The Event: Het is tijd voor verandering…

Het is tijd voor verandering

Deze “transitie” en de informatie hieromtrent mag dan nieuw en misschien wat controversieel zijn voor velen, het huidige systeem heeft duidelijk gefaald. Het is echter niet de bedoeling om angstig te worden want daar is geen enkele reden toe. We zullen overgaan van een samenleving gebaseerd op angst, tekort en competitie naar een nieuwe samenleving waar welzijn, voorspoed, samenwerking en liefde centraal staan. Wat er plaatsvindt momenteel is niet louter een financiële of politieke crisis, maar een crisis van het menselijk bewustzijn. De integriteit van ons persoonlijk bestaan is afhankelijk van de integriteit van alles anders in onze wereld.

Laat ons daarom deze veranderingen verwelkomen daar zij positief van aard zijn. Wat zich zal ontplooien kan niet langer worden ontkend. Het vindt nu plaats, en daarom vragen we jullie steun en medewerking om deze plotse en sterke verandering in een liefdevolle transitie te laten plaatsvinden zodat er geen plaats is voor wanhoop.

We moeten met wijsheid en moed een nieuwe wereld tot stand brengen. We dienen onszelf en anderen te vergeven over wat plaatsvond. Onze onvervreemdbare rechten werden gestolen en ondedrukt, deze zijn echter vrijheden die onconditioneel aan ons zijn gegeven. Ons gebroken en dysfunctioneel systeem is in elkaar gestort. Nu is het tijd om opnieuw eenheid te creëren. Het is tijd om eindelijk een een duurzame mondiale samenleving tot stand te brengen waar om ieders noden wordt gezorgd en werkelijk vrijheid voor iedereen geldt. Een wereld zonder leugens en corruptie, waar waarheid zegeviert. Onze vrije wil, welke ontegensprekelijk deel uitmaakt van het menselijk bewustzijn, zal dit manifesteren.

Grote veranderingen staan op stapel. De mensen van deze planeet dienen opnieuw op te komen voor hun onvervreemdbare rechten, niet met geweld maar door liefde en samenwerking. We waren slaven een globale, corporatistische elite welke via het banksysteem totale controle over onze wereld uitoefende. Zij domineerde en vernietigde alles en iedereen wat hen in de weg stond. Tot nu, leefde wij  een destructief systeem dat dat ons constant in een staat van crisis onderdompelde. Onze samenleving waren volledig naar hun model gebouwd, maar dit komt nu officieel tot een einde.

Het slavenplan van de nieuwe wereldorde, met zijn financiële ponzi schema en pyramide structuur wordt definitief ontmanteld. Het werd gerund door een wereldelite, corrupte bankiers en de volledig gemanipuleerde internationale aandelenmarkten.

Tijd is aangebroken om dit opgetuigd vals spel welke casino speelde met de wereld en haar bewoners te beëindigen. Een beperkt aantal werden steeds rijker ten koste van de meeste anderen die steeds verarmde. En dit ten koste van onze rechten en vrijheden. Ons huidig monetair systeem dient te wijzigen aangezien het geen constructief model vormde. Dit lijkt misschien in tegenspraak met wat we hebben geleerd, maar we werden zodanig geïndoctrineerd door dit model dat elke vorm van kritisch denken en in vraag stellen ervan als dwaas werd beschouwd. Andere modellen om aan de noden van onze samenleving tegemoet te komen werden weggehoond. Dit gaat nu veranderen.

Het is tijd om een einde te stellen aan het bewust onthouden van medische zorg voor burgers, valse leningen aan burgers, de uithuiszettingen en dies meer. Tijd om een einde te stellen aan het bedrog van verzekeringsmaatschappijen. Tijd om de verantwoordelijken van 9/11, nucleaire aanval 3/11 in Japan, en vele andere aanslagen en oorlogen ter verantwoording te roepen.

Tijd om diegene die virussen zoals aids, SARS, recentelijk Ebola ter verantwoording te roepen. Tijd om een eind te stellen aan de depopulatie agenda.

Grote farmaceutische bedrijven en hun praktijken moeten stoppen met het fabriceren van valse geneesmiddelen die mensen niet echt beter maken, maar welke grote winsten genereren alsook het onderdrukken van patenten voor effectieve en alternatieven geneeswijzen. De wereldbevolking dient te weten dat de meeste ziekten en aandoeningen zoals kanker perfect te genezen zijn en voor altijd kunnen worden verwijderd. Deze oplossingen werden bewust onderdrukt en tegengehouden om de massieve winsten van de farmaceutische industrieën te verzekeren.

Ook genetische gemanipuleerde organismen (GMO) dienen verboden te worden daar zij zeer schadelijk blijken te zijn voor de mens en zijn omgeving.

Het vergiftigen en vervuilen van onze wateren met Chloor, fluoride, zware metalen en andere schadelijke stoffen moet worden beëindigd. Dit maakte ons ziek en zwak.

Ook het bewust vervuilen van onze lucht door chemtrails (zeer schadelijke chemische sproeistoffen) te verspreiden moet onmiddellijk stoppen. Deze illegale operaties hebben ieders gezondheid op het spel gezet zonder rekening te houden met de massieve destructie en vervuiling van ons ecosysteem. De verantwoordelijken hiervoor dienen ook ter verantwoording te worden geroepen.

Tijd is aangebroken om de vele (geavanceerde) technologieën, die bewust van de mensheid werden weerhouden, vrij te geven. Dit opdat zij op grote schaal geproduceerd en verspreid zouden kunnen worden. Deze kunnen ons bevrijden van fossiele brandstoffen en overvloed creëren door duurzaamheid en hoge efficiëntie.

Dit door vrije, hernieuwbare en propere energiesystemen in plaats van het huidige ouderwetse energiemodel dat enkel de winsten van grote energie- en oliebedrijven ondersteunt.

Ook illegale gevangenispraktijken en elke vorm van illegale en inhumane detentie van burgers dient te stoppen. Veel mensen in de gevangenissen wereldwijd zijn vaak arm, te laag geschoold en komen vaak uit moeilijke omstandigheden. Het waren vaak de barslechte omgevingsomstandigheden die maakten dat zij tot misdrijven overgingen en gewelddadig gedrag vertoonden.

De speculatie van munten wereldwijd, die vaak nationale economieën ten gronde richtten, en het illegaal in schulden duwen van landen moet stoppen. Valse leningen aan ontwikkelingslanden om hen vervolgens van hun grondstoffen te beroven, na heen in een financiële hoek te duwen kan niet langer.

De media dient opnieuw vrij en vrank te berichten over wat plaatsvindt zonder enige vorm van beïnvloeding of manipulatie. Mediacorporaties dienen ontbonden te worden. Zij dienden enkel brainwashing van burgers.

 

Het is tijd om een vrije en nieuwe samenleving tot stand te brengen vrij van elke vorm van indoctrinatie, corruptie, onrechtvaardigheid, machtsmisbruik,… Een samenleving waar burgers en hun noden en aspiraties centraal staan, waar welzijn en levenskwaliteit op de eerste plaats komen. Enkel door wederzijdse samenwerking en begrip, het bewustzijn dat niemand achter gelaten mag worden kunnen we vooruitgaan. Weg van het huidige slavenmodel naar een waarlijk ‘Nieuw tijdperk’.

 

Advertenties