De Event / de Gebeurtenis

Door  Rob Potter, Hoofd van de PFC-Leidersgroep

Opgemaakt door Dr. Ilya Perlingieri (biography)

 

Achtergrond van The Event

Of geschiedenis van The Event

 

Aarde en haar bewoners zijn in een soort gevangenschap en planetaire quarantaine geweest sinds de tijd van Atlantis. In die tijd werd de aarde in het geheim overvallen toen een vijandelijke kracht de aarde veranderde in een geavanceerde vorm van slagveld die de planeet bijna vernietigde. De Lichtkrachten trokken zich terug zodat de aarde gered zou worden van een toekomst als asteroïde zone. Ze beloofden terug te komen om de overwinning te bewerkstelligen en de volkeren van de aarde te bevrijden van de vijandelijke kracht.

 

Het klinkt als fantasie maar dat is het niet. We willen niet al te veel ingaan op de details hiervan maar het feit blijft dat wij van de aarde niet alleen zijn, nooit geweest zijn en nooit zullen zijn. Dit universum is vol intelligente wezens met gevoel. Voorts heeft de aarde sinds onheuglijke tijden uitwisselingen gekend met ET rassen. Dit moet goed begrepen worden om werkelijk te bevatten wat er in deze tijd op onze planeet plaatsvindt.

 

Zonder in te gaan op de metafysische details die belangrijk zijn voor The Event moeten we ons realiseren dat het leven heilig is en een groot geschenk dat gerespecteerd moet worden.

Helaas zijn sommige wezens niet in staat geweest dit te respecteren en zij waren de oorzaak van veel van de universele tweedracht, angst, spanning en destructie in onze wereld.

 

De gemeenschappen, politieke en financiële structuren van de wereld  die zijn gecorrumpeerd door hebzucht, zucht naar macht, vijandige plannen en kwaadaardige manipulatie, worden georkestreerd door zeer geraffineerde wezens, vorstendommen en krachten. De meeste van deze krachten zijn onbekend en onzichtbaar voor de wereld. Ze zijn technologisch zo geavanceerd en ze hebben zichzelf zo goed verborgen, dat de werkelijke situatie voor het gemiddelde individu nauwelijks te bevatten is. We werden gemakkelijk gemanipuleerd, en het wezenlijke van de lafhartige plannen bevatte genocide en de vernietiging van leven op onze planeet. Stel je iemand voor met een Mastergraad in kinderpsychologie die een onschuldig kind van vier manipuleert, dan heb je een beetje idee van de doortraptheid van deze egoïstische individuen.

 

Deze laakbare wezens hebben hun wil tegen het Licht en leven lang genoeg gedrild. Nu moeten ze worden gearresteerd en gestopt. Het Centrum van Creatie zelf heeft geordonneerd dat ze moeten worden verwijderd van invloedrijke posities om genezing te ontvangen en de diepgaande consequenties van hun acties te begrijpen zodat het lijden op onze wereld kan worden beëindigd.

 

Net zoals we criminelen hebben die vijandelijke overnames van grondgebied op aarde bevechten, gebeurt hetzelfde op planetair niveau door de hele geschiedenis van de Galaxy heen. Onze planeet kreeg vele duizenden jaren geleden te maken met een invasie. Het resultaat was voortdurende genetische manipulatie, implantatietechnologieën en mind-control via geavanceerde technologie waarvan wij ons niet bewust waren.

 

We werden gecontroleerd en gemanipuleerd door wat sommigen ‘het duister’noemen. De meeste mensen hebben deze geavanceerde manipulaties ‘weggeduwd’ die de basis zijn van mythen en de meer ingewikkelde achtergronden van fantasie. Er zijn verschillende niveaus van deze kwaadaardige krachten, maar op aarde kunnen hun agenten de ‘Cabal’ worden genoemd.

 

We zijn altijd verantwoordelijk geweest voor onze acties, maar de invloed van de vervalsing van ons bewustzijn is een enorme vijand geweest. In feite domineert dit negatieve mentale virus het grootste deel van de wereld. We zijn nu op een kruispunt aangeland en er moet nu een eind komen aan deze tirannie en hun pogingen om van onze planeet een slavenplaneet te maken.

Om het simpel te houden zullen we de Cabal niet beschrijven als ET of menselijk. Het zijn eenvoudigweg egoïstische misdadigers, schuldig aan misdaden tegen de mensheid.

Deze site bevat veel links naar andere bronnen, om uitgebreide bewijzen te leveren voor de beschuldiging van genocide, genetische manipulatie, moord, diefstal, afpersing, landverraad, mind-control, vergiftiging van water., lucht, voedsel, om er maar een paar te noemen. De lijst is te lang en te deprimerend om hier op te sommen. Maar we hebben links.

 

Dit zal voor velen als een schok komen, maar er zijn leden van de wereldwijde defensie en geheime diensten die al ruim 60 jaar betrokken zijn bij voortdurende interacties met ET rassen. Deze ET interacties zijn niet beperkt tot gouvernementele instanties. In feite is de open minded elite-intelligentie van de technologische wetenschaps-beroepsgroep fysiek benaderd of heeft met ze gecommuniceerd. Veel van deze interacties waren heel welwillend, positief en zelfs hoogst spiritueel.

 

Er zijn veel leden van de reguliere burgergemeenschappen en de maatschappij die informatie hebben uitgewisseld op verschillende niveaus met onze broeders en zusters of ruimtefamilie. Helaas zijn niet al die contacten even positief geweest en dit heeft tot veel verwarring geleid. Deze verwarring moet worden beëindigd.

 

Om het planetaire bevrijdingsproces zeker te stellen, hebben de welwillende krachten van de ET rassen plannen gemaakt met diverse elitecorpsen van op aarde gelegerde defensiebases en dienaren van de wet, voor de verzekering van deze gezamenlijke actie van de arrestaties van deze criminele samenzweerders. Deze plannen zijn behoorlijk gedetailleerd en bevatten veel consideratie voor eventualiteiten om niet-gewelddadige arrestaties en de overwinning zeker te stellen.

 

Het plan van aanpak was om zoveel mogelijk bewijs te vergaren om deze criminelen te arresteren. De bewijzen waren er al tientallen jaren maar deze criminelen beheersen de media en defensie, financiële instanties en veel andere sleutelaspecten van onze samenleving. Deze individuen en hun geheime clubs zijn diep betrokken bij de politiek en manipuleren letterlijk het wereldbeeld. De arrestaties van deze individuen is een lange langzame zware taak geweest, en de volkeren van de wereld zijn deze dappere individuen wel wat verschuldigd, die onzichtbaar moesten blijven om de rechtvaardigheid op onze planeet te herstellen.

 

Er zijn heel wijze en spirituele krachten die lange lange tijd hebben beloofd dat het doek zal vallen voor de travestie die de tirannieke uitbuiting is van een hele planeet en al zijn vormen van leven. Deze belofte wordt binnenkort waargemaakt als ET rassen de plannen voor bevrijding van onze planeet gaan coördineren. Het Agarthaanse netwerk,  de RM (Resistance Movement) en de op de aarde gestationeerde  grondtroepen zullen ook zeer betrokken zijn bij deze fysieke arrestaties.

 

Buiten medeweten van velen hebben er enorme gevechten gewoed in de grotten onder de aardkorst zowel als in de ruimte. Dit is om vele redenen geheim gehouden en beide partijen hebben hun redenen om dat te verhullen. De tijd van geheimen is voorbij en de waarheid moet naar buiten gebracht worden.

 

Er zijn geavanceerde technologieën die enorme invloed en controle kunnen uitoefenen op menselijke gevoelens en emoties. Deze zijn gebruikt en worden nog gebruikt tegen de gemiddelde mens, die onwetend is van deze schade.

Wij aardse mensen zijn, zoals het er nu voorstaat, niet in staat om boven deze technologieën uit te komen binnen ons huidige niveau van ontwikkeling, en daarom worden we geholpen door welwillende krachten die deze technologieën in één klap kunnen neutraliseren.

 

Voordat de arrestaties werkelijk kunnen plaatsvinden, moeten verschillende elementen van de elektronische schermen en de geïmplanteerde matrix, die het menselijk bewustzijn manipuleert, naar beneden worden gehaald. Dit aspect van de voorbereidingen is momenteel gaande en moet worden afgerond voordat de handhavingmaatregelen worden uitgevoerd. Dit kost tijd en geen mens of engel kent het uur waarop het zal plaatsvinden. Het zal komen als een dief in de nacht.

 

Wij van Prepare for Change hebben er groot vertrouwen in dat wat bekend is als Compression Breakthrough (compressie doorbraak) zal plaatsvinden in de niet al te verre toekomst, hoewel geduld de sleutel is tot stabiel blijven wanneer we ons voorbereiden om er te zijn voor onze medemens die voor het grootste deel niet zal weten wat er precies aan de hand is.

 

Deze algehele apathie en slaperige malaise die sterk is ingebed in de menselijke populatie wordt nu verbannen door ontwaakte bewuste individuen die in hun waarheid stappen en hun steun verklaren aan de Light Forces (lichtkrachten). Dit is het doel van de website, om mensen wakker te maken voor de komende veranderingen, zodat ze er niet door worden overvallen. Hoe meer mensen weten wat er aan gaat komen en The Event op een vreedzame manier zullen steunen, hoe beter het voor de planeet zal zijn. Hoe zachter de overgang zal zijn hoe eerder we kunnen deelnemen aan grotere openbaringen.

 

Een van de hoofdplannen om The Event succesvol te maken is om het centrale bankensysteem onklaar te maken, dat de wortel is van manipulatie en het controlesysteem van planeet Aarde. Er zijn tests gehouden in een vitaal deel van de invoering van The Event en die waren succesvol. Het is jammer maar nodig dat de wereldbevolking even wordt afgesneden door het sluiten van het bankensysteem, maar dat is nodig om de criminelen uit te schakelen, om er zeker van te zijn dat ze geen ravage aanrichten tijdens The Event.

 

De ET krachten hebben heel geavanceerde technologieën en zij zullen de ogen en de oren zijn van de wereldpolitie tijdens de arrestaties. Dit zal er voor zorgen dat er een minimum aan geweld zal plaatsvinden en de veiligheid van de politie waarborgen.

 

Allen in al die duizenden jaren van voorbereiding zijn betrokken geweest bij het bereiden van de weg naar dit planetaire bevrijdingsproces en het is belangrijk dat jij, die deze woorden nu leest, de wijsheid achter het geduld kent en respecteert om ons succes te verzekeren. De vertragingen zijn nodig omdat dit een flexibel model van interactie is, en het menselijke element nu ook meedoet. Rest ons je te verzekeren dat er alle haast mee gemaakt wordt om al het lijden dat kunstmatig op onze planeet werd veroorzaakt, te beëindigen.

 

Onderzoek de links op deze website om je te verzekeren van de criminele activiteiten. Onderzoek de bergen bewijzen van extraterrestrial leven. Zoek niet naar bewijzen bij de door de mafia gecontroleerde reguliere media die is ontworpen om je te verwarren en misleiden.

 

Maak geen fouten met waar je staat. We kunnen onwetend bijgeloof en angst niet meer dienen. De hele waarheid is hier en zal ons bevrijden, maar we moeten de gereikte hand wel aannemen. The Event is eerbaar en rechtvaardig en zal plaatsvinden zoals gepland. Zorg asjeblieft dat je voorbereid bent, denk na over de informatie die we hier delen. Kijk of je suggesties hebt voor deze gedenkwaardige periode.

 

Wat kan je doen voorafgaand aan The Event?

 

We staan op het punt te genieten van een wereldwijde vreedzame planetaire bevrijding, begeleid door een prachtige heldere toekomst voor de HELE mensheid. Aangezien we noch het jaar, de dag of het uur weten van The Event, is het verstandig een paar simpele voorbereidingen te treffen.

 

  1. Houd 2 weken extra water en voedsel achter de hand, te beginnen met nu.
  2. Zorg ervoor dat jij en de jouwen extra medicijnen in huis hebben. Houd extra kasgeld verborgen in je huis.
  3. Zorg dat de tank van je auto wordt bijgevuld als die half leeg is.
  4. Houdt deze website in de gaten voor updates.
  5. Breng je vrienden en familie op de hoogte.
  6. Kom iedere zondag in groepen bij elkaar en doe de planetaire Bevrijdingsmeditatie, en focus je op het brengen van de Goddelijke Godinnenenergie. Info op 2012Portal.blogspot.com
  7. Zorg dat je kalm en gecentreerd blijft en moedig anderen aan hetzelfde te doen. Zij zullen antwoorden zoeken en jij zal ze kunnen helpen. Dus bestudeer het en bereid jezelf voor om van dienst te zijn.

 

Wat is The Event?

 

The Event zal een moment van doorbraak zijn voor de planeet op fysiek en niet-fysiek niveau.

 

Op het fysieke niveau:

 

Er zal een grote golf of flits van Goddelijke energie en Licht komen van de Galactische Centrale zon (die Alohae heet in de taal van de Pleiaden) naar het oppervlak van de Aarde. Het zal een flits zijn of een speciaal soort licht van de zon dat de aarde en de mensheid zal doordringen. Het zal de mensheid kalmeren in het licht van Liefdesenergie en een einde maken aan dualiteit. Het is een geweldige energie die nog nooit is gezien of gevoeld op aarde. Iedereen op aarde zal weten en voelen dat er iets is gebeurd. Het zal een verrassing zijn wanneer dat gebeurt, zelfs voor ons. Het is nooit eerder gebeurd.

 

Het zal voor sommigen een schok zijn, maar voor degenen die van The Event weten  zal het de herkenning zijn van de positieve veranderingen die gaan komen. Deze Goddelijke flits zal spirituele krachten, Buitenaardsen,  de Aghartaanse netwerkvolkeren en Planeet X, en de op Aarde gestationeerde verzetsbeweging initiëren om de langverwachte plannen te starten. Deze plannen zijn de toepassing van wat bekend is als Galactic Codex.

 

Moederschepen zullen onzichtbaar de atmosfeer van de aarde binnenkomen om de vibraties van de aardse atmosfeer te verhogen en de bewustzijnsvelden van de bevolking te acclimatiseren wanneer het elektronische scherm voor eens en voor altijd wordt neergehaald. Zij zullen zich voor een tijdje niet publiekelijk laten zien of zich aankondigen, maar er zullen wel toenemende visuele waarnemingen komen om de mensheid hun aanwezigheid te laten accepteren.

 

Op het fysieke niveau zal er zijn:

. De aardse militairen en politie zullen in actie komen om er voor te zorgen dat er geen oproer zal zijn en de vitale beveiligingsinfrastructuur te beschermen tegen aanvallen van Cabal Valse Vlaggen om reacties van angst en paniek te creëren.

 

. De arrestatie van de leidende leden van de Cabal zal het belangrijkste deel van The Event zijn.

 

. De res-set van het financiële systeem / het hele centrale bankensysteem en de computers van alle banken zullen worden gesloten en er zal niets online kunnen worden gekocht, dus alle banken zullen sluiten tot nader order.

 

. De belangrijkste mediastations zullen worden overgenomen door civiele autoriteiten die censuur zal verwijderen evenals Cabal-gebaseerde programma’s en agenda’s.

 

. Openbaring – Het vrijgeven van geheime documenten en gebeurtenissen inclusief ET-informatie zal enige tijd na The Event gebeuren. Veel van de mysteries van de wereld zullen worden onthuld / wie vermoordde Kennedy / drugshandel van de CIA / de echte krachten achter alle oorlogen / de alsmaar doorgaande depopulatie agenda’s / HAARP / vaccinaties / het geheime ruimteprogramma / Mind Control (hersenspoeling) / financiële misdaden en vele vele dingen die de mensen zullen shockeren.

 

. Het begin van een nieuw eerlijk financieel systeem met voorspoedfondsen en wereldwijde trusts om de aarde te helen worden eventueel geïmplanteerd.

 

. Nieuw gouvernement / Politiek systeem, onderwijssysteem, gezondheidssysteem, geschiedenislessen etc. etc. De mensheid langzaam en geleidelijk bewust maken van het bestaan van positieve niet buitenaardse rassen en onze galactische contacten.

 

. Introductie van nieuwe geavanceerde technologie.

 

. De technieken voor spirituele groei zullen worden gedeeld wanneer we leren wie we werkelijk zijn en waar we vandaan komen. Wij zullen ons unieke doel onderkennen en ons levenspad zal zichzelf aan ons individueel tonen.

 

. Er zullen artefacten zijn van oude bergplaatsen die de waarheid openbaren van interactie tussen mensen en ET’s in onze geschiedenis. We zullen ons kosmisch erfgoed begrijpen. Antieke plaatsen zullen ruimteschepen laten zien uit ons verleden en we zullen materiële bewijzen hebben van antieke technologie.

 

. Er zal geavanceerde genezingstechnologie worden vrijgegeven die werd onderdrukt om de Cabal rijk en jou in lijden te houden. Eventueel wordt het huidige medische systeem radicaal veranderd in het licht van meer geavanceerde vormen van behandeling.

 

. Vrije energievoorzieningen zullen beschikbaar zijn voor je huis en je auto en zullen een eind maken aan fossiele brandstoffen en andere giftige technologieën.

 

. Eventuele publieke rechtszaken zullen onthullen wat er allemaal is gebeurd voor een massale catharsis van genezing en eventueel vergeving. De criminelen zullen wanhopig heling en counseling nodig hebben voor hun vervormde geest.

 

Houd in gedachten dat de gegeven details hier hoogstwaarschijnlijk GEEN exacte beschrijving zijn van wat er gaat gebeuren. Dit zijn de basisplannen zoals ze bekend zijn op het moment van het schrijven van dit artikel. Het is aangegeven dat bepaalde aspecten van dit plan worden gewettigd. De menselijke vrije wil speelt een centrale rol in dit proces en de wettiging van deze plannen zal een vloeibaar model zijn dat ieder uur kan veranderen, bepaald door de vorderingen die we maken tijdens The Event.

 

The Event is niet bedoeld als een aardse revolutie waar risico’s worden genomen om mensen te kleineren. Het is om deze reden dat we zijn geroepen om een vredige overgang te verzekeren. Deze enorme actie vereist het soort precisie waarin alleen God zelf beslissingen kan nemen.

 

Het is nu tijd voor iedereen op deze planeet om te begrijpen dat de komende veranderingen niet in de handen zijn van een stelletje idioten die verkeerde beslissingen kunnen nemen die tot bloedvergieten leiden.

 

De komende Event zal geen bloedige revolutie zijn. De Event zelf zal een wettige handhaving zijn van bestaande planetaire wetten.  Verder is het een handhaving van de Galactische Codex. Op de dag van The Event zal de hele wereld geïnformeerd worden dat er vanaf dan vrede is op aarde en een terugkeer naar vrijheid van alle volkeren.

 

We zullen allemaal kalm moeten blijven en dit overgangsproces naar een niet gewelddadige, vredige samenleving .steunen. We zullen alle hulp nodig hebben die we maar kunnen krijgen, van mensen van over de hele wereld, om ons succes te verzekeren. De huidige politieke leiders van de wereld weten hoogstwaarschijnlijk niets van de voorgenomen veranderingen in deze tijd. Nog maar weinig politieke criminelen en spelers zullen op hun invloedrijke posities zijn na The Event. Dus we moeten ons realiseren dat de werkelijke veranderingen zullen komen van bezorgde bewoners zoals wij, die oplossingen willen zoeken. Na het vinden van antwoorden op de wereldproblemen moeten we doorgaan met acties om de veranderingen in een Nieuwe Samenleving te verwezenlijken.

 

Wees je bewust dat de veranderingen die gaan komen snel en krachtig zullen zijn. Ofschoon veel van de lange termijnplannen geleidelijk zullen worden ingevoerd, zullen veel dingen, zoals de mediastations, direct worden bevrijd. Dit zal dingen vlot laten verlopen en mensen over de hele wereld kalmeren. Voor het grootste deel zullen ‘white hat’ (witte hoeden) burgerlijke autoriteiten voorbereide en verantwoordelijke begeleiding naar leiderschap krijgen, en dat moet ook naar de algemene gemeenschap. Dit zal gebeuren door bestaande vormen van  de media. Kranten, televisie, radio en een paar websites zullen de meest effectieve en alles omvattende bron van informatie zijn over wat zich aan het ontvouwen is.

 

Wij moeten deze vreedzame richtlijnen zo ferm en met vertrouwen als mogelijk ondersteunen en versterken. Wees ervan verzekerd dat de meeste mensen in het algemeen vreedzaam en met goede bedoelingen zijn. Bedenk dat de meeste mensen,  90% van de wereldbevolking, niet op de hoogte zijn van de bedoelingen van The Event. Ook zullen ze er geen idee van hebben wat zich ontvouwt en waarom.

 

De televisie zal geleidelijk de waarheid aan ze onthullen, omdat de krachten van het Licht de satellieten en communicatiekanalen zullen controleren.

 

De paar mediamagnaten die in het geheim de belangrijke media van de wereld bezitten, en het bevel voeren over systematische hersenspoeling (zoals Murdoch, de Rockefellers en de Rothschilds) zullen gearresteerd of vleugellam gemaakt worden. Hun censuur zal verwijderd worden wanneer burgerlijke autoriteiten worden ingezet om verspreiding van de waarheid voor nu en altijd zeker te stellen. De door de Cabal gecontroleerde ‘draaiboek lezers’, MK Ultra slachtoffers (gehersenspoelde), ook bekend als ‘talking heads’ (pratende hoofden) zullen vervangen worden door verantwoordelijke reporters. De satellieten zullen onder controle zijn van de Resistent Movement (het verzet) en andere ondersteunende krachten.

 

De media zullen ons een eerlijk gedetailleerd verslag geven van wat er gebeurt, snel nadat de arrestatieprocessen beginnen. Dat zal de mensheid hopelijk kalmeren en ze ervan verzekeren dat ze de informatie krijgen die ze nodig hebben om hen en hun families te helpen.

 

Na The Event

 

De werkelijke arrestaties van de Cabal en de grote schoonmaak door de krachten zullen wereldwijd niet meer dan 72 uren duren. Hoewel de menselijke elementen ook gaan meespelen en de werkelijke arrestaties daardoor langer kunnen duren. Maar het hele proces zal niet langer duren dan 2 weken. Er kunnen arrestaties worden verricht van de kleinere criminaliteit in de weken die volgen.

 

Tijdens deze 2 weken zullen de banken gesloten zijn. Hopelijk zullen de media in deze tijd al veel bewijzen hebben geleverd van de verreikende criminele acties die werden uitgevaardigd door de hoofdspelers, bekend en/of onbekend bij het publiek. Dit zal voor velen een opluchting betekenen en klinken als goed nieuws voor allemaal. Een grote aanmoediging voor verandering.

 

Wat hierna gaat gebeuren is aan de hele gemeenschap. Hoe snel en hoe goed de mensheid zich zal aanpassen aan de openbaringen op het wereldtoneel, met betrekking tot de arrestaties van deze criminelen, zal de volgende stap bepalen van de groei  van onze planeet. Er zal zeker een fase komen van ontkenning, shock en kwaadheid over wat er allemaal is gebeurd. Wraak en gewelddadigheden zullen niet worden geaccepteerd. We hopen dat onze groep een bijdrage kan leveren in het informeren van de wereldbevolking, en op angst gebaseerde reacties en vijandelijke acties in de gemeenschappen kan voorkomen.

 

Victory of Light! (Overwinning van het Licht!)

 

Rob Potter

http://prepareforchange.net/

 

Kijk ook op Facebook bij:

Prepare For Change The Netherlands

– (Bereid Je Voor Op Verandering) Prepare For Change – Dutch

 

 

Advertenties