als de ‘Kabal’ of de ‘Illuminatie’), op ditzelfde moment hier op Aarde.

Andere mensen hebben een pad gekozen, waarbij ze voorlopig, in dit momentum, meer focussen op de ‘esoterische’ gebeurtenissen en veldslagen, die plaatsvinden vlak boven onze atmosfeer, in datgene wat velen het ‘Secret Space Program’ (SSP) noemen en de ‘Break Away Civilizations’. En er zijn nogal wat uiterst geavanceerde, geclassificeerde technologieën waarmeer gewerkt wordt in deze ‘programma’s’, die voor de wereld onder de pet worden gehouden, maar die VOLLEDIG onze wereld zouden kunnen veranderen, door de kwaliteit van leven met reuzensprongen te verbeteren, hier op Aarde..!

De toegepaste ‘Vrije Energie’-technologieën zouden een abrupt einde maken aan de behoefte aan de huidige ‘Petro-olie-energie industrieën’. Terwijl de ‘Frequentie- en Lichthealing-technologieën een abrupte halt zouden toeroepen aan de huidige ‘farmaceutische conglomeraten’ en de ‘Neurologische Interface-technologieën’ zouden de behoefte aan ‘grote onderwijsinstituten’ teniet doen. Armoede en hongersnood zouden de wereld uit zijn, wanneer ‘voedselreplicatie-technologie’ en ‘Milieuzuiverings- en hersteltechnologieën’ zouden worden gebruikt.. Deze technieken zouden vooral de schade die is toegebracht aan Moeder Aarde kunnen herstellen, in niet meer dan één nacht..!!

Zoals je je kunt voorstellen gaat het er natuurlijk helemaal NIET OM, dat de mensheid niet in staat zou zijn om de waarheid te verdragen..! Of dat de mensheid niet is staat zal zijn, om haar ‘kosmische verbondenheid’ te verenigen met haar religieuze opvattingen.. DE WERKELIJKE REDEN dat deze technologieën niet worden vrijgegeven, is natuurlijk gelegen in het FEIT dat deze geheimhouding ervoor zorgt, dat bijvoorbeeld het ‘Babylonische magische Geld-slaaf Systeem’ zou ontkrachten. Het betekent dat de 0,1% elite, die op dit moment de wereld domineert, manipuleert en regeert, haar controle zou verliezen over de massa en er daardoor een COMPLETE PARADIGMA-VERSCHUIVING zou plaatsvinden..!

Om het heel kort te zeggen: het zou VRIJHEID betekenen.. VRIJHEID die voor het eerst zich mag manifesteren, in de ‘bekende’ menselijke geschiedenis. Er is al een tijdje een onzichtbare oorlog aan de gang, tussen verschillende SSP-groepen, om met name dit resultaat van volledige vrijheid te bereiken. Vrij recent is de ‘SSP Alliantie’ bekrachtigd door een groep ‘wezens’, die niemand ooit tevoren had ontmoet. Het is een groep wezens uit de 6e tot de 9e dichtheid (dimensie), die worden aangeduid als ‘The Sphere Alliance’. Het werk van deze wezens is magnifiek: niet alleen hebben ze een energetische blokkade’ rondom de Aarde ‘gebouwd’, ze hebben dat gedaan.. rondom het hele zonnestelsel..! Het is een groep van niet-gewelddadige wezens, die ervoor gekozen hebben, ons te assisteren, vooral in de vorm van een ‘Message’, een boodschap dus..

image

De Boodschap
Sommigen verkiezen inhoudelijk zich op de Boodschap te focussen, dan op de buitenkant; het fascinerende uiterlijk van de Blue Avians bijvoorbeeld.. Wellicht dat we erbij stil kunnen staan, dat wijzelf waarschijnlijk eenzelfde indruk maken bij hén, als omgekeerd… Laten we bijvoorbeeld nu eens kijken naar de feitelijke boodschap van de buitenaardse groep, waarvan deze Blue Avians 1 van de 5 rassen uitmaken, aldus Corey Goode. Twee andere groepen zijn de ‘Orb-wezens’ en de ‘Gouden Driehoek-hoofd Wezens’.

De 2 andere groepen hebben zich nog niet bekend gemaakt, maar zijn wél bekend bij de 3 andere groepen. En ja, we kennen ze allemaal, de ‘Orbs’, die inmiddels vele miljoenen mensen een bezoek hebben gebracht, in de vorm van ‘Blauwe/Indigo lichtbollen’. Kijk hiernaast naar één van de vele foto’s die van Orbs worden gemaakt. (klik op de foto voor compleet artikel hier op de site!)

Vele andere mensen zijn ook op de hoogte van de ‘Blue Avians’ en worden door hen bezocht, waarbij ze een ‘begroetingszin’ krijgen aangereikt, waardoor ze onderling elkaar herkennen.

Wat is hun ‘boodschap’..?
Corey Goode over de boodschap van de Blue Avians en de andere 4 Buitenaardse rassen:

‘Focus elke dag om meer ‘dienstbaar naar anderen’ te worden. Focus om meer ‘liefdevol’ te zijn en ‘focus op het verhogen van je bewustzijns- en frequentieniveau’, om zo te leren om jezelf en anderen te vergeven. (Hierdoor wordt Karma losgelaten).

Dit zorgt ervoor dat de frequentie van deze planeet zal veranderen, het ‘gezamenlijk bewustzijn van de Mensheid’ en ‘de Mensheid zal veranderen, de één na de andere persoon. (Ook al ben je zélf die ‘ene persoon’).

Ze vertellen dat we ons lichaam als een tempel dienen te behandelen en over zouden moeten gaan op een dieet dat een hogere frequentionele waarde heeft, om te helpen de andere veranderingen te bekrachtigen. Wellicht dat dit allemaal voor velen zal klinken als een boodschap van ‘Hippy-liefde en vrede’, die geen enkel verschil zal maken op Aarde.

Maar ik verzeker je dat het ‘Pad’ dat ze ons via hun boodschap tonen, geen eenvoudig pad is. Zelfs in de situatie waarbij deze technieken worden ‘onderdrukt’, stel je jezelf voor, wat voor een wereld we zouden krijgen, wanneer iedereen deze veranderingen zou doorvoeren voor henzélf..’

Tot slot: de waarschuwing van Corey Goode..

“De ‘Blue Avians’ hebben met het aanreiken van deze boodschap ook een waarschuwing door laten klinken. Drie andere keren hebben ze geprobeerd deze boodschap door te geven, en even zovele keren is deze boodschap door de mensheid verstoord. De ‘Blue Avians’ hebben het héél duidelijk gemaakt, dat deze informatie die ik doorgeef, NIET mag groeien tot een ‘cult of een religieuze beweging’, noch mocht ik als boodschapper mezelf (EGO) niet bóven deze boodschap zetten, noch mezelf een soort ‘goeroe-status’ geven. Iedereen die dat toch doet, dient gemeden te worden en verantwoordelijk te worden gehouden, inclusief ikzelf..”

Bron: http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/het-buitenaardse-verhaal-van-corey-goode/

Advertenties

Astronaut Apollo 14: “Aliens hebben atoomoorlog op aarde verijdeld”

Astronaut Apollo 14: “Aliens hebben atoomoorlog op aarde verijdeld”

image

Foto: Edgar Mitchell – Apollo 14 © NASA.

E.T. was een lieve alien die het beste met ons voorhad. Maar het bekende, schattige figuurtje uit Steven Spielbergs kaskraker (1982) was natuurlijk fictie. Of niet? Apollo 14-astronaut, Edgar Mitchell, gelooft al langer in buitenaards leven en de zesde man ooit die voet zette op de maan beweert nu zelfs dat vredelievende aliens op aarde een atoomoorlog hebben voorkomen.

Edgar Mitchell – volgende maand 85 – maakte deel uit van de Apollo 14-missie in 1971 en werd zo de zesde maanwandelaar ooit. Hij is dus niet zomaar om het even wie en daarom worden er toch méér oren gespitst dan gewoonlijk als hij het, als prominente ufo-believer, over buitenaards leven heeft.

Mitchell groeide op in New Mexico, dicht bij zowel de plek waar de VS de eerste atoombom ooit, Trinity, testte als waar het zogenaamde Roswell-incident plaatsvond, de vermeende crash van een ufo. Aan Mirror Online vertelde de voormalige astronaut vorige week plots dat vredelievende aliens een nucleaire oorlog tussen de VS en Rusland vermeden hebben. Daarvoor kwamen ze naar onze planeet en vlogen ze met hun ufo’s boven Amerikaanse raketbases en boven White Sands, waar Trinity in 1945 gedropt werd.

Sabotage van wapens
“Jullie kennen de regio niet zoals ik”, zei hij. “Het is een testzone voor atoomwapens en dáár waren de aliens in geïnteresseerd. Ze informeerden zich over onze militaire kracht. Uit mijn eigen ervaring van gesprekken met mensen blijkt duidelijk dat de buitenaardse wezens wilden vermijden dat wij oorlog zouden voeren en wilden ze de vrede op aarde bewaren.”

Van luchtmachtofficieren die de raketbases bemanden tijdens de Koude Oorlog, beweert Mitchell te weten dat er toen geregeld ufo’s gespot werden. De ufo’s zouden vaak de raketwapens onklaar gemaakt hebben. “Andere officieren van bases aan de Pacifische kust vertelden mij dat hun raketten geregeld neergehaald werden door aliens. In die dagen was er hevige activiteit.”

‘Van horen zeggen’
Nick Pope, voormalig ufo-onderzoeker van de Amerikaanse defensie, staat sceptisch tegenover de verklaringen van Edgar Mitchell. “Hij is een eerbaar en eerlijk man, maar voor zover ik weet, heeft hij de meeste informatie hierover niet bekomen uit eigen ervaring maar van horen zeggen. Natuurlijk had hij in zijn positie toegang tot militair en overheidspersoneel tot op het hoogste niveau, maar omdat hij – erg begrijpelijk – zijn bronnen niet prijsgeeft, is het maar de vraag of al die mensen eerlijk waren tegenover hem en of ze zelf wel toegang hadden tot geclassificeerde informatie over ufo’s.” Pope, ook een beroemdheid als het op ufo’s aankomt, verwijst ook fijntjes naar de vele gelijkenissen van dit verhaal met de plot van de sf-klassieker uit 1951 ‘The Day the Earth Stood Still’. Pope ontkent niet dat er vaak ufo-waarnemingen waren rond militaire atoombases maar brengt die eerder in verband met spionage.

“Ze doen met ons wat ze willen”
“In de wetenschap dat het universum zo’n 14 miljard jaar oud is, is het onwaarschijnlijk dat – áls we al bezoek kregen – we te maken hebben met een beschaving die maar een paar honderden jaren voorsprong op ons hebben”, zegt Pope nog aan Mirror Online. “Verhalen over aliens die wat wapentests van ons saboteren, lijken dus vergezocht. De kans is groter dat ze miljoenen jaren vóór zijn op ons en dus met ons kunnen doen wat ze maar willen.”

Joeri Vlemings – HLN.BE

http://m.hln.be/hln/m/nl/961/Wetenschap/article/detail/2425531/2015/08/17/Astronaut-Apollo-14-Aliens-hebben-atoomoorlog-op-aarde-verijdeld.dhtml

‘Buitenaardse implantaten…’ door ArjunA – www.assayya.com , 15 augustus 2015

‘Buitenaardse implantaten…’ door ArjunA – http://www.assayya.com , 15 augustus 2015

We hoorden voor het eerst van deze implantaten in 2001 – 2002 toen we ellenlange sessies en nachtenlange gesprekken hadden met een toenmalige vriendin. We spraken er verder met niemand over. Nu de mensheid begint te ontwaken, kunnen we er ook meer openlijk over communiceren.

Het is merkwaardig dat de Bijbel vol staat van verhalen over implantaten. Dit woord werd alleen niet genoemd; er werd geschreven over demonen… In Mattheüs 8:16 lezen we: “Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij de demonen uit…”

image

Foto 1: Scan van een implantaat die later uit de ruggengraat werd verwijderd.

image

Foto 2: Een implantaat in de pols.

Er waren toen nog geen röntgenapparaten, er was geen mogelijkheid om het fysieke voertuig door te lichten of te scannen. Bij het collectief ontwaken, hoort ook het ontwikkelen van hi-tech apparatuur als MRI scan, CT scan of PET/CT scan. Als er in de dagen van Yeshua al sprake was van demonen/implantaten, hoeveel eerder in onze tijd/ruimte kregen deze negatieve energieën vat op deze planeet?

Tijdens de Luciferiaanse Opstand van circa 26.000 jaar geleden kwamen de planetaire Sterrenpoorten en de planetaire Grids onder controle van uiterst dominante reptielachtige buitenaardsen zoals de Anunnaki en Draconiërs. In die tijd werden de buitenaardse implantaten voor het eerst geïnjecteerd in de bewoners van deze planeet om ze in een staat van vergetelheid te houden. Wanneer we schrijven of spreken over het dunner worden van de Sluier klinkt dat minder eng dan het verwijderen of oplossen van buitenaardse implantaten.

Nu er steeds meer Sterrenpoorten worden geactiveerd en/of geopend en de planetaire Grids onder leiding van Kryon van de Magnetische Service worden hersteld, komen ook fysieke bewijzen van die implantaten aan het licht. Het collectief ontwaken heeft ook bewijzen nodig omdat de mensheid al heel lang eerst wil zien en dan pas geloven. Er zijn drie mensen die wat bewijzen hebben gevonden en de moed hebben om die te publiceren. De chiropodist Roger Leir heeft samen met Steve Colbern, een scheikundige en expert in nanotechnologie, en de fysicus Robert Koontz uitstekend werk verricht op dit gebied.

Het dunner worden van de Sluier zorgt er ook voor dat wetenschappers steeds meer herontdekken en technologieën heruitvinden die we futuristisch zouden noemen, maar in een vergeten verleden in een verafgelegen Galaxis al bestonden… We zullen diverse implantaten de revue laten passeren.

Greys staan bekend om het ontvoeren van mensen en het doden van vee. Mensen die door Greys ontvoerd zijn menen dat er bij hen een of meerdere chips geïmplanteerd zijn en dat er eicellen of zaad is afgenomen. Het is een wijdverspreid fenomeen, hoewel ze op sommige continenten vaker voorkomen dan op andere. Deze implantaten zijn thans fysiek te ontdekken, als je de symptomen erkent en herkent.

Mensen melden steeds vaker een vreemd object, of gevoel dat er iets is ingebracht na een vreemde droom of een verlammende slaaptoestand. De meeste antwoorden zullen nuchter en alledaags zijn, maar in sommige gevallen werden geavanceerde buitenaardse implantaten ontdekt. Deze implantaten bevatten bijvoorbeeld meteorenijzer met onaardse isotopen, kobalt en flinke hoeveelheden iridium.

Manna; PGM
Iridium vormt samen met rhodium, ruthenium, palladium, osmium, en platina de platina groep metalen (PGM). Deze zeldzame metalen worden vaak als wit poeder in graancirkels aangetroffen. Dit zogeheten monatomic goud werd ook in de Exodus al genoemd als Manna, het voedsel der goden. Vergeet niet dat de hele uittocht onder leiding stond van aliens!

De implantaten bevatten isotopische kwanta die in de natuur op Aarde niet voorkomen.
Een van de ontdekte implantaten kwam van nikkelijzer meteorieten die hexahedrites worden genoemd. Het is denkbaar dat zwaardere isotopen gevormd zijn in de galactische kern dankzij supernova’s. Deze implantaten zijn vaak onregelmatig gevormd en zijn bedekt met een olieachtige coconcoating om te voorkomen dat het menselijke voertuig het afstoot. Ons immuun systeem reageert er niet op, zodat er biologisch weefsel over heen kan groeien.

Dit werd waargenomen via EDX Elektron Microscopie. Sommige implantaten zenden, voor ze verwijderd worden, elektromagnetische radiosignalen uit in Scalar golven van 93 – 15 MHz. Een frequentie die ook gebruikt wordt door onze eigen satellieten ruimtecommunicaties! De olieachtige coconcoating is gevoelig voor fonons om geluidsgolven door te zenden. Een geïmplanteerd wezen is dus altijd te traceren!

Volgens Bob Koontz stellen deze implantaten zich zelf weer samen als ze worden afgebroken, en Steve Colbern ontdekte de aanwezigheid van koolstof nanobuis elektronica in de implantaten die niet op Aarde te vinden is. Het lijken wel éénwandige nanobuizen te zijn, en Steve als chemicus/materiaalspecialist/nanotechnicus beschouwde ze als veel geavanceerder dan de bekende en geheime nanotechnologie op Aarde.

De chiropodist Roger Leir vond de haarfijne implantaten vaker op vele plekken in het fysieke lichaam, maar ze bleken zich ook te verbergen in de buurt van botten, waar zenuwcellen verbonden waren aan de implantaten. Sommige van die objecten hebben sterke magnetische velden van meer dan 10 milligaus. Een aantal van de door buitenaardse wezens ontvoerde personen vertoonde duidelijk lichtgevende plekken op hun huid die een maand zichtbaar bleven voor Ultra Violet-A en vooral voor UV-B en UV-C stralen.

Kleine metaaldetectors, röntgenapparaten en Gauss meters kunnen ze in het menselijk lichaam traceren. Waar het met Röntgen lastig is ze te lokaliseren, kunnen CAT scans ze heel precies duiden. Er zijn geen zichtbare letsels/wonden te vinden waar de implantaten zijn ingebracht. Als een wond, meteen na de implantatie toch wordt ontdekt, sluit de implantaat de wond en laat binnen twee dagen geen sporen na!

Het team Leir/Colbern/Koontz heeft met succes al 24 implantaten weten te verwijderen. Sommige zijn regelmatige ruitvormige kristallijnen structuren andere zijn rechthoekige sodium chloride (zout) kristallen. Koontz denkt dat ze gebruikt worden om Scalar golven op te wekken. Het komt ook voor dat de implantaten zich van de scalpel verwijderen als de Roger Leir ze met chirurgisch staal uit het lichaamsdeel probeert te snijden.
Dit gedrag lijkt erg veel op kunstmatige intelligentie (AI = Artificial Intelligence), maar het heeft er nog meer van weg dat de implantaten voortdurend worden gemonitord.

Symptomen.
Dr. Leir ontdekte ook dat de geïmplanteerde lichamen niet reageerden met ontstekingen of koorts. Gewoonlijk roepen vreemde weefsels een acute of chronische ontsteking op, maar ook bindweefselvermeerdering en cystes of (slijmbeurs) gezwellen… De meeste mensen die door het team van Leir werden geholpen hadden noemenswaardige mentale, psychische en gezondheidsveranderingen nadat ze geïmplanteerd waren. Vier van hen meldden ook na de implantaat verwijdering nog regelmatig ontvoerd te zijn door buitenaardse wezens.

Indien de 2% van de populatie in de USA, die diverse vormen van buitenaardse ontvoering hebben gemeld, een redelijke indicatie vormt, dan is het aantal geïmplanteerde personen relatief erg hoog. Als dit de werkelijkheid is, hoeveel mensen worden dan op andere manieren geïmplanteerd of gecontroleerd/beheerst door andere buitenaardse wezens dan de Greys?

Wanneer je dit artikel tot hier hebt gelezen, sta je steviger in de realiteit dan het merendeel der mensheid die hier niets van wil weten. Je kent vast wel de blikken van afkeuring of zelfs meewarigheid als je er over durft te praten op een familiebijeenkomst.

Als het al als vreemd of eng wordt ervaren dat er buitenaardse implantaten bestaan, dan is het des te vreemder en nog enger dat het als normaal wordt beschouwd inentingen te krijgen. De aanwezigen op dergelijke bijeenkomsten vinden het echter juist goed dat de farmaceutica ons vergiftigt. De farmamaffia implanteert goedgekeurde en peperdure chemicaliën, maar dat wordt anders ervaren. Dat zijn mensen, alsof mensen geen monsters kunnen zijn.

Behalve de chemicaliën worden we ook ‘geïmplanteerd’ met conditioneringen. Generaties lang hebben we geloofd dat als je als een dubbeltje wordt geboren, je nooit een kwartje kunt worden. Dat is mentale onderdrukking. Hoeveel mensen hebben geen diploma omdat ze geconditioneerd zijn met snerende opmerkingen als: “Je hebt geen verstand!” Dat is emotionele en mentale onderdrukking.

Door ons werk krijgen we enig inzicht in wat er achter al die mooie voordeuren in ons land gebeurt, terwijl dezelfde mensen op zondag ‘voor het oog van het kerkvolk’ hun vroomheid uiten. Fysieke, emotionele en mentale onderdrukking door ouders en familieleden is een sluipmoordenaar. Minstens zo erg als een buitenaards implantaat. De verhalen die we uit eerste hand krijgen over de jeugdzorg en de instellingen die kinderen en volwassenen met een beperking ondersteunen, zijn veel enger omdat mensen het mensen aan doen.

In de maand juni 2006 publiceerde ik het artikel ‘Streepjescode’ op onze website. Lees het nog eens als je wilt. Er zijn teveel mensen op deze planeet, en daar zijn oplossingen voor ontworpen. De Wereld Elite, de Nieuwe Wereld Orde, de Medische Maffia, of hoe ze zich ook mogen noemen, zijn al heel lang bezig om de wereldbevolking te halveren.

Je kunt je afvragen welke implantaten al die machtswellustelingen hebben ontvangen om een nog groter en geheimer plan uit te voeren. Ze denken dat ze de machthebbers zijn, maar het zijn allemaal marionetten van de negatieve buitenaardse wezens.

Die laatste regel suggereert dat er ook nog positieve aliens bestaan. De heropening van Sterrenpoorten en poorten naar de BinnenAardse Steden door ontwaakte zielen in combinatie met het herstel van de planetaire Grids door Kryon hebben het opheffen van de eeuwenlange quarantaine versneld.
Ontelbare welwillende ruimtebroeders zien nu kans ons een helpende hand te reiken zonder gevaar te lopen dat de Aarde wordt verpulverd door de strategisch geplaatste strangelet bommen en andere exotische wapens waarbij het ganse wapenarsenaal van de USA en Rusland op speelgoed lijkt.

Deze positieve aliens beschikken ook over zeer geavanceerde technologieën en ook zij kunnen ‘chirurgische’ ingrepen doen die onze gezondheid en welzijn bevorderen. Op vrijdag 19 juni channelde Haggai Katz dat mijn verzoek om met buitenaardse healing teams samen te werken was ingewilligd.

Dinsdag 30 juni jl. zag ik het werk dat een buitenaards healing team deed tijdens een aurareadingsessie. Let wel ik zag het team zelf niet, ik zag alleen wat er gedaan werd. Ze haalden met een soort liposuctie apparaat negatieve implantaten uit de ready, en die voelde inderdaad onverklaarbare trillingen op de plek waar aan gewerkt werd! Voor mij was het alsof er een legioen kruipend gedierte door de ‘stofzuiger’ werden opgezogen…

Het volgende moment voelde ze eindelijk weer energie uit Gaia via haar voetchakra’s omhoog komen. Het kruiperslegioen had haar belet energie uit de oermoeder te ontvangen, waardoor ze al heel lang fysieke klachten van onduidelijke aard had.

Het lastige is dat we ons niet eens bewust zijn of er implantaten zijn geplaatst. Het is nog lastiger als straks door idiote wetgevers de mens dwingt om implantaten toe te laten om op die manier betalen met contant geld af te schaffen. Dat laatste is uiteraard een drogreden, het gaat puur om controle, beheersing, overheersing en onderdrukking van onze Vrije Wil.

Weet je, ik ben opgevoed met een adagium van de Wachters: “De vijand slaapt nooit!”
Op 11 april 2004 kreeg ik via Ronna Herman een boodschap van Aartsengel Michaël die me enorm ontroerde: “Jij stamt af van de Elohim, de Wachters…” De vraag is alleen wie is de vijand? In de wereld van vorm kan het zelfs een ieder zijn die er menselijk uitziet!

Het goede nieuws is dat die buitenaardse implantaten voortaan net als cookies op Internet verwijderd kunnen worden uit ons systeem, voorop gesteld dat het menselijk collectief leert dat we niet alleen vechten tegen machtsbeluste mensen van vlees en bloed, maar ook tegen duistere krachten uit de hemel! (Efeziërs 6:12)

‘Ik ben een soeverein wezen dat de vrije wil gebruikt bij het beklimmen van de spiraal van de geest. Mijn intentie is dat het hogere doel wordt gediend en dat het licht zegeviert. Om dat te bereiken beveel ik alle wezensvreemde energie uit enige belichaming, in welke tijd/ruimte dan ook uit mijn fysieke, emotionele, mentale, spirituele, astrale en causale lichamen te verdwijnen. En zo is het!’

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

DOLORES CANNON – Deel 08.1

Dolores Cannon

Dolores Cannon

Vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl

 

De vorige keer was Suzanne aan het woord, via de MUFON conferentie, en sprak Dolores met een alien (ET) via Suzanne.  Er werden dingen gezegd over ruimtevluchten uit de vroegere tijd van de mensen en dat er toen veel astronauten verloren raakten.
Ja, je moet toch even weten hoe ons dingen worden onthouden die door mensen werden uitgevoerd. Daarom ga ik hiermee door. Dit komt dus uit het boek “Custodians” van Dolores Cannon, en de opname was van 1987.(Lang geleden, hoor. En weet dat is nu anders.)

 

Dolores: We dachten dat alleen de grote landen, zoals de VS en Rusland (deze ruimtevluchten maakten). Je bedoelt  dat die andere landen ook ruimteprogramma’s hebben en plaatsen waar vandaan ze die ruimtevoertuigen kunnen lanceren?

Suzanne in trance: Ze experimenteerden ja, in een of andere tijd.  Veel landen zijn er niet mee doorgegaan vanwege hun verliezen en hun angst voor ongewenste publieke gevolgen.

D: Dus, ze hebben ruimtestations in die verschillende landen?

S: In hun militaire installaties, ja.

D: Maar, als sommige mensen verloren waren gegaan, denk ik dat we dat zouden geweten hebben?

S: Nee, vanwege hun angst om ermee te moeten stoppen. En vaak wisten ze niet waar die mensen waren. Ze wisten ook niet of ze nog in leven waren.

D: Hebben de mensen die teruggebracht werden dat niet aan de mensen  verteld?

S: Nee, omdat ze zich dat niet herinneren.

D: Ze herinneren zich de vlucht niet en het door aliens terug gebracht worden, niet?

S: Nee, zo was het afgesproken, als ze terug gebracht werden, zou alle kennis veilig zijn doordat  hun herinneringen zouden worden verstoord.

D: Werd het verstoord door aliens?

S: Ja. Er werd gevoeld dat de mensen op deze planeet niet hoog genoeg geëvolueerd waren om te weten waar sommige van die planeten zich bevinden en over technologie. Wij willen ook geen ongewenst bezoek in deze tijd.

D: Maar je zei dat de regeringsambtenaren hiervan wisten. Deel van die overeenkomst was om te weten wat er met de astronauten was gebeurd?

S: Ja, hen werd verteld dat wij hen hadden en dat we hen wel of niet zouden terugbrengen. Dat lag aan hun kennis, aan wat zij wisten.

D: Dan hielden de aliens onze ruimtevluchten bij?

S: Absoluut.

D: En je zei dat die onderhandelingen en afspraken zelfs nu nog doorgaan?

S: Heel zeker.

D: Krijgen de aliens daar iets voor terug?

S: Wij hebben toegang tot natuurlijke materialen die wij nodig hebben, die hier algemeen zijn, maar die niet zo makkelijk op andere planeten gevonden worden. En… soms nemen we mensen mee om te bestuderen.

D: Hoe komen jullie aan die mensen?

S:  Door onderhandelingen met regeringen. Ze staan ons enkele toe.

D: Vertellen ze jullie wie je moet nemen?

S: Ja.

D: Waarom moeten ze daar besluiten over nemen? Konden jullie niet gewoon pakken die je wilde hebben?

S: Oh, ja, maar we zijn bereid om te nemen die zij uitkiezen.

D: Ik vraag me af hoe ze beslissen welke mensen  er moeten worden meegenomen.

S: Dat waren eerst ongewenste mensen, en we besloten dat we daar genoeg van hadden.

D: Welk soort mensen worden als ongewenst gezien?

S: Militair personeel dat niet deed wat er van hen werd verwacht, of mensen met discipline problemen. Dit bracht ons ook velden van zorg, dus we nemen deze individuen niet langer meer. Nu gaan met ons mee welke vrijwillig hun diensten aanbieden voor een beperkte hoeveelheid tijd. Die tijd wordt overeen gekomen voordat ze worden meegenomen.

D: Bedoel je dat degenen die jullie “ongewensten” noemen, dat die disciplinaire problemen gaven?

S: Ja. Zij waren niet heel erg bereid.

D: En, degenen die nu als vrijwilliger meegaan, is dat allemaal militair personeel?

S: Nee.  Sommigen komen uit het medische gebied, sommigen komen uit de wetenschappelijke gemeenschap die ook willen leren en experimenteren. Maar, ze weten volledig als vrijwilliger, dat als ze terugkeren, alle kennis bij ons moet blijven.

D: Dan, als ze terugkeren, dan herinneren ze zich niks? 

S: Nee.

D: Kunnen ze die lange tijd verklaren waarin ze weg waren?

S: In het algemeen wordt verteld dat ze een sabbatical tijd hadden.

D: Stoort het hen niet dat ze geen rekenschap kunnen afleggen voor die tijd, in hun eigen denken, als ze terug komen?

S: Soms is dat zo. Maar, ze rekenen op het feit dat ze het zich wel zullen herinneren, binnen de volgende 20 jaren.

D: Net zo iets als een tijdsontheffing? 

S: Ja.

D: Nou, de “ongewensten”, zij die werden meegenomen, werden die ook teruggebracht?

S: Sommigen wel, anderen niet.

D: Ik vroeg me dat af vanwege hun families. Als ze plotseling verdwenen hoe moesten ze daar rekenschap van afleggen?

S: De meesten hadden geen families, of waren er al van vervreemd.

D: Daarom werden ze gekozen?

S: Ja.

D: Maar degenen die nu gaan zijn vrijwilligers. Die worden niet tegen hun wil meegenomen.

S: Dat is correct.

D: Ik denk dat dit belangrijk is.  Maar het gaat nog steeds in samenwerking met de regering? 

S: Ja.   

D: Er wordt gesproken over ondergrondse bases, specifiek sommige in de VS. Weten jullie daar iets van?

S: Er zijn veel bases, ondergronds en boven de grond, waar jullie niets van weten.

D: Mij is verteld dat op sommige van die bases de aliens samenwerken met de regering.

S: Dat is correct. We proberen onze inspanningen te netwerken en om open te zijn met onze kennis, als het voor de juiste bedoeling wordt geleverd. Tot aan deze tijd is het heel geheim gehouden, omdat de regering gevoeld heeft dat de bevolking nog niet voorbereid was om de werkelijkheid van zo’n netwerking  te accepteren. In de volgende twee, misschien drie decades, zal dit allemaal algemeen weten worden.

D: Kun je vertellen waar ze voornamelijk samen aan werken op deze bases?

S: Ruimtereizen, energiesystemen, medische technologie. Voedsel opslag en voorbereiding, het maken van supplementen.

D: Dat zijn allemaal goede zaken. Ik denk dat het publieke weten dat niet erg zou vinden. Zijn het  mensen uit de  medische en wetenschappelijke wereld die nu vrijwillig informatie krijgen toegevoerd of brengen zij informatie naar de aliens?

S: Beide.

D: Twee kanten uit. Er zijn ook geruchten dat in sommige ondergrondse bases genetische experimenten worden utgevormd.

S: Ja, door de medische gemeenschap en ook door andere wezens. Dit is altijd van belang geweest voor andere levensvormen.

D: Zijn het regeringen die deze experimenten het meest uitvoeren? Wiens idee is dit?

S: Eerst was het van de aliens. De ruimtewezens hebben altijd interesse gehad in dit veld, omdat zij er al zo lang bij betrokken waren. Het menselijke ras is slechts bezig met de ontwikkeling van een super menselijk wezen. En dit gaat niet altijd samen met de bedoeling van de ruimtewezens.

D: Is dat waarom de regering instemde met die experimenten? Dat ze proberen een super ras te creëren?

S: Niet helemaal. Het is slechts een aspect.

D: Nou, wat zou dan de bedoeling zijn van onze regering om betrokken te raken bij genetische experimenten?

S: Enige hoop om antwoorden te krijgen op genetische probleem gebieden. Waarom ze gebeuren, hoe ze te voorkomen. En als ze eenmaal gebeuren, of dat kan worden veranderd.

D: Dat is een goed idee. Wat dan met die schepping van een super ras? Vordert dat?

S: Velen zouden willen het te zien vorderen. Maar, het is niet zo goed gegaan, door de angst die velen hebben die er bij betrokken zijn op deze Aarde, dat dit uit de hand kan gaan lopen. Hun focus op dit moment zit het meest op genetische zwakte en hoe je dat moet elimineren.

D: Is dat de grote zorg van de aliens?

S:  Nee. Zij willen graag hogere rijken produceren van wezens,  die in staat zijn om diverse dingen te bereiken.

D: Het schijnt dat een superras van mensen geen emoties heeft, of begrijp ik dat wel juist?

S: Emoties zijn het meest een menselijke trek, die niet relevant is op andere planeten. Dit is een studiegebied voor ons.

D: Dan zijn de aliens het meest geïnteresseerd in het ontwikkelen van een nieuw soort van de menselijke soort? Je zei een hoger soort, niet noodzakelijk een superras.

S: Dat is correct.

D: Er wordt gesproken over ondergrondse bases dat ze monsters creëren; heel vreselijke hybriden of afwijkingen. Weet je daar iets over?

S: Soms gebeuren er dingen en wat is vreselijk? — om jouw term te gebruiken, wat een iemand mooier vindt dan een ander. Als je begint soorten te combineren bij genetische experimenten zul je altijd variaties krijgen.

D: Het idee is voor ons best walgelijk. Maar hebben die verschillende soorten een ziel, een spirit, iets wat we kennen?

S:  Sommigen hebben dat, anderen niet. Dat hangt af van waar ze komen. Als het genetische mutanten zijn, robotten van natuur, dan hebben ze geen spirit. Die zijn strikt genetisch gecreëerd. Als hun bron, aan de andere kant, een spirit van nature was, om mee te beginnen, dan zal het resultaat hiervan een spirit functie hebben.

D: En het intellect dan?  Schept dit een ander werker-ras of zijn die intelligent zoals mensen?

S: Opnieuw, er zijn heel veel soorten hiermee aan het experimenteren. Sommigen zijn robot van nature,die hebben geen intellect. En sommigen zijn heel hoog in het intellectuele tot aan verwerkelijking.

D: Wat zal er uiteindelijk gebeuren met die schepselen of met die verschillende soorten die geschapen worden?

S: Sommigen zijn al weggehaald naar andere planeten gebracht, die meer open staan voor de aard van deze dingen.

D: Zullen enkelen ervan ooit op Aarde worden gezet?

S: Nee.

D: Dan weet de regering van de bedoelingen van die experimenten?

S: Ja.

D: Dus de regering, doktoren en wetenschappers werken hier ook mee samen?

S: Sommigen doen dat. Niet iedereen. Enkele gekozenen.

S: En dit is een van de dingen waarmee de aliens hebben onderhandeld, om de regering de kennis laten te verkrijgen van die experimenten en als teruggave krijgen de aliens de natuurlijke materialen die zij nodig hebben?

S: Correct.

D: Het is verbijsterend hoe de regering dit allemaal geheim kan houden voor de mensen.

S: Het is heel goed verborgen gehouden en in het verleden werd er begrepen dat maar een paar van die onderhandelingen deze kennis zouden hebben.

D: Wat dan met de president van ons land, de Verenigde Staten? Weet hij van die dingen?

S: Sommigen weten het, anderen niet. Dat hangt af van hun persoonlijkheid.

D: Ik vroeg me af hoe ze die bases verborgen konden houden met militair personeel, zonder dat de president weet heeft van hen en hun functies.

S: Soms is een president de laatste om iets te weten.

D: Dan worden de bases bewaakt en het militaire personeel en het geld komt dan uit andere budgets of zoiets.

S: Dat is correct.

D: Ik neem aan dat ze heel goed bewaakt worden. Is dat zo?

S: Op een manier. Ze worden niet bewaakt zoals jij denkt. Er zijn geen geweren of raketten. Ze worden op andere wijzen bewaakt.

D: Nou, wij hebben er van een gehoord in Nevada die veel bewapende wachten heeft, militair personeel en niemand krijgt toestemming daar dichtbij te komen. Is dat een van die plekken? ( Dolores:  Ik dacht aan de beruchte Area 51)  

S: Nee, dat is iets anders. Dat is een strikt militaire operatie.

D: De aliens zijn daar niet bij betrokken?

S: Nee.

D: Dan lijkt het dat het hebben van militair personeel en bewakers de aandacht zouden trekken? Is dat wat je bedoelt?

S: Ja, maar wij zijn niet betrokken bij militaire ondernemingen.

D: Ons werd verteld dat er militaire wapens zijn, zoals de stealth bomber, dat allemaal van alien technologie komt. Dat dit aan ons werd gegeven. Is dat waar?

S: Deels. De technologie werd voornamelijk gegeven om te reizen. Het was niet bedoeld om gebruikt te worden als militair voertuig.

D: Ik snap het. Kun je zien wat het militaire experiment is op de basis in Nevada dat veroorzaakte om het zo streng te bewaken?

S: Het militaire experiment is om de snelheid van reizen te ontwikkelen voor militair transport. En ook zijn wapens en de mogelijkheid om zich af te schermen tegen vijandelijke strijders.

D: Vijandelijke wat?

S: Vijandig personeel.

D: Maar nu, in deze tijd denken we dat we geen vijanden hebben om ons tegen te verdedigen. Waarom zou er dan nog een reden zijn om door te gaan met militaire experimenten?

S: Er zijn altijd mensen in controle die macht over andere rassen en mensen willen. En om dit te beëindigen zijn ze zo verknocht aan de ontwikkeling van mechanismen die dit mogelijk maken.

D: Weet de president van deze militaire basis in Nevada? (George Bush in 1987)

S: Ja, dat weet hij.

D: Dus, als er iets gebeurt in de militaire defensie dan weet hij ervan?

S: Dat is correct.

 

Dolores: Toen dit boek werd geschreven, was Area 51 rustig en heimelijk gesloten. Was dat vanwege alle niet gewilde aandacht van publiek en media?

 

D: Het schijnt dat er veel dingen aan het gebeuren zijn waar de gewone mens niks van weet. Is het wel goed van mij om de mensen te vertellen wat je ons vandaag hebt verteld?

S: Dat zal in orde zijn, omdat het in de volgende 30 jaren algemeen bekend zal zijn. (dachten ze toen nog…we weten het nog niet officieel…winny) Er wordt gehoopt dat er een alliantie kan worden gevormd met mensen van deze planeet, dus dat we als vrienden kunnen komen en gaan. – Mijn voertuig(= Suzanne) is bijna zover om de transmissie te stoppen. Ik merk dat er meer mensen vragen hebben. Maar het moet heel snel gebeuren. Zij raakt vermoeid.

D: All right. We willen niets doen dat voor haar onaangenaam is – Iemand wil weten of er iets anders is dan de Aarde die menselijke soort wezens heeft, die jullie gevonden hebben?

S: Ik beschreef die aan je bij onze laatste sessie. Vloeibare levensvormen. Vloeibare vloeistof die zweeft. Zoals een kameleon. Die veel vormen kan aannemen. Hoog ontwikkelde wezens. Kan in veel planetaire beschavingen opgaan door zichzelf als wezens te laten verschijnen die hier aanwezig zijn. Ze kunnen een menselijk vorm aannemen, kan de ruimtebroeder vorm nemen, kan vele vormen aannemen. Dat is het meest dichtbij en de menselijke soortvorm waarvan ik denk dat jullie die nog zullen ontmoeten op deze planeet.

D: En wat dan met andere planeten? Zijn er andere menselijke soorten op andere planeten die jullie hebben gevonden?

S: Er is nog een andere planeet met zo’n menselijke vorm, maar die is niet zo ontwikkeld. Door de omgeving daar. Het heeft meer tijd nodig voor hen om te evolueren. Het zijn dezelfde menselijke kenmerken, maar hun aard is anders dan van de wezens hier.

D: Ik denk dat er nog maar een paar vragen zijn. Komen er nog andere wezens, of bijbehorende toestellen vanuit planeet Aarde of reizen die erin?

S: Dat is juist. Er is een gebied dat deels onder jullie Mexicaanse golfkust  ligt die in deze tijd wordt bewoond door Atlantische afkomst. Er is ook een gebied onder jullie Antarctische (Zuidpool) cirkel, die door degenen wordt bewoond die interdimensionaal van aard zijn.

D: Is de planeet aan de binnenzijde  zoals onze wetenschappers dat zien?

S: Er is een vaste kern met een zwevende mantel. Maar, dit is een voortdurende vaste mantel.

D: Is de Aarde hol?

S: Dat is niet juist.

D: zijn er grotere gebieden in de Aarde wel hol, geschikt voor een grotere beschaving om die te ondersteunen?

S: Ja, alhoewel niet zo groot als het totale Aarde volume. Groot in de zin van ruimte vergelijken met jullie afstanden. Groot genoeg om een beschaving te ondersteunen.

D: In de gebieden die je opnoemde?

S: Ja. Er zijn nog meer. Maar deze zijn groot in de zin van dat ze, in deze tijd, een meer prominente deel in jullie omwenteling spelen.

D: Zei je net dat het voertuig vermoeid wordt?

S: Ja. Ik kan van dienst zijn als ik wordt opgeroepen. Ik ben gekomen om gegevens door te communiceren om te helpen bij de ontwikkeling van de mens.  Om onopgeloste vragen op te lossen die de mens kan hebben. Dit zal niet iemand worden opgelegd. Als je meer informatie wilt kun je me roepen. Ik zal je helpen en informatie naar je communiceren. Telepathisch, indien nodig om je met jouw ontwikkeling te helpen.

D: All right. Dat waardeer ik. En ik ga het aan andere mensen doorgeven, en dat wordt alleen maar gedaan voor goede, positieve redenen.

 

                            __________________________________________

 

Website: http://www.blog.dolorescannon.com/

 

Medvedev Talks About Aliens On Earth! Is He Joking?

medvedevyoutube

 

 

 

 

 

 

 

Bron: http://americankabuki.blogspot.fr/2012/12/russian-prime-minister-claims.html

Bron YouTube: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rE_iUW0Jv3k

Vertaling: winnyd@stralendetoekomst

On Friday, December 7, the current Russian Prime Minister and former President, Dmitry Medvedev, made some startling off-air comments to reporters while his microphone was still switched on. He was asked whether the President is given any secret files on extraterrestrials while in office. In his responses, Medvedev not only confided that extraterrestrials are visiting the Earth, but that some are actually living among us. He went even further to say that the Hollywood comedy, Men in Black, depicting a secret government agency monitoring extraterrestrials on Earth, has a factual basis to it. While the comments appear to be playful responses to a reporter’s off-beat question, they raise questions over exactly how much truth was being revealed by Medvedev. Given that Medvedev’s responses were given off-air, without him realizing that his microphone was still recording, they at face value give credence to claims that extraterrestrials are not only visiting our world, but are even living among us.

 

Vertaling:

Op vrijdag 7 december gaf de Russische Eerste Minister en vroegere president Dmitry Medvedev, beginnend commentaar die niet ‘de lucht in zou gaan’, aan reporters maar zijn microfoon stond nog steeds open.

Hem werd gevraagd of de president geheime files worden gegeven over buitenaardsen, toen hij nog in dat ambt zat. In zijn antwoord vertrouwde hij hen niet alleen toe dat buitenaardsen de Aarde bezoeken, maar dat enigen zelfs tussen ons wonen. Hij ging nog verder door te zeggen dat de Hollywood komedie, Mannen in Zwart, een geheim plaatje geven van een geheim regeringsbureau die buitenaardsen op Aarde liet zien en die er zelfs een basis hebben.

Daar het commentaar speels antwoorden gaf op de onconventionele vraag van een reporter, kwamen hierdoor vragen op over precies hoeveel waarheid door Medvedev werd gegeven. Gegeven het feit dat Medvedev’s antwoorden ‘niet in de lucht’ zouden komen, zonder dat hij zich realiseerde dat zijn microfoon nog steeds opnam, gaven ze een waardevol gezicht aan de geloofwaardigheid voor claims dat buitenaardsen niet alleen onze wereld bezoeken maar zelfs tussen ons in leven.

Zie meer hier: http://americankabuki.blogspot.fr/2012/12/russian-prime-minister-claims.html

Hij zegt ook nog op de video dat hij niet kan meedelen hoeveel er hier zijn, want dan zou er paniek uitbreken.!!

Dus, dat is het waarom ze het nog steeds niet doen…. maar toch duurt het niet lang meer. winny