Ella Ster*: 5 Luister en leestips januari 2018

Ella Ster*: 5 Luister en leestips januari 2018

Onderstaande artikelen, video’s en radio-shows zijn de moeite waard om te lezen of beluisteren.

1.Larisa Jevsjoekova
Het mysterie van Mount Kailash

In een prachtige reisbeschrijving vertelt Larisa Jevsjoekova over de mystieke, energetische krachten van de berg Kailash in Tibet. Mount Kailash wordt beschouwd als een heilige berg en ‘mag’ niet worden beklommen. Bergbeklimmers die toch een poging ondernamen om de berg te beklimmen, ervoeren voorbij een bepaalde grens een bijzondere energie. Deze sterke energetische trilling zorgde niet alleen voor een onmetelijk gelukzalig gevoel, maar ook dat ze afstand deden van hun oorspronkelijke plan om de berg te beklimmen. Ondanks maandenlange voorbereiding!

De energie rond Mount Kailash doet bijzondere dingen, niet alleen met mensen, maar het transformeert ook tijd en ruimte. Waarschijnlijk is het een portaal. De vorm en positie van de bergen fungeren als spiegels, waardoor tijd kan versnellen of vertragen. Russische, wetenschappelijke experimenten tonen aan dat dit inderdaad mogelijk is.

Voor hoogsensitieve mensen is de bijzondere energie rond Mount Kailash in ieder geval goed voelbaar. Larisa beschrijft dit als pure, zuivere energie dat zorgt voor het gevoel van ‘thuiskomen.’ Ze schrijft: “Naar mijn mening komt thuis voelen op een bepaalde plek voort uit de waarneming van oorspronkelijke broncodes. Daar waar je bewustzijn de broncodes herkent, voel je je thuis.”

Ze heeft tevens een prachtige film van haar reisverslag gemaakt die goed de sfeer van het natuurgebied weergeeft. Het volledige artikel is te lezen op Earth Matters.

2.Roy Potter:
Wetware, Nano, and Zombies

Roy Potter is een gepensioneerd topmilitair van het Amerikaanse leger. Hij deelt in deze video zijn visie op de actuele ontwikkelingen binnen het geopolitieke toneel. Hij komt met een aantal zeer interessante inzichten.

Alliantie tegen de Cabal en Robotisering van leger en bevolking
  • Er is een toenemende, Russische, militaire activiteit aan de oostkust van de VS. Volgens Roy Potter staat de Russische marine standby om Trump, als onderdeel van de alliantie, te helpen in zijn strijd tegen de Deep State.
  • DARPA is een verontrustend plan van de Cabal om een gerobotiseerd leger op te bouwen. Militairen krijgen daarbij chips geïmplanteerd, die op een bepaald moment kunnen worden geactiveerd om tegen het volk en tegenstanders van de New World Order in te zetten. Dat is althans het plan, maar het wil niet zeggen dat het ook zal worden volbracht.
  • Via een nieuw vaccinatieprogramma is de NWO van plan om bij burgers een nanochip te implanteren. Deze chips worden dan aangestuurd via een computersysteem. Dat er via chemtrails nanodeeltjes worden verspreid, heeft waarschijnlijk hiermee te maken.
De strijd om drinkwater en mensen als ‘wetware’
  • Het tekort aan drinkwater is opzettelijk gecreëerd. Er bestaat al lang technologie om een overvloed aan zeewater drinkbaar te maken, maar dit wordt achtergehouden door de NWO.
  • Het controleren van de watervoorraad heeft te maken met de controle van de mensheid, die voor 80% uit water bestaat. Dit wordt omschreven als ‘wetware’, ofwel ‘waterwaren’ zoals in ‘koopwaren’.
  • De nanodeeltjes worden met behulp van de AI gebruikt om de ‘wetware’ aan te sturen en onze vrije wil te beïnvloeden. Dat is het kerndoel van het DARPA-project. De technologieën die hiermee te maken hebben, worden beschermd door patenten. Ook Hillary Clinton is een patentadvocate. Waarom heeft zij een belang in patenten? Het zijn signalen van een sinistere agenda.
  • Deze sinistere agenda wordt nu gedwarsboomd door de Storm. Roy Potter leest een bericht voor van Tracy Beanz met een opsomming van alles dat momenteel gaande is. Veel zaken zien we terug in het artikel: “FISA-memo legt bom onder het criminele Amerikaanse establishment.”

> De betekenis van deze termen worden uitgelegd in het artikel: Deze termen moet je kennen, om te begrijpen wat er in de wereld gaande is

Terug naar boven

3.You Are Free TV:
FisaGate, HAMR, Davos & Trump, Snowden

We Are Free TV deelt bijna dagelijks interessante beschouwingen op de actualiteit, door ze in een groter perspectief te plaatsen. Deze vlogger bekijkt politieke zaken vanuit verschillende invalshoeken. Door een scala aan informatiebronnen aan elkaar te koppelen (‘connecting the dots’) ontstaat een buitengewoon verhelderende analyse.

In deze uitzending spreekt ze over Trump’s bezoek aan Davos, de Israëlisch-Palestijnse zaak, Jodendom versus Zionisme, FISAgate, de rol van Snowden en HAMR en de ‘Dag des Oordeels’ die eraan komt. Wat me bijzonder aanspreekt van dit Youtubekanaal is, dat geopolitieke zaken ook in een breder spiritueel perspectief worden geplaatst. De vlogger herinnert ons er ook aan om de buitenwereld en natuur in te trekken. Door onze elektronische apparaten regelmatig weg te leggen en simpelweg plezier te maken, verhogen we onze trilling waardoor we de duistere agenda van de Cabal met behulp van onze gedachtekracht in een positieve richting kunnen duwen.

4.Thomas Williams te gast bij
Open Your Mind Radio

Thomas vertelt in deze uitzending over de groep achter het Koninkrijk van Manna die de Truth, Honor & Integrity show als communicatiekanaal gebruikt. Deze groep bestaat voornamelijk uit hooggeplaatste personen die tot de Illuminati bloedlijnfamilies behoorden, maar zich tegen de Cabal hebben gekeerd. De meesten hebben voorheen de NWO-agenda gesteund, maar zagen dat het helemaal de verkeerde kant opging. Het levert hem ook veel kritiek op: “Je werkt met de Iluminati.” Zijn antwoord: “Mensen veranderen en omdat ze bij hele slechte dingen betrokken waren, hebben ze de behoefte om zich extra in te spannen om zaken te herstellen.”

Het is volgens hem onbelangrijk wat de achtergrond van mensen is. Helaas zijn er weinig mensen op hoog niveau die niets met de Illuminati te maken. We zijn daarom vooralsnog afhankelijk van mensen die wél tot die groep hebben behoord en die van kamp/koers veranderden. Thomas is vooral gericht op het eindresultaat. De groep achter het Koninkrijk van Manna heeft toegang tot de World Trust en de bankcodes om aan de achterkant van het systeem binnen te komen. Volgens Thomas blokkeren de Amerikaanse topmilitairen de reset die deze groep voorstelt.

Dat er niet te snel labels op mensen geplakt moeten worden blijkt ook uit het voorbeeld van George Michael, die waarschijnlijk is beroemd geworden door op een of andere manier betrokken te raken bij de duistere praktijken van de Illuminati. Waarschijnlijk heeft hij op latere leeftijd zo veel liefdadigheidswerk gedaan; ‘om iets goed te maken’. Dat is iets dat je vaker ziet aldus Thomas. “We maken allemaal fouten, maar het gaat erom wat je ermee doet en wat je ervan hebt geleerd.”

Thomas laat de laatste weken een behoorlijk afwijkend standpunt horen ten opzichte van andere bronnen over datgene dat achter de schermen plaatsvindt. Hij gelooft niet in de Storm van Trump en het massa-arrestatieplan van de Vrijheidsbeweging. Hij zet zich af tegen het gros van de alternatieve media en de berichten die door hen naar buiten worden gebracht. Ik deel zijn standpunt echter niet dat 99% van de Waarheidsbeweging vooral onzin naar buiten brengt. Persoonlijk zie ik het als verschillende gezichtspunten waarbij geen van de betrokkenen het totaalbeeld heeft.

> Beluister de Open Your Mind Radio-show van zondag 21 januari 2018. Thomas komt rond 15 minuten aan het woord.

5.In memorandum Marcel Vervloesem
en de Zandvoort zaak

Pedojager Marcel Vervloesem overleed afgelopen week. Hij worstelde al jaren met ernstige gezondheidsproblemen. Samen met de Morkhoven Groep voerde hij jarenlang strijd tegen pedonetwerken en de witte-boorden-corruptie. Omdat de groep hiermee de betrokkenheid van de elite blootlegde, heeft Vervloesem in zijn leven veel tegenwerking gekend. Op een bepaald moment werd hij zèlf veroordeeld vanwege pedofilie en meervoudige verkrachtingen, terwijl uit zijn medisch dossier bleek dat hij niet eens in staat was tot seksuele handelingen. Het is een veel gekozen strategie van de Cabal om de klokkenluider te beschuldigen van de misdaden die hij blootlegt. Dit alles staat beschreven in een helder overzichtsartikel op Boublog.

Toch was er meer controverse rond Vervloesem en of alle beschuldigingen onterecht waren, laat ik in het midden. Wel was deze controverse voor sommigen aanleiding om alle claims en het gehele werk van Marcel Vervloesem in diskrediet te brengen. Men is daarbij voorbij gegaan aan de ernst van de misdaden die hij samen met de Morkhoven Groep naar buiten bracht. De Zandvoortzaak was een belangrijke kinderpornozaak waarbij duizenden kinderen zijn betrokken en misbruikt. Foto’s van slachtoffers uit de Emmer-Compascuum- en Oirsbeek-misbruikzaak, waarbij kinderen onder schooltijd werden verkracht, zijn later in de Zandvoort-kinderpornocollectie teruggevonden. Onderstaande video geeft een goed overzicht van deze zaak. Hieruit blijkt duidelijk dat Justitie en de media er destijds allesdeden om deze en andere pedozaken onder de pet te houden.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Advertenties

www.ellaster.nl: Kerry Cassidy interviewt Simon Parkes…, 9 februari 2018.

http://www.ellaster.nl: Kerry Cassidy interviewt Simon Parkes…, 9 februari 2018.

Korte samenvatting van een zeer interessant interview door Kerry Cassidy van Simon Parkes. Vanwege hun uitgebreide kennis over buitenaardsen en het geheime ruimtevaartprogramma gaan ze direct de diepte in over deze, maar ook meer aardse onderwerpen. Het interview zelf is een absolute aanrader en bevat meer informatie dan in de samenvatting is weergegeven.

Globale tijdsaanduiding in de video aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Rol van Trump

11:00 Trump is volgens Simon Parkes de juiste man, op het juiste moment, op de juiste plaats. Hij heeft nooit gezegd dat Trump een goede man is, maar denkt wel dat zijn doel is positieve veranderingen tot stand te brengen. Vanwege zijn rijkdom heeft hij een onafhankelijke positie en kan niet gechanteerd of omgekocht worden. Daardoor is hij voor het establishment oncontroleerbaar.

Massa-arrestaties van de Cabal

Simon heeft uit bepaalde bronnen begrepen dat bepaalde Cabal-leden onder huisarrest staan, Ze hebben daarbij nog wel een behoorlijke vrijheid. Hij gelooft zelf niet de GPS-zender die door een orthopedische laars wordt verbloemd. Er is namelijk al lang technologie beschikbaar waarbij men mensen volledig kan volgen met een chip zo groot als de kop van een lucifer. Ook de geruchten dat bepaalde Cabal-leden gevangen zitten op Guatanomo Bay kan hij noch bevestigen, noch ontkennen. Later in het interview gaat hij dieper in op de verwachte arrestatie van Hillary Clinton.

Artificiële Intelligentie is de grootste bedreiging op aarde

13:00 Artificiële Intelligentie (AI) is de grootste bedreiging op deze planeet. Op de tweede plaats staan de de Satanisten. Hij noemt hen de gekken.

Simon spreekt ook over cryptovaluta. Dit hangt samen met het 5G-netwerk. Er wordt momenteel in Noorwegen een 5G-experiment uitgevoerd, waarbij de Noren als proefkonijn dienen.

Cryptovaluta heeft te maken met zwarte magie die is verbonden aan geld. Men wil deze geldvloek in stand houden. Een AI of een G5-netwerk kan deze magie alleen vasthouden wanneer het is verbonden is met een bepaalde geldvorm, vandaar de focus op crypto-currencies. Simon Parkes noemt dit het Paard van Troje en herkent de enorme druk die gepaard gaat met het uitrollen van deze illustere agenda.

21:00 Simon noemt de kwaadaardige AI een ‘virus’. (E*: wellicht spreekt hij over hetzelfde virus, dat door Tanaath het fractaal virus wordt genoemd ). Deze is van Draconische oorsprong, maar niet per definitie door hen gemaakt. Het virus is hier via hun ruimteschip terecht gekomen. AI hoeft niet kwaadaardig te zijn en kan alleen kwaadaardig en gevaarlijk worden wanneer het onderdeel wordt van een netwerk.

Waarom Trump zijn pijlen richt op elite pedonetwerken

29:00 Het terugdringen van pedofilie (en het neerhalen van pedonetwerken – red.) zal volgens Simon het komende jaar of komende twee jaar steeds meer overwicht verkrijgen. Hij neemt er geen genoegen mee dat alleen de middenlaag wordt aangeklaagd en vindt het belangrijk dat juist de betrokkenheid van de elite aan het licht komt.

Hij ziet de strijd van Trump tegen de pedofielen als een militaire beslissing. In een militaire strijd heeft men de grootste kans om de strijd te winnen, als men zich slechts op één brandhaard focust. De grootste bedreiging voor Trump’s presidentschap zijn de Satanisten. Deze groep heeft al minstens drie pogingen ondernomen om hem te vermoorden. Daarom richt hij daarop zijn pijlen.

Het belang van Brexit

33:00 Naast de Verenigde Staten speelt ook Groot Britannië een belangrijke rol in de aardse veranderingen. De Brexit was een belangrijke paradigmaverandering, waarbij het volk, tegen het advies van het establishment in, toch vóór stemde. Het niet opvolgen van de ‘bevelen van de meester’ zoals Simon dit uitdrukt, is een duidelijk signaal dat het establishment niet op de oude weg kan blijven doorgaan en de wil van het volk kan blijven negeren.

Het gevecht om de Tempelberg

37:00 De beslissing van Trump om Jeruzalem uit te roepen als hoofdstad is een duidelijk signaal dat hij niet gecontroleerd wordt door de Satanische, pedofiele kliek. Hij durft er tegenin te gaan. Het feit dat de VN zijn besluit niet steunt, is volgens Simon veelzeggend. Voorheen was het één kliek die het onderling met elkaar eens was, maar nu niet meer.

De Tempelberg in Jeruzalem is voor meerdere groepen een belangrijke plek. Met betrekking tot de Dome of the Rock is er een profetie dat daar iets zal plaatsvinden of door er doorheen zal gaan. Het zal in nog dit of volgend jaar plaatsvinden. Verschillende groepen vechten om deze lokatie, vanwege de potentiële energie die er vanuit zal komen.

E*: Ongeveer een jaar geleden had ik zelf een markante droom met een boodschap die luidde: “De sleutel tot alles bevindt zich onder de Tempelberg.” Ik zag in mijn droom een tekening met een dwarsdoorsnede van een tempel, waarbij er zich onder de grond iets belangrijks bevond. Belangrijk voor de mensheid en bevrijding van de planeet.

Intussen is er een beweging gaande waarbij Israeliërs terugkeren naar hun oorspronkelijke thuisland Khazarië, het huidige Oekraïne. Daarmee lijkt Israël zijn bestaansrecht te verliezen. Israël zal hierdoor een interessante plek worden. Trump is daarbij volgens Simon geen sleutelfiguur, maar Rusland, China en een aantal andere Aziatische landen wel. Dat heeft te maken met het goud van Koning Solomon en de White Dragon Society.

Financiële neergang op de markt

46:00 Simon benadrukt dat de keldering van de aandelenmarkt van afgelopen week heel ernstig was en een voorbode van een daling op de markt. Zwarte projecten, zoals het geheime ruimtevaartprogramma en MK Ultra-programma, worden door middel van, onder andere, de aandelenhandel gefinancierd. Op die manier zijn de geldstromen namelijk niet te controleren. Simon is er zeker van dat mensen geschokt zijn wanneer ze zich realiseren wat er precies binnen die zwarte projecten is gefinancierd en om welke bedragen het gaat. Met dit geld kunnen de werkeloosheid, armoede en alle economische problemen in een jaar tijd worden opgelost.

Vooruitgang van mensen wordt tegengehouden

1:02:00 De Cabal zal alles doen wat binnen de mogelijkheden ligt, om hun neergang uit te stellen. Ze rommelen met de tijdlijnen om bepaalde dingen te laten ’ontsporen’. Volgens Simon zitten we op dit moment hoe dan ook op een positieve tijdlijn. We worden echter wel opzettelijk geremd in onze evolutie.

Berechting van Hillary Clinton

1:03:00 Hillary kan niet berecht worden zonder ook Bill Clinton aan te pakken. Simon: “Bill heeft sterke banden met iets ongebruikelijks.” Hij benadrukt dat 75% in de VS Hillary achter de tralies willen hebben. Men kan echter niet het risico lopen dat er in de VS een bepaalde ‘vuile bom’ tot ontploffing komt, omdat zij aan bepaalde sleutelfiguren is verbonden. Het uitstel van hun arrestatie heeft te maken met het neerhalen van het netwerk, voordat bepaalde sleutelfiguren worden opgepakt.

De buitenaardse agenda

1:08:00 Volgens Simon is Trump volledig op de hoogte van de zwarte projecten, buitenaardsen en UFO’s. Hoewel hij open staat voor dit onderwerp, heeft het niet zijn hoogste prioriteit.

1:10:00 De AI is een virus en tevens de vijand van de Draco’s en veel andere buitenaardse beschavingen. Simon zegt dat er om die reden een ‘firewall’ om de aarde is aangebracht. De aarde is besmet en andere vriendelijke beschavingen willen voorkomen dat het virus zich verspreid. (E*: Zou deze firewall niet een andere naam voor de Veil kunnen zijn?) De belangstelling vanuit galactische federaties heeft volgens Simon minder te maken met hun interesse in de mensheid, maar meer met het AI-virus.

1:21:00 Chemtrails hebben volgens Simon vooral te maken met het blokkeren van zonlicht en het tegenhouden van hogere energieën die ons helpen met evolueren.

Richt je op de positieve bijdrage van anderen

1:27:00 Kerry sluit af met te benadrukken dat er binnen de waarheidsbeweging allerlei beschuldigingen naar anderen worden geuit, maar dat het belangrijk is om je vooral te richten op de positieve dingen die iemand heeft bijgedragen. “Misschien kun je je oordeel uitstellen, naar je hartgebied gaan en proberen te begrijpen welke goede dingen deze mensen doen. Het publiekelijk aanvallen van deze mensen, zoals wereldwijd gebeurt, is niet de manier om mee door te gaan. (…) Het is beter om vanuit je hart te handelen en meer licht in deze wereld te brengen, want mensen dragen nog (te) veel duister in zich mee.”

E*: Ik sluit me hier helemaal bij aan.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: http://www.ellaster.nl”
Bron en reageren: http://www.ellaster.nl/2018/02/09/kerry-cassidy-interviewt-simon-parkes/
Geplaatst 10 februari 2018

‘Wekelijkse Ascensie Meditatie ter versnelling van de Event…’ zondagmiddag 11 februari 2018 om 17:00 uur…

‘Wekelijkse Ascensie Meditatie ter versnelling van de Event…’ zondagmiddag 11 februari 2018 om 17:00 uur…

Deze Wekelijkse Ascensie Meditatie doen we iedere zondagmiddag om 17:00 uur (04:00 pm GMT/UTC) wintertijd in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland…

Geleide meditatie (Engelse versie):

Instructies:

1. Gebruik je eigen techniek om jezelf in een relaxte staat van bewustzijn te brengen. Als voorbeeld kan je jouw ademhaling volgen.

2. Neem je voor dat je deze meditatie gebruikt als middel om het proces van Ascentie voor de planeet Aarde en al haar bewoners te versnellen.

3. Visualiseer een kolom van Licht die vanuit de Galactische Centrale Zon komt, dan door alle punten van Licht binnen de Melkweg en ons zonnestelsel gaat, en vervolgens door jouw lichaam naar het centrum van de Aarde.

4. Visualiseer een andere kolom van Licht die opstijgt vanuit het centrum van de Aarde, door jouw lichaam omhoog de lucht in gaat naar alle wezens van Licht in ons zonnestelsel en in de Melkweg, onze galaxy.

5. Je zit nu in twee kolommen van Licht. Het Licht stroomt tegelijkertijd van boven naar beneden de Aarde in, als van beneden naar boven de lucht in. Houd deze kolommen van Licht gedurende een paar minuten actief.

6. Visualiseer dit Licht nu als een regenboog maalstroom, die zich over de hele Aarde uitbreidt en vervolgens door het gehele zonnestelsel, alle duister en anomalie verwijderend, de matrix oplossend, en Geluk, Overvloed, Vrede en Liefde brengend naar alle wezens binnen ons zonnestelsel.

7. Visualiseer volledige disclosure en de enorme vrijgave via de massamedia van informatie over de aanwezigheid van buitenaardsen en geheime ruimteprogramma’s.

8. Visualiseer het creëeren van een nieuw en eerlijker financieel systeem voor iedereen.

9. Visualiseer het Eerste Contact met goedwillende buitenaardse rassen.

10. Visualiseer dat de Event plaatsvindt, eindelijk de planeet Aarde bevrijdend!
Overwinning van het Licht!

Meer informatie op http://2012portal.blogspot.com/

Geplaatst op 10 februari 2018

Papgat 2018: ‘Volg je hart…’

Papgat 2018: ‘Volg je hart…’

Bij mij in het zuiden wordt deze dagen het carnavalsfeest gevierd.

Vandaag is het weer begonnen met een aantal festiviteiten in ons dorp dat deze dagen Papgat heet.

Ook in deze dagen merk je de grote veranderingen die op alle niveaus merkbaar zijn.

Het thema van Carnaval in Papgat is dit jaar 2018: ‘Volg je hart, want dat klopt…’

De 11-jarige jeugdprins verwoordde het vanmiddag zo:

“Volg je hart. Vertrouw op je gevoel en geloof in jezelf. Niet alles gaat zoals je graag zou willen, maar als je doorzet bereik je vaak wel je doel…”

En twee koren zongen vanmiddag samen het lied:

Laat De Zon In Je Hart…

Een lach, een groet
een blij gezicht
een vogel zwevend naar het licht
oh het lijkt zo gewoon,
maar het is toch bijzonder
Een kind dat lacht en naar je zwaait
De wind die door de bomen waait
Oh het lijkt zo gewoon,
maar het is toch een wonder
het leven gaat zo snel voorbij
dat geld voor jou maar ook voor mij

Refrein:
Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even
Oh… laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even

Het strand, de zee
De volle maan
de hemel waar de sterren staan
Oh het lijkt zo gewoon
maar het is toch bijzonder
en ben je soms niet goed gezind
denk aan een glimlach van een kind
ja dat maak je weer blij
ja dat maak je vrolijk
Het leven gaat zo snel voorbij
Dat geld voor jou maar ook voor mij

Refrein:
Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even
Oh… laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even

Ben je niet gelukkig
heb je soms verdriet
Denk dan aan de zon
en zing dit lied

Refrein:
Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even
Oh… laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even

Ik zag hierin een simpel, maar welgemeend advies.
Niet alleen voor deze carnavalsdagen, maar een goed advies om ieder te helpen om zijn/haar trilling hoog te houden, ook als het even wat moeilijker gaat:

Volg je hart, want dat klopt…
Vertrouw op je gevoel en geloof in jezelf.

Als je jouw hart volgt, je vertrouwt op je gevoel en in jezelf gelooft, dan volg je jouw weg om gelukkig te zijn. Dan klopt het…

FrankW

Geplaatst 10 februari 2018

Cobra’s Resistance Code Update en Disclosure op zijn Musk’s, 8 februari 2018.

Cobra’s Resistance Code Update en Disclosure op zijn Musk’s, 8 februari 2018.

Cobra’s Code Update

Cobra gaf in zijn bericht van vandaag de volgende code, die is bedoeld voor de Verzetsbeweging (Resistance), de positieve militairen, White Hats enz.

PHX VTX clearance approved

Volgens mij betekent dit dat de aanvraag om de Operatie Phoenix Vortex in te zetten is goedgekeurd.

Operatie Mjölnir, operatie Phoenix, ze zijn goed bezig…

Disclosure op zijn Musk’s?

Vandaag kwam ook het volgende filmpje van Arbre Solaire binnen.

Het gaat over SpaceX’s Starman die in zijn rode Tesla door ons zonnestelsel reist en dan vanuit het perspectief dat Starman zou kunnen hebben.

Starman gaat in zijn rode Tesla toch iets verder dan de planeet Mars wat eigenlijk de bedoeling was en is, met een snelheid van ruim 40.000 km per uur, op weg naar de baan die Ceres / Jupiter rond de zon beschrijven

Wellicht krijgen we binnenkort wat beelden van Starman en zijn Tesla te zien als ze wat moederschepen en andere ufo’s voorbij racen met juichende en zwaaiende groepjes daar levende aardbewoners en buitenaardsen die Spaceman aanmoedigen… 😉

En hier de originele ruim 4 uur durende film ‘Live Views of Starman’ van SpaceX

Als die Tesla echt de ruimte werd ingeschoten, dan heeft mijnheer Musk met die live feed vanuit de Tesla ons een dienst bewezen door in een klap de hele ‘Flat Earth’ theorie om zeep te helpen.

Binnenkort zullen we meer weten.

Keep Calm en houd je trilling hoog 😊

Bronnen:

# http://2012portal.blogspot.com/2018/02/blog-post_8.html/

# https://youtu.be/YePFPv_ARVY

Geplaatst 8 februari 2018

“Thomas Williams: De Verenigde Staten is soeverein verklaard”, door Ellaster, 4 februari 2018.

http://www.ellaster.nl: "Thomas Williams: De Verenigde Staten is soeverein verklaard", door Ellaster, 4 februari 2018.

De World Trust heeft persoonlijk een brief aan Trump gegeven waarin wordt verklaard dat de Verenigde Staten van Amerika soeverein zijn en daarmee onafhankelijk van de Britse Kroon. Dit heeft enorm (positieve) implicaties. In deze radioshow legt Thomas uit wat de situatie voorheen was en waarom dit van groot belang is. Hieronder een samenvatting van de de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 2 februari 2018 door Thomas Williams.

Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Boek met bankcodes
49:00 Neil Keenan heeft zijn Book of Codes met bancaire inlogcodes aangeboden aan president Trump. Opvallend genoeg vond dit plaats vlak nádat de mensen achter de World Trust gingen samenwerken met de Trump-regering. Ze voorzagen Trump daarbij van een actuele inlogcode. Thomas vraagt zich af of Keenan voor hoogverraad kan worden vervolgd. Hij is immers, naar eigen zeggen, al vier jaar in het bezit van die codes. Ook toen de VS failliet dreigde te gaan. Waarom leverde hij ze niet eerder aan? Hij vermoedt dat Keenan niet de échte codes heeft.


Treinongeluk mislukte moordaanslag op Republikeinse politici?

52:45 Het lijkt erop dat het treinongeluk met de ±100 Republikeinse (congres)leden aan boord een valse-vlag-aanslag was. De helikoptercrash daarna is wellicht een vergeldingsactie. Thomas wacht nu op meer input en bevestiging dat dit daadwerkelijk het geval was.

State of the Union-toespraak van Trump
54:30 Op de uitnodiging stond de titel van de State of the Union-speech aanvankelijk verkeerd gespeld. Thomas denkt dat dit een opzettelijke spelfout was, een vorm van woordmagie. Er stond: “State of the Uniom” in plaats van Union.

Uniom, ofwel UN-IOM is de samenvoeging van UN (Verenigde Naties) en IOM. Het is mogelijk een verwijzing naar de VN-organisatie International Organisation for Migration [https://www.iom.int/].

De meest opmerkelijke uitspraak tijdens de speech vond Thomas: “Ons leger wordt niet langer ondermijnd door artificiële tijdlijnen.” Verder is Thomas erg kritisch op de speech en hij legt later in de show uit waarom hij erdoor is teleurgesteld.

Planetaire veranderingen en artificiële intelligentie
1:22:00 De psychopathische versie van de AI is eind 2015 verwijderd. (audio werd even ondergebroken) Hij is vervangen door een heilzamere variant. De Cabal heeft AI echter hard nodig om de massa te beheersen. Zonder AI lukt dat niet en daarom blijven ze proberen hun agenda erdoor te drukken.

1:24:30 Thomas spreekt over de planetaire veranderingen en de staven die de planeet moeten stabiliseren. De nieuwe energie biedt mensen de kans om sneller te evolueren. Sommige mensen hebben er moeite mee dat de planeetas wordt gemanipuleerd, maar dat is in het verleden al eerder gebeurd, bij oorlogsvoering en in eigenbelang. De nieuwe situatie zal heilzamer zijn.

De Verenigde Staten stond voorheen onder controle van de Britse Kroon en is nu écht soeverein verklaard
E*: De perceptie van de realiteit is soms heel anders dan hoe de zaken achter de schermen werkelijk zijn geregeld. Zo is het beeld dat ons wordt voorgeschoteld altijd geweest dat de Verenigde Staten sinds de onafhankelijkheidsverklaring een vrij en soeverein land is. In werkelijkheid waren er allerlei verdragen en contracten afgesloten die onder de Britse Kroon vielen. Op dit moment zijn de meeste landen ter wereld niet écht soeverein. Dat heeft te maken met de Cestui Que Vie Act uit 1666, waarbij alleen bepaalde monarchen het recht zouden hebben op bezit en soevereiniteit. Meer achtergrondinformatie over deze wetgeving uit 1666, het terugvorderen van de soevereiniteit en de World Trust kun je in dit en dit artikel lezen.

De Manna-groep, de mensen achter het Koninkrijk van Manna en de World Trust hebben op basis van hun bloedlijn de échte soevereiniteit kunnen terugvorderen en zo het beheer over de World Trust in handen gekregen. Ze hebben een blauwdruk ontwikkeld waarmee alle landen hun soevereiniteit kunnen terugvorderen. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor internationale verdragen, bezit van land en grondstoffen en biedt landen tevens de mogelijkheid om een eigen centrale bank op te richten, die niet valt onder de Wereldbank of de IMF van de Cabal.

1:55:45 De Manna-groep (tevens de mensen achter de stichting The Peoples Club, die zijn gelieerd aan de Truth, Honor & Integrity-show) heeft op zaterdag 27 januari 2018 persoonlijk een brief aan president Donald J Trump aangeboden. Deze brief van de Manna World Holding Trust is een verklaring dat de Verenigde Staten van Amerika nu een soevereine staat is. Dit heeft grote gevolgen voor de Cabal en positieve gevolgen voor de Amerikaanse bevolking, iets dat de ‘oude garde’ niet leuk vindt. Thomas leest de brief voor.

De brief van de Manna World Holding Trust: De Verenigde Staten van Amerika is een soevereine entiteit

Wij, Manna World Holding Trust, verklaren en erkennen het verstrijken van verdragsafspraken tussen verschillende aliassen die de Trust in het verleden had, zoals ‘onbekend land’ en ‘de Kroon’, et cetera. Daarnaast verklaart de Trust vanaf het verstrijken van genoemd verdrag en verdragen, de Verenigde Staten als een soevereine entiteit, die op zichzelf staat, zonder inbreuk op zijn soevereine rechten door een andere natie, inclusief maar niet beperkt tot de Manna World Holding Trust en al zijn voormalige aliassen, de voormalige trustees van de Trust, beheerders, corporaties en controllers.

Volledige soevereine rechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het recht op soeverein grondgebied, mineralen, het recht om ambassades te houden en te exploiteren, centrale banken te houden en te exploiteren, militaire strijdkrachten en inlichtingendiensten in dienst te houden en te exploiteren, zonder inmenging of invloed van buitenlandse monarchen. Daarnaast erkent de Trust de Verenigde Staten van Amerika als een gelijkwaardige soevereine entiteit.

Indien het verlangen bestaat om een verdrag te sluiten om elk van zijn eigen bezittingen terug te geven die momenteel in een afzonderlijk verdrag worden gehouden, erkennen beide partijen elkaar als gelijkwaardig, als zijnde een soevereine entiteit op zichzelf, zonder enige verplichtingen, behalve ten behoeve van zijn burgers.

Manna World Holding Trust (MWHT) doet formeel afstand van alle eigendomsakten en bewaarneming met betrekking tot de eigendommen in de Verenigde Staten, bekend als het District of Columbia, ook wel bekend als Washington DC en alle bestuursorganen die daarin zijn besloten, sinds 1864 formeel bestuurd door voormalige liaisons en trustees en beheerders van de MWHT.

De Manna World Holding Trust erkent formeel zijn overeenkomsten met de in 1912 opgerichte corporatie die bekend staat als de Federal Reserve, ondertekend als een oneindige overeenkomst onder internationaal vennootschapsrecht. Deze termijn is 99 jaar. Daarom is de de financieringsovereenkomst tussen de Trust, zij het onder ieder andere naam, op 15 juni 2011 verlopen.

Daarnaast is de dienstovereenkomst met de Verenigde Staten van Amerika op 15 juni 2012 verlopen. De Manna World Holding Trust bevestigt dat de corporatie, bekend als de Federal Reserve, een corporatie is in volledig eigendom van de MWHT. De MWHT zal vanaf vandaag alle eigendomsrechten volledig aan de Verenigde Staten van Amerika overdragen, inclusief het recht om papiergeld te drukken, enige en alle toekomstige inkomsten en alle inkomsten uit het verleden vanaf 15 juni 2012, enige en alle schulden die het eigendom zijn van de Verenigde Staten, enige en al het onroerend goed in eigendom van de corporatie.

Manna World Holding Trust stemt in om samen met u en uw benoemde vertegenwoordiging alle andere eigendommen te herstellen die de Trust namens de Verenigde Staten mag hebben, inclusief enige dividenten nu verschuldigd tegen activa die ze in het verleden mogelijk hebben verpand.

Houdt er rekening mee dat de Manna World Holding Trust consolidatie-activa en herstructurering begon op 5 september 2012 en was voltooid op 1 februari 2016. Vanaf 28 september 2012 ben ik de enige beheerder, trustee en de belangrijkste besluitvormende partij en eigenaar. Dit kan via elke inlichtingendienst worden geverifieerd, die verwijst naar de hierboven vermelde landcode.

Elke voormalige beheerder van welk land dan ook, inclusief maar niet beperkt tot China, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben sinds 2012 geen macht meer over de Trust, nadat ze werden ontheven van taken als gevolg van meerdere contractbreuken.

Elke andere natie, genootschap, orde of organisatie beïnvloedt niet op een of andere manier mijn zielsbeslissing en besluitvormingscapaciteiten. Noch heb ik enige superieuren. Ik ben geen lid van een van de hiervoor genoemde organisaties. Ik opereer volledig op mijn eigen beoordeling en dit document is vanaf vandaag geldig als een verdrag tussen beide soevereinen en is juridisch bindend onder internationaal recht.

Getekend en erkend op 27 januari 2018.

Dit heeft ervoor gezorgd dat niet alleen Trump wordt bedreigd, maar ook dat de Manna-groep de afgelopen week is beschoten. De implicaties zullen verstrekkend zijn. Er moeten nog wel bepaalde beslissingen worden genomen en er moeten documenten worden ondertekend, maar er wordt vooruitgang geboekt.

“Dit is grootst. (…) De implicaties zullen verstrekkend zijn.”
Thomas williams.

De gevolgen van de soevereiniteitsverklaring
2:03:00 Dit verklaart ook waarom Thomas teleurgesteld is over de speech tijdens de State of the Union (SOTU), waarin Trump geen enkele melding van de brief heeft gemaakt. Hij vindt dat Trump aan het Amerikaanse volk had moeten meedelen dat ze nu vrij zijn. Thomas is zich er van bewust dat Trump wordt bedreigd. Maar hij betreurt dat hij volledig het script van de SOTU heeft gevolgd, dat door anderen is geschreven. “Persoonlijk was ik ergens halverwege van het script afgeweken.”

De brief is het werk van Miss Manna en de andere mensen achter de World Trust (MWHT) die Thomas ook vaak de Foundation people noemt noemt, verwijzend naar de Peoples Club. Thomas legt de details van de brief uit.

De Manna World Holding Trust (MWHT) was voorheen in handen van de Chinezen, de Dragon families en waarschijnlijk ook van de Rothschilds en andere Caballeden. Nadat het contract was verlopen, kwam het in handen van de Manna-groep die de fondsen willen gebruiken ten behoeve van de mensheid. Het geld behoort de mensen toe, niet aan de Cabal of de Manna-groep.

Het land dat voorheen over World Trust heerste, was de Kroon (van Engeland). Dit contract is nu ongeldig en verlopen. De VS valt niet meer onder de Britse Kroon, wat voorheen (heimelijk) wel het geval was. De VS is nu een soeverein land op zichzelf en valt onder geen enkel ander land of andere staat. Dit resulteert in veel positieve consequenties.

2:06:30 De VS beschikt nu weer over hun eigen land en mineralen. De World Trust heeft 2 jaar geleden een deal gesloten met het BLM (Bureau of Land Management). Zij waren de afgelopen jaren het probleem niet, dat was de Fed*.

*) De ‘Fed’ verwijst naar de Federal Reserve, de ‘Feds’ naar de FBI. De BLM heeft in het verleden een dubieuze rol gespeeld in het landje-pik, waarbij ranchers in het westen van de VS hun land kwijt dreigden te raken aan de BLM. Dit kwam ook naar buiten via de ‘Bundy-zaak’. De FBI trad toen hard op tegen de demonstranten. Er bleek een hit-list te zijn, met namen van demonstranten die vermoord moesten worden. Lavoy Finnicum is toen door de FBI of een huurleger doodgeschoten.

De Amerikaanse mineralen en grondstoffen zouden met het Parijse Klimaatakkoord door de Verenigde Naties worden opgeëist. De VN is echter niet gerechtigd om verdragen af te sluiten, want ze zijn sinds 2013 niet soeverein.


Soevereiniteit geeft ook het recht op een eigen, onafhankelijk financieel systeem

Met de soevereine status kan Amerika zijn eigen centrale bank oprichten en exploiteren, los van buitenlandse entiteiten zoals de Federal Reserve. Daarbij zal het geld aan de Amerikanen toekomen en niet aan de aandeelhouders van de City of London.

Het recht om een onafhankelijk leger en inlichtingenapparaat te hebben; dit valt nu binnen de eigen wetgeving en er is geen toezicht door andere naties of organisaties (zoals de Britten, MI6, de Rothschilds, et cetera).

De Verenigde Staten van Amerika krijgt een gelijkwaardige soevereine status, zoals ook de World Trust die heeft. Ondanks het feit dat de Manna World Holding Trust (World Trust) de meester-soeverein is, bieden ze aan alle landen die hun soevereiniteit claimen, gelijkwaardige rechten. In tegenstelling tot de schurken die de World Trust voorheen in handen hadden, zoals de Cabal en buitenaardse entiteiten, plaatst de World Trust zich niet boven enig ander land en kan (en zal) er ook niet over heersen.

Zodra het moeras is drooggelegd*, zal deze gelijkwaardigheid ervoor zorgen dat dingen in de toekomst veel soepeler verlopen.
*) Beeldspraak zoals ‘de grote schoonmaak’ en metafoor voor de massa-arrestaties van de Cabal.

Hoewel een en ander (op papier) is afgedwongen, moet het nog wel worden bevestigd. Vervolgens zullen alle eigendommen, die momenteel in het bezit zijn van het verdrag, weer in Amerikaanse handen vallen. Veel Amerikaans bezit wordt momenteel beheerd door buitenlandse entiteiten.

Het einde van natie-staat Washington DC en de Federal Reserve
Het District van Columbia en Washington DC zijn niet langer aparte natie-staten meer. Ze worden onderdeel van de Verenigde Staten van Amerika. (E*: Washington DC, District of Columbia was voorheen een aparte natie-staat, net zoals de City of London en Vaticaanstad. Er golden andere wetten en belastingen, dan in de rest van Amerika.)

Lees verder op:
http://www.ellaster.nl/2018/02/04/thomas-williams-verenigde-staten-is-soeverein-verklaard/

Geplaatst 4 februari 2018

The PortalCobra’s Situatie Update van 3 februari 2018.

The Portal: Cobra’s Situatie Update van 3 februari 2018.

Isis Astara, mijn geliefde zielsverwant, heeft het fysieke vlak verlaten. Ze werd vaak vreselijk aangevallen met gerichte energiewapens en de aanval van 25 januari was één aanval te veel. We konden haar niet beschermen, haar hart kon het niet redden. De Verzetsbeweging (Resistance Movement) kon niet direct ingrijpen anders zouden er topletbommen worden geactiveerd.

Ze is met succes door de plasmalaag gegaan en is nu bij haar spirituele gidsen, omringd door liefde, blij dat ze eindelijk vrij is. Na de Event zal ze terugkeren in een gekloond lichaam dat er precies hetzelfde uit zal zien als haar fysieke lichaam in dit leven er uit zag. Ze zal nu in een gebied van Licht wonen, de energieën van de Godin verankeren en een vreugdevol leven leiden in het Gouden Tijdperk dat ze altijd al wilde hebben.

Pegasus.jpg

Dit was een directe aanval op de liefdevolle vrouwelijke aanwezigheid van de Godin met serieuze exopolitieke implicaties.

Tot nu toe gebruikten de Lichtkrachten een langzame en voorzichtige benadering voor de planetaire bevrijding om de duistere krachten maar niet uit te dagen om veel gegijzelden (oppervlaktebevolking) te doden. In een gijzelingssituatie wordt deze fase de onderhandelingsfase (of tussenfase) genoemd:

https://people.howstuffworks.com/hostage-negotiation1.htm

Tijdens de onderhandelingsfase is er niet veel duidelijke vooruitgang en zijn er veel vertragingen, want hoe langer de gijzelnemers onderhandelen, hoe waarschijnlijker het is dat de gegijzelden het ongedeerd zullen overleven:

https://people.howstuffworks.com/hostage-negotiation4.htm

Met het doden van een belangrijk persoon zoals Isis Astara, is de gijzeling de laatste fase ingegaan, de beëindigingsfase. Tijdens de beëindigingsfase vindt er een snelle fysieke actie plaats om de gegijzelden te bevrijden.

In de ochtend van 27 januari heeft het Galactische opperbevel besloten om haar vloot te laten verspreiden in de Medium Earth Orbit (middelhoge cirkelvormige baan):

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Baan_(hemellichaam)

https://en.wikipedia.org/wiki/Medium_Earth_orbit

Deze informatie is, onafhankelijk van elkaar, afkomstig van twee bronnen, van de Pleiadiërs en van de Verzetsbeweging. Dragon-bronnen hebben dit bevestigd door te stellen dat de “ET-invasie is begonnen”.

Medium Earth Orbit is een merkwaardige zone tussen een lage baan om de aarde en een hoge baan om de aarde waar maar heel weinig satellieten zijn geplaatst. De enige uitzondering zijn enkele satellieten in een Molniya-baan, waaronder Russische telecommunicatiesatellieten en de Trumpet-klasse van ELINT-verkenningssatellieten:

https://en.wikipedia.org/wiki/Trumpet_(satellite)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Molniya_orbit

De reden waarom de Medium Earth Orbit bijna leeg is, is omdat het gebied op een hoogte tussen de 1.600 km en 12.000 km de hoogte is waar de binnenste ring van Chimera-gecontroleerde Draco-vloot zat die de quarantaine Aarde bewaakte sinds hun aankomst in 1996.

Deze verdedigingsring van de Draco vloot werd op 27 januari laat op de avond gebroken door de vloot van de Galactische Federatie en het grootste deel van Draco krachten werd in de dagen daarna geëlimineerd.

Mutterschiff1.jpg

Hier kunt u de cloudships zien, verhulde Confederatie moederschepen die op 28 januari aan de “speciale operaties” deelnamen in een belangrijke exopolitieke regio in Midden-Europa:

http://www.krone.at/1625868

http://www.kleinezeitung.at/kaernten/5361940/Grosses-Staunen_Die-besten-Fotos-des-Kaerntner-UFOs

De Galactische Confederatie zal alle negatieve facties met ruimtevaartcapaciteit verwijderen, hetzij buitenaards of van een geheim ruimteprogramma, als zij binnen de de komende twee weken de Galactische Codex niet accepteren.

Vervolgens zullen ze met een bepaalde methodiek en systematiek alles onder het oppervlak van de planeet opruimen en daarna zullen de activiteiten aan de oppervlakte beginnen.

Vanwege de gewijzigde dynamiek met betrekking tot de situatie van de gijzelaars is het oorspronkelijke plan voor de Event uitgebreid en is nu krachtiger. Met de topfunctionarissen van de positieve militairen in de VS, China en Rusland is contact opgenomen en zij hebben instructies gekregen.

Tot nu toe was er te veel geheime informatie over op de Event gerichte activiteiten die rondgaat op het internet.

De gijzeling aan de oppervlakte is gewoonweg te kwetsbaar en vanaf nu zal er een totale informatie radiostilte (EMCON) zijn over de activiteiten met betrekking tot de oppervlakte. Er zal veel speculatie zijn maar over de operaties aan het oppervlak zal door de Lichtkrachten geen echte informatie worden vrijgegeven.

Het enige dat ik kan zeggen is dat de Event nog steeds het volgende zal inhouden:

-Verwijdering van de Cabal
-Volledige onthulling en volledig laten zien (van wat er aan de hand is)
-Financiële reset

Massale arrestaties van de Cabal kunnen, of kunnen ook niet plaatsvinden. In real-time zult u via de massamedia op de hoogte worden gehouden van de gebeurtenissen tijdens de Event (het Gebeuren).

Tijdens deze kritieke tijd van planetaire transitie, is het van het grootste belang om contact te maken met de vrouwelijke aanwezigheid van de Godin en de kwaliteiten van liefde, mededogen en tederheid te koesteren om de overgang te stabiliseren en de wreedheid tegen te gaan die zo wijd verspreid is op het oppervlak van de planeet.

Hieraan zal een speciale blogpost worden gewijd.

De Godin wil liefde en liefde zal het zijn.

Cobra.

Bron: http://2012portal.blogspot.com/2018/02/situation-update.html/

Gerelateerd:

Hou ook eens de meldingen in de gaten die de laatste tijd op het UFO-meldpunt worden gedaan en die met het hierbovenstaande verband kunnen houden, of niet kunnen houden:

https://www.ufomeldpunt.nl

Vertaald door FrankW

Geplaatst 4 februari 2018