Veel ‘vrije’ literatuur in pdf formaat in de ‘.pdf Biliotheek’ op de website van Vrije Wereld

vrijewereld.org

pdf Bibliotheek

.pdf bibliotheek e-book ebooks e-boek FREE EBOOKS in .PDF format download e-reader collection conspiracy UFO illuminati books pdf kindle ipad tablet android biggest conspiracy library

Hieronder een verzameling van literatuur (voornamelijk Engelstalige boeken) op het internet in .pdfformaat, onderverdeeld in thema’s. Sommige e-books zijn gepost op file-hostingservers (zoals:https://anonfiles.com/) andere zijn direct te downloaden.

Recensies en boekbesprekingen kunt u achterlaten in de comments sectie onder aan de pagina.

Heeft u een .pdf formaat boek dat u graag in de .pdf bibliotheek opgenomen ziet worden dan kunt u de .pdf mailen naar vrijewereld@gmail.com (titel graag vermelden in de mail).

Laatste update: 12-06-2013

LEGENDA:

Titel doorgestreept = .pdf link werkt wellicht niet meer, vervangende link wordt gezocht. Als u dringend een bepaalde .pdf zoekt die niet meer voorhanden is, kunt u mailen met admin@vrijewereld.org.
(LINK FIXED) = Link is weer voorhanden.
(NIEUW in de collectie) = .pdf is onlangs toegevoegd aan de .pdf Bibliotheek.
Nederlandstalig  = Nederlandstalig
Bijbehorende VW artikel = Naar het bijbehorende artikel.

Vrije Wereld .pdf Bibliotheek

2012 / age of aquarius:

Bavariaanse illuminati orde:

Bilderberg conferenties:

Black (budget) projects:

Common Law/maritime law/admirality law :

Documenten:

Exopolitiek:

Geheime genootschappen:

geheime regering:

Gnosticisme:


Holle Aarde:

NAZI occultisme:

UFO:

ET/ED contact:

Handleidingen en instructieboeken

De Jezuïeten orde:

Kindermisbruik/pedofilie/ritueel misbruik:

Militairisme:

occultisme en occulte wetenschap:

Theosofie:

overige:

Psychoactieve middelen:

Romans en Novelles:

Vrijmetselarij:

Vrije Energie / nulpunt energie

Geen enkele .pdf waarop copyright is gevestigd wordt gehost door http://www.vrijewereld.org.

binnenkort meer boeken…

Advertenties

Matthew Ward over 2012 en Aarde’s Ascentie…

matthewward

 

De Geschiedenis

Matthew:  In het continuüm, vinden een aantal gebeurtenissen tegelijkertijd plaats die jullie zien als verleden, heden en toekomst. Het begin en ook de voltooiing van Aarde’s ascentie zijn al een fait accompli (gedane zaak), dus kun je zeggen dat beide “begin en voltooing” bekend waren in talloze tijden. Hetzelfde kan gezegd worden van de condities die tot Aarde’s keuze voerden om de derde dichtheid te verlaten indien de verbinding van hemelse lichamen een raam van gelegenheid opent aan het einde van jullie kalender jaar 2012

Vaak worden dichtheid en dimensie verwisselbaar gebruikt omdat ze synoniem zijn maar in een universele context zijn ze dat niet.  Alles heeft dimensies – breedte, lengte, hoogte, gewicht, volume – terwijl dichtheid nauw beschreven wetenschappelijke toepassingen

heeft.

De Maya kalender stopt op 21 december 2012 omdat dit het eind is van een 26.000 jarige lineaire cyclus is. Op dit punt produceert, de planetaire naast elkaar plaatsing in jullie zonnestelsel, in iedere cyclus, speciale krachtige energiegolven die een gunstige tijd voor de  Aarde vertegenwoordigen om uit de derde dichtheid, waar duisternis heerst, de vierde in te gaan te gaan, waar de lage vibraties van duisternis niet kunnen binnengaan.

Vroegere cycli kwamen en gingen omdat de Aarde te zwak was om uit de diepe derde te gaan waar ze in de modder zat van het duister dat het leven beheerste op de planeet. Haar achtereenvolgende bevolkingen waren beestachtig geworden door hoe ze elkaar behandelden  en eonen van bloed vergieten had zoveel negativiteit  vergaard dat de Aarde doodsnood had gekregen

Tweemaal redde zij zichzelf door geweldige omkeringen  te beginnen die negativiteit losliet, maar ook vernietigde ze daarbij alle leven op de planeet en dat maakte haar zeer droef. Zij wilde die traumatische episodes niet meer herhalen en daarom riep zij om hulp.

Onmiddellijk autoriseerde God beschavingen (gaf hen toestemming) om levens reddende bijstand te verlenen die Aarde nodig had. Zij straalden massale hoeveelheden licht uit om haar omloop te stabiliseren, die zo grillig was geworden dat zij op de rand zat om de ruimte in te vliegen, wat tot zekere verwoesting zou leiden, en om haar te helpen zich los te schokken uit de diepe derde dichtheid.

Het licht dat de overleving van de planeet in staat stelde en haar op haar ascentie pad liet beginnen, diende ook om de menselijke bewoners van de Aarde te verlichten zodat zij bewuste keuzes konden maken om in haar visioen van een Gouden Periode te blijven – een vredige, gezonde wereld waar alle volkeren met elkaar en met de hele Natuur, in harmonie leven. De wereld die zij voor ogen had zou de terugkeer naar haar beginselen betekenen als het oorspronkelijke, prachtige paradijs dat jullie als Eden kennen.

In de lineaire tijd, kwam de roep om hulp van Aarde met het begin van haar ascentieproces, aan het eind van jullie 1930 er jaren, maar het ascentieplan was al heel lang in werking getreden. Leden van galactische en intergalactische federaties hadden raad gevraagd aan de hoogste wezens in dit universum, en uit die gesprekken op dat uiterst hoge topniveau, werd een meesterplan ontwikkeld voor Aarde’s ascentie en haar Gouden Periode.

Slechts in de tijdloosheid van het continuüm konden de talloze complexheden van het manifesteren van Aarde’s visioen naar de werkelijkheid, ingewikkeld gepland en uitgevoerd worden. Dit had een bij elkaar zoeken nodig van vele miljarden zielen die uitriepen dat ze wilden deelnemen en men nodigde zielen uit hoog spirituele en intellectuele beschavingen  uit om leiders en wegwijzers te zijn.

De eerste beschouwingen waren dat Schepper’s kosmische wet van de vrije wil met de onscheidbare krachten van manifestatie geëerd moest worden, en omdat de wereld Aarde voor  en door haar bewoners samen geschapen moest worden, moest het overeenkomstig worden wat zij – jullie ! – wilden en voor ogen hadden.

Ieder mens manifesteert de omstandigheden van zijn of haar leven en in hun combinatie, stelden die manifestaties de wereld samen. Dus was het essentieel dat er genoeg van het collectieve denken verlicht, geïnspireerd en toegewijd moest worden om de Gouden Periode van Aarde’s visioen te co-creëren.

Van het hoogste belang was de noodzaak om het grootste deel van de zielen, zij die evenwicht wilden verkrijgen door het karma van de derde dichtheid te voltooien dat zij opgelopen hadden in de veelvoudige levens op Aarde en op diverse andere plaatsen in het universum. Het meesterplan moest omstandigheden bevatten waarbij zij hun totale karma konden voltooien in één leven en dus met Aarde in de vierde dichtheid verder konden gaan.

Karma is geen beloning voor  “als je goede dingen doet” noch is het een straf “als je slechte dingen doet.” Karma is de vorm van goddelijke genade die iedere ziel van zoveel gelegenheden voorziet als er nodig zijn om een gebalanceerde ervaring te krijgen die voert naar spirituele en intellectuele vooruitgang wat het doel is van iedere ziel.

Verlangend om voordeel te krijgen door deze weergaloze gelegenheid in een leven, kozen zielen de omstandigheden die zij nodig hadden. Het grootste deel had ervaringen nodig met een of meer van de volgende condities:  verarming, wrede onderdrukking, slavernij, verhongering, oorlog of ander geweld, droefheid, ziekte, stoffelijke of mentale zwakheden of onbekwaamheden/onvermogen, wettelijk onrecht, ernstige onenigheid in relaties, of een zeer korte levenstijd.  Wat gezien wordt als droeve of tragische levens die veel te kort eindigen, zijn vrije wilskeuzen van die zielen en sommige sterke zielen gingen vrijwillig die keuzes aan door lijden, moeilijkheden, verdriet, dood en disharmonie te veroorzaken.

Alle complicaties wetend van het meesterplan en omdat zielencontracten gemaakt worden met onvoorwaardelijke liefde en ontworpen zijn voor spirituele groei van alle deelnemers, konden veel meer zielen die wilden incarneren, de planeet bewonen in de tientallen jaren van de ascentie.

Degenen die de hoogste universele raad niet uitkozen zouden aan het ascentieproces op een andere vitale manier bijdragen en degenen die wel werden geselecteerd keken enthousiast uit naar het vervullen van de rollen die hen zouden laten evolueren, terwijl ze tegelijkertijd de anderen hielpen om dat te doen.

In het kort wisten alle mensen die nu op de planeet zijn en de velen die in de laatste paar jaren haar verlieten, precies wat zij en alle anderen verkozen voor de geboorte, hadden te ervaren en waarom. Allen werden geboren met dat weten, maar het werd spoedig vergeten en ze pasten zich aan “het leven in het vlees aan” met de behoeftes ervan en wat nog meer was: de indoctrinatie  door familie, opvoeders, godsdiensten, gemeenschappen en regeringen.

Maar de meesterplanners wisten dat dit zou gebeuren, omdat dit bij het leven van de derde dichtheid bewoners hoort, het is er inherent aan.  En daarom werd er geregeld dat licht in steeds toenemende toevloed zou worden aangevoerd door wezens in het universum om samen te smelten met het bewustzijn van Aarde’s bevolking met de kennis van  hun zielenniveau.

Laten we nu teruggaan naar de ascentie in jullie lineaire tijd. De parameters (kenmerken) van het hemelse raam tussen  de derde en vierde dichtheid, hebben een soort flexibiliteit, dus de ingang van de planeet naar de vierde hoeft niet op 21 december 2012 te gebeuren of op een andere specifieke datum in het zelfde nauwe timeframe, maar dat vermindert geen jota aan de geldigheid van de Maya berekening. Zij waren nauw verbonden met leden van ontwikkelde beschavingen die op de planeet waren die toen hun kennis en vaardigheden deelden die ze manifesteerden, en zij gaven de Maya’s deze datum.

Zij wisten dat omdat Aarde’s ascentie – waarvan de strekking en snelheid uniek is in dit universum! – reeds een gedane zaak was in het continuüm. Wat jullie tijd noemen is feitelijk energie en wat jullie merken als tijd die sneller en sneller voorbij gaat, is het effect van Aarde’s ascentie door toenemende lichtere energielagen heen op haar pad naar de vierde dichtheid.

Er zijn verschillende meningen over in welke dichtheid jullie nu zitten, en geen wonder. Door ons nummeren van dichtheden, om ontwikkeling aan te geven, klinkt het net alsof een deel van de ruimte aan een scherpe, abrupte rand komt en dat er op dat moment een volgende begint, en dat is niet waar. Er is geen eindige afscheiding tussen dichtheden – de stroom van energie kan niet scherp worden gesteld of in compartimenten gedeeld worden. Terwijl Aarde opstijgt door de “laatste” vlagen van energiestromers van de vierde, zul je geen dynamische verschil merken van de ene op de andere dag. Er zal dus geen lintje-knip ceremonie zijn, zogezegd.

De verwarring over dichtheid is gecompliceerd omdat het woord twee definities heeft. Het ene is massa of de locatie van een massa als onderscheiding van jullie idee van discarneren – (uit de stof gaan) zonder enige massa of vorm – zoals jullie over zielen denken die in spirit zijn. Jullie kunnen ons niet zien zelfs als we direct naast jullie staan omdat onze etherische lichamen vibreren met een frequentie die de visie van de derde dichtheid niet kan bespeuren, net als jullie de bladen van een ventilator niet kunnen zien als die op zijn hoogste snelheid ronddraait. Maar inderdaad hebben etherische lichamen een soort van massa en die vermindert in dichtheid als zielen doorgaan zich spiritueel te ontwikkelen.

En dat brengt ons naar de andere betekenis van dichtheid, die de status aangeeft van de spirituele evolutie van een ziel. Terwijl ik beide dichtheden uitleg in de context van jullie thuisplaneet en van volkeren uit al die eeuwen, denk er dan aan dat het de collectieve gedachten, gevoelens en daden van een beschaving zijn die de staat van hun wereld manifesteert.

Aarde’s massa begon te spiralen uit haar originele thuis in de vijfde dichtheid, omdat negativiteit toenam in het collectieve bewustzijn van haar antieke beschavingen. De afdaling van de planeet ging door, overeenkomstig de verminderde evolutionaire status terwijl meer en meer duisternis hun gedachten, motieven en daden  binnenkwamen, en uiteindelijk bereikte de planeet de diepe derde dichtheid in massa en locatie omdat de spirituele status van de bevolking die lage dichtheid had bereikt.

De twee episodes door het loslaten van negativiteit bij enkele keren zo lang geleden had het leven van de planeet wel gered, maar haar verzwakte conditie liet haar wortelen in de massa en locatie van de derde dichtheid.  Maar door de eonen heen waarin de planeet en het collectieve bewustzijn van op elkaar volgende populaties vast zat in het moeras van die lage dichtheid behield Gaia, Aarde’s ziel de staat van ontwikkeling van de 5de dichtheid. In die lange eeuwen toen de mensen de derde dichtheid bezaten in de massa van het lichaam en in de status van zielenontwikkeling, werden enkele hoog ontwikkelde zielen in hun midden geboren – God’s boodschappers en bij gelegenheid soms een visionaire filosoof, wetenschapper, natuurkundige of artiest.

Op dit kritieke moment van Aarde’s ascentie – midden in 2012 – heeft haar planetaire lichaam de hoge derde dichtheid bereikt  in haar galaxy,  in massa en locatie,. Terwijl de lichamen van veel van haar bewoners ook in die dichtheidsmassa zitten, zijn lichamen van mensen die het licht omhelsd hebben geëvolueerd van een op koolstof gebaseerde cellulaire structuur naar een kristallijne vorm waardoor bewustzijn omhoog gaat en je stoffelijk kunt overleven in de vierde en hogere dichtheden. In de voorbije 20 jaren  of zo, zijn ontwikkelde zielen geïncarneerd met kristallijnen maaksel.

In de spirituele evolutie, zit Aarde’s bevolking tussen de derde tot aan de zevende dichtheid, en enkelen zijn zelfs gedevalueerd (nog lager gegaan) naar de tweede of zelfs de eerste dichtheid, vanwege de duisternis van hun vrije wilskeuzen en hun volharding om het intense licht bewust te weigeren dat voortdurend naar hen wordt toe gezonden. Tussen hen in zitten enkele individuen die vrijwillig kozen om de zwaarste rollen te spelen om het grootste deel van de zielen een gelegenheid te bieden om hun derde dichtheid karma te voltooien.

De overeenkomst was, als dat punt werd bereikt – en dat was ongeveer tien jaren geleden in jullie jaartelling – dat deze individuen zich bij de lichtkrachten zouden voegen maar ze waren zo betoverd  door het beheersen van massa’s, via onderdrukking, vrees, corruptie, bedrog en hebzucht dat ze weigerden om hun macht of hun illegaal verkregen grote fortuinen op te geven. Het licht dat ze hadden bij de geboorte verminderde tot aan alleen maar de vonk die hun levenskracht is en doordat zij door gingen met hun gewetenloze activiteiten, bleef het duister op de planeet

Deze mensen noemen zichzelf Illuminati, wat “de verlichten” betekent, maar publiekelijk zeggen ze niet dat zij die naam hebben. Werkend in het geheim, zitten ze in dergelijke ongelijksoortige gebieden als regeringen en regelende lichamen; nationale en internationale economieën; koninklijke families; de Verenigde Naties; de wet, zoals beleid en rechtssystemen; onderwijs instellingen en kerk hiërarchieën; media en entertainment terreinen; de Zionisten beweging en multinationale corporaties. In het kort hebben de Illuminati alles beïnvloed of beheerst dat het leven in jullie wereld raakt.

Bijna alle zielen die geïncarneerd zijn om hun derde dichtheid karma te voltooien door lichtwerker te zijn – mensen wier activiteiten en gedrag licht uitzenden, dat niet alleen henzelf begunstigt maar alle levens opheft  die door hun licht wordt aangeraakt – zij hebben de vierde dichtheid van zielen evolutie verkregen en hun cellen veranderen in kristallijnen cellen van de massa van de vierde dichtheid.

Veel zielen verlieten thuislanden in ontwikkelde beschavingen om de minder geëvolueerde Aardezielen te helpen hun vijfde, zesde of zevende dichtheid en intellectuele status te verkrijgen. Het is een droevig geluid voor alle lichtwerkers in het universum dat sommigen van die ontwikkelde zielen degenen zijn die serieus verbasterden/overgingen door terug te komen op hun overeenkomst om zich bij de lichtkrachten te voegen.

Des ondanks, stroomt er overvloedig licht op Aarde, geholpen door godinnen-  of vrouwelijke energie die in de Aarde werd gestort. Deze vredige, koesterende,  creatieve en zachte,  verenigende energie vermengt zich met  de zeer lang-dominante  krachtige mannelijke energie die succes wil hebben op alle terreinen met welke middelen ook. Beide energieën hebben waardevolle sterktes en ze smelten samen in een evenwicht waarin alles licht is.

Deze energie vermenging heeft de grootheid van hebzucht, corruptie en bedrog op de planeet blootgelegd – deze duistere aspecten in de mensheid hebben zo lang oorlogen, ziektes, armoede, wreedheden, vrees en onwetendheid bedreven en bestendigd. Als de aarde uit de derde dichtheid gaat aan het eind van jullie jaar 2012, zal ze die duisternis achter zich laten.

Haar bestemming is de vijfde dichtheid, waar Gaia, geïncarneerd in de planeet die jullie Aarde noemen – terug naar huis is gegaan en die tevreden in de liefde-licht vibraties van die hoge energie laag, haar omloop zal maken.

Boodschappen van Matthew, 29 december 2012

matthewward

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron:  http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=158&z=2

 

Vertaling: Winny Dijkstra

Website:  winnyd@stralendetoekomst.nl

 

 

Matthew is gestorven op jonge leeftijd. Hij antwoordt maandelijks op zijn moeders (Suzy Ward) vragen die gesteld zijn door veel mensen in Amerika maar ook over de hele wereld. Matthew’s ziel is contact persoon voor vele hogere buitenaardsen van de Galactische Federatie en andere meesters.                            www.matthewbooks.com

 

 

Reacties op 21 december, feitelijke effecten; wat je denkt/gelooft schept werkelijkheid; nasleep van duisternis, wegruimen van “restanten”; verwachtingen; God aan de leiding over aankomst ET; informatie bronnen; ascentie gaat gesmeerder vanaf nu; ziel en wetenschap, zelfde energie

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. 21 december, de datum die zo lang werd verwacht met opwinding en gemijmer over wat er zal gebeuren, is gekomen en gegaan.

2. Individuele belevenissen die dag waren zo persoonlijk en uniek zoals iedere ziel zelf is. Des ondanks kunnen de grootste sensaties die door lichtwerkers werden gevoeld, beschreven worden als momenten van verhoogde spirituele afstemming voor enkelen: een zin van vredigheid en welzijn voor anderen; en ontmoediging voor hen die belangrijke veranderingen verwachtten. Behalve voor de volgers van de “doemdag” conceptie, was de algemene reactie van de rest van Aarde’s bevolking die enige gedachte schonk aan de Maya Kalender, ik wist wel dat er niets ongewoons zou gebeuren.

3. Geliefde Aarde familie, iets absoluut buitengewoons gebeurde er wel!  Iedereen op jullie wereld zou zich met ons verheugd hebben als ze wisten dat de krachtige energie die op Aarde werd verankerd tijdens de Zonnewende, vele miljoenen zielen verlichtte. Ze sloten degenen er bij in die geen kennis hadden van Aarde’s ascentie of in de rangen zaten van degenen die nog op het hek zitten te wachten, of die richting duistere manieren aan het gaan zijn. Ofschoon niet wetend, hebben allen in het collectieve bewustzijn de wens en het besluit geïntensiveerd om de verkeerde/foute dingen in jullie wereld recht te zetten.

4. Jullie kunnen dit natuurlijk niet vanuit ons perspectief zien, maar jullie zullen de effecten van die massale instroom zien van de liefde-licht energie. Meer dan ooit tevoren, voelen mensen rond de wereld intens medeleven voor degenen die geschokt zijn en verdriet hebben na massale of willekeurige schietpartijen of die vechten en sterven voor vrijheid van tirannie of die dakloos en hongerig zijn .

5. Altijd zijn er individuen geweest die op gingen staan om anderen bij te staan op welke manier ze dat ook konden. Wat nieuw is: de Eenheid van Alles dat bekend is op zielenniveau gaat omhoog in het bewustzijn, waar een zin van verbinding met iedereen die lijdt, zachtjes omhoog rijst.

6. De recente instroom van licht schiep de intentie van een verenigd zielenniveau om geweld te beëindigen in jullie wereld en om de massa’s van verarmden op te heffen. Als gedachten en daden met deze bedoeling samenvallen met het collectieve geloof dat dit gedaan kan worden, dan zullen er stevige stappen worden ondernomen om dat te bereiken.

7. Jullie weten dat in het continuüm dit al een fait accompli is. (een gedane zaak.w.) Maar de meeste volkeren van de Aarde  hebben in diverse niveaus gezeten van het derde dichtheid bewustzijnsbesef, en op dat niveau zijn mogelijkheden beperkt tot de derde dichtheid zintuigen, de mogelijkheden van wat er werd geleerd.

8.  Hun warmhartig verlangen naar een wereld van vrede en goedheid is echt, maar de beperkingen van wat zij geloven schiepen twijfels dat ze ooit werkelijkheid zouden worden. Het is niet breed bekend dat de universele wet dat: geloof/denken werkelijkheid creëert, en ieder mens zijn leven beïnvloedt., dus is het begrijpelijk dat voordien het geloof dat   ingeworteld was in het grootste deel van jullie beschaving was, dat de grote hoeveelheid van afschuwelijke situaties in jullie wereld, veel te formidabel is om te worden verholpen. Nu, het weten van het zielenniveau brengt gedachten van “het is onmogelijk” naar “misschien is het mogelijk – laten we het proberen!”

9.  Aarde gaat door het hemelse raam (window) waar de laatste paar wolkjes van de derde dichtheid zo zwak zijn dat ze nauwelijks waarneembaar zijn naast die heldere, sterkere eerste sliertjes van de vierde dichtheid, waar duisternis niet kan binnenkomen. Daar alle lichtwezens jubelen over deze glorieuze bereiking, wat weergaloos is in de universele geschiedenis, betekent dit niet dat de Aarde plotseling in een paradijs zal worden veranderd.

10. Net zo als een gewelddadige storm dood en verwoesting achterlaat op zijn pad, zo doet duisternis dat ook. Maar een storm blijft maar een paar uur en slaat niet wereldwijd toe. Duisternis heeft het leven millennia lang op Aarde beheerst en de staat van jullie wereld heden, is het naspel van eeuwenlange verwoesting die door het duister is gewrocht.  Die laat op zijn pad de schade achter die zij heeft veroorzaakt aan de planeet en de invloed die het op veel denken heeft gehad.

11. We weten dat sommigen van jullie denken dat het opruimen van restanten die door het duister zijn achtergelaten pas kan gebeuren nadat onze universele familie ter plaatse is aangekomen. Zo hevig als zij hun technologie ook willen brengen en naast jullie willen werken, zelfs de mogelijkheid van zulke bijstand is niet sterk geregistreerd in het collectieve bewustzijn. Het positieve aspect in dit geval is dat er zielen op de planeet zijn, en dat anderen er heel spoedig zullen zijn, die het initiatief tot verandering zullen nemen van wat er moet worden veranderd.

12. Overzie ook de veranderingen niet die al enige tijd hebben plaats gehad. Er is heel veel bedrog en corruptie aan het licht gekomen en in diverse landen zijn burgers opgestaan om het juk van onderdrukking af te gooien. Waar gekozen regeringen falen om iets aan de behoeftes van de burgers te doen, is de achterban van het volk verandering aan het forceren. Mensen die hard geslagen werden door aan flarden gescheurde economieën hebben en ingenieuze manier ontwikkeld om niet alleen met problemen om te gaan maar ook om ze te overstijgen.

13. Het is waar dat extraterrestrials/buitenaardsen die tussen jullie leven geholpen hebben bij die tot stand brenging maar geef jullie zelf de eer voor jullie deel. Jullie goddelijke daden en standvastigheid in het licht zijn onmisbare bijdragen! De kracht van jullie gebeden, visualisaties van een stralende Aarde, het delen met degenen die behoeftig zijn, en het ondersteunen van organisaties die gewikkeld zitten in milieubehoud en andere waardevolle inspanningen, zijn onschatbaar!

14. Er moet inderdaad heel veel meer worden gedaan, en als de pogingen doorgaan en de stuwkracht van het licht versneld wordt en wijder verspreid, dan zullen jullie plannen en intenties zien die tot vervulling komen. Verzet en oorlogvoering zullen zich ontwikkelen in handel, samenwerking en eenheid van spirit terwijl jullie nieuwe jaar zich ontvouwt in overeenstemming met jullie wens om in vrede en harmonie te leven met de Natuur.

15. Er zullen “horten en stoten” zijn langs het pad, testen, vergissingen en misstappen, maar die zullen de voorwaartse beweging niet tegenhouden, eerder zullen ze het collectief versterken om de koers naar voren te laten gaan terwijl ze de vredige, gezonde, mooie wereld creëren die jullie willen.

16.  Meer van jullie universele leden zullen bij jullie komen, om zeker te stellen, maar het is jullie wereld en jullie hebben de leiding. Terwijl er sommige lichtwerkers op leiderschapposities zitten of er spoedig in zullen zitten, de meesten van jullie zijn wegwijzers voor ontwakende zielen en zij die dat punt nog niet hebben bereikt, en gewoon het licht leven dat jullie zijn, is voldoende.

17. De overheersende vibraties, die op niveaus zitten die eonenlang niet op de planeet zijn geweest, hebben net zo jullie trillingsreeksen omhoog gebracht, en het licht van jullie essentie straalt met grotere kracht dan ooit tevoren. Deze beïnvloedt de gedachten en gevoelens van mensen wier levens jullie aanraken en stroomt naar buiten om de overblijfselen van negativiteit, waar die ook zijn, te helpen transmuteren in het licht

18. Jullie uitstraling zal jullie verwante spirits optillen die ontmoedigd werden omdat er niet werd voldaan aan de verwachtingen die ze hadden voor 21 december. Het is zo dat wereld situaties op die dag niet groots verbeterden.

19. Laten we over verwachtingen spreken. We komen terug op de universele wet dat wat je gelooft de werkelijkheid creëert en we zeggen erbij dat de wet een voorziening heeft:  Het geloof/het denken moet realistisch zijn in zijn omgeving.

20. Bijvoorbeeld, iemand kan denken dat ook al ziet hij een sneltrein maar een paar meters dichtbij, dat hij kan nog veilig over het spoor kan lopen. Hij kan dat niet, in een omgeving zoals de Aarde, waar het collectieve bewustzijn het geloof niet insluit (niet kan geloven. w) dat gevaar kan worden afgewend door dé materialisatie of trans locatie. Dus die zijn noch een werkelijkheid noch een mogelijkheid in jullie wereld.

21. Het is hetzelfde bij die niet gebeurde verwachtingen op 21 december. De grootste hoeveelheid van jullie bevolking begint nu pas te geloven dat het maken van een betere plek van jullie wereld misschien mogelijk is. Dat intense veranderingen van jullie wereld op een specifieke dag gebeuren, zit niet in jullie geloofstelsel, en zit daarom niet sterk in het collectieve bewustzijn, en het collectieve bewustzijn is de creatieve kracht van een beschaving. Dus het verwachten wereldwijd van iets op een bepaalde dag, is niet realistisch in Aarde’s omgeving.

22. Wat betreft het geloven in een “doemdag” door mensen, dat geloof was ver weg en “niet harmonieus” en niet alleen niet met het collectieve bewustzijn. Het denken/geloven dat de planeet zelf verwoestend zou zijn of vernietigd zou worden is precies het tegengestelde van Gaia’s  visioen van een Gouden Periode voor haar planetaire lichaam en al haar levensvormen, en God eert haar wens.

23. Daarom is het dat wij in vorige boodschappen met zekerheid konden stellen dat de dag voor 21 december veel zou lijken op de dag zelf en ook op de dag daarop volgend. Schertsend zeiden wij dat er geen “ribbon-cutting ceremony”(lintje knippen ceremonie) zou zijn als Aarde het begin van de vierde dichtheid wat bekend was rond die datum, lineair gesproken zou benaderen.

[9 september 2011:  Terwijl Aarde ascendeert door de “laatste” vlagen energiestromers van de derde dichtheid heen, die samengaan met de “eerste” stromers van de vierde, zullen jullie geen dynamisch verschil merken van de ene naar de volgende dag. Er zal dus geen lintje-knip ceremonie zijn, zogezegd.]

24. Er zit een toegevoegd element aan de effecten van het collectieve bewustzijn van een beschaving betreffende de komst van onze familie uit andere werelden. Jullie hebben vurig de landing verwacht van ruimtetoestellen en om leden te ontmoeten die tussen jullie in leven.

25. Maar, niet alleen gaat jullie opwinding niet over dat wat jullie deelden, bij het grootste deel van jullie gemeenschap, maar de feitelijkheid van “aliens” (‘vreemden”) die komen helpen of die al op de planeet wonen, zit niet in hun geloofstelsels. En verder zijn hun ideeën over buitenaardsen: zij die monsterachtige wezens zijn die de Aarde binnencallen zoals in films werd geschetst.

26. Zoals we in vorige boodschappen hebben vermeld, was de hoogste universele raad vroeger verantwoordelijk voor de aankomst en de introductie-tijd maar nu heeft God de leiding. God lichtte de raad van zware verantwoordelijkheid op om te beslissen wanneer Aarde’s volkeren eraan toe waren om in vele aantallen ruimtetoestellen te zien landen en om de ongewone wezens te begroeten. God zal GO! zeggen als de ontmoeting met welkom kan gebeuren en niet met vrees, en Hij is net zo verlangend voor die blije gelegenheid als wij allemaal zijn die weten wat gaat komen.

27. God neemt het roer hierbij en dat is een verandering van wat wij eerder meldden in vroegere boodschappen. Veranderingen gebeuren in de top van het universum net zo als dit in jullie leven gebeurt! Dus is het niet zo dat we jullie misleidende informatie hebben gegeven en dat later moeten herroepen – we vertellen jullie wat er bekend is in de tijd van onze boodschap, en als er later een betekenisvolle verandering wordt gemaakt, dan melden we dat.

28. Sommigen van jullie hebben gevraagd waar we onze informatie vandaan halen. Iets ervan is kennis uit het zielenniveau die is omhoog gekomen door zelf-ontdekking, of herinnering, en dat kan geschikt en bondig worden beschreven als “universele kennis”.  Wij hebben niet meer weten dan een andere ziel heeft; gewoon via de spirituele en bewuste ontwikkeling, wij hebben meer gelegenheden gehad om ons te herinneren wat er in de opslagplaats van kennis zit dan minder geëvolueerde zielen gehad hebben.

29. Onze informatie over wat er met en op de Aarde gebeurt komt uit een aantal bronnen en als de informatie uit die bronnen in hetzelfde veld zit, zogezegd, dan delen we het vrijmoedig aan jullie mee.

30. Onze Bron is God die ons vertelde wat we net zeiden betreffende wanneer Hij de raad zal zeggen om de vloot commandanten een GO! te geven. De raad is weer een andere bron, en ook is dat onze goede vriend Hatonn, die een intergalactische vloot commandant is en de directeur van communicaties tussen Aarde en de rest van het universum We staan ook in contact met individuen in het Nirvana die activiteiten monitoren op Aarde en met beschavingen die zo ver spiritueel, intellectueel en technologisch geëvolueerd zijn dat die,  zelfs op dit station. magisch schijnen te zijn.

31. Wij hebben toegang tot de Akasha registraties, het massa bewustzijn van het universum en het collectieve bewustzijn van de Aarde, en we weten wat in Aarde’s energieveld van potentie zit. In dat veld is het waar mogelijkheden waarschijnlijkheden worden en waarschijnlijkheden zekerheden worden, afhankelijk van de hoeveelheid energie die jullie collectieve gedachten, gevoelens en daden neerzetten voor specifiek potentieel gebeuren.

32. Nu dan, Aarde’s doorgang van nu af aan zal gesmeerder verlopen dan in de voorbije diverse maanden, toen natuurlijke veranderingen in de planetaire verbinding sterke energiegolven veroorzaakten in jullie zonnestelsel. Terwijl die golven de Aarde sprongen naar voren gaven, moest zij de poort naar de vierde dichtheid bereiken, velen van jullie ervoeren verontrustende stoffelijke, emotionele of mentale afwijkingen terwijl jullie lichamen zich bleven aanpassen aan de toenemende hogere vibraties.

33. Van nu af aan, zal de combinatie van kristallijnen cellulaire structuur en het intensiverende licht van Aarde’s ascentie route, jullie lichamen in staat stellen om in evenwicht te blijven. En jullie zullen in staat zijn om met zelfvertrouwen en innerlijke wijsheid om te gaan met welke situaties er ook omhoog komen.

34. Met enkele uitzonderingen, zien jullie wetenschappers licht in de context van astrofysica en technologie, en godsdiensten zien liefde als het terrein van de ziel. Het zal bekend gaan worden dat het licht van de wetenschap en de liefde van de ziel een en dezelfde energie zijn en dat is de meest sterke kracht in de kosmos. Terwijl die energie overvloediger stroomt in jullie wereld dan wanneer ook, sedert Gaia en haar planetaire lichaam werden geschapen in God’s volmaaktheid, kunnen de wonden van haar bewoners en van de Aarde zelf worden geheeld.

35. Ga jullie jaar 2013 in wetend dat lichtende wezens door dit hele universum heen, als ooit tevoren en nog meer jullie ongeziene supporters en helpers zijn. Wat een vreugdig vieren zal er zijn als jullie dezelfde onvoorwaardelijke liefde voor ons voelen die wij voor jullie voelen!

____________________________

 

LOVE and PEACE                           LIEFDE  en VREDE

Suzanne Ward

www.matthewbooks.com

 

 

 

 

SaLuSa 14 december 2012: Je incarneerde met Ascentie in je achterhoofd…

SaLuSa 14 december 2012: Je incarneerde met Ascentie in je achterhoofd…

 

et-firstcontact

 

 

 

 

 

 

 

Bron: http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/mike_quinsey/channeled%20messages/December%202012/salusa__14december2012.htm

Vertaling  Robin

 

Terwijl de dagen verstrijken moet worden opgemerkt dat 12-12 een groot succes was. En hoe kon het anders zijn, omdat niemand op aarde zich ermee kon bemoeien. De hogere krachten hebben gezorgd dat je bent voorbereid op je Ascentie met moeder aarde.  Nu tel je af naar 21 december, een ervaring die je maar eens in je leven of zelfs meerdere levens zult hebben. Door Ascentie leer je waar je creatiekrachten je hebben geplaatst. De toekomst is van jou en in dit leven werkte je richting het ideale niveau, dat overeenkomt met je staat van bewustzijn. Je komt op precies de goede plek terecht om je ervaringen voort te zetten. Ontwaakte mensen worden omgeven door hun eigen soort en bevinden zich in verheffende trillingen.

Er zijn mooie zielen van compassie en liefde die niets weten over Ascentie en zij zullen zich ook bij de ontwaakte mensen voegen. Er zal veel te doen zijn voor verlichte mensen die anderen wensen te dienen. Genezing zal een tijd lang op verschillende manieren plaatsvinden tot iedereen toegang heeft tot lokale centra met moderne faciliteiten. Tot de beschaving volledig is geïntegreerd in de nieuwe manier van leven kunnen zich enkele problemen voordoen. Omdat je bent opgegroeid in het ruimtetijdperk zul je je snel aanpassen. Nieuwe technologieën maken een einde aan de meeste problemen en we dringen er bij onze aardse bondgenoten op aan om vrije energie-apparaten onder de aandacht te brengen.

De omstandigheden op Aarde worden slechter door variaties in het weer en manipulatie van markten voor persoonlijk gewin. Of het nu gaat om voedsel of geld, speculanten brengen steeds meer miserie in een wereld waar het al onrustig is. Deze omstandigheden veranderen over niet al te lange tijd en mogen niet terugkeren. De grote bedrijven en banken worden omgevormd zodat er nooit meer een grote crisis kan komen. Monetaire systemen zullen veranderen en er wordt een eerlijker systeem ingevoerd zodat er een einde komt aan corrupte praktijken. De rijkdom zal opnieuw worden verdeeld en we zijn al bezig met het terugvorderen van verborgen voorraden edelmetaal. Voeg daar het World Trust Fund van Saint Germain bij en je bent verzekerd dat niemand meer in armoede hoeft te leven.

Alles wat eerlijk is verkregen mag worden behouden, maar al het andere zal worden afgenomen. Criminaliteit zal verdwijnen omdat mensen die zijn geascendeerd geen crimineel gedrag zullen vertonen. De bewustzijnsniveaus zullen zo hoog zijn dat eerlijkheid vanzelfsprekend is. Doordat in alle behoeften wordt voorzien zal iedereen blij zijn. Wees geduldig terwijl zaken worden uitgezocht. Onze afwezigheid tot nu toe is niet opzettelijk geweest omdat we al enige tijd geleden in de openheid wilden treden. Wel hebben we jullie geholpen door te voorkomen dat jullie werk ernstig werd bemoeilijkt.

Er komt snel vrede op aarde. Het werd vele jaren geleden aangeboden aan jullie leiders, maar afgewezen. Het zal een permanente vrede zijn die niet afhankelijk is van verdragen. Je hebt de vrede en liefde van de Bron verdiend door boven de lagere trillingen uit te stijgen en in de hogere dimensies te komen. De Bron heeft ook alle andere zielen lief terwijl zij hun leven voortzetten op een niveau dat bij hen past. De onvoorwaardelijke liefde van de Bron is te allen tijde bij je en wordt zonder oordeel gegeven.

Wanneer ze aan de kant is gezet kan de oude garde via gerechtelijke procedures worden verwijderd. Er zijn specifieke redenen waarom je er weinig van meekrijgt om zo ongewilde publiciteit of ophef te voorkomen. De aard van onze acties moet geheim blijven, maar binnenkort ontdek je wat er al die tijd is gebeurd. We willen dat jullie je bewust zijn van onze intenties en er zal een tijd komen waarin jullie geregeld worden geïnformeerd. Het zal samengaan met disclosure, maar het is vrij lastig om een situatie te scheppen waarin alle landen het eens zijn over disclosure. We kunnen niet veel langer wachten, maar het zal volgen op andere veranderingen die nu prioriteit hebben, zoals bijvoorbeeld veranderingen op overheidsniveau.

Jullie Aarde ziet er mooi uit en naast de liefde en het licht dat wordt voortgebracht door de ontwaakte mensen is er extra licht omdat de feestdagen het beste in de mensen naar boven haalt. Het is een tijd waarin op een liefdevolle manier wordt gedacht aan oude of afwezige vrienden, of mensen die helemaal geen familieleden hebben. Er wordt door velen compassie gevoeld voor de minder bevoorrechten die vaak dakloos zijn en geen steun hebben. In de toekomst zullen dergelijke situaties niet meer bestaan omdat het eenvoudigweg onmogelijk is als er zo veel licht en liefde bestaat. De hemel is een echte plaats en je zult het er vast mooier vinden dan je ooit had durven dromen.

Wanneer we beginnen met de veranderingen zal er bijna continu activiteit zijn. 2013 belooft een actief jaar te worden. Je incarneerde met Ascentie in je achterhoofd omdat je wist dat je eraan kon deelnemen. Sommigen hebben vaardigheden die we kunnen gebruiken en we laten het je weten wanneer we je kunnen gebruiken. Dat kan op een aantal manieren gaan en sommigen van jullie zullen als één van de eersten onze schepen gaan bezoeken.

Ik ben SaLuSa van Sirius en heb jullie lief vanwege jullie toewijding om te zorgen dat alles klaar is voor Ascentie.

Dank je SaLuSa,
Mike Quinsey.

 

Wat kunnen we verwachten voor 12.12.12 en 12.21.12 ~ Een boodschap van Moeder Sekhmet door Elizabeth Trutwin, 7 december 2012

Wat kunnen we verwachten voor 12.12.12 en 12.21.12 ~ Een boodschap van Moeder Sekhmet door Elizabeth Trutwin, 07 december 2012

Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

 

Gegroet Kinderen van Ra. Dit is Moeder Sekhmet. Laten we bij het begin beginnen. Om het einde van dit jaar te begrijpen moeten we ons bewust zijn dat we in veel opzichten de geschiedenis herhalen. We herhalen een cyclus – zoals de seizoenen voorbijgaan – de kosmos draait rond een centraal punt in de lucht en evolutie beweegt ons eindeloos in spiralen naar hogere dimensies.

 

Velen van jullie komen van andere dimensies en andere planeten om nu op Aarde te incarneren om de vibratie naar die van liefde te verhogen. Anderen komen van andere universa om nu hier te zijn.

 

Er zijn een handvol zielen die hier waren tijdens de meest belangrijke gebeurtenissen om vorm te geven aan de Aarde gedurende de laatste 5000 jaar. Gedurende die 5000 jaar hebben er voortdurend oorlogen plaatsgevonden en deze resulteerden in planetaire destructie op Aarde en de nabije sterren. Deze oorlogen veroorzaken karma voor de individuen en het collectieve bewustzijn. Karma betekent dat wat weggenomen werd van het geheel terug moet worden gegeven aan het geheel. Deze onvolwassen acties van oorlogen verhinderden de Aarde om een stemgerechtigd Lid van de Intergalactische Confederatie van Werelden te worden. Het liet haar zonder vertegenwoordiging en in veel gevallen zonder hulp.

 

Sinds het begin van de Schepping bleef een groep van Verlichte Zielen incarneren en zij staan bekend als de Goodly Company. Zij incarneerden steeds opnieuw op de Aarde om het Licht in stand te houden en speelden een centrale rol bij het handhaven van de soevereiniteit van de Aarde en het tegenhouden van een nucleaire vernietiging door de strijdende partijen. Er zijn een aantal Hoge Wezens die vanaf de Schepping bleven incarneren en zij helpen ons vandaag.

 

Er is een Hiërarchie voor zielenafkomst en dit een kwestie van geboorterangorde. De eerste is de Godheid die  zich splitst in de Vrouwelijke Godheid en Mannelijke Godheid. Vanuit deze godheden creëerden ze degenen die bleven incarneren. Na verloop van tijd combineerden degenen in de Hemel hun DNA met degenen die op Aarde en op andere plaatsen in het Zonnestels incarneerden. We kunnen alle beschavingen op de Aarde beschouwen als onze sterrenvoorouders. Alle belangrijke godsdiensten – Christenen, Joden, Moslims, Boeddhisten, Hindoes, Taoïsten, Maya’s, Jaïnisten, Sikhs, Confusius hebben allemaal verslagen in hun heilige teksten van Engelen of degenen die van de Hemel opstegen om weg te vliegen. Ze spreken allemaal over heilige plaatsen, de Sterrenpoorten – die zij bouwden –  en de schepen van waaruit zij naar beneden werden gestraald. Er zijn eindeloze verslagen in onze Heilige Boeken over astronauten uit het verre verleden. De Engelen en Galactics (Galactische beschavingen) zijn Een. Om te begrijpen wat er zal gebeuren op 12 en 21 december moeten we een kijkje nemen bij de nakomeling-Zielen in de Goodly Company die nu belangrijke rollen spelen.

 

Moeder Sekhmet en Vader Alcyone

Kalki Maitreya en zijn gemalin Lakshmi

Sananda en zijn gemalin Lady Master Nada

Ashtar en zijn gemalin Athena

St Germain en zijn gemalin Cassiopeia

Aartsengel Michael, bekend in Hindoe als Indra en Ashtars Twin Brother

Aartsengel Metatron, bekend in de hindoe-als Narada en Sandolphons Twin Brother

De 4M’s zoals ze genoemd worden zijn Moeder Sekhmet, Maitreya, Metatron en Michael.

Zij allen hebben een rol gespeeld in Akasha of de geschiedenis van de Aarde en allen zijn afstammingsvormen van de Allerhoogste Godheid, Bron-Energie die de Spirituele Hiërarchie binnen het Bureau van de Christus vertegenwoordigen.

Als we dan hun rollen in het verleden op aarde herzien dan beginnen de gebeurtenissen op 12 en 21 december zin te krijgen.

 

5000 jaar geleden incarneerde het Krishna Bewustzijn of Christus (Krist) Bewustzijn op Aarde. Krishna’s aanhanger was Rama Arjuna. Rama is nu op Aarde geïncarneerd. Omdat Rama Arjuna zo’n perfecte aanhanger was van Krishna werd toen een belofte gemaakt van Krishna aan Arjuna voor de toekomstige Aarde, die momenteel op Aarde komt om te worden vervuld. Deze periode betekende een tijd van Grote Strijd op Aarde.

 

3000 jaar geleden leefde Rama Arjuna op Aarde zowel als Achnaton en als Mozes. Vergeet niet dat dit een hogere dimensionale Aarde was en hoe dit gebeurde is voor de meesten nog steeds een mysterie. In deze tijden bleven de Facties samen dezelfde oorlog voeren. Het was een periode waarin de Grote Wezens van Licht waren geïncarneerd met de Wezens die hun broers, zusters, neven en nichten waren, maar die zich van het Licht hadden afgewend. Er waren experimenten met hybridisatie van DNA, incestueuze  relaties, het toegeven aan elke gril en fracties en vetes werden voortgezet. Degenen die waren geïncarneerd waren ondermeer Moeder Sekhmet, Sananda, Rama Arjuna met anderen. De missie mislukte en de Aarde viel terug in lagere dimensies. We hebben ons sindsdien terugwerkt naar de 5e  Dimensie.

 

2000 jaar geleden keerden Sananda terug als Jezus van Nazareth. Tijdens dit leven incarneerde Lady Master Nada en velen van de Goodly Company werkten met hen vanaf de schepen. Tijdens deze periode vertegenwoordigde Cesar van Rome de totale slavernij van de Aarde alsmede haar bewoners. Deze missie mislukte en een belofte werd gemaakt door Sananda voor de toekomstige Aarde, die momenteel op Aarde wordt gerealiseerd.
1500 jaar geleden speelden, degenen die we nu kennen als Barack Obama, Moeder Sekhmet en St. Germain, belangrijke rollen en deze rollen maken nu de cirkel rond op Aarde.

 

Barack Obama was toen Akbar de Grote en Moeder Sekhmet was geïncarneerd als zijn keizerin Mariam. Akbar was een groot strijder en staatsman. Hij vocht tegen de Facties die elkaar bestreden. Hij promootte een veelheid van religies tussen moslims, Soefi’s, Hindoes, Jaïnisten  en Christenen om een paar te noemen. Door dit te doen kon hij bewerkstelligen dat er honderden jaren van een veelheid aan religies in de regio werden gerealiseerd. Dit legde de basis voor wat er momenteel gaat gebeuren op de Aarde. Op hetzelfde moment dat Akbar 19 jaar oud was incarneerde St. Germain als Francis Bacon, die de onwettige zoon was van koningin Elizabeth I. Koningin Elizabeth I stond in contact met Akbar en Mariam voor handelsroutes over het grondgebied aldaar. Door deze samenwerking begon St. Germain zijn werk met het creëren van de Bank van St. Germain als voorbereiding op het succes van president Obama en NESARA nu.

 

De duisteren incarneerden in de koninklijke families, zodat zij de controle over de rijkdommen op Aarde kregen. Frances Bacon werkte vanuit de Koninklijke Familie in Engeland met zijn connecties om zijn missie op te zetten – het verzamelen van de verborgen goud-deposito’s in heel Europa en daarbuiten. De 13 Families bleven geheime plannen maken voor de controle van de Aarde en deze Facties zijn de strijdende partijen van dit moment. Ze hebben hun goud gebruikt om de media, de rechters om te kopen en hebben voor degenen in alle lagen van de bevolking een fantastische illusie gecreëerd. De Goodly Company komen nu om de illusie te verbrijzelen. Ontwaak! Stop met Dromen. Loop in de Zonneschijn.

De Volle Maaneclips van 28 november en de 72 uur die volgden blijven de Goddelijke Kosmische Uitlijning voorbereiden op de Poortopeningen op 12.12.12

Op 3 december zien we een uitlijning met Orion – waar de Grote Oorlog ontstond 5000 jaar geleden – van de planeten Saturnus, Venus en Mercurius. Venus maakte de weg vrij voor deze uitlijning eerder dit jaar in juni, toen de Aarde de Zon passeerde. De uitlijning van de Mercurius Tempel van de Nieuwe Schepping, Venus Liefde en Saturnus’s Rechtvaardigheid vindt plaats om de Aarde naar de 5e dimensie te brengen. Het is in feite veel meer. Het volstaat te zeggen dat dit 9 dagen is vóór de Poortopening die het mogelijk maakt om alle Aardepoorten, Binnenaardse Tunnels, natuurlijke en kunstmatige Sterrenpoorten, piramiden, obelisken en Ziggoerats die de transducers bieden voor de toegang tot de Nulpunt-energie die door Keshe op Astar’s bevel begonnen zal worden als het tijd is. Dit zal een energetisch Krachtveld creëren waar de oorlog zal eindigen. Het is een magnetisch krachtveld die samenwerkt met de 10 Moederschepen die zich een paar honderd kilometers binnen de baan van de Aarde bevinden, waaronder het schip van Ashtar en Sananda, het nieuwe Jeruzalem, die van Aartsengel Michaël, Het Nieuwe Bethlehem, die van Athena, de Duif, die van Moeder Sekhmets, Niburu en Soltec’s Schip waarbij commandant Soltec – de grootste ingenieur in het Universum – de communicatie coördineert binnen en buiten de rijken van ons zonnestelsel, gekoppeld met Sol’s Zonnekracht van de Zon aan de Phoenix. Het is een magnetische energie die verbonden is met het Aarde Raster. Het brengt de Aarde in de Hogere Dimensies en zorgt ervoor dat alle dingen waar we naar uit hebben gekeken mogelijk worden

 

De Planeten zijn in de Hemelen overeengekomen zich te verbinden, te harmoniseren voor de grote poortopening. Velen die rollen speelden in het verre verleden verzamelen zich op heilige plaatsen over de hele Aarde om de energieën die nodig zijn om de verschillende poorten op de Aarde te openen. Als je niet naar een heilige plaats reist, maak dan tijd vanwaar je bent om de energie in je hart te verbinden met de poortopeningen. Koppel je energieën met Degenen daar om hun vibraties te verhogen en verbind je in Eenheid voor de Ascensie van de Aarde. Je zult verbonden worden met de harten van miljarden van de schepen om zich in Eenheid te verbinden met allen op Aarde.

 

Op 29 november 2012 voltooide de Ziel van Sananda Kumara de versmelting van haar Ziel met KOS (Koning der Zwaarden) die het volledige voorbeeld is van Sananda op Aarde. Hij markeerde deze gelegenheid bij de Gouden Tempel in Punjab met een duik in de Poel van Opperste Gelukzaligheid rondom de tempel. Dit markeert een hoogtepunt van verscheidene levens ter voorbereiding op de Ascentie van de Aarde.  Hij werkt nauw samen met president Obama en nu heeft Sananda Kumara op Aarde volledig zijn rol opgenomen naast zijn Tweelingvlam Lady Master Nada. Lady Master Nada coördineert de arrestaties, aanklachten en bewijzen van de Intergalactische oorlogsmisdadigers van de strijdende partijen. Ze neemt met elke Ziel de stappen door die nodig zijn om terug te keren naar het geheel, die tot de verwijdering van het geheel hebben geleid.

 

De Kosmische Uitlijning van 21 december 2012

29 november, 3 december, 12 december en 21 december markeren een opeenvolging van kosmische gebeurtenissen die nodig zijn om de Aarde te doen ascenderen. Op 21 december 2012 vindt er een uitlijning plaats van het Galactisch Centrum met het Kosmische Centrum.  Dit is hetzelfde als het plaatsen van een sleutel in een slot en het openen van een ruimte waar de Aarde kan ascenderen.

 

Sananda Kumara op Aarde, herenigd met zijn gemalin Lady Master Nada, is de Braveheart (Held) die nodig is om alle demonen van alle tijden van de duistere Kliek te verwijderen. De beschuldigingen van hoogverraad die door het Internationaal Gerechtshof behandeld worden zullen  door Lady Master Nada meegenomen worden naar de Zonne-Tribunaal voor verhoor en vonnis. De Galactische Leden van het Zonne-Tribunaal  hebben de noodzakelijke gegevens. Het Hof is In sessie. Dit is al eerder gebeurd en is onderdeel van wat wij noemen – de Ontbinding van de Oude Aarde. Het is noodzakelijk om het karma in evenwicht te brengen. Het betekent dat de Aarde wordt gezuiverd en klaar is om de hoge vibraties van de Hogere Dimensies van bestaan ​​te dragen. Velen zijn geprogrammeerd te geloven dat ze zondaars zijn of dat God een wraakzuchtige God is. Dit zijn vergiften voor het bewustzijn in de grote illusie die in de matrix is gecreëerd. Er moet een balans zijn die de wreedheden zal genezen die gebeurd zijn op Aarde. Iedereen is verantwoordelijk. Zielenonderzoek is goed en nog steeds en toch voelen velen zich onnodig beschaamd en schuldig. Zoek Vreugde in je leven en je zult Vrede vinden.

 

De Steden van Licht

Er zijn miljoenen Galactische mensen op Aarde die zich bezighouden met het bouwen – met de hulp van Aartsengel Michael – van  Licht-Steden. Dit zijn Hogere Dimensionale Steden waar we, na de vibratieverhoging, naartoe zullen gaan in ons merkaba-lichaam voor mentoring, opleiding, genezing als voorbereiding op onze volgende missie in de getransformeerde Aarde. Er zijn veel meer doeleinden t.a.v. de steden. Degenen die op zoek zijn naar genezing kunnen het hier vinden. De blinden zullen zien. De verlamde zal lopen. Elk persoon zal verschillende Begeleiders hebben. Een beoordeling van de Ziel zal met je worden gedeeld en je volgende stappen zullen worden beoordeeld en met elkaar besloten worden. Dit zal gebeuren met de grootste compassie en liefde. Elk karma dat niet is opgelost kan op dit moment wel plaatsvinden en dit is een mogelijk voor Alle Zielen die nu op Aarde incarneren om de karmische cyclus te beëindigen, en maakt een eind aan de duisternis van illusie en wordt weer onsterfelijkheid in een fysiek lichaam dat op Aarde incarneert.

 

Dit is de volgende stap. Wat wil je nu. Doe een beroep op het Engelen Rijk om je te helpen op elke manier die je wenst. Deze uitleg wordt gedeeld om allen te eren dat het geheel terugkeert naar het geheel. Het is all-inclusive. Het is niet bedoeld als een ernstige waarschuwing, het is gewoon hoe de Universele Wet functioneert. Er zal tijd zijn om alles uit te werken alvorens terug te keren naar de Nieuwe Aarde voor de nieuwe missies. Sommigen zullen kiezen om niet terug te keren en in plaats daarvan gaan naar nieuwe opdrachten binnen een andere Planeet van Dualiteit. Deze Licht-Steden zijn volledig in bedrijf en, zoals de krachtveldveranderingen, zullen ze zichtbaar worden voor het blote oog. Velen van jullie, de Lichtwerkers en Sterrenkinderen, voelen innerlijke ingevingen dat ze een kantoor hebben in de Licht-Steden waar hun klanten zullen komen voor jullie diensten, die zich voorbereiden om burgers te worden van de Nieuwe Aarde. Deze Lichtsteden worden nu gevoed, gesteund door de grote Moederschepen binnen de baan van de Aarde. Alles is trilling. Vibratie is muziek. Je bent de Universele nummer Een-song van Oneindige Liefde.

 

De Galactics zullen landen en onder ons wonen. Veel Hogere Lichtwezens hebben hun Tweelingvlammen geïncarneerd op Aarde. Zij zullen naar de Aarde komen om hier aan hun missies te beginnen. Velen die dienen in de hoogste rangen van de Galactische Federatie, die Tweelingvlammen op de Aarde hebben wonen die wakker en bewust bleven, stappen in hun nieuwe rollen. Ze weten vanbinnen wat de waarheid is, maar door hun onvermijdelijke programmering binnen de matrix blijven ze twijfelen. Je zult heel blij zijn als je beseft dat je het Grote Wezen bent. Laat de programmering vallen. Ik nodig je uit vandaag naar binnen te gaan en een gesprek met je Tweelingvlam te voeren. Het is tijd. Deze relaties zullen niet hetzelfde zijn als die op Aarde, maar nog veel meer. Houd je Tweelingvlam niet in die kleine doos, die de levenspartner op Aarde nu definieert.

 

Lord Ashtar zal hier landen en zich voegen bij zijn Tweelingvlam Athena op Aarde. Athena is nu geïncarneerd op Aarde. Zij zal samen met Sananda en Lady Master Nada zij aan zij met ons, het grondpersoneel, samenwerken. Ze zullen niet meer full-time in het nieuwe Jeruzalem zijn. Anderen zullen het commando van hun vlaggenschip overnemen. Anderen hebben jaren getraind om in deze nieuwe rollen te stappen. Krishna zal terugkeren voor een belangrijke rol met hen.

 

Kalki Maitreya en Lakshmi de Godin van het Geluk en Rijkdom zijn nu op Aarde geïncarneerd en stappen in hun rollen, volledig versmolten met hun Hogere Zelf Vader Alcyone en Moeder Sekhmet, leven hun levens op Aarde werkend met Sananda en Lady Master Nada en Ashtar en Athena. Lady Master Athena zal de Aarde vertegenwoordigen en Kalki Maitreya zal de Zon representeren zoals het altijd is geweest en is vastgelegd in de Griekse en Romeinse mythen en verslagen van andere beschavingen aan ons over onze Galactische Voorouders.

 

Ascentie is niet slechts één dag, het is het een natuurlijke cyclus van het Leven

Ga op 12 december 2012 naar die heilige ruimte in je hartkern en verbind je met de drievoudige vlam van het violette licht naar alle andere hartvlammen op en buiten de Planeet die helpen bij de geboorte van de Nieuwe Aarde. Haal de dag uit de routine en wees in het Nu. Als je moet werken blijf dan geworteld in het Licht, bewust van wat er gebeurt. Als je de tijd hebt doe een meditatie, verbind je Zelf met de Eenheid en accepteer de onmetelijke zee van licht die door de Zon reist van de Grote Centrale Zon en door de Centrale Zon ging om overspoeld te worden recht in je kruin die je Wezen met Liefde verlicht. Deze Bron-Energie pulseert van Alcyone naar Helios en Vesta door Surya om je hartvlam in de Hogere Dimensies te ontsteken.

 

Bereid je op 21 december voor op de komst van het Christus/Krishna Bewustzijn die binnenin je oplicht en allen van de Aarde verlicht. Mediteer op de sleutel die de Kosmos ontsluit, die binnenin je ligt. Word een met de Eenheid. Bereid het feest voor wanneer onze Galactische Familie weer incarneert om met ons op Aarde te leven. Versmelt je volledig met je Tweelingvlam en verklaar je bereidheid om de volgende stappen te zetten in je nieuwe missie. We hebben overwonnen. Namaste.

 

Dit is Moeder Sekhmet door Elizabeth Trutwin 7 december 2012

 

© Alle rechten voorbehouden.

ElizabethTrutwin.org

12-12-12 en de Verschuiving der Tijden – Patricia Cota-Robles en Dr Meg Blackburn-Losey (deel 3)

12-12-12 – Patricia Cota-Robles – Dr Meg Blackburn-Losey interview (Deel 3) 

Inleiding Dr Meg Blackburn-Losey:
Dr. Meg Blackburn-Losey:
Ik wou het heel kort over iets hebben, omdat ik weet hoe veel mensen erover denken. We hebben het over het binnengaan van 5-Dimensionaal bewustzijn. Het is niet zo dat de Aarde naar een andere locatie vliegt of iemand op een knopje duwt en alles gaat veranderen. Dit is een staat van bewustzijn. Veel mensen nemen dit heel letterlijk.
Patricia Cota-Robles:
Het is eigenlijk Energietrilling en Bewustzijn, en we gaan in een versnelde trilling omhoog, we bewegen ons bijvoorbeeld naar Hogere Frequenties dan daarvoor en wat er nu gebeurt, is dat ons GodZelf, onze IK BEN Aanwezigheid, elke 24 uur het maximum van trillingen dat ons fysieke lichaam aankan, versnelt. Dit gebeurt ook met de Aarde.
De reden van al die oude voorspellingen en we hebben het hier over de Kwantummechanica, Energievibratie en Bewustzijn, dat de oude profeten het over het einde van de wereld spraken, zoals rampen, aardeveranderingen, is bijvoorbeeld wanneer de wetenschappers in de Kwantummechanica een elektron observeren die in vibratie versnelt en verhoogt, en  wanneer deze de kritieke massa van een trilling bereikt, absorbeert het de andere 49 % – 51% is bijvoorbeeld kritieke massa – en de elektronen verdwijnen in de ene frequentie en verschijnen in een hogere frequentie. Dat gebeurt nu met de Aarde en de zieners uit het verleden die dit met hun 3-Dimensionaal zicht observeerden, zagen de Aarde verdwijnen, maar zagen haar niet opnieuw in de Hogere Frequentie verschijnen.
Het verschil is dat dit niet onmiddellijk gebeurt, het is een proces dat ten volle begon tijdens de Harmonische Convergentie van 15-16-17 augustus 1987, toen de eerste grote influx van Licht ons uit het Rad van Karma haalde en terugbracht op de spiraal van Evolutie.
We zijn de afgelopen 25 jaar door Kwantumverschuivingen gegaan en hebben opnieuw een groots moment bereikt. Ik weet dat de mensen verwachten dat er op 12-12-12 en 21 december zoveel dingen gaan gebeuren, en er zullen enorme verschuivingen in vibratie zijn, groter dan we ooit eerder ervaren hebben, maar deze dingen vinden plaats in de Rijken van Oorzaak en filteren dan binnen in de wereld van Gevolg, wat het fysieke oppervlak is, terwijl we dit Licht naar ons toe trekken via onze gedachten, woorden, handelingen en gevoelens.
Ik weet dat er mensen zijn die denken dat op 21 december de Aarde ophoudt te bestaan of dat het op 22 december een Paradijs zal zijn, de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde. Er zullen grote verschuivingen zijn, de dingen vinden nu al plaats, zoals de kritieke massa die we bereikt hebben aan het einde van 2010, waar we samen met het Hemelse Vennootschap geco-creëerd hebben. Als ik ‘wij’ zeg, dan bedoel ik elke persoon op de Planeet via haar/zijn GodZelf. Velen deden het op een bewust niveau, miljoenen Lichtwerkers die op deze Planeet Ontwaakt zijn, maar ook bij degenen die zich in de dichtste frequenties bevinden, die nog slapen en chaos in hun leven hebben, heeft hun GodZelf deelgenomen.

Het GodZelf, en dit is iets wat ik echt wil benadrukken, omdat al de andere Voorspellingen het hadden over de Nieuwe Hemel en de Oude Aarde die zou vertrekken… Men geloofde dat er miljoenen mensen zouden achterblijven, omdat ze tijdens de Verschuiving niet op een bepaalde golflengte zouden trillen en het niet zouden halen. Maar een vervulde negatieve Voorspelling, een Voorspelling die een mogelijke negatieve uitkomst voorspelt, wat het geval zou zijn als er zielen achterbleven die de Verschuiving naar de Hogere Rijken niet zouden halen, is een mislukte Voorspelling.

De enige reden waarom Voorspellingen Goddelijk geïnspireerd zijn, is dat ze ons een mogelijke negatieve uitkomst tonen, zoals de Voorspellingen van Nostradamus of Openbaringen. Het is om ons te laten zien wat er kan gebeuren met onze huidige koers en om ons te inspireren om onze koers te wijzigen om het Bewustzijn van iedere man, vrouw en kind te verhogen, zodat iedereen het door deze Verschuiving haalt.
Vanwege de talloze activiteiten van het Licht, en ik heb er al in detail in mijn boeken over geschreven, vooral het boek ‘Wie Ben Ik en waarom Ben Ik Hier?’ , omwille van dit globale eenmakende werk tussen het Hemelse Vennootschap en de Ontwakende Mensheid,
zijn de twee Aardes nu één geworden en heeft het GodZelf van elke persoon het bewuste besluit genomen om vooruit te gaan. Dit is de reden waarom de dingen momenteel zo intens zijn, want in de Oude Voorspellingen ging de Oude Aarde achtergelaten worden, samen met alle karmische schulden en negatieve energieën die deze Zielen gecreëerd hebben door het misbruik van hun gedachten, gevoelens en vrije wil, zouden deze samen met hen achterblijven.
Nu iedereen vooruit gaat moet al deze rommel naar boven komen om gezuiverd te worden. Er is geen afscheiding. We kunnen niet gewoon ‘schrap, schrap’ zeggen en het verleden uitwissen. Het zou mooi zijn, maar dat kunnen we niet. De kostbare Levensenergie die we van God gekregen en gebruikt hebben om de afschuwelijke mutaties van oorlog, hebzucht, armoede en al de gruwel van onze menselijke miscreaties te creëren, moet getransmuteerd worden. Dat gebeurt er nu. Het Licht van God neemt ver boven de grootste verwachtingen op Hemel en Aarde toe en duwt alle puin naar de oppervlakte.
Dr. Meg Blackburn-Losey:
Wat interessant is, ik doe het Touching the Light healingwerk, is dat wanneer je naar wat ik het Oorzakelijke Niveau noem gaat, dat net onder het Zielsniveau ligt – het is het Oorzakelijke Niveau, een Brug naar onze Goddelijke en Menselijke Natuur, ik zie het als een vertaalstation – toont het Oorzakelijke Niveau ons de afgelopen 3 weken al deze defecten en Energieën die naar boven komen om gezuiverd te worden. Het lijkt alsof alle vorige levens tegelijkertijd gezuiverd worden. Het is verbluffend om te zien wat wij als Wezen in onze huidige vorm door alle tijden heen gedragen hebben en het plots naar boven komt en gezuiverd wordt.
Patricia Cota-Robles:
Dat is exact wat er gebeurt en de reden waarom alles zo erg lijkt, is dat we alle puin naar de oppervlakte zien komen, maar wat we niet gemakkelijk zien is het ongelooflijke Licht dat het naar de oppervlakte duwt. Daarom sprak met in Bijbelse termen over deze tijd als het ‘huilen en tandenknarsen’. We transmuteren letterlijk honderden levens in een oogopslag en de middel dat ons helpt om dit heel effectief te doen is de Violette Vlam, het perfecte Evenwicht van onze Vader/Moeder God die het weer naar het Licht transmuteert.
Momenteel zien we zoveel puin, in de politiek en alle chaos die plaatsvindt bij regeringen, de hebzucht van Wall Street in bankieren, de economie en de grote farmaceutica, etc. Het is overal en de media voedt het. Maar de Wezens van Licht willen dat we, als bemoediging, begrijpen dat de mensen die deze problemen creëren een minuscule fractie zijn van de 7 miljard evoluerende mensen op deze Planeet. Elke dag zijn er miljarden mensen die op een of andere manier hun intentie naar een Hoger Kracht richten en het Licht van God in hun leven roepen, en deze gebeden worden altijd gehoord en beantwoord.
Vanwege dit oprechte verzoek van de mensenmassa werden er speciale Kosmische Vergunningen toegezegd en heeft het gehele Hemelse Vennootschap dat uit alle prachtige Wezens bestaat die we uit de wereldreligies kennen, alle Verrezen Meesters, alle grote Engelenordes, Zonnelogos van Zonnen achter Zonnen, Galactische Kosmische Wezens tot de aanwezigheid van onze Vader/Moeder God, Al Dat Is, hebben de toestemming gekregen om door de sluier van onze menselijke miscreaties te komen en ons tegemoet te komen.
Nu kunnen we communiceren en deze informatie verkrijgen zoals jij dit doet, door elke denkbare open deur en het heeft echt niets met channelling, medium zijn of bovennatuurlijke vermogens te maken. Het is teruggaan naar datgene dat we nooit verondersteld waren te verliezen. Ik persoonlijk ben maar een gewone persoon die God voortdurend vroeg waarom er zoveel pijn en lijden in de wereld was, nam de tijd om naar de antwoorden te luisteren en de sluisdeuren openden zich. Elke wereldreligie heeft dit gezegd, ‘klop en de deur zal opengaan, vraag en je zult het krijgen, zoek eerst het koningrijk Gods in jezelf en al het andere zal je geschonken worden. Dit is de waarheid, niet zomaar overdreven of verheven banaliteit.
Dr. Meg Blackburn-Losey:
Het fascineert me hoe we rondom ons ontwaken zo in emoties en angsten verstrengeld kunnen raken. Zoveel mensen spelen het slachtoffer omdat ze zich opeens dingen herinneren, weten of kunnen en het is gewoon tijd daarvoor. Het gaat om een cirkelevolutie, een snelle menselijke evolutie in een tijd waar de energieën verhoogd worden. Ze zijn zo immens en intens, en tegelijkertijd kruisen de Dimensies, er vindt een Eenmaking plaats. Toen je vroeger zogezegd naar de andere wereld ging, ging je naar een of meerdere Dimensies, maar als je daar nu heen gaat, kun je bijna alles zien door de Eenmaking van Hemel en Aarde die nu plaatsvindt. Het is absoluut het krachtigste dat ik ooit gezien heb. Ik ben maar een gewoon wezen, maar de potentie die er is om dit allemaal terug naar hier te halen en deze wereld te veranderen is absoluut wonderbaarlijk.
Patricia Cota-Robles:
De reden waarom dit gebeurt is de versnelling van onze Energetische Trilling en Bewustzijn. We worden steeds dichter naar de Rijken toegetrokken waar we één zijn met elke deeltje van het Leven. Het is altijd zo geweest, maar we zijn in Afscheiding en Dualiteit gevallen, zodat we dit vergeten zijn. We gaan echt omhoog in dit Bewustzijn en de angst is zo heersend, omdat ons menselijk ego dit doet om ons te weerhouden om vooruit te gaan naar het Licht. Er wordt altijd verteld over de Illuminatie en al de krachten daarbuiten die tegen ons zijn, ja, natuurlijk is het daarbuiten een hele puinhoop, maar het heeft allemaal te maken met ons individuele menselijke ego dat geloofde dat het fysieke vlak het enige was dat er is, en dat zijn doel van bestaan het bevredigen van de fysieke zintuigen was.
Toen we begonnen te ontwaken en vooruit te gaan, dachten we dat we dat we dat bewustzijn moesten uitwissen. De wereldreligies vertelden ons dat we waardeloze zondaars waren, wormen in het stof, en we legden eden van kuisheid en armoede af; de zelfkastijding van het vlees, zelfgeseling, alles dat probeerde het ego te doden, de vernedering van het vlees. Wel, dit is deels wie we zijn. We kunnen het ego niet doden, we moeten ervan houden en het terug naar het Licht transformeren.
We hebben deze innerlijke strijd vele levens lang gehad. Zelfs de Jihad waar men het in de Islam over heeft, gaat niet over het vechten tegen iedereen die het niet met je eens is, het is het gevecht tussen het lagere bewustzijn en het Goddelijke Zelf binnen iedereen. Het is een persoonlijke strijd waar we doorheen zijn gegaan. Wat we nu moeten doen bij alles waar we ons willen verbeteren, bijvoorbeeld wanneer we onze eetgewoonten willen uitzuiveren en naar alles snakken dat we beter niet zouden eten,… dit is het menselijke ego dat doodsbang is dat als we vooruitgaan naar het Licht, het zal ophouden te bestaan.
En het heeft alle reden om dit te geloven, omdat we het gedurende vele levens hebben proberen te vernietigen. Nu moeten we dit deel van ons in handen nemen en het in ons Hart sluiten en zeggen: ‘Ego, ik hou van je.’ Houdt het daar, laat het schoppen en krijsen als het nodig is. Zeg gewoon ‘Ik hou van je, je gaat met mij vooruit. Het gaat fantastisch worden, je zult in het Licht getransformeerd worden. Koester en heb dit deel van jezelf lief. Overstelp alles wat het ego probeert tegen te houden om vooruit te gaan met de Violette Vlam.
We kunnen de Violette Vlam heel eenvoudig vragen:
Ik vraag de Violette Vlam om elke gedachte, elk woord, handeling of gevoel dat ik ooit in eender welke Tijd of Dimensie heb uitgezonden, die minder dan de Perfectie van God is, te transformeren. Wees deze stroom van Licht gewoon en doe dit met het menselijke ego en ik beloof je dat het ego zich veilig genoeg zal beginnen voelen en los zal laten en zich zal overgeven aan de Goddelijke Liefde van het GodZelf binnenin jezelf.
Dr. Meg Blackburn-Losey:
Dit is heel mooi gezegd. We moeten het ego niet als een aparte entiteit zien, maar als een deel van ons dat een mechanisme is dat gebruikt werd om ons gedurende onze fysieke evolutie te beschermen. Millennia geleden waren er dingen die ons zouden opeten.. Daarna begonnen we te migreren en te communiceren, ontstond er verfijning en onderhandelingen,… etc.
Ons ego werd groter en hielp ons om ons te beschermen. Na verloop van tijd werd de pure natuur van onze evolutie verbroken door degenen die het idee waar het allemaal om ging, veranderden. Die ons vertelden dat we niets anders dan wormen in het stof waren en nietig in de gehele Schepping, maar in feite zou de Schepping niet zonder ons kunnen bestaan. Er zou iets in elkaar storten als er iets onze individuele frequentie zou gebeuren. We zijn levensbelangrijk.
Patricia Cota-Robles:
Dat klopt, en wat we over het ego moeten begrijpen, is dat het absoluut als overlevingsmechanisme werd gevormd, maar zonder de Liefdesnatuur van onze Moeder God. Zonder de Eenheid van het Leven te begrijpen. Het heeft duidelijk afscheiding en dualiteit begrepen, en overleven is zijn/haar motivatie geweest.
Geloven dat het ok was om al wat nodig is te doen om te overleven – of het liegen, stelen, bedriegen, of wat dan ook was – dat eender wat gepast was om te overleven in plaats van de Eenheid van het Leven en Respect voor de Liefde te kennen, waar we met win-win situaties kunnen werken, samenwerken en dat iedereen vooruitgaat voor het hoogste goed en wanneer we dit doen, is er geen tekort of beperking. Zelfs het Elementalenrijk weerspiegelt het bewustzijn van de Mensen, dus waren plagen, pestepidemieën, overstromingen en hongersnood menselijke miscreaties. Wanneer we naar Eenheid en Liefde gaan voor de Aarde en elkaar, dan bloeit de Aarde en het Elementenrijk en zal er Overvloed voor iedereen zijn.
Nederlandse vertaling © Ulla Mertens – The Golden Age
Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.
© 2012- Dr. Meg Blackburn-Losey.
Geplaatst door Ulla op 00:01

John Smallman met Jezus, 7 december 2012: Bagatelliseer jullie verwachtingen niet van wat er jullie te wachten staat

Bagatelliseer jullie verwachtingen niet van wat er jullie te wachten staat…

 

john_smallman

 

 

 

 

 

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/
Vertaling: René

Bewustzijn, je volledig bewuste goddelijke en eeuwige staat, gaat volledig over het ervaren van de liefde van onze Vader – Zijn Liefde voor Jou en Jouw Liefde voor Hem. Je bewustzijn breidt zich uit als de gevoelde intensiteit van Gods Liefde binnenin je toeneemt. De mensheid staat op het punt zich te verplaatsen naar een nieuwe staat van bewustzijn waar allen Gods Liefde binnenin zich voelen groeien en uitbreiden, waar ze zich realiseren dat alles wat ze kunnen doen is Het delen, en als ze dat doen breidt Het zich verder uit, oneindig. Het is, zoals je je op zijn minst kunt proberen voor te stellen, een zeer extatisch en gelukzalig gevoel waarin niets anders ooit kan worden gewenst behalve dat het voortduurt, zoals het zal doen, voor altijd. Voor de mensheid is het erg moeilijk om zich het leven voor te stellen zonder wensen, verlangens of behoeften, maar wanneer jullie terugkeren naar je volledig levendige en volledig ontwaakte staat zul je dat volledig begrijpen, en behagen scheppen in die kennis.

 

Het binnengaan, of juister het opnieuw binnengaan van je natuurlijke staat van volledig bewuste levendigheid, zal je voortstuwen een arena van mogelijkheden in waar je met vertrouwen en opperste deskundigheid kunt creëren en deelnemen aan activiteiten die je je, in je huidige staat van zeer beperkt bewustzijn, nooit zou kunnen beginnen voor te stellen. De realiteit is zo enorm verschillend van wat jullie op dit moment zien als de realiteit dat er in werkelijkheid geen gelijkenis is. De schoonheid en het wonder van de omgeving dat spoedig opnieuw jullie eeuwig Thuis zal worden zal in je een fel brandend inferno van enthousiasme voor het leven genereren – het zal nieuw Leven in jullie levens blazen.

 

Bagatelliseer of verminder jullie verwachtingen niet van wat jullie staat te wachten. Breid die  in plaats daarvan uit en weet dat wat je ook voor ogen staat machtig zal worden overschreden. Je hebt maar het kleinste, nietigste concept van wat Bron, je Moeder, je Vader, God, eigenlijk is. Dus bereid je voor op grenzeloze verbazing en verwondering als je ontwaakt. Wat je op het punt staat te ervaren is absoluut de angst, het lijden, en het verlangen waard dat jullie op je eonen-lange reis heeft vergezeld. God wil altijd alleen maar dat je leeft in extase, geluk, volslagen vreugde. Het was jouw idee, jouw verlangen om iets anders te ervaren dan dat, nooit van Hem, dat leidde tot jullie schijnbare scheiding van de Realiteit.

 

Nu heb je je gerealiseerd dat je een fout hebt gemaakt en wilt naar Huis terugkeren en je intentie om dat recht te zetten zal volkomen succesvol zijn. Geen andere uitkomst is mogelijk want jullie zijn goddelijke creaties van de Bron van alle bestaan​​, en daarom heb je de kracht, het vermogen, en de vastberadenheid om dit te doen. Zijn Kracht is jouw Kracht want alles wat Hij bezit deelt Hij volledig met Jullie, altijd. Je bent dat alleen tijdelijk vergeten.

 

Wanneer je bidt of mediteert, heb dan de intentie je te herinneren Wie Je bent. Zij in de spirituele rijken zijn bereid en enthousiast om je hierbij te helpen, want herinneren leidt je naar je onvermijdelijke ontwaken. Bijna alle mensen willen ontwaken in de Realiteit, maar ze worden heel vaak afgebracht van het vasthouden van het uitvoeren van die intentie vanwege wat ze rondom hen zien – oneerlijkheid, conflict, lijden, en corruptie – en waarvan zij het bijna onmogelijk vinden dat te vermijden en dan daarop hun focus te plaatsen. Dat doen trekt hen steviger de illusie binnen aangezien het hen suggereert dat God, Die Liefde is, als Hij bestond, niet zou kunnen toestaan dat een dergelijke duisternis hen omhult. En in het conflict van die ervaring is het uiterst moeilijk om geloof in Zijn bestaan te hebben of enig Licht biedende leiding huiswaarts te zien.

 

Als je aandacht besteedt aan dit herinneren, verheldert en intensiveert je Licht, en fungeert als een baken voor anderen. Jullie hebben allemaal de warmte van contact met anderen ervaren wanneer je je spontaan en onverwacht liefdevol en genereus naar anderen toe gedroeg, en die warmte erkend en naar je geretourneerd zag. Door te herinneren, en het Licht dat voort schijnt van binnenin je te intensiveren, versterk je de banden die mensen een met elkaar en met God maken. En dat is je pad naar waakzaamheid – het helder branden met Gods heilige Licht – en dat is ook het pad van al degenen met wie je uitwisselt op welke wijze dan ook.

 

Jullie komen allemaal Thuis; dat is een onveranderlijke onvermijdelijkheid. Het is waar je echt verlangt en de intentie hebt te zijn, en door je vrije wil keuze en beslissing, laat je dit gebeuren.

 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.