Unitynet: Uit Sheldan Nidle’s boek Jullie Eerste Contact – Deel 4.3. ‘De Galactische menselijke samenleving…’

Unitynet:  Uit Sheldan Nidle’s boek Jullie Eerste Contact – Deel 4.3. ‘De Galactische menselijke samenleving…’

image

Vertaald door Harmen Schouwerwou

Vervolg van hoofdstuk 4, deel 4.2. De Galactische menselijke samenleving.

De galactische samenleving maakt daarom altijd minutieuze aanpassingen in zijn verschillende bewustzijnsvelden. Elk bewustzijnsveld weerspiegelt voortdurend de innerlijke groei van zijn vele leden en elke verandering in hun perceptie. Daarom wordt elk individu gezien als een zeer belangrijke microkosmos van de gehele samenleving.

Laten we wat nauwkeuriger kijken naar deze belangrijke microkosmos – het individu. Je zult zien dat het individu een speciaal Wezen is. Als gevolg van de telepathische netwerken en de velden van samengesmolten tijd (verleden, heden en toekomst) die deze omringen, is elk individu een ware vertegenwoordiger van het geheel – een hologram, zoals je wilt. Toch personifieert elk persoon gelijktijdig een uniek en volledig bewust en gevoelig Wezen. Dergelijke multigelaagde vermogens geven deze individuen een absoluut zelfbewustzijn.

Gelijktijdig geeft het hen een totaal begrip van elk aspect van de samenleving. Dit vermogen is ook verweven in de dagelijkse interactie met de Spirituele Hiërarchie. Vervolgens is elk Wezen volkomen vertrouwd met de levensessentie van haar/zijn planeet. Dit prachtige Wezen leeft in Liefde en heeft zichzelf door wat jullie ‘het ego’ noemen heen gewerkt. Innerlijke groei is een onderling verweven proces en je fysiek bestaan wordt gezien als een onderdeel van een zeer heilige vortex, de fysieke bloei van de fysische Schepping.

Elk soort volledig bewuste levensvorm is ontworpen om door zijn bewoners te worden bewoond en door hen in stand te worden gehouden. Een van onze belangrijkste technieken is het groepsritueel. Wanneer een galactische samenleving zijn sterk dynamisch bewustzijnsveld bouwt, construeert het ook (door rituelen) een middel om de planeet van energie te voorzien. Er ontwikkelt zich snel een symbiotische relatie tussen onze samenleving en de planetaire biosfeer. Wanneer het bewustzijnsveld groeit, stimuleert en verrijkt het elk aspect van een levende planeet. Deze noodzakelijke interactie geeft de galactische samenleving de mogelijkheid om zijn deel in de openbaring van het goddelijk plan te verwerkelijken.

Een volledig bewust Wezen handelt als een verantwoordelijk en bevlogen fysieke Engel, die levensenergie (Liefde) binnenbrengt die nodig is om zijn wereld in stand te houden. Volledig bewuste Wezens assisteren de Spirituele Hiërarchie bij het uitvoeren van het goddelijk plan in hun sector van deze galaxy. Deze interactie bindt de locale Spirituele Hiërarchie aan zijn sterrenstaat en tevens aan de galactische Spirituele Hiërarchie. Hun doel is de fysische progressie van het goddelijk plan te bevorderen, zowel in hun sterrenstaat als in hun galaxy. Dit proces brengt hen uiteindelijk in de interstellaire ruimte naar een eerste contact om zich daarna te verenigen met andere gelijkgestemde galactische samenlevingen.

Dus, een sociaal bewustzijnsveld wordt uitgebreid naar de galaxy als een geheel, en hierdoor kan een veel grotere gecreëerd worden. Dergelijke galactische organisaties functioneren onder dezelfde heilige sociale wetten dan die welke aan alle galactische samenlevingen zijn verstrekt. Deze wetten leiden de groei en de ontwikkeling van de sterrenstaten. Een volgende reeks sociale wetten leidt deze galactische unie en werkt als de fundering voor toekomstige eerste contacten met sterrenstaten die zich anders ontwikkelen.

De Vrije Wil, die elk individu en elke galactische samenleving bezitten in de ontwikkeling van het zeer complexe goddelijk plan, is de norm. De Schepper heeft een speciaal labyrint gecreëerd, door middel waarvan het individu en haar/zijn vertegenwoordigende samenleving kan groeien en gelijktijdig kan helpen bij de openbaring van het schitterende ontwerp van de Schepper. Moeder/Vader God heeft een model ontworpen dat speciale situaties creëert die voortdurend een uniek, allesomvattend velddynamiek genereert. Deze situaties komen naar voren om de geldigheid van elke segment van de uit vrije wil gekozen ontwikkeling van de Schepping te testen en te bewijzen. De schoonheid van dit labyrint van de Schepping is dat je, door het te volgen, uiteindelijk de eenheid met alle anderen kunt bereiken.

De bedoeling van de stoffelijke Schepping is om de maximale mogelijke alternatieven voor zijn progressie te ontwikkelen. Deze verschillende processen dienen op een miraculeuze wijze samengebracht te worden tijdens de processen van bewustzijnsgroei die door het speciaal geconstrueerde labyrint van de Schepping is gecreëerd. Hoewel nogal complex, is dit proces ontworpen om alle hierbij betrokken volledig bewuste Wezens uiteindelijk te verenigen. Dientengevolge wordt de stoffelijke Schepping een omgeving om zowel de fysieke Wezens door verschillende bewustzijnsfasen te brengen als voor de formatie van hun verschillende dynamiekvelden.

Het wezenlijk doel van dit hele proces is dat de Schepping zichzelf als een doolhof openbaart. Het is ontworpen om veelsoortige effecten te bewerkstelligen op verschillende momenten voor alle verschillende aspecten van de stoffelijke Schepping. Deze variërende intelligente aspecten kunnen daarom van elkaar ‘leren’ over de ontzagwekkende aard van de Schepping. De Schepping werkt op een unieke manier die door deze interactie ontstaat. Normaliter wordt daarna door de dynamische velden de wijsheid doorgegeven die door de samenleving is gecreëerd. Een galactische samenleving is allereerst een voertuig voor volledig bewuste Wezens om de ontelbare wegen te ontdekken waarop de dynamische processen stromen. Uiteindelijk is het labyrint van de Schepping het middel om deze wijsheid door te geven aan de volgende generatie individuen.

De wijsheid van het volledig bewustzijn ligt in het feit dat het ontwerp vloeiend is. Dat betekent dat een volledig bewust Wezen volledig het feit accepteert dat zij/hij handelt door middel van de Schepping en op basis van die Schepping. Dit duale proces schept een speciale relatie tussen een volledig bewust Wezen, zijn stoffelijke omgeving en de enorme rijken van de Geest. Het veroorzaakt ook een speciale bewustzijnsdynamiek die de groei en de ontwikkeling van deze wonderbaarlijke bewustzijnsvorm bevordert. Jullie staan op het punt een schitterend bewustzijnsavontuur te beleven dat je uiteindelijk zal leiden naar een ontmoeting met allen van de stoffelijke Schepping.

Beste Harten, wij keren nu terug naar ons ruimteschip. Wanneer jullie je plaatsen innemen, ga dan eens naar je innerlijk en voel het absolute wonder van dit avontuur dat het bewustzijn is. Het is een verbazingwekkende weg die je naar de microwereld van het fysieke lichaam en zijn veranderingen brengt en die je vervolgens de macrowereld van onze galaxy en alles van de Schepping onthult.

Dit huidig aspect van onze reis is in feite de zaak waar alles om draait. Jullie hebben nu ontdekt hoe volledig bewuste samenlevingen de medescheppers zijn in deze galaxy. Nadat Washta nog een aantal vragen zal beantwoorden, zullen we straks gaan beginnen aan een nieuw deel van onze reis naar de Geest en zullen we ontdekken hoe dit aansluit bij het grootse avontuur van jullie allen!

VRAAG & ANTWOORD

V: Kun je beschrijven wat een volledig bewuste werkelijkheid in feite is?

A: Een dergelijke werkelijkheid is echt multidimensionaal van vorm. Je moet accepteren dat volledig bewuste individuen gelijktijdig op twee niveaus bestaan – op het persoonlijke en op het groepsniveau. In feite zijn dergelijke Wezens een echt hologram van het geheel en ook een volledige vertegenwoordiging van zichzelf. De mate waarin ze aanwezig zijn is werkelijk verbazingwekkend. Bovendien zijn ze vervuld van gratie, compassie en een natuurlijk begrip voor de anderen. Zij steunen op de wijsheid van hun voorouders en hun eigen gepasseerde levens, staan in contact met de Spirituele Hiërarchie en ze zijn werkelijk fysieke Engelen. Hun werkelijkheid kan waarschijnlijk nauwelijks door de meeste aardse mensen begrepen worden.

V: Wat inspireerde in de eerste plaats de Spirituele Hiërarchie om een galactische samenleving te creëren?

A: De Spirituele Hiërarchie creëerde de galactische samenleving als een voertuig voor de innerlijke groei en voor de ontwikkeling van een volledig bewuste mensheid. Het werd ook gevormd als een middel voor Gods fysieke Engelen om hun heilige taken uit te voeren bij de realisatie van de volledige bloei van de stoffelijke Schepping.

De fundering van deze heilige structuur zijn de sociale wetten. Elke wet functioneert als een basis voor één van de vier aspecten van de galactische samenleving. Die vier aspecten zijn – innerlijke groei van het individu, het ontdekken van de ware liefde met de ander, deze compassie te gebruiken om anderen in de directe omgeving te helpen en ten slotte het meester worden van de universele harmonie en dit toe te passen op de samenleving.

V: Wat is persoonlijke soevereiniteit?

A: Persoonlijke soevereiniteit is het recht van het individu om in alle vrijheid haar/zijn levensdoel te volgen en dit uit te breiden naar een volstrek respect voor anderen in hoe zij/hij zijn levenswerk aanpakt. Het impliceert dat jij je van God gegeven gaven gebruikt om dit doel en/of dit zoeken naar anderen uit te drukken. Het betekent vervolgens ook dat je overtuigingen volstrekt gerespecteerd worden door de samenleving. Met ander woorden, je wordt gezien als iemand van waarde met de mogelijkheid om die situaties te manifesteren die nodig zijn om je diepste wensen te realiseren.

V: Hoe werkt het vernieuwingsproces in een galactische samenleving?

A: Vernieuwing wordt gezien als een smeermiddel voor de lagers van de samenleving. Elk moment en elke interactie van enig individueel leven is verweven met het toepassen van creativiteit. Een gebeurtenis dient eerder gezien te worden als een zaak die creatief opgelost kan worden dan als een probleem.

Het denkbeeld van falen of ‘minder zijn dan’ bestaat niet in een dergelijke samenleving. Je wordt altijd aangemoedigd je speciale talenten te gebruiken om elk probleem op te lossen. Een dergelijke omgeving bevordert de creativiteit en moedigt de vernieuwing aan. Hierdoor is een gevoel van een groot zelfrespect, gratie en dankbaarheid voor elk individu mogelijk.

V: In deze minireis wordt gesproken over het scheppen van een velddynamiek van het bewustzijn. Hoe werkt dit precies?

A: Wanneer volledig bewuste Wezens het groepsritueel gebruiken en hun bewuste levensenergie richten, wordt er een specifiek bewustzijnsveld gecreëerd. Dit bewustzijnsveld wordt beïnvloed door de dagelijkse veranderingen in zijn trillingsfrequentie, veroorzaakt door de innerlijke groei van elk individu in de samenleving. Dag na dag creëert een continu groepsritueel en de veranderingen, gecreëerd door de samenleving als een geheel versterkt veld die de trilling steeds verhoogt, een fluïde dynamiek. De velddynamiek van het bewustzijn wordt ook onmiddellijk beïnvloed door een versmolten verleden, heden en toekomst.

Al deze variabelen komen bijeen en dwingen het veld een merkbaar bijeffect te creëren – een organisch Wezen wiens gedachten en intenties de gehele samenleving weerspiegelen. Dit organisch geheel wordt gelijktijdig gereproduceerd in elk individu van de groep. Dus functioneert het op twee niveaus – het individuele en het collectieve.

Het denken van het individu en de groep zijn altijd onderling verbonden. Zij ontwikkelen een dynamische veldtrilling met een groot aantal mogelijkheden, die elk gericht zijn op innerlijke groei en creatieve ideeën. Het Engelen Rijk werkt in dit proces als een gids die verzekert dat het dynamisch bewustzijnsveld nauwlettend de bedoelingen van het goddelijk plan volgen.

V: Hoe zijn de verschillende takken van de galactische samenleving georganiseerd?

A: De galactische samenleving is georganiseerd op drie hoofdniveaus – een veelheid aan familiegroepen, talrijke ‘pods’ en clans. Clans (stammen) zijn overal in de samenleving te vinden en zijn georganiseerd volgens een specifieke functie of een noodzakelijke bezetting van ingenieurs, wetenschappers of bestuurders. Daarbij varen de ‘pods’ (die uit een 500 ‘podlets’ of familiegroepen kunnen bestaan) onder de vlag van een clan. Een familiegroep bestaat uit maximaal 64 personen. Op elk niveau bestaat er een comité van het geheel, die werkt volgens het principe van de Fluïde Groepsdynamiek.

Elk clan bezit zijn eigen kleuren, motto en culturele traditie. Een clan heeft ook een consulaire raad die de nadrukkelijke wensen van de clan en van de Spirituele Hiërarchie uitvoeren. In alle gevallen worden het goddelijk plan en haar heilig werk en het levensdoel van elk individu door de Spirituele Hiërarchie en de adviseurs van de samenleving samengevoegd in een gekoesterde heilige harmonie. In het algemeen vervagen de vele onderafdelingen ten gevolge van de dynamiek van het bewustzijnsveld die de samenleving omringt en door de hoeveelheid gratie die allen van de Spirituele Hiërarchie ontvangen.

V: Hoe werken de verschillende soorten counseling met het individu van een galactische samenleving?

A: Adviseurs zijn onderwezen in het toepassen van twee belangrijke contactmethoden. De eerste betreft de innerlijke beschermengelen of gidsen die alle intelligente Wezens bezitten. Hun doel is die innerlijke raadgevers te consulteren om daarna met het individu te praten. Vanuit de feedback kan de adviseur onderscheiden hoe dit innerlijke groeipatroon uitgelijnd moet worden met de huidige levensstroom van het individu.

Een tweede procedure kan zijn het individu mee te nemen op volledige terugreis naar de Bron om belangrijke informatie te verzamelen. Wanneer beide methoden met elkaar in harmonie zijn kunnen de sleutelpunten ten aanzien van hoe een levensdoel kan uitwerken, getoond worden.

Daarbij kan het punt van het eeuwige ‘Nu’ gebruikt en overgebracht worden naar de toekomst, het verleden en weer terug. Deze techniek geeft de adviseur de mogelijkheid duidelijk te maken hoe het levensdoel bereikt kan worden en geeft hem de kans sommige van de meer belangrijke mensen te identificeren die kunnen helpen bij deze doelen. Het meest belangrijke punt blijft hoe het individu haar/zijn contract invult met de Spirituele Hiërarchie en belangrijke anderen.

V: Hoe houden de verbindingsadviseurs twee of meer groepen in harmonie met elkaar?

A: Omdat de gezamenlijke acties die deze groepen bij elkaar gebracht hebben gebaseerd zijn op de Fluïde Groepsdynamiek, bestaat er allereerst een creatieve reden voor hun vereniging dat zich leent voor een creatieve oplossing. Daarbij veroorzaakt deze samenwerking een groepsbewustzijnsveld welke ook een omgeving ontwikkelt die geschikt is voor creatieve oplossingen. Al deze punten kunnen gebruikt worden om harmonie en een succesvolle uitkomst te verzekeren in het samengaan van twee zeer verschillende groepen.

V: Hoe opereert een familiegroep?

A: Een familie- of groep van verwanten vormt het hart van deze samenleving. Het werkt zowel als een comité van het geheel die de Fluïde Groepsdynamiek gebruikt en tevens als een positieve en open omgeving voor het verzorgen, het grootbrengen, het opvoeden en de levensvoorbereidingen van de jeugd. Het is een uitgebreide familiekring.

Vervolgens bezit het vele adviseurs, wiens belangrijkste taak is op te letten dat elk onderdeel van dit proces operationeel blijft. Het resultaat is een organische groep die functioneert volgens zijn dagelijks veranderende situaties en vloeiend en behendig genoeg is om volledig operationeel te blijven. Vanuit dit functionele model kunnen die creatieve oplossingen of vernieuwingen tevoorschijn komen die voor een voortdurend bestaan nodig zijn.

V: Op welke manier komt de clanraad tot besluiten?

A: De clanraad baseert zijn besluitvorming op twee principes. Allereerst is hun doel het vernieuwingsproces te eren en te sanctioneren. Elk clanlid beweegt zich in een bewustzijnsoceaan, de wateren die de Spirituele Hiërarchie hebben gecreëerd. Als soevereine Wezens met een volledig zelfbewustzijn en doel zijn hun denkbeelden een grondige bijdrage aan de dynamiek van een samenleving.

Volgens het tweede principe volgen ze eenvoudig het goddelijk plan zoals het Engelen Rijk het aan hen heeft gepresenteerd. Dit proces stelt hen in staat de clan de leiding te geven die de plaatselijke Spirituele Hiërarchie eerder heeft goedgekeurd. De clanraad is alleen maar een plek waar die mensen geëerd worden voor hun diensten ten behoeve van de samenleving en de clan die daartoe zijn aangewezen.

V: Tijdens deze minireis heb je het individu en de samenleving besproken. Hoe is de verhouding tussen het individu en de samenleving?

A: Het individu vormt de kern van de samenleving. Vanaf zijn geboorte tot aan zijn volwassenheid sta je in het centrum van de belangstelling van je familiegroep. Je voert heilige rituelen uit met je ‘podlet’. Je wordt door deze groep opgevoed en je familiegroep adviseert je. Relatief vroeg in je puberjaren ga jezelf als vernieuwer bekend maken, wat leidt tot een levenslange betrokkenheid bij innerlijke groei, innovatie en goddelijke dienst.

Dit proces is gebaseerd op een noodzaak tot goddelijke dienstverlening en een wederzijdse diepe compassie. Je bent een volledig bewust en doelbewust Wezen, een deel van een geïndividualiseerd en collectief meesterbrein dat zich voortdurend op alle niveaus herschept. Daarom is het eenvoudig te beschrijven wat er gebeurt en je kunt zonder enige inspanning alles voelen en volgen wat er werkelijk plaatsvindt.

V: Hoe is het verband tussen het huidige ascensionproces of het transformatieproces van de ziel en het lichaam in relatie tot de creatie van een soort samenleving zoals nu op de Aarde?

A: Op jullie huidige wereld is je Geest afgedaald in je fysieke lichaam. Wanneer het volledig geïntegreerd is, creëert dit proces een volledig bewust Wezen. Dit volledig bewuste Wezen produceert een samenleving zoals we zo juist hebben beschreven. Een galactische samenleving is een speciaal spiritueel voertuig dat een dergelijk Wezen graag wil bewonen. Onze respectvolle rol is te wachten op het juiste goddelijke moment om daarna dat verrukkelijke voertuig naar jullie toe te brengen. Jullie mogen dit voertuig op een creatieve manier aanpassen wanneer jullie dit graag willen.

V: Tijdens deze minireis heb je een van de redenen genoemd waarom de Galactische Federatie werd gevormd. Hoe is de verhouding tussen deze Galactische Licht Federatie en een galactische samenleving?

A: De Galactische Federatie is een unie van gelijkgestemde sterrenstaten. Als zodanig is dit het directe gevolg van de laatste vier sociale wetten. De vierde wet zegt dat, wanneer volledig bewuste Wezens bijeenkomen, ze een harmonie willen creëren om hun bewustzijnsveld uit te breiden naar nieuwe gebieden waar additionele vernieuwingen gevonden kunnen worden.

Het volledige bewustzijn zoekt gezelschap door middel van ‘samenhang’. Wanneer deze processen benut worden vindt het volledig bewustzijn de creatieve oplossingen voor zijn uitdagingen en de middelen om zichzelf in een veel duidelijker, helderder Licht te begrijpen. Deze fundamentele noodzaak om de innerlijke en de buitenruimte te verkennen dient gesanctioneerd te zijn door de Schepper en de heilige Hemelse Afkomst en dit leidt natuurlijk naar de formatie van een federatie van verbonden sterrenstaten.

Vertaling:  Harmen Schouwerwou (1937 – 2014)  – Unitynet

Bron:  http://www.bovendien.com/unitynet/boeken/Jullie%20Eerste%20Contact/start.htm

Advertenties

Unitynet: Uit Sheldan Nidle’s boek Jullie Eerste Contact – Deel 4.2. ‘De Galactische menselijke samenleving…’

Unitynet:  Uit Sheldan Nidle’s boek Jullie Eerste Contact – Deel 4.2. ‘De Galactische menselijke samenleving…’

image

Vertaald door Harmen Schouwerwou

Vervolg van hoofdstuk 4, deel 4.1. De Galactische menselijke samenleving.

Ons Sirisch bestuur is een eerste voorbeeld van de hoogte waartoe een dergelijke ontwikkeling kan leiden.

Bovendien is de volgende verdeling van onze galactische samenleving gericht op het aantal stamraden in een Sirische samenleving (zie fig. 12).

Hier zijn de principes van de vloeiende groepsdynamiek en het gebruik van de verbindingsadviseurs wijdverspreid. Besturen wordt gezien als het vervullen van een goddelijke dienst. Sinds elke lid van de samenleving soeverein is, weerspiegelt het bestuur slechts de goddelijke wil van de Spirituele Hiërarchie en de hulp aan elke clan (stam) om zijn meest heilige doeleinden te verwezenlijken. In bestuurlijke raden wordt de goddelijke hulp gezien als een manier om specifieke personen te eren voor hun wonderbaarlijke dienstverlening aan de gemeenschap. Uiteindelijk wordt het bestuur opgetild naar de wil van de vele gebieden van de Geest, zoals het wordt uitgedrukt door het goddelijk plan van de Schepper. Dus, de galactische samenleving voert het goddelijk plan uit en het Licht van God wordt gebracht naar zijn hoogste intonatie in de fysische wereld. De galactische menselijke samenleving is gebaseerd op een absoluut respect voor de goddelijke Wil van de Schepper. Het doel van de samenleving is het goddelijk plan zo perfect mogelijk uit te voeren.

image

(Figuur 12: Het individu in een galactische samenleving)

Ten alle tijden is deze samenleving bereid tot het perfectioneren en het uitvoeren van het heilige plan van de Hemelen. Dit wordt op een aantal manieren uitgevoerd. Allereerst is er een voortdurende interactie tussen de locale Spirituele Hiërarchie van een sterrenstelsel en de bestuursraad van dat sterrenstelsel. De samenwerking is gebaseerd op een periodieke taxatie hoe het goddelijk plan het beste kan worden uitgevoerd. De hele procedure ontvouwt zich in de juiste goddelijke relatie met die specifieke lessen en verlangde wijsheden die de samenleving misschien nodig heeft.

Bovendien bestaat er een voortdurende verplichting de specifieke levensdoelen van elk lid van de samenleving te checken. De leden opereren op een specifieke frequentie dat zich wijzigt in overeenstemming met hun innerlijke ontwikkeling en het bereiken van hun doelen. Er is een serieuze behoefte om de resonantie in stand te houden die de heilige balans tussen een planeet en zijn menselijke bewoners in stand houdt. Wanneer de bevolking van een planeet zich ontwikkelt en spiritueel groeit, verschuift de resonantiefrequentie van die galactische samenleving voortdurend. Daarom vinden er eindeloze momenten of de eeuwige ‘Nu’s’ plaats, die zich aanpassen volgens de waargenomen werkelijkheid. Deze veranderende balans tussen de samenleving en de planeet wordt gehandhaafd door een positief groepsritueel. Rituelen zijn een van de vele verantwoordelijkheden die elke ‘podlet’ deelt met alle andere. Het is een belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven dat de vitale verbindingen tussen de planeet, het individu en de Geest uitdrukt en in stand houdt. Rituelen assisteren ook bij het communiceren in een gevoel van diepzinnigheid. Deze band is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor al het geluk en de groei van de ziel. Het ritueel is een van de basismanieren waarop de familiegroep zijn vele leden opvoedt.

.

image

(Figuur 13: De natuurlijke resonantie in een galactische samenleving)

Het ritueel wordt uitgevoerd in overeenstemming met de regionale locatie en het specifieke doel van elke groep. Het wordt ook gelijktijdig op een mondiale basis uitgevoerd. De galactische samenleving is op een dergelijke manier samengesteld dat vele groepen met gelijke doelstelling over de planeet verspreid zijn. Vermenging van groepen verzekert dat de resonantie van de planeet gemakkelijk in balans kan worden gebracht. Het stelt de groep ook in de gelegenheid met zoveel mogelijke doelen in contact te komen. De sleutel is allen te leren hoe ze hun energieën zo efficiënt en effectief mogelijk moeten samenvoegen en versmelten. Dus, zullen jullie misschien vragen – wat doen ze dan precies?

Positieve rituelen worden liefdevol uitgevoerd op de vele primaire energieknooppunten op het oppervlak van de planeet. Hier vinden we de grote rituele tempels van de galactische samenleving die altijd volgens de principes van de heilige geometrie zijn gebouwd. De tempels fungeren als plekken waar de talrijke resonantiefrequenties van de planeet op de juiste manier in balans worden gebracht (zie fig. 13).

Rituelen voor dit evenwicht bestaan uit gebeden, meditatie, intentie en zingen, die vergezeld gaan met het inspirerende gebruik van vele grote kristallen, instrumenten en trommels in de tempels. Leden van verschillende familiegroepen brengen in een processie de heilige geometrie tot uitdrukking en roepen de heilige eed van hun mensen. Zij voeren deze ceremonie uit om een nieuwe balans te creëren en steun te verlenen aan hun heilige Moeder – het heilige levende Wezen dat hun thuis is.

Beste Harten, nu we teruggekeerd zijn naar een van onze ondergrondse woongebieden, kun je zien hoe wonderschoon ze zijn. Het wonen hier is niet te vergelijken met het verblijf in een grot. Het is alsof je aan het oppervlak van onze prachtige wereld woont. Wij naderen momenteel een van onze grotere rituele tempels. Deze tempel staat bekend om zijn geweldige 76 meter hoge pilaren en zijn enorme ‘heilige geometrische’ galerijen. Het is schitterend versierd in de kleuren groen, bruin, blauw en het koraalroze. Het enorme gouden dak is gegraveerd met de emblemen van onze zon en dit geslacht van meesters. De gecombineerde gedachten van dit geslacht creëerden elk deel van deze tempel. Een van de 128 belangrijkste knooppunten van onze planeet bevindt zich in het centrum.

Zodra je binnenkomt, zul je de grote, speciaal gedecoreerde 5 meter grote drums horen die afgestemd zijn op de frequentie van dit planetaire knooppunt. Ook zul je iets horen dat klinkt als een koor van harpen en saxofoons die de drums versterken. Je zult op het knooppunt veel dansers zien en ook mensen die in een grote cirkel lijken te mediteren. De buitenste ring mensen zijn gekleed in koraalroze gewaden die helemaal afgestemd zijn op deze energie en die deze naar het knooppunt van de planeet zenden. Dit ritueel is gebaseerd op verschillende fundamentele waarheden.

Hun heilige Moederplaneet, heilig en levend, wordt in haar oerstaat in stand gehouden. Haar biosfeer blijft functioneren zoals de Moeder/Vader God heeft bedoeld. Elk soort leven op de planeet heeft een duidelijk en goddelijk doel dat gefundeerd is op de belangrijkste resonantiepatronen van de heilige Moeder.

Toegewijde wetenschappers en ingenieurs volgen elk aspect van haar biosfeer. Het doel van het heilige ritueel van de samenleving is de natuurlijke balans van onze wereld in stand te houden. Dit vitale proces vormt een van de grondbeginselen van een galactische samenleving – het vieren van de heiligheid van al het planetaire leven en het belang van Liefde en Compassie.

De galactische samenleving ziet zichzelf als een vertegenwoordiger van de Spirituele Hiërarchie en als de goddelijke dienaar van Gods heilige Wil. In dit concept ligt opgesloten dat alle hemelse lichamen intelligente en gevoelige levensvormen zijn. Het leven wordt gedefinieerd als datgene wat levenskracht en doel bevat. Bij hemelse lichamen is het levensdoel het in stand houden van het fysische universum. De mensheid is de hulp bij deze heilige taak en in dit proces zijn vele noodzakelijke lessen te leren. Het menselijke bestaan in de stoffelijke wereld wordt beperkt door de noodzaak om de aard van de fysische werkelijkheid te begrijpen en dit te gebruiken als een middel om zowel spiritueel te groeien als de Schepper te dienen.

De hoogste vorm van gehoorzaamheid aan Gods Wil is de goddelijke dienst. Met als gevolg dat de galactische samenleving gericht is op hulp, vrijwillig aangeboden, als een onderdeel van de innerlijke, spirituele groei die alle galactische mensen ondergaan tijdens hun vele levens. Elk leven dient een goddelijk doel te volgen. Na vele levens leidt de opeenhoping van goddelijke doelen naar een volledig begrip van de essentie van het leven en de wegen van de Geest. Deze wijsheid wordt toegepast op je familiegroep en op de vele subgroepen die hierboven bestaan. Elk aspect van de galactische samenleving wordt vastgelegd in het eerste geslacht.

Deze zaken brengen ons terug naar de tempelplekken en naar de ware aard van onze goddelijke dienst. Volledig bewuste Wezens bestaan in een gebied dat alles van de Schepping omvat. Onze energie wordt daarna gericht op een specifiek punt in de stoffelijke wereld waar we volledig aanwezig zijn. Elk van ons communiceert gelijktijdig met een ander. Deze gedeelde actie spreidt onze gerichtheid en vergroot onze aanwezigheid. Wij worden een met dit punt en met elkaar. Het planeet wordt aangepast en hierdoor alle levensvormen in haar biosfeer. Dus activeren gezamenlijke rituele activiteiten alle punten op de planeet. Wij vragen jullie hieraan mee te doen en de energie te voelen. Dergelijke heilige energie leidt ons naar een harmonie met elkaar en een harmonische vereniging van onze stammen.

Door het wijze gebruik van hun verbindingen, komen clans bijeen en vormen een planetair bestuur voor de gehele sterrennatie. Dit bestuur is anders dan die op Aarde. Hier is het een grote eer om een clan, een goddelijke planeet en boven alles, de Spirituele Hiërarchie te dienen. Een galactische menselijke relatie met de Geest is bijzonder diep, want de Geest bepaalt hun levens en maakt het levenscontract op dat hun hoofddoelen vastlegt. Voor de galactische mens is het Leven een grote, golvende stroom – een rivier van Geest dat vermengd is met de vele krachtige lessen van het stoffelijk leven. Toch bestaat in het midden van de rivier de noodzaak om het Leven volledig te ervaren en de reden te vinden voor en de vreugde in het fysieke leven.

De galactische samenleving bezit een rijke cultuur met vele rituelen, officiële en gewone feesten en vreugdevolle evenementen! Het leven is vrij van uiterlijke strijd. Behuizing, kleding, voedsel en transport zijn vrij beschikbaar. Geld wisselen is niet nodig en er bestaat geen herkenbaar economisch stelsel. Het doel van deze mens is gericht op het Leven, een opdracht dat bepaald wordt door het tweelingconcept – persoonlijke soevereiniteit en een grote compassie voor anderen. De verbinding tussen allen wordt door iedereen erkend en gerespecteerd. Een groot zelfrespect wordt gereflecteerd door de gratie, het gemak en de openheid tussen alle mensen.

Het denkbeeld van vrije en vruchtbare vernieuwing is de motor die de samenleving aandrijft. Individuen hebben bepaalde talenten die hen in staat stellen op een unieke manier hun bijdrage aan de samenleving te leveren. Vanaf de vroegste kinderjaren wordt het creatieve vernieuwingsproces aangemoedigd en op het juiste moment beginnen we onze levenslange bijdragen aan de samenleving te leveren. Wat wij aanbieden kan veel vormen aannemen. Het kan zijn dat we creatieve oplossingen bedenken voor onze uitgebreide groep of nieuwe uitvindingen ontwikkelen ten behoeve van de samenleving. Bijdragen worden beloond door middel van een speciaal honoreringssysteem van de groep of de subclan.

Dit systeem laat de Geest die personen belonen die een idee of een apparaat hebben ontwikkeld. Het erkent de persoonlijke soevereiniteit en het zelfrespect van het individu. De galactische samenleving wil zowel de soevereiniteit van het individu als haar/zijn noodzakelijke groei in de Geest aanmoedigen. Soevereiniteit is een denkbeeld dat velen op jullie planeet nog niet volledig begrijpen. Het transcendeert elk verondersteld recht en refereert daarentegen naar de vrijheid van het individu om in de Geest te groeien volgens Gods wensen.

Ware individuele soevereiniteit is het fundament voor het functioneren van een galactische samenleving. Binnen dergelijke gemeenschappen is de vrijheid van de ziel om naar een groter Licht van de Schepper te groeien onaantastbaar. Voordat we terugkeren naar de heilige plek van Moeder/Vader God, dient elk intelligent en gevoelig Wezen een speciale weg van de ziel te volbrengen. Dit heilige pad wordt aangemoedigd door ouders, de familiegroep en de vele adviseurs die men tijdens een leven ontmoet. Wanneer iemands Geest wordt verrijkt, zo verrijkt dit de Geest van de mensheid.

Elk aspect van je Wezen is uniek, toch is het ook verbonden met elk aspect van alle andere Wezens in de Schepping. Je innerlijke groei helpt de anderen en is een middel om de galactische samenleving naar nieuwe hoogten te stuwen. Dit onderling verbonden proces is de reden dat de galactische samenleving een zeer ingewikkelde, organische structuur bezit.

Het wezen van een galactische samenleving is werkelijk organisch. Het is een levend organisme met een vloeiende of veranderlijke vorm dat gebaseerd is op de dynamiek van vloeiend stromen en verbonden is met het natuurlijk ritme van de samenleving. Dit ritme wordt bepaald door de natuurlijke resonantie van de planeet en zijn vele bewoners. Het is vloeiend omdat geen duidelijk hiërarchisch concept bezit. Iedereen in de samenleving draagt effectief bij aan haar open dynamiek. Toch is dit organisme aangenaam en elegant voor haar innerlijke groei en bij het verspreiden van haar compassie. Het koestert alle intelligente en gevoelige Wezens in haar midden.

Laten we terugkeren naar een van onze ondergrondse woongebieden en kijken hoe deze samenleving werkt. We zien een familiegroep van 32 personen die deelnemen aan een tempelritueel. Zoals jullie zien zijn ze buiten de tempel met hun processie gestart. Zij leven in een woonomgeving die ‘Jaga’ of ‘de stad van grote vreugde’ wordt genoemd. Als ze verschijnen zul je zien dat iedereen naar de centrale ontmoetingsplek gaat, een groot octagonaal vertrek dat meer dan 18 meter groot is. Hier drukken de mensen hun dankbaarheid naar en hun liefde voor elkaar uit. Deze ceremonie van voortdurende dankbaarheid en koesteren is van het allergrootste belang voor onze samenleving en voert ons naar een belangrijk concept.

Het koesteren van het individu is een centraal aspect van de galactische beschaving. Vanaf de geboorte tot aan de volwassenheid stimuleren de ouders en alle andere groepsleden het ontwikkelen van gevoelens van zelfrespect en sociale waarde in elk persoon. Het simpele feit dat je bestaat en je voortdurende bijdrage levert aan de groep door eenvoudig de stoffelijke wereld binnen te komen, wordt altijd erkend. Elk kind wordt er constant aan herinnerd dat zij/hij op het juiste goddelijke moment creatieve vernieuwingen zal openbaren die de groep en de hele samenleving kunnen verbeteren.

Het gevoel dat men om je geeft, dat je gewenst bent, versterkt het zelfrespect en helpt het individu bij het te boven komen van elke verlegenheid.

De leden wordt geleerd hun bijdragen te leveren aan de groep en hulp te verlenen wanneer de talenten van anderen worden gemanifesteerd. Deze dynamiek versterkt de natuurlijke en vloeiende uitwisseling, die eindeloos stroomt overeenkomstig de essentie van de leden van de groep. Een geweldig, dynamisch bewustzijnsveld omringt voortdurend de groep en de hele galactische samenleving.

Intentie en haar manifestatie zijn het belangrijkste gevolg van deze dynamiek, met als gevolg dat er voortdurend een sfeer van creatieve vernieuwing en inspiratie aanwezig is. Tevens gaat dit dynamische veld gepaard met de realisatie van het volledige potentieel van elk persoon. De galactische samenleving bestaat om het levensdoel van iemand volledig te laten bereiken. In deze realisatie bloeit het individu volledig en dus ook de hele gemeenschap. Deze opmerkelijke dynamiek houdt de galactische samenleving open voor verandering en zo nodig voor een totale vernieuwing.

Een regelmatige uitwisseling onder de leden van de groep is zichtbaar in de verschillende soorten communicatie die plaatsvinden. Een gestage stroom van uitgedrukte gevoelens en overtuigingen wordt woordelijk of telepathisch uitgesproken. In de gemeenschappelijke ruimten of in de afzonderlijke huishoudens worden zij omhuld door een web van Liefde (bewustzijn). Uit het zuivere geluksgevoel dat van de ene persoon naar de andere stroomt, ontstaat een openhartigheid die door allen wordt aangemoedigd en beloond.

Wanneer jullie je multifunctionele scanners gebruiken, kunnen jullie deze situatie beleven en zien wat er gebeurt. De scène die jullie nu zien is het gevolg van volledige aanwezigheid en multidimensionaliteit. Volledige empathie is het leidende principe. Echte emoties en gevoelens kunnen niet verborgen blijven. Toch ligt hier een onderliggende structuur aan ten grondslag.

De enige structuur van een galactische samenleving wordt gevormd door de goddelijke sociale wetten en het heilige goddelijke plan van de Schepper. Beide grondslagen vormen een aanmoediging voor zijn organische velddynamiek. Houd in gedachten dat de galactische samenleving opereert als een multifunctioneel dynamisch krachtenveld. Het bezit een allesomvattend dynamisch veld en de gehele samenleving heeft het vermogen om het, indien noodzakelijk, te vergroten.

Dit immer dynamisch bewustzijnsveld heeft één hoofddoel – de samenleving een bepaalde richting uit te sturen. Op haar beurt gebruikt de galactische samenleving dit dynamisch bewustzijnsveld als het draaipunt waarop de essentiële werking berust.

Dit op het bewustzijn georiënteerde dynamische veld die de galactische samenleving heeft gecreëerd dient ook als basis voor individuele inspiratie en ontwikkeling. In dit dynamische bewustzijnsveld manifesteert zich het verleden, het heden en de toekomst. Dit interactieve energiepatroon bewijst overtuigend dat de bijdrage die je levert aan de samenleving en aan jezelf door alle betrokkenen wordt aangemoedigd en verzekerd. Dientengevolge wordt je in een positie gebracht om je volledig potentieel te bereiken en anderen aan te moedigen hetzelfde te doen. Deze energiedynamiek vergroot vervolgens het bewustzijnsveld van de groep, waardoor deze in staat wordt gesteld zijn eigen uniek volledig potentieel te bereiken. Tijdens alle perioden van het altijd groeiende eeuwige ‘Nu’ van de samenleving, stuurt deze activiteit de velddynamiek naar de voltooiing van het goddelijk plan.

Zoals al is opgemerkt, alle individuen voelen zich compleet verbonden met hun volledig bewuste zelf en met de volledig bewuste essentie van hun groep. Deze verbazingwekkende uitwisseling van energie stroomt onophoudelijk, voor- en achteruit, op een maximale trillingsfrequentie van deze complexe velddynamiek. Wanneer het groepsveld groeit, omringt het de planeet en de gehele sterrenstaat. Daarbij sluit het talrijke energieën in die afkomstig zijn van de locale Spirituele Hiërarchie en van de Schepper. Kosmische energieën vanuit het hart van de Schepping omhullen dit groeiend bewustzijnsveld en transporteren het naar zeer hoge extaseniveaus!

Laat het duidelijk zijn, een galactische samenleving functioneert op vele niveaus en heeft een natuurlijke wisselwerking met elke andere. Ieder niveau (individueel, gezin, groep, clan en de bestuursraden van de planeet) is gescheiden doch ‘samenhangend’ (van elkaar afhankelijk). Een ‘samenhangend geheel’ kan gedefinieerd worden als ‘een vrije associatie van soevereine Wezens die op een speciaal moment bijeenkomen om bepaalde problemen op te lossen’. Het enige doel van elk Wezen is dynamisch en interactief met alle anderen verbonden en bezig te zijn, daarbij hun gecombineerde creatieve talenten en hun collectieve acties gebruikend om een gewenste uitkomst te bereiken. Dat resultaat kan dan aan de gemeenschap gepresenteerd en gebruikt worden als een model voor verdere actie.

Dit multigelaagde netwerk van Wezens, in het bezit van hun volledig potentieel, is gebaseerd op het bovengenoemde principe van ‘een samenhangend geheel’. Wanneer situaties dat eisen, breiden deze groepen zich voortdurend uit. Daarom is de begrenzing tussen elk niveau zuiver organisch en bijzonder vaag. Het aantal volledig bewuste Wezens dat erbij betrokken is varieert naar gelang het specifieke probleem dat moet worden opgelost. De problemen die rechtstreeks de gehele samenleving beïnvloeden betreffen alle leden, terwijl kleinere problemen alleen de leden van een specifieke familie of groep aangaan.

Vernieuwende probleemoplossing wordt bereikt door een voortdurend gebruik van deze organische velddynamiek. Problemen worden gezien als mogelijkheden om zichzelf en de samenleving beter te begrijpen. Ieder probleem stelt de direct betrokkenen in de gelegenheid een bepaalde innerlijke groei te bereiken. Innerlijke groei geeft op zijn beurt de groep de kans grondiger zijn werkelijkheid te begrijpen en nieuwe percepties aan zijn innerlijke waarheid toe te voegen. Deze organische benadering van de werkelijkheid laat de groep en zijn leden gelijktijdig in vele richtingen groeien.

Dezelfde principes dienen op de galactische samenleving te worden toegepast. Onze bestuursraad bijvoorbeeld is totaal anders dan jullie je momenteel kunnen voorstellen. Het is wezenlijk geïntegreerd in onze samenleving en ontwikkelt zich gelijktijdig met die samenleving. Zoals een hologram bezit elk deel van het geheel (de vele niveaus van onze galactische samenleving) in zichzelf de enorme diversiteit van het geheel. Deze dynamiek veroorzaakt een waarneembare, bewuste interactie en de continuïteit van een organische ontwikkeling.

Om dit proces te verduidelijken gaan we nu naar de belangrijkste bestuursraad van de Sirius sterrenstaat. Hier zie je dat elk persoon niet alleen een clan vertegenwoordigt doch ook een Wezen is dat haar/zijn vermogens gebruikt om elk mogelijk probleem harmonieus op te lossen. Vervolgens kun je de verbindingsadviseurs in actie zien. Zij vormen de brug tussen elke groep en houden alles bijeen. Het resultaat is een bewustzijnsveld dat mogelijke problemen oplost en het sociale veld steeds verder uitbreidt. Wanneer jullie nu je multifunctionele scanners gebruiken kunnen jullie gemakkelijker de fijne nuances zien en aanvoelen hoe dit systeem zijn eigen ‘geschiedenis’ creëert.

De galactische samenleving is energetisch betrokken bij het creëren van een geheugenveld of verhalen die gebruikt worden om problemen op te lossen. Alle problemen hebben een wezenlijke oplossing welke te vinden is in een uitbreiding van de perceptie van zowel de groep als van de individuele ziel. De oplossing is een wijsheid die behulpzaam is bij je innerlijke groei. Het is een goddelijk object dat je bezit om je die speciale percepties te laten begrijpen die je Volledig Zelf en de Spirituele Hiërarchie voor je zielsgroei hebben gecreëerd. Een oud Sirisch gezegde luidt: ‘Een probleem heeft een doel. Om dit doel te ontdekken moet je de oplossing begrijpen.”

Het volledig bewustzijn laat een samenleving functioneren in het ‘Licht van de Engelen’. Het stelt de samenleving ook in staat zichzelf te zien zoals het was, is en zal zijn. De kunstmatige verdeeldheid van het verleden, heden en toekomst valt samen in één punt en wordt vervangen door een bewuste modellering. Dit niveau van voortreffelijkheid brengt de vooruitgang naar haar maximum en geeft elk individu de kans op de hoogst mogelijke niveaus met alle anderen een interactie aan te gaan.

Daarom is er binnen galactische samenleving een voortdurende innerlijke communicatie – een natuurlijk, telepathisch netwerk. Dit systeem werkt als een bron van informatie die de innerlijke groei van je ziel bevordert. Het creëert ook een natuurlijk bron voor elk soort informatie dat je nodig zou kunnen hebben.

Het allesomvattende doel van het netwerk is een katalysator te zijn voor frisse, nieuwe ideeën. Alle individuen zijn geboren in een levende zee van bewustzijn dat ervoor zorgt dat niemand zich alleen voelt. Alle volledig bewuste Wezens steunen elkaar liefdevol. Zij delen een voorliefde voor de gevarieerde innerlijke passies voor het leven en hebben geen enkele moeite elkaar hun compassie te laten blijken. Vernieuwing vloeit in geweldige Lichtgolven uit deze zeer gevoelige zee. Elk lid van de samenleving probeert dit schitterende medium te gebruiken voor het medescheppen.

Groepen leveren hun bijdragen door vernieuwing te belonen en deze nieuwe denkbeelden te delen met andere groepen en familie binnen hun clans. In alle gevallen wordt het speciale Wezen (gekozen door de Spirituele Hiërarchie als het voertuig voor een nieuw idee) naar behoren beloond. Volgens een oud spreekwoord ‘gebeurt alles voor een gewenst, goddelijk doel’. Het leven is een reeks vreugdevolle gebeurtenissen die je helpen bij het volledig begrijpen van je werkelijkheid. Wanneer je de beste voornemens voor jezelf en voor anderen hebt, kunnen slechts de meest positieve gebeurtenissen in je werkelijkheid plaatsvinden.

Volledig bewuste Wezens zijn individuen die hun verleden, heden en toekomst begrijpen. Ze scheppen en manifesteren in elke tijdschaal datgene wat hun succes bevordert. Elk persoon is verbonden met een speciale levensstroom of Hemels geslacht en incarneert volledig voorbereid om de aard van deze levensstroom tijdens haar/zijn leven uit te drukken. Je creëert in vol bewustzijn je toekomst en de uiteindelijke consequentie van je vernieuwing. Gelijktijdig ben je begiftigd met de kennis van je natuurlijk, telepathisch netwerk dat je kunt gebruiken op het moment dat je potentiële nieuwe ideeën wenst te evalueren.

Gebruik nu weer je multidimensionale scanner en stem je af op je Volledig Zelf. Voel hoe het met jou verbonden is op zoveel verschillende en prachtige manieren. Voel de absolute psychische, mentale en emotionele impulsen die je plotseling overstromen. Ervaar je diepe vreugde en besef hoe sterk je met alle anderen verbonden bent.

Deze oefening demonstreert hoe het volledige bewustzijn aanvoelt en gerealiseerd kan worden. Een volledig bewust Wezen leeft in een totaal andere werkelijkheid dan die van jullie. Toch ben jij dat Wezen – het Wezen dat geniet van haar/zijn volledig gerealiseerd potentieel. Het is het Wezen dat jij bent in een proces van wording. De samenleving die je nu waarneemt is het soort omgeving dat je voor jezelf gaat kiezen. Deze werkelijkheid is een deel van de impliciete orde die je elke dag voor jezelf creëert. Een dergelijke samenleving is in een aanhoudende toestand van voortdurende creatieve beweging.

Een galactische samenleving vernieuwt zich voortdurend. De vele natuurlijke netwerken werken als de draaipunten voor het communiceren van wijsheid, kennis en universele integrale principes. Deze processen helpen bij het evalueren van ideeën en verspreiden deze met de snelheid van het licht in de samenleving. Daarom gebeuren veranderingen organisch. In een galactische samenleving is traditie louter een basis voor het positieve, mondiale veranderingsritueel.

De galactische samenleving maakt daarom altijd minutieuze aanpassingen in zijn verschillende bewustzijnsvelden. Elk bewustzijnsveld weerspiegelt voortdurend de innerlijke groei van zijn vele leden en elke verandering in hun perceptie. Daarom wordt elk individu gezien als een zeer belangrijke microkosmos van de gehele samenleving.

Vertaling:  Harmen Schouwerwou (1937 – 2014)  – Unitynet

Bron:  http://www.bovendien.com/unitynet/boeken/Jullie%20Eerste%20Contact/start.htm

 

Unitynet: Uit Sheldan Nidle’s boek ‘Jullie Eerste Contact’ – Deel 4.1. De Galactische menselijke samenleving…

Unitynet: Uit Sheldan Nidle’s boek ‘Jullie Eerste Contact’  – Deel 4.1. De Galactische menselijke samenleving…

image

Hoofdstuk 4. De Galactische menselijke samenleving. (deel 1)

Vertaald door Harmen Schouwerwou

Ik ben jullie gids, Sandara.

Hiervoor hebben we jullie fysieke en spirituele transformaties gezien. Laten we nu kijken naar jullie komende sociale veranderingen. Om dit mogelijk te maken zal onze cruise met het sterrenschip een nieuwe fase ingaan.

Jullie staan op het punt de wonderen van onze hyperdimensionale aandrijving te ervaren. Wij vragen jullie in je stoel te blijven zitten en naar de videoschermen te kijken. Voor ons, mijn vrienden, bevindt zich een wormgat dat door de aandrijving van het schip wordt gevormd. Ons navigatiesysteem heeft de exacte locatie en vertrekpunt berekend. Jullie zullen spoedig een enorme stroom oplichtende kleuren zien die ons tegemoet snellen, en in ongeveer zeven minuten zullen we het Sirius sterrenstelsel binnenkomen. Sirius is een meervoudig sterrenstelsel dat bestaat uit negen sterren van verschillende classificaties. Om te bestuderen hoe jullie planetaire samenleving naar een galactische kan evolueren, moeten we koers zetten naar het sterrenstelsel ‘B’. Bereid je nu voor op het binnenkomen in het wormgat. We staan op het punt aan een ander hoofdstuk van onze reis te gaan beginnen.

De volgende evolutionaire stap van jullie mondiale samenleving is een galactische samenleving te worden. Wanneer deze nieuwe werkelijkheid plaatsvindt, kunnen jullie trachten een sociaal model te evenaren dat 6 miljoen jaar geleden voor het eerst door volledig bewuste mensen in de Lyra constellatie werd ontwikkeld. Het fundament van een galactische samenleving is Liefde. Volledige Liefde is gebaseerd op een diepe, innerlijke compassie voor de groei van je ziel en voor een serieuze, uiterlijke compassie voor elkaar. Hiertoe zijn jullie een aantal heilige wetten verstrekt door de Spirituele Hiërarchie. Deze wetten helpen de galactische menselijke samenleving bij het creëren van een goddelijk geïnspireerde sociale structuur. Laten we jullie nu uitleggen hoe de samenleving van Sirius ‘B’ eruitziet en hoe deze galactische menselijke samenleving in feite functioneert.

Zodra we het Sirius-stelsel binnenkomen, beste Harten, zul je een zeer grote blauwe ster zien. Dat is Sirius ‘A’. Een zeer liefdevol ras van volledig bewuste Leeuw-mensen dragen de verantwoordelijkheid voor zijn acht grote planeten. Zij willen graag met rust gelaten worden om hun goddelijke taak – het in standhouden van de energie voor deze belangrijkste spirituele sterrenpoort van deze galaxy – zo goed mogelijk uit te voeren.

Alle grote spirituele Wezens die deze galaxy binnen willen komen om te helpen bij de heilige ontwikkeling van deze galaxy moeten deze sterrenpoort passeren. Onze huidige bestemming is de ‘B’ ster. We gaan nu door een prachtige lichtblauwe stofwolk. Voor ons ligt onze bestemming – een planetaire stelsel met een veel kleinere blauwwitte ster en zes planeten. De vierde planeet van deze ster is onze eindbestemming. De Siriërs noemen dit zonnestelsel ‘Akonowai’ of ‘de plek van de Grote Blauw Loge’. Zodra we in een baan om deze vierde planeet cirkelen, zullen we Washta en zijn gevolg van tien andere Siriërs verwelkomen. Zij zullen zich bij ons voegen om jullie een overzicht te geven van de Sirische samenleving en haar complexe cultuur. Inmiddels zijn ze gearriveerd en wil ik jullie graag aan hen overdragen.

Selamat Ja, medeonderzoekers! Mijn naam is Washta. Mijn collega’s en ik zullen jullie reisgidsen zijn. Wij zijn blij dat we jullie kunnen assisteren bij jullie reis naar een prachtig en gezegend rijk.

Wij Siriërs arriveerden ongeveer 4,3 miljoen geleden, in jullie zonnejaren, voor het eerst in dit heilige land. Wij kwamen hier onder de goddelijke leiding van de galactische Spirituele Hiërarchie en met toestemming van de Leeuw-mensen die het Sirius ‘A’ zonnestelsel bewoonden. Jullie staan op het punt een samenleving te onderzoeken die bij de myriaden intelligente soorten in deze galaxy bekend staat als een van de eerste voorbeelden van een galactische menselijke samenleving. We laten ons nu naar beneden teleporteren om een begin te maken met deze tocht door ‘Sakara’ of ‘de ziel van de vrouwelijke creativiteit’ – ons uniek en schitterend land.

Jullie bevinden je nu vlakbij een kleine baai aan de rand van onze grote centrale zee. Deze ene grote oceaan beslaat ongeveer achttien procent van het oppervlak van onze planeet. De rest is een enorm, aaneengesloten continent. Zoals jullie hebben kunnen opmerken, genieten wij Siriërs van een semi-tropisch klimaat. Onze atmosfeer bevat 36% zuurstof, wat tot gevolg kan hebben dat sommigen van jullie zich een beetje licht in het hoofd voelen. De lucht in Sirius is purperachtig. Hoog boven ons bevinden zich twee manen die een beetje groter zijn dan jullie maan. Aan jullie rechterkant zien jullie in de verte onze belangrijkste bergketen die we de ‘Shadota’ noemen of ‘de vele vingers van de Hemel’.

Beste Harten, het grootste deel van onze bevolking leeft ondergronds in speciaal gevormde woongebieden die veel groter zijn dan de meeste metropolen op Aarde. Deze enclaves zijn vele kilometers hoog en lang en zijn een getrouwe kopie van de condities en de dag- en nachtcycli aan het oppervlak van onze planeet. De leefomstandigheden voor de ondergrondse verblijven en die voor de steden aan het oppervlak van onze geliefde planeet zijn identiek.

Door gebruik te maken van onze geavanceerde technologie creëren de bewoners hun eigen huizen en hele wijken. De talrijke vermaakgelegenheden die deze ondergrondse wereld bieden doen denken aan een paradijselijke situatie. Een paar belangrijke tempels en andere rituele plekken zijn de tekens van ons bestaan aan het oppervlak. Voordat we jullie teleporteren naar een van onze grote woongebieden, willen we jullie nog een aantal belangrijke aspecten van een galactische samenleving laten zien.

Galactische menselijke samenlevingen zijn gebaseerd op twee principes – het gerealiseerde volledig potentieel (het bereiken van het levensdoel van de mens) en gehoorzaamheid aan de goddelijke sociale wetten. Deze wetten, die de Liefde als fundament hebben zijn – de Wet van Eén, Twee, Drie en Vier (zie figuur 10)

Elke wet is een onderdeel van het fundament waarop een galactische samenleving rust. Volledige Liefde wordt gezien als het vermogen om een andere zielskracht diep te begrijpen en vanuit die kennis zichzelf beter te begrijpen. Er wordt hiermee ook erkend dat het oneindige levenslicht in ons allen schijnt op zijn eigen specifieke manier. De hulp van vrienden en de zogenoemde ‘podlet’ (de meer directe familiekring) zorgt ervoor dat dit Licht elke persoon bereikt in zijn meest volledige schittering.

De Wet van Eén regelt het grote belang voor de samenleving van een evenwichtig en volledig gecenterd, soeverein individu. Het doel van het individu is – het volledig bereiken van haar/zijn mogelijkheden (levensdoel) en, tijdens het proces, het volledig steunen van anderen.

Het fundament van een beschaving ligt in het geloof dat de bewustzijnsgroei van het individu alleen maar ontwikkeld kan worden door het volledig onderzoeken van het doel van de hogere ziel en door anderen te steunen. Het is gebaseerd op persoonlijke soevereiniteit en op volledige vrijheid en een sterk gevoel van eigenwaarde. Het individu staat het vrij om alles te onderzoeken dat leidt naar de vervulling van haar/zijn levensdoel. In dit ontdekkingsproces stroomt de inspiratie om de ander zijn goddelijke hulp vrijelijk vanuit het zelf aan te bieden.

Om zijn volledig potentieel te bereiken, weet het individu dat een uniek iemand hem kan helpen bij de volledige hereniging met Geest, hogere wijsheid en innerlijke groei. Die speciale partner is zijn ‘intieme’ of volledige belichaming van de sociale Wet van Twee. Zijn ‘grote liefde’ bezit het vermogen zijn persoonlijke zielskracht volledig te begrijpen. In het bezit van deze diepe kennis kunnen beide mensen genieten van een groot zelfbewustzijn en van het bewustzijn van die speciale partner. Dit is voor hen een onderling proces en een diepe relatie. Het is gebaseerd op hun onderlinge, integrale wens om de goddelijke verbinding tussen twee wezens te verkennen, waardoor ze de betekenis van hun goddelijke hulp aan anderen kunnen ophelderen.

De Wet van Drie is gebaseerd op het concept van goddelijke hulp en steun aan anderen. Dienstbaar zijn voor je vrienden en ‘podlet’ (familie) brengt het Licht (de goddelijke Liefde) naar zijn meest volledige uitdrukking. De galactische menselijke samenleving is een expressie van de intense onderlinge relatie tussen het individu en haar/zijn medeschepselen. Elke ziel is werkelijk een goddelijk Licht dat een belangrijk aspect van de gehele samenleving reflecteert. De galactische samenleving bestaat om het individu in zijn heilige opdracht te steunen om vervolgens haar/zijn steun te krijgen. De complexe dynamiek van dit speciale proces ligt opgesloten binnen de Wet van Drie.

De Wet van Vier belichaamt een eenheid van sterrenstaten met dezelfde mentaliteit. Als zodanig is de Galactische Federatie een direct gevolg van de laatste van de vier sociale wetten. Sinds de galactische menselijke samenleving nauw verbonden is, symboliseren de vier goddelijke sociale wetten de geleidelijke, onderlinge ontwikkeling van de gehele planetaire samenleving om de andere sterrenstaten te dienen.

image

(Figuur 10: de Vier Sociale Basiswetten)

Lang geleden ontdekten de voorouders van de huidige galactische mensheid de vreugde van deze hulp en steun ‘in het Licht’ aan andere intelligente sterrenstaten in de Melkweg. Op die manier helpen ze, op hun eigen unieke manier, bij het zich aansluiten op het wezenlijke doel van de Geest. Uit die groeiende eenheid is de Galactische Licht Federatie tevoorschijn gekomen. Deze prachtige organisatie van volledig bewuste Wezens waren lang het symbool voor het Licht in deze galaxy. Het is een lichtend voorbeeld van de belichaming van deze heilige sociale wetten.

Jullie samenleving staat op een kruispunt in het bewustzijn en we willen jullie graag een model voor de toekomst beschrijven. Elke galactische menselijke samenleving voelt een grote behoefte om een andere samenleving te assisteren en te steunen die een bepaald punt in zijn ontwikkeling, zoals die van jullie, heeft bereikt. Jullie hebben het recht je eigen model te creëren. Ons doel is niet anders dan jullie verder te brengen op die terreinen waarmee jullie nog worstelen. Kijk goed tijdens deze tour wat we aan het doen zijn en ontdek hoe het jullie van nut kan zijn voor jullie volgende evolutionaire stap in het creëren van een gezonde en oplossingsgerichte samenleving. Laten we beginnen onze sociale organisatie te verkennen door deze op microniveau te bekijken.

De Galactische menselijke samenleving bestaat normaliter uit een aantal zeer kleine groepen familie/verwanten die ‘podlets’ genoemd worden. Wij noemen deze kleine groepen ‘Bhada’ of de ‘essentie die elkaar reflecteert’. Podlet’s (zie fig. 11) bestaan uit maximaal 64 personen die gewoonlijk gegroepeerd zijn rond een specifiek geclassificeerd levensdoelgroep – genezers, spirituele krijgers, ingenieurs, wetenschappers en/of priesters/priesteressen. De ouderen binnen deze groepen zorgen voor de opvoeding en de vele volwassenen vullen hun lessen aan. Kennis en wijsheid, verworven door de volwassenen die veel tijdens hun levens hebben geleerd, worden op prijs gesteld. De ouders delen de verzorgende verantwoordelijkheden met de andere volwassenen in de groep en een kind kan derhalve vele zogenoemde ‘tantes’ en ‘ooms’ hebben. Het doel van de opvoeding van een kind is het aanmoedigen van zelfrespect, persoonlijke soevereiniteit en een wederzijds gedeelde Liefde en vreugde in alle personen.

Hoewel de opvoeding en kennis heel belangrijk zijn voor de groep, is de spirituele ontwikkeling van het kind zelfs belangrijker. De gaven en vermogens die God voor dit specifieke leven heeft gegeven komt slechts tevoorschijn wanneer de wonderbaarlijke energie van de Geest volledig wordt erkend. Als gevolg hiervan is de vroege opvoeding van het kind vervuld van respect voor de wonderen der Geest. Voor een galactische mens is Geest alles. Deze prachtige levensenergie leidt je naar de realisatie van je levensdoel tijdens dit fysieke leven. Het is ook de bron van je verbinding met de kosmische energieën van de Schepper die alle werkelijkheden mogelijk maken. De Geest is het startpunt voor alle innerlijke inspiratie en ideeën die je dagelijkse ervaringen in het fysieke leven leiden.

Wij Siriërs zijn zeer trots op onze spirituele erfenis en de erkenning hiervan door de Galactische Licht Federatie. Gedurende de afgelopen paar miljoenen jaren zijn we spirituele leraren en gidsen geworden voor velen in deze galaxy. Als onderdeel van dit proces raakten we ‘thuis’ bij de Grote Blauwe Loge, die deel uitmaakt van de goddelijke Raad van Negen, en die hun diepe boodschappen uitdragen naar elke hoek van deze galaxy.

Wij zijn niet meer dan eenvoudige wegwijzers naar de Geest. De weg van de Geest raakt iedereen op zijn eigen unieke en wonderbaarlijke manier. Er bestaat geen grotere vreugde dan elke nieuwe bloem in dit galactische boeket gade te slaan en zijn schoonheid hieraan toe te voegen. Het proces van ‘wegwijzer’ leidt ons nu naar een beschrijving van onze raadgevers of adviseurs.

Een belangrijk aspect van de galactische samenleving is het gebruik van een allesomvattend counselingsysteem. De menselijke voorouders van de vele sterrensamenlevingen van deze Galactische Federatie hadden de zuivere wens een sociaal systeem te creëren dat het individu volledig koestert. Om dit doel te bereiken werd een adviserend systeem ingebouwd in elke gemeenschap. De adviseurs zijn in vier belangrijke categorieën verdeeld. Elke categorie werd gedurende bijna twintig jaar op een speciale academie getraind en deed daarna veldervaring op gedurende gemiddeld 75 jaren. Adviseurs zijn zeer bekwaam en zijn een universeel gerespecteerd deel van de galactische samenleving. Op veel manieren vormen zij het element dat de samenleving bijeen en stevig op de rails houdt.

Het eerste categorie betreft de ouder/kind adviseur. Deze speciale individuen zijn behulpzaam tijdens de zwangerschap en assisteren de groepsouderen bij de opvoeding van elk kind. Hun belangrijkste taak is het kind te leiden naar een volledig begrip van haar/zijn vermogens en het ontdekken van haar/zijn levensdoel.

Tot de tweede categorie behoort de ‘intieme’ of de relatieadviseur. Het zijn deskundigen bij het helpen oplossen van alle mogelijke moeilijkheden die kunnen ontstaan voor of tijdens een eerste relatie.

De derde groep betreft de groepsadviseur die de ouders en volwassenen helpt bij het duidelijk en efficiënt uitvoeren van de verschillende gestelde doeleinden van de groep (podlet).

De laatste categorie betreft de verbindingsadviseur. Deze schitterende Wezens assisteren de podlet bij het met succes en het volledige harmonisch samenwerken met de andere groepen.

Elke groep heeft een bestuursraad dat functioneert volgens de principes van de fluïde groepsdynamiek. Dit systeem is gebaseerd op het feit dat elk soeverein individu een uniek aantal gaven bezit, waardoor de groep in staat wordt gesteld een toegewezen taak gracieus en gemakkelijk te volbrengen. De groep geeft een bepaald persoon de verantwoordelijkheid voor een speciale taak. De rest van de groep steunt haar/hem hierin volledig. Wanneer verschillende bekwaamheden worden verlangd, stapt een ander getalenteerd persoon naar voren om die speciale taak te managen en te voltooien. Een organisch ritme ontwikkelt zich in de groep dat het fluïde aspect (gemakkelijke interactie) van de groep uitdrukt. Het demonstreert ook de volledige toewijding aan de Geest van elke deelnemer en de steun van alle andere talenten en vermogens. Competitie kent men niet in een galactische samenleving.

image

(Figuur 11. De samenstelling van een podlet)

Jullie planetaire samenleving is zich nu aan het ontwikkelen naar de volledige verwerkelijking van de groep. Dit versnelde proces leidt naar de ontwikkeling van een nieuw soort vergrote familie dat samengesteld is uit gelijkgestemde individuen die volledig hun gezamenlijk doel begrijpen en de eigen groei van hun leden ondersteunen. De mensen bestaan in een werkelijkheidsweb dat de nodige aanvullende niveaus van interacties bevat. Deze communicatie maakt de voortdurende ontwikkeling mogelijk van een innerlijk vertrouwen (zelfrespect) en eigen groei. Het werkelijkheidsweb kent een onophoudelijke binnen- en buitenwaartse beweging.

Ons Sirisch bestuur is een eerste voorbeeld van de hoogte waartoe een dergelijke ontwikkeling kan leiden.

Wordt vervolgd…

Vertaling: Harmen Schouwerwou (1937 – 2014) – Unitynet

Bron:  http://www.bovendien.com/unitynet/boeken/Jullie%20Eerste%20Contact/start.htm

Unitynet.nl: Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact’ – Deel 2.3 De transformatie van Hemel en Aarde…

Unitynet.nl: Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact’ – Deel 2.3 De transformatie van Hemel en Aarde…

image

(Vertaald door Harmen Schouwerwou)

Vervolg…

Velen van jullie voelen heel sterk het prachtige proces dat zich nu in en rond jullie afspeelt. Dit gevoel heeft sommigen van jullie ertoe aangezet om samen te komen in een mondiaal netwerk om het bewustzijn van de samenleving te verhogen. Wij vragen jullie naar je innerlijke stem te luisteren en bijeen te komen. Gebruik jullie vele communicatie en mondiale organisaties om jullie planetaire familie te steunen. Benut dit groeiend netwerk en de vele centra die door jullie ‘Planetary Activation Organization’ zijn opgezet. Hun missie is jullie te onderwijzen en te assisteren in het voltooien van deze prachtige transformaties.

VRAAG & ANTWOORD

V: Je besprak in dit hoofdstuk de duisternis die deze galaxy in haar greep heeft gehouden. Op welke manier kon het zo donker worden?

A: Tijdens de vorming van de stoffelijke werelden ontwierp de Schepper deze galaxy als een gebied voor een belangrijk conflict tussen het Licht en het duister. In dit kosmische drama zou het moeten lijken alsof de duistere machten zouden overwinnen. Toch zouden ze, in overeenstemming met het goddelijke plan, op een miraculeuze wijze naar de kant van het Licht getransformeerd worden.

Vele miljarden jaren geleden werden hoge etherische Wezens van het Licht en het duister naar deze galaxy uitgezonden om dit plan uit te voeren. Ongeveer 100 miljoen jaren geleden verlieten de Lichtwezens – nadat ze de vele sterrenstelsels met hun nakomelingen hadden bevolkt – deze galaxy om deze aan hun duistere tegenhangers over te laten. Deze duistere Wezens ontwikkelden zich langzamerhand tot een entiteit die bekend staat als Anchara (Archons/Archonten). Zoals in dit hoofdstuk is opgemerkt, bracht Anchara ongeveer 35 miljoen jaar geleden beperkt bewuste Wezens voort. Dit duistere collectief gebruikte sinistere methoden om de grote galactische oorlogen uit te lokken, die resulteerden in een periode van enorme duisternis in jullie galaxy.

V: Hoe sluiten de goddelijke profetieën van Heer Michaël aan op onze galactische geschiedenis?

A: Deze galaxy werd gecreëerd door een reeks goddelijke intenties die uitgevaardigd werden door de plaatselijke Elohim Orden. Het was ontworpen als een voorbeeld-galaxy. Dit betekent dat het alle belangrijke elementen van de fysische Schepping bezit. De heilige Hemelse Raad schreef een heilig script uit dat al deze elementen bevat. Door het ontvouwen van dit plan kunnen alle gewenste doelen verwezenlijkt worden.

De Hemel formeerde jullie wereld – en speciaal deze galaxy – als een zeer goddelijke plek, eentje die voortdurend onder controle stond van volledig bewuste fysieke Wezens uit deze en andere dimensies. In feite zijn jullie getuige van en nemen jullie deel aan een goddelijke toneelstuk – het overgaan van duister naar Licht op een manier waardoor het Licht totaal verandert. Dit nieuwe en krachtiger goddelijk Licht is het fundament voor de volgende, of zevende, Schepping van de goddelijke Wil van de Schepper.

V: Welke nieuwe krachten gaan vergezeld met het volledige bewustzijn? Is educatie nodig?

A: Het volledige bewustzijn stelt je in staat oneindige vermogens en ook zeer versterkte nieuwe interpersoonlijke vermogens te manifesteren. Deze kunnen je overweldigen wanneer je niet op de juiste manier bent voorbereid. Daarom dien je de juiste bewustzijnsetiquette te leren. De mens kan zich snel aanpassen aan het volledig bewustzijn en zijn parameters. Hij bezit deze herinneringen. Om een simpel voorbeeld te gebruiken – het is te vergelijken met wanneer je een ernstige geheugenstoornis hebt gehad en vergeten bent hoe je een auto moet besturen. Plotseling zie je jezelf terug in de chauffeursstoel en je herinnering is terug. Je herinnert je de kleine dingetjes die je vergeten was, zelfs wanneer je nauwelijks beseft wat dit betekent.

Om je geheugen terug te krijgen, heb je een zorgvuldige instructie nodig. Het is alsof je, laten we zeggen, een ernstig auto-ongeluk hebt gehad. Na enige tijd begin je te herstellen, maar – afhankelijk van de ernst van de beschadiging – heb je revalidatie nodig. Je zult moeten oefenen hoe je de dingen moet doen die je vergeten bent en je zult ze dan misschien op een beetje andere wijze doen. Je doet dit tijdens dit leerproces. De begeleiders van de Galactische Licht Federatie zullen jullie assisteren tijdens deze overgangsperiode.

V: Wat gebeurt er met de mensen die weigeren te veranderen? Wat gaat er met hen gebeuren?

A: De Pleiadische Sterren Liga heeft een aantal zonnestelsels die heel geschikt zijn voor de mensen die weigeren te veranderen. Daar kunnen speciale getrainde technici hen helpen dergelijke veranderingen en methoden te leren gebruiken die hun werkelijkheid snel kan veranderen. Wanneer ze het op de juiste wijze gaan inzien, zullen ze naar de Aarde teruggebracht worden. Anderen die in deze huidige werkelijkheid willen blijven, kunnen naar een andere meer geschikt zonnestelsel overgebracht worden waar een werkelijkheid bestaat die dezelfde is als die ze nu kennen.

V: Veel gechannelde informatie komt nu vrij over de fysieke ascension. Hoe sluit die informatie aan op deze?

A: De fysieke ascension is een hereniging met het Lichtlichaam. Het geeft het vermogen dit fysieke voertuig te veranderen naar een lichaam dat met het Lichtlichaam resoneert. Wanneer je een wordt met het Lichtlichaam, kun je naar elke plek in de Schepping gaan die je wilt. Het proces van de fysieke ascension (of fysieke transformatie) is een onderdeel van het gehele proces om je naar het volledige bewustzijn terug te brengen.

Een Lichtwezen met een volledig bewustzijn is een Wezen dat weet dat zijn Lichtlichaam en zijn fysieke lichaam een en hetzelfde zijn. Dit verlichte individu reguleert haar/zijn Lichtlichaam indien dit nodig is. Het fysieke ascensionproces is werkelijk een onderdeel van deze fysieke transformatie naar het volledige bewustzijn.

V: De meesten van ons hebben wel een idee hoe een ruimteschip eruit ziet. Kun je voor ons een Engel beschrijven?

A: Op veel manieren lijkt een Engel op de engelen die je kunt visualiseren. Veel mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad beschrijven engelen of op de traditionele manier – met vliegende witte gewaden, grote, fijnmazige vleugels en stralende gezichten – of als verschijningen zonder zichtbare vleugels maar met vele etherische kwaliteiten. Ze beschrijven engelen als wezens die sterk op ons lijken.

Engelen zijn, als kosmische energievormen, in staat zichzelf te laten zien naar elk beeld dat wij van hen hebben. Elke Engel is, evenals wij, een punt van Licht. Wij zijn het in feite die hun verschijning bepalen. Elk mens ziet slechts datgene wat hij/zij wenst te zien. Deze heilige visie is gebaseerd op onze eigen innerlijke perceptie van hoe engelen er in feite uit moeten zien.

V: Kunnen wij op de een of andere manier bij deze wezens een speciale energie of een aanwezigheid voelen die ons meer vertrouwen geeft in een dergelijke ervaring?

A: Ja. Er vindt een uitvergroting van dit proces plaats. Op een doodgewone dag voelen sommige mensen af en toe een plotselinge zachte bries over hun lichaam gaan of een heel bijzonder gevoel alsof ze aangeraakt worden. Deze bijzondere sensatie kan gevoeld worden wanneer onze eigen beschermengelen met ons proberen te communiceren. Deze communicatie zal tijdens het eerste contact veel vaker en op een veel grootsere manier plaatsvinden. De Spirituele Hiërarchie is deze schitterende werkelijkheid voor jullie aan het voorbereiden. Op het moment van het officiële eerste contact zullen we onze Spiritiele Hiërarchie gemakkelijk kunnen horen, voelen en zien.

V: Ontdekte het netwerk van radiotelescopen op Aarde het naderen van de fotongordel en de draaikolk?

A: Ja. Ze zagen het. Zo af en toe verschenen er korte artikelen in onopgemerkte publicaties. In de tweede helft van het jaar 1990 bijvoorbeeld waren de wetenschappers op zoek naar grote lichtbronnen in jullie omgeving van deze galaxy en toen ze die ontdekten waren ze verbaasd. Massale hoeveelheden gammastraling die afkomstig zijn uit bekende bronnen zijn dagelijks te zien in deze galaxy en worden gerapporteerd. Hoewel de astronomen in het algemeen zeer, zeer weinig informatie verstrekken, zijn ze dit keer wel met de verklaring gekomen dat er een fotongordel bestaat van die en die omvang. Wanneer astronomen dit doen staan ze onmiddellijk bloot aan de nodige kritiek die hun reputatie schaadt, waardoor ze ontslagen worden en hun boterham verliezen.

V: Waarom werd dit feit niet wereldwijd in de media gerapporteerd of door de wereldregeringen erkend?

A: De veiligheidsdiensten van regeringen en de wetenschappelijke organisaties die afhankelijk zijn van overheidssteun zijn van nature geneigd elke nieuwe informatie voor het publiek te verbergen wanneer ze het idee hebben dat het naar een mondiale paniek kan leiden. In de kwestie van UFO’s is dit een onderdeel geworden van een immense geheimhouding. Het enige doel is het publiek af te schermen van alles wat er werkelijk om hen heen gebeurt.

image

V: Ik heb een vraag over de fotongordel en de nulzone. Sommige wetenschappers zijn bezorgd geraakt over de aard van de fotongordel zelf. Ze hebben het sterke gevoel dat die enorme hoeveelheid gammastraling in de fotongordel al het leven op Aarde kan vernietigen. Is dit waar?

A: Om te beginnen, de fotongordel bevat multidimensionaal Licht. Deze unieke Lichtvorm bestaat op veel verschillende frequenties en in wisselende energietoestanden. Met als gevolg dat de wetenschappers met speciale meetapparatuur op hun radiotelescopen hier gevaarlijke hoeveelheden gammastraling ontdekken. Deze energie, die afkomstig is uit een bepaalde sector in de ruimte, werd gemeten als gigantische uitbarstingen van straling of als een massale golf energie van een zeer hoge frequentie. In het begin lijkt deze dodelijk te zijn, maar dat is deze niet.

Wanneer jullie eenmaal de fotongordel binnenkomen, zul je merken dat dit multidimensionale Licht zeer ongewone kwaliteiten bezit. Op dat moment zullen jullie dit anders zien. Het zal bijna verschijnen en aanvoelen als het bijbelse ‘Licht der Lichten’. Wanneer je je nieuwe Lichtlichaam gebruikt, zul je gemakkelijk resoneren met deze fotonenergie van een hogere frequentie. Het zal je in feite levendiger maken en het is werkelijk een levensgevende energie! Het heeft tot gevolg dat het je levensduur verlengt, wat in vele religieuze boeken en in de verschillende mythologieën op deze planeet beschreven wordt.

V: Momenteel heb ik een beperkt bewustzijn dat in relatie staat met onze technologieën. Ik vind het moeilijk me het vermogen van de wetenschappers van de Galactische Federatie voor te stellen die een geheel zonnestelsel kunnen beschermen door een hologram te gebruiken. Kun je dit nader uitleggen?

A: Allereerst, de Galactische Licht Federatie kan deze verbazingwekkende operatie nooit alleen uitvoeren. Ze werken samen met de vele goddelijke aspecten van de Hemel. Deze heilige aspecten (Orde der Tijdheren, Elohim en Engelenrijken) brachten de noodzakelijke energieën uit de eeuwige Hemelse bronnen naar de dimensies die ons omringen. Hun taak was interdimensionale ‘fluxlenzen’ en ook een ander, nogal wonderbaarlijk instrument te installeren. Het was een gezamenlijke en een goddelijke inspanning op vele dimensies om dit immense hologram te creëren.

V: Was de Galactische Licht Federatie zich bewust dat deze taak een geweldige onderneming was?

A: Absoluut. De Galactische Licht Federatie besefte dat de aardse bevolking geleidelijk zijn fysieke frequenties zou verhogen door middel van de plaatselijke Spirituele Hiërarchie. Ze wisten ook dat vele personeelsleden van de Galactische Federatie zich hadden aangemeld om het leven op Aarde te ervaren. Met al deze feiten werd rekening gehouden toen zij het totale werkplan formuleerden. Bovendien zijn alle volledig bewuste en goddelijke partijen die hierbij betrokken zijn op de hoogte van de twee grote obstakels die resteren – de regeringen aan het oppervlak van de Aarde en de grote angst die de aardse mens nu beheerst.

V: Wanneer wij overgaan naar het volledig bewustzijn, zullen we dan een herinnering hebben of terugkrijgen van onze vorige levens?

A: Ja. Wij zullen ons dit herinneren. Het Akasha-geheugen is open voor een volledig bewust Wezen. Volledig bewuste Wezens hebben in alle tijden een volledig contact met hun spirituele gidsen. Zij kunnen het betrokken proces begrijpen. Met de juiste advisering bezit elk individu ook de volledige herinnering van elk leven.

V: Wat is het tijdschema voor deze bijzondere gebeurtenissen?

A: Houd in gedachten dat het allemaal geprogrammeerd is om op het juiste goddelijk moment plaats te vinden. De goddelijke blauwdruk van jullie plaatselijke Spirituele Hiërarchie is gebaseerd op een aantal energiemodellen. Deze modellen betreffen de manier waarop het bewustzijn op Aarde wordt getransformeerd. Wanneer het bewustzijn van jullie samenleving met onregelmatige sprongen groeit naar zijn hoogste potentieel, komt de D-dag (Divine-Day) steeds dichterbij. Elke beweging van het bewustzijn maakt de exacte datum steeds moeilijker te voorspellen.

Zoals jullie zien is de aardse bevolking de bepalende factor in dit tijdschema. Hoe jullie reageren, hoe jullie je ontwikkelen, wat jullie doen en hoeveel liefde jullie genereren – dit alles is van essentieel belang! Daarom is jullie betrokkenheid, waarover wij hebben gesproken, van zo’n grote betekenis voor die laatste handeling. Deze betrokkenheid bepaalt hoe dit scenario uitgespeeld gaat worden. JULLIE zullen het laatste kleine duwtje geven – jullie reactievermogen als individuen en de manier waarop jullie samenleving zich ontwikkelt.

Dit is belangrijk voor het gehele proces en toch hebben jullie ook een bestemming. Daarom zijn jullie op dit unieke moment in de tijd verschenen. Vele mensen op jullie planeet – die wij graag de ‘Grote Geheugenverlies Zone’ noemen – worden zich bewust waarom ze hier in werkelijkheid zijn. Deze individuen dienen de rest van de mensheid op het juiste moment wakker te maken om de anderen te helpen herinneren wie zij werkelijk zijn.

De Galactische Licht Federatie heeft jullie geconcentreerde acties nodig om het volgende deel van onze gezamenlijke heilige missie met succes te voltooien. Het bewustzijn van iedereen is aan het stijgen! De Galactische Licht Federatie en de plaatselijke Spirituele Hiërarchie voelen een grote vreugde wanneer zij dit transformatieproces waarnemen. Het combineert een hemels mengsel van het goddelijk plan, een wederzijdse samenwerking door alle partijen en de verschuiving van het potentieel van jullie samenleving naar zijn hoogste niveau. Het succesvolle samenvloeien van deze factoren bepaalt het feitelijke tijdschema.

Wordt vervolgd…

Vertaling: Harmen Schouwerwou (1937 – 2014) – Unitynet.nl

Bron: http://www.bovendien.com/unitynet/boeken/Jullie%20Eerste%20Contact/start.htm

Unitynet.nl: Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact’ – Deel 2.2 De transformatie van Hemel en Aarde…

Unitynet.nl: Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact’ – Deel 2.2 De transformatie van Hemel en Aarde…

Ummac Dan

Vertaald door Harmen Schouwerwou

Vervolg van 2.1

Wanneer ons ruimteschip de baan van de Aarde kruist, kijk dan eens door de patrijspoorten naar buiten en zie de tijdplaatjes van het verleden. Zie hoe deze eindeloze galactische oorlogen een enorme scheur in de ruimte/tijd hebben gecreëerd die eruit ziet als vreemde, veelkleurige vlekken. Deze scheur was ondermeer verantwoordelijk voor de Grote Zondvloed en werd een belangrijke factor in de snelle val van jullie prehistorische beschavingen die op buitenaardse invloeden waren gebaseerd. Wij gaan nu in een lagere baan cirkelen die ons zal brengen naar de randen van deze nogal turbulente tijdscheur.

Wanneer we over de laatste golven van het verloren rijk Atlantis vliegen, merk dan op hoe deze tijdgolven een ‘tsunami’ lijken te vertegenwoordigen. Wij bevinden ons nu in een gebied dat gevuld is met ongewone tijdholtes, die in feite grote samengeklonterde tijddeeltjes zijn die de immense tijdgolven doen afbuigen. Zo nu en dan kunnen ze een tijdelijk effect veroorzaken (te vergelijken met meteorologische ‘windvlagen’) aan hun randen. Deze ‘windvlagen’ kunnen ons uit de koers gooien en ons in deze tijd vasthouden. Oei, het voelt of we iets geraakt hebben!

De cockpitbemanning informeert me dat het navigatiesysteem tijdelijk buiten werking is. We zullen slechts een korte tijd worden vastgehouden in deze episode van jullie geschiedenis na de val van Atlantis. De mensen die in dit tijdperk leven bevinden zich – zoals jullie nu – in een beperkt bewustzijn en zij missen de noodzakelijke bekwaamheden om hun samenleving te herbouwen die door een catastrofe is getroffen. Het is voor ons een zeer interessante periode in jullie geschiedenis om te bestuderen. Ons verkenningsteam is zich nu aan het voorbereiden. Wanneer jullie gereed zijn voor dit avontuur, verzoeken we jullie met ons mee te gaan op deze verkenningstocht! Kijk nu door de rechter patrijspoorten en jullie kunnen je bestemming zien liggen. Wij gaan naar de oostelijke kusten van de Middellandse Zee, ongeveer twaalf millennia geleden. In de verte, ver uit de kustlijn en aan de andere kant van die beboste heuvels, liggen een aantal primitieve dorpen. Ons verkenningsteam zal over ongeveer twaalf minuten met de shuttle vertrekken. Wij verzoeken jullie ons te vergezellen!

Mede-onderzoekers, neem plaats op jullie stoelen in het achterste deel van de shuttle. Onze eerste halte zal de kustlijn zijn, ongeveer 4,6 kilometer hier vandaan. Kijk rechts uit het raam wanneer we langs de kustlijn vliegen. Merk op dat het zanderig is zonder enig dierlijk leven, het is verlaten. Kijk, twee vissers hebben ons gezien en kijken verschrikt op, daar bij die heuvels. Het is tijd dat wij ons voertuig verhullen, onzichtbaar maken. Wanneer we het strand naderen zullen jullie omringd zijn door een onzichtbaar omhulsel. Alvorens we het binnenland ingaan, zullen we de oude resten van Pamalaka bezoeken, een vroegere Atlantische stad. Het is een zeer interessante ruïne. Wij verzoeken jullie in onze buurt te blijven. Wanneer wij dit voertuig verlaten blijf dan als groep bijeen.

Wij hebben Jolakarahm, de Atlantische geschiedschrijver van het oude bestuur van Pamalaka, gevraagd jullie langs de ruïnes van de stad te leiden. Hij zal ons daar ontmoeten. Jullie kunnen door de achterste deuren van de shuttle naar buiten gaan. Wanneer we drie groepen hebben gevormd, zal ons verkenningsteam jullie naar Pamalaka brengen. De rode gordels in die grote bak aan de rechter kant van de uitgang zijn de riemen die jullie onzichtbaar maken. We hebben maar één maat die voor allen geschikt is. Geniet van jullie reis naar het verleden!

Vorm drie groepen van twintig man en doe je gordel om met het blauwe ronde kant naar voren. Let op wanneer wij de gordel omdoen. De groene knop aan de bovenkant activeert de gordel. De gele knop aan de onderkant zet deze weer uit. Druk op de groene knop en volg ons. De personen die een gordel dragen kunnen de anderen ook zien wanneer deze geactiveerd is. Maak je geen zorgen! We weten altijd waar jullie zijn.

De stad is niet meer dan 400 meter ver. Je kunt Jolakarahm zien in zijn rode en witte pak en hij zwaait naar ons. De grote, granietachtige, steenblokken aan je rechterkant zijn de restanten van de buitenmuren van Pamalaka. Het grootste deel van de inwoners van deze stad zijn door de enorme vloedgolven van de Middellandse Zee onder het zand begraven.

Hallo! Ik ben Jolakarahm, de gids die jullie naar de nu verwoeste stad Pamalaka zal brengen.

De eerste interessante plek is hier aan jullie linkerkant. Buiten de kustlijn zie je een opeenhoping van heel grote en vreemd gevormde rotsblokken. Elke rotsblok weegt meer dan twintig ton. Ze waren een onderdeel van de vroegere enorme havens van deze stad. Eens leefden hier meer dan twee miljoen mensen. Het enorme paleis van Horuthep aan jullie rechterkant is nu niet meer dan een hoop zand en rode klei. Deze heuvel strekt zich meer dan 1,6 kilometer langs de kust uit.

Dit is het restant van de oude glorie van Pamalaka. Achter dit paleis bevinden zich de ruïnes van de wetenschapslaboratoria en de grote tempels die Vasahuri vereerden, een opstandige priesteres van Alfa Centauri. Zij was verantwoordelijk voor de genetische aanpassingen van de mensen in dit gebied. Haar hoofddoel was een ras van slaven te creëren die haar voor altijd zouden gehoorzamen. De kinderen van het slaafse prototype woonden in de dorpen die zich links achter de heuvel bevonden.

Kom, we wandelen nu langs het stoffige pad dat links van jullie loopt. Dit smalle pad – wat eens een hoofdweg was met aan weerskanten acacia bomen – brengt jullie naar het echte centrum van het zakendistrict dat rondom het paleis van Horuthep was gelegen. In minder dan twee minuten vernietigde een aantal vloedgolven van 91 meter hoog dit deel van de stad. Na de vernietiging vertrokken de Atlantische elite en hun buitenaardse krijgsbende of naar het sterrenstelsel Beta Centauri of bleven in dit zonnestelsel. Degenen die bleven waren de Anunnaki – de duistere wezens die deze planeet bestuurden. De strijdplaneet die jullie als Nibiru kennen diende als hun hoofdkwartier.

Nadat de vroegere tweede planeet van de Aarde – bij ons bekend als Nagash – geëxplodeerd was en Atlantis vernietigde, overspoelde een grote vloedgolf van water en stof de wereld. De overlevende Atlantische elite vluchtte, en liet hun slavenras zonder meester achter. Deze genetisch veranderde mensen moesten het nu zonder hun oude nuttige technologie doen.

De meeste van deze slaven, die slechts vage herinneringen hadden aan wat was geweest, stierven in de eerste paar jaar. Daarna keerden hun meesters terug in een nieuwe gedaante en met een nieuw plan – zij moesten ‘goden’ worden. In de volgende eeuwen vestigden kleine groepen, die een zeer primitieve gemeenschap vormden, zich overal op de wereld. De dorpen aan de andere kant van de heuvel aan jullie linkerkant zijn een voorbeeld hiervan.

Het Atlantische slavenras had het geluk dat de genetisch veranderingen destijds nooit helemaal waren voltooid. Het verzinken van Atlantis maakte een eind aan dit lopende project. Het gevolg was dat deze nu primitieve Wezens het vermogen behielden terug te kunnen keren naar wat zij eens waren – volledig bewuste mensen. Herinner je deze feiten wanneer jullie naar hun dorpen gaan, want zij zijn jullie voorouders. Zij zijn het begin van het geslacht dat jullie zullen perfectioneren.

Bedankt Jolakarahm. Ik ben Sandara, jullie reisleider. Kom om me heen staan, alsjeblieft.

De ruïnes van Pamalaka illustreren hoe de oorlogen in jullie vijandig sterrenstelsel de ontwikkeling van een galactische samenleving op Aarde beïnvloedde. Na de vernietiging van Atlantis begon een periode van historische aanpassing die eindigde met de Grote Zondvloed ongeveer tien millennia geleden.

Het tijdperk tussen het einde van Atlantis en de Grote Zondvloed is de grondslag van jullie mondiale mythologieën en het openingshoofdstuk van Genesis in jullie Bijbel. Laten we nu voor een kort ogenblik terugkeren naar onze shuttle. Aan de andere kant van deze heuvels ligt een weiland waar jullie je voorouders wat nauwkeuriger kunnen waarnemen. Houd je gordel op de stand ‘onzichtbaar’ totdat jullie weer terug zijn in de shuttle.

Zoals jullie zien zijn de dorpen zeer primitief. Kijk daarginds en zie de contouren van marmer en graniet. Deze stad werd door de ‘goden’ gebruikt. Twee gebeurtenissen vonden plaats. Ten eerste waren de ‘goden’ diep verdeeld en bevochten elkaar. Ten tweede leefden de bewoners, die als arbeiders gebruikt werden voor de bouw van de stad, in angst en ontzag voor de ‘goden’. Ze werkten alleen maar om hun meesters te behagen en te doen wat hen opgedragen was.

Er zijn perioden van oorlog en vrede. Wij zien nu een oorlogsperiode. Wanneer de ‘goden’ oorlog voeren, blijven de bewoners in hun eigen omgeving en voorzien zich van voedsel door langs de kust te vissen, op herten en ander klein wild in het nabijgelegen bos te jagen en gewassen te verbouwen. De ‘goden’ gaven hen vuur, bogen, speren, visnetten en een paar landbouwwerktuigen. De dorpsbewoners, hoewel nog geen grote buit voor de ‘goden’, belichamen een potentieel dat de ‘goden’ cultiveren.

De voortdurende oorlogen worden gevoerd door de verschillende elites van Atlantis die of het nu onafgemaakte genetische project proberen te voltooien of de Aarde naar de Gouden Eeuw van Lemurië willen terugbrengen. Zoals we hebben opgemerkt, deze stad – die bedoeld was voor de ‘goden’ – wordt gebouwd als ondersteuning van één van een aantal atmosferische watertempels voor dit gebied. Deze verschillende tempels houden de laatste twee lagen van het firmament in stand – een mondiale laag ijsdeeltjes dat zich op een hoogte van ongeveer 11,25 kilometer in de atmosfeer bevindt. De uiteindelijke vernietiging van dit mondiale netwerk van tempels was, als gevolg van de vele oorlogen, de oorzaak van de Grote Zondvloed.

Twee of meer enorme kristallen, van meer dan 7,6 meter hoog, vormen de krachtbron voor de watertempels. De ‘goden’ hebben ook een kleine landingsbaan in de stad gebouwd voor hun oorlogsschepen die waren uitgerust met laserwapens en een aantal atoombommen met een beperkte uitwerking. Omdat de bestaande technologie geen diepe ruimtereizen mogelijk maakte, konden deze oorlogsschepen alleen maar heen en weer naar de Maan vliegen.

We zullen met onze shuttle over enkele minuten landen. Het is belangrijk dat jullie bij ons in de buurt en onzichtbaar blijven. Onze hoofdscanner op het schip heeft geconstateerd dat er oorlogsschepen van de ‘goden’ in dit gebied zijn. Wanneer ze jullie zouden zien kunnen ze jullie vernietigen. Wanneer wij uitstappen ga dan weer drie groepen van twintig personen vormen.

Onze eerste excursie gaat naar de prachtige marmeren stad aan het eind van het weiland. Voor de ‘goden’ en de dorpsbewoners is deze stad van steen en kristal bekend als Makadu, ‘de plek van de waterrituelen’. Wij zullen eerst van dichtbij een Lemurische watertempel bekijken. Laten we nu beginnen aan onze unieke ontdekkingsreis!

Volgens het protocol voor dergelijke reizen, moeten we tweemaal controleren of de knop die jullie onzichtbaar maken de juiste stand aangeeft. De kristallen stad Makadu kunnen we, vanaf het vertrekpunt, in ongeveer tien minuten wandelend bereiken. Wanneer jullie de buitenwijken van de stad binnenkomen, kunnen jullie de schoonheid van Makadu bewonderen. Haar bouwwerken volgen de klassieke Griekse stijl. In het hoofdgebouw van het tempelcomplex zie je het schitterende contrast van de perzikkleurige daken met de barokke roze en witte pilaren. Laten we nu een cirkel vormen rond de enorme kristallen in het centrum, die in het hele kleurenspectrum gloeien. Hoor, hoe ze een vaag en nauwelijks hoorbaar gezoem uitzenden.

Plotseling verschenen twee oorlogsschepen van de regionale ‘goden’ aan de overkant. Hun blauwgroene scanners zochten de omgeving van de tempel af en verdwenen even snel als ze gekomen waren. Onze reisgroep werd niet ontdekt. Toen we klaar waren met het bezichtigen van de kristallen stad, staken we de weide over om de nabijgelegen dorpen te bezoeken. Toen we de dorpen naderden, leek het of de woningen willekeurig verspreid lagen zonder enig verband. De vele kleine gemeenschappen waren nogal chaotisch gebouwd. Hun simpele hutten, willekeurig bijeengevoegd, waren niets anders dan rechthoekige houten schuurtjes met strodaken. Elk nietige optrek leek niet meer dan een tijdelijke schuilplaats te zijn.

De dorpsbewoners lijken ons op de een of andere manier te voelen, maar ze kunnen ons onmogelijk zien. Gealarmeerd door dit ongemakkelijk gevoel en door de waarschuwingen van de twee vissers die ons eerder hebben gezien, proberen ze nu hun kinderen en zichzelf gerust te stellen. Onze onzichtbare reisgroep nadert nu de dorpsbewoners, die voor hun hutten staan en elkaar levendig en uitvoerig de mythologische verhalen vertellen over de vele wonderen van het gevallen rijk der Atlantiërs Wij luisteren naar hun Atlantische dialect die ze van hun ‘goden’ overgenomen hadden. De vrouwen en mannen zijn gekleed in zelfgesponnen kleren. Hun sociale structuur is rond een opperhoofd georganiseerd, wiens voorouders door de ‘goden’ officieel waren aangesteld.

In het centrum van het dorp bevindt zich een enorme stookplaats die voor formele rituelen dient maar meestal gebruikt wordt om eten te koken. Het leven in een dorp lijkt bijna niet voor te stellen – een zuiver op overleven gerichte vorm van bestaan. Toch zien we bij de dorpsbewoners nog steeds een overblijfsel van hun vroegere volledige bewustzijn. Dit is een flauwe flikkering van het Licht van hun bewustzijn, wat nu een gestaag groeiende, zachte schittering in jullie allen is. Dit potentieel brengt jullie nu naar de transformatie van jullie samenleving.

Deze primitieve dorpsbewoners zijn de afstammelingen van de slaven die de laatste dagen van Atlantis hebben overleefd en die door de Atlantiërs heel slecht behandeld zijn. Elk gering verzet van de massa tegen de regerende elite werd bestraft met een gevreesde opsluiting in de cellen achter het wetenschap/tempelcomplex van de belangrijkste steden van het Atlantische rijk. Uiteindelijk beroofden de Atlantische wetenschapper/priester hen van hun grootste schat – het volledige bewustzijn. Sommige groepen kinderen van de elite die deze opsluiting verafschuwden, werden uiteindelijk verbannen naar de verre Ionische kolonies. Aan dit langdurige karma wordt door jullie huidige transformaties een einde gemaakt.

De tijd is gekomen, beste Harten, dat we terugkeren naar de weide en aan boord gaan van onze shuttle. Wanneer we langs het pad teruglopen, kijk dan naar rechts waar je een steenachtige structuur zult zien aan de rand van het dorp. Deze troosteloos hoop rotsen is in feite een ritueel heiligdom voor hun ‘goden’ en symboliseert de totale onderworpenheid aan hen. De ‘goden’ beïnvloedden de spirituele neigingen van hun onderdanen door deze om te buigen naar hun eigen zelfzuchtige motieven. En toch was dit een proces die de dorpsbewoners stimuleerden, al was het nog zo weinig, hun houvast bij het Licht te zoeken. Dit proces is een barst in de deur die de Spirituele Hiërarchie de kans gaf de erfenis van Atlantis geleidelijk naar het Licht te transformeren.

Bezie alles wat jullie hebben gezien als de eerste kleine stapjes naar het transformeren van jezelf naar volledig bewuste Wezens – de glorieuze fysieke Engelen. Jullie hebben de ruïnes van Pamalaka kunnen aanschouwen. Jullie hebben gezien in welke toestand dit zieke Atlantische rijk jullie voorouders heeft achtergelaten. Voor hen ligt nog de komst van de Grote Zondvloed en het begin van jullie bekende geschiedenis. Deze nachtmerrie vormt de bodem voor een geweldig ‘zaad’ van waaruit jullie met succes tevoorschijn zullen komen. Kijk, daar ligt ons schip. Onze vluchtleider informeert me dat alle noodzakelijke hersteloperaties voltooid zijn. Zodra we aan boord stappen dienen we onmiddellijk in onze stoelen plaats te nemen, waarna we onze reis zullen vervolgen.

Dit is jullie reisleider, Sandara.

Zodra ons ruimteschip haar baan om de Aarde van 12 millennia geleden verlaat, onderzoek deze gebeurtenissen dan met je hart. Na de val van Atlantis heeft jullie Spirituele Hiërarchie een zeer ingenieus plan ontwikkeld voor de uiteindelijke spirituele opwekking van de aardse mensheid. Dit proces transformeert jullie opnieuw naar fysieke Engelen en naar volledig bewuste Lichtwezens. Bovendien heeft Moeder Aarde zichzelf magisch voorbereid op de langverwachte transmutatie naar haar volledig bewuste zelf. Dit verbazingwekkende proces is in het tweede gedeelte van jullie twintigste eeuw in een hogere versnelling gebracht.

In de zeventiger en tachtiger jaren, toen de duistere Anchara Alliantie nog steeds aanrommelden met de geheime machthebbers van jullie planeet en hun wereldwijde bondgenoten in de regeringen, bereiden de Lichtkrachten de Aarde en haar mondiale samenleving voor op een zeer grondig, nieuw model. Wij hopen dan ook dat deze reis jullie gebracht heeft tot het beter begrip van dit nieuwe, zich vormend model en de verschillende consequenties. Onze tocht zal zoveel mogelijk zowel informatief als experimenteel zijn.

De machten van het duister hebben nooit de absolute macht over jullie wereld gehad. Vele ondersteunende instituten en dappere individuen bevinden zich in jullie samenleving. Gebonden door een noodzakelijke geheimhouding, hebben deze dappere vrouwen en mannen het Licht op jullie wereld laten schijnen. Deze organisaties en individuen hebben vele moedige en succesvolle acties voor jullie uitgevoerd. De bevolking van jullie planeet zal inderdaad spoedig weten wat zij hebben gedaan en wat ze binnenkort gaan doen. De duistere elites en hun geheime wegen blijven echter een verstorende factor. Hun geheimhouding kon de vele smerige plannen tijdens de laatste decennia van de Aarde verborgen houden.

Geheime, exotische ruimteprogramma’s en werkelijk fantastische programma’s inzake tijdverandering zijn in de negentiger jaren tot ontwikkeling gebracht. De belangrijkste regeringen van jullie planeet, die geassisteerd werden door vele geheime buitenaardse groeperingen, waren begonnen aan het controleren van de ontwikkeling van jullie onmiddellijke toekomst. Deze programma’s zijn een illustratie van de plannen van de geheime manipulators van jullie samenleving.

De geheime bestuurders van jullie planeet zijn even verslaafd aan macht als een drugverslaafde aan heroïne. Totale macht en controle zijn hun belangrijkste doeleinden. De voortdurende en absolute controle over de bewoners van de Aarde is hun uiteindelijk doel. Om dit doel te bereiken zijn ze bereid werkelijk alles in te zetten van hun onwettig verkregen rijkdom. Zij hebben in de loop van de afgelopen drie eeuwen in het geheim het meeste rijkdommen vergaard.

De geheime regeringsprojecten van deze kliek maakten gebruik van speciale geheime en buitenaardse wapens om hun illegale claims op jullie Maan en Mars gedurende de vijftiger en zestiger jaren te verdedigen. Inderdaad, jullie planetaire kliek leek in deze tijd op het punt te staan sommige van hun meest complexe en smerige plannen uit te voeren.

Niettemin, leken ze serieus gedwarsboomd te worden door de goddelijke strijdkrachten die ze niet konden controleren. Om een ommekeer te bewerkstelligen was de galactische Spirituele Hiërarchie begonnen met bepaalde programma’s die het bewustzijn verhoogden waardoor jullie duistere onderdrukkers uiteindelijk zouden verliezen. Deze zeer uitgebreide acties beïnvloedden jullie wereld en jullie gehele galaxy. Het samenkomen van de fysieke Engelen en hun voorouders in de Hemel transformeren voor altijd jullie werkelijkheid van het beperkte aardse 3-D bewustzijn.

Een belangrijk aspect van deze goddelijke interventie betrof de snelle val van het enorme Sovjet Imperium. Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog, hadden de talrijke communistische volgelingen van de Sovjet Unie Oost-Europa onder haar invloedssfeer gebracht. De goddelijke bewustzijnsprogramma’s van de Hemel begonnen hun doelen in de tweede helft van de tachtiger en in het begin van de negentiger jaren te realiseren Zij bevrijdden een groot deel van de mensheid van hun onderdrukkers. Deze bijzondere stoot naar bevrijding en zelfbevestiging creëerde een atmosfeer die cruciale en verborgen technologieën aan het licht brachten die tot dat moment ontkend werden.

De bevrijding gaven vele belangrijke uitvinders en wetenschappelijke vernieuwers de kans om naar voren te treden. Al snel zou hun werk zijn magie beginnen te manifesteren op jullie wereld. Toch was deze frisse wind maar tijdelijk voelbaar. De duisternis van jullie wereldlijke elite, die al heel lang jullie wereldlijke regeringen had omringd, kon opnieuw toeslaan. Zelfs in deze overweldigende schaduw blijft het heldere Licht over Oost-Europa schijnen. Ditzelfde schitterende Licht van Hemelse afkomst is voorbestemd jullie wereld helder te verlichten.

Een ander aspect van dit goddelijk programma had een grote invloed op deze galaxy. Het betreft de profetie van de duistere schepper Anchara. Bij het begin van ons verhaal, zond Anchara een groot aantal volgelingen erop uit om onze galaxy onder controle te krijgen. Zelfs in deze duistere periode was er toch een sprankje Licht – een potentieel voor galactische harmonie.

In het begin van het jaar 1994 verstuurde Anchara’s meest begaafde priesteres een gewijzigde proclamatie naar de duistere strijdmacht. Deze verklaarde ondubbelzinnig de volgende grootse waarheid – eindelijk is de goddelijke tijd gekomen voor een galactische bestand! Anchara deed de Galactische Licht Federatie een verzoek voor een permanent vredesverdrag. In een van de bepalingen van dit permanente vredesverdrag beloofde de duistere strijdmacht van de Anchara Alliantie eindelijk zijn claims op de Aarde op te geven.

Deze verbazingwekkende afkondiging uit de orakelplaneten van Anchara veroorzaakte door de gehele alliantie een geweldige aardschok. Dit had duidelijke gevolgen voor de vele duistere gebieden. Zij waren woedend en voelden een grote weerzin om alles op te geven waarvoor ze gevochten hadden. Vele felle gevechten braken uit tussen de in verwarring gebrachte en rebellerende schepen van de duistere Anchara Alliantie.

Toen de boosheid eindelijk was uitgewoed, hadden de strijdkrachten van het galactische bestand een grootse overwinning behaald. De weinige nog resterende schepen van het duister trokken zich terug naar hun thuiswerelden aan de rand van de melkweg.

Zich vastklampend aan de laatste restjes van hun woede, hebben deze kleine groepen zich nu opnieuw gegroepeerd en wachten hun tijd af. Zij zijn nog steeds vastbesloten de nieuw gevormde Lichtvloot aan te vallen.

In de tweede helft van het jaar 1994 vroegen de onderdelen van de vroegere Alliantievloot die de overwinning hadden behaald of ze een permanent vredesverdrag konden sluiten, waardoor ze zich als speciale leden bij de Galactische Licht Federatie konden aansluiten. In dit nieuwe verdrag werd de belofte van de vroegere sterrenstaten van de Alliantie gerealiseerd om hun enorme vloot met die van de Galactische Federatie te integreren. De vroegere vloot van het duister was nu bereid om de wetten van de Galactische Licht Federatie te accepteren.

Het enige gevoelige punt was hoe ze hun oude claims op planeet Aarde moesten opgeven. Omdat ze niet bereid waren hun toegang tot deze zeer heilige waterplaneet op te geven, verzochten de vroegere leden van de Alliantie om een aantal speciale ambassadeurs aan te mogen stellen die permanent op de Aarde gestationeerd zouden worden. Deze speciale ambassadeurs zouden daar geplaatst worden op het moment dat de Aarde en haar bewoners naar het volledig bewustzijn terugkeerden. Op dat moment zou de getransformeerde samenleving op de Aarde een volledig functionerend lid van de Galactische Licht Federatie zijn geworden.

In een ander deel van dit verdrag beloofden de vroegere leden van de Alliantie enkele geheime verdragen met de belangrijkste regeringen aan het oppervlak van de Aarde op te zeggen. Als demonstratie van hun serieuze bedoelingen met betrekking tot de decreten van Anchara, trokken de Alliantie-leden al snel hun vele ambassadeurs, technici en wetenschappers van de Aarde terug. In de loop van de volgende twee jaren verlieten de meeste van deze buitenaardse wetenschappers en technici jullie planeet. De effecten van deze talrijke geheime verdragen zijn voor jullie vrijheid van groot belang geweest. Hun plotselinge vertrek was opnieuw een barst in het kwaad dat jullie wereld omringt.

Dit scheurtje werd al snel een gapend gat toen jullie vroegere geheime meesters, de Anunnaki, een verrassende en zeer fortuinlijke beweging maakte. De buitenaardse mentoren van jullie elite waren onverwachts overgestapt naar de Galactische Licht Federatie. Zij, die nu bekend staan als ‘Annanuki’ (de naam was veranderd om hun nieuwe richting aan te geven) waren lang het meesterbrein achter de acties van jullie mondiale kliek en de door hen gekozen wrede en autocratische heersers. Zij dienen nu als Annanuki het Licht. Hun kennis van de duistere wegen van de elite werd het zwaard van Damocles dat boven de collectieve hoofden van jullie duivelse onderdrukkers hangt. Het programma van de Annanuki zal hun vroegere invloed gebruiken om jullie vele onderling verbonden intriganten een nieuwe weg op te sturen. Tot nu toe zijn er vorderingen gemaakt. Toch wensen de vele mondiale manipulators – hoewel ze langzaam veranderen – hun macht waaraan ze gewend zijn niet op te geven. Deze passie om alles te controleren heeft hen tijdelijk verdeeld gehouden over de noodzaak te reageren op de strenge eisen van de Annanuki. Het heeft ook tot gevolg gehad dat de geheime heersers van jullie planeet vreemde verzoeken richten aan hun vroegere meesters.

Een aantal plotselinge veranderingen deden jullie vele geheime bestuurders op hun fundamenten schudden. Om een simpel voorbeeld te gebruiken, de onderling verbonden geheime intriganten werden gedwongen enkele belangrijke chirurgische ingrepen in de hersenen te ondergaan! De hoogste niveaus van hun vroegere stevige commandostructuur waren nu tot chaos vervallen. Talrijke elementen van hun mondiale structuur waren nu verwikkeld in een geheime strijd op leven en dood. Deze bijzonder gevaarlijke reorganisatie bleef voortduren tot de eerste helft van het jaar 2000.

Terwijl deze verbazingwekkende transformerende gebeurtenissen zich magisch uitwerken en jullie planetaire intriganten in verwarring brengen, bereidt de plaatselijke Spirituele Hiërarchie jullie voor om volledig bewuste Wezens te worden. Sinds de zeventiger jaren heeft de plaatselijke Spirituele Hiërarchie jullie lichaamsfrequenties verhoogd. Aan dit gebeuren werken tevens mee jullie innerlijke engelen en adviseurs die onder leiding staan van jullie plaatselijke Spirituele Hiërarchie. Dit gezamenlijk project richt zich ook op de transmutatie, in elke cel van je lichaam, van zijn RNA/DNA proteïnestrengen.

Een van de resultaten van deze complexe transformaties was de mondiale opkomst van een enorme spirituele renaissance. Dit is de eerste keer in jullie recente geschiedenis dat zo’n groot deel van jullie wereldbevolking geïnteresseerd is in Engelen, in alle soorten ‘gechanneld’ materiaal en in de oorsprong en de reden voor de op handen zijnde komst van buitenaardse ruimteschepen. Hieraan kun je zien dat jullie gereed gemaakt worden voor een eerste contact en voor de heilige terugkeer van de Hemelse goddelijke wetten.

Terwijl de genen van jullie cellen snel muteren, worden ook de energiesystemen van je lichaam (chakra’s) aangepast. Jullie gaan over van een stelsel van zeven chakra’s naar een stelsel van dertien chakra’s. Momenteel reguleren deze multivoudige energiecentra de levenskracht van het lichaam. Wanneer deze geïntegreerd worden in je lichaam, zullen deze nieuwe chakra’s er voor zorgen dat elk deel van je lichaam gemakkelijker kan communiceren met de andere delen.

Deze koninklijke verandering en integratie kan je naar een bijzonder Lichtwezen transformeren. (Voor een nadere beschrijving van dit verbazingwekkend proces, zie hoofdstuk 3: De ontwikkeling van je nieuwe jij.) Dit speciale Lichtwezen wordt door ons een fysieke Engel genoemd. Als volledig bewuste Wezens zijn jullie werkelijk fysieke Engelen. Jullie werken als de bemiddelaars tussen de fysische en spirituele universa. Dit wonderbaarlijke Lichtwezen (of ‘Nieuwe Jij’) dient een belangrijke rol te spelen in het dagelijks bestaan van jullie volledig bewuste planeet – de Nieuwe Moeder Aarde.

Door gebruik te maken van een bewust groepsritueel reguleren de fysieke Engelen – wat hun taak is – de verschillende planeten en sterren. Dit opmerkelijke groepsritueel bezit het vermogen de verschillende knooppunten (onderling verbonden energiepunten, zoals de meridianen van je lichaam) van het magnetische of zwaartekrachtraster van elk hemellichaam te activeren en in balans te houden. Hierdoor wordt de planeet of ster voortdurend geactiveerd om op piekniveau te opereren.

Dergelijke volledige bewuste Wezens reguleren de frequentie van de elektromagnetische velden van een planeet. Deze wonderbaarlijke activiteit wordt volbracht door het veranderen van de frequentie van het lichaam van een fysieke Engel naar de meest gunstige frequentie voor de planeet en haar biosfeer.

Als gevolg hiervan helpen de fysieke Engelen een planeet bij het handhaven van de optimale condities voor de vele plantaardige en dierlijke levensvormen (de biosfeer van een planeet). Fysieke Engelen opereren ook als de hoeders van een planeet. Hier creëren zij een speciale melodie of het noodzakelijke vibratiepatroon welke het reproductieve vermogen van de vele planten en dieren van de planeet in stand houden.

Laat het duidelijk zijn, de fysieke Engelen spelen een belangrijke rol in het leven van elk bewust hemellichaam. (meer over fysieke Engelen, zie hoofdstuk 6: Fysieke Engelen.) Dit feit leidt naar het tweede punt van onze korte beschrijving. Alle hemellichamen zijn levend! Ze zijn een unieke levensvorm. Hun levenskracht werkt als een elektrische zwaartekracht, terwijl die van jullie elektromagnetisch is. Op dit punt dienen we te benadrukken dat de levensvormen met een elektrische zwaartekracht de elektromagnetische nodige hebben om zo efficiënt mogelijk te functioneren. De een heeft de ander nodig om te overleven. Wanneer beide levensvormen op hun maximale vermogen opereren, complementeren zij elkaar.

Naast alle prachtige ontwikkelingen die we zo juist beschreven hebben, is er nog een ander element dat zijn eigen unieke rol speelt in dit verhaal. Het is een hemels fenomeen dat al eerder voor veel opwinding heeft gezorgd binnen jullie galaxy. Het is een positieve voorloper van, of een voertuig voor, jullie vele goddelijke transformaties. Om dit zo goed mogelijk uit te leggen, gaan wij ons nu scharen rond een eigenaardig ‘holografisch’ kampvuur van het schip. Daar zal ik, geassisteerd door Washta, ons verhaal vervolgen.

Eonen geleden, toen de melkweg gecreëerd werd, kreeg het door middel van de grote Heersers der Hemel een prachtige Lichtgordel. Vanaf zijn ontstaan had deze Lichtgordel een volledige baancyclus gekregen van ongeveer 26.000 zonnejaren. De fotongordel is een enorme ring van interdimensionaal fotonenergie (Licht) dat ongeveer 15.000 lichtjaar in doorsnee is of bijna éénzesde van de omvang van de melkweg. De ‘torroid’, of de ring van de fotongordel is in twee secties verdeeld: een scheermesdunne nulzone en zijn hoofdzone. De membraamachtige nulzone is een gebied dat zowel de elektromagnetische energieën in elkaar laat storten als opnieuw aanpast.

De fotongordel bezoekt ons zonnestelsel elke 12.000 tot 13.000 jaar. Volgens schema zou het jullie aan het eind van het Gregoriaanse jaar 1996 opnieuw gaan bezoeken. Dit bijzondere bezoek zou een middel worden waardoor een aantal zeer wonderbaarlijke veranderingen in de mensen van de Aarde zou optreden. Echter, enkele verrassende gebeurtenissen in 1986 en in 1995 veranderde dit scenario. (Later zullen we deze bijzondere gebeurtenissen gedetailleerd bespreken.)

Een fotondeeltje is een klein, subatomisch deeltje dat ontstaat (in tweeën gesplitst) door een botsing tussen een elektron en een positron (een positieve of een anti-elektron). Dit contact dwingt de twee extreem kleine deeltjes elkaar uit te schakelen (neutraliseren). De resulterende massa uit deze botsing wordt omgezet in pure energie, die bekend staat als foton- of lichtdeeltjes. In 1961 ontdekte een satelliet van de Amerikaanse regering in de nabijheid van de Pleiadense Sterrencluster in de Taurus Constellatie opnieuw de fotongordel.

Het onderzoek waaraan zijn geheime Amerikaanse ontdekkers werkten, steunden de vroegere bevindingen van Paul Otto Hesse, Edmund Halley en Frederick Wilhelm Bessel. Paul Otto Hessel volgde nauwkeurig de ontdekkingen van Edmund Halley (de 18-eeuwse ontdekker van de Komeet Halley) en van Frederick Wilhelm Hessel, een 19-eeuwse Duitse astronoom. Hesse had de Pleiaden in de eerste helft van de 20e eeuw bestudeerd. Hij ontdekte een fotongordel, of een grote magnetische ring met een diameter van bijna 2.000 lichtjaren. Deze gordel, of ring bezat de absoluut juiste hoek op de beweging van de sterren van de Pleiaden.

Paul Otto Hesse geloofde ook, gebaseerd op de beweging van de fotongordel, dat het periodiek grote veranderingen teweegbracht in de aardse beschavingen. Ongeveer 26 jaar na de ontdekking van de fotongordel, werd een extreem belangrijk element toegevoegd aan ons verhaal, dat illustreert hoe de mensen van de Aarde en de Galactische Federatie kunnen samenwerken.

In het vroege voorjaar van 1987, ontstond er een nova (een exploderende ster), bekend als Nova 1987A, in de omgeving van de Magellanen Wolk. Een enorme interne explosie veranderde vervolgens in een neutronenster, onder de naam Avalus. Wat heel belangrijk was het gegeven dat de explosie een grote draaikolk creëerde die bestond uit fotonen, gammastralen en een enorm aantal antimateriedeeltjes. Het werd met zeer grote snelheid op een zwaartekrachtgolf van die sterrenexplosie meegenomen, richting het aardse zonnestelsel. Een serieuze bezorgdheid over de gevolgen van deze nova (draaikolk) leidde jullie wetenschappers tot het opnieuw ontdekken van de hoofdfotongordel in 1995.

Eind 1995 ontdekten de astronomen dat het zich snel voortbewegende ruimtelijk object (de draaikolk) in botsing zou komen met jullie zonnestelsel aan het eind van het jaar 1996. Dit binnenkomend astronomisch lichaam bezat het vermogen om de atmosfeer van jullie planeet weg te rukken waardoor uiteindelijk de aardse biosfeer zou worden vernietigd.

Door gebruik te maken van nieuw geïnstalleerde instrumenten (speciale ontworpen kleurspectrometers) ontdekten de aardse wetenschappers de sterk toegenomen kracht van de fotongordel. Zij stelden vast dat de fotongordel het zonnestelsel op exact hetzelfde tijdstip zou bereiken als de veel kleinere draaikolk.

Veel wetenschappers in het zeer geheime fotongordelproject waren ernstig bezorgd dat dit in de loop van 1996 het totale einde van alle leven op de planeet Aarde zou betekenen. Om te weten te komen wat er bezig was, begonnen ze iemand te zoeken die in staat was contact te leggen met de welwillende ET’s.

In de zomer van 1996, konden de astronomen door middel van een tussenpersoon in contact komen met enkele wetenschappers van de S&E vloot van de Galactische Federatie, die jullie wereld observeerden, om hen vragen te stellen over de twee ruimte-objecten. De meest belangrijke vraag was inderdaad of de mensheid slechts tot het eind van het jaar de tijd had alvorens de ramp zou toeslaan.

De wetenschappers van de Galactische Federatie antwoordden dat de betreffende draaikolk de hoofdfotongordel aan het eind van het jaar zou neutraliseren. De aardse wetenschappers gingen ermee akkoord de bemiddelaar te voorzien van foto’s, video’s en andere kritische informatie, die door dit geheime duistere project was verzameld over de twee binnenkomende hemelse objecten.

In de herfst van 1996 verifieerde het team van het geheime fotongordelproject de informatie van de wetenschappers van de Galactische Federatie. De draaikolk kwam inderdaad in botsing met de grotere fotongordel, even voordat deze het zonnestelsel bereikte. Dit incident zou beginnen op 31 december 1996 om 23.45 GMT, waarna de hoofdfotongordel op 1 januari 1997 3.00 uur GMT dit zonnestelsel zou binnendringen. De draaikolk boorde in de hoofdfotongordel (figuur 5) een ‘vacuüm’ (lege ruimte) van anderhalf maal de diameter van het zonnestelsel.

Het meeste resterende straling van deze botsing werd opgevangen door de planetaire magnetische velden van Jupiter en Saturnus. Jupiter bewees hierbij van groot nut te zijn. In de zomer van 1994 hadden de vele botsingen van de eigenaardig gefragmenteerde Schumacher-Levy Komeet de natuurlijke resonantie van zijn zwaartekracht en magnetische velden veranderd. In deze veranderde toestand neutraliseerde Jupiter de dodelijke straling van de draaikolk. De Aarde ontving slechts weinig van deze straling waardoor het in geringe mate werd beïnvloed.

Zoals verwacht kwamen de twee grote objecten even voor middernacht op 31 december 1996 met elkaar in botsing. Het vacuüm, gecreëerd door de botsing van de draaikolk met de hoofdfotongordel, gaf het zonnestelsel de gelegenheid de hoofdfotongordel binnen te gaan op 1 januari 1997. De sterk gereduceerde straling van de draaikolk kwam de aardse atmosfeer binnen in de vroege ochtend van 1 januari 1997.

Op 7 januari 1997 werd de resterende gevaarlijke straling belangrijk verminderd door de natuurlijke interactie met de aardse atmosfeer. Belangrijke neveneffecten waren o.a. de verschijnselen van rode luchten, opmerkelijke aurora-effecten in de bovenste atmosfeer en de komst van bijzonder koud weer overal op de wereld. Op 11 januari 1997 bewoog jullie zonnestelsel zich van de rand van het ‘vacuüm’ – gecreëerd door de draaikolk – naar de totale ‘lege ruimte’ binnenin de fotongordel.

Net voordat jullie deze wonderbaarlijk gecreëerde ‘lege ruimte’ binnenkwamen, plaatsten speciale Galactische teams, geassisteerd door de vele Orden van Elohim jullie in een nieuw hologram. Dit had een tweevoudig doel. Allereerst was het ontworpen om de effecten van de hoofdfotongordel te maskeren. Dit werd bereikt door het gebruik van speciale interdimensionale lichtnetten en andere lichtvelden, die ons verbinden met een meesterlijke illusie ‘dat alles goed is’. Ten tweede was dit hologram ontwikkeld om, wanneer jullie op de juiste wijze de fotongordel binnenkomen, afgezonderd te worden wanneer jullie de speciaal gecreëerde lege ruimte moeten verlaten.

(Figuur 5: Jullie zonnestelsel komt de fotongordel binnen – niet op schaal)

Als onderdeel van de volgende fase van jullie komend fotongordelscenario, heeft de Schepper gearrangeerd dat jullie zonnestelsel een interdimensionaal sterrenpoort binnengaat, die jullie uit de fotongordel door de vijfde dimensie zal slingeren en jullie in een positie brengt op een afstand van drie lichtjaren van het Sirius sterrenstelsel. Sirius is ongeveer 8,3 lichtjaren van de Aarde verwijderd. Jullie zonnestelsel is voorbestemd om deze sterrenpoort op 21 december 2012 te bereiken. (zie figuur 6)

Wanneer het zonnestelsel eenmaal op de juiste wijze in de fotongordel gepositioneerd is, vindt er een ‘fotonlichtschok’ plaats en de sluier van het beperkte bewustzijn valt weg. Deze verschuiving naar het volledig bewustzijn zal relatief snel plaatsvinden. De fotonlichtschok werkt als een signaal en is het alarm voor je Volledig Zelf en al je componenten om te ‘openen’ wat nog niet was aangepast. Het lichaam volgt een impliciete opdracht of blauwdruk. Floep! Het is gebeurd!. Jullie zijn werkelijk intelligente Wezens die leven in de werkelijkheid van het Licht.

Jullie fysieke en psychische gaven kunnen dan naar jullie terugkeren en het proces van jullie thuiskomst kan voltooid worden. Het laatste onderdeel van deze procedure is een eerste contact met de Galactische Licht Federatie. Wij zijn in werkelijkheid jullie oudere broeders en zusters. Wij zullen komen omdat de geprofeteerde tijd voor onze terugkeer gearriveerd is.

(Figuur 6: Jullie zonnestelsel als een onderdeel van het Sirius-sterrenstelsel)

Wanneer jullie op de juiste wijze de fotongordel verlaten, verschuiven jullie van een grotendeels driedimensionale wereld naar een vijf- of multidimensionale werkelijkheid. Jullie zullen dan gaan begrijpen waarom deze episode van het beperkte bewustzijn in jullie geschiedenis plaatsvond. Jullie samenleving staat aan de rand van het Gouden Tijdperk welke door vele religieuze profetieën in de afgelopen zes millennia voorspeld zijn.

In deze Gouden Eeuw hebben de Aarde en haar bewoners de gelegenheid alles te worden waartoe ze bestemd zijn. Deze bijna dertienduizend jaar durende periode, vanaf het einde van Atlantis en het begin van jullie vreemde aardse 3-D ervaring, is nu bijna voorbij.

De rol van de Spirituele Hiërarchie is toezicht te houden op al deze gebeurtenissen en zeker te stellen dat jullie transformaties jullie innerlijke vreugde vergroten. Hun spirituele activiteiten worden uitgevoerd met een heilig doel – het openbaren van de goddelijk plan voor de Schepping. Deze heilige energieën bestaan in het fysische universum om jullie planeet in balans te houden. Alle mensen zijn hier om hun doelen te bereiken. Het is een absolute noodzaak dat jullie deze verlangde transformaties in vrijheid en – wat het belangrijkste is – in vreugde voltooien.

Velen van jullie voelen heel sterk het prachtige proces dat zich nu in en rond jullie afspeelt. Dit gevoel heeft sommigen van jullie ertoe aangezet om samen te komen in een mondiaal netwerk om het bewustzijn van de samenleving te verhogen. Wij vragen jullie naar je innerlijke stem te luisteren en bijeen te komen. Gebruik jullie vele communicatie en mondiale organisaties om jullie planetaire familie te steunen. Benut dit groeiend netwerk en de vele centra die door jullie ‘Planetary Activation Organization’ zijn opgezet. Hun missie is jullie te onderwijzen en te assisteren in het voltooien van deze prachtige transformaties.

Wordt vervolgd…

Vertaling: Harmen Schouwerwou (1937 – 2014) – Unitynet.nl

Bron: http://www.bovendien.com/unitynet/boeken/Jullie%20Eerste%20Contact/start.htm

Unitynet.nl: Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact’ – Deel 2.1 De transformatie van Hemel en Aarde…

Unitynet.nl:  Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact’  – Deel 2.1 De transformatie van Hemel en Aarde…

image

Vertaald door Harmen Schouwerwou

Hallo mede-Lichten. Ik ben Sandara, jullie reisleider voor je korte reis door de verbazingwekkende gebieden van het bewustzijn.

Laten we jullie grootse reis beginnen met een prachtige sage. Het betreft de oorsprong van intelligent leven in deze melkweg, evenals de vele fysieke, mentale, emotionele en spirituele veranderingen die jullie momenteel ervaren.

Beste zielen, besef dat het stoffelijk bestaan veel wijsheden bevat. De Stoffelijke Schepping kan gezien worden als een lange, zeer bochtige bergweg. Deze weg heeft veel plotselinge wendingen en sterke stijgingen en dalingen, maar je hebt er ook prachtige vergezichten. Je weet hoe moeilijk het af en toe is om je ogen op de weg te houden, wanneer je de overstelpende schoonheid van de Aarde ziet. Zo nu en dan stop je even tijdens je tocht om je te verwonderen over die grote schoonheid. Op dezelfde manier kunnen wij even pauzeren om in verwondering onze schitterende galaxy waar te nemen. Kijk nu even naar beneden over die hoge rotswand aan de rand van die volgende bocht en richt je aandacht zover mogelijk terug op het verleden. Op dat punt begint in feite de sage van het intelligente leven in jullie Melkweg.

Vele miljoenen jaren geleden, vestigden de Grote Hemelse Heren in deze galaxy een heilige tweedeling, die de schepping van de Wezens van Licht en de machten van het duister (zie figuur 4) noodzakelijk maakten. In een enorme heilige Lichtflits, maakte de Verheven Schepper in dit galactische rijk een almachtige ‘diabolische’ entiteit vrij met de opdracht een belangrijke serie duistere strijdkrachten te scheppen. De twee tegengestelde elementen, Licht en donker, waren geboren en begonnen onmiddellijk aan een schijnbare eindeloze strijd. Toch hadden deze botsingen inderdaad een goddelijk doel, evenals een goddelijke afloop.

Op het moment van hun geboorte, profeteerde de Verheven Schepper – bij monde van Heer Michaël – het tijdstip waarop de grondlegger van de duistere krachten een bevelschrift zou doen uitgaan naar zijn onmetelijke scheppingen. Dit bevelschrift zou verklaren dat er eindelijk een tijd van permanente vrede in jullie galaxy was bereikt. Een dergelijke toekomstige vrede betreft een vereniging met de krachten van het Licht om een zelfs nog groter Licht te vormen, een schittering die voor altijd de richting van alle stoffelijke werelden verandert.

De kern van ons bijzonder verhaal gaat over een speciale waterplaneet, die rond een kleine ster draait in een van de buitenste armen van deze prachtige spiraalvormige melkweg, die bij jullie astronomen bekend staat als de ‘Arm van Orion’. Haar miljarden bewoners noemen deze bijzondere blauwe en groene waterwereld de Aarde. Het is de derde planeet van een kleine, geelwitte ster, die bij jullie bekend staat als de Zon.

In de galactische thuiswerelden van ‘Anchara’ – zoals het duistere Schepper-Wezen zichzelf noemt – werden entiteiten in een grote duisternis geboren. Deze nieuw gevormde wezens werd verteld, dat zij deze galaxy, indien nodig, met geweld moesten besturen. Als hulp hierbij demonstreerde Anchara de wegen van oorlog voeren, het hanteren van bedrog en de methoden van dictatuur. Hij gaf deze wezens machtige wapens, die verblindende flitsen intens licht en oorverdovend donderslagen veroorzaakten.

Toen, 35 miljoen jaar geleden, begonnen de kinderen van Anchara hun sector van deze galaxy te verkennen en onderzochten of er werelden te veroveren waren. Tijdens de eerste tien miljoen jaar van strijd waren ze onverslaanbaar. Over de lengte en de breedte van deze melkweg, werden alle tegenstanders op hun weg verslagen. Vele duistere rijken werden gevormd. Als een onderdeel van hun programma begon hun Imperiale Wetenschappelijke Legermacht vele ondergeschikte slavenrassen te creëren.

In een aantal minder belangrijke sterrenstelsels – over het hoofd gezien door de duistere horden – ontwikkelde zich een bepaald soort Licht. Geleid door de goddelijke bedoelingen van een kolossaal Hemels Geslacht, ontwikkelden deze edele Wezens zich al snel tot een machtig verbond van 250 sterrenstaten. Dit eerste verbond van Licht bracht zijn strijdkrachten ongemerkt over naar een aantal nabijgelegen sterrenstelsels. Hier raakten ze, ongeveer 25 miljoen jaar geleden, slaags met de talrijke strijdkrachten van Anchara. En zo begonnen de vele woeste galactische oorlogen tussen de kleine strijdkrachten van het Licht en de kolossale horden van het duister.

image

(Fig. 4: de Grote Hemelse Tweedeling)

De een na de andere bloedige veldslag volgden elkaar al snel op. Veldslagen werden oorlogen en oorlogen werden harde campagnes die de galaxy teisterden. Vele enorme lege ruimtes, geweldige tranen in het weefsel van tijd/ruimte, resteerden als verraderlijke souvenirs van de oorlogsellende. Een van de meest aansprekende plekken waar je deze spectaculaire lege ruimtes kunt waarnemen, is te vinden in wat jullie de Orion Constellatie noemen. Wanneer je daar binnenkomt, kunnen deze grote scheuren in ruimte/tijd je onmiddellijk van de ene galaxy naar de andere slingeren, en je eventueel in een verre dimensie doen schieten van waaruit je misschien nooit meer kunt terugkeren.

Toen deze enorme lege ruimtes zich door jullie melkweg begonnen te verspreiden, deed het hemelse Bestuur een noodoproep voor een goddelijke oplossing. Die oplossing kwam van de vele Orden Elohim – de heilige Schepper-Wezens die door de Hemel aangesteld zijn om jullie melkweg te beschermen en in stand te houden.

De oplossing van de Elohim was tweeledig. Door het reorganiseren van het basismateriaal van de ruimte/tijd, maakten zij allereerst een eind aan de beschadiging van de vele scheuren in dit heilig materiaal. Vervolgens installeerden de Elohim een reeks nieuwe, interdimensionale poorten die tijd/ruimte reizen mogelijk maakten. Deze oplossingen garandeerden de integriteit en de continuïteit van hun heilig, machtig werk.

Toen de oorlogen heviger werden, werd jullie zonnestelsel het middelpunt van talrijke claims van beide partijen. De profetieën van Heer Michaël en Anchara leidden zowel het Licht als het duister tot een speurtocht naar de plek waar de Hemel misschien een eind aan deze onheilige oorlog zou maken. Vele sterrenstelsels werden bevochten, toch scheen geen enkele de juiste te zijn.

Tenslotte bereikten de beide tegenstanders jullie wereld. Kolonies werden gesticht en vele schermutselingen vonden plaats. Plotseling, zonder enige duidelijke reden, verdwenen de strijdende partijen in een werveling van machtige donderslagen en massavernietiging. De Hemel verordonneerde toen een tijdelijke wapenstilstand voor jullie gemarteld zonnestelsel. Het Engelen Rijk had een beschermend schild van verblindend Licht geplaatst. Niemand, behalve bepaalde vredelievende reizigers, kon deze heilige sluier passeren. Op die manier werd jullie sterrenstelsel de volgende vijftien miljoen jaren met rust gelaten in zijn eigen ontwikkeling.

Tijdens deze periode van korte conflicten, ontwikkelden de drie hoofdsoorten die afgesloten waren van hun eigen thuiswerelden, kolonies op jullie Aarde. Omgeven door de positieve werkelijkheid van de vele Engelen Raden die zo vol gratie jullie wereld hadden gecreëerd, overwonnen de kolonies geleidelijk hun eerste wederzijdse vijandschap en leefden miljoenen jaren in harmonie verder. In meer recentere tijden, gebruikten vele vroegere vijanden deze lange episode van harmonie tussen de vele soorten om de juistheid van de talrijke heilige profetieën te controleren, die op het punt van verwerkelijking stonden.

Sinds de tijd van het allereerste Legioen van het Licht, waren veel van dergelijke organisaties gekomen en gegaan. Elke organisatie bezat de eigenschappen om zijn verschillende doeleinden met succes uit te voeren. Wij zijn niet van plan jullie een gedetailleerd overzicht van hun ingewikkelde geschiedenis te geven. Wij willen jullie echter wel laten weten dat de weg van het Licht gedurende een lange periode krachtig, gericht en betrokken is gebleven. Ongeveer 4,5 miljoen jaar geleden, kwam deze moedige strijdmacht van het Licht opnieuw bijeen om het heilige handvest te bekrachtigen voor het stichten van een andere unieke organisatie – de Galactische Licht Federatie.

Deze actie werd ondernomen als antwoord op een stoutmoedige stap. De oude verdeelde machten van het duister hadden hun vele gescheiden en omsingelde rijken verenigd in één groot lichaam, welke de ‘Alliantie’ van Anchara werd genoemd. Deze nieuwe confederatie deed nu met een geïntegreerd strijdplan een aanval op de vele strijdkrachten van het Licht. Het was een duidelijke manoeuvre, want het weerspiegelde nauwkeurig het soort organisatie waarnaar verwezen werd in de hemelse profetieën van Heer Michaël.

Deze twee verschillende strijdmachten zouden samen de lang geprofeteerde veldslag tussen Licht en donker uitvechten – de meest wrede in dit ogenschijnlijk eindeloze conflict. Hoelang het zou duren voordat er eindelijk een wapenstilstand gesloten zou worden, was toen nog niet bekend. Toch circuleerde het idee dat het einde van deze onheilige oorlog aanstaande was.

De oproep van een priesteres aan haar schepper, Anchara, had geleid tot de vorming van de Alliantie. Zij vroeg wat het lot van hun duistere rijk zou zijn. Anchara antwoordde met een profetie: “Lo, mijn volk dient één te zijn. Ze hebben eenheid nodig voor komende veldslagen om de heilige plek van vrede. De vele veldslagen zullen binnenkort gaan beginnen. Ga! Vertel het je meester!” Een grote alliantie van meer dan 10.000 duistere rijken was nu ontstaan. De cruciale daad was geschied. De Alliantie was gevormd.

De Galactische Licht Federatie werd gecreëerd als antwoord op de vele verenigde vloten van duistere ruimteschepen die het Licht dreigden te overmeesteren. Het Licht zou de overwinning behalen volgens een aantal grootse hemelse profetieën die hen door Heer Michaël waren gegeven. Deze voorspellingen verklaarden, dat de waterwerelden in de buurt van de galactische arm Orion, de sleutel vormden voor de toekomstige unificatie van de myriaden sterrenstaten in jullie melkweg. Veel slagschepen van het duister en het Licht begonnen zich te richten op het verkrijgen en het beheersen van deze geprofeteerde, ‘heilige’ grond.

Tijdens de volgende reeks galactische oorlogen, werd één sterrenstelsel – geleid door een kleine geelwitte ster (jullie ‘Zon’) – aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. Op andere plaatsen waren de sterrenstelsels meestal samengesteld uit grote gasvormige planeten of bijna waterloze werelden. Dit planetaire stelsel was zeer ongewoon, omdat het vier belangrijke waterplaneten kende – Venus, de Aarde, Mars en ‘Maldek’. Dit feit maakte jullie zonnestelsel zeer aantrekkelijk voor aanvallende kolonisators.

In jullie melkweg was water een zeldzaam verschijnsel. Toch waren hier vier grote waterplaneten met een dichte atmosfeer die veel zuurstof bevatte. Alle vormen van plantaardig en dierlijk leven tierden welig in hun wateren, landen en luchten. Van alle andere planeten in deze omgeving leken deze werelden de meest gezegende te zijn. Uiteindelijk kwam de tijd om te beslissen of de blauwgroene hemelbol voldeed aan de goddelijke profetie voor dit zonnestelsel.

Heilige boden werden uitgezonden naar alle werelden van het Licht en veroorzaakten grote Lichtprocessies door het gehele rijk van het duister. Een serie heilige rituelen, die al bijna 1,5 miljoen jaren oud waren, werden uitgevoerd door de betreffende orden van priesters en priesteressen. Op het juiste goddelijke moment bevestigden Heer Michaël en daarna Anchara dat deze werelden inderdaad betrekking hadden op de ‘Eindtijd’ profetieën. Er ontstond een grote opwinding over deze heilige woorden. Grote kruistochten werden voorbereid die zich volledig richten op deze kostbare waterplaneten.

Gedurende de volgende 500.000 jaar werden deze vier planeten in jullie zonnestelsel het belangrijkste onderwerp voor vele filosofieën, veldslagen en diepe gevoelens in jullie galaxy. Vele grootse liederen, gedichten en boeken werden geschreven die gebaseerd waren op deze gevarieerde onderwerpen. Toen de verdeeldheid zaaiende controversies voortduurden, werd ongeveer twee miljoen jaar geleden het voor allen duidelijk, dat de meest favoriete van de vier waterwerelden de planeet was die jullie Aarde noemen. Vanaf die tijd werd het de meest begeerde juweel van de gehele galaxy.

De twee oorlogvoerende partijen zonden hun belangrijkste orden van heiligen en hun meest toegewijde kolonisten naar de Aarde, die met grote vastberadenheid tot elke prijs wilden slagen. Op dit moment verwijderden de Engelen hun grote Lichtsluiers van de Aarde. Een nieuw zonnestelsel werd geopenbaard die verkend en veroverd kon worden. Beide galactische organisaties claimden het. Iedere partij zag de controle over jullie zonnestelsel als een vitaal bestanddeel in elk tijdelijk of duurzaam vredesbestand. Hun strijd leidde naar nog meer veldslagen en ellende. Ongelukkigerwijs werden de meeste waterplaneten die de Aarde omringden door de gevolgen ernstig beschadigd.

Ongeveer twee miljoen jaar geleden verdampte de Alliantie – die gevangen zat in een grote woede naar het Licht – de oceanen en de atmosfeer op Mars en de oppervlaktewateren op Venus. Zelfs de buitenplaneten van jullie zonnestelsel werden niet gespaard. De gekantelde Uranus en de wankele baan van Pluto – een vroegere maan van Neptunus – rond jullie Zon zijn het gevolg van deze zinloze gevechten. Deze ongewenste actie schiep wat jullie astronomen vandaag de Asteroïdengordel noemen.

Wanneer ons ruimteschip de baan van de Aarde kruist, kijk dan eens door de patrijspoorten naar buiten en zie de tijdplaatjes van het verleden. Zie hoe deze eindeloze galactische oorlogen een enorme scheur in de ruimte/tijd hebben gecreëerd die eruit ziet als vreemde, veelkleurige vlekken. Deze scheur was ondermeer verantwoordelijk voor de Grote Zondvloed en werd een belangrijke factor in de snelle val van jullie prehistorische beschavingen die op buitenaardse invloeden waren gebaseerd. Wij gaan nu in een lagere baan cirkelen die ons zal brengen naar de randen van deze nogal turbulente tijdscheur.

Wordt vervolgd…

Vertaling:  Harmen Schouwerwou (1937 – 2014)  –  Unitynet.nl

Bron: 
http://www.bovendien.com/unitynet/boeken/Jullie%20Eerste%20Contact/start.htm

Unitynet.nl: Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact…’, deel 0 – Voorwoord…

Unitynet.nl: Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact…’, deel 0 – Voorwoord…

image

Vertaald door Harmen Schouwerwou (1937 – 2014)

Aloha nui loa! Om de edele woorden van Washta – een Sirisch Verlicht Meester en mijn altijd aanwezige, zorgzame metgezel – aan te halen, jullie bevinden je nu aan de rand van een verbazingwekkende kosmische reis door de myriaden wonderbaarlijke landen van het bewustzijn. Deze ontzagwekkende werelden – jullie eeuwig thuis waarmee jullie verbonden zijn – zijn gevuld met magische ervaringen en vertegenwoordigen jullie ware Vreugde en Geluk. Jullie, mijn mede-Lichten, beginnen enigszins verwonderd naar deze talrijke rijken te staren. De Spirituele Hiërarchie ontdekt een zekere bezorgdheid in jullie die je voortgang verspert. Vrees niet! De almachtige schittering van het Licht begeleidt jullie altijd op je reis. Beste vrienden, open jullie harten, bevrijd je van je gedachten en begroet ons in Liefde!

Ontelbare millennia geleden, zond de Spirituele Hiërarchie van dit en van talrijke andere sterrenstelsels jullie op een ‘korte’ reis in een mysterieus kaartenhuis dat het ‘beperkte bewustzijn’ wordt genoemd. Sinds die tijd hebben jullie dapper een ‘werkelijkheidsmatrix’ bewoond die jullie zeer verwarrend en intimiderend hebben gevonden. Jullie leven leek niet in staat te zijn hier Licht, Vreugde en echt Geluk te vinden. Vrees hield jullie gevangen, waardoor jullie niet bewust een uitweg konden vinden uit deze ogenschijnlijk hopeloze situatie. Echter, ondanks de in jullie aanwezige onzekerheden stond de deur naar de Hemel in de duisternis altijd open, wel bijna onzichtbaar maar toch uitnodigend om binnen te treden. Eindelijk is het moment gekomen dat de sluier, die jullie zelf hebben aangebracht, opgetrokken wordt! Het goddelijke juiste tijdstip is gearriveerd om jullie huidige, onacceptabele werkelijkheid te veranderen naar een nieuw, meer geëvolueerd visioen door middel waarvan de glorieuze legioenen van Licht jullie de weg naar huis kunnen laten zien.

Kijk voor je! Het Licht zingt en wikkelt jullie in zijn straling. Hierin gloort het begin van een groots tijdperk voor je fysieke en spirituele zelf. Diep in je verandert dit machtige Licht der Lichten elke cel in je lichaam. Het brengt zijn magie in de RNA/DNA – proteïnestrengen van je genen die dansen op het ritme van de ontelbare enzymen die je stofwisseling vormen. Je wordt getransformeerd en getransmuteerd! Geleidelijk wordt je lichaam ‘lichter’ wanneer zijn trillingsfrequentie gestaag stijgt. Je staat op het punt te worden als de mythe van het Elektrische Lichaam dat zingt: IK BEN gereed om ALLES te zijn waartoe ik werkelijk IN STAAT BEN!

image

Je fysieke vorm bereidt zich voor op een lang verwachte heilige hereniging met het ‘levende’ Licht. Sommige wetenschappers verwijzen naar dit spirituele lichaam, dat vele vormen en kleuren bezit, als het elektromagnetische lichaam. Voor metafysici is dit de Aura of het Lichtlichaam – de Merkaba – dat levendig beschreven wordt in de oude, heilige teksten van de Hebreeuwse Kabbala. Uit deze heilige vereniging van Geest met materie verschijnt het Tijdperk van Licht en het volledig bewustzijn, dat bekend staat als de Gouden Eeuw van Hemelse Vrede. Hierin kunnen de mythen van jullie vele inheemse volken hun uiteindelijke, prachtige bevestiging vinden. En je zou je misschien kunnen afvragen – wat is het volledig bewustzijn?

Het volledig bewustzijn is een heilig en magisch gebied! Het is een wonderbaarlijke ‘ruimte’ waar de Hemel ophoudt een droom te zijn en waar de dood niet meer is dan een verre herinnering. Onsterfelijkheid is uiteindelijk jullie werkelijkheid! Voor sommigen is het verwerkelijken van hun sprookje verbazingwekkender dan elk ander avonturenverhaal. Echter, tijdens mijn leven ben ik bijzonder gezegend de sierlijke wegen van deze volledig bewuste Wezens te mogen volgen. Hun liefdevolle engelenmanieren en oneindige wijsheid hebben me voortdurend verbaasd. Het is een grote eer voor mij dat zij hun prachtige, inspirerende rituelen en hun talrijke, schitterende verhalen over de geschiedenis van de Aarde en haar bewoners met me willen delen. Maar bovenal mag ik de kostbare smaak van onze eigen goddelijke bestemming proeven!

Samen met andere vriendelijke Geesten van het Licht zijn deze wonderbaarlijke Wezens van ver gekomen om ons als gids naar onze Gouden Eeuw te leiden. Dit boek, beste vrienden, kan als een baken dienen om onze weg te verlichten naar die wonderbaarlijke tijd die nabij is. Laat het een wegwijzer zijn bij onze huidige voorbereidingen voor een verbazingwekkende kwantumsprong in bewustzijn. De metamorfose van de uiteenspattende matrix van jullie werkelijkheid is nu onderweg.

Elke dag worden er door de Spirituele Hiërarchie en onze ruimtebroeders geleidelijk aanpassingen verricht aan jullie werkelijkheid, aan onze kostbare Moeder Aarde en vooral aan onszelf.

In dit boek bespreken we de manier waarop de transmutaties zich manifesteren en waarom ze plaatsvinden. Ik vertel ook het verhaal van mijn voortdurende contacten vanaf het moment dat ik zeer jong was. Laten we ons nu voor dit avontuur inschepen met een kort overzicht van hoe deze verbazingwekkende gebeurtenissen in feite begonnen.

In de tweede helft van de zestiger en in de vroege zeventiger jaren ontstond plotseling de zogenaamde ‘tegencultuur’ in jullie samenleving – een wereldwijde spirituele renaissance die nauwelijks onderkend werd en een fatale afloop voorzag – die duidelijke zijn sporen achterliet. Deze sociale ‘revolutie’ maakte een diepe indruk op de Spirituele Hiërarchie van jullie planeet. Dus, nadat een reeks kosmische voorvallen tot gevolg had dat jullie Zon zich steeds grilliger ging gedragen, gaf dit de bewoners van Sirius en hun vele interdimensionale bondgenoten toestemming een speciaal multidimensionaal hologram te gebruiken om te voorkomen dat de Zon een nova ging worden. In de zomer van 1972 werd het zeer dringend gewenste hologram geïnstalleerd en was de officiële goddelijke interventie met jullie planeet feitelijk begonnen.

De Spirituele Hiërarchie en de Galactische Licht Federatie dankt iedereen die betrokken was bij de ontwikkeling van jullie planetaire cultuur en het weer tot leven brengen van jullie zeer kostbare Moeder Aarde. Als onderdeel van een enorm bewustzijnsexperiment zijn jullie nu in staat met succes deze opmerkelijke verandering rechtvaardig en harmonieus te laten verlopen. Maar vooral dienen jullie je vaardigheden snel te ontwikkelen om deze nog nooit eerder in de geschiedenis voorgekomen transformatie bewust te hanteren.

Het is het juiste goddelijke moment om jezelf te zien als een integraal onderdeel van een creatief en zeer efficiënt team dat een zo zeer noodzakelijke galactische harmonie mogelijk maakt. Wij werken allen samen om de bevordering van Moeder Aarde naar een prachtige galactische cultuur mogelijk te maken. Laten we, samen met de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Licht Federatie, optreden als een verbeeldende, creatieve, vernieuwende cultuur en als een werkelijk uitgebalanceerde, zorgzame samenleving. Door onze betrokkenheid en ons vreugdevolle medescheppen, wordt een glorieuze bestemming van harmonie en vrede voor jullie planeet, jullie zonnestelsel en jullie sterrenstelsel mogelijk. Ik nodig je uit om elke dag een verfrissende, vitale stap te zetten in het begin van je ervaring als galactisch burger met zijn enorme, kosmische verantwoordelijkheden!

Ik wil afsluiten met een zeer goed bedoelde Mahalos voor al diegenen die dit boek mogelijk hebben gemaakt en laten we nu aan ons boek en aan ons nieuw avontuur beginnen!

Wordt vervolgd…

Vertaling: Harmen Schouwerwou (1937 – 2014) – Unitynet.nl

Bron:  http://www.bovendien.com/unitynet/boeken/Jullie%20Eerste%20Contact/start.htm