Mike Quinsey, 14 September 2018.

Mike Quinsey, 14 September 2018.

De vorderingen lijken misschien langzaam te gaan maar in werkelijkheid is er bijzonder veel gaande. Jullie zien wereldwijd dingen gebeuren die langzaam maar zeker het duister terugdringen en voorkomen dat ze in staat zijn om een positieve vooruitgang te dwarsbomen. Wat slechts weinigen van jullie weten is dat de Lichtwerkers op hoog niveau opereren, waar ze de invloed en de macht hebben om maatregelen in stelling te brengen die de zaken in het voordeel van het Licht verder positief zullen beïnvloeden. Er heeft altijd een plan bestaan om het duister uit de macht te ontzetten, het duister dat een fase had bereikt waarin ze door valselijk vertrouwen te wekken, geloofden dat ze de overname van de Aarde en haar bevolking bijna in handen hadden. Het plan is altijd geweest dat wanneer de Mensheid eenmaal het kenterpunt was gepasseerd, die zielen die er klaar voor waren in ieder geval met succes Ascentie zouden bereiken.

Wanneer jullie de vele zielen zouden kunnen zien die toezicht houden op jullie handelingen, er op die manier voor zorgend dat jullie slagen, en die jullie beschermen tegen de negatieve krachten, dan zouden jullie wat Ascentie betreft op geen enkele manier meer twijfelen. Het is een zeer bijzondere tijd in jullie geschiedenis omdat jullie, hoewel weinigen een vorm van herinnering hebben aan voorbije levens, vele duizenden jaren hebben doorgemaakt en hebben geprobeerd de trilling voldoende te verhogen zodat jullie het kenterpunt konden passeren om je verder richting Ascentie te bewegen. Kunnen jullie je de blijdschap voorstellen die zich door dit Universum verspreidt, omdat jullie je alleen nog maar hoeven te realiseren wat een schitterende prestatie jullie vooruitgang is geweest. Het maakt niet uit dat jullie op je pad hulp hebben ontvangen, en dit is voornamelijk gebeurd om ervoor te zorgen dat hierop geen invloed kon worden uitgeoefend, hoewel jullie om karmische redenen op dit pad met vele uitdagingen te maken hebben gekregen. Jullie vrienden vanuit de Ruimte komen steeds dichterbij en wachten, zoals jullie al werd verteld, vol verlangen om jullie op de Aarde te kunnen begroeten en jullie in de hogere dimensies te verwelkomen.

Waar het duister in het verleden vele aspecten van de industrie en financiële wereld heeft geïnfiltreerd, zijn ze in veel gevallen vervangen door degenen van het Licht en langzaam maar zeker verandert de balans in hun voordeel. Er is uiteraard tijd voor nodig om ongedaan te maken wat er over een zeer lange periode van tijd werd opgebouwd, maar succes wordt door de Lichtwerkers geboekt en dit zal doorgaan totdat ze de overhand hebben en de macht volledig in handen. Jullie zullen waarschijnlijk wel weten dat niets dat belangrijk is toevallig gebeurt, omdat alle gebeurtenissen gepland zijn om die betrokkenen te helpen ervaringen op te doen die in overeenstemming zijn met hun behoeften. Door jullie Gidsen zijn jullie “overgehaald” om bepaalde handelingen te doen die diegenen samen brengen die het nodig hebben om het ermee gemoeid gaande karma uit te spelen. Geloof het of niet, we zijn in staat een dergelijke controle op jullie uit te oefenen zodat jullie doen wat we graag willen, maar dit gebeurt alleen in bijzondere gevallen.

Nu de Lichtwerkers wat betreft karma met een schone lei hebben kunnen beginnen, onder de voorwaarde van – zoals je zou kunnen zeggen “hou je gedeisd” – is er geen reden om aan te nemen dat dit niet zo zou blijven. Het is beslist zo dat eenieder, die zijn bewustzijn heeft verhoogd en die zijn best doet om een positief leven te leiden, daarbij vermijdend om in situaties te belanden die van lagere trillingen zijn, een probleemloos leven zal ervaren. Jullie zullen nog steeds met uitdagingen te maken krijgen, maar vanwege jullie inzicht en bewustzijn zullen jullie naar alle waarschijnlijkheid op je hoede blijven. Misschien is één van de moeilijkere uitdagingen wel om je hoofd koel te houden wanneer je wordt geconfronteerd met situaties waarin je je geduld verliest. Te allen tijde rustig te blijven behoeft oefening, maar jullie kunnen dit en zullen ontdekken dat jullie vertrouwen en manier van handelen jullie erdoor heen zullen slepen.

Jullie zijn stuk voor stuk prachtige zielen die zich als menselijk Wezens hebben uitgedost, en jullie bezitten een beperkt bewustzijn, hoofdzakelijk dankzij het lage trillingsniveau waarin jullie verblijven. Omdat de trillingen zich echter steeds verder verhogen zullen jullie ontdekken dat je een verhoogd bewustzijnsniveau hebt gekregen en geleidelijk aan zullen jullie je meer van je ware zelf kunnen herinneren. De veranderingen bereiden jullie voor op Ascentie, waar jullie zullen beginnen je ware zelf te ontdekken. Jullie zijn reeds multidimensionale Wezens omdat je Hogere Zelf zich aan de andere kant van de sluier bevindt. Tot hier toe zijn jullie je niet bewust geweest van je ware potentieel, maar de tijd zal snel aanbreken dat het met je Hogere Zelf zal versmelten. Jullie zijn allemaal afzonderlijk een God in de maak en dit is je bestemming, maar tot die tijd zullen jullie aan de gebeurtenissen op Aarde gebonden zijn. Hierdoor zullen jullie je zonder twijfel bijzonder snel ontwikkelen en terwijl jullie dit doen zal blijvend hulp worden geboden.

Inmiddels zullen degenen onder jullie die hun trilling hebben verhoogd hebben ontdekt dat je je in situaties kunt bevinden die verontrustend zijn, maar dat je deze toch door je zuivere vermogen van concentratie en zelfbeheersing kunt overwinnen. Uiteindelijk zal dit jullie tweede natuur zijn, waarbij de negatieve energieën zonder twijfel zullen verzwakken en minder invloed op jullie hebben. Jullie zullen merken dat naarmate je vooruitgang boekt, andere mensen graag bij je in de buurt zijn, ook al kunnen ze niet uitleggen waarom maar ze voelen zich op hun gemak en gerustgesteld door je vriendelijke en liefdevolle trillingen. Er is niet veel verbeelding voor nodig om te beseffen dat de uitstraling van je aura dusdanig is dat men van je aanwezigheid kan genieten en de rust en liefde voelt die je uitstraalt. Niet alleen mensen maar ook dieren kunnen de verhoogde energie aanvoelen die je uitzendt. Op een bepaald moment zal dit zelfs een helende kwaliteit hebben en het mensen absoluut een goed gevoel geven om bij je in de buurt te zijn.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn Godzelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,
Mike Quinsey

PS Wegens zijn vakantie zal de volgende boodschap van Mike pas verschijnen op 5 oktober a.s.

Vertaling: Rob en Marja

Advertenties

Mike Quinsey, 7 September 2018.

Mike Quinsey, 7 September 2018.

Ik geloof dat onze nieuwsgierigheid naar ons verleden nu door sommige recente berichten wordt bevredigd, want het lijkt erop dat we, nu we het markeringspunt van 2012 zijn gepasseerd, klaar en meer ontwikkeld lijken te worden geacht om meer over het verleden aan te willen nemen en te kunnen bevatten. Omdat we ons nu op weg naar Ascentie bevinden, verwachten we absoluut meer verlicht te worden. Vele, vele jaren lang werden we tegengewerkt en we hebben nog veel te leren over de waarheid omtrent ons verleden. De toekomst wordt steeds duidelijker en meer welkom omdat we weten dat we de oude lagere trillingen achter ons laten, oude trillingen met de daarbij behorende duistere energieën en zielen die weigeren naar het Licht terug te keren. Vrede en geluk wenken, en in de niet al te verre toekomst zullen we ons dusdanig ontwikkeld hebben dat we Galactische wezens worden.

…EXTRACT UIT DE BOODSCHAP VAN KRYON: DE LAATSTE DAGEN…

De levenskracht schept een ziel die een creatie van vrede is. De Menselijke Ziel is uniek, multi-dimensioneel en jullie zijn de enige schepselen op de planeet die dit bezitten. Multi-dimensionaliteit ontstaat uit de bekende 23 chromosomen paren, het 24e paar is nog steeds aanwezig maar is onzichtbaar om dat het totaal en volkomen multi-dimensioneel is. Het geeft je een ziel dat hetzelfde in zich heeft als die van God. Het creëert al je DNA door een Kwantumwerveling van elektronen in een Kwantumveld – dat is wetenschap. De Menselijke Ziel is zo complex en zo prachtig, de patronen van je ziel, de fractalen die er zijn, de schoonheid van de heilige geometrie binnen het multi-dimensionele fractal zegt iets over je leven, wie je bent, waar je naartoe gaat en waar je bent geweest.

Je ziel bezit een Akasha, maar je DNA niet. Je ziel zal dat van de Creatieve Bron vertegenwoordigen dat geen einde kent en geen begin, en binnen die zielsinformatie de planeten waarop je hebt geleefd en scenario’s in andere systemen waarvan je deel hebt uitgemaakt. De Kosmische Geschiedenis van alle tijd, zonder begin.

De werkelijkheid is dat er multi-universa bestaan en niet slechts één universum. Vóór dit universum hebben er andere universa bestaan, jij hebt toen geleefd en die ziel heeft toen bepaald wat jij deed, waarin je mogelijk betrokken bent geweest, in de evolutie van een ander melkwegstelsel, of twee. Dit is hoe groots het is, hoe groots jullie zijn en wat een Menselijke Ziel allemaal in zich heeft. Als jullie je eens bewust zouden zijn hoe veel delen van je ziel aan de andere kant van de sluier bestaan, die jou en andere zielen die net als jij zijn, bijstaan. Dat is je Hogere Zelf dat jullie een deel van God binnenin je noemen – dat is je ziel en die staat met één been stevig aan beide kanten van de sluier.

…EINDE VAN HET EXTRACT UIT DE BOODSCHAP VAN KRYON…

We hebben vaak lange tijd over het Licht gesproken en haar kracht om te helen. Het is een energie van een hoge trilling en dat is de reden waarom iedereen de mantel van heler kan aantrekken. Niet iedereen kan er een worden, maar toch heeft iedere ziel deze potentie, zelfs als deze alleen maar in staat is om iemand anders met woorden te troosten, zoals moeders dat doen met hun baby’s en jonge kinderen. Dit is een voorbeeld van waar het gesproken woord wordt vergezeld van helende energieën. Er wordt niet bedoeld dat vaders dit anders doen, maar het is vaak zo dat zij niet een dergelijk hechte band hebben met het kind, en dit wordt mede veroorzaakt door de andere verantwoordelijkheden die zij dragen m.b.t. hun familie. Uiteraard zal de situatie langzaam aan veranderen omdat alle zielen uiteindelijk natuurlijke helende vermogens zullen ontwikkelen.

Jullie zullen zonder twijfel beseffen dat de kracht van Liefde eveneens een helende energie is en als je een Helderziende bent zou je de verschillende pure kleuren kunnen waarnemen die worden uitgestraald naar iemand die dit nodig heeft. Alleen al in de buurt van iemand zijn die een prachtig aura heeft, zorgt voor een goed gevoel en alleen hierover nadenken maakt je al lichter. Dieren zijn bijzonder ontvankelijk voor iemands energie of zelfs maar een glimlachend gezicht. Het is normaal om in de buurt van iemand te willen zijn bij wie je je ontspannen en vredig voelt. Wat mensen dragen, inclusief de kleur van hun kleding, heeft invloed op hun eigen welzijn en op dat van andere mensen, maar omdat veelal wordt gedragen wat in de mode is, wordt niet weerspiegeld wat type mens hij of zij is. Als deze dit wel zou doen, zou je in staat zijn om een soort van karakterlezing te doen uit de specifieke kleuren die men heeft gekozen. Ja, sommige mensen kunnen aura’s lezen, waarbij de kleuren aspecten van de persoonlijkheid weergeven.

Onderhand zal het de meesten van jullie niet zijn ontgaan dat veel zaken aan verandering onderhevig zijn. Het weer kan nauwelijks onopgemerkt blijven en het creëert zowel zeer aanvaardbare veranderingen, als in contrast een aantal extremen die voor zowel mensen als dieren veel ellende veroorzaken. Het dwingt hen vaak naar nieuwe gebieden te trekken en dit maakt allemaal deel uit van de natuurlijke krachten van de Aarde die plaatsvinden. Jullie hebben ernstige waarschuwingen gekregen omtrent watertekorten die al plaatsvinden, en het heeft geresulteerd in de noodzaak nieuwe antwoorden te vinden op eeuwenoude problemen, elke keer als er droogte is. Er wordt echter vooruitgang geboekt bij het vinden van een oplossing door water te gebruiken dat elk eiland en elke kustlijn omgeeft, maar dan op een manier die in uitvoering niet duur is.

De mensen die direct betrokken zijn bij dergelijke ontwikkelingen worden geholpen door “hierboven” zodat ze de juiste weg kiezen t.b.v. de mensheid. Door de hele geschiedenis heen hebben jullie zulke hulp gekregen en het is een manier om er voor te zorgen dat, terwijl jullie je ontwikkelen, jullie de ideeën en materialen krijgen die nodig zijn om te slagen. Het is een feit dat jullie veel meer hulp krijgen dan jullie je waarschijnlijk voor kunnen stellen. Het wordt jullie niet op een presenteerblaadje gegeven, aangezien jullie het zijn die eerst met ideeën moeten komen die ontwikkeling nodig hebben. Zoals jullie mogelijk weten werden vele zeer bruikbare ideeën bemachtigd door degenen die tegen jullie werken, en werd voorkomen dat deze gebruikt of ontwikkeld werden. Ze zijn echter niet verloren gegaan en bij de eerstvolgende gelegenheid zullen ze worden vrijgegeven.

Alle landen worden beïnvloed door de veranderingen die plaatsvinden en naarmate de tijd voortschrijdt hebben de jongere generaties meer invloed. In recente tijden hadden jullie de Indigokinderen die geboren werden op Aarde en dit is blijven doorgaan terwijl meer “geavanceerde” en wetende zielen arriveren. Waar het jullie evolutie betreft wordt jullie vooruitgang als Menselijk Ras altijd begeleid, maar het is aan jullie hoe snel jullie reageren op de stimulus die wordt gegeven. Het maakt het geven van voorspellingen moeilijk, tenzij deze natuurlijk van een meer Kosmische aard zijn.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Dit is zeker nodig te midden van zoveel verwarring en onzekerheid. Toch zal de weg uit dit alles plotseling veel duidelijker zijn, en zullen jullie ontdekken dat vooruitgang met horten en stoten plaatsvindt. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht
Mike Quinsey

Vertaling: Marja en Rob

Infoblog The Event-NL: Time Bender, de man die kwam om de Aarde te redden, een boek van Tijn Touber – 1e hoofdstuk.

Infoblog The Event-NL: Time Bender, de man die kwam om de Aarde te redden, een boek van Tijn Touber – 1e hoofdstuk ‘Time Bender’.

…Hierbij het door Veronica vertaalde en op de Info-blog The EventNL geplaatste 1e hoofdstuk van het boek Time Bender, geschreven door Tijn Touber.
Een mooi en interessant verhaal dat je meer inzicht zal geven en jouw blik zal verruimen.
Ik neem het hele artikel hier integraal over met dank aan Veronica voor de prachtige vertaling van dit mooie boek…

Het door Tijn Touber geschreven boek Time Bender staat als ‘free download’ e-book op zijn website. Het is geschreven als een roman, maar de informatie erin komt verrassend overeen met de informatie die Cobra geeft over de creatie van de mens en onze ware geschiedenis. Hier is de synopsis:

Net wanneer de situatie op de planeet Aarde ondraaglijk wordt verschijnt er een man om de dag te redden. Time Bender vertelt ons dat onze planeet het meest waardevolle juweel van de kosmos is omdat deze het DNA draagt van zo ongeveer elke species in het universum. Dat is waarom onze voorvaderen het de Levende Bibliotheek noemden en er zijn veel galactische oorlogen over haar gevochten. Aangezien de tijd beperkt is en de inzet hoog, is een pact van vrienden gevormd om de Levende Bibliotheek te redden uit de greep van het kwade. Time Bender onthult ons verborgen verleden en onze mogelijke toekomst.

“De Aarde is het derde grote experiment om een planeet te zaaien om de polariteiten op te lossen. Dat is waarom het hele universum meekijkt. Hopelijk zal dit het laatste experiment zijn. Jullie werken een kosmisch thema uit dat eonen geleden is begonnen. Jullie proberen oude conflicten te genezen door deze issues in moderne tijden omhoog te halen. Als jullie dat kunnen begrijpen, en leren van eerdere fouten, zal het Spel van Leven evolueren naar een hoger niveau. Als jullie in staat zijn om de puzzel op te lossen zullen jullie je voorvaderen helpen om verder te gaan en hun wezens weer in het geheel te integreren. Jullie zijn degenen die dit kunnen laten gebeuren. Jullie zijn degenen waarop wij hebben gewacht.” TIME BENDER

Aangezien het boek in het Engels is geschreven besloot ik om het te gaan vertalen. De informatie hierin is zo interessant dat het zo breed mogelijk moet worden gedeeld. Ik zal het per vertaald hoofdstuk (16 in totaal) op eventnl plaatsen. Hieronder eerst een korte introductie van Tijn Touber en daarna hoofdstuk 1: TIME BENDER.

Veronica

Tijn Touber (1960) is journalist, muzikant, auteur, inspirator en meditatieleraar. Hij is oprichter van Lois Lane. Hun debuutalbum bereikte de eerste plaats van de Album Top 100 en verkocht meer dan 100.000 stuks. Tijn schreef onder meer de titelsong voor de film Amsterdamned. Na dit muzikale avontuur legt hij zich toe op bewustzijnsontwikkeling en leeft veertien jaar als yogi in Amsterdam. In deze periode geeft hij trainingen aan onder meer de Amsterdamse politie, drugsdelinquenten in de Bijlmerbajes, verplegend personeel in academische ziekenhuizen (VU, AMC en MCA) en jongeren op Lowlands. Tijn schreef zes boeken over zijn innerlijke avonturen, waarvan de meeste bestsellers werden. Zijn bekendste werk is Spoedcursus Verlichting. Hij is ook oprichter van Stadsverlichting, een meditatienetwerk waaraan zo’n duizend huiskamers zijn verbonden. Hij woont in Amsterdam met zijn partner Binkie met wie hij het Seven Steps To Paradise Concert geeft en retraites organiseert.

https://www.tijntouber.com/nl/

https://www.tijntouber.com/nl/time-bender/

TIME BENDER

DE MAN DIE KWAM OM DE AARDE TE REDDEN

INHOUD

 1. TIME BENDER
 2. SALVADOR DALI
 3. DADI JANKI
 4. VOYAGERS
 5. MOUNT RAINIER
 6. ALLOYA
 7. LUCIFER
 8. HIDDEN HAND
 9. AYAHUASCA
 10. DEMONS
 11. SASHA
 12. WALAYA
 13. LAYAN
 14. VONDELPARK
 15. GAME MAKERS
 16. CHOCOLATE

SOURCES

Voor Juno, mijn ruimtevriend

1. TIME BENDER

‘In my official status, I cannot comment on ET contact. However, personally, I can assure you we are not alone.’
‘In mijn officiële status kan ik geen commentaar geven over buitenaards contact. Echter, persoonlijk, kan ik u verzekeren dat wij niet alleen zijn.’
Charles J. Camarda, former NASA Astronaut.

New York City, 23 augustus 1974

Het was een warme zomeravond in New York City en John Lennon had wat behoefte aan frisse lucht. Hij had de hele aan zijn nieuwe album Walls and Bridges gewerkt en had net de liefde bedreven met zijn secretaresse May Pang. Hij maakte er zich niet druk over om kleren aan te trekken toen hij op het dakterras van haar downtown appartement stapte.
May was nog steeds in de slaapkamer en kleedde zich aan en had net een pizza besteld. Opeens hoorde zij een luide schreeuw van het dak. Het was John.
‘May, kom hier, snel, je moet dit zien!’
‘Een minuutje, ik kom zo.’
‘Nee, nu! Kom nu meteen!’
Toen May het dak opstapte zakte haar mond open. Precies voor haar ogen was er een enorm rond object, zo’n beetje de afmeting van een Lear Jet. Het hing in de lucht zonder enig geluid te maken, rustig van links naar rechts bewegend. Het was zo dichtbij dat zij het met een steen hadden kunnen raken.
‘Mijn hemel, het is een UFO’ lukte het May te zeggen, naar adem happend.
Het voertuig bleef daar vijf lange minuten gewoon hangen en toen schoot het plotseling recht omhoog de lucht in.
‘Dit is niet van de Aarde’, hijgde John, bijna achterover vallend. ‘Dit is een bloody vliegende schotel!’
Zij dachten erover om de autoriteiten te bellen, maar hun levens waren al behoorlijk hectisch en het laatste wat zij wilden was nog meer pers. Zij vroegen aan een vriend om de politie te bellen. Hij belde enkele minuten later terug om ze te vertellen dat zeven andere meldingen die avond waren binnengekomen van mensen die het ruimtevaartuig hadden gezien.
‘Ik kan het niet geloven, ik kan het niet geloven, ik heb een vliegende schotel gezien’, was alles wat John de rest van de avond kon zeggen.

Amsterdam, 9 december 1980

Het was een koude winterochtend in Amsterdam. Ik was net uit bed, ging naar beneden en zette de radio aan. Toen ik water opzette om thee te maken bevroor ik. Wat had de nieuwslezer net gezegd? John Lennon doodgeschoten? Ik rende naar de radio en zette het geluid harder.
‘John Lennon is afgelopen nacht vermoord. Hij is neergeschoten voor zijn huis, het Dakota Gebouw in New York, door een man Marc David Chapman, die is gearresteerd. Het motief voor de misdaad is nog niet duidelijk.’
De deurbel ging, drie keer. Het is mijn zus Wendela. Zij is in tranen. Wij omhelsden elkaar gedurende een lange tijd en er stroomden herinneringen door onze hoofden van alle keren dat wij samen naar de Beatles hebben geluisterd. Wij zijn met ze opgegroeid. Zij waren de soundtrack van onze jeugd. Ver weg hoorde ik het geluid van de waterketel.
Ik maak wat thee terwijl Wendela door mijn platen struint. Vorige week kocht ik John’s laatste album, Double Fantasy. Zij zet hem op en wij luisteren naar John die zingt:
’Well, I tried so hard to stay alive, but the Angel of Destruction keeps on hounding me all around. But I know in my heart that we never really parted, oh no. Help me. Lord, help me to help myself.’
‘Wel, ik heb zo hard geprobeerd om in leven te blijven, maar de Engel van Vernietiging blijf mij achterna jagen. Maar ik weet in mijn hart dat wij nooit echt uiteen zijn gegaan, oh nee. Help mij Heer, help mij om mijzelf te helpen.’
De woorden zijn beklemmend, bijna alsof hij wist dat er iets stond te gebeuren. Ik vraag mij af wie deze Engel van Vernietiging is, degene die John achterna zat.
Ik kon deze ochtend niet bevroeden dat ik dat snel zou ontdekken.

De rest van de dag gaat in een nevel voorbij. Wendela blijft voor het grootste deel van de middag en wij luisteren naar meer liedjes van John. Na het eten kleed ik mij aan om naar de première te gaan van een film waarvoor ik de titelsong heb geschreven. Ik ben niet echt in de stemming voor een party, maar het zou een goede afleiding kunnen zijn van mijn sombere gedachten.
Als ik bij Tuschinski aankom, het prachtige art deco filmtheater in het hart van Amsterdam, staat de hoofdingang vol met fotografen en beroemdheden die door de pers worden geïnterviewd. Ik probeer er onopgemerkt langs te glippen, maar camera’s beginnen te klikken en journalisten richten hun microfoons. Zij willen weten hoe ik denk over de dood van John.
Voor een moment voel ik wat John voor het grootste deel van zijn leven moet hebben gevoeld; leven in de bekendheid. Had hij er genoeg van vroeg ik mij af? Was hij er klaar mee om beroemd te zijn en zocht hij naar een uitweg?
Er komt een ander lied in mijn hoofd op terwijl ik de hal binnenstap, mogelijk het laatste dat John had opgenomen: ’Say you’re looking for a place to go where nobody knows your name. You’re looking for oblivion with one eye on the hall of fame. I don’t want to face it, oh no. I don’t want to face it no, no, no, no. Every time I look in the mirror I don’t see anybody there.’
‘Zeg dat je op zoek bent naar een plek waar niemand jouw naam kent. Je bent op zoek naar vergetelheid met een oog in de eregalerij. Ik wil het niet onder ogen zien, oh nee, ik wil het niet onder ogen zien, nee, nee, nee, nee. Elke keer dat ik in de spiegel kijk zie ik daar niemand.’

Plotseling voel ik een hand op mijn schouder. Ik draai mij om en kijk in de ogen van een oudere heer. Hij is gekleed in een zwart gestreept pak, wit overhemd, zwarte vlinderdas en erbij passende bolhoed. Zijn groene ogen zijn betoverend.
‘Hallo mijn vriend’, zegt hij met een vreemd formeel accent, ‘ik heb een boodschap van jouw moeder.’
Mijn hart maakt een sprong.
‘Wat? Wat is er met haar gebeurd? Is zij in orde?’
‘Ja, zij is in orde, maar zij heeft jouw hulp nodig.’
‘Wat voor hulp? Weet je zeker dat zij in orde is?’
‘Ja, maar zij gaat ascenderen en om dat te kunnen doen heeft zij meer licht nodig.’
Waar heeft deze man het over?
‘Zeg je dat mijn moeder dood zal gaan?’
‘Nee, maar zij moet zichzelf vrijmaken van het lijden dat haar neergedrukt heeft gehouden.’
Hij neemt mijn arm en leidt mij weg van de menigte die zich nu in de hal heeft verzameld.
‘Volg mij alsjeblieft. Je film begint over 15 minuten, wat mij voldoende tijd zou moeten geven om het uit te leggen.’

Wij lopen naar een bank in de hoek van de hal en hij gebaart mij om te gaan zitten.
‘Laat ik mijzelf introduceren. Mijn naam is Time Bender. Ik ben een nabije bloedverwant van jouw moeder en – zoals ik zei – ik heb een boodschap van haar. Maar laat mij je eerst een paar dingen vertellen die je wellicht niet weet.’
‘OK’
‘Jouw moeder kwam in haar bestaan zo’n dertien miljard jaar geleden. Zij was – en is – de meest prachtige planeet die het universum ooit heeft gezien.’
‘O, die moeder …’
Ik glimlach en ontspan mij. Maar als Time Bender zijn verhaal af heeft ben ik niet langer ontspannen.
‘De Aarde is uniek. De oorspronkelijke planners noemden haar de Levende Bibliotheek, omdat zij de codes bevat tot alle mogelijke levensvormen in het universum. Dat is waarom er zoveel voor de Aarde is gevochten. Ik heb het niet over jullie recente wereldoorlogen. Ik heb het over oude Galactische gevechten.’
‘Heb je het over buitenaardsen die voor de Aarde vechten?’
‘Ik heb het over rassen vanuit de hele galaxy. Veel ervan zijn heel oud en waren hier lang voordat de eerste mensen kwamen. Ik weet dat jullie dit op school niet leren. Jullie wordt verteld dat de mensen hier natuurlijk ontwikkelden vanuit aapachtige voorvaderen om het meest intelligente species op de planeet te worden, en mogelijk van het universum. Maar de waarheid is het exact tegenovergestelde: mensen zijn niet alleen in het universum, en zijn niet het meest intelligente species, en zijn niet natuurlijk ontwikkeld.’
‘Dus je hebt het over buitenaardsen?’
Hij kijkt naar mij met een lichte glimlach.
‘Verrast dat jou? Weet je dat de galaxy bestaat uit net zoveel bewoonbare planeten als er mensen zijn op Aarde? En, technisch gesproken, zijn mensen ook buitenaardsen. Jullie zijn lange tijd geleden ‘gezaaid’ door buitenaardse rassen.’
‘Gezaaid?’
‘Jullie zijn gecreëerd.’

Dit begint heel vreemd te worden en ik begin mij af te vragen of ik naar hem zou moeten blijven luisteren. Waarom vertelt hij mij dit? Hij lijkt mijn gedachten te lezen en probeert mij gerust te stellen.
‘Luister alsjeblieft nog even naar mij, ik zal het proberen uit te leggen in het korte tijdsbestek dat wij hebben. De Levende Bibliotheek was in oude tijden opgezet als een Galactisch experiment. Bijna alle rassen namen deel en dit was een bijzondere zaak. Vrijwel alles dat groeit en ontwikkelt in de vorm van plant-, dier- en mensenleven was gezaaid op deze planeet vanuit het hele universum.’
‘Zeg je dat mensen door buitenaardsen zijn gecreëerd?’
‘Ja, maar mensen zijn een zeer speciaal type wezen, ook al zijn zij dit zelf vergeten. Zij zijn wat wij noemen de Koninklijke Species, omdat zij het volledige DNA potentieel met zich dragen. Mensen dragen genen met zich van zo ongeveer elk ras in het universum: Pleiadians, Orions, Lyrans, Sirians, Annunaki, Vegans, Andromedans, Reptillians en Zeta. Mensen dragen de volledige Universele Codes van Leven. Dat is waarom zij zo speciaal zijn.’
‘Wat is zo speciaal aan deze codes?’
‘De codes zijn nodig om de Levende Bibliotheek te activeren en je te laten ontwaken voor jouw volledig potentieel. Dat is waarom het hele universum nu op jullie let. Iedereen is benieuwd om te zien wat de mensen nu gaan doen. Zie je, voor de Aarde om haarzelf te bevrijden van de boeien van oorlog en vernietiging moet zij haar frequentie verhogen. Zij moet ascenderen. En omdat zij dit doet zullen ook alle Aardewezens ascenderen. De Aarde beweegt zich van een derde dichtheid realiteit naar een vierde dichtheid. En om dit te laten gebeuren heeft Gaia meer licht nodig.’
‘Wacht, ik ben het spoor bijster. Wat is een dichtheid?’
‘Een dichtheid is een bandwijdte, een realiteitsfrequentie. Jullie op Aarde leven op dit moment in een derde dichtheid realiteit, wat betekent dat je alleen deze frequentie waarneemt – zoals een radio of televisieshow waarop je bent afgestemd. Er zijn veel meer frequenties, maar je ervaart ze alleen wanneer je ontwikkelt en leert om je erop af te stemmen.’
‘En om dat te doen hebben wij meer licht nodig?’
‘Dat klopt. Wanneer meer licht de Aarde atmosfeer binnenkomt kunnen de oorspronkelijke codes worden geactiveerd. Dit zal jullie DNA opvoeren en uitlijnen. Jullie zullen je jullie grootheid herinneren en de levende belofte van het universum worden.’

Het is om ons heen nu heel druk en Time Bender moet dichter bij mij komen om zichzelf verstaanbaar te maken boven het geklets uit. Zijn groene ogen kijken diep in de mijne wanneer hij verder gaat met zijn verhaal.
‘Je moet begrijpen dat hetgeen de mensheid nu gaat doen van cruciaal belang is voor alle sterrenrassen. De vraag is: zullen jullie ascenderen naar het volgende niveau en leren hoe in harmonie met jullie zelf en jullie planeet te leven, of zullen jullie vernietiging voortbrengen van de Levende Bibliotheek, daarbij jullie zelf terugschietend naar het stenen tijdperk en veel meer cycli van geboorte, dood en hergeboorte creëren?’
‘Wel, als het aan mij ligt dan ga ik voor ascentie.’
‘Ik ben blij dat je het op die manier ziet.’
Boing, Boing, Boing.
Het geluid van de theatergong herinnert ons aan de tijd. Nog vijf minuten.

‘Wat je ook moet begrijpen is dat er ongelooflijk veel weerstand is tegen jullie ascentie. De Engelen van Vernietiging doen alles wat in hun vermogen ligt om te voorkomen dat dit gebeurt.’
‘De Engelen van Vernietiging? Wist je dat John Lennon daarover schreef?’
‘Natuurlijk, dat is waarom ik vanavond naar jou uitreik. Er is een goddelijke timing voor dit alles, zoals je zult gaan zien. De Engelen van Vernietiging zijn wezens die het contact zijn verloren met de Schepper. Je kunt ze niet zien omdat zij in dimensies zitten die jullie nu niet kunnen waarnemen. Maar over een korte tijd zullen ze worden ontmaskerd. Wanneer de Aarde ascendeert naar het volgende niveau zullen jullie in hun omgeving zijn, de vierde dimensie. Jullie zullen de duistere krachten zien waardoor jullie al zoveel duizenden jaren zijn onderdrukt.’
‘Heb je het over de illuminatie?’
‘Ze hebben veel namen. De illuminatie is maar een van de vele gezichten van de Engelen van Vernietiging. Wat zij najagen is totale controle. Zij zoeken eenheid niet door zichzelf te vermengen met de Schepper, maar door het leven in henzelf te absorberen.’
‘Als parasieten?’
‘Precies. Net zoals jullie gewassen verbouwen en vee houden voor voedsel en kleding, houden zij mensen. Zij leven van jullie zielenergie, die zij oogsten. Wanneer jullie in een staat van angst zijn, zijn jullie voedsel voor ze. Teneinde jullie in deze angstige status te houden dicteren zij wereldgebeurtenissen. Voor hen zijn jullie vee dat ze kunnen gebruiken zoals het hen past.’
Ik moet er behoorlijk geschokt uit hebben gezien want zij emerald ogen verzachten zich en hij raakt zachtjes mijn arm aan. ‘Wees niet gealarmeerd. Zo serieus als dit mag lijken geeft het ook een grote mogelijkheid. Er is een manier om vrij te breken en het spel te veranderen, maar daarvoor moet je leren om de tijd te buigen.
Boing. Boing. Boing.

Time Bender komt zelfs nog wat dichterbij. Ik zie alleen een paar donkergroene ogen die diep in mijn hoofd kijken, mijn aandacht vasthouden met een vaste blik.
‘ Waar de Aarde haar frequentie verhoogt worden de Engelen van Vernietiging wanhopiger. Zij zijn hun laatste beweging aan het voorbereiden: het orkestreren van een calamiteit die de wereld doet opschudden, waarbij zij zullen opkomen als jullie redders. Zij zullen zich voordoen als de Goden van de Hemel waar de mensheid zo lang op heeft gewacht. Zij zullen doen alsof ze jullie Messiah zijn. Als jullie voor dit bedrog zullen vallen zullen zij het volledig overnemen. Er zal geen manier meer zijn om op de Levende Bibliotheek te komen en geen hoop voor een vreedzame ascentie.’

De hal is nu aan het leegstromen terwijl het publiek het theater binnengaat, maar Time Bender is nog niet klaar.
‘Luister nu goed; de codes om de Levende Bibliotheek te activeren zijn door jullie moeder lange tijd geleden op een geheime plek verborgen. Zij wist dat er een dag zou komen waar zij ze zou activeren en zij moest er zeker van zijn dat ze veilig waren.’
‘Waar heeft zij ze verborgen?’
‘In jou.’
‘In mij?’
‘In jullie allemaal. En zij wil dat jij ze activeert.’
‘Maar ….’
‘Ik verwacht niet dat je dit alles nu begrijpt. Luister gewoon naar wat ik zeg. Het enige wat je moet doen is meer licht creëren. Daarom vraagt de moeder jou om cirkels van Licht te creëren.’
‘Wat betekent dat?’
‘Ik weet het niet, ik ben alleen de boodschapper.’
Hij staat op en steekt zijn hand uit.
‘Dank je voor jouw tijd en veel geluk met jouw opdracht.’
‘Mijn opdracht?’
‘Ja, je bent niet onvoorbereid gekomen. Je bent goed opgeleid.’
‘Goed opgeleid? Waarvoor?’
‘Geduld, mijn vriend.’
Boing. Boing. Boing.

Wordt vervolgd met hoofdstuk 2: Salvador Dali

Vertaald door Veronica

Moeder Aarde huilt! door Lusado Holkenborg, 9 augustus 2018.

Moeder Aarde huilt! door Lusado Holkenborg, 9 augustus 2018.

(Naar aanleiding van de aardbevingen in Lombok)

Naar vroeger kunnen wij niet meer terug. Dat heeft ook geen zin en het is ook niet wenselijk. De maalstroom van de evolutie en de wet van karma dwingen de mensheid de loop van de levensrivier te volgen. De mensheid zelf heeft de bedding van deze levensrivier uitgesleten. In iedere tijd zetten creatieve krachten van de schepping andere decors op en breken ze weer af. De mens beseft nauwelijks dat hij het zelf is die, zijn rol spelend op het wereldtoneel, mee helpt aan de inhoud van het levensspel. Maar al te vaak verkiest hij een hoofdrol en vergeet dat hij regisseur, speler, souffleur en toeschouwer tegelijk is. En dronken van zichzelf put hij de aarde uit, laat hij talloze schepselen lijden en veroorzaakt zo onwetend ook zijn eigen lijden.

De aarde spreekt intussen duidelijke taal. Het water geeft ons terug wat we erin wierpen. De lucht laat ons inademen wat we door een verstikkende levensstijl erin uitstootten. Als steenpuisten op haar huid toont de aarde ons de vuilnisbelt van onze geest. Maar wat ze ons teruggeeft is geen geweld. Het onjuist om in dit verband te spreken van natuurgeweld. De aarde maakt slechts òns geweld zichtbaar, visualiseert het door een gat in de ozonlaag, manifesteert het door aardbevingen, over stromingen, stormen, wervelwinden, vervuiling…

Moeder Aarde huilt. Ze huilt om haar uiteengescheurde longen, de wouden. Om haar opengereten aderen, de rivieren. Om haar uiteengereten huid, de valleien, bergen, velden, stranden… Om haar uitgerukte haren, de bomen, planten en bloemen. Om haar kapotgetrapte levensmantel, de dieren. Om haar doorboorde hart, haar gepijnigde voeten, armen en hoofd. Haar lichaam krimpt van pijn.

De milieuvernietiging heeft een wereldwijde vorm aangenomen en de milieuvervuiling is het allergrootste probleem geworden voor de mensheid. Iedereen is ervan op de hoogte en de stapels rapporten herhalen reeds getrokken conclusies of vullen deze met recente gegevens aan. En dat waar we niet van op de hoogte zijn wordt vaak Greenpeace ‘boven water getild’.

Dit alles wordt veroorzaakt door een antropocentrische en egoïstische levenswijze, die niet gericht is op het geheel, die geen rekening houdt met andere levende wezens, die zich niet bewust is dat vernietiging van een deel van de schepping de aantasting van het geheel betekent. Dit alles wordt veroorzaakt door een levenshouding waarin geweld centraal staat – fysiek, mentaal, verbaal.

Op een harde wijze leert de mensheid nu de les dat alles één is, dat alles met elkaar verbonden is. Deze eenheid, die alle mythische volkeren gekend en ervaren hebben, wordt door de moderne natuurkunde (in het bijzonder de quantummechanica) met geavanceerde apparatuur bevestigd. Al is de kennis over de eenheid van al hetgeen bestaat voorlopig nog geen eenheidservaringen in het bewustzijn, wel breekt in de massa het besef door dat alle rivieren met elkaar verbonden zijn, dat de lucht geen grenzen kent, dat de aarde geen rekening houdt met douanekantoren, dat de natuur zich niet laat dwingen door de arrogantie van de Faustiaanse mens die slechts wil heersen in plaats van dienen.

Lusado Holkenborg

Bron: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=669282100099168&id=100010521510743

Bericht van Cobra: ‘SD L0 clearance pending’, 24 maart 2018

Bericht van Cobra: ‘SD L0 clearance pending’, 24 maart 2018

Hieronder mijn interpretatie van dit bericht van Cobra.
Het kan echter heel goed iets heel anders betekenen…

Op 24 maart heeft Cobra weer een gecodeerd bericht op zijn blog gepost voor de Resistance Movement (Verzetsbeweging), de Galactische Confederatie, de White Hats (Witte Hoeden) enz.

Een bericht voor allen die bezig zijn met de bevrijding van de planeet, de verwijdering van de Cabal / Chimera, het onschadelijk maken van de topletbommen en de verdere voorbereidingen dat de Event kan plaatsvinden.

Het bericht van 24 maart luidt als volgt:

“SD L0 clearance pending..”

Omdat het bericht niet direct voor ons is bedoeld, zullen wij moeten gissen naar de werkelijke betekenis ervan. Hieronder zullen we het bericht uitrafelen.

We kunnen het code bericht enerzijds wel zien in de reeks van de voorgaande berichten, en anderzijds in het kader van de Galactische Codex die van kracht is.

Gelieve er rekening mee te houden dat deze duiding van mij is, en die van jullie of dat de werkelijke duiding heel anders kan zijn. Gebruik altijd je eigen onderscheidingsvermogen om boodschappen te duiden.

L0
In de voorgaande reeks van gecodeerde berichten werd diverse keren het ‘schoonmaken’ van de Lagrangepunten L5 tot en met L1 in het Aarde/Maan systeem genoemd.

Met die Lagrange punten buiten de Aarde zou met de code L0 wel eens de Aarde zelf (M1) bedoeld kunnen zijn. De oppervlakte van de Aarde of onder de oppervlakte, ondergronds dus.
Met de code L0 kan in dit geval de locatie worden aangeduid.

In dit geval wordt met L0 dan ook Lagrange punt 0 bedoeld, hoewel dit geen officieel Lagrange punt is.

SD
Met de duiding van de code SD kunnen we meer kanten op. Er zijn inmiddels al enkele mogelijkheden voor de code SD genoemd:

1. SD als Surface Domain. Het gebied van de oppervlakte van de Aarde.

2. SD als Soft Disclosure. Gezien de update van Cobra van 22 maart, waarin hij schrijft over het creëeren van een Contact Schotel (Contact Dish) voor het laten landen van kleinere Pleiadische schepen (schotels) op jouw eigen terrein van minimaal 7×7 meter zouden we een periode kunnen ingaan van zachte onthulling (soft disclosure).

3. SD als Surface Dishes. Hetzelfde als 2, maar in dit geval de duiding dat de bemanning en schepen (schotels) die zullen gaan landen voor dit contact, nu worden aangewezen en toestemming krijgen voor deze contact operatie.

Clearance pending
Met het begrip Clearance kan enerzijds ‘schoonmaken’ worden bedoeld, en anderzijds ‘toestemming’.
In dit geval kan het op beide manieren worden geinterpreteerd.

Met pending wordt bedoeld ‘aangevraagd’.

Clearance pending voor SD L0 kan dus betekenen dat:
# een toestemming is aangevraagd;
# het schoonmaken / verwijderen van de Cabal, Chimera en hun topletbommen is aangevraagd.

Het is maar wat jouw gevoel je aangeeft, of hoe je het wil zien. Hoe zie jij het?
Veel puzzelplezier… 😉

Bron:
# http://2012portal.blogspot.com/2018/03/blog-post_24.html/

Gerelateerd:
# https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2018/03/19/the-portal-cobras-contact-update-18-maart-2018/

# https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/de-galactische-codex/

Bewerking FrankW – [zielsvreugde@live.nl]

Geplaatst 25 maart 2018

Cobra’s berichten en de Lagrangre-punten van het aarde-maansysteem.

Cobra’s berichten en de Lagrangre-punten van het aarde-maansysteem.

Afbeelding 1: L1 t/m L5 = Langrange-punten, M1 = Aarde, M2 = Maan.

Cobra’s berichten en de Lagrangre-punten

Cobra bericht al een aantal jaren over de situatie op de Langrange-punten die zich in het aarde-maansysteem bevinden.

Als voorbeeld de volgende berichten, maar er zijn er veel meer:

# 21 mei 2015:

Ik wacht al meer dan 15 jaar op dit moment. Er is zoveel tijd verstreken sinds de bevrijding van planeet X! Met vreugde kan ik dit gecodeerde bericht eindelijk verzenden naar de sleutelpersonen in de koloniën:

L4 / Light is ON

https://wp.me/p1JRQh-1of

# 2 juni 2015:

De recente verwijdering van Chimera-implantaatstations op L4- en L5 Lagrange-punten van het aarde-maansysteem is een grote overwinning. Het voorstel om een ruimtekolonie te bouwen op de Lagrange-punten is tientallen jaren oud…

https://wp.me/p1JRQh-1p2

# 24 januari 2018:

Cobra heeft slechts een korte mededeling, maar wel een krachtige.

Zijn mededeling van gisteren, woensdag 24 januari was:

” L4 clear, wipe out L3 “

Hij doelt hier hoogstwaarschijnlijk op de zogenaamde Langrepunten die zich rond de Aarde bevinden en die belangrijke punten zijn/waren voor de Cabal in het beheersen van de quarantaine / sluier rond de Aarde onder andere door middel van satellieten met scalaire wapens, plasma topletbommen en andere exotische wapen- en beheerssystemen.

” L4 is schoongemaakt, L3 wordt nu schoongemaakt. ”

https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2018/01/25/the-portal-bericht-van-cobra-24-augustus-2018/

# 30 januari 2018:

Wipe-outvolgorde L3 tot L0 goedgekeurd.

Waar Cobra het hier heeft over L3 is duidelijk (zie afbeelding). Waar hij het heeft over L0 is dat volgens mij niet een Langrange-punt in de ruimte, maar de planeet Aarde zelf omdat van hier uit de Langrange-punten L1 tot en met L5 worden berekend.

http://2012portal.blogspot.com/2018/01/fatal-isidic-systems-security-breach-at.html/

# 2 februari 2018:

Zoals Cobra het in zijn bericht aangeeft:

• Pandora in progress, EELA in progress, B96 removal in progress.

• Fatal Systems/Isidic security breach, fatal 741 disruption, HVBN fatal termination.

• Damage control (P501, GDSVTX) in progress.

• Wipeout sequence in progress.

• COBRA upgraded. M minimum requirements met.

• Wipeout-volgorde wordt uitgevoerd (Wipeout-volgorde betreft de Langrangepunten L3 tot L0)

https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2018/02/03/cobras-update-verslag-van-de-stand-van-zaken-januari-2018/

# 14 februari 2018:

In zijn update van vandaag gaf Cobra het volgende gecodeerde bericht dat is bestemd voor de Verzetsbeweging (Resistance), de positieve militairen, White Hats en anderen:

L3 clear, wipeout L2

Volgens mij betekent dit dat Langrangepunt 3 (L3) is schoongemaakt, en dat Langrangepunt 2 (L2) nu aan de beurt is om schoongemaakt te worden, volgens de wipeout-volgorde L3, L2, L1, L0 (zie bericht van 30 januari 2018).

https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2018/02/14/the-portal-cobras-resistance-update-woensdag-14-februari-2018/

Een verdere uitleg over de Langrange-punten in het aarde-maansysteem.

Een mechanisch systeem met drie objecten, bijvoorbeeld de aarde, de maan en de zon, vormt een vraagstuk met drie lichamen. Het vraagstuk met het drieledige lichaam is beroemd in wiskunde- en natuurkundekringen en wiskundigen in de jaren vijftig slaagden er uiteindelijk in een evenwichtig bewijs te leveren dat onmogelijk kan worden opgelost. De veronderstelde oplossingen kunnen echter zeer nuttig zijn, vooral wanneer de massa van de drie objecten sterk van elkaar verschillen.

Voor het zon-aarde-maansysteem is de massa van de zon zo dominant dat deze als een vast object kan worden behandeld en het aarde-maansysteem kan worden behandeld als een systeem met twee lichamen vanuit het oogpunt van een referentiekader dat om de zon draait met dat systeem.

De 18e-eeuwse wiskundigen Leonhard Euler en Joseph-Louis Lagrange ontdekten dat er vijf speciale punten waren in dit roterende referentiekader waar een zwaartekrachtevenwicht kon worden gehandhaafd. Dat wil zeggen, een object geplaatst op een van deze vijf punten in het roterende vorm zou daar blijven, terwijl de effectieve krachten ten opzichte van deze vorm zelf worden opgeheven.

Een dergelijk object zou dan in een baan om de zon draaien, waarbij dezelfde relatieve positie ten opzichte van het aarde-maansysteem behouden blijft. Deze vijf punten werden Lagrange-punten genoemd en genummerd van L1 tot L5.

Afbeelding 2: De driehoek Aarde-Maan-L4 en de driehoek Aarde-Maan-L5 zijn altijd gelijkzijdige driehoeken.

De Lagrange-punten L4 en L5 vormen stabiele evenwichtspunten, zodat een daar geplaatst object zich in een stabiele baan ten opzichte van de aarde en de maan bevindt. Met kleine afwijkingen van L4 of L5 zou er een effectieve herstelkracht zijn om een satelliet terug naar het stabiele punt te brengen.

De Lagrange-punten L1, L2 en L3 lijken niet zo nuttig omdat ze instabiele evenwichtspunten zijn. Zoals het balanceren van een potlood op zijn punt, is het behouden van een satelliet op een van die Langrange-punten in theorie mogelijk, maar elke verstorende invloed zal het uit evenwicht brengen. In de praktijk hebben deze Lagrange-punten echter bewezen zeer nuttig te zijn, aangezien een ruimtevaartuig een kleine baan rond een van deze punten kan uitvoeren met slechts een zeer kleine hoeveelheid energie. Ze zijn nuttige plaatsen om een ruimteschip te “parkeren” voor observaties. Deze banen rond L1 en L2 worden vaak “halo-banen” genoemd.

L1 en L2 liggen op ongeveer 60.000 km van de Maan. Het L1-punt is het punt waarop de aantrekkingskracht van de Maan sterker gaat worden dan de aantrekkingskracht van de Aarde.

L3 bevindt zich aan de andere kant van de aarde vanaf de maan, en is dus niet zo gemakkelijk te gebruiken. Toch zijn ook hier ‘satellieten’ gestationeerd.

Het L5-punt was de focus van een belangrijk voorstel voor een kolonie in “The High Frontier” van Gerard K. O’Neill en er werd in de jaren ’70 hard gewerkt om de technische details voor het creëren van een dergelijke kolonie uit te werken. Er was een actieve “L5 Society” die de ideeën van O’Neill promootte. De L4- en L5-punten maken gelijkzijdige driehoeken met de aarde en de maan (zie afbeelding 2).

Bronnen:

# http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Mechanics/lagpt.html

# http://2012portal.blogspot.com

# https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Lagrangepunt

Vertaling en bewerking FrankW

Geplaatst 15 februari 2018

Communique van de Galactische Federatie voor de Aarde, 12 februari 2018.

Communique van de Galactische Federatie voor de Aarde, 12 februari 2018.

Galactisch Communique van de
Sterrenraden – Galactische Confederatie

Gegroet, dit is een korte uitzending van de Regerende Raad van de locale Galactische Overheid die jullie zien als de Galactische Federatie.

Operaties om de strijdmachten die jullie vijandig zijn Op en In de buurt van de wereld te verwijderen hebben nu een kritiek punt bereikt.

Onze vloten zijn nu met een sterke en overweldigende kracht succesvol bij ieder van deze facties betrokken, om hun ruimte capaciteit tot niets te reduceren.

Hoe dan ook, zij blijven een bedreiging vormen voor jullie bevolkingsgroepen en wij moeten behoedzaam verdergaan.

Operaties om de overgebleven Vijandige Strijdmachten onder de oppervlakte van jullie planeet te verwijderen zullen doorgaan terwijl onze schepen nu in de richting van jullie lagere atmosfeerlaag gaan.

De omloopbaan direct om jullie Aarde (Near-Earth Orbit) is nu bevrijd van geweldadige fysieke interferentie.

De overgebleven Secret Space Program facties hebben de voorwaarden van de Galactische Codex geaccepteerd en zijn voorbereid om bij te dragen aan de vooruitgang van jullie mensen door tijdig hun verborgen technologie vrij te geven voor burger gebruik.

In overeenstemming met de voorwaarden van de Galactische Codex Sectie 4 met betrekking tot de Wet van Interventie, verklaren wij nu de omloopbaan direct om de Aarde ‘Confederatie Ruimte’ en deze planeet ‘Confederatie Domein’.

Verschillende Protocollen voor Contact op zowel individueel en collectieve niveaus worden nu geinitieerd.

Dank jullie wel voor jullie aandacht.

Bron:
# Arbre Solaire https://youtu.be/CVUIqZZ90qM

Gerelateerd:
# De Galatische Codex
https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/de-galactische-codex/

Vertaling FrankW

Geplaatst 12 februari 2018