Cobra’s Het afdanken van het Raster – Update, 21 mei 2018.

The Portal: Cobra’s Het afdanken van het Raster – Update, 21 mei 2018.

Een bepaalde vloot van de Lichtkrachten, nog meer geëvolueerd dan de Pleiadische vloot, is begonnen met het activeren en voorbereiden van bepaalde belangrijke leden van de oppervlakte bevolking voor Compressie Doorbraak (Compression Breakthrough) en de Event.

Dit proces kan alle onderdrukte energiepatronen en geloofsystemen activeren en het doel daarvan is om de paraatheid te testen.

Blijf kalm.

Calm.jpg

Dragon-bronnen hebben gecommuniceerd dat degenen die Cintamani-stenen bezitten deel uitmaken van het planetaire raster voor de Compressie Doorbraak. Dit raster (grid) breidt zich nu uit naar het Agartha-netwerk. Cintamani is een heilige steen van het Agartha-netwerk. De Dragons (Draken) vragen iedereen om de Cintamani-stenen met respect te behandelen en vragen de mensen die betrokken zijn bij een Cintamani-raster op de oppervlakte van de Aarde af te zien van fysiek contact met hun eigen Cintamani-stenen op die momenten dat ze een conflict hebben met andere oppervlaktemensen, of wanneer ze in een uiterst negatieve gemoedstoestand verkeren om daarmee besmetting van het netwerk te voorkomen.

Overwinning van het licht!

Cobra

Bron: http://2012portal.blogspot.com/2018/05/firing-grid-update.html/

*** Houd je trilling hoog ***

Vertaling FrankW

Geplaatst 22 mei 2018

Advertenties

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie, 5 januari 2016.

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie, 5 januari 2016.

image

…In dit nieuwe rijk zullen jullie leren over je afkomst en de middelen ontvangen om een waarlijk wonderbaarlijk rijk op te zetten! Dit zal de voorloper zijn van een wereld die de hereniging van binnen- en buitenGaia zal beleven. Het zal jullie in staat stellen om een nieuwe sterrennatie te vormen…

6 Oc, 3 Chen, 12 Manik
Selamat Balik! Laten we beginnen met: een Gelukkig Nieuw Gregoriaans Jaar voor iedereen! De enorme operaties die jullie je verschillende zegeningen gaan brengen werden enigszins vertraagd door het kerstseizoen. Deze geplande vertraging is nu voorbij. De uitleveringen worden verwacht komende week te beginnen. Deze vertraging werd door zowel de verschillende koninklijke families als door een aantal van de oude families passend geacht. Een paar ‘last minute’ veiligheidscontroles werden uitgevoerd en een nieuw leveringsschema werd door alle partijen goedgekeurd. Zoals in ons laatste bericht opgemerkt werden de laatste onvolkomenheden in dit systeem uitgewerkt. De duistere handlangers die de laatste paar vertragingen hebben veroorzaakt zijn ofwel gearresteerd of van hun positie van autoriteit verwijderd. Deze fondsen zijn dus, net zoals een verandering in bestuur, goed op weg om zich voor jullie ogen te gaan manifesteren. Onze liaisons waren in staat om deze data naar voren te schuiven en jullie in staat te stellen op een veel vroegere datum te zien hoe geschiedenis wordt geschreven. Momenteel kijken we naar dit complexe proces en zien we erop toe dat deze bewegingen voortgaan zoals gepland. In elk geval is het einde van de duistere cabal eindelijk daar.

Wees je, nu jullie dit nieuwe tijdperk van vrede en vrijheid binnengaan, er voortdurend van bewust hoe gemakkelijk deze tijd van wonderen voorbij kan gaan. Het is zeer noodzakelijk voor jullie om een grote mate van toewijding in deze zaken te betrachten. Onthoud dat deze giften tot een nog grotere mate van verantwoordelijkheid leiden. We dringen er op aan dat jullie speciale “waakhond” commissies oprichten en deze vragen iedereen goed geïnformeerd te houden omtrent hetgeen er feitelijk gebeurt. Vrijheid is een goddelijke gift die een blijvend juist gebruik van jullie bronnen vereist. De vroegere Amerikaanse President Jefferson stelde dat er een soort permanente revolutie nodig was. Deze mate van toewijding, hoewel nobel, is ongepast in een milieu van Internet en sociale media. Net als een nieuwe Paul Revere dienen jullie in staat te zijn de tekenen te zien en klaar te staan iedereen te informeren omtrent de tijd voor positieve actie. Deze sociale netwerken kunnen elke noodzaak voor geweld overstijgen. Sla derhalve dan alarm en gebruik een geweldige respons om jullie wereld door te laten blijven gaan richting de massalandingen en volledig bewustzijn. Dit proces kan jullie in staat stellen onze wederzijdse missies op het juiste spoor en synchroon te houden met het Goddelijke.

Nadat jullie eenmaal hebben geholpen jullie nieuwe realiteit veilig te stellen, is het noodzakelijk dat jullie beginnen je omgeving te verbeteren. Het eerste is de verschillende soorten vervuiling, die momenteel jullie mondiale milieu volstoppen, opruimen. Gebruik technologieën waartoe jullie ofwel toegang hebben, of die welke eerder van jullie afgezonderd waren en die nu voor jullie beschikbaar zijn. Gebruik ze om de chemische, radioactieve en andere giftige materialen die jullie uit jullie omgeving dienen te elimineren, te verwijderen. Nadat dit eenmaal is gedaan kunnen jullie bijdragen aan de projecten die plaatsvinden om de voedsel-, water- en huisvestingscrises van de mensheid op te lossen. In deze nieuwe wereld gaan jullie door met het oplossen van de crises die overblijven. Indien jullie niet in staat zijn deze kwesties volledig op te lossen, zijn wij van plan technologieën te introduceren die jullie nieuwe rijk beginnen in een waarlijk plezierige om in te leven, om te zetten. Desalniettemin is het van essentieel belang dat jullie succesvol met elkaar beginnen samen te werken. Jullie voorouders kwamen hier bijna 900.000 jaar geleden, om het leven en de methoden van een volledig bewust rijk te onderhouden.

Onze gezamenlijke taak is jullie voor te bereiden op een afgesproken terugkeer naar jullie eerdere Engel-achtige staat. Ieder van jullie leeft in deze wonderbaarlijke realiteit. Onze mentoren gaan jullie voorzien van wat jullie ook maar moeten weten nadat jullie zijn blootgesteld aan de kennis die de Anunnaki jullie faalden te geven. In feite moesten hun leugens en manipulatie de voorbereidende fasen zijn om van jullie een permanent slavenras te maken. De Hemel is het proces om jullie naar een transformatieve fase te brengen, die nodig is zodat wij onze missie kunnen laten slagen, begonnen. Op dit pad ligt het gewijde werk van jullie Opgestegen Meesters. Zij bezitten de serie leringen die jullie nodig hebben zodat onze mentoren jullie naar de uiterste rand van volledig bewustzijn kunnen brengen. Dit is waar de Agarthanen erbij komen. In Binnenaarde zijn de levende apparaten die jullie transformatie zullen afmaken. Wat dan overblijft is, zoals we eerder zeiden, een speciale post Kristallen Lichtkamertraining en de stichting van jullie nieuwe sterrennatie. Er zal veel gebeuren wanneer jullie je geweldige bestemming vervullen!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Zoals jullie kunnen zien, zijn ons een aantal belangrijke verantwoordelijkheden opgedragen om uit te voeren. De grootste hiervan was allereerst het jullie voorzien van de genade en barmhartigheid van de Hemel. Jullie hebben het duister overleefd en hebben aan iedereen jullie enorme toewijding aan het Licht bewezen. Onze taak was om boodschappers van de Hemel te zijn. We hebben dit graag gedaan en wachten met vreugde jullie laatste transitie uit dit 3-D rijk af. Onze huidige taak is om degenen die met succes de handlangers van het duister isoleren en verslaan te begeleiden. Deze opdracht zal leiden tot nieuw bestuur, dat het ons mogelijk zal maken om de noodzakelijke leringen te geven die jullie nodig hebben voordat onze hemelse broeders arriveren. In dit nieuwe rijk zullen jullie leren over je afkomst en de middelen ontvangen om een waarlijk wonderbaarlijk rijk op te zetten! Dit zal de voorloper zijn van een wereld die de hereniging van binnen- en buitenGaia zal beleven. Het zal jullie in staat stellen om een nieuwe sterrennatie te vormen.

Wij Meesters begrijpen hoe moeilijk dit voor velen van jullie zal zijn. Jullie hebben min of meer de huiveringwekkende toestand van dood en veroudering geaccepteerd. Deze zogenaamde werkelijkheid heeft jullie toegestaan om aan de voormalige leugens van het duister toe te geven. Nu dienen jullie deze “werkelijkheid” te herzien en snel een nieuwe aan te nemen. Onze gewijde taak is jullie te laten zien hoezeer een andere werkelijkheid echt mogelijk is. De wonderen van de terugkeer van de galactische mensheid zullen dit goddelijke proces voltooien. Deze mentoren van jullie, samen met onze leringen, zullen jullie laten zien hoe deze “welkom thuis”-missie in zijn werk gaat. Een van de eerste feiten die we te horen kregen was over deze galactische missie. Deze goddelijke missie samen met die van ons zal jullie terugkeer naar volledig bewustzijn, door allereerst gebruik te maken van onze goede daden en vriendelijkheid, mogelijk maken. Na vele millennia zal het eindelijk een heilige lering over wie jullie werkelijk zijn, bevatten.

Deze komende tijd is er daarom één van het volmaken van jullie overgang naar volledig bewustzijn. Dit vereist kennis, vaardigheden en vermogens die vrijelijk aan een ieder van jullie gegeven worden. De eerste grote stap is deze serie lessen over jullie Ware Zelf en een inzicht in de veelomvattende geschiedenis van de oude Atlantiers. Ieder van ons stamt uit deze tijd van bijna 13 millennia nadat Atlantis door haar eigen brandmerk van kwaad tot zinken werd gebracht. Deze huidige tijd is er één waarin deze langgerekte nachtmerrie ten einde komt en wordt opgevolgd door één waarin de glansrijke vreugde van het Licht doorleefd kan worden! We hebben in het rijk van de Agarthanen geleefd en kennen de vreugde van wat jullie te wachten staat. Laat ons een aanvang maken met het begin van deze gedenkwaardige tijden en het wonder van het Licht ervaren. Laat ons eveneens ervaren dat de handelswijze van het duister naar de vuilnisbakken van de aardse geschiedenis verwezen wordt. Halleluja, Halleluja, Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze boodschappen. De talloze momenten van vertraging zijn voorbij. Een nieuwe realiteit duwt de duistere, die jullie lang gekend hebben, snel aan de kant. Het is de laatste overgangsperiode naar een nieuwe realiteit die gevuld is met eindeloze positieve mogelijkheden en uiteraard: vrijheid! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hierarchie en de Galactische Federatie, 11 augustus 2015

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hierarchie en de Galactische Federatie, 11 augustus 2015

Wij waren, uit jullie naam, in staat een serie acties te plannen. Onze overtuiging is dat jullie bondgenoten naar voren kunnen treden en deze huidige malaise naar het Licht kunnen transformeren! Dit vereist dat jullie met ons meedoen door je innerlijke focus te gebruiken om de realiteit die we met zijn allen gaan manifesteren te visualiseren! Gosho ba shen! (Siriaans voor “Iedereen in actie”).

image

2 Akbal, 16 Pop, 12 Manik

Selamat Jaran! Bijna 13 millennia geleden kwamen jullie voorouders aan op deze levende bol. Net als alle nieuwe kolonisten kwamen ze eerst een begin overeen. Dit werd het verloren continent Muror (Lemuria). Tezelfdertijd zetten de kolonisten hun kampen op in Agartha (Binnenaarde). Deze eerste stappen waren ter herinnering aan de eerste vernietigde kolonie, die jullie kennen als Hyperborea (het land van het Noordelijke Polaire gebied). Dit land werd zo’n 2 miljoen jaar geleden gesticht. Deze kolonisten gingen uiteindelijk naar Mars en vestigden zich ongeveer 1 miljoen jaar geleden op haar innerlijke landen. Deze kolonisten gebruikten dit Martiaanse land als een ontsnappingsstation om succesvol te evacueren naar veilige zonnestelsels van de Galactische Federatie in Lyra en Centaurus. Een gelijksoortig plan zou door de Atlantiers en hun makkers worden gekopieerd toen ze van Gaia naar Agena in Centaurus verhuisden, zo’n 13000 jaar geleden. Volgend op deze massa-migratie gaf de Hemel ons de opdracht toe te kijken en alleen in te grijpen wanneer het noodzakelijk was. Jullie planeet (Gaia) werd tijdelijk aan de Anunnaki (de overblijvende groep van Atlantis) gegeven om te besturen tot een van te voren bepaalde datum van herstel. De Hemel wilde jullie voorbereiden op jullie toekomstige rol in deze Melkweg.

Deze zeer korte beschrijving van systeemgeschiedenis is noodzakelijk zodat jullie beter begrijpen waar jullie momenteel zijn in de tijdlijn die zo precies door de Hemel is opgezet. Historische data in de Galactische Federatie zijn vastgesteld in relatie tot een Groot Jaar van 26.250 Aarde jaren van ongeveer 360 (+5) dagen. Deze kalender werd aan een aantal oude volkeren gegeven zoals de Maya’s, de Egyptische en Tibetaanse beschavingen, bijna 8000 jaar geleden, door de Anunnaki datummaker bijvoorbeeld in Egypte bekend als de god “Tahuti.” Dit werd gedaan onder een gewijd edict en een aantal kalenders resulteerde uit deze handelingen. We bewaken dit voortdurend en moeten deze kalenders kort voordat we landen corrigeren. Deze documenten zijn feitelijk zeer accuraat. Ze zijn gebaseerd op de beweging van sterren zoals de “Plejaden” en planeten zoals Venus en Mars. Elk van deze objecten heeft omloopbanen die gemeten kunnen worden om een jaarlijkse serie data te berekenen. Deze data weerspiegelen energieën die verzameld worden uit een aantal voortdurend veranderende geometrische sets. Deze sets kunnen gebruikt worden om sleutelmomenten te plotten in de levens en omstandigheden van gemeenschappen.

Het is noodzakelijk om deze Melkweg te beschouwen als uitzendende energieën die verzameld kunnen worden door degenen die het belang van deze geometrische berekeningen begrijpen. De Anunnaki wezen een aantal van hun soort aan om deze vastgestelde data te verwarren en daarmee de geschiedenis te veranderen tot hetgeen hun bestuursraden wensten. Dientengevolge ontberen deze oude kalenders, hoewel nog enigszins accuraat, de mogelijkheid te weerspiegelen wat de oorspronkelijke tijdbewaarders van plan waren. Onze wens is deze kalenders te herstellen en jullie te introduceren bij de hogelijk accurate tijdbewaarder van de Agarthanen. Alleen Agartha behield de vele tradities die eerder in gewijde vreugde door de Lemurianen werden gebruikt. Jullie gaan je voorouders ontmoeten wanneer we eindelijk landen. Voor deze grootse gebeurtenis gaan we met jullie in gesprek en geven we jullie de geschiedenis van Lemurie (Muror). Wanneer jullie in detail naar hun taal en gewoonten kijken zullen jullie duidelijk zien hoe de Anunnaki jullie verdeelden en hoe de Atlantiers jullie bewustzijn verlaagden en jullie RNA/DNA wijzigden. De gewijde tijd voor een spectaculaire hereniging van oppervlakte- en binnenaardse mensheid roept!

In overeenstemming met deze geschiedenis begonnen we de openingszetten voor een eerste contactmissie bijna 2½ decennia geleden. Aanvankelijk werden de eerste stappen gezet, niet wetende hoe de Anunnaki en hun handlangers zich met deze vele projecten zouden bemoeien. Dit noopte ons hulp te zoeken bij degenen die heel graag onze gewijde zaak wilden helpen. We zitten nu in de laatste fase van de voorbereidende gebeurtenissen die, zodra ze gemanifesteerd zijn, voor altijd jullie wereld zullen transformeren. De handlangers van jullie wereld (de duistere cabal) staan op het “point of no return.” Een grote, wereldwijde groep van tegenstanders staan klaar om hen uit de macht te zetten. Bovendien ontbreekt het deze cabal nu aan de middelen om door te gaan. Dit overwegende nadert nu de tijd dat een aantal benodigde aankondigingen openbaar gemaakt kunnen worden. Wij waren, uit jullie naam, in staat een serie acties te plannen. Onze overtuiging is dat jullie bondgenoten naar voren kunnen treden en deze huidige malaise naar het Licht kunnen transformeren! Dit vereist dat jullie met ons meedoen door je innerlijke focus te gebruiken om de realiteit die we met zijn allen gaan manifesteren te visualiseren! Gosho ba shen! (Siriaans voor “Iedereen in actie”).

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters!
Terwijl jullie in gefrustreerde afwachting zijn van de dag waarop jullie zegeningen zullen arriveren, enkele opmerkingen hieromtrent. Na de val van de Anunnaki in de mid-negentigerjaren, weigerden die vroegere handlangers die vastberaden waren hun kwaadaardige plannen ten uitvoer te brengen af te treden en verhinderden zo de opkomst van een nieuw tijdperk onder de heerschappij van een aantal geheime gewijde genootschappen en de vele oude families. Het lukte hen de Hemel een decennium lang te weerstaan. Daarna begonnen hun vuige plannen te haperen. In het midden van het daaropvolgende decennium begonnen onze gezegende medewerkers de overhand te krijgen. Deze overwinningen waren voor het Licht een teken dat haar tijd van snelle ascentie eindelijk aan zou breken. We besloten met onze bondgenoten een aantal sleutelonderwerpen door te voeren en kregen de mogelijkheid van een voorlopige datum van verschillende leveringen. Tot nu toe zijn deze strategieën in werking en we verwachten, Geliefden, dat deze data gehaald zullen worden. Deze omstandigheden die de leveringen veilig stellen, komen snel dichterbij.

Men moet onthouden waarom dit enorme aantal fondsen in de eerste plaats is opgericht. Dit was al de wens van onze geliefde Meester Saint Germain om zijn uitverkorenen te verblijden met een voldoende hoeveelheid fondsen, genoeg om de verdeling van rijkdom in dit rijk te herverdelen. Daardoor was het in eerste instantie nodig om de manier waarop deze ongevoelige groep kwaadaardige autocraten (de duistere cabal) heerste, te veranderen. De truc zou een nieuw banken- en monetair systeem zijn, die hen binnen een paar eeuwen klaar zou stomen voor de uiteindelijke val (de komst van fractioneel bankieren). Het punt waar deze val gebruikt kon worden werd voor het eerst zichtbaar aan het begin van dit millennium en daarna opnieuw anderhalf decennium later. Het tweede moment bood veel meer voordeel en wordt nu, op dit moment, voorbereid. Het laatste deel van dit Hemelse plan zal vrijgegeven worden en zal resulteren in de uiteindelijke overwinning op deze uiterst ontspoorde en losgeslagen zielen.

In de vreemde geschiedenis van dit oppervlakterijk werden onze compagnons vaak door degenen aan de macht genegeerd of veronachtzaamd. Zijne hoogst heilige wezen, Graaf Saint Germain, weet hiervan en heeft behoorlijk handig een gezegend scenario gecreëerd dat, ondanks haar lange duur van meer dan tweeëneenhalve eeuw, vandaag de dag in staat is de gevraagde resultaten te behalen. Verheug je, wanneer jullie binnenkort jullie zegeningen ontvangen en voer met grote toewijding de gewijde plannen uit om dit rijk ten goede te veranderen. Wees je er eveneens van bewust dat jullie bondgenoten bereid zijn jullie in je talloze gezegende pogingen te beschermen en te begeleiden! Dit rijk zal verenigd gaan worden met onze neven van Binnenaarde. Samen zullen we dit rijk en dit zonnestelsel ten goede veranderen ten bate van de mensheid en de aangegeven decreten van de Hemel. Vanwege dit lacht Gaia jullie allen toe! Blijf gefocust en wees positief over wat er gaat gebeuren. De toekomst van Gaia’s mensheid gaat bijna beginnen!

Vandaag gingen we door met onze wekelijkse boodschappen aan jullie. Een grote verandering op deze oppervlaktewereld gaat nu zeker spoedig plaatsvinden. Het duister loopt op haar laatste benen. Tijdens dit proces is een serie speciale overeenkomsten geeffectueerd. Deze hebben ons in een positie gebracht om een laatste serie handelingen uit te voeren en de resultaten daarvan zullen aan jullie worden bekendgemaakt zodra ze plaatsvinden. De volgende periode die voor ons ligt is een zeer vreugdevolle! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization

http://www.paoweb.com/uf081115.htm

Vertaling: Rob/Marja

Planetary Activation Organization

Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA

E-mail: write2pao@aol.com
Website address: www.paoweb.com

The Promise Revealed: ‘Vraag en Antwoord Interview met Cobra van 24 juni 2015…’ door Rob Potter

yoda-luke

 

Audiolink Soundcloud:  https://soundcloud.com/thepromiserevealed/cobra-rp-interview-20-june-2015

ROB – Hallo dames en heren, welkom bij een nieuw speciaal interview met Cobra in de Victory of the Light radio show. Ik ben uw gastheer Rob Potter en mijn producer is Bob Charles vanwww.thepyramidonenetwork.com. Vanzelfsprekend is mijn andere producer, de magische man in het land ‘down under’ John Allen, ik dank jullie voor je tijd en voor je geduld. Ik wil Rique Seraphico, Danell Glade, Sam Ritchie, Stephen Smally bedanken en iedereen die aan de show heeft bijgedragen, in het bijzonder Cobra. Rique doet goed werk, hij doet veel werk. Sam bewerkt de tekst en Danell schrijft het transcript. Het is teamwerk hier. Ik wil ze allemaal bedanken voor hun hulp om deze missie te ondersteunen naar the Victory of the Light.

Ik wil iedereen danken die mij zoveel aardige post stuurt en voor de positieve support voor mijn werk en bij wat ik hier doe. Ik verontschuldig me, mensen; dit programma is een beetje aan de late kant en ik verontschuldig mij ook voor Cobra. We hebben een MP3-bestand van een vorig interview en ik heb een paar minuten beluisterd en volgens mij is dat okee. Maar we hadden een aantal problemen met de Skype-verbinding. Helaas viel Skype uit, dus we moesten deze maand alles opnieuw opnemen. Mijn excuses voor de vertraging van deze uitzending. Verontschuldigingen voor Cobra. We gaan opnieuw een aantal vragen stellen.

Iedereen die luistert naar dit programma kan naar mijn website gaan; www.thepromiserevealed.com. We waarderen het dat je bij ons bent en je verbonden voelt met ons werk en ons support geeft. We werken er hard voor en we zijn jullie dankbaar. Mijn conferentie deze zomer zal geweldig zijn: Michael Salla, Omnec Onec De afgezant van Venus, Anja Schaefer, James Gilliland, Scott Lemriel, Craig Campobasso de broer van Dr. Franks naaste kring die de korte filmtrailer ‘Stranger in het Pentagon’ heeft gemaakt. Verder hebben we Ted Mahr en Alex Collier, met wie ik zojuist een interview heb gedaan, en je treft deel 1 aan op mijn website onder the Victory of Light Radio show. Weet dat we 3 dagkaarten beschikbaar hebben, dus als je niet kunt komen voor alle 5 de dagen, probeer je dan zeker aan te melden voor ten minste de laatste 3 dagen van het weekend. Zie het schema en andere fantastische informatie op mijn Shasta-Facebook pagina.

Ik meen dat dit Cobra-interview precies rond dezelfde tijd is als het eerste gesprek met de ambassadeur van de Red Dragon society. Er komt een tweedelig interview met Alex Collier, en ik weet zeker dat je daarvan zult genieten. Nog even wil ik jullie aan mijn Mt. Shasta conferentie herinneren. Er zijn nog steeds kaarten beschikbaar die je kunt verkrijgen via de website. Klik op de aankomende evenementen voor de Mt. Shasta conferentie demo van 19 tot 23 augustus aanstaande. We zullen het zeer op prijs stellen om je daar te ontmoeten.

Ondertussen gaan we nu over naar de zaak hier. In mijn laatste programma heb ik gesproken, en ik heb dat nog niet aangekondigd, met Corey GoodET gedurende drie uur. Hij lijkt me een heel aardige en oprechte man. Hij deelde enkele ervaringen met mij. Ik heb het gevoel dat hij oprecht en eerlijk is. Je weet wel, dat wanneer je te maken hebt met deze militaire zaken en het hele jargon, en het geheime ruimteprogramma met alle verschillende invalshoeken van deze groep en die groep, dat dat een hoop informatie is om je doorheen te ploegen.

En natuurlijk hebben we hier de ambassadeur van het licht, mijn vriend Cobra, waarvan iedereen weet dat ik hem steun en om hem geef. Er is een heleboel informatie vanuit die hoek. Cobra is absoluut naar mijn mening, van grote integriteit, met een goede intentie, een oprechte persoon en is zeer bewust aan het werk voor het licht. Stemt deze informatie overeenkomen met alle andere? We spraken hierover. Ik sprak hierover met Corey en Cobra. Ik heb geprobeerd om ze samen hier te krijgen voor een interview met elkaar zodat ze tenminste samen konden praten. Ze hebben mij beiden afzonderlijk aangegeven, dat ik ze beiden kan erkennen, ongeacht wat de verschillen zijn en dat we ze op hun woord kunnen geloven. Ik speel hier de verslaggever, een sympathieke verslaggever. De informatie die ze verstrekken is door beiden bedoeld voor de bevrijding van de planeet. We moeten allemaal ons onderscheidingsvermogen gebruiken en in onszelf kijken en ik denk dat Corey dat heeft gesteld. Het interview met the ambassador verklaarde dit ook. Mensen moeten naar binnen kijken voor de antwoorden en zich hun eigen macht realiseren en Cobra heeft al vele malen verteld dat we onze trillingen moeten verhogen. Cobra’s informatie is bekrachtigend voor ons om de hele waarheid te begrijpen. Tot zover de inleiding, het is me een grote eer en respect Cobra, en ik ben blij u nogmaals te mogen verwelkomen in the Victory of Light show.


COBRA
– Nogmaals bedankt voor uw uitnodiging.

ROB – Cobra, excuses voor de vertraging van vorige week. We spraken over Corey Goode en de zaken betreffende buitenaardsen, de kleine verschillen daartussen en mensen die elkaar aanvallen. We adviseren de Cobra volgers, Tolec volgers, iedereen die het niet eens is met Corey of iedereen die het niet eens is met Cobra, dat hij al door de molen van aanvallen is gegaan. Hij weet wat Corey doormaakt. Het is belangrijk dat we de lichtwerkers bij elkaar houden en gefocust en alleen vanuit een soort begripvolle neutrale modus deze informatie op te nemen. Bent u het hiermee eens?

COBRA – Ja, absoluut. Het aanvallen van de lichtstrijders of lichtwerkers heeft geen zin. Het is, zeker nu, het tijd om de krachten te bundelen en elkaar te ondersteunen, want we hebben hetzelfde doel en dat is de planetaire bevrijding.

ROB – Hartelijk dank hiervoor. We hebben veel vragen ontvangen over de Corey GoodET informatie en uw mening daarover. We hebben onderling even daarover gesproken en ik denk dat u meerdere malen heeft herhaald, al kunt u bepaalde dingen niet bevestigen die hij vertelde, dat dat niet betekent dat het niet gebeurd is. Ik denk dat Corey’s informatie…; Hij lijkt zeker zeer gesturctureerd . Hij was van het type super soldaat, bracht tijd in de ruimte door voor naar verluidt 20 jaar en komt dan weer terug naar de aarde en heeft niet echt met de soort spirituele achtergrond en toen werkte hij samen met de Blue Sphere Alliance.

Ik wil graag dat u gewoon vanuit uzelf vertelt wat u meent dat belangrijk is vanuit onze informatie met betrekking tot datgene waar hij het over heeft. U bent duidelijk altijd ethisch heel ethisch in uw commentaar over andere informatie, u geeft nooit commentaar op een ander en daar heb ik echt respect voor. Het is een van de prachtige dingen die bij Cobra horen; uw neutraliteit en u gaat niet in de pot zitten roeren. Maar kunt u ergens commentaar op geven betreffende de onthullingen van Corey Goode. Het is ongetwijfeld allemaal positief, maar kunt u zoveel als u wilt vertellen over elke willekeurige gebeurtenis die hij mee maakte, Uiteraard is het all-positief, maar als je wilt gewoon praten zo lang als je wilt over een bepaalde incidenten die hij heeft. Gewoon van uzelf uit, alles wat u zou wilen zeggen over zijn informatie.

COBRA – Okee. Allereerst wil ik zeggen dat ik volledig achter zijn fundamentele richting sta; die van vergeving, eenwording, zelf ontwikkeling en dat alles is iets dat ik alleen maar kan ondersteunen en ik kan alleen maar ja hier tegen zeggen, dus dit is iets dat ik volledig zou willen ondersteunen.

Over zijn intel, vanuit mijn bronnen kan ik bevestigen dat hij betrokken was bij het geheime ruimteprogramma en er zijn vele delen in zijn intel (inflichtingen) waar ik het volkomen mee eens ben. Dus ik zou zeggen dat er een aantal echte pareltjes in zitten er als je weet waar ze te vinden, maar ik kon niet bevestigen via mijn bronnen dat hij werkelijk bij die planeet conferenties is betrokken. Dus je zult hierbij je eigen innerlijke leiding en innerlijke onderscheidingsvermogen daarbij moeten inzetten. Het is sowieso heel verstandig om innerlijke leiding en onderscheidingsvermogen in te zetten bij zo ongeveer alle intel die er rondgaat, waaronder de mijne. Want ik kan soms ook fouten maken. Ik ben niet perfect. Ik heb zeer goede intel bronnen, maar fouten kunnen worden gemaakt door iedereen op deze planeet die nog niet geascendeerd is, die nog niet volledig en absoluut verlicht is. Dus het is altijd goed om je eigen onderscheidingsvermogen te volgen en nog een ander ding; mensen hebben verschillende intel bronnen. Ik heb mijn bronnen. Corey heeft zijn bronnen. Andere mensen hebben hun eigen bronnen. Fulford heeft zijn eigen bronnen en informatie is niet altijd volledig hetzelfde, simpelweg omdat er een groter plaatje is en we zijn allemaal deel van dat grotere geheel. Dus, als we dichter bij de planetaire bevrijding komen, zal dit grotere plaatje meer en meer gedetailleerd en meer en meer duidelijk worden. En ik zou graag iedereen uit willen nodigen om hun eigen onderscheidingsvermogen te gebruiken en om een diepte onderzoek te doen naar dat grotere beeld en niemand aan of af te vallen, alleen maar omdat hun intel enigszins anders is dan wat je gelooft.

ROB – Dat is echt goed Cobra en ik waardeer dat. Ik ben blij dat we nu een tweede interview doen dat beter is dan het eerste. Dit is een prachtige start en het is één van de redenen waarom ik u en uw ondersteuning zo sterk waardeer. Ik moet zeggen dat het een ethisch standpunt is en ik wil graag open staan voor verschillende visies. Als er iets indruist tegen wat ik heb geleerd, luister ik graag naar mijn eigen innerlijke leiding, maar soms is het mijn eigen ego met wat ik al ‘wist’ en houd ik een beetje hardnekkig vast aan wat ik wil geloven. Ik kan dan wel wat stampvoeten. Ik wil de hele waarheid weten en ik zal mijn begrip aanpassen wanneer de waarheid aan mij wordt gepresenteerd. Dat zijn prachtige woorden van wijsheid en die waardeer ik. De Cintimani stenen. . .

COBRA – Okee. Ik zou graag iets meer willen zeggen. Als we tegenstrijdige informatie krijgen betekent het alleen maar dat we niet het hele plaatje hebben en dat er een deel van de intel ontbreekt. Daar zijn verschillende redenen voor. Een van de redenen is dat sommige Intel, als het te vroeg is vrijgegeven, gevaarlijk kan zijn voor het werk van de lichtkrachten, zodat bepaalde dingen worden ingehouden met een reden. De tweede reden is dat sommige intel gewoon nog niet aanwezig is op het aardoppervlak en hoe dichter we bij the Event komen, des te meer en meer hiervan zal worden vrijgegeven en dan zal het beeld helderder en duidelijker worden voor iedereen.

ROB – okee Cobra, dank u hiervoor. Dat zijn een aantal zeer goede punten. Het is vanwege de veiligheid dat deze informatie gewoon hier nog niet voor ons beschikbaar is. Met dat in ons achterhoofd mensen, denk ik dat we overgaan naar de volgende reeks vragen. Er is veel belangstelling voor, en niet veel informatie over de Cintamani steen op dit moment. Ik was hier niet echt bij betrokken en iemand stapte naar voren en schonk een aantal fondsen om mensen te helpen. Ik heb deze stenen uitgedeeld en krijg er veel vragen over, Cobra. Ik heb een aantal Cintamani stenen ontnvangen die nu klaar zijn om te verzenden naar degenen die betaald hebben, en misschien krijg ik nog meer stenen maar ik weet niet precies hoeveel voor woensdag 1 juli.

Ik ben de orders aan het verwerken van degenen die deze nodig hebben voor de helft van de prijs, alsmede van andere mensen die een steen wilden hebben. Ik persoonlijk plaats er een op mijn 3e oog en ik gebruikte een violette staaf en een laserstraal op hetzelfde moment. En je weet, het zijn hele klein stenen en ze zijn zeer zeldzaam. Ik was zeer verrast, want de volgende dag ervoer ik enorme veranderingen en het was krachtiger dan een kristal. Kun je iets zeggen over de effecten op het lichtlichaam door de Cintamani? Esoterisch, wat er gebeurt met de Cintamani steen?

COBRA – Feitelijk, wat deze steen doet … Ik ga niet te veel in diepe details want het is nu nog gevoelig, maar de Cintamani steen beïnvloedt feitelijk de plasma laag en het beïnvloedt de implantaten. Er is een speciale technologie van de lichtkrachten die zij kunnen gebruiken en zij kunnen bepaalde energieën direct van het Galactische Centrum naar de Cintamani stenen sturen. Cintamani stenen werken als een lens voor deze energie, die dan plasma oplost. Het is niet alleen maar een kristal of mooie steen. Het is veel meer dan dat. Er is een speciale unieke energetische handtekening van deze steen want (1) het kwam van het Sirius sterrenstelsel en (2) het zit vol met energie direct van het Galactische Centrum vele, vele cycli terug, miljoenen jaren terug, toen de planeet in het Sirius sterrenstelsel explodeerde. Het explodeerde feitelijk door de galactische super-wave. Er zijn vele subatomische deeltjes, die rondreisden door de galaxy als gevolg van de galactische super-wave, en het houdt die planeet … en elk fragment van de Cintamani steen heeft deze deeltjes in zich. En de lichtkrachten kunnen deze gebruiken om plasma op te lossen op een bepaalde manier die ik hier niet beschrijf. Dit is niet gewoon een andere ‘new age’ kristal; het is veel meer dan dat. Het is een van de sleutels voor de planetaire bevrijding. Natuurlijk, je hebt de meest krachtige kristallen in je hogere zelf. Door de Cintamani steen te gebruiken kun je het proces voor jezelf en voor de planeeet versterken en versnellen.

ROB – Ja, ik moet zeggen dat ik erg onder de indruk van ze ben. Ik was verrast hoe klein ze zijn en ik begrijp dat het type graad belangrijker is dan de maat! Ik dacht dat ze groter zouden zijn en nu blijkt dat er verschillende graden zijn die de prijs beïnvloeden. Ik was nogal onwetend toen ik erover schreef. De kwaliteit van transparantie geeft een hele mooie reflectie van de lasers. Ik weet dat we erover spraken en ik weet dat er iets was over waar de steen zich nu bevindt waar u het misschien niet mee eens bent. Het is andere informatie, en het, opnieuw, betekent niet dat dingen niet plaatsvinden.

COBRA – Ik zou alleen willen zeggen dat delen van deze steen zich op veel verschillende locaties bevinden. Het grootste gedeelte van de steen was in bezit van het positieve Agartha netwerk gedurende duizenden jaren. Fragmenten van de steen zijn naar verschillende locaties rondom de planeet gebracht, inclusief Lake Titicaca. Maar dit is niet de enige locatie. Er zijn vele stenen – vooral op ondergrondse locaties. Op de oppervlakte van de planeet zijn er niet veel van en nu zijn vele van deze kleinere stukjes verdeeld onder de lichtwerkers en lichtkrachten wereldwijd, om een planetair netwerk van licht te creëren.

ROB
– Heel goed en zoals jullie weten is dat ik over het gesprek dat ik had iets geschreven heb. Mijn vriend Louis Maarten, een contact uit Zuid Amerika die in de binnenste kring van the Great White Brotherhood, het Agarthaanse netwerk is geweest, evenals bij de Galactische Federatie, heeft me verteld dat de Cintamani steen, zoals hij het ziet, vanaf Sirius hier naar toe is gebracht door 30 verschillende rassen, 30 verschillende Verlichte Meesters brachten het hier naar toe en dat werd in de Gobi woestijn geplaatst, en volgens hem is er op zijn minst één Cintamani ´ei´ onder de grond neergelegd, onder het meer Titicaca. Waar het op dit moment geactiveerd is door nieuwe trillingen voor de hele planeet.

Cobra heeft nog meer andere informatie en ik zie niet dat deze bronnen beiden exclusief zouden zijn. Beide heren hebben zeer goede connecties. Ze staan ver boven mij in gradatie met hun contacten. Ik geef me over aan de informatie van beide broers en in zekere mate stemt hun informatie ook overeen. Ik heb Louis niets verteld over de informatie van Cobra en feitelijk ondersteunt hij datgene wat Cobra zegt 100%. En hoewel Cobra hiervan niet op de hoogte was, zei deze Louis dat er een behoorlijk groot ei-vormig stuk van de Cintamani steen bestaat onder Lake Titicaca. Zeer interessant, mensen!

Als mensen deze stenen hebben ontvangen, wat beveelt u dan aan hoe ze deze steen moeten gebruiken? Is er iets specifieks dat u ze aanraadt? Moeten ze hem weghouden van andere mensen en hem alleen voor zichzelf gebruiken? Hoe denkt u dat ze moeten worden gebruikt?

COBRA
– Ik zou de mensen willen aanbevelen dat ze gewoon fysiek contact maken met deze steen gedurende meditaties, en door dit contact zal een energiestroom worden gecreëerd die je kan helpen om je te verbinden met je hogere zelf en dat zal het plasmaveld om je heen veranderen. Deze stenen houden feitelijk hun zuiverheid ongeacht de invloed van andere mensen, dus daar hoef je je geen zorgen over te maken.

ROB – Okee, dank u. Het is zoals Fred zei, met sommige van die scalar golf tachyon energievelden, zij kunnen niet verkeerd wordt gebruikt. Het gaat terug naar de persoon. In het geval van de Cintamani steen veroorzaakt deze problemen voor de slechteriken. Weet gewoon mensen, dat het allemaal goed is.

We gaan in op enkele van de reguliere vragen van de mensen voor deze maand. We hebben een aantal interessante en wat minder interessante dingen. Het is een beetje laat. Sommige van deze vragen kunnen dus een beetje achterhaald zijn. Sommige ervan gaan over de huidige gebeurtenissen en sommige zijn algemene metafysische vragen. We stelden ze al in het eerste interview, ik verontschuldig me weer Cobra, dat ik ze opnieuw moet stellen. Iemand vraagt: ‘zullen de drie dagen van duisternis plaatsvinden waar al jaren over gesproken wordt, wanneer vinden ze plaats en kunt u daar iets over zeggen?’

COBRA – Okee. Dit is onderdeel van het oude collectieve geheugen uit de tijd van Atlantis en deze keer zal het anders zijn. Er zullen geen drie dagen van duisternis zijn. In de laatste Galactische super-golven, die duizenden en tienduizenden jaren geleden plaatsvonden, waren er dagen van duisternis omdat er zich puin in de atmosfeer bevond ten gevolge van de coronale ontlading, maar deze keer is dat enigszins anders om meerdere redenen en wanneer the Event plaatsvindt, maar ook daarna als we door die grote kosmische overgang gaan, zullen er zeer sterke lichtkrachten aanwezig zijn die de hele situatie zullen transformeren.

ROB – Okee, we hebben een andere vraag. Een andere vraag die we hebben. We zullen proberen om door zoveel mogelijk vragen heen te gaan als mogelijk is deze maand. Kunt u vertellen over de oude Indiase heuvels in het midden-westen van de VS? Sommigen vertellen me dat die werden gebruikt voor de gebeden en dat ze een soort scalar-apparaat hadden om het weer te beïnvloeden op een goede manier.. Waren deze goed of slecht? Waren het een soort vortexen om deze te verbinden met hogere energieën? Kunnen ze nu gebruikt worden? Wat is er aan de hand met die heuvels?

COBRA – Eigenlijk waren sommige van hen begraafplaatsen. Sommige werden gemaakt voor positieve rituelen om verbinding te maken met de bron en helaas werden er een aantal gebruikt als offerplaatsen door de negatieve personen. Dus we hebben hier een dubbele situatie.

ROB – Het oude liedje dus, de welwillenden hebben iets goeds, de slechteriken komen erbij en nemen het weg. Laten we hopen dat de grote veranderingen eraan komen in de toekomst die dit kunnen opruimen. Deze vraag is niet zo recent. Hij is waarschijnlijk van vorige maand. Veel mensen vroegen zich dit af; we hadden een aantal grote zonnestormen en activiteiten. Sommige mensen geven aan dat ze onrust hebben ervaren. Ik weet niet of dit van invloed is op het scalaire plasmaveld of op de etherische lichamen en op hun reactie. Kunt u iets vertellen over zonnestormen en hoe dat de implantaten ofwel de mensen beïnvloedt of is van het invloed op het bewustzijn van de mensen op een negatieve of destructieve manier?

COBRA – Eigenlijk beslaat dit weer beide zijden van de munt. De zonnestormen, een deel ervan is slechts een loslaten van zeer helder plasma dat de plasma-anomalie zuivert en aan de andere kant is er een zuivering van dit negatieve plasma rond de zon. Dus die zonnestormen worden daadwerkelijk geactiveerd door de actoviteit van de galactische centrale zon, omdat alles moet worden gezuiverd. Je kunt ze zien als een onderdeel van het wereldwijde en kosmische zuiveringsproces.

ROB – Uitstekend, dat is weer precies in lijn met het boek van Dr. Fred Bell, ‘Rays of Truth and Crystals of Light’, waar hij praat over de zon die energiegolven creëert die uiteraard van de galactische centrale zon afkomstig zijn, welke is ontworpen om te zuiveren en die alle trillingsfrequenties verhogen van alle levensstromen op deze planeet. Dus we vragen ons af… iemand vraagt over de 12 DNA-strengen, waarom hebben wij er twee? Kunt u zeggen wanneer deze werden uitgeschakeld en zullen ze weer worden geactiveerd? Zijn het kristallijnen? Er zijn een aantal vragen daarover, kunt u ons de Cobra-informatie geven over de 12-strengen DNA?

COBRA – Okee. Deze 12 DNA strengen zijn niet de fysieke DNA, het is de etherische DNA. Iedereen spreekt over DNA activering, ze hebben het niet over de fysieke DNA, ze hebben het over de etherische blauwdruk. Natuurlijk, als je de etherische blauwdruk uitlijnt, zal het fysieke lichaam vroeger of later volgen. Op het fysieke vlak hebben we 2 strengen DNA, wat elke wetenschapper kan bevestigen omdat ze DNA-analyses doen.

ROB – Okee, dat vind ik echt mooi, omdat inderdaad de mensen zeggen dat er 12 DNA-strengen zijn. Ze hebben erover gehoord en zeggen ‘Ik heb 12 strengen”. Wetenschappers zullen dit antwoord uiteraard ondersteunen, omdat wetenschappers niet de mogelijkheid hebben om te kijken naar het etherische veld of naar de hogere frequenties, dus dit is heel goed te begrijpen. Het is een mooie uitleg. Hier is een interessante vraag. Veel mensen hebben het nu over het Archon netwerk en een beroemd iemand, die ik niet zal noemen, weet te melden dat we in reïncarnatie-cycli zijn gedwongen door een truc van de Cabal en dat soort dingen; dat is heel complex. We hebben het hier eerder over gehad, maar de mensen hebben daar een aantal vragen over de laatste maanden met betrekking tot de opheldering daarvan. Deze persoon is heel bekend en spreekt over de Archons die de controle zouden hebben over onze incarnaties. Ze zeggen dat wij in de val zijn gelopen van de reincarnatie. Hebben we een vrije keuze om naar de aarde te komen en te reïncarneren of moeten we telkens terugkomen tot we een bepaalde frequentie hebben bereikt, ofwel zitten we letterlijk gevangen in de gesloten cirkel waarbij we niet uit het incarnatieproces kunnen ontsnappen – slechts door ascensie?

COBRA – Aanvankelijk konden we door onze individuele vrije keuze deze ‘afdeling’ van de Galaxy betreden, wat zoals te verwachten gevaarlijk was, dus we namen zeer bewust een risico om deze aarde te betreden om te helpen bij het bevrijden van dit gebied en deze sector, van de aarde. Nadat we dit gebied hebben betreden werden we geïmplanteerd. En vanaf dat moment zitten we vast in de incarnatie-cirkel. Dus je kon niet van gedachten veranderen en vertrekken uit dit gebied. Dat was niet mogelijk. Het is heel zeldzaam, dat geldt voor ons allemaal dat je in zou zijn om de aarde in quarantaine te verlaten. Dat is uiterst zeldzaam.

ROB – Okee, dus. .

COBRA – Dus het maakt niet uit wat iemand daarover zegt, als mensen het tegendeel beweren, zullen ze met bewijsmateriaal moeten komen.

ROB – Okee, en ik ga geen namen noemen, maar de persoon die dat vertelt heeft geen contact. Hij is eigenlijk, net als ik, een soort verslaggever. Hij heeft wel zijn eigen ervaringen denk ik, maar hij staat niet in contact zoals onze afgezant hier. Ik heb vertrouwen in deze informatie. Dus we hebben hier een vraag.

Ik interviewde de Red Dragon ambassadeur, dit is een vraag die van mijzelf komt. Kunt u iets zeggen, daar hebben we al over gesproken en ik weet niet zeker of ik het kan uitspreken, de dame Lady Dou Wu (Cobra: ‘Ja’), en ze is in China. Uiteraard is dat een zeer spiritueel persoon en er zullen zeker vestingen zijn van de lichtkrachten, om het licht en de duisternis niet te verdelen in alle landen van de wereld. Kunt u iets zeggen over de Chinese oudsten en de zogeheten ouderling/Keizer wordt hij ook wel genoemd of de grootvader van de Dragon society? De ambassadeur die ik sprak, vertelde mij dat hij een buitenaards mens was, hybride en hij zei dat hem verteld was dat hij van de Annunaki afstamt. Heeft dat iets te maken met de Greys, de draco’s, de dragons? Wat weet u over de keizer? De vraag is (omdat ik er eigenlijk veel tegelijk stel), kunt u iets zeggen over de Dragon Ambassadeur?

COBRA – Ik zal niets zeggen over de Dragon ambassadeur. Ik zal niets zeggen over de keizer. Ik wil alleen maar zeggen dat er verschillende facties van draken zijn en we hebben zelfs de blauwe Draken, we hebben de rode draken, we hebben de positieve Dragons en hebben de negatieve Dragons, en we hebben de gemengde groepen. Alles is er, niet alleen in China, ook in Japan, Korea, Maleisië en op de Filippijnen, in Zuidoost-Azië in het algemeen. Als u zich meer wilt richten op de positieve kant, er zijn vele geslachten met flink wat spirituele wijsheid, veel ouderen die honderden en honderden jaren oud zijn. Sommigen van hen staan direct of indirect in verband met het positieve Agarthaanse netwerk en dit zijn degenen die helpen bij de stabilisatie van het overgangsproces. Dus als je meer specifieke intel over de Dragons wilt hebben, moet je aangeven over welke groep je het hebt, omdat er zo veel dragon groepen zijn.

ROB – De ambassadeur zei dat. Er is dis-info en mensen die doen alsof. Hij beweerde dat de Dragons zijn ontstaan in China en dat er diverse andere Aziatische groepen zijn, althans in termen van accounts, zoals de zogeheten tijgers. Uiteraard zijn er Agarthaanse netwerken zoals Louis in Zuid-Amerika. Er zijn veel verschillende Agarthaanse netwerken die contact hebben met verschillende mensen op het aardoppervlak en onderhandelen met betrekking tot de verschillende aspecten van de planeet op dit punt, kunt u het daarmee eens zijn?

COBRA – Ja, absoluut

ROB – Dus iedere andere groep is heel stil en deze financiële reset lijkt in het openbaar te komen. Dus dat is interessant. Kunt u iets delen over een van de andere groepen, of algemene plannen die u kent? U hoeft geen namen of landen te noemen, maar andere Agarthaanse netwerken in verschillende delen van de wereld die met de aardse bevolking samenwerken eerlijkheid en gerechtigheid?

COBRA – Okee. Het Agarthaanse netwerk werkt niet direct samen met de bevolking van de aarde. Ze hebben heel af en toe contact met de aardse bevolking en ik ken er een paar van, maar ik ga hun plannen hier nu niet bekend maken. Ze werken op hun eigen manier. Sommige mensen met indirect contact zijn zichtbaar op de aarde. Ze geven hier en daar wat inlichtingen vrij. Maar degenen die meer direct contact hebben werken niet publiekelijk. Ze werken indirect via een aantal andere mensen. Ze begeleiden bepaalde projecten, indirect, maar ze maken geen deel uit van het aardse informatie netwerk.

ROB – Okee, dank u wel. Dat is een eerlijk antwoord. Dat is een eerlijk antwoord. Ik heb een vraag. Iemand stelt werkelijk deze vraag en het is leuk om te zien dat het toevallig samenvalt met dit onderwerp hier. Iemand wil graag weten of Dragons echt zijn? Waar komen ze vandaan? Wanneer waren ze op aarde? En wat gebeurde er met hen?

COBRA – OK – Draken als entiteiten waren echt. Ze woonden hier vele mijoenen jaren – een deel van de dierlijke evolutie. Sommige van hen evolueerden voorbij de dierlijke evolutie en veel van hen maakten deel uit van het ‘Draconian archetype’. En uiteraard hebben we het positieve Draonische archetype en het negatieve Draconische archetype. En beiden maakten deel uit van de planeet. Het is eigenlijk een vrij complex geheel.

ROB – Ik heb even een persoonlijke vraag. Kunnen ze in werkelijkheid vuur spugen?

COBRA – Nee, maar wel een sterk vuur, ik bedoel te zeggen niet fysiek, maar een etherisch vuur. Ja, zo zou ik het kunnen omschrijven.

ROB– Okee, zou je kunnen zeggen dat er een aantal van de positieve reptielen zijn van het draken type? Het is duidelijk dat ze in een negatief daglicht staan zoals de Greys en zo, en het is helder dat er met zoveel verschillende typen genen van het menselijke type -tweevoetig en tweearmig- dat er ook veel verschillende soorten zijn. Waren daar positieve bij?

COBRA
– Ja, er zijn positieve reptielen. Er zijn er niet veel, maar ze bestaan.

Rob – Okee dank u wel, we gaan naar hele andere vragen nu. Iemand vroeg over Krishna de Indische God. Komt hij terug naar de aarde wanneer the Event plaatsvindt en waar is hij nu. Waakt hij nog steeds over de aarde? Kun je iets zeggen over de Avatar incarnatie van de Indiase geschiedenis?

COBRA
– Krishna is dezelfde entiteit die in het Westen als Christus bekend staat. Natuurlijk komt dat wezen terug. Die komt samen met andere opgestegen meesters terug na het eerste contact.

ROB – Iemand heeft een vraag: In Japan houden ze herdenkingen voor de doden en sommige mensen hebben hun rouw en andere mensen vieren de dood in hun cultuur, zoals de Ieren en sommige hebben een feest als ze overlijden. De vraag is, is chanten behulpzaam? Ik weet dat er in Tibet een kamer in het Paleis is volgens de Lobsong Rampaboeken waar ze letterlijk duizend jaar hebben gezongen en dat is nooit gestopt. Op een bepaalde tijd van het jaar houden ze zo’n chanting-ritueel in Tibet; ze hebben een ritueel waarbij gidsen de zielen begeleiden na hun dood. Hebben dan gezongen mantra’s of sommige van dit soort intenties van de mensen om hun geliefden ‘over te helpen’ enig effect?

COBRA – Ja, natuurlijk kunnen ze helpen om de zielen naar het licht te begeleiden.

ROB – Okee, heel goed. Hier is een andere vraag. Als na the Event de zeer geavanceerde technologieën vrijgegeven worden aan de bevolking, vraagt men zich af of het goed is om nu moderne wetenschappen te studeren? Of zou het een obstakel kunnen zijn voor het begrijpen van de nieuwe wetenschappelijke systemen, na the Event.

COBRA – Nee. Kennis is geen belemmering. Als je meer kennis hebt kun je gewoon de oude kennis vervangen. Dus ja, natuurlijk kun je die zaken nu bestuderen.

ROB – De follow-up vraag was; kunt u daar iets over zeggen en in het bijzonder over de natuurkunde, biologie… We weten dat de geschiedenis absoluut zal worden herschreven vanaf de basis evenals veel van ons begrip van bepaalde dingen. Deze persoon is een wetenschapper, ze vragen zich af of u iets kunt zeggen over een van de fundamentele wetten van de wetenschap, natuurkunde, scheikunde of biologie, waar wat nieuwe informatie naar voren zal worden gebracht. Weet u of er iets is dat onze kennis moet corrigeren? In ons eerste gesprek noemde u thermodynamica. Ik zal het verder aan u laten.

COBRA – In de natuurkunde is uiteraard de tweede wet van de thermodynamica gebrekkig, omdat het gaat over gesloten systemen. In de natuur hebben we relatief gezien geen gesloten systemen, op kwantum niveau kun je nooit deeltjes isoleren van deeltjes uit de omgeving. De planeet communiceert op kwantum niveau met de rest van het universum. We hebben geen gesloten systeem, zodat de tweede wet van de thermodynamica gebrekkig is. Nogmaals, we hebben twee fundamentele moderne natuurkunde theorieën. We hebben de relativiteitstheorie en we hebben de kwantummechanica en die gaan niet goed samen. Simpelweg omdat er veel onderdelen gaan ontbreken, omdat de natuurkunde niet overeenstemt met de werkelijkheid van de ether. Het kan de realiteit van hogere dimensies niet accepteren en de zwaartekracht kan daarmee nog steeds niet verklaard worden, dus er zijn zaken die onvolledig zijn of opzettelijk zijn veranderd door de Cabal. Chemie is redelijk in orde. Ik heb niet echt belangrijke dingen te zeggen over de chemie, maar de biologie is een ander ding. Natuurlijk hebben we Darwinistische evolutietheorie en die is gebrekkig, dan hebben we de genetica, dat is… ik zou zeggen voor 60% gebrekkig omdat het geen rekening houdt met hogere dimensies, de etherische niveaus, eigenlijk een blauwdruk voor de overdracht van de genetische informatie. En als we naar het gebied van de geneeskunde kijken, is dat zeer gescheiden, zeer geïsoleerd. Er wordt niet naar het hele systeem gekeken, dus we hebben heel veel wat gecorrigeerd moet worden en vele benaderingen zullen hier moeten worden opgewaardeerd.

ROB
– Heel goed. Ik heb nog een vraag die aan mij werd gesteld door iemand waar we het al eerder over gehad hebben met onze vriend Eduardo. We gaan weer even terug naar de financiële kwestie hier. Uiteindelijk stuurde hij deze naar me toe. De vraag is, kunt u met ons de echte en occulte historie delen over de globale onderpand rekeningen, en specifiek hun origine en het toekomstige doel ervan?

COBRA – We kunnen ver terug in de geschiedenis gaan toen er veel dynastieën waren, vele koninklijke dynastieën in verschillende delen van de wereld, die rijkdom vergaarden op positieve manieren en niet zulke positieve manieren. En deze koninklijke dynastieën, enkele van hen, waren verbonden met de lichtkrachten en enkele van hen waren verbonden met de slechteriken. Door het proces van culturele uitwisseling en handel, hebben deze dynastieën elkaar leren kennen, en zij creëerden … bouwden langzaam een planetair netwerk. Ik zou zeggen, aan het begin van de 20e eeuw, hebben zij feitelijk … Het begin hiervan gaat terug in de 18e eeuw, maar het is gecompleteerd in de 20e eeuw toen zij hebben besloten om huwelijken te sluiten tussen de mensen van deze verschillende koninklijke dynastieën over de gehele planeet.
Zij wilden een globaal financieel systeem creëren – sommigen van hen met de agenda voor gelijke en eerlijke verdeling van welvaart, en sommigen van hen met de agenda om de rijkdom te controleren en om de planeet te controleren. De slechteriken namen over, natuurlijk, zoals we kunnen zien in het moderne financiële systeem. Het basis idee was om een globaal financieel systeem te creëren. Een globaal financieel systeem kan een goed ding zijn als het in handen is van de lichtkrachten, en het kan een heel slecht ding zijn als het niet in de handen van de lichtkrachten is, zoals je ook in je dagelijkse leven nu kunt zien.
Door dit kruisingsproces hebben zij iets gecreëerd dat M1 is genoemd. M1 is een persoon die in zijn genetische pakket genen van alle belangrijkste bloedlijnen op de planeet heeft. De eerste M1 is geboren in de twintiger jaren en de periode, laten we zeggen tussen 1920 en 1940, deze 20 jaren, was de periode die definieerde wat er gebeurt in het occulte financiële systeem. Dit was na de creatie van de Federal Reserve, zoals je weet, maar wat achter de schermen gebeurde is dat de globale financiële infrastructuur was gecreëerd.
De Bank of International Settlement (BIS) is een voorbeeld hiervan en er waren afspraken achter de schermen tussen de Dragons, tussen de westerse reptillian bloedlijnen en andere bloedlijnen. Wat in feite gebeurde is dat de reptillian en cabal bloedlijnen het instituut van M1 overnamen, zodat zij M1 in hun macht hadden.
M1 is als een president. Het is een figuur zoals je de president van de VS hebt, die geen echte macht heeft maar een publiek figuur is die een idee representeert. Dus M1 beheert nu niet de onderpand rekeningen. M1 is alleen een figuur, een symbolisch figuur, een ‘top hat’ die door de andere krachten wordt gecontroleerd.

Het instituut van M1 zal oplossen op het moment van de financiële reset. De onderpand rekeningen zullen niet langer onder controle staan van welke koninklijke dynastie of groep ook. Zij zullen niet in handen zijn van de Dragons. Zij zullen niet in handen zijn van welke groep op deze planeet dan ook. Zij zullen worden vrijgegeven aan de mensheid en de enige manier waarop dit kan gebeuren is onder leiding van positieve krachten die niet betrokken zijn in het systeem op de oppervlakte van de planeet. Dit betekent de Resistance Movement (RM). Dit betekent de positieve buitenaardse rassen, en je kunt er velen van opnoemen, maar alleen mensen of wezens die volledig in lijn zijn met hun eigen hogere spirituele IK BEN kunnen leiding geven en het proces begeleiden van zorg voor de onderpand rekeningen.


ROB
– Ik hoorde van de ambassadeur. Hij bevestigde wat u mij zojuist heeft verteld, dus het is werkelijk verhelderend voor mij en ik ben er zeker van voor vele mensen die dit interview beluisteren en het interview dat ik met de ambassadeur had, dat we wat kruisbestuivingen van waarheid en feiten en cijfers krijgen. Hij gaf aan dat er andere rekeningen zijn. Hij zei dat de fameuze St. German rekening feitelijk van een dynastie kwam die te maken had met de rijkdom en het goud van Marco Polo, en hij zei dat dit zich bevindt in het Oostenrijkse / Hongaarse gebied. Weet u hiervan? Kunt u dit bevestigen?

COBRA – Ja, feitelijk had Graaf St. Germain een bankrekening die echt in die tijd was. Het was niet Oostenrijks / Hongaars. Het was het Oostenrijkse keizerrijk – Habsburgse rijk. Die bankrekening was in die regio en ja, een deel van dat goud komt van Marco Polo en van andere, ik zou zeggen, witte nobele families van Florence en van andere steden in Noord Italië. Zoals je weet werd Graaf St. Germain vele malen verbannen en hij heeft vele malen andere locaties in Italië bezocht. Hij was feitelijk onderwezen door een Medici familie. Dit is gewoon iets voor de mensen om over na te denken. Er zijn diepe connecties tussen witte nobele families in Italië en Graaf St. Germain, en hij ontving een deel van de rijkdom van hen om dit op een bankrekening te zetten. En ja, die bankrekening was in de regio van het Oostenrijkse / Habsburgse keizerrijk.

ROB – Dus de Medici familie was een witte nobele familie. Zij waren geen deel van de (Ja.) zoals de Orsinis of Corsinis. Hier is een andere vraag. Weet u wat de werkelijke reden is waarom al de hoeders van de globale onderpand rekeningen en het individu dat ik ontmoette die de Santa Romano account beheert, 3.375 rekeningen … Hij verbergt zich zogezegd met een witte schaduw, zoals hij het noemt. Hij wil dat deze fondsen naar de mensheid gaan en hij is een hele nederige kerel. Hij is heel goed verzorgd en mijn ‘hoed gaat naar jou toe broeder’. Je weet wie je bent. Ik heb hem persoonlijk ontmoet en hij leeft een soort van een heel erg verborgen bestaan, komt niet vaak in het daglicht naar buiten. Hij heeft gevraagd, weet u de werkelijke reden waarom alle hoeders van de globale onderpand rekeningen, van verschillende nationaliteiten en verdeeld over de hele wereld, zijn gevraagd door de Red Dragon familie, via de ambassadeur die daar vandaag over sprak, om hun middelen over te dragen aan China – speciaal daar het meeste van het goud niet in China is opgeslagen maar vooral in Zuidoost Aziatische landen.

COBRA – Er zijn een paar dingen hier, opnieuw. De keepers, de zogenaamde echte keepers en de zogenaamde poser keepers. Veel mensen beweren dat keepers zijn. Sommigen van hen zijn echt en sommige van hen zijn niet. Ze beschikken niet over rijkdom. Ze hebben bepaalde codes, bepaalde witte boeken, rode boeken, blauw boeken en zwarte boeken met bepaalde toegangscodes tot de boekhouding. Het betekent niet dat het geld of het goud is in die rekeningen meer omdat de Cabal de meerderheid van deze is gestolen. Ten aanzien van het goud, het goud is niet waar mensen op zoek zijn naar het te zijn. Het goud is opnieuw gevestigd. En de ander ding is dit zal niet worden teruggestuurd naar China.

Rob – Heel goed. Dat was ook mijn gevoel en de ambassadeur heeft feitelijk zoiets gezegd. Hij zei “luister, zij hebben geen stukjes papier nodig” want hij denkt dat de Dragons het goud hebben. Maar er is iets met die codes, tenminste voor het belang van deze rekeningen waar de slechteriken kennelijk niet aan kunnen komen. Ik neem aan dat dit iets is voor de toekomst.

De laatste vraag van broeder Eduardo is: sommige hoeders van de globale onderpand rekeningen hebben zuivere intenties en willen de wereld helpen. Zij lezen uw blog en luisteren naar uw interviews. Op dit moment blokkeert het financiële systeem ze om deze fondsen vrij te geven aan de mensheid. Hebt u enig advies voor hen op dit punt, wat te doen met de fondsen die zij beheren en dat zij ze eindelijk kunnen vrijgeven aan de mensheid? U gaf aan dat het feitelijk geen fondsen zijn. Zij zijn de codes. Maar om die informatie te gebruiken, hebt u enig advies voor deze mensen die zo’n goede intentie hebben en dit willen vrijgeven? Zouden zij deze last van verantwoordelijkheid om het te bewaren voor het beste van de mensheid moeten afstoten? Wat denkt u dat zij zouden moeten doen?

COBRA – Zij moeten zich met elkaar verbinden want zij zijn met opzet geïsoleerd. De cabal heeft enkele van de sleutelfiguren op verschillende plaatsen geïsoleerd opdat zij geen verbinding met elkaar hebben en sommige van deze isolatie is fysiek en sommige van deze isolatie is psychologisch. Dit is nummer een. Nummer twee is, zij moeten werken aan hun innerlijke obstakels. Zij moeten werken aan hun innerlijke redenen waarom dit nog niet tot voltooiing is gebracht. En dan, het is een soort mandala. Dingen klikken wanneer dingen klaar zijn. Wanneer zij de staat van innerlijke gereedheid hebben bereikt, zal de uiterlijke gereedheid zich manifesteren.
Ik heb een aantal van deze mensen ontmoet, en ik heb hun achtergronden gecheckt. Er zijn vele goede mensen daar, maar zij moeten doorgaan totdat zij een zeker niveau hebben bereikt, wanneer zij pure doorgevers van licht kunnen zijn op een manier dat zij deel kunnen uitmaken van die mandala. En dan, als dit allemaal perfect samenkomt, is het als een code die zal vrijkomen en het zal zich openen. Dus elk van deze hoeders heeft een deel van de code, een deel van het antwoord, en als dit alles samenkomt zal er een doorbraak zijn. En elk van deze hoeders is een potentieel persoon die deze doorbraak kan maken. Het is zoals de cabal vele schilden rond de rekeningen heeft gezet – vele manier waarop zij de lichtkrachten toegang tot de rekeningen belemmeren. Wanneer de juiste combinatie van factoren en situaties plaatsvindt, zal er een doorbraak zijn. Wij hebben alleen maar één doorbraak nodig – een kleine overwinning op dit terrein – en dan zal er een kettingreactie zijn die niet kan worden gestopt.

ROB – Heel mooi, ik vindt het heel fijn dat dit veel helderheid brengt. Het is een manier om ons allemaal te laten weten dat het lijkt op de Cintimani stenen, en dat de mensen samenkomen zodat de energie echt goed is hier.
Mensen, ik heb een geld-dag vandaag. Draaien jullie Pink Floyd met “Money” en willen jullie draaien “Can’t buy me love” van the Beatles. Maar met geld kan ik geen liefde kopen.

We gaan naar iets anders over nu, nog wat interessante vragen van de mensen van overal uit de wereld die jou volgen, Cobra. Waarom zijn de Baskische, de Finse, en de Hongaarse talen niet gerelateerd aan alle andere Europese talen en aan elkaar? Wanneer en hoe zijn ze ontstaan. U heeft echt een geweldig antwoord gegeven de eerste keer.

COBRA – In de basis komt de Baskische taal uit een oude Europese beschaving die in Europa woonde voor de eerste Archon invasie. De eerste Archon invasie kwam van de uit het Kazarian gebied, ongeveer 5000 tot 6000 jaar geleden en de meeste Europese talen stammen af van die invasie. Ook de Finse en de Hongaarse talen zijn niet gerelateerd aan de talen van de Europese indringers. Dat is waarom ze verschillen van al die andere talen.

ROB – Iemand stelt een vraag over een vriend en ik denk dat deze pas beantwoord kan worden na the Event. Ze hebben een vriend die een soort degeneratieve ziekte heeft die zijn geheugen heeft aangetast. Zullen ze in staat zijn om dat terug te brengen? Is er een technologie en een manier voor? Je kunt nooit je zielsherinneringen wissen, maar het fysieke geheugen wel, ze kunnen het niet terughalen. Kan dit na the Event wel gebeuren?

COBRA – Ja.

ROB – Okee. Hier nog een vraag. Sinds jullie proberen de planeet te bevrijden, lijkt het of na de westerse versie van de New World Order er nu door de BRICS-alliantie een andere, Oosterse versie van de NWO wordt opgezet. Hij wil weten hoe we het verschil kunnen weten tussen de oude en de nieuwe ‘baas’.

COBRA – Er zal geen nieuwe baas komen. De nieuwe infrastructuur die wordt gecreëerd is niet om China te promoten of Rusland, of de Oosterse landen. Het dient als een apparaat om de Cabal te verslaan en dat is het grote verschil. En je zult alleen het verschil kunnen zien als je het ervaart, eerder niet.

ROB
– Absoluut. Kunt u iets zeggen over de Staatssecretaris John Kerry? Ik zag een foto van hem met zijn arm in een mitella. Hij schijnt zijn arm te hebben gebroken bij een auto ongeluk. Sommige mensen zeggen dat het een Franse schietpartij was. Ik begrijp niet helemaal hoe ze dat uit de publiciteit hebben kunnen houden. Was het een poging tot moord? Waren dit de good guys of de bad guys, Kunt u iets meer vertellen over wat er gebeurd is met Senator Kerry?

COBRA – Het was een moordaanslag, ja.

ROB – Waren dit de reactionaire strijdkrachten binnen de positieve militaire macht of een andere groep?

COBRA – Eigenlijk precies andersom, het gebeurde door de negatieve krachten, omdat Kerry probeerde zich los te maken van de Cabal.

ROB– Echt? Wow! Want hij is eigenlijk een zeer sterke supporter van al hun zaken. Ik heb dan nog een vraag hierover. Wat gaat hij nu dan proberen te doen? Is hij bedreigd? Voelt hij dat het tijd is voor een andere toon?

COBRA
– Hij zal zich nu heel gedeisd houden, omdat hij een waarschuwing heeft gekregen van de Cabal om niets uit te halen. Hij zal het gewoon rustig aan doen nu.

ROB
– Hij gaat dus gewoon doen wat hem opgedragen wordt. (Cobra: Ja, precies!) Hij ondernam een poging. Heeft u enige informatie? Zit hij op de hogere levels van de voedselketens van de cabal? Weet hij iets van het geheime ruimteprogramma? (SSP) en al dat soort dingen?

COBRA
– Ik zou willen zeggen dat hij deel uitmaakt van het midden-management. Hij zou enige informatie kunnen hebben, maar niet veel. Maar informatie die hij zou hebben over de SSP is uit de tweede hand.

ROB – Okee, hier nog een interessante vraag. Mensen willen weten hoe het zit met de situatie in Polen. De president-verkiezingen in ons land laten zien dat de Poolse mensen van gedachten kunnen veranderen. De ontwakende gemeenschap van Polen toont aan dat flinke ondersteuning nieuwe structuren opleveren zoals Komorowski en Duda, waarvan ik meen dat die de verkiezingen hebben gewonnen. Betekent dat een positieve verandering voor de verkiezingen? Hoe zal de situatie eruit zien voor de Polen in de toekomst?

COBRA – Er is veel invloed van de Jezuïeten in Polen. En deze verkiezingen zijn van potentieel belang voor het begin van de veranderingen. Maar de situatie in de komende paar maanden zal uitwijzen hoe sterk de werkelijke invloed van de Jezuïeten is afgenomen.

ROB
– Okay. Ik denk dat dat dus een kwestie van afwachten is voor de mensen in Polen, net als voor ons elders in de wereld. Hierover gesproken, recentelijk (maar uiteraard ben ik aan de late kant met dit interview deze maand, dus het is bijna 40 dagen geleden dat we elkaar spraken) had de Paus recentelijk een bijeenkomst, ik meen met Poetin. Wat was het doel daarvan? Kunt u iets vertellen over de situatie tussen hen?

COBRA – Okee. Er zijn dingen achter de schermen gaande geweest tijdens die bijeenkomst. Het komt erop neer dat de Jezuïeten een paar waarschuwingen hebben gekregen van de BRICS-alliantie.

ROB – Dat is goed nieuws voor ons en ik hoop dat de BRICS-alliantie de ‘good guys’ zijn zoals veel ons zich voordoen. Rusland en de ‘good guys’ in China zijn zeer nauw betrokken bij de BRICS-alliantie, klopt dat?

COBRA – Ja, absoluut correct.

ROB – Hier is nog een vraag die mij na aan het hart ligt. Mogen we vragen of de RM contact zal opnemen met de Event Support Groups, mogelijk via de prepareforchange.net- website? Gebeurt dat tijdens the Event, ervoor, of erna?

COBRA – De RM zal contact opnemen met sommige personen die deel uitmaken van de Event voor de groepen maar niet via Prepare for Change, maar het meest waarschijnlijk via e-mail of per telefoon. Voor sommige personen zal dit in de eerste fase van the Event zijn. Voor anderen een paar uur na the Event, en voor anderen een paar dagen na the Event, en ze zullen bepaalde instructies ontvangen. Wanneer ze bereid zijn tot meerdere instructies, zullen ze er nog meer gaan ontvangen.

ROB– Iemand vraagt; wat er zal gebeuren als de laatste overgebleven Chimera implantaat-stations worden verwijderd uit ons zonnestelsel? Betekent dat dat het etherische implantaten-netwerk nog steeds aanwezig is, maar er zijn geen implantaten meer daar, of valt dat allemaal tegelijk met the Event?

COBRA
– We hebben ook implantaat stations op de planeet of zelfs onder de aardoppervlakte, dus het zonnestelsel is niet de enige lokatie. In feit zijn de hoofdimplantaten-stations niet aanwezig op de fysieke planeet maar in het plasma-veld. Dus wanneer het zonnestelsel is bevrijd, is het nog niet helemaal het einde van het verhaal.

ROB
– Okee. Ik ga even terug naar de ‘Bevrijd de koloniën-meditatie een aantal berichten terug bij u. De vraag was of alle resultaten zijn behaald gedurende de reddingsoperatie van deze koloniën?

COBRA – De meeste daar wel, ja.. Niet allemaal. Ik zou zeggen dat de operatie voor 80% succesvol was.

ROB – Iemand had het over Alex Jones en ik denk dat het ook Benjamin Fulford was. Ze zeggen dat er iets groots staat te gebeuren. Dit is gewoon een kwestie van uitfilteren. Deze jongens zijn zo’n beetje net als ik, we zijn anders, maar we zijn verslaggevers en soms krijgen we het gevoel dat de dingen komen naar een bepaald punt gaan. Kun je spreken van bepaalde, positieve plannen van de lichtkrachten in de nabije toekomst? Sommige mensen hebben het over september. Ik heb een contact dat mij heeft aangegeven dat we in september een aantal wijzigingen zullen zien maar ze waren niet specifiek. Kunt u iets zeggen over iets positiefs in de nabije toekomst dat naar voren gaat komen?

COBRA – Ik zal geen details geven, want de dingen die gebeuren zijn zeer onvoorspelbaar. Hoe dichter we bij het finale moment van de doorbraak komen hoe minder voorspelbaar de dingen worden. Er is meer chaos; er is meer vluchtigheid in elke situatie, dus het is niet mogelijk om concrete voorspellingen op dit punt te doen. En de tijd rond september is een interessante tijd. Dat is wat ik kan zeggen, maar ik zal geen specifieke voorspellingen geven voor wat er zal gebeuren in september.

ROB – Ik had onlangs een interview met Alex Collier en we spraken over de tijdlijnen en veel verschillende onderwerpen daar. Hij noemde de Cern Collider. Volgens zijn informatie van de A’s gaan ze proberen om Cern in te zetten om verschillende tijdslijnen samen te voegen tot één negatieve NWO tijdslijn. Hij had niet het gevoel dat dat mogelijk zou zijn. Bent u het eens met wat Alex zei over wat Cern is? Wordt er een poging gedaan door de duistere krachten om in een bepaalde mate bepaalde negatieve tijdslijnen te laten ontstaan en te laten samenvloeien?

COBRA – Ik zou dat zo niet willen stellen. Ik zou eerder willen zeggen dat ze proberen de negatieve portalen te openen, plasma portalen. Ze willen meer strangelets creëren. Ze willen meer anomaliën creëren. Ze willen hun anomalie laten voortbestaan. Dat is waarom ze deze versneller gebruiken. Deze versneller is veel minder gevaarlijk dan die andere op Long Island. Dus er is teveel focus op Cern en niet genoeg focus op wat er op Long island gebeurt, omdat de versneller op Long Island stabiele strangelets heeft geproduceerd, vorig jaar al. En deze stranglets zijn naar het centrum van de aarde gebracht waar ze worden opgeslagen. Gelukkig kunnen de lichtkrachten hier veel aan doen, maar het zou goed zijn als de lichtwerkers en lichtkrachten meer hun focus richten en healing sturen naar de situatie op Long Island met hun meditaties. Dat zou enorm helpen.

ROB – Interessante vraag. Iemand vraagt, ‘Wat is er gebeurd met Maria Orsic en de andere Vril dames na WW II?’ Voor degenen onder jullie die de Nazi’s niet kennen, De Thule society is overgenomen door de Nazi’s. Dat was een groep spirituele vrouwen die heel sterk helderziend waren en spiritueel en in contact stonden met positieve ET’s en hun informatie is gekaapt door de Nazi’s voor technologie en de Nazi’s maakten zelf hun eigen contact met de Greys en de Reptilians. Wat is er gebeurd met deze positieve onschuldige spirituele vrouwen die op zoek waren naar geavanceerde technologie voor de aarde?

COBRA – Ze werden voor operatie Paperclip naar de VS gebracht waar het misbruik door de Cabal door ging en waar ook hun gaven werden misbruikt voor nog een flinke lange tijd na het einde van de tweede wereldoorlog.

ROB – Okee. Zijn ze ooit doorgereisd naar Zuid Afrika? Zijn ze ooit daar vandaan gekomen voor Paperclip of kwamen ze rechtstreeks uit Duitsland? Wat is precies het verhaal?

COBRA – Ik weet niet precies welke route ze namen, maar ze gingen van Duitsland naar de VS op de ene of op de andere manier.

ROB: – En ze werden misbruikt door de Cabal, daarna. Weten we of ze nog steeds in leven zijn?

COBRA – Nee, niet meer.

ROB – Ik heb momenteel even niets bijzonders meer voor een speciale vraag in de korte tijd die er nog over is. Ik denk dat ik het hierbij laat, met deze enorme versnelling in de tijd met betrekking tot informatie en desinformatie en het verwarrende element dat zeker zal toenemen met meer en meer informatie en feiten van positieve klokkenluiders, insiders, contacten zoals u met geheel andere informatie.

U gaf duidelijk aan dat mensen niet in paniek moeten raken en anderen aan moeten vallen, maar om achterover te leunen en alles gewoon als het ware tot je te nemen. Nog een positieve boodschap of wat zou u nog met onze luisteraars willen delen? We hebben nog 2 tot 3 minuten. Als u nog iets wilt delen waarvan u voelt dat het belangrijk is om mee te geven? Een vraag die niet gesteld is, waarvan u het gevoel heeft dat men dat moet weten?

COBRA – Ik wil dat nogmaals benadrukken. Val elkaar niet aan. Focus je op het licht. Houd het licht vast. Houd je focus vast. Blijf doorzetten, want we moeten de finale doorbraak gaan maken.

ROB – Dat is een goeie. Dat is echt kort en goed. Opnieuw Cobra, mijn excuses voor de mislukte bestanden van afgelopen week. We hebben het diverse keren gecheckt. We hebben nu een goed bestand. Ik denk dat het goed gelukt is. Heel erg bedankt voort uw tijd en geduld met mij deze maand. We kijken uit naar het interview van de volgende maand. Ik wens u het beste. Cobra blogspot: http://www.2012portal.com. Blijf dat blog volgen. Prachtige informatie gaat daar viraal. Je hoeft er trouwens helemaal niet meer heen, iedereen deelt die informatie. Cobra, Nogmaals veel dank en Victory to the light, broeder!

COBRA – Iedereen bedankt voor het luisteren en Victory of the light!

Einde.

 

Bron:  http://thepromiserevealed.com/2015-june-24-q-a-with-cobra/

Vertaling: Irma [https://eventnl.wordpress.com/2015/07/04/interview-met-cobra-20-juni-2015-2/]

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hierarchie en de Galactische Federatie, 16 juni 2015

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hierarchie en de Galactische Federatie, 16 juni 2015

image

De groei van Geest is nog een voorteken van hoe het Licht dit rijk ten goede transformeert. Het moment van de lang voorspelde triomf van het Licht op het Aardvlak is nabij…

11 Manik, 5 Kayab, 11 Ik

Dratzo! Op deze wereld vind een transformatie van niet eerder voorgekomen proporties plaats. De handlangers van de Anunnaki worden uit de macht gezet van zowel de wereldse regeringen als haar financiële systeem. Dit verbazingwekkende proces wordt voorafgegaan door een serie massa-arrestaties en het plotselinge aftreden van sleutelfiguren in het mondiale bankierssysteem. Dit wordt gedaan om een proces, dat gedurende de laatste twee decennia het financiële systeem van deze wereld in wanorde achterliet, te corrigeren. De personen die enorm hebben geprofiteerd van een walgelijke serie illegaliteiten zullen binnenkort flink moeten boeten voor hun pogingen om jullie wereld permanent in een enorme machtsgreep te plaatsen die serieus begon toen hun voormalige bovenbazen, de Anunnaki, vertrokken. Deze vroegere duistere heren hadden en masse besloten het Licht te omarmen en een positief onderdeel te zijn van de nieuwe alliantie die door de verkondigingen van het Anchara-continuum werd gesmeed om een nieuwe galactische vrede te creëren. Dit stelde het Licht eindelijk in staat om een coalitie te produceren en de oude profetieën van Aartsengel Michael uit te voeren.

Deze hemelse alliantie wordt hier op Gaia geholpen door de krachten van onze grote vloot, waarvan de staf bestaat uit een groep Wezens, toegewijd aan het mogelijk maken een rijk te creëren dat de oppervlaktemensheid kan bevrijden. Deze groep kreeg aanvankelijk een grote tegenslag te verwerken toen de Amerikaanse cabal plotseling in jullie Gregoriaanse jaar 2001 toesloeg. DEW explosies en een vernietigend vuur vernielden de Twin Towers van Manhattan. Deze schaamteloze gebeurtenis veroorzaakte een terugslag voor degenen die op het punt stonden NESARA af te kondigen. Deze wetgeving zou nieuw bestuur mogelijk maken dat het duister uit de macht moest zetten. Uiteindelijk faalden de oorlogen en een duister complot echter om het monetaire systeem van de wereld over te nemen en de Lichtcoalitie begon bijeen te komen en een manier te arrangeren om een einde te maken aan de zo illegaal gegrepen macht van de Amerikaanse cabal. We staan nu aan de rand van succes van een ‘stille revolutie’ die een revisie van valuta, die al veel te lang op zich heeft laten wachten, mogelijk maakt. Deze nieuwe financiele systemen zullen de duistere cabal verdrijven en zullen deze wereldbol snel een einde brengen aan schuldslavernij en een wereldwijde welvaart produceren.

Deze serie wettelijke procedures heeft Gaia’s samenleving aan de rand van een nieuwe mondiale richtlijn gebracht. Een meerderheid van kleinere regeringen en het internationale wettelijke systeem is snel het de facto Amerikaanse bestuur aan het isoleren. Dit brengt een einde aan de lange heerschappij van de fiatdollar en zal zorgen voor de ineenstorting van de VS Federale Reserve alsmede een terugkeer van de VS naar een niet-imperiale buitenlandse politiek. Deze nieuwe omstandigheden zullen de weg bereiden voor mondiale vrede en harmonie. Dit zal worden gecreëerd door de mondiale geldstroom voor talloze humanitaire projecten. Deze projecten zullen deze wereld in staat stellen eveneens talloze innovaties te introduceren, die met succes zullen voorzien in de apparatuur die de mondiale behoefte aan water, energie, infrastructuur en nieuwe alternatieve medische instrumenten, zal lenigen. Deze projecten zullen eveneens voorzien in een manier om armoede te beëindigen en dit rijk een genaderijke welvaart te brengen. Het is deze mondiale harmonie die de achtergrond zal vormen voor onze formele aankomst. Dit is wanneer jullie je vele mentoren zullen ontmoeten.

Onze komst zal samenvallen met de talloze boodschappen die jullie door je Opgestegen Meesters worden gebracht. Vervolgens zullen jullie de vele Agarthanen die zich nu onder jullie bevinden leren kennen. Ze zullen jullie laten weten wie ze zijn en ze zullen een serie boodschappen brengen die jullie vertellen over de wonderen van Binnenaarde. Na deze ongelooflijke vloedgolf aan gebeurtenissen zullen jullie een veel beter begrip hebben van jullie ware afkomst en geschiedenis, die in werkelijkheid teruggaat naar de stichting van Lemurië, meer dan 900.000 jaar geleden. Deze feiten gaan vooraf aan de dingen die jullie van je mentoren zullen leren. We wensen dat jullie meer ontdekken over wat de Atlantiërs deden en hoe dit door de Agarthanen en ons zal worden gecorrigeerd. Jullie hebben derhalve veel te leren en te verwerken. Jullie zullen je ook afwenden van geld en je richten op een samenleving die is gebaseerd op overvloed en je innerlijke serie verantwoordelijkheden. Deze overtuigingen zullen jullie naar volledig bewustzijn en een volledige reünie met je spirituele- en ruimtefamilies doen terugkeren. Het zal je tevens terugzetten op het pad om jullie waarlijk grootse bestemming te vervullen!

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters!
Op dit moment maakt de wereld een gezegende transformatie door! Degenen die lange tijd hun unieke vorm van duisternis hebben verspreid zijn nu aan het einde van hun Latijn. Lang geleden besloot de Hemel dat deze verlengde nacht van de Ziel tot een eind zou komen wanneer jullie de invloed van de Gregoriaanse 21e eeuw zouden binnengaan. Op dit tijdstip, begonnen de Hemelse krachten, zoals beloofd, met strategieën die heel binnenkort een nieuwe wereld, gevuld met vrede en welvaart zullen produceren. Wij, Opgestegen Meesters, kunnen nu verschillende voortekenen beginnen te zien in de lucht en in het water. Deze gewijde tekenen wijzen de weg naar deze nieuwe wereld. We danken de Hemel barmhartig voor de levering die voor jullie de relatie volledig zal herstellen, die ons door de Hemel aan ons is gegeven om over jullie pad te waken en jullie voorzichtig te begeleiden naar volledig bewustzijn. Onze volgende serie toegewezen taken behelst het geven van een groot aantal mondiale lessen. Deze lessen zullen deel uitmaken van hetgeen jullie bewust zal maken van wie jullie werkelijk zijn.

Terwijl jullie in bewustzijn groeien, worden jullie al snel veel bewuster van je relatie tot het spirituele. Deze verbinding is er een die jullie voeding geeft, net zoals het dat ons doet. Bezie deze groeiende gezegendheid als een teken dat het grote lijden dat jullie moesten doorstaan getransformeerd wordt. Deze fysieke en soms levensbedreigende realiteiten zijn iets wat we nu kunnen beginnen te verlichten. Zodoende kunnen wij, Opgestegen Meesters, onze vaardigheden gebruiken om jullie genadige energieën te brengen om dit diepe, duistere rijk te transformeren. De Hemel voorziet ons nu van bepaalde spirituele elementen om het succes te verzekeren van degenen die zich aan de kant van het Licht hebben geschaard. De dagen van de duistere cabal zijn geteld. Een nieuwe wereld wordt geboren. Degenen die weten waar te kijken kunnen zien hoe degenen die een weg zoeken uit deze duisternis aan het winnen zijn en hoe degenen die lange tijd dit rijk hebben gerund beginnen te falen. Kijk naar binnen en voel dit waarachtig!

Dit zijn inderdaad interessante tijden. Deze wereld is zo geëvolueerd dat extreme niveaus van wereldwijde onderdrukking en slavernij langzamerhand verdwijnen. Dientengevolge kunnen we zien hoe onze zegeningen en die van eenieder van jullie sneller en duidelijker effect krijgen. Degenen die tegen deze veranderingen waren kunnen eindelijk zien hoe hun macht snel vervaagt. De tijd voor jullie spirituele krachten om zich te kunnen manifesteren en openlijk onze energieën te gebruiken om onze bondgenoten te helpen slagen bij hun inspanningen, komt dichterbij. De Hemel vermeerdert eveneens het aantal verschijningen van Engelen op het Aardvlak. We krijgen een toenemend aantal rapporten over Engelen die onze verwezenlijkingen helpen. De groei van Geest is nog een voorteken van hoe het Licht dit rijk ten goede transformeert. Het moment van de lang voorspelde triomf van het Licht op het Aardvlak is nabij.

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschappen. Wees klaar en in staat om je buren te informeren omtrent de grote gebeurtenissen wanneer ze plaatsvinden. Onze boodschappen geven inzicht over wat er rondom jullie gebeurt. Gebruik deze om anderen in te lichten en te weten dat de tijd van welvaart zeer, zeer dichtbij is! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/Marja

Planetary Activation Organization
Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA
E-mail: write2pao@aol.com
Website address: www.paoweb.com

Recreating Balance: ‘Transcriptie van het Interview met Cobra…’ door Untwine, juni 2015

Recreating Balance: ‘Transcriptie van het Interview met Cobra…’ door Untwine, juni 2015

image

image

…Transcriptie van het interview…

Untwine: Kun je uitleggen waar Shamballah precies naar verwijst?

Cobra: Shamballah is een naam voor het ondergrondse koninkrijk van Licht, waar de lichtkrachten bezig zijn geweest met het verankeren en de aarding van licht voor de laatste 25.000 jaar, omdat dat was weg gedreven van het oppervlak van de planeet toen de planeet aarde in een quarantaine kwam 25.000 jaar geleden.

Untwine: Ok. Kan het ook verwijzen naar steden op de etherische en astrale gebied, boven het oppervlak?

Cobra: Natuurlijk hebben al de ondergrondse steden van Licht ook hun etherische en astrale tegenhangers, en sommige van deze steden bevinden zich ook boven het aardoppervlak, hoog in de stratosfeer.

U: Kun je iets zeggen over de verhalen over de koning van de wereld, waar ze naar verwijzen?

C: De koning van de wereld is een oude en wijs wezen van Licht, die is het begeleiden van de evolutie van deze planeet voor veel miljoenen jaren, en hij is eigenlijk een geascendeerd wezen, zodat wezen voorbij illusies van ruimte en tijd is gegaan, heeft hij buiten deze dimensie van ruimte en tijd gegaan, en hij is eigenlijk een verlicht wezen.

U: Ok. Zo is hij nog steeds aanwezig op de planeet op dit moment?

C: Hij is niet aanwezig op de planeet op dit moment, maar zijn bewustzijn is gericht op de planeet op dit moment.

U: Kun je wat zeggen over de energie-centrum in de onderrug , waar onze stamcellen worden gecreëerd, wat overeenkomt met?

C: Dit energiecentrum is eigenlijk een van de sleutels om de mysteries van het DNA te ontgrendelen. Ook zou ik willen zeggen dat er te veel aandacht op DNA zelf, wat belangrijker is, is dat er een hogere dimensionale blauwdruk, vooral in het etherische lichaam, die dan manifesteert als fysiek DNA, en deze energie centrum is het reguleren van de stroom van energie met betrekking tot deze.

U: U zei eerder dat de Melkweg en Andromeda sterrenstelsels zijn van tegengestelde polariteiten, en dat de centrale zon van de melkweg is een gigantisch godin, betekent dat dan dat de centrale zon van Andromeda is een gigantische god?

C: Ik zou het niet eenvoudiger op deze manier, zijn tegengestelde polariteiten op die dimensies niet lineair, zoals mannen en vrouwen, zijn ze meer zoals magnetische polariteiten, + en -.

U: Dus het heeft niets te maken met de mannelijke en vrouwelijke energieën?

C: Op dat niveau mannelijke en vrouwelijke energieën gebeuren op een iets andere manier, dus belt één centrale zonnegod en de andere centrale zon godin is de interpretatie die vrij is beperkt.

U: Dus er, mannelijk en vrouwelijk zijn volledig geïntegreerd?

C: Ik zou zeggen de beschrijving van wat er gebeurt op die vliegtuigen is niet eenvoudig te beschrijven met menselijke woorden, maar de best mogelijke benadering zou anders zijn polariteiten + en – zoals magnetische en elektrische velden, maar zelfs dat is een heel erg ruwe interpretatie van wat er daadwerkelijk gebeurt op die niveaus van de schepping.

U: Hebben soortgelijke anomalie zoals wat we nu hebben met het duisternis gebeuren in eerdere versies van het universum?

C: Ja, er waren verschillende versies van deze anomalie, maar het heeft niet volledig gemanifesteerd voor deze kosmische cyclus.

U: Dus nu dat het gemanifesteerd volledig, het zal volledig worden opgelost?

C: Nu het gaat volledig worden opgelost, nadat deze volledig is geopenbaard ja.

U: Zijn de planeten wezens die zijn gegaan door de evolutionaire pad als dier de mens, en daarna opgevaren en vervolgens evolueerde verder in dat een planeet?

C: Niet echt, hoogst ontwikkelde wezens nooit hoewel dierlijke evolutie ging, het laagste punt bereikten ze was de menselijke ervaring. Er zijn eigenlijk twee grote stromen van evolutie, een is rechtstreeks uit materie en stijgen door middel van minerale, plantaardige, dierlijke en menselijke koninkrijk en tot in de geest, en de andere stroom van de evolutie is eigenlijk het afdalen van de geest, naar beneden gaat naar de menselijke ervaring, dan oplopende terug naar boven, dus we hebben twee verschillende stromen van de evolutie die eigenlijk elkaar aanvulling.

U: Wat is de volgende stap in de evolutie na Ascensie (Hemelvaart)?

C: Ascensie is eigenlijk een begin van de terugreis, terug in Eenheid, en het is een continue proces dat resulteert in uiteindelijke integratie met het Absolute.

U: Zijn allerlei dieren geleide wezens in het universum?

C: De meeste van deze dieren onder begeleiding van wezens waren de resultaten van genetische experimenten op de bezette planeten.

U: Ok, zelfs de leeuwhoofdige wezens bijvoorbeeld?

C: Niet allemaal, maar een meerderheid van hen wel.

U: Zijn er geen boom-2 of planten mensachtige wezens?

C: Die dingen werden ook geprobeerd in Atlantis, maar ze waren niet erg succesvol, dit is zeldzaam, en in bevrijd universum wordt dit niet precies ondersteund.

U: Wat is de oorspronkelijke betekenis van Baphomet, de geit het hoofd zijm?

C: Dit is, zou ik zeggen, manipulatie van zeer oude archetypes van de kliek, zijn archetypen van steenbok, archetypes van zeer oude goden en godinnen, die zijn samengevoegd in dit symbool, dat is verkeerd gebruikt door de kliek occultisten, vooral in de laatste paar eeuwen.

U: Wie heeft dat symbool oorspronkelijk?

C: Het is niet een symbool dat werd gecreëerd, het is een fusie van verschillende oude symbolen, en deze fusie is gedaan door de kliek van de energie achter die symbolen misbruiken.

U: Kan dit symbool ook gebruikt worden voor het licht?

C: Het kan zijn, maar ik zou zeggen dat er sprake is te veel negatieve energie die ermee verbonden zijn. Dus het is goed om die energie te zuiveren, en er zijn vele andere symbolen die we kunnen gebruiken die veel meer neutraal zijn, niet zozeer beladen met betekenis.

U: Ok. Wie is Kali?

C: Kali is een oude Godin, ze is een wezen van Licht, en haar doel is transmutatie van verouderde formulieren, en bevrijding van verouderde patronen.

U: Kun je praten over de situatie van de feeën in de quarantaine Aarde?

C: Vooral na de archon invasie in 1996, de feeën, en alle andere elementaire wezens van het Licht, had niet een heel goede tijd, omdat de etherische sfeer werd vergiftigd veel met radioactiviteit en als gevolg van vervormde harmonischen van extreem lage frequentie straling van scalaire apparaten zodat ze niet hebben een zeer goede tijd en het was erg moeilijk voor hen om te bestaan, en ze hebben eigenlijk zocht locaties die het minst van dat soort vervuiling had, dus het was niet gemakkelijk om ze meer te vinden in stedelijke gebieden.

U : Is er eenhoorns tijdens quarantaine Earth?

C: Ja, maar ze waren zeldzaam, ze eigenlijk deed bestaan ​​en ze zijn niet gemakkelijk te vinden.

U: Meestal op de etherische en astrale, ja.

C: Meestal op hogere niveaus, ja.

U: Kun je het verschil tussen lineaire tijd en spiraal tijd uitleggen

C: Het is eigenlijk een waarneming van de tijd flow. De tijdstroom fysiek feite onze waarneming dat het een kwestie van bewustzijn. Lineaire tijd is de tijd die we eigenlijk waarnemen door het filter van de geest met behulp van de kalender. Spiraal is de tijd die daadwerkelijk is verbonden met de natuurlijke cycli, en wanneer we verbonden zijn met de natuurlijke cycli kunnen we zien en voelen en te ervaren die cycli samenkomen in een spiraal van de evolutie.

U: Dus dit is een manier om de duistere krachten te manipuleren tijd, door het versterken van lineaire tijd ja?

C: Tot op zekere hoogte ja, maar dit was niet de belangrijkste focus van hun inspanningen.

U: Kun je andere manieren waarop zij de tijd manipuleren verklaren?

C: Ze waren niet manipuleren van de tijd zo veel als mensen bang zijn, omdat het niet eenvoudig. Er is veel gepraat over de tijd reizen en het grootste deel van dat gesprek is niet gebaseerd op de werkelijkheid. Het is erg moeilijk om iets van de toekomst te ontvangen. Want voor iedereen om iets te ontvangen van de toekomst, moet u de juiste staat van bewustzijn hebben. Dus de kliek was niet in staat om verbinding te maken met de toekomstige tijdlijnen, ondanks wat mensen zou kunnen proberen te zeggen dat ze niet in geslaagd om dat te doen.

U: Je had een paar jaar geleden dat je werkt aan een project over tijdslijnen, kunt u onthullen iets over het?

C: Ik zou niet veel zeggen op dit moment, maar ja er zijn projecten waar we werken aan tijdslijnen, helende het verleden tijdslijnen en het openen van de toekomstige tijdlijnen, maar misschien is het een beetje te vroeg om daarover in detail te spreken.

U: Dus voor wezens van Licht, is tijdreizen mogelijk?

C: Niet op de manier waarop mensen begrijpen. Opnieuw zou ik zeggen dat dit onderwerp is sterk overdreven, en is niet zo eenvoudig als mensen denken dat het is.

U: Kun je praten over de Phoenix oplicht event, wat daar gebeurt?

C: Dit was een van de vele waarnemingen van buitenaards ambachten, waren er veel andere waarnemingen. Ik zou zeggen dat er scheuren in de matrix wanneer het licht krachten en de verschillende beschavingen in staat waren om een beetje van hun aanwezigheid te tonen. U: Is het leven op vliegtuigen boven het mentale vlak, ook op basis van de vorm en de heilige geometrie? C: Life boven het mentale vlak is niet gebaseerd op heilige geometrie, is het gebaseerd op vloeibare patronen van liefde en licht. U: Kan de etherische astrale en mentale lichamen sterven als het fysieke lichaam doet? C:. Ja natuurlijk kunnen ze U: Ok, dus als je sterft op die vliegtuigen, je bewustzijn gaat naar de hogere niveaus? C: Ja, dan is uw bewustzijn gaat dan naar de hogere mentale vlak als je genoeg geëvolueerd u wat tijd doorbrengen daar en in de meeste gevallen op deze planeet je weer incarneren. U : Is het waar dat onze gedachten vormen of emoties wezens van hun eigen kunnen worden? C: Eigenlijk zijn er elementaire wezens die vorm, die de bouwstenen van onze emotionele toestanden zijn. Dus als je je voelt woede bijvoorbeeld, dat woede is een bepaalde trillingsfrequentie die is gemaakt van een bepaalde elementaire wezen dat is een vorm van leven op zijn eigen. U: De blauwe en rode kleuren worden vaak gebruikt als symbool voor mannelijke en vrouwelijke, en de vereniging van deze twee kleuren worden paars. Paars is ook de kleur van de kroon chakra, waar de mannelijke en vrouwelijke kundalini worden samengevoegd, is dit de reden waarom de violette vlam is zo krachtig? C: Dit is niet verwant met de violette vlam, de violette vlam is de kleur van transmutatie, en door het gebruik van de violette vlam we eigenlijk een beroep op de aanwezigheid van een bepaalde aartsengel, zijn naam is Zadkiel, en die energie van die aartsengel transmuteert alle verouderde formulieren, en eigenlijk transmuteert deel van de primaire anomalie, U: Wanneer u schreef de naam Isis in uw post over de IS: IS portal, je schreef met twee stippen in het midden, kunt u de betekenis van de twee puntjes uitleggen? C: Nee U: Kun je uitleggen wat voor soort licht wezen, en wat voor soort proces wordt betrokken precies in de arrestatie van de archons? C: Dat is een proces dat veel verschillende groepen van de licht krachten gaat, als je spreekt over degenen die op het oppervlak van de planeet, dit wordt meestal gedaan door het verzet. U: Hoe zit het op het etherische vliegtuig? C: Op het etherische vliegtuig zijn er andere, zou ik zeggen, galactisch licht krachten, die de uitvoering van deze werkzaamheden, maar ik zou zeggen dat er zijn niet veel archons links, die worden achtergelaten op de planeet zijn meestal geïnfiltreerd in de Jezuïeten en andere organisaties, en de meeste van hen zal op de planeet blijven tot het evenement, en zij zullen worden gearresteerd op het moment van de gebeurtenis. U: Hoe zit het Chimera, die arresteren hen? C: Het is hetzelfde, de fysieke degenen worden gearresteerd en verwijderd van de planeet door de Verzetsbeweging, degenen die op de etherische en plasma vliegtuigen worden verwijderd door de galactische krachten. U: Wie gesneden de Moldavite kelk van de orde van de ster? C: Dit was gecreëerd door de galactische federatie, op de instructies van de centrale beschaving miljoenen jaren geleden. U: Wat is het doel van de Libische tektite? C: Het doel van de Libische tektite is eigenlijk om de duisternis van Orion in transmuteren, dus dit is een zeer krachtige helende steen voor degenen die zijn met de interactie met Orion energie in hun vorige incarnaties, kan het transmuteren en transformeren deze energie, vanuit hun energie velden. U: Hoe werd de cinta mani steen gemaakt op Sirius, en was er een speciale gebeurtenis dat het hier gebracht? C: Ja, eigenlijk was er een planeet in het Sirius sterrenstelsel, een planeet van licht blauwe kleur die eigenlijk explodeerde, en delen van die planeet waren in alle richtingen reizen en een klein deel van deze daadwerkelijk bereikte de de planeet Aarde, en viel op de aarde miljoenen jaren geleden. Dit is op dat moment op de planeet aarde door het Licht krachten en is in de Agatha netwerk onderhouden en delen van deze is gegeven aan de mensheid, vooral in deze tijd om te helpen bij het ​​evenement. U: de aartsengelen die in gedoken rampenplannen en werd 8 miljoen jaar geleden verbroken, toen ze begon steeds krankzinnig, hoe is het begonnen, wat was hun eerste acties? C: Het gebeurde heel snel, omdat ze eigenlijk hebben gecreëerd apparaten die hen tot zeer sterke elektromagnetische velden zijn onderworpen dat vervormde ruimte-tijd continuüm om hen heen, en zodra dat gebeurd is, dat een zeer sterke trauma in die wezens geschapen, en het trauma was zo sterk dat ze verloren verband met hun ziel, en dit was een zeer snel proces, en een zeer snelle mutatie gebeurde, en niemand was in staat om te voorspellen of te voorkomen. U: Ok. Dus ze begonnen met het aanvallen van andere wezens meteen? C:. Ja precies U: Hoe was het leven in het begin van de quarantaine, was het als een stenen tijdperk? C: De overgrote meerderheid van de oppervlakte was in een stenen tijdperk fase, het was als een mengsel van stenen tijdperk gemeenschappen en zeer geavanceerde geïsoleerde eilanden Atlantische beschaving, en ze waren niet veel interactie met elkaar. U: Dus deze zeer geavanceerde beschaving, hoe lang hebben ze duren? C: Het duurde nog eens 12 of 13.000 jaar , tot de laatste stortvloed van Atlantis. U: Heb je enig inzicht over hoe om ongewenste negatieve emoties en gedachten los op een gezonde manier? C: Er zijn vele technieken die je kunt gebruiken, vooral in de spirituele kringen zijn er verschillende technieken die kunnen mensen te helpen bij het ​​loslaten van opgebouwde spanning, emotionele en mentale spanning. Het andere ding dat is zeer gezond en heilzaam is het element water en de natuur zelf kan veel van deze te absorberen. En het andere aspect van dit gezonde communicatie, die soms, niet altijd, op te lossen die emoties. In principe al die emoties en gedachten zijn afkomstig van de implantaten. En wanneer de implantaten zal beginnen op te lossen, zal het veel gemakkelijker zijn om te desintegreren en transmuteren die emoties en gedachten. U: Heeft een strangelet bom ooit opgeblazen in het universum? C:. In een gecontroleerde manier ja, door het licht krachten U : Dus ze deden het zelf om het te bestuderen? C: Ze deden het om technologie te ontwikkelen om te absorberen en transmuteren, was het onder gecontroleerde laboratorium omstandigheden. U: ik zie er veel van heilige geometrie in de brandende man festivals, de manier waarop ze bouwen van de sites. Wat zijn de intenties voor deze, en ook in de rituelen doen ze op het einde wanneer ze branden de man beeltenis? C: The Burning Man festival is een interessante mix van licht en donker. Er zijn sterke licht en sterk donkere facties aanwezig, in de organisatie van het festival zelf, en ook aanwezig zijn daar. Dus dit evenement heeft een groot potentieel voor het licht als benaderd op de juiste manier. Het andere aspect van deze is dat oppervlak bevolking is nog niet helemaal klaar voor iets als dit. U: Kun je een aantal van de meest belangrijke Godin vortex op aarde? C: De belangrijkste Godin vortex is, zou ik zeggen, nummer één vortexen zijn in Syrië, dan heb je heel sterk vortexen op Kreta, in Griekenland, in Egypte, in Ierland, in de Oekraïne, in het Caribisch gebied. Je hebt ze in vele plaatsen in de wereld. Je hebt ze in Australië, in Tahiti eilanden, je hebt ze overal. U: Hoe zit het met God vortexen, de belangrijkste daarvan? C: De belangrijkste God vortexen, de mannelijke vortexen, zou ik zeggen, in veel gevallen, de heilige bergen, zoals Mount Shasta, Mount Fuji, Mount Kilash. Er zijn andere belangrijke God draaikolken zoals Stonehenge, de piramiden, een aantal van hen in de grote steden over de hele planeet. U: U zei eerder dat bijna geen ziel de quarantaine, omdat het begon had ingevoerd, dus is er geen waarheid aan de indigo en het kristal kinderen verhalen? C: Heel weinig, heel weinig van hen zijn echte verhalen, de meeste van deze is gewoon nieuw tijdperk fictie. U: Wat maakte Sirius zo sterk dat het de enige ster systeem in 1000 lichtjaren straal rond de aarde dat deed niet krijgen binnengevallen in 1996? C: De Sirius sterrenstelsel is een zeer sterke portal direct naar de galactische centrale zon, en het licht krachten hebben ervoor gekozen om hun energie accumuleren om deze ster portal te beschermen om de stroom die de planeet Aarde heeft bereikt te verlichten, omdat het Sirius sterrenstelsel is zeer dicht bij de aarde, en met een dergelijke sterke aanwezigheid van de galactische centrale energie zo dicht bij de aarde was de sterkst mogelijke bescherming voor dit zonnestelsel en de Aarde in het bijzonder, vanaf 1996. U: Is de negatieve energie op deze planeet een van de redenen waarom de vrije energie apparaten niet goed werken? C: Veel vrije energie apparaten werken heel goed, maar die heel goed werkt zijn meestal gekaapt en gesaboteerd door de kliek. U: Ok, dus de negatieve energie op deze planeet heeft niets te maken met het. C: Nee, er zijn zeer eenvoudige fysische principes die werken, ongeacht het bedrag van de primaire anomalie hier. En die apparaten werken heel goed, maar natuurlijk de kliek het niet leuk vindt en ze grijpen of te onderdrukken of te vernietigen. U: Wat is de rol van verborgen Katharen lodges die hebben overleefd aan deze dag geweest? C: De Katharen groep is een uiterlijke uitdrukking van de innerlijke broederschap van de ster, zijn er vele wezens van Licht die zijn geïncarneerd in verschillende cathar groepen aan het licht tegen de Jezuïeten invasies in de hele planeet vast te houden. U: Hebben sommige europese verzetsgroepen uit wereldoorlog 2 gehouden bestaande na de oorlog? C: De meeste van die groepen zijn opgelost en ontbonden, sommigen van hen zijn gebleven in een beperkte vorm en een laag profiel gehouden, en sommigen van hen opnieuw aangesloten opnieuw in de afgelopen jaren en verbonden met diverse positieve groepen, templar groepen en andere groepen die zich inzetten voor de bevrijding van de planeet. U: Kan één ziel vleesgeworden in verschillende instanties tegelijk voor hemelvaart? C: U kunt alleen in een lichaam op een moment voor hemelvaart. Natuurlijk kunt u het lichaam te verlaten en voer een ander en dan weer te veranderen, dat is mogelijk, maar op een bepaald moment in de tijd kunt u alleen aanwezig zijn in één lichaam. U: Wat is de licht krachten plannen als delen van de bevolking te beginnen zijn ? gewelddadige na het evenement C: Als dit gebeurt na de gebeurtenis, natuurlijk het verzet samen met positieve militaire en lokale politie in staat zal zijn om te kalmeren van de situatie. Dat is niet een groot probleem. U: Wat is het verhaal achter de beelden in Easter Island? C: Deze beelden zijn overblijfselen van een oude reus race die werd bevolken het eiland vele millennia geleden. U: Kunt u uitleggen wat er gaande is met de off-wereld vergaderingen die Corey Goede deelneemt, wat gebeurt er met die? C: Mijn bronnen kunnen niet bevestigen dat hij eigenlijk is het hebben van die vergaderingen. Ik kan bevestigen dat hij betrokken was bij een geheime ruimte programma en hij heeft een aantal zeer goede intel, maar mijn bronnen niet ontvangen bevestiging voor die off-wereld bijeenkomsten. U: Waarom graancirkels verschijnen in slechts enkele landen, met name Engeland? C: Omdat er portals geopend voor degenen graancirkels te verschijnen, zijn er sterke Pleiadian portals in Engeland, en de Pleiadische schepen binnenkomen via deze portals, doen de graancirkels en dan verdwijnen. U: Wie oorspronkelijk gebouwd de sfinx? C: The sfinx werd gebouwd door de Egyptische positieve mysterieschool ongeveer 16.000 jaar geleden. U: Zou de kritische massa lager zijn als alle mensen die de wekelijkse meditatie zou verzamelen in dezelfde plaats fysiek? C: Het maakt niet uit van de locatie zelf, maar wat er wel toe doet is dat mensen fysiek doen de meditatie. De kritische massa is bepaald en is nog niet bereikt. U: Is Dou Mu opgestegen? C: Dou Mu is niet opgevaren, maar is afkomstig van de bevrijde universum, dus ze is genoeg gezuiverd, ze heeft geen persoonlijke blokkades hebben, of persoonlijke anomalieën en ze volledig aan tegen de bron. U: Waarom zij de lasertechnologie moeten haar pijnappelklier open te houden, vanwege de anomalie op aarde? C: Door de anomalie op aarde, en door het grote potentieel verschil in de trillingsfrequentie, op het oppervlak van de planeet en waar ze vandaan komt. Het is net als je duiken naar de bodem van de oceaan zou zijn, heb je iets om te overleven nodig. U: Is ze in staat om op afstand bekijken alles op aarde? C: Ze is in staat om op afstand bekijken van een heleboel dingen, maar niet alles, want ook aan haar, zijn bepaalde dingen geclassificeerd. De aarde is een zeer vreemde planeet. Vele geheimen.

The Portal: Cobra’s Update ‘Cintamani…’ 8 juni 2015

The Portal: Cobra’s Update ‘Cintamani…’  8 juni 2015

Cintamani is een heilige steen die van het Sirius sterrenstelsel kwam. Miljoenen jaren geleden ontplofte tijdens een Galactische supergolf een planeet die rond Sirius A draaide. De fragmenten reisden alle richtingen in, sommigen ervan bereikten de Aarde na een lange reis door de interstellaire ruimte.

image

In de afgelopen 26.000 jaar, waren de positieve Agarthanen de bewakers van de Cintamani stenen. Door de geschiedenis heen, hebben ze stukken Cintamani aan een aantal personen gegeven die het maximale potentieel aan positieve invloed op de menselijke geschiedenis hebben gehad. Koning Salomo, Alexander de Grote en Akbar waren in het bezit van een stuk Cintamani steen.

Een stuk Cintamani, die eerder in het bezit van Tempeliers was, werd gegeven aan Edward Bulwer-Lytton, die het bestaan ​​van Agartha in zijn beroemde roman ‘The Coming Race’ aan de mensheid heeft geopenbaard:

https://www.gutenberg.org/files/1951/1951-h/1951-h.htm

Later werd hetzelfde stuk gegeven aan een bepaalde Tempeliers groep  in de buurt van Untersberg en daarna aan de Vril meisjes (Die Vrilerinnen), die de technologische know-how gekanaliseerd hebben voor het eerste werkende ruimte programma op het oppervlak van de planeet sinds de val van Atlantis.

Een ander stuk werd gegeven aan Nicholas Roerich, die probeerde om ermee vrede in de wereld te bereiken. Zijn bekende Vaandel van Vrede is een symbool gerelateerd met de drievoudige ster van het Sirius sterrensysteem:

http://en.wikipedia.org/wiki/Banner_of_Peace

De duistere krachten van Inquisitie, tot aan Jezuïeten, tot aan Hitler, probeerden zonder succes om een ​​stuk van Cintamani in hun verwrongen handen te krijgen.

Cintamani is de heilige steen van de Broederschap van de Ster, het laatste echte overblijfsel van de Mysterie scholen van Licht van Atlantis:

http://2012portal.blogspot.com/2012/09/brotherhood-of-star-this-blog-post-will.html

Veel Lichtwerkers en Lightwarriors behoren tot de mandala van 144.000 ster wezens van Licht die naar planeet Aarde kwamen, vele incarnaties geleden, om te helpen bij de bevrijding van deze planeet en de Verschuiving van de Tijdperken (Shift of Ages).

Sinds de opening van de IS:IS poort in december 2014 stroomt Licht van de Galactische Centrale Zon, gestuurd door de facetten van de Moldavite kelk van de Heilige Graal, die  als een lens dienen, gericht naar de 144.000 om hun ontwaken te leiden.

De Cintamani steen is de volgende stap in dit energieke proces. Sinds de start van MOSS, hebben de Lichtkrachten mij gevraagd om stukken van de Cintamani steen onder de meest ontwaakte Lichtwerkers en Lichtstrijders te verspreiden.

Tijdens de Event zal de Galactische puls door middel van de Cintamani stenen stromen. Elke houder van een  Cintamani steen zal dienen als een energie-kanaal, die de energieën van de compressie doorbraak naar het planetaire energienet doorzendt.
Een deel Cintamani steen is verkocht, maar we hebben nog een deel voor die Lichtwerkers en Lightstrijders die financieel worstelen gereserveerd, en zij zullen de stenen gratis ontvangen. We hoeven alleen maar een vrijwilliger om de bestellingen te verwerken. We zullen de stenen, al tachionized, rechtstreeks naar hem sturen. Mensen zouden dan rechtstreeks contact met die vrijwilliger kunnen opnemen, de verzendkosten direct met hem afwerken en dan zou de vrijwilliger de stenen naar hun adressen kunnen versturen. Een geïnspireerd persoon  om op die manier als vrijwilliger op te treden kan contact met mij opnemen op cobraresistance@gmail.com .

Een zeer beperkte hoeveelheid Cintamani stenen werd op StratoProbe 3 gezet, een nearspace ruimtevaartuig dat ik samen met mijn team heb gelanceerd. StratoProbe 3 heeft een maximale hoogte van ongeveer 25 mijl (40 km) bereikt en de foto die op die hoogte werd genomen laat duidelijk de kromming van de aarde zien:

image

Ik hoop dat dit voor de meeste mensen bewijs genoeg is dat de aarde niet plat is, of in ieder geval dat het niet plat was op 19 mei 2015 toen de foto werd genomen.

Cintamani stenen zijn puur Licht en hun energie kan niet worden misbruikt. Ze helpen bij het oplossen van implantaten en het versterken van je innerlijke leiding. Maar wees ervan bewust dat ze erge versterkers zijn en als vergrootglas dienen om je te laten zien wat er binnen in je is, om het te transformeren en je meer klaar te maken voor je missie, zodat je jouw rol kan spelen in het planetaire bevrijdingsproces.

De Doorbraak is nabij!

UPDATE:

Een partij van de Cintamani stenen is nu klaar voor de Lichtwerkers en Lightwarriors die geen geld hebben om er een te kopen. Zij zullen de steen gratis ontvangen, ze zullen alleen de daadwerkelijke verzendkosten betalen.
Als je in Azië of Australië woont en uw steen wilt, neem dan contact op met anthem.chang@gmail.com. Mensen uit Noord- en Zuid-Amerika kunnen contact opnemen met cittamani777@gmail.com. Mensen uit Europa en Afrika kunnen contact opnemen met dijkstrasanne@hotmail.com.

UPDATE: alle gratis stenen zijn al vergeven en zullen zeer binnenkort worden verzonden.

Cobra

Bron:  http://2012portal.blogspot.com/2015/06/cintamani.html/

Vertaling:  FrankW zielsvreugde@live.nl