Bericht van Cobra: ‘SD L0 clearance pending’, 24 maart 2018

Bericht van Cobra: ‘SD L0 clearance pending’, 24 maart 2018

Hieronder mijn interpretatie van dit bericht van Cobra.
Het kan echter heel goed iets heel anders betekenen…

Op 24 maart heeft Cobra weer een gecodeerd bericht op zijn blog gepost voor de Resistance Movement (Verzetsbeweging), de Galactische Confederatie, de White Hats (Witte Hoeden) enz.

Een bericht voor allen die bezig zijn met de bevrijding van de planeet, de verwijdering van de Cabal / Chimera, het onschadelijk maken van de topletbommen en de verdere voorbereidingen dat de Event kan plaatsvinden.

Het bericht van 24 maart luidt als volgt:

“SD L0 clearance pending..”

Omdat het bericht niet direct voor ons is bedoeld, zullen wij moeten gissen naar de werkelijke betekenis ervan. Hieronder zullen we het bericht uitrafelen.

We kunnen het code bericht enerzijds wel zien in de reeks van de voorgaande berichten, en anderzijds in het kader van de Galactische Codex die van kracht is.

Gelieve er rekening mee te houden dat deze duiding van mij is, en die van jullie of dat de werkelijke duiding heel anders kan zijn. Gebruik altijd je eigen onderscheidingsvermogen om boodschappen te duiden.

L0
In de voorgaande reeks van gecodeerde berichten werd diverse keren het ‘schoonmaken’ van de Lagrangepunten L5 tot en met L1 in het Aarde/Maan systeem genoemd.

Met die Lagrange punten buiten de Aarde zou met de code L0 wel eens de Aarde zelf (M1) bedoeld kunnen zijn. De oppervlakte van de Aarde of onder de oppervlakte, ondergronds dus.
Met de code L0 kan in dit geval de locatie worden aangeduid.

In dit geval wordt met L0 dan ook Lagrange punt 0 bedoeld, hoewel dit geen officieel Lagrange punt is.

SD
Met de duiding van de code SD kunnen we meer kanten op. Er zijn inmiddels al enkele mogelijkheden voor de code SD genoemd:

1. SD als Surface Domain. Het gebied van de oppervlakte van de Aarde.

2. SD als Soft Disclosure. Gezien de update van Cobra van 22 maart, waarin hij schrijft over het creëeren van een Contact Schotel (Contact Dish) voor het laten landen van kleinere Pleiadische schepen (schotels) op jouw eigen terrein van minimaal 7×7 meter zouden we een periode kunnen ingaan van zachte onthulling (soft disclosure).

3. SD als Surface Dishes. Hetzelfde als 2, maar in dit geval de duiding dat de bemanning en schepen (schotels) die zullen gaan landen voor dit contact, nu worden aangewezen en toestemming krijgen voor deze contact operatie.

Clearance pending
Met het begrip Clearance kan enerzijds ‘schoonmaken’ worden bedoeld, en anderzijds ‘toestemming’.
In dit geval kan het op beide manieren worden geinterpreteerd.

Met pending wordt bedoeld ‘aangevraagd’.

Clearance pending voor SD L0 kan dus betekenen dat:
# een toestemming is aangevraagd;
# het schoonmaken / verwijderen van de Cabal, Chimera en hun topletbommen is aangevraagd.

Het is maar wat jouw gevoel je aangeeft, of hoe je het wil zien. Hoe zie jij het?
Veel puzzelplezier… 😉

Bron:
# http://2012portal.blogspot.com/2018/03/blog-post_24.html/

Gerelateerd:
# https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2018/03/19/the-portal-cobras-contact-update-18-maart-2018/

# https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/de-galactische-codex/

Bewerking FrankW – [zielsvreugde@live.nl]

Geplaatst 25 maart 2018

Advertenties

Cobra’s berichten en de Lagrangre-punten van het aarde-maansysteem.

Cobra’s berichten en de Lagrangre-punten van het aarde-maansysteem.

Afbeelding 1: L1 t/m L5 = Langrange-punten, M1 = Aarde, M2 = Maan.

Cobra’s berichten en de Lagrangre-punten

Cobra bericht al een aantal jaren over de situatie op de Langrange-punten die zich in het aarde-maansysteem bevinden.

Als voorbeeld de volgende berichten, maar er zijn er veel meer:

# 21 mei 2015:

Ik wacht al meer dan 15 jaar op dit moment. Er is zoveel tijd verstreken sinds de bevrijding van planeet X! Met vreugde kan ik dit gecodeerde bericht eindelijk verzenden naar de sleutelpersonen in de koloniën:

L4 / Light is ON

https://wp.me/p1JRQh-1of

# 2 juni 2015:

De recente verwijdering van Chimera-implantaatstations op L4- en L5 Lagrange-punten van het aarde-maansysteem is een grote overwinning. Het voorstel om een ruimtekolonie te bouwen op de Lagrange-punten is tientallen jaren oud…

https://wp.me/p1JRQh-1p2

# 24 januari 2018:

Cobra heeft slechts een korte mededeling, maar wel een krachtige.

Zijn mededeling van gisteren, woensdag 24 januari was:

” L4 clear, wipe out L3 “

Hij doelt hier hoogstwaarschijnlijk op de zogenaamde Langrepunten die zich rond de Aarde bevinden en die belangrijke punten zijn/waren voor de Cabal in het beheersen van de quarantaine / sluier rond de Aarde onder andere door middel van satellieten met scalaire wapens, plasma topletbommen en andere exotische wapen- en beheerssystemen.

” L4 is schoongemaakt, L3 wordt nu schoongemaakt. ”

https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2018/01/25/the-portal-bericht-van-cobra-24-augustus-2018/

# 30 januari 2018:

Wipe-outvolgorde L3 tot L0 goedgekeurd.

Waar Cobra het hier heeft over L3 is duidelijk (zie afbeelding). Waar hij het heeft over L0 is dat volgens mij niet een Langrange-punt in de ruimte, maar de planeet Aarde zelf omdat van hier uit de Langrange-punten L1 tot en met L5 worden berekend.

http://2012portal.blogspot.com/2018/01/fatal-isidic-systems-security-breach-at.html/

# 2 februari 2018:

Zoals Cobra het in zijn bericht aangeeft:

• Pandora in progress, EELA in progress, B96 removal in progress.

• Fatal Systems/Isidic security breach, fatal 741 disruption, HVBN fatal termination.

• Damage control (P501, GDSVTX) in progress.

• Wipeout sequence in progress.

• COBRA upgraded. M minimum requirements met.

• Wipeout-volgorde wordt uitgevoerd (Wipeout-volgorde betreft de Langrangepunten L3 tot L0)

https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2018/02/03/cobras-update-verslag-van-de-stand-van-zaken-januari-2018/

# 14 februari 2018:

In zijn update van vandaag gaf Cobra het volgende gecodeerde bericht dat is bestemd voor de Verzetsbeweging (Resistance), de positieve militairen, White Hats en anderen:

L3 clear, wipeout L2

Volgens mij betekent dit dat Langrangepunt 3 (L3) is schoongemaakt, en dat Langrangepunt 2 (L2) nu aan de beurt is om schoongemaakt te worden, volgens de wipeout-volgorde L3, L2, L1, L0 (zie bericht van 30 januari 2018).

https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2018/02/14/the-portal-cobras-resistance-update-woensdag-14-februari-2018/

Een verdere uitleg over de Langrange-punten in het aarde-maansysteem.

Een mechanisch systeem met drie objecten, bijvoorbeeld de aarde, de maan en de zon, vormt een vraagstuk met drie lichamen. Het vraagstuk met het drieledige lichaam is beroemd in wiskunde- en natuurkundekringen en wiskundigen in de jaren vijftig slaagden er uiteindelijk in een evenwichtig bewijs te leveren dat onmogelijk kan worden opgelost. De veronderstelde oplossingen kunnen echter zeer nuttig zijn, vooral wanneer de massa van de drie objecten sterk van elkaar verschillen.

Voor het zon-aarde-maansysteem is de massa van de zon zo dominant dat deze als een vast object kan worden behandeld en het aarde-maansysteem kan worden behandeld als een systeem met twee lichamen vanuit het oogpunt van een referentiekader dat om de zon draait met dat systeem.

De 18e-eeuwse wiskundigen Leonhard Euler en Joseph-Louis Lagrange ontdekten dat er vijf speciale punten waren in dit roterende referentiekader waar een zwaartekrachtevenwicht kon worden gehandhaafd. Dat wil zeggen, een object geplaatst op een van deze vijf punten in het roterende vorm zou daar blijven, terwijl de effectieve krachten ten opzichte van deze vorm zelf worden opgeheven.

Een dergelijk object zou dan in een baan om de zon draaien, waarbij dezelfde relatieve positie ten opzichte van het aarde-maansysteem behouden blijft. Deze vijf punten werden Lagrange-punten genoemd en genummerd van L1 tot L5.

Afbeelding 2: De driehoek Aarde-Maan-L4 en de driehoek Aarde-Maan-L5 zijn altijd gelijkzijdige driehoeken.

De Lagrange-punten L4 en L5 vormen stabiele evenwichtspunten, zodat een daar geplaatst object zich in een stabiele baan ten opzichte van de aarde en de maan bevindt. Met kleine afwijkingen van L4 of L5 zou er een effectieve herstelkracht zijn om een satelliet terug naar het stabiele punt te brengen.

De Lagrange-punten L1, L2 en L3 lijken niet zo nuttig omdat ze instabiele evenwichtspunten zijn. Zoals het balanceren van een potlood op zijn punt, is het behouden van een satelliet op een van die Langrange-punten in theorie mogelijk, maar elke verstorende invloed zal het uit evenwicht brengen. In de praktijk hebben deze Lagrange-punten echter bewezen zeer nuttig te zijn, aangezien een ruimtevaartuig een kleine baan rond een van deze punten kan uitvoeren met slechts een zeer kleine hoeveelheid energie. Ze zijn nuttige plaatsen om een ruimteschip te “parkeren” voor observaties. Deze banen rond L1 en L2 worden vaak “halo-banen” genoemd.

L1 en L2 liggen op ongeveer 60.000 km van de Maan. Het L1-punt is het punt waarop de aantrekkingskracht van de Maan sterker gaat worden dan de aantrekkingskracht van de Aarde.

L3 bevindt zich aan de andere kant van de aarde vanaf de maan, en is dus niet zo gemakkelijk te gebruiken. Toch zijn ook hier ‘satellieten’ gestationeerd.

Het L5-punt was de focus van een belangrijk voorstel voor een kolonie in “The High Frontier” van Gerard K. O’Neill en er werd in de jaren ’70 hard gewerkt om de technische details voor het creëren van een dergelijke kolonie uit te werken. Er was een actieve “L5 Society” die de ideeën van O’Neill promootte. De L4- en L5-punten maken gelijkzijdige driehoeken met de aarde en de maan (zie afbeelding 2).

Bronnen:

# http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Mechanics/lagpt.html

# http://2012portal.blogspot.com

# https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Lagrangepunt

Vertaling en bewerking FrankW

Geplaatst 15 februari 2018

Communique van de Galactische Federatie voor de Aarde, 12 februari 2018.

Communique van de Galactische Federatie voor de Aarde, 12 februari 2018.

Galactisch Communique van de
Sterrenraden – Galactische Confederatie

Gegroet, dit is een korte uitzending van de Regerende Raad van de locale Galactische Overheid die jullie zien als de Galactische Federatie.

Operaties om de strijdmachten die jullie vijandig zijn Op en In de buurt van de wereld te verwijderen hebben nu een kritiek punt bereikt.

Onze vloten zijn nu met een sterke en overweldigende kracht succesvol bij ieder van deze facties betrokken, om hun ruimte capaciteit tot niets te reduceren.

Hoe dan ook, zij blijven een bedreiging vormen voor jullie bevolkingsgroepen en wij moeten behoedzaam verdergaan.

Operaties om de overgebleven Vijandige Strijdmachten onder de oppervlakte van jullie planeet te verwijderen zullen doorgaan terwijl onze schepen nu in de richting van jullie lagere atmosfeerlaag gaan.

De omloopbaan direct om jullie Aarde (Near-Earth Orbit) is nu bevrijd van geweldadige fysieke interferentie.

De overgebleven Secret Space Program facties hebben de voorwaarden van de Galactische Codex geaccepteerd en zijn voorbereid om bij te dragen aan de vooruitgang van jullie mensen door tijdig hun verborgen technologie vrij te geven voor burger gebruik.

In overeenstemming met de voorwaarden van de Galactische Codex Sectie 4 met betrekking tot de Wet van Interventie, verklaren wij nu de omloopbaan direct om de Aarde ‘Confederatie Ruimte’ en deze planeet ‘Confederatie Domein’.

Verschillende Protocollen voor Contact op zowel individueel en collectieve niveaus worden nu geinitieerd.

Dank jullie wel voor jullie aandacht.

Bron:
# Arbre Solaire https://youtu.be/CVUIqZZ90qM

Gerelateerd:
# De Galatische Codex
https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/de-galactische-codex/

Vertaling FrankW

Geplaatst 12 februari 2018

De Galactische Uitlijning van 18 – 22 december 2017…

De Galactische uitlijning van 18 – 22 december 2017, door Simone Matthews.


In zijn update van 7 december j.l. heeft Cobra de volgende verwijzing vermeld naar dit artikel over het Energetische Raam (poort) vermeld:

“Een multidimensionale poort naar het Galactische Centrum zal geopend zijn van 17 december tot 25 december, met het keerpunt op 21 december, die de voorwaarden voor het plasma vlak in het grootste deel van de ondermaanse ruimte drastisch zal veranderen. Dit portaal wordt hier voor een deel nauwkeurig beschreven…”

http://www.universallifetools.com/2017/11/galactic-alignment-supermoon-december-2017/
Meedeinend op de energetische golven van onze SUPERMAAN van 3 en 4 december 2017, en onze 17 en 18 december Nieuwe Maan, opent zich 5 dagen lang een ENERGETISCH RAAM tussen onze GALACTISCHE UITLIJNING (18 december 2017) en onze ZONNEWENDE (22 december 2017).

Plus… MERCURIUS die zich RETROGRADE beweegt tijdens dit ENERGETISCHE RAAM versterkt daarmee een nog groter potentieel.

Lees hieronder verder om meer te weten te komen over onze:

En hoe je het meeste kunt halen uit dit transformatieve ENERGETISCHE RAAM… vooral nu we aftellen naar het einde van 2017 (vervolgartikel).

De Galactische Uitlijning – 18 december 2017

Elk jaar tijdens onze december winter/zomer zonnewende (voor deze generatie op Aarde), ervaren we een Galactische Uitlijning (afstemming / alignment) van de Aarde, Zon en het Galactische Centrum in het astrologische teken van Boogschutter.

De EXACTE Galactische Uitlijning van dit jaar vindt plaats op 19 december 2017 (iets meer dan 13 uur na onze nieuwe maan in december) en de energie zal nog 5 dagen lang voelbaar zijn in de aanloop naar onze zonnewende op 22 december 2017.

Onze Galactische Uitlijning van december 2017 wordt dit jaar versterkt door onze SuperMaan Triologie, de eerste SuperMaan vond plaats op 3 november 2017, de tweede SuperMaan op 3 december 2017 (2 weken voor onze Galactische Uitlijning) en de derde SuperMaan vindt plaats op dinsdag 2 januari 2018 om 03.24 (in Nederland).

SUPERMANEN zijn versterkers van onze energievelden en wekken hogere mogelijkheden van de huidige planetaire uitlijningen waarmee ze geassocieerd zijn. Dus deze Galactische Uitlijning van dit jaar zal zonder twijfel supergeladen zijn!

SuperMaan • 3 december 2017 om 16:46 uur in Nederland:

Nieuwe Maan • 18 december 2017 om 07:30 uur in Nederland:

Galactische Uitlijning • 18 december 2017 om 20:57 uur in Nederland:

Zomer/Winter zonnewende • 21 december 2017 om 17:27 uur in Nederland:

Wat is de Galactische Uitlijning?

Tijdens een Galactische Uitlijning lijnen onze Aarde, de Zon en het Galactische Centrum (in Boogschutter) zich uit op het galactische vlak – het platte vlak van ons Melkwegstelsel.

Tijdens deze uitlijning of afstemming wordt onze astrologische galactische evolutionaire driehoek – een tetraëder van energie gevormd door de Aarde, Sirius, Alcyone en het Galactische Centrum – uitgebreid tot zijn grootste potentieel van het jaar.

Zoals ik in onze Aetheric Healing ™ eCourse bespreek, tracht deze versterkte TETRAHEDRON van energie die ons omringt, ‘DE WATER’ STRUCTUUR van ons lichaam zodanig in te stellen dat we letterlijk VLOEIBARE KRISTALLEN (liquid crystals) worden.

Elke cel in ons lichaam wordt daardoor gebaad in deze GALACTISCHE VLOEIBARE KRISTALLIJNEN Template resonantie (ie Essence of Angels®), die op haar beurt ons DNA ACTIVEERT en ons genetisch potentieel AFSTEMT (toename van resonantie).

Ieder jaar op dit moment ondersteunt deze GALACTISCHE UITLIJNING KOSMISCHE BLAUWDRUK – gevormd door de Aarde, Sirius, Alcyone en het Galactische Centrum – ons om in het (zowel individueel en collectief) binnengaan van ons groter Evolutionaire Doel en helpt ons om de stap te zetten naar de grootste versie met de grootste visie die we ooit voor onszelf hebben bewaard als een Menselijk Vloeibaar Kristal (zie Crystal Light Healing®).

De energie van de GALACTISCHE UITLIJNING wordt ook versterkt door onze overgang van het zonnestelsel door de Fotonenband / Gordel van Alcyone – in wezen het weven / geboren worden van het ‘Goddelijke Vrouwelijke’ in onze harten, geesten en zielen.

De onderstaande tabel geeft de datum / tijd weer van de laatste en de komende SuperMaan, de datum / tijd van de EXACTE uitlijning op het galactische vlak en de datum / tijd van onze zomer/winter zonnewende.

Galactische Evolutie – Energetisch Venster
Super maan Nieuwe maan Exacte uitlijning Zonnewende
• 3 december 2017
16:46 uur (NL)• 4 december 2017, 01:46 AEST
• 18 december 2017
07:30 uur (NL)• 18 december 2017 16.30 uur AEST
• 18 december 2017, 20:57 uur (NL)

• 19 december 2017, 05:57 AEST

• 21 december 2017,
17:27 uur (NL)• 22 december 2017, 02.27 uur AEST
Uw tijdzone> Uw tijdzone> Uw tijdzone> Uw tijdzone>

galactische-evolution-driehoek-krijgen-etherische-healing


Lees verder op: http://www.universallifetools.com/tag/galactic-alignment/


Lees ook:

# Het Energetische Raam van 18 tot 22 december 2017 – Werken met deze Energie:  https://wp.me/p1JRQh-2kl

# Het einde van de heersende elite staat in de sterren geschreven: http://www.ellaster.nl/2017/12/10/einde-van-de-heersende-elite-staat-in-de-sterren-geschreven/

   

Vertaling FrankW

Geplaatst 10 december 2017

The Portal: Cobra’s Situatie Update, 7 december 2017.

The Portal: Cobra’s Situatie Update, 7 december 2017.

Er is op dit moment een grootschalige strijd om de Aarde bezig op het plasmavlak in de ondermaanse ruimte (tussen de Aarde en de Maan). De lichtkrachten zijn gericht op het verwijderen van de wormachtige plasmoïde entiteit die in 1996 ons zonnestelsel vanuit Orion is binnengekomen en nu rond de aarde is opgerold:

http://2012portal.blogspot.com/2017/09/short-situation-update.html

Reacties van deze entiteit en alle kleinere plasmoïde entiteiten die in zijn lichaam leven met hun exotische plasmawapens, creëeren de recente brute scalaire aanvallen op Lichtwerkers en Lichtstrijders.

Een multidimensionale poort naar het Galactische Centrum zal geopend zijn van 17 december tot 25 december, met het keerpunt op 21 december, die de voorwaarden voor het plasma vlak in het grootste deel van de ondermaanse ruimte drastisch zal veranderen. Dit portaal wordt hier voor een deel nauwkeurig beschreven:

http://www.universallifetools.com/2017/11/galactic-alignment-supermoon-december-2017/

Op het fysieke vlak zuiveren de Lichtkrachten alle negatieve Geheime Ruimte-programma-facties in de ondermaanse ruimte. Alle leden van die programma’s krijgen de mogelijkheid om zich onvoorwaardelijk over te geven en de Galactische Codex te accepteren of te worden gewist (in het Galactische Centrum).

Deze zuivering zorgt voor veel ongewone activiteit in de lage baan om de Aarde (LEO = Low Earth Orbit), zoals gemeld door Benjamin Fulford:

http://www.stillnessinthestorm.com/2017/12/benjamin-fulford-december-4th-2017-us-military-to-declare-martial-law-as-doj-fbi-criminality-exposed.html

http://www.ascensionwithearth.com/2017/12/bpearthwatch-something-massive-just.html

De hamer van Thor zal blijven doorhameren tot februari 2018:

https://www.youtube.com/watch?v=wpqPECXn3jM

De Lichtkrachten reinigen ook alle negatieve facties die zich op Antarctica probeerden te verbergen en boven de Noordpoolcirkel, vooral op Baffin Island en op Nova Zembla:

http://tarcotecacounterinfo.blogspot.com/2016/07/novaya-zemlya-natural-paradise.html

http://nationalpost.com/news/canada/canadian-forces-to-expand-nunavut-training-centre-as-russias-plans-more-bases-in-the-arctic

In een grootschalige operatie eind november is ongeveer 80% van de infrastructuur en personeel van de duistere machten van Antarctica verwijderd.

De ondergrondse klooninstallatie onder Long Island is leeggehaald.

In maart van dit jaar werden veel leden van de Cabal ondergronds naar het verzet gebracht voor ondervraging en vervolgens weer naar de oppervlakte teruggebracht waarbij hun herinneringen waren gewist. David Rockefeller kon de stress van de ondervraging niet aan en stierf een paar dagen later aan een hartaanval (op 101-jarige leeftijd).

Sommige leden van de Cabal worden nu naar onbekende locaties op het oppervlak van de planeet gebracht voor ondervraging, als onderdeel van het massae onderzoek dat zal leiden tot massale arrestaties:

http://nesaranews.blogspot.si/2017/12/david-de-rothschild-indictment.html

Zij zullen later worden vrijgelaten met een enkelband:

http://www.washingtonexaminer.com/john-mccains-walking-boot-mysteriously-appears-to-swap-feet-in-latest-photo/article/2641581

Massale arrestaties zullen NIET plaatsvinden voordat het plasmaniveau helemaal is schoongemaakt van alle scalaire wapens en topletbommen.

Bepaalde dingen gingen NIET volgens het plan, en hoewel ik het zou willen, kan ik niet meer informatie over de Event vrijgeven, de situatie is daarvoor gewoon te delicaat.

Ondanks alle ontberingen die we ervaren maakt het Licht vorderingen en zal onze planeet worden bevrijd.

Overwinning van het Licht!

Cobra.

Bron: http://2012portal.blogspot.com/2017/12/situation-update.html

Vertaald door FrankW

Geplaatst 8 december 2017

“Where Are You Really From?” – De geschiedenis van de schepping, via Jo Amidon.

“Where Are You Really From?” – De geschiedenis van de schepping, via Jo Amidon.

2. Een korte geschiedenis van de schepping, door The Teachers of The Universal Mind.

Er zijn veel namen voor de Godkracht (God Force). Deze kracht is bij alle wezens op alle planeten bekend, bij één bepaalde naam of een andere. De naam waarmee je naar de Godkracht verwijst, is niet belangrijk. In dit bericht zullen we ernaar verwijzen als de Godkracht of de Prime Creator (Eerste Schepper). De Godkracht is niet van een bepaalde sekse of geslacht, maar is alles. Alle fysieke wezens maken deel uit van de Godkracht. Er zijn eenvoudigweg verschillende graden van bewustzijn van de verbinding met de Godkracht.

In het begin was er alleen Prime Creator. Prime Creator was altijd wetend, altijd groeiend, expanderend, veranderde altijd, stelde vragen, dacht en was. Op een gegeven moment begon Prime Creator zwaar over één gedachte te peinzen. Prime Creator had altijd bestaan. Er was geen herinnering aan een begin en geen einde aan het bestaan ​​van Prime Creator. Het stellen van vragen leidt tot groei en verandering en Prime Creator begon zijn bestaan ​​en ontstaan te betwijfelen. Dit leidde tot een beslissing om verder uit te breiden om het groei- en leerpotentieel te vergroten. Om dit op een goede manier te doen, heeft Prime Creator besloten om zich in veel onderdelen te verdelen. Elk onderdeel zou verbonden blijven met Prime Creator. Elk onderdeel zou volledige communicatie met Prime Creator hebben. Tegelijkertijd zou elk nieuw onderdeel de volledige vrijheid hebben om te groeien en het pad te verkennen dat hiervoor aantrekkelijk was.

De ervaringen en kennis die door elk onderdeel werden opgedaan, zouden na verloop van tijd teruggaan naar Prime Creator, als dat onderdeel alles had voltooid wat het wilde leren en ervaren. Elk deel zou een overziel genoemd worden. Omdat elk onderdeel deel uitmaakte van de Godkracht, zou het vermogen en kracht hebben om te scheppen, zolang het zijn verbinding met de Godkracht hield.

Prime Creator begon liefdevol en vreugdevol met het scheiden van de onderdelen van zichzelf. Er waren hoge verwachtingen en opwinding over de verscheidenheid aan kennis en ervaringen die mogelijk beschikbaar was! Er werden nieuwe delen gevormd uit alle gebieden van Prime Creator, omdat er binnen Prime Creator vele variaties waren in activiteit, ondervraging en soorten energie. De eerst gecreëerde waren groepsenergieën, of grote energiedelen die overzielen werden genoemd. Er waren veel overzielen. Elke overziel zou uiteindelijk uitgroeien tot een aantal individuele geesten, of zielen die gelijk waren in energie, interesse en zijn. De delen, of individuele geesten, die waren gemaakt van energie die het dichtst bij elkaar was, waren natuurlijk het meest gelijk aan elkaar, zelfs binnen de overziel. De groepen overzielen waren meestal samengesteld uit individuele geesten die vergelijkbaar waren in wat ze wilden leren, en hoe ze wilden leren. In het begin waren de overzielen er gewoon.

Ze leerden dat ze in staat waren om onafhankelijk te denken, om te communiceren met Prime Creator, en met elkaar in de overziel, en met andere overzielen. Ze begonnen te beseffen dat ze in staat waren tot beweging en verandering. Ze beseften dat ze denkvormen konden creëren en daarmee konden experimenteren en dat was een manier om te leren.

Prime Creator besloot om fysiek leven en fysieke vormen te creëren om nieuwe niveaus van ervaring en groei mogelijk te maken voor alle delen van de Godkracht-energie. Er werd besloten dat er twaalf universums zouden worden gemaakt. Deze zouden worden gecreëerd met de intentie dat de overzielen hier naar toe gaan om te leren, te groeien en veel ervaringen op te doen. Elk Universum zou een speciale nadruk hebben, om een ​​bepaald soort kennis te creëren. De overzielen zouden vrij zijn om naar het Universum te gaan dat hen het meest aansprak, en daar konden ze samenwerken om elke fysieke vorm te creëren die hen aansprak. Ze konden alles leren en ervaren wat ze wilden. Elk Universum zou bestaan ​​totdat elke overziel of individueel geestdeel van elke overziel, alles wat het in dat universum wenste te leren had geleerd en ervaren.

 


Toen alle kennis door allen in dat universum was ervaren en voltooid, keerde het terug naar Prime Creator. Prime Creator zou dan alle kennis bezitten die zich in dat universum bevindt. Twaalf Universums werden door Prime Creator gemaakt. Op het punt in de “tijd” waar je momenteel bent, is één universum voltooid en naar Prime Creator teruggegaan. Dit kan als het eerste universum worden beschouwd, omdat het eerst gemaakte universum als eerste werd voltooid. Het universum waar we ons nu op zullen focussen is hetgene waar je in leeft, wat het vierde Universum zal worden genoemd. Dit is een vrije wil Universum. Dit betekent dat alles is toegestaan. In een vrije wil Universum, is er geen oordeel, geen goed, geen slecht … alles is ervaring, alles is leren. Er waren door Prime Creator geen regels of beperkingen opgelegd aan degenen in dat universum. Er zou geen controle of oordeel over keuzen of besluiten zijn door hen gemaakt zoals de gebieden van groei en ervaring verlangen.

Terwijl overzielen aangetrokken werden tot de Universums waar zij de meeste belangstelling voor hadden, merkten veel overzielen dat zij zich aangetrokken voelden tot dezelfde gebieden in dezelfde universums. Ze besloten samen te werken en samen te leren creëren. Dit ligt er aan hoeveel planeten en sterrenstelsels in je universum werden gevormd. Met de hulp van Prime Creator en zijn zegen werden vele planeten gevormd. Op deze planeten werden vervolgens veel verschillende levensvormen gecreëerd.

Toen de overzielen leerden creëren, begonnen er verschillende dingen te gebeuren. De overzielen begonnen te handelen, te denken en meer te bestaan ​​als individuele energieën, binnen de groepsenergie dan als groepsenergie. Delen van deze overzielen, individuele geesten, begonnen ermee om zichzelf zeer hoog te vinden… niet als een onderdeel van Prime Creator, maar als superieur aan Prime Creator. Sommigen waren buitengewoon trots op het vermogen om te scheppen en vergaten te beseffen dat alle kracht voortkomt uit de verbinding met Prime Creator. Zij begonnen zich af te scheiden van de overzielen en werden individuele wezens. Ze begonnen af ​​te wijken van de connectie met Prime Creator.

Sommigen besloten bewust dat ze meer in hun eentje konden leren, zonder de verbinding met de overziel. Deze werden individuele geesten en merkten dat ze veranderden toen ze de verbinding met Prime Creator verloren. Ze hadden niet langer het vermogen om het leven te creëren zoals ze eerder hadden gedaan. Ze begonnen de vaardigheden te vergeten die ze ooit hadden en werden aangetrokken tot planeten die ze hadden gecreëerd of hadden helpen te creëren. Velen van hen namen hun intrek in enkele levensvormen die ze hadden helpen creëren op deze planeten.

Terwijl levensvormen op veel verschillende planeten werden gecreëerd, begonnen veel overzielen zelf met het fysieke leven te experimenteren. Dit vereiste een scheiding van energieën in afzonderlijke geestenergieën, om ieder de gelegenheid te geven om fysieke werkelijkheden te ervaren. Na verloop van tijd gingen ze zichzelf meer als het ‘fysieke’ zelf te zien dan het spirituele zelf. Dit werd allemaal toegestaan ​​en aangemoedigd, want alles is groei en ervaring. Andere overzielen bleven dicht bij Prime Creator en bleven prachtige planeten en levensvormen van zeer hoge frequentie creëren. Er was dus een grote verscheidenheid aan planeten en levensvormen van vele soorten die in de tijd werden gecreëerd. De meerderheid van de overzielen kozen, op een bepaald moment in hun ontwikkeling, ervoor om te experimenteren en te leren van het fysieke leven en alles wat er te leren valt door het fysieke leven.

Omdat er zoveel planeten en sterrenstelsels in jullie Universum werden gecreëerd, heeft Prime Creator gekeken naar de schepping en de ontwikkeling van de overzielen. Het was duidelijk dat veel ervaring en groei snel plaatsvond door fysieke ervaring. Met deze kennis werd besloten om een ​​speciaal project te beginnen. Uit alle delen van het universum werd een groep overzielen geselecteerd. Vertegenwoordigers van elk van deze overzielen werden geroepen om te helpen met dit project, wanneer scheiding in individuele geestgedeelten had plaatsgevonden, maar de verbinding met Prime Creator gehandhaafd was. Voor die overzielen die zich nog niet hadden afgescheiden en waren uitgekozen om te helpen met het project, werd de hele overzielenergie opgeroepen. Uit deze geselecteerde energieën vroeg Prime Creator om de creatie van een heel speciale planeet. Deze planeet zou van grote schoonheid en verscheidenheid zijn. Monsters van het DNA van levensvormen die op elke planeet in het hele universum waren gemaakt, moesten naar deze planeet worden gebracht om vergelijkbare levensvormen te creëren. Deze levensvormen zouden allemaal op de ene planeet bestaan.

Deze planeet zou Terra worden genoemd; hoewel het later de Aarde werd. Het zou een gelukkige plaats zijn waar overzielen, geesten uit dit universum en andere universums konden komen. Het zou vergelijkbaar zijn met wat je nu kent als een bibliotheek. Een levende bibliotheek. Een geest kan de planeet bezoeken, de levensvormen bekijken, een persoon kiezen om te ervaren en de fysieke vorm ingaan. De ervaring kan zo lang of zo kort zijn als gewenst. Als de levensvorm was ervaren, kon een andere worden gekozen om te ervaren. Je zou dus kunnen ervaren dat je een kikker, een kat, een olifant of een boom bent, en zien hoe de realiteit voor ieder ervan is. Je bent te allen tijde vrij om te vertrekken en op elk gewenst moment terug te keren.

 


Menselijke vormen werden ontworpen als verzorgers van de planeet. Ze moesten ook worden gebruikt door geesten, om die vorm kort te laten ervaren. Er werd een speciaal soort ego gecreëerd dat verantwoordelijk zou zijn voor de fysieke functie en de ‘levensondersteuning’ van de menselijke vorm. Het ego moest verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de menselijke vorm en zorg voor de planeet, wanneer de vorm niet in gebruik was door een bezoekende geest. Wanneer hij door een geest werd bezocht, moest het ego het lichaamsonderhoud voortzetten, maar de geest de controle geven over al het andere. Alle levensvormen waren bedoeld om vreedzaam naast elkaar te bestaan.

Maar alles ging niet precies zoals gepland. Veel overzielen en bezoekers raakten erg gecharmeerd van het fysieke leven op deze planeet, de grote verscheidenheid aan fysieke vormen die beschikbaar zijn voor ervaring, en de verscheidenheid aan fysiek terrein en omgevingen die in verschillende gebieden van de planeet beschikbaar zijn. Ze begonnen te vergeten dat ze de fysieke vormen konden verlaten of ervoor konden kiezen om niet te vertrekken. Meerdere begonnen om in de vormen te blijven, vooral de menselijke vormen, die zeer geliefd waren. Velen begonnen hun verbinding met de Godkracht te vergeten en begonnen zichzelf als Aardlingen te beschouwen.

Er waren andere niet geplande overwegingen. Vanwege de grote verscheidenheid aan levensvormen en creatie die op de planeet had plaatsgevonden, was er een grote hoeveelheid vrij beschikbare scheppende energie, of universele levenskracht. Daarom werd het een erg populaire plek voor veel “bezoekers” om ermee te werken en hun creatievaardigheden te ontwikkelen. Veel van de oorspronkelijke levensvormen werden gewijzijgd en dramatisch veranderd, niet alleen fysiek, maar de energieën die hen oorspronkelijk waren gegeven om ze in staat te stellen vreedzaam samen te leven, werden ook door experimenterende bezoekers veranderd.

Toen het werd gecreëerd, was Terra een negende dimensie, met een veel hogere frequentie dan veel planeten in het universum. Dit was te wijten aan de oorspronkelijke bedoeling voor de planeet om een ​​puur centrum van leren te blijven, om door iedereen te worden gedeeld. Vanwege hun oorspronkelijke doel werden alle fysieke vormen gecreëerd om eeuwig te zijn, zonder levenscyclus. Terwijl veranderingen plaatsvonden met levensvormen, zoals de gehechtheid van de geest aan de vormen, en hun opeenvolgende gebrek aan bereidheid om de planeet te verlaten, werd de frequentie van de planeet verlaagd. Het plan voor de planeet werd aangepast aan de behoefte. Dit betekende dat er een beslissing werd genomen om dit een planeet voor fysieke levenservaring en levenscycluservaring te laten zijn. De naam werd veranderd van Terra in Aarde en de frequentie werd verlaagd naar het niveau van de zesde dimensie. Na verloop van tijd, als gevolg van de vele veranderingen die volgden, werd het tenslotte verlaagd naar het niveau van de derde dimensie.

Op het moment van de eerste verlaging van de frequentie werden vele andere wijzigingen toegevoegd. De toevoeging van een levenscyclus en reïncarnatiecyclus werd gedaan om meer ervaring mogelijk te maken. Er werd gevoeld dat een grotere groei zou plaatsvinden door de reïncarnatiecyclus, die al op andere planeten van het universum wordt gebruikt. Er werd gevoeld dat door deze cyclus de kans groter zou zijn op een eventuele herverbinding met de Godkracht, en het zou ook meer kansen voor anderen bieden om deel te nemen aan de ervaringen die op Aarde beschikbaar zijn. Slaap, de behoefte aan voedselinname om te overleven, de creatie van mannelijk en vrouwelijk geslacht, voortplanting door geslachtsgemeenschap, bevalling en de doodservaring werden onder andere toegevoegd.

 


De creatie van hogere zelven, toevoeging van spirituele gidsen en toevoeging van het gebruik van multidimensionaliteit gebeurde toen ook voor degenen die zich niet eerder op deze manieren hadden ontwikkeld. Degenen die eerder fysiek leven op andere planeten hadden ervaren, waren al begonnen te werken met hogere ikken, spirituele gidsen en multidimensionaliteit. Er waren velen die nog niet waren begonnen met op dit niveau te ervaren, voor hen werden deze toevoegingen gedaan.

Na deze veranderingen kwamen een groot aantal wezens van andere planeten naar de Aarde om nederzettingen te vormen. De meerderheid kwam voor onderzoek en verkenning van scheppingsmogelijkheden, of om het leren over de zich ontwikkelende Aardlingen. Sommigen kregen de gelegenheid om de ontwikkeling van de nieuwe planeet Aarde te beïnvloeden en aan te tasten. Dit ging door tijdens een groot deel van de geschiedenis van de Aarde. Het toevoegen van deze externe energieën, genetische structuren en veranderingen die deze toegevoegde invloeden met zich meebrachten, en de grote verscheidenheid van planetaire leringen en culturen die de Aarde, en de wezens die op haar leefden, beïnvloedden, veranderden veel. De oorspronkelijke plannen mochten worden gewijzigd en de planeet werd in de gaten gehouden om te zien welke ontwikkelingen zouden plaatsvinden door het verkennen van de vrije wil van alle betrokkenen.

 

Deze informatie is een samenvatting van hoofdstuk 1 uit mijn boek “Where Are You Really From?” Copyright 1996, Jo Amidon met The Teachers of The Universal Mind – http://lightconnection.org/planetary-origins.

Bron: http://lightconnection.org/planetary-origins/history-of-creation

Vertaling FrankW

Geplaatst 28 november 2017

Boodschap van de Pleiaden van 20 november 2017, door James Gilliland, 27 november 2017.

Boodschap van de Pleiaden van 20 november 2017, door James Gilliland, 27 november 2017.

Vanaf 19 november, de raden hebben allemaal de Pleiadiërs ontmoet en ermee ingestemd – vanwege hun aardevorming van de Aarde vóór de dagen van Atlantis en Lemuria met meer genetische voorraden, planten, dieren en mensen op Aarde, zullen zij (de Pleiadiërs) de leiding hebben over het nogmaals vestigen van de Universele Wet. Tirannie en alle overtredingen van het goddelijke recht op vrije wil, zolang het de mensheid en de aarde niet schaadt, zal worden beëindigd.

Dit zal voornamelijk worden gedaan met bewustzijns- en energiegolven en toch zal er ook vanaf de 19e ook effectief ‘hands on’ zijn. Er is een voortdurende beweging tot bevrijding aan de gang geweest, maar als gevolg van de Universele Wet werd deze beperkt door wat sommigen de hoofdrichtlijn noemen, of het non-interferentiebeleid (het niet mogen ingrijpen).

Besloten is dat – vanwege de extreme negativiteit – een interventie om de mensheid en de Aarde te behouden, een grootschalig ingrijpen noodzakelijk is.

De kwaadwillende ‘off-world’ (buitenaardse) bezoekers, en wat velen de Archons noemen, worden verwijderd. Het Draconiaanse raster is uit elkaar gehaald. Degenen die zijn afgestemd op de boosaardige krachten zullen worden opgepakt. Dit is een multidimensionale operatie. De reden dat er zoveel onmenselijkheid op Aarde is, is dat het in de handen van kwaadwillende niet-mensachtigen (nonhumans) is gevallen. Hun mensachtige tegenhangers zullen hun bedrieglijke manieren onthullen en deze worden niet langer getolereerd. Het is voor de mensheid tijd om wakker te worden.

Ken je ware geschiedenis, de ware aard van God en wat het betekent om mens te zijn. Hu = God man / vrouw. Je bent in dezelfde afbeelding en gelijkenis van de goden geschapen, met een kleine g die niets meer waren dan extreem geëvolueerde bezoekers van jullie wereld. Je hebt het DNA van de goden dat alle ontvoeringen en hybriden verklaart. Is er een betere prijs dan om de goden te controleren en te bezitten.

Je bent ook voorgelogen, gedegradeerd en op te veel manieren gemanipuleerd om te kunnen categoriseren. De toevoegingen in je water, voedsel, GMO’s, grote farmaceutische producten, de inentingen en eindeloze oorlogen maken allemaal deel uit van de programma’s die worden uitgevoerd door het Archon- of Draconiaanse raster. U zult er spoedig van worden vrijgemaakt en op de hoogte worden gebracht van al hun methoden en zij zullen ter verantwoording worden geroepen. De dagen van de tirannen, de profiteurs van oorlog en ziekte en hun poppenspelers worden uit de onzichtbare sferen gehaald en zullen worden verwijderd.

Dit is beslist door de raden en beschavingen die opereren onder universele Wet, de echte wet van God. Het is tijd om te ontwaken, je te herinneren, stap in je goddelijkheid en neem je planeet terug.

Zo boven zo beneden

Wees goed,
James Gilliland

Bron: http://www.cosmicnews.org/2017/11/27/james-gilliland-message-from-the-pleiadians/

Vertaling FrankW

Geplaatst 28 november 2017